SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Building caretakers

30 Jobs found

Used filters:
 • Building caretakersx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company GRONG KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Grong Kommune er med sine 2400 innbyggere et regionsenter for Indre Namdal og et trafikkmessig knutepunkt i Namdalen. I kommunen er det full barnehagedekning og et godt skoletilbud, som også omfatter videregående skole og folkehøgskole. Næringslivet har hatt god vekst både innenfor handel, tjenesteyting og reiseliv, og området er kjent for det gode laksefisket i Namsen og Sanddøla. I Grong finnes det en rekke aktivitetsmuligheter både sommer og vinter, noe som gjør at det er et variert tilbud både for fastboende og tilreisende. Grong kommune har et aktivt organisasjonsliv, bl.a. innenfor idrett, teater/revy og musikk.DRIFTSOPERATØR, KOMMUNALTEKNIKKVi søker vikar med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er en 100% stilling innen drift av vei, vann og avløpsanlegg. Tiltredelse etter avta...

 • Company STIAN HÅVAK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vi søker en serviceinnstilt medarbeider som ser de gode løsningene. Du må ha et genuint ønske om å hjelpe andre og du vil få varierte arbeidsoppgaver hvor nesten ingen dager er like. Du vil få ansvar for sentrale deler av driften som er helt avgjørende for at senteret skal fungere optimalt. Typiske oppgaver kan blant annet være alt fra: drift og vedlikehold av basseng, enkle håndverksoppgaver, flyttejobber, møbelmontering, følge opp leverandører, enkel prosjektering, bestillinger, tilsyn, brannvern, hagearbeid m.m. Stillingen inngår i telefon-vakt ordning.Til utlyst stilling ønsker vi søkere som har:Interesse og erfaring fra drift og vedlikehold.Bred teknisk forståelseEvne til å prioritereErfaring med å dokumentereFordel, men ikke krav om erfaring med bassengdriftVi søker en medarbeider so...

 • Company FINNSKOGEN KRO OG MOTELL OG EIENDOM AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vi utvider stadig vårt anlegg - og vi trenger en person som kan gjøre mange ting.Vi ønsker: Person med erfaring fra traktor og evnt gravemaskin, snekkerkyndig, glad i dyr, allsidig og selvstendigStillingen kan evnt utvides til heltidsstilling avhengig hva vedkommende kan jobbe medKrav til kompetansesnekker-erfaring, vant til traktor/snørydding/gressklipping/vedlikeholdsarbeidØnsket kompetansesnakke norsk, erfaring fra serviceyrke jobbe i team og selvstendigPersonlige egenskaperBlid og allsidig- like dyr- arbeidserfaringOm arbeidsgiveren:Vi driver kro, camping, motell, bilverksted, liten dyrehage, Brukt og Antikk butikk, bensinstasjon- og vi bygger ut med en opplevelsespark fra "Før i væla"I denen forbindelse trenger vi en person som kan kjøre traktor, ATV, og gjerne gravemaskin. Du må like...

 • Company HERØY KOMMUNE EIGEDOMSAVDELINGA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258425020 Presentasjon av stillingen:Har du interesse og erfaring frå drift og vedlikehald av bygg? Har du servicevilje og innsikt i bygningsmessige utfordringar og tekniske anlegg? Då kan du vere den rette personen til stillinga som byggdriftar i Eigedomsavdelinga.Eigedomsavdelinga er eigedomsforvaltar for Herøy kommune og ansvarleg forforvaltning, drift, vedlikehald og vidare utvikling av omlag 61 000 m2 BTA bygningsmasse, fordelt på omlag 46 000 m2 formålsbygg og 15 000 m2 utleigebustadar.Seksjon Byggdrift har sju tilsette som tek av seg dagleg drift av kommunens bygningsmasse, herunder internkontroll og oppfølging av innmeldte avvik.ArbeidsoppgåverInternkontroll av bygg og tilhøyrande tekniske system.Utbetring av bygningsmessige avvik.Som byggdriftar er du u...

 • Company IN HOUSE AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATSBYGG VEST STAVANGER FENGSEL in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4258457334 Presentasjon av stillingen:Statsbygg har ei ledig stilling som driftsleiar på sine eigedomar i Stavanger og omland. Stavanger fengsel vil vere primæreigedomen, men den tilsette vil jobbe tett opp mot driftspersonell på bl.a. Stavanger tinghus og andre kollegaer i teamet.Den nye driftsleiaren vår ser det store biletet, utviklar og tek i buk praktiske løysingar. Han/ho motiverer både seg sjølv og teamet til samarbeid, samhandling og til å ta i bruk ny kunnskap. Den rette kandidaten forstår strategiane og prioriteringane verksemda har, og er ink til å tilpasse åtferd raskt og effektivt for å nå vedtekne mål. Bygningane våre er stadig under ombygging, noko som bidreg til ein variert arbeidskvardag og høve til å følgje prosjekt frå start til slutt. ...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE RESSURSBASEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256019112 Presentasjon av stillingen:100 % vikariat med tiltredelse ca. 1. september, foreløpig varigheit til ca. 20 juni 2021.Stillinga har p.t. Fagerlihallen som arbeidssted og går inn i skiftplan med arbeidstid på ettermiddag/kveld og i helger.Fagerlihallen er ein fleirbrukshall med fire delsalar. I tillegg til kroppsøvingsaktivitet ved Fagerlia videregående skole på dagtid, er det treningsaktivitet i ei rekkje idrettar på kveldstid på kvardagar og ulike idrettsarrangement i helgane.ArbeidsoppgåverTilsyn med anlegget og aktiviteten i idrettshallen.Rettleiing og service til brukarane.Lettare vedlikehald, praktisk arbeid og logistikk.KvalifikasjonarGode kommunikasjonsevner er viktig, og ein må meistre norsk munnleg godt.Praktisk arbeid krev god helse.Personlege...

 • Company STORFJORDEN KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Det er ledig 20 % stilling som kyrkjetenar i Stordal kyrkje.Ønskjer du ein meiningsfull jobb og litt ekstra inntekt, så er dette jobben for deg. Studentar / skuleelevar er velkomne til å søkje.Arbeidsoppgåver:Vere kyrkjetenar under gudstenester, gravferd, vigslar og andre arrangement i kyrkjaGjere kyrkja klar til kyrkjelege handlingar etter eigne rutiner for kyrkjetenararVere brannvaktRydde og gjere reint i kyrkja etter behov.Kvalifikasjonar:Du må kunne arbeide sjølvstendig og samarbeide med prest og frivillige kyrkjevertar / klokkarar.Fagleg kompetanse er ikkje eit krav, men det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som sjølvstende og samarbeid, samt å kunne møte menneske i ulike livssituasjonar.Må vere medlem av Den norske kyrkje.Kunne framlegge politiattestVi tilbyr:Varierte ...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE BOLIGAVDELINGEN ADM. in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255522980 Presentasjon av stillingen:Eiendom har ansvaret for å utvikle, bygge og forvalte kommunens formålsbygg og utleieboliger og består av enhetene Bygg- og eiendomsforvaltning, Byggservice og Bolig - tilsammen 350 ansatte. Vi er en arbeidsgiver som gir deg faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Du vil få jobbe med spennende oppgaver i god samhandling med dyktige kolleger. Vi har et godt arbeidsmiljø og et sosialt fellesskap vi er stolte av.Byggservice er en betydelig virksomhet med nesten 300 ansatte innenfor Eiendom som jobber tett opp til de kommunale bygg og deres brukere. Vi opererer som en konkurransedyktig leverandør innen våre viktigste områder: renholds-, vaktmester- og vedlikeholdstjenester.Byggservice Drift søker 2 fagarbeidere/byggdriftere...

 • Company ØVRE EIKER KOMMUNE VAKTMESTERE FORVALTNING in Other
  25.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Er du bosatt i Øvre Eiker kommune, mellom 16 og 23 år og ønsker sommerjobb? Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF (ØEKE ) har ledig sommerjobb for ungdom, en stilling.Øvre Eiker Kommunale Eiendom har en ledig stilling på teknisk drift. Arbeidsoppgavene vil bestå av enklere vedlikeholdsarbeid innenfor rydding, maling, plenklipping etc. sammen med våre vaktmestere. Du må selv komme deg til avtalt oppmøtested. Tildeling av jobb vil skje etter loddtrekning og den som får tilbud om jobb vil bli kontaktet. Sommerjobbens varighet: 06.07.2020 til 14.08.2020, tidsrommet kan justeres.Vi ser etter deg som• er engasjertVi tilbyr• Lønn etter gjeldende regelverk.Om arbeidsgiveren:Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme m...

 • Company ST HANSBERGET BORETTSLAG in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Da vår vaktmester har gått av med pensjon, søker vi en utadvendt, selvgående og arbeidsom person. Som skal ta seg av små og store vedlikeholdsoppgaver inne og ute.Borettslaget består av 11 blokker med 2 næringsdeler. Omkranset av grøntområder, parkeringsplasser og avfallstasjoner som til enhver tid skal være i ordenDa vi kun har en stilling som vaktmester, så vil De jobbe mye aleneVaktmester vil få ansvar for utvendig og innvendig vedlikehold. Dette gjelder også sommer og vintervedlikehold. En snart 60 gammel bygningsmasse trenger tett ettersyn og vedlikehold. Vi er på utkikk etter noen med håndtverker erfaring. Som kan ta små og mellomstore vedlikeholdsoppgaver på strak arm. Har øye for detaljer, oppfinnsom og ikke redd for å ta i et tak når det trenges.Har arbeidserfaring fra bygg og ann...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARNA MOTTAKSSENTER in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257999119 Presentasjon av stillingen:Hero Norge AS driver Arna mottakssenter på oppdrag fra UDI. Arna mottakssenter er et delvis sentralisert mottak med beliggenhet i Bergen kommune og skal gi plass for inntil 210 beboere.Arna mottakssenter søker vaktmester i 100 % midlertidig engasjement for tiltredelse snarest (til 31.12.2020).Stillingen varer i første omgang ut 2020 med mulighet for forlengelse dersom kontrakten med UDI utvides/fornyes.ArbeidsoppgaverBrannvernlederBrannforebyggende arbeid og tilhørende dokumentasjonOppfølging av teknisk internkontrollsystem for boliger og bygningsmasseENØK arbeidKlargjøring av boligerDrift og praktisk vedlikehold og reparasjon av utstyr og byggInnhente tilbud på større vedlikeholdsarbeid i samarbeid med mottaksleder og kvalit...

 • Company RAMIRENT AS AVD ENEBAKK in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FÆRDER KOMMUNE EIENDOMSDRIFT in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Færder kommune har en omfattende bygningsmasse med bl.a 13 skoler, 9 barnehager, 3 sykehjem, omsorgsboliger, idrettshaller og kommunale boliger.Til å ivareta Drift og Vedlikehold av denne bygningsmassen er det i dag ansatt 18 Byggdriftere.Da en av våre Byggdriftere går av med pensjon, søker vi hans etterfølger.Foretrukne erfaringsområder kan være:Elektro/automasjonVentilasjonsstyringDrift av varmesentralerDrift og vedlikehold av bygningsmasseGenerell datakompetanseSentral Driftskontroll OSDArbeidsoppgaverUtføre løpende drift og vedlikehold i et utvalg av våre formålsbygg.Benytte dataverktøy Facilit/Citect OSD/Integra lås-adgangssystem.Teamarbeider på egne og felles objekterStillingen rapporterer til Leder Byggdrift.Søknadskrav:Fagbrev Byggdrifter eller relevant håndverksfagDet er også ønsk...

 • Company TØNSBERG KOMMUNALE EIENDOM in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) har ansvar for Forvaltning, drift og vedlikehold avTønsberg kommunes eiendommer, bestående av 260.000 m2 formålsbygg og 1050 boliger. Virksomheten har ca 200 ansatte og har hovedkontor i lokaler på Gunnarsbø.Ledig fast 2 stk 100% stillinger som vaktmesterVi søker primært etter personer med erfaring innen drift og vedlikehold av større bygg med fagbrev innen byggfagene som elektro-fag, vvs-fag, tømrerfag, bygg-drifter, eller tilsvarende.Erfaring med bruk av sentrale styringssystemer samt drift av tekniske anlegg på større bygg vil bli vektlagt. Stillingene er tiltenkt arbeidsområde på våre formålsbygg og er underlagt ledende vaktmester..Arbeidsoppgaver og ansvar:• Teknisk drift og vedlikehold av b...

 • Company PBT EIENDOMSDRIFT ØST AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vi søker etter vaktmesterassistent (sommer) til jobb på våre eiendommer i Oslo - området. Erfaring fra lignende arbeid tidligere vil være en fordel, men ungen betingelse. Helst kandidater med førerkort for bil.Om arbeidsgiveren:PBT Eiendomsdrift Øst AS leverer driftstjenester til privat og offentlig næringsliv samt borettslag og sameier i Oslo - området. Vi søker nå etter sommervikar ifm frtiravvikling....

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Kort om stillingenKirkenes havn Sør-Varanger KF har ledig 100% stilling som maskinist med vedlikeholds- og driftsansvar.EnhetKirkenes havn Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak som skal ivareta de forvaltnings og driftsmessige oppgaver Sør-Varanger kommune har etter havne- og farvannsloven. Havnevesenet skal bidra til en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med skipstrafikken og annen bruk av kommunens sjøområde. Kirkenes havn Sør-Varanger KF forvalter kaianlegg med tilhørende bygninger, arealer og utstyr i Kirkenes, Bugøynes og Lanabukt. Foretaket eier M/S Kraft Johanssen.M/S Kraft Johansen er en slepebåt / isbryter på 197 br. reg. tonn, bygd i 1974, registrert for liten kystfart med tre besetningsmedlemmer, hvorav en maskinsjef. Motor er 2 225 hk / 700 nom. Hk. Wikmann. Fartøy...

 • Company ALVER KYRKJELEGE FELLESRÅD AVD RADØY in Other
  24.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250455164 Presentasjon av stillingen:Alver kyrkjelege fellesråd har ledige faste stillingar som kyrkjetenarar. Hovudansvar er kyrkjene i Radøy sokn (Hordabø, Manger og Sæbø), men du kan få oppgåver i heile fellesrådsområdet. Det er ledig til saman 70% stillingsressurs som skal fordelast på (minimum) to stillingar. Endeleg stillingsstorleik vert avtalt mellom dei som får stillingene og dagleg leiarArbeidsoppåverKyrkjetenar har m.a. ansvar for at kyrkja er rein og velstelt. I samband med gudstenester , gravferder og andre kyrkjelege handlingar er ein ansvarleg for ringing, praktisk tilrettelegging og lyd. Ein må rekna med helgearbeid minimum 2 gongar i månaden; noko kveldsarbeid i vekene må ein også pårekna. Tillegg for helge- og kveldsarbeid i samsvar med tariffa...

 • Company COAST KJØLLEFJORD AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Coast Kjøllefjord AS søker vedlikeholdsansvarlig til fast stillingCoast Kjøllefjord er et fiskebruk med hovedfokus på fersk fisk og krabbe. Bedriften har sin base i Kjøllefjord i Lebesby kommune.Vi søker deg som:Har godt overblikk, gode samarbeidsevner.Har god teknisk innsikt.Utviklende, personlig og påliteligHar interesse for fiskeri og produksjonHar fokus på jobb og kvalitet· Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftligAnsvarsoppgaverJobbe i henhold til HMS og hygiene reglerVedlikehold av fabrikk og maskinerOppfølging av teknisk utstyrAnsvaret for serviceavtaler for utstyr og maskiner, ventilasjon og kjøleanleggKvalifikasjoner:· Kran/truck bevis er en stor fordel· Stor arbeidskapasitet og er selvstendig· Er løsningsorientert· Fleksibel i jobbsammenheng· Pålitelig og nøyaktig· Lærevill...

 • Company KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF in Other
  23.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249333512 Presentasjon av stillingen:Til eiendomsavdelingen søker vi etter en ambisiøs og fremoverlent fagperson som kan lede og koordinere teknisk drift av Kultur- og idrettsbygg sine badeanlegg. Fokusområdet vil være å sikre stabil drift av tekniske anlegg, tilrettelegge for optimalisering av driftsløsninger og utarbeide vedlikeholdsplaner. Vi ser etter deg som trives med å være synlig på byggene, og som kan følge opp våre driftsteknikere i den daglige driften. Fagansvarlig skal videre bistå med kompetanse i forbindelse med nybygg og rehabiliteringsprosjekter, hvor blant annet Tøyenbadet og Stovner bad skal realiseres de neste årene.Vi søker etter en kandidat som har stor gjennomføringsevne, og motiveres av å levere gode resultater sammen med sine kolleger. Ku...

 • Company SORTLAND KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  23.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Om stillingenDet er en 100 % fast stilling som driftsoperatør ved Eiendom, avdeling byggdrift.Avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av all kommunal bygningsmasse bl.a. svømmehaller, skoler, og andreoffentlige bygg, ca 80.000 m2.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver er knyttet til drift og vedlikehold av kommunale bygg med tilhørende tekniske anlegg i Sortlandkommune.Oppgavene ledes av arbeidsleder som har ansvar for nødvendige prioriteringer av ressurser og mannskapDen ene av stillingene inngår i turnusKvalifikasjonerVi ønsker en driftsoperatør somhar fagbrev som er relevant, eller har erfaring som kan kompensere for formell utdanninghar gode samarbeidsevnerhar gode kunnskaper om drift og vedlikehold av byggbehersker norsk språk skriftlig og muntligpersonlig egnethet vektleggeshar sertif...

 • Company SVEIS-STÅL-MONTASJE BØRRE LARSEN AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KYSTTEKNIKK YARDS AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GREENCARRIER SHIPPING & LOGISTICS AS AVD LARVIK - LOGISTIKKSENTERET in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE in Other
  22.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  BeskrivelseEnhet for vann og avløp leverer samfunnskritiske vann- og avløpstjenester til kommunens innbyggere. Enhetens 37 medarbeidere har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av kommunens 2 store og 3 mindre avløpsrenseanlegg, 3 vannverk og flere hundre kilometer med tilhørende ledningsnett.I tillegg har enheten ansvaret for mange av kommunens oppgaver som forurensningsmyndighet. Vann og avløpsenheten er fremtidsrettet, og vi tar stadig i bruk ny teknologi og nye digitale verktøy. Det ligger mange spennende oppgaver foran oss, og vi vil ha flere dyktige folk med på laget!ArbeidsområdeIndre Østfold kommune eier og drifter to store avløpsrenseanlegg, Mysen og Askim (AHSA), samt tre mindre renseanlegg på Solbergfoss, Elvestad og Ringvoll. Flere av anleggene har behov for oppgraderin...

 • Company KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Vi søker etterVaktmester/ Kirketjener20 % års- engasjement med mulighet for forlengelseOppgaver:· tilrettelegging og tjeneste ved kirkelige handlinger· ansvarlig for frivillige i enkelte tjenestegrupper· teknisk ansvarlig· brannvernansvarlig· generelle vaktmesteroppgaverVi ønsker en person som:· er motivert for å være med å bygge Åkra menighet· har kjennskap til gudstjenesteliv og dets ulike aktører· har erfaring med å styre lyd ved større arrangementer· stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner· har god evne til å kommunisere· kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert· har relevant utdannelse· har teknisk erfaring og innsikt· har ferdigheter innen snekkerarbeid, ventilasjon og bygningsmessig vedlikehold· er medlem i Den norske kirke++Personlig egnethet vil bli vektlag...

 • Company PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS AVD TRONDHEIM in Other
  22.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD DRAMMEN in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RENDALEN KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  21.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Vi har 50 % stilling ledig som kirketjener/kirkegårdsarbeider i Rendalen kirkelige fellesråd. Stillingen har blant annet disse arbeidsoppgavene: Tjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger, kirkegårdsarbeid, renhold, vedlikeholdsarbeid inn og ute. For flere opplysninger ring tlf: 408 06 840.Krav til stillingen: Medlemsskap i Den norske kirke, førerkort minimum klasse BE. Den som tilsettes må framvise gyldig politiattest. Personlig egnethet vektlegges.Tiltredelse så snart som mulig.Om arbeidsgiveren:null...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Building caretakers Edit filters