Jobmonitor. Search results for Engineering professionals not elsewhere classified

39 Jobs found

Used filters:
 • Engineering professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-39 of 39 results.
 • Company NAMMO AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BARCO FREDRIKSTAD in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ODFJELL MANAGEMENT AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GOLAR MANAGEMENT NORWAY AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182713Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for areal, drift og utvikling er det ledig en fast stilling som klima og bærekraftskoordinator.Høgskulen på Vestlandet søker etter en engasjert person som kan delta i HVL sitt klima- og bærekraftsarbeid. Som klima og bærekraftskoordinator, vil du være motivator og pådriver for at HVL blir når det kommer til klima og bærekraftig løsninger. Stillingen er en fast stilling, men kan over tid bli omdefinert og inneha andre ansvarsoppgaver. Som klima og bærekraftskoordinator vil du bistå i arbeidet med å koordinere og utvikle hvordan HVL jobber med klima- og bærekraft i egen virksomhet. Stillingen er knyttet til avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling.Arbeidsplassen er en av HVLs campuser; Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal...

 • Company PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD ARENDAL in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SIEMENS AS AVD SUBSEA TRONDHEIM in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GK INNEKLIMA AS AVD HOVEDKONTOR in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182664Om stillinga og arbeidet vi gjerVi har ledig ei fast stilling som overingeniør ved forskingsstasjonen vår på Austevoll. Stillinga er knytt til avdeling for teknisk infrastruktur og sorterer under biologisk driftsgruppe.Biologisk driftsgruppe har ansvar for drift av biologiske forsøksanlegg og i dette inngår mellom anna oppgåver knytt til klekking og startfôring av kveite og torskefisk, samt produksjon av levande fôr. Arbeidet omfattar òg påvekst av ymse artar og forsøk med laks i sjøanlegg. Tett samarbeid mellom drift og forskinga står i fokus og er ein viktig suksessfaktor.Forskingsstasjon Austevol har analyselaboratorium og forsøksfasilitetar både på land og sjø. Forskingsverksemda er i hovudsak knytt opp til arbeid med marine artar av fisk og skaldyr.Sentrale arbeids...

 • Company RISE FIRE RESEARCH AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD HOVEDKONTOR in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191301111 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert prosjektleder eller utreder som vil arbeide strategisk med digitalisering i helsesektoren?Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Direktoratet skal legge til rette for nasjonal samordning og en helhetlig og forutsigbar e-helseutvikling. Visjonen vår er å skape et enklere Helse-Norge.Vi søker nå en erfaren prosjektleder eller rådgiver til å styrke arbeidet med utredninger og prosjekter innen digital transformasjon av helse- og omsorgssektoren.Direktoratet har ansvar for en rekke tidlig fase utredninger og konseptvalgutredninger innen e-helse feltet og digitalisering av offentlig sektor. Eksempl...

 • Company KELLER GEOTEKNIKK AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ELLINGSEN SYSTEMS AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STELLA POLARIS AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - FORSKNINGSVIRK in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4169723904 Presentasjon av stillingen:A Postdoc position (Norwegian Cancer Society) is available for 3 years, from March 1st 2020, at the Department of Cellular Therapy (Dr. Sébastien Wälchli) and the Institute for Cancer Research (Dr. Jorrit Enserink), Oslo University Hospital (OUS) Radiumhospitalet.Our focus is the development of new immunotherapy treatments against cancer. This includes the pre-clinical and clinical development and testing of enhanced cancer vaccines, adoptive T-cell therapy (TCR, CAR) and the improvement of cellular therapy for increased resistance to the microenvironment. After more than four years of activity, our results have already generated numerous patent applications, scientific publications, the establishment of a biotech company (Ze...

 • Company RESITEC AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189793378 Presentasjon av stillingen:ReSiTec har over tid hatt en solid vekst og gjennomfører mange langsiktige og interessante prosjekter sammen med sine oppdragsgivere. Vi ønsker derfor å styrke teamet vårt med en R&D / Prosessingeniør. I denne stillingen vil du få utfordrende og varierte oppgaver, hovedsakelig oppdragsbaserte prosjekter, men også inn mot utvikling av ReSiTec sine gjenvinnings- og produksjonsprosesser. Du vil jobbe tett med nasjonal og internasjonal prosessindustri og forskningsmiljøer.ArbeidsoppgaverDelta og drive oppdragsbaserte forsknings- og utviklingsprosjekterBidra i utvikling av prosjektforslag og tilbudsarbeidSamarbeide tett med våre oppdragsgivere innen prosessindustrien og kompetansemiljøerGjennomføre eksperimenter, laboratorie teste...

 • Company TECHCONSULT GRUPPEN AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADDPERSONA AS in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NPM BYGG AS in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ROXAR FLOW MEASUREMENT AS AVD STAVANGER in Other
  08.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WELLTEC OILFIELD SERVICES NORWAY AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARENDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186623385 Presentasjon av stillingen:Enheten Kommunalteknikk og geodata er en av virksomhetene innenfor Arendal kommunes tekniske tjenester. Avdeling Geodata er en av seks avdelinger i enheten og har kontorer i Arendal kultur- og rådhus i moderne kontorlandskap.Geodataavdelingen har ansvar for forvaltning og utvikling av geografiske informasjonssystemer (GIS), oppgaver etter matrikkel- og eierseksjonsloven, føring av tiltaks- og bygningsbasen, registrering av B-delen i matrikkelen, samt forvaltning av eiendomsskatt. Utvikling og tilrettelegging av digitale tjenester både internt og eksternt er viktige hovedsatsinger innenfor teknisk sektor. Geodata-avdelingen vil være en sterk bidragsyter i dette arbeidet. Vi vil kontinuerlig utvikle oss og ønsker å ha et sterkt...

 • Company SCHIBSTED MARKETPLACES PRODUCTS & TECHNOLOGY AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LEVEL PERSONAL AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN ADMINISTRASJON in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4175580158 Presentasjon av stillingen:Stillingen er plassert i Mobilitetsdivisjonen, avdeling Vei-gate, seksjon Veidrift og -vedlikehold.Seksjonen arbeider med drift og vedlikehold samt forvalting av byens offentlige veier, fortauer, bruer, støttemurer.Stillingen har fag- og budsjettansvar for veiforvaltningen av kommunale veiarealer. Stillingens hovedoppgave er kontraktsoppfølging aventreprenør som utfører helårlige drifts- og vedlikeholdsoppgaver på oppdragfra BYM i Oslo. Forvaltningsoppgaver innenfor fagfeltets avgrensing somdeltakelse i forskjellige utbyggingsprosjekter enten i intern eller eksternregi samt generell saksbehandling tilfaller også stillingen.ArbeidsoppgaverBehovsvurderinger og utarbeidelse av kontraktstrategier og konkurransegrunnlag for drift ...

 • Company NORSK REGNESENTRAL in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RINGNES SUPPLY COMPANY AS AVD GJELLERÅSEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company 7OCEAN PEOPLE AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - NIBR in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Forsker 1183 (forsker 1) i migrasjons- og integreringsforskningVed Velferdsforskningsinstituttet NOVA er det nå ledig en fast stilling som forsker 1.Vi søker en erfaren forsker som kan styrke og bidra til å videreføre NOVAs forskning innen migrasjons- og integreringsforskning med fokus på oppvekst, ungdom og familie. Det er videre ønskelig at søker har arbeidet med tilgrensede forskningsfelt knyttet til deltagelse i utdanning og arbeidsliv, samt sivilsamfunn, og politisk deltakelse.Arbeidsoppgaver og ansvarDe viktigste arbeidsoppgavene vil være å forske på ovennevnte tema, samt formidle forskningsresultater. NOVA er et oppdragsforskningsinstitutt, og den som ansettes må ha utstrakt erfaring med prosjektakkvisisjon og prosjektledelse.For øvrig forventes det at den vi ansetter skal:være en p...

 • Company FORSVARSDEPARTEMENTET in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Jobbnorge ID: 180966ForsvarsdepartementetForsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.Seniorrådgiver - Prosessutvikling og informasjonsforvaltningAvdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i Forsvarsdepartementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet. Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets inte...

 • Company VEGA CONSULTANTS AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INNLEIE OG REKRUTTERING AS AVD HAUGESUND in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NOV PROCESS & FLOW TECHNOLOGIES AS AVD FORNEBU in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INNLEIE OG REKRUTTERING AS AVD STAVANGER in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEAD ENERGY CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSEINNOVASJONSSENTERET AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BORREGAARD AS AVD ORGANISK KJEMI in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Engineering professionals not elsewhere classified Edit filters