Jobmonitor. Search results for OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

9 Jobs found

Used filters:
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  16.07.2019 Updated on: 18.07.2019

  Førstekonsulent/rådgiver - studieadministrasjonFakultet for helsevitenskap (HV), Fakultetsadministrasjonen HV, Seksjon forStudieadministrasjon HVFakultet for helsevitenskap (HV) tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.Vil du bidra administrativt for at OsloMet skal ha landets beste sykepleierutdanning?Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering ved HV, søker medarbeider til fast stilling som førstekonsulent/rådgiver. Ønsket tiltredelse er snarest mulig.Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Seksjonen ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, rapport...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  09.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Førsteamanuensis/førstelektor - atferdsvitenskapVed Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap, er det en ledig midlertidig stilling i ett år som førsteamanuensis/førstelektor. Stillingen er knyttet til masterprogrammet i atferdsvitenskap med planlagt tiltredelse 15.08.19.Arbeidsoppgaver og ansvar:undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og evt. etter- og videreutdanningerbidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger, samt utvikling av høy utdanningskvalitetutføre faglige administrative oppgavergjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeidformidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrigdelta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøe...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  06.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Førsteamanuensis/førstelektor - atferdsvitenskapVed Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap, er det en ledig midlertidig stilling i ett år som førsteamanuensis/førstelektor. Stillingen er knyttet til masterprogrammet i atferdsvitenskap med planlagt tiltredelse 15.08.19.Arbeidsoppgaver og ansvar:undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og evt. etter- og videreutdanningerbidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger, samt utvikling av høy utdanningskvalitetutføre faglige administrative oppgavergjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeidformidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet forøvrigdelta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøe...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskningsgruppen .Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. Hvis kandidaten er spesielt kvalifisert kan det være mulighet for å tiltre i en fireårs stipendiatperiode med 25% undervisningsplikt.Stillingen er ledig fra 1.10.2019, og stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i atferdsanalyse.ArbeidsområdeStipendiatstillingen er knyttet til prosjektet: -Improving the Learning Environment in Preschools that have Enrolled Children with Autism-.Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet, Senter for Tidlig Intervensjon; STI og Universitet i Stockholm, Karolinska Institutet og California State University, Northridge.Data fra STI viser at det ofte er u...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Do you want to contribute to the development robotic ocean observing systems?The department of Mechanical, Electronics, and Chemical Engineering at OsloMet is looking for a Research Engineer in electronics and marine robotics to join the OASYS research Project. This is a temporary fulltime position for 1 year and 5 months. There is a possibility for prolonging the contract up till two years.OASYS is a multidisciplinary research project in collaboration with NTNU, Norwegian Polar Institute, and TriOS GmbH, which aims at the development of a swarm of Micro Underwater Gliders (MUGs) that can operate autonomously with the support of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Unmanned Surface Vessels (USVs).Main duties of the positiondevelopment of electronics for a miniature underwater robot prototyp...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  02.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Ved Institutt for internasjonale studier ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig 100 % midlertidig stilling i ni måneder som førsteamanuensis/førstelektor innen tolkefaget. Tiltredelsesdato vil være i oktober 2019.Vikariatet er knyttet til undervisning på bachelorgraden . Våren 2017 startet første kull på vår nyopprettede bachelor i tolking i offentlig sektor. OsloMet tilbyr Norges eneste bachelorutdanning innen tolking. Utdanningen er samlings-og nettbasert, og går på deltid over fire år.Vi ser etter deg som vil delta i planlegging og gjennomføring av undervisning i to emner på bachelorprogrammet. Du vil få emneansvar for to tolkefaglige emner; Tolking fra skrift til tale og Tolkens kommunikative kompetanse. Begge skal gjennomføres våren 2020. Det må påregne...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  02.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Read more about the FacultyThere are currently 2 PhD positions available in connection with the PhD-program in engineering science at the Faculty of Technology, Art and Design (TKD). Both positions are full-time (100%) for a period of 3 years.The PhD-program has a multidisciplinary profile and offers a variety of topics within engineering science. The program is a collaboration with the research center on digital engineering: Simula@OsloMet. TKD is an important contributor to OsloMet-s strategic goal of being a leading provider of research and education for solving the big challenges for society - today and in the future. We welcome research students with devotion and ideas on how to develop and apply a wide range of research topics in engineering science.For more information about the pro...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  26.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning er det ledig et vikariat som førsteamanuensis/førstelektor, alternativt universitetslektor, i engelskdidaktikk med ansettelse for perioden 01.08.19-31.07.23.Arbeidsoppgaver og ansvar:- undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og ev. EVU-tilbud- følge opp studenter i praksis- bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger- gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid- delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet- delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere- utføre faglig-administrative oppgaver- aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet- aktivt bidra til utvikling av insti...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  26.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  Ved Institutt for Grunnskole og faglærerutdanning er det ledig to 100 % midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i IKT og læring, digital kompetanse eller tilsvarende. Ansettelse gjelder for perioden 01.10.19 - 31.07.20.Arbeidsoppgaver og ansvar:- undervise og veilede på bachelor- og masternivå og ev. etter- og videreutdanninger- følge opp studenter i praksis- bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger- utføre faglig-administrative oppgaver- aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet- aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhetKvalifikasjonskrav:For førsteamanuensis kreves doktorgrad i pedagogikk rettet mot IKT og læring, digital kompetanse eller tilsvarende.For førstelektor kreves embetseksa...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET Edit filters