Jobmonitor. Search results for Construction managers

44 Jobs found

Used filters:
 • Construction managersx
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company MOWI AVD LINDVIK in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AMUNDSEN-BYGG BUSKERUD AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORTØMMER AS AVD ELVERUM in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KLEVEN BYGG OPPDAL AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARENA NORD AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FÆRDER KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Færder kommune søker medarbeider til spennende og utfordrende jobb som leder for utedrift i 100% fast stilling. Leder for utedrift rapporterer til virksomhetsleder for Drift og Anlegg.Drift og anlegg ved utedrift, har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og tilhørende gang-sykkelveier, vann og avløpsanlegg, renseanlegg, friluftsområder, gjestehavner, parkering, parker, lekeplasser og skjøtsel av skog. Virksomheten har eget verksted.Leder av utedrift har det overordnede ansvar for hele utedriften. Bemanningen er på 27 faste ansatte, samt 8-12 sesongmedarbeidere. Det er en fagkoordinator på området vann & avløp og en på park & vei som er underlagt leder for utedrift. Driftsbudsjett er på ca 55 mnok, inkludert lønnskostnader.V...

 • Company STEIN ARILD RISAN AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GK ELEKTRO AS AVD BERGEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4192983560 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på å utvikle en ny driftsorganisasjon i Helgelandssykehuset?Helgelandssykehuset styrker driftsrelaterte tjenester med en ny, foretaksovergripende enhet for bedre å kunne utnytte ressurser og fagkompetanse på tvers av enhetene og søker derfor etter avdelingsleder for tekniske tjenester i foretaket. Avdelingsleder vil få det overordnede ansvaret for tekniske tjenester ved Helgelanssykehusets enheter i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Området har til sammen 25 årsverk og ved hver av sykehusenhetene vil en teamleder ha ansvaret for daglig drift og HMS i nært samarbeid med avdelingsleder.Avdelingsleder har overordnet ansvar for daglig drift som sikrer at tjenestene er i samsvar med gjeldende lover, forsk...

 • Company SWECO NORGE AS AVD NARVIK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  VI SØKER STØDIG BYGGELEDER TIL STORPROSJEKT I NARVIKHos oss gjør du en forskjell. Sweco har inngått en rammeavtale med Forsvarsbygg for byggeledelse ved Evenes flystasjon, som skal utvikles til en fremskutt base for kampfly og base for maritime overvåkningsfly. Hele anlegget er plassert ved den sivile flyplassen Harstad-Narvik Lufthavn. Nå søker vi en erfaren byggeleder som kan ta ansvar for at våre tjenester leveres med riktig kvalitet til rett tid og kostnad. Stillingen er i utgangspunktet fast, men det er også aktuelt med prosjektansettelser av ett til to års varighet, med mulighet for forlengelse. Innleie som underkonsulent er også aktuelt.Hos oss vil du utvikle deg. Jobben krever initiativ og ansvarlighet og gode lederevner. For å levere den kvaliteten som kreves må du har god kontrol...

 • Company BJØRNAFJORDEN KOMMUNE BARNEVERNTENESTA in Other
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SILJAN KOMMUNE VEIER in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190588242 Presentasjon av stillingen:Siljan kommune har høye ambisjoner om å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Med sin beliggenhet i Grenland og som deltaker i Grenlandssamarbeidet, har kommunen et utstrakt samarbeid innenfor en rekke fagområder.Vi ønsker arbeidstakere som har forståelse for kommunens samfunnsoppdrag, og som er ambisiøse i forhold til egen innsats for å skape resultat og utvikling. Siljan kommune forventer ansvarsfulle arbeidstakere med høy etisk bevissthet. Fyller du disse vilkårene og har den rette kompetansen, kan DU være den personen vi søker. I Siljan kommune er det store muligheter til selv å kunne påvirke sin stilling innenfor de rammer stillingen gir.Vil du være med å lede Siljan kommune?Teknisk sjef går inn i andre arbeidsoppgaver,...

 • Company TECHNOGARDEN ALBATROSS PROSJEKTLEDELSE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PROTAN AS AVD LIER in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FROGN KOMMUNE BARNEHAGEADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Ansvarsområde: Kart og geodataArbeidstid: Heltid, engasjement for ett årArbeidssted: Enhet for teknisk drift og forvaltning, kart og geodata, Rådhusveien 6, 1443 DrøbakTiltredelsesdato: SnarestLønnsplassering: I henhold til gjeldene tariff og avtaler.Kontaktperson: Fagleder Alf Wilberg, tlf. 64 90 60 00Avdelingsleder Line Gulbrandsen, tlf. 64 90 60 00Enhet for teknisk drift og forvaltning består av fire avdelinger; to forvaltningsavdelinger og to driftsavdelinger. Forvaltningsavdelingene, byggesak og tverrfaglig forvaltning (kart/geodata/oppmåling, vei, vann og avløp, park, idrett, miljø) holder til i rådhuset. Avdelingen for tverrfaglig forvaltning har i dag 16 ansatte.Kommune har et etterslep på matrikkelføring av eldre bygninger. Vi søker derfor etter deg som kan hjelpe til med å samle ...

 • Company GK ELEKTRO AS AVD BERGEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :GK Elektro Bergen er i vekst og har spennende prosjekter som skal leveres i tiden fremover. Vi søker derfor etter en dyktig prosjektleder som kan gå inn og delta i et kompetent team av prosjektledere og kalkulatører. GK Elektro har i dag kontoradresse i Åsane, men samlokaliseres våren 2020 med de øvrige fagmiljøene ved GK sine kontorer i Fyllingsdalen i Bergen.Vi ser etter deg som er systematisk i din tilnærming, planlegger og gjør klare prioriteringer. Du forstår raskt komplekse spørsmål, tar rasjonelle vurderinger, handler på eget initiativ, og tar samtidig ansvar for resultatet. Bunnlinjen er i fokus, og du identifiserer risiko og finansielle konsekvenser av egen aktivitet. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer og oppnår ...

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DRAMMEN EIENDOM KF in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191649298 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverSentrale ansvarsområder:Oppgavene vil bestå i å følge opp byggenes tekniske installasjoner for å sikre godt inneklima og en energiøkonomisk drift.Det blir viktig å kunne forta feilsøking og utbedring, samt erstatte eller forbedre eksisterende løsninger i tett dialog med de øvrige i vårt miljøteam. Dette vil også kunne medføre og jobbe med tekniske oppgraderingsprosjekter.Styring av anleggFeilsøkingTeknisk prosjektledelseBistå i tverrfaglige prosjekterTeamet vil jobbe med miljøtiltak hvor energioptimalisering og energiledelse vi være viktige områder.KvalifikasjonerHøyere relevant utdanning, minimum bachelornivå, alternativt teknisk fagskole og erfaring med SD/automatikk anlegg for bygg. Betydelig realkompetanse ...

 • Company OTIS AS AVD TRONDHEIM in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 182538Om stillingenTil vår avdeling i Trondheim søker vi en arbeidsleder for nymontasje. Vi søker deg som brenner for å gi en fantastisk opplevelse til våre kunder og er dyktig på å følge opp ansatte og få de med deg i målrettet arbeid. Du må ha evnen til å løfte våre leveranser i regionen samt være en pådriver for at avdelingen videreutvikles på alle områder.I OTIS får du muligheten til å bli kjent med en meget spennende bransje i krysningspunktet mellom industri, elektro og bygg & anlegg. Store deler av verdikjeden gjøres av OTIS' sine egne medarbeidere, herunder engineering/prosjektering, salg, produksjon av heiser og deler, logistikk, montasje og service.ArbeidsoppgaverResultat-, budsjett- og driftsansvar for all nymontasje i Trondheim og NordPersonalansvar for 10 årsverk...

 • Company HØYANGER KOMMUNE PLAN OG UTVIKLINGSJEFENS KONTOR in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Tenesteeining plan og forvaltning har 6 stillingsheimlar. Som leiar for eininga har duansvaret for:Fagleg, administrativt og økonomisk ansvar for einingaKommunale planar og planprosessarByggesakshandsamingJordbruk og skogbrukDelings- og oppmålingssakerAjourføring av matrikkeldata/digitale kart (GIS).Miljø og friluftslivOppfølging av investeringsprosjekt knytt til bustadfelt, tettstadfornying, m.m.KvalifikasjonskravMinst 3-årig høgskule/universitetsutdanning innanfor relevante fagfelt.God innsikt i offentleg forvaltning.Relevant leiarerfaring er ein føremon.God kunnskap om IKT som verktøy for styring og kommunikasjon.ResultatorientertVere utadvendt og har gode kommunikasjon- og motivasjonsevnerVi tilbyr:Løn etter avtale. Gode pensjonsvilkårHjelp med bustad og flyttingEit miljø med fokus på ...

 • Company FABER BYGG AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VIKEN FIBER AS AVD DRAMMEN in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENEBAKK KOMMUNE BARNEVERN in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SECURITAS AS AVD OSLO in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ÅF ENGINEERING AS AVD TRONDHEIM in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Vårt miljø på byggeteknikk i Trondheim er for tiden på 11 faglig sterke personer, og vi har et mål om å bli flere. Prosjektene vi jobber med er alt fra mindre spesialbygg til større leilighetskomplekser, institusjoner, industri og næringsbygg, skoler og idrettsanlegg.Som seksjonsleder er du med på å legge strategi for seksjonens og avdelingens markedsarbeid og du er med på å legge til rette for seksjonens videre vekst. Vi ønsker en person som er en positiv ressurs for ledergruppen, og innenfor fagfeltet i firmaet generelt.Seksjonsledere i avdelingen har stor frihet til å velge retning for seksjonene sine, i samarbeid med ledere så vel som medarbeidere. Vi ser etter en lagspiller som liker og bygge relasjoner med både kollegaer og kunder, og som faglig sett trives med å tenke nytt og utford...

 • Company SIGDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Teknisk sektor søker etter en avdelingsleder for drift/vedlikehold i 100% stilling. Vi søker etter en person med ingeniørbakgrunn og gode personlige egenskaper. Avdelingen omfatter det kommunaltekniske driftsansvaret i kommunen. Stillingen er en mellomlederstilling som i tillegg til lederansvaret vil ha et faglig ansvar for å følge opp aktiviteter i uteavdelingen. Det er stor aktivitet og mye spennende som skjer innenfor disse fagfeltene i Sigdal. Vi søker etter en ny medarbeider fordi vår nåværende avdelingsleder skal pensjonere seg.Arbeidsoppgaver:Avdelingsleder driftsavdelingenFagfelter:Vann- og avløp-Kommunale veier-Renovasjon-Slam-Administrasjonsbygg-Kommunale utleieboliger-Eventuelt byggeledelse-Tjenesteutvikling og digitalisering ...

 • Company BANE NOR SF DIVISJON EIENDOM in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4180925950 Presentasjon av stillingen:Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av ny jernbaneinfrastruktur i Norge. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.Utbygging Vest/Midt har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge.Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens ...

 • Company STATSBYGG OSLO ADMINISTRASJON HK in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4162120844 Presentasjon av stillingen:Statsbygg søker en rådgiver som skal bidra til "best practice" på tvers av team og områder hos våre drift- og vedlikeholdsteam i Oslo og på Østlandet. Gjennom stillingen får du innsikt i hvordan Statsbygg drifter og vedlikeholder eiendommene sine og hvordan våre medarbeidere og ledere jobber i avdeling Drift og vedlikehold. Du vil følge de respektive underdirektørene og teamene, samt driften på områdekontorene.Stillingen er nyopprettet og vår intensjon er å utvikle en person som vil kunne få ledererfaring, og på sikt kunne kvalifisere seg til lederstillinger i Statsbygg. Denne stillingen passer godt for deg som er nyutdannet våren 2020. Du vil med din kompetanse og egenskaper kunne være med å forme stillingen, og det ...

 • Company SAMFERDSELSAVDELINGEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Rogaland fylkeskommune søker etter motiverte og dyktige medarbeidere som har lyst til å bidra i arbeidet med å utvikle en ny og spennende fylkesvegadministrasjon.Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken og blir Europas lengste bussvei. Bussveien er også det største sykkelvei- og gangvei prosjektet på Nord-Jæren. Store, bynære og komplekse delprosjekt som krever kompetente og erfarne medarbeidere som leverer. Vi trenger derfor enda flere flinke medspillere på laget er det deg?Det er ledig 4 stillinger som byggeleder på seksjon Planlegging og utbygging Bussvei, ved vegavdelingen i Rogaland fylkeskommune. Stillingene vil ha kontorsted i Stavanger. Seksjonen består av ca. 25 medarbeidere, men porteføljen tilsier at flere vil komme til.Arbeidsoppgavene vil bl.a. bestå i:Teknisk og øk...

 • Company AF DECOM AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  AF Decom er Norges største rivingsentreprenør. Vi tar på oss oppdrag og miljøsanering av bygninger, industrianlegg, skipsvrak og andre type installasjoner og anlegg i hele Norge. Sikker og skadefri riving med høy grad av gjenvinning av industrielle anlegg har blitt vårt spesialområde. En ny og moderne maskinpark og kvalifiserte medarbeidere gjør det mulig for AF å rydde opp fra fortiden og klargjøre for fremtiden. AF Decom er sertifisert av DNV i henhold til NS EN ISO 9001 / 14001.Nes miljøpark er nyetablert og ligger i Vormsund nord for Oslo. Miljøparken renser 400.000 tonn forurensede masser i året og vi har høye ambisjoner om videreutvikling av markedets mest høyteknologiske konsept. AF Decom drifter Norges mest innovative gjenvinningsanlegg på Østlandet og trenger flere engasjerte meda...

 • Company BOLIG PARTNER AS AVD TRONDHEIM in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189672285 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverDriftssjef er en overordnet lederrolle for driftsavdelingen med totalansvaret for personal, drift, HMS, kvalitet og økonomi. Å lede sine medarbeidere og prosjekter med innlevelse, motivasjon og kontroll vil prege hverdagen.Driftssjefen jobber selvstendig, proaktiv og er en del av lederteamet på distriktskontoret. Det kreves løpende gjennomføringskraft og oppfølging for å lykkes med optimale byggeprosesser, byggetid og resultat. Evnen til å tenke kort og lang sikt er avgjørende for å lykkes med ressursplanlegging av medarbeidere, entreprenører og leverandører.Rollen krever et løpende kundeperspektiv for å sikre en kundetilfredshet målene som settes.Gode forhandlingsegenskaper kreves siden forhandlinger med entre...

 • Company ABC SENTRALEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  ABC sentralen søker leder for vår avdeling som driver med småjobber innen oppussing med alt innen snekkere, flisleggere, alt mulig mann til diverse småjobber innen oppussingsarbeid.Krav til kompetanseErfaring innen oppussingsarbeidErfaring innen småjobberErfaring innen lede og utføre arbeidOppfølgning av små jobber og reprasjoner utleie portefolje.Ønsket kompetanseFørerkort klasse BErfaring innen håndverker bransjen forbindelse oppussingsarbeidAnsvarsbevisst og nøyeLederegenskaperKundebehanding/befaring/tilbudPersonlige egenskaperSelvstendigErfaring innen håndverkarbeidSpråk minst Engelsk og norsk er fordelNøyaktigMå ha erfaring innen de fleste arbeid innen oppussingMå være en arbeidende leder...

 • Company MARTHINSEN & DUVHOLT AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MARTHINSEN & DUVHOLT AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GRYTNES ENTREPRENØR AS AVD SUNNDALSØRA in Other
  08.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLAND FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL FYLKESVEG KONTOR MO I RANA in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  I seksjon for utbygging har vi ledige to 100% faste stillinger som byggeledere i Salten. Kontorsted er i Bodø.Stillingens ansvars- og fagområde:Byggeledelse i henhold til håndbok R760, blant annet:Teknisk og økonomisk hovedansvar for gjennomføringen og evalueringen av kontrakten/prosjektetUtarbeidelse av konkurransegrunnlag, lyse ut konkurranse og kontrahereFølge opp og rapportere på økonomi, kvalitet, framdrift og HMS på egne prosjektArbeidsledelse av kontrollingeniørerKoordinere arbeidet med andre faggrupper og etaterKontakt med andre myndigheter, interessegrupper og mediaAnsvarlig for informasjonsoverføring mellom fasene, inkludert SHA og YMDa administrasjon av fylkesveg er under etablering må endring i ansvars- og oppgavefordeling påregnes.Utdanning og erfaring:Relevant høyere utdannin...

 • Company RECOVER NORDIC NAMSOS in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØYANGER KOMMUNE ANLEGGSTENESTA DRIFT/VEDLIKEHALD in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Vi har 100% stilling som driftsleiar utestasjon frå snarast.Arbeidsoppgåver:Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere å planlegge, koordinere og følgje opp drift av veg, vatn, avløp, kommunale parkanlegg og maskinpark. Du vil bli tillagt personalansvar for ca 10 tilsette med ulike fagkompetanse. Deltaking i vaktordning kan vere aktuelt.Kvalifikasjonar:Du har utdanning innan relevante fagområdet (fagbrev/teknisk fagskule) og relevant praksis, samt leiarerfaring. Kjennskap til og bruk av dataverktøy. Må ha førarkort kl. B, ønskelig med utvida sertifikat og kompetansebevis som er relevant for stillinga.Personlege eigenskapar:Du er engasjert og er god på å planlegge både på kort og lang sikt. Gode kommunikasjon- og motivasjonsevner samt evne til å arbeide systematisk og ha gode samarbeidsevner.Vi k...

 • Company PECUS AS AVD UTLEIE in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ÅLESUND KOMMUNES ADM BYGG in Other
  07.02.2020 Updated on: 09.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4134798579 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale.Planavdelinga er ein del av verksemd Plan, byggesak og geodata innan kommunalområdet Miljø-, by- og stadutvikling i Ålesund kommune. Avdelinga har 11 tilsette og er tverrfagleg samansett med fagfolk innan ingeniørfag, arkitektur, landskapsarkitektur og naturforvaltning. Avdelinga vil ha ei sentral rolle når det gjeld forvaltning av areal i den nye kommunen, gjennom arbeid og handsaming av kommuneplanen sin arealdel, områdeplanar og detaljreguleringsplanar. I tillegg vil avdelinga ta del i viktige by- og stadutviklingsprosjekt, og har viktige rådgivingsoppgåver overfor private aktørar, kommunale verksemder og rådmannen.Avdelingsleiar vil ha ei viktig rolle i samordning og u...

 • Company CAVERION NORGE AS AVD FØRDE SERVICE in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Caverion leverer smarte tekniske løsninger og service for bygg, industri og infrastruktur. Vårt unike tjenestetilbud dekker hele livssyklusen: design, konstruksjon og vedlikehold. Vår visjon er å være førstevalget innen digitalisering av bygg, industri og infrastruktur. Selskapet har en omsetning i overkant av 3,6 milliarder kroner og 2 500 medarbeidere i Norge. Caverion-konsernet hadde i 2018 en omsetning på ca. 21 milliarder kroner og nærmere 15.000 medarbeidere i 10 land i Europa.Caverion i Førde består av rundt 50 dyktige medarbeidere som jobber med service og mindre prosjekter hovedsaklig innen elektro, rør, ventilasjon, kjøling og sikkerhet. Nå ser vi etter deg som er prosjektleder med relevant bakgrunn fra bransjen. Er du vår nye prosjektleder innen ventilasjon?Som en av Norges lede...

 • Company NORSK TEKNISK INSTALLASJON AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  AnsvarsområderAnsvar for prosjektets totale økonomi opp mot budsjettKontrakter (sette seg inn i kontraktsavtalene)Bemanningsplaner, etablere klart ansvarsforhold til medarbeidere i prosjektetDaglig personal-/oppfølgingsansvar av medarbeidere i prosjektet (herunder lærlinger)Kontrahering av underentreprenørerKommunikasjon med kundeSikre best mulig informasjonsflyt i prosjektetUtarbeidelse av fremdriftsplanerAnsvarlig for innkjøpAnsvar for HMS/KS i prosjekteneGodkjenne prosjekteringsmateriellFakturering iht. gjeldende kontraktAnbuds- og tilbudskalkulasjon på prosjekterKvalifikasjonerMin. 3 års erfaring fra bygg anleggsbransjen innen ventilasjon, rørleggerHøyre utdannelse eller teknisk fagskole, riktig erfaring kan kompensere for utdannelseGod økonomisk forståelse og gjennomføringsevneProsjek...

 • Company VARINGSKOLLEN ALPINSENTER AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NCC INDUSTRY AS AVD OSLO ASFALT ØST in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction managers Edit filters