Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

54 Jobs found

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-50 of 54 results.
 • Company BANESERVICE AS AVD LYSAKER in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACCIONA CONSTRUCCION S.A. in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AVONOVA HELSE AS AVD MOLDE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:884039312 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker etter en fagperson med kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, gjerne med erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste. Avonova avdeling Nordmøre og Romsdal har et godt arbeidsmiljø, og består av 26 dyktige medarbeidere på kontorer i Molde, Kristiansund, Sunndalsøra og Åndalsnes. Vi jobber tverrfaglig i team mot våre kunder, i tillegg til at du må kunne arbeide selvstendig.Avonova Helse tilbyr total rådgivning innenfor bedriftshelsetjenester. H erunder kartlegginger, forebygging, kursing, lederstøtte og rådgivning både på organisatorisk og individuelt nivå.Sammen med kollegaer vil du være med å utvikle våre tjenester videre, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til bedre folkehelse...

 • Company FRANKS INTERNATIONAL AS in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TASTE OF NORTH AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  KVALITETSLEDERTaste of North AS søker kvalitetsleder til vår virksomhet på Korsnes i Hamarøy kommune.På vår fabrikk produserer vi blant annet tørrfisk, lutefisk, saltfisk, forbrukerklar klippfisk, røkte fiskeprodukter - og ulike filetprodukter.Vårt søsterselskap Tysfjord Marine Farm driver med fangstbasert akvakultur i samme fjordbasseng, og stillingen vil ha ansvaret for kvalitetsarbeid og oppfølging i begge disse selskapene.Stillingen som kvalitetsleder er en del av ledergruppen, med ansvar og oppgaver som:· Kommunikasjon med myndigheter og kunder.· Oppfølging av IK-håndboken, motta og behandle avvik.· I samarbeid med fabrikksjef sørge for at vaske- og hygieneplaner følges.· Lede HACCP-gruppen og koordinere lover og krav i henhold til forskrifter, egenkontroll, sertifiseringer og kundekr...

 • Company HEMIS AS AVD BODØ in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi er på utkikk etter en medarbeider som er analytisk og faglig dyktig.Til vårt kontor i Bodø søker vi etter HMS-rådgiver (Organisatorisk- / psykososialt arbeidsmiljø).Vi ønsker at vår nye kollega har kompetanse innen psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, og gjerne erfaring fra arbeid med organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø i større bedrifter, og/eller erfaring fra bedriftshelsetjeneste.Les mer om oss på våre hjemmesider , eller kontakt daglig leder avd. Bodø Asbjørn Førde på telefon 915 61 470.Alle henvendelser behandles konfidensielt.Søknad med CV og tilhørende vedlegg sendes på mail til (klikk på Søk stillingen under), evt. til HEMIS AS, Pb. 41, 8088 Bodø innen 5. juli 2021. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.Om arbeidsgiveren:HEMIS AS er Nord-Norges ledend...

 • Company KJELDAAS AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NRC GROUP ASA in Other
  18.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  NRC Group er en ledende totalentreprenør av samferdselsrelatert infrastruktur.Vi er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, i tillegg til at vi leverer tjenester som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer grunnarbeid, masseforflytning, VA, sporarbeid, sikkerhet, elektro, fiber, telecom og signal, samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning. Våre prosjekter skal oppfylle krav til kvalitet, leveres innen budsjett, innenfor tidsfrist og med stort fokus på sikkerhet.Selskapets grunnverdier er troverdig, omtenksom og gründersjel, og det er det fundamentet vi bygger vår kultur på. Verdiene våre forteller oss hvordan vi skal oppføre oss og jobbe med våre kunder og samarbeidspartnere - så vel som våre kollegaer. Våre verdier er toneangivende for hvordan ...

 • Company MANPOWER AS AVD DRAMMEN in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO KOMMUNE FORNEBUBANEN in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403690744 Presentasjon av stillingen:Gå ikke glipp av denne sjansen! Bli med oss i å lede utbyggingen av Fornebubanen med 6 stasjoner og base i tillegg til 8 km tunnel.Her får du helt nye utfordringer å løse som du med stolthet kan se tilbake på og vise familie og venner. Vi legger til rette for en bærekraftig byvekst i området med klimavennlig transport.Våre verdier er: brukerorienterte, redelige, engasjerte og klimasmarte. Treffer de deg? Så bli med på denne grønne og teknologiske reisen du også!Prosjektstilling på ett år med muligheter for forlengelse inntil fire år.ArbeidsoppgaverOppfylle ansvar og arbeidsoppgaver etter behov i Fornebubanen som KP, KU og YM ansvarlig i henhold til Byggherreforskriften i prosjekterings- og byggefasenFølge opp gjennomføring av...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399155667 Presentasjon av stillingen:Hammerfest sykehus har ledig 1 x 100% fast stilling som Samhandlingsrådgiver!Samhandlingsrådgiver har ansvar for utvikling og oppfølging av samhandlingsområdet, og er en ressurs i samhandling med kommunene.Samhandling har en viktig rolle i foretakets og i regionens strategi mot 2035.Byggingen av nye Hammerfest Sykehus er igangsatt, så her har du muligheten til å på sikt bli del av et moderne sykehus. Ved Nye Hammerfest Sykehus vil vi samlokaliseres med Hammerfest kommune, og Norges arktiske universitet - UiT. Dette trepartssamarbeidet vil samle forskning, utdanning og behandling under samme tak.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer!...

 • Company ISHAVSBYEN BEDRIFTSHELSETJENESTE SA in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Vår nye HMS-rådgiver må ha interesse og forståelse for sammenhengen mellom muskel- og skjelettrelaterte plager og det psykososiale arbeidsmiljøet.Vi søker etter en HMS-rådgiver som liker en variert og utfordrende arbeidshverdag samt er god på relasjonsbygging.Hovedoppgaven er å bistå/rådgi våre medlemsbedrifter innenfor forebyggende og helsefremmende HMS-arbeid.Vi har en stor kundeportefølje i Tromsø og omeng som vi er stolte av.Ditt hovedfokus vil være:Gjennomføre samarbeidsmøter med våre bedrifterUtarbeide handlingsplaner og årsrapporterRådgivning innen systematisk HMS arbeidBistand ved fysiske / psykososiale arbeidsmiljøutfordringerErgonomiske vurderingen på arbeidsplassenDelta i vernerunderBistå med kartlegging og risikovurderingRådgi innenfor sykefraværsoppfølging og forebygging av sy...

 • Company OCEANFRONT AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi er i sterk vekst – og er nå på jakt etter en:Feltkoordinator/TeamlederVi ser etter deg som drømmer om å jobbe i et fremoverlent miljø med store ambisjoner, hvor du tar lederansvar innen HMS, samt er fleksibel og arbeidsom.Som Feltkoordinator vil du være en viktig teknisk ressurs på kontoret vårt. Arbeidsdagene vil i hovedsak tilbringes ute i felt med sporadisk arbeid på kontor/verksted på Kronullfabrikken iKristiansund. Ved arbeid i felt må det påregnes 12 timers arbeidsdag med turnus. Rollen er variert og utfordrende, med ansvar for helse sikkerhet og velferd til personell ute i felt, og består blant annet av følgende arbeidsoppgaver:Gjennomføring;Ansvar for gjennomføring av prosjekter i felt.Base-/Logistikkarbeid ved mobilisering/demobilisering.Kvalitetssikring;Rapportere og håndtere ...

 • Company TOMA EIENDOMSDRIFT AS AVD OSLO in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FYLLINGEN MASKIN AS AVD RØRLEGGERVIRKSOMHET in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Beskrivelse av arbeidsplassI Karmøy kommune, teknisk etat, er det ledig stilling som HMSK-Rådgiver. Stillingen er organisert i staben tilkommunalsjef teknisk. Staben består av rådgivere og konsulenter innen fagene personal, økonomi, miljø, IT, juridisk ogkommuneplanlegger.Denne stillingen er for deg som trives med et høyt arbeidstempo, og som er serviceinnstilt overfor publikum ogkolleger. Vil du være med på å påvirke og se HMS-K teori bli satt i praksis? Da kan du være den vi er på jakt etter.ArbeidsoppgaverBistå ledere/ansatte og være pådriver og utvikler av HMSK-arbeidet i etatenSamarbeid med relevante interne og eksterne samarbeidspartnereAdministrering og utvikling av etatens forbedringssystemKartlegging, målinger, kontroll og rapportering innen HMSK-arbeidOpplæring, kurs og presentas...

 • Company MATTILSYNET LOKASJON LILLEHAMMER in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399209303 Presentasjon av stillingen:Hovedoppgavene for Mattilsynet er å sikre helsemessig trygg mat og matproduksjon, god plante- og dyrehelse og god dyrevelferd. Tilsynet omfatter til sammen ca. 1300 medarbeidere og er organisert i to statlige forvaltningsnivåer med et hovedkontor og fem regioner. Region Øst består av sju avdelinger. Avdeling Gudbrandsdal dekker 12 kommuner og har i dag 16 ansatte fordelt på kontorstedene Lillehammer og Otta. Hovedtyngden av arbeidsoppgavene våre er knyttet til næringsmiddelproduksjon, vannforsyning, dyrevelferd og dyrehelse, kjøttkontroll og annen landbruksproduksjon. Dette er til sammen ca. 4000 virksomheter.Mattilsynets visjon er «Et samfunn hvor maten er trygg og dyra har det godt» - vil du være med oss på dette arbeidet?D...

 • Company AF GRUPPEN ASA in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  AF Nybygg ble opprettet i 2017 som en egen forretningsenhet i AF Gruppen Norge AS med erfarne ressurser fra andre forretningsenheter i AF for å danne grunnlag for ytterligere vekst. Veksten fortsetter og vi søker flere dyktige medarbeidere. AF Nybygg retter seg mot oppføring av nye komplette bygg. Prosjekter utføres innen boligbygg, offentlige bygg (skolebygg, omsorgsbygg, mv.), næringsbygg og andre typer nybygg. AF Nybygg utfører prosjekter i Stor-Oslo regionen. Prosjektene kjennetegnes som komplekse, tidkrevende, spennende og har en kontraktsverdi fra MNOK 200 og oppover. AF Nybygg kan utføre alle typer entrepriser, herunder total-, general-, hoved- og samspillsentrepriser. AF Nybygg benytter innovative løsninger der vi digitaliserer prosjektene etter kundens behov. Fremtiden er her nå, ...

 • Company SWECO NORGE AS AVD SKI in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RAGN SELLS AS AVD BERGEN in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Er du god på å motivere andre, har stor faglig interesse og et godt blikk for mulige forbedringer?Vi søker en HMSK-rådgiver til region vest som er løsningsorientert, kommuniserer godt og evner å samarbeide på tvers av organisasjonen. Stillingen skal påse at helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er i kontinuerlig forbedring hos oss.Du vil inngå i vårt HMSK-team og jobbe med faglige utfordrende oppgaver på både overordnede og operative områder.Vi er et samfunnsnyttig selskap i en spennende bransje med stort fokus på bærekraft og sirkulære løsninger.Arbeidsoppgaver:Pådriver for videreutvikling av vår sikkerhetskulturVidereutvikling av det systematiske HMSK-arbeidet og ledelsessystemet.Rådgivning og opplæring innenfor HMSK-området overfor virksomhetens ansatteSuperbruker i vårt system for regist...

 • Company TOMA FACILITY NORGE AS AVD 6001 NOV SØGNE in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Er du god på å motivere andre, har stor faglig interesse og et godt blikk for mulige forbedringer?Vi søker en HMSK-rådgiver til region vest som er løsningsorientert, kommuniserer godt og evner å samarbeide på tvers av organisasjonen. Stillingen skal påse at helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er i kontinuerlig forbedring hos oss.Du vil inngå i vårt HMSK-team og jobbe med faglige utfordrende oppgaver på både overordnede og operative områder.Vi er et samfunnsnyttig selskap i en spennende bransje med stort fokus på bærekraft og sirkulære løsninger.Arbeidsoppgaver:Pådriver for videreutvikling av vår sikkerhetskulturVidereutvikling av det systematiske HMSK-arbeidet og ledelsessystemet.Rådgivning og opplæring innenfor HMSK-området overfor virksomhetens ansatteSuperbruker i vårt system for regist...

 • Company SWECO NORGE AS AVD SKI in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Er du en SHA-rådgiver med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen?I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.Swecos grupper for prosjektadministrasjon (PA) i Ski har 27 medarbeidere organisert i to enheter. Nå trenger vi å styrke gruppene våre med en erfaren SHA-rådgiver.Hos oss gjør du en forskjell . Du blir en del av et sterkt PA-miljø der vi er opp...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401782928 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling som HMS-, kvalitets- og pasientsikkerhetskoordinator i Klinikk A.Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger, er et av landets seks universitetssykehus. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder. Sykehuset har over 7 800 ansatte og betjener en befolkning på nærmere 370 000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Klinikk A består av Ortopedisk avdeling, Operasjonsavdelingen, Dagkirurgisk avdeling, Anestesiavdelingen og Intensivavdelingen. Klinikken har ca. 500 årsverk fordelt på nærmere 800 ansatte.Stillingen som HMS-KP koordinator er plassert i stab, med klinikksjef som nærmeste leder. HMS-KP koordinator inngår i et formelt sa...

 • Company LOFOTEN SJØPRODUKTER AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Lofoten Sjøprodukter søker medarbeider i Internkontroll- HMS m.m. Vår medarbeider med hovedansvar innenfor Internkontroll- HMS går over i annen stilling. Vi søker person med høyskole/og eller arbeidserfaring innenfor fagområdet. Også annen relevant kompetanse kan vurderes. Stillingen vil også inkludere arbeidsoppgaver/koordinerende aktiviteter på ulike flere områder. Det søkes en samarbeidsorientert, motivert og selvstendig kandidat i en spennende framtidsnæring. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist 10. juni. Søknad vedlagt kopi av CV sendes til  ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Emne «Søknad internkontroll». Eller pr. post, adr. Mortsundvn.379, 8370 Leknes. Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.Om arbeidsgiveren:Lofoten Sjøprodukter AS er en oppdrettsbedri...

 • Company ISS FACILITY SERVICES AS AVD 411117 VOICE HOVEDKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company YSST HMS in Other
  10.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Arbeidsområde:ArbeidshelsekartleggingRådgjevingCovid-19 testingVaksineringEvt. undervisning i førstehjelpskursMe søker autorisert sjukepleiar og ønsker deg som:· er ansvarleg, fleksibel og løysningsorientert· likar å jobbe sjølvstendig og i samarbeid med andre· likar samtalar med ulike menneske frå ulike miljø· er oppteken av førebyggande helsearbeid og HMS· lett kan setje deg inn i og bruke ulike digitale verktøy aktivt· har sertifikat og disponerer eigen bilØnska kvalifikasjonar:· Sjukepleiar· Erfaring med digitale verktøy· God skriftleg og munnleg framstillingsevneSøknad med cv sender du til: Søknadsfrist: 14.juni 2021For meir informasjon kontakt dagleg leiar Gro Skare Lien, mobil 477 01 765Om arbeidsgiveren:Me er bedriftshelsetenesta du finn ysst ute på kysten. Med hovudsete på Bømlo o...

 • Company FJELLBYGG AS AVD LYNGDAL in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HALLINGDAL OG VALDRES BEDRIFTSHELSETJENESTE SA AVD TORPO in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Vi søker etter ny HMS rådgiver i 50-100% fast stilling. Viktige egenskaper for stillingen er:Gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerEvne til å jobbe systematisk og sette seg raskt inn i nye oppgaverDu må trives med ansvar og være initiativrikKunne arbeide selvstendig og være løsningsorientertKvalifikasjoner:Helsefaglig utdannelse (minimum 3 årig høyskoleutdannelse)Erfaring fra HMS-arbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid og/eller psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljøarbeidGod formidlingsevne, norsk skriftlig og muntligEvne til å etablere gode relasjonerHøy arbeidskapasitetAlminnelige gode IKT kunnskaperPersonlig egnethet vektleggesArbeidsoppgaver:Kundeoppfølging (utarbeidelse av planer og rapporter)Rådgivning og veiledning i virksomheters HMS-arbeidMålrettede arbeidshelseunders...

 • Company FJELLBYGG AS AVD LYNGDAL in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NECON AS AVD KOKSTAD in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  We are looking for a senior HSSEQ Advisor for FPSO ProjectTasks and responsibilitiesEstablish discipline related project requirements, based on regulatory, company and project requirementsEnsure compliance with Norsok S-002, C-001and C-002 and project specific working environment requirementsEstablish required discipline related input to project plans and documentationEnsure planning and implementation of relevant discipline activities and processes. Ensure implementation of WE requirements and solutions in designEnsure for verification and validation of results of design against discipline requirements. If relevant manage deviations with relevant actionsEnsure for establishment and quality assurance of relevant discipline evaluationsFollow up discipline plan/documentation and initiate and...

 • Company HALLINGDAL OG VALDRES BEDRIFTSHELSETJENESTE SA AVD TORPO in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Vi søker etter ny HMS rådgiver i 50-100% fast stilling. Viktige egenskaper for stillingen er:Gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerEvne til å jobbe systematisk og sette seg raskt inn i nye oppgaverDu må trives med ansvar og være initiativrikKunne arbeide selvstendig og være løsningsorientertKvalifikasjoner:Helsefaglig utdannelse (minimum 3 årig høyskoleutdannelse)Erfaring fra HMS-arbeid, forebyggende og helsefremmende arbeid og/eller psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljøarbeidGod formidlingsevne, norsk skriftlig og muntligEvne til å etablere gode relasjonerHøy arbeidskapasitetAlminnelige gode IKT kunnskaperPersonlig egnethet vektleggesArbeidsoppgaver:Kundeoppfølging (utarbeidelse av planer og rapporter)Rådgivning og veiledning i virksomheters HMS-arbeidMålrettede arbeidshelseunders...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4386817032 Presentasjon av stillingen:Øst politidistrikt har ledig en spennende stilling som HMS-leder. I stillingen vil du ha det overordnede ansvaret for koordinering og tilrettelegging av HMS arbeid i politidistriktet på vegne av politimester. Dette innebærer at du er ansvarlig for implementering og integrering av sentrale føringer i eksisterende styringssystemer, ledelse og organisasjon og er videre ansvarlig for å legge til rette for verneorganisasjonen i distriktet. Som HMS-leder må du evne å skape tillitt gjennom god samhandling, være flink til å analysere, søke informasjon og finne praktiske løsninger på et strategisk nivå.Stillingen som HMS-leder er plassert i Arbeidsgiver-, HMS- og utviklingsseksjonen, som skal legge til rette for en helhetlig og profes...

 • Company ELTEL NETWORKS AS AVD HOVEDKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4400399199 Presentasjon av stillingen:HMS-sjefen i Eltel Networks er forbedringsagent i en sentral nøkkelrolle. HMS-sjefen har stor påvirkningsmulighet og bidrar til effektiv og lønnsom gjennomføring av HMS-arbeidet i organisasjonen.Stillingen rapporterer til HR direktør i Eltel Networks AS og vil være tett på store deler av organisasjonen.Vi søker en person som kan vise til vellykket HMS arbeid fra A til Å: fra aktiv utvikling, bruk og oppfølging av HMS.Du er selvstendig, proaktiv og løsningsorientert.Din oppgave blir å revitalisere HMS-ambisjonen i Eltel ved å sette retning, få med deg organisasjonen på reisen og slik gjennomføre med gode resultater.Du er en rollemodell som tør å utfordre og som evner å jobbe smidig og fremoverlent i en organisasjon med...

 • Company ISS FACILITY SERVICES AS AVD 411117 VOICE HOVEDKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ELTEL NETWORKS AS AVD OSLO OG AKERSHUS ROMMEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NES ADVANTAGE SOLUTIONS AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AQUATIQ CHEMISTRY AS AVD BODØ in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AKER SOLUTIONS AS AVD BERGEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AKER SOLUTIONS AS AVD STAVANGER in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AKER SOLUTIONS AS AVD TRONDHEIM in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Om stillingen har en ledig stilling som overingeniør (HMS-koordinator), SKO 1087. Stillingen er et ettårig vikariat og er sentral i driften av NCMMs forskning. Organisatorisk er den tilknyttet senterets administrasjon og kjernefasiliteter. NCMM har omfattende laboratoriedrift med meget spesialisert forskning som krever aktiv HMS-oppfølging. Vi ser etter en person som kan videreføre og videreutvikle senterets systematiske HMS-arbeid. Vi oppfordrer høyt motiverte kandidater med god erfaring, og som kan arbeide både selvstendig og som del av et team, til å søke. Stillingen er en nøkkelrolle i senterets drift. Dette er en unik mulighet for den rette personen til å utvikle seg i et vitenskapelig og dynamisk miljø, og vedkommende som tilbys stillingen vil få muligheten til å være tett involvert ...

 • Company AVONOVA HELSE AS AVD ULLEVÅL in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:884039312 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker etter en engasjert og forretningsorientert KAM med erfaring fra HMS-arbeid til vårt team for store landsdekkende kunder hos Avonova Helse avd. Stor-OsloDu liker å jobbe selvstendig, er fleksibel, strukturert og løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet. Du bidrar til kundelojalitet og kundetilfredshet gjennom fremoverlent kundepleie, fokus på relasjonsbygging og kvalitetsmessige leveranser. Du er en naturlig prosjektleder og er proaktiv inn mot kundeporteføljen din. Du får Norges ledende bedrifter som oppdragsgivere, 60 dyktige kolleger på avdelingen og 550 dyktige fagkollegaer over hele landet som du kan samarbeide med ved behov. Mye av arbeidsdagen foregår ute hos våre kunder, primært i Oslo området. Vi har gode ...

 • Company PEOPLE PERFORMANCE AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Description about task and responsibilities:- Participate as working environment discipline engineer in Greenfield and Brownfield project in all project phases (early phase to construction).- Secure that work environment risks are identified and addressed in design and execution.- Establish plans for risk based follow-up with references to contract follow-up activities and experience from other projects.- Review and implement internal requirement to assess their effect on the project.- Obtain relevant design and operational experience from similar projects and installation in production- Establish regular contact with contractor discipline responsible.- Liasise with stakeholder as applicable- Collabrate with discipline network/ leading advisors/ chief engineerCompetence requirements:MSc wi...

 • Company MATTILSYNET LOKASJON STORD in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391168604 Presentasjon av stillingen:Vi du være med i et miljø preget av sterkt engasjement, stor arbeidsglede og kollegastøtte?Vil du ha en jobb hvor du kan påvirke hverdagen til oss alle, og hvor du kan bidra til en forskjell?Vi søker etter 1 - 2 inspektører med arbeidsområde innen mat. Du vil inngå i et fagfellesskap som består av mennesker med ulik utdannelse og kompetanse. Som inspektør vil du få en variert og utfordrende hverdag der du får treffe mange ulike mennesker i forskjellige situasjoner.Avdeling Sunnhordland og Haugalandet består av 3 seksjoner og har kontorsteder på Aksdal utenfor Haugesund og på Heiane på Stord. For disse stillingene vil det primære kontorstedet være på Stord, men kontorsted på Aksdal kan vurderes. Vi dekker kommunene Austevoll, ...

 • Company IMENCO AS AVD VOLL in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TIDE BUSS AS AVD RUTEBILTRANSPORT BERGEN in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK HYDRO AVD SUNNDALSØRA in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Vil du være med på å forme en bærekraftig fremtid?Med sine 34 000 ansatte verden over og sin tilstedeværelse i en rekke markeder for aluminium, energi, metallgjenvinning, batterier og fornybar energi besitter Hydro unik innsikt, kunnskap og kompetanse.Vi har en stolt historie og ønsker å være ledende i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid ved å utvikle naturressurser til innovative produkter og løsninger. Og det er alle våre dyktige medarbeidere som er vår viktigste suksessfaktor. for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.Prosess- og kvalitetslederHydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i...

 • Company CONSTO ØST AS in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396791429 Presentasjon av stillingen:Hovedformålet med stillingen er å jobbe målrettet for en trygg arbeidsplass uten skader på personell eller miljø, samt kvalitet i leveransene. Consto søker en kollega som skal være operativ i drift av prosjektene, og samtidig være en viktig bidragsyter for at vi oppnår konsernets og kundenes strategiske mål innen HMS, kvalitet og ytre miljø.Våre kunder og kolleger skal oppleve sikkerhet og kvalitet i alle ledd.ArbeidsoppgaverGjennomføre HMS oppstartsmøte på byggeplassVære kontaktpunktet til prosjektets SHA koordinatorUtarbeidelse, implementering og oppfølging av planer iht kontraktens bestemmelser og lovkrav samt interne retningslinjer innen fagområdet som f.eks. sikker jobbanalyser, risikoanalyser og miljøoppfølging.Vedlikeh...

 • Company NORSK GJENVINNING DOWNSTREAM AS AVD LYSAKER in Other
  01.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters