Jobmonitor. Search results for Economists

7 Jobs found

Used filters:
 • Economistsx
Displaying 1-7 of 7 results.
 • Company SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND HOVEDKONTOR in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Du fristes av mulighetene regionen gir: Sparebank 1 Ringerike Hadeland har hatt sterk vekst de siste årene. Vi har en ledende posisjon innen bedriftsmarkedet i vårt område. Nå rigger vi oss for ytterligere vekst som følge av ny vei og jernbane. Vi vil forsterke bedriftsmarkedsavdelingen med en dyktig bedriftsrådgiver.Du brenner for solid rådgiving og merverdi for kunden: Vi søker en rådgiver med gode relasjonsskapende evner og god forståelse for bedriftsøkonomisk analyse. Du vil få ansvar for å følge opp bankens større bedriftskunder, og du motiveres av å skape de gode kundeopplevelsene.Dine arbeidsoppgaver:Aktiv kundeoppfølging mot eksisterende porteføljeProaktivt arbeid mot potensielle kunder i regionenBehovsavdekking innen betalingsløsninger, forsikring, pensjon og plassering.Kredittvur...

 • Company NTNU FAKULTET FOR ØKONOMI in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188867This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionThere is a temporary PhD position for 3 years available at the Department of Industrial Economics and Technology Management - Section Managerial Economics, Finance and Operation Research. The position is resident at NTNUs campus in Trondheim.This is an educational position, which will provide promising research recruits the opportunity for professional development through studies towards a PhD degree. The position is connected to the PhD program at the Faculty of Economics and Management and the faculty will be your employer.t is organized into six sections:Managerial Econo...

 • Company SKRETTING ARC AVD STAVANGER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 991651039 Stillingsident: 4255060588 Presentasjon av stillingen:I seksjon for arbeidsmarknads- og lønnsstatistikk er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgivar. Hovudarbeidsfeltet i seksjonen er å utarbeide statistikk om sysselsetjing, sjukefråvær, lønn og gjennomføre arbeidskraftundersøkinga. A-ordninga utgjer ei viktig datakjelde som gir gode høve for å lage statistikk og analysar om arbeidsmarknaden.Mykje av arbeidet i seksjonen er knytt til kontraktar med hovudorganisasjonane i arbeidslivet, departement og andre oppdragsgivarar utanfor SSB.ArbeidsoppgåverLøpande publisering og utvikling av statistikk om arbeidsmarknadenDeltaking i prosjekt og analyseoppdragTabelloppdrag og samarbeid med partnarar i arbeidslivetSørgje for modernisering og effektivisering av produks...

 • Company BRØNNØY KOMMUNE FAGSTAB in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189577Om stillingenBrønnøy kommune tilbyr en spennende prosjektleder stilling med selvstendig ansvar, varierte arbeidsoppgaver og utfordrende arbeidshverdag. Prosjektstillingen er 3 årig med mulighet til forlengelse. Prosjektet har mottatt skjønnsmidler fra fylkesmannen.I prosjektsøknaden har Brønnøy kommune sagt at vi ønsker å bruke tjenestedesign som metodeverk for å nå målsettinger som prosjektet har.Du vil bli en del av økonomiavdelingens team av høyt kompetente medarbeidere og samarbeide tett med den øvrige delen av kommunens virksomhet.Brønnøy kommune bruker Agresso økonomisystem, og Arena til budsjettering og avviksrapportering.ArbeidsområderBrønnøy kommune skal kjøre et treårig prosjekt knyttet til økonomisk omstillingDine hovedarbeidsoppgaver blir å lede dette prosje...

 • Company ENTELIOS AS AVD KRISTIANSAND in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4221528151 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med økt omsetning ogorganisatoriske endringer i Agder Energi-konsernet og Entelios, er det ledigstilling som Risk Manager.Risk Manager skal sørge for en helhetlig risikostyring i Entelios Nordic, som består av flere selskap iNorden.Stillingen rapporterer til Head ofFinance, og vil være en selvstendig stilling som skal kartlegge og følge opprisiko i selskapene samt sikre at det etableres nødvendige risikodempendetiltak.ArbeidsoppgaverGjennomføre risikokartlegging i Entelios Nordic og følge opp tiltak.Ivareta prosesser for risikoidentifikasjon knyttet til handelsmiljøet, herunder fastsette underliggende eksponering på kraft, valuta, elcert, m.m.Definere og bygge opp eksponeringsrapporter.Se til at operasjonell ris...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Economists Edit filters