Jobmonitor. Search results for Economists

49 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company KONGSBERG GRUPPEN ASA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :KONGSBERG IT fungerer som en fellestjeneste for Kongsberggruppen og dens forretningsområder. Funksjonen har i dag over 250 ansatte fordelt på flere lokasjoner, og har som oppgave å støtte forretningsområdenes ambisjoner om vekst og utvikling, samt bidra til sikker og effektiv drift av IT tjenestene. Som en konsekvens av KONGSBERG's vekstambisjoner vil KONGSBERG IT ha behov for å utvide teamet med en rekke stillinger.Avdelingen «IT Service Delivery og Collaboration-teamet har som hovedansvar å tilby samarbeidsverktøy og løsninger for å støtte prosesser og behov i KONGSBERG.For å møte den økende etterspørselen og fokuset på ERP systemer, ønsker vi å styrke vår avdeling med:3 ERP Business AnalystsArbeidsoppgaver:Deltar i design, ...

 • Company 4SUBSEA AS in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK GJENVINNING METALL AS AVD HARALDRUDVEIEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company YARA INTERNATIONAL ASA AVD OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORD UNIVERSITET STEINKJER in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenVed Handelshøgskolen, studiested Steinkjer har vi ledig stilling som professor/førsteamanuensis i bedriftsøkonomi og ledelse. Vi søker kandidater som har erfaring fra og interesse for forskning og utdanning i et av områdene innen biobasert verdiskaping, sirkulærøkonomi og innovasjon og forretningsutikling relatert til biobaserte næringer. Stillingen inngår i vår satsing på bio- og sirkulærøkonomi og skal ha fokus på de økonomisk/administrative fagområdene.Satsing på bio- og sirkulærøkonomiNord universitet er i gang med å videreutvikle et større fagmiljø innen bio- og sirkulærøkonomi i Steinkjer. Den tverrfaglige satsingen er et samarbeid mellom fakultetene biovitenskap og akvakultur (FBA) og Handelshøgskolen (HHN). De som ansettes skal bidra til å bygge opp en ny bachelorgrad ...

 • Company FLUX GROUP AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397840840 Presentasjon av stillingen:Ved Folkehelseinstituttet, område for psykisk og fysisk helse, er det ledig en fast forskerstilling i avdeling for psykisk helse og selvmord. Avdelingen jobber med helseanalyser og forskning på psykisk helse, herunder livskvalitet, psykiske symptomer, kontakt med helsetjenesten for psykiske helseplager, de vanlige psykiske lidelsene og selvmord.Forskeren vil jobbe 40% i et EU-prosjekt om uformelt omsorgsarbeid (EUROCARE) og 60% på forskning på psykisk helse og livskvalitet hos voksne.Folkehelseinstituttet har fått et nasjonalt samordningsansvar for kunnskap om psykisk helse hos voksne. Den nye forskeren som ansettes vil få en sentral rolle i dette arbeidet. Det tas sikte på etablere et nettverk av aktører som driver befolknin...

 • Company INFOR NORGE AS AVD LYSAKER in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TS GROUP AS AVD SKIEN in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  TS Group AS har etablert solide posisjoner i markedet og vår forretningsmodell har vist seg robust, også i krevende tider. Konsernet har opparbeidet seg et godt fundament med basis i kompetanse og leveransekraft som skal videreutvikles for å tilpasses fremtidens industri. Vi søker nå en strategisk leder med evner til å skape utvikling og resultater innenfor HR, HMS og kvalitet. STILLINGENSom EVP Business Support i TS Group skal du understøtte at konsernets målsetning innen arbeidsmiljø (HMS/K og HR) etterleves, herunder bidra til et fremtidsrettetfotavtrykk som reflekterer våre ambisjoner innen helse, miljø, sikkerhet, bærekraft og samfunnsansvar.Stillingen skal tilrettelegge for ledelse og personalhåndtering i tråd med selskapets verdier, bransjekrav, lover og forordninger, samt bidra til...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

   The positionUiT The Arctic University of Norway, has a position available for PhD in fishing gear technology. The position is affiliated with and the research group . The main task of BFE is to conduct teaching and research dissemination at a high national and international level within all relevant fields. Prioritized research areas are aquatic and terrestrial ecosystems, climate, life in the arctic, marine bioprospecting, fish health, seafood products, business and macroeconomics, resources and environment, markets and management of marine resources. The interdisciplinary profile of the faculty provides good opportunity to develop research projects involving several research groups at the faculty according to its strategy.The workplace is at UiT in Tromsø. You must be able to start in ...

 • Company TIETOEVRY ACCOUNTING AS AVD FORNEBU in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SPAREBANK 1 NORD-NORGE AVD STORGATA TROMSØ in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 974296756 Stillingsident: 4403252734 Presentasjon av stillingen:Avdeling for risikostyring i SpareBank 1 Nord-Norge har ansvaret for å avdekke, overvåke, rapportere på og styre alle risikoene som konsernet står overfor. En sentral del av avdelingens arbeid er knyttet til analyser og behandling av data fra konsernets datavarehus, hvor SAS er det primære verktøyet. Som følge av økende arbeidsoppgaver på området søker vi etter en analytiker/konserncontroller.Avdeling for risikostyring består i dag av syv personer. Vi har tett samarbeid med våre kollegaer i SpareBank 1-alliansen, og representerer banken i felles faggrupper og prosjekter.ArbeidsoppgaverUtvikling og validering av konsernets risikomodeller.Løpende analyser av konsernets risikoeksponering.Intern og ekstern rapportering.Pr...

 • Company KELLY SERVICES NORGE AS VIKARER I STAVANGER in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DNB BANK ASA AVD HAMAR in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Ønsker du å jobbe tett på næringslivet i Innlandet? Er du god til å ta initiativ og skape gode kunderelasjoner? Sammen med oss kan du bidra til at bedrifter og gründere lykkes – til det beste for regionens fremtidige arbeidsplasser!Avdeling Innlandet Bedrift er en av to avdelinger som jobber med bedriftskunder i Innlandet. Vi har spesielt ansvar mot oppstarts- og vekstbedrifter, samt små og mellomstore bedrifter innenfor definerte segmentgrenser.Om rollenDu vil få ansvar for å bygge og utvikle din egen kundeportefølje bestående av små- og mellomstore bedrifter. Dette vil gi deg en unik mulighet til å lære en god del om mange ulike bransjer, komme tett på alle slags bedrifter og forstå hvilke små og store avgjørelser bedriftseiere står overfor i hverdagen. Ditt hovedfokus vil være å avdekke...

 • Company LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET in Other
  14.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 982391490 Stillingsident: 4383351025 Presentasjon av stillingen:Er du nyutdanna økonom, eller har lyst på nye utfordringar? Vi har ledig engas jement for 2 sakshandsamarar frå juni og ut 2021. Det er mogleg tidsperioden vert forlenga.Avdeling for frivilligheitstøtte har ansvar for ulike tilskotsordningar til frivillig sektor. Vi fordeler momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar, både gjennom den alminnelege ordninga og ved bygging av idrettsanlegg. Vi forvaltar også krisepakkane/stimuleringsordningane for frivilligheita, og har ansvar for tilsyn med Grasrotandelen. I 2020 fordelte vi om lag 4,3 milliardar kroner til nær 33.000 organisasjonar.Vi er ein dynamisk og løysingsorientert gjeng på 15 personar som gler oss til å få deg med på laget.Arbeidsplassen er Førde som ...

 • Company NORSK HELSENETT SF OSLO in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 994598759 Stillingsident: 4393491213 Presentasjon av stillingen:Visste du at det er Norsk helsenett (NHN) som lager løsningene for sikker overføringav reseptinformasjon via e-reseptløsningen og kjernejournal som delerinformasjon på tvers i helsevesenet? Visste du at du får koronaprøvesvaretditt, symptomkartlegger, offisiell koronainformasjon og kanskje etter hvertogså vaksinebestilling via helsenorgeløsningen? Vi lager også løsningene somkobler din helseinformasjon til verktøyene helsepersonell i hele Norge bruker --både på sykehus, i ambulanser, på legevakter, hos fastleger, på helsestasjonerog i sykehjem. Vel, nå vet du det i alle fall. Har du lyst til å jobbe med noeviktig? Det får du gjøre hos oss.Vi har i mange år jobbet målrettet, intenst og stødig med å bygge basisfunksjone...

 • Company ALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN ANODE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAMISK HØGSKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Vuosttašamanueansa/vuosttašlektor/allaskuvlalektorsámi girjjálašvuoas - 100 % bistevaš virgiSámi oahpaheaddjeoahpuid goais (SOA) lea fásta virgi vuosttašamanueansan/vuosttašlektorin/allaskuvlalektorin sámi girjjálašvuoas. Virgi lea vuosttaettiin adnonvuooskuvlaoahpaheaddjeoahpuide, muhto sáhttet maid doaimmat mánáidgárdeoahpuin, ja joatkka- ja lasseoahpuin oahpaheddjiid gealbudemiid ektui. Virggis sáhttet doaimmat ja ovttasbargu GDS goiinja Sámi lohkanguovddáiin.Bargoviidodat virggis• Virggi váldosisdoallun leat oahpahan-, koordineren-, bagadallan- ja hálddašanbarggut mat gullet vuosttaettiin oahpaheaddjeoahpu sámegielaoahppofálaldagaide mas girjjálašvuohta lea guovddáš oassin. Girjjálašvuohta lea fágarasttildeaddji suorgi(cross-disciplinarity), masá sihke njálmmálaš ja álalaš sámi girjjál...

 • Company NTNU FAKULTET FOR ØKONOMI in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Dette er NTNUPå NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Om stillingenInstitutt for samfunnsøkonomi (ISØ) søker etter 2-3 førsteamanuenser i samfunnsøkonomi eller finans.Instituttets ansatte er aktive i det internasjonale forskningsmiljøet og publiserer forskning på høyt akademisk nivå innen et bredt spekter av fagets områder: offentlig økonomi, utdanningsøkonomi, urbanisering og regionaløkonomi, helseøkonomi, miljø- og ressursøkonomi og finansiell økonomi.  Vi har for tiden 25 vitenskapelige ansatte, 700 studenter og tre administrativt ansatte. Du blir en del av et ambisiøst og inkluderende fagmiljø. Du kan lese mer om ISØ . ArbeidsoppgaverSom førsteamanuensis skal dugjennomføre eget forskningsarbeidbidra til...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I OSLO in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402585845 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å være med på å bygge opp en ny avdeling og utvikle sentrale fagområder i kirken? Dette er en stilling med store muligheter for faglig og personlig utvikling .Kirken står foran mange og viktige utviklingsoppgaver, blant annet knyttet til virksomhetsutvikling, organisering og digitalisering. Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring er ny avdeling i Kirkerådet som er under oppbygging. Avdelingen har ansvar for økonomiområdet, plan- og strategiarbeid, organisasjonsutvikling, analyse og statistikk samt forskning og utvikling.ArbeidsoppgaverUtarbeide politiske og administrative utredninger og beslutningsgrunnlagDialog med departementet om økonomiske- og administrative forhold og delta i regelverksarbeid på ø...

 • Company EMINENT PEOPLE AS in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWER AS AVD STAVANGER in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COM2GETHER AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDEA FINANS NORGE AS AVD TØNSBERG in Other
  11.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UTLEIEMEGLEREN AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Business Controller - digital utviklingVil du ha en sentral og digital utviklingsrolle innen økonomi og finans?Utleiemegleren er i sterk vekst, både gjennom oppkjøp og nyetablering av selskaper. Videre vekst gjennom nyetablering er et uttalt strategisk mål. Kravene til mer kompleks likviditetsstyring, løpende, effektiv rapportering og informasjonsuthenting er derfor økende.På kort sikt står vi overfor en sterk digitalisering av virksomheten med utskifting av kjerne- og økonomisystemer. På mellomlang sikt vil utfordringene også være sterkt preget av digitalisering, effektiv bruk av egne, tredjepart-systemer og effektiv informasjonsuthenting på tvers av ulike systemer.Vi søker derfor en Business Controller til å lede viktige digitale utviklingsprosjekter innen økonomifunksjonen i selskapet.A...

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UTLEIEMEGLEREN AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Business Controller - digital utviklingVil du ha en sentral og digital utviklingsrolle innen økonomi og finans?Utleiemegleren er i sterk vekst, både gjennom oppkjøp og nyetablering av selskaper. Videre vekst gjennom nyetablering er et uttalt strategisk mål. Kravene til mer kompleks likviditetsstyring, løpende, effektiv rapportering og informasjonsuthenting er derfor økende.På kort sikt står vi overfor en sterk digitalisering av virksomheten med utskifting av kjerne- og økonomisystemer. På mellomlang sikt vil utfordringene også være sterkt preget av digitalisering, effektiv bruk av egne, tredjepart-systemer og effektiv informasjonsuthenting på tvers av ulike systemer.Vi søker derfor en Business Controller til å lede viktige digitale utviklingsprosjekter innen økonomifunksjonen i selskapet.A...

 • Company FINNPERSONAL & REKRUTTERING AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  We are searching for Global Sourcing Leader who will work as the sourcing owner for the assigned portfolio(s) Contract Manufacturing Organizations (CMOs), Specialty Chemicals and Oslo site sourcing lead. This is a highly visible global sourcing role, that requires a strong collaboration with SPECT product leadership team, supply chain (CMO manager), Oslo plant management team, finance and other functions.These responsibilities include the development, communication and execution of strategies to ensure realization of the business objectives for assigned portfolio, which includes COGS deflation or inflation mitigation, Should-Be Costing activities, on-time delivery, technology transfer, quality improvement at suppliers and driving sourcing initiatives including risk mitigation plans and cas...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Den som ansettes skal primært undervise, veilede og forske i tilknytning til et nytt bachelorprogram i Toll, vareførsel og grensekontroll. Dette innovative studieprogrammet er utviklet i et nært samarbeid mellom Tolletaten, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging og Handelshøgskolen ved UiS. Studieprogrammet skal erstatte den gamle tollerutdanningen i Norge og inneholder økonomiske, juridiske, sikkerhetsrelaterte og samfunnsvitenskapelige emner. I tillegg skal studentene tilbringe mye tid i praksis ved tollsteder. Stillingen åpner nye muligheter for forskning i et felt som ...

 • Company SOGNDAL VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: 974571056 Stillingsident: 4367701609 Presentasjon av stillingen:Sogndal vidaregåande skule er ein stor skule i Vestland med omlag 800 elevar og 150 tilsette. Skulen har for tida 41 klasser fordelt på utdanningsprogramma bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, idrettsfag, helse- og oppvekstfag, medie- og kommunikasjon, studiespesialisering, service- og samferdsel, restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon. Vi har også landslinje for yrkessjåførar, vaksenopplæring og ansvar for fengselsundervisning. Lokala våre er nye og moderne og vi held til på Fosshaugane Campus. Vi har godt arbeidsmiljø for dei tilsette og vi legg vekt på å ha gode læringsmiljø for elevane.Meir informasjon om skulen får du på heimesida Har du økonomiutdanning og lyst å jobbe for oss i skulen? Vi ha...

 • Company MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Møre og Romsdal fylkeskommune skal tilsette ein økonomirådgivar. Den som blir tilsett i stillinga vil ha det overordna ansvaret for oppfølging av økonomioppgåver for sentrale stabsavdelingar, fellesfunksjonar og politisk verksemd. Til stillinga ligg også ansvaret for oppfølging av/forvaltninga av fylkeskommunedirektørens tilvisingsmynde.Vi søker etterrådgivar i 100 % fast stilling. Arbeider du sjølvstendig, systematisk og målretta? Har du god økonomiforståing og er du god til å sette deg inn i komplekse saksområde? Då kan du vere den vi leiter etter.Vi søker deg som har god kompetanse og erfaring frå arbeid med økonomi i offentleg forvaltning. Du er vand med å jobbe sjølvstendig og strukturert i ein travel arbeidskvardag, men søker òg gode løysingar i samarbeid med andre.Du får jobbe medda...

 • Company NORWEGIAN CARGO AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACADEMIC WORK NORWAY AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ser du etter en arbeidsplass hvor du får jobbe med 2/3 linje problemstillinger? Vår kunde søker deg som er genuint interessert i teknologi, og som liker å grave seg ned i problemstillinger!Vår kunde er en av Norges største banker, og søker nå nye teknologispirer til deres Support og Driftsavdeling i Oslo Sentrum. Dette er en super mulighet for deg som ønsker å sette fart på karrieren din i et selskap som satser på din utvikling. Her får du god oppfølging med fadderordning og opplæringsprogram fra dag én, og muligheten til å sette av tid til det du selv vil utvikle deg videre i - uavhengig om det er innenfor videreutvikling av egenutviklede systemer, oppsett av overvåking, eller annet.Miljøet er ungt og består i dag av 10 personer, og får ofte skryt for sitt engasjement og sine sosiale akti...

 • Company STOKKE AS AVD ÅLESUND in Other
  10.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396577788 Presentasjon av stillingen:Lønns-- og rekneskapsseksjonen består av 45 tilsette og er ein del av Økonomi-- og finansavdelinga i Helse Bergen. Lønns-- og rekneskapsseksjonen har tett samarbeid med dei andre helseføretaka i regionen. Vi nyttar i dag rekneskapssystemet Oracle og SAP. Frå hausten 2021 vil Oracle bli erstatta med SAP. I samband med overgangen til nytt system har vi behov for nye medarbeidarar.Vi har ledige vikariat som spesialkonsulent. Vi søkjer medarbeidar som ønskjer å jobbe med eit variert spekter av rekneskapsoppgåver.ArbeidsoppgåverHovudoppgåver for stillinga vil mellom anna vere:Rekneskapsførsel med tilhøyrande oppgåverKvalifikasjonarHøgare økonomisk utdanning, minimum 3 år eller brei erfaring med rekneskapBruk av ExcelGod IT-kompeta...

 • Company AZETS INSIGHT AS AVD TRONDHEIM in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ønsker du å gjøre en forskjell for bedrifter i vekst og utvikling? Motiveres du av å levere kvalitet og skape resultater sammen med andre? Ønsker du ansvar og mulighet til å påvirke beslutninger? Da er du den vi ser etter!Som Senior Advisor i Azets får du muligheten til å påvirke utviklingen og prestasjonene til bedrifter og øke verdiskapningen i regionen. Du vil ha stor påvirkning på egen hverdag, ansvar for å bygge relasjoner og levere rådgivning av topp kvalitet. Sammen, som et team, skal vi levere raskere merverdi til våre kunder.Hvem er du?Kanskje sitter du i en rolle som controller, CFO, økonomisjef eller rådgiver i en økonomifunksjon allerede i dag, eller ønsker å gjøre det i fremtiden -- det viktigste er at målet ditt er å tilfør...

 • Company STORA ENSO SKOG AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FEARNLEY BUSINESS MANAGEMENT AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4382405792 Presentasjon av stillingen:Er du samfunnsengasjert og flink med tall og analyser? Vi har ledig et vikariat i Seksjon for stønadsbudsjett i perioden 1. september 2021-30. juni 2022. Seksjonen er plassert i Kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.Seksjonen har ansvar for prognoser for NAVs stønadsutgifter, som for eksempel alderspensjon, dagpenger og foreldrepenger. I tillegg har vi ansvar for å utrede økonomiske konsekvenser av forslag til regelendringer og reformer. Prognosene inngår i arbeidet med statsbudsjettet, og vi samarbeider tett med Arbeids- og sosialdepartementet og andre departementer.Datagrunnlaget henter vi fra NAVs egne registre eller offentlig statistikk. Vi benytter ulike analyseverktøy og alt fra enklere metoder og model...

 • Company CBRE AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CBRE AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VERISURE HOLDING AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Verisure is Norway's leading provider of professional security solutions for homes and small businesses. With our market-leading products in burglary, fire and water alarms, we are people who help people secure what matters most. We are seeking a talented, innovative and passionate Senior Business Analyst to join our growing and successful Team. The role will report to the Norway Product and Portfolio Marketing Director.   This is a newly created position, as Verisure is growing and building a talented and passionate Team! Do you want a  visibly impact on Verisure’s growth and the development of a best in class organization?The role’s visibility and access to a broad range of stakeholders at Cluster and Country level, transversally, across functions, is a great opportunity for a strong Tal...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Om stillingaEit vikariat som forskingsrådgjevar (rådgjevar SKO 1434) er ledig ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Vi søkjer ein person som kan vere med å utvikle det forskingsadministrative arbeidet innan prosjektsøknadsarbeid (NFR, ERC m.fl.) og oppfølging av eksternfinansierte prosjekt. Stillinga inngår i eit team som arbeider med utvikling og oppfølging av prosjekt ved instituttet og i Det humanistiske fakultetet sitt forskingsadministrative nettverk (FANE).Vikariatet er for 12 månader, med muligheit for forlenging.ArbeidsoppgåverIdentifisere og informere om eksterne finansieringskjelder.Hjelpe prosjektleiarar med utforming av søknadar og budsjett i samarbeid med prosjektøkonom.Koordinering og oppfølging av prosjekt, kontraktsinngåing og rapportering i samarbei...

 • Company PERSONAL UTVELGELSE TØNSBERG AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Vår oppdragsgiver er inne i en meget spennende fase med god vekst. Derfor ønsker selskapet å ansette en strategisk, forretningsorientert og moderne CFO som også kan bidra forretningsmessig. De viktigste arbeidsoppgaver vil være;  ha ansvar for utarbeidelse av konsoliderte måneds-, kvartals- og årsregnskap utarbeide budsjetter og prognoser, inkludert datterselskaper sikre at regnskaps- og rapporteringsprosessene gjennomføres med høy kvalitet  planlegge og lede Business Reviews av de øvrige forretningsenhetene i konsernetfinansiell rapportering til morselskap og myndigheter videreutvikle systemer for økonomisk oppfølging, på tvers av landegrenser. støtte og utfordre ledergruppen med prognoser, analyser og resultater rapportere til CEO og delta i forberedelser til styremøter og rapportering t...

 • Company NTNU FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionWe have a vacancy for a PhD Candidate within Marine Technology and Cybernetics at .The PhD Candidate will work on challenging research problems related to offshore solar power (floating photovoltaic) solutions. The position will model and study control problems floating photovoltaic at seas. You will report to Professor Dong T. Nguyen as the main scientific supervisor of the research, and to Professor Asgeir Sørensen and Professor Trygve Kristiansen as Co-Supervisors. Duties of the positionThe objectives of the resear...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  About the positionNord University Business School is currently looking to recruit a new research fellow/PhD student that will be one of 15 PhD students within the Marie-Skodowska-Curie Innovative Training Network “AUTOBarge - European training and research network on Autonomous Barges for Smart Inland Shipping”. The positions are funded by the . The researcher selected must undertake transnational mobility (i.e. move to an institution in another country within the project) when taking up the appointment. At the time of applying, you must not have resided or carried out your main activity (work, studies, etc.) in Norway for more than 1 of the last 3 years. The position will give aspiring researchers the possibility to develop and to achieve a PhD degree and has a duration of three years. Th...

 • Company SYKEHUSINNKJØP HF TROMSØ in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4389898574 Presentasjon av stillingen:Sykehusinnkjøp HF divisjon nord gjennomfører anskaffelser og følger opp avtaler på vegne av helseforetakene i Helse Nord. Vi arbeider tett med fagpersoner og andre bidragsytere for å komme fram til løsninger som er til det beste for pasientbehandlingen, samtidig som vi ivaretar vårt samfunns- og miljøansvar.Sykehusinnkjøp HF divisjon nord består i dag av 26 engasjerte og kompetente medarbeidere. Divisjonen har hovedkontor i Tromsø med øvrige kontorer i Bodø, Harstad og Mo i Rana. Du vil bli en del av en innkjøpsorganisasjon som på landsbasis har over 270 medarbeidere. Gjennom samarbeid og erfaringsutveksling mellom kolleger i en av Norges største offentlige innkjøpsvirksomheter gir dette store muligheter for vekst og faglig u...

 • Company AKSESS BEMANNING AS in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KA ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR KIRKELIGE VIRKSOMHETER in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394822846 Presentasjon av stillingen:Til Avdeling for sektorpolitikk og styring søkesSeniorrådgiver/spesialrådgiver -- økonomi og administrasjonKA yter service og rådgivning innenfor fagområder som er sentrale for våre medlemmer. Rammebetingelsene for tros- og livssynssektoren er i endring og det er derfor stor etterspørsel etter faglig bistand innenfor økonomi/regnskap, budsjettarbeid, revisjon, fundraising, virksomhetsstyring, IKT og relevant lov og regelverk. I KA vil du få bruke din fagkompetanse overfor en samfunnsbyggende ideell sektor.KvalifikasjonerHøyere økonomiutdanning, fortrinnsvis på masternivå (samf.øk, siv.øk el.)God kjennskap til kommunal og/eller kirkelig regnskapsføring og budsjettarbeid, herunder KOSTRAGod kjennskap til og erfaring med statist...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters