Jobmonitor. Search results for Other

10602 Jobs found

Used filters:
 • Otherx
Displaying 1-50 of 10602 results.
 • Company NH Bemanding ApS in Other
  24.02.2020

   NH Bemanding are looking for good experienced plumbers to work for us in Oslo on our constructionsites. Projects in construction, technical rooms and sprinkler.We are a company that have worked in Oslo for the last 20 years, and we are steadily increasing our size leaving room for new plumbers to join the ranks. We have a stable team of skilled plumbers that have lengthy experiences in construction in Norway. About the Job:You will be working in Oslo area in new constructions of offices or apartments you will be working with jobs like sprinkler, technical rooms, heating, drainage, water and bathrooms.Qualifications:Plumber with a diploma.Experience and routine to the point where you can work independantly and plan what needs to be done when knowing the job at hand.Citizenship in the EU or...

 • Company LINDEX AS AVD OASEN HAUGESUND in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF BUP - NAMSOS in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4180184904 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en givende jobb for barn og familier? Da er kanskje Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) noe for deg.BUP har ansvar for utredning og behandlingstilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge 0-18 år. I BUP, Helse Nord-Trøndelag er det kliniske arbeidet organisert i Poliklinikk, Familieenhet og Sengepost.Poliklinikken er en allmenn psykiatrisk poliklinikk inndelt i team etter alder. Familieenhetene har innleggelsestilbud til familier med sammensatt problematikk. Sengeposten har akutte og elektive innleggelser av barn/unge fra hele fylket i alderen 10 -- 18 år. Det drives utstrakt poliklinisk virksomhet ved alle enheter.Det kliniske arbeidet er organisert i tverrfaglige team hvor legens rolle er medisinske oppgaver,b...

 • Company LØRENSKOG KOMMUNE HELSETJENESTEN in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4182787285 Presentasjon av stillingen:Bårliskogen Syd 1 er organisert under Bo- og omsorgstjenesten (BOT) i Lørenskog Kommune. Her bor det 5 voksne mennesker med utviklingshemming og tilleggsdiagnoser, som har behov for heldøgns omsorg. Vi har en travel hverdag med stort fokus på fagutvikling i et trygt arbeidsmiljø. Personalgruppa er organisert i team hvor alle har ansvarsområder og oppgaver. Personalgruppa kjennetegnes ved at det er stor andel tverrfaglig høgskolekompetanse og fagarbeidere, med god erfaring i målrettet miljøarbeid og fysisk konflikthåndtering.Vi søker deg som vil trives i et sprudlende fagmiljø med høyt aktivitetsnivå og tett tjenesteyting, og som ønsker å bidra til fagutvikling i et godt arbeidsmiljø.Vi har ledig en 60 % stilling som miljøtera...

 • Company ØKSNEVAD VIDAREGÅANDE SKOLE in Other
  24.02.2020

  Fra 1.6.2020 er det ledig stilling som avdelingsleder i 100%, i utgangspunktet fordelt på 90% ledelse og 10% undervisning.Denne stillingen omfatter pedagogisk og personalmessig ansvar, og stillingen er knyttet opp til utdanningsprogrammet Bygg og anlegg (Anleggsteknikk og Anleggsgartner) og Teknikk og industriell produksjon (Arbeidsmaskiner og Anleggsmaskinmekaniker).Stabs-oppgaver er tillagt stillingen.Stillingen inngår i ledergruppa som består av rektor og 7 avdelingsledere.++Krav til stillingen:++godkjent utdanning (yrkesteori) eventuelt annen tilsvarende utdannelse innen fagområdetpraktisk pedagogisk utdannelse (PPU)erfaring innen anleggsbransjengyldig politiattest.++Vi ønsker oss en avdelingsleder som++kan lede i samsvar med sentrale og lokale målsetningerkan bygge gode relasjoner til...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  24.02.2020

  Jobbnorge ID: 181033Om stillingenVed Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, er det en ledig stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk. Den som ansettes vil ha sin daglige praksis ved UiT, Campus Alta.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Søker utformer selv prosjektskisse for doktorgradsprosjektet. Ved en eventuell ansettelse vil skissen videreutvikles i samarbeid med veileder. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph...

 • Company PRIMA ASSISTANSE AS AVD OSLO in Other
  24.02.2020

  Jeg er en livsglad mann på 44 år som bor i Vestby med kone og 2 barn. Jeg har sykdommen ALS, bruker rullestol og respirator. Jeg kan tilby en jobb som er variert, hyggelig og utfordrende. Du blir en del av mitt dyktige team av assistenter, som jobber i turnus dag, kveld, natt og helg. Arbeidssted er vårt hyggelige, landlige hjem og du kommer tett på vårt familieliv.Jeg trenger assistanse til mange ulike gjøremål: Personlig hygiene, bruk av respirator, hostemaskin og trachealsug - i tillegg til å være pappa for barna mine.Jeg trenger å utvide mitt team med assistenter og har ledig to stillinger, fortrinnsvis helsefagarbeidere i deltidsstillinger, stillingsprosent avklares nærmere. Opplæring vil bli gitt.Krav til kompetanseDu må ha god kommunikasjonsevne og forstå, snakke og skrive godt nors...

 • Company LEIKANGER KOMMUNALE HELSETENESTER in Other
  24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingsinformasjonVi søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar/ferievikarar for sommaren 2020 tilfellestenester ved eininga heildøgn pleie og omsorg. Til fellestenestene treng vi assistentar og kokk til kjøkkenet tilfølgjande tenesteområde:DagsenterReinhaldKjøkkenArbeidsperioden vil vere i tida 15.06.2020 - 16.08.2020.Ber om at følgjande vert oppgitt i søknaden:Kva område (dagsenter, reinhald, kjøkken) du ønskjer å jobbe med.Perioden du kan jobbe.Kvar du ynskjer å jobbe(Sogndal, Leikanger, Balestrand).Søkjarar som kan jobbe heile perioden vert prioriterte.Krav til kompetanseAlle søkjarar må:ha gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg.vere fylt 18 år.Vi forventar elles:Gode eigenskapar som e...

 • Company NOR TEKSTIL AS AVD TRONDHEIM in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NOR TEKSTIL AS AVD TRONDHEIM in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  24.02.2020

  Jobbnorge ID: 181512Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for HR har ledig fast stilling som rådgjevar/ seniorrådgjevar knytt til HR-juridiske spørsmålOm stillinga:Avdeling for HR (AHR) skal støtte organisasjonen i utøvinga av arbeidsgjevaransvaret og i strategisk utviklingsarbeid innan HR-området. Tenestene skal utviklast slik at tilsette og leiarar opplever HVL som ein attraktiv, trygg og utviklande arbeidsgjevar.HVL sin arbeidsgjevarpolitikk er under utvikling. AHR støtter organisasjonen i arbeidet med gode strukturar/system og ein personal- og lønspolitikk som skal gjere oss i stand til å nå måla våre. Partssamarbeidet er eit viktig ledd for å skape ein god organisasjon.Vi ser etter ein kandidat som har gode analytiske ferdigheiter og god teknologi- og organisasjonsforståing.Stilling...

 • Company KIRKENES POLITIHUS in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184523762 Presentasjon av stillingen:Stillingen er et toårig engasjement som prosjektleder innen fagfeltet tung tvang og er organisatorisk plassert hos sivil rettspleie og vil personalmessig sortere under namsfogden i Varanger.Stillingen har stedsplassering i Vadsø eller Kirkenes. Noe reisevirksomhet må påregnes.Politiet og Finnmark politidistrikt er inne i en stor omstillingsprosess som også berører sivil rettspleie. Man må av den grunn være innforstått med at oppgavesammensetningen vil kunne endre seg over tid. Dette i samsvar med medarbeiders kompetanse og ansvar som ligger til grunn for tiltredelse i stillingen.ArbeidsoppgaverMottak og saksbehandling av begjæringer og de saker om gjennomføring som tingretten pålegger namsmannen etter lovenTvangsdekning i løs...

 • Company STANGE KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  24.02.2020

  Vi søker etter en person som er engasjert og motivert for å følge opp og ta vare på kirkene og gravplassene, stelle gravplassene og legge til rette for gjennomføring av gravferd.Stillingen inngår i et team med 4 andre fagarbeidere i hele fellesrådsområdet.Kirketjener/gravplassarbeider har ansvar for at kirkegårdene holder en god standard og at de fremstår med respekt for avdøde og pårørende.Stillingen medfører normalt ikke kvelds- eller helgearbeid.Arbeidsoppgaver:Drift og vedlikehold av gravplassene.Praktisk tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging av gravferd i kirka og på kirkegårdenVaktmesteroppgaver -- oppfølging og enkelt vedlikehold av bygningene, tekniske anlegg, inventar og utstyr.Tilsyn med maskinelt utstyr som gravemaskin, motorklippere, lastebil.Deltagelse i stabsmøter.Kval...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR ØST in Other
  24.02.2020

  Jobbnorge ID: 182191Om stillingenVed Ås ungdomssenter MultifunC behandling er det ledig et 1-årig vikariat i 100% stilling som psykolog/psykologspesialist i Utredningsteamet. Utredningsteamet består av teamleder og to teammedarbeidere.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderInntaksvurdering og kartlegging av risikoatferd.Utredning, utarbeidelse og oppfølging av behandlingsplaner.Tverrfaglig samarbeid i interne behandlingsteam med familieterapeut, pedagog og miljøterapeut.Utstrakt kontakt med eksterne samarbeidspartnere.Hastevurderinger.Veiledning av personalet.Oppfølging av ansatte i og etter krisesituasjoner.KvalifikasjonskravMinimum fullført profesjonsutdanning i psykologi med autorisasjon.Søkere bør ha kjennskap til systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.Søkere med erfaring fr...

 • Company NORDRE JARLSBERG BARNEHAGE in Other
  24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/1957 Presentasjon av stillingen :Holmestrand og Sande kommuner har slått seg sammen 1.1.2020. I vår nye strategiplan for inkluderende oppvekst i Holmestrand er inkludering, livsmestring, trivsel og læring satt høyt på agendaen. Vi jobber i et helhetlig opplæringsløp 0-16 år, og er opptatt av høy kvalitet og gode sammenhenger. Samhandling av tjenester skal sikre god oppvekst i kommunen, slik at hvert enkelt barn opplever mestring, har høy trivsel og oppnår sitt potensial for læring og utvikling.Nordre Jarlsberg barnehage er av Holmestrands 8 kommunale barnehager, er organisert i seks avdelinger og ligger naturskjønt til ved Nordre Jarlsberg brygge. Nordre Jarlsberg barnehages visjon er . En hver situasjon til refleksjon, læring og utvikling. Viksomheten ledes mo...

 • Company NORDRE JARLSBERG BARNEHAGE in Other
  24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/1958 Presentasjon av stillingen :Holmestrand og Sande kommuner har slått seg sammen 1.1.2020. I vår nye strategiplan for inkluderende oppvekst i Holmestrand er inkludering, livsmestring, trivsel og læring satt høyt på agendaen. Vi jobber i et helhetlig opplæringsløp 0-16 år, og er opptatt av høy kvalitet og gode sammenhenger. Samhandling av tjenester skal sikre god oppvekst i kommunen, slik at hvert enkelt barn opplever mestring, har høy trivsel og oppnår sitt potensial for læring og utvikling.Nordre Jarlsberg barnehage er en av Holmestrands 8 kommunale barnehager, er organisert i seks avdelinger og ligger naturskjønt til ved Nordre Jarlsberg brygge. Nordre Jarlsberg barnehages visjon er . En hver situasjon til refleksjon, læring og utvikling. Viksomheten ledes...

 • Company TK MASKINDRIFT AS in Other
  24.02.2020

  Pga. Økende arbeidsmengde søker vi med snarlig tiltredelse GrunnarbeiderDu bør ha:Førerkort BEStåpå humør og like å jobbe i et hektisk miljøarbeide selvstendigVi kan tilby:godt arbeidsmiljøgode lønnsbetingelserfirmabilSkriftlig søknad m/CV Sendes Til SøknadSøknadsfrist: Snarest, senest 23-02-20. søknad m/CV til:Om stillingenStillingstittel: Grunnarbeider :Vikerhavna 13, 1622 GressvikAnsettelsesform:FastHeltid/deltid: HeltidAntall stillinger:1 Vanling arbeidstid, ikke turnus....

 • Company HOLTÅLEN SYKEHJEM in Other
  24.02.2020

  Arbeidsperiode juni -- august. Ønsket arbeidssted må oppgis i søknaden.Evt. ønsker om inntil 3 uker ferie i perioden må også oppgis.Spørsmål om stillinger rettes til:· Hjemmetjenesten -- avdelingsleder Anna Oftedal, tlf. 941 79 600.· Sakslia -- avdelingsleder Brit Heksem, tlf. 958 94 761.· Sykehjemmet/heldøgns/vaskeri -- avdelingsleder Siv Anita Kværnes, tlf. 941 40 331.· Kjøkken -- avdelingsleder Gaute Gjemble, tlf. 476 05 671.· Enhetsleder Ann Mari Grønli, tlf. 482 80 997.Ansettelsen skjer før øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside.Søknadsfrist 23.02.2020....

 • Company NOKAS AS AVD TRONDHEIM in Other
  24.02.2020

  Nokas er et ledende sikkerhetskonsern med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Selskapet ble etablert i 1987 og forventer i 2019 en omsetning på rundt NOK 5 milliarder.Nokas konsernet har rundt 10.000 medarbeidere fordelt på tre divisjoner: Cash Handling, Security og Systems. Vi leverer sikkerhets- og kontanthåndteringsløsninger til kunder i hele Norden. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, tekniske sikkerhetsløsninger, industri- og sikkerhetsberedskap til verdi- og kontanthåndtering.Vårt kundeløfte ...

 • Company PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD BERGEN in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ECOMERDEN AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSKE ELEMENTFABRIKKER AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNILEVER NORGE AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASKER ENTREPRENØR AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LOGENT AS AVD HORDALAND in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company XLEDGER AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company POWEROFFICE AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LINDEX AS AVD SKIBSGÅRDEN in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AS NESTLÉ NORGE AVD SALG IMPORTVARER/ADM in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MEKONOMEN AS AVD JESSHEIM in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DUALOG AS AVD TROMSØ in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK FOLKEHJELP AVD HOVEDKONTOR in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BILCO HØNEFOSS AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STIFTELSEN OSLO-FILHARMONIEN in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNSKONTOR in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OLIASOFT AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OLIASOFT AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORLANDIA SOLSTUA BARNEHAGE in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DACON AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK KENNEL KLUB in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MOBARN CECILIENFRYD BARNEHAGE in Other
  24.02.2020

  Vi søker deg som har interesse for friluft, og som er opptatt av kvaliteten i tilbudet vi gir hver dag. Vi oppfordrer også menn til å søke.Ønsker du å bli en del av et stort og utviklende fagmiljø med mange muligheter, da er du den vi leter etter!Vi kan tilby;et godt fag- og arbeidsmiljøfokus på kompetansehevingordnede arbeidsforholdjevnlig kursingbarnehageplass til egne barntariffavtale med PBL (private barnehagers landsforbund)profilert arbeidstøybedriftsavtale med treningssenterVi søker deg som;har interesse for friluftslivliker å undre deg sammen med barnavektlegger inkludering og samarbeidfokus på kvalitet i tilbudet vi girmålrettet og løsningsorientertbeherske norsk muntlig og skriftlig svært godtgodkjent barnehagelærer utdanningfremvise politiattest...

 • Company HELSENAUSTET LEGEPRAKSIS DA in Other
  24.02.2020

  Vi har ledig fast 100 % stilling som autorisert helsesekretær.Vi søker deg som trives i et travelt miljø, liker å samarbeide og har erfaring fra laboratorium og helsevesen....

 • Company VILLA UTSIKTEN AS in Other
  24.02.2020

  Hotell Utsikten Geiranger søker kokk til sesongjobb i Geiranger.Vi har åpen á la carte-restaurant sju dager i veka i høgsesong. I tillegg har vi lunchservering i vårt lobby-område og på uteterrassen. Vi søker kokk med interesse og kunnskap kring lokalmat og norske mattradisjoner. Vi ser etter nokon med kreative evner som kan vidareføre og utvikle eit konsept der atmosfære og kvalitet er viktige element. Våre gjester er i hovedsak hotellgjester, og vi freistar gi dei den beste totalopplevinga vi kan.Jobbdagen vil i hovudsak bestå i å drifte á la carte-restaurant på ettermiddags- og kveldstid. Vi har åpen restaurant til lunchservering i vår lobby og på uteterrasser. Restauranten er åpen for middagsservering frå 1800-2200. Vi har eigen frukostkokk.Vi har ca 30-50 gjester i restauranten kvar k...

 • Company SOGNEFJELLSHYTTA AS in Other
  24.02.2020

  Sognefjellshytta søker renholder for sesongen 2020. Stillingen innbærer vask av rom og fellesareal.Det er fordel med erfaring men ikke et krav.Vi har muligheter for å bo på stedet.Sesongen på Sognefjellshytta varer fra påske til midten av september.Vi trenger renholder fra slutten av april og ut sesongen.Personlige egenskaperTrives med fysisk arbeidNøyaktighet i arbeidetGodt humør...

 • Company SOGNEFJELLSHYTTA AS in Other
  24.02.2020

  Vi leter etter engasjert og dyktig medarbeider til vår restaurant. Liker du å jobbe med mennesker og takler høyt arbeidstempo ønsker vi å høre fra deg. Det er ikke et krav om erfaring i jobben, men en fordel. Ønske om å lære og positiv innstilling er mye gjort.Ser frem til å høre fra deg med en søknad.Sognefjellshytta har sesong fra påske til midten av september.Vi ønsker helst noen som kan jobbe hele sesongen, eller store deler av den.Krav til kompetanseSkandinavisk taleOver 18 årPersonlige egenskaperBlid og positivServiceinnstiltPålitelig og lojalHar evne til å takle høyt arbeidspressSamarbeid er viktig...

 • Company VITARTAK AS in Other
  24.02.2020

  Vi søker engasjerte taktekkere/blikkenslagere for tekking med asfaltpapp og pvc dukvi holder til i Knarvik, men har jobb i hele Hordalandlønn etter avtale, bonus ordningMinimum førebevis BSkandinavisk eller engelsk talendeKrav til kompetanseminimum 3 års erfaringFørekort Bmå kunne prate Skandinavisk eller engelskPersonlige egenskaperfaglig interesseretAnsvarlig...

 • Company RØROS BILUTLEIE in Other
  24.02.2020

  Røros bud og transport er et lokalt firma som distribuerer aviser ut til våre kunder. Fra Trondheim til AlvdalStillingstekstVil du bli en del av oss? Vi distribuerer brød, pakker og aviser hjem til våre kunder. Som distributør vil du ha arbeidstid på natt. Avisene leveres til abonnenter innenfor et begrenset geografisk område på Røros, og i tilegg levering av avispakker til dropp punkt mellom Røros og Alvdal.Gode forutsetninger er· Være i bra fysisk form· Være ryddig og strukturert· Snakke og skrive norsk eller engelsk· Selvstendig arbeidVære med på å gi våre kunder en god start på dagen. God opplæring vil bli gitt For mer info om jobben send mail til eller ring oss på tlf. 91842051. Kontaktperson: Berit Anita Hov BremnesRøros bud og transport er et lokalt firma som distribuerer aviser ut...

 • Company MAX SPILL AS AVD ÅNDALSNES in Other
  24.02.2020

  MAX SPILL As avdeling Åndalsens søker etter en utadvendt og pålitelig servicemedarbeider som fortrinnsvis kan jobbe helg og ettermiddag, samt ved behov.Arbeidsoppgaver/Kvalifikasjoner : Som ansatt hos oss bør du ha en glødende interesse for salg og service. Din oppgave er å gjøre våre kunder/gjester fornøyde gjennom god kundebehandling. Som salgs- og servicemedarbeider er du den siste som ser vår kunde/gjest hos oss. Din vennlighet og tålmodighet er derfor meget viktig for oss. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til salg, kundebehandling, kasseoppgjør og andre relevante oppgaver.Egenskaper· Du er utadvendt og serviceinnstilt.· Du liker å ta i et tak og bidrar aktivt til " det lille ekstra" ved avdelingen· Du liker å ha, og ta ansvar· Du liker å jobbe selvstendig og i teamVi tilbyr· Ordn...

 • Company TO GODE NABOER AS in Other
  24.02.2020

  Vi får stadig mer og mer å gjøre, og trenger en person i 100 % stilling.Arbeidsoppgaver er operatør på pakkemaskiner med høy og pellets, lasting og lossing av høy, og å holde orden. Har du førerkort på traktor og/eller lastebil kan det bli muligheter får å kjøre det også siden vi har distribusjon med egen lastebil.Siden det er en fysisk jobb, må du ha god helse og ikke være allergisk mot høy/gress. Du må snakke norsk, være selvgående og like å ta i et tak. Du må klare å jobbe alene og i team.Arbeidssted er Trøgstad - Indre ØstfoldTiltredelse er snarest - men vi har forståelse for oppsigelsestid. Ikke vent med å søke, vi behandler alle søknader fortløpende.Søknad og CV sendes til post@togodenaboer, merk den med søknad. Alle henvendlser behandles konfidensielt....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other Edit filters