Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

154 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-50 of 154 results.
 • Company KULSVEEN LOGISTIKK in Other
  22.06.2021

  TestannonseOm arbeidsgiveren:null...

 • Company TIME KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 976 993 616 Stillingsident: 4405686076 Presentasjon av stillingen:Brynekyrkja ønskjer å vere ein kyrkjelyd kor barn og unge føler seg heime. Me ønskjer at alle døypte mellom 0-18 år på Bryne skal få god trusopplæring. Me søkjer ein person som kan vere med å vidareutvikle og drive trusopplæringa i Bryne kyrkjelyd saman med stab og frivillige. Dette er eit unikt høve for deg som ønskjer å jobbe med trusopplæring blant barn og unge på Bryne, i ein nytenkjande kyrkjelyd i Den norske kyrkja.Vi har ledig 80% stilling som kyrkjelydspedagog i Brynekyrkja.Bli med å gje vidare det viktigaste til barn og unge på Bryne. Gud gir -- vi deler!Stillinga har sin hovudarbeidsplass i Bryne, men inngår i eit team som jobbar saman om trusopplæringa på tvers av kyrkjelydane Bryne, Time og Undheim. Ein ...

 • Company ADMINISTRASJON - BRAGERNES in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405486883 Presentasjon av stillingen:Drammensskolen har et brennende hjerte for elevene. I Drammensskolen skal vi sammen legge til rette for læring for alle elever og stimulereden enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vi er opptatt av å forebygge utenforskap i et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle.Barn og unges mulighet for å lykkes i videre utdanning, arbeidsliv og andre livsområder er direkte knyttet til kvaliteten på opplæringen og tidlig innsats. God læring er avhengig av at læringen foregår i et godt og trygt læringsmiljø der elevene kan få utvikle både det faglige, men ikke minst den sosioemosjonelle kompetansen. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur...

 • Company SKJOLD SKULE in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Me søkjer:Lærar ved Skjold skule i 75% vikariat.Vikariatet er ledig frå 01.08.21-31.12.21.Det kan bli høve til å utvide og forlenge vikariatet.HovudarbeidsoppgåverI hovudsak vil det vere aktuelt med undervisning på ungdomstrinnet. Faga norsk og/eller naturfag er ynskjeleg, men ikkje eit absolutt krav.KvalifikasjonarAlmennlærarutdanning, grunnskulelærarutdanning eller høgskule-/universitetsutdanning med praktisk pedagogisk utdanning.Andre opplysningarSkjold skule er ein 1. - 10. skule lengst vest i Vindafjord kommune. Skulen har litt over 300 elevar.Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjo...

 • Company RUGTVEDT SKOLE in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Om stillingenBamble kommune har ledige deltidsstillinger som tospråklig lærer i følgende språk ved innføringsavdeling Paletten, Rugtvedt skole fra 01.08.2021:Dari/farsiPolskKinyarwandaPortugisiskKarenskBeskrivelse av arbeidsstedTospråklig lærer ved Paletten, Rugtvedt skole og ved de andre grunnskolene i Bamble kommune.Krav til kompetanseDen som skal tilsettes fast som tospråklig lærer må fylle krav til utdanning, jfr. opplæringsforskriftene §14-5.Søkere som ikke fyller kompetansekravet vil kunne bli tilsatt midlertidig for skoleåret.Vi tilbyrGod pensjons- og forsikringsordningLønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.OffentliggjøringDet vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunn...

 • Company FJORD KOMMUNE KULTURADM.STORDAL in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 939396268 Stillingsident: 4400694884 Presentasjon av stillingen:Fjord kommune har ledig inspektørstilling ved Stordal skule frå august 2021.Stordal skule er ein kombinert barne og ungdomsskule og SFO med 1.. elevar og 33 tilsette. Skulen ligg sentrumsnært i Stordal med tilgang til eit stort uteområde, fotballbane og hall. Vi har flotte elevar, engasjerte føresette og ambisiøse og dyktige lærarar. Vil du lese meir rundt skulekvardagen i kommunen trykk .Skulen har rektor, inspektør og teamleiarar for småskulen, mellomsteget og ungdomssteget. Frå hausten av vil ein også ha ein merkantil tilsett i 20% stilling. Inspektørstillinga på skulen vil vere todelt der ein har 60% stilling som inspektør og 40% stilling som lærar. Frå hausten 2021 vil det vere ei 80/20 fordeling for å kunne få t...

 • Company VEITVET SKOLE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400334422 Presentasjon av stillingen:Veitvet skole er en 1-10 skole som ligger i Bjerke bydel, rett ved Lillomarka og flotte turområder. Skolen ligger i et boligområde med buss og T-bane rett i nærheten.Vi er en skole med stor variasjon i etnisitet og kultur. Dette gjør vår skole til en spennende arbeidsplass, men stiller også krav til lærerne hos oss. I tillegg til relevant fagkompetanse, må du være et godt språklig forbilde og kunne planlegge undervisning hvor du legger til rette for elever med kort botid i landet. Samtidig må du også kunne tilpasse undervisningen til svært faglig sterke elever.Vi har nå behov for en kontaktlærere på vårt småtrinn. Vi søker deg som ønsker å jobbe i en moderne skole med flotte uteområder.Gjennom systematikk og gode relasjoner, ...

 • Company DALPRO AS AVD HITRA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker underviser i heltidsstilling i et års engasjement med mulighet for forlengelse.Liker du mennesker og trives i undervisningsrommet? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg.Arbeidsoppgaver· Undervise i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og arbeidsinnvandrere· Undervise i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving, muntlig, regning og digitale ferdigheter.Krav til deg som underviser:· Lærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk kompetanse· Det er ønskelig om du har 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Ved forlengelse av engasjement forventes det at du ønsker å ta denne utdanningen hvis du ikke har den.Det kan være at noe av undervisningen vil foregå på ettermiddag/kveld. Men hovedsakelig dagtid.Oppstart 1. oktoberOm arbeidsgiveren:DalPro er en innov...

 • Company MELBU SKOLE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det er ledig midlertidig stilling som inspektør ved Melbu skole.Stillingen er ledig for tiltredelse perioden 01.08.2021 -- 31.07.2022.Søker må påregne seg undervisning som en del av stillingen.Ansvarsområde legges til spesialpedagogisk organisering/tilrettelegging på feltet. Samarbeid med ulike etater som PPD, BUP, barnevern m.fl. etter behov. Du vil inngå i lederteam ved skolen.Krav til kompetanseGodkjent pedagogisk utdanning med kjennskap til skole som arbeidsplass.Har lederutdanning og/eller ledererfaring.Gode IKT ferdigheter -- kjennskap til lov og avtaleverkReferanser og personligegnethet blir vektlagt.Ønskede kvalifikasjonerGode samarbeidsevner.En tydelige og engasjerte leder som skaper et godt læringsmiljø.Skaper læringstrykk og a...

 • Company NORLIGHTS INTERNATIONAL SCHOOL OSLO AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Role summary:Norlights International School are responsible for creating an effective learning environment where students can demonstrate thoughtful and ethical behaviour and ensure that the values and principles of the IB learner profile are at the heart of learning and relationships in and outside the school.Teachers will support the personal and academic development of students in their advisory group and contribute to extra-curricular and community and service activities.Subject teacher responsibilitiesPlan and teach lessons following the IB curricula that differentiate for individual student needs and support students whose first language is not English.Use a wide range of technologies and creative teaching styles.Regularly contribute to curriculum planning and development including t...

 • Company STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD TROMSØ in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Folkeuniversitetet søker etter en driftig studierådgiver til vårt kontor i Tromsø. Du blir en del av våre nasjonale studierådgiverteam i tillegg til det lokale tverrfaglige teamet på kontoret.Hovedarbeidsoppgave er å administrere kurs. Dette innebærer blant annet å planlegge og sette i gang kurs, ha kontakt med kunder, rekruttere lærere og å bidra i utviklingsarbeid og rapportering.Dine kvalifikasjoner:God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelskDet er en fordel om du har utdanning på Bachelor-nivå, men det er ikke et kravGod IT-kompetanse, gjerne også erfaring med digital læringKunnskap om utdanningssektorenPersonlige egenskaper:Gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerEr fleksibel, serviceinnstilt og løsningsorientertEvne til å jobbe strukturert og målrettetGod evne til å...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  UiB - Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Studentmentor (vitenskapeleg assistent)Det medisinske fakultet søkjer 20 motiverte medisinstudentar på 2. og 3. studieår som ønskjer å vere mentor for studentar i den obligatoriske mentorordninga i profesjonssøyla i medisinstudiet. Ordninga går over 2 år.Som studentmentor skal du saman med ein legementor rettleie ei gruppe på ca. 10 studentar. Målet med ordninga er at:mentorgruppa skal vere eit trygt sosialt rom kor studentane kan dele og tenkje gjennom erfaringar, spørsmål og dilemma som er opplevd viktige i studiekvardagenmentorgruppa skal vere eit arbeidsfellesskap...

 • Company ENGELSVOLL SKULE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405369997 Presentasjon av stillingen:Engelsvoll skule søker lærar i 100 % fast stilling frå 01.08.2021. Undervisninga vil vera lagt til 4.steget, og omfatta kontaktlærarfunksjon.Engelsvoll skule ligg vakkert til med utsikt over Frøylandsvannet på Klepp stasjon, med flotte uteområde. Skulen har 27 tilsette og omlag 190 elevar fordelt på 1.-7. steg. Satsingsområda våre er tidleg innsats, inkluderande skulemiljø og fagfornyinga.. Me nyttar læringsbrett i opplæringa.Me ønsker oss både nyutdanna og erfarne lærarar. Dersom du er nyutdanna, tilbys ein solid veiledningsordning som ivaretar deg spesielt. I Kleppskulen satses det også på videreutdanning og utviklingsmuligheter gjennom hele yrkeslivet.ArbeidsoppgåverPlanleggja, leia og vurdera elevane si læringSørgja for e...

 • Company GRØNFJELLDAL MONTESSORISKOLE SA in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  gangs utlysning:Vi søker montessori-pedagog i 100% vikariat‍En av våre eminente lærere er i lykkelige omstendigheter, og vi har i den forbindelse et fantastisk vikariat å tilby neste skoleår:‍Ledig stilling montessoripedagog i 100% vikariat fra 18.08.21- 31.03.22 ved Grønfjelldal Montessoriskole.‍Grønfjelldal Montessoriskole er en barneskole med klassene 1.-7. trinn, lokalisert i vakre omgivelser 3,5 mil nord for Mo i Rana i Nordland fylke.Vi har et ledig vikariat som montessoripedagog i et lengre tidsrom for skoleåret 2021/2022.Vi søker deg med relevant kompetanse som kunne tenkt seg å jobbe i et lite, men spennende fagmiljø. Det er en fordel å være kreativt, kunne jobbe målrettet, og ha en positiv drive. Vi har stort fokus på hele mennesket, og derfor innebærer skoledagen både praktiske ...

 • Company UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for Humaniora og pedagogikk er det ledig en åremålsstilling 100 % stilling som postdoktor i pedagogikk, tilknyttet Institutt for pedagogikk, for en periode på 2 år. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand/Grimstad. Tiltredelse 1. januar 2022, eller etter avtale. Instituttet har for tiden ca. 65 ansatte i vitenskapelige stillinger og 15 ph.d.-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets ph.d.-program. Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved UiA er tilknyttet Institutt for pedagogikk. I tillegg er instituttet tungt involvert i utdanningstilbud innen lærerutdanningene som for eksempel p...

 • Company OS KULTURSKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  BeskrivelseFra 01.08.2021 kan vi tilby fast ansettelse som lærer i Os kulturskole. Vi søker en kreativ og engasjert lærer som liker å undervise barn og unge på alle nivåer.Os kulturskoleOs kulturskole er samlokalisert med Os skole, og har i dag ca 140 elevplasser innen kjerneprogrammet. Vi selger også all musikkundervisningen til Dalsbygda skole (1-7) og Os skole (1-10). Hovedoppgavene vil være musikkundervisning i grunnskolen (1.-7. trinn) Stillingen innebærer også konsert- og prosjektvirksomhet, forberedelse, foreldrekontakt, egenutvikling og møteaktivitet. Kulturskolen er midt inne i Veiledning i kulturskoleutvikling, så noe møteaktivitet her må påregnes.Undervisningsåret følger grunnskolens skoleruteAnsvar og arbeidsoppgaverVi ønsker at du kan undervise musikk grunnskole (1.-7. trinn),...

 • Company ÅSERAL KOMMUNE AKTIVITETSSENTERET in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 964 966 842 Stillingsident: 4397196757 Presentasjon av stillingen:For skuleåret 2021-2021 er det ledig vikariat i inntil 100% stilling som lærar på barne- og mellomtrinnet ved Åseral barne -og ungdomskule.Bli med å gje barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobbArbeidsoppgaverVi treng ein pedagog som vil vere med på laget for å utvikle skulen vidare. Dei som vert tilsett kjem inn i eit fellesskap med svært mange dyktige tilsette, men det er stadig behov for nye impulsar for å føre utviklinga vidare.Kontaktlærar i 5. klasseFag: Matematikk, kroppsøving, Naturfag, KRLE, Samfunnsfag, Musikk. Kan òg bli andre fag.KvalifikasjonerGodkjend utdanning som lærar på mellomtrinnet.Godkjend politiattest er eit kravPersonlige egenskaperVi søkjer medarbeidarar som:Har evne t...

 • Company EF EDUCATION FIRST AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ATLANTIS INTERNATIONAL in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NTNU FAKULTET FOR SAMFUNNS OG UTDANNINGSVITENSKAP in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Om stillingen Funksjonen som studiekoordinator er nyopprettet med koordinering av det studieadministrative arbeidet ved instituttet som en vesentlig oppgave. Vi etterstreber en gruppebasert tilnærming til studieadministrative oppgaver, og du som ansettes vil være en del av et studieadministrativt team med oppgaver som spenner fra oppfølging av studieporteføljeutvikling til veiledning og eksamensarbeid. Studiekoordinatoren vil delta i dette arbeidet, og avlaste kontorsjef med delegert myndighet til å fordele og prioritere studieadministrative oppgaver. Som studieveileder vil du følge opp studenter fra et av våre studieprogram, men også bidra inn mot øvrige ...

 • Company ANDØY KOMMUNE STØTTEFUNKSJONEN in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Andenes skole er en 1-10 skole med ca. 270 elever. Skolebygget sto ferdig i 2011 og er et flott og moderne bygg. Skolen har fokus på tidlig innsats og spesialundervisning, og har et nært samarbeid med kommunens PP-tjeneste.Andenes skoles visjon er at vi "skal gi næring og læring til hele mennesket". Visjonen forutsetter et helhetlig elevsyn, og vi søker personer som er flinke til å skape gode relasjoner til elevene. For oss er elevene mer enn vitnemålet de kommer ut med.Våre kjerneverdier er respekt, mestring og samarbeid.Ved skolen blir det ledig 1 lærerstilling fra 01.08.2021. Dette er et ettårig vikariat med mulighet for forlengelse. Vi søker etter lærere som kjenner seg igjen i våre verdier og som vil være aktive deltakere i et mangfoldig skolemiljø.ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjenno...

 • Company HELSE BERGEN HF BUP FANA in Other
  16.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398921114 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer ny medarbeidar til ledig vikariat i 100 % stilling. Vi søkjer fortrinnsvis etter godkjent spesialist i klinisk pedagogikk, men pedagog med anna spesialisering eller relevant erfaring kan også bli vurdert.BUP Ytrebygda held til på Nesttun og gir tilbod til barn og unge med psykiske lidingar opp til 18 år, samt foreldra deira. Det er om lag 13 000 barn i opptaksområdet, som består av byområdet Ytrebygda og Bjørnafjorden kommune. Poliklinikken har ca. 20 tilsette, med ulik kompetanse og erfaring. BUP Ytrebygda og BUP Fana er samlokalisert og samarbeider om enkelte pasientgrupper og tilbod.For stillinga er det krav om særs god mestring av norsk, skriftleg og munnleg. Vedkomande som får tilbod om tilsetjing må leggje fra...

 • Company REFSTAD SKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4390483179 Presentasjon av stillingen:Refstad skole er en barneskole i bydel Bjerke, med drøyt 500 elever og ca. 100 ansatte. Vi holder for tiden til på Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom og fine uteområder. Høsten 2023 flytter vi inn et topp moderne skolebygg med flotte fasiliteter tilpasset fremtidens pedagogikk.Vi på Refstad skole satser på høy kvalitet i undervisningen med spesielt fokus på vurdering for læring og god klasseledelse med utstrakt bruk av digitale læringsmidler. Alle elever på Refstad skole har hver sin iPad og alle nyansatte får et 3 dagers kurs i bruk av digit...

 • Company NORGES TOPPIDRETTSGYMNAS GEILO AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORD-TROMS VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SKJERVØY in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org.nr.:974546957 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Nord-Troms videregående skole ønsker lærere med engasjement og kompetanse, og som setter elevenes læring i sentrum. Nå søker vi deg som vil være med å videreutvikle en god skole til å bli enda bedre - i nært samarbeid med ungdommene, foresatte og lokalsamfunn.Vil du vite mer om skolen? Besøk vår hjemmeside på Om stillingen og arbeidsoppgaver:Inntil 25 % stilling, fastUndervisning i Newton-moduler knyttet til realfagUtvikling av undervisningsoppleggDeltakelse i relevante faglige nettverk og kursIvareta, vedlikeholde og supplere utstyret i rommetKvalifikasjonskrav:Undervisningskompetanse i realfagGode digitale ferdigheterDersom det ikke er søkere med formell undervisningskompetanse, vil søkere med god realkompetanse kunne bli vurd...

 • Company RUDOLF STEINERSKOLEN LØRENSKOG in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Ved Rudolf Steinerskolen i Lørenskog er det ledig ulike stillinger fra 1. august 2021Vi søker engasjerte pedagoger til undervisning både på barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Stillingene er både engasjementer og faste.Klasselærere 80-100% fast stillingEn klasselærer skal lede elevgruppen, og ha ansvar for både undervisningen, det psykososiale miljøet i klassen og foreldrekontakt. Det krever både kunnskaper i klasseledelse, faglig trygghet og metodisk fantasi.Faglærer i engelsk på mellom- og ungdomstrinnet i ca. 30% stilling. Kan eventuelt kombineres med andre oppgaver.Som språklærer kreves det god oversikt over faget og fagets didaktikk, og 30-60 studiepoeng i faget. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.Gjelder alle stillingene:Vi søker deg som:· har godkjent pedagogisk ut...

 • Company SANDE VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Ved Sande videregående skole vil det være ledig vikariat i norsk inntil 120%Stillingstype: MidlertidigStillingsstørrelse: Heltid/DeltidSøknadsfrist: 16.06.21Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområderUndervisning i norsk i yrkesfaglig og studieforbedrende klasserElevoppfølging og relasjonsbyggingFagsamarbeidKvalifikasjonerGodkjent pedagogisk utdanning etter gjeldende kravSøkeren må kunne undervise både på yrkesfag og studieforberedende.Erfaring fra videregående skole er ønskeligDet forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.Personlige egenskaperTydelig og engasjert klasselederRelasjonsbyggerGode samarbeidsevnerTilpasser og utvikler undervisningen i takt med behov både int...

 • Company SKOGMO VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Skogmo videregående skole søker etter en engasjert og utviklingsorientert leder for våre pedagogiske støttetjenster.Vi ser etter en trygg og tydelig leder, som har gode relasjonelle ferdigheter og som ønsker å være skoleleder i en spennende hverdag. Du har et positivt elevsyn og er bevisst på samfunnsoppdraget til skolen. Du er god til å bygge nettverk og bidrar til samarbeidsarenaer internt og eksternt.Kjerneoppdraget i stillingen blir å utvikle og vedlikeholde systemer for faglig og sosial støtte inn mot hver enkelt elev. I stillingen inngår personalansvar for skolens elevtjeneste og vedtaksmyndighet. Stillingen innebærer stor grad av selvstendighet, og det forventes at du ønsker å delta aktivt for å videreutvikle skolen som helhet. Stillingen inngår i rektors ledergruppe.For generell in...

 • Company MIDTRE GAULDAL KOMMUNE - ADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Midtre GauldalskolenInnhold i stillingen:Du skal bidra til at visjonen til Midtre Gauldalskolen oppfylles. beskriver hvilken kvalitet barn/unge, foreldre/foresatte og ansatte kan forvente ved skolene i Midtre Gauldal.Du skal gi undervisning tilpasset den enkelte skoles behov for fagkompetanse og supplere dagens bemanning ved skolene. Alle elever på barnetrinnet har sitt eget læringsbrett og alle elever på ungdomstrinnet har sin egen lærings PC.Vi kan tilby deg:varierte og spennende utfordringer i en skole med høye målflotte, nye skolebyggoppfølging og støtte til nyansatte i engasjerte fagmiljøermulighet til å utvikle seg, samt mulighet for relevant etter- og videreutdanningledere som gir deg gode utviklingsmuligheteregen laptop til alle lærereKrav og ønsker til deg:du må ha undervisningsk...

 • Company MIDTRE GAULDAL KOMMUNE - ADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Voksenopplæringen er administrativt underlagt Støren ungdomsskole og har lokaler ved Gauldal skole og kultursenterArbeidsområde:Voksenopplæringen har ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for flyktninger og familiegjenforente.Krav til stillingen:Formelt godkjent lærerutdanning fra høgskole eller universitet.Ønsket kompetanse:norsk som andrespråkGrunnleggende IKT - kunnskapErfaring med arbeid i tverrkulturelle miljøerHar kompetanse/erfaring i å undervise fremmedspråklige elever, gjerne på lavere nivå (alfa).Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevnerI tillegg til kompetanse og relevant erfaring vil det bli lagt vekt på personlig egnethet.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Seniorkonsulent Ved Kjemisk institutt er det ledig ei fast stilling i studieadministrasjonen som studiekonsulent (seniorkonsulent eller førstekonsulent, avhengig av kvalifikasjonane til den som vert tilsett).Instituttet utfører forsking og gir utdanning av høg internasjonal kvalitet innan kjemi og nærskylde område, med særleg fokus på molekylær livsvitskap og energi og bærekraftig produksjon. Kjemisk institutt har det administrative og faglege ansvaret for disiplinstudiet i kjemi (BSc og MSc) samt dei fleirdisiplinære studieprogramma BSc i nanoteknologi, MSc i nanovitskap, ...

 • Company VIKEDAL SKULE in Other
  15.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Me søkjer:Pedagog ved Vikedal skule.Det er ledig 200% vikariat ved skulen frå 01.08.2021-31.07.2022.Tiltreding 01.08.2021.Hovudarbeidsoppgåvernaturfagmatematikkengelsksmåtrinnetmellomtrinnetungdomstrinnetdet kan vere aktuelt med kontaktlæraransvarKvalifikasjonargodkjent undervisningskompetanse for grunnskulen, annan kompetanse kan bli vurdertkompetanse innan andre fag kan ver aktueltspesialpedagogisk kompetanse er eit ønskjegodkjent politiattest som ikkje er eldre enn tre månadar må liggje føre ved tilsetting, og seinast før arbeidstakar begynner i stillinga ihht gjeldande lovverkAndre opplysningarVikedal skule har omlag 160 elevar fordelt på 1. -10. trinn. Ungdomstrinnet har elevar frå Vikedal, Sandeid og Imsland. Vikedal skule jobbar dette skuleåret med innføring av LK20 og prosjekt knyt...

 • Company VÅGEN LÆRINGSSENTER in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Beskrivelse av arbeidsplassKarmøy kommune har 16 barneskoler, 5 ungdomsskoler og en alternativ opplæringsarena, Vågen læringssenter. Det er et ledig vikariat som lærer ved Vågen læringssenter. Her kan du få jobbe tett med elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring og et helhetlig spesialpedagogisk undervisningstilbud. Vi søker deg som er genuint opptatt av å gi elevene mestringsopplevelser og mestringstro. Vi søker deg som vil være den trygge voksne som setter rammer og skaper forutsigbarhet.Vil du være med å gjøre en forskjell og bidra til den enkelte elevs faglige og sosiale vekst og livsmestring?Deler av stillingen kan hele eller deler av skoleåret være knyttet til undervisning ved Stangeland ungdomsskole.Ansvarsområde og arbeidsoppgaverDe ansatte ved Vågen læringssenter s...

 • Company STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN AV OSLO in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Om stillingenLedig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Barnehage- og utdanningsavdelingen Barnehage- og utdanningsavdelingen har ca. 70 ansatte og er organisert med en avdelingsdirektør og fire seksjoner; barnehage, utdanning, barnehage- og skolemiljø samt kompetanse- og kvalitetsutvikling. Avdelingsdirektøren og fire seksjonssjefer utgjør avdelingens ledergruppe. Avdelingen har kontorsted i Oslo. Barnehage- og utdanningsavdelingen er delegert oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge, og har en bred oppgaveportefølje innen den regionale forvaltningen av barnehage- og skolesektoren. Arbeidet omfatter tilsyn, klagebehandling, tilskuddsforvaltning, oppfølging av statlige satsingsområder samt informasjon og veiledning. På barnehage- og utdanningsområde...

 • Company OSTERØY KOMMUNE REIGSTAD BUSTADER in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org.nr.:864 338 712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Osterøy kommune har fem kommunale grunnskular, derav ein ungdomsskule, samt eit senter for vaksenopplæring. Valestrand skule har frå 01.08.2021 ledig eit årsvikariat i 100% stillingsstorleik for undervisning og klasseleiing i 1-4 trinn. Det kan bli lagt kontaktlærarfunksjon til stillinga. Det er ynskjeleg med kompetanse i begynnaropplæringa på småsteget, samt kompetanse i faga norsk og matematikk. God kompetanse i grunnleggjande ferdigheiter er eit føremon og vert vektlagd.Osterøyskulen har fokus på elevsyn som er tufta på fagfornyinga sin overordna del og kapasitet til klasseleiing. Skulane har gjennom fleire år fokusert på profesjonelle læringsmiljø og framtidskompetanse.Du kan lese meir om skulane våre her: Arbeidsoppgåver:...

 • Company NORAD NTL in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: 971277882 Stillingsident: 4398888692 Presentasjon av stillingen:Norad har vært gjennom en omfattende omorganiseringsprosess, og nytt organisasjonskart implementeres fra 1.9.2021. Norads strategi for 2020 -- 2030 er bærende for målene vi skal nå og for arbeidet som utføres i organisasjonen. Norads nye organisasjon er organisert tematisk etter bærekraftsmålene.I den nye avdelingen Klima og Miljø samles temaer knyttet til SDG2, SDG7, SDG13, SDG14 og SDG15 herunder miljømessig bærekraft, naturbaserte løsninger, klimaendringer, matsystemer, ren energi, biodiversitet, livet på land og livet under vann. SDG11 (Bærekraftige byer og samfunn) og SDG12 (Ansvarlig forbruk og produksjon) får også et hjem i denne avdelingen.Vil du være med å jobbe med dette viktige oppdraget og bli en del av av...

 • Company ESPIRA SCALA HUNDVÅG BARNEHAGE in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.Espira Scala Hundvåg har 5 grupper med plass til rundt 80 barn i alderen 1-6 år. Bygningsmessig er barnehagen uten tradisjonelle avdelinger. Barnehagen ligger på øyen Hundvåg med nærhet til både sjø og fine friluftsområder som innbyr til et...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Job descriptionA position as a Research Assistant is available at the Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) in the Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo. The position will be paid by hourly wage, with an estimated equivalent to a 30 % position, for a period of 1 year (2021-2022). The contract may be renewed depending on performance for up to one year.The Research Assistant will contribute to the Research Council of Norway funded project Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach (Machine Learning Aphasia). The aim of the project is to gain insight into aphasia, a condition characterized by language/communication problems as a result of brain damage. In particu...

 • Company BRØNNØY KOMMUNE OPPVEKSTSSEKTOREN ADMINISTRASJON in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Om stillingenDet er ledig stilling som spesialpedagog som kan ivareta barnehagebarn med autisme og gjennomføringen av EIBI-programmet (25 timer per uke) barnehageårene 2021/2022 og 2022/2023. Arbeidssted er oppvekst, for tiden i Salhus barnehage. Deretter vil stillingen inngå i det spesialpedagogiske teamet innenfor oppvekstområdet. Tiltaket gjennomføres i tett samarbeid med barnehagen, foreldre og autismeteamet. Stillingen er underlagt fagansvarlig barnehage.Søker må ha klasse B sertifikat og disponere egen bil. Kilometergodtgjørelse etter statens regulativer og egen avtale for bruk av bil i tjenesten.Ønskes besatt fra 1. august 2021.ArbeidsoppgaverHovedarbeidsområde er å yte spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter lov om barnehager § 31Arbeide kunnskapsbasert og systematisk for å ...

 • Company SKI VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397344144 Presentasjon av stillingen:Vi søker en medarbeider som trives med selvstendig ansvar og utfordringerSki videregående skole har ledig stilling som rådgiver innen pedagogiske støtteoppgaver.Ski videregående skole er en populær skole med dyktige elever og engasjerte ansatte. Skolen holder til i flotte tidsmessige lokaler med sentral beliggenhet og nærhet til grønne omgivelser. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon og ca. 22 min reisetid med tog til Oslo eller Moss. Skolen har ca. 140 ansatte og ca. 800 elever fordelt på studiespesialisering, musikk, dans og drama, idrettsfag, eget opplæringsløp for minoritetsspråklige og voksenopplæring på kveldstid.For mer informasjon om skolen, se Arbeidsoppgaverfagdokumentasjonansvar for privatisteksameninntak og...

 • Company FRIDALEN SKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398113468 Presentasjon av stillingen:Fridalen skole er en 1-7 barneskole som ligger like ved Brann stadion. Det er gode buss- og bybaneforbindelser til skolen. Skolen er et tradisjonelt bygg med klasserom i flere etasjer. Skolen har pr. dags dato ca. 500 elever og 70 ansatte.Skolen har ledig et vikariat fram til nyttår på mellomtrinnet.Fridalen er øvingsskole og samarbeider tett med HVL.ArbeidsoppgaverPlanlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningSamarbeid med foresatte og instanser utenfor skolenSamarbeid med lærere, elevassistenter, ledelse og andre ansatteDeltakelse i felles kompetansehevingKvalifikasjoner (overskrift)Godkjent lærerutdanning for undervisning på 1.-7.trinn.Erfaring med bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen.Kompetanse innen I...

 • Company SOLHAGEN RUDOLF STEINER BARNEHAGE in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Solhagen R Steiner Barnehage, DrammenSteinerbarnehagelærer søkes til Solhagen R Steiner barnehage fra August 2021Dyktig og engasjert steinerpedagog søkes til vår barnehage- omgående.Solhagen søker en steinerpedagogisk førskolelærer i 100% stilling fram til august 2022 Barnehagelærer med almen utdanning som har erfaring og engasjement for steinerpedagogikk er også velkommen til å søke.Vi leter etter en person som vil i samme retning som oss, som ønsker å arbeide ut fra steiners barnesyn og verdisyn. En person som det er naturlig, ut fra sitt hjerte stå i en til tider krevende arbeids hverdag med støtte fra fellesskapet i steinerbarnehagene i Drammen.har evne til å skape gode sanseopplevelser der det legges til rette for vennskap, lek, arbeid, mestring og undring.Har evne til å stimulere og ...

 • Company FAGSKOLEN I VIKEN STUDIESTED FREDRIKSTAD in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403591696 Presentasjon av stillingen:Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad har ledig stilling som pedagogisk prosjektleder for utvikling og gjennomføring av utdanningene «Praktisk ledelse for anleggsbransjen» og «Prosjektledelse for anleggsbransjen»Fagskolen i Viken eies av Viken fylkeskommune og har fusjonert fagskoletilbud fra tidligere Akershus, Norsk Reiselivsfagskole, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen i Østfold. Fagskolen i Viken tilbyr utdanninger ved 8 studiesteder i Viken fylkeskommune.Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad, har gjennom 32 år utviklet seg til en av de mest innovative og ambisiøse fagskolene i Norge. Skolen tilbyr utdanninger innenfor fagområdene helse, oppvekt, ledelse og teknisk. Skolen ligger på Værste området i Fredrikstad se...

 • Company GRONG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Grong barne- og ungdomsskole har ledig:300 % vikariatstillinger som lærer på 1.-10. trinn, med mulighet for senere fast ansettelse.Ev. andre stillinger som blir ledig i løpet av skoleåret 2021/2022.Stillingen kan innebære:Undervisning på alle trinn/nivåKontaktlæreransvarKompetanse/ kvalifikasjoner:Fullført eller delvvis fullført grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning.Personlig egnethet vil bli vektlagtVi har behov for undervisningskompetanse i de fleste fagGod skriftlig og muntlig kommunikasjonVi søker deg som:Er en tydelig lærer og en god klasseleder.Er fleksibel og har evne til å samarbeide tett med kolleger.Er utviklingsorientert og endringsvillig.Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.Har god helse og er robust for å takle hverdagen.Vi tilbyr:Lønn- og arbeids...

 • Company VEVELSTAD KOMMUNE SENTRALADMIN in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Det er et årsvikariat som lærer.Foretrukket undervisningskompetanse er:Grunnskolelærer 1-7Norsk 60 stp.Engelsk 60 stp.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Må kunne framvise politiattest.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company TØNSBERG MONTESSORI SKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Tønsberg Montessori er en 1.-10. skole og har ledige lærerstillinger i årsvikariat fra august 2021.Alle fagkombinasjoner kan være aktuelle, men vi vil særlig legge vekt på spansk, musikk, matematikk, samt mat og helse.Vi søker lærere som er utviklingsorientert og en god lagspiller.Søknadsfrist er løpende. Vi ansetter fortløpende.Søknad sendes Kontaktperson vedr. stillingene er rektor Sindre Vinje (tlf. 90609979) eller ass.rektor Lars Brunborg (tlf. 97509700)Kvalifikasjoner:Godkjent lærerutdanningGode ferdigheter innenfor klasseledelseDu har ønske om og tar initiativ til egen profesjonsutviklingØnske og interesse for å videreutvikle skolen som en lærende organisasjonPersonlige egenskaperDu er faglig engasjert og dyktigDu er tydelig og kommuniserer godt og respektfullt med elever, kolleger o...

 • Company NIDAROS IDRETTSUNGDOMSSKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Vi søker etter lærer i et vikariat, 70 %, frem til 1. januar 2022 i faget engelsk samt kontaktlærer.Vi søker etter en lærer som er engasjert i faget og har god kontakt med ungdommer.Om arbeidsgiveren:Nidaros Idrettsungdomsskole er en idrettsungdomsskole med 150 elever. Se mer på vår facebook-profil eller på idrettsungdomsskolen.no...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD BJØRNSRUD SKOG in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400425079 Presentasjon av stillingen:100 % vikariat som pedagogisk leder på småbarn.ArbeidsoppgaverFaglig/pedagogisk og administrativ ledelse og drift av avdelingenVeilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske og metodiske arbeidetTilrettelegge for godt samarbeid med foresatteDele kunnskap om barns læring og utvikling, og bidra til kompetanseheving i barnehagenSamspill, oppfølging, lek og veiledning i samspill med barn for å løfte barn til å kjenne glede og mestring i hverdagenSamarbeide i team for å øke kompetanse, bygge relasjoner og styrke pedagogikkenVi søkere etter ledere som leder, kan gjennomføre organisering og struktur i hverdagen med hovedfokus på barns besteKvalifikasjonerKun godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærere blir vurde...

 • Company ÅSE MONTESSORISKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Ved Åse montessoriskole har vi ledig midlertidig stilling som lærer, 100%, skoleåret 2021/22. Utdanning som montessoripedagog er en fordel, men ikke avgjørende.Vi ønsker oss en kollega som er fleksibel, har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.Søknad sendes til: For ytterligere opplysninger, kontaktÅse Montessoriskole tlf. 90579210 eller mail.Søknadsfrist: 11.juni 2021Om arbeidsgiveren:Åse montessoriskole er en relativ liten skole. Vi har pr. tiden 48 elever og 14 ansatte. Skolen drives i samsvar med montessoripedagogikken....

 • Company ESPIRA LINDESNES AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.Espira Lindesnes ligger i naturskjønne omgivelser på Rødberg, ca 1,5 km fra Vigeland Sentrum. Barnehagen består av 4 avdelinger med totalt 108 plasser og holder til i nye moderne lokaler. Vi legger stor vekt på nærhet, relasjonsbygging og s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters