Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

184 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 184 results.
 • Company NAMSOS KOMMUNE BYGGESAK, KART OG OPPMÅLING in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingsbeskrivelseVed virksomheten Plan- og byggesak har vi ledig 100 % fast stillingsom arealplanlegger/saksbehandler. Virksomheten har 11 ansatte som ivaretar oppgaver innenfor plan, byggesak, deling, kart og oppmåling.Arbeids- og ansvarsområder:Den nye medarbeideren vil i hovedsak få arbeidsoppgaver knyttet til kommuneplanensarealdel, kommunale reguleringsplaner og saksbehandling av kommunale og privatereguleringsplaner. Andre oppgaver innenfor virksomheten kan også være aktuelle ogoppgavene vil variere og gi vide utfordringer, både innen større og mindre bygge-og reguleringssaker.Stillingen vil inngå i et planleggerteam på 3 personer, men innebærer stor gradav faglig selvstendighet innenfor eget arbeidsområde. Stillingen rapportere...

 • Company TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN TROMSØ in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:922420866 Stillingsident: 24-21 Presentasjon av stillingen :Som kontrollingeniør bidrar du til at våre brukere av vegnettet får en positiv opplevelse. Vi søker kontrollingeniør til drift og vedlikehold av veg til fast stilling ved Avdeling for drift, vedlikehold og forvaltning i Troms og Finnmark fylkeskommune. Kontorsted er Finnsnes.Som kontrollingeniør vil du ha ansvar for teknisk-, kvalitets- og dokumentasjonskontroll av driftskontrakter, samt oppfølging av entreprenører og konsulenter på anlegg. Du vil også ha ansvar for inspeksjon og kontroll av vegnettet, samt mindre forefallende arbeid langs vegnettet. Stillingen innebærer tett samarbeid og oppfølging av entreprenører og konsulenter, samt deltakelse i ulike prosjekter og interne samarbeidsgrupper.Oppgaver :Utføre kontroll og...

 • Company HEIS1 AS AVD OSLO in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE EIGEDOM BERGEN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 976249291 Stillingsident: 4386606991 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle regionen Vestland fylke, og har mange ulike ansvarsområder. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar, klima og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Vestland fylke. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune sin fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga skal ivareta fylkeskommunen sin byggherrefunksjon og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkesk...

 • Company PECUS AS AVD UTLEIE in Other
  22.06.2021

  På vegne av Murmester Rolf Holm søker vi deg som er engasjert og lidenskapelig for murerfaget, samt god slagsteft, serviceinnstilling og høy integritet!Murermester Rolf Holm er en del av Ellingard Gruppen og er en faglig ledende murmesterbedrift i Oslo-regionen. De leverer håndverk av faglig høy kvalitet i henhold til kundens ønsker om å skape vakre og varige murbygg. Selskapet er i en sterk vekst, og på grunnlag av dette ønsker de å forsterke sin faglig sterke organisasjon med en prosjektleder.ArbeidsoppgaverSom prosjektleder har du en viktig rolle i organisasjonen. Du skal sørge for effektiv og positiv samhandling mellom byggherre, offentlige myndigheter, ansatte, underentreprenører, leverandører og øvrige involverte i prosjektet. Videre har du et overordnet ansvar for dine prosjekter, o...

 • Company MOLDE KOMMUNE BYDRIFT in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 21/6279 Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig 100 % fast stilling som driftsleder i Molde bydrift.Beskrivelse av arbeidsstedMolde bydrift har ansvar for tjenesteområdene vei, park, parkering og verksted. Enheten har 30 faste ansatte og består av utvikling- og forvaltningsavdelingen og driftsavdelingen. Driftsavdelingen er organisert i de tre faggruppene vei/verksted, park og parkering.HovedoppgaverSom driftsleder skal du lede og utvikle driftsavdelingen slik at avdelingens kompetanse og ressurser utnyttes best mulig. Du skal blant annet lede 20 dyktigere medarbeidere. Du skal også ha budsjett- og økonomioppfølging for avdelingen.KvalifikasjonerLedererfaringRelevant kompetanse innen anleggsfagRelevant universitets- eller høyskoleutdanningKjennskap ti...

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD DRAMMEN in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF AMBULANSE BODØ in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Senter for Drift og eiendom Nordlandssykehuset HF forvalter, vedlikeholder og drifter 185.400 kvm fordelt på 4 lokasjoner.I Bodø utgjør bygningsmassen ca 126.000 kvm fordelt på Rønvik og Sentrum. Byggemassen består av moderne bygg og tekniske anlegg, men også bygg og anlegg av eldre dato. Drift og vedlikehold Bodø er organisert i seksjoner for Bygg, Elektro/svakstrøm, Teknisk vakt samt VVS-mek.Vi har behov for å styrke vår bemanning i seksjon for Bygg og søker Driftstekniker i 100% stilling. Vi søker etter kandidater med kompetanse innenfor malerfag.ArbeidsoppgaverBasert på oppsatte planer, iverksette og løse løpende driftsoppgaver for å forebygge klager på funksjonalitet og tilstand.Være bidragsyter for produksjon innenfor alle fagfelt i Seksjon for Bygg, inkludert gartneriet og interntra...

 • Company LYNGDAL KOMMUNE FRIVILLIGSENTRAL in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 500 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.Plan og Næring er en avdeling med ansvar for strategisk arbeid i Lyngdal kommune. Avdelingen har ansvaret for overordnede strategiske planer, byggesak/ plansak, næringsutvikling, landbruksforvaltning, eie...

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker en positiv, engasjert og jordnær kollega som ønsker å være med på å bygge opp et ledende selskap innen bransjen. Som datterselskap i Ragn-Sells konsernet har Ragn-Sells Miljøsanering AS solid fagmiljø og den rette kandidaten vil kunne sparre med dyktige og erfarne kolleger.Du er/har:antagelig utdannelse eller erfaring fra bygg- og anlegg eller tilsvarende bransjer. Jobberfaring kan erstatte formell utdannelsenysgjerrig, og har interesse for KHMS, miljø og prosjektarbeidpraktisk sans, er selvstendig og tilpasningsdyktigdeler våre ambisjoner og vil være med på å videreutvikle vårt selskapet engasjement for kvalitetssikringsvært gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner, både norsk og engelskførerkort klasse BOm stillingen:Du vil jobbe med kontrakter, bistå prosjektgjennomføring...

 • Company HAMAR KOMMUNE PLAN OG BYGGESAK in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397873906 Presentasjon av stillingen:Hamar kommune vil ta en mer proaktiv rolle i vassdragsforvaltningen og samler kompetansen på fagfeltet i en nyopprettet faggruppe for vassdrag og forurensning. Vi søker to miljøingeniører eller tilsvarende som skal jobbe med spredt avløp, forurensning og vannforvaltningVassdrag og forurensning er en del av kommunalområdet By, miljø og arbeid. Avdelingen som faggruppen inngår i består fra før av arealplan, byggesak, byutvikling og oppmåling.Faggruppen for vassdrag og forurensning skal ha et overordnet oppfølgingsansvar for alle vassdrag og innsjøer i kommunen, med et særlig fokus på Mjøsa. Kommunen har et ønske om å sikre innbyggerne bedre tilgjengelighet til våre vassdrag, samtidig som vi sikrer et klimarobust samfunn. Viktig...

 • Company PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS AVD STAVANGER in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD DRAMMEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Avdeling Tekniske Systemer er i positiv utvikling, og vi søker nå en Seniorrådgiver VVS som kan bidra til å styrke og utvikle VVS-miljøet vårt i Drammen. Avdelingen har i dag 30 ansatte fordelt på fagområdene VVS, elektro og automasjon/ITB. Kontoret vårt i Drammen er byens største tverrfaglige rådgivermiljø med 180 ansatte innenfor de fleste ingeniørfag. Som Seniorrådgiver VVS vil du spille en viktig rolle i faglig utfordrende prosjekter, være med på å lære opp yngre medarbeidere og bidra med å skape og opprettholde gode relasjoner til våre oppdragsgivere.  Inviting bright mindsVil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for mennesken...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON AVD TØNSBERG in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AFRY GROUP NORWAY AS AVD OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  VVS-avdelingen i AFRY er på utkikk etter dedikerte kolleger som brenner for VVS-fagetVVS-gruppen i Oslo består i dag av rundt 20 hyggelige og faglig sterke lagspillere. Vi holder til i moderne lokaler i umiddelbar nærhet til Lysaker stasjon. Våre medarbeidere er en god blanding av seniorer og juniorer i et uformelt miljø, med flat struktur og gode sosiale ordninger for de ansatte. I AFRY er man del av et større fagmiljø som alle sitter i samme kontorlokale. Dette gjør at vi kan samarbeide på tvers av alle bygg-relaterte fag i spennende prosjekter.Din rolle vil være oppdragsleder og/eller fagansvarlig for prosjektering av VVS-tekniske anlegg for våre private og offentlige kunder i alle faser av prosjekter - fra mulighetsstudier til detaljprosjektering. Arbeidsoppgavene omfatter prosjekterin...

 • Company AFRY GROUP NORWAY AS AVD OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ting skjer når modige dedikerte lagspillere kommer sammen. Og nå har det skjedd - vi har vunnet E18 Langangen - Rugtvedt, E6 Storhove - Øyer og nå til sist E16 Turtnes - Øye. I den forbindelse gleder vi oss over å styrke laget slik at vi står best mulig rustet til å levere på oppgaven. Vi du være med å gjøre en forskjell?Bruseksjonen i AFRY består av 30 dyktige og kompetente medarbeidere, som sitter fordelt på kontorene i Trondheim og Oslo. Vi jobber hovedsaklig med prosjektering og rådgivning for offentlige og private oppdragsgivere rundt i hele landet. Bruseksjonen har god erfaring med modellbaserte leveranser og gjennomføring av BIM-prosjekter, og dette er et viktig fokusområde for seksjonen fremover. Vi ønsker å være en ledende aktør innenfor BIM og VDC i samferdselssektoren, og søker ...

 • Company KAUTOKEINO BOLIGSELSKAP AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  I Kautokeino Boligselskap AS er det ledig en 3-årig 100% stilling som prosjektmedarbeider/rådgiver. Vedkommende skal jobbe med prosjekter, som skal igangsettes i selskapet i løpet av prosjektperioden. I den siste tiden har selskapet fått inn flere eksternt/internt finansierte prosjekter som går ut på å utarbeide strategiplan- og handlingsplan for selskapet, leie til eie prosjekt og andre prosjekter i drift av boliger og bygg. I tillegg kan stillingen tillegges andre arbeidsoppgaver. Ansettelse forutsetter at eksternt finansiering av stillingen er på plass. Daglig leder er rådgiverens nærmeste overordnede. Arbeidstedet er Kautokeino.++Arbeidsoppgaver:++Ansvaret for utarbeidelse av strategi- og handlingsplanAnsvar for leie til eie prosjektetAnsvar for planlegging, gjennomføring og oppfølging...

 • Company INNLANDET FYLKESKOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING ADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:912350746 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseSamfunnsutvikling har ledig fast stilling som planrådgiver fra 1. september 2021.Om enhetenSamfunnsutviklingsavdelingen i Innlandet fylkeskommune som skal bidra til at samfunnsutviklingsrollen styrkes. Avdelingen har et overordnet ansvar for tverrfaglig samarbeid innad i organisasjonen og består av tre seksjoner; regional plan og analyse, klima, miljø og naturmangfold og kommunal veiledning og plan.Seksjonen kommunal veiledning og plan skal bl.a veilede og bistå kommunene og andre aktører i deres plan- og utviklingsarbeid. Dette kan skje i form av plannettverk, kunnskapsdeling kurs- møtevirksomhet, temasamlinger, rådgivning/veiledning, skriving av høringsuttalelser. Vi skal bl.a sørge for at lovpålagte sektorinteresse...

 • Company INGENIØR1 AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AFRY NORWAY AS AVD LILLESTRØM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker VVS-rådgiverVVS-avdelingen i AFRY er på utkikk etter dedikerte kolleger som brenner for VVS-faget.VVS-gruppen i Lillestrøm består i dag av rundt 20 hyggelige og faglig sterke lagspillere. Våre medarbeidere er en god blanding av seniorer og juniorer i et uformelt miljø, med flat struktur og gode sosiale ordninger for de ansatte. I AFRY er man del av et større fagmiljø som alle sitter i samme kontorlokale. Dette gjør at vi kan samarbeide på tvers av alle bygg-relaterte fag i spennende prosjekter.Din rolle vil være oppdragsleder og/eller fagansvarlig for prosjektering av VVS-tekniske anlegg for våre private og offentlige kunder i alle faser av prosjekter - fra mulighetsstudier til detaljprosjektering. Arbeidsoppgavene omfatter prosjektering av VVS-tekniske anlegg, systemdesign, kontr...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSTAB/STØTTESTJENESTER -NLSH in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Senter for Drift og eiendom Nordlandssykehuset HF forvalter, vedlikeholder og drifter 185.400 kvm fordelt på 4 lokasjoner.I Bodø utgjør bygningsmassen ca 126.000 kvm fordelt på Rønvik og Sentrum. Byggemassen består av moderne bygg og tekniske anlegg, men også bygg og anlegg av eldre dato. Drift og vedlikehold Bodø er organisert i seksjoner for Bygg, Elektro/svakstrøm, Teknisk vakt samt VVS-mek.Vi har behov for å styrke vår bemanning i seksjon for Bygg og søker Driftstekniker i 100% stilling. Vi søker etter kandidater med kompetanse innenfor malerfag.ArbeidsoppgaverBasert på oppsatte planer, iverksette og løse løpende driftsoppgaver for å forebygge klager på funksjonalitet og tilstand.Være bidragsyter for produksjon innenfor alle fagfelt i Seksjon for Bygg, inkludert gartneriet og interntra...

 • Company BERGE SAG OG TRELAST AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FROSTA KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 944482253 Stillingsident: 4406136995 Presentasjon av stillingen:Har du interesse for miljø og vil være med i videreutvikling av tjenestene til folk og næring på Frosta?ArbeidsoppgaverOm stillingenFrosta kommune ligger vakkert til på en halvøy i Trondheimsfjorden. Omgitt av fjord, åser og fjell finner du et fantastisk flott og rikt kulturlandskap med en spennende historie. Her treffer du trivelige folk, et kreativt næringsliv og utviklingsorienterte folkevalgte. Som kommune har vi et svært viktig samfunnsoppdrag og vi søker etter deg som er vil jobbe sammen med innbyggere, næringsliv og gode kollega for å forbedre tjenestene i kommunen. Frosta kommune som organisasjon er i utvikling og du vil sammen med resten av laget få påvirke hvordan ansvaret for oppgaver skal fordeles og utvik...

 • Company HØNEFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399639949 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye lærer på utdanningsprogram for Bygg- og anleggsteknikk?Vi har ledigundervisningsstilling 100% i programfag på Bygg- og anleggsteknikk fra 01.08.2021.Hønefoss videregående skole er en moderne og fremtidsrettet skole sentralt i Hønefoss. Skolen har 800elevplasser fordelt på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram og det er ca. 150 ansatteved skolen. Skolen har i tillegg Landslinje for yrkessjåfør, kombinasjonsklasser for minoritetsspråkligeelever, ansvaret for opplæringen av innsatte i Ringerike Fengsel og voksenopplæring (OPUS). Vi holder til iflotte og lyse lokaler i Osloveien.For mer informasjon om skolen se Arbeidsoppgaverundervisning i programfag på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg2 Tømrer og...

 • Company PEOPLE AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Er du interessert i å jobbe med produksjon i en spennende bedrift i Oslo? Du får grundig opplæring innenfor et interessant fagområde. Dette er en anerkjent bedrift som leverer kvalitetsprodukter innenfor ventilasjon. Ønskede kvalifikasjoner:- Fordel med erfaring fra ventilasjonsfaget og/eller metallbearbeiding - Erfaring med produksjon på verksted- Gjerne erfaring fra montering- Kunne snakke godt enten norsk og/eller engelskArbeidsoppgaver:- Produksjon av deler og tilbehør til ventilasjonssystemer- Delta i produksjon av ulike typer ventilasjonskanaler. Standardiserte, men også spesial tilpassendeEgenskaper:- Effektiv- Positiv og samarbeidsvillig- Evne til å takle stress- Nøyaktig i arbeidVår kunde kan tilby deg:- En god og sikker arbeidsplass - Godt sosialt samarbeidInteressert?Synes du de...

 • Company FOKUS RÅDGIVNING AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SARPSBORG KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRASJON OG PLANLEGGING in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Beskrivelse av arbeidsstedKommuneområde teknisk består av virksomhetene: Utbygging, Eiendom, Kommunalteknikk, VA og Brann/feievesen.Virksomhet utbygging har 18 medarbeidere med høy kompetanse, og består av to team: Team VVA og team bygg. Virksomheten er p.t. lokalisert i Tune administrasjonsbygg på Grålum. Virksomheten er ansvarlig for alle bygg og VVA relaterte prosjekter og ivaretar byggherre / tiltakshaveransvaret i forhold til offentlige myndigheter, og lov og forskriftsverk generelt. Virksomheten styrer prosjekter med hensyn til overordnede rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet.Team bygg vil styrke sin kapasitet og kompetanse som byggherre og rådgiver, og søker derfor etterprosjektleder innen fagområdet i 100% stilling.Yngre søkere uten prosjektledererfaring oppfordres også til å ...

 • Company TS GROUP AS AVD SKIEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  The Bacalhau field is a very large discovery, with recoverable resources of same magnitude as Johan Sverdrup. Over- pressurized carbonate reservoir at ~6000m depth, highly productive wells, light oil with high GOR of 330, produced via subsea facilities at 2000m water depth to FPSO. The field will be developed in two phases, the objective with phase 1 is to have timely first oil, whereas the second phase will maximize value for the full field. 10-15 wells in phase 1, 30-40 wells expected for the full field. DG4 for phase 1 in 2023, DG4 for phase 2 four years later.TASKS AND RESPONSIBILITIES: Ensure that all fabrication installation work and commissioning related to Automation, Instrumentation and Telecommunication has been performed according to the requirements of the project specification...

 • Company SKIEN KOMMUNE ADMINISTRASJON BYUTVIKLING OG DRIFT in Other
  17.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399168789 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en byggesaksbehandler/rådgiver som skal inngå i staben som har ansvar for byggesaksbehandlingen. Enheten er ikke skarpt delt inn i fagfelt, men medarbeidere får gjerne saker der de kjenner til fagfeltet og har noe erfaring. Samtidig hjelper vi hverandre hele veien.ArbeidsoppgaverBehandle byggesaker som inneholder problemstillinger rundt vern av bygg ogområderVære en del av teamet på byggesak som også innebærer ren byggesaksbehandlingUttalelser i plan- og byggesaker som berører kulturminner iht. gjeldende lovverkFormidling av kulturarv og kulturminner i kommunen og styrke vår og andre enheterskompetanseArbeide med kulturminneplanen (og på sikt revidering av denne)Rådgivning til innbyggerneAnsvar med tanke på å b...

 • Company DRIFTSKONTORET I LØRENSKOG in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396117718 Presentasjon av stillingen:I Lørenskog kommunes hovedplan for VA og vannmiljø 2020-2035 har kommunen satt ambisiøse mål for arbeidet med å trygge drikkevannsforsyningen og sikre god håndtering av avløp og overvann.En viktig oppgave er å spore opp feilkoblinger og lekkasjer (kildesporing) på avløpsledningsnettet som forurenser vassdragene, og sørge for at disse blir utbedret. For å løse oppgaven ansetter vi nå to nye medarbeidere som skal jobbe med kildesporing.Har du relevant kompetanse innen VA eller miljø og forurensning? Er du interessert i en variert hverdag med arbeidsoppgaver både ute i felt og inne foran pc-en? Er du i tillegg en initiativrik person med evne til å se sammenhenger? Da er du kanskje en av våre nye kildesporere!ArbeidsoppgaverDelta...

 • Company JOBZONE NORGE AS AVD TRONDHEIM in Other
  17.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BAMBLE KOMMUNE AREAL OG MILJØ in Other
  17.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  100% fast stillingBeskrivelse av arbeidsstedVirksomhet for Areal og Miljø har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, geodata, landbruk, miljø og eiendomsskatt.En av våre medarbeidere har sluttet for å gå over til annen arbeidsgiver.Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være saksbehandling av byggesaker, dispensasjonssaker, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt ferdigattester.Noe saksbehandling ovenfor politiske råd og utvalg må påregnes. Det kan bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver.Krav til kompetanseRelevant høyskole- eller universitetsutdannelse.I utgangspunktet er ingeniør eller tilsvarende, samt juridisk utdanning mest relevant, men andre høyskoleutdanninger vil også bli vurdert. Kunnskap om plan- og bygningsrett, TEK17 og SAK10 vektlegges.Øvrige kvalifikasjonerGode samarbeidsevn...

 • Company VESTAS NORWAY AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RANAHYTTA AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MOSS KOMMUNE PLAN, MILJØ OG TEKNIKK in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om stillingenVi har ledig stilling som byggesaksbehandler ved Avdeling byggesak. Stillingen er ledig omgående. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Som byggesaksbehandler vil du være med på videreutvikling av et fagmiljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil være byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven og kundeveiledning.Øvrige arbeidsoppgaver vil kunne være oppfølging av ulovligheter, skrive saker til politisk behandling samt tilsyn. Stillingen innebærer stor grad av faglig selvstendig arbeid innenfor sitt fagområde. Arbeidshverdagen vil preges av høyt tempo, møter med utbyggere, saksbehandling med korte frister og veiledning over telefon og e-post.Du vil samarbeide mye med VVA-avdelingen og Avdeling f...

 • Company ANTICIMEX AS AVD LØRENSKOG in Other
  17.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Er du lei av å jobbe på byggeplass? Nå har du mulighet til å endre hverdagen din til å dreie seg om inspeksjoner av bygg og bolig - på jakt etter feil og mangler, slitasje og elde. Vi har nylig ansatt mange dyktige bygningssakkyndige og boliginspektører til Region Øst. Nå, som veksten fortsetter, søker vi kolleger til kontoret i Lørenskog  med nedslagsfelt i Follo og Østfold.Anticimex har sammen med If, Norwegian Broker og meglerkjeden Partners laget et unikt forsikringskonsept for boligselgere, hensikten er å skape trygghet for selger og kjøper slik at man reduserer risiko for konflikter. Selger bestiller boligselgerpakken gjennom sin megler, og du som bygningssakkyndig, utfører befaringer og relevante bygningsrapporter.Anticimex` mål er å bli den største og foretrukne aktør i et spennend...

 • Company FROGN KOMMUNE FRIVILLIGHETSENTRALEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE FELLESTJENESTA in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Vi søker etter byggeleiar for bypakke ÅlesundBypakken er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund kommune og Statens vegvesen, der det skal byggjast vegprosjekt for om lag 4 mrd kr dei komande åra. Bypakken skal sørge for god framkomelegheit for alle trafikantgrupper, med hovudvekt på kollektivtransport, sykkel, gange og næringstransport. Vi er i gang med oppbemanning av prosjektorganisasjonen og søker no etter byggeleiar for dei fylkeskommunale prosjekta i bypakken. Du vil inngå i eit team med blant anna byggeleiarar, kontrollingeniørar og prosjekterande og rapporterer til prosjektleiar. Prosjektleiar vil styre på porteføljenivå og byggeleiarar følgjer opp enkeltprosjekt i prosjekterings- og utføringsfasen.Du får jobbe med å- Styre eigne enkeltprosjekt med ulik størrels...

 • Company NESODDEN KOMMUNE PLAN OG MILJØ in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404459254 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter 1-2 byggesaksbehandlere i engasjement av 6 måneders varighet i virksomhet plan, bygg og geodata. Tiltredelse snarlig. Søkere vil bli gjennomgått løpende.Nesodden kommune har en spesiell geografisk plassering nær hovedstaden, med en lang strandlinje og et bosettingsmønster i grender som har kort avstand til både fjorden og marka. Dette gjør arbeidet på byggesaksavdelingen særlig spennende.Virksomhet plan, bygg og geodata består i dag av 26 dyktige medarbeidere fordelt på fagavdelingene plan, byggesak og geodata. Virksomheten har ansvar for kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, reguleringsplaner, utslipp, forurensningssaker, byggesaker, delesaker, seksjonering, geodata, oppmåling, matrikkel samt havne- og farva...

 • Company SKEIE BYGG AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Skeie Bygg er en veletablert bedrift med salg og produksjon av hus, hytter, garasjer og næringsbygg. Vi er medlem av byggevarekjeden ByggTorget og forhandler av Systemhus. Grunnet økende oppdragsmengde søker vi nå etter byggingeniør.Viktigste arbeidsoppgaver vil væreKalkulasjon av byggDimensjoneringUtarbeidelse av arbeidstegninger og detaljer for produksjon og arbeidsplassOppfølging på produksjon, byggeplass og kunderKvalifikasjoner og personlige egenskaperRelevant utdanning som ingeniør eller teknisk fagskole.Relevant praksis innen husbygging, men nyutdannet vil selvfølgelig også bli vurdertDu er interessert i faget og ønsker å utvikle degDu er god til å kommunisere og forstå kundens behovVi tilbyrJobb i stabilt og spennende firmaUtfordrende og varierte arbeidsoppgaverMuligheter for fagli...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE SERVICEKONTOR in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver på avdeling byggesak.Som ansatt i enheten for plan- og byggesak vil du bli en del av et bredt faglig, kvalifisert og sosialt miljø. Plan- og byggesaksenheten ivaretar blant annet kommunens reguleringsplaner, byggesaksbehandling og kart-/oppmålingsoppgaver. Vi er en allsidig gjeng med blant annet ingeniører og sivilingeniører, naturvitere, arkitekter, jurister og samfunnsvitere, som ser fram til å få deg med på laget. Enheten er viktig for samfunnsutviklingen. Vi skal være en aktiv medspiller som leverer gode tjenester til innbyggere og næringsliv.Arbeidsområdersaksbehandling etter plan- og bygningsloven og forvaltningslovenkundeveiledningsaksfremlegg for politisk behandlingKvalifikasjonskravm...

 • Company KARSTEIN KRISTIANSEN ENTREPRENØR AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  ++Ansvar/arbeidsoppgaver:++Søker vil få ansvar for drift av byggeplassen. Arbeidsoppgaver vil i tillegg være ukeplanlegging og rapportering, daglige innkjøp og bestillinger, mottakskontroll, styring av underentreprenører, koordinering av informasjon ledelse/byggherre, kvalitetskontroll, registreringer, helse, miljø og sikkerhet.++Kvalifikasjoner:++Fortrinnsvis ønskes personer med fagbrev/mesterbrev innen betongfaget/tømrer. Vi oppfordrer imidlertid også personer med lang relevant praksis, eller høyskoleutdannelse til å søke.++Betingelser:++Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold med mulighet for utvikling i bedriften, lønn etter avtale, samt ryddige lønnsforhold med god pensjonsordning og et godt arbeidsmiljø. Søker vil også kunne ta del i overskuddsdeling i bedriften.Stillingene vil være lokalis...

 • Company STAD KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4357808470 Presentasjon av stillingen:Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som ingeniør i kommunalteknisk eining. Eininga har ansvar for infrastruktur i vid forstand, og eitt av våre hovudmål er heile tida å vere i forkant, slik at det ligg godt til rette for utvikling og gode liv i Stad kommune. Det pågår arbeid med satsingsplanar for både vegar, vassforsyning, avløp og overvatn i Stad kommune. No treng vi fleire flinke medarbeidarar for å gjennomføre planane.ArbeidsoppgåverUtvikle ein framtidsretta infrastruktur, med trygg vassforsyning, sikkert avløp og gode vegar. Prioritering, oppfølging av tiltak og økonomistyring er viktige element i dette.Etablere gode opplegg for drift og vedlikehald i samarbeid med dei utførandeOvervasshandtering, beredskap og for...

 • Company AURE KOMMUNE PLAN BYGGSAK OPPMÅLING OG MILJØ in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Beskrivelse av enheten Plan og DriftEnhetens ansvarsområde:Planlegging, Bygge- og delesaker, Oppmåling og eiendomsarkiv, Landbruk, Klima- og miljø, Kommunalteknikk og Eiendomsforvaltning.Om stillingenVed enhet for Plan og Drift, er det ledig 100% sykevikariat, med mulighet for fast ansettelse som saksbehandler innenfor plan- og byggesaker.Hovedarbeidsoppgaver:Bygge- og delesaksbehandling og veiledning.Saksbehandling plansaker.Øvrig saksbehandling etter Plan - og bygningsloven/delingsloven.Ønskede kvalifikasjoner- Universitet- eller høyskoleutdanning innenfor byggfag eller tilsvarende og fortrinnsvis relevant praksis innen plan- og byggtekniske fag.Positiv serviceinnstilling og god kommunikasjons- og samarbeidsevne.God skriftlig og muntli...

 • Company SWECO NORGE AS AVD HEDMARK/OPPLAND GJØVIK in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Hos oss gjør du en forskjell. Som rådgiver tar du en sentral rolle i utviklingen av Sweco som bedrift. Du er med på å skape bo- og næringsområder der trivsel, miljø og bærekraft går hånd i hånd. Ved våre kontorer på Sweco Innlandet jobber det i dag 30 rådgivere innen konstruksjonsteknikk som deltar i et vidt spekter av prosjekter for både offentlige og private byggherrer. For tiden opplever vi en økende oppdragsmengde og ønsker derfor å styrke laget med en erfaren rådgiver.Hos oss utvikler du deg. I Sweco møter du en svært variert, fleksibel og sosial arbeidshverdag. Vi tror på inkludering, utvikling og det å være i forkant på våre prosjekter. Det er svært viktig for oss at du blir hørt, og at du deler og søker kunnskap. For å nå felles mål spiller vi hverandre gode. Vi søker deg som liker...

 • Company BANE NOR BERGEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Stillingstittel: Koordinator systematisk ferdigstillelse Har du lyst å jobbe med Systematisk Ferdigstillelse i et av Norges mest kompliserte samferdselsprosjekt? Være med å bygge opp beste praksis innenfor Systematisk Ferdigstillelse i Bane NOR og i samferdselsbransjen? Da er denne stillingen noe for deg! I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane. Bane NOR bygger dobbeltspor på strekningen Arna-Bergen, og moderniserer Nygårdstangen godstermina...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig stilling som byggesaksbehandler. Stillingen hører til virksomhet plan, byggesak og landbruk. Virksomheten har ansvar for reguleringsplaner, byggesaker, delingssaker, oppmåling, kart og geodata, matrikkelføring og landbruk. Aktivitetsnivået er høyt og sakene varierte.Du kommer til å jobbe innenfor tjenesteområdet byggesak som består av fagleder, seks byggesaksbehandlere, byggesaksveileder og to jurister.Arbeidssted er tidligere rådhuset i Sande.ARBEIDSOPPGAVERBehandling av byggesøknader og tilsyn i samarbeid med jurist.KRAV TIL KVALIFIKASJONERUtdanning innenfor relevant fagområde fra universitet, høgskole eller teknisk fagskole. Erfaring fra kommunal byggesaksbehandling eller fra bygge-/anleggsprosjektering i privat sektor er...

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Har du noe erfaring som serviceelektriker eller el-kontrollør og har lyst på nye utfordringer innen el-kontroll og termografering? Ja, da er kanskje nettopp du den vi ser etter. Vi søker nå servicetekniker, som ønsker å jobbe med elkontroll, termografering og andre elsikkerhetsoppgaver.Stillingen er i vår avdeling TEGG Service, som har spesialisert seg på drift, rehabilitering og service av elektriske anlegg. Vi gjennomfører internkontroll, termografering og ultrasoniske tester i hele Norge, men hovedsakelig i Oslo-/Drammensområdet.Som servicetekniker hos oss vil du ha interessante, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver, i et godt og etablert arbeidsmiljø. Kontoradresse vil fortrinnsvis være på Økern i Oslo eller alternativt ved vårt hovedkontor i Drammen.Kvalifikasjoner:Fagbrev som ele...

 • Company STAVANGER OILERS AS in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD TROMSØ in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Vil du være med å forme fremtidens Tromsø?I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Swecos nye, moderne lokaler sentralt i Tromsø tilhører man et trivelig og inkluderende kontorfellesskap sammen med 48 medarbeidere i et sterkt faglig miljø. I bygg-gruppa møter du 6 kolleger som arbeider med både lokale- og regionale...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters