Jobmonitor. Search results for Health care assistants

359 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 359 results.
 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE HÅNES OG TVEIT SONE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311014267 Presentasjon av stillingen:Hånes og Tveit avdeling holder til i moderne lokaler på Strømme.Det er ledig en 80-100 % fast stilling for autorisert helsefagarbeider med tiltredelse snarest. Stillingen innebærer 2-delt turnus, med arbeid hver 3 helg. Søkere må fremvise politiattest av nyere dato.ArbeidsoppgaverOppfølging av brukere i hjemmetjenesten slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem.Ansatte kan regne med å ta oppgaver i andre deler av virksomheten ved behov.KvalifikasjonerAutorisert helsefagarbeiderSøkere må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.Må kunne bruke data som arbeidsverktøy.Vanlig førerkort for bil er nødvendig.Personlige egenskaperVi ser etter en person som:er pålitelig, stabil og som evner og se muligheter og alternative l...

 • Company HØLBEKKEN AVLASTNING in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4293228715 Presentasjon av stillingen:Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak,timeavlastning og ca 90 besøkshjem. Enheten gir tilbud til barn, ungdomog voksne med funksjonshemming og utviklingshemming.Hølbekken avlastningsbolig ligger i Indre Arna og her gis 2 beboere 100 %avlastning. Boligen disponerer rundt 12 årsverk og har en variert og godkompetanse. Stedet er lokalisert i rolige omgivelser med kort vei tilflotte turområder, og med Øyrane torg og togstasjonen ikke langt unna.Med tog fra Bergen og buss tar det ca 20 minutter dit. Boligpersonelldisponerer egen bil i tjenesten.Hovedmålet for avlastningsboligen er å være et trygt og godt sted for ungdommen, og at de pårørende ska...

 • Company FÆRDER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ARBEIDSLAG NØTTERØY in Other
  04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tilkallingsvikarer ønskes velkommen til Hjemmetjenesten Ekeberg og Sjølyst soneVi søker deg somer omsorgsfuller ansvarsbevissthar gode samarbeidsevnerliker utfordringer og å arbeide selvstendighar god kommunikasjoner løsningsorientert/nytenkendeer interessert i å gjøre en forskjell i våre beboeres hverdaghar gode datakunnskaperhar førerkortVi kan tilbygodt arbeidsmiljøtverrfaglig samarbeidukentlig internundervisningKvalifikasjoner. gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig.Opplæring vil bli gitt og det må påregnes gjennomføring av e-læringskurs.Personlig egnethet vil bli vektlagt.Politiattest må framvises ved evt: tiltredelse.Kontaktperson Else-Mari Bito Rygh . Telefon : 90083935Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , El...

 • Company FÆRDER KOMMUNE LINDHOLMVEIEN BOTILTAK in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :70,42% fast stilling i turnus på natt ledig fra 01.03.2021.Vi søker assistent eller fagarbeider til heldøgns bemannet botiltak i 70,42% stilling. Stillingen er p.t. kun på natt.Lindholmveien Botiltak er lokalisert på Tjøme og er en del av Tjeneste for psykisk helse og rus i Færder kommune.Det er et variert arbeid med flere forskjellige pasientgrupper.Assistent eller helsefagarbeider i psykiatriboligen har medvirkende ansvar for medisinsk pleie og omsorg for botiltakets beboere.Arbeid i turnus med våkne nattevakter og p.t. helg med langvakter.Arbeidsoppgaver:Yte direkte tjenester i samsvar med brukere etter vedtak og tiltakMålrettet miljøarbeidSamarbeid med kollegaerDokumentasjon i journalprogrammet GericaMedikamenthåndteringVeilede bruke...

 • Company UNICARE BO & OMSORG AS AVD BPA in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300674897 Presentasjon av stillingen:Til våre heldøgnsbemannede boliger for personer med psykisk utviklingshemming søker vi miljøterapeuter og miljøarbeidere i ulike stillingsprosenter ved flere boliger i Osloområde. Vi søker miljøterapeuter med bachelor innen helse-, sosial eller pedagogiske fag og da fortrinnsvis syke- eller vernepleiere, men er også interessert i helsefagsarbeidere og miljøarbeidere med relevant erfaring. Stillingene har oppstart snarest. Vi kaller inn aktuelle kandidater fortløpende.Vi har nå ledig:Tre 100% stillinger - miljøterapeutEn ca 80% våken nattvakt - miljøterapeutTo ca 40% stillinger dag/kveld/helg - miljøarbeiderVarierte stillingsprosenter for hvilende nattvakt - miljøarbeiderArbeidsoppgaverMiljøarbeid og praktisk bistand etter gje...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE OMSORGSSENTER VEST in Other
  04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305700942 Presentasjon av stillingen:Omsorgssenter vest er en enhet som har som hovedmålsetting om å være en utviklingsorientert og bærekraftig enhet. Alle som får jobb hos oss må derfor være forberedt på å bidra aktivt til utvikling av morgendagens omsorgstjeneste. Dette innebærer å være fleksibel, nysgjerrig Omsorgssenter vest er en enhet som har som hovedmålsetting om å være en veldreven, digital og søkende etter ny kompetanse. Vi skal ha brukeren i sentrum, og være spesielt gode på tverrfaglig samarbeid. Vårt arbeidsmiljø skal være preget av tillit, åpenhet og trivsel. Kort sagt PÅ LAG, PÅ STELL PÅ HUGGET!Omsorgssenter vest består av Søgne omsorgssenter, Langenes bo- og omsorgssenter, Ternevig omsorgssenter.Søgne omsorgssenter, avdeling Tangvall 2 etg. bestå...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF ADMINISTRATIV ENHET HAMMERFEST in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4210570741 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med av utbruddet av Koronavirus (Covid-19) ønsker Finnmarkssykehuset å kartlegge helsepersonell som i dag ikke jobber i helsesektoren. Vi ønsker å kartlegge følgende:du som er student innenfor helsefagdu som har jobbet som helsepersonell men har gått av med pensjondu som har utdannelse innenfor helsefag men nå jobber innenfor andre fagfelthelsepersonell som er permittert fra sin opprinnelige jobb og som kan tenke seg til å bidra med sin kompetanse i tiden fremoverOm du kjenner deg igjen i eksemplene, eller har en lignende bakgrunn vil Finnmarkssykehuset oppfordre deg til å registrere deg ved å "søk på stillingen" og legge inn din CV. Når vi får behov vil du kunne få tilbud om ansettelse i Finnmarkssykehuset. Du ...

 • Company FINNSNES OMSORGSSENTER in Other
  04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Finnsnes sykehjem er et somatisk sykehjem med 80 plasser fordelt på tre avdelinger. Det gis tilbud til pasienter som har et døgnkontinuerlig tilsyn- og pleiebehov. Sykehjemmets tre avdelinger har ulike pasientgrupper, plan 2 har skjermet og somatisk plass. plan 3 har somatiske plasser, avlasting og plasser for pasienter med et økt pleie og omsorgsbehov. Plan 4 har somatiske sykehjemsplasser. Sykehjemmet har personal bestående av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Og samarbeider med fysioterapeut, psykisk helsetjeneste og legetjenesten.Ledig stillingerPlan 2:Flere helgestillinger av ulike stillingstype med ulikt helgeintervall. Annenhver og hver tredje/fjerde helg. Med arbeid dag og aften.***** Plan 3:Flere helge...

 • Company KJØPMANNSGÅRDEN GRUPPEBOLIG (PU) in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312098668 Presentasjon av stillingen:Kjøpmannsgården bolig er en veletablert bolig under enhet for tilrettelagte tjenester. Vi yter bistand til fem beboere med omfattende bistandsbehov. Vi søker en dyktig medarbeider for å utfylle et allerede godt fungerende team, som brenner for å jobbe med brukergruppen og som vil være et positivt tilskudd til boligen. Stillingene innebærer arbeid annenhver helg.Vi er organisert i henhold til behovstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkeltes brukers behov, og målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en tjenesteansvarlig som skal være sykepleier eller vernepleier. Tjenesteansvarlig skal sikre b...

 • Company ØSTENSJØVEIEN MESTRINGSENHET in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303435088 Presentasjon av stillingen:Svingen bo -og behandlingsenhet er en del av Østensjøveien mestringsenhet og har åtte skjermede plasser for kvinner i aktiv rus kombinert med atferdsutfordringer og psykiske lidelser. Tiltaket er et midlertidig tilbud til brukere som har vanskeligheter med å bo andre steder, og skal tilby bistand for å bedre brukernes funksjonsevne.Vi jobber innenfor miljø- og relasjonstradisjonen, og søker etter deg som har lang erfaring og som evner å stå i relasjoner til mennesker i vanskelige livssituasjoner og med utfordrende atferd, over tid. Vi kommer til å legge stor vekt på dine personlige egenskaper og relevant arbeidserfaring dersom du velger å søke stillingen hos oss.Svingen bo- og behandlingsenhet søker etter en engasjert sykeple...

 • Company ALTA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312422815 Presentasjon av stillingen:BISTANDSAVDELINGAgir tilbud og tjenester til mennesker med ulike bistandsbehov fra 18 år og oppover.Vi søker etter personer som har lyst og interesse for arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemming.Vi har ledig fast stilling som miljøarbeider100 % stilling, som miljøarbeiderStillingen inngår i turnus med jobb hver 3 helg med vaktlengde på 12,5 timer.Stillingen har i hovedsak ordinære vakter.ArbeidsoppgaverSom miljøarbeider skal du bistå beboerne ulike aktiviteter, både hjemme og ute, være ledsager på turer. Den som ansettes vil arbeide i forhold til beboere med ulike hjelpebehov.Som miljøarbeider må det påregnes å utføre arbeidsoppgaver delegert av avdelingsleder.KvalifikasjonerDet stilles krav til utdanning med fagbre...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314945964 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Ålesund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2021. Vi treng sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, pleieassistentar, barnevernpedagogar, postvert og studentar innan sjukepleie, helse- og sosialfag, psykologi og medisin. Stillingane inneber både dag-, kveld- og nattevakter.Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 23 t.o.m. veke 35.Klinikk Ålesund sjukehusMedisinsk sengepost 1, 2 og 5Ortopedisk sengepostKirurgisk sengepost 1 og 2Klinikk for kreft og rehabiliteringKreftavdelinga, Åse Hotell...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314998609 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Korttids døgn og Avrusing rusbehanding TSB Ålesund treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2021. Vi treng sjukepleiarar, vernepleiarar, sosionomar, barnevernspedagogar og studentar innan helse- og sosialfag. Stillingane inneber både dag-, kveld- og nattevakter.Det er behov for ferievikarar i perioden f.o.m. veke 24 t.o.m. veke 32.Informasjon til søkjarenTilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikken sitt behov. Dersom du har jobba hos oss tidlegare, er det fint om du kan spesifi...

 • Company HITRA KOMMUNE STABSFUNKSJONER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company N.K.S. GREFSENLIA AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GJESDAL KOMMUNE MILJØTJENESTENE FISKEBEKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318175698 Presentasjon av stillingen:Fiskebekkveien omsorgsboliger har 16 boliger for voksne personer med psykiske og/eller fysiske utfordringer. Avdelingen har døgndrift med 31 ansatte fordelt på 21 årsverk. Personalgruppen består av sykepleier, vernepleiere, sosionomer, fagarbeidere og assistenter.Beboerne bor i hver sine leiligheter og vi gir miljøtjenester tilpasset den enkeltes behov der målet er at de skal oppleve mestring av eget liv.Nå trenger vi en person som vil være med på laget av tre flotte, pliktoppfyllende og dyktige nattevakter. Det er 1 nattevakt på vakt hver natt, med avtale om å kunne tilkalle hjelp fra rullerende nattevakt fra annen avdeling ved behov.ArbeidsoppgaverVi søker etter nattevakt i ca. 65% stilling, helsefagarbeider.Tilsyn ved områ...

 • Company NISSEDAL OMSORGSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Nissedal kommune, Eining for velferd har ledige stillingar:Omsorg:Sjukepleiar natt, 30% helgestilling i vikariat ledig frå 1.1.2021 -- 31.8.21 -- id 600Sjukepleiar i heimesjukepleia, fast 11% stilling med arbeid kvar 6. helg - id 601Helsefagarbeidar/hjelpepleiar, 50% fast stilling somatisk avdeling, ledig frå 1.12.2020 -- id 602Tilkallingsvikarar ved Serviceavdelinga på Nissedal omsorgssenter -- id 603Nattevakt fast stilling på 66% i prosjekt, i heimesjukepleia, ledig frå 01.03.21. -- id 604Sakshandsamar på tenestekontoret i 100% stilling -- id 605Kåsa bu- og avlasting:Helsefagarbeidar, 3 faste stillingar, ca 16 % turnus med arbeid kvar 3.helg, ledig frå 01.12.2020 -- id 606Helsefagarbeidar, vikariat i 16% stilling med arbeid kvar 3. helg, ledig frå 01.12.2020 -- id 607For fullstendig utly...

 • Company LØRENSKOG KOMMUNE HELSETJENESTEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317959587 Presentasjon av stillingen:Bårliskogen Syd 2 er en avdeling på Bårlbråten 9 som er i vekst. Vi har stort fokus på målrettet miljøarbeid. Det er flere som har vedtak etter KHOL kap. 9. Vi er et tverrfaglig miljø med menn og kvinner i alle aldersgrupper. Nå har vi en nattevaktstilling med jobbe hver fjerde helg ledig for deg som trives å jobbe med utfordrende atferd i et godt fagmiljø.ArbeidsoppgaverYte praktisk bistand og gi praktisk opplæring i dagliglivets ferdigheter for tjenestemottakerKartlegge, utforme prosedyrer, implementering av tiltak, oppfølging og sikre opprettholdelse av implementerte rutinerDelta i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnereOppfølging av kapittel 9 vedtakKvalifikasjonerAutorisasjon som helsefagarbeider evt. studen...

 • Company EIDET OMSORGSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312985971 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter helsefagarbeidarar og personar som går på helsefagleg utdanning til fast helgestilling på Eidet omsorgssenter. Eidet omsorgssenter har i dag 54 plassar det det bur personar med institusjonsplass eller i heildøgsnbemannede omsorgsbustader. Vi søker etter fleire helgevikarar med arbeid kvar 2. eller kvar 3. helg. Stillingsprosentane er mellom ca. 10 - 20 %.ArbeidsoppgåverStell og pleieTilberedelse av måltiderHjelp og tilrettelegging i måltidssituasjonarYte omsorg, hjelpe dei i situasjonar der det er behovForefallande arbeid på avdelingaDokumentasjon og rapportKvalifikasjonarAutorisasjon som helsefagarbeidar eller under helsefagleg utdanningsløpPersonar som har planlagt helsefagleg utdanning vil bli vurdertGode m...

 • Company HJEMMETJENESTER INDRE BYDEL ÅSE/LERSTAD in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316108675 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter helsefagarbeidar i 75 % fast stilling ved avd. Åse/Lerstad. Stillinga er ledig frå 11. januar 2021. Turnus med arbeid kvar 3 helg.ArbeidsoppgåverPleie og omsorg i heimen.KvalifikasjonarAut. helsefagarbeidar.Førarkort klasse B.Personlege eigenskaparGode evner til sjølvstendig arbeid og like utfordringar.God til å samarbeide og samhandle med andre personar og instansar.Vi tilbyrEit spennande arbeid med store mulegheiter for fagleg utvikling.KontaktinformasjonCamilla Walderhaug Lundberg, Avdelingsleiar, 70163165, Monica Ulstad, Verksemdsleiar, 70163165, ArbeidsstadMoavegen 116018 ÅlesundSøk på stillinga:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Ålesund kommuneReferansenr.:4316108675Stillingsprosent: 75%FastSøknadsfrist: 13....

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF MOSS - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 973070762 Stillingsident: 4317335029 Presentasjon av stillingen:46,9 % fast stilling ledig fra dags dato ved avdeling for rus - og avhengighetsbehandling -- seksjon for utredningGjeldende turnus er for tiden natt med arbeid hver tredje helgSeksjonens teoretiske grunnlag er bygget på endringsfokusert rådgiving (MI), mentaliseringsbasert tilnærming og kognitiv adferdsterapi. Videre har familie- og relasjonsperspektivet en viktig plass i tilbudet. Vi benytter både gruppebaserte og individualbaserte tilnærminger. Pasientarbeidet er organisert i tverrfaglige team, bestående av psykolog, primær/sekundærkontakt og lege. Samarbeid med eksterne instanser er en forutsetning for at behandlingen skal bli best mulig.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjor...

 • Company RØYKEN BOFELLESSKAP OG AKTIVITETSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315555210 Presentasjon av stillingen:Vernepleier, sykepleier, helsefagarbeider, studenter, helgestillinger, tilkallingsvikarer.Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser består av 22 avdelinger fordelt på to virksomheter med ca 550 årsverk. Virksomhetene yter tjenester til personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten omfatter bolig og aktivitets- og arbeidstilbud.Røyken bo- og aktivitetssenter består av tre bofelleskap med til sammen 12 brukere samt et aktivitetssenter med til sammen 10 brukere.Stillingen er en helgestilling i 30% annen hver helg med muligheter for ekstra vakter utover fast helg. I tillegg ønsker vi tilkallingsvikarer med mulighet for å jobbe noe ekstra hver måned og 100% sommeren 2021.ArbeidsoppgaverMålrettet miljøarbeid til b...

 • Company VAKSDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:961 821 967 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vaksdal kommune ser etter dyktig og sjølvstendig helsefagarbeidar, til fast 50% stilling.Stillinga er i 4. etasje på Daletunet, og har arbeid kvar tredje helg.Arbeidsstad:Helsehuset på DaleOm helsehuset/Daletunet - institusjon på Dale:Helsehuset på Dale har ei avdeling som består av langtidspasientar, pasientar på korttid og personar på avlasting.Krav til kompetanse:Helsefagarbeidar eller anna relevant fagarbeidarkompetanse.Godkjent politiattest må leggjast fram ved tilsetjingPersonlege eigenskapar:Effektiv og snartenkt.Kunne stå i vanskelege situasjonar og finne gode løysingar.Høg grad av sjølvstendeKunne arbeide godt i eit lite teamPersonlege eigenskapar vert vektlagt.LønsvilkårEtter gjeldande lov og avtaleverk.Vaksdal kommu...

 • Company KNARVIK SJUKEHEIM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: Knarvik sjukeheim Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaVi har ledig fast stilling som helsefagarbeidar i 60 % stilling ved Knarvik sjukeheim avdeling 1. Stillinga er på natt, med arbeid kvar tredje helg.Om Knarvik sjukeheimKnarvik sjukeheim er ein av fire sjukeheimar i Alver kommune. Hos oss finn du tre avdelingar med langtidsplassar, plassar for demens, korttidsplassar, rehabiliteringsplassar og avlastningsplassar. Vi har eige kjøkken.ArbeidsoppgåverSom nattevakt på avdeling 1 blir du ein av seks faste nattevakter. Alle har lang erfaring og er stødige fagpersonar. Du skal som nattevakt yte omsorgsfull og fagleg forsvarleg helsehjelp til 31 bebuare med langtidsplass.Krav til kompetanseAutorisert helsefagarbeidarPersonlege eigenskaparDu har eit genu...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4318318921 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling UNN Harstad har ledige vikariater/vakanser i ulike stillingsbrøker for sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved sengepostene medisin A og medisin B. Stillingene lyses også ut grunnet økt beredskap i forbindelse med Corona-pandemien.Vikariatene er med mulighet for forlengelse, eventuelt fast tilsetting. Tredelt turnus med helgejobbing.I tillegg søker vi etter ferievikarer for sommeren 2021; sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og sykepleier-/medisinstudenter.Medisinsk avdeling Harstad er en del av Medisinsk klinikk i UNN. Avdelingen har 32 senger fordelt på to sengeposter, 3 - 4 senger i egen palliativ enhet. Videre inneholder avdelingen dialyseenhet med 12 dialyseplasser, dagenhet ...

 • Company BEMANNINGSBYRAAET AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BRÅSET BO OG OMSORGSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316991168 Presentasjon av stillingen:Bråset bo- og omsorgssenter ligger i Røyken i Asker kommune.Vi er et av landets største bo- og omsorgssentre, med til sammen200 pasienter, fordelt på somatisk kort- og langtidsavdelinger, samtspesialavdelinger for demens, lindring og rehabilitering.Vi har for helsefagarbeider ledig 62 % stilling med turnus dag og kveld.Vi har i tillegg ledig flere helgestillinger fra 13 til 30 %, med arbeid annenhver eller hver tredje helg.Arbeidsoppgaverivareta pasientenes behov for pleie og omsorgta initiativ til aktivitet og den gode samtale med pasientenedokumentasjonprimærkontaktansvarforefallende arbeid i avdelingenKvalifikasjonernorsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleiernorsk skriftlig og muntlig tilsvarende B2godkjent ...

 • Company HÅ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:964969590 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Innenfor avdeling Psykisk helse og Rusvern, Hybelhuset v/Klokkartunet, er det ledig 3 nattevaktstillinger. Stillingene er på 62,4 % med arbeid hver tredje helg.En stilling er engasjement fra 01.01.2021 t.o.m 01.08.2021To stillinger er engasjement fra 01.01.2021 t.o.m 01.01.2022.Mulighet for forlengelse.Hybelhuset er et døgnbemannet botilbud. På Hybelhuset er vi glad i mennesker, er nytenkende og liker å ta utfordringer på strak arm. Vi ser andres muligheter, og har fokus på ressurser istedenfor begrensninger.Hovedmålsettingen for Hybelhuset er å tilrettelegge for en meningsfull hverdag ut fra den enkeltes forutsetninger.Arbeidet er recoveryorientert, hvor beboerens egendefinerte mål og hva som gir mening for den enkelte, er utga...

 • Company STEIGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196951Om stillingen:Den nyopprettede avdelingen miljøtjenesten har nå flere stillinger ledig der vi skal tilsette dedikerte medarbeidere med fremoverlent holdning og arbeidslyst. Avdelingen er ikke stor, men vi er i vekst og vi har et sterkt fokus på faglig utvikling for å møte utfordringer i årene fremover. Vi søker etter medarbeidere som er selvstendig, stabile og som liker å arbeide med mennesker og som vil være med på å videreutvikle tjenestetilbudet.Vi har ledige stillinger for vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte miljøarbeidere.Miljøtjenesten er en del av en større hjemmetjeneste. Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning. Vi yter bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål, slik at den enkelte skal...

 • Company HUSTADVIKA KOMMUNE - FAMILIENS HUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:921133642 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :I Familiens Hus, avdeling Tiltak for Funksjonshemmede har vi ledige helgestillinger i både barnebolig, avlastningsbolig og tiltak i private hjem.Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Minvakt og personalsystemet Visma.Vi ser etter en medarbeider som ønsker å gjøre en forskjell for tjenestemottakerne, og som vil være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Vi forventer at du er faglig dyktig med engasjement og at det man ikke kan, må man lære seg. Godt humør og en positiv innstilling er viktig i en hverdag som er hektisk og krever det beste av deg.Kunnskap, trygghet, tålmodighet og samarbeidsevner er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil bli tillagt stor vekt ved a...

 • Company BYDEL ULLERN BLOKKAVEIEN 1E BOLIG in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318667623 Presentasjon av stillingen:Blokkaveien 1E er hjemmet til 6 personer med ulike bistandsbehov og interesser. Er du en aktiv person som trives godt i en hektisk hverdag med mange ulike aktiviteter, tror vi at du vil trives godt sammen med oss. Tjenestestedet har 18 årsverk fordelt på heltid og deltid. Du vil samarbeide med andre vernepleiere, miljøterapeuter og ansatte med ulik erfaringsbakgrunn. Tjenestestedet er organisatorisk plassert i seksjon for bo - og dagtilbud. Boligen har også en boleder som har veiledningsansvar og er med på å bidra til kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet til brukerne, og kompetansehevende tiltak for ansatte i tette samarbeid med de tjenesteansvarlige.ArbeidsoppgaverYte tjenester etter gjeldende vedtakDelta i daglige aktivit...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196634Om enhetenDersom du har lyst til å være med å bygge opp et kompetansemiljø, er du rett person. I november 2019 åpner Prestenggata Bolig, med 5 boenheter for personer som trenger bistand til å mestre eget liv. Det vil legges stor vekt på faglig arbeid i boligen.I Prestenggata settes personenes behov for kontinuitet og forutsigbarhet i sentrum. Vi er opptatt av å utvikle et godt fagmiljø hvor de ansatte har gode muligheter til å jobbe målrettet med å styrke personene som mottar tjenester i å mestre sine liv. For å lykkes med dette har Prestenggata fokus på å utvikle Heltidskultur. Ved oppstart jobber flertallet av de ansatte hele stillinger.Om stillingenDet er behov for en hvilende nattevakt på helg, ca 35% stilling. Tiltredelse f.o.m. 04.01.21. Brukerbehovet er styrende ...

 • Company BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195107Om stillingenArbeidsstedet er Balsfjord bo- og servicesenter, avdeling Kårstua (75%) og korttid/Tennesstua (50%)Arbeidstid er turnusarbeid, med arbeid hver tredje helgArbeidsoppgaver er knyttet til pleie og omsorgsoppgaver, som dekker den enkelte pasient sine behov for helsehjelp og grunnleggende behovKorttidsavdelingen vektlegger rehabilitering og tverrfaglig samarbeid, med mål om at flest mulig skal kunne bo i eget hjem. Avdelingen har også avlastningsopphold, og korttidsopphold med individuelt tilpasset opplegg og helsehjelp.Tennesstua er boenhet for langtidsopphold.Kårstua er egen avdeling som vektlegger miljøterapi i tillegg til ordinære pleie- og omsorgsoppgaver.Alle avdelinger skal gi omsorg og helsehjelp som skaper trivsel og meningsfulle dager.Ved intern omrokk...

 • Company BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195128Om stillingenDet er ledig svangerskapsvikariat ved Balsfjord bo- og servicesenter fra 14.12.20, avdeling Støa. Støa gir heldøgns omsorg for personer med demens, og har åtte plasser.Stillingen er i turnus med dag/kveldsvakter, og arbeid hver tredje helg.Arbeidsoppgavene skal ivareta pasientenes grunnleggende behov og dekke den enkelte pasienten sitt behov for helsehjelp.Alle avdelinger skal gi daglig omsorg og helsehjelp som skaper trivsel og meningsfulle dager.KvalifikasjonerHelsefagarbeiderSøkere med annen relevant utdanning og praksis kan vurderes.Interesse for demensomsorg og miljøterapiDet tas forbehold om bestått fagprøve. Frist for bestått fagprøve er i utgangspunktet to år.Beherske godt norsk skriftlig og muntligPersonlige egenskaperKunne arbeide selvstendig, mål...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305017443 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter deg som er Helsefagarbeider/ Hjelpepleier for engasjement, for 3 måneder.Flere av våre somatiske avdelinger har behov for deg som kan gå inn i et engasjement, i et hektisk, lærerikt og givende fagmiljø.Vi kan tilby 80 -100 % stilling i vår pool, og du vil jobbe i en tredelt turnus. Perioden er fra 05.01-31.03.Du har mulighet for å få vakter på flere avdelinger, så du vil bli godt kjent på vårt akuttsykehus.Oppgi i søknaden når og hvor lenge du ønsker jobbe.Alle søkere må søke elektronisk og aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet fortløpende. De som kommer inn på intervju må medbringe id papirer for kontroll.ArbeidsoppgaverKliniske observasjonerProsedyrer tilpasset pasientgruppeneStell og pleie til ulike pasien...

 • Company KLÆBU HELSE- OG VELFERDSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974030284 Stillingsident: 4295514200 Presentasjon av stillingen:Ved Klæbu hjemmetjeneste har vi behov for tilkallingsvikarer som kan ta vakter på dag, aften og natt ved sykefravær, kortvarige permisjoner og ferieavvikling for øvrig personell.Klæbu hjemmetjeneste har kontorer på Klæbu helse- og velferdssenter og ligger midt i Klæbu sentrum, ca 25 minutter med buss fra Trondheim sentrum.Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår og på ArbeidsoppgaverBistå i daglig stell og pleieDelta i spisesituasjoner og ernæringObservasjoner og dokumentasjonKvalifikasjonerGodkjent helsefagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanningStudenter ved helsefaghøgskoler (sykepleie, vernepleie)Søkere med relevant praksisGode datakunnskaperBeherske norsk, skriftlig og muntligPerson...

 • Company SANDE BO- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Bo- og behandlingssenteret har 54 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og en forsterket skjermet enhet. Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger.F akta om stillingen:Sande bo-og behandlingssenter har fått midler fra fylkesmannen for å opprette en prosjektstilling; med varighet på ett år, som aktivitetskoordinator i 80-100% stilling.Stillingen skal bidra til å øke aktivitet blant beboere og styrke samarbeid med frivillige aktører. I tett samarbeid med Sande Røde Kors skal det kartlegges beboernes fysiske, sosiale, eksistensielle og kulturelle behov for å tilpasse tilbudet med økt aktivitet og gode oppl...

 • Company SKALAND SYKEHJEM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Skaland sykehjem og hjemmetjenesteHelsefagarbeiderSkaland sykehjem og hjemmetjeneste har felles tjeneste med base på sykehjemmet. På sykehjemmet er det 20 plasser fordelt på en dementavdeling med 8 plasser og en somatisk avdeling med 12 plasser. Vi har en hjemmetjeneste med ca 60 brukere med varierende behov. Sykehjemmet og hjemmetjenesten har personale bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vi samarbeider med fysioterapeut og har tilsynslege på sykehjemmet.Ledige stillinger:96,50% stilling som helsefagarbeider, dag og aftenvakter, fast stilling med jobb hver 3 helg, samt en hinkehelg på 12 uker89,20% stilling som helsefagarbeider på natt, jobb hver 3 helg, midlertidig med mulighet for fast ansettelse75,12% stilling ...

 • Company BERGEN KOMMUNE HELSEVERNENHETEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309447101 Presentasjon av stillingen:Ved Open omsorg indre - teneste for funksjonshemma på Haugane, er det ledig ei 30 % fast helgastilling frå 01.02.2021.ArbeidsoppgåverVi søkjer i hovudsak etter folk med fagbrev innan miljøarbeid, men andre med relevant praksis er velkomne til å søkje.Vi søkjer motiverte, sjølvstendige og fagleg interesserte medarbeidarar.For oss er det viktig at du trivast med menneske og at du ønskjer å gjere ditt beste for brukarane. Sidan miljøarbeid er ein viktig del av arbeidet, er det viktig at du likar å vere aktiv og engasjerar deg i arbeidet med brukarane. Serviceinnstilling og personleg egnaheit vert vektlagt.Kvalifikasjonar• Like å arbeide i team• Er innstilt på endringar• Må legge fram politiattest av nyare dato• Må beherske norsk...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE OPPLÆRING STAB - AVDELING SPESIALPEDAGOGIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315186967 Presentasjon av stillingen:1 x 50 % stilling som helsefagarbeidar dag/aften.Vi søkjer etter medarbeidar som skal arbeide i privat heim med eit lite barn med behov for pustestøtte. Barnet treng kontinuerleg tilsyn.ArbeidsoppgåverHelsehjelp og tilsyn.Sjukepleiar har primæransvar.KvalifikasjonarAut. helsefagarbeidar.Personlege eigenskaparVi søkjer etter personar som har evne til å arbeide sjølvstendig og som har gode kommunikasjonsevne.Erfaring frå arbeid med barn er ønskeleg.Vi tilbyrLøn etter tariff.God opplæring frå helseforetaket.KontaktinformasjonPia Muri, Avdelingsleiar , 70 16 31 61Monica Ulstad, Verksemdsleiar, 945 25 321ArbeidsstadMoavegen 116018 ÅlesundSøk på stillinga:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgivar:Ålesund kommuneReferansenr.:4315186967Stilling...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Er du på utkikk etter en spennende og lærerik jobb på en travel arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig og personlig utvikling? Da bør du søke på denne stillingen!Vi har ledig 70% fast helsefagarbeiderstilling på Lunge sengepost. På Lunge sengepost har vi primært pasienter med lungekreft, kols og lungebetennelse.Ved intern ansettelse vil det kunne bli ledig annen stilling.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjona...

 • Company SOLUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: 964967458 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Solund er eit særeige øyrike ytst i Sognefjorden. Vi har eit godt utvikla tenestertilbod i kommunesenteret Hardbakke med skule, barnehage, butikksenter og gode kommunikasjonar til fastlandet. Solund er eit eldorado for friluftsaktivitetar på sjø og land, til dømes kajakkpadling og fotturar.Solund kommune har ledig 50 % prosjektstilling som aktivitør. Prosjektet varer i 6 månadar. Stillinga ligg under Solund frivilligsentral og innebærer bl.a samarbeid med Solundheimen og Dagsenteret. Ein skal motivere og tilretteleggje for at deltakarar og frivillige skal vere aktive saman.Arbeidsoppgåver:Vere med å organisere aktivitetar i dei ulike bygdene i kommunenVere med å organisere diverse aktivitetar på Solundheimen og DagsenteretVere ...

 • Company TVEIT OMSORGSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309408683 Presentasjon av stillingen:Tveit omsorgssenter består av sykehjemsavdeling med 24 plasser, samt 12 serviceleiligheter, og ligger i koselige landlige omgivelser.Vi er en enhet som har som hovedmålsetting om å være en veldreven, utviklingsorientert og bærekraftig enhet. Alle som får jobb hos oss må derfor være forberedt på å bidra aktivt til utvikling av morgendagens omsorgstjeneste. Dette innebærer å være fleksibel, nysgjerrig, digital og søkende etter ny kompetanse. Vi skal ha brukeren i sentrum, og vårt arbeidsmiljø skal være preget av samarbeid, tillit og trivsel. Hos oss skal det være et godt sted både å bo og jobbe.Omsorgssenteret har 2 avdelinger, både somatisk avdeling, og avdeling som er tilrettelagt for personer med demens.Vi har ledig stilling...

 • Company GLOPPEN KOMMUNE HEIMETENESTA SANDANE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311346773 Presentasjon av stillingen:Sandane heimeteneste - Gotatunet, har ledig 36 % fast stilling, med arbeid kvar 3. helg. Tiltreding snarast.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåver er helsehjelp i heimen, stell, pleie og medikamentutdeling.KvalifikasjonarAutorisert helsefagarbeidar.Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg.Personlege eigenskaparVår nye medarbeidar må vere ansvarsbevisst, positiv, ha evne til samarbeid og kunne jobbe både sjølvstendig og i team.Vi tilbyrTilsetting, lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månadar.Det må leverast tilfredsstillande politiattest før tiltreding.KontaktinformasjonKari Ann Krogh, Einingsleiar Sandane heimeteneste, 970 26 442Arbeidsstad682...

 • Company ELLINGSRUDHJEMMET in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311852873 Presentasjon av stillingen:Ellingsrudhjemmets hovedmål er at beboerne opplever gode hverdager gjennom trygge relasjoner og høy kompetanse hos ansatte.Langtidshjemmet åpnet i mars 2017 og det er kort vei fra Ellingsrud T-banestasjon, og gode bussforbindelser til Oslo og Lørenskog.Ellingsrudhjemmet har 146 langtidsplasser fordelt på 4 avdelinger. To somatiske, en psykiatri og en skjermet avdeling for personer med demens.Er du pensjonert helsefagarbeider, vernepleier eller sykepleier og har lyst til å bidra med kunnskapen din? Vi søker etter kunnskapsrike og engasjerte pensjonister som kan jobbe som ekstravakt.Vi trenger deg og din faglige erfaring dag/kveld/natt/helg.Kun elektroniske søknader vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverUtføre direkte beboerrettede op...

 • Company JØLSTER KOMMUNE HEIMESJUKEPLEIE SKEI in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org.nr.:921244207 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Arbeidsstad er heimetenesta på Vassenden som har base ved Vassenden omsorgssenter. Vi yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, velferdsteknologi, matombringing og dagtilbod. Tenesta har ansvar for bebuarar i 39 omsorgsbustadar, i tillegg til brukarar ute i bygdene.Vi er ein del av ressurssjukepleiarnettverket for kreftomsorg og lindrande behandling, og har fleire tiltak innan demensomsorg og kvardagsrehabilitering. Vi ønsker å vere ei levande teneste med eit framtidsretta fokus, der fagutvikling står sentraltVi har ledig:Helgestillingar - 14 % fast stilling med arbeid på helgArbeidstid er 2-delt turnus med arbeid kvar 3. helg.Krav til søkar:autorisert helsefagarbeiarsamarbeidsvillig, fleksibel, løysingsorientert og pålitel...

 • Company LØDINGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 945 468 661 Stillingsident: 4295167759 Presentasjon av stillingen:Lødingen kommune har behov for hjelpepleiere / helsefagarbeidere i helgestilinger i hjemmebaserte tjenester.Vi har ledig 3 helgestilinger på 14 - 36 % med arbeid hver andre eller tredje helg.Turnusarbeid.Tiltredelse snarest.ArbeidsoppgaverÅ utøve pleie og omsorg i samsvar etter gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. I funksjonen inngår å forebygge, behandle og rehabilitereÅ observere og rapportere relevant informasjon til ansvarshavende sykepleierDokumentere i pasientjournalÅ gi veiledning til nye arbeidstakere, assistenter og personale under utdanningHvis fullmakt er gitt: Å dele ut istandgjorte medisiner etter delegasjon fra enhetens lederAnsvar for at pasientens forbruksmateriell er tilgjengelig.Rapporte...

 • Company TANA SYKEHJEM in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317519847 Presentasjon av stillingen:Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.Sykeavdelingen har for tiden 21 sengeplasser fordelt sykehjem-, akutt- og korttidsplasser.Det er ledig 19,78 % fast stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen.Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen er for tiden med arbeid hver annen helg i todelt turnus.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderAndre med re...

 • Company TVEDESTRAND KOMMUNE REHABILITERINGSTJENESTEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974612976 Stillingsident: 4316870862 Presentasjon av stillingen:Sektor for helse, familie og rehabilitering tilbyr tjenester blant annet innen sykehjem, omsorgsboliger hjemmetjeneste og avdeling for tildeling og rehabilitering. I tillegg har sektoren eget kjøkken. Kommunestyre har vedtatt å prioritere forebyggende arbeid som ledd i å bedre levekår for Tvedestrands kommunes innbyggere. Kommunen vektlegger tidlig innsats og mestring, og har en helsefremmende og og forebyggende tilnærming i tjenestetilbudet. Utgangspunktet er hva som er viktig for den enkelte å mestre i egen livssituasjon i ulike faser av livet, og at innbyggerne skal bo hjemme med god livskvalitet.ArbeidsoppgaverHelsehjelp i hjemmet med alt fra medisinhåndtering, pleie og omsorg til avanserte prosedyrer.Oppfølging i...

 • Company SENTRALADMINISTRASJON SOGNDAL in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Sogndal kommune har ledig 2 48,24 % fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar/helsefagarbeidar i Bu og miljøtenesta ved avdeling i Leikanger. Stillinga er ledig frå snarastBu og miljøtenesta i Sogndal kommune yter tenester til menneske med ulike typer nedsett funksjonsevne. Pasient- og brukergrupper er personar med funksjonsnedsetting som skuldast medfødde elkler erverva tilstandar. Tenesta omfattar personleg assistanse, opplæring i dagleglivet, tilrettelagde bustadar, dagtilbod og tenestetilbodArbeidsoppgåver:· Arbeidsoppgåver for å ivareta nødvendig helsehjelp til vaksen person med ein progredierande sjukdom. Det kan ved interne rokkeringar på stillingar bli ledig i andre tiltak i avdelinga· Turnus med arbeid 4.kvar helgDet er eit over...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters