Jobmonitor. Search results for Economists

24 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company BDO AS in Other
  15.10.2019

  Vi søker Teamleder lønn for vårt interne lønnsteam som håndterer lønnsfunksjonen for selskapets egne ansatte. Du vil lede 4 faglig dyktige medarbeidere. Du er engasjert, inkluderende og uredd.Som leder for det interne lønnsteamet i BDO skal du bl.a:ha hovedansvaret for lønnsleveransen til selskapets ansattearbeide med lønn fra A-Å, herunder ansvar for lønnsrelaterte avstemmingerrapportere til offentlige myndigheterkontrollere og veilede iht. regelverk og interne rutinervære en serviceperson for organisasjonen primært innen lønn, men noe HR-kompetanse er også ønskeligDet er av betydning at du har god kjennskap til aktuelle lover og regler, samt at du har gode kunnskaper om pensjon og forsikring. Vi ønsker også at du har god kjennskap til bruk av teknologiske verktøyer/løsninger.Vi ser etter...

 • Company HOVEDORGANISASJONEN VIRKE in Other
  15.10.2019

  En av våre flinke analytikere skal ut i foreldrepermisjon og vi trenger en vikar som har lyst til å jobbe hos oss fra midten av desember til juli. Virke har utviklet omfattende analyseprodukter de siste årene. Vi tilbyr månedlige hurtigindekser og dyperegående bransjeanalyser. Disse gir medlemmene økt innsikt i egne bransjer og danner grunnlaget for vårt arbeid med å bedre bedriftenes rammevilkår. Som vikar vil du få selvstendig ansvar for deler av denne porteføljeArbeidsoppgaver:Innhente og behandle omsetnings og kategoristatistikk, kvalitetssikre data og utarbeide rapporterDelta i og lede prosjekter for andre avdelinger i Virke, der analyse- eller statistikkarbeid inngårKommunisere og presentere analytiske funn og bransjepolitiske budskap for relevante aktører, blant annet gjennom skrift...

 • Company Finanstilsynet in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 840747972 Stillingsident: 4141775028 Presentasjon av stillingen:Vi styrker seksjon for infrastruktur og markeder og søker etter to økonomer/jurister (rådgiver/seniorrådgiver) for fast ansettelse. Seksjonen inngår i avdeling for markedstilsyn og har for tiden 19 medarbeidere med høy og variert kompetanse (bl.a. jurister og økonomer).Seksjonen har ansvaret for tilsynet med infrastrukturen og markedsadferden i verdipapirmarkedet. Dette innebærer at seksjonen bl.a. fører tilsyn med handelsplassene og verdipapirsentralen i Norge. I tillegg undersøker vi bl.a. saker knyttet til mulig innsidehandel, markedsmanipulasjon eller brudd på reglene om shortsalg og flagge- og meldeplikt. Seksjonen har også viktige tilsynsoppgaver knyttet til bla. EMIR, reglene for varederivater og reglene for re...

 • Company Næringslivets Hovedorganisasjon in Other
  15.10.2019

  Du vil være sentral i å videreutvikle NHOs skattepolitikk. Et lønnsomt og vekstkraftig næringsliv, som skaper og bevarer arbeidsplasser, er avgjørende for det norske samfunn. Bedriftene trenger gode rammevilkår, og skattepolitikken er et viktig element i dette.Som NHOs nye skatteøkonom vil du få en sentral rolle i arbeidet med å legge premissene for utformingen av NHOs skattepolitikk. For å lykkes i denne rollen, må du ha en sterk faglig bakgrunn, men også ha god forståelse for samfunnsmessige sammenhenger og prosesser, herunder næringslivets betydning. Du bør fortrinnsvis ha erfaring fra arbeid med skatteøkonomiske problemstillinger.Du må like å bryne deg på ulike interesser og synspunkter for å finne de beste løsningene. Du er ambisiøs, proaktiv og med et sterkt engasjement. Du er dessut...

 • Company PARADIGME AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Er du en tallknuser som motiveres av å finne mening i store mengder informasjon? Vi søker deg som er i starten av din karriere og som ønsker å bidra i et faglig sterkt miljø.Informasjon om stillingenParadigme AS skal bli en ledende leverandør i Norden innen rådgivning og tvistehåndtering i bygg- og anleggsbransjen. Langs Strandveien på Lysaker sitter det en engasjert og nysgjerrig gjeng med høy faglig kompetanse. Selskapet vokser og ser nå behovet for å styrke sin stab med ytterligere en ressurs, og er derfor på jakt etter sin nye kollega.Som analytiker vil du bli en viktig ressurs for selskapet, hvor du vil avlaste senior-rådgivere i deres analysearbeid i prosjekter. Du vil jobbe med tunge modeller og store datasett hvor du strukturerer, bearbeider, analyserer og tolker informasjonen fra ...

 • Company Landbruksdirektoratet Alta in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176557Om reindrift og avdelingenStillingen ligger i avdeling reindrift. Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. Litt over 3.000 mennesker er tilknyttet reindriftsnæringen.Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift, i Alta. Reindriftsavtalen og Reindriftsloven utgjør to av direktoratets viktigste virkemidler for å følge opp de landbrukspolitiske målene i reindriftspolitikken. Reindriftsavtalen er i 2019 på 123,1 millioner kroner.Ansvarsområder og oppgaverVi søker etter en engasjert medarbeider til spennende saksbehandlingsop...

 • Company JKS Norge AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Ønsker du å jobbe innen eiendomsutvikling? Vår kunde opplever sterk vekst, de ønsker nå å øke eiendomsporteføljen og søker nå etter en ny kollega. Du vil jobbe med identifisering av prosjektmuligheter, utarbeide beslutningsgrunnlag og gjennomføre akkvisisjonsprosesser. Du vil få en spennende og lærerik rolle i et selskap i vekst. Du trives med et høyt tempo, er utpreget kommersiell og har høy gjennomføringsevne.Vi søker deg som ser utviklingspotensialet i en tomt, har god kjennskap til eiendomsmarkedet og boligmarkedet. Vi ønsker at du har høyere utdanning innen finans, økonomi eller eiendomsutvikling. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.Vi kan tilby deg et uformelt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse, konkurransedyktige betingelser, utfordrende og utviklen...

 • Company Arbeids- og sosialdepartementet in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176552ArbeidsoppgaverVi har en til to faste stillinger ledig som rådgiver/seniorrådgiver i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen vår.Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen har blant annet ansvar for politikkutvikling, regelverk, forvaltning og kunnskapsutvikling knyttet til arbeidsretts- og arbeidsmiljøområdet, som arbeidstid, stillingsvern, kollektiv arbeidsrett, HMS, inkluderende arbeidsliv, partssamarbeid og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt, og administrativt ansvar for Riksmekleren og Arbeidsretten.Du vil få muligheten til å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk. Sentrale oppgaver for stillingen er knyttet til faglig utvikling og styring av våre til...

 • Company JERNBANEPERSONALETS FORSIKRING in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Brenner du for de gode kundeopplevelsene og kan du tilby våre kunder en god helhetlig økonomisk rådgivning? Jbf bank og forsikring er et spennende finanskonsern i vekst, og vi ønsker å komme i kontakt med deg som vil bli med på reisen - tar du utfordringen? Vi jobber hver dag for å ha bransjens mest fornøyde kunder og samarbeidet mellom bank og forsikring skal sikre at vi leverer på vår visjon: Sammen for de beste løsningene. Til vårt avdelingskontor i Stavanger søker vi en kompetent finansiell rådgiver. Vi ønsker oss en resultatorientert person som med godt humør og pågangsmot kan hjelpe både eksisterende og nye kunder med å ta gode valg for sin egen økonomi. I et marked og en bransje som er i rask endring må du ha evnen til å se posit...

 • Company TeleComputing in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Visolit søker en proaktiv og dyktig Business Analyst til hovedkontoret i Asker. Som Business Analyst vil du arbeide med lønnsomhetsanalyser, controlling og -rapportering knyttet til konsernets hovedinntektsområder, tjenester og kunder i tillegg til ad-hoc analyser og rapportering. Konsernet har høy endringstakt og du vil i stillingen møte mange spennende problemstillinger og prosesser. Stillingen er selvstendig, vil ha en god variasjon i arbeidsoppgaver og utvikle seg i takt med selskapets og din utvikling. Du vil være med i et team som jobber med et bredt spekter av økonomifaglige problemstillinger, og du vil rapportere til CFO.Arbeidsoppgaverlønnsomhetsanalyser og -rapportering knyttet til hovedinntektsområder, tjenester og kunderanalyser for controllingformål med sikte på fullstendighet...

 • Company MANIFEST STIFTELSEN in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Manifest Tankesmie jobber for å forandre Norge. Nå har vi blikket rettet mot stortingsvalget 2021. Ny politikk krever solid faglig grunnlag. Vi søker en samfunnsøkonom med god formidlingsevne.I Manifest Tankesmie får du jobbe med tema som industri- og klimapolitikken (som de rødgrønne trenger ved valget i 2021), velferdsstatens finansiering og forståelsen av grunnlaget for produktivt arbeidsliv og effektiv samfunnsøkonomi.Faglig kompetanse: Du har (minimum) en mastergrad i samfunnsøkonomi, eller tilsvarende. Du har sterk faglig integritet, blikk for større sammenhenger og sans for detaljer.Engasjerende arbeidsmiljø: Du blir del av et engasjert og høykompetent lag, hvor du får frihet til å utforme egne prosjekter og god anledning til faglig utvikling i skjæringspunktet mellom økonomisk teor...

 • Company Kistefos AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Kistefos' aktiviteter er økende og vi skal styrke investeringsteamet med en Investeringsanalytiker. Vi verdsetter kreativitet, integritet, kommersielle legning og evne til å arbeide selvstendig. Kistefos har en bred investeringsportefølje, men erfaring fra og interesse for teknologi vil bli vektlagt særskilt.Ansvar og arbeidsoppgaveransvar for å følge opp enkeltinvesteringer sammen med en av våre Investment Managersvære sentral i vurdering av nye investeringsmuligheter sammen med resten av investeringsteametkvantitativ og kvalitativ analyse av potensielle investeringerbistå i løpende vurdering av eksisterende investeringer, herunder oppfølging av forbedringstiltak og tiltak for videreutvikling av bedriftenevidereutvikle modeller og prosesser knyttet til investeringsfase og oppfølgingløpend...

 • Company STATKRAFT SF in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  The main activities of the business area Markets & IT (M) are energy management for Statkrafts assets, trading & origination and market access services in Europe, South America and India. The business area also contains IT services and local business support, finance and risk support. M has more than 750 employees, with more than 20 nationalities working across 16 different locations.Nordic Energy Management (ME) is part of the business area M, and is responsible for optimizing the value of Statkraft's Nordic hydropower portfolio. The portfolio is one of Europe's largest, with a total installation of over 11,000 MW in Norway and Sweden. In addition to the hydropower portfolio, ME also manages the position of a growing wind portfolio which is currently approximately 2000 MW. In ME, there ar...

 • Company ERICSSON AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Ericsson is one of the leading ICT providers, with about 40% of the world's mobile traffic carried through our networks. We enable the full value of connectivity by creating game-changing technology and services that are easy to use, adopt and scale, making our customers successful in a fully connected world. Our IoT, 5G and automation technology stands ready to unlock a wave of new value and thus bring positive change.Job Summary:We are now looking for a Customer Project Manager, to lead assigned customer projects securing that project goals are met, customer's expectations are fulfilled and that the customer relation is handled in the best possible way within the scope of the contract.Job Responsibilities:You will establish the project plan baseline: define project scope, secure the nece...

 • Company VIZIR AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  På vegne av internasjonal spennende selskap søker vi etter business analyst, som ønsker å være en del av et sterkt fagmiljø for analyse og verdiskapning. Du vil jobbe tette med ressurser fra hele verdikjeden og skal bidra med bedre beslutningsgrunnlag og beslutninger gjennom automatiserte og strukturelle analyser.Kvalifikasjoner:Høyere utdannelse fra høgskole/universitet med gode akademiske resultaterGenerelt gode IT-kunnskaper og interesse for ny teknologiØnsket kjennskap til Power BI, Tableau, SQL, databaser, uttrekk, overføringerErfaring som konsulent fra konsulentselskap/fra analysemiljøGod skriftlig og muntlig formuleringsevne, på norsk og engelskPersonlige egenskaper:Forretnings- og kundeorientertMålrettet og engasjert, med evne til samhandling og fokus på prestasjonAnalytisk, med ev...

 • Company NEPTUNE PROPERTIES AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Vi søker etter en boliginteressert, fremoverlent og initiativrik investeringsanalytiker til nyopprettet stilling i selskapet utviklingsavdeling. Den retten kandidaten vil jobbe med et stort spenn av arbeidsoppgaver innenfor selskapets utviklingsavdeling spesielt knyttet til vurdering og gjennomføring av kjøp av tomter og eiendom, oppfølging av kjøpte eiendommer og partnere/selgere, samt tidligfase utvikling. Stillingen vil ha et særskilt ansvar for koordinering og gjennomføring av DD (due diligence) ved kjøp og evt. salg av eiendommer.Ansvar og arbeidsoppgaver:Ansvarlig for koordinering og gjennomføring av altomfattende prosesser knyttet til nye eiendomskjøp, inkludert søk, analyse, økonomiske beregninger, utarbeidelse av beslutningsgrunnlag, budgivning og gjennomføring.Koordinering mot pa...

 • Company Kongsberg Defence & Aerospace AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :The US Government Liaison Office (USGLO) is Kongsberg Defence & Aerospace AS- (KDA) formal Point of Contact with US Government Audit authorities . The USGLO is organized within the Contracts Department and supports all of KDA-s divisions, as well as central staff, in a broad range of contracting activities with the US Government, including: audit support, developing and maintaining relevant policies and procedures, providing required training of KDA personnel.To help us meet future challenges and to provide immediate support for the Manager of the USGLO, we seek a person who can take the role of coordinator and specialist in contracts and complianceTasks and responsibilities include:Work closely with, and support, US Governmen...

 • Company MANIFEST SENTER FOR SAMFUNNSANALYSE in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Manifest Tankesmie forandrer Norge. Nå har vi blikket rettet mot stortingsvalget 2021. Ny politikk krever solid faglig grunnlag. Vi søker en samfunnsøkonom med god formidlingsevne.I Manifest Tankesmie får du jobbe med tema som industri- og klimapolitikken som de rødgrønne trenger ved valget i 2021, velferdsstatens finansiering og forståelsen av grunnlaget for produktivt arbeidsliv og effektiv samfunnsøkonomi.Faglig kompetanse: Du har (minimum) en mastergrad i samfunnsøkonomi, eller tilsvarende. Du har sterk faglig integritet, blikk for større sammenhenger og sans for detaljer.Engasjerende arbeidsmiljø: Du blir del av et engasjert og høykompetent lag, hvor du får frihet til å utforme egne prosjekter og god anledning til faglig utvikling i skjæringspunktet mellom økonomisk teori og politikk....

 • Company Bergen Kommune Byrådsavdeling for Sosial, Bolig og Inkludering in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4130431457 Presentasjon av stillingen:Seksjon for bolig og områdesatsing har ansvar for individrettede boligsosiale virkemidler som sorterer under Boligetaten og arbeider med områdesatsing i levekårsutsatte soner i BergenBergen kommune søker en initiativrik, engasjert og strukturert person til stillingen som koordinator iområdesatsingen. Områdesatsing innebærer en helhetlig ekstrainnsats i et geografisk nærområde. Dette innebærer planleggingog gjennomføring av fysiske tiltak, sosiale tiltak og medvirkningsprosesserblant lokalbefolkningen. Disse tiltakene skal til sammen bidra til atnærområdet får et nødvendig løft til det beste for byen og lokalbefolkningen. Det pågår i dag områdesatsing i Solheim nord, Indre Laksevåg, Ytre Arna, Olsvik og Loddefjord.Koordinatore...

 • Company DOVRE GROUP PROJECTS AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Dovre Group is pleased to offer the following key contract positions: Project ManagerWork Location: TrondheimStart date: 30.09.2019 - 29.03.2020Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due timeArbeidsoppgaverFacilitates the execution of project/program solution plan for clearly defined sub-projects or sub-programs.Responsible for delivery of results for the respective process steps.Guide technical or adminisstrative staff.Acts as a functional process resource on projects or programs.Contributes to continuous improvement plan..Higher level: Primarily intra-organizational contacts and with our suppliers of servicesMain Task;Manage/administrate defined work packages within Subsea Teamcenter portfol...

 • Company Hyundai Motors Norway in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Hyundai er et voksende varemerke med ambisjoner. For å styrke vår satsing i det norske bilmarkedet, søker vi nå til en nyopprettet stilling i avdelingen for kjedeutvikling, enBusiness AnalystBilbransjen er i stor endring i forbrukeradferd og økende marginpress. Vår suksess som importør er avhengig av at våre forhandlere utvikler seg positivt. Vi ønsker å yte våre forhandlere utvidet driftsstøtte gjennom nøkkeltallsrapportering i vårt Business Management system.Du vil ha ansvar for systematisk å følge opp våre forhandlere med rapporter og kartleggingsanalyse. Du vil samarbeide tett med andre avdelinger i Hyundai Motor Norge.Vi tror du har erfaring innen økonomi, og gjerne fra bilbransjen.HovedarbeidsoppgaverControllerfunksjon for forhandlernes nøkkeltallMarginanalyse på de ulike delene av f...

 • Company SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Bank- og finansbransjen står foran store endringer som kommer i et stadig raskere tempo. Vi i Sparebanken Vest har ambisjoner om å være en fremtidens sparebank - og det er nå vi skaper denne. Vi har som mål at kundene våre skal oppleve oss som banken som leverer de suverent beste kundeopplevelsene på Vestlandet. Vi ønsker nå å styrke bedriftsmarked Hordaland med en ny rådgiver.Vi søker etter en ny senior rådgiver / ass. banksjef som motiveres av overnevnte ambisjoner. Banken ønsker å levere de beste kundeopplevelsene og verdiskapende råd til eksisterende og nye kunder. Vi ser etter deg som engasjeres av å virkelig forstå kundenes behov, skape gode relasjoner og levere de beste finansielle løsningene til enhver tid. Vi gir deg de beste forutsetninger for dette gjennom et svært kompetent, gi...

 • Company Østfold fylkesskattekontor in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136222389 Presentasjon av stillingen:Avdeling storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Seksjon Internprising er en seksjon i Avdeling storbedrift med ca. 80 jurister, revisorer og økonomer fordelt på 5 kontorsteder (Stavanger, Oslo, Sandvika, Trondhjem og Moss).Seksjonen har nasjonalt ansvar for saker som gjelder internprising. Ansvaret innebærer å kontrollere at multinasjonale konsern ikke uthuler det norske skattefundamentet gjennom feilprising av transaksjoner eller uriktig allokering av kostnader/inntekter. Arbeidet nødvendiggjør både juridisk og økonomisk kompetanse, og seksjonen arbeider derfor i tverrfaglige team der jurister, revisorer og økonomer jobber sammen om å løse de skatterettslige...

 • Company Kongsberg Maritime as in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Kongsberg Maritime Integrated Solutions division is responsible for product and technology development, supply chain operations and project delivery for all Kongsberg's Automation, Bridge Systems and Electro products, Solutions and Ship Design. The division is also responsible for developing and delivering large projects by integrating solutions for Kongsberg to the maritime segments across our entire product range.We are gearing up for an exciting future and are seeking a professional and business-minded VP Finance, eager to take the role as an active value adding business partner for the division as well as managing the central finance team in the division.Main responsibilitiesManage the divisional finance team, including people management and people developmentChallenge the businesses a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters