Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

23 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 190393This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.You will find more information about working at NTNU and the application process Video: About the positionsThe Norwegian Seaweed Biorefinery Platform (SBP-N) is looking for two candidates to be hired for three-year PhD positions. The project is funded by the Research Council of Norway and hosted by the Norwegian biopolymer laboratory (NOBIPOL) at the Department of Biotechnology and Food Sciences, NTNU. NOBIPOL is a multidisciplinary research group within NTNU devoted to the field Biopolymer Engineering, with focus on the science and technologies of marine polysaccharides. Based on more than 60 yea...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 189122Job descriptionA position as Postdoctoral Research Fellow is available at Section for Biochemistry and Molecular Biology at Department of Biosciences.The candidate will work in the group of Senior lecturer Hans-Petter Hersleth on a project financed by the Norwegian Research Council through the NANO 2021 program. The group focuses on understanding redox protein systems by combining biochemical and biophysical methods, where protein crystallography is one of the central methods.The project focuses on understanding enzyme mechanisms for selected haem- and flavoproteins with protein crystallography by combining both X-ray and neutron diffraction with other spectroscopic methods. The project will especially focus on building competence in the neutron part of protein crystall...

 • Company LERØY AURORA AS HOVEDKONTOR in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 190417Om stillingaVed Havforskingsinstituttet er det ledig ei fast stilling som forskar (1109) innan fiskevirologi. Stillinga er knytt til forskingsgruppa Smittespreiing og sjukdom med arbeidsstad Bergen. Vi ser etter ein motivert og lovande forskar med 2-6 års forskingserfaring etter PhD som vil jobbe som del av eit team for å forstå korleis virus påverkar individer, populasjonar og økosystemer. Den som blir ansatt vil jobbe med ei rekkje forskarar og teknikarar, og være innvolvert i forskingsprosjekter innan på virus og virusrelaterte problemstillingar i vill- og oppdrettfisk, inkludert forsking på virusevolusjon og virus' grunnleggande eigenskapar og evne til å spres, infisere og gje sjukdom. I tillegg vil ein delta i utvikling av teamet, nye prosjekter og i instituttets k...

 • Company NORGES FISKARLAG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255331415 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.Avdeling for medisinsk genetikk har ansvaret for de medisinsk-genetiske servicefunksjonene i Helse-Midt Norge (et befolkningsgrunnlag på ca. 700 000) både når det gjelder poliklinikk og laboratorievirksomhet. Avdeling for medisinsk genetikk omfatter Seksjon medisin, Seksjon for ...

 • Company DNV GL GROUP AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190009UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Stipendiat i 3 år ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)Ved senter for framifrå forsking (SFF) Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på tre (3) år. Stillingen er en del av prosjektet "Rethinking Ovarian Cancer: Development of New Preclinical Tools and Design of Innovative Multimodal Treatment Strategies" (CCBIO program 4), og er finansiert av Universitetet i Bergen.Doktorgradskandidaten skal arbeide ved Klinisk institut...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  09.07.2020

  Jobbnorge ID: 190171About the positionThe Faculty of Science and Technology at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant three year PhD-position related to aquaculture.Optimizing the cage environment by using technology to reduce lice turn-on and stabilize oxygen concentration at an acceptable level can result in significant financial gain due to fewer delusions, better growth, and lower mortality. Optimization of the cage environment requires a substantial amount of data on the relevant parameters and the factors that influence them. Surveys show little available data on water quality parameters in cages and that there is uncertainty about the data's validity and reliability.The work aims are to provide data for optimizing the environment in a semi-closed cage, as well...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 188743About the positionFaculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) at Norwegian University of Life Sciences (NMBU) has a vacant 2.5-year Postdoctoral position to study methods for authenticating meat quality features linked to freeze damage and other meat/muscle tissue degenerations. The position is funded by the Norwegian Research Council of Norway (project title: "Food Inspector").You will develop and test technologies that are based on electrophysiological and microscopic techniques established for clinical and research purposes but not yet realized for food quality monitoring.Here you will work closely with a large network that brings together researchers at NMBU, University in Oslo, partners at the Norwegian Meat and Poultry Research Centre ...

 • Company NIBIO ÅS in Other
  09.07.2020

  Jobbnorge ID: 184958Key InformationAt our main office in Ås, Norway, we have a vacant position as Researcher in Monitoring and Mapping of deforestation.National Carbon Monitoring Centre (NCMC), is a Norwegian government funded institutional capacity building project hosted at Sokoine University of Agriculture, Tanzania. NCMC is designed to co-ordinate national MRV processes, mainly for the land use, land use change and forestry. NCMC's specific roles include the operation of the Tanzanian MRV system, coordinate the national forest and carbon data collection, and analysis, storage and verification of the results for the UNFCCC and International Community.NIBIO is the lead international partner providing technical capacity building and support through sharing of expertise, approaches, best p...

 • Company SJØMAT NORGE AVD HOVEDKONTOR in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190334Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Forskar i havbruksbiologiVed (BIO) er det ledig ei fast stilling som forskar i havbruksbiologi.Stillinga er knytt til eksternt finansierte prosjekt i forskingsgruppa Marin utviklingsbiologi. De tre første åra er stillinga finansiert av prosjekta 'Framtidas Lakseoppdrett - (FREMAD) og 'AcuLice: Effekt av eit samansett akustisk lydbilde i sjø på lakselus'.Norsk oppdrettsnæring har vore i rask utvikling dei siste 40 åra, og er i dag leiande i verda i oppdrett av laks og aure. Frå politisk hald er det ein føresetnad at all vekst skjer innanfor ei ber...

 • Company SALMON EVOLUTION AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 188662Job descriptionApplicants are invited for a three year position as Postdoctoral Fellow in Epidemiology to be based at the Institute of Health and Society, University of Oslo.The candidate will be part of a research team using genotyped and register linked data to investigate cardiovascular and non-communicable disease risk. The position is funded by the Norwegian Research Council (FRIPRO). The data comes from the The North-Trøndelag Health Study (The HUNT Study) and large-scale health register linkages. Depending on the qualification and preference of the candidate, the work will focus on either GWAS or register linked data. The genotyped data is from the North Trøndelag Health Survey including 70,000 individuals. The register data contains multigenerational data on the...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 187903Job descriptionApplicants are invited for a two year position as Postdoctoral Fellow in Cardiovascular and Genetic Epidemiology to be based at the Institute of Health and Society, University of Oslo.The candidate will be part of a research team using genotyped and register linked data to investigate cardiovascular and non-communicable disease risk. The position is funded by the University of Oslo and linked to a project funded by the Norwegian Research Council (FRIPRO). The data comes from the The North-Trøndelag Health Study (The HUNT Study) and large-scale health register linkages. Depending on the qualification and preference of the candidate, the work will focus on either GWAS or register linked data. The genotyped data is from the North Trøndelag Health Survey incl...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 188570Job descriptionPosition as Postdoctoral Research Fellowship in Atomic and Molecular Optics is available at The Department of Physics. The appointment is a fulltime position for a period of three years. Starting date preferably August 1. The position is associated with the High Energy Physics Section at the Department of Physics. The Fellow will be based at CERN in Meyrin, Switzerland.No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.More about the positionWe invite applications for a challenging postdoctoral position in Atomic and Molecular Optics. The main goal is experimental and numerical modelling of laser cooling of positronium with potential application in antihydrogen production and formation of a metastable posi...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190000Job descriptionThere is a vacant position at the for a Postdoctoral Fellow (SKO 1352) in sociology. The position is for a period of three years without compulsory work or four years with compulsory work (primarily teaching duties).More about the positionThe position is funded by the Norwegian Research Council and is dedicated to the newly established research project Criminal exposure in vulnerable areas. The project focus on the dynamics of individuals' criminal careers, their co-offending networks, how they are geographically connected, and the ways these networks affect and are affected by social neighbourhoods. In these efforts we will use a broad range of register data, and statistical methods for longitudinal data, social network analysis and spatial analysis.The...

 • Company NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET ELVERUM in Other
  28.06.2020 Updated on: 03.07.2020

  Jobbnorge ID: 189718About the positionA 100% position as a Post-Doc candidate is available at Inland Norway University of Applied Sciences, Faculty of Applied Ecology and Agricultural Sciences at Campus Blæstad from 01.11.2020 until 31.01.2023.The Post-Doc position will be part of an ongoing research project funded by the Norwegian Research Council: «Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity». The overall aim of the project is to generate knowledge about how Norway's boreal forests in regions with established carnivore populations can be sustainably utilized for production of livestock and timber, and conservation of pollinators.The post-doc position is connected to a work package on depredation risk and stress in free-ranging cattle which are...

 • Company RÅDGIVENDE BIOLOGER AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STIM AS AVD KNOWLEDGE SERVICES in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters