Jobmonitor. Search results for Health care assistants

116 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 116 results.
 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ADM/STØTTEFUNSKJONER - MOLDE in Other
  12.04.2024

  Medisinsk sengepost B har 20 senger fordelt på fagfelta infeksjon, kardiologi og geriatri. Vi tek imot både øyeblikkeleg hjelp og elektive pasientar. Det er ein flott arbeidsplass med stadig nye utfordringar og til tider høgt tempo. Vi har god opplæring av nytilsette, og her er det lov å vere ny lengeDu får opplæring og rettleiing av erfarne kollegaer undervegsSom helsefagarbeider får du opplæring i sjukepleieprosedyrer, slik at du avlaster sjukepleiarenVi har fokus på pasientsikkerheitFagdagar i turnusHer er arbeidsdagen prega av samarbeid, arbeidsglede og godt humørVåren 2025 flytter vi inn i nytt flott sjukehus på Hjelset SNR, som er det nye akuttsjukehuset for innbyggarane i Nordmøre og i Romsdal.Høyrast dette spennande ut, så ta gjerne kontakt om det er noko du lurer på!Arbeidsoppgåve...

 • Company GJESDAL KOMMUNE MILJØTJENESTENE FLASSABEKK in Other
  12.04.2024

  Vi du bli en del av laget vårt? Er du på utkikk etter nye utfordringer og ønsker å utgjøre en forskjell?Miljøarbeidertjenesten Flassabekken er en omsorgsbolig med 8 beboere som mottar heldøgns omsorgstjenester. Brukergruppen er personer over 18år med nedsatt psykisk og/eller fysisk funksjonsevne, slik som personer medpsykisk utviklingshemming, adferdsproblematikk og psykiske helseutfordringer. Tjenestene vi girer individuelle og tilpasses den enkelte beboer. I avdelingen verdsetter vifaglig arbeid og utvikling.Stillingen innebærer turnus hver 4. helg og langvakter.For å oppnå en jevnere kjønnsbalanse, oppfordrer vi menn til å søke.ArbeidsoppgaverMålrettet miljøarbeid.Oppfølging og oppretting av tiltaksplaner.Samarbeid med andre instanser, både internt og eksternt.Dokumentasjon i fagprogram...

 • Company LEVANGER KOMMUNE HJEMMETJENESTEN NORD in Other
  12.04.2024

  Ønsker du å jobbe i et dynamisk og fremoverlent arbeidsmiljø? Vi har ledige stillinger for Helsefagarbeidere!ArbeidsoppgaverHjemmetjenesten søker en helsefagarbeider som sammen med gode medarbeidere vil være med å utvikle avdelingen i tråd med Levanger kommune sine målsetninger, forpliktelser og verdigrunnlag.Vi har som mål og øke kompetansen og kvaliteten i våre helse- og omsorgstjenester. Kommunen har fokus på brukermedvirkning og innovasjon i tjenesten. Vi søker etter deg som kan tenke deg å bli vår nye dyktige, engasjerte, kreative, og omgjengelige kollega.Som ansatt i hjemmetjenesten vil man ha en unik mulighet til å tilegne seg erfaring og kompetanse fra klinisk praksis, og arbeidsplassen vil bidra med god veiledning. Som ansatt i vår avdeling vil du møte både utfordringer og mulighe...

 • Company LARVIK KOMMUNE SENTRALE ADM FUNKSJONER in Other
  12.04.2024

  2. gangs utlysning. 1 x 35% hver 4 helgVirksomhet for funksjonshemmede innenfor Helse og Mestring i Larvik kommune skal starte en "vikarpool" for tjenesten vår.  Vår nye  “vikarpool” skal bistå kommunens boltiltak for funksjonshemmede med bemanning. Det skal opprettes 2,4 årsverk helsefagarbeidere i vikarpoolen. Vikarpoolen`s ansatte har egen turnus som de forholder seg til. Vi søker derfor etter dyktige medarbeidere som er fleksible og nysgjerrige på nye oppgaver. For å lykkes trenger vi deg som vil være med å utvikle vår nye vikarpool. Du har gjerne erfaring fra arbeid med mennesker med utviklingshemning og autisme. Du vil i all hovedsak dekke opp vakter ved våre 9 avdelinger. Hvis mindre behov eller opphør av tjenesten, vil du dekke vakter i en eller flere av våre avdelinger.Vi gir tjen...

 • Company ULLERUD HELSEBYGG in Other
  12.04.2024

  Ullerud Helsebygg er et høyteknologisk, moderne bygg med fokus på velferdsteknologi og kompetanseutvikling. Vi tilbyr korttidsplasser, avlastningsplasser, langtidsplasser og skjermede bogrupper. I tillegg består enheten av sentralkjøkken, kafè og serviceteam. Ullerud Helsebygg preges av aktivitet og skal være et åpent hus. Vi har både aktivitør og kulturmedarbeider som sørger for liv og røre, et Læringsverksted hvor man kan få hjelp til stort og smått og fokus på å heve ansattes kompetanse. B4 har 30 beboerrom, fordelt på 4 bogrupper. Det er en somatisk langtidsavdeling hvor vi er opptatt av vår evne til å øke beboerens livskvalitet gjennom helhetlig omsorg og samhandling. Vi er en glad og sammensatt gjeng med fagfolk og assistenter som trives sammen på jobb. Vi ønsker oss mye humor, glede...

 • Company HELSE STAVANGER HF AVD RUS OG AVHENGIGHETSBEHANDLING GAUSELSKOGEN in Other
  12.04.2024

  Har du interesse for eller erfaring med å jobbe i døgntilbud innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, så kan dette være jobben for deg.Gauselskogen gir tilbud om døgnbehandling til unge voksne med vedvarende alvorlig rus og avhengighetsvansker gjerne i kombinasjon med psykisk lidelse og somatiske skadevirkninger. Enheten har 12 behandlingsplasser. Gauselskogen er tverrfaglig sammensatt av medisinskfaglig, sosialfaglig og psykologfaglig kompetanse. Vi fokuserer på samhandling med øvrige tjenestetilbud og nettverk for å sikre et helhetlig behandlingstilbud. Som tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ønsker vi å gi pasientene våre et helhetlig, individuelt og integrert behandlingstilbud, i tråd med avdelingens visjon og mål. Hos oss vil du få anledning til å jobbe innenfor et spenn...

 • Company HJEMMETJENESTEN UNDERLIA in Other
  12.04.2024

  Bli kjent med Drammen kommune som arbeidsgiverVi planlegger sommerferieavvikling for våre ansatte og trenger derfor trenger flere vikarer til vår avdeling. Dette er fine stillinger for deg som liker å jobbe med mennesker, om du er elev/student innen helsefag, sykepleie og medisin er dette jobben for deg!  For sommervikarer er behovet størst i uke 26-33, det er derfor viktig at du oppgir ønsket arbeidsperiode og hvor mye du kan jobbe slik at vi kan lage en turnus for deg.Her på Øren har vi et godt arbeidsmiljø, med stor takhøyde og høy faglighet. Her møter du et stabilt miljø, med flere ansatte i videreutdanning.  Du vil inngå i et team med andre helsefagarbeidere, sykepleiere og pleiemedarbeidere. Vi jobber alle mot et felles mål om at innbyggerne skal leve aktive og meningsfylte liv, og a...

 • Company KARASJOK KOMMUNE SYKEAVDELINGEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenEr du vår nye kollega?Ved Karasjok sykeavdeling er det følgende stilling som helsefagarbeider/ hjelpepleier ledig:100% fast helsefagarbeider/ hjelpepleierStillingen inngår i den til enhver tid gjeldende årsturnus. Arbeid hver 4. helg med 12,5 timers vakter eller hver 3.helg med ordinære vakter. Årsturnus gir store muligheter for individuelt tilpasset turnus.Karasjok Sykeavdeling yter tjenester knyttet til sykehjem, korttidsplasser, avlastningsplasser, sykestueplasser og KAD plass. Sykeavdelingen er en tjeneste i utvikling og har behov for en helsefagarbeider/hjelpepleier med interesse for endringsarbeid og utvikling med fokus på faglig kvalitet og med et stort hjerte for eldreomsorg.Det er gode samarbeidsforhold i en utviklingsorientert kommune med spennende, varierende og utf...

 • Company NITTEDAL KOMMUNE HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vil du være med å forsterke laget vårt? Vi vil ha deg som er en engasjert og utviklingsorientert helsefagarbeider til Skytta demenssenter. Vi trenger deg som har stort faglig engasjement, entusiasme, humor og som brenner for eldreomsorgen. Det gjør at du skaper de gode øyeblikkene og gir personsentrert omsorg. Miljøbehandling, trivselstiltak og humor er del av verktøykassen du bruker i hverdagen. Er du varm på relasjoner og god på samarbeid med kollegaer? Da er det deg vi ser etter. Skytta demenssenter har 29 langtidsplasser for personer med demens . Sykehjemmet har mye kompetanse på demens og har fokus på fagutvikling innen område. Vi har en stor flott sansehage som innbyr til å være ute. Det er sansesti, flere sittegrupper og grillhytte i hagen. Vi er opptatt av å benytte musikk, erindr...

 • Company HORNINDAL OMSORGSSENTER in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi søker etter initiativrike og engasjerte helsefagarbeidarar som er interessert i å arbeide med eldreomsorg og er opptatt av å yte tenester av høg kvalitet. Vi søker etter deg som synest det er spennande å samarbeide breitt fagleg med dei andre faggruppene på arbeidsstaden. Vi arbeider miljø retta, der du i møte med bebuar er det viktigaste verktøyet, og med deg sjølv som verktøy kan du bidra til ein meiningsfylt kvardag for bebuar og pårørande. Vi har ledig ei 100 % fast stilling, med ønske om snarleg oppstart, di kompetanse er etterspurt hos oss uansett om du er nyutdanna eller har mange års erfaring.Frå september er planen å gå over til turnus med langvakter på helg.Hornindal omsorgssenter har 24 bebuerar fordelt på tre grupper. Det er eit tett og godt samarbeidmellom desse tre gruppen...

 • Company VOLDA OMSORGSSENTER AVD SJUKEHEIM in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi har ledig 70 % fast st på Selje-/Hasletunet og vi søker etter initiativrike og engasjerte helsefagarbeidarar som er interessert i å arbeide med eldreomsorg og er opptatt av å yte tenester av høg kvalitet.Selje-/Hasletunet er ein seksjon med 19 plassarfor personar med demens, fordelt på 2 bugrupper. Vi søker etter deg som synest det er spennande å samarbeide breitt fagleg med dei andre faggruppene på arbeidsstaden. Vi arbeider miljø retta, der du i møte med bebuar er det viktigaste verktøyet, og med deg sjølv som verktøy kan du bidra til ein meiningsfylt kvardag for bebuar og pårørande. Di kompetanse er etterspurt hos oss uansett om du er nyutdanna eller har mange års erfaring.ArbeidsoppgåverUtøve helse- og omsorgstenester til bebuarar i tråd med gjeldande krav til kvalitet Dokumen...

 • Company NITTEDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Har du lyst til å bidra med dine fagkunnskaper? Vi trenger deg som er en utviklingsorientert helsefagarbeider og som har stort faglig engasjement, entusiasme, humor og som brenner for eldreomsorgen. Miljøbehandling, trivselstiltak og humor er en del av verktøykassen du bruker i hverdagen. Er du en engasjert, positiv og lojal helsefagarbeider? Liker du utfordringer og mye glede? Da ønsker vi deg på laget! Hos oss vil du møte mange gode arbeidskollegaer somgjenspeiler mangfold av kompetanse og ulike erfaringer.Døli pleie- og omsorgssenter har flotte, lyse lokaler og består av 77 rom fordelt på fire avdelinger, hvorav tre langtidsavdelinger og en korttids-/rehabiliteringsavdeling. Raus, redelighet og respekt er viktige prinsipper som vi bygger på. Vi er opptatt av at brukere opplever respekt...

 • Company BALSFJORD KOMMUNE FLYKNINGSTJENESTE FLYKTNINGETJENESTEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenBalsfjord kommune har ledig en midlertidig 30 % stilling som aktivitetskoordinator i Flyktningtjenesten, med tiltredelse snarest. Engasjementets varighet er til 31.07.2025, men med mulighet for forlengelse.Mye av jobben vil foregå på ettermiddag og kveld. For å sikre gode aktivitetstilbud forutsettes det at koordinator følger opp og er til stede på arrangementene.Stillingen er underlagt flyktningtjenesten, men det kan være aktuelt med ambulerende tjenestested lokalisert med samarbeidende tjenester. Førerkort kl. B kreves.  Stillingens ansvarsområde er knyttet til integreringsarbeid med flyktninger, og innebærer i hovedsak tverrfaglig samarbeid og koordinering av aktiviteter for flyktninger som er bosatt i kommunen. Mange av oppgavene vil være knyttet til å videreutvikle eller ...

 • Company EIKENGA AVLASTNING in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse har ansvaret for blant annet drift av Eikenga avlastning. Dette er et avlastningstilbud for barn og unge 0-18/23 år med funksjonsnedsettelse, som bor hjemme hos foreldre/foresatte. Tilbudet er rettet mot familier som har et tyngende omsorgsarbeid. Vi har nå ledig en 80% våken nattevaktstilling med arbeid gjennomsnitt hver 3. helg.Vi byr på ulike faglige utfordringer, kollegastøtte, vi har også ett mangfoldig og allsidig arbeidsmiljø. Søk da vel og bli en del av vårt team.Vi ønsker oss helsefagarbeidere som har erfaring fra arbeid med barn og unge med spesielle behov. Arbeidstedet er for tiden ved Eikenga avlastning.ArbeidsoppgaverYte bistand og hjelp i henhold til barnas/ungdommenes individuelle behovTett samarbeid med avdelingens miljøte...

 • Company BORGEHAVEN BO- OG REHABILITERINGSSENTER AVD DØGNREHABILITERING in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi har en spennende helsefagarbeiderstilling ledig på Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter. Stillingen er i hovedsak tilknyttet trygghetsavdelingen. Vi har et samarbeid med døgnrehabiliteringsavdelingen. Stillingen er 75% fast med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig omgående.Trygghetsavdelingen har 10 sengeplasser, hvorav 7 er plasser for trygghetsbrukere, 2 er for rehabiliteringspasienter og 1 er langtidsplass. Her jobber det sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi er en utradisjonell avdeling med en spennende variasjon i pasienter og brukere. Dette krever at vi må tenke annerledes i vårt tjenestetilbud og alltid ha pasientene i fokus. Hverdagen vil være variert med både stell, pleie, trening og ikke minst et stort fokus på aktiviteter og sosialt samvær på avdeling.Borgehaven bo- og ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi har ledig:Helsefagarbeidere5 x 100% stillinger som helsefagarbeidere (2 -delt turnus, men på sikt mulig 3 -delt)Litt om oss:B3 er en del av medisinsk klinikk og behandler pasienter med ulikehjertesykdommer som kransåresykdom (infarkt), hjerterytmeforstyrrelser,hjertemuskelsykdommer og hjertesvikt. Under hjertemedisinsk avdeling tilhørerogså enhet for invasiv kardiologi og hjertepoliklinikk (K3) som vi har etttett samarbeid med. Avdelingen består av 19 senger, og enheten er inndelt i 6 overvåknings senger for akutt og kritisk syke medisinske pasienter (OVA) 13 senger primært for pasienter med hjerterelaterte problemstillinger (post). Vi bemanner sykehusets scop/ telemetrisentral 24 timer i døgnet, og er sammenmed anestesiavdelingen tilknyttet stansteamet internt på sykehuset. Vi haregne ...

 • Company OSTERØY KOMMUNE HAUGE BUFELLESSKAP in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingaFrå mai 2024 er det ein ledig fast helgestilling i Hauge omsorgsbustad på 24% for helsefagarbeidar. Hauge omsorgsbustad er ein del av Heimetenesta og har tett samarbeid med heimesjukepleien. Hauge omsorgsbustad inneheldt 15 husvære. Dei som bur her vert rekna som heimebuande og følger same retningsliner som andre heimebuande.    Helsefagarbeidar har eit fagleg ansvar på vakt. Dette inneber faglege vurderingar, utføring av helsefaglege prosedyrar og rettleiing/oppfølging av medarbeidarar og bebuarar. Hauge omsorgsbustad har heildøgnsbemanning med eigne nattevaktar.  Den ledige stillinga er kvar fjerde helg med vanleg aftenvakt fredag og 14-timarsvakter laurdag og søndag. På langvaktene får du fri 1,5 i løpet av vakta i tillegg til to lunchpausar.  ArbeidsoppgåverOmsorg til menne...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du interessert i akuttmedisin er dette kanskje en stilling for deg!Akuttmottaket søker helsefagarbeider med interesse for akuttmedisin.Akuttsenteret ved Sykehuset i Vestfold HF består av akuttmottak med skadepoliklinikk, medisinsk akuttpoliklinikk og akuttavklaring.Gjennomsnittlig 90 pasientkontakter daglig gjør at vårt Akuttsenter er blant destørste i Norge. Vi er i nye lokaler med til sammen 50 sengeplasser med modernefasiliteter til behandling, stabilisering og avklaring av pasienter.Vi jobber i team og er opptatt av samarbeid og fleksibel bruk av ressurserpå tvers av seksjonene. Vi er organisert med teamsykepleiere som haransvarsområder fordelt på akuttsenterets hovedfunksjoner, samt fagsykepleieresom blant annet følger opp ansattes kompetanse og fagutvikling.Det er nå ledig 1 x 75 ...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  - Er du faglig dyktig og klar for nye utfordringer?- Er du endringsdyktig , modig og raus- og vil bli en av vårt team?- Er du sykepleier/vernepleier student, kan dette være noe for deg?- Søk da vel!Avdelingen tilhører PRO Jessheim Vest, og ligger på Gjestad bo- og aktivitetssenter, sentralt plassert på Jessheim, og er et av tre bo- og aktivitetssentre i Ullensaker kommune. Enheten består av flere avdelinger, innenfor både somatikk, korttidsavdeling, hjemmetjeneste, dag- og aktivitetstilbud.Her jobber dyktig og kompetent helsepersonell i nært samarbeid med pårørende, sykehjemslege og øvrige helsepersonell. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring, kompetanseutvikling og det å legge til rette for at vi sammen gir god behandling, omsorg og pleie.Stillingen er i turnus dag/kveld, med arbeid hv...

 • Company LURA BO- OG AKTIVITETSSENTER in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Lura bo- og aktivitetssenter er en del av Enhet for sykehjem (EFS) i Sandnes kommune og består av 4 langtidsavdelinger for personer med demens. Lura BOAS er et flott sykehjem, med nydelige uteområder. Sykehjemmet ligger sentralt på Lura med gratis parkeringsmuligheter og gode bussforbindelser. Vi er organisert etter kompetanseteam-modellen hvor fagarbeidere spiller en nøkkelrolle i avdelingene. Nysgjerrig på hva det innebærer? Se den korte og informative videoen om hvordan vi arbeider fremtidsrettet med fokus på kompetanse og kvalitet. Du finner den under "Enhet for sykehjem" på Sandnes Kommune sine hjemmesider.  Vi søker nå etter tre nye helsefagarbeidere i 90-100% faste stillinger. Det er turnusarbeid dag/kveld, samt hver 3.helg eller langvakter hver 4.helg dersom ønskelig. Trives du med...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORSKNINGSVEIEN - SOMATIKK in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Har du lyst til å utvikle kompetanse og få erfaring fra forskjellige avdelinger ved Norges største sykehus? Personalformidling er Oslo universitetssykehus sin interne bemanningsseksjon. Når du jobber for Personalformidling, blir hele Oslo universitetssykehus din arbeidsplass. Hos oss får du stor variasjon i arbeidshverdagen, et bredt faglig nettverk og mange spennende utfordringer ved ulike avdelinger. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant ...

 • Company BERGEN KOMMUNE KOMMUNAL ALLMENNMEDISINSK SENGEPOST in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  KAS er en kommunal helseinstitusjon som holder til i Bergen Helsehus i Solheimsviken sammen med bl.a. Bergen Legevakt. Enheten har rundt 60 ansatte med høy og variert kompetanse. Vi gir tilbud til pasienter med akutt sykdom (fra legevakten, fastleger og akuttmottak) og utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Enheten har totalt 34 sengeplasser. Under oppholdet behandles pasienten av vårt tverrfaglige team bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, leger og saksbehandlere fra kommunens vurderingsenheter. Pasientene er her i gjennomsnitt 3-5 dager. Er du opptatt av å utvikle deg som helsefagarbeider?  På KAS vil du få erfaring med mange ulike sykdomsbilder og mulighet til å være med på en interessant hverdag. Vi har bratt læringskurve både når det kommer til forskjellige p...

 • Company KLEPPESTØ SYKEHJEM in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  En av våre dyktige kollegaer skal over i ny jobb, og vi søker derfor etter ny kollega til avd. 2D på Kleppestø sykehjem . Her vil du kommetil en positiv avdeling med engasjerte kollegaer somalle ønsker å skape gode dager for våre beboere og oss selv. Avdeling 2D har 10 plasser for eldre psykisk utviklingshemmende, og personalgruppen består av både sykepleier og vernepleiere, fagarbeidere ogstudenter/pleiemedarbeidere. I avdelingen har vi egne ressurspersoner innenulike fagfelt så vi holder oss oppdatert og kan yte best mulig tjeneneste tilvåre pasienter. I denne stillingen vil du oppleve bredde i faglige utfordringer, du får mulighet til å arbeide i en tverrfaglig personalgruppe og du vil kommetil et arbeidssted med positive kollegaer både på avdelingen og på tvers avavdelinger.Arbeidsoppg...

 • Company FJORDPARKEN DAGSENTER in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du kreativ, aktiv og har et godt lag med eldre, har vi en ledig stilling på 100 % som aktivitør ved Dagsenter Fjordparken.Dagsenter Fjordparken er en forebyggende og holdningsskapende tjeneste som drifter vedtaksbasert for personer med funksjonssvikt som har behov for aktivitet og fellesskap. Dagsenteret har i dag 12 daglige plasser til hjemmeboende innbyggere. Flere av våre besøkende har behov for støtte til sosial aktivitet og fellesskap, og kan være sårbare for miljøendringer og sykdom. Dagsenteret drifter etter faglige retningslinjer, og tilpasser aktiviteter etter de besøkendes behov og ønsker. Alle våre daglige aktiviteter skjer i grupper og i et fellesskap. I vår tjeneste er hverdagsmestrende aktiviteter som musikkbasert miljøbehandling, bevegelse og trening svært fremtredende. V...

 • Company SPARBU BOSENTER in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Nå har du muligheten til å jobbe i et godt arbeidsmiljø med flotte kollegaer!Vi på Sparbu bosenter søker en engasjert og motivert person som ønsker å bidra med sin kunnskap og engasjement.Sparbu bosenter er ett av 4 bosentre i Steinkjer kommune som er organisert under sektor Helse- hjemmetjenester. Sparbu bosenter har 50 leiligheter som består av bofellesskap med avlastnings plasser, omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpfunksjon.Ved Sparbu bosenter er det ledig stilling som helsefagarbeider 90% fast stilling. Stillingen er ledig fra 1/6 og innebærer jobb i turnus, med arbeidshelg gjennomsnittlig 4.hver helg.Framtidas innretning og struktur innen helse og omsorg er under utforming, og helseetaten står overfor omfattende endrings- og utviklingsprosesser. Tidlig innsats, forebygging ...

 • Company HJEMMETJENESTEN HOBØL, SPYDEBERG, TRØGSTAD OG NATT in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om enhetenHjemmetjenesten i Indre Østfold kommune består av to enheter hvor stillingen er tilknyttet avdeling Spydeberg i enhet Hobøl/Spydeberg/Trøgstad og Natt. Avdeling Spydeberg og avdeling Hobøl har begge base på Grinitun sykehjem i Spydeberg. Avdelingene server i hovedsak brukerne i sine tidligere kommuner, men samarbeid med avdeling Hobøl må kunne påregnes.Bli en del av oss som jobber i hjemmetjenesten! Om stillingenVi har nå behov for en dyktig og engasjert helsefagarbeider til hjemmetjenesten avdeling Spydeberg. Stillingen er fast på 31,69 % i todelt turnus med arbeid tredje hver helg. Det er mulighet for større stilling om du vil jobbe andre hver helg.Stillingen er ledig fra 21.05.2024. Arbeidsoppgaverpleie og omsorg til hjemmeboende brukere bistand i personlig hygiene, medisinadm...

 • Company NAMDAL REHABILITERING IKS in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Lærling i helsearbeiderfaget 2 årig løpVi søker lærling i helsearbeiderfaget fra høsten 2024. Vi er godkjent for hele lærlingeløpet.Vi ønsker en helsefagslærling som er engasjert og motivert for en jobb i helsevesenet.Vi kan tilby en flott læringsarena og et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.Tiltredelse: 15.08.2024Søknadsfrist: 21.04.2024Lønn: Etter tariff.Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.Personlige egnethet/ egenskaper vektlegges.Søkeren må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Viser ellers til www.namdalrehab.no eller vår Facebookside for mer informasjon om Namdal Rehabilitering IKS.Spørsmål rettes til kvalitetsleder Lene Røttesmo på tlf. [74 32 21 00](tel:74 32 21 00) eller post@namdalrehab.noSøknad med CV sendes Namdal Rehabilitering...

 • Company KARASJOK KOMMUNE VANNVERK in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenEr du vår nye kollega?Ved Karasjok sykeavdeling er det følgende stilling som helsefagarbeider/ hjelpepleier ledig:100% fast helsefagarbeider/ hjelpepleierStillingen inngår i den til enhver tid gjeldende årsturnus. Arbeid hver 4. helg med 12,5 timers vakter eller hver 3.helg med ordinære vakter. Årsturnus gir store muligheter for individuelt tilpasset turnus.Karasjok Sykeavdeling yter tjenester knyttet til sykehjem, korttidsplasser, avlastningsplasser, sykestueplasser og KAD plass. Sykeavdelingen er en tjeneste i utvikling og har behov for en helsefagarbeider/hjelpepleier med interesse for endringsarbeid og utvikling med fokus på faglig kvalitet og med et stort hjerte for eldreomsorg.Det er gode samarbeidsforhold i en utviklingsorientert kommune med spennende, varierende og utf...

 • Company VEA SYKEHJEM in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vea sykehjem er et flott og moderne sykehjem med 107 pasientplasser fordelt på 5 avdelinger. Her er avdelinger for somatiske langtidsplasser, langtidsplasser for pasienter med demens, og plasser for korttid, veksel og avlastning. Vi har høy faglig kompetanse, godt fagmiljø, faste sykehjemsleger og et godt arbeidsmiljø. Vi er stolte av at Vea sykehjem vant arbeidsmiljøprisen 2023. Vi har mange gode og praktiske løsninger for både ansatte og pasienter, samt velferdsteknologi for økt pasientsikkerhet og effektivisering av tjenestene. Vi søker etter en helsefagarbeider til den ene korttidsavdeling vår. Liker du varierte og utfordrende dager preget av arbeidsglede har du funnet plassen å søke. Stillingen har turnus med lange vakter, med arbeid hver 3.helg. I 100% langvaktsturnus vil man vanligv...

 • Company LYNGBØTUNET BO- OG SERVICESENTER in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Har du lyst til å jobbe i et aktivt og spennende fagmiljø? På Lyngbøtunet bo- og servicesenter har vi ledig 3 vikariat som helsefagarbeider opp mot en beboer som trenger ekstra bemanning grunnet somatisk sykdom. Lyngbøtunet bo- og servicesenter er engivende arbeidsplass med faglige utfordringer i et godt læringsmiljø. Her fårbeboerne behandling og omsorg av høy kvalitet. Vi søker deg som har interessefor å arbeide innen eldreomsorgen, som er opptatt av fagutvikling /forbedringsarbeid, og som ønsker å bidra til at våre beboere har et godt livher på sykehjemmet. Sykehjemmet er et ressurssenter for eldreomsorgen i Laksevåg, og ligger i naturskjønne omgivelser ca. ti minutter med bil/ bussfra Bergen sentrum. Vi har 60 langtidsplasser, hvorav 30 på demensavdelingog 30 på somatiskavdeling. Hver ...

 • Company SYKKYLVEN KOMMUNE BUTENESTENE ADMINISTRASJON in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi har ledig 90 % fast stilling som helsefagarbeidar på natt, med arbeid kvar tredje helg.Stillinga er per d.d knytt til natt på Sykkylven Bu- og aktivitetssenter (BUAS). Her er 8 nattevakter per natt fordelt på BUAS og nattpatruljen, som samhandler med kvarandre. Ein sjukepleiar er på "topp" og gir sjukepleiekompetanse til alle avdelingane etter behov.På Buas er det totalt 72 plassar fordelt på 5 avdelingar. Det er 2 avdelingar for demente, 1 korttidsrehab avdeling som også har 1 KAD plass, 2 avdelingar med heildøgns omsorg (leiligheter)der det også er nokre langtids institusjonsplassar. ArbeidsoppgåverArbeidet består av vanleg pleiefagleg arbeid og ansvar knytt til brukarane sine behov og vedtakKvalifikasjonarAutorisasjon som helsefagarbeidarHar gode norskkunnskapar, både munnleg og skri...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIE H2, RESSURSENHET OG HELSEVAKT in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ønsker du en variert arbeidsdag med faglige utfordringer og gode kollegaer? Å jobbe i hjemmesykepleien gir deg en frihetsfølelse og selvstendighet få andre kan tilby. Du blir kjent med kommunen vår på en unik måte og vil oppleve mange spennende menneskemøter.Fredrikstad kommune sine verdier er forkortet MERK, Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent, og vi søker deg som er nettopp det! De faglige oppgavene i hjemmesykepleien har økt i omfang og kompleksitet. I hjemmesykepleien møter du pasienter i alle aldre, alle typer livssituasjoner og med ulke diagnoser og oppfølgingsbehov. Vi gir sammensatte tjenester og utfører avanserte prosedyrer hjemme hos pasientene. Vi har stort fokus på hverdagsmestring og brukermedvirkning og alle tjenester skal ha utgangspunkt i det. Vi har tro på at kvalitet...

 • Company VÅGAN KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER SONE 1 SVOLVÆR in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Hjemmetjenesten er delt inn i 3 geografiske soner. Tjeneste har et sterkt fokus på kvalitetsutvikling, demens og kreftomsorg. Vi jobber i team, hjemmehjelpere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Bli med på laget som vår nye kollega i hjemmetjenesten i Vågan. Vi trenger dyktige, ansvarsbevisste og engasjerte helsefagarbeidere til å jobbe sammen med oss.Ledig fra 01 05 2024ArbeidsoppgaverPleie- og omsorg til hjemmeboendeVi har todelt turnus med arbeid hver 4 helg med langvakterKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderGode norskkunnskaper, både skriftlig og muntligErfaring fra hjemmebasert tjeneste og journalsystemet Gerica, men opplæring vil bli gittSøkere må ha sertifikatGyldig politiattest Personlige egenskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagtGode samarbeidsegenskaper er en...

 • Company ÅSNES KOMMUNE OMSORGSTJENESTE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Hjemmebasert Omsorg er en enhet i Åsnes kommune som omfavner flere trinn i omsorgstrappen. Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn- og unge, dagsenter for personer med en demens, samt døgnbemannet bolig for rus- og psykiatri er tjenester som inngår i enheten.Sommeren er i anmarsj, og i den forbindelse er vi på utkikk etter ferievikarer for perioden 17.06.24 - 25.08.24. Vikariatene omfavner sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Vikariatene innehar en stillingsstørrelse på inntil 80%. I din søknad ønsker vi at du skriver når du kan jobbe og hvor stor stilling du kan ta på deg. Dersom du har en ansettelseskontrakt kan du sende en epost direkte til din nærmeste leder.ArbeidsoppgaverDu vil yte helsehjelp, og betjene trygghet...

 • Company FJELL BO- SERVICESENTER in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Fjell bo- og servicesenter er et somatisk sykehjem med 51 beboere fordelt på to avdelinger. Våre nærmeste naboer er Fjell skole og Fjell legesenter med Knutepunkt Fjell i umiddelbar nærhet. Parkområder og møteplasser i kommunedelen har fått et løft de siste årene. Sykehjemmet har også en egen sansehage og terrasser som gir gode muligheter for å tilbringe tid ute.Vi på Fjell er stolte over at bo og servicesenter brukes aktivt til sosiale aktiviteter hvor frivillige, barnehager og skoler sammen med personalet gjør hverdager mer innholdsrike for våre beboere.Vi har parkeringsplass for ansatte og vi kan skryte av byens hyppigste bussavgang. Busstoppen ligger rett ved siden av bygget. Avdeling Eika består av ca 18 årsverk som ivaretar omsorg for 26 somatiske pasienter. Vi tilrettelegger også fo...

 • Company FINNØY HELSE- OG OMSORGSSENTER in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Finnøy helse- og omsorgssenter søker helsefagarbeider i Bofellesskap for eldre og sykehjem langtid.Finnøy helse- og omsorgssenter ligger  sentralt plassert på Judaberg i Finnøy kommunedel. Det går hurtigbåt fra Stavanger sentrum til Judaberg. Vi har flere avdelinger og driver dagsenter, hjemmesykepleie, korttid- og langtidsavdelinger i sykehjem og bofellesskap for eldre. Vi har eget kjøkken som produserer mattil pasienter på helse- og omsorgssenteret og til hjemmeboende i kommunedelen.ArbeidsoppgaverHjelpe beboere og pasienter med daglige oppgaver og gjøremålLegemiddelhåndteringOppfølging av pleieplanerAktiviteter med beboere og pasienterOmsorg, stell og pleieSamarbeid med pårørendeSamarbeid med andre faggrupperKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsefagarbeiderDersom du ikke har norsk,...

 • Company STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Er du vår nye trygge, tålmodige og faglig engasjerte kollega, som ønsker å arbeide med en spennende brukergruppe?Bofellesskapet er lokalisert på Stokka, og er et av 25 bofellesskap som hører til under virksomheten Bo og Aktivitet Psykisk helse.Flere av våre beboere har levd et langt liv med psykiske helseutfordringer. Noen har også alvorlig rusmisbruk og atferdsutfordringer. Vi ønsker gjennom vårt arbeid å se mennesket bak utfordringene og ivareta drømmer og håp.  Vi har et bevisst forhold til utøvelse av miljøterapi og målrettet miljøarbeid, og har gode rutiner og tiltaksplaner som veileder oss i arbeidet. Gjennom relasjonsbygging, god kommunikasjon og samhandling bidrar vi til å styrke beboernes ressurser og egenomsorg.ArbeidsoppgaverMålrettet miljøterapi - Du skal jobbe målrettet med mi...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om enhetenEdwin Ruuds omsorgssenter ligger idyllisk til i Mysen, og omsorgsenteret består av både sykehjem og omsorgsboliger. Vi satser på faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.  Avdeling 1: Skjermet/tilrettelagt avdeling for personer med demens med 28 pasient.Avdeling 2: Langtids avdeling med 32 pasienter.Avdeling 3: Korttid/rehabiliteringsavdeling med 24 pasienter.Omsorgsbolig med 33 beboere over to etasjer. Vårt motto er " Edwin Ruud. Det beste stedet for meg å være - akkurat nå." Bli en del av oss som jobber på sykehjem! Om stillingenEdwin Ruud avdeling 1 består av Fossumkroken med 13 tilrettelagte plasser for personer med demens og Velhaven med 15 plasser på skjermet avdeling for personer med demens.Vi har nå behov for en dyktig og engasjert helsefagarbeider til 100 % fast stilling...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om enhetenEdwin Ruuds omsorgssenter ligger idyllisk til i Mysen, og omsorgsenteret består av både sykehjem og omsorgsboliger. Vi satser på faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø.  Avdeling 1: Skjermet/tilrettelagt avdeling for personer med demens med 28 pasient.Avdeling 2: Langtids avdeling med 32 pasienter.Avdeling 3: Korttid/rehabiliteringsavdeling med 24 pasienter.Omsorgsbolig med 33 beboere over to etasjer. Vårt motto er " Edwin Ruud. Det beste stedet for meg å være - akkurat nå." Bli en del av oss som jobber på sykehjem! Om stillingenEdwin Ruud avdeling 1 består av Fossumkroken med 13 tilrettelagte plasser for personer med demens og Velhaven med 15 plasser på skjermet avdeling for personer med demens.Vi har nå behov for en dyktig og engasjert helsefagarbeider til 60 % fast stilling ...

 • Company TRØGSTADHEIMEN SYKEHJEM in Other
  05.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Om enhetenTrøgstadheimen er et sykehjem som består av tre somatiske avdelinger, en skjermet og en forsterket skjermet avdeling. Trøgstadheimen skal ha en brukerorientert tjeneste med høy kvalitet, fleksibel og effektiv bruk av eksisterende ressurser. Vi har fokus på miljøtiltak, aktiviteter, ernæring, måltider og brukermedvirkning. Vi skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnivå skal ha et tjenestetilbud som utformes i samarbeid med pasienten og pårørende. Dette forutsetter at pasienten og pårørende får god informasjon.Bli en del av oss som jobber på sykehjem! Om stillingeneVi søker nå etter flere engasjerte helsefagarbeidere til faste helgestillinger hos oss. Stillingene er med ulike stillingsprosenter, dag og kveld, og er med arbeid hver andre og tredje hve...

 • Company TRONDHEIM KOMMUNE AKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ved Aktivitetstilbud for hjemmeboende er det ledig en fast 100 prosent stilling som aktivitør.Aktivitetstilbud for hjemmeboende har 14 vedtektsfestede tilbud, samt flere lavterskeltilbud rundt om i byen. Du vil primært arbeide ved et av våre vedtektsfestede tilbud. For mer informasjon om vår enhet gå inn på Aktivitetstilbud for hjemmeboendeVår administrasjon er lokalisert på Sandgata 22.Vi jobber etter Trondheim kommunes verdier; åpen, modig og kompetent. ArbeidsoppgaverLede aktiviteter i gruppeMedvirke til kvalitetssikring av tilbudetUtviklingsarbeidSkape en meningsfylt hverdagBistå mennesker med variert behov for aktivitetVære pådriver til både fysisk, kognitiv og sosial aktivitet, planlegge nye aktiviteter ut fra funksjonsendringer hos brukerenDrive aktivitet og legge til rette for god ...

 • Company HJEMMETJENESTEN HOBØL, SPYDEBERG, TRØGSTAD OG NATT in Other
  05.04.2024 Updated on: 05.04.2024

  Om enhetenHjemmetjenesten i Indre Østfold kommune består av to enheter med avdelingene Eidsberg og Askim, og avdelingene Hobøl, Spydeberg, Trøgstad og natt. Avdeling Hobøl har base på Grinitun Sykehjem i gamle Spydeberg kommune. For at brukerne våre skal kunne leve gode liv hjemme så lenge som mulig er det en forutsetning med en velfungerende hjemmetjeneste, og det er vi bidragsytere til her i Indre Østfold kommune. Bli en del av oss som jobber i hjemmetjenesten! Om stillingeneVi har nå behov for to dyktige og engasjerte helsefagarbeidere til fast stilling på helg. Stillingene er på 15,49 % og 12,32 %, og er tilknyttet enhet Hobøl/Spydeberg/Trøgstad og Natt. Som fast ansatt i Hjemmetjenesten Hobøl avdeling 1 får du en variert og spennende arbeidsdag. Vi søker etter deg som er glad i å jobb...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi søkjer deg som er engasjert i faget og likar å jobbe i eit travelt og godt arbeidsmiljø.Kvardagen vår er full av nye oppgåver og utfordringar som vi løyser med felles kompetanse. No ønskjer vi at nettopp du skal bli vår nye kollega.Ønskjeleg med snarleg tiltreding. Ring oss gjerne for ein uformell prat.Arbeidsoppgåver2 delt turnus (dag-kveld og kvar 3. helg)PasientoppfølgningDelta aktivt i i utviklings- og forbedringstiltakHeilheitleg pleieTverrfagleg samarbeidOppfølging av lærlingerKvalifikasjonarOffentlig godkjent helsefagarbeider.Gode datakunnskaper.Gode norskkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Søkarar som har andre morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikkje har fullført norskspråklig vidaregåande skule, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller...

 • Company FLORØ HELSE OG VELFERD in Other
  05.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Florø miljøteneste 1 søker etter helsefagarbeidarar som vil bidra til den gode kvardagen for mennesker som treng tilrettelagt støtte for å leve i tråd med eigne verdiar og ynskjer. . Florø miljøteneste 1 består av 3 bofellesskap, i tillegg til at ein ambulerer ut til brukarar som bur i eigen heim. Brukarane er i alder frå 14 - 75 år, med ulike funksjonsnedsettingar og samansatte behov. Stillingane innebærer turnusarbeid med arbeid både dag, kveld og natt, og med arbeidshelg hver tredje helg. Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at ansatte har stor innflytelse på egen turnus.100 % vikariat natt 100 % vikariat natt (60 %) og dag/kveld (40 %) ArbeidsoppgåverRettleie og hjelpe bebuarane. Er omsorgsfull og skape trygghet på natt. Planlegge og tilrettelegge for gode, individuelle tenester e...

 • Company FROGN KOMMUNE ADMINISTRASJON AV HELSETJENESTER in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Har du engasjement og hjerte for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser? Ønsker du å være en del av et faglig team som jobber med å gjøre hverdagen til våre beboere innholdsrik og  meningsfull? Da ønsker vi deg velkommen til å søke stilling hos oss.  Vi søker etter helsefagarbeider/ Sykepleier/ vernepleier til en fast 70% stillingFugleveien omsorgsbolig er en heldøgnbemannet omsorgsbolig der det bor 10 mennesker med nedsatt funksjonsevne, som har varierende bistandsbehov. Alle beboerne våre har egne leiligheter.Vi er hele tiden i utvikling av våre tjenester og vi spiller på hverandres ulike styrker.Stilling: helsefagarbeider/ sykepleier/ Vernepleier Stillingsprosent: 70% Ansettelsesform: FastArbeidssted f.t.: Fugleveien omsorgsbolig Kvalifikasjoner:Sykepleier/Vernepleier, eventuelt hels...

 • Company HJEMMETJENESTEN SØR in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Framtidas innretning og struktur innen helse og omsorg er under utforming, og helseetaten står overfor omfattende endrings- og utviklingsprosesser. Tidlig innsats, forebygging og økt satsing på hjemmetjenesten skal understøtte målet om at flest mulig skal få mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Det arbeides aktivt med å bygge en fremtidig bærekraftig hjemmetjeneste. Ved Hjemmetjenesten Sør er det ledig stilling som Helsefagarbeider, 100% vikariat fra d.d. t.o.m 10.10.24.Hjemmetjenesten sør har ansvar for hjemmesykepleie til hjemmeboende i Steinkjer sentrum. Arbeidsoppgavene i kommunehelsetjenesten er i kontinuerlig utvikling, og kravene til fagkompetanse er økende. Vi trenger innovative sykepleiere som ønsker å bidra til å videreutvikle og heve faglig kvalitet i tjenestene. Arbeidsoppgav...

 • Company BARDUHEIMEN SYKEHJEM in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Er du helsefagarbeider og liker utfordringer? Vi kan tilpasse turnus etter dine ønsker og behov.  Barduheimen sykehjem trenger engasjerte og faglig trygge helsefagarbeidere. Vi starter opp med sykepleierteam og en fagarbeider hos oss vil få mye ansvar og mange spennende arbeidsoppgaver. Vi er åpen for å lære deg opp til bla å ta blodprøver og sette venefloner.Barduheimen er et sykehjem med tre avdelinger, to somatiske og en skjermet enhet for demente. De somatiske avdelingene har 24 langtidsplasser inkludert 1 øyeblikkelighjelp seng. Skjermet enhet for demente har 10 langtidsplasser. Som helsefagarbeider ved Barduheimen får du en variert og spennende arbeidsdag og til dette arbeidet trenger vi flere positive, selvstendige og løsningsorienterte medarbeidere. Er det deg?Turnusordning: tredel...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD GRENLAND in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Ønsker du å utvikle deg som helsefagarbeider? Jobb i skjærgårdsparadiset Kragerø i sommer!Adecco Helse er førsteleverandør av helsepersonell til Grenland distriktet, fra urbane Skien og Porsgrunn til frilufts-eldoradoet Drangedal og til kystbyene Bamble og Kragerø. Ved at vi har denne rammeavtalen med Grenland distriktet betyr at du som ansatt i Adecco Helse vil du være den første som får tilbud om ledige vakter og oppdrag i kommunene. Vi leverer helsepersonell til helsehus, hjemmetjenesten, sykehjem og omsorgsbolig, legevakt og alt som går inn under kommunehelsetjenesten. Har du en lidenskap for helsefag og er på utkikk etter spennende oppdrag i sommer? Vi ønsker å finne det perfekte oppdraget for deg. Vær tidlig ute og planlegg sommer med Adecco Helse.Hva kan du forvente fra oss?•    Var...

 • Company ADECCO NORGE AS AVD GRENLAND in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Ønsker du å utvikle deg som helsefagarbeider? Jobb i fine Bamble i sommer!Adecco Helse er førsteleverandør av helsepersonell til Grenland distriktet, fra urbane Skien og Porsgrunn til frilufts-eldoradoet Drangedal og til kystbyene Bamble og Kragerø. Ved at vi har denne rammeavtalen med Grenland distriktet betyr at du som ansatt i Adecco Helse vil du være den første som får tilbud om ledige vakter og oppdrag i kommunene. Vi leverer helsepersonell til helsehus, hjemmetjenesten, sykehjem og omsorgsbolig, legevakt og alt som går inn under kommunehelsetjenesten. Har du en lidenskap for helsefag og er på utkikk etter spennende oppdrag i sommer? Vi ønsker å finne det perfekte oppdraget for deg. Vær tidlig ute og planlegg sommer med Adecco Helse.Hva kan du forvente fra oss?•    Varierte og spennen...

 • Company ADECCO GROUP NORWAY AS AVD OSLO in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Ønsker du å utvikle deg som helsefagarbeider? Jobb i Rennebu kommune i sommer!Adecco Helse er førsteleverandør av helsepersonell til Rennebu kommune, og bistår nå med bemanning av helsepersonell til sommeren. Vi leverer helsepersonell til hjemmetjenesten, sykehjem og omsorgsbolig, legekontor og alt som går inn under kommunehelsetjenesten. Har du en lidenskap for helsefag og er på utkikk etter spennende oppdrag i sommer? Vi ønsker å finne det perfekte oppdraget for deg. Vær tidlig ute og planlegg sommeren med Adecco Helse.Hva kan du forvente fra oss?•    Varierte og spennende oppdrag: Vi tilbyr oppdrag innenfor hjemmetjenesten, helsehus, sykehjem, omsorgsbolig, KAD, legevakt og korttidsavdelinger, slik at du kan skape en allsidig karriere som sykepleier.•    Støtte til reise og bolig: Selv ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters