Jobmonitor. Search results for Child care service managers

35 Jobs found

Used filters:
 • Child care service managersx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company MYKLAND BARNEHAGE in Other
  01.06.2020

  Org. nr: 912664287 Stillingsident: 4237380960 Presentasjon av stillingen:Froland Kommune har ledig 100 % fast stilling som styrer, fordelt på Mykland barnehage og Ovelandsneset gårdsbarnehage. Barnehagene er små kommunale barnehager med plass inntil 14 tellende barn. Visjonen er gode barndomsminner med satsningsområder lek og relasjoner. Vi søker deg som har et stort hjerte for barn og vil være med på en spennende hverdag fordelt på to ulike barnehager. Som styrer vil du holde frem det gode arbeidet med å utvikle barnehagene og være en sentral aktør i kommunens utviklingsarbeid rettet mot barn og unge. Du vil sørge for at det er gode vilkår for lærling og utvikling i hele organisasjonen og ha god barnefaglig kunnskap og evne for å se det enkelte barn.ArbeidsoppgaverStyrer for barnehageneSa...

 • Company VESTLISKARET FUS BARNEHAGE AS in Other
  30.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAGVÅG MARITIME FUS BARNEHAGE AS in Other
  30.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SLETTEN BARNEHAGE in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237433267 Presentasjon av stillingen:«Sletten - den glade barnehage»Vår profil: "En barnehage hvor alle kjenner hverandre, i et språkstimulerende og inkluderende miljø"Sletten - den glade barnehage er en barnehage med tre avdelinger som holder til i rolige omgivelser på Landås med fotballbane, Tveitevannet og grøntområder i umiddelbar nærhet. Vi er en interkulturell barnehage med flere barn og foreldre som har ulik bakgrunn.Barnehagen er veletablert med et stabilt og fagorientert personale, som er opptatt av å ivareta mangfold. Barnehagens fokusområder er, jamfør Bergen kommunes satsing, språk som basiskompetanse, matematisk kompetanse og relasjonskompetanse. I relasjonsarbeidet er ICDP, Circle of Security og De Utrolige Årene sentrale verdiforankringer og gjenn...

 • Company SIGDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KÅFJORD KOMMUNE BARNEVERN in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BLOMSTERENGA BARNEHAGE in Other
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  BeskrivelseSeksjon barnehage ligger under området oppvekst. Oppvekstområdet i Indre Østfold kommune har to hovedoppdrag: "Sørge for at barn opplever inkluderende fellesskap som fremmer helse, trygghet, trivsel og læring," samt "Sørge for at barn og familier som trenger ekstra bistand får dette tidligst mulig, slik at de blir i stand til å mestre livet mest mulig på egen hånd."Barn i Indre Østfold kommune fortjener kompetente og profesjonelle ansatte som bidrar til høy kvalitet på barnehagetilbudet.Les mer om de kommunale barnehagene på våre hjemmesider.Kort om stillingenErfaren og engasjert styrer søkes til 100 % fast stilling ved Blomsterenga barnehage.ArbeidsområdeDin oppgave som enhetsleder/styrer er å være faglig, økonomisk, administrativ og personal leder i drift og utvikling av Bloms...

 • Company RØREHAGEN BARNEHAGE in Other
  28.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4242414846 Presentasjon av stillingen:Rørehagen barnehage ligger i landlige omgivelser på Tveiten. Barnehagen har unike turmuligheter med kort vei til kystlinje, skog, idrettsanlegg og Borre nasjonalpark.Barnehagen har seks avdelinger for barn i alderen 1 -- 5 år.Barnehagens visjon: «ET STED FOR KULTUR, FELLESSKAP OG GLEDE»Styrere i Hortensbarnehagen samarbeider tett og har en felles visjon: "Framtidens barnehage - god barndom i Horten". Vi utvikler barnehageområdet sammen i ulike prosjekter. For tiden fokuseres det på barnehagens inkluderende læringsmiljø med vekt på kommunikasjon og språk, bærekraftig utvikling og livsmestring og helse.Stillingen er fast i 100% fra 1.august 2020ArbeidsoppgaverSikre at barnehagen drives i samsvar med overordnede vedtatte planer,...

 • Company NEDRE BLEIKER BARNEHUS in Other
  28.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Nedre Bleiker Barnehus er en veldrevet privat heltidbarnehage, eid av en ideell stiftelse. Barnehagen ligger sydvendt i naturskjønne omgivelser sentrumsnært i Asker med 15 min gange fra Asker jernbanestasjon og 5 min fra bussholdeplass ved Askerhallen.Vi søker deg som vil være med på å gjøre en forskjell, skape likeverdige muligheter og dele av dine kunnskaper og interesser med barna og de ansatte i barnehagen. Sammen skaper vi en god barnehage der det er godt for alle å være og et godt sted å kunne utvikle seg. Vi har et flott og mangfoldig fagmiljø bestående av både kvinner og menn. Hos oss får du mulighet til å utvikle deg faglig, i et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverAdministrativ og pedagogisk ledelseSørge for iverksettelse og gjennomføring av barnehagens internkontrollsystem i henhol...

 • Company CHRISTIANIA BARNEHAVE BJØRNDAL AS in Other
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TROLLSKOGEN BARNEHAGE in Other
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SUNDBY BARNEHAGE in Other
  27.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  IngressVIL DU BIDRA TIL Å GI BARN OG UNGE EN GOD OPPVEKST?Bamble kommune har ledig 100% stilling som virksomhetsleder/styrer ved Sundby barnehage.Om stillingenI Bamble har vi et felles ansvar for våre barn og unge. Vår målsetting er at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet. For å lykkes med dette, er det avgjørende at du bidrar aktivt til godt samarbeid på tvers av sektorene i kommunen og andre samarbeidsparter.Beskrivelse av arbeidssted:Sundby barnehage er en tre-avdelingsbarnehage med tolv årsverk. Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia-filoso...

 • Company MEDBROEN GÅRDSBARNEHAGE in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LIER KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240133122 Presentasjon av stillingen:Lier kommune har et kvalitativt godt fungerende barnevern med engasjerte medarbeidere. Vi har nå en ledig 100% fast stilling som teamleder for to av våre team; fosterhjem og familieteam. Vi søker deg som vil jobbe i en barneverntjeneste med fokus på høy kvalitet og fagutvikling. Vi har høyt et fokus på systemisk grunnforståelse,brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid og det å ha barnets beste i fokus i alle sammenhenger. Vi har for tiden 24 fagstillinger og er organisert i fire team,mottak/undersøkelse, tiltak, fosterhjem og familieteam. Vi er i stadig utvikling og står overfor spennende utfordinger i tiden fremover. Vi jobber nå målrettet for å være godt rustet i møte med barnevernreformen i 2022, der kommunene skal overta ...

 • Company HOLMSÅSEN FUS BARNEHAGE AS in Other
  26.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SINSEN FUS BARNEHAGE AS in Other
  26.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TUSSELADDEN FRILUFTSBARNEHAGE in Other
  25.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Ledig stilling i Tusseladden friluftsbarnehage.Ledig 100% fast stilling som styrer/daglig leder fra 01.11.2020.Vi søker ny styrer/daglig leder til vår flotte barnehage!Nåværende leder skal bli pensjonist, og vi søker etterfølger.Vi søker deg som trives i en variert og hektisk lederrolle.Du:har evne til å kommunisere krav, forventninger og måler handlekraftiger kulturbyggerhar god ordenssans og økonomisk forståelseer omstillingsdyktig og har endringskompetanseer lojalOppgaver:daglig drift av barnehagen; herunder faglig, økonomisk og administrativt ansvarpersonalledelseHMS-ansvarstrategisk ledelse; sørge for at alle arbeider mot felles målplanlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagenFormelle kvalifikasjoner:utdanning som barnehagelærerstyrerut...

 • Company BIBELSKOLEN I GRIMSTAD in Other
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  I Nedenes Åpen barnehage er det ledig 30 % fast stilling som styrer fra 17.08.2020Barnehagen har åpent 5 timer to dager i uka, og tilhører Norkirken Nedenes.Nedenes Åpen barnehage eies og drives av Norkirken Nedenes, og holder til i underetasjen i bygget. Barnehagen har utvidet kristen verdiforankring. Barnehagetilbudet er for barn 0-6 år, hvor hovedvekten er på de yngste barna. Barnehagen er åpen tirsdager og torsdager fra kl 9.00-14.00. Norkirken tilhører Normisjon, og den som ansettes vil være ansatt av Normisjon region Agder. Ansatte må kunne jobbe i samsvar med Normisjons verdiforankring og barnehagens kristne verdiforankring.Vi søker en person med godkjent utdannelse som barnehagelærer, og som kan drive det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Arbeidet vil bestå i planlegging og gjenno...

 • Company FEVÅG BARNEHAGE in Other
  25.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239418347 Presentasjon av stillingen:Intern utlysning: Styrer Fevåg barnehageUtlysningen gjelder for Fevåg barnehage i Indre Fosen kommune. Fevåg barnehage er en liten 2 avdelingsbarnehage med plass til 30 barn i alderen 0 - 6 år. Stillingen er administrativ, og utgjør 35%.Styrers hovedoppgave er å sørge for pedagogisk og administrativ ledelse i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.ArbeidsoppgaverAdministrativt ansvar, personalansvar og hovedansvarlig for barnehagens pedagogiske innhold.Dette innebærer administrative arbeidsoppgaver med ansvar for daglig drift av barnehagen, økonomiansvar, personalansvar, HMS og internkontroll, hovedansvarlig for kompetanseutvikling og planarbeid, ledelse av utviklingsarbeid, tverrfaglig samarbeid og ansvar fo...

 • Company JORDBÆRVEIEN BARNEHAGE in Other
  24.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4227363202 Presentasjon av stillingen:Sone øst har ledig styrerstilling på Jordbærveien barnehage fra 1.8.20.Jordbærveien barnehage er en 4 avdelings barnehage med barn i alderen 1-5 år. Fra høsten blir det 3 avdelinger for barn over 3 år og 1 avdeling for barn under 3 år.. Barnehagen ligger på Hånes i et rolig strøk uten gjennomgangstrafikk, flott natur og kort avstand til skole.Sone øst barnehageenhet er en enhet i Kristiansand kommune bestående av 5 barnehager: Jordbærveien, Hamretun, Veslefrikk, Askeladden og Søm, henholdsvis lokalisert i bydelene Randesund, Hånes og Tveit.Sone øst barnehageenhet er en egen resultatenhet som består av et lederteam. Lederteamet består av en enhetsleder og tre styrere. Enhetsleder har overordnet strategisk lederansvar innenfor ...

 • Company VESTLY IDRETTSBARNEHAGE in Other
  24.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4233146143 Presentasjon av stillingen:Styrar i 100% fast stilling i Vestly Idrettsbarnehage frå 01.08.2020. Stillinga er ei leiarstilling og vil ha hovudansvaret for drift av barnehagen.Vestly idrettsbarnehage er ein kommunal barnehage som ligg 4 km aust for Bryne. Barnehagen har plass til 170 barn.ArbeidsoppgåverStyrar har ansvar for den faglege, administrative og økonomiske leiinga av barnehagen. Barnehagane er ein lærandeorganisasjon og ein målsetning om å væra ein barnehage av høg kvalitet. Barnehagen har ein idrettsprofil og styrer måarbeida i tråd med dette. Barnehagen er tilknytta UiS som øvingsbarnehage for studentar som tek barnehagelærarutdanning.Personal- og pedagogisk leiingAktiv deltakar i møtefora som styrer-møter og leiarmøter oppvekstAdministrasjo...

 • Company KVALSUND BARNEHAGE in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Jobbnorge ID: 187664Om arbeidsstedetKvalsund barnehage ligger sentralt i sentrum av Kvalsund i Hammerfest kommune, ca 4 mil utenfor byen. Tettstedet har en befolkning på ca 1000 innbyggere. Kvalsund barnehage er en 3 avdelingsbarnehage som flytter inn i nye flotte lokaler i tilknytning til den nye skolen høsten 2021.Kvalsund barnehage er en del av 10 kommunale barnehager i Hammerfest kommune, og barnehagen ligger godt til rette med muligheter for bruk av flott natur med alle muligheter.Hammerfest kommune tilbyr en spennende lederstilling i et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø med fokus på barnets beste.Du vil arbeide sammen med erfarne pedagoger, og assistenter med god arbeidsmoral. Gjennom stillingen vil du være en del av et faglig nettverk bestående av styrerkollegaer og bidra ti...

 • Company BYDELSADM BYDEL GRUNERLØKKA in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237896155 Presentasjon av stillingen:Vi søker dyktige og engasjerte styrere til Hovin barnehage og Dynekilen barnehage i Bydel Grünerløkka.Styrere har en viktig rolle i å utvikle ansatte og kvalitetssikre det faglige arbeidet i barnehagen. Som styrer vil du få mulighet til å jobbe selvstendig i og samtidig være en del av et lederteam med andre styrere.Hovin barnehage er en 5-avdelings barnehage hvor alle skal oppleve et inkluderende felleskap med tilstedeværende og engasjerte voksne. Vi har ledig 100% fast stilling.Dynekilen barnehage er en 9-avdelings barnehage med fokus på språk, mangfold, lek og relasjoner. Vi har ledig 100% vikariat fram til og med 31.7.2021.Dynekilen barnehage tilbyr byomfattende gratis barnehageplasser i inntil 12 måneder til flyktninger m...

 • Company VALLE BARNEHAGE in Other
  23.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4231907131 Presentasjon av stillingen:Helsfyr barnehageenhet søker styrer til Valle barnehage. Styrer skal lede det daglige arbeidet, være en synlig og tydelig leder for de ansatte, samt sette de i stand til å møte brukernes forventninger og krav. I Valle barnehage er det til sammen 9 årsverk og ca 42 barn i alderen 1-6 år fordelt på 3 avdelinger. Styrer vil også ha fag og personalansvar for lærlingene i bydelens barnehager. Barnehagen er organisatorisk tilknyttet Helsfyr barnehageenhet og styrer inngår i enhetens lederteam.ArbeidsoppgaverDaglig fag og driftsansvarPersonalansvarBudsjett- og resultatansvarKvalifikasjonerGodkjent førskolelærer/barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. For søkere med relevant utdannin...

 • Company OMVIKDALEN BARNEHAGE in Other
  23.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Omtale av stillingaEr du ein dyktig og engasjert leiar på jakt etter nye utfordringar?Vi har ledig stilling som einingsleiar/styrar i Omvikdalen barnehage i 100% stilling.Omvikdalen barnehage er ein nærmiljø barnehage i ei flott jordbruksbygd i Kvinnherad.Det er ein Vera saman barnehage, der den autoritative vaksenstilen er eit grunnleggande prinsipp og utgjer ein viktig del av barnehagen pedagogiske plattform.Barnehagen framstår som veldriven og arbeider systematisk med pedagogisk utviklingsarbeid.Det er eit stabilt personale med høgt nærvær og trivsel.Barnehagen har Ca 60 plassar for born i alderen 0-6 å, skulen ligg tett ved.ArbeidsoppgåverStyrar har ansvar for administrativ, personal- og pedagogisk leiing i barnehagen.Arbeida målretta i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter.Utv...

 • Company STORENG FAMILIEBARNEHAGE DA in Other
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Vi søker en barnehagelærer som vil få hovedansvaret for det pedagogiske innholdet og som styrer for barnehagen. Familiebarnehagen holder til på Jar og har 8 barn. Vi har erfarne og dyktige assistenter. Kvalifikasjonskrav: Vi søker medarbeider med godkjent barnehagelærer utdanning. Vi ønsker at søker er hjertelig engasjert og bidrar til god utvikling. Det er viktig med god orden, gode samarbeids evner og evne til å være positiv og løsningsorientert. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter tariff. Pedagogisk stilling utgjør 33% og styrerstilling utgjør 17%. Det er også mulighet for kun å søke pedagogisk stilling, ikke styrer,- og motsatt er det mulighet for å økt stilling og da som styrer og i tillegg assistent. Ta gjerne kontakt på telefon med Inga E. Woie for sondering og prat.Om a...

 • Company MARIHØNA BARNEHAGE in Other
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaDet er ledig fast stilling som styrar/avdelingsleiar ved Marihøna barnehage i Alver kommune.Om {arbeidsstaden}Marihøna barnehage er ein kommunalt eigd barnehage med to avdelingar. Har opningstid måndag til fredag frå klokka 07.00 - 17.00 og er å finne sentralt på Frekhaug.Barnehagen har barn frå 0-6 år, der dei yngste (0-3 år) går på gul avdeling og dei eldste (3-6 år) går på raud avdeling. Gruppesamansetninga kan variere noko frå år til år. Les meir om barnehagen på deira nettsider .Arbeidsoppgåveroverordna strategisk og driftsansvar for barnehagenansvar for å sikre barnehagen sin mål- og resultatoppnåingpersonalansvar for tilsette i barnehagenfagleg ansvarøkonomiansvar for barnehagenadministrativt ansvar for b...

 • Company NITTEDAL KOMMUNE BARNEVERNSTJENESTEN in Other
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232757671 Presentasjon av stillingen:Vil du lede vårt fosterhjemsteam fram mot ny barnevernreform?Eller er det du som særlig egner deg som veileder til våre fosterhjem?Vi søker deg som vil jobbe i en barneverntjeneste med høy kvalitet og fokus på fagutvikling.Vår visjon; vi skal være et moderne, effektivt og oppdatert kvalitetsbarnevern!>>Kommunens verdier; raushet, redelighet og respekt er noe vi setter høyt i arbeidet vår hver dag.ArbeidsoppgaverSom teamleder for vårt fosterhjemsteam vil du ha hovedansvar for videreutvikling av vårt gode fosterhjemsarbeid samt fagansvar for 5 medarbeidere. Dere vil sammen utvikle fosterhjemsområdet mot den kommende barnevernreformen og videre framover.Fagansvar for fosterhjemsarbeidet samt for 5 medarbeidereNoe saksbehandling ...

 • Company FØRRESDALEN BARNEHAGE in Other
  20.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Stillinga gjeld frå 31.08.2020Beskrivelse av avdelingFørresdalen barnehagen er en lærende organisasjon hvor vi jobber kontinuerlig med å utvikle personalgruppens kapasitet gjennom felles forståelse. Barnehagen har stort fokus på kvalitet og et lekemiljø som stimulerer til utforsking, undring og kreativitet. Barn skal bli sett og få støtte til å bli robuste og kunne tørre å stå opp for seg selv og andre.Førresdalen barnehage har fokus på kvalitet og bruker pre-K Class sine domener som utgangspunkt for sitt arbeid sammen med barn, foreldre og som retningssnor for faglig utvikling hos de ansatte. Barnehagen vektlegger god organisering og struktur for å kunne bygge gode relasjoner, være fleksible og skape de gode lekemiljøene inne og ute i barnehagen.Inneværende barnehageår har barnehagen 106 ...

 • Company MIDTBYEN BARNEHAGE in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4231208139 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for tiltreding snarast.Midtbyen barnehage er godkjent for 62 plassar og ligg idyllisk plassert i Byparken i Ålesund sentrum, ved foten av byfjellet Aksla. Nærmiljøet brukast hyppig og gir oss varierte aktivitets og tur mogligheiter.I Midtbyen barnehage er barna i sentrum. Barna skal møte ei atmosfære prega av respekt, tryggheit og omsorg, og gjennom samvær og leik med andre barn og voksne utvikle sjøltillit og sosiale ferdigheiter.ArbeidsoppgåverAnsvar for at barnehagen vert driven etter gjeldande lover og regelverk.Dagleg ansvar for det pedagogiske, personalmessige og administrative arbeidet i barnehagen.Medansvar for rekruttering og tilsetjing i eigen barnehage.Dagleg ansvar for HMS i barnehagen.Bi...

 • Company LAKKEGÅRDEN BARNEHAGE in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4231643642 Presentasjon av stillingen:Christiania barnehageenhet søker barnehagestyrer til team Lakkegården. Team Lakkegården består av Lakkegården barnehage og Tøyengata korttidsbarnehage. . Lakkegården barnehage har 63 barn i alderen 1 - 5 år og 15 ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Tøyengata korttidsbarnehage har 12 barn i alderen 3 - 5 år og 3 ansatte med ulik kulturell bakgrunn. Barnehagestyrer skal lede det daglige arbeidet, være synlig og tydelig leder som motiverer de ansatte. Barnehagestyrer skal sette ansatte i stand til å møte brukernes krav og forventninger. Barnehagestyrer inngår i enhetens lederteam som består av enhetsleder og 11 barnehagestyrere. Vi oppfordrer søkere til å sende elektronisk søknad.ArbeidsoppgaverLede og motivere medarbeidere til...

 • Company SIGDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det er ledig stilling som oppvekstsjef i Sigdal kommune fra 1. september,2020. Sigdal kommune har i alt 4 grunnskoler og 4 private barnehager.Kommunen er i en organisasjonsutviklingsprosess og det kan bli aktuelt å utvide ansvarsområdet. Oppvekstetaten har over flere år hatt god utvikling med sterk satsing på innføring av teknologi, rehabiliterte skole- og barnehagebygg, og med høyt fokus på kvalitetsarbeid.Vi søker etter deg som vil være med å videreføre dette arbeidet i tråd med gjeldende utviklingsmål i kommunen.Oppvekstsjefen er med i kommunedirektørens ledergruppe og rapporterer direkte til kommunedirektørenHovedoppgaver:overordnet drift, kvalitetsstyring og koordinering av oppvekstområdetutvikling og ledelse av oppvekstområdetorgan...

 • Company GARD BARNEHAGE SA in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Vi søker nå etter en engasjert og dyktig, varm og tilgjengelig daglig leder som kollega og leder av barnehagen. Personlig egenskaper vil bli vektlagt.ArbeidsoppgaverLede barnehagen i samsvar med lover og forskrifter, rammeplan, vedtekter og instruksØkonomi, personal og resultatansvar for barnehagenHovedansvar for det pedagogiske arbeidetBidra i drift av barnehagen etter behovRapportering til styretKontaktperson for komiteerKvalifikasjonerGodkjent 3-årig høyskoleutdannelse som barnehagelærer eller førskolelærerGode norskkunnskaper og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig. For søkere med annet morsmål enn norsk eller skandinavisk, må dokumentasjon på språklig nivå, fortrinnsvis Bergenstest (minimum bestått norskprøve B2) fremlegges.Det er ønskelig at søkere har lederutdanning og lederfa...

 • Company LONGVA BARNEHAGE in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Det er ledig 100% stilling som styrar ved Longva BarnehageFastStartdato : 01.08.2020Søknadsfrist: 01.06.2020Arbeidsoppgåver :Ansvar for drift etter gjeldande reglar og lovverkDagleg ansvar for det pedagogiske,personalmessige og administrative arbeidet i barnehagenTett samarbeid med EigarstyretDagleg ansvar for HMSBidra til tverrfagleg samhandlingØkonomiske oppgåver knytt til driftArbeid med prioriterte satsingsområderSkape eit godt samarbeidsklima og motiverte medarbeidararLeie barnehagen etter prinsippet "Borna i fokus der alle blir sett og møtt"Kvalifikasjonar :Udanna barnehagelærar eller annan relevant utdanning innan barnehagepedagogikk/småbarnspedagogikkYnskjeleg med vidareutdanning innan organisasjon og leiing eller styrarutdanningErfaring frå administrasjon/personalleiing er ynskjel...

 • Company INNDYR BARNEHAGE in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  100 % fast stilling-- ledig fra 01.08.20Vår leder har gått over i annen stilling, og vi har derfor ledig 100% stilling som styrer/ virksomhetsleder i Inndyr barnehage. Barnehagen har tre avdelinger der en av en avdelingene er en småbarnsavdeling.Barnehagens visjon er «LEKE, LÆRE, LEVE -- sammen gir vi barna en verdifull hverdag». For Inndyr barnehage betyr det at leken og barns medvirkning er det viktigste for læring, danning og utvikling av sosial kompetanse.Barnehagen ligger sentralt til i kommunesenteret Inndyr og har et stort uteområde i nærheten av fine turområder. Vi har en gapahuk som vi ofte har til samlingspunkt på turer.Generell informasjonDokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care service managers Edit filters