SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

28 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company STOKMARKNES SKOLE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Det er ledig stilling som inspektør ved Stokmarknes skole.Sentrale arbeidsoppgaverInspektørstillingen inngår i skolens ledelsesteam. Stillingen vil kreve forståelse og innsikt i pedagogisk skole-utviklingsarbeid og helhetlig tenkning om organisasjonen.Krav til kompetanseGodkjent pedagogisk utdanningAdministrativ kompetanseIKT-kompetanseFormell lederutdanning er en fordel, men kan erstattes av realkompetanse på områdetEvne til konflikthåndteringØnskede kvalifikasjonerFleksibel og evne til samarbeid og helhetstenkingKunne følge opp arbeidsgiveransvaret for ansatte og skolens vedtatte økonomiske rammerHa evne til a? kommunisere godt med medarbeidere, elever og foreldreVære utviklingsorientertHa en tydelig og inkluderende lederstilEvne å inspirere sine medarbeidereDelta i en helhetlig utviklin...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189408Om stillingenFakultetsadministrasjonen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har for tiden en ledig midlertidig stilling i 40%, som konsulent ved Studieseksjonen.Stillingen er knyttet opp mot ulike rekrutteringsprosjekt/tiltak ved fakultetet: fakultetets skolebesøksordning, veiledning i akademisk skriving for minoritetsspråklige og Akademisk skriveuke.Det er ønskelig med snarlig oppstart. Stillingen har varighet til juni 2021.ArbeidsoppgaverKoordineringsoppgaver i ovennevnte tiltak, i samarbeid med rådgiverBidra i videreutvikling av tiltakBidra i ansettelse av studenter til tiltakene, i samarbeid med rådgiverBidra i opplæring og oppfølging av studentmedarbeidereEvaluere og rapportere på tiltakKvalifikasjonskravVed utvelgelse av søkere til intervju vil det bli lagt v...

 • Company BYGGOPP SOGN & FJORDANE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Ein interessant og utfordrande 100% stilling med varierte oppgåver i heile nordfylket (gamle Sogn og Fjordane)OPPLÆRINGSKONSULENTSom opplæringskonsulent i Byggopp er du ein sjølvgåande og iniativrik ressursperson som bidreg positivt gjennom samarbeid og lagspel. Trivst med mange oppgåver og vere bindeledd mellom elev, føresette, skular og bransjar. Jobbe under gjeldande lovverk og kvalitetssystem.Dine ansvars oppgåver:Rekruttere og følge opp lærlingar og bedrifter, samt gjennomføre relevante kurs.Skulebesøk og yrkes- og utdanningsmesser i Vestland.Tilrettelegg og gjennomføring av presentasjonar og arrangement.Din formelle bakgrunn:Fag-sveinnebrev frå eit eller fleire fag innanfor betong, forskaling, mur gjerne kombinert med sveinnebrev tømrar evt. teknisk fagskulePedagogisk erfaring eller ...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189744Om stillingenVed Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig fast 100 % stilling som rådgiver. Tiltredelse snarest mulig/etter avtale. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, men kan også bli knyttet til et institutt. Arbeidssted er Campus Kristiansand. har ca. 120 tilsatte og er organisert i 4 institutter, Senter for likestilling og en EVU-enhet.ArbeidsoppgaverStudieadministrativt arbeid knyttet til studiene ved fakultet og instituttStudieplanarbeidStudieveiledningAndre studieadministrative oppgaver ved fakultet og instituttNødvendige kvalifikasjonerUtdannelse på masternivå, fortrinnsvis i samfunnsvitenskapelige fag. Dokumenterbar og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.Gode norskkunnskaper, skriftlig og munt...

 • Company SETESDAL VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258339358 Presentasjon av stillingen:Setesdal vidaregåande skule består av avdelingene Hovden, Valle og Hornnes. Avdeling Hornnes er den største avdelingen på skolen med studiespesialiserende og yrkesfaglig utdanningstilbud. Hornnes ligger 60 km nord for Kristiansand. Avdelingsleder på Hornnes har nå blitt ansatt som rektor, og vi søker derfor etter ny avdelingsleder. Stillingen inngår i ledergruppen ved skolen. Funksjonen som assisterende rektor kan bli lagt til denne stillingen.ArbeidsoppgaverDrive pedagogiske utviklingsarbeid for å nå mål om gjennomføringsgrad og kvalitet i opplæringenUtvikle bruken av digitale verktøy for effektiv læring og samhandlingInnføring av fagfornyelsen på avdelingen og legge til rette for et godt profesjonsfelleskap på skolenGjennom...

 • Company TROSTERUD SKOLE in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250033835 Presentasjon av stillingen:Dette er ossTrosterud skole har en sammensatt elevgruppe som stiller høye krav til voksenrollen. Elevene trenger voksne som er gode på relasjonsbygging. På vegne av våre elever søker vi etter en pedagogisk koordinator i AKS, som har tydelige forventninger til dem, og som kan motivere dem. Vi søker etter voksne som strekker seg litt ekstra for at alle elevene skal trives og glede seg til å gå på skolen. Vi ønsker å gi deg stort profesjonelt spillerom for å få det til.Trosterud skole er en flerkulturell 1. - 7. skole med 450 elever og 90 ansatte. Skolen ligger på Haugerud i bydel Alna med Østmarka som nærmeste nabo. Vår visjon er å utvikle kompetanse gjennom kunnskap, arbeidsglede og mestring. Vi har et ambisiøst og engasjert p...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189377This is NTNUPå NTNU jobber 7 400 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVi har ledig et vikariat i 100 % stilling som opptaksmedarbeider fra 01.10.2020. Varighet minimum i seks måneder til 31.03.2021, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Trondheim.Stillingen innebærer både opptaksarbeid, studentveiledning og annet arbeid knyttet til internasjonale masterstudenter ved NTNU. Dette innebærer blant annet vurdering av utenlandsk utdanningsbakgrunn.Stillingen inngår i Internasjonal seksjons innreisegruppe som arbeider med både internasjonale masterstudenter og innreisende utvekslingsstudenter. I perioder vil stillingen også omfatte opptak og oppfølging av innreisende utvekslingsstuden...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189409Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag.Om stillingen:Det er en to-årig midlertid stilling som postdoktor tilknyttet senteret *"BARNkunne - Senter for barnehageforskning". Fakultetet har 5 forskningsprogram, med tilhørende forskergrupper der kandidaten vil bli tilknyttet forskergruppen Barnehagen som (ut)danningsarena.Forskergruppen "Barnehagen som (ut)danningsarena" videreutvikler et integrert forskningsområde der både barnehagens indre liv og aktivitet, barn og deres familier, politiske og historiske vilkår for praksis og barnehagelærerutdanningen studeres og utvikles. Gruppen har forsket med begrepet danning som analytisk ...

 • Company LAKKEGÅRDEN BARNEHAGE in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251506557 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på laget og gjøre en forskjell i barnehagebarns liv?Bydel Gamle Oslo har stort fokus på tidlig innsats i våre barnehager. Vi søker ressurspedagog i midlertidig stilling,med mulighet til forlengelse. Stillingen er i Lakkegården barnehage.Barnehagene er pedagogiske arenaer med fokus på språk og folkehelse. Vi samarbeider med foresatte for at alle barn skal oppleve en trygg, meningsfull og utviklende hverdag. Som ressurspedagog vil du være på topp av grunnbemanningen og du vil være med å påvirke det videre arbeidet, i tett samarbeid med TeamlederBarnehagen er en del av Christiania barnehageenhet bestående av 10 barnehageteam som hver har egen teamleder, felles enhetsleder og fagkonsulent. Vi har et stort fagmiljø...

 • Company VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE AS STUDIESTED OSLO in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188786Om stillingenVed VID vitenskapelige høgskole, Studieseksjonen, er det ledig en fast heltidsstilling som førstekonsulent/studiekonsulent i Team studieløp og eksamen, med arbeidssted Oslo. Studieseksjonen tilhører Avdeling for fagstøtte, og består av til sammen 28 ansatte, hvorav 16 har sin daglige arbeidsplass i Oslo.Den som tilsettes i stillingen vil ha ansvar for oppfølging av studieløp og eksamen knyttet til bachelor-, videre- og masterutdanning, samt enkeltemner.Vi søker etter en selvstendig, ansvarsbevisst og løsningsorientert medarbeider til spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverStillingen inneholder blant annet følgende oppgaver:studentkontakt og oppfølging av studieløpansvar for eksamensplanlegging og eksamensgj...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  26.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Jobbnorge ID: 188054Om stillingenNord universitet har fra 1. september 2020 ledig fast stilling som rådgiver ved Kompetansesenter for læring og teknologi (KOLT). KOLT er organisert som en enhet i Studieavdelingen og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. KOLT har for tiden åtte faste stillinger.Stillingen har kontorsted Bodø.ArbeidsoppgaverDen som ansettes skal blant annet arbeide med videreutvikling av Nord sitt nettstøttede/nettbaserte studietilbud. Pedagogisk rådgivning og veiledning av universitetets egne fagansatte vil også være en viktig oppgave (både i nett- og campusbaserte studier). Videre vil den som ansettes jobbe med prosjekter knyttet til økt formidlingskompetanse for undervisere, og formidling i relevante kanaler for å nå ut med KOLT sine aktiviteter både p...

 • Company DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189591Generelt om stillingenDMMH søker etter en medarbeider som kan utføre og lede eksamensarbeidet ved høyskolen. Stillingen er et vikariat og gjelder for perioden 01.09.20-30.09.21. Stillingen kan gi mulighet for forlengelse og fast stilling.Den som tilsettes vil inngå i høyskolens studieadministrasjon. Studieadministrasjonen behandler alle studentsaker fra opptak til vitnemål; inkl. saker om eksamen, praksis, rapportering, studieveiledning, overflytting/innpassing, skikkethet samt kvalitetssikring og kontroll. Den som tilsettes vil arbeide med planlegging, gjennomføring og etterarbeid knyttet til eksamen.Kvalifikasjoner:Erfaring fra studieadministrativt arbeid, gjerne innenfor eksamen, er ønskeligKjennskap til UH-sektorenGode IT-kunnskaperKjennskap til studieadministrative...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188862Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Seniorkonsulent (studie)Ved er det ledig ei spanande fast stilling som seniorkonsulent (studie) i fakultetsadministrasjonen.Hos oss vil du jobbe tett pa? forsking og utdanning i eit mangfaldig og internasjonalt miljø. Fakultetet har om lag 1000 tilsette, 3000 studentar og eit budsjett på om lag ein milliard kroner. Forsking og undervising skjer på institutt og i sentre. Fakultetsadministrasjonen tel om lag 55 medarbeidarar, organisert i fire seksjonar.Vi søkjer ein strukturert, positiv og omgjengeleg medarbeidar som vil være med å bidra til vidar...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188722Om stillingaØkonomisk institutt har ledig ei fast stilling som studiekonsulent (førstekonsulent, SKO 1408). Vi søker etter en person med interesse for høgare utdanning og med teft for god administrasjon. Arbeidsområde til stillinga er studieadministrasjon, samt enkelte meir praktisk retta oppgåver knytt til drifta av instituttet.Stillinga inngår i instituttet sin administrasjon som består av 10 personar. For nærare informasjon om instituttet, sjå nettsida vår: ArbeidsoppgåverFørstelinje for studentar og generelle førespurnader til instituttetSaksbehandling av søknader om grunngjeving og klage på eksamenskarakterAnnet eksamensarbeidPensum for alle emneTimerekneskap (Aura)ArrangementstøtteDagleg drift av instituttet sin FacebooksideAndre praktiske oppgåver knytta til drif...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189529Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Seniorkonsulent (studieadministrasjon)Ved Det medisinske fakultet, fakultetsadministrasjonen, er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent (100 %) med tilsetjing frå 1. august 2020. Stillinga er knytt til studieseksjonen og har det administrative ansvaret for tre studieprogram i ernæring. Stillinga har òg koordineringsansvaret for fakultetet si mentorordning for studentar og administrative oppgåver for fakultetet si pedagogiske eining, Eining for læring.Arbeidsoppgåver:Administrativt ansvar for Bachelorprogram i ernæring, Masterprogram i huma...

 • Company UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS KONGSBERG in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189541Om stillingenVed Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det ledig vikariat i 100 % stilling som studieveileder i perioden fra 01.09.2020 til 10.05.2021. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. campus KongsbergAktuelle arbeidsoppgaverStudieveiledning innenfor aktuelle studieprogram på mastergradsnivå, herunder emnevalg, studieprogresjon, utvekslingsmuligheter/ studier i utlandet, mv.Studieadministrative oppgaver knyttet til etter- og videreutdanning, herunder kontakt og veiledning av potensielle studenter, oppdragsgivere, studentopptak, bistand til markedsføring og salg mv.Studieadministrasjon i studieadministrativt system (FS), arkivsystem (Public 360), EVU-søknadsweb mv.Oppfølging og...

 • Company ENGERDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For skoleåret 2020/2021 har vi ledig:Årsvikariater inntil 110 % for perioden 01.08.20-31.07.21100 % engasjement fra 01.08.20-31.12.20, med mulighet for forlengelseTilsetting fra 01.08.2020. Dette er 2. gangs utlysning.Vi ønsker at du har godkjent undervisningskompetanse til å arbeide i grunnskolenVi legger vekt på god kjennskap til opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i alle fag, samt gode digitale ferdigheterFag som ønskes dekket er:spanskspesialpedagogisk kompetansekompetanse i undervisning av minoritetsspråklige i særskilt norskopplæringLærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn.Søkere vil bli vurdert i henhold til skolens behov.Personlig egnethet tillegges stor vekt.Annet:Aktuelle søkere vil kunne bli innkalt til interv...

 • Company STIFTELSEN LILLEHAMMER STEINERSKOLE in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vi søker tysklærer for alle klasser fra og med 3. klasse til og med 10.klasse. stillingen utgjør 60.%.Kvalifikasjoner:· Godkjent steinerpedagogisk utdanning eller pedagogisk utdanning for barne- og ungdomstrinnet fra offentlig skole er et krav.· Erfaring fra klasseledelse, som klasselærer/kontaktlærer fra barne- ungdomskoletrinnet er en fordel.· God forståelse for de pedagogiske metoder som ligger til steinerpedagogikken.· Generelt god IKT-kompetanse.· Du må beherske norsk eller et skandinavisk språk, muntlig og skriftlig.Ved tilsetting må det legges frem politiattest, ikke eldre enn tre mnd.Personlig kompetanse:· Genuin interesse for barns læring og utvikling.· God formidlingsevne.· Gode relasjonelle ferdigheter.· Godt humør og en fleksibel innstilling i en travel hverdag.Du trives med å ...

 • Company STUDENTPARLAMENTET UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188039Om stillingenVed (IMB), , er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent i hovedsak tilknyttet undervisningsseksjonen.Ønsker du å jobbe med student- og studierelaterte saker i en av Tromsøs største organisasjoner? Er du serviceinnstilt, fleksibel, systematisk, har stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra? Vi søker deg til stilling som førstekonsulent ved IMB.Institutt for medisinsk biologi er med sine om lag 200 ansatte et av de største instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), Universitetet i Tromsø. Våre ansatte har ansvar for å undervise i basale biomedisinske og biologiske fag innen ulike studier som bioingeniør, biomedisin, medisin, odontologi og farmasi. Instituttet tilbyr studier innen biomedisin (bachelor og master) og bioingeniørfa...

 • Company UTDANNINGSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  24.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232408387 Presentasjon av stillingen:Norskspråklige ferdigheter, inkludering og mangfold er sentrale satsingsområder for Utdanningetaten fremover. Vi søker derfor etter en erfaren fagkonsulent som kan bidra positivt til en effektiv og fleksibel leveransemodell og kompetanseutvikling/kapasitetsbygging i Osloskolen innenfor feltet. Videre som skal bidra til god forvaltning av områdets forvaltningsoppgaver.Stillingen vil bli plassert i den nye divisjonen Kompetanseutvikling og elevrettigheter og under seksjon for Mangfold, inkludering og norskspråklige ferdigheter. Seksjonen vil få det samlede ansvar for UDAs forvaltning, pedagogiske innhold og helhetlige støtte til skolene, herunder oppfølging av innføringstilbud.Seksjonen skal samarbeide tett med interne og ekste...

 • Company NES SKOLE in Other
  23.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249246076 Presentasjon av stillingen:Nes oppvekstområde består av en liten 1-10 skole, SFO og barnehage. På skolen er det rundt 20 elever på de ulike trinnene. I barnehagen er det i overkant av 20 plasser. Oppvekstsentret skal rehabiliteres byggmessig, og vil fremstå som nytt og tidsriktig. Barnehagen og skolen vil bli samlokalisert i sammenhengende bygg. Bygge-/restaureringsperioden er stipulert til å starte sommeren 2020, og være ferdig sommeren 2021.Årets fokusområde for skoleutvikling er innføring av Fagfornyelsen, overordnet del og fagplaner. I tillegg er det oppfølging og gjennomføring av Rammeplanen og følge opp kompetanseutvikling i barnehagen.ArbeidsoppgaverOpplæringsansvar for elever på barnetrinnet.Kvalifikasjonerundervisningskompetanse i grunnskolen ...

 • Company LYNGEN KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Lyngen kommune har behov for lærere.Søknadsfrist: 6. juli 2020Om arbeidsgiveren:null...

 • Company TÅRNÅSEN SKOLE SFO in Other
  22.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248143862 Presentasjon av stillingen:Tårnåsen skoleTårnåsen skole er en veldrevet barneskole med 604 flotte elever og 81 ansatte. Vi har en utbredt delingskultur ved skolen, også på tvers av trinnene. Vi er opptatt av at vi sammen skal lykkes. Skolens visjon er «Skolen i skogen, inspirerende miljø for læring, grobunn for personlig vekst og utvikling».Her kan du lese mer om .SFOVi har behov for en baseleder ved SFO fra 01.08.20.Tårnåsen SFO har ca 280 barn. Disse er fordelt på 4 baser. Et for hvert trinn.Som baseleder i SFO skal du organisere og bidra til å gi barna en kreativ og utviklende hverdag innenfor trygge og forutsigbare rammer. Du skal også bidra til å skape gode rutiner og organisere for arbeidedagen til de andre assistentene på basen.Arbeidsoppgaverho...

 • Company KJØPSVIK SKOLE in Other
  22.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247750057 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med ambisjoner på elevenes vegne?God klasseledelse har stor betydning for elevers læring. Som lærer i Narvikskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre Narvikskolen enda bedre!ArbeidsoppgaverUndervisning og klasseledelse.Planlegging, gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet.Analyse av resultater, utarbeidelse og oppfølging av planer på gruppe- og individnivå for best mulig tilpasset opplæring.Samarbeid med foresatte, kolleger, ledelse o...

 • Company GAKORI SKOLE in Other
  22.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248236662 Presentasjon av stillingen:Gakori skole er en 1.-7. trinns skole og har ca 290elever. Skolens administrasjon vil bestå av rektor, to undervisningsinspektører, SFO-leder og merkantilt personale. Totalt er det ca. 50 ansatte som er tilknyttet skole og SFO. Skolen er bygget som en baseskole skole med elevtall på fra ca. 40 -- 55 elever pr. årstrinn. Det er mellom 65 -- 75 elever i SFO...Satsingene er utviklingsarbeid hvor skolebasert kompetanseutvikling står sentralt. Målet er å øke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, samt sikre at elevene har et trygt og godt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Skolen er også universitetsskole og praksisskole for Universitetet i Tromsø.KvalifikasjonerBegynneropplæringnorsk andrespråkspesped.E...

 • Company TROMSØ KOMMUNE SENTRALADMINITRASJON in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4231008975 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en baseleder i 100 % fast stilling med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Baseledere hos oss er kreative, engasjerte og tydelige rollemodeller som er opptatt av barns lek, læring og utvikling.ArbeidsoppgaverSom baseleder er du en del av lederteamet på SFO der du arbeider tett sammen med annen baseleder og SFO-lederAnsvar for daglig drift av SFO-basenAktivt ta del i all aktivitet rundt barna, både inne og uteUtarbeide års- og månedsplaner for baseneGi informasjon om SFO-tilbudet gjennom månedsinfo og på skolens hjemmesideAnsvar for å planlegge og gjennomføre praktisk pedagogiske aktiviteter med barnaBaseleder har et veiledningsansvar overfor både faste og midlertidige ansatte ved SFOVeilede barna slik at d...

 • Company ØRI AS in Other
  21.06.2020 Updated on: 22.06.2020

  Vi søker etter en raus og faglig kompetent arbeidsveileder med smittende arbeidsglede, som er praktisk og løsningsorientert. Og ikke minst må du ønske å være med å bygge opp under de verdier og holdninger som ØRI as står for. Arbeidsfeltet vil være stort, og det er viktig å trives med mange ulike oppgaver. Tålmodighet, samt å ha glede av å hjelpe andre til å nå sitt potensiale, er viktig. Gode samarbeidsevner er nødvendig. Du må kunne bidra til at ØRI as har gode arbeidsplasser med smarte produksjonsløsninger. Til gjengjeld kan vi tilby ryddige arbeidsforhold og gunstig arbeidstidsordninger.Dine arbeidsoppgaver vil primært være:Tilrettelegging, veiledning og oppfølging av tiltaksdeltakereDelta i produksjonen og kvalitetssikring innenfor teamets oppgaver og ansvarDelta i utarbeidelse og opp...

 • Company NORGES IDRETTSHØGSKOLE in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Jobbnorge ID: 188495Om stillingenVed Norges idrettshøgskole (NIH) er det ledig ei fast stilling som rådgjevar innan studiekvalitet frå 1. september 2020. Stillinga er ein del av Studieavdelinga og rapporterer direkte til studiesjef. Rådgjevaren vil arbeide med studiekvalitet og kvalitetssikring av utdanning ved NIH. Arbeid vil vere knytte til utredningar, saksbehandling, gjennomføre evalueringar, og utvikling og oppfølging av studiekvalitet ved heile NIH.Ansvars- og arbeidsoppgåver vil mellom anna omfatte:Koordinere institusjonelle prosessar og tiltak som skal bidra til å utvikle kvalitetskulturen ved NIHVedlikehalde og vidareutvikle kvalitetssikringssystemet for utdanningVidareutvikle NIH sine nettsider om kvalitetssikringFølge opp emneansvarlege og programleiarar i det systematiske kvali...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters