Jobmonitor. Search results for Business services and administration managers not elsewhere classified

157 Jobs found

Used filters:
 • Business services and administration managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 157 results.
 • Company TERRATECH AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Nytt år, nytt virus og forhåpentligvis ny vaksine snart. Mens vi venter på den har vi lyst til å bidra med litt nytt selv også, i form av en helt ny stilling på kontoret vårt i gammel bygård.Vi ønsker å utvikle de tilbudene vi allerede har, men så er det også sånn at vi alltid har en bunke ideer vi gjerne skulle ha satt ut i livet. Derfor ser vi etter deg som skriver fletta av prosjektskisser, søknader og rapporter, og som lett føler eierskap i prosjektene du starter. Og så vil vi jo gjerne at du skal trives med en jobb som innebærer mye kontakt med andre mennesker!Du vil få hovedansvar for:Utvikling av nye og eksisterende prosjekter/tiltakDokumentere og samle kunnskap og kompetanse fra prosjekter og tiltakSøknad og rapportering for alle prosjekter og tiltakOppfølging av drift i ulike pros...

 • Company LUFTFARTSTILSYNET HOVEDKONTOR in Other
  30.11.2020

  Org. nr: 981105516 Stillingsident: 4307035955 Presentasjon av stillingen:Vi søker en dyktig og erfaren leder til en nyopprettet stilling som avdelingsdirektør i Fagavdelingen. Fagavdelingen er den største avdelingen i Luftfartstilsynet. Den består av alle fagområdene innenfor luftfartsfagene og dekker både kommersiell og ikke-kommersiell luftfart. Fagavdelingen har ansvaret for kjerneprosessene tilsyn og godkjenning og er organisert i 6 seksjoner med til sammen rundt 120 ansatte. Avdelingen skal ledes av to likestilte avdelingsdirektører som skal jobbe tett opp mot hverandre.Avdelingsdirektøren rapporterer til luftfartsdirektøren, er en del av toppledergruppen og skal bidra til at Luftfartstilsynet er fremtidsrettet, utviklingsorientert og leverer tjenester av høy kvalitet. Direktøren får ...

 • Company SKATTEETATEN GRÅLUM in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305696215 Presentasjon av stillingen:Bli med i den nasjonale satsingen mot arbeidslivskriminalitet! Vi søker en engasjert leder som ønsker å bidra til å utvikle Skatteetatens innsats på området.Avdeling Skattekriminalitet skal avdekke grov skatte- og avgiftskriminalitet, samt arbeidslivskriminalitet. Seksjon 5 arbeidsgiverkontroll består av 13 grupper som har ansvar for innsats knyttet til utvalgte risikoer innenfor arbeidslivskriminalitet. Dette gjøres ved å etterprøve arbeidsgiveres plikter som arbeidsgiver. Vi søker leder til nyopprettet gruppe i Grålum med ca 15 medarbeidere.For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhvertid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Vi gjennomfører derfor alle intervjuerpå video ...

 • Company VIZIR AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For attraktivt selskap søker vi etter prosjektledere med noen års prosjektledererfaring.Vi søker deg som er faglig trygg innenfor prosjektledelse og er nå klar for nye utfordringer. Du trives av å skape resultater sammen med andre og oppnå gode løsninger for eksterne og/eller interne kunder.Du har erfaring med å jobbe tett med både ledelse og linjeorganisasjoner, har god forretningsforståelse, flink til å både lytte til og gi råd til eksterne og/eller interne kunder.Sentrale oppgaverLede prosjekter iht. gitte rammer for tid, budsjett og kvalitetRisikostyring, planlegging og kulturendringBidra til å bygge en profesjonell prosjektlederkulturBidra faglige og til utarbeidelse av metodeverk og "best practice"KvalifikasjonerHøyere utdannelse, teknisk og/eller økonomiskGode akademiske resultaterN...

 • Company TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM in Other
  29.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302868347 Presentasjon av stillingen:I Trøndelag politidistrikt er det ledig en fast stilling som politioverbetjent sko.0287, avsnittsleder for kriminalteknikk. Avsnitt for kriminalteknikk er et avsnitt under seksjon for Felles etterforskning ved funksjonell driftsenhet Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE). Stillingen har oppmøte på Politihuset i Trondheim, hvor det for tiden er 10 kriminalteknikere. Avsnittet har også 4 kriminalteknikere som er lokalisert på Steinkjer.ArbeidsoppgaverStyring og ledelse av eget avsnitt, herunder overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for kriminaltekniske undersøkelserUtøve delegert personalansvarHa en rådgivende funksjon for etterforskningsledelsen innen kriminaltekniske etterforskingsskritt og vurderin...

 • Company LØDINGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSKE DANSEKUNSTNERE FORBUNDET FOR DANSERE KOREOGRAFER OG PEDAGOGER in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ABB POWER GRIDS NORWAY AS OSLO in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 189962Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Seksjonssjef - ProsjektUniversitetet i Bergen er med sine 16 400 studentar og vel 3 600 tilsette eit mellomstort europeisk universitet. Sentrale delar av campus ligg i sentrum av byen. Universitetet i Bergen er både ein lærestad og ein forskingsinstitusjon som dekker dei fleste fagområde, organisert i sju fakultet og rundt 40 institutt og faglege senter. Universitetet i Bergen er òg ein del av eit globalt nettverk av studentar, forskarar og kunnskapsinstitusjonar.Eigedomsavdelinga har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald og utvikling av un...

 • Company SIGNO VIVO in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BICI BYGG AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Prosjektleder 100% stillingFrist SnarestVi trenger selgende prosjektledere til 100% ansettelsesform.Som Selgende prosjektleder er oppgavene dine: Research rundt potensielle kunder og nye markeder Selging av mikrohus og tjenester tilknyttet dette produktet Sammensetning av pakker bestående av mikrohus og tjenester knyttetrundt dette.For stillingen Være positiv og engasjert Være serviceinnstilt, kreativ, profesjonell og ansvarlig By på deg selv! Ta utfordringer på strak arm i en hektisk hverdag Vær en ildsjel med ambisjoner Vær opptatt i å bli en bedre selger og prosjektlederVi tilbyr Spennende oppgaver i en voksende bedrift Gode, stabile og erfarne kollegaer Gode muligheter for å komme seg opp i hierarkiet All business erfaring du noensinne trengerVi håper på et godt samarbeid.Send oss CVen...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303442371 Presentasjon av stillingen:Vi søker avdelingsdirektør som kan tenke seg å videreutvikle og styrke avdelingens leveranser ved å ta i bruk moderne teknologi. Avdelingsdirektøren vil ha fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen og vil rapportere til områdedirektør.Avdeling for virologi er et av de tyngste virologiske fagmiljøene i Norge og har ansvar for en rekke virologiske referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi, blant annet influensavirus, koronavirus, meslingvirus, rubellavirus, parotittvirus, poliovirus og hepatittvirus. Avdelingen har ca. 40 ansatte og har 2 seksjoner: En seksjon for influensa og andre luftveisinfeksjoner (ca. 10 ansatte), og en seksjon for øvrige virusagens (ca. 25 ansatte). Seksjonslederne har personalansvar og rapport...

 • Company HERØY KOMMUNE EIGEDOMSAVDELINGA in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302229170 Presentasjon av stillingen:Har du leiareigenskapar og/eller leiarerfaring? Har du interesse og erfaring frå drift og vedlikehald av bygg? Har du servicevilje og innsikt i bygningsmessige utfordringar og tekniske anlegg? Då kan du vere den rette personen til stillinga som seksjonsleiar byggdrift i Eigedomsavdelinga.Eigedomsavdelinga er eigedomsforvaltar for Herøy kommune og ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og vidare utvikling av omlag 61 000 m2 BTA bygningsmasse, fordelt på omlag 46 000 m2 formålsbygg og 15 000 m2 utleigebustadar.Seksjon Byggdrift har sju tilsette som tek av seg dagleg drift av kommunens bygningsmasse, herunder internkontroll og oppfølging av innmeldte avvik.Seksjonsleiar byggdrift rapporterer til eigedomsleiar og inngår i ...

 • Company AF GRUPPEN ASA in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 972 417 858 Stillingsident: 4316075365 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å være en pådriver for å utvikle og forme en moderne administrasjonsavdeling som møter morgendagens behov? Vi har en sentral stilling ledig, med et bredt ansvarsområde og mulighet for å påvirke et område i stor utviklingArbeidsoppgaverAdministrasjonsavdelingen har en nøkkelrolle i departementet, og skal fremme god og helhetlig styring, effektivisering, organisering og ledelse. Avdelingen har vel 50 kompetente medarbeidere innen IKT og sikkerhet/beredskap, samordning, budsjett- og økonomistyring, HR og dokumentasjon. Avdelingen er ansvarlig for at virksomheten i departementet foregår innenfor gjeldende regelverk og retningslinjer på det administrative området, herunder forvaltningsloven, arkivloven og offen...

 • Company TADA AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GK INNEKLIMA AS AVD TRONDHEIM in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195126Om stillingenEr du trygg i lederrollen, og har du god innsikt i naturvitenskaplige fagområder? Vi søker en utviklingsorientert leder til en seksjon med et bredt og spennende fagfelt.Seksjon for fremmede arter og internasjonal handel er én av fem seksjoner i vann- og kunnskapsavdelingen. Vi behandler søknader om genmodifiserte organismer etter genteknologiloven, følger opp CITES-konvensjonen om handel med trua arter og jobber med genetiske ressurser og miljø-DNA.Vi koordinerer arbeidet med fremmede organismer, inkludert å behandle klagesaker om utplanting av utenlandske treslag. Vi koordinerer også direktoratets oppgaver knyttet til hoveøkosystemet skog, oppdrag til Vitenskapskomiteen for mat og miljø og direktoratets arbeid i skjæringspunktet mellom klima og naturmangfo...

 • Company COWI AS AVD OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KRIMINALOMSORGEN REGION ØST AVD ADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195346Om stillingenKriminalomsorgen Innlandet har ledig fast stilling i 100% som seksjonsleder ved avdeling samfunn. Arbeidssted vil være ved avdelingens kontor på Gjøvik, men noe reisevirksomhet må påregnes.Seksjonsleder vil være en del av avdelingens og enhetens utvidede ledergruppe. Stillingen har ansvar for daglig drift av seksjon Vest, samt å tenke strategisk og langsiktig på et overordnet nivå. Vi søker etter en leder som er opptatt av å gjøre medarbeiderne gode.ArbeidsoppgaverSeksjonslederen vil ha ansvar for å lede seksjonen, planlegge, prioritere, foreslå løsninger og jobbe med rutiner, samt initiere utvikling innen ansvarsområdet. Dette innebærer:ha fag- og personalansvar for en seksjon som jobber med straffegjennomføring i samfunnvil være enhetens ND-koordinatorutv...

 • Company BRG ENTREPRENØR AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV SANDNES in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4306422113 Presentasjon av stillingen:Avdelingsleder har ansvar for å lede og utvikle Avdeling for Jobb og Aktivitet. Stillingen som avdelingsleder rapporterer til NAV leder og inngår i kontoret ledergruppe. NAV Sandnes har 7 avdelinger og kontoret har 150 medarbeidere.ArbeidsoppgaverUtvikling,- fag og personalansvar i avdelingeneHa medansvar for kontorets samlende resultater og være en aktiv medspiller i kontorets lederteamResultat ansvar for mål og prioriteringerLede interne endringsprosesserStrategisk planlegging av utviklingsprosesserKnytte kontakt og opprettholde godt samarbeid med næringslivetSkape engasjement og tillit hos medarbeiderneKvalifikasjonerDu må ha :Fullført utdannelse tilsvarende minimum bachelor . Gjerne innen sosialfag, organisasjonsu...

 • Company TROMSØ KOMMUNE SENTRALADMINITRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309417039 Presentasjon av stillingen:Vi søker avdelingsleder i 100% vikariat, varighet 1 år.Etter ny omorganisering av deler av Helsehuset går nå Rehabiliteringsavdelingen tilbake fra 17 til 9 sengeposter. Rehabiliteringsavdelingen har ca 13 årsverk.Vi er derfor i startfasen på å bygge avdelingen opp på nytt, og trenger en avdelingsleder som kan bidra til å legge et godt fundament for den videre driften av avdelingen i samarbeid med motiverte og dyktige ansatte.Rehabiliteringsavdelingen tar imot pasienter med behov for opptrening og medisinsk oppfølging som ikke kan ivaretas i pasientens eget hjem. Vi tar imot pasienter som trenger heldøgns opphold før, i stedet for, eller etter innleggelse på sykehus.Avdelingsleder må ha evne til å motivere og legge til rette f...

 • Company HAMSTAD AS AVD STEINKJER in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RAMUDDEN AS AVD TILLER in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NRA ØST AS AVD LØRENSKOG in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AIRTHINGS ASA in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEIMGARD BOLIG AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ELEKTROSKANDIA NORGE AS AVD PROFFMARKED TRONDHEIM in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KLINIKK FOR ALLE AS AVD BERGEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KLINIKK FOR ALLE AS AVD TRONDHEIM SENTRUM in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KLINIKK FOR ALLE AS AVD STAVANGER in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØILEN ENTREPRENØR AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310503308 Presentasjon av stillingen:Stillingen ligger i Virkemiddelseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Virkemiddelseksjonen består av tre kontor og har blant annet ansvaret for arbeidsmarkedstiltak, hjelpemidler og sosiale tjenester. Stillingen vil ligge i Kontoret for kvalifisering og sosiale tjenester. Kontoret har ansvar for arbeidsmarkedstiltakene opplæring, arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid, og har en fagdirektoratsrolle for de sosiale tjenestene i NAV-kontorene.Utvikling av digitale løsninger er en av fire hovedområder i strategien for de sosiale tjenestene. Målbildet på dette området er å utvikle brukervennlige digitale løsninger.Stillingen som utlyses skal være teamleder for team Digisos som er et tverrfaglig produktteam...

 • Company EXPERIS AS AVD TRONDHEIM in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAUGESUND KOMMUNE SERVICESENTERET in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315013588 Presentasjon av stillingen:Tiltaks- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastnings, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgns bemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for kommunens BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tiltaks- og boligenheten. Åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase, en har i tillegg ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom, og den siste består av en miljøarbeidertjeneste og av tiltaksavdelingen. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tiltaks- og boligenheten er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontaker og familieavlastere.Øivind Skaldaspillersveg 7 ligger nord i Haugesund. Det er seks leilighet...

 • Company NAV AGDER HOLTHES VEI in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Til en av de viktigste stillingene på Sørlandet søker viFylkesdirektør NAV AgderI NAV får du oppfylle et svært viktig samfunnsoppdrag og bidra til å virkeliggjøre NAVs visjon "Vi gir mennesker muligheter". Visjonen gjenspeiler de tre samfunnsmessige funksjonene NAV ivaretar; Mulighet for arbeid, Mulighet for meningsfull aktivitet og Mulighet for inntektssikring iht lovfestede rettigheter. For å lykkes med dette skal vi være tydelige, til stede og løsningsdyktige. Er dette verdier du kjenner deg igjen i, kan det være deg vi ser etter!Til stillingen som fylkesdirektør ligger ansvaret for en stor del av NAVs virksomhet i Agder. Arbeids- og ansvarsområdet omfatter NAV-kontorene, fylkesadministrasjonen, NAV Spesialtjenester, NAV Tiltak og NAV Arbeidslivssenter. Som fylkesdirektør vil du få et s...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314961885 Presentasjon av stillingen:Klinikk Hammerfest har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for akuttmedisinsk avdeling. Er du en leder med blikk for framtiden og fagområdet akuttmedisin? Da er akkurat du den kandidaten vi ser etter!Avdelingsleder har totalansvaret for avdelingens drift og rapporterer direkte til klinikksjef. Stillingen inngår i klinikksjefens ledergruppe.I denne stillingen har du mulighet til å være med på å prege utviklingen av avdelingen og klinikken. Du vil være en viktig bidragsyter i arbeidet med å forme avdelingen i tråd med resultatkrav og forventninger til effektivitet. Avdelingen er i dag sentral i klinikkens aktivitet, du som leder vil kunne bidra med dine strategiske valg. Nye Hammerfest sykehus er under planlegging og d...

 • Company NAV KONTAKTSENTER SOGN OG FJORDANE in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4292313132 Presentasjon av stillingen:NAV Kontaktsenter har for tiden en økt bemanning for å svare på henvendelser fra brukere som følge av korona-situasjonen i Norge. Til dette har vi et midlertidig behov for en avdelingsleder som kan lede og følge opp våre nye medarbeidere. Det er nødvendig med snarlig tiltredelse og det må oppgis i søknaden når du kan starte. Varigheten på den midlertidige stillingen vil være ut juni 2021.Arbeidsoppgaverutøve myndiggjørende og tillitsbasert ledelsefremme mestring og motivasjonbidra til at enheten har et inkluderende arbeidsmiljø og lavt sykefraværbidra til at ledergruppen er effektivKvalifikasjonerminimum tre-årig utdanning fra høgskole eller universiteterfaring fra kontaktsenterbransjengod forståelse for og kunnskap om digita...

 • Company UNO X NORGE AS UNO-X KJØRBEKK in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS DRAMMEN in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Jobbnorge ID: 196575Om stillingenVed personal- og organisasjonsavdelingen er det fra 1.januar 2021 ledig fast 100% stilling som fagdirektør for faggruppen ledelse- og organisasjonsutvikling.Stillingen er knyttet til personal- og organisasjonsavdelingen og nærmeste overordnede er personal- og organisasjonsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen, men et av de andre studiestedene i USN kan også være aktuelle.Personal- og organisasjonsavdelingen ledes i dag av personal- og organisasjonsdirektør. Personal- og organisasjonsdirektør inngår i ledergruppe på nivå 2 og har også ansvar og oppgaver knyttet til faglig strategisk ledelse. Avdelingen er organisert med en faggruppe for ledelse og organisasjonsutvikling og to seksjoner hvor hovedansvarsområdene er hhv lønn og rekruttering.Personal- og o...

 • Company DELTA REGION MIDT AVD TRONDHEIM in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING OK STAT in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 196584Om stillingenDFØ er pådriver og sentral bidragsyter for effektiv ressursbruk i staten, og for at statsforvaltningen skal være utviklingsorientert, ha god styring, organisering og ledelse. Dagens ledere står ovenfor samfunnsutfordringer som er sammensatte og komplekse, og de må forholde seg til flere sektorovergripende utfordringer for forvaltningen. Dette tvinger frem behov for å styre, organisere og lede på nye måter. DFØ skal bidra til å styrke og utvikle statlige ledere og arbeidsgiveres endrings- og gjennomføringsevne. Vi skal også jobbe for å fremme innovasjon og samordning i forvaltningen. Vil du bli vår kollega og jobbe for styrket lederskap i staten?Vi ser etter deg somer faglig sterk og har bred erfaring med lederutviklinghar god kjennskap til forvaltningen og ...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, DPS VESTFOLD, SANDEFJORD - PRESTÅSEN in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: 974116995 Stillingsident: 4306742073 Presentasjon av stillingen:DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarendeca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350ansatte, inklusiv 27 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 30 psykologspesialister og 35 psykologerunder spesialisering.DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter hvor av en er BET (Basal Eksponerings Terapi) post, enpsykosepost og åtte poliklinikker, i tillegg til to seksjoner forkontortjeneste.Allmennpsykiatrisk post, Sandefjord har 6 døgnplasser og har en spesifisertbehandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Seksjonen ertverrfaglig sammensatt med overlege, lege i spesial...

 • Company DATATILSYNET in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 195588Er du vår nye avdelingsdirektør?Vi søker etter en avdelingsdirektør til avdelingen for teknologi, analyse og sikkerhet. Dette er en meget sentral stilling i Datatilsynet, der du jobber i skjæringspunktet mellom teknologi, politikk, strategi og ledelse.Om stillingenTil avdelingen ligger sentrale oppgaver slik som kunstig intelligens, innebygd personvern og digitalisering. Du skal også videreutvikle arbeidet med våre interne styrings- og saksbehandlingssystemer, og lede en kompetent og kunnskapsrik avdeling bestående av 14 medarbeidere. Prosjektlederen for den regulatoriske sandkassen rapporterer også til avdelingsdirektøren. Avdelingens ansatte har ulik faglig bakgrunn, og vår nye kollega skal være en samlende kraft i avdelingens arbeid og peke ut en felles retning.En an...

 • Company BERGEN OG HORDALAND TURLAG in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SANDEFJORD KOMMUNES BOLIGSTIFTELSE in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LEKA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommune...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services and administration managers not elsewhere classified Edit filters