Jobmonitor. Search results for Civil engineers

101 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-50 of 101 results.
 • Company CONSTO SVALBARD AS in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405935605 Presentasjon av stillingen:For å styrke vår kapasitet og kompetanse på Svalbard, søker vi nå to resultatorienterte prosjektledere til vårt kontor i Longyearbyen. Vi har mange interessante prosjekter i vår portefølje, og vi har nye spennende prosjekter på vei inn.ArbeidsoppgaverSom prosjektleder er dine viktigste oppgaver å ha sikker styring på økonomi og framdrift samtidig som du har en god dialog med byggherre og offentlige myndigheter. Du støtter den øvrige prosjektledelsen og sikrer god ledelse av øvrige ansatte. Prosjektlederen er også ansvarlig for kontrahering av underentrepriser og at den samlede produksjonen skjer i overenstemmelse med våre krav til kvalitet, HMS og etikk.KvalifikasjonerHøyrere utdanning, fortrinnsvis Bachelor/Master innen bygg...

 • Company NORCONSULT AS AVD LILLEHAMMER in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORCONSULT AS AVD GJØVIK in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN HUMAN RESOURCES AS AVD TØNSBERG in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WSP NORGE AS AVD OSLO in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HURDAL KOMMUNE SENTRALADMIN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394229336 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å bli vår nye prosjektleder? Vi trenger DEG til å lede utviklingen av Hurdals infrastruktur innen vann og avløp.Våre vann- og avløpsanlegg skal gjennom en betydelig oppgradering de neste årene, det legges opp til investeringer i planperioden 2021 - 2024 på rundt 300 millioner kroner. Dette innebærer både etablering av nytt og utvidelse av eksisterende anlegg.For å nå kommunens mål om fornyelse av våre anlegg innenfor vann og avløp, søker vi en engasjert og dyktig prosjektleder med relevant erfaring. Som prosjektleder har du ansvaret for å sikre gjennomføringen av denne oppgraderingen. Stillingen rapporterer direkte til virksomhetsleder og har utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektet...

 • Company COWI AS AVD BODØ in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CMS BYGG AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Liker du å bidra til vekst og utvikling?CMS Bygg AS er i stadig vekst, og i den forbindelse søker vi en motivert og erfaren prosjektleder innen betong.Vi ser etter deg som liker utfordringer og er en lagspiller. Du jobber strukturert og har evnen til detaljert planlegging og oppfølging av effektiv og sikker produksjon, samt motivere og lede egne medarbeidere.Du har bred erfaring fra ledelse av større og/eller mindre prosjekter. Du vil være ansvarlig for kalkulasjon, planlegging og gjennomføring av egne prosjekter.ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av prosjekter fra A-ÅOppfølging av oppdragsgivereAnsvar for KS/HMS, kvalitet, økonomi og framdrift i prosjekteneLedelse av egne prosjektteamDu har følgende kvalifikasjonerFagbrev i betongfaget eller minimum 5 års erfaring fra faget/brans...

 • Company CMS BYGG AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Liker du å bidra til vekst og utvikling?CMS Bygg AS er i stadig vekst, og i den forbindelse søker vi en motivert og erfaren prosjektleder innen mur og flis.Vi ser etter deg som liker utfordringer og er en lagspiller. Du jobber strukturert og har evnen til detaljert planlegging og oppfølging av effektiv og sikker produksjon, samt motivere og lede egne medarbeidere.Du har bred erfaring fra ledelse av større og/eller mindre prosjekter. Du vil ha en sentral rolle i bedriften og være ansvarlig for kalkulasjon, planlegging og gjennomføring av egne prosjekter.ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av prosjekter fra A-ÅOppfølging av kunder og byggherreAnsvar for KS/HMS, kvalitet, økonomi og framdriftLedelse av egne prosjektteamDu har følgende kvalifikasjonerFagbrev som murer eller minimum 5 å...

 • Company SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS AVD OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  I Schneider Electric er de lidenskapelig opptatt av innovasjon. De jobber med noen av markedets beste løsninger, og har en kultur preget av stolthet og mangfold. De tror på styrken i forskjeller, og jobber hardt for å legge til rette for like muligheter og realisering av karrieremessige drømmer. Hver dag på jobb skaper Schneider Electric trygghet gjennom å sørge for at bygg fungerer optimalt.Til Schneider sitt brann og sikkerhetsteam i Oslo søker de nå etter en prosjektleder for mindre og mellomstore prosjekter, hvor dine viktigste ansvarsområder vil være ledelse av prosjekter i tett samarbeid med leverandører og dyktige kollegaer. Du er en teambuilder med gode kommunikasjonsferdigheter, som sørger for fremdrift gjennom god planlegging og økonomistyring. Du motiveres av å ta initiativ, og ...

 • Company MIDTRE GAULDAL KOMMUNE - ADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vil du være med oss når vi skal modernisere og sikre en framtidsrettet forvaltning av kommunens eiendommer og bygninger? Eller vil du være med i gjennomføringen av spennende prosjekter innenfor området bygg, vei, vann og avløp?Midtre Gauldal skal i nærmeste framtid gjennomføre et omfattende plan- og strategiarbeid på området bygg- og veiforvaltning, og det skal gjennomføres ulike typer prosjekter innenfor området eiendom- og kommunalteknikk. Nye planer og strategier skal sikre en mer helhetlig og forutsigbar forvaltning av kommunens ressurser på dette området.For å bidra i dette arbeidet søker vi etter to nye medarbeidere i 100 % stilling:Avdelingsingeniør/-leder bygg (fast stilling)Prosjektleder for gjennomføring av ulike typer prosjekter innenfor området bygg/VVA (3-årig engasjement)Stil...

 • Company KJELDAAS AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORE OG UVDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403227764 Presentasjon av stillingen:Kommunene Kongsberg, Sigdal, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal skal gjennomføre et 3 årig skogsbilveiprosjekt med fokus på å kartlegge opprustingsbehov på eksisterende skogsbilveier og samtidig kartlegge behov for nye skogsbilveier i områder med for dårlig veidekning pr i dag.Vi søker en prosjektleder som kan veilede og initiere samarbeidsprosjekter blant skogeierne, deriblant bistå med opprettelse av veivedlikeholdsforeninger.Nore og Uvdal kommune er vertskommune for Landbruksforvaltningen i Numedal, og prosjektlederen vil inngå som en del av teamet til Landbruksforvaltningen i Numedal.Med økende fokus på trevirke som et CO2-nøytralt byggemateriale er viktigheten av tilgjengeligheten av tømmer økende. Vi ser at det er store ...

 • Company PAXON AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STANGELAND MASKIN AS AVD GRUNNARBEID in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PARKETTPARTNER AS AVD LØRENSKOG in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LINJEBYGG AS AVD MOLDE in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Vi søker etter en dyktig prosjektingeniør/prosjektleder til vårt kontor i Molde eller Trondheim.Arbeidsoppgaver:Som prosjektingeniør/prosjektleder vil du følge prosjektene fra start til mål. Dette inkluderer planlegging, oppfølging og rapportering på våre inspeksjons- og rehabiliteringsprosjekter. Det vil også være aktuelt å delta som feltingeniør i forbindelse med oppdrag og befaringer off- og onshore.Utdannelse:Byggrelatert MSc utdanning, BSc utdanning eller Teknisk fagskole - helst med tilleggskurs innen betong.Relevant arbeidserfaring vil vurderes opp mot formell utdannelse.Kjennskap til tilkomstteknikk vil være en fordel.Erfaring:Erfaring fra inspeksjon, vedlikehold og modifikasjonsoppdrag innen betongfaget.RPK3 kompetansbevis er ønskelig.Kurs:Søkere må ha eller være villig til å gjen...

 • Company HR PROSJEKT AS AVD TRONDHEIM in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398637128 Presentasjon av stillingen:Helse Førde gjennomfører eit stort moderniseringsarbeid med fleire nye sjukehusbygg, ombyggingar og ny infrastruktur. Nye Førde sjukehus er det største byggeprosjektet sidan Førde sjukehus vart bygd i 1979 og har ei økonomisk ramme på NOK 1,8 mrd. Arbeidet blir gjennomført stegvis i fleire delprosjekt. Når moderniseringa er gjennomført i 2028, har vi eit nytt bygg for psykisk helsevern og somatikk, dagens sjukehus er bygt om og modernisert.Helse Førde er sjølv byggherre og har etablert ein tverrfagleg prosjektorganisasjon. Nye Førde sjukehus er eit samansett, utfordrande og kreativt prosjekt -- bygt med vår innsikt og innsats.Helse Førde har ledig stilling som:Senior prosjektleiarLes meir om ArbeidsoppgåverHovudarbeidsoppgåve...

 • Company PROSJEKTIL KONSTRUKSJON AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A. NORWEGIAN BRANCH in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AKER SOLUTIONS ASA in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STAD KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402870056 Presentasjon av stillingen:Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som prosjektingeniør / prosjektleiar i kommunalteknisk eining. Eininga har ansvar for infrastruktur i vid forstand, og eitt av våre hovudmål er heile tida å vere i forkant, slik at det ligg godt til rette for utvikling og gode liv i Stad kommune. Det pågår arbeid med satsingsplanar for både vegar, vassforsyning, avløp og overvatn i Stad kommune. No treng vi fleire flinke medarbeidarar for å gjennomføre større og mindre tiltak som vert prioritert i desse planane!ArbeidsoppgåverPrioritere, planlegge og avklare større og mindre prosjekt / tiltak, primært innan veg, vassforsyning og avløp, men også innan breiband og hamnFølge opp tiltak vi utfører i eigen regiLyse ut og få gjennomført ti...

 • Company INGENIØRFIRMAET SVENDSEN & CO AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MODIS NORWAY AS AVD BERGEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BANE NOR OSLO INFRASTRUKTUR - PROSJEKETER in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Stillingstittel: prosjekteringsleder Norge har det aldri vært satset så mye på jernbane som nå. I Bane NORs Utbyggingsdivisjon kan du bli en del av et slagkraftig prosjektmiljø. Vår oppgave er å fornye og modernisere jernbanen slik at flere kan reise trygt og effektivt med tog. Utbygging Midt er ansvarlig for planlegging og utbygging av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovrebanen. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Follobanen, Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, samt flere prosjekter i hele Norge. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø og lurer på om du vil bli med på å skape morgendagens jernbane?Bane NOR bygger nytt dobbeltspor fra Kleverud til Åkersvika. Når dobbeltspo...

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE MILJØ OG PLANSAKER ADMINISTRASJON OG STAB in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 21/14260 Presentasjon av stillingen :I enhet plan og prosjekt innen seksjon Bydrift er det ledig en fast stilling som ingeniør innen prosjekt- og byggeledelse.Vi ser for oss en person som har bakgrunn innen bygg- og anleggsvirksomhet.Du vil være en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Enheten har 16 ansatte.Arbeidsted er for tiden Rådhuset i sentrum av Sandefjord.StillingsinformasjonStillingsstørrelse: 100%Stillingstype: fastTiltredelse: etter avtaleArbeidsoppgaverStyre kommunens entrepriseanlegg, økonomisk og kvalitetsmessigFølge opp private anlegg som skal overtas til kommunalt eie og driftAnsvarlig for jevnlige byggemøter, vernerunder, referater og evaluering av de enkelte anleggRessursperson til seksjonens arbeid med teknisk normerJevnlig ...

 • Company SWECO NORGE AS AVD HEDMARK/OPPLAND GJØVIK in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SPENNCON AS AVD MONTASJE HØNEFOSS in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Vil du arbeide innen industri, rådgivning og prosjektledelse?Vi har et sterkt faglig miljø lokalisert på 4 sentrale kontorer i Norge, og jobber med mange spennende prosjekter både innenfor bygge- og anleggsektoren. Nå skal vi ansette enda flere dyktige prosjektledere som skal jobbe mot hele Østlandet med arbeidssted på Hønefoss. Stillingene vil rapportere til Prosjektsjef.I rollen som Prosjektleder vil du ha utstrakt kontakt og interaksjon med dyktige kollegaer på tvers av våre avdelinger og lokasjoner i Norge, samt også i noen grad med andre enheter i Consolis konsernetDine hovedoppgaver vil være gjennomføringen av egne prosjekter i nært samarbeid med dine kollegaer innen salg, prosjektutvikling, prosjektering, montasje og produksjon. Dette innebærer at du vil:Planlegge, lede og styre din...

 • Company HR PROSJEKT AS AVD BERGEN in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vil du være med på å skape og levere markeders beste løsninger for et bedre inneklima? Som prosjektleder hos Energima vil du bli en del av et faglig sterkt miljø og påvirke fremtidige leveranser og tjenester rettet mot næringsbygg. er totalleverandør av løsninger for et bedre inneklima og vi skal levere markedets beste løsninger for ventilasjons- og kjøleanlegg til næringsbygg. Vi ble opprettet i 2010, og jobber med større totalentrepriser og har som mål å profesjonalisere leveransene og tjenestene som er rettet mot byggentreprenører. Energima tar alle oppdrag innenfor nærings-, forretnings- og kontorbygg. Prosjektene er hovedsakelig nybygg.Interessante arbeidsoppgaver og interessante mennesker er en uslåelig kombinasjon. Det er den som gjør at du etter en lang arbeidsdag, likevel gleder d...

 • Company VESTFOLD OG TELEMARK IDRETTSKRETS AVD TELEMARK in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD BERGEN in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. På Swecos kontor i Bergen møter du 16 hyggelige og dyktige kolleger. Vi ønsker å ansette selvstendige personer som kan bistå kundene våre innen fagområdene som er omfattet av Brann og sikkerhet med fokus på digitale løsninger. Stillingene vil også samarbeide tett med 300 ...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE INFRASTRUKTUR OG VEG BERGEN in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 923723048 Stillingsident: 4395939191 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei ...

 • Company NORDIC BULK AS AVD SANDNES in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CONSULT GRUPPEN AS in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  På vegne av Consult Gruppen AS søker vi etter en fagleder byggprosjektering med høyere ingeniørkompetanse.Arbeidsoppgaver:Fagansvarlig for bedriften, erklærer ansvar i tiltaksklasse 3Fagleder M. Sc. skal bistå foretakets prosjektansvarlige ved behovGjennomføre og lede internkontrollarbeidetAnsvar som faggruppens leder for foretakets faglige profilBistand og kontroll brannprosjektering og uavhengig kontrollBistand og kontroll byggteknisk prosjekteringFor å lykkes har du:Erfaring fra prosjektering etter TEK/VTEK 10.Høyere utdannelse, mastergrad  bygg eller brannsikkerhetMinst 8 års erfaring innen bygg- og brannteknisk prosjektering TTK3Har solid realfagskompetanseEvnen til å planlegge egne aktiviteter og stort pågangsmotGode resultater fra tidligere jobber, og er et konkurransemenneskeGod kj...

 • Company KREAHVITA INTERIØR & BYGGKONSULT AS in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  KreaHvita er i sterk vekst med god ordretilgang, og søker derfor flere dyktige medarbeidere.RÅDGIVENDE INGENIØR BYGGDine arbeidsoppgaver vil være:Løsningsutvikling, planlegging og prosjektering av små og større prosjekter.Oppfølgings- og kontrollfunksjoner ute på byggeplass.Oppdragsledelse innen fagområdet.Tilbuds- og markedsarbeid innen fagområdet.Kvalifikasjoner/egenskaper som vi ser etter hos deg:Sivilingeniør/ingeniør innen bygg med relevant erfaring innen konstruksjon-/byggeteknikk.Grunnleggende forståelse av gode byggetekniske løsninger og detaljer.Erfaring innen prosjektering, statiske beregninger, dimensjonering, teknisk tegning, beskrivelser, oppfølging av byggeprosjekter, o.l.Kunnskap om relevante standarder og krav.Erfaring med DDS-CAD eller tilsvarende programmer.Kreativ og løs...

 • Company ENERGYNEST AS in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MODIS NORWAY AS AVD BERGEN in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AASE PROSJEKT AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Vil du lede spennende prosjekter i et av Oslos ledende prosjekt- og byggelederfirma?Aase har prosjekter i samarbeid med store profesjonelle kunder, private aktører og offentlige byggherrer. Vi jobber i hovedsak med større bolig- og næringsbygg, formålbygg, borettslag/sameier og eiendomsutvikling. Størrelse og kompleksitet i prosjektene øker i kombinasjon med nye gjennomføringsmodeller og samhandlingsprosesser. Vi styrker derfor teamet med en Senior Prosjektleder og en Prosjektsjef som vil få overordnet ansvar for å planlegge, lede og gjennomføre prosjekter. Er du den vi ser etter?Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:Tett og profesjonelt samarbeid med kunde for å sikre verdiskaping og måloppnåelseUtarbeide kontrakts- og gjennomføringsstrategiAnsvar for avklaringsmøter og utarbeidelse ...

 • Company KINGSPAN AS AVD OSLO in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HR PROSJEKT AS AVD BERGEN in Other
  11.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BULLDOG AVENSIS AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Fordi fleire ønskjer å kjøpe bygg- og ingeniørtenester frå oss, treng me ein bygg- eller sivilingeniør. Blant fleire oppgåver er prosjektering av bygg og konstruksjonar, produksjon av teikningsmateriell, byggesøknader, kalkyler og tilbod, og andre byggrelaterte oppgåver.Rett Hjem og Rett Ingeniør er full-integrert ved hjelp av Holte programvarer, deriblant Smartkalk og Holte Portalen. Vårt viktigaste prosjekteringsverktøy er Revit. Det er ein føresetnad at søkjarar har kunnskap om desse. I tillegg, kan det gjevast opplæring i bruk av programma.Stillingen er fleksibel, både med tanke på arbeidstid og arbeidsstad. Det betyr at stillingen kan vere del- eller fulltid, og at arbeidstid kan vere fleksibel. Det er også mogeleg å utføre arbeidet på kontoret vårt i Olsvik (Bergen) eller i Kinsarvik...

 • Company SKARPNES EIENDOM AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400380099 Presentasjon av stillingen:Økt fokus på innovasjon de siste årene, har bidratt til at taksteinprodusenten Skarpnes har tatt en spennende posisjon innen solenergi og bærekraft. Skarpnes har i samarbeid med partnere i Europa utviklet en helt ny type bærekraftig takstein med integrerte solceller. Nå kan hver enkelt boligeier beskytte sitt hjem mot vær og vind, og samtidig produsere sikker, effektiv og ren energi. I hard konkurranse med søkere fra hele Europa, har Skarpnes med partnere nylig mottatt et prestisjefylt innovasjonstilskudd på nærmere 25 millioner kroner fra EU for videreutvikling og kommersialisering i det europeiske markedet.EUs rammeprogram Horisont 2020, gjennom programmet Fast Track to Innovation, etterlyser ny og radikal produktinnovasjon...

 • Company ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS AVD LILLEHAMMER in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Anlegg Øst Entreprenør AS (AØE) er en utviklingsorientert anleggsentreprenør og datterselskap i Gjermundshaug Gruppen (GG). GG er en samfunnsbevisst og innovativ aktør i anleggsbransjen. Gjennom lokalt familieeierskap siden 1949, har selskapet i 70 år bygget solide og synlige verdier for samfunnet og private, så som veier, bruer, jernbane, vann- og avløpsanlegg. Visjonen er å være førstevalget for kunder, leverandører og ansatte. GG er og skal være langt fremme på alt som har med utvikling i bransjen å gjøre, spesielt innenfor teknologiske løsninger.AØE har i dag hele Innlandet og Viken som nedslagsfelt, men vil i tråd med vekstambisjonene ikke ha geografiske avgrensninger fremover. Selskapets administrasjon er lokalisert i Lillehammer. Selskapet har med dyktige fagfolk og en moderne maski...

 • Company HELSE FØRDE HF ADMINISTRASJON FØRDEGÅRDEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Nye Førde sjukehus - Helse FørdeHelse Førde gjennomfører eit stort moderniseringsarbeid med fleire nye sjukehusbygg, ombyggingar og ny infrastruktur. Nye Førde sjukehus er det største byggeprosjektet sidan Førde sjukehus vart bygd i 1979 og har ei økonomisk ramme på NOK 1,8 mrd. Arbeidet blir gjennomført stegvis i fleire delprosjekt. Når moderniseringa er gjennomført i 2028, har vi eit nytt bygg for psykisk helsevern og somatikk, dagens sjukehus er bygt om og modernisert.Helse Førde er sjølv byggherre og har etablert ein tverrfagleg prosjektorganisasjon. Nye Førde sjukehus er eit samansett, utfordrande og kreativt prosjekt – bygt med vår innsikt og innsats.Les meir om NYE Førde sjukehus  Helse Førde har ledig stilling som: Senior ProsjektleiarAnsvar for å koordinere framdriftAnsvar for byg...

 • Company SKAPE ENTREPRENØR AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 19.06.2021

   Prosjektledere bygg og anlegg. Viktige prosjektlederroller i et selskap som har spesialisert seg på arbeid i nærheten av høyspentanlegg og vi tilbyr rammeavtaler for bygningsmessig vedlikehold. Vi har spennende prosjekter, hvor du er med på å bygge landet, sikkert og effektivt. Lederansvar for et team med dyktige fagpersoner, som utstråler stolthet for både faget og selskapet. Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger. Ditt ansvarsområde:Lede prosjektet slik at vedtatte målsettinger for økonomi, fremdrift og kvalitet nåsJobbe inn nye oppdrag, regne anbud, presentere tilbud og gjennomføre prosjekteneIvareta arbeidsgiveransvar i prosjektet i henhold til gjeldende lover og regelverk  Gjennomføre prosjektet i samsvar med våre prosjektmodeller og styringssystemetSi...

 • Company AKSESSNETT AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Stillingen innebærer:Oppfølging av utbygging, hovedsaklig fibernett.Oppfølging av fremdiftsplaner slik at prosjekter leveres til riktig tid og prisHolde kontakt med underentreprenører,kommuner, e-verk etcMå være fremoverlent, løsningsorientert og god til å kommunisere.Opplæring i data systemer vil bli gitt ,kandidater med bakgrunn innen elektro, bredbåndsnett vil bli foretrukket.Om arbeidsgiveren:Aksessnett AS ble stiftet i 2001 og utfører alt innen prosjektering,utbygging og service av bredbåndsnett. Utfører arbeid for bla Telenor og Telia, fiber, koaks og ethernet.Vi er 6 ansatte og har ett godt arbeidsmiljø. Da det er stor pågang søker vi nå flere medarbeidere....

 • Company JARLSBERG BYGG AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Jarlsberg Bygg AS søker sulten prosjektleder som ønsker ansvar og en allsidig arbeidsdag.Vi ser etter deg som er faglig dyktig, initiativrik, motivert og har gode samarbeidsevner. Personen vi er på jakt etter bør ha ambisjoner om en ledende stilling og vi vil legge til rette for videre utvikling gjennom tett og god oppfølging.Det er en fordel med et et godt nettverk og interesse for salg gjennom nettverksbygging. Lokal bransjekunnskap er å foretrekke, samt kjennskap til relevante lover, håndbøker, standarder og gjerne tekniske regelverk. Stillingen innebærer også å følge opp kontrakter i form av leveranser, innkjøp og fakturering, samt oppfølgning av innbetalinger i henhold til planer. Hvem er du?Du har gode kommunikasjonsferdigheter.Du er kundeorientert og en god relasjonsbygger.Du er str...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters