Jobmonitor. Search results for Environmental protection professionals

18 Jobs found

Used filters:
 • Environmental protection professionalsx
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company VANN- OG AVLØPSETATEN in Other
  01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4229671712 Presentasjon av stillingen:Vann- og avløpsetaten (VAV) investerer årlig for ca. 800 millioner kroner i bygge- og anleggsprosjekter. Vi har Norges største VA-miljø, og gjennomfører årlig en mengde interessante VA-prosjekter.Utredningsseksjonens ansvarsområder strekker seg fra å utarbeide revisjoner av hovedplaner og VA-faglig strategier, til å definere og prioritere områder i kommunen der VAVs ledningsnett knyttet til drikkevann og avløp må utbedres eller legges om. Videre utarbeides utredninger som sikrer at VAVs investeringer i ny infrastruktur gjøres på et solid kunnskapsgrunnlag. Seksjonen har også et ansvar knyttet til kommunens overvannsstrategi og byutvikling. Utredningsseksjonen består i dag av ca. 40 medarbeidere fordelt på fire underliggende f...

 • Company STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN REGIONKONTOR KRISTIANSAND in Other
  01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4235145865 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en engasjert og utviklingsorientert kollega til vårt team av dyktige rådgivere i miljøfaglig avdeling i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Rådgiveren vil ha ansvar for videreutvikling av Miljøfyrtårns verktøy for klima- og miljørapportering og klimaregnskap. Arbeidssted er Kristiansand eller Oslo, og stillingen vil innebære noe reiseaktivitet.Stiftelsen Miljøfyrtårn har som mål å bidra til en bærekraftig omstilling i norske virksomheter. Miljøfaglig avdeling har ansvar for å styrke Miljøfyrtårns sertifiseringsordning gjennom kontinuerlig forbedring av sertifiseringskriterier, idebank, indikatorer og klima- og miljørapport. Klima- og miljørapporten er en viktig del av sertifiseringsgrunnlaget for våre kunder, og danner ba...

 • Company TOPTEMP AS AVD OSLO in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  AFRY er et ledende rådgivende firma innenfor ingeniør-, arkitekt- og plantjenester. Deres forretningsområder er samferdsel, infrastruktur, industri, bygg og anlegg. Oppdragsmengden vokser og behovet for nye medarbeidere er stort. Bedriften holder til på Lilleaker.Arbeidsoppgaver:Teknisk prosjektering, rådgivning og prosjektledelse innen vei-, vann- og avløpsteknikkOvervannshåndtering, VA-prosess, kommunaltekniske anleggAnsvar og oppfølging av egne prosjekter og kunderOppfølging av anleggsarbeiderKontakt med kunderBakgrunn:Sivilingeniør / ingeniør innen VA prosess, vann og/eller avløpMinimum 2 års erfaring med prosjektering av VA systemerMå beherske AutoCAD og Novapoint VAStrukturert, positiv og engasjertGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerGode norskkunnskaper er et kravVi kan tilby:En m...

 • Company FYLKESMANNEN I INNLANDET HOVEDKONTOR in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Jobbnorge ID: 188105Fast stilling i InnlandetFylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver på fagområdet forurensning. Arbeidet omfatter bl.a. saksbehandling og tilsyn med bedrifter, kommunale anlegg med mer. Veiledning av bedrifter og kommuner ligger også til stillingen. Tilsyn er en prioritert oppgave, og stillingen innebærer en del reisevirksomhet. Du vil både arbeide selvstendig og i fellesskap med andre på området, og vi ønsker å legge til rette for faglig utvikling.Nasjonal miljøpolitikkStilingen tilhører enheten for vannforvaltning og forurensning, i virksomhetsområdet Miljø, landbruk og næringsutvikling. Enheten har 15 ansatte med høy fagkompetanse, og vi arbeider for gjennomføring av nasjonal miljøpolitikk. Oppgavene følger temaer innen forurensnings...

 • Company BJERKREIM SKULE in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Ledig stillingDet er ledig 70 % vikariat som miljørettleiar ved Bjerkreim skule for perioden 01.08.20-31.07.21, med moglegheit for forlenging.Krav til kompetanseRelevant høgskuleutdanning. Erfaring frå arbeid med barn i grunnskulealder med spesifikke utfordringar er ønskeleg. Det blir lagt særleg vekt på personlege eigenskapar.Søkjarar med andre morsmål enn norsk må gjere greie for evna til skriftleg og munnleg framstilling. Det vil bli lagt vekt på språknivå i tilsettingsprosessen.Vi søkerEin engasjert, tydeleg og varm vaksen som arbeider målretta for elevane si utvikling og læring.Ein person som er ansvarsbevisst og pliktoppfyllandeEin person som har evna til fleksibilitet og samarbeid.Ein god og bevisst relasjonsbygger.Ein som ynskjer å vera ein aktiv bidragsyter i det sosiale miljøet p...

 • Company TECHCONSULT AS AVD OSLO in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en Prosjektleder til vannbransjen, hos vår kunde som leverer løsninger for renseanlegg til industri og kommunalt.Vi ser etter en dedikert og entusiastisk person som skal fylle en senior operativ rolle, og ha evnen til å lede flere prosjektgjennomføringer fra tildeling av kontrakt til overlevering og optimalisering.Stillingens arbeidsoppgaver:Arbeide med kunder og prosjekt tilbudsteam for å etablere en vinnende leveransemodell/strategi for nye prosjekter fra konseptstadiet av et prosjekt, til overlevering.Å lede alle aspekter ved prosjektlevering fra tildeling av kontrakt til overlevering til kunder.Etablering og drift av prosjektsystemer for forsvarlig styring av teknisk informas...

 • Company VANN MIDT-TELEMARK KOMMUNE in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Omtale av arbeidsstadenStillinga er underlagt eining Teknisk ved avdelinga som har ansvar for drift av veg, vatn og kloakk (VAR) i Midt-Telemark kommune.Avdelinga har ansvar for drift og vedlikehald av ca. 35 mil med vatn- og avlaupsleidningar.I tillegg har kommunen ansvar for 17 mil med kommunale vegar, 3 vassverk og 5 avløpsreinseanlegg.Kort om stillingaEin av våre ingeniørar skal ut i permisjon august 2020 og Teknisk ønskjer å finne ein som kan vikariere i dens fravær. Vikariat fram til august 2021, med moglegheiter for fast tilsetting.Viktige arbeidsoppgåver for stillinga vil mellom anna være:Delta i planlegging av drift, internkontroll, vedlikehald og investeringar.Rapporteringer til sentrale mynde.Krav til utdanning/ønskja kvalifikasjonarMidt-Telemark kommune ynskjer primært søkjarar...

 • Company HADSEL KOMMUNE SEKTOR STAB/STØTTE in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Om stillingenStillingen som miljørådgiver er en nyopprettet stilling som er gjort med basis i at kommunen har vedtatt ny klima- og energiplan. Stillingens innhold er i stor grad definert i planen, og kan også endres over tid basert på behov for nye tiltak. Hadsel har med dette planvedtaket fått på plass en ambisiøs klima- og energiplan som du vil få et hovedansvar for å følge opp i tett samspill med kommune, næringsliv og innbyggere. Du blir kommunens spydspiss innen arbeidet med å gjøre Hadsel til en foregangskommune for arbeidet med klimagassutslipp, og er derfor plassert i kommunedirektørens egen avdeling for plan og utvikling.Stillingen er ledig for tiltredelse snarest, med forbehold om endelige vedtatt finansieringVi søkerHadsel kommune søker en miljørådgiver som:Er samfunnsengasjert ...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE KVALAMARKA in Other
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  ArbeidsoppgaverVA-seksjonen på teknisk enhet søker etter ingeniør hvor hovedarbeidsoppgavene vil være:   planlegging av nye VA-prosjekter oppfølging av mindre VA-prosjekter saksbehandling innen vann og avløp, bl.a. forsikringssaker kontroll/tilsyn med olje- og bensinutskillere/fettutskillere annet forefallende arbeid på VA-seksjonen må påregnesKvalifikasjonersivilingeniør/ingeniør (master/bachelor fra universitet/3-årig ingeniørhøyskole) innen vann og avløp, men ingeniør med annen bakgrunn kan bli vurdert erfaring innen VA-teknikk og saksbehandling innen VA er en fordelgod forståelse og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøyordinært førerkort kl. Bnorsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidso...

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Jobbnorge ID: 187534Nyopprettet stillingKlima- og miljødepartementet har vedtatt å styrke arbeidet med forskning, overvåkning og miljødata. Som ledd i dette styrkes kunnskaps- og globalenheten med en fast stilling.Dine arbeidsoppgaver vil være:Stillingen vil inngå i et team som ivaretar hele koordineringsansvaret for forskning/overvåkning/miljødata i KLD.Oppgavene omfatter både styring, samordning og utvikling av kunnskapsfeltet, inkludert arbeid med budsjett, analyse og internasjonalt samarbeid.Oppfølging av kunnskapsarbeid i fagavdelingene i KLD og samarbeid med andre departementer.Oppfølging av Forskningsrådet, Romsenteret og andre deler av virkemiddelapparatet.Dialog med forskningsinstituttene og andre kunnskapsaktører.Vi søker deg som har følgende bakgrunn:Kvalifikasjonskrav:Mastergra...

 • Company OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN ADMINISTRASJON in Other
  26.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239901917 Presentasjon av stillingen:Oslo kommune ønsker å lede an i miljø- og klimaarbeidet og Bymiljøetaten er en pådriver for de gode miljøløsningene og skal synliggjøre kommunens miljøarbeid nasjonalt og internasjonalt. Det gjør klima- og miljøavdelingen blant annet gjennom å koordinere kommunens arbeid med plast og marin forsøpling, urbant landbruk, bærekraftig forbruk, miljøledelse og miljøstatus. Avdelingen har også ansvar for miljøarrangementer, Oslo miljøpris og koordineringen av etatens klimaarbeid. Bestillinger fra Oslo kommunes politiske ledelse påvirker til en hver tid avdelingens arbeidsoppgaver.For å vite om vi når kommunens ambisiøse mål må vi ha kunnskap om dagens situasjon og om hvordan resultatet av arbeidet vårt skal måles. Derfor søker vi nå...

 • Company HYTECH PERSONELL AS in Other
  26.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAUGESUND KOMMUNE TEKNISK ENHET VANN in Other
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4233971839 Presentasjon av stillingen:Arbeidssted vil være Jovegen 90, hvor teknisk enhet har tilhold i flotte lokaler. Seksjon vann og avløp, avdeling VA-nett har ledig stilling som VA-ingeniør. Avdelingenhar ansvar for den daglige drift av vann- og avløpsnettet, samt planlegging av nye ledninger og utskifting/rehabilitering av eldre rør.VA-nett har også ansvar for alle vann- og avløpsbygg, bl.a. teknisk bygg, vannverk, renseanlegg, pumpestasjoner og høydebasseng, og har egen byggdrifter.ArbeidsoppgaverVA-seksjonen på teknisk enhet søker etter ingeniør hvor hovedarbeidsoppgavene vil være:planlegging av nye VA-prosjekteroppfølging av mindre VA-prosjektersaksbehandling innen vann og avløp, bl.a. forsikringssakerkontroll/tilsyn med olje- og bensinutskillere/fettuts...

 • Company MILJØDIREKTORATET OSLO in Other
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Jobbnorge ID: 187159Om stillingaMiljødirektoratet forvaltar og formidlar samfunnsnyttige data om klima, naturmangfald, forureining, friluftsliv og polare område. Miljødata og data frå fjernmåling dannar eit viktig grunnlag i arbeidet vårt med å løyse ulike miljøutfordringar.Arbeidet med fjernmåling aukar i omfang, og det er store forventingar til at Miljødirektoratet bidrar til at sensordata frå nye satellittar, dronar og laserdata blir teke meir aktivt i bruk i kartleggings- og overvakingsarbeidet vårt. Den auka tilgangen til nye data frå satellittar og laserkartlegging gir oss store moglegheiter i åra som kjem, og vil blant anna vere viktige i arbeidet med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for å løyse viktige forvaltingsoppgåver på klima- og miljøområdet.Miljødataseksjonen har ansvaret for å...

 • Company KIRKENS NØDHJELP/ NORWEGIAN CHURCH AID in Other
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company J. TUFTELAND AS in Other
  21.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Org. nr: 988660655 Stillingsident: 4223616703 Presentasjon av stillingen:J. Tufteland AS er et rådgivende ingeniørselskap som i dag inngår i Fronta Gruppen. Selskapet holder til i moderne og flotte lokaler i Meierikvarteret i Leirvik sentrum på Stord.Vi søker nå etter en sivilingeniør/ingeniør som kan bidra med sin erfaring for å styrke og videreutvikle selskapet. Er du rett person, så har du her muligheten til å ta en ledende rolle i selskapets videre satsing!Som rådgivende ingeniør vil du arbeide innen alle faser i et prosjekt, fra tidligfase og til utførelse/bygging. Kundekontakt og oppfølging av prosjekter vil være innenfor ditt ansvarsområde, men i varierende grad. Prosjektenes størrelse vil variere fra mindre prosjekter til større infrastrukturprosjekter sammen med andre fagfelt. Du ...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  20.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Beskrivelse av arbeidsstedVirksomhet Kurland og Jelsnes barneskole består av 2 adskilte barneskoler. Jelsnes barneskole er en fådelt 1-7 skole med 65 elever og 16 ansatte. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser ca. 12 km nord for Sarpsborg sentrum. Kurland barneskole er en 1-7 skole med 485 elever og 70 ansatte. Skolen er en av sentrumsskolene med kort vei til både skog og by. Virksomhet alternative skolearenaer ved avdeling Regnbuen har også tilhørighet på skolen. Dette er en forsterket avdeling med et personale som legger til rette for elever med særskilte behovKurland skole har ekstra fokus på aktive og sunne barn i skolehverdagen. Det har vært frokosttilbud til alle elver på mellomtrinnet og skolen har mottatt prosjektmidler fra Økologisk Norge for å etablere en skolehage. Skolen jobb...

 • Company VIZIR AS in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Har du lyst å gjøre en forskjell for Norge, og kanskje resten av verden?Vi søker etter engasjerte og dyktige konsulenter med bakgrunn innen bærekraft fra , som betyr at du må være opptatt av blant annet i forhold til ESG. ESG er på norsk som forhold innen det miljømessige, sosiale og det forretningsmessige for et selskap, kommune, fylke eller samfunn generelt.Dersom du mener du har gode kunnskaper innen ovennevnte område er det fint om du tar kontakt med Vizir. Vi har spennende kunder som er opptatt av ESG og ESG-styring på forskjellige nivåer og trenger derfor denne kompetansen.Kandidater vil bl.a. jobbe med: Samarbeide internt og koordinere med eksterne leverandører - gjerne som prosjektleder Utarbeide analyser, effektive prosesser og rutiner for nevnte område Yte faglig støtte, veiled...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental protection professionals Edit filters