Jobmonitor. Search results for Ambulance workers

6 Jobs found

Used filters:
 • Ambulance workersx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PREHOSPITAL KLINIKK AMBULANSE STAVANGER in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en avregionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning avhelsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les merpå www.helse-stavanger.no.  Ambulanseavdelingen har ca 300 ansatte, og 5 seksjoner påfølgende steder: Ryfylke (Hjelmeland/Jørpeland), Stavanger (Sentrum og Finnøy),Sandnes, Jæren, og Dalane (Egersund/Sokndal). Vi utfører ca 40.000 oppdrag prår.Studentstilling i ambulansetjenesten Prehospital klinikk Helse Stavanger- seksjon Dalane, Jæren og Sandnes ambulanse Veldig relevant jobb i kombinasjon med Paramedisin - bachelor studie. Få en fot foran i arbeidsmarkedet og i et attraktivt arbeidsområde. Stavanger HF, Stavan...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Avdeling for pasientreiser har primæransvar for pasientar som bur i Helse Bergen, Haukeland universitessjukehus sitt geografiske område, og har i dag 48 tilsette i ulik stillingsprosent.Kvart år planlegg vi nærare 350 000 pasientreiser for pasientar på heile vestlandet. Det kan vere via buss, drosje, tog, fly og båt. Målet vårt er å sikre effektive, gode løysingar i reiserutene for pasientar som treng behandling.Vi koordinerer og utfører også sjuketransportoppdrag av liggande pasientar utan medisinsk behov, i tett samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling.Avdelinga er no i gang med å rekruttere sommarvikarar til sjuketransporttenesta vår. Vi treng hjelp i perioden frå veke 27 til og med veke 32. Arbeidsdagane vil vere delte inn i to skift, anten frå kl. 09:30 til 17:00 eller frå 11:30 til 19:0...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF AMBULANSETJENESTEN TINN in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Akutt- og beredskapsklinikken (ABK) har ansvar for diagnostikk og behandling i store deler av den akuttmedisinske kjeden. Dette innebærer ambulansetjenesten, akuttmottakene, intensivavdelingene, anestesilegene og pasientreiser..Avdeling for Prehospitale tjenester har ansvaret for ambulansetjenesten i hele Telemark utenom Nissedal og Fyresdal. Vi gjennomfører over 35 000 ambulanseoppdrag i året og vi har både ordinære ambulanser, syketransport, legebil og SAR gruppe i vår tjeneste.Vi arbeider i et variert fylke og har alt fra sjø til fjell og by til bygd, sommer som vinter. Hos oss finner du engasjerte, kunnskapsrike og dyktige kollegaer, og vi er i stadig utvikling. Vår kultur skal være; åpen, lærende og helhetstenkende.Vi har for tiden ledig stillinger i Område Øst: 55% vikariat ved Rjuka...

 • Company VESTRE VIKEN HF AMBULANSE DISTRIKT 2 GOL in Other
  21.03.2024 Updated on: 21.03.2024

  Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter. Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene i Drammen, Ringerike, Kongsberg, samt Hallingdal Sjukestugu. Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli og Rødberg, Ringerike, Nesbyen, Ål, Go...

 • Company VESTRE VIKEN HF AMBULANSE DISTRIKT 2 RINGERIKE in Other
  21.03.2024 Updated on: 21.03.2024

  Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter. Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene i Drammen, Ringerike, Kongsberg, samt Hallingdal Sjukestugu. Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli og Rødberg, Ringerike, Nesbyen, Ål, Go...

 • Company VESTRE VIKEN HF AMBULANSE DISTRIKT 2 HEMSEDAL in Other
  21.03.2024 Updated on: 21.03.2024

  Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter. Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen som tilhører sykehusene i Drammen, Ringerike, Kongsberg, samt Hallingdal sjukestugu. Dette omfatter ambulansestasjonene i Sætre, Drammen, Hokksund, Prestfoss, Geithus, Noresund, Kongsberg, Veggli og Rødberg, Ringerike, Nesbyen, Ål, Gol, Hemsedal og Geilo. Tjenesten har også bemanningsansvar for Helseekspress 1 og 3. Tjenesten bruker Locus kartverk og MobiMed overvåkningsverktøy.Følgende stillinger er ledig med for tiden arbeidssted Stasjon Hemsedal:Fast 100% stilling (oppstart etter avtale)Vikariat på inntil 100% frem til 31.12.24 (oppstart etter avtale)Spesifiser i søknad hvilken stilling det søkes på.Ved intern ansettelse kan det ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Ambulance workers Edit filters