Jobmonitor. Search results for Accountants

108 Jobs found

Used filters:
 • Accountantsx
Displaying 1-50 of 108 results.
 • Company ALTA POLITIHUS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4223984310 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling innen sivil rettspleie tilhørende fagfeltet gjeldsordning. Stillingen er tilknyttet gjeldsordningsgruppen i politidistriktet, og har medarbeidere i Alta, Hammerfest og Tana. Dagens organisering av driften medfører teamarbeid så vel som selvstendig utførelse av oppgaver som hører inn under fagfeltet. Arbeidet styres i stor utstrekning av frister som skal overholdes, og det kan være travelt i perioder.Stillingen innebærer hovedansvar for fag- og opplæring, saksbehandling, koordinering og kompetansesikring innen fagfeltet i hele Finnmark politidistrikt, samt lederstøtte og samhandling med interne og eksterne aktører som kreditorer, arbeidsgivere, NAV, inkassoselskaper, ligningsmyndigheter, tingrettene ...

 • Company AIBEL AS AVD BERGEN in Other
  04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV TROMS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308017496 Presentasjon av stillingen:NAV Tromsø er en aktiv samfunnsaktør med engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi er lokalisert sentralt i Tromsø sentrum og enheten betjener 76 600 innbyggere. Kontoret har ca. 160 medarbeidere, både kommunale og statlige tilsatte.NAV Tromsø er i dag organisert i seks avdelinger, fire avdelinger arbeider med oppfølging av brukere, en avdeling ivaretar publikumsmottak og en avdeling har ansvar for internservice. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester og stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester.NAV Tromsø søker økonomirådgiver som samtidig også kan være ansvarlig for drift av NAV-huset i Tromsø . Du vil være en del av avdelingen...

 • Company BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS AS AVD OSLO in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV FALKENBORG in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 892284792 Stillingsident: 4298282129 Presentasjon av stillingen:Ved NAV Falkenborg er det ledig en 100 prosent stilling som veileder innen økonomisk rådgivning.Stillingen er en prosjektstilling med varighet ut 2021 med mulighet for forlengelse. Stillingen er finansiert gjennom midler tildelt av Fylkesmannen og er øremerket oppfølging av brukere av NAV-kontoret som har fått økonomiske problemer relatert til korona-pandemien.Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne ar...

 • Company KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ERNST & YOUNG AS AVD DRAMMEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 996708721 Stillingsident: 4308110949 Presentasjon av stillingen:Ved Kommunalteknikk, avdeling for produksjonsstøtte, er det ledig en fast 100 prosent stilling som økonomirådgiver.Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Enheten har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, grønnstruktur, renovasjonsanlegg, veger, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Kommunalteknikk har ca. 90 ansatte.Enheten har ansvar for å gjennomføre store investeringsprosjekt, og vi trenger å styrke bemanningen innenfor økonomioppfølging og prosjektstyring. Rådgiveren skal blant annet gi prosjektledere og byggeledere støtte slik at prosjektene har god økonomistyring.Avdeling for produksjonsstøtte leverer t...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE ORGANISASJON OG ØKONOMI LEIKANGER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974556669 Stillingsident: 4309099703 Presentasjon av stillingen:Seksjonen har ansvar for samordning, oppfølging og utvikling av innkjøpsområdet i fylkeskommunen. I tillegg har vi ansvar for tilrettelegging og bruk av IKT-verktøy i samband med innkjøpsverksemda.Vi er 17 medarbeidarar og er organiserte i ei eining for operativt innkjøp, ei for strategisk innkjøp og ei for administrativ drift og utvikling. 12 av medarbeidarane har kontorplass i Bergen og 5 har kontorplass i Leikanger.Eining for strategisk innkjøp har 8 medarbeidarar og arbeider primært med å etablere og administrere rammeavtalar. Eininga gjennomfører òg større enkeltkjøp der beløpet er over 1,3 mill. kr. Andre sentrale oppgåver er rådgjeving og leverandørutvikling.Eining for operativt innkjøp har 4 medarbeidarar og g...

 • Company ERNST & YOUNG AS AVD STEINKJER in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TOPTEMP AS AVD OSLO in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DELOITTE AS AVD BERGEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 970018131 Stillingsident: 4309031068 Presentasjon av stillingen:Divisjon for regelverk og tilskudd har fem avdelinger og vi er i ferd med å etablere en sjette avdeling, som vil ha ansvar for økonomisk tilsyn med private barnehager. Divisjonen har et bredt utvalg av oppgaver som spenner fra forvaltning av regelverk knyttet til opplæringsloven, barnehageloven, friskoleloven, virksomhetsinterne juridiske tjenester, til tilsyn med private skoler og offentlige skoleeiere og tilsynet med kommunen som barnehagemyndighet, samt tilskudd. Vi jobber i team og legger vekt på å arbeide tverrgående. Divisjonen er tverrfaglig sammensatt med kompetanse innen juss, økonomi, pedagogikk og samfunnsvitenskap.Vi skal tilsette en økonom som blir en del av et engasjert, hyggelig og faglig sterkt miljø. ...

 • Company STATENS VEGVESEN MOSS KONTORSTED in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Jobbnorge ID: 196724Om stillingenVi trenger en ny medarbeider med ansvar for et bredt omfang av oppgaver som skal støtte seksjonens og avdelingens arbeid med vekt på økonomisk analyser, rapportering, effektivisering og arbeidsflyt.Selv om vi er opptatt av å bruke videoløsninger for å gjennomføre møter vil du måtte regne med noe reisevirksomhet.Stillingen er plassert i Divisjon Fellesfunksjoner, Bygg og eiendom, Avtaleforvaltning.Vi holder til i moderne lokaler i Moss sentrum.ArbeidsoppgaverAv oppgaver kan nevnes:Økonomiske analyserInnkjøpsanalyser (regnskap)Utarbeidelse av nøkkeltall for eiendomProsessbeskrivelser (arbeidsflyt/hvordan jobben skal utføres)Kvantitative analyser innen eiendom etter behovEffektiviseringstiltak og oppfølgning/rapportering (kostnadsreduksjoner og forbedringstilt...

 • Company VY BUSS AS AVD RUTEBILTRANSPORT JAREN in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD SKØYEN in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EDB & REGNSKAPSSERVICE AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Er du en Autorisert Regnskapsfører med erfaring fra revisjon eller regnskapskontor ?Er du nysgjerrig, initiativrik og har lyst til å utvikle deg selv?Har du lyst til å arbeide med større og mindre kunder?Vi skal utvide virksomheten og søker etter en positiv, løsningsorientert og faglig dyktig autorisert regnskapsfører.Om arbeidsgiveren:Regnskapsføring er mer enn å registrere bilag, sende inn moms og avlegge et komplett årsregnskap.Vi bidrar også med både rådgivning, budsjettering og økonomisk planlegging!...

 • Company VÅGAN KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315116323 Presentasjon av stillingen:Økonomiavdelingen har ledig stilling som økonomirådgiver i 100 %.Avdelingen har tilsammen 10 årsverkArbeidsoppgaverPlan- og budsjettarbeid, årsrapport, rapportering og regnskapsoppfølging i forhold til en eller flere sektorerAnalyser, utredninger og prosjektarbeidLøpende saksbehandlingBidra til videreutvikling av kommunens økonomistyringController for kommunens innkjøpsavtaler i samarbeid med innkjøpsansvarligBistå regnskapsavdelingen ved behovKvalifikasjonerBachelor innen økonomiKjennskap til offentlig virksomhet er en fordelPersonlige egenskaperGod økonomiforståelse og analytiske evnerGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til å ta initiativ og å arbeide selvstendigTrives med høyt tempo og stramme tidsfristerVi tilb...

 • Company CENTRIC FINANCE PROFESSIONALS AS AVD OSLO in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Til vår kunde, øst i Oslo, søker vi etter deg som har erfaring og kompetanse på kjøp og salg av bedrifter. Kunden vår er i sterk vekst og skal vokse i årene som kommer, både organisk, men også gjennom oppkjøp. Du vet hva det vil si å foreta grundige vurderinger og avdekke alle de viktige forholdene før et kjøp, samt være en god rådgiver internt for CFO og andre beslutningstagere. Vi ser for oss at du er tidlig i din karriere som revisor eller økonom, er fleksibel til oppgaver innen økonomiavdelingen, samtidig som du vil satse på kjøp/salg/fusjoner av aksjeselskap. Arbeidsoppgaver:Verdi- og avkastningsvurderingFinansieringRådgivning rundt oppkjøpsprosessenAvstemminger, rapportering, mva etc. I rolige perioder må du også være villig til å ta i et tak på andre områder - som inngående faktura,...

 • Company ERNST & YOUNG AS AVD ÅLESUND in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GSM TELECOM PRODUCTS AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Vår nye Group Accountant & Controller skal sammen med teamet vårt bidra med regnskap, analyser, kalkyler og rapporter for å gi ledelsen og styret et godt beslutningsgrunnlag. Videre aktivt bidra til at gode og effektive rutiner og prosesser utvikles og implementeres i takt med selskapets vekst og utvikling.Stillingen er allsidig og det er gode muligheter for å påvirke. Vi er et internasjonalt selskap, hvor hyppig dialog og oppfølging av våre datterselskaper internasjonalt blir en viktig del av ansvaret. Samt være med i analyse arbeidet for stiftelse av nye døtre, og andre prosjekter.Selskapet har stor aktivitet og det kreves en fleksibilitet i teamet til å bidra faglig på ulike områder, men hovedoppgavene vil være:ArbeidsoppgaverUtarbeide lønnsomhets- og økonomiske analyserUtarbeide/bidra ...

 • Company COLUMBUS NORWAY AS AVD BERGEN in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LENDO PART OF SCHIBSTED AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Jobbnorge ID: 194126Om stillingenI forbindelse med fødselspermisjon har vi ledig et vikariat som seniorkonsulent i 1 år, med mulighet for forlengelse.Vi leter etter en person som har lyst til å jobbe med økonomi og regnskap i en stor virksomhet. Du er positiv, nøyaktig og liker å jobbe systematisk med administrative oppgaver.Stillingen ligger i UiOs sentrale IT-avdeling, USIT, i IT-direktørens stab.ArbeidsoppgaverUtgående faktureringBilagsbehandling, herunder reise- og refusjonsbilagInternkontrollPeriodeavslutningBrukerstøtte på administrative systemerAnnet administrativt arbeidKvalifikasjonskravStillingen krever høyere utdanning innen økonomi fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad. Realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.Relevant erfaring innenfor stillingen...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4296972287 Presentasjon av stillingen:Denne stillingen er en del av statens traineeprogram og er reservert for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Ytterligere informasjon om stillingen finner du nederst i teksten.Felles tjenestekontor er et eget avsnitt under seksjon for HR-Drift og er i dag bemannet med fire sivile- og tre politistillinger.Tjenestekontoret skal bidra til at politidistriktet har tjenesteordninger som gir en målstyrt, fleksibel og kostnadseffektiv ressursutnyttelse som også ivaretar HMS kravene. Tjenestekontoret skal bidra til fellesskapstenkning, samhandling og god kultur i hele politidistriktet. Vi skal utarbeide prinsipper og rutiner for god tjenesteplanlegging i hele politidistriktet.Vi søker etter deg so...

 • Company BYGGMESTER OLE A LANGEDRAG AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EQUITY FINANS AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FOLK AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  We are seeking a Project Controller. About the position:Follow up on designated departments or segment to make sure that financial information is correctly registered and presented. Main tasks:Secure correct booking of cost and revenue to the appropriate accounting period and correct departmentFinancial reporting on designated departments or segmentsFollow up on invoicing to and payment from clients according to signed agreementsTo prepare annual budgets and rolling forecasts for designated departmentsFinancial follow up on contracts and internal projects to make sure all requirements are metPrepare weekly customer receivable schedules for line managers across the CompanyProject budget reviewMaintain financial security by following internal controlsPrepare special financial reports by coll...

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD SOGNDAL in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vår oppdragsmengde vokser og vi ser etter to erfarne rådgivere på lønn og regnskap. Det er ønskelig for oss at du har erfaring innenfor en av disse feltene i tillegg til en stor interesse for å lære og lyst til å utvikle deg sammen med oss. Er du vår nye kollega?Vi har kontor i både Sogndal og Årdal og vi trenger flinke økonomihoder på begge lokasjonene. Dersom du ønsker å søke jobb som lønnsrådgiver, har vi kun ledig plass i Sogndal.Hverdagen hos oss er spennende, og vi jobber med bransjens beste og mest automatiserte systemer og prosesser. Vi er et sammensveiset team som liker å ha det gøy på jobben, samtidig som vi setter kundene våre høyest og streber etter å finne de beste løsningene.Dette vil du jobbe med:Totalansvar for leveranser...

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD SOTRA in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Har du erfaring innenfor økonomi og/eller controlling, og er du klar for det neste steget i karrieren? Trives du i en hektisk hverdag med mange baller i luften? Da bør du lese videre!På vegne av søker vi en Controller til deres flotte og moderne kontorer i Osloregionen. Deres deles inn i følgende områder: Oslo CBD, Nydalen, Fornebu, Hasle og Stavanger.Ambisjonen for Norwegian Property for videre vekst fremover er satt. Deres vekststrategi skal skje på en bærekraftig måte, hvor lønnsomhet, miljø og det sosiale aspektet ivaretas. Samtidig skal alltid deres verdier; Samspillende, Modig, Initiativrik og Lyttende prege måten de jobber på. Virksomheten er organisert i morselskapet Norwegian Property ASA med tilhørende datterselskaper. I tillegg eier Norwegian Property en 42,5% andel i boligutv...

 • Company REVISJONSKOMPANIET MIDT-NORGE AS AVD TRONDHEIM in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE AS AVD BODØ in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  SeniorrådgiverRegnskap Bodø, SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge ASVi søker deg som liker kundekontakt, og har betydelig regnskapskompetanse. Er du klar for nye utfordringer? Nå har du mulighet til å bli en del av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norges avdeling i Bodø. SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge er landsdelens største miljø innenfor regnskap og rådgivning. Vi søker deg som trives både med regnskapsfaget og med kundekontakt. Stillingen innebærer overordnet ansvar for egen kundeportefølje i tett samarbeid med dyktige saksbehandlere. Du vil ha tett dialog med de økonomiansvarlige hos kundene og du vil ha ansvaret for kvalitetssikring og videre utvikling av oppdragene. For å møte framtidens krav til økonomistyring setter vi ekstra fokus på digitalisering og forenkling av alle økon...

 • Company SAND & DALE REVISJON AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD SKØYEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vil du bli en del av en proaktiv gjeng, med høy kompetanse, som legger sjela si i å skape gode kundeopplevelser? Vi ser nå etter en ny kollega til teamet som jobber med kjedekundene våre. Er du den vi leter etter?Vår leveranse til kunder innen kjededrift er en definert satsning i Azets og vi er Norges største innen dette området. Denne utviklingen bygger på et solid fagmiljø, bransjetilpassede systemer og leveranser til 25 landsdekkende kjeder.Vi er en gjeng som sier ja til nye utfordringer og spennende oppgaver, og som higer etter å være ett steg foran i bransjen. For å oppnå dette vet vi også at kunnskapsdeling, omtanke og humor er nøkkelen til suksess. Selv om det kan være hektisk i perioder, så har vi det gøy sammen - humøret er allt...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196054Om stillingenVed UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er det fra 1. januar 2020 ledig en 100 % stilling med en varighet på 4 år som postdoktor innen helseøkonomi.Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.I stillingen inngår 25% tid for undervisnings- og veiledningsoppgaver.Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.Stillingens forskningsområdeInstitutt for samfunnsmedisin (ISM) er ett av ti institutt ve...

 • Company SPAREBANK 1 GRUPPEN AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316053692 Presentasjon av stillingen:Medisinsk klinikk har komplett indremedisinsk virksomhet og solid kompetanse for å vurdere og behandle pasienter med indremedisinske fagområder og diagnoser. Klinikken har en viktig rolle i beredskap for katastrofer og høyrisikosmitte, både lokalt og internasjonalt.Medisinsk klinikk må tenke helhetlig og langsiktig for å utvikle og forme tjenestetilbud og posisjon etter samfunnets utvikling, forventninger og krav. Det betyr at hver enkelt ansatt må tenke kontinuerlig forbedring og læring til det beste for våre pasienter og ansatte.Økonomiavdelingen i Medisinsk klinikk består av en økonomileder, to økonomer og kodefaglig rådgiver. Som økonom i Medisinsk klinikk bistår du klinikken i forvaltningen av 1,2 milliarder av samfunnet...

 • Company BYDELSADM BYDEL GRUNERLØKKA in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4289672271 Presentasjon av stillingen:Synes du at bydelene gir viktige og spennende tjenester til sine beboere?Er du i tillegg initiativrik, selvstendig, har høy digital kompetanse og godt humør, da er du kanskje den vi søker etter!En av våre medarbeidere har gått av med pensjon og vi trenger derfor en ny kollega. Vi ser etter deg som har solid erfaring innenfor både regnskapsområdet og økonomistyring. Det er en fordel om du har jobbet med internkontroll eller som controller tidligere. Det er ønskelig at du har jobbet innenfor offentlig sektor.Bydel Grünerløkka er en spennende sentrumsbydel i vekst med mange utfordringer og muligheter. Her vil du møte et kreativt og faglig sterkt miljø innen ulike fagområder. Bydelen har rundt 1500 ansatte og et budsjett på i und...

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD TROMSØ in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vil du bli en del av en proaktiv gjeng, med høy kompetanse, som brenner for å være med på utviklingen i bransjen? Ved vårt kontor i Tromsø søker vi nå etter en faglig dyktig rådgiver innen regnskap og økonomi som kan utfordre og utvikle oss videre.Hvorfor bli en del av Azets Tromsø?Vi er en godt sammensatt gjeng på 19 personer med foroverlente, engasjerte og positive medarbeidere. Vi har mye kontakt med kundene, og hver dag byr på nye spennende utfordringer og muligheter. Kunnskapsdeling, omtanke og humor vil vi si kjennetegner vårt arbeidsmiljø, og vi er flinke til å finne på sosiale aktiviteter sammen. På fredager venter det ofte litt ekstra hygge på kontoret med noe godt å bite i, i tillegg til at vi møtes for middager, spillekvelder ...

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD BODØ in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 193772Om stillingenI kriminalomsorgen region sørvest er det ledig 1 års vikariat som økonomirådgiver, med snarlig tiltredelse.Stillingsinnehaver har det faglige hovedansvar for regionens økonomifunksjoner. Den som tilsettes må beherske selvstendig saksbehandling, rådgivning og analyse.ArbeidsoppgaverØkonomistyring, budsjettering, rapportering og oppfølging av statlig regelverkSamhandling med fengslene og friomsorgskontorene i region sørvest, øvrige regioner og KriminalomsorgsdirektoratetInternkontroll, rutiner og risikovurderinger innen økonomiområdetStatistikk og analyseDen som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringRådgiverDu må ha:Høgskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå innen økonomiBred faglig kompetanse og sol...

 • Company FAGFORBUNDET HOVEDKONTOR in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302475203 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100% fast stilling som rådgiver i Omstillingsenheten ved Lov og avtaleverksavdelingen i Fagforbundet.Omstillingsenheten er en nasjonal ressurs som bistår forbundets kompetansesenter og forbundsregioner i lokalt omstillings- og utviklingsarbeid. Sentralt i omstillingsarbeidet er også økonomi og regnskapsanalyse samt dokumentasjonsarbeid gjennom innhenting og systematisering av data. Omstillingsenheten jobber på tvers av fagfelt og samarbeider med flere avdelinger og enheter i forbundet. Vi ønsker nå å styrke analysekapasiteten.ArbeidsoppgaverOmstillingsenheten søker rådgiver med god kunnskap om, erfaring med og interesse for økonomi og regnskapsanalyse i kommunal og offentlig sektor. Praktisk erfaring er relevant....

 • Company NORNER AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NOTODDEN KOMMUNE TALENTHUSET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Spennede stilling som økonomirådgiver i Notodden kommune er ledigBeskrivelseVi søker deg som er nysgjerrig, analytisk og god på tall. Er du motivert for å bidra til gode analyser, styringsinformasjon, styring og økonomikontroll i en spennende kommune under utvikling? Om svaret er ja, er du kanskje den medarbeideren vi søker. Stillingen er organisatorisk plassert i økonomiavdelingen som for tiden teller ni dyktige medarbeidere med ansvar for regnskap, budsjett, innfordring av skatt og kommunale krav, finans mv. Avdelingen ledes av økonomisjef.Kort om stillingenNorske kommuner vil i årene som kommer oppleve stadig sterkere krav til effektiv ressursbruk for å møte et økende tjenestebehov samtidig som inntektsveksten avtar. Økonomir...

 • Company SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS AVD BODØ in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWER AS AVD BERGEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENEBAKK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK GJENVINNING METALL AS AVD FREDRIKSTAD in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accountants Edit filters