SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Business services and administration managers not elsewhere classified

74 Jobs found

Used filters:
 • Business services and administration managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 74 results.
 • Company NOVO NORDISK NORWAY AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VENEZU AS AVD DARRES GATE in Other
  28.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Vi har fått i oppdrag å finne en Office Manager til vår kunde som lager innovative digitale løsninger til kunder rundt hele verden. Hele 90 % av inntektene kommer utenfor Norges grenser. Målet til vår kunde er å sørge for at deres sluttkunder igjen utnytter sitt innhold på en best mulig måte. Vår kunde har vunnet flere priser for sitt gode og inkluderende arbeidsmiljø.BeskrivelseVi søker personer som er selvgående og proaktiv, og som liker å jobbe i team. Rollen faller innunder Finance & Operations, som består av 3 dyktige medarbeidere. Du blir en del av et dynamisk selskap hvor du har anledning til å påvirke din egen jobbhverdag og resultatene du skaper. Hos vår kunde spiller de hverandre gode, og de ønsker å lykkes sammen som ett team. Det er viktig for vår kunde at en har god forståelse...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RETTSTOKSIKOLOGI in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250570272 Presentasjon av stillingen:Vil du bli med på å lede det største rettstoksikologiske laboratoriet i Norge?Ved Avdeling for rettsmedisinske fag i Oslo universitetssykehus er det ledig stilling som seksjonsleder for rettstoksikologisk analytikk. Seksjonen er lokalisert i Lovisenberggt 6, Oslo.Vi er Norges største rettstoksikologiske laboratorie med over 2 millioner enkelanalyser i året. Virksomheten er akkreditert i hht ISO/IEC 17025 og utfører rettstoksikologiske tjenester for politiet/påtalemyndigheter, kriminalomsorg, en rekke andre offentlige og noen private oppdragsgivere. Tjenestene består av analyse av rusmidler, legemidler og gifter i biologisk materiale ved bruk av hovedsakelig kromatografiske metoder.Stillingen rapporterer til ass. avdelingslede...

 • Company NASJONALBIBLIOTEKET AVD OSLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249290124 Presentasjon av stillingen:Nasjonalbiblioteket har omfattende formidlingsaktiviteter rettet mot et bredt allment publikum, der vi formidler kulturarven gjennom arrangementer, utgivelser, utstillinger, sosiale medier, podkast og nett.Vi utlyser nå en fast stilling som seksjonsleder for arrangement og resepsjon. Stillingen er lagt til Oslo, med ansvar for driften av de åpne publikumsområdene og arrangementslokalene, og en overordnet daglig ledelse av seksjonens mange ansvarsområder.Seksjonen er i dag på 12 personer og står for omlag 180 egenutviklede arrangementer i året med formidling av kulturarven, slik den er representert i Nasjonalbibliotekets samlinger. Disse finner sted i arrangementslokalene våre i Oslo, men også på flere digitale plattformer. I ...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN NORDRE AKER BYDEL in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251101089 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle fremtidens helsetjenester i Nordre Aker?Stillingen som bydelsoverlege/avdelingsdirektør for avdelingen Folkehelse, miljø og samfunn er nå ledig.Har du det som skal til, vil vi gjerne ha deg med på laget!Bydel Nordre Aker ligger helt i toppsjiktet i Oslo på bruker- og medarbeiderundersøkelser. Vår ambisjon er å være foran og forberedt, og levere tjenester med høy brukertilfredshet på alle områder over tid.Nå er vi på leting etter faglig engasjert og strategisk bydelsoverlege/avdelingsdirektør for Folkehelse, miljø og samfunn som ønsker å videreutvikle bydelens helsetilbud i samskaping med bydelens ulike tjenester, sykehus og fastleger.Stillingen er tillagt funksjonen som medisinskfaglig rådgiver på ov...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/11397 Presentasjon av stillingen :Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, godt lederskap og samarbeid for å nå mål. Holmestrand kommune søker nå en engasjert virksomhetsleder for Vei, park og havn som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens krav på området.Teknisk består i dag av fem virksomheter med totalt ca. 170 ansatte: Vei, park og havn, Vann, avløp og renovasjon, Byggherre og eiendomsdrift, Plan, bygg og landbruk og Service og renhold.Virksomhet Vei, park og havn består av ca. 20 årsverk. Det er en egen driftsleder for vei og park. I denne lederstillingen får du et vidt spenn i ansvarsområder og forvaltningsoppgaver.ArbeidsoppgaverOverordnet faglig ansvar for virksomhetenPersonalledelse, budsjett...

 • Company OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKANSKA NORGE AS AVD BERGEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD MÅLØY in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Azets er den ledende leverandøren av teknologi og tjenester innen regnskap, lønn, HR, bemanning og rådgivning i Norden. Vi er nærmere 3000 ansatte som betjener mer enn 20.000 kunder. Vi har en fantastisk kundeportefølje, der vi får lov å bidra med all vår kompetanse. Azets er et selskap i rivende utvikling og rask vekst -- med hårete mål og ambisjoner.Kontorene våre i Måløy og på Nordfjordeid søker etter en engasjert og erfaren avdelingsleder. Du vil ha personalansvar for en gjeng ivrige medarbeidere, som alle har et stort engasjement for sine kunder og som hver dag jobber hardt for å levere bransjens beste rådgivning innen regnskap og lønn. Stillingen er delvis operativ og du vil få ansvar for regnskap og rapportering på egen kundeporte...

 • Company VOLDA KOMMUNE - KONTOR FOR SAMFUNNSUTVIKLING in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249189023 Presentasjon av stillingen:Volda kommune har ledig 100 % stilling som seksjonsleiar i avdeling for veg og park.ArbeidsoppgåverStillinga leier ein seksjon i avdeling veg og park som ligg til samfunnssektoren i kommunen. Avdelinga har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale vegar, veglys, parkar, ekom infrastruktur, kaier og ute-områder. Stillinga har personalansvar for tilsette i seksjonen.Kommunale prosjekt involverer i stor grad innbyggarar og stillinga krev at ein klarer å ha ein tett og god dialog med innbyggarar, bådeskriftleg og munnleg.Det kan verte aktuelt at stillinga inngår i vaktordningar.KvalifikasjonarDu har erfaring frå liknande arbeid, er løysingsorientert og har erfaring som leiar.Har relevant utdanning og/eller fagbrev.Du må ha før...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF BUP - NAMSOS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242205475 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter Seksjonsleder 100 % fast stilling en spennende og utfordrende stilling. Du vil få mulighet til å være med og lede og være drivkraft i videreutviklingen av det barnepsykiatriske tilbudet i Nord Trøndelag.Vi søker etter en person som vil være med å skape en god arbeidsplass for sine medarbeidere, har et tydelig bruker- og samhandlingsperspektiv og kan bidra til å utvikle pasienttilbudet i henhold til beste praksis.Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) er en del av Klinikk for Kvinne barn og familie (KBF). Klinikken er sammensatt av ulike avdelinger, som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie. En samorganisering mellom psykisk h...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHET in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247333005 Presentasjon av stillingen:Ved seksjon veg, park og verksted er det ledig fast stilling som seksjonsleder. Seksjonen for veg, park og verksted har ansvar for forvaltning, drift og utvikling av det kommunale vegnettet og parker samt innkjøp og vedlikehold av enhetens biler og maskiner. Seksjonen består av 32 medarbeidere, hvorav 6 personer jobber i administrasjonen og 26 i driften. Vi søker etter en tydelig og målrettet leder med evne til å sette kvalitet, service og omdømmebygging i sentrum. Personen vi ansetter inngår i teknisk sjefs nærmeste ledergruppe. Teknisk enhet holder til i funksjonelle og moderne lokaler i Jovegen 90 på Årabrot.ArbeidsoppgaverOverordnet daglig ledelse av de tre avdelingene veg, park og verksted.Ansvar for utarbeidelse av seks...

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD FOLLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258540679 Presentasjon av stillingen:VIL DU VÆRE MED PÅ Å OPPGRADERE OSLO TIL EN GRØNNERE OG MER FREMTIDSRETTET BY?Oslo har inntatt en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og tiltak for lavere utslipp. Bystyret har vedtatt ambisiøse klimamål, som gir en historisk mulighet til å oppgradere byen.Om KlimaetatenKlimaetaten ble opprettet 1. juli 2016. Etaten skal være en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og bidra til en klimarobust by. Etaten har ansvar for oppfølging av klimastrategien 2020 -- 2030, og skal bidra til en kraftfull klimaledelse og --styring av kommunen. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Osl...

 • Company ÅLESUND KOMMUNALE EIGEDOM KF in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256053948 Presentasjon av stillingen:100 % stilling som avdelingsleiar i verksemd Kultur og fritid.Stillinga er førebels for eitt år men med mulegheit for fast tilsetting.Verksemda har ca. 30 årsverk, og er ei av tre verksemder organisert i kommunalområde kultur og medborgarskap.Kultur og fritid administrerer aktiviteten i kommunen sine idrettshallar, idrettsbaner, symjehallar, kulturhus og ungdomsklubbar/kulturverkstadar, til saman i underkant av 30 anlegg/lokalitetar. Stillinga er knytt til avdeling for idrettsanlegg.I samarbeid med Ålesund kommunale eigedom KF og verksemd veg, grønt og anlegg, arbeider vi med å utvikle gode modellar for framtidig drift av idrettsanlegga i kommunen.ArbeidsoppgåverSamordning og oppfølging av aktiviteten i idrettsanlegga.Adminis...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189347This is NTNUPå NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenNTNU er i sterk utvikling og styrker stadig sin posisjon som ledende kunnskapsinstitusjon og har høye ambisjoner og mål for fremtiden.Vi søker en ambisiøs og strategisk leder med gode relasjonelle ferdigheterSom leder for Avdeling for virksomhetsstyring har du ansvaret for NTNUs helhetlige virksomhetsstyringssystem, og rollen krever god samhandling både med NTNUs toppledelse og organisasjonen for øvrig.Du skal lede avdelingen både med tanke på oppfølging av strategi, planer, budsjett og utvikling for hele NTNU. Du vil også ha et overordnet ansvar for store tverrfaglige prosjekter, utviklingsarbeid og løpende kvalite...

 • Company HAMMER TURN in Other
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EKSPERT MASKINUTLEIE AS AVD SKI in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV BERGENHUS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251464695 Presentasjon av stillingen:Bergenhus er ein bydel i Bergen med vel 40 000 innbyggarar. Kontoret vårt ligg sentralt i Bergen sentrum og har ca. 160 tilsette i stat og kommune, der 50 er statleg tilsette.Kontoret har todelt leiarmodell, med ein statleg og ein kommunal leiar. Den ledige stillinga er i den statlege delen av kontoret.ArbeidsoppgåverLeie og utvikle ei avdeling ved NAV Bergenhus (statlig del), i samsvar med vedtekne mål, budsjett, planar og overordna føringar for kontoretAnsvar for drift, resultat og tilsette i avdelingaSkape gode resultat i tråd med samfunnsoppdraget og i samarbeid med omgjevnadene og samarbeidspartarMedvirke til eit godt arbeidsfellesskap i avdelinga og i kontoretTa del i dagleg drift ved NAV BergenhusVere ein del av leiarg...

 • Company STATNETT OSLO HOVEDKONTOR in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251752395 Presentasjon av stillingen:De kommende årene skal Statnett prosjektere, bygge og idriftsette 10-talls nye transformatorstasjoner, i tillegg kommer allerehabiliterings prosjekter som nå planlegges.I 2019 idriftsatte seksjonen over 90 høyspentfelt, og som leder for denne seksjonen forventes det en stor dose av menneskelig forståelse, stor teft forteknologi og fremoverlent ledelsesfilosofi. Seksjonenhar fagansvaret for kontrollanlegg i Statnett og skal levere tjenesterog ressurser til Statnetts prosjektportefølje. Fagansvaret innebærer ansvaretfor standardisering, tekniske spesifikasjoner og hvordan nye kontrollanlegg iStatnett designes, det er høye forventninger til seksjonens faglige kompetanse.Som seksjonsleder en du en del av ledergruppen i avdeling S...

 • Company GK RØR AS AVD TRONDHEIM in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GJENSIDIGE FORSIKRING ASA AVD BRUMUNDDAL in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KRIMINALOMSORGEN REGION ØST AVD ADMINISTRASJON in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189575Om stillingenVi har ledig en fast stilling (100%) som avdelingsleder kode 1407 ved Akershus friomsorgskontor. Arbeidssted vil være underkontorene i Ski og Sandvika.Avdelingsleder for Ski og Sandvika vil være en del av enhetens ledergruppe, og vil ha ansvar for daglig drift av avdelingen, samt tenke strategisk og langsiktig på et overordnet nivå. Vi søker etter en leder som er opptatt av å gjøre medarbeidere gode.ArbeidsoppgaverAvdelingslederen vil ha ansvar for å lede avdelingen, planlegge, prioritere, foreslå løsninger og utvikle retningslinjer, samt initiere utvikling innen ansvarsområdet. Dette innebærer:??????Ha fag- og personalansvar for en avdeling som jobber med friomsorgens oppgaver.Utvikle og kvalitetssikre det faglige arbeidet i avdelingen.Ha løpende faglig op...

 • Company NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258330540 Presentasjon av stillingen:NAV Hjelpemiddelsentral Nordland er et ressurs- og kompetansesenter innen tekniske hjelpemidler, tilrettelegging og tolketjenester til hørselshemmede, døve og døvblinde. Vi er lokalisert i Bodø og har 70 ansatte som gir tilbud til brukergrupper innenfor områdene bevegelse, syn, hørsel, kommunikasjon, kognisjon, arbeid, IKT og tolk. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler i Nordland, og vi samarbeider tett med kommunene i fylket. Våre prioriterte områder er arbeid og utdanning og målgruppe barn og unge.NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for avdeling Logistikk. Til denne stillingen søker vi dyktig, engasjert og positiv...

 • Company VADSØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189606Opplysninger om stillingenSeksjonssjefen skal sikre riktig kapasitet og kvalitet på tjenester innenfor egen seksjon. Gjennom synlighet, kunnskap, ansvarstaking og involvering forestå god ledelse og inneha tilfredsstillende internkontroll. Aktivt involvere brukere og ansatte i oppfølging og videreutvikling av tjenestene. Tilstrebe effektiv- og fremtidsrettet tjenesteproduksjon med fokus på økonomisk kontroll og bærekraft. Utøve samarbeid og samhandling i og utenfor egen seksjon.ArbeidsoppgaverSeksjonsjefen haransvar for ledelse, utvikling, drift og rapportering innenfor sin seksjondirekte personalansvar for sine enhetsledere, herunder utøve daglig lederstøtte overfor sine enhetslederebudsjett og økonomiansvar for sin seksjonansvar for at HMS- og internkontroll systemer f...

 • Company SOLSTRAND VERFT AS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Du blir tilknyttet vår produksjonsavdeling med arbeidsoppgaver som:Intern oppfølging og koordinering av vedlikehold, klassinger, ombygginger og innkjøp.Ekstern oppfølging og koordinering av underleverandører, klasse/myndighet og reder.Teknisk saksbehandling.PlanleggingØkonomisk oppfølging av prosjekteneVi ser etter en engasjert og strukturert person med gode samarbeidsevner. Må beherske norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.Søker må ha bred erfaring fra denne type arbeid, være selvstendig og ha gode lederegenskaperVi tilbyr in travel arbeidsdag i et utviklende miljø!Lønn etter kvalifikasjoner.Om arbeidsgiveren:SOLSTRAND VERFT er et moderne serviceverft beliggende i Tomrefjord i Møre og Romsdal. Vi utfører dokking, service, klassing og ombygging av alle typer fartøy. Verftet har to fl...

 • Company BYGGARMEEN NORGE AS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Byggarmeen Norge AS er et nyoppstartet selskap med 5 ansatte som leverer håndverkstjenester og entrepriser innenfor både rehabilitering og vedlikehold av eiendom. Vi har rammeavtale med Polygon Group (polygon.no) som er Norges største innen skade rehabilitering. Vi søker etter en dyktig byggmester/prosjektleder som skal være med på å utvikle selskapet videre.Arbeidsoppgaver:Lede totalrenoveringsprosjekter fra A til ÅTverrfaglig ledelse og koordinering av alle de ulike fagområdene på byggplassenKontinuerlig kommunikasjon og oppfølging av kunder igjennom hele prosjektetHMS og kvalitetssikringBygge opp et nettverk med dyktige underleverandørerKvalifikasjoner:Mesterbrev eller ingeniørutdannelse innen relevante fagområderMinimum 5 års relevant erfaring som prosjektleder i entreprenørvirksomhet ...

 • Company NORGES KFUK-KFUM HOVEDKONTOR in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. Vårt slagord er: " Vær deg selv. Stå opp for andre." Sammen med KFUK-KFUM-speiderne eier vi KFUK-KFUM Global, vår solidaritets- og bistandsorganisasjon. Den likesidede trekanten i vår logo symboliserer ånd, sjel og kropp. KFUK-KFUM er forpliktet på Bibelen og er en del av det globale økumeniske fellesskapet i YWCA og YMCA. I Norge har KFUK-KFUM sin primære kirkelige og teologiske forankring i Den norske kirke.FOR STILLINGEN:Organisasjonen er i vekst og vårt programarbeid i stor utvikling. Med basis i vår langtidsstrategi ++++ har vi utvide...

 • Company SENJA KOMMUNE RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTER in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Ved Psykisk helse og rustjenesten og er det ledig stilling som avdelingsleder for heldøgns tjenester med oppstart snarest.Stillingen er 100 % med arbeid på dagtid, deler av stillingen er pasientrettet arbeidet.Trives du og har du lyst til å lede engasjerte medarbeidere i et spennende utviklingsarbeid, og samtidig være leder som jobber med organisasjons- og tjenesteutvikling?Avdelingsleder skal sammen med øvrige ledere etablere, drifte og utvikle Senja kommune med utgangspunkt i de opprinnelige kommunenes tradisjoner og fortrinn. Det forventes at avdelingsleder skal være en pådriver til utvikling av endringskultur, kultur for løsningsorientering og innovasjon i arbeidet for å utvikle organisasjon og tjenester. Avdelingsleder vil også ha ansvar for det faglige rundt pasienter, brukere og vær...

 • Company KVITESEID KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  25.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  100% fast stilling som avdelingsleiar ved Brunkeberg oppvekstsenterSøknadsfrist: 22.06.2020Brunkeberg oppvekstsenter har følgjande stilling ledig frå 01.08.2020:Avdelingsleiar ved Brunkeberg oppvekstsenter ID 1012 - 100% fast stilling (50% leiing og 50% undervisning)Som avdelingsleiar ved Brunkeberg oppvekstsenter vil du ha ansvar for skulen ved oppvekstsenteret. Skulen har ca. 30 elevar på 1.- 4. trinn. Rektor vil bli din næraste leiar. Du skal også ha eit fagleg samarbeid med barnehagen ved oppvekstsenteret.Viktigaste arbeidsoppgåver:Det daglege personalansvaret for dei tilsette i skulen. T.d. timeplan, vikar, timelister/fråvær, samarbeid i personalgruppa og oppfølging av tilsette.Leie personalmøte og ev. leie eller delta på andre typar møte (t.d. tverrfagleg samarbeid, møte med føresett...

 • Company BODØ ENERGI AS AVD BODØ in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vil du jobbe med store utbyggingsprosjekter i høyt et tempo? Vi søker en engasjert prosjektleder for utbygging av fjernvarmenettet i Bodø.BE Varme AS er i stor utvikling for å levere fremtidsrettede varmeløsninger i Bodø sentrum; en by med høy utbygningstakt, tydelig miljøprofil og store visjoner for fremtidig byutvikling. BE Varme AS ønsker å være en attraktiv og fremoverlent aktør. Vi satser på grønn utvikling og var blant annet først ute i Nord-Norge til å benytte fjernvarme til byggvarme. Som prosjektleder i BE Varme vil du få jobbe med dyktige og engasjerte medarbeidere i gjennomføringen av spennende prosjekter blant annet i tilknytning til «Ny By – Ny flyplass». Hvis dette høres spennende ut, bør du lese videre! Vi kan tilby: Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrett...

 • Company VAAR ADVOKAT AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATKRAFT SF in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHCONSULT AS AVD OSLO in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MODIS NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DIGITALISERINGSDIREKTORATET AVD OSLO in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189531Om stillingenSeksjonssjefen har ansvar for å lede og videreutvikle en seksjon med for tiden 7 faste stillinger pluss eventuelle prosjektstillinger. Du vil inngå i lederteamet i avdeling for Virksomhetsstyring (VIS) og rapportere til avdelingsdirektør i VIS, som også er direktørens stedfortreder.Vi søker en handlekraftig leder med god faglig anskaffelseskompetanse, evne til å styre utviklingsprosesser, lede og videreutvikle engasjerte medarbeidere og bidra til gode samarbeidsrelasjoner med de ulike fagmiljøer i direktoratet. Virksomhetsstyringsavdelingen er i endring og seksjonen kan bli tillagt flere oppgaver.Stillingen er lyst ut fast som seksjonssjef med frist 16.08.2020.Digitaliseringsdirektoratet er etablert 1.1.2020 og er i en etableringsfase. Vi er lokalisert i Os...

 • Company FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AV OSLO in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188424Om stillingenHelseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken består av 6 seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe og de ca. 100 ansatte utgjør en bred sammensetning av fagkompetanse.Helseavdelingen ledes av fylkeslege/avdelingsdirektør, som sammen med assisterende avdelingsdirektør utgjør avdelingens overordnede ledelse. De respektive seksjonene ledes av seksjonssjefer som inngår i avdelingens lede...

 • Company AEKO ENTREPRENØR AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEAB ASFALT NORGE AS AVD OSLO in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD in Other
  24.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243594504 Presentasjon av stillingen:Bydel Grorud skal bygge opp en Forebyggende enhet i bydelens oppvekstfelt, og vi har derfor behov for å ansatte enseksjonsleder til å lede dette arbeidet. I oppstarten vil det ligge noenforebyggende innsatser tilknyttet seksjonen. En stor del av arbeidet vil ogsåinnebære å koordinere forebyggende innsatser fra andre seksjoner. I tilleggskal det bygges opp kompetanse i seksjonen for tiltak i barnevernstjenesten.Seksjonsleder må ha god systemforståelse for oppvekstfeltet, i særlig gradfor barnevernstjenesten.Oppvekstavdelingen i bydelen starter opp et størreprosjekt fra sammen med bydelens skoler kommende høst, med mål om å skape enmodell for koordinerte og helhetlige innsatser mot utsatte grupper. I denforbindelse skal det ans...

 • Company VÅLER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257324412 Presentasjon av stillingen:Avdelingsleder i Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU)TIFU yter tjenester til 41 brukere med ulike behov for bistand. Tjenesten disponerer 14 omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Miljøarbeidertjeneste, omsorgslønn, avlastningstiltak, støttekontakt og andre forebyggende tiltak administreres også av tjenesten.ArbeidsoppgaverAdministrativ ledelse av avdelingen; herunder personalansvar og turnusplanlegging (tilsettinger, permisjoner, medarbeidersamtaler, sykefraværsoppfølging, personalmøter, HMS-ansvar; arbeidsmiljøtiltak, godkjenningsordninger for turnus, fritakssøknader m.m.)Faglig ledelse av avdelingen; herunder saksbehandling, utforming og oppfølging av vedtak, IP, kompetanseutvikling og kvalitetssikring.Organisere t...

 • Company RECOVER NORDIC FINNMARK in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RECOVER NORDIC KIRKENES in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORGIPS NORGE AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MITTANBUD.NO AS AVD OSLO in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UTSIRA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Prosjektstilling som Næringsutvikler -- 2.gangs utlysningUtsira kommune har opplevd synkende innbyggertall og aktivitet de siste årene. Denne utviklingen ønsker vi å snu! Utsira har mange naturressurser. Kommunen har blant annet mye havområder, landområdene på 6 km² utgjør mindre enn 1 % av kommunen! Utsira har hav, vind, salt, sol, lys, og unik beliggenhet som øy i barske omgivelser midt i Nordsjøen. I løpet av sommeren kårer vi vinner av innovasjonskonkurransen . Kan Utsiras naturressurser få når de kobles mot ny teknologi?Næringsutvikler vil sammen med rådmann og ordfører være ansvarlig for å utvikle og vedlikeholde bærekraftige næringer på Utsira og gi liv til øysamfunnet.Arbeidsoppgaver• Være kontaktledd mellom kommune og lokalt næringsliv.• Tiltrekke kompetanse og kapital gjennom å...

 • Company MO I RANA POLITISTASJON in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247018214 Presentasjon av stillingen:Fast stilling som leder av Seksjon for etteretning, forebygging og etterforskningsansvar for tjenesteenheten og personalansvar for medarbeidere som er innplassert i seksjonen.ArbeidsoppgaverHovedoppgaver:Utføre etterforskningUtarbeide etterforskningsplan i samråd med påtaleansvarlig i saker hvor det er nødvendigUtarbeide etterforskningsplan bl.a. ved hjelp av Indicia prosjektmodul i samråd med påtaleansvarlig i saker hvor det er nødvendigInnhente og analysere informasjonFerdigstille og kvalitetssikre etterforskningRegistrere/rapportere informasjon i aktuelle registre til bruk i etterretning iht. gjeldende regelverkHåndtere beslagPolitifaglig ledelse av etterforskning ved tjenesteenhetenHa notoritet i personalledelse gjennom b...

 • Company BRAVIDA NORGE AS AVD HASLEVANGEN in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HARSTAD KOMMUNE BYGG OG EIENDOM in Other
  24.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Bygg- og eiendomstjenesten er Harstad kommunes eiendoms og arealforvalter. Enheten har ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, drift og vedlikehold av formålsbygg og boliger samt renholdstjenester og kantinedrift. Vi leverer tjenester internt til brukere av kommunale bygg og oppfølging av kommmunale utleieboliger.Boligkontoret drifter og forvalter ca 400 boenheter inklusive omsorgsboliger. Harstad kommune har en langsiktig programavtale med Husbanken og deltar i ett nettverk med øvrige kommuner i Nord-Norge. Det er prioritert tiltak for å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger ved kjøp og bygging, delfinansiert via Husbankens tilskuddsordninger. Boligkontoret behandler søknader om startlån med en årlig ramme på 50 millioner kroner. Vi har også pr tiden bosetting/...

 • Company BECKER ENTREPRENØR AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services and administration managers not elsewhere classified Edit filters