Jobmonitor. Search results for Health care assistants

692 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 692 results.
 • Company LESJA KOMMUNE ELDRES SENTER in Other
  22.06.2021

  Helsefagarbeidar, fast inntil 43% st frå aug '21Stillinga har tre-delt turnus med arbeid kvar 3.helg.Kompetansekrav:Helsefagarbeidar, gjerne med relevant praksis. Dersom vi ikkje får søkjarar som har fagarbeidarutdanning, vil det vere aktuelt å tilsette assistent med relevant praksis. I tilfelle det blir tilsett assistent, kan det bli for ei tidsavgrensa periode.Lønn (rekna ut frå årslønn i 100% st):Fagarbeidar: Kr 363 700-467 100, avhengig av utdanning og ansiennitet.Assistent: Kr 312 900-419 400, avhengig av ansiennitet.Nærare info: Teamleiar for heimebaserte tenester, Kristin Skotte, tlf 917 66 711.Søknad sender du til: Lesja kommune, innan 07.07.2021 Ver vennleg å sende søknad elektronisk via , link til ledige stillingar. Søknad som ikkje er sendt elektronisk via vårt søknadsskjema, bl...

 • Company FOLLUMSHAGEN OMSORGSBOLIG in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399694077 Presentasjon av stillingen:Follumshagen og Follumsvei omsorgsboliger i Alta styrker bemanningen ved alle avdelinger og søker etter engasjerte og kunnskapsrike sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.Follumshagen og Follumsvei omsorgsboliger er nyåpnet i februar og vi er i etableringsfasen med å bygge opp en ny tjeneste i kommunen. Mangt og meget er ikke på plass enda, men hos oss vil du møte ansatte som brenner for jobben og som ønsker å gi beboere et godt tilbud i alle faser av livet. Vi trenger deg som liker utfordringer og varierte arbeidsoppgaver, og som har et ønske og vilje til å se fremover og utvikle våre omsorgsboliger til dagens behov innen eldreomsorgen.Vi vil bidra til at våre beboere får mulighet til å mestre egen hverdag til tross ...

 • Company EGGE HELSETUN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 840029212 Stillingsident: 4399851287 Presentasjon av stillingen:Egge helsetun er ett av fire sykehjem i Steinkjer kommune og er organisert som egen enhet under sektor Institusjon og rehabilitering ihelseetaten. Sykehjemmet er sertifisert som Livsgledehjem, og jobber medpersonsentrert omsorg. Enheten har 2 avdelinger; en somatisk avdeling med 20pasienter, og Gluggen som har 10 pasienter. Gluggen er en avdeling forpasienter med demens som trenger oppfølging/ rettleiing. Samtidig har depasientene som bor her ressurser de kan bidra med sjøl. Vi har årsturnus somarbeidstidsordning, med arbeidshelg gjennomsnittlig hver 3. helg.Nå har vi ledig fast stilling for helsefagarbeider i 70 %, årsturnus på Gluggen.ArbeidsoppgaverArbeidet innebærer å bistå/ veilede pasientene med tanke på at de k...

 • Company SPJELKAVIK OMSORGSSENTER in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4334208403 Presentasjon av stillingen:Ønsker du sommerjobb på ein arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø, spennande arbeidsoppgåvar, tett tverrfaglig samarbeid og fokus på meistring for brukarne? Da er du velkommen som søker på sommerjobb ved Kollen rehabilitering.Kollen er ein rehabiliteringsavdeling for voksne/eldre med 14 døgnplassar i Ålesund kommune. Avdelingen holder til i 2. etg. ved Spjelkavik omsorgssenter. Vi bistår brukaren i eit tverrfagleg team beståande av sykepleiare, helsefagarbeidare, assistentar, ergoterapeut, fysioterapeutar og lege. Utgangspunktet for all rehabilitering er brukar sine mål og vi jobbar tverrfagleg for å auke brukars livskvalitet og meistring i kvardagen.Det er behov for sommervikarar i perioden f.o.m. veke 25 t.o.m. veke 32. Du...

 • Company MOSS KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER JELØY in Other
  22.06.2021

  Om stillingenVed Enhet hjemmetjenester, Virksomhet Jeløy, på avdeling Område Jeløy og ambulante tjenester er det fra 17.08.21 en ledig fast nattstilling som helsefagarbeider i stillingsstørrelse 64 %.Som helsefagarbeider vil du få erfaring med mange forskjellige brukere og diagnoser. Du vil få en utfordrende og spennende arbeidshverdag, som aldri vil være kjedelig. ArbeidsoppgaverSammen med sykepleier ha ansvar for hjemmeboende brukereBidra til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljøUtøvende arbeid i forhold til brukere, pårørende, leger, sykehus og andre samarbeidspartnereArbeide målrettet innen kvalitet og fagArbeidstidTurnus på natt     Stillingsbrøk64,44 KvalifikasjonskravOffentlig godkjenning som helsefagarbeiderFørerkort klasse BMå beherske norsk muntlig og skrift...

 • Company LENAS HELSEPERSONELL AS in Other
  22.06.2021

  InnledningVi søker erfarne helsefagarbeidere/hjelpepleier til rehabiliteringssenter i sommermånedene.Det er pasient med behov for 1:1-bemanning og for døgnkontinuerlig overvåkning.ArbeidsoppgaverPleie og stellOmsorg og observasjonBehandlingArbeidstidTurnus etter avtale, dag/kveld/nattØnskede kvalifikasjonerAutorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleierKunnskap og erfaring med tracheostomi og PEG-sondeKompetent og trygg i forhold til arbeid med svake pasienterGode kommunikasjonsferdigheter Personlige egenskaperInteresse for ansvarsområdetAnsvarsbevisstRyddig og strukturertPositiv, fleksibel og imøtekommendeFokus på pasientens behov ogVi tilbyrGod opplæring og veiledningspennende oppdragMulighet for boendeAvsluttende tekstSyns du dette høres som noe for deg? Ta kontakt for å høre hva vi kan ...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4406410191 Presentasjon av stillingen:Vil DU være en del av vårt team?Medisin 2E er en generell indremedisinsk sengepost med 26 senger. Fagområdene er hovedsakelig hjerte og lunge.Her har du muligheten til å bli en del av et arbeidsmiljø som preges av høy faglighet og godt arbeidsmiljø. Der vi også jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid og har stort fokus på pasientsikkerhet.Ved avdelingen er det ledig følgende stillinger for sykepleier/sykepleierstudent/helsefagarbeider:2 x 14,55% faste helgestillinger fra 30.08.2021Ved evt. intern rokkering kan andre vikariater på helg bli ledige.KvalifikasjonerNorsk autorisasjonSykepleierstudenter, ønskelig med 2./3. års-studenterBeherske norsk godt muntlig og skriftligErfaring fra indremedisinsk avdeling med spesie...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELPOLIKLINIKKER - AKER in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 974588951 Stillingsident: 4403331699 Presentasjon av stillingen:Oslo universitetssykehus visjon er: «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling». Sykehuset skal være en arena hvor både pasienter og ansatte opplever kvalitet, trygghet og respekt. Vi ønsker en kultur som er åpen, lærende og helhetstenkende.Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykiske helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av seks seksjoner, og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling).Seksjon Rusakuttmottak og Avgiftning ligger på Aker sykehusområde og består av et poliklinisk rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og to avgiftningsenheter. Seksjonen er bemannet med ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF UNGDOMSSEKSJONEN in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 999162002 Stillingsident: 4404537211 Presentasjon av stillingen:Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling i Klinikk psykisk helse og avhengighet.Ved Akutt døgnbehandlingsenhet har vi fra 15.08.2021 ledig et års vikariat for miljøterapeut / miljøarbeider i 21,5 % stilling.Enheten tar imot pasienter for øyeblikkelig hjelp som eneste akuttenhet for ungdom i Oslo. Hovedmålgruppen er 13-18 år, men vi tar også imot barn i akutt krise.Enheten har fem plasser, og er godkjent for tvungent psykisk helsevern.Stillingen består av arbeid p.t hver 2. helg, dag/ kveld, fredag, lørdag og søndag.Jf. Helsepersonelloven § 20 a vil det bli framsatt krav om politiattest.ArbeidsoppgaverArbeidet innebærer miljøterapeutisk arbeid og oppfølgning av pasienter i miljøetMo...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL SØNDRE NORDSTRAND in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404380702 Presentasjon av stillingen:Enhet hjemmetjenesten i Bydel Søndre Nordstrand søker helsefagarbeider til våken nattevakt i 50% stilling.Vi vektlegger at bruker skal få et godt tjenestetilbud tilpasset sitt behov, hvor behovet er å bistå i kvelds- og morgenstell, samt tilsyn pånatt på grunn av epileptiske anfall. Bruker bor sammen med familie. Natt-tjenestenbistår med tjenester annenhver uke, i brukers familiehjem.I denne avdelingen er det 1 årsverk, med to ansatte som rullerer på turnusen. Du må være komfortabel med å jobbe alene på natt og deter et ønske at man har autorisasjon som helsefagarbeider. Du må være ansvarlig, strukturert og evne å holde hodet kaldt og handle etter prosedyre dersom bruker får anfall.Du bør ha erfaringmed utviklingshemmede og d...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4399844367 Presentasjon av stillingen:Hjertemedisinsk sengepost har 28 senger for øyeblikkelig hjelp, og tar imot hjertepasienter fra hele Nord-Norge. Vi har også en utredningspost hvor alle elektive hjertepasienter blir undersøkt. Personalet rullerer mellom disse to enhetene.ArbeidsoppgaverSamarbeid internt med flere faggrupperKvalifikasjonerHjelpepleier/helsefagarbeiderUtdanningsretningSykepleieUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperEngasjert og tar utfordringerGode samarbeidsevnerVi forventer at du gir egen faglig utvikling høy prioritetAnsvarsbevisstPersonlig egnethet for stillingen vil bli vektlagtVi tilbyrHøy kompetanse og engasjerte medarbeidere i et godt fag- og arbeidsmiljøKalenderplanRullering mellom enh...

 • Company HÅ SJUKEHEIM in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ved Hå sjukeheim, 1.etg har vi ledig vikariat i 35,33 % helsefagarbeiderstilling med arbeid hver tredje helg. Vikariatet er ledig fra nå og et år frem.Kvalifikasjonerhelsefagarbeider med norsk autorisasjonfordel å ha tidligere erfaring fra sykehjemfordel med erfaring fra arbeid med personer med kognitiv sviktmå beherske norsk muntlig og skriftligArbeidsoppgaverutføre pleie- og omsorgsoppgaverutføre miljøarbeideroppgaverdokumentasjon i elektronisk journalsystem, Cosdocbidra til et positivt arbeidsmiljøPersonlige egenskaperselvstendig og arbeidsbevisstgode samarbeidsevner og like og jobbe i teamlike utfordringer og er løsningsorientertarbeider praktisk og strukturertliker å omgås mennesker og er motivert til å yte god omsorg og pl...

 • Company HÅ KOMMUNE BREIDENGJÅ PU in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Enhet for funksjonshemmede, omsorgsbolig i Breidengjå på Varhaug er det følgjande stilling ledig:Helgestilling: 19,54 % stilling som helgevakt, 3. hver helgStillingen er ledig fra 01.09.2021Kvalifikasjonerfagarbeider med norsk autorisasjonbeherske norsk skriftleg og muntlegkunne arbeide sjølvstendig og målrettavere fleksibel og samarbeidsvilligha grunnleggjande datakunnskap eller vere villig til å lære dette.Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar.Studentar/elevar innan helsefagleg utdanning kan søkje, samt ufaglærte med interesse for gjeldande arbeid.Nærare opplysingar kan du få ved å kontakte leiar Marit Egeland tlf. 906 42 560.Attester og vitnemålVi ber om at du laster opp attester og vitnemål (pdf) digitalt sammen med s...

 • Company STENDI HEIMTA AS OT MUNTESGATE in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FJALER KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTE in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:864968422 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Eit uttalt mål i helsestrategien til Fjaler kommune er at innbyggjarane våre får bu heime så lenge dei ønskjer det.For å nå målet vårt treng vi fagleg dyktige tilsette i heimetenesta, og vi har no ledig ei 100% fast stilling som helsefagarbeidar. Stillinga inneber arbeid i 2-delt turnus med arbeid kvar 3. helg ut inneverande årsturnus. Frå ny årsturnus i mars 2022 kan turnus bli 3-delt med arbeid kvar 3. helg.Har du lyst til å gjere ein forskjell for brukarane våre? Då kan det vere deg vi søkjar etter. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til stillinga eller til arbeidsplassen vår.ArbeidsoppgåverDelta i det daglege arbeidet slik at tenestene sine arbeidsoppgåver vert utført på ein smidig og forsvarleg måteSikre at det ve...

 • Company STAD KOMMUNE HOGATUNET BU- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403234517 Presentasjon av stillingen:Hogatunet bu- og behandlingssenter har ledig 100 % fast stilling som helsefagarbeidar frå august 2021. Stillinga inkluderer 20 % frie timar. Stillinga har tredelt turnus og årsarbeidsplan.ArbeidsoppgåverUtføre pasientretta pleieoppgåver i tråd med gjeldande kvalitetskravOppfølging og dokumentasjon i pasientjournal etter gjeldande krav til kvalitet, lovverk og kommunale retningslinjerGod organisasjons- og systemforståingTverrfagleg samarbeidRettleie lærlingarKvalifikasjonarOffentleg godkjend helsefagarbeidar eller hjelpepleiarGode språkkunnskapar i norsk både munnleg og skriftlegPersonlege eigenskaparLike å jobbe med eldreGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerLikar utfordringar og varierte arbeidsoppgåverEr fleksibel og inter...

 • Company FJALER SJUKEHEIM in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:864 968 422 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Då er det kanskje deg vi ser etter. Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av teamet vårt? Våre tenester vert no tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring.Vi har for tida ledig ei 90 % fast stilling som helsefagarbeidar ved Fjaler sjukeheim. Arbeidet vil vere på begge avdelingane ved sjukeheimen, korttid- og rehabiliteringsavdelinga og langtid og skjerma eining. Som tilsett hos oss vil du ta del i 3-delt turnus med arbeid kvar 3. helg i årsturnus.Fjaler sjukeheim har totalt 36 plasser fordelt på 3 avdelingar. Av desse er 13 langtidsplasser, 8 plasser på skjerma eining og 15...

 • Company FJALER SJUKEHEIM in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:864 968 422 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Då er det kanskje deg vi ser etter. Vi er interessert i å gje gode tenester til dei som treng det mest. Deler du denne interessa og vil bli ein del av teamet vårt? Våre tenester vert no tilpassa ny organisering for å møte framtidas behov, og vi har spanande oppgåver til både nyutdanna og dei med lang erfaring.Vi har for tida ledig ei 60 % fast stilling som helsefagarbeidar ved Fjaler sjukeheim, ved langtid og skjerma eining. Som tilsett hos oss vil du ta del i 2-delt turnus med arbeid kvar 3. helg ut inneverande årsturnus. Frå ny årsturnus i mars 2022 kan turnus bli 3-delt med arbeid kvar 3. helg.Fjaler sjukeheim har totalt 36 plasser fordelt på 3 avdelingar. Av desse er 13 langtidsplasser, 8 plasser på skjerma eining og 15 pl...

 • Company MOLDE KOMMUNE FAGAVDELING HELSE OG OMSORG in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 21/6218 Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig 2 stk midlertidige 50 % stillinger på koronateststasjonen. Varighet: foreløpig estimert til ut 2021.Beskrivelse av arbeidsstedKoronateststasjonen er lokalisert på Retiro-området rett utenfor Molde sentrum. Her jobbes både ute og inne base i brakkestasjon. Teststasjon er organisert under avdeling legevakt og legetjenester og kollegiet er sykepleiere fra avdelingen og andre helsearbeidere som er satt sammen i team. Åpningstid er daglig på hverdager. En må påberegne noe avvikende åpningstid dersom smitteutbrudd. Stort fokus på smittevern.HovedoppgaverKoronatesting av befolkningenAdministrasjon rundt testeneSamarbeider med og bistår vaksinetelefonen ved behovVed behov: manuell timeinnkallingKvalifikasjonerVi...

 • Company OPPDAL HELSESENTER SYKEHJEM in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Helsefagarbeider på Oppdal helsesenterOppdal Helsesenter består av 2 sykehjemsavdelinger med til sammen 60 plasser og Sanatelltunet bofellesskap med 16 leiligheter for personer med demens. Vi har kjøkken, renholdsavdeling, røntgen, dialyse og administrasjon.I sykehjemsavdelingene tilbyr vi langtids, korttids, rehabilitering, avlastning og øyeblikkelig hjelp døgn tilbud.Vi er sertifisert livsgledesykehjem og har fokus på fremme livsglede for den enkelte. Vi har sykehjemslege i 80% stilling, fagutviklingssykepleiere og aktivitør.Oppdal helsesenter tilbyr høy aktivitet, varierte arbeidsdager og faglige utfordringer.Vi har følgende stilling ledig:75% fast for helsefagarbeider med oppstart 01.08.2021KvalifikasjonerAutorisert helsefagarbeiderG...

 • Company OPPDAL HELSESENTER SYKEHJEM in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Helsefagarbeider/student stilling på Oppdal helsesenterOppdal Helsesenter består av 2 sykehjemsavdelinger med til sammen 60 plasser og Sanatelltunet bofellesskap med 16 leiligheter for personer med demens. Vi har kjøkken, renholdsavdeling, røntgen, dialyse og administrasjon.I sykehjemsavdelingene tilbyr vi langtids, korttids, rehabilitering, avlastning og øyeblikkelig hjelp døgn tilbud.Vi er sertifisert livsgledesykehjem og har fokus på fremme livsglede for den enkelte. Vi har sykehjemslege i 80% stilling, fagutviklingssykepleiere og aktivitør.Oppdal helsesenter tilbyr høy aktivitet, varierte arbeidsdager og faglige utfordringer.Vi har følgende stilling ledig:20 % fast helgestilling med oppstart 01.08.2021. Arbeid hver andre helg i turnu...

 • Company ARNA HELSEHEIM AKTIVITETSSENTER in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405560339 Presentasjon av stillingen:Har du litt ekstra sans for organisering , er engasjert , liker ansvar og har lyst til å prøve noe nytt ? Da er kanskje dette noe for deg !Stillingen er en fast 100 % stilling og er ledig fra 1.9.2021. Gunstig arbeidstid med dagvakter som starter kl. 08.00.Arna Helseheim er et kommunalt drevet sykehjem med 100 plasser. Sykehjemmet har god kultur for kompetanseutvikling.Sykehjemmet ligger sentralt. Toget fra Bergen tar 8 min , kort gangavstand , gode bussforbindelser og parkering med god kapasitet.Vi søker deg som er interessert i en læringsrik og spennende stilling og deler vår visjon om å gi trygg og aktiv omsorg med fokus på god livskvalitet til våre beboere.ArbeidsoppgaverDaglig drift i samarbeid med avdelingslederSørge fo...

 • Company SOLA SJUKEHEIM AVD SJUKEHEIM in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Kort om stillingenSola sykehjem, avdeling for somatikk og korttid søker etter en dyktig og motivert helsefagarbeider i 100% stilling.Om virksomhetenSola sykehjem ligger sentralt i Sola sentrum og består per dags dato av 5 avdelinger med totalt 70 pasienter. Avdelingene består av somatisk langtid, korttid/rehab, palliasjon og demens.Avdeling for somatikk og korttid har 31 pasienter, fordelt på 4 korttidsplasser og 27 plasser til somatisk langtid. Avdelingen har et godt arbeidsmiljø med mange spennende arbeidsoppgaver.Arbeidsoppgaveromsorg, observasjon og pleietverrfaglig samarbeidmiljøterapidokumentasjonlegemiddelhåndteringKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider.Ønskelig med erfaring og/eller videreutdanning i geriatri.Ønskelig med kompetan...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD TRONDHEIM in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker helsefagarbeider til avdeling for yngre personer med demens!Brenner du for å hjelpe andre og ønsker nye utfordringer som helsefagarbeider? Vi har den rette jobben for deg!Vi Kan tilbyOppfølging og veiledning fra egen konsulent som også sykepleier100% stillingFast ansettelse hos AdeccoKonkurransedyktig lønnMulighet til å prøve ulike arbeidsplasser etter endt oppdragEr du tilflytter får du gratis bolig og tilskudd til reiseStillingenSpesialavdeling for yngre med demens. Mest miljøterapeutisk arbeid.100% stilling D/Aoppstart snarest- 31. augustKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderGode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig (minimum B2)Gjerne erfaring fra arbeid med demensGode evner til å jobbe selvstendig og samarbeide med andreDet er krav om at det forevises politia...

 • Company BÆRUM KOMMUNE LINDELIA SYKEHJEM in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4324891222 Presentasjon av stillingen:Lindelia er Bærums nyeste sykehjem og er et moderne og fremtidsrettet sykehjem med 132 plasser fordelt på 6 avdelinger. Det er en avdeling med alderspsykiatriske plasser, resten av plassene er somatisk langtid. Sykehjemmet ligger høyt og fritt på Gjettum med utsikt over Oslofjorden i sør og Kolsåstoppen i nord. Det er gode buss og T-bane forbindelser til sykehjemmet.Lindelia er topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen for beboerne og ansatte bedre. Du kan lese mer om dette ved å .Vi søker etter en autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider til fast 60% stilling, og en til fast 89% stilling. Begge stillingene er med arbeid hver tredje helg.Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverUtføre pleie og omsorg...

 • Company FJALER KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi har no fleire faste ledige stillingar.Er du dyktig, engasjert og klar til å gjere ein forskjell i helse- og omsorgstenestene våre?Då håper vi du søkjer innan 4. juli 2021.Meir informasjon finn du ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høgre side.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE STRØMMEHAVEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397913034 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å arbeide i kommunens nye omsorgskonsept? Vi er de første i Norge som lager omsorgsboliger med inspirasjon fra “Demenslandsbyen” i Nederland og vi åpnet oktober 2020. I Strømmehaven har vi 42 nye omsorgsboliger tilrettelagt for personer med demens. Hjemlighet, gjenkjennelighet, bevegelsesfrihet, daglige gjøremål, personlige interesser, frivillighet og deltakelse i samfunnet vil være bærebjelker i vårt nye omsorgskonsept.Vi leter etter deg som kan bidra til at beboerne i Strømmehaven kan fortsette å leve på sitt vanlige vis. Er det nettopp du som vil være med på vår reise inn i nye tider og forme Strømmehaven i riktig retning, gi trygghet, trivsel og dager med mening for de som bor her?Hver enkelt ansatt har få...

 • Company GJØVIK KOMMUNE BOLIGER RÅDYRVEGEN 3-89 ÅSLUNDMARKA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Beskrivelse av arbeidsstedet:Åslundmarka bokollektiv er en del av Åslundmarka Omsorgssenter i Hunndalen og består av 4 bokollektiv for mennesker med demens. Det er i alt 24 omsorgsboliger som er knyttet til fellesområder med fast bemanning. Her er det hyggelige hager og uteområder som benyttes for aktivitet og trivsel.Miljøterapeutisk tilnærming er en del av behandlingen for mennesker med demenssykdom og vi vektlegger personsentrert omsorg og god livskvalitet. For å kunne gi et best mulig tilbud til våre beboere mener vi tverrfaglighet er viktig.Stillingen er i turnus med dag- og aftenvakter og hver 3 helg.Arbeidsoppgaver:Gi tjenester til beboere etter enkeltvedtak og gjeldende lovverkDelta i å kartlegge behov, utarbeide mål og tiltakspl...

 • Company HYLKJEBAKKEN 24 BOFELLESSKAP in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400257166 Presentasjon av stillingen:Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap, samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov. Boligene innehar forskjellige turnuser med vanlig grunnturnus, 10 timers turnus og langvaktturnus og ligger spredt rundt i hele Arna og Åsane.Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi har som målsetting å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, myndiggjorte medarbeidere. Vi har et godt samarbeid på tvers av bofellesskapene, og gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling.Hylkjebakken bofellesskap ligger nord i ...

 • Company BÆRUM KOMMUNE RYKKINN/LOMMEDALEN BOLIGER PAAL BERGS VEI BOLIG in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398818950 Presentasjon av stillingen:Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så kan dette være jobben for deg!Du vil gjennom åpenhet, engasjement og glede være en del av Rykkinn/Lommedalen boliger.Hos oss er brukerne i fokus!Vi gir gode, tilpassede tjenester til mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser og legger stor vekt på selvbestemmelse, mestring og glede.Vi søker etter deg som er interessert i å jobbe med mennesker med ulike bistandsbehov og ønsker at brukerne skal ha en aktiv og meningsfylt hverdag.Å være ansatt hos oss skal være utviklende, givende og morsomt.Rykkinn/Lommedalen boliger består av avdelingene Per Skredders vei, Belsetveien, Paal Bergsvei og Sleipnersvei bolig.En 100% stilling som helsefagarbeider er nå ledig ved Paal Bergsv...

 • Company BÆRUM KOMMUNE RYKKINN/LOMMEDALEN BOLIGER PAAL BERGS VEI BOLIG in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398758124 Presentasjon av stillingen:Er du ute etter en spennende og utfordrende jobb, så kan dette være jobben for deg!Vil du gjennom begeistring, åpenhet og engasjement være en del av Rykkinn/Lommedalen boliger?Rykkinn/Lommedalen boliger består av avdelingene Per Skredders vei, Belsetveien, Paal Bergsvei og Sleipnersvei bolig.Vi søker nå etter deg som er en dyktig helsefagarbeider til Paal Bergsvei bolig i en 50% våken nattevaktstilling. Vi gir tjenester til brukere med ulike typer funksjonsnedsettelser. Stillingen er et vikariat med mulighet for forlengelse. Boligen ligger sentralt til på Rykkinn nær offentlig kommunikasjon.ArbeidsoppgaverVi søker deg som er interessert i å jobbe med mennesker med ulikt bistandsbehovArbeidet består i å bistå brukere med hjelp...

 • Company BÆRUM KOMMUNE RYKKINN/LOMMEDALEN BOLIGER BELSETVEIEN BOLIG in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398800855 Presentasjon av stillingen:Er du ute etter en spennende og utfordrende deltid/helge jobb, så kan dette være noe for deg!Dette er en stilling som egner seg svært godt for studenter!Rykkinn/Lommedalen boliger består av Paal Bergsvei, Per Skreddersvei, Sleipnersvei og Belsetveien. Brukerne hos oss har nedsatt funksjonsevne og arbeidet består i å bistå brukerne med hjelp og veiledning ut i fra brukers vedtak og behov med stor vekt på selvbestemmelse. Å være ansatt hos oss skal være givende, inspirerende og morsomt.Per Skreddersvei ligger i Lommedalen mens de øvrige 3 avdelingene ligger sentralt til på Rykkinn.Vi har fra august totalt for alle avdelingene ledige 7 helgestillinger med arbeid hver 2. eller hver 3. helg (fra 17 - 25 % stilling).Arbeidsoppgaver...

 • Company MIDSUND OMSORGSDISTRIKT HJEMMETJENESTE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig fast 50% stillinger som hjemmehjelp i Midsund hjemmetjenesteStillingen innebærer dagarbeidstidBeskrivelse av arbeidsstedMidsund omsorgsdistrikt har hjemmetjeneste, derunder praktisk bistand hjelp i hjemmet og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), dagsenter, Midsund sykehjem med 3 avdelinger og kjøkken.HovedoppgaverHelsefagarbeideren/assistent:er direkte underlagt avdelingsleder.skal rapportere om faglig oppfølging, oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.er ansvarlig for den faglige gjennomføringen av stell og pleie overfor pasientene og for egen yrkesutførelse på alle plan.skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjel...

 • Company ARNA HELSEHEIM in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400249637 Presentasjon av stillingen:Arna Helseheim er et kommunalt drevet sykehjem med 100 plasser. Sykehjemmet har god kultur for kompetanseutvikling.Sykehjemmet ligger sentralt. Toget fra Bergen tar 8 min , kort gangavstand , gode bussforbindelser og parkering med god kapasitet.For mer informasjon se vår nettside eller facebook: Er du helsefagarbeider og er interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? Da kan du være den rette for oss!Vi søker deg som er interessert i en læringsrik og spennende stilling og deler vår visjon om å gi trygg og aktiv omsorg med fokus på god livskvalitet til våre beboere.Stillingen er en fast 80 % sti...

 • Company LANGARINDEN BOFELLESSKAP in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400362748 Presentasjon av stillingen:Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 22 bofellesskap samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov. Boligene innehar forskjellige turnuser med vanlig grunnturnus, 10 timers turnus og langvaktturnus og ligger spredt rundt i hele Arna og Åsane.Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi har som målsetting å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, myndiggjorte medarbeidere. Vi har et godt samarbeid på tvers av bofellesskapene, og gir gode mulighet for personlig og faglig utvikling.Langarinden bofellesskap yter tjenester til...

 • Company VESTBY KOMMUNE REHABILITERING in Other
  21.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MODUM KOMMUNE UNDERVISNINGSKONTORET in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Modumheimen, Vikersund bo- og dagsenter, Frydenberg og Tun tilrettelagte tjenester har ledige deltidsstillinger på helg. Både faste stillinger og vikariater, for sykepleiere, helsefagarbeidere, studenter og assistenter - med varierende helgefrekvens og stillingsprosent.KvalifikasjonerSykepleier/vernepleier eller studentHelsefagarbeider, evt. er i relevant utdanningsløpAssistent i relevant utdanningsløpPersonlig assistenter uten formell kompetanseAnnetDu må ha fylt 18 årKunne bruke data/Gerica som arbeidsverktøyDet er en forutsetning for å yte tjenester til våre tjenestemottakere at norsk språk beherskes godt, både muntlig og skriftligKrav om politiattestArbeidsoppgaverYte kvalitativt gode tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven et...

 • Company KATTEM HELSE- OG VELFERDSSENTER in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 995505835 Stillingsident: 4398907580 Presentasjon av stillingen:Ved Kattem omsorgsbolig har vi for perioden frem til og med 31. august 2021, og med mulighet for forlengelse, ledig et vikariat i 90 prosent stilling for helsefagarbeider. Stillingen har tjeneste på natt i turnus med helgearbeid.Kattem omsorgsbolig er en del av Kattem helse- og velferdssenter som består av et sykehjem og en omsorgsbolig. Omsorgsboligen er ny og moderne, og består av 19 omsorgsleiligheter, der det ytes bistand til hjemmeboende. I tillegg har vi et bofellesskap bestående av åtte leiligheter for yngre fysisk funksjonshemmede som mottar heldøgns omsorgstjenester.Som kollega vil du få et godt arbeidsmiljø, og muligheten til å jobbe med dyktige vernepleiere, sykepleiere, ergoterapeut og helsefagarbeidere me...

 • Company TJELDSUND KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 959469326 Stillingsident: 4388112456 Presentasjon av stillingen:Miljøtjenesten avd. Elvelund søker Helsefagarbeidere/Assistenter til fire ledige helgestillinger på 15 - 21,4 %.Stillingene innebærer turnus hvor en av stillingene er jobb annenhver helg, mens de tre andre er hinkehelg med annenhver og hver fjerde helg, med arbeidstid, dag og kveld. Det er også muligheter for ekstravakter om ønskelig.Elvelund er et særlig tilrettelagt tilbud for fem unge voksne med funksjons- og/eller utviklingshemming. Bygget ble ferdigstilt i 2015. Vi legger vekt på selvbestemmelse og brukermedvirkning i vårt arbeid, og bistår brukerne i dagliglivets aktiviteter med utgangspunkt i prinsippene for målrettet miljøarbeid.Elvelund omsorgsbolig består av åtte årsverk. Personalgruppen består av erfarne ve...

 • Company TJELDSUND KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 959469326 Stillingsident: 4393355492 Presentasjon av stillingen:Miljøtjenesten avd. Revegårdsveien - Bolig for mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus - søker Helsefagarbeidere/Assistenter til fem ledige helgestillinger - fra 12,56 - 26,54 %. Turnusarbeid dag/ aften - hver andre eller hver tredje helg. Muligheter for ekstravakter.Revegårdsveien døgnbemannede omsorgsboliger består av syv leiligheter til mennesker med psykiske og/ eller ruslidelser. Vi legger vekt på selvbestemmelse og brukermedvirkning i vårt arbeid, og bistår brukerne i dagliglivets aktiviteter med utgangspunkt i prinsippene for målrettet miljøarbeid.Revegårdsveien består av åtte årsverk. Personalgruppen består av vernepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere og assistenter.Beskriv i søknadste...

 • Company HELSEPARTNER OMSORG AS AVD TROMSØ in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Helsepartner Omsorg i Nordreisa søker etterHELSEFAGARBEIDEREOppdragets art:arbeid i en bolig for to beboere (menn) med med nedsatt psykisk funksjonsevne1:1 bemanning dag/aften, 2:1 bemanning natt. Turnus: lange vakter 12,5 timer dag/aften og natt 11,25 timer.Periode:Vikar A: 19.06.-15.08. gjennomsnitt 33,5 timer pr. uke i perioden (inkl. opplæring), lengre friperioder i turnusen.Vikar B: 03.07.-27.08. gjennomsnitt 31,8 timer pr. uke i perioden (inkl. opplæring), lengre friperioder i turnusen.Krav:Norsk autorisasjon som helsefagarbeiderPlettfri vandel, politiattest av nyere dato må fremlegges.Norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevneVi tilbyr:-Dekket flyreise for tilreisende. Bolig kan stilles til disposisjon.-Gode lønnsbetingelser-Vakttelefon for våre vikarer om noe akutt skulle oppstå....

 • Company SULA KOMMUNE BUKOLLEKTIVA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398768435 Presentasjon av stillingen:Vi har tilsaman 3 avdelingar for personar med sjukdomen Demens i Bukollektiva i Langevåg, Molværsvegen 15, 17 og 19. Det bur 8 eldre ved kvar avdeling. Det er eit nært samarbeid mellom dei 3 avdelingane. Det er no ledig stilling ved ei av avdelingane. Vi har to-delt turnus med arbeid kvar 3. helg. Dei som bur her har behov for døgnkontinuerleg omsorg. Vi nyttar velferdsteknologi i Bukollektiva. Likar du å arbeide med denne bebuargruppa er du den rette søkaren for oss.ArbeidsoppgåverVi arbeidar målretta og vil gje bebuarane eit tilpassa tilbod i trygge og rolege omgjevnadar og hjelp til å nytte eigne ressursar lengst mogleg.Arbeidet består i vanlege hjelpepleiaroppgåver som praktisk hjelp, primærsjukepleie og nært samarbeid me...

 • Company NAUSTDAL OMSORGSSENTER in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Naustdal omsorgssenter har 20 plassar. Vi har eit godt fagmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidarar.Her er brukarar med mange ulike diagnosar. Vi har ein god arbeidsstad med høgt tempo, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver. Om du ønsker å arbeide med eldre menneske i eit triveleg arbeidsmiljø er du velkommen til å søke!Vi søker etter dyktige medarbeidararVi har ledig fleire faste helgestillingar frå 14 til 21 %. Stillingane er for tida i to-delt turnus.Vi er ein arbeidsplass der vi ser og oppmuntrar kvarandre. Vi jobbar saman i eit tverrfagleg miljø, med høg effektivitet og kvalitet. Hos oss får du kollegaer som vil du skal trivast, og ein jobb du kan føle deg trygg i.Krav til søkar:autorisert helsefagarbeidar/sjuke...

 • Company FØRDE OMSORGSSENTER in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Førde heimeteneste eining 2, har base på Førde omsorgssenter, og er ei av totalt seks heimetenester i Sunnfjord kommune. Vi yter tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, matombringing og velferdsteknologi til heimebuande. Eininga har om lag 40 årsverk. Heimetenesta har fokus på implemetentering av velferdsteknologi. Vi er ein del av ressurssjukepleiarnettverket for kreftomsorg og lindrande behandling i kommunen. I tillegg har vi fokus på fleire tiltak innan demensomsorg. Vi ønsker å vere ei levande teneste med framtidsretta fokus der vi saman skal yte gode tenester til innbyggjarane våre! Vi ønsker å finne dyktige tilsette som vil vere med på dette. Er det deg?Vi har ledig 3 x 100 % fast stilling for helsefagarbeidar.Stilling...

 • Company FOSSHAGEN SYKEHJEM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403090797 Presentasjon av stillingen:Brenner du for demens, psykiatri, somatikk eller rehabilitering?Da er det deg vi trenger i vårt team!Fosshagen er et ressurssenter for rehabilitering, og for personer med demenssykdom. Senteret har rehabiliteringsavdeling, skjermet/langtidsavdeling, langtidsavdeling, samt boligavdeling. I tillegg har vi dagsenter for personer med demenssykdom, fysioterapitjenesten, hjelpemiddellager, cafe, mm.Vi søker helsefagarbeider/hjelpepleier, gjerne med videreutdanning innen demens, geriatri, rehabilitering og psykiatri. Vi søker deg som er faglig dyktig, strukturert og som har pasienten i sentrum.Vi har ledige helgestillinger på Fosshagen, spesifiser gjerne i søknaden hvilken stilling du søker på.Langtidsavd: Langtidsavdelingen med 16 ...

 • Company VESTRE SLIDRE KOMMUNE BERGTUN OMSORGSBUSTADER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vestre Slidre kommune søkjer etter fagarbeidar til vikariat i 53,29 % stilling, i heimebaserte tenestar ved Bergtun, med arbeid kvar tredje helg. Bergtun består av 8 heildøgnsbemanna omsorgsbustadar for personar med kognitiv svikt og alderspsykiatri. Vikariatet er ledig frå 08.09.21 til og med 14.08.22.ArbeidsoppgåverStell, pleie og veiledningKartlegging og oppfølgingMiljøbehandlingJournalføringKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som relevant fagarbeidar (helsefag, omsorg eller hjelpepleiar)Ynskjeleg med erfaring innan demensomsorgGode norskkunnskapar - munnleg og skriftlegGyldig politiattest må leverastPersonlege eigenskaparKunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner på tvers av faggrupperFleksibel og løysingsorientertvera ein god lyttar og vera god på å kommuniserePersonleg eigna...

 • Company ÅRDAL OMSORGSSENTER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:974549743 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Me har ledig 100% vikariat som helsefagarbeidar ved Årdal omsorgssenter. Gjeld frå 01.09.2021 til 31.08.2022.Stillinga inneber turnus med ekstra helg.Årdal omsorgssenter er eit av to omsorgssentre i Hjelmeland kommune. Omsorgssenteret er inndelt i to avdelingar. Ein dementavdeling ved 8 langtidsplassar, og ein somatisk avdeling med 13 langtidsplassar.Me søkjer etter ein person somer interessert å jobbe med menneskerbidrar til at bebuarane våre opplever gode kvardagerer sjølvstending, og tar initiativ i ditt arbeidhar god kjennskap til data/fagsystem som dokumentasjonsverktøyer positiv og motiverter fleksibel og løysningsorientertAnsvar og arbeidsoppgåverdelta i stell og pleiedelta i daglege gjeremålivareta bebuarane sine individ...

 • Company SYKEHUSAPOTEKET KONGSVINGER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4402678245 Presentasjon av stillingen:Kongsvingersykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienterfra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flerepasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vildette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust ogbærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å væremed på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre godeog sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.Ved sterilsentralen Kongsvinger har vi fra 1. september ledig 75 % fast stilling som sterilforsyningstekniker/hjelpepleier eller helsefagarbeider med erfaring...

 • Company ULLERUD HELSEBYGG in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Ansvarsområde: Pleie, tilsyn, helsehjelp og omsorg til beboere på natt.Du vil jobbe i et team som sammen skal ivareta beboere på Ullerud Helsebygg. Teamet er satt sammen av helsefagarbeidere og sykepleiere. Din hjemmeavdeling vil være B4 med 23 beboere, men du må også påregne å bruke kompetansen og deler av arbeidstiden på andre avdelinger. Du må samarbeide med andre hjelpepleiere og sykepleiere for å kunne gi beboere og pasienter best mulig helsehjep, pleie og tilrettelegging, samt å underbygge pasientens egne ressurser.Arbeidstid: 62,44 % turnus p.t. nattArbeidssted: Ullerud helsebygg, hjemmehørende og i turnus på B4.Kvalifikasjonskrav:Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier.Beherske norsk både skriftlig og muntlig.God kjennskap til akutelt lovverk og pasientjorunal.Vi vil legge s...

 • Company HJELMELAND KOMMUNE OMSORGSSENTER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:974549743 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Årdal omsorgssenter har ledige helgestillingar, todelt turnus.19% fast stilling14% fast stillingMe har og behov for tilkallingsvikarar ved Årdal og Hjelmeland omsorgssenter.Er du under utdanning eller har du lyst å ble kjend med eit nytt yrke? Då vil me gjerna høyra frå deg.Årdal omsorgssenter er eit av to omsorgssentre i Hjelmeland kommune. Omsorgssenteret er inndelt i to avdelingar. Ein dementavdeling med 8 langtidsplassar, og ein somatisk avdeling med 13 langtidsplassar.Hjelmeland omsorgssenter er eit av to omsorgssentre i Hjelmeland kommune. Omsorgssenteret har kortids- og rehabiliteringsavdeling, heimesjukepleien, dagsenter, omsorgsbustader, kjøkken og kontor for omsorgtenester.Me søkjer etter ein person som:kan bidra til a...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters