Jobmonitor. Search results for Finance managers

34 Jobs found

Used filters:
 • Finance managersx
Displaying 1-34 of 34 results.
 • Company Quantafuel AS in Other
  17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183348656 Presentasjon av stillingen:Quantafuel vokser! Vi søker nå en dyktig Regnskapssjef med ansvar for konsernregnskapet til Quantafuel Group , samt for det enkelte datterselskap.ArbeidsoppgaverOverordnet fagansvarlig på regnskapsområdet, herunder IFRSOverordnet ansvar for skatt og avgiftBudsjetteringKvartalsvis og årlig rapportering til Oslo Børs (Merkur)Konsolidering av konsernregnskap i henhold til IFRSAnsvar for årsoppgjør og ligningspapirerHovedkontakt mot ekstern revisor og regnskapsførerNoe deltakelse i due diligence- og finansieringsprosesserVidereutvikling av regnskaps- og ERP-systemKvalifikasjonerHøyere relevant utdanning innen regnskap/revisjonErfaring fra revisjon, samt erfaring med lignende arbeidsoppgaverInngående erfaring med konsolidering i h...

 • Company DIAKONHJEMMET EIENDOM/FORVALTNING in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FINNPERSONAL & REKRUTTERING AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LANDKREDITT BANK AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Spennende lederstilling for deg som brenner for regnskap og digitaliseringOsloMet søker ny seksjonssjef for seksjon for regnskap. Vi profesjonaliserer og effektiviserer administrasjonen og regnskapsseksjonen består nå av 11 høyt kompetente medarbeidere som leverer regnskapstjenester til alle enheter ved universitetet. Vi søker en løsningsorientert leder som ønsker å ha ansvar for daglig drift av regnskapstjenestene. Seksjonen jobber med løpende utvikling av regnskapet gjennom automatisering, digitalisering, robotteknologi samt tiltak for enklere innføring av periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandarder SRS. I dette arbeidet har vi behov for en resultatorientert og framoverlent seksjonssjef, som i tillegg til å utøve profesjonell og effektiv ledelse av seksjonen, kan være ansv...

 • Company ØLEN BETONG AS AVD VINDAFJORD in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 953685124 Stillingsident: 4179609025 Presentasjon av stillingen:Til vår økonomiavdeling søker vi en selvstendig , omgjengelig og faglig dyktig regnskapsleder.Du vil få en allsidig og interessant arbeidshverdag i et spennende konsern med mange ulike selskaper innen produksjon, transport og eiendom. Du vil ha ansvar for en egen mindre konsernintern kundeportefølje i tillegg til fag- og personalansvar for øvrig regnskapspersonell i avdelingen. Du vil også være en viktig bidragsyter i videreutviklingen av de tjenester vi leverer til selskap i konsernet.Ditt hovedansvar vil være:Regnskap fra A-ÅÅrsregnskapSkatt- og avgiftsmeldingerAvstemmingerKonsolideringPersonalansvarRapporteringLikviditetFagressurs i regnskaps- og avgiftsrelaterte spørsmål i avdelingen og overfor selskap i konsernet...

 • Company VIZIR AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vår kunde; et anerkjent internasjonalt konsulentselskap er nå på jakt etter en dyktig økonomisjef/business controller med noen års erfaring. Det er ønskelig med kandidater som har god forretningsforståelse og kan fungere som en forlenget hånd til linjestillinger hos kunder. Du bør motiveres av å jobbe i et meget kompetent miljø med gode muligheter for faglig utvikling og vekst. Konsulentselskapet er en meget attraktiv arbeidsgiver, og vil kunne tilby konkurransedyktige betingelser og egen mentorordning. Noe reising må påregnes.Sentrale oppgaver: Økonomisk oppfølging og kontroll av selskapets virksomhet Lønnsomhetsanalyser for prosjekter og produkter Måling av prosjekter i henhold til budsjett og prognoser Bistå i kontraktsutarbeidelse Oppfølging av fakturering iht. fremdrift av prosjekter ...

 • Company BINGSA GJENVINNING AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vår nye økonomisjef/CFO vil ha ansvar for å lede og utvikle selskapet sine funksjoner innen økonomi, finans og regnskap, og vil bli en nøkkelressurs for å gjøre selskapet til en solid kommersiell aktør.Hovedoppgaver:• Overordnet ansvar og ledelse av selskapets finans-, regnskaps- og økonomifunksjon samt sentrale administrative systemer. • Styrke ledergruppen med analyser, vurderinger og underlag for strategiske beslutninger• Formidle styringsinformasjon til ledelse, styret og eiere basert på fakta og god fremstilling• Aktivt drive implementerings og endringsprosesser, også utenfor økonomiområdet gjennom driftsledere og organisasjonen, herunder effektiviserings- og forbedringsprosjekter• Sørge for god operasjonell kontroll i daglig drift• Lede budsjett- og prognosearbeid samt årsavslutningK...

 • Company ATEA ASA in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKAGERRAK SPAREBANK in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VIZIR AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker på vegne av kunde etter en kandidat med senior økonomierfaring og stor interesse for IT. Dette er en stilling for deg som liker å effektivisere, sette tungvinte prosesser inn i effektiv rapporteringsstruktur ved hjelp av ERP-systemer, gjøre datauttrekk og bygge opp av databaser/datavarehus.Det vil være gode fremtidige karrièremuligheter for rett kandidat. Vår kunde kan tilby konkurransedyktige betingelser, et godt opplæringsprogram, mentorordning, samt faglig og personlig oppfølging.Arbeidsoppgaver: "Eie"/lede større endringsprosjekter Prosjektleder i større økonomiendringsprosesser Endre arbeidsprosesser i forbindelse med anskaffelse av nye økonomisystemer/-løsninger Være en god og støttende rådgiver for ulike kunder Levere i henhold til kostnader og tidKvalifikasjoner: Høyere ut...

 • Company TROMSTRYGD GJENSIDIGE SJØFORSIKRINGSSELSKAP in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  REGNSKAPSSJEF/ØKONOMISJEFTromstrygd’s nåværende regnskapssjef vil fratre i løpet av april 2021, og selskapet søker nå etter påtroppende regnskapssjef/økonomisjef.Vi søker etter en person som har relevant utdanning og erfaring. Arbeidsoppgavene består bla av å utarbeide kvartalsregnskap og årsregnskap med noter, samt rapporteringer til Finanstilsynet og SSB. I tillegg kommer blant annet bokføring, remittering, fakturering, avstemminger og laging av statistikker. Erfaring fra regnskapsbyrå/bank/forsikring og revisjon kan være en fordel.Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser og spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Opplysninger om Tromstrygd er å finne på vår hjemmeside .Tiltredelse helst før sommer 2020. Søknadsfrist er 24.02.20Spørsmål om stillingen kan rettes til Adm.Dir. Ole Jørg...

 • Company OTIS AS AVD OSLO in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKANSKA NORGE AS AVD DIV BYGG REGION OSLO/AKERSHUS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LØVENSKIOLD EIENDOM AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KRISTIANSUND BALLKLUBB in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Vi søker etter en erfaren økonomi- og administrasjonssjef som vil forsterke laget til en av Nordmøres sterkeste merkevarer. For å lykkes i jobben må du ha solid kompetanse innen økonomi og administrasjon og være hardtarbeidende og strukturert.  Stillingen vil være knyttet til klubbens ledergruppe, og rapportere til klubbens styre. Sammen med daglig leder vil økonomi- og administrasjonssjef håndtere ansatte og avdelinger i klubben og i tillegg være kontakt mot Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Dette inkluderer bistand i spilleroverganger, håndtering av innkommende saker og rapportering i henhold til finansielt oppfølgingssystem. KvalifikasjonerHøyere utdanning innen økonomi/administrasjonErfaring fra lignende arbeidsoppgaverPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsev...

 • Company STRANDA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 964980098 Stillingsident: 4185823152 Presentasjon av stillingen:Stranda kommune er organisert etter prinsippet om flat struktur med 17 driftseiningar og stab/støttefunksjon direkte underlagt rådmann.Stranda kommune har ledig ei utfordrande og interessant stilling som økonomisjef for snarleg tilsetting. Stillinga er plassert i rådmannen sin stab og har det daglege oppfølgingsansvaret for økonomiavdelinga. Avdelinga har 2,8 årsverk.Økonomisjefen skal legge til rette for god økonomistyring og økonomiforvaltning i Stranda kommune. Vidare skal økonomisjefen ta initiativ, planlegge og gjennomføre omstilling- og utviklingsprosessar innanfor sitt ansvarsområdet.Økonomisjefen skal vere ei god støtte og rådgjevar for rådmannen og kommunen sitt øvrige tenesteapparat.Aktuelle søkjarar vil bli...

 • Company NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 920440754 Stillingsident: 4189169870 Presentasjon av stillingen:Som økonomileder får du ansvar for områdene budsjett, regnskap og lønn. Du skal sikre videreutvikling av rutiner og prosesser knyttet til områdene, samt sikre at disse til enhver tid er i tråd med gjeldende regelverk. Du skal bidra til at etaten opplever god støtte innen budsjettarbeide, investeringsanalyser og prosjektøkonomi. Kostnadskontroll vil også være en sentral oppgave.Stillingen rapporterer til Administrasjonssjef.ArbeidsoppgaverLede og organisere arbeidet innen området økonomi, herunder budsjett, analyse, anskaffelser, regnskap, lønn og controlling.Ansvar for økonomioppfølging, analyser, prognoser og utarbeidelse av økonomisk beslutningsgrunnlag for etaten.Ansvar for å planlegge og avlegge periode- og årsreg...

 • Company LILLEBORG AS AVD ADMINISTRASJON OSLO in Other
  11.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ISS FACILITY SERVICES AS AVD NORSK HYDRO ASA in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NSK SHIP DESIGN AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WORKSHOP BEMANNING & KOMPETANSE AS AVD OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNINETT AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company W. GIERTSEN AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company K ENG & CO AS AVD HOVEDKONTOR/ENGROSSALG in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CERMAQ GROUP AS AVD OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SIKRI AS AVD LYSAKER in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASSEMBLIN AS AVD AUTOMASJON in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MESHTECH AS in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186616659 Presentasjon av stillingen:Topplederrolle hos anerkjent teknologiaktør i vekstTil å lede våre dyktige ansatte og videreutvikle et ledende IoT-teknologimiljø, søker vi en forretningsorientert og samlende leder. Ansvaret innebærer å ta selskapet gjennom vekst, forretningsutvikling og videre kommersialisering. Vi ønsker at du viderefører den gode markedsutviklingen, og setter fokus på robusthet både når det kommer til selskapsstruktur, vekststrategi og forretningsutvikling.Vi tilbyr en unik mulighet til å sette retning og preg på selskapets videre vekst og utvikling. Topplederrollen er synlig og du vil lede og representere et sterkt fagmiljø. Du vil også oppleve et tett og gjensidig samarbeid med et teknologiorientert og kompetent styre. Selskapet er sert...

 • Company SUNCOR ENERGY NORGE AS STAVANGER in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MANAGEMENT 4 U AS in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BJØRG FJELL ADMINISTRASJON AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAVAMEDIC ASA in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACCOUNTOR ADMINISTRASJON in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Finance managers Edit filters