Jobmonitor. Search results for Engineering professionals not elsewhere classified

38 Jobs found

Used filters:
 • Engineering professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142167064 Presentasjon av stillingen:I den nyetablerte vegavdelingen har seksjon strategi og utvikling ansvaret for overordnet strategi og utredninger på vegområdet, saksforberedelser til politisk behandling, utredninger og faglige anbefalinger som grunnlag for politiske vedtak, årsplanlegging og handlingsprogram, miljøpakkekoordinering på vegområdet, oppgavekoordinering mot andre seksjoner og avdelinger, utredninger for bypakker, tidligfase-prosjekter og KVUer, samt være samfunnskontakt ut mot kommuner og andre sentrale aktører.Seksjonen har videre ansvar for ivaretakelse av vegavdelingens arbeid med kvalitet og fagutvikling, overordnet byggherrestøtte, FOU, innovasjon og kontraktstrategi, samfunnssikkerhet og beredskap.Det etableres en gruppe stillinger som sa...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139213662 Presentasjon av stillingen:Det lyses ut 100 % stilling som forsker / koordinator ved NORKAR, Norsk karkirurgisk register, St. Olavshospital HF. Stillingen lyses ut som ett års engasjement med muligheter for fast ansettelse.NORKAR skal registrere all karkirurgisk behandling i Norge, dokumentere kvaliteten av behandlingen, ogmedvirke til bedre behandlingskvalitet. Registeret har kun få ansatte, slik at en del av arbeidstiden kanvære driftsrelaterte oppgaver, dette både av hensyn til kapasitet og til driftssikkerhet. Stillingen vil tilhøreSeksjon for medisinske kvalitetsregistre ved St. Olavs hospital, som innehar 6 nasjonale registre, hvorav 4 store registre er tilknyttet det nasjonale Hjerte- og karregisteret. Seksjonen har nært samarbeidmed det nasjona...

 • Company NINA - Norsk institutt for naturforskning in Other
  15.10.2019

  Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for forvaltning og næringsliv? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. Vi leter etter en ny medarbeider i fast stilling knyttet til vår avdeling i Tromsø.NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 275 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland. Instituttet har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv, og forskningsprosjekter s...

 • Company Politidirektoratet in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4127830042 Presentasjon av stillingen:Politidirektoratet (POD) gjennomfører til enhver tid flere store strategiske utviklingstiltak, og det er behov for å styrke vår kapasitet for å sikre vellykket prosjektgjennomføring.Virksomhetsutviklingsavdelingen ved Innføringsseksjonen er ansvarlig for etatens prosjektmodell og skal bidra til utvikling og endring i politiet, slik at vi kan levere enda bedre tjenester til samfunnet. Innføringsseksjonen er sammensatt både i oppgaver og bakgrunn og medarbeiderne er mangfoldig både når det gjelder kompetanse, alder og erfaringsbakgrunn.Vi har nå etablert en gruppe som skal støtte de viktigste prosjektene i direktoratet, og vi søker nå etter en som skal ha det koordinerende og operative ansvaret for dette arbeidet. Det er en nyo...

 • Company Frontica Advantage AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Aker Solutions helps the world meet its energy needs. We engineer the products, systems and services required to unlock energy. Our goal is to maximize recovery and efficiency of oil and gas assets, while using our expertise to develop the sustainable solutions of the future. Aker Solutions employs approximately 15,000 people in more than 20 countries.Aker Solutions Process department based in Stavanger consists of highly qualified Process engineers. The engineers are involved in a wide variety of projects ranging from smaller Front End Studies to Major Modification Projects and various Specialist Services.We are now looking for a Senior Process Engineer for a temporary position in Stavanger.Responsibilities and Tasks:- Wells and other modification projects- Process simulations- Concept de...

 • Company CYBERFORSVARET in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136754276 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvarets CIS -regiment er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling.Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.For perioden primo april 2020 - primo oktober 2020 søkes personell til halvårlig engasjement som avdelingsingeniør-sjefstekniker ved Cyberforsvarets CIS-regiment, stasjon Jan Mayen. For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se ArbeidsoppgaverUtføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting av alt navigasjon og sambandsteknisk utstyr ved stasjonen.Utføre operativ betjening av stasjonen iht vaktliste, herunder besvare henvendelser på telefon eller epost.Føring av ...

 • Company Forsvaret in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135330804 Presentasjon av stillingen:Vi søker en rådgiver til virksomhetsstyringsseksjonen som er en del av FLO stab. Avdelingen har åtte ansatte og har som sin viktigste oppgave å støtte sjef FLO i arbeidet med styring og utvikling av FLO.Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) leverer logistikktjenester til Forsvaret i inn- og utland i fred, krise og krig. FLO forvalter årlig over fem milliarder kroner og forsyner Forsvaret gjennom driftsanskaffelser, distribusjon, transportkontroll og vedlikehold. FLO har blant annet ansvaret for verkstedene som utfører tungt vedlikehold på alt fra Sjøforsvarets fartøy til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen­. Nasjonalt logistikkoperasjonssenter, som er Forsvarets felles ledelseselement for logistikk og vert...

 • Company DFIND AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  På vegne av vår kunde innen olje og gass ser vi etter en Prosess Ingeniør.Lokasjon i Stavanger. Arbeidsoppgaver:Følge opp kontraktører, i samarbeid med operasjonsteam.Selvstendige ingeniører som har god driftserfaring.Ansvar for prosessdisiplinen ift verifisering og mottak RFO på vegne av drift/AI.Bør ha multidisiplin forståelse og trekke på nødvendige ressurser i organisasjonen ved behov.Bidra i kvalitetssikring av designbasis, funksjonsbeskrivelser og TORG dokumenter.Deltagere i HAZID/HAZOP og designgjennomganger for å se at gammelt og nytt er sammenfallende.Kvalifikasjoner:Prosess simuleringerProsess design og kalkulasjonerErfaring med prosjekt og operasjonPAM...

 • Company Dovre International AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Dovre Group is pleased to offer the following key contract positions: Drilling Stem Test EngineerWork Location: Stavanger - Onshore sporadic offshoreStart date: 21.10.2019 - 21.10.2020Option period: 2x6 monthsPlease be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time.ArbeidsoppgaverThe Engineer will be responsible for detailed planning of a Drill Stem Test (DST) for one or several exploration wells with a planned spud 2020, including offshore operational execution as well test engineer during the test phase.The engineer shall (but not limited to):provide the detailed planning for execution of drill stem test(s) as decided by Companysupport and follow-up of ongoing daily operations, onshore and offshorepe...

 • Company SINTEF OCEAN AS (før Sintef Marintek) in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  SINTEF Ocean søkerForsker/Seniorforsker - Maritime energisystemerMaritime energisystemer omfatter alt som har med energiproduksjon, -lagring og -bruk om bord i skip. Våre forskere jobber med løsninger for fremtidens skip hvor målet er å bruke energi mer effektivt, samt redusere utslipp til luft og vann. Den internasjonale maritime organisasjon (IMO) gikk i 2018 ut med en ambisjon om at global skipsfart skal kutte sine klimagassutslipp med minst 50% innen 2050. Dette er en krevende ambisjon, og vi tar mål av oss å være den viktigste leverandør av faktabaserte løsninger på dette området.Vi er en forskningsgruppe med 7 personer, og vi søker å styrke gruppa gjennom 1-2 nye kolleger. Vi jobber i tett samarbeid med andre deler av SINTEF, med NTNU og med andre relevante kunnskapsaktører i Norge. ...

 • Company Aker Subsea As Avd Ågotnes in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  The Q&CI (Quality & Continuous Improvement) team is looking for a forward leaning, ambitious and highly competent colleague who has the desire to drive the business. You must have a "best in class" attitude and continuously look for improvement.The Senior Q&CI Advisor shall proactively seek process improvements and identify waste reduction for Aker Solutions, Subsea Lifecycle Services, Norway. Hereunder analyze, make recommendations for and ensure the implementation of improvements within the quality discipline to resolve operational issues/challenges.Responsibilities and tasks:Provide expert advice to internal customers regarding Q&CI related issues and safeguard that learnings from quality deviations are implementedEnsure alignment with governing documents and global procedures and flag ...

 • Company Universitetet i Bergen in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176563Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: AvdelingsingeniørVed Geofysisk institutt er det ledig eit vikariat som avdelingsingeniør innan marinkjemiske målingar. Vikariatet er ledig i perioden 18. november 2019 til 1. oktober 2020, men det kan bli aktuelt å tilby forlenging.Geofysisk institutt driv undervisning og forsking i kjemisk oseanografi, meteorologi, klimadynamikk og fysisk oseanografi. Instituttet har 20 faste vitskaplege stillingar og 24 teknisk/administrative stillingar. I tillegg har instituttet for tida 18 bistillingar og til saman om lag 55 PhD-studentar, postdoktorar og fors...

 • Company TOPTEMP AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  We are currently looking for a skilled Leak Test Engineer for a longterm position with ou Client in StavangerDuration: 25.07.19 - aprox. 1 year with possible extention**The right candidate will be offered a permanent position with us in Toptemp and hired out to our Client.Responsibilities:Responsible for writing all leak test procedures for the Modification Alliance and coordinate with Client operations organisation and Vendors with regards to equipmentFollow up plans with regards to leak testsKeep ut to dato on procedures and work instructionsQualifications:Master or Bachelor degreeNeeds to have a high knowledge of piping trades and specsGood knowledge of pressure testing and leak testingComfortable with using a computer efficiently as main working toolGood communicative skillsIf you have...

 • Company ECN AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  For one of our clients we are searching for a Project Engineer - Control & SafetyJob Description:Control & Safety delivers large scale Safety and Automation Systems (SAS) to Oil and Gas projects, offshore topside/subsea production and installations worldwide.Collaborative work in integrated teams with Engineering project partners & CustomersParticipations in various kinds of projects, from large new build projects to minor MMO projects on producing installations offshoreEngineering and configuration of SAS systemPrepare functional Design Specifications (FDS), System Control Diagrams (SCD)Prepare test procedures and various project documentationTesting and verificationImplementation of new configuration onshore/offshore and commissioning,Participation in project meetings with customer.Assis...

 • Company ECN AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  For en av våre kunder søker vi etter en Control EngineerArbeidsoppgaverDokumentasjon relatert til kontrollsystem HW og SW design.PLC og HMI programmering.Test og simulering.Verifisere og spesifisere kontrollsystem komponenter.Oppfølging og inspeksjon hos underleverandører.Disiplin ansvarlig i prosjekt.KvalifikasjonerIngeniør på minimum Bachelor nivå.3 -5 års relevant erfaring innenfor PLC og HMI programmering fortrinnsvis Allen Bradley og Wonderware.Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.Erfaring med test og simulering av kontrollsystemer.CV må reflektere og redegjøre for alle oppgitte kvalifikasjonskrav.Ønsket startdato: ASAPVarighet: 1 år, med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse.Arbeidssted: KongsbergSøknad må inneholde:Oppdatert CVTo referanser inkl. kontaktinformasjonReleva...

 • Company Kongsberg Defence & Aerospace AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Protech Systems (DY) er en divisjon i Kongsberg Defence and Aerospace AS , som utvikler og produserer våpenstyringssystemer. Protector Remote Weapon Station og Medium Caliber Turrets er systemer for fjernstyrt operasjon av våpen av forskjellig størrelse på pansrede kjøretøyer. Systemet er levert til 19 nasjoner og er verdensledende i teknologi og markedsandeler.På grunn av stadig økende aktivitet har Test Execution & Lab Support , lokalisert på Kongsberg, behov for testingeniør og våpensystemoperatør .Arbeidsoppgaver:Utarbeide testprosedyrer, testrapporter og testplanerPlanlegge og gjennomføre engineering-/kvalifiseringstester (for eksempel Miljø-/klimatester, EMC-tester, Safety-tester, etc.)Planlegge gjennomføringen og delta ...

 • Company NEL Hydrogen AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  We are looking for two experienced Commissioning Engineers that can contribute with their experience and help NEL achieve success for our customers. NEL has a large number of customers and installations globally and a growing number of upcoming large installations.As a Commissioning engineer, you will play a key role in commissioning installations, perform start-up and handover testing with customers at sites. You will be responsible for start-up and testing of new and refitted installations in collaboration with customer at site.Most important work responsibilities:Plan, organize and coordinate commissioning activities in the projects.Perform on-site commissioning activities with start-up and hand-over testing.Perform lesson learned from the commissioning phases and identify areas for imp...

 • Company Universitetet i Bergen in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Jobbnorge ID: 176459Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: ForskarVed Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig ei fast stilling som forskar (100 %) frå 1.1.2020. Stillinga er ekstern finansiert, og er for tida knytt til prosjekt Mohn ernæringsforskingslaboratorium. Prosjektet har ei førebels finansiering i fire (4) år.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Stillinga som forskar er knytt til arbeidspakke II - Molekylære og funksjonelle studiar av diett-gen interaksjon og prosjektet går ut på å kartleggja grunnleggande molekylære mekanismar av metabolismen i fettvev,Forskaren vil også få eit spesie...

 • Company Nasjonalt folkehelseinstitutt in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4115616843 Presentasjon av stillingen:A permanent full-time position as Researcher / Senior researcher is available at the Global Health Cluster in the Division of Health Services of the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) in Oslo.We are seeking applicants who are eager to develop research projects in the field of digital solutions for health in collaboration with technical implementation, academic, and LMIC partners, and to advance the field of digital solutions for health at the NIPH.The successful candidate will primarily work on digital solutions for health, including eRegistries. The eRegistries team at the NIPH works to create, promote and research electronic health registries and digital solutions to improve health services in low- and middle-incom...

 • Company TOPTEMP AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Due to an increase in workload, we are now looking for a skilled Software Test EngineerDuration: 01.10.19 - 30.03.20 - with possible extentionThe right candidate will be offered a permanemt position with us in Toptemp and hired out to our Client.- Experience with various test methods such as integration testing, functional testing and performance testing.- Interested in defining requirements prior to development.- Interested in setting up a test environment.- It is an advantage if the candidate has certification in testing.- Experience with knowledge of automatic testing.We are a world leader in our field and we will continue to be. That is why we now prioritize innovation and further development of existing products. You must want to work with technology that helps set the standard for fu...

 • Company HEAD ENERGY CONSULTING AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Vi søker to Prosjekt Ingeniører til oppdrag for kunde.Arbeidsbeskrivelse:Etablere godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektgjennomføringsfasenOverordnet ansvar for engineering leveransenOppfølging av arbeidsforberedelseOppfølging av at krav og regelverk er i henhold til gjeldene regler og myndighetskravOppfølging av prosjektmilepæler og rapportering av disseDet forventes at du tar aktivt ansvar innenfor de oppgaver stillingen er tillagt, og at du bidrar til nytenkning og forslag til forbedringer i arbeidsprosesser og rutinerForetrukket erfaring/kunnskap:Minimum 10 års erfaring innen offshore relaterte prosjekterErfaring som Prosjekt IngeniørErfaring med gjennomføring av prosjekter på norsk sokkelDetaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, fo...

 • Company Titania A/S in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Titania AS søker ingeniør til utviklingsavdelingen på Titania med tiltredelse snarest mulig.Utviklingsavdelingens arbeid er særlig rettet inn mot forbedringer av eksisterende verdiskapningskjede fra malm, gjennom oppredningsprosessen og fram til ferdig salgsprodukt. Dette gir bred forståelse av hele produksjonsprosessen og muligheter til å jobbe med varierte og spennende oppgaver. Utviklingsavdelingen har i dag tre ansatte.I anlegget produseres ilmenittkonsentrat med magnetitt- og kiskonsentrat som biprodukter. Etter tre knusertrinn foretas maling og separering i våt prosess. Separasjonsanlegget består av svak- og sterkfelt magnetseparatorer, flotasjon og tyngdekraftanlegg med spiraler. Produksjonsanleggene er automatiserte og styres fra sentrale kontrollrom med moderne datasystem. Det for...

 • Company Etterretningstjenesten in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4138497393 Presentasjon av stillingen:Vi søker en ingeniør som trives med å jobbe selvstendig med gode og sikre løsninger for nettverk og innsamlingsystemer. Stillingen gir mulighet for å bruke egen kunnskap kreativt til å løse forskjellige spennende utfordringer innen kommunikasjonsinnsamling.Stillingens hovedoppgave er å utvikle, etablere og drifte kombinerte nettverk- og sensorløsninger.ArbeidsoppgaverUtvikle og drifte nettverskinfrastrukturUtvikle og drifte sensorløsningerBidra i bygging, etablering og drift av innsamlingssystemerKvalifikasjonerDet kreves:Høyere teknisk utdanning tilsvarende bachelorgrad innen relevant fagområde, fortrinnsvis telematikk. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil, i særskilte tilfeller, ku...

 • Company TOPTEMP ROMERIKE AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Har du erfaring med prosjektering av elektriske anlegg og ønsker nye utfordringer? Da har vi en spennende stilling for deg. Oppdragsmengden vokser og behovet for nye medarbeidere er stort. Vår kunde er et ledende rådgivende firma innenfor ingeniør-, arkitekt- og plantjenester. Deres forretningsområder er samferdsel, infrastruktur, industri, bygg og anlegg. Oppdragsmengden vokser og behovet for nye medarbeidere er stort. Bedriften holder til midt i Lillestrøm sentrum.Arbeidsområde:Prosjektering av elektroanlegg i bygg.Byggeplassoppfølging innen elektro- faget.Utredninger.Rådgiving.Noe prosjektledelse.Økonomioppfølging i prosjekter.Kvalifikasjoner:Sivilingeniør/ingeniør elektro.Gode Revit-kunnskaper.Det er ønskelig med minimum 5 års erfaring fra feltet.Evnen til å jobbe strukturert og selvst...

 • Company AGILITY SUBSEA FABRICATION AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Til vår QC-avdeling, søker vi nå en NDT-sertifisert kvalitetsingeniør med erfaring fra petroleumsrettet virksomhet. Stillingen får i all hovedsak ansvar for kontroll og godkjenning av teknisk dokumentasjon fra underleverandører når det gjelder NDT og ISO-fagene (overflatebehandling og isolasjon).QC-avdelingen innbefatter dokumentkontroll, dimensjonskontroll og sveiseinspeksjon, og består i dag av totalt åtte ansatte. Kvalitetsingeniør rapporterer til QC Manager.Stillingen som Kvalitetsingeniør vil ha stor kontaktflate både internt og eksternt og vil ha en viktig rolle i det å videreutvikle gode samarbeidsformer på tvers av avdelinger/disipliner.Noe reiseaktivitet må påregnes.Stillingen er lokalisert til vårt kontor i Skien, men arbeidssted kan potensielt tilpasses den rette kandidaten.Sent...

 • Company ALTUS INTERVENTION AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  As we are growing our business in Norway, we are currently looking for highly motivated Offshore Field Engineers for our Logging and Well Intervention Services, with permanent residence in Stavanger area, Norway.We are seeking candidates who are eager to work with the combination of world leading technology and some of the most experienced and skilled personell within Logging and Well Intervention services.Do you already have Logging and Well Intervention experience and are looking for new opportunities and challenges? We are looking forward to hearing from you.Are you an Engineer with the desire to start your career offshore to develop operational experience before an onshore career, we would like to hear from you too.Job DescriptionExecute Well Intervention Services offshore within cased...

 • Company UiT Norges arktiske universitet in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Jobbnorge ID: 175851Om stillingenUiT Norges arktiske universitet har en ledig fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi.Stillingen er tilknyttet , Institutt for medisinsk biologi. Den tilhører instituttets tekniske stab, og arbeidssted kan endres som følge av endringer i instituttets behov. driver i hovedsak med basal og pasientrelatert kreftforskning. Prosjektene omfatter bl.a. analyse av pasientmateriale, vev fra in vivo modeller, samt isolerte celler og proteiner. Det benyttes et bredt spekter av metoder.Institutt for medisinsk biologi driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert...

 • Company WOOD GROUP NORWAY AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Wood Group i Stavanger arbeider med en rekke spennende VEM-prosjekter (Vedlikehold, Erstatning & Modifikasjon) og mer er underveis. Vi trenger derfor flere dyktige medarbeidere med på laget!Nå søker vi deg som har solid erfaring med engineering i VEM-kontrakter. Det innebærer at du har erfaring fra både studier og gjennomføringsprosjekter. Du har produsert teknisk underlag og fulgt opp innkjøp, fabrikasjon, mobilisering og installasjon av designet utstyr. For at du skal trives hos oss må du være komfortabel med et høyt arbeidstempo, like nye utfordringer og ha god evne til å jobbe selvstendig.ArbeidsoppgaverMindre strukturberegninger ved bruk av STAAD/ANSYS samt håndberegningerLage arbeidspakker for prefab og installasjonFollow-up av underleverandørerOn-site surveysFølge opp innkjøp, fabri...

 • Company Arbeidsforskningsinsitutt in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Fremtidens ingeniører må ha høy faglig kompetanse og ha evne til å jobbe tverrfaglig i et internasjonalt miljø. Studentene må tilegne seg og utvikle solide teoretiske fagkunnskaper, praktiske ferdigheter og gode sosiale ferdigheter. Instituttet legger vekt på at undervisning, veiledning og utvikling skal foregå i et godt læringsmiljø. Våre medarbeidere må derfor ha en positiv holdning til studentutvikling, i tillegg til å ha en solid faglig og teoretisk bakgrunn.Våren 2020 trenger institutt MEK en vikar for laboratorieingeniør i automatisering og lyser derfor ut en midlertidig 60% stilling som avdelingsingeniør i perioden 25.11.2019-15.5.2020. Avdelingsingeniør er ansvarlig for laboratorieundervisning i emnet ELFT2400 instrumentering for cirka 70 studenter og ansvarlig for vedlikehold av A...

 • Company Transportøkonomisk institutt in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 175925Forskningsfelt i sterk utviklingVi søker en medarbeider for å styrke og videreutvikle fagfeltet Logistikk og innovasjon. Forskningsgruppen består i dag av 8 medarbeidere og har en bred faglig sammensetting.Gruppen forsker på samfunns- og teknologiutviklingens konsekvenser for logistikk og transport. Vi utreder potensial for nye logistikkløsninger og bidrar med kunnskapsgrunnlag og evalueringer i innovasjonsprosjekter, og vi har en solid posisjon innen bylogistikk. Feltet er i kraftig utvikling og med et stort behov for forskning og nye løsninger. Vi tar sikte på flere forsknings- og innovasjonsprosjekter for og med næringslivet og kommunesektoren.Vi søker degsom ønsker å bidra i innovasjonsprosesser, hvor utvikling, testing og implementering av nye logistikk- og transpo...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135372936 Presentasjon av stillingen:Region 5 har til sammen 9 ansatte fordelt på regionskontoret i Kristiansund og tilsynskontoret i Trondheim.ArbeidsoppgaverInspeksjon i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroll av alle typer norske skip og flyttbare innretninger.ISM revisjonKontroll av utenlandske skip som anløper norske havnerKontroll av sjøfolks kvalifikasjoner og arbeids- og levevilkårTilsyn med servicestasjoner for redningsutstyrNoe reisevirksomhet må påregnesKvalifikasjonerDet kreves utdanning som maskinist eller nautiker tilsvarende klasse 1 (M1/D1), eller ingeniørutdanning innen relevant fagkrets og fem års erfaring i tilknytning til maritimt fagområdeDet kreves erfaring fra M1/D1- stilling om bord, eller relevant praksis fra skipsverft, rederi, mar...

 • Company NORSUN AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Arbeidsoppgaver:-Sette seg grundig inn i trekkerprosessen, analysere sammen med team og utføre tiltak som forbedrer sikkerhet i vår trekkeravdeling.-Jobbe i team med analyse og forbedringer.-Videreutvikle eksisterende prosess og utstyr.-Være med på implementering av nytt utstyr og nye prosesser.-Bidra med opplæring og heving av kompetanse i organisasjonen rundt sikkerhet.-Forme fremtidens trekkerhall med høyere grad av sikkerhet etter robotisering, digitalisering og autonome systemer.-Kan på sikt være kandidat for stilling som HMS-sjef.Kompetanse og egenskaper:-Sivilingeniør/Ingeniør-Utdanning innen materialteknologi, metallurgi, fysikk, kjemi eller annen bakgrunn kan og være aktuellt.-Minst 3 års industrierfaring.-Selvgående med gjennomføringskraft.-Kommunisere godt, evne til å skape enga...

 • Company MESTA AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Dersom du har forståelse for praktisk arbeid, er ryddig og trives i en jobb der du må samhandle mye med andre mennesker kan dette være stillingen for deg.Vi styrker ledelsen, og ser etter en prosjektingeniør til Lyngen som ønsker å være med på å skape de beste resultatene for distriktet. Driftskontrakten i Lyngen omfatter drift og vedlikehold av riks og fylkesveinettet i kommunene Lyngen, Storfjord, samt deler av Balsfjord og Tromsø. Kontorsted vil være Hatteng. Vår prosjektingeniør skal bistå prosjektleder med oppgaver som er organisert under leders ansvar i driftsområdet. Rollen som prosjektingeniør skal være en operativ og teknisk støtte i kontraktene, samt medansvarlig for tilleggsarbeid og mersalg i prosjektene/kontraktene.Kontaktpersoner for stillingen er prosjektleder Aadne Justin O...

 • Company NINA - Norsk institutt for naturforskning in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Har du lyst til å arbeide i et av landets ledende miljøforskningsinstitutt? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for samfunnet? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. NINA forsker på natur og samspillet natur-samfunn, og er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 270 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland.NINA har oppdrag for et vidt spekter av oppdragsgivere og arbeider med internasjonale, nasjonale, regionale og lokalt forankrede prosjekter. Oppdragsgivere er offentlig forvaltning, nærin...

 • Company VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Vi har nå en ledig stilling ved vår tekniske avdeling i Bergen som Prosjekt Ingeniør.Ansvar og arbeidsoppgaver:Bistå prosjektledere i tilbuds- og prosjektfasen, herunder gjennomgang av krav og spesifikasjoner, og innhenting og utarbeiding av relevant teknisk underlag for prosjekt eller tilbudProdusere teknisk dokumentasjon for prosjekter, leverandører, fabrikasjon og interntAnsvarlig for oppfølging av dokumentasjon i alle stadier i prosjektDokumentkontrollaktiviteterVedlikehold av standard og prosjektdatabaseVed behov utarbeide tegninger for prosjekt eller tilbudKlargjøre jobbpakker til produksjon og commissioningKvalifikasjoner og erfaring:Fortrinnsvis 3-årig ingeniørutdannelse (bachelor), men relevant arbeidserfaring kan kompensere for formelle krav til utdannelseMinimum 3 års erfaring m...

 • Company ABB AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Forretningsområde Grid Automation Systems og Service består i dag av ca 80 personer, som holder til i moderne lokaler i Ole Deviks vei i Oslo med gode parkeringsmuligheter og ladestasjoner for elbiler. Vi leverer systemløsninger til norsk energiforsyning, fra driftssentraler til RTU'er og HydMet stasjoner. Vi benytter ABBs verdensledende RTU'er (Remote Terminal Unit) i våre leveranser. Vi har et trivelig og uformelt arbeidsmiljø, hvor vi setter kunden i fokus, som igjen gir høy markedsandel og gode resultater takket være dyktige og engasjerte medarbeidere.ABBs HydMet-løsninger benyttes av kraftprodusenter for overvåking av hydrologiske og meteorologiske data -- som for eksempel vannstander i damanlegg. Det registreres også data for temperatur, vind, nedbør, snødybde, damlekkasje med mer. S...

 • Company BERGENE HOLM AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Bergene Holm AS er en markedsledende totalleverandør av trelast til byggevarehandel og industrikunder i inn- og utland. Selskapet har 430 ansatte fordelt på 8 produksjonsbedrifter i Norge, og omsetter for ca. 1,5 milliarder. Bergene Holm AS har som visjon å være beste valg for kunder, leverandører og ansatte.Opptatt av kvalitet, produktivitet og ambisiøse mål?Til vår avdeling på Skarnes ser vi etter en handlekraftig og fremtidsrettet prosjektingeniør med solid teknisk og økonomisk forståelse. Stillingen passer deg som søker en aktiv og tydelig rolle i et hektisk produksjonsmiljø med dyktige kolleger.Som prosjektingeniør vil du sammen med produksjonsledere og fabrikksjef ha et overordnet ansvar for drift og utvikling av fabrikken. Du vil også kunne jobbe med sentrale prosjekter på tvers av ...

 • Company Etterretningstjenesten in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Det er ledig, fast stilling som overingeniør (kode 1087) ved Etterretningstjenesten. Stillingen har funksjon som analytiker.Vi søker etter deg som har teknisk utdanning og har interesse for en analytisk arbeidshverdag. Programmering, prosessering, digital signalbehandling og radiokommunikasjon er eksempler på temaer som du behersker og som interesserer deg. Du behersker Matlab og andre tilsvarende verktøy i det daglige arbeidet. Stillingen som overingeniør vil utfordre deg med komplekse arbeidsoppgaver og du vil bidra til etterretningstjenestens viktige samfunnsoppdrag gjennom langsiktig teknisk analyse.Hovedoppgaven er signalprosessering og teknisk signalanalyse.Arbeidsoppgaver- Utføre signalprosessering og teknisk signalanalyse - Bidra til intern utveksling og i produksjonsprosesser - De...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Engineering professionals not elsewhere classified Edit filters