Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

56 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 56 results.
 • Company Aurskog-Høland kommune in Other
  15.10.2019

  Kommunal fastlegehjemmel ved Helsehuset på BjørkelangenVil du bli en del av nye Aurskog-Høland kommune?Rømskog og Aurskog-Høland kommune slås sammen til en kommune fra 01.01.2020. Visjonen for den nye kommunen er muligheter, miljø og mangfold. Vi ønsker oss medarbeidere som viser den nye kommunen sine verdier i praksis; åpenhet, tillit og samhandling.Aurskog-Høland kommune ønsker en allmennlegespesialist eller med påbegynt spesialisering til en kommunal fastlegehjemmel sentralt på Bjørkelangen. Vi søker etter en lege som er interessert i allmennmedisin og i teamarbeid og ønsker spennende faglige utfordringer. Helsehuset tilbyr et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.Helsehuset er et kommunalt drevet legekontor med to fastleger. I tillegg til fastlegevirksomhet har legekontoret an...

 • Company AVERØY KOMMUNE KOMMUNELEGEN in Other
  15.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det er ledig fastlegehjemmel ved Averøy legesenter med overtakelse 01.04.2020 eller etter avtale.Det er Averøy kommune som inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.Det må påregnes kommunal deltidsstilling og plikt til deltakelse i kommunalt legevaktsamarbeid. Kommunal stilling er p.t. 20 % av hel stilling.Beskrivelse av arbeidsstedAverøy legesenter er en veletablert praksis med 6 leger og turnuslege, organisert som DA. Legesenteret benytter CGM Journal som journalsystem. Fastlegehjemmelen ved Averøy legesenter har p.t. et listetak på 1100.Stillingens ansvarsområder erFastlegeparaksis og kommunale legeoppgaver som kommuneoverlege. Kommuneoverlegeoppgave...

 • Company Ørland Legesenter in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142668278 Presentasjon av stillingen:Ørland legesenter har ledig fastlegehjemmel fra 01.02.20.Ørland legesenter er et etablert og veldrevet senter med 7 leger og LIS1.Ørland legesenter har et godt innovativt fagmiljø som er under stadig utvikling.Det er samlokalisert med Fosen Distriktsmedisinske Senter med blant annet desentralisert spesialistpoliklinikk, røntgenavdeling, sengepost med 4 KAD senger og felles legevaktsenter for 4 kommuner. Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland Medisinske Senter, Fosen Helse IKS og Fosen Distriksmedisinske Senter kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisttjenestetilbud.ArbeidsoppgaverFastlege i allmennmedisin med ei liste på 1000 pasienter.Fastlegestillingen utøves som privatpraktiserende lege ...

 • Company LEGEKONTOR VALLE in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 958 814 968 Stillingsident: 4141845670 Presentasjon av stillingen:Liker du utfordringar?Eineståande sjanse til å få eitt år i vakre Setesdal -- vi har fastlegevikariat med gode betingelser!Er du interessert i allmennmedisin og er i LIS3-løp, eller er til og med spesialist i allmennmedisin, eller berre ønsker eit år i allmennpraksis frå annan jobb og har formell legevaktkompetanse - har vi ledig 15 mnd vikariat til fastlegestilling ved Valle legekontor i Setesdal!Stillinga og kontoret:Valle legekontor inngår i vertskommunesamarbeid med Bykle kommune som felles helsetenesta i Bykle og Valle. Bykle kommune har arbeidsgjevaransvaret. I stillinga er det fastlegeoppgåver ved Valle legekontor. Vikariat grunna svangerskap i 15 mnd frå dd. Fastlønnet med ei liste på 600 pasientar. Vikaren ...

 • Company SAUPSTAD LEGESENTER in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 983682936 Stillingsident: 4142933324 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige fastlegehjemler og delelister. Det er for tiden 37 private legekontorer og 174 fastleger i Trondheim. Det utlyses nå en ledig fastlegehjemmel på Saupstad legesenter.Saupstad legesenter er et veldrevet 5-legesenter som holder til i et kommunalt bygg ved Saupstadsenteret. Saupstad er en attraktiv og mangfoldig bydel med en god infrastruktur der det satses på utvikling av offentlige rom. Ny videregående skole og ny flerbrukshall ligger nær senteret.Legesenteret er godt utrustet med med store, lyse og trivelige kontorer og mange behandlingsrom. I samme bygg er det helsestasjon, helse- og velferdssenter og apotek. Legesen...

 • Company Fjord 1 Fylkesbåtane in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141725328 Presentasjon av stillingen:Fjord1 har ledig stilling som skipsførar i sambandet Arsvågen - Mortavika, p.t. MF MastrafjordArbeidsoppgåverI høve til stillingsinstruksKvalifikasjonarD1-sertifikatVHF/ROC-sertifikatSikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskriftaKrise-og passasjerhandteringFerdighetssertifikat vidaregåande IGFGyldig helseattestPersonlege eigenskaparForståing og vilje til å gjennomføre bedrifta sine prioriteringar for å nå ønska målsettingarEvne til å arbeide tett med andre mennesker over tidGodt humørGod kommunikasjonsevneFleksibelServiceinnstiltVi tilbyrLønn vert gitt etter overenskomst mellom NHO Sjøfart og Norsk SjøoffisersforbundGode kollegaer og godt arbeidsmiljøGode velferdsordningarSkiftordning: Sjøvakt 2 veker på, 2 veker avKan ...

 • Company DRAMMEN KOMMUNE in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142777908 Presentasjon av stillingen:Vil du bli en av kommuneoverlegene i nye Drammen kommune? -- to ledige 100% stillinger som kommuneoverlegeFra 2020 slår Drammen, Nedre Eiker og Svelvik seg sammen og blir Nye Drammen kommune med i overkant av100 000 innbyggere og blir med det landets 7. største kommune. Da to av våre kommuneoverleger går over ilederstillinger, blir det to 100% stillinger ledige.Kommuneoverlegene blir organisert i Avdeling Samfunnsmedisin, i Medisinskfaglig virksomhet. I samme virksomheter miljørettet helsevern, helseberedskap, smittevern, migrasjonshelse, kommunefarmasøyt, laboratorietjeneste,fastlegeordningen og kommunens allmennleger og utdanning. Det vil til sammen være trekommuneoverlegestillinger og en stilling som håndterer medisinskfag...

 • Company ØKSNES KOMMUNE HELSE-SOSIALSJEF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140738627 Presentasjon av stillingen:Fastlegehjemmel -- vikariat ved Øksnes legekontor fra 13.1.2020 til 31.12.2020.Øksnes Helsesenter ligger i kommunesenteret Myre. Vi har fine lokaler og et godt tverrfaglig samarbeid. Vi benytter EPJ System X. Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten er god. Nordlandssykehuset, Stokmarknes ligger 7 mil unna. ØNH spesialist finnes på Myre. Kommunen har 6 legehjemler 2 turnusleger. Deltagelse i lokal vakt mandag -- torsdag kl. 16 -- 21 og interkommunal legevakt kveld/natt, helg og høytid ved Vesterålen legevakt, Stokmarknes.ArbeidsoppgaverFastlegevikar.Listestørrelse pr.t. ca 900.Mulig off. legeoppgaver/sykehjemslege.Økonomisk vilkår:Vikarleger har tilbud om avtale om 0 løsning i kommunalt drevet legekontor.KvalifikasjonerDet ...

 • Company FÆRDER KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  15.10.2019

  Helsestasjonen i Færder kommune søker etter helsestasjonslege i 20% engasjement tom 31.10.2020. Stillingen vurderes på sikt å omgjøres til en fast ansettelse og med muligheter for økt stillingsprosent.Det er totalt 60% legeårsverk knyttet til helsestasjon og helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen ligger under Forebyggende helsetjenester barn og unge, og her arbeider helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, jordmor, psykologer, familieterapeuter og leger.Hovedarbeidsområder:Helseundersøkelser av barn etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjerSamarbeid med helsesykepleier for å fremme barns helse og trivsel, og fange opp barn med behov for oppfølgingVære medisinsk-faglig drøftingpartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjonen og helsestasjon for ungdomKvalifikas...

 • Company OSAN LEGESENTER AS in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142081762 Presentasjon av stillingen:Fastlegen ved Osan legesenter går av med pensjon og kommunen søker en person til å overta driften av legesenteret. Listestørrelsen er per tiden 1625 på grunn av at dette har vært en deleliste der junior sluttet i stillingen i sommer.Kommunen planlegger at denne listen skal deles i to i løpet av høsten. I så fall kan to stykker tilbys hjemmel fra denne søkerlisten. Hjemmelen er også søkt omgjort til kommunal stilling. Forutsatt politisk vedtak høsten 2019 vil hjemmelen deles i to og begge disse da kommunalt fastlønnede eller null-liste. Det er også mulighet for at hjemmelen flytter lokalisasjon sammen med andre legekontor i kommunenKommunen har en god og kvalitativ legevakt med pågående oppgradering til nye lokaler. Per tiden ...

 • Company DEDICARE DOCTOR AS in Other
  15.10.2019

  Dedicare Doctor søker på vegne av samarbeidspartner erfarne leger til Hordaland, Rogaland og Trøndelag fylke fra nå og utover. Til dette ser vi etter leger med god kompetanse og erfaring fra legekontor.Til Rogaland fylke trenger vi en lege som kan jobbe 40/50 % i hele oktober med mulighet for forlengelse i november.Til Trøndelag fylke trenger vi en lege som kan jobbe 70% (mulighet for mer) dag/kveld/helg. OmgåendeTil Hordaland fylke trenger vi en lege som kan jobbe fulltid og deltider 10-50% fra og med 25.oktoberKompetanse:Norsk autoriasjon som legeFlytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftligMå ha politiattest uten anmerkningerVi tilbyr:Fleksible arbeidsforholdGode betingelserGode faglige utviklingsmuligheterDekket reise og boligVarierte dager, nye erfaringer og dynamisk arbeidsmiljø...

 • Company DEDICARE DOCTOR AS in Other
  15.10.2019

  Ønsker du og reise, kjenne på friheten av og jobbe når du vil og hvor du vil?Dedicare Doctor søker på vegne av samarbeidspartner en erfaren lege til Nordland fylke fra oktober og ut november. Til dette ser vi etter en lege med god kompetanse og erfaring fra legekontor. kommunal legevaktNordland er blant annet kjent for midnattssolen og nordlyset og har en av Norges vakreste kystlinjer med fiske- og hav opplevelser. Det er også viktig og merke seg at Nordland har et nettverk av veier og mange flyplasser med regelmessige avganger.Kompetanse:Norsk autorisasjon som legeFlytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftligKjennskap til det norske systemet som takstordning, sykelønnsordning m.m.Erfaring med CGM allmennMå ha politiattest uten anmerkningerVi tilbyr:Fleksible arbeidsforholdGode beting...

 • Company GJØVIK KOMMUNE BOLIGER HAUGTUN 4 ET in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedetBeskrivelse av arbeidsstedGjøvik kommune har 4 omsorgssentre: Haugtun, Snertingdal, Åslundmarka og Nordbyen.Vi er 4 leger inkludert stillingen som nå lyses ut som har ansvaret for legetjenesten.Hovedbasen for legene er på Haugtun, men vi har visitter/tilsyn på alle omsorgssentrene.En lege spesialist i geriatri, en lege spesialist i almenmedisin.Haugtun har 4 KAD senger(kommunale akutte døgnplasser ), 15 kortidsplasser, 6 palliative plasser, 6 rehabilteringsenger, og 28 plasser for personer med demens.I Nordbyen planlegges opprettelse av forsterket skjermet enhet med 4+4 plasser.Alle omsorgssentrene har faglig sterk og god sykepleiedekning.Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 stu...

 • Company GJØVIK KOMMUNE BOLIGER HAUGTUN 4 ET in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedetGjøvik kommune har 4 omsorgssentre: Haugtun, Snertingdal, Åslundmarka og i Nordbyen.Det er 4 leger som er har ansvaret for legetjenesten.Hovedbasen for legene er på Haugtun, men legene har visitter/tilsyn på alle omsorgssentrene.Haugtun har 4 KAD senger (kommunale akutte døgnplasser), 15 korttidsplasser, 6 palliative plasser, 6 rehabiliteringssenger, og 28 plasser for personer med demens.I Nordbyen planlegges opprettelse av forsterket skjermet enhet emd 4+4 plasser.Alle sentrene har faglig sterk og god sykepleiedekning.En lege er spesialist i geriatri, og en lege er spesialist i allmennmedisin.Gjøvik kommune har 30.000 innbyggere, beliggende 13 mil nord for Oslo. Byen er universitetsby med NTNU Gjøvik med ca 4000 studenter, har sykehus og et rikt næringsliv. Det...

 • Company ASKER KOMMUNE SØNDRE BORGEN LEGESENT in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Fastlønnet fastlege i 100% stilling, vikariat fra 01.01.20-11.12.20, ved Søndre Borgen Legesenter, Asker kommune.Det kommunale fastlegesenteret har fire fastlegehjemler. Legene har en arbeidsfordeling der ca. 50% av tiden er i uselektert kurativ fastlegepraksis og ca. 50% er kommunal legevirksomhet.Listetaket er på 575 pasienter pr. lege.Legesenteret ligger i samme bygg som Søndre Borgen korttidsavdeling og kommunens KAD plasser. Det forventes deltakelse i legevakt, samt deltagelse på ALU-møter(Allmennlegeutvalget)Legesenteret bruker Infodoc journalsystem, Norsk Helsenett, e-resept og er tilkoblet kommunaltmeldingssystem. Kontoret er utstyrt med EKG, spirometri, 24-timers BT, ultralyd og har egen skadestue.Vi søker deg som" har interesse for alle sider av allmennmedisinsk virksomhet." har ...

 • Company Helsedirektoratet in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 983544622 Stillingsident: 4138481580 Presentasjon av stillingen:Etter at vi i mange år har kunnet behandle smitte med enkle behandlingstilbud i form av antibiotika og virksomme vaksiner, så er smittsomme sykdommer igjen på dagsorden. Verden er også blitt mindre og eksotiskesmittsomme sykdommer er ikke mer enn en flyreise unna. Etter pandemien i 2009har vi også måttet planlegge mer for nye sykdommer som kan oppstå. IHelsedirektoratet har vi derfor behov for gode saksbehandlere i arbeidet motantibiotikaresistens som skal sørge for tilgang til nødvendige og effektivevaksiner, og for at vi har beredskapsplaner og kapasitet til åmøte nye smittsomme sykdommer. I tillegg til å arbeideinternt med disse feltene fra et myndighetsperspektiv, er vi også med iinternasjonale prosjekter og møter...

 • Company HELSEBANKEN LEGESENTER DA in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141655973 Presentasjon av stillingen:Gjesdal kommune har ledig delehjemmel, listelengde ca 1300 personer tilknyttet Helsebanken Legesenter.Helsebanken Legesenter er et 4-legesenter lokalisert i nye lokaler i Handelsparken Ålgård.SystemX journalsystem brukes ved legesenteret. Siden dette er en deleliste er der stor fleksibilitet i forhold til arbeidsmengde og arbeids tid. Kommunen kan gi mulighet for tilskudd eller fastlønn i en oppstartsperiode.ArbeidsoppgaverÅpen og uselektert allmennpraksisPlikt til deltagelse i interkommunal legevakt ved Sandnes legevakt.Inntil 7,5 t/uke kommunal stilling i henhold til rammeavtalen.KvalifikasjonerAutorisasjon som lege i NorgePersonlige egenskaperPersonlig egnethet med gode samhandlingsevner og kommunikasjon vektlegges.Søker m...

 • Company HELSE BERGEN HF in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 833974724 Stillingsident: 4133022565 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som seksjonsoverlege ved Øyane DPS, allmennpsykiatrisk døgnseksjon. Tiltreding etter nærare avtaleØyane DPS er eit av tre DPS knytta til Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland universitetssjukehus. Klinikken flytta inn i nytt lokale i 2011 og er lokalisert i bynære omgjevnader om lag tjue minuttars køyring frå Bergen sentrum.Klinikken har sektoransvar for fire bynære kommunar, Askøy, Fjell, Sund og Øygarden med om lag 50 000 innbyggjarar over 18 år. Det er god kontakt med fyrstelinja og kommunane er i rask vekst. Øyane DPS er aktiv i samhandling med kommunane.Vi ynskjer også å vere førande i å prioritere fagutvikling gjennom kurs, konferansar og høve til fordjuping og vidareutdanning. Vi legg s...

 • Company SERVICETORGET in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136610919 Presentasjon av stillingen:I samfunnsmedisinsk stab har vi ledig 50% stilling som kommuneoverlege. Samfunnsmedisinsk stab er underlagt helsesjefen, og har for tiden 13 heltids- og deltidsansatte med høy helsefaglig kompetanse. Kommuneoverlegene er helsesjefens medisinskfaglige rådgivere i saker som angår helse, og skal ivareta ansvar og oppgaver i hht gjeldende lover og forskrifter innenfor samfunnsmedisin, miljørettet helsevern, smittevern og beredskap.Vi søker etter en person med relevant fagkompetanse og engasjement, og som ønsker å arbeide med spennende og varierte samfunnsmedisinske oppgaverArbeidsoppgaverStillingen medfører arbeidsoppgaver innen hele det samfunnsmedisinske fagspekteret:Miljøretta helsevernHelsemessig beredskapOppfølging av fastle...

 • Company FÆRDER KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Helsestasjonen i Færder kommune søker etter helsestasjonslege i 20% engasjement tom 31.10.2020. Stillingen vurderes på sikt å omgjøres til en fast ansettelse og med muligheter for økt stillingsprosent.Det er totalt 60% legeårsverk knyttet til helsestasjon og helsestasjon for ungdom. Helsestasjonen ligger under Forebyggende helsetjenester barn og unge, og her arbeider helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, jordmor, psykologer, familieterapeuter og leger.Hovedarbeidsområder:Helseundersøkelser av barn etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjerSamarbeid med helsesykepleier for å fremme barns helse og trivsel, og fange opp barn med behov for oppfølgingVære medisinsk-faglig drøftingpartner og rådgiver for øvrig personell ve...

 • Company Norheim bu- og behandlingsheim in Other
  10.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Ledig 2 x 100% stilling som kommunal lege/sykehjemslegeKarmøy kommune satser på legetjenesten!Det er nå ledig en nyopprettet 100% stilling som sykehjemslege i Karmøy kommune, samt en 100% stilling delt 50/50 på sykehjem og rus og psykisk helsetjeneste.Vi søker lege med engasjement, kunnskap og relevant erfaring som kan bidra til å styrke tjenestene til våre pasienter i heldøgnsinstitusjon og i Rus og psykisk helsetjenesten (ROP).Karmøy kommune har 6 sykehjem med totalt 265 plasser. Fra 2012 er det innført funksjonsfordeling, der 4 av sykehjemmene kun har langtidsopphold. Korttidsplassene er samlet på 2 sykehjem. Der er satset på kontinuitet, tverrfaglighet og kompetanse innenfor sykehjemsmedisin ved å opprette heltids sykehjemslegestillinger. Kommunen har pr i dag 6 årsverk for lege i syke...

 • Company PARKEN LEGESENTER DA in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 952 857 991 Stillingsident: 4140088255 Presentasjon av stillingen:En av legene ved senteret går over i annen stilling i kommunen og det blir en ledig hjemmel ved Parken Legesenter i Elverum sentrum. Legekontoret har tofastleger og to helsesekretærer.Parken legesenter er en veletablert to-legepraksis. Journalsystemet er System-X.For bestilling av timer og resepter via internett og SMS brukes HelseRespons.Videre brukes elektronisk meldingsutveksling med sykehjem, hjemmetjenesten og NAV, samt elektroniske resepter. Kontoret er nyoppusset og godt utstyrt med laboratorie- og datautstyr. Bedriften har eget merkantilt fagpersonell med ansvar for administrasjon, IT og dagligøkonomi. Kontoret er tilknyttet Norsk Helsenett.ArbeidsoppgaverPasientlisten er i dag på 1 250 pasienter. Det er 15 ...

 • Company Helsevernetaten in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140709105 Presentasjon av stillingen:I Helsevernenheten, Etat for helsetjenester er det ledig stilling som assisterende kommuneoverlege.Helsevernenheten består av fagavdelingene Miljørettet helsevern, Kommuneoverlegen, Smittevernkontoret, Senter for migrasjonshelse og Frisklivs- og mestringssenteret.Helsevernenheten har 1 årsverk kommuneoverlege og 5,4 årsverk assisterende kommuneoverleger.Det lyses ut en 100 % stilling som assisterende kommuneoverlege ledig fra 01.01.2020.ArbeidsoppgaverKommuneoverlegene ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, helsepersonelloven, psykisk helsevernloven mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk faglig rådgivning til ulike etater og tjenester i kommunen, fo...

 • Company INDRE FOSEN KOMMUNE HELSE OG OMSORG in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141145818 Presentasjon av stillingen:Indre Fosen kommune har en ledig fastlegehjemmel med listelengde på 1300. I tillegg er det lagt inn offentlige oppgaver på 8% på helsestasjon. Det er mulighet for å drøfte liste størrelse ved overtakelse av liste. Hjemmelen er lokalisert ved legekontoret i Leksvik, sammen med to andre fastleger. I tillegg er det 8 andre fastleger på Rissa legekontor som en har organisert under en administrasjon. Legekontorene tar også imot 2 LIS1/turnusleger i hver periode. Driftsstrukturen er i dag slik at legen opptrer som privat næringsdrivende, men kommunen drifter lokaler, hjelpepersonell og andre støttetjenester.ArbeidsoppgaverOrdinære fastlegeoppgaver i lokaler med kommunalt ansatte helsesekretærer.Legevakt på dagtid er for tiden lokal...

 • Company Work Supply IVS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du uddannet læge med mindre erfaring eller nyuddannet og brænder du for at udvikle dine kompetencer? Så har du mulighed for det nu!Fastløn ligger mellem 80.000-90.000 NOK pr. måned+ JourerSå du tjener ca. 140.000-180.000 NOK pr. månedSamtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: JOB ID 19381...

 • Company Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven søker etter dyktig og engasjert bedriftslege i fast 50% stilling som kan være med å bidra til gode tjenester overfor våre medlemsbedrifter.ArbeidsoppgaverMedisinskfaglig ansvarligInformasjon, rådgivning og bistand overfor alle ansatte i våre medlemsbedrifterForebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykkerKurs/ undervisning innen ulike HMS-temaIvareta risikobaserte/ målrettede helseundersøkelserKartlegge og risikovurderingYrkesrelaterte konsultasjonerBistå i saker som gjelder psykososiale og organisatoriske forhold i medlemsbedrifteneKvalifikasjonerLege med spesialisering i arbeidsmedisin/ under spesialisering, evt har ønske om å starte et spesialiseringsløpGod norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevneAlminnelige gode IKT kunnskaperPersonlige egensk...

 • Company Dignus Medical in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Hægebostad kommune ligger omringet i fantastisk natur i Vest Agder fylke. Det kort vei til Kristiansand, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Egersund, med gode pendle muligheter.Arbeidsoppgaver:Pasientliste ca 850Fastlegeoppgaver med enkelte daglegevakter lokalisert til samme sted som det ordinære arbeidsstedetDeltakelse i interkommunal legevakt, lokalisert i Flekkefjord legevakt.Kommunale tilsynsoppgaver; 7, 5 timer pr uke (tilsynslegevirksomhet, forebyggende helsearbeid etter nærmere avtale)Kvalifikasjoner:Norsk autorisasjon som legeEr spesialist eller har starta spesialisering i allmennmedisinKan arbeide selvstendig og har gode samarbeidsevnerHar gode kommunikasjonsevner og behersker godt norsk, muntlig og skriftlig.Krav om politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd ved oppstart.Hvorfor Hægebos...

 • Company HARAM KOMMUNE HELSETENESTER in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: 964 980 810 Stillingsident: 4138538852 Presentasjon av stillingen:Haram kommune, som ei av få kommuner i landet, kan no tilby to utdanningsstillingar i allmennmedisin i eit nytt prosjekt.Formålet med prosjektet er å få til ein godt strukturert utdanning for ALIS, og sikre rekruttering til fastlegeheimlar og andre allmennmedisinske oppgåver i kommunen. Utdanningsløpet er 5 år.ArbeidsoppgåverOppgåver som fastlege.Oppgåver på sjukeheim, helsestasjon og i skulehelseteneste.Legen er med på å utarbeide ein utdanningsplan for heile perioden.Gjennomføre dei kurs og ta del i den veiledning og læringsktiviteter som det er krav om i spesialistutdanning i allmennmedisin. Her inngår også 6-12 mnd teneste på samarbeidande sjukehus.KvalifikasjonarFullført LIS1.ALIS VEST prosjektet oppfyller krav...

 • Company Bankgården Legekontor AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139073583 Presentasjon av stillingen:På grunn av befolkningsvekst og fulle lister hos eksisterende fastleger, opprettes det nå en nullhjemmel ved Bankgården legekontor sentralt på Sørumsand i Sørum kommune. Det er gangavstand til togstasjon med forbindelse til Oslo/Lillestrøm. Hjemmelen har tilknyttet fast kommunalt arbeid ved skolehelsetjenesten og helsestasjonen for barn i 10 % stilling.Bankgården legekontor har i dag fire fastleger og en LIS1, og er bemannet med stabilt og dyktig helsepersonell. Godt arbeidsmiljø i nye, moderne og velutstyrte lokaler. Infodoc journalsystem. I tillegg til arbeid på helsestasjonen, forventes det at hjemmelshaver deltar i legevaktturnus.Kvalifikasjoner/arbeidsoppgavernorsk autorisasjon som legegode norskkunnskaper muntlig og skr...

 • Company ELVERUM KOMMUNE HELSEAVDELINGEN ADM in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: 952 857 991 Stillingsident: 4135853035 Presentasjon av stillingen:Helsehuset har rehabiliteringsavdeling, korttids- og langtids sykehjemsplasser, interkommunal akutt døgnenhet, legevakt dag/kveld/natt og helsestasjon (0 - 5 år, skolelege, helsestasjon for ungdom)ArbeidsoppgaverHovedarbeidsplassen vil være i Helsehuset i Elverum som åpnet i 2019. Arbeidssted vi også være sykehjemmene som ligger andre steder i kommunen.Du vil få hovedansvar for en eller flere avdelinger og ha det som ditt primære arbeidssted. Alle legene deler på visitt ved akutt døgnenhet som har plass til fire pasienter, allmennlegetjenester til nyankomne flyktninger fram til de får tildelt fastlege, daglegevakt når det flyttes til Helsehuset og bistand til helsestasjonen. Vi ønsker å lage en stilling med varierte...

 • Company BÆRUM KOMMUNE MARIEHAVEN BO/BEHANDL in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139000444 Presentasjon av stillingen:Mariehaven bo- og behandlingssenter er et langtidssykehjem med 36 plasser for personer med demens og 36 plasser for somatisk syke beboere. Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser på Dønski.Vi søker etter en engasjert og faglig dyktig sykehjemslege som kan bidra inn i et godt faglig arbeidsmiljø. Stillingen som lege er en fast ansettelse med 30% på demensavdelingen og 10% på somatisk avdeling. Fortrinnsvis på tirsdager og torsdager.Vil du vite mer om oss eller følg oss på Facebook.ArbeidsoppgaverKurativ virksomhet, klinisk oppfølging og behandling av pasienterBidrar til kvalitetssikring og utvikling av tjenestenBidrar til internundervisningSamarbeid med annet helsepersonell og spesialisthelsetjenestenSamarbeide med pårøre...

 • Company Farsund kommune in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Det gis basistilskudd tilsvarende ca. 800 listepasienter ved oppstart pr. hjemmel ved rekruttering til de nye fastlegehjemlene. Tilskuddet trappes ned over 2 år. I tillegg vil ca. 220 pasienter pr. hjemmel overføres fra annen fastlegehjemmel ved oppstart.Det er ledig kontorplass for begge hjemlene ved Farsund Legesenter. Informasjon om Farsund legesenter ligger vedlagt i stillingsannonsen på Farsund kommunes hjemmeside.Tiltredelse etter avtale.Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Kvalifikasjoner:Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjonSpesialitet i allmennmedisin evt. planlagt eller påbegyntMå ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevneReleva...

 • Company HUSNES HELSESENTER in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Omtale av stillingaVed Husnes helsesenter arbeidar i dag sju fastlegar i eit kontorfelleskap med til saman eit listetak på 6400, innbyggjartalet i området er om lag tilsvarande. Organiseringa er sjølvstendig næringsdrift i eit felles AS for drift og investering.Vi søkjer etter engasjert lege til ledig heimel. Listetaket kan veljast frå 600 til 1200 pasientar. Heimelen kan også delast på to legar. Dersom du kan tenkja deg å prøva deg som fastlege i Kvinnherad, oppmødar vi deg til å søkja/ta kontakt og presantera kva listelengde du ynskjer.Det er ikkje "goodwill" knytt til heimelen.Stillinga inneber deltaking i legevaktordning.Det er ikkje tilplikta offentlege oppgåver til stillinga, men det kan verta aktuelt på eit seinare tidspunkt.Fastlegar i Kvinnherad nyttar Infodoc Plenario journalsyst...

 • Company TENNFJORD LEGEKONTOR AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: 964 980 810 Stillingsident: 4138546453 Presentasjon av stillingen:`HARAM KOMMUNE HAR LEDIG FASTLEGELISTE FRÅ 01.03.20.Den ledige lista er ved Tennfjord legekontor, og er godt innarbeidd av fastlege som har vore i praksisen over lang tid. Det er 1000 innbyggarar på lista, og over hundre på venteliste Lokala er nye og moderne, samlokalisert med fysioterapeut og kiropraktor. Kontoret er godt utstyrt, journalsystem er System X.Det er 10 fastlegar og 1 turnuslege i kommunen; 1 ved Tennfjord legekontor, 3 ved Vatne legekontor, 4 + 1 turnuslege ved Brattvåg legekontor samt 2 fastlegar ved Haramsøy legekontor. I tillegg kommuneoverlegestilling i interkommunal ordning.Driftsforma i dag er eit AS, den nye legen vil kunne kjøpe seg inn eller eventuelt inngå leiegavtale. Legen blir ansvarleg ...

 • Company Målselv kommune in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Målselv kommune (ca. 6700 innbyggere) ligger sentralt i Troms fylke, og har kommunikasjonsforbindelser til resten av landet med egen flyplass på Bardufoss. Kommunen har et variert næringsliv, der Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter.Målselv har vakker natur, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, varierte tjenestetilbud og rike opplevelsesmuligheter. Kommunen er aktiv innenfor næringsutvikling og er involvert i ulike prosjekter. Det er et godt miljø med mye høy kompetanse i kommunen.Legetjenesten i Målselv kommune er fordelt på to kontorer:Øverbygd legetjeneste, v/Holt helsehus, Øverbygd, med 3 fastlegeavtaler og 1 turnuslegeplass.Andslimoen legetjeneste, v/Målselv Helsesenter, Bardufoss, med 8 fastlegeavtaler og 2 turnuslegeplasserØverbygd leg...

 • Company TORGET LEGESENTER SARPSBORG AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedDen ledige fastlegeavtalen er lokalisert ved Torget legesenter, St. Marie gt. 96/98, 1706 Sarpsborg. Pasientlisten har et listetak på 1100 pasienter og er ledig fra 1. desember 2019. Legesenteret har moderne og godt utstyrte lokaler i sentrum av byen. Det jobber totalt 5 fastleger ved legesenteret som driftes som et AS.Journalsystem: System X, tilknyttet Norsk helsenett. Det forutsettes at ny lege inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved legesenteret.Kontaktperson ved Torget legesenter:Karianne Lønn Sannrud , , 414 73 046Stilling / ArbeidsoppgaverPrivat allmennpraksis i fastlegeordningen.Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke.Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt, med mulighet for ekstra vakter etter øns...

 • Company PORSGRUNN KOMMUNE in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134855216 Presentasjon av stillingen:Porsgrunn kommune tilbyr 100 % stilling som kommunal lege. I starten av ansettelsesforholdet er stillingen tilknyttet vår øyeblikkelige hjelp avd og våre sykehjem. Øyeblikkelig hjelp avd har 4 senger og er organisert sammen med avklaringsenheten med 8 senger. Vi har 7 sykehjem i Porsgrunn kommune hvorav flere har spesial funksjoner. Det legges til rette for et utdanningsløp i allmennmedisin. Dette vil innebære minimum 2 år i fastlegepraksis.ArbeidsoppgaverLege ved øyeblikkelig hjelp avdelingen (KAD)Lege ved sykehjemmene i PorsgrunnMinimum 2 års fastlegepraksisKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som legeEr du godkjent som allmennlege, spesialist i allmennmedisin, eller annen spesialitet er det en fordelGode norskkunnskaper både ...

 • Company SMART BEMANNING AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Smart bemanning har lang erfaring med rekruttering og utleie av helsevikarer til kommuner, sykehus, og private stiftelser. Smart bemanning er prioritert første leverandør på helsepersonell i Bergen kommune og 11 omliggende kommuner. Vi leverer også helsepersonell andre steder i Norge.På bakgrunn av økt forespørsel etter leger, søker vi nå flere leger til vårt team.Må ha tidligere erfaring som lege i Norge.Arbeidstidiht til behovØnskede kvalifikasjonernorsk autorisajon som legenorsk politiattest uten anmerkningerfaring som lege i Norgekunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på norsk, eller annet skandinavisk språkPersonlige egenskaperselvstendig og trygg i rollen som legefremoverlent og positiv som persontar initativ og engasjerer seg i arbeidetevne til å raskt sette seg inn i nye rutin...

 • Company KÅFJORD KOMMUNE ALLMENN LEGETJENEST in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Kåfjord kommune har følgende ledige stilling:ID 184 -- KOMMUNEOVERLEGE I 100% FAST STILLING FRA 01.02.2020Om stillingenSamhandlingsreformen har satt retning for utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Gjennom lover, forskrifter, stortingsmeldinger m.m. er det økt fokus på forebyggende arbeid, mer riktig ressursbruk i helsesektoren og bedre samhandling mellom sykehus og kommune.Kommuneoverlegen er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen og i den kommunale planleggingen.Kommuneoverlegen leder et nytt, moderne legekontor som er samlokalisert med de øvrige funksjoner i det nye Kåfjord helsetun. Legekontoret har i tillegg til kommuneoverlege to kommunalt ansatte kommuneleger, en LIS1 samt tre helsesekretærer. Kommuneoverlegen er helsemedisinfaglig rådgiver for kommuneledel...

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE KOMMUNELEGEN in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Jobbnorge ID: 174774Om fastlegehjemmelenSør-Varanger kommune har opprettet ny fastlegehjemmel, og kommunen er så heldig å ha blitt valgt som deltager i ALIS-Nord-prosjektet som en av 6 kommuner i Finnmark. ALIS-Nord ønsker å prøve ut en næringsmodell, og det er en slik hjemmel Sør-Varanger kommune nå lyser ut. Hjemmelen er ledig for tiltredelse 01.09.19 - da ALIS-Nord settes i gang for fullt. Det må forhandles om listestørrelse. Hjemmelen er lokalisert til gruppepraksis ved Kirkenes legesenter der kommunens øvrige 11 fastleger, i tillegg til 2 turnusleger (LIS1), er samlet. ALIS-Nord-hjemmelen i Sør-Varanger har en enklere økonomisk start enn ordinære fastlegehjemler - som en del av ALIS-Nord-prosjektet. Vilkårene fås ved henvendelse til kommuneoverlege Mona Søndenå eller ass. kommuneoverl...

 • Company SAMEIET BOLTELØKKA LEGESENTER in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134964402 Presentasjon av stillingen:Det opprettes 2 nye fastlegehjemler med 0-lister i kommunehelsetjenesten i Bydel St. Hanshaugen.En liste knyttes til Bolteløkka legesenter, Sofies gate 60 på Bislett. Legesenteer et veldrevet med per i dag 3 fastleger, erfarne medarbeidere og fullt utstyrt laboratorium. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Andreas Pahle;e-post:, mobil 992 48 798. Se også legesenterets nettsider: Den andre listen knyttes til Lovisenberg legesenter, Geitemyrsveien 45 B ved Lovisenberg sykehus. Legesenteer et veldrevet med per i dag 3 fastleger, erfarne medarbeidere og fullt utstyrt laboratorium. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Audun Brandal, mobil 934 34 856, e-pos...

 • Company LEGEPARTNER AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  For kunde i Nordland har Legepartner et ledig vikariat som fastlege fra 04.11.2019 - 31.01.2020Legekontoret bemannes av tre fastleger og annet helsepersonell.Kommunen har nær tilgang til fjell, sjø og skog og det er gode muligheter for et allsidig friluftsliv.Vi søker en lege som innehar egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.Som en del av Legepartner skal du kun konsentrere deg om å gjøre en god jobb når du er på plass. Vi ordner det praktiske.Arbeidsoppgaver:Fastlege på legekontorKommunale oppgaverLegevaktsarbeidKvalifikasjoner:Norsk autorisasjon som legeDu bør helst ha godkjent turnustjeneste fra NorgeDu må ha gyldig politiattestRelevant erfaring som fastlege og fra legevaktGode norsk kunnskaper både skriftlig og muntligFordel med kjennskap...

 • Company SKEDSMO KOMMUNE TJENESTEKTR HELSE in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135298214 Presentasjon av stillingen:Det er ledig ny fastlegehjemmel ved Knut Bervens legekontor . Hjemmelen er nyopprettet et listetak på 1200 pasienter.Legekontoret er travelt og veldrevet midt i Lillestrøm .. Det har romslige og velklimatiserte lokaler sentralt beliggende ut mot Storgata i Lillestrøm. Umiddelbar tilknytning til buss, tog og alle andre fasiliteter. Velutstyrt laboratorium. Nettverks EKG, spirometri 24H bt osv. Legekontoret benytter CGM journalsystem . Ny maskinvare. Parkering for ansatte på senteret i kjellerenDet er en ansatt legesenter i full stilling og en lege som er spesialist i allmennpraksis.ArbeidsoppgaverFastlegeoppgaver i trår med gjeldene regelverkDeltagelse i kommunens legevaktsordningMulighet for andre kommunale oppgaverKvalifikas...

 • Company SANOFI AVENTIS NORGE AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Medical Advisor kardiovaskulærKolesterolsenkende biologisk legemiddel - ledende globalt selskap - godt arbeidsmiljøDrømmer du om en jobb hvor dine bidrag blir lagt merke til, og hvor du kan utrette mye for mange, er dette jobben for deg!Vi søker en engasjert kollega i stillingen som Medical Advisor kardiovaskuær som er nasjonalt medisinsk ansvarlig for vårt arbeid innen hjerte/kar, hvor vårt hovedsatningsprodukt er et biologisk legemiddel for behandling av høyt kolesterol.I denne rollen vil du samarbeide tett med dyktige kollegaer innen medisinsk avdeling, market access, salg og marked, samt med eksterne fagmiljøer. Du vil være del av et kompetent lokalt og medisinsk nordisk/baltisk team innen hjerte/kar, og rapportere direkte til vår medisinske direktør i Norge.Sentrale ansvarsområder og ...

 • Company Vestre Slidre kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Vestre Slidre kommune har ledig heimel som fastlege frå 01.03.20 ved Slidre legesenter. For tida er det 720 listepasienter, men listestørrelsen er tenkt opp til 950 . Kommunale oppgåver må påreknast med inntil 20% stilling, og per i dag er dette helsestasjons-og skulehelsetjeneste med 3 timar kvar veke. Deltaking i vakt ved interkommunal legevaktsentral på Fagernes i 18-delt turnus høyrer til avtala.Slidre legesenter er lokalisert på Slidretun som eit 3-legesenter og har i tillegg LIS 1. Kontorlokala er lyse og venlege med utsikt over Jotunheimen. Vi nyttar CGM journalsystem, har eigen lab, skadestue med moderne utstyr, nytt GU-rom og er i ein unik økonomisk situasjon for å kjøpe inn medisinsk-teknisk utstyr som til dømes ultralyd.Krav til kompetanse :norsk autorisasjon som legegjennomført...

 • Company FOSSHAGEN SYKEHJEM in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132524586 Presentasjon av stillingen:Lier kommune har ledig stilling som lege til våre institusjoner Nøstehagen, Fosshagen og Liertun. Stillingen inngår i et team meden annen sykehjemslege og LiS1. Arbeidet er på dagtid uten vaktbelastning. Virksomhetsleder på Fosshagen er p.t. arbeidsgiver.Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering, og for personer med demenssykdom. Et aktivt og levendemøtepunkt for rehabilitering, og et senter med fokus på kvalitet ogprofesjonalitet med mål om livskvalitet for personer med demenssykdom. Senterethar 60 rom, og er i ferd med å bygge på for ytterligere 40. I tillegg hardiverse andre kommunale tjenester lokaler på senteret, her nevnesfysioterapitjenesten, hjelpemiddellager, frisklivsentralen m.m. Fosshagen skalvære et levend...

 • Company DRAMMEN KOMMUNE in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4130300212 Presentasjon av stillingen:Sykehjemsmedisin er et fagfelt i utvikling, og sykehjemslegetjenesten i Drammen trenger leger som kan bidra til å løfte oss videre. Som sykehjemslege får du muligheten til å være en del av et fag og et kollegium i utvikling. Vi har ukentlige møtepunkt for faglig diskusjon og samarbeid, samt strukturert internundervisning.Drammen kommune er godkjent som utdanningsinstitusjon og tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin i ny og gammel ordning.Sykehjemslegetjenesten i nye Drammen består 12 årsverk sykehjemsleger som skal utøve legetjenester på 11 langtidssykehjem, samt Bråta og Drammen helsehus.Vi har ledig to faste stillinger i 100% med oppstart i januar 2020. For tiden er begge disse stillingene organisert med arbeid ...

 • Company Bydel Nordre Aker in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4127997648 Presentasjon av stillingen:Bydel Nordre Aker utlyser en nyopprettet fastlegehjemmel (nulliste) på Stadion medisinske senter.Bydelen har totalt 53 fastlegehjemler fordelt på 12 legesentre (inkludert SIO-Helse).Stadion Medisinske Senter er et fastlegekontor som nylig har startet opp i nyoppussede lokaler på Ullevål stadion. Senteret har to fastlegehjemler, ogutvider nå med en nyopprettet hjemmel. Planlagt listetak er 1000pasienter. Senteret har én ansatt helsesekretær i 100% stilling, som betjenerlab og resepsjon. Senteret har romslige kontorer, velutstyrt laboratorium,utstyr for EKG, 24-t BT, spirometri samt eget rom tilpasset prosedyrer og småkirurgi.Senteret er eid av Stadion Medisinske Senter AS, og legene arbeider somselvstendig næringsdrivende. På ...

 • Company BSN Bydelsadministrasjonen Bydel Søndre Nordstrand in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4130590442 Presentasjon av stillingen:I bydel Søndre Nordstrand er det ledig fastlegehjemmel ved Bjørndal legesenter, som er en veletablert og veldrevet 3 legepraksis beliggende i 1.etasje på senteret på Bjørndal. Legesentert benytter CGM journalsystem, og består av 3 selvstendig næringsdrivende leger i kontorfellesskap, samt 2 hjelpepersonal. Bjørndal er et geografisk avgrenset område med kun 1 hovedvei inn og ut. Det bor ca 9000 innbyggere i en blanding av rekkehus/villaer og lave blokker, ca 4000 av disse har fastlege ved Bjørndal legesenter. Den aktuelle fastlegehjemmelen har en pasientliste på 1200. Ønsket overtakelse 1 mai 2020.ArbeidsoppgaverGenerelle allmennmedisinske oppgaver i uselektert fastlegepraksisLegevakt tilknyttet fastlegehjemmelenOffentlige all...

 • Company Tjenesteområde Helse og Omsorg - Gjøvik Kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedetHelsestasjonstjenester i Gjøvik kommune er organisert under kommunalsjef for Oppvekst og tjenesteleder for Barn og familie. Helsestasjonstjenester har egen virksomhetsleder og ca 25 ansatte. Tjenesten er organisert i fagteam.Det er tre helsestasjoner i Gjøvik kommune: Gjøvik (i Rådhuset), Biri og Snertingdal. Skolehelsetjenesten er fordelt på 13 barneskoler og 5 ungdomsskoler.Legen vil ha kontorplass i helsestasjonen i Rådhuset.Vi arbeider ut fra en positiv tilnærming og ønsker å styrke familiene og barnas ressurser og se muligheter framfor begrensninger.ArbeidsoppgaverGjøvik kommune har fått prosjektmidler fra helsedirektoratet for å ansette skolelege i 50 % stilling i et år. Stillingen kan om ønskelig kombineres med 50 % fast stilling som helsestasjonslege ved...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters