Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

187 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 187 results.
 • Company CAVERION NORGE AS AVD OSLO PROSJEKT in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Caverion Oslo Prosjekt søker kalkulatører som vil gjøre en forskjellVi er et team med kalkulatører i Oslo som ønsker oss flere fremoverlente kolleger til vår teknisk flerfaglige tilbudsgruppe. Vi har kontroll på det meste innen de totaltekniske fagene – rør, ventilasjon og elektro. Vi er flinke til å sparre oss imellom, men trenger flere som kan elektro- eller VVS-faget. Er du opptatt av kvalitet, er lyttende og forståelsesfull og ønsker å bidra med å skape flere gode suksesshsitorier?Vi er også en del av et større lag, både av kalkulatører i Norge og utlandet, og i egen avdeling i Oslo; med rundt 100 dyktige kolleger, fordelt på fagområdene elektro, rør og ventilasjon. For det meste driver vi med større prosjektarbeid i Oslo-regionen, være seg skoler, næringsbygg, vannforsyningsanlegg, re...

 • Company GJØVIK KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE TEKNISK DRIFT in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Beskrivelse av arbeidsstedet:Gjøvik kommune har store og interessante oppgaver i vann- og avløpssektoren. Virksomhetsområdet VAR (vann, avløp og renovasjon) har ansvaret for drift av tre vannverk, ett avløpsrenseanlegg, ett slambehandlingsanlegg, 300 km ledningsnett og påslipp til kommunalt nett fra næringsliv. Kommunen har nylig vedtatt ny hovedplan 2020-2031 for vannforsyning, avløp og vannmiljø. Hovedplanen har flere målsetninger, men et av hovedmålene er å sikre Mjøsa som vannkilde og rekreasjonsområde.Rambekk renseanlegg er en av fire avdelinger i VAR og har 10 ansatte. Anlegget behandler avløpsvann og septik fra hele Gjøvik kommune, og tar også imot og sluttbehandler slam fra renseanlegg i fem nabokommuner. I tillegg til renseanlegget og slambehandlingsanlegget drifter våre ansatte 5...

 • Company ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Det søkes etter 2 fast ansatte byggesaksbehandlere.Vi er et av Sørlandets største tverrfaglige miljø innen arealforvaltning og byggesaksbehandling. Totalt er vi 14 ansatte i byggesaksavdelingen. Vi har ansvar for saksbehandling og tilsyn knyttet til bygge- og fradelingsaker. Avdelingen inngår i rådmannens stab samfunnsutvikling som består av totalt ca. 35 personer med oppgaver innen arealplan, næring, miljø mv.Vi holder til i et moderne kombinert kultur- og rådhus i byens sentrum, der arbeidet foregår i åpent kontorlandskap med vekt på samhandling og kommunikasjon.Den enkelte saksbehandler får selv myndighet til å fatte vedtak etter en opplæringsperiode. All saksbehandling foregår digitalt (papirløs saksbehandling).Vi har moderne saksbehandlingsverktøy tilgjengelig. blant annet nyere sakar...

 • Company BRAVIDA NORGE AS AVD FREDRIKSTAD ELEKTRO in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK TEKNISK INSTALLASJON AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi ser etter en erfaren Rådgivende VVS IngeniørSom Rådgivende Ingeniør VVS får du mulighet til å delta i samspill- og detaljprosjektering for VVS tekniske fag. Vi ser etter deg som har god kunnskap og en brennende interesse for energi og VVS faget. Du trives å jobbe sammen med andre som en del av et team, både i avdelingen og tverrfaglig med andre avdelinger i NTI. Du er opptatt av digital utvikling innenfor bygg- og anleggsbransjen og liker innovasjonen det medfører. Som Rådgivende Ingeniør VVS i NTI vil du være delansvarlig og prosjektere for det tekniske og funksjonsmessige ansvaret NTI leverer på teknikksiden. Vi jobber i hovedsak på samspills- og totalentreprisekontrakter, man vil dermed få muligheten til å påvirke de tekniske anleggene man selv detaljprosjekterer. Du vil jobbe sammen...

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD OSLO in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MÅSØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVi søker etter en engasjert og samarbeidsvillig prosjektkoordinator, som vil ha ansvar for byggeprosjekter som kommunen gjennomfører. Arbeidshverdagen vil være variert og du vil ha en selvstendig stilling, der det vil være muligheter for både personlig og faglig utvikling. Stillingen er et samarbeid mellom Måsøy kommune og Måsøy Næring og Havn KF Måsøy kommune er en del av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark. De som bor og arbeider i Finnmark får ettergitt studiegjeld etter gjeldene regler fra  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av gjeldene lover og tariffavtaler.I henhold til offentlighetsloven § 25 offentliggjøres søkerlisten. Opplysninger og søkeren kan bli offentliggjort selv om...

 • Company EIGERSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Rådgiver - Vei og utemiljøEigersund kommuneVil du være med å påvirke ditt nærmiljø og kommunens tilbud til sine innbyggere? Vår arbeidsplass har et allsidig og spennende oppgavefelt innen alt fra veianlegg til friluftsliv. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelse for både barn, unge og eldre. Trenger du varierte utfordringer sammen med gode kollegaer og samarbeidspartnere, er du den vi er på jakt etter! Arbeidsoppgaver Publikumskontakt med våre innbyggere innenfor arbeidsplassens fagfelt, herunder også saksbehandlingTverrfaglig arbeid med andre samarbeidspartnereOppfølging av avtaler om vedlikehold og bruk av arealBefaringer av nye veier og anleggHMS- og beredskapsoppgaverSøke om tilskudd fra offentlig instans ...

 • Company ULLENSVANG KOMMUNE BYGGDRIFT in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  DriftsingeniørByggdrift, Ullensvang kommuneForstår du viktigheten av god eiendomsdrift? Er du teknisk utdanna frå høgskule eller teknisk fagskule og ønsker å bidra til positivt arbeidsmiljø? Då ønsker vi din søknad!Verksemd Byggdrift ligg under kommunalområd Teknikk og miljø. Avdelingen har i dag 22 engasjerte kolleger med høg fagleg kompetanse. Vi er stasjonert i Jondal, Kinsarvik, Utne og Odda samt Skare og Røldal Vi har ansvaret for energieffektiv og miljøvennleg drift og vedlikehold av bygg, tekniske anlegg og teknisk infrastruktur, totalt cirka 135 000 m2. Driftsavdelinga hjelper og i gjennomføringa av byggeprosjekter, enten som nybygg, eller tiltak i eksisterande bygningar.I dei komande åra vil utviklinga fortsette med teknisk vedlikehald og utvikling av portefølgen vår. Dette stille...

 • Company BRAVIDA NORGE AS AVD FREDRIKSTAD ELEKTRO in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  I forbindelse med vekst i avdelingen og stort arbeidstilfang søker vi etter flere brannteknikere til vår avdeling i Fredrikstad. Avdelingen har 47 medarbeidere og en omsetning på ca. 80 millioner kroner. Vi jobber med både service- og prosjektoppdrag.Sikkerhetsavdelingen har høy tillit i markedet og vi leverer høy kvalitet på oppdrag innen brannvarslingssystemer, røykluker, gassdeteksjon etc. Vi er derfor høyt ansett blant våre underleverandører og kunder. Dette er en avdeling med et stort og godt sikkerhetsmiljø som er bygget opp over 25 år.Vi ønsker en bedre kjønnsbalanse i avdelingen, og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke på stillingen.Oppdragene er hovedsakelig i området gamle Østfold. ArbeidsoppgaverSom branntekniker i Bravida arbeider du selvstendig i ulike type serviceopp...

 • Company VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SENJA KOMMUNE BYGG OG EIENDOM in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVA-avdelingen ligger under virksomheten Teknisk Drift som også omfatter Drift Bygg og Veidrift/Trafikk, og har ansvaret for alle kommunale VA-anlegg i Senja kommune.I hovedsak består disse av 23 vannverk og 5 avløpsrenseanlegg med tilhørende ledningsnett, høydebasseng, bygninger etc.Avdelingen ønsker å styrke opp bemanning for å ivareta eksisterende anlegg og infrastruktur. Kommunens vannverk og avløpsanlegg er delt inn i 3 områder; Senja Vest, Nord og Sentrum. Avdelingen har i dag totalt 12 ansatte fordelt på driftsoperatører og administrasjon.Stillingen er 100% og vil i hovedsak ha arbeidsområdet Sentrum med oppmøtested på driftsavdeling i Sandvikveien 49 Finnsnes, men skal også kunne avhjelpe områdene Vest og Nord etter behov.Arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av vannbeha...

 • Company KRAGERØ KOMMUNE TEKNISK DRIFT ADMINISTRASJON in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Virksomhet for vann, avløp og renovasjon har ledig 100 % fast stilling som Avdelingsingeniør. Stillingen innebærer ansvar for:- Oppdatering av Internkontrollsystemer og rutiner- Bidra faglig innen virksomheten, også når det gjelder drift, vedlikehold og forvaltning- Gjennomføre offentlige anskaffelser iht. prosjektplaner- Bidra til økt fokus på HMS og internkontroll- Prosjektledelse og deltakelse  Stillingen kan også inneholde kommunal saksbehandling, forberedelse av saker til politisk behandling og andreoppgaver som kan være aktuelle for denne stillingen. Krav til kompetanse:-  Høyskoleingeniør innenfor VA/kommunalteknikk. Annen relevant ingeniørutdanning, eller fagskoleutdanning kan bli vurdert.-  Særskilt relevant erfaring kan i noen grad kompensere for manglende utdanningsnivå-  God ku...

 • Company SWECO BYGG AS in Other
  27.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASSEMBLIN AS AVD OSLO in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, ADMINISTRASJON OG SERVICE in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Servicedivisjonen ønsker å styrke vårt team med en dyktig og erfaren driftstekniker til våre uteseksjoner. Stillingen er for tiden plassert i Byggteknisk seksjon Sør som omfatter Larvik Sykehus, Furubakken, Preståsen og Kysthospitalet. Som Driftstekniker vil det være utfordrende og varierende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig arbeidsmiljø. Vårt fokus er god kvalitet, åpenhet og samhold. Du vil få spennende og varierende arbeidsoppgaver i samspill med våre tekniske fagmiljøer. Oppmøte vil for tiden være Kysthospitalet eller Larvik Sykehus og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Søkere vil bli vurdert fortløpende.ArbeidsoppgaverDrifte, føre tilsyn og utbedre feil og mangler ved Sykehuset Vestfold HF sine bygninger ServiceoppdragRehabilitering av bygningsmassen Mulig koordinering av drifts...

 • Company BINDAL KOMMUNE PLAN- OG RESSURSAVDELINGEN AVD ADMINISTRASJON in Other
  24.09.2022 Updated on: 25.09.2022

  Bindal kommune, en av Norges mest veldrevne småkommuner har ledig stilling som arealplanlegger/byggesaksbehandler i 100% stilling ved plan- og utviklingssektoren. Tiltredelse etter avtale.Plan- og utviklingssektor består av næring, miljø, byggesak, plan, kart/oppmåling, landbruk, skog/viltforvaltning, renhold, boligforvaltning/kommunale bygg, tekniske tjenester, samt brannvesen. Du vil få sju erfarne og trivelige kollegaer som er plassert i samme kontorfløy.Stillingen har kontorsted på Bindal rådhus, Terråk.ArbeidsoppgaverUtarbeidelse av overordnede arealplaner og strategierSaksbehandling og veiledning av private reguleringsplanerSaksbehandling av dispensasjonssøknaderArbeid med kommunens planverktøyByggesaksbehandlingDeltakelse i prosjekter og i arbeidsgrupperAndre oppgaver innenfor sekto...

 • Company MULTICONSULT BIL ØSTFOLD in Other
  24.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KARMØY KOMMUNE TEKNISK SJEF in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du bli en del av regionens største fagmiljø innen plan og bygg? Vi kan tilby et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Areal- og byggesak består av 44 ansatte og har mange varierte og viktige oppgaver i Karmøy kommune. Sektoren er viktig for samfunnsutviklingen, som aktiv medspiller som leverer gode tjenester til innbyggere og næringsliv.Som juridisk rådgiver i sektor areal og byggesak blir du en del av et team bestående av 6 jurister som jobber hovedsakelig innen plan- og bygningsrett. Vi søker deg med interesse for byggesaksbehandling. Du har gjerne erfaring fra byggebransjen og/eller fra kommunal eller statlig forvaltning, og har visjoner om å bidra i samfunnsutviklingen. Du er nysgjerrig, vitebegjærlig på fagkunnskap og ønsker egenutvikling. Det er viktig at du har motiva...

 • Company SWECO NORGE AS AVD ØSTFOLD in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Hos oss gjør du en forskjell. Sweco er en betydelig leverandør av rådgivingstjenester til offentlige og private kunder i Viken. Kontoret i Sarpsborg er en del av Region Viken med over 180 dyktige og engasjerte rådgivere som jobber innen de fleste fagfelt. På kontoret i Sarpsborg sitter vi i nye og moderne lokaler sentralt i byen med god tilknytning til offentlig kommunikasjon. Her har vi en imponerende kantine, treningsfasiliteter og oppvarmet sykkelparkering.Vi har økende etterspørsel etter våre tjenester, og nå søker vi rådgiver sprinkel som kan bistå oss i spennende og krevende prosjekter.Hos oss vil du utvikle deg. Du er en rådgiver som liker å ta ansvar og får ting til å skje. Du er en omgjengelig lagspiller som ønsker å bidra til samholdet i gruppen. Du ser helheten i prosjektene, e...

 • Company LESJA OG DOVRE BRANNVESEN INTERKOMMUNAL in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  RÅDGIVERSTILLING I LESJA OG DOVRE BRANNVESENFast stilling som rådgiver ledig fra 1. november 2022. Stillingsstørrelse 70 %.Lesja og Dovre brannvesen jobber for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli skadet som følge av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Vi verner liv, helse, miljø og materielle verdier. I tillegg har vi ansvar for samfunnssikkerhetsarbeidet i Lesja og Dovre kommuner på et overordnet nivå, inklusive at kommunene har en operativ kriseledelse ved større hendelser.Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn og nylig iverksatte forskrift om brann- og redningsvesen, fordrer faglig ny tilnærming til forebyggende arbeid og beredskap. Det nasjonale risikobildet er i endring der kommunen har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet. ...

 • Company SWECO NORGE AS AVD ØSTFOLD in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere i spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. Vi har gitt våre kunder et løfte: Vi skal være den mest engasjerte og kundenære partneren, med etterspurt kompetanse. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter. Hos oss gjør du en forskjell. Sweco er en betydelig leverandør av rådgivingstjenester til offentlige og private kunder i Viken. Kontoret i Sarpsborg er en del av Region Viken med over 180 dyktige og ...

 • Company OPTIMERA EIENDOM AS in Other
  24.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD HEDMARK/OPPLAND in Other
  24.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Om stillingenHar du interesse og erfaring med FDV- dokumentasjon og eiendomsforvaltning?Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av nærmere 100 eiendommer med et samlet areal på 473 000 m2. I tillegg til dette leies det inn 104 000m2 fra andre aktører. Bygningsporteføljen har stor variasjon fra noen av landets viktigeste kulturminner, best besøkte museer, undervisningsbygninger og topp moderne forskningsfasiliteter.  Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold. Stillingen som fagansvarlig FDV-dokumentasjon er del av vår fagseksjon, Bygningsteknikk, og rapporterer til seksjonsleder. Seksjonen har ansvar for tilstandsregistrering av by...

 • Company GLAVA AS PRODUKSJON ASKIM in Other
  22.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønsker du en sentral stilling innen miljø og bærekraft?Fabrikken i Askim tilhører Europas mest moderne anlegg for produksjon av glassullprodukter.Glava AS har høyt kvalifiserte ansatte og ønsker å ha en ledende posisjon innenfor sine områder. Glava er i vekst og utvikling og skal ansette en ny miljø- og prosessingeniør. Stillingen sitter i avdelingen for kvalitet og bærekraft, som består av 6 personer, og er en meget sentral og viktig ressurs i Glavas bærekraftarbeid. Miljø- og prosessingeniøren vil jobbe på tvers i organisasjonen, opp mot våre eiere og mot myndigheter. Stillingen vil ha en bred kontaktflate internt og eksternt.ArbeidsoppgaverLede og delta i prosjekter innen miljø og bærekraftVære aktivt med i arbeidet med å redusere risiko for utslipp og forurensningLede og delta i prosje...

 • Company BANE NOR SF DIVISJON EIENDOM in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  I Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø som har som mål å bli Norges ledende på planlegging og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Nå kan du bli med på å skape fremtidens jernbane. Vi søker nå etter to dyktige og engasjerte kvalitetsrådgiver som skal jobbe med beslutningsstøtte og bistand innen kvalitet i våre infrastrukturprosjekter.  Du kommer til å bli en viktig del av portefølje Øst der den ene stillingen vil jobbe mot vårt prosjekt i Moss og den andre vil jobbe mot øvrige prosjekter i portefølje Øst. Utbygging Øst dekker geografien Stor-Oslo, Kongsvingerbanen og Østfoldbane...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Om stillingenStillingene er del av vår fagseksjon Bygningsteknikk. Seksjonen har ansvar for tilstandsregistrering av bygningsdeler, utarbeidelse av tilstandsanalyser og flerårige vedlikeholdsplaner for UiOs eiendommer.Seksjonen utarbeider prosjektanvisninger og er faglig ansvarlig for rammeavtaler med rådgivere og entreprenører innenfor relevante områder. I seksjonen spiller vi på lag om å skape et støttende og inkluderende arbeidsmiljø - slik sikrer vi godt samarbeid og gode resultater. Fagingeniør bygg rapporterer til seksjonsleder. I det daglige vil fagansvarlig og fagingeniør arbeide sammen i team og sammen med andre kollegaer i seksjonen og på tvers av Eiendomsavdelingen.ArbeidsoppgaverHos oss vil du blant annet jobbe med;tilstandsregistrering, tilstandsvurdering og vedlikeholdsplanle...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Om stillingenØnsker du å arbeide langsiktig med VVS i en spennende og variert bygningsportefølje?Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo søker fagingeniør VVS til en av landets mest spennende og varierte eiendomsporteføljer.Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av nærmere 100 eiendommer med et samlet areal på 473 000 m2. I tillegg til dette leies det inn 104 000m2 fra andre aktører. Bygningsporteføljen har stor variasjon fra noen av landets viktigeste kulturminner, best besøkte museer, undervisningsbygninger til topp moderne forskningsfasiliteter.  Vi arbeider systematisk med energiledelse, klima- og miljøtiltak, driftsoptimalisering av tekniske anlegg, digitalisering og langsiktig verdibevarende vedlikehold. Stillingen som fagingeniør VVS er ...

 • Company HARSTAD KOMMUNE AREAL- OG BYGGESAKSTJENESTEN in Other
  21.09.2022 Updated on: 22.09.2022

  Som byggesaksbehandler hos oss, vil dine oppgaver være saksbehandling av byggeprosjekter som nybygg, tilbygg og bruksendringer fram til ferdigattest. Oppfølging av ulovlige tiltak og saksbehandling av disse. Saksbehandling av mottatte klager på byggesaksvedtak. Saksbehandling i forhold til forurensingsforskriftens kap. 12 - mindre utslipp. Klagesaksbehandling for byggesaksvedtak.Saksbehandlingen skjer elektronisk. Det medfører kundekontakt ved saksbehandling av egne saker og øvrige publikumshenvendelser.Om dette er noe for deg, er du velkommen som søker på vår ledige 100 % faste stilling som byggesaksbehandler.Tiltredelse etter avtale.Kvalifikasjonskrav:Du må ha utdanning på høyskole- eller universitetsnivå innenfor relevant fagområde, fortrinnsvis ingeniør, arkitekt eller jurist. Dersom d...

 • Company RAAD AS in Other
  21.09.2022 Updated on: 22.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ELTEL NETWORKS AS AVD STORBOTN BERGEN in Other
  21.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  ProduksjonslederStillingen rapporterer til Avdelingsleder Hordaland Build. Avdelingen har ansvar for utbygging og vedlikeholdstjenester av fibernettet og har ca 35 ansatte.Spennende stilling for deg som grunnet tilpasning til endringer i markedet vil være med å forbedre og utvikle produksjonen, noe som krever utvikling i organisering, kompetanse, styring og oppfølging av produksjonen Vår produksjonsleder skal:Være det første eskaleringspunkt for prosjektledereHeve økonomisk og administrativ styringsevne og -kapasitet på avdelingenLede arbeidet med effektiv og lønnsom prosjektgjennomføringHa fokus på god HMS i alle ledd og et trygt og bærekraftig arbeidsmiljøKunne identifisere og administrere endringer og krav i prosjektet og ha full kontroll på endringshåndteringBidra til et fellesskap hvo...

 • Company GROTTEBADET AS in Other
  20.09.2022 Updated on: 24.09.2022

  Grottebadet er Harstads største attraksjon med over 200.000 årlige besøkende. Vårt mål er å være Harstads viktigste arena for velvære, trening og fritidsaktivitet. Grottebadet har fire bassenger, kafe/kjøkken, treningssenter, badstuer mv. Totalt er anlegget vel 5000 kvm, med mange tekniske systemer og anlegg innenfor bassengteknikk, ventilasjon, strøm mv. Vi er en engasjert gjeng med en god bedriftskultur der vi sammen jobber for å levere et godt tilbud til alle våre gjester. Vi har et flott anlegg vi er stolte av og som er en viktig møteplass og arena for trening, lek og god folkehelse. Som driftstekniker er arbeidsdagen variert med mange oppgaver som skal bidra til at anlegget fungerer på en god måte. I tillegg til vedlikehold og løpende oppfølging er det omfattende kontakt med le...

 • Company ELKEM ASA AVD SALTEN VERK in Other
  20.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Elkem ASA er en av verdens ledende produsenter av miljøvennlig produksjon av metallegeringer og materialer. Elkem Salten er et silisiumsmelteverk med ca 200 ansatte. Bedriften produserer Silisium og Microsilica, produkter som brukes i alt fra bilindustri, silikoner, elektronikk, til hverdagslige produkter som tannkrem og klær. Elkem Salten eksporterer over 90% av sine produkter globalt.Som internasjonal produsent av metaller, materialer og kjemikalier er Elkem fullt ut forpliktet til å sikre en trygg og sunn arbeidsplass for ansatte og entreprenører som jobber på Elkemanlegg. Elkem er også opptatt av å kontrollere og redusere miljøpåvirkningen av vår produksjonsvirksomhet for å sikre et ansvarlig miljøavtrykk. Vår generelle policy sier at helse, miljø og sikkerhet alltid er Elkems førstepr...

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE NÆRING OG EIENDOMSFORVALTNING SEKSJON EIENDOM in Other
  20.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Er denne stillingen noe for deg?Sandefjord kommune sin eiendomsseksjon forvalter 460 000 kvm bygningsmasse og et stort antall eiendommer. Seksjonen består av fem forskjellige enheter og en stabsfunksjon. De ulike enhetene er:VedlikeholdProsjektTeknisk driftByggdriftRenholdDet er tett samhandling mellom enhetene og ett godt arbeidsmiljø i seksjonen. Totalt i eiendomsseksjonen er det ca. 230 ansatte fordelt på de ulike enheteneDet uføres hvert år en rekke større og mindre prosjekter i Vedlikeholdsenheten. Herunder:OmbyggingerRehabiliteringerVedlikeholdstiltakAlle våre prosjekter skal kjennetegnes som profesjonelle, innovative og framtidsrettet og ha et tydelig miljø og brukerfokus.Grunnet økt fokus på planlagt vedlikehold og energiøkonomiserende/CO2-reduserende tiltak, søker vi etter en ny m...

 • Company INSENTI AS in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  På vegne av vår kunde Insenti søker vi anleggsleder som skal ha det overordnede ansvaret på byggeplassen. Ønsker du ansvar, spennende prosjekt og nye utfordringer ønsker vi å høre fra deg!Arbeidsoppgaver:Operativ ledelse av byggeplassAnsvar for utarbeidelse av fremdriftsplanlegging og lede fremdriftsmøterOppfølging av KS, HMS og påse at arbeider blir utført i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.Følge opp eksterne og interne leverandører ifm. leveranse til prosjektetAnsvarlig for byggeplassen – herunder delegere, veilede og følge opp alle som er en del av det utførendeKalkulasjon ved behovØnskede kvalifikasjoner:Høyere teknisk utdannelse, teknisk fagskole/Bachelor/Master innen byggMinimum fem års erfaring som anleggslederErfaring fra middels store/store prosjekter Erfaring fra næringsb...

 • Company VESAR in Other
  18.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du miljøengasjert og ønsker å jobbe i en organisasjon som har som formål å holde ressursene i kretsløp? Ønsker du å utgjøre en forskjell? Vesar er en av Norges grønneste arbeidsplasser, og fremste miljøer innen sirkulær økonomi. Vi søker nå etter en prosjektrådgiver som skal planlegge, koordinere og gjennomføre en rekke aktiviteter som vil gjøre våre tjenester bedre og sikrere for innbyggerne i eierkommunene. Hos oss blir du en del av et miljø der fokus på sikkerhet, lagånd, energi og humor verdsettes høyt. ProsjektrådgiverStillingen som prosjektrådgiver er nyopprettet, og vil være en del av avdelingen drift og utvikling. Stillingen rapporterer til Drifts- og utviklingssjef. Vår nye prosjektrådgiver vil få varierte og utfordrende oppgaver knyttet til enkeltprosjekter og systemutvikling ...

 • Company ULSTEIN ENTREPRENØR AS in Other
  18.09.2022 Updated on: 22.09.2022

  Oppgåver og ansvar:- Anleggsleiar/Prosjektleiar- Ansvar for prosjekt frå kalkyle til ferdigstilling innan betong og grunnarbeid- Oppfølging av HMS, økonomi og kvalitetssikring- Delta i leiinga av selskapetØnska kvalifikasjonar:- Relevant og allsidig røynsle frå bygg og anlegg- Utdanning innan bygg og anlegg frå ingeniørhøgskule eller teknisk fagskule- Røynsle med anbodsrekning og prosjektering- Røynsle med landmåling og maskinstyring- Interesse for systemtekniske løysningar og forbetringsarbeidPersonlege eigenskapar:- Evne til å ta ansvar og initiativ- Fleksibel og løysingsorientert- Bidra til eit godt arbeidsmiljø- Strukturert og god orden- Evne til god kommunikasjonVi tilbyr:- Spanande, varierte og utfordrande arbeidsdagar- Personleg utvikling og karrieremoglegheiter- Eit uformelt og eng...

 • Company BANE NOR OSLO in Other
  18.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane. Har du lyst på å bli en del av et teknisk miljø innen jernbanetekniske anlegg med fokus på overbygning? For å løse dagens og morgendagens tekniske utfordringer innen overbygningsfaget har vi behov for flere dyktige medarbeidere. Seksjonen Sporteknikk er en av Bane NORs fagenheter innen jernbaneteknikk. Våre sporingeniører bistår hele Bane NOR med jernbaneteknisk kompetanse innen overbygning og overbygningskomponenter....

 • Company BANE NOR OSLO in Other
  18.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane. Har du lyst på å bli en del av et teknisk miljø innen jernbanetekniske anlegg med fokus på overbygning? For å løse dagens og morgendagens tekniske utfordringer innen overbygningsfaget har vi behov for flere dyktige medarbeidere. Seksjonen Sporteknikk er en av Bane NORs fagenheter innen jernbaneteknikk. Våre sporingeniører bistår hele Bane NOR med jernbaneteknisk kompetanse innen overbygning og overbygningskomponenter....

 • Company BANE NOR OSLO in Other
  18.09.2022 Updated on: 23.09.2022

  Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane. Ønsker du ansvar for å koordinere, lede og utvikle vedlikeholdsprosjekter? Vi i Bane NOR ser nå etter vår neste kollega i fagfeltet for maskinelt sporvedlikehold. Som prosjektkoordinator får du jobbe med landsdekkende prosjekter og kontrakter, og på den måten bidra til en sikker og punktlig togfremføring. Du vil inngå i et team med høy faglig kunnskap, og du kan forvente et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi samarb...

 • Company AVINOR AS AVD OSLO LUFTHAVN GARDEMOEN in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  Til avdeling Bygg og Energi på Oslo Lufthavn, søker vi Fagleder Brannforebyggende. Avdelingen har ansvar for vedlikehold innenfor fagområdene, Bygg, Brannforebyggende, Mekanisk og Automasjon, VVS og Energi. Vi søker deg som har stor interesse for brannforebyggende arbeid, samarbeider godt med andre, og kan arbeide strukturert og målrettet innenfor fagområdet.   ArbeidsoppgaverSaksbehandling innenfor fagfeltet brannforebyggende Planlegge/ lede/ gjennomføre/ branntekniske kontroller og organisatoriske tiltak på OSLs særskilte brannobjekter Oppfølging av branntekniske konsepter og dokumentasjonshåndtering i h.t. myndighetskrav ved endringer og byggeprosjekter Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer, instrukser og håndbøker innenfor fagfeltet til brannforebyggende Følge opp rømningsplaner o...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANN in Other
  18.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, ...

 • Company ASSEMBLIN AS AVD ØSTFOLD in Other
  18.09.2022 Updated on: 21.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASSEMBLIN VENTILASJON AS in Other
  18.09.2022 Updated on: 21.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KYSTVERKET KABELVÅG in Other
  18.09.2022 Updated on: 22.09.2022

  Søk nåOm stillingenUtbyggingsavdelingen er i vekst og ønsker å tilsette en fortrinnsvis nyutdannet ingeniør for å styrke kompetansen og bredden i avdelingen. Arbeidsfeltet er allsidig og av viktig betydning i nasjonal sammenheneng. Oppgavene som er tillagt stillingen vil være knyttet til både utredning og planlegging av infrastrukturtiltak.Da avdelingen har et nasjonalt ansvar må det påregnes noe reisevirksomhet og utstrakt kontakt med landets kystkommuner. Avdelingen har i dag omlag 30 ansatte. ArbeidsoppgaverKartlegge og dokumentere behov og nytte i potensielle prosjekter.Utrede prosjekter i tråd med utredningsintruksen og interne prosedyrer.Bestille og følge opp analyser og undersøkelser gjennom rammeavtaler med eksterne rådgivere.Ta del i interne prosjektgrupper og team.Sikre god samha...

 • Company KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  18.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjergard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året. Vi søkjerTil Sektor samfunnsutvikling søkjer vi etter saksbehandlar til eit vikariat i 12 månader frå oppstart, med moglegheit for fast tilsetting. Behovet for engasjementet kjem av permisjonar og mellombels omorganisering på avdelinga. Stillinga ligg til Avdeling byggesak og geodata og er del av eit fagfellesskap med medarbeidarar innan bygge- og delingssak, oppmåling, miljøretta helsevern og eigedomsskatt. Vi søkjer primært etter nokon som er utdanna innan byg...

 • Company TEKNA STATENS VEGVESEN in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  Om stillingenStillingen er plassert i driftskontrakt DK 9301 Stavanger og vil i hovedsak ha kontrollansvar i Sør-Rogaland. Spesielle utfordringer i kontrakten er driften av flere undersjøiske tunneler, motorveg kl.A, bynære strøk og drift av vegnettet under variable vinterforhold.Hverdagen vil bli en blanding av kontorarbeid, befaringer og kontroller i kontraktsområdet. Du vil uansett aldri være i tvil om at dette er en viktig jobb.Kontorsted vil være i Stavanger Seksjonen har til sammen 16 medarbeidere, fordelt på kontorer i Haugesund, Stavanger og Egersund . Seksjonen er prosjektorganisert med prosjektledere for både utbygging og drift/vedlikehold, og tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverUtføre kontroll og oppføl...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISK DRIFT AVD TEKNISK PROSJEKTERING in
  05.06.2020

  Prosjektledere byggSom prosjektleder hos oss i Virksomhet prosjektutvikling får du mulighet til å lede kommunens prosjekter innen bygg og anlegg.Over hele Fredrikstad jobber våre prosjektledere med spennende og utfordrende bygg- og anleggsprosjekter. Oppgavene kan omfatte blant annet utbygging og rehabilitering av skoler, sykehjem, barnehager, omsorgsboliger og idrettsbygg. I plan- og byggeprosessen samarbeider vi med arkitekter, entreprenører, byggeledelse, rådgivere, offentlige etater og fremtidige brukere av anleggene.Virksomhet prosjektutvikling omsetter for ca. 400 millioner kroner årlig, og har en prosjektportefølje på ca. 3,5 milliarder kroner. Vi er i dag 22 medarbeidere fordelt på team bygg og team kommunalteknikk, og søker nå etter nye prosjektledere.Stillingen rapporterer til te...

 • Company KRAGERØ KOMMUNE BYGGDRIFT in
  05.06.2020

  Vil du bidra til utvikling av effektiv og resultatorientert behandling av byggesøknader? Vi søker etter en fagressurs med juridisk kompetanse innen plan- og bygningsrett som kan påta seg ansvaret som fagleder for byggesaker i kommunen. Ved virksomheten bygg og areal er det ledig en 100% fast stilling med hovedoppgaver innen byggesak. Kragerø har mange interessante faglige temaer knyttet til forvaltning av arealer i skjærgården og strandsonen, og til by- og tettstedsutvikling. Det er stor byggeaktivitet i kommunen og arbeidsdagen byr på variasjon og tverrfaglig samarbeid. Virksomheten er for tiden organisert i kommunalområde Samfunn og har tilsammen 11 ansatte. Innenfor virksomheten utføres tjenester innen landmåling, matrikkel, kartforvaltning, plan- og byggesaksbehandlingArbeidsoppgaverFa...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters