Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

11 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company GRONG KOMMUNE TEKNISK SEKSJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Grong kommune er vertskommune for kommunene Namsskogan, Røyrvik og Lierne innenfor fagområdene byggesaksbehandling, arealplanlegging, GIS, kart og oppmåling. Dette gjør at vi har en avdeling med et godt fagmiljø som jobber med varierte og interessante oppgaver i hele Indre Namdal.Da en av våre byggesaksbehandlere planlegger å gå av med pensjon, utlyser vi nå en 100%-stilling som rådgiver innen plan og byggesak. Som rådgiver i Grong kommune vil du kunne jobbe med varierte saker innenfor hele fagfeltet. Saksbehandlingen vil kunne berøre temaer som f.eks. plan-, og bygningsloven, forurensningsloven, natur-/miljøverdier, GIS, kulturminner, friluftsliv, reindrift og landbruk.Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:Behandling av bygge- og delingssøknader.Behandling av plansaker.Behandling av søknader ...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE BRANN- OG REDNINGSVESENET in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Brenner du for brannsikkerhet? Haugesund brannvesen er et heltidsbrannvesen med litt over 40 ansatte, og vi søker nå etter en branninspektør til forebyggende avdeling.ArbeidsoppgaverBranninspektøren vil jobbe med tilsyn, saksbehandling og ulike satsingsområder basert på lokal risiko.Aktuelle satsingsområder i Haugesund er blant annet persongrupper slik som barn, unge og risikoutsatte, kulturhistoriske verdier slik som brannsikring av tette trehusområder og miljømessige konsekvenser slik som oppbevaring og håndtering av farlig stoff.KvalifikasjonerBrann- og redningsvesenforskriften § 40 Forebyggende personell stiller følgende minimumskrav til utdanning:a.universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå,b.yrkesutdanning som brannkonstabel heltid eller deltid, og kurs for utrykningsleder...

 • Company DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD GJØVIK in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du interessert i å ivareta god byggkvalitet? Vi søker etter medarbeider som raskt kan gå inn i arbeidsoppgavene til vår seksjon for saksbehandling. Seksjonen har i dag 15 medarbeidere, og er organisert under avdeling for sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet, ved avdeling for sentral godkjenning,forvalter den frivillige ordningen med sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett.  Vi søker deg som har høyere relevant utdanning innen juridiske fag, og som vil bli en del av vårt spennende fagmiljø. Du vil inngå i vårt kompetente og engasjerte team av jurister, ingeniører og andre fagpersoner.  ArbeidsoppgaverBehandle og vurdere søknader om sentral godkjenning Følge opp og veilede medlemmene i ordningen og bidra til avdelingens tverrfaglige kompetanse Bidra til økt seriøsitet...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF FELLES ADMINISTRASJON, STABSENHETER in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  St. Olav Eiendom forvalter alle sykehusets eiendommer, inkludert integrerte universitetsarealer. Eiendomsporteføljen vår er på ca. 370 000 m2. Det er en stor økning i aktivitet på sykehuset, og det behov for utvikling og dyktig forvaltning av eksisterende bygningsmasse i tråd med endringene som skjer i sykehusets kjernevirksomhet. St. Olav Eiendom har i dag 20 medarbeidere med ulike oppgaver innenfor forvaltning og utvikling av bygg og tekniske anlegg. Rollen branningeniør har det overordnede ansvaret for brannvern ved St. Olavs hospital.ArbeidsoppgaverAnsvar for at systemet for brannvern ved St. Olavs hospital er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.Samarbeide med brannvernmyndigheter, koordinere og følge opp tilsyn samt svare ut avvik fra tilsynsrapporterAnsvar fo...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Om stillingenVed Institutt for plantevitenskap, fakultet for biovitenskap, er det ledig fast stilling (100%) som avdelingsingeniør.Instituttet har ca. 90 ansatte som arbeider med forskning, undervisning og formidling knyttet opp mot planter generelt. Vårt fokus er blant annet planters tilpasning til klima, bærekraftige dyrkingsmåter, plantehelse og kvalitetsegenskaper som gir god ernæring og helse.Vi søker en medarbeider som kan ta ansvar for planlegging og oppfølging av planteforsøk både på friland og i veksthus. Arbeidet vil omfatte praktisk utførelse av forsøk og etterarbeid som datainnsamling, enkle laboratorieoppgaver og fremstilling av resultater.Personen som ansettes forventes å delta i flere ulike forskningsprosjekter og undervisning. Arbeidsoppgavene er varierte, og vil foregå i e...

 • Company IKM RADA AS in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  IKM Rada er på jakt etter flere erfaren og dedikerte byggeledere. Trives du med å være kapteinen på laget som tar ansvar, men samtidig er en lagspiller som drives av å spille andre god?Du har høy gjennomføringsevne og setter høye standarder for leveranser og jobber metodisk for å levere til avtalt kvalitet, tid og kostnad i prosjektene du tar del i. Er du den vi ser etter? Da vil vi gjerne høre fra deg - kanskje vi er en god match! Arbeidsoppgaver Lede gjennomføring samferdsel & byggeprosjekterDelta som en fagressurs i arbeid med reguleringsplanerBistå med utlysning av konkurranse og kontrahering av entreprenørStøtte i utarbeidelse av byggeplaner, samt sørge for at det utarbeides et tilbudsgrunnlagLede gjennomføringen av kontrakten mot entreprenørUtføre kvalitets-, framdrifts- og kostnadsk...

 • Company ASKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Vi lyser ut opptil 3 vikariater på Byggesak. Virksomheten Byggesak er oppdelt i tre avdelinger. Avdeling byggesak Midt/Sør, avdeling byggesak Nord og avdeling Tilsyn og oppfølging.Asker kommune er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn i den raskt voksende Osloregionen. Som følge av veksten i vår region er vi i gang med flere store og spennende plan- og byggeprosesser, og flere store oppgaver står for tur. Det er forventninger til at Asker kommune blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger. Tjenesteområde Samfunnsutvikling har som hovedoppgave å sikre fremtidens by- og samfunnsutvikling og består av følgende virksomheter: byggesak, plan (kommuneplan, regulering, oppmåling og seksjonering), strategi,...

 • Company EIDFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.03.2024 Updated on: 10.04.2024

  Ledig inntil 100 % stilling som byggjesakshandsamarSøknadsfrist 14. april 2024Arkivsaknr 24/405Søknadsfrist: 14.04.24Forvaltningsavdelinga består i dag av sju årsverk og er ansvarleg for handsaminga av saker innanfor m.a. plan, byggjesak, landbruk, vilt-, fiske- og naturforvaltning, miljø, kart- og oppmåling, og matrikulering. Avdelinga sitt samla og har godt tverrfagleg samarbeid.Forvaltningsavdelinga er ein del av eininga Drift & Forvaltning som i tillegg til forvaltning består av drift, vatn og avlaup, reinhald og brannvern. Fleire av dei tilsette på desse avdelingane sitt saman med Forvaltningsavdelinga og er ein del av det tverrfaglege arbeidet. Spesielt jobbar byggjesak og vatn og avlaup saman.Me har i dag to byggjesakshandsamarar på avdelinga. Då den eine av dei går over i anna stil...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF FELLES ADMINISTRASJON, STABSENHETER in Other
  22.03.2024 Updated on: 11.04.2024

  St. Olav Eiendom forvalter alle sykehusets eiendommer, inkludert integrerte universitetsarealer. Eiendomsporteføljen vår er på ca. 370 000 m2. Det er en stor økning i aktivitet på sykehuset, og det behov for utvikling og dyktig forvaltning av eksisterende bygningsmasse i tråd med endringene som skjer i sykehusets kjernevirksomhet. St. Olav Eiendom har i dag 20 medarbeidere med ulike oppgaver innenfor forvaltning og utvikling av bygg og tekniske anlegg. Rollen branningeniør har det overordnede ansvaret for brannvern ved St. Olavs hospital.ArbeidsoppgaverAnsvar for at systemet for brannvern ved St. Olavs hospital er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.Samarbeide med brannvernmyndigheter, koordinere og følge opp tilsyn samt svare ut avvik fra tilsynsrapporterAnsvar fo...

 • Company ALLFUG AS in Other
  22.03.2024 Updated on: 09.04.2024

  Branntettere og fugetettere fra Rogaland med erfaring fra bygg 100% stillingMå ha sertifrikat på klasse B bil og helst liftSøknad sendes til eva@allfug.no www.allfug.noHva vi ser etterDu må være et ja menneske , ha godt humør, være fleksibel og nøyaktigArbeidsoppgaverAllfug har mange arbeidsområder- se dette på www.allfug.noVi tilbyrGode betingelser alt etter hva du har erfaring medOm arbeidsgiveren:Vi leverer det meste av tjenester innen fugetetting, branntetting, vanntetting og beslagarbeid på bygg, carbonforsterkning og eksplosjonsikring / forsterkning av konstruksjoner...Se mer hva vi gjør på www.allfug.no...

 • Company DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD GJØVIK in Other
  21.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du interessert i å ivareta god byggkvalitet? Vi søker etter medarbeider som raskt kan gå inn i arbeidsoppgavene til vår seksjon for saksbehandling. Seksjonen har i dag 15 medarbeidere, og er organisert under avdeling for sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet, ved avdeling for sentral godkjenning,forvalter den frivillige ordningen med sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett.  Vi søker deg som har høyere relevant utdanning innen juridiske fag, og som vil bli en del av vårt spennende fagmiljø. Du vil inngå i vårt kompetente og engasjerte team av jurister, ingeniører og andre fagpersoner.  ArbeidsoppgaverBehandle og vurdere søknader om sentral godkjenning Følge opp og veilede medlemmene i ordningen og bidra til avdelingens tverrfaglige kompetanse Bidra til økt seriøsitet...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters