Jobmonitor. Search results for Early childhood educators

705 Jobs found

Used filters:
 • Early childhood educatorsx
Displaying 1-50 of 705 results.
 • Company CHRISTIANIA BARNEHAVE NORDSTRAND AS in Other
  22.06.2021

  Vi har ledig stilling som barnehagelærer hos oss og søker deg! JA, nettopp deg!Du er opptatt av å se det beste i hvert barn, gir av deg selv og gjør hver dag spesiell!Vi har ledig vikariat 100% stilling som barnehagelærer for barnehageåret 2021-2022.Hos oss vektlegger vi KUNST, MUSIKK OG DRAMA som for midlingsmetode. Vår visjon er at alle skal få oppleve det unike i seg selv. Vi arbeider derfor aktivt med å styrke barnas selvfølelse og identitet ved å få hentet frem sitt potensiale i samspill med andre.Ikke nøl- send søknaden i dag! Vi venter på akkurat deg!Vi søker deg som er:KreativPositivOmsorgsfullEmpatiskStrukturertLøsningsorientertMålbevisstAnsvarsbevistEn god relasjonsbyggerGode norskkunnskaper, skriftlig og muntligØnsker å være med å utvikle barnehagen vår!Og er barnehagelærer.Vi t...

 • Company SOLE SKOG BARNEHAGE in Other
  22.06.2021

  Vil du være en del av vår fremragende barnehage? Vi søker etter deg som har et stort engasjement for faget og møter barna i hverdagen og handler til barnas beste. Vi har ledig midlertidig vikariat i 30 % stilling fra 01.08.21-01.01.22Vi er en en veletablert privat barnehage med 4 avdelinger. Barnehagen har et stort uteområde og ligger i nærheten av fine turområder.Vi er en engasjert personalgruppe som yter god omsorg og trygghet for hvert enkelt barn og barnegruppe.Vi søker deg som liker utfordringer og som vil bidra til videre utvikling av barnehagen vår.Arbeidsoppgaver:Planlegge, organisere og legge til rette for pedagogisk arbeid.Evaluere, dokumentere og reflektere over egen barnehagepraksis.Delta i barnehagens lederteam.Være med å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.Hold...

 • Company GOL KOMMUNE BARNEHAGE ADMINISTRASJON in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:964952612 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Gol barnehage har ledig 100% fast stilling som barnehagelærar/pedagogisk leiar frå 1. september 2021, om ynskjeleg er det mogeleg å starte i augustArbeidssted er fortida naturavdeling i Breidokk barnehageVed intern endring, vil det i staden bli ledig vikariat ved ei anna avdeling i Gol barnehageNaturavdelinga ynskjer seg ein ny pedagogisk leiar som har stor interesse, entusiasme og kunnskap om å bruke naturen som hovudaktivitets- og læringsarena for barna gjennom heile året.Gol barnehage er felles overordna organisering av dei tre kommunale barnehagane; Breidokk barnehage med eigen naturavdeling, Herad barnehage og Vesterhuset barnehage. Alle tre barnehagane har 4 eller 5 avdelingar for barn i alderen ca. 1 -- 5/6 år. Sjå heimes...

 • Company ULLERN BARNEHAGE in Other
  22.06.2021

  VIL DU VÆRE MED Å VIDEREUTVIKLE BARNEHAGEN VÅR?Ullern barnehage søker en engasjert barnehagelærer som kan begeistre og bidra til et godt leke -og læringsmiljø i vår avdelingsbarnehage. Ullern barnehage har flotte, skjermede utearealer med mulighet for allsidig lek og utfoldelse, i tillegg til fine og varierte turområder i nærmiljøet.Vi i Ullern er særlig opptatt av kvaliteten på samspill og relasjoner. Circle of Security (COS) er et viktig verktøy for oss og bidrar til å bygge trygge og gode relasjoner mellom barn, og ansatte og barn. Vi setter også dette i sammenheng med barnehagens satsningsområde: Aktivt uteliv. Hos oss vil du bidra til at barnehagehverdagen stimulerer til barnas utfoldelse og trivsel.Du kommer til å oppleve autonomi i din rolle som barnehagelærer, samtidig som du vil f...

 • Company HAVNEALLEEN BARNEHAGE in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MÅNESTRÅLE BARNEHAGE in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HOFMOEN BARNEHAGE in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company IMI BARNEHAGE AVD BAKKEVEIEN in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Da en av våre dyktige pedagogiske ledere skal ha permisjon i perioden 01.08.21 - 31.07.22, har vi ledig vikariat i 70 % for deg med godkjent barnehagelærerutdanning.Vi ønsker deg som har interesse for friluftsliv og liker å være ute og på tur. Ser du løsninger, er du kreativ, positive, selvstendige, fleksible, liker å samarbeide, gi og ta imot veiledning og ønsker å være med å videreutvikle barnehagen vår ? Da er det deg vi leter etter!Det legges stor vekt på personlig egnethet. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariff. Politiattest kreves framlagt før ansettelse.Om arbeidsgiveren:IMI barnehage er en privat barnehage med fokus på natur, miljø og uteliv . Vi har to baser i Bakkeveien 11, en base ved Komsa skole og base ved Øytun i Øvre Alta. Vi eies og drives av Stiftelsen IMI barnehage...

 • Company SOLSIDA BARNEHAGE in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: 974015226 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt i mellom Molde og Kristiansund. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider.Arbeidsoppgaver:Pedagogisk leder har lederansvar på avdeling. Det innebærer å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet på en avdeling i tråd med godt faglig skjønn. Videre veilede andre og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske le...

 • Company EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406364278 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% fast stilling som barnehagelærer i Eventyrskogen barnehage.Vår visjon er:Eventyrskogen barnehage gir trygghet, omsorg, glede og voksne tilstede!Vil du være med å jobbe for dette?ArbeidsoppgaverHolde seg oppdatert om den alminnelige utviklingen vedrørende barnehagevirksomhet og småbarnspedagogikk, for på en profesjonell måte å sikre barna best mulige utviklingMedvirke til at virksomheten i barnehagen svarer til lov, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtakBidra til å realisere barnehagens målsettingerTa medansvar for observasjoner og oppfølging av enkeltbarn og barnegruppene som helhetTa medansvar i veiledning for og med medarbeidere for å benytte og utvikle kompetanser og ressurser på en gunstig måteV...

 • Company FRYDENHAUG BARNEHAGE in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  I Ås kommune har vi to pedagogiske ledere på hver avdeling i de fleste barnehagene. Kommunen har en felles plattform for de kommunale barnehagene, barne- og læringssyn inspirert av filosofien fra Reggio Emilia. Barnehagene har fokus på fysisk miljø/læringsmiljø, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for felles refleksjon. Vi ønsker deg som har lyst og interesse for å være med videre i dette spennende arbeidet. Frydenhaug barnehage blir nå utviklet som ressursbarnehage, og vi ønsker deg som har lyst og interesse for å være med videre i dette spennende arbeidet. Stillingen er fast.Kvalifikasjoner: BarnehagelærerVi ønsker deg som:har kjennskap til eller interesse for å lære om Reggio Emilia filosofien og arbeidsmetodenehar erfaring knyttet til arbeid med barn med ekstra ...

 • Company STJØRDAL KOMMUNE RENHOLD in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4330876604 Presentasjon av stillingen:I Stjørdal kommune har vi 9 kommunale barnehager, Ved alle disse barnehagene vil det utover våren kunne bli behov for pedagogiske ledere og barnehagelærere vi kan kontakte ved fravær, vikar på tilkalling. Det kan også bli ledig vikariater ved kort- og langtidsfravær.NB! For å kunne søke må du ha godkjent barnehagelærerutdanning eller tilsvarende.Dersom du er er interessert ber vi om at du snarlig registrerer din CV i vårt nettbaserte rekrutteringssystem Webcruiter.Aktuelle kandidater vil bli kontaktet av den enkelte barnehage.Ved tilsetting vil det i henhold til gjeldende lovverk kreves fremlagt tilfredsstillende politiattest.ArbeidsoppgaverAnsvar for å iverksette, lede, dokumentere og evaluere det pedagogiske arbeidetBidra t...

 • Company SYVDE BARNEHAGE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399292507 Presentasjon av stillingen:Vanylven kommune har ledig eit årsvikariat i Syvde barnehage frå 15.08.21.KvalifikasjonarGodkjent utdanning som barnehagelærarrettleiingskompetanse blir prioritertPersonlege eigenskaparevne til å bygge gode og nære relasjonar til barn og foreldregode evner til kommunikasjon og samarbeidengasjert og motivert i arbeidettydeleg vaksen (autorativ)kreativ og utviklingsorientertVi tilbyrutfordrande og spenande oppåver i barnehagar i utvklingeit kreativ og samarbeidande miljøgode høve for fagleg i utviklingseks planleggingsdagar i åretgodt arbeidsmiljøgod bemanningsnormLøn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og regelverkKontaktinformasjonSølvi Erviksæter Sjåstad, kst.kommunalsjef kultur og oppvekst, 997 46 440, Ar...

 • Company EBERG BARNEHAGER in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 991431144 Stillingsident: 4399248022 Presentasjon av stillingen:Eberg barnehager har ledig et vikariat i 100 prosent stilling som barnehagelærer fra 1. august 2021 til 31. juli 2022.Enheten består av to hus med felles ledelse. Det er ca 30 ansatte og 105 barn. Det er en småbarn og storbarnsbase på hvert hus. Årsplan ligger på hjemmesiden vår og der vil du finne mer informasjon om enheten.ArbeidsoppgaverLede i samsvar med gjeldende lover og forskrifterSystematisk planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, og vurdering av pedagogisk arbeidSe enkeltbarnet og barnegruppens behovBidra til godt foreldresamarbeidBidra i utviklingen av barnehagens pedagogiske virksomhetKvalifikasjonerGodkjent barnehagelærerutdanningØnskelig med erfaring fra storbarnsbase/gruppeKjennskap til Trondheim komm...

 • Company SØRMARKA ARENA BARNEHAGE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401199123 Presentasjon av stillingen:Åsen-barnehagene ble etablert 1.1.20 etter ny virksomhetsstruktur i Stavanger-barnehagene. Åsen-barnehagene består av barnehagene Barnas Hus, Sørmarka Arena, Tyrihans og Vannassen. Totalt utgjør det 15 avdelinger, 230 barn og 65 ansatte. Vi jobber med barnehagebasert kompetanseutvikling og har inkluderende miljø for omsorg lek læring og danning som overordnet tema , med hovedvekt på livsmestring og helse.Omsorg, relasjoner og inkludering står sentralt i arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø og alle barn skal få et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Les mer om Åsen-barnehagene her: Vi ønsker oss pedagoger som har erfaring i det å lede en personalgruppe. Du må derfor være trygg på deg selv, samtidig som ...

 • Company SORIA MORIA KANVAS-BARNEHAGE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker etter en barnehagelærer/ pedagogisk leder til vår storebarnsavdelingVi søker deg som er faglig sterk og som brenner for å gi barna våre en god barnehagehverdag. Det siste året har vi jobbet med å utvikle det fysiske miljøet på avdelingene for å skape et miljø som innbyr til kreativitet og lek. Fremover skal vi jobbe med bærekraft og sammen finne ut hvordan dette kan få større plass i vår barnehagehverdag.Hos oss gir vi små barn store muligheter gjennom å møte hvert enkelt barn der det er. Vi skaper trygg barn gjennom engasjerte voksne som jobber i små grupper med lite stress. Våre fokusområder er lek, språk og relasjoner. Vi er en avdelingsbarnehage, og mindre grupper gjør det lettere å være gode språkmodeller, lettere å løse opp i konflikter og gir kortere vei til en voksen. Vi d...

 • Company HAUGTUSSA STEINERBARNEHAGE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Haugtussa Steinerbarnehage søker engasjert barnehagelærer med Steinerpedagogisk utdannelse, eller med erfaring fra arbeid i Steinerbarnehage, eller med interesse for Steinerpedagogikk.Stillingen er på 80 %- 100% på en småbarnsavdeling.Stillingen er et vikariat fra 01. 08. 2021 til 30. 06. 2022, med mulighet for forlengelse.Om arbeidsgiveren:Haugtussa Steinerbarnehage er en 4 avdelings barnehage med 2 småbarnsavdelinger og 2 storbarnsavdelinger. Barnehagen holder til i nytt bygg i landlige omgivelser på Holstad i Ås, og det er buss stoppested like ved barnehagen, med god forbindelse til Ås og Ski togstasjon....

 • Company ULVØYA BARNEHAGE AS in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ulvøya Barnehage AS søker etter en engasjert førskole/barnehagelærer til vår hyggelige småbarnsavdeling Lilleulv i 50% stilling fra og med 2. august.Du må være omgjengelig, ha godt humør, faglig interessert og ha stor arbeidslyst.Barnehagen er privat med 2 avdelinger og 9 ansatte. Vi har et fantastisk uteområde som brukes flittig. Årsplanen lages for barnehageåret.Vi kan tilby et reflektert, sammarbeidsvillig og stabilt personale. Lønn etter bydel Nordstrand lønnsregulativ, god pensjonsavtale, fri i romjul og påskedagene, samt 6 ukers sommerferie.Stillingen er utlyst som 50% stilling, men kan økes etter avtale.Om arbeidsgiveren:Ulvøya barnehage er en privat barnehage.Vi ligger idyllisk til midt på øya med en fantastisk flott utelekeplass.Det er lett å ta seg til Øya fra alle kanter spesiel...

 • Company SKATTEKISTEN KULTURBARNEHAGE AS in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  2.gangsutlysning:Er du kreativ og har gode samarbeidsevner? Har du ett oppriktig ønske om å jobbe med barn? Søk hos oss!Vi har ledig et 50% vikariat som barnehagelærer fra 12.08.21 til 31.07.22.Kvalifikasjoner:Godkjent 3-årig høyskole- eller universitetsutdannelse som barnehagelærer / førskolelærerAktiv voksen som ser det enkelte barnetGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerLøsningsorientert og fleksibelGode lederegenskaperSetter leken høytEvne til å skape gode relasjonerTålmodig, empatisk, omsorgsfull og respektfull overfor barn, foreldre og kollegaerPersonlig egnethet vil bli vektlagtVed ansettelse vektlegges relevant utdanning og erfaring. Politiattest må framlegges ved ansettelse. Referanser må oppgis.For mer info: Kontakt Jane M. Helland på tlf. 51215370Skriftlig søknad og CV, sendes ...

 • Company ÅSLAND BARNEHAGE SA in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Til vår barnehage søker vi en barnehagelærer i fast stilling.Åsland Barnehage er medlem av PBL, og tilbyr lønn i forhold til tariffavtale. Her får du dyktige og erfarne medarbeidere. Vi har en aktiv og engasjert foreldregruppe, gode arbeidsforhold og et unikt nærmiljø. Hos oss vil du få høy innflytelse på din egen arbeidshverdag.Vi ser etter deg som:Har godkjent barnehagelærerutdanningEr pedagogisk fagligHar gode lederegenskaper og liker utfordringerMestrer evnen til å inspirere og motivere andreEr en god lagspiller som ønsker å spille andre godHar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerHar en høy grad av nærværEr beslutningsdyktig og tydeligEr selvstendig i sitt arbeidEr initiativrik, fleksibel og har evnen til å gi av deg selvEr nytenkende, målbevisst og ser muligheter fremfor begrensing...

 • Company KAMPEN BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405633896 Presentasjon av stillingen:da er kanskje Kampen barnehage noe for deg?Barnehagen ligger idyllisk og "grønt" plassert i et stille og rolig område uten biltrafikk.Kampen økologiske barnebondegård er nærmeste nabo og vi bruker gården til ukentlige besøk. I Kampens park disponerer vi et hus i en gammel barnepark. Kort vei til T-bane og buss. Barnehagen er veletablert i nærmiljøet og gir rom for mange opplevelser for barna.Barnehagen består av to hus; Kampen og Veslekampen.Veslekampen har to småbarnsavdelinger med en gruppe med 9 barn og en gruppe med 12 barn. Kampen har fire avdelinger med ulik aldersblanding - 18 barn fra 1-5 år -hvorav en av avdelingene er en friluftsavdeling fra 3-6 år.Barnehagen har for tiden 23 ansatte med stedlig teamleder/styrer. St...

 • Company LANGERINDEN BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406312553 Presentasjon av stillingen:Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.Langerinden barnehage er en 4 avdelings barnehage som ligger øverst på Flaktveit i Åsane. Vi har naturen rett utenforområdet, samtidig som det er kort vei til idrettsanlegg, andre barnehager ogskoler som vi samarbeider godt med.Bergen kommune ønsker å gi retning til de kommunale barnehagene gjennom målsetningen «Livsmestring for det 21. århundret - medvirkende barn i lek og læring» Barnehagens viktigste ressurs er de menneskene som arbeider der. Betydninge...

 • Company KONGSBERG KOMMUNE MESTRINGSSENTERET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om barnehagen Vi er en liten, hyggelig 2-avdelings barnehage plassert sentralt mellom Universitet og Næringsparken, i Kongsberg. Vi har et utradisjonelt fysisk miljø med god plass i en tidligere direktørbolig. Vi har fulle grupper og fornøyde foreldre. De ansatte er dyktige, stabile og engasjerte. Det at vi er en liten barnehage, innebærer at du som pedagogisk leder vil få mye medansvar og forventning om delaktighet i barnehagens ledergruppe. Dette gir deg mulighet til læring og støtte i lederrollen. Vi setter faglighet høyt.Kort om stillingeneVi har to ledige stillinger som pedagogisk leder: fast 100% stilling og årsvikariat i 100% stilling.Tiltredelse: 01.10.21 på den faste stillingen, 01.12.21 på vikariatet, men det kan bli tidligere. Det er også mulighet for forlengelse av vikariatet.V...

 • Company HAKKEBAKKESKOGEN PRIVATE BARNEHAGE AS AVD STOKKA in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAMMERSBORG BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405899455 Presentasjon av stillingen:Hammersborg barnehage søker etter 1 pedagogisk leder til Villhesten friluftsavdeling. Avdelingen har 12 barn i alderen 4-6 år og 2 voksne. En barnehagemedarbeider og en pedagogiskleder. Åpningstiden er 8.00-16.30. Avdelingen har base i Hammersborg og lavo ved Brekkekrysset.Hammersborg er en særegen barnehage som holder til i fredede bygninger fra 1700-1800 tallet. Henrik Wergeland bodde her i en periode som nygift, og Veslebrunens stall står fortsatt i hagen. Barnehagen ble åpnet i 1886. Siden har den gjennomgått flere forandringer, og etter flere år med innvendig og utvendig rehabilitering, fremsto den i 2009 som en av byens mest unike og særegne barnehager. Lekeplassen har nylig blitt oppgradert. Barnehagen er sentrumsnær o...

 • Company SOLBAKKEN BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406362047 Presentasjon av stillingen:Solbakken barnehage er en barnehage med to hus, Solbakken og Hellebakken barnehage lokalisert i ytre Sandviken. Vi har til sammen 6 avdelinger, og ca. 90 barn fordelt på de to husene. Barnehagen er i gå avstand til naturen og fotballbaner.ArbeidsoppgaverSolbakken barnehage søker en barnehagelærer som er interessert i å jobbe etter Reggio Emilia sin filosofi, da vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Vi jobber med pedagogisk dokumentasjon som pedagogisk verktøy. Hvert år jobber vi med et fellesprosjekt på huset der barna skal medvirke til hvordan prosjektet skal utvikle seg videre. I tillegg ser vi på rommet som den tredje pedagog i tråd med Reggio Emilia sin filosofi.KvalifikasjonerBarnehagelærerPersonlige egenskaperVi s...

 • Company HOPPENSPRETT AVD NORDKISA in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Kan du skape magi i hverdagen til våre barn og få dine kollegaer til å blomstre under din ledelse? Er du raus, leken og byr på deg selv? Er du glødende interessert i friluftsliv og fysisk aktivitet? Da ønsker vi deg velkommen inn i vårt team fra nytt barnehageår høsten 2021.Krav til kompetanseUtdannet førskolelærer/barnehagelærerHar avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på delprøven i skriftlig og nivå B2 på delprøvene i muntlig. Dette er et must og her gjøres ingen avvik.Faglig sterk med gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEn trygg og tydelig lederPersonlige egenskaperHa barna i sentrum i alt du gjørDu deltar i lek og aktiviteterer med barnaEn tydelig, men varm voksen.Strukturert når du må, leken når du kanEn god porsjon humor.Om arbeidsgiveren:Hoppensprett Nordkisa har eksistert i 17 å...

 • Company HOPPENSPRETT AVD NORDKISA in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Kan du skape magi i hverdagen til våre barn og få dine kollegaer til å blomstre under din ledelse? Er du raus, leken og byr på deg selv? Er du glødende interessert i friluftsliv og fysisk aktivitet? Da ønsker vi deg velkommen inn i vårt team fra nytt barnehageår høsten 2021.Krav til kompetanseUtdannet førskolelærer/barnehagelærerHar avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på delprøven i skriftlig og nivå B2 på delprøvene i muntlig. Dette er et must og her gjøres ingen avvik.Faglig sterk med gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEn trygg og tydelig lederPersonlige egenskaperHa barna i sentrum i alt du gjørDu deltar i lek og aktiviteterer med barnaEn tydelig, men varm voksen.Strukturert når du må, leken når du kanEn god porsjon humor.Om arbeidsgiveren:Hoppensprett Nordkisa har eksistert i 17 å...

 • Company SKORPEFJELL BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  MASTRA-barnehagene som består av Bru, Skorpefjell og Vestre Åmøy barnehage søker etter pedagogiske ledere/barnehagelærere som har gode mellommenneskelige egenskaper, og som vil jobbe målrettet for et oppvekstmiljø der barn kjenner og erfarer at de er verdifulle og kompetente.Pedagogiske ledere hos oss er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Som pedagogisk leder skal du veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede.MASTRA-barnehagene har i flere år satset på kompetanseheving for personalet innen...

 • Company EPLETUNET BARNEHAGE AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker deg som er ferdig utdannet barnehagelærer eller førskolelærer.Du kan ha lang erfaring eller være nylig ferdig utdannet.Du kan være enten det ene eller det andre men du må:Være leken, både med barn og kollegerVære sensitiv, for både barn og kollegerVære engasjert, både i fag og i samfunnVære tydelig og varmVære ydmyk og romsligVære god i å skape gode relasjoner i foreldresamarbeidØnsker du å arbeide i et miljø preget av glede, humor og i fagteam, legg inn en søknad hos oss.I søknaden skal det fremvises godkjent utdanning, vandelsattest og eventuell godkjenning fra utdanningsdirektoratet om du har tatt din utdanning i et annet land. Norsk muntlig og skriftlig er påkrevd. Ved interesse av innsendt søknad så vil vi ta kontakt ved innkalling til intervju.Send inn din søknad og CV elekt...

 • Company VILLENGA BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker den TRYGGE, ENGASJERTE og GLADE Barnehagelæreren, som vil ha det artig på jobben, og som har godt humør og ståpåvilje!Her jobber alle for alle, og vi legger stor vekt på trivsel, samt faglig og personlig utvikling.Så hvis du kan være en bidragsyter til Glade, Undrende, Lekende og Trygge barn, så ta kontakt da vel!NB! Dette er et vikariat for barnehagelærer som skal i foreldrepermisjon, så uvisst nå hvor lenge vikariatet vil vare.Kom igjen og bli med på et fantastisk lag:-)Om arbeidsgiveren:Villenga barnehage er en privat barnehage som ligger nedenfor Finstad Hageby i Ski, ca 10 minutters gange fra Ski sentrum.Barnehagen består av 4 avdelinger; 2 avdelinger med barn 0-3 år og 2 avdelinger med barn 3-6 år. På småbarnsavdelingene er det 15 barn og 5 voksne, mens på storbarnsavdelinge...

 • Company SEKSE BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ledig vikariat som barnehagelærar i Sekse barnehage, 100% stilling i tida 01.08.21-10.01.22Dersom me ikkje får kvalifiserte søkjarar kan andre søkjarar verta vurdert.HovudarbeidsoppgåverMedansvar for å leia og organisera det pedagogiske arbeidet på avdelinga i barnehagenBarna sin trivsel og utviklingPedagogisk utvikling i barnehagenPlanlegging, dokumentasjon, vurdering, tilrettelegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidetGod fordeling av arbeidsoppgåverGodt samarbeid med foreldraTverrfagleg samarbeid med ulike instansar og teamAnsvar for oppfølging av enkeltbarnGodt teamarbeid i personalgruppaKvalifikasjonarUtdanning: Barnehagelærarutdaning eller tilsvarande.Erfaring er ynskjelegEvne til å jobba målretta, sjølvstendig og systemat...

 • Company NESODDTANGEN SKOLE SFO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405069974 Presentasjon av stillingen:Nesodden kommune søker engasjerte og dyktige barnehagelærere som vil gi alle barn i barnehagen en god og trygg start, med lek og læring i sentrum.Vi har høye ambisjoner for våre barnehager og satser på målrettet kompetanse- og kvalitetsutvikling.Våre 9 kommunale barnehager har felles satsningsområde: Livsmestring og helse med fokus på sosial kompetanse, kommunikasjon og språk.Nå søker vi etter dyktige barnehagelærere til barnehagene våre.Munkestien barnehageBarnehagelærer - 100 % fast stilling fra 01.08.2021Kontakt: Konstituert virksomhetsleder Benedikte Bølling , tlf 95 05 16 85Oksval barnehageBarnehagelærer - 100 % vikariat 01.08.2021 -31.7.2022Kontakt: Virksomhetsleder Anne Heen, tlf 66 96 61 70/981 53 622Kongleveien barne...

 • Company NATURBARNA AS AVD LILLENG in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Kvalifikasjonskrav:Fullført og godkjent 3 årig høgskole: Bachleor barnehagelærer.God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Arbeidsoppgaver:Ansvar for å skape en god og trygg hverdag for alle barn.Legge til rette for et inkluderenede leke/ barnehagemiljø.Systematisk planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske areidet.Være delaktig og sikre et godt samarbeid med kolleagaer, foresatte og øvrige samarbeidspartnere.Aktiv i barns lek og hverdag.Vi søker deg som:Er varm, positiv, leken og engasjert.Er oppriktig interssert i arbeidet med barna.Trives i naturen og er glad i dyr.Er faglig oppdatert og har evnen til å inspirere.Er trygg og selvstendig.Du må både kunne ta og gi konstruktive tilbakemeldinger.Ha godt humør og bidra til et godt arbeidsmiljø.Ha helse s...

 • Company NORLANDIA TRE TROLL BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi ønsker oss en leder med blikk for Barns Beste.· Som har 3årig utdanning som barnehagelærer· Gode norskkunnskaper og bestått norskprøve 3· En mentalt tilstedeværende voksen· Som bidrar aktivt til å fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt.· Som tar initiativ, er selvstendig og jobber godt i team· En voksen som fremmer fysisk aktivitet og fremmer barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.· Som tilrettelegger for meningsfulle opplevelser og støtter barnas identitets utvikling og positive selvforståelse· Har personlig egnethet til å jobbe i Norlandia Tre Troll Barnehage.Se mer på; Vi tilbyr et stabilt personale, med stor endringsvilje, kreative hoder og med hjerte for barna. Vi har felles kompetanseøkter som løfter hele personalet. God struktur og rom for veiledning. Avdelingene ...

 • Company NORLANDIA TRE TROLL BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi ønsker oss en leder med blikk for Barns Beste.· Som har 3årig utdanning som barnehagelærer· Gode norskkunnskaper og bestått norskprøve 3· En mentalt tilstedeværende voksen· Som bidrar aktivt til å fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt.· Som tar initiativ, er selvstendig og jobber godt i team· En voksen som fremmer fysisk aktivitet og fremmer barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.· Som tilrettelegger for meningsfulle opplevelser og støtter barnas identitets utvikling og positive selvforståelse· Har personlig egnethet til å jobbe i Norlandia Tre Troll Barnehage.Se mer på; Vi tilbyr et stabilt personale, med stor endringsvilje, kreative hoder og med hjerte for barna. Vi har felles kompetanseøkter som løfter hele personalet. God struktur og rom for veiledning. Avdelingene ...

 • Company BRUMLEBASSEN BARNEHAGE AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi søker pedagogisk leder i følgende vikariat:Pedagogisk leder i 100 % svangerskapsvikariat, for småbarnsavdeling 3-6 år. F.o.m. 09.08.2021 t.o.m. 28.02.2021. Med stor mulighet for fast engasjement.Krav til kompetanseBarnehagelærerFørskolelærerAllmennlærer med godkjent videreutdanning småbarns-/barnehagepedagogikkØnsket kompetanseFaglig dyktigErfaring fra barnehagehverdagenProfesjonalitetPersonlige egenskaperPersonlig egnethetInitiativrik, strukturert og stor arbeidsgledeFaglig engasjert og motivertPunktlig og lojalFleksibel og løsnings orientertOm arbeidsgiveren:Brumlebassen Barnehage er en 2 avdelingsbarnehage, med 50 barn på Ekeberg i Oslo.Barnegruppen har alder 1-6 år, og er organisert i fem grupper.Barnehagen har bevisst fokus på natur/friluft, med egen naturtomt med lavuu og bålplass...

 • Company SMÅTROLLAN BARNEHAGE SA in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi har ledig 35% som barnehagelærer i Småtrollan barnehage. Barnehagen ligger i Henningsvær ca 30 min kjøretur fra Svolvær. Vi søker etter deg som er barnehagelærer og som vil være med på å utvikle læringsmiljøet og sikre våre barn en trygg og god oppvekst. Stillingen er ledig fra 1.august- 21Krav til kompetanseGodkjent utdanning som barnehagelærerØnsket kompetanseGode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.Gjerne erfaring fra tidligere arbeid i barnehageGode samarbeidsevner og datakunnskaperPersonlige egenskaperDu har tilstedeværelse, humor og godt humørDu er fleksibel, selvstendig, reflektert og løsningsorientert.Om arbeidsgiveren:Småtrollan barnehage SA er en privat foreldreeid barnehage med 1 avdeling med barn fra 1-6 år.Vi ligger midt i Henningsvær(molokråa) i naturskjønn omgivelse i n...

 • Company GÅSBAKKEN SKOLE OG BARNEHAGE AVD BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399827360 Presentasjon av stillingen:I verdens viktigste jobb har Gåsbakken skole og barnehage fra 01.08.21 en 100 % fast stilling som barnehagelærer.Er du en person som viser glede i å jobbe sammen med barn, som har kunnskap og erfaring om hvordan være en god voksen i barnehagen, og har et ønske om å jobbe i en barnehage med høy faglig tilstedeværelse, utvikling og mye latter og glede? Da ønsker vi at du blir vår nye kollega!Oppvekstsenteret Gåsbakken skole og barnehage har som hovedoppgave å gi alle barn i alderen 1- 13 år et godt oppvekstmiljø. Vi er et team som har som et felles ansvar at alle barn skal ha det bra. Vår felles visjon er: «LEK OG LÆRING I ET TRYGT MILJØ»Barnehagen har to avdelinger -- Småtroll (Småbarnsavdeling) og Skogstuggu (Storbarnsavdelin...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD KNERTEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4392948326 Presentasjon av stillingen:En av våre pedagoger skal ut i foreldrepermisjon og vi søker dermed etter barnehagelærer. Vikariatet vil i utgangspunktet ha oppstart i oktober, men det kan bli behov for tidligere oppstart.Læringsverkstedet Knerten ligger sentralt i bydelen Rønvik i Bodø. Barnehagen er organisert med to avdelinger, Keiservarden og Linken, med barn fra 1-6 år på begge avdelingene. Barnehagen er ivrig bruker av naturen og nærmiljøet rundt barnehagen. Vi har også vanntilvenning for 4- og 5-åringene.ArbeidsoppgaverLede barnegruppen.Delta i lek, turer og aktiviteter med barn.Veilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidetUtarbeide og gjennomføre årsplan i samarbeid med medarbeiderne og styrerTilrettelegge for godt sam...

 • Company ROGNE BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Rogne barnehage søkjer etter pedagogisk leiar frå 01.08.21. Stillinga er eit vikariat til 31.07.22.Me søkjer etter ein positiv og engasjert person:med god relasjonskompetanse og ein omsorgsfull og nærverande veremåtesom er oppteken av å skapa gode dagar og opplevingar saman med bornasom likar å vera aktiv i leik og aktivitet saman med barnasom likar å vera ute og ser på naturen som ein god læringsarenasom er reflektert, lærevillig og lett å samarbeida medsom er strukturert og fleksibelsom bidreg til å skapa eit godt og trygt arbeidsmiljø for barn og tilsetteArbeidsoppgåver:ansvar for å leia arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av det pedagogiske arbeidet i barnehagen i samarbeid med leiargruppahalde seg fagleg oppdatert og dela fagleg kunnskap med kollegaers...

 • Company SØRENGA BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400767344 Presentasjon av stillingen:SØRENGA BARNEHAGE en stor ny barnehage, som jobber målrettet med Reggio Emilia filosofien med fokus på kunst, kultur, musikk og bærekraft. Vi har styrer, assisterende styrer og 32 ansatte fordelt på to hus, FLO og FJÆRE med barn i alderen 0 måneder til 6 år.Barnehagen er en syngende barnehage, som ligger på Sørengautstikkeren i den nye Fjordbyen i Bjørvika i Oslo. Bjørvika strekker seg fra Vippetangen til Sør-havnen.Vi har Munch museet, Deichmanske og andre perler som nærmeste nabo som gir oss en unik mulighet til å være med og se en del av byen, som er i rivende utvikling og blir større og større for hver dag. Samtidig vi kan utforske nærmiljøets historie, kunst og kulturliv. Har du lyst til å være med i denne spennende pros...

 • Company SLETTA BARNEHAGE AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi har 1 avdeling med 13 barn (22 ekvivalenter) fra 1-6 år. Grunnbemanningen er 4,60 stillinger.Barnehagen ligger idyllisk til i enden av en blindvei. Den har en stor hage med gressplen, frukttrær, skog og fjellknauser. I tillegg har vi en stor ballplass som vi kan bruke. Om sommeren går vi på under 10 minutter ned til en sandstrand og om vinteren kan vi gå på ski rett utenfor døren vår.Vi ønsker å være en sukkerfri barnehage. Og vi legger vekt på å gi barna god selvtillit og selvfølelse ved å gi hvert barn mye omsorg, oppmerksomhet og toleranse. Grunnmuren for all læring er trygge barn.Om arbeidsgiveren:Vi ønsker oss en selvstendig person som er glad i barn og har barnehagelærer utdannelse. Dessuten må du snakke og skrive godt norsk. Vi forventer at du skal delta i det daglige arbeidet me...

 • Company RAGNAS HAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi ønsker ansatte som har hjerte for barns skaperglede, undring og utforskertrang, og er reflektert rundt barndommens egenverdi. Du må ha en leken og kreativ tilnærming til å nå dine og våre pedagogiske målsetninger. Vår visjon er å skape den gode hverdagen.Vårt hovedsatsningsområde er Natur og nærmiljø. Vi har store uteområder med forskjellige lekeapparater og vår egen bålplass på barnehagens utelekeplass. I tillegg er vi så heldige å ha bruksrett på et område i Solemskogen, og der har vi satt opp vår egen lavvo.Har du drømmer og visjoner om barnehage, yrkesstolthet og en faglig identitet? Er du i tillegg omsorgsfull, leken og aktiv sammen med barna, da vil vi gjerne at du sender oss en søknad.Alle som jobber i Ragnas hage er ansatt "på huset" og må belage seg på å jobbe på ulike avdeling...

 • Company RAGNAS HAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi ønsker ansatte som har hjerte for barns skaperglede, undring og utforskertrang, og er reflektert rundt barndommens egenverdi. Du må ha en leken og kreativ tilnærming til å nå dine og våre pedagogiske målsetninger. Vår visjon er å skape den gode hverdagen.Vårt hovedsatsningsområde er Natur og nærmiljø. Vi har store uteområder med forskjellige lekeapparater og vår egen bålplass på barnehagens utelekeplass. I tillegg er vi så heldige å ha bruksrett på et område i Solemskogen, og der har vi satt opp vår egen lavvo.Har du drømmer og visjoner om barnehage, yrkesstolthet og en faglig identitet? Er du i tillegg omsorgsfull, leken og aktiv sammen med barna, da vil vi gjerne at du sender oss en søknad.En av våre Pedagogiske ledere skal ut i pappapermisjon til høsten og da skulle vi gjerne hatt in...

 • Company VINTERBRO BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Kvalifikasjoner: BarnehagelærerEn av våre gode pedagoger skal prøve seg i skolen og vi får dermed en 100% fast stilling som pedagog ledig fra 1.8.2021.Vinterbro barnehage ligger i flotte naturomgivelser mellom fornøyelsesparken Tusenfryd og Vinterbrosenteret. Barnehagen består av to småbarnsbaser og en storebarnsbase som p.t. inneholder 90 barn i alderen 0 6 år. Innenfor basene jobbes det ofte i mindre og aldersbestemte grupper og dagene er strukturerte og velorganiserte. Barnehagen er bemannet med 22,5 årsverk fordelt på 9 førskolelærere, 11 barne - og ungdomsarbeidere, 1 kjøkkenassistent, 1 styrer og en sekretær.Personalet i Vinterbro barnehage har utarbeidet sine egne kjerneverdier og en felles visjon for barnehagen som igjen har resultert i 3 satsingsområder. Disse er kommunikasjon, so...

 • Company HØGMO BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :I Høgmo barnehage er det ledig 100 % vikariat som barnehagelærer fra 1. august 2021.Vikariatets varighet er satt til 31.12.2021, med mulighet til forlengelse.Vi søker etter en medarbeider som:Har godkjent barnehagelærerutdanning og/eller spesialpedagogisk utdannelseInnehar gode pedagogiske lederegenskaperViser stort engasjement for barns omsorg og lek, læring og danningSer sammenhengen mellom barnehagens styringssignaler og praksisfeltViser personlig egnethet ved å jobbe ut fra en løsningsfokusert tilnærming til barnKan arbeide i team som en aktiv bidragsyterEr fleksibel og selvstendigVi tilbyr:Et godt fag- og arbeidsmiljøEn engasjert personalgruppeEn variert jobb som foregår inne og uteEt rikt mangfoldLønn etter gjeldende tariff- og pen...

 • Company MANSTAD SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % stilling som SFO-leder ved Manstad skole.Stillingen er ledig fra 1. august 2021.Manstad skole er en barneskole med 416 elever og 50 ansatte. SFO har ca.155 barn i hovedsak fra 1.-4.trinn.Skolen er beliggende i kommunedel Onsøy ca. 15 km vest for Fredrikstad sentrum. Skolens opptaksområde favner bredt med kystområde, landsbygd og boligfeltområder, og ca. 1/3 av skolens elever er skyssberettiget.Manstad SFO tilbyr varierte aktiviteter og rom for den gode leken. Vi har flotte turmuligheter, og UTE-SFO er en viktig del av vårt tilbud. Vi søker etter en engasjert og glødende person som liker en hektisk, men innholdsrik og positiv arbeidsplass.Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestr...

 • Company VALLE BARNEHAGE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406055178 Presentasjon av stillingen:Valle barnehage er en liten barnehage som ligger sentralt til i grønne omgivelser. Barnehagen består av 3 avdelinger, med 40 barn og 9 årsverk. Vi holder til i et gammelt verneverdig hus og her har det vært barnehage siden 1955. Vi ligger nær Helsfyr, med Valhall og Valle Hovin som nærmeste naboer. Barnehagen er organisert under enhet barnehager i Bydel Gamle Oslo. Barnehagens visjon er: Vi vil skape gode minner i en atmosfære av trygghet. Satsningsområdet til barnehagen er "Lek og relasjoner". Vi søker deg som trives med og er tilstede i lek og samspill med barna. Aktuelle søkere må ha evne til å se barnehagen som en helhet og trives med å samarbeide med andre. Det forventes at det avsettes samarbeidstid med annen pedagogisk...

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE SKOLE OG OPPVEKST ADMINISTASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om Sandefjord kommunale barnehager:Sandefjord kommune har 62 000 innbyggere. Det er totalt 60 barnehager i kommunen, hvorav 23 kommunale barnehager. Visjon for kommunalområdet er at alle barn og unge skal sikres god oppvekst og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet. Vi ønsker med denne visjonen å legge til rette for en god start i livet for alle barn.Vi ønsker oss støttepedagoger som har en helhetlig tilnærming og som evner å se sammenheng i det spesialpedagogiske og allmenpedagogiske arbeidet.Det er i Sandefjordsbarnehagene utviklet en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å sette mål for høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord. Fokusomr...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Early childhood educators Edit filters