Jobmonitor. Search results for Education managers

52 Jobs found

Used filters:
 • Education managersx
Displaying 1-50 of 52 results.
 • Company Kleppestø ungdomsskole in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139410328 Presentasjon av stillingen:Vi skal ansette en ny avdelingsleder som skal inngå i skolens lederteam. Skolens ledelse har ansvar for at elevene har et trygt og godt skolemiljø, samt sikre høy kvalitet i undervisning og læring. Vår nye avdelingsleder vil få ansvar for skolens 8.trinn. Det innebærer personalansvar for ansatte, samt elev- og resultatoppfølging på trinnet.Vi trenger en engasjert og utviklingsorientert avdelingsleder, som har høye ambisjoner på elevenes vegne.ArbeidsoppgaverLede og sikre utviklingen og kvaliteten i undervisningen på trinn/avdeling ved skolen.Personalansvar for lærere og andre ansatte som er knyttet til trinn/avdeling.Lede og legge til rette for lærernes utvikling og læring.Oppfølging av elevsaker på trinn/avdeling.Samarbeid s...

 • Company VANG SKOLE in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143100550 Presentasjon av stillingen:Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du være med å forme fremtiden til elevene?Vang skole er en 1-7 barneskole med flott beliggenhet i Haugsbygd, ca. 5 km. øst for Hønefoss. Det er i dag 363 elever ved skolen. Skolen er trinnorganisert (2-3 kontaktlærere pr trinn). Det er til sammen 42 ansatte i skole og SFO. Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere. Årets fokusområde for skoleutvikling: Innføring av Fagfornyelsen, overordnet del og fagplaner. Vang skole samarbeider med Ungt Entreprenørskap og arrangerer entreprenørskapsuke hvert år.ArbeidsoppgaverDu har overordnet ansvar for daglig drift og kontinuerlig utvikling av tjenesten.Du har ansvar for fag, økonomi og personal, samt administrative oppgaver.Du tar...

 • Company Hundsund Ungdomsskole in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140348849 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Godt lederskap har stor betydning for elevers læring. Som avdelingsleder i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer.Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Vil du vite mer om jobben som avdelingsleder i bærumsskolen:Hundsund ungdomsskole har ca. 300 elever og 30 ansatte og ligger på Fornebu. Skolen har vært en teknologiskole siden 2012. Siden den gang har alle elever hatt hvert sitt digitale arbeidsverktøy der m...

 • Company Skodje Ungdomsskule in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141735664 Presentasjon av stillingen:Skodje kommune er ein kommune i vekst som frå 2020 slår seg saman med Ørskog, Haram,Sandøy og Ålesund med mottoet; Skodje ungdomsskule er ein skule med 158 elevar. I åra som kjem vil ein ha elevtalsvekstslik at elevtalet om tre til fire år vil nærme seg 250 elevar. Det er planen atvi innan då skal få bygd på skulen som i dag rommar opptil 200 elevar.Skulen har 22 årsverk, med høgt kvalifisert og engasjert stab av lærarar og fagarbeidarar.Lærarane er organiserte i team, der teamleiarane inngår i plangruppa som samanmed leiinga legg planar for det pedagogiske arbeidet. Noverande assisteranderektor går av med pensjon etter nyttår. I tida som kjem kan det hende ein vilendre noko på leiingsmodellen for skulen med tankar om å styrk...

 • Company BORGE SKOLE in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136154761 Presentasjon av stillingen:En fantastisk mulighetVi har nå ledig stilling som virksomhetsleder/rektor ved Borge skole i Porsgrunn. Vi trenger en engasjert og entusiastisk virksomhetsleder som kan bidra til å videreutvikle den gode skolen vi har. Virksomhetsledere i Porsgrunn kommune er delegert rådmannens fullmakter på sentrale deler av driften og utviklingen, har ansvar for sin virksomhet og rapporterer til kommunalsjef for oppvekst.Borge skole er en sentrumsskole som ligger i fine omgivelser mellom Kjølnes og Borgeåsen. Skolen har ca. 330 elever og nærmere 50 ansatte i skole, SFO og på LilleBorge, som er skolens spesialavdeling med 10 plasser for elever med autismespekterforstyrrelser. I tillegg organiserer Borge skole som sikrer at alle elever i Po...

 • Company TORP SKOLE in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Torp skole. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. januar 2020.Torp skole er en barneskole, og skoleåret 2019/20 har skolen 234 elever og 35 ansatte. Skolen har tilbud om SFO for 1.-4.trinn. Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.Torp skole ligger nær Sarpsborgveien (riksvei 22), 8 km fra Fredrikstad sentrum. På Torp er det kort vei til Glommastien, turmuligheter med gapahuker, lekeplasser, fotballøkke og skøytebane. Torp har lange tradisjoner og er i dag et aktivt lokalsamfunn med stort mangfold.Torp skole er en PALS-skole. PALS står for positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. PALS er skolens pedagogiske plattform. Skolen fokuserer på tre hovedområder i PALS-arbeidet:...

 • Company Fredrikstad kommune in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vil du være med og skape mestring og lærelyst i Fredrikstadskolen?Skoleetaten ledes av etatsjef skole med en fagstab som følger opp skolerelaterte saker på kommunalt nivå og ivaretar ulike støttefunksjoner overfor våre 31 skoler/virksomheter. En del oppgaver er også knyttet til tverrfaglig samarbeid innad i seksjon Utdanning og oppvekst, og med andre seksjoner.Vi har ledig en 100% fast stilling som spesialkonsulent i etatsjefens stab, tiltredelse 1. januar 2020 eller etter avtale.Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - ogsamtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelseav mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.Vi s...

 • Company FROGNER SKOLE OG KULTURSENTER in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141131063 Presentasjon av stillingen:Frogner skole og kultursenter er en 1-10 skole beliggende på Frogner i Sørum (snart Lillestrøm kommune), med togstasjon i umiddelbar nærhet. Vi er en stor skole med 956 elever og et meget hyggelig og imøtekommende personale. Vi har også gode læringsarenaer både inne og ute. Skolen blir snart en del av en storkommune med et stort og betryggende hjelpeapparat tilgjengelig.ArbeidsoppgaverAvdelingsleder med delegert personalansvar for 1. og 2. trinn. Du skal tilrettelegge for best mulig læring på avdeling 1, samtidig som du bidrar inn i ledergruppa opp mot skolens satsningsområder og utviklingsarbeid.KvalifikasjonerLærerutdanning og helst ledererfaring.Personlige egenskaperDu må ha stor arbeidskapasitet og kunne takle en hektisk ...

 • Company Bibelskolen Bildøy Bergen in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Bildøy Bibelskole søker en ny leder som får gleden av å ha det overordnede ansvaret for å lede og utvikle personalet, rammene og innholdet som danner grunnlaget for et viktig år i mange unge menneskers liv. Skolen er i en god driftsmessig situasjon samtidig som det jobbes aktivt med utvikling og forbedring innen bygg og fasiliteter, studentrekruttering, innhold og linjetilbud.Den riktige kandidaten er en moden og trygg leder som kjenner på en sterk motivasjon i å se unge mennesker bli grunnfestet, utrustet og frimodige i sitt liv som disipler av Jesus. Som rektor vil du gjennom ditt lederskap og din person leve ut skolens verdier; nåde, tydelighet, felleskap og frimodighet.DINE ANSVARSOMRÅDER:Være skolens åndelige lederRekruttere, lede og utvikle skolens personalgruppeOverordnet ansvar for...

 • Company APOTEK 1 GRUPPEN SERVICEKONTOR in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Apotek 1 Gruppen har ledig stilling for Opplæringsrådgiver - er du vår nye kollega?"Vår kunnskap - din trygghet" er en stor del av vår merkevare. Våre medarbeideres kompetanse er avgjørende for våre kunder, og er derfor vår viktigste ressurs. Vi anser behovskartlegging og produktkunnskap som de to viktigste driverne i kundemøte, og dette er noe vi jobber målrettet med i hele organisasjonen.I Apotek 1 har vi et bevisst forhold til hvordan mennesker lærer, og vi jobber aktivt og målrettet med kompetansehevende tiltak som bidrar til høy læringseffekt. Vi tror på en sammensatt opplæring og bruker en blanding av for eksempel e-læring, mikrolæring, film, webinarer, klasseromskurs og samlinger, egenstudier og ikke minst praktisk trening. Vi har også som mål å stimulere medarbeidere til å oppsøke ...

 • Company ROGALAND NATURVERN in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du glad i naturen og god til å formidle? Da kan du bli vår nye naturveileder!Vår dyktige naturveileder har flyttet hjem til Bokn, og nå søker vi en som kan erstatte henne. Det er en spennende og givende jobb, hvor du får være mye utendørs og i kontakt med barn og unge.Vår nye naturveileder blir ansvarlig for formidlingsarbeidet ved Besøkssenter våtmark Jæren. Det innebærer:· Å gjennomføre undervisning for barnehagebarn, skoleelever, studenter og andre besøkende. Formidlingen foregår på våre tre sentre: Mostun natursenter (Stavanger), Friluftsfyret Kvassheim (Hå), Friluftshuset Orre (Klepp).· Invitere og følge opp skoleklasser og andre besøkende, både faglig og administrativt.· Utvikle nye undervisningsopplegg og annet informasjonsmateriell ved behov.· Lage spennende publikumsarrangement...

 • Company Selfors barneskole in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Velkommen som søker til en viktig og spennende lederstilling i Rana kommune.Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Selfors barneskole. Stillingen er ledig fra 01.02.2020.Skolesektoren i Rana er inne i prosesser med fokus på kvalitetsutvikling, digitalisering og omorganisering. Rana kommune ønsker skoleledere som har relevant kompetanse og vilje til å lede i endringsprosesser innenfor vedtatte rammer.Arbeidsoppgaver:Ledelse og ansvar for skolens daglig drift.Leder og pådriver i pedagogisk utviklingsarbeid, gjennom skolebasert kompetanseutvikling.Ledelse av organisatorisk og faglig endringsarbeid.Arbeide etter de mål som er satt i kommunens og skolenes virksomhetsplan.Personal- og økonomiansvar.Kvalifikasjonskrav:Du har ...

 • Company FROGN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140096263 Presentasjon av stillingen:Er du en modig leder som vil gå ett steg foran?Frogn videregående skole har visjonen "Ett steg foran" som signaliserer høye ambisjoner på vegne av elever og ansatte. Vi skal bidra til at våre elever blir forberedt på fremtiden og på et godt liv for seg selv og samfunnet. Elever og ansatte samarbeider tett for å sikre et stimulerende læringsmiljø som gir høyt læringsutbytte for elevene. Fagdag, tette lærerteam og en velutviklet delingskultur er sentrale elementeri skolens pedagogiske plattform.Skolen er inne i en spennende utvikling i arbeidet med fagfornyelsen og eget strategiskarbeid. Vi søker deg med mot, entusiasme og kompetanse til å lede en avdelingstrategisk og forskningsbasert. Du har høye ambisjoner for elevene og led...

 • Company Bibelskolen Bildøy Bergen in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Bildøy Bibelskole søker en ny leder som får gleden av å ha det overordnede ansvaret for å lede og utvikle personalet, rammene og innholdet som danner grunnlaget for et viktig år i mange unge menneskers liv. Skolen er i en god driftsmessig situasjon samtidig som det jobbes aktivt med utvikling og forbedring innen bygg og fasiliteter, studentrekruttering, innhold og linjetilbud.Den riktige kandidaten er en moden og trygg leder som kjenner på en sterk motivasjon i å se unge mennesker bli grunnfestet, utrustet og frimodige i sitt liv som disipler av Jesus. Som rektor vil du gjennom ditt lederskap og din person leve ut skolens verdier; nåde, tydelighet, felleskap og frimodighet.DINE ANSVARSOMRÅDER:Være skolens åndelige lederRekruttere, lede o...

 • Company Liland Skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140240604 Presentasjon av stillingen:Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.Liland skole er en barneskole i Ytrebygda bydel. Skolen har 260 elever og ca 32 årsverk fordelt på 37 ansatte. Skolens leder...

 • Company NORGES NATUR OG ØKOLOGIGYMNAS AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176564Hva NNØ tilbyrVi tilbyr studiespesialisering med to studieretninger:RealfagNatur- og Økologifag (Ny og eneste i Norge om den blir godkjent)!Artskunnskap I og IIØkologi- og naturressurser I og IIMennesket i et grønt samfunn I og IIForskning i Anvendt økologiOm stillingen og hvem vi søkerUndervisningen vil foregå i temabaserte bolker, og i store deler av skoleåret vil vi ha naturen som klasserom. NNØ har særlig fokus på natur, økologi og klima, og hvordan vi skal skape et mer bærekraftig og grønnere samfunn. Skolens profil preges i stor grad av de nye programfagene artskunnskap, økologi og naturressurser, mennesker i et grønt samfunn og forskning i anvendt økologi , og elevene vil også kunne kombinere disse med realfag for de som ønsker det. Det er spesielt fokus på tverr...

 • Company SEIM SKULE in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Det blir frå 01.01.2020 ledig 100 % stilling som rektor ved Seim skule. Seim skule er ein barneskule som ligg på Seim, ca. 15 min frå Knarvik. Skulen har omlag 150 elevar, og 26 tilsette. Seim skulefritidsordning har for tida ca. 40 barn og 8 tilsette.Frå 01.01.2020 går Meland, Radøy og Lindås saman til Alver kommune. Som tilsett i Alver kommune får du ta del i spanande prosessar knytt til kommunesamanslåinga, i form av felles plan- og utviklingsarbeid for oppvekstsektoren, gjennom erfaringsdeling og i nettverk.ArbeidsoppgåverSom rektor i Alver kommune har du eit heilskapleg ansvar for innhald og drift ved skulen. Du deltek i fast samarbeid med andre skuleleiarar i kommunen og rapporterer direkte til tenesteleiar for skule. Alver kommune har høge ambisjonar på vegne av oppvekstsektoren, og...

 • Company Dronning Mauds Minne Høgskolen in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176642Generelt om stillingenStillingen som rektor ved DMMH er ledig fra 1. august 2020.Kort beskrivelse av stillingenRektor har det overordnede faglige og administrative ansvaret for høyskolen.Rektor må arbeide visjonært og strategisk, og samtidig operativt og administrativt i tråd med lover og regelverk. Rektor skal være en sterk bidragsyter til at DMMH beholder og videreutvikler sin posisjon som en av landets ledende barnehagelærerutdanninger.Høyskolens øverste ledelse består av rektor, prorektor for barnehagelærerutdanning, prorektor for FoU og oppdragsvirksomhet, prorektor for masterutdanning, administrasjonssjef og studiesjef (leder for studieadministrasjonen). Økonomisjef/controller deltar fast på ledermøtene. Å legge til rette for godt samarbeid i ledergruppen er en vi...

 • Company Fylkesmannen i Finnmark in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 175749Vil du bli vår nye kollega?Oppvekst - og barnevernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av tre seksjoner: barnehage, skole og barnevern. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av utvikling innenfor disse områdene.Nå ønsker vi oss tre nye kolleger (rådgivere/seniorrådgivere) på skoleseksjonen. Vi har to stillinger ledig i Vadsø og en stilling ledig i Tromsø. Stillingene er faste.Vi kan love utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo, gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar.Våre oppgaverVåre oppgaver er varierte og omfattende. Barnekonvensjonen er "vår" lov. Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven og har oppgave...

 • Company Kronstad skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139083675 Presentasjon av stillingen:Kronstad skole er en barneskole i Årstad bydel med 225 elever og 45 ansatte, hvorav 25 er pedagoger. Skolens visjon viser tydelig retning: . Med sin åpne og inkluderende holdning, er skolen et viktig samlingspunkt for nærområdet. God trivsel er høyt verdsatt både blant elever, foreldre, ledelsen og de ansatte. Lederteamet består av rektor, to avdelingsledere i skole og en i SFO.Avdelingslederne leder det daglige pedagogiske og personalmessige arbeidet på sine respektive avdelinger. Vi har et stabilt, velutdannet personale, som er bevisste på verdien av teamarbeid og som bidrar til at det er gode relasjoner mellom både ansatte og elever ved skolen.Satsing på inkludering og læring blir sterkt vektlagt i skole og SFO. Fargespill...

 • Company Klepp ungdomsskule in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vil du vera med å skape framtidas skule? Vi søker noe ein dyktig leiar som ønsker å vera med på den vidare utviklinga av Klepp ungdomsskule. Kommunen og skulen er ein del av Jærskulen. Dette gir oss god fagleg utvikling og eit solid nettverk, på tvers av kommunane på Jæren.Satsingar dette skuleåret er tidleg innsats, vurdering og læringsmiljø. Læringsbrett er sentralt, og alle elevar og tilsette har læringsbrett. Frå skuleåret 2021/22 vil nokre elevar bli ein del av Vardheia ungdomsskule som er eit samarbeid mellom Time og Klepp kommune.Kvalifikasjonarrelevant pedagogisk utdanning og leiarerfaringerfaring frå pedagogisk utviklingsarbeid og skuleutviklinggjennomført rektorskulen eller tilsvarnade leiarutdanningpersonlege eigenskapar vert vektlagtArbeidsoppgåverleia og motivera tilsette i pr...

 • Company Spjelkavik Barneskole in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137431319 Presentasjon av stillingen:100 % stilling, vikariat ledig for oppstart 01.01.20. Siste arbeidsdag for vikariat 31.12.20.01.01.19 iverksatte Ålesund kommune ny lederstruktur i grunnskolen ved barne- og ungdomsskolene og voksenopplæringen.Med den nye lederstrukturen ble en ny ledermodell innført som innehar stillingene som: rektor 100 %, assisterende rektor (100 % stilling, derav 80 % administrasjon) og avdelingsledere (100 % stilling, derav minst 50 % administrasjon).Den nye lederstrukturen gir økt ledelsesressurs, og målet er å styrke den pedagogiske ledelsen og detpedagogiske utviklingsarbeidet.Stillingen som avdelingsleder er en stilling som innehar funksjonen som mellomleder. Dette innebærer at avdelingsleder har som formål å lede og fordele det fag...

 • Company STATPED TROMSØ in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Ønsker du å ta del i spennende endrings- og utviklingsprosesser i et solid kompetansemiljø innen utdanningssektoren, da er Statped nord stedet for deg!Vi har fra 01.01.20 ledig stilling ettårig vikariat som seniorrådgiver i fagstaben vår. Fagstaben har som hovedoppgave å bidra til at regionens fagavdelinger yter tjenester av best mulig kvalitet. Som del av dette bistår staben ledergruppen i plan- og rapporteringsarbeid både operativt og strategisk.Du har et brennende engasjement for, og kompetanse innenfor kvalitetsarbeid, og er opptatt av gode prosesser fra utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag til analyse, videre til tiltaksutvikling og evaluering. I denne stillingen vil du ha mulighet til å bidra både regionalt og i utviklingen av Statped som nasjonal etat.ArbeidsoppgaverLede eller ta del i...

 • Company LILLESAND KOMMUNE ADM SKOLE OG BARN in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Borkedalen skole søker:Assisterende rektor Borkedalen skole, 100 % fastBorkedalen skole ligger i Lillesand sentrum og er en barneskole med ca 420 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen har SFO avdeling med ca. 125 barn. Skolen er partnerskole med Universitetet i Agder. Lillesand kommune er , og har siden 2014 deltatt i satsingen i samarbeid med flere kommuner i regionen. Vi strekker oss i hverdagen mot raushet, mestring og glede. Fagfornyelse og læring for framtiden er i fokus, og skolen er i ferd med å få 1:1-dekning med Chromebook til alle elevene.Vi søker en tydelig og synlig leder som motiverer til felles innsats for elevens læring og utviklingAssisterende rektor er en del av skolens lederteam som i tillegg består av enhetsleder/rektor, SFO-leder i tett samarbeid med kontormedarbeider....

 • Company Møre og Romsdal Fylkeskommune in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Dei regionale integreringsoppgåvene blir overført frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunane frå 1.1.2020.Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut to 100% stillingar som koordinatorar for fylkeskommunens integreringsarbeid.ArbeidsområdeStillingane vil ha organisatorisk tilknyting til seksjon for karriere og oppfølging i utdanningsavdelinga. Stillingane skal jobbe både eksternt mot andre instansar og på tvers av andre einingar i fylkeskommunen. Stillingane vil ha hovudarbeidsstad i Kristiansund, men med regelmessig oppmøte på fylkeshuset i Molde. Hovudkontorstad vert lagt til Kristiansund VGS fram til Campus Kristiansund er ferdig. Arbeidsfeltet gjer at det må påreknast ein del reiseverksemd i fylket.Dei to nye stillingane skal koordinere fylkeskommunens arbeid inna...

 • Company Trøndertun - Gauldal Folkehøgskule in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Dagens rektor skal gå av og vi søkers hans etterfølger.OppgaveneRektor er skolens øverste leder med ansvar for den pedagogiske, økonomiske og administrative virksomheten. Rektor skal initiere og lede skolens strategiprosesser, utvikle en positiv organisasjonskultur og et godt psykososialt arbeidsmiljø. Rektor er sekretær for styret, forbereder styresaker og iverksetter styrevedtak. Rektor representerer skolen utad og skal profilere og posisjonere Trøndertun nasjonalt og internasjonalt.PersonenVi ønsker en visjonær og inspirerende person med pedagogisk kompetanse og erfaring fra kulturfeltet. Rektors arbeid skal understøtte skolens kjernevirksomhet; gode fagtilbud innen musikksjangerne rock, pop og jazz samt dans forstudium.Rektor er ansvarlig for kommunikasjon med ansatte, myndigheter og b...

 • Company Sogndal vidaregåande skule in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Er du ein leiar som tek vare på mangfaldet hjå elevane, og gir dei eit godt grunnlag til å møte endringar i framtida? Vil du sette retning og bidra til at den vidaregåande opplæringa når nye høgder? Vi søkjer deg somset elevane si læring og deira utvikling i sentrum for skulen sitt arbeidhar vilje og evne til å sameine skuleleiing og tilsette om samarbeid for elevenarbeider målretta med eksterne samarbeidspartnararopptrer tydeleg som arbeidsgivar og gjennomfører politiske og administrative vedtakhar gode leiareigenskapar og praksis frå leiarstillinghar god kjennskap til, og fortrinnsvis erfaring frå, vidaregåande opplæringhar praksis frå utviklingsarbeid og god gjennomføringsevneRektor er heilt sentral for å lukkast med opplæringa til den enkelte. Vi ønskjer ein leiar som er fagleg dyktig ...

 • Company Øystese barneskule in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4048172848 Presentasjon av stillingen:Øystese skule ligg i Øystese sentrum og har:255 elevar 1-7.trinn30 lærarar6 assistentar1 miljøarbeidar (sosialfagleg)SFOElevane kjem frå bygdene Fykse og Øystese.I leiarteamet har rektor 2 avdelingsleiarar: 60 % 1-4.klasse/ 60 % 5-7.klasse.Øystese skule har siste åra delteke i felles fagleg kompetanseheving saman med alle skulane i heradet:Vurdering for læringLæringsmiljø og pedagogisk analyse (LP-modellen)Barn er ikkje vanskelege, dei har det vanskeleg (elevsyn)Alle skulane i Kvam har eit fleksibelt støttesystem som skal ivareta tidleg innsats og hjelp når eleven treng det, utan vedtak om spesialundervisning.Skulen har ei stabil personalgruppe med høg fagleg kompetanse, god samarbeidskultur og godt kollegialt samhald i perso...

 • Company Bærum kommune - Voksenopplæringssenteret in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138138747 Presentasjon av stillingen:Voksenopplæringssenteret søker ny rektor: Er du den som skal lede våre 70 ansatte og 1100 deltakere og elever for fremtiden?Har du lyst til å bidra til at unge og voksne får den opplæringen de trenger? Vil du bidra til at de kan sette ord på sine tanker og ønsker og ta større del i det samfunnet de er en del av? Bli med og sett spor!Voksenopplæringssenteret er i stadig endring og trenger derfor en leder som både er fremtidsrettet, utadrettet og kvalitetsbevisst i alle ledd.Voksenopplæringssenteret er blant annet lokalisert i Kunnskapssenteret midt i Sandvika og er en spennende og fremtidsrettet skole som gir tilbud om:Norskopplæring til voksne minoritetsspråkligePraksiskurs som kombinerer norskopplæring og praksis i ulike bed...

 • Company Hoeggen skole (vo-1605) in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: 975298779 Stillingsident: 4138723241 Presentasjon av stillingen:Hoeggen skole har fra 15. januar 2020 ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder.Hoeggen skole er en ungdomsskole som ligger på Vestlia i bydelen Nardo/Lerkendal. Skolen ble bygget i 1982 og inneholder både små og store undervisningsarealer. Skolen har i dag 415 elever og 45 ansatte. Skolen har spesielt fokus på elevmiljø og kultur som drivkraft for læring, grunnleggende ferdigheter samt klasseledelse.ArbeidsoppgaverPersonalansvar for en del av personaletØkonomiansvar for en del av virksomhetenFaglig ansvar:TrinnledelseSosialpedagogisk arbeidSamarbeid med NTNU knyttet til studenter i praksisOrganisering av skoledagen for eleveneDisponering av personaletDrifting av skolens utviklingsarbeidKvalifikasjonerGodk...

 • Company AS Vinmonopolet in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Jobbnorge ID: 176414Leder Kompetanseutvikling og opplæringvær med på å løfte organisasjonen videre!Vinmonopolet har et viktig samfunnsoppdrag og en solid posisjon i Norge. Selskapets sterke omdømme stammer fra det gode, ansvarlige kundemøtet som er viktig i alle kanaler.Som leder for kompetanseutvikling og opplæring får du ansvaret for å utvikle, forankre og implementere en tydelig plan for strategisk kompetanseutvikling av alle ansatte.For å lykkes er det viktig at du har bred erfaring fra lignende roller og god innsikt i nye digitale læringsformer. Gjennom et godt samspill med hele organisasjonen vil du bidra til å avdekke behov og sørge for at det utvikles hensiktsmessige kompetanseprogrammer som bidrar til å løfte organisasjonen videre.Du vil lede et team på tre dyktige medarbeidere og...

 • Company TRENGEREID OPPVEKSTTUN in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139142704 Presentasjon av stillingen:Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene er kommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunens kjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes av kommunaldirektøren. Etatsdirektør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølging av skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeleder som sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter med selvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de har arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.Trengereid oppveksttun ligger i Arna bydel. Oppveksttunet består av barnehage med plass til ca. 20 barn, og skole med ca. 30...

 • Company SEIM SKULE in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Ønskjer du nye utfordringar? Kom til Alver - vi har ledig stilling som rektor!Det blir frå 01.01.2020 ledig 100 % stilling som rektor ved Seim skule. Seim skule er ein barneskule som ligg på Seim, ca. 15 min frå Knarvik. Skulen har omlag 150 elevar, og 26 tilsette. Seim skulefritidsordning har for tida ca. 40 barn og 8 tilsette.Frå 01.01.2020 går Meland, Radøy og Lindås saman til Alver kommune. Som tilsett i Alver kommune får du ta del i spanande prosessar knytt til kommunesamanslåinga, i form av felles plan- og utviklingsarbeid for oppvekstsektoren, gjennom erfaringsdeling og i nettverk.ArbeidsoppgåverSom rektor i Alver kommune har du eit heilskapleg ansvar for innhald og drift ved skulen. Du deltek i fast samarbeid med andre skuleleiarar i kommunen og rapporterer direkte til tenesteleiar...

 • Company Universitetssenteret på Svalbard AS in Other
  03.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Universitetssenteret på Svalbard AS (UNIS) søker direktør med høy faglig og administrativ kompetanse til å lede institusjonens samlede virksomhet. Det søkes en leder som skal stimulere til fremragende faglige resultater, til at UNIS skaffer seg ressurser til arktisk forskning i internasjonal konkurranse, tilbyr attraktive arktiske studier samt rekrutterer talentfulle studenter og en høyt kompetent stab. Administrerende direktør rapporterer til UNIS' styre. Arbeidssted er Longyearbyen.Sentrale oppgaverVi søker etter en leder som skal implementere den nye strategien og utvikle UNIS videre i en tid med stor endring og omstilling i Longyearbyen og Arktis. Administrerende direktør har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til styret. Det er tilknyttet en egen administrativ stab. En...

 • Company Greveløkka skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4133674452 Presentasjon av stillingen:Hamar kommune har 12 grunnskoler med godt miljø og god utviklingsenergi. Vi er stolte av våre aktive og dyktige skoleledere og medarbeidere. Greveløkka skole er en barneskole med ca. 200 elever og 41 ansatte. Skolen er relativt ny. Den sto klar til skolestart i 2002. I 2018 ble skolen påbygd slik at den nå kan romme to paralleller på hvert trinn. Skolen ligger sentralt i Hamar; tett ved Ankerskogen friområde og svømmeanlegg. Skolens visjon er: Greveløkka, en lærende skole.ArbeidsoppgaverSkoleledelseKvalifikasjonerPedagogisk og økonomisk/administrativ kompetansePrimært videreutdanning innen ledelse/rektorutdanningGod digital kompetanseUtdanningsretningAdministrasjon og ledelsePedagogikkUtdanningsnivåHøyskole / Universi...

 • Company Frydenberg Skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134686154 Presentasjon av stillingen:Frydenberg skole er en nyere ungdomsskole som ligger i bydel Grünerløkka. Skolen åpnet i august 2011 og elevtallet er 503. Skolen holder til i et spektakulært bygg som fremstår som moderne og brukervennlig. Vi er en fremtidsrettet skole med sterkt fokus på fag, vurderingsarbeid og klasseledelse. Visjonen til skolen er 'Vekst for fremtiden'. Les mer om skolen på Frydenberg.osloskolen.no og Facebook.Frydenberg skole er med i ungdomsskolesatsingen Trygge og varme ungdomsskoler. Satsingen har fokus på relasjoner mellom elever og voksne, trygt skolemiljø, vurdering og tilbakemelding.Assisterende rektor er rektors stedfortreder og nærmeste sparringspartner, og inngår i skolensledergruppe. I tett samarbeid med rektor vil du arbeide ...

 • Company NORGES TOPPIDRETTSGYM UNGDO BÆRUM AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Er du opptatt av idrett og skole?Jobbe med kombinasjonen skole og idrett?Være i et pulserende arbeidsmiljø?Jobbe på lag med proffe lærere/trenere?Gjøre en forskjell?Hos oss på NTG-U Bærum får du ta del i et meget godt og inkluderende fellesskap. Du vil jobbe sammen med medarbeidere som er dedikerte til jobben sin, og som tar elevens utvikling innenfor idrett og skole alvorlig. Et kollegium som samarbeider godt, og som ønsker samarbeid - vi jobber i team/trinn. Det er høyt tempo og aktivitetsnivå, og vi har motiverte og talentfulle elever. Våre ansatte er medlemmer i Statens pensjonskasse.NTG-U Bærums lærere får treningstøy og sin egen MAC. Kurs og videreutdanning er viktig, både for deg og skolen. Vi ønsker faglig sterke og oppdaterte trenere/lærere. Det er kort vei fra ord til handling.Ar...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 175173Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse- og sosialvitskap har ledig stilling som fagseksjonsleiar for sosialt arbeid. Åremål for perioden 1.1.2020 til 31.12.2023.Stillinga som fagseksjonsleiar er på åremål og gjeld for perioden 1.1.2020 til 31.12.2023.Fagseksjonsleiar for sosialt arbeid vil ha ansvar for utdanning og fagmiljø knytt til bachleorutdanninga i sosialt arbeid i Sogndal og i Bergen. Fagseksjonsleiar er ein del av leiinga ved Institutt for velferd og deltaking og har eit medansvar for utvikling av instituttet i samsvar med fakultetet sine målsetjingar og strategi.Stillinga har hovudarbeidsstad i Sogndal eller Bergen.Institutt for velferd og deltakingVed Institutt for velferd og deltaking er vi omlag 90 tilsette og kring 1000 studentar fordelte på studiesta...

 • Company Høyland ungdomsskole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132514132 Presentasjon av stillingen:Er du en dyktig skoleleder som vil være med på den videre utviklingen av Sandnesskolen?Høyland ungdomsskole ligger i Austrått bydel og rekrutterer elever fra Iglemyr og Austrått. Skolen har for tiden 340 elever og 52 ansatte.Høyland ungdomsskole er en flerkulturell skole, og har ansvar for kommunens innføringstilbud for nyankomne elever i ungdomsskolealder. Skolen arbeider systematisk med å fremme likeverd, inkludering, toleranse, samarbeid og respekt. Lesson Study, DEMBRA, FlexID og Trivselslederprogrammet er eksempler på systematisk arbeid for å realisere en god tilpasset opplæring for alle elevene.Skolene i Sandnes er organisert som selvstendige resultatenheter, og rektor har det pedagogiske, administrative, økonomiske og ...

 • Company Sokna skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135194589 Presentasjon av stillingen:100% fast stilling som avdelingsleder ved Sokna skole med ansvar for 5.- 10. trinn ledig fra 01.11.19.Brenner du for å lede læring?Sokna skole er en nyrenovert og flott skole,som ligger 25 km fra Hønefoss. Skolen ligger i fantastiske omgivelser som gir mulighet for mange og varierte aktiviteter ute - sommer og vinter. Skolen har 136 elever fordelt på 8 trinn, da 5. og 6. klasse og 8. og 9. klasse er sammenslått. Skolen har en ledergruppe bestående av rektor og 2 avdelingsledere, og til sammen er det 19 ansatte - lærere og barne- og ungdomsarbeidere ved skolen. Skolens visjon: Sokna skole - framtida slår røtter hos oss.Avdelingslederstillingen inngår som en del av skolens ledergruppe som består av to avdelingsledere og rektor....

 • Company Universitetet i Stavanger in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Jobbnorge ID: 175185Om stillingenDekan er leder for den samlede virksomheten ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.Universitetet søker en utviklingsorientert dekan som assosierer seg med våre verdier (uavhengig, involverende og skapende), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vårt mål om å ha attraktive og fremtidsrettede utdanninger som møter samfunnets utfordringer, være en attraktiv forskningspartner som følge av kritisk og uavhengig forskning med høy internasjonal kvalitet og være en profilert kompetanse- og formidlingsinstitusjon som gjennom samarbeid skaper verdier og ny kunnskap til nytte for individ og samfunn.Som del av universitetets ledergruppe skal dekan bidra til helhetlig ledelse av universitetets virksomhet innenfor utdanning, forskning, f...

 • Company Stabbursmoen skole (VO-1607) in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134738657 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune har ledige en fast 100 prosent stilling som rektor ved Stabbursmoen skole.Stabbursmoen skole er i dag en kombinert barne- og ungdomsskole som ligger sør i byen. Den ble bygd i 1980, og skal etter kommunenes areal- og bygningsplaner totalrehabiliteres i 2021.I forbindelse med dette vil også skolens ungdomstrinn bli lagt ned og skolen bygges om til en barneskole med kapasitet for ca. 400 elever. Skolen har gode turmuligheter i umiddelbar nærhet. Lærerne er organisert i team på trinn.Skolen har ca. 425 elever, og ca.150 av dem går på SFO. Skolen har ca. 60 ansatte i ulike stillingsstørrelser.Den totale administrative ressursen er på 210 prosent. Skolen har et meget inkluderende og godt arbeidsmiljø. Vi er i sta...

 • Company Høgskolen i Vestfold in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 176045Om stillingenUSN er Norges nyeste universitet. Vi er tett integrert med lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv, og utdanner mennesker som vil bidra til utvikling i offentlig og privat sektor. Vi driver forskning og undervisning på høyt nivå, og ønsker å bli lagt merke til, både nasjonalt og internasjonalt. Vi legger stor vekt på bærekraft i forskning og utdanning, og i vår egen drift.USN søker en erfaren og strategisk leder som har høye ambisjoner og et sterkt engasjement på universitetets vegne, og som vil videreutvikle og realisere våre strategier.Dette er viktig for oss:Tett kontakt med nærings- og arbeidsliv i undervisning og forskning. Studentene våre møter ledere fra privat og offentlig sektor som forelesere og mentorer. Vi tilbyr arbeidspraksis og prosjekter...

 • Company Sverresborg skole (VO-1603) in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134760136 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune har ledige en fast 100 prosent stilling som rektor ved Sverresborg skole.Skolen er en ungdomsskole med ca 500 elever, som er organisert i ni arbeidslag med 55-60 elever og tre kontaktlærere på hver. Hvert årstrinn består av tre arbeidslag, og er ledet av en avdelingsleder.Det pedagogiske arbeidet ved skolen setter elevenes læring i fokus. Under Utlendingsdirektoratets satsning Fag-fornyelsen driver skolen utviklingsarbeid på lokalt læreplanarbeid og elevvurdering.Kreativ bruk av teknologi (KreTek), implementering av Chromebook som arbeidsverktøy for alle elever og gode , elevaktive kulturopplevelser er prioriterte områder i skolens årshjul.Skoleanlegget ble totalrehabilitert i 2007 og fremstår som tidsmessig...

 • Company Fredrikstad kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Seksjon Utdanning og oppvekst har ansvar for kommunens oppveksttjenester. Her finner du barnehager, skoler, samt hjelpetjenestene; Pedagogisk-psykologisktjeneste, Helsevern for barn og unge, Barneverntjenesten og Forebyggende tjenester for barn, unge og familier.Forebyggende tjenester for barn, ungdom og familier ble opprettet 01.01.2019 med en prosjektorganisering og konstituert virksomhetsleder det første året. Nå er vi på jakt etter personen som kan lede virksomheten inn i drift og videre utvikling av tjenesten.Virksomhetens målgruppe vil være barn og unge og deres familier. Barn og unges psykiske helseutfordringer innenfor sjiktet lettere og lettere moderat vil ivaretas av denne virksomheten i tett samarbeid med de andre virksomhetene i og utenfor seksjonen. En hovedtilnærming i arbeid...

 • Company HARØY SKULE in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133556996 Presentasjon av stillingen:Sandøy kommune/ nye Ålesund kommune søker rektor som kan leie skulen vidare.Rektor har det faglege, pedagogiske, administrative og personaladministrative ansvaretfor drifta av skulen. Nærmaste overordna er einingsleiar for oppvekst ogkultur.ArbeidsoppgåverOrganisering av skulen og skulen sitt arbeid.Arbeidsgjevaroppgåver og oppfølging av personale.Økonomistyring.Pedagogisk leiing.Planlegging og utviklingsarbeid.Ansvar for elevresultat.Ansvar for psykososialt miljø.Sikre godt samarbeid mellom heim og skule.Delta på FAU-møter og leie samarbeidsutval og skulemiljøutval.Ansvarleg for årsmelding og andre rapportar om skulen til kommunens administrative og politiske leiing.Saksbehandlingsoppgåver innanfor definerte område.HMS-ansva...

 • Company HARØY SKULE in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133562886 Presentasjon av stillingen:Sandøy kommune/ nye Ålesund kommune søker assisterande rektor som saman med rektor kan leie skulen vidare.Assisterande rektor har etter delegering frå rektor faglege, pedagogiske, administrative og personaladministrative arbeidsoppgåver. Stillinga har 70 % administrasjonsressurs og 30 % undervisning. Assisterande rektor trer inn for rektor når denne er fråverande.ArbeidsoppgåverOppfølging av spesialpedagogiske og sosialpedagogiske saker.Samarbeid med eksterne tenester som t.d. PPT og Helsestasjon.Timeplanarbeid og vikarordning.Ansvar for koordinering av testar og nasjonale prøver.Kartleggingar, undersøkingar og rapporteringar.I samarbeid med rektor vere pådrivar i skulen sitt utviklingsarbeid.Oppfølging av personale.Oppfølgin...

 • Company Grønli skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136124084 Presentasjon av stillingen:Grønli skole er en sentrumsskole med ca 330 elever fordelt på trinnene 1.-7.klasse, og opplever i dag et stigende elevtall. Skolen har tradisjonell klasseromsinndeling. Vi har fantastisk fine uteområder som legger til rette for mange aktiviteter sommer som vinter.Lærerne er organisert i 3 team bestående av 1.-3.klasse, 4.-5.klasse og 6.-7.klasse. Det er til sammen rundt 40 ansatte på skole og SFO, og vi er stolt av å ha et særdeles godt arbeidsmiljø. Vi praktiserer utstrakt grad av delingskultur, har mye godt humør, og et felles positivt elevsyn. Vi setter forventninger til våre ansatte, og streber alltid etter å være forskningsorientert.Vi er nå ute etter en ambisiøs, dyktig og positiv assisterende rektor til skolen vår. Du ...

 • Company Halden videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  UtdanningsledereHalden videregående skole har 3 ledige stillinger som utdanningsleder.ArbeidsstedHalden videregående skole.Har du lyst til å være med å påvirke utviklingen i en stor, moderne videregående skole? Da er nettopp du den som vi ønsker som utdanningsleder i Halden videregående skole! Vi jobber etter våre kjerneverdier som er raushet, respekt og resultater med mål om å lage den best mulige skolen i fremtiden for ungdommene i Halden og Aremark.Tre av våre gode utdanningsledere oppnår pensjonsalder, og vi søker etter deres etterfølgere til å jobbe innenfor både utdanningsledelse, spesialpedagogiske oppgaver og fellesoppgaver som blant annet inntak og eksamen. Elevoppfølging vil være en viktig del av din hverdag. Dette innebærer et ansvar for å legge til rette for at elevene skal opp...

 • Company Bjørndalsskogen skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134925772 Presentasjon av stillingen:Skolen er en to -parallell barneskole som ligger i Bjørndalsskogen/Laksevåg bydel. Det er ca 300 elever ved skolen og rundt 40 ansatte.Skolens lederteam består av rektor, to avdelingsledere og avdelingsleder SFO.Skolens visjon er "gjennom vårt arbeid får vi frem potensialet i hvert enkelt menneske".Skolen har i de siste årene jobbet med de grunnleggende ferdighetene, språk og kommunikasjon, tilpasset opplæring og vurdering for læring.Vi ønsker en avdelingsleder som er raus og trivelig, og som framstår som en trygg og tydelig leder. Han eller hun må være fleksibel og trives med en kompleks og travel skolehverdag og kunne jobbe mot felles mål. Evne til relasjonsledelse vektlegges.Du kan lese mer på skolens hjemmeside for mer in...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education managers Edit filters