Jobmonitor. Search results for Lawyers

178 Jobs found

Used filters:
 • Lawyersx
Displaying 1-50 of 178 results.
 • Company NRK NORMANNSLØKKA AS in Other
  30.09.2022

  Juridisk avdeling i NRK består av 7 ansatte, herunder 6 advokater og en rettighetsrådgiver. Advokatene arbeider som på et advokatkontor og bistår hele NRK med juridisk rådgivning, forhandlinger og tidvis rettstvister/prosedyre. Fagområdene dekker et bredt spekter, med særlig vekt på opphavsrett, medierett, distribusjonsrett og kontraktsrett. Vi er opptatt av å holde et høyt faglig nivå og samtidig gi rask og operativ rådgivning i et digitalt mediemarked preget av stor utvikling. NRK er avhengig av gode teknologiske løsninger, og den raske teknologiske utviklingen reiser stadig nye problemstillinger og gjør at NRK står overfor betydelige endringer fremover. En av våre advokater skal slutte, og vi søker derfor etter en dyktig og engasjert advokat som har interesse for og kan bist...

 • Company FRANTZ AS in Other
  30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMAET ROGSTAD AS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Hvem leter vi etter?Alle våre områder er i vekst og vi ønsker nå å ansette flere engasjerte advokater/-fullmektiger. Vi ser etter både nyutdannede og kandidater med erfaring.Vi ser etter deg som har sterk interesse for og/eller erfaring med noen av våre fagområder. Vi stiller store krav til faglig dyktighet og evne til å løse klientens løpende utfordringer.Kvalifikasjoner:Juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskap, med gode resultaterErfaring fra eller særlig interesse for fagområdene vi jobber medGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskHøy arbeidskapasitetAnalytiske evnerGod forretningsforståelseFaglig dyktighet og serviceinnstillingGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerPersonlig egnethet vektleggesHvilke muligheter vil du få?I Advokatfirmaet Rogstad AS har vi et inkluder...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TEKNISK DRIFT AVD ADMINISTRATIV LEDELSE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kommuneadvokaten er kommunens prosessfullmektig for domstolene og fylkesnemnda, og påtar seg rådgivningsoppdrag for den politiske ledelse og administrasjonen. Kommuneadvokaten skal fremme rettssikkerhet og ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Arbeidsoppgavene er juridisk og samfunnsmessig interessante og spenner over de fleste rettsområder innenfor både privatrett og offentlig rett. Kontoret består av 4 advokater og en konsulent. Kontorets leder rapporterer til direktør for Virksomhetsstyring og økonomi.Den som tilsettes kan påregne en variert portefølje, og vi ser etter søkere som er motivert for å jobbe med flere av kontorets sentrale rettsområder. Advokatene ved kontoret må kunne samarbeide godt med oppdragsgivere i ulike sektorer, og samtidig kunne foreta selvstendig f...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker en motivert og initiativrik leder til ledig stilling som seksjonsleder for seksjon saksmottak ved Namsfogden i Øst. Hvis du motiveres av å skape resultater sammen med andre,  liker utfordringer og vil være med å etablere og utvikle Namsfogden i Øst, kan dette være stillingen for deg. Stillingen er stedsplassert i Ski.Øst politidistrikt vil fra januar 2023 samle alle oppgavene som hører under den sivile rettspleie i en driftsenhet - Namsfogden i Øst. I den forbindelse er det opprettet en seksjon saksmottak som vil ha hovedansvaret for å ta imot og innregistrere alle saker og post til namsfogden. Det skal ved seksjonen også utføres saksbehandling innen tvangsfullbyrdelse og forliksråd.  Seksjon sakmottak består av to avsnitt som er geografisk plassert i Ski og Askim, hvor det  til ...

 • Company TRYSIL KOMMUNE INFORMASJONSAVDELINGEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ny og spennende stilling som leder for tilsyn etter plan- og bygningsloven - 100 % fast stilling, ledig fra dags dato.Her vil du få muligheten til å være med å forme stillingen som tilsynsleder.Du vil være en del av et tverrfaglig samarbeid internt i avdelingen og andre fagområder i kommunen, samt arbeide med eksterne aktører.Bygg- og geodatavdelingen har i dag 10 årsverk fordelt på 10 stillinger. Avdelingen utfører oppgaver innen byggesak, geodata, og eiendomsskatt.Reiseliv er kommunens største og raskest voksende næring, og bygg- og geodataavdelingen har mange spennende og utfordrende oppgaver i denne sammenheng.Fristen utvides til 13.10.2022ArbeidsoppgaverAnsvarsområde for stillingen:Leder for tilsyn har primæransvar for tilsyn etter plan- og bygningsloven kap. 25 og koordinering av det...

 • Company FORBRUKERTILSYNET PORSGRUNN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVi søker en jurist i fast stilling til Forbruker Europa. Forbruker Europa er en egen enhet i Tvisteløsningsavdelingen i Forbrukertilsynet, og ledes av en egen direktør.Forbrukertilsynet har er en stor juristarbeidsplass, og har et ungt og positivt arbeidsmiljø i flotte omgivelser på elvebredden i Porsgrunn. Forbruker Europa jobber for at det skal være tryggere og enklere for forbrukere å handle over landegrenser innenfor EU/EØS. Hos oss får du spesialisere deg innenfor forbrukerkjøpsrett, samtidig som du får en unik mulighet til å bygge et nettverk med juristkollegaer innen EU.ArbeidsoppgaverRådgivning og veiledning til forbrukere knyttet til handel over landegrenseneMekling i grensekryssende forbrukersaker i EuropaBistå med juridisk utredning/avklaring i høringsuttalelserBist...

 • Company UTLENDINGSDIREKTORATET OSLO in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du jobbe med regelverksutvikling og koordinering i Utlendingsdirektoratet (UDI) sammen med dyktige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø? Da har vi har en stilling som kan passe for deg.Regelverksenheten har ansvar for å samordne UDIs strategiske arbeid med regelverket. Dette innebærer blant annet å bidra til at UDI gir gode faglige innspill til utviklingen av lover, forskrifter og instrukser og å vurdere konsekvensene av foreslåtte regelverksendringer. Vi samordner UDIs høringsinnspill og samarbeider tett med dyktige medarbeidere fra ulike fagmiljøer i direktoratet. Regelverksenheten har også et ansvar for å koordinere arbeidet med særlige sårbare grupper som barn, ofre for menneskehandel og ofre for vold i nære relasjoner. Dette arbeidet ivaretas av koordinatorer i enheten, ...

 • Company SKATTEETATEN STAVANGER LAGÅRDSVEIEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I Stavanger har vi et stort utlandsmiljø og vi skal styrke kompetansen på flere områder. Vi ser nå etter flere nye jurister. Hos oss vil du jobbe tett med jurister, revisorer, økonomer og etatsutdannede, og du vil få innsikt i og jobbe med et bredt spekter av interessante juridiske problemstillinger. Vi er opptatt av at næringslivet får forståelig og tilstrekkelig informasjon i kontakt med oss, og søker derfor deg som motiveres av å formidle et komplekst regelverk med et klart språk. Er du i tillegg nysgjerrig på samfunnstrender, kan du være akkurat den vi ser etter!Gruppen som jobber med kildeskatt på aksjeutbytte består av 15 medarbeidere, hvorav 4 er jurister. Gruppen har ansatte i både Stavanger og Sandvika. Du kan søke deg til begge lokasjoner. Hva går jobben ut på?Som jurist i vår gr...

 • Company OSLOBYGG KF in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Oslobygg KF er et av landets største og mest spennende bygg- og eiendomsforetak med rundt 600 ansatte og ca. 2,7 mill. kvm eiendom. Vår oppgave er å forvalte, drifte, vedlikeholde, utvikle og bygge Oslo kommunes offentlige bygg. Oslobygg har ansvar for barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsbygg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden.  Oslobygg søker en personvernkoordinator skal bistå virksomhetsleder i arbeidet med å sikre etterlevelse av regelverket. Koordinatoren vil også være en sentral rådgiver for virksomhetsleder og øvrig ledelse. Personvernkoordinatoren vil samarbeide med de ulike fagmiljøene i styringssystemer, eksempelvis risikostyring, prosessledelse, kvalitetsledelse samt foretakets informasjonssikkerhetsansvarlig som tilhører IKT-avdelingen....

 • Company INVENTURA AS AVD OSLO in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ABB HYTTEBO in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingen:Er du jurist og vil utvikle lovgrunnlag som kan verne havet vårt? Det skal etableres et lovgrunnlag for å kunne verne havområder utenfor 12 nautiske mil, og vi søker deg som er motivert for å ta del i dette arbeidet i havseksjonen vår.Stillingen er midlertidig med ønske om snarlig tiltredelse. Varighet er ett år fra tiltredelsestidspunktet og med mulighet for forlengelse.Hva gjør vi i havseksjonen? Havseksjonen er en del av Hav- og forurensningsavdelingen. Vi har det overordnede ansvaret for de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder, beskyttelse av marint naturmangfold, og for forurensning og annen påvirkning på det marine miljø. I tillegg har vi ansvar for internasjonalt havmiljøsamarbeid og for oppfølgingen av en rekke internasjonale konvensjoner på området. V...

 • Company STAVANGER KOMMUNE JURIDISK in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Juridisk avdeling har en bred og variert saksportefølje. Vi driver utstrakt rådgivning og bistand til kommunens sentraladministrasjon i saker av privatrettslig og offentligrettslig karakter. Vår hverdag byr på komplekse og utfordrende arbeidsoppgaver og vi stiller høye krav til selvstendighet og ansvarsbevissthet. Vi ser etter deg som har godt juridisk skjønn og gjerne noen års relevant erfaring. Er du samfunnsengasjert og med et ønske om å bidra til å løse viktige saker på vegne av fellesskapet? Da kan dette være en unik mulighet for deg.Juridisk er organisatorisk lagt under Bymiljø og utbygging, og består av 12 jurister og 1 saksbehandler. Vi har et særlig ansvar for forhandlinger om kjøp, salg og innleie av fast eiendom. Momsavtaler og utbyggingsavtaler ligger også i porteføljen. I till...

 • Company AIRWING AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN ANS AVD SKJETTEN in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HORTEN KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRASJON in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Visjon for Horten kommune er: Mulighetene er akkurat her. Horten er i stor utvikling med mange spennende planer og prosjekter. Som følge av høyt aktivitetsnivå trenger vi derfor en dyktige medarbeider innenfor byggesak som kan være med å bidra til denne gode utviklingen. Det er en spennende jobb med muligheter til å være med å utvikle samfunnet. Plan og utbyggingstjenester består av fagområdene geodata, regulering, byggesak og landbruk, totalt 18 ansatte. Enheten er en del av kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling. Enheten og kommunalområdet har stor bredde i fag-, kompetanse og oppgaver. Har du lyst til å bli kommunens tilsynsleder innenfor byggesak, og bidra til å påvirke lokalsamfunnet og bransjen bør du vurdere å søke på stillingen. Du må ha faglig interesse innenfor plan- og bygn...

 • Company SKATTEETATEN SORTLAND in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du en erfaren eller nyutdannet jurist som ønsker å jobbe med et stort og spennende rettsområde? Har du interesse for god offentlig forvaltning og godt språk? Ønsker du å jobbe i et aktivt og faglig sterkt arbeidsmiljø sammen med gode kolleger? På skattekontoret i Sortland skal vi nå øke vår juridiske kompetanse på skatteområdet ytterligere. Skattekontoret består av totalt 17 medarbeidere og har blant annet ansvar for å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt å følge opp spesielle områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Hovedoppgavene dine vil være juridisk bistand til saksbehandlere, behandling av klager og regelverksavklaringer.Du vil jobbe med et dyktig og engasjert fagmiljø i ryggen, og blir en pådriver til å utvikle skatteområdet fo...

 • Company SKATTEETATEN NORHEIMSUND in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du en erfaren eller nyutdannet jurist som ønsker å jobbe med et stort og spennende rettsområde? Har du interesse for god offentlig forvaltning og godt språk? Vi har allerede et sterkt tverrfaglig miljø på skattekontoret i Norheimsund, nå ønsker vi å øke vår kompetanse og få flere med på laget. Skattekontoret består av totalt 14 medarbeidere og har blant annet ansvar for å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt å følge opp spesielle områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Hovedoppgavene dine vil være juridisk bistand til saksbehandlere, behandling av klager og regelverksavklaringer.Du vil jobbe med et dyktig og engasjert fagmiljø i ryggen, og blir en pådriver til å utvikle skatteområdet slik at det skal bli enda enklere for landets innb...

 • Company SKATTEETATEN NORDFJORDEID in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du en erfaren eller nyutdannet jurist som ønsker å jobbe med et stort og spennende rettsområde? Har du interesse for god offentlig forvaltning og godt språk? Ønsker du å jobbe i et aktivt og faglig sterkt arbeidsmiljø med kolleger i alle aldre? På skattekontoret på Nordfjordeid skal vi nå øke vår kompetanse på skatteområdet ytterligere. Skattekontoret består av totalt 22 medarbeidere og har blant annet ansvar for å sikre kvalitet på fastsetting av skatt og avgift, samt å følge opp spesielle områder med risiko for manglende etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. Hovedoppgavene dine vil være juridisk bistand til saksbehandlere, behandling av klager og regelverksavklaringer.Du vil jobbe med et dyktig og engasjert fagmiljø i ryggen, og blir en pådriver til å utvikle skatteområdet for at...

 • Company SKATTEETATEN BERGEN NONNESETERGATEN in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I juridisk stab har vi nå flere ledige stillinger for erfarne jurister. Til denne stillingen ser vi etter en jurist særskilt rettet mot personvernområdet. Se ellers egne annonser for de andre stillingene. Vi har juridiske fagmiljøer både i Bergen, Oslo og Stavanger, og kan tilby en arbeidsplass med interessante og meningsfylte  oppgaver, flotte kollegaer og et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse med fokus på utvikling. Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra til regelverksutvikling og til at etatens systemer anvender korrekt jus, samt bistå avdelingene i kompliserte eller prinsipielle juridiske spørsmål. Juridisk stab følger opp personvern-, skatteprosessuelle- og skatterettslige spørsmål i forbindelse med div...

 • Company NETCOMPANY OSLO in Other
  27.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMAET ERLING GRIMSTAD AS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STIFTELSEN LOVDATA in Other
  27.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PERSONSKADEADVOKAT1.NO AS in Other
  24.09.2022 Updated on: 25.09.2022

  Vil du bistå privatpersoner i kampen mot en stor og profesjonell aktør? Er du opptatt av å gjøre en forskjell for enkeltmennesker, og brenner du for den svake parts rettsikkerhet?Vi har stor saksmengde og en av våre advokater skal ut i fødselspermisjon. Vi søker derfor deg som har stor interesse for erstatnings- og trygderett. Det er en fordel om du har relevant arbeidserfaring, men også dyktige kandidater som avlegger avsluttende eksamen høsten 2022 er velkommen til å søke. I utgangspunktet vil det være et 12 måneders vikariat, men med mulighet for forlengelse.Vårt fagfelt krever forståelse for klienten, og vi ser etter deg som er flink til å se klientens behov, og har evnen til å kommunisere enkelt og imøtekommende. Vi søker en person som har gode samarbeidsevner, og som tilstreber gode ...

 • Company STATENS VEGVESEN TROMSØ KONTORSTED in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenSeksjon Transportforvaltning Troms og Finnmark har 13 gode medarbeidere fordelt på kontorer fra Harstad til Vadsø. Seksjonen har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen veg og vegtransport regionalt og lokalt. Transportforvaltningsseksjonen har ansvar for saksbehandling etter veglov, vegtrafikklov og plan- og bygningslov, samt samhandling med kommuner og fylkeskommuner i planarbeid og andre statlige aktører.Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis i Tromsø, andre kontorsteder i Troms og Finnmark kan vurderes for særdeles kvalifiserte søkere. Du har gjerne med noen års erfaring fra offentlig eller privat sektor, men er du nyutdannet jurist oppfordres du også til å søke.Hva skal du jobbe med?Vi har ledig fast stilling som jurist. Vi søker deg ...

 • Company NORSK SOLAR AS in Other
  24.09.2022 Updated on: 25.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ONSAGERS AS AVD OSLO in Other
  24.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK HELSENETT SF HOVEDKONTOR in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Som nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren har Norsk helsenett en viktig rolle i å bidra til gode helsetjenester i hele landet. Vi har fokus på å gjøre nødvendig helseinformasjon tilgjengelig for helsepersonell, innbygger, forskere og næringsliv. Norsk helsenett har ansvaret for flere nasjonale e-helseløsninger som Helsenorge, E-resept og Kjernejournal.Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss og hva som driver våre ansatte i å levere på det særdeles spennende samfunnsoppdraget vårt? Ta en titt på denne filmen:  Arbeidssted er fortrinnsvis Trondheim, men Oslo eller Tromsø kan også være aktuelt. Vi ønsker oss mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Søknader vurderes fortløpende.Arbeidsoppgaver...

 • Company ADVOKATFIRMAET SØLVERUD AS in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Advokatfirmaet Sølverud søker en ny advokatfullmektig til vårt kontor i Oslo.Advokatfirmaet Sølverud er et allmennpraktiserende advokatfirma, hvor hovedvekten av saker er innenfor barnefordeling, barnevern, arbeidsrett, familie- og arverett, strafferett og erstatningsrett.Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er god tilgang på prosedyreoppdrag.Du må være motivert, selvstendig, positiv og lærevillig. Nyutdannende kan søke.Søknader vil bli vurdert fortløpende.Om arbeidsgiveren:null...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du en erfaren påtalejurist med høy arbeidskapasitet og stor grad avselvstendighet? Er du beslutningsdyktig, initiativrik og interessert i å bidratil videreutvikling av etterforskning i initialfasen? Da er det kanskjenettopp deg vi leter etter. Vi har ledig fast stilling som politiadvokat 2 / politiadvokat FSI Jour ved Påtaleseksjon.Ved FSI Jour er det høyt fokus på effektivitet og kvalitet i initialfasenav straffesakene, samt bistandsfunksjonen avsnittet har overfor resten avpolitidistriktet. Som politiadvokat ved FSI Jour vil du spille en viktig rolle i politidistriktets påtale- ogetterforskningsberedskap. Du vil blant annet bekle rollen som påtalefagligetterforskningsleder på Krimjour (krimadjutant) der du i samarbeid medpolitifaglig etterforskningsleder (krimvaktleder) og operasjonss...

 • Company ALPHA ENTREPRENØR AS in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Alpha Entreprenør AS skal håndtere alle juridiske problemstillinger knyttet til eiendomsrett og entrepriserettJuridisk kunnskap og rådgivning som skal bidra i vår drift og eventuelle tvister og videre prosedering.Om arbeidsgiveren:Alpha Entreprenør AS har som mål å være Norges beste arbeidsplass. Vi ser oss selv mer som en familie der samhold, trivsel, ærlighet og lojalitet er "fundamentet" hos oss. . Vår hovedtyngde ligger på nybygg og totalrenovering. Vi er et solid selskap med godt miljø, her skal du trives...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  22.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  Har du lyst til å være med på byggingen av et fremtidsrettet regionsenter i Gardermoregionen?  Ullensaker kommune og byen Jessheim er i rivende utvikling, og vårt mål er å utvikle en enda mer spennende og attraktiv by og kommune for fremtiden. Det må tilrettelegges for denne veksten i form av infrastruktur både over og under bakken. Vi gjør nye grep for å styrke vår organisasjon. Kommunen har allerede i dag et sterkt fagmiljø, men vi ønsker å knytte til oss enda flere ledere og fagpersoner som har et sterkt ønske om å bidra i arbeidet med å bygge og videreutvikle Ullensaker og byen Jessheim.Det er det siste året gjennomført en større prosess for å tilpasse organisasjonen i tråd med kommunens størrelse og vekst. Sentralt i arbeidet har vært fokus på strategisk ledelse og planlegging, samt å...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  22.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  Har du lyst til å være med på byggingen av et fremtidsrettet regionsenter i Gardermoregionen?  Ullensaker kommune og byen Jessheim er i rivende utvikling, og vårt mål er å utvikle en enda mer spennende og attraktiv by og kommune for fremtiden. Det må tilrettelegges for denne veksten i form av infrastruktur både over og under bakken. Vi gjør nye grep for å styrke vår organisasjon. Kommunen har allerede i dag et sterkt fagmiljø, men vi ønsker å knytte til oss enda flere ledere og fagpersoner som har et sterkt ønske om å bidra i arbeidet med å bygge og videreutvikle Ullensaker og byen Jessheim.Det er det siste året gjennomført en større prosess for å tilpasse organisasjonen i tråd med kommunens størrelse og vekst. Sentralt i arbeidet har vært fokus på strategisk ledelse og planlegging, samt å...

 • Company SANDS ADVOKATFIRMA DA AVD BERGEN in Other
  22.09.2022 Updated on: 23.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Job Description:         Assess legal risk in employment law cases.Supply legal advice to PO (oral and written) in sick leave and disciplinary cases.Draw up agreements and supply advice in people related matters such as hiring-in, deduction of salary, secondments, whistleblowing, harassment cases etc.Qualifications:Norwegian Masters of Law with good results.Minimum 2-3 years experience working with employment law.Experience from handling cases in a complex organization is a plus.The candidate must be able to work independently with several cases at the same time.Application deadline is as soon as possible, applications will be processed continuously.CV must reflect required qualifications specified, and include at least 2 references:Start date: ASAPDuration: 31.01.2023 with possible extens...

 • Company ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET AVD FYRSTIKKALLÉEN in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordnede ansvaret for at NAV når de målene og kravene som er satt, og for å gjøre om politiske føringer til praktisk handling lokalt. Stillingen ligger i Virkemiddelseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Virkemiddelseksjonen består av tre kontorer og har blant annet ansvaret for arbeidsmarkedstiltak, hjelpemidler og sosiale tjenester, inkludert lovtolkning og regelverksutvikling. Stillingen vil ligge i Kontoret for kvalifisering og sosiale tjenester. Kontoret har ansvar for arbeidsmarkedstiltakene opplæring, arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid, og har en fagdirektoratsrolle for de sosiale tjenestene i NAV-kontorene.Kontoret har også ansvar for en satsing på styrking av samarbeidet mellom NAV og utdanningssektoren for å...

 • Company FRELSESARMEENS HOVEDKVARTER in Other
  20.09.2022 Updated on: 21.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKATTEETATEN BERGEN NONNESETERGATEN in Other
  20.09.2022 Updated on: 24.09.2022

  I juridisk stab har vi nå flere ledige stillinger for erfarne jurister. Til denne stillingen ser vi etter to jurister særskilt rettet mot området merverdiavgift. Se ellers egne annonser for de andre stillingene. Vi har juridiske fagmiljøer både i Bergen, Oslo og Stavanger, og kan tilby en arbeidsplass med interessante og meningsfylte  oppgaver, flotte kollegaer og et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse med fokus på utvikling. Juridisk stab er divisjonens kontaktpunkt mot Skattedirektoratet og ledes fra Bergen. Vi jobber i fagteam, og har ansvar for utredningsoppdrag og høringer, og utreder prinsipielle rettsspørsmål. Vi har også prosessansvar for statens rettssaker i samarbeid med våre advokater.Hva går jobben ut på?Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet...

 • Company AKER SOLUTIONS ASA in Other
  20.09.2022 Updated on: 22.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ÅL KOMMUNE HELSEADMINISTRASJON in Other
  20.09.2022 Updated on: 24.09.2022

  Hallinghelse, Mobilt Ferdigheitsteam lyser ut 50% prosjektstilling innan fagfeltet juridisk kompetanse.Vil du vere med å styrke den juridiske kompetansen innan kvalitetsarbeid, forvaltning og tildeling av tenester i helse og omsorgstenestene i Hallingdal i samsvar med framtidas utfordringar?Vi kan tilby ein spanande prosjektstilling i eit innovativt tverrfagleg miljø i Hallinghelse / mobilt ferdigheitsteam. Kvalifikasjonar:juriisk embetseksamen / master i rettsvitenskaperfaring innan helserett, saksbehandling og forvaltning, gjerne med erfaring frå kommunehelsetjenestenengasjement for arbeid som kan styrke kvaliteten på helsetenestene.erfaring med tverrfagleg samarbeiderfaring med undervisning eller anna relevant erfaring, god formidlingsevnekjennskap til interkommunalt samarbeidengasjemen...

 • Company NORDLAND FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR UTDANNING OG KOMPETANS in Other
  20.09.2022 Updated on: 24.09.2022

  Ledig stilling som juridisk rådgiverVi har nå ledig 100% fast stilling som juridisk rådgiver. Stillingen er plassert i faggruppen for grunnerverv og juridisk. Her jobber vi med grunnerverv, eiendomsforvaltning, landmåling, behandling av skade- og erstatningssaker på og langs fylkesvei, bistand innenfor kontrakts- og entrepriserett mv.Den som ansettes hos oss skal jobbe med saksbehandling av skade- og erstatningssaker på og langs fylkesveinettet. Det vil også være aktuelt med bistand innenfor kontrakts- og entrepriserett, samt offentlige anskaffelser. Andre oppgaver kan tillegges stillingen, avhengig av kompetanse og interesse. Grunnerverv og juridisk har per i dag ansatte fordelt på kontorsted Bodø og Sortland. Jobben medfører at man samarbeider tett med sine kollegaer, og det er utstrakt ...

 • Company OSLO KOMMUNE NÆRINGSETATEN in Other
  20.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Vil du bidra til et trygt og seriøst uteliv i hovedstaden? Er du en erfaren jurist med interesse for kontrollarbeid og saksbehandling? Da kan dette være en stilling for deg.Næringsetaten har ansvar for behandling av søknader og kontroll av serverings-, salgs- og skjenkebevillinger. Som bevillingsmyndighet skal kommunen bidra til like konkurransevilkår for byens serverings- og skjenkesteder. Vi på Team vandel og samarbeid jobber målrettet mot økonomisk kriminalitet i utelivsbransjen, og samarbeidet med andre kontrollinstanser er intensivert. Dette innebærer blant annet kontrollvirksomhet i form av vandelsvurderinger i bevillingsmassen. Stillingen som er ledig har saksbehandling innenfor teamets område som hovedoppgave. Våre kontrolloppgaver er innenfor et spennende fagfelt, og jevnlig oppst...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  18.09.2022 Updated on: 19.09.2022

  Har du god kompetanse og erfaring, eller interesse for straffesakskjeden ? Har du i tillegg lett for å tilegne deg bruk av datasystemer og -registre ? Har du lyst til å være med på å bidra til høy ivaretakelse av rettssikkerheten for Oslo Politidistrikt ? Vi søker deg som har god arbeidskapasitet, som evner å holde oversikt og være nøyaktig tross en hektisk hverdag, og som er motivert for å bistå påtale ved å produsere stevninger i Oslo politidistrikts sine egne straffesaker. Stevneavsnitt 1 har nå ledig en fast stilling som førstekonsulent. Stevneavsnitt 1 er førstelinjebindeledd mellom Oslo politidistrikt og domstolene. Vår hovedoppgave er å produsere stevninger til personer involvert i Oslo politidistrikts sine egne offentlige straffesaker, og med det bidra til at publikums rettssikkerh...

 • Company ADVOKATFIRMAET STRAY VYRJE & CO DA in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  Er du jurist eller jusstudent og ønsker erfaring fra offentlig forvaltning?I Sykehjemsetaten administrasjon er det ledig et vikariat i etatens avdeling for kvalitet og utvikling.  Vi søker en viderekommen jusstudent (ferdig med 3. studieår) som ønsker erfaring med å jobbe i en offentlig etat. Hovedoppgaven vil være å bistå i oppgaver innen behandling av innsynsbegjæringer jf. offentleglova, personvernspørsmål og avviksbehandling. Du vil være en del av en større avdeling som jobber med ulike områder for hele etaten.  Vi har behov for en vikar i 100 % stilling, men stillingen kan også deles på to personer i 50/ 50% på deltid. Vikariatets lengde er 4 måneder, med mulighet for forlengelse. Oppstart så raskt som mulig. Våre lokaler ligger sentralt i Oslo sentrum. Det vil være mulig å jobbe no...

 • Company STAVANGER FENGSEL in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  Om stillingen Stavanger fengsel har ledig fast stilling som juridisk rådgiver i 100% stilling fra 01.10.22 En juridisk rådgiver skal beherske selvstendig saksbehandling, rådgivning, analyse og utvikling innenfor sitt fagområde. Juridisk rådgiver skal ha evne til å sette seg raskt inn i problemstillinger, utarbeide juridiske betenkninger, formidle og veilede innenfor fagområder som omfatter straffegjennomføringsloven, forvaltiningsloven, EMK m.m. Arbeidsoppgaversikre forsvarlig og effektiv saksbehandling i henhold til krav som følger av lovverket. ansvar for saksbehandling og klagesaksbehandlingansvar for kvalitetsikring av dokumentasjon på dommer og varetekt m.m.juridisk rådgivning innenfor enhetenleder rådsmøter innen straffegjennomføringoppgaver tilknyttet forvaltningssamarbeidetrapporte...

 • Company NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) PERSONAL- OG ORGANISASJONSSEKSJONEN in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  Seksjon for energimarkedsrett søker to juridiske rådgivere ved Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVESom jurist hos oss må du like å jobbe bredt innen energimarkedsområdet i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og jus i et tverrfaglig miljø. Vi er i dag 10 personer som bistår alle fagseksjonene i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med juridiske vurderinger. Vi ønsker nå å styrke laget og søker to jurister til faste stillinger. RME er en selvstendig enhet i NVE, og utvikler og følger opp regelverk for kraftmarkedet og kraftnettet. Avdelingen har blant annet ansvar for økonomisk regulering av Statnett og øvrige nettselskap, regulering av kraftbørser og engrosmarkeder, regulering av utenlandsforbindelser og omsetning av kraft til sluttbrukere. Kraftmarkedet og kraftnettet e...

 • Company GARANTI EIENDOMSMEGLING HAUGESUND AS in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  EIENDOMSMEGLER TIL HAUGESUND SØKESV søker en eiendomsmegler til vårt kontor hvor du vil ha en unik sjanse til å bli en del av et team i vekst med store ambisjoner de kommende årene.Om du brenner for eiendomsmegling i nydelige omgivelser omringet av fjord og fjell er det ingen bedre plass enn i Haugesund. Vi søker deg som har eiendomsmegler- eller juristutdannelse, og dine personlige egenskaper vil være avgjørende. Er du serviceinnstilt, strukturert og initiativrik kan du være den rette for oss. Vi oppfordrer alle til å søke, etablerte som ferske Haugesundboere.Personlige egenskaperDu ønsker å gå foran som et godt eksempel og ser glede i å få andre til å lykkesDu er lojal mot bedriftens mål, retningslinjer og verdierDu er effektiv og en støttespiller for dine medarbeidere med forutsigbare d...

 • Company BOLIGBYGGELAGET USBL AVD OSLO in Other
  18.09.2022 Updated on: 20.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lawyers Edit filters