Jobmonitor. Search results for Civil engineers

74 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineersx
Displaying 1-50 of 74 results.
 • Company FORSVARSBYGG REGION MIDT in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312921234 Presentasjon av stillingen:Forsvarsbygg treng fleire flinke medarbeidarar, og vi søker no etter ein prosjektleiar som ønsker utfordrande og spennande oppgåver innan eigedom, bygg og anlegg.Region Midt-Norge strekker seg frå Setnesmoen i sør til Drevjamoen i nord, med mest aktivitet på Ørland, Værnes og i Trondheim. Avdeling Eigedomsforvaltning sitt ansvar er å forvalte, drifte og vedlikehalde eigedom, bygg og anlegg som Forsvarsdepartementet eig og som Forsvaret leiger.Som prosjektleiar vedlikehald vil hovudoppgåva vere prosjektleiing av tildelte prosjekt innanfor vedlikehald, utvikling og komponentutskifting. Du vil inngå i eit team på 8 prosjektleiarar pluss leiar, og vi ser etter ein lagspelar som ser nytta av godt samarbeid og viktigheita av å bidr...

 • Company DRAMMEN KOMMUNE FELLESTJENESTER - ANSKAFFELSER/PERSONAL in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318277207 Presentasjon av stillingen:Virksomheten Vann og avløp sørger for grunnleggende tjenester innen vannforsyning, avløpstransport og rensing. Virksomheten er delt inn i fire avdelinger. Stillingen som prosjektansvarlig for investeringer ligger i avdelingen Vann- og avløpsforvaltning. Avdelingen har ansvaret for forvaltning av kommunens vann- og avløpsanlegg. Ansvaret omfatter utredning, analyse, planlegging og prioriteringer av investeringsprosjekter, samt koordinering av flomberedskap og overvann i samarbeid med andre virksomheter.Vi ønsker å styrke vår avdeling med en dyktig og motivert ressurs innen investeringer. Stillingen som prosjektansvarlig for investeringer vil innebære at du blir sentral i vår forvaltning av en samlet investeringsportefølje som ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4290469635 Presentasjon av stillingen:Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) søker etter en framoverlent prosjektleder som søker utfordringer i en kompleks organisasjon med spennende oppgaver.Stillingen vil inngå i Prosjekt- og utbyggingsavdelingen.Stillingen vil være et utøvende ledd i arbeidet med å tilrettelegge eksisterende og nye arealer for effektiv og god pasientbehandling. Du må ha evne til å fasilitetere prosesser fra beskrivelse av behov, prosjektering og medvirkning til gjennomføring og ferdigstilling av byggeprosjekter.Hovedformålet med avdelingen er å tilrettelegge effektive arbeidsplasser der god arealutnytting, logistikk og smittevernsprinsipper forenes til arealer som understøtter trygg og god pasientbehandling i trivelig arbeidsmiljø.Vår nye k...

 • Company BODØ KOMMUNE BOLIGTJENESTEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195228Om stillingenVed Utbyggings- og eiendomsavdeling er det ledig 100 % fast stilling som prosjektleder ved Utbyggingskontoret med tiltredelse snarest. Utbyggingskontoret utøver utvikling og prosjektledelse for Bodø kommunes byggeprosjekter. Bodø kommune vil i kommende økonomiplan periode investere 1,8 mrd i nye bygg.Utbyggingskontoret har et team bestående av 9 prosjektledere og har ansvar for å gjennomføre prosjekter fra identifikasjonsfasen til overlevering av ferdige bygg. De typiske prosjektene er offentlige formålsbygg, blant annet skoler, barnehager, undervisningsbygg, helseinstitusjoner, idrettsanlegg og kontorbygg. Prosjektlederne er også involvert i FoU-prosjekter, for eksempel klima og energi i bygge bransjen, anskaffelser koblet til byggeprosjekt samt arealeffek...

 • Company OPAK TRONDHEIM AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORCONSULT AS AVD ODDA in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ETTERRETNINGSTJENESTEN E in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4308910364 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Vi du være fagansvarlig VVS for vår komplekse og spennende bygningsmasse? Etterretningstjenestens eiendomsavdeling søker etter en senioringeniør innen VVS med hovedoppgave å utøve faglig støtte knyttet til drift, vedlikehold o...

 • Company JOHANSEN TH & SØNNER AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN AS AVD SANDVIKA in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ROTAM AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS HOVEDKONTOR in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORCONSULT AS AVD BERGEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØYSAND STÅL AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BRDR. PETTERSEN AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Prosjektleder med utdannelse som bygg-ingeniør.Vi ønsker en person med flere års erfaring fra prosjektledelse i bygge-bransjen.En person som har god forståelse for de juridiske spillereglene i bygge-bransjen samttekniske forskrifter og relevante Norske Standarder.Du er effektiv og strukturert i måten du jobber på, klarer å ha mer enn en tanke i hodet om gangen, trives i et uformelt miljø, og du behersker norsk muntlig og skriftlig meget godt.Vi er et miljø som har som mål å bli ledende på tak-kunnskap i Stavanger-regionen,både i teori og på utførende praksis. Takspesialisten har egen blikkenslageravdeling,og driver i tillegg som eneste aktør med elektronisk lekkasjesøk på tak.Spesialisering på tak, det lærer du hos oss.Om arbeidsgiveren:Brdr. Pettersen omsatte i 2019 for 54 mill. nkr. Bedr...

 • Company HARSTADBYGG ENTREPRENØR AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Jobbnorge ID: 196464PROSJEKTLEDERØnsker du å jobbe i ett av Hålogalands ledende entreprenørselskap innen bygg og anlegg?Arbeidsoppgaver:Planlegge og gjennomføre byggeprosjekterJobbe i tett samarbeid med byggherrer og prosjektorganisasjonFølge opp praktiske oppgaver og tekniske løsninger med tanke på bygging, helse, miljø og sikkerhetDaglig oppfølging av prosjekt og kalkulasjonViktige egenskaper og kvalifikasjoner:Du er strukturert og velformulert - skriftlig så vel som muntlig, og har god tallforståelseDu trives godt med en hektisk hverdagDu er nytenkende, kreativ og har et "digitalt hode"Vi ser fortrinnsvis etter ingeniører med noen års erfaring innen bygg & anlegg eller lignende bransjer, men alle med prosjektledererfaring er velkommen til å søke!Vi kan tilby:En spennende, fremtidsrettet...

 • Company BANE NOR KRISTIANSAND INFRASTRUKTUR - PROSJEKT in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312569411 Presentasjon av stillingen:Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Vår oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog. Drift og teknologi har ansvaret for alt som påvirker fremføringen av tog. Nå digitaliserer vi jernbanen for å standardisere, modernisere og levere en fremtidsrettet jernbane.Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Gjennom en trygg, kundevennlig, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt. Med utgangspunkt i samfunnsoppdraget har vi valgt vår strategiske retning. Norge på skinner er vår visjon og gir en...

 • Company TRATEC TEKNIKKEN AS AVD FARSUND in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Vi søker etter en dyktig VVS ingeniør som kan bli en del av vårt arbeidsmiljø, med gode utviklingsmuligheter. Hos oss vil du bli utfordret i en stilling hvor du får jobbe med varierte arbeidsoppgaver og problemstillinger. Denne stillingen krever faglig engasjement i VVS faget, som i tillegg krever kunnskap og interesse for sprinkler og slokkeanlegg.Arbeidsoppgaver:Planlegging og prosjektering av VVS anlegg med krav til beskyttelse og sikring.Varierte arbeidsoppgaver i alle planfaser, hovedsakelig med forprosjekter og detaljprosjektering av VVS-anlegg og oppfølging i utførelsesfasen.Prosjektering av varme- og kjølesystemer/ vannbårne energisystemerAnsvarlig prosjekterende innenfor ditt fagØnskede kvalifikasjoner og egenskaper:Du har relevant utdanning på bachelor eller master nivåDu har rel...

 • Company FAGFORBUNDET HELSE NORD-TRØNDELAG HF SYKEHUSET NAMSOS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Seksjonsleder Eiendomsavdelingen Sykehuset NamsosEiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen ca. 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger. Avdelingen er ISO 9001 og 14001 sertifisert.Driftsseksjonen ved Sykehuset Namsos har ansvar for drift og vedlikehold av bygningsmassen ved sykehuset.Driftsseksjonen har 11 medarbeidere med høy kompetanse innenfor ulike faggrupper.Vi søkere etter en serviceinnstilt person med godt humør og engasjement.Du må ha ønske om og evne til å lede og videreutvikle vår driftsseksjon ved Sykehuset Namsos.ArbeidsoppgaverDriftsansvar for egen seksjon innebærer:Ivaretagelse av bygningsmessig drift og vedli...

 • Company COWI AS AVD TROMSØ in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOPRA STERIA AS AVD OSLO in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BUSINESS DEVELOPMENT AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JOHANSEN TH & SØNNER AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SINTEF COMMUNITY AVD TRONDHEIM in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREDENSBORG FRITID AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MDE NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pi...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pi...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pi...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - ADM OG STØTTEFUNSKJONER in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307932475 Presentasjon av stillingen:Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) søker etter en framoverlent prosjektleder som søker utfordringer i en kompleks organisasjon med spennende oppgaver.Stillingen vil inngå i Prosjekt- og utbyggingsavdelingen.Stillingen vil være et utøvende ledd i arbeidet med å tilrettelegge eksisterende og nye arealer for effektiv og god pasientbehandling. Du må ha evne til å fasilitere prosesser fra beskrivelse av behov, prosjektering og medvirkning til gjennomføring og ferdigstilling av byggeprosjekter.Hovedformålet med avdelingen er å tilrettelegge effektive arbeidsplasser der god arealutnytting, logistikk og smittevernsprinsipper forenes til arealer som understøtter trygg og god pasientbehandling i trivelig arbeidsmiljø.Vår nye kol...

 • Company NORCONSULT INFORMASJONSSYSTEMER AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VEISKILTKONSULENTEN AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SPORVEIEN AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS VEGVESEN VEGDIREKTORATET in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 195967Om stillingene og ossVi ser etter deg som ønsker å jobbe med bruer og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnettet. Som medarbeider ved avdeling for Konstruksjoner, får du mulighet til å utvikle deg videre som bruingeniør i arbeidet med avdelingens oppgaver. Vi har tre ledige stillinger for deg som ønsker å jobbe med dette fagområdet.Avdeling for konstruksjoner er en del av Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Avdelingen består av tre seksjoner: konstruksjonsteknikk, kontroll og godkjenning samt inspeksjon og sikkerhet. Vi har til sammen over 50 personer som jobber med bruer, tunneler og elektroteknikk. Myndighet og regelverk er geografisk plassert i Oslo, men vi har kontorplasser over hele landet.ArbeidsoppgaverAvdeling for konstruksjoner i Vegdirektora...

 • Company FROGN KOMMUNE ADMINISTRASJON/STØTTEENHETER in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORCONSULT AS AVD BODØ in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORCONSULT AS AVD GJØVIK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEAD ENERGY CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TØNSBERG KOMMUNE ADM NÆRING, EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomhet med resultatansvar og vide fullmakter. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseheving for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker.En av våre prosjektledere har gått over i en annen stilling innen kommunen. Derfor søker vi nå:Prosjektleder innen VA.Tønsberg kommu...

 • Company FROGN KOMMUNE TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Frogn kommune, med Drøbak by, ligger sentralt plassert ved Oslofjorden ca. 3 mil syd for Oslo. Kommunen har ca 16.000 innbyggere og 3000 fritidsboliger. Her finner du blant annet Gamle Drøbak med verdifull trehusbebyggelse, lang kystlinje og en engasjert befolkning. Kommunen jobber med følgende satsningsområder: klima og eonergi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø samt næringsutviklingFrogn kommune skal de nærmeste årene investere betydelige beløp i utbedring av eksisterende og etablering av ny infrastruktur, inkludert vann-, overvanns- og avløpssystemer. For å sikre god planlegging, gode anskaffelser og prosjektstyring, har vi behov for å styrke vår kapasitet med en sivilingeniør innen vann og avløp.Enhet for teknisk drift og forvaltning består av fire avdeling...

 • Company MODIS NORWAY AS AVD OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306650885 Presentasjon av stillingen:VA-utbygging søker erfaren prosjektleder med kompetanse innen kontrakter og offentlige anskaffelserVil du være med å utvikle kommunalteknisk infrastruktur i en av Norges raskest voksende kommuner? Som resultat av veksten søker vi prosjektleder til avdeling VA-utbygging. VA-utbygging tilhører Prosjektkontoret, som er den enheten som gjennomfører de store investeringsprosjektene i kommunen. I dag består avdelingen av ni ansatte. Avdelingen har en årlig omsetning på ca 350 mill.Har du kompetanse innen kommunalteknikk (veg, vann, avløp, tekniske anlegg) og søker nye utfordringer? Vi søker etter rådgiver/seniorrådgiver.ArbeidsoppgaverProsjektledelse av aktuelle prosjekter innenfor kommunalteknikk, VA-ledninger inkl større overføri...

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD DRAMMEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ÅLESUND BRANNSERVICE AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FRØILAND BYGG AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FAMILIEHUS AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BUEN GRUPPEN AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KIRKESTUEN AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INHOUSE TRONDHEIM AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vi søker etter deg som har erfaring som Rådgivende sivilingeniør eller ingeniør innen VA.Du har:Erfaring med større prosjekter innen SHA.Sivilingeniør eller ingeniør med minimum 10 års erfaring.LedererfarigSeniorerfaring innen SHA.Ta kontakt med Knut på tlf 41659434 eller på mail for en avtale. Alle søknader og henvendelse blir behandlet fortrolig.Om arbeidsgiveren:INHOUSE Trondheim AS rekrutterer og leier ut personell innen bygg og anlegg, tekniske fag, regnskapstjenester, eiendomsmeglere og rådgivende ingeniører.Vi er en lokal forankret bedrift som i hovedsak jobber med å skaffe Trønderske bedridter gode kandidater, samt rekruttere gode kandidater til bedrifter med behov for nye medarbeidere.Vi har mer enn 30 års erfaring innen rekruttering og utleie av personell innen ulike selskap....

 • Company CONTIGA AS AVD NORD in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineers Edit filters