Jobmonitor. Search results for Geologists and geophysicists

30 Jobs found

Used filters:
 • Geologists and geophysicistsx
Displaying 1-30 of 30 results.
 • Company AFRY NORWAY AS AVD KONSULENTVIRKSOMHET OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ting skjer når modige dedikerte lagspillere kommer sammen. Og nå har det skjedd - vi har vunnet E18 Langangen - Rugtvedt, E6 Storhove - Øyer og nå senest E16 Turtnes - Øye. Nå trenger vi å ytterligere styrke lagetVil du ta oss videre og lede geoteknikk-miljøet i Oslo?Geo-miljøet i AFRY i Oslo vokser fort og består i dag av 20 personer, hvorav 8 er geoteknikere. Vi samarbeider tett med våre kollegaer i både Sverige og Sveits og teller nå totalt ca 120 geoteknikere. Kompetanse og erfaringsoverføring mellom landene skjer daglig i prosjekter (for eksempel Follobanen), ukentlig i form av teknikkmøter og så samles vi minimum en gang årlig for å diskutere fag og utvikling.Vi søker deg som ønsker å fortsette å bygge opp en faglig sterk og engasjert gruppe, med stort fokus på samhandling og teamarb...

 • Company AFRY GROUP NORWAY AS AVD OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Senior HydrogeologTing skjer når modige dedikerte lagspillere kommer sammen. Vi du være med å gjøre en forskjell?Vi har mange spennende prosjekter framover og i den forbindelse styrker vi nå laget for å stå best mulig rustet til å levere på oppgavene. Oppdragene våre spenner fra de store samferdselsprosjektene som E18 Langangen - Rugtvedt, E6 Storhove - Øyer og nå senest E16 Turtnes - Øye.Geo-miljøet i AFRY i Oslo vokser og består i dag av 24 personer. Vi samarbeider i tillegg tett med våre kollegaer i Sverige og andre internasjonale kontorer. Vi ønsker å utvikle oss videre og ta en enda større andel av et stadig voksende marked og søker hydrogeolog som vil være med på å videreutvikle vårt sterke fagmiljø i årene som kommer.Vår nye kollega har faglig tyngde og et sterkt ønske om å være med...

 • Company NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE AVD TRONDHEIM in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, og landets sentrale institusjon for å samle, bearbeide og formidle kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann på fastlands-Norge og øvre lag av den norske kontinentalsokkelen.NGUs samfunnsoppdrag er å bidra til økt verdiskaping gjennom å dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, blant annet for næringsutvikling. Dette oppnås gjennom geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, formidling samt rådgivning til det offentlige samt til industri og næringsliv.Vår virksomhetsvisjon er « Geologi for samfunnet ». Vi fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen. Vår kunnskap sikrer kloke og helhet...

 • Company EMERALD GEOMODELLING AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  We are looking for an experienced AEM geophysicist to fill a senior role and join our start-up in its growth phase. We started small, working in Norway with clients like Bane Nor and Nye Veier, and have launched our international adventure with projects in India, Australia, Brazil, and more. You will be joining a vibrant and dynamic work environment where you will help us bring infrastructure development into the 21st century and where you will have some freedom to form your own role as we grow.AS A DEVELOPMENT GEOPHYSICIST - AEM YOUR MAIN ROLE WILL BE TOdrive geophysical development work improving EMerald’s data pipeline including but not limited to:geophysical data processing algorithmsEM inversion algorithmssensitivity / feasibility modelscontribute to client projects by working with ge...

 • Company GEOMATIKK AS AVD OSLO in Other
  17.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TECHNOGARDEN AS AVD SANDVIKA in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AFRY GROUP NORWAY AS AVD OSLO in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  BakgrunnAFRY Norway AS sin geokompetanse har i de siste årene blitt bygget opp innenfor områdene geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøgeologi og vi består i dag av en gruppe medarbeidere på over 20 personer på Oslo-kontoret. Vi er i stadig utvikling og har det siste året vunnet 2 store totalentrepriser, samt har mange større og mindre oppdrag innenfor disse fagfeltene. I den forbindelse ønsker vi å styrke kompetansen på modelleringssiden av grunnforhold innenfor alle disse fagområdene. AFRY har en uttalt målsetning om å være i forkant innenfor VDC og modellbasert prosjektering og dette er en viktig satsning innenfor dette segmentet.Oppdragene våre spenner fra de store samferdselsprosjektene som E18 Langangen - Rugtvedt (pågående), E6 Storhove - Øyer (pågående), E6 Vinstra-Sjoa (nominert til...

 • Company STATENS KARTVERK HØNEFOSS in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 971040238 Stillingsident: 4402953381 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å bidra til utvikling og tilrettelegging av samfunnskritiske tjenester og data som brukes til beredskap og navigasjon? Har du interesse for utvikling knyttet til ITS (intelligente trafikksystemer) og datagrunnlag for autonome kjøretøy? Vi søker etter en motivert medarbeider med utdanning og erfaring innenfor geodataarbeid.Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til oppdatering av vegnettet i den nasjonale vegdatabanken (NVDB). Dette innebærer tilrettelegging, innlegging og utskifting av veggeometri og annen kjørerelatert informasjon som er nødvendig for navigasjon. Du vil delta i forbedring av produksjonsrutiner og utvikling av nye produkter, bl.a ved bruk av maskinlæring.Arbeidet innebærer omfattende kontakt ...

 • Company WSP NORGE AS AVD OSLO in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NECON AS AVD KOKSTAD in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAREID KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: 993 741 191 Stillingsident: 4393955589 Presentasjon av stillingen:Hareid kommune har ledig ei 100 % fast stilling i eining for plan, byggesak og geodata.Vi søkjer etter deg som er ein god lagspelar, evnar å arbeide sjølvstendig, har ei positiv serveiceinnstilling og som tek initiativ. Administrasjonsspråket i Hareid kommune er nynorsk, og du må kommunisere godt både munnleg og skriftleg.Ansvarsområde for stillinga er hovudsakleg GIS, geodata og landmåling.ArbeidsoppgåverOppdatering og vedlikehald av kartbasarDrift av GIS-systemet (kommunen nyttar Norkart GISLINE)Adressering og matrikkelføringGjennomføring av oppmålingsforretningarSakshandsaming etter matrikkellovaAnalyse, planarbeid, landmåling og innmåling, SQLAndre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillingaKvalifikasjonar (overs...

 • Company MDE NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  GeneralThe department of Geophysics at UNIS is seeking candidates for a full time, 4 year position as a PhD candidate in Space Physics. Currently the department constitutes 4 professors, 4 associate professors, 5 post-doctoral research fellows, 4 PhD students, 10 Adjunct Professors (10 and 20% positions) and 2 head-engineers. The research within the department focuses on Space Physics and Air-Cryosphere-Sea Interactions. The announced position is within the Space Physics group.Description of the vacant positionThe vacant position will be part of the Space Physics group within the Geophysics Department at UNIS. The Space Physics Group is part of a Norwegian Centre of Excellence, the Birkeland Centre for Space Science (). The space physics group now seeks a PhD candidate to work within ionos...

 • Company LEONHARD NILSEN & SØNNER AS AVD ANDØY in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  LNS er i rask utvikling og på grunn av økende oppdragsmengde er vi er på jakt etter en ingeniørgeolog med sans for anleggsbransjen.Om stillingenSom ingeniørgeolog vil du ha en viktig rolle i gjennomføring og oppfølging av våre prosjekter. Du vil jobbe tett med våre stikningsingeniører, prosjekt- og anleggsledelse. Oppgavene dine vil blant annet være ingeniørgeologisk rådgivning basert på beregninger, utarbeiding av rapporter samt å bidra til styrking av fagfeltet internt i LNS. Stillingen rapporterer til anleggsleder.Kontorsted vil være LNS' anleggskontor ved prosjekt. Første aktuelle prosjekt er E6 Kvænangsfjellet.Viktigste arbeidsoppgaver:Ingeniørgeologisk prosjektering og rådgivningIngeniørgeologiske undersøkelser, stabilitetsvurderinger og kartleggingFagansvar i prosjekt samt oppfølgin...

 • Company AFRY NORWAY AS AVD KONSULENTVIRKSOMHET OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ting skjer når modige dedikerte lagspillere kommer sammen. Og nå har det skjedd - vi har vunnet E18 Langangen - Rugtvedt. Nå trenger vi å ytterligere styrke lagetVil du ta oss videre og lede geoteknikk-miljøet i Oslo?Geo-miljøet i AFRY i Oslo vokser fort og består i dag av 20 personer, hvorav 8 er geoteknikere. Vi samarbeider tett med våre kollegaer i både Sverige og Sveits og teller nå totalt ca 120 geoteknikere. Kompetanse og erfaringsoverføring mellom landene skjer daglig i prosjekter (for eksempel Follobanen), ukentlig i form av teknikkmøter og så samles vi minimum en gang årlig for å diskutere fag og utvikling.Vi søker deg som ønsker å fortsette å bygge opp en faglig sterk og engasjert gruppe, med stort fokus på samhandling og teamarbeid. Vi søker deg som vil bygge et lag som skaper v...

 • Company AFRY GROUP NORWAY AS AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Ting skjer når modige dedikerte lagspillere kommer sammen. Og nå har det skjedd - vi har vunnet E18 Langangen - Rugtvedt. I den forbindelse gleder vi oss over å styrke laget slik at vi står best mulig rustet til å levere på oppgaven. Vi du være med å gjøre en forskjell?Geo-miljøet i AFRY vokser fort og består i dag av 22 personer, hvorav 9 er geoteknikere. Vi samarbeider tett med våre kollegaer i både Sverige og Sveits og teller nå totalt ca 120 geoteknikere. Kompetanse og erfaringsoverføring mellom landene skjer daglig i prosjekter (for eksempel Follobanen), ukentlig i form av teknikkmøter og så samles vi minimum en gang årlig for å diskutere fag og utvikling. Vi ønsker å utvikle oss videre og da ta en enda større andel av et stadig voksende marked og søker geotekniker som vil være med på...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMME REGIONAL UTVIKLING OG VEG STEINKJER in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397672009 Presentasjon av stillingen:Vi søker erfaren geoteknikerTrøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere, og gir at omfattende vegnett å drifte. Vi har stor omsetning og økt aktivitet i Miljøpakken i Trondheim. Vi har behov for å styrke teamet med en erfaren geoteknikere. Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og klimamessig forsvarlig måte.Geoteknikerstillingen tilhører team geofag, som er en del av vegfagseksjonen. Vegfagseksjonen består, for øvrig, av teamene grunnerverv, plan og prosjektering og bru. Seksjonen har 46 medarbeidere. Vegfagseksjonen er en av fem seksjoner i Vegavdelingen. Seksjonen skal bidra til oppgaveløsing i hele Vegavdelingen. Team geofag består av to geo...

 • Company SKRED AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ONESUBSEA PROCESSING AS AVD GJØVIK in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AKER BP ASA AVD STAVANGER in Other
  10.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COWI AS AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COWI AS AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COWI AS AVD OSLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE DRIFTSOMRÅDE BERGEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: 976248112 Stillingsident: 4386078865 Presentasjon av stillingen:Hydrogen vil vere ein essensiell del i løysingane vi treng for å sikre at vi når dei klimamåla vi har satt oss i VLFK, nasjonalt og globalt. Dei siste åra har fokuset på hydrogen i næringslivet auka mykje. EU satsar stort på hydrogen, som gir store moglegheiter til vårt næringsliv. Det er viktig at VLFK legg til rette for vidare hydrogensatsing i regionen, også for å styrke konkurransedyktigheita til vårt næringsliv. VLFK har dei siste åra arbeidd breitt innanfor hydrogen, men vegen til nullutsleppsamfunnet er lang og ein vil ha behov for dedikerte ressursar til dette arbeidet i lang tid.VLFK har uttalt klare intensjonar om vidare hydrogenarbeid. Skal ein ivareta desse målsettingane på ein god måte, treng ein dedikert...

 • Company AFRY NORWAY AS AVD KONSULENTVIRKSOMHET OSLO in Other
  01.06.2021 Updated on: 06.06.2021

  Ting skjer når modige dedikerte lagspillere kommer sammen. Vi du være med å gjøre en forskjell?AFRY er et rådgivende ingeniørselskap som leverer prosjektering av alle rådgiverfag innen bygg og samferdsel. Våre ingeniører planlegger fremtidens bærekraftige og effektive byer, barnehager, skoler og leilighetskompleks, større omsorgsbygg som sykehjem og sykehus og enorme samferdselsprosjekter. Med vel 400 medarbeidere i Oslo, Trondheim, Lillestrøm, Sandefjord og Bergen er vi et av de største rådgivermiljøene i Norge. Vi jobber tett sammen med arkitektselskapet Gottleb Paludan, som er heleid av AFRY. AFRY i Norge skaper med sine 900 medarbeidere bærekraftige, fremtidsrettede løsninger gjennom arkitektur, prosjektering og prosjektledelse. Selskapet er en del av det internasjonale AFRY-konsernet,...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMME REGIONAL UTVIKLING OG VEG STEINKJER in Other
  01.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397672009 Presentasjon av stillingen:Vi søker erfaren geoteknikerTrøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere, og gir at omfattende vegnett å drifte. Vi har stor omsetning og økt aktivitet i Miljøpakken i Trondheim. Vi har behov for å styrke teamet med en erfaren geoteknikere. Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og klimamessig forsvarlig måte.Geoteknikerstillingen tilhører team geofag, som er en del av vegfagseksjonen. Vegfagseksjonen består, for øvrig, av teamene grunnerverv, plan og prosjektering og bru. Seksjonen har 46 medarbeidere. Vegfagseksjonen er en av fem seksjoner i Vegavdelingen. Seksjonen skal bidra til oppgaveløsing i hele Vegavdelingen. Team geofag består av to geo...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE INFRASTRUKTUR OG VEG BERGEN in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: 923723048 Stillingsident: 4393475219 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei ...

 • Company OPV CONSULTING AS in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Som et resultat av mange nye og spennende prosjekter søker vi en medarbeider til en nyopprettet stilling som fagleder innen geoteknikk i tillegg til 2 øvrige GEO stillinger. OPV Consulting opplever stor vekst i oppdragsmengde, og vi søker derfor flere dyktig geotekniker. Har du erfaring med geotenikk, er faglig sterk og ønsker å være med på å bygge opp vår geo-avdeling er du kanskje vår nye kollega.Vi har en god blanding av juniorer og seniorer, en spennende prosjektportefølje og et meget godt arbeidsmiljø. Sammen med oss i prosjektene har vi også en støtte/stab som ivaretar framdriftsplanlegging, cost, dokumentkontroll mm avhengig av størrelsen på prosjektet. Faglig utvikling og sosialt samhold er viktig for oss på avdelingen slik at vi lærer av hverandre, stadig blir bedre, og har det gø...

 • Company SWECO NORGE AS AVD KRISTIANSAND in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco Kristiansand vil du bli inkludert i et inspirerende fagmiljø i PA-gruppen, bestående av 14 medarbeidere med solid kunnskap om prosjekt- og byggeledelse, samt tre ingeniørgeologer. Vårt mål er å utvikle oss til et sterkt geofaglig miljø på Sørlandet, og du vil få være...

 • Company SWECO NORGE AS AVD KRISTIANSAND in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger - rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. I Sweco Kristiansand vil du bli inkludert i et inspirerende fagmiljø i PA-gruppen, bestående av 16 medarbeider med solid kunnskap om prosjekt- og byggeledelse, samt tre ingeniørgeologer. Vårt mål er å utvikle oss til et sterkt geofaglig miljø på Sørlandet, og du vil få være ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Geologists and geophysicists Edit filters