Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

29 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company SIREVÅG MEKANISKE AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  STILLINGEN INNEHAR FØLGENDE OPPGAVER/ANSVARSOMRÅDER: Lede og forbedre bedriftens fag innenfor kvalitet, kvalitetssikring og HMS. Lede, veilede og utvikle personell innenfor fagområdene kvalitetssikring og HMS. Utvikle, forbedre og vedlikeholde systemer innen virksomhetens avdelinger. Regelmessige internkontroller og oppfølging av kvalitetskrav. Avviksbehandling. Stillingen blir supplert med andre administrative oppgaver etter hvert. KRAV TIL ERFARING OG UTDANNELSE: Personen bør ha relevant erfaring innen kvalitetsarbeid og eller HMS Erfaring fra Mekanisk Produksjon eller tilsvarende er ønskelig Gode norsk (og engelsk kunnskaper), skriftlig og muntlig. Erfaring i bruk av dataverktøy og dataprogrammer. PERSONLIGE EGENSKAPER: Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Analytisk og solid teknisk ...

 • Company NETPOWER WEB SOLUTIONS AS AVD SANDNES in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AMBIO AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AF HÅNDVERK AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VÅR ENERGI AS AVD OFFSHOREVIRKSOMHET in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN AS AVD PORSGRUNN in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MDE NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEAD ENERGY CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EIQON AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MWC BYGG AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DOVRE GROUP CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FORSVARET in Other
  23.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305199844 Presentasjon av stillingen:Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) er en sentral leverandør av HR-tjenester og forvalter alt tilsatt personell og vernepliktige i Forsvaret. FPVS er i tillegg til en stabsavdeling organisert med 4 avdelinger -- Vernepliktsavdelingen, Personell og lønnsavdelingen, Utlandsavdelingen og Fagavdeling HR.Fagseksjon Omstilling, HMS og BHT i FPVS forestår den overordnede forvaltning av lov og avtaleverk knyttet til Arbeidsmiljøloven (AML) relatert til arbeidsgiveransvaret i Forsvaret. Dette innebærer ivaretakelse av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmiljø kompetanse, Forsvarets vernetjeneste inkludert Forsvarets hovedverneombud samt sekretariat for Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg. Videre ivaretagel...

 • Company HALLINGDAL RENOVASJON IKS in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Etter at nåværende HMSK-leder har gått over i stillingen som daglig leder, søker vi etter en ny kollega med erfaring og interesse for HMS, kvalitet og ytre miljø som fag i 100 % fast stilling. Som leder for HMS, kvalitet og ytre miljø vil du være ansvarlig for å:tilrettelegge og videreutvikle selskapets HMS-, kvalitet- og internkontroll-system. følge opp at selskapet tar nødvendig hensyn til påvirkning av ytre miljø.følge opp at selskapets drift skjer i henhold til gjeldende driftstillatelser og andre eksterne krav. videreutvikle våre interne prosesser, rutiner og kontrollmekanismer relatert til HMS, kvalitet og ytre miljø.styre kompetanseutvikling i samarbeid med driftslederne.følge opp miljøprogrammet og miljøregnskap. være selskapets ressurs for avfallsfaglige spørsmål. Vi ser etter de...

 • Company SG ENTREPRENØR AS in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INOSA AS AVD HAUGESUND in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300214696 Presentasjon av stillingen:INOSA er inne i en spennende vekst- og utviklingsfase, og søker nå etter en engasjert og faglig sterk rådgiver innen ledelsessystemer .Vi ser etter deg som vil være med å løfte INOSA til å bli den foretrukne leverandøren av vår brukervennlige programvare for kontinuerlig forbedring. Som en del av vårt team vil du være med på hele prosessen fra salg til opplæring og implementering av nye kunder. Du vil bli en viktig bidragsyter i vårt kontinuerlige forbedringsarbeid for å videreutvikle vår metodikk og tjenester.ARBEIDSOPPGAVER:Opplæring og onboarding av nye kunderRådgivning av kunder i implementeringsfasen og å tilpasse systemet til kundens behovBistå kunder i arbeid med ISO-sertifisering av ledelsessystemerSamarbeide med salg...

 • Company SKARVIK AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Vi søker ingeniør for varierte oppgaver i et kreativt arbeidsmiljø med varierte utfordringer. Stillingen vil blant annet bestå av lede kvalitet- og HMS-systemet (KHMS-leder).Arbeidsoppgaver tilknyttet KHMS-arbeidet vil være:å lede arbeidet for dokumentert opplæringavviksbehandlingutvikling og revidering av prosedyrergjennomføring av interne revisjonerutarbeiding av sikker jobbanalyser og risikoanalyser. gjennomføring av vernerunder. Stillingen vil også assistere driftsavdelingen som prosjektleder. Dette arbeidet vil omfatte:planlegging, oppfølging og gjennomføring av verkstedopphold for skipanbudsregning, fakturering og utarbeidelse av kvalitetsikringsrapporter praktisk oppfølging mot egne formenn og kunder Relevant bakgrunn:Ingeniørutdannelse (master/bachelor)Erfaring med ISO 9001Prosjekt...

 • Company RINGNES SUPPLY COMPANY AS AVD GJELLERÅSEN in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEAD ENERGY CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NRC NORGE HOLDING AS in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARBEIDSTILSYNET SKIEN in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305683619 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Tilsyn og veiledning er særlig rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomiske, tekniske forhold, forebygging av ulykker, samt kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser. Nå trenger vi flere inspektører til å følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Som inspektør i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.Vi søker deg som har særlig kompetanse om hvordan organisatoriske, psykososiale, ergonomiske, kjemiske/biologiske og/el...

 • Company NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Jobbnorge ID: 194702This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenTil fakultetets HR- og HMS-seksjon søker vi en entusiastisk og motivert person til stillingen som seksjonssjef. Seksjonssjefen rapporterer til administrativ leder og inngår i den administrative ledergruppen ved fakultetet. HR- og HMS-seksjonen har ansvar for alle områder innenfor HR.Seksjonssjefen har ansvar for å lede seksjonens arbeid i tråd med vedtatte strategier og mål. Fakultetsadministrasjonen er en stabs- og servicefunksjon overfor fakultetets ledelse, institutter, ansatte og studenter.Arbeidsoppgaverlede og koordinere arbeid knyttet til HR og HMSbistå og rådgi fakultet- og instituttledelsen innen HR- og HMS-...

 • Company AERO NORWAY AS in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FOSEN YARD AS AVD INSTALLASJON PÅ SKIP in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE- OG MILJØTILSYN SALTEN IKS in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Helse- og miljørådgiver/ingeniørVi har ledig stilling som helse- og miljørådgiver/ingeniør innenfor saksbehandling, tilsyn, veiledning og forvaltning etter folkehelseloven med forskrifter og smittevernloven. HMTS er et lite selskap og det betyr at arbeidsoppgavene er varierte. HMTS er også involvert i arbeidet med å følge opp Covid-19 forskriften. HMTS er et lite selskap og det betyr at arbeidsoppgavene er varierte og vil justeres noe etter hva som til enhver tid utgjør størst helserisiko innenfor miljørettet helsevern / miljø og helse. Vi samarbeider løpende med kommuneoverlegene i de 11 eierkommunene. Arbeidsspråket vårt er norsk.Vi søker deg somhar minimum bachelor utdannelse innenfor en eller flere av relevante fagområder:yrkeshygiene, inneklima, hygiene, smittevernhar kunnskap og erfa...

 • Company DOBLOUG EIENDOM AS in Other
  18.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EXPERIS AS AVD BERGEN in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VEIDEKKE ASA in Other
  17.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4291885671 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en HMS-rådgiver som vil være med på å bygge opp seksjon for HMS i Viken fylkeskommune. Seksjonen er relativ liten, primært bestående av rådgivere med HMS som spesialområde. Seksjon for HMS er en av seksjonene i HR-avdelingen, som ligger inn under fylkesråd for finans og administrasjon. Det skal være tett samarbeid mellom seksjonene i HR-avdelingen, og det må også påberegnes at ressurser blir benyttet i andre seksjoner etter behov. Du vil rapportere til seksjonsleder for HMS.Alle medarbeidere i seksjonen, inkludert leder, vil jobbe både strategisk og operativt innenfor HMS-feltet. I seksjon for HMS ønsker vi å ha rådgivere som er generalister, samtidig som man har noe spesialkompetanse innenfor særskilte områder...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters