Jobmonitor. Search results for Engineering professionals not elsewhere classified

52 Jobs found

Used filters:
 • Engineering professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 52 results.
 • Company KYOTO GROUP AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BANESERVICE AS AVD LYSAKER in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SCHLUMBERGER NORGE AS AVD UTLEIE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØKONOMISERVICE AS AVD SOGNDAL in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Me søkjer etter økonomar/seniorkonsulentar i Økonomiservice. Me søkjer etter deg som har bakgrunn frå økonomi, eksempelvis rekneskap, revisjon eller liknande. Økonomiservice har kontor i Sogndal, Lærdal, Leikanger, Årdal og dekkar soleis heile Indre Sogn. Riktig kandidat ynskjer å vidareutvikle selskapet som ein viktig støttespelar for næringslivet i regionen.Bransjen og selskapet er i ei spanande utvikling med nye teknologiske løysingar og tenester der kundane sine behov er i endring. Me ynskjer å gjere kvardagen enklare for kundane våre gjennom å levere effektive tenester av høg kvalitet, slik at verdiskapinga blir høgare. Med utgangspunkt i dette er selskapet ein totalleverandør av økonomi- og rådgjevingstenester.ME KAN TILBY:Stor grad av fleksibilitetUtfordrande, spanande og varierte a...

 • Company STERNER AS AVD PORSGRUNN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GE HEALTHCARE AS AVD LINDESNES in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WELLTEC OILFIELD SERVICES NORWAY AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WORLEY ORIGO PROCESS AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company IKM ELEKTRO AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MOSAIQUE HEADHUNTING STAVANGER AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANPOWERGROUP AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MDE GROUP AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BOOST AI AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AIBEL AS HOVEDKONTOR in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MDE NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MØREFORSKING AS AVD MOLDE in Other
  15.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Ønsker du å bidra til kvalitet, økt utnyttelse og verdiskaping av marint råstoff gjennom forskning?Møreforskings forskergruppe «Sjømatforedling» fokuserer på forskning som gir høyest mulig kvalitet, verdi og totalutnyttelse av råstoff gjennom hele den marine verdikjeden. Vi er i vekst og trenger nå flere forskere.Forskingen inkluderer:  • Råstoffhåndtering• Produksjonsprosesser mot konsum- og ingrediensindustrien• Kvalitetsdokumentasjon og standardisering• Sensorikk – smak- og produktegenskaper• Analyser av næringsinnhold og andre kjemiske parameter• Funksjonelle egenskaper• Markedsanalyser, forbrukerpreferanser, merkevarebygging Om stillingen: Aktiviteter i forskningsgruppen innebærer evaluering av kvalitet og prosessering av marint råstoff. Sensorisk, kjemisk, og instrumentelle målinger ...

 • Company MANTENA AS AVD HOVEDKONTOR in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397899871 Presentasjon av stillingen:Prosjektenheten Overflate i Mantena har som hovedoppgave og betjene skadereparasjon, ombygging og overflatebehandling av togmateriell, forsvarsmateriell, busser og andre kjøretøyer, samt noe reparasjon av komponenter.Som prosjektsjef blir din jobb å lede, videreutvikle og koordinere egne og innleide ressurser.Enheten består av 32 medarbeidere som dekker områdene prosjektledelse, salg, produksjon, og i tillegg andre innleide ressurser etter behov.Stillingen rapporterer til direktør for Produkter og prosjekter. Stillingen går inn i ledergruppen til Produkter og prosjekter.ArbeidsoppgaverOppfølgingsansvar i forhold til eksisterende kundeportefølje, samt være sentral i salgsprosesser opp mot nye kunder.Du vil være ansvarlig for å...

 • Company ETTERRETNINGSTJENESTEN E in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4390733278 Presentasjon av stillingen:Har du talent for å skape gode samarbeid?Forstår du ønsker og behov, og klarer å omsette disse til konkrete løsninger?Vi søker deg som har god teknologiforståelse og ønsker å bygge gode relasjoner og samarbeid innen kommunikasjonsteknologi, både i og utenfor Etterretningstjenesten. Gjennom denne stillingen vil du ha ansvar for kontakt mot eksterne, tekniske samarbeidspartnere og vi trenger at du har gode mellommenneskelige egenskaper, er pålitelig og initiativrik. I tillegg ønsker vi at du også bidrar til å utvikle kontoret, det gode miljøet og kulturen. Du blir en del av et ambisiøst og høyt teknisk kompetent team som planlegger, etablerer og drifter høykapasitetsnettverk. Du skal også bidra med din kompetanse, kommu...

 • Company MDE NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  13.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  If you are excited to be part of a winning team and work in an international environment, we havean opportunity for you.You will work under the direction and supervision of the Halden Sr. Quality Systems Manager and lead the planning and execution of projects and activities for the facility to improve product and process quality. You will analyze quality data, such as complaints, process non-conformances, audit reports, deviations, OOSs, process capability, etc, to identify and correct quality issues.Manage and support Change Control and Document Control processes driving improvement throughout of the facility.You will be a key resource in identifying and implementing best practices for change management, problem solving, and driving customer satisfaction.Responsibility:The sites KabiTrack...

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  13.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker kvalitetsansvarlig som brenner for kvalitetssikring og har øye for detaljene.Kvalitetssikring er et av de viktigste arbeidsområdene i Elotec som produserer og utvikler høyteknologiske sikkerhetsprodukter innen alarm og overvåking. Vi tilstreber stadig å bli bedre i alt vi gjør, og et viktig ledd i dette er å forstå hvorfor ting går galt og gjøre tiltak for å hindre at det skjer igjen. Bedriftens kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter ISO9001.Vi trenger dine detaljfokuserte øyne som er opptatt av kvalitet og som vil vite hvorfor uønskede hendelser skjer. Du får jobbe med både produkter og ulike prosesser i Elotec på en systematisk måte.Du kommuniserer godt på norsk og engelsk, både på telefon og e-post. Du er alltid interessert i å tilegne deg ny kunnskap, nye ferdigheter og ...

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TS GROUP AS AVD SKIEN in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  We apply for a Surface Protection Field Engineer for Surface Protection, Insulation and Architect on Johan Castberg topside.The Johan Castberg field development project’s resource base consists of the three oil discoveries Skrugard, Havis and Drivis, located in PL 532. The field is expected to come on stream in 2023 and will produce for 30 years.TASKS AND RESPONSIBILITIES: Follow up Contractors construction activities in all phases to ensure quality and execution according to Company specificationsPrepare and secure an efficient MC phase with handover to commissioningEnsure a good collaboration internally with other disciplines and externally with the ContractorCOMPETENCE REQUIREMENTS: Be a safety ambassador on site to reach the project goal with project execution without any incidentsMin ...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4386070316 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en fast forskerstilling med tiltredelse etter avtale ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo.Område for psykisk og fysisk helse er ett av re hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av ulike fagmiljøer med ekspertise på forskning knyttet til psykisk helse, fysisk helse og rus med fokus på forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Avdeling for kroniske sykdommer og aldring har ansvar for forskning og helseanalyser innen somatisk sykdom.Stillingen vil de første årene hovedsakelig være tilknyttet prosjektet: «A life-course approach to prevent noncommunicable diseases in agein...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4367877961 Presentasjon av stillingen:Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) er et av de ledende miljøer innen helsetjenesteforskning i Norge, og har definert klinikknær helsetjenesteforskning som sitt særlige interessefelt. Vi studerer organisatoriske, finansielle, praktiske og kvalitetsmessige spørsmål i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og i samhandlingen mellom nivåene. Per i dag har HØKH ca. 30 ansatte. Miljøet er tverrfaglig med mange internasjonale samarbeidspartnere. HØKH er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo gjennom flere akademiske stillinger. HØKH er også nasjonal koordinator () for helsetjenesteforskningsmiljøene i landet.Vi utlyser nå en ledig fast stilling for en seniorforsker med sterk kvantitativ met...

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Aerostructures er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace og driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav som leveres til forsvars- og aerospacekunder. Hovedvirksomheten i divisjonen er leveranse av produkter til F-35 jagerfly og produkter til KONGSBERG-utviklede systemer innenfor sivil- og forsvarssektoren. Vi har bygd en kombinert metallmaskinerings- og komposittfabrikk på hele 40.000 kvadratmeter i Arsenalet Næringspark, Kongsberg. Her har vi etablert oss med topp moderne produksjonsutstyr.For å forsterke vårt team innen kvalitetssikring, søker vi nå etter en kvalitetsingeniør med erfaring og interesse innen kvalitetsfaget. Vi søker personer som motivere...

 • Company MULTICONSULT NORGE AS AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Ved hjelp av ca. 3000 dyktige medarbeidere tilbyr selskapet multifaglig rådgiving, design, prosjektering, arkitektur, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt. Multiconsult er ISO9001-sertifisert og gjennomfører sine oppdrag i henhold til denne standarden.I Multiconsult vil du tilhøre enhet Store oppdrag (SO), som er en enhet med ansvar for å lede og styre de store multifaglige prosjekteringsoppdragene i selskapet. Enheten består av tre avdelinger: Digital samhandling og utvikling , Styring , og Ledelse . Vi dekker funksjoner som senior oppdrags- og prosjekt...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET in Other
  10.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396138254 Presentasjon av stillingen:Avdeling Fartøy og sjøfolk fører tilsyn med at norske skip og rederier holder høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeides det for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger er en av seks underavdelinger i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Sammen med de andre fartøyavdelingene (fiskefartøy og passasjerskip) kontrollerer underavdelingen dokumentasjon som blir sendt inn ved bygging, ombygging, innflagging, og drift av skip og flyttbare innretninger. I den sammenheng har underavdelingen mye kontakt med konsulenter, verft og redere. Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonel...

 • Company VEIDEKKE FELLESTJENESTER AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Hva kan vi tilby deg?Veidekke er et stort skandinavisk selskap med spennende prosjekter, krevende og interessante oppgaver og stolte og kompetente fagmiljøer. Vi er gode på å utvikle fag og folk. En del av dette er at du skal kunne tre inn i nye roller og utfordringer når det byr seg spennende muligheter internt.Vi er stolte over å ha et godt, uformelt og entusiastisk arbeidsmiljø. Vi har et eget kompetansesenter for læring og utvikling, og vi tilbyr blant annet rolletilpassede utviklingsløp for våre medarbeidere og ledere. Vi tenker at læring og utvikling i hovedsak skjer i tilknytning til det daglige arbeidet, og vi er opptatt av at du skal få mulighet til å lære og utvikle deg gjennom utfordrende oppgaver i samhandling med andre kompetente medarbeidere.Vi har gode velferdsordninger som ...

 • Company ØGLÆND SYSTEM AS AVD KLEPP in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SINTEF COMMUNITY AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ECN AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MODIS NORWAY AS AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNIPFMC CANADA LTD in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STIFTINGA VESTLANDSFORSKING in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SONY NORWAY A BRANCH OF SONY EUROPE LIMITID in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TOLLETATEN BERGEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Tolletaten er i spennende utvikling, og iverksatte fra 1. oktober 2020 ny organisering. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.Vareførselsdivisjonen er etablert med nytt hovedkontor i Bergen. I den forbindelse søker vi etter en ny seniorrådgiver til styringsstaben, som vil få ansvar for analyser og utredninger.Styringsstabens rolle er å støtte divisjonsdirektør i utøvelse av rollene som linjeleder, arbeidsgiver og fagmyndighet. Staben skal sikre helhetlig styring og utvikling av divisjonen. Styringsstaben skal videre støtte og ivareta divisjonens ledere i oppgaver når det gjelder styring, planlegging, koordinering, analyse, utredning, rådgivning, rapportering og revisjon.Sentrale arbeidsoppgaver...

 • Company THERMO FISHER DIAGNOSTICS AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company THERMO FISHER DIAGNOSTICS AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company THERMO FISHER DIAGNOSTICS AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ROCHE DIAGNOSTICS NORGE AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG GRUPPEN ASA in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: IDS:34/21 Presentasjon av stillingen :Integrated Defence Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS. Divisjonen utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til hær, sjø og luftforsvar verden over. Hovedvirksomheten er lokalisert på Kongsberg.Er du en erfaren QA Manager på jakt etter nye utfordringer? Eller motiveres du av å bidra til å sikre høy kvalitet på produkter som tas frem med korte tidsfrister? Til krevende kunder?I så fall har du sjansen nå.Vi søker personer som motiveres av å jobbe tverrfaglig, som er opptatt av kvalitet, er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen og hvordan vi kan forbedre oss.Som kvalitetsingeniør vil du:Støtte prosjektene med planlegging og gjennomføri...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 28 in Other
  01.06.2021 Updated on: 02.06.2021

  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig 100 % midlertidig stilling som forsker ved Fakultet for helse-og sosialvitskap – campus BergenStillingen er ved Institutt for helse og funksjon, Fagseksjon kunnskapsbasert praksis, ved Campus Bergen. Tilsettingsperioden er 01.08.2021 - 30.06.2022.Stillingen er knyttet til de to forskningsprosjektene: "Implementering av kunnskapsbasert praksis i sykehjem" (IMPAKT)  og "Godt Samliv". IMPAKT er et implementeringsprosjekt som skjer i tett samarbeid med sykehjem i Bergen kommune, og er finansiert av Norges Forskningsråd. For mer informasjon se .Forskningsprosjektet "Godt Samliv" har som mål å blant annet undersøke effekten av «Godt samliv», som er et gratis samlivskurs for førstegangsforeldre. Prosjektett er finansiert av Barne-, ungdoms- og famili...

 • Company The Institute for Energy Technology (IFE) in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Institutt for energiteknikk (IFE), HaldenSenior / Principal research scientistsOrg. nr: 959432538 Stillingsident: 4393476086 Presentasjon av stillingen:We are looking for 10 senior to principal research scientists for permanent positions with 100% research activity.Will you join us? We are growing fast and looking for 10 senior to principal research scientists with a curious and collaborative attitude who are energized to conduct research for a better future within our research fields:Artificial intelligence; Data science; Cyber security; Virtual reality, Augmented reality, and spatial computing; Robotics and cyber-physical systems; Interaction with complex data and advanced modelling; Modelling and simulation of physical systems; Digital twins; Human-centred digitalisation; Human-centere...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396140118 Presentasjon av stillingen:Avdeling for fartøy og sjøfolk fører tilsyn med at norske skip og reiarlag held høg standard får det gjeld tryggleik og miljø. Gjennom kontinuerleg utvikling av reglar, informasjon og haldningsskapande arbeid, samt oppfølging med tilsyn, vert det arbeidd for å betre tryggleiken til sjøs.Underavdeling fiskefartøy er ei av sju einingar i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Saman med dei andre fartøyavdelingane kontrollerer Fiskefartøy dokumentasjon som vert sendt inn ved bygging, ombygging, innflagging og drift av skip. I den samanheng har avdelingane mykje kontakt med konsulentar, verft og reiarlag. Arbeidet er variert og rettar seg mot både tradisjonelle design og prosjekt med ny teknologi.Fartøyavdelingane har eit overordna ansv...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  31.05.2021 Updated on: 19.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4381373901 Presentasjon av stillingen:Som forskningskoordinator i denne nyoppretta stillinga er du ansvarleg for koordinering av våre administrative oppgåver knytta til klinikkens forsking. Nevroklinikken har stor forskingsaktivitet på tvers av nevrofaga. Vi har til ein kvar tid 15-20 stipendiatar som har ekstern finansiering.Forskingskoordinatorens hovudoppgåve vil vere å bistå klinikkens medarbeidarar med søknadar, budsjettering, avtalar, rapportering, møteorganisering og formidling knytta til forskingsprosjekt. Forskingskoordinatoren vil vere den overordna forskingskontakten i klinikken og bindeledd til andre samarbeidspartnarar.Den nye medarbeideren vil arbeide i staben med generell støtte til avdelingas drifts-, forskings- og fagutviklingsoppgåver.Arbeidsopp...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.You will find more information about working at NTNU and the application process    About the positionBRU21 is NTNU’s Research and Innovation Program in Digital and Automation Solutions for the Oil and Gas Industry. It is a multidisciplinary program uniting academic and industrial experts in Cybernetics and Robotics, Computer and Data Science, Cyber security, Petroleum engineering and Geoscience, Mechanical engineering, Sociology, Management and Economics. The program focuses on creating impact across the oil and gas value chain through novel digital and automation technologies, innovation, and people development.The ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  About the positionPosition as head engineer in mass spectrometry-based proteomics is available at Department of Biosciences, Section for Biochemistry and Molecular Biology, Proteomics group.The position is permanent. Starting date no later than 01.09.2021.The group is applying proteome technologies for own research and customers of the proteomics service. More information about the proteomics group can be found at: (or Google: Thiede group Oslo)Work tasksWe seek a highly motivated individual who enjoys working in an international and interactive environment. The candidate will be responsible for the running of nano-liquid chromatography (LC) systems, MALDI- and electrospray mass spectrometers including data analyses applying bioinformatics tools. Running of samples of customers of the pro...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Engineering professionals not elsewhere classified Edit filters