SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Finance managers

24 Jobs found

Used filters:
 • Finance managersx
Displaying 1-24 of 24 results.
 • Company STATSBYGG OSLO ADMINISTRASJON HK in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4257457257 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til god styring av økonomiske verdier for samfunnet hos en av Norges største eiendomsaktører?Vår direktør for økonomi og virksomhetsstyring går over til stilling som direktør Eiendomsutvikling og forvaltning, og vi søker derfor hennes etterfølger i en faglig utfordrende og spennende stilling. Statsbygg skal iverksette og gjennomføre Stortingets vedtatte politikk innen statlig bygge- og eiendomssektor og vår hovedoppgave er å tilby kostnadseffektive og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter. Statsbygg investerte for 7,5 mrd i 2019 og hadde en omsetning på 5 mrd. Stillingen er en del av toppledelsen i Statsbygg.ArbeidsoppgaverLedelse og utvikling av avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, som b...

 • Company MIDT-TELEMARK ENERGI HOLDING AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SPORVEIEN AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INTERTRUST (NORWAY) AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FRØYA KOMMUNE RÅDMANNSTEAM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189327Om stillingenÅ være medlem i ledergruppa i Frøya kommune innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmene har ansvar for helheten, og at man ikke kun representerer eget ansvarsområde.Økonomisjefen skal bistå kommunedirektøren i å etablere, drifte og utvikle Frøya kommune.Økonomisjefen forventes også å være en pådriver og initiativtaker til fornyelse og utvikling av både kommuneorganisasjon og tjenester. Med grunnlag i økonomisjefens ulike ansvarsområder har ledergruppa og kommunedirektøren i fellesskap ansvar for at innbyggerne i Frøya kommune får gode kommunale tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og med en ansvarlig økonomi.Stillingen skal besettes så snart som mulig, med tiltredelse etter nærmere avtal...

 • Company FJORD1 ASA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4231647009 Presentasjon av stillingen:Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa!Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet og gjennom nye anbodskontrakter har Fjord1 dei sista åra teke ein leiande posisjoninnan vår bransje. Vi i Fjord1 er teknologioptimistar, og skal vere best i bransjen på miljøvennleg ogpåliteleg ferje- og hurtigbåttransport.Vi ynskjer å styrke vår lønnsavdeling, og er på jakt etter ein dyktig og initiativrik leiar til vår lønnsavdeling.I denne stillinga ser vi etter deg som evner å heve blikket og sjå samanhengar og det store bildet. Du er nysgjerrig og lærevillig, og ønskjer endringar og effektivisering velkommen. Å sjå løysingar der andre ser utfordringar er noko som ligg i din natur og du trivast med å arb...

 • Company LOFOTEN INDUSTRI AS AVD SVOLVÆR in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189515Om stillingenLIAS søker en proaktiv og positiv økonomileder med gode analytiske evner og et fremtidsrettet blikk. LIAS er midt inne i en strategiprosess, der selskapet skal skrus sammen nærmere samfunnsoppdraget. Vi søker derfor etter en lojal, hands-on økonomileder som evner å balansere operativ drift med strategiske innspill til veien videre.Du vil kunne lede vår administrasjonsavdeling på en måte som effektiviserer driften, og som tilpasser seg fremtiden. Økonomileder vil inngå i selskapets lederteam, og rapportere til adm. direktør. Det er viktig at vår nye økonomileder kan identifisere seg med våre verdier.ArbeidsoppgaverOperativtLedelse av administrasjonsavdelingen.System - og regnskapsansvar, herunder avstemninger, lønnskjøring ved behov.Ansvarlig for dialog med ...

 • Company BODØ POLITIHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249169424 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt er det ledig et vikariat som avdelingsdirektør, leder av stab for HR og HMS. frem til 31. desember 2020.Staben har overordnet ansvar for strategisk HR og HMS i politidistriktet. Enheten skal yte støtte til politimesteren og ledergruppen, samt rådgivning og lederstøtte til driftsenhetene. Den skal også legge grunnlag for god ledelse, godt medarbeiderskap og utvikling i politidistriktet. Stab for HR og HMS skal sikre god kvalitet i kritiske prosesser innenfor områdene HR og HMS, og være et kompetansesenter for HMS, rekruttering, ledelsesutvikling, arbeidsplanlegging, partssamarbeid og ivaretakelse av arbeidsgiverrollen på arbeidsrettsområdet. HR og HMS aktivitetene skal bidra til at politidistriktet ha...

 • Company NYHAMN AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORDVEST AS AVD VÅGLAND in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Avdelingsleder, Aure:Peiling på lederskap, men også en tallknuser?Regnskapshuset søker en avdelingsleder til vårt kontor på Aure. Bli en del av et regnskapsmiljø med dyktige kollegaer som brenner for faget sitt. Som avdelingsleder hos oss skal du sjonglere det å være en leder samtidig som du utøver yrket ditt. Du vil løpende rapportere til områdeleder.Sentrale arbeidsoppgaverMotivere, engasjere og utvikle medarbeidereSikre god forretningsdrift, lønnsomhet og vekst for avdelingenImplementere og sikre gode arbeidsprosesserUtvikle og ivareta egen kundeporteføljeRelasjons- og nettverksbyggingSom avdelingsleder vil du være en nøkkelperson for å gi retning og skape resultater for din avdeling. Du må være nysgjerrig og åpen for nye tanker, samt evne til å ta disse i bruk på en smart måte. Vi ser ...

 • Company VIZIR AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vår kunde; et anerkjent internasjonalt konsulentselskap er nå på jakt etter en dyktig økonomisjef/business controller med noen års erfaring. Det er ønskelig med kandidater som har god forretningsforståelse og kan fungere som en forlenget hånd til linjestillinger hos kunder. Du bør motiveres av å jobbe i et meget kompetent miljø med gode muligheter for faglig utvikling og vekst. Konsulentselskapet er en meget attraktiv arbeidsgiver, og vil kunne tilby konkurransedyktige betingelser og egen mentorordning. Noe reising må påregnes.Sentrale oppgaver: Økonomisk oppfølging og kontroll av selskapets virksomhet Lønnsomhetsanalyser for prosjekter og produkter Måling av prosjekter i henhold til budsjett og prognoser Bistå i kontraktsutarbeidelse Oppfølging av fakturering iht. fremdrift av prosjekter ...

 • Company VIZIR AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vi søker på vegne av kunde etter en kandidat med senior økonomierfaring og stor interesse for IT. Dette er en stilling for deg som liker å effektivisere, sette tungvinte prosesser inn i effektiv rapporteringsstruktur ved hjelp av ERP-systemer, gjøre datauttrekk og bygge opp av databaser/datavarehus.Det vil være gode fremtidige karrièremuligheter for rett kandidat. Vår kunde kan tilby konkurransedyktige betingelser, et godt opplæringsprogram, mentorordning, samt faglig og personlig oppfølging.Arbeidsoppgaver: "Eie"/lede større endringsprosjekter Prosjektleder i større økonomiendringsprosesser Endre arbeidsprosesser i forbindelse med anskaffelse av nye økonomisystemer/-løsninger Være en god og støttende rådgiver for ulike kunder Levere i henhold til kostnader og tidKvalifikasjoner: Høyere ut...

 • Company QUANTAFUEL AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183348656 Presentasjon av stillingen:Quantafuel AS er et norsk teknologidrevet selskap som utvikler, eier og drifter anlegg for produksjon av høykvalitets kjemikalier fra plastavfall. I løpet av de siste 10 årene har Quantafuel utviklet patentert teknologi som omdanner blandet plastavfall til kjemikalier som kan benyttes til ny plastproduksjon, og bidrar derfor til å øke materialgjenvinningsgraden i de land selskapet har anlegg. Quantafuel skal etablere flere produksjonsanlegg i Europa i samarbeid med partnere på steder og i land med gunstige rammevilkår for sirkulær økonomi.ArbeidsoppgaverOverordnet ansvar for regnskapsområdetSkatt og avgiftBudsjetteringKvartalsvis og årlig rapportering til Oslo BørsKonsolidering av konsernregnskap i henhold til IFRSAnsvar for ...

 • Company ANDFJORD SALMON AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK ROMSENTER in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 886028482 Stillingsident: 4257570628 Presentasjon av stillingen:Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Vi er 40 ansatte og holder til på Skøyen i Oslo. Se også .ArbeidsoppgaverVi søker en utviklingsorientert og dyktig leder med gode samarbeidsevnerog høy faglig kompetanse innen de områdene avdelingen har ansvar for. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og inngår i ledergruppen i Norsk Romsenter. Avdelingsdirektøren vil være delegat til administrasjons- og finanskomitéen i European Space Agency (ESA).Avdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyring, HR, arkiv/dokumenthåndteri...

 • Company QUALIFIED SOLUTIONS OSLO AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VIKING ASSISTANCE GROUP AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØR-AURDAL KOMMUNE ØKONOMI OG ADMINISTRASJON in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: 961 381 819 Stillingsident: 4244738144 Presentasjon av stillingen:Økonomiavdelingen i Sør-Aurdal kommune består av 4,2 årsverk. Avdelingen har bl.a. ansvar for koordinering av det overordnede budsjett-, økonomiplan- og regnskapsarbeidet, beregning og innkreving av eiendomsskatt, fakturering og innkreving av kommunale avgifter og gebyr, samt rådgivning og bistand til linjeledere med økonomiansvar.Fra og med 16. september har vi ledig 100% stilling som økonomisjef. Økonomisjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe, og rapporterer til kommunedirektøren.ArbeidsoppgaverPersonal-, økonomi-, utviklings- og resultatansvar for eget områdeDelta, og bidra konstruktivt og aktivt i kommunedirektørens ledergruppeHa løpende og oppdatert oversikt over statlige rammebetingelser for kommune...

 • Company BJØRG FJELL GRUPPEN AS in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG GRUPPEN ASA in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kongsberg Maritime , a subsidiary of KONGSBERG, is a global marine technology company, providing innovative and reliable technology solutions for all marine industry sectors including merchant, offshore, subsea and naval. Headquartered in Kongsberg, Norway, the company has manufacturing, sales and service facilities in 34 countries. Kongsberg Maritime is part of KONGSBERG, an international, knowledge-based group delivering high-technology systems and solutions to clients within the oil and gas industry, merchant marine, defence and aerospaceThe Payroll Department is part of the Financial Service Centre (FSC) located in Norway, Poland, Singapore and USA with main office in Kongsberg. The FSC provides services related to account...

 • Company PERSBRÅTEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  22.06.2020 Updated on: 23.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4248073968 Presentasjon av stillingen:Persbråten videregående skole er en studiespesialiserende skole med ca. 500 elever og 70 ansatte. Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering og idrettsfag og en spesialpedagogisk avdeling med 30 elever. Skolen har en idrettslig profil og en stor andel elever på begge utdanningsprogram har faget toppidrett. På Persbråten er det viktig å se den enkelte elev og motivere elever til å utvikle sitt potensiale.Persbråten videregående skole har ledig 100% svangerskapsvikariat som konsulent 01.08.20-31.07.21. Det er ønskelig med oppstart 03.08.20. En viktig del av stillingen innebærer betjening av skolens sentralbord og henvendelser fra elever, lærere og besøkende.Aktuelle kandidater innkalles til intervju mandag 22.06.20.A...

 • Company HELSE FØRDE HF FLORØ POLIKLINIKK in Other
  22.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246673895 Presentasjon av stillingen:Lønn og personal er ein av fire seksjonar i HR-avdelinga, og består i dag av 12 tilsette. Seksjonen skal bidra til at alle tilsette i Helse Førde får rett lønn til rett tid. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med leiarar og stabsfunksjonar ved dei ulike avdelingar og klinikkar. I tillegg held vi opplæring i ulike HR-system, og har brukarstøtte i lønns- og personalspørsmål.Vi har ledig fast 100% stilling som konsulent frå 01.09.2020, og kan tilby eit sterkt fagmiljø og engasjerte kollegaer.ArbeidsoppgåverRegistrere, kontrollere og kvalitetssikre løns- og personaldataHa ansvar for sine avdelingar, og gje råd og støtte til desse på ein god måteFølgje opp lønns- og personalrelaterte spørsmål frå leiarar og tilsette i Helse Før...

 • Company ØRSKOG SPAREBANK in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORTH SEA CONTAINER LINE AS in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters