Jobmonitor. Search results for Government social benefits officials

12 Jobs found

Used filters:
 • Government social benefits officialsx
Displaying 1-12 of 12 results.
 • Company NAV LERKENDAL in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  NAV Lerkendal søker motiverte og dyktige jobbspesialister i tiltaket Arbeid med støtte! Vi har ledig to vikariater og ser etter deg som er uredd og målrettet og som liker å jobbe strukturert og tålmodig. Har du tro på at det finnes jobb for alle som vil jobbe? Ønsker du å bidra til å støtte jobbsøker som ønsker hjelp til å komme i jobb og/ eller utdanning? Send oss en søknad hvor du reflekterer over hva som motiverer deg til å søke på stillingen.Tiltaket "Arbeid med støtte" har et team som består av 15 jobbspesialister inkludert en metodeveileder.  Jobbspesialistene vil sammen med metodeveileder jobbe med oppfølging i egenregi som organiseres innenfor en tiltaksmodell og har fått navnet "Arbeid med støtte i NAV". Teamet er en del av Markedsavdelingen ved kontoret, som også inneholder en re...

 • Company NAV LERKENDAL (TRONDHEIM KOMMUNE) in Other
  06.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Motiveres du av å jobbe med mennesker, har pågangsmot og troen på at alle mennesker til tross for psykiske og fysiske helseplager eller andre utfordringer både kan få og beholde en ordinær jobb? Da kan du være den vi ser etter.  NAV Lerkendal søker herved en jobbspesialist i 100% fast stilling som skal jobbe etter IPS-metodikk. Formell ansettelse er ved NAV Lerkendal, og arbeidssted vil være ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital HF. Her vil jobbspesialisten jobbe tverrfaglig som en del av behandlingstilbudet på avdelingene.   NAV Lerkendal er ett av to NAV-kontor i Trondheim med ca 235 årsverk fordelt på statlig og kommunalt ansatte. Stillingen er lagt til kontorets ungdomsavdeling. IPS (Individual Placement and Support) IPS er en arbeidstrettet rehabilitering...

 • Company NAV LERKENDAL (TRONDHEIM KOMMUNE) in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Motiveres du av å jobbe med mennesker, har pågangsmot og troen på at alle mennesker til tross for psykiske og fysiske helseplager eller andre utfordringer både kan få og beholde en ordinær jobb? Da kan du være den vi ser etter.  NAV Lerkendal søker herved en jobbspesialist i 100% fast stilling som skal jobbe etter IPS-metodikk. Formell ansettelse er ved NAV Lerkendal, og arbeidssted vil være ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital HF. Her vil jobbspesialisten jobbe tverrfaglig som en del av behandlingstilbudet på avdelingene.   NAV Lerkendal er ett av to NAV-kontor i Trondheim med ca 235 årsverk fordelt på statlig og kommunalt ansatte. Stillingen er lagt til kontorets ungdomsavdeling. IPS (Individual Placement and Support) IPS er en arbeidstrettet rehabilitering...

 • Company AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HEMNES HJEMMETJENESTER in Other
  05.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Har du godt humør og arbeidslyst, er du omsorgsfull og samarbeidsvillig, og gjerne erfaring fra lignende arbeid? Da er det nettopp deg vi trenger!   Omsorgstjenestene, ROP tjenesten og Miljøtjenesten trenger ferievikarer, og aller mest i perioden 24.06-18.08.2024. Hvis du binder deg for 6 uker i full stilling når vi trenger deg, vil du få topplønn innenfor ditt kompetansenivå innenfor perioden. Det forventes at du kan jobbe når vi trenger deg, hovedsakelig i perioden 24.06-18.08.2024  Søknadene vil bli fortløpende vurdert og søkerne kontaktet!      Søknad sendes elektronisk via Webcruiter på kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no   Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp...

 • Company KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM in Other
  05.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenSeksjon for lønn- og regnskap i Kriminalomsorgsdirektoratet har et team, som følger opp alle refusjoner i forbindelse med fødsel, sykemeldinger og andre refusjonsberettigede ytelser fra NAV for hele kriminalomsorgen. Vi søker nå etter en vikar i 1 år til å bistå oss i dette viktige arbeidet med oppstart snarest. Vår seksjon tilhører Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, og vi har et helhetlig og faglig ansvar for lønn og regnskap for hele etaten. Vi benytter SAP som lønnssystem og GAT turnusplanlegging. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er operativ lønns- og regnskapsutfører.ArbeidsoppgaverMottak og kontroll av dokumentasjon ved sykefravær, foreldrepermisjoner, svangerskapspermisjoner, pleie- og opplæringspengerRegistrere refusjonsberettiget fravær i SAPUtarbeide inn...

 • Company NAV RAUMA in Other
  27.03.2024 Updated on: 10.04.2024

  StillingVi har ledig 100% fast veilederstilling, kommunal stilling. Beskrivelse av arbeidsstedNAV Rauma er etablert i partnerskap med NAV Møre og Romsdal og Rauma kommune, og kontoret er lokalisert i Rådhuset på Åndalsnes. Kontoret har 11,8 stillingshjemler, herav 4,8 kommunale. Nav har som overordnet mål å gi mulighet til arbeid og aktivitet, samt å sikre rettighetene til velferdsytelser.Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode utsikter til å gjøre karriere i en organisasjon som har svært viktige samfunnsoppdrag. I tillegg til de obligatoriske tjenestene i et NAV-kontor forvalter NAV Rauma Husbankens virkemiddel og boliger for vanskeligstilte.ArbeidsoppgaverGi arbeidsrettet oppfølging, kartlegging og avklaring av personer der målet er arbeid og aktivitetForeta vurdering av ...

 • Company NAV BØMLO in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Er du god på å motivere for arbeid og aktivitet?NAV Bømlo har rundt 35 engasjerte medarbeidarar, og no søkjer me etter ein ny kollega! Me har ledig ei 100 % fast stilling i kommunal teneste.ArbeidsoppgåverRettleia arbeidssøkjarar med mål om å skaffe eller behalda arbeidKartlegga moglegheita i arbeidsmarknaden, blant anna gjennom behovs- og arbeidsevnevurderingarSamhandla med arbeidsgjevarar, tiltaksarrangørar og helsevesenSakshandsamingGenerell rettleiing av NAV sine tenester i publikumsmottakAnsvar for framdrift og utvikling i eigen porteføljeRettleia om arbeidsrelaterte, sosiale, familierelaterte og økonomiske forholdEndringar i arbeidsområdet må kunne påreknast.KvalifikasjonarBachelor, fortrinnsvis innan sosialt arbeid, samfunnsfag, helse- og sosialfag, pedagogikk eller p...

 • Company SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  23.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Skedsmo videregående skole har en ledig stilling som avdelingsleder på Grunnskoleavdelingen. Ønsker du å bidra i utvikling av våre lærere og elever, kan du være vår nye avdelingsleder på vår grunnskoleavdeling som har opplæringsansvar for 24 pasienter i grunnskolealder ved Østbytunet behandlingssenter.Grunnskoleavdelingen har 21 ansatte og ligger sentralt i Lørenskog, med gode kollektivforbindelser til Oslo og Romerike. Skedsmo videregående skole er en mangfoldig, utviklingsorientert og spennende videregående skole. Skolen har ca. 1200 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering, tilrettelagt opplæring, håndverk, design og produktutvikling, elektro- og datateknologi, flyfag og bygg- og anleggsfag, samt at skolen har en grunnskoleavdeling.Visjonen til Skedsmo videregående s...

 • Company NAV NORDLAND RÅDHUSGATA 6 LEKNES in Other
  23.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  NAV Lofoten, lokasjon Leknes har ledig vikariat som veileder/saksbehandler for oppfølging av kvalifiseringsprogrammet.Prosjektets varighet til 30.09.25. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for de som trenger støtte for å komme i arbeid.Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet.Programmet er et av hovedvirkemidlene norske kommuner har til å få folk over fra sosialhjelp til arbeid eller annen meningsfull aktivitet. KVP retter seg spesielt inn mot langtidsmottakere av sosialhjelp, men også personer som står i fare for å bli langtidsmottakere av sos...

 • Company RØDØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Vi har ledig 100% stilling som saksbehandler i Helse og omsorgsetaten!Ønsker du nye, spennende utfordringer? Har du et ryddig hode som liker struktur og lovverk?Helse- og omsorgsetaten søker en ny, driftig og engasjert kollega i 100% stilling. Rødøy kommune er i omstilling, og du vil være med på å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester i kommunen, slik at vi kan møte både innbyggere og ansattes behov på en god og effektiv måte.Kontorsted er Rødøy rådhus, Vågaholmen, men noe reisetid i arbeidet må påregnes.Arbeidsoppgaver:Ansvar for saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, herunder også kartlegging av brukere, oppfølging av vedtak, og fakturering av helse- og omsorgstjenester.Koordinerende oppgaver innad i helse- og omsorgsetaten, samt ut mot samarbeidende kommuner og andre sama...

 • Company LOPPA KOMMUNE ADMINISTRASJONSSEKSJ in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Om stillingenHelse og omsorg har en 100% fast ledig som saksbehandler.Tiltredelse snarest eller etter avtale. Er du strukturert og god på mellommenneskelige relasjoner? Da kan denne jobben være noe for deg. Vi tilbyrLønn etter tariff (nytilsatte lønnes minimum etter 10 år ansiennitet - gjelder ikke stillinger som har tillegg på toppen av grunnlønna)Relevante kurs og videreutdanningGratis barnehageGratis kjernetid på SFOFlyttegodtgjøring etter eget reglementLavere skatt (Finnmarksfradraget)ArbeidsoppgaverSaksbehandling av kommunens helse, sosial- og omsorgstjenester, institusjonsplass, omsorgsboliger, støttekontakt, avlastning, omsorgsstønad, BPA og psykisk helsetjeneste. Annen saksbehandling innen feltet må påregnes.Bidra i arbeidet med søknader om tilskudd, rapporteringer, planarbeid og f...

 • Company NAV RISØR in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  NAV har som oppgave å avklare og skaffe relevant arbeidskraft til offentlig og privat virksomhet. For å lykkes med samfunnsoppdraget vårt er vi avhengig av god dialog og utstrakt samhandling med arbeidsgivere og aktuelle samarbeidsparter – og at våre brukere får arbeidsrettet veiledning og oppfølging. NAV Risør er ansvarlig for utøvelse av alle NAV kontorets tjenester knyttet til den kommunale og statlige arbeids- og velferdspolitikken i Risør kommune. NAV Risør har både kommunale og statlige stillinger og denne stillingen er plassert i flyktningtjenesten som er en del av den kommunale bemanningen ved NAV Risør. For mer informasjon om Risør kommune se på www.risor.kommune.no Vi har ansvar for bosetting av flyktninger. Bosetting innebærer oppgaver for å integrere og sikre deltakelse i ordin...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Government social benefits officials Edit filters