Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

31 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE AVD TRONDHEIM in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193602926 Presentasjon av stillingen:Ved NGU er det ledig eit 3-års engasjement som forskar i havbotnakustikk. Stillinga er knytt til Laget for maringeologi, som består av 20 forskarar og 7 ingeniørar.Maringeologilaget arbeider med et vidt spekter av geologiske problemstillingar langs kysten vår, i fjordane, og på kontinentalsokkelen og kontinentalskråninga. Vi har tett samarbeid med forskingsinstitusjonar, forvaltingsorgan og næringsliv, mellom anna oljeindustri, oppdrettsnæring, fiskeri og gruveindustri. Vi arbeider også i EU-prosjekt. NGU har eit sterkt fokus på digitale arbeidsmetodar, databasar, og presentasjon av data og tolkingar på Internett. NGU sine data er fritt tilgjengelege i form av kart og databasar på .ArbeidsoppgåverDen som blir tilsett vil arbe...

 • Company ASPLAN VIAK AS AVD ÅS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:910209205 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Asplan Viak er et tverrfaglig rådgivningsfirma som gjennomfører en rekke oppdrag hvor det er behov for biologisk kompetanse i limniske systemer. Vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse på miljø og naturmangfold og søker en erfaren limnolog/ferskvannsbiolog.Vi er på jakt etter en erfaren person med gode samarbeidsevner som kan bidra i planleggingsarbeid og prosjektering av tiltak som påvirker ferskvann. Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alt fra overordnet planlegging, kartlegging og konsekvensvurdering i tidlig fase, til oppfølging av utslipps- og miljøkrav i gjennomførings- og driftsfase. Du vil jobbe i et variert fagmiljø med en rekke tilstøtende fagområder som marinbiologi, oseanografi, hydrologi, biologi, hydrogeolo...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182764This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionWe are looking to fill one Post-doctoral associate position in Systems and Network Biology at Department of Biotechnology and Food Science, in the AlmaasLab. The position is financed by the Research Council of Norway through the Biotek2021 Digital Life program. It has a duration of 2.5 years.Constraint-based analysis of genome-scale metabolic networks has become a central method in many systems biology investigations. In contrast to kinetic models, which are traditionally formulated in terms of differential equations, constraint-based approaches are based on linear or non-l...

 • Company SINTEF INDUSTRI AVD TRONDHEIM in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SINTEF INDUSTRI AVD TRONDHEIM in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LERØY MIDT AS AVD KRISTIANSUND in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASPLAN VIAK AS AVD BERGEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:910209205 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Asplan Viak er et tverrfaglig rådgivningsfirma som gjennomfører en rekke oppdrag hvor det er behov for marinbiologisk kompetanse. Vi ønsker derfor å styrke vår kompetanse på miljø og naturmangfold og søker i den forbindelse etter en erfaren marinbiolog..Vi er på jakt etter en erfaren person med gode samarbeidsevner som kan bidra med planleggingsoppgaver og prosjektering av tiltak i sjø. Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alt fra overordnet planlegging, kartlegging og konsekvensvurdering i tidlig fase til oppfølging av utslipps- og miljøkrav i gjennomførings- og driftsfase. Du vil jobbe i et variert fagmiljø med en rekke tilstøtende fagområder som marinbiologi, oseanografi, hydrologi, biologi, hydrogeologi, meteorologi - ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 182188Om stillingenAvdeling for ernæringsvitenskap har ledig stilling som postdoktor for en periode på 3 år innen ernæring/molekylær ernæring.Stillingen er knyttet til prosjektet "Dynamic longitudinal exposome trajectories in cardiovascular and metabolic Non-communicable diseases-LONGITOOLS" som er et EU finansiert prosjekt. Hovedformålet med prosjektet er å karakterisere og forstå underliggende årsak, og betydningen av eksponering av miljøfaktorer, inkludert kosthold, på risiko for kardiometabolske sykdommer.Prosjektet handler om å kombinere eksponeringsvariabler med genekspresjonsanalyser fra kohorter og randomiserte kontrollerte kostholdsintervensjoner med helseutfall. Prosjektet er et samarbeid mellom UiO og 14 andre akademiske partnere og 3 bedrifter. Prosjektet ledes fr...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 182049Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: ForskarVed Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig ei mellombels stilling som forskar (100 %) for ein periode på eitt (1) år. Stillinga er knytt til eit Toppforskprosjekt; ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190190402 Presentasjon av stillingen:Project: Fabry Nephropathy: New ways for Diagnosis and TreatmentFabry disease due to mutations in the alfa-galacosidase (GLA) gene is a rare disorder and manifests itself primarily in skin, eyes, brain, heat and kidneys. We have performed RNA-sequencing from kidney biopsies with Fabry nephropathy and need now to confirm results on the protein level (e.g. immunohistochemistry).In addition, we have projects focusing on mitochondrial dysfunction in kidney diseases and on experimental renal cell carcinoma.Seeking techninian for this project, 50%. Start: 1st April 2020, duration: 6 months.TasksWork in an international environmentImmunohistochemistryHelp with interpretation of RNA sequencing resultsInvolvement in other ongoing proj...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190203606 Presentasjon av stillingen:Health Bergen, Haukeland University Hospital, has over 12,000 employees who aim to provide the best possible treatment and care to our patients, and the right training for our patients and relatives. Every year, we treat over 800,000 patients and contribute to the education of several thousand health care workers. Research is an important task, and we are among the foremost in the country within this field. Read more at or facebookProject financed by Helse vest strategic funding 2020-2024Digital technology for personalized management and therapy of hypertensive nephropathyHypertensive nephropathy (HN) is the most frequent disorder leading to end-stage renal disease in Norway. Current treatment is often unsuccessful. These is...

 • Company ETERNI NORGE AS AVD TRONDHEIM in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Jobbnorge ID: 182319The research groupAt the Faculty of Health Sciences, Department of Medical Biology, a 3-year Postdoctoral Research Fellow position has become available. We seek a highly motivated and enthusiastic candidate to join the RNA and Molecular Pathology research group to work on the project long non-coding RNAs in cellular stress responses and breast cancer.The Department of Medical Biology employs around 200 people and conducts biomedical research within areas such as cancer, cardiovascular diseases, immunology, pharmacology, and antibiotic resistance. The department teaches students in medicine, dentistry, biomedical laboratory sciences, and biomedicine.has 15 members and has two main research interests: i) the role of long non-coding RNA in breast cancer, and ii) inflammati...

 • Company CERMAQ NORWAY AS AVD MS ENGELØY in Other
  08.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 180984Om stillingenHavforskningsinstituttet lyser nå ut en 4-årig postdoktorstilling for å styrke instituttets forskning innen havets helse, antibiotikaresistens og sjømat.Stillingen inngår i forskningsgruppe fremmed- og smittestoff, som består av 30 forskere og stipendiater. Forskningsgruppen arbeider aktivt med vitenskapelige spørsmål og rådgivning. En av gruppens viktige oppgaver er å studere og overvåke fremmedstoffer, parasitter og bakterier i sjømat, inkludert forekomst i marint miljø.Havforskningsinstituttets arbeid med å belyse en av våre største globale helseutfordringer - det marine miljøets rolle med tanke på antibiotikaresistens (ABR) - vil være spesielt knyttet til denne stillingen. Vi er opptatt av at stillingen skal tildeles en kandidat som har stor faglig inte...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 181910This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About Marie Sklodowska-Curie Action-Individual FellowshipsMSCA-IF)The Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) aim to support the career development and training of researchers in all scientific disciplines through international and inter-sectoral mobility. By funding excellent research and providing attractive working conditions, the MSCA offer high quality professional opportunities open to researchers of any age, nationality or discipline.The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers wishing to diversify their individual...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 181173The positionA PhD position is available at The Norwegian College of Fishery Science, Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics with the research group .The Norwegian College of Fishery Science (NCFS) is a part of The Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics (BFE) and undertakes research and research-based teaching of high national and international quality in an interdisciplinary environment. Research activity is organized into different . It offers scientific independence, good remuneration, great potential of growth, and fantastic work environment within the stunning landscape of Tromsø.The position is for a period of four years. The nominal length of the PhD program is three years. The fourth year is distrubuted as 25 % each year, and will consist of tea...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 181462The positionUiT - The Arctic University of Norway, has a Postdoc Researcher position available within Marine Microbiomes. The position is hosted by the and it is affiliated with the The position is located in the research group.The position of Postdoctoral Research Fellow is a fixed term position for a period of 3 years. The main objective of the appointment as a post-doctoral research fellow is to qualify for work in a senior academic position. No one may be appointed to more than one fixed term period as a Postdoctoral Research Fellow at the same institution.NCFS is a part of BFE and undertakes research and research-based teaching of high national and international quality in an interdisciplinary environment. Research activity is provisionally organized into groups ...

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 182328Om stillingenHavforskningsinstituttet (HI) har ledig en 4-årig postdoktor stilling som del av HI sin strategiske satsing på å undersøke hvilke effekter vindturbiner kan ha på tidlige livsstadier hos fisk.Postdoktoren vil arbeide med å karakterisere, forstå og modellere mulige effekter av antropogene stressfaktorer til havs som påvirker dødelighet, vandringsmønster, fordeling og stedstilhørighet på tidlige livsstadier hos fisk. Med antropogene stressfaktorer menes her primært vindturbiner, men også mulig samarbeid opp mot for eksempel oljeforurensning, luftkanoner, antropogen støy påvirkning.Den som ansettes vil bli knyttet til FG Økosystemakustikk og ha daglig arbeidssted ved Forskningsstasjonen Austevoll. Det kreves kvalifikasjoner og erfaring slik at den ansatte raskt...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 182299Job descriptionPosition as Postdoctoral Research Fellow in computational mechanics is available at the . The position is associated with the .The appointment is a fulltime position and is made for a period of up to two yearsNo one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.Starting date no later than 01.10.2020.More about the positionRecent breakthroughs in medical research have proposed new biomechanical mechanisms responsible for neurodegenerative diseases such as Alzheimer´s disease. The mechanism is an interaction of porous and viscous flow inside and outside the brain that clears toxic substances. This project aim to provide the next generation of mathematical models and software tools for modeling our brains physi...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 182246Job descriptionPosition as PhD Research Fellow in chemistry available at the , , .The fellowship period is 3 years and devoted to carrying out a project entitled: "Conversion of CO2 to light olefins by cascade reactions over bifunctional nanocatalysts (CO2LO)".No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.Starting date no later than 01.10.2020.More about the positionValorization of CO2 as carbon source for commodity products is an integral part of a future circular economy scheme. The CO2LO project is aimed at developing bifunctional catalysts in which CO2 and H2 are first converted to an oxygenate, e.g. methanol, which is subsequently converted to light alkenes. A major challenge is to design a system where both comp...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 182265Job descriptionA position as PhD Research Fellow in quantitative Marine Ecology is available at the section for Aquatic biology and toxicology (AQUA), Department of Biosciences at the University of Oslo.The fellowship will be for a period of 3 years, with no compulsory work or for a period of 4 years, with 25% compulsory work (teaching responsibilities at the department) contingent on the qualifications of the candidate and the teaching needs of the department.No one can be appointed for more than one PhD Research Fellowship period at the University of Oslo.Starting date no later than 01.10.2020.The PhD project will focus on trade-offs associated with the spawning migration of fish populations in the Barents Sea, including cod, haddock and capelin. Fish migration is a w...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF GAUSTAD - FORSKNINGSVIRKSOMHET in Other
  08.02.2020 Updated on: 09.02.2020

  Ved forskningsseksjonen er det ledig et 5 -måneders vikariat som tekniker. Ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (IMM) Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet.Stillingen er knyttet til forskning på anti-tumoreffekten av farmakologiske hemming av proteinet tankyrase som medfører blokkade av kreftvekstfremmende cellsignaliveiaktiviteter inkluderert WNT-signalveien. Prosjektgruppeleder Jo Waaler er forsker ved det nyopprettede tverrfaglige Senter for Biohybridteknologi (SFF-HTH) ledet av professor Stefan Krauss.En standard søknadEn komplett CV som fremhever utdanning, stillinger, relevant kompetanse og arbeidserfaringKopi av utdanningsbevis.En liste over publikasjoner (hvis noen), som forfatter eller anerkjent bidragsyter.3 referanser som angir forholdet til kandidaten, med konta...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 182332Job descriptionA three-year full-time position as Postdoctoral Research Fellow (SKO 1352) in immunology is available in the research group of Professor Ludvig M. Sollid at the Department of Immunology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, University of Oslo The Sollid group has been selected as one of five world-leading research groups at the UiO More about the positionThe project will address T cell and B cell interactions in humanized mouse models related to celiac disease.The successful applicant will join a 20-member group within an interactive multidisciplinary centre of scientists, in a strong academic environment, focusing on immune dysregulation in autoimmune disease, see for further informationThe main objective of appointment to the position o...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 180824DescriptionSCIENTIA FELLOWS is a research fellowship programme in the field of Health Life Sciences launched and managed by the Faculty of Medicine at the University of Oslo. It is partly funded by the EU Horizon 2020 under the Maria Sklodowska-Curie scheme - Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND).With this Call we are inviting talented experienced researchers to apply for one of the 48 fellowship positions at UiO or other partner organisations.My Scientia Fellows ExperienceWatch Oscar, a former fellow, sharing his experiences in this short movie:Video: We offerExcellent research environmentsInternational collaboration and networkingCross-sectoral opportunitiesCareer advancementGood working conditionsAccess to research and transferable sk...

 • Company NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Jobbnorge ID: 181912This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 000 employees and 40 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About Marie Sklodowska-Curie Action-Individual Fellowships(MSCA-IF)The Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) aim to support the career development and training of researchers in all scientific disciplines through international and inter-sectoral mobility. By funding excellent research and providing attractive working conditions, the MSCA offer high quality professional opportunities open to researchers of any age, nationality or discipline.The goal of the Individual Fellowships is to enhance the creative and innovative potential of experienced researchers wishing to diversify their individua...

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Jobbnorge ID: 179932Job descriptionA Post-Doctoral Research Fellowship (SKO 1352) is available at the Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo.The position is part of the UiO convergence environment ImmunoLingo () led by Dr. Victor Greiff.The convergence environment will set out to decipher the molecular language of adaptive immunity, which we call ImmunoLingo. Understanding Immunolingo is of incredible importance for the design and discovery of precision immunodiagnostics and immunotherapeutics. Our goal will be achieved by transdisciplinarily combining expertise of life sciences, machine learning, statistics and linguistics researchers. The fundamental hypothesis of ImmunoLingo is that there exists a meaningful structure in the amino acid sequence that defin...

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Jobbnorge ID: 182022Om stillingenHavforskningsinstituttet har nå ledig en 3-årig postdoktorstilling innen bioinformatikk. Arbeidssted for den som blir ansatt er Havforskningsinstituttet i Bergen, forskningsgruppe fremmed- og smittestoff.Den som tilsettes vil bli en del av forskningsprosjektet Havets Helse som studerer hvordan marin mikrobiell økologi blir påvirket av forurensing, som mikroplast og tungmetaller. I prosjektet er det stort behov for bioinformatikkompetanse for å kunne komplementere ny kunnskap innen mikrobiell økologi og metoder innen molekylær biologi.For postdoktorstillinger ved Havforskningsinstituttet inngår 25 % pliktarbeid. Dette kan være oppgaver som for eksempel deltakelse i rådgiving eller bidrag til analyse og publisering av data fra andre prosjekter nært knyttet ti...

 • Company SIMULA METROPOLITAN CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186038918 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer.Avdeling for medisinsk genetikk har ansvaret for de medisinsk-genetiske servicefunksjonene i Helse-Midt Norge (et befolkningsgrunnlag på ca. 700 000) både når det gjelder poliklinikk og labora...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters