Jobmonitor. Search results for Education managers

148 Jobs found

Used filters:
 • Education managersx
Displaying 1-50 of 148 results.
 • Company KONGSVINGER KOMMUNE AKTIVITETS- OG BISTANDSENHETEN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395878058 Presentasjon av stillingen:Hver eneste dag jobber kommunens medarbeidere for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål.Vi søker en leder som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og bli den beste utgaven av seg selv.Kommunalområde Oppvekst og læring har følgende satsingsområder: skole- og undervisningsutvikling på bakgrunn av kunnskap og lokale data, inkluderende barnehage- og skolemiljø, tverrfaglig samhandling, trygghetssirkelen og digitalisering.Skolen inngår i kommunalområdet sammen med barnehager og skoler, barnevern, familieavdeling, voksenopplæring og PPT. Enheten er lokalisert på Langeland i Kongsvinger kommune og er en 1-7 skole. Det er for tiden 335 elever og 54 ansatte ved skolen. Skolen er en av tre sentrumssko...

 • Company ROVERUD SKOLE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4373936056 Presentasjon av stillingen:Hver eneste dag jobber kommunens medarbeidere for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål.Vi søker en leder som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og bli den beste utgaven av seg selv.Kommunalområde Oppvekst og læring har følgende satsingsområder: skole- og undervisningsutvikling på bakgrunn av kunnskap og lokale data, inkluderende barnehage- og skolemiljø, tverrfaglig samhandling, trygghetssirkelen og digitalisering.Skolen inngår i kommunalområdet sammen med barnehager og skoler, barnevern, familieavdeling, voksenopplæring og PPT. Enheten er lokalisert på Roverud i Kongsvinger kommune og er en 1-7 skole med sfo. Det er for tiden 111 elever ved skolen.Kongsvinger kommune vektlegger mestrings...

 • Company SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406293710 Presentasjon av stillingen:Skjetlein vgs har utdanningsprogrammene naturbruk, byggfag og teknologi - og industrifag. I tillegg har skolen tre påbygg-klasser. Skolen har også et grønt kompetansesenter som blant annet planlegger og gjennomfører kompetansegivende kurs for voksne, deriblant voksenagronomen og fagskole. Skolen har flere internasjonale prosjekter/samarbeidspartnere. Både elever og ansatte har dermed mulighet til å reise til andre land, få faglig påfyll og utveksle erfaringer.ArbeidsoppgaverElevdemokrati -- sikre elevenes drøftings- og medbestemmelsesrettDokumentasjon og klagebehandling standpunkt og EksamenHMS -- vernelederOppfølging elektronisk læringsplattformProfilering av skolen, ansvar for skolens kanaler i sosiale medierKvalifikasjoner...

 • Company MØRE FOLKEHØGSKULE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FINNSNES BARNESKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Litt om ossSenja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi våre barn de beste mulighetene for fremtiden. Et av grepene som er tatt, er å innføre lærebrett (iPad) i fullskala på alle skolene. Hver elev og lærer har sitt personlige lærebrett, og dette er et viktig verktøy for økt læring og motivasjon.Finnsnes barneskole - sammen skaper vi framtida.Skolen er kommunens største med ca. 370 elever og 55 årsverk. FIBA er en 1 - 7 skole med tre paralleller på hvert trinn, og har et høyt fokus på et godt læringsmiljø blant elevene og faglig utvikling. Vi har et positivt og godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte ansatte hvor kultur for deling og erfaringsdeling er viktig.Skoleåret 2021/2022 skal vi ha fokus på læringsmiljø, inkluderende undervisning ...

 • Company HAMAR LÆRINGSSENTER in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4386977617 Presentasjon av stillingen:assisterende rektor ved Hamar LæringssenterArbeidsoppgaverrektors stedfortrederfag , økonomi og personalansvarpedagogiske utviklingsarbeidsaksbehandling og offentlig forvaltningansvar for internkontrolltverrfaglig samarbeidKvalifikasjonergodkjent pedagogisk utdanningrelevant formell lederutdanning / ledererfaringkjennskap til relevant lov - og avtaleverk innen skole og flyktningønskelig med spesped-utdanninggode ferdigheter i norsk, og beherske engelsk skriftlig og muntligkompetanse/erfaring fra fagfeltene flyktningarbeid og voksenopplæring/pedagogisk arbeid er en fordelgod digital kompetanseSøker må levere politiattest av nyere datoPersonlige egenskaperutviklingsorientertgode kommunikasjonsevnerevne til å takle høyt ...

 • Company BÅTSFJORD KOMMUNE in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingen:Båtsfjord Kommune skal bygge helt ny skole!Du har mulighet til å være med på den spennende reisen inn i et nytt skolebygg sammen med elevene.Vil du være med på denne reisen? Søk jobb i Båtsfjord Kommune!Det er ledig rektorstilling i Båtsfjordskolen fra 1.august 2021, og vi håper du ser på muligheten til å være med å lede utviklingen av Båtsfjordskolen inn i fremtiden.Grunnskolen organiseres i dag i to bygg der 1-4 klasse er ei avdeling og 5-10 klasse er ei avdeling. Vi er i ferd med å gjennomføre en organisasjonsendring med helt ny lederstruktur i skolen og også i kommunen generelt. Vi har tydelige satsningsområder og deltar i utviklingsarbeid lokalt og regionalt gjennom RSK-Øst, som er alle kommunene i Øst-Finnmark. Vi samarbeider med Høyskolen Innlandet om pedagogisk utvikl...

 • Company ADECCO INDUSTRI AS AVD STAVANGER in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Er du service innstilt, trives i et dynamisk miljø med mange arbeidsoppgaver å holde kontroll på? Er du strukturert og har stor arbeidskapasitet? Da er du muligens den vi leter etter.For spennende kunde i vekst søker vi etter KurskoordinatorAnsvarsområderAnsvar for alle merkantile arbeidsprosesser knyttet til kursvirksomhetAdministrativ oppfølging av deltakereAdministrativ støtte for undervisningspersonellOppdatere og vedlikeholde kvalitetsplaner og håndtere egne ansvarsområder i tråd med detteBidra til å utvikle virksomhetens administrative prosesserRapportering i tråd med offentlige retningslinjer og interne prosedyrerHåndtere daglige driftsoppgaver som resepsjon, sentralbord etcØnskede kvalifikasjonerAdministrativ utdanning fra høyskole er ønskelig, men solid erfaring kan kompensere for...

 • Company VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE PRIVATISTEKSAMEN VESTFOLD in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STOVNER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404749056 Presentasjon av stillingen:Stovner videregående skole har ca 730 elever og 110 ansatte. Vi tilbyr full studiespesialisering og påbygg samt utdanningsprogrammene BA, HO og TEK.Skolen har også et veletablert undervisningstilbud i London der 25-30 elever fra hele Oslo hvert år tar Vg2 ved vår samarbeidsskole i Hammersmith sentralt i London.Vårt oppdrag er å hjelpe unge mennesker til et best mulig utgangspunkt for arbeidsliv og høyere utdanning gjennom tett oppfølging og undervisning av høy kvalitet. Vi er en hjernevennlig skole: Vi skal møte elevene der de er og gi dem variert og godt tilpasset undervisning. Vi skal motivere og inspirere til innsats, læring og utvikling. Skolen scorer svært høyt på den årlige Elevundersøkelsen, og er inne i en meget spenn...

 • Company HVAM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Har du lyst til å bli bli vår nye avdelingsleder på Naturbruk ?Hvam videregående skole har ledig 100% fast stilling som avdelingsleder. Stillingen inngår i et team av avdelingsleder på naturbruk. Disse har ansvaret for undervisning og drift innen agronomutdanning, heste- og dyrefag, anleggsgartner, studieforberedende naturbruk, voksenagronom, fagskole og tilrettelagt opplæring. Denne stillingen er tiltenkt ansvar for heste- og dyrefag, men det kan være aktuelt med endring av ansvarsområder innen naturbruk.Hvam videregående skole er en av landets største og mest moderne videregående skoler innenfor naturbruk. Skolen ligger i Nes kommune i tidligere Akershus, nå Viken. I tillegg til naturbruk, skaper utdanningsprogrammer som idrettsfag, medier og kommunikasjon og avdeling for tilrettelagt op...

 • Company SØR-ROAN SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396628946 Presentasjon av stillingen:Åfjord kommune søker etter rektor ved Sør-Roan skole. Tiltredelse etter avtale, men gjerne så raskt som mulig.Sør-Roan skole er en fådelt og 1-10-skole som ligger omkring seks kilometer fra Roan sentrum. Det går 32 elever fordelt på de ulike trinnene, og i alt er det elleve tilsatte. Skolen har et flott uteområde og nærhet til sjø og fjell og det lokale næringslivet. Nærområdet benyttes ofte i både undervisning og til ekskursjoner. Skolen har et godt utdannet personale, og det er et godt arbeidsmiljø. Det er dannet en god kultur ved skolen, og personalet kjennetegnes ved at desetter elevene førster utviklings- og samarbeidsorienterteer engasjerte og dedikertestøtter og oppmuntrer kolleger og eleverKommende skoleår vil det vær...

 • Company KJENN SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393280325 Presentasjon av stillingen:Lørenskog kommune ser etter deg som er initiativrik, har engasjement og høye ambisjoner på elevenes og skolens vegne til stilling som rektor på Kjenn ungdomsskole.Vår nye rektor kommuniserer godt og tydelig, er en strategisk leder og motivator, er nyskapende og fremtidsrettet, og leder an i evidensbasert utviklingsarbeid. Som rektor sørger du for at barn og unge står rustet til å møte morgendagens samfunn, inklusiv ny digital hverdag, gjennom satsing på grunnleggende ferdigheter og kritisk tenkning.Som ny rektor vil du også være aktivt medvirkende i å utvikle et godt lærings- og arbeidsmiljø. Du vil bli del av et godt og utviklingsorientert profesjonsfellesskap.Er dette noe du kjenner deg igjen i? Da vil vi at du leser videre...

 • Company SANDNES SKULE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stillinga som rektor ved Sandnes skule er ledig frå 1.8.2021Sandnes skule er ein 1-10 skule med 57 elevar skuleåret 2021/2022. Det er 18 tilsette ved skulen, av dei er 5 fagarbeidarar og assistentar. Administrasjonsresussen på 108 % er delt på rektor og inspektør. Skulen har kontormedarbeidar i 50 % stilling. Rektor har oppvekstleiar som næraste overordna. Dei tre rektorane i Masfjorden utgjer kommunen si rektorgruppe. Rektor vil og ha eit tett samarbeid med med styrar i Sandnes barnehage.Rektor er skulen sin administrative og pedagogiske leiar og har eit sjøvstendig ansvar for fag, personale og økonomi ved Sandnes skule og SFO.Lokala på Sandnes skule vert på fritida nytta av kulturskule, idrettsskule, fotballag, all-idrett, sjakk-klubb ...

 • Company MARIDALEN SKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405658929 Presentasjon av stillingen:Maridalen skole er en Osloskole med unike muligheter for læring og trivsel.Skolen ligger idyllisk til i Maridalen i bydel Nordre Aker. Det er en fådelt skole med 75 elever fra 1.-7. trinn. Et engasjert og positivt samarbeid med lokalmiljøet betyr mye for skolens drift. Skolen har flotte uteområder og marka som nærmeste nabo. Undervisningen foregår i aldersblandede grupper. Det gir mulighet for tilpasset opplæring, aktiv elevmedvirkning og undervisning med utgangspunkt i elevenes læring. Maridalen skole har et tett faglig samarbeid og felles rektor med Kjelsås skole. Assisterende rektor på Maridalen skole har ansvar for den daglige driften av skolen. Vi har felles satsingsområder med Kjelsås skole. Målet er å gi best mulig und...

 • Company FAGSKOLEN I HORDALAND in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 876246732 Stillingsident: 4405640206 Presentasjon av stillingen:Fagskulen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane slår seg saman til den nye Fagskulen i Vestland frå1.1.2022.Den nye fagskulen blir ein av dei største fagskulane i Noreg med studiestader over heile Vestland fylke, med om lag 1300 studentar og 170 tilsette. Prosjektrektor for samanslåinga er tilsett frå og med 1.1.2021, og frå 1.1.2022 går prosjektrektor inn som rektor ved den nye fagskulen. Vi søkjer no prorektor for organisasjon og samhandling. Til stillinga ligg mellom anna overordna ansvar for økonomi og ressursplanlegging, etter- og vidareutdanning og studentadministrasjon. Prorektor for organisasjon og samhandling utgjer saman med rektor og prorektor for utdanning den strategiske leiinga ved fagskulen.I roll...

 • Company FAGSKOLEN I HORDALAND in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 876246732 Stillingsident: 4404234568 Presentasjon av stillingen:Fagskolen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane slår seg saman til den nye Fagskulen i Vestland frå1.1.2022. Den nye fagskulen blir ein av dei største fagskulane i Noreg med studiestader over heile Vestland fylke, medom lag 1300 studentar og 170 tilsette. Prosjektrektor for samanslåinga er tilsett frå og med 1.1.2021, og frå 1.1.2022 går prosjektrektor inn som rektor ved den nye fagskulen. Vi søkjer no prorektor for utdanning. Til stillinga ligg overordna ansvar for utdanningskvalitet og utvikling av nye utdanningstilbod. Prorektor for utdanning utgjer saman med rektor og prorektor for organisasjon og samhandling den strategiske leiinga ved fagskulen.I rolla som prorektor for utdanning vil du leie arbeidet med å...

 • Company TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.:922420866 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingen og arbeidsoppgaver:Stillingen lyses ut som et ettårig vikariat med tiltredelse fra oktober 2021. Avdelingen har ansatte både ved sentraladministrasjonen i Vadsø og i Tromsø, samt medarbeidere med kontorsted Alta og Harstad, og prosjektmedarbeidere i Målselv. Assisterende avdelingsleder har kontorsted i Tromsø og har personalansvar for avdelingen i region vest. Avdeling for voksenopplæring, karriereveiledning og integrering (VKI) er en av fire avdelinger under divisjon for Næring og kompetanse. Innenfor voksenopplæringsfeltet har VKI ansvar for søking, inntak, realkompetansevurdering og tilbud om videregående opplæring for voksne. Våre karriereveiledere sørger for karriereveiledning til hele befolkningen, til militæ...

 • Company HAUS SKULE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org.nr.:864 338 712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillinga:Kan du tenkje deg å bli ein del av skulens leiarteam og jobbe med pedagogisk leiing, personalleiing og administrative oppgåver? Vi har ledig ein 100% fast stilling som avdelingsleiar med oppstart 01.08.2021. Stillinga er delt mellom 50% leiing og 50% undervisning.Haus skule ligg høgt og fritt i Haus i Osterøy kommune og er ein 1-7 barneskule med p.t. 118 elevar og omlag 35 barn i SFO. Skulen disponerer eit stort uteområde.Rektor og to avdelingsleiarar utgjer skulens leiargruppe. Vi søkjer ein avdelingsleiar som kan vere ein pådrivar i pedagogisk utviklingsarbeid, spesialpedagogisk koordinator og følgje opp tidleg innsats på 1-4 trinn. Du vil få ansvar for vikararbeid i samarbeid med den andre avdelingsleiaren...

 • Company VANG KOMMUNE SKULE- OG KULTURKONTORET in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 961382246 Stillingsident: 4389841323 Presentasjon av stillingen:Vang kommune har ledig 100 % vikariat som leiar for Vang læringssenter, med oppstart i august/september/etter avtale.Vang læringssenter organisera og tilbyr undervising i norsk og samfunnskunnskap for vaksne. Læringssenteret gir tilbod om asylnorsk for asylsøkjarar som bur på mottaket i Vang, kurs for arbeidsinnvandrarar og andre innvandrarar som har rett til norskundervisning, samt introduksjonsordning for dei som er busette flyktningar i Vang kommune. Læringssenteret tilbyr også opplæring spesielt organisert for vaksne etter Opplæringslova kap. 4A, grunnskule og spesialundervising. Under læringssenteret ligg også bufellesskapet for einslege mindreårige flyktningar, som Vang kommune etablerte i 2016.Leiar for Vang læ...

 • Company VELFERD ST.OLAV VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  St. Olav videregående skole tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering ogInternational Baccalaureate (IB). Som en del av tilbudet innenfor studiespesialiseringhar skolen en egen forskerlinje knyttet til realfag.Skolen ligger sentralt i Stavanger med svært god tilgang til offentlig kommunikasjon.St. Olav har totalt ca. 830 elever og 100 lærere og andre ansatte. Læringsmiljøet erpreget av god trivsel og høyt faglig nivå med gode faglige resultater.Ved St. Olav videregående skole er det fra 01.08.21 ledig en fastavdelingsleder stilling innen realfag. Stillingen er fordelt med 70 % til ledelse og administrasjonog 30 % til undervisning. Til stillingen ligger fagansvar, personal- ogelevansvar. Ulike stabsoppgaver vil også inngå i stillingen.Stillingen krever undervisningskompetanse innen ...

 • Company MARIKOLLEN UNGDOMSSKOLE in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404443664 Presentasjon av stillingen:Rælingen kommune er i vekst og har 18 500 innbyggere og ligger sentralt i Viken fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Vår nye rektor vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige.Kommunen satser på utdanning og oppvekst. De neste årene utvikles det et sentrumsområde i Fjerdingby med boliger, forretninger, helse- og kulturtjenester og nye Fjerdingby skole som blir i to-minutters gangavstand til Marikollen ungdomsskole. I tillegg utvikles Marikollen idrettspark med nye skiløyper, alpinbakker, hoppbakker og friområder sammen med eksisterende fotballbaner og idrettshall. Marikollen ungdomsskole får gode fasiliteter på alle sider av skolen, og vi har store uteomr...

 • Company NORGES LIVREDNINGSSELSKAP in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MOSS KOMMUNE HELSE/SOSIAL OG KULTUR/OPPVEKST in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Om stillingenDu har nå mulighet til å bidra inn i arbeidet med å sikre en helhetlig og samordnet skoleeieravdeling. Avdelingens hovedoppgave er å støtte 17 skoler i deres arbeid, samtidig som vi forvalter lovpålagte oppgaver for disse  skolene i Moss kommune.  ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver vil være personalledelseoppfølging av politiske saker og vedtakkvalitetsarbeidsaksbehandling og forvaltningsoppgaverøkonomi- og budsjettarbeidstatistikk og analyse Som avdelingsleder skoleeier vil dine hovedoppgaver bestå av å lede avdelingen sammen med enhetsleder skole. Du bidrar med økonomisk og pedagogisk veiledning, og har ansvaret for forvaltning av skoleeiers forsvarlige system. Du vil også jobbe mye med videreutdanning og skolebasert kompetanseheving. Du vil ha fokus på kvalitetsarbeid base...

 • Company NAV SUNNFJORD in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404211410 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter ein opplæringskoordinator til fast stilling med snarleg oppstart. NAV Vestland er organisert i ni regionar ut frå bu og arbeidsområde, der Sunnfjord, Nordfjord og Sogn kvar for seg er fagleg sjølvstendige regionar. Stillinga er lagt til NAV Sunnfjord som regionskontor, og skal yte tenester til regionane Sunnfjord, Nordfjord og Sogn.Arbeidsmarknaden har det siste året gjennomgått store endringar og mange står no utanfor arbeidslivet. Opplæringskoordinatoren skal legge til rette for at fleire av NAV sine brukarar får hensiktsmessig kvalifiseringstilbod og skal bidra til å styrke samarbeidet mellom NAV og fylkeskommunen. Du skal bidra til at vi i endå større grad utnyttar moglegheitene som ligg i opplæringstiltaka...

 • Company VEFSN KULTURSKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Nåværende kulturskolerektor har sagt opp og vi søker derfor ny kulturskolerektor.Kultursenteret i Vefsn kommune gir tilbud innenfor mange deler av kulturfeltet og består av avdelingene bibliotek, kulturskole, kulturhus og kino. Vi ønsker å være hjertet i lokal og regional virksomhet innen kunnskap, kultur og opplevelse.Vefsn Kulturskole har 480 elevplasser og 16 ansatte fordelt på 15 årsverk. Kulturskolen tilbyr kunstfaglig opplæring innenfor dans, musikk, musikal, teater, visuell kunst og skapende skriving. Elevene og lærerne i vår kulturskole har et høyt aktivitetsnivå, og er involvert i spennende prosjekter og produksjoner gjennom hele året. Vi er en inkluderende kulturskole som jobber målrettet med tilrettelagt undervisning og integreringsarbeid.Vefsn kommune har syv ansatte distriktsm...

 • Company NORD-AURDAL BARNESKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395850464 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på skolelaget til Nord-Aurdal kommune? Vi trenger deg!Du setter fokus på et inkluderende og trygt lærings- og utviklingsmiljø for liten og stor, har trygg personalledelse og samhandler naturlig med foresatte og andre samarbeidspartnere for skolen.Du får mulighet til å bygge et skolelederteam og lede profesjonsfelleskapet inn i framtiden- sammen med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere- midt i hjertet av !Vi søker en synlig og varm, tydelig og robust leder og lagbygger som har engasjement og setter tydelig retning for skolens hovedoppdrag; Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.Vil du vite mer om skolen...

 • Company VAKSDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.:961 821 967 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vaksdal kommune ligg sentralt plassert i Bergensregionen midt mellom Bergen og Voss. Kommunen har tre skular og to oppveksttun der tre av bygga er nybygg/renoverte og moderne. Skulane i Vaksdal har felles og langsiktige satsingar gjennom inkluderande læringsmiljø og digital læringsleiing.Dersom du er klar for ei spennande og synleg leiarrolle med stor moglegheit til å påverke og utviklekvaliteten i grunnskulen og tverrfagleg samhandling er dette jobben for deg. Du får ein sentral posisjon i organisasjonen for å oppfylle kommunen sitt samfunnsoppdrag. Du vil bli leiar for dedikerte og fagleg dyktig medarbeidarar, i tett samarbeid med kommunalsjef og rådmann.Einingsleiar for skule har resultatansvar for den daglege drifta og for...

 • Company ØRSTA KOMMUNE BUFELLESSKAP VARTDAL in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 939461450 Stillingsident: 4398841761 Presentasjon av stillingen:Er du interessert i ei spennande og utfordrande leiarstilling?Då noverande rektor ved Vartdal skule ønskjer seg andre utfordringar, søkjer vi etter ny rektor frå 01.08.2021. Stillinga er for tida i seksjon skule, med Vartdal skule som tenestestad.Skulen er ein 1-10 skule med om lag 100 elevar og 20 tilsette inneverande skuleår. Administrasjonsressursen ved skulen er for tida 160 % fordelt på rektor, assisterande rektor og SFO-leiar. Skulen er ein av i alt sju kommunale skular i Ørsta kommune, og er organisatorisk plassert i seksjon skule.ArbeidsoppgåverØrstaskulen sine overordna mål er:Ein kollektivt orientert skule med vekt på trivsel, samskaping, inkludering og lokal identitet.Ein skule som arbeider systematisk for ...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE INTEGRERING (NAV) in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395140549 Presentasjon av stillingen:Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap. Alle ledere deltar i lærende ledernettverk og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen.Lillestrøm voksenopplæring ligger på Skedsmokorset. Skolen har om lag 500 elever og tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, integreringsloven, samt grunnskole for voksne etter opplæringsloven. Skolen er en viktig aktør i integreringsarbeidet i Lillestrøm kommune og deltar i forsøket med forberedende voksenop...

 • Company TANA KOMMUNE VOKSENOPPLÆRINGEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398927298 Presentasjon av stillingen:Tana kommune har ca 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Kommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, og samisk er offisielt språk i tillegg til norskVed Tanabru skole er det fra 01.08.2021 ledig 100% fast stilling som rektorTanabru skole er 1-10 skole med ca 110 elever og holder til i nye lokaler ved Tana bru. Rett ved skolen er det en ny svømmehall, flerbrukshall og andre idrettsanlegg. Skolen har 22 årsverk og deltar i utviklingsarbeid i et regionalt...

 • Company TRYSIL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseTrysil videregående skole har fra 1. august 2021 ledig 50% fast stilling som avdelingsleder for innenfor yrkesfag.Skolen tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram innenfor bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.Vi søker deg somer en varm, klok og tydelig lederevner å se og skape gode relasjoner til den enkelte ansattehar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerevner å se og skape gode relasjoner til den enkelte elevevne til å skape gode relasjoner til elever, foreldre, medarbeidere og samarbeidspartnereer kreativ og ser etter muligheter og gode løsningerarbeider strukturert, målrettet og selvstendighar god endringskompetanseevner å bidra til et godt skolemiljø og arbeidsmiljøvil utvikle skolen gjennom profesjonel...

 • Company MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Ved Mosjøen videregående skole er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder for studieretning naturbruk fra 01.08.2021.Stillingen inngår i et lederteam med to avdelingsledere og studierektor ved studiested Marka. Stillingen har også ansvar for en underavdeling i Hattfjelldal.Stillingens ansvars- og fagområde:Pedagogisk drift og utviklingsarbeid i egen avdeling, herunder entreprenørskap, internasjonalisering og pedagogisk bruk av IKT.Oppfølging av team og kontaktlærere. Personalansvar er delt mellom avdelingsleder og studierektor.Skolebasert vurdering, inkludert elevundersøkelse, PULS og nasjonale prøver.Samarbeid med elev- og lærlingetjenesten om særskilt tilrettelegging av opplæring.Ansvar for fag-, time- og ressursfordeling, samt timeplanlegging.Ansvar for HMS, samt internkontroll...

 • Company MOSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Vi har ledig 100 % fast stilling som studierektor med hovedansvar for studiested Kippermoen fra 01.09.2021Vi trenger deg som er nyskjerrig og interressert i ledelse av videregående opplæring. Du må være fleksibel, endringsvillig og levende interessert i pedagogisk utviklingsarbeid. Arbeidet er spennede og utfordrende og du vil bli en del av et godt lederteam for Mosjøen videregående skole. Vi har et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter. Siden vi er i en spennede prosess med bygging av ny skole, må vi ta forbehold om endringer i oppgaver og ansvarsområder.ansvars- og fagområde:Overordnet ansvar for studiested Kippermoen, med HMS, økonomi og personalansvar.Personalansvar for ledergruppen på KippermoenOverordnet ansvar for pedagogisk utviklingarbeid på Kippermoen, der skolens mål i ...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  16.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om stillingenDekan er leder for den samlede virksomheten ved Fakultet for utøvende kunstfag.Universitetet søker en utviklingsorientert dekan som assosierer seg med våre verdier (uavhengig, involverende og skapende), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med våre mål om å:ha attraktive og fremtidsrettede utdanninger som møter samfunnets utfordringervære en attraktiv forskningspartner som følge av kritisk og uavhengig forskning med høy internasjonal kvalitetvære en attraktiv partner innenfor utøvende og teoretiske kunstfaglige disipliner på høyt internasjonalt nivåvære en profilert kompetanse- og formidlingsinstitusjon som gjennom samarbeid skaper verdier og ny kunnskap til nytte for individ og samfunn.Dekan vil ha en sentral rolle i den videre utviklingen av fakultetet i...

 • Company NOREC NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID in Other
  16.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om stillingenKursseksjonen består av seks tilsette som tilbyr førebuingskurs og heimkomstseminar til deltakarar i utvekslingsprosjekt. Deltakarane er i aldersgruppa 18–35 år. Vi held også faglege kurs for partnarskapa for å oppnå betre resultat i prosjekta Norec støttar. Ambisjonen vår er å tilby kurs som er innovative, relevante og utfordrande. Etter gjennomført kurs skal deltakarane ha lært noko dei alltid vil hugse og ha nytte av.Under pandemien har vi gjennomført dei fleste kursa som digitale møte, webinar og e-læring. Når verda opnar opp for friare reiseverksemd, vil vi kombinere digitale løysingar med fysiske kurs i Johannesburg, Nairobi, Katmandu og Bogotá.Vi ser etter deg som torer å tenke nytt. Du trivst med folk rundt deg, og du evnar å ta initiativ og ansvar. Det er mykje sjølvs...

 • Company HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseHadeland videregående skole søker en resultatorientert rektor som kan motivere og inspirere ansatte og elever.Våre videregående skoler er viktige kompetansebedrifter i sine regioner og er sentrale aktører i samfunnsutviklingen.Mer informasjon om skolen finnes på Vi søker deg somhar dokumenterte lederferdigheter og kan vise til gode resultaterhar et grunnsyn som setter elevenes læring og resultater i sentrumevner å sette retning og motivere til medskapingkan analysere og bruke skolens resultater for å iverksette tiltak for å nå skolens målhar fokus på god og effektiv økonomistyring ****Vår nye rektor kjennetegnes avet distribuert lederskap som preges av tillit og handlekraftat han/hun ser muligheter og gir handlingsrom...

 • Company AKTIVITETSSKOLEN TÅSEN in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403773849 Presentasjon av stillingen:Brenner du for å gi barn en spennende, aktiv og kreativ hverdag-og i tillegg er strukturert og motivert til å være med på å starte et spennendeprosjekt?Vi søker etter en engasjert og dyktig avdelingsleder som vil jobbe med å utvikleet spennende prosjekt her på Tåsen Aktivitetsskole. Vi skal starter opp en fritidsklubb i regi av Tåsen AKS for de eldste barna. Dette kommer til åvære et tilbud for barn på 4.-7.trinn.Vi søker etter en kreativ,initiativrik og fleksibel person som har et positivt elevsyn.Tåsen skole er en topp moderne barneskole, med langetradisjoner. Skolen ligger i Nordre Aker bydel og har 700 elever ogrundt 100 ansatte.Tåsen skole ble bygd i 1916 og ble etter rehabilitering nyåpnet i 2011. Det harvært skoledrift...

 • Company SUNNDAL VIDAREGÅANDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker etterEn avdelingsleder som setter elevens læring og læringmiljø i sentrum. Har du faglig innsikt og visjoner for skolens pedagogiske utvikling, kan du være rett person for oss!Vi søker en avdelingsleder som setter elevene i sentrum og får det beste uta av elevene både faglig og sosialt.Stillinga er tillagt 50 % avdelingsledelse og 50 % undervisning. Stillinga er fast.Om stillingen-å skape et godt læringsmiljø for elever og lærere-utvikling av skolen som organisasjonutvikling av samhandlingskulturen og delingskulturen ved skolen-arbeidsoppgavene blir fordelt ut fra den samla kompetansen i ledelsenVi søker deg som-har god innsikt i videregående skole og godkjent pedagogisk kompetandse for undervisning i vgs-har et positivt og konstruktivt elevsyn-har gode kommunikasjonsevnerog evne ...

 • Company VENNESLA SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403810840 Presentasjon av stillingen:Vennesla videregående skole har p.t. ca. 370 elever og ca. 90 ansatte. Vi legger vekt på å stimulere til og legge til rette for utviklingsarbeid med stor grad av påvirkningsmulighet for ansatte. Teamarbeid står sentralt.Skolen tilbyr opplæring i følgende utdanningsprogram: studiespesialisering, salg, service og reiseliv, helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag .Vi søker for skoleåret 2021/22 avdelingsleder i 100% stilling.Som leder hos oss får du muligheten til å:Være med å utvikle skolen og egne utdanningsprogramMotivere og inspirere kompetente medarbeidereJobbe med flott ungdom, og utvikle de til morgendagens arbeidstakere.Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregåe...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE AMBULERENDE MILJØARBEID FETSUND in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396557264 Presentasjon av stillingen:Lillestrøm er en utviklingsorientert skolekommune med en visjon om at alle elever skal lære, trives og utvikle seg. Vi har brede og solide fagmiljøer og er opptatte av å bygge et lag rundt våre elever. Skolene vektlegger profesjonsfaglige fellesskap, alle ledere deltar i lærende ledernettverk og alle lærere deltar også i faggrupper og nettverk som inngår i den kommunale kompetanseutviklingen. Den gode skole skaper vi sammen!Garderåsen skole ligger i Fetsund. Skolen ligger fint til med skogen som nærmeste nabo og en skolegård som innbyr til mye aktivitet. Uteområdene brukes både i skolens åpningstid og på ettermiddagene. Skolen har en tilrettelagt avdeling for elever med multifunksjonshemninger/store sammensatte lærevansker.Sk...

 • Company EIDSKOG UNGDOMSSKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4389834922 Presentasjon av stillingen:Eidskog ungdomsskole er lokalisert midt i Skotterud sentrum som er kommunesenter i Eidskog.Eidskog ungdomsskole har for tiden 165 elever og 40 ansatte.I tillegg til Eidskog ungdomsskole har kommunen tre barneskoler, Skotterud, Magnor og Eidskog Montessoriskole.Skolen arbeider tett sammen med hele oppvekstfeltet.Kommunens målsetting om at alle barn og unge skal oppleve en god livsmestring nå og i framtid.Tilsetting snarest mulig, men senest 1 oktober.ArbeidsoppgaverInngå i virksomhetens ledergruppe.Bidra med helhetlig tenkning i organisasjonen i tillegg til eget ansvarsområde.Ha det direkte overordnede ansvaret for Eidskog ungdomsskole.Rapporterer direkte til virksomhetsleder for Oppvekst og læring.Ha ansvaret for fag, persone...

 • Company VELFERDSGRUPPA RÅDMANNEN SIN STAB I VOSS HERAD in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ORKLAND KOMMUNE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  13.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:921 233 418 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Orkland kommune søker leder av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i 100% fast stilling.PPT-tjenesten i Orkland kommune er plassert i Barne- og familietjenesten under rammeområde oppvekst. I Orkland kommune er det 10 barnehager og 9 skoler.Å ivareta våre barns oppvekst og utvikling gjennom tidlig innsats og godt samarbeid er en uttalt satsing for kommunen. Derfor har vi gjort et unikt valg ved å samle barnevernstjeneste, familiesenteret, helsestasjon og PPT under ett tak og i en enhet. Enheten er lokalisert på Orkland folkehelsesenter på Orkanger. Vår kongstanke er at vi skal ha ei dør inn for barn og familien som trenger hjelp, og det skal være et godt samarbeid mellom hjelpetjenestene og skoler/barnehager.PPT-leder er en a...

 • Company LØRENSKOG VOKSENOPPLÆRING in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402740563 Presentasjon av stillingen:Lørenskog voksenopplæring er et kommunalt opplæringssenter som tilbyr grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt heldagstilbud til introduksjonsdeltagere.Vi har også ulike kurs og fagbrev i samarbeid med andre skoler og virksomheter.I inneværende skoleår er det ca. 270 elever og 20 ansatte tilknyttet senteret. I hovedsak foregår opplæring på dagtid, men også noe digitalt og på kveldstid. Lørenskog voksenopplæring ligger i nytt bygg ved Rasta senter, 20 minutter med buss fra Oslo sentrum.Har du gode lederegenskaper og erfaring fra ledelse? Har du i tillegg gode kommunikasjonsegenskaper, og evner å arbeide selvstendig og strukturert? Da kan det være deg vi ...

 • Company TRONDHEIM VOKSENOPPLÆRINGSSENTER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403673008 Presentasjon av stillingen:Ledig 100% stilling som assisterende rektor ved Trondheim voksenopplæringssenterTrøndelag fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon med Fylkestinget som øverste besluttende organ og med fylkesrådmannen er øverste administrative leder.Trøndelag fylkeskommune har rundt 4 500 medarbeidere og har blant annet oppgaver innen utdanning og kompetanse.Ved Trondheim voksenopplæringssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som assisterende rektor. Trondheim voksenopplæringssenter er en felles fylkeskommunal og kommunal enhet som i tillegg til videregående opplæring for voksne, også har ansvar for norskopplæring, grunnskoleopplæring og spesialundervisning. Senteret har ca 220 ansatte. Elevtallet varierer, men ligger for tid...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE SLETTÅKERVEIEN BOFELLESSKAP in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397742459 Presentasjon av stillingen:Har du visjoner for morgendagens skole? Vil du være med på å forme fremtiden til elevene?Ringeriksskolen er inne i en spennende utvikling. Nye skolebygg reises, ny lokal kurs skal realiseres.Ullerål skole startet opp i nybygde lokaler og et flunkende nytt uteområde august 2020. Skolen har til sammen 580 elever, og organiseres med tre til fire-paralleller på hver trinnbase. Skolen og nærmiljøet innbyr til aktiv, variert og utforskende læring.Skolen har inneværende skoleår et samarbeid med Læringsmiljøsenteret for å etablere en ny pedagogisk plattform. Dette arbeidet videreutvikles skoleåret 2021-2022 sammen med implementering av fagfornyelsen. Skolen tar i bruk livsmestringsprogrammet Mitt valg høsten 2021.En helt ny og modern...

 • Company NOME VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SØVE in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  På vår avdeling Søve har vi fra og med 1/8 2021 ledig inntil 75% fast stilling som avdelingsleder for naturbruk.Arbeidsgiver tar forbehold om at det kan bli aktuelt å tilpasse stillingsstørrelse og innhold etter virksomhetens skiftende behov.Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderFaglig og pedagogisk utviklingsarbeidPersonalansvarOverordnet ansvar for Fagsenter SøveKan påregne noe undervisningNye oppgaver kan tilkomme stillingenKvalifikasjonerVi søker etter en leder som kombinerer faglig-pedagogisk kompetanse, relasjonskompetanse og engasjement med gode lederegenskaper.Utdanning og kompetanse:Høyere utdanning helst med pedagogikk i fagkretsenFormell skolelederutdanning. Unntak kan gjøres i et begrenset tidsrom dersom kandidaten har intensjon om å ta formell skolelederutdanning eller har påb...

 • Company ELVERHØY SKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4386209406 Presentasjon av stillingen:Elverhøy skole er en kommunal byomfattende spesialskole for elever fra 1.-4. trinn med språk- og sammensatte lærevansker. I tillegg kan elevene ha utfordringer med konsentrasjon, oppmerksomhet og sosialt samspill. Samtlige av skolens elever følger fag- og timefordelingen for sitt trinn, men har en individuell tilpasset opplæringsplan (IOP), hvor målene er hentet fra læreplanen. Skolens mål er å sikre elevenes faglige og sosiale utvikling, skape et godt og trygt læringsmiljø og gi undervisning av høy kvalitet. Elverhøy skole er samlokalisert med Kringsjå skole og har flott beliggenhet tett på markagrensen.Som assisterende rektor på Elverhøy er du med og både leder 20 kompetente og engasjerte ansatte, i tillegg til at du er lær...

 • Company HOVDEN SKULE in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: 939461450 Stillingsident: 4402923004 Presentasjon av stillingen:Ved Hovden skule er det ledig stilling som assisterande rektor frå 1.8.2021. Skulen er ein 1-7 skule med om lag 120 elevar og 19 tilsette inneverande skuleår. Administrasjonsressursen ved skulen er for tida 120 % fordelt på rektor og assisterande rektor. Der er i tillegg merkantil ressurs på 50%. Skulen er ein av i alt sju kommunale skular i Ørsta kommune, og er organisatorisk plassert i seksjon skule.ArbeidsoppgåverAssisterande rektor skal støtte rektor i det pedagogiske, faglege og administrative arbeidet ved skulen slik at skulen vert driven etter gjeldande plan-, lov- og avtaleverk. Arbeidsoppgåver vil vere dagleg drift av skulen som t.d. bemanning, organisering av undervisninga, timeplantekniske endringar og ulik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education managers Edit filters