Jobmonitor. Search results for Construction managers

32 Jobs found

Used filters:
 • Construction managersx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company SKANSKA NORGE AS AVD DIV NORDVEST in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD BERGEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi søker erfarne prosjektledere og prosjekteringsledereI Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter. Vi søker etter prosjekt- og prosjekteringsledere for prosjekter innen både bygg og infrastruktur.Hos oss gjør du en forskjell. Ved Swecos kontor på Fantoft i Bergen møter du nærmere 300 rådgivere som jobber innenfor alle rådgiverfagene. I PA-avde...

 • Company IDEHUS ROMERIKE AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MERKANTILBYGG AS AVD OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DRAMMEN KOMMUNE EIENDOMSUTVIKLING AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258957544 Presentasjon av stillingen:Avdeling Byggesak 2 er en av to byggesaksavdelinger i virksomhet Byggesak. Avdelingene er organisert likt, og vi jobber på tvers med medarbeidere fra ulike bakgrunner og med mye erfaring. Vi har bl.a. arkitekter, jurister, ingeniører og byggmestere med på laget, som gjør oss godt rustet for de spennende arbeidsoppgavene vi har.Stillingen som avdelingsleder har fag-, personal- og økonomiansvar for en avdeling med 14 medarbeidere. Avdelingsleder skal sammen med virksomhetsleder og avdelingsleder for Byggesak 1 ivareta, drifte og utvikle kommunens arbeid med byggesaksbehandling.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.Arbeidsoppgaver...

 • Company SWECO NORGE AS AVD STEINKJER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi søker leder til infrastruktursatsingI Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco Steinkjer er vi 42 ansatte som nå er på vei inn i nye, moderne lokaler. Vi er kjent for vårt gode arbeidsmiljø og for å være en løsningsorientert rådgiver som er enkel å samarbeide med. Vi opplever en stor vekst innen vår in...

 • Company SWECO NORGE AS AVD SELJORD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi søker byggeleder til inspirerende bygg-miljøI Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Ved Swecos kontor i Seljord har du nå mulighet til å lede varierte og spennende byggeprosjekter. Sweco Telemark har lange tradisjoner og en solid posisjon i markedet, og du vil få en viktig rolle for å styrke oss ytterligere....

 • Company SWECO NORGE AS AVD SELJORD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD EIENDOM ALTA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vil du jobbe for å skape et godt bomiljø for studentene i våre boliger? Dette innebærer at du liker å koordinere og utføre ordinære driftsoppgaver, kan ivareta HMS-krav, utvikle rutiner og være en god representant for Samskipnaden i møte med studentene. Er dette deg? Da vil vi gjerne høre fra deg.Vi søker en driftsleder ved Campus Finnmark som har det operative ansvaret for drift av Samskipnadens bygningsmasse og utearealer. Bygningsmassen består av studentboliger i Alta og Hammerfest, samt barnehagebygg i Alta. Studentbolig er vårt største tjenesteområde, og vi har i dag 365 studentboliger i Alta og 40 i Hammerfest. Driftsenheten består av driftsleder og vaktmester, og inngår i vår boligavdeling. Det må påregnes noe reisevirksomhet.ArbeidsoppgaverAdministrere og utføre verdibevarende drif...

 • Company TØNSBERG KOMMUNALE EIENDOM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tønsberg kommunale Eiendom ( TkE) har ansvar for Forvaltning, drift og vedlikehold av Tønsberg kommunes eiendommer, bestående av 260.000 m2 formålsbygg og 1050 boliger. Virksomheten har ca 200 ansatte og har hovedkontor i lokaler på Gunnarsbø.Vi søker etter en person med fagbrev innen byggfag og som har erfaring som arbeidende formann / leder. Du bør være systematisk og trives med å jobbe i et hektisk miljø med mange utfordringer.Stillingen er underlagt Avdelingsleder Boligdrift, og TkE`s ledelse kan gjøre endringer i stillingens arbeids- og ansvarsområde.Arbeidsoppgaver:Daglig personalansvar for øvrige håndverkere i teamet.Tilstandsbefaringer, bestilling og oppfølging av drift og vedlikehold av boliger.Ansvar for at faste oppga...

 • Company BOLIGBYGGELAGET USBL AVD LILLEHAMMER in Other
  09.07.2020

  Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Vi bygger og forvalter boliger, med et særskilt fokus på miljø og bærekraft. Hver dag jobber vi for å gi den beste bolig- og kundeopplevelsen, ved å skape helhetlige bo opplevelser for våre kunder. Usbl har eksistert i over 70 år, og har i dag over 100 000 medlemmer. Vi forvalter 1600 borettslag og sameier, hvor mange av dem er bygget av andre utbyggere. I tillegg til en rekke andre fordeler, har medlemmer i Usbl forkjøpsrett på 90 000 boliger i de mest sentrale områdene i Norge.Om stillingenDu vil få lederansvar for Usbl prosjekt, avdeling Innlandet med tre ansatte. Dette innebærer personal-, budsjett- og resultatansvar for din enhet. Du vil få ansvar for å drive innslag av avdelingens tjenester mot kunder i området, skrive tilbud og forhandle m...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE RETTLEIINGSTENESTA VESTLAND SØR AVD STORD in Other
  09.07.2020

  Org. nr: 923723048 Stillingsident: 4259688163 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune sin overordna visjon for transportpolitikken er «Å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg transportsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport som fremmer regional utvikling».Avdelinga Infrastruktur og veg (INV) har ansvar for planlegging, utbygging, drift og vedlikehald av om lag 5600 km fylkesveg, og tek i vare fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Vi samordnar aktørar med ansvar for trafikksikring i fylket. Avdelinga i varetek heilskapleg utbygging av transportinfrastruktur i arbeidet med Nasjonal transportplan og har naudsynt beredskap i samband med hendingar på vegnettet.Planlegging og utbyggingsseksjonen (PU) har ansvar for planlegging og byggi...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER BERGEN in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250183076 Presentasjon av stillingen:Politiets Fellestjenester (PFT) er politiets nasjonale kompetanse- og servicesenter innenfor områdene eiendom, materiell og logistikk, lønn og regnskap, anskaffelser og juridisk rådgivning. Virksomheten er underlagt Politidirektoratet.FM seksjonen leverer eiendomstjenester innenfor FM til politiet og vi ser etter deg som vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Som driftsleder hos oss vil du ha utstrakt kontakt med gårdeiere og leverandører og det er viktig at du samhandler godt og har fokus på kunden. Du vil ha ansvar for drift og vedlikehold av flere lokasjoner og stillingen krever stor grad av selvledelse og administrativ utførelse av dine oppgaver. Du vil ha personalansvar for 1 medarbeider.Stillingen som driftsle...

 • Company PRESIS VEGDRIFT AS AVD KAUPANGER in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FYLKESRÅDMANNEN in Other
  09.07.2020

  Er DU en ledertype med prosjekterfaring som mener de beste resultatene oppnås gjennom kunnskap, samhandling og tydelige mål? Da er kanskje denne lederstillingen noe for deg.Fylkeskommunens bygg og eiendommer er verdsatt til rundt 15 mrd.kr, og består i hovedsak av eiendommer knyttet til videregående skole og sentraladministrasjonen. Bygg- og eiendomsavdelingen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendomsporteføljen, og har de kommende årene en investeringsramme på rundt 3 mrd.kr.Fra årsskiftet vil bygg- og eiendomsavdelingen overta ansvaret for driftspersonell med arbeidssted ute i virksomhetene, og avdelingen vil i den sammenheng bli strukturert i fire nye enheter; seksjon Eiendom, faggruppe Utbygging, faggruppe Forvaltning og faggruppe Fellestjenester. Som lede...

 • Company OPAK AS HOVEDKONTOR in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OPAK AS HOVEDKONTOR in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SIMI CONSULTING AS in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISK DRIFT AVD ADMINISTRATIV LEDELSE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Er du en ambisiøs leder som vil styre en årlig investeringsportefølje på 500-800 millioner kroner og en samlet prosjektportefølje på 3,5 milliarder?Fredrikstad kommune er i vekst, og er på jakt etter en utbyggingssjef til å ivareta kommunens byggherrefunksjon for hele bygg- og anleggsområdet. Kommunen står i de nærmeste årene foran store, utfordrende prosjekter, som Arena Fredrikstad, Onsøyheimen sykehjem og en omfattende utskifting av vann- og avløpsledninger.Du får ansvaret for at prosjektene gjennomføres til rett kostnad, tid og kvalitet, og i tråd med kommunens ambisiøse målsettinger innen klima og miljø, samfunnsansvar, sambruk og tjenesteutvikling. Det forventes at du er strategisk, resultatorientert og nytenkende, og har interesse for samspillet mellom politikk, administrasjon og in...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi søkerDet er ledig en 100 % fast stilling som fagarbeider i parkavdelingen i teknisk drift.Teknisk driftTeknisk drift er en sentral aktør i forhold til by-, tettsteds-, tomte- og næringsutvikling. I dette ligger det at teknisk drifts målsetting er å sørge for en sikker vannforsyning, god avløpshåndtering, effektiv og trafikksikker samferdsel, ivareta estetiske og grønne verdier og arbeide for å skape gode vilkår for alle kommunens innbyggere og næringslivet i kommunen. Teknisk drift løser dette med en offensiv holdning, er resultatorientert, samarbeider tett med foreninger, interessegrupper, næringsliv og andre enheter i kommunen. Resultatenheten teknisk drift består av 77,9 årsverk, fordelt på 5 avdelinger. Teknisk drift forvalter et driftsbudsjett på ca. 275 mill. kr/år og et kapitalbu...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi søkerDet er ledig 100 % fast stilling som arbeidsleder for parkavdelingen. Stillingen rapporterer til avdelingsleder park, teknisk drift.Teknisk driftTeknisk drift er en sentral aktør i forhold til by-, tettsteds-, tomte- og næringsutvikling. I dette ligger det at teknisk drifts målsetting er å sørge for en sikker vannforsyning, god avløpshåndtering, effektiv og trafikksikker samferdsel, ivareta estetiske og grønne verdier og arbeide for å skape gode vilkår for alle kommunens innbyggere og næringslivet i kommunen. Teknisk drift løser dette med en offensiv holdning, er resultatorientert, samarbeider tett med foreninger, interessegrupper, næringsliv og andre enheter i kommunen. Resultatenheten teknisk drift består av 77,9 årsverk, fordelt på 5 avdelinger. Teknisk drift forvalter et drifts...

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Har du erfaring med prosjektledelse og teknisk innsikt? Vil du å ta steget videre i din karriere og ønsker du fast jobb i en av Norges ledende aktører innen Telekom, Energi og IoT?OneCo Networks AS er en ledende uavhengig tjenesteleverandør av tekniske tjenester og strategiske løsninger innenfor Telekom, Energi og IoT. På grunn av nye samarbeid og økt oppdragsmengde søker vi nå etter en engasjert og dyktig prosjektleder med teamansvar til fast stilling. Vi tilbyr en variert stilling i et stabilt selskap i vekst, som har fokus på sine ansatte og kompetanseutvikling.Som prosjektleder med teamansvar vil du lede utbygging av fiber til privatmarkedet, og ha ansvar for både den faglige og operative delen av fagområdet. Teamet vil bestå av omlag 6-8 montører, og stillingen er prosjektbasert i Trø...

 • Company HR PROSJEKT AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TORP CONSULTING in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEAB ANLEGG AS AVD OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTAS NORWAY AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237939917 Presentasjon av stillingen:For å planlegge og gjennomføre kommunens mange anleggsprosjekter, søker vi flere prosjektledere. Stillingen er organisert i Virksomhet Prosjekt og utvikling og rapporterer til Avdelingsleder Anlegg.Arbeidsoppgaverplanlegge og gjennomføre vei vann og avløpsprosjekter i alle faser fra skisseprosjekt til ferdigstillelsegjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelserutarbeide politiske saker for prosjektenegjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitetivareta kommunes ambisiøse miljømål, og andre myndighetskrav ved gjennomføring av prosjekteneforeta regelmessig rapportering av prosjekteneutstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle pro...

 • Company HR PROSJEKT AS AVD MOLDE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BREMANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 959 318 166 Stillingsident: 4249198828 Presentasjon av stillingen:Fagleiaren skal organisere pg vil ha ansvaret for arbeidet i eininga bygg og eigedom.ArbeidsoppgåverDrift og vedlikehald av kommunale byggEnergibruk, byggdrift og sentral driftskontrollRessursplanlegging og styringOppfølging av aktivitetar i FamacwebHelse, miljø og tryggleikInnkjøp og fakturabehandlingUtleige av kommunale bueiningarOrganisere vaktmestertjeneste for hamnProsjektstyringStyring og oppfølging av eksterne leverandørarØkonomioppfølging og rapportering til driftssjef kommunalteknikkKurs og opplæringKvalifikasjonarAdministrativ utdanning på høgskulenivå/bachelor eller teknisk fagskule, tilleggskompetanse innan byggfag eller kommunalteknikk.Erfaring frå kommune/anna offentleg eller privat verksemd innan fago...

 • Company KARLSØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 188696Om stillingenKarlsøy kommune har ledig 100 % stilling som driftsleder/formann med tiltredelse snarest. Stillingen tilhører Driftsavdelingen underlagt Drift- og Utviklingsetaten.Arbeidssted:Uteseksjon HansnesArbeidsoppgaverStillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen tilsyn, vedlikehold og drift av tekniske og bygningstekniske installasjoner, bygg og anlegg.Planlegging, tilrettelegging og fordeling av arbeidsoppgaver til driftsteknikereOperativt ansvar for gjennomføring av arbeidsoppgaver, organisering av arbeidet på en god og effektiv måte, samt ha daglig ledelseAnsvar for oppfølging av driftsteknikereSikkerhetsarbeid og koordinering, brannvern, adgangskontroll, risikoanalyser/HMSPraktiske og tekniske innspill ved nye og fremtidige prosjekter/oppgaverAnsvar rapporte...

 • Company BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD RJUKAN in Other
  28.06.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FEIRING MILJØ AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction managers Edit filters