Jobmonitor. Search results for Information and communications technology service managers

29 Jobs found

Used filters:
 • Information and communications technology service managersx
Displaying 1-29 of 29 results.
 • Company NORSK HELSENETT SF OSLO in Other
  01.06.2020

  Org. nr: 994598759 Stillingsident: 4235348642 Presentasjon av stillingen:Norsk Helsenett søker deg som vil være med å etablere fagområdet Testdata i ny seksjon!Norsk Helsenett er en organisasjon i stor vekst og stadig endring. Som nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren, leverer vi blant annet de nasjonale e-helsetjenestene helsenorge.no, e-resept, grunndata og kjernejournal, og sentral, digital infrastruktur som knytter helse-Norge sammen gjennom Helsenettet.Norsk Helsenett har et eget senter for test og kvalitetssikring med ca. 50 ansatte. I tillegg leier vi inn kompetanse og kapasitet fra eksterne konsulenthus ved behov. Vår visjon er at vi skal tilby testdata som en tjeneste til hele helsesektoren. Det er etablert en ny seksjon i avdelingen, Seksjon testtjenester og verktøy, hvor...

 • Company VENEZU AS AVD DARRES GATE in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Our customer makes innovative Digital Asset Management (DAM) solutions to customers all over the world. Their mission is to empower people and organizations to do more with their content. Naturally, their employees are the key contributors to reaching their strategic goals, and they have a large impact on the future of their customers.We are looking for an agile person with leadership skills - someone who can achieve results together with the team. We want a person who embraces change and at the same time brings relevant experience to our customer. The Service Operations Manager will report to and work closely with the CTO.If you have a passion for technology, love keeping customers happy, and are solution-oriented - keep reading!Responsibilities:Driving continuous improvement and align th...

 • Company CHECKWARE AS in Other
  31.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BAS KOMMUNIKASJON AS in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOPRA STERIA AS AVD OSLO in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Vi ønsker å styrke systemutviklingsdivisjons lederteam grunnet økende etterspørsel etter våre konsulenter, tjenester og leveranser.Som avdelingsleder vil du inngå i lederteamet til Core og være en viktig bidragsyter for våre leveranser, inntjening og resultater. Du vil få personalansvar for både utviklere og arkitekter, og få muligheten til å jobbe med innovasjon og vekst i en spennende og variert lederrolle.Våre medarbeidere er høyt kompetente og brenner for sitt fagfelt. Konsulentene er sultne på faglige utfordringer og at teamet sammen lykkes med å realisere kundeverdi. Vi bruker betydelige ressurser på å utvikle den enkelte medarbeider slik at vi alltid ligger teknologisk i front og er etterspurt hos våre kunder.Dette vil du jobbe med:Dine arbeidsoppgaver vil være varierte, men i hoved...

 • Company SOPRA STERIA AS AVD OSLO in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BOUVET NORGE AS AVD OSLO in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LUFTFORSVARET in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4236484358 Presentasjon av stillingen:133 Luftving Evenes er under oppbemanning og vi søker derfor etter 6 nye kollegaer som skal jobbe innenfor F-35 sikkerhet. Vi har lyst ut flere spennende stillinger på gradsnivå OR 5-6 for deg som er interessert i å jobbe med F-35 sikkerhet.Evenes flystasjon er på vei til å bemannes opp til å bli en av våre fullverdige kampflybaser og base for våre P-8 Poseidon overvåkningsfly og vil de neste årene være gjenstand for betydelig utbygging av ny infrastruktur. Evenes er et satsingsområde for Forsvaret og Luftforsvaret. Er du en person som ønsker å bidra til å etablere kampflybasen i oppstartsfase og gi forutsetning for at Luftforsvaret skal kunne operere med F-35 og P-8 fra Evenes? Da utfordrer vi deg til å søke stilling hos oss...

 • Company POLITIDIREKTORATET in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4211568049 Presentasjon av stillingen:Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet og å skape trygghet for befolkningen. Politiet gjennomgår store endringer for å sikre at etaten har kompetanse og kapasitet til å forebygge og møte morgendagens kriminalitetsutfordringer. Ambisiøse mål for digitalisering og utvikling av fremtidsrettede IKT-løsninger vil være helt avgjørende for å lykkes med dette.Vi søker en erfaren og faglig sterk IKT toppleder som kan bidra til nødvendig transformasjon av politiets IKT-miljøer. Dette innebærer etablering av ny IKT-styringsmodell, løfte IKT-virksomheten, styrke strategisk IKT-ledelse i politiets ledergruppe, drive modernisering av IKT-infrastruktur, levere digitaliseringsprosjekter, og etablere kontinuerlig ut...

 • Company ATEA ASA in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237506401 Presentasjon av stillingen:Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.Ved avdeling for smittevernregistre er det ledig en stilling som datamanager (koordinator) for MSIS laboratoriedatabasen.Avdelingen jobber nå med utvikling av MSIS laboratoriedatabase som et første trinn...

 • Company AVINOR FLYSIKRING AS AVD HOVEDKONTOR OSLO in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Avinor Air Navigation Services (Avinor Flysikring AS) er et av Europas ledende selskaper innenfor lufttrafikktjenester. Hvert år sørger vi for at ca. 50 millioner mennesker kommer seg trygt og punktlig frem gjennom luftrommet, fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør, og til oljeplattformene i vest. Vi er rett i underkant av 1000 gode kolleger over hele Norge som nå søker en ny leder for IT og digitalisering. Du vil få et stort ansvar, et bredt kontaktnettverk og mange spennende utfordringer innenfor en høyteknologisk sektor.Vi søker deg som vil bidra til å rigge Avinor Flysikring for fremtiden. IT- og digitalisering blir en viktig del av selskapet i årene som kommer, og vi søker derfor etter en leder som kan drive dette satsingsområdet fremover.Dette er en nyopprettet stilling med arbeidst...

 • Company CONVISION AS in Other
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE SØR-ØST RHF AVD HAMAR in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: 991333053 Stillingsident: 4240302622 Presentasjon av stillingen:Digitale løsninger blir en stadig viktigere og mer integrert del av helsetjenestene. Målbildet er å ha fremtidsrettede løsninger som til enhver tid gir oppdatert og riktig informasjon til pasientene, helsepersonellet og ledere på ulike nivåer i helsetjenesten. Ny teknologi byr på en rekke nye muligheter som for eksempel stedsuavhengig behandling og digital hjemmeoppfølging. Vi kjenner i dag ikke til alle mulighetene som åpner seg gjennom teknologien, men vi vet at vi blant annet skal legge til rette for persontilpasset medisin og bruk av kunstig intelligens til det beste for pasientene og helsepersonellet.Helse Sør-Øst RHF har ny-etablert en regional enhet for forvaltning og videreutvikling av IT-løsninger (elektronis...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  27.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232746607 Presentasjon av stillingen:Finnmarkssykehuset er i rivende utvikling. Foretaket vil om få år ha ferdigstilt store investeringer i nye bygg og ny teknologi. IKT faget er et sentralt fagområdet for å skape god byggdrift og gode rammebetingelser for våre fagfolk og klinikere til å gjøre en god jobb.Vi har ledig avdelingsleder stilling! Er du den rette søkeren? søk stillingen da vel!ArbeidsoppgaverAnsvar for oppfølging av foretakets IKT strategi og ansvarsområderUtviklingsarbeid innenfor IKTOppfølging av avtaler med våre underleverandører innenfor IKT og anskaffelser/ innkjøp innenfor fagområdetProsjektansvarlig for IKT prosjekterKvalifikasjonerBachelor grad eller høyere innenfor IKT, ingeniør eller tilsvarende. Annen relevant erfaring kan oppveie for mang...

 • Company VIZIR AS in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  På vegne av et spennende og fremtidsrettede IT selskap søker vi etter en dyktig og erfaren prosjektleder.Vi søker deg som er faglig trygg innenfor prosjektledelse og er nå klar for nye utfordringer. Du ser muligheter i en organisasjon i vekst, og har et ønske om å bidra til å bygge en felles arbeidsplass sammen med kollegene. Du har erfaring med å jobbe tett med både ledelse og linjeorganisasjoner, har god forretningsforståelse, samt flink til å både lytte til og gi råd til kunden. Du er over middels interessert i faget og ønsker å videreutvikle deg enten vertikalt i ledelse og/eller innen faget.Sentrale oppgaver Lede prosjekter iht. gitte rammer for tid, budsjett og kvalitet Kan håndtere risikostyring og planlegging Bidra til å bygge en profesjonell prosjektlederavdeling Bidra i faglige s...

 • Company ALTIBOX AS AVD STAVANGER in Other
  26.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237129516 Presentasjon av stillingen:Support søker deg som har en brennende interesse for kundene våre og for TV-tjenestene vi leverer! Du må ha et ønske om å lede medarbeidere, og evne til å selv utvide og utvikle teamet og fagområdet.Altibox Support har ansvar for å hjelpe Altiboxpartnerskapet med å hindre, avdekke og løse tekniske problemer for våre kunder.Vi er en teknisk avdeling som arbeider pro- og reaktivt med ett tydelig fokus: Altiboxkundene skal oppleve våre tjenester som svært gode og stabile. Vi er eskaleringspunkt for alle kundesentrene i Altiboxpartnerskapet.Vår svært dyktige gruppeleder for TV går nå over i en utvidet rolle som problem manager i Altibox, og nå er vi ute etter hans etterfølger!Ansvar- og arbeidsoppgaverGruppeledere i Support har a...

 • Company FORSVARET in Other
  26.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4224229627 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til å ivareta den sikkerhetsmessige ledelse ved Forsvarets fellestjenester? Kunne du tenke deg å koordinere datavirksomheten i avdelingen? Ønsker du å prosjektere og følge opp IKT-prosjekter? Ved seksjon for beredskap, sikkerhet og IKT (BSI) har vi ledig stilling som assisterende beredskapsleder. BSI ivaretar det daglige administrative sikkerhetsarbeidet, forebyggende sikkerhetstjeneste og Information Management ved Forsvarets fellestjenester (FFT). FFT består av 13 avdelinger og leverer felles tjenester til Forsvaret innenfor underlagte avdelingers tjenesteportefølje.ArbeidsoppgaverSikkerhetsledelse som stedfortredende/assisterende datasikkerhetsleder, herunder:Rådgivning og støtte til avdelinger som mottar tjen...

 • Company POLITIETS IKT-TJENESTER AVD HOVEDKONTOR in Other
  26.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4223845804 Presentasjon av stillingen:Brenner du for App-utvikling -- bli med og utvikle for morgendagens politi!Politiet er avhengig av gode IKT-verktøy for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet - enten det gjelder straffesaker, etterretningsarbeid,grensekontroll, ID-kontroll eller andre politifaglige oppgaver. Mobileløsninger er helt sentralt i den sammenheng. Rask utvikling av sikre, mobileløsninger er derfor svært viktig for at politiet skal løse samfunnsoppdraget.Nå søker vi etter en erfaren utvikler med utvidet ansvarsområde.Har du erfaring med utvikling av mobile løsninger? Da vil vi høre fra deg! Vi ser etter en erfaren teknisk ansvarlig som vil ha ansvarfor utviklingen av mobile app-er for politiet. Du vil være en mentor, pådriverog teknisk kontaktp...

 • Company VIZIR AS in Other
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  På vegne av et spennende og fremtidsrettede IT selskap søker vi etter en dyktig og erfaren prosjektleder.Vi søker deg som er faglig trygg innenfor prosjektledelse og er nå klar for nye utfordringer. Du ser muligheter i en organisasjon i vekst, og har et ønske om å bidra til å bygge en felles arbeidsplass sammen med kollegene. Du har erfaring med å jobbe tett med både ledelse og linjeorganisasjoner, har god forretningsforståelse, samt flink til å både lytte til og gi råd til kunden. Du er over middels interessert i faget og ønsker å videreutvikle deg enten vertikalt i ledelse og/eller innen faget.Sentrale oppgaver Lede prosjekter iht. gitte rammer for tid, budsjett og kvalitet Kan håndtere risikostyring og planlegging Bidra til å bygge en profesjonell prosjektlederavdeling Bidra i faglige s...

 • Company STATENS KARTVERK HØNEFOSS in Other
  25.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: 971040238 Stillingsident: 4227546046 Presentasjon av stillingen:Er du interessert i å bli en del av et stort IT-miljø og lede en seksjon med ansvar for applikasjonsdrift? Kartverket søker etter ny seksjonsleder med et strategisk hode og operativt blikk som har kunnskap innen applikasjonsdrift, system/infrastruktur, Windows og Linux. Du vil blant annet være ansvarlig for enhetens leveranser, brukertilfredshet, kapasitet, kompetanse, sikkerhet og skaleringsevne. Som seksjonsleder vil du sitte i ledergruppen og bidra aktivt med utvikling av strategi og helhetlig ledelse.IT-drift er en av de viktigste funksjonene i Kartverket som nasjonal dataeier og dataforvalter. Vi søker deg som har evne til å lytte og søke gode løsninger. Vi håndterer all drift i Kartverket fra servicedesk, innkjø...

 • Company LILLESANDS SPAREBANK in Other
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE VEST IKT AS AVD STAVANGER in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232172556 Presentasjon av stillingen:Helse Stavanger har et viktig samfunnsoppdrag hvor vi skal fremme helse, mestring og livskvalitet. IKT inngår i økende grad i pasientbehandlingen. Nå søker vi etter en IKT-sjef med god forståelse for arkitektur og ledererfaring som skal ha overblikk, og bidra med å definere strategiske mål for våre IKT-løsninger.Vi står overfor en spennende utvikling, blant annet gjennom sykehusprosjektet SUS2023, hvor byggingen av nytt universitetssykehus på Ullandhaug er godt i gang.For å legge en langsiktig strategi som gir gode løsninger, er samarbeid med brukerne og forståelse for komplekse systemer avgjørende. Det er mye samhandling i rollen som IKT-sjef, og du blir en del av et dynamisk miljø. Du vil bli involvert i store og viktige pr...

 • Company NORSK HELSENETT SF HOVEDKONTOR in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Org. nr: 994598759 Stillingsident: 4232234247 Presentasjon av stillingen:Norsk Helsenett SF er en nasjonal tjenesteleverandør for helse- og omsorgssektoren. Vi leverer blant annet de nasjonale e-helsetjenestene helsenorge.no, e-resept og kjernejournal, og sentral digital infrastruktur som knytter helse-Norge sammen gjennom Helsenettet.Norsk Helsenett har i dag betydelig utviklingsaktivitet innen drift og forvaltning av helsenettets medlemmer, og helseforvaltningens kunder. Dette medfører et økt forvaltningsansvar i samarbeid med øvrige avdelinger og seksjoner i Norsk Helsenett. Vi søker nå etter en tjenesteansvarlig som kan sammenstille påbegynte leveranser, etablere en enhetlig merkantil struktur og håndtere det løpende tjenesteutviklingsbehovet. Stillingen vil være helt sentral i etabler...

 • Company CALPRO AS in Other
  20.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SJ NORGE AS AVD OSLO in Other
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232172556 Presentasjon av stillingen:Helse Stavanger har et viktig samfunnsoppdrag hvor vi skal fremme helse, mestring og livskvalitet. IKT inngår i økende grad i pasientbehandlingen. Nå søker vi etter en IKT-sjef med god forståelse for arkitektur og ledererfaring som skal ha overblikk, og bidra med å definere strategiske mål for våre IKT-løsninger.Vi står overfor en spennende utvikling, blant annet gjennom sykehusprosjektet SUS2023, hvor byggingen av nytt universitetssykehus på Ullandhaug er godt i gang.For å legge en langsiktig strategi som gir gode løsninger, er samarbeid med brukerne og forståelse for komplekse systemer avgjørende. Det er mye samhandling i rollen som IKT-sjef, og du blir en del av et dynamisk miljø. Du vil bli involvert i store og viktige pr...

 • Company REMARKABLE AS in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CYBERFORSVARET CYFOR in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgaver er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.Cyberforsvaret på Ørland skal levere IKT-tjenester som infrastruktur, IT-plattformer, radiokommunikasjon og krypto til Ørland flystasjon.Vi har ledig fast stilling som faglig leder - overingeniør innen teknisk drift av IKT-infrastrukturen på Ørland flystasjon. Det forventes at faglig leder både skal være en dyktig ingeniør innen IKT-infrastruktur og lede personellet innen fagfeltet. Dette innebærer al...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Information and communications technology service managers Edit filters