Jobmonitor. Search results for Education managers

28 Jobs found

Used filters:
 • Education managersx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  12.04.2024

  Tangen videregående skole holder til i et av Skole-Norges mest spektakulære skolebygg i sentrum av Kristiansand. Skolen tilbyr utdanningsprogrammene Studiespesialisering (ST), Kunst, design og arkitektur (KDA), Medier og kommunikasjon (MK), Informasjonsteknologi og medieproduksjon (IM), Bygg- og anleggsteknikk (BA), Restaurant og matfag (RM) og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE). Skolen har også påbyggingskurs og kombinasjonsklasser.Tangen vgs. er en kreativ skole med høye ambisjoner. Vi har dedikerte ansatte som er opptatt av å skape et trygt og støttende miljø rundt elevenes læring. For tiden har skolen om lag 1250 elever og 200 ansatte. Hvis du sikter mot en spennende og inspirerende lederstilling som sjelden blir utlyst, håper vi du leser videre og sender oss en go...

 • Company ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du ein leiar som tek vare på mangfaldet blant elevane, og vil utvikle profesjonsfellesskapet i skulen? Vil du setje retning og bidra med å utvikle framtidsretta vidaregåande opplæring?   Vestland fylkeskommune søkjer ein engasjert, utviklingsorientert og tydeleg rektor for Askøy vidaregåande skule. Rektor må ha evne og vilje til å vidareutvikle skulen og kvaliteten i opplæringa. Vi har som ambisjon og målsetjing at alle elevar som tar til i vidaregåande skule skal fullføra, og at opplæringstilbodet heile tida vert forbetra.   Askøy vgs har omlag 650 elevar og i overkant av 100 tilsette.Skulen tilbyr studiespesialiserande utdanningsprogram, bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag, teknologi- og industrifag, tilrettelagt opplæring og påbygging til genere...

 • Company PERSBRÅTEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Persbråten videregående skole er en studiespesialiserende skole med over 580 elever og 70 ansatte. Skolen tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett, idrettsfag, studieprogram for arbeidslivstrening (SA) og OT (Oppfølgingstjeneste).Aktivitet, læring og trivsel. Vi ruster deg for fremtiden!På Persbråten er det rom for å være seg selv, med voksne som bryr seg og ser hver enkelt elev. Vi har den enkelte elevs faglige og sosiale læring i fokus. Målet med opplæringen er å forberede eleven for fremtiden.Persbråten videregående skole har ledig 100% vikariat som avdelingsleder i realfag, 01.08.24-31.07.25 med mulighet for forlengelse. Stillingen er tillagt ca. 30% undervisning.Skolens ledergruppe består av rektor, assisterende rektor (avdelingsleder for ...

 • Company STORSTEINNES SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenSom enhetsleder for Storsteinnes skole vil du inngå i kommunens skolenettverk sammen med skoleeier og de andre rektorene i Balsfjordskolen. Nettverket har et nært og godt samarbeid.Vi søker etter en engasjert enhetsleder som skal lede og videreutvikle Storsteinnes skole. Som enhetsleder skal du ivareta rektorrollen, og ha ansvaret for den faglige og administrative driften av enheten. Dette innebærer pedagogisk, personal- og administrativ ledelse. Balsfjord kommunes planverk og politiske føringer vil også være retningsgivende for dette arbeidet.KvalifikasjonerPedagogisk kompetanse på høgskole-/universitetsnivåLedererfaring fra pedagogisk virksomhet er ønskeligRektor- eller annen lederutdanning er ønskeligGod muntlig og skriftlig framstillingsevneGod forståelse av lov- og avtale...

 • Company NYGÅRDSJØEN OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Har du lyst på en spennende lederjobb i vakre Gildeskål? Er du den som ønsker å jobbe med skoleutvikling og oppfølging av skole/barnehage i et positivt miljø? Til å lede og videreutvikle vår skole søker vi etter engasjert og motiverende leder. Personen som ansettes vil ha ansvar for både skole og barnehage.Som leder må du ha evne til å lede utviklingsprosesser, skape gode samarbeidsrelasjoner, inspirere medarbeidere, skape et godt miljø for elever, foreldre og personalet. Du må kommunisere og løse oppgaver i samarbeid med andre og arbeide målrettet og selvstendig. Du har også resultatansvar for fag, økonomi og personal og rapporterer til kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur. Det kan påberegnes noe undervisning i stillingene. ArbeidsoppgaverUtvikle visjoner for skolen sin pedagogi...

 • Company HÅLANDSDALEN LEIRSKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Bergen kommune eier og driver Hålandsdalen leirskole som ligger i Bjørnafjorden kommune.Leirskolen har helårsdrift med ordinære leirskoleuker gjennom skoleåret, og sommerleirer for utviklings-/funksjonshemmede elever i sommerferien. Leirskolen mottar årlig omlag 3000 barn fra grunnskolen i Bergen kommune. Leirskolen deltar i det kommunale kvalitetsutviklingsprogrammet  i bergensskolen og arbeider i samsvar med "Sammen for kvalitet – læring og medvirkning»Skolen har 23 ansatte fordelt på pedagoger, kjøkken og drift.Leirskolen søker etter en dyktig avdelingsleder med kompetanse innen undervisning og ledelse samt erfaring fra undervisning på leirskole. Som avdelingsleder på leirskolen skal du aktivt bidra til at leirskoleuken gir det beste læringsutbytte for den enkelte elev.Samtlige lærere ...

 • Company RØRA SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ved Røra skole er det ledig en fast 100% rektorstilling med tiltredelse så snart som mulig. Røra skole er en 1 - 7 skole med skolefritidsordning. Ved skolen er det 110 flotte elever og 17 ansatte. Lederteamet består av rektor, 2 fagledere og SFO-leder. Skolen ligger sentralt plassert ikke langt unna Lensmyra, Hellemshaugan og Åsen boligområde, like ved E6 og jernbane. Røra samfunnshus og Rørahallene er nærmeste naboer. Det er kort vei til sjø og skog. Røra skole sin visjon er Rusta for livet. Vi legger vekt på å bygge gode relasjoner i en lærende hverdag med ulike læringsarenaer. Skolen har de senere årene jobbet mye med tilpasset opplæring, og med et spesielt søkelys på begynneropplæring og dysleksivennlige metoder som gagner alle elever. Røra skole er sertifisert som dysleksivennlig s...

 • Company VALLDAL SKULE in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Fjord kommune har ledig 100 % stilling som rektor på Valldal skule frå 01.08.2024. Oppstart tidlegare kan vere aktuelt.Valldal skule er ein kombinert barne-/og ungdomskule med elevar frå 1. til og med 10. klasse. I tillegg har vi skulefritidsordning (SFO) for 1.- 4. klasse og vaksenopplæringa for Fjord kommune. Vi ligg lokalisert i Syltemoa, tett under Syltefjellet, i Valldal sentrum. Skulen har rundt 130 elevar som kjem frå bygdene Valldal, Fjørå, Tafjord og Liabygda. Det er gode fasilitetar både inne og ute.Skulen vert leia av rektor, inspektør og ein i merkantil drift skule og SFO. I tillegg 3 teamleiarar på småskule-/mellom- og ungdomstrinn. Rektor er skulen sin administrative og pedagogiske leiar og har eit sjølvstendig ansvar for fag, personale og økonomi. Fjord kommune har nynorsk s...

 • Company KUBEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Vi søker en engasjert og dedikert leder til Kubens lederteam for studiespesialisering. Kuben er en del av Kuben yrkesarena og er Osloskolens største videregående skole med rundt 2000 elever og 260 pedagoger fra høsten 2024. Ved Kuben skal vi yrkesforberede og studieforberede elevene våre og gi de et bredt kunnskaps- og ferdighetsgrunnlag for å møte kompetansebehovet for arbeidsliv og videre studier. Kuben er en spydspiss innen skoleutvikling og faglig samarbeid med næringslivet. Kuben tilbyr 6 ulike utdanningsprogram, med en rekke unike tilbud: Elektro og datateknologi, inkludert Robotikklinja, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, inkludert Informatikklinja, Bygg- og anleggsteknikk og Helse- og oppvekstfag, inkludert dobbelkompetanseløpene YSK, Teknikk og industriell produksjon, Studi...

 • Company NORGES BLINDEFORBUND SOLVIK SYN- OG MESTRINGSSENTER in Other
  05.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Ved Solvik syn- og mestringssenter på Ask utenfor Bergen, søker vi etter:Undervisningsleder, 100% fast stillingUndervisningslederen har det daglige organisatoriske ansvaret for rehabiliterings- og habiliteringsvirksomheten ved senteret.Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:Ansvar for kvalitetssikring av kurstilbudet.Ansvar for faglig og administrativ tilrettelegging av rehabilitering- og habiliteringskurs.Ansvar for anskaffelse av undervisningspersonell for kursvirksomheten.Personalansvar for ansatte ved undervisningsavdelingen på senteret.Ansvar for likepersonordningen ved senteret.Samhandling internt og eksternt.Prosjektarbeid.Kvalifikasjoner:Relevant utdannelse på høgskole- og/eller universitetsnivå.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Stor arbeidskapasitet.God digital kompetanse....

 • Company LEVANGER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Levanger videregående skole søker etter avdelingsleder i 50% stilling.Stillingen vil ha ansvar for utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon og Informasjonsteknologi og medieproduksjon.Vi ser etter en engasjert leder med kunnskap, interesse og engasjement som kan være med å skape morgendagens videregående skole. Du må være utviklingsorientert, systematisk og analytisk. Du bør være en positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø og ha gode samarbeidsevner.ArbeidsoppgaverPersonalansvar og medarbeiderutviklingElevoppfølging og samarbeid med foresatteSamarbeid med samarbeidspartnere og praksisfeltFormidling til læreplassAnsvar for faglig og pedagogisk utviklingsarbeid i avdelingenAnsvar for administrasjon av fagmiljøeneLedelse av avdelingen i tråd med skolens mål, visjon og satsingsområder...

 • Company BJERKAKER SKOLE in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Bjerkaker skole har fra 1. august 2024 ledig fast stilling som fagleder. Vi søker etter en skoleleder som har et stort engasjement og hjerte for elevenes faglige og sosiale læring samt bidra til å utvikle profesjonsfellesskapet. To fagledere utgjør sammen med rektor skolen lederteam, der den ene faglederen har ansvaret for 1.-3.trinn og SFO og den andre faglederen har ansvaret for 4.-7.trinn. Bjerkaker skole er en "Æ bryr mæ" skole der voksne og barn gjennom handling viser at vi bryr oss for at alle opplever mestring og læring i et  trygt og inkluderende skolemiljø.ArbeidsoppgaverDu er en del av skolens lederteam med spesielt ansvar for 1.-3.trinn og SFO.Du leder, veileder og følger opp ansatte.Du deltar og leder møter under ditt ansvarsområde som er 1.-3. trinn og SFO.Du samarbeider tett ...

 • Company MORK SKULE in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Frå 01.08.2024 er det ledig 100% fast stilling som rektor ved Mork skule.Mork skule er ein skule med p.t  89 elevar. Det er SFO ved skulen, der det er 34 barn som har plass inneverande skuleår. Forutan rektor er det 10 fast tilsette lærarar ved skulen, 2 miljørettleiarar (skule og SFO) og en assistent (skule og SFO). I rektor si stilling er det frå skuleåret 24/25 avsett 95% tid til administrasjon og 5% tid til undervisning. Mork skule ligg ca 4 km frå Volda sentrum, og har elevar frå bygdene Mork og Lid. Volda kommune har sju grunnskular. Rektorar og assisterande rektorar er med i leiaropplæring, og har eit leiarforum med møte kvar månad. Volda samarbeider og i høve leiaropplæring med andre kommunar på Søre-Sunnmøre gjennom Sjustjernasamarbeidet.Saman med barnevern, helsestasjon, barnehag...

 • Company PRESTRUD SKOLE in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Prestrud skole er Hamars største skole med ca 420 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen er flerkulturell og har egen innføringsklasse. Ca 20 % av elevene har bakgrunn i annet morsmål enn norsk. Inkluderende læringsmiljøer og elevaktive metoder utvikles gjennom kollektive læringsprosesser. Lærere, miljøterapeuter og fagarbeidere er organisert i team på trinn. Skolen har et stort uteområde med nærhet til flotte friluftsområder og Mjøsa.Til å lede Prestrud skole søker vi en person med solid faglig kompetanse som vil bygge videre på det allerede gode arbeidet som gjøres ved skolen. Vi søker etter en leder med sterke relasjons- og kommunikasjonsevner, en som leder basert på tillit og kunnskap, og som evner å mobilisere støtte for felles mål. Prestrud skole trenger en tydelig og synlig leder som...

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET LILLEHAMMER in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Om stillingenHøgskolen i Innlandet søker Instituttleder til TV utdanningene ved det nye fakultet for audiovisuelle fagmiljøer innen film, TV og spill. Stillingen er en åremålsstilling over 4 år, med mulighet for ytterligere to perioder (totalt 12 år). Høgskolens kunstfaglige fakultet for audiovisuelle fag består av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, som et nyetablert, samlet fakultet med virkning fra 1. august 2024. Sammenslåingen skal skape best mulige rammebetingelser for videre utvikling av de audiovisuelle fagmiljøene i høgskolen, og ivareta høgskolens nasjonale ansvar for kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innenfor film og TV, samt spill. Fakultetet skal være et kunstfaglig fakultet som rommer teknologi, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Institu...

 • Company HARAM KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  28.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Haram kommune søkjer rektor ved nye Eidet skule  i 100% fast stilling frå 01.august 2024.Rektor/tenesteleiar har det pedagogiske, administrative, økonomiske og personalmessige ansvaret for drift av skulen.To barneskular og ein ungdomsskule skal frå hausten 2025 samlast på nye Eidet skule, som no er under bygging. Skulen ligg på Eidet, midt mellom Vatne og Tennfjord i Haram kommune. Skulen vil ha om lag 400 elever fra 1.-10.årstrinn. Skulen har eiga skulefritidsordning. I tillegg til rektor vil leiargruppa bestå av assisterande rektor, to avdelingsleiarar, adm. konsulent og SFO-leiar. Vi søkjer etter ein leiar som vil vere med på å bygge ein felles skulekultur for nye Eidet skule. Haram kommune er ein ambisiøs kommune med gode heilskaplege tenester. Vi skal særleg ha fokus på å spele kvaran...

 • Company OSLO VOKSENOPPLÆRING SINSEN in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Oslo VO Sinsen er en videregående skole for voksne som gir eksamensrettet opplæring innen generell studiekompetanse. Undervisningen tilbys både på dag- og kveldstid, og skolen har en stab på rundt 100 ansatte og ca. 1600 deltakere. Sinsen VO har en lang historie med å tilby høykvalitetsopplæring til deltakere fra ulike bakgrunner. Med en struktur som ligner på en vanlig videregående skole er man opptatt av å tilby tilpasset opplæring som møter et stort mangfold av deltakere sine behov. Kulturen på skolen preges av åpenhet, dedikasjon og et sterkt profesjonsfellesskap. Skolen skal bidra til at deltakerne gis mulighet til å være aktive deltakere og bidragsytere i familie-, samfunns- og arbeidsliv. Hver dag jobber engasjerte, kompetente og dyktige ansatte målrettet for at deltakerne skal tile...

 • Company BREIDABLIK LÆRINGSSENTER AVD GRUNNSKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Breidablik Læringssenter gir norskopplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere, både barn og voksne. Læringssenteret gir også tilbud om spesialundervisning og forberedende opplæring til voksne (FOV) som har behov det.Opplæringstilbudene ved Breidablik læringssenter er hjemlet i Opplæringsloven og Integreringsloven. Som rektor ved Breidablik læringssenter vil du lede nærmere 85 ansatte, der om lag 30 % er minoritetsspråklige. Du vil være overordnet leder for senterets mangfoldige arbeid, og du vil være leder for et kompetent og engasjert fagmiljø. I lederteamet samarbeider rektor tett med fire undervisningsinspektører med hver sitt ansvarsområde innen grunnskole og voksenopplæring. De fire avdelingene er: avdeling spesialundervisning og forberedende opplæring for voksne (FOV), avdelin...

 • Company BREIDABLIK LÆRINGSSENTER AVD GRUNNSKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Breidablik Læringssenter gir norskopplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere, både barn og voksne. Læringssenteret gir også tilbud om spesialundervisning og forberedende opplæring til voksne (FOV) som har behov det.Opplæringstilbudene ved Breidablik læringssenter er hjemlet i Opplæringsloven og Integreringsloven. Som rektor ved Breidablik læringssenter vil du lede nærmere 85 ansatte, der om lag 30 % er minoritetsspråklige. Du vil være overordnet leder for senterets mangfoldige arbeid, og du vil være leder for et kompetent og engasjert fagmiljø. I lederteamet samarbeider rektor tett med fire undervisningsinspektører med hver sitt ansvarsområde innen grunnskole og voksenopplæring. De fire avdelingene er: avdeling spesialundervisning og forberedende opplæring for voksne (FOV), avdelin...

 • Company ENER UNGDOMSSKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Ener ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar og ligger på Ridabu, ca 3 km fra Hamar sentrum. Skolen har ca 340 elever og elevene på hvert trinn er organisert i to baser, A og B. Basene er organisert med inntil 60 elever i hver, og tre kontaktlærere tilknyttet hver base.Ener ungdomsskole er opptatt av aktive elever i alle læringssituasjoner. Det betyr at vi ønsker at læring skal foregå med aktive elever som produsenter av egen læring, både i og utenfor klasserommet. Vi ønsker å stimulere til motivasjon, skaper- og utforskertrang, kreativitet og nysgjerrighet, både individuelt og gjennom samarbeid.Skolen har en spesialpedagogisk avdeling som gir tilbud til elever med omfattende spesialpedagogiske behov fra hele Hamar kommune. Alle elever ved avdelingen tilhører fellesskapet på skolen...

 • Company UTSIRA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Utsirakommune ligger iNordsjøen, utenforKarmøy. Kommunen erNorgesminste målt i folketall, og nest minste i areal. Utsira ble egen kommune i 1924. Den verslipte øyperla vår er berre 70 minutt ferjereis frå regionsenteret Haugesund. Havvindfeltet Utsira Nord og nye former for havbruk gir nye spennende utviklingsmuligheter for Sirasamfunnet. Utsira er et spennende reisemål, internasjonalt kjent fra værmelding, fuglekikking og gatekunst .Hva vi ser etterKvalifikasjonerRelevant høgskoleutdanning og undervisningskompetanse etter opplæringslovenSkolelederutdanning på masternivå og/eller dokumentert god ledererfaringDu har kunnskap om og/eller erfaring med elever med særlige behovDu er en tydelig og dyktig leder med kunnskap om gjeldende lovverkGode digitale, skriftlige og muntlige ferdigheterPer...

 • Company BOGAFJELL UNGDOMSSKOLE in Other
  23.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Har du lyst til å være på LAG for livslang lærelyst? Er du en dyktig skoleleder som vil være med på den videre utviklingen av Sandnesskolen?I august 2020 åpnet vi en ny ungdomsskole på Bogafjell i Sandnes. Den nye ungdomsskolen vil på sikt bli en U-18 skole (6 paralleller) med ca. 50 ansatte og opp mot 450 elever. Inneværende skoleår har Bogafjell ungdomsskole 43 ansatte og 351 elever.Ved Bogafjell ungdomsskole legger vi vekt på at vi skal utgjøre en forskjell for elevene våre. Vi tenker kvalitet i alle ledd og ser på profesjonsutvikling som en nødvendighet for å styrke forutsetningene for elevenes læring, danning og utvikling. Vi bruker Lesson study som metode for profesjonsutvikling. På Bogafjell ungdomsskole skal elevene rustes til å møte fremtidens utfordringer.  Sammen jobber vi målre...

 • Company FYRSTIKKALLEEN SKOLE in Other
  22.03.2024 Updated on: 26.03.2024

  F21 søker avdelingsleder for Medier og Kommunikasjon (MK) og Informasjonsteknologi og Medieproduksjon (IM)Ønsker du å jobbe med ledelse av læring/undervisning? Er du ambisiøs, omsorgsfull, har erfaring fra mediebransjen og har gode lederegenskaper? Da trenger vi deg!   F21 er en unik skole. F21 er hele Oslo under samme tak. Samarbeid på tvers av kultur og interesse preger hverdagen. I et lærende felleskap, med ambisiøse elever og faglig sterke ansatte, utvikler vi kompetanse for fremtiden under mottoet «Hver dag vokser du litt». I Norges eneste offentlige ungdoms- og videregående skole er mangfoldet stort. Vi er ca 1100 elever og 140 ansatte som alle er stolte F21-ere. Som lærer blir du ansatt på skolen som helhet. På F21 underviser en del lærere både på ungdomsskolen og på videregående, m...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Om stillingenVed Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Veterinærhøgskolens Institutt for sports- og familiedyrmedisin. er det ledig stilling som instituttleder. Tilsettingen skjer på åremål for 4 år, med mulighet for ansettelse i totalt 3 perioder.Stillingen er ledig fra 01.09.2024. Institutt for sports- og familiedyrmedisin har ca 145 ansatte fordelt på fire seksjoner. Hovedoppgavene for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, drift av dyresykehus, veiledning av stipendiater, interns og spesialistkandidater, forskning og etterutdanning samt formidling til resten av samfunnet. Vi er fremst i landet innen de fleste av våre fagområder.ArbeidsoppgaverInstituttleder leder den faglige og administrative virksomheten ved instituttet. Dekan er instituttleders næ...

 • Company MAJORSTUEN SKOLE in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Majorstuen skole er en stor og urban barne- og ungdomsskole midt i hjertet av Majorstua. Vi har omlag 750 elever fra 1.-10.trinn som kommer fra hele Oslo og speiler befolkningen med et mangfold av nasjonaliteter, språk og kultur.  Majorstuen skole tilbyr også grunnskoleopplæring kombinert med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. Tilbudet gis i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole.Vi som jobber på Majorstuen skole ønsker å være en skole som har høye ambisjoner for elevene, og at hver elev skal lykkes faglig og sosialt i sine liv. Skolens visjon er "Mest mulig læring", og det forutsetter et trygt og godt læringsmiljø. Vi jobber med å styrke vårt arbeid rettet mot læringsmiljø, inkludering og grunnleggende kom...

 • Company HAUGLIA SKOLE in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Bli med på laget som skoleleder - form fremtidens helter fra Hauglia skoleVår kjære assisterende rektor skal ut i svangerskapspermisjon. Vi har derfor behov for forsterkninger på laget i en periode.Hos oss skal alle oppleve et inkluderende skolemiljø der de kan utvikle seg i samarbeid med andre. Vi som jobber på Hauglia skole har høy kapasitet og er genuint opptatt av elevenes beste og skolens utvikling.- Sitat ansatt ved Hauglia skole.Som skolelederSørger du for et trygt, godt og inkluderende arbeid og læringsmiljøPlanlegger, leder og legger du til rette elevenes læring og utviklingReflekterer du over, og følger opp, elevens læringsprogresjonBidrar du til et godt samarbeid med foreldreLeder, deltar, og bidrar du, i det lærende felleskap på skolenSamarbeider du med andre faginstanserEr du ...

 • Company LINDESNES KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Det er ledig fast stilling som rektor ved Lindesnes kulturskole fra 01.08.2024.Kulturenheten er organisert i virksomhetsområde Samfunnsutvikling. Kulturskolen er en del av enhet for kultur og idrett, og rektor rapporterer direkte til enhetsleder kultur og idrett.Kulturskolen består for tiden av 372 elever fordelt på431 elevplasser, 20 tilsatte i en samlet årsverksramme på 9,39 årsverk.Lindesnes kulturskole har hovedkontoret på Buen kulturhus i Mandal, men er ogsåukentlig på kontor på Vigeland og Øyslebø. Vi underviser for tiden iSpangereid, Svennevig, Vigeland, Mandal, Holum og Øyslebø. Vi tilbyrundervisning innen fagene teater, sirkus, musikal, dans, visuell kunst, musikkog Sesam Sesam. Vi har også egen UKM-koordinator og UKM Lindesnes er enhelårsaktivitet. Vår kulturskole arbeider etter ...

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET LILLEHAMMER in Other
  22.03.2024 Updated on: 08.04.2024

  Om stillingenHøgskolen i Innlandet søker Instituttleder til TV utdanningene ved det nye fakultet for audiovisuelle fagmiljøer innen film, TV og spill. Stillingen er en åremålsstilling over 4 år, med mulighet for ytterligere to perioder (totalt 12 år). Høgskolens kunstfaglige fakultet for audiovisuelle fag består av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, som et nyetablert, samlet fakultet med virkning fra 1. august 2024. Sammenslåingen skal skape best mulige rammebetingelser for videre utvikling av de audiovisuelle fagmiljøene i høgskolen, og ivareta høgskolens nasjonale ansvar for kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innenfor film og TV, samt spill. Fakultetet skal være et kunstfaglig fakultet som rommer teknologi, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Institu...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education managers Edit filters