Jobmonitor. Search results for Geologists and geophysicists

17 Jobs found

Used filters:
 • Geologists and geophysicistsx
Displaying 1-17 of 17 results.
 • Company LUNDIN ENERGY NORWAY AS AVD HARSTAD in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196482About the positionThe Institute of Marine Research (IMR) in Norway has a vacancy for a 4-year postdoctoral position to investigate and develop the use of acoustic observation technology in marine benthic ecology and seafloor mapping.The candidate will work primarily with acoustic data backscattered from the seafloor and benthic fauna, although also data from laser may be used. The project will include use of platforms from ship, autonomous surface vehicles (ASV), autonomous underwater vehicles (AUV) and bottom mounted installations, and instruments from single beam to multi beam and high-resolution synthetic aperture sonar. The research will be part of several projects exploring the use of acoustic observation technology in benthic community mapping, including CRIMAC SF...

 • Company HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 194806Om stillingenHavforskningsinstituttet har ledig en 3-årig forskerstilling med ansvar for prosjektledelse og produktutvikling i ­prosjektet «Marine grunnkart i kystsonen». Prosjektet skal utvikle morgendagens marine kunnskapskart til bærekraftig bruk og forvaltning av kystsonen i Norge. Arbeidet setter spesielt krav til kunnskaper innen GIS og romlig/statistisk modellering. Stillingen byr på tokt og feltarbeid, spennende samarbeid med bunnkartleggingsprosjekt offshore, samt med kolleger i Kartverket og Norges geologiske undersøkelse. Stillingen ligger i forskningsgruppe Bunnsamfunn med arbeidssted Flødevigen, alternativt Bergen eller Tromsø.Om forskningsgruppen og arbeidet vi gjørFaggruppen Bunnsamfunn driver forskning, kartlegging og overvåking av bentiske marine økosys...

 • Company PEOPLE PERFORMANCE AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  The Senior Geophysicist we are looking for needs to fill the following criteria’s:• Independent and initiator of technical G&G work.• High quality/knowledge of hydrocarbon prospect volume and risk assessment• High to good quality geophysical knowledge in most of the topics below;• Seismic interpretation• Attribute analysis• Well to seismic tie• Depth conversion• Seismic reprocessing• Inversion• Seismic acquisition• CSEM• Geophysical modelling• General knowledge in cross disciplinary geoscientist topics below;• Sedimentology• Sequence stratigraphy• Biostratigraphy• Structural Geology• Petrophysics• Well planning, drilling and well site geology/follow-up• Petroleum basin evaluation/analysis/modelling• Experience from the Norwegian Continental Shelf (NCS)/UK Continental Shelf (UKCS)• Knowledg...

 • Company STATENS KARTVERK HØNEFOSS in Other
  25.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: 971040238 Stillingsident: 4312323419 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å bidra til utvikling og tilrettelegging av samfunnskritiske tjenester og data som brukes til beredskap og navigasjon? Har du interesse for utvikling knyttet til ITS (intelligente trafikksystemer) og datagrunnlag for autonome kjøretøy? Vi søker etter en motivert medarbeider med utdanning og erfaring innenfor geodataarbeid.Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til oppdatering av vegnettet i den nasjonale vegdatabanken (NVDB). Dette innebærer tilrettelegging, innlegging og utskifting av veggeometri og annen kjørerelatert informasjon som er nødvendig for navigasjon. Du vil delta i forbedring av produksjonsrutiner og utvikling av nye produkter. Arbeidet innebærer omfattende kontakt med Statens vegvesen, kommuner...

 • Company SWECO NORGE AS HOVEDKONTOR in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Etterspørselen etter geomatikktjenester øker, og i Sweco satser vi på geomatikk for å kunne tilby våre kunder Norges fremste faglige rådgivermiljø. Nå søker vi geomatikere som kan styrke fagfeltet i Sweco og bidra til at samarbeidet med byggherrer og entreprenører ivareta...

 • Company TEKNISK SEKTOR ADMINISTRASJON in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MODUM KOMMUNE MESTRINGSENHETEN in Other
  23.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi ønsker digital ekspertise innen geodata, til ajourføring og vedlikehold av våre kartbaser og matrikkelen, og har ledig 100 prosent fast stiling som GIS/geodataingeniør.Stillingen innebefatter primært ajourhold av våre største kommunale kartdatabaser, matrikkelføring og leveranse av kommunale kartda. I tillegg er andre oppgaver aktuelle som utarbeidelse av temakart, gjennomføring av kartdataanalyser med mer. Stillingen er plassert i seksjon for kart- og oppmåling i avdeling for areal- landbruk og miljø på Teknisk etat.ArbeidsoppgaverInnsamling, bearbeiding lagring, presentasjon og leveranse av kommunale geografiske dataVedlikehold og ajourføring av kommunale kartdatabaserMatrikkelføringUtarbeidelse av temakart, kartdataanalyser m.m.Kva...

 • Company SKANSKA NORGE AS AVD ANLEGG in Other
  22.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØYANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Tenesteeining plan og forvaltning har ledig stilling som GIS-ansvarleg, geodata og oppmåling frå januar 2021. Arbeidsoppgåver i stillinga er matrikkelføring, sakshandsaming, forvaltning av geodata, oppmålingsoppgåver og ajourhald/drift av kommunale kartprogram og planbase. Det er ønskjeleg at søkjar har høgare utdanning innanfor geomatikk, som t.d landmåling, oppmåling, GIS og geodata. Høg realkompetanse kan kompensere for krav til høgare utdanning. Kontaktperson: leiar plan og forvaltning Synne Vefring tlf 992 19 397. Søknadsfrist 15. november 2020.For mer informasjon og å søke på stillingen. Klikk på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company FORSVARSBYGG in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 975950662 Stillingsident: 4301504101 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på å oppdatere og videreutvikle Forsvarsbyggs ledningsdatabase?Avdeling Geomatikk i Forsvarsbygg skal sørge for god og effektiv tilgang til geografisk informasjon, både over og under bakken. I tillegg skal avdelingen bidra til digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester. Enheten består i dag av 8 ansatte med et landsdekkende ansvar.Geografisk informasjon om ledninger og anlegg i grunnen innehar et betydelig gevinstpotensial. Forsvarsbygg ønsker å utnytte dette og skal derfor forsterke avdelingen Geomatikk.Vi søker tre ansvarlige og selvstendige GIS Ingeniører som vil være med å videreutvikle fagområdet i takt med ny teknologi, og som aktivt vil innhente, tilrettelegge og tilgjengeliggjøre geografis...

 • Company RAMBØLL NORGE AS AVD OSLO in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS AVD MOLDE in Other
  18.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og utfordrende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren alltid tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Ved Swecos kontor i Molde møter du et solid og godt flerfaglige miljø innenfor veg, arealplan, landskapsarkitektur, miljø, konstruksjon, akustikk og brann. Vi har økende etterspørsel etter våre tjenester, og nå søker vi en stødig geoteknikkrådgiver som kan ta fagansvar i spennen...

 • Company ASPLAN VIAK AS AVD SANDVIKA in Other
  17.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MESTA AS BODØ in Other
  17.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MILJØDIREKTORATET TRONDHEIM in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  Jobbnorge ID: 196119Om stillingaHar du lyst til å bidra til å styrke arbeidet med økologisk grunnkart og kartlegging av naturtypar? Har du god kunnskap om økosystem, naturtypar og arter, og er god til å setje saman og presentere informasjon? Då kan du være den personen vi ser etter til vår mellombelse stilling i seksjon for miljøovervaking og kartlegging.Seksjonen har ansvaret for kartlegging av naturtypar og biologisk mangfald og leier arbeidet med økologisk grunnkart. Ein anna av seksjonen sine oppgåver er å innhente kunnskap om tilstanden i miljøet gjennom miljøovervakingsprogram. Desse programma overvaker forureining, klimagassar, klimaeffektar og biologisk mangfald. Vi leier også utviklingsarbeidet med eit nytt system for fastsetjing av økologisk tilstand og har ansvar for Naturindeks...

 • Company ARGEO SURVEY AS in Other
  17.11.2020 Updated on: 18.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Geologists and geophysicists Edit filters