Jobmonitor. Search results for Generalist medical practitioners

309 Jobs found

Used filters:
 • Generalist medical practitionersx
Displaying 1-50 of 309 results.
 • Company GRIMSTAD KOMMUNE HELSE OG OMSORG FELLESOMRÅDE in Other
  30.09.2022

  Grimstad kommune har opprettet 2 nye stillinger i 100% ved Brannstasjonen legesenter for fastlege i fastlønn, om ønskelig med 20% provisjon av egenandeler og refusjoner. Den ene stillingen ønsker vi å tillegge funksjonen assisterende kommuneoverlege i nært samarbeid med kommuneoverlegen.Legesenteret har i dag en LIS1-stilling og 4 fastleger i fast lønn. I tillegg har senteret medisinstudenter i praksis. Senteret bruker Infodoc journalsystem. Legesenteret er lokalisert nær brann- og redningstjenesten og ambulansestasjon, og legesenteret har et særlig ansvar for beredskap på dagtid.Legesenteret er utvidet og står nå klar med nye, moderne og tilpassede lokaler for god og effektiv drift. Vi har et godt arbeidsmiljø med driftige leger, sykepleiere og helsesekretærer, og ser frem til å "toppe l...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  30.09.2022

  Det er ledig stilling som samhandlingslege/praksiskonsulent i Sykehuset Innlandet HF. Stillingen er lokalisert til SI Lillehammer og er på 15 timer pr. måned. Praksiskonsulentordningen i Sykehuset Innlandet HF består av 7 samhandlingslegestillinger som fordeler seg på de somatiske divisjonene og på divisjon psykisk helsevern. En en av stillingene har tilleggsfunksjon som leder.Samhandlingslegen har hovedfokus på å bedre samarbeidet mellom fastlegene og sykehuslegene i sitt område, og har regelmessige møter for å utveksle erfaringer og samordne virksomheten. Samhandlingslegene samarbeider blant annet med divisjonsledelse, direktør Medisin og helsefag i sykehuset og avdeling Samhandling og brukermedvirkning. Stillingen er plassert i Stabsområde Helse, avdeling Samhandling og brukermedvirknin...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK in Other
  30.09.2022

  Kom og bli en del av denne flotte gjengen med leger i spesialisering!Start din karriere som indremedisiner ved UNN Narvik! Her kan du starte et løp i for eksempel kardiologi eller akutt- og mottaksmedisin med videre "gjennomstrømsstilling" ved UNN Tromsø, og komme tilbake til overlegestilling i Narvik. For subspesialitet i geriatri eller generell indremedisin kan du gjennomføre hele utdanningsløpet hos oss. Vi har spesialister i indremedisin, kardiologi, geriatri, gastroenterologi og infeksjon ved UNN Narvik. I tillegg har vi også ambulerende nefrolog og hematolog.Vi er kjent for å ivareta våre yngre kollegaer og godt miljø - både innenfor og utenfor sykehuset. Her er du på fornavn med alle og en del av et felleskap."Den perfekte arbeidsplassen som nyutdannet LIS 2. Man får volum, bredde, ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS AVD FOR RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDL LAR ØST HELSE STAVANGER in Other
  30.09.2022

  Vi søker 2 overleger i 100% fast stilling ved LAR Helse Stavanger, poliklinikk LAR Øst.Stillingen er for deg som er engasjert, løsnings orientert og kreativ og som ønsker å bidra til videreutvikling av en allerede spennende poliklinikk med høye faglige ambisjoner i tråd med dagens utfordringer.LAR Helse Stavanger har to poliklinikker, LAR Øst og LAR 78. Vårt felles oppdrag er å yte tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter under substitusjonsbehandling for opioidavhengighet i Helse Stavanger sitt foretaksområde, hvor rehabilitering er en viktig del av behandlingen.Behandlingen skjer poliklinisk i samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten, sengepost psykiatrisk klinikk, somatiske avdelinger ved sykehuset og andre det vil være naturlig å samarbeide med i den enkelte ...

 • Company SUNNFJORD KOMMUNE , SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022

  Sunnfjord kommune har 4 legesenter med Skei, Naustdal, Sande og Førde som lokasjonar.Vi har ledig:fastlegeheimel Heimelen er knytta til legekontoret på Sande kor det jobbar 4 fastlegar og ein LIS1 – lege. Det er 3 årsverk hjelpepersonell på legekontoret. Fastlegeheimelen er ledig omgåande. Det er 950 pasientar på denne lista. Ein må rekne med inntil 7,5 timar kommunalt arbeid per veke. Det er ingen kostnadar knytt til oppstart i heimelen.Vi kan tilby sjølvstendig næringsdrivande avtale (0-avtale), fastlønsavtale eller hybridavtale med fastløn og incentiv. Vi er stolte av eit godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og hjelpepersonell. Vi nyttar per no Infodoc på legekontoret på Sande.Kommunen deltek i eit interkommunalt legevaktsamarbeid med 5 kommunar. Legevakta ligg i eigne lokale ved sju...

 • Company ABERIA UNG AS AVD RYGGE in Other
  30.09.2022

  Aberia UNG er i stadig vekst og søker nye dyktig miljøterapeuter til våre tiltak i Arendal Vi søker etter person som søker nye utfordringer og som har ønske om å utvikle seg og bidra til utvikling og vekst på våre boliger.Vi søker etter 3 faste 100% stillinger i medleverturnus, 2 nattevakter og tilkallingsvikarer.Det søkes etter voksne personer med helse- og sosialkompetanse på høyskolenivå. Det er en fordel om du har videreutdanning i miljøterapi eller annen relevant tilleggskompetanse, men ikke avgjørende.Har du tidligere stått i vanskelige og utfordrende situasjoner, som eksempelvis rømninger, rusproblematikk, utagering eller selvskading - og tenker at du har noe å bidra med miljøterapeutisk? Da bør du søke!Det er ønskelig at søker har erfaring fra barn/unge med emosjonelle og sosiale v...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  30.09.2022

  Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak, og klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år. Klinikken har sju avdelinger: Avdeling for blodsykdommer, Avdeling for fordøyelses - og leversykdommer, Avdeling for nyresykdommer, Avdeling for endokrinologi, Avdeling for geriatri, Avdeling for hjerneslag og Avdeling for infeksjonssykdommer. Klinikken har i tillegg en Medisinsk overvåkning med 4-6 overvåkningsenger.Vi har ledig vikariat ved Medisinsk overvåkning. Den som tilsettes må påregne å rotere til andre indremedisinske avdelinger.Oppstartsdato 01.02.23 eller etter avtale. Varighet på vikariatet er 6 måneder med gode muligheter for forlengelse. Arbeidsoppgaver- Utredning...

 • Company INCOGNITO KLINIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi ønsker en lege medinteresse for rusfeltetstor arbeidskapasitet og engasjementevne til å arbeide selvstendig, i team og tverrfagligønske om å drive behandling i gruppe og individueltVi kan tilby:fleksibel arbeidstid på dagtid på hverdager, uten vaktbelastningstillingsstørrelse kan tilpasses mellom 80 % og 100 %utfordrende arbeidsoppgavermulighet for å utvise bredde i arbeidsmetodikkfaglig oppfølgingen trivelig arbeidsplasslønn etter kvalifikasjonerpensjonsordning i KLPPersonlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil bli tillagt betydelig vekt.Fagleder Robina Shenaz, telefon 928 61 169, e-post eller klinikksjef Lasse Bjerkås, telefon 402 24 622, e-post kan kontaktes for ytterligere informasjon.Kortfattet søknad med CV sendes snarest, og senest innen 16. oktober 2022 på e...

 • Company KONNERUD LEGESENTER AS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Drammen kommune er landets 7. største kommune med rundt 100 000 innbyggere og 86 fastlegehjemler fordelt på 23 legesentre. Vi har nå en ledig fastlegehjemmel tilknyttet Konnerud legesenter AS. Konnerud er en landlig , men likevel sentralt beliggende bydel i Drammen, hvor merkede stier, lysløyper og flotte badevann kan by på naturopplevelser sommer som vinter. Konnerud legesenter AS er en allmennlegepraksis bestående av 3 fastlegehjemler, samt en LIS 1 plass. Legesenteret ble etablert i 1983, er veldrevet og holder til i trivelige og romslige lokaler. I tillegg har legesenteret erfarne og dyktige medarbeidere i et stabilt og godt arbeidsmiljø, og et godt administrert laboratorium. Det er gode parkeringsmuligheter og svært gode bussforbindelser i nærhet til lokalene. Legesenteret er organise...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, er det frå 1. mars 2023 ledig  fleire vikarstillingar som lege i spesialisering. Tidlegare eller seinare tilsetting kan vere aktuelt. Stillingane inneber deltaking i medisinsk bakvakt og gjennomført turnusteneste/LIS1-teneste er eit krav.  Medisinsk avdeling inkluderer Hjerte- og lungeavdeling, Avdeling for Eldremedisin, Medisinsk Avdeling A og Medisinsk Avdeling B. Avdelinga er godkjend som utdanningsavdeling for generell indremedisin, kardiologi, geriatri, lungesjukdomar, gastroenterologi, nefrologi, endokrinologi og blodsjukdomar. ArbeidsoppgåverArbeid ved sengeeining, primært ved hjerteavdelingaDelta i utgreiing og behandlingDelta i tilstedevakt, pt. 16-deltKvalifikasjonarNorsk autorisasjonRelevant erfaring frå LIS-stilling på sjukehus blir vekt...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND DØGNAVDELING in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Har du lyst til å arbeide med tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et godt og faglig utviklende miljø?Helse Stavanger skal etablere et akuttilbud (Akutt TSB) med 14 sengeplasser (Inkludert 4 sengeplasser for tvungen tilbakeholdelse etter HOL §10-2). Akutt TSB skal lokaliseres på sykehusområdet på Våland. Vi søker deg som ønsker å være med å bygge opp et faglig sterkt akuttilbud for ruspasienter i Helse Stavanger.Akutt TSB skal nå ansette dyktige medarbeidere med erfaring og kompetanse fra rus- og avhengighetsbehandling/psykisk helsearbeid. Akutt TSB skal ha en tverrfaglig sammensetning med blant annet overleger, leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere, og andre relevante faggrupper.Akutt TSB skal være en del av akutt linjen i Helse Stavanger, der en ...

 • Company HELSE BERGEN HF REHABILITERINGSKLINIKKEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ein av våre dyktige legar skal ut i permisjon, og vi har ledig vikariat for lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering i 12 månader med moglegheit for forlenging. Ønska oppstart 01.01.2023, eller etter nærare avtale. Vikariatet kan telje som del av spesialistutdanninga, institusjonsteneste for spesialiteten allmennmedisin eller som relevant sideutdanning. For vikariat kan Cand.med. og søkje og bli vurdert dersom det ikkje er andre kvalifiserte søkjarar. Har du lyst til å gjere ein forskjell for pasientar som treng rehabilitering etter skade eller sjukdom?  Vi tilbyr ein spennande arbeidsplass, med engasjerte og kompetente medarbeidarar, som vil ha deg med for å bidra til utvikling av gode tenester. Du får eit variert arbeidsområde med faglege utfordringar og variasjon. LIS...

 • Company TJENSVOLL LEGESENTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. Det lyses nå ut ledige fastlegehjemler i næring ved legesenteret på  Tjensvoll. Listetaket er et utgangspunkt men påtroppende hjemmelshaver kan sette eget tak.Hjemmel tildeles av Stavanger kommune. Betingelser for overtagelse av praksis, må avtales med nåværende hjemmelshaver, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.Hel hjemmel  har gjenkjøpsgaranti med grense opp til 95 % av praksisverdi med tak på 800 000 kroner. Det ytes  oppstartstilskudd for nye hjemmelshavere. Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er i...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har ledig 2 x 100% vikariat for lege i spesialisering. Vikariat med 1 års varighet og med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale. Spesialitet: radiologi. Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å utdannes innen radiologi.Radiologisk avdeling har to Definition Flash (dual Source) CT maskiner, to MR maskiner - en 1,5T Sola og en 3T Skyra. Radiologisk avdeling utfører ultralydundersøkelser, inkl. UL med kontrast. I tillegg har vi konvensjonelle røntgen, og gjennomlysningslaboratorier. Avdelingen er heldigitalisert med Sectra PACS, DIPS RIS og talegjenkjenning fra Max Manus.Vi har eget karsenter med angio/intervensjonsutstyr og utfører også mange ikke-vaskulære intervensjoner, Brystdiagnostisk Senter på Agder med tomosyntese og vakumbiopsi, samt Nukleærmedisinsk enhe...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF REGIONAL AVD FOR SPISEFORSTYRRELSER RASP in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har fire kliniske enheter; døgnenhet for voksne, døgnenhet for barn- og ungdom, intensivpsykiatrisk dø...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  UNN har ledig vikariat for lege i spesialisering i nevrokirurgi med tiltredelse 02.01.23. Varighet 6 måneder med mulighet for forlengelse.LIS-leger ved nevrokirurgisk seksjon inngår i en 7-delt vaktordning med tilstedevakt. Bortsett ifra enkelte funksjonelle prosedyrer utfører seksjonen alle prosedyrer innen nevrokirurgi (traume, vaskulært, tumor, spinalt osv.).Se også .ArbeidsoppgaverPasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstueBidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsforløpBidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeidDelta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomhetenDelta i forskningDelta i vaktordning KvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som legegodkjent turnustjeneste/LIS...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  UNN har ledig stilling for lege i spesialisering i urologi. Vi har følgende stillinger ledig:1 fast stilling1 vikariat for ett år fra snarest og med mulighet for forlengelse.Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i urologi. Spesialistutdanningen vil foregå ved urologisk legeseksjon i Avdeling for urologi, endokrin og plastikk kirurgi ved UNN.Avdelingen er en del av Kirurgi,- kreft og kvinnehelseklinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for hoveddelen av bløtkirurgi og kreftkirurgi, fødselsomsorg og gynekologi, samt strålebehandling og medikamentell og lindrende behandling. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN. Avdelingen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjo...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELINSTITUSJONER AKER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Seksjon rusakuttmottak og avgiftning (RUA) ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, har gleden av å lyse ut en fast overlegestilling. Behandlergruppen består av ni overleger, ni LIS, samt fem psykologer. RUA er del av Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), som har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. ARA består av seks seksjoner totalt og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen som har et tett samarbeid med RusForsk og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner ved og utenfor Universitetet i Oslo. Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har et aktivt og bredt sammensatt brukerråd.RUA har høy kompetanse i avrusning fr...

 • Company TROMSØ KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Har du lyst til jobbe med arbeidsmedisin i en stor organisasjon? Vi søker lege til vår interne bedriftshelsetjeneste som gir tilbud til alle ansatte i Tromsø kommune. Bedriftshelsetjenesten yter bistand til arbeidsgivere, arbeidstakere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg/HMS-utvalg for å skape helsefremmende arbeidsplasser.Vi er en godkjent bedriftshelsetjeneste og har kompetanse innen fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Andregangsutlysning.ArbeidsoppgaverBistand til gjennomføring av kartlegginger, rådgivning/veiledning, undervisning og helseovervåkning.Helseundersøkelser i henhold til krav til arbeidsmiljølovgivningen.Konsultasjoner ved mistenkt arbeidsrelaterte skader ved sykdom.Undervisning og veiledning av grupper og en...

 • Company BYSKOGEN SYKEHJEM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Stillingen inngår i staben med kommunale leger i Larvik kommune, og ligger organisatorisk under kommuneoverlegen med ansvar for klinisk virksomhet. Arbeidssted per i dag er ved Løkka sykehjem / bo og avlastning, lokalisert ved Larvik helsehus, mens ansettelsen er knyttet til Larvik kommune legetjenesten.Avd. Løkka er en del av helse- og velferdstilbudet til befolkningen i Larvik kommune. Enheten består av 18 plasser derav 6 er korttidsplasser, som tilbyr oppfølging til personer med alvorlige psykiske plager/lidelser, med eller uten rusmiddelavhengighet. Oppfølgingen skjer i samarbeid med fastlege og andre aktuelle samarbeidspartnere, samt personalet på LøkkaArbeidsoppgaverDet vil være både somatiske og psykiatriske utfordringer hos pasientene. I dag er det en 60% stilling fast tilknyttet a...

 • Company HASVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kommunelege med mulighet for "nordsjøturnus"100 % fast stilling som kommunelege, stillingen kan deles opp i to 50 % stillinger hvor legen er to uker på arbeid for så å ha to uker arbeidsfri.Om ossLegekontoret befinner seg i tettstedet Hasvik i samme bygg som sykehjem/sykestue og våre øvrige gode samarbeidspartnere innenfor den kommunale helsetjenesten. Ambulansetjenesten har sin base i nabobygget og NAV-kontoret ligger i gangavstand.Legekontoret består i dag av 3 leger og 2 helsesekretærer KvalifikasjonerNorsk autorisasjonGjennomført LIS1Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialieringOpptatt og en bidragsyter for et godt tverrfaglig samarbeidFor søkere med annen utdanning enn norsk kreves dokumenterte språkkunnskaper tilsvarende nivå B2Personlige egenskaperEngasjement og intreress...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, er det ledig 1 fast stilling som lege i spesialisering  med oppstart 01.10.2022 og 1. vikariat med oppstart 01.12.2022. Tilsetting av intern søkjar kan utløyse ledige vikariat stillingar. Stillinga inneber deltaking i medisinsk bakvakt og gjennomført turnusteneste/LIS1-teneste er eit krav. I fråvær av kvalifiserte kandidatar, kan det være aktuelt å tilsetje LIS utan gjennomført LIS1-teneste, men då etter individuell avtale og utan vaktteneste.Medisinsk avdeling inkluderer Hjerte- og lungeavdeling, Avdeling for eldremedisin, Medisin A og Medisin B. Avdelinga er godkjend som utdanningsavdeling for generell indremedisin, kardiologi, lungesjukdomar, gastroenterologi, nyremedisin, endokrinologi, geriatri og blodsjukdomar.ArbeidsoppgåverArbeid ved sengeei...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Barne- og ungdomsavdelinga har ledig fast overlegestilling i 100%. Avdelinga omfattar Barnepoliklinikk i Haugesund og på Stord, Nyfødd intensiveining, Barn sengeeining og Familieambulatoriet. Vi dekkjer også legetenesta ved sjukehuset si barnehabilitering. Barn sengeeining har 10 senger for barn 0-18 år og Nyfødd intensiveining har 8 senger for sjuke nyfødde og premature frå 28 veker. Me dekkjer alle pediatriske fagområde, og har tett samarbeid med universitetssjukehusa i Bergen og Stavanger. Me har for tida 9 overlegestillingar og 7 legar i spesialisering. Stilling som overlege inneber i utgangspunktet arbeid på begge sengeeiningar og poliklinikkar. Dette kan tilpassast etter ønskje og faginteresser. Det er også moglegheit til arbeid i barnehabiliteringa. I stillinga inngår 8-delt b...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kar/thoraxkirurgisk avdeling har ledig fast stilling som overlege i perifer karkirurgi.Avdelingen har ansvar for perifer karkirurgi, lungekirurgi, brannskadebehandling og noe generell kirurgi.Kar/thoraxkirurgisk avdeling har p.t. 9 overleger med spesialitet perifer karkirurgi og 2 med spesialitet thoraxkirurgi. For øvrig har avdelingen 6 utdanningsstillinger for spesialiteten perifer karkirurgi, hvorav 3 av disse deltar i generelle tilstedevakter og 3 i karkirurgisk vakt. Hvis ikke nødvendige tilleggskvalifikasjoner foreligger, kan vikariat som overlege i 1 år være aktuelt.Tiltredelse etter avtaleAkershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   Klinikk for anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Avdeling for thoraxanestesi, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk SimulatorSenter og Avdeling for forskning og utvikling.ASSL består av en poliklinikk, et smerteteam for inneliggende pasienter samt Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser.Den aktuelle stillingen er knyttet til poliklinikken, som har et tilbud til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander, inklusive CFS/ME.Hovedarbeidsoppgavene vil være tverrfaglig utredning og evt. behandling av pasienter i samarbeid med psykologer, fysioterapeuter og sykepleiere.  Vi søker etter en lege som kan bidra til at pasientene får et godt og helhetlig pasientforløp. Stillingen vil bl. a. være nyttig for lege und...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har ledig 100 % fast stilling for lege i spesialisering i generell indremedisin og fordøyingssjukdomar.Vi kan også tilby stilling for LIS 2/3 i generell indremedisin, nyremedisin eller lungemedisin. Alle deltar i indremedisinsk vaktordning. Hos oss er det gode moglegheiter for dobbelt spesialiseringsløp med generell indremedisin. Fastlegar med behov for sjukehusteneste er og hjarteleg velkomen hos oss (ALIS). På avdelinga er det 9 LIS 2 og 3 stillingar og ei todeling av vaktdøgnet som inneberer at ein ikkje treng å arbeide heile døgnvakter. Vi legg til rette for at du skal kome gjennom alle anbefalte kurs for di spesialisering på normert tid. Det er faste dagar for fordjuping i den rullerande vaktplanen. Som LIS2/LIS3 i vår avdeling deltar du i vaktarbeid i akuttmottak, postarbeid o...

 • Company HELSE FONNA HF KARMØY DPS DØGNAVDELING in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ungdomseininga/TSB post er ein tverrfagleg spesialisert rusbehandlingsinstitusjon (TSB) som er lokalisert på Haugaland DPS avd. Karmøy.Avdelinga tilbyr døgnbasert rusbehandling, og ettervern til unge vaksne pasientar alderen 18-26 år. Me inngår som ein del av det spesialiserte rusbehandlingstilbodet i Helse Vest. Posten er bemanna med spesialiserte sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, psykologspesialist, miljøterapeut og hjelpepleiar. Me søkjer etter lege med spesialisering i rusmedisin, psykiater eller spesialist i allmennmedisin i ein 20-40 % fast stilling til ein veldreven sengepost. ArbeidsoppgåverPasientbehandling i tverrfaglege teamVera ein tydeleg, trygg og engasjert lagspelar i arbeid med pasientgruppaBehandleransvar Samarbeid med interne og eksterne instansar Avgrensa lege-ro...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  100 % fast overlegestillingBarne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Østfold har ledig stilling som overlege.Vi søker en overlege til jobb på dagtid med arbeid i mottak, poliklinikk og post/døgnområde 0-18 år. Det er ønskelig med bred kompetanse innen pediatri. Det er ønskelig med spesialkompetanse innenfor nevrologi, gastroenterologi, eventuelt andre fagområder.Barne- og ungdomsklinikken har cirka 2 500 innleggelser årlig, herav 350 på nyfødtintensiv. Det er cirka 13 000polikliniske konsultasjoner. Sykehuset har cirka 3000 fødsler årlig, ogklinikken har en aktiv og avansert neonatologisk virksomhet. Vi behandlerpasienter med gestasjonsalder ned til 28 uker. Klinikken dekker allepediatriske subspesialiteter, inklusive sosialpediatri. I tillegg har vi eteget team fra barne- og ungdomspsykiat...

 • Company KIRKEGATEN LEGEKONTOR AS in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ledig fastlegehjemmel ved Kirkegaten Legekontor fra 01.03.22 Kirkegaten Legekontor er et veldrevet fastlegesenter, der det jobber 3 leger i selvstendig næringsdrift. Alle legene er spesialister i allmennmedisin. Kontoret ligger sentralt i Skien. Legesenteret har fast ansatt 3 erfarne og hyggelige helsesekretærer. Legesenteret har lyse og trivelige lyse lokaler. Det er god plass til parkering.  Kontoret er svært godt utstyrt med bl.a. EKG, spirometri, 24-t-BT og laboratorium.  Det benyttes CGM journalsystem. Kontoret er tilknyttet Helsenorge for e-konsultasjoner/timebestilling og det er mulighet for hjemmekontor via Norsk Helsenett.  Listestørrelse: 981 pr ddBetingelser for overdragelse må avtalesmed nåværende hjemmelshaver i tråd med gjeldene avtaleverk.Vitnemål og attester skal IKKE l...

 • Company OVERHALLA LEGEKONTOR in Other
  27.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunen ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca20 km fra Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene.Ledig100% stilling som kommunalt ansatt fastlegeved Overhalla legekontor, som er et velfungerende legekontor i Overhalla sentrum. Legekontoret er samlokalisert med blant annet fysioterapi, helsestasjon, psykiatritjeneste og sykeheim.Overhalla kommune har i dag tre fastlegehjemler, samt en LIS1-stilling. Vi har to spesialsykepleiere og to helsesekretærer ansatt ved kontoret.Det er godt samarbeid mellom leger og hjelpepersonell, og vi jobber aktivt med bruk av spesialsykepleiere i oppfølgingen av kronisk syke.Vi kan tilby deg å bli en del av et godt arbeidsmiljø, ved et godt org...

 • Company NORDRE FOLLO LEGESENTER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Follo medisinske senter er et vertskommunesamarbeid drevet av Nordre Follo kommune og består av døgnåpen legevakt og kommunal akutt døgnenhet (KAD). Legevakten dekker kommunene Nordre Follo, Frogn, Ås og deler av Enebakk med et befolkningsgrunnlag på om lag 100 000. Vi er en av Norges største legevakter og er i stadig utvikling. Legetjenesten på legevakt og legebil dekkes av fast ansatte leger i Nordre Follo kommune på dagtid. På kveldstid og i helger dekkes legevakt og legebil av selvstendig næringsdrivende leger. KAD dekkes av fast ansatte leger med noe kvelds-/helgevakter. Legevakten og KAD har tilholdssted på Ski sykehus 15 minutter fra Oslo.Vi har nå 4 ledige legestillinger i 100 %, andre stillingsprosenter kan diskuteres.ArbeidsoppgaverVed Follo medisinske senter vil du gå inn i en t...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE HELSESTASJON, SKOLEHELSETJENESTER, MIGRASJON OG in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Helsestasjonstjenesten i Ringerike søker etter deg som er en engasjert helsestasjonslege og som vil jobbe i 10% fast stilling hos oss. Stillingen vil være knyttet til Hallingby helsestasjon.Vi har et helsefremmende og forebyggende perspektiv, og jobber etter verdiene Nyskapende, Ærlig og Respektfull - NÆR.ArbeidsoppgaverDine arbeidsoppgaver som helsestasjonslege vil bestå av kontroller etter helsestasjonsprogrammet. KvalifikasjonerDu må ha norsk autorisasjon som lege og beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Vi krever at du har bestått norskprøve 3 dersom du er fremmedspråklige søker.  Vi ønsker deg som har evne til å arbeide selvstendig og målrettet innenfor gitte rammer. Du er positiv, fleksibel og faglig engasjert. Vi legger vekt på at du må være personlig egnet for stillingen....

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK FLEKKEFJORD in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord, er et lokalsykehus bestående av medisinsk avdeling, kirurgisk / ortopedisk / gynekologisk avdeling og fødeavdeling. Vi har også en intensiv enhet med 5 senger.Vi har ledig 2 til 3 faste 100 % stillinger for lege i spesialisering i spesialiteten indremedisin. Det vil også kunne bli ledige vikariater, med mulighet for forlengelse av disse. Det er krav om at søkere må ha gjennomført og fått godkjent LIS1 tjeneste. Søkere uten gjennomført og godkjent LIS1 tjeneste, vil ikke komme i betraktning til de faste stillingene eller evt. vikariater.SSHF har avtale med OUS om gr. 1 tjeneste.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester, arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV ...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK FLEKKEFJORD in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig stilling som overlege i gynekologi. Er du en person som ser muligheter, liker utfordringer og som kan motivere og skape entusiasme? Er du interessert i videreutvikling og styrking av det gynekologiske/obstetriske fagfeltet? Da ønsker vi deg som medarbeider hos oss.Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand samt av 3 tverrgående klinikker. Disse er Medisinsk Service Klinikk (MSK), Prehospitale tjenester (PTSS) og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling.Flekkefjord sykehus er et av tre sykehus i Sørlandet sykehus HF (SSHF), har ca 40.000 innbyggere i nedslagsfeltet og er lokalsykehus for Listerregionen - samt Lund ...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Stord sjukehus har ledig vikariat for spesialist i generell indremedisin/spesialist i lungesykdommerMedisinsk avdeling ved Stord sjukehus har årleg  omlag 3.650 innleggingar, 9.000 polikliniske konsultasjonar og 1.500 dagpasientar.Avdelinga har 8 overlegestillingar som dekker spesialitetane lungesykdommer, nyresykdommer, hjertesykdommer, fordøyelsesykdommer.Avdelinga har 3-skikta vaktordning, med overlege i tertiervakt bak LIS1 og LIS 2/3, For tida 7 delt heime vakt .I tilegg til overlegestillingane er det  7 LIS 2 og 6 LIS 1.Det er 30 senger fordelt på 2 postar, observasjonspost med 4 senger, akuttmottak, felles intensivavdeling og dialyse samt poliklinikk.Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF . Sjukehuset har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv/post opr., radiologi med ...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Stord sjukehus har ledig vikariat for spesialist i fordøyelsessykdommer eller spesialist i generell indremedisin Medisinsk avdeling ved Stord sjukehus har årleg  omlag 3.650 innleggingar, 9.000 polikliniske konsultasjonar og 1.500 dagpasientar. Avdelinga har 8 overlegestillingar som dekker spesialitetane lungemedisin, nefrologi, kardiologi, endokrinologi og fordøyelsesjukdomar. Avdelinga har 3-skikta vaktordning, med overlege i tertiervakt bak LIS1 og LIS 2/3, For tida 7 delt heime vakt .I tilegg til overlegestillingane er det  7 LIS 2 og 6 LIS 1. Det er 30 senger fordelt på 2 postar, observasjonspost med 4 senger, akuttmottak, felles intensivavdeling og dialyse samt poliklinikk.Stord sjukehus er ein del av Helse Fonna HF . Sjukehuset har gode støttetenester innanfor anestesi, intensiv/po...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, har ledig 3 vikariat for lege i spesialisering i Nevrologi. Oppstart for vikariata: eit med oppstart 24.10., og to med oppstart 01.12. Annan oppstartdato kan avtalast. Varigheit 12 månader. Vikariata kan telje som del av spesialistutdanninga i Nevrologi, for kandidatar som har gjennomført LIS1-teneste, og det kan bli høve til forlenging av vikariat. For vikariat kan Cand.med. og søkje og bli vurdert dersom det ikkje er andre kvalifiserte søkjarar.  Nevrologisk avdeling driv akuttbehandling, kompleks utgreiing og rehabilitering av nevrologiske lidingar. Avdelinga har ein akuttpost med 30 senger (inkludert slageining), ein dagpost, ein rehabiliteringspost for ryggmargsskader og ein poliklinikk. Nevrologisk avdeling samarbeider med dei ...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønsker du å bidra til best mulig livskvaliteten for pasient og pårørende? Helgelandssykehuset Mo i Rana har ledig 100% stilling hvorav 50% er tilknyttet palliasjon, resterende 50% kan kombineres med oppgaver tilknyttet medisin.  Stillingen kan også kombineres med oppgaver/stilling i primærhelsetjenesten.Palliasjon behandler alle pasienter som har kommet ei en sykdomsfase hvor lindring er hovedfokus av behandlingen. Vi ser etter deg som vil bidra til best mulig lindring av pasientens plager, og som evner å skape trygghet og ro både for pasient, pårørende og personalet.Ved medisinsk sengepost har vi to palliative senger. I tillegg har vi har godt og tett samarbeid med kreftpoliklinikken, samt kommunale tjenester rundt kreftpasienter og andre pasienter i palliativ fase. Helgelandssykehuset Mo...

 • Company KAUTOKEINO KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenKautokeino kommune ønsker å ta fastlegekrisen på alvor ved å øke antall fastleger i kommunen. Vi ønsker at våre leger skal kunne ha en god og bærekraftig arbeidshverdag. Vi vil legge til rette for faglig utvikling og god balanse mellom jobb og fritid.Kautokeino legekontor har ledig stilling som fastlege fra idag, med snarlig tiltredelse.Stillingen lyses ut som fast legevikar, med mulighet for en løsning med nordsjøturnus.Kautokeino legekontor har 5 legehjemler og 1-2 LIS-leger. Legekontoret er godt faglig bemannet med 2 sykepleiere, 1 bioingeniør og 2 helsesekretærer samt godt utstyrt laboratorium og skiftestue. ArbeidsoppgaverStillingen har 600 listeplasser.Legen har ordinær kurativ legetjeneste og har i samråd med kommuneoverlegen tilsynsoppgaver for andre helsetjenester, in...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I Helse Nord-Trøndelag arbeider du i team med dyktige kolleger fra ulike faggrupper rundt deg. Det grunnleggende for vår virksomhet er foretakets verdier: kvalitet, trygghet og respekt. Pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell er sykehusets fire hovedoppgaver.Sykehuset Levanger er et mellomstort lokalsykehus med akutt- og traumefunksjon med et opptaksområdet på ca. 100 000 innbyggere. Sykehusets størrelse gir varierte og interessante oppgaver, men ikke større enn at det er lett å samarbeide på tvers av fagfelt. Vi har barneavdeling med egen kuvøsepost, og spesialister på de fleste fagområder innen medisin og kirurgi.Sykehuset har 9 moderne operasjonsstuer, generell intensiv med 7 senger (inkl. luftsmitteisolat), 4 senger for tung over...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

        Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus er en avdeling med akuttfunksjon for knappe 90.000 mennesker. Avdelingen er en del av divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen har alle grener representert i kollegiet med unntak av geriatri og endokrinologi. Det er omfattende dialysevirksomhet ved avdelingen i en egen enhet som betjener hele divisjonens opptaksområde. Avdelingen består for tiden av totalt 52 døgnsenger. Det er 21 overlegestillinger, 14 LIS 2/3 – stillinger og 10 LIS 1 – stillinger. Avdelingen er godkjent for LIS3 - utdanning innen lungesykdommer, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi og infeksjonssykdommer. Overlegene går seksjonerte bakvakter innen nefrologi, kardiologi og generell indremedisin. Hematologisk seksjon har ansvar for utredning, behandling og oppfølging a...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Avdeling for barne- og ungdomsmedisin er det ledig fast overlegestilling. Tiltredelse etter avtale.Avdelingen består av nyfødt intensiv, barneavdeling, dagavdeling og poliklinikk, og er en del av Barne- og ungdomsklinikken.I eget hus har vi ca. 1450 fødsler i året. Nyfødt intensiv har 12 plasser og ca. 200 innleggelser i året. Planlagte forløsninger under 28 ukers gestasjonsalder er sentralisert.Barneavdelingen har totalt ca. 1300 innleggelser (inkl. ca. 500 kirurgiske) årlig med et bredt pediatrisk sykdomsspekter. Barnepoliklinikken, inkl. dagavdelingen, har ca. 7300 konsultasjoner årlig inklusiv uroterapeut, diabetessykepleiere og astma- og allergipoliklinikk.Som overlege vil du være del av et team med 11 overleger og 8 leger i spesialisering. Overlegene går bakvakter.Ut fra forsvarl...

 • Company ST HANSHAUGEN OMSORGSSENTER in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Lovisenberg Omsorg er ansvarlig for driften av St.Hanshaugen omsorgssenterSykehjemmet ligger sentralt til, i umiddelbar nærhet til parken på St. Hanshaugen. Her er det rolig og fredelig - en liten oase midt i byen. Vårt fokus er på omsorg, kvalitet og kompetanse.Lovisenberg Omsorg er stolt bærer av arven etter Cathinka Guldberg og dette synliggjøres også i våre kjerneverdier kvalitet, nestekjærlighet, handlekraft og fellesskap, dersom dette er verdier du kjenner deg igjen i kan du være den rette kandidaten for oss.Du må trives i et travelt, men hyggelig arbeidsmiljø og ha et engasjement i eldreomsorgen. Videre skal du bidra til at våre beboere har et godt liv ut fra sine forutsetninger. Som lege i Lovisenberg Omsorg vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag med mulighet til å på...

 • Company SKIPTVET KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Skiptvet kommune har fra 1.3.2023 til 31.12.2023 et svangerskapsvikariat i kommunal fastlegestilling ved til Skiptvet legekontor ledig. Det kan være aktuelt å starte vikariatet fra 1.1.2023. etter avtale.Det er 3 fastlegehjemler tilknyttet legekontoret.  Legekontoret har nå en spesialist i allmennmedisin og en lege er under spesialist videreutdanning.  Kommuneoverlegen funksjonen er ivaretatt fra Sarpsborg kommune.Vi søker deg som interessert fagperson til et vikariat på et godt drevet legekontor i  landlige  Skiptvet kommune.  Om stillingen Listestørrelsen er på ca 1000 pasienter.  Det vil tildeles definerte kommunale oppgaver i stillingen. Dette vil spesifieres nærmere, etter dialog med dagligleder på legekontoret. Arbeidsoppgaver Ordinære fastlege oppgaver for pasientene som tilhører fa...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE HELSEHUSET in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker nå en lege til en i 100 % fast stilling. Stillingen er ledig omgående. Stillingene er tilknyttet Helsehuset og sykehjem. Arbeidstid er dagtid hverdager med 7-delt helgevakt ordning. Stillingen er tilknyttet Team kommunale legetjenester. Teamet består av legetjenestene i helsehus, sykehjem, demensteam, familiesentrene, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Kommunen har 6 sykehjem med totalt 455 langtidsplasser. Det er per i dag tilknyttet legestillinger til alle sykehjemmene på alle virkedager. Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akuttdøgnavdeling (KAD), palliative plasser og rehabiliteringsplasser. Her kan du se en video av hva Sarpsborg har å by på: ArbeidsoppgaverOppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med p...

 • Company VARHAUG HELSESENTER in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ein av fastlegane ved Varhaug helsesenter skal over i fulltids forskarstilling og me har difor ledig stilling som fastlege ved Varhaug helsesenter frå 01.01.22 eller etter avtale.Kommunen arbeider med å leggja til rette for ytterlegare fastlegestillingar så om du tenkjer det er aktuelt å testa ut fastlegeyrket som vikar må du gjerne søkja her og skriva dette.Den ledige fastlegehjemmelen for tida ikkje er tilknytta fast kommunal oppgåve.Hå kommune har 20 kommunale fastlegeheimlar fordelt på tre legekontor. Me har gode ordningar for utdanning og rettleiing, stor trivsel og eit godt tverrfagleg samarbeid i ein framoverlent organisasjon. 1. juni 2022 gjekk me inn i interkommunalt legevaktsamarbeid.Hjå oss slepp du å ta ansvar for drift av legekontoret, finna din eigen vikar og me er gode til å...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Medisinsk klinikk søker Lis leger med lisens som kan jobbe sommeren 2023.Medisinsk klinikk består av flere fagfelt som hjerte-, nyre-, hormon-, mage/tarm-, infeksjon-, geriatri-, blod/kreft-, nevrologi og akuttmedisin.Pr. i dag har vi 13-delt turnus, men til sommeren tar vi sikte på å dekke opp mottak først og enkelte sengeposter. Vakten er kun på dag, kveld og helg.Antall ansatte som vi trenger er pr. i dag ikke helt bestemt. Det er et travelt og hektisk miljø, men som igjen gir mye læring og forståelse.  Vi har et godt kvalifisert overlegeteam i mottak som er til stor hjelp. Det vil alltid være flere vakthavende leger å kontakte, også utenom overleger.Flott om du oppgir hvor langt du har kommet i løpet hvis du er student, og forteller kort om hvorfor du søker hos oss. Har du interesse fo...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Plastikkirurgisk seksjon ved Sykehuset Telemark HF er en arbeidsplass med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. Ved Kirurgisk klinikk, seksjon for plastikkirurgi er det ledig fast overlegestilling.  Ved interne omrokkeringer kan det bli aktuelt med vikariat. Vi ønsker å være en viktig aktør for utvikling av plastikkirurgi både nasjonalt og regionalt, har stort fokus på kvalitet, utdanning og opplæring. Seksjon for plastikkirurgi utfører håndkirurgiske og plastikkirurgiske inngrep som ikke er definert som landsfunksjon under OUS. Seksjonen har regionsansvar for branns...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF TYNSET - SOMATIKK in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 24 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019.  Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av fri...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS SANKS/DPS VEST-FINNMARK VPP LAKSELV in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Hei, du med eventyrlyst, humor og stå på vilje!  Har du lyst å oppleve midnattssola, fargetiden og nordlyset i magiske Øst-Finnmark?  Nå har du sjansen! Vi har behov for nye kolleger og har følgende ledige stillinger for LIS3: 1 x 100 % fast stilling med fast arbeidssted VPP Kirkenes1 x 100 % vikariat med 1 års varighet med valgfritt arbeidssted VPP i Kirkenes eller Tana. Du er også velkommen å søke som A-lis.I tillegg til våre to VPP`er yter vi spesialisert døgnbehandling til voksne og poliklinisk tilbud til barn og unge. VPP Kirkenes har også ansvar for nødvendig spesialist helsetjeneste innen psykisk helsevern til innsatte i kretsfengselet i Finnmark. Våre poliklinikker har tverrfaglig sammensatte faggrupper. Her er sosionomer, psykologer og psykologspesialister, sykeple...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Generalist medical practitioners Edit filters