Jobmonitor. Search results for Health care assistants

737 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 737 results.
 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  30.09.2022

  Vi søker dyktige og engasjerte helsefagarbeidere til fast 100% stilling og vikariater ved vår sengepost fra snarest. Vikariatene er med mulighet for fast ansettelse Nevrokirurgi, ØNH og øye er en sammenslått sengepost, NKØØ. Sengeposten har 27 senger, inkludert 4 nevrokirurgiske overvåkingssenger. Vi er en travel sengepost med dyktige medarbeidere som bidrar til et godt arbeidsmiljø og god kvalitet i pasientarbeidet.ArbeidsoppgaverDu vil ha ansvar for egne pasienter i sengepost med tett samarbeid med sykepleier og som en del av et team Avdelingen består av tre fag, men det vil i første omgang bli gitt opplæring i ett av fageneEndring av oppgaver må påberegnes da vi er en stor avdeling med stadig endrede behov KvalifikasjonerVi søker helsefagarbeidere med relevant erfaring, gjerne fra ett e...

 • Company SOKNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022

  Assistent i respiratorteamDet er for tiden en ledig fast stilling som assistent i respiratorteam på 13,15 %.I tillegg er det et ledig vikariat på 19,72 %Tiltredelse: snarestAvdeling: Helse og velferd, konkret prosjekt respiratorteam i privat boligHovedarbeidsoppgaver for stillingen Arbeidsoppgavene består av praktisk bistand i forbindelse med personlig stelle og pleie, samt ulike oppgaver i hjemmet. Videre skal assistent bistå bruker ved prosedyrer knyttet til hjemmerespirator. Grundig opplæring vil bli gitt.Arbeidstid: Turnus med langvakter og arbeid hver 3 helg.Krav til språk Det stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntligKvalifikasjoner for stillingen Det stilles ikke krav til utdanning, men fagbrev innen helsefag er en fordel. Studenter innen helsefaglig retning opp...

 • Company KLEPP KOMMUNE KJØPMANNSBROTET BUTILTAK PUH in Other
  30.09.2022

  Ønsker du å være en del av en faglig, engasjert og motiverende personalgruppe?Dynjarbakken er en del av miljøtjenesten i Klepp, og yter tjenester til unge mennesker med varierende grad av funksjonsnedsettelse. Dynjarbakken er en relativt nyoppstartet og liten personalbase, som gir tjenester gjennom hele døgnet. Driften vår består av ordinære vakter og langvakter etter avtale med den enkelte ansatte. Vi trenger nå flere dyktige kollegaer i faste helgestillinger og vikariater i nyoppstartet prosjekt; ca 20 % helg, 65 % aktiv natt og 100 % dag/aften.Til informasjon har enkelte hund i hjemmet. ArbeidsoppgåverTjenestene gis primært i hjemmet og består av praktisk bistand, målrettet opplæring og hjelp til medisiner. Vi har et stort fokus på selvbestemmelse i utformingen av tjenestene de mottar, ...

 • Company ASKER KOMMUNE OPPSJØ OG FUSDAL BOFELLESKAP in Other
  30.09.2022

  Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser består av 20 avdelinger fordelt på to virksomheter med 550 årsverk. Virksomhetene yter tjenester til personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten omfatter bolig, ambulerende tjenester og aktivitets- og arbeidstilbud. Avdelingene er spredt i hele Asker, fra Tofte til Billingstad. Oppsjø Bofellesskap ligger idyllisk til på Vardåsen med fine turmuligheter. Bofellesskapet har en koselig atmosfære og hyggelige ansatte. Boligen består av 8 beboere som har hver sin leilighet. De er i alderen 40 til 80 år, med variert nedsatt funksjonsevne.Vi søker etter faste helgevakter, primært helsefagarbeidere, som har interesse for arbeidet med funksjonsnedsettelser. Du må også kunne jobbe i ferier og gjerne kunne jobbe noe ekstra ved tilkalling.Vå...

 • Company HELSE FØRDE HF NORDFJORD PSYKIATRISENTER in Other
  30.09.2022

  Seksjon døgn ved Nordfjord psykiatrisenter har stilling ledig for helsefagarbeidar/hjelpepleiar: 70% fast stilling ledig frå 14.11.2022 Seksjon døgn er ein allmennpsykiatrisk sengepost med 12 sengeplassar. Seksjonen tilbyr observasjon, kartlegging og behandling av allmennpsykiatriske problemstillingar.ArbeidsoppgåverPasientbehandling i døgnpostMiljøterapiTverrfagleg teamarbeidSamarbeid med kommunehelsetenesta, NAV og andre tenesteytarar Deltaking i samarbeid om tenesteutviklingDeltaking i behandlingstilbodet fysisk aktivitet Tredelt turnus inkludert arbeid på natt Vakt kvar 3. helg KvalifikasjonarNorsk autorisasjon som helsefagarbeidar eller hjelpepleiarInteresse for fagfeltetMå beherske norsk godt, både skriftleg og munnlegPersonlege eigenskaparPasientorientert og har respekt for kvar ein...

 • Company ALVER HEIMETENESTER in Other
  30.09.2022

  Kort om stillingaVi har ledig 1 fast stilling som helsefagarbeidar på natt, 35,5 t/v. Stillinga er knytt til ein enkelt brukar som treng nattevakt i eigen heim. Det er mulighet til tilpassa turnus frå 60 – 80 %.Om Alversund/Seim heimetenesteAvdeling Alversund/Seim har base i Galteråsen i Isdal. I avdelinga arbeider det sjukepleiarar, hjelpepleiarar/helsefagarbeidarar, omsorgsarbeidarar og assistentar. Vi gjev tenester til brukarar i eigen heim i områda med postadresse Alversund og Seim.Vi har og ansvar for å gje tenester til brukar som har team rundt seg heile døgnet. ArbeidsoppgåverHjelpe brukar med helsefaglege oppgåverPlanlegge og tilretteleggje for gode tenesterDokumentere naudsynt iformasjon i Profil KompetansekravAutorisasjon som helsefagarbeidarPersonlege eigenskaparVi ser etter deg...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  30.09.2022

  Helsefagarbeider/hjelpepleier til døgnområde 10 - kreftsykdommerFølgende stillinger er ledig1 x 75 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier fra 1. november 2022 1 x 75 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier vikariat ledig fra 1. november 2022Vi på kreftavdelingen leter etter deg, som har en spesiell interesse for pasienter med kreft- og blodsykdommer og som ønsker å være med på å utvikle vår spennende avdeling videre. Ønsker du faglig utvikling, er engasjert og har gode samarbeidsevner? Ta kontakt med oss da vel!Det er en rask utvikling innenfor det onkologiske og hematologiske fagfeltet,  noe som innebærer stadig nye og spennende utfordringer for våre medarbeidere.Avdelingen består av 3 sengetun, henholdsvis et onkologisk, et palliativt og et hematologisk tun. Det er en bre...

 • Company SYKEHJEM NORDBYEN in Other
  30.09.2022

  Beskrivelse av arbeidsstedet:Nordbyen omsorgssenter er et flott senter på toppen av byen med flere selvstendige virksomheter og en utleiebolig-fløy. Her har vi sykehjem, bokollektiv, dagaktivitetstilbud, kafé og base for ambulerende hjemmetjeneste. Vi har flott utsikt, fine omgivelser for turer, lite trafikkstøy og gode parkeringsforhold. Sykehjemsavdelingen består av totalt 20 plasser. 1.etg har 8 plasser, fordelt på 2 enheter, for personer som har behov for et skjermet forsterket tilbud grunnet utfordrende adferd. Denne enhet har høy bemanningsfaktor.2.etg har 12 skjermede plasser for personer med demens fordelt på 2 enheter(primært langtidsplasser).Stillingskode: 7076/4094Turnus med for tiden arbeid hver 3 helg.Arbeidsoppgaver:Ivareta pasientansvar med fokus på personsentrert omsorg Iva...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  30.09.2022

   Velkommen til å jobbe med oss!Vår seksjon har to sengeposter, hvor du vil få spennende og varierte oppgaver.Hjerte, nyre og hormonsykdommer er en stor sengepost med 28 senger. Det er en variert seksjon med fokus på utredning, behandling/justering av medisinsk behandling og opptrening/mobilisering etter invassiv behandling og operasjoner. Posten preges av høy aktivitet, korte liggetider og godt miljø.Geriatrisk sengepost har 8 senger, hvor vi behandler pasienter med akuttgeriatriske problemstillinger og alderssykdommer. Sengeposten har spesialkompetanse innen området geriatri og tar imot planlagte innleggelser og øyeblikkelig hjelp innleggelser. Arbeidet er tverrfaglig, og involverer blant annet fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og farmasøyt.Vi søker etter 2  fleksible og engasjerte hel...

 • Company ROVIK BO- OG AKTIVITETSSENTER in Other
  30.09.2022

  Rovik bo- og aktivitetssenter består av tre sykehjemsavdelinger og et bokollektiv. Vi er opptatt av å gi helhetlig pleie og setter pasienten i sentrum, samtidig som vi jobber aktivt med å ha et godt arbeidsmiljø. På Rovik bo- og aktivitetssenter vil du få mulighet til å opparbeide deg god kompetanse om den geriatriske pasienten sammen med andre dyktige medarbeidere. Vi har nå ledig to faste stillinger som helsefagarbeider og søker deg som har interesse for eldreomsorg, og ønsker å bidra til en bedre hverdag for de eldre.  Vi har ledig 80% stilling i bokollektivet og 100% stilling på grønn avdeling.ArbeidsoppgaverPrimærkontaktansvar for beboerePårørendearbeidLegemiddelhåndteringVeiledning av elever og lærlingerDokumentasjon i journalsystemet etter gjeldende regelverkBidra til en god hverdag...

 • Company SOLBRÅTT ALDERSHJEM in Other
  30.09.2022

  Gangs utlysning.SOLBRÅTT OMSORGSENTER / SYKEHJEM BØRSELVVi har ledig stilling som helsefagarbeider i inntil 100 % fast stilling. Du må enten bo i Børselv eller være villig til å pendle. Stillingen går i to-eller tre delt turnus Dag- kveld eller natt. Vi er fleksible på hva den enkelte ønsker. Vi tilbyr gode betingelser både på lønn og pensjon. Ta gjerne kontakt for å høre mer om dette.Vi har 10 brukere som trenger vår omsorg.Vi er ca 25 mennesker som jobber her fordelt på 15 årsverk.Vi har eget kjøkken og lager all mat fra bunnen av, mye av dette med lokale råvarer.Vi har også egen renholdsoperatører som ivaretar det meste av renhold .Du kan ta kontakt med styrer Arnulf på tlf. 0047 40487078 for mer info om dette er av interesse.Krav til kompetanseBestått og godkjent helsefagarbeider.Ønske...

 • Company LAUGSAND HELSE- OG VELFERDSSENTER in Other
  30.09.2022

  Ved Laugsand helse- og velferdssenter er det ledige tre faste helgestillinger med stillingsandel på 12 - 20 prosent. Stillingene er på sykehjem eller omsorgsboliger. Stillingene inngår i turnus, med arbeid hver tredje eller hver andre helg. Vi har en spennende og god arbeidsplass med mye arbeidsglede. Vi vektlegger god kvalitet på våre tjenester gjennom godt samarbeid med pasienter og pårørende. Laugsand helse- og velferdssenter ligger sentralt til i Østbyen mellom Solsiden og Sirkus Shopping, med et godt kollektivtilbud. Enheten består av et sykehjem med 24 sykehjemsplasser, omsorgsboliger og en bydelskafe.Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår .ArbeidsoppgaverBistå pasienter i daglig stell og pleieDelta i spisesituasjoner og ernæringObservasjoner og dokumentasj...

 • Company GJOLEIDVEIEN BOFELLESSKAP in Other
  30.09.2022

  Gjoleidveien boliger ligger sentralt til på Skedsmokorset og er hjemmet til 12 voksne personer med psykisk utviklingsforstyrrelser og har behov for bistand i sine daglige aktiviteter.  Gjoleidveien boliger yter døgnkontinuerlig bistand og tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Boligen har en høy grad av tverrfaglig kompetanse og tilbyr et spennende fagmiljø med fokus på utvikling av den enkelte beboer.  Vi har et nært samarbeid med pårørende og fagnettverk internt og eksternt. Vi har som mål å skape et trygt hjem for beboerne og et godt arbeidsmiljø for de ansatte.I Lillestrøm kommune har vi stort fokus på samarbeid og helhetlig tankegang både internt på egen seksjon, på tvers av avdelinger og kommunalområder, samt utad mot eksterne samarbeidspartnere. V...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE TILRETTELAGTE TJENESTER in Other
  30.09.2022

  Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes. Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.Vi søker ansatte til Kvennhuset borettslag som er under bygging i Mausetvegen 40 i Brumunddal, som skal ferdigstilles våren 2023. Vil du være med å etablere et godt bomiljø og skape gode hjem for 7 ungdommer i et helt nytt borettslag hvor ungdommene eier hver sin leilighet? Liker du å ta initiativ, ha fokus på hverdagsmestring og er faglig interessert? Vi trenger deg som tar utf...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE TILRETTELAGTE TJENESTER in Other
  30.09.2022

  Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes. Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.Vi søker ansatte til Kvennhuset borettslag som er under bygging i Mausetvegen 40 i Brumunddal, som skal ferdigstilles våren 2023. Vil du være med å etablere et godt bomiljø og skape gode hjem for 7 ungdommer i et helt nytt borettslag hvor ungdommene eier hver sin leilighet? Liker du å ta initiativ, ha fokus på hverdagsmestring og er faglig interessert? Vi trenger deg som tar utf...

 • Company DORVOGOAHTI OMSORGSSENTER in Other
  30.09.2022

  Om stillingenEnhet helse- og omsorg ved Dorvogoahti har ledig stilling som helsefagarbeider/pleiemedarbeider.50% fast stilling i turnus med jobb hver tredje helg. Mulighet for økt stilling.Dorvogoahti er heldøgnbemannet omsorgssenter hvor det bor mennesker med nedsatte funksjonsevner og sammensatte behov. Det er viktig for oss å være en trygg, stabil og forutsigbar arbeidsplass som skaper trivsel for både beboere og ansatte. Vi tilbyrDyktige kolleger i et godt arbeidsmiljøEn variert og meningsfull jobbModerne lokalerVi har helårs kalenderplan, hvor det gis mulighet å påvirke egen turnus. Ansettelse i kommunen på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtalerMedlemskap i kommunal pensjonsordning.Ved manglende fagbrev kan kommunen være behjelpelig med å...

 • Company DORVOGOAHTI OMSORGSSENTER in Other
  30.09.2022

  Om stillingenEnhet helse- og omsorg ved Dorvogoahti har ledig stilling som helsefagarbeider/pleiemedarbeider.100% fast stilling i turnus med jobb jobb hver tredje helg.Dorvogoahti er heldøgnbemannet omsorgssenter hvor det bor mennesker med nedsatte funksjonsevner og sammensatte behov. Det er viktig for oss å være en trygg, stabil og forutsigbar arbeidsplass som skaper trivsel for både beboere og ansatte. Vi tilbyrDyktige kolleger i et godt arbeidsmiljøEn variert og meningsfull jobbModerne lokalerVi har helårs kalenderplan, hvor det gis mulighet å påvirke egen turnus. Ansettelse i kommunen på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtalerMedlemskap i kommunal pensjonsordning.Ved manglende fagbrev kan kommunen være behjelpelig med å tilrettelegge for å ...

 • Company TROMSØ KOMMUNE SENTRUM HJEMMETJENESTE in Other
  30.09.2022

  Vi ser etter helsefagarbeidere som ønsker nye utfordringer, og som er motivert for endring og utvikling.Motiveres du av å ha ansvar, varierte arbeidsoppgaver og utviklingsarbeid? Da er dette rett plass for deg!  Vi er opptatt av å bruke rett kompetanse på rett sted og å skape et godt fag- og utviklingsmiljø for våre ansatte.  Vi tilbyr mulighet for videreutdanning innen tema demensomsorg, psykisk helse og velferdsteknologi. Vi jobber tverrfaglig sammen med terapeuter med fokus på egenmestring. Og ser etter helsefagarbeidere som er positiv til å jobbe tverrfaglig.Fra desember starter vi opp med ønsketurnus for en periode på 26 uker. Turnusen er todelt med mulighet for alternative helgeintervall. I 2023 flytter vi inn i nye lokaler i Mellomvegen.ArbeidsoppgaverKollega og elev-veiledning.Vari...

 • Company VARDHEIM BOFELLESSKAP in Other
  30.09.2022

  Virksomhet heldøgntjenesten gir heldøgns helse- og omsorgstjenester i form av nødvendig helsehjelp og praktisk bistand til personer over 18 år. Vardheim bofellesskap er avdeling under heldøgn og er et bofellesskap for eldre som trenger tettere oppfølging. Vi har et stort aldersspenn blant våre beboere og faglig mange variasjoner og ulikheter.Vardheim bofellesskap har for tiden 2 ledig 66% midlertidig stilling som helsefagarbeider/pleiemedarbeider ut januar 2023 med mulighet for forlengelse. Snarlig tiltredelse. ArbeidsoppgaverObservere pasientens/brukerens tilstand og iverksette i samarbeid med sykepleier, dokumentere og evaluere nødvendige tiltak vedrørende pasientens/brukerens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.Medvirke til at sykepleietjenesten er i samsvar med kommunens målse...

 • Company VARDHEIM BOFELLESSKAP in Other
  30.09.2022

  Virksomhet heldøgntjenesten gir heldøgns helse- og omsorgstjenester i form av nødvendig helsehjelp og praktisk bistand til personer over 18 år. Vardheim bofellesskap er avdeling under heldøgn og er et bofellesskap for eldre som trenger tettere oppfølging. Vi har et stort aldersspenn blant våre beboere og faglig mange variasjoner og ulikheter.Vardheim bofellesskap har for tiden 1 ledig 80% fast stilling som helsefagarbeider der stillingen kan bygges opp til 100% fast. Snarlig tiltredelse. ArbeidsoppgaverObservere pasientens/brukerens tilstand og iverksette i samarbeid med sykepleier, dokumentere og evaluere nødvendige tiltak vedrørende pasientens/brukerens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov.Medvirke til at sykepleietjenesten er i samsvar med kommunens målsetning, aktuell...

 • Company NORDHEIÅ in Other
  30.09.2022

  Avdeling Nordheiå gir tjenester til voksne personer med ulik grad av funksjonsnedsettelse. Miljørettet arbeid ytes inn mot åtte leiligheter i bofellessskap, samt gi tjenester til eksterne personer i egen leilighet. ArbeidsoppgaverVi har ledig 33,81 % stilling som hvilende nattevakt, arbeid hver tredje helg med noen ukevakter.KvalifikasjonerVi søker deg som: er verne-/sykepleiestudent eller fagarbeider innenfor området. Skulle det ikke melde seg kvalifiserte søkere med den bakgrunn, vil også ufaglærte vurderes. Relevant erfaring fra brukergruppen Grunnleggende digitale kunnskaperKrav til språk Det stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vektlegges Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å bidra til et godt arbeidsfelless...

 • Company HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER AVD SETRAVEI DAGSENTER in Other
  30.09.2022

  Ønskede kvalifikasjoner:HelsefagarbeiderGod kunnskap om målrettet miljøarbeid og HOL kap.9Kompetanse og erfaring med brukergruppenFørerkort er en fordelGod norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne(minimum nivå B1)Arbeidsoppgaver:PrimærkontaktansvarDirekte miljøterapeutisk arbeidOpplæring og veiledning av nyansatteBidra til kvalitetssikring og faglig utvikling av brukernes tilbudTett samarbeid med foresatte og relevante instanserVi søker deg som:Kan kartlegge, registrere og evalueretar initiativ, bidrar til utvikling og har et faglig engasjementkan jobbe selvstendig, men også være en del av et teamliker utfordringer og er løsningsorientertEvner å motivere, veilede og inspirere kollegaerer fleksibel, uredd og villig til å bidra med det lille ekstrahar gode fysiske og psykiske forutsetnin...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022

  Enhet sykehjem i Kristiansund består av Frei Sykehjem, Bergan omsorgssenter, Kringsjå sykehjem og en sykehjemsavdeling på Barmanhaugen. Vi disponerer 122 døgnplasser fordelt på 9 avdelinger. I tillegg har vi Rokilde hvor det er 38 omsorgsboliger med døgnkontinuerlig bemanning, samt dagsenter for hjemmeboende. Enheten rommer også avdeling for Interne tjenester som inneholder vaskeri, kjøkken. Vi har ledige stillinger for helsefagarbeider i ulike stilingstørrelser fra 50-100 % i turnus. Vi har ledige stillinger på flere av våre sykehjem, så skriv gjerne hvilke sykehjem det er aktuelt for deg å søke til.Hovedarbeidsområderpleie og stell med der tilhørende oppgavermedikamenthåndteringdokumentasjon i EPJaktivisering av beboereutførelse av generelle arbeidsoppgaver i avdelingenKvalifikasjonskrav...

 • Company KLEPPESTØ SYKEHJEM in Other
  30.09.2022

  ArbeidsoppgaverHelhetlig pleie på en avdeling med omfattende pleie og omsorgsbehovStrukturert miljøterapiMedikamenthåndteringIplosregistrering og dokumentasjon i GericaKvalifikasjonerAutorisasjon som helsefagarbeiderKunnskap om arbeid med kapittel 4aGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskSærlige krav knyttet til stillingenDet gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelsePersonlige egenskaperDu er engasjert, handlekraftig og faglig tryggDu må tåle å stå i utfordrende situasjonerDu er initiativrik og ansvarsbevisstDu er fleksibel og løsningsorientertPersonlige egenskaper vektleggesVi tilbyrSpennende og faglige utfordringerGod arbeidsmiljøÅrsturnusKommunen har fra gruppeliv...

 • Company KRUSELØKKA SYKEHJEM AVD SYKEHJEM in Other
  30.09.2022

  Kruseløkka sykehjem er ett av fem team i virksomhet heldøgnstjenester sentrum. De andre teamene er bofellesskapene Kurland, Eplehagen, Thranesgate og Karl Johansgate. Kruseløkka sykehjem er et sykehjem for pasienter med avlastning, rullering- og langtidsopphold fordelt med 17 korttidsplasser i 2. etg og 13 langtidsplasser i 1. etg. Virksomheten har et overordnet sykepleierteam som bistår med sykepleierkompetanse på kvelder i ukedagene og dag/kveld på helgene. Vi vektlegger at våre pasienter skal oppleve respekt, trygghet, og forutsigbarhet i tjenestene i tillegg til selvstendighet og  mestring. Vi har ledige helgestillinger med vakter på dag og kveld. Stillingene er faste med arbeid hver 2. eller 3. helg. ArbeidsoppgaverNødvendig helsehjelp Stell og pleie  Miljøarbeid  Dokumentasjon. Tilre...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER OG REHABILITERING ADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022

  Operatør- helsefagarbeider/annen relevant helsefaglig bakgrunn, nattstilling på kommunalt responssenter - Rehabilitering og lokalmedisinske tjenesterEr du faglig trygg, systematisk og god til å lytte? Da kan en jobb på responssenteret være noe for deg. Er du i tillegg god på kommunikasjon, kan ta raske beslutninger og håndtere digitale verktøy, vil vi gjerne at du leser videre. Kristiansand kommune etablerte våren 2017 et døgnbemannet responssenter for velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten. Responssenteret mottar alarmer og varsler fra trygghetsteknologi og sensorer hjemme hos brukere i helse og omsorgstjenesten. Responssenteret mottar årlig ca 500 000 alarmer, og vi har pr i dag samarbeid med 38 kommuner i Norge. Responssenteret skal besvare, følge opp og videreformidle alarm...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON AVD TØNSBERG in Other
  30.09.2022

  Er du helsefagarbeider eller student innen helse? Da trenger vi deg!Virksomhet boliger for mestring og fysisk helse i Tønsberg kommune består av 9 avdelinger som tilbyr tjenester til mennesker over 20 år med ulike funksjonshemminger, utviklingshemminger og ervervede skader. Tjenestene tilbys i døgnbemannede boliger, enetiltak og i avlastningsboliger. I tillegg har virksomheten et vikarsenter.Vi har nå flere ledige faste stillinger i et enetiltak hvor vi yter tjenester innen helsehjelp og praktisk bistand:-       1 stilling 100% helsefagarbeider dag/kveld med arbeid hver 3.helg-       3 stillinger i ca 20% dag/kveld annenhver helgEr du genuint opptatt av å gi omsorg til andre, har gode samarbeidsevner, er selvstendig og lojal, så er dette kanskje jobben for deg? HovedarbeidsoppgaverOppgaver...

 • Company SKIEN KOMMUNE TAMBURLUND 1 BOFELLESSKAP in Other
  30.09.2022

  Tamburlund 2 gir tjenester til mennesker med ervervet hodeskade grunnet trafikkulykke, drukningsulykke eller annen skade. Tjenestemottakerne har stort hjelpebehov og hovedfokus er målrettet miljøarbeid kombinert med somatikk.På Tamburlund 2 jobber det helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, helsesekretærer, assistenter og studenter. Vi jobber tverrfaglig med bla fastlege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut og hjelpemiddelsentralen.Alle nyansatte som ikke innehar godkjent legemiddelkurs må påberegnes å ta dette.Vi jobber 1-1, men samarbeider likevel mye med hverandre.For et like innblikk i hverdagen til beboere og ansatte sjekk ut Facebook: Tamburlund 2.Det er p.t 5 ledige helgestillinger, både annenhver helg og tredjehver helg.  ArbeidsoppgaverFølge tjenestemottagers vedtak og tilt...

 • Company UDLAND OMSORGSSENTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består blant annet av sykehjem med tre langtidsavdelinger, en somatisk og to demensavdelinger, til sammen 73 plasser. Avdelingene er inndelt i små grupper. De som bor her har et varierende hjelpebehov, ofte med flere diagnoser. En spennende arbeidsplass der en lærer mye.Udland omsorgssenter har en flott aktivitetsavdeling som sammen med pleierne fra sengeavdelingene skaper trivsel og innhold i hverdagen. Aktivitetsavdelingen tilrettelegger for aktiviteter som trim/trening og arrangementer med kulturelle innslag. Vi har stor grad av trivsel blant ansatte og lite turnover i stillingene. Her er alle med på å bidra til et godt arbeidsmiljø.Omsorgssenteret er en levende organisasjon, og vi har mange utplasserte studenter, elever, lærl...

 • Company VESTRE VIKEN HF KONGSBERG SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du bli vår nye kollega i en aktiv seksjon med stor variasjon mellom sykepleie til heldøgnspasienter, dagkirurgiske eller polikliniske pasienter? Da kan dette være en jobb for deg! Hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø med mange flotte kollegaer som er opptatt av samarbeid i en variert arbeidshverdag!Kirurgen 4 er en del av Sykepleieavdelingen på Kongsberg sykehus. Vi har 15 senger og er en aktiv sengepost. Kjerneaktiviteten er sykepleie til pasienter som har fått utført ortopediske inngrep, og/eller har skader i muskel og skjelettsystemet. På ortopedisk sengepost behandler vi pasienter innen de fleste ortopediske områdene. Vi har både akuttilbud og planlagt virksomhet for poliklinikk, dagkirurgi og heldøgnspasienter hvorav hofte- og kneproteser utgjør størsteparten av de elek...

 • Company ÅFJORD KOMMUNE PLEIE OG OMSORG HJEMMETJENESTE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Åfjord kommune hjemmetjenesten sørÅ yte helsefaglige tjenester til hjemmeboende og de som oppholder seg i kommunenHjemmetjenesten ønsker å bistå til mestring og god livskvalitet, for å kunne bo hjemme i egen leilighet/bolig lengst muligÅfjord kommunes verdigrunnlag «Vi jobber sammen med respekt og humor»Vi søker etter nye medarbeidere og følgende vikariater/stillinger er ledige; 60%    helsefagarbeider i vikariat turnus natt. 100%  helsefagarbeider vikariat i turnus dag/kveld. 100%  sykepleier vikariat i turnus dag/kveld, med mulighet for fast ansettelse.Søker også etter tilkallingsvikarer med mulighet for helgestillinger. Turnusstillingene har arbeid hver 3. helg. Oppstart i stillingene vil være 01.12.22 eller etter avtale.        Søkere med annen relevant utdanning vil bli vurdert. ...

 • Company HELSE FONNA HF VALEN SJUKEHUS DØGNAVDELING in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Eining for sikkerheit og rehabilitering er ei spesialeining med til saman åtte døgnbehandlingsplassar for kvinner og menn. To av døgnbehandlingsplassane er for kvinner med valds- og farligheitsproblematikk, fire av plassane er tiltenkt forsterka rehabilitering for pasientar med sikkerheitsproblematikk og dei resterande plassane er tiltenkt andre pasientar med behov for forsterka rehabilitering.Gjennom kartlegging og utgreiing blir behandlinga tilpassa den enkelte pasient og deira sjukdomsbilde, evner og ressursar. Behandlinga kan bestå av legemidlar, samtaleterapi, miljøterapi, fysisk aktivitet og livsmeistring. Eininga har fokus på brukarmedverknad.ArbeidsoppgåverHelsefagarbeidar skal gi pasienten medisinsk og miljøterapeutisk behandling som er nødvendig for å oppfylle dei mål som er sett...

 • Company ALTA SYKEHJEM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling Gønges åpnet i helt nye lokaler 1.januar i år og har 18 langtidsplasser plasser for personer med somatiske og alderspsykiatriske sykdommer.Vi har ledige stillinger:Helsefagarbeider nattevakt 66,2% Helsefagarbeidere nattevakt 64 %Helsefagarbeider  80-100% Helsefagarbeider 40-60% Assistent i helgestillinger i ulike størrelser Kjøkkenassistent 100% ferievikariat fra 2.11.22-9.12.22 Assistenter som er under utdanning innen helse oppfordres til å søke. Opplys i søknaden hvilken stilling du søker på Vi ansetter forløpendeAlta omsorgssenter rommer blant annet sykehjem, hjemmetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, legesenter, kantine, omsorgsboliger m.m.  Senteret ligger sentralt i hjertet av Alta. Se vår informasjonsfilm: ArbeidsoppgaverUtføre helsefagarbeideroppgaver i tråd me...

 • Company OPPSAL TORG BOLIG in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I 2018 opprettet Bydel Østensjø en ny tjeneste med formålet å yte bistand til beboere med utviklingshemning som flyttet inn i helt nye leiligheter ved Oppsal Senteret. Beboerne eier sine egne leiligheter og deler på fellesarealer i forbindelse med sosiale aktiviteter og måltider. Personalet har en egen personalbase samtidig som de deler fellesarealer med beboere. Tjenesten er delt opp i to separate boliggrupper som ligger i hver sin etasje.Oppsal Senteret ligger i umiddelbar nærhet, i tillegg til mange flotte turmuligheter. Tjenesten består av totalt 25 årsverk fordelt på to etasjer. Stillingene inngår i turnus i kun en av etasjene. Turnusen hos oss er lagt opp slik at det jobbes langvakter på helg, altså 10,5 eller 12,5 timer lørdag & søndag. Vi søker nå helsefagarbeider i 50 % stilling m...

 • Company GAUSELPARKEN BOFELLESSKAP in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du utdannet helsefagarbeider og på jakt etter nye utfordringer? Vi ser etter deg som har interesse for psykisk helse og som ønsker å gjøre en forskjell i beboernes hverdag.Gullspennå bofellesskap ligger inn under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk helse som består av 19 bofellesskap innen psykisk helse og ROP. Vi er et samlet og sterkt fagmiljø som har fokus på at brukerne våre får gode mestringsopplevelser og tilfriskningsprosesser som kan bidra til en meningsfull hverdag. Vi jobber Recovery orientert, noe som innebærer at vi er opptatt av selvbestemmelse og brukermedvirkning og at vi støtter beboerne i å utvikle og ta kontroll over egne liv. Vår visjon er: Bedre sammen. Vi skaper mening, mestring og muligheter.  Hos oss ønsker vi å utvikle gode medarbeidere og trivelige fellesskap g...

 • Company RANA KOMMUNE JOHANNESBURG 15D in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Miljøterapeutisk avdeling (MTA) yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.Miljøterapeutisk avdeling benytter seg av omsorgsprogrammet Profil til rapportering i pasientjournal. Avdelingen bruker også Elektronisk Meldingsutveksling (EMU) som verktøy til å utveksle informasjon mellom kommune og fastlegene. Til turnus og arbeidsplanlegging benyttes programmet Min Vakt.Ved seksjon boligtjeneste, er det ved avd. Johannesburg 15, ledig2 x 22% fast helgestilling for helsefagarbeider, fra dags dato.Vernepleier-/sykepleiers...

 • Company KORPÅSEN BOFELLESKAP in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Korpåsen er et bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelser, med 3 bogrupper og 12 leiligheter tilsammen.Fakta om stillingene:Som ansatt på Korpåsen vil du være med på å videreutvikle gode tjenester for våre beboere. Vi er opptatt av gode verdier og holdninger, og av beboeres ressurser og selvstendighet. Vårt arbeid skal gjenspeile kommunens verdier: Raus, Nær, Modig og Skapende. Vi søker varme ansatte som viser at de bryr seg, og som blir trygge nærpersoner for våre unge voksne, som bor i egen leilighet.Vi trenger deg som ser mulighetene, og er løsningsorientert. Vi har et team av personer med ulike interesser og egenskaper, variasjon i alder og kjønn, som sammen jobber for et variert og helhetlig tjenestetilbud, og søker deg som vil utfylle denne gjengen. Du vil bli del av en fan...

 • Company MIO BPA AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Jeg er en omtenksom og snill mann på 26 år som er glad i fotball, bueskyting og mange ulike spill. For eksempel liker jeg å spille Pokemon Go, TV-spill, puslespill og kortspill. I tillegg er jeg veldig glad i å være ute i naturen, samt å se på film. Jeg har også en katt som jeg er veldig glad i, så det er viktig for meg at du ikke er allergisk mot katter.På grunn av min helsesituasjon søker jeg nå etter nye assistenter til mitt team. Jeg har en sykdom som gjør at jeg får epileptiske anfall, så jeg trenger litt ekstra hjelp i hverdagen. Jeg ser etter deg som er blid, utadvendt og rolig, og som er litt kreativ og kan finne på ulike aktiviteter med meg. Og så blir jeg jo veldig glad om du vil være med og spille litt med meg!Som min assistent vil du hjelpe meg i og utenfor hjemmet, og bistå me...

 • Company KARMØY KOMMUNE HJEMMETJENSTE SØR in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  "Dagavdelinger for eldre" er en av fire avdelinger tilhørende hjemmetjenesten Sør i Karmøy kommune. Tre avdelinger tilbyr somatiske hjemmetjenester og vår avdeling er et dagtilbud for eldre. Hjemmetjenesten Sør er en av tre virksomheter innen somatiske hjemmetjenester i Karmøy kommune. Det er nå ledig stilling som Aktivitør/fagarbeider tilknyttet dagavdelingen. Kommunen har 7 dagavdelinger som er lokalisert på ulike steder i kommunen fra sør til nord.Vi har 20 ansatte med ulike fagbakgrunn som både sykepleier, ergoterapeut, aktivitør og fagarbeider.Dagavdelingene benyttes av hjemmeboende eldre og en har samarbeid med hjemmetjenesten i kommunen. Dagavdelingene driver med ulike aktiviteter som trim, sittedans, sang, musikk, bingo, brettspill, baking, håndarbeid, trearbeid, planting og kogni...

 • Company STORGATA BOFELLESSKAP in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Være med å gjøre hverdagen fin blant brukerne i bofelleskapArbeidsoppgaver- Sammen jobber vi for å gjøre hverdagen god og meningsfull til de som mottar tjenester fra oss. Dette er personer med ulike diagnoser og bistandsbehov.Oppgavene kan blant annet være:- Stell og pleie, alt fra fullt stell til tilsyn.-Gjennomføre tiltak beskrevet i brukernes tiltaksplaner.-Hjelpe og tilrettelegge hverdagen til bruker både i hjemmet og ute på diverse aktiviteter. -Gjennomføre huslige oppgaver, som bla. gulvvask og matlagning.- Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere.- Stillingen innebærer både dag- og kveldsarbeid.KvalifikasjonerHelsefagarbeider, annen relevant utdanning.Personer med relevant erfaring kan også bli vurdert.Har du erfaring fra arbeid med personer som har funksjonsnedsettelser,...

 • Company BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVi trenger helsefagarbeidere til flere helgestillinger. Dag og kveldstid, i turnus med utgangspunkt hver tredje helg.Stillingshjemlene er faste stillinger, men det er også mulighet for å være vikar ved behov om det passer bedre. Helgestillingene er vakter enten lørdag og søndag, eller fredag, lørdag og søndag. Det er behov for å ha dyktige helsefagarbeidere også i helgene. Vi har mange dyktige assistenter under utdanning,  og de er på ulike trinn i sine utdanningsforløp. De trenger også å jobbe i lag med dyktige fagfolk.Ta gjerne kontakt med avdelingsleder som er oppgitt som kontaktperson i annonsen, og få mer detaljert info om de ulike mulighetene for helgestillingene.KvalifikasjonerHelsefagarbeider med fagbrevErfaring og interesse for arbeid  innen pleie- eldreomsorgBeherske...

 • Company MULE SYKEHJEM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter deg som er sykepleierstudent eller helsefagarbeider. Stillingen er tilknyttet 3. etasje som er en langtidsavdeling med 16 brukere. Alle brukere har enprimærkontakt som er ansvarlig for oppfølging. Dette er en aktiv avdelingmed spennende og varierte oppgaver.Mule sykehjem ligger i Porsgrunn kommune, sentralt, men likevel i landlige omgivelser nær sjøen. Sykehjemmet er delt i tre etasjer med to enheter i hver, og rommer plass for 48 langtidspasienter.ArbeidsoppgaverUtføre direkte pasientrettede oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitetBidra i miljøet slik at pasientene får en best mulig hverdagJobbe i tverrfaglig teamKvalifikasjonerBekreftelse som sykepleierstudent. Autorisasjon som helsefagarbeider.Det kreves gode norsk muntlige og skriftlige kommunikasjonsevnerMinimum ...

 • Company BÆRUM KOMMUNE DØNSKI SYKEHJEM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Friskliv og mestring, avdeling Lønnås sykehjem rehabilitering, søker en engasjert hjelpepleier/helsefagarbeider som ønsker å gjøre en forskjell.Som ansatt på en rehabiliteringsavdeling vil du få en variert hverdag. Vi jobber for å yte best mulig tjenester til våre pasienter. Avdelingene har 22 egne rom, og pasientgruppen er fra 18 år og oppover. Rehabilitering står i fokus. Vi tar imot pasienter fra hele kommunen, fellesnevneren er et rehabiliteringspotensiale og håp om å gjenvinne tidligere funksjonsnivå. Diagnosene varierer, men det er mange som kommer for opptrening og rehabilitering etter hjerneslag, amputasjoner, komplekse sykdomsbilder, traumer, og bruddskader.Våre avdelinger er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, l...

 • Company FROLAND KOMMUNE OMSORGSBOLIGER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Habilitering er en avdeling i virksomheten Helse og velferd ved Froland kommune. Tjenesten bidrar til at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser kan trene opp og videreutvikle ferdigheter og mestring i egen hverdag. Målet er at den enkelte kan leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker. Habilitering gir tjenester til barn, unge og voksne med ulike utfordringer og tjenesten gis i den enkeltes hjem eller ved avlastningsopphold.Tjenesten omfatter også 3 bofellesskap, hvor utlyste helsefagarbeiderstillinger vil være knyttet til Frolandsveien 1019.Frolandsveien 1019 er en bolig med 5 leiligheter for voksne personer med behov for døgnkontinuerlige tjenester som følge av omfattende funksjonsnedsettelser og/eller utviklingshemming.Vi trenger flere faglig dyktige og e...

 • Company GRUE SYKEHJEM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Grue sykehjem har til sammen 50 plasser fordelt på to avdelinger. 1.etasje har 27 langtidsplasser for personer med demens, og 2.etasje har 15 langtidsplasser og 8 korttidsplasser.Vi har nå 2 ledige stillinger for helsefagarbeidere i avd. 2.etg  -  50% og 75% stilling. Arbeidstid er dag, kveld og hver 3.helgVi søker etter engasjerte helsefagarbeidere med faglig kompetanse og pasientrettet fokus, og med et ønske om å gjøre hverdagen meningsfull for pasientene. ArbeidsoppgaverUtøve pleie og omsorg i tråd med gjeldende krav og lovverkDaglig stell og oppfølging av pasienter, yte gode omsorgstjenester til pasienteneIvareta pasientens ressurser og gi personsentrert omsorg til den enkelte pasientKartlegge, igangsette og gjennomføre av tiltak med fokus på brukermedvirkning og mestringHa et primær- ...

 • Company VACANT HELSE AS AVD OSLO in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDIC CARE AS AVD OSLO in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKKYLVEN KOMMUNE BUTENESTENE ADMINISTRASJON in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi er på jakt etter supre folk som kan bidra til at brukarane hos oss får god omsorg og kjensle av å vera trygg gjennom natta. Sykkylven kommune har ei ledig 55,75% stilling på natt som helsefagarbeidar ved Heimetenestene - Felles natt. Det er turnusarbeid, med arbeid for tida kvar 3. helg. Stillinga er ein del av "Felles natt Buas og Heimetenestene" som er organisert under Heimetenestene Distrikt. Er tilsaman 7 nattevakter som er på jobb på Bu- og aktivitetssenteret (Buas) kvar natt. Både sjukepleiar og helsefagarbeidar. Denne stillinga er knytt til arbeid natt på Buas.Som helsefagarbeidar må du like å jobba med menneske. Du må kunna jobba med menneske som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon, og som har forskjellige evner og moglegheiter for kommunikasjon. Du må kunna visa o...

 • Company NORDMYRVEIEN OG GRANVINVEIEN BOFELLESSKAP in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om enhetenSeksjon tjenester til funksjonshemmede yter tjenester som avlastning, dagtilbud og botilbud, fortrinnsvis til personer med utviklingshemming. Seksjonen er delt på to enheter med hver sin enhetsleder. Vi har 20 avdelinger som er lokalisert i de ulike tettstedene i Indre Østfold kommune. Granvinveien yter tjenester til 6 tjenestemottakere og er lokalisert i Spydeberg. Om stillingenGranvinveien bofellesskap søker deg som er intitativrik, trygg, engasjert og som setter tjenestemottaker i sentrum. Vi har ledig 47% stilling som våken nattevakt. Som nattevakt har du ansvar for å bistå ved behov på natt, samt å bidra til å skape en god start på dagen for tjenestemottakere. Stillingen innebærer fortiden arbeid hver 3. helg. Avdelingen starter opp med kalenderplan i januar 2023. Arbeidsopp...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SOLA DPS SOLA POLIKLINIKK in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fem DPS,avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdelingaffektiv og psykose og avdeling sikkerhet.Sola DPS holder til i flotte lokaler på Sola. Vi har ansvar for innbyggerne i bydelene Hinna, Hillevåg, Rennesøy og Finnøy iStavanger kommune, samt kommunene Sola, Kvitsøy og Randaberg. Sola DPS består av 3 allmennpsykiatriske sengeposter med totalt 30 senger, 2 voksenpsykiatriske poliklinikker, ambulant akutt team og ettervernspoliklinikk. Vi har egne nattevakter på sengepostene. Ved post B har vi nå et ledig vikariat på natt med arbeid hver 4.helg. Sengepost B søker etter deg som evner å bidra i pasientenestilfriskningsprosess, og som trives i re...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters