Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

70 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 70 results.
 • Company VANG KOMMUNE HELSE OG OMSORGSJEFENS KONTOR in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vang kommune ynskjer sommarvikarar Tilrettelagte tenester. Me søkjer etter vernepleierar, vernepleiarstudentar, sjukepleiarar, sjukepleiarstudentar, helsefagarbeidarar og assistentar i inntil 100 % stilling.I tillegg treng me avlastarar til born/unge, og yngre støttekontaktar innan miljøteneste. ArbeidsoppgåverUtøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverkPraktisk bistand og rettleiing til brukararBidra til positivt samarbeid med pårørandeBidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten  Dokumentere i fagsystemet ProfilKvalifikasjonarAutoriserte sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidararStudentar innan helsefag og ufaglærte assistentar/støttekontaktar/avlastarar kan også søkjeInteresse og engasjement for fagfeltet Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnlegFørarkort kl. ...

 • Company FRIISEBRYGGA LEGESENTER AS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ledig stilling som fastlege i Porsgrunn sentrum.Friisebrygga legesenter har ledig fastlegehjemmel, privat næringsdrift. På legekontoret er det 7 hjemler. Listelengde er 830 pasienter og journalsystemet er Pasient Sky. Legesenteret ligger i sentrum av Porsgrunn i nærheten av spisesteder og langs elva. Det er kort vei til busstasjon og jernbanen.Porsgrunn har en befolkning på 37 000 innbyggere og 44 fastlegehjemler. Vi er godkjent som utdanningsvirksomhet og har gode Alis løp. I tillegg til veileder har vi ansatt en kommuneoverlege som støtter Alis faglig. Vi har egen kommunal legevakt under utvikling og skal bygge ny legevakt som blir ferdig i 2026. Legevakten har ansatt 3 kommunale leger for å gi fastlegene lav vaktbelastning på legevakten, med mulighet for flere vakter dersom du ønsker de...

 • Company HEISTAD LEGEKONTOR AS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Har du lyst til å jobbe som fastlege i Porsgrunn?Vi søker etter ny legekollega som vil være med på laget og bidra til gode tjenester for Porsgrunn kommunes innbyggere. Heistad legekontor har en ledig fastlegehjemmel, privat næringsdrift. Listelengde er 800 pasienter og journalsystemet er Pridok.Heistad er et veletablert legesenter med 12 fastleger og 1 Lis stilling. På Heistad legekontor jobber det flere spesialister og leger under spesialisering. Journalsystemet er Pridok. De er samlokalisert med Heistad fysioterapi. Legesenteret ligger i et attraktivt område med kort vei til skole, barnehage, butikker, E 18 og nærhet til sjøen. Porsgrunn har en befolkning på 37 000 innbyggere og 44 fastlegehjemler. Vi er godkjent som utdanningsvirksomhet og har gode Alis løp. I tillegg til veileder på le...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Telemark er et flott fylke med nærhet til både skjærgård, vidder og fjell. Mange flotte turområder og muligheter for kulturtilbud og alle slags aktiviteter. Avdeling for radiologi er en del av Medisinsk serviceklinikk og utgjør ca. 140 årsverk. Vi er en aktiv radiologisk avdeling med stor faglig tyngde og et meget godt arbeid- og læringsmiljø. Ved vår avdeling i Skien er vi 20 overleger, 9 LIS og 1 nukleærmedisiner.En av våre LIS 3 er snart ferdig med sin spesialistutdanning og går over i overlegestilling. Vi søker hennes etterfølger. Vi søker deg som har "et hjerte som banker for radiologien".Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger. Ønsket oppstart etter avtale mellom søker og avdeling.Arbeid...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN BUP POLIKLINIKKER ØYA in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

   Er du vår nye legekollega i det viktige arbeidet med barn og unge som strever med psykiske helseutfordringer?Det lyses ut 2 faste stillinger i 100% for LIS 3 (lege i spesialisering) ved St. Olavs hospital, Avd. for barne- og ungdomspsykiatri. BUP Seksjon Øya består av allmennpoliklinikkene BUP Nidarø, BUP Røros, BUP Klostergata og BUP Elgeseter. Stillingene vil knyttes til enten Nidarø, Elgeseter eller Klostergata, og disse poliklinikkene befinner seg sentralt i Trondheim. Arbeidssted og oppstart etter nærmere avtale.Er du lege innen allmennmedisin som er i behov av sideutdanning, i fulltid eller delt stillingsprosent, så er du også velkommen til å søke, da vi gjerne ønsker leger med denne erfaringen inn i vår virksomhet. Er du turnusventer imøteser vi også gjerne en søknad fra deg. For d...

 • Company TORGET HELSESENTER AS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og per i dag 90 fastlegehjemler fordelt på 24 legesentre. Vi har nå ledig en nyoppstartet selvstendig næringsdrevet fastlegehjemmel tilknyttet Torget Helsesenter.Torget Helsesenter er lokalisert i hjertet av Drammen kommune, på Bragernes torg. Det er megetgode bussforbindelser og svært kort gangavstand til togstasjon. Legesenteretåpnet i august 2023 og består av totalt 4 fastlegehjemler, der alle erselvstendig næringsdrevet. Lokalene er nyrenoverte, delikate og romslige.Legesenteret har et velutstyrt laboratorium med moderne labutstyr, samt egnerom for gyn/kirurgi og EKG/spirometri. Hjemmelen har per i dag ca 350 listepasienter som ivaretas av fastlegene på kontoret. Foreløpig listetak på 500 pasienter. Nyhjemmelsha...

 • Company HELSE BERGEN HF VOSS SJUKEHUS in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Helse Bergen, Voss sjukehus, har ledig 2 faste stillingar for lege i spesialisering, LIS 2, i indremedisin frå 01.09.2024. Vi tilbyr spesialistutdanning som dekkjer heile utdanningsløpet i generell indremedisin. Etter fullført spesialisering vil stillinga bli omgjort til stilling som legespesialist.Voss sjukehus har utdanningsansvarleg overlege og Medisinsk avdeling har strukturert LIS 2 utdanning i samarbeid med Helse Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Vi er ein del av Helse Bergen HF og har tett fagleg samarbeid med avdelingane ved Haukeland universitetssjukehus. Voss sjukehus har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv/rec., radiologi med CT- og MR lab., fysioterapiavdeling og laboratorium med blodbank, og full akuttberedskap innan medisin, kirurgi, føde, gynekologi og a...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du klar for nye utfordringar i 2024? Vil du jobbe i ei spanade legestilling hos oss ved Ålesund behandlingssenter, Helse Møre og Romsdal HF?Vi søker ein lege med interesse og engasjement for rusfeltet, som vil vere med på å vidareutvikle eit godt behandlingstilbod for pasientar i tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB). Vi har ledig to 100 % vikariat for lege i spesialisering (LIS) ved Ålesund behandlingssenter frå august-24. Startdato kan evt. avtalast.Avdeling for TSB Ålesund tilbyd tverrfagleg spesialisert behandling til rusavhengige over 18 år. Ålesund behandlingssenter inneheld 3 seksjonar: Poliklinikk, avrusning og korttids døgnbehandling. Avdelinga tilbyd avrusning, utreiiing og behandling til rusavhengige både gjennom individuelle og gruppeterapeutiske tilnærmingar.  Du er...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du klar for nye utfordringar i 2024? Vil du jobbe i ei spanande utdanningsstilling hos oss ved Ålesund behandlingssenter, Helse Møre og Romsdal HF?Vi søker ein lege med interesse og engasjement for rusfeltet som vil vere med på å vidareutvikle eit godt behandlingstilbod for pasientar i tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB). Vi har ledig 100 % fast stilling for lege i spesialisering (LIS) ved Ålesund behandlingssenter frå d.d. Legar som ventar på LIS1 anbefalast også å søke, då det kan verte ledig vikariat om ein ikkje lukkast med å rekruttere til fast stilling. Startdato kan evt. avtalast.Avdeling for TSB Ålesund tilbyd tverrfagleg spesialisert behandling til rusavhengige over 18 år. Ålesund behandlingssenter inneheld 3 seksjonar: Poliklinikk, avrusning og korttids døgnbehandling...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi har ledige stillingar for Lege i spesialisering (ALIS) Smertepoliklinikk og Fedmepoliklinikk Smertepoliklinikken ved Ålesund sjukehus tilbyr tverrfagleg utgreiing og behandling av pasientar med komplekse smerteproblem under leiing av anestesilegar med spesialkompetanse i smertebehandling. Teamet består av sjukepleiar, lege, fysioterapeut og psykolog. Smerteklinikken samarbeider også med andre avdelingar på sjukehuset. Vi har ledig:50% stilling som ALIS ved Smertepoliklinikken, Ålesund sjukehusOvervektspoliklinikken ved Ålesund sjukehus er spesialisthelsetenesta sitt tilbod til pasientar med alvorlig fedme i Møre og Romsdal. Poliklinikken er organisert under kirurgisk avdeling, men tilbodet er tverrfagleg og endokrinolog, kirurg, klinisk ernæringsfysiolog, sjukepleier og andre faggruppe...

 • Company VANG KOMMUNE SFO in Other
  10.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Vang kommune ynskjer sommarvikarar Tilrettelagte tenester. Me søkjer etter vernepleierar, vernepleiarstudentar, sjukepleiarar, sjukepleiarstudentar, helsefagarbeidarar og assistentar i inntil 100 % stilling.I tillegg treng me avlastarar til born/unge, og yngre støttekontaktar innan miljøteneste. ArbeidsoppgåverUtøve helsehjelp i tråd med gjeldande krav og lovverkPraktisk bistand og rettleiing til brukararBidra til positivt samarbeid med pårørandeBidra til samarbeid på tvers av einingar i etaten  Dokumentere i fagsystemet ProfilKvalifikasjonarAutoriserte sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidararStudentar innan helsefag og ufaglærte assistentar/støttekontaktar/avlastarar kan også søkjeInteresse og engasjement for fagfeltet Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnlegFørarkort kl. ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE BEHANDLINGSSENTER in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  100% fast stilling som LIS 3 innan rus- og avhengigheitsmedisin ved Molde behandlingssenter poliklinikk. Tilsetting snarast eller etter avtale.Er du lege og ønskjer å jobbe saman med hyggelege kollega i eit spanande fagfelt? Arbeidsplassen er lokalisert midt i Molde by med ulike fasilitetar i umiddelbar nærleik. Det er fleksibel arbeidstid, med kjernetid frå kl 09 -15. Det er inga vaktordning og med ei familietilpassa arbeidstid. Vi har ein livleg arbeidsplass som består av bl.a. overlege, psykologspesialist, sosialarbeidarar med vidareutdanning, spesialsjukepleiar, spesialpedagogar og familieterapeut. TSB avdelinga har per i dag 4 overlegar med spesialitet i rus- og avhengigheitsmedisin. I tillegg er det 6 legar som har starta på LIS-løp (lokalisert både i Molde og Ålesund). Det er tett ...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Har du lyst til å jobbe i et miljø som er stort nok til å få mengdetrening og variert erfaring, men som er lite nok til at man blir en del av en helhet og kjenner folkene man møter i gangene? Svaret er ja, og medisinsk klinikk, Skien, er som skapt for deg.Vi har fokus på fag og fagutvikling. I medisinsk klinikk har vi fire sengeposter (fordelt på indremedisin og grenspesialiteter, hematologi og onkologi, samt nevrologi og rehabilitering) med til sammen 104 senger. I tillegg har vi tilhørende fagpoliklinikker, og vi tilstreber at LIS2 skal ha poliklinikk innen de fleste fagområder gjennom sin spesialisering. LIS2/3 er tilknyttet en sengepost ved dagarbeid, og roterer til de ulike fagområdene gjennom spesialiseringen. LIS2 går dagvakt/nattevakt (vi har to LIS 2/3 og en LIS 1 tilstede på natt...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK ALTA in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker etter lege, foreløpig i et vikariat, men med mulighet for fast stilling fra høsten 2024. Sengeenheten har i dag 10 pasientplasser i nye og delikate lokaler, og har en mulighet til å øke dette til 20 pasientplasser. Som lege hos oss får du faglige utfordringer kombinert med et godt arbeidsmiljø på tvers av profesjoner. Her er alle en viktig brikke - Her betyr du mer!Klinikk Alta åpnet høsten 2019 og gir en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark, som primært betjener pasienter i kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. Vil du se innsiden av din potensielt fremtidige arbeidsplass?  Ta en virtuell rundtur her.Sengeenheten ligger under somatisk avdeling som består av blant annet: Stor poliklinikk med medisinsk dagbehandling, dialyse, cellegift- og infusjonsb...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS GJØVIK DØGNENHET GJØVIK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Enhet for spiseforstyrrelser utreder og behandler pasienter med spiseforstyrrelser fra hele Innlandet etter henvisning fra lokal psykiatrisk poliklinikk. Enheten har sju døgnplasser og er organisert under DPS Gjøvik som én av sju kliniske enheter.Behandlerteamet består av to overleger og en psykolog under spesialisering, samt nyopprettet stilling for lege i spesialisering. Miljøpersonalet er en tverrfaglig gruppe hvor flere har videreutdanninger innen psykiatri. Enheten er godkjent for bruk av tvang og som praksisplass for leger og psykologer i spesialisering. Behandlerteamet veileder andre enheter i divisjon psykisk helsevern og det er samarbeid med kommunehelsetjenesten både i for- og ettervern. Enheten har et høyt faglig nivå med dedikerte medarbeidere for pasientgruppa som de seneste å...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS NORDMØRE/ROMSDAL POLIKLINIKK KRISTIANSUND in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vil du vere med på laget vårt?DPS Kristiansund poliklinikk har ledig vikariat for lege i spesialisering innan psykiatri frå 01.09.2024, med varigheit i 1 år. Oppstart før 01.09.24 kan vere aktuelt dersom du ønskjer dette.For LIS3 er det ei rotasjonsordning mellom dei ulike seksjonane i Kristiansund og Molde slik at LIS3 får gjennomført heile spesialistutdanninga lokalt. Det er fokus på å gi LIS3 ei god spesialistutdanning med tid til klinisk rettleiing, psykoterapirettleiing, deltaking på kurs og undervisning samt fordjupningstid kvar veke. ArbeidsoppgåverLIS3 i poliklinikk jobbar i tverrfagleg team med ei rekkje ulike oppgåver knytta til behandling av dei fleste hovudgrupper av psykiske lidingarLIS3 gjer i samarbeid med psykiater vurderingar knytta til medisinske problemstillingar og medi...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ønskjer du å bli vår nye kollega?Vi søkjer deg som ønskjer å lære meir om barne- og ungdomspsykiatri og vere ein del av eit fagleg godtfellesskap. Vi kan tilby spennande og meningsfulle arbeidsoppgåver i eittriveleg arbeidsmiljø for deg som har lyst til å arbeide med barn og ungdom medulike psykiske lidelsar. I avdelinga vår har vi ledig 100% fast stilling i poliklinikken i Ålesund fråsnarast.Vi har også ledig  2 x 100 % vikariat som LIS-lege, eit ved poliklinikken og eit ved  døgnseksjonen i Ålesund.Vikariatstillingane er ledig frå snarast og i eit år framover, med høve til forlengingAvdeling Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund og ein døgnseksjonmed einingar i Molde og Ålesund. Poliklinikken i Ålesund og døgnseksjonen si...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Seksjon for forsking og innovasjon i Helse Møre og Romsdal lyser ut ei 100% stilling som PhD-stipendiat i 3 år knytt til COBRA-prosjektet (Cardiac Toxisity in Breast Cancer Patients after Radiotherapy) som er eit regionalt prosjekt som undersøker kort- og langtidseffektar etter strålebehandling av ventresidig brystkreft i Midt-Norge. Tema for det aktuelle PhD-prosjektet er data frå Ålesund sjukehus knytt til akutte effekter på hjartefunksjon første året etter strålebehandling med og utan adjuvant cellegift.Stillinga er finansiert av midlar frå Helse Møre og Romsdal. PhD-stipendet er fortrinnsvis heiltid, men deltid kan og diskuterast, men aldri mindre enn 75% (årleg). Tiltreding så snart som mogleg. Stillinga som stipendiat skal leie til ein doktorgrad innan medisin og helsevitenskap ved F...

 • Company KAIA LEGESENTER AS in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune blant annet økt basistilskudd, etableringstilskudd på 300 000 kroner til oppkjøp av etablert hjemmel og kommunal sykeforsikring. Kommunen tilbyr også ALIS avtale med utdanningstilskudd. Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og et kommunalt legekontor med til sammen 82 fastleger. Vi har nå ledig en etablert fastlegehjemmel på ett av våre private legekontor, som selvstendig næringsdrivende fastlege.   Kaia legesenter er en 8- legers praksis i Tromsø sentrum. Legesenteret flyttet høsten 2022 inn i nye lokaler i Stortorget 2. Legesenteret er organisert som et AS. Kontoret har for tiden fire helsesekretærer. Journalsystemet er WebMed. Pasientlisten var pr. 0...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Seksjonen har stor fokus på LIS-utdanning. Seksjonen har 12 overlegestillinger og flere LIS. Vi holder til i nye lokaler på Kalnes,har mye nytt utstyr og har ambisjoner om å være blant deledende laboratoriene innen ny teknologi. Sykehuset Østfold harsom ett av tre sykehus i Helse Sør-Øst blitt tildelt funksjonen somregionslaboratorium i livmorhalsprogrammet.Søknader behandles fortløpende.Ansettelse kan skje før søknadsfristen utløper ArbeidsoppgaverLIS jobber selvstendig med obduksjoner og makrobeskjæring av biopsierUnder LIS-løpet får man opplæring og mengdetrening i mikroskopering og diagnostisering av preparater fra ulike organgrupperDelta på relevante møterBidra på internundervisninger  KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som lege, gjennomført LIS 1Patologifaget krever solid kunnska...

 • Company HELSE FONNA HF VALEN SJUKEHUS DØGNAVDELING in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

   Avdeling psykisk helsevern og rus Valen sjukehus har fire døgnpostar og ein poliklinikk. Akuttpost, psykosepost, sikkerheitspost, sikker-og rehabliliteringspost og ambulant sikkerheitsteam. Valen sjukehus er godkjent for 2 år som spesialiseringsløp for legar og har ledig stilling for LIS 3ArbeidsoppgåverUtgreiing, diagnostisering og behandling av pasientar med ulike psykiske lidingar i samarbeid med overlege på den aktuelle postenVere ein del av det tverrfaglege behandlingsteamet på postenMedikamentell behandlingDelta i vaktordning for legarKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som legeHar gjennomført LIS1 teneste eller tilsvarandeGode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på ...

 • Company LILLEHAMMER KOMMUNE LEGEHELSETJENESTEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vil du bli vår nye fastlege? Vi søker nye kollegaer til hyggelig legekontor sentralt i LillehammerSentrum legekontor ligger midt i Lillehammer, like ved jernbane og busstasjon. Legekontoret er et 3-legesenter med en næringsdrivende og to kommunal leger. Vi bruker Webmed som journalsystem med nye PC-er på alle kontorer med mulighet for videokonsultasjoner. Laboratoriet er moderne og godt utstyrt med EKG, spirometri, 24-timers BT, celleteller, utstyr til kryo-behandling, el. kaut., små-kirurgi m.m.Vi har to meget dyktige helsesekretærer på fulltid. Innad på kontoret har vi kollegial fraværsdekning i ferie og ved annet fravær.Det er to ledige stillingerListe med 1100 pasienter med mulighet for å justere listetaket.Liste med 800 pasienter.Lillehammer kommune har særskilt gode betingelser for f...

 • Company ULLENSAKER LEGESENTER AS in Other
  06.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Ullensaker kommune har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved Ullensaker legesenter i Jessheim sentrum. Senteret vil i oppstartsfasen ha to legehjemler. Den ledige hjemmelen er en nullhjemmel, og det utbetales et grunntilskudd fra oppstart som tilsvarer en pasientliste på 500 personer. Grunntilskudd utbetales frem til pasientlisten passerer 500 personer, eller i inntil 2 år. Den andre hjemmelshaveren har en etablert liste på 1500 personer. Legesenteret er lokalisert i moderne lokaler sentralt i Jessheim, 30 minutter fra Oslo og 8 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Det kreves ingen betaling for opparbeidet praksis, men ny hjemmelsinnehaver må delta i investeringer i lokaler, utstyr og inventar ved senteret. Legesenteret er etablert som et aksjeselskap og de økonomiske betingelsene avt...

 • Company JESSHEIMLEGENE DA in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Det er ledig en nyopprettet fastlegehjemmel ved Jessheimlegene. Jessheimlegene er et veletablert legesenter som i Jessheim sentrum, med gangavstand til Jessheim tog-/busstasjon. Legekontoret holder til i Helsetunet, som er et helsehus med flere helseaktører som hjertespesialist, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer etc. Det er egne parkeringsplasser for leger og ansatte rett utenfor legekontoret. Kontoret er veldrevet, og lokalet er godt utstyrt, med Infodoc Plenario journalsystem, laboratorium, spirometri, EKG, 24 timer blodtrykk, tympanometer, tonometer mm. Det er et godt faglig og sosialt miljø. Hjemmelen vil ved oppstart få overført 500 pasienter fra de øvrige fire legene ved senteret, og listetak vil bestemmes i samarbeid med den legen som tildeles hjemmelen. Kommunal bistilling ...

 • Company ØKERNHJEMMET in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Økernhjemmet er en institusjon med 55 plasser for personer med demens som er i behov av forsterket tjeneste. Vi jobber etter prinsippene i personsentrert omsorg. APSD er vanlig og omfatter symptomer med ulike årsaker og som krever ulik behandlingstilnærming.  Vi er opptatt av å utvikle tjenesten og innrette oss mot fremtiden. Vi har 2 leger i 50 % hos oss og nå søker vi etter en engasjert og dyktig vikar for 1 av dem. Du må ha en helhetlig tilnærming til beboerne og like å arbeide i et tverrfaglig miljø. Stillingsstørrelse kan diskuteres og tilpasses, men vil ikke være over 40%. ArbeidsoppgaverLegearbeidet skal være i overensstemmelse med myndighetenes, Sykehjemsetatens og sykehjemmets målsetting og krav.Ansvarlig for at kvaliteten på det medisinskfaglige området utvikles og vedlikeholdes....

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Helgelandssykehuset Mosjøen søker etter en trivelig ny kollega til vårt gode faglige og sosiale arbeidsmiljø i 100% stilling som LIS i generell kirurgi. Oppstart etter avtale.Kirurgiske leger ved Helgelandssykehuset Mosjøen har spesialiteter innenfor generell kirurgi, urologi, ortopedi og plastisk kirurgi, og har funksjon for hele Helgeland innen urologi og plastisk kirurgi. Avdelingen har en kirurgisk 5-dagers post i tillegg til utstrakt dagkirurgisk virksomhet.Avdelingen har 6 overleger, 5 LIS 1 og  4 LIS stillinger. Sykehuset har også hud- og øyepoliklinikk. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene i sykehuset, og også med fastlegene i regionen.Avdelingen er en god avdeling å starte sin kirurgiske karriere på. LIS har 2 faste operasjonsdager hver uke med god supervisjon....

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Helgelandssykehuset avdeling Mosjøen, kirurgiske leger, søker Lege i spesialisering  innen urologi.Kirurgiske leger ved Helgelandssykehuset Mosjøen har spesialiteter innenfor generell kirurgi, urologi, ortopedi og plastisk kirurgi. Det er etablert en kirurgisk 5-dagers post i tillegg til den dagkirurgiske virksomheten.Helgelandssykehuset Mosjøen har Helgelandsfunksjonen for urologi. Den urologiske virksomheten innebærer både polikliniske konsultasjoner (ca. 3200 pas./ år) og operativ drift (ca. 840 operasjoner pr. år). Vi er 3 leger innenfor urologisk virksomhet. Avdelingen utdanner to Leger i spesialisering. Du vil møte et ungt, positivt og inkluderende team. Som LIS har du poliklinikk, operasjon, vakt tett med din veileder/overlege. Du vil få egne operasjonsdager etter hvert. Det vil sik...

 • Company HOLTÅLEN KOMMUNE HELSETJENESTEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. obligatorisk sykehuspraksis fra 01.09.24 med varighet på 6 måneder.Vi har også et ledig svangerskapsvikariat fra 01.08.24. Se Holtålen kommune sin hjemmeside under ledige stillinger for mer informasjon.I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har ca. 2100 innbyggere, og du vil betjene en fastlegeliste på inntil 535 pasienter i tillegg til kommunal bistilling i ca. 20 %. Tverrfaglig samarbeid er sentralt for oss og legekontoret er samlokalisert med helsestasjonen og fysioterapi. Sykehjem, hjemmetjeneste og psykisk helse ligger også i umiddelbar tilknytning til leg...

 • Company HOLTÅLEN KOMMUNE HELSETJENESTEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Holtålen legekontor søker etter allmennlege i 100 % vikariat ifbm. svangerskapspermisjon fra 01.08.24 med varighet 31.03.25.Vi har også et ledig vikariat som allmennlege fra 01.09.24 ifbm. obligatorisk sykehuspraksis. Se Holtålen kommune sin hjemmeside og ledige stillinger for mer informasjon.I Holtålen kommune kan du kombinere jobben som fastlege med et hverdagsliv nært naturen med skog, fjell og gode fiske- og jaktmuligheter. Holtålen ligger 4 mil fra Røros, og 12 mil fra Trondheim. Kommunen har ca. 2100 innbyggere, og du vil betjene en fastlegeliste på inntil 535 pasienter i tillegg til kommunal bistilling i ca. 20 %. Tverrfaglig samarbeid er sentralt for oss og legekontoret er samlokalisert med helsestasjonen og fysioterapi. Sykehjem, hjemmetjeneste og psykisk helse ligger også i umidd...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Kunne du tenke deg et eventyr i Nord-Norge, fri fra tidsklemma, med god lønn, flat struktur og godt arbeidsmiljø?Medisinske leger ved Hammerfest sykehus søker nye kolleger og ønsker deg velkommen som søker med denne FANTASTISKE avtalen:Signeringsbonus på 100 000 kroner til deg som inngår arbeidsavtale i 100 % fast stilling*Om du etter 1 år trives like godt som vi gjør, tilbyr vi ytterligere honorar på 150 000 kroner*Ikke nok med - vi dekker husleie på inntil 8 000 kroner i 6 måneder og en gratis hjemreise*Hammerfest er en liten by, men likevel overraskende urban, med muligheter innenfor de fleste fritidsinteresser. Her fins fredagsquiz og kortreist sushi, kunstforening og klatrevegg, kajakkutleie og kultursenter; lista er langt ifra uttømmende. Byen ligger rett ved fjorden, med daglige b...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi søker deg som er lege i spesialisering, og som ønsker å jobbe med et spennende fag i rivende utvikling ved en avdeling med godt arbeidsmiljø.Avdeling for patologi dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen, samt avansertdiagnostikk for hele Midt-Norge. Avdelingen har innført digital diagnostikk og er del av en nasjonalinfrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD) innen kreftfeltet. Faget er i rivende utvikling, både innenfor tradisjonell diagnostikk, molekylære metoder og tekniske nyvinninger, herunder etablering og bruk av kunstig intelligens. Avdelingen dekker behovet for obduksjonstjenester iregionen og er godkjent som utdanningsinstitusjon i patologi for helespesialistutdanningen. Avdelingen er inndelt i fem seksjoner, trelaboratorieseksjoner, en medisinsk seksjon og en...

 • Company AHUS HAGAN ALDERSPSYKIATRI SKYTTA in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi har ledig vikariat for medisinstudent med lisens.Alderspsykiatrisk avdeling har som hovedoppgave å levere spesialisthelsetjeneste for eldre (>65 år) i behov for utredning og behandling av psykiske lidelser. Virksomheten er lokalisert på Skytta og består av en poliklinikk og to udifferensierte døgnposter med hhv. 9 og 14 sengeplasser. Pasienter som er innlagt i døgnpostene har et bredt sykdomspanorama: affektive lidelser, psykoselidelser, ulike angstlidelser og pasienter med nevropsykiatriske symptomer. Demensutredning foregår primært i primærhelsetjenesten, men der hvor sykdomsbildet er uklart eller kompliseres av psykiatriske symptomer kan det være nødvendig å involvere alderspsykiatrisk avdelingen i både utredning og behandling. Institusjonen er godkjent for behandling av pasienter un...

 • Company SØRÅS LEGESENTER in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Nyopprettede fastlegehjemler (nullhjemler) med gunstige oppstartsbetingelser ved Sørås Legesenter, Søråsbrotet 9, 5235 Rådal. Ledig etter avtale.Sørås Legesenter er et nytt legesenter på Nordås i Fana. Legesenteret ligger i samme bygg som NordåsSko. Det er gode transportmuligheter med både buss, bybane og bil og godeparkeringsmuligheter ved bygget. Legesenteret ligger ca. 10 minutter gange fra Lagunen kjøpesenter. Legesenteret er nyoppusset, moderne og velutstyrt med 6 legekontor planlagt til 6 fastlegehjemler. Infodoc journalsystem og Microlog betalingsløsning. Det er i dag mange leger som ønsker mindre ansvar for drift og administrasjon av legesenter. Ved SøråsLegesenter utføres driftsoppgaver og administrasjon av Smartlegen. Det vil med dette legges til rette for at legen vil få bedre t...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Har du en genuin interesse for ortopedi? Ved ortopedisk avdeling Kongsvinger kan vi tilby deg et komplett utdanningsløp i fast stilling som LIS3!Hos oss inngår du i alle deler av det pasientnære arbeidet og vi vektlegger utvikling gjennom ansvar i trygge rammer. LIS3 ser mye pasienter, er motoren i alle deler av akuttbehandlingen og har høyt innslag av tid på operasjon. Du vil være en viktig brikke i en driftig avdeling med høyt tempo og stort læringsutbytte. Vi har som mål å være pasientens førstevalg og ønsker oss derfor en dedikert og effektiv medarbeider, som SER pasientene og sine kollegaer. Ortopedisk avdeling Kongsvinger er en forlenget arm til Ortopedisk klinikk Ahus med behandlingsansvar for pasienter bosatt i Glomdalskommunene og Øvre Romerike. Avdelingen består av en seksjon for...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS POLIKLINIKK MORTENSRUD in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med til sammen over 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, spesialpsykiatrisk seksjon og allmenpsykiatrisk seksjon. Allmenpsykiatrisk seksjon har noen spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers behandling for angstlidelser (B4DT) og satsing på traumebehandling med innføring av behandlingsmetodene EMDR og CT-PTSD. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomsp...

 • Company NOME KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Det er opprettet en ny og spennende kombinert stilling som kommuneoverlege og kommunale legeoppgaver i Nome kommune. Som kommuneoverlege vil du være medisinsk faglig rådgiver for kommunen og arbeide med samfunnsmedisinske oppgaver. Dette gjelder bl.a. smittevern, folkehelse, miljørettet helsevern, samt oppfølging, planlegging og ledelse av legetjenesten. Stillingen inngår også som en del av kommunens beredskapsledelse.Nome får egne kommunale akutte døgnplasser(KAD) fra 2025, og kommuneoverlegen vil være en viktig del i oppstart og drift av KAD.Alle fastlegene i kommunen er samlet i ett stort velfungerende legesenter lokalisert på Nome Helsesenter med jordmor, helsestasjon og ambulansetjeneste. Alle fastlegehjemler er besatt. Det er godt samarbeid mellom fastlegene og kommunens øvrige helse...

 • Company BERGEN KOMMUNE HELSEVERNENHETEN in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Frisklivssentralen har ansvar for å gi helsefremmende og forebyggende tjenester til befolkningen i hele Bergen kommune, og har som visjon: Se muligheter – hver dag! Frisklivssentralen er en tverrfaglig sammensatt avdeling, som er organisert under Helsevernenheten i Etat for helsetjenester. Avdelingen består av 16 ansatte med høy kompetanse, stort engasjement og motivasjon for det arbeidet som utføres i avdelingen. Vi holder oss faglig oppdatert, og videreutvikler tjenestene våre kontinuerlig, for en best mulig bærekraftig drift.Arbeidsdagene våre er preget av høyt tempo, og vi søker nå etter en utadvendt, initiativrik og serviceinnstilt kollega som kan bistå oss med merkantilt arbeid. ArbeidsoppgaverBetjene resepsjonen i FrisklivssentralenDaglige driftsoppgaver knyttet til resepsjon, telef...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS BUP VÅLAND - POLIKLINIKK in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for det polikliniske tilbud, døgntilbud og ambulant enhet til barn og ungdom i aldersgruppen 0 - 18 år. Avdelingens hovedoppgave er å undersøke, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandle barn/ungdom og deres familier. Avdelingen skal betjene en barne- og ungdomsbefolkning på 80000 i Sør Rogaland, og består blant annet av 9 poliklinikker (inkludert akuttambulant ungdomsteam) og 3 sengeposter. Vi har 238 stillingshjemler. For mer informasjon henvises til internettsiden www.sus.no.BUP Sentrum er en av 10 poliklinikker ved Stavanger Universitessjukehus. Poliklinikken betjener fire bydeler i Stavanger kommune. Poliklinikken har 23 dyktige og engasjerte kollegar, 20 kliniske stillinger og 3 merkantile stillinger. Det er 4 legestillinger ved p...

 • Company HAMARØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Bli en del av et unikt fellesskap som fastlegevikar i Hamarøy Kommune!Tiltredelse: Fra 01.06.24, eller etter nærmere avtaleVarighet: Frem til 31.08.24Stillingens omfang: 100%Om stillingen:Er du en lege som søker eventyr og utfordringer både i og utenfor arbeidstiden? Da kan rollen som fastlegevikar i Hamarøy Kommune være akkurat det du leter etter. Her får du sjansen til å oppleve den vakre og varierte naturen i distriktet vårt, samtidig som du får muligheten til å praktisere allmennmedisin på en måte som skiller seg fra det vanlige. Dette vikariatet har en listestørrelse på 500 pasienter. Det legges opp til miniumum 2 legevaktshelger i dette vikariatet, muligheter for flere legevaktshelger om dette er ønskelig. Kvalifikasjoner og egenskaper:Vi ser etter en lege som verdsetter mangfold og ...

 • Company FARSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  2 ledige fastlegehjemler ved Listalegene A/S. Veldrevet lister over flere år. Legesenteret har blant annet moderne utsyr som Spirometri, Ekg, ultralyd. Diff maskin.Ved legesenteret er det pr dags dato en praksis med 3 fastlegehjemler og  2,4 årsverk med helsesekretærer. Fastlegehjemlene er selvstendig næringsdrivende.  Det vil etter hvert bli utlyst en fastlegehjemmel til i Farsund kommune som selvstendig næringsdrivende ved et annet legesenter dersom feks par skulle søke. Legene tildeles avtalehjemmel som selvstendig næringsdrivende. Svært gode betingelser inntil kr 850 000,-  i økonomisk støtte. Farsund kommune vil vurdere om nordsjøturnus/rotasjon er aktuelt dersom tilstrekkelig med søkere ønsker dette. Tiltredelse: snarest.Farsund kommune er godkjent utdanningsvirksomhet og tilbyr ALIS...

 • Company TOKKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  01.04.2024 Updated on: 01.04.2024

  Vi ynskjer å utvide vår kapasitet med å opprette ei eiga introduksjonsstilling i 50-100% stilling etter søkjar sitt behov.Introduksjonsstillinga vil ikkje vere knytt til ei fastlegeliste, ein kan få tilpassa fleksibel arbeidstid etter avtale. Oppstart er snarast, eller så snart som mogleg.Tokke legekontor har høg kompetanse og stabil legedekning. Vi set verdiar som nærleik og tid til pasientane våre høgt, og legg til rett for dette. Alle dei tre fastlegane våre er spesialistar i allmennmedisin. Den eine av fastlegane er også spesialist i samfunnsmedisin og tilsett som kommuneoverlege i 30% administrativ stilling. Listetak ligg i gjennomsnitt på 700 pasientar, men vert justert etter kommunale oppgåver og stillingsprosent. Vi har sjukepleiar, bioingeniør og hjelpepleiar i teamet, samt kreftk...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND BEHANDLINGSSENTER in Other
  31.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Avdeling for TSB Ålesund har behov for ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2024. Vi treng sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar og studentar innan sjukepleie, helsefag og sosialt arbeid. Stillingane inneber både dag-, kveld- og nattevakter.Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 24 t.o.m. veke 34:Korttids døgn rusbehandling TSB ÅlesundAvrusing rusbehanding TSB ÅlesundInformasjon til søkjarenTilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikken sitt behov. Dersom du har jobba hos oss tidlegare, er det fint om du kan spesifisere kvar...

 • Company STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Stavanger kommune har per tid 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel med næringsdrift ved MadlaklinikkenHjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, samt at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid, og har tilplikt legevakt.  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling skjer etter behov fremfor preferanse.Kommunen er tilknyttet nasjonal Alis tilskuddsordning. Etabl...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  "Er du praktisk anlagt og ønsker en allsidig arbeidshverdag? Ønsker du å la stetoskopet hvile og i stedet ta fatt i skrujern og reponere frakturer? Vil du ha turmuligheter rett utenfor døra og stabile snøforhold om vinteren?  Ønsker du deg morsomme kollegaer og god stemning på jobb? Da synes vi du skal søke på stillingen som LIS i ortopedi ved Lillehammer og ta del i gleden ved å få bruddpasienter på bena og feilstilte knokler i rett posisjon. Vi gleder oss til å bli kjent med deg."Hilsen LISene på ortopedisk avd. Sykehuset Innlandet Lillehammer er et allsidig akuttsykehus med brede støttefunksjoner. Divisjonen har god faglig bredde og vektlegger faglig utvikling. Avdeling for ortopedisk kirurgi og ØNH, Lillehammer, behandler planlagte og øyeblikkelig hjelp pasienter fra hele Gudbrandsdale...

 • Company VALESTRAND LEGEKONTOR DA in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Om stillingaEin av våre dyktige legar på Valestrand legekontor har sagt opp sin fastlegeheimel og denne står ledig i dag. Valestrand legekontor har til saman 3 stillingsheimlar og er organisert som eit DA. Kontoret har 3 helsesekretærar i 3 årsverk. Osterøy har i tillegg eit legesenter i Lonevåg med 3 stillingsheimlar. Pr i dag har kommunen to LIS 1 legar. Ein heimel ved kvart kontor er i ALIS løp.Journalsystemet er InfoDocOsterøy kommune har to legekontor med til saman 6 fastlegar. Kommuneoverlegen på Osterøy har delt stilling, 40 % som kommuneoverlege og 60 % som sjukeheimslege ved Osterøytunet. Ny heimelsinnehavar må kjøpe seg inn i legesenteret sitt etablerte kontorfellesskap. Vilkår for overdraging av praksis må avtalast med noverande heimelsinnehavar.Fastlegepraksis i kommunen skal d...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Verdens beste gjeng med ortopeder trenger nye kollegaer i staben siden flere av våre erfarne LIS leger skal i spesialisering. Vi har derfor to ledige stillinger for leger i spesialisering med utdanningsforløp mot Ortopedisk kirurgi.Oppstartstidspunkt på vikariatene kan avtales nærmere. Vi trenger kollegaer så fort som mulig, men ta kontakt selv om du er i et LIS 1 forløp og ikke kan starte med det første. Stillingen hos oss legger opp til et utdanningsløp som leder frem til spesialiteten ortopedisk kirurgi, og vi har i dag 9 leger i spesialisering i vår avdeling. Hoveddelen av LIS3 utdanningen kan avtjenes ved Nordlandssykehuset Bodø, mens spesialiseringsperioden på 18 måneder kan gjøres ved et av våre samarbeidsforetak.Vi har et godt arbeidsmiljø med lite turnover.Ortopedisk sengepost har...

 • Company KJELSÅS LEGESENTER AS in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Bydel Nordre Aker utlyser fastlegeavtale med deleliste ved Kjelsås Legesenter med oppstart 1. oktober 2024.  Kjelsås Legesenter er et veldrevet legekontor ved Frysjadammen ved inngangen til Maridalen. Senteret har 7 stabile fastleger som er spesialister i allmennmedisin, erfarne helsesekretærer og et godt faglig og sosialt miljø. Velutstyrt lab med EKG, spirometri, 24-timers BT m.m. Egne akutt- og kirurgistuer samt egne rom for ØNH og gynekologi. Listelengden per d.d. er 1150, men kan økes i henhold til rammeavtalens bestemmelser om deleliste. Hjemmelshaver Arnulf Heimdal ønsker en delelisteandel der ny partner gradvis trapper opp til full overdragelse av praksisen innen våren 2027. Legesenteret er organisert som et AS der legene har alle aksjer og sitter i styret. Ny delelistelege vil tre...

 • Company ELVEBAKKEN LEGESENTER in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Har du lyst å være fastlegevikar i Alta?Alta har fem legesentre med til sammen 30 fastleger, samt fem LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, legeoppgavene er derfor utfordrende og varierte.To av våre legekontor i Alta har behov for fastlegevikar. Vikariatenes tiltredelsesdato og varighet vil variere.  Vi søker nå etter 4 fastlegevikarer:Elvebakken legesenter:Elvebakken legesenter har lokaler i Skipper Wirkolas vei 4 nær flyplassen i Alta. Legepraksisen har 6 fastleger og en LIS1 lege.Vikariat 1 Vi søker en fastlegevikar frem til vår nye lege har fullført LIS1 tjenesten sin. Listetak 600, fr...

 • Company ALTA OMSORGSSENTER MIKKELI RAHABILITERINGSAVDELING in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Vi har ledige stillinger: -Fast 100 % fra 01.09.24-Vikariat fra snarest til 01.09.24 med mulighet for forlengelseEn av våre sykehjemsleger går over i en fastlegestilling og vi trenger en erstatter for henne fra 01.09.24, i tillegg mangler vi pr dd vikar i en av de andre sykehjemsstillingene våre. Alta Kommune har 3,8 årsverk legestillinger til tilsyn og oppfølging av pasientene ved sykehjemmene i vår kommune. Stillingene er organisert under virksomhetsleder for Legetjenesten, har arbeidssted ved Alta omsorgssenter og vil ha delt legeansvar sammen med med 3 legekolleger. Arbeidet gjelder klinisk oppfølging og behandling av 95 langtids- og 36 korttidspasienter fordelt på 6 avdelinger.Alta Omsorgssenter åpnet januar 2021. Hovedandelen av sykehjemspasientene har sykehjemsplassen sin ved Omsorg...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  26.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Kun to timer unna Oslo med daglig direktefly finner du nye og moderne Kirkenes sykehus omgitt av vakker natur. Sykehuset som byen vår, er akkurat passe stort, og passe lite. Det er korte avstander både på innsiden av sykehusveggene og utenfor, enten du skal hente i barnehagen, på tur med bikkja eller på bytur. Her har vi vi mer tid til både pasienter og kolleger, utdanning og til oss selv og familien. Vi gleder oss! Enda av våre LIS 2 skal nå ha svangerskapspermisjon - og vi har dermed ledig et vikariat med mulighet for fast stilling. Våre LIS2/3 forteller om at de har gode arbeidsdager og overskudd etter jobb. Det har kanskje sammenheng med at vår tjenesteplan både har lengre og kortere friperioder, og dermed gode muligheter til reiser og opplevelser. Vi anbefaler selvsagt at du, i till...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters