Jobmonitor. Search results for Health care assistants

370 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 370 results.
 • Company PRIMA ASSISTANSE AS AVD OSLO in Other
  24.02.2020

  Jeg er en livsglad mann på 44 år som bor i Vestby med kone og 2 barn. Jeg har sykdommen ALS, bruker rullestol og respirator. Jeg kan tilby en jobb som er variert, hyggelig og utfordrende. Du blir en del av mitt dyktige team av assistenter, som jobber i turnus dag, kveld, natt og helg. Arbeidssted er vårt hyggelige, landlige hjem og du kommer tett på vårt familieliv.Jeg trenger assistanse til mange ulike gjøremål: Personlig hygiene, bruk av respirator, hostemaskin og trachealsug - i tillegg til å være pappa for barna mine.Jeg trenger å utvide mitt team med assistenter og har ledig to stillinger, fortrinnsvis helsefagarbeidere i deltidsstillinger, stillingsprosent avklares nærmere. Opplæring vil bli gitt.Krav til kompetanseDu må ha god kommunikasjonsevne og forstå, snakke og skrive godt nors...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL STOVNER in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4197192841 Presentasjon av stillingen:Seksjon for heldøgnstjenester og avlastning tilbyr tjenester til enkeltpersoner med utviklingshemming, autisme, og fysisk funskjonshemming. Denne ligger organisatorisk plassert i avdeling for helse, aktivitet og mestring. Tjenestene ytes i henhold til helse- og omsorgstjeneteloven. Alle mottakere av våre tjenester har varierende bistandsbehov, og hovedvekten bor i omsorgsboliger eller i private borettslag. De fleste har en aktiv hverdag med jobb eller tilbud på dagsenter.Vi søker nå etter deltidsansatte til helgestillinger og ekstravakter ved flere av våre boliger, og ser etter deg som er helsefagarbeider, student ved helse-, pedagogiske eller sosialfaglige utdanninger. Vi søker etter deg som ønsker et variert og meningsfyllt...

 • Company HASVIK KOMMUNE SOLTUN OMSORGSBOLIG in Other
  24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183327NattevaktHasvik kommune søker deg som fagperson til stilling på Soltun omsorgsbolig. Her kan du være med på å utvikle et tilbud for inntil 5 beboere.Soltun ble bygget i 2013, og har fasiliteter som er godt tilrettelagt etter behov. Boligen er døgnbemannet med tredelt turnus for unge beboere med funksjonshemninger, nedsatt funksjonsevne, utviklingshemninger- og forstyrrelser. Beboere får hjelp til dagliglivets ferdigheter, individuell tilrettelegging etter ressurser og behov slik de kan ha en meningsfull og trygg hverdag.ArbeidsoppgaverADL kartlegging- og treningMedikamenthåndtering/medisinske prosedyrerTilrettelegge for natteroPraktiske oppgaver i.f.m. drift (rehold, bestilling)Tverrfaglig samarbeidFølge opp behandlingsplanerSosial trening og sansestimuleringAnsvar og k...

 • Company NES SYKEHJEM in Other
  24.02.2020

  Ledige helgestillinger og ekstravakterHelsefagarbeidere og sykepleierstudenter til Nes sykehjem Hei alle dere som har et hjert for eldreomsorgen, vi er på jakt etter dere ! Vi, det er Nes sykehjem som  har beliggenhet på Husvik i Tønsberg. Vi er et sykehjem som har 76 institusjonsplasser, fordelt på korttid og langtid i tillegg til et dagsenter for personer med demens. Vi har nå ledige helgestillinger i ca 15-20 % med mulighet for å jobbe hver 2 eller 3 helg. Vi ønsker deg som er helsefagarbeider eller sykepleierstudent og som er interessert i å jobbe faste helger. Du  vil i tillegg  også ha stor mulighet for å jobbe ekstravakter.På Nes er det bra å være, vi har et godt arbeidsmiljø, og vi jobber hele tiden for å sette pasientene våre i fokus, og vil at de skal ha det godt. Pasientens hver...

 • Company DAGSENTER SIGDALSHEIMEN in Other
  24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Sigdalsheimen har 41 plasser fordelt på langtidsavdeling, skjermet enhet for demente, og rehabilitering/korttidsavdeling hvor det også er kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud. I 2016 ble sykehjemmet utvidet med ny avdeling for lindrende pleie og korttidsplasser.Skjermet enhet har 10 plasser for personer med demens. På denne enheten har vi også forsterka plasser til personer som trenger tettere oppfølging (1:1 bemanning).Vi har har ledig 60 - 100 % fast stilling som vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider, miljøarbeider eller andre med erfaring innen demens, geriatri eller psykiatri. Stillingen har turnus med arbeid på dag, kveld og hver 3. helg, og er ledig fra dags dato. Personlig egnethet vektlegges. Menn oppfordres til å søke.Vi tilby...

 • Company INDRE HARAM OMSORGSDISTRIKT in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186611119 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på ein spennande og meiningsfylt feriejobb?Vi treng fleire dyktige og motiverte medarbeidarar, og kanskje du er ein av desse?Frå midten av juni til midten av august treng vi fleire til å gje praktisk bistand og utføre pleie- og omsorgsarbeid i sjukeheimane og i heimetenesta.Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, miljøterapeutar, miljøarbeidarar og assistentar.Har du inga erfaring frå slikt arbeid, så kan vi gje deg god opplæring!Ved Indre Haram omsorgsdistrikt har vi følgande avdelingar:Heimebasert omsorgEidet omsorgssenter 2. etgEidet omsorgssenter 3. etgEidet omsorgssenter 4. etgDersom du har eit ynskje om å arbeide på ei særskild avdeling, vær venleg å spesifiser det i sø...

 • Company LOVISENBERG KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN in Other
  24.02.2020

  Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg Diakonale Sykehus består av psykiatrisk akuttmottak og seks sengeposter. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Vi tilbyr blant annet samtaleterapi, miljøterapi, og medikamentell behandling. I tillegg til dette har vi en rekke gruppetilbud med fysisk aktivitetsgrupper, musikkterapi og eget sanserom. Klinikken består av 250 årsverk.Klinikk for psykisk helsevern har ledig fast nattevaktstilling med arbeid hver 3 helg som sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider i 70,42% stilling ved post 4 A. Vi ønsker deg som er faglig engasjert, setter pasienten i sentrum, er uredd og liker å jobbe i team. Pga arbeidets art oppfordres menn til å søke.Kvalifikasjoner:• Autorisasjon som syk...

 • Company STRYN OMSORGSSENTER in Other
  24.02.2020

  Org. nr: 963 989 202 Stillingsident: 4197163402 Presentasjon av stillingen:Det er ledig diverse stillingar for helsefagarbeidar i eining for pleie- og omsorgsstenester, Stryn. Alle stillingane er knytt til Stryn omsorgssenter på diverse avdelingar:44,6% nattevaktst, avd Fiolen54% st, avd Fiolen78% st, avd Fiolen70% st, avd Symra70% st, avd LyngenAlle stillingane har arbeid 3. kvar helgArbeidsoppgåverTurnusarbeid i institusjon og omsorgsbud\stadar med heildøgnspleie og -omsorgKvalifikasjonarOffentleg godkjent helsefagarbeidar eller tilsvarande utdanningPersonlege eigenskaparEvne til å vise omsorg, empati og respektSamarbeidsevneGode kunnskapar i norsk, munnleg og skriftlegVi tilbyrVarierande arbeid i positivt miljøTenester i utviklingGod pensjonsordningTilsetting etter lover og avtalerKonta...

 • Company POLARBADET AS AVD KAFE in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SIGDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADM in Other
  24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Sigdalsheimen har 41 plasser fordelt på langtidsavdeling, skjermet enhet for demente, og rehabilitering/korttidsavdeling hvor det også er kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud. I 2016 ble sykehjemmet utvidet med ny avdeling for lindrende pleie og korttidsplasser.Skjermet enhet har 10 plasser for personer med demens. På denne enheten har vi også forsterka plasser til personer som trenger tettere oppfølging (1:1 bemanning).Vi har har ledig 60 - 80 % fast nattstilling som vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider, miljøarbeider eller andre med erfaring innen demens, geriatri eller psykiatri. Stillingen har turnus med arbeid på natt, med hver 4. helg, og er ledig fra dags dato. Personlig egnethet vektlegges. Menn oppfordres til å søke.Vi tilbyr...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE REHABILITERINGS- OG KORTTIDSAVDELING in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193117631 Presentasjon av stillingen:KORTTIDSAVDELINGEN PRO JESSHEIM VEST; HELGE STILLINGvi har ledig en fast helge stilling 14%Arbeidsoppgaveroppfølging og stell av pasienterdokumentasjon av eget arbeidtverrfaglig samarbeidIk MatKvalifikasjonerHelsefagarbeider / sykepleierstudentMå kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.Personlige egenskaperGode samarbeidsevner, fleksibel, takle høyt arbeidstempo.Vi tilbyrGode kolleger og spennende dager!Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger.Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht og§5-4 i Helse- omsorgstjenesteloven fremleggesUlle...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE REHABILITERINGS- OG KORTTIDSAVDELING in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193141028 Presentasjon av stillingen:Korttidsavdelingen Pro Jessheim vestVikariat helge stilling 15% ledig - Varighet: 01.04.2020 til 16.12.2020ArbeidsoppgaverStell og pleie av pasienterdokumentasjon av eget arbeid i CosdocIk MATTverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerHelsefagarbeider/ sykepleierstudentbeherske norsk skriftlig og muntligPersonlige egenskaperGode samarbeidsevner, evne til å jobbe selvstendig og i team. takle høyt arbeidstempoVi tilbyrGode kolleger og spennende dager!Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger.Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht og§5-4 i Helse...

 • Company RENDALEN KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  24.02.2020

  Org.nr.:940028515 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingeneRendalen kommune skal ta inn helsefagarbeiderlærlinger fra august 2020.ArbeidsoppgaverSom lærling hos oss vil du ta del i, og få opplæring i ordinære arbeidsoppgaver for fagområdet.Krav til stillingenBestått relevant utdanning på videregående skole.Personlige egenskaperDet kreves engasjement opg interesse for faget, evne til ansvar for egen læring og utvikling, selvstendighet og samarbeidsevne.Inntak av lærlinger vil bli vurdert gjennom intervju.Særskilte krav til stillingenVed tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.Vi tilbyrOpplæring i en bedrift med varierte og spennende oppgaver i et hektisk og trivelig arbeidsmiljø. Kvalifiserte og motiverende veiledere.Lønn i lærlingtiden i henhol...

 • Company ULSTEIN KOMMUNE ALVEHAUGEN H I BUFELLESSKAP in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4197675369 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% faststilling for helsefagarbeidar. Stillinga er for tida fordelt med 36% på avdeling G og 64% i ressursbanken. Stillinga ved avdeling G er i turnus med annakvar helg, eller den kan endrast til langvakter og færre helgar.Avdeling G er kortidsavdeling på sjukeheimen. I ressursbanken vil du også vere tilgjengeleg for andre avdelingar på Alvehaugen.KvalifikasjonarOffentleg godkjend helsefagarbeidarPersonlege eigenskaparVi søkjer deg som ynskjer å arbeide i primærhelsetenesta og som har engasjement for eldreomsorg.Du må ha stå-på-vilje og vere fleksibel i forhold til arbeid ved ulike avdelingar og arbeidsoppgåver.Vi tilbyrGode pensjons- og forsikringsordningar.Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer.Kontaktinfo...

 • Company MARITHAUGEN SYKEHJEM in Other
  24.02.2020

  Marithaugen sykehjem søker engasjerte og ansvarsbevisste ferievikarer som har lyst til å oppleve Lofotens vakre natur med spektakulære fjell, ville hav, vekslende vær og fantastiske lysforhold. Nå har dere en gylden mulighet til å kombinere denne spektakulære naturen med å jobbe i et trivelig arbeidsmiljø på Marithaugen sykehjem.Vi har behov for følgende vikarer:Sykepleiere/sykepleiestudenterVernepleiere/vernepleierstudenterHelsefagarbeidereAssistenterArbeidsoppgaverMarithaugen sykehjem har 52 beboere fordelt på 6 bogrupper. Marithaugen sykehjem gir tilbud til både somatiske brukere og brukere med demenssykdom som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeiderGjerne videreutdanning i demens/geriatriErfaring fra ...

 • Company AREMARK KOMMUNE SENTRALADM in Other
  24.02.2020

  Pleie og omsorg i Aremark kommune yter helsetjenester til kommunensinnbyggere.Vi har som målsetting å legge til rette for at flest muligskal kunne bo lengre i eget hjem.Våre brukere skal kunne oppleve det som trygt og som noe demestrer.Når tjenestene ikke lenger kan gis i hjemmet, vil de fåtjenestene på sykehjem.Pleie og omsorg er organisert slik at alle nivåer som yterhelsetjenester har et nært samarbeide.Alle stillinger er faste helge-stillinger som er ledig fra01.03.2020HELSEFAGARBEIDER20,19% ARBEID HVER 2.HELG FOSBYKOLLEN SYKEHJEM13,15% ARBEID HVER 3.HELG HJEMMETJENESTERPERSONLIG ASSISTENT18,31% ARBEID HVER 2.HELG PERSONLIG ASSISTENTStillingensansvarsområde:Yte helsehjelp samt personlig og praktisk bistand herunder stell og pleie og dokumentasjon etter gjeldende lovverkBidra til å sikr...

 • Company SØRREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183120Kvalifikasjoner:Vi søker deg som:Har norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeiderHar relevant erfaring fra somatikk og demensBehersker de vanligste dataverktøyHar gode norskkunnskaper, skriftlig og muntligVidere søker vi deg som;Er positiv og fleksibel og som har evne til å finne gode løsningerHar gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendigLiker og er interessert i å arbeide med eldreVi kan tilby:Lønn ifølge tariffEn arbeidsplass som er inkluderende (IA-bedrift)Faglig veiledningGode pensjons- og forsikringsordningerEt godt fagmiljøGenerell informasjonTilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Godkjent politiattest må legges fram før tiltredelse. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden. Lønn etter tariff. Det legg...

 • Company GAUPNE OMSORGSSENTER AVD KORTTIDSAVDELING in Other
  24.02.2020

  Ferievikariat av varierande lengde frå medio juni til medio august. Det er ynskjeleg at du i denne perioden kan arbeidemest mogleg samanhengande. Det er viktig at du i søknaden fyller ut kva tidsrom du kan arbeideArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene er i hovudsak pleie, omsorg, tilberede mat/delta i måltid, reinhald, og praktisk bistand til aktuelle pasientar.KvalifikasjonarFerievikarar må ha fylt 18 år.Me ynskjer primært sjukepleiarar/sjukepleiestudentar, vernepleiarar/ vernepleiarstudentar, hjelpepleiarar, helsefagarbeidarar, omsorgsarbeidarar, heimehjelp, assistentar og elevar innan helse- og miljøarbeid. For å arbeide ikorttidsavdelinga (KA) i Gaupne må du vere sjukepleiarstudent eller ferdig utdanna sjukepleiar....

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4166286737 Presentasjon av stillingen:Dialyseavdelingen, 3C, er en spennende og faglig utfordrende arbeidsplass. Avdelingen tilbyr livsviktig behandling til personer med alvorlig nyresvikt og per idag behandler vi omlag 80 pasienter med endestadiet av kronisk nyresykdom. Dialysebehandling gis også til pasienter med akutt nyresvikt, i avdelingen, på 2M intensiv eller hjerteovervåkingen (MIO).I tillegg til dialyse utfører vi plasmautskiftning (plasmaferese) og behandling for hyperlipidemi (LDL aferese).På grunn av en jevn økning i antall pasienter har vi behov for å styrke vår stab med helsefagarbeidere. Vi har to ledige 75% stillinger med vakter i turnus. Nå er arbeidstiden hovedsakelig ettermiddag/kveld og hver tredje helg.Arbeidstid på kveld vil være fra 13.30 -...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE KORTTIDSSENTER in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Fredrikstad korttidssenter tilbyr korttidsopphold for pasienter med ulike behov.Vi tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, tilbyr opptrening, avlastning og lindrende behandling.Fredrikstad kortidssenter har 3 avdelinger som tilsammen har 90 plasser:Avdeling 2 har 34 plasserAvdeling 3 har 34 plasserAvdeling 4 har 22 plasserSenteret er en spennende arbeidsplass med høy aktivitet og mange faglige problemstillinger. Vi har høy sykepleiedekning, fast daglig legetjeneste, egen laboratorietjeneste og tett samarbeid med fysio-/ergoterapeuter. Vi samarbeider også tett med hjemmesykepleien og pårørende.Det er ca. 1500 innleggelser i året ved korttidssenteret.Ønsker du en spennende sommerjobb i inspirerende fagmiljø?Vi søker sommervikarer med følgende kompetanse:SykepleiereHelsefagarbeide...

 • Company ESKOLEIA HOVEDKONTOR in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Alternativ Bemanning & Rekruttering er en avdeling under Eskoleia AS. Å ansette en ny medarbeider kan være både tidkrevende og vanskelig. Vi har mer enn 20 års erfaring med å kartlegge personers arbeidskompetanse, og har som mål å ligge ett skritt foran når det gjelder formidling av den beste jobbsøkeren.Eidskog kommune søker et nytt team til døgnbemannet bolig for utviklingshemmedeVi leter etter deg som ønsker å gjøre en forskjell i hverdagen til våre brukere.I løpet av arbeidsdagen kan du bli utsatt for fysisk og verbal utagering. Nødvendig opplæring i hvordan vi håndterer dette vil bli gitt før du starter arbeidet. Du vil også få veiledning fra Habiliteringstjenesten Innlandet. Stillingene innebærer arbeid hver 4.helg, vakter på 12,5 time. Det er ønskelig med rene nattevaktstillinger, m...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE RESSURSBASEN in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186655735 Presentasjon av stillingen:Skodje og Ørskog treng sommervikarar.Skodje og Ørskog omsorgsdistrikt er ein del av Ålesund kommune med tilsamen 7000 innbyggere. Vi har ansvar for tenester knytta til heimebasert omsorg i hhv. Skodje og Ørskog; samt 2 institusjonar:Skodje omsorgssenter med 27 plassar; ogØrskog sjukeheim som har 17 plassar.I tillegg kjem omsorgsbustader med heildøgns omsorg.Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar, miljøterapeutar, miljøarbeidarar, lærlingar innanfor helse- omsorgsfag og assistentar.Har du inga erfaring frå slikt arbeid, så kan vi gje deg god opplæring!Fortløpande tilsetting.ArbeidsoppgåverSpennande og meiningsfylt arbeid innan våre verksemder for sjukeheim, i heimetenestene, dagtilbod og ...

 • Company KLEPP KOMMUNE TENESTEOMRÅDE BARN OG UNGE in Other
  22.02.2020

  Er du på jakt etter lærlingeplass i 2020?Vi trenger nye lærlingar og søker lærlingar innanfor Helsefagarbeiderfaget.For at du skal trivast fagleg og sosialt vil vi leggje til rette for at du får ein fast kontaktperson og flinke lærlingeinstruktørar. Vi har lærlingetreff og lærlingskule.Krav til kompetanseVideregåande 1 (VG1) Helse- og oppvekstfag, gjennomgått og beståttVideregåande 2 (VG2) Helsearbeidarfag, gjennomgått og beståttPersonlige eigenskaperGode samarbeidsevnerBidragsyter til et godt arbeidsmiljø og ditt fagFør oppstart må det leggas fram tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med forskrift om tuberkulose kontroll, samt politiattest i tråd med helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4...

 • Company PRIVAT OMSORG NORD AS AVD NARVIK in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Privat Omsorg Nord AS (PON) søker etter sykepleier og helsefagarbeider til ett av våre tiltak i Narvik.Kvalifikasjoner vi ser etter:-Autorisasjon som sykepleier eller helsefagarbeider.-Beherske et skandinavisk språk flytende, både muntlig og skriftlig.-Du må like å jobbe med mennesker og ha en evne til å bygge goderelasjoner.-Du er fleksibel og gjerne være kreativ med tanke på å skape daglige aktiviteter.-Kunne jobbe selvstendig og i team.-Engasjert og lærevillig. God opplæring vil bli gitt, slik at du skal føle deg trygg i ditt arbeid.Vi tilbyr:-Gode lønnsbetingelser.-Døgnåpen vakttelefon for våre ansatte om noe akutt skulle oppstå.-Ulike turnusordninger tilbys.Arbeidstid og lønn: Vi søker både faste stillinger og vikariat av ulik varighet og størrelse. Stillingsbrøk og antall dager total...

 • Company FLAKSTAD KOMMUNE PU in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Flakstad kommune har et snarlig behov for tilkallingsvikarer primært til tjenesten for funksjonshemmede.Firkløveren bokollektiv består av 4 leiligheter og en enebolig, og yter helsehjelp til personer med psykisk utviklingshemming. Vi vektlegger forutsigbarhet og profesjonelt miljøarbeid. Personalet ved boligene blir gitt veiledning på overordnet nivå, samt veiledning på enkelte brukere. Vi har et spennende fagmiljø, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.Ønskede kvalifikasjoner:· Helse og sosialfaglig utdanning· Erfaring fra målgruppen er ønskelig· Assistenter oppfordres til å søkeVi tilbyr:· Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter· Mulighet til å være med å utforme og utvikle tjenestene· Pensjonsordning i KLP· Lønn etter tariff· Politiattest må fremleg...

 • Company ÅSANE BOSENTER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195710396 Presentasjon av stillingen:Fra 01.03.2020 vil Åsane bosenter bli overført til enhet for Behandling, bo- og ressursveiledning.Vi søker en engasjert og erfaren medarbeider til 1års vikariat i 59% miljøarbeiderstilling fra snarest.Åsane bosenter gir heldøgns omsorgstilbud til mennesker med ROP lidelser. Det er knyttet opp 23,5 årsverk med syv beboere. Vi kan tilby et variert fagmiljø bestående av tilsynslege, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, erfaringskonsulenter, fagarbeidere, kokk og assistenter. Ansatte arbeider langvakter (12,5 timer), med arbeid hver 4.helg.ArbeidsoppgaverMiljøarbeid i avdelingenBistå og motivere beboerne til å få gjennomført dagsplaner/ukeplanerOppfølging av gjeldende rutiner og prosedyrerKvalifikasjonerMiljøarbeider, omsorgsar...

 • Company PLEIE- OG OMSORGSTENESTA I FINNØY HEIMEBASERTE TENESTER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194513906 Presentasjon av stillingen:Sommarvikar i pleietenesta, heimetenesta, vaskeri og kjøkken på Finnøy helse- og omsorgssenterArbeidsoppgaverStell og pleie. Bistå bebuarar og pasientar i daglige gjeremål.Drift av vaskeri. Produksjon av mat i institusjonskjøkken.KvalifikasjonerSjukepleiarar, helsefagarbeidarar, studentar innan helsefag, andre studentar, skuleelevar.Søkjarar utan relevant utdanning blir også vurdert for stilling som sommervikar.Personlige egenskaperEvne til å sjå andre sine behov, gode samarbeidsevner, gode kommunikasjonsferdigheter, være sjølvstendig og ta ansvar.Vi tilbyrVariert arbeid, godt arbeidsmiljø, opplæring for nytilsette, løn i samsvar med KS hovudtariffavtaleKontaktinformasjonGaute TengesdalArbeidsstedJudabergveien 34160 FinnøySøk...

 • Company HOF BO- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/2474 Presentasjon av stillingen :Hof bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Hof, med skog og lysløype som nærmeste nabo. Det er 24 plasser på sykehjemmet og 8 plasser i omsorgsbolig.Det består av avdelingene A og B som er langtidsavdelinger for personer med kognitiv svikt. Avd C som er omsorgsbolig med heldøgnsbemanning og avd D som har langtidsplasser for somatisk syke, og korttid-/ rehabiliteringsplasser.Hof bo- og behandlingssenter søker dyktige helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere eller sykepleierstudenter (fra og med 2 året) til ledige faste helgestillinger fra 10 %-20 % med arbeid 2. hver og 3. hver helg. Vi søker også etter sommervikarer. Stillingene er fordelt på alle avdelingene.ArbeidsoppgaverPlanlegge og utføre arbeidet etter gjeldene ...

 • Company VÅLER KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du hjelpepleier/helsefagarbeieder og trives med natt-arbeid?Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Natt-teamet gir tjenester til sykehjem, rus- og psykiatribolig, hjemmeboende inkludert omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet. Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst mulig og kommunehelsetjenesten er i stadig endring med sykere pasienter som krever høy faglig kompetanse.Vi søker nå to 66 % hjelpepleier/helsefagarbeider, fast stilling , med arbeid for tiden på natt.Arbeidsoppgaver:Sykepleie til pasienter i institusjon og hjemmeboendeDokumenatsjon i Gerica pasientjournalVi søker deg som:Har norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagar...

 • Company VÅLER KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledige stillinger for hjelpepleier/helsefagarbeider/sykepleierstudent/medisinstudent i hjemmesykepleienVåler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Kommunehelsetjenesten er i stor endring og arbeidsdagene er varierte, innholdsrike og utviklende. Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst mulig, pasientene er sykere og mer komplekse hvilket krever høy faglig kompetanse.Vi søker:73,5 % vikariat fra omgående til 31. mars 202185 % vikariat fra omgående til 31. oktober 202014,5 % fast helgestilling med arbeid hver 3. helg7,25 % fast helgestilling med arbeid hver 6. helgArbeidsoppgaver:Sykepleie til hjemmeboende pasienterSamarbeid med pårørendeTverr...

 • Company SELBU KOMMUNE DAGSENTER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 971197609 Stillingsident: 4193024380 Presentasjon av stillingen:Vi skal fra august 2020 ansette fem nye lærlinger innenBarne- og ungdomsarbeid (3)Helsefag (2)Oppstart i løpet av uke 33-35KvalifikasjonerBestått VG 1 og 2 i helse- og oppvekstfagPersonlige egenskaperVi ønsker å ansette deg som er engasjert, motivert og lærevillig. Det er en fordel om du er målrettet og ansvarsbevisst, og at du kan jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver og mål.Vi tilbyrGodt arbeidsmiljøGod opplæringLærekontrakt i to år med lønn (ett års fagarbeiderlønn fordelt på to år)Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverkDet stilles krav om godkjent politiattest før tiltredelse som lærling i helsefag og barne- og ungdomsarbeid. Tuberkulinattest kan kreves dersom du har hatt langvarig utenlandsopph...

 • Company BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STRANDA KOMMUNE EINING FOR HAB/ REHAB NYMARKVEGEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195843133 Presentasjon av stillingen:Eininga yter miljøterapeutiske tenester til personar med samansette behov. Målet med all habilitering/ rehabilitering er at tenestemottakaren skal oppnå el. vedlikehalde eit best mogleg funksjons- el. meistringsnivå.Det er ledig 83 % fast stilling som miljøarbeidar frå snarast.Arbeidstid etter den til ei kvar tid gjeldande turnus, for tida med arbeid kvar 4. helg.Aktuelle søkjarar kan/vil bli innkalla til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar, herunder 6 mnd. prøvetid og 2% pensjonsinnskot. Vitnemål og attestar skal leggast ved søknaden.Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje bli ført opp på søkjarliste. Søkjar vert v...

 • Company LYNGDAL KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADM. in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Bo- og servicesenter.Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeriLyngdal bo- og servicesenter (LBS) består av en Korttidsavdeling med 15 plasser og to langtidsavdelinger med totalt 40 plasser. Videre har enheten kjøkken og vaskeri.Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar.Nytt helsehus er under planlegging og vil stå ferdig våren 2020. Korttidsavdelingen vil da utvides til 16 senger, inkludert KØH.Virksomhet for institusjon søker nå etter:Avdeling 1 (lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus)Helsefagarbeider 50% fast hvorav 33% er fast vikarHelsefagarbeider 50% fast hvorav...

 • Company FJALER KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.:864968422 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Brukarstyrt personleg assistent (BPA) er ein ordning som er særleg tilrettelagt for menneske med omfattande funksjonsnedstjingar. Ordninga omfattar dei same tenestene som ordinære helse- og omsorgstenester, men slik at brukaren har større innverknad på og kontroll over sin eigen kvardag. Tenesta omfattar hjelp både i og utanfor heimen.Der er no ledig ei fast 75% stilling som personleg assistent for mannleg brukar i BPA frå 1. mai 2020. Stillinga vil vere ein del av 2-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.ArbeidsoppgåverBistå brukar med ulike oppgåver i og utanfor heimen med stell, pleie, måltidar, fritidsaktivitetar og alle andre nødvendige kvardagslege gjeremålKvalifikasjonarFagbrev som helsefagarbeidar eller anna helse- og sosia...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4196916223 Presentasjon av stillingen:Hjemmebaserte tjenester søker sommervikarer til hjemmesykepleie, praktisk bistand og brukerstyrtpersonlig assistanse - Sykepleiere, helsefagarbeidere, ufaglærte (assistenter) og studenter.Opplæring vil bli gitt.Turnusarbeid må påregnes.Søknadfrist snarest. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende - annonsen vil stå åpen frem til medio juni for et bredest mulig søkergrunnlag.KvalifikasjonerGode norskkunnskaper (minimum bestått norskprøve 3)DatakunnskaperFørerkort klasse BDet vil bli vektlagt relevant erfaring og personlig egnethet.Før tiltredelse må søker foreta eventuelle nødvendige obligatoriske helsekontroller, samt fremlegge godkjent politiattest.Personlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEvne til...

 • Company SKAVANGERTUN SYKEHJEM in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om avdelingenSkavangertun Sykehjem er et sykehjem med 60 langtidsplasser fordelt på 6 enheter i ulike størrelser. Pasientgruppa er i hovedsak den geriatriske pasienten med behov for heldøgns omsorg og pleie. Vi har fokus på fag og fagutvikling og har sykehjemslege og fagsykepleier i full stilling. Sykehjemmet samarbeider med frivillige, både enkeltpersoner og organisasjoner, til stor glede for pasientene. Vi får besøk av barnehagebarn og skoleelever månedlig og har årlig idrettsdag sammen med barnehagen og andre samarbeidspartnere.Kort om stillingenSommeren nærmer seg raskt og vi søker deg som ønsker å være med å skape gode og trygge dager for pasientene i ferieavviklingen til våre fast ansatte.Vi tilbyrUtfordrende og spennende oppgaverE...

 • Company RENDALEN SYKEHJEM in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.:940028515 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om enheten:Rendalen sjukehjem har enerom for 20 beboere fordelt på langtids- og korttidsplasser hvorav en avdeling er tilrettelagt for personer med demens. Vi har eget vaskeri, kjøkken og kantine. I tillegg har vi flott uteareal som er tilgjengelig for våre beboere.Kort om stillingen:Vi trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, og assistenter sommeren 2020, primært i perioden 22. juni til 16. august. Det forventes at det jobbes minimum 5 uker i løpet av denne perioden. Søkere som kan jobbe hele perioden prioriteres. Relevant opplæring vil bli gitt.Særskilte krav til stillingen:Vi søker etter personer over 18 år, som har interesse for å jobbe med mennesker med ulike behov for hjelp. Det kreves politiattest...

 • Company RENDALEN KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.:940028515 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om enheten:Hjemmetjenesten er en del av virksomheten Helse & Omsorg og er stasjonert på Otnes. Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleien, tjenesten for funksjonshemmede (TFF) og hjemmehjelp og samarbeider på tvers av disse områdene.Kort om stillingenVi trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, og assistenter sommeren 2020, primært i perioden 22. juni til 16. august. Det forventes at det jobbes minimum 5 uker i løpet av denne perioden. Søkere som kan jobbe hele perioden prioriteres. Relevant opplæring vil bli gitt.Særskilte krav til stillingen:Vi søker etter personer over 18 år, som har interesse for å jobbe med mennesker med ulike behov for hjelp. Søkere må ha førerkort for personbil. Det er ikke et krav...

 • Company RANA KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSJEF in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du på utkikk etter lærlingeplass? Rana kommune skal ta inn inntil 28 lærlinger i 2020.Helsearbeiderfaget er et prioritert fagområde og flest lærlinger tas derfor inn på dette faget. Lærlinger i helsearbeiderfaget har praksis 3 forskjellige steder i Rana kommune.Oppstart 17. august 2020Inntakskrav:Søkere med ungdomsrett som har bestått VG1 og VG2, vil bli prioritert. Normal læretid er 2 år.Voksen som tilfredsstiller fagkravene eller søkere som ønsker plass som ledd i attføringsløp kan også søkeVed attføringsløp må det legges ved bekreftelse fra NAV om at lærlingeplass er et godkjent tiltak.Elever som har behov for lærekandidatplass innen aktuelt fag, kan også søke.Søkere vil bli innkalt til intervju. Kandidatene vil bli vurd...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: NO983974724 Stillingsident: 4196767791 Presentasjon av stillingen:Vi har ledige vikariat i helgestilling for sjukepleiarstudentar ved Kirurgisk Klinikk post 1. Kirurgisk Klinikk post 1 er ein del av avdeling for Gastro- og akuttkirurgi, og tar hand om pasientar med sjukdomar i heile mage-tarmsystemet.Post 1 har 42 senger og ca 62 årsverk. Posten har ein høg andel elektive pasientar, og mange er alvorleg sjuke. Vi jobbar mye med innovasjons og forbetringsprosjekt. Hausten 2018 implementerte vi scoringssystemet NEWS som er ein viktig del av arbeidsdagen vår. Ved høg NEWS score tilkaller vi eit mobilt intensivt team som tilser pasienten som er dårleg. Dei tilsette jobbar aktivt med ressurspersonoppgåver og vi jobbar heile tida med å heve vår faglege kompetanse.ArbeidsoppgåverSjukeple...

 • Company BÆRUM KOMMUNE CAPRALHAUGEN OMSORGSBOLIG AVEDLING 2 in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195901649 Presentasjon av stillingen:Capralhaugen omsorgsbolig består av to avdelinger med 43 og 34 leiligheter. Vi er en del av hjemmebaserte tjenester og gir tjenester til beboere på omsorgsboligen i henhold til vedtak. Våre brukere skal være i fokus gjennom hele døgnet.Som helsefagarbeider i ambulerende tjenester er den viktigste oppgaven å ivareta våre brukere.Stillingen er en del av vår nattjeneste. Nattjenesten består av dyktige og hyggelige medarbeidere. Turnusen har arbeid hver 4. helg.ArbeidsoppgaverHelsehjelp, pleie og omsorg til beboerne ved omsorgsboligenSkape trygghet for våre beboere hele døgnetJobbe i tråd med kommunens reglement og etiske retningslinjerDokumentere i kommunens dokumentasjonssytem ProfilKvalifikasjonerUtdannet helsefagarbeider med ...

 • Company BYPARKEN OMSORGSSENTER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195871543 Presentasjon av stillingen:Dette er en ypperlig mulighet til å kombinere naturopplevelser og jobb i vakre Lofoten på sommeren.Kom og jobb sammen med oss på Byparken. Vi byr på spennende faglige utfordringer og varierende arbeid.Institusjonen har per tiden 10 korttids -- og avlastning-/rehabiliteringsplasser, 2 plasser ved Lindrende enhet og 2 Kommunale Akutt Døgnplasser (KAD). Institusjonen gir tilbud til mennesker som har behov for pleie, omsorg, kartlegging og medisinsk behandling, samt omsorg ved livets slutt.Sommervikarer søkes for perioden 15.06.2020- 16.08.2020ArbeidsoppgaverPleie og omsorgsoppgaver i avdelingenLindrende behandlingRehabilitering og tverrfaglig samarbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som Sykepleier, helsefagarbeider. Studenter ...

 • Company SVOLVÆR OMSORGSSENTER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Svolvær omsorgssenter søker engasjerte og ansvarsbevisste ferievikarer som har lyst til å oppleve Lofotens vakre natur med spektakulære fjell, ville hav, vekslende vær og fantastiske lysforhold. Nå har dere en gylden mulighet til å kombinere denne spektakulære naturen med å jobbe i et trivelig arbeidsmiljø på Svolvær omsorgssenterVi har behov for følgende vikarer:Sykepleiere/sykepleiestudenterVernepleiere/vernepleierstudenterHelsefagarbeidereAssistenterArbeidsoppgaverSvolvær omsorgssenter har 24 plasser fordelt på tre bogrupper med 8 beboere på hver. Vi gir tilbud til demente som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeiderGjerne videreutdanning i demensErfaring fra arbeid med dementeGode norskkunnskaper, både...

 • Company VÅGAN KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Har du lyst å tilbringe sommeren i Lofoten, og samtidig tjene litt penger? Kom og jobb sammen med oss da vel. Spennende faglig utfordringer og varierende arbeid.Psykiatri og rustjenesten driver med praktisk bistand opplæring og miljøterapi/miljøarbeid opp mot pasienter med psykiske lidelser og/ eller avhengighetsproblematikk. Vi har 7 boliger med heldøgns bemanning, dagsenter og ambulerende virksomhet opp mot hjemmeboende pasienter.Sommervikarer søkes i tidsrommet 22.06.20-16.08.20.ArbeidsoppgaverMiljøterapiPraktisk bistand opplæringMiljøarbeidKvalifikasjonerSykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenterGode norskkunnskaper, muntlig og skriftligDatakunnskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Gode samarbeidsegenskaper.Personlige egenskaperPersonlig egnethet og samarbeidsevner, sa...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LINDESNES KOMMUNE SONE VESTNES HJEMTJENESTER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193072311 Presentasjon av stillingen:Enhet for hjemmebaserte tjenester består av 9 avdelinger. Enheten bistår hjemmeboende i Lindesnes kommune som har behov for helsetjenester i hjemmet. Brukerne bor i hele kommunen, enten i sitt private hjem eller i kommunal bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester eller punktbesøk fra hjemmetjenesten. Vårt mål er å sikre at innbyggere i kommunen lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i egne liv lengst mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av mestring. Avdeling Vestnes hjemmetjeneste er en del av hjemmebaserte tjenester i nye Lindesnes kommune med 35 ansatte og ledes av avdelingsleder Tom Skogseth.Det søkes primært ette...

 • Company STENDI HEIMTA AS AVD LILLEHAMMER in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKÅRSETLIA BOKOLLEKTIV in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194896046 Presentasjon av stillingen:Hjemmetjenesten sin visjon er "mestring hele livet", noe vi aktivt ønsker at alle jobber mot. Skårsetlia bokollektiv for personer med demens har ledig 87,3 % stilling.Ved eventuell ledighet før søknadsfrist utløp kan samme søkerbunke benyttes. Vi krever politiattest fra alle som skal jobbe i hjemmetjenesten.ArbeidsoppgaverArbeid i bokollektiv for personer med demensGi god og faglig forsvarlig helsehjelp innen eget ansvars- og kompetanseområde.Kontinuerlig bruk av dokumentasjon- og kvalitetssystemeneSamarbeid med, og ivaretagelse av pasient og pårørende på en respektfull måteTverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper internt, på tvers av avdelinger og øvrige samarbeidspartnereArbeide aktivt med pasientsikkerhet og nasjonale...

 • Company VÅLER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du hjelpepleier/helsefagarbeieder/sykepleierstudent/medisinstudent og på leting etter sommerjobb?Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst mulig og kommunehelsetjenesten er i stadig endring med sykere pasienter som krever høy faglig kompetanse. Dette gir spennende og variert arbeidsdager med mye mening.For sommeren 2020 trenger vi vikarer som ønsker å jobbe i hjemmesykepleie og sykehjemUlike stillingsbrøker i sykehjem og hjemmesykepleieTre stillinger 66 %, med arbeid på natt.Vi ber om at du i søknaden opplyser om hvilken periode du kan jobbe innenfor perioden 16 juni til 16 august.For studenter har vi ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters