Jobmonitor. Search results for Education managers

55 Jobs found

Used filters:
 • Education managersx
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312563686 Presentasjon av stillingen:Jessheim skole og ressurssenter er en 1-7 skole beliggende i Jessheim sentrum med 500 elever. Skolen gir et forsterket skoletilbud til 30 elever med sammensatte vansker, som alle har tilhørighet i klasser. Vi har et engasjert og faglig meget kompetent personale med 90 ansatte. Skolen er organisert i trinnteam 1-7, vi har et godt arbeidsmiljø og et profesjonelt læringsfellesskap med vekt på kollektiv læring. Læringsutbyttet og utviklingen til den enkelte elev står i sentrum for alt vi gjør, og skolen kan vise til gode læringsresultater. Målet vårt er at alle elevene skal bli den beste utgaven av selg selv. Inkludering, mangfold og fellesskap er viktige verdier for oss. Skolen jobber systematisk med elevenes læringsmiljø, blant...

 • Company KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE HAUGALANDET AS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi ser etter en skoleleder med pedagogisk kompetanse og som har et engasjement for å videreutvikle skolen som kristen friskole.Personalet ønsker en rektor som kan lytte, inkludere og inspirere til en god skoleutvikling og som har gjennomføringskraft.Elevene ser for seg en leder som ser, hører og liker å omgås ungdom.Lønn etter avtale.Spørsmål vedr stillingen kan rettes til styreleder Birger Helland, mob 90036672 eller tillitsvalgt Marianne Håvik, mob 95913837. Søknad med CV sendes til innen 1. desember 2020.Om arbeidsgiveren:Kristen videregående skole Haugalandet startet i 2016 og flyttet inn i nytt bygg i 2019 på Norheim, Karmøy Kommune.Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi har i dag 70 elever og et samkjørt personale som står på for elevene. Skolen tilbyr i dag: Studiespesial...

 • Company UTDANNINGSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315500068 Presentasjon av stillingen:Utdanningsetaten i Oslo arrangerer gratis, frivillig sommerskole for alle elever på 1.-10. trinn, samt i videregående opplæring i Oslo. Tilbudet består av ca. 70 forskjellige kurs som tar utgangspunkt i et eller flere skolefag, sosial læring og fysisk aktivitet. Elevene møtes på tvers av skole og alder, og det legges stor vekt på at alle elever skal få gode opplevelser i et trygt og inkluderende læringsmiljø. I 2019 benyttet 21 000 elever seg av tilbudet, og ca. 1 000 engasjerte ansatte realiserte denne muligheten.Avdeling for samarbeid og tjenesteutvikling inngår i divisjon for tjenesteutvikling, digitalisering og analyse. Du vil rapportere til direktøren for avdelingen og får lederansvar for seksjon Sommerskolen.Sommerskole...

 • Company VASSØY SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318226855 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert pedagog som brenner for elevenes læring? Trives du med å lede og legge til rette for at god og meningsfylt læring finner sted? Vi søker etter en ny avdelingsleder til skolen vår, som sammen med rektor utgjør skolens lederteam. Tiltredelse er mandag 4.januar 2021.Avdelingslederstillingen på Vassøy skole har et todelt innhold. I 40% av stillingen din er du en del av skolens ledergruppe og får medansvar for pedagogisk og administrativ drift. De resterende 60% av avdelingslederstillingen er avsatt til at du har det overordnede ansvaret for det spesialpedagogiske arbeidet på skolen vår.Vassøy skole hører til Storhaug kommunedel og er en av kommunens minste skoler med 66 kjekke elever og 13 engasjerte ansatte. Vå...

 • Company RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314939063 Presentasjon av stillingen:Røyken videregående skole har ledig 100 % stilling som undervisningsleder innen yrkesfageneRøyken videregående skole er en kombinert skole med 9 programområder fordelt forholdsvis likt mellomyrkesfag og studieforberedende tilbud. Skolen har 39 klasser og 850 elevplasser. Røyken videregåendeskole er en utviklingsorientert skole, med et bredt engasjement. Skolen har 130 ansatte.Som undervisningsleder innen yrkesfagene vil du inngå i en moderne og utviklingsorientert ledergruppe som i dag bestårav rektor, assisterende rektor, fire undervisningsledere og en administrasjonsleder. Vi ønsker å utvide antall undervisningsledere til fem. Fremtidsretting,samarbeid, kompetansedeling, gode relasjoner og humor står i fokus. Som leder skal...

 • Company FYLKESMANNEN I ROGALAND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Haugaland videregående skole • Undervisningsstilling - matematikk og naturfag Karmsund videregående skole • Avdelingsleder for tilrettelagt avdelingFor mer informasjon og å søke på stillingen, klikk på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company KIRKEVOLL SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311588258 Presentasjon av stillingen:Bergen kommune har en parlamentarisk styringsmodell, der byrådsavdelingene erkommunens sentraladministrative ledd, og resultatenhetene er kommunenskjernevirksomhet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett ledes avkommunaldirektøren. Etats-direktør leder etat for skole som har ansvar for drift og oppfølgingav skolene våre. Skolene er organisert i fire byområder og rektorene har en områdeledersom sin nærmeste leder og som de rapporterer til. Rektorene har vide fullmakter medselvstendig ansvar for økonomi, drift og tjenestekvalitet i tillegg til at de hararbeidsgiveransvar for sine medarbeidere.Kirkevoll skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Fana bydel. Skolen ligger inaturskjønne, landlige omgivelser og nærområde...

 • Company SØRUMSAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307091311 Presentasjon av stillingen:Avdelingsleder som skal utvikle læringsorienterte profesjonsfellesskap.Sørumsand videregående skole har ledig stilling som avdelingsleder for studieforberedende.Skolen har i dag 560 elever fordelt på ordinær opplæring innen yrkesfagligutdanningsprogram og studieforberedende utdanningsprogram, og tilrettelagtopplæring med forsterket tilbud og opplæring i mindre grupper innenyrkesfaglige utdanningsprogram, samt innføringsklasse for minoritetsspråkligeelever.Skolen er organisert i tre opplæringsavdelinger; Studieforberedende avdeling,yrkesfaglig avdeling og tilrettelagt avdeling med hver sine ledere. Viderehar skolen de tre støtteavdelingene pedagogiskstøtte, elevtjeneste, og administrasjon ogdrift. Støtteavdelingene har ansvar ...

 • Company TASTAVEDEN SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317265067 Presentasjon av stillingen:Tastaveden skole er en ungdomsskole med 310 flotte ungdommer og 36 dyktige ansatte. Skolens bygninger skal nå rehabiliteres, og vi får flotte og moderne lokaler i løpet av de neste årene.Vi vektlegger fysisk aktivitet for å fremme elevenes læring, og har gode resultater. Vi opplever stor støtte hos elever og foresatte.Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere. Den ene avdelingslederen har fått ny stilling som rektor, og vi lyser derfor ut denne stillingen.ArbeidsoppgaverAvdelingsleder inngår i skolens ledergruppe, og har medansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, oppfølging av resultater, personaloppfølging og elevsaker.Ledergruppen har sammen ansvar for det pedagogiske arbeidet, og følger opp de enkelte trinn so...

 • Company ORKLAND KOMMUNE SERVICETORG SNILLFJORD in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:921 233 418 Stillingsident: 20 / 17525 Presentasjon av stillingen :Grøtte skole er en 1-10 skole som ligger på Fannrem i Orkland kommune. Skolen har i underkant av 500 elever og ca. 60 ansatte. Skolen er ny og fin, og nytt skolebygg stod ferdig i 2012.Om stillingen:100% fast stilling som fagleder ved Grøtte skole i Orkland kommuneStillingen er tillagt 50% undervisning, for tiden på ungdomstrinnet.Planlegging og ledelse skolens utviklingsarbeid i samarbeid med rektorDaglig drift som vikarhåndtering, fraværshåndtering og timeplanarbeidPlanlegge og lede teammøterKontaktperson for elevrådDeltakelse på møter med skolens samarbeidspartnere som for eksempel BUP og PPTAndre arbeidsoppgaver i samråd med rektorSøknadsfrist 18.12.2020Ønsket tiltredelsesdato 01.02.2021KvalifikasjonerGodkjent p...

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE SKOLE OG OPPVEKST ADMINISTASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om SandefjordskolenSandefjord kommune har 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæring. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Skolens viktigste mål er å øke elevenes læringsutbytte, og at alle elever opplever mestring og inkludering.Sandefjordskolen er organisert med lederteam som består av rektor og 2- 3 avdelingsledere. Avdelingslederne er tillagt personal- og resultatansvar. Rektor har det samlede lederansvar for skolens pedagogiske, administrative, økonomiske og personrettede oppgaver.Fagfornyelsen og sandefjor...

 • Company SPONGDAL SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 975279081 Stillingsident: 4309513473 Presentasjon av stillingen:Spongdal skole har fra 4. januar 2021 en ledig fast 100 prosent stilling som avdelingsleder på 1. - 7. trinn.I naturskjønne omgivelser på Byneset ligger en ny og moderne kombinert barne- og ungdomsskole med rundt 300 elever. Vi fokuserer på hele barnet - hele dagen - hele veien.Det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen setter elevenes læring i fokus. Dette innebærer en kollektiv satsing på et inkluderende skolemiljø, fagfornyelsen, praktisk, variert og relevant undervisning,/fysisk aktiv læring, IKT, god vurderingspraksis og et fokus på gode mellommenneskelige relasjoner.Spongdal skole har dette skoleåret innledet et samarbeid med Høgskolen i Vestlandet og SEFAL (senter for fysisk aktiv læring), der hele kollegiet...

 • Company NORDKISA SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310818213 Presentasjon av stillingen:Nordkisa skole er en barneskole i vekst. For tiden har vi ca 175 elever. Våre ansatte skal ha elevenes læring i sentrum, faglig og sosialt. Arbeidet vi gjør i alle ledd, skal ha fokus på eleven i klasserommet. Dette betyr at vi ønsker å utøve lederskap i tråd med dimensjonene til Viviane Robinson. Du som søker, ønsker det samme og å utvikle deg som leder etter bl.annet. Robinsons teori om lederferdigheter som virker helt ned i klasserommet. Som ledergruppe skal vi fremstå som samlet, tydelige og tillitsbyggende, og med profesjonell tyngde. I Ullensaker kommune er vi dessuten MER-ledere. MER står for Modig, Endringsdyktig og Raus. Er dette verdier som også er viktig for deg?Skolens fokusområder er fagfornyelsen, læringsmiljø o...

 • Company LIER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311853591 Presentasjon av stillingen:Er du en lagspiller og en tydelig leder med god formidlingsevne kan du være vår nye assisterende rektorLier videregående skole har ledig stilling som assisterende rektor.En god ledergruppe ønsker en kollega med evne til strategisk lederskap og fokus på prosesser på overordnet nivå i utvikling av en fremtidsrettet kunnskapsorganisasjon.Assisterende rektor er rektors stedfortreder og nærmeste sparringspartner, og inngår i skolens ledergruppe. I samarbeid med rektor vil du arbeide med intern og ekstern strategiutvikling, implementere og følge opp utviklingsarbeid samt medvirke til å videreutvikle skolen som en lærende organisasjon. Du har en åpen og samarbeidende lederstil, er engasjert i ledelse og ønsker å oppnå gode resultate...

 • Company STUDENTPARLAMENTET UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Jobbnorge ID: 196056Om stillingenVed Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig fast stilling som leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.Ved Institutt for samfunnsmedisin er de vitenskapelige stillingene organisert i syv forskningsgrupper: Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning, og Arbeidshelse i Nord. Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet. Ved instituttet arbeider ca. 200 personer.Stillingens arbeidsområdeNSDM er et tverrfaglig kompetans...

 • Company VENNESLA VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307627748 Presentasjon av stillingen:Agder Fylkeskommune søker en inspirerende, tydelig, solid og samlende rektor for Vennesla videregående skole. Vår nye rektor må ha evne og vilje til å videreutvikle skolen itråd med målsetninger i Regionplan 2030. En av de viktigste målsetningene for arbeidet de kommendeårene er at flere ungdommer og voksne i Agder fullfører videregående opplæring.Vennesla videregående skole er en skole med omlag 500 elever og 100 ansatte. Skolenhar et solid og nytenkende fagmiljø med et bredt og allsidig utdanningstilbud innen både studiespesialisering og flere yrkesfaglige fagområder. Det legges stor vekt på tverrfaglig undervisning og teknologi som plattform for samskaping både internt og eksternt. Skolen har en sterk lokal forankring og s...

 • Company KONGSVIK SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 959469326 Stillingsident: 4317740316 Presentasjon av stillingen:Til å lede og videreutvikle Kongsvik skole søker vi etter en engasjert og motiverende leder,som gjennom et tydelig og inkluderende lederskap medvirker til et utviklende og godtlærings- og arbeidsmiljø. Du er utviklings- og løsningsorientert, har et stortsamfunnsengasjement og et sterkt ønske om å videreutvikle gode tjenestetilbud for barn ogunge. Skolen er en 1-10 skole med SFO. Skolen har om lag 35 elever, 8 ansatte og ligger i Kongsvik i Tjeldsund kommune.ArbeidsoppgaverVi søker en person med interesse og engasjement for skoleutvikling og ambisjoner om å skape en god skole. Du eren pådriver for å utvikle skolen i samsvar med kommunens overordnede planer, kvalitetsplanen for skolen ognasjonale planverk. Du involverer...

 • Company VEST-TELEMARK PEDAGOGISKE PSYKOLOGISK TENESTE PPT IKS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  100 % fast stilling som PP- rådgjevar f.o.m 01.01.2021Inntil 80 % vikariat som PP- rådgjevar f.o.m 01.01.2021 t.o.m 30.06.2021Søknadsfrist 01.12.20Vest-Telemark PPT IKS er ei interkommunal teneste for kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Vestfold-Telemark fylkeskommune. Kontorstaden ligg i Kviteseid sentrum.Kontoret har 6 fagstillingar i tillegg til dagleg leiar og merkantil.Vest-Telemark PPT arbeider med organisasjonsutvikling og individretta arbeid i barnehage samt i grunn- og vidaregåande skule. Jf. kap. 5 i opplæringslova og kap. 5 i barnehagelova.Stillingane er fortrinnsvis knytt opp til arbeid i grunn -og vidaregåande skule.Ønska kompetanseUtdanning på Masternivå innafor spesialpedagogikk eller anna relevant utdanning.Erfaring frå skule og/eller som PP-rå...

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Jobbnorge ID: 194941Hva får du jobbe med hos oss?Hos oss får du delta i innsatsen for å forebygge vold, overgrep og omsorgssvikt gjennom å bidra til å videreutvikle gode universelle og spesialiserte tilbud til barn, unge, voksne og eldre i hele Norge. I dette svangerskapsvikariatet vil du særlig få jobbe med oppgaver knyttet til koordinering, prosjektoppfølging, kompetanse og informasjon innenfor områdene barnevern og vold i nære relasjoner.Avdelingen har ansvar for utvikling av kompetanse og kvalitet i tjenestene på områdene barnevern, familievern, oppvekst og vold i nære relasjoner. Vi jobber i tillegg med koordinering av Bufdirs oppgaver på voldsfeltet og informasjons- og opplysningsarbeid. Oppgavene våre er svært varierte. Det kan handle om utredning av faglige problemstillinger, utprø...

 • Company REVHEIM SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303492732 Presentasjon av stillingen:Revheim er en ungdomsskole som ligger i Madla kommunedel og har om lag 315 elever og et kunnskapsrikt og stabilt personale.Skolen har gjennom flere år hatt en tydelig satsing på digitalisering og bruk av digitale verktøy i læringsarbeidet og er også partner i EU prosjektet Flip2g. De siste årene har skolen spesielt hatt et fokus på hvordan bruke digitale spill i undervisningen. Det er ansatt egen spillpedagog som leder dette arbeidet.Skolen er i ferd med å starte opp et Dekomprosjekt sammen med partnerskole og UIS. Revheim har solide faglige resultat og elevene melder om svært høy grad av trivsel.Skolen preges av stort faglig engasjement hvor det er muligheter for den enkelte både å påvirke sin egen arbeidssituasjon og skolen...

 • Company VEIEN SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309053783 Presentasjon av stillingen:Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du være med på å forme fremtiden til elevene?Ringeriksskolen er inne i en spennende utvikling. Nye skolebygg reises, ny lokal kurs skal realiseres.Veien skole er 1. - 7. trinns skole, har en forsterket enhet for hørsel og er PALS skole. Per i dag er det 203 elever ved skolen. De fleste trinn er delt i to elevgrupper. Det er totalt 33 ansatte. Lederteamet består av to avdelingsledere og rektor. Skolens SFO har ca. 70 barn.Er du klar for å være med på noe stort?Vi ser etter deg som:er opptatt av elevenes læring i fremtidens skoleer målrettet, synlig og motiverende overfor både lærere og elevertar ansvar for skolens drift og pedagogiske utviklinger god på personalledelse og arbeidsmilj...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196663This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVi har ledig stilling som seniorrådgiver i Studieseksjonen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.Vi søker etter en medarbeider som er genuint interessert i høyere utdanning og som ønsker å være en del av et engasjert og kompetent administrativt støtteapparat. Du vil få flere interessante oppgaver innen seksjonens ansvarsområde og skal i særlig grad bidra med analyse og virksomhetsstøtte til fakultets- og instituttledelse. Dette innebærer også at du vil ha kontakt og samarbeid med alle nivå av organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere.Flere av oppgavene er knyttet til team og nettverk internt ved fakul...

 • Company LIER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306077358 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på å utvikle den gode vikenskolen?Lier videregående skole har ledig stilling som rektor.Som rektor i Viken fylkeskommune har du handlefrihet innenfor gitte rammer i lov- og avtaleverk. Opplæringen er av god kvalitet i vikenskolen. Vi har høye ambisjoner på vegne av elevene og lærlingene våre og stadig ere fullfører og består med godt resultat.Lier videregående skole har 120 ansatte og ca. 625 elever fordelt på utdanningsprogrammene elektro med datateknologi, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, helse- og oppvekst, salg, service og reiseliv. Skolen tilbyr påbygging til generell studiekompetanse og har en spesialavdeling for elever innenfor autismespekterdiagnoser og tilbyr spesialiserte løp i tre a...

 • Company KONGSEIK UNGDOMSSKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Beskrivelse av virksomhetenKongseik ungdomsskole er en flerkulturell skole med ca. 290 elever og underkant av 40 ansatte. Skolen holder til i lyse og moderne lokaler nord i Tønsberg og er nærskoletilbud for elever fra Eik og Barkåker. Skolen ligger flott til på Eik i Tønsberg med marka som nærmeste nabo. Personalet arbeider i 3 team, og ledelsen ved skolen består av rektor og to undervisningsinspektører.Skolens visjon er å utvikle kompetanse gjennom læringsglede og mestring. Skolen jobber systematisk mot visjonen gjennom vårt utviklingsarbeid. Elevgruppen representerer et kulturelt mangfold, og skolen er en god møteplass mellom mennesker med ulik bakgrunn Det er dette som gjør det spennende og fruktbart å være elev eller ansatt ...

 • Company RAMNES SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Beskrivelse av virksomhetenRamnes skole ligger landlig, men likevel sentralt i Tønsberg kommune. Skolen har ca. 200 elever fordelt på 1. - 7. klassetrinn og ca. 80 elever på SFO. Skolen har i overkant av 30 ansatte. Skolekretsen dekker et stort geografisk område, og mange elever er avhengig av skoleskyss. Ledelsen ved skolen består av rektor, undervisningsinspektør og SFO-leder. Ramnes skole er en partnerskole med Universitetet i Sørøst-Norge.Skolen har flotte uteområder med muligheter for mange ulike aktiviteter. Rett på utsiden er det mange turmuligheter og på vinteren går skiløypa rett på utsiden av skolens område. Skolen har et godt arbeidsmiljø for barn og voksne og et engasjert FAU som blant annet har investert i en lavvo ...

 • Company BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308651243 Presentasjon av stillingen:Bjerke videregående skole ligger i Bjerke bydel i Groruddalen. Skolen holder til i helrenoverte og moderne lokaler, og har rundt 750 elever og ca. 100 ansatte. Skolens utdanningsprogram for videregående opplæring er studiespesialisering og idrettsfag. Høsten 2018 ble det startet en egen businesslinje, og høsten 2019 startet skolen en future science-linje for studiespesialisering. Entreprenørskap og samarbeid med næringslivet er noe som vil prege begge linjene. Skolen har en tilrettelagt avdeling med 17 ansatte og litt over 20 elever.Bjerke videregående skole er en veldrevet skole som har vært i god utvikling de siste årene. Engasjement, nyskapning og samarbeid er skolens verdier, og elevinvolvering har vært viktig i arbeidet ...

 • Company SOLVIN SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307896882 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert leder som er dyktig på å skape gode relasjoner og ser verdien i godt samarbeid. Vår nye rektors viktigste oppgave er å sørge for at barn og unge opplever at de er en del av et inkluderende lek- og læringsfellesskap. Med dette som mål har du fokus på det profesjonelle læringsfellesskapet og ambisjoner om å lede ansatte og elever på veien mot fremtidens skole. I vår kommune har vi en helhetlig digitaliseringsstrategi som omfatter læringsbrett til alle elever og en omfattende kompetanseheving for ansatte og skoleledere. Kunnskap og engasjement for denne utviklingen vil være en viktig oppgave for vår nye rektor.Som rektor for Solvin skole har du ansvaret for en pedagogisk praksis ved skolen som ivaretar et g...

 • Company ØYGARD UNGDOMSSKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4303851863 Presentasjon av stillingen:Ved Øygard ungdomsskole i Sandnes er det ledig en stilling som avdelingsleder. Stillingen vil være 50 % avdelingsleder og 50 % undervisning eventuelt 50 % sosialrådgiver.Konkret vil det bety at stillingen vil være enten:50 % avdelingsleder på 8. trinn og 50 % undervisning eller50 % avdelingsleder på 9. trinn og 50 % sosialrådgiverØygard ungdomsskole ligger i Hana bydel. Våre elever kommer fra Iglemyr, Hana, Aspervika og Sviland barneskoler. Skoleåret 2020/2021 er det rundt 400 elever og 50 ansatte på skolen. Skolen er kjent for sin tradisjonsrike skoleforestillingsom settes opp årlig. Øygard har et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Det er god balanse i personalet når det gjelder alder og kjønn.Les mer om oss her: Sko...

 • Company MO OG ØYRANE VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 974571110 Stillingsident: 4309420481 Presentasjon av stillingen:Midt i Sunnfjord kommune ligg Mo og Øyrane vidaregåande skule. Skulen er geografisk todelt, Mo som ligg 11 km frå Førde sentrum og Øyrane som er plassert i Førde sentrum. Totalt har skulen om lag 160 tilsette og 480 elevar fordelt på 38 klassar. Skulen tilbyr utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, Elektrofag, Service og samferdsle, Helse- og oppvekstfag. Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon og Naturbruk. I tillegg har skulen pedagogisk ansvar ved sosiale og medisinske institusjonar i Førde, vaksenoplæring og ulike kurs. Skulestad Mo har internat med plass til 80 elevar. For meir informasjon gå til skulen si heimeside ArbeidsoppgåverDet er ledig fast stilling som avdelingsleiar for Naturbruk ...

 • Company FJELLGARDANE SKULE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309258583 Presentasjon av stillingen:Fjellgardane skule ligg i flotte omgivelser på Hovden i Setesdal, med nærleik til alpinsenter, langrennsløyper, turområder og badeplasser. Fjellgardane skule omfattar 1. til 7. klasse, SFO, samt tilrettelagt avdeling. Skulen har omlag 50 elevar. Bykle kommune har gode skular og ønskjer oss ein leiar som kan vere med å gjere sitt til at vi blir endå betre. Skulane er godt utstyrte, inkludert svært gode digitale verktøy, for både lærarar og elevar. Det er gode uteområde med mulegheit for uteundervisning. Skuleutvikling og gode læringsmiljø er viktige for oss. Tenesteleiar/rektorstillinga inngår i kommunedirektøres sin leiargruppe og vil vere ein bidragsytar for utvikling av kommunen sine tenester.Vi ønskjer ein utviklingsretta,...

 • Company LYSEKLOSTER BARNESKULE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKI VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313041041 Presentasjon av stillingen:Vi søker en initiativtaker som motiverer og inspirerer til samarbeidSki videregående skole har ledig stilling som avdelingsleder idrettsfag.Ski videregående skole er en populær skole med dyktige elever og engasjerte ansatte. Skolen holder til i flotte tidsmessige lokaler med sentral beliggenhet og nærhet til grønne omgivelser. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon og ca. 22 min reisetid med tog til Oslo eller Moss. Skolen har ca. 120 ansatte og ca. 800 elever fordelt på studiespesialisering, musikk, dans og drama, idrettsfag, eget opplæringsløp for minoritetsspråklige og voksenopplæring på kveldstid.For mer informasjon om skolen, se Arbeidsoppgaverlede og organisere arbeidet i avdeling for idrettsfagpersonal- og budsjet...

 • Company SKAUN KULTURSKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 939 865 942 Stillingsident: 4305637898 Presentasjon av stillingen:Vi søker engasjement og inspirasjon, fart og retning, trygg ledelse, ansikt utad og kompromissløst fokus på kvalitet i kulturskolen vår. Erdet deg? Skaun kommune har nå ledig 75 % stilling som leder for kulturskolen. Det er mulighet for utvidelse av stillingen med undervisningsoppgaver avhengig av kompetanse.Skaun kulturskole har tilbud innen musikk, dans, teater og visuell kunst. For tiden har vi ca. 250 aktive elever, og 80 på venteliste.Skolen har ca. 6 årsverk, fordelt på 11 ansatte. Akkurat nå er vi inne i etutviklingsarbeid bl.a. for å tilpasse oss til rammeplanen, sørge for et rikttilbud som favner både bredde og dybde, styrke UKM-arbeidet og støtte opp underutviklingen av korps og spellemannslag, for å nevne...

 • Company BJERTNES VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313960951 Presentasjon av stillingen:Er du en tydelig og trygg leder med gode relasjonsferdigheter kan du være en av våre 2 nye avdelingsledere. En for yrkesfag og en for studiespesialiserende fagområderBjertnes videregående skole har en ledig stilling som avdelingsleder for en kombinasjon av ulike yrkesfaglige utdanningsprogram og en for studiespesialiserende fagområderYrkesfagavdelingen består av Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi, Salg, service og reiseliv og Helse og oppvekstfag. Fra neste skoleår utvides fagtilbudet ved avdelingen med Elenergi og ekom i tillegg til en klasse innenfor Vg2 Salg, service og reiseliv.Innen studiespesialisering har vi fem paralleller og vi har et bredt fagtilbud på skolen vår.Som avdelingsleder vil du ha hovedansv...

 • Company TRØNDELAG HØYERE YRKESFAGSKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316024394 Presentasjon av stillingen:Vikar for avdelingsleder for Trøndelag høyere yrkesfagskoles avdeling på Stjørdal har overordnet ansvar for avdelingens drift (opplæring, økonomi) og har personalansvar for avdelingens lærere. Avdelingsleder rapporterer til rektor og inngår i rektors lederteam. Dette er et vikariat for perioden 01.03.2021 til 31.12.2021, med mulig forlengelse til 31.01.2022.ArbeidsoppgaverDu planlegger, organiserer og har et overordnet ansvar for aktiviteten på avdelingenDu er kontaktledd opp mot det lokale næringslivet innenfor de aktuelle bransjeneDu har personal- og vikaransvarDu har budsjettansvar for avdelingenDu er en del av lederteamet ved Trøndelag høyere yrkesfagskoleKvalifikasjoner (overskrift)Du har høyere utdanning og pedagogisk k...

 • Company GRØTTE SKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:921 233 418 Stillingsident: 20 / 17525 Presentasjon av stillingen : Grøtte skole er en 1-10 skole som ligger på Fannrem i Orkland kommune. Skolen har i underkant av 500 elever og ca. 60 ansatte. Skolen er ny og fin, og nytt skolebygg stod ferdig i 2012.Om stillingen:100% fast stilling som fagleder ved Grøtte skole i Orkland kommuneStillingen er tillagt 50% undervisning, for tiden på ungdomstrinnet.Planlegging og ledelse skolens utviklingsarbeid i samarbeid med rektorDaglig drift som vikarhåndtering, fraværshåndtering og timeplanarbeidPlanlegge og lede teammøterKontaktperson for elevrådDeltakelse på møter med skolens samarbeidspartnere som for eksempel BUP og PPTAndre arbeidsoppgaver i samråd med rektorSøknadsfrist 18.12.2020Ønsket tiltredelsesdato 01.02.2021KvalifikasjonerGodkjent ...

 • Company UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS VESTFOLD in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 194995Om stillingenVed USN Handelshøyskolen er det fra 01.04.2020 ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i skatterett og andre områder i foretaksrett.Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.Ansvar og arbeidsoppgaverStillingen skal dekke undervisning og veiledning innenfor juridiske fagemner på universitetets bachelor- og masterstudier og ved fakultetets eksterne virksomhet. Til stillingen ligger undervisning, veiledning og forskning innen det forretningsjuridiske fagområdet, med vekt på skatterett. Fakultetet startet høsten 2020 opp en Næringsmaster i regnskap og revisjon.Det er forventet at den som ansettes kan ta fa...

 • Company LØREN SKOLE in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4229655915 Presentasjon av stillingen:Har du stå-på-vilje, gode samarbeidsevner, godt humør og stor arbeidskapasitet? Da trenger vi deg til vårt lederteam på Løren skole. Vi søker etter en assisterende rektor som er interessert i å bidra til å videreutvikle skolen.Løren skole: "Der kunnskap spirer, læring i fokus."Verdiene våre er: engasjerte, inkluderende og fremtidsrettet.Løren skole åpnet høsten 2014 med bare 1. trinn, men er en skole som har vokst de siste seks årene og ble denne høsten en fullverdig 1-7 skole. Vi har ca 700 elever. Vi har også en spesialavdeling innen autismespekteret, som åpnet høsten 2019.Vi ønsker å knytte til oss en engasjert, selvstendig og utviklingsorientert assisterende rektor til skolens lederteam. Du har stor arbeidskapasitet, gode...

 • Company LANGSET SKOLE in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306215332 Presentasjon av stillingen:Langset skole sto ferdig i januar 2015. Skolen er organisert i baser (1-3, 4-5 og 6-7) med ca 150 elever og ca 25 ansatte. Skolen ligger sentralt på Minnesund i Eidsvoll kommune og har en ny idrettshall tilknyttet skolen. Flotte utearealer og turmuligheter i nærområdet gir rom for gode utendørsaktiviteter og mulighet for å tenke helhet og sammenheng mellom fagene. Skolen har et engasjert og faglig dyktig personale som er opptatt av å skape et godt læringsmiljø for elevene. Som en naturlig del av arbeidet med implementering av ny læreplan har Langset skole fokus på tydelig klasseledelse, vurdering, grunnleggende ferdigheter og å skape gode relasjoner på alle plan. Det er målene i læreplanen som skal styre undervsiningen, og s ...

 • Company NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4297678977 Presentasjon av stillingen:Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole. Vi har fem ulike avdelinger, der alle elevene våre har forskjellige utgangspunkt og mål. Derfor er vår visjon at elevene, ut i fra sine forutsetninger, skal «Ha mulighet til å nå så langt de kan». Vi er opptatt av mangfold og vårt motto er "Vær den du er".Vi har fokus på profesjonsutvikling og vi er teamorganisert.Les mer om Nydalen videregående skole her Nydalen videregående skole har fra februar 2021 til medio desember 2021 ledig 70% vikariat som avdelingsleder i avdeling for tegnspråk. Stillingen kan tillegges undervisning som kan gi høyere stillingsprosent.ArbeidsoppgaverLede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for å sikre et best mulig læringsutbyt...

 • Company TOFTE SKOLE in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315062137 Presentasjon av stillingen:Tofte barneskole ligger vakkert til der spissen av Hurumhalvøya deler Oslofjorden i Drammensfjorden og Indre Oslofjord. Vi har Tofte sentrum i umiddelbar nærhet, en av kommunens fineste badestrender like ved og flotte turområder i skog og mark bak skolen. Skolen har 225 elever, 65 barn i SFO og til sammen 34 ansatte. Gjennom satsningsområdene grunnleggende ferdigheter, tidlig innsats, digital læring og trygt skolemiljø arbeider vi målrettet med elevenes læring, utvikling, trivsel og livsmestring.Skolen ledes av rektor, avdelingsleder og avdelingsleder for SFO. Rektor er skolens øverste leder og har hovedansvar for å utvikleskolen som helhet på tvers av klasser og avdelinger, slik at elever og ansatteopplever mestring og utvik...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE OPPLÆRING OG KOMPETANSE BERGEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310129620 Presentasjon av stillingen:Fagskulen i Hordaland og fagskulen i Sogn og Fjordane slår seg saman til den nye fagskulen i Vestland frå 1.1.2022. Den nye fagskulen blir Noregs største fagskule med studiestader over heile Vestland fylke med om lag 1300 studentar og 170 tilsette. Vi søkjer no ein prosjektrektor som vil gå inn i rolla som rektor for den nye fagskulen. Rektor svarer til styret for fagskulen, og har tilsetjingsforhold i Vestland fylkeskommune.I rolla som prosjektrektor vil du leie arbeidet med å forme den nye fagskulen til ein viktig institusjon i Vestland, som møter dei store nasjonale og regionale forventningane som er stilt. Fagskulesektoren er i endring, og det er ambisjonar om å utvikle skulen i retning av høgare utdanning. Samstundes øns...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 194675Om stillingenVed Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig stilling som dekan, med forventet oppstart 1.juni 2021.Dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og vil derfor normalt ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt. Dekanen rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanen inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer ved universitetet. Samarbeid mellom fakulteter skal bidra til faglige synergieffekter.Dekanen har et spesielt ansvar for at fakultetet har et godt og innovativt forskningsmiljø, og at fakultetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere.Dekanen tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 194684Om stillingenVed fakultet for Biovitenskap (BIOVIT) er det ledig stilling som dekan, med forventet oppstart 1.juni 2021.Dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og vil derfor normalt ha den faglig-strategiske ledelse som et særlig viktig arbeidsfelt. Dekanen rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanen inngår i rektors ledergruppe og skal stimulere til utvikling av internasjonalt konkurransedyktige forsknings- og utdanningsmiljøer ved universitetet. Samarbeid mellom fakulteter skal bidra til faglige synergieffekter.Dekanen har et spesielt ansvar for at fakultetet har et godt og innovativt forskningsmiljø, og at fakultetet tilbyr attraktive studier og rekrutterer dyktige medarbeidere.Dekanen tilsettes på åremål for 4 år. Dekan kan være ansatt i to år...

 • Company RANVIK UNGDOMSSKOLE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om SandefjordskolenSandefjord kommune har 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæring. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Skolens viktigste mål er å øke elevenes læringsutbytte, og at alle elever opplever mestring og inkludering.Sandefjordskolen er organisert med lederteam som består av rektor og 2- 3 avdelingsledere. Avdelingslederne er tillagt personal- og resultatansvar. Rektor har det samlede lederansvar for skolens pedagogiske, administrative, økonomiske og personrettede oppgaver.Fagfornyelsen og sandefjor...

 • Company NORDNES SKOLE in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314079288 Presentasjon av stillingen:Vil du bli avdelingsleder på byens fineste skole med byens fineste beliggenhet?Vi har to ledige stillinger som avdelingsleder skole, som vi ønsker besatt snarest.Nordnes skole er en barneskole for elever fra 1.-7.trinn, og er i tillegg bydekkende tjeneste for elever som på grunn av store lærevansker og andre hjelpebehov trenger et særskilt tilbud. Her går 29 av skolens 235 elever. Skolen har på grunn av dette rundt 70 ansatte. Elever med særskilt tilbud deltar også på skolefritidsordning (SFO). En viktig del av skolens profil er samhandling og samarbeid mellom de ulike elevgruppene ved skolen.Ledergruppen består av rektor, to avdelingsledere for skole og en avdelingsleder for SFO.ArbeidsoppgaverArbeidet består av varierte led...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 914330017 Stillingsident: 4306979097 Presentasjon av stillingen:Sykehuset i Vestfold HF har ambisjoner om å forsterke rammen rundt lærlinger og skal etablere et egetopplæringskontor for lærlinger våren 2021.Sykehuset har økt antall læreplasser de siste årene, og har i dag lærlinger i helsearbeiderfaget ogambulansefag. Målet er å øke antall læreplasser, og utvide med lærlinger iflere yrkesfag. Lærlingkontoret skal bidra til et styrket samarbeid og nærhettil videregående opplæring og yrkesopplæring. Det er et spennendenybrottsarbeid, der faglig leder blir sentral i etableringen av lærlingkontoretog utviklingen av sykehusets rolle og kvalitet i yrkesfaglige utdanninger. Tettsamarbeid med ledere, veiledere og lærlinger blir viktig for å oppnå goderesultater.Sykehuset vil i en overgang...

 • Company HALSEN BARNESKOLE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4297932942 Presentasjon av stillingen:Drives du av god skoleledelse, mestring, læring og utvikling?Halsen skole er Stjørdal kommunes nest største barneskole, og ligger i sentrum av Stjørdal. Skolen ligger i 10 minutters gangavstand fra Stjørdal stasjon. Skolen har i dag ca. 360 elever, og er også kommunens mottaksskole for nyankomne språklige minoriteter. Skolen er samarbeidspartner til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring -- NAFO.Vi søker etter en rektor i 100 % stilling, som skal lede skolen sammen med et lederteam bestående av tre fagledere og SFO-leder. Stillingen har en åremålsperiode på 6 år.Skolen jobber målrettet for at alle elever skal oppleve mestring, læring og utvikling gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, sosial kompetanse og ulike ...

 • Company RÆLINGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312987219 Presentasjon av stillingen:Rælingen videregående skole har ledig stilling som assisterende rektorSkolen ligger i landlige omgivelser 25 km fra Oslo sentrum og 6 km fra Lillestrøm. Skolen er middels stor med litt over 600 elevplasser. Vi tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag, salg, service og reiseliv, påbygging til generell studiekompetanse i Vg3 og Vg4, samt tilrettelagt opplæring.Rælingen videregående skole er en skole i utvikling. Vi ønsker å være en fremtidsrettet skole hvor elevene får de beste muligheter til å utvikle seg faglig og sosialt. Vårt mål er å gjøre elevene rustet til å lære mest mulig og bidra til at de utvikler seg til gode samfunnsborgere og fremtidige yrkesutøvere. Skolen legger vekt på å være inkluderende o...

 • Company VERKET SKOLE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Jobbnorge ID: 196208Om stillingenVi har ledig fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Verket skole. Stillingen er ledig fra 01.01.2021.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil være å drifte virksomheten innenfor de mål og planer som følger av kommunale vedtak, budsjett, statlige direktiver, lover og regler.Arbeide i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og samarbeide med de ansatte, de andre skolene i Moss og skoleeier, til elevenes beste. Du skal også være pådriver for skolen og kommunens utviklingsarbeid.Arbeidshverdagen vil preges av varierte oppgaver. Det vil være ledelse av personal, økonomi, forvaltning, elevrettet aktivitet, diverse analyse arbeid, daglig drift, lede utviklingsoppgaver og andre oppgaver etter avtale med enhetsleder skole.Ingen dager er like, me...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education managers Edit filters