Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

89 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 89 results.
 • Company PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD BERGEN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GK INNEKLIMA AS AVD FØRDE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HINNSTEIN AS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN KONTORSTED in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 190407Ledig stilling som byggeleiarStatens vegvesen, Utbygging, har ledig stilling som byggjeleiar og søkjer etter ein person med kompetanse innan vegbygging og oppfølging av slike kontraktar.Stillinga er knytt til Utbyggingsdivisjonen, der du vil møte trivelege og kompetente kollegaer.I starten vil du utføre arbeidet for prosjektet E39 Svegatjørn - Rådal. Prosjektet har om lag eitt år att til ferdigstilling.Deretter vil du få oppgåver for Byvekstavtale Bergen. Denne seksjonen har ansvar for å bygginga av store og små riksvegprosjekt som er ein del Byvekstavtalen.Eksempel på pågåande prosjekt er utbetringa av Sandslikrysset, Olav Kyrres gate, og Gyldenpriskrysset. «Gjensidigekrysset» skal også snart setjast i gang. I tillegg er kommunane Askøy, Øygarden , Alver og Bjørnafjord...

 • Company STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN KONTORSTED in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 190410Om stillingaI Statens vegvesen Utbygging vest har vi ledig stilling som planleggingsleiar i prosjektet E39 Aksdal - Bergen.For å få utarbeidd reguleringsplanar i prosjektet E39 Stord - Os (Hordfast), treng vi ein erfaren planleggar. Kontorstad vil vere Bergen eller Leikanger.Er du samfunnsengasjert og ønskjer å bruke kompetansen din til å påverke val og utforming av vegprosjekt, kan vi by på mange utfordringar.Divisjon Utbygging har kompetanse innan planprosjektleiing, vegplanlegging, landskap og arkitektur, arealplanlegging, natur- og kulturmiljø.Arbeidsoppgåverstyre planprosjekt (koordinere planprosessar etter plan- og bygningslova)styre tverrfagleg prosjektgruppeutarbeide reguleringsplanargjennomføre konsekvensutgreiingengasjere og styre konsulentoppdragplanlegge veg...

 • Company STJØRDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260466254 Presentasjon av stillingen:Hovedoppgavene i enheten er knyttet til byggesaksbehandling, veiledning i regelverk og planforståelse, kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, kart og geodataforvaltning. Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og kommunens innbyggere. En av våre jurister ved byggesakskontoret skifter jobb og vi søker en erstatter. Vi tilbyr deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver ved byggesakskontoret. Stjørdal og Frosta kommune har en samarbeidsavtale om byggesaksbehandlingArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene for stillingen er varierte og spennende og omfatter bl.a. behandling av innkomne søknader om byggetiltak, dispensasjonsbehandling, klagebehandling, ulovlighetsoppfølging og tils...

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD BERGEN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASKER OG BÆRUM BRANN OG REDNING IKS AVD BEKKESTUA in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: 980 358 380 Stillingsident: 4260052629 Presentasjon av stillingen:Forebyggende avdeling i Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) består av 25 engasjerte medarbeidere som arbeider målrettet og allsidig med forebyggende brannvern. Vi tar stadig i bruk nye metoder i arbeidet vårt og har derfor varierte arbeidsdager. "Brann-Norge" er inne i en omfattende endringsprosess i det forebyggende arbeidet hvor både ny kompetanse og nye arbeidsmetoder er viktige. Vi leter etter en positiv og initiativrik brannforebygger som skal bidra til vårt viktige arbeid med særskilte brannobjekter. Er du i tillegg systematisk og selvgående er du kanskje den vi leter etter!Du vil inngå i seksjon "virksomhet" med 8 personer underlagt forebyggende avdeling. Vi ser etter en selvstendig og faglig dyktig pe...

 • Company PROSJEKTIL AS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HR PROSJEKT AS in Other
  10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS ARBEIDSSTED BJUGN in Other
  10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257945547 Presentasjon av stillingen:FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKSFBRT er organisert som et Interkommunalt selskap eid av Ørland og Åfjord kommuner. Vår kjernevirksomhet er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid.. Vi søker nå etter en ny medarbeider på avdeling for forebygging i 100 % stilling med tittel som branninspektør/ branningeniør. Tjenestested/kontorsted er ved Brekstad Brannstasjon.ArbeidsoppgaverMotivasjons- og informasjonsarbeid i henhold til brannlovgivningen.Kurs og instruktøroppgaver innen forebyggende brannvern.Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekt og andre risikoobjekter etter HMS- og brannlovgivningen.Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende brannvernarbeid.Erfaringsoverføring til avdeling for beredskap. Andr...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE INFRASTRUKTUR OG VEG BERGEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 923723048 Stillingsident: 4259658050 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune sin overordna visjon for transportpolitikken er « Å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg transportsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport som fremmer regional utvikling ».Avdelinga Infrastruktur og veg (INV) har ansvar for planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av om lag 5600 km fylkesveg, og tek i vare fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Vi samordnar aktørar med ansvar for trafikksikring i fylket. Avdelinga i varetek heilskapleg utbygging av transportinfrastruktur i arbeidet med Nasjonal transportplan og har naudsynt beredskap i samband med hendingar på vegnettet.Planlegging og utbyggingsseksjonen (PU) har ansvar for planlegging og byg...

 • Company SWECO NORGE AS AVD LONGYEARBYEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vil du jobbe som byggingeniør på Svalbard?I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Sweco har hatt virksomhet i Longyearbyen siden 1960-tallet. På Svalbard gjennomfører vi store og små prosjekter innenfor flere fagfelt. Du blir et verdifullt tilskudd til bygg-miljøet i Sweco Norge, som er en god miks av svært erfarne...

 • Company LONGYEARBYEN LOKALSTYRE LONGYEARBYEN ENERGIVERK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Longyearbyen lokalstyre har ledig 100 % fast stilling som driftsingeniør fjernvarme (2.gangs utlysning)Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være:Sikre rasjonell og sikker drift av LL's distribusjonsnett for fjernvarme, herunder oppfølging av leverandør for drift- ogvedlikeholdPlanlegge og budsjettere drifts- og investeringsbehov for fjernvarmenettet i et langsiktig perspektivGjennomføre prosjekter i tråd med gjeldende planer og budsjettSikre kvalitet og sporbarhet på dokumentasjonSystematisk vedlikeholde, følge opp og utvikle avtalte rutiner og verktøyBidra til utvikling av IK/HMS-arbeidetSikre inntekter innenfor fjernvarme i tråd med gjeldende regelverk, herunder sikre forsvarlig målerhåndtering foravregningsformålØvrige fagområder innenfor enheten kan bli tillagt stillingen ut i...

 • Company BI OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKOLEN I VÆRAN AVD SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189925Om stillingenNå har du muligheten til å søke på en fast 100 % stilling som servicetekniker ved Skolen i Væran med tiltredelse 01.09.2020.Helligvær er en øygruppe vest for Bodø, et øyrike med 365 øyer, holmer og skjær som har 100 fastboende.Øygruppen er et samfunn i vekst med fiskeri som hovednæring. I tillegg til fiskeri er det fiskemottak, fiskeoppdrett, jordbruk mm.Vi har butikk, bygderute mellom øyene, skole, barnehage og et aktivt foreningsliv med flere arrangementer i øygruppen årlig.Helligvær har god hurtigbåtforbindelse med Bodø, flere faste anløp daglig, også tilrettelagt for arbeidspendling.Kommunen vil være behjelpelig med å skaffe bolig til deg og din familie på Helligvær.Dine arbeidsoppgaver vil væreByggdrift på Skolen i VæranVeivedlikehold i HelligværEkstra...

 • Company HÅ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:964969590 Stillingsident: 20/1042 Presentasjon av stillingen :Utbyggingsavdelingen i Hå kommune har ledig en fast 100% stilling som planlegger. Utbyggingsavdelingen består av syv stillinger og har ansvaret for utbygging av vei, vann og avløp.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være planlegging av større og mindre kommunaltekniske anlegg og oppfølging av rådgivere. Noe av stillingen vil være planlegging og prosjektering av vei sammen med nye reguleringsplaner. Hå kommune skal blant annet utføre store flomsikringsprosjekt, fornying av gamle avløp i boligområder, sentrumsutvikling og ny hovedvannledning.KvalifikasjonerVi søker personer med ingeniørutdanning, gode ikt-kunnskaper, erfaring med planleggingsverktøy. Hå kommune bruker Gemini terreng. Du bør være serviceinnstilt, utadvendt,...

 • Company SWECO NORGE AS AVD STAVANGER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Er du vår nye drivkraft innen samferdselskonstruksjoner?I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Som rådgiver i Sweco kommer du inn i en engasjert gruppe, som preges av et utviklingsorientert og ambisiøst miljø. Hos oss opplever du delegert ansvar og stor grad av selvstendighet i arbeidsoppgavene, samtidig som vi jobber tett i team for å løse fr...

 • Company AREALPLAN OG MILJØ - BRAGERNES in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258953135 Presentasjon av stillingen:Som byggesaksbehandler i Drammen kommune får du jobbe med mange spennende og utfordrende fagområder. Du møter særlig på problemstillinger knyttet til by- og tettstedsutvikling. Kommunens topografi med dalføre gjør at det bygges tett og på stedvis utfordrende grunnforhold. Kommunen har høy flomproblematikk, både fra Drammenselva og sidevassdrag, og det er kartlagt flere fareområder for kvikkleireskred og steinsprang. Det er mange forhold med byggeforbudssoner som konkurrerer om arealene, slik som fylkesvei, europavei, togbane, høyspentlinjer og ikke minst Drammeselva som beslaglegger mye areal. I tillegg har kommunen strandsoner, sjø og vassdrag, hytteområder og friluftsliv.Dette gir rom for spennende og varierte saker. Som by...

 • Company ENWA PMI AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Enwa PMI AS er et selskap i Enwakonsernet og er en av landets ledende tekniske entreprenører innen fjernvarme, varmeanlegg, kjøling, industri, vann & avløp og VA. Vi jobber med alle prosjektformer, og kan ta på oss alt fra totalentrepriser til rene utførelsesentrepriser. Vi har kompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, prefabrikkering, industrirørlegging, sertifisert sveising og grunnarbeider.Vi har et hovedkontor i Sandefjord og et avdelingskontor i Oslo, og sammen er vi over 90 ansatte som omsetter for ca 250 MNOK pr år. Vårt tradisjonelle fagområde er industrirørlegging og rørsveis, og vi leverer alle stålkvaliteter fra karbonrør via syrefast til duplexkvaliteter. Vi har også økende leveranser av rørsystemer i forskjellige plastkvaliteter. Prosjektene våre gjennomføres med stor g...

 • Company BANE NOR DRAMMEN INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252143262 Presentasjon av stillingen:Vi trenger en dyktig byggeleder for kontaktledningsanlegg med på laget.Tar du utfordringen?Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart, og flere strekninger står for tur i årene fremover.Prosjektet Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor i tunnel mellom Drammen stasjon og Skoger, der det nye sporet kobles på eksisterende dobbeltspor. Drammen stasjon skal oppgraderes gjennom to hovedfaser. Kontaktledningsan...

 • Company ÅLESUND KOMMUNES ADM BYGG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4208492735 Presentasjon av stillingen:Byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova.1 fast stilling på rådhuset og 1 års vikariat med tenestestad i Brattvåg.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene vil vere handsaming av byggjesøknader både administrativt og til politisk utval, samt tilsyn og andre oppgåver etter plan- og bygningslova.Arbeidsforma vil vere både sjølvstendig sakshandsaming og arbeid i team.Kommunen har stor byggjeaktivitet og utfordrande oppgåver. Oppgåvene varierer frå saker knytt til vern/utvikling av historisk bykjerne til oppgåver i landlege områder i vår nye kommuneKvalifikasjonarVi søkjer etter deg som har utdanning innan relevante fagfelt som sivilingeniør, ingeniør, arkitekt, jurist o.l. Det er spesielt eit ønskje om at arkitekter søkjer stilling...

 • Company SWECO NORGE AS AVD STAVANGER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Er du vår nye, dyktige senior VA-ingeniør?I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Å være senior rådgiver i Sweco fører med seg både muligheter og forventninger. Muligheter til å ta initiativ, både for å få ting til å skje i din egen arbeidshverdag og for å støtte og veilede kolleger som har kortere fartstid enn deg. Du vet at kunnskapsdeling er...

 • Company KOTENG JENSSEN AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD FREDRIKSTAD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD BERGEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD BERGEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF ADMINISTRASJON KRISTIANSAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 988745510 Stillingsident: 4261367439 Presentasjon av stillingen:Eiendomsseksjonen har behov for å øke sin bemanning for ledelse av prosjekt innen vedlikehold og tilpasningstiltak i sykehusbyggene i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. For å sørge for god styring må eiendomsseksjonen, øke sin bemanning til prosjekt- og byggeledelse. Vår nye prosjektleder vil delta i alle faser innen programmering, prosjektering og byggefase. Arbeidssted Arendal. Tiltredelse snarest.Stilling rapporterer til leder eiendomsseksjonen.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som erkvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold iarbeidsl...

 • Company AF GRUPPEN NORGE AS AF BYGG ØSTFOLD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PORSANGER KOMMUNE OFFENTLIG SERVICEKONTOR in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190260Om tjenestestedetSektor for kommunalteknikk og beredskap skal drifte og vedlikeholde sine tekniske anlegg på en effektiv måte slik at kostnad og tilgjengelighet blir optimalisert, samt at behovet til Porsangers befolkning blir tilfredsstilt.For å være med å løse dette har vi nå ledig denne spennende og utfordrende stillingen.100% fast stilling som ingeniør ved kommunalteknikk og beredskap.Om stillingenDu vil ha fagansvar for områdene vei, vann, avløp, slam, renovasjon, beredskapsplaner og IK/HMS. Innenfor disse områdene vil du ha ansvar for blant annet drift, saksbehandling, selvkost og planarbeid. Arbeidsoppgaver innenfor hele sektoren må påregnes. Du vil kunne påvirke din egen hverdag og være med på å videreutvikle hele virksomheten i lag med den øvrige organisasjonen...

 • Company STORD KOMMUNE HABILITERING in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Det er ledig 100% fast stilling som prosjektleiar/byggjeleiar ved veg, vatn og avløp.Stord kommunalteknikk, SKT, er ei eining i Stord kommune, lokalisert på Rundehaugen 45 på Heiane, og har 40 tilsette innan fagfeltet veg, vatn og avløp. SKT har totalansvaret for utbygging, forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale vegar, vatn og avløpsanlegg.Stord kommunalteknikk vedlikehald 150 km kommunale vegar, 12 bruer, 260 km vassleidningar, 180 km avløpsleidningar med tilhøyrande tekniske installasjonar og pumpestasjonar, samt vasskjelder, høgdebasseng og vasshandsamingsstasjon.Årleg investerer me kring 100 mill. kroner til nyanlegg og fornying og av våre anlegg.Ønska utdanning og erfaringUtdanning med bachelor innan fagfeltet veg, vatn og avløp.Erfaring med prosjektstyring og prosjektadminist...

 • Company STORD KOMMUNE REGULERING, BYGGESAK OG OPPMÅLING in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Det er ledig eit 100% vikariat som Byggesakshandsamarar fram til 18.06.2021Stord kommune er ein kommune i vekst og utvikling og har nær 19.000 innbyggjarar. Byen Stord er regionsenter i Sunnhordland og ligg mellom Bergen og Stavanger. Stord har mange og varierte tilbod innanfor privat og offentleg tenesteyting, handel og undervisning, idrett og kultur. Byen sitt unike fortrinn er at alt er nært; fjord og fjell, tilrettelagte friluftsområde, kulturtilbod, arbeidsplassar, offentlege instansar, handelssentra og uteliv.Eininga stillinga er tilknytt har 12 tilsette, og er kommunen si fag- og forvaltningseining innanfor regulering, byggjesak, oppmåling og kart.Hovudoppgåver:Sakshandsaming av byggesaker og plansaker etter plan- og bygningslova, inkl. klagesakshandsamingRettleiing/service mot publ...

 • Company SKANSKA NORGE AS AVD DIV NORDVEST in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIDFJORD KOMMUNE HELSETENESTER in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE DRIFTSOMRÅDE 8 in Other
  09.07.2020

  Org. nr: 923723048 Stillingsident: 4259708841 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune sin overordna visjon for transportpolitikken er « Å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg transportsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport som fremmer regional utvikling».Avdelinga Infrastruktur og veg (INV) har ansvar for planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av om lag 5600 km fylkesveg, og tek i vare fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Vi samordnar aktørar med ansvar for trafikksikring i fylket. Avdelinga i varetek heilskapleg utbygging av transportinfrastruktur i arbeidet med Nasjonal transportplan og har naudsynt beredskap i samband med hendingar på vegnettet.Planlegging og utbyggingsseksjonen (PU) har ansvar for planlegging og bygg...

 • Company HUSTADVIKA KOMMUNE -BYGG OG EIGEDOM in Other
  09.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Hustadvika kommune ved plan- og byggesak søker etter saksbehandler til byggesaksavdelingen i 100 % fast stilling.Hustadvika kommune er i god utvikling og opplever stor byggeaktivitet. Byggesaksavdelingen har i dag 5 stillingshjemler i tillegg til enhetsleder, to av saksbehandlerne er ingeniører.Vi søker deg som har lyst til å jobbe med plan- og bygningsrett, og som liker en hverdag med varierende og utfordrende oppgaver. Hos oss får du gode muligheter for faglig utvikling innenfor hele avdelingens fagområde. Arbeidsmiljøet er tverrfaglig med god kompetanse og hyggelige kolleger, og vi er opptatt av å samarbeide på tvers av arbeidsområder.Du vil få være med på å videreutvikle et godt tjenestetilbud, og må være innstilt på å samhandle med ...

 • Company OPAK AS HOVEDKONTOR in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STRONGERPEOPLE AS in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STRONGERPEOPLE AS in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KOPPERUD MURTNES BYGG AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAMSTAD AS AVD TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TYSVÆR KOMMUNE DRIFTSAVDELINGA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Beskrivelse av resultatområde TekniskTysvær kommune sine samla tekniske tenester er organisert i Resultatområde Teknisk med SeksjonForvaltning, Seksjon drift og Prosjektavdeling. Samla har resultatområde teknisk 85 årsverk.Det er ledig fast stilling som prosjektleder / byggeleder ved prosjektavdelinga som har 7 tilsette, og stillinga rapporterer til leiar av avdelinga.Prosjektavdelinga har ansvaret for kommunens sine investeringsprosjekt dvs planlegging og bygging av kommunale bygg og kommunalteknisk anlegg som vann- og avløpsanlegg, kommunale vegar, parkeringsområde, idrettsanlegg mm.Stillinga som prosjektleder / byggeleder Anlegg vil ha eit særskild ansvar for planlegging og realisering av kommunal infrastruktur som veg, vatn og avløp og grøn infrastruktur. Utbyggingar vil i hovudsak skj...

 • Company BRANN- OG FEIERVESENET I FREDRIKSTAD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  ArbeidsstedFredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Brannvesenet har brann- og redningsberedskap for både Fredrikstad og Hvaler kommune. Avdelingen har 89 ansatte, hvorav 73 som er stasjonert i Fredrikstad og 16 som er deltidsmannskaper fordelt på to brannstasjoner på Hvaler.Brannvesenet har ansvaret for brann- og redningstjeneste, brannforebyggende oppgaver og feiertjenester i en region med ca. 87 000 innbyggere.Det er nå ledig stilling som leder for Beredskapsavdelingen ved Fredrikstad brann- og redningskorps.Stillingen er tillagt overordnet vakt, noe som medfører krav om beredskapsutdanning, ledelse trinn D eller trinn 3 ved Norges brannskole, og førerkort kode 160. Det er derfor ønskelig at leder for Beredskapsavdeli...

 • Company BRANN- OG FEIERVESENET I FREDRIKSTAD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  ArbeidsstedFredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Brannvesenet har brann- og redningsberedskap for både Fredrikstad og Hvaler kommune. Avdelingen har 89 ansatte, hvorav 73 som er stasjonert i Fredrikstad og 16 som er deltidsmannskaper fordelt på to brannstasjoner på Hvaler.Brannvesenet har ansvaret for brann- og redningstjeneste, brannforebyggende oppgaver og feiertjenester i en region med ca. 87 000 innbyggere.Ved Beredskapsavdelingen er det nå ledig stilling som overbrannmester/konsulent i 100 % fast stilling.HovedoppgaverStillingen skal i hovedsak ha ansvar for brannvesenets kundeportefølje innen alarmtjenester, og har et særskilt ansvar for rutiner og forvaltning på dette området. Alarmene er direkteoverført til Br...

 • Company ÅL KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Beskrivelse avdelingÅl kommune har ledig 100% fast stilling som avdelingsleiar for avdeling byggforvaltning frå og med september 2020.Avdelinga har ansvar for drift og vedlikehald av kommunen sine bygg (administrasjonsbygg, skular, barnehagar, idrettshall, utleigebustadar, omsorgsbustadar og institusjonar) og avdelinga har idag 11.5 årsverk.Me søkerVi ynskjer at du har:relevant høgare utdanningerfaring og kompetanse frå bygg- og anleggsnæringerfaring med økonomi og personalleiinggode datakunnskaparer serviceinnstilt, utadvendt og opptatt av å oppnå resultat saman med andreet smittande engasjement og godt humører ryddig og god til å ordlegge deg munnleg og skriftleg på norskstor arbeidskapasitet og evne til å ha mange ballar i lufta på same tidMe tilbyrVarierte og spennande arbeidsoppgåver ...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISK DRIFT AVD TEKNISK PROSJEKTERING in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Prosjektledere byggSom prosjektleder hos oss i Virksomhet prosjektutvikling får du mulighet til å lede kommunens prosjekter innen bygg og anlegg.Over hele Fredrikstad jobber våre prosjektledere med spennende og utfordrende bygg- og anleggsprosjekter. Oppgavene kan omfatte blant annet utbygging og rehabilitering av skoler, sykehjem, barnehager, omsorgsboliger og idrettsbygg. I plan- og byggeprosessen samarbeider vi med arkitekter, entreprenører, byggeledelse, rådgivere, offentlige etater og fremtidige brukere av anleggene.Virksomhet prosjektutvikling omsetter for ca. 400 millioner kroner årlig, og har en prosjektportefølje på ca. 3,5 milliarder kroner. Vi er i dag 22 medarbeidere fordelt på team bygg og team kommunalteknikk, og søker nå etter nye prosjektledere.Stillingen rapporterer til te...

 • Company B-KS AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi søker nå Brannrådgiver (RIBr) i B-KS AS.Selskapet er veletablert, med godt arbeidsmiljø. I hverdagen vil du få ansvar for prosjektering av ulike typer prosjekter og vil bli involvert i andre relevante arbeidsoppgaver etter kompetanse og behov. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Fredrikstad og Oslo. Vi jobber sammen som en stor familie hvor alle yter med sin bakgrunn. Arbeidssted kan være Oslo eller Fredrikstad.Arbeids- og ansvarsområderAnsvar for egne prosjekter fra a-åUtarbeide brannrapporter og brannkonsepterDelta på møter og befaringerKonsepter fra rammesøknad til ferdig prosjektEndringshåndteringFinne gode løsninger i samarbeid med entreprenørStilingen rapporterer til daglig lederØnskede kvalifikasjonerNoen års erfaring som brannkonsulent, men nyutdannede oppfordres til å s...

 • Company VEIDEKKE INDUSTRI AS P&G MASSEHOTELLET OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Ansvarlig for informasjonsflyt til våre anlegg om myndighetskrav, standardkrav og interne krav til vår pukk- og grusvirksomhetFølge opp gjennom dialog og revisjoner at våre anlegg følger pålagte kravAssistere anleggene vedrørende driftsplaner, grunneieravtaler, teknisk støtte, vedlikehold og problemløsingVære kontaktperson og ressursperson mot eksterne myndigheter, herunder Dirmin og Fylkesmannen, og bransjeorganisasjonAnsvarlig for vedlikehold av Pukk og Grus sine arbeidsbeskrivelserVære sparringspartner for distriktsledelsen ved etablering og endring av driftsopplegget på anleggeneFølge og/prosjektleder for investeringsprosjekterAnsvarlig for ISO-sertifisering/kvalitetHovedkontakt mot større leverandørerKvalifikasjonerTeknisk utdanning innen bygg/anlegg eller bergteknisk fra høgskole/uni...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE SAMFUNN OG BÆREKRAFT/PLAN, BYGGESAK OG GEODATA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262581827 Presentasjon av stillingen:Til byggesaksavdelingen søker vi tre byggesaksbehandlere i 100 % fast stilling. Du vil bli saksbehandler i en avdeling med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn. Du vil være med på å videreutvikle et sosialt og hyggelig fagmiljø som har profesjonalitet, pålitelighet, kvalitet og service som mål.Virksomhet byggesak er organisert under kommuneområdet Samfunn og bærekraft sammen med virksomhetene Geodata og oppmåling, Byutvikling og arealplanlegging og Klima og miljø. Byggesak har to avdelinger, avdeling for byggesaksbehandling og avdeling for tilsyn og ulovlighetsoppfølging.Arbeidsoppgaverbehandle byggesakerbetjene avdelingens servicekontor, kundebehandling og informasjonkvalitetssikring, rutinea...

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Entreprenør 1 bygger arkitekttegnede eksklusive leiligheter og eneboliger med høy kvalitet som i bransjen omtales som «High-end».Er du utdannet byggingeniør og ønsker å ta karrieresteget som prosjektleder i et entreprenørselskap i vekst? Søk på stillingen i dag!Academic Work søker på vegne av vår samarbeidspartner en prosjektleder. Kundene til Entreprenør 1 forteller at de alltid blir møtt av imøtekommende og omgjengelige ansatte som genuint gjør sitt beste for å skape gode resultater i hvert enkelt eiendomsprosjekt gjennom hele verdikjeden. Når man går inn på kontoret hos Entreprenør 1 blir du møtt av blide, hyggelige og joviale mennesker og det er tydelig at det er slik de ønsker å fremstå for hver enkelt kunde og leverandør i møter og på byggeplass.Er du nysgjerrig på noen av prosjekte...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters