Jobmonitor. Search results for Universitetet i Oslo

64 Jobs found

Used filters:
 • Universitetet i Oslox
Displaying 1-50 of 64 results.
 • Company Universitetet i Oslo in Other
  19.07.2019 Updated on: 20.07.2019

  Jobbnorge ID: 173392Job descriptionA PhD fellowship position is available for 3-4 years at the Neurotransporter Group at the Institute of Basic Medical Sciences, Department of Molecular Medicine,Division of Anatomy. The laboratory is led by Professor Niels Chr. Danbolt and studies basic and translational aspects of membrane proteins involved in metabolite transport and cell signaling. Emphasis is placed on the role of these proteins in epilepsy, neurodegeneration, brain inflammation and diabetes. The project is a collaboration with Professor Tore Eid (Yale School of Medicine, New Haven, CT, USA). The candidate is expected to work both in Oslo and at Yale during the fellowship period.More about the positionThe candidate will primarily work on a project related to the consequences of chronic...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  16.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Jobbnorge ID: 172045Job descriptionDo you enjoy research work? Would you like to be part of an interdisciplinary project team and generate new knowledge about digitization and learning in today's working life?Applications are invited for 1-2 four-year position(s) as PhD Research Fellow within the research project Changing Competence Requirements in Public Services: Consequences of Digitization in General and Highly Specialized Work (CORPUS). The project is funded by the Research Council of Norway, as a collaboration between the Department of education and the Department of informatics at the University of Oslo. The project team comprises senior researchers and PhD Research Fellows affiliated with the two departments. The announced position(s) will be placed in the Department of education.T...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  13.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Jobbnorge ID: 173261Om stillingenVi søker etter flere instruktørtannleger med og uten spesialistutdanning til vår studentklinikk ved Institutt for klinisk odontologi.Stillingsandel kan variere noe. Minste stillingsandel er 20%.Ansettelse: Høst 2019 og vår 2020ArbeidsoppgaverPrimærrollen som instruktørtannlege i klinikken vil således være å være en god rollemodell for våre studenter og undervise og veilede studenter innen:Praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av fagetForebygging av sykdomPasientkommunikasjonJournalføringHygienePasientrettigheter - inklusive trygdeytelserKvalifikasjonskravMastergrad i odontologi og norsk autorisasjon som tannlegeMå kunne delta i behandling av alle pasientgrupperMå kunne norsk språk flytende, både skriftlig og muntligArbeidserfaring som t...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  13.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Jobbnorge ID: 172903Om stillingenVi har et ledig vikariat som førstekonsulent ved Institutt for pedagogikk for perioden 01.09.2019 - 31.12.2020.Til stillingen ligger administrasjon og forvaltning av instituttets studietilbud og arbeid i ekspedisjonen.ArbeidsoppgaverBistå i daglig drift av studieprogram og emner på bachelor- og masternivåAdministrative oppgaver i forbindelse med gjennomføring av eksamenOppdatering av informasjon på instituttets semestersiderTilrettelegging av rom i læringsplattformen FronterInformasjon og enklere saksbehandling i enkeltsaker som gjelder studenterArbeidsoppgaver i ekspedisjonen omfatter bl.a:Betjene instituttets resepsjonRombestilling, posthåndtering og innkjøp av rekvisitaKontaktperson for ulike praktiske driftsoppgaver (kontormaskiner, klargjøring av konto...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  13.07.2019 Updated on: 19.07.2019

  Jobbnorge ID: 172622Om stillingenKulturhistorisk museum har en ledig fast stilling som seniorrådgiver (SKO 1364) for helse, miljø, sikkerhet og beredskap (HMSB) med arbeidssted sentralt i Oslo (Tullinløkka).Kulturhistorisk museum (KHM) er Norges mest besøkte museum og vi er i stadig vekst. Vi har over 600.000 besøkende i året, hvorav over 500.000 besøkende på Vikingskipshuset på Bygdøy. Store besøkstall setter store krav til sikkerhet og beredskap både for samlinger, ansatte og publikum. Vi har store utviklingsprosjekter, forskningslaboratorier og mange ansatte på feltarbeid, noe som krever god HMS-oppfølging. På Bygdøy skal vi bygge et nytt museum for vikingtid og på Tullinløkka foregår en større rehabilitering av Historisk museum, som er et av Norges fremste praktbygg i jugendstil. Samti...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  12.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Jobbnorge ID: 173141Om stillingenIT-seksjonen søker en ny medarbeider for tiltredelse snarest. Fakultetet har en maskinpark på ca 1000 PCer med Microsoft Windows og noen få med macOS som brukes til alt fra kontorbruk, forskning, undervisning og pasientbehandling og annet avansert bruk. Datamaskinene er i et nettverk som er tilknyttet universitetets nett. Datamaskiner som benyttes til pasientbehandling er i eget lukket pasientnett. På serversiden brukes både Linux og Windows.Fakultetets IT-seksjon består av ti ansatte. Sammen med Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har IT-seksjonen ansvar for fakultetets IT-virksomhet. Det odontologiske fakultet har to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.Pasientbehandling er en viktig del av virksom...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  12.07.2019 Updated on: 16.07.2019

  Jobbnorge ID: 173263Om stillingenVed Farmasøytisk institutt, Seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi er det ledig en 100% stilling i en periode på to år. Hensikten med denne nye stillingen er å styrke undervisning i samfunnsfarmasi, inkludert seks måneders apotekpraksis. Tiltredelse ønskes så snart som mulig.Faggruppen i samfunnsfarmasi består i dag av 3 fast vitenskapelige ansatte, 4 forskere/lektorer i bistillinger, 2 post doc, 10 stipendiater, samt mastergradsstudenter. Faggruppen har ansvar for undervisning i samfunnsfarmasøytiske fag på farmasistudiet (FARM1020 Farmasøyten, pasienten og samfunnet, FARM3120 Folkehelse og legemiddelbruk og FARM3130 Farmasøytisk praksis). I tillegg tilbyr vi metodekurs på masternivå og PhD-nivå i samfunnsfarmasøytiske og farmakoepidemiologiske me...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  09.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Jobbnorge ID: 173176Job descriptionA four years position as researcher within the field of materials chemistry of battery (energy storage) materials and battery system development is available at the Department of Chemistry/Centre for Materials Science and Nanotechnology (SMN), research group NAFUMA - nanostructures and functional materials. Starting date will be autumn 2019.More about the positionWe are searching for a creative, skilled and ambitious researcher for our activities on battery materials and applications. The researcher will work in a team of some 6-8 PhD and post doctor fellows /researchers plus master students. External collaboration with other academic research groups and industry actors will take place, e.g., via the FME center MoZEES. This project is funded by Equinor AS...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  09.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Jobbnorge ID: 172930Vil du bidra til en mer kunnskapsbasert samfunnsdebatt?Fakultetets kommunikasjonsstrategi har to hovedmål: og . Stillingen som vi lyser ut skal i all hovedsak bidra til å nå målene i kommunikasjonsstrategien med et særlig ansvar for fakultetets nettsider, forskningskommunikasjon, sosiale medier og andre relevante digitale plattformer.Stillingen skal aktivt bidra til kompetanseheving på dette området og utvikling av fakultetets kommunikasjonsnettverk.Styringsdokumentene for arbeidet er og Sentrale arbeidsoppgaverAnsvar for å følge opp fakultetets kommunikasjonsstrategi i samarbeid med fakultetets kommunikasjonsteamVære fakultetets representant i UiOs nettredaksjonLede fakultetets nett- og kommunikasjonsnettverk sammen med fakultetets kommunikasjonsrådgiverLede fakultet...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  06.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Jobbnorge ID: 173118Om stillingaVi søkjer etter ein dyktig teamleiar som er utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og forståing for servicerollen. Er du vår neste kollega?Stillinga er ei fast stilling og høyrer heime i økonomiseksjonen sin rekneskapsgruppe ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Stillinga er spanande og byr på interessante faglege utfordringar.Teamleiaren skal bidra til at fakultetet får ein robust og straumlinjeforma økonomistyring med økonomiarbeid av høg kvalitet, slik at ein sikrar best mogeleg vilkår for forsking og undervisning ved fakultetet. Det er gode mogelegheiter for å vera med på å utvikla stillinga. Økonomiseksjonen har 14 årsverk og stillinga er underlagd seksjonsleiar.Økonomiseksjonen leverer tenester innan fire hovudområder: prosjektstyring, økonomist...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  06.07.2019 Updated on: 15.07.2019

  Jobbnorge ID: 172918Om stillingenOveringeniør - elektronmikroskopDet er ledig stilling som overingeniør ved Institutt for oral biologi (IOB), Det odontologiske fakultet. Instituttet har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad og er tilknyttet Det odontologiske fakultet. IOB har i overkant av 60 tilsatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger, teknisk og administrativt personale. For nærmere informasjon, se Stillingen har sitt daglige arbeidssted på Elektronmikroskopisk laboratorium (EM lab). EM lab har som hovedoppgave å være for brukere ved IOB, andre institutter ved Universitetet i Oslo og ansatte ved Rikshospitalet. Den ansatte vil ha hovedansvaret for scanning elektron mikroskopi (SEM) og bør ha god kjennskap til transmission elektron mikroskopi (TEM). Det vil være aktuelt å ...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  06.07.2019 Updated on: 12.07.2019

  Jobbnorge ID: 172097Job descriptionOpen 3-year position as a Postdoctoral Fellow (SKO 1352) in molecular immunology and cell biology at the Department of Cancer Immunology, Institute for Cancer Research.The Comprehensive Cancer Center (CCC) of the Oslo University Hospital (OUH) Radiumhospitalet, is one of the largest Cancer Centers in Europe. The Institute for Cancer Research, OUH, and University of Oslo, Norway () is a leading institute for cancer research in the Nordic region hosting state-of-the art core facilities for advanced imaging, multiparameter flow cytometry, next generation sequencing and bioinformatics.More about the positionWe are looking for a highly motivated candidate with an interest in immunology, cell biology and intracellular imaging to join the "Natural Killer Cell Bi...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Jobbnorge ID: 172923Om stillingenVi søker etter en allmenntannlege med interesse for oral kirurgi som instruktør på vår studentklinikk. Det er for tiden ledig stilling i 40 % som instruktørtannlege (allmenntannlege) ved Institutt for klinisk odontologi, Avdeling for oral kirurgi og oral medisin.ArbeidsoppgaverPrimærrollen som instruktørtannlege i klinikken vil således å være:God rollemodell som allmenntannlege i samspill med spesialister i oral kirurgi og oral medisinUndervise oral kirurgi og oral medisin på det nivå som forventes av allmenntannlegenInstruere i tannlegefagetPasientkommunikasjonDokumentasjonskravet - journalHygieneForebygging av sykdomPraktisk hjelp og bistand i den tekniske utførelsen av fagetPasientens rettigheter - inklusive trygdeytelserØkonomiske forhold knyttet til pa...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Jobbnorge ID: 172827The positionA position as Postdoctoral Fellow is available at the Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), at the Department of Psychology, University of Oslo. The position will fit a highly talented candidate with strong skills in functional neuroimaging.The research centerThe goal of LCBC is to understand brain and cognitive changes and how to optimize them through the entire lifespan. LCBC is an active multi-disciplinary research center, with a staff of about 25 full time positions, including six faculty professors/ researchers, several PostDocs and PhD candidates, several programmers/engineers and full-time RAs, extensive supporting personnel and several affiliated international researchers. LCBC has excellent research infrastructure, including acc...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Jobbnorge ID: 173019Om stillingen3-4 stillinger som stipendiat i rettsvitenskap er ledige ved Det juridiske fakultet.Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Det forutsettes at den som tilsettes kvalifiserer for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.Tilsetting kan skje for 4 år, hvilket forutsetter 75 % forskning og 25 % undervisningsplikt, eller for 3 år uten undervisningsplikt. Tilsetting for 4 år forutsetter at den enkelte kandidat kan fylle et udekket undervisningsbehov. Tilsettingen kan begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av eventuelt tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelig utdannin...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Jobbnorge ID: 173044Job descriptionThere is a vacant position at the for a PhD research fellow (SKO 1017) in Sociology. The position is for a period of three years without compulsory work or four year with compulsory work (primarily teaching duties).More about the positionThe position is funded by the European Research Council and is dedicated to the newly established research project . The project lies at the intersection of social science and genetics. Using both behavior and molecular genetic data, linked with register data, we will examine social change across birth cohorts, change across the life course and transmission across generations in demographic and socioeconomic outcomes. In these efforts we will draw upon statistical methods from social sciences and genetics.At the Departme...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Jobbnorge ID: 173055Job descriptionThere is a vacant position at the for a Postdoctoral Fellow (SKO 1352) in Sociology, Demography or Behavior Genetics. The position is for a period of three years without compulsory work or fire years with compulsory work (primarily teaching duties).More about the positionThe position is funded by the European Research Council and is dedicated to the newly established research project . The project lies at the intersection of social science and genetics. Using both behavior and molecular genetic data linked with register data, we will examine social change across birth cohorts, change across the life course and transmission across generations in demographic and socioeconomic outcomes. In these efforts we will draw upon statistical methods from social scie...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  05.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Jobbnorge ID: 171428Om stillingenDet er ledig én til to stillinger som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017) ved Institutt for privatrett.Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 50 stipendiater.Stillingen(e) er knyttet til programmet 2018-2027 (Arfa II) og finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet. Arfa II vil bygge videre på resultatene fra Arbeidsrettslig fagutvikling 2008-2017 (Arfa), og bevare og videreutvikle arbeidsrett som fag på universitetsnivå. Det overordnede formålet med programmene er å sikre at grunnleggende kunnskap og kompetanse blir ivaretatt og videreutviklet på et høyt faglig nivå.Mer om stillingenTilsetting kan skje for fire år, hvilket forutsetter 75 % forskning og...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Jobbnorge ID: 172966Job descriptionOne position as researcher (SKO 1108) in Experimental Particle Physics is available at the Department of Physics.The position is for a period of three years, with starting date as soon as possible.More about the positionThe Large Hadron Collider at CERN, in operation since 2010, has been a key to the discovery of the Higgs boson in 2012. To achieve higher luminosities the collider and its experiments will be upgraded in the mid-2020s to deliver 3000/fb by 2037. Norway participates in the ATLAS experiment and is contributing to build 3D silicon pixel sensors for the Inner Tracker. The researcher sought for will have a central role in this upgrade work, both in Norway developing a silicon pixel module assembly line and by producing modules, as well as inter...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  04.07.2019 Updated on: 10.07.2019

  Jobbnorge ID: 172685Om stillingenNorsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ble opprettet i 2013 som et senter for fremragende forskning (SFF). Senteret er basert på samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Oslo universitetssykehus og Haukeland universitetssykehus. Senterets prosjekter involverer også flere nasjonale og internasjonale partnere.Vi søker nå en administrativ koordinator (avdelingsleder) ved NORMENT. Stillingen hører under Institutt for klinisk medisin og er knyttet til Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA). Stillingen vil være en sentral administrativ støttestilling for senteret. Den administrative koordinatoren vil i samråd med senterledelsen ivareta den daglige driften ved NORMENT og rapporterer til NORMENTs senterleder.Stillingen in...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  Jobbnorge ID: 172020Om stillingenVed Senter for Europarett, Universitetet i Oslo, er det ledig en stilling som stipendiat i rettsvitenskap. Tiltredelse etter avtale.Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25 % arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.Mer om stillingenStillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges Forskningsråd under SAMRISK-programmet. Stipendiaten skal delta i prosjektet: ProCritS - Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety.Hovedmålet i ProCritS, som er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, og NTNU samfunnsforskning, er å undersøke effekten offentlige anskaffelsesprosesser har på organisasjoner som utfører kr...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  Jobbnorge ID: 172919Job descriptionOne postdoctoral researcher Fellowships in blockchain technologies is available at the Department of Informatics. The position is in the context of the newly funded project called SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain.The fellowship period is for 34 months (two years and 10 months). In addition to the main research activities, the position carries the following responsibilities:Coordination of collaboration between all national and international partners. Even though the position is at the University of Oslo, part of the time is expected to be spent at the Cancer Registry of Norway while working on the same research agenda.Facilitation of cooperation between the PhD students and scientific program...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  03.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Jobbnorge ID: 172591Om stillingenVil du være vårt ansikt utad? Nyopprettet 50% fast stilling som senterkoordinator ved ved UiO.Det nystartede CBA-senteret ligger under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og består av samarbeidende forskningsgrupper fra tre institutter: Biovitenskap, Geovitenskap og Kjemi. Formålet med CBA er å fremme tverrfaglig forskning og undervisning knyttet til klima, vann og biogeokjemiske sykluser. For å forstå de komplekse prosessene som påvirker klimaet, og hvordan menneskeskapte klimagasser griper inn i dette, krever tverrfaglig innsats.Vi forsker også på ulike selvforsterkende tilbakekoblinger i klimasystemene. Vårt fokusområde er nordlige økosystemer, og koblinger mellom atmosfære, land og vann. CBA vil spille en viktig rolle ...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  Jobbnorge ID: 172639Job descriptionTwo permanent positions as Associate Professor are available at the Department of Informatics within the field of machine learning (ML).The department seeks potential scientific leaders with clear research visions, educational and administrative skills and abilities to establish and lead research projects, who will strengthen our research and education.About the positionThe main subject areas of ML-driven research within the department are image analysis, language technology, robotics and intelligent systems, and bioinformatics. We expect candidates to show a strong record of conducting research in ML and with a specialization within one or more of these subject areas, in terms of both research experience and teaching qualifications. The position will be ...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  03.07.2019 Updated on: 09.07.2019

  Jobbnorge ID: 172922Om stillingenVed NORA er det ledig en nyopprettet stilling som forskningskoordinator (seniorrådgiver) med ansvar for forskningsadministrative oppgaver og internasjonalt arbeid.Om NORANORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium, er et nasjonalt konsortium etablert av Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, OsloMet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Norges miljø og biovitenskapelige Universitet, Simula Research Laboratory AS, NORCE og Universitetet i Oslo.NORAs formål er å styrke norsk forskning og utdanning innen kunstig intelligens, maskinlæring og robotikk, samt andre tilstøtende fagområder relevant for utvikling av anvendelser som sorterer under begrepet kunstig intelligens. Les mer om NORA på Kuns...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  02.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Jobbnorge ID: 172465Om stillingenVi har en ledig stilling som rådgiver i seksjon for personal og HR i fakultetsadministrasjonen ved Det utdanningsvitenskapeligefakultet.Seksjonen består av leder og fire medarbeidere. Seksjonen bistår fakultetsledelsen i personal-, HR og HMS-saker, og støtter opp under strategiske målsettinger på relevante områder.Personalfunksjonen ved fakultet er sentralisert og gir personaladministrativ støtte til fakultetsadministrasjonens seksjoner, fakultetets institutter og sentre.Seksjonen jobber bredt med fakultetets aktiviteter innen personaladministrasjon.Vi søker deg som har omfattende erfaring og kompetanse på et høyt nivå innen personaladministrativ saksbehandling, rekruttering, rutineutvikling, lederstøtte, rådgivning og veiledning.Seksjonen er i en utvikling...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  02.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Jobbnorge ID: 172736Job descriptionPosition as PhD Research Fellowship in modelling vegetation-atmosphere interactions in northern environments available at Department of Geosciences.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo. Starting date no later than 01.10.2019.The fellowship period is up to 4 years, with 3 years devoted to research education. The position entails a compulsory work load of 25% that consists of teaching and supervision duties, outreach and research assistance.More about the positionThe successful candidate will work in the LATICE ("Land-ATmosphere Interactions in Cold Environments") research group with scientists with expertise within various disciplines related to observing, analyzing and parameterization of the l...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  02.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Jobbnorge ID: 172773Om stillingenEn stilling som universitetslektor 50% (SKO 1009) i allmenn litteraturvitenskap er ledig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo, for perioden 1.1.2020-31.12.2021. For nærmere informasjon om instituttet viser vi til instituttets hjemmesider: .Fagmiljøet for allmenn litteraturvitenskap har ti vitenskapelig ansatte og er det største allmennlitteraturvitenskapelige forsknings- og undervisningsmiljø i Norge. Faget omfatter tekstanalyse, litteraturteori, klassisk og moderne poetikk, litteraturvitenskapelig metodikk og litteraturhistorie.Mer om stillingenStillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 19 % faglig utviklingsarbeid og 6 % administrasjon. Undervisningen vil i første rek...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  02.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Jobbnorge ID: 172859Job descriptionA Postdoctoral Research Fellowship (SKO 1352) in Asian Studies/Environmental Humanities is available at the Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo.The researcher will take part in the ERC-funded project , led by Aike P. Rots. Whales of Power is concerned with the comparative study of human-cetacean relations in maritime East Asia, as expressed in popular worship practices and beliefs. We will examine several of these traditions in different parts of the region, through a combination of historical and ethnographic research. Marine mammals and associated worship practices serve as a prism through which we approach human responses to socio-economic and environmental change in Asian coastal communities. The project has three ...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  02.07.2019 Updated on: 08.07.2019

  Jobbnorge ID: 172516Om stillingenSeksjon for opptak i Avdeling for studieadministrasjon forvalter nasjonale og lokale lover og forskrifter på opptaksfeltet, koordinerer opptak til studier på Universitetet i Oslo (UiO) og vurderer norske og internasjonale søknader til UiOs studieportefølje. Seksjonen har ansvar for UiOs sentrale informasjonstjeneste for søkere og studenter (Knutepunktet) og mottak av internasjonale studenter. Seksjonen bistår fakultetene med rådgiving, opplæring og brukerstøtte innenfor seksjonens ansvarsfelt.Vi søker nå motiverte og godt kvalifiserte kandidater til stillingen som nestleder i Seksjon for opptak med tiltredelse 1.12.19. Seksjonen har ca. 30 medarbeidere, og i tillegg ekstrahjelper i sesongen. Som nestleder inngår du i avdelingsdirektørens ledergruppe.Arbeids...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172172Om stillingenInstitutt for klinisk medisin, Medisinsk klinikk, Hjertemedisinsk avdeling har ledig stilling som klinisk stipendiat for en periode på fem år. Arbeidssted er Oslo universitetssykehus, Ullevål. Stillingen er ledig fra 15.august 2019.Vi søker en motivert medarbeider til et stimulerende akademisk miljø. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).Mer om stillingenUndervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten (SKO 1378) vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen hjertesykdommer, propedeutikk, kardiologisk ultralyd samt journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksa...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172350Om stillingenSeksjon for studiekvalitet ved Avdeling for studieadministrasjon forvalter lover og forskrifter for studier, eksamener og grader og bistår enhetene innen et bredt spekter av oppgaver.Vi har nå ledig en fast stilling som seniorkonsulent tilknyttet seksjonens ansvar for internasjonal studentmobilitet og internasjonalt samarbeid.ArbeidsoppgaverInformasjonsarbeid og administrative oppgaver knyttet til studentmobilitetAnsvar for oppfølging av deler av UiOs avtaleportefølje innen studentutveksling, inkludert kommunikasjon med partnerinstitusjoner og representasjonRådgiving, utredning og bistand til fakultetene knyttet til studentutvekslingUtarbeiding av rutiner og opplæringVeiledning av studenter og saksbehandling av søknader om utvekslingStillingens oppgaver ink...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  29.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172653Job descriptionPosition as Postdoctoral Research Fellowship is available at the Department of Geosciences, in the CO2 Storage group. The position is integrated in the FRISK project consortium.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.The appointment is a fulltime position and is for a period of 2,5 years.Project descriptionThe Department of Geosciences seeks a highly motivated structural geologist that can enrich and strengthen the Department's focus on challenges around faults in CO2 storage formations. Large uncertainty in fault properties leads to poor confidence in seal integrity and CO2 storage capacity estimates. To overcome these challenges, there is a need for in-depth understanding of faults and their f...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  Jobbnorge ID: 172230Job descriptionApplicants are invited for a position as Postdoctoral Fellow in speech and language disorders to be based at the Department of Special Needs Education, University of Oslo.The successful applicant will conduct their research within the Second Language Learners Plus (L2L+) project financed by the Research Council of Norway. L2L+ is a subproject in the research group . The aim of the project is to develop and examine the effects of a digital vocabulary intervention program for second language (L2) learners in Norwegian kindergartens. The objective is to achieve sustainable effects on L2 vocabulary breadth and depth, and to obtain transfer effects to other linguistic and social skills. In the project, a literature review (meta-analysis), observations, intervi...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  Om Kjemisk instituttKjemisk institutt er landets største institutt innen kjemi. Instituttet med underliggende sentere har ca. 200 ansatte fordelt på faste vitenskapelige stillinger, tekniske og administrative stillinger, stipendiat/postdoc, forsker- og II-stillinger. Se også .Kjemisk institutt har ambisjon om å være en etterspurt nasjonal og internasjonal samarbeidspartner og toneangivende i Norden innen forskning. Kjemisk institutt skal tilby forskningsbasert utdannelse på linje med de fremste internasjonale lærersteder og ha landets beste lærerutdannelse i kjemi. Instituttets kandidater skal være ettertraktede innen alle sektorer av samfunnslivet med relevant og oppdatert kunnskap og kompetanse, og høy faglig og etisk standard. Instituttets ansatte skal bidra aktivt i samfunnsdebatten og...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  28.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172660Job descriptionA Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Cultural History is available at the Department of Culture Studies and Oriental Languages (IKOS), University of Oslo.The position is available from 1 November 2019.The announced position is part of the UiO:Life Science convergence environment . Convergence environments are interdisciplinary research groups that will aim to solve grand challenges related to health and environment. They are funded by UiO's interdisciplinary strategic area .REA:Life (Rediscovery of medicinal plant usage in the 'Age of Exploration': From cultural historical heritage to innovative pharmaceuticals) is an interdisciplinary project across natural sciences and cultural sciences involving twelve participants across six departments. The p...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  28.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172650Job descriptionPosition as Postdoctoral Research Fellowship is available at the Department of Geosciences, in the Environmental Geology group.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.The appointment is a fulltime position and is made for a period of up to four years (25 % of which is devoted to required duties, usually in the form of teaching activities). Starting date no later than October 1, 2019.Project descriptionThe Department of Geosciences seeks a highly motivated hydrogeologist that can enrich and strengthen the Department's focus on Environmental geology. Groundwater processes rely on representative conceptual models of the subsurface, i.e. ultimately on how heterogeneity and anisotropy is related to s...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  28.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172334Om stillingenDet er en ledig fast stilling som forsker (SKO 1109) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS).Stillingen er knyttet til studien Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), som er en internasjonal sammenliknende undersøkelse av elevers kompetanse i naturfag og matematikk på 5. og 9. trinn. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hvert fjerde år, neste gang i 2019. TIMSS-prosjektet er knyttet til Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved ILS, som også har nasjonalt ansvar for flere andre liknende studier.Mer informasjon om TIMSS, se .ArbeidsoppgaverDatainnsamling, datahåndtering og dataanalyseRapporteringVitenskapelig publisering og formidlingKvalifikasjonskravRelevant PhD-grad og vitenska...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  28.06.2019 Updated on: 04.07.2019

  Jobbnorge ID: 164078Om stillingenEt midlertidig engasjement som senterleder blir ledig ved Det norske universitetssenteret i Paris (Centre Universitaire de Norvège à Paris) fra 1. juli 2020 for to år, med mulighet for forlengelse.Senteret blir finansiert av følgende fire universiteter: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø. For nærmere informasjon om senteret, se: .Senteret er tilknyttet forskningsstiftelsen Fondation Maison des Sciences de l'Homme (), som er samlokalisert med École des Hautes Études en Sciences Sociales () i Paris.ArbeidsoppgaverSenterleder skal realisere den faglige virksomheten ved senteret og fremme samarbeid mellom franske og norske forskningsmiljøer innenfor samfunnsvitenskap og humanior...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  27.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 171971Om stillingenVi har ledig en nyopprettet fast stilling som førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens studieseksjon ved Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT), men vil også være nært knyttet til kommunikasjonsseksjonen og fakultetets senter for fremragende utdanning Center for computing in science education (CCSE).Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling og er i gang med en strategisk utdanningssatsing: . Den som tilsettes vil få et hovedansvar for utvikling av fakultets tilbud for å trene studentenes generiske ferdigheter, inkludert assistanse til og opplæring av våre lærere.Beskrivelse av stillingenFakultetet har en ambisjon om at ...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  27.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172566Job descriptionA position as PhD Research fellow in theoretical/computational porous media physics is available at the Center of Excellence PoreLab at The Department of Physics. The position is for three years. Starting date, preferably no later than 01.10.2019.More about the positionThe newly founded center PoreLab aims to describe the flow in porous media on scales ranging from micrometers to kilometers and for highly different media. The approach is based on a combination of theory, simulations and experiments. The successful candidate must have a strong background in lattice Boltzmann modelling of flows in complex geometries, but is expected to collaborate in a cross-disciplinary environment that includes chemists, geologists and engineers. Close collaboration with ...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  Jobbnorge ID: 172614Job descriptionA permanent researcher position in Semiconductor physics is available at The Department of Physics/ Centre for Materials Science and Nanotechnology. The position is based on external funding.The position is available from 1st of Januar 2020.More about the positionThe Semiconductor physics section/ LENS (Light and Electricity from Novel Semiconductors) under the Department of Physics/Centre for Materials Science and Nanotechnology is responsible for the operation of the Micro and Nanotechnology laboratory (MiNaLab) at UiO. MiNaLab is among the largest single experimental facilities at UiO, and partner of the national infrastructure project NorFab (Norwegian Micro- and Nanofabrication facility), partly funded by the Norwegian Research Council.Research and e...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  27.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172359Om stillingaVi har for tida ei ledig stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent 1363) ved Institutt for lingvistiske og studium.Studiekonsulenten er ein del av eit team på 8 personar som dekker alt det administrative arbeidet med studieprogramma ved instituttet frå bachelor til ph.d.-nivå, samt i tillegg til administrering av kurs i norsk for internasjonale studentar.Arbeidsoppgåverplanlegging og oppfølging av undervisning og eksamenadministrativ drift av program og emneevaluering og kvalitetssikring, medrekna enklare utgreiingsarbeidmottak, rettleiing og oppfølging av studentarinformasjonsarbeid og vedlikehald av nettsidergenerell saksbehandlingDet kan òg bli lagt andre oppgåver til stillinga.Kvalifikasjonskravutdanning minimum tilsvarande bachelornivå. Relevant rea...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  Jobbnorge ID: 171353Job descriptionA Post-Doctoral Research Fellowship (SKO 1352) is available at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo.The position is part of the UiO convergence environment ImmunoLingo () led by Dr. Victor Greiff.The convergence environment will set out to decipher the molecular language of adaptive immunity, which we call ImmunoLingo. Understanding Immunolingo is of incredible importance for the design and discovery of precision immunodiagnostics and immunotherapeutics. Our goal will be achieved by transdisciplinarily combining expertise of life sciences, machine learning, statistics and linguistics researchers. The fundamental hypothesis of ImmunoLingo is that there exists a meaningful structure in the amino acid sequence that defin...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  27.06.2019 Updated on: 03.07.2019

  Jobbnorge ID: 171549Job descriptionA Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) in Philosophy is available at the , University of Oslo. Starting day for the position is no later than 01. January 2020.The Fellowship is associated with a new (CPS) and is part of a cooperation of CPS with . The applicant's project should be within areas of philosophy that intersect with the life sciences broadly conceived. The PhD fellow should be motivated to be part of an active and integrated research group.The person appointed will be affiliated with the Faculty's organized research training. The academic work is to result in a doctoral thesis that will be defended at the Faculty with a view to obtaining the degree of PhD. The successful candidate is expected to join the existing research group and contribu...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  26.06.2019 Updated on: 05.07.2019

  Jobbnorge ID: 172206Positions available to develop future models for diabetes research funded by UiO:Life Science Convergence environmentConvergence environments are interdisciplinary research environment/groups that aim to solve grand challenges related to health and environment. They are funded by UiO's interdisciplinary strategic initiative Diabetes is a global disease affecting more than 400 million people. Disease burden due to life-threatening secondary complications means diabetes is now the 7th leading cause of death worldwide. A new era in science and medicine has emerged as a result of the possibilities offered by human stem cells. The newly established convergence environment seeks to integrate our knowledge of islet biology and stem cell differentiation pathways, together with...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  26.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  Jobbnorge ID: 172263Job descriptionA 3-year PhD Research fellowship position (position code 1017) in immunology is available at the K.G. Jebsen Coeliac Disease Research Centre, Department of Immunology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of OsloMore about the positionThe project will be situated in the research group of Professor Ludvig M. Sollid (University of Oslo), focusing on immunotherapy in patients with celiac disease and how specific therapeutic agents effect the immune cells that drive this disease. The project will focus on celiac disease, but it will be relevant for many other autoimmune disorders. The candidate will study the effect of immunotherapeutic drug candidates on celiac disease patients and immune cells relevant to this disease. Celiac dise...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  26.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  Jobbnorge ID: 172273Om stillingenVi har ledig en midlertidig stilling som forsker for perioden 010819 til og med 311221 knyttet til prosjektet nye kartleggingsprøver i regning.ILS har fått i oppdrag, fra Utdanningsdirektoratet, å utvikle tredje generasjon kartleggingsprøver i regning for småskolen. I den forbindelse lyses det ut en stilling, som skal styrke prøvegruppen som arbeider med å utvikle prøvene og veiledningsmateriell.De nye, digitale kartleggingsprøvene skal være adaptive. Prøvene skal brukes til å identifisere elever på 1. og 3. trinn som kan ha behov for ekstra oppfølging. Veiledningsmaterialet skal gi skolene nødvendig innsikt til å følge opp elevene.Stillingen er knyttet til Enheten for kvantitative utdanningsanalyser () ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.Arb...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  26.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  Jobbnorge ID: 170749Om stillingenUniversitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har en ledig stilling som utvikler i Gruppe for publiseringsløsninger i Webseksjonen.Vi søker deg som enten er nyutdannet eller erfaren med god kunnskap og erfaring med utvikling av webapplikasjoner.I Webseksjonen vil du jobbe med smidig metode i tverrfaglige devops-team bestående av dyktige og kunnskapsrike frontend- og backend-programmerere, interaksjons- og webdesignere.Webseksjonen er USITs og universitetets kompetansesenter innen webteknologi. Seksjonen tilbyr en rekke tjenester, deriblant UiO sin publiseringsløsning Vortex og utvikling av nettsteder.Mer informasjon om UiO: Mer informasjon om USIT: Mer informasjon om Webseksjonen: om/organisasjon/webArbeidsoppgaverArbeidet består i utvikling av bac...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  26.06.2019 Updated on: 02.07.2019

  Om stillingenVed Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det ledig en midlertidig stilling som universitetslektor i fagdidaktikk i religion og etikk for ett år med mulighet for forlengelse.Stillingen er undervisningsstilling tillagt 75 prosent undervisning, 15 prosent faglig utviklingsarbeid og 10 prosent administrasjon. Undervisningen vil være knyttet til Lektorprogrammet og til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)ArbeidsoppgaverDelta i studieplanlegging, undervisning, veiledning og eksamensarbeid i fagdidaktikk i religion og etikk og ivareta utdanningskvaliteten for de utdanningstilbudene man deltar i, eller har ansvar forBidra til å utvikle fagdidaktikk i religion og etikk som et fagområde for lærerutdanningenAdministrative oppgaverKvalifikasjonskravRelevant mastergrad eller ho...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Universitetet i Oslo Edit filters