Jobmonitor. Search results for Construction managers

40 Jobs found

Used filters:
 • Construction managersx
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company SPORVEIEN AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AGDERBYGG AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIGERSUND KOMMUNE BYGG OG EIENDOM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 944496394 Stillingsident: 4299547945 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100 % fast stilling som driftsleder ved tekniske tjenester, bygg og eiendom i Eigersund kommune. Stillingen er ledig fra 1. mars 2021.ArbeidsoppgaverLede og fordele arbeidet for driftsoperatørene.Kartlegging, planlegging og gjennomføring knyttet til vedlikehold/renovering/opprusting av kommunale bygninger.Oppfølging av myndighetskrav til bygninger.Ajourhold, fornyelse og utarbeidelse av vedlikeholds- og andre rammeavtaler knyttet til drift og vedlikehold av kommunale bygninger.HMS-ansvar.Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområder.KvalifikasjonerIngeniør eller teknisk utdannelse, fortrinnsvis innen bygg.Erfaring som leder.Relevant arbeidserfaring vektlegges, gjerne med erfaring fra det offentlige.God f...

 • Company FRØYA KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196887Om stillingenVirksomheten Bygg og Kommunalteknikk har en spennende og utviklende stilling i vikariat for driftsleder for bygg og eiendom i tiden 01.01.2021 - 01.01.2022, med mulighet for fast tilsetting.Virksomheten har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg på ca 40 000 m2.ArbeidsoppgaverDaglig ansvar og arbeidsledelse for 8 driftsoperatører/vaktmestre innen eget område.Ansvar for operativ teknisk drift for kommunens bygg og eiendommer.Ansvar for registrering, kontroll og oppfølging av korrektive og preventive oppgaversamt avviksbehandling i avdelingens driftssystem.Ansvar for kontroll og dokumentasjon med tilstand for bygg og eiendommer ihenhold til beskrivelse av driftsoppgaver.Ansvar for bestilling, økonomisk oppfølging og attesta...

 • Company NORSEA STAVANGER AS AVD HOVEDKONTOR in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEOPLE4YOU AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MELØY KOMMUNE BYGG- OG RENHOLD in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Driftsleder byggDriftsleder skal lede fagområdet iht. delegert myndighet fra avdelingsleder drift.Driftsleder skal i tillegg til ledelse av bygg-avdelingen, ivareta konkrete oppgaver ved bruk av egen fagkompetanse.Du ønsker å være en samfunnsbygger og pådriver til helhetlig samfunnsutvikling sammen med resten ledergruppen i SamfunnSammen med kommunalsjef og resten av ledelsen har driftsleder ansvar for at meløyfjæringer får gode tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og en bærekraftig økonomi.Være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av avdelingen for å sikre fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger.Være en drivkraft for samarbeid, godt arbeidsmiljø og samhold.Les mer om stillingen Om arbeidsgiveren:null...

 • Company MANPOWER AS AVD OSLO in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE DRIFTSOMRÅDE NORDFJORD AVD EID in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 976249291 Stillingsident: 4315408777 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle regionen Vestland fylke, og har mange ulike ansvarsområder. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar, klima og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Vestland fylke. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune sin fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga skal ivareta fylkeskommunen sin byggherrefunksjon og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkesk...

 • Company COOR CLEANING CATERING AND PROPERTY AVD EQUINOR STAVANGER KONTORBYGG in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Du vil være ansvarlig for administrative og operative oppgaverpersonalansvar for fem driftsteknikere/vaktmesterekundeoppfølgingoppfølging av vedlikeholdsplanerutføre vedlikeholdsarbeidgjennomføring av driftsmøterfølge opp lovpålagte tilsynrapportering faglig og personalmessig til Site managerDen riktige personen har følgende erfaring og faglige kvalifikasjoner:utdanning/fagbrev innenfor eiendomsdrift/byggfagerfaring med drift av næringseiendom gjennom eiendomsselskap og/eller tjenesteleverandørgod kunnskap om teknisk eiendomsdrift eller drift av tekniske anlegggodt vant til å bruke dataverktøy og erfaring med relevante FDV systemergjerne spesifikk kjennskap til FDV web eller Maximoledererfaringerfaring med samarbeid med både eiendomssjefer og samarbeidspartnereFor ytterligere informasjon, ...

 • Company NETGLASS TOTALFASADE AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Netglass Totalfasade AS er en fasadeentreprenor i Nord Norge med lang erfaring i glass og fasadebransjen.Vi er etablert i Tromso med virkeomrode i Nordland, Troms og Finnmark fylke.Vår erfaring i faget strekker seg helt tilbake til 2005 hvor vi har mange prosjekter å vise til rundt om i landsdelen.Vi utvikler, prosjekterer og leverer losninger hvor materialene stål, aluminium og glass benyttes.Typiske produktene vi leverer er : Glass, glassfasader, fasadesystemer (alucubond), dorer, vinduer, glasstak, glassgulv, rekkverk og balkonginnglassing. Netglass Totalfasade har sentralgodkjenning og god kompetanse i faget. 35 års erfaring fra glassfaget herav 14 års erfaring som fasadeentreprenor. Vi er pr i dag 11 ansatte og onsker det kommende året å tilfore staben ytterligere flere medarbeidere.N...

 • Company SIT STUDENTSAMSKIPNADEN I GJØVIK, ÅLESUND OG TRONDHEIM in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CAVERION NORGE AS AVD ÅLESUND in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Livene våre formes av alt det vi bygger rundt oss. Ved å skape smarte og bærekraftige bygg og byer, sikrer vi produktivitet og trivsel for mennesker, der de jobber, lever og reiser. Vi har kompetanse gjennom hele livssyklusen til bygg, industri og infrastruktur. Vi leverer alltid høyeste kvalitet, om vi bygger nytt, rehabiliterer, utfører serviceoppdrag eller drifter eksisterende bygg. Vi er fagfolk som bruker vår kunnskap til å forbedre sykehus, barnehager, skoler, butikker, restauranter, boliger, jernbane, flyplasser og kontorbygg. Totalt har vi over 2 400 fagfolk fordelt på 50 steder i Norge, fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Caverion Norge sin omsetning i 2019 var på ca. 3,5 milliarder. Caverion er børsnotert på Nasdaq Helsinki, og har tilstedeværelse 11 land i Europa. Caverion - Bui...

 • Company ØKSNES KOMMUNE ANLEGG/DRIFT/VEDLIKE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305903216 Presentasjon av stillingen:Øksnes kommune har fra januar 2021 ledig stilling som avdelingsleder for driftsavdelingen - kommunalteknikk. Avdelingen har 6 ansatte og rapporterer til Enhetsleder for teknisk. Avdelingen har ansvar for vei, vann og avløp i Øksnes kommune.ArbeidsoppgaverJobben vil i hovedsak bestå av følgende oppgaver:Daglig ledelse av driftsavdelingenPersonalansvar for avdelingens 5 ansatteRelevant saksbehandling innenfor vei, vann og avløp, samt andre fagområder innenfor kommunen.Overordnet ansvar for gjennomføring, økonomi og fremdrift for prosjekter innen for avdelingen, herunder også gjennomføre mindre prosjekter på egenhåndOverordnet ansvar for offentlige anskaffelser innenfor avdelingen, samt gjennomføre anskaffelser selv. Herunder ut...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE BYGNINGSAVDELINGEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306775837 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle kommunalteknisk infrastruktur i en av Norges raskest voksende kommuner?Som resultat av veksten søker vi byggeleder til avdeling VA-utbygging. VA-utbygging tilhører Prosjektkontoret, som er den enheten som gjennomfører de store investeringsprosjektene i kommunen. I dag består avdelingen av ni ansatte. Avdelingen har en årlig omsetning på ca 350 mill.Har du kompetanse innen kommunalteknikk (veg, vann, avløp, tekniske anlegg) og søker nye utfordringer? Vi søker etter rådgiver/seniorrådgiverArbeidsoppgaverByggeledelse av aktuelle prosjekter innenfor kommunalteknisk områdeVA-ledninger inkl større overføringsledningerVeganleggRehabilitering av eksisterende VA-anleggStøtte til prosjektledere i prosjektering...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYGG OG EIENDOM in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307857426 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye leder for Driftsenhet Nord?Etat for bygg og eiendom søker leder for Driftsenhet nord. Etaten er en av Norges største eiendomsforvaltere og forvalter over 1000 bygg og 1,2 million kvadratmeter bygningsmasse og ca 460 ansatte. Etaten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer som består av mange ulike bygg som skoler, barnehager, sykehjem, kontorbygg, havnebygg, brannstasjoner, parkeringsanlegg, idrettshaller og kulturbygg. Etaten har et kvalitetssystem og er sertifisert etter ISO 9001/14001.Vi søker en utviklingsorientert leder, med gode samhandlingsevner og en inkluderende lederstil. Som leder for Driftsenhet nord vil du ha det overordnende ansvaret for drift og vedlikeho...

 • Company BODØ KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195769Om stillingen:Jobbilag/Work Together søker prosjektleder i 100 % stilling i en periode på ett år. Ønsket tiltredelse er 01.01.2021. Muligheten til forlengelse er avhengig av finansiering.Kommunene i Salten, Nordlandssykehuset HF og Nordland Fylkeskommune har etablert et formelt samarbeid gjennom prosjektet Jobbilag / Work Together.Prosjektets hovedmål er å rekruttere helsefaglig kompetanse inn til Salten regionen. Dette for å øke tilgangen på kompetanse, og dermed minske konkurransen mellom arbeidsgivere i regionen.Hovedmål:Work Together skal primært bidra til å øke tilgangen til helsepersonell gjennom aktuelle rekrutterings tiltakSekundært skal prosjektet jobbe for å beholde og videreutdanne eksisterende helsekompetanse, samt bistå der regional aktuell kompetanse kan v...

 • Company IKM CONSULTANTS AS AVD SOLA in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ABC SENTRALEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  ABC sentralen søker leder for vår avdeling som driver med småjobber innen oppussing med alt innen snekkere, flisleggere, alt mulig mann til diverse småjobber innen oppussingsarbeid.Krav til kompetanseErfaring innen oppussingsarbeidErfaring innen småjobberErfaring innen lede og utføre arbeidOppfølgning av små jobber og reprasjoner utleie portefolje.Ønsket kompetanseFørerkort klasse BErfaring innen håndverker bransjen forbindelse oppussingsarbeidAnsvarsbevisst og nøyeLederegenskaperKundebehanding/befaring/tilbudPersonlige egenskaperSelvstendigErfaring innen håndverkarbeidSpråk minst Engelsk og norsk er fordelNøyaktigMå ha erfaring innen de fleste arbeid innen oppussingMå være en arbeidende lederOm arbeidsgiveren:ABC Sentralen er et lite firma som driver med småjobber innen oppussingsarbeid, ...

 • Company VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF MÅLSELV in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OPTIMERA SANDMOEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EXPERIS STAFFING SERVICES AS AVD BERGEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEMOTEC AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MODIS NORWAY AS AVD BERGEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEAD ENERGY AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEAD ENERGY AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MELØY KOMMUNE PLAN OG UTVIKLING in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Om stillingen:Driftsleder skal lede fagområdet iht. delegert myndighet fra avdelingsleder drift.Driftsleder skal i tillegg til ledelse av bygg-avdelingen, ivareta konkrete oppgaver ved bruk av egen fagkompetanse.Du ønsker å være en samfunnsbygger og pådriver til helhetlig samfunnsutvikling sammen med resten ledergruppen i SamfunnSammen med kommunalsjef og resten av ledelsen har driftsleder ansvar for at meløyfjæringer får gode tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og en bærekraftig økonomi.Være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av avdelingen for å sikre fremtidsrettede, bærekraftige og effektive løsninger.Være en drivkraft for samarbeid, godt arbeidsmiljø og samhold.Arbeidsoppgaver:Medvirke og fremskaffe underlag for utarbeidelse a...

 • Company DOVRE GROUP ENERGY AS AVD BERGEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FLEXJOB FOSEN AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Vi søker daglig leder for nyetablert selskap innen malerarbeid og generelle oppussingsoppgaver.Selskapet skal ta på seg større og mindre jobber innen maling, gulvavretting, gulvlegging, montering av garderober, kjøkken og andre relevante oppgaver innen oppussing. Dette gjelder både mindre enkle malerjobber, men også totalrenovering fra nedriving til nøkkelferdig rom med møbler og solavskjerming.Selskapet vil være tett knyttet til etablert butikk og interiørarkitekt for oppdrag, salgs- og kreativ støtte.Som daglig leder har du ansvaret for virksomheten, oppfølging av kunder og oppdrag.Ved full drift i virksomheten vil arbeidsoppgaver være omtrent 10% administrativt. 15% salg og 75% produksjon.Kjenner du en gründer i magen, har sansen for finish, detaljer og trender - kan dette være riktig j...

 • Company HANSMARK AS AVD TRONDHEIM in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WOOD GROUP NORWAY AS AVD SANDEFJORD in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen med utearealer. Helse Nord-Trøndelag`s bygningsmasse utgjør til sammen 100 000 m² fordelt på sykehusbygg, distriktspsykiatriske senter og personalboliger.Vi har som mål å forvalte, drifte og utvikle Helseforetakets bygninger og yte service som legger til rette for god pasientbehandling.Avdelingen er organisert i fem seksjoner med ansvar for: Forvaltning, utvikling, bygningsmessig drift og renhold. Eiendomsavdelingen er ISO sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Avdelingen er godkjent lærebedrift, har medarbeidere med høy faglig kvalitet og et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverEiendomsavdelingen står overfor mange utfordringer i arbeidet med å forvalte og utvikle bygg og lokaler for den...

 • Company NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS in Other
  23.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 892 110 972 Stillingsident: 4313830478 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til rene vassdrag og rent drikkevann til innbyggerne på Nedre Romerike? Vil du jobbe i en fremtidsrettet og miljøfokusert virksomhet -- med utfordrende og varierte oppgaver?Vi må videreutvikle våre avanserte prosessanlegg og utvide våre transportanlegg for å møte stor befolkningsvekst, skjerpede miljøkrav og klimaendringer de neste årene. For å sikre god styring og kvalitet på planarbeid, og gjennomføring av utviklingsprosjekter bygger vi opp kompetanse og kapasitet i egen organisasjon.Vårt fremtidsmål er å være anerkjent som ledende innenfor vannsektoren. Vi er allerede Romerikes største aktør, og våre prosessanlegg er blant Norges mest moderne og avanserte. Nå gir vi deg muligheten til å være med på u...

 • Company STØ ENTREPRENØR AS in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ALTA KOMMUNE BYGG OG EIENDOM in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314529138 Presentasjon av stillingen:Alta kommune, Kommunale bygg, har ledig stilling som avdelingsleder for Oppvekst og administrasjonsbygg.Kommunale Bygg er en av seks virksomheter i tjenesteområdet Tekniske tjenester i Alta kommune. Virksomheten består av Avdeling Oppvekst og administrasjonsbygg, Avdeling Helsebygg, Avdeling Utbygging og stab FDV. Virksomheten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Alta kommunes totale bygningsmasse og har ca. 30 stillingshjemler.Avdelingsleder Oppvekst og administrasjonsbygg organiserer medarbeiderne innenfor drift og vedlikehold.ArbeidsoppgaverAvdelingsleder har ansvar for den faglig oppfølgingen, samt personal og økonomi tilknyttet avdelingens ansvarsområde.KvalifikasjonerTeknisk utdannelseFormal og...

 • Company FH ENTREPRENØR AS in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ved Plan- og byggesak er det ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder byggesak.Enheten plan og byggesak er organisert med en enhetsleder og tre avdelingsledere som til sammen ivaretar blant annet kommunens reguleringsplaner, byggesaksbehandling, kart- og oppmålingsoppgaver. Vi ønsker at alle ansatte skal ha god kunnskap om våre digitale verktøy og vi bruker fagsystemet eByggesak i den daglige saksbehandlingen.Som ansatt hos oss vil du bli en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Vi er en allsidig gjeng med blant annet ingeniører, naturvitere, arkitekter, jurister og by- og arealplanleggere, som ser fram til å få deg med på laget. Plan- og byggesaksenheten er viktig for samfunnsutviklingen og vi skal være en aktiv...

 • Company IKM CONSULTANTS MANAGEMENT AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDRE LAND KOMMUNE EIENDOM AVD ADMINISTRASJON in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org.nr.:Nordre Land kommune Stillingsident: 20/2893 Presentasjon av stillingen :Avdeling Samfunnsutvikling og drift har ledig en fast stilling som Teknisk sjef, med ønske om snarlig tiltredelse.Teknisk sjef har ansvar for drift av kommunens eksisterende infrastruktur, og utvikling av ny infrastruktur og saksbehandling innen fagområdene veg, vann, avløp, septikkslam og renovasjon.Nordre Land kommune har kommunalt vann- og avløpsnett i områdene Dokka og Torpa. I tillegg eier og drifter kommunen VA-nett tilknyttet fritidsbebyggelsen i Synnfjellet.Fagområdene står foran flere store utbygginger der Teknisk sjef vil være sentral i planlegging og utførelse av anleggene;Rehabilitering og utbygging av Dokka avløpsrenseanleggForsterkning av vannforsyning i Dokka-områdetOmfattende VA-utbygging i Synn...

 • Company SONAR BUSKERUD AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction managers Edit filters