Jobmonitor. Search results for Engineering professionals not elsewhere classified

21 Jobs found

Used filters:
 • Engineering professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company HEAD ENERGY AS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK HYDRO SERVICE OG STABER DRAMMENSVEIEN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN HUMAN RESOURCES AS AVD KONGSBERG in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AIR LIQUIDE OFFSHORE AS AVDELING PRODUKSJON in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHCONSULT AS AVD OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Techconsult is the link between jobs and professionals. For one of our customer we are now looking for a Senior Process Engineer.Job responsibilities:Contribute to a good process team, assist the process lead to achieve the project goals to meet the client needs, within the project cost and timeline.The tasks typically include the following: Develop, produce or assist others process engineer in key design documents; Heat & Material Balance, PFD, P&ID, filling up equipment and instrument DataSheets, Line sizing/list, PSV / Equipment sizing.Writing technical reports and Technical Queries.Could be the representative in Technical Design Reviews (P&ID, HAZOP, client and vendor Meetings).Experience assisting project engineering leads and managers in project design and execution according to cont...

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: KDA:08/20 Presentasjon av stillingen :Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) er et forretningsområde i Kongsberg Gruppen . Kongsberg Defence & Aerospace er Norges ledende leverandør av forsvars- og romfartsrelaterte systemer. Vi utvikler og leverer kommando-, kontroll- og kommunikasjonssystemer, overvåkingssystemer, missiler og er produsent av avanserte komposittprodukter til fly- og helikoptermarkedet.KDA er i sterk vekst og vi søker dyktige medarbeider til vårt kvalitetsteam .Hva gjør en kvalitetsingeniør i KDA:Planlegge, vedlikeholde og forbedre KDA sitt kvalitetssystemUtarbeide kvalitetsplaner og støtte prosjektene, produksjon eller kunderDelta og lede kvalitetsrevisjoner internt og hos våre mange leverandørerGjennomføre analyse og igangsette forbedring...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 188941This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.You can find more information about working at NTNU and the application processVideo: About the positionA permanent position as researcher is available at NTNU's Department of Engineering Cybernetics. Engineering cybernetics is about automatic control and monitoring of technical systems such as ships, aircraft, cars, petroleum production platforms, wind turbines, underwater vehicles, robots, transport systems and industrial processes. This field is at the front of the technological development.The primary workplace is at NTNU in Trondheim.This position is financed by external funds, and reports to ...

 • Company SIMULA METROPOLITAN CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NEL HYDROGEN ELECTROLYSER AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:912 185 877 Stillingsident: Nel:20/04 Presentasjon av stillingen :Vi søker en motivert Prosessingeniør til en spennende og allsidig stilling i en internasjonal teknologibedrift. Er du en med interesse og engasjement for prosesstyring og søker nye utfordringer, så har vi jobben for deg!Dine viktigste ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:Gjennomføre prosess-simuleringer av hydrogensystemerBidra med input til å videreutvikle vårt prosess-simuleringsverktøyDefinere størrelser på prosessutstyrKalkulering og dimensjonering av kapasitet, trykk, temperatur og flytLage PFD, P&ID, data sheets og spesifikasjon av prosessutstyrGjennomføre analyse av prosessenDelta i produktutviklingsprosjekter og simulere nye konsepterBidra til å gjennomføre HAZOP/HAZID og risikovurderingerInput til prosedyrer...

 • Company TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS INNSAMLING AV IKKE-FARLIG AVFALL in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257995978 Presentasjon av stillingen:Vi ser etter en fremtidsrettet og nysgjerrig ingeniør som er opptatt av det grønne skiftet, interessert i sirkulær økonomi og som ønsker å bidra inn i avfallsbransjen og utviklingen vi nå er inne i. Det er ønskelig at du har erfaring som prosjektleder, og trives i et miljø i stadig utvikling og endring. Stillingen rapporterer direkte til daglig leder. Er dette noe for deg? Da ønsker vi å se din søknad!Mål for stillingenRådgiverens viktigste oppgave er å bidra/lede prosjekter ifm at det skal innføres 3-beholderløsning på kildesortert husholdningsavfall i Trondheim kommune med utsortering av matavfall innen 2024.Planlegge, tilrettelegge og følge opp fremtidige innsamlingsløsninger og materialstrømmer.Rådgiveren skal i bidra til...

 • Company ORKLA ASA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Land Systems er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS , som utvikler og produserer våpenstyringssystemer og sikre kommunikasjonssystemer for landbasert forsvar og myndighetskunder. Våre systemer er levert til over 20 nasjoner og er verdensledende i både teknologi og markedsandeler. Vi er en divisjon i vekst med høy aktivitet i nasjonale og internasjonale markeder.Vi søker etter ingeniører/sivilingeniører med erfaring fra kvalitetssikringsarbeid mot avanserte teknologi prosjekter.Arbeidsoppgaver:Kvalitetsansvarlig i prosjekter og i tett dialog med kunder og partnereUtarbeide og videreutvikle prosesser og prosedyrerLede interne og eksterne kvalitetsrevisjonerOppfølging og bistand mot underleverandørerTilrettelegger if...

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: IDS:34/20 Presentasjon av stillingen :Integrated Defence Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace AS . Divisjonen utvikler og leverer avanserte og teknologisk ledende kommando-, kontroll-, og kommunikasjonsløsninger til hær, sjø og luftforsvar verden over. Hovedvirksomheten er lokalisert på Kongsberg.For ytterligere å styrke arbeidet med å kvalitetssikre våre produkter og leveranser søker vi Kvalitetsingeniører.Arbeidsoppgavene er varierte og du vil:Delta i prosjekter med fokus på kvalitetsforbedring.Delta i kvalitetsrevisjoner internt og hos leverandører.Støtte prosjektene i forbindelse med Leveranser.Følge opp leverandører, bistå med avvikshåndtering og rotårsaksanalyse.Bidra i videreutviklingen av eksisterende prosesser og metoder for kv...

 • Company KONGSBERG AVIATION MAINTENANCE SERVICES AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:917648689 Stillingsident: KAMS:23/20 Presentasjon av stillingen :KVALITETSINGENIØRKongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) er et MRO-selskap som eies av Kongsberg Gruppen (majoritet) og Patria. Selskapet har inngått et strategisk samarbeid med det norske Forsvaret for vedlikehold, reparasjon og overhaling av Forsvarets plattformer. Selskapet har også inngått kontrakter med større internasjonale aktører innen flyindustrien for både nyproduksjon og vedlikehold.Alle produksjons- og vedlikeholds aktiviteter er underlagt nasjonale og internasjonale godkjenninger og sertifiseringer -- KAMS innehar EASA Part-145 og EMAR 145 godkjenninger og er samtidig sertifisert etter Aerospace Standardene AS9100 & AS 9110 samt NATO AQAP 2310..Siden en vesentlig del av bedriftens aktiviteter er re...

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Aerostructures er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace og driver teknologisk ledende produksjon av avanserte mekanikk- og komposittprodukter med meget høye kvalitetskrav til forsvars- og aerospacekunder. Hovedvirksomheten i divisjonen er leveranse av produkter til F-35 jagerfly og produkter til KONGSBERG-utviklede systemer innenfor sivil- og forsvarssektoren.Som Project Engineer tilknyttet komposittproduksjon vil man være del av et tverrfaglig team som jobber med fremtidens materialer i form av fiberarmerte polymerer. Arsenalet er en topp moderne fabrikk i Kongsberg, som er i stadig utvikling og derfor søker vi flere dyktige medarbeidere.Stillingen fordrer norsk sikkerhetsklarering og plettfri vandel.Arbeidsoppgaver:Tek...

 • Company KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS AVD KONGSBERG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189058Job descriptionA two-year 20 % position as Researcher (position code 1109) with strong background in translational immunology is available at the K.G. Jebsen Coeliac Disease Research Centre.The project is located at the research group of Professor Ludvig M. Sollid at the KG Jebsen Coeliac Disease Research Centre, Department of Immunology, Institute of Clinical Medicine, Faculty of Medicine. For more details about the centre, please visit the web site at More about the positionThe main objective of the position is to contribute to ongoing research projects at the centre, where the main activities are centred on T-cell phenotyping and T-cell biology. The Researcher will take part in ongoing research projects and contribute to supervision of PhD students at the centre.The ...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189166Job descriptionPosition as Researcher in Solid-state electrochemistry available at / , University of Oslo.The fellowship period is for 2 years. Starting date between 01.08.2020 and 1.10.2020.More about the positionWe seek a highly motivated researcher with a PhD in solid-state electrochemistry and with appropriate experience and interest to take on the task to understand systems operation involving proton ceramic electrochemical cells in an intermittent energy landscape. The position is a part of the user-driven project DYNAPRO. Coordinator and project owner is CoorsTek Membrane Sciences AS and the project is partially financed through the NANO2021 program at the Norwegian Research Council. Active partners are University of Oslo (host of Researcher) and Instituto de Te...

 • Company NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:985165262 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :NSMs oppdrag er blant annet å bidra til å motvirke at samfunnet rammes av spionasje, sabotasje og terror. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er klarering av personer og virksomheter med tilgang til sensitiv informasjon, skjermingsverdige objekter eller infrastruktur.NSM har ledig stilling som seniorrådgiver i enhet for fagutvikling, Enheten er en del av seksjon for fagutvikling og rådgivning i avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner. Avdelingen har ansvar for flere fagområder, herunder sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikkerhet, dokumentsikkerhet, industrisikkerhet og kontroll av luftbårne sensorer. Stillingen rapporterer til enhetsleder for fagutvikling.Enhet for fagutvi...

 • Company STUDENTPARLAMENTET UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 188413The positionThe Unit of Comparative Medicine has 100% position as Head Engineer available.Unit of Comparative Medicine (AKM) is a core facility organized under the Research, Education and Communication Section at the (Helsefak). AKM deals with all aspects of activities concerning the use of laboratory animals in experimental biomedical research. The most commonly used animals are laboratory mice and rats, zebrafish and pigs. AKM has six permanent positions (the head of unit/chief veterinarian; one head engineer; two department engineers; and two research technicians). AKM has the latest years been significantly enlarged and modernized, and facilitate biomedical animal research in a safe environment with high animal welfare and scientific standards. A new breeding facil...

 • Company MILJØRETTET HELSEVERN IKS in Other
  28.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Det søkes etter en dyktig og engasjert medarbeider med relevant erfaring og interesse for miljørettet helsevern og forebyggende helsearbeid i vikariat - 100 % stilling i 6 måneder med mulighet for forlengelse.Ansvarsområdet er å ivareta lovpålagte oppgaver innenfor Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern på vegne av kommunene og i samarbeid med kommuneoverlegene i deltakerkommunene.Arbeids- og ansvarsområde:Saksbehandling og tilsyn etter gjeldende lovverk innen miljørettet helsevern; barnehager, skoler, solarier, salongvirksomheter, badeanlegg m.m.Rådgivning og saksbehandling innenfor fagområdet (uttalelser til planer, klagesaksbehandling, deltakelse i samarbeidsorganger, informasjon til publikum, veiledning m.m.)Egenskaper:Initiativrik og samfunnsengasjertLiker utfordringerGo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Engineering professionals not elsewhere classified Edit filters