Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

14 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Trusopplæring og diakoni i Stord og Nysæter.Fast 100 % stilling som kyrkjelydspedagog (70 %)/ diakonimedarbeidar (30%) frå 01.08.2024 eller etter avtale.ArbeidsområdeOppgåver innan kyrkjeleg undervisning og i skjæringspunktet mellom diakoni og kyrkjeleg undervisning.Konfirmantar og tiltak innan ungdomsdiakoni.Fordelinga av oppgåver innan trusopplæring vil bli vurdert ut frå kvalifikasjonar m.mKvalifikasjonarUtdanning som kyrkjelydspedagog, kateket eller diakon.Søkjarar med utdanning innan kristendom, teologil pedagogikk, diakoni og sosiale fag, vil også bli vurdert.Erfaring med kyrkjeleg arbeid for barn og unge.Erfaring med å bruka IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet.Den som vert tilsett, skal leggja fram tilfredsstillande politiattest jfr. Kyrkjelova § 29.Du må vera medlem i Den norsk...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28 in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett er det ledig ei stilling som postdoktor knytt til Nasjonalt prosjekt for lærarrekrutteringOm stillinga:Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) er det ledig ei åremålsstilling som postdoktor knytt til Nasjonalt prosjekt for lærarrekruttering. Nasjonalt prosjekt for lærarrekruttering har som mål at fleire skal søkje lærarutdanning og starte i yrket. I tett samarbeid med UH-institusjonar, barnehage- og skuleeigarar, studentar og andre relevante aktørar, er målet å utvikle nasjonale og regionale tiltak for god rekruttering til lærarutdanningane og læraryrket. Prosjektet skal bidra til at framtidige søkarar til utdanningane og yrket har relevant kunnskap om kva det vil seie...

 • Company STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Trusopplæringa i Stord og Nysæter.Fast stilling som kyrkjelydspedagog, 100 % frå 01.08.2024 eller etter avtale.ArbeidsområdeOppgåver innan trusopplæring og kyrkjeleg undervisning med særleg fokus på aldersgruppa 0-18 år.Fordelinga av oppgåver innan trusopplæring vil bli vurdert ut frå kvalifikasjonar m.mKvalifikasjonarUtdanning som kyrkjelydspedagog eller kateket.Søkjarar med utdanning innan kristendom, teologi og pedagogikk vil også bli vurdert.Erfaring med kyrkjeleg arbeid for barn og unge.Erfaring med å bruka IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet.Den som vert tilsett, skal leggja fram tilfredsstillande politiattest jfr. Kyrkjelova § 29.Du må vera medlem i Den norske kyrkja.Personlege eigenskapar vil verta vektlagde.Personlege eigenskaparHjarte for barn og unge.God formidlingsevne.God ...

 • Company BREVIK SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Brevik skole søker undervisningsinspektør i 100% fast stilling med tiltredelse 01.08.2024.Stillingen har som hovedoppgave å lede SFO ved Brevik skole.Brevik skole er en 1-7 skole med ca. 275 elever. Skolen sto ferdig bygget i 2018 og har store og luftige lokaler inne samt et flott uteområde. Visjonen vår er: Sammen skaper vi fremtiden. Elever med skaperglede og utforskertrang. En skole med rom for å feile, vokse og lære.Vi har elever og ansatte som trives godt og som er stolte av skolen. Vårt fokus er at læringsmiljøet skal være preget av mestring, omsorg, ansvar og respekt. Hos oss på Brevik får du jobbe i et spennende og faglig profesjonsfellesskap.Brevik skole har et SFO-tilbud som i dag benyttes av ca. 100 barn. Barna er delt inn i to baser, en med 1. og 2. trinnselever og en med eleve...

 • Company SKOLERT AS in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Skolert AS har siden 2014 tilbudt kurs gjennom ordningen Kompetansepluss, og er godkjent tilbyder av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.Vi søker nå etter lærer for gjennomføring av kurs i Bergen.Kursinnhold: Lesing, skriving, muntlig, regning, norsk for voksne og yrkesnorsk for byggebransjen.Vi ser etter deg som er utdannet lærer, med videreutdanning minimum 30 stp. i Grunnleggende ferdigheter eller norsk som andrespråk. Du har høy kompetanse og lang erfaring med undervisning av voksne.Er du utdannet lærer med spes.ped så er vi også interessert i å høre fra deg.Vår nye kollega:har god forståelse for det å undervise i sammensatte grupperhar gode relasjonsferdigheterkan å lede gruppeprosesserhar gode samarbeidsferdigheterer løsningsorienterter positiv og har godt humørkan jobbe ...

 • Company VESTBY KOMMUNE HJEMMETJENESTEN AVD SYD in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Brevik skole søker undervisningsinspektør i 100% fast stilling med tiltredelse 01.08.2024.Stillingen har som hovedoppgave å lede SFO ved Brevik skole.Brevik skole er en 1-7 skole med ca. 275 elever. Skolen sto ferdig bygget i 2018 og har store og luftige lokaler inne samt et flott uteområde. Visjonen vår er: Sammen skaper vi fremtiden. Elever med skaperglede og utforskertrang. En skole med rom for å feile, vokse og lære.Vi har elever og ansatte som trives godt og som er stolte av skolen. Vårt fokus er at læringsmiljøet skal være preget av mestring, omsorg, ansvar og respekt. Hos oss på Brevik får du jobbe i et spennende og faglig profesjonsfellesskap.Brevik skole har et SFO-tilbud som i dag benyttes av ca. 100 barn. Barna er delt inn i to baser, en med 1. og 2. trinnselever og en med eleve...

 • Company HØGSKOLEN I INNLANDET HAMAR in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Om stillingen Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi har ledig 100% stilling som studieveileder, i perioden 01.06.2024-31.08.2026. Stillingen er et vikariat for medarbeider som er inne i en annen stilling I Høgskolen.Stillingen ligger under fakultetsadministrasjonen, med arbeidsted på Institutt for jordbruksfag på Blæstad (https://www.inn.no/om-hogskolen/fakultet-for-anvendt-okologi-landbruksfag-og-bioteknologi/institutt-for-jordbruksfag/). Blæstad ligger ca 10 minutter fra Hamar sentrum.Stillingen inngår i et samlet miljø for studieadministrasjon sammen med en annen studieveileder på instituttet, og ved Høgskolen I Innlandet.Ansvar og arbeidsoppgaverStillingen er en allsidig administrativ stilling, med store muligheter for en en dynamisk og stimulerende arbeidshverdag....

 • Company NORLIGHTS MONTESSORISKOLE DRAMMEN AS in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Montessoripedagog søkes!Norlights Montessoriskole Drammen søker etter en dedikert lærer som brenner for Montessoripedagogikk.Vi har ledig Montessoripedagog stilling i 100% stilling på vårt barnetrinn. Her jobber du med totalt 30 elever i team med andre pedagoger og medarbeidere i et romslig og innbydende klassemiljø. Vi søker deg som vil bidra med å videreutvikle et unikt og inspirerende læringsmiljø, sammen med erfarne montessoripedagoger og medarbeidere.KVALIFIKASJONER OG UTDANNINGGrunnskolelærerutdanning 1.-7., eller tilsvarende.Godkjent videreutdanning innen montessoripedagogikk (AMI Elementary 6-9 år / 9-12 år - relevante utdanning fra USN, Waterpark Montessori International eller Duhovka Institut.)Kun lærere med montessoriutdanning oppfordres til å søke.Lærer med videreutdanning i no...

 • Company STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Steinkjer videregående skole ligger på Guldbergaunet, et sentrumsnært område med en stor idrettspark i umiddelbar nærhet til skolen. Vi har et bredt fagtilbud med ca. 850 elever og 180 ansatte. Vi gir opplæring innen ni ulike utdanningsprogram, tre studieforberedende og seks yrkesfaglige. Vi har et tilbud for elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring (STO), videregående opplæring og kurs for voksne og opplæring gjennom kriminalomsorgen i nordre del av Trøndelag. Se for øvrig skolens hjemmeside: https://web.trondelagfylke.no/steinkjer-videregaende-skole/ Vi har fra 1. august to ledige stillinger som avdelingsledere for yrkesfag.En viktig del av den ene stillingen er å være avdelingsleder for helse- og oppvekstfag og salg, service og reiseliv, mens en viktig del av den andre sti...

 • Company TROSVIK SKOLE in Other
  26.03.2024 Updated on: 11.04.2024

  I Fredrikstad kommune er det ledig 100% fast stilling som undervisningsinspektør ved Trosvik skole. Stillingen er ledig fortiltredelse 1. august 2024, eller etter nærmere avtale. Stillingen er i utgangspunktet ikke tillagt undervisning.Trosvik skole er en barneskole og er en av byens største skoler med 530 elever og cirka 70 ansatte. Cirka 170 av elevene går i vår skolefritidsordning, SFO.Ledelsen består av rektor, 2 undervisningsinspektører og SFO-leder, alle i 100% stilling.Skolen har fokus på faglig utvikling i et profesjonelt fellesskap. Den enkelte elevs læringsutbytte i gode lærings- ogoppvekstvilkår på skolen og i lokalsamfunnet er sentralt for oss. Trosvik skole har praksisstudenter fra lærerutdanningenog barnevernspedagogutdanningen på Høgskolen i Østfold (HiØ). Skolen tar også im...

 • Company NLA HØGSKOLEN in Other
  24.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Om stillingenNLA Høgskolen Kalfaret, Bergen, har ledig en ettårig 100% prosjektstilling som studiekonsulent med tiltredelse i juni, alternativt 1. august. Studiekonsulenten vil inngå i studieadministrasjonen ved campus Kalfaret, og samarbeider også med studieadministrasjonen i Oslo og Kristiansand. Per mars har avdelingen 24 ansatte fordelt på de fire studiestedene.  Hovedarbeidsområdet for stillingen vil være knyttet til oppfølging av søkere og studenter på avdeling Hauge School of Management. Studiekonsulenten samarbeider med lærerne på avdelingen, men også med staben ellers, om å legge til rette for en god studiesituasjon for studentene ved NLA. Nærmeste overordnede er studieadministrativ leder som har Kristiansand som sitt primære arbeidssted. Til daglig følges arbeidet opp av plassans...

 • Company FERKINGSTAD SKOLE in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Ferkingstad skule ligg sørvest på Karmøy. Skulen har til hausten 101 elevar og 20 tilsette. Skulen har ein klasse på kvart trinn, med eit varierande elevantal mellom 10 - 23 elevar i klassane. Skulen si leiing er rektor og undervisningsinspektør.Til hausten har skulen lesing som satsingsområde der leik og elevaktiv undervisning skal vera ein viktig metode i arbeidet med å nå våre målsettingar. Elevane ved Ferkingstad skule skal ha ein god skulekvardag med tilpassa opplæring der alle er inkludert. Me er ein "Vi - skule" og visjonen vår er: Me veks i lag! og verdiane våre er Trygg, Respekt og Meistring. Elevane skal aktivt ta del i eiga læring, og det dei lærer skal vera relevant. Me skal sørgje for at dei er godt rusta til morgondagens samfunn. Frå 1.august søkjer me ein undervisningsinspek...

 • Company KOPERVIK SKOLE in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Kopervik skole er en 1.-7.barneskole midt på Karmøy. Skolen er organisert som en baseskole, hvor elevene på hvert trinn har et storklasserom som base. Vi har ansatte som bor fra Skudeneshavn i sør og i fra Haugesund og Sveio i nord. Skolen stod klar i 2000 og fremstår som ganske ny.Vi er om lag 300 små og store som nå har behov for en undervisningsinspektør som liker å lage gode timeplaner og sørger for at bemanningen er i orden slik at skolen ruller og går på en god måte. Det er to inspektører, en rektor og en administrasjonskonsulent ved skolen.  Stabilt godt humør og en forståelse for at utfordringer og endringer er en normal del av norsk skolehverdag, er nødvendig for at du skal kunne være lykkelig i jobben. Elevene ved Kopervik skole er kjekke. Personalet er støttende, dedikerte, inkl...

 • Company NAV HITRA FRØYA in Other
  21.03.2024 Updated on: 26.03.2024

  Vi søker ny markedsrådgiver til vårt kontor. Vi ser etter deg som engasjeres av arbeid med rekruttering og arbeidsinkludering og som er god på kommunikasjon og nettverksbygging. Du må trives i et aktivt miljø med varierende arbeidsoppgaver.NAV Frøya Hitra består av 2 lokale NAV-kontor. Det ene kontoret er lokalisert på kommunesentret Sistranda på Frøya, og det andre på kommunesenteret Fillan på Hitra. NAV Frøya Hitra har enhetlig ledelse med en NAV-leder og 20 kommunale og statlige ansatte. Kommunene Frøya og Hitra er knyttet sammen med en undersjøisk tunnel og har til sammen ca. 11.500 innbyggere. Øyene ligger på Trøndelagskysten, ca. 16 mil fra Trondheim. Frøya og Hitra står for over 20 prosent av all lakseslakting i Norge og bidrar med en stor andel av eksportverdiene for Trøndelag. Opp...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters