Jobmonitor. Search results for Business services and administration managers not elsewhere classified

338 Jobs found

Used filters:
 • Business services and administration managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 338 results.
 • Company TEGMA AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RK RØRFORNYING NORGE AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BRØNNØY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG in Other
  22.06.2021

  Om stillingenHelse- velferd og pleie- omsorg er midlertidig sammenslått til ett område- helse og omsorg.Stillingen er en av tre avdelingsledere i hjemmesykepleien i Brønnøy kommune. Det er igangsatt et utviklingsprosjekt, «Hjemmesykepleien 2022», der en viktig målsetting er å «rigge» oss smartere for framtiden.Formål/ansvar:Stedlig ledelse med ansvar for «penger, fag og folk»Ledelse som bygger opp under myndiggjorte medarbeidere og en lærende organisasjonFagansvar for avdelingenØkonomiansvarPersonalansvar for ansatte i avdelingen Stillingen er en av tre avdelingsledere i enhet for hjemmebaserte tjenester. Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling (dagtid) som avdelingsleder ved hjemmesykepleien i Brønnøysund.ArbeidsoppgaverDaglig drift og planlegging av avdelingens gjøremålLøpende pers...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER BERGEN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399937957 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt ved Stab for HR og HMS er det ledig eit vikariat som seksjonssjef HMS, SKO 1211. Stillinga er stadsplassert i Bergen.Stab for HR og HMS er ein strategisk leiarstøttestab for politimeisteren og hans leiargruppe i Vest politidistrikt. Staben er delt inn i tre seksjonar, Seksjon for HR, Seksjon for HMS og Seksjon for praksisansvarlege. Vi ser etter deg som vil bidra til god fagleg kvalitet i møte med leiarar og medarbeidarar i Vest politidistrikt og som evner å sette deg raskt inn i verksemda sine behov. Arbeidskvardagen er hektisk og variert og består av ein kombinasjon av teamarbeid og sjølvstendig arbeid.ArbeidsoppgåverPlanlegge og leie den daglege tenesta for seksjonenPersonal-, HMS-, resultat- og budsj...

 • Company OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR HAMAR 26455 in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406497414 Presentasjon av stillingen:OBOS Block Watne region Innlandet består av 30 ansatte som utvikler, bygger og selger boligprosjekter. Vi arbeider i hovedsak med feltutbygginger på Gjøvik og i Hamarregionen. OBOS Block Watne har ambisjoner om å vokse ytterligere i området. Til å lede satsingen på Innlandet inn i fremtiden søker vi nå etter en ny leder.Som regionsjef i OBOS Block Watne får du en allsidig lederjobb, med et helhetlig ansvar for drift og utvikling i markedsområdet. Du vil bli en del av ledelsen i et selskap som er opptatt av forbedringer og utvikling.Vi ser etter en lagbygger med en åpen og inkluderende lederstil - og som evner å skape entusiasme og drive frem gode prosesser alle retninger i en organisasjon.ANSVAR OG OPPGAVER:Overordnet ansvar ...

 • Company GK INNEKLIMA AS AVD TRONDHEIM in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LERØY MIDT AS AVD HITRA in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MOLDE KOMMUNE ADMINISTRASJONSAVDELINGEN in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 21/6278 Presentasjon av stillingen :Vil du være med på innføring av nytt journalsystem og nytt arbeidsverktøy for digitalisering, samarbeidsflyt og helhetlige pasientforløp i Molde kommune?Det søkes nå etter en innføringsansvarlig med hovedansvar for innføring av Helseplattformen i Molde kommune.StillingstypeVi søker etter en initiativrik og engasjert innføringsansvarlig i 100 % fast stilling. Du må ha god organisasjonsforståelse, gode evner til å planlegge, systematisere, prioritere og koordinere. Du må også være relasjonsorientert og ha samarbeidsegenskaper som får organisasjonen med på nødvendige endringer. Stillingen krever fleksibilitet da en må regne med varierte arbeidsoppgaver som endres etter hvert som behovet i organisasjonen endres.Beskrivelse av arbeids...

 • Company HILLEREN PROSJEKTERING AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENERGY VALLEY in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWER AS AVD STAVANGER in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIENDOMSDRIFT 1 AS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker en utadvendt person, som liker å arbeide med mange baller i luften, og som har gode samarbeidsevner. Vi kan tilby gode utviklingsmuligheter i et hektisk, men hyggelig miljø, hvor ingen dag er lik.Vårt team inngår som en del av vår eiendomsavdeling, og vil foruten utstrakt kontakt med oppdragsgivere og leietakere også ha et nært samarbeid med øvrige medarbeidere / avdelinger internt.Arbeidsoppgaver:· Utleie av ledige boliger og lokaler. Reforhandling av eksisterende avtaler· Oppfølging av vaktmestere· Markedsføring· Holde oversikt over leieboere· Administrere håndverkere og vaktmestre· Bestille materiell til eiendommene (vaskemaskiner, vinduer, lamper etc)· Oppfølging av vedlikehold· Lage nye og forbedre eksisterende systemer for utleieprosessen· Lage nye og forbedre eksisterende s...

 • Company TELIA NORGE AS TELIA AVD OSLO - SANDAKERVEIEN in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSLIVSSENTER in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399726994 Presentasjon av stillingen:Avdelingsleder for Arbeidslivssenteret avd. Nordmøre og RomsdalVi har ledig stilling som avdelingsleder for Nordmøre og Romsdal kode 1407 ved NAV Arbeidslivssenter i Møre og Romsdal. Stillingen har hovedarbeidsplass i Kristiansund eller Molde. Det må påregnes en del reisevirksomhet i Nordmøre og Romsdal for å følge opp medarbeidere og samarbeidspartnere.NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv i fylket. Vi er organisert i avdelinger med kontorsted i Kristiansund, Molde og Ålesund som dekker henholdsvis Nordmøre/Romsdal og Sunnmøre. Enheten har 28 ansatte som inkluderer avdelingsdirektør, to avdelingsledere, rådgivere og merkantilt ansatte.Som avdelingsleder er din...

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Har du et ønske om å være en nøkkelperson for et selskap i stor vekst? RK Rørfornying har raskt etablert seg i Norge og trenger nå en prosjektleder som vil være med på deres spennende reise. Er det deg vi leter etter?I samarbeid med {target="_blank"} søker vi nå en prosjektleder som vil ha det totale ansvaret for å drive nye og eksisterende prosjekter fremover. I din rolle som prosjektleder blir du et naturlig bindeledd mellom mange parter og du må være komfortabel med å ha mange baller i luften samtidig.Du vil få en sentral rolle i et team på 15 dyktige kollegaer som jobber prestisjeløst og i en flat struktur. Denne rollen vil være en viktig brikke i den norske satsningen til RK Rørfornying og det er ønskelig at denne personen er åpen for et større ansvarsområde i fremtiden.Den store veks...

 • Company ANDØY KOMMUNE STØTTEFUNKSJONEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For snarlig tiltredelse har Andøy kommune ledigProsjektstilling for Digitalisering, Velferdsteknologi og IT InfrastrukturAndøy kommune skal gjennomføre flere IT relaterte prosjekter i umiddelbar fremtid og vi har behov for en ressurs som kan fylle en prosjektlederstilling som skal lede digitaliseringsprosjekter, prosjekter innenfor velferdsteknologi og tekniske implementeringer.Dette er ei 100 % prosjektstilling med varighet i 3 år.Prosjektstillingen blir en del av kommunens IT-avdeling. IT-avdelingen hører organisatorisk til Støttefunksjonen. Støttefunksjonen består av innkjøp, økonomi/regnskap, lønn/personal og IT.DigitaliseringAndøy kommune har etablert en digitaliseringsstrategi som har som mål å digitalisere våre tjenester og ut til innbyggere i Andøy kommune.Det er etablert en styrin...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF BUP - LEVANGER in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397510958 Presentasjon av stillingen:BUP HNT er tverrfaglig sammensatt, har fokus på læring, et anerkjennende arbeidsmiljø og at vi er ett lag!Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag består av i alt 125 årsverk og er organisert i fire seksjoner -- tre i Levanger og én i Namsos. Arbeidet er organisert i poliklinikk, innleggelser av ungdom og familieinnleggelser. Vi har mål om tett samarbeid og koordinering mellom seksjonene.Avdelingen vektlegger fagutvikling og kompetanse internt i avdelingen og i sammenheng med samarbeidspartnere omkring oss. Flere utviklingsprosjekter med nasjonal status er etablert med tilknytning til avdelingen.BUP sengepost består av en tverrfaglig sammensatt miljøterapeutgruppe på 22 medarbeidere, husmor, driftskoordina...

 • Company MATTILSYNET LOKASJON OSLO STENSBERGGATA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VOI TECHNOLOGY NORWAY AS AVD OSLO in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KANEL STEINOVNSBAKERI RORTUNET in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Kanel Steinovnsbakeri er en kaffe og bakerikjede som ble etablert i 2014. Vi har i dag 7 avdelinger på Østlandet, som eies av fjerde og femte generasjon i Baker Østby-familien, som har drevet i bakerbransjen siden 1882. Nå åpner vi en ny kafé på Rortunet og gleder oss til å åpne dørene når senteret står klart i september.Men først gjenstår det viktigste. Vi må finne en daglig leder som er energisk, serviceinnstilt og opptatt av å levere de beste serviceopplevelser. Er det deg?Som daglig leder på Kanel Steinovnsbakeri er du ansvarlig for den daglige driften av kafeen. Stillingen er operativ og det forventes høy grad av tilstedeværelse og delaktighet i driften på linje med andre ansatte.Den innebærer også drift- og budsjettansvar, kvalitetssikring, daglig personalansvar og opplæring av ansat...

 • Company ATEA ASA in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOLON SØRVEST AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASKØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Som kommune har vi et ansvar for at alle skal bo trygt og godt. I tillegg skal alle som har behov for bistand få hjelp til å mestre det å bo. Boligkontoret skal medvirke til å skaffe innbyggere bolig dersom de ikke klarer dette på egen hånd. Vi søker etter en initiativrik og målrettet leder med god økonomisk forståelse og evne til å snakke med personer i en vanskelig situasjon.Boligkontoret håndterer utleie av kommunale boliger og oppfølging av leietaker i utleieprosessen i samarbeid med Kundetorg og Eiendomsavdelingen. I tillegg saksbehandler og forvalter kontoret lån i regi av Husbanken og flere type bostøtteordninger. Kontoret administrer også en boligrådgivningstjeneste som gir råd/veiledning, og kan innvilge lån og støtte til tilpassing av bolig. Askøy kommune har en matriseorganiseri...

 • Company BUFETAT VEST ENHET FOR INNTAK REGION VEST - VESTLAND in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillinga og arbeidsstadenBufetat, region vest har ledig ei fast 100 % stilling som behandlingsleiar for nyoppretta TFCO-team i Bergen.Behandlingsteamet består av behandlingsleiar, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdigheitstrenar for ungdommen, og behandlingsheimskonsulent. Som behandlingsleiar i TFCO vil du leie arbeidet med teamet sitt behandlingstilbod. Du vil vere ansvarleg for teamet sitt arbeid, resultat og utvikling.  Behandlingsleiar vil rapportere til einingsleiar for behandling av ungdomar Region vest, og vil inngå i eininga sitt leiarteam. Tilsetjingsprossesen skjer i samarbeid mellom Bufetat og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). ArbeidsoppgåverLeie og koordinere behandling for ungdommar og familiar i TFCO, i samsvar med TFCO sine behandli...

 • Company SMIR AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Sentrale arbeidsoppgaver:· Gjennomføring av prosjekter med ansvar mot bl.a. kunder og leverandører.· Optimalisering av prosjektstruktur og prosedyrer, ev. implementering av nye prosjektverktøy.· Delta i tilbudsfasen i prosjekt.· Planlegge og identifisere ressursbehov.· Kvalitetssikre at prosjekt gjennomføres i henhold til kontrakt· Kvalitetskontroll (QC) internt og eksternt· Prosjektinnkjøp· Rapportering internt og eksternt· Kostnadsoppfølging og etterkalkulering· Håndtere flere prosjekter parallelt· Yte god service av høy kvalitetVi ønsker følgende kvalifikasjoner:· Utdanning på Bachelor eller Masternivå.· Lang og/eller relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning· Minimum 5 års erfaring med prosjektledelse· Strukturert og kvalitetsbevisst· God formidlingsevne på norsk og enge...

 • Company MEKANIKERFORENINGEN HELI-ONE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PLANTASJEN NORGE AS AVD SKEDSMO in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIGERSUND POLITISTASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401713315 Presentasjon av stillingen:Egersund politistasjonsdistrikt skal ansette seksjonsleder etterretning/etterforskning, SKO 0287 politioverbetjent i et 2-årig vikariat. Som seksjonsleder etterretning/etterforskning ved Egersund politistasjonsdistrikt vil du ha det daglige ansvaret for politistasjonsdistriktets straffesaksportefølje. Du inngår i enhetens ledergruppe og blir en del av ledergruppen for driftsenhet Jæren, Sandnes og Dalane.Seksjonsleder har sammen med avsnittsleder etterretning/etterforskning et fag- og utviklingsansvar og deltar selv i det daglige saksarbeidet. Sakshåndtering og prioritering vil være underlagt de til enhver tid prioriterte kriminalitetsområdene.ArbeidsoppgaverSette mål, risikovurdere, prioritere oppgaver og skape resultater i ...

 • Company BRAVIDA NORGE AS AVD SANDEFJORD ELEKTRO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE SØR-ØST RHF AVD HAMAR in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Prosjektleder 1-års vikariatInnkjøp og logistikk, Helse Sør-Øst RHFDet er ledig et års-vikariat i avdeling innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF. Avdeling innkjøp og logistikk ivaretar det regionale prosesseieransvaret for foretaksgruppen. Du vil arbeide i enheten  helsetjenester, som gjennomfører regionale anskaffelser av helsetjenester i tett samarbeid med medisin- og helsefag.Avdelingen har spennende og komplekse arbeidsoppgaver med tidvis stor oppmerksomhet både politisk, samfunnsmessig og fra media.  ArbeidsoppgaverI avdelingen vil du få utfordrende arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom innkjøp og jus hvor du vil bli tildelt prosjektansvar for anskaffelser av helsetjenester. Du vil få et selvstendig ansvar for konkurransegjennomføringen og dermed ta del i hele prosessen fra uta...

 • Company VASTO ANLEGG AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vasto Anlegg AS er en velrenommert maskinentreprenør lokalisert på Håhjem i tidligere Skodje kommune. Bedriften har 55 ansatte og forventer i år en omsetning på 110 MNOK. Selskapet har en moderne maskinpark og utfører større og krevende prosjekter i tett samspill med byggherre. Gjennom en bevisst teknologisk satsing og spisskompetanse på flere områder, framstår Vasto i dag som en innovativ og ledende aktør innen gjennomføring av krevende anleggsprosjekter.Som ledd i videre vekstambisjoner og en ytterligere styrking av bedriftens kjerneprosess, søkes det nå etter ny prosjektleder. Stillingen vil rapportere til daglig leder og få en sentral rolle i selskapets videre utvikling, herunder deltakelse i bedriftens ledergruppe.ArbeidsoppgaverVår nye prosjektleder vil ha økonomisk og operativt ansv...

 • Company VINTERVOLL AS AVD TRONDHEIM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401541778 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en markedsorientert, målrettet og initiativrik prosjektsjef med prosjekterfaring som kan ta Vintervoll et steg videre.Arbeidsoppgavene vil være allsidige med hovedvekt på:Kontrahering og gjennomføring av prosjekt i Vintervollgruppen.Utvikle prosjekt i tidligfase.Tett kontakt med entreprenører og byggherrer.Bidra med sin kompetanse i prosjektgjennomføring.Jobbe tett med prosjektering og kalkulasjon i Vintervollgruppen.Samarbeide med kollegaer på alle nivåer i virksomheten for å identifisere forbedringsmuligheter.Ha oversikt over prosjektmarkedet i Midt-Norge.Bistå avdelingsleder Prosjekt i ledelse av avdelingen.KvalifikasjonerVi søker deg som har en høyskole- eller teknikerutdanning innen Elkraft. Relevant yrkes...

 • Company AURSTAD AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BURGER KING AVD 5068 SLEPENDEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ECURA BO OG HABILITERING AS AVD VIKEN-ØST in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV ARBEID OG YTELSER STYRINGSENHET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402229163 Presentasjon av stillingen:NAV Arbeid og ytelser består av 12 enheter med ca. 1500 ansatte spredt over hele landet. Enhetene tilhører ytelseslinjen i NAV og er organisert under en sentral styringsenhet.NAV Arbeid og ytelser har ansvar for at det blir betalt ut rett ytelse til rett tid. Vi søker en dyktig og engasjert leder til fagteamet i styringsenheten.Styringsenheten i NAV Arbeid og ytelser har kontor på CJ Hambros plass i Oslo, nærme offentlig kommunikasjon. Styringsenheten består i dag av ca. 24 faste medarbeidere fordelt på 4 team.NAV Arbeid og ytelser er opptatt av en god felles kultur og et godt arbeidsmiljø. Vi er for tiden inne i en prosess med digitalisering og automatisering, noe som vil medføre bedre og raskere tjenester til brukerne våre....

 • Company OLIMB RØRFORNYING AS AVD RÅDE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  I Olimb Rørfornying har vi spesialisert oss på å rehabilitere gamle rør på innsiden, uten å grave eller rive. Vår virksomhet kan grovt deles i to: Fornyelse av avløpsrør for bygg- og boligeiere (privat) og rehabilitering av kommunalt vann- og avløpsnett (offentlig).Nå søker vi etter en strukturert og engasjert prosjektleder/anleggsleder til å planlegge og følge opp rørfornyingsprosjekter innen offentlig VA.Hovedoppgavene er å følge opp entreprisekontrakt, mannskap, drift og økonomi i egne prosjekter. Stillingen innebærer også løpende dialog med oppdragsgivere, som i de fleste prosjekter er kommunale VA-avdelinger. Vi har prosjekter over hele landet.Vi ser for oss at du har relevant, anleggsrelatert utdanning og praktisk erfaring fra prosjekt- og anleggsledelse. Kjennskap til VA og rørforny...

 • Company NORGESGRUPPEN EIENDOM AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BRAVAS ENGINEERING AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAMARBEIDSPARTNERNE ANS in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company L RØDNE & SØNNER AS AVD BERGEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV ÅS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405310721 Presentasjon av stillingen:NAV Ås med sine 34 ansatte holder til sentralt i Ås. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av NAV sine tjenester i Ås knyttet til den statlige arbeids- og velferdspolitikken og kommunale tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester og integreringsloven.Vi søker etter en resultat- og utviklingsorientert avdelingsleder. NAV Ås sitt hovedmål er at alle skal få muligheten til å jobbe. Innbyggerne som har behov for tjenestene våre skal oppleve kvalitativt god og behovsstyrt arbeidsrettet oppfølging. Den NAV-faglige kompetansen, altså den arbeids- og sosialfaglige kompetansen, på kontoret er meget god og skal framover ytterligere styrkes og utvikles.ArbeidsoppgaverEn vesentlig del av avdeli...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, ADMINISTRASJON OG SERVICE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 914330017 Stillingsident: 4404973539 Presentasjon av stillingen:Sykehuset i Vestfold ser nå etter en ny seksjonsleder til Servicedivisjonen. Servicedivisjonens avdelinger er støttefunksjoner for klinikkene og har som mål å yte service med all den kompetanse de tilsatte er i besittelse av.Servicedivisjonen består av avdelingene:Bygge- eiendomsavdeling, Elektroteknisk avdeling, Forsyningsavdeling, Portør, Tekstil-renholdsavdeling, Medisinsk-teknisk avdeling, og IKT- og E-helse-avdeling.Portør, tekstil - renholdsavdeling er organisert i 5 seksjoner og har ca. 150 årsverk. Stillingene rapporterer direkte til avdelingssjef for Portør -Tekstil -- Renhold.Vi søker etter deg som trives med en dynamisk arbeidshverdag med høyt tempo. Du vil blant annet være med å bygge opp planer for innfly...

 • Company NORAD NTL in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 971277882 Stillingsident: 4397862643 Presentasjon av stillingen:Norad har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, og nytt organisasjonskart implementeres fra 1.9.2021. Norads strategi for 2020 -- 2030 er bærende for målene vi skal nå og for arbeidet som utføres i organisasjonen. Norads nye organisasjon er organisert tematisk etter bærekraftsmålene.Den nye avdelingen for Velferd og menneskerettigheter består av 5 seksjoner og har ansvar for porteføljer og fagområder under bærekraftsmålene 3) God helse og livskvalitet, 4) God utdanning, 5) Likestilling mellom kjønnene og 6) Rent vann og gode sanitærforhold, i tillegg til menneskerettigheter, demokrati og og at ingen skal utelates.Vil du være med å jobbe mot dette viktige oppdraget og bli en del av avdelingens lederteam?Se...

 • Company TRONDHEIM KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 988388874 Stillingsident: 4398682492 Presentasjon av stillingen:Bærekraftssenteret i Trondheim kommune har for perioden juni 2021 - 31. desember 2021 ledig en prosjektstilling for prosjektleder med stillingsandel på 100 prosent.Trondheim kommune er vertskap for Bærekraftssenteret. Senteret, som er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren, NTNU, SINTEF og andre partnere i offentlig og privat sektor, jobber for at Trondheim og andre byer skal nå FNs bærekraftsmål.Senteret har siden 2019 hatt status som FN-senter. Blant senterets oppgaver er samarbeid med næringslivog andre aktører om bærekraftig utvikling, med særlig vekt på muligheter for lokal verdiskaping. Senteret ønsker åtilknytte seg en prosjektleder, som vil arbeide med utvikling og tes...

 • Company ULSTEIN UNGDOMSSKULE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404561689 Presentasjon av stillingen:Kan du tenkje deg å bli ein del av skulen sitt leiarteam og jobbe med skuleutvikling,personalleiing, elevrådgiving og administrative oppgåver?Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleiar frå 01.08.2021.Ulstein ungdomsskule (UUS) har 320 elevar fordelt på tre trinn og 53 tilsette. UUS har som del avUlsteinskulen lange tradisjonar for utviklingsarbeid og å ligge i forkant på framtidas behov. UUS har særlegfokus på 21.århundret sine dugleikar gjennom teknologiskulen, sosial kompetanse gjennom MOT ogkarakterredusert undervegsvurdering.Leiargruppa (rektor og tre avdelingsleiarar), har ansvar for skulen si utvikling og drift. Rektor fordelerpedagogiske og administrative arbeidsoppgåver ut frå avdelingsleiarane sin kompetanse...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396197319 Presentasjon av stillingen:Folkehelseinstituttet søker en engasjert og dyktig fagperson til stillingen som medisinskfaglig redaktør for Helsebiblioteket.no. Vi har behov for en redaktør i 40-60% stilling, og rollen egner seg godt i kombinasjon med klinisk arbeid eller forskning. Stillingen er knyttet til område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som skal bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene og bedre pasientsikkerhet gjennom å tilrettelegge for at helsepersonell kan jobbe kunnskapsbasert. Dette gjøres blant annet ved å gi enkel tilgang til oppdaterte og kvalitetsvurderte kilder på nett for alt helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag. Tjenesten Helsebiblioteket.no lev...

 • Company KONGSBERG KOMMUNE PSYKISK HELSE OG RUS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Seksjon Kongsberghjelpa har en rekke tilbud og tjenester til innbyggere over 18 år med milde, moderate og alvorlige psykiske helseutfordringer/ rusavhengighet. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte, og benytter FIT i deler av tjenesten. Kongsberghjelpa inneholder ulike mestringskurs, Frisklivstilbud, Mestringssenter, Psykisk helse og rusteam, boliger med ulik grad av bemanning, FACT.Avdeling bolig psykisk helse består av to bofellesskap:Kragsgate: 12 leiligheter, fellesareal, personalbase, bemannet dag/ kveld.Landsgate: 5 leiligheter, personalbase, fellesareal og bemannet 24/7.20 årsverk er tilknyttet avdelingen, og medarbeiderne yter tjenester til beboere i henhold til enkeltvedtak.Avdeling bolig psykisk helse har ledig 100...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER STAVERN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403631602 Presentasjon av stillingen:Politiets Fellestjenester (PFT) er profesjonell samarbeidspartner og leverandør innen etterspurte produkter og tjenester, og vi ser etter deg som ønsker å bli en viktig bidragsyter innen Justissektorens kurs og øvingssenter (JKØ) i Stavern.Vi søker etter en erfaren driftsleder som er praktisk orientert og som har god faglig kompetanse innen byggtekniske fag. Du finner de gode løsningene for brukeren og du evner å prioritere riktig i en hektisk hverdag. Du har et fokus på forbedringer slik at vi til enhver tid leverer effektive og gode tjenester til brukerne.Som driftsleder hos oss vil du ha utstrakt kontakt med Politihøgskolen (PHS), gårdeier og leverandører, og ha ansvar for drift og vedlikehold. Det er derfor nødvendig at d...

 • Company MÅSØY KOMMUNE PSYKIATRITJENESTEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenVi søker en utviklingsorientert kommunalsjef med bred samfunnsinnsikt og erfaring fra offentlig virksomhet, som mestrer både operative og strategiske utfordringer. Kjennskap til aktuelt lovverk samt dokumentert erfaring fra omstillings- og endringsprosesser vil være en styrke i stillingen. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og er tillagt et overordnet sektoransvar som omfatter Helse-, oppvekst-, og velferdssektoren i Måsøy kommune. Ansvar for den tverrsektorielle samarbeidsgruppen Tidlig Innsats er direkte underlagt kommunalsjefen. Kommunalsjefen møter som kommunedirektør i kommunens hovedutvalg. Den nye kommunalsjefen forventes å bidra både til lokal og regional samfunnsutvikling, samt styrke kommunens arbeid med strategi og innovasjon på bred basis. Vi vil le...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services and administration managers not elsewhere classified Edit filters