Jobmonitor. Search results for Agricultural technicians

8 Jobs found

Used filters:
 • Agricultural techniciansx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company LUND LANDBRUKSKONTOR in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi søker en engasjert og dyktig landbruksrådgiver med fagansvar,  til plan, næring og miljøetaten i Lund kommune. Landbruket er en viktig næring i kommunen, og som landbruksrådgiver vil du bli en viktig bidragsyter til utviklingen av næringen. Landbruksmiljøet i kommunen er bra med mange unge bønder som har satset mye de siste årene.Lund kommune samarbeider med de andre kommunene i Dalane om skog- og viltforvaltning. I samråd med ny landbruksrådgiver vil vi fortløpende vurdere mulighetene for å utvide samarbeidet med andre. Det er for tiden 5 ansatte i etatens stab. Stillingen rapporterer til kommunalsjef.ArbeidsoppgaverHjelpe og veilede bønder til trygt å navigere i et landskap med stadig større krav til dokumentasjon, og et stadig mer omfattende lovverk.Oppsøkende virksomhet som befaring...

 • Company INDERØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Rådgiver/ jurist med spennende og varierte oppgaver innenfor enheten plan, landbruk og miljø   Ved enhet plan, landbruk og miljø er det ledig en fast 100 prosent stilling som saksbehandler. Sentrale oppgaver vil være saksbehandling innenfor fagområdene forurensing og byggesak. ArbeidsoppgaverBehandle bygge- og delesøknader etter plan- og bygningslovenBehandling av søknader og ferdigmeldinger knyttet til private avløpSaksbehandling og tilsyn i forbindelse med opprydding av spredt avløpInnbyggerkontakt og veiledning KvalifikasjonerKrav til kompetanse:Utdanning på universitet- eller høyskolenivåDu må ha kjennskap til plan og bygningsloven eller forurensningslovenMeget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevneDu må være trygg i tilsyns- og myndighetsrollenFørerkort klasse B...

 • Company TIME KOMMUNE LANDBRUKSKONTOR in Other
  06.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Er du vår nye landbruksrådgjevar?Time kommune søkjer ein trygg, fagleg sterk og engasjert rådgjevar til ledig stilling som landbruksrådgjevar. Landbruksavdelinga er plassert under verksemd Plan og forvaltning, som består av totalt 21 tilsette.Spennande oppgåver venter på deg. Du vil drive saksbehandling og rådgjeving innan fagfelt landbruk saman med to kollegaer.  Bryne er regionsenter for 60 000 innbyggjarar på Jæren i kommunane Klepp, Hå og Time. Saman med aksen Sandnes - Stavanger er Bryne peika på som sentral for urban utvikling og vekst i regionalplan for Jæren og Søre-Ryfylke.    Arbeidsoppgåverrådgjeving og saksbehandling etter lovar og forskrifter knytta til landbruksforvaltningbehandle saker om nydyrking, bygging av landbruksveg, omdisponering m.m. etter jordlovbehandle ...

 • Company NORGES BONDELAG AVD HORDALAND BONDELAG in Other
  05.04.2024 Updated on: 05.04.2024

  Norges Bondelag søker rådgjevar/seniorrådgjevar til Vestland Vestland er eit stort landbruksfylke kjenneteikna av ein variert topografi og bruksstruktur. Grovforbasert husdyrhald med aktivt beitebruk pregar jordbruket. Saman med dei kraftforbaserte husdyrproduksjonane og ein vesentleg produksjon av frukt, bær, potet og grønsaker gjer dette Vestland viktig for Norge sin samla matproduksjon og beredskap. Landbruksnæringa legg grunnlaget for ein variert og viktig næringsmiddelindustri, med stor verdiskaping og mange arbeidsplassar. Landbruket er ein viktig del av Vestland sitt grøne næringsliv, og Vestland Bondelag har ei nøkkelrolle i å ivareta vestlandsbonden sine interesser.  Vestland Bondelag har om lag 7000 medlemmer, 71 lokallag og eit offensivt fylkesstyre. Vi er til samen seks fast ti...

 • Company NORGES BONDELAG HOVEDKONTOR in Other
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Norges Bondelag søker Rådgiver/seniorrådgiver innen bærekraft, planteproduksjon og økologisk landbruk  Næringspolitisk avdeling dekker et stort arbeidsfelt innen mat- og landbrukspolitikk, energi-, klima- og miljøpolitikk, naturforvaltning, handel og internasjonale avtaler og en rekke andre spennende fagområder.  Vi søker en samfunnsengasjert medarbeider med interesse og kunnskap om planteproduksjon og økologisk landbruk, som kan være med å videreutvikle en framtidsrettet politikk for bærekraftig norsk landbruk.  Aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:  Bistå i bondelagets arbeid med bærekraftig norsk matproduksjon.Bidra med kunnskap om planteproduksjon for å utvikle politikk- og rammevilkår.Stimulere til økt norsk økologisk produksjon, og gode rammevilkår for økologisk produk...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE NÆRING, PLAN OG INNOVASJON LEIKANGER in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Vi treng ein drivande rådgjevar i det viktige arbeidet med å fremme utvikling av landbruk og matproduksjon i Vestland. Og for den rette kandidaten kan vi også tilby spennande oppgåver innan vilt, særleg hjort i hjortefylket Vestland.Stillinga er i seksjon for naturressursar, landbruk og reiseliv. Dette er ein av fire fagseksjonar i vår avdeling for næring, plan og innovasjon. I vår seksjon er vi omlag 20 personar. Vi arbeider med oppgåver knytt til landbruk, reiseliv, lokalsamfunnsutvikling, marint, vassforvaltning, vilt og mineral. Gjennom arbeidet legg vi til rette for å forvalte naturressursane på ein god måte og utvikle samfunna våre. Noko reising vil vere ein del av arbeidet. Kontorstaden er Leikanger eller Bergen. For særskilt godt kvalifiserte søkjarar kan kontor andre stader der fy...

 • Company NORGES BONDELAG HOVEDKONTOR in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Norges Bondelag søker rådgiver til Agder Agder Bondelag er bondens talerør, og en næringspolitisk organisasjon for de med hjerte for norsk matproduksjon. Vi arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Agder Bondelag har kontorlokaler i Kristiansand. Vi er til sammen tre ansatte, og har hele Agder som arbeidsområde. Vi søker etter en rådgiver i 100 % fast stilling til vårt kontor i Kristiansand og kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen følgende hovedarbeidsområder: LandbrukspolitikkOrganisasjonsarbeid og bistand til medlemmer og tillitsvalgteFaglig arbeid som f.eks. arealforvaltning, jordvern, bærekraft, klima og miljøKommunikasjon Den som blir tilsatt bør ha God kjennskap til landbrukGod formidlingsevne, både muntlig og skriftligErfar...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Forskingsteknikar Ved Dyreavdelinga, Klinisk institutt 1, Det medisinske fakultet, er det ledig fleire sommarvikariat som forskingsteknikar både heiltid og deltid i perioden frå april/mai til og med august 2024.Deltaking i helgevakter kan inngå i stillinga.Arbeidsoppgåver:Stell og tilsyn av dyr og kvalitetssikringsarbeid knytt til dyreforsøk. Forsøk med dyr er regulert av fleire forskrifter og internkontrollrutinarDen som vert tilsett vil og drive opplæring av avdelinga sine brukarar knytt til dyr, utstyr, helse, miljø og tryggleikDet kan verte aktuelt å leggje andre oppgåv...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Agricultural technicians Edit filters