Jobmonitor. Search results for Business services and administration managers not elsewhere classified

34 Jobs found

Used filters:
 • Business services and administration managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company DIGITALISERINGS- OG FORVALTNINGSDEPARTEMENTET (DFD) in Other
  12.04.2024

  Om stillingenDet nyopprettede Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet søker en engasjert og samarbeidsorientert ekspedisjonssjef med ambisjoner for videre utvikling av IT- og forvaltningspolitikken. Dette ansvarsområdet er av stor betydning for et digitalisert Norge med gode vilkår for deltakelse og innovasjon i offentlig og privat sektor, brukervennlige og sikre fellesløsninger, robust og sikker digital infrastruktur i hele landet og en tillitsskapende og effektiv forvaltning.  Ekspedisjonssjefen må ha erfaring, kommunikasjonsevner og gjennomføringskraft som gir legitimitet både i dialog med andre departementer og i samhandling med næringsliv og andre samfunnsaktører både nasjonalt og internasjonalt. Til stillingen ligger oppfølging av EUs IT-politikk og konsekvenser av EU-forordnin...

 • Company DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR in Other
  12.04.2024

  Vil du være med å gjøre en forskjell? Elektrifisering av energi-, industri-, bygg-, maritim- og transportsektoren er viktig for at landet skal nå sine klimamål. Nye teknologier og elektrifisering i ulike sektorer er viktige bidrag til dette. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og har fem elsikkerhetsregioner. Vi har ledig stilling ved vårt regionskontor i Trondheim. Som regionsjef Midt-Norge får du en sentral rolle i å påvirke og videreutvikle det fremtidige arbeidet med elsikkerhet i ulike sektorer. Vi ser etter deg som liker å jobbe bredt og med ulike fagmiljøer for å finne de beste løsningene i takt med samfunns- og teknologiutviklingen. Du vil bli meget sentral i arbeidet med å utvikle DSB sin tilsynsvirksomhet innenfor elsikkerhetsom...

 • Company SERVOGEAR AS in Other
  12.04.2024

  Servogear vokser og utvikler virksomheten for å håndtere en betydelig økning omsetning fremover. For å sikre våre kundeleveranser søker vi nå etter en målbevisst Commercial Project Manager til vårt kontor på Rubbestadneset. Commercial Project Manager er en  sentral rolle i Servogear og inngår i selskapets ledergruppe. Her vil du jobbe i et dyktig lederteam med fokus på å lykkes sammen, sikre kommersielle resultater og utvikle selskapet videre. Vi ser for oss at du har stor gjennomføringskraft og kommersielt driv. Som Commercial Project Manager vil du jobbe tverrfaglig, på tvers av avdelinger,  i et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og innovasjon. Stillingen er nyopprettet og rapporterer til Managing Director.ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER:Commercial Project Manager har ansvar for selskapets...

 • Company LILLESAND KOMMUNE - SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Enhet for helsefremmende tjenester er en enhet med fokus på forebygging og tidlig innsats i alle livets faser.Enheten består av avdeling helsestasjon, avdeling for barn, unge og foreldre, avdeling for ergo- og fysioterapi, avdeling for pedagogisk psykologisk tjeneste og spesial pedagogiske tjenester.Avdeling barn unge og familie består av familiesenter, kommunepsykolog, ungdomskontakter, fritidsklubber samt noen eksternt finansierte prosjekter. Avdelingen er også Lillesand kommunes psykiske helsetilbud til barn og unge.Vi er opptatt av å yte tjenester direkte til innbyggere i kommunen, og bidra til godt tverrfaglig samarbeid sammen med andre enheter og avdelinger i kommunen.Avdelingsleder arbeider etter mål og strategier gitt i kommuneplanen, styringssystemet for Lillesand kommune og andre...

 • Company SVEVIA NORGE MOSJØEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Svevia har vunnet kontrakten for drift av fylkesveger på Helgelandskysten og jobber nå med å sette sammen et slagkraftig team som skal drive kontrakten.Svevia søker nå en engasjert prosjektleder til å lede dette teamet.Hva vi ser etterDu må identifisere deg med våre verdier i Svevia Norge:Godt samarbeid er grunnlaget for alt vi driver medAlt kan forbedresVi skal utvikle selvstendige og ansvarsbevisste medarbeidereGodt lederskap dreier seg i hovedsak om god struktur, se hver enkelt medarbeider, samt utvikle gode samarbeidspartnere og underleverandører lokaltHøres dette interessant ut? Da er det bare å søke!Registrer deg på vår hjemmeside - og last opp CV og søknad. Vi holder intervjuer med aktuelle kandidater fortløpende.Søknadsfrist er 05.05.24.Kontaktpersoner for stillingen er:HR-sjef Lok...

 • Company ANDØYA SPACE DEFENCE AS in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker prosjektleder for ansettelse i Andøya Space Defence. Har du erfaring medprosjektledelse, er ansvarsbevisst og kommuniserer godt med andre, da håper vi du vilsøke på stillingen!Andøya Space Defence er ansvarlig for alle tjenester fra konsernet der kunden er militæreavdelinger eller forsvarsindustri. Som prosjektleder hos oss blir du del av vårt team med prosjektledere som har ansvar for planlegging og gjennomføring av våre prosjekter.Arbeidshverdagen hos oss er svært variert, og dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til dokumentarbeid, deltakelse på nasjonale og internasjonale planleggingskonferanser og gjennomføring av operative kampanjer i samarbeid med våre kunder.Tiltredelse: Snarest og innen 01.09.2024Arbeidsoppgaver Planlegging, gjennomføring/oppfølging og evaluering av våre ...

 • Company NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER FRESERVEIEN 1 OSLO in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker en dyktig og engasjert avdelingsleder til avdeling barnebidrag, nasjonale saker. Vi ser etter deg som er god på samarbeid og å tenke nytt, har en tillitsbasert lederstil og ser den enkelte medarbeider. Dufår ansvar for å lede en avdeling med rundt 20 medarbeidere. På saksområdet er det egen fagkoordinator,som bistår ledelsen med fagutvikling og kompetansetiltak. Du vil få resultat-, fag- og personalansvar foravdelingen, og rapporterer direkte til avdelingsdirektør. Avdelingsleder inngår i enhetens ledergruppe.NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1 har ansvar for totalt fire fagområdet og til sammen er vi rundt 120medarbeidere.NAV er i kontinuerlig utvikling, noe som gir spennende utfordringer både i saksbehandling, i ledelse og iNAV sitt samfunnsoppdrag. NAV Familie- og pensjonsyt...

 • Company SYKEHUSINNKJØP HF OSLO GREV WEDELSPLASS in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Divisjon legemidler er på jakt etter prosjektleder med god kjennskap til legemiddelbransjen som sammen med resten av oss skal jobbe for å nå våre tre satsningsområder:Anskaffe legemidler på nye og effektive måterSikre ansvarlige anskaffelserImplementere anskaffelser mer effektivtSom prosjektleder hos oss skal du i samarbeid med våre fagrådgivere og øvrige ansatte planlegge, gjennomføre og følge opp anskaffelsesprosesser for legemidler til helseforetakene. Du vil jobbe tett med spesialiserte fagressurser, spesialistgrupper og fagråd, være sentral i å legge til rette for at helseforetakene får best mulige produkter til sin primæroppgave – god og sikker pasientbehandling.I tillegg til bransjeforståelse er det en fordel om du har god innkjøpsfaglig kompetanse i bunn. Divisjon legemidler sine a...

 • Company NILSSON AS in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenVi ser etter en dreven og omgjengelig prosjektleder, gjerne med bakgrunn fra teknisk entreprenør. Kanskje er akkurat du den riktige ressursen og ønsker å bli en del av et utviklende og sammensveiset team hos oss.Som prosjektleder hos oss har du ansvar for den daglige ledelse og oppfølging av de kontraktsmessige arbeidene i ett eller flere prosjekter. Hovedoppgavene dine blir prosjektgjennomføring, faglig kvalitetssikring, forbedringsarbeid og tilbudsregning. Nilsson AS er opptatt av bærekraftig oppføring, drift og vedlikehold av bygg. Stillingen blir derfor helt sentral i å bevisstgjøre våre kunder slik at det langsiktige valget blir det selvfølgelige valget innenfør rørfaget. Vi leverer tekniske løsninger til privat, næring, industri og offentlig virksomhet. Bli med på laget!...

 • Company DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Sivilforsvarets kompetansesenter (SFK) søker etter leder til enhet for administrasjon. Vi ser etter deg som er trygg i lederrollen og har erfaring innenfor administrasjon eller virksomhetsstyring og som motiveres av bredde i ansvarsporteføljen. Som enhetsleder er du ansvarlig for administrativ støtte til gjennomføring av oppdrag tillagt kompetansesenteret, og du vil få et særskilt ansvar for koordinering av administrative prosesser innenfor ulike fagfelt på vegne av seksjonen. Ansvar og oppgaver som enhetsleder: personal-, økonomi- og budsjettansvar for enhet administrasjonlede virksomhetsstyringsprosesser ved SFK på vegne av seksjonssjefforvalte eiendom, bygg og anlegg ved SFK/Starumansvarlig for kjøkkendrift, forlegning og renholdansvarlig for IT og undervisningssystemer ved kompetansese...

 • Company SVEVIA NORGE ORKLAND in Other
  08.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Svevia har startet opp kontrakten 5010 Orkland på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune og søker søker dermed etter en prosjektleder. Stillingen innebærer ledelse av vår avdeling på Orkanger, med forventet årlig omsetning på 66 mill kr. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Skaun, Rindal, store deler av Orkland og deler av Heim og Melhus kommuner. Om tjenestenDenne tjenesten er en direkterekruttering som innebærer at rekrutteringsprosessen skjer gjennom Bravura og du blir ansatt direkte hos Svevia Norge AS. Om bedriftenSvevia er en av Nordens største vegentreprenører med 2000 ansatte og en omsetning på 8 mrd kroner pr år. Svevia Norge...

 • Company SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR FORSKNING TRONDHEIM in Other
  08.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Hvordan ser arbeidshverdagen ut?Sikt søker nå en dyktig og engasjert seksjonssjef til vår seksjon Kunder og anskaffelser. Seksjonen er nyetablert og har en sentral rolle i å bistå og støtte produktdivisjonene i arbeidet med de kunde- og samarbeidsnære relasjonene mot kunnskapssektoren. Vår rolle er å bidra med anskaffelser, service, koordinering, oversikt og bistand knyttet til disse prosessene i Sikt. Ved siden av et tett samarbeid med produktdivisjonene, er samarbeid med øvrige seksjoner i egen divisjon viktig. Seksjonen er en av fem seksjoner i Divisjon for fellesfunksjoner i Sikt og teller 16 ansatte.Vi søker en utviklingsorientert og engasjert leder med relevant ledererfaring og inngående kjennskap til kunnskapssektoren. Som leder skaper du resultater gjennom andre, ivaretar og utvikl...

 • Company LILLEHAMMER KOMMUNE BRANNVESENET in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Feierseksjonen søker seksjonsleder Feierseksjon i 100 % stillingLillehammer Region Brannvesen (Lrbv) har behov for en ny leder til vår feierseksjon da vår nåværende seksjonsleder nærmer seg pensjonsalder. Vi søker etter en engasjert leder som kan være en drivkraft for videreutviklingen av vårt forebyggende arbeid.Lrbv betjener eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, med en samlet befolkning på cirka 39 600 innbyggere samt et betydelig antall studenter og fritidsboliger. Vi har fire brannstasjoner med både heltids- og deltidsansatte, og vår brannsjef, administrasjon og forebyggende avdeling er lokalisert i den nye brannstasjonen i Lillehammer.Den forebyggende avdelingen består av to seksjoner: brannforebygging og feiing/ bolig tilsyn. Vårt primære mål er å redusere brannrisikoen gjennom...

 • Company NASJONALBIBLIOTEKET AVD OSLO in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Er du opptatt av musikk som et av våre viktigste kulturuttrykk?  Vil du bidra til å gjøre landets største musikksamling tilgjengelig for flest mulig? Nasjonalbibliotekets musikksamling dekker alle sjangre og speiler hele den norske musikk- og mediehistorien. Den omfatter all publisert musikk, arkivene etter noen av våre mest sentrale artister og komponister, og spesialsamlinger som dokumenterer norsk folkemusikk, visetradisjon og jazz. Med en stadig økende digital samling skal Nasjonalbiblioteket skape gode tjenester for våre brukere og være infrastruktur for forskning. Gjennom faglige prosjekter og utgivelser jobber vi for å gjøre norsk musikkhistorie tilgjengelig. Vi legger til rette for fremføring av norsk musikk, blant annet ved å publisere noter til musikk som ikke er utgitt på forl...

 • Company EIDE BYGG & ANLEGG AS in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Eide Bygg & Anlegg AS er et aktivt selskap som driver med salg og utleie av modulbaserte bygg og brakkerigger i hele Norge. Vi har moderne kontor- og lagerfasiliteter i Havnavegen 73 i Haugaland Næringspark i Tysvær kommune. Vi opplever økt etterspørsel etter våre produkter og ønsker å styrke laget vårt med en ny positiv medarbeider. Vi søker en person som ønsker å arbeide med modulbaserte bygg løsninger PROSJEKTLEDER med ansvar for salg og levering av komplette modulbygg i hele Norge. Arbeidsoppgaver Salg av modulbaserte bygg løsningerTilbudsregning, forhandling/kontrakts skriving og tett kundeoppfølgingProsjektledelse – lede byggeprosjekter fra vårt kontor i Haugaland NæringsparkAnsvar for kvalitetssikring - KS & HMS arbeidet i bedriften Ønsket kompetanse Bygg ingeniør / Byggmester eller...

 • Company GJERSTAD KOMMUNE STAB in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Har du lyst til å være med å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten ved å bidra til utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester i Østre Agder med økt fokus på forebygging, helsefremming og tidlig innsats? Gjerstad kommune og Østre Agder-samarbeidet ønsker å ansette en engasjert og utviklingsorientert avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) i en spennende prosjektstilling i 50 % stilling frem til sommeren 2026. Den som ansettes vil ansettes i Gjerstad kommune i avdeling for Forebygging og utvikling.Som ansatt vil du få en allsidig, utfordrende og spennende arbeidshverdag med mange ulike arbeidsoppgaver, der du både jobber selvstendig, tverrfaglig og i team. Du må være opptatt av å skape helhetlige og koordinerte forløp, bidra til økt selvstendighet og h...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHET in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Ønsker du å være en del Haugesund kommunes mest spennende og utfordrende arbeidsplass? Teknisk enhet, seksjons plan og utdanning har ledig en nyopprettet stilling somprosjektleder for vann og avløp. Teknisk enhet er Haugesunds viktigste næringsmiddel- og miljøvirksomhet. Vi har ansvarfor byens vannforsyning og avløpshåndtering og sørger for rent vann til folk ogsjø. For å sikre denne tjenesten har vi mange store og mindre vann- ogavløpsprosjekter, der vi planlegger og fornyer VA-anlegg. Seksjon plan ogutbygging har ansvar for prosjektgjennomføringen. I tillegg til prosjektledelseinnen vann og avløp har seksjonen ansvar for diverse planarbeid,forurensningssaker, HMS, prosjektledelse veg og tekniske planer innenfagområdene veg, park, vann og avløp.Vann- og avløpsanleggene i Haugesund kommune...

 • Company MERCELL NORGE AS AVD OSLO in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Working at Mercell Mercell is an industry leading software company, created in 1999, with the mission to re-imagine tendering and unlock business opportunities. Mercell makes big scale buying easy, strategic sourcing simple, and monitors the tender market for companies, so they can grow their market share. We support a diverse customer base of +30.000 buyers and suppliers across geographies, industries and sizes. It’s a great time to join us and shape the future of Mercell as we revolutionize the world of tender management. Our culture is based on the Mercellian Spirit of continuous growth, curiosity, trust and courage. You will work in a dynamic international environment with ambitious and dedicated colleagues who are passionate about what they do, supported to be themselves and together ...

 • Company DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) AVD OSLO in Other
  28.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Om stillingenSeksjonen har ledig en midlertidig stilling frem til 31.12.2024 (med mulighet til forlengelse) som rådgiver med arbeidsoppgaver som teknisk leder (TOM). For særskilt godt kvalifiserte kan seniorrådgiver benyttes.   Stillingen er en del av Avdeling for digitale tjenester, som fra 1. januar 2025 blir en del av en ny etat, Departementenes digitaliseringsorganisasjon (DIO). Omstillingsprosessen til DIO pågår gjennom 2024.DIO skal ha det samlende ansvaret for å levere digitale tjenester til departementsfellesskapet, som består av 16 departementer, 100 utenriksstasjoner, Statsministerens kontor, 22. juli-senteret og DSS. DIOs rundt 230 ansatte blir lokalisert sentralt i Oslo sentrum.DIO er underlagt Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.ArbeidsområdeSeksjon for innholds- og ...

 • Company FONTENEHUSET FREDRIKSTAD in Other
  28.03.2024 Updated on: 10.04.2024

  Fredrikstad kommune har initiert en pilot for frivilligheten og sosialt entrepenørskap. Gjennom piloten skal vi jobbe enda mer målrettet, videreforedle og styrke innsatsen for økt arbeidsinkludering og studiestøtte til unge mennesker som strever med psykiske helseplager gjennom Fontenehusmodellen.Hva vi ser etterVi søker deg som har:Høyere utdanning (3-årig utdanning) eller annen relevant arbeidserfaringKompetanse innen prosjektledelse, sosialt entrepenørskap eller innovasjon er ønskeligDet er en stor fordel om du har jobberfaring innen pedagogikk, arbeidsikludering, IPS, SE eller FontenehusmodellErfaring fra arbeid med menneskerHar lyst til å jobbe etter fontenehusmodellenDu bør være kjent med målingsverktøy og behandling av datamaterialeDu skal i hovedsak jobbe med de yngste på huset 1...

 • Company KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Karmøy kommune søker engasjert medarbeider som ønsker å bidra til å utvikle løyper med trafikkopplæring for gående- og syklende i skoler i nordfylket i løpet av enn 2 årsperiode. Prosjektleder vil du jobbe tett med prosjektansvarlig i Trygg Trafikk Rogaland i sørfylket. Du vil ha ansvar for kursopplæring og bidra med å sette søkelys på trafikksikkerhet og trygg skolevei. Ifølge Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025, tiltak nr. 49, skal fylkeskommunene støtte og oppmuntre kommuner og frivillige organisasjoner til å gjennomføre tiltak som gir økt trafikksikkerhet for skolebarn langs skoleveier og i nærmiljøet, og som bidrar til sikker atferd hos barn og unge. Trygg Trafikk Rogaland er en faglig ressurs, i samarbeid med Rogaland fylkeskommune i prosjektperioden. Det inngås en sa...

 • Company FORSVARET in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Avtale- og leveranseseksjon ble opprettet 1. januar 2024 under Styringsavdelingen i Luftforsvarsstaben. Seksjonen har som hovedansvar å bidra til Luftforsvarets styringsprosesser innenfor materielldriftsstyring, innkjøp og juridisk rådgivning på avtaleforvaltning i Luftforsvaret. Som sjef for Avtale- og leveranse seksjon vil du være en del av en dynamisk og kompetanserik organisasjon med et godt arbeidsmiljø. Du får være med å påvirke viktige styringsprosesser i Luftforsvarets ledelse.ArbeidsoppgaverLede, organisere og koordinere arbeidet i Avtale- og leveranseseksjonSamarbeide og koordinere innenfor eget ansvarsområde internt i Luftforsvaret, mot eksterne aktører i Forsvarssektoren og andre virksomheterBidra inn i Luftforsvarets styringsprosesser med materielldriftsstyring, juridisk veile...

 • Company MYSEN SKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Om enhetenMysen skole er en 1-7 skole med 490 elever og 80 ansatte, og er en PALS skole. PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Alle ansatte forplikter seg til å legge vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Skolen ligger i sentrum av Mysen med god tilgang til nærområder som gir gode variasjonsmuligheter.Bli en del av oss som jobber på skole!Om stillingeneFra august 2024 har Mysen skole behov for å tilsette et team rundt elever med bistandsbehov. Arbeidsdagen vil være knyttet til skole- og SFO-tilbudet. Teamet vil sammen bistå elevene i klassesituasjon, i liten gruppe og individuelt. I stillingene vil det også inngå stell.Prosjektstillingene tilsettes for skoleåret 2024/2025 med mulighet for forlengelse.Arbeidsoppgaverfølge opp un...

 • Company TEKNA STATENS VEGVESEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Om stillingaEr du opptekne av å skape eit godt arbeidsmiljø og evnar å sjå medarbeidarar? Då kan du vera akkurat den vi søkjer etter!Etter auke av talet på medarbeidarar søkjer vi no kontorsjefar til nyoppretta stillingar på seksjonane Bru og Geofag, to stillingar på kvar seksjon. Seksjonene Bru og Geofag er ein del av Fagressursavdelingen i divisjon Drift og vedlikehald. Vi er landsdekkjande med omlag 40 medarbeidarar på kvar seksjon, fordelt på 10-12 lokasjonar over heile landet. Våre dyktige fagfolk arbeider med prosjekt over heile landet med hovudfokus på utbetringar, vedlikehald og driftsfasen, men også enkelte store vegprosjekt. Stillinga inneberpersonalleiing, økonomi-, mål- og resultatansvar for 20-25 medarbeidarar fordelt på 5-6 kontorstader. Du skal fordele ressursar, leie og koo...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Er du klar for friske utfordringer innen tjenesteutvikling, kvalitet og miljø?Vi ser etter deg som brenner for kvalitets- og miljøarbeid, og vil jobbe i et dynamisk foretak med stor kompleksitet og høyt tempo.  Som fagsjef er du sentral i klinikkens planlegging og daglige arbeid med kvalitet og forbedring. Dessuten får du mulighet å ta rollen som foretakets systemansvarlig innen klima og miljø. Her er etterlevelse og utvikling av vår ISO 14001 sertifisering en av flere viktige oppgaver. Stillingen innebærer oppgaver som krever svært god struktur og systemforståelse. Vi leter derfor etter deg som finner gode løsninger på komplekse oppgaver. Hos oss får du mulighet å videreutvikle din kompetanse både innen kvalitet og miljø i vårt solide fagfellesskap!Hvorfor jobbe i Vestre Viken?Gjennom kva...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  24.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Om enhetenMysen skole er en 1-7 skole med 490 elever og 80 ansatte, og er en PALS skole. PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Alle ansatte forplikter seg til å legge vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. Skolen ligger i sentrum av Mysen med god tilgang til nærområder som gir gode variasjonsmuligheter.Bli en del av oss som jobber på skole!Om stillingeneFra august 2024 har Mysen skole behov for å tilsette et team rundt elever med bistandsbehov. Arbeidsdagen vil være knyttet til skole- og SFO-tilbudet. Teamet vil sammen bistå elevene i klassesituasjon, i liten gruppe og individuelt. I stillingene vil det også inngå stell.Prosjektstillingene tilsettes for skoleåret 2024/2025 med mulighet for forlengelse.Arbeidsoppgaverfølge opp un...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL STADION SOMATIKK in Other
  23.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  I avdeling for blodsykdommer søker vi enhetsleder til poliklinikk blodsykdommer, avansert hjemmesykehus og ECP (ekstrakorporal fotoforese). Dette er en fast stilling. Oppstart etter avtale.   For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. På vei mot nytt sykehus om noen år, skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta pasienter, pårørende og ansatte.   Blodsykdommer er kjent som en avdeling med engasjerte og høyt kvalifiserte sykepleiere, med stort fokus på godt arbeidsmiljø og faglig kompetanse. I egen klinikk er vi blitt tildelt arbeidsmiljøpris som følge av systematisk og målrettet arbeid. Godt tverrfaglig samarbeid, team...

 • Company DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR in Other
  23.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Sivilforsvarets kompetansesenter (SFK) søker etter leder til enhet for administrasjon. Vi ser etter deg som er trygg i lederrollen og har erfaring innenfor administrasjon eller virksomhetsstyring og som motiveres av bredde i ansvarsporteføljen. Som enhetsleder er du ansvarlig for administrativ støtte til gjennomføring av oppdrag tillagt kompetansesenteret, og du vil få et særskilt ansvar for koordinering av administrative prosesser innenfor ulike fagfelt på vegne av seksjonen. Ansvar og oppgaver som enhetsleder: personal-, økonomi- og budsjettansvar for enhet administrasjonlede virksomhetsstyringsprosesser ved SFK på vegne av seksjonssjefforvalte eiendom, bygg og anlegg ved SFK/Starumansvarlig for kjøkkendrift, forlegning og renholdansvarlig for IT og undervisningssystemer ved kompetansese...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  23.03.2024 Updated on: 23.03.2024

  The positionA PhD position is available at the Department of Technology and Safety, Faculty of Science and Technology in “Leveraging ship AIS data using machine learning techniques for making risk-informed decisions for Arctic offshore operation”. The PhD Candidate will have also close collaboration with the Laboratory of Signal and Risk Analysis (LASAR) at the Department of Energy at the Politecnico di Milano.The position is for a period of three years. The objective of the position is to complete research training to the level of a doctoral degree. Admission to the PhD programme is a prerequisite for employment, and the programme period starts on commencement of the position.The workplace is at UiT in Tromsø, Norway. The department has approximately 90 employees and approximately 500 stu...

 • Company IVAR IKS in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Om stillingenVil du ha jobb med mening og brenner for gjenvinning og miljø? Da kan denne stillingen være midt i blinken for deg. Vi har nå to ledige stillinger i 100% stilling som teamleder/driftstekniker på Forus og Sele gjenvinningsstasjoner. Aktuelle arbeidsoppgaver-    Drift og vedlikehold av Forus og Sele gjenvinningsstasjoner.-    Kundeservice- veiledning, og avfallshåndtering.-    Ha en teamlederrolle med ansvar for drift og deltidsansatte, kveld og lørdager etter gjeldene arbeidsplan.-    Sørge for informasjonsflyt, kunnskapsdeling og jevnlige møter med de ansatte.Kvalifikasjoner-       Ha god arbeidskapasitet.-       Miljøbevisst med interesse for gjenbruk.Ønskede kvalifikasjoner-       Relevant fagbrev.-       Relevant erfaring.-       Teamlederkurs.-       Kjennskap til kontinue...

 • Company ONECO INFRA AS in Other
  22.03.2024 Updated on: 11.04.2024

  Oneco Infra møter Norges behov for fremtidens infrastruktur. Vi er i sterk vekst og er involvert i flere spennende prosjekter innen vei, jernbane og annen infrastruktur i hele landet. Vi legger stor vekt på å skape et godt arbeidsmiljø med dedikerte medarbeidere som gjennomfører lønnsomme prosjekter i henhold til oppdragsgivers forventninger. Vi søker nå etter Prosjektledere som kan bidra til å styrke selskapet gjennom sin kompetanse og erfaring. Som prosjektleder har du overordnet ansvar for at prosjektet når definerte mål knyttet til HMS, økonomi, kvalitet og fremdrift. Hovedkontoret til Oneco Infra er i Arendal og vi søker primært etter nye kollegaer fra regionen. Arbeidet foregår i hovedsak fra vårt kontor i Arendal, men reiseaktivitet til kunder og anleggene må påregnes. Arbeidsoppga...

 • Company FORSVARET in Other
  22.03.2024 Updated on: 23.03.2024

  Har du lyst å jobbe som seksjonsleder kjøretøy for understøttelse av et av verdens mest moderne og avanserte overvåkningsfly P8-A Poseidon?Vi kan tilby deg en meningsfull og interessant jobb som seksjonsleder i vedlikeholdsskvadronen ved 133 luftving på Evenes flystasjon. Flystasjonen er Luftforsvarets viktigste base i nord, og har en strategisk rolle i forsvaret av Norges suverenitet. Flystasjonen er også base for Forsvarets maritime overvåkingsfly( P-8A)  og NATO Quick Reaction Alert( QRA) med norske kampfly(F-35). For å beskytte P-8A og F-35 har flystasjonen en Luftvernbataljon(NASAMSIII) og en Baseforsvarsbataljon. Flystasjonene ligger i Evenes kommune mellom Harstad og Narvik, på grensen mellom Nordland og Troms fylke. Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima med gode mulighet...

 • Company KRIMINALOMSORGEN REGION SØR AVD ADMINISTRASJON in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Om stillingenVed Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor er det ledig fast 100 % stilling som friomsorgsleder.Enheten har to lokasjoner i Drammen med tilsammen tre avdelinger med hver sin avdelingsleder; Drammen overgangsbolig, avdeling elektronisk kontroll og avdeling samfunn, samt et distriktskontor i Hønefoss. Arbeidssted for friomsorgslederen vil i hovedsak være ved friomsorgskontoret sentralt i Drammen, men noe oppmøte i Hønefoss og ved overgangsboligen må også påregnes. Avdeling Drammen overgangsbolig er en fengselsenhet som har 12 plasser for innsatte som soner siste del av ubetingede fengselsstraffer og som har et særlig behov for bo- eller sosialtrening, planlegging av løslatelse, nettverksarbeid mv.Friomsorgens hovedoppgaver er å gjennomføre dommer på straff i samfunnet, heru...

 • Company ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  22.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Ølen vidaregåande skule er ein kombinert skule som pr. i dag har ca 300 elevar og om lag 70 tilsette. Skulen tilbyr studiespesialisering, påbygg, idrettsfag, elektro og datateknologi, teknologi og industrifag, bygg og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag. I tillegg har me spesialundervisning i lita gruppe. Skulen er ein av fire i Rogaland som driv fengselsundervisning.    Ølen vgs er MOT-skule, og er kjenneteikna av godt læringsmiljø, gode faglege resultat og høg trivsel.  For meir info: www.olen.vgs.noFrå 1. juni 2024 er det ledig stilling som administrasjonsleiar, 100% ved skulen ArbeidsoppgaverTil stillinga ligg det personalansvar, økonomioppfølging, mm. Den som vert tilsett vert del av leiarteamet ved skulen og må vere budd på å ta ansvar for fellesoppgåver , også oppgåver knytt til...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Business services and administration managers not elsewhere classified Edit filters