Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

49 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company MOLDE FRISKOLE in Other
  24.02.2020

  Ved Molde Friskole vil det skoleåret 2020/2021 bli ledig inntil to lærerstillinger i inntil 100%. Stillingene er vikariat, men med mulighet for fast ansettelse.Vi søker dyktige og engasjerte lærere med godkjent lærerutdanning. Vi forventer at alle i personalet gjør sitt ytterste for å skape et godt miljø -- slik at elevene kan blomstre og utvikle seg i et trygt miljø med voksne som ser den enkelte. Stillingen kan innebære kontaktlærerfunksjon.Undervisningskompetanse og personlige egenskaper for stillingen vil bli vektlagt.Undervisningspersonell må bidra med skolens kristenpedagogiske utviklingsarbeid.Vi ser etter deg som· er engasjert i elevens læring og utvikling.· har et positivt elevsyn, er en god klasseleder og en trygg voksen.· er engasjert, fleksibel og løsningsorientert.. Kan bidra ...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  24.02.2020

  FørstekonsulentVi søker etter dyktige saksbehandlere til vår studieadministrasjon i PilestredetFakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering søker 2-4 midlertidige medarbeidere i 100% stilling som førstekonsulent i inntil ett år med mulighet for forlengelse.Stillingene inngår i en gruppe som jobber opp mot Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning og Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. Arbeidssted vil være Pilestredet.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak væreeksamensarbeidadministrativ veiledning av studenteradministrativ oppfølging av studieprogram og kontakt med institutteneklagebehandling og behandling av permisjonssøknader, fuskesaker og innpasningssakerkvalitetssikring av retningslinjer og ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183050Om stillingenEttårig vikariat som studiekonsulent (førstekonsulent SKO 1408) er ledig ved Nordisk institutt for sjørett (NIFS), Det juridiske fakultet. Stillingen inngår i fellesadministrasjonen til NIFS og Senter for europarett. Med i underkant av 50 ansatte er NIFS en liten enhet med en tett integrert administrasjon og et nært forhold mellom forskere og administrativt ansatte. Kjennskap til instituttets fagfelt er derfor en fordel. Stillingen inngår i instituttets faste administrasjon som består av i alt 5 personer og ledes av en kontorsjef.Vi er sentralt plassert i Oslo sentrum, med gode offentlige kommunikasjonsmidler.ArbeidsoppgaverStillingens oppgaver omfatter blant annet:Studieadministrasjon, herunder undervisningsplanlegging, kvalitetssikring av studiet, rapport...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183034Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: Seniorrådgivar ved Forsknings- og innovasjonsavdelingaUiB har store ambisjonar om å auke innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteten blant studentar og forskarar, og har nylig vedtatt ein handlingsplan på dette området. Planen har ei brei tilnærming til innovasjon som inkluderer tenesteinnovasjon, sosial innovasjon og organisasjonsinnovasjon. I åra framover skal det utviklast ein sterkare kultur for innovasjon, og ein treng meir administrativ kompetanse for å bidra til å nå desse måla. Den nye stillinga er plassert i Forskings- og innovasjonsavdel...

 • Company ENEBAKK KOMMUNE KULTUR OPPVEKST OG ADMINISTRASJON in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Hauglia skole er en 1.-4. trinns skole beliggende på Flateby i Enebakk kommune med idylliske Østmarka og Øyeren som nærmeste naboer. Det er omtrent 20 minutters kjøring fra Lillestrøm. Vi har om lag 230 elever og 40 ansatte. Skolen er opptatt av å utvikle sterke læringsfellesskap, både for elever og ansatte.Skolen har ledig :Inntil 4 faste stillingerArbeidsoppgaverStillingene er tilknyttet 1. - 4. trinn.Kontaktlærerfunksjon kan bli aktueltØnskede kvalifikasjoner:LærerutdanningGLU 1-7 utdannelseGod IKT-kompetansePersonlige egenskaper:Gode klasselederegenskaperHøye ambisjoner på elevenes vegneGode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftligEvne til å jobbe effektivt, strukturert og systematiskGode samarbeidsevnerGode evner til å ta i bruk IKT i undervisningssammenhengPersonlig egnet...

 • Company LIN LIKESTILLING INKLUDERING OG NETTVERK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Er du samfunnsengasjert, og brenner for like rettigheter for alle?Vi søker nå etter en engasjert, entusiastisk og dyktig lærer som ønsker å bistå til å styrke kunnskap og kompetanse hos minoritetsspråklige.Hovedformålet med arbeidet er å lede undervisning i norsk som andre språk, samt avholde kompetanse og mestringsseminarer (samfunnskunnskap).Arbeidsoppgaver:Kartlegging og rekruttering av kursdeltakere etter norsknivå i begynnelsen og slutten av kursetTilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatetLage et undervisningsopplegg tilpasset gruppens nivå A1-A2/B1-B2Skaffe gode samarbeidspartnere og bygge nettverkSkape en trygg og inkluderende læringsarenaFøre oppmøte og rapportere egne timer digitaltHolde seminarer/foredrag om organisasjonen/målgruppen internt og eks...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183078This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVi har ledig stilling som studiekonsulent ved Instiutt for maskinteknikk og produksjon.Stillingen som studiekonsulent inngår i instituttets administrasjonsgruppe, og du vil være en del av instituttets studieteam på tre. Studieteamet forvalter, utvikler og sørger for kvalitetssikring av instituttets studietilbud innen bachelor- og masterutdanning.Du vil være en viktig ressurs som jobber tett sammen med instituttets undervisere, faglige ledelse, fakultetets studieadministrasjon, og har kontakt med studentene. Som ansatt vil du i stor grad få mulighet til å påvirke din egen arbeidshverdag med varierte og spennende arbe...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183238This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVil du bli en del av et godt arbeidsmiljø i utvikling?Ved Avdeling for studieadministrasjon er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent. Stillingen inngår primært i eksamensgruppa som har ansvar for planlegging og avvikling av all skriftlig eksamen ved NTNU, både tradisjonell analog eksamen og digital eksamen.NTNU har ambisjoner om å digitalisere eksamensprosessen innen utgangen av 2022. En digitalisert prosess for vurdering av studentenes læringsutbytte er viktig for at NTNUs vurderingsformer skal være i tråd med faglig utvikling og utvikling i samfunnets behov. Dette er en spennende endr...

 • Company TOKKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  LÆRARSTILLINGAR ID 656Tokke kommune har ledige lærarstillingar, faste og vikariat, frå 01.08.20.Tokke kommune har sett fokus på fagleg utvikling, med ulike faglege og pedagogiske innfallsvinklar.Skulane i Tokke er opptekne av å vera ein inkluderande skule for alle, og ha eit godt skulemiljø med mange aktivitetar for elevane. Tokke deltek i statleg satsinga IBSM. Kollektiv kompetanseutvikling står sentralt, no nyttar ein to timar kvar veke av den bundne tida til fagutvikling. Tokke kommune har to skular.Tokke skule:1-10 skule med 185 elevar og om lag 23 årsverk for pedagogisk personale. På skulen arbeider vi kontinuerlig med å skape best mogleg lærings -- og utviklingsmiljø der elevane skal oppleve meistring og tryggleik. For å få til dette er vi oppteken av klasseleiing med tydelege vaksne...

 • Company KOMPETANSEHUSET NEO AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vi har ledig undervisningsoppdrag i Tromsø.Undervisningsdag og klokkeslett: tirsdager og torsdager fra 13.00- 16.00Oppstart: SnarestAntall timer: 130 timerDeltakerne på kurset er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. I kurset inngår også digitale ferdigheter slik deltakerne bruker det i hverdagen. Undervisningen er praksisnær -- det vil si at situasjoner og tekstunivers fra arbeidsplassen er utgangspunkt for læringen.Yrkesprofilene fra Kompetanse Norge blir aktivt brukt i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter fra yrkesprofilene kan være å gjennomføre enkle samtaler, skrive korte beskjeder eller lese enkel info på et skriv.Du må være god på relasjonskompetanse og å se den enkelte. Det er viktig i denne stillingen å motivere og å engasje...

 • Company KOMPETANSEHUSET NEO AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vi har ledig undervisningsoppdrag i StavangerDeltakerne på kurset er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. I kurset inngår også digitale ferdigheter slik deltakerne bruker det i hverdagen. Undervisningen er praksisnær -- det vil si at situasjoner og tekstunivers fra arbeidsplassen er utgangspunkt for læringen.Yrkesprofilene fra Kompetanse Norge blir aktivt brukt i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter fra yrkesprofilene kan være å gjennomføre enkle samtaler, skrive korte beskjeder eller lese enkel info på et skriv.Du må være god på relasjonskompetanse og å se den enkelte. Det er viktig i denne stillingen å motivere og å engasjere den enkelte. Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære ...

 • Company KOMPETANSEHUSET NEO AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vi har ledig undervisningsoppdrag i Bodø.Deltakerne på kurset er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. I kurset inngår også digitale ferdigheter slik deltakerne bruker det i hverdagen. Undervisningen er praksisnær -- det vil si at situasjoner og tekstunivers fra arbeidsplassen er utgangspunkt for læringen.Yrkesprofilene fra Kompetanse Norge blir aktivt brukt i undervisningen. Grunnleggende ferdigheter fra yrkesprofilene kan være å gjennomføre enkle samtaler, skrive korte beskjeder eller lese enkel info på et skriv.Du må være god på relasjonskompetanse og å se den enkelte. Det er viktig i denne stillingen å motivere og å engasjere den enkelte. Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for ...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  21.02.2020

  Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, er det ledig fast stilling som rådgiver. Seksjonen består av rundt 30 medarbeidere som jobber med et bredt spekter av oppgaver innenfor det studieadministrative området.Vi søker deg som trives med saksbehandling og travle dager. Du må like å jobbe i team og være god på å samhandle med ulike typer mennesker.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak væreeksamensarbeidarbeid med programplanersaksbehandling som klagesaker, høringer, utdanningssaker og generell studentforvaltningkoordinere det studieadministrative arbeidet i teamethovedkontaktperson opp mot instituttleder, instituttets ledergruppe og studiekoordinatorernært samarbeid med instituttleder og seksjonens ledelseAndre arbeidsoppgaver kan bli tilla...

 • Company FLISNES SKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191753478 Presentasjon av stillingen:Inntil to faste 100% ledige stillingar.ArbeidsoppgåverUndervisning på ulike trinn og i ulike fag på barnetrinnet 1. - 7. trinnKontaktlærarPedagogisk utviklingsarbeidKvalifikasjonarUndervisningkompetanse på barnetrinnet.Allmennlærar med fagkompetanse i norsk, matematikk og engelsk.Det er ønskeleg med utdanning og/ eller erfaring i spesialpedagogisk arbeid.Personlege eigenskaparVi søkjer ein positiv, engasjert og faglig dyktig person som er god på kommunikasjon, samarbeid og samhandlingPersonlege kvalifikasjonar vil bli vektlagt ved tilsetting.Vi tilbyrVi tilbyr eit positivt, inkluderande og utviklingsorientert kollegafellesskap.KontaktinformasjonMerethe Rekdal, Verksemdsleiar, 70 16 42 80/908 95 476ArbeidsstadDjupmyrv. 56013 Å...

 • Company TOPPÅSEN SKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187262847 Presentasjon av stillingen:Toppåsen skole er en 1 - 7 skole beliggende i Søndre Nordstrand bydel med nærhet til skog og sjø. Skolens visjon: "Et godt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, en spennende skole hver eneste dag". Visjonen etterleves ved at vi jobber i team, gjennom systematikk og struktur i læringsarbeidet og stort fokus på et trygt og godt skolemiljø. Vi setter elevenes læring i sentrum og har høye ambisjoner på elevenes vegne. Ledelsen er tett på undervisningspraksis og bidrar med observasjon, veiledning og støtte. Vi bruker veiledet lesing og stasjonsarbeid i begynner-opplæringen og samarbeider faglig med naboskoler i "Prinsdalstoppen". Skolen satser på kvalitet i leseopplæringen og grunnleggende matema...

 • Company KOLVIKBAKKEN UNGDOMSSKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194866731 Presentasjon av stillingen:Inntil 4 x 100 % fast stilling ledig for tiltreding etter avtale, senest fra 01.08.20.1 stilling 100 % stilling, årsvikariat fra 01.08.20 - 31.07.21Kolvikbakken ungdomsskole er ein skule med ca. 430 elever og har fem til seks parallellar på trinna. Skolen er organisert med eit godt samarbeid på trinn og i fagseksjonar, for å stadig kunne utvikle eit godt læringsmiljø for elevane. Vi er ein skole i sterk utvikling som førebur oss godt til fagfornyinga og samtidig står i ein spennande prosess fram mot eit nytt skolebygg. Kolvikbakken ungdomsskole har som motto : "Sammen bygger vi kompetanse for framtida". Vi står no i ein unik posisjon der vi bygger og arbeider med organisasjonen vel vitande om at vi skal flytte inn i eit skole...

 • Company GRANE BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Ledige lærerstillinger ved Grane barne- og ungdomsskoleGrane barne- og ungdomsskoleer en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 170 elever og ca 35 ansatte.Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert påStormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset.Grane kommune søker etteret antall lærere med tiltredelsesdato 01.08.2020 i både fast og midlertidigestillingerFagønsker for lærerstillinger ved Grane barne- ogungdomsskole:Matematikk og språkfagpå u- trinn, engelsk 1-4.trinn, naturfag, kroppsøving, mat og helse,musikk, kunstog håndverk, spesialundervisning og begynneropplæring.Satsningsområder:Skolens satsningsområderer skolemiljø og krenkelser, pedagogisk bruk av IKT og lesing i alle fag.Vi benytter iPad på 1.-4 og Office 365 fra 5.-10.Vi er bådehelsefremmende ...

 • Company ÅSE SKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191683832 Presentasjon av stillingen:Det kan bli ledig 2 (100%) stillingar som lærar frå 01.08.2020. Ei av stillingane kan bli fast, den andre stillinga er eit vikariat.ArbeidsoppgåverUndervisning i ulike fag på 1. - 7. trinnArbeid som kontaktlærarTeamsamarbeidArbeid med fagfornyelse og pedagogisk utviklingsarbeidKvalifikasjonarAllmennlærar med fagkompetanse i fleire fag, gjerne spesialpedagogikkGod kompetanse på klasseledelsePersonlege eigenskaparVi søker etter engasjerte lærarar med god fagleg utdanning.Vi tilbyrÅse skole har eit kjekt og positivt arbeidsmiljøTilsetting i IA-bedriftKontaktinformasjonVigdis Rønning, Verksemdsleiar/Rektor, 70 16 38 81ArbeidsstadÅsegjerdet 246017 ÅlesundSøk på stillinga:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgjevar:Ålesund kommuneReferansenr.:...

 • Company SKODJE BARNESKULE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189287329 Presentasjon av stillingen:Inntil 500 % fast stilling og inntil 200 % årsvikariat som lærar ledig f.o.m. 01.08.2020. Heiltid/deltid.Stillingane vil i hovudsak vere knytte til Skodje barneskule, men det kan òg bli ledig stilling ved Valle skule.ArbeidsoppgåverUndervisning i ulike fag på 1.-7. trinnTeamsamarbeid, samarbeid heim-skule, møteverksemd og det som elles høyrer til lærar sin kvardagFelles utviklingsarbeid med vekt på fagfornyinga (Kunnskapsløftet 2020)KvalifikasjonarGodkjend lærarutdanningMinimum 30 studiepoeng i faga norsk, matematikk og/eller engelsk er ønskelegSpesialpedagogikkIKT-kompetanse relevant for dei oppgåvene ein treng å handtere og lære frå seg i skulenPersonlege eigenskaparDu er positiv, samarbeidsorientert, engasjert og fagleg dy...

 • Company BRATTVÅG BARNESKULE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193760548 Presentasjon av stillingen:100 % stilling, vikariat for lærar i perioden 01.08.20 - 01.03.21.Brattvåg barneskule er ein barneskule med 220 elevar. Vi ligg i Brattvåg sentrum og har god offentleg kommunikasjon. Skulen er sertifisert som dysleksivennleg og arbeider etter desse prinsippa inn mot alle elevar. Vi har god tilgang på digitale læremidlar og utstyr til koding knytt til skaparverkstaden vår. Alle elevar på 1.-4.trinn har kvar sim IPad, og elevane på 5.-7.trinn har eigen pc. Vi legg vekt på å utvikle ein VI-skule der vi har ein lik pedagogisk plattform. Det er god struktur for teamsamarbeid og vi har fokus på at våre elevar skal oppleve at vi har ein kollektiv praksis.Vi har eit positivt og godt arbeidsmiljø med eit engasjert og utviklingsoriente...

 • Company KANNIK SKOLE in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193136253 Presentasjon av stillingen:Kannik skole er en sentrumskole med omtrent 600 elever, 23 klasser og 60 ansatte. Skolen tar inn elever primært fra Våland, Eiganes, Lassa og Kampen skole. Skolen er blant landets største ungdomsskoler.Kannik skole har høyt fokus på læring og trivsel. Skolen får gode resultater til eksamen, standpunkt og på nasjonale prøver. Foreldre- og elevundersøkelser viser at våre brukere er fornøyd med det vi gjør.Skolen har et robust fagmiljø og er en skole for alle. Vår visjon er "Alle skal med". Dette blir ivaretatt av en flott stab av profesjonelle, motiverte, interesserte, og inspirerende fagfolk.Nå har vi behov for å utvide kollegiet med flere nye lærere. Vi har både faste stillinger og årsvikariater. Deltidsstillinger kan også væ...

 • Company SIGNO KOMPETANSESENTER in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AKTIVITETSSKOLEN GRINDBAKKEN in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194907290 Presentasjon av stillingen:Aktivitetsskolen Grindbakken er en Aktivitetsskole med ca 300 barn på 1.-4. trinn fordelt på 4 baser. Skoleanlegget er velholdt og ligger i naturskjønneomgivelser mellom Bogstad og Holmenkollen. Skolens nærområde innbyr til fysiskutfoldelse. Ankomst til skolen via buss 45 fra Majorstuen, 16 min, eller buss32 Voksenskog fra Røa, 8 min. Alternativt T-bane til Voksenlia, 5 minuttergangvei.Grindbakkens skole visjon er "Et godt sted å lære, et trygt sted å være".Vier opptatt av et trygt miljø, hvor læring og utvikling av barns sosialeferdigheter og lek står i fokus.Dagens AKS leder har permisjon fra 60% av stillingen og vi ønsker nå en som kan være med å lage et lederteam som sammen kan driveAktivitetsskolen fremover. Stillingen e...

 • Company INTERACTIVE NORWAY AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ÅSERAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE in Other
  19.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  ÅSERAL KOMMUNE oppvekst og levekårBli med å gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobbStillingar ved Åseral barne- og ungdomsskuleSkulens grunnleggande tanke er tryggleik, trivsel og læring. Skulen har fokus på elevanes trivsel og jobbar for ein skule utan mobbing der elevane kan lykkast med sitt individuelle dannings – og kvalifiseringsoppdrag. Skulen jobbar med:•Leiing på alle områder •Kritisk konstruktive elever •Læringsfremmande åtferd•Grunnleggjande dugleik – lesing i fokus•Tilpassa opplæring •Vurdering for læringAvhengig av endeleg organisering komande skuleår kan stillingar ved skulen bli ledige. Vi treng lærarar som vil vere med på laget for å utvikle skulen vidare. Dei som vert tilsett kjem inn i eit fellesskap med svært mange dyktige tilsette, me...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS ALTA in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 182706Om stillingenVed (HSL), Seksjon for forskning, utdanning og formidling, er det ledig stilling som førstekonsulent. Arbeidssted er UiT i Alta.ArbeidsoppgaverStillingen vil i særlig grad ha ansvar for planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til studentrekruttering til HSL-fakultetets studieprogram ved UiT i Alta, men vil også tillegges andre oppgaver ved fakultetet, også ved UiT i Tromsø. Det vil blant annet dreie seg om rekruttering til engelskspråklige studier ved fakultetet. Også kommunikasjonsarbeid, bl.a. publisering på nett og formidling i ulike kanaler vil være en del av stillingens innhold. Videre vurderes arbeid med rom- og timeplanlegging lagt til stillingen. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde kan endres, og alle oppgaver innenfor fakultetets totale v...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD RANDINEBORG in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194315075 Presentasjon av stillingen:Barnehagelærer/pedagog2 er stilling som er underordnet pedagogisk lederArbeidsoppgaverPedagogen:Er medansvarlig for faglig kvalitet og utvikling for sin avdelingBidrar til en effektiv organisasjon, godt arbeidsmiljø og sterk kultur, at arbeidsoppgavene utføres iht virksomhets- og styringsdokumenterBidrar til god økonomistyringEr serviceinnstiltKvalifikasjonerGodkjent barnehage-/førskolelærerutdanningGjerne erfaring, men ikke et kravDokumenterte norsferdigheterPersonlige egenskaperPedagogen må:Være stabilKunne skape gode relasjoner til barna, foreldrene og personaletHa pågangsmot og drivkraftVære målrettet og flittigVære strukturert og pliktoppfyllendeHåndtere seg selv godt ift stressmestringVi tilbyrAttraktivt pedagogisk kons...

 • Company VIKESÅ SKULE in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Er du pedagog med lyst, vilje og evne til å bidra til positiv utvikling av Vikeså skule?Det er ledig 35% fast stilling som lærar på Vikeså Skule fom. 01.08.20. I tillegg har vi også ca 300 % ledige vikarstillingar for perioden 01.08.20 - 31.07.21.Kvalifiksasjoner til stillingaVi søkjer etter pedagoger med breiast mogleg fagkompetanse for undervisning i grunnskulen, men oppfordrar spesielt søkjarar med erfaring som kontaktlærar og kompetanse på begynnaropplæring til å søkja. På barnetrinnet har vi særleg behov for faglærararar i engelsk frå 1.-4.trinn, medan ungdomssteget har eit udekka behov innan matematikk og naturfag.Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar.Søkjarar som ikkje har norsk som morsmål, må gjera greie for både skriftleg og munnleg framstillingsevne. Språknivåblir vektlag...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD HASLUM IDRETTSBARNEHAGE in Other
  17.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193651900 Presentasjon av stillingen:Bli med og få verdens viktigste verdier til å vokse!Læringsverkstedet Idrettsbarnehage har som mål at alle barn skal oppleve bevegelsesglede og matglede hver dag, og pedagogisk idrett er vår gjennomgående metode i hverdagspraksisen. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten, noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å arbeide mot våre pedagogiske mål.Barns kroppslige læring inkluderes i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom pedagogisk idrett har vi fokus på hele barnets utvikling, både fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Barna skal få gode opplevelser i håp om at de tar med seg gode vaner og opplevelser videre i livet. Vår pedagogiske plattform har tydelig definert vårt verdisyn, barnesyn og lærings...

 • Company SVENDSTUEN SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193075721 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til å skape inkluderende arenaer der barn trives og lærer? Da ønsker vi at akkurat du søker stilling hos oss. Vi søker kontaktlærere til Svendstuen skole på 4. - 7. trinn. Hos oss er lek, aktivitet og variasjon i undervisningen viktige fokusområder i planleggingen av skoledagen. Du er opptatt av å være en god rollemodell og bygge et trygt og inkluderende læringsmiljø. Kom og bli med i dette spennende arbeidet for et godt miljø og et faglig utbytte for alle!Vi har en engasjert og positiv foreldregruppe og har et godt samarbeid med FAU. Svendstuen skole er en barneskole med ca. 460 elever og ca. 50 ansatte. Skolen ble bygget i 1998, har en spennende skolegård og ligger i naturskjønne omgivelser inntil Nordmarka. Pe...

 • Company BRYN OG HAMMERBAKKEN SKOLE BRYN SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193709729 Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega!Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer.Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Rammeverk for kvalitet i bærumsskolen finner du ved åVil du vite mer om jobben som lærer i bærumsskolenBryn og Hammerbakken skole er en barneskole med to avdelinger. Skolen har ca. 430elever (1. - 7. trinn) hvor ca. 100 hører til avdeling Hammerbakken (1. - 4.trinn). Ledelsen består av r...

 • Company STATPED OSLO AVD GAMLE HOVSETERVEI in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MUNKERUD SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193491146 Presentasjon av stillingen:Vi trenger akkurat DEG som skoleleder på Munkerud! Munkerud skole er en 1-7 skole i Nordstrand bydel med 760 elever, med helt nye lokaler fra skolestart 2016. Læring, mestring og trygghet er hovedelementene i Munkerud skoles visjon. Vi er ambisiøse på læring, og er opptatt av å skape et godt og sterkt læringsmiljø, både faglig og sosialt. Vi har fokus på fremtidens skole, har et lærende fellesskap, og bruker nettbrett som læringsverktøy på alle trinn. Vi har ressurssterke, lærevillige og engasjerte elever, og skolen har et godt kvalifisert lærerpersonale og en trygg og stabil Aktivitetsskole. Vi mener at vi lever godt opp til slagordet vårt: Munkerud skole er helt kongle!ArbeidsoppgaverEn spennende lederjobb på en skole i utv...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193580951 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk førskoleteam i Bydel Østensjø har ansvar for oppfølging og tilrettelegging av tilbud for barn med særskilte behov før opplæringspliktig alder ihht Barnehageloven § 19 a og g, samt å bistå bydelens barnehager med språkstimulerende tiltak for å styrke minoritetsspråklige barns norskspråklige utvikling. Pedagogisk førskoleteam består av leder, fagkonsulenter, veileder, logoped, språkpedagoger og støttepedagoger. Vi søker etter to språkpedagoger i faste 100% stillinger.ArbeidsoppgaverBidra med kompetanseheving og opplæringDokumentere oppfølging av oppdrag i tråd med prosedyrerBistå barnehagene i sitt språkarbeid ved hjelp av systematisk observasjon og utarbeidelse av tiltak for minoritetsspråklige barnBistå barnehagene...

 • Company TÅSEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192628542 Presentasjon av stillingen:Vil du være en av oss?Tåsen skole arbeider målrettet for at alle elever skal oppleve et godt læringsmiljø. Vi skal bidra til åutvikle robuste barn. Elevene våre skal lære, mestre og trives på skolen.Vi jobber med å utvikle mer tilpasset og elevaktiv læring, og vi er opptatt av tidlig innsats.Aktivitetsskolen gjennomfører læringsstøttende aktiviteter med fokus på grunnleggende ferdigheter.For å lære mer variert, kreativt og digitalt, får alle elevene tilgang til læringsbrett våren 2020. Tåsenskole har et høyt utdannet personale som skaper trygge læringsarenaer sammen med etmestringsteam som er under oppbygging skoleåret 2019-20.Sammen jobber vi med å forberede oss godt på det nye læreplanverket som skal tas i bruk høsten 2020V...

 • Company BEKKELAGET SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Bekkelaget skole ligger sentral til ved Holtet trikkeholdeplass i Nordstrand bydel. Skolen er en 1-7 skole og rommer 600 elever og 80 ansatte. I nærområdet finnes gode alternative læringsarenaer som bl.a. Ekebergparken og Brannfjellskogen.Skolen visjon er: Alt er mulig - med innsats for læring! Det betyr at alle kan utvikle seg og lære mer. Er du en fremoverlent og engasjert lærer som ønsker å bidra med motiverende læring, ønsker vi deg som søker!ArbeidsoppgaverPlanlegge og gjennomføre god undervisning med faglige utfordringerGi elevene et trygt og inkluderende læringsmiljøAnalysere og følge opp elevenes læringSamarbeide med foresatte, ansatte og ulike instanserBidra til læringsfellesskapetDelta aktivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeidKvalifikasjonerGrunnskolelærer 1.-7. trinn, fyller...

 • Company DRØMTORP VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191779482 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye sosialpedagogiske rådgiver?Drømtorp videregående skole har ledig stilling som sosialpedagogisk rådgiver. Stillingen er fast på 60 %.Stilling vil kunne kombineres med undervisningsstilling om du har undervisningskompetanse i fag skolen tilbyr og har har behov for.Vår nye sosialpedagogiske rådgiver vil jobbe med elever både i ordinær opplæring og tilrettelagt opplæring.Vi har to sosialpedagogiske rådgivere idag og utvider tjenesten med ytterligere 60%. Oppgavene knyttet til stillingen er å hjelpe elever med personlige, sosiale og emosjonelle utfordringer som kan ha betydning for opplæringen og elevenes sosiale forhold på skolen. Andre oppgaver vil være å gi veiledning til elever som har behov for tilpasset eller t...

 • Company LOVUND SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Lovund er ei karakteristisk øy med rundt 500 innbyggere fordelt på 4,87 km2. På tross av størrelsen er Lovund en av de mest aktive kystsamfunnene i fylket med et eventyrlig næringsliv. Lovund er et samfunn i vekst, og kan skilte med en ung gjennomsnittsalder. Øya kan by på en rekke ulike fritidstilbud som en vanligvis ikke finner andre steder enn i en by, og øyas innbyggere har kultur for å inkludere tilflyttere.Lovund skole har ca 80 elever i nye og renoverte lokaler, og egen flerbrukshall og basseng. Lovund byr på gode oppvekstvilkår, mulighet for bolig og barnehageplass.Lurøy kommune og næringslivet på Lovund kan ha andre behov for kompetanse og arbeidskraft. Dersom også din eventuelle partner ønsker sysselsetting, vil kommunen kunne være behjelpelig med å knytte kontakt.Arbeidsoppgaver...

 • Company AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJONEN KRISTIANSAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190129088 Presentasjon av stillingen:Vi søker konsulent til avdeling for fag- og yrkesopplæring, arbeidssted Kristiansand.Avdeling for fag- og yrkesopplæring er én av fire avdelinger underlagt fylkesdirektør for utdanning.Avdelingen består av 24 medarbeidere og ledes av en avdelingsleder.ArbeidsoppgaverDen som ansettes som konsulent skal være med å bidra til at vi når målene for fag- og yrkesopplæringen:Alle kvalifiserte søkere skal få læreplassAlle elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som anerkjennes for videre studier eller arbeidslivDu finner mer om informasjon om oss her: Hovedoppgavene vil være:Ferdigstillelse av vitnemål/ kompetansebevis og fag-/ svennebrevForberedende arbeid knyttet til godkjennelse av...

 • Company HAVØYSUND SKOLE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 182624Om stillingenDet vil bli ledige vikariater og faste stillinger på Havøysund skole i Måsøy kommune fra 01.08.2020.Vi ønsker oss kollegaer som liker utfordringer og vil være med på skolebasert utvikling!Menn oppfordres til å søke.For tilsetting kreves politiattest.Tiltredelse: 1. august 2020Søknadsfrist: 6. mars 2020Måsøyskolenes visjon og verdiord:Vi ønsker å gi våre elever røtter til å gro og vinger til å fly!Vår verdier er tuftet på at våre elever og ansatte skal bli respektert, inkludert, trygge og engasjert.Om Havøysund skole1-10 skole med ca. 100 eleverSFO-avdelingModerne funksjonelle spesialavdelingerGodt utstyrt innenfor IKT og digitale læremidlerMåsøy kulturskole har mange ulike tilbud og er tilknyttet Havøysund skole. Vg1 -tilbud er etablert i kommunen, lokalise...

 • Company GYLDENDAL ASA in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RÆLINGEN KOMMUNE SERVICE OG INFOTJE in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TROSTERUD SKOLE in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190803400 Presentasjon av stillingen:Trosterud skole har en sammensatt elevgruppe som stiller høye krav til profesjonell klasseledelse og god formidlingsevne. På vegne av våre elever søker vi etter lærere som har tydelige forventninger til dem, og som kan motivere til arbeidsinnsats. Sammen med et høyt fokus på basisferdighetene, evner du å se hele mennesket i eleven. Vi søker etter lærere som strekker seg litt ekstra for at alle elevene skal trives og glede seg til å gå på skolen. Vi ønsker å gi deg stort profesjonelt spillerom for å få det til.Trosterud skole er en flerkulturell 1. - 7. skole med 450 elever og 80 ansatte. Skolen ligger på Haugerud i bydel Alna med Østmarka som nærmeste nabo. Vår visjon er å utvikle kompetanse gjennom kunnskap, arbeidsglede og ...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 181349Om stillingenVed Nord Universitet Handelshøgskolen er det ledig en toårig stilling som rådgiver ved . Forutsatt videre finansiering vil det være mulighet for forlengelse. Stillingen vil være knyttet til arbeidet med å utvikle NORDLAB som en sentral fagressurs for studenter, næringsliv, offentlige beredskapsaktører, offentlig forvaltning og andre institusjoner som arbeider med sikkerhet og beredskap.Nord universitet har en betydelig satsing rettet mot virksomhet i nordområdene. En har fokus på sikre operasjoner, bærekraft og god beredskap. NORDLAB utfører risikoanalyser, tester ut ulike operasjonskonsepter i krevende områder og gjennomfører øvelser innen beredskaps- og kriseledelse. NORDLAB er tilrettelagt for bruk i våre bachelor og mastergradsprogrammer, og i etter- og...

 • Company ESPIRA TASTARUSTÅ AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Espira Kunnskapsbarnehagen har som visjon å lede utviklingen av fremtidens barnehager. Dette skal vi gjøre ved å drive barnehager med høy kvalitet. Vi tror at en viktig nøkkel til kvalitet i barnehagen er kompetente medarbeidere som trives og er stolte av arbeidsplassen sin. I Espira ønsker vi å være en lærende organisasjon. Vi samarbeider med flere aktører om viktig forskning i barnehagesektoren. Espira Kunnskapsbarnehagen driver i dag 104 barnehager, med ca. 3.000 ansatte og 10.000 barn. Vi er en del av AcadeMedia, Nord-Europas ledende utdanningsaktør.Vi har 5 avdelinger med plass til 14 barn på 0-3 år og 24 barn på 3-6 år. Barnehagen har i tillegg ulike grupperom, som er tilrettelagt for drama, konstruksjonslek, gymsal og kreativitet. Funksjonsrommene er et uttrykk for barnehagens satsi...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER FAKULTET FOR UTØVENDE KUNSTFAG in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 180708Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig fast stilling som studiekonsulent i fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag fra 1.8.2020. Vi søker en dyktig og allsidig medarbeider som skal være en aktiv støttespiller for fakultetets studenter og ansatte.Som studiekonsulent vil du få en variert, spennende og travel hverdag hvor du jobber tett på studenter som tar utdannelse innenfor utøvende musikk og dans, instrumental- og dansepedagogikk. Ansvarsområdet er studieadministrative og studierelaterte oppgaver ved fakultetet.Fakultetsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.ArbeidsoppgaverFakultetsadministrasjonen er for tiden under omorganisering og oppgavesammensetningen vil kunne bli endret. Følgende arbeidsoppgaver kan være aktuelle:d...

 • Company BJERKVIK SKOLE SFO in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183865857 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med ambisjoner på elevenes vegne?God klasseledelse har stor betydning for elevers læring. Som lærer i Narvikskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre Narvikskolen enda bedre!Bjerkvik skole er en 1-10-skole med 157 elever. Vi har et personale bestående av både lærere, fagarbeidere og miljøterapeut som har fokus på å skape gode relasjoner mellom alle aktørene i skolen. Skolen ledes av rektor med to avdelingsledere - en for barnetrinnet og en ...

 • Company HOLE KOMMUNE SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR - ADM in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190040243 Presentasjon av stillingen:Fra 1. august 2020 er det ledig vikariater som lærer for hele eller deler av skoleåret 2020/2021.I en eller flere av stillingene kan det bli mulighet for fast stillig og det kan være mulighet for forlengelse.Eventuelle andre vikariater som blir leidg etter søknadsfrisen, kan også bli besatt etter denne utlysinigen.Vik skole, Sundvollen oppvekstsenter og Røyse skole har ledig fra 1-5 stillnger ved hver av skolene i ulike stillingssørrelser.Det er også fra 1. mars ledig en stilling ved Sundvollen oppvekstsenter som blir tilsatt etter denne utlysing.ArbeidsoppgaverArbeide som lærer i holeskolens barneskoler på ulike trinn og med ulike fag. Må påberegne å være kontaktlærer.KvalifikasjonerDet er et krav til søkere at du har minimu...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 181942This is NTNUPå NTNU jobber 8 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVed er det ledig fast 100 % stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent, kode 1363). Arbeidssted vil være ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern ().Omlag halvparten av stillingen er knyttet til Master i psykisk helse, studieretning barn og unges psykiske helse og barnevern, og den andre halvparten til annen kurs- og utdanningsvirksomhet.Vi søker en person som kan legge til rette for god og kvalitetssikret undervisning og læring for studenter, kursdeltakere og undervisere. I tillegg søker vi en person som kan arbeide selvstendig, og det forventes at en tar initiativ innenfor si...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters