Jobmonitor. Search results for Electronics engineering technicians

73 Jobs found

Used filters:
 • Electronics engineering techniciansx
Displaying 1-50 of 73 results.
 • Company INGENIØR COMPAGNIET AS AVD TRONDHEIM in Other
  18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS HOVEDKONTOR in Other
  17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NOBIA NORWAY AS AVD SIGDAL PRODUCTION NEDRE EGGEDAL in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD SANDNES in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NEO MONITORS AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MOYO AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185986725 Presentasjon av stillingen:Senter for Drift og Eiendom søker Fagingeniør Elektro. Stillingen er underlagt Seksjon for Elektro i avd. for Drift og vedlikehold. Fagingeniør Elektro skal sammen med Seksjonsleder og øvrige medarbeidere bidra til drift og utvikling av foretakets elektriske anlegg.Noe reisevirksomhet til lokasjoner i Lofoten og Vesterålen kan påregnesArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene innbefatter å ta del i tilsyn- og internkontrollhåndtering, oppfølging av eksterne tilsynsmyndigheter og saksbehandling i etterkant. Prosjektledelse for ombygninger og tilpasninger etter brukerbehov vil også være en sentral oppgave. Planarbeid for tekniske løsninger/komponenter, nye prosedyrer/rutiner, standardisering av tekniske løsninger for avdelingen samt syst...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185947769 Presentasjon av stillingen:Tekniker Svakstrøm skal være Drift og eiendomsavdelingens nærmeste bindeledd mellom leietaker/bruker og bidra til problemfri drift. Stillingen er underlagt Seksjon for Elektro i avd. for Drift og vedlikehold Bodø.ArbeidsoppgaverÅ påse at bygg og tekniske installasjoner innenfor ansvarsområdet til enhver tid fungerer iht lover og forskrifter og som avtalt i bruks/leieavtaler.Basert på oppsatte planer, iverksette og løse løpende driftsoppgaver for å forebygge klager på funksjonalitet og tilstand.Etter innhentet fullmakt iverksette større tiltakDelta på og tilrettelegge for opplæring for å sikre korrekt bruk av bygning og installasjonÅ påse at brukere forholder seg til eiers føringer ift regler og rutiner knyttet til bruk og inn...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185893937 Presentasjon av stillingen:Senter for Drift og Eiendom søker Fagingeniør Svakstrøm. Stillingen er underlagt Seksjon for Elektro i avd. for Drift og vedlikehold. Fagingeniør Svakstrøm er avdelingens fagansvarlige EKOM og skal være seksjonens nærmeste faglige støtte og bidragsyter innen svakstrøm/EKOM.Fagingeniør Svakstrøm skal sammen med Seksjonsleder og øvrige medarbeidere bidra til drift og utvikling av foretakets svakstrømsanlegg.Noe reisevirksomhet til lokasjoner i Lofoten og Vesterålen kan påregnesArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene innbefatter tilsyn- og internkontrollhåndtering , oppfølging av eksterne tilsynsmyndigheter og saksbehandling i etterkant. Prosjektledelse for ombygginger og tilpasninger etter brukerbehov vil også være en sentral oppgave. ...

 • Company SCHLUMBERGER NORGE AS AVD INGENIØR TJENESTER OFFSHORE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS AVD SANDVIKA in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEOPLE4YOU MANAGEMENT AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182455Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker kandidater til spennende stilling som overingeniør i instrumentering ved laboratoriet på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.Den som ansettes skal bidra med god og relevant laboratorieundervisning og sørge for at laboratoriene driftes på en god og forsvarlig måte. Arbeidsoppgavene er teknisk varierte og inkluderer mye samarbeid på tvers av avdelinger i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som følger med på hva som finnes av måletekniske metoder som vi kan bruke på ulike konstruksjoner og materialer. Overingeniør vil få ansvar for instituttets måletekniske utstyr og veilede i bruk av dette.Hovedoppgavervedlikeholde og utvikle måleteknisk utstyr, foreslå i...

 • Company INGENIØR COMPAGNIET AS AVD OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INGENIØR COMPAGNIET AS AVD STAVANGER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PG FLOW SOLUTIONS AS AVD SANDE I VESTFOLD in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  ARBEIDSOPPGAVER:Stillingen har ansvar for følgende oppgaver:Prosjektering, tegning og dokumentasjon for elektro, instrument og automasjon på våre leveranser.Bidra til å kvalitetssikre til at den elektro/automasjonsrelaterte delen av kundeordre for er i henhold til kunden's og PG's krav tilfredsstilles.Programmering av våre PLS og HMI/SCADA systemer.Utarbeide IIoT løsninger.Kvalifikasjoner:Må vise initiativ, samarbeidsevne og effektivitet.Evne å jobbe strukturert og systematisk.Må kunne flytene engelsk og norsk både muntlig og skriftligGod kjennskap til gjeldende elektro regelverk og normer.Erfaring med programmering av PLC/PLS og HMI/SCADA.Systemdesign av automasjonssystemerØnskelig med:Kjennskap til Autocad og Eplan.Elektrofagbrev er en fordel.Erfaring med IIoT løsninger.Kjennskap til Mar...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS KIRKURGISK KLINIKK HUDAVDELING in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190477060 Presentasjon av stillingen:Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) er en avdeling i Klinikk medisinsk teknikk og informatikk.Vi forvalter medisintekniskutstyr og forbruksvarer til omlag 15 000 pasienter i behandling utenforsykehus. Vi forvalter en medisinsk utstyrsporefølje på ca 16 000 apparater. Vi er i dag 15 ansatte, tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, ingeniører og sekretærer/konsulenter. Vi har tett samarbeid med logistikere og sjåfører fra Sentrallager.Medisinsk hjemmebehandling og medisinsk avstandsoppfølging blir et stadig større satsningsområde for spesialisthelsetjenesten. Dette fokusområdet dreier det medisinsk tekniske faget i en spennende retning. En må ha interesse for kombinasjonen av tekniske oppgaver og tett kontakt med pasiente...

 • Company NORWEGIAN AIR RESOURCES in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SCHIVE HANS H AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SIEMENS AS AVD BUIDING TECHNOLOGIES in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company QUALIFIED SOLUTIONS GROUP AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NOGVA MOTORFABRIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker etter en engasjert og fleksibel servicemekaniker for snarlig tiltredelse. Vi søker deg som er praktisk anlagt, og som ser løsninger der andre ser problemer. Som servicemekaniker ved Nogva vil du inngå i vårt serviceteam som har ansvar for service ute blant våre kunder, innlands og utenlands. En god del reisevirksomhet må påregnes.ARBEIDSOPPGAVER• Service, reparasjon/overhaling av motorer, gir- og propellanlegg• Commissioning av våre fremdriftsanlegg og aggregatsystemerKVALIFIKASJONER• Fagbrev som motor-/industrimekaniker• Teknisk fagskole• Annen relevant utdanning• Løsningsorientert og positiv• Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet• Gode datakunnskaper• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskNærmere informasjon om stillingen, se nogva.no ell...

 • Company ECN AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INGENIØR COMPAGNIET AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INGENIØR COMPAGNIET AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189827065 Presentasjon av stillingen:Ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, seksjon for medisinsk fysikk, er det ledig fast stilling som serviceingeniør.Seksjonen har i dag ca. 35 tilsette, hovudsakleg fysikarar, doseplanleggjarar og ingeniørar. Ein viktig del av avdelinga sine oppgåver er å yte teknisk og strålefysisk service til Stråleterapiseksjonen ved sjukehuset. Vi har m.a. ansvar for drift og vedlikehald av sjukehusets stråleterapiutstyr. Utstyrsparken består av 6 lineærakseleratorar, 2 CT 'er, og div. tilleggsutstyr. Det pågår for tida ein utskifting av utstyr og det skal etablerast eit nytt protonsenter som er planlagd ferdig ca. 2025.ArbeidsoppgåverServiceingeniøren vil vere ein del av serviceteamet ved avdelinga og skal primært delta i ...

 • Company ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CAVERION NORGE AS AVD LIER OG ESCO in Other
  13.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Caverion leverer smarte tekniske løsninger og service for bygg, industri og infrastruktur. Vårt unike tjenestetilbud dekker hele livssyklusen: design, konstruksjon og vedlikehold. Vår visjon er å være førstevalget innen digitalisering av bygg, industri og infrastruktur. Selskapet har en omsetning i overkant av 3,6 milliarder kroner og 2 500 medarbeidere i Norge. Caverion-konsernet hadde i 2018 en omsetning på ca. 21 milliarder kroner og nærmere 15.000 medarbeidere i 10 land i Europa.Vil du bli en del av den mest fremtidsrettede tekniske bedriften i Norden?Vi har ledige stillinger som Serviceingeniør/servicetekniker innen internkontroll og termografering ved vår serviceavdeling i Drammen.Ønsker du nye utfordringer i hverdagen og liker å stå på, da har vi jobben for deg!Hvis du begynner å jo...

 • Company NORDIC SAFETY ENGINEERING AS in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS in Other
  13.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS in Other
  13.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AUTO-MASKIN AS in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG MARITIME AS AVD CARPUS KONGSBERG in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS AVD ASKER in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WAVE PERSONELL AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For vår oppdragsgiver søker vi etter en allsidig person med solid erfaring som operatør - produksonsmedarbeider.Personen vi søker etter må være fleksibel - proaktiv og løsningsorientert.Er du en handyman eller handywoman som liker utfordringer , trives med høyt arbeidstempo og i perioder hektisk arbeidsmiljø ønsker vi en CV fra deg.Utdannelse fra elektro er en stor fordel og gjerne erfaring fra olje/gass .Tekniksk kompetanse er et stort pluss og solide IT kunnskaper .Vi kan tilby en fast stilling for rette vedkommende i et solid selskap med gode vilkår .Det er påkrevd med gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.Personen vi søker har minimum 5-8 års eraring fra tilsvarende stilling i Norge og helst et fagbrev fra tekniskfagskole eller elektroutdannelse.Mangler du dette og kan v...

 • Company ABB AS RM OSLO in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RANDSTAD AS AVD LARVIK in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MEDITEK MEDISINSK UTSTYR AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 182442Norsk Polarinstituttsøker elektronikkingeniør/forskningstekniker for overvintring i Antarktis. Stillingen er en del av overvintringsteamet på seks personer, som ivaretar driften av Troll forskningsstasjon. Overvintringsteamet er organisert i antarktisseksjonen under instituttets operasjons- og logistikkavdeling.ArbeidsoppgaverElektronikkingeniørens/forskningsteknikerens hovedoppgaver er drift, vedlikehold og installasjon av teknisk og vitenskapelig utstyr på stasjonen, inkludert Kongsberg Satellite Services og Norsk Institutt for Luftforskning sine installasjoner. Andre oppgaver vil være drift av datautstyr og sambandsutstyr.En av stillingene i overvintringsteamet vil bli gitt ansvaret som teamleder. Dette vil innebære operativ samordning, administrative oppgaver, samt ...

 • Company RELISEC AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  ReliSec AS er et spennende selskap, i en spennende fase, i en spennende tid. Her kan du være med å bygge infrastruktur for fremtiden. Samfunnet er på vei inn i den neste bølgen med digital og teknologisk utvikling. ReliSec AS er leverandør av sikkerhetstjenester samt sikkerhetssystemer.ReliSec søker montør/teknikker innen kameraovervåking og alarmanlegg m.m.. Som montør/teknikker innen sikkerhetsprodukter vil du være med på å trygge personers hverdag og samfunnet generelt. Noe reising må påregnes.Du får muligheten til å være med å påvirke selskapet, da vi er en liten bedrift i sterk vekst. Som montør hos oss får du en spennende og utfordrende hverdag.Arbeidsoppgaver vil være:Utføre montøroppgaver i samband med det enkelte prosjekt og oppdragGjennomføre planlagte oppdragVi ser etter deg som...

 • Company AUTOSTORE TECHNOLOGY AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4169250126 Presentasjon av stillingen:Teknologiinteressert? Bli med å utvikle robotene til Norges første "Unicorn"!AutoStore opplever stor suksess på det globale markedet med økt omsetning, solgte produkter og antall ansatte. Vi trenger nå en erfaren Electronics Engineer som kan bidra til å videreutvikle vår elektronikk.Vår R&D-avdeling består av over 75 dyktige ansatte innen disiplinene mekanikk, software, elektronikk, firmware og test. Vi søker nå en dyktig Electronics Engineer som kan bidra til å utvikle nye funksjoner og produkter i AutoStore ved hovedkontoret vårt i Nedre Vats.Sammen arbeider vi hver dag for å gjøre våre logistikkløsninger enda mer slitesterke og effektive for våre kunder, og har skapt et verdensledende produkt. Her vil du få ansvar for å dr...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 182127Om stillingenKunne du tenke å jobbe med elektronikk i et ledende miljø for drift av instrumentering og forskning innen jordens magnetfelt og øvre atmosfære? Ved (TGO) er det ledig en fast 100 % stilling som overingeniør/ingeniør innen elektronikk. Vi søker deg som har sterk kompetanse innen design, vedlikehold og bygging av elektronikk, med vekt på magnetometere og RF-systemer, men som også ønsker å komme seg ut av laboratoriet og jobbe i feltet.Arbeidssted er UiT i Tromsø.Tromsø Geofysiske ObservatoriumTromsø Geofysiske Observatorium (TGO) er en enhet med ca. 10 ansatte ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet. TGOs hovedformål er å opprettholde de lange geofysiske tidsserier fra Norge knyttet til jordens magnetfelt og øvre atmosfæ...

 • Company ELKEM CARBON AS AVD CARBON in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electronics engineering technicians Edit filters