Jobmonitor. Search results for Government regulatory associate professionals not elsewhere classified

5 Jobs found

Used filters:
 • Government regulatory associate professionals not elsewhere classifiedx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company FAUSKE KOMMUNE ALLMEN KULTUR in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Fauske - den nest største kommunen i Salten ligger midt i Nordland og midt i Norge - har sentral beliggenhet og med gode kommunikasjonsforbindelser og nærhet til Bodø, søker nå etter nye medarbeidere. Kommunen er en relevantjobb- og bostedskommune for hele regionen. Kommunen har en nylig vedtatt overordnet strategisk plan - kommuneplanens samfunnsdel - som setter retning for Fauske mot 2034. Kommuneplanen har mål om å gjøre Fauske til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Prioriterte områder er derfor:Å leve i Fauske: innebærer å ha god livskvalitet og oppleve mestring og glede. Å skape og handle i Fauske: innebærer å være en foretrukket destinasjon i saltenregionen for næringsutvikling og industrietableringer, og her skal verdiskapning og arbeidsplasser prioriteres. Å møte fram...

 • Company VESTLANDFYLKESKOMMUNE KULTUR IDRETT OG INKLUDERING BERGEN in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

   Vestland fylkeskommune er ein av dei største arbeidsstadene i fylket, med over 6000 tilsette. Ønskjer du å arbeide i eit spanande og innovativt miljø med høve til å påverke samfunnsutviklinga innafor det kulturfaglege området? Då er kanskje dette stillinga for deg. Vestland fylkeskommune søker etter rådgjevar for ledig 100% fast stilling i seksjon for kulturutvikling, som er ein del av avdeling for kultur og folkehelse. Avdelinga har lokasjon både i Bergen, Førde og Leikanger, og den som vert tilsett får arbeidsstad Bergen. Vi ønskjer ein seniorrådgjevar med kompetanse og erfaring både frå planfeltet, kulturfeltet, og kulturpolitikk. Det ligg til stillinga å ha eit heilskapleg blikk på korleis kultur bidreg til den generelle samfunnsutviklinga. Du vil også ha ulike analyse- og utgrei...

 • Company STIFTELSEN NASJONALMUSEET FOR KUNST in Other
  28.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Det nye Nasjonalmuseet åpnet juni 2022, og har hatt et godt åpningsår med kritikerroste utstillinger og 1,5 millioner besøkende. 2023 byr på et bredt og spennende utstillingsprogram. Som Kurator formidling vil du inngå i avdeling Formidling og Publikum, og jobbe tett med dedikerte fagfolk ved museet.Stillingsinnehaver skal bidra med innhold og bistå med koordinering av arrangementer i regi av Avdeling formidling og publikum. Stillingsinnehaver skal jobbe tett med innholdsleverandører, programansvarlig formidling, kuratorer og Seksjon vertskap og arrangement. ArbeidsoppgaverBidra til innhold og bistå koordinering av utvalgte formidlingsarrangementer.Utvikle museets arrangementer for unge voksne som f.eks. Senfredag.Skrive tekstunderlag til utvalgte arrangementer som skal benyttes i sosiale ...

 • Company ARENA KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET - BRAGERNES in Other
  28.03.2024 Updated on: 06.04.2024

  Vil du være med å utvikle idretten i Drammen, og legge forholdene best mulig til rette for at våre innbyggere blir mer fysisk aktive? Drammen kommune er på jakt etter en serviceinnstilt rådgiver til virksomheten Idrett, natur og friluftsliv. Virksomheten har 19 ansatte og har ansvaret for kommunens oppgaver innen idrett og friluftsliv, samt drift og forvaltning av kommuneskogen. Du vil bli en del av team idrett, som sammen drifter og utvikler anlegg og prosjekter som innbyr til aktivitet for hele mangfoldet i befolkningen. Vår nye idrettsrådgiver vil få hovedansvaret for booking og utleie av kommunale idrettsanlegg. Dette innebærer tett dialog med idrettslag og leietagere. Det skal i tillegg utvikles og gjennomføres planer og strategier innenfor idrettsområdet i samarbeid med kollegaer, fa...

 • Company KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE in Other
  27.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Kulturtanken arbeider for at alle barn og unge får oppleve og ta del i kunst- og kulturopplevelser. Som statens forvaltningsorgan på området barne- og ungdomskultur er sentrale oppgaver å rådgi departementene, tilrettelegge for samarbeid og innsats på feltet, være en kunnskapsbank og forvalte virkemidler. En sentral oppgave er å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS).Kulturtanken er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge. Vi er underlagt Kultur- og likestillingsdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet. Vil du være med å utvikle barne- og ungdomskulturfeltet gjennom prosjekter, samarbeid og innovasjon? Avdeling kunnskapsutvikling, kunst og skole søker nå ny medarbeider! Avdelingen vår har et bredt spekter av ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Government regulatory associate professionals not elsewhere classified Edit filters