Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

118 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 118 results.
 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRI - BODØ in Other
  30.11.2020

  Org. nr: 974795345 Stillingsident: 4315579957 Presentasjon av stillingen:Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA) er den største avdelingen i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset HF.Avdelingen skal hovedsakelig gi et tilbud til pasienter med tilstander som trenger utredning, behandling og rehabilitering utover det kommunehelsetjenesten og lokale distriktspsykiatriske sentre (DPS) kan tilby.Vi har flere medisinske spesialiteter som psykose, sikkerhetspsykiatri, alderspsykiatri og spiseforstyrrelser med primært elektiv drift. Avdelingen vektlegger faglig utvikling innenfor de oppdrag og rammer vi er gitt.Spesialpsykiatrisk avdeling søker godkjent cand.med/medisinstudent med lisens som kan bistå våre overleger og LIS-3 med somatisk oppfølging og vurdering av våre pasienter. Arbeidet...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOLSLETTEN SYKEHJEM AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vi søker en engasjert og hyggelig lege med interesse for geriatri til 20 % stilling. Arbeidstiden vil være en dag pr uke, samt kunne være tilgjengelig for telefonkonsultasjon/sms på dagtid de andre ukedagene (ca 1-3 sms pr uke). Arbeidsoppgavene vil være medisinsk oppfølging av våre 27 beboere og dokumentasjon i vårt datasystem GBD, i samarbeid med avdelingssykepleier og fagsykepleier. Søker må ha gode samarbeidsevner og kommunisere godt med kolleger og beboere. Søker må ha norsk autorisasjon som lege og gode norskkunnskaper. Vi kan tilby et trivelig miljø med dyktige medarbeidere, pensjonsordning i KLP og lønn etter avtale. Stillingen er ledig pr omgående og kvalifiserte søkere vurderes fortløpende.Om arbeidsgiveren:Solsletten sykehjem er et privat sykehjem med kommunal driftsavtale. Vi h...

 • Company NAV ALVER KOMMUNE in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VÅLERENGA LEGEKONTOR in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303429906 Presentasjon av stillingen:Fastlegehjemmel i veldrevet legesenter på VålerengaArbeidsoppgaverVanlige fastlegeoppgaver; diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientliste på 1200Deltagelse i faste personalmøter og administrasjonsmøter som sikrer kvaliteten på driften av senteret.Hjemmelshaver har pliktig deltakelse i Oslo legevakt.Det er aktuelt med kommunale oppgaverfor bydelen, pt. fortrinnsvis helsestasjon/skolehelsetjenesteBydelen kan pålegge inntil 7,5 time kommunalt arbeid i henhold til forskrift /avtaler, men det er ingen nødvendigrett til å få kommunale oppgaver. PT er det aktuelt med helsestasjon /skolehelsetjeneste. Dette avtales nærmere i ansettelsesprosess ogkan endres. Eventuelle andre kommunale oppgaver kan være reisevaksinering/migrasj...

 • Company FREKHAUG LEGESENTER in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: Legeteneste Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaVed Frekhaug legesenter er det ledig 80 % fastlønna fastlegevikariat frå snarast råd inntil eitt år. Av dette er 20 % avsett som helsestasjonslege. Høgare stillingsprosent kan diskuterast.Om Frekhaug legesenterLegesenteret har i alt 6 fastlegar og 1 LIS1 lege. Grunna usikker situasjon med covid 19, kan det bli aktuelt å legge andre arbeidsoppgåver til alle stillingar i Alver kommune.ArbeidsoppgåverVikaren vil ha listeansvar for om lag 500 listepasientar, og offentleg legearbeid 1 dag pr veke. Det er intern akuttvaktordning på dagtid på Frekhaug legesenter. Den som vert tilsett deltek i interkommunal legevakt (Nordhordland legevakt).KompetanseKrav til kompetanseNorsk autorisasjon som legeGode kunnskap...

 • Company HAMARØY LEGEKONTOR in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300971467 Presentasjon av stillingen:Hábmera dálkudiddjedievnastusán li nuorra bargge gudi barggi ådåájggásasj ja fágalasj ådåsmahtedum dálkudiddjedievnastusá åvdås gånnå bæssá bargov asstoájgge- ja familljaiellemijn aktidit. Fállap buorre barggobirrasav buorre aktisasjbarggoguojmij. Barggodahkamusá li viek moattelágátja ja geldulattja. Virgen la fássta bálkká suohkanis. Dálkudiddje oassálassti suohkana váktadálkudiddjeårnigij gånnå la friddja juohkka gudát vahko. Jage nalluj li biejadum niellja vahko kursajda/åhpadibmáj.Legetjenesten i Hábmer- Hamarøy har et ungt kollegium som jobber for en moderne og faglig oppdatert legetjeneste som kan kombineres med fritids- og familieliv. Vi kan tilby et godt miljø med gode samarbeidspartnere. Arbeidsoppgavene er svært var...

 • Company DEDICARE DOCTOR AS AVD STJØRDAL in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE DOCTOR AS AVD STJØRDAL in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE DOCTOR AS AVD STJØRDAL in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE DOCTOR AS AVD STJØRDAL in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE DOCTOR AS AVD STJØRDAL in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE DOCTOR AS AVD STJØRDAL in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE DOCTOR AS AVD STJØRDAL in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305101222 Presentasjon av stillingen:Bærum sykehus søker legestudenter/medisinstudenter med lisens til stillinger som LIS1-vikar i akuttmottaket forsommeren 2021. Dette innebærer vaktarbeid i akuttmottak på dag, kveld og natt som primærvakt. Egen vaktplan tildeles i godtid før sommeren. Det vil for noen kunne bli aktuelt med vakter allerede våren 2021 og eventuelt senere som tilkallingsvakt.Det vil være en felles ansettelsesprosess for Medisinsk og Kirurgisk/Ortopedisk avdeling, men medmulighet for å ønske seg hvilken avdeling man helst vil være tilknyttet til, vedet eventuelt Intervju. Kjennskap til arbeid i akuttmottak samt personlig egnethet vil vektlegges. Det er en fordel medkjennskap til DIPS og Metavision. Det vil bli gitt opplæring i vaktarbeid føroppsta...

 • Company MÅLSELV KOMMUNE AVDELING FOR HELSE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Målselv kommune (ca. 6600 innbyggere) ligger sentralt i Troms fylke, og har kommunikasjonsforbindelser til resten av landet med egen flyplass på Bardufoss. Kommunen har et variert næringsliv, der Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter.Målselv har vakker natur, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, varierte tjenestetilbud og rike opplevelsesmuligheter. Kommunen er aktiv innenfor næringsutvikling og er involvert i ulike prosjekter. Det er et godt miljø med mye høy kompetanse i kommunen.Legetjenesten i Målselv kommune er fordelt på to kontorer:- Øverbygd legetjeneste, v/Holt helsehus, Øverbygd, med 3 fastlegeavtaler og 1 LIS-1 lege - Andslimoen legetjeneste, v/Målselv Helsesenter, Bardufoss, med 8 fastlegeavtaler og 2 LIS-1 legerLEGEAVTALESt.nr. 94...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300737850 Presentasjon av stillingen:Ledig engasjement for allmennlege i 100 % stilling med 12 måneders varighet fra januar 2021, eller 2 stillinger med 6 måneders varighet med oppstart henholdsvis januar 2021 og august 2021. Vennligst oppgi i søknaden hvilke alternativ som er aktuelle. Avdeling for endokrinologi er en av syv avdelinger i Medisinsk klinikk. Avdelingen har stor poliklinisk aktivitet og deler sengepost med Avdeling for nyresykdommer. Avdelingen gir en helhetlig og tverrfaglig utredning- og behandlingstilbud i endokrinologiArbeidsoppgaverAllmennlegen deltar i utredning og oppfølging av pasienter med endokrinologiske tilstander, blant annet diabetes type 1 og 2, stoffskiftesykdommer og osteoporose. Diabetesoppfølgingen utføres i tverrfaglig samarbei...

 • Company KOMMUNELEGEN I SØRFOLD in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196674Sørfold legekontorLegekontoret er lokalisert i kommunesenteret på Straumen og er bemannet med 3 fastleger hvorav kommuneoverlegen er en av dem. Det er ca 1 time reisevei fra Bodø og 15 minutter fra Fauske. Kontoret har kommunalt ansatt hjelpepersonell tilsvarende 2,5 årsverk som disponeres av legene. Legene har fastlønn med bonusordning for egenandel fra pasienter og HELFO-refusjon. Kommunale oppgaver som fordeles mellom legene er helsestasjon, tilsyn sykehjem, faglig ansvar for oppfølging av KAD-plasser og råd og veiledning til øvrig helsepersonell i kommunen. Legekontoret ivaretar legevakt dagtid, og har egen bil til disposisjon for dette. Utenom normal arbeidstid deltar alle legene i interkommunal legevakt som er lokalisert på Fauske.Stillingen som kommuneoverlegeOve...

 • Company VÆRØY KOMMUNE BOLIG 1 VÆRØY in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 964994307 Stillingsident: 4306256155 Presentasjon av stillingen:I Værøy er der ett stk legehjemmel som har vært delt likt mellom 3 leger, dvs 1/3 hjemmel pr lege.Legene jobber ikke samtidig, men alene på Værøy legekontor, og deler årets uker likt mellom seg.Hjelpepersonell på legekontoret: legesekretær i 100% stilling.ArbeidsoppgaverI stillingen er det tillagt kommunale oppgaver som legevakt (enevakt), helsestasjonsarbeide, sykehjem, kommunale og administrative oppgaver m.v.KvalifikasjonerVi ønsker søkere som har erfaring med allmenlegearbeid, legevakt, -gjerne fra utkantkommuner, og som er vant med å jobbe selvstendig.Personlige egenskaperPersonlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Det forutsettes at den som blir tilsatt kommuniserer godt på norsk, både skriftlig ...

 • Company HELSE PLUSS LEGESENTER AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306997373 Presentasjon av stillingen:Fastlegehjemmel ved Helse Pluss Legesenter AS, Nattlandsveien 8, 5093 Bergen ledig fra 01.07.2021Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 5 fastleger i lyse og trivelige lokaler.Godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien.Nåværende listelengde er 1400 og kan endres etter ønske.Legesenteret er organisert som AS med selskapsavtale og internavtale.Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig fellesskap og det forutsettes at hjemmelshave...

 • Company STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD SAMFUNNSMEDISIN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4301535915 Presentasjon av stillingen:Det lyses ut ledige fastlegehjemler ved legekontorene Øyane og Madlaklinikken. Hjemlene har ulik listestørrelse. Tidspunkt for overdragelse av hjemmel kan avtales med hjemmelshaver.Ved denne utlysningen vil det knyttes rekrutteringstilskudd ved tiltredelse i hjemmel. Kommunen har gode finansielle støtteordninger for leger i spesialisering allmennmedisin (ny ordning) gjennom ALIS prosjektet. I tillegg tilstrebes nettverkssamlinger med introduksjon og veiledning i kommunal regi. Det skal være bra å være lege i Stavanger!Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Listetaket er satt, men kan endres ved søknad til Helsesjef. Stavanger kommune har som mål å tilby en fastlegetjeneste etter innbyggernes behov, og ønsker derfor å ha en ti...

 • Company ETAT FOR HELSETJENESTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305016667 Presentasjon av stillingen:Det blir ledig en etablert fastlegehjemmel fra januar 2020 ved Olsvik legesenter i Laksevåg bydel. Tidligere oppstart kan avtales.Legekontoret er veldrevet og velutstyrt med 6 fastleger lokalisert i Olsvik Helsehus, hvor det er også fysioterapi- og tannlegesenter. Apotek i umiddelbar nærhet. Det er gode parkeringsmuligheter, kort vei til busstopp og kollektivknutepunkt ved Vestkanten Senter. Legekontoret har også veiledning av LIS1-lege. Legekontoret er godt bemannet med 5 meget erfarne og stabile helsesekretærer i full stilling.Godt avtaleverk og godt arbeidsmiljø. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem, Norsk Helsenett, e-resept samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleien.Nåværende listelengde er 1000....

 • Company ETAT FOR HELSETJENESTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305082368 Presentasjon av stillingen:Fra 01.01.2021 er det ledig fastlegehjemmel for tiden plassert i solopraksis i Bjørnsons gate i Årstad bydel. Nåværende listestørrelse ca 1180. Det forutsettes at fastlegevirksomheten avvikles som solopraksis og flyttes til en gruppepraksis. Kommunen vil være behjelpelig med rådgivning om ledige gruppepraksiser. Betingelser for overtagelse av praksisen må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med gjeldende regelverk.Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk. Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i Bergen kommune.ArbeidsoppgaverDen som tildeles hjemmelen må ta del i legev...

 • Company BRYN MEDISINSKE SENTER - LEGEKONTORET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308047287 Presentasjon av stillingen:Bydel Østensjø har 36 fastlegeavtaler og 2 LIS 1 fordelt på 12 legesentre.Bydelen har nå ledig hjemmel for fastlege ved Bryn senter legekontor med oppstart fra 01.05.2021.Bryn senter legekontor er lokalisert i 6. etg. i Helsebygget på Bryn senter.Legekontoret er velutstyrt og veldrevet med 3 erfarne fastleger. Vi har kontorfellesskap med gynekolog og psykiater som gir faglig bredde og bidrag til vårt gode arbeidsmiljø. Vi har to dyktige helsesekretærer i 100% stilling. Det er enkel adkomst til kontoret med heis for funksjonshemmede og rikelig med parkeringsplasser tilknyttet Bryn Senter.Legekontoret er organisert som DA og benytter CGM /Winmed3 journalsystem.Nåværende listelengde er redusert til 1000, men det er ca. 1150 pasi...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN NIDAROS DPS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302280240 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å utvikle vårt team ?Er du en erfaren overlege som vil være på lag med et kompetent fagmiljø ?Vi ønsker oss ny medarbeider som er faglig engasjert og som kan være bidragsyter i den videre utviklingsprosessen.Hos oss vil du inngå i et godt arbeidsmiljø med allsidige arbeidsoppgaver, hvor vi nå jobber med hvordan vi skal organisere og benytte døgnplasser i fremtiden. Vi har mange erfarne miljøterapeuter med spesialkompetanse og flere spesialister som du kan samarbeide og utveksle erfaringer med.Stillingen er tilknyttet døgnenheten i seksjon 1 (S1) som er en Krise-Kortidsseksjon ved Nidaros DPS.Arbeidsoppgaver i enheten er svært variert, og de pasientene vi møter har et stort spenn i problematikk og behov. Det ka...

 • Company VESTBY KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TROMSØ KOMMUNE SENTRALADMINITRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4304200609 Presentasjon av stillingen:Er du under spesialisering i allmennmedisin og trenger åpen uselektert praksis? Kanskje er du ikke helt klar for å kjøpe egen hjemmel? Da er det kanskje deg vi ser etter!Flere legekontor med privat næringsdrift i Tromsø har nå behov for vikarer. Vikariatenes tiltredelsesdato, størrelse og varighet vil variere.Fastlegelistene i Tromsø har gjennomsnittlig en listestørrelse på 1100 pasienter. Listene er tilknyttet pliktig deltakelse i legevakt.Legesentrene i Tromsø er veletablerte og varierer i størrelse og lokalitet. Samtlige kontorer har erfarne og dyktige fastleger. Flere av kontorene stiller med veiledere og smågruppe for søkere under spesialisering i allmennmedisin. Journalsystemene kontorene bruker er blant annet CGM (Winm...

 • Company OSLO KOMMUNE HELSEETATEN ADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315898746 Presentasjon av stillingen:Bydel Grünerløkka søker en assisterende bydelsoverlege for å styrke kapasiteten under den pågående pandemien. Det er et 6 måneders engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisert under staben i avdeling Samfunn og Folkehelse, hvor bydelsoverlegen også er avdelingsdirektør. I avdelingen ligger oppgaver innen smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse med mer.Bydelsoverlegefunksjonen ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven, lov om psykisk helsevern med mer, og er medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folkehelseloven. I forbindelse med pandemien har bydelen etablert smittevernteam som bistår i arbeidet med smitteoppsporing. Arbeidsområdene vil bli fordelt mellom bydel...

 • Company OASEN LEGESENTER DA in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315963298 Presentasjon av stillingen:Ledig fastlegehjemmel ved Oasen legesenter DA, Folke Bernadottesvei 52, 5147 Fyllingsdalen fra 1. mars 2021.Legesenteret er veldrevet og velutstyrt med 5 fastlegehjemler (5 praksiser, 1 med deleliste) i lyse og trivelige lokaler (totalrenovert våren 2020). Det ligger i Oasen bydelssenter (6 km fra Bergen sentrum) med lett tilgang til apotek, fysioterapeuter og kommunale helsetjenester.Godt avtaleverk og trivelig arbeidsmiljø med erfarne helsesekretærer og faste møter. Legekontoret benytter Infodoc Plenario journalsystem (skyløsning fra desember -20), Norsk Helsenett, e-resept / e-konsultasjon samt elektronisk kommunikasjon med hjemmesykepleie og andre samarbeidspartnere. Betalingsterminal og IP-telefoni.Nåværende listelengde ...

 • Company KVÆNANGEN KOMMUNE LEGEKONTOR in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Fastlønnsstilling i naturparadis!For deg som er eventyrlysten og ønsker ordnedeog spennende - arbeidsforhold har vi ledig et fastlegevikariat fra 1. mars 2021.Vikariatet er i utgangspunktet for 6 måneder, men med mulighet til forlengelse.Norge er vakkert, men Kvænangen må være noe avdet vakreste. Med beliggenhet på 70 grader nord kan livet nytes enten under midnattssolaeller under en sprakende nordlyshimmel, avhengig av årstid. Et Norge i miniatyrmed rå kyst og storhavet i nord, isbreer, en variert fjord med godt fiske, havørn,øyer og holmer -- og knølhval og spekkhoggere på vinterstid. Alpelandskap somtoppturelskere valfarter til, og som vanligvis har skiføre fra førjulsvinterentil godt ut i juni. Landbruk i fjordene, dype daler og lakseførende elvergjennom urørt furuskog. Og mot sør uend...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: 974795930 Stillingsident: 4309005903 Presentasjon av stillingen:Klinikken oppretter i forbindelse med covid19 et testsenter hvor ansatte og vikarer kan få gjennomført forsvarlig covid test i henhold til en hver tid gjeldende retningslinjer. Klinikken tilsetter i den forbindelse tre leger, gjerne leger som venter på LIS1 stilling. Vi vil tilstrebe å gi legene erfaring fra jobb som lege i akuttmottak i tillegg til å være ansvarlig for forsvarlig drift av testsenteret. Varighet på engasjement vil være i første omgang frem til utgangen av 21.juni 2021, med mulighet til at engasjementet forlenges over sommeren. Vi vil legge til rette for at de som ansettes kan fratre stillingen tidligere dersom den ansatte får tilbud om LIS1 stillingen.Vi vil tilsette fortløpende ut fra innkommende søk...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE OPPLÆRING STAB - AVDELING SPESIALPEDAGOGIKK in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303569718 Presentasjon av stillingen:Ålesund kommune har ledig 100 % stilling som kommuneoverlege med snarleg tiltreding.Det er auka nasjonale krav til kommunane sin kompetanse innanfor området samfunnsmedisin, og kommuneoverlegen har ei sentral rolle og er ein viktig rådgjevar og fagperson i utviklinga av kommunen sine ansvarsområde innanfor m.a. folkehelse, smittevern og beredskap.Kommuneoverlegane er organisert i seksjon for heilskapleg styring, i stabsområde Strategi-, samfunn og næringsutvikling. Rolla som kommuneoverlege krev god dialog og kontakt med kommuneleiinga, helsefaga og dei øvrige fagområda i kommunen, samt med kommunen sine innbyggjarar.Kommuneoverlegane er organisert i ein seksjon som i tillegg har ansvar for overordna planlegging og analysearb...

 • Company MIDTNORSK BEDRIFTSHELSETJENESTE SA in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LENA LEGESENTER in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fakta om stillingen:Fra mai 2021 blir det to ledige fastlegehjemler i Østre Toten kommune på Lena legesenter. Kommunen ha ca 15.000 innbyggere og legesenteret på Lena ligger ca 2 mil fra Gjøvik der det nærmeste sykehuset ligger.Kommunen har 18 leger, inkludert LIS 1, fordelt på 4 legesentre.En av våre gode fastleger gjennom mange år skal nå over i en ny tilværelse som pensjonist, i tillegg utvider legesenteret fra 4 til 5 fastlegehjemler. Det blir dermed to ledige hjemler med listelengde på mellom 800- 900 pasienter pr liste. De gjennværende legene reduserer samtidig sine lister noe, og den totale økningen på hele legesenteret blir på 200 listeplasser.I Østre Toten er legetjenesten en viktig og integrert del av kommunens helsetjeneste, o...

 • Company FITJAR KOMMUNE LEGETENESTA in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Er du vår nye fastlege ?Det er ledig fastlegeheimel i Fitjar kommune frå 1. april 2021. Heimelen har eit listetak på 1 300 personar, og ei listelengd på 1 200 personar. Heimelen er i dag knytt til eigen praksis ved Fitjar legesenter som er samlokalisert med to andre legar, to fastlegar der den eine er fastløna kommunal lege. Kommunen har ansvar for støttepersonell på legesenteret.Fitjar er ein øykommune som ligg vakkert til på nordsida av øya Stord i Sunnhordland. Her finn du framleis urørt kystlandskap, ein unik skjergard med idylliske vikar og omlag 380 øyar, holmar og skjer. Fitjar ligg sentralt i Sunnhordland, med kort avstand til Stord, Haugesund, Bergen og Stavanger.Fitjar kommune søkjer deg som:· er autorisert til fastlegeteneste. Vi kan vurder å opne for ALIS· er innstilt på å delt...

 • Company KLETOR AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  VI SØKER ALLMENNLEGE TIL 2 MND. OPPDRAG PÅ FASTLEGEKONTOR I FINNMARK MED OPPSTART I DESEMBER.OPPSTART: 01.12.20 -- 31.01.21Arbeidstid : 08.00-15.30.**Legevakt:**Det er mulighet for legevakt om ønskelig. Dette avtales direkte med kunden.Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret (med hensyn til betaling av skatt, feriepenger, pensjon etc).Bolig: Inkludert.Reise: Inkludert.KVALIFIKASJONER:Norsk autorisasjon, og erfaring som fastlege i Norge.Du må kunne kommunisere godt på Norsk både muntlig og skriftlig. Nødvendig lokal opplæring vil bli gitt.Godkjent arbeid for spesialisering.Ønskelig med gjennomført kurs i Nødnett.Må påregne deltagelse på sykehjem og leg...

 • Company KLETOR AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  VI SØKER ALLMENNLEGE TIL 2 MND. OPPDRAG PÅ FASTLEGEKONTOR I VIKEN MED OPPSTART I NOVEMBER.OPPSTART: 02.11.20 -- 31.12.20Arbeidstid : 08.00-15.30.**Legevakt:**Det er mulighet for legevakt om ønskelig. Dette avtales direkte med kunden.Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret (med hensyn til betaling av skatt, feriepenger, pensjon etc).Bolig: Inkludert.Reise: Inkludert.KVALIFIKASJONER:Norsk autorisasjon, og erfaring som fastlege i Norge.Du må kunne kommunisere godt på Norsk både muntlig og skriftlig. Nødvendig lokal opplæring vil bli gitt.Godkjent arbeid for spesialisering.Ønskelig med gjennomført kurs i Nødnett.Må påregne deltagelse på sykehjem og legeva...

 • Company KLETOR AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  VI SØKER ALLMENNLEGE TIL 3 MND. OPPDRAG PÅ FASTLEGEKONTOR I ROGALAND MED OPPSTART I NOVEMBER.OPPSTART: 02.11.20 -- 31.01.21Arbeidstid : 08.00-15.30.**Legevakt:**Det er mulighet for legevakt om ønskelig. Dette avtales direkte med kunden.Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret (med hensyn til betaling av skatt, feriepenger, pensjon etc).Bolig: Inkludert.Reise: Inkludert.KVALIFIKASJONER:Norsk autorisasjon, og erfaring som fastlege i Norge.Du må kunne kommunisere godt på Norsk både muntlig og skriftlig. Nødvendig lokal opplæring vil bli gitt.Godkjent arbeid for spesialisering.Ønskelig med gjennomført kurs i Nødnett.Må påregne deltagelse på sykehjem og leg...

 • Company EIDSKOG KOMMUNE LEGESENTERET in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305938969 Presentasjon av stillingen:Eidskog kommune har en ledig fastlegehjemmel fra 01.03.21. Kommunen har seks fastlegehjemler samt LIS1. Alle hjemlene er tilknyttet Eidskog legesenter som er kommunalt drevet. Legene driver her privat praksis og leier kontor, personell og utstyr fra kommunen. Legesenteret er moderne og velutstyrt. Journalsystem som benyttes er CGM allmenn. Listen er i dag på ca 650, listetak er 1150.ArbeidsoppgaverOrdinære fastlegeoppgaverKommunal ø-hjelp dagtid (fordeles på fastlegene)Deltakelse i interkommunal legevakt utenom arbeidstid, lokalisert på Kongsvinger sykehusKvalifikasjonerLege med norsk autorisasjonGjennomført LIS1/turnustjenesteSpesialist i allmennmedisin eller under spesialiseringGode norskkunnskaper muntlig og skriftligPolit...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE HELSESTASJONSTJENESTEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307191575 Presentasjon av stillingen:Virksomheten Familiens Hus består av Helsestasjonen, PP-tjenesten og Barneverntjenesten, og er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen.Familiens hus ligger i hjertet av Eidsvoll, kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time.Familiens hus har følgende stilling ledig i avdeling Helsestasjon:Lege 20 % fast stilling, helsestasjon, fra 01.01.21Mulighet for utvidelse opp mot Helsestasjon for ungdom (20 % fast) og fengselshelsetjeneste (20 % fast)ArbeidsoppgaverHelseundersøkelse av barn 0 -- 5 år i forhold til fastlagt program, etter angitte retningslinjer i fra Helsedirektoratet.Eventuelt helsestasjon for ungdomEventuelt fengselshelsetjenesteKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som legeKrav om...

 • Company SKOLEVEIEN LEGESENTER Bjarne Oleg Vig in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD BUP HARSTAD in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314363835 Presentasjon av stillingen:B UPA har ledig fast stilling som overlege fra 01.01.21, eller etter avtale.Tjenestested vil være delt mellom BUP Harstad og BUP Narvik . Leger i spesialisering som nærmer seg avslutning av spesialistutdanning oppfordres også til å søke.De psykiske helsetjenestene i BUPA er helsefremmende og sammenhengene, og bygget rundt pasientene. Utredning og behandling gir barn og unge best mulig forutsetninger for utvikling og vekst. Vi snakker om psykiske lidelser og utviklingsvansker med et språk som alle kan forstå. Kjernen i det enkelte barns tilbud er deres behov og mål. For de ansatte skal det være en arbeidsplass med arbeidsglede, utviklingsmuligheter og trygghet. BUPA er en avdeling hvor det kontinuerlig arbeides med forbedring ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN ØSTMARKA in Other
  25.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315114619 Presentasjon av stillingen:Avd. Østmarka er et psykiatrisk sykehus med totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter, alderspsykiatrisk seksjon med sengepost og poliklinikker. I tillegg finnes spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd. Østmarka, men er for tiden lokalisert på avd. Brøset.CAND.MED./TURNUSVENTER/MEDISINERSTUDENT MED LISENS100 % ferievikariat fra 14.06. - 15.08.21.For stillingen kreves det autorisasjon/studentlisens.Interesserte leger ønskes velkommen til et godt og interessant fagmiljø og et spennende og lærerikt ferievikariat.ArbeidsoppgaverDen som ansettes i vikariatet inngår i sykehusets vaktordning.KvalifikasjonerAutorisasjon som lege, evt. studentlise...

 • Company SONGDALEN LEGESENTER AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311489636 Presentasjon av stillingen:Ledig fastlegehjemmel ved Songdalen Legesenter. Senteret et en veldreven praksis med 7 leger og turnuslege. Hjemmelen på 1000 pasienter lyses ut. Overdragelse planlegges i løpet av våren. Fastlegehjemmelet tildeles gjennom Kristiansand kommune.ArbeidsoppgaverDet er 7 legehjemler og turnuslege ved legesenteretSe nettside for mer informasjon: Legesenteret har god beliggenhet i sentrum av Songdalen. Det har god tilgjengelighet for publikum. Har moderne lokaler og er godt utstyrt.Kommunen legger til rette for spesialisering i allmennmedisin. Trenger du slik spesialisering er dette en ALIS stilling.Vi har egen LIS3 koordinator som bistår i planleggingen av spesialiseringsløpet.Kommunen er registrert utdanningsvirksomhet.Vi søker o...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4308584279 Presentasjon av stillingen:Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold HF består av akuttmottak, skade- og akutt medisinsk poliklinikk. Vi har bygget opp et nytt og moderne smittemottak. Gjennomsnittlig 90 pasientkontakter daglig gjør at vårt Akuttsenteret er blant de største i Norge. I løpet av 2021 vil nye lokaler med til sammen 50 sengeplasser stå klart til innflytting. Det nye mottaket vil by på moderne fasiliteter til behandling, stabilisering og avklaring av pasienter.Ledig 20 % engasjement med snarlig tiltredelse for medisinstudent.Arbeid hver 3-helg.ArbeidsoppgaverMottak og observasjon av nye pasienterKvalifikasjonerMedisinerstudent med gjennomført og bestått farmakologiPleieerfaring fra sykehusBehersker følgende prosedyrer; PVK-innleggelser...

 • Company AUSTEVOLL KOMMUNE OPPVEKST OG HELSE LEGETENESTA in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Helse og omsorg er ei eining med om lag 200 tilsette og blir leia av kommunalsjef. I denne eininga inngår pleie - og omsorgstenester, helseservicekontor, legetenesta, jordmortenesta, ergoterapi- og fysioterapitenesta, Eidsbøen bufellesskap, NAV og psykisk helse/rus/kreftomsorg. Helse og omsorg har som mål å fagleg leggje til rette med tenester tilpassa den einskilde sitt behov, slik at kvar og ein skal ha eit trygt, meiningsfylt og innhaldsrikt liv.Austevoll kommune har ledig 1 vikariat som fastlege fram til 30.04.2021ArbeidsstadAustevoll legesenter er eit fastlegekontor for 5200 innbyggjarar med 6 fastlege og deltar i primærhelseteam. Austevoll legesenter held til i Austevoll helsehus og har eit tett samarbeid med andre kommunal teneste...

 • Company DORO CARE AS AVD OSLO in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Om DoroDoro er et svensk selskap som gir eldre mennesker muligheten til å fortsette å leve et rikt og uavhengig liv uten kompromisser. Vi utvikler og tilbyr et bredt spekter av produkter, tjenester og smarte omsorgsløsninger som er skreddersydd for å møte eldres spesifikke behov. Vårt tilbud gjør det enkelt for eldre å leve livet, til og med kunne gjøre ting de aldri trodde var mulig. Doro er verdensledende innen brukervennlige mobiltelefoner som er tilpasset eldre, tilbyr smarte enheter, mobile applikasjoner, fast telefoni og trådløs telefoni med høy og klar lyd. Innen Doro Group tilbyr Doro Care velferdsteknologi for digital pleie og omsorg i hjemmet; Stasjonære og mobile sikkerhetsalarmer, fjernovervåking og alarmmottak selges til offentlige aktører, sivilsamfunnet og private selskaper....

 • Company SUNDBYTUNET LEGEKONTOR DA in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303760838 Presentasjon av stillingen:Ny fastlegehjemmel knyttet til Sundbytunet Legekontor DA er ledig. Legekontoret er sentralt lokalisert på Jessheim, har i dag to fastleger, og skal utvides med en ny fastlegehjemmel. Vi kan tilby et velfungerende legekontor med erfarne sekretærer, hyggelige kollegaer og nyoppussede lokaler.ArbeidsoppgaverUselektert kurativ allmennlegepraksisPliktig deltagelse i interkommunal legevaktKommunal bistilling inntil 7,5 timer ukentligKvalifikasjonerMedisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon som legeFullført turnus/LIS1Spesialist/påbegynt spesialist i allmennmedisinMå beherske norsk språk godt, både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrUselektert kurativ allmennlegepraksis ved Sundbytunet...

 • Company ALNA BYDEL LEGENE AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310870893 Presentasjon av stillingen:Bydel Alna søker to assisterende bydelsoverleger for å styrke kapasiteten under den pågående pandemien. Den ene stillingen lyses ut som ett års engasjement, den andre lyses ut som 6 måneders engasjement. Det vil være mulighet for forlengelse. Begge stillingene er 100% hvor en lavere stillingsprosent kan vurderes for den ene av stillingene, men må minimum være 50%. Stillingene vil være organisert i stab til avdelingsdirektør for helse og mestring. I avdelingen ligger bl.a. oppgaver innen smittevern, miljørettet helsevern, fastleger, folkehelse med mer.Bydelsoverlegefunksjonen ivaretar lovpålagte oppgaver i smittevernloven, lov om psykisk helsevern med mer, og er medisinskfaglig rådgiver etter kommunehelsetjenesteloven og folke...

 • Company BRATTVÅG LEGEKONTOR in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314327796 Presentasjon av stillingen:Godt innarbeid heimel ved Brattvåg legekontor ledig for overdraging utan listekompensasjon. Kontoret har 7 legar inklusiv LIS1 lege. God blanding av yngre legar, og meir erfarne legar.Arbeidsstad:Brattvåg legekontor som er eit nyinnflytta, kommunalt drifta legekontor i nytt bygg (hausten 2019). Pr. no står det ca 1.000 på lista. Journalsystem er CGM.Om heimelen:Listestorleik er 1200 innbyggarar.Lista vert administrert av kommunen, og der er ingen økonomisk kompensasjon knytt til tildeling av heimelen. Den som vert tilsett opparbeidar då heller ingen rett til goodwill for arbeidet som vert utført.Det er i dag ingen kommunale oppgåver tillagt heimelen men etter avtale mellom lege og Ålesund kommune kan lege tilpliktast offentle...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters