Jobmonitor. Search results for Health care assistants

360 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 360 results.
 • Company Pleie og omsorgstenesten i Osterøy in Other
  18.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Kort om stillingaDet er ledig to helgestillingar natt på Osterøy avlasting à 28,64 % med arbeid kvar fjerde helg og ei helgestillingar på Solplassen bufellesskap på dag/kveld 11,97 % og 18,43% med arbeid kvar tredje helg. Osterøy avlasting gjer tenester til barn og unge med ulike behov. Solplassen bufellesskap gjer tenester til tre personar med ulikt hjelpebehov. Vårt mål er å tilby gode, trygge og ivaretakande tenester. Arbeidsoppgåvene er varierte og utfordrande, der ein fokuserer på individuelt tilpassa tenester til den enkelte. Hjå oss skal kvar enkelt få moglegheit til å leva og bu sjølvstendig, samt ha eit aktiv og meningsfull tilvære i fellesskap med andre.Vårt mål er å væra ein attraktiv arbeidsplass der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt.ArbeidsoppgåverHjelp og re...

 • Company Pleie- og omsorgstjenesten i Råde in Other
  18.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Helgestillinger på Nor gårdVi ønsker deg med på laget, og i forbindelse med innflytting i ny bolig på Nor gård er det ledig faste helgestillinger på Nor gård. I stillingene arbeides det hver tredje eller hver annen helg. Den ansatte skal bistå tjenestemottakerene på Nor gård med praktisk bistand og veiledning, knyttet til alle dagliglivets gjøremål. Vi forventer at den enkelte ansatte setter seg inn i de regler og rutiner som gjelder på stedet.Nor gårdEtter istandgjøring av ny bolig består Nor gård i dag av 11 samlokaliserte leiligheter og eneboliger. Boligen er tilpasset den enkelte, de ulike vedtak og tjenestebehov varierer. Målgruppen for tildeling av bolig ved Nor gård er mennesker med psykisk utviklingshemming. Beboerne leier bolig av kommunen og de ansatte ved stedet gir praktisk bis...

 • Company LÆRDAL KOMMUNE PLEIE OG OMSORG in Other
  18.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Me har ledig:Sommarjobbar til desse avdelingane:- sjukeheimen- heimesjukepleienSommarvikariatet vil starte i veke 26 til og med veke 33 i 2019. På begge avdelingane er det langvakter på helg, med 12,5 timars vakter. Stillingane krev gyldig politiattest. Me kan tilby godt arbeidsmiljø, god opplæring og mulegheit for e-læringskurs før oppstart. Skriv gjerne i søknaden kva tid du har høve til å arbeide i sommar.Kvalifikasjonskrav til søkjar:- autorisasjon som sjukepleiar, hjelpepleiar eller fagbrev som helsefagarbeider - studentar i desse studieretningane er velkomne til å søkja- assistentar utan spesielle kvalifikasjonar, men gjerne erfaring frå liknande arbeid- førarkort kl B for heimesjukepleietenestaPersonlege eigenskapar vert vektlagde.Send søknaden viaLærdal kommune si heimeside: under...

 • Company Centric Care in Other
  18.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Har du erfaring fra arbeid på sykehjem / i hjemmesykepleien? Kunne du tenke deg å jobbe en periode (minimum 8 uker) i Ålesund, eller en av kommunene rundt?På vegne av oppdragsgivere søker vi etter helsefagarbeidere til kortere/lengre oppdrag.Vi tilbyrGratis reise og bolig. Vi har fine boliger i nærheten av arbeidsplassenPersonlig og tett oppfølging av kundeansvarligFeriepenger (12 %)Pensjonsordning og forsikringDin kompetanseNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderSkandinavisk språk, både muntlig og skriftligPositiv og fleksibelSøk gjerne stillingen i dag, ser frem til å høre fra deg.Se annonsePAM...

 • Company Kruseløkka sykehjem in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedØnsker du å jobbe på sykehjem?Kruseløkka sykehjem har ledige helge stillinger for helsefagarbeider eller student i helsefaglig utdanningsforløp.I stillingen jobber du turnus med 35,5 t pr.uke og vakter på dag og kveld i helger.Stillingene er faste med arbeid hver 2 eller 3 helg.Omsorgtjenester sentrum består av 6 team fordelt på hjemmetjenester, sykehjem og bofelleskap, samt natt tjenestenfor hjemmeboende i hele kommunen.Sykehjemmet har pr. i dag 30 plasser fordelt på langtid og rullering i nyrenovert avdeling i lyse lokaliteter.Vi vektlegger at våre pasienter skal oppleve respekt, trygghet, og forutsigbarhet i tjenestene i tillegg til selvstendighet og mestring.Arbeidsoppgaver:Nødvendig helsehjelp. herunder stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon.Base...

 • Company Berg Gård Fritid Og Avlastning in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Berg Gård avlastning og fritid er en avlastning- og barnebolig for barn og unge med ulike funksjonshemminger. Vi har totalt seks plasser som pr i dag benyttes av 12 barn og unge. I tillegg til avlastning driver vi et etter skoletid tilbud. Vårt mål er å skape en trygg og variert hverdag for barn/ungdommer og familiene deres.Vi har 5 ledige faste stillinger som miljøarbeider, med arbeid annenhver helg.Bydelen har fokus på verdiene brukerorientering, respekt, redelighet og engasjement. Det søkes medarbeidere som både kan representere og arbeide etter disse.ArbeidsoppgaverBistand og tilrettelegging av dagliglivets gjøremål i henhold til planer og vedtak.Praktiske gjøremål knyttet til avlastningstilbudet.Tilrettelegging av fritid og sosiale aktiviteter.KvalifikasjonerKjennskap til brukergrupp...

 • Company OMSORG HJEMME AS in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Vi søker-Vi søker etter omsorgsarbeider for praktisk bistand - 2 tilkallings - og deltidsstillinger-Vi søker etter administrasjon/ledelse for Omsorg HjemmeHovedarbeidsoppgaver for Omsorgsarbeider /praktisk Bistand-Fleksibel hverdag-Omsorgsoppgaver-Praktisk bistand, rengjøring, hjelp i hjemmet-Blid og hyggelig-Lyttende og ha empati-Hjelpe å finne gode løsninger for en enda bedre og sikrere hverdag i eget hjemKompetansekrav for omsorgsarbeider-Hjelpepleier/sykepleier er en fordel-Blid og hyggelig-Lyttende-Fleksibel-Liker å hjelpe mennesker-LøsningsorientertHovedarbeidsoppgaver i administrasjon/ledelseAnsvar for daglig drift og personalansvarØkonomi og budsjettansvarAnsvar for brukerbehandling i egen avdelingSynlig og tilgjengelig for ansatteSørge for at mål og tiltaksplaner utarbeides og at ...

 • Company Sortland kommune in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Om stillingenDet er ledig 50% fast stilling som helsefagarbeider ved Stabburet.Stillingen er turnusarbeid med helgefrekvens 3-3-2.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer primært pleie- og omsorgsarbeidVeiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenterDokumentasjonTverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsfagarbeider med autorisasjonMedisinkompetanse er ønskeligIKT-kunnskaper er ønskeligFørerkort klasse BPersonlige egenskaperhar egeninnsikt i arbeidsutførelse med hensyn til etiske retningslinjer/prinsipperhar gode samarbeids- og kommunikasjonsevnerer systematisk og kan arbeide selvstendiger fleksibel i forhold til arbeidsoppgaverhar engasjement og godt humører fag- og utviklingsorienterthar evne til å inspirere og motivere medarbeidere.Krav til språkkun...

 • Company Sortland kommune in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Om stillingenDet er ledig 31,46 % vikariat som helsefagarbeider ved Base Karles vei.Stillingen er turnusstilling med langvakter hver 3. helg.Vikariat er til 30.06.2019, med mulighet for forlengelse.Karles vei er en omsorgsbase med 8 leiligheter for personer med kognitiv svikt/fysisk svikt, alle bor i egne leiligheter.Det er heldøgnsbemanning.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer primært pleie- og omsorgsarbeidVeiledningsansvar for andre yrkesgrupper, elever og studenterDokumentasjonTverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsfagarbeider med autorisasjonMedisinkompetanse er ønskeligIKT- kunnskaper er ønskeligFørerkort klasse BSøkere med autorisasjon som helsefagarbeider eller lignende vil bli foretrukket, men personer med lang praksiskombinert med annen utdanning ...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE MÅRSTIEN PU in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Omsorgssenteret er en levende organisasjon, og vi har mange utplasserte studenter, elever, lærlinger og andre som er i praksis hos oss. Vi har et tett samarbeid med både Høgskulen på Vestlandet, ulike videregående skoler og andre samarbeidsparter. Vi har også flere frivillige som bidrar til å skape en god hverdag og trivsel for de som bor på senteret.Vi som jobber her har pasientene i fokus og er opptatt av at Udland skal være en god og trygg plass for de som bor der og deres pårørende. Det skal være faglig og god kvalitet på tjenestene vi utøver. Vi vektlegger aktiviteter og at det er et trivelig sted å være for både pasienter, pårørende og ansatte. Det er høy grad av trivsel blant pasientene og deres pårørende. Vi jobber etter primærsykepleiesystemet. Beskrivelser av avdelingene Avdeling...

 • Company BÆRUM KOMMUNE HELSETJENESTEN ILA in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Er du vår nye medarbeider?Distrikt Østerås består av 3 avdelinger - Hosle, Eiksmarka og Øvrevoll. Hjemmebaserte tjenester gir hovedsakelig tjenester til hjemmeboende eldre og personer med funksjonshemming uavhengige av alder og diagnose. Samt personer med psykiske lidelser og personer med utviklingshemning over 18 år. Hjemmebaserte tjenester skal legge bedre til rette for individuell tilpassing av tjenester og mulighet til å bo i eget hjem livet ut. Målet er å tilby riktig tjeneste til rett tid og avtalt kvalitet.Avd. Eiksmarka søker etter ny medarbeider i fast stilling. Er du sykepleierstudent, helsefagarbeider, sykepleier eller har relevant erfaring er vi interessert i å høre fra deg. Oppstart så snart som mulig.ArbeidsoppgaverUtføre pleie og omsorg for brukerne.Være brukerorientert og y...

 • Company KRØDSHERAD KOMMUNE OMSORGSSJEFEN in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Krødsherad kommune skal gi sine innbyggere gode helsetjenester. Helse og omsorg søker medarbeider som er spesielt knyttet opp til personer med utviklingshemming. Stillingen er fortrinnsvis dagtid med noen aftenvakter, samt langvakter fjerde hver helg. Vi søker deg som ønsker å jobbe selvstendig og bistå mennesker med ulike behov til å styre hverdagen sin og ta gode valg.Krødsherad kommune søker etter aktivitør/helsefagarbeider.Arbeidsoppgaver:Ha ansvaret for den daglige driften av aktivitet senteret.Bidra til daglig omsorg, gi sosial støtte og veiledning.Legge til rette for egenmestring, opplæring og trening.Vedlikeholde ferdigheter og ev. etablere nye ferdigheter.Kvalifikasjoner:Utdannet helsefagarbeider, ergoterapeut, eller tilsvarende.Må kunne beherske norsk godt, muntlig og skriftlig.M...

 • Company Lyngbøtunet bo- og servicesenter in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Lyngbøtunet bo- og Servicesenter har ledig 75 % fast stilling som helsefagarbeider i vår somatiske langtidsavdeling. Sykehjemmet har innført årsturnus og det gis derfor mulighet for å jobbe heltid. Sykehjemmet er et ressurssenter for eldreomsorgen i Laksevåg og ligger i naturskjønne omgivelser ca. ti minutter med bil/ buss fra Bergen sentrum. Vi har 60 plasser fordelt på 6 bogrupper over to etasjer. Første etasje er spesielt godt tilrettelagt for demente med direkte utgang til sansehager; tre grupper for langtidsbeboere . Annen etasje har tre grupper med somatiske langtidsplasser for sykehjemsbeboere. Sykehjemmet har eget kjøkken som tilbereder nylaget lunsj og middag til våre beboere samt eget vaskeri- og renholdspersonell. Som et av byens demenssykehjem skal vi på Lyngbøtunet spesielt h...

 • Company GARTNERMARKEN OMSORGPLUSS in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Pleie og tilsyn til beboere i omsorg pluss boligArbeidsoppgaverPleie og tilsynKvalifikasjonerHelsefagarbeider med off. godkjent autorisasjonPersonlige egenskaperGode faglige kvalifikasjonerVi tilbyrgodt arbeidsmiljø, og lønn etter Bergen kommune sitt regulativ.KontaktinformasjonSolveig Ellingsen HoltåsArbeidsstedShetland-Larsens vei 15 5143 FyllingsdalenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen kommuneReferansenr.:4065667743 Stillingsprosent: 50% Startdato: 01.06.2019 Sluttdato: 31.12.2019 Søknadsfrist: 11.05.2019PAM...

 • Company AOF Hordaland in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  I dag har vi følgende studier innen helse på fagskolen:Fagskole Psykisk helsearbeidFagskole Ernæring i pleie- og omsorgstjenesterFagskole DemensomsorgFagskole Miljøarbeid i tjenester for mennesker med utviklingshemmingArbeidsoppgaverVeiledning og oppfølging av studenter i praksisFølge opp avtaler med praksisplasser og faglærereKvalitetssikring av studieplanerUndervisningsoppdragAndre studieadministrative oppgaver må kunne påregnesStillingen rapporterer til fagskoleansvarlig kompetanserådgiverKvalifikasjonskravHøyere utdanning innen ett eller flere av våre fagskolestudierGod kjennskap til utdanninger og bransjen innen helse- og sosialsektorenPedagogisk utdanning og relevant undervisningserfaring er en fordelKan bruke Office-programmene og er kjent med digitale læringsplattformerDu må ha nød...

 • Company BÆRUM KOMMUNE KIRKEGÅRDSVEIEN in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Rykkinn/Lommedalen boliger består av avdelingene Per Skreddersvei, Belsetveien, Paal Bergsvei og Sleipnersvei bolig. I avdeling Belsetveien er det nå ledig en fast 50 % hvilende nattevaktstilling. Tiltredelse etter avtaleDette er en unik mulighet for rett person! Vil du gjennom begeistring, åpenhet og engasjement være en del av Rykkinn/Lommedalen boliger?ArbeidsoppgaverSammen skal vi jobbe for at brukerne har et aktiv og meningsfull liv og legger stor vekt på selvbestemmelse, mestring og glede. Vi jobber målrettet med miljøarbeid i oppfølging av brukerne. Arbeidet består i å bistå brukere med hjelp og veiledning på natt og morgenen. Vi tilrettelegger etter brukernes vedtak, ønsker og behov.Sammen skaper vi en inspirerende og utviklingsorientert kultur, hvor latteren sitter løst. Å være an...

 • Company HJEMMEHJELPST FYLLINGSDALEN LAKSEVÅG in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Vikariat på natt, i omsorg bolig.Arbeidsoppgavertilsyn og stellKvalifikasjonerhelsefagarbeider med off.godkjent autorisasjonPersonlige egenskapertrygg i sitt fag, og kunne arbeide selvstendigVi tilbyrlønn etter Bergen kommune sitt regulativKontaktinformasjonGunn Irene Kaaje DjupvikArbeidsstedDag Hammarskjøldsvei 100 5144 FyllingsdalenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen kommuneReferansenr.:4065081546 Stillingsprosent: 66,00% Startdato: 01.06.2019 Sluttdato: 31.10.2019 Søknadsfrist: 11.05.2019PAM...

 • Company HJEMMEHJELPST FYLLINGSDALEN LAKSEVÅG in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4065645594 Presentasjon av stillingen:Fast 50% stilling som helsefagarbeider natt med turnus hver tredje helg.ArbeidsoppgaverPleie og tilsyn til beboere på omsorg pluss bolig.KvalifikasjonerHelsefagarbeider med off. godkjent autorisasjonPersonlige egenskaperAnsvarsfull og trygg i sitt arbeide.Vi tilbyrGodt arbeidsmiljø, og lønn etter Bergen kommune sitt regulativ.KontaktinformasjonTorild Hilton, førstekonsulentArbeidsstedShetland-Larsens vei 155143 FyllingsdalenSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Bergen kommuneReferansenr.:4065645594Stillingsprosent: 50%Startdato: 01.06.2019Søknadsfrist: 11.05.2019PAM...

 • Company STIFTELSEN BETANIEN BERGEN in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Stillingsstørrelse90 % fast stillingKort om avdeling 3BAvdeling 3B er en sykehjemspost med 29 beboere, fordelt på tre arbeidsgrupper. Verdiene omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet og kvalitetsbevissthet er retningsgivende for hvordan vi opptrer og arbeider. På sykehjemmet er det ansatt aktivitets- og frivillighetskoordinator, som i tett samarbeid med frivillige og personalet, gir beboerne og pårørende tilbud om aktiviteter. Vi har lege tilknyttet avdelingen, samt fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom som kan kontaktes ved behov. I tillegg har vi musikkterapeut som tverrfaglig bidrar til musikkbasert tilnærming og helsefremmende arbeid, til stor glede for pasientene. Vår diakon tilbyr andakter, personlige samtaler og er aktiv i vår palliasjonsgruppe En dyktig stab med helseutdannete p...

 • Company FITJAR KOMMUNE BOLIG FOR PSYKISK UT in Other
  17.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Fitjar kommune søkjer etter miljøterapeut/miljøarbeidar til ein bustad for bebuar med hjelpebehov, der ein har 1-1 bemanning. Vikariat 66,31 % stilling med dag- og langvakter vekedagar, og arbeid kvar 4. helg i dag- og langvakter. Vikariatet vil gjelde frå mai 2019 til september 2020, med moglegheit for forlenging. Me søkjer etter deg som: Er vernepleiar, sjukepleiar, autorisert helsefagarbeidar, omsorgsarbeidar og andre med relevant kompetanse. Har evne til å formidla ro og fred rundt seg, har godt humør og tek uforutsette hendingar som ei utfordring. Interesse for å skape eit godt samarbeid mellom brukar, pårørande og tilsette, er fleksibel og ein ressurs i arbeidsmiljøet.Menn vert oppmoda om å søkje.Personlege eigenskapar, samarbeidsevne og fleksibilitet vil verte vektlagd. Du må ha ser...

 • Company Rennebu kommune (VO-1634) in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Vi søker2 lærlinger innenfor Helsefagarbeiderfaget.Beskrivelse av arbeidsstedLærlingetiden vil bli fordelt på Rennebu sykehjem, hjemmetjenesten og tjenester for funksjonshemmede i følgefagplan.Ønskede kvalifikasjonerBestått eksamen, grunnkurs/VG1 og VK1/VG2.Vi ønsker motiverte lærlinger.NøkkelverdierRennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.Se Vi tilbyrVarierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetansehevingLønn etter avtaleverkGod forsikringsordningSøknad sendesRennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på a...

 • Company MANDAL SYKEHJEM in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Eldreomsorgen i Mandal kommune vil i de kommende år gå igjennom store og spennende endringer. Vi står midt i arbeidet med kommunesammenslåing og som gir oss flere nye spennende utfordringer. Er du sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider, og vil være med på laget med ønske å være med å forme din egen arbeidsplass.Søknadsfrist 28.04.2019.Har vi følgende ledige stillingerSt.ID 1603 Sykepleier/vernepleier, 100 % faste stillingerSt.ID 1604 Helsefagarbeider, 75 % faste stillingerSt.ID 1605 Helsefagarbeider 51 % vikariatSt.ID 1606 Diverse faste ministillinger for helsefagarbeidereFor noen av stillingene vil det være en fordel med utdannelse og/eller erfaring fra geriatri/psykiatri/demens.Hvem er vi?Sykehjemmet har 4 langtidsavdelinger. Arbeidet spenner over et vidt felt og er preget av raske ...

 • Company RÅSTØLEN BOFELLESSKAP in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med 400 årsverk fordelt på 19 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjenestemottakere, med grunnlag i styrende dokumenter i Bergen kommune.Råstølen bofellesskap yter heldøgns omsorgstjenester til 8 psykisk utviklingshemmede personer med ulikt funksjons- og bistandsbehov. Arbeidsoppgavene i bofellesskapet er varierte og utfordrende, og vi fokuserer på tverrfaglig tilnærming. Vårt mål er å være en attraktiv arbeidsplass der arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon står sterkt. Hos oss skal hver enkelt beboer få muligh...

 • Company HJEMMEHJELPSTJENESTER ARNA ÅSANE in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Er du helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider og ønsker deg en fast stilling med gode kollegaer og meningsfylte oppgaver? På Kaharojago bofellesskap er det nå ledig 3 faste helgevaktstillinger på 24 - 28 %. Bofellesskapet er spesielt tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede, og er organisert som en del av Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane. Helgevaktstillingene er en viktig del av bemanningen på helgene i bofellesskapet. Det er arbeid annenhver helg. Stillingen er i turnus. Tiltredelse fra så snart som mulig. Kaharojago bofellesskap ligger rett ved Åsane Senter.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene består i å gi stell, pleie og miljøarbeid, samt hjelp til praktiske gjøremål til beboerne.KvalifikasjonerAutorisert hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider, eventuell an...

 • Company HJEMMEHJELPSTJENESTER ARNA ÅSANE in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Ønsker du deg en sommerjobb med gode kollegaer og meningsfylte oppgaver? På Kaharojago bofellesskap er det nå ledig ferievikariater både i vanlig turnus (dag/kveld/helg) og som nattevakter. Bofellesskapet er spesielt tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede, og er organisert som en del av Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane. Stillingen er i turnus. Kaharojago bofellesskap ligger rett ved Åsane Senter.Sommervikarer med interesse eller bakgrunn fra pleie- eller helsearbeid eller med noe helsefaglig utdanning er meget passende til å arbeide i bofellesskap i i sommer. Særlig er studenter/ferdigutdannede sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere mm meget aktuelle, men også andre passende bakgrunner kan være egnet.Særlig er vi interesser i sommervikarer i juli og begynnelsen av augus...

 • Company HJEMMEBASERTE TJENESTER RYKKINN BOL in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så kan dette være jobben for deg!Rykkinn/Lommedalen boliger består av avdelingene Per Skreddersvei, Belsetveien, Paal Bergsvei og Sleipnersvei bolig.Vi søker nå etter en dyktig helsefagarbeider til Sleipnersvei bolig.Vi søker deg som er interessert i å jobbe med mennesker med ulike bistandsbehov. Vi gir gode, tilpassede tjenester og legger stor vekt på selvbestemmelse, mestring og glede. Vi ønsker at brukerne skal ha en aktiv og meningsfull hverdag.Dette er en unik mulighet for rett person! Vil du gjennom begeistring, åpenhet og engasjement være en del av Rykkinn/Lommedalen boliger?Sammen skal vi skape en inspirerende og utviklingsorientert kultur, hvor latteren sitter løst. Å være ansatt hos oss skal være utviklende, givende og morsomt.Ar...

 • Company HAMBORGSTRØM BO- OG SERVICESENTER in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Vil du bli en del av vårt team ved Hamborgstrøm bo og servicesenter? Vi søker etter sommervikarer og ekstravakter."Skap gode dager" er helse- sosial og omsorgstjenestens tydelige og stolte visjon. Den speiler verdiene vi i Hamborgstrøm bo og servicesenter ønsker å formidle i vårt samarbeid med pasienter, pårørende og kollegaer. Vi er stolte av å være sertifisert som Livsgledehjem og jobber aktivt med å videreutvikle det.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. For å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, oppfordrer vi personer med innvandrerbakgrunn å søke.Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest...

 • Company LUND KOMMUNE KJØKKEN OG VASKERI in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4062166710 Presentasjon av stillingen:Det er ledig diverse faste helgestillinger med arbeid 3. hver helg, for helsefagarbeider ved hjemmetjenesten. Assistenter kan søke, om det ikke er andre kvalifiserte søkere. Stillingene er ledig fra snarest.Hjemmetjenesten formidler følgende tilbud:Hjemmesykepleie for personer som har behov for sykepleie i eget hjemHjemmehjelp for personer med hjelpebehov på grunn av sykdom, høy alder og/ eller funksjonshemming. Søknad om hjemmehjelp vurderes etter fastsatte kriterier og behov.OmsorgsboligerDagsenteret ved omsorgssenteretDagsenter for hjemmeboende med demensHukommelsesteamKreftomsorgKorttids lån av hjelpemidlerKvalifikasjonerHelsefagarbeider tilbys fast helgestillingAssistenter kan bli tilsett midlertidigVi tilbyrTilsetting p...

 • Company Kvinesdal bo- og rehabilitering in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Ledig fra 01.06.19 til 31.05.20. Arbeid 6 av 15 helger.Vi er et livsgledehjem og har 9 kriterier som vi jobber etter med våre beboere. Det finnes også dyr på sykehjemmet som vi bruker i livsgledearbeidet, så en kan ikke ha dyreallergi for å jobbe her. Les mer om livsgledesykehjem på livsgledesykehjem.no eller sjekk ut vår facebook side Kvinesdal bo og dagsenterVi søker deg som er:- Autorisert helsefagarbeider.- Stabil- Fleksibel- Kreativ- Motivert- Må kunne jobbe selvstendig og strukturert- Må jobbe i team- Samarbeidsvillig- Strategisk og løsningsorientert- Beherske norsk språk muntlig og skriftlig- Endringsvillig - Politiattest må fremvises- Har gode datakunnskaper- er faglig engasjert- liker faglige utfordringer- har fokus på omsorg, miljøbehandling og livskvalitet for den enkelte- er lø...

 • Company Kvinesdal bo- og rehabilitering in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Ledig fra 01.06.19 til 31.05.20. Arbeid 6 av 15 helger.Vi er et livsgledehjem og har 9 kriterier som vi jobber etter med våre beboere. Det finnes også dyr på sykehjemmet som vi bruker i livsgledearbeidet, så en kan ikke ha dyreallergi for å jobbe her. Les mer om livsgledesykehjem på livsgledesykehjem.no eller sjekk ut vår facebook side Kvinesdal bo og dagsenterVi søker deg som er:- Autorisert helsefagarbeider.- Stabil- Fleksibel- Kreativ- Motivert- Må kunne jobbe selvstendig og strukturert- Må jobbe i team- Samarbeidsvillig- Strategisk og løsningsorientert- Beherske norsk språk muntlig og skriftlig- Endringsvillig - Politiattest må fremvises- Har gode datakunnskaper- er faglig engasjert- liker faglige utfordringer- har fokus på omsorg, miljøbehandling og livskvalitet for den enkelte- er lø...

 • Company VVHF Blakstad sykehus in Other
  16.04.2019 Updated on: 20.04.2019

  Seksjon psykose A har 12 behandlingsplasser og jobber aktivt med å videreutvikle effektive pasientforløp med god kvalitet i tråd med nasjonale retningslinjer. Stipulert behandlingstid er 3 måneder, men tilpasses individuelt i forhold til tilstand og utvikling.ArbeidsoppgaverDirekte pasientrettet arbeid i team.KvalifikasjonerHelsefagarbeider/hjelpepleier med erfaring fra feltet og interesse for videre utvikling.Personlige egenskaperSom person må du være smidig og være forberedt på både storm og stille. Det er viktig å kunne stå gjennom krevende perioder med mot og humør i behold.Sammen er vi sterke, så gode holdninger til samarbeid og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø er viktige egenskaperVi tilbyrDeltagelse i aktiv faglig utvikling og utfordrende teamarbeid. Du får muligheten til ...

 • Company STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET in Other
  16.04.2019 Updated on: 20.04.2019

  Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter: Bo & Aktivitet Nord og Bo & Aktivitet Sør. Bo & Aktivitet Sør omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og der er til sammen 14 avdelinger i virksomheten. Et nytt botiltak er nylig etablert hvor man skal jobbe ut ifra målrettet miljøarbeid rundt 2 unge menn som har behov for bistand i sin hverdag i et heldøgnstilbud. Vi søker nå etter to nattevakter i 50-60% stilling i turnus med jobb hver 3. helg. En vil jobbe i tett samarbeid med pårøre...

 • Company Sigdal kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 20.04.2019

  Hjemmetjenesten har ledig 50 % vikariat stilling som helsefagarbeider i perioden 1.7.2019 - 30.6.2020. Turnus med hver 3. helg.Arbeidsoppgaver:Hjelp til praktisk bistand i hjemmet.Hjemmehjelpsoppgaver som omfatter hjelp til vask i hus, handle mat og hjelp til personlig hygiene.Pleiefaglige tjenester til brukere i omsorgsboliger.Kvalifikasjoner:Offentlig godkjent helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Personlig egnethet vektlegges.Må kunne beherske data og fagsystemer som arbeidsverktøy.Må ha førerkort.Personlige egenskaper:Motivert for å jobbe helhetlig.Strukturert og ansvarsbevisst.Selvstendig og samarbeidsvillig.Løsningsorientert.Viser respekt for brukere og kollegaer, og har tålmodighet og tydelighet i kommunikasjonen.Vi tilbyr:Gode opplæringsvilkår og fadderordning.Arbei...

 • Company Sigdal kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 20.04.2019

  Hjemmetjenesten har ledig 85 % fast stilling som helsefagarbeider. Turnus med hver 3. helg.Arbeidsoppgaver:Hjelp til praktisk bistand i hjemmet.Hjemmehjelpsoppgaver som hjelp til vask i huset, handle matvarer og hjelp til personlig hygiene.Pleiefaglige tjenester til våre brukere i omsorgsboliger.Kvalifikasjoner:Offentlig godkjent helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Personlig egnethet vektlegges.Må kunne beherske data og fagsystemer som arbeidsverktøy.Må ha førerkort.Personlige egenskaper:Motivert for å jobbe helhetlig.Strukturert og ansvarsbevisst.Selvstendig og samarbeidsvillig.Løsningsorientert.Viser respekt for brukere og kollegaer, og har tålmodighet og tydelighet i kommunikasjonen.Vi tilbyr:Gode opplæringsvilkår og fadderordning.Arbeid i en IA bedrift.Gode pensjons -...

 • Company Ladegården sykehjem in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Arbeidsgiver/arbeidssted: Bergen kommune, Ladegården sykehjem Stilling: Ferievikarer i ukene 26-33 i inntil 100% stillinger Sted: Ladegården sykehjem, Ladegårdsgaten 65, 5033 SandvikenSykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser og er sentralt plassert i Sandviken med kort avstand til offentlig kommunikasjon.Sykehjemmet har ansvar for å yte god omsorg og gi gode helsetjenester for beboere med behov for sykehjemsplass. Sykehjemmet har avdeling for beboere med behov for forsterket sykehjemsplass og skjermet avdeling for demens. Vi søker etter ferievikarer til post 1. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 3. helg. For tiltredelse i stillingen er det krav om politiattest i henhold til lovverk.Presentasjon av arbeidssted Ladegården sykehjem er et moderne sykehjem med 107 plasser fordelt p...

 • Company HÅ KOMMUNE VIERVEIEN PU in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Ved Viervegen er det to ledige stillinger i 21,13% fast stilling og et ledig vikariat på 19,7%. Alle stillingene er turnus med arbeid hver andre helg.Viervegen på Nærbø er en omsorgsbolig for fem personer med ulike hjelpebehov. I tillegg gir Viervegen tjeneste til fem brukere som bor i boliger med timebasert tjeneste.Vi i Viervegen er glade i mennesker, vi er nytenkende og liker å ta utfordringer på strak arm. Vi ser andres muligheter,og har fokus på ressurser i stedet for begrensninger.Vi ønsker å tilrettelegge for en meningsfull hverdag ut fra den enkeltes forutsetninger for å oppnå en bedre livskvalitet og psykisk helse.Arbeidet er tilpasset hver enkelt , hvor brukerens egendefinerte mål er utgangspunktet for oppfølgning og aktivisering. Dette gjør vi aktivt gjennom samtaler, daglige gj...

 • Company GRAN KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Stilling nr 1: 80 % svangerskapsvikariat fra 1. mai 2019Stilling nr 2: 75 % svangerskapsvikariat fra 1. august 2019Stilling nr 3: 60 % fast stilling fra 1. juni 2019Merk søknaden med hvilken stilling du søker på. Du kan søke på flere stillinger samtidig.Beskrivelse av tjenestestedHjemmetjenesten i Gran har hjemmeboende brukere i alle aldre med ulike diagnoser. Helsefagarbeiderne/ hjelpepleierne har en svært variert arbeidshverdag, og må kunne være fleksible og løsningsorienterte. Du vil få god opplæring i alle rutiner og prosedyrer. Nyansatte blir godt i vare tatt, og du får opplæring som er tilpasset ditt behov. Vi har fokus på faglig utvikling og kompetanseheving.Arbeidsområde og ansvarYte praktisk bistand, opplæring, og omsorg til hjemmeboende mennesker som på grunn av alder, funksjonsh...

 • Company Åsnes sykehjem in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Beskrivelse avdelingÅsnes Sykehjem ligger sentralt på Flisa og har 92 plasser fordelt på tilrettelagte enheter for personer med en demenssykdom, palliativ enhet, rehabiliteringsenhet samt somatisk enhet. Det er både kort- og langtidsplasser ved sykehjemmet. Sykehjemmet har egen lege.Sykehjemmet er i stadig utvikling og endring. Vi jobber målrettet for å sikre gode pasientforløp og har nært samarbeide med andre faglige instanser.Opplysninger om stillingen1 fast helgestilling på 15% på avdeling 2. Avdelingen har totalt 29 senger fordelt på 3 team. To av disse teamene er tilrettelagte enheter for personer med en demenssykdom.Tiltredelse så snart som mulig, etter avtale.Man skal yte helsehjelp til pasienter som har redusert egenomsorgsevne. Dette innebærer pleie og stell, samarbeid med andre y...

 • Company Oslo kommune, bydelsadm. Stovner bydel in Other
  16.04.2019 Updated on: 20.04.2019

  Seksjon for mestring og aktivitet har behov for ekstravakter og sommervikarer til Haugenstua dagsenter som yter dagtilbud til utviklingshemmede. Denne ligger organisatorisk plassert i avdeling for helse, aktivitet og mestring.Vi ser etter deg som har helsefaglig bakgrunn eller student ved helse, pedagogiske eller sosialfaglige utdanninger. Vi søker etter deg som ønsker et variert og meningsfylt arbeid. Arbeidstiden er mellom 8 og 16.30.ArbeidsoppgaverDaglig tilrettelegge for opplevelse av trygghet og mestring i samarbeid med den enkelte brukerMålrettet miljøterapeutisk arbeidBistå brukere i daglige gjøremålAndre praktiske gjøremål ved dagsenteretKvalifikasjonerHelsefagarbeider eller tilsvarendeBachelorstudent innen helse, pedagogiske eller sosialfaglige utdanningerErfaring fra lignende ar...

 • Company Klinikk Hammerfest in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Ved klinikk Hammerfest, føde/barsel avdeling, er det ledig en 20 % helgestilling som helsefagarbeider/hjelpepleier. 2.års sykepleierstudenter oppfordres til å søke. Vi har en tredelt turnus med arbeid hver 3.helg. Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år, og 5 gynekologiske sengeplasser. Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene og kommunen har i 2012 drøyt 10 000 innbyggere.ArbeidsoppgaverSamarbeid internt med andre faggrupperStudentveiledningDaglig oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et flerfaglig behandlings...

 • Company BERGEN KOMM PSYK HELSE FYLLINGSDALE in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Lyngen bosenter er plassert på Knappen området og er underlagt Psykisk helse Fyllingsdalen. Bosenteret har 2 avdelinger, Lyngen 1 og 2. Lyngen 1 er et botilbud for 3 voksne beboere som alle har en psykisk lidelse. Miljøpersonalet går i langturnus med 12,5 timer arbeidsdag på Lyngen 1. Lyngen 2 er et botilbud for 2 voksne personer. Miljøpersonalet går der i medleverturnus. Lyngen 1 og 2 ligger vegg i vegg. Vi søker nå sommervikarer på begge avdelinger. Vi har en recovery orientert tilnærming til våre beboere. Vi søker deg som som gjerne har litt erfaring fra psykiatrien, samt har eller er under utdannelse innenfor relevant helsefag utdannelse.ArbeidsoppgaverGi god kvalitet i arbeidet med beboerneMå tilrettelegge for at beboerne skal få hjelp og støtte, slik at den enkelte beboer i størst mu...

 • Company DRAMMEN KOMMUNE in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  BUPA, med ca. 340 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for Psykisk helse og rus. BUPA består av fem lokale poliklinikker, Seksjon for Akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for Nevropsykiatri, Seksjon for Utredning, Seksjon for Behandling. Avdelingen driver aktivt egen prosjektutvikling og klinisk forskning. Det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken. Opptaksområdet for avdelingen er ca. 110.000 barn og unge fordelt over 26 kommuner.BUPA seksjon for akutt og spiseforstyrrelser søker to nye medarbeidere til enhet for spiseforstyrrelser.Barnevernspedagog/sosionom, fast 80 % stilling.Hjelpepleier/ helsefagarbeider, vikariat 100 % stiling frem til mars 2021 med mulighet for forlengelse.Seksjonen gir tilbud om øyeblikkelig hjelp til pasienter med akutt sel...

 • Company DRAMMEN KOMMUNE in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Drammen helsehus er en institusjon med kun korttidsplasser. Vi samarbeider tett med Drammen sykehus. Drammen helsehus mottar pasienter fra sykehuset for videre behandling og oppfølging, med den hensikt å sette pasientene i stand til å kunne reise hjem. Drammen helsehus innehar høy fagkompetanse og har stor fokus på kompetanseutvikling. Det samarbeides tverrfaglig innad i avdelingene, og på tvers av avdelingene. Det legges også inn pasienter på korttidsopphold direkte fra hjemmet for å hindre sykehusinnleggelse. Pasienter som benytter seg av vårt tilbud har omfattende behov for helsefaglig oppfølging og vi samarbeider derfor tett også med hjemmesykepleien. Drammen helsehus består av plassene øyeblikkelighjelp, lindrende, ordinære korttid og rehabilitering. Vi har 72 sengeplasser på huset.F...

 • Company FANA DAGSENTER in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Dagsentertjenester, er en byomfattende resultatenhet og har pr i dag 160 årsverk fordelt på 11 tjenestesteder. Vår tjeneste har spesialkompetanse innen aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming. Tjenesten skal utvides med et nytt dagsenter.Nye Fana dagsenter startet opp i mars 2019. Dagsenteret ligger på Kokstad og skal gi plass til ca. 40 tjenestemottakere. Vårt personale får være med på utformingen av tilbudet, være nyskapende og kreativ, se muligheter og tilrettelegge for gode og individuelt tilpassede tjenester i regi av dagsenteret. Disse stillingene er spesielt tiltenkt oppfølging av brukere som er multifunksjonshemmet. Det vil også være aktuelt å jobb på flere av gruppene på dagsenteret. Ditt daglige arbeid vil være i direkte miljøarbeid med brukerne. På ettermiddagstid s...

 • Company Vågan Kommune Hjemmebaserte Tjenester Sone 1 in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Hjemmetjenesten er delt inn i 4 geografiske soner.Tjeneste har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg.Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere.Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte helsefagarbeidere til å jobbe sammen med oss.Vi som søker er en flott gjeng med gode intensjoner og som arbeider aktivt for et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverPleie- og omsorg til hjemmeboende /omsorgsboliger.Vi har todelt turnus med arbeid hver 3 helg, pluss 2 ekstra helger i løpet av året.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderGode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.Erfaring fra hjemmebasert tjeneste og journalsystemet Gerica, men opplæring vil bli gitt.Søkere må h...

 • Company Vågan Kommune Hjemmebaserte Tjenester Sone 1 in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  75 % fast stilling som aktivitør for personer med kognitiv svikt, ledig fra 01.09.2019.Hjemmetjenesten er delt inn i 4 geografiske soner. Tjeneste har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling og demens. Vi har demenskoordinator, fagsykepleier, aktivitetssenter for personer med kognitiv svikt, vi har etablert demenskontakter i hver sone. Vår aktivitører går av med pensjon og vi søker dermed etter erstatter. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktig, ansvarsbevisst og engasjert personer til å jobbe sammen med oss.ArbeidsoppgaverAktivitetssenteret vårt skal flytte i nye, større lokaler. Arbeidsoppgaver vil være utredning, kartlegging, planlegging av tiltak for brukere i tett samarbeid med bruker selv, pårørende, demenskoordinator, og andre aktuelle instans...

 • Company Vågan Kommune Hjemmebaserte Tjenester Sone 1 in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Hjemmetjenesten er delt inn i 4 geografiske soner. Tjeneste har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte helsefagarbeidere til å jobbe sammen med oss. Vi som søker er en flott gjeng med gode intensjoner og som arbeider aktivt for et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverPleie- og omsorg til hjemmeboende /omsorgsboliger.Vi har todelt turnus med arbeid hver 3 helg, pluss 2 ekstra helger i løpet av året.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderGode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.Erfaring fra hjemmebasert tjeneste og journalsystemet Gerica, men opplæring vil bli gitt.Søkere...

 • Company Kvænangen kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Vi har ledig en60,33 % fast stilling som helsefagarbeider i hjemmesykepleien. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 2. helg. Det er ønskelig med tiltredelse 01.07.eller 01.08.Hjemmesykepleienbestår av 8,5 årsverk og er samlokalisert med hjemmehjelpstjenesten, med base på sykehjemmet. Vi bruker fagsystemet Profil og har også tatt i bruk Mobil Omsorgog elektroniske kjørelister. Vi er utviklingsorientert og jobbermed innføring av hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.Arbeidsoppgaver :Utføre helhetlig pleie og omsorg til hjemmeboende pasienter/brukere i alle aldersgrupperIvareta kontakt med pårørendeBidra til faglig utvikling og å sikre god kvalitet i tjenesteneBidra til et godt arbeidsmiljøKvalifikasjoner :Fagbrev som helsefagarbeider eller hjelpepleierMå beherske norsk godt både m...

 • Company Eidsvoll kommune in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Vilberg helsetun i Eidsvoll er et sykehjem som fra høsten 2019 vil ha 156 pasientplasser fordelt på korttids- og langtidsavdelinger. Legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud er lokalisert til sykehjemmet. Virksomheten er i utvikling, og det bygges et nytt tilbygg med sengeplasser primært for pasienter med demens og en innholdsrik sansehage. Dette vil bli et av landets største sykehjem, med et stort fagmiljø og en spennende utvikling. Vilberg helsetun arbeider for sertifisering som livsgledehjem. Vi legger stor vekt på fagutvikling og mulighet for kompetanseheving for de ansatte.I forbindelse med utvidelse av virksomheten og interne omrokkeringer, blir følgende helsefagarbeiderstillinger ledige ved korttidsavdeling fra 1.9.2019: **100 % stilling 86,6 % stilling 81 % stilling 45,8 % stillin...

 • Company VÅGAN KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  16.04.2019 Updated on: 19.04.2019

  Hjemmetjenesten er delt inn i 4 geografiske soner. Tjeneste har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte helsefagarbeidere til å jobbe sammen med oss. Vi som søker er en flott gjeng med gode intensjoner og som arbeider aktivt for et godt arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverPleie- og omsorg til hjemmeboende /omsorgsboliger.Tredelt turnus med arbeid hver 3 helg, pluss 2 ekstra helger i løpet av året.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderGode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.Erfaring fra hjemmebasert tjeneste og journalsystemet Gerica, men opplæring vil bli gitt.Søkere må ha...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters