Jobmonitor. Search results for Child care workers

158 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-50 of 158 results.
 • Company SØR-FRON KOMMUNE SERVICEKONTOR in Other
  17.02.2020

  Sør Fron kommune har ledig 100% vikariat som barne- og ungdomsarbeidar.Arbeidsstad er Liene barnehage.Liene barnehage er ein fem avdelingsbarnehage med ungar i alderen 1-6 år. Våre satsingsområder er inkluderande barnehagemiljø med fokus på vaksenrolla, god tilrettelegging av barnehagen sitt fysiske miljø og Hundorp 2021 -- Krav til utdanning:Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidarAnna relevant utdanningVi legg stor vekt på:engasjement og målretta arbeidå bygge gode relasjonar mellom menneskeå ha godt humør og eit positivt menneskesynsjølvstendig, stabil og trygge på seg sjølvefleksible, kreative, evne til samarbeid og tek initiativtrivsel ute i all type verNærare opplysningar om stillingen får du hos styrar Cathrine Søberg tlf 61 29 93 30 / 90 87 68 22For stillingane gjeld tilsetjing på van...

 • Company VEGÅRSHEI BARNEHAGE AVD UBERGSMOEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183419019 Presentasjon av stillingen:Er du engasjert, tydelig og ansvarsfull og ønsker å være med å forme barnehagen i Vegårshei kommune? Vi har ledig et vikariat på 100% som barne- og ungdomsarbeider med tiltredelse så snart som mulig og varighet til og med 31.12.2020. Arbeid med barn i alderen 1 -- 5 år.En god barndom varer hele livet. Vi jobber etter visjonen "Barnehagesekken - en god start på livet". Målet er at fra tiden i barnehagen skal barna få med seg trygghet, en positiv holdning til seg selv og andre, kunnskap og erfaringer og masse gode minner.Vegårshei barnehage består av to avdelinger, en i Myra sentrum og en på Ubergsmoen. Ansattgruppen består av 5 barnehagelærere, 10 fagarbeidere, 1 assistentog 2 lærlinger.ArbeidsoppgaverPlanlegge og gjennomføre ...

 • Company SKAUN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  17.02.2020

  Skaun er den kommunen i Trondheimsregionen med størst vekst i innbyggertall. Kommunen har 8300 innbyggere og ligger kun 20 minutters kjøretur fra Trondheim. Skaun er en utviklingsorientert kommune som legger vekt på digitalisering av tjenester. For å investere i framtida bygger vi nye barnehager og omsorgsboliger, skoler og kultursenter.Kommunen har 7 barnehager. Tre av dem er tilknyttet kommunens oppvekstsentre på Venn, Viggja og i Jåren-Råbygda. Vi har 3 barnehager i Buvika: Hammerdalen, Ilhaugen og Oterhaugen og i Børsa ligger Børsa barnehage.Barnehagene ønsker å styrke sin bemanning med å øke antall tilgjengelige vikarer. Vi søker derfor etter flere som kunne tenke seg å være tilkallingsvikar i barnehagene.Alle barn i førskolealder skal ha tilbud om barnehageplass som sikrer dem gode u...

 • Company LØTEN KOMMUNE KULTUR, INFORMASJON OG SERVICE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192975395 Presentasjon av stillingen:Løten kommune har fem barnehager, fire barneskoler og en ungdomsskole.Vi har nå ledig to lærlingplasser for barne- og ungdomsarbeider med oppstart i enten Ryli barnehage eller Lund barnehage.Vi søker deg som er interessert i barne- og ungdomsfaget, og har lyst til å lære mer.Lærlingplassen innebærer to års kontrakt i full stilling og er ledig fra august 2020, nøyaktig dato avtales nærmere.ArbeidsoppgaverOpplæringen følger læreplan for fagetLæretiden består av opplæringstid og verdiskapningstidArbeidssteder i løpet av læretiden er barnehage, SFO/skole og ungdomsskolenKvalifikasjonerFullført og bestått VG2 barne- og ungdomsarbeiderfagDet kreves fremlagt politiattest før oppstartUtdanningsnivåVideregående skolePersonlige egenska...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4193080035 Presentasjon av stillingen:Vi har følgende ledige stillinger :80 % fast stilling fra 01.06.202080 % vikariat i perioden 15.03 - 31.08.202050 % vikariat i perioden 22.06 - 28.02.202Alle stillingene innebærer 3-delt turnusarbeid.ArbeidsoppgaverBarnepleierne jobber på føde, barsel og barselhotell.Noe poliklinisk virksomhetObservasjoner, stell og pleie av fødende, barselkvinner og nyfødte barnVeiledning og undervisning av foreldreKvalifikasjonerHelse og omsorgsarbeider/hjelpepleier med videreutdanning i barsel- og spebarnspleieGjerne erfaring fra spesialisthelsetjenesten og lignende avdelingPersonlige egenskaperTolerere vaktbelastning i 3-delt turnusEngasjert, fleksibel med gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrEn spennen...

 • Company STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO OG AKERSHUS AVD 403 BAMSEBO BARNEHAGE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi søker deg som:· Kan tilrettelegge for barns mestring og utvikling i trygge omgivelser i samarbeid med foreldrene· Kan bidra aktivt til et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som preges av humor, åpenhet, tillit og respekt· Er en pådriver i arbeidet med å skape en god barnehage med høy brukertilfredshet· Er med på å bygge et godt team i barnehagen og ser helheten i SiO· Er en relasjonsbygger som brenner for den gode og trygge barnehagen· Har gjennomføringsevne og oversikt· Er en god rollemodell...

 • Company TOMM MURSTAD FRILUFTSBARNEHAGE AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Tomm Murstad Friluftsbarnehage er en frilufts-/avdelingsbarnehage som holder til i helt nye lokaler innenfor markagrensen ved Øvresetertjern i Holmenkollen.Fokuset vårt ligger i naturen som byr på positive opplevelser for alle, og et mangfold av muligheter.Vi mener at lek og utfoldelse i naturen gir gode utfordringer i forhold til mestringsfølelse, sanseinntrykk, motoriske ferdigheter, undring, språk og sosiale ferdigheter.Vi har langrennsløyper og Oslo vinterpark som nærmeste nabo, så vinterstid står vi mye både på langrenn og slalåm. Truger er også flittig i bruk. Sommerstid bruker vi Øvresetertjern til fiske og vi tar med barna på klatring.Vi bruker også Espiras satsningsområder, språk, realfag og bevegelse. De eldste barna er med på Espiraparken hvor de får ta del i ulik forskning.Vi h...

 • Company MOLDE KOMMUNE KULTURTJENESTEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :7 Stillingstype:Det er ledig en nyopprettet 60 % stilling som klubbarbeider med hovedansvar for musikk/scene og teknisk arrangement, i et nytt ungdomskulturhus i Molde sentrum.Personen vi ser etter skal ha ansvar for veiledning og tilrettelegging for ulike sceneaktiviteter, og inngår i bemanning av ungdomskulturhuset. Arbeidstid er på ettermiddag/kveld.Beskrivelse av arbeidssted:Ungdomskulturhuset er organisatorisk lagt til kulturtjenesten. Ansvarlig leder er kultursjef. Ungdomsleder blir nærmeste leder til daglig.Hovedoppgaver:Som klubbarbeider skal du:delta aktivt i utvikling og oppfølging av et variert klubbtilbud til ungdomha ansvar for å utvikle ulike musikk- og scenerelaterte aktiviteter og arrangementsørge for vedlikehold av tekni...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD SOLTUN in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193796101 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe i et godt fagmiljø, men spennende oppgaver sammen med engasjerte kollega?Vi søker etter personer som kan ta del i det viktige arbeidet vi gjør. Har du interesse for fagene drama, musikk, og uteliv så er det en fordel.Vi har to 50 % stillinger og en 37 % stilling ledig. Det er muligheter for å slå sammen to av stillingen, men da må en være fleksibel og arbeide i to ulike avdelinger.ArbeidsoppgaverMedansvarlig for det pedagogiske arbeidet i barnehagen.Delta aktivt i lek og aktiviteter sammen med barna.Lede barnegrupper både ute og inne.Ta initiativ, delta og ha kjennskap til alle sider ved arbeidet på avdelingen.Opprettholde et godt foreldresamarbeid.Praktiske oppgaver i hverdagen.KvalifikasjonerDu må være en ...

 • Company BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER BØNESSKOGEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182605Om stillingaVi har ledig 3 vikariat stillinger som miljøterapeut 100 %. To vikariat frå snarast med varigheit eit år, og eit vikariat frå 01.05. 2020 med varigheit eit år. Bjørgvin Ungdomssenter driv rusbehandling i henhold til spesifikk metode: Læringsbasert rusbehandling (LBR).Vi tilstreber ei lik kjønnsfordeling blant våre tilsette. Dette med bakgrunn i eit balansert arbeidsmiljø, gitte føringar i Rettigheitsforskriften (som omhandlar m.a. urinprøvetaking og kroppsvisitering, og at dette skal utførast av tilsette med same kjønn som ungdommen). På bakgrunn av dette oppmodar vi menn til å søkje.Arbeidsoppgåver/ansvarsområderMålretta fagleg og miljøterapeutisk arbeid i h.h.t. læringsbasert rusbehandling - LBRDelta i utforming av og følgje opp ungdomens einskilde planarD...

 • Company GRANSBAKKEN BARNEHAGE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190544544 Presentasjon av stillingen:Er du leken og lærende? Bli medoss! Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell. Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna. Vi byr på spennende dager i et mangfoldig landskap av barn, foreldre og barnehager, som er utfordrende og berikende. Hos oss eksisterer ikke late dager, kun givende og inspirerende (og noen slitsomme).Barnehagene i Alna arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. Overordnede satsningsområder er språk, helsefremmende barnehager og ledelse på alle nivåer.ArbeidsoppgaverDelta aktivt i planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og en...

 • Company AMMERUDKLUBBEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187790723 Presentasjon av stillingen:Bydel Grorud har fire kommunale fritidsklubber som samarbeider om å videreutvikle allsidige fritidsmiljøer og skape gode rusfrie møteplasser og aktiviteter for all ungdom i bydelen mellom 9 og 18 år. Fritidsklubbene har gjennom 40 år vært en viktig del av ungdomsmiljøet i bydel Grorud. Fritidsklubbene har per i dag flere hundre brukere hver uke, og er et levende møtested med gruppevirksomhet alle dager i tillegg til tre åpne kvelder i uken. Hver klubb består av kjøkken, lobby, dansesal, digitalstudio og musikkstudio samt ulike aktivitetsrom for biljard, bordtennis, spill og hobby med mer.Stillingens størrelse angitt i prosent: 30,99% i 45 uker (arbeidsuker + ferie). Fordi klubbene er stengt 8 uker i året, vil derfor stillinge...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØR-AURDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189216471 Presentasjon av stillingen:For snarlig tiltredelse har vi ledig 7,52 % stilling som brukerstyrt personlig assistent. Stillingen er knyttet til arbeid hver 3.helg på dagtid. Bruker er arbeidsleder og kommunen er arbeidsgiver. Det er ønskelig at søker i tillegg også kan være tilkallingsvikar.ArbeidsoppgaverStillingen er knyttet til arbeid hos og med bruker med rullestol. Hovedarbeidsoppgaver er å bistå bruker med daglige gjøremål.KvalifikasjonerPersonlig egnethet for stillingen tillegges avgjørende vekt. Erfaring fra lignende arbeid vil være en fordel. .Personlige egenskaperOverskudd, engasjement, positivitet og godt humør er viktig.Vi tilbyrLønn- og arbeidsvilkår i.h.h.t tariffavtaleKontaktinformasjonStine Steinsæter, Avdelingsleder, 61348549, Arbeidsst...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4177263231 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen Mo i Rana er en liten fødeavdeling med ca 300 fødsler i året. Avdelingens pasientgruppe er gravide med komplikasjoner i svangerskapet, fødende, barselkvinner med barn, samt gynekologiske pasienter.Avdelingen har 22 dyktige og motiverte ansatte (jordmødre og barnepleiere) som sammen skaper et godt miljø i avdelingen. Vi strekker oss langt for å yte best mulig omsorg og service til alle våre pasienter om de er små eller store. Avdelingen jobber etter mor/barn vennlige prinsipper og driver systematisk trening i akutt-prosedyrer og Nyfødt-BEST:Arbeid som barnepleier i avdeling innebærer turnusarbeid med arbeidstid dag/kveld, samt arbeid hver 4.helg, 12-timers vakter.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil s...

 • Company STABEKK FAMILIE BARNEHAGE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker en assistent som søker jobb og bostedDvs at du jobber i barnehagen på dagtid mens barna er der. Og bor der som normalt reten av tidenLønnen er 16.000 pr mnd. Ca 12.000 utbet. Du har da fri bilig strøm internett tv vaskemidler osv...

 • Company RANA KOMMUNE BARNE- OG FAMILIEAVDELINGEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kommunale barnehager trenger tilkallingsvikarerVi søker etter personer som på kort varsel kan steppe inn som vikarer i våre kommunale barnehager. Arbeidsavtalene kan variere fra èn dag til flere uker.Vi søker etter personer somer engasjert i barn og liker å være sammen med demliker å være i aktivitet både ute og inneliker varierte arbeidsoppgaver, og takler et høyt arbeidstempoer pliktoppfyllende, punktlig og arbeidsomhar tilstrekkelige norskkunnskaperPolitiattest må fremlegges fra første arbeidsdag.Informasjon om de kommunale barnehagene, beliggenhet o.l. finner du på Rana kommunes hjemmesider.Spørsmål i forbindelse med utlysningen kan rettes til styrer i Mjølan barnehage på telefon: 75 14 55 80 eller 976 97 664.Søknad skal s...

 • Company TRYGG START FAMILIEBARNEHAGE AVD GREVLINGÅSEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker etter ringevikar til våre barnehager i Bærum, med mulighet for lengre vikariat. Vi ser etter en person som ønsker å jobbe med de minste barna i barnehagen.Personlige egenskaperOmsorgsfullHar evnen til å se de minste barnas behovGlad i nye utfordringerKan sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgaverEr ansvarsfull, pålitelig og fleksibelLiker å være ute...

 • Company ABRAKADABRA FAMILIEBARNEHAGE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  RINGEVIKARER søkes til forskjellige familiebarnehager i Oslo.Ringevikar betyr at man blir ringt opp når en av våre ansatte har blitt syk og da jobber man på samme dag eller dagen etter eller eventuelt litt lengre perioder.Våre familiebarnehager har barn fra 8 måneder til 3 år.Åpningstider er kl 07.30 - 16.30.Som ringevikar må du kunne stille opp på kort varsel.Jobben varer fra noen timer til lengre oppdrag.Som søker må du ha bestått norskprøve 3 og kunne snakke norsk.Det er en fordel at du kan snakke spanskDet er fint om du også har erfaring i å arbeide med småbarn.Grundig opplæring og innføring i våre regler og rutiner vil bli gitt av personal med god erfaring.Søknad og CV på norsk samt kopi av bestått norskprøve 3 sendes KUN pr. e-post: Søknad E-post: amigosbarnehage.mayra @hotmail.comKo...

 • Company ENEBAKK KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJONEN in Other
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Arbeidssted: Enhet for tilrettelagte tjenester, OppfølgingsteametEnhet for tilrettelagte tjenester har tre ledige oppdrag som støttekontakt. Som støttekontakt bistår man barn og voksne som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt.Følgende oppdrag som støttekontakt er ledig (vennligst spesifiser hvilket oppdrag du søker på):1) Jente, ca. 10 år (bosatt i Ytre Enebakk)Jente med nedsatt funksjonsevne ønsker støttekontakt for delta på ulike aktiviteter ca. en dag pr. uke. Hvilke dager avtales i samarbeid med jentas foreldre. Støttekontakten må også ivareta transport til og fra aktivitetene (enten med bil eller med rutebuss).Det er innvilget 10 timer støttekontakt pr. måned, 11. måneder pr. år.2) Gutt, ca. 15 år...

 • Company KRISESENTER VEST AVD HAUGESUND OG OMEGN in Other
  16.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Fast miljøarbeiderstilling ved Krisesenter vest IKS avdeling Stord med arbeid hver tredje helg. Vi søker også etter ringevikarer (dag/kveld/natt).Arbeidsoppgaver/AnsvarsområderUtføre arbeidsoppgaver etter gjeldende reglement, retningslinjer, rutiner, vedtak og mål.Bemanne døgnåpen vakttelefon.Huslige oppgaver.Krav til kompetanseFagbrev barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller lignende.Ønsket kompetanseErfaring fra arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner.Bestått norsk språkkurs nivå 2.God engelsk muntlig fremstillingsevne.Førerkort kl B.Personlige egenskaperKrisesenter vest IKS søker deg somtrives i en uforutsigbar arbeidshverdag.er trygg på egen faglighet.liker å arbeide selvstendig.tar initiativ, er løsningsorientert og ønsker å være med å bidra til å videreutvikle kris...

 • Company PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NONNESETER KLOSTER IDRETTSBARNEHAGE AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191941776 Presentasjon av stillingen:Nå er vi på jakt etter en superhelt av en pedagogisk medarbeider/assistent vår idrettsbarnehage i Oslo sentrum!Brenner du for barn i bevegelse og for å gi barn på Grønland en god barnehagehverdag? Liker du samtidig å holde deg i aktivitet, samtidig som du ser barns behov? DA er dette jobben for deg! Hos oss møter du engasjerte barnehagelærere, idrettspedagoger og pedagogiske medarbeidere som alle vil være med å få verdens viktigste verdier til å vokse. Hos oss får du alle muligheter til å påvirke egen hverdag, du får muligheten til å utvikle deg både som menneske og som superhelt!Hva forventer vi av deg?At du er initiativrik, lærevillig, positiv og har en indre motivasjon til å gi et godt kvalitativt tilbud til barn i bydelen...

 • Company PEDAGOGISK FAGSENTER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190480588 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk fagsenter er en del av det helhetlige barnehagetilbudet i bydel Nordstrand. Pedagogisk fagsenter har ansvar for organisering av hjelp til barn 0-6 år, med spesielle behov og rettigheter. Til dette ligger vedtaksmyndighet for spesialpedagogisk hjelp, og tilretteleggingstilskudd etter Lov om barnehager §19, samt effektuering av vedtak i form av veiledning, og direkte hjelp i barnehagene. Pedagogisk fagsenter forvalter også språkmidler fra stat og kommune. Pedagogisk fagsenter bistår alle barnehagene i bydelen uansett eieform. Bydel Nordstrand er en Bti bydel (Bedre tverrfaglig innsats). Det er stor fokus på tverrfaglig samarbeid. I tilegg benyttes Uro, et dialogisk verktøy.ArbeidsoppgaverVære en støtte for barns utfo...

 • Company STAVANGER KOMMUNE DAGSENTER OG AVLASTINING in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191761605 Presentasjon av stillingen:Madla Barne og Ungdomsbolig nr 25, er en nyoppstartet bolig som tilbyr heldøgns omsorgs og botilbud til fire barn/ ungdommer i alderen 14- 17 år. Det jobbes målrettet for at ungdommene skal oppleve en meningsfull hverdag ut fra sine forutsetninger. Boligen har felles tun med fire andre boliger. Avdelingen holder et høyt faglig nivå og det forutsetter at den enkelte ansatt er lojal mot gjeldende prosedyrer og planer som er utarbeidet individuelt for den enkelte beboer. Vi er opptatt av å jobbe målrettet, kreativt og løsningsfokusert. Avdelingen har som motto å møte enhver utfordring med en positiv og fleksibel holdning.ArbeidsoppgaverMedansvar for at miljøarbeidet holder høyt faglig nivå i tråd med gjeldende lover og regelverk...

 • Company BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSAVDELINGEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184601306 Presentasjon av stillingen:Bli lærling og ta toårig fagutdanning i Bærum kommune.Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. Dette er et yrkesrettet utdanningsforløp, hvor deler av utdanningen er i en bedrift. Som lærling avslutter du utdanningen med en fagprøve og får fagbrev etter bestått prøve. Fagopplæring leder frem til yrkeskompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring. I dine to år som lærling får du erfaring i å omsette teori til praksis. Du får erfaring i å takle vanskelige situasjoner, og du lærer om arbeidsrutiner og ansvar. I tillegg blir du ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med gode teoretiske og praktiske kunnskaper ...

 • Company STRYN BEDRIFTSBARNEHAGE AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Stryn Bedriftsbarnehage - Trygg, Nær og InkluderandeStryn Bedriftsbarnehage AS (SBB) ligg solrikt til nær skog og fine friluftsområder, nær Stryn sentrum. SBB er ein privat barnehage eigd av foreldre og verksemder i Stryn. Barnehagen har 3 avdelingar for barn i alderen 1-5 år.Ledig stilling i Stryn Bedriftsbarnehage·       Tilkallingsvikar -         Tilsetting frå februar 2020VI  LEGG VEKT PÅ: Utdanning, kompetanse og erfaring vil bli vektlagt·          At du er omgjengeleg, serviceinnstilt, fleksibel og likar å jobbe med barn·          Dine personlege egenskaper og interesser·          Kan stille på kort varselVI TILBYR :·      Godt arbeidsmiljø der du blir sett, forstått og lytta til·      Opplæring og veiledning i jobben.·      Løn etter regulativ Private Barnehagers LandsforbundDe...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD HUMLEHAUGEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192912165 Presentasjon av stillingen:Vi trenger flere dyktige tilkallingsvikarer til vår barnehage. I tiden fremover vil det være ulike stillingsprosenter å fylle. Arbeidsoppgavene består av lek- og læringsaktiviteter med barn i alderen 1-6 år.ArbeidsoppgaverHumlehaugen DoReMi er en musikkbarnehage og vi ønsker ansatte som har interesse og motivasjon for estetiske fag som mye sang, drama og bevegelseslek. Arbeidsoppgaver består hovedsakelig i leke- og læringsaktiviteter med rammeplanens 7 fagområder, og en del rutiner og praktisk arbeid.Ansvar for å skape et trygt og godt psykososialt miljø for barna, og et godt arbeidsmiljø sammen ansatte med vekt på samarbeid og kultur for arbeidsglede.KvalifikasjonerBarne- og ungdomsarbeider må ha fagbrevGod arbeidsmoralGode ...

 • Company TYHOLTTUNET BARNEHAGE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ONØY BARNEHAGE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191769428 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverFagarbeideren samarbeider tett med pedagogisk leder og øvrig personale, og deltar i planleggingen av og utførelsen av aktivitetene på avdelingen.Som fagarbeider skal du medvirke til at avdelingen og barnehagens mål nås, delta i daglige aktiviteter og samarbeide med foreldrene og personalet i de øvrige avdelinger.KvalifikasjonerFagbrev barne- og ungdomsarbeider.Dokumenterte norskferdigheter etter lov om barnehager § 18 a.Personlige egenskaperVi søker etter ansvarsfulle og kreative personer med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.Personen som ansettes må være over 18 år og kunne fremvise gyldig politiattest.Personer med annen utdanning kan vurderes.Personlig egnethet vil bli vektlagt .Vi tilbyrTilsettingsvilkår...

 • Company KONSVIK SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191790211 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverBarne- og ungdomsarbeideren samarbeider tett med pedagogisk leder og øvrig personale, og deltar i planleggingen av og utførelsen av aktivitetene på avdelingen.Som barne- og ungdomsarbeider skal du medvirke til at avdelingen og barnehagens mål nås, delta i daglige aktiviteter og samarbeide med foreldrene og personalet i de øvrige avdelinger.KvalifikasjonerFagbrev barne- og ungdomsarbeider.Dokumenterte norskferdigheter etter lov om barnehager § 18 a.Personlige egenskaperVi søker etter ansvarsfulle og kreative personer med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.Personen som ansettes må være over 18 år og kunne fremvise gyldig politiattest.Personer med annen utdanning kan vurderes.Personlig egnethet vil bli vektlagt...

 • Company NLM BARNEHAGENE AS AVD LØVEPARKEN BARNEHAGE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LOVUND BARNEHAGE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191687362 Presentasjon av stillingen:Lovund er ei karakteristisk øy med rundt 500 innbyggere fordelt på 4,87 km2.På tross av størrelsen er Lovund en av de mest aktive kystsamfunnene i fylket med et eventyrlig næringsliv. Lovund er et samfunn i vekst, og kanskilte med en ung gjennomsnittsalder. Øya kan by på en rekke ulikefritidstilbud som en vanligvis ikke finner andre steder enn i en by, ogøyas innbyggere har kultur for å inkludere tilflyttere. Lurøy kommune ognæringslivet på Lovund kan ha andre behov for kompetanse og arbeidskraft.Dersom også din eventuelle partner ønsker sysselsetting, vil kommunen kunnevære behjelpelig med å knytte kontakt.ArbeidsoppgaverFagarbeideren samarbeider tett med pedagogisk leder, og øvrig personale og deltar i planleggingen av og u...

 • Company FØRLAND BARNEHAGE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi har ledige stillinger som ringevikar i Jørpeland, Bekkevegen, Eikehaugen og Førland barnehage.Vi søker etter deg som:liker å jobbe med barn, og gjerne har erfaring med å jobbe med barn i barnehageer positiv og engasjerttar ansvar og er påliteligkan stille opp på kort tid, gjerne etter en telefon på morgenen.KvalifikasjonerFagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning. Dersom det ikke er søkere med relevant fagbrev, vil andre bli vurdert.Personlige egenskaperDu må like å jobbe med små barn, og kunne samarbeide til det beste for barn, foreldre og ansatte i barnehagen.Andre kravDet kreves pollitiattestDu må snakke flytende norsk.SøknadStrand kommune bruker elektronisk søknadsprosess. Det er viktig for den videre behandling av din søknad at du legger inn alle relevant...

 • Company STEINKJER KOMMUNE HELSEETATEN - ADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4191101700 Presentasjon av stillingen:Vi søker motiverte kandidater innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Du må ha fullført og bestått 2 års videregående opplæring og trenger lærlingeplass fra høsten 2020.KvalifikasjonerBestått VG I og VG IIPersonlige egenskaperDu må være :MotivertNysgjerrigPliktoppfyllendeSelvstendigSamarbeidsvilligVi tilbyrArbeidsavtale med lønn etter tariff og godt arbeidsmiljø i en kommune under stadig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver.KontaktinformasjonTrude Austheim, faglig leder barne- og ungdomsarbeiderfaget, 96940234, Jorid Bakkan Johansen, Personalkonsulent, ArbeidsstedKongensgt.7713 SteinkjerSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Steinkjer kommuneReferansenr.:4191101700Stillingsprosent: 100%LærlingSøknads...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD BODØSJØEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189876324 Presentasjon av stillingen:Grunnet internt opprykk, har vi ledig vikariat som barnehageassistent/fagarbeider (01.03.20-07.08.20). Læringsverkstedet Bodøsjøen Naturbarnehage er en 4-avdelings barnehage som ligger flott plassert midt i Bodøsjøen - i nærheten av skog og hav. Vi er ivrige brukere av naturen og nærmiljøet rundt oss, og vi har egen utegruppe. Vi som jobber her setter humor og trivsel høyt og gleder oss til å få deg med på laget.Det sentrale i alt vårt pedagogiske arbeid er lekende læring, samspill og mestring. Vil du vite mer om våre særtrekk og hvordan vi jobber - les mer på vår hjemmeside.ArbeidsoppgaverArbeide aktivt og lojalt med gjennomføring av barnehagens daglige gjøremål og pedagogiske opplegg i samsvar med Læringsverkstedets verdipl...

 • Company KRISESENTERET FOR TROMSØ OG OMEGN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189415597 Presentasjon av stillingen:Krisesenteret for Tromsø og omegn søker to fagarbeidere i 68,5 % stilling (hvilende nattevakt). Stillingene inngår i turnus med arbeidhver tredje helg. Stillingene er lønnet som hvilende nattevakt.Krisesenteret for Tromsø og omegn har som formål å hjelpe kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Senteretgir krisesentertilbud etter Lov om krisesentertilbod på vegne av 9 kommuner. Krisesentereter et lavterskeltilbud og har døgnåpent hele året. Prinsippet for driften avkrisesenteret er hjelp til selvhjelp.ArbeidsoppgaverAnsvar for krisesenteret på nattVarierte arbeidsoppgaverNoe miljøarbeid og veiledning/ oppfølging av voksne og barn som er utsatt for vold i nære relasjonerNoe samarbeid med øvrig hjelpeappa...

 • Company SANDNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4191064449 Presentasjon av stillingen:Å arbeide med barn er meningsfylt, viktig og utfordrende! Du gir av deg selv og du får masse tilbake! Rekrutteringstjenesten for barnehager driver en vikarpool og tilbyr vikartjenester til de 28 kommunale barnehagene i Sandnes. Vi formidler vikarer etter behov i barnehagene. Arbeidstiden vil varierer, men er innenfor tidsrommet mellom kl.07.00 og kl.17.00.Vi søker nå etter tilkallervikarer som kan jobbe fulle dager, og minimum 3 dager i uken. Du må være fylt 18 år for å få jobbe som tilkallervikar hos oss.Kanskje er du student og har kapasitet til å jobbe ved siden av studier, eller du ønsker å finne ut om arbeid i barnehage er et yrke for deg? Da kan du være personen vi leter etter.ArbeidsoppgaverArbeid etter tilkall...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4153884171 Presentasjon av stillingen:Seksjon for fødende består av en fødeavdeling med observasjonspost for gravide og en barselavdeling med plass til 24 barselkvinner. Seksjonen er godkjent mor-barn vennlig og jobber aktivt for å gi de som føder hos oss en god opplevelse av oppholdet. Det legges stor vekt på å yte god service og kvalitet i kontakten med de fødende og den nære familien.Vi har ledig flg. stillinger:25 % fast stilling75 % fast stilling x 250 % fast stilling (fra 01.05.20)70 % vikariat med arbeid hver 3. helg fra 17.02.20 - 16.08.20Barnepleierstillingene har rullering mellom føde og barsel etter oppsatt plan.ArbeidsoppgaverVeiledning og oppfølging av morStell og observasjoner av nyfødteTett samarbeid med jordmorAssistere ved fødslerGenerelt...

 • Company TANUM FUS BARNEHAGE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Tanum FUS barnehage ligger høyt og solrikt med nydelig utsikt over Oslo og Bærum. Vi har et fantastisk uteområde med store turmuligheter like ved Vestmarka. Barnehagen ble etablert i 2000 og har 4 avdelinger med til sammen 59 barn.Hvert år drar vi på toppturer, skiskole og på leir, og med busstopp like ved benytter vi oss mye av Sandvikas kulturtilbud og nydelige Kalvøya.Vi har et stabilt, engasjert og lekende personale med høye ambisjoner til seg selv og hverandre. Vi verdsetter den gode relasjonen mellom barn og voksne høyt med tilstedeværende voksne. Hos oss kommer alltid barnet kommer først.Vi trenger Ringevikarer som er tilgjengelige og kan komme på kort varsel.Vi kan tilby:UtviklingsmuligheterSpennende samarbeidOpplæringKonkurransedyktige lønnMuligheter for å bidra med kreative ideer...

 • Company ALVENS TØNSBERG AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Vi søker etter barnehagemedarbeidervikarer som ønsker seg en spennende og variert hverdag.Vi kan tilby et faglig, sosialt og godt miljø for dere som vil gjøre en liten forskjell i en travel hverdag.Vi tilbyr arbeid i hele VestfoldKrav til kompetanseDet er ingen krav til kompetanseØnsket kompetanseBarne og ungdomsarbeidereBarnehagelærereDeg som ønsker å lære fagetPersonlige egenskaperAnsvarsfullInitiativrikUtadvendt...

 • Company LESJA KOMMUNE RÅDMANNENS STAB in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Lesja kommune har størst behov for lærling innan helsearbeidarfag og IKT-servicefag. Dersom vi ikkje får søkjarar til eit eller begge av nemde faga, vil det vere aktuelt å tilsette i B/U-faget og/eller kokkefaget.Søknadsfrist: 10. februar 2020Helsearbeidarfaget:Læretida vil foregå på Lesja sjukeheim, Heimebaserte tenester og innan miljøarbeidartenesta. Det kan også bli aktuelt med praksis innan helse- og rehabiliteringsavd.Nærare info: Fagleg ansvarleg, leiar ved Lesja sjukeheim -- Hilde Lislien, tlf 917 74 314, eller lærlingskoordinator/personalsjef Liv Eva Gråsletten, tlf 909 52 160.Det er krav om at begrensa politiattest blir lagt fram før oppstart i stilling, jf Helse- og omsorgstenesteloven §5-4.IKT-servicefaget:Læretida vil foregå innan dei fleste avd., men lærlingen har base på Lesj...

 • Company KIDSA SLETTEBAKKEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Barnehagen trenger ringevikarerKidsa Slettebakken barnehage søker deg som: Barnehageassistent· Godt norskspråk-muntlig og skriftlig.· Har gode samarbeidsegenskaper.· Har interesse for det flerkulturelle og bidra til et godt språkmiljø.Hovedansvarsområder· Bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø· Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis.Vi tilbyr:· Sterkt fagmiljø i stadig utvikling· Engasjerte og aktive kollegaer, som er opptatt av å være tilstede -på barnas premisser.· Arbeidsmiljø med en god atmosfære, humor og glede.· En variert arbeidsdag med spennende utfordringer.· Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger gjennom tariffavtale i PBL.For mer informasjon, kontakt oss :Einar E Bolstad, daglig lederT...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD BORGEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191561483 Presentasjon av stillingen:Læringsverkstedet Borgen Idrettsbarnehage søker etter ringevikarer ved behov. Brenner du for barn i bevegelse, og har hjerte for det du driver med håper vi du vil være med på laget.ArbeidsoppgaverMedansvar for daglige omsorgsoppgaver, daglige gjøremål og pedagogisk opplegg i samsvar med barnehagens standarder, mål og planerBidra i planlegging av den daglige virksomheten, og ta ansvar for gjennomføringTilrettelegge og delta i barnas lek, gjennom å være en aktiv voksenForeldresamarbeidKvalifikasjonerDu må være en voksen som ser hvert enkelt barn, som hører og bryr seg om hva barna ønsker å formidle.Du må ha god helse, slik at du kan være en aktiv voksen sammen med barna.Du må ha evne til å jobbe målrettet og systematisk.Du må o...

 • Company ETHOS BEMANNING AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SMÅÅSANE BARNEHAGE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 936846777 Stillingsident: 4191136333 Presentasjon av stillingen:Smååsane barnehageer en kommunal barnehage som ligger i flotte omgivelser i Vennesla kommune.Barnehagen har et særlig fokus på lokal tilhørighet, og vi ønsker å bidra tilat barna får et bevisst forhold til bygda, og til Venneslas historie. Smååsanebarnehage har en dyktig og engasjert personalgruppe med 24 ansatte, som leggertil rette for gode barnehagedager for barna. Vi er også en partnerbarnehagesom tar i mot studenter fra UiA. Barnehagen har 5 avdelinger med 89plasser. Det er stort fokus på inkluderende læringsmiljø. Hos oss skal barnamøte voksne som tar dem på alvor, som lytter og gir respons, og der omsorgenfor enkeltbarn står sentralt.Kan du tenke deg å være en del av dette?Vi er på utkikk etter en faglig dyktig...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE SENTER FOR FOREBYGGING HUGINSVEI in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :VIL DU JOBBE HOS OSS?Vi søker etter tilkallingsvikarer ved Senter for Forebygging. Å være vikar hos oss forutsetter at du kan jobbe varierte arbeidstider.Senter for Forebygging (SEF) tilbyr døgnavlastning / barnebolig for barn og unge 0-20 år.Senteret har ikke en klar målgruppeavgrensning, men innehar spesiell kompetanse i forhold til barn og ungdom med autismespekterforstyrrelser, utviklingshemninger, atferdsproblematikk og ADHD. Senteret jobber ut fra en atferdsteoretisk forankring, og legger særlig vekt på trygghet, forutsigbarhet, utvikling og selvstendighet.HovedarbeidsoppgaverSamhandle med barna/ungdommene så de får det best mulig ut fra sin dagsform og sine forutsetningerUtføre stellBistå ved måltider og aktiviteterFølge opp tilta...

 • Company STJØRDAL KOMMUNE ETAT OPPVEKST ADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190760253 Presentasjon av stillingen:Vil du bli lærling?ArbeidsoppgaverStjørdal kommune er en stor lærebedrift som ønsker å gi lærlingene fagopplæring av høy standard. Når læretiden er over vil du ha gode praktiske og teoretiske kunnskaper innenfor faget ditt, og være en attraktiv arbeidstaker både i og utenfor kommunen.Vi arranger introduksjonskurs og lærlingsamlinger. Som lærling vil du få din egen veileder.Lærlingene har to års læretid, med oppstart i august.Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.For disse stillingene vil det iht. gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest.KontaktinformasjonKjersti Stendahl, Rådgiver, 922 26 414, Arbeidssted7500Søk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Stjørdal kommuneReferansenr.:4190...

 • Company PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD BERGEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ESPIRA EVANGTUNET BARNEHAGE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.Espira Evangtunet ligger nært Årnes sentrum. Vi åpnet august 2019, så vi har et moderne og nytt bygg, og et veldig fint og variert uteområde. Vi vokser stadig og trenger nå en barnehagelærer og en pedagogisk leder med på laget. Her har du m...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters