Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

128 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 128 results.
 • Company BIRKELAND TOTALENTREPRENØR AS in Other
  04.12.2020

  Vi søker engasjerte rådgivende byggingeniører (RIB) til faste, spennende stillinger, med store utviklingsmuligheterØnskede kvalifikasjonerB.Sc./M.Sc. innen bygg eller konstruksjonMinimum 2 års relevant erfaringGod kjennskap til Revit, FEM-Design, G-prog, o.l.Solid erfaring med prosjekteringFordel med god forståelse for BIMGod formuleringsevne på norsk - muntlig og skriftligPersonlige egenskaperPositiv og engasjertProaktiv og ansvarligSystematisk og strukturertOm arbeidsgiveren:Birkeland Totalentreprenør AS har som mål å være Norges beste arbeidsplass. Vi ser oss selv mer som en familie der samhold, trivsel, ærlighet og lojalitet er "fundamentet" hos oss. Vi bygger et titals nybygg hvert år. Vår hovedtyngde ligger på nybygg og totalrenovering. Vi er en totalentreprenør med ALLE fagfelt repr...

 • Company METACON AS in Other
  04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE INFRASTRUKTUR OG VEG LEIKANGER in Other
  04.12.2020

  Org. nr: 923722890 Stillingsident: 4310093009 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre.Seksjonen Vedlikehald, drift og beredskap (VDB) har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane. Seksjonen har eit beredskapsansvar der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller rydde opp og opne vegar som er stengde grunna uvær, skred ...

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE RÅDSOMRÅDE KULTUR in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4295084176 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på å skape Vikens fremtidige veier?Viken fylkeskommune har ledig stilling som byggeleder bru. Stillingen er tilknyttet rådsområde samferdsel, utbyggingsavdelingen, prosjekt 4.Rådsområde samferdsel arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, forvalter, bygger, drifter og vedlikeholder samferdselsprosjekter langs fylkesvegnettet i Viken. Som fylkeskommunens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og iverksetter utbygging etter vedtatte strategier og planer.Utbyggingsavdelingen har ansvar for byggeplanlegging, vegplanlegging, bruforvaltning, oppfølging av eksterne utbyggere og gjennomføring av fylkeskommunens utbyggi...

 • Company STATKRAFT ENERGI AS AVD REGION SØR-NORGE DALEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 920440754 Stillingsident: 4318333398 Presentasjon av stillingen:Som Fagansvarlig konstruksjon vil du ha et overordnet og helhetlig ansvar for at NND har etablert og følger prosesser for byggkonstruksjoner, anlegg og tekniske installasjoner i tråd med prosedyre, regler og forskrifter. Du vil også få ansvar for å etablere og vedlikeholde grunnlag for teknisk design, anleggskonfigurasjon/endringer og prosjektering innenfor områdene mekanisk-, prosess-, elektro-, og bygg.Du vil sikre at byggkonstruksjoner og tekniske installasjoner og anleggsendringer planlegges og gjennomføres iht NND’s ledelsessystem.Stillingen rapporterer til Teknisk sjef.ArbeidsoppgaverEtablere NND’s prosesser innenfor byggkonstruksjoner, tekniske installasjoner og anleggsendringer (s.k. Konstruksjonskontor)Etable...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE LANDBRUKSKONTOR in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318220667 Presentasjon av stillingen:Vi søker en ny kompetent og engasjert kollega til Byggesaksavdelingen som kan utfylle fellesskapet blant 8 saksbehandlere.ArbeidsoppgaverVåre saksbehandlere har ansvar for en allsidig portefølje av byggesaker, bestående av både enkle og komplekse søknader. Rådgiveren håndterer alle typer saker etter Plan- og bygningslovens byggesaksdel, herunder også oppfølgning av ulovligheter og bruk av tvangsmidler. Det er mulighet for noe spesialisering etter den enkeltes interesse og kompetanse. Vår avdeling yter service og veiledning overfor både private og profesjonelle aktører.KvalifikasjonerDu har relevant utdannelse på master- eller høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelseKunnskap om Plan- og bygningsl...

 • Company SWECO NORGE AS AVD TROMSØ in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Sweco har hatt virksomhet i Longyearbyen siden 1960-tallet. På Svalbard gjennomfører vi store og små prosjekter innenfor flere fagfelt. Svalbardkontoret er underlagt og jobber tett med vårt kontor i Bergen, Vestlandets største flerfaglige rådgiverkontor med 250 medarbeidere.H...

 • Company SWECO NORGE AS AVD TROMSØ in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN AS AVD SANDVIKA in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SENIORKLUBBEN FOR ANSATTE I SENTRALADMINISTRASJONEN I ROGALAND FYLKESKOMMUNE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ETTERRETNINGSTJENESTEN E in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4308927614 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Vil du være med og drifte Etterretningstjenestens komplekse og spennede bygningsmasse? Etterretningstjenestens eiendomsavdeling søker en driftstekniker som skal bidra med å planlegge, koordinere og gjennomføre ettersyn, drift ...

 • Company ETTERRETNINGSTJENESTEN E in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4308887753 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Vil du være med og videreutvikle Etterretningstjenestens bygningsmasse i nord? Eiendomsavdelingen søker en senioringeniør til Øst-Finnmark til å yte eiendomsfaglig bistand knyttet til vår bygningsmasse, samt være kravs- og beh...

 • Company ETTERRETNINGSTJENESTEN E in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4308906382 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Etterretningstjenestens eiendomsavdeling søker en driftskoordinator som skal bidra til en god overføring av større byggeprosjekter til eiendomsseksjonens driftsavdeling. Du vil som driftskoordinator ha ansvar for å bidra med s...

 • Company HUSEIERNES LANDSFORBUND AVD OSLO in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 997934237 Stillingsident: 4317764415 Presentasjon av stillingen:Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold er organisert i 3 seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør. Hos oss jobber det i hovedsak bioingeniører, leger og helsesekretærer. Totalt har avdelingen 96 årsverk. Sentrallaboratoriet tilbyr tjenester innen laboratoriespesialitetene medisinsk biokjemi og blodbank.Laboratorieassistentene har en servicefunksjon uten direkte laboratoriearbeid.Arbeidstiden vil for tiden være 06:00-12:15 tre dager i uken.ArbeidsoppgaverRenhold av laboratoriebenker, laboratorieutstyr, inventar, kjøleskap, frysere og diverseAvfallshåndteringAnsvar for påfylling av diverse forbruksvarerMange serviceoppgaver innad i avdelingen, for eksempel frakt av blodprøver fra poliklinikk til...

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD TRONDHEIM in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LOPPA KOMMUNE ADMINISTRASJONSSEKSJ in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Stillingen er organisert som en del av teknisk etat i kommunen. Arbeidssted Loppa rådhus. Kommunen er et paradis for den natur- og friluftsinteresserte, og det er kort vei til Alta.Stillingen inngår i staben til teknisk sjef, med gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Vår organisasjon er i stadig endring og utvikling, og den som tilsettes må derfor være åpen for endring i oppgaver og organisatorisk plassering.Noen sentrale arbeidsområder:• Saksbehandling etter plan- og bygningsloven/byggesaksbehandler• Publikumsveiledning• Matrikkelføring• Kartlegging av kommunens vann og avløpsanlegg ved hjelp av Gemini• Saksforberedende arbeid av saker innen teknisk etats ansvarsområder• Arbeid med digitalisering av etaten• Andre arbeidsoppgaver innen avdelingens arbeidsområde• Saksbehandling...

 • Company NORBETONG AS AVD LIERSKOGEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SIGDAL KOMMUNE OPPMÅLINGSAVDELINGEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Teknisk sektor består av forvaltningsavdeling, landbruksavdeling og driftsavdeling. Vi har 100 % nyopprettet stilling som VA-ingeniør. Vi søker etter en fagperson for å arbeide med private avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Du vil inngå i forvaltningsavdelingen med 8 ansatte. Forvaltningsavdelingen har blant annet ansvar for forvaltning av forurensning fra private avløpsanlegg (spredt avløp) og skal innenfor fagområdet utøve myndighet knyttet til saksbehandling, kontroll og tilsyn. Du bør ha god kjennskap og interesse for arbeid med spredt avløp.Arbeidsoppgaver:Behandle søknader knyttet til private avløpsanlegg i spredt bebygde områder.Delta i arbeid med planer, forskrifter og ferdigstille politiske saker.Gjennomføre tilsyn og kontroll, s...

 • Company SAMFERDSELSAVDELINGEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS HOVEDKONTOR in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi søker erfaren VVS-ingeniør med sykehuskompetanseEr du på jakt etter nye utfordringer? Bli med når Sweco skal forme fremtidens sykehusbygg. I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Sykehusbygg er et av Swecos prioriterte satsingsområder. De siste årene har vi vært involvert i utvikling av blant annet Haugesund sykeh...

 • Company SWECO NORGE AS HOVEDKONTOR in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi søker dreven rådgiver til satsningfeltet bygningsfysikk.I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco er vi opptatt av å bygge opp kunnskapsmiljøer som kan gjøre oss best mulig rustet til å skape optimale bærekraftige løsningene for kundene våre. Derfor styrker vi satsingen på bygningsfysikk, blant annet for å ...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE ADMINISTRASJON STEINKJER in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316740998 Presentasjon av stillingen:Vedlikehold av bruer på fylkesvegnettet.Vi ønsker å tilsette en medarbeider på Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune er landets nest største vegeier med 6.000 km fylkesveg og 1550 bruer. Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune er en nyopprettet avdeling fra 01.01.2020 og er i dag i stor grad rekruttert med medarbeidere fra Statens vegvesen.Stillingen er tillagt seksjon vegfag og team bru. Team bru består i dag av:5 bruplanleggere2 bruinspektører1 prosjekteringsleder bruvedlikehold2 byggeledere, inkl. denne stillingen som erstatter medarbeider som går av med pensjon. I tillegg har vi innleid byggeleder på ferjekai.1 teamleder/bruforvalterVi tilbyr ansettelse i et miljø med sterk kompetanse innen alle...

 • Company VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE AVD SKIEN SAMFERDSEL, SAMFUNNSUTVIKLING, NÆRI in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi søker etter r ådgiver byggeledelse til sektor samferdsel, miljø og mobilitet, seksjon utbygging.Seksjonen for utbygging er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av alle utbyggingsprosjekter på fylkesveinettet i nye Vestfold og Telemark fylkeskommunes prosjektportefølje. Prosjektene er både innenfor store og mindre utbyggingsprosjekter, samt innenfor bypakkene, alt fra mindre punktutbedringer til store utbyggingsprosjekter som fastlandsforbindelsen i Tønsberg.For å styrke vår nye organisasjon trenger vi kvalifiserte og motiverte medarbeidere som ønsker å bli en del av et kunnskapsrikt og positivt miljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver i Vestfold og Telemark.Hovedarbeidsområdet vil være knyttet til prosjekter hovedsakelig i Telemark med arbeidssted i Skien. Stillingen rappor...

 • Company MOELVEN BYGGMODUL HJELLUM AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 927486210 Stillingsident: 4316858221 Presentasjon av stillingen:Byggeplassleder har det daglige operative ansvaret på byggeplasser der Moelven er totalentreprenør. Sentrale arbeidsoppgaver vil være planlegging og oppfølging av hele byggeplassproduksjonen, fra grunnarbeider til nøkkelferdig bygg. Moelven ByggModul har egne montasjelag som utfører montering av modulene og tømrerarbeid. Øvrige fag kjøpes inn som underentrepriser. Byggeplassleder samarbeider tett med prosjektleder for aktuelle prosjekter.Vi ser etter en strukturert person med ledererfaring, samt erfaring fra byggfaget. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet/pendling, i hovedsak på Østlandet.KvalifikasjonerUtdannelse som byggmester/ingeniør eller fagskoleRelevant praktisk erfaring fra byggeplasserGode samarbeid...

 • Company SYKEHUSINNKJØP HF FORSKNINGSVEIEN OSLO in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314048268 Presentasjon av stillingen:Sykehusinnkjøp Divisjon sør-øst gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av foretakene i Helse Sør-Øst. Vi arbeider tett medfagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til detbeste for pasientbehandlingen, samtidig som vi ivaretar vårt samfunns- ogmiljøansvar. Divisjon sør-øst består i dag av 74 ansatte. Divisjonen harhovedkontor i Drammen, og har for øvrig kontor en rekke steder fra Hamar tilKristiansand.Vi søker etter prosjektleder for anskaffelser innen bygg/prosjekt med kontorsted i Oslo.ArbeidsoppgaverPlanlegge og gjennomføre prosjekter og anskaffelser innen området Bygg Prosjekt for Oslo Universitetssykehus (OUS), og Divisjon sør-øst i Sykehusinnkjøp HFUtarbeiding av konkurran...

 • Company SULLAND EIENDOM AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJONEN KRISTIANSAND in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 923607692 Stillingsident: 4297861197 Presentasjon av stillingen:Stillingene er plassert i seksjon for Vedlikehold veg som er en av tre seksjoner i avdeling for Drift og vedlikehold på Samferdsel og eiendom i Agder.Seksjon Vedlikehold veg skal dekke områdene asfalt, vegoppmerking, elektro/automasjon, bruvedlikehold og vegutstyr. Seksjonen vil ha omlag 17 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder innen drift og vedlikehold og med øvrige sektorer i Agder Fylkeskommune.Arbeidssted er Kristiansand , noe reiseaktivitet må påregnes, fortrinnsvis innen Agder.ArbeidsoppgaverUtarbeiding av konkurransegrunnlag og gjennomføring av anbudskonkurranserOppfølging av entreprenør, ansvar for byggemøter, rapportere HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi i dekkeleggingsesongenPlanle...

 • Company WSP NORGE AS AVD TRONDHEIM in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LARVIK BOLIGBYGGELAG AVD PRINSEGATA 4 in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LANGSET RØR AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Vi søker VVS ingeniør for prosjektering, tegning og prosjektoppfølging av våre anlegg.Om arbeidsgiveren:Langset Rør AS jobber mot privat og bedriftsmarkedet på Nordmøre og i Romsdal.Vi har endel større prosjekter og søker i den anledning en VVS ingeniør i fast stilling med kontor adresse på Bremsnes Averøy. Her er muligheter for masse aktiviteter også utenom arbeidstid med Averøy sin beliggenhet og samtidig nærhet til Kristiansund ....

 • Company ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Jobbnorge ID: 196684Om stillingenProsjekt Vestoppland består av flere delprosjekter. Vi er nå i gang med byggefase for E16 Kvamskleiva og E16 Eggemoen-Olum samt miljøgate Gran sentrum som starter til våren. Vi har fått klarsignal om oppstart av Rv. 4 Roa - Lygna som består av tre entrepriser. Største entreprisen er Roa-Gran grense som er totalentreprise og omfatter 4,2 km fire felts motorveg.De andre to entreprisene er Sandvollen-Amundrud 3,8 km og Almenningsdelet Lygnebakken på 5 km. Begge er enhetspriskontrakter som gjelder utbedring og bygging av forbikjøringsfelt.Arbeidssted for stillingen er prosjektkontoret på Roa, Lunner kommune.ArbeidsoppgaverVi søker etter en byggeleder veg til kontraheringsfase og oppfølging av totalentreprisen Roa-Gran grense. Du vil være byggherrens representan...

 • Company STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Jobbnorge ID: 196685Om stillingenProsjekt Vestoppland består av flere delprosjekter. Vi er nå i gang med byggefase for E16 Kvamskleiva og E16 Eggemoen-Olum samt miljøgate Gran sentrum som starter til våren. Vi har fått klarsignal om oppstart av Rv. 4 Roa - Lygna som består av tre entrepriser. Største entreprisen er Roa-Gran grense som er totalentreprise og omfatter 4,2 km fire felts motorveg.De andre to entreprisene er Sandvollen-Amundrud 3,8 km og Almenningsdelet Lygnebakken på 5 km. Begge er enhetspriskontrakter som gjelder utbedring og bygging av forbikjøringsfelt.Arbeidssted for stillingen er prosjektkontoret på Roa, Lunner kommune.ArbeidsoppgaverVi søker etter en prosjektingeniør til delprosjekt Roa-Lygna. Arbeidet består i å hjelpe byggeledere og kontrollingeniører i en hektisk hverd...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANN in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 923723048 Stillingsident: 4309193110 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei ...

 • Company KULTUR- OG IDRETTSBYGG OSLO KF in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  I forbindelse med ferdigstillelse av en rekke nye bygg, blant annet Munchmuseet, Deichman og Jordal Amfi, ønsker Kultur- og idrettsbygg Oslo KF å styrke Eiendomsavdelingen med en teknisk forvalter. Som teknisk forvalter vil du jobbe med teknisk forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene i egen portefølje. Vi ser etter deg som trives med å være synlig på anleggene, følge opp vaktmestere og leverandører, og som kan sørge for at foretaket drifter anleggene på et optimalt nivå.Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har som mål å være et foretak med stor gjennomføringskraft og et sterkt fagmiljø med dedikerte fagpersoner som bidrar utover egen avdeling. Vårt kjennetegn skal være at vi søker løsninger i samarbeid med andre. Det er derfor viktig for oss at du har gode samarbeidsevner og ser mulighete...

 • Company BICI BYGG AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Du må :-Være fagansvarlig på prosjektetHa det overordnede ansvaret for økonomien i prosjektetSørge for at prosjektet styres slik at målene nåes og kundens forventninger blir innfriddUtvikle gode relasjoner med våre kunderAnsvar for å sikre HMS- og kvalitetstiltakVære en del av ledergruppen i bedriftenJobbe med planlegging og oppfølging av fremdrift i prosjekteneBistå anleggsleder i utarbeidelse og oppfølgning av endringer og varsler på prosjekterJobbe med forhandling og innkjøp av varer og tjenester på prosjekterHa den daglige operative ansvaret for de ansatte på prosjektetHvem er du?Vi ser etter deg som er resultatorientert, positiv og samlende. Du er endringsvillig, fremoverlent, og liker å ta ansvar.Mer konkret, ser vi etter deg som:Har en bachelor- eller mastergrad. Du er gjerne utdann...

 • Company TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE NÆRINGSETATEN in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Jobbnorge ID: 195416Om stillingen og arbeidsoppgaverVi søker byggeleder til drift og vedlikehold av veg til fast stilling ved Avdeling for drift, vedlikehold og forvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommune. Kontorsted er Tromsø.Som byggeleder har du ansvar for å styre gjennomføringen av kontrakter for Troms og Finnmark fylkeskommune som tiltakshaver og byggherre. Du vil ha ansvar for flere prosjekter samtidig. Stillingen innebærer også samarbeid og oppfølging av entreprenører, deltakelse i ulike prosjekter og interne samarbeidsgrupper og kontakt med andre myndigheter og interessegrupper.Reisevirksomhet må påregnes.Ansvar og arbeidsoppgaver:Planlegge drifts- og vedlikeholdstiltakStyring, oppfølging og evaluering av driftskontrakteneAnsvar for fremdrift, teknisk kontroll, kvalitet og økonom...

 • Company BRAVIDA NORGE AS AVD OSLO VVS  in Other
  01.12.2020 Updated on: 01.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD TROMSØ in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Vi søker dyktig rådgiver innen konstruksjonsteknikkI Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Swecos nye, moderne lokaler sentralt i Tromsø tilhører man et trivelig og inkluderende kontorfellesskap sammen med 48 medarbeidere i et sterkt faglig miljø. I byggruppa møter du 8 kolleger som arbeider med både lokale- og re...

 • Company HALDEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ved vår forebyggende avdeling tilsyn, er det ledig en 100% stilling som branningeniør / branninspektør med snarlig tiltredelse.Beskrivelse av arbeidssted:Halden brannvesen holder til ca. 7 km utenfor sentrum, på Sørliefeltet i en midlertidig stasjon. Vi flytter inn ny brannstasjon, som skal stå ferdig i løpet av 2022 på Remmen. Brannvesenet har ca 35 årsverk fordelt på ledelse, beredskaps-, samt forebyggende avdeling.Vår forebyggende avdeling består av en tilsyn og- feierseksjon. Det er i dette teamet vi ønsker at nettopp du skal bli med. Seksjonene ledes av avdelingssjef for forebyggende avdeling. Tilsynsseksjonen er bemannet med totalt fire medarbeidere inklusiv leder.Seksjonen utfører varierte oppgaver innenfor brannvesenets forebygge...

 • Company CAVERION NORGE AS AVD LIER OG ESCO in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BRØDRENE DAHL AS AVD BERGEN GODVIK in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JKS NORGE AS AVD OSLO in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  100% FAST STILLING. JKS Norge søker nå etter en serviceledere til avdelingen Bravida Oslo Rørservice.  Prosjektene man vil arbeide med i stillingen vil omhandle 75% sprinkler og 25 % rehabilitering. Så relevant erfaring innen dette er viktig. Som serviceleder i Bravida får du frihet under ansvar. Bravida tror på din evne til å overgå kundenes forventninger gjennom din kunnskap, driv og interesse. Du blir en del av et godt arbeidsmiljø og et solid selskap i vekst. Rollen som serviceleder innebærer for å følge opp små prosjekter i Oslo sentrum, skaffe nye kunder, og følge opp etterarbeider etter våre servicetekniker.  De ønsker å være førende når det gjelder energi, så en stor interesse for energi må være til stede. Du kommer også til å være ansvarlig for at ethvert oppdrag er i tråd med Bra...

 • Company TORP CONSULTING in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Dantherm Nøtterøy søker rådgiver for salg av løsninger til kunder og samarbeidspartnereVi søker:Proaktiv selger med kremmerånd, som selger gjennom faglig dyktighetEn rådgiver for rådgiverneForstår rollene rådgivende ingeniører, ventilasjonsentreprenører og byggherrerKommunisere et krevende fagfelt på forståelig måteSette service høyt og skaper tillitKommuniserer godt på norsk og engelskForstår svensk og dansk Oppgaver:Følge opp og besøke kunder og rådgivende ingeniørerProaktivt identifisere og utvikle nye prosjektDefinere og beregne behov for klimasystem inklusiv luftmengde, temperatur og fuktnivåKalkulere og lage tilbud, forhandle og inngå kontrakterBestille anlegg på spesifikasjon og følge opp leveranse i samarbeid med service team til oppstart og overleveringFølge opp prosjekter over la...

 • Company SALESJOBS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Moelven Modus AS avdeling Oslo står foran en meget spennende tid hvor det er flere muligheter enn begrensninger. De siste årene har vi gjennomført betydelige investeringer i ny teknolog samt forsterket våre konsepter som gir oss et konkurransefortrinn i markedet. Vi opplever vekst, og ønsker å ansette en sterkt kommersielt drevet ressurs som vår nye Prosjektselger. Ser du etter nye utfordringer og kan tenke deg representere en solid bedrift i vekst?Beskrivelse av stillingEr du en med byggteknisk forståelse, har en kremmer i deg og liker å møte nye folk, vil du få det godt hos oss. I rollen som Senior Prosjektselger vil du jobbe mot etablerte og lojale kunder. I tillegg vil du jobbe proaktivt med eiendomsbesittere, entreprenører og byggherrer for å identifisere nye prosjekter. I denne rolle...

 • Company L HJERTNES AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Grunna auke i ordremengd ønskjer me å styrka vår stab med ytterlegare ein konstruktør.Me søkjer etter ein person med:Utdanning som byggingeniør eller tømrar/teknisk teiknar med teknisk tilleggsutdanningByggteknisk forståing og gode datakunnskaparHøg arbeidskapasitet, orden og strukturGode kommunikasjonsevner, både norsk skriftleg og munnlegArbeidsoppgåver:Prosjektering av trekonstruksjonar, takstolar, precut og bjelkelagUtarbeide tilbod og oppfølging av ordreKundekontaktMe tilbyrFast tilsetjingEit triveleg og uformelt arbeidsmiljøKonkurransedyktige vilkårSpørsmål kring stillinga kan rettast til Øyvind Hjertnes på tlf 96924652Om arbeidsgiveren:L. Hjertnes AS held til på Nordtveitgrend i Bjørnafjorden kommune. Me produserer takstolar, precut og bjelkelag til byggjesett. Kundane våre er husle...

 • Company VINJE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  100% fast stilling frå snarast - ID 1809Søknadsfrist: 23.11.20.Har du lyst til arbeide med byggjesak og tilsyn på planavdelinga i Vinje kommune?Då vil du jobbe på Vest-Telemarks største arbeidsplass, og du vil ta del i utvikling av Vinje kommune som ein av dei fremste hyttekommunane i landet. Aktiviteten er høg, og det krev kompetente og engasjerte medarbeidarar med høg grad av serviceinnstilling. Me er engasjerte og fleksible, og gjennom trygge rammer, tillit og godt humør skapar me eit godt miljø saman.På avdelinga vil du jobbe tett saman med 3 arealplanleggarar, 3 oppmålingsingeniørar og 2 byggjesakshandsamarar. Det er elles godt tverrfagleg samarbeid med andre avdelingar som landbruk/næring og teknisk drift og vedlikehald.Dette er ei viktig stilling der du gjennom god og føreseieleg sa...

 • Company PLAN- OG BYGNINGSETATEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306115484 Presentasjon av stillingen:Avdeling for områdeutvikling arbeider med prosjektbasert byutvikling hvor bærekraft, arkitektonisk kvalitet og resultater som gir merverdi for byen er særlig viktig. Vi tar prosjektene fra det er klart at ny reguleringsplan er nødvendig og til ferdigstilling av den nye bebyggelsen. Arbeidet foregår i tverrfaglige enheter. Vår viktigste oppgave er å bidra til at hver enkelt plan- og byggesak gir kvalitet til byen, ved å utvikle prosjektene i sammenheng med omkringliggende byområder. Avdeling for områdeutvikling består av av stab og seks geografiske enheter som behandler innsendte reguleringsplaner og stab.Avdelingen søker en engasjert medarbeider med planfaglig kompetanse til avdelingens enhet Øst , som har sine hovedoppgaver ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters