Jobmonitor. Search results for Education managers

48 Jobs found

Used filters:
 • Education managersx
Displaying 1-48 of 48 results.
 • Company HYSTAD SKULE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Stord kommune er ein industrikommune i Vestland med 18 000 innbyggjarar. Stord er kommunikasjonssenter og regionssenter for Sunnhordland med gode samband til Bergen, Haugesund og Stavanger. Her er flyplass med daglege flygingar til Oslo. Kommunen er landfast sørover med Trekantsambandet. Skuleverket er godt utbygd med vidaregåande skular, allmennlærarutdanning, førskulelærarutdanning og sjukepleiarutdanning. Vidare ligg Stord sjukehus her. Stord har eit rikt kulturliv med nærare 300 organisasjonar, og det er gode vilkår for sport og friluftsliv. Stord kommune har flat struktur og er organisert i sjølvstyrte einingar med eige budsjettansvar.StordskulenSkulane i Stord har fokus på kvalitetsutvikling, inkludering og tverrfagleg samarbeid. Endrings- og utviklingsarbeid er eit felles ansvar, de...

 • Company HØLE BARNE- OG UNGDOMSSKULE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4189816971 Presentasjon av stillingen:Høle barne- og ungdomsskule er ein 1-10 skule med 165 elevar og 20 årsverk, inkludert SFO. Nynorsk er hovudmål, men fire av klassane har bokmål.På Høle barne- og ungdomsskule har vi eit godt arbeidsmiljø og eit bredt fagleg tilbud til elevane. Vil du vere med og utvikle oss videre?Du vil inngå i skulen sin ledergruppe saman med rektor, SFO leder og administrasjonskonsulent.Høle skule disponerer spennende uteområder, er nylig renovert, og deltar i ulike satsinger saman med resten av Sandnesskulen. Videre er vi øvingsskule i samarbeid med UiS.Ved Høle barne- og ungdomsskule er det ledig ein fast jobb i 100% stilling som avdelingsleder.Arbeidet består av 40% undervisning og 60% administrasjon. Det er ønskelig at ein kan ...

 • Company BERGSØY SKULE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190465039 Presentasjon av stillingen:Bergsøy skule avd. Blåhaugen er ei avdeling for 1.-4.årstrinn, samt SFO. Der er ca 160 elevar. Skulen har nettopp fått eit tilbygg med gode gruppe- og klasserom. Rektor ved avd. Blåhaugen utgjer saman med rektor ved avd. Borga (5.-7.trinn) leiarskapet for Bergsøy skule.I Herøy er det viktig å vise respekt, byggje tillit og fremja samhandling. Rektor skal leie avdelinga slik at alle elevar har eit trygt og godt læringsmiljø, og dei tilsette eit godt arbeidsmiljø. Det skal leggast til rette for trivsel og læring, gjennom dagleg drift og langsiktig utvikling.Rektor er med i kommunalsjefen si leiargruppe for sektor Oppvekst.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene for ein rektor er varierte og femner om eit breitt felt. Rektor er avdeling...

 • Company AKTIVITETSSKOLEN HØYBRÅTEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185192695 Presentasjon av stillingen:Høybråten skole - "En skole for alle med blikk for den enkelte"Aktivitetsskolen Høybråten er en del av Høybråten skole. Skolen har 606 elever fordelt på1.-7. trinn. På Aktivitetsskolen har vi ca. 320 elever fordelt på fire baser.Aktivitetsskolen Høybråten skal være en trygg arena hvor elevene skal utvikle seg sosialt, faglig og personlig. Vi samarbeider tett med skolen for å få til et best mulig tilbud.Vi søker en baseleder som har erfaring med å lede og motivere både en barnegruppe og et personale. Baseleder er en del ev lederteamet på AKS.Du må være opptatt av å tilrettelegge for læringsstøttende aktiviteter, være samarbeidsvillig og fleksibel.ArbeidsoppgaverStillingsbeskrivelseDaglig ansvar for 84 barn på en base.Lede og v...

 • Company KOMPETANSE NORGE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182861Om stillingaKompetanse Noreg søker ein avdelingsleiar som kan bidra aktivt til utviklinga av direktoratet, skape gode resultat og samarbeide på tvers.I avdeling for læreplan og prøver er det tre seksjonar: Seksjon for læreplan (Oslo), seksjon for norskprøver (Bergen) og seksjon for prøveforvaltning (Oslo).Avdelinga har ansvar for læreplan i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og fagleg utviklingsarbeid kring denne, å utvikle og gjennomføre forsøk med førebuande vaksenopplæring (FVO) og andre modulforsøk, og fleire tiltak for kvalitet i opplæringa og kvalifisering av lærarar som underviser vaksne. Vidare har avdelinga ansvar for produksjon, forvaltning og vidareutvikling av Norskprøva for vaksne innvandrarar, samfunnkunnskapsprøva og Statsborgarprøva, og ei...

 • Company TANA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Brenner du for et godt oppvekstmiljø for barn og unge? Vi ser etter en leder med solid skolefaglig bakgrunn kombinert med kompetanse i ledelse og utviklingsarbeid.Hovedoppgaven for kommunalsjefen for oppvekst er oppfølging, samordning og utvikling av skolene og barnehagene, samt rollen som kommunens pedagogiske rådgiver. Vi ønsker fokus på faglige resultater i skolen. Økonomistyring, tilsyn og saksbehandling er også viktige oppgaver. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe, og kommunalsjefen vil representere rådmannen i politiske utvalg.Krav til deg som søker:Pedagogisk utdanning.Flerårig erfaring som rektor eller inspektør.Erfaring med økonomistyring.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Vi ønsker at du:er utviklingsorientertarbeider selvstendig, målrettet og systematiskhar utstra...

 • Company BRØNNØYSUND BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182873Om stillingenBrønnøy kommune har fra 01.08.20 ledig fast stilling som rektor ved Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Skolen ligger midt på skoletunet i Brønnøysund, nært Brønnøysund videregående skole, voksenopplæringa, idrettshall, samfunnshus og rådhuset. Skolen er en 1-10 skole, og vil for skoleåret 2020/21 ha ca. 320 elever.I Brønnøyskolen skal skoleutviklinga være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden. Vi søker deg som aktivt vil være med på å utvikle skolen videre som en del av Brønnøyskolen og gjennom det regionale skolesamarbeidet på Sør-Helgeland.Skolens visjon er . Hos oss vil vi at ledelse av skolen direkte påvirker elevers læring i positiv retning. Elevene i Brønnøyskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbret...

 • Company GAMVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182838Om stillingenVi har ledig 100 % fast stilling som rektor for skolene i Gamvik kommune.Gamvik kommune har tre skoler:Mehamn skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 49 elever. Skolen har også SFO-tilbud.Gamvik skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 14 elever. Skolen har også SFO-tilbud.Skjånes skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 9 elever.Rektor har det overordna pedagogiske, administrativet og økonomiske ansvaret for skolene. På den enkelte enhet vil det være en med det daglige oppfølgingsansvaret.Gamvik kommune deltar i regionalt skolesamarbeid, RSK - midt. Det bidrar i utviklingsarbeid for skolene. Skolene i Gamvik kommune skal arbeidere tett og godt for å lykkes med solid skoleutvikling i kommunen. Målet er å øke elevenes motivasjon, trivsel og måloppnåelse gen...

 • Company SIRMA OPPVEKSTSENTER in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tana kommune har en 100 % stilling ledig som rektor ved Sirma skole, hvor av 40 % av stillingen er undervisning på grunnskolen.Sirma skole er 1-7 skole med 6 elever. Skolen har ca. 4,5 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet Inkluderende barnehage- og skolemiljø.Vi har klare mål og konkrete strategier, som vi streber etter å oppnå gjennom energi, drivkraft og konstruktive ideer fra hele organisasjonen.Vi ønsker oss en virksomhetsleder som har:Formell skolelederkompetanse.Samarbeidsvilje og fleksibilitet.Interesse for å utvikle nye arbeidsformer for å øke elevenes trivsel og læringsutbytte.Evnen til å utnytte skolens ressurser effektivt.Beherske samisk skriftlig og muntlig.Vi tilbyr:Faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.En spennende arbeidsplass, der du får stor innflytel...

 • Company BJØRKELANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190589816 Presentasjon av stillingen:Bjørkelangen videregående skole har ledig stilling som avdelingsleder.Vi er 95 medarbeidere og 600 elevplasser fordelt på sju utdanningsprogrammer (ST, ID, FBIE, SSR, HO, TIP og EL). Skolen ligger i vakre omgivelser på Bjørkelangen i nærhet til kommunesenterets øvrige tilbud. Vår visjon er at årene på Bjørkelangen videregående skole skal være viktige og lærerike år på "Veien mot voksenlivet" for våre elever. Vi baserer vårt pedagogiske arbeid på et humanistisk menneskesyn der elevene blir satt i sentrum, og vi har en utpreget samarbeidskultur på skolen.Skolen har to ledige stillinger som pedagogiske avdelingsledere fra skolestart 2020. Vi søker etter deg som er pedagogisk utviklingsorientert og som har lyst til å være med å u...

 • Company KYRKSÆTERØRA VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192868233 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverRektors støttespiller i ledelse og utvikling av Kyrksæterøra videregående skoleStillingen er pr. tiden tillagt ansvar for eksamen og fag og timefordeling.Assisterende rektor er avdelingsleder for studiespesialisering.KvalifikasjonerDu har relevant fagbakgrunn med formell undervisningskompetanse samt erfaring fra undervisningDu har ledererfaring og erfaring med personalledelseDu har gode IT-kunnskaper og erfaring med pedagogiske verktøy og læringsplattformerDu har god skriftlig og muntlig framstillingsevnePersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperDu kan vise til gode resultater fra utviklingsarbeid og personalledelseDu har høye ambisjoner på vegne av elever og ansatteDu har en lederstil som preges ...

 • Company MADLAVOLL SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186448265 Presentasjon av stillingen:Madlavoll skole er en barneskole i Madla bydel i Stavanger kommune. Skolen ligger i fine omgivelser nær Ullandhaug og tett opp til flere av byens turområder. Skolen ble bygget i 1981 og påbygget sist i 2015. Det er ca 400 elever og 100 ansatte på skolen. I tillegg til å være nærskole for barn i Madla bydel har skolen et bydekkende tilbud for barn med særskilte behov. Fra 2006 ble dette utvidet til også å omfatte barn med diagnoser innen autismespekteret. Skolens ledelse består av rektor og fem avdelingsledere."En skole for alle" er skolens visjon og bygger på verdier som likeverd, respekt og tillit. Med likeverd mener vi at alle hos oss har lik verdi og skal få like muligheter.Respekt handler hos oss om å gi hverandre anerkje...

 • Company SKJØNNHAUG SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189232339 Presentasjon av stillingen:S kjønnhaug skole søker en varm og inkluderende rektor til ett års vikariat!Skolen er en flerkulturell 1.-7 skole som ligger i flotte omgivelser på Lindeberg. Skolen har et fantastiskuteområde som elevene benytter både i og utenfor skoletiden. Skolens mål er at elevene skal oppleve glede og entusiasme rundt læring og skole. Skolen har et godt arbeidsmiljø hvor trivsel, læring og utviklingstår i fokus. Skolens lærere samarbeider tett i et utviklende og inkluderende fagmiljø, og skolen jobber forskningsbasert og med dialogbasert undervisning("Talk for learning").Skjønnhaug skolekjennetegnes av lærere som har høye forventninger til elevene. Det gis tydelige og raske tilbakemeldinger som fører til videre læring, positiverelasjone...

 • Company KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187068298 Presentasjon av stillingen:Vi søker en utviklingsorientert fagleder for realfagseksjonenKirkeparken videregående skole har ledig stilling som fagleder for realfagseksjonen fra 01.08.2020.Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss, kåret til i Norge 2019. Vi har nærhettil sjø og skog, og gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til OsloS). Vi har ca. 1000 elever og 170 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbudinnen SSP, ID, MDD, RM, SS, KDA, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring.Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle etskolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparkens kjerneverdier er likeverd,omsorg, inkludering og resultatbevissthet.På Kirkeparken er vi mest opptatt av eleven...

 • Company VINGELEN SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org.nr.:940192404 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tolga kommune har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Vingelen oppvekstsenter (skole og barnehage) fra 01.08.2020.Om tjenesteområdetSkolen er en fådeltskole med 50 elever fra 1. til 7 trinn. SFO tilbud. Barnehagen har 30 barn. I 2019 er barnehagelokalene blitt oppgradert. Vingelen oppvekstsenter legger avgjørende vekt på et tett samarbeid med lokalsamfunnet. Uteskole som læringsarena er viktig gjennom hele året. For mer info om skolen og bygda, gå inn på .Tolga er en del av del skolefaglige samarbeidet TATO (Tynset, Alvdal og Tolga.) Det er 2 skoler i kommunen og 2 barnehager. Tolga kommune fikk skoleeierprisen 2018 og kan vise til gode skoleprestasjoner over tid. Oppvekst har en felles sektorplan for barnehagene, skolene o...

 • Company FAGERLI SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190998152 Presentasjon av stillingen:I Larvik kommune er det 5298 elever i grunnskolen. Grunnskolen i Larvik er organisert i virksomhetsområde skole i tjenesteområde Oppvekst og Kvalifisering. Virksomhetsområde skole består av 10 barneskoler, 5 barne- og ungdomsskoler, 4 ungdomsskoler, Verdensmesteren (Innføringstilbud for minoritetsspråklige barn i grunnskolealder), Farris Naturskole og Fellesfunksjoner for skole.Vi har fra 01.08.20 ledig stilling som rektor ved .Fagerli er en 1.- 7. trinn skole, med fire paralleller på hvert trinn og et bygningsareal på 12.500 kvm. Skolen er den nyeste og største i Larvik kommune og ble åpnet i januar 2017. Bygningen inneholder barnehage, familiesenter, idrettshall og ligger i naturskjønne omgivelser. Hvert trinn har egne etas...

 • Company RÆLINGEN KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSAVDELING in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190142131 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverKulturskolens rektor har ansvar for å lede avdelingens personale og bidra til utstrakt samarbeid med frivillige så vel som andre enheter i kommunen. Rektor vil inngå i kulturenhetens lederteam og er del-ansvarlig for kulturenhetens samlede resultater. Sammen med kulturskolens fagleder, er det gode muligheter for pedagogisk utviklingsarbeid med personalgruppa. Kulturskolen har koordinatoransvar for den kulturelle skolesekken i Rælingen.KvalifikasjonerMinst 3 årig kunstfaglig høyskoleutdanning med pedagogikk.Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring.Minst 3 år erfaring fra kulturskole.God skriftlig og muntlig framstillingsevneDet er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sit...

 • Company HALDEN KOMMUNE UNDERVISNING OG OPPVEKST ADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Halden kommune har ledig 3 rektorstillinger i grunnskolen.Stillingene er som rektor/enhetsleder ved:Kongeveien skole, 1.-7. trinnPrestebakke skole, 1.-7. trinnStrupe ungdomsskoleKongeveien skole, 1.-7. trinnStillingen som rektor/enhetsleder er ledig fra april 2020.Beskrivelse av arbeidssted:Kongeveien er en nyetablert barneskole høsten 2018, og har i dag ca. 75 ansatte.Ledelsen ved skolen består av rektor, assisterende rektor, undervisningsinspektør og SFO-leder, fordelt på fire årsverk.For tiden innehar rektor et ansvar for Prestebakke skole med 20% virkning i ledelsesressurs.Det er to merkantile i skolens administrasjon i deltid.Kongeveien skole gir grunnskoleopplæring for 1.-7. trinn. For tiden er det totalt 514 elever ved skolen.Skol...

 • Company HOP SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189870959 Presentasjon av stillingen:Vi skal ansette en avdelingsleder for 5.-7. trinn, som skal inngå i skolens ledergruppe, sammen med rektor og assisterende rektor/avdelingsleder for 1.-4. trinn og SFO. Avdelingsleder skal også lede skolens ressursteam. Ledelsen ved skolen skal sikre et trygt og godt skolemiljø for elever og ansatte, og sørge for høy kvalitet i skolens kjernevirksomhet. Som avdelingsleder har man ansvar for å lede skolens lærings-/utviklingsarbeid, og å sørge for forsvarlig drift etter lov og forskrift. Ledelsen ved skolen jobber etter Viviane Robinsons modell for elevsentrert ledelse, og deltar jevnlig i nettverk med de andre skolelederne i kommunen.Vi ønsker søkere med erfaring fra skoleledelse, med relevant lederutdanning eller annen relev...

 • Company BRYNE KOMPETANSESENTER VOKSENOPPLÆRINGSSENTER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183967962 Presentasjon av stillingen:Me treng deg som vil vera med å utvikla Bryne kompetansesenter vidare. Du er god på utvikling og endringsleiing og har leiarerfaring frå skule og/eller vaksenopplæring. Det erein fordel at du og har kunnskap og interesse for flyktningearbeid.Bryne kompetansesenter er eit vaksenopplæringssenter med tilbod som omhandlar; Grunnskule for vaksne og Norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Deltakarane på kompetansesenteret kjem frå kommunane Time, Klepp og Hå. Kommunestyra i Klepp og Time har gjort vedtak om å slå saman og etablera felles flyktningeteneste som del av kompetansesenteret i løpet av hausten 2020. Som rektor blir du øvste leiar for vaksenopplæringa og flyktningetenesta. Eit tettare samarbeid mellom vaksenoppl...

 • Company KJØKKELVIK SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191567525 Presentasjon av stillingen:Kjøkkelvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Laksevåg bydel med 550 elever og 86 ansatte. Skolen har gode undervisningsarealer etter å ha gjennomgått en omfattende ombygging som har blitt ferdigstilt skoleåret 2015/2016. Lærerne er organiserte i avdelinger og team og undervisningen er fordelt på 2 skolebygg, der 1.-4. trinn har sin undervisning på småskolen og 5.-10. trinn har sin undervisning på storskolen. Skolen har et svært godt arbeidsmiljø og høy trivsel blant de ansatte.Kjøkkelvik skole søker avdelingsleder for ungdomstrinnet i fast stilling fra 01.05.2020. Avdelingsleder er en del av skolens lederteam.ArbeidsoppgaverMinimum 50% ledelse - minimum 30% undervisning, forholdet mellom disse vil kunne variere n...

 • Company LONGYEARBYEN SKOLE GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE S in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Ved Longyearbyen skole er det ledig 100% fast stilling som avdelingsleder barnetrinn.Vi søker deg som ønsker å bo i Longyearbyen over flere år, og som sammen med resten av skolens ansatte vil videreutvikle et godt skolemiljø for våre barn og ungdommer på verdens nordligste skole. Longyearbyen er et internasjonalt samfunn med høy turnover, og skolen skal evne å ivareta elever og ansatte gjennom gode rutiner og tydelig praksis. Vi er også noe så unikt som en arktisk skole og det er en fordel å ha interesse for å ta i bruk ute- og nærmiljøet som alternativ læringsarena, og ellers være komfortabel med et barskt klima.Vi på Longyearbyen skole jobber kontinuerlig for å utvikle en lærende organisasjon som fremmer læring gjennom praktisk, variert, relevant og utfordrende undervisning. Vi ønsker os...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 182039Om stillingenVed Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det ledig en fast stilling som avdelingsleder i studieadministrasjonen. Studieadministrasjonen ved ILS er delt inn i to team, som hver ledes av en avdelingsleder med ansvar for et team bestående av 7-10 personer.Vi søker deg som har erfaring som leder eller som ønsker å utvikle deg i lederrollen, er målbevisst og med bred administrativ erfaring.Du evner å samarbeide med ulike grupper innenfor utdanningssektoren. Avdelingsleder samarbeider tett med undervisningsledelsen og instituttets ledelse. Stillingen kan bli tillagt personalansvar. Avdelingslederne ved ILS inngår i fakultetets nettverk av studieledere, og er bindeledd mellom fakultetets studieseksjon og instituttets studieadministrasjon.Stillingen ra...

 • Company STORD VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 974557029 Stillingsident: 4182997030 Presentasjon av stillingen:Stord vidaregåande skule er ein kombinert skule med studieførebuande og yrkesfagleg utdanning. Skulen ligg sentralt i regionssenteret Leirvik. Totalt har skulen om lag 1000 elevar, fordelt på utdanningsprogramma Idrett, Medium og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering, Bygg- og anleggsteknikk, Elektro, Teknikk og industriell produksjon og IKT- servicefag. Skulen får i tillegg to nye yrkesprogram frå hausten 2020. Det er Sal, service og reiseliv, samt Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Voksenopplæringa i Sunnhordland er knytt til skulen og me har kursverksemd i forskjellige fag. Me er knutepunktskule for spesialundervisning i Sunnhordland og tilbyr undervisning i tilrettelagte grupper.Det er ...

 • Company GAMLEBYEN SKOLE in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189472018 Presentasjon av stillingen:Gamlebyen skole er en 1-7 skole som ligger i Middelalderbyen omkranset av parker og spennende historie. Skolen har om lag 330 elever og 50 tilsatte. Stort sett har vi to paralleller på hvert trinn. I tillegg har vi byomfattende innføringsklasser for elever som skal lære norsk. Nå ønsker vi å styrke ledergruppa ved skolen.Vi har ledig to faste stillinger som avdelingsledere."Her starter fremtiden" er Gamlebyen skoles visjon. Rause og trygge ansatte møter et mangfold av elever og foreldre med åpenhet. Her har vi en grunnleggende holdning om at det er rom for alle. Samtidig vektlegger vi at alle kan lære og at alle kan utvikle seg. Med omsorgsfull kontroll arbeider vi for å skape et godt skolemiljø der elevene kjenner at de høre...

 • Company MANTENA AS AVD HOVEDKONTOR in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185194405 Presentasjon av stillingen:Mantena har fått tildelt sikkerhetssertifikat for kjøring av tog uten passasjerer og gods på det nasjonale jernbanenettet. Vi ønsker å kunne tilby våre kunder kjøring av tog til og fra verksteder, skifting, og andre former for kjøring innenfor tildelt lisens og sikkerhetssertifikat. I denne forbindelse har vi nå behov for en som ønsker å være vår opplæringsansvarlig innen trafikksikkerhet. Du vil få ansvar for at alle områder innenfor trafikksikkerhetsopplæring og oppfølging knyttet til trafikksikkerhet blir ivaretatt.ArbeidsoppgaverSikre at det arbeides systematisk og proaktivt med opplæring, slik at det etablerte sikkerhetsnivået hos Mantena Jernbane minst opprettholdes, og at etablerte planer for opplæring og repetisjon gj...

 • Company PALMAFOSSEN SKULE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TROMSDALEN SKOLE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189223325 Presentasjon av stillingen:Tromsdalen skole skal etablere nytt lederteam, og i den anledning søker vi nå etter to dyktige og engasjerte fagledere for tiltredelse snarest. Som fagleder vil du være en viktig part i utvikling av en hensiktsmessig lederstruktur ved skolen, hvor du får anledning til å være en aktiv medskaper. Ved Tromsdalen skole ser vi på våre elever som fremtidens viktigste ressurs, og sammen skal vi arbeide for å se og utvikle det beste i den enkelte.Fagleder jobber tett sammen med skolens lederteam, som ut fra dagens sammensetting består av rektor, to fagledere og SFO-leder.ArbeidsoppgaverJobbe tett med skolens øvrige ledelsePersonalleder for undervisningspersonalet, herunder utviklingssamtaler med personalet, faglig oppfølging og veile...

 • Company FLATENE SKULE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om ossFlatene skule vert frå august 2020 ein 1-5 skule med omlag 270 elevar og 50 tilsette. Skulen har godt utstyrte klasserom, fleire grupperom og gode digitale hjelpemiddel. SFO er delt inn i 3 team og har tilsaman 170 barn. Skulen har eit godt arbeidsmiljø og stabil personalgruppe. Personalet er delt inn i og jobbar i team.Flatene skule sin visjon er med viktige verdiar som respekt, omsorg og ansvar. Vi legg vekt på ei felles pedagogisk plattform som alle på skulen skal følge opp. Alle fast tilsette har gjennomført kurs i inkluderande skulemiljø.Om stillingaLeiinga ved skulen er organisert som eit team med rektor, assisterande rektor og SFO-leiar.Som assisterande rektor vil du mellom anna få følgande oppgåver:Timeplanarbeid,...

 • Company TVEITA SKOLE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183971812 Presentasjon av stillingen:Er du dyktig og har lyst til å være med å gjøre Tveita skole enda bedre? Vi søker assisterende rektor.Tveita skole er en 1-7 skole som ligger i flotte omgivelser ved Tveten gård, i bydel Alna. Skolen har ca 230 elever og rundt 40 ansatte. Satsningsområdene våre er et godt læringsmiljø, leseopplæring og fagfornyelsen. Vi tilrettelegger for aktiv elevmedvirkning i arbeidet for et mobbefritt og godt skolemiljø. Et godt og konstruktivt samarbeid med foresatte og skolens ulike samarbeidsorganer er viktig for skolens arbeid.Tveita skole søker assisterende rektor med tiltredelse 1.juni 2020. Du må kunne arbeide systematisk, ha gode analytiske evner, erfaring med utviklingsledelse og oppfølging av resultater og kvalitet i opplæringen...

 • Company LOFSRUD SKOLE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183298527 Presentasjon av stillingen:Lofsrud skole er en varm og inkluderende ungdomsskole med flott beliggenhet på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Skolen har i overkant av 350 elever og 44 ansatte som arbeider målrettet og utviklende for at hver enkelt elev skal være godt rustet til å møte framtida. Lofsrud skole er med i prosjektet trygge og varme ungdomsskoler, et prosjekt som skal bidra til bedre læring for elevene og økt kunnskap om metoder og organisering av opplæringen på ungdomstrinnet. Skolens samlingspunkt "gata" er en naturlig møteplass og arena når det arrangeres samlinger og ulike aktiviteter.Skolen ligger i et område som kjennetegnes av et kulturelt mangfold. For elevene skal Lofsrud skole representere et samlingspunkt i nærmiljøet og tilby a...

 • Company KALVATRÆET SKOLE in Other
  11.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187587339 Presentasjon av stillingen:Kalvatræet skole er en barneskole med ca. 150 elever på 1.-7. trinn, og en forsterket avdeling for barn med særskilte behov. Elevene har et helhetlig spesialpedagogisk tilbud. På skolefritidsordningen er det ca. 60 barn og stor voksentetthet. Skolen vektlegger samhandling, helhetlig tenkning og god inkludering mellom avdelingene. Lederteamet består av rektor, 3 avdelingsledere i skole og avdelingsleder i SFO.Avdelingslederne leder det daglige pedagogiske og personalmessige arbeidet på sine respektive avdelinger. Vi jobber også med utviklingsarbeid knyttet til "Sammen for kvalitet-læring", og arbeid knyttet til forberedelser til de nye læreplanene.Skolen sin visjon er: "Trygghet og trivsel som grunnlag for læring og vekst".Vi ...

 • Company ÅHEIM SKULE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190447357 Presentasjon av stillingen:Stillinga som rektor er ledig frå 1. august 2020. Det er muleg å gjere avtale om tidlegare tiltreding i stillinga for å sikre overlapp med noverande rektor.Til å leie og vidareutvikle Åheim skule søkjer vi etter ein samlande og motiverande leiar, som gjennom eit tydeleg og inkluderande leiarskap medverkar til eit utviklande og godt lærings- og arbeidsmiljø. Du er utviklings- og løysingsorientert, har eit stort samfunnsengasjement og eit sterkt ynskje om å bidra til å vidareutvikle gode tenestetilbod for barn og unge. Skulen er ein 1-10 skule med SFO-ordning. Skulen har om lag 75 elevar, 20 tilsette og ligg i Åheim sentrum. Skulen har eige bygg med gode arbeidsplassar og eit godt læringsmiljø. Administrasjonsressursen er i ove...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Jobbnorge ID: 180994Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for utvikling av læring og undervisning (ALU) er det ledig fast stilling som leder av enheten MedielabOm stillingen:Medielab er en enhet i Avdeling for utvikling av undervisning og læring (ALU). Enheten jobber blant annet med utvikling av digitale læringsressurser og læringsdesign, tilrettelegging for forskningsformidling, multimedieproduksjon og innspillingstjenester ved HVL. Enheten har fått ny organisatorisk plassering og tilsatt leder vil delta aktivt i utvikling av Medielabs mandat og satsingsområder sammen med resten av avdelingen.Selv om stillingen som enhetsleder har arbeidsplass ved Campus Bergen, skal Medielab yte tjenester for hele HVL. Det må derfor påregnes en del reising.Ansvars- og arbeidsoppgaver:Ansvar for dag...

 • Company LILLEBORG SKOLE in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183296506 Presentasjon av stillingen:Lilleborg skole ble grunnlagt i 1898 og holder til i et av Oslos eldste skolebygg. Skolen bygger på sterke tradisjoner og er en viktig del av nærmiljøet på Torshov. Skole har rundt 400 elever fordelt på 1.--7. trinn og ligger sentralt i Bydel Sagene. Med sine 70 ansatte hvorav 33 er pedagogisk personell, jobbes det hver dag målrettet i tråd med skolens visjon "et godt sted å lære".Lilleborg skole kjennetegnes av et varmt og inkluderende læringsmiljø for alle elever. Elevgruppen er sammensatt og representerer et kulturelt mangfold. Personalet kjennetegnes av høy faglig kompetanse, stabilitet og godt samhold. Skole har store ambisjoner på egne og elevenes vegne og god dialog med foresatte vektlegges.Vi søker en skoleleder som l...

 • Company TELEMARK TOPPIDRETT UNGDOMSSKOLE PORSGRUNN AS in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TELEMARK TOPPIDRETT UNGDOMSSKOLE PORSGRUNN AS in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187601419 Presentasjon av stillingen:Eikeli videregående skole søker en utviklingsorientert avdelingsleder med solid pedagogisk kompetanse. Vår visjon er "lyst til å lære". Hvis du har lyst til å bidra til at Eikeli lykkes med sin visjon, i tillegg til å være med å utvikle skolen, oppfordrer vi deg til å søke hos oss.Eikeli videregående skole i Bærum har pr. i dag ca. 450 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering og service og samferdsel. Innenfor studiespesialisering har skolen følgende fordypningsområder: realfag, samfunnsvitenskap, business og internasjonalisering. Eikeli videregående skole har vurdering for læring, elevenes læringsmiljø og pedagogisk bruk av IKT som satsingsområder. Innenfor business og service og samferdsel brukes ungdoms...

 • Company LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187580867 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe som studieleder ved Lillestrøm videregående skoleNye digitale løsninger gir nye måter å arbeide på, og Lillestrøm videregående skole utvider med en studieleder til. Våre to studieledere vil være en del av skolens administrative ledergruppe og vil samarbeide tett med øvrig ledelse ved skolen. Stillingen kan bli tillagt undervisning.Lillestrøm videregående skole ligger sentralt i Lillestrøm og har 900 elever fordelt på tre utdanningsprogram: Studiespesialisering, musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon. Skolen har også International Baccalaureate, tilrettelagt opplæring og forberedende grupper for minoritetsspråklige elever.Skolens visjon er å være en tradisjonsrik skole som utvikler hele mennes...

 • Company LITLABØ SKULE in Other
  08.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Litlabø skule ligg i eit gammalt gruveområde i Stord kommune, og er ein 1-7 barneskule med 124 elevar og 18 tilsette. Skulen er organisert i trinn, med ein klasse pr. trinn. Skulens satsingsområde er klasseleiing med vekt på dei gode relasjonane, klassemiljø og Restitution-programmet vårt.Ved Litlabø skule er det ledig 100% fast stilling som assisterande rektorArbeids- og ansvarsområde:Stillinga omfattar 30% administrasjon og 70% undervisningAssisterande rektor er rektors stedfortredar, og skal bistå i den daglege drifta av skulenAnsvar for fråvær- og vikarsituasjonArbeidsoppgåver vurderast elles i samråd med rektorKvalifikasjonskrav:Lærarutdanning med kompetanse til å undervise i grunnskulenHar leiarutdanning/er villig til å ta leiarutdanningLeiarerfaring er ønskelegHar gode samarbeidsevn...

 • Company OSTERØY KOMMUNE PPT-KONTORET in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org.nr.:864338712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Osterøy PPT søkjer etter leiar PPT/PP-rådgjevar. Osterøy PPT arbeider førebyggande og nært med våre samarbeidspartnarar med fokus på inkludering. Vi er tett på barnehagar og skular, og har organisert oss som kontaktpersonar. Formålet med denne organiseringa er å komme tidleg inn for å kunne bidra til at kvaliteten på det ordinære tilbodet aukar. PPT er ein drøftingspartnar og samarbeider med skule, foreldre og elevane knytt til læringsmiljøet som gjeld tryggleik og trivsel på skulen.I barnehagen er PPT oppteken av å delta i arbeidet med utvikling av gode barnehagemiljø , som fremjer eit inkluderande og stimulerande miljø kor alle born skal oppleve å bli sett og inkludert i leik.Gjennom blant anna vårt sakkunnige arbeid ynskjer v...

 • Company KONGSBAKKEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Jobbnorge ID: 182221Om stillingen og arbeidsoppgaverVi søker en faglig engasjert og utviklingsorientert avdelingsleder med ansvar for musikk, dans og dramafagene fra 01.05.2020, 100 % vikariat frem til 31.07.2021 (hvor av inntil 30 % kan være undervisning).Avdeling for musikk, dans, drama ved Kongsbakken har to paralleller pr trinn. En klasse med 30 musikkelever, og en klasse med 14 drama- og 14 danseelever. Vi har ca. 30 ansatte i avdelinga, med varierende stillingsstørrelse.Avdelingsleder har en avgjørende rolle i å tilrettelegge for elevenes læringsforhold og utviklingsmuligheter. Ledelse og styring må være basert på innsikt i både pedagogisk praksis og forskning. Avdelingsleder er en del av rektors ledergruppe og samarbeider om skolens helhetlige utvikling.Ansvarsområde innen musikk, d...

 • Company VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED OSLO in Other
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 182480Om stillingenBrenner du for utviklingen av fag-, forsknings- og utdanningsområder innenfor helsefagene? Trigges du av lederutfordringer og er klar for å ta et helhetlig ansvar for utviklingen av vårt fakultet for helsefag?VID vitenskapelige høgskole er på jakt etter ny dekan til fakultetet for helsefag. Dette er en 100% stilling på åremål for en periode på fire år, med mulighet for forlengelse. Den som tilsettes tilbys samtidig 100% fast vitenskapelig stilling med permisjon fra denne stillingen i perioden for åremålet.Tiltredelse fra 1.8.2020, eller etter avtale. Arbeidssted vil primært være Bergen eller Oslo. Sandnes vil kunne vurderes.Fakultet for helsefag har aktivitet ved tre studiesteder; VID Bergen, VID Oslo og VID Sandnes. Fakultetet tilbyr bachelorutdanninger i ...

 • Company ANDØY KOMMUNE STØTTEFUNKSJONEN in Other
  07.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Det er ledig 100% fast stillingsom Rektor ved Andenes skole ved Andøy kommuneHovedarbeidsoppgaver:Rektor ved Andenes skoleVil du ha en viktig og avgjørende rolle i en av de mest spennende kommunene i landet?Vi er på utkikk etter en engasjert, trygg og utviklingsorientert rektor til å lede Andenes skole inn i en spennende tid.Vi søker deg som ønsker å inneha en viktig samfunnsrolle i Andøy kommune, og som brenner for skoleutviklingHovedoppgaver• Det søkes etter en rektor som kan lede skolen framover sammen med personalet og ledergruppen i arbeidet med fagfornyelsen.• Skolen trenger en engasjert rektor som kan lede og videreutvikle profesjonsfelleskapet på skolen med mål om forbedring av elevenes trivsel og læring.• Samarbeid med elever, foreldre og nærmiljø, samt samarbeid med andre instans...

 • Company KVIKNE SKOLE in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org.nr.:940837685 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenTynset kommune har ledig 100 % fast stilling som rektor ved Kvikne skole og barnehage fra 01.08.2020.Om tjenesteområdetSkolen har, pr. januar 2020, 60 elever på 1.- 10. trinn. SFO-tilbud. Barnehagen har 9 barn. I 2012 ble skole- og barnehagebygget betydelig renovert og et nybygg med flerbrukshall, treningssenter, skytebane og folkebibliotek stod ferdig. Kvikne skole og barnehage har felles visjon "Et trygt og godt sted å være for å leke, oppleve og lære". Skolen fokuserer på gode basisferdigheter i språk og matematikk. I tillegg er uteliv/uteskole, fysisk aktivitet og kultur satsingsområder. Med sine 25 ansatte i skolen og barnehagen er det et aktivt fagmiljø som legger vekt på elevenes og barnas lærings- og op...

 • Company ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186492896 Presentasjon av stillingen:Askim videregående skole søker en utviklingsorientert fagleder på Helse- og oppvekstfagAskim videregående skole har ledig stilling som fagleder på Helse- og oppvekstfagAskim videregående skole har over 1000 flotte elever og 200 dyktige ansatte. Skolentilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram ogetterstreber et høyt faglig nivå. Vi legger vekt på lærersamarbeid, tydeligklasseledelse og gode læringsarenaer der elevene stimuleres til aktivdeltakelse. Skolen har et stabilt personale og et svært godt arbeidsmiljø. Vårekjerneverdier er kunnskap, læringsglede, ansvarlighet, respekt og engasjement, og vårt måler å gjøre dagens unge KLARE til å møte fremtidens utfordringer -- både faglig og sosialt.Fagleder inngå...

 • Company STAVANGER KATEDRALSKOLE in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  Stavanger katedralskole er en av landets eldste skoler og har siden 1800-tallet vært den mest prestisjefylte og tradisjonsrike skolen i Stavanger. Skolen tilbyr to studieforberedende utdanningsprogram. Det ene er studiespesialisering og det andre er musikk, dans og drama. Utdanningsprogram for studiespesialisering holder til på ærverdige Kongsgård som ligger mellom Breiavatnet, torget og Domkirken i gangavstand til det meste i sentrum av Stavanger. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama holder til i moderne lokaler i Bjergsted kulturpark. Skolen har lærere med engasjement og høy fagkompetanse, og kjennetegnes av stor trivsel blant de ansatte og de 555 eleveneAvdelingsleder ved Stavanger katedralskoleVed skolen er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for språk og samfunnsfa...

 • Company GEILOMO SKOLE in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org.nr.:944 889 116 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Hol kommune v/ Geilomo skole på Geilo, har følgende stilling ledig:Rektor 100 % fast stilling|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Skolens elever er på rehabiliteringsopphold ved Geilomo barnesykehus for barn og unge med astma, allergi, eksem og hjertefeil. Elevene er i alderen 6 -- 16 år. Elevtallet er 26, oppholdene varer i ca 4 uker. Det er 9 ansatte ved skolen fordelt på 7,5 årsverk. Hol kommune har dri...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education managers Edit filters