Jobmonitor. Search results for Health service managers

65 Jobs found

Used filters:
 • Health service managersx
Displaying 1-50 of 65 results.
 • Company STENDI SENIOR AS AVD RISENGA BO- OG OMSORGSSENTER in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193716173 Presentasjon av stillingen:Leiar i avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Helse FonnaStillinga rapporterer til fagdirektør i Eining for fag- og føretaksutvikling.Arbeidsoppgåver• Strategi, målsetting og planar for kvalitets- og pasienttryggleiksarbeidet i Helse Fonna i samarbeid med klinikkane.• Sørge for at Helse Fonna har system som støttar kjerneverksemda med tanke på pasientsikkerhet, risikovurdering og kontinuerlig forbetring.• Utarbeiding og styring av føretaket sitt program for interne revisjonarKvalifikasjonar• Kompetanse innan kvalitetsleiing og/ eller kvalitetsutvikling på høgskule-/universitetsnivå eller annan relevant utdanning (gjerne masternivå).• God kjennskap til spesialishelsetenesta sine oppgåver og organisering• Erfaring frå sys...

 • Company KLEPP KOMMUNE TENESTEOMRÅDE BARN OG UNGE in Other
  18.02.2020

  Vil du vera med å skapa framtida? Vi søker no ein dyktig leiar som ønsker å vera med på den vidare utviklinga av Klepp kommune sine tenester.Klepp kommune søker etter ein person til e i n yoppretta stilling som leiar for ei tverrfagleg oppfølgingseining. Namn på eininga er foreløpig ikkje bestemt.Eininga er organisert under oppvekstsjef, og inngår saman med leiar av helsestasjonstenesta, leiar av barnevernet og leiar for PPT i oppvekstsjefen si leiargruppe. Den nye leiaren blir og ein del av tenesteområdet Barn og unge, og arbeider tett mot skular og barnehagar.Den tverrfaglege eininga skal jobba tett mot individ, familiar og system. Dette tyder at eininga skal jobba med rettleiing, direkte arbeid inn mot barn/unge/familiar og med kompetansebygging ute i kommunen sine einingar. Totalt vil ...

 • Company SELBU TANNKLINIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191135710 Presentasjon av stillingen:Funksjonen som klinikkleder ved Selbu tannklinikk er ledig fra 1. august 2020.Ansatte på Selbu tannklinikk kan søke. Det er ønskelig at klinikklederen arbeider i full stilling.ArbeidsoppgaverAdministrativ ledelse av klinikken/daglig driftTannhelsefaglig ledelse*Oversikt over prioritert klientellOppfølging av ansatteMedarbeidersamtaler med ansatte på klinikkenSykefraværsoppfølging - daglig tilrettelegging i samarbeid med overtannlegeAttestasjon - faktura (kan delegeres)Attestasjon tidBANKKlinikkregnskap (kan delegeres)*Fagansvaret overlates til overtannlege dersom vedkommende ikke er tannlegeVi tilbyrKlinikklederen får et funksjonstillegg. Tilleggets størrelse avhenger av ansvar og oppgaver:Tannlege vil få et funksjonstillegg ...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS LOVISENBERG DPS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OCH ORTOPEDI AS AVD NORD-NORGE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vil du være med å utvikle vår virksomhet og posisjon i sammen med 20 høyt kvalifiserte, kompetente, kreative og nysgjerrige ortopediingeniører, ortopediteknikere og øvrige medarbeidere?OCH er i en spennende utviklingsfase, og vi søker en ny klinikkleder som vil være med å drive og forbedre vår virksomhet ytterligere.Vi ser etter deg som har relevant helsefaglig utdannelse. Det er en fordel om du har ledererfaring fra helserelatert virksomhet. Det er viktig at du trives med å ha helhetsansvar, og at du liker å lede og utvikle faglig dyktige medarbeidere. Klinikken ligger sentralt i Tromsø.Bedriftens ortopediingeniører deltar også på besøksklinikker hos tverrfaglige samarbeidspartnere på blant annet sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Som klinikkleder er det viktig å fortsette de gode r...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185855315 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert og initiativrik seksjonsleder til vårt lederteam i Medisinsk teknologi og e-helseAvdeling for Medisinsk teknologi og e-helse ivaretar virksomhetsnære områder innen IKT, medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. Seksjon rådgivning og prosjektleveranser er en av fire seksjoner i avdelingen. Hovedoppgaven til seksjonen er oppfølging av avtalen med vår driftsleverandør, Sykehuspartner. I tillegg er rådgivning innen teknologiområdet en sentral oppgave. Dette gjelder mot hele sykehuset. Andre viktige oppgaver for seksjonen er planlegging og gjennomføring av prosjekter som inneholder elektronisk verktøykasse, i samarbeid med IKT leverandører og brukeravdelinger.En viktig oppgave for stillingen er å r...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vi søker nå seksjonsleder til seksjon for akutt hjerneslagSeksjon for akutt hjerneslag/nevroovervåkning har nå ledig fast stilling for seksjonsleder. Seksjonen er 1 av 8 seksjoner ved avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi.Seksjonen tilbyr spesialisert utredning og behandling til pasienter med hjerneslag i akuttfasen.Seksjonen består av 29 senger hvorav 4 i nevrologisk overvåkningsstue. Vi er i stadig utvikling, sist med oppstart trombektomi høsten 2019 og implantasjon av loop-recorder for deteksjon okkult arytmi januar 2020.Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved Ahus har landets største opptaksområde innenfor fagfeltet nevrologi og består også av seksjon for generell nevrologi, rehabiliteringsseksjon, nevrofysiologisk laboratorium, seksjon for nevroimmunologi, nevr...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4179673947 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert og initiativrik seksjonsleder til vårt lederteam i Medisinsk teknologi og e-helseAvdeling for Medisinsk teknologi og e-helse ivaretar virksomhetsnære områder innen IKT, medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. Seksjon for behandlingshjelpemidler er en av fire seksjoner i avdelingen. Hovedoppgaven til seksjonen er ansvaret for utlån/utlevering av utstyr og forbruksmateriell til pasienter som har behov for videre behandling i hjemmet eller på institusjon. I seksjonen utføres oppgaver som kundebehandling, saksbehandling, pasientopplæring og service og vedlikehold av utstyr. En viktig oppgave for stillingen er å rigge seksjonen for å ivareta eksisterende, nye og endrede oppgaver. Du har evne til ...

 • Company TROMSØ KOMMUNE JADEVEIEN SYKEHJEM in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193158550 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en erfaren, fremtidsrettet og engasjert avdelingsleder i 100 % fast stilling til avd. Nyheim da vår nåværende leder velger å gå videre til andre oppgaver.ArbeidsoppgaverArbeidsgiveransvar for ansatte i avdelingen inkludert rekruttering og personalutvikling ut fra enhetens kompetanseplan.Ivareta arbeidsgivers plikter og rettigheter etter Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi, herunder ansvar for avdelingens HMS og IA arbeid.Ansvar for at myndighetskrav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves, og tjeneste tilbudet utvikles i henhold til vedtatte nasjonale og kommunale mål og strategier.Økonomi og drift.Utarbeide driftsbudsjett i egne avdeling i samarbeid med enhetsleder.Ansvar for at oppgaver løses innenfor avd...

 • Company BLÅ KORS STAVANGER OG OMEGN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192777179 Presentasjon av stillingen:Transport- og portøravdelingen søker enhetstleder til portør Ullevål.Som enhetsleder hos oss inngår man i et team på 3 som har det daglige ansvar for drift og personale i tett samarbeid med seksjonsleder.Avdelingen består for øvrig av transport og post Aker/Ullevål, Interntransport og post Rikshospitalet, transport Gaustad/Dikemark og portør Aker/Rikshospitalet/Radiumhospitalet. I portørseksjonene inngår også sengesentraler.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene består av personaloppfølging, koordinering av oppdrag, bemanningsplanlegging og bidra aktivt for å skape gode rutiner og et godt arbeidsmiljø i enheten.Stillingen inngår i en turnus, hvor man jobber noen mellomvakter, samt hver fjerde lørdag.KvalifikasjonerLedererfaring samt...

 • Company NES KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSJEFENS KONTOR in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188165686 Presentasjon av stillingen:Nes kommune skal tilsette virksomhetsleder for Dialog og mestring, som er en av 5 virksomheter innen kommunalområdet Helse og velferd.Virksomhetsleder inngår i rådmannens lederforum (ledergruppe+virksomhetsledere) og kommunalsjefens lederteam og rapporterer direkte til kommunalsjef for helse og velferd.Dialog og mestring er en viktig virksomhet i kommunens arbeid med å øke innbyggernes evne til egenmestring og ressursmobilisering, med den gevinst i livskvalitet det vil gi brukerne. Arbeidet for økt egenmestring og ressursmobilisering gjelder hele kommunen. Det betyr at Dialog og mestring blir sentral i arbeidet for å samkjøre oppvekstfeltet, kulturtjenestene og deler av Samfunn og miljø i forhold til denne strategien.Virksomh...

 • Company NES KOMMUNE HJEMMETJENESTER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4182937534 Presentasjon av stillingen:Nes kommune skal tilsette virksomhetsleder for Hjemmetjenesten, som er en av 5 virksomheter innen kommunalområdet Helse- og velferd.Virksomhetsleder inngår i rådmannens lederforum (ledergruppe+virksomhetsledere), og kommunalsjefens lederteam, og rapporterer direkte til kommunalsjef for helse og velferd.Hjemmetjenesten er viktig i forhold til å øke innbyggernes evne til egenmestring og ressursmobilisering, med gevinst i livskvalitet som det vil gi brukerne. Arbeidet for økt egenmestring og ressursmobilisering gjelder hele kommunen. For hjemmetjenestens del kommer dette til syne i pågående arbeid med å utvikle hjemmetjenestene, slik at den som helhet leverer mer på det som virksomheten allerede kan vise til som beste praksis. U...

 • Company OSTERØYTUNET in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:864 338 712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaPå Osterøytunet har vi ledig to stillingar som avdelingsleiar i HTA kap. 4. Osterøytunet er ein moderne sjukeheim, bygd i 2004, med 56 einsengsrom fordelt på to avdelingar. Kvar avdeling har 3 grupper. Vi har eigen natteneste som også servar heimebuande. Institusjonen har eigen lege. Osterøytunet ligg på Osterøy, 35 minuttar kjøring frå Bergen sentrum.ArbeidsoppgåverOppgåvene består i å sikre dagleg drift og i stillinga ligg personalansvar for medarbeidarar i di avdeling herunder bemanning, personaloppfylging og turnusarbeid.Avdelingsleiar arbeider tett saman med einingsleiar, fagkoordinator og andre i sektoren. Vi nyttar fagsystemet CosDoc,WebSak og Visma for ajourhold, personal og turnusarbeid.Duer med på å ...

 • Company ALNA BYDELSADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188821861 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling er prosjektstilling til 31.12.20. Prosjektets formål er å etablere et værested for rusavhengige i bydel Alna. Værestedet skal være en møteplass og tilby aktivitetstilbud til målgruppen m.v. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i NAV Alna, sosialfaglig avdeling.ArbeidsoppgaverKoordinere arbeidet med å etablere og drifte et værested for rusavhengige i bydel Alna i samarbeid med rusteamet ved NAV Alna og andre aktuelle instanser.Bidra til at prosjektet når målsetninger som er gitt i henhold til mandatUtvikle og sikre gode rutiner for drift av værested, med særlig fokus på HMS-områdetBidra til at det utvikles et godt samarbeid mellom involverte instanser og aktuelle samarbeidspartnereRapporteringsansvar til n...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191249679 Presentasjon av stillingen:Nyfødt intensivseksjon er ein del av Avdeling for barnemedisin og habilitering. Seksjonen har 13 normerte pasientplassar, der 4 av dei er høgintensivplassar.Vi dekker nyfødt-tilbodet for heile fylket og behandlar sjuke og premature barn frå og med 26. svangerskapsveke.Seksjonen har eit godt arbeidsmiljø med flotte og dedikerte medarbeiderar, og har høg fagleg kvalitet og aktivitetVi har ledig 100 % fast stilling som seksjonsleiar. Stillinga er ledig frå 22.06.2020. Det kan vere aktuelt med opplæringsttilsetting i forkant av ordinær oppstart.Vi søkjer etter ein framoverlent leiar med utdanning og erfaring innan leiing. Seksjonsleiar har 37,5 timer/arbeidsveke, dagarbeid.Vi har fleksibel og dynamisk planlegging av turnus med go...

 • Company AHUS GRORUD BARN- OG UNGDOMSPSYKIATRI in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 988916374 Stillingsident: 4190686540 Presentasjon av stillingen:Vi søker SEKSJONSLEDER, 1-års vikariat til Seksjon for gruppeterapiSeksjon for gruppeterapi ved Groruddalen DPS holder til i Jerikoveien 28 B i Alna bydel. Seksjonen består av tverrfaglig team.Seksjonens målgruppe er pasienter med personlighetsforstyrrelser og relasjonstraumer. Vi tilbyr gruppeterapi og kurs i kombinasjon med individualterapi. Vårt gruppetilbud er faglig forankret innenfor psykodynamisk retning og består av samtalegrupper, grupper med ekspressiv terapitilnærming. Vi har også mentaliseringsbasert gruppetilbud for pasienter med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og gruppetilbud med metakognitivt fokus for pasienter med unnvikende personlighetsforstyrrelse. Våre psykoedukative kurs har fokus på...

 • Company FURUHAUGANE OMSORGSSENTER LANGTIDSAVDELING in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 820 956 532 Stillingsident: 4181411694 Presentasjon av stillingen:Vår avdelingsleiar på langtidsavdelinga skal ut i 1 års permisjon frå mai 2020, og vi treng vikar i hennar fråvær. Leiinga på Furuhaugane omsorgssenter består av tenesteleiar og 2 avdelingsleiarar. Vi søkjer deg som har brukaren i fokus og synest utvikling, kompetanse og systematisk etisk refleksjon er verdifullt.ArbeidsoppgåverDu får vere med på å vidareutvikle avdelingane og bygge eit godt og faglig sterkt arbeidsmiljø. Du blir med på omdømmebygging av avdelinga di og er medansvarlig for at kvaliteten på tenester som skal utøvast til brukerane er gode og samsvarar med dei mål Kinn kommune og omsorgstenesta har satt.ArbeidsoppgåverKonkret vil du ha dagleg ansvar for drift av avdelinga:Stillinga er delt i 50 % leiin...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190122707 Presentasjon av stillingen:Servicedivisjonen leverer interne tjenester til Sykehuset i Vestfold HF. Divisjonen har flere underavdelinger, deriblant Forsyningsavdelingen. Avdelingen har virksomhet over hele Vestfold og består av fem kjøkkenseksjoner, samt Logistikkseksjon.Logistikkseksjon har i samarbeid med regnskap og innkjøp ansvar for å levere forbruksvarer til alle sykehusets enheter. Seksjonen sammenstiller og distribuerer varene mellom Sykehusets lokasjoner og til og fra legekontor i fylket. Seksjonen har også serviceportører som har ansvar for transport av varer og avfall inne på sykehuset i Tønsberg. Logistikk er for tiden lokalisert i Tønsberg og har til sammen 24,2 budsjetterte årsverk.Sykehuset i Vestfold HF er i gang med sykehusutbygging, o...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:864 338 712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillinga:Eining for Helsetenester omfattar forvaltningskontoret, ergo- og fysioterapitenesta, i tillegg til legetenesta.Einingsleiar for Helsetenester har delegert ansvar for økonomi, personal og fag i si eining. Enkelte forvaltningsoppgåver for sektoren er og lagt til stillinga. Som del av leiarteamet i sektoren, får du ein viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle sektoren saman med dei andre einingsleiarane gjennom tverrfaglig samarbeid, prosjekt og kunnskapsdeling.Einingsleiar for Helsetenester har delegert ansvar for økonomi, personal og fag i si eining.Arbeidsoppgåver:Som einingsleiar får du ansvar for å drifte og vidarutvikle eininga. Oppgåver som ligg til leiar er mellom anna:optimalisere drifta ved forvaltn...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS HALDEN VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 974633744 Stillingsident: 4191794463 Presentasjon av stillingen:Voksenpsykiatrisk poliklikk i Halden har høyt kvalifiserte og dedikerte medarbeidere. Vi søker en seksjonsleder med fokus på godt faglig arbeid, med evne til å lede og samarbeide for å nå de faglige og administrative mål Sykehuset Østfold og poliklinikken har. Poliklinikken har 17 fagstillinger; 8 psykologspesialister, 5 psykologer, 2 overleger, 1 LIS og 1 spesialsykepleier. Poliklinikken har et bredt tilbud, individuelt og gruppebasert. Den har også ansvar for spesialisthelsetjenester i Halden fengsel.Poliklinikken er lokalisert i Haldenklinikken, samlokalisert med DPS døgn, DPS ambulant akutteam, TSB poliklinikk og BUP poliklinikk.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv o...

 • Company OSTERØY KOMMUNE REIGSTAD BUSTADER in Other
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 993515337 Stillingsident: 4185908791 Presentasjon av stillingen:Da vår nåværende leder for seksjon Generell 1 skal ut i permisjon er vi på utkikk etter en vikar.Røntgenavdelingen UNN HF er organisert i 9 seksjoner, hvorav Generell 1, (CT og generell røntgen) er en egen seksjon.ArbeidsoppgaverPersonal-, fag og driftsansvar for seksjonens CT-maskiner, gjennomlysning og konvensjonelle røntgenlaboratorierSeksjonen har også ansvar for røntgendriften på to DMSer, Sonjatun og Finnsnes.Lede etter vedtatte mål og strategier for avdelingenInngår i avdelingens lederteamSikre at medarbeidere deltar i utvikling, implementering og kontinuerlig forbedringTett samarbeid med UiT, Norges arktiske universitetSeksjonsleder rapporterer til avdelingsleder.KvalifikasjonerHelsefaglig bakgrunn, fortrinnsv...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, AVDELING RUS OG AVHENGIGHET, LARVIK in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 916174268 Stillingsident: 4190625320 Presentasjon av stillingen:Er du spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, psykiatri eller har annen relevant spesialitet? Da ser vi fram til din søknad!Avdeling rus og avhengighet, rus- og avhengighetspoliklinikk, sør har ledig fast 100 % stilling som overlege.Vi søker primært etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri.Tiltredelse 02.03.20 eller etter avtale.Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.Avdeling rus og avhengighet består av ...

 • Company ELEKTROSKANDIA NORGE AS AVD PROFFMARKED SKIEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Distriktssjef IndustriØnsker du å jobbe med Industrikunder og entreprenører hos Norges ledende elektrogrossist?Elektroskandia Norge AS søker en selgende, driftig og positiv person til å planlegge og gjennomføre salg mot våre eksisterende og nye kunder i industrisegmentet og entreprenører på det sentrale ØstlandetArbeidssted er ved vårt avdelingskontor i Skien og stillingen rapporter til Salgssjef IndustriØnskede kvalifikasjoner og egenskaper:Vi ser for oss at du er (pro) aktiv og løsningsorientert med en utadvendt holdningDu må like salg og ha lyst til å være mye ute hos våre kunderDu er pålitelig og inngir tillit og serviceinnstilling hos både kunder og kollegerVi ser for oss en god relasjonsbygger som bidrar til et godt arbeidsmiljø samt gjør at kunder får lyst til å ha dialog med degDu ...

 • Company NESBYEN KOMMUNE PSYKISK HELSETJENESTER BOLIG in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org.nr.:964 951 640 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker etter en tjenesteleder i 100 % fast stilling ved helse og forebygging.Nes kommune har mange erfarne, kompetente og dyktige medarbeidere. Kommunen arbeider fremtidsrettet og er utviklingsorientert på mange områder. Helse og omsorg har seks underliggende tjenesteområder, hvor helse og forebygging er en av disse.Om stillingen:Som tjenesteleder får du ansvar for legetjenesten, helsesykepleiertjenesten, jordmortjenesten, og psykisk helse og rusomsorg. Det er stor bredde i oppgaver og fagområder. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for helse og omsorg, og inngår i dennes ledergruppe.Ansvars- og arbeidsområde:• Faglig, personalmessig, økonomisk og administrativ ledelse av tjenesteområdet.• Utvikle tjenesten gjennom omsti...

 • Company HOLE KOMMUNE AVLASTNINGSBOLIG - BARN OG UNGE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191232355 Presentasjon av stillingen:I Tiltak for funksjonshemmede (TFF) lyser vi nå ut etter leder til kommunens avlastningsenhet Villa Utsikten. Der gis det tilbud til barn og unge og det samarbeides tett med foreldre, barnehage og skole.Stillingen ønskes besatt snarestArbeidsoppgaverLeder i avlastningsenheten har ansvar for daglig drift; herunder ansvar for faglig tjenestegivning og -utvikling, personal, HMS og økonomi.Ïnngår i lederteamet i Tiltak for funksjonshemmede.Ny leder må være en pådriver for faglig utvikling og må kunne undervise/veilede i KHOL kap 9Leder har en sentral rolle i utarbeidelse av kap 9 vedtakKvalifikasjonerVernepleier/sykepleier eller annen relevant utdanning, minimum bachelornivå.Erfaring som lederRelevant lederutdanning. Erfaring fra...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190576512 Presentasjon av stillingen:Avdeling for nyfødt intensiv ivaretar syke nyfødte og for tidlig nyfødte barn (premature barn).Syke nyfødte barn blir overflyttet til vår avdeling fra føde- og barselavdelingen, samt fra andre sykehus.Vår arbeidsoppgave er å diagnostisere, gi medisinsk behandling og yte sykepleie til våre pasienter.Avdelingen har 23 sengeplasser, intensivsenger, intermediærsenger og egne rom som er spesielt egnet for foreldrebasert omsorg hele døgnet.Vi behandler premature barn fra GA 26 og opp til 4 mnd.ArbeidsoppgaverPersonalledelse av ca 35-40 dyktige medarbeidereFaglig utvikling av seksjonen/avdelingTett samarbeid med tverrfaglig helsepersonellDaglig drift av avdelingenRapporterer til avdelingsleder og inngår i lederteamet ved avdelingenK...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188221545 Presentasjon av stillingen:Akershus universitetssykehus arbeider målrettet for å styrke forskningen innen hele bredden av virksomheten, og har de siste årenearbeidet strategisk med målsetningen om å styrke forskningsstøtten og forskningsinfrastrukturenved sykehuset.Seksjon for biobank og pragmatiske studier er en nyopprettet seksjon som er organisert under Avdeling for forskningsstøtte iForskning- og innovasjonsdivisjonen (FID). Seksjonen skal yte forskningsstøtte ogbidra til etablering av forskningsinfrastruktur til forskere og divisjoner/klinikker på sykehuset. Dette omfatter bl.a. fagområder biobank, prosjektstøtteog datahåndtering for gjennomføring av forskingsprosjekter med spesiell fokuspå pragmatiske studier. Seksjonen vil også gi veiledning kny...

 • Company LYSTLUNDEN TANNKLINIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Lystlunden tannklinikken er en helt ny tannklinikk som ligger i samme bygg som den nye videregående skolen i Horten. Klinikken har 8 moderne behandlingsrom med helt nytt utstyr og mulighet for behandling med lystgass. Det er fire tannleger, tre tannpleiere, fem tannhelsesekretærer og en resepsjonist på klinikken i tillegg til klinikklederen. Klinikkens ansatte har ansvar tannbehandling for pasienter ved Bastøy fengsel. Klinikklederen er medlem av direktørens ledergruppe.Lystlunden tannklinikk ligger sentralt i Horten og området kan på by flott natur og rikt kulturtilbud. Det går ferje mellom Horten og Moss med hyppige avganger.Stillingsbeskrivelse:Vi søker en tydelig leder som er utviklingsorientert og kan vise til gode resultater fra tidligere jobber. Du må ha gode samarbeidsevner, godt h...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191242152 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen består av; Senter for fostermedisin og svangerskapspoliklinikk, Føde observasjon, Fødeseksjonen, St. Olavs fødestue, Barselseksjonen med barsel og barselhotell.Det er ledig 100 % stilling, vikariat med mulighet for fast ansettelse, som assisterende seksjonsleder i Føde observasjon og St. Olavs fødestue. Vikariatet varer fra 1.3. -- 30.9.Føde observasjon er en avdeling med plass til ti kvinner. Alle som blir innlagt ved føde observasjon er gravide, og har behov for å være på sykehus i kortere eller lengre tid før fødsel. Det kan være svangerskapskomplikasjoner hos mor eller komplikasjoner hos barnet som gjør en innleggelse nødvendig.St. Olavs fødestue tilbyr fødselshjelp til friske gravide som forventer en norma...

 • Company TERAPIVAKTEN AS in Other
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Hos Terapivakten får du arbeide for et bedre og mer fleksibelt helsetilbud i Norge, noe som vi håper kan øke befolkningens mentale helse.Terapivakten består i dag av styreleder og faglig leder Ove André Remme, markedssjef Josefin Sandberg, tekstforfatter Nora Fosvold og et utstrakt nettverk av terapeuter og behandlere i flere byer og distrikter i Norge.Vår målsetning er å bli landsdekkende. Det vi mangler i dag er en dyktig og engasjert daglig leder som kan lede utviklingen i selskapet og sørge for en sunn drift.ArbeidsoppgaverDette vil være dine fremste oppgaver, men som deleier vil du kunne delta på flere områder om du ønsker det.Forestningsutvikling og strategiØkonomistyring og budsjettansvar-bevisste tiltak for å forvalte de begrensede ressursene vi har, slik at vi når våre målDaglig d...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  13.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192743328 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst --endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.Klinikken har ca 800 ansatte for delt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.Klinikken søker leder for avdeling for operasjon, som har fire underliggende enheter.Tiltredelse etter avtale og under forutsetning av at foreslåtte organisasjonsstruktur vedtas i AMU.ArbeidsoppgaverHa ansvar avdelingens drift, og at virksomheten skjer i...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  13.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4164484977 Presentasjon av stillingen:Hovedkjøkkenet Ullevål et av Norges største produksjonskjøkken. Vi leverer måltider og kolonialvarer til Ullevål sykehus, Aker sykehus, Radiumhospitalet, Dikemark . Vi har som mål og være en ledende aktør i vår bransje, og være sykehuset første valg. Vi har stilling ledig for enhetsleder innkjøp/lager/logistikk.ArbeidsoppgaverInnkjøp og varemottak, lede enheten etter fastsatte rammerForbedring av enhetenPersonalansvar for enhets ansatte kundekontakt med interne og eksterne kunder.Medvirke til utførelsen av HMS-arbeidet å skape et godt arbeidsmiljøOppfølging av matsikkerhetDelta i hovedkjøkkenets ledergruppeOpplæring og oppføling av ansatteKvalifikasjonerkostøkonom, logistikk utdannelse eller annen relevant høyskole utdanning....

 • Company TINN KOMMUNE PERRONGEN in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Perrongen er et heldøgnsbemannet bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming. Bofellesskapet huser 12 beboere i egne leiligheter samt en tverrfaglig personalgruppe. Avdelingsleder har delegert ansvar for økonomi, personal og fag for det aktuelle bofellesskapet stillingen tilhører. Stillingen har arbeidstid dag. Det er ledig stilling som avdelingsleder på Perrongen bofelleskap med tiltredelse etter avtale.Arbeidsoppgaver:Daglig drift av avdelingen i tråd med Tinn kommunes målsetting og visjon ift fag, kvalitet og ressursstyringRapporterings- og informasjonsansvar til enhetsleder.Avdelingsleder har direkte driftsansvar og skal stimulere til og påse at de pålagte driftsoppgaver blir utført med en god kvalitet til riktig tid.Legg...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189507498 Presentasjon av stillingen:Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) søker etter senterleder i 100 % fast stilling . Senterleder er innplassert som seksjonsleder ved Oslo universitetssykehus HF.NSCF er et tverrfaglig sammensatt nasjonalt kompetansesenter og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). NSCF er organisert under Avdeling for sjeldne diagnoser i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo universitetssykehus HF (OUS).NSCF har ansvar for diagnosene cystisk fibrose (CF), primær ciliedyskinesi (PCD) og Shwachman-Diamond syndrom. Det pågår en prosess for at NSCF skal få ansvar for flere diagnoser. Senterets tverrfaglige kompetanseprofil retter seg mot medfødt sjelden luftveissykdom som disponerer for kroniske bakterielle infeks...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE PB ADMINISTRASJON in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188334143 Presentasjon av stillingen:Kristiansand legevakt dekker befolkningens behov for legevakttjenester i 7 kommuner.Legevakten er i endring i forbindelse med kommunesammenslåing og vi ansetter nå flere leger.Legevakten skal yte nødvendig helsehjelp når fastlegetjenesten ikke er tilgjengelig. Kristiansand legevakt vil ha to lokasjoner. Hovedlegevakt ligger på Eg og en legevaktstasjon ligger på Tangvall i Søgne. Arbeidsted vil være på begge disse lokasjonene.Normal arbeidstid som legevaktlege vil være dag/aften/natt og helg. På helg er arbeidstiden inntil 12 timer med arbeid 14-15 helger i året.Vi lyser ut 1 x 100 % stilling fast, hvorav 50% av stillingen inneholder faglig og administrativt arbeid. Vi er også åpne for andre stillingsprosenter. Vi ønsker å ans...

 • Company LOVISENBERG DPS SEKSJON RUSPOLIKLINIKK in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Lovisenberg DPS har bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen med ca. 150 000 innbyggere som hovedopptaksområde. Lovisenberg DPS har bred kompetanse på storbypsykiatri og rus. Vi har fokus på samarbeid med pasienter, pårørende, sykehusets avdelinger og Oslo kommune. DPS' et har følgende seksjoner: ruspoliklinikken, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, seksjon for helse og arbeid, seksjon gruppebehandling, seksjon ambulant virksomhet, seksjon døgnbehandling og seksjon for merkantile tjenester.Ruspoliklinikken dekker fagområdet 'Tverrfaglig spesialisert rusbehandling' (TSB) i spesialisthelsetjenesten og tilbyr poliklinisk utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk. Ruspoliklinikken er også vurderingsinstans av henvisninger fra fastlege og NAV til døgninstitusjoner ...

 • Company IOGT NORGE in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: 974795833 Stillingsident: 4185970037 Presentasjon av stillingen:Ved klinikk Hammerfest er det ledig en 100 % fast stilling som enhetsleder for merkantil tjeneste.Klinikken bygger opp ny struktur for merkantil tjeneste. Enhetsleder for merkantil tjeneste er enhetens kontorfaglige leder, og har det øverste ansvaret for at kontortjenesten holder en god faglig og forsvarlig standard. Stillingen er for tiden underlagt klinikksjef.ArbeidsoppgaverAnsvar for at drift av sekretærtjenesten, dokumentasjonssystemer og rutiner i enheten er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og kontorfaglige normer.Delegert ansvar for økonomi og personalforvaltning.Enhetsleder rapporterer til klinikksjef.Bidra til oppbygging av merkantil tjeneste som enhet. Bidra til å utvikle og kvalitetssikre avdeli...

 • Company SKJERVØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSJEFENS KONTOR in Other
  11.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Skjervøykommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.Skjervøykommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune iNord-Troms med spennendeturterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. KommunesenteretSkjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustriog allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelsevia undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flereganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.Kommunenhar gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts-og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen harogså godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Skjervøykommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Detteinnebærer bla...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - FORSKNINGSVIRKSOMHET in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189455344 Presentasjon av stillingen:Ved Lipidklinikken er det et ledig vikariat som overlege fra 14. april 2020 med varighet til 31.12.21. Mulighet for forlengelse.Lipidklinikken er et spennende og ledende nasjonalt fagmiljø for utredning og behandling av barn og voksne med arvelige lipidsykdommer, spesielt familiær hyperkolesterolemi (FH). Pasientene i vår poliklinikk kommer fra hele landet. Det er også stor forskningsaktivitet innen klinisk oppdragsforskning for legemiddelindustrien med utprøvning av nye medikamenter og/eller behandlingsprinsipper ved lipidsykdommer og diabetes type 2, samt egen-initiert forskning. Dette bidrar til varierte arbeidsdager. Lipidklinikken består av et tverrfaglig team med leger, klinisk ernæringsfysiolog, egen prøvetakingslab, s...

 • Company HAMARØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4179265720 Presentasjon av stillingen:ER DU VÅR NYE ENHETSLEDER?Hamarøy kommune har ledig stilling som leder familie og helse, og vi søker etter deg som er innovativ, nytenkende og handlekraftig. Du ønsker å være en del av en spennende utvikling innenfor helse- og omsorgstjenestene i Hamarøy.Vi søker deg som har interesse i å jobbe med mennesker og som vil være en del av et aktivt og lærende miljø i en kommunal helse- og velferdstjeneste under rask utvikling og omstilling.Stillingen er for tiden ved enhet for familie og helse. Du vil være enhetsleder for legetjenesten/legevakt, helsestasjon/skolehelsetjenesten, jordmor og psykisk helse/rus tjenestenArbeidsoppgaverEnhetsleder har personal, fag og økonomi-ansvar for avdelingene og rapporterer direkte til kommunalle...

 • Company SVERRESBORG AVLASTNING in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190023230 Presentasjon av stillingen:Enhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningstiltak, timeavlastning og ca. 90 besøkshjem. Enheten gir tilbud til barn og ungdom med funksjonshemming og utviklingshemming. Vårt mål er å være en forlengelse av hjemmet.Sverresborg avlastning er en avlastningsbolig for ungdom med utviklingshemming som til daglig bor hjemme med familiene sine. Boligen har 4 avlastningsplasser og for tiden har vi 15-20 brukere i aldersgruppen 14-40 år. Boligen disponerer 8,32 årsverk fordelt på 14 faste stillinger, og har en sammensatt personalgruppe. Hovedmålet for avlastningsboligen er å være et trygt og godt sted for ungdommen, og at foreldrene skal oppleve reell avlastning ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189790773 Presentasjon av stillingen:Energisenteret for barn og unge (EBU) er ein integrert del av Glasblokkene, og huser aktivitet på tvers av klinikkar og avdelingar på Haukeland universitetssjukehus. Her fokuserer vi på at fysisk aktivitet er mogleg, uansett funksjonsnivå. Det er stort fokus på tryggleik og meistring, både på egenhånd og i fellesskap. EBU arbeider for eit felles samlingspunkt der alle med relasjon til primærbrukaren kan møtast. I EBU har vi eit avansert Hjarte-lunge-testlaboratorium der Barne- og Ungdomsklinikken, Klinikk for Hovud-Hals og Westpaed Research (Universitetet i Bergen) dagleg gjennomfører testing og diagnostisering med høgt internasjonalt nivå. I tillegg foregår det mykje forskingsaktivitet, derr forsking på ILO (Inducible Laryng...

 • Company AHUS GRORUD VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 988916374 Stillingsident: 4189251969 Presentasjon av stillingen:DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 7 polikliniske enheter lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet lokalisert på Skytta.Det er ledig fast stilling som seksjonsleder ved allmennpoliklinikk D i Rosenbergveien fra april 2020. Poliklinikken har en høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. I pasientpopulasjonen er det stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn. Seksjonen har bred faglig kompetanse.Alle søkere må søke elektronisk.ArbeidsoppgaverPersonal- og lederansvarAnsvar for kompetanse- og utviklingsplanerMøteledelse av enhetens daglige og...

 • Company BYÅSEN BO- OG AKTIVITETSTILBUD in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 997334213 Stillingsident: 4188076954 Presentasjon av stillingen:Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det fra 1. april 2020 ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsleder.Byåsen boa er en stor enhet i Trondheim kommune, med i overkant av 500 ansatte fordelt på 265 årsverk.Enheten tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming og psykiske lidelser. Vi er idag organisert i 13 avdelinger med heldøgns omsorg, og starter opp ytterligere en avdeling i løpet av høsten.Vi drifter seks dagtilbud lokalisert på forskjellige steder i byen. I tillegg drifter vi Trondheim kommunes gjenbruksentral.Vi gir tjenester til hjemmeboende med nærhet til base, samt tilsyn etter skoletid og i ferier for elever i videregående skole.Enheten ønsker...

 • Company FYLKESMANNEN I ROGALAND in Other
  11.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 181847Om stillingaVi søkjer etter ein samfunnsengasjert lege som ønskjer å nytta si fagkunnskap og kompetanse til å trygga velferdstenestene i fylket.Vi jobbar på oppdrag frå mellom anna Helsedirektoratet og Statens Helsetilsyn. Stillinga vil kunne innehalde oppgåver med klage og tilsyn, men også innafor LiS-ordningane, beredskap, smittevern og tverrfagleg samarbeid innafor avdelinga og embetet.Helse-, sosial- og barnevernsavdelinga har ledig ei fast stilling som assisterande fylkeslege.ArbeidsoppgåverStillinga har eit variert innhald, med hovudvekt på handsaming av klage- og tilsynssaker, helsekravsaker for førarkort og offshore, dessutan rådgiving overfor helsetenesta og helsepersonell i fylket.KvalifikasjonskravDu må ha medisinsk embetseksamen/master i medisin og vere auto...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health service managers Edit filters