Jobmonitor. Search results for Biologists, botanists, zoologists and related professionals

37 Jobs found

Used filters:
 • Biologists, botanists, zoologists and related professionalsx
Displaying 1-37 of 37 results.
 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 191743Job descriptionA Postdoctoral Research Fellowship (SKO 1352) is available at the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas at the University of Oslo.The Postdoctoral Research Fellowship is funded by the Norwegian Research Council and is associated with the project . The candidate is expected to conduct research project broadly connected to the project themes, in for example, areas such philosophy of language, social epistemology, philosophy of information, philosophy of technology or practical ethics.The position is available for a period of 2 years and 3 months, with the possibility of up to 10% teaching and administrative duties. Successful candidates may also apply to the Norwegian Research Council for up to 12 months additional funding for a resea...

 • Company MEDICUS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  The RoleWe are seeking a highly motivated individual to join the team at our clinic in Trondheim. The post is ideally suited to candidates with at least 2 years clinical experience.The candidate should ideally already be located in Europe and/or have European citizenship. You must have excellent interpersonal skills, be a team player, able to work independently and have good attention to detail. This is an exciting opportunity to work in a rapidly expanding clinic chain giving the candidate plenty of scope for personal development & benefiting from working closely with other skilled embryologist both locally and nationally.Key ResponsibilitiesTo perform all clinical embryology and andrology duties following appropriate training and competency assessmentTo participate in laboratory maintena...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  04.12.2020

  Jobbnorge ID: 188815Group Leader PositionsThe Sars Centre is seeking outstanding candidates addressing fundamental questions in organismal biology using marine species. Although all current groups work on animals, projects on other marine organisms will also be considered. A contract of six years will be offered to successful candidates, with excellent internal resources for the research (postdocs, PhD students, technicians, lab space and project-specific facilities) as well as a competitive salary. The contract may be prolonged for up to four years, depending on performance and confirmation of funding at the time of review. Group leaders at the Sars Centre are encouraged to obtain additional funding through grant applications to national and international funding agencies.Qualifications a...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196935OveringeniørVed Sarssenteret er det ledig ei 100% fast stilling som overingeniør (kode 1087) i den nylege oppretta forskingsgruppa leia av Lionel Christiaen frå februar 2021. Arbeid i gruppa fokuserer på utviklinga og evolusjonen til kardiofaryngeale strukturer ved å bruke tunikaten Ciona som hovedmodellsystem, og ein variasjon av funksjonell genomikk, kvantitativ bildebehandling og sekvensbaserte analyser. Sars internasjonale senter høyrer til Universitetet i Bergen og er partner med The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) (.Arbeidsoppgåver:Stillinga inneber både organisatoriske oppgåver, som omfattar leiing av laboratorieprosjekt, leiande forskingsbidrag til et systembiologisk prosjekt for å studere kardiofaryngeal celleåtferd ved bruk av systematisk molekylæ...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Ved seksjon for medisinsk genetikk er det ledig stilling som avdelingsingeniør.Vi søker en motivert kollega som ønsker å jobbe med diagnostikk for å bidra til å kunne oppklare genetisk årsak til sykdom hos pasienter.Seksjonen har totalt 25 ansatte i et tverrfaglig miljø med molekylærbiologer, bioinformatikere, bioingeniører, ingeniører, overleger og helsesekretær. Seksjonen er en av fem medisinsk genetiske avdelinger i Norge. Vårt tilbud omfatter klinisk genetikk og laboratorieanalyser innen fagområdene cytogenetikk, molekylærgenetikk og biokjemi. Våre analyser er akkreditert. Medisinsk genetikk er et medisinsk satsningsområde for sykehuset og er inne i en spennende utviklingsfase. Seksjonen er helt i front når det gjelder bruk av ny teknologi i genetisk diagnostikk i Norge. Vi er en del a...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196043Job descriptionA two-year full time position as Postdoctoral Research Fellow (SKO 1352) with background in clinical mass spectrometry based proteomics is available at the K.G. Jebsen Coeliac Disease Research Centre, Institute of clinical medicine, University of Oslo.The position is affiliated with the research group of Professor Ludvig M. Sollid at the KG Jebsen Coeliac Disease Research Centre, Department of Immunology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine, and the project will be supervised by Dr. Jorunn Stamnæs.More about the positionThe project focuses on exploring the use of clinical biopsy material for proteome analysis by mass spectrometry. The aim is to identify tissue protein signatures that can serve as markers for active disease or disease remis...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 192671The positionUiT The Arctic University of Norway, has a position available for PhD in fishing gear technology. The position is affiliated with and the . The main task of BFE is to conduct teaching and research dissemination at a high national and international level within all relevant fields. Prioritized research areas are aquatic and terrestrial ecosystems, climate, life in the arctic, marine bioprospecting, fish health, seafood products, business and macroeconomics, resources and environment, markets and management of marine resources. The interdisciplinary profile of the faculty provides good opportunity to develop research projects involving several research groups at the faculty according to its strategy.The position is a fixed term position within the HARVEST gr...

 • Company STUDENTPARLAMENTET UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195163The positionUiT the Arctic University of Norway, (BFE), has a Postdoctoral Research Fellow position vacant in quantitative marine ecology. The position is attached to (NCFS).The position of Postdoctoral Research Fellow is a fixed term position for a period of three years. The main objective of the appointment as a post-doctoral research fellow is to qualify for work in senior academic position. No one may be appointed to more than one fixed term period as a Postdoctoral Research Fellow at the same institution.NCFS undertakes research and research-based teaching of high national and international quality in an interdisciplinary environment. Research activity is provisionally organized into the groups of: Living Marine Resources, Sea Food Science, Fish Health, Marine Dru...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  01.12.2020 Updated on: 01.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314131759 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en midlertidig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør innenfor molekylærbiologiske analyser i området smittevern, miljø og helse, avdeling for virologi, seksjon for referansefunksjoner i virologi. Stillingen har to års varighet og mulighet for forlengelse.Arbeidet vil primært være knyttet til praktisk analysearbeid innen molekylærbiologiske analyser på lab med fokus på NGS. Avdelingen er tungt involvert i laboratoriebasert overvåking av SARS-CoV-2 og influensa og har referansefunksjon for en rekke ulike virus som gradvis skal over på NGS.Avdeling for virologi har nasjonal referansefunksjon for flere virus og mottar prøver til diagnostikk, karakterisering og resistensbestemmelse. Avdelingen har også ansvar fo...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Jobbnorge ID: 194688Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig 2-årig stilling som postdoktor i miljøbioteknologi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet., Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.Den som ansettes vil være knyttet til forskningsprosjektet «Holistic wastewater treatment concept for integrated water and resource recovery».Stillingen er knyttet til forskning innen rensing av avløpsvann for ressursgjenvinning og vanngjenbruk. Hovedmålet er utvikling av en anaerob membran bioreaktor kombinert med algebasert polering og integrasjon med konst...

 • Company HELSE BERGEN EIENDOM AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 1234 Stillingsident: 4315151272 Presentasjon av stillingen:RHINESSA prosjektet søkjer etter ein dyktig forskingsassistent. Det gjeld 20% stilling i 6 månader frå 1. desember.RHINESSA () er eit internasjonalt forskingsprosjekt om lungehelse gjennom heile livsløpet og på tvers av generasjonar. RHINESSA står for Respiratory Health In in Northern Europe, Spain and Australia). Prosjektet vert leia vitenskapeleg og vert koordinert administrativt frå Bergen. Dessutaen er Bergen eit av 10 datainnsamlande senter som samlar inn data. Prosjektdeltakarane er friske frivillige.ArbeidsoppgåverTelefonkontakt med studiedeltakarar for innkalling til undersøking og timeavtalarKvantitering av endogene og syntetiske østrogen og andre steroid med Acquity UPLC og Xevo TQ-S massespektrometer frå WatersB...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Jobbnorge ID: 195729Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Postdoktor i informatikk og beregningsorientert biologiVed er det ledig ei stilling som postdoktor i informatikk og beregningsorientert biologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år.Stillinga er knytt til prosjektet «Intelligente datasystem for personleg og presis risikoprognose og diagnose av ikkje-smittsame sjukdommer» (INTRePID), finansiert av Forskingsrådet.Om instituttetDigitalisering av næringsliv, offentleg forvaltning og utdanning gjer at informatikk spelar ei stadig viktigare rolle i samfunnsutviklinga. Forsking og utdanning i inf...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  29.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195709About the positionA part-time position as Principal Engineer (80%) is available at the Natural History Museum (NHM), University of Oslo for two years. The expected starting date is 01.04.2021.The Prinicipar Engineer will be part of the recently founded ArtsDatabanke-project "Assessing biodiversity in the marine algae belt". The marine algae belt comprising kelp forests, seagrass meadows and rocky reefs with coralline red seaweeds is one of the most active primary producing environments in the sea. It also harbors are great diversity of animals including sea squirts, ribbon worms, nick worms, serpulid worms, spionid worms and ghost shrimps. The species of these groups occupy important ecological functions as herbivores, predators and filter-feeding organisms and can be s...

 • Company MILJØDIREKTORATET OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195865Om stillingaSeksjon for miljøovervaking og kartlegging arbeider mellom anna med å hente inn kunnskap om tilstanden i miljøet gjennom fleire miljøovervakingsprogram. Desse programma overvaker forureining, klimagassar, klimaeffektar og biologisk mangfald. Overvakarane i seksjonen formar og driftar programma samen med andre brukarar i Miljødirektoratet. Arbeidet involverer òg mykje kontakt med forskarar og konsulentar. No ser vi etter ein engasjert kollega til arbeidet med miljøovervaking.Seksjonen har òg ansvaret for kartlegging av naturtypar og biologisk mangfald og leier arbeidet med økologisk grunnkart. Vi leier utviklingsarbeidet med eit nytt system for å fastsetje økologisk tilstand og har ansvar for Naturindeks og Miljøprøvebanken. I tillegg koordinerer seksjonen Mi...

 • Company THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - LAB/RØNTGEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306660545 Presentasjon av stillingen:Avdeling for mikrobiologi ved Oslo Universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner, Rikshopitalet og Ullevål. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på pasienter innlagt i Oslo sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. Miljøet er lærerikt og kan periodevis være hektisk.Ved Avdeling for mikrobiologi, Enhet for PCR koronadiagnostikk, Rikshospitalet, er det ledige engasjementer som bioingeniør/molekylærbiolog/ingeniør med snarlig tiltredelse og til 31.08.2021. Det kan være mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverAvdelingen bygger opp testkapasiteten for SARS-CoV-2 i Helse Sørøst, og enheten trenger flere medarbeidere ved et stadig økende antall analyser. Arbeidsoppgavene vil bestå av molekylærdi...

 • Company THERMO FISHER SCIENTIFIC NORWAY HOLDINGS AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company THERMO FISHER SCIENTIFIC NORWAY HOLDINGS AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company THERMO FISHER SCIENTIFIC NORWAY HOLDINGS AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 196624About the positionApplications are invited for a 3-year postdoc position in Informatics/Bioinformatics at the Centre for Bioinformatics (SBI) hosted at the Department of Informatics, University of Oslo (UiO). The position will collaborate closely with the Oslo bioinformatics ELIXIR team, which is the Oslo node of the ELIXIR Norway project ().No one can be appointed for more than one Postdoctoral Research Fellowship at the University of Oslo.Starting date as soon as possible.Job descriptionThe Oslo bioinformatics ELIXIR team and the SBI, UiO has extensive experience, and is one of the international frontrunners in the field of statistical analysis of functional genomics data through the development and maintenance of robust software for the storage, retrieval, annotation...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KREFTREGISTERET in Other
  26.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305754559 Presentasjon av stillingen:Et ettårig engasjement for avdelingsingeniør er ledig ved Seksjon for strålingsbiologi, Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitaletfra 1 januar 2021. Engasjementet er tilknyttet et prosjekt som har sommålsetting å forbedre strålebehandlingen av kreft.ArbeidsoppgaverInnehaveren av engasjementet skal hovedsaklig utføre eksperimenter med tumorvev transplantert til immundefekte mus. Disse eksperimentene vil involvere injeksjon av tumorceller i mus; diverse kirurgiske inngrep; behandling med terapeutiske agens; obduksjon og deteksjon av metastaser i ulike organer; samt ivaretagelse av dyrevelferd.KvalifikasjonerUtdannelse: Mastergrad, eksamen fra ingeniørhøyskole eller tilsvarende biologi- eller veterinærfag.Den som ansettes i ...

 • Company NIBIO ÅS in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 196079NøkkelinformasjonStillingen er knyttet til Norsk genressurssenter. Senteret har til oppgave å overvåke status og medvirke til en effektiv forvaltning av genressursene i husdyr, nytteplanter og skogtrær i Norge. Senteret koordinerer kompetanse og aktiviteter innen bevaring og bruk av nasjonale genetiske ressurser. Senteret gir Landbruks- og matdepartementet råd og følger opp arbeidet på nordiske og internasjonale arenaer.Arbeidssted for stillingen er Ås.Stillingens hovedoppgaverHa hovedansvar for fagområdet plantegenetiske ressurser ved Norsk genressurssenterVidereutvikle Planteregisteret (GeNBIS) for nasjonal og internasjonal rapporteringFølge opp arbeidet med ex situ bevaring av vegetativt formert plantematerialeUtarbeide og følge opp handlingsplaner for fagområdetVide...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 196557PhD position:There is a vacancy for a PhD position at the Sars International Centre for Marine Molecular Biology () affiliated with the project "Evolution of nutrient homeostasis and growth in animals" in the lab of Dr. Patrick Steinmetz. The position is funded by Sars Centre core funding. The Sars Centre belongs to the University of Bergen and is partner with The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) . The position is in collaboration with the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Bergen. The place of work will be at the Sars Centre.About the project/work tasks:The research group 'Evolution of nutrient and growth homeostasis in animals' is interested in understanding the evolution of the cells and molecules that regulate the balance be...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 194286The positionA PhD position is available at The Arctic University Museum, The Arctic University Museum of Norway and Academy for Fine Arts. The appointed PhD Fellow will be based in the Tromsø Ecosystem Genomics research group and have their daily workplace at The Arctic University Museum of Norway.You must be able to start in the position within a reasonable time, within 6 months after receiving the offer.The position is for a period of four years. The nominal length of the PhD program is three years. The fourth year is distrubuted as 25 % each year, and will consist of teaching and other duties for the Arctic University Museum.The objective of the position is to complete research training to the level of a doctoral degree. Admission to a PhD programme is a prerequisite...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 194273The positionA PhD position is available at The Arctic University Museum, The Arctic University Museum of Norway and Academy for Fine Arts, with the research group and .The Arctic University Museum seeks candidates who wish to obtain the degree of Philosophiae Doctor (PhD).The position is on reconstructing past terrestrial ecosystems using ancient DNA methods. The position is for a period of four years. The nominal length of the PhD program is three years. The fourth year is distrubuted as 25 % each year, and will consist of teaching and other duties for the Arctic University Museum of Norway.The position is vacant from 01.01.2021.The workplace is at UiT in Tromsø. You must be able to start in the position within a reasonable time, within 6 months after receiving the off...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 195404The positionThe Department of Chemistry seeks a motivated and enthusiastic postdoctoral fellow to contribute to our research directed towards new solutions for the antimicrobial resistance crisis. The work will focus on the design and synthesis of carbapenemase inhibitors and the development of a new generation of beta-lactam antibiotics. The fellow will be associated with , and become an integrated part of the - a collaboration between structural and organic chemists at UiT and clinical microbiologists at the university hospital - and the Centre for new antibacterial strategies () - an interdisciplinary centre at UiT.The position is a fixed term position for a duration of 2,5 years, with preferred start in early 2021. The workplace is at UiT in Tromsø. You must be abl...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 194274Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: OveringeniørVed Institutt for biovitenskap (BIO) () er det ledig ein fast stilling som overingeniør knytt til forskingsgruppa i miljøtoksikologi under faggruppe Miljø- og havbruksbiologi.Den som blir tilsett skal primært assistere vitskapleg personale i forsking og undervisning i miljøtoksikologi, og vil få sjølvstendig ansvar for å utvikle og vedlikehalde laboratoria og for metodeundervisning og -rettleiing.ArbeidsoppgåverOppsyn med infrastruktur og instrument i forskingslaboratoriaAnsvar for innkjøp og oppbevaring av reagensar og kjemikaliarRett...

 • Company STATENS LEGEMIDDELVERK in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 974761122 Stillingsident: 4306963044 Presentasjon av stillingen:Er du glad i laboratoriearbeid og vil jobbe med vaksinekontroll? Vi søker seniorrådgiver til fast stilling i område Legemiddelforsyning.Området Legemiddelforsyning skal bidra til sikker forsyning av sikre legemidler. Området består av rundt 70 medarbeidere og er inndelt i 5 enheter. Laboratoriet har fokus på overvåking av legemidlers kvalitet herunder kontroll og frigivelse av vaksiner og blodprodukter. Vi har et moderne laboratorium, følger ISO 17025 og deltar aktivt i det internasjonale samarbeidet på europeisk nivå.ArbeidsoppgaverLaboratoriekontroll av humane vaksiner til det europeiske markedVære en nøkkelperson i Legemiddelverkets oppgaver i forbindelse med kontroll og frigivelse av Covid-19 vaksinerBidra i prosj...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORSKNING - FORSKNINGSVEIEN in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 998157374 Stillingsident: 4313828991 Presentasjon av stillingen:Ett-årig engasjement som postdoktor med snarlig tiltredelse er ledig ved Mikrobiologisk avdeling, Rikshospitalet, OUSknyttet til projektet “Endonuclease V deficiency and metabolic syndrome“.Stillingen er ved forskningsavdelingen som består av 8 ulike forskningsgrupper og ca 80 medarbeidere. Stillingen er i en liten gruppe på 2-3 personer ()som samarbeider med andre grupper ved sykehuset. Vi er lokalisert i SINTEF-byggeti Forskningsveien ().Vi søker etter en kandidat med doktorgrad og bred erfaring innenmolekylærbiologi og biokjemi inkludert cellearbeid.ArbeidsoppgaverHovedfokuset for vår forskning er enzymer som er aktive på DNA og RNA og spenner fra DNA reparasjon til RNA prosessering. Målet for dette prosjektet er å...

 • Company LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Jobbnorge ID: 196359Om seksjonenSeksjon landbruks- og naturskadeerstatning søker etter en ny medarbeider til forvaltningsoppgaver innen landbrukets tilskuddsordninger.Sentrale oppgaver i seksjonen er forvaltning av den statlige naturskadeerstatningsordningen og erstatningsordningene i landbruket. Seksjonen består av 12 medarbeidere og er delt inn i to team. Ett team har ansvar for erstatningsordninger i landbruket, tilskudd til genressurstiltak og tilskudd til utvikling av plantemateriale med mer. Det andre teamet har ansvar for statens naturskadeerstatning. Avhengig av seksjonens samlede sakstilførsel må det i perioder påregnes å arbeide på andre områder enn hovedarbeidsområdet.Landbruksdirektoratet etablerte seg på Steinkjer i 2019. I forbindelse med etableringen har vi fokus på solid op...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KREFTREGISTERET in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314048789 Presentasjon av stillingen:The Cancer Registry of Norway is searching for a post-doctoral fellow to join us in the project: ‘Coping after breast cancer”A position as post-doctoral research fellow is available at the Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Cancer Research, Oslo, Norway. The fellowship duration is 3 years, funded by the Pink Ribbon Foundation and the Norwegian Cancer Society (PI Giske Ursin).The project aims to assess patient-reported outcome measures (PROMs) including health related quality of life (HRQoL) in breast cancer patients, and determine the effect of a digital intervention on reducing stress after breast cancer.The study uses questionnaire data from the new digital collection implemented by the Cancer Registry...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313746101 Presentasjon av stillingen:Avdelingen for medisinsk mikrobiologi driver diagnostikk innenfor bakteriologi, virologi, parasittologi og mykologi (soppdiagnostikk).Vi har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøver fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning.Avdelingen har en enhet for forskning på antimikrobiell resistens (AMR-forskningslab). Ved AMR-forskningslab er mye av aktivitetenknyttet til helgenomsekvensering av bakterielt arvestoff, for å studere ulikebakteriepopulasjoners genetiske egenskaper i forhold til AMR, evnen til åforårsake sykdom hos menneske...

 • Company MOWI AVD MATFISK VÅGSØY in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Vi søker en stødig og innovativ leder til utvikling og drift av verdens mest effektive operasjonssentral for fôring. Operasjonssentralen, lokalisert i Måløy, har stor påvirkning på våre resultater, og vi er ute etter deg som er selvgående, grundig og dyktig på ledelse og kommunikasjon. Ansvarsområderdu vil være ansvarlig for å lede, planlegge og organisere driften på operasjonssentralenutarbeide og implementere rutiner på som sikrer at fôring og andre oppgaver utføres på en effektiv måtevære pådriver for kontinuerlig prestasjonsutviklingansvarlig for å sikre teknisk oppetid og gode rutiner for oppetidpersonalansvar, oppfølging og organisering av medarbeidere på operasjonssentralenbidra til å bygge en kultur som gjør at medarbeidere trives og utvikles...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Jobbnorge ID: 196128Job descriptionA Doctoral Research Fellowship (SKO 1017) is available at the (IAKH), University of Oslo. The position is associated with the 5-year Consolidator Grant 818523 "CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries" funded by the European Research Council and led by Principal Investigator , professor of Modern International History at the University of Oslo."" aims to study the history of the intellectual property rights in the creative industries, from the Paris Convention (1883) and the Berne Convention (1886) to the present day, with a particular focus on Europe in the global world. It examines the history of intellectual property rights in the creative industries, with a focus on national and international institutions,...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Jobbnorge ID: 193094Job descriptionA three-year postdoctoral fellowship in biomaterials science with focus on investigating the biological performance of medical biomaterials in vitro available at the Department of Biomaterials, University of Oslo.This postdoctoral fellowship is part of a research project funded by the Research Council of Norway. In this project, we focus on developing substrate-independent antioxidant and antibacterial polyphenolic nanocoatings on implant surfaces and evaluate their ability to prevent bacterial infections and inflammation around bone-anchored implants. Our main aim is to understand the reaction mechanisms resulting in the coating formation and how the reaction conditions affect the physical and chemical properties of the formed polyphenolic coatings. As ...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4302860348 Presentasjon av stillingen:Seksjon for Klinisk Molekylærbiologi søker en erfaren molekylærbiolog til å arbeide med, og koordinere, prosjekter som tar sikte på å implementere presisionsdiagnostikk i utprøvende kreftbehandling.Seksjon for klinisk molekylærbiologi, Medisinsk Divisjon, Akershus universitetssykehus, er felles forskningslaboratorium for Akershus universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Avdelingens mål er å integrere grunnleggende forskning og klinisk/translasjonsforskning av høy kvalitet til nytte for pasienter og pasientbehandling. Et hovedfokus for laboratoriet i de siste årene har vært å etablere nestegenerasjonssekvenseringsteknologi for å tilby utvidet molekylær profilering av kreftsvulster.Vi har nå ledig engasjement med op...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311466573 Presentasjon av stillingen:Job description:A researcher position (Forsker) is available in the research group “Functional Genetics of Obesity” in the field of epigenetics in obesity and type 2 diabetes, (100%) over three years at the Medical Department, Akershus University Hospital (Ahus), at the Akershus University Hospital Campus, Norway. The group is working on epigenetic and epi-transcriptomic mechanisms potentially involved in the pathophysiology of obesity and its metabolic sequelae. Successful applicants will contribute to extensive wetlab work with a special focus on chromatin accessibility, m6A methylome and specific histone modifications. Further, the candidate shall actively contribute to data analysis.Duties and responsibilitiesThe candidat...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Biologists, botanists, zoologists and related professionals Edit filters