Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

53 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-50 of 53 results.
 • Company AALESUND INTERNATIONAL SCHOOL in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vi søker etter deg som er;· Samarbeidsvillig, entusiastisk og med hjerte for elevene. Stor arbeidskapasitet og god tålmodighet.· Erfaring fra grunnskolen· Gode engelskkunnskaper· Godkjent lærerkompetanse og erfaring fra gymfaget er en fordel.· Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår og god opplæring.We are looking for a;· Cooperative, enthusiastic and with a heart for the students. Good work capacity and patience.· Experience from primary/middle school· Good English proficiency· Recognised teaching competence and experience with the subject of Physical health education is an advantage.· We offer competitive terms and training.Om arbeidsgiveren:Aalesund International School er den eneste internasjonale grunnskolen mellom Trondheim og Bergen. Skolen underviser i tråd med International Baccalaure...

 • Company VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED OSLO in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196565Kort om stillingenVed VID vitenskapelige høgskole i Oslo er det ledig en fast heltidsstilling som konsulent i Studieseksjonen. Studieseksjonen har ansvar for studentopptak, inkludert søkerinformasjon og -veiledning, eksamensgjennomføring, oppfølging av studieløp, det studieadministrative studentsystemet FS, rapportering, kvalifikasjoner og vitnemål.Den som tilsettes i stillingen vil ha ansvar for førstelinjetjenesten for studenter ved høgskolens studiested i Oslo.Vi søker etter en serviceinnstilt, selvstendig og løsningsorientert medarbeider til spennende og utfordrende oppgaver i en høgskole med høye faglige ambisjoner.Om enhetenStudieseksjonen tilhører Avdeling for fagstøtte, og består av til sammen 28 ansatte, hvorav 17 har sin daglige arbeidsplass i Oslo.Hovedoppgav...

 • Company OSLO KOMMUNE SPRÅKSENTERET in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315907689 Presentasjon av stillingen:Språksenteret søker dyktig pedagog/lærer i matematikk.Osloskolen får hvert år mange hundre elever fra alle deler av verden som har det til felles at de ikke kan norsk når de kommer. Noen har mange års skolebakgrunn, andre få. Noen kommer fra krigsområder, andre er arbeidsinnvandrerere fra forskjellige europeiske land. For å møte økt tilstrømning og større spredning i nyankomne elevers skolebakgrunn, etablerte Utdanningsetaten høsten 2014 et treårig prosjekt - Språksenter for intensiv norskopplæring. Dette ble gjort til en fast ordning fra høsten 2018.Målgruppen for opplæringen på Språksenteret er nyankomne elever 5.-10. trinn som har aldersadekvat skolebakgrunn og som er motivert for intensiv opplæring. Gjennom 3-7 måneders i...

 • Company RAVNANGER UNGDOMSSKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308910148 Presentasjon av stillingen:Rådgiver søkes for å komplettere skolens ledernivå. Stillingen er spennende, utviklende og viktig.Viktige felles satsingsområder for Askøyskolene er elevenes læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring.ArbeidsoppgaverKarriereveiledningSosialpedagogisk veiledningSamhandling med relevante instanserElevovergangerSamhandle interntForeldre/kollegaveiledningBidra i skolens utviklingsfokusBidra i skole-hjem samarbeidKvalifikasjonerGodkjent pedagogisk utdanningErfaring/utdanning i veiledning/coachingErfaring fra ungdomstrinnetErfaring fra klasseledelse, miljøledelseErfaring med digitale hjelpemidler.Egnethet, rolleforståelse, ledergruppeforståelseSærlige krav knyttet til stillingen:Det gjøres oppmerksom på at det ...

 • Company OPPLÆRINGSKONTORET FOR MØBEL-, TRE- OG MEKANISK INDUSTRI in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vi søker etter Opplæringskonsulent i 100% fast stilling, stillingsprosenten kan diskuteres.Lønn etter avtale.Kontorsted Sykkylven, med lærlinger og medlemsbedrifter i flere kommuner i Møre og Romsdal.ArbeidsoppgaverFølge opp lærlinger og lærebedrifter.Rekruttere nye lærlinger og lærebedrifter.Samarbeide med myndigheter, skoler og andre aktuelle aktører.Kontoroppgaver og ansvar for sosiale media.KvalifikasjonerDu må kunne kommunisere og samarbeide godt, både med unge og voksne.Gode generelle digitale ferdigheter, samt god skriftlig og muntlig norsk.Du må ha gjennomføringsevne, være selvstendig, åpen og ærlig.Førerkort kl. B, og disponere egen bil.ErfaringerArbeid med ungdom/unge voksne.Kunnskap om fagopplæring og aktuelle institusjoner.Ønskelig med erfaring fra industrien.EgenskaperGode kom...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195332This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenØnsker du å jobbe på NTNUs mest spennende institutt?Vi har ledig stilling som studiekonsulent og søker en person som vil være med på å utvikle og gi administrativ utdanningsstøtte til studenter, fagmiljø og ledelse.Institutt for fysikk, med over 200 ansatte inkludert midlertidig vitenskapelige stillinger, har ansvar for fysikkemner for de best rekrutterende utdanningene innen fysikk i Norge. Hvert studieår underviser instituttet over 60 emner, primært for studenter på studieprogram i fysikk, men også for ingeniør- og teknologistudenter som skal ha fysikk i sin utdanning.Instituttet er i ekspansjon, har nasjonale fors...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195399Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Studiekonsulent/StudiekoordinatorVed Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er det ledig 100 % fast stilling som studiekonsulent/studiekoordinator. Stillinga er særskild knytt til studieprogrammet Bachelor i utøvande musikk eller komposisjon, og Master i utøvande musikk og komposisjon ved Griegakademiet - Institutt for musikk. Stillinga vil også kunne relaterast til andre studierelaterte prosessar ved fakultetet.Fakultet for kunst, musikk og design har kunstnarisk utviklingsarbeid, forsking, utdanning og formidling innan kunst, musikk og desig...

 • Company FJALER KOMMUNE MILJØARBEID in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.:864968422 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Då kan du vere den vi ser etter til våre tenester. Vi lyser ut 8 faste stillingar i ulike stillingsstorleikar i medlevarturnus/lange vakter.Du blir tilsett i Fjaler kommune, men tenestene er organisert i ei ordning som brukarstyrt personleg assistanse (BPA). Ordninga omfattar dei same tenestene som ordinære helse- og omsorgstenester, men er organisert slik at brukaren har større innverknad på og kontroll over sin eigen kvardag. Tenesta blir ytt i tilrettelagt bustad og omfattar bistand til alle daglege gjeremål for ein ung mann.Vi søkjer deg som likar å jobbe med menneske, har fokus på tilrettelegging og brukarmedverknad, og som vert motivert av faglege utfordringar. Har du utdanning og/eller erfaring innan helsefag, sosialfag e...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE RETTLEIINGSTENESTA BERGENSOMRÅDET SENTRUM/VEST in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 876246732 Stillingsident: 4307847930 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgåverRettleie, følgje opp og hjelpe lærlingar/lærekandidatar og lærebedrifterArbeide førebyggande for å sikre gjennomføring i vidaregåande opplæringHalde kontakt med og bruke tilgjengelege nettverk til å skape og formidle læreplassarFølgje opp praksisbrevordninga og fagbrev på jobbSamhandle tett med skular, opplæringskontor og lærebedrifter og andre offentlege instansarBidra til å skape fleirfaglege kompetanse i rettleiingstenesta Gi informasjon om fagopplæring i arbeidslivetKvalifikasjonarSøkjarar må fortrinnsvis ha fagbrev og relevant utdanning frå høgskule eller universitet. Personlege eigenskaper og særleg relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravetKunnskap om lov, regelverk og offentleg forval...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195252Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Internasjonal koordinator (rådgjevar) ved sekretariatet for Det humanistiske fakultetVed sekretariatet for Det humanistiske fakultet er det ledig eit vikariat som internasjonal koordinator (rådgjevar), med oppstart 1. januar 2021. Vikariatet har varigheit til 31.12.2022.Stillinga er knytt til seksjon for studier og forskarutdanning ved fakultetet. Fakultetet har ei brei fag- og programportefølje og seksjonen følgjer opp og koordinerer det studieadministrative arbeidet ved fire institutt og to forskningssenter. Fakultetet har ansvar for 23 BA-progr...

 • Company BYGGOPP, OPPLÆRINGSKONTOR FOR BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK ROGALAND in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company POLITIHØGSKOLEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307922584 Presentasjon av stillingen:Ved Politihøgskolens Forskningsavdeling i Oslo er det ledig en fast stilling som rådgiver. Stillingen innebærer bistand til studieleder for masterprogrammene ”Master i politivitenskap” og ”Erfaringsbasert master ietterforskning”, med administrative oppgaver knyttet til utdanningene samtoppgaver som redaksjonssekretær og forskningsadministrative oppgaver.Forskningsavdelingen har for tiden ca. 35 medarbeidere. Stillingens nærmeste overordnede er avdelingsleder for Forskningsavdelingen,men stillingen vil også rapportere til studieleder for masterutdanningene.Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag.Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere...

 • Company TOKKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Tokke kommune har ledig eit vikariat på inntil 80% som lærar ved Tokke skule, frå 01.01.21 til 31.07.21.Den som blir tilsett må pårekne å bli kontaktlærar i 1. -- 7. klasseTokke skule har sett fokus på fagleg utvikling, med ulike faglege og pedagogiske innfallsvinklar. Skulen er opptekne av å vera ein inkluderande skule for alle, og ha eit godt skulemiljø med mange aktivitetar for elevane. Kollektiv kompetanseutvikling står sentralt, no nyttar ein to timar kvar veke av den bundne tida til fagutvikling.Tokke skule:1-10 skule med 185 elevar og om lag 23 årsverk for pedagogisk personale. På skulen arbeider vi kontinuerlig med å skape best mogleg lærings -- og utviklingsmiljø der elevane skal oppleve meistring og tryggleik. For å få til dette er vi oppteken av klasseleiing med tydelege vaksne,...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - FABRIKKGATEN in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 195210Ved Høgskulen på Vestlandet , Fakultet for ingeniør- og naturvitskap, Studieadministrasjon er det ledig stilling som rådgjevar - studierettleiar.Om stillingen:Studierettleiaren er ansvarleg for studierettleiing og administrativ fagleg oppfølging av studentsaker og skal bidra til god samhandling internt i fakultetet og med relevante einingar i fellesadministrasjonen.Studierettleiaren vil og ha ansvar for å legge til rette for samarbeid på tvers av campuser innanfor fagområdetArbeidsplassen er BergenAnsvars- og arbeidsområde:Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:Rettleiing av studentarSakshandsaming i studentsakerAdministrativ støtte til råd og utvalÅrleg studieplanarbeidOppfølging av utdanningsplanar på individnivå i samarbeid med utdanningsleiingAdministrative oppgåver i ...

 • Company LØKTA OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  IngressDønna kommune har ledig lærerstilling, vikariat i inntil 100 % ved Løkta oppvekstsenter fra 1.januar 2021- 1.august 2021.Beskrivelse avdelingLøkta oppvekstsenter er en fådelt 1-10 skole med 14 elever fra høsten 2020.Skolen ligger på øya Løkta øst av Dønna. I barnehagen er det 5 barn. Oppvekstsentret har også SFO som organiseres gjennom barnehagen.ArbeidsoppgaverUndervisning på alle trinn. Delta i planlegging sammen med skolens ansatte. Planlegge og organisere skolelunsj. Det kan bli aktuelt å reise sammen med elevene på svømming i Sandnessjøen. Leksehjelp kan også bli lagt til stillingen.Vi søkerLærer med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.Krav til kompetanseVi søker etter grunnskolelærer med fagene, Norsk, Engelsk, Tysk og Mat & Helse.Andre opplysningerAnsettelse skjer på vanl...

 • Company NORGES IDRETTSHØGSKOLE in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 195654Om stillingenDet er ledig fast stilling som Studiesjef ved Norges idrettshøgskole med tiltredelse snarest. Stillingen er tillagt ledelse av Studieavdelingen som er organisert med en studieadministrativ seksjon og et Senter for etter- og videreutdanning (SEVU). Studiesjefen rapporterer til administrerende direktør og deltar i hennes ledergruppe.Studiesjefen skal være en pådriver for å videreutvikle og styrke utdanningskvaliteten ved høgskolen, og er en sentral deltager i ledelsens utdanningsstrategiske drøftinger. Studiesjefen har ansvar for å lede og utvikle studieavdelingens medarbeidere og videreutvikle en proaktiv og velfungerende studieadministrasjon. Sammen med ledelsen og studentene skal Studiesjefen jobbe for mer samarbeid om utvikling av studieporteføljen intern...

 • Company SIT STUDENTSAMSKIPNADEN I GJØVIK, ÅLESUND OG TRONDHEIM in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SONANS KARRIERE HAMAR in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Sonans Karriere er en del av Adolfsen Group, en norsk gruppering kontrollert av brødrene Roger og Kristian Adolfsen. Adolfsen Group har sin hovedvirksomhet innen omsorg, barnehager, hoteller, reiseliv og eiendom. Konsernet har ca. 23.000 ansatte og en omsetning på NOK 14 MRD. Hovedkontoret er i Oslo. Se for øvrig: . Sonans Karriere tilbyr kurs og profesjonell karriere- og yrkesveiledning som er tilpasset mennesker i omstilling. Vårt mål i alt vi gjør er å etablere økt arbeidsnærvær for alle våre kandidater.Sonans Karriere søker karriereveileder til tiltaket Oppfølging ved vårt kontor i Brumunddal. Vårt hovedformål er å formidle kandidater til det ordinære arbeidsmarkedet. Stillingen er et engasjement med mulighet for forlengelse.Arbeidsoppgaver:Individuell karriereveiledning og rådgivning,...

 • Company UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 196141Om stillingenVed Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.03.2021 ledig 100 % åremålsstilling som postdoktor innenfor pedagogikk i begynneropplæring.Stillingen er knyttet til Institutt for Pedagogikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Arbeidssted er Porsgrunn.KvalifikasjonerSøkere til postdoktorstillingen må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen pedagogikk. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.Publisering etter fullført doktorgrad er en fordel.Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid. Stillingen krever høy grad av gjennomføringsevne, indre driv og målrettethet. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Det...

 • Company TUSTNA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org.nr.:921357699 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingeneAure barne-- og ungdomsskole samt Tustna barne- og ungdomsskole søker allmennlærere fra januar 2021.Om stillingeneAure barne- og ungdomsskole (ABUS) ligger i Aure sentrum og er en 1-10 skole med ca. 260 elever i år. Abus har nynorsk som opplæringsmål.Skolen har ledig 1 -- 2 årsverk på barnetrinnet fra januar og ut skoleåret 20/21, pga. mulige interne rokkeringer og langtidssjukemeldinger.I tillegg blir det ledig inntil 100% vikariat på barneskolen fra 1.mars og ut skoleåret.Tustna barne- og ungdomsskole (TBUS) skole ligger på Tustna og er en 1-10 skole med 86 elever i år. Skolen har ledig inntil 2 stk 100% stillinger grunnet svangerskapspermisjoner. Begge er vikariat for vårhalvåret 2021, og med mulighet for f...

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309437428 Presentasjon av stillingen:Har du gode samarbeids- og formidlingsevner og kjennskap til videregående opplæring, kan duvære vår nye medarbeiderViken fylkeskommune har to ledige rådgiverstillinger knyttet til inntak og dimensjonering ved fylkeskommunens videregående skoler.Viken fylkeskommune er landets største skoleeier på videregående nivå med ansvar for 58videregående skoler. Antall søkere til videregående skole vil overstige 46 000 skoleåret 2021 - 2022. Seksjon inntak og dimensjonering ligger under fylkesråd for kompetanse i avdeling forvaltningsutvikling og har femten ansatte. Seksjonen har ansvaret for dimensjonering av opplæringstilbudet og inntak avelever til de videregående skolene i Viken fylkeskommune. Seksjonen har også ansvar for kjøp og sa...

 • Company NTNU VITENSKAPSMUSEET in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Jobbnorge ID: 196115This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVi har ledig en fast 100% stilling som studiekonsulent.Fakultetet for medisin og helsevitenskap (MH) utdanner leger ved profesjonsstudiet i medisin. Studieprogrammet tar hver høst opp 135 nye studenter. Programmet ble også tildelt 20 nye studieplasser høsten 2020, og har behov for å styrke administrasjonen.Studieprogrammet er organisert på tvers av fakultetet, på våre fem institutt i Trondheim og i Levanger.Du rapporterer til gruppeleder for medisinstudiet og er ansatt i fakultetets utdanningsseksjon.Arbeidsoppgaver. Studieprogresjon. Studieveiledning. Oppfølging av studentsaker som for eksempel skikkethetssaker. Opp...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Jobbnorge ID: 196356Om stillingaØkonomisk institutt har ledig eit års vikariat som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) fra januar 2021. Vi søker etter en person med interesse for høgare utdanning og med teft for god administrasjon.Stillinga inngår i instituttet sin administrasjon som består av 10 personar. For nærare informasjon om instituttet, sjå nettsida vår: ArbeidsoppgåverStudiekonsulent for årsenheten og bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi, og 1.-3. år av det femårige masterprogrammet i samfunnsøkonomisk analyseVeiledning og studieinformasjonStudiestartRekrutteringInnholdet i stillinga kan bli endra og andre oppgåver kan bli lagt til stillinga.KvalifikasjonskravBachelorgrad frå universitet eller høgskule. Relevant og dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravetGod...

 • Company NORGES REALFAGSGYMNAS UNGDOMSSKOLE BÆRUM AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4287397703 Presentasjon av stillingen:Kristiansand kommune har fått innvilget tilskuddsmidler fra Bufdir for å opprette oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Prosjektperioden er på tre år og inngår i et tett samarbeid med ungdomslos i barnverntjenesten og kommunens miljøvert. Ungdomslosen skal drive oppsøkende virksomhet der ungdom befinner seg med et særlig fokus på distriktene i kommunen. Stillingen vil medføre at du opparbeider deg god kjennskap til ulike tilbud/tiltak for ungdom, bygger nettverk og samarbeider med interne og eksterne instanser.Ungdosmlosen vil være organisert i Forebyggende avdeling. Avdelingen hører til i Barne- og familie området i oppvekstsektoren og er organisert i Fag og støttetjenester sammen med to andre avdelinger. Forebyggende av...

 • Company RØKLAND SKOLE GRUNNSKOLEN in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313169644 Presentasjon av stillingen:Røkland skole er 1 -- 10 skole med både grunnskole, voksenopplæring og SFO.I grunnskolen er det 134 elever, 16 lærere og 5 assistenter.Grunnskolen har spesielt søkelys påInnføring av fagfornyelsenSkolemiljø og forbyggende arbeidKlasseledelse -- felles satsningsområder for teameneGrunnleggende ferdigheter med søkelys på lesing og skrivingVed Røkland skole vil det fra 01.01.2021 være ledig fast lærerstilling i 50 %, med muligheter for økt stillingsprosent.Fagønsker: Kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, engelsk og spesialpedagogikk.Politiattest kreves ved tiltredelse.Søknad sendes elektronisk. Søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på under ledige stillinger.Søkere som ønsker å bli unntatt fra offentliggjørin...

 • Company ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Jobbnorge ID: 196260Om stillingenArkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) har ledig en 100% fast stilling som rådgiver med arbeidsområde etter- og videreutdanning (EVU). Vi søker en engasjert, dyktig og operativ rådgiver til å bistå med studieopptak, markedsføring, studentoppfølging, og utvikling av nye EVU-aktiviteter. Det er ønskelig med oppstart så raskt som mulig.Stillingen hører til seksjon for utdanning, forskning og formidling, og inngår i et tett samarbeid med seksjonens studieadministrative- og forskningsadministrative enheter. I stillingen som rådgiver vil du ha ansvar for markeds- og rekrutteringsaktiviteter rettet mot potensielle studenter til høgskolens studieportefølje, samt kontakt og samarbeid med studenter, samarbeidspartnere og kunder innen etter- og videreutdanning på...

 • Company BÆRUM KOMMUNE GRUNNSKOLE ADMINISTRASJON in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313450470 Presentasjon av stillingen:Vil du bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre?Bærumsskolen er godt i gang med å realisere prinsippene i fagfornyelsen for alle våre 16 500 elever. I årene fremover vil «Læring i det 21. århundre» være et sentralt arbeid for Grunnskoleavdelingen. Vi ønsker å realisere potensialet for aktive, utforskende og kreative arbeids- og undervisningsformer, en endret elev- og lærerrolle og solide profesjonelle læringsfellesskap på skolene. Dette skal vi gjøre ved å jobbe både forskningsbasert og innovativt.Vi søker en spesialrådgiver som kan bistå skolene i arbeidet med å skape læring i det 21. århundre -- gjennom både digitale og analoge arbeidsformer.Vi søker deg som er en dyktig og kreativ pedagog og ambisiøs på elev...

 • Company JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308384041 Presentasjon av stillingen:Vi trenger en rådgiver/veileder (vikariat)Jessheim videregående skoles avdeling ved Romerike fengsel, Ullersmo avdeling har en ledig stilling som rådgiver/karriereveileder i inntil 70% stilling fram til 30.11.2021. Søkere med kartleggingskompetanse og/eller relevant undervisningskompetanse i fag skolen har, kan få full stilling i samme periode etter avtale.Jessheim videregående skoles visjon er «Din framtid -- vårt mål». Visjonen er like relevant for deltakerne ved skolen i fengselet. Vi ønsker å tilrettelegge for at innsatte ved fengselet skal stå best mulig rustet for et liv uten kriminalitet. Skoleavdelingen har ansvar for grunn- og videregående opplæring for innsatte i Romerike fengsel Ullersmo avdeling. I tillegg tilrett...

 • Company OSLO VOKSENOPPLÆRING SKULLERUD in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306782623 Presentasjon av stillingen:Oslo VO Skullerud ligger sentralt til på Skullerud og har ca. 1400 deltakere og 150 ansatte. Senteret har et bredt tilbud innenfor kommunal voksenopplæring. Tre avdelinger gir tilbud om spesialundervisning. Videre har skolen fire avdelinger som tilbyr norskopplæring for innvandrere, grunnskoleopplæring og opplæring i bedrift.Vi søker en fagkonsulent med interesse for voksenopplæring, med evne til å møte ulike mennesker på en god måte, og med ønske om å bidra i et travelt og hyggelig arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverDeltakerforvaltning i ulike fagsystemerEksamensansvarlig på 10. trinn og videregående nivåOppfølging av saker knyttet til Statens LånekasseKursoppfølging, samarbeid med bydeler og andre eksterne parterØvrige skoleadmini...

 • Company NTNU I ÅLESUND in Other
  20.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Jobbnorge ID: 195450This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVi har ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent ved seksjon for utdanning i Ålesund. Stillingen har arbeidsoppgaver innenfor flere av seksjonens fagområder. Seksjonen har hånd om eksamen, opptak, rekruttering og markedsføring, timeplanlegging, studieadministrative system, karriereveiledning, tilrettelegging og internasjonalisering.Stillingen vil være en del av førstelinjetjenesten på flere av disse områdene.Du rapporterer til Seksjonssjef for utdanning i Ålesund.ArbeidsoppgaverFørstelinjetjeneste i vår digitale selvhjelpsportal NTNU-hjelpEksamen: Vaktkoordinering, for- og etterarbeid, samt monitoreringOpptak: sa...

 • Company KOMPETANSEHUSET NEO AS in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Vi har ledig undervisningsoppdrag i Norheimsund.Deltakerne på kursene er ansatte som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. I kurset inngår også digitale ferdigheter slik deltakerne bruker det i hverdagen. Undervisningen er praksisnær -- det vil si at situasjoner og tekstunivers fra arbeidsplassen er utgangspunkt for læringen.Yrkesprofilene fra Kompetanse Norge blir aktivt brukt i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter fra yrkesprofilene kan være å gjennomføre enkle samtaler, skrive korte beskjeder eller lese enkel info på et skriv.Du må være god på relasjonskompetanse og å se den enkelte. Det er viktig i denne stillingen å motivere og å engasjere den enkelte. Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for lærin...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Jobbnorge ID: 195224Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig 1-2 midlertidige 100% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk for ett år, med mulighet for forlengelse. Stillingene ved Institutt for pedagogikk omfatter undervisning innen yrkesfaglærerutdanningene og oppfølging av aktiviteter og tidsbegrensede prosjekter i Senter for Yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA). Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand/Grimstad, men det må også påregnes desentralisert undervisning i skoler og private virksomheter. Tiltredelsestidspunktet for stillingen er snarest mulig eller etter avtale med fakultetet.Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved UiA er tilknyttet Institutt for pedagogikk. Instituttet har...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Jobbnorge ID: 195231Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk tilknyttet Institutt for pedagogikk. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand og desentralisert i skoler i Agder-området, men det kan også påregnes noe undervisning på Campus Grimstad. Tiltredelsestidspunkt etter avtale med fakultetet.Instituttet for pedagogikk har for tiden ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og 13 ph.d-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium, samt fordypning i pedagogikk ved fakultetets ph.d.-program. «Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet» ved UiA er tilknyttet...

 • Company GAKORI SKOLE in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306330742 Presentasjon av stillingen:Gakori skole er en 1.-7. trinns skole og har 286 elever dette skoleåret. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med kort avstand til både skog, fjell, vann og sjø. Skolens administrasjon består av rektor, to undervisningsinspektører, SFO-leder og merkantilt personale. Totalt er det 38 årsverk tilknyttet skole og SFO. Skolen er bygget som en åpen skole med elevtall på fra ca. 40 -- 55 elever pr. årstrinn. Det er normalt 70 -- 75 elever i SFO.Gakori skole de siste årene arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling innen områdene Læringsmiljø og pedagogisk analyse (LP-modellen), Mestring i Altaskolen (MiA) og Vurdering for læring (VFL). Målet er å øke elevenes grunnleggende ferdigheter, samt sikre at elevene har et trygt og god...

 • Company STUDIEORGANISASJONEN FOLKEUNIVERSITETET AVD NETTSTUDIER in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Jobbnorge ID: 195011Om stillingaUniversitetet i Stavanger søker etter eksamenskoordinator til eittårig vikariat ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora. Vikariatet er ledig frå 01.03.2021.Den som vert tilsett skal ivareta eksamensarbeid knytt til studia ved Institutt for kultur- og språkvitskap. Eksamenskoordinator rapporterer til kontorsjef ved instituttet.Hovudoppgåverplanlegge og gjennomføre administrativt arbeid rundt eksamenregistrere sensurinformere og rettleie studentar om plikter og retter etter relevant regelverksakshandsame og følge opp klagesaker om sensur og karaktersettingsakshandsame søknader om tilrettelegging, fleire eksamensforsøk, gyldig fråvær og permisjonssøknaderfølge opp klager på formelle feil og delta i saksførebuing av saker til klagenemnda ved universitete...

 • Company VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED OSLO in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Jobbnorge ID: 196180Om stillingenVID vitenskapelige høgskole er i en spennende fase med utvikling av tre nye campus, vekstambisjoner, økt digitalisering og forsterket satsing på forsknings- og utdanningskvalitet. Dette stiller krav om evne til endring og utvikling hos våre ansatte, og til at medarbeidere på alle nivåer har høy og oppdatert kompetanse.VID Akademiet etableres nå som et program for internopplæring og lederutvikling, og et overordnet ønske om å profesjonalisere kompetansearbeidet i VID. Vi søker deg som har kompetanse og driv til å utvikle VID Akademiet videre. Stillingen passer for deg som liker å arbeide med utvikling av mennesker og organisasjon, og forstår hvordan strategisk kompetanseutvikling er et sentralt virkemiddel for å nå institusjonens strategiske mål. Du har erfa...

 • Company NORSKKURS PÅ JOBBEN AS in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Vi søker etter norsklærer som kan undervise to gutter, en på seks og en på åtte år på nett.De er barn av en ansatt i et internasjonalt selskap i Stavanger. De er fra Canada og har engelsk som morsmål, snakker litt fransk, men kan ikke norsk.Deres hobbyer er sykling, basketball, klatring, skigåing, videospill, tegning og maling.Undervisningen vil foregå på nett.Engasjementets varighet44 timer - 1 time per økt 1 gang i ukatirsdager mellom kl. 16.00 og 19.00muligens helgeundervisning i tillegg etter hvertoppstart ASAPMålet for opplæringenNorsk til bruk i dagliglivet. Opplæringsplan avtales direkte med barna og deres mor.Krav til kvalifikasjonerPedagogisk utdanning for førskole/grunnskoleUndervisningskompetanse i norskErfaring med norskopplæring av barnPersonlige egenskaperDu må kunne tilpasse...

 • Company NYGÅRD BARNESKOLE in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Org. nr: 964966486 Stillingsident: 4305151624 Presentasjon av stillingen:Nygård barneskole har ledig inntil 3 undervisningsstillinger, faste og vikariat for tiltredelse desember/januar.ArbeidsoppgaverKlasseundervisningKvalifikasjonerFullført lærerutdanning eller høyere pedagogisk utdanningPersonlige egenskaperGlad i å jobbe med barn og unge, evne til å se den enkelte elev og har tydelige og høye forventninger til alle eleverEvne til å ta initiativ, være fleksibel, samarbeide i lærende fellesskap, lojal, ansvarsfull, løsningsorientert og har godt humørGode digitale ferdigheterPersonlig egnethetVi tilbyrEn spennende arbeidsplass med hyggelig og godt arbeidsmiljøSpennende satsing på ChromebookTilsetting på kommunale vilkårLønn i henhold til HTA og kvalifikasjonerKommunal pensjonsordning SPKBe...

 • Company ALVENS AS in Other
  18.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VÅGAN KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303440770 Presentasjon av stillingen:Svolvær skole har ledig fast stilling 100 % for pedagog med kompetanse på tegnspråk og eller tegn til tale.Skolen er en 1-10 skole med ca. 550 elever. Skolen er ny, bygget i 2012. Skolen har svømmebasseng som også benyttes av andre skoler. Det er ca. 90 ansatte ved skolen. Disse er fordelt på administrasjon, lærere og assistenter i skole og SFO. SFO har ca. 100 elever.Bli med på laget som vår nye kollega ved Svolvær skole. Vi trenger dyktige, engasjerte personer til å jobbe sammen med oss, for å fremme et godt læringsmiljø.ArbeidsoppgaverLærer på barnetrinn,Være en god og tydelig klasselederGi tett oppfølging av elevene, faglig og sosialtPlanlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidetDu må delta i skolens utviklingsarbeidK...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Jobbnorge ID: 195821Om stillingaUniversitetet i Stavanger søker etter studiekonsulent til 1års vikariat som studiekonsulent ved Det helsevitskaplege fakultet, Fakultetsadministrasjonen. Vikariatet er ledig frå 1.2.2021.Som studiekonsulent vil du få ein variert, spennande og travel kvardag der du jobbar tett på studentar som tar høgare utdanning innanfor helsefag. Ansvarsområde er studieadministrative og studierelaterte oppgåver ved fakultetet. Fakultetsdirektør er næraste overordna.Hovudoppgåverhjelpe til ved studiegjennomføring og kvalitetssikring/-utviklingstudierettleiing, og informasjon til studentane om undervising og studiekvardagregistrere og vedlikehalde studieplanar og emne i ulike dokument/kanalarbidra til kvalitetssikring av informasjon om studieprogram på vitnemåletKvalifikasjo...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Jobbnorge ID: 195828Om stillingaUniversitetet i Stavanger søker etter studiekonsulent til Det helsevitskaplege fakultet, Fakultetsadministrasjonen. Stillinga er ledig frå 1.1.2021Som studiekonsulent vil du få ein variert, spennande og travel kvardag der du jobbar tett på studentar som tar høgare utdanning innanfor helsefag. Ansvarsområde er studieadministrative og studierelaterte oppgåver ved fakultetet. Fakultetsdirektør er næraste overordna.Hovudoppgåverhjelpe til ved studiegjennomføring og kvalitetssikring/-utviklingstudierettleiing og informasjon til studentane om undervising og studiekvardagregistrere og vedlikehalde studieplanar og emne i ulike dokument/kanalarbidra til kvalitetssikring av informasjon om studieprogram på vitnemåletKvalifikasjonarDen som vert tilsett må ha:relevant ut...

 • Company DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Dalane utdanningssenter er en del av Dalane videregående skole og jobber med å styrke utdanning for voksne i vårt distrikt. Vi tilbyr kurs, videregående opplæring for voksne, fagskole-, universitets- og høyskoleutdanning.Fra høsten 2020 har vi fått utvidet ansvar for voksne som skal ta videregående opplæring. Gjennom ordningen Kompetansepiloter har vi fått tildelt midler til kompetansehevende tiltak i Dalane. Vi har derfor ledig 100 % fast stilling som rådgiver i Dalane utdanningssenter, ved Dalane videregående skole.Sentrale oppgaverTett oppfølging og veiledning av kandidater i voksenopplæringen.Skreddersy utdanningsløp i samhandling med lokalt næringsliv, kommune og andre aktuelle aktører.Utvikle et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Dalaneregionen.Identifisere og mobilisere lo...

 • Company BRENNABU LEIRSKULE in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311178172 Presentasjon av stillingen:Vil du være med i teamet på Norges største leirskule?Pedagogisk avdeling ved Brennabu leirskule har to ledige stillingar frå januar 2021ArbeidsoppgaverFølgjande stillingar ved Brennabu ped. er ledige:Fast 80 % stilling som Instruktør med oppstart 25.01.21 . Dette er ikkje ei lærarstilling slik at du kan ha utdanning frå heilt andre yrker, gjerne praktiske yrker80 % vikariat Pedagog for skulehalvåret 21 (04.01.21 tom 31.07.21) . Fortrinnsvis lærarutdanning som krav, men andre kan også søkje.Ber om at du skriv kva stilling du søkjer på.Kvalifikasjoner (overskrift)Me søker etter ein person som:Har allsidig erfaring og/eller utdanning innan friluftslivHar gode ski-ferdigheiterDu kan gjerne være skiinstruktør, brefører, kanoinstru...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAK in Other
  17.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 196111Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Studiekonsulent (førstekonsulent) ved Det samfunnsvitskaplege fakultetVi ønskjer deg velkomen som søkjar til ei fast stilling som studiekonsulent (førstekonsulent) ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Våren 2021 vil stillinga vere knytt til fellesadministrasjonen for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi. Frå hausten 2021 vil stillinga vere knytt til fellesadministrasjonen for Institutt for samanliknande politikk, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap og Sosiologisk institutt, men med eit særskilt ansvar for eit...

 • Company JAR SKOLE in Other
  17.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311513736 Presentasjon av stillingen:Jar skoleligger rett ved grensen til Oslo. På Jar skole får du muligheten til å utvikledeg i en framoverlent, positiv og fagfokusert skolekultur. Vi har 560 flotteelever og 75 dyktige ansatte i skole og SFO. Visjonen vår er Jar -- enbegeistret skole. Vi jobber etter verdiene raus, leken og nyskapende.Hos oss vil du finne gode systemer og rutiner i alle ledd. Du blir en del av et godt og oppmuntrendearbeidsmiljø preget av en sterk vi -- kultur. Vi synes det er skikkelig gøy påjobb!Ledelsen er tett på personalet og det som skjer i klasserommet. Vi legger vekt på tidlig innsats ogforsterket opplæring i de første skoleårene. Det gir synlige resultater påelevenes læring.Vi har i løpet av de siste årene implementert iPad som læring...

 • Company STOREBØ SKULE in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø barneskule, Selbjørn barneskule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål å leggja til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, difor er folkehelse og livsmeistring eit av fleire satsingsområde.ArbeidsstadStorebø skuleAnsvars- og arbeidsoppgåverOppfølging og tilrettelegging av elevar med spesielle behov. Du ivaretar barn med skulefaglege og/eller psykososiale utfordringar. Du tar aktivt del i planlegginga og gjennomføringa av det pedagogiske arbeidet saman med skulen sitt øvrige personale. Du planlegger og gjennomfører sjøl...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET EISCAT SVALBARD in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Jobbnorge ID: 193350GeneralThe Departments of Arctic Geology and Arctic Geophysics at UNIS are seeking candidates for a four-year Ph.D in higher education research with a focus on field learning.The University Centre in Svalbard (UNIS) is the world's northernmost higher education institution, located in Longyearbyen at 78º N. UNIS function as an high-arctic campus for all Universities in Norway, and offers high quality courses at the undergraduate, graduate and postgraduate level in Arctic Biology, Arctic Geology, Arctic Geophysics and Arctic Technology. The student body consists of approximately 50% students from Norwegian universities and 50% students from international universities.The Department of Arctic Geology at UNIS presently consists of 4 professors, 4 associate professors, 8 adj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters