Jobmonitor. Search results for Finance managers

55 Jobs found

Used filters:
 • Finance managersx
Displaying 1-50 of 55 results.
 • Company SIS FINNMARKKU STUDEANTTAID OVT SSO in Other
  15.10.2019

  Direktøren er øverste administrative leder og skal stå for den daglige ledelse av bedriftens virksomhet, og direktøren er styrets sekretær. Styret er direktørens arbeidsgiver. Av arbeidsoppgaver kan nevnes økonomistyring, personalforvaltning, forberedelse av saker til styret og iverksettelse av vedtak. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse som kan fås ved henvendelse.Kvalifikasjonskrav:Søkere bør ha høyere utdanning ved universitet eller høgskole, fortrinnsvis innen økonomi og administrasjon, offentlig forvaltning, ledelse, juridikum eller annen relevant høyere utdanning. Lang arbeidserfaring kan kompensere for høyere utdanning. Styret søker en med bred administrativ- og ledelseserfaring og gode lederegenskaper. Samarbeidsevne og mål- og resultatorientering er viktige egenskaper for still...

 • Company GJEMNES KOMMUNE HEIMETJENESTEN in Other
  15.10.2019

  Org.nr.:964 981 426 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Gjemnes kommune søker etter ny økonomisjef, da vår nåværende går av med pensjon 1.1.2020. Stillingen er plassert i rådmannens stab og er med i rådmannens ledergruppe. Økonomisjefen skal sikre god kvalitet i kommunens økonomistyring og har en rådgiverfunksjon for øvrige ledere med økonomiansvar. Økonomisjefen er leder for økonomiavdelingen.Om kommunenGjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Kristiansund og Molde med god bussforbindelse til begge byer. ...

 • Company Kripos in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136600331 Presentasjon av stillingen:Som følge av pågående OU-prosess er det opprettet en strategisk stab tilknyttet Kripos' ledelse fra 1. januar 2020. Strategisk stab vil ha et særskilt ansvar for Kripos' overordnede strategiske og fremtidsrettede virksomhet og for å legge til rette for god samhandling internt og eksternt. Strategisk stab er også ansvarlig for sekretariatsfunksjonen til sjefen for Kripos. Sentralt for stillingen er oppgaver innen strategisk rådgivning, forvaltning, sakskoordinering, forebygging, utredning, prosess- og prosjektledelse og samfunnskontakt.AnsvarsområderVi ser etter en leder med en svært god forretnings- og forvaltningsforståelse som kan tenke nytt og utvikle staben i ønsket retning. Du må kunne håndtere flere komplekse saker og s...

 • Company FAGERTHUN BIL AS in Other
  15.10.2019

  Vi søkerØKONOMILEDER/HR-ANSVARLIGVi ønsker en ansvarsfull og serviceinnstilt kollega som skal ivareta hele økonomifunksjonen i selskapet, herunder regnskap, budsjett, lønn, HR og personal.Det er ønskelig med:- Bransjeerfaring- Erfaring med Excel og Visma lønn- God tallforståelse- Personalledelse- Strukturert og ansvarsbevisstVi tilbyr gode lønnsvilkår, ulykkes- og kollektiv pensjonsforsikring.Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til HR-ansvarligDag Ivar Opdal, tlf 990 98 032.Skriftlig søknad med attester sendes:Fagerthun Bil AS, postboks 111, 8502 Narvik,eller pr e-post til: PAM...

 • Company Helse Midt-Norge IT in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 983658776 Stillingsident: 4107510098 Presentasjon av stillingen:Hemit leverer IT for liv og helse i helseforetakene i Midt-Norge. For å bidra til at disse leveransene blir kostnadseffektive og at vi har god kontroll på ressursene, utvider vi nå økonomifunksjonen med en økonomileder. I tillegg lyser vi ut stilling som controller.Økonomileder skal sammen med regnskapssjef og controller sørge for at Hemit har en god økonomistyring. Dette innebærer fokus på økonomioppfølging og effektiv ressursbruk i tråd med Hemits mål.Som økonomileder i Hemit får du anledning til å videreutvikle systemer og rutiner i en bransje i endring. Du blir en del av et arbeidsmiljø med kompetente, løsningsorienterte og stolte medarbeidere, som bidrar til at Hemits visjon om IKT for liv og helse blir realisert...

 • Company Advokatfirmaet Hjort in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker Økonomisjef med business controller-profil som skal bidra til forretningsutviklingen i Hjort. Vi ser etter en "hands-on" fagperson, med gode tekniske ferdigheter, gode lederegenskaper og et kommersielt fokus. Du har ansvar for å lede og videreutvikle økonomifunksjonen, levere god og relevant styringsinformasjon, og sikre effektiv drift, etterlevelse og kontroll. Økonomisjefen inngår i firmaets administrative ledergruppe og rapporterer til direktør.ArbeidsoppgaverLede arbeidet med forbedringsprosesser innen økonomistyring og finansStøtte virksomhetens forretningsområder med analyse og risikovurderingerDigitalisering og effektivisering i leveranseneVidereutvikling av styringsverktøy/Business IntelligenceBidra og støtte i compliance områdetBidra i aktuelle forretningsutviklingsprosje...

 • Company VISTIN PHARMA ASA in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vistin Pharma er et norsk børsnotert selskap som søker en ny CFO til selskapet. Vistin har hovedkontor i Oslo. Stillingen vil by på varierte arbeidsoppgaver i et selskap med betydelige vekstambisjoner i årene som kommer. CFO vil lede selskapets økonomifunksjon som består av regnskap, controlling, finans og IT. Hovedfokus vil være å kontinuerlig utvikle økonomiområdet, samtidig som rollen krever at den rette kandidaten evner å være operasjonell. Økonomifunksjonen i selskapet består av et effektivt team med tre ansatte. CFO vil også ha en sentral rolle i den strategiske utviklingen av selskapet. Videre vil vedkommende arbeide tett med og være en viktig sparringspartner for administrerende direktør. Stillingen rapporterer til sistnevnte og inngår i selskapets ledergruppe.Arbeidsoppgaverlede r...

 • Company Melhus kommune (VO-1653) in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker en utviklingsorientert og erfaren leder til stilling som økonomisjef i Melhus kommune.Økonomisjefen er direkte underlagt rådmannen og inngår i strategisk ledergruppe. Stillingen opererer i spennet mellom drift og utvikling, styring og ledelse, og vil få en sentral rolle med store påvirkningsmuligheter i den videre utviklingen av organisasjonen og tjenesteproduksjonen.Melhus kommune har et solid økonomisk fundament, men store og spennende oppgaver venter. Som økonomisjef har du et overordnet ansvar for økonomiske spørsmål, og en nøkkelrolle i arbeidet med å utarbeide analyser som grunnlag for gode og sikre beslutninger. Du har også ansvar for planlegging, utvikling og styring av enheten Økonomi og lønn, inkludert kemnerfunksjonen. Stillingen innebærer økonomi-, personal- og fagansv...

 • Company Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  I Tjenestesenteret inngår seksjonene Økonomisenter, Medarbeidertjenester og Forretningsstøtte. Tjenestesenteret skal sette kundene i fokus og levere effektive tjenester av riktig kvalitet. Leder for avdelingen Regnskap er knyttet til Økonomisenteret. Avdelingen består av åtte dyktige regnskapscontrollere som har ansvar for utarbeidelse av selskapsregnskap etter NGAAP og offentlig rapportering for regnskap, skatt og avgift. I tillegg har avdelingen ansvar for back office finans.Vi ser etter en dyktig leder som er nysgjerrig og genuint opptatt av å utvikle fremtidens regnskapstjeneste. Rollen er meget sentral i arbeidet med å videreutvikle BKK og bidra til effektivisering og profesjonalisering på tvers av konsernets selskaper. Du får være med å utvikle og skape en effektiv og fremtidsrettet ...

 • Company Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  I Tjenestesenteret inngår seksjonene Økonomisenter, Medarbeidertjenester og Forretningsstøtte. Tjenestesenteret skal sette kundene i fokus og levere effektive tjenester av riktig kvalitet. Det er i Økonomisenteret ledig stilling som rådgiver konsernregnskap.Vi ser etter en dyktig rådgiver som er nysgjerrig og motiveres av høyt tempo og komplekse problemstillinger innen fagområdet konsernregnskap og skatt.Sentrale oppgaverDelta i arbeidet med konsolidering og konsernrapporteringDelta i implementering av strukturendringer som virksomhetsoverdragelse, fisjon/fusjonDelta i arbeidet med internkontroll i finansiell rapporteringVurdere og veilede kunder med komplekse problemstillinger innen regnskap og skattSkatteberegning og skattemeldingDrift, opplæring og utvikling av konsolideringsverktøyet H...

 • Company HENIES SONJA OG ONSTAD NIELS STIFTE in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker en kommersiell, drivende og miljøskapende økonomi- og administrasjonsdirektør med stålkontroll og blikk for mennesker og detaljer. Stillingen omfatter ansvar for økonomi, administrasjon, IT, lønn, HR og butikk. I tillegg vil du være en viktig sparringspartner for direktøren. Du vil også ha utstrakt kontakt med sponsorer, samarbeidspartnere, kunstnere og kunder.Vi ser etter deg med høyere utdanning, fortrinnsvis innen økonomi og administrasjon, og noen års ledererfaring.Interessert? Ta kontakt med Jenny Homme, tlf. 916 56 102 eller Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957 for mer informasjon om stillingen. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.Søknader med CV mottas snarest.PAM...

 • Company TEEKAY OFFSHORE CREWING AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  IntroductionTeekay Offshore is a leading global infrastructure solution provider in the marine energy space. Our services include oil production, transport and storage, as well as long distance towage. The company has over 2000 employees and 60 vessels under contract. Teekay Offshore's operational core regions are the North Sea, Brazil and the East Coast of Canada.Teekay Offshore is listed at the New York Stock Exchange ("TOO").We are now hiring a senior member of the Tax Group, responsible for many aspects of the Company's tax projects and tax compliance tasks, including those connected to tenders, public offerings, acquisition s, restructurings, cross border cash flow planning and corporate governance. This role would likely be considered equivalent to a Tax Director position at a medium...

 • Company NORWEGIAN GREENTECH AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Finance ManagerNorwegian Greentech er et selskap som fokuserer på miljøbeskyttende løsninger for maritim næring. Vi leverer skreddersydde løsninger der hovedproduktet i dag er rensesystem for ballastvann, som møter de strengeste kravene i markedet og selges til rederi og verft verden over. Vi har solgt over 200 rensesystemer, og pga av nye internasjonale krav er markedet i vekst med følgende behov for rekruttering.Norwegian Greentech er et selvstendig selskap i Havyard Gruppen.Stillingen er nyopprettet og en skal bidra aktivt til utviklingen av selskapet som står foran et skifte; fra fokus på utvikling og sertifisering til levering av system for rensing av ballastvann og generell vannrensing. En skal jobbe med utvikling av system tilpasset den økte aktiviteten, fremskaffe beslutningsgrunnl...

 • Company BDT VIKEN REGNSKAP AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  BDT Viken Regnskap AS er inne i en dynamisk utvikling, og søker nå leder for vår utenlandsavdeling beliggende sentralt på Skøyen i Oslo.AVDELINGSLEDER REGNSKAP - UTLANDSom avdelingsleder hos oss vil du være en nøkkelperson for å utvikle avdelingen videre. Ved å motivere, inspirere og videreutvikle dine kollegaer skal vi sammen ta ut potensialet som ligger i vårt marked.Stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver:Operativt lederansvar for å videreutvikle avdelingens medarbeidere og ivareta eksisterende kunderelasjonerKoordinere og administrere avdelingens løpende oppgaverVære en sterk faglig støtte internt så vel som å yte bistand og veiledning av utenlandske selskaper med virksomhet i NorgeVære en aktiv pådriver i markedet for å bygge nye kunderelasjonerBudsjett- og resultatansvarRegnskapsførs...

 • Company HOLMØY MARITIME AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Som økonomileder vil du få det faglige, operative og administrative ansvaret for økonomi og regnskapsføring i konsernet. Stillingen rapporterer til daglig leder.Arbeidsoppgaver:Lede og koordinere regnskapsavdelingenRegnskap A-ÅMånedlig rapportering til ledelsenLott/hyreØnskede kvalifikasjoner:Høyere utdanning. Erfaring og praksis vektleggesGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerStor arbeidskapasitet og stå-på-viljeVi kan tilby:En spennende jobb i nye og moderne lokalerTrygg arbeidsplass i et solid lokalt forankret selskapVarierte og utfordrende arbeidsoppgaverKonkurransedyktige betingelserEr du den vi søker og som har lyst å jobbe i et selskap i god utvikling, så send søknad med CV til innen 24. oktober 2019.PAM...

 • Company THE NORTH ALLIANCE AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Stillingen er en unik mulighet for deg som ønsker å jobbe tett på den operasjonelle og strategiske utviklingen av konsernet. I rollen som Group Finance Manager blir du en viktig bidragsyter for å sikre selskapets videre vekstambisjoner.Du har høy faglig kompetanse, god forretningsforståelse, er kommersielt anlagt og vet hva som driver resultater og kommersiell suksess.Du vet hva det innebærer å sette styringsstrukturer for en internasjonal finansenhet, du er profesjonell, har rådgiveregenskaper og drives av å kunne sitte i førersete for arbeidet med å kontinuerlig forbedre og optimalisere økonomifunksjonen. Du har til enhver tid full oversikt over den finansielle situasjonen, du sikrer korrekte beslutningsgrunnlag og bidrar til forretningsutviklingen i konsernet.Du vil få jobbe i et intern...

 • Company ZEGEBA AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Zegeba er i en spennende vekstfase, og vi har behov for å styrke organisasjonen innen økonomi.Sentrale oppgaver vil væremånedlig rapportering av resultat og 12 måneders rullerende likviditetsbudsjettad-hoc analyser og annen intern og ekstern rapporteringbudsjettprosess, langtidsplaner og prognoserfinansiering av selskapetansvar for kontrakter og andre juridiske dokumentfakturering av kunder og oppfølging av finansielle forhold knyttet til kunderstyresekretæroppfølging av HR-rutinerrekruttering og onboarding av nye ansatte i samarbeid med linjeledereansvar for forsikring og pensjonHMS ansvaradministrative oppgaver som innkjøp av møbler, utstyr og tjenester til kontoretFor denne stillingen forventer vi at du harutdannelse fortrinnsvis innen økonomi og ledelse, minimum på bachelornivåminimum ...

 • Company KOMPLETT SERVICES AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Komplett Group ønsker å ansette en Category Manager med solid kompetanse med hovedoppgave og definere, utvikle, implementere, samt operasjonalisere vedtatt strategi for kategorien innenfor B2B i samspill med salgsorganisasjonene.Category Manager -- Office er meget sentral og vil inngå i ledergruppen i Komplett Business. Stillingen er nyopprettet og vil ha fullt budsjett og resultatansvar. Det er ikke personalansvar i rollen.Kategorien vil omfatte produkter til kontor, møterom og fellesarealer som ikke defineres som IKT-produkter.Sentralt for denne stillingen vil være å profesjonalisere verdikjeden fra leverandør, via operativt innkjøp og marketing til salg.De viktigste arbeidsoppgavene vil være:Utarbeidelse av kategoristrategi, forretningsplan og budsjett for kategorienDefinere og få godkj...

 • Company Kongsberg Maritime as in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :For over 200 years KONGSBERG has made solutions that enable people around the world to deliver extreme performance under extreme conditions.Today we are a world leader in several areas within maritime operations, defense, aerospace, and oil and gas industry. Our strength is to put together centers of expertise around products, technologies and market needs.We are now looking for a dedicated leader to develop our accounting function into a true Shared Service Center. The Head of Accounting should further develop the finance function and incorporate digital technologies into accounting operations that enable the Shared Service Centre to make better decisions and improve the quality of our accounting operations. Our Shared Servic...

 • Company WILHELMSEN SHIPS SERVICE AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  For our business to continue growing in the digital sphere, it needs the best financial tools and processes as possible. Therefore, Wilhelmsen Ships Service (WSS) is hiring for a role that will work with and lead the Finance Application and Process team, taking part in the important work as a bridge between business and IT/Application development to ensure good, efficient and lean processes.The position will be responsible for development, maintenance and implementation of both business applications and business processes for Finance to ensure optimization. The role will be involved in projects from A-Z, as coordinator, project member and project manager and should take an active part in seeking opportunities for process automation and electronic solutions.You will report to and work close...

 • Company KRISTIANSANDS SKRUEFABRIKK & MEK in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4123706674 Presentasjon av stillingen:Nyopprettet lederstilling i lønnsom og voksende industribedriftVi søker etter en handlings- og forbedringsorientert leder som får ansvar for økonomistyringen i KSMV (Kristiansands Skruefabrikk og Mek.Verksted AS). I tillegg til et variert fagansvar, vil rollen få anledning til ålede og utvikle et kompetent økonomiteam.I pågående vekstfase er det viktig for oss åha god økonomisk styring og kontroll, med forutseende evne i forhold tilinvesteringsbeslutninger og økonomiske konsekvenser. Ivaretagelse ogetterlevelse av regler står også sentralt - sammen med nyttige underlag ogeffektive rutiner som bidrar til kontinuerlige forbedringer.Vi tilbyr varierte utfordringer i en virksomhet i kraftig vekst. Bedriften har en solid eierstruk...

 • Company Riksrevisjonen in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133104837 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en engasjert og initiativrik stabsleder. Stillingen er plassert i stabsseksjonen for ledelsen. Seksjonen har ansvar for virksomhetsstyring, juridiske tjenester, intern og ekstern kommunikasjon og er sekretariat for Riksrevisjonens moderniseringsprogram. Det er ti medarbeidere i seksjonen.Vi er ute etter en leder som kan ta det daglige ansvaret for driften av stabens mangfoldige oppgaver og skape trygghet og motivasjon i arbeidsmiljøet. Du må samtidig være motivert for å tenke nytt om stabens rolle og bidra aktivt til å utvikle Riksrevisjonens støttefunksjoner som en del av arbeidet med ny strategisk plan.Stabsleder møter i toppledergruppen.Arbeidsoppgaveroverordnet ansvar for planlegging, rapportering og styrin...

 • Company DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Drammen kommunale Pensjonskasse (DKP) administrerer og forvalter pensjonsordningen for de ansatte i Drammen kommune og virksomheter nært tilknyttet kommunen. Som følge av at kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker slår seg sammen til én kommune fra 01.01.20, vil DKP fra 2020 ha en forvaltningskapital ca. 7,5 mrd kr og ca. 25 500 medlemmer. Pensjonskassen har sitt kontor i trivelige lokaler ved Bragernes torg. Vi vil være i alt 8 ansatte. Besøk oss på og bli litt bedre kjent med oss.For snarlig tiltredelse søkesØkonomisjefSentrale ansvars- og arbeidsoppgaverUtarbeidelse av periodiske regnskaper, årsrapport, driftsbudsjett med budsjettoppfølgingTett samarbeid med DKPs controllerPresentere kvartalsvise regnskaper for styretBistå i strategiprosesserRapportering til offentlige instanserDialo...

 • Company ETNEDAL KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  05.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  ArbeidsoppgåverØkonomisjefen har ansvar for overordna økonomisk planlegging og budsjettering, kontroll og analyse, rekneskap, gjelds- og finansforvaltning, innkjøp, fakturering og eigedomsskatt. Økonomisjefen skal legga til rette for god økonomistyring i kommunen og følgja opp politiske vedtak. Økonomisjefen er leiar for økonomiavdelinga som består av 4,6 årsverk. Stillinga er ein del av kommunen si strategiske leiargruppe og rapporterer direkte til kommunedirektøren. Det vil og vera kontakt med politisk leiing.Ønska kompetanseRelevant utdanning frå universitet eller høgskuleRelevant arbeidserfaringLeiarerfaring med personalansvarErfaring frå offentleg verksemdGod munnleg og skriftleg framstillingsevnePersonlege eigenskaparMe ønskjer ein økonomisjef som:har evne til å arbeide både på strat...

 • Company Sporveien AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Til vår avdeling for konsernregnskap søker vi nå etter en dyktig fagperson med et stort engasjement for forbedringsarbeid og systemutvikling.Vi er en avdeling med fagspesialister som legger stor vekt på utvikling og trivsel blant våre medarbeidere. Derfor er det viktig for oss at du er engasjert, ser verdien av kollektivtransport og søker utviklingsmuligheter i vårt selskap - som har mange spennende prosjekter i vente.Arbeidsoppgaver:Ansvarlig for prosjekter relatert til forbedringsarbeid og systemutvikling ERP systemAnsvarlig for vedlikehold finansielle grunndata i ERP systemAnsvarlig for implementering av digitale verktøy og robotisering innenfor fagområdetAnsvarlig for å avslutte måneds- og årsoppgjør for datterselskaper og morselskapInternkontroll -- bidra til å utvikle og forbedre pro...

 • Company Capus in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  På vegne av vår kunde, en mellomstor bedrift i stor-Oslo, søker vi nå etter en operativ Økonomi- og regnskapssjef.Du vil få en synlig og allsidig rolle i et selskap i vekst og en bransje i utvikling. Det er korte beslutningsveier og du vil få stor påvirkningskraft.Typiske arbeidsoppgaver vil være:Kvalitetssikring av måneds-, kvartals- og årsregnskapUtarbeide årsregnskap og være kontaktpunkt mot revisorSentral bidragsyter i budsjett og prognosearbeidLikviditetsstyring og identifisere forbedringer av driftFaglig ansvar for regnskap, skatt og avgiftVedlikeholde og effektivisere selskapets rutiner innen regnskapLønnskjøring og kontaktpunkt innen lønnØnskede kvalifikasjoner:Høyere økonomisk utdannelseMin. 5-10 års relevant erfaring, gjerne som regnskapssjefGod kompetanse på prosesser, lover og ...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE KONTOR FOR KD HELS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139492000 Presentasjon av stillingen:Vi utvider vår bemanningssentral og i den forbindelse søker vi etter 2 sykepleiere/spesial sykepleiere i 100 % stilling.Som ansatt i bemanningssentralen vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og du skal være med å dekke opp langtidsfravær ved kommunens omsorgssentre. Tidsperspektivet på oppdragene kan variere fra 16 dager til 3 måneder.Omsorgssentrene våre består av avdelinger for pasienter med behov innen aldersdemens, somatikk, aldershjem, korttid, lindrende, rehabilitering, mottak og øyeblikkelig hjelp.Vi søker DEG som er fleksibel og som kan trives med å jobbe med ulike pasientgrupper. Som ansatt vil du få opplæring/hospitering i flere avdelinger. Det er på sikt planlagt å utvide bemanningssentralen også til a...

 • Company Etne kommune in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  ArbeidsoppgåverØkonomisjefen har ansvar for overordna økonomisk planlegging og budsjettering, kontroll og analyse, rekneskap, gjelds- og finansforvaltning, innkjøp, fakturering og eigedomsskatt. Økonomisjefen skal legga til rette for god økonomistyring i kommunen og følgja opp politiske vedtak. Økonomisjefen er leiar for økonomiavdelinga som består av 4,6 årsverk. Stillinga er ein del av kommunen si strategiske leiargruppe og rapporterer direkte til kommunedirektøren. Det vil og vera kontakt med politisk leiing.Ønska kompetanse:Relevant utdanning frå universitet eller høgskuleRelevant arbeidserfaringLeiarerfaring med personalansvarErfaring frå offentleg verksemdGod munnleg og skriftleg framstillingsevnePersonlege eigenskaparMe ønskjer ein økonomisjef som:har evne til å arbeide både på stra...

 • Company GENO GLOBAL AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Administrerende direktørVil du lede et fremtidsrettet avls- og bioteknologiselskap?Geno er en sterk aktør lokalt, regionalt og nasjonalt, og vi har også en solid internasjonal posisjon. Gjennom avl på NRF, bidrar vi aktivt til å finne løsninger i samsvar med vår visjon .Geno SA driver avls- og seminvirksomhet for norske storfebønder. Vår nye administrerende direktør er en drivende person som evner å rigge selskapet for fremtiden og som kan lede virksomheten med de muligheter og utfordringer som foreligger. For å lykkes i rollen, mener vi at du måevne å skape og opprettholde gode relasjoner til andre, like å være synlig både internt og eksternt og være genuint interessert i andre menneskerkunne mobilisere organisasjonen og medarbeiderne gjennom å være en motiverende inspirator, og bruke org...

 • Company SØRMARKA FLERBRUKSHALL IKS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Du vil få hovedansvar for at selskapene har en tilfredstillende økonomi- og regnskapsfunksjon. Dette innebærer ansvar for at alle lovpålagte krav oppfylles og at korrekte budsjett, prognoser, regnskap og gode analyser etc utarbeides og presenteres til korrekt tid. Videre har stillingen ansvar for alle oppgaver knyttet til finansiering og investeringer. Regnskap utarbeides av eksternt byrå.Utover dette tilligger det stillingen et administrativt ansvar som skal sikre at virksomhetene drives seriøst, forsvarlig, transparent, lovlig og i tråd med god offentlig forvaltningsskikk med tilhørende lovverk. Dette ansvaret vil dels være å gjennomføre prosesser selv, samt å ta initiativ, utfordre, coache og lede prosesser slik at ledere opplever at denne stillingen er en viktig støtte for deres utøvel...

 • Company HEIMDAL SAG GRUPPEN AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Heimdal Sag Gruppen ble etablert i 1943, og består i dag av Heimdal Sag Invest AS, Heimdal Sag Hus og Hytter AS, Heimdal Sag Prosjekter AS og Heimdal Sag Eiendom AS. Konsernet holder til i egne lokaler på Heimdal og driver allsidig aktivitet innen byggefaget med utbygging av tomter og levering av boliger, hytter og garasjer til eksterne kunder. Ordrereserven er meget god.Da økonomiansvarlig skal gå av med pensjon, søker vi deg som tar stafettpinnen videre.Vår nye økonomisjef vil ha en sentral rolle i virksomheten, og vi ser etter en person som har stor interesse for drift og entreprisevirksomhet og som ønsker å ta del i utviklingen av selskapet. Stillingen er en del av ledergruppen og rapporterer til daglig leder.ArbeidsoppgaverRegnskapoperativt regnskap for alle selskapene, samt konsernre...

 • Company BRUVIK J L AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Vi skal ansette ny økonomi- og personalansvarlig. Stillingen vil ha en nøkkelrolle bedriften og inngår i ledergruppen. Vår nye kollega vil ha totalansvar for firmaets økonomi- og regnskapsfunksjon i tillegg til personalansvar for alle ansatte. Vi ser etter deg som har god erfaring med regnskap og økonomistyring og som innehar en *hands-on" holdning. Vi har et godt og uformelt arbeidsmiljø og ønsker en leder som verdsetter dette. Til stillingen ligger også ansvar for firmaets administrative funksjoner. Personen vi ser etter bør ha erfaring fra tilsvarende stilling, god økonomisk forståelse, god kjennskap til personalansvar og oppfølging, samt være fleksibel og kunne bidra der det trengs.ArbeidsoppgaverAnsvar for selskapets økonomi- og regnskapsfunksjonLøpende regnskapsføring, avstemming og ...

 • Company JCP ARENA AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Økonomisjef med CFO potensialEn spennende mulighet har åpnet seg for deg som ønsker å ha stålkontrollen på økonomien i et lekent, offensivt, suksessrikt og profesjonelt kommunikasjonsbyrå.I denne rollen ser vi etter deg som kan ta det overordnede ansvaret for økonomifunksjonen. Du må gjerne være en regnskaps- eller økonomisjef med ambisjoner om å vokse deg inn i en enda viktigere rolle som CFO etter hvert.Stillingen rapporterer til styreformann og du vil samarbeide tett med landssjefer og daglig ledere.Vi tilbyr:En faglig utfordrende stilling i et av Norges ledende kommunikasjonsmiljøer, med en kundeliste, medarbeidere og premiehylle vi er stolte avEt veldrevet byrå med tydelig strategiInkluderende, uformelt og morsomt arbeidsmiljø hvor vi satser mye på de ansatteAlle ledere jobber kontinu...

 • Company Austrheim kommune in Other
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Nøkkelstilling for utvikling av menneskelege og økonomiske ressursar i kommunen:Pådrivar for at systema for økonomi- og personalstyring fungerer i praksis, slik at ressursane organisasjonen rår over blir brukt til best moglege tenester for folk i Austrheim. Rolla krev både evne til å skape gode system, og til å samhandle med leiarar på både strategisk, og operativt nivå. Økonomi- og personalsjef leiar ei kompetent faggruppe innanfor økonomi, skatt, personal.Vi ser etter: Ein fagleg sterk leiar med gode resultat. Økonomikompetanse på masternivå eller tilsvarande realkompetanse. Gode analytiske eigenskaper. Innsikt i mål- og resultatstyring. God til å formidle resultat og strategiar for vidare utvikling. Kjennskap/erfaring med lover/avtalar i arbeidslivet.Ansvarsområde:o Overordna styring av...

 • Company Austrheim kommune in Other
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Nøkkelstilling for utvikling av menneskelege og økonomiske ressursar i kommunen : Pådrivar for at systema for økonomi- og personalstyring fungerer i praksis, slik at ressursane organisasjonen rår over blir brukt til best moglege tenester for folk i Austrheim. Rolla krev både evne til å skape gode system, og til å samhandle med leiarar på både strategisk, og operativt nivå. Økonomi- og personalsjef leiar ei kompetent faggruppe innanfor økonomi, skatt, personal.Vi ser etter: Ein fagleg sterk leiar med gode resultat. Økonomikompetanse på masternivå eller tilsvarande realkompetanse. Gode analytiske eigenskaper. Innsikt i mål- og resultatstyring. God til å formidle resultat og strategiar for vidare utvikling. Kjennskap/erfaring med lover/avtalar i arbeidslivet.Ansvarsområde:- Overordna styring ...

 • Company SAMBO-SAMVIRKELAGET BODØ in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Til spennende og utfordrende stilling i Coop Nordland SA søkes økonomisjefSom økonomisjef i Coop Nordland vil du ha ansvar for å lede og utvikle konsernets økonomi- og finansfunksjon.  Søknadsfrist: 20. oktober 2019.Les mer PAM...

 • Company SAMBO-SAMVIRKELAGET BODØ in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Til spennende og utfordrende stilling i Coop Nordland SA søkes økonomisjef.Som økonomisjef i Coop Nordland vil du ha ansvar for å lede og utvikle konsernets økonomi- og finansfunksjon.Sentrale ansvarsområder vil være økonomistyring, likviditetsstyring, budsjettering, prognoser, analyser, risikovurderinger, investering og finans. Videreutvikling av systemer og rutiner for å ivareta en god økonomi- og finansstyring blir viktig.Økonomisjefen har lederansvaret for økonomiavdelingens 14 medarbeidere, herunder regnskap, controlling og IT.Stillingen inngår i konsernets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Økonomisjefen skal bidra til selskapets strategiske utvikling sammen med konsernets ledergruppe.Ønskede kvalifikasjonerVi søker en utviklingsorientert, strukturert og analyti...

 • Company Opus Consulting AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  På vegne av kunde søker vi Økonomisjef/CFO til et spennende selskap på Alnabru/Bjerke i Oslo. Dette er en sentral og synlig lederrolle i selskapet. Du vil være øverste leder på økonomi, inngå i ledergruppen og rapporterer til Adm.dir. Selskapets virksomhet er teknologidrevet med prosjektbaserte leveranser innen samferdsel, infrastruktur og miljøteknologi. Vi ser etter deg som har erfaring som økonomisjef eller CFO fra mindre til mellomstore selskaper, gjerne innen prosjektbasert virksomhet.Du vil være ansvarlig for selskapets økonomifunksjon. Regnskapet ivaretas pr. i dag eksternt og du må være faglig operativ innen controlling og system. Du kvalitetssikrer selv regnskapet, gjør dine egne analyser og håndterer rapportering for selskapet og økonomisk oppfølging av prosjektene. Det er en por...

 • Company GILL SUPPORT AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Gill Gruppen søker Økonomisjef (CFO)Arbeidsgiver:Gill Support ASStillingstittel:Økonomisjef (CFO)Frist : SnarestGill-Gruppen som blant annet omfatter kjente merkevarer som Subaru Norge AS og SsangYong Norge AS søker nå etter en faglig sterk, strukturert og forretningsorientert Økonomisjef til selskapets hovedkontor på Skytta. Gill-Gruppen består av totalt 15 selskap, hovedsakelig innenfor bilrelatert virksomhet. Som økonomisjef vil du ha totalansvar for selskapets økonomi- og regnskapsfunksjon, ha en sentral rolle i konsernet og bidra sterkt til å sikre konsernets og de enkelte enheters ambisiøse vekstmål. For å lykkes i stillingen kreves det gode evner til å kombinere strategisk tenkning med gjennomføring av operative oppgaver. Du vil arbeide tett med konsernets leder og således være en n...

 • Company LILLESAND KOMMUNE ØKONOMI in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: 964965404 Stillingsident: 4133129716 Presentasjon av stillingen:Lillesand kommune er sentralt plassert på Agder, med godt utbygd infrastruktur, veg, transport, kommunikasjon, etc. i en felles arbeidsmarkedsregionfra Kristiansand til Arendal med mer enn 160.000 innbyggere. Kommunen har utviklet seg til å bli en attraktiv og moderne by med ca. 11.000 innbyggereog med identitet og historie i behold.Kommunen er kjent for sin skjærgård som noe av det vakreste på Sørlandskysten, med mange hyttegjester og turister.Det er utviklet et utstrakt samarbeid med nabokommuner, universitetet, regionale myndigheter og næringsliv. Vi er en organisasjon med fokuspå nyskapning og utvikling, hvor vi sammen med innbyggerne, bidrar til å skape et godt og levedyktig lokalsamfunn.Kommunen har et variert n...

 • Company Infotjenester AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Through our digital response and information service, we make it easy for managers and specialists within HR, payroll, accounting, taxes and HSE to make better decisions and strengthen their competences.We are now looking for an experienced and high-energy colleague as Head of Account SalesThis is an important role in realizing the company's long-term goal of increased market share as well as higher lifetime value (LTV) per customer. The role is central to our commercial organization and will be part of the management team in one of our Business Units.Main responsibilities:Drive revenue growth by motivating the Sales team to get:High volume of ordersNew customersLow churnMake sure that the sales of our service solutions are according to our strategy and guidelinesBudget and forecasting for...

 • Company THEVIT AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Vil du bli del av et dynamisk kompetansemiljø?Er du regnskapssjef med engasjement og erfaring fra utvikling av regnskapsavdeling med fokus på utvikling av både medarbeidere og prosess? Blir du engasjert av å levere regnskapstjenester som bidrar til verdiskapning, i tett samarbeid med kolleger?TheVIT vokser raskt og vi ser nå etter entusiastiske og fremoverlente Teamledere til våre økonomiteam i Hamar, Moelv, Lillestrøm og Fredrikstad. Som ansatt hos oss vil du levere regnskapstjenester på langsiktige kontrakter og være prosjektansvarlig for våre oppdrag hos kunde. Du utgjør, sammen med dine fremtidige kolleger, kundenes regnskap- og økonomiavdeling.Stillingen er kundeorientert og passer for deg som liker å være diskusjonspartner for kunden. Du kombinerer din regnskapskapskompetanse med for...

 • Company NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Nordic --- Office of Architecture ønsker å styrke sin økonomiavdeling med en operativ og allsidig økonomisjef. Du vil få totalansvaret for selskapets økonomifunksjon og inngå i selskapets ledergruppe. Du vil også få ansvar for rapportering til vår største eier, Norconsult. Stillingen rapporterer til selskapets COO/CEO og dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:Arbeidsoppgavertotalansvar for selskapets regnskappersonalansvar og -ledelse av regnskapsteamet (3-4 personer)ansvar for business controlling og analyseransvar for budsjettprosessenkvalitets- og internkontrollansvar for gjennomføring av effektive månedsavslutninger og årsoppgjøransvar for månedlig regnskapsrapportering (til ledergruppen/konsern/styret)bidra til å effektivisere, forbedre og utvikle prosesser og rutinerkontakt med revi...

 • Company Askim kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Er du klar for en utfordring?Indre Østfold kommune søker etter avdelingsleder ved seksjon økonomi og finans, avdeling regnskap.KvalifikasjonerDet søkes fortrinnsvis en avdelingsleder med ledererfaring og høyskoleutdanning innen økonomi/regnskap eller revisjon, med god kjennskap til forskrifter om kommunale regnskaper og økonomiforvaltning. Relevant praksis kan kompensere for manglende formell utdanning. Har du autorisasjon som regnskapsfører er dette et pluss.Sentrale arbeidsoppgaver erPersonalansvar, koordinering og styring av fagområdets ressurserFaglig ansvar for utarbeidelse og kvalitetssikring av regnskapetÅrsregnskap A-ÅKontroll og oppfølging av avstemmingerMomsoppgjør og myndighetsrapporteringDokumentasjon av regnskapsrutinerPersonlige egenskaperSøkere bør være en utpreget lagspille...

 • Company Unit-Direktoratet For Ikt Og Felles in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Jobbnorge ID: 175491Om stillingenUnit har nå en ledig stilling som leder for økonomiseksjonen. Stillingen er plassert i avdeling for Virksomhetsstøtte. Som seksjonsleder deltar du i ledergruppen for avdelingen, og har personalansvar for 6 dyktige medarbeidere som jobber i Trondheim eller i Oslo. Seksjonen har ansvar for økonomistyring, budsjett, regnskap, fakturahåndtering, interne innkjøp og kontorstøtte.Vi søker en tydelig, modig og profesjonell leder som er utviklingsorientert, har gode samarbeidsevner og god økonomifaglig kompetanse.Er du vår neste kollega?ArbeidsoppgaverSom seksjonsleder skal du lede arbeidet med å videreutvikle Units økonomistyring og forvalte en ny modell for finansiering. Du vil ha et overordnet ansvar for budsjett, regnskap og internkontroll i en kompleks organisa...

 • Company Otra Norge AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Vi søker en ambisiøs og faglig dyktig økonomidirektør til Otra Norge AS. Stillingen innebærer totalansvar for økonomirelaterte områder og er en viktig strategisk partner for administrerende direktør. Økonomirelaterte områder innebærer ansvar for administrasjon, HR, juridisk, internkontroll og compliance, i tillegg til økonomi, regnskap og finans. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og er sentral i ledergruppen. Økonomiavdelingen består av 9 ansatte; 2 controllere, i tillegg til en in-house regnskapsavdeling med regnskapssjef og 4 medarbeidere.Arbeidsoppgaverfølge opp og kvalitetssikre økonomirapportering fra og innad i selskapetsørge for at selskapet til enhver tid har god styringsinformasjon, herunder budsjett, prognoser og KPIeraktivt delta i toppledergruppen, være en str...

 • Company Riksrevisjonen in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133104837 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en engasjert og initiativrik stabsleder. Stillingen er plassert i stabsseksjonen for ledelsen. Seksjonen har ansvar for virksomhetsstyring, juridiske tjenester, intern og ekstern kommunikasjon og er sekretariat for Riksrevisjonens moderniseringsprogram. Det er ti medarbeidere i seksjonen.Vi er ute etter en leder som kan ta det daglige ansvaret for driften av stabens mangfoldige oppgaver og skape trygghet og motivasjon i arbeidsmiljøet. Du må samtidig være motivert for å tenke nytt om stabens rolle og bidra aktivt til å utvikle Riksrevisjonens støttefunksjoner som en del av arbeidet med ny strategisk plan.Stabsleder møter i toppledergruppen.Arbeidsoppgaveroverordnet ansvar for planlegging, rapportering og styrin...

 • Company ABB AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Would you like to shape the future of Power Grids in Hitatchi together with us?Do you want to manage and lead GBS Finance front office in line with Group standards and best Practices? And ensure continuous process improvement in accounting and reporting processes to offer cost-efficient and competitive services to the business ?Tasks;Develop and implement strategic plan for the GBS Finance front office and participates in strategic planning as a member of the CFO's management team.Guide, motivate, develop and set targets for the GBS Finance front office staff and the GBS Finance front office as a wholeDrive implementation of best practices and continuous optimization of local processes to gain efficiencies and drive productivity gains. Drive harmonization and standardization locally in lin...

 • Company FABI AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Vi søker etter en dyktig interim fagsjef i regnskap for et ledende finansieringsselskap. Oppdraget har rask oppstart og varighet fra oktober og ut januar 2020. Stillingen rapporterer til økonomisjef.Arbeidsoppgaver:Utarbeide kvartals -og årsregnskap (IFRS)Nøkkeltallsrapportering til finanstilsynetKontroll over finansiell rapporteringAnsvarlig for forvaltning/vedlikehold av styrende dokumenter innen økonomiStøtte arbeid med påstandsnotater og dokumentasjon av vurderingsposterAndre relevante oppgaver i avdelingenØnskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:God kjennskap til IFRSErfaring fra revisjon (3-4 år), eller erfaring fra arbeid med SOXSiviløkonom /gjerne MRRGod innsikt i bruk av ExcelGod prosessforståelseInitiativrik og en lagspillerEr dette av interesse imøteser vi gjerne din CV ...

 • Company SPINCHIP DIAGNOSTICS AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Chief Executive Officer Banebrytende helseteknologiselskap med globale ambisjoner.Som Chief Executive Officer (CEO) i SpinChip Diagnostics får du overordnet ansvar for å realisere våre ambisjoner om å revolusjonere diagnostikk globalt.Mangeårig målrettet forskning og utvikling har bragt teknologien vår til et stadium, som innebærer at din viktigste oppgave som CEO blir å posisjonere SpinChip Diagnostics overfor finansielle investorer og industrielle partnere, og gjennom dette sikre gjenstående testing og utvikling som vil bringe løsningen ut i markedet. Du vil jobbe aktivt for å inngå formålstjenlige partnerskap og lisensieringsavtaler med ledende industriaktører som besitter hensiktsmessige produksjonsfasiliteter og har global markedsadgang.Med på laget får du både gründer og dyktige led...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters