Jobmonitor. Search results for Economists

24 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company ELKEM ASA AVD SALTEN VERK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196851Elkem Salten er i en drivende utvikling!Elkem Salten har tre store smelteovner som produserer silisium. Et råstoff som blant annet brukes i produksjon mobiltelefoner og aluminium i bilindustrien. Elkem er blant verdens ledende selskap innen miljøvennlig produksjon av metallprodukter og materialer.Smelteverket bygger nå om sin tredje og siste ovn til en ny lavutslipps ovn innenfor NOx, det bygges også et energigjenvinningsanlegg som skal gjenvinne ca. 300 GWh. Vi jobber målbevisst på mange områder både innenfor indre miljø og ytre miljø for å ta nye steg innenfor HMS. Nå søker vi økonomisjef til verket. Stillingen rapporterer til Verksdirektør og inngår i bedriftens ledergruppe.Er du den vi leter etter?Vi søker deg som er i stand til å lede og utvikle fremtidens økonomi ...

 • Company INTERNSIKRING AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company THEMA CONSULTING GROUP AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAMFERDSELSDEPARTEMENTET in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Jobbnorge ID: 196670Hvem er vi?Seksjon for styring og kjøp har etatsstyringsansvaret for Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport. I tillegg har vi ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester, samt kjøp av kystrutetjenester. Seksjonen er en av to seksjoner i Avdeling for luftfart, post og kjøp, og koordinerer avdelingens budsjettarbeid. Avdelingen har også ansvar for internasjonale og regulatoriske saker på luft- og postområdet, og for koordinering av departementets EØS-arbeid.Vi søker en motivert medarbeider med interesse for økonomi til en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver. Både nyutdannede kandidater og kandidater med relevant erfaring oppfordres til å søke.ArbeidsoppgaverDu vil i hovedsak jobbe medKontraktsoppfølging/avtalevedlikehold innenfor seksjon...

 • Company BRAVIDA NORGE AS AVD FREDRIKSTAD ELEKTRO in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO PENSJONSFORSIKRING AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BÆRUM KOMMUNE ARBEID OG INKLUDERING in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309877775 Presentasjon av stillingen:Bærum kommune jobber for å levere gode tjenester til innbyggerne, også i fremtiden. Hele grunnlaget for bærekraftige tjenester er god økonomistyring. Har du interesse for utvikling av analyse- og prognosearbeid? Har du i tillegg evnen til å skape nye og gode løsninger sammen med øvrige økonomimedarbeidere og ledelse, kan du være den rette rådgiveren for oss.Helse og sosial er organisert i 4 seksjoner under kommunalsjef helse og sosial: seksjon helse, seksjon psykisk helse og rus, seksjon arbeid og inkludering og NAV. For å sikre god økonomi- og virksomhetsstyring gir økonomiansvarlig og økonomirådgivere faglig støtte og rådgivning til kommunalsjef og øvrige ledere.Det er til seksjon Arbeid og inkludering vi søker etter deg so...

 • Company ENTRA UTLEIE AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COLUMBUS NORWAY AS AVD OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RYSTAD ENERGY AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD HOVEDKONTOR in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307003869 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til å nå sentrale helsepolitiske mål, og utvikle og innføre nye bedre løsninger for helsesektoren? Vi søker deg som ønsker å arbeide med samfunnsøkonomisk analyse, utredningsarbeid og gevinstrealisering innenfor digitalisering i helse- og omsorgstjenesten.For å styrke vårt arbeid med samfunnsøkonomisk analyse, søker vi nå etter tre dyktige samfunnsøkonomer. Til én av stillingene (seniorrådgiver) søker vi etter deg som har solid arbeidserfaring innen utredninger, samfunnsøkonomisk analyse og/eller gevinstrealisering. Til de to øvrige stillingene (rådgivere), søker vi etter deg som enten er nyutdannet eller har inntil to års relevant arbeidserfaring.Som vår nye medarbeider, vil du bidra i det strategiske arbeidet m...

 • Company VELDE ASFALT AS AVD HAUGESUND in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SALTEN KOMMUNEREVISJON IKS AVD BODØ in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jurist/samfunnsviter/økonomVi søker ny rådgiver/spesialrådgiver til vårt kontor i BodøArbeidsoppgaver:Arbeidsoppgavene vil bestå av prosjektrettet analysearbeid (forvaltningsrevisjon) innenfor kommunale tjenesteområder.På oppdrag fra kommunens kontrollutvalg gjennomfører revisjonen systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.Kvalifikasjonskrav:Den som tilsettes må ha høyere utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevante fagområder, siviløkonom, samfunnsvitenskap, juridisk eller administrative fag.Du må ha god skriftlig fremstillingsevneArbeidserfaring innenfor offentlig forvalting og/eller kjennskap til kommunal tjenesteyting er en fordel.Vi søker deg som:· Jobber selvstendig og har høy integrite...

 • Company TICON EIENDOM AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 195655Job descriptionThe invites applicants for one tenure-track Assistant Professor position (postdoctoral research fellow) or Associate Professor position. The opening is for a general research position including teaching and administrative duties. The position is open for all areas in economics and finance. In particular, the Department is looking for strong candidates in applied economics and econometrics, including labor and public economics, broadly defined.The most suitable candidate will be hired as a tenure-track Assistant Professor (SKO 1352 Postdoctoral research fellow). If the candidate has previously held an ordinary Postdoctoral position more than one year and therefore cannot be appointed to a Postdoctoral position, then a tenure-track position as Associate pr...

 • Company UNIFOND AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ÅSNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309805125 Presentasjon av stillingen:The Norwegian Institute of Public Health has a vacant full-time temporary position for two years, in the Cluster for Global Health in the Division for Health Services.We seek a candidate with a relevant social science background and expertise on health financing, particularly in the area of priority setting and purchasing, but preferably also in the areas of revenue generation and pooling. The ideal candidate will also have expertise on procedural aspects of health policy-making, including the use of deliberative processes and public participation.Universal health coverage (UHC) is on top of the global health agenda, aspiring to ensure that everyone receives quality health services when they need them, without facing financia...

 • Company NORGES HANDELSHØYSKOLES FOND in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 196251The PhD specialisationNHH is pleased to announce vacancies in the Department of Finance. Candidates admitted to the PhD programme will receive the title of PhD Research Scholar.The Department of Finance has 19 faculty members, two-thirds of whom are international. Our research spans all major fields of finance, including corporate finance, asset pricing, and market microstructure. We publish regularly in the top academic journals and are one of the leading finance groups in Europe. The department has an active research seminar series featuring invited top scholars and an internal brown bag seminar series. It hosts the Center for Corporate Finance, which is rated excellent by the Norwegian Research Council, and the newly founded Center for Asset Management.The PhD specia...

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  22.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Jobbnorge ID: 195177Om stillingene:Det er ledig inntil 2 faste stillinger i Naturforvaltningsavdelingen, samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen.Hva gjør vi i seksjonen?Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet. Vi ser på hva som påvirker naturen negativt, og hvilke virkemidler det er lurt å bruke. Avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger er viktige verktøy avdelingen vurderer.Seksjonen jobber for hele departementet, men koordinerer også naturforvaltningsavdelingens egen politikkutvikling. Vi skal styrke departementets arbeid med samfunnsøkonomiske vurderinger.Seksjonen har et variert, godt og spennende arbeidsmiljø.Dine arbeidsoppgaver vil være:Du vil jobbe på hele seksjonens ansvarsområde, og bistå fagseksjoner med samfunnsøkonom...

 • Company KOMPETANSESENTER RUS in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300678478 Presentasjon av stillingen:Kompetansesenter rus Oslo (Korus Oslo) er ett av sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet i Norge. Senterets samfunnsoppdrager å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, oggjennom dette bidra til å understøtte statlige satsinger innen rusområdet.Senteret bistår bydeler og etater i Oslo kommune med kompetanse og utvikling avrusfaglige tjenester og tiltak. Senterets primære rolle er å styrkepraksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid, tidlig intervensjonog rusarbeid i tett samarbeid med regionale aktører, brukerorganisasjoner,ledere og fagpersoner i praksisfeltene. Senteret samarbeider med andrekompetansesentermiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner, forsknings- ogutdanningsi...

 • Company POLITIHØGSKOLEN in Other
  22.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303911430 Presentasjon av stillingen:Ved Avdeling for strategi- og virksomhetsstyring/Plan- og økonomiseksjonen/regnskap, er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen budsjett, regnskap, internkontroll og utredning.Seksjonens hovedoppgave er å sørge for god og tidsriktig økonomiforvaltning. Dette innebærer bl.a. en utstrakt støtte og veiledning til høgskolens avdelinger og enheter innenfor budsjett, regnskap, analyser og prosjekter.Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jo...

 • Company NORGES HANDELSHØYSKOLE AVD BERGEN in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Jobbnorge ID: 196216The PhD specialisationNHH is pleased to announce vacancies in the PhD specialisation in Economics. Candidates admitted to the PhD programme at NHH will receive the title of PhD Research Scholar. Females are particularly encouraged to apply.The Department of Economics is looking for highly motivated and talented individuals. The PhD specialisation in economics aims to give dedicated graduates a solid training in performing high quality scientific research in economics, making use of state of the art empirical and theoretical techniques. The programme prepares students for the international academic job market, for positions at national and international policy institutions, central banks and research organisations.PhD research scholars are provided with personal computer...

 • Company AXDATA AS AVD VESTFOLD in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Axdata vokser stadig og ser etter erfarne og faglig sterke forretningskonsulenter innen Supply Chain Management. Den ideelle kandidaten har erfaring fra en mellomstor til stor logistikkorientert virksomhet, fra implementering av forretningsløsninger med logistikk/SCM som ansvarsområde, prosessforbedring eller jobber i dag som supply chain manager, logistikksjef eller lignende. Har du i tillegg erfaring som konsulent innen forretningsapplikasjoner (ERP) og interesse for Microsoft sin plattform kan det være akkurat deg vi ser etter. Vår nye Forretningskonsulent har evne og lyst til å skape gode kunderelasjoner og har stor interesse for teknologi og digitalisering. Du motiveres av både prosjektarbeid i team og selvstendige oppgaver, og tar ansvar for å levere kunnskap på et godt faglig og kva...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters