Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

76 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 76 results.
 • Company GREV WEDEL LEGESENTER DA in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191639406 Presentasjon av stillingen:Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ble ved nyttår 2020 slått sammen til nye Drammen kommune med i overkant av 100 000 innbyggere, og ble med det landets 7. største kommune. Drammen kommune har i dag 82 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Da en av våre fastleger slutter, blir det en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Grev Wedel legesenter.Ved Grev Wedel legesenter er det fire fastlegehjemler. Grev Wedel legesenter er et veldrevet legesenter som holder til i romslige og moderne lokaler. Disponibel parkeringsplass i garasjekjeller. Legesenteret har erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø. Senteret drives som et DA. Hver praksis drives som et enkeltpersons foretak. Legesenteret benytter Infodoc journals...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Det er ledig vikariat for kommuneoverlege 2 i perioden 01.02.2020 - 01.09.2020 som videreføres i perioden 01.09.2020 - 31.12.2020 når vår kommuneoverlege 1 er i permisjon. Den ledige stillingen er plassert i kommunaldirektørens stab. Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og har en utadrettet virksomhet.ArbeidsoppgaverHovedoppgavene er medisinskfaglig rådgivning ovenfor kommunens ledere på flere nivåer, samhandling med eksterne aktører, beredskapsarbeid, smittevern, kvalitetsarbeid, oppfølging av fastlegeordningen og legevaktstjenesten, plan og utviklingsoppgaver og saksbehandling.Vikar inngår etter opplæring i 4.delt ukesvakt som smittevernansvarlig etter IHR forskriften ved OSLO. Kommuneoverlegen forbereder også saker og høringer til administrativ og politisk behandling,...

 • Company SYKKYLVEN KOMMUNE LEGESENTER in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Sykkylven kommune har ledig 40 % stilling som kommuneoverlege med snarleg tiltreding.Det er auka nasjonale krav til kommunane sin kompetanse og kvalitet i helse-og omsorgstenesta. Kommuneoverlegen har ei sentral rolle og er ein viktig fagperson i den vidare utviklinga av helse- og omsorgstenestene i kommunen.Stillinga er organisatorisk plassert hjå kommunalsjef helse og omsorg, men vil og medføre kontakt med den øvrige kommuneleiinga og kommunens innbyggjarar.Spesielle krav til stillingaGodkjent poltitiattest må framleggast av den som blir tilsett.I tillegg må den som vert tilsett føreta tuberkulinundersøking dersom vedkomande har opphalde seg utover tre månader i land med høg forekomst av tuberkulose. Krevet om slik undersøking gjeld også for personar der det er medisinsk mistanke eller s...

 • Company SYKKYLVEN KOMMUNE LEGESENTER in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Sykkylven kommune har ledig avtaleheimel for fastlege med snarleg tiltreding. Avtaleheimlen har ei liste på 1000 innbyggjarar som ved oppstart har 600 listepasientar. Sykkylven kommune vil gi inntektsgaranti på inntil 250 listepasientar for å sikre ei inntekt tilsvarande 850 listepasientar frå oppstart. I denne perioden med oppbygging av eiga liste vil det tilkome offentlege arbeidsoppgåver tilsvarande kommunens inntektsgaranti på 250 listepasientar. Desse oppgåvene trappast ned i takt med at lista byggast opp.Etter legeplanen for Sykkylven kommune skal talet på fastlegeheimlar aukast, og dette er ein nyoppretta legeheimel. Med den nye avtaleheimelen vil Sykkylven kommune ha 7 avtaleheimlar i tillegg til LIS1 lege.ArbeidsstadKontorstad er Sykkylven Legetjenester AS. Dette er for tida eit p...

 • Company STAMINA HELSE AS AVD BERGEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:884039312 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vil du være med å arbeide mot vår visjon "flere friske folk"? Stamina Helse avdeling Bergen søker engasjert og selvstendig lege.Avdelingen består av et engasjert og tverrfaglig team med 28 dyktige medarbeidere innen blant annet arbeidshelse, sykefravær, fysisk- og psykososialt areidsmiljø, livsstil, ergonomi og yrkeshygiene med fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet.Du vil være med på å videreutvikle våre tjenester innen arbeidshelse, slik at vi kan møte morgendagens utfordringer og bidra til bedre folkehelse i arbeidslivet.Vi ser etter deg som:Er engasjert i arbeidsmedisin og ønsker å fremme det arbeidsmedisinske fagetTrives med å jobbe tverrfaglig / i teamHar evne til å planlegge og å jobbe selvstendig og systematiskTrives med å u...

 • Company BLAKER BBS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191724867 Presentasjon av stillingen:Pr dags dato er den faste stillingen knyttet til Blaker bo-og omsorgssenter, men man må påregne at dette kan endres til annet sykehjem innenfor Lillestrøm kommune. Vikariatet er knyttet til Stalsberg bo-og omsorgssenter og Lillestrøm bo-og behandlingssenter.Blaker bo- og omsorgssenter holder til i nytt, flott bygg i Skåningsrudvegen i Blaker. Virksomheten har ca 95 ansatte og totalt 59 plasser fordelt på 2 enheter. Ved somatisk enhet er det 32 plasser og ved demensenheten 27 plasser. Enhetene er inndelt i mindre fløyer med 5 -- 8 rom, samt stue og kjøkken på hver fløy. Vi har stort aktivitetsrom og mulighet for å ha ulike aktiviteter sammen med beboerne. Det er satset på ulike velferdsteknologiske løsninger i bygget. Blaker b...

 • Company SIGDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fast 60 % sykehjemslege ledig fra 15.4.2020Arbeidstid: Mandag, tirsdag og torsdag eller etter nærmere avtale. Mulighet for fleksibel bunden/ubunden tid etter nærmere avtale.Sigdalsheimen er kommunens eneste sykehjem og ligger i Prestfoss sentrum og består av totalt 49 plasser, herunder en langtidsavdeling med 24 plasser, en skjermet enhet med 10 plasser og to korttidsavdelinger med henholdsvis 7 og 8 plasser. Herunder plasser for rehabilitering, lindrende plasser og KAD plasser.Kvalifikasjoner:· Søkere må ha norsk autorisasjon som lege. Beherske norsk muntlig og skriftlig samt kjenne norsk lovverk.· Interesse for geriatri, demensomsorg og sykehjemsmedisin· Personlig egnethet; gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig, systemat...

 • Company LYNGDAL LEGESENTER AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Lyngdal legesenter har 10 fastlegehjemler, samt en turnuslege, og holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Senteret har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell, og et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes System X journalsystem. Listetaket er 1000 pasienter.Da en av våre fastleger går ut i mammapermisjon er det ledig et vikariat som fastlege fra 01.06.2020 - 15.08.2021, med mulighet for forlengelse.Kvalifikasjoner:Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste.Behersker norsk både muntlig og skriftlig. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten)Evne til å samarbeide, samt jobbe selvstendig, strukturert og faglig godtMå ha førerkort, og det e...

 • Company KLETOR AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Stilling: Fastlege og tilhørende oppgaverOppstart: SNARESTArbeidstid : 08.00-16:00Varighet: 7 uker i perioden 30.03.20 - 15.05.2020Legevakt: Mulighet for legevakterVeldrevet legekontor med flere leger.Betingelser: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret. (Med hensyn til betaling skatt, feriepenger, pensjon etc). Mulighet for legevakt.Bolig: InkludertReise: Inkludert, god logistikk - kort vei til flyplassBil: Får tilgang på bil etter behov.Kvalifikasjoner:Allmennlege eller Allmennspesialist (refusjonsrett fra Helfo)Norsk autorisasjon og turnus, og erfaring som fastlege.Du må kunne kommunisere godt på et Skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.Nødvendig opplær...

 • Company Emploi Group AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Emploi leier ut skandinavisktalende helsepersonell i hele Norge. Vi har rammeavtaler med flere store og små kommuner i Norge, og er kjente for å levere dyktige og omsorgsfulle medarbeidere.Tjen godt i Nord-Norge i sommer!Kombinerer sommerjobb med Norges råeste naturopplevelser i Nord-Norge! Er du medisinstudent på jakt etter sommerjobb? På vegne av våre kunder i vakre Nord-Norge søker vi medisinstudenter til sommerjobb på sykehjem. Det er ønskelig at du kan jobbe hele sommerperioden, 8 uker fra ca 17. Juni. Passer også fint for par eller venner som vil reise og jobbe sammen! Vi kan tilby:. Ryddige og konkurransedyktige vilkår . Vi dekker reise og bolig. 12% feriepenger. Du vil få en egen rådgiver hos oss som følger deg tett opp. Mulighet for tilbud om mange spennende oppdrag  Din kompetan...

 • Company LØDINGEN KOMMUNE ALLMENN LEGETJEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 945 468 661 Stillingsident: 4191628146 Presentasjon av stillingen:Lødingen legesenter består av tre fastlegehjemler og en turnuslege, samt støtteapparat. Legesenteret holder til i samme bygning som helsestasjonen, psykiatritjenesten, barnevernet, NAV og apotek. Her er også kontor for ambulerende jordmor og psykolog. Lødingen kommune inngår i interkommunal legevaktsordning sammen med Harstad og Kvæfjord.Vi søker fastlege i fast kommunal stilling.ArbeidsoppgaverAllmennlege med listelengde på ca. 700.Kommunale legeoppgaver / tilsynslege.Deltagelse i legevakt.KvalifikasjonerFortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering.Norsk autorisasjon og dokumenterte norskkunnskaper.Godkjent norsk turnustjeneste.Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges.Personlige ege...

 • Company SALTDAL HELSESENTER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193047475 Presentasjon av stillingen:Saltdal helsesenter er kjent som en arbeidsplass der arbeidsmiljøet er kjempegodt, kunnskapsnivået høyt og læringskulturen sterk! Saltdal kommune skal i løpet av de nærmeste årene bygge nytt helsehus. Legekontorene planlegges inn i nye lokaler der bruk av moderne teknologiske løsninger, innovasjon og nytenkning skal stå sentralt. Vi søker nå deg som er klar for å ta del i denne spennende utviklingen!Vi lyser nå ut 100 % fastlegestilling hvor ca. 25 % av tiden er avsatt til arbeidsmedisinsk arbeid etter avtale mellom Saltdal kommune og Hemis AS bedriftshelsetjeneste. Eventuelt kan søkes 75 % fastlegestilling uten arbeidsmedisindelen.Fastlegestillingen omfatter kurativt arbeid og offentlige arbeidsoppgaver inntil 5,6 timer uken...

 • Company SØGNE LEGESENTER DA in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Søgne legesenter i Kristiansand kommune har ledig en etablert fastlegehjemmel.Hjemmelen hadde 900 listepasienter i desember 2019.Planlagt overdragelse: Snarest.Det er 11 etablerte fastlegehjemler ved legesenteret.Nettside for mer informasjon: .Om legesenteretLegesenteret har god beliggenhet vest i Søgne i Kristiansand kommune og har god tilgjengelighet for publikum. Legekontorene har moderne lokaler, er godt utstyrt og har god hjelpepersonellbemanning.Ved Søgne legesenter arbeider det totalt 12 fastleger og 1 turnuslege. Senteret har meget tett samarbeid med øyelegepraksis like ved. Det er meget stor stabilitet ved legesenteret både blant leger og helsesekretærer. Senteret har alt aktuelt utstyr inklusiv ultralyd. Vi er et senter for fremtiden.Spesialisering i allmennmedisinSpesialister i ...

 • Company HOF BO- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/2148 Presentasjon av stillingen :Holmestrand kommune har slått seg sammen med Sande kommune fra 2020 og har ca 24 000 innbyggere. Kommunen ligger i sentralt i Vestfold og har god togforbindelse og ligger nær E18.Hof Bo- og behandlingssenter et et av kommunens tre bo- og behandlingssentere og har 23 plasser, og er organisert i to demens avdelinger, en somatisk langtid og korttidsavdeling, en omsorgsbolig med 8 plasser, dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens kjøkken og vaskeri.Fakta om stillingenVi søker tilsynslege i vikariat i 20% stilling, frem til 31.12.2021.Det er totalt 40% legeressurs ved bo- og behandlingssenteret ønskelig med samarbeid på tvers av avdelinger med nåværende lege.Stillingen ønskes besatt så raskt som mulig.ArbeidsoppgaverAn...

 • Company KLEPP KOMMUNE LEGER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Det er behov for fastlegevikar for 3 legar i 60-100 % stilling i 6 månader frå 01.05.20. Det er muligheit for utviding, og å søka om deleliste som vil koma om eit par år. Vikarlegen får eige legekontor.Det er ikkje vaktplikt knytt til stillinga.Søkjar må kunne dokumentera fullført og godkjent LIS1-teneste, samt norskkunnskapar tilsvarande nivå B2....

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE HELSE, SOSIAL OG OMSORG ADMINISTRASJON OG STAB in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ledig fastlegehjemmel ved 4-legesenter i SandefjordSandefjord ligger ved Vestfold-kysten med 63000 innbyggere. Vi har et aktivt kultur- og idrettsliv. Det er kort vei til andre destinasjoner, med ferge, flyplass og tog. Kommunen har en velorganisert helseetat, med kompetent hjemmesykepleie som følger pasientforløp-metodikk, godt utviklet helsesøstertjeneste, psykisk helsetilbud, frisklivsentral og eget lærings- og mestringssenter. Vi har kommunal legevakt med ansatt daglegevakt. Vi har per i dag 55 fastleger med gjennomsnittlig listelengde på 1170 pasienter, og et velfungerende tillitsvalgtapparat.Fastlegehjemmel ved 4-legesenteret Legene Syd i Sandefjord Helsepark blir ledig vår/sommer 2020.Praksisen har pt listetak på 1150 pasienter.Hj...

 • Company PEER GYNT HELSEHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 181430ArbeidsoppgaverEr du på jakt etter en stabil, trygg, forutsigbar og spennende stilling?Vi har ledig fast stilling som sykehjemslege i 100 % stilling. Stillingen er for tiden tilknyttet Peer Gynt helsehus.Dine arbeidsoppgaver vil væreAnsvar for pasientbehandling på helsehusetDelta i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper for å gi et helhetlig tilbud til pasienteneVeilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaerArbeidshverdagen vil preges av varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, samhandling med kollegaer, videreutvikling av Helsehuset og legetjenestene og arbeid med fokus på kvalitet og brukerveiledning.Du vil samarbeide mye med pleiepersonalet, ledelsen, legekollegaer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, Sykehuset Østfold og fastleger.Stillingen er o...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE LEGEVAKT ØYEBLIKKELIG HJELP in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tønsberg legevakt og øyeblikkelighjelp døgnenhet har et ledig 100 % ett-års vikariat f.o.m. mandag 30.3.2020.Det er også ledig et vikariat på ca. 40-50% for noe lengre tidsperiode fra midten av mars 2020.Tønsbergregionen legevakt og kommunale akutte døgnplasser (TRLØHD) er en ny virksomhet og er etablert som en interkommunal legevaktstjeneste for kommunene Tønsberg, Færder og Holmestrand. Legevakten har et nedslagsfelt på cirka 105 000 personer. Vi flyttet inn i nye lokaler i mars 2018. Kjelle Helsepark ligger lett tilgjengelig ved trafikknutepunktet Kjellekrysset ved innkjøringen til Tønsberg by.Stillingene er fastlønnet i tre-delt turnus med spennende oppgaver på legevakt, legevaktbil samt ØHD-avdelingen.Arbeidsoppgaver:Legevakt - med ...

 • Company VORMSUND LEGESENTER AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190032960 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjert lege til ledig fastlegehjemmel, i en 2-legepraksis.Hjemmelen har ca. 500 pasienter på liste pr. i dag. Info Doc journal system, og godt utstyrt legekontor.Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke må påberegnes, samt deltakelse i kommunal legevakt.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon, spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisinGode skriftlige og muntlige norskkunnskaperOpptatt av samhandlingPersonlig egnethet vektleggesDen som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 månederKopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ...

 • Company BJØRNAFJORDEN KOMMUNE TEKNISK DRIFT in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BERGEN KOMMUNE HELSEVERNENHETEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4169393846 Presentasjon av stillingen:I Helsevernenheten, Etat for helsetjenester er det ledig stilling som assisterende kommuneoverlege.Helsevernenheten består av fagavdelingene Miljørettet helsevern, Kommuneoverlegen, Smittevernkontoret, Senter for migrasjonshelse og Frisklivs- og mestringssenteret.Helsevernenheten har 1 årsverk kommuneoverlege og 5,4 årsverk assisterende kommuneoverleger. Det er i tillegg 1 årsverk smittevernoverlege.Det lyses ut en 100 % stilling som assisterende kommuneoverlege ledig fra 01.02.2020ArbeidsoppgaverKommuneoverlegene ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, helsepersonelloven, psykisk helsevernloven mfl. Dette innebærer i hovedsak medisinsk faglig rådgivnin...

 • Company HELSESTASJONER I BÆRUM VEST in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189928029 Presentasjon av stillingen:Bærum kommune drifter 3 helsestasjoner i Bærum Vest; Kolås, Sandvika og Marie Plahte helsestasjon.Vi har nå ledig fast stilling i20 % som lege. Som helsestasjonslege skal du påse at den medisinskfagligestandarden på helsestasjonene er i tråd med myndighetskrav i gjeldende lover ogforskrifter.ArbeidsoppgaverForeta undersøkelser etter oppsatt fagprogram for helsestasjonstjenestenVære rådgiver for helsesykepleier i medisinskfaglige spørsmålSamhandle og samarbeide med ulike faggrupper på helsestasjonen, som helsesykepleier, psykolog, jordmor og fysioterapeutDelta på aktuelle møterKvalifikasjonerEmbetseksamen i medisinSpesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisinForskrift for leger i den kommunale helse- og omsorgstjeneste M...

 • Company NEDRE ROMERIKE LEGEVAKT in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191246215 Presentasjon av stillingen:Legevakten i Lillestrøm kommune er i dag lokalisert i Lillestrøm og Sørumsand og er et allmennmedisinsk døgntilbud for innbyggerne i Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm kommune, samt Flateby (nordre del av Enebakk kommune). Legevakten dekker et befolkningsgrunnlag på ca 150 000. Legevakten tilbyr øyeblikkelig medisinsk hjelp via telefon, legevaktslokaler og uniformert legebil i sykebesøk. Legebilen er bemannet med sykepleier og lege. Manchester triage benyttes både ved oppmøtelegevakt og på telefon.ArbeidsoppgaverPrimært reise ut med legebil. Vurdering og behandling av pasienter ved hjemmebesøk,institusjonsbesøkGjennomføre konsultasjoner i legevakt i perioder det ikke er sykebesøkFølge opp telefonkonsultasjoner fra hjemmetjenes...

 • Company LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190549438 Presentasjon av stillingen:En fastlønnet utdanningsstilling som ALIS-lege er ledig i Larvik kommune. Stillingen er ledig fra 1. mars. Stillingen vil ved oppstart ha arbeidssted ved Larvik legevakt, som vaktlege ved legevakten.Larvik kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin. Opprettelse av ALIS-stillinger er for å bedre rekruttering til allmennmedisin i kommunen. En ALIS -- stilling er en utdanningsstilling med fast lønn. Utdanningsløpet er over minimum fem år. Ved permisjoner i forbindelse med svangerskap eller ved sykdom vil tiden bli forlenget. En veileder vil sammen med ALIS utarbeide en utdanningsplan for hele 5 års perioden. Spesialisering i allmennmedisin innbefatter gjennomføring av tellende tjeneste og op...

 • Company LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191672625 Presentasjon av stillingen:Allmennlege ved Sentrum legekontorNull-hjemmel med 350 pasienter ved Sentrum legekontor i LarvikLarvik kommune søker etter lege med interesse for allmennmedisin og primærhelsetjenesten.Det lyses herved ut en null-hjemmel med ca 350 pasienter, med tiltredelse 1. mai 2020Sentrum legekontor er et veldrevet 3-legekontor i Larvik sentrum. Legekontoret har to hjemler, hvorav en deleliste. En av legene blir nå pensjonist, og det etableres da en 0-hjemmel med 350 pasienter, for ny lege. Legekontoret holder til i samme bygg og etasje som psykiater, hudlege og apotek.Nyoppussede lokaler, godt fagmiljø blant andre helseaktører og hyggelig arbeidsmiljø.Legekontoret er organisert i form av et ANS og bruker Infodoc Plenario som journalsyst...

 • Company LØRENSKOG SYKEHJEM in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4164666042 Presentasjon av stillingen:Sykehjemmene i Lørenskog har 219 sykehjemsplasser fordelt på 9 avdelinger og tre dagsentra med 48 brukere. Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, musikkterapeuter, kokker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kulturarbeidere og assistenter med flere, jobber daglig sammen for å skape en god hverdag for pasientene ved sykehjemmene.Sykehjemmene dekker hele spekteret av helsetjenester i institusjon med langtidsplasser, rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, dagopphold i institusjon, dagsenterplasser og aktiviteter for hjemmeboende. Sykehjemmene har en legegruppe på 5 personer i 3,7 årsverk som møtes jevnlig for faglige diskusjoner og kollegastøtte. Vi søker nå etter en lege i ett års utdanningsvikariat til våre sykehjem.Sykehjemsle...

 • Company STANGE KOMMUNE TJENESTEENHET HELSE OG OMSORG in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191690554 Presentasjon av stillingen:Tilsynsoppgaver i helse- og omsorgssenter, fengselshelsetjeneste og helsestasjon.ArbeidsoppgaverMedisinskfaglig tilsyn og oppfølging av pasienter i helse- og omsorgssenter, innsatte i fengsel og barn/unge på helsestasjonen.KvalifikasjonerLege med norsk autorisasjon og foreskrivingsrettGod norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevnePersonlige egenskaperDu må være fleksibel, kunne jobbe selvstendig og samhandle godt med øvrig personell i virksomhetene oppgavene ligger til.Vi tilbyrLønn i henhold til tariff og ordnet arbeidstid.KontaktinformasjonTove Nordli Selnes, Kommunalsjef - helse, 91512411ArbeidsstedStorgata 452335 StangeSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Stange kommuneReferansenr.:4191690554Stillingsprosen...

 • Company CENTRIC CARE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG KOMMUNE INTERKOMMUNALE LEGEVAKT in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :En av våre fastleger slutter. Det blir derfor ledig hjemmel ved Møllebakken legekontor i Kongsberg kommune.Om hjemmelen:Hjemmelen er tilknyttet Møllebakken legekontor med 2 andre fastlegehjemler. Listestørrelsen er nå ca 630. Det er 2 helsesekretærer og bra arbeidsmiljø. Kontorene er nylig pusset opp og utstyrt med moderne laboratorium, EKG, spirometri, 24-timers BT-måling og utstyr for småkirurgi og gynekologi.Journalsystem: CGMBetingelser for overtakelse av hjemmelen i den etablerte praksisen må avtales med nåværende praksisinnehaver i tråd med gjeldende regelverk.Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk regulerer kommunens vilkår for fastlegeavtalen.Hjemmelen plikter deltakelse i Kongsberg interkommunale legevakt. Det er...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, RADIOLOGI OG LABORATORIET, TØNSBERG in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker etter 2 sommervikarer i 100 % stillinger i perioden 22.06.20 - 23.08.20.Kreft seksjon - LIS ligger under Kirurgisk klinikk, og dekker det onkologiske tilbudet for Vestfolds befolkning på ca 240.000 personer. Seksjonen ble opprettet i 1997, og har i dag 7 overlegestillinger og 6 LIS-stillinger. LIS deltar i dagvaktsordning frem til kl. 16.00 på hverdager, og 09.00-17.00 i helgene, da med telefonisk støtte av overlege. Sommervikarer kan delta i helgevakt etter opplæring. En av overlegene er anestesiolog, og har spesielt ansvar for lindrende aktivitet, både innad på seksjonen, i hjemmene og ved lindrende enheter på sykehjem.Bortsett fra hematologiske kreftformer og primære hjernesvulster, håndterer seksjonen hele spekteret av maligne sykdommer.Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming,...

 • Company HALDEN KOMMUNE HELSEADMINISTRASJONEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kommuneoverlegen gjennom mange år skal pensjonere seg og vi søker derfor etter en ny medarbeider.Halden kommune står foran mange spennende endringer framover. Helsehuset skal innen 2021 bygges om for å omfatte en rekke helsetjenester i nye tilpassede lokaler. Som kommuneoverlege vil du ha mulighet til å påvirke utforming av helsetjenesten og pasienttilbudet. Vi ser derfor etter en kommuneoverlege som har blikk for organisasjonsutvikling og kvalitetssikring av helsetjenesten innen egne arbeidsområder.Stillingens arbeidsområder/oppgaver:Kommuneoverlegefunksjonen i Halden kommune ivaretas av 2 kommuneoverleger. Kommuneoverlegene er p.t. organisert under leder for Enhet Helsehus. Kommuneoverlegene inngår i enhetslederens ledergruppe. Det er ...

 • Company SYKEHUSET INNLAMDET HF DPS LILLEHAMMER ADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184889870 Presentasjon av stillingen:Vi leter etter deg som ønsker å bidra til bedre pasientbehandling innen psykisk helsevern og rus. I divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet, etableres det nå en klinisk eHelse-løsning som er utviklet for elektronisk distribusjon og innsamling av data. Dette vil også legge til rette for hjemmebasert oppfølging og nettbaserte behandlingsprogram. Vi trenger deg som brenner etter å utvikle dette sammen med våre klinikere og bidra til implementering.ArbeidsoppgaverUtvikle prosedyrer og system for etablering av internt kvalitetsregister og digitalisering av kliniske verktøy. Opplæring av klinikere/ledere og implementere løsningen i våre kliniske enheter. Kontaktperson overfor leverandør/e-helse internt i utvikling av løsnin...

 • Company BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191544298 Presentasjon av stillingen:Bærum kommune oppretter ny 0-hjemmel og søker etter spesialist i allmennmedisin for nyetablering av fastlegevirksomhet ikommunen.Fastlegehjemlen er ubunden, men må legges til eksisterende fastlegekontor eller etableres som flerlegepraksis. Kommunen kanvære behjelpelig med å formidle kontakt med andre hjemmelsinnehavere.Legekontoret skal være bemannet med hjelpepersonell tilstede, med definerteåpningstider og tilgjengelighet iht ASA 4310.Fastlegekontoret skal være utformet i henhold til universell utforming ogdrives i henhold til gjeldende lov- og regelverk. Søker må fremlegge en plan for organisering og etablering av hjemmelen før hjemmelstildeling. Det gjøres oppmerksom på atsolo-praksis ikke er godkjent driftsform i Bærum k...

 • Company Work Supply IVS in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Info: Danish, Swedish or Norwegian is required for this jobStart: As soon as possibleLocation: All over Norway (opportunity to work geographically throughout Norway)Duration: Temporary job, VikariatLøn & Logi: Der tilbydes en løn på ca. 30.000-45.000 NOK pr. ugeDer tilbydes gratis logiDer tilbydes gratis rejseLanguage: Danish, Swedish or NorwegianWork Permit: All applicants must have work permit for Denmark, Sweden, or NorwayEr du læge i almen medicin med meget erfaring eller mindre erfaring og brænder du for at udvikle dine kompetencer?Så har du mulighed for det nu! Du har nu mulighed for at arbejde som læge forskellige steder i Norge. Det kan være på sygehuse og inden for sundheds- og plejesektoren i kommunerne, for eksempel på sygehjem, ældrecentre, i hjemmeplejen, i skolesundhedstjenes...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 874632562 Stillingsident: 4171946876 Presentasjon av stillingen:Avdeling for nevrologisk og klinisk nevrofysiologi har et nedslagsfelt på 400 000 innbyggere. Hovedsenteret i Innlandet er lagt til Lillehammer med sengepost, poliklinikk med dagavdeling, og nevrofysiologisk laboratorium.Er du interessert i å jobbe i et engasjerende fagmiljø?Vi er den eneste nevrologiske sengeposten i Innlandet med 20 sengeplasser, og den største andelen av våre pasienter er ø-hjelp. Avdelingen har også en slagenhet, med overordnet fagansvar for slagbehandling i Innlandet. Du har en interesse for nevrologi og slagbehandling, og trives godt i et tverrfaglig team. Her vil du bli en del av et arbeidsmiljø som er opptatt av å gjøre hverandre gode. Er dette arbeidsplassen for deg, så vil vi at du søker deg...

 • Company HELSESTASJONER I BÆRUM ØST in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185573265 Presentasjon av stillingen:Helsetjenester barn og unge omfatter helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn og unge innen helsestasjon og skolehelsetjenesten i grunnskole og videregående skoler. Vi er organisert i avdeling helsestasjoner øst og vest, skolehelsetjeneste for barn og skolehelsetjenester for ungdom. Avdeling skolehelsetjenesten for ungdom har blant annet hfu (helsestasjon for ungdom) lokalisert på Sandvika helsestasjon og Bekkestua helsestasjon.Vi søker nå etter to dyktige og engasjerte leger som skal jobbe ved helsestasjon for ungdom. Begge lokasjoner er aktuelle. Som lege på hfu blir du del av et engasjert team som består av helsesykepleiere, jordmødre og helsesekretærer.ArbeidsoppgaverSom lege skal du:jobbe etter gjeldende lo...

 • Company MAJORSTUTUNET BO- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190412925 Presentasjon av stillingen:Sykehjemslege vikariat søkes til Majorstutunet bo- og behandlingssenter. Stillingen er i utgangspunktet 100%, men stillingsstørrelse kan diskuteres.Majorstutunet bo- og behandlingssenter er et langtidssykehjem som ligger sentralt på Majorstuen i bydel Frogner. Det er kort vei til buss, T-bane og trikk.Vi har 106 somatiske langtidsplasser, 18 plasser for mennesker med demens og 8 forsterkede plasser for mennesker med demens. Hver dag teller for våre beboere - personsentrert omsorg skal være grunnpilaren, og vi ønsker å være et godt hjem samtidig som vi skal tilby god faglig kvalitet og omsorg. Vi søker deg som har et brennende engasjement for eldremedisin. Det er viktig at du har en helhetlig tilnærming til pasientene og liker...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 1234 Stillingsident: 4187252756 Presentasjon av stillingen:Er du lege og vil vere med å forme framtidas helsetilbod for sjøfolk? Det er ledig stilling (100%) som nestleiar/lege ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin.Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM) er eit nasjonalt kompetansesenter ved Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen med formål om å fremje helsa til sjøfolk, fiskarar, dykkarar, offshorearbeidarar mv. Senteret har 16 tilsette og driv m.a. undervising, rådgjeving, regelverksarbeid, saksbehandling, forsking, utvikling av medisinske læremiddel, seleksjonsmedisinske utgreiingar (dykkarar og sjøfolk) og driftar den telemedisinske legevakta for sjøfolk, Radio Medico. Senteret jobbar tett med mellom anna Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret og Unive...

 • Company ENHET FOR LEGETJENESTER OG SMITTEVERNARBEID in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  ALIS (Allmennlege i spesialisering) næringsmodell Trondheim er et nytt prosjekt der hovedformålet er å tilby nyutdannede leger en mulighet til å prøve seg som næringsdrivende leger i allmennpraksis, og starte strukturert utdanning i allmennmedisin, uten større økonomiske investeringer. Et annet viktig formål for ordningen er avlastning ved og eventuell rekruttering til etablerte legekontor.ALIS næring Trondheim følger følgende modell:ALIS-legen går inn i et 5-årig løp2 år som næringsdrivende lege ved legesenter (introduksjonsstilling)6-12 måneders sykehuspraksis og/eller praksis ved kommunale institusjoner2 - 2,5 år i ordinært vikariat i fastlegepraksis eller i egen fastlegepraksisTrondheim kommune inngår i 2020 en avtale med Din Doktor, Idungården legesenter og Kalvskinnet legesenter om m...

 • Company SMART BEMANNING AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NYGÅRD BO- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker engasjerte og dyktige sykepleiere/vernepleiere, sykepleie-/legestudenter, helsefagarbeidere og assistenter for fast avtale om arbeid i sommer og/eller avtale om tilkallingsvakter utover våren. Både sommerjobb og tilkallingsvikar gjelder turnus dag/kveld og/eller nattevakter.Nygård bo- og behandlingssenter har 126 plasser fordelt på 6 avdelinger, med tilbud om langtids-, korttids- og avlastingsplasser for personer med demens og somatisk sykdom. Vi har fokus på fagutvikling, miljøarbeid og aktivitet, gjennom å se og tilrettelegge for den enkelte beboers behov. Lege er tilknyttet senteret, og vi har egen miljøavdeling, frisør og fotpleietjenester til beboerne.StillingsinformasjonStillingsstørrelse: etter avtaleStillingene innebærer...

 • Company NORSK POLARINSTITUTT TROMSØ in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Jobbnorge ID: 182448Norsk Polarinstituttsøker lege for overvintring i Antarktis. Stillingen er en del av overvintringsteamet på seks personer, som ivaretar driften av Troll forskningsstasjon. Overvintringsteamet er organisert under instituttets operasjons- og logistikkavdeling.ArbeidsoppgaverLegens hovedoppgaver ved stasjonen er å ivareta den fysiske og psykiske helsen til stasjonsbesetningen, samt foreta medisinsk behandling av sykdom og skader under oppholdet. I tillegg vil legen bistå den øvrige besetningen i daglige gjøremål på stasjonen.En av stillingene i overvintringsteamet vil bli gitt ansvaret som teamleder. Dette vil innebære operativ samordning, administrative oppgaver, samt rapportering/oppfølging mot operasjons- og logistikkavdelingen i Tromsø.KvalifikasjonerFor stillingen kre...

 • Company HAREID LEGESENTER AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 964979278 Stillingsident: 4186850210 Presentasjon av stillingen:Hareid kommune har 5160 innbyggjarar og ligg på øya Hareidlandet sørvest for Ålesund. Det er enkelt å kome seg til og frå Hareid. Det tek 25 minutt å reise med hurtigbåt til Ålesund sentrum, og 45 minutt til flyplass. Ferja frå Sula tek 25 minutt, og du når fastlandet ferjefritt via Eiksundsambandet.Kommunen og omlandet har eit variert næringsliv og ein rimeleg god arbeidsmarknad. Det gode friluftsmoglegheiter på sjø og land, og eit rikt kulturliv med mange tilbod.Vi har ledig fastlegeheimel frå 01.08.2020, eventuelt tidligare etter avtale. Listelengda er 950. Kommunen har til saman seks fastlegeheimlar.Du vil arbeide i Hareid legesenter AS, som er eit veldrive kontorfellesskap med næringsdrivande legar. Kommunen bygg...

 • Company BÆRUM KOMMUNE RUSTJENESTEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187676291 Presentasjon av stillingen:Sandvika legesenter er et veldrevet legesenter med fire fastleger og en LIS1. Legesenteret erlokalisert i nye lokaler, sentralt i Sandvika.Vi har fire helsesekretærer somfyller 3,6 årsverk og 2 godt utstyrte laboratorier. Det er psykolog,kiropraktor og fysioterapeuter tilknyttet våre lokaler. Vi bruker SystemXjournalsystem.ArbeidsoppgaverUselektert kurativ allmennlegevirksomhetKvalifikasjonerEmbedseksamen i medisin med norsk autorisasjon som legeSpesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisinMå beherske norsk skriftlig og muntligDeltagelse på ALU-møter forventesPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrFastlegepraksis ved Sandvika legesenterLegevakt og kommunale allmennmedisinske oppgaver etter avtaleOpps...

 • Company BEDRIFTSHELSETJENESTEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven søker etter dyktig og engasjert bedriftslege i fast 50% stilling som kan være med å bidra til gode tjenester overfor våre medlemsbedrifter.ArbeidsoppgaverMedisinskfaglig ansvarligInformasjon, rådgivning og bistand overfor alle ansatte i våre medlemsbedrifterForebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og ulykkerKurs/ undervisning innen ulike HMS-temaIvareta risikobaserte/ målrettede helseundersøkelserKartlegge og risikovurderingYrkesrelaterte konsultasjonerBistå i saker som gjelder psykososiale og organisatoriske forhold i medlemsbedrifteneKvalifikasjonerAutorisajon som lege i NorgeLege med interesse for arbeidshelseØnskelig med erfaring fra bedriftshelsetjeneste og/eller forebyggende helsearbeidGod norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevneAlminnelige god...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4182861970 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en lege som brenner for forebyggende helsearbeid.Stillingstype: Vikariat, varighet 1 år.Arbeidstid: Dagtid og ettermiddagsarbeid.Stillingsstørrelse: 80 %Stillingskode: 852700. Lønn etter kvalifikasjoner, fra kr. 700.000,- til kr. 850.000,-Tiltredelse etter avtale.Ullensaker Helsestasjon er organisert i enheten Forebyggende barn og unge. Helsestasjonen er inndelt faggruppevis i tre avdelinger. Avdeling Jessheim har ansvaret for barn fra 0- 5 år. Avdeling Kløfta har ansvar for skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom. Avdeling Gjestad har ansvaret for migrasjonshelse, jordmortjeneste, smittevern, reisevaksine og ernæringsfysiologi.Stillingen vil innebære arbeid i alle våre avdelinger.ArbeidsoppgaverLegerelat...

 • Company ORKLAND KOMMUNE HELSE OG MESTRING FELLES in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Fastlegehjemmel ved Orkanger legesenter DA er ledig fra 1.5.2020. Orkanger legesenter DA er et veldrevet legekontor som er lokalisert i Orkanger sentrum, består av fire leger og en LIS 1 lege. Legesenter er utstyrt med EKG, Spirometri, 24 timers blodtrykksmåling, laboratorium og skiftestue. System X journal med integrert telefonløsning brukes.Praksisen drives fra 2. etg ved Torgsentret i Orkanger sentrum og er samlokalisert med øyelege klinikk. Tannleger og apotek i 1.etg.Hjemmelen har listelengde på 1300 pasienter.I henhold til avtale kan det bli inntil 7,5 t/uke kommunalt offentlig legearbeid. Pliktig deltagelse i interkommunal legevakt, som i dag har 30-delt vakt.Individuell avtale om fastlegehjemmel vil følge sentralt avtaleverk og Forskrift om fastlegeordning.Dersom stillingen ikke bl...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Det er ledig fast stilling som seksjonsoverlege på Observasjonsseksjonen/akuttmottaket.Det innledes nå et spennende arbeid der en ser på mulige nye måter å organisere hele mottaksapparatet på. En ser for seg at denne stillingen får nær tilknytning til akuttmottaket. Det er stort fokus på å få på plass spesialister innenfor den nye spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin. Stillingen rapporterer til avdelingsleder. Avdelingen står ovenfor spennende utfordringer, og du vil i stor grad kunne påvirke egen hverdag og fremtid. Det er ønskelig at tilsettingen gjøres i 100% dagstilling, men andre ordninger kan avtales.ArbeidsoppgaverDeltagelse i seksjonens ulike aktiviteter, herunder previsitt, visitt og supervisjonIvareta seksjonsoverlegens overordnede medisinskfaglige ansvar for alle pasientforl...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 1234 Stillingsident: 4187832298 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til tryggare dykking gjennom forsking? Det er ledig stilling som lege/forskar (100%) ved Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin.Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin (NSMDM) er eit nasjonalt kompetansesenter ved Yrkesmedisinsk avdeling i Helse Bergen med formål om å fremje helsa til sjøfolk, fiskarar, dykkarar, offshorearbeidarar mv. Senteret har 16 tilsette og driv mellom anna undervising, rådgjeving, regelverksarbeid, saksbehandling, forsking (både basalforsking og klinisk forsking), utvikling av medisinske læremidlar, seleksjonsmedisinske utgreiingar (dykkarar og sjøfolk) og driftar den telemedisinske legevakta for sjøfolk, Radio Medico. Senteret jobbar tett med mellom anna Sjøfartsdire...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters