SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Health service managers

75 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-50 of 75 results.
 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239022312 Presentasjon av stillingen:Avdeling for hjerneslag (Slagenheten) er en pioneravdeling innen slagbehandling i Norge med høy forskningsaktivitet og har utviklet en behandlingskjede for slagrammede fra akutt behandling og til pasienten er tilbakeført til et aktivt liv som oftest i eget hjem.Avdelingen er fra 2018 utvidet og etablert som Midtnorsk Slagsenter med spesialister både i indremedisin og nevrologi. Avdelingen mottar nå alle pasienter med akutt hjerneslag i det tidligere Sør- Trøndelag, samt pasienter med hjerneslag fra hele Midt-Norge og Helgeland som har behov for høyspesialisert behandling som f. eks endovaskulær behandling. Avdelingen er en av de største slagavdelinger i Norge med 19 senger, poliklinikk og tidlig støttet utskrivningsteam.Still...

 • Company ASKER KOMMUNE PERSONALAVDELINGEN in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256067129 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å bygge opp, utvikle og lede spennende tjenester?Familie- og nettverksavdelingen har som mandat å gi oppfølging, veiledning og behandling til gravide, barn og unge mellom 0-23 år og deres familier. Avdelingen består av 27 engasjerte ansatte med høy fagkompetanse som psykologer, barnevernspedagoger, familieterapeuter/veiledere og tverrfaglige spesialister.Avdelingens kjerneoppgaver er å gi tjenester til gravide, barn, ungdom og deres familier som har:lettere, moderate og store psykiske vanskerrusutfordringersamspillsutfordringernedsatt funksjonsevnebehov for tiltak etter vedtak fra barneverntjenestenI tillegg har avdelingen en oppsøkende tjeneste som både jobber forebyggende og som følger opp enkelt ungdom.Arbe...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: 988265780 Stillingsident: 4257205694 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en faglig sterk og resultatorientert leder som ønsker å bidra til videreutvikling av Avdeling Sør i Psykisk helse- og rusklinikken.Avdeling Sør består av tre Senter for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) med døgnenhet, ambulante akutteam, poliklinikk og FACT (DPS). Avdelingen har ansvar for lokalt å gi spesialisthelsetjenester til pasienter med moderat til alvorlig psykisk lidelse, samt det polikliniske tilbudet til pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Avdelingen har samlet ca 175 stillinger og et budsjett på rundt 140 millioner.Avdelingsleder har ansvar for en helhetlig utvikling i avdelingen, og skal bidra til likeverdige tjenester i hele opptaksområdet. Du vil ha et overordnet fag-, budsjet...

 • Company HUSTADVIKA KOMMUNE - FAMILIENS HUS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org.nr.:921133642 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Hustadvika kommune har ledig 100% fast stilling som leder tiltak for funksjonshemmede. Stillingen er ledig omgående.Stillingen inngår i ledergruppen for Familiens Hus. Ledergruppen består av enhetsleder og leder for hver av de fire avdelingene.ArbeidsoppgaverFag- og personalansvar for tjenestenBudsjettoppfølgingBygge opp og utvikle Familiens Hus i samarbeid med interne og eksterne samarbeidsparterAnsvar for støttekontakter, BPA- og avlasterordningerKoordinator for individuell plan og ansvarsgrupperRåd og veiledning til innbyggere og i samarbeid med andre kommunale tjenesterRapportere til enhetslederKvalifikasjonerTreårig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanningLedererfaring er ønskeligErfaring med tvang og makt jfr. kapittel 9 i...

 • Company SYKHEUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE LILLEHAMMER in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: 993407690 Stillingsident: 4248027139 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk mikrobiologi utfører ca. 420.000 analyser årlig og tilbyr det meste innen mikrobiologiske analyser og tjenester. Mikrobiologisk avdeling har totalt ca 40 stillinger, hvorav 3 overlegestillinger og 1 stilling for lege i spesialisering. Divisjon medisinsk service er ansvarlig for laboratoriefagene i Sykehuset Innlandet HF og medisinsk mikrobiologi er samlet ved sykehuset på Lillehammer. Avdelingen tar i mot prøver fra alle enheter i Sykehuset Innlandet og andre helseinstitusjoner, fastleger etc. fra kommunene i Innlandet.Avdelingssjefen har det overordnede ansvaret for avdelingens utvikling og drift, rapporterer til divisjonsdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Stillingen gir gode mulighe...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 01.07.2020

  Org. nr: 974795833 Stillingsident: 4257715166 Presentasjon av stillingen:Ved klinikk Hammerfest er det ledig en 100 % fast stilling som enhetsleder for merkantil tjeneste.Klinikken bygger opp ny struktur for merkantil tjeneste. Enhetsleder for merkantil tjeneste er kontorfaglig leder, og har det øverste ansvaret for at kontortjenesten holder en god faglig og forsvarlig standard. Stillingen er for tiden underlagt klinikksjef.ArbeidsoppgaverAnsvar for at drift av sekretærtjenesten, dokumentasjonssystemer og rutiner i enheten er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og kontorfaglige normer.Delegert ansvar for økonomi og personalforvaltning.Enhetsleder rapporterer til klinikksjef.Ansvar for oppbygging av merkantil tjeneste som enhet. Ansvar for å utvikle og kvalitetssikre enhetens tjene...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK ALTA in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250301892 Presentasjon av stillingen:Det er opprettet det egne plasser for avhengighetsmedisin i tilslutning til allerede eksisterende Døgnenhet. Ved den nye enheten opprettes det 6 plasser og 2 avrusingsplasser. Døgnenheten er i 3. etasje ved Alta Helsesenter.Vi har ledig fast stilling som assisterende enhetsleder ved Døgnenhet for Avhengighetsmedisin. Tiltredelse snarest eller etter avtale.ArbeidsoppgaverDaglig ledelse av Enhet for AvhengighetsmedisinAnsvar for evaluering/planlegging av behandlingstilbudene ift prosedyrer, retningslinjer og lovverkAnsvar for oppfølging av økonomi og personalAnsvar for faglig utviklingsarbeidMålrettet tverrfaglig samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnereRapportering til avdelingsleder psykisk helsevern og avheng...

 • Company BERGEN KOMMUNE HELSEVERNENHETEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4235809948 Presentasjon av stillingen:Bergen kommunes ansvar i fastlegeordningen har økt i stor grad de siste årene, både i omfang og i forhold til nye oppgaver. For å styrke arbeidet med oppfølgingen av fastlegeordningen, skal det etableres en egen enhet for allmennlegetjenesten (Allmennmedisin). Enheten skal ha ansvar for oppfølging av næringsdrivende fastleger (for tiden 236 fastleger), opprettelse, administrasjon og ledelse av kommunale fastlegesentra med fast ansatte leger og medarbeidere, ivaretakelse av kommunens forpliktelser i spesialistforskriften, ledelse av prosjektet ALIS-Vest, opprettelse og drift av nytt regionalt ALIS kontor.Enheten er organisatorisk plassert i Etat for helsetjenester, hvor også Bergen legevakt, Bergen ØHD, Fengselshelsetjenesten,...

 • Company ECURA BO OG HABILITERING AS AVD ÅS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4245058599 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å være leder for LIS-seksjonen vår og bli en del av et aktivt fagmiljø medambisjoner om fremragende LIS-utdanning?Avdeling for hjertesykdommer ved Ahus har i forbindelse med omorganisering en ledig stilling som seksjonsleder for LIS-gruppen (LIS 1-2-3). Er du en dynamisk person med et bevisst forhold til ledelse? Tenker du, som oss, at en tydelig retning og god kommunikasjon er vesentlig for å lykkes, og for å rekruttere og beholde våre dyktige fagspesialister? Vi ser etter deg som vil være en pådriver i oppfyllelsen av Ahus sin faglige standard.Avdeling for hjertesykdommer har høy aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger.Avdelingen består av 7 seksjoner med Hjerteovervåkning (11 senger...

 • Company NOVO NORDISK NORWAY AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VÆRØY OMSORGSSENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4245049727 Presentasjon av stillingen:Værøy kommune har ledig 100% stilling som avdelingsleder ved Værøy omsorgssenter. Vi er ute etter deg som brenner for arbeid innen omsorg og ønsker å være med å utvikle fremtidens omsorgstjenester i Værøy kommune.Avdelingsleder skal ha det faglige, administrative og personalmessige ansvar for tjenesten. Som leder inngår du i pleie og omsorgsleders lederteam sammen med fagleder for Miljøtjenesten og fagleder rus og psykiatri. I dette samarbeidet utvikles og kvalitetssikres helse og omsorgstjenesten til innbyggerne i Værøy.Kommunen er inne i en spennende periode med planlegging av nytt helse- og omsorgssenter og avdelingsleder må påregne å delta i dette arbeidet.ArbeidsoppgaverSom avdelingsleder vil du ha ansvar for tjenester i...

 • Company BJØRNAFJORDEN KOMMUNE LEGETENESTE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CRUX VERKSGATA BEHANDLINGSSENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :CRUX Verksgata behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for unge i regionen på oppdrag av Helse Vest RHF. Klinikken holder til i flotte og moderne lokaler i Stavanger sentrum. Vårt tilbud består av døgnavdeling med 15 plasser, poliklinikk, dagbehandling og ambulante tjenester. Vi har et nært og godt samarbeid med alle aktuelle samarbeidspartnere som er naturlig del av nettverket til våre pasienter. CRUX Verksgata har om lag 35 ansatte med solid og variert helse- og sosialfaglig kompetanse, i tillegg til lege og psykolog.Vi ser etter en klinikksjef som er glad i mennesker, brenner for kvalitet innen et viktig fagfelt og som har engasjement for CRUX sitt diakonale verdigrunnlag.Du er flink til å bygge relasjoner, ...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257389375 Presentasjon av stillingen:100 % fast stillingVi søker etter en kompetent, initiativrik og engasjert assisterende avdelingssjef som skal bistå avdelingssjef i kirurgisk avdeling.Kirurgisk avdeling har ansvar for fem fagseksjoner: Gastrokirurgi, karkirugi, bryst- og endokrinkirurgi, urologi og plastikk. I tillegg er det 24 stillinger for leger i spesialisering, som roterer på de ulike fagseksjonene. Leger i spesialisering bemanner også kirurgisk vaktteam som ivaretar akuttkirurgiske pasienter i akuttmottak.Avdelingen har to døgnområder, poliklinisk virksomhet ved Kalnes og Moss i tillegg til en egen seksjon for operasjonsplanlegging. Vi har stor operativ virksomhet ved operasjonsavdelingene på Kalnes og i Moss. Stillingen er en del av kirurgisk avdeling...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF UNGDOMSSEKSJONEN in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4235122748 Presentasjon av stillingen:Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og er godkjent for bruk av tvang. Seksjonen tar imot pasienter mellom 13-18 år med komplekse psykiatriske tilstander og stort funksjonsfall. Ungdomsseksjonen består av 3 enheter: Akutt døgnbehandlingsenhet, Intermediær døgnbehandlingsenhet og Front-Ungdom, arenafleksibelt team.Intermediær døgnbehandlingsenhet er en 7-døgns sengepost med 6 sengeplasser, og det er elektive innleggelser. Enheten har fokus på kognitiv adferdsterapi. Vårt behandlingstilbud består av miljøterapi, individualterapi, familiearbeid, foreldrearbeid, ungdom- og foreldregrupper og aktivitetsgruppe for ungdom. I tillegg har enheten et tett samarbeid med Nordre Aker skole ...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257931437 Presentasjon av stillingen:Helse Nord-Trøndelag HF (helseforetak) har ansvaret for at 137 000 innbyggere i vår region tilbys spesialisthelsetjenester av høy kvalitet innen fysiske sykdommer (somatikk) og psykiatrisk helsevern.Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Stjørdal og DPS Kolvereid er våre enheter. I tillegg drifter vi AMK-sentralen og ambulansetjenesten.Klinikk for medisinsk service er en gjennomgående klinikk som har virksomhet både på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger. Vi leverer tjenester til sykehus og kommunehelsetjenesten, som gir støtte i diagnostisering og behandling av pasienter.Avdeling for fysio- og ergoterapi består av to seksjoner lokalisert til Sykehuset Namsos og Levanger.Vår hovedoppgave er å undersøke, vurdere behandli...

 • Company TEMPE HELSE- OG VELFERDSSENTER HJEMMETJENESTE in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 984723512 Stillingsident: 4250062543 Presentasjon av stillingen:Ved Tempe helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder fra 1. juli 2020.Tempe helse- og velferdssenter består av sykehjem, omsorgsboliger som tilbyr hjemmetjenester for, et botiltak for psykisk utviklingshemmede og et aktivitetstilbud for seniorer.ArbeidsoppgaverSom avdelingsleder har du et delegert helhetlig lederansvar for fag ( tjenestekvalitet) personal og økonomi.Du rapporterer til enhetsleder og inngår i enhetens lederteam.Du planlegger utvikling og drift i tett samarbeid med resten av lederteamet.Du har gjort deg kjent med oppdraget og rammebetingelsen for kommunen. Samtidig har du innsikt i brukernes løpende behov fordi du løser brukernære oppgaver i en 20 prosent av st...

 • Company HUMAN CARE UNG AS AVD FARSUND in Other
  27.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOP NORDMØRE/ROMSDAL DØGNSEKSJON HJELSET in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249499741 Presentasjon av stillingen:Poliklinikk rusbehandling TSB Molde er ein av fem seksjonar i Avdeling for Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i Klinikk for psykisk og helse og rus. TSB har eit omfattande tilbod i Helse Møre og Romsdal frå det akutte til langtidsdøgn og vidare oppfølging. Poliklinikken i Molde flytter inn i nye lokaliteter i juli og vil frå 1. september. ha behov for ny seksjonsleiar.Vi ønskjer deg som vil vere med å videreutvikle rusfaget i Helse Møre og Romsdal, og som kan sette verdiane kvalitet, tryggleik og respekt i fokus i møte med pasientar og pårørande.ArbeidsoppgåverAnsvar for dagleg drift og administrative oppgåverAnsvar for seksjonen sine tenester og resultat, mellom anna fagleg verksemd, kvalitet, arbeidsmiljø, økonomi...

 • Company FUSA BU- OG BEHANDLINGSSENTER in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KVINESDAL BO OG DAGSENTER in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258452180 Presentasjon av stillingen:Enhetens visjon: «Vi skaper stjernestunder!»Kort beskrivelse av enheten:Vi er et livsgledehjem, bestående av 31 sykehjemsplasser, - 7 av disse er skjermet enhet for personer med demens og 14 plasser er omsorgshybler med heldøgns bemanning for personer med demens. Vi har også Dagsenter for hjemmeboende med demens, fagkonsulent, vikarsentral og storkjøkkendrift. Vi er en enhet med 90 dyktige og flotte medarbeidere.Avdelingen, boenhetene:Boenhetene for personer med demens består av 21 tilrettelagte plasser for personer med kognitiv svikt. Avdelingene har flere faggrupper som samarbeider for å gi enhver beboer den best tilrettelagte hverdagen som er mulig. Arbeidsmiljøet er preget av åpenhet, humor, faglig fokus og rom for uenigh...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS AVDELING FOR REHABILITERING in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258397753 Presentasjon av stillingen:Behandlingshjelpemidler er en avdeling i Klinikk for medisinsk teknologi. Avdelingen forvalter en utstyrsportefølje på omlag 16.000 apparater til 14.000 pasienter som får behandling i hjemmene. Det dreier seg blant annet om utstyr for oksygen-, respirasjon- insulin-, ernæring- og kompresjonbehandling. Bruk av hjemmebehandling er i stor utvikling. Avdelingen har vært igjennom en omorganisering, og i denne forbindelse er det opprettet en fast stilling som avdelingssjef.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverTotalansvar for avdelingens fag og kvalitet, personell og økonomiAvdelingssjef med fullt driftsansvar for avdelingenLede og utvikle avdelingen i henhold til foretake...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - SOMATIKK in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251154551 Presentasjon av stillingen:Seksjonsleder gjennom mange år går av med pensjon og det søkes en etterfølger.Seksjon for diabetes er en seksjon som er organisert under Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin. Avdelingen har klinisk virksomhet ved Aker sykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet og har dessuten omfattende forsknings- og undervisningsaktivitet.Arbeidsted er pt ved Endokrinologisk poliklinikk, bygg 98, Aker sykehus. I dette bygget er det og poliklinikk for diabetes, thyroideasykdommer, osteoporose, endokrinkirurgi og forskningslab i tillegg til en dagenhet. Vi er ca 35 personer som jobber i tverrfaglige team.Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdertArbeidsoppgaverAnsvarlig for seksjonens drift...

 • Company ECURA BO OG HABILITERING AS AVD GJØVIK in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Pr. i dag er Ecura Bo og Habilitering AS inndelt i tre regioner; Midt-Norge, Vestlandet og Østlandet. Hovedkontorer i de tre regionene er i henholdsvis i Levanger, i Sogndal og på Gjøvik. Totalt er det over 60 tjenestetilbud som ligger spredt i de ulike geografiske områdene. Det formidles tjenester rettet mot personer med sammensatte behov og utfordrende atferd. Faglig sett baserer vi arbeidet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse.Region Østlandet har tjenestesteder på Gjøvik/ Toten, Ringsaker/Hamar, Hadeland og i Follo-distriktet.I tillegg har vi en egen avdeling for Veiledning & Habilitering som gir tjenester til skoler, barnevern og privatpersoner.Vi etablerer stadig nye tjenestetilbud og trenger i den forbindelse ny avdelingsleder i Viken fylke, nærmere bestemt Østfold.Kva...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF FORETAKSSTAB/STØTTESTJENESTER -NLSH in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795558 Stillingsident: 4249956306 Presentasjon av stillingen:KIR Overvåkning/mottakelse/dagkirurgi avd Lofoten søker ass enhetlseder i vikariat, 100% stilling,Her får du muligheten til å kombinere ledelse, kontortid og turnusarbeide hvor du jobber ca 40% på kontor og 60% i turnus, i etallsidig, spennende og godt arbeidsmiljø!.Enhet for overvåkning-akuttmottak er en enhet i kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF. Avdelingen har aktivitet innenfor følgende fagområder : anestesi,gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, øre-nese-halsog øyespesialiteter. I tillegg til hele det indremedisinske fagfeltet ogpsykiatri. Vi har et tett samarbeid innenfor alle fagfelt i egethelseforetak og med UNN Tromsø.Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF behandler pa...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅSE HOTELL PASIENTHOTELL ÅLESUND in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247477320 Presentasjon av stillingen:Vi har ved Åse hotell, Ålesund sjukehus, ledig ei fast 100% stilling som seksjonsleiar/ sjukepleiar frå og med 01.08.20Stillinga er ei delt stilling der ein regner omlag 50 % innan ledelse og 50 % innan drift.Den som innehar stillinga er underlagt klinikksjef og er fast medlem av klinikken sitt lederteam.Åse pasienthotell er eit hotell for pasientar frå alle avdelingar i Helse Møre og Romsdal HF.Hotellet har og overnattingstilbod til polikliniske pasientar og pårørande. Hotellet har drift fra måndag til fredag med sjukepleier på alle vakter. Pusterommet med treningstilbod til kreftpasientar er knytta til hotellet. Hotellet har 8,9 årsverk med leiar, sjukepleiere og assistentar .ArbeidsoppgåverSeksjonsleiar har ansvar for dagl...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4254404540 Presentasjon av stillingen:Ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, kirurgisk område, er det ledig 1 års vikariat i 60% stilling som avdelingsleder for kirurgiske leger fra 1. august 2020. Det er mulighet for fast ansettelse. Kirurgisk område består av 4 fagseksjoner (kirurgi, gynekologi, ØNH og anestesi), og har 33 fast ansatte leger. Hver seksjon har egen seksjonsoverlege som ivaretar fagansvaret på hver seksjon.Sandnessjøen ligger midt på Helgelandskysten like ved fjellkjeden De syv søstre. Øyriket rundt Sandnessjøen er spektakulært, og gir rike muligheter for friluftsliv på fjell, vann og land. Byen er trafikknutepunkt for Ytre Helgeland og har gode transportmuligheter med lufthavn, hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane. Industri o...

 • Company AURE KOMMUNE SOLBAKKEN BOKOLLEKTIV in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Om stillingenVi har nå ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved Solbakken bokollektiv for personer med demens. 30% av stilling er avsatt til administrative oppgaver.Stillingen inneholder:Fagansvar for 16 beboere.Miljøterapi, helsehjelp og pleieoppgaver.Ansvarlig for fagutvikling.Koordinering og samarbeid med interne og eksterne aktører med spesielt fokus på oppfølginga av pårørende.Journalansvarlig og ansvar for utforming av vedtak og prosedyrer.Oppfølging av kvalitetssikringssystemet, oppfølging av avvik.Demenskoordinator for kommunen.Turnusen er lagt opp slik at avdelingssykepleieren går fortrinnsvis dagvakter, men har ei arbeidshelg hver 6. uke.Ønskede kvalifikasjonerVi ønsker søkere med utdanning som sykepleier eller vernepleiere.Det er en fordel om du har utdanning og/eller er...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795345 Stillingsident: 4239033297 Presentasjon av stillingen:Nordlandssykehusets psykisk helse-og rusklinikk omfatter alle tilbud ved Nordlandssykehuset innen psykisk helsevern og rusbehandling. Vi yter tjenester for alle aldersgrupper og på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nordland. Klinikken har også regionale tjenestetilbud.Sikkerhetspsykiatrisk enhet (SPE) er organisert under Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA) som er klinikkens største avdeling og har primært elektiv drift. Klikk her for mer info:SPE er en høyspesialisert, fylkesdekkende sikkerhetsenhet med 15 behandlingsplasser.Enheten gir et tilbud til pasienter med sammensatte utfordringer og behov for strukturerte trygge omgivelser. Dette omfatter også mennesker som er dømt til behandling etter t...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON AVD TØNSBERG in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kommunen har nylig gjennomført en vellykket kommunesammenslåing mellom Re og gamle Tønsberg kommune.Det er viktig at alle som bor og midlertidig oppholder seg i Tønsberg kommune får nødvendig helsehjelp og pleie og omsorg. Tildelingskontoret er skal ivareta rettssikkerheten til innbyggerne i kommunen. Som virksomhetsleder for tildelingskontoret forventes det at du leder an i arbeidet med å profesjonalisere forvaltningen av tjenestene inne området mestring og helse. Du vil du ha en sentral rolle i å sikre at kommunens strategi for området nås og at ressursene brukes effektivt innenfor tildelte rammer.Kommunens fremtidige økonomiske situasjon har gjort det nødvendig å iverksette og gjennomføre et omfattende prosjekt kalt; Handling...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4247583604 Presentasjon av stillingen:Fagområde Øre/Nese/Hals er organisert i en egen enhet som er en del av Avdeling dag-poliklinikk i Kirurgisk klinikk. ØNH/Kjeve drifter ØNH poliklinikk og polikliniske operasjoner. Kjevepoliklinikk med operative inngrep, fagområde søvnapne og hørselssentral tilhører også enheten. Totalt er vi 24 ansatte fordelt på sykepleiere, tannhelsesekretær, audiografer, tekniker og audiopedagog.Nå ser vi etter en enhetsleder i 100% fast stillingArbeidsoppgaverPersonaloppfølgingØkonomistyring og daglig drift i enhetenBruk av virksomhetsdata og rapportering i dette arbeidetRekruttering og fagutviklingPlanlegging av endringer og kvalitets- og pasientsikkerhetstiltakHMS- arbeidKvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier eller annen rel...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE ADMINISTRASJON MESTRING OG FOREBYGGENDE TJENESTER in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØNDRE LAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  25.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Kan dette være stillingen for deg?Kommunalområde mestring og velferd oppretter ny100% stilling som Fag- og kvalitetsutviklerSøndre Land kommune har de siste årene jobbet mye med innovasjon, og det foregår mye interessant utviklingsarbeid i kommunen som også har vakt nasjonal interesse. Kommunen har i 2020 gjennomgått en organisasjonsendring der et av hovedmålene har vært å sikre bedre samordning av tjenestene.Kommunalområde mestring og velferd er nylig omorganisert, og består nå av avdelingene Rehabilitering og behandling, Demensomsorg og Kjøkken på Hovli sykehjem. I tillegg Hjemmebaserte tjenester, Tilrettelagte tjenester, Psykisk helse og rus, Fysio/ergo/friskliv, Legetjenesten og NAV.Stillingen er plassert i stab til kommunalsjef sammen med tildeling og koordinerende enhet, koordinator ...

 • Company ETNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Søkjer du nye utordringar? Vår avdelingsleiar i heimetenesta har fått ny stilling i kommunen og me søkjer derfor etter ny avdelingsleiar i 100% fast stilling. Heimetenesta gjer naudsynt helsehjelp og praktisk bistand etter tildelte vedtak om helse og omsorgstenester. Ein spennande og utfordrande stilling. Velkommen som søkar.ArbeidsoppgåverSom avdelingsleiar vil du ha ansvar for leiing, fagleg overordna ansvar, oppfølging av økonomi- og ressursstyring, planlegging og utvikling av avdelinga i tett samarbeid med einingsleiar, fagansvarleg og avdelingsleiar for institusjon. Heimetenesta har ca 30 årsverk tilknytt avdelinga. Rapportera til einingsleiar pleie- og omsorg.kompetanse:Det er eit krav om :autorisert sjukepleiarleiarerfaring og /eller utdanning innan leiingFørarkort kl Bbeherske nors...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE RUS SKOLE OG JOBBRESEPT in Other
  25.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249520957 Presentasjon av stillingen:Transkulturelt senter er en liten poliklinikk/kompetansesenter for arbeid med psykisk helse hos traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Senteret har 4 fagstillinger og en kontorleder. Stilling som overlege er ledig fra 1.9.2020.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverOverlegen vil drive klinisk virksomhet - i hovedsak med barn og unge.Veiledning og undervisning for kommunale tjenester som flyktningtjeneste, barnevern, barnehager og skoler i tillegg til primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil være viktige elementer i arbeidet.Det kan legges til rette for metodeutvikling og forskning.KvalifikasjonerSøker må være spesialist i barne- og ungdomspsykiatri eller...

 • Company DIAKONHJEMMET SYKEHUS BUP VEST in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Avdelingsleder for BUP Vest, Klinikk for psykisk helse og rusFra 01.01.20 er det iverksatt ny organisasjonsstruktur ved Diakonhjemmet Sykehus. Det er etablert fem klinikker og Klinikk for psykisk helse og rus er en av disse. Klinikken består av fire avdelinger: Voksenpsykiatri, Barn og unge Vest, Alderspsykiatri og Senter for psykofarmakologi.Vi søker etter en erfaren leder som vil utvikle avdeling BUP Vest som del av klinikk for psykisk helse og rus. Klinikken er i gang med utvikling av strategiske satsingsområder for å ivareta sin lokalsykehusfunksjon for årene fremover. Avdelingsleder skal utøve ledelse som innebærer fullt ansvar for både fag, personell, økonomi. Avdelingslederen vil rapportere til klinikkleder og inngå i klinikkleders lederteam. Det forventes at avdelingsleder i tilleg...

 • Company DIAKONHJEMMET SYKEHUS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING RUSPOLIKLINIKK in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257426756 Presentasjon av stillingen:Avdelingsleder for Alderspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rusFra 01.01.20 er det iverksatt ny organisasjonsstruktur ved Diakonhjemmet Sykehus. Det er etablert fem klinikker og Klinikk for psykisk helse og rus er en av disse. Klinikken består av fire avdelinger: Voksenpsykiatri, Barn og unge Vest, Alderspsykiatri og Senter for psykofarmakologiVi søker etter en erfaren leder som vil utvikle avdeling for alderspsykiatri som del av klinikk for psykisk helse og rus. Klinikken er i gang med utvikling av strategiske satsingsområder for å ivareta sin lokalsykehusfunksjon for årene fremover. Avdeling alderspsykiatri er i dag lokalisert på Tåsen og skal i første halvår av 2021 flytte til Steinerud hvor de somatiske kl...

 • Company DIAKONHJEMMET SYKEHUS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING RUSPOLIKLINIKK in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257370107 Presentasjon av stillingen:Avdelingsleder for Voksenpsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rusFra 01.01.20 er det iverksatt ny organisasjonsstruktur ved Diakonhjemmet Sykehus. Det er etablert fem klinikker og Klinikk for psykisk helse og rus er en av disse. Klinikken består av fire avdelinger: Voksenpsykiatri, Barn og unge Vest, Alderspsykiatri og Senter for psykofarmakologi.Vi søker etter en erfaren leder som vil utvikle avdeling for voksenpsykiatri som del av klinikk for psykisk helse og rus. Klinikken er i gang med utvikling av strategiske satsingsområder for å ivareta sin lokalsykehusfunksjon for årene fremover. Avdelingsleder skal utøve ledelse som innebærer fullt ansvar for både fag, personell, økonomi. Avdelingslederen vil rapportere...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer?Ved kirurgisk/ortopedisk sengeenhet med poliklinikker er det ledig 100% stilling som assisterende enhetsleder fra 1.9.2020. Jobb hver 3. helg.Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastikkirurgi, karkirurgi, ØNH og kreft. I tillegg har vi følgende poliklinikker: kirurgisk, ortopedisk, kreft og øye.Vi jobber aktivt med kvalitetsforbedring og har fokus på at vi skal ha et godt arbeidsmiljø for alle.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene og kommunen hadde i 2019 drøyt 10 500 innbyggere.Ar...

 • Company AURE KOMMUNE HELSE OG FAMILIE ADMINISTRASJON in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:921357990 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Beskrivelse avdelingAvdeling for habilitering og demensomsorg ligger under enhet for omsorg. Avdelingen har ca. 37 årsverk og yter helsehjelp i hjemmet, boveiledning og praktisk bistand. I tillegg drives et dagsenter for brukere av habiliteringstjenesten.Vi trenger nå en fagleder ved dagsenteret. Dette er arbeidsplassen for flere personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Det er 3 ansatte ved dagsenteret. En liten del av stillingen er lagt til heldøgns omsorg - her ytes boveiledning til beboerne i bofellesskapet.Om stillingenStillingen er delt mellom Aure dagsenter og heldøgns omsorg. Turnus med arbeid hver 3. helg.Ved Aure Dagsenter vil en ha ansvar for å planlegge, lede og gjennomføre et systematisk aktivitetstilbud til vå...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF VESTERÅLEN DPS HABILITERING/REHAB - STOKMARKNES in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257697770 Presentasjon av stillingen:Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske spesialisthelsetjenester til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving. Våre enheter er lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes.Vi samarbeider med Salten DPS og klinikkens spesialavdelinger forøvrig om blant annet døgn- og akuttilbud til våre pasienter.Vi søker nå ny enhet...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE HELSE OG HJEMMETJENESTER in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4244308053 Presentasjon av stillingen:Haugesund kommune søker etter ny enhetsleder for hjemmetjenesten, en enhet i stor faglig utvikling og endring relatert til økt tjenestetilbud, utvidede oppgaver og utvidede muligheter ved innføring av velferdsteknologiske løsninger.Hjemmetjenesten yter pr i dag personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet. I tillegg administreres dag og aktivitetestilbud fordelt på fire lokasjoner. Hovedbasen er i Karmsundsgata 51.Tjenesten omfatter rundt 800 brukere, og som enhetsleder vil du få ansvar for om lag 185 årsverk, som også omfatter hukommelsesteam og sansekontakter. Hjemmetjenesten driftes i henhold til bestiller-utfører-modellen med innsatsstyrt finansiering/ISF og med en omsetning på i overkant av 100 millioner i tillegg t...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4217786969 Presentasjon av stillingen:Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB) er en enhet i Barne- og ungdomsavdelingen (BUA), Sørlandet sykehus, Kristiansand.RIB får ledig 100 % fast stilling som enhetsleder. Tiltredelse etter avtale.RIB er et regionalt henvisningskompetansesenter i Helse sør-øst. Enheten er samlokalisert med Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) i Kristiansand. Hovedoppgaven er å tilby individuelt tilrettelagte intensive habiliteringsprogram til grupper av barn og unge med cerebral parese (CP) og andre nærmere beskrevne funksjonsnedsettelser, samt deres foreldre. Enhetens oppgaver er videre jfr. mandat forskning, fagutvikling og formidling. Les mer RIB er en av få enheter innen helseforetakene i Helse Sør-øst som ...

 • Company FRELSESARMEENS ELDREOMSORG in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SSE AVDELING FOR KOMPLEKS EPILEPSI SOLBERGTOPPEN REHABILITERING in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257258466 Presentasjon av stillingen:Spesialsykehuset for Epilepsi - SSE, (Nevroklinikken), Seksjon for barn og ungdom med epilepsi har ledig et vikariat for overlege (spesialitet barnesykdommer) fom 03.08.20 tom 28.02.21.Seksjonen har 32 senger fordelt på 4 poster med aldersfordeling 0-18 år, og fungerer som landsfunksjon for pasienter med refraktær epilepsi, utredning mtp epilepsikirurgi, tverrfaglig utredning og behandling med ketogen diett.Politiattest kreves fremlagt ved tiltredelse.Kun søkere som søker elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverOverlegen vil ha det medisinske ansvaret i et tverrfaglig teamDet forventes deltagelse i intern undervisning av personell og foreldreVeilederfunksjon av spesialistkandidaterDeltagelse i p.t.14-delt ba...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK FLEKKEFJORD in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Kirurgi i en lokal, regional og global kontekst -- vi søker ass. avdelingssjef som ønsker å bidraAvdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig 50% stilling som assisterende avdelingssjef. Stillingen kan med fordel kombineres med annet arbeid ved Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF).Vi ønsker nye medarbeidere med interesse for utvikling og forbedringsarbeid.Sørlandet sykehus HF er organisert i 6 klinikker hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand samt av 3 tverrgående klinikker. Disse er Medisinsk Service Klinikk (MSK), Prehospitale tjenester (PTSS) og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling.Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i en avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi,...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF TYNSET - SOMATIKK in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974725215 Stillingsident: 4240439573 Presentasjon av stillingen:«Sykehuset Innlandet Tynset er et akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 25.000innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter iindremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue.Bildediagnositikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbudinnen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tettsamarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St OlavsHospital. Innenfor opptaksområdet er det også prehospitale tjenester, DPS ogBUP. Det er flere avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehusetsnærhet til hovedkommunikasjonslinjer (tog, RV 3, flyplass på Røros) er enstyrke. Tynset er senter for utdanning med fle...

 • Company KIRKENS BYMISJON OSLO HOVEDKONTOR in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FJALER KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTE in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org.nr.:864968422 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Har du helsefagleg utdanning, erfaring med personalansvar, og er klar for nye og spanande oppgåver i heimetenestene? Då er det kanskje deg vi leiter etter.Vi søkjer no etter ein engasjert og motivert teamleiar for heimetenestene våre. Den vi ser etter ønskjer å delta i vidareutvikling av det eksisterande tilbodet og ta tenestene inn i framtida, med ny teknologi og endra behov hos innbyggjarane.Du vil som teamleiar i heimetenestene samarbeide tett med leiar for heimetenestene og dei andre teamleiarane innan helse og omsorg, men og med andre einingar i kommunen. Du vil vere viktig for å sikre at tenestene våre har det innhald, den kvalitet og den heilskap som innbyggjarane våre treng no og framover. Samtidig vil du ha ei rolle som...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters