Jobmonitor. Search results for Education methods specialists

59 Jobs found

Used filters:
 • Education methods specialistsx
Displaying 1-50 of 59 results.
 • Company Bardufoss ungdomsskole in Other
  15.10.2019

  Bardufoss ungdomsskole:LÆRERSt.nr. 64/19: 50% engasjement ut skoleåret 2019/ 2020Beskrivelse av arbeidssted:Bardufoss ungdomsskole er den største ungdomsskolen i Målselv kommune med ca. 200 elever. Skolen ligger i et naturskjønt område nært Bardufoss videregående, idrettsanlegg og Polarbadet på Rustahøgda. Skolen har elever som kommer fra institusjonen Stendi.I skolen vår skal det være plass for alle. Vi søker etter voksne som sammen med foreldre og elever medvirker til et læringsmiljø som fremmer trivsel, trygghet og læring gjennom gode relasjoner. Kommunen og skolen er en del av MOT, og vår viktigste målsetting er å skape robust ungdom som er i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker til det beste for framtida.Skolen og kommunens satsingsområde er med hovedfokus på realfag k...

 • Company Åse skole in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140594481 Presentasjon av stillingen:100 % stilling, vikariat ledig for snarlig oppstart. Siste arbeidsdag for vikariat 30.06.20.Det er behov for kontaktlærer.KvalifikasjonerLærerutdannelse.Vi søker lærer med gode evner som klasseleder.Det er behov for kontaktlærer.Vi tilbyrÅse skole tilbyr et godt pedagogiske miljø med dyktige, engasjerte lærere.KontaktinformasjonVigdis Rønning, Rektor/Virksomhetsleder, 70 16 38 81ArbeidsstedÅsegjerdet 246017 ÅlesundSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Ålesund kommuneReferansenr.:4140594481Stillingsprosent: 100%Søknadsfrist: 27.10.2019PAM...

 • Company EKEBERG IDRETTSBARNEHAGE AS in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141825942 Presentasjon av stillingen:Læringsverkstedet Idrettsbarnehage konseptet fokuserer på bevegelseglede og matglede. Vi bruker pedagogisk idrett som metode. I pedagogisk idrett kommer pedagogikken før idretten noe som innebærer at vi bruker idrett, lek og bevegelse for å nå de pedagogiske målene. Vi ønsker å se aktive barn i en aktiv hverdag. Ekeberg Idrettsbarnehage er bygget inn i Ekeberghallen hvor vi disponerer 400 m2 av hallen i våre åpningstider. Vi har flotte turmuligheter og et tett samarbeid med EKT Husdyrpark. Vi ønsker å fremme matglede, og serverer varm lunsj hver dag og grove rundstykker til ettermiddagsmat.Vi søker en positiv, omsorgsfull og kreativ medarbeider til å jobbe med de minste barna i Ekeberg Idrettsbarnehage.ArbeidsoppgaverHovedopp...

 • Company URTEHAGEN VIDEREGÅENDE PRIVATSKOLE in Other
  15.10.2019

  Urtehagen videregående privatskole søker etter en lærer som kan undervise voksne innvandrerkvinner i norsk, samfunnsfag og media. Det er viktig at du kan differensiere undervisningen til ulike elever, for våre elever har ulik bakgrunn. I norskfaget skal du forberede elevene til å ta norskprøver dersom de ønsker det. I mediefaget underviser vi i mange samfunnsfaglige tema fra læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap. I tillegg skal elevene lære å ta gode bilder, og bli flinkere til å filme. Medieoppgavene skal hovedsaklig gjennomføres med elevenes egne mobiltelefoner, eller iPad, både når det gjelder opptak og redigering. Vi søker en med pedagogikk i fagkretsen, i tillegg til norsk, media eller samfunnsfag.PAM...

 • Company Utdanningsetaten in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4143048697 Presentasjon av stillingen:I Utdanningsadministrasjonen, avdeling for elevforvaltning og planlegging, er det ledig et ettårig vikariat i stilling som fagkonsulent. Avdelingen arbeider med forvaltnings- og utviklingsoppgaver innenfor hele grunnopplæringen. Stillingen er plassert i seksjon for elevrettigheter som har ansvar for særskilt inntak på grunnskole og videregående, spesialundervisning, nærskole- og skolebytte og flere andre elevrettigheter, i tillegg til samarbeid med andre etater om å ivareta disse rettighetene.ArbeidsoppgaverInntak med fortrinn (særskilt inntak) til videregående opplæring (hovedoppgave)Inntak til byomfattende spesialskoler og spesialgrupper i grunnskolen (bistå)Veiledning av skoler, PPT, elever og foresatte om rettigheter, til...

 • Company Flå skole in Other
  15.10.2019

  Flå skole og barnehage har ledig 60 % engasjement som pedagog/spesialpedagog fra d.d frem til 31.07.2020.ArbeidsoppgaverSpesialpedagog i skolen hovedsaklig inn mot enkelteleverFaglærer på ulike trinn etter avtaleSamarbeid i teamAktiv deltagelse i skolens arbeid for et godt skolemiljøKvalifikasjonerPedagogisk utdannelse på bachelornivå, gjerne med relevant videreutdanningØnskelig med kompetanse innenfor området spesialundervisningDen som tilsettes må ha evne til og samarbeid med ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnerePersonlige egenskaperEvne til å lære bort og til å se enkeltpersoners særlige behovEvne til å jobbe strukturert og selvstendigGode evner innen kommunikasjon og samhandlingPositiv, fleksibel og løsningsorientertFor øvrig vil personlige egenskaper som er viktig for stillin...

 • Company KS-AGENDA AS in Other
  15.10.2019

  KS Agenda kurs og kompetanseutvikling tilbyr kurs og konferanser spesielt rettet mot kommunesektoren. Våre tjenester tar utgangspunkt i kommunenes og kundens reelle behov. Det omfatter prosjektledelse, programutvikling, organisering og gjennomføring av kurs, seminarer og konferanser. I 2018 hadde vi ca. 6000 deltakere på kurs og konferanser i egen regi, og på vegne av kunder.KS Agenda kurs og kompetanseutvikling har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Våre fantastiske ansatte i kursutviklingsteamet skal få ny kollega, og vi søker derfor etter en ny prosjektleder.Du vil ha dialog med viktige aktører i kommune-Norge, jobbe selvstendig og systematisk med å kartlegge behov, samt ivareta at aktuelle kurs og konferanser blir utviklet. Du er prosjektleder fra behovskartlegging til kvalitetss...

 • Company Jessheim videregående skole in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141036511 Presentasjon av stillingen:Vikarlærer filologiske fagArbeidsoppgaverundervisning i norsk i kombinasjon med andre fag skolen tilbyrKvalifikasjonergodkjent undervisningskompetansebeherske ulike metoder og opplæringsarenaernødvendig didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer eleverkompetanse i pedagogisk bruk av IKTgod klasseledelsePersonlige egenskaperevne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elevergod på relasjonsbyggingkunne inngå i en åpen delingskulturlike å jobbe i teamkunne reflektere over og forbedre egen undervisningpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyret arbeidsmiljø hvor det legges til rette for faglig og personlig utviklinggode pensjonsvilkårlønns- og arbeidsvilkår i henhold til lo...

 • Company Jessheim videregående skole in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141038743 Presentasjon av stillingen:Lærer for filologiske fagArbeidsoppgaverundervisning i filologiske fag med hovedvekt på engelsk, gjerne i kombinasjon med andre fag skolen tilbyrkontaktlærerKvalifikasjonergodkjent undervisningskompetansebeherske ulike metoder og opplæringsarenaernødvendig didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer eleverkompetanse i pedagogisk bruk av IKTgod klasseledelsePersonlige egenskaperevne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elevergod på relasjonsbyggingkunne inngå i en åpen delingskulturlike å jobbe i teamkunne reflektere over og forbedre egen undervisningpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyret arbeidsmiljø hvor det legges til rette for faglig og personlig utviklinggode ...

 • Company Sola skole in Other
  15.10.2019

  Kort om stillingenStillingen er et vikariat i 100 % stilling for skoleåret 2019/2020. Vikariatet er ledig fra dags dato og frem til 31.07.2020.ArbeidsstedSola skole er en barneskole med ca 120 elever. Skolen ligger mellom Sola sentrum og Tananger, i landlige omgivelserog i gåavstand til Solastranden.Skolebygget er nytt og innbydende med moderne utstyr, også innenfor digitale hjelpemidler. Skolen er godt forankret i lokalmiljøet med engasjerte elever og foreldre.Personalet er positivt og utviklingsorientert, og opptatt av elevenes læring.Skolens visjon er "Mestring og læring for framtida" og skolen er særlig opptatt av god leseopplæring, bruk av IKT i opplæringen og utviklingen av et inkluderende læringsmiljø.Mer informasjon om skolen finner du på skolens nettsider.ArbeidsoppgaverDu vil få ...

 • Company LØREN SKOLE in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139009611 Presentasjon av stillingen:Løren skole: "Der kunnskap spirer, læring i fokus."Engasjert, inkluderende og fremtidsrettet er skolens verdier.Løren skole åpnet høsten 2014 med bare 1. trinn, men er en skole som vil vokse de neste årene til å bli en fullverdig 1-7 skole med ca. 800 elever. Spesialavdeling innen autismespekteret åpnet høsten 2019. Vi er nå en skole som har elever fra 1. - 6. trinn.Kan du tenke deg å arbeide på en skole som er i vekst, i et godt faglig miljø som har fokus på læring og utvikling for store og små?Vi søker dyktige, samarbeidende og tilpasningsdyktige lærere som ønsker å delta i den spennende tiden vi er i. Du må være fleksibel og tåle at hverdagen er i forandring. Til gjengjeld møter du engasjerte og ambisiøse kollegaer, hyggel...

 • Company AUSTEVOLL UNGDOMSSKULE in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: 19/1246 Presentasjon av stillingen :Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø barneskule, Selbjørn barneskule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål å leggja til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, difor er folkehelse og livsmeistring eit av fleire satsingsområde.ArbeidstadAustevoll ungdomsskule er ein MOT-skule og deltar i tilleggsprogrammet Skulen legg vekt på eit godt samarbeid og evner til å skape gode relasjonar til elevar og tilsette. Vi utviklar robuste ungdommar som inkluderer alle. Skulen har ca. 200 elevar fordelt på 8.-10.trinn.Ansvars- og arbeidsoppgåver- Undervisning- Ca...

 • Company HARØY SKULE in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Harøy skule søkjer etter lærar frå 01.01.2020Kvalifikasjonar:Formell godkjent lærarutdanning, frå høgskule eller gjennom universitetsfag eller praktisk pedagogisk utdanning.Gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg.Personlege eigenskapar:Kommuniserer og samarbeider godt.Fleksibel.Vil bidra til å utvikle ein moderne skule.Legg vekt på utvikling av klassemiljøet, og ser samanhengen mellom klassemiljøet og god læring.Vi kan tilby:Lønn og pensjon etter gjeldande tariffavtalar.Ein skule i utvikling som fokuserer på teamarbeid.BustadStillinga er i utgangspunktet eit 100 % vikariat, men fast tilsetting kan bli aktuelt.Det vert stilt krav om godkjent politiattest for tilsettinga.Søknadsfrist 01.11.2019Søknad sendast: eller per post tilSandøy kommune, Austrevegen 15, 6547 HARØYPAM...

 • Company SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  ArbeidsoppgaverFjernundervisning av elever i samisk.Bidra ved work shops for skoler som følger Delta på språksamlingerDu må like å arbeide i team og ta et felles ansvar for elevene og det pedagogiske arbeidetAndre oppgaver ved behov og etter kvalifikasjoner.KvalifikasjonerKvalifikasjoner for undervisning i grunnskolen.Minimum samisk 1, ønskelig med pedagogisk utdanning.Gode kunnskaper om samisk historie, tradisjon og kultur.Personlige egenskaperEvner å skape gode relasjoner til elever, foreldre og kollegaer.Evner å strukturere sin egen hverdag, lojal og engasjertHar grunnleggende digital kompetanse og utnytter digitale hjelpemiddel.Har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus.Lagspiller.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrLønn etter kvalifikasjoner.Mulighet for hj...

 • Company Fredrikstad internasjonale skole in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  ArbeidsstedFredrikstad internasjonale skole organiserer og koordinerer kommunens tospråklige fagopplæring i samarbeid medkommunens øvrige grunnskoler på 1. - 10. trinn.Fredrikstad internasjonale skole ligger rolig og sentralt plassert i nyrenoverte lokaler på Østsiden ved Fredrikstadbrua. Du vil bli ansatt hos oss, men ditt arbeidssted vil være de ulike barne- og ungdomsskolene i byen vår.Vi søker etter lærere i tospråklig fagopplæring i følgende språk:Amharisk i 6,5% stillingsstørrelse.Assyrisk i 20% stillingsstørrelse.Mandarin i 9,5% stillingsstørrelseRumensk i 45% stillingsstørrelseTysk i 20% stillingsstørrelseVietnamesisk i 9,5% stillingsstørrelse.Dette er faste stillinger. Tiltredelse snarest.Målgruppen er elever som har rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslovens § 2-8. U...

 • Company EIDE SKOLE in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsplassEide skole er en barneskole med 374 elever og ligger i Kopervik. Skolen har et verdigrunnlag som blir etterlevd, ogarbeidsmiljøet er preget av et positivt elevsyn og god klasseledelse. Karmøy kommune har gjennom flere år satset påå utvikle elevenes digitale kompetanse og Eide skole skal til høsten starte på sitt femte år med iPad en-til-en ilæringsarbeidet. Det jobbes kontinuerlig med å bygge et godt læringsmiljø for alle elevene. Vi har ledig et 100%vikariat for lærer som skal i i foreldrepermisjon, vikariatet er ledig ut skoleåret. Stillingenen er på mellomtrinnet.ArbeidsoppgaverUndervisning som fører til at barn og unge opplever:Et trygt og godt skolemiljøFaglige utfordringer og utviklingMestring og trivsel, faglig og sosialtGod faglig veiledning og deltakelse...

 • Company Tonstad skole (vo-1607) in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 975298736 Stillingsident: 4140950489 Presentasjon av stillingen:Ved Tonstad skole er det fra 1. januar 2020 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer.Stillingen er primært knyttet til barnetrinnet, per tiden kontaktlærer på 2.trinn. Den som blir ansatt må kunne dekke de fleste fag for barnetrinnet.Tonstad skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 490 elever i skoleåret 2019/2020. Vi har også en spesialavdeling med byomfattende tilbud for elever innenfor autismespekteret. Skolens SFO gir i hovedsak et tilbud til barn på 1. - 4. trinn. Personalet på ca 90 ansatte består av lærere, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter.Tonstad skole arbeider med å skape et godt helhetlig læringsmiljø med et positivt fokus på utvikling, læring og fremgang. Våre utviklingsområder er...

 • Company Malvik kommune (VO-1663) in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Hommelvik skole har ledig 4 vikariater:Svangerskapsvikariat for lærer, Hommelvik skole, 100%, ledig f.o.m. 01.01.20-29.04.20.Svangerskapsvikariat for lærer, Hommelvik skole, 100%, ledig f.o.m. 30.10.19-31.07.20.Svangerskapsvikariat for lærer, Hommelvik skole, 100%, ledig f.o.m. 16.12.19-31.07.20.Svangerskapsvikariat for lærer, Hommelvik skole, 100%, ledig f.o.m. 01.01.20-31.07.20.Arbeidsoppgaver:Stilling 1: Lærer på 4. trinn og mulig kontaktlærer på 4. trinn. Ved behov må det påregnes oppgaver på andre trinn.  Stilling 2: Timelærer og norsk 2-lærer på 1. og 2. trinn, men må påregne andre undervisningsoppgaver ved behov.  Stilling 3: I hovedsak undervisning av elever med særskilt språkopplæring for språklige minoriteter på flere trinn, men må påregne andre undervisningsoppgaver ved behov.  ...

 • Company MEDLEARN AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 990481652 Stillingsident: 4139449568 Presentasjon av stillingen:Som studiekonsulent i Medlearn er du bedriftens ansikt utad mot nye interessenter, og vil ha hovedansvaret for opptaksprosessen av nye studenter. Rollen skal sørge for at opptak skjer i henhold til gjeldende opptakskrav, og bidra til effektivisering av opptaksbehandlingen. Du vil inngå i et tverrfaglig team, og rapporterer til funksjonsansvarlig.Har du evnen til å jobbe strukturert og trives i en veiledende rolle, da er dette jobben for deg! Søknader behandles forløpende.ArbeidsoppgaverLøpende studierådgivning og opptaksbehandlingHolde seg oppdatert på faglig innhold, opptakskrav og studieforløp for hele studieporteføljenSørge for oppdatert informasjon om våre utdanninger på nettsiden og sosiale medier, i samråd med t...

 • Company Harestad skole in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi har ledig et vikariat i 100 % stilling fra snarest og frem til 31.07.2020. Stillingen er på skolens småskoletrinn (1-4 trinn).KvalifikasjonerKompetansekrav iht. gjeldende lovverk.Spesialpedagogisk kompetanse er ønskelig, men alle med godkjent lærerutdannelse vil bli vurdert.Erfaring med arbeid i de laveste alderstrinnene vil være en fordel.Krav til språkDet stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperPersonlig egnethet.Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.Den som ansettes må levere politi- og tuberkuloseattest iht. forskrift.Vi tilbyrGodt og nært tverrfaglig samarbeidVeiledning for nyutdannedeGode muligheter for påvirkningGode velferdsordningerVi er en HjemJobbHjem-bedrift og har tilbud om el-bysykkelKort reisetid fra Stavanger sentrumNær...

 • Company Universitetet i Bergen in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176507Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: RådgjevarVed Institutt for informasjons- og medievitskap er det ledig eittårig vikariat som rådgjevar (forskingsrådgjevar), med moglegheit for forlenging.Institutt for informasjons- og medievitskap har om lag 80 tilsette på heil- og deltid, av disse er 35 faste vitskaplege tilsette og omlag 25 doktorander og postdoktorar. Instituttet tilbyr mellom anna bachelor- og masterprogram i informasjonsvitskap, medie- og interaksjonsdesign, og i medier og kommunikasjon. Instituttet opna i 2017 ei avdeling i medieklynga Media City Bergen. Her er det nye fasi...

 • Company Oslo International School in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  We are seeking a qualified professional with a child-centred approach to learning, excellent training and classroom practice, strong collegial relationships, and a commitment to contribute to the development of the learning programme and school community.This position involves the teaching of ICT (Information & Communications Technology) to children in years 3-6.Desired qualifications:Teaching qualificationProficient English language speaking and writing skillsProficient information & communication technology (ICT) skillsExperience in international education and primary educationApplication Process:If you are interested in being considered for this position, please email a letter of interest, your CV/resume, and a list of references (with phone number and email) to before October 15, 2019...

 • Company Oslo International School in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  We are seeking qualified professionals with a child-centred approach to learning, excellent training and classroom practice, strong collegial relationships, and a commitment to contribute to the development of the learning programme and school community.Required qualifications:Training and experience in Secondary Physical EducationTeaching qualificationProficient English language speaking and writing skillsProficient communication and learning technology skillsExperience in international educationApplication Process:If you are interested in being considered for this position, please email a letter of interest and your CV/resume to . Deadline 18 October 2019.PAM...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176367Om stillingaVed er det ledig ei fast stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363). Studiekonsulenten skal ha administrasjon av senteret sine to masterprogram som særskild arbeids- og ansvarsområde. I tillegg vil ein del av stillinga dekka funksjonen som nettredaktør ved senteret. Det kan og verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.ArbeidsoppgåverAdministrativ koordinator for masterprogramma til TIK (kvalitetssikring av studietilbodet, mottak og oppfølging av studentar, sakshandsaming, opptak, avvikling av eksamen, sensur, planlegging av undervisning, oppfølging av vegleiarar og sensorar, utviklingsoppgåver)Sekretær for programrådet, herunder oppfølging av vedtak.Superbrukar for FS, Canvas, AURA og InsperaAdministrasjon av internasjonal studentutvek...

 • Company SOLA KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Kort om stillingenLærervikariat i 42% stilling ut desember 2019 med mulighet for forlengelse.ArbeidsstedSola voksenopplæring holder til i hyggelige lokaler på Stangelandsenteret.ArbeidsoppgaverUndervisning i norsk for deltakere på kommunens introduksjonstilbud.KvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning. Det krevs videreutdanning i norsk som andrespråk eller tilsvarende utdanning eller erfaring i undervisning i norsk for fremmedspråklige.I tillegg kreves gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.Politiattest av nyere dato må leveres før tiltredelse.Personlige egenskaperHar god arbeidskapasitetHar evne til å jobbe selvstendig og i teamHar evne til å motivere og skape engasjementEr systematisk og strukturertEr fleksibelEr klar og tydelig og flink til å kommunisereHar gode sosiale egenskaper og go...

 • Company WANG UNG SANDNES AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Hva er det som gjør deg til den beste læreren?Du bryr deg om elevene dine, elevene skal trives i klasserommet sammen med deg. Du er faglig flink og har god formidlingsevne. Du bruker varierte pedagogiske og didaktiske virkemidler. Du gir det lille ekstra for å få elevene dine til å lykkes, og gjennom alt dette skaper du det gode klassemiljøet.Vi er ute etter en motiverende lærer, som kan undervise i norsk og/eller engelsk, kunst og håndverk og/eller musikk. Det er ikke et krav at du innehar kompetanse i alle disse fagene.Stillingen utgjør 70%, med mulighet for 100% på kort sikt.Arbeidsoppgaver· Undervisning i aktuelle fag· Kontaktlærer· SpesialundervisningKvalifikasjoner:· Praktisk-pedagogisk utdanning· Undervisningskompetanse i norsk, minimum 60 studiepoeng· Undervisningskompetanse i enge...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135714193 Presentasjon av stillingen:Pedagogen er medansvarlig for faglig kvalitet og utvikling og skal bidra til å etterleve vår visjon og verdier.ArbeidsoppgaverPedagogen har dedikerte arbeidsoppgaver knyttet opp mot den pedagogiske praksisen og rapporterer til pedagogisk leder på avdelingen.KvalifikasjonerBarnehagelærer eller tilsvarende jf bhg. loven § 17aPersonlige egenskaperVi søker en person som er positiv, fleksibel, som tar initiativ og bidrar til at vår barnehage er er et godt sted å være for barn og voksne.Vi tilbyrVi tilbyr et godt arbeidsmiljø, tariffavtale gjennom PBL og muligheter for å utvikle egen kompetanse.KontaktinformasjonMarit Haug Hansen, Styrer, 48025690, ArbeidsstedJernbanegata 192335 StangeSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgive...

 • Company FYLKESMANNEN I ROGALAND in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Ved opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, seksjon for veiledning og livslang læring, er det ledig fast stilling i 100 % som rådgiver innenfor videregående opplæring for voksne. Arbeidssted er voksenopplæringens kontor på Karmsund videregående skole.Videregående opplæring for voksne er en del av ansvarsområdet til seksjon for veiledning og livslang læring i opplæringsavdelingen. Seksjonen har også ansvar for fylkeskommunens karrieresenter, planlegging og gjennomføring av privatisteksamen og utvikling av fagskoletilbudet.ArbeidsoppgaverGi informasjon om videregående opplæring for voksne til enkeltpersoner, bedrifter og offentlige etaterVeilede voksneArbeid knyttet til realkompetansevurdering og bestilling av opplæringDelta i arbeid med å skolere fagkonsulenter, kvalitetssikringsarbe...

 • Company INGENIØR COMPAGNIET AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Konsulentoppdrag O&G - Studieleder - HammerfestAnsvarsområde:Overordnet ansvar for kontraktsgjennomføring med kundeAnsvar for gjennomføring av studie i henhold til budsjettert tid og kostKoordinering av studie-team herunder rekvirering av personellIdentifisering og vurdering av risikoelementer i prosjektetIntern og ekstern rapporteringØnsket bakgrunn:Utdanning på minimum bachelornivå - fortrinnsvis teknisk utdanningErfaring som studieleder, prosjektleder eller tilsvarendeGod erfaring fra V&M-prosjekter10 års erfaring fra norsk olje- og gassindustriMå beherske norsk språk, skriftlig og muntligØnsket oppstart så snart som mulig, og varighet ut august 2020.For mer informasjon, ta kontakt med Ingeniør Compagniet ved Olav Røset - tlf 901 04 979PAM...

 • Company Kirkekretsen skole in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  I Ringsakerskolen arbeides det systematisk for økt læringsutbytte for hver enkelt elev med stor vekt på grunnleggende ferdigheter. Det arbeides målbevisst for å skape gode læringsmiljø og lærevilkår gjennom tydelig klasseledelse og vurdering for læring. Kirkekretsen skole er en fulldelt barneskole som ligger i Veldre ca. 5 km fra Brumunddal.Skolen har ca. 140 elever og 25 fast ansatte, fordelt på skole og SFO. Kirkekretsen skole har fokus på gode sosiale relasjoner og læringsresultater. Skolen startet høsten 2018 opp med Ipad for elevene.Vi søker100 % undervisningsstilling fra 01.01.2020 - 31.12.2020, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverSom lærer ved Kirkekretsen skole vil du være en del av et miljø der du sammen med andre lærere har ansvar for en gruppe elever. Vi søker lærer som ...

 • Company LÆRINGSVERKSTEDET TÅSENLØKKA BARNEH in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139259495 Presentasjon av stillingen:Læringsverkstedet Tåsenløkka barnehage er en stor og spennende barnehage og nye, flotte lokaler nederst på Tåsen i Oslo. Vi har en stor personalgruppe og et stort fagmiljø med mange pedagoger, samt styrer og fagledere. Barnehagen er fortsatt under utvikling og hos oss vil du være endringsvillig, kreativ, engasjert og løsningsfokusert.Barnehagen satsingsområde er hverdags-samtalen og relasjoner og dette året har vi fokus på å skape gode relasjoner gjennom hverdags-samtalen med både barn, foreldre og hverandreHar du lyst til å være en del av et stort fagmiljø og jobbe i en barnehage som fortsatte er under utvikling? Da håper vi du søker!ArbeidsoppgaverVeilede og støtte det øvrige personalet i det pedagogiske/metodiske arbeidetT...

 • Company ESPIRA VELDETUN BARNEHAGE in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  I Espira Veldetun jobber vi for at barna i vår barnehage skal oppleve mestringsglede hver dag, med engasjerte og aktive voksne som hele tiden fokuserer på god relasjonsbygging med barna. Barnehagen vår ligger nær vikinggården på Avaldsnes, hvor vi ofte går tur. Vi jobber med prosjektarbeid om vikingtiden, som barna er veldig ivrige i. Vi har ekstra satsning på bevegelse og prøver å flette bevegelse og fysisk aktivitet inn i alle fagområdene. Vi trenger nå en ekstra lekekamerat. Menn oppfordres til å søke.Vi ønsker oss en pedagogisk medarbeider til et vikariat fra 05.12.19--01.11.20, med mulighet for forlengelse.Er du vår nye kollega?Som pedagogisk medarbeider (assistent) hos oss vil du:bidra til barns helhetlige trivsel og utviklingvise omsorg for hvert enkelt barndelta aktivt i barnas lek...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om ossBetanien sykehus er et privat ideelt sykehus med driftsavtale med Helse Vest RHF. Sykehuset består av distriktpsykiatrisk senter (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), dagkirurgisk senter og røntgen- og laboratoriesenter. Betanien BUP betjener bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg i Bergen, med en barnebefolkning på ca.15 000. Poliklinikken har til sammen 21 behandlerstillinger tverrfaglig sammensatt av leger, psykologer, spesialister i klinisk pedagogikk, kunst- og uttrykksterapeut og klinisk sosionom, i tillegg til merkantil tjeneste . Vi har en personalstab med høy kompetanse, og det er god spesialistdekning innen alle profesjoner. Poliklinikken er organisert i 2 allmenteam. I tillegg tilhører ressursenhet V27 ...

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) søker førstekonsulent til Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til administrasjon av eksamen på Institutt for estetiske fag ( EST). Den som ansettes vil jobbe tett med instituttets tverradministrative team, og vil være en aktiv del i fakultetets studie- og eksamens- administrative team. Arbeidsstedet er i instituttets lokaler i Pilestredet Park 33.Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak væreansvar for instituttets eksamensportefølje sammen med en kollegabehandle saker og etterarbeid knyttet til eksamen: klager, tilrettelegging, utsatt eksamen etc.digital brukerstøtte og oppfølging av sensorer, studenter og emneansvarlig på digitale flater (Inspera og Canvas)ansvar for opptak på institutt f...

 • Company Mørkvedmarka skole in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  BeskrivelseVed Mørkvedmarka skole er det ledig 100 % undervisningsstilling, vikariat ledig for tiltredelse snarest t.o.m. 31.07.20 med mulighet for fast tilsetting.ArbeidsoppgaverUndervisningKontaktlærerKvalifikasjonerUniversitet-/høgskoleutdanning som gir undervisningskompetanse på 1. - 7. trinn.Det er ønskelig med undervisningskompetanse innenfor de fleste fagene på småskoletrinnet.Tydelig klasseleder. Gjerne med undervisningserfaring fra småskolen.Vi tilbyrRekrutteringstillegg kr. 20.000 ut over gjeldende tariffavtale for eksterne søkere som kan dokumentere godkjentlærerutdanning.AnnetAktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.Lønn etter gjeldende tariffavtale.Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Opplæringsloven § 10-9...

 • Company UNGT ENTREPRENØRSKAP BUSKERUD in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Er du initiativrik og med god evne til å bygge nettverk?Har du selv erfaring fra deltakelse i Ungt Entreprenørskaps programmer?Formell kompetanse innen pedagogikk eller entreprenørskap?Da er det deg vi leter etter!Ungt Entreprenørskap Buskerud søker PROSJEKTMEDARBEIDER - 100% stilling i to årOppgaverPlanlegge og gjennomføre aktiviteter ute på grunnskoler: Kick off , kreative økter, innovasjonscamper, messerInspirere skoler og lærere til å arbeide med entreprenørskap som en del av undervisningenBidra til å bygge nettverk i lokalt arbeids og næringsliv som bidragsytere til UE BuskerudVi tilbyrEt sterkt fagmiljø og fokus på videreutvikling av din kunnskapÅ være en del av en inspirerende organisasjon med et viktig samfunnsoppdragVarierte arbeidsoppgaver og mulighet til å påvirke sin egen arbei...

 • Company FARSUND UNGDOMSSKOLE in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Ved Farsund ungdomsskole har vi ledig to vikariater som lærer i totalt 150 % stilling fra 01.01.20 til 31.07.20.Vi søker etter personer med følgende kvalifikasjoner:Godkjent og relevant pedagogisk utdanning fra høyskole/ universitetAnnen pedagogisk utdanning kan også bli vurdert, eks. utdanning som faglærer eller godkjent utdanningskompetanse gjennom fagutdanning med PPUUndervisningserfaringGod relasjonskompetanseGode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Arbeidsoppgaver:Undervise i fagene engelsk, norsk, samfunnsfag, spes ped. og kunst & håndverkArbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Den som blir ansatt må framlegge politiattest. For nærmere informasjon om stillingene kan det tas konta...

 • Company Laksevåg bydel in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136132509 Presentasjon av stillingen:Velkommen som medarbeider til en tjeneste under utvikling og omstilling. PPS sentrum, avdeling PPT, har ledig to 100% årsvikariat, og to 100% halvårsvikariat som PPT-rådgiver. Det er fire Pedagogisk psykologisk sentre (PPS) i Bergen kommune, der PPS Sentrum er ett av dem. PPS Sentrum er lokalisert i flotte lokaler i Møllendalsveien 63 B. Det er tre avdelinger ved enheten: Avdeling PPT, avdeling Pedagogisk fagsenter Årstad og avdeling Pedagogisk fagsenter Bergenhus. PPT har ulike team som jobber med voksne med rett til grunnskole, grunnskoleelever og førskolebarn. PPT sine arbeidsoppgaver er knyttet til systemrettet arbeid og sakkyndighetsarbeid.ArbeidsoppgaverPPT sitt arbeidsområde er todelt. Det skal arbeides systemrettet i ...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Jobbnorge ID: 175963Om stillingenFakultetssekretariatet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) har ledig en fast stilling som rådgiver (SKO 1434). Stillingen er knyttet til Studieseksjonen. Studieseksjonen har omtrent 8 årsverk, som spenner over mange ulike oppgaver innenfor studieadministrasjon og annet studentrettet arbeid.ArbeidsoppgaverStudentrekruttering/markedsføring av studierKoordinere prosjekter knyttet til rekrutteringsarbeidet (som skolebesøksordning, veiledning i akademisk skriving for minoritetsspråklige studenter samt arbeid med filmproduksjon)Koordinere arrangementer som f.eks Åpen dag ved UVDeltakelse i nettverk/utvalg relevant for arbeidsoppgaveneDet tas forbehold om at det kan gjøres endringer i stillingens arbeidsoppgaver.KvalifikasjonskravDet kreves utdanning fr...

 • Company Brønnerud skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Kvalifikasjoner:Opplysninger om arbeidssted og stilling:Ås-skolen er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid og har plan for kompetanseutvikling for lærere. Alle lærere og elever har eget læringsbrett/pc.Brønnerud skole er en PALS-skole med 133 elever. Vi legger stor vekt på samarbeid og gode relasjoner for et godt lærings- og arbeidsmiljø.Vi har en skolehage som brukes i undervisningen på alle trinn. Vi har store uteområder til elevene.Vi har et godt arbeids -og læringsmiljø for små og store.Skolen har en egen Facebookside.Vi ønsker deg som:Er faglig dyktigEr en god klasseleder og er opptatt av å bygge gode relasjonerHar erfaring med og er positiv til bruk av digitale verktøyVil hjelpe alle elever til mestringHar gode samarbeidsevnerHar erfaring med å være kontaktlærerHar erfaring med spes...

 • Company Ringshaug skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Fra 1. desember har vi ledig 100 % fast lærerstilling som kontaktlærer på mellomtrinnet.Ringshaug skole er en 1 - 7 skole som ligger ca 6 km øst for Tønsberg sentrum med kort avstand til sjøen og til fine skogsområder. Det er 561 elever og ca. 80 ansatte på skolen. Skolens satsningsområder er; digital opplæring, fagfornyelsen og SMART oppvekst.HovedarbeidsoppgaverUndervisning og kontaktlæreroppgaver på mellomtrinnet - spesielt 6. trinn dette skoleåretKvalifikasjonskravGodkjent lærerutdanningGodkjent undervisningsompetanse i minst ett av basisfagene; norsk, matte og engelskEr strukturert og har god kompetanse som klasselederHar god faglig og didaktisk kompetanseHar erfaring og kompetanse med digitale verktøy (Smartboard, Office 365 mm)Personlige egenskaperGode samarbeidsevnerFleksibilitet i...

 • Company Ramstad skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Vi vil ha deg som kollega! Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Ramstad skole - RAUS - rom for alle, ansvarlighet, undring og læring, samarbeid og toleranseRamstad skole ligger sentralt i Bærum og er Bærums største ungdomsskole. Skolen var ferdig utbygd skoleåret 2017/2018 med ny kantine med atriumstrapp, nytt bibliotek og nye læringsarenaer i tillegg til de eksisterende byggene med bl.a. svømmehall og gymsal m...

 • Company STUDIEFORBUNDET FUNKIS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd til opplæringVeiledning av søkerePlanlegge og gjennomføre fagsamlinger og kursDelta i utvikling av ny kompetanse om voksnes læring, nettbasert og tilrettelagt opplæringStyrke organisasjonen FunkisVære en del av Funkis-teametKvalifikasjoner:Du må være - Nøyaktig og tålmodig, glad i mennesker, ha hode for tall og forståelse for organisasjoner. Du må kunne formidle/veilede/kommunisere kunnskap og informasjon. Og du må være lyttende og fleksibel i samarbeid med andreDu må ha -- Pedagogisk bakgrunn, kjennskap til organisasjoner, gode datakunnskaper og interesse for analyse og pedagogisk utvikling.Nyttig erfaring/kunnskap - Tilrettelagt opplæring, organisasjon, e-læring, økonomi/statistikk, kurs og arrangementerVi kan tilby - God opplæring, eget kontor...

 • Company AUSTEVOLL UNGDOMSSKULE in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø barneskule, Selbjørn barneskule, private barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål å leggja til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, difor er folkehelse og livsmeistring eit av fleire satsingsområde.ArbeidsstadAustevoll ungdomsskule er ein MOT-skule og deltar i tilleggsprogrammet Skulen legg vekt på eit godt samarbeid og evner til å skape gode relasjonar til elevar og tilsette. Vi utviklar robuste ungdommar som inkluderer alle. Skulen har ca. 205 elevar fordelt på 8. - 10. trinn.Vi har to ledige 100 % vikariat som lærar i følgjande periodar:Frå snarast og fram til 30.06.2019 og fr...

 • Company Frøya videregående skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135219738 Presentasjon av stillingen:Stillingen vil fortrinnsvis innebære undervisning i naturfag på yrkesfag og ved studiespesialisering.ArbeidsoppgaverUndervisning i naturfag.KvalifikasjonerFaglig kvalifisert for undervisning i naturfag i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning.Personlige egenskaperFleksibel og løsningsorientert.Selvstendig og ansvarsfull.Evne til å skape motivasjon.Bevisst i å skape et godt arbeids- og læringsmiljø.Gode samarbeidsevner i møte med elever, samt evne og positiv vilje til samarbeid med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere.Personligegnethet vektlegges.Vi tilbyrGode arbeidsforhold.Lønn etter kvalifikasjoner.Muligheter for faglig og pedagogisk utvikling.Tar forbehold om endret tilsettingsbehov.KontaktinformasjonVibeke Franck S...

 • Company Vats skule in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Me søkjer:Lærar i 100% fast stilling ved Vats skule, stillinga er ledig frå 12.12.2019.Ved intern fast tilsetjing blir det ledig 100% vikariat frå 12.12.2019 - 31.07.2020.HovudarbeidsoppgåverSpesialpedagogikkEngelskKvalifikasjonerGrunnskuleutdanning.Andre opplysningerVats skule er ein rein barneskule.Skulen har 104 elevar frå 1.- 7.klasse og 22 tilsette.Skulen har gode uteområde og flott natur i nærmiljøet.Søkarane kan bli innkalla til intervjuVed arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest.Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseføreko...

 • Company Tau skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Tau skole har ledig vikariat som lærer i musikk i 19,25 % stilling fra 17.10.19-31.7.20.ArbeidsoppgaverSkolen har helt ny musikkavdeling som vi deler med Strand kulturskole og rammene for musikkundervisningen er svært gode.KvalifikasjonerVi ønsker søkere med godkjent pedagogisk utdannelse, men søkere med annen erfaring/kompetanse vil også bli vurdert til stillingen.Andre kravDet kreves pollitiattest.SøknadStrand kommune bruker elektronisk søknadsprosess. Det er viktig for den videre behandling av din søknad at du legger inn alle relevante data. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må du ta med til et eventuelt intervju.PAM...

 • Company KVÆFJORD KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 176090Om stillingenVed Vik oppvekstsenter i Kvæfjord er det for snarlig tiltredelse ledig 6 måneders vikariat med mulighet for forlengelse som lærer.ArbeidsoppgaverDu planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning og legger vekt på mestring, motivasjon og faglig utviklingDu kartlegger elevene og bruker resultatene systematisk til økt læring for alle eleverDu legger til rette for at elevene er aktive og delaktige i egen og andres læringDu tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt og godt læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandreDu bidrar til et kollektivt læringsfellesskap hvor vi gjør hverandre gode!Du bidrar til et stabilt og solid skole - hjem samarbeidVi ser etter ansatte som:Er faglig dyktig, positiv, strukturert, personlig egnet og ...

 • Company Sunde skole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Søker pedagog med gode faglige kunnskaper.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være varierte; undervisning av elever, kontakt med foresatte, felles planlegging og pedagogisk utviklingsarbeid på trinnet og i personalet for øvrig.KvalifikasjonerGodkjent lærerutdanningPersonlige egenskaperTydelig klasseleder, flink til å samarbeide, fleksibel.Vi tilbyrGode og ryddige arbeidsforhold. Sunde skole er en barneskole 1-.7.trinn i Madla bydel. Vi har for tiden 480 elever og et personale på ca. 53. Vi er opptatt av elevenes læring og utvikling innenfor rammen av fellesskapet. God klasseledelse og tilpasset opplæring er områder vi jobber ekstra med for tiden. Stavanger kommune tilbyr veiledning av nyutdanna lærere.Stillingskode og lønn etter gjeldende tariffavtaleKontaktinformasjonAstrid D HodnelandArb...

 • Company Oslo International School in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  We are seeking a qualified professional with a child-centred approach to learning, excellent training, strong collegial relationships, and a commitment to contribute to the development of the learning programme and school community.This position involves supporting teachers as they integrate technology with instruction in every subject area in Pre-school through year 6. It does not involve teaching students. Rather, it involves teaching teachers how to use state-of-the-art technology to support learning.Desired qualifications:Teaching qualificationProficient English language speaking and writing skillsProficient information & communication technology (ICT) skillsExperience in international education and primary educationFamiliarity with a wide range of instructional technology toolsApplica...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Education methods specialists Edit filters