SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Other

6834 Jobs found

Used filters:
 • Otherx
Displaying 1-50 of 6834 results.
 • Company GOL KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Frå 01.09.20 er det ledig ei 95 % fast stilling som jordmor og fagleiar for jordmortenesta ved helsestasjonen i Gol.Helsestasjonen har for tida 2 jordmødrer og 4 helsesjukepleiarar og held til i gode, trivelege lokale i same bygg som legekontoret.Tenesta er organisert under helseavdelinga, med avdelingsleiar som næraste overordnaFire av Hallingdalskommunane har felles beredskapsvakt og følgeteneste for gravide til sjukehus. Dette er organisert i turnus med døgnvakter inkludert kveld, natt, helg og høgtider. Per dato er det vakt kvar 6. helg. I stillinga er det krav om deltaking i dette. For tida er også organisering av følgetenesta lagt til denne stillinga.Fordeling av arbeidsoppgåvene under og ev reduksjon av stillingsstorleik kan drøftast i intervju.Stillinga krev nært samarbeid med andr...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE ADMINISTRASJON TUNE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Beskrivelse av arbeidsstedVirksomhet Boveiledning Tune, p.t. Baterød servicebase, Team 2. 1 stk fast 100 % stilling for vernepleier.Team 2 teller 31 årsverk som gir tjenester til 4 beboere, 3 unge voksne damer og en ung mann. Team 2 gir tjenester tilpersoner med utviklingshemming og/eller autisme og psykiske lidelser.Ulikheter er en styrke! Vi er et tverrfaglig team med ulike erfaringer / perspektiv som vi bruker til fulle! Hos oss vil du bli en del av et fagmiljø med 12 andre vernepleiere, i tillegg til at vi har kollegaer som har bachelor innen blant annet sosialt arbeid, barnevern, barnehagelærer/førskolelærer/lærer, ergoterapi og sykepleie. Vi er opptatt avanerkjennelse for den enkelte, ydmykhet for brukers selvbestemmelse og et stort fokus på trygge relasjoner til denenkelte. Arbeidet...

 • Company HADSEL KOMMUNE SEKTOR STAB/STØTTE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Vi har ledig 2 x 100 % stillinger som personalkonsulent, med tiltredelse snarestVi søkerVi søker etter personer som er ryddig, motivert og fleksibel, samt villig til å utføre rutinemessige oppgaver.Vi ser etter deg som er serviceinnstilt i møte med ansatte og ledere og har god rolleforståelse. Du må kunne samarbeide og kommunisere godt med faglige og administrative ledere på ulike nivåer. Du må ha evne til å bidra til utvikling av en rasjonell og effektiv personalforvaltning i Hadsel kommune.Om stillingeneSom personalkonsulent jobber du bl.a med utvikling og gjennomføring av kommunens personalpolitikk, rekruttering, HMS, kompetanse m.m. Arbeidsoppgavene er mange og interessante. Som personalkonsulent vil du ha tett kontakt med ledere og tillitsvalgte. Systemansvar på fagsystemer og medarbe...

 • Company STOKMARKNES SKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Det er ledig stilling som inspektør ved Stokmarknes skole.Sentrale arbeidsoppgaverInspektørstillingen inngår i skolens ledelsesteam. Stillingen vil kreve forståelse og innsikt i pedagogisk skole-utviklingsarbeid og helhetlig tenkning om organisasjonen.Krav til kompetanseGodkjent pedagogisk utdanningAdministrativ kompetanseIKT-kompetanseFormell lederutdanning er en fordel, men kan erstattes av realkompetanse på områdetEvne til konflikthåndteringØnskede kvalifikasjonerFleksibel og evne til samarbeid og helhetstenkingKunne følge opp arbeidsgiveransvaret for ansatte og skolens vedtatte økonomiske rammerHa evne til a? kommunisere godt med medarbeidere, elever og foreldreVære utviklingsorientertHa en tydelig og inkluderende lederstilEvne å inspirere sine medarbeidereDelta i en helhetlig utviklin...

 • Company FYGLE SKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Kort om stillingeneLedige stillinger innen renholdsfaget:46,67% stilling som renholder for tiden ved Fygle Skole, tilsetting 1/9 - 202046,67% stilling som renholder for tiden ved Leknes Skole, tilsetting 1/9 - 2020Arbeids- og ansvarsområdeDaglig og periodisk renholdKvalifikasjonskravFagbrev som renholdsoperatørRelevant erfaring fra renholdsarbeid etter NS-INSTA 800, kan kompensere for manglende fagbrevSøkere må ha sertifikat kl. B, og disponere egen bilStillingsprosentene kan ikke kombineresPersonlige egenskaperVi søker personer som har evnen til å jobbe selvstendig, men som også liker teamarbeidVi søker kollegaer som er omgjengelig og serviceinnstilt, og som bidrar til trivsel og godt arbeidsmiljøPersonlig egnethet og gode kommunikasjonsevner er viktig for ossBeherske norsk muntlig og skr...

 • Company SOLA SJUKEHEIM AVD SJUKEHEIM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Kort om stillingenDet er ledige helgestillinger ved Sola sjukeheim, arbeid hver tredje helg.ArbeidsstedSola sjukeheim ligger sentralt i Sola og består av 5 avdelinger, med totalt 70 pasienter. De fem avdelingene består av en lindrende avdeling, en kortid/rehab avdeling, 2 somatiske langtidsavdelinger og en langtidsavdeling for personer med demens.Arbeidsoppgaveromsorg og pleietverrfaglig samarbeiddokumentasjonKvalifikasjonerDet er ønskelig med erfaring/utdanning fra pleiesektoren og derfor vil helsefagarbeidere/sykepleierstudenter bli prioritert.I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, bestått prøve B.Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.Personlige egenskapergode relasjonelle og kommunikative ferdigheterpositivlike å jobbe i teamjobbe selvstendig og ta a...

 • Company RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Fagarbeider/elevassistent fast i inntil 60% ved Rauma vgsVi har fra skolestart behov for en person som skal følge en yrkesfagklasse store deler av uka. Arbeidet vil være å bistå elever å nå sine mål i opplæringen.Fagbrev kan være en fordel, men annen relevant utdanning eller kompetanse er også relevant. Personlig egnethet vurderes.Arbeidsoppgaver og ansvarSammen med skolens øvrige ansatte har vi et felles ansvar for å skape et best mulig læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø for oss som arbeider her. Som fagarbeider/elevassistent på Rauma vgs, skal du derfor arbeide både selvstendig og i tett samarbeid med andre. Det innebærer at du må ha gode kommunikasjonsferdigheter samt evne til å bygge en god relasjon med elever. Vi ønsker at du skal legge til rette og gjennomføre opplæring, planlegge ...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE KORTTIDSSENTER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Fredrikstad korttidssenter tilbyr heldøgns korttidsopphold for pasienter med ulike behov. Vi tar imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, pasienter til avlastning, og vi tilbyr opptrening og lindrende behandling. Senteret er en aktiv og spennende arbeidsplass med ca. 1500 innleggelser i året og mange faglige utfordringer.Fredrikstad korttidssenter har 3 avdelinger med 90 plasser.Stillingen er knyttet til avdeling 4. Her er det 17 senger for rullerende korttid/avlastning. I tillegg er Fredrikstad kommunes 5 lindrende senger plassert her. I de lindrende sengene tar vi i mot pasienter med behov for avansert symptombehandling og disse har en noe høyere bemanning enn de øvrige sengene. Vi har høy sykepleierdekning, hvor flere har videreutdanning i ...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE ODINSENTERET in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  ArbeidsstedVirksomhet Arbeid-/aktivitetstilbud er en virksomhet organisert i Etat tjenester for funksjonshemmede. Virksomheten har rundt 49 årsverk fordelt på 2 avdelinger som er lokalisert 9 ulike steder. Vi drifter et tilrettelagt arbeid-/aktivitetstilbud til personer med funksjonshemming.En del av tilbudet på Odinsenteret skjer ute på Skogland og Elingård hvor vi driver med vedproduksjon. I tillegg har vi ansvaret for gressklippinga på Elingård herregård i sommerhalvåret. Vi har også samarbeid med Teknisk etat, hvor vi er med på å holde orden på strender med gressklipping og søppelrydding. På Odinsenteret har vi også gågrupper, kjøkkengruppe og tekstilgruppe, slik at tilbudet er ganske variert. Ansatte rullerer på å være med de forskjellige brukerne og på de forskjellige arbeidsstedene....

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISK DRIFT AVD PARK in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  ArbeidsstedVirksomhet park, en virksomhet under Etat for bydrift, har 20 ansatte og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av parker, grøntområder, friområder, lekeplasser og tur- og lysløyper i Fredrikstad kommune.Det er nå ledig en 100 % fast stilling som grøntforvalter / naturforvalter ved virksomheten. Stillingen som forvalter innebærer en arbeidsdag preget av faglig utfordringer, stå-på vilje og mye humor.HovedoppgaverVi kan tilby allsidige oppgaver med utgangspunkt i områdene nedenfor:Forvaltning av stier og turløyperPlanlegging av tiltak innenfor aktivitet, folkehelse og friluftslivArbeid med planer, høringer, grøntforvaltning, rutiner m.m.Saksbehandling og stor kundekontakt innenfor tjenesteområdene virksomhetenTett samarbeid med virksomhetens utemannskapArbeidet innebærer sa...

 • Company SVANEM SKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Kort om stillingenVi har ledig 60 % fast stilling som lærer ved Svanem skole.Beskrivelse av arbeidsstedSvanem skole er en fådelt skole som ligger i naturskjønne omgivelse på Hellandsjøen, 15 km vest for kommunens sentrum Kyrksæterøra. Skolen har elever på 1. - 7. trinn. Skolen har mentorordning for nytilsatte og tilbud om kantine for både elever og ansatte.Skolen har i løpet av de siste årene deltatt i UDIR sin satsning på realfag. Vi er en realfagskommune, og har styrket fokus på realfagene i skole og barnehage. Heim kommune har hatt en stor satsing på digitale ferdigheter. Alle elever har egen iPad til bruk i undervisningen. Skolen deltar i UDIR sitt utviklingsprosjekt "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" pulje 3.Skolen har mentorordning for nytilsatte og tilbud om kantine for ansatte...

 • Company SVANEM SKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Kort om stillingenVi har ledig 35 % stilling som lærer ved Svanem skole. Stillingen er et permisjonsvikariat i perioden 01.08.20 - 31.07.21, og kan kombineres med utlyst 60 % fast stilling.Beskrivelse av arbeidsstedSvanem skole er en fådelt skole som ligger i naturskjønne omgivelse på Hellandsjøen, 15 km vest for kommunens sentrum Kyrksæterøra. Skolen har elever på 1. - 7. trinn. Skolen har mentorordning for nytilsatte og tilbud om kantine for både elever og ansatte. Skolen har i løpet av de siste årene deltatt i UDIR sin satsning på realfag. Vi er en realfagskommune, og har styrket fokus på realfagene i skole og barnehage. Heim kommune har hatt en stor satsing på digitale ferdigheter. Alle elever har egen iPad til bruk i undervisningen. Skolen deltar i UDIR sitt utviklingsprosjekt "Inklud...

 • Company RAMSUND SKOLE/TJELDSUND UNGDOMSSKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Kort om stillingenDet er 17 ansatte ved skolen og SFO pr. i dag.Ramsund skole har fra 01.08.2020 ledig 2 stillinger som fagarbeidere/assistenter, en 45% stilling og en 55% stilling til jobb i skole og SFO.Jobben vil bestå både i arbeid med enkelt elever og grupper.KvalifikasjonskravFagarbeider/assistentVi forventer at de som tilsettesEr løsningsfokusert, fleksibel og utviklingsorientert.Er positiv rollemodell for barn og unge.Har evne til å motivere og engasjere både elver og kollegaer.Trives ute og kan gi elevene gode turopplevelser.Vi tilbyrJobb på en skole vi er stolte avEt godt faglig miljøEt flott uteområdeFokus på et godt arbeidsmiljø og et kollegium som vil ta godt imot degLønn i forhold til gjeldende avtaleverkTariffestede og gunstige pensjons - og forsikringsordningerEn jobb i en ...

 • Company RAMSUND SKOLE/TJELDSUND UNGDOMSSKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Kort om stillingenDet er 17 voksne som jobber ved skolen og SFO pr. i dag. Ramsund skole har fra 01.08.20 ledig tre 100% midlertidige lærerstillinger.Skolen har behov for lærere både med 1-7 og 8-13 utdanning.Fagønsker: mat og helse, kunst og håndverk, engelsk, norsk, spesial pedagogikk, samisk, matematikk og naturfagKvalifikasjonskravGodkjent undervisningskompetanse fra høgskole eller universitet.Vi forventer at du:Er en tydelig klasseromlærerEr strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evalueringHar gode pedagogiske egenskaper og behersker IKT som arbeidsverktøyEr løsningsfokusert og utviklingsorientertEr positiv rollemodell for barn og ungeHar evne til å motivere og engasjere kollegaer og andre samarbeidspartnereTrives ute og kan gi elevene gode turopplevelserVi ...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD BERGEN in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  En av de største drikkevareprodusentene i Norge er på jakt etter deg som liker å kjøre lastebil kombinert med å treffe hyggelige folk i løpet av arbeidsdagen. Har du lyst på litt action og variasjon på jobb? Da kan dette være noe for deg!Arbeidstid vil i hovedsak være dagtid, men kan variere mellom dagskift og kveldskift i hverdager. Arbeidstedet er lokalisert i Bergen.Er du fleksibel, motivert og trives med en travel hverdag? Søk i dag!Arbeidsoppgaver:DistribusjonskjøringVedlikehold og rengjøring av utstyrKvalifikasjoner:Erfaring fra kl C lastebilkjøringGyldig YSK (kode 95) er et kravTruckførerbevis T1Må kunne beherske skandinaviskFordel om du har truck sertifikatEgenskaper:Positiv innstilling i hverdagenTakler høyt tempoPålitelig, punktlig og nøyaktigServicemindedVi kan tilby:En variert ...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD BERGEN in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For vår kunde som er en av Nordens ledende logistikkaktører søker vi etter en terminalarbeider til midlertidig engasjement med snarlig oppstart. Vi ønsker å komme i kontakt med kandidater som har truck sertifikat, liker fysisk arbeid som kan jobbe kveld/natt. Du vil få anledning til å jobbe for en solid aktør som har stort fokus på miljø og bærekraft. Samtidig er de et innovativt selskap som hver dag jobber med å utvikle og forbedre sine tjenester.Arbeidsoppgaver:Mottak, kontroll og utlevering av varerEkspedering av sjåfører og kunderBetjene terminalens utstyr, blant annet truck, sniler-truck samt utstyr relevant for daglig driftDaglig vedlikehold av utstyr, område og terminal samt holde areal ryddigKontroll og ajourføring av inn- og utgående varerOmpakking og oppmerking av godsBemerke ska...

 • Company NG KIWI AGDER AS AVD 745 KRØGENES in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Bli en del av det grønne vinnerlaget!I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og «stå-på-vilje»? Da må du lese videre.Gjennom årene har KIWI vært den soleklare vekstvinneren i det norske dagligvaremarkedet. Nå søker vi deg som vil være med på det grønne vinnerlaget, og bidra til å ta oss videre.Hver eneste medarbeider er viktig i KIWI og gjennom å gjøre hverandre bedre skal vi vinne kundene. Som butikkmedarbeider vil du være KIWIs ansikt utad og et viktig bindeledd mellom kunden og kjeden. Ditt bidrag vil være med på å påvirke opplevelsen kundene våre har av KIWI.Vi leter etter deg som:Har fylt 18 årEr punktlig og ryddigHar godt humør og en positiv ser...

 • Company NORGESGRUPPEN ASA in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Prisjeger Tønsberg -- Deltid ca. 50% (dagtid)NorgesGruppen skal til enhver tid ha de beste prisene i markedet, og våre prisjegere kjenner dagligvaremarkedet og våre konkurrenter på pulsen. Som prisjeger får du et unikt innblikk i konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen, og blir en verdsatt ressurs for våre dagligvarekjeder. Vi søker nå en fleksibel person for innhenting av priser fra våre konkurrenters dagligvarebutikker i Vestfold (Tønsberg). Du må disponere egen bil.Som prisjeger har du en aktiv jobb der du er på bena hele dagen og besøker flere ulike dagligvarebutikker hver dag. Du har gjerne interesse for dagligvare og er nysgjerrig på hva som beveger seg i markedet. Du er vennlig og pliktoppfyllende, du trives med å jobbe selvstendig. Du evner å forholde deg til tidsfrister, og ha...

 • Company DELI DE LUCA MYKLEGARD in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Vi elsker å glede! Glede våre kunder med smaksbomber, innovasjon, overraskelser og smil. Vi elsker mennesker. Mennesker som deler de samme gledene som oss. Vi vet at glade mennesker er gode mennesker, og at gode mennesker gir gode opplevelser. Vi ønsker oss reale ansatte som er rause med både kollegaer og kunder og som ikke er redd for å ta i et tak.Til vår butikk på Esso stasjonen på Myklegard søker vi nå etter deltidsmedarbeider/sommervikar .Som butikkmedarbeider vil du være Deli de Lucas ansikt utad. Du ser viktigheten av god kundeservice og har alltid et smil på lur. Arbeidsdagene vil være varierte og oppgavene vil veksle mellom blant annet produksjon av mat, kundebetjening, varepåfylling og renhold.Viktige kvalifikasjoner og egenskaper:Du er real, kvikk og rausEngasjertServiceinnstilt...

 • Company MENY FORNEBU in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Vi i MENY mener at spiser du bedre, så lever du bedre. Vi er opptatt av matglede, og med det kommer godt utvalg, god kvalitet og kunnskapsrike og serviceinnstilte ansatte.Hos MENY Fornebu søker vi nå etter en ny fiskeansvarlig. Vi har en markert ferskvareprofil med fokus på varer av høyeste kvalitet, unik og personlig service, samt et av kjedens bredeste utvalg av ferskvarer og delikatesser. Som fiskeansvarlig vil du sørge for at vi selger fisk og sjømat av beste kvalitet og at gjestene våre får gode tips og råd til et bedre fiskemåltid. Dette er en heltidsstilling, og arbeidstid omfatter dagtid, kveld og helg.Hvem er du og hva skal du gjøre?Du vil få ansvar for den daglige driften av vår fiskeavdeling. Dette innebærer blant annet håndtering av bestillinger, leverandørkontakt, svinnkontrol...

 • Company DELI DE LUCA ENGEN in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Vi elsker å glede! Glede våre kunder med smaksbomber, innovasjon, overraskelser og smil. Vi elsker mennesker. Mennesker som deler de samme gledene som oss. Vi vet at glade mennesker er gode mennesker, og at gode mennesker gir gode opplevelser. Vi ønsker oss reale ansatte som er rause med både kollegaer og kunder og som ikke er redd for å ta i et tak.Til vår butikk på Engen søker vi nå etter deltidsmedarbeider .Som butikkmedarbeider vil du være Deli de Lucas ansikt utad. Du ser viktigheten av god kundeservice og har alltid et smil på lur. Arbeidsdagene vil være varierte og oppgavene vil veksle mellom blant annet produksjon av mat, kundebetjening, varepåfylling og renhold.Viktige kvalifikasjoner og egenskaper:Du er real, kvikk og rausEngasjertServiceinnstiltRyddig, strukturert og ansvarsbevi...

 • Company KIWI AVD 065 VORMSUND in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Bli en del av det grønne vinnerlaget!I KIWI er det kunden som er sjefen, og for å gjøre sjefen fornøyd trenger vi Norges blideste og hyggeligste medarbeidere. Er det deg? Har du også en god porsjon konkurranseinstinkt og «stå-på-vilje»? Da må du lese videre.Gjennom årene har KIWI vært den soleklare vekstvinneren i det norske dagligvaremarkedet. Nå søker vi deg som vil være med på det grønne vinnerlaget, og bidra til å ta oss videre.Hver eneste medarbeider er viktig i KIWI og gjennom å gjøre hverandre bedre skal vi vinne kundene. Som butikkmedarbeider vil du være KIWIs ansikt utad og et viktig bindeledd mellom kunden og kjeden. Ditt bidrag vil være med på å påvirke opplevelsen kundene våre har av KIWI.Vi leter etter deg som:Har fylt 18 årEr punktlig og ryddigHar godt humør og en positiv ser...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Adecco Bil og mekanisk er en av Norges største aktører innen bemanning og rekruttering til bilbransjen -- vi ordner drømmejobben til deg!Vi søker en allsidig mekaniker som ønsker nye utfordringer i bransjen! Mulighet for snarlig tiltredelseOm denne stillingen ikke passer til deg så ta kontakt med oss for å høre om andre spennende stillinger vi har i bilbransjen!Hovedarbeidsoppgaver:Reparasjoner og service / vedlikehold på lette kjøretøyerLøse tekniske utfordringerPKKØnskede kvalifikasjoner:Serviceinnstilt, positiv og en god lagspillerJobbe selvstendig og tar initiativEr nøyaktig, redelig og viser ansvarBeherske norsk skriftlig og muntligFagbrev for lette eller tunge kjøretøyFørerkort klasse BVi tilbyr:Gode muligheter for personlig og faglig utviklingPositivt og hektisk arbeidsmiljøKonkurra...

 • Company BØMLO KOMMUNE HEIMETENESTER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Bømlo heimeteneste har ledig 2 faste 75% stillingar for helsefagarbeidarar frå 1. september 2020.Bømlo heimeteneste organiserer tilbod om heimesjukepleie, heimerehabilitering, matombringing, dagtilbod, praktisk bistand og brukarstyrt personleg assistanse. Mål for heimetenesta er at flest mogleg av brukarane får hjelp/bistand til å meistre eige liv i eigen heim eller anna tilrettelagt bustad.Arbeidsoppgåver: Personretta hjelp Heimerehabilitering Matombringing Praktisk hjelp og vegleiing i heimenKvalifikasjonar: Fagbrev som helsefagarbeider Dersom det ikkje er kvalifiserte søkjarar kan det vere aktuelt å tilsetje andre Relevant erfaring og praksis FørarkortPersonlege eigenskapar: Gode samarbeidsevner Kunna jobba sjølvstendig, vere initiativrik og fleksibel Bidra til ein positiv kultur og eit...

 • Company BØMLO KOMMUNE HEIMETENESTER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Bømlo heimeteneste har ledig faste helgestillingar som sjukepleiar, student eller helsefagarbeidar med arbeid kvar tredje helg.Bømlo heimeteneste organiserer tilbod om heimesjukepleie, heimerehabilitering, matombringing, dagtilbod, praktisk bistand og brukarstyrt personleg assistanse. Mål for heimetenesta er at flest mogleg av brukarane får hjelp/bistand til å meistre eige liv i eigen heim eller anna tilrettelagt bustad.Arbeidsoppgåver på helg:Personretta hjelpHeimerehabiliteringMatombringingPraktisk vegleiingKvalifikasjonar:Helgestilling er aktuell for Offentleg godkjend sjukepleiar, studentar innan helse- og sosialfag eller helsefagarbeidar.Gode samarbeidsevne og evne til å arbeide sjølvstendigFørarkortPersonlege eigenskapar:Du må trives med variert arbeid, lika ein viss grad av uforutsi...

 • Company SANDNESSJØEN UNGDOMSSKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Sandnessjøen ungdomsskole har ledig vikariat i miljøarbeiderstilling77% vikariat ledig for skoleåret 2020-2021. Stillingen inngår i korpset av fagarbeidere i skole og barnehage.Beskrivelse avdelingSandnessjøen ungdomsskole ligger sentralt i Sandnessjøen og har ca 220 elever fordelt på 9 klasser.ArbeidsoppgaverMiljøarbeider skal i samarbeid med lærene hjelpe og stimulere enkeltelever med spesielle utfordringertil videre utvikling og hjelpe dem til rette i fellesskapet, men også bidra til et godt elevmiljø for felleskapet.Vi søker en person somHar erfaring med elever med særskilte behovHar digitale ferdigheterKan ta ansvar for å tilrettelegge og lede ulike aktiviteterHar gode samarbeidsevnerKrav til kompetanseBarne - og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanningAndre opplysningerAktuelle...

 • Company SØVIK OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Søvik oppvekstsenter har behov for miljøarbeider/fagarbeider i 100 prosent fast stilling fra 1. augArbeidsoppgavene er fordelt mellom i skole og SFO. Stillingen inngår i korpset av fagarbeidere i barneghage og skole i Alstahaug kommune.Søvik oppvekstsenterVi ønsker oss en engasjert og leken assistent som er god på å skape relasjoner og kan ta ansvar for oppgaver i skolen/sfo.Er du et omsorgsfull og pliktoppfyllende menneske som har erfaring med arbeid i skole/SFO ønsker vi gjerne søknad fra degArbeidsoppgaver" Tilsyn, relasjon, omsorg og lek med barn og unge" Bidra til læring" Være en god rollemodell" Ta del i den daglige driftenVi søker en person somtar initiativer ansvarsfuller fleksibelhar gode kommunikasjon- og samarbeidsferdigheterer omsorgsfull og trives i arbeidet med barn og ungeEr...

 • Company SØVIK OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Søvik oppvekstsenter har behov for miljøarbeider/fagarbeider i 100 prosent fast stilling fra 1. augArbeidsoppgavene er fordelt mellom i skole og SFO. Stillingen inngår i korpset av fagarbeidere i barneghage og skole i Alstahaug kommune.Søvik oppvekstsenterVi ønsker oss en engasjert og leken assistent som er god på å skape relasjoner og kan ta ansvar for oppgaver i skolen/sfo.Er du et omsorgsfull og pliktoppfyllende menneske som har erfaring med arbeid i skole/SFO ønsker vi gjerne søknad fra degArbeidsoppgaver" Tilsyn, relasjon, omsorg og lek med barn og unge" Bidra til læring" Være en god rollemodell" Ta del i den daglige driftenVi søker en person somtar initiativer ansvarsfuller fleksibelhar gode kommunikasjon- og samarbeidsferdigheterer omsorgsfull og trives i arbeidet med barn og ungeEr...

 • Company STAMNES BARNEHAGE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Fagarbeider i Stamnes barnehage100 % vikariat i perioden 01.08.20 - 31.07.21, med mulighet for forlengelse. Stillingen inngår i korpset av miljøarbeidere/fagarbeidere i skole og barnehage.Stamnes barnehageStamnes barnehage har 2 avdelinger for barn i alderen 1 - 6 år.Barnehagen er aktivt deltakende i et forsknings- og utviklingsprosjekt, God læring for alle. Prosjektet skal øke kvaliteten på pedagogisk praksis i barnehage og skole i Alstahaug kommune. Har du lyst til å bidra i dette spennende arbeidet er du velkommen som søker til oss.Vi ønsker en medarbeider som:Reflekterer over egen praksisEr aktivt deltakende i lek og aktiviteter med barna, både inne og uteEr fleksibel, kreativ og løsningsorientertBidrar positivt i et arbeidsfellesskapHar erfaring fra arbeid i barnehageHar kompetanse på...

 • Company STAMNES BARNEHAGE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Fagarbeider i Stamnes barnehage100 % vikariat i perioden 01.08.20 - 31.07.21, med mulighet for forlengelse. Stillingen inngår i korpset av miljøarbeidere/fagarbeidere i skole og barnehage.Stamnes barnehageStamnes barnehage har 2 avdelinger for barn i alderen 1 - 6 år.Barnehagen er aktivt deltakende i et forsknings- og utviklingsprosjekt, God læring for alle. Prosjektet skal øke kvaliteten på pedagogisk praksis i barnehage og skole i Alstahaug kommune. Har du lyst til å bidra i dette spennende arbeidet er du velkommen som søker til oss.Vi ønsker en medarbeider som:Reflekterer over egen praksisEr aktivt deltakende i lek og aktiviteter med barna, både inne og uteEr fleksibel, kreativ og løsningsorientertBidrar positivt i et arbeidsfellesskapHar erfaring fra arbeid i barnehageHar kompetanse på...

 • Company ALSTAHAUG KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  ALSTAHAUG KOMMUNE HAR LEDIG VIKARIAT I STILLING SOM PROSJEKTINGENIØR/BYGGELEDERDet er ledig 100 % stilling som ingeniør i ett års vikariat. Tiltredelse 01.09.2020Kommunalteknisk enhet:Har som oppgave å utvikle kommunale utbyggingsprosjekter innen vei, vann og avløp. Videre har avdelingen ansvaret for å drifte daglig og periodisk vedlikehold av kommunale, veg, gatelys, park- og idrettsanlegg, vann og avløpsanlegg.Merkantil avdelingen har 6 årsverk .Vi tilbyr:Utfordrerne arbeidsoppgaver med nytt og moderne utstyr.Et trivelig arbeidsmiljø hvor alle er opptatt av samarbeid og trivsel i hverdagenJobb med fokus på helse, miljø og sikkerhetSelvstendig jobbingArbeidsoppgaver:Planlegge utbyggingsprosjekter innen vei-, vann- og avløp.Gjennomføre anbudsinnhenting og kontraktarbeidet mot tilbyder.Lede...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD LILLESTRØM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For vår kunde Coop søker vi nå etter sommervikarer til spennenede sommerjobb som sjåfør ved deres distribusjonsanlegg på Jessheim.Coop er Norges nest største dagligvareaktør med hele 1250 butikker rundt om i Norge.På Jessheim har de bygd Europas mest moderne og effektive sentrallager.Dette er et sommervikariat i perioden uke 27 - 33.Vi tilbyr:-gode betingelser-god oppfølging og utviklingsmuligheter-varierte arbeidsoppgaver-konkurransedyktig lønnArbeidsoppgavene består av:-distribusjonskjøring Oslo/Akershus-lasting/lossing-kontakt med kunde og kjørekontor-turnus må påberegnes.Kvalifikasjoner:-førerkort kl CE, yrkeskompetansebevis-sjåførkort og sikkerhetskurs for lastelem-energisk og positiv innstilling-god erfaring, helst 2 år-pålitelig, punktlig og nøyaktig-fleksibel-skandinavisk språk er ...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD LILLEHAMMER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Har du erfaring med arbeid med barn og finner glede i å omgås dem? Ønsker du en aktiv og ansvarsfull hverdag, hvor du får være en rollemodell for barn under lek og læring? Er du interessert i å jobbe som tilkallingsassistent i barnehage -- heltid eller deltid? Da er du velkommen til å søke.Adecco bistår barnehager i Lillehammer og omegn med erfarne og dedikerte barnehageassistenter. Vi ønsker kontakt med deg som har et genuint ønske om å jobbe med barn.Kvalifikasjoner:Erfaring fra arbeid med barnGyldig politiattest (godkjent politiattest ved oppstart)Bestått Norskprøve 3: Nivå A2 på delprøven i skriftlig fremsttilling og Nivå B1 på delprøve i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjonDu har førerkort og disponerer bilFordel med utdanning, men ikke et kravDu kan jobbe mellom 2...

 • Company VINDAFJORDTUNET HEIMESJUKEPLEIE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Me søkjer:Sjukepleiar ved Vindafjordtunet i 100% vikariat, Somatisk langtid.Stillinga er ledig frå snarast til 01.03.2021.HovudarbeidsoppgåverVarierte sjukepleiarfaglege oppgåver- du får vera ein sjukepleiar!Rettleie og samarbeide med andre yrkesgrupper samt å vera i team.Bidra til innovasjon og fagleg utvikling ti det beste for våre bebuerar.Skape gylne augneblikk for våre bebuarar/brukarar.Sjukepleiefaglege oppgåver og prosedyrar.KvalifikasjonarOffentlig godkjent sjukepleiarGod munnleg og skriftleg norskkunnskapGrunnleggande datakunnskaperAndre opplysningarVindafjordtunet ligg i Nedre Vats.Somatisk Langtid har 14 institusjonsplasser.Demensomsorga har 38 plasser for personer med demens samt dagsenter.Heimetenesta som gir tenester til Vikebygd, Skjold og Vats er knytt til Ølen omsorgssente...

 • Company VINDAFJORDTUNET HEIMESJUKEPLEIE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Me søkjer:Elevar ved helsefagarbeidarutdanninga, med truleg distriktets beste stipendordning, 13 - 20% stilling.Engasjement ledig frå 01.09.2020 på Vindafjordtunet. Arbeidsavtale blir skrive for 1 studieår om gongen.HovudarbeidsoppgåverIvareta det generelle pleie og omsorgsbehovet som tenestemottakarane våre har. I funksjonen inngår å førebygge, behandle og rehabilitere.Delta i miljøarbeid, andre aktiviteter og det totale behandlingsopplegget til tenestemottakarane våre.KvalifikasjonerElev ved helsefagarbeidarutdanningaGrunnleggande datakunnskapGode munnlege og skriftlege norskkunnskaparAndre opplysningerVindafjordtunet ligg i Nedre Vats, og er delt i to soner. Sone 1 har 38 plasser for personar med demens, samt dagsenter. Somatisk Langtid har 14 institusjonsplasser. Heimetenesta har og ba...

 • Company ØLEN SKULE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Me søkjer:Lærar med engelskutdanning i 100% vikariat v/Ølen skule.Stillinga er ledig frå 01.09.2020 - 31.07.2021.Tiltreding kan moglegens bli frå 01.08.2020.HovudarbeidsoppgåverArbeidet er knytt til ungdomstrinnet på skulen, mogleg kontaktlæraransvar.KvalifikasjonerGodkjent lærarutdanning.Det er eit krav med engelsk som kompetanse, helst 60 studiepoeng.Naturfag og mat og helse er ønskelege fag.Andre opplysningerØlen skule er 1- 10 skule med om lag 260 elevar, 50 av desse har minoritetsspråkleg bakgrunn.Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb der...

 • Company ÅL KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Beskrivelse avdelingAvdeling Gjestetunet er ei korttidsavdeling som tilbyr aktiv behandling og rehabilitering. Avdelinga har 16 pasientar og12,6 årsverk.Avdeling Gjestetunet har ledig inntil 100 % fast stilling for sjukepleiar.ArbeidsoppgåverStilling hos oss passar for deg som har solid fagkunnskap og leitar etter utfordringar i kommunehelsetenesta. Vi harstort fokus på fag, kvalitet og utvikling, og du kan rekne med varierte og og spennande arbeidsoppgåver.KvalifikasjonarAutorisasjon som sjukepleiarØnskelig med relevant vidareutdanning (demens,geriatri, psykiatri, rehabilitering, avansert klinisk sykepleie mm)Dersom du i tillegg· tek initiativ og har evne til nytenkning· kan ta sjølvstendig ansvar· er fleksibel og samarbeidsvilligvil du kunne passe godt inn hos ossMe tilbyr· Faglege utfor...

 • Company GOL KOMMUNE RÅDMANN OG STAB in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Miljøterapitenesta gir tenester til heimabuande i Helsetunvegen og Kristenbråten. Vi gir også tenester til Avlastning og pårørandestøtte, samt av vi har eit arbeidssenter for aktivisering. Kvart område har dedikerte leiarar, og vi har ein eigen engasjert avdelingsleiar. Avdelinga er omorganisert for å gi ein best mogleg teneste og for at du som arbeidstakar skal bli ivaretatt på ein god måte. Vi er omlag 150 tilsette og håpar du vil vera ein del av laget vårt.Vi legg vekt på brukarstyring i det daglege der "Aktiviteter i dagleglivet" (ADL) er viktig. Vi har også fokus på kosthald, fysisk aktivitet og at eit godt liv for den einskilde bebuar.Stillingane som miljøterapaut med fagansvar er knytt bebuarar Helsetunvegen. Det er eit godt samarbeid med dei som jobbar på dag og kveld rundt tilbode...

 • Company GOL KOMMUNE RÅDMANN OG STAB in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Miljøterapitenesta gir tenester til heimabuande i Helsetunvegen og Kristenbråten. Vi gir også tenester til Avlastning og pårørandestøtte, samt av vi har eit arbeidssenter for aktivisering. Kvart område har dedikerte leiarar, og vi har ein eigen engasjert avdelingsleiar. Avdelinga er omorganisert for å gi ein best mogleg teneste og for at du som arbeidstakar skal bli ivaretatt på ein god måte. Vi er omlag 150 tilsette og håpar du vil vera ein del av laget vårt.Vi legg vekt på brukarstyring i det daglege der "Aktiviteter i dagleglivet" (ADL) er viktig. Vi har også fokus på kosthald, fysisk aktivitet og at eit godt liv for den einskilde bebuar.Stillingane som miljøterapaut med fagansvar er knytt bebuarar Helsetunvegen. Det er eit godt samarbeid med dei som jobbar på dag og kveld rundt tilbode...

 • Company CIRCLE K NORGE AS DISTRIKTSKONTOR BODØ in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - FORSKNINGSVIRKSOMH in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: 998157374 Stillingsident: 4258814980 Presentasjon av stillingen:A PhD position in molecular biology is available for 3 years. The position is financed by Helse SørØst under the project “Understanding bacterial DNA condensation induced by the SOS response and identifying new targets for development of antibiotics and adjuvants”.Work descriptionThe Research Group aims to understand DNA transactions and use this knowledge to combat disease. We study proteins which act on DNA in order to discover the mechanisms by which DNA is repaired, replicated, and segregated. We also study regulatory mechanisms of the bacterial cell cycle as well as how bacterial stress responses work. Some of the projects are basic bacterial cell biology projects, mainly performed using the model bacterium Esche...

 • Company LENDO PART OF SCHIBSTED AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE OMSORGSTJENESTER HJEMMETJENESTER/HJEMMEHJELP in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Arbeidssted:Stillingen er plassert i stab til kommunalsjef for helse, omsorg og velferd sammen med flere stabsfunksjoner. Staben har oppgaver knyttet til lederstøtte, plan, analyse og strategi, samt virksomhetsstyring, tjeneste- og fagutvikling og omstillingsarbeid og jobber tett på ledelsen. Helse, omsorg og velferd har stort utviklingsfokus og står i stort reformtrykk som medfører endringer og utvikling i tjenestene. Staben har viktige roller for å bidra til måloppnåelse og som støtte i utviklingsarbeid.Fakta om stillingen:Spesialrådgiver skal bistå med utvikling i helse - og omsorgssektoren ved å være pådriver og ansvarlig innen hovedområdene:Saksbehandling til politiske råd, styrer og utvalgAdministrativ saksbehandlingVesentlig rolle...

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE OMSORGSTJENETER HJEMMESYKEPLEIE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Helse, omsorg og velferd står foran store utviklings- og omstillingsprosesser de nærmeste årene. Strategisk plan, Ny velferd 2040 , er retningsgivende for utviklingen og prioriteringene i helse- og omsorgssektoren.Tjenesteområdet består av tildelingsenheten, NAV, sykehjem og boliger med heldøgnsbemanning, hjemmetjenester, helse og mestring, rus- og psykisk helse, tilrettelagte tjenester og legetjenesten. I tillegg er funksjoner som kommuneoverlege, kommunepsykolog og rådgiverstillinger samlet i stab til sektorledelsen. Stillingen rapporterer til ass.kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.Vi søker en engasjert og dyktig rådgiver til områdene e-helse, digitalisering og EPJ. Stillingen som rådgiver e-helse, digitalisering og EPJ har vedl...

 • Company NORDECOS AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239022312 Presentasjon av stillingen:Avdeling for hjerneslag (Slagenheten) er en pioneravdeling innen slagbehandling i Norge med høy forskningsaktivitet og har utviklet en behandlingskjede for slagrammede fra akutt behandling og til pasienten er tilbakeført til et aktivt liv som oftest i eget hjem.Avdelingen er fra 2018 utvidet og etablert som Midtnorsk Slagsenter med spesialister både i indremedisin og nevrologi. Avdelingen mottar nå alle pasienter med akutt hjerneslag i det tidligere Sør- Trøndelag, samt pasienter med hjerneslag fra hele Midt-Norge og Helgeland som har behov for høyspesialisert behandling som f. eks endovaskulær behandling. Avdelingen er en av de største slagavdelinger i Norge med 19 senger, poliklinikk og tidlig støttet utskrivningsteam.Still...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249208284 Presentasjon av stillingen:Bemanningssenteret er en avdeling i divisjon St. Olavs driftsservice, som leverer støttetjenester av høy kvalitet til St. Olavs hospital. Bemanningssenteret er sykehusets interne vikarbyrå. Den som ansettes får fast stilling på Bemanningssenteret og vil få oppdrag på ulike avdelinger ved sykehuset.Dette er en mulighet til å tilegne seg unik breddekompetanse og få mange nye kolleger. Vi søker deg som liker utfordringer og har lyst til å utforske nye fagfelt. Kanskje finner du din drømmeavdeling?Bemanningssenteret søker etter 20 sykepleiere til fast 100% stilling i rundturnus, og arbeid på helg/høytid.ArbeidsoppgaverSykepleie til ulike pasientgrupperAndre arbeidsoppgaver kan forekommeKvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleier...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250558019 Presentasjon av stillingen:Bemanningssenteret er St Olavs hospitals interne vikarbyrå. Bemanningssenteret skal utvide tilbudet og etablere en vikarpool med sekretærer. De som ansettes vil få fast stilling på Bemanningssenteret og få oppdrag på ulike avdelinger ved sykehuset. Dette er en mulighet til å tilegne seg unik breddekompetanse, og få mange nye hyggelige kolleger. Vi søker deg som liker nye utfordringer og har lyst til å utforske nye fagfelt.Det lyses ut 3 x 100% faste stillinger. Noe kvelds og helgearbeid må på beregnes. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser, inkludert siste arbeidsgiver.ArbeidsoppgaverEkspedisjonsarbeid i skranke og telefonPasientserviceTimebestilling (poliklinikk, sengepost og venteliste)Klargjøring av morgendagens be...

 • Company SALTEN AQUA AS AVD BODØ in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 188369TeknikereHar du lyst å være med i oppbyggingen av vårt nye slakteri og trives du i et produksjonsmiljø?Hos oss jobber vi tett sammen og garanterer trivelige kollegaer. Vi jobber strukturert og målrettet for en effektiv produksjon med god kvalitet. Vårt nybygg og maskinparken trenger din ekspertise.Som tekniker arbeider du sammen med teknisk leder for å sikre optimal drift og vedlikehold av vår nye fabrikk. Automatisjon, kjøl/frys, teknisk drift av system/bygg og systematisk vedlikehold er alle sentrale arbeidsoppgaver.Video: Om degDu har fagbrev som industrimekaniker, eller annen relevant fagbrev/utdanning/praksis. Har du erfaring fra autmasjonsteknikk er dette en stor fordel, i tillegg ønsker vi oss at du har erfaring fra fiskeindustri eller annen næringsmiddelindustri...

 • Company HUMAN CARE BO AS KONTOR HARSTAD in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Humana brukerstyrt personlig assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr skreddersydde BPA-løsninger til funksjonshemmede over store deler av Norge. Hos oss er BPA funksjonshemmedes verktøy til å leve et fritt, fleksibelt og selvstyrt liv. For mer informasjon om Humana, se Vi søker etter assistenter til ung kvinne i Harstad!Er du en kvinne på rundt 25? Liker du å være masse ute, gå turer både i nærmiljøet og i skogen? Er du samtidig glad i dyr og liker å være sosial? Da bør du lese videre:Jeg som ser etter assistenter er en jente som begynner på videregående til høsten. For å kunne delta på skolen både faglig og sosialt trenger jeg en som kan bistå med praktiske oppgaver og tilrettelegging i min skolehverdag.I tillegg må du også ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other Edit filters