Jobmonitor. Search results for Building caretakers

54 Jobs found

Used filters:
 • Building caretakersx
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company Gjøvik, Land Og Toten Interkommunale Avfallsselskap Iks in Other
  15.10.2019

  I forbindelse med driften av Horisont Miljøpark søker vi etter en dyktige vedlikeholdsleder, da vår nåværende går av med pensjon.ArbeidsoppgaverVedlikeholdsarbeid på bedriftens lokasjoner.Påse at alt arbeid utføres etter gjeldende bestemmelser (HMS)Ansvar for gjennomføring og oppfølging av planlagte vedlikeholdsoppdrag.Vedlikehold grunnet uforutsette hendelser.Hovedansvar for drift og vedlikehold, herunder ventilasjon, fyring og elektro.Varierte oppdrag etter årstiden: Gressklipping, snørydding, sjauing og rydding.Delta i intern vaktordning, hver 5 uke.Delta i budsjettprosessen.KvalifikasjonerVi ønsker primært en person med fagbrev innen byggfag. Alternativt kan andre fagutdanninger vurderes.Må ha førerkort kl. B.Ønskelig med truck, anleggsmaskin og lastebilsertifikat.Grunnleggende økonomi...

 • Company HAFJELLKVITFJELL BOOKING AS in Other
  15.10.2019

  Er du den rette, så du kan starte i morgen?Vi søker deg som er løsningsorientert, tar i et tak og er en positiv og handy person.HafjellKvitfjell Booking AS søker etter vaktmester som kan kunsten å sjonglere mellom å være teknisk sterk, samtidig som du må kunne klippe gress og holde god orden og ryddighet rundt våre enheter. Vi ønsker en medarbeider som forstår viktigheten av kundeservice ovenfor både hytteeier og gjest.Du må ha eierskap til jobben og like godt å jobbe på egenhånd.Din sterke side er ikke å ringe en serviceleverandør, men faktisk å ta tak i problemene selv. Du må derfor være åpen for ulike utfordringer og spennende arbeidsoppgaver som dukker opp i hverdagen.Et bygg er "levende" og det skjer mye i løpet av ett år. Du må derfor se utfordringene som dukker opp og prioritere ret...

 • Company TEKNISK DRIFT (VO-1653) in Other
  15.10.2019

  Fagområdet drift vann og avløp, Teknisk drift, i Melhus Kommune har en ledig fast stilling som Driftsoperatør VA. Vi trenger flere til å drifte våre transportsystemer og prosessanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringer de neste årene. Vi oppfordrer både nyutdannede og erfarne til å søke.Ønsker du en utfordrende og utviklende fagoperatørstilling?Avdelingen drifter kjernen i kommunens VA infrastruktur med 5 renseanlegg, 3 store slamavskillere og 44 avløpspumpestasjoner, 16 vannpumpestasjoner og 6 høydebasseng. Flere anlegg er under planlegging.På avløpsnettet har vi utfordringer med feilkoblinger og fremmedvann som utgjør et stort behov for sanering. I tillegg har vi utfordringer med vannledningsnettet og jobber med sonevannmåling for å avdekke lekkasjeso...

 • Company Personalhuset Service Management AS, Avd. Stavanger in Other
  15.10.2019

  Til en av våre kunder lokalisert i Stavanger søker vi nå vaktmester med erfaring. Det er store og eldre bygninger, og du må derfor kunne jobbe selvstendig og effektivt. Varierende arbeidsoppgaver.ArbeidsoppgaverDiverse små og store oppgaver tilhørende drift av gamle bygg.ArbeidstidDagtidØnskede kvalifikasjonerErfaring med drift av byggFordel med teknisk innsiktPersonlige egenskaperPositiv og løsningsorientertSelvstendig og effektivVi tilbyrVarierte arbeidsoppgaverHyggelig kollegerFast arbeidskontraktDu må kunne snakke norsk. Oppstart snarlig - søk i dag!PAM...

 • Company Slemdal Skole in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142256235 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å være med og drifte nyrehabiliterte, lekre skolelokaler på Slemdal?Slemdal skole er en 1.-7. trinn skole med ca 600 elever som er under rehabilitering i det fjerde året, med delt drift på to lokasjoner. Høsten 2020 starter vi opp i nye og moderne skolelokaler sentralt på Slemdal, rett ved Slemdal T-banestasjon og diverse butikker. Skolen har lang tradisjon og historie, med en sentral forankring i lokalsamfunnet. Skolens fokus på det psykososiale læringsmiljøet gir gode elevresultater, samt at skolen har et positivt, engasjert og faglig sterkt arbeidsmiljø. Vi trenger nå en strukturert, fleksibel og faglig dyktig driftsleder.Stillingen innebærer blant annet tilsyn med at skolebygninger, tilhørende uteområder o...

 • Company STEINERSKOLEN I BÆRUM in Other
  15.10.2019

  Steinerskolen i Bærum trenger en selvgående og praktisk anlagt person som kan bidra til å skape et trivelig miljø for elever og ansatte.Arbeidsoppgaver:Drift og vedlikehold av eiendommen og bygningsmassenUtføre diverse oppgaver på oppdrag fra driftslederKvalifikasjoner/egenskaper:Gjerne erfaring som vaktmesterGjerne tømrer / snekker eller erfaring fra annet håndverkFørerkort B (E)Norsk skriftlig og muntligLøsningsorientertFleksibel, selvgående og effektivSamarbeidsvilligVi tilbyr:En svært variert hverdagFleksibel arbeidstidTrivelig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og eleverLønn etter avtaleMulighet for større stiilingsprosent for den rette personenSend en kortfattet søknad og en CV snarest. Søknadene behandles fortløpende.PAM...

 • Company Nordisk Eiendom AS in Other
  15.10.2019

  Det er hektisk hos oss og vi søker derfor etter 2 vaktmesterassistenter.Vi har en fast 100% stilling for forefallende arbeid som: riving, kjøring, flytting, vasking og assistent til vaktmester.Vi har 1-2 deltidsstillinger (50%) med mulighet for 100% dersom kompetanse passer.Oppgaver: Forefallende arbeid på byggeplass, riving, bosstømming, flytting av materiell og assistent til vaktmester.PAM...

 • Company FØRDE KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  15.10.2019

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :januar 2020 slår kommunane Jølster, Naustdal, Gaular og Førde seg saman og dannar Sunnfjord kommune.Bygg- og eigedomsforvaltning (BEF) har ledig 100 % fast stilling som vaktmeister frå 02.01.2020.Om einingaBEF har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av alle bygningane som Sunnfjord kommune eig. Dette er administrasjonslokaler, skular, barnehagar, institusjonar, kulturbygg, idrettsanlegg og kommunale bustader. BEF administrerer og utfører dagleg tilsyn, drift og vedlikehald av bygningane og dei tekniske installasjonane. Eininga har 32 tilsette der 25 er vaktmeistrar.Ansvarsområdet vil for tida primært vere Førde og omegn.Vi søker deg som:har gode samarbeidsevner og likar å arbeide saman med andrelikar fysisk arbeid og ta...

 • Company Voss kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Har du god serviceinnstilling, evne til å oppnå resultat, ordenssans og godt humør?Tekniske tenester har omlag 100 tilsette og er organisert i 5 underavdelingar; drift, plan/oppmåling/byggesak, bygg/eigedom, næring og brann/redning. Driftsavdelinga har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar, vatn-og avløpsanlegg (VA), og har omlag 34 tilsette.Me treng fleire gode medarbeidarar og søkjer 1 røyrleggjarar/driftsoperatørar ved anlegg- og vedlikehaldsavdelinga på Brynavollen.Arbeidsområderøyrinspeksjon kontroll av avløpsanleggforvaltning, drift, vedlikehald (FDV) av vassbehandlingsanlegg, leidningsanlegg, vass- og avløpspumpestasjonartilsynsrapporteringutskifting/etablering av nyanleggperiodevis kan det også verta anna type arbeid innanfor avdelingaDet er etablert vaktordning innafo...

 • Company CYBERFORSVARETS AVDELING FOR CYBERT in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Cyberforsvarets CIS -regiment er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling.Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.For perioden primo april 2020 - primo oktober 2020 søkes personell til halvårlig engasjement som vedlikeholder bygg og anlegg ved Cyberforsvarets CIS-regiment, stasjon Jan Mayen. For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se ArbeidsoppgaverVedlikehold av stasjonens eiendommer, bygg og anlegg (EBA), herunder bruk av tyngre kjøretøyer og anleggsmaskiner.Kontrollere og rapportere tilstand på stasjonens eiendommer, bygg og anlegg.Utføre lasting og lossing av fly og forsyningsbåt.KvalifikasjonerFagbrev innen yrkeskategori eller annen ...

 • Company ÅL KULTURHUS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Beskrivelse avdelingÅl kulturhus søkjer ein sjølvgåande driftsmedarbeidar som er fleksibel, omgjengeleg og med stor servicehaldning.Du vil både arbeide med interne oppgåver og ut mot kundar som leigar sal eller rom på kulturhuset.Det er ein fordel om du kjenner til kulturhusbransjen eller tilsvarande bransjer med utleige av salar og rom med teknisk rigg.ArbeidsoppgåverStillinga omfattar:" Vedlikehaldsoppgåver og enkle reparasjonsarbeid" Service- og vedlikehaldsplanlegging" Handtering av ventilasjon- og alarmsystem" Rigg og klargjering av rom og salar" Logistikk i høve utnytting av rom og teknisk utstyr" Ansvarlig for branntryggleikKvalifikasjonarÅL KULTURHUS ynskjer følgjande kvalifikasjonar:" Utdanning innan tekniske eller mekaniske fag. Arbeidserfaring på området kan erstatte kravet om u...

 • Company TIME KOMMUNE KIRKEGÅRDSDRIFT in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Me søkjer2 fagarbeidere i 100 % stiling. Den eine stillinga gjeld primært vedlikehald av kommunen sin kyrkjegard og den andre stillinga er knytta til vedlikehald av kommunale boliger.For å finna meir informasjon om kvar av stillingane, velg Søk i høgremenyen og velg dei aktuelle stillingane når du blir leia vidare inn på nettsida vår.PAM...

 • Company PROMENS KAMBO in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Fabrikken på Kambo et inne i en meget spennende fase med positiv utvikling. Maskinparken er suksessivt under utskifting og det har i de senere år vært investert betydelige beløp i økt kapasitet og automatisering. Sammen med ditt team får du en sentral rolle med stor påvirkning i videreutviklingen av fabrikken der dere skal ha spesielt fokus på forebyggende vedlikehold. Er du initiativrik og strukturert og ser på deg selv som en motiverende leder? Da kan du være kandidaten som vi er ute etter.Dine arbeidsoppgaver:Sammen med teamet planlegge og gjennomføre forebyggende vedlikehold.Lede, fordele/organisere og kontrollere arbeidet og oppgavene i avdelingen.Bidra til god struktur og arbeidsmetodikk ved å sørge for optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser samt fortløpende identifisere mulig...

 • Company TINN KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Tinn kirkelige fellesråd forvalter 6 kirker, 6 kirkegårder, 1 kapell, 1 krematorium og 2 sokn. I Tinn kirkelige fellesråd er det 8 årsverk fordelt på 15 ansatte.Ansvars- og arbeidsoppgaver:Ivareta praktisk tilrettelegging, før, under og etter gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens mange aktiviteter.Snømåking og strøing før seremonier, gudstjenester og arrangementer. - Stillingene kan kombineres da første messe er kl. 11.00 og neste messe er kl. 17.00.Arbeidstid hver fjerde søndag, i tillegg kommer høytider og konserter.Kvalifikasjoner:Vi ønsker en positiv, fleksibel og samarbeidsvillig kirketjener som har praktisk forståelse, er strukturert og har evne til både å jobbe selvstendig og i team.Personlig egnethet vil bli vektlagtDen som tilsettes, må være medlem av Den Norske Kirke.Vi ...

 • Company Ål kyrkjelege fellesråd in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Frå 1. januar er det ledig80% stilling med særleg ansvar Torpo kyrkje45% stilling med særleg ansvar Leveld kyrkjeStillingsstorleikane kan vurderastUtearbeid: Graving, stell av grøntanlegg, snørydding, vedlikehald.Innearbeid: Oppgåver i samband med kyrkjelege handlingar. Vedlikehald og reinhald.Søkjar må vera medlem i Den norske kyrkja, ha førarkort klasse B, og disponere bil. Maskinførarbevis er ynskjeleg. Teknisk innsikt er ein fordel.I arbeidet inngår kvelds- og helgearbeid.Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar.Lønn og tilsetjingsvilkår etter kyrkjelege avtaler og tariff.For meir informasjon, kontakt kyrkjeverje Kjellfred Dekko 926 41198, eller kyrkjetenar Håkon Tveito 995 74033Søknad med CV innan 29. oktober på e-post til Attester og vitnemål må visast på forlangande.PAM...

 • Company ROSENKILDE BORETTSLAG in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Rosenkilde borettslag søker 100 % vaktmester/driftsleder som kan utføre løpende vedlikehold og tilsyn av borettslagets bygninger og grøntareal. Vaktmester/driftsleder vil ha tett samarbeid med styret og rapportere direkte til styrets leder som er nærmeste overordnede.Arbeidsoppgaver/ ansvarsområdeDrift, opparbeiding og vedlikehold av borettslagets bygninger og utearealerTilsyn/vedlikehold av tekniske anlegg, inventar, ventilasjon og tekniske installasjonerSikre god kontakt og oppfølging av våre tjenesteytere som har oppdrag i borettslagetUtarbeide egne vedlikeholdsplaner på kort og lang siktBesvare spørsmål og gi råd innenfor eget arbeidsområdeØnskede kvalifikasjoner:Teknisk og bygningsmessig innsikt, tømrer foretrukketKjennskap/ erfaring med vedlikehold av maskiner og verktøyKjennskap/ er...

 • Company BIRKENES KOMMUNE VAKTMESTER OG RENH in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141047885 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter vaktmester i 100% fast stilling fra 01.12.2019.Formålet med stillingen er å ivareta og sikre forsvarlig drift av kommunale bygningsmasser, og kommunale plasser og grøntområder. Du er en medarbeider med evne og vilje til å utføre oppgaver i tråd med gjeldende lovverk og retningslinjer. Du tar initiativ og ansvar, følger opp kommunens visjon og verdier og bidrar til å videreutvikle Birkenes kommune som en helsefremmende arbeidsplass.Arbeidsoppgaver:tilsyn og drift av kommunale bygningertilsyn og drift av kommunale plasser og grøntområder (eksempelvis parker, bade -- og lekeplasser mm)utføre reparasjoner, vedlikehold og avvikshåndteringdelta i planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor tjenesteområdetinng...

 • Company Ravneberghaugen opptreningssenter in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker etter en selvstendig, ansvarsfull medarbeider som er serviceinnstilt, samarbeidsvillig og fleksibel og som bidrar til at Ravneberghaugen har en velholdt bygningsmasse og et park -- og turområde som fremmer helse og er godt tilrettelagt for rehabilitering.Ravneberghaugen har en bygningsmasse på vel 2600 kvm. I tillegg har vi et flott uteområde med turløyper som skal vedlikeholdes og oppgraderes. Vi har i tillegg en driftsleder/vaktmester i 60 % stilling som en samarbeider tett med og hvor en har delt ansvar med og vikarierer for. Stillingen er plassert i daglig leders stab og rapporterer til vedkommende.Arbeidsoppgaver:Drift, tilsyn og vedlikehold av bygningsmassen med teknisk anlegg og parkområder /turløyperDelta i utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og utviklingsplanerBrannvernled...

 • Company BASSENGPARKEN EIENDOM AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Eiendomsselskap i vekst som har behov for egen vaktmester. Eiendomsmassen er hovedsaklig i Gjøvik sentrumPAM...

 • Company Stenbråten skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140229318 Presentasjon av stillingen:Stenbråten skole søker tilsynsvakt 17,5 timer pr uke. Stillingen er et engasjement med mulighet for fast tilsettelse.Stenbråten skole er læringsarena for 527 elever på 1.-7. trinn og 89 ansatte. Skolen har gode fasiliteter for læring ute og inne. Skolens byomfattende spesialgruppe for elever med psykisk utviklingshemming befinner seg i egnelokaler ved samlingssalen i hjertet av skolen, og sprer glede til alle som tar seg tid til å stoppe opp litt.Slagordet vårt er "Sammen om læring". Vi er stolte av at vår skole har gitt navnet til "Stenbråtenmetoden"; leseopplæringen som sørger for at alle elevene lærer lesing gjennom systematisk samarbeid mellom hjem og skole. Skolen arbeider strategisk med lesing, regning og sosial kompeta...

 • Company KRAGERØ KOMMUNE BYGGDRIFT in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Til vårt driftsoperatørteam i Bygg/drift søker vi driftsoperatør til å drifte Marienlyst sykehjem og sykehuset.Arbeidsoppgavene er følgende:Generelle service- og vaktmesteroppgaverOperativ oppfølgning av serviceavtalerOperativ Drift av ventilasjon og energisentralOperativ drift av nødstrømsforsyning, UPSer/batterianlegg, omkoblingsautomatikk og elektroanlegg både for medisinske områder og normalforsyning.Drift av brannalarm, sykesignal og telecominstallasjoner.Daglig oppfølgning av SD styrte anlegg.Andre oppgaver kan tilfalle stillingen.Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner.Erfaring fra sykehus/sykehjemsdrift.Erfaring fra drift og vedlikehold av tekniske anlegg.Fagbrev fortrinnsvis innen elektro, Telecom, industriell VVS eller andre relevante tekniske fag.Erfaring fra forv...

 • Company Quality Hotel Saga in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Quality Hotel Saga i Tromsø er et fullservice hotell med 103 hotellrom, 7 konferanserom og restaurant beliggende midt i Tromsø sentrum. Hotellet er jevnlig renovert de siste årene og fremstår i dag som et moderne og funksjonelt konferansehotel.Hotellet er en del av Nordic Choice Hotels gjennom franchise-avtale.Vi søker Vaktmester/Gårdsgutt til daglige arbeidsoppgaver med vedlikehold/reperasjoner, lager og søppelhåndtering, m.m. Rett og slett en person som har som hovedoppgave å holde hotellet rent, ryddig og funksjonelt slik at våre gjester og ansatte får en god opplevelse og en hyggelig arbeidsdag på hotellet.Vi ønsker en person som er serviceminded, positiv og løsningsorientert, og som liker å arbeide selvstendig, samtidig som han har evne til å se behovet for reperasjoner og vedlikehold...

 • Company ADECCO NORGE AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Har du bakgrunn innen industrimekanikk, elektro/automasjon eller utdannelse innen byggfag - da er det kanskje deg vi leter etter? Vår kunde, et solid og veldrevet sykehus i Bærum, søker vi en selvgående og serviceinnstilt vaktmester til sitt team bestående av 4 personer idag. Arbeidshverdagen din vil bestå av innvendig og utvendig drift og vedlikehold av bygningsmasse, samt driftsoppfølging av tekniske anlegg etter sjekkliste. Videre skal du løse enkle håndverkeroppgaver som innvending og utvending reparasjoner. Stillingen er en 100 % stilling, hvor arbeidsoppgavene er allsidig og varierte. Oppstart vil være snarest -- etter avtale.KvalifikasjonerFortrinnsvis fagbrev innen industrimekanikk, elektro/automasjon eller byggfag (Svært relevant erfaring kan erstatte krav om formalkompetanse)Erfa...

 • Company ADECCO NORGE AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Globalt teknologiselskap søker handyman til sine næringslokaler på Lysaker. 100% vikariat i perioden 14.10.19 tom 31.02.20. m.a.o. snarlig oppstart!Er du utpreget handy/teknisk anlagt, og ønsker forandring eller nye utfordringer? - da ønsker vi gjerne å bli kjent med deg! Vi ser etter deg som har allsidig og nødvendig fagkompetanse innen teknisk drift og vedlikehold av bygg, men som også trives i rollen som serviceperson og problemløser. Har du i tillegg erfaring med lodding er vi spesielt nysgjerrig!ArbeidsoppgaverTilsyn og lettere vedlikehold av næringsbyggKontakt og oppfølging av bestilt arbeid mot underleverandørerUtførelse av mindre reparasjoner inkl lodding av teknisk utstyrMontering og oppkobling av digitalt utstyr og enheter (eksempelvis PC og prosjektorer)KvalifiksajonerErfaring m...

 • Company ADECCO NORGE AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi søker dyktige og ansvarsbevisste kandidater som kan tre inn i lengre oppdrag innen vedlikehold og tilsyn av større administrasjonsbygg på Flesland. Oppdraget vil by på store muligheter for rette kandidat, både yrkes- og erfaringsmessig.Oppdraget vil kreve en høy grad av ansvarsfølelse og ryddighet. Erfaring som driftstekniker/vaktmester og teknisk arbeid med ventilasjon, rør-, elektro- og/eller snekkerarbeid vil være en stor fordel. God erfaring kan kompensere for formell utdannelse innen bransjen.Krav til den som søker:Kunnskaper om byggetekniske-, nød- og kontrollrutiner i og rundt større administrasjonsbyggFokus på kunde- og servicearbeidVære ansvarsbevisst og selvstendig i arbeidetPositiv og utadvendtLøsningsorientert og effektivDu må beherske norsk muntlig og skriftligArbeidsoppgav...

 • Company B - Nortura Sa Avd Hovedkontor in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker etter en Fagsjef med ansvar for utvikling av produktkategoriene varmebehandlede produkter og måltidsløsninger. Nortura Produktutvikling er et svært viktig satsningsområde i Nortura SA. Avdelingen består av 21 medarbeidere.Vi i produktutviklingsavdelingen jobber for å gjøre Nortura til kundens foretrukne samarbeidspartner. Du vil få det teoretiske og praktiske ansvaret for produktutviklingen i nært samarbeid med kategori, marked og salgsavdeling, produktkvalitet, råvareplan og fabrikker.Er du personen vi leter etter? Er du topp motivert, kreativ og en tydelig og sterk person som får med deg andre for å nå felles mål? Har du godt humør og sprer god energi til de rundt deg? liker du utfordringer og har lyst og evne til å skape resultater for Nortura? Er du innovativ og svært opptatt ...

 • Company JKS Norge AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Har du erfaring som vaktmester / byggdrifter? Er du utadvendt og god på å lære opp andre? JKS søker nå etter en vaktmester lærer!Mer om stillingenFor vår kunde søker vi en lærer med erfaring som vaktmester/ byggdrifter. Som lærer skal man holde et kurs for vaktmestere før de går ut i praksis.Emnet for kurset vil være uteanlegg (jord, gress, planter, busker, gressklipper, traktor etc), FDV, SD anlegg, Enøk, HMS internkontroll, økonomi forvaktmestere, teknisk rom og heisrom. Man går ikke inn i dybden av det tekniske, det blir mer en innføring. Det er derimot viktig med en god forståelse for det meste og å vite hvem du skal kontakte av fagfolk ved behov.Arbeidssted: Carl Berner i OsloArbeidstid: 08:45 til 15:00Rask oppstartArbeidsoppgaver:Holde kurs innen temaene uteanlegg (jord, gress, plant...

 • Company ASKVOLL KOMMUNE DRIFTSSENTRALEN in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Hovudoppgåver:Drift- og vedlikehald av vassverkDrift og vedlikehald av kommunale bygg og anleggDrift av kommunale vegar m.m.Kvalifikasjonar:Erfaring frå arbeid med drift av vassverk er ønskjelegErfaring frå drift og vedlikehald av byggKrav om førarkort minimum kl. B, gjerne BEDet er naudsynt å kunne kommunisere godt både munnleg og skriftleg på norsk.Må kunne lese og forstå driftsovervakingssystem og dokumentere skriftleg i våre datasystemUtdanningsretning:Fagbrev innenfor mekaniske fag eller rørleggerfaget, eventuelt annet relevant fagbrev som elektrikar, byggdriftar, veg og anlegg og andre fag relatert til anleggsteknikk. Lang erfaring innanfor nemnde område kan ved særskilt vurdering kompensere for manglande utdanning.Søkjar må vere innstilt på å ta ulike fagkurs knytta til drift- og ve...

 • Company STRANDA KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi har ledig 100% fast stilling som driftsoperatør veg og havn.ArbeidsoppgaverVirksomheten Bygg og eiendom har 73 ansatte og har nå en ledig en 100% fast stilling som driftsoperatør innenfor områdene veg- og havneanlegg. Driftsoperatør veg og havn har ansvar for den daglige driften og vedlikehold avdisse anleggene.Du vil bli en del av en løsningsorientert virksomhet preget av faglig dyktighet, stå-på vilje og godt humør. Vedkommende blir underlagt driftsleder for veg- og havneanlegg, og stillingen inngår i kommunens vaktordninger for området.KvalifikasjonerDet er ønskelig med relevant fagbrev, f.eks. innenfor bygg og anlegg, og/ eller relevant erfaring innenfor fagfeltet. Det er videre ønskelig med maskinførerbevis for gravemaskin, og god erfaring med bruk av dataverktøy.Søker må beherske ...

 • Company ADECCO NORGE AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Har du lyst å jobbe på fulltid som vaktmester hos en av verdensomspennende teknologiselskaper?Har du bakgrunn innen bygg, industri, elektro/automasjon eller langvarig erfaring som vaktmester kan du være den vi ser etter.For å lykkes i denne jobben trenger du å være hands-on og ha en positiv og serviceinnstilt holdning.En del av arbeidsdagen vil bestå i å bære samt koble til enheter, så erfaring med lodding er et absolutt krav.Stillingen krever at du trives med å jobbe selvstendig og selve jobben du skal utføre trenger friske og sterke knær da du ved flere anledninger må ned på gulvet.Det vil være en stor fordel med god teknisk innsikt, ordenssans, samt evne til å planlegge og organisere.Oppstart vil være 14.10.19 med varighet til mars 2020.Vi kan tilby deg konkurransedyktige betingelser, r...

 • Company Bø Sommarland AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  En av våre kolleger forlater, etter mange år, Sommarland og vi ser nå etter hans etterfølger til fast 100% stilling. Vår vannpark er kompleks med mange installasjoner og høye krav til sikkerhet, alt for å gi våre gjester en trygg og vanvittig moro opplevelse. Hovedoppgave for stillingen er drift og vedlikehold av alle parkens anlegg, bygninger og tomteareal.Sagt om å jobbe i Sommarland:Dette er artig, annerledes og ingen dag er lik! Det er utfordrende og trygt på samme tid. Det er stor mulighet til å påvirke og å sette sitt eget preg på jobben, driften og ansvarsområdet. Arbeidsmiljøet er dynamisk, og med givende relasjoner! Om sommeren er det full rulle og mye gledeStillingen sørger videre for at driften av dette fungerer forsvarlig, etter gjeldende regelverk og interne retningslinjer. Vi...

 • Company ADECCO MANAGEMENT NORGE AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Er du ledig for jobb og innehar teknisk eller mekanisk erfaring? Vi søker personell med denne kompetansen til vedlikehold og klargjøring av maskiner og utstyr. Snarlig oppstart er ønsket.ArbeidsoppgaverRengjøring og klargjøring av maskiner og utstyrUtføre mindre reparasjoner, kontrollere/etterfylle olje/drivstoff, lakkering etcKundekontaktKvalifikasjonerMekanisk eller teknisk utdannelseErfaring og interesse for vedlikeholdMålrettet, løsningsorientert og kvalitetsbevisstServiceinnstilt og samarbeidsvilligVi tilbyrSpennende og variert arbeid hos en godt etablert virksomhetGodt arbeidsmiljø med kompetente kollegaerKonkurransedyktige betingelserGod oppfølgingVelkommen som søker via link på siden. Ved spørsmål til stillingen ta kontakt med rådgiver Britt Eli Sandhaug på epost eller tlf. 71 21 ...

 • Company HAREID SOKN in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Bli med oss på laget då vel - vi er klar til å ta deg i mot!Då vår kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar har valt å ta imot nye utfordringar utanfor soknet, har vi ei spennande og allsidig stilling ledig som kyrkjetenar- og kyrkjegardsarbeidar i 80-100 % stilling.Arbeidsoppgåver: -teknisk/praktisk førebuing og gjennomføring av gudstenester, gravferder og vigsler-reinhald og vedlikehald i kyrkja og eksisterande bygg-ajourføring av gravprotokoll og gravkart-yte service til dei som nyttar kyrkjegarden-nødvendig stell og vedlikehald av kyrkjegarden inkl. maskiner, reiskapar og bygningar-søkjar må rekne med kvelds og helgearbeidVi søkjer etter ein person med: -relevant kompetanse eller yrkeserfaring-evne til å arbeide sjølvstendig-evne til å kommunisere godt med brukarar av kyrkja og kyrkjegarden-anl...

 • Company ISS FACILITY SERVICES AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  ISS søker nå en driftstekniker på Hamar til Bane NOR Eiendom. Selskapet eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge, hvor ISS har ansvar for drift, tilsyn og skjøtsel. Eiendomsporteføljen består blant annet av 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder, samt 1340 andre bygg som terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer.Arbeidssted for stillingen vil være både i Hedmark og Oppland.Hva kan ISS tilby deg?Du vil få et tilpasset introduksjonsprogram som gir deg de beste forutsetninger for å lykkes i jobben fra første dag. For å bidra til handlekraft tilbyr ISS over 150 kurs for å sikre deg kontinuerlig faglig utvikling og mestring. Kanskje er du vår neste servicehelt som blir anerkjent av hele selskapet? Vil du vite mer om vårt anerkjennelsesprogram (Eplepr...

 • Company Notodden videregående skole in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Fra 01.01.2020 er det ledig 100% fast stilling som byggdrifter/vaktmester ved Notodden videregående skole.Om stillingen:Som byggdrifter/vaktmester hos oss vil du bistå i den daglige driftenav skolen. Du vil få ansvar for operativ tekniskdrift av undervisningsbygg og verksted. Skolen har også en stormaskinpark med lastebiler, trucker, minibusser og biler. Du er aktivtmed på driften og tar del i flere administrative rutiner. Vi leter etterdeg som har teknisk og forvaltningskompetanse, praktisk orienteringog stort engasjement for denne stillingen. Viktig at du trives medsamarbeid for å bidra til gode løsninger.Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderUtvikle drift og vedlikeholdsplaner, beskrive krav/ytelse ved anskaffelser.HMS, brannvern, avviksbehandling og ENØK-arbeid.Ansvar for kontinuerlig ...

 • Company BODØ KOMMUNE UTVIKLING OG EIENDOM in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  BeskrivelseVed Utbyggings- og eiendomsavdelingen er det i Byggdriftseksjonen ledig 100 % stilling somVaktmester/byggdrifter.Utbyggings- og eiendomsavdelingen forvalter på vegne av Bodø Kommune til sammen ca. 256 000 m2 bygningsmasse til en markedsverdi av ca. 5 milliarder kr; alt fra barnehager, skoler og sykehjem/helseinstitusjoner til idrettsanlegg, administrasjonsbygg og en rekke andre bygg. Vi er opptatt av kvalitet, funksjonalitet, miljø, leveringsevne og service.FDVU-kontoret er i en utviklingsfase, og det er mange spennende utfordringer i henhold til organisering og effektivisering av driftsstrategier, prosedyrer og prosesser.Vi søker etter en dyktig fagperson. Som byggdrifter vil du få ansvar for akutt, drift og vedlikehold på byggene innen den sonen du får ansvaret for. Du vil job...

 • Company KIRKENES HAVNE SØR-VARANGER KOMMUNAL in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  EnhetKirkenes havn KF skal ivareta de forvaltnings og driftsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven. Havnevesenet skal bidra til en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens havneområde. Kirkenes havnevesen forvalter kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Kirkenes, Bugøynes og Lanabukt. Havnevesenet eier M/S Kraft Johanssen som er en slepebåt / isbryter på 197 br. reg. tonn, bygd i 1974, registrert for liten kystfart med tre besetningsmedlemmer, hvorav en maskinsjef. Motor er 2 225 hk / 700 nom. Hk. Wikmann. Fartøyet brukes primært til isbryting i Kirkenes havn, og tar i tillegg ulike oppdrag i nært farvann.Kort om stillingenLedig stilling som maskinist kl. M3, STCW III/3.Dette er et engasjem...

 • Company Bærum Kommune, Eiendom in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136151061 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeiderBærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har med sine ca. 230 ansatte, ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.Nå søker vi etter en fast 100% stilling som driftsoperatør med fagbrev / fagskole. Dette er stilling for deg som ønsker å bidra til at 3 offentlige svømmehaller og 6 badeanlegg som er lokalisert på skoler og helseinstitusjoner, driftes på en optimal måte. Du er sammen med de øvrige ansatte i teamet med på drift og vedlikehold av anleggene.Arbeidsoppgaver- Drift av tekniske installasjoner- Utføre arbeidsoppgaver i Bærum kommunes bygg og anlegg- Arbeidsordre utføres i henhold til bestillinger og oversikter i Pla...

 • Company NOKAS SERVICE AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  På grunn av økende oppdragsmengde søker Nokas Service AS avd. Nordland etter flere servicemedarbeidere til vårt team.Vi ser etter deg som er serviceinnstilt, løsningsorientert, fleksibel og har stor arbeidskapasitet.Arbeidsoppgaver:Servicerelaterte arbeidsoppgaverArbeidsvarsling /TrafikkdirigeringVaktmestertjenesterRenholdMaskinkjøring/ Snømåking/ GressklippingISPS VaktholdTransport og BudtjenesterKvalifikasjoner:Tilfredsstillende vandelFørerkort kl. B. / Klasse BE (tilhenger) er en fordelAnleggsmaskinførerbevis ingen krav, men fordel. (Kurs kan bli gitt ved behov av arbeidsgiver).Truckførerbevis ingen krav, men fordel. (Kurs kan bli gitt ved behov av arbeidsgiver).Arbeidsvarslingskurs 1- 2- 3 ingen krav, men fordel. (Kurs kan bli gitt ved behov av arbeidsgiver).God fysisk og psykisk helse...

 • Company Red Cross Nordic United World College in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Vi søkjer ein engasjert driftsleiar (på eng.: Operational Team Leader) i 100% stilling som vil ha ansvar for selskapet sine operative funksjonar.Du får ei sentral rolle i ein mangfaldig organisasjon med høgt aktivitetsnivå. Stillinga rapporterar til COO (Chief Operating Officer) og vil vere del av ei leiargruppe med representantar frå administrasjonen, utdanningsfaga og UWC Connect AS.Som leiar er du kunnskapsrik, tydeleg, strukturert og opptatt av å nå vedtekne mål og planar, individuelt og på lag med andre.Skulen har nyleg starta på ei større oppgradering av eigedomsmassen og har mange spanande utviklingsprosjekt som skal gjennomførast dei kommande åra.Meir informasjon om stillinga finn du på våre nettsider.PAM...

 • Company Politiets fellestjenester in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4085801577 Presentasjon av stillingen:Politiets Fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene materiell og logistikk, eiendom, lønn og regnskap, anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet.Eiendomsavdelingen, FM-seksjonen, leverer eiendomstjenester innenfor FM og renhold til Politiets Særorgan, og vi ser etter deg som vil bli en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Som Driftsleder hos oss vil du ha utstrakt kontakt med gårdeiere og leverandører, ha ansvar for drift og vedlikehold av flere lokasjoner, så derfor er det nødvendig at du har gode kommunikasjonsevner. Du må også utvise god rolleforståelse i samhandlingen mellom PFT og politidistriktet. Om du er god på å prioritere mello...

 • Company NISSEDAL KOMMUNE VAKTMESTERE/RENH in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  NISSEDAL KOMMUNEEining for teknisk driftVed teknisk drift, uteseksjonen, har vi ledig 100 % fast stilling somVaktmeister/fagarbeidarArbeidsoppgåvene omfattar:Tilsyn, drift og vedlikehald av kommunale bygg, uteareal, vegar og plassar.Oppfølging av drifts- og serviceavtaler.Utføre nødvendige, praktiske oppgåver knytt til drift av kommunale bygg.I tillegg må den som vert tilsett og utføre anna forfallande arbeid ved eininga.Vi søkjer ein person med følgjande kvalifikasjonar :Fagbrev som snekker, rørleggar, elektrikar eller mekanikar.God digital kompetanse.Manglande fagbrev kan kompenserast med erfaring frå liknande ansvars- og arbeidsområde.Førarkort kl BE.Beherske norsk godt både munnleg og skriftlig.Personlege eigenskapar:Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner.Personlig egnetheit tilleggas...

 • Company Lillehammer kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135323739 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverHovedansvar for drift og vedlikehold i kommunale bygg (skoler, barnehager og institusjonsbygg) herunder ventilasjon, fyring og elektro.Tilhørighet i vaktmesterteam med ansvar for reparasjon og vedlikehold av andre mindre steder samt leiligheter.Tjenester mot byggenes leietagere er også en del av arbeidetDet vil være en høy grad av ambulerende virksomhetVarierte oppdrag etter årstiden: Gressklipping, snørydding, sjauing og ryddingDu må kunne lese og forstå driftsovervåkningssystemer og dokumentere skriftlig i våre datasystemerKvalifikasjonerVi ønsker primært en person med fagbrev Byggdrift. Alternativt kan andre fagutdanninger vurderes.Det er ønskelig at kandidat har kompetanse innen overvåkningssystemer for dri...

 • Company NISSEDAL KOMMUNE TEKNISK DRIFTSKONT in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Vaktmeister/ fagarbeiderSist endret: 23.09.2019Skriv utVed teknisk drift, uteseksjonen, har vi ledig 100 % fast stilling som vaktmeister/fagarbeider.ID 535Arbeidsoppgåvene omfattar:Tilsyn, drift og vedlikehald av kommunale bygg, uteareal, vegar og plassar.Oppfølging av drifts- og serviceavtaler.Utføre nødvendige, praktiske oppgåver knytt til drift av kommunale bygg.I tillegg må den som vert tilsett og utføre anna forfallande arbeid ved eininga.Vi søkjer ein person med følgjande kvalifikasjonar:Fagbrev som snekker, rørleggar, elektrikar eller mekanikar.God digital kompetanse.Manglande fagbrev kan kompenserast med erfaring frå liknande ansvars- og arbeidsområde.Førarkort kl BE.Beherske norsk godt både munnleg og skriftlig.Personlege eigenskapar:Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner.Personl...

 • Company Lødingen kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: 945 468 661 Stillingsident: 4135186155 Presentasjon av stillingen:Ledig vikarstilling til og med 31.12.2019 med mulighet for forlengelse, i Driftsavdelingen i Enhet Utvikling i Lødingen kommune. Ansettelse så snart som mulig. Avdelingen har ansvar for veg, vann, avløp, vedlikehold av bygg og grøntanlegg og brann/beredskap.ArbeidsoppgaverDrift og vedlikehold av vannverkene i kommunen. Stillingen inngår i vaktordningen på vannverkene.Vaktmesteroppgaver knyttet til grøntanlegg/bygg/veg.KvalifikasjonerFagbrev innenfor mekaniske fag eller rørleggerfaget, eventuelt annet relevant fagbrev.Søkere med eksamen fra videregående skole med relevant studieretning kan også være aktuelt.Det er nødvendig å kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk.Personlige egenskaperGode samarbei...

 • Company NORDIC HALIBUT AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Til våre sjøanlegg for matfiskproduksjon av kveite i Eide kommune søker vi en motivert og engasjert driftstekniker. Du blir del av et energisk og innovativt team, og vil jobbe i et av de vakreste områdene i Norge. Du vil ha løpende ansvar for oppfølging og vedlikehold av avdelingens tekniske utstyr og båter. Vi ønsker oss en kollega som kan identifisere seg med verdiene våre: Kvalitet, respekt, effektivitet og åpenhet .Arbeidsoppgaver- Hovedansvar for vedlikehold, herunder rutiner og reparasjon av teknisk utstyr og båter ved avdelingen- Delta i andre arbeidsoperasjoner på anleggene- Oppfølging av HMS- og internkontrollrutiner- RapporteringØnskede kvalifikasjoner- Utdanning/fagbrev og praksis som elektriker, mekaniker, maskinist eller tilsvarende- Erfaring fra arbeid på sjø vil bli vektlagt...

 • Company Lillehammer Helsehus in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135362377 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverDelansvar for drift og vedlikehold av tekniske anlegg ved Norges største kommunale sykehjem, Lillehammer helsehus.Brannvern, elektro, VVS og andre tekniske installasjoner.KvalifikasjonerFagbrev i tekniske fag og/eller evt. teknisk fagskole er ønskelig.Det er også ønskelig at kandidat har kompetanse innen overvåkningssystemer for drift av varme- og ventilasjonsanlegg samt god erfaring fra brannvernsarbeid.Kandidat må kunne bruke data i arbeidet med dokumentasjon og vi forventer at du har gode datakunnskaper.Vi bruker FDV-systemet PLANIA i forvaltningen.Det er en fordel om kandidater har erfaring fra arbeid i institusjon/sykehus.UtdanningsnivåGrunnskoleFagskole / FagbrevPersonlige egenskaperVi legger stor vekt på...

 • Company MOWI NORWAY FOU AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer? Mowi Nord søker ASSISTERENDE DRIFTSLEDER til vårt matfiskanlegg Storvikbukta i Nærøy kommune i Trøndelag.Ansvarsområder:Bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anleggetBistå driftsleder i utøvelse av personal- og HMS ansvarMotivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjonSikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henhold til Mowi sine retningslinjerDelta i det daglige operative arbeidet i anleggetVi legger vekt på:Høyere utdanning innen akvakultur, havbruk eller biologi, lang erfaring kan kompensere for manglende utdanningErfaring fra oppdrett er en fordelAt du liker folk og har ønske om å motivere og lede andreViktige egenskaper som assisterende driftsleder:Er tydelig på forventninger, mål og ansvarHar sterk gjenno...

 • Company KOLSRUD ANLEGGSGARTNER AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Som driftsleder vil du ha en sentral rolle med ansvar for selskapets drift og ha lederansvar for selskapets medarbeidere. Bedriftens ledergruppe består av driftsleder og 2 arbeidsledereDriftsleder rapporterer til konsernsjef.Du må ha:Relevant utdanning innenfor gartnerfaget og administrasjon og ledelseSolid erfaring fra drift og ledelse av mindre selskaperKjennskap til kundebehandlingGod IT- og systemkompetanse.Vi ønsker at du:Har ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhetEr mål- og resultatorientert med evnen til å oppnå resultaterHar gode samarbeidsevner og er en relasjonsbyggerEr løsningsorientertVi tilbyr;Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i en bedrift som stadig er i endring for å tilpasse seg markedets behov.Du vil få gode muligheter til å utvikle ditt eget arbeidsområd...

 • Company Varhaug Idrettslag in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Varhaug IL søker etter deg som vil være med å vedlikeholde og utvikle Norges råeste anlegg.Vi søker etter en person som er kremmer, en som liker variert arbeid og som er god med folk.Vi har ikke definert hvor stor stillingen blir, men er du rett person finner vi rett ordning til deg.Dersom du er interessert håper jeg du tar kontakt.PAM...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building caretakers Edit filters