Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

29 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company METEOROLOGISK INSTITUTT BJØRNØYA in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 183307InnledningVi søker en allsidig og kreativ person til vår avdeling i Tromsø som evner å finne gode løsninger. Du må være nøyaktig, serviceinnstilt og fleksibel. Stillingen krever stor grad av selvstendighet, samt gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Vårt kontor i Tromsø ligger på toppen av selve Tromsøya og har lett tilgang med bil eller buss.Arbeidsoppgaveradministrere drift av de meteorologiske stasjonenekoordinere transport fra/til stasjonenevære knutepunkt mellom stasjonene og instituttetkundekontakt/leverandørkontaktsamarbeid med byggherre, Statsbygg og andre relevante samarbeidspartnerekoordinere ansettelserkontakt med samarbeidspartnere innen drift og forskning.Kvalifikasjonskravfor stillingen kreves utdanning på minimum videregåendeerfaring innen logistikk/koo...

 • Company INSULA PRODUKSJON AS AVD LEKNES in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INSULA PRODUKSJON AS AVD LEKNES in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AKTIMED NORGE AS AVD CARE FORNEBU in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BOREAL SJØ DRIFT AS HOVEDKONTOR in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Boreal Sjø AS har som følger av økt oppdragsmengde behov for en ny HMSK-rådgiver i Hammerfest. Vi søker en engasjert, ansvarsbevisst og dyktig person som vil være med å videreutvikle vår virksomhet.Vår visjon er , og våre kjerneverdier er sikkerhet, kvalitet og miljø. I Boreal jobber vi hver dag for at våre kunder skal få en god og trygg reiseopplevelseArbeidsoppgaver· sørge for og aktivt medvirke til at HMSK-arbeidet i rederiet er i samsvar med gjeldende krav i lover, forskrifter og standarder.· administrere og videreutvikle kvalitetssystemet vårt (QM+).· administrere styringsverktøyet for rederi- og fartøymanualer (Docontrol).· delta i utarbeidelse av prosesser og prosedyrer.· planlegge og gjennomføre interne revisjoner for hurtigbåtene, og legge til rette for og følge opp eksterne revis...

 • Company TECHNOGARDEN ENGINEERING RESOURCES AS AVD STAVANGER in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NOBIA NORWAY AS AVD SIGDAL PRODUCTION NEDRE EGGEDAL in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRIBE AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLAND FYLKESKOMMUNE UTDANNINGSAVDELINGEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BOLIDEN ODDA AS AVD SINKFABRIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EMINENT PEOPLE AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NYE VEIER AS AVD KRISTIANSAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NYE VEIER AS AVD E6 MJØSREGIONEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BERGEN BEMANNING AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FALCK HELSE AS AVD KRISTIANSAND in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  LEDIGE STILLINGER SOM HMS-RÅDGIVEREÈn fast stilling og ett vikariatVi søker etter to dyktige HMS-rådgivere. For å bli med på laget til en spenstig og fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste må du ha godt humør og se verdien av forebyggende og helsefremmende arbeid. Stillingene vil ha primærbase i Kristiansand.Ansvarsområder:· Rådgiving innen systematisk HMS og nærværsarbeid· Oppfølging av bedriftsavtaler/kundeansvar· Oppsøkende arbeid i forhold til nye markedsområder· Vikarstillingen vil også ivareta yrkeshygieniske oppdrag· Relevant fagbakgrunn og erfaring vil kunne gi grunnlag for andre og utvidede ansvarsområderØnskede kvalifikasjoner og egenskaper:· Helsefaglig utdannelse/ yrkeshygieniker el.· Fleksibel, entusiastisk og målorientert· Interesse og engasjement for helse-, miljø- og sikkerhe...

 • Company FALCK HELSE AS AVD KRISTIANSAND in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  LEDIGE STILLINGER SOM HMS-RÅDGIVERE Èn fast stilling og ett vikariatVi søker etter to dyktige HMS-rådgivere. For å bli med på laget til en spenstig og fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste må du ha godt humør og se verdien av forebyggende og helsefremmende arbeid. Stillingene vil ha primærbase i Kristiansand.Ansvarsområder:· Rådgiving innen systematisk HMS og nærværsarbeid· Oppfølging av bedriftsavtaler/kundeansvar· Oppsøkende arbeid i forhold til nye markedsområder· Vikarstillingen vil også ivareta yrkeshygieniske oppdrag· Relevant fagbakgrunn og erfaring vil kunne gi grunnlag for andre og utvidede ansvarsområderØnskede kvalifikasjoner og egenskaper:· Helsefaglig utdannelse/ yrkeshygieniker el.· Fleksibel, entusiastisk og målorientert· Interesse og engasjement for helse-, miljø- og sikkerh...

 • Company STELLA POLARIS AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Stillingen inngår i kvalitetsavdelingen som for tiden har to ansatte.Arbeidsoppgavervedlikehold og videreutvikling av bedriftens kvalitetssystem oppfølging av produktspesifikasjoner mot kunder og salgsavdelingdaglig oppfølging av produksjonen mht kvalitetskrav og rutinerfølge opp og videreutvikle bedriftens HMS arbeidvære med på å etablere og følge opp industrivernet i bedriften Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:universitets-/høyskoleutdanning innen kjemi, mikrobiologi, næringsmiddelteknologi, prosess, HMS, eller annen relevant utdannelse og erfaringerfaring fra kvalitetsarbeiderfaring fra industrivernarbeidbeherske norsk og engelsk som arbeidsspråkgrunnleggende datakunnskaperPersonlige egenskapergode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaperlike orden og ryddighetevne til å arbeide målrett...

 • Company POLITIETS FELLESFORBUND TRØNDELAG in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4169734154 Presentasjon av stillingen:Trøndelag politidistrikt har ca. 1050 ansatte og distriktet dekker hele Trøndelag fylke med tillegg av Bindal kommune i Nordland. Stillingen kunngjøres på grunn av at nåværende stillingsinnehaver har søkt seg over i annen stilling.Politidistriktet har et velfungerende HMS-arbeid som ønskes videreført i samarbeid med distriktets ledere og medarbeidere. Rådgiveren er forventet å ha et tett samspill med aktørene for fagfeltet.Stillingen er organisatorisk plassert i Stab for HR og HMS, staben har ca. 20 ansatte.HMS-rådgiveren har en fri og uavhengig stilling i HMS-spørsmål og rapporterer direkte til politimesteren. HMS-funksjonen skal på vegne av politimesteren koordinere og følge opp det systematiske HMS-arbeidet i distriktet sl...

 • Company ÅLESUND POLITIHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4178190797 Presentasjon av stillingen:Møre og Romsdal Politidistrikt har ledig ei stilling ved Stab HR og HMS. Ei fast stilling som rådgivar innan HMS og tenesteplanlegging.Vi søkjer deg som er effektiv, løysingsorientert og som har evne til å løyse komplekse problemstillingar med god kvalitet. Du er fleksibel, serviceinnstilt og handtera stor arbeidsmengde.Stab for HR og HMS er ein strategisk leiarstøttestab for å støtte politimeisteren og hans leiargruppe i leiinga av distriktet. Stab for HR og HMS har overordna ansvar for strategisk HR og HMS i politidistriktet. Eininga skal yte støtte til politimeisteren og leiargruppa samt rettleiing og leiarstøtte til driftseiningane. Vidare skal staben bidra til å leggje grunnlag for god leiing, godt medarbeidarskap og utv...

 • Company FOLK AS in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BMO ENTREPRENØR AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :HMS rådgjevar som vert tilsett vil få ei sentral og viktig posisjon innan vidareutvikling og bygging av K-HMS system og kultur i Øygarden kommune. Stillinga er både operativ og strategisk, og du vil vere ein rådgjevar og støttespelar for leiarar på alle nivå.Arbeidsoppgåver:Råd og støtte til linjeleiinga i utarbeiding og vedlikehald av HMS- og kvalitetssystemetUtføre analyse basert på informasjon i avvikssystemet, samt adressere forbetringsområder og læringspunkt for organisasjonenBidra til å vidareutvikle ein god arbeidskultur med fokus på tryggleiksåtferdBidra til eit godt og førebyggjande HMS-arbeidAnsvarleg for deler av HMS-opplæring i organisasjonenBidra aktivt til å auka forståinga og engasjementet for HMS i kommunenGjennomføre kar...

 • Company STAMINA HELSE AS AVD SINSENVEIEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN HUMAN RESOURCES AS AVD PORSGRUNN in Other
  07.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  07.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Vi søker nå etter en dyktigEHS/HMS-ingeniør i AskimEHS/HMS-ingeniøren er en nyopprettet stilling for Glava Askim og er sentral for bedriften og inngår i fabrikkens ledergruppe. EHS/HMS-ingeniøren skal jobbe på tvers i hele organisasjonen fra operatørnivå til ledernivå. Derfor er det viktig å være god til å kommunisere og skape forståelse for viktigheten av HMS i selskapet. Vedkommende vil også inngå i et fagmiljø både i Norge og internasjonalt. HMS har en solid forankring i organisasjonen og er et område som prioriteres høyt.ArbeidsoppgaverVære pådriver og initiativtaker for at HMS og Site-Risk (HMSR) drives på en sikker måte og å redusere personalets eksponering for risiko og skader.Etablere HMS-rutiner og -systemer og sikre at dette inkluderes i styringssystemet.Påse at lover og regler e...

 • Company NANNESTAD KOMMUNE KOMMUNALT DRIFT in Other
  07.02.2020 Updated on: 09.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186647190 Presentasjon av stillingen:Nannestad kommune søker etter en rådgiver HMS, KS og beredskap i 100 % stilling ved for tiden Kommunal drift. Rådgiver vil få en selvstendig stilling med oppgaver innenfor hele virksomhetens arbeid med HMS, internkontroll, kvalitetssikring og beredskap. Kommunal drift er en virksomhet med et bredt og variert spekter av oppgaver, bl.a. veg, vann, avløp, renovasjon, gebyrforvaltning, drift, forvaltning og utvikling av kommunens bolig- og eiendomsmasse. Det er for tiden 63,5 årsverk i virksomheten.ArbeidsoppgaverAnsvar for å utvikle og vedlikeholde gode systemer/prosesser som støtter opp under virksomhetens arbeid med HMS, internkontroll, kvalitetssikring og beredskapAnsvar for å utvikle og oppdatere dokumentasjon innenfor arbei...

 • Company COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS NORGE AS HOVEDKONTOR/REGION OSLO in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN HUMAN RESOURCES AS AVD PORSGRUNN in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KYSTVERKET REDERI ÅLESUND in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: 986 141 936 Stillingsident: 4171551675 Presentasjon av stillingen:Kystverket rederi er Kystverket sin utførar av entreprenørtenester på fyr og merke langs norskekysten. Rederiet er ei eiga resultateining i Kystverket med administrasjonsstad Ålesund. Operative tenester inneber utføring av tilsyn-, drift-, nybygging og vedlikehaldsoppgåver på navigasjonsinnstallasjonar. Vi disponerer for tida åtte fartøy med tilhøyrande utstyr for anlegg- og vedlikehaldsoppdrag, samt tilsynslag i alle fem regionar. I Kystverket Rederi arbeider det om lag 200 personar fordelt på 20 personar i fagadministrasjon/prosjektleiing og resten i operativ teneste.HMS-rådgjevaren vil mellom anna få ansvar for rådgjeving og bistand i HMS-spørsmål overfor leiarar, verneteneste og andre tilsette.Vidare inneber sti...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters