Jobmonitor. Search results for Financial and investment advisers

6 Jobs found

Used filters:
 • Financial and investment advisersx
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  I seksjon for offentlige finanser er det 1 ledig stilling i kommunegruppa. Vi søker derfor deg som har erfaring med kommuneøkonomi, som er glad i tall og statistikk, og som gjerne har interesse for programmering i ulike kodespråk og verktøy.Seksjonen har 16 ansatte, de fleste med utdanning innen økonomi. Arbeidet ved seksjonen er organisert i grupper.Vi samler inn regnskap fra offentlig forvaltning og offentlig eide foretak og publiserer en rekke statistikker med regnskapene som utgangspunkt. I tillegg leverer seksjonen statistikk til både nasjonalregnskapet og til internasjonale organisasjoner, og våre tall benyttes ofte som styringsinformasjon og i utforming av den økonomiske politikken.Arbeidet vil hovedsakelig være knyttet til regnskapsstatistikk for kommunesektoren og KOSTRA (KOmmune-...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET SOGNDAL in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for økonomi har ledig inntil to faste stillingar i 100% som rådgjevar.Om stillinga:Innan utdanning og forsking har HVL eit stort prosjektomfang med eksterne finansieringskjelder som følgjast opp særskilt økonomisk. Dette kan for eksempel vere finansiering frå NFR, EU, organisasjonar, næringsliv og statlege direktorat. Desse prosjekta må følgjast opp i heile prosjektfasen med budsjett inn mot søknadar og rapportering og rekneskapsoppfølging i samarbeid mot prosjektleiarane og fakultet undervegs i prosjektet si levetid.  Stillinga er del av eit team med fleire prosjektøkonomar, og vil i hovudsak vere knytt til eit av våre tre fakultet.Arbeidsplass er Sogndal, Bergen, Stord eller Haugesund, avhengig av søkjar sitt ønskje. Det er i dag prosjektøkonomar tilsett...

 • Company SAUDA KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Sauda kommune har ledig 100% fast stilling ved økonomiavdelingen som økomirådgiver innen økonomi, regnskap og budsjett. Økonomiavdelingen består av 3,6 årsverk.Arbeids- og ansvarsoppgaver Kontering og attestering av leverandørfaktura, fakturabehandlingDaglig bilagsbehandling, avstemminger, kontroller, remittering o.a.Periodiske oppgjør og rapporteringer innen MVA, skattetrekk/arbeidsgiveravgiftSelvkostregnskapDelta aktivt i årsavslutningDelta aktiv i budsjettarbeidDaglig ansvar for E-handelsmodulen og videre utvikling av e-HandelOppdatering av teknisk og praktisk materiell, behandle og administrere datautstyr og programvare som vedrører økonomiKrav til kompetanse 3 årig relevant utdanning på universitet-/høyskolenivåGod regnskaps- og økonomiforståelseØnskelig med erfaring fra kommunalt reg...

 • Company SAMFUNN ADMINISTRASJON in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  En av våre dyktige prosjektøkonomer skal ha permisjon og vi søker nå etter en vikar for snarlig tiltredelse.Ålesund kommune har en omfttendeprosjektportefølje. Prosjektøkonomen skal sørge for god økonomistyring, støtte prosjektleder og prosjekteier med regnskap, prognoser og budsjettarbeid. Sørge for at informasjonen som ligger i budsjett og regnskap er i tråd med krav fra finansieringskilde og regelverket i kommunen. Prosjektøkonomen samarbeider tett med flere fagmiljø i kommunen.Stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid med "Bypakken", men også andre relevante prosjekter og oppgaver innenfor fagområdet.Varighet på vikariatet er 1 år.ArbeidsoppgåverTilrettelegge for god økonomistyring av prosjekter Bidra til vedlikehold og videreutvikling av system og rutiner for prosjektstyring Bistå p...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Dette er NTNUNTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.Om stillingenVed seksjon for regnskap og prosjektøkonomi er det ledig stilling som rådgiver innen prosjektøkonomi for EU-finansierte prosjekter.  Seksjonen består av ca. 25 ansatte, som leverer regnkapstjenester til hele NTNU. Seksjonens ansvarsområder er regnskap, prosjektøkonomi, behandling av inn- og utgående faktura og økonomirådgivning for EU-prosjekter. Den er en del av økonomiavdelingen ved NTNU. Økonomiavdelingen har ca. 60 ansatte.EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er strategisk viktig fo...

 • Company FREMTIND SERVICE AS in Other
  22.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Stillingen vil holde i selskapets kredittprosess, inkludert optimalisering av innfordringsprosessen og tap på fordringer. Rollen vil være en støttespiller for kundesenteret, kunder og mot ledelsen for å forbedre og ivareta selskapets ønsket risikoprofil og kreditthåndtering. Det er en operasjonell rolle hvor det er ønskelig at personen kombinerer analytiske og forretningsorienterte evner til å identifisere, tolke og håndtere økonomiske og kundedata for å sikre videre suksess. Som Credit Controller vil man være en nøkkelperson for å redusere tapene våre og sikre god oppfølging av våre kunder.OppgaverBidra til å forbedre selskapets innkrevingsprosess, kreditthåndtering og kundereiseBidra til å videreutvikle rutiner, overvåkning og automatisering innenfor kreditt- og innfordringAnsvarlig for ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Financial and investment advisers Edit filters