Jobmonitor. Search results for Child care workers

66 Jobs found

Used filters:
 • Child care workersx
Displaying 1-50 of 66 results.
 • Company GRØTTE BARNEHAGE in Other
  12.04.2024

  Vi er en stadig voksende barnehage som til høsten blir ti avdelinger med store ambisjoner.Vi holder til på Fannrem ved Grøtte skole. Vi har til sammen 180 barn. Vår visjon er «Vi gjør hverandre gode og vil hverandre vel». Vi arbeider for at alle barn skal ha det godt og trygt på barnehagen og føle tilhørighet. Vi er «Barnehagen i skogen» og vektlegger mye uteliv i skogen og marka vi har rundt oss.Vi søker nå etter barne- og ungdomsarbeider som deler vår visjon og ønsker å bidra til å forme fremtiden for våre barn. Hos oss vil du få muligheten til å utvikle deg både faglig og personlig, og være en del av et dedikert team som setter barnas trivsel og utvikling først. Stillingen er ledig fra 01.08.2024.Kvalifikasjoner:Gjerne fagbrev innen Barne- og ungdomsarbeider. Hvis du ikke har fagbrev, m...

 • Company SAUDA KOMMUNE OVERORDNA OPPVEKST in Other
  12.04.2024

  Sauda kommune søkjer morsmålsassistent i ukrainsk. Stillingen er 50% fast. Som morsmålsassistent blir du tilsett i grunnskulen i Sauda, og undervisning føregår ved alle grunnskulane. Det må påreknast reising mellom skulane. Stillingsstorleik varierer ut frå skulane sine innmeldte behov.Morsmålsassistent skal være til hjelpe og støtte for elevar til å læra norsk og forstå norsk skule og samfunnsliv. Arbeidsoppgaver som ligg til stillinga er blant anna å være språkleg støtte i den ordinære undervisninga, delta i aktuelle samarbeidsmøter og være til hjelp og støtte i samarbeid med heim/skule.  Krav til kompetanse Arbeidserfaring med barn og unge.Relevant utdanning og /eller erfaring frå arbeid med barn og unge i skule/utdanning.Gode norskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Det krevst dokum...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ti gode grunner til å jobbe i virksomhet Fossen barnehager: 1. Du får 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider i et leke- og arbeidsmiljø hvor barna får være med på alt. 2. Du får jobbei en av våretre barnehager: Fritznerbakken, St. Olavs eller Valaskjold, som ligger i sentrum av Sarpsborg, med et stort mangfold og mange muligheter. Arbeidsoppgaver3. Dine primæroppgaver blir å være sammen med barna på deres premisser, samtale, delta i lek, gjennomføre prosjekter, lede og veilede barn.  4. Du vil få handlingsrom, ansvar etter evne og vilje, og mulighet til å bruke din realkompetanse og det du er god på. 5. Du blir del av en hverdagspedagogikkhvor barna er likeverdige deltakere, lekens egenverdi blir vektlagt og prosessene er mål i seg selv.  6. Du får være med på å videreutvikle vi...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD TROMSØ in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Kanskje ønsker du en ekstrajobb ved siden av studier? Kanskje ønsker du en endring i din arbeidssituasjon? Eller trenger du relevant erfaring for å stille sterkere når du skal ut å søke drømmejobben? Og i tillegg kunne du tenke deg å jobbe på Kvaløya? Uansett årsak – vi vil høre fra nettopp deg! Barnehageassistenter har en viktig rolle, det er også en veldig givende og spennende jobb. Som barnehageassistent skal du hjelpe til med dagens gjøremål og rutiner i tillegg til å delta aktiv i lek og moro - Ingen dager er like! Vi ser etter deg som er proaktiv, omsorgsfull og er opptatt av å skape trygghet for barna.  AdeccoDersom du velger oss, så vil du bli ansatt i en fast stilling hos oss i Adecco, men arbeidsstedet ditt blir i barnehagene. Adecco vil i samarbeid med barnehagene kunne tilby bå...

 • Company ALSTAD UNGDOMSSKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ønsker du å bidra til et godt oppvekstmiljø?Ved Alstad ungdomsskole er det ledig 100 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider fra 01.08.24.Alstad ungdomsskole ligger på Alstad om lag 6 km utenfor Bodø sentrum.Alstad ungdomsskole er i stadig utvikling og vi jobber målrettet og systematisk for å gi våre elever et godt skoletilbud Gjennom arbeid med et trygt og godt skolemiljø har vi fokus på motivasjon og mestring i læring, samt gode relasjoner mellom voksne og barn. Dine arbeidsoppgaver vil væreOppfølging av elever med særskilte behov, funksjonsnedsettelse og ulike læreforutsetninger. Følge opp elever med hensyn til fysisk tilrettelegging ift. forflytning, bespisning, pleie, trening og opplæring.  Delta i planlegging og tilrettelegging av aktiviteter i hverdagen i samarbeid med spesial...

 • Company GRØNNEBAKKAN ANDELSBARNEHAGE SA in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Grønnebakkan barnehage søker etter tilkallingsvikarerHva vi ser etterDu er:Engasjert og aktivLiker å jobbe med barnSamarbeidsvillig, tar initiativ og er løsningsorientert.Har humor og entusiasmePersonlig egnethet vektlegges!Godkjent politiattest må fremvises før tilsetting.ArbeidsoppgaverVi søker etter dyktige og pålitelige tilkallingsvikarer som ønsker å jobbe i barnehage.Søker må være fylt 18 år, kunne stille på jobb på forholdsvis kort varsel og gjerne har noe relevant erfaring.Søker må ha godt norsk språk (muntlig og skriftlig) og være bosatt i Harstadområdet.Vi tilbyrVi kan tilby:Godt fagmiljøEngasjerte kollegaerFlotte barn og foreldreInnholdsrike og spennende dagerSøknad med cv sendes til post@gronnebakkan-barnehage.no snarest.Vitnemål og attester medbringes på intervjuet!For spørsmå...

 • Company RØDØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Fagarbeider/assistent ved Rødøy skole/SFOFagarbeider/assistent i ca. 20 % stilling i SFO på fredager. Stillingen kan bli utvidet med stilling som fagarbeider/assistent i skolen. Stillingsstørrelse er ikke avklart.Stillingen er ledig fra 14.08.24.20 % stilling er lagt til fredager der det er full dag i SFO. Det arbeides da sammen med fagarbeider som er tilsatt i 100 % stilling. Stillingen kan bli utvidet med stilling som fagarbeider/assistent i skolen -- som da fordeler seg over flere av ukens dager.Arbeidsoppgaver:Fredagene er det SFO hele dagen, og denne dagen legges det opp til noe turdag og noe aktiviteter inne og ute ved skolen. Den som tilsettes samarbeider med fagarbeider om å lage planer for et meningsfylt tilbud med bakgrunn i rammeplan for SFO. Fredagene er det tilsatt to assisten...

 • Company LIAKROKEN BARNEHAGE in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Liakroken barnehage søker etter barne- og ungdomsarbeider i 100% fast stilling fra 1. august 2024.Liakroken barnehage er en 7 avdelings barnehage med 90 barn fra 0-6 år. Vi vektlegger arbeid i forhold til kommunens satsingsområder; Språk som basiskompetanse, pedagogisk relasjonskompetanse, matematisk kompetanse. Vi er en syngende barnehage hvor sang og musikk brukes som en metode til å fremme vennskap og inkludering. Vi jobber også etter samspillsmetoden ICDP. Sentralt i dette arbeidet er Bergen Kommunes verdier for barnehager; «se barnet, varme og inkludering» Vi søker deg som er leken, kreativ, målrettet og som kan bidra til et omsorgsfullt samspill og har evne til å se det enkelte barn på en anerkjennende og respektfull måte.Se mer om barnehagen i årsplanen vår: www.bergen.kommune.no Sø...

 • Company RØDØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Fagarbeider / assistent, Jektvik barnehage/SFODet er ledig stilling som fagarbeider/assistent i 36 % av hel stilling ved Jektvik barnehage fra 19.08.24. Stillingen er fast, og fordeler seg etter arbeidsplan over flere dager, med full dag på fredager.Arbeidsoppgaver:Alle som arbeider i barnehagen, plikter å bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanenOmsorg og stell av barn i barnehagenDelta i alle typer oppgaver i løpet av dagen i barnehagen -- etter plan utarbeidet av styrer ved Jektvik barnehageKvalifikasjoner:Barne- og ungdomsarbeider eller andre med relevant utdanning/erfaring fra barnehagePersonlig egnethet vil bli vektlagtØnsker søkere med erfaring fra arbeid med barn i barnehage/SFOVed annet morsmål enn norsk/skandinavisk, må alle som søker jobb i barnehagen må ha avlagt en ...

 • Company RAUMA KOMMUNE HJEMMEBASERTE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER ADMINISTRASJON in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du motivert for å gi personer med ulike funksjonsnedsettelser gode hverdagsopplevelser sommeren 2024?StillingstypeVi har ledig ferievikariat i perioden fra 17. juni til 18. august.Vi ber om at søkere oppgir i søknad ønsket arbeidssted, ønsket arbeidstid (dag/kveld eller natt), samt tidsperioden du kan jobbe hos oss. Vikarer som kan arbeide 5 uker eller mer i ferieperioden prioriteres. Søknader vurderes fortløpende.Beskrivelse av arbeidsstedAvdeling Bo- og habiliteringstjenesten har ca. 50 årsverk fordelt på ca. 100 faste tilsette og vikarer. Ledelsen består av en virksomhetsleder og en avdelingsleder. Vi arbeider for at den enkelte tjenestemottaker gis et helhetlig og koordinert tilbud. Hverdagsmestring, brukermedvirkning og trygghet står sentralt i tilbudet. Avdelingen består blant ann...

 • Company LILLESAND KOMMUNE - FRAMSYN BARNEHAGE in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  "I Framsyn barnehage opplever barna omsorg, lek og mestring. Personalet er et bevisst og trygt team"Framsyn barnehage ligger i Høvåg i naturskjønne omgivelser. Vi opplever økt søkermasse og trenger derfor flere med på laget. Fokuset vårt er i hovedtrekk relasjoner. Med andre ord arbeider vi kontinuerlig med de ansattes evne til å se barnet innenfra, og ha godhet for deres behov.Vi bruker aktivt Trygghetssirkelen i arbeidet vårt, og har brukt foreldreaktiv oppstartsmodell siden høsten 2015.Barnehagen deltar i Rekomp og er praksisbarnehage i samarbeid med UiA.Vi har ledig to 100 % faste stillinger, samt to stillinger som vikariat - en 100 % og en 60 %. ArbeidsoppgaverDeltar aktivt i det faglige utviklingsarbeidetMedansvar for gjennomføring av pedagogiske planer og aktiviteterMedansvar for å ...

 • Company SKAUG OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingeneSkaug oppvekstsenter har behov for tilkallingsvikarer både som assistent/fagarbeider og som pedagog. Søknadene blir behandlet fortløpende. Tiltredelse etter avtale.Oppvekstsenteret satser mye på bruk av nærområdene, og uteskole og utebarnehage står sentralt i våre læreplaner. Vi har et fantastisk flott uteområde med marka, fjellet og havet som nærmeste nabo.Gjennom arbeid med et trygt og godt skolemiljø har vi fokus på motivasjon og mestring i læring, samt gode relasjoner mellom voksne og barn. Skaug Oppvekstsenter har barn i barnehagen fra 1 - 6 år og i skolen fra 1.- 7. klassetrinn. Sentret ligger ca. 18 km nord for Bodø sentrum og har 95 elever og 30 barnehageplasser fra høsten 2023. Sentrets administrasjonsressurs er på 200 %.Bodø kommune er en aktiv og målrettet skoleeie...

 • Company SVORKMO BARNEHAGE in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Orklandsbarnehagene har et brennende hjerte for barna. I orklandsbarnehagene skal barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Vi vektlegger å skape gode relasjoner til barn og mellom barn. Orkland kommunes verdier modig, klok og nær skal bidra til trygghet, tilhørighet og mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt barnehagemiljø. I Orkland kommune får barnehageansatte utvikle seg i profesjonelle læringsfellesskap for å gi barn et barnehagetilbud med god faglig kvalitet. Vi har behov for flere dyktige og dedikerte barnehageansatte som kan bidra til gode barnehagemiljø. Vil du være en del av dette laget? Årlivoll barnehage har tre avdelinger; to på Svorkmo og en på Vormstad.Vi jobber for et godt ...

 • Company RAUMA KOMMUNE HJEMMEBASERTE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER ADMINISTRASJON in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du motivert for å gi personer med ulike funksjonsnedsettelser gode hverdagsopplevelser sommeren 2024?StillingstypeVi har ledig ferievikariat i perioden fra 17. juni til 18. august.Vi ber om at søkere oppgir i søknad ønsket arbeidssted, ønsket arbeidstid (dag/kveld eller natt), samt tidsperioden du kan jobbe hos oss. Vikarer som kan arbeide 5 uker eller mer i ferieperioden prioriteres. Søknader vurderes fortløpende.Beskrivelse av arbeidsstedAvdeling Bo- og habiliteringstjenesten har ca. 50 årsverk fordelt på ca. 100 faste tilsette og vikarer. Ledelsen består av en virksomhetsleder og en avdelingsleder. Vi arbeider for at den enkelte tjenestemottaker gis et helhetlig og koordinert tilbud. Hverdagsmestring, brukermedvirkning og trygghet står sentralt i tilbudet. Avdelingen består blant ann...

 • Company FELLES OPPVEKST, KULTUR OG INKLUDERING in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi har ledig 20% stilling som klubbmedarbeidar ved Kaihuset i Ørsta frå snarast.Kaihuset og open møteplass er kommunale fritidstilbod til ungdom. Kaihuset ungdomshus opna dørene i 1999, og er ungdommen sitt eige lokale.På kaihuset har vi ungdomskafe med kiosk, spel/aktivitetar, scene og musikkrom. Her er det fritidsklubb med kveldsope kvar veke, og i tillegg arrangement og konsertar, nattope, filmkveldar og meir. Ungdomskafeen er open for ungdom frå 8. klasse til 18 år, og er sjølvsagt 100% rusfri. Ungdomsklubben si opningstid fyl skuleåret. Open møteplass er eit tilbod etter skuletid for ungdom frå 6. klasse til 18 år, vi nyttar kiosken og foajeen i Ørstahallen og har i tillegg banetid kvar dag. Tilbodet er ope kvar vekedag frå 1345/1445 -1700, og er også noko ope i skuleferiar. Her får u...

 • Company MIDTRE GAULDAL KOMMUNE - ADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Midtre Gauldal kommune kan tilby inntil fire lærlingplasser i følgende fag for elever som har gjennomført og bestått relevant vg I og vg II:HelsefagarbeiderAktivitørDriftsoperatørBarne- og ungdomsarbeider-Våre helsefagarbeiderlærlinger jobber både i åpen omsorg og i institusjon, ved enhet Pleie og omsorg.-Lærlinger i aktivitørfaget vil få sin opplæring ved Lysgården verksted. Lysgården verksted gir tilrettelagt arbeid og aktivitet for de som har varig nedsatt funksjonsevne.-Innen faget driftsoperatør vil lærlingperioden i hovedsak være knyttet til enheten Eiendom og kommunalteknikk som blant annet drifter kommunens bygg.-Lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil være tilknyttet barnehagene og skolene våre.Ved rekruttering legges det vekt på:Relevant utdanning.Egenskaper som initiativ,...

 • Company RØRÅS GÅRDSBARNEHAGE AS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker en assistent i en 100 % stilling i et vikariaet, starter etter avtale og varer til 5.juli 2025 på småbarnsavdelingen vår. Det er mulighet for videre arbeid etter vikariatet er gått ut.Det er 13 barn på avdelingen, i alderen 1-2 år, dere vil være 4 voksne som samarbeider på avdelingen.Vi er mye ute, på gården og steller med dyr og på skogplassen vår. Vi er en liten barnehage med 2 avdelinger, vi er 41 barn og 9 voksne, og alle kjenner alle.Vi er mye utenfor gjerdet til barnehagen, vi er på gården og steller dyrene, vi besøker nabogårdene og bruker skogen i nærheten. Vi søker en person som er aktiv og glad i å være ute.Om arbeidsgiveren:Det er ingen bussforbindelser her ut til barnehagen. Det er nødvendig med sertifikat og bil.Søker må beherske norsk muntlig.For mer informasjon om s...

 • Company RØRÅS GÅRDSBARNEHAGE AS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker en assistent/barne-og ungdomsarbeider i en 100 % stilling i et vikariaet, starter etter avtale og varer til 5.juli 2025. Det er mulighet for videre arbeid etter vikariatet er gått ut. Stillingen er på avdelingen Kaningården, hvor vi er 28 barn i alderen 3-6 år. Vi er 5 voksne som samarbeider på avdelingen.Vi er mye ute, på gården og steller med dyr og på skogplassen vår. Vi er en liten barnehage med 2 avdelinger, vi er 41 barn og 9 voksne, og alle kjenner alle. Vi deler oss mye i mindre grupper.Vi er mye utenfor gjerdet til barnehagen, vi er på gården og steller dyrene, vi besøker nabogårdene og bruker skogen i nærheten. Vi søker en person som er aktiv og glad i å være ute.Om arbeidsgiveren:Det er ingen bussforbindelser her ut til barnehagen. Det er nødvendig med sertifikat og bil...

 • Company LOVUND SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Lovund er ei karakteristisk øy med rundt 500 innbyggere fordelt på 4,87 km2. På tross av størrelsen er Lovund en av de mest aktive kystsamfunnene i fylket med et eventyrlig næringsliv. Lovund er et samfunn i vekst, og kan skilte med ung gjennomsnittsalder. Øya kan by på en rekke ulike fritidstilbud som en vanligvis ikke finner andre steder enn i en by, og øyas innbyggere har kultur for å inkludere tilflyttere.Lovund skole har ca 80 elever i nye og renoverte lokaler, og egen flerbrukshall og basseng. Lovund byr på gode oppvekstvilkår, mulighet for bolig og barnehageplass.Lurøy kommune og næringslivet på Lovund kan ha andre behov for kompetanse og arbeidskraft. Dersom også din eventuelle partner ønsker sysselsetting, vil kommunen kunne være behjelpelig med å knytte kontakt. Barn og skolelede...

 • Company MØLLEPLASSEN SPESIALBARNEHAGE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ledig stilling forASSISTENT/FAGARBEIDER FOM 01.06.2024Mølleplassen spesialbarnehageer en privat barnehage eid av Oslo Røde Kors. Barnehagen er spesielt tilrettelagt for barn med spesielle behov. 10 barn med ulike styrker og behov får et godt tilpasset pedagogisk opplegg av 5 pedagoger, 5 assistenter, veileder i 50 % stilling og styrer i 100 % stilling, og i tillegg har vi fysioterapeut i 40 % og kjøkkenansvarlig i 50 % stilling. Barna er fra alle bydeler i Oslo Kommune.Vi leter etter deg som er engasjert i barn med spesielle behov og helst har erfaring med barn med ulike lærevansker og relevant utdanning/kurs.Kvalifikasjoner:erfaring fra arbeid i barnehage med barn med spesielle behovtiltredelse krever godkjent politiattesthar sterke evner til å bygge relasjoner med barn.har tålmodighet.No...

 • Company NEDRE TØMTE BARNEHAGE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Barnehagesektoren i Stange kommune er i god utvikling. Barnehage og skole deltar i fylkeskommunens satsing på Kultur for læring og et godt inkluderende barnehagemiljø, med fokus på at vi skal ha en pedagogisk praksis med profesjonelle voksne. Barna i Stange skal kunne vokse opp i den beste kulturen for læring og utvikling. I Stange kommune er det 9 private og 10 kommunale barnehager. Nedre Tømte barnehage ligger fint til nederst i Ottestad på det nye boligfeltet Nedre Tømte og har mange flotte turplasser i nærheten. Vi har allsidige aktiviteter både inne og ute i barnehagen. Når vi ikke er på vårt eget uteområde, går vi på tur i nærområdet, både til Mjøsa og i skogen. Inne har vi ulike temarom som sanserom, klatrerom og allrom som brukes daglig. Vi er opptatt av at barna skal få aktivitete...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET GIMLEKOLLEN BARNEHAGE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du en aktiv voksen og er glad i å leke? Har du et hjerte for barn? Trives du i en hektisk hverdag der du kan få lære og utvikle deg?  I barnehagen vår i Gimlekollen er det godt å være. Her går det 62 verdifulle barn og her jobber 13 engasjerte voksne.  Vi har tre avdelinger, hvorav en er for de aller minste 1-2 år, en er for 2 -3 år og en for de større barna 4-5 år.  Vi søker en kreativ person gjerne med erfaring og som trives med å være ute og er engasjert i møte med mennesket. Stillingen er fast.Bli med og få verdens viktigste verdier til å vokse!Det sentrale i alt vårt pedagogiske arbeid er lekende læring, samspill og mestring. Vil du vite mer om våre særtrekk og hvordan vi jobber, les mer på våre hjemmesider under Pedagogikk/innhold.ArbeidsoppgaverHos oss blir du en del av et faglig...

 • Company HEREFOSS SKOLE in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Herefoss oppvekstsenter, som består av en barneskole med 21 elever, SFO-tilbud og barnehage, søker varm, tilstedeværende og engasjert barne- og ungdomsarbeider fra 5.august 2024, for fast ansettelse i barnehagen. Oppvekstsenteret er lokalisert på tettstedet Herefoss, som ligger omtrent 2 mil nord for Birkeland sentrum. Er du en motivert, engasjert og dyktig lagspiller, som kan være en trygg og varm voksen for barna i barnehagen på Herefoss oppvekstsenter? Vi søker etter inntil 2,4 årsverk hvorav inntil 0,8 årsverk er fast. Kan du bidra til et positivt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode? Kanskje du passer for oss, og vi for deg?ArbeidsoppgaverDaglig omsorg og tilstedeværelse for det enkelte barn og hele barnegruppenSkape gode danningsprosesser for barna og delta aktivt i planlegging, g...

 • Company JÅTTÅ BARNEHAGE in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du motivert for å gi et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet?Er du motivert for faglig utvikling?Er du motivert for å bidra i forsknings- og utviklingsarbeid sammen med barnehageforskere? Har du svart ja på spørsmålene over, ønsker vi veldig gjerne at du søker stilling hos oss i Jåttå universitetsbarnehage. Barnehagen er en del av Stavangerbarnehagene. Vi har et godt faglig og sosialt miljø med omkring 70 ansatte og tett samarbeid med Instituttfor barnehagelærerutdanningen ved UiS.Barnehagen består av 16 avdelinger, 2 avdelingsledere som følger avdelingene tett, spesialpedagog som støtter avdelingen, storkjøkken med kokk,lyse og luftige lokaler, klatrevegg, scene og fint uteområde som grenser tilflotte friområder ved Jåttånuten i Hinna bydel. ArbeidsoppgaverSammen med pedagogisk l...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE LIVSMESTRING 1 - MESTRINGSTEAM 2 in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Fredrikstad kommune har til enhver tid behov for flere fritidskontakter til oppdrag med ulikt omfang. Som fritidskontakt bidrar du til at barn, unge, voksne eller eldre med spesielle behov får en aktiv og meningsfull fritid. Vi har for tiden spesielt behov for deg som kan tegnspråk. Mennesker med ulike kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser, med behov for hjelp og støtte for å kunne ha en meningsfull fritid, kan ha rett på fritidskontakt. Vi har behov for fritidskontakter av begge kjønn, i ulike aldre og med ulike interesser, som kan utføre oppdrag. Akkurat nå har vi spesielt behov for fritidskontakter som kan tegnspråk. Er du ansatt i en 100% stilling fra før, kan du fortsatt bli oppdragstaker som Fritidskontakt.Fritidskontakter rekrutteres fortløpende uavhengig av søknadsfris...

 • Company KORGEN NYE BARNEHAGE in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du en fagarbeider som er engasjert og tilstedeværende? Ønsker du å bli en del av et stort og utviklende fagmiljø fullt av muligheter? Da er DU kanskje akkurat den vi ser etter! Vi har ledige stillinger ved vår nye flotte barnehage i KorgenArbeidsoppgaverTilrettelegging for lek omsorg, læring og danning for barn i alderen 1-6 årKvalifikasjonerFagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Andre uten formell kompetanse oppfordres også til å søke, de vil ved tilsetting oppfordres til å ta fagbrev etter hvert. Menn oppfordres til å søke. Personlige egenskaperVi søker deg som har stor interesse i barns utvikling, lek, omsorg og læring. som liker å være uteer faglig oppdaterthar evne til å arbeide selvstendig og målrettethar gode samarbeidsevnerhar et reflektert forhold til barn, ...

 • Company ENERHAUGEN BARNEHAGE in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Barnehagesektoren i Stange kommune er i god utvikling. Barnehage og skole deltar i fylkeskommunens satsing på Kultur for læring og et godt inkluderende barnehagemiljø, med fokus på at vi skal ha en pedagogisk praksis med profesjonelle voksne. Barna i Stange skal kunne vokse opp i den beste kulturen for læring og utvikling. I Stange kommune er det 9 private og 10 kommunale barnehager. Enerhaugen barnehage er en 3-avdelings barnehage som ligger i Stange sentrum.  Enerhaugen barnehage er en barnehage der flerspråklighet og mangfold er en ressurs, der barn og voksne bidrar i fellesskapet og sammen skaper aksept, tilhørighet, inkludering, engasjement og fellesskapsfølelse.Vi er opptatt av at barna ser verden gjennom sine øyne, og ønsker å legge til rette for en hverdag som byr på Muligheter, Dr...

 • Company PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD HAUGESUND in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Vi trenger barnehageassistenter til våre kunder på Karmøy og omegn.Pedagogisk VikarSentral trenger enda flere hverdagshelter til barnehager på Karmøy. Litt om arbeidshverdagen i barnehage: Jobben i barnehage er morsom og allsidig. I løpet av en arbeidsdag vil du jobbe tett med barn og du vil oppleve mye glede. Du vil også få muligheten til å bryne deg på ulike utfordringer som er like varierte som dine arbeidsdager. Evne å vise omsorg og engasjementHjelpe til med stell til barn i alderen 0-6 årTilrettelegging for aktiviteter, lek og læring - både inne og uteVære en tydelig, stødig voksenBidra til praktiske oppgaver rundt måltid, på- og avkleding og ellers orden i barnehagen.Ønskede kvalifikasjoner:Erfaring fra arbeid med barn og unge er en fordel.Relevant utdanning som førskole-/barnehagel...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD HAUGESUND in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Skal du ha friår eller studere og har muligheten til å jobbe dagtid ved siden av studiene? Er du interessert i å jobbe med barn og skape positive opplevelser i deres tidlige år? Da er dette den ideelle muligheten for deg! Adecco søker vikarer til å jobbe i barnehagene i distriktet, både deltid og heltid, i Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio, Stord, Bømlo og Fitjar. Dette gir deg muligheten til å jobbe fleksibelt og samtidig utvikle deg personlig og faglig, mens du får verdifull erfaring i arbeid med barn. Arbeidsoppgaver:Delta i daglige rutiner som måltider, stell og utetid.Delta i gjennomføring av pedagogiske aktiviteter for barna.Skape et trygt og stimulerende miljø for lek, læring og utvikling.Bidra til å etablere gode relasjoner med barna, deres foresatte og kollegaer. Kvalifikasjoner:Inte...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD OSLO in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Skal du ha friår eller studere fra høsten av og ønsker å jobbe i sommer? Er du interessert i å jobbe med barn og skape positive opplevelser i deres tidlige år? Da er dette den ideelle muligheten for deg! Har du fagbrev så er det flott, men erfaring med barn er vel så viktig.Adecco søker vikar til å jobbe i barnehage fra mai\juni ut august. Dette gir deg muligheten til å jobbe fleksibelt og samtidig utvikle deg personlig og faglig, mens du får verdifull erfaring i arbeid med barn. Arbeidsoppgaver:Delta i daglige rutiner som måltider, stell og utetid.Delta i gjennomføring av pedagogiske aktiviteter for barna.Skape et trygt og stimulerende miljø for lek, læring og utvikling.Bidra til å etablere gode relasjoner med barna, deres foresatte og kollegaer. Kvalifikasjoner:Interesse for barn og ønsk...

 • Company KORSVOLLHALLEN BARNEHAGE in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  NÅ HAR DU SJANSEN TIL Å VÆRE MED PÅ OPPSTART AV KORSVOLLHALLEN BARNEHAGE!  Nordberg/ Korsvoll barnehageområde søker 1 barne- og ungdomsarbeider til oppstart av en ny avdeling i Korsvollhallen barnehage. Som barne- og ungdomsarbeider er du en viktig støttespiller for barna i barnegruppen. Vi vil ha stor fokus på trygghet, trivsel, lek og vennskap. Vi trenger deg som gir mye av deg selv i jobben med barn og som vil være med å utvikle barnehagen fremover.Korsvollhallen barnehage er en ny 4 avdelings barnehage som åpnet august 2023 og som holder til i Flerbrukshallen på Korsvoll - Korsvoll idrettspark.Bydel Nordre Aker har over tid satset på utvikling av helhetlig kvalitet i barnehagetilbudet. Dette vil også være fokus i Korsvollhallen barnehage. Satsningsområdet går under navnet "Kvalitetsbar...

 • Company GRATANGSBOTN BARNEHAGE in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Liker du eventyr, sølepytter og makrell i tomat, - da er kanskje du den vi søker til å jobbe vår flotte barnehage?Vi har ledig:100% fast stilling barne- og ungdomsarbeider ved Gratangen barnehage.  Nærmere opplysningDet er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har, opplæring vil bli gitt.Gyldig politiattest iht. gjeldende lovverk må foreligge før tiltredelse.Søknad sendes elektronisk via www.gratangen.kommune.no.Det er ikke mulig å legge med vitnemål og attester slik at de må medbringes om du blir innkalt til intervju.Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp påoffentlig søkerliste (Offentliglova § 25). Du vil i så fall bli kontaktet.Spørsmål om stillingen rettes til:Styrer Hege Johansen - h...

 • Company NORDKAPP KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Om stillingenNordkapp kommune har tre barnehager som søker:- Barnehagelærere 100% fast- Pedagogiske ledere 100% fast- Barne- og ungdomsarbeidere 100% fast  og vikariat 100% for barnehageåret 2024/25Tiltredelse medio august 2024  Nordkapp har tre barnehager:Nordkapp, Nordvågen og Skårungen barnehage.Alle nytilsatte får tilsetting i barnehagene i Nordkapp, men med presisering om nåværende arbeidssted.Spesifiser hvilken stilling du søker på og evt. ønske om arbeidssted.Skårungen barnehage er vedtatt flyttet til barnehagelokalene i samme område som Nordkapp barnehage. Den vil da bli utvidet fra en to-avdelings barnehage til en tre-avdelings barnehage. ArbeidsoppgaverFor stilling som pedagogisk leder:Lede og administrere en barnehageavdeling Være aktiv og deltakende i barnehagens planarbeidVære...

 • Company APELTUN SKOLE SFO in Other
  03.04.2024 Updated on: 03.04.2024

  Apeltun skole har ledig to faste stillinger som barne- og ungdomsarbeider/ assistent i SFO i 45 - 50% fra 01.04.24. Stillingene har arbeidstid som varierer noe fra dag til dag, men innenfor tidsrommet kl 12.00 – 16.30.   I tillegg søker vi om ringevikarer som kan jobbe i SFO mer sporadisk ved behov.   Apeltun skole er en baseskole i Fana bydel med ca 300 elever fordelt på 1.-7. trinn.  I år har vi ca 150 barn og 14 ansatte i vår SFO. Skolen/ SFO er godt utstyrt inne og ute. Vi har kantine der vi serverer både skolemåltid og SFO-måltid, og vi har en idrettshall på størrelse med volleyballbane som vi disponerer i skole- og SFO tiden. Rundt skolen er det flotte uteområder som gir elevene muligheter til varierte aktiviteter. Vi har et godt skolemiljø som preges av gode relasjoner og tilstede...

 • Company GJØLME SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Gjølme skole er en 1-7 skole med ca. 120 elever og egen SFO. Vår visjon er "Trygg, aktiv læring for livet". Vårt uteområde, samt nærområde med både sjø, skog og fjell innbyr til gode uteopplevelser året rundt. Hos oss jobber vi for at alle skal oppleve glede ved å lære, kjenne mestringsfølelsen, og utvikle gode vennskap. MOT-filosofien gjennomsyrer hele organisasjonen. Skolen er sertifisert som dysleksivennlig Modig, klok og nær er verdigrunnlaget i Orkland kommune og gjenspeiler det vi står for.    80 % fast stilling som fagarbeider ved Gjølme skole med tiltredelse 12.08.2024. Stillinga er delt mellom skole og SFO. Muligheter for utvidelse til 100 % stilling. Ønskede kvalifikasjoner:  Fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Annet relevant fagbrev kan være aktuelt i kombinasjon med perso...

 • Company NORDBY UNGDOMSSKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Nordby ungdomsskole er én av tre ungdomsskoler sentralt plassert på Jessheim. Det er gode forbindelser med både tog og buss til Oslo og resten av Romerike. Skolen har skoleåret 2023-24 cirka 320 elever.Ved Nordby vil vi fra høsten ha fem paralleller på 8. og 9.trinn, og fire paralleller på 10.trinn. I tillegg har vi en ressursavdeling med i overkant av 20 elever. Vi er over 60 meget kompetente ansatte.Skolens visjon er "Vi sår for framtida", og vi våre satsningsområder er skolemiljø, vurdering, tverrfaglig arbeid og fysisk aktiv læring. Vi har et kompetent og engasjert personale hvor vi har mange yrkesgrupper representert. Alle elevene har hver sin PC eller nettbrett, og i tillegg til en del fysiske lærebøker bruker vi digitale læringsressurser.Nordby er en skole med lange tradisjoner og g...

 • Company PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD SUNNHORDLAND in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi trenger barnehageassistenter til våre kunder på Bømlo og omegn.Pedagogisk VikarSentral trenger enda flere hverdagshelter til barnehager på Bømlo.Litt om arbeidshverdagen i barnehage: Jobben i barnehage er morsom og allsidig. I løpet av en arbeidsdag vil du jobbe tett med barn og du vil oppleve mye glede. Du vil også få muligheten til å bryne deg på ulike utfordringer som er like varierte som dine arbeidsdager. Evne å vise omsorg og engasjementHjelpe til med stell til barn i alderen 0-6 årTilrettelegging for aktiviteter, lek og læring - både inne og uteVære en tydelig, stødig voksenBidra til praktiske oppgaver rundt måltid, på- og avkleding og ellers orden i barnehagen.Ønskede kvalifikasjoner:Erfaring fra arbeid med barn og unge er en fordel.Relevant utdanning som førskole-/barnehagelære...

 • Company HUNDREMETERSKOGEN BARNEHAGE, NØTTERØY DA in Other
  29.03.2024 Updated on: 08.04.2024

  Vi søker etter assistent i 100 % stilling.Du må være en tilstedeværende og aktiv voksen med hjerte for arbeid med barn. Stillingen innebærer ansvar for barns trivsel og utvikling og gjennomføring av praktiske oppgaver i samarbeid med øvrige personale. Du må være faglig engasjert og være en person som ser hvert enkelt barn.Kvalifikasjoner og personlige egenskaper som vektlegges :Erfaring fra arbeid med barn i barnehageAnnen relevant praksis kan vurderes.God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig i norsk.Initiativrik, handlekraftig og strukturert.Ha gode samarbeidsevner og gjennomføringsevnerRaus, tydelig og lekenHa høy arbeidskapasitet og moralPersonlig egnethetArbeidoppgaverOmsorg, stell og utvikling av barn i alderen 0-6 årAktiv i barns lekPraktiske oppgaverForeldresamarbeidPlanlegg...

 • Company HEGG SKOLE in Other
  28.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Hegg skole er en barneskole med 1.-7. trinn med ca. 500 elever og 75 ansatte. Skolen ligger sentralt plassert i Lierbyen. Hegg skole er en relativt nybygd og moderne skole med transparente løsninger, og lyse og gode rom. Hegg skole har store og flotte utearealer som innbyr til lek og fysisk aktivitet både i skole og SFO. Vi har motiverte elever og et godt kvalifisert personale som setter elevenes faglige og sosiale utvikling i sentrum. På Hegg skal elevene aktivt ta del i egen læring og utvikling og erfare at innsats lønner seg. Vi mener at læring skjer i sosialt samspill og at motiverte og trygge barn lærer best. Mangfoldet på Hegg er en stor ressurs. Holdningene vi har og perspektivene vi tar, avgjør hva vi ser, og det er den voksne som  har ansvar for relasjonen. Vi har ledig  fire 100%...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GRORUD in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Vi søker barne- og ungdomsarbeidere som vil jobbe i en spennende bydel med barnehager i utvikling. Bydel Grorud jobber for  å gi barna et barnehagetilbud av høy kvalitet. Alle barn skal møte trygge og anerkjennende voksne, med tid til tett oppfølging av det enkelte barn og deres familier. Barnehagene skal tilby et inkluderende barnehagetilbud der alle barn opplever trivsel og mestring i et lekbasert læringsmiljø.Bydel Grorud startet i januar 2024 en egen ressurs- og bemanningsavdeling for barnehagene. Vi er fortsatt i oppstart og skal ansette faste barne- og ungdomsarbeidere som kan dekke opp behovene for personell i våre barnehager fra dag til dag. Vi søker deg som ønsker en variert og fleksibel arbeidshverdag hvor ingen dag er lik. Du vil jobbe i alle våre barnehager etter hvor det er be...

 • Company SAMI MANAID GARDI CIZAS in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Vil du søke på en av Norges aller viktigste jobber?Cizáš, Oslo sámi mánáidgárdi/Oslo samiske barnehage, er den eneste barnehagen på Østlandet som tilbyr samiske barn et heldagstilbud der samisk språk og kulturopplæring står i fokus.For å lykkes med dette samfunnsoppdraget trenger vi engasjerte og dyktige samisktalende medarbeidere, som brenner for at våre barn skal bli kjent med den mangfoldige samiske kulturen - og få en trygg samisk identitet som rommer både det urbane samfunnet vi lever i i Oslo og kunnskaper om hvordan samer har levd og lever i andre områder av Norge.Vi er særlig på jakt etter deg som brenner for at samisk språk skal ha sin naturlige plass gjennom alle hverdagens aktiviteter og kan være en god språkmodell for både barn og voksne - både for de med et godt samiskspråklig...

 • Company REFSTAD SKOLE in Other
  28.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Refstad skole er en barneskole med ca. 500 elever på 1.-7.trinn i bydel Bjerke. Skoleåret 2024/2025 flytter vi inn i Norges flotteste skolebygg i Økern Torgvei 40. Skøytebane, klimalab, parsellhage og utekjøkken på taket. Skaperverksted med 3D print, green screen og den nyeste teknologien. Store, flotte klasserom med tilhørende trinntorg og innbydende fasiliteter for store og små. I umiddelbar nærhet finner vi både et stort idrettsanlegg og marka. Fra august har vi behov for deg med erfaring og kompetanse fra arbeid med barn med autisme. Alle elevene har tilhørighet til ordinære klasser og vil veksle på opplæring i klasserom, i mindre grupper og en til en. I et samarbeid mellom lærere, spesialpedagoger og assistenter vil vi bygge et robust og faglig sterkt team. De overordnede målene for e...

 • Company KARMØY KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURETATEN TETT PÅ in Other
  28.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Våre åtte kommunale barnehager er geografisk fordelt i hele kommunen. Vi har nå ledige stillinger fra 14.08.2024. Dette er både faste stillinger og vikariat. Stillingene vil variere fra 60% til 100%.  Vi søker ansatte som ønsker å gi barna gode lekeopplevelser som stimulerer til gode samspillsmønstre mellom barn og mellom barn og voksne.Vi søker engasjerte medarbeidere som legger til rette for at barna utvikler evnen til å ha omsorg for andre og tro på seg selv.ArbeidsoppgaverIvareta enkeltbarn og barnegruppas behovVære med på å skape et godt leke- og læringsmiljøVære en støttende og nysgjerrig lekeperson sammen med barnaDelta i tilrettelegging og gjennomføring av dagendelta i lokalt utviklingsarbeid, og jobbe målrettet med å utvikle barnehagenes satsingsområderKvalifikasjonerBarne- og ung...

 • Company BIRKELAND SKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Birkeland skole og SFO har behov for barne- og ungdomsarbeidere i faste stillinger og vikariater for skoleåret 2024/2025 med oppstart 01.08.2024. Det vil være stillinger i varierende størrelser.Alle må søke elektronisk.Vitnemål og attester tas med til intervju.Ved tilsetting må politiattest fremlegges.ArbeidsoppgaverDaglig omsorg og tilstedeværelse for det enkelte barn og hele barnegruppa.Delta i alt praktisk og pedagogisk arbeid på avdelingen og på SFO.Bidra med skriftlige arbeid ved behov.KvalifikasjonerFagbrev barne- og ungdomsarbeider.Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.Digital kompetanse.I en til to av stillingene vil det også være behov for god kompetanse innen tegn til tale og/eller tegnspråk.Personlige egenskaperVi vektlegger kreativitet, engasjement og samarbeidsevne.Du ser...

 • Company INDERØY UNGDOMSSKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Inderøy ungdomsskole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn med målsetting om pedagogisk samhandling bygd på læring, kultur og helse i et helhetlig oppvekstmiljø. Ved skolen er det ca. 270elever og 50 ansatte fordelt på lærere, fagarbeidere, miljøterapeuter, miljøarbeidere og ledelse.ArbeidsoppgaverVære tett på elevene og veilede dem til å nå både faglige og sosiale målBidra til tett dialog og samarbeid med heimerDelta på teamtidDelta og bidra til et lærende fellesskap i kollegietSamarbeid med faginstanser som PPT, BUP og barneverntjenestenMå påberegne å gjennomføre noe av opplæringen på praktiske og/eller alternativeopplæringsarenaer. KvalifikasjonerDokumentert fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Søkere med annen utdanning og relevant erfaringsbakgrunn kan erstatte kravet om detteE...

 • Company HATTFJELLDAL OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  26.03.2024 Updated on: 11.04.2024

  Hattfjelldal kommune søker deg som vil jobbe i skole og/eller barnehage for skole- og barnehageåret 2024/2025, stillingsstørrelse vil variere etter behov. Du kommuniserer godt med barn og voksne, og er en trygg og tydelig rollemodell. Hos oss står gode oppvekstsvilkår for barn og unge i sentrum, og vi er opptatt av å bygge ny kunnskap og å utvikle tjenesten i et godt arbeidsmiljø.Oppvekstsektoren i Hattfjelldal består av Hattfjelldal skole, Hattfjelldal barnehage og Susendal og Varntresk barnehage. De samarbeider tett og har felles pedagogisk plattform og satsningsområder. Skolen har deltatt i nasjonale satsinger de siste årene:Veilederkorpset, Ungdomstrinn i utvikling og Vurdering for læring. I 2017 innførte vi Ipad for elever og ansatte. Skole og barnehagene er helsefremmende.Hvilken/hvi...

 • Company LEKA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Ledig stilling for barne- og ungdomsarbeider eller barnehageassistentÅrsvikariat for barne- og ungdomsarbeider i 100 % stillingTiltredelse 01.08.2024, men mulighet for tidligere oppstart hvis du kan/ønsker det.Kompetanse og erfaring:Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider er ønskelig.Erfaring fra tilsvarende arbeid vil telle positivt.Oppgaver og ansvar:Planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.Hjelpe til med måltider, påkledning og stell.Delta i frilek og andre pedagogiske aktiviteter.Samarbeide med foresatte.Personlige egenskaper:Du jobber tett på barna og er glad i barn.Du har interesse for å jobbe med mennesker, både barn og voksne.Du er flink til å kommunisere, og har gode samarbeidsevner.Det legges vekt på personlig egnethet.**Vi tilbyr:**Du blir en del a...

 • Company HAUKELAND SKOLE in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Haukeland skole er en barneskole som for tiden holder til i midlertidige lokaler i Lynghaugparken 1 i Fyllingsdalen, mens Haukeland skole bygges ut og rehabiliteres. Vi skal flytte tilbake til Haukeland skole i januar 2025. Haukeland skole har 380 elever. I skolefritidsordningen har vi 210 barn og 15 ansatte fordelt på 4 baser.Vi har ledig en fast stillinger som barne- og ungdomsarbeidere fra snarest. Vi har også et ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra snarest til og med 05.10.2024. Stillingsstørrelse er 50% for begge stillingene, med arbeidstid fra kl. 12:30 til kl. 16:30. Vi søker etter ansvarsfulle, initiativrike, positive og stabile medarbeidere med godt humør, som trives med høyt tempo og daglige utfordringer, og som kan være med å utvikle SFO-tilbudet vårt i samsvar med B...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET ÅNDALSNES NATURBARNEHAGE AS in Other
  26.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Læringsverkstedet Åndalsnes Naturbarnehage AS søker etter assistent i en 60% stilling.  Omsorg og pedagogisk arbeid med barn. Stillingen er et engasjement, og har i utgangspunktet en varighet fra 01.05.24 ogfrem til 31.07.24, med mulighet for forlengelsePolitiattest må fremlegges ved ansettelseArbeidsoppgaverOmsorg og oppfølging av enkeltbarn og barnegruppen. Delta i avdelingens daglige rutiner Kvalifikasjoner- Du må trives rundt barn- Du må være en aktiv voksen.- Du har god fysisk og psykisk helse.- Du har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig     Personlige egenskaper- Du har evne til å bygge gode relasjoner til barn og voksne- Du er aktiv og liker å være i bevegelse- Du trives godt ute- Du samarbeider godt, og tar i mot råd og veiledning.Vi tilbyr- Et aktivt og spennende fagmiljø.-...

 • Company LOM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  24.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Vil du vere pedagogisk medhjelpar på Loar skule?Loar skule er plassert midt i den idylliske nasjonalparklandsbyen Lom, rett under Lomseggen, og har eit allsidig og godt tilrettelagt uteområde som saman med nærmiljøet set gode rammer for aktiv læring ute.Loar skule har gode resultat både når det gjeld trivsel og læringsutbytte, vi arbeider mykje og målretta med skulemiljø, og vi har fokus på eit godt skule-heim samarbeid. Det er 1:1 iPad til alle elevar og tilsette. Framover vil "Oppvekstreform" og "Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderande praksis" med "laget rundt barnet" vere førande for utviklinga. Vi søker pedagogisk medhjelpar som vil vere med og vidareutvikle Lomsskulen.Vår visjon er: "Vi ynskjer ein skule med aktive elevar i ei vid tyding av omgrepet. Vi ynskjer ein s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Child care workers Edit filters