Jobmonitor. Search results for Lawyers

56 Jobs found

Used filters:
 • Lawyersx
Displaying 1-50 of 56 results.
 • Company Den Norske Advokatforening in Other
  15.10.2019

  Vi søker en til to engasjerte advokatfullmektiger/jurister med interesse for advokatetikk og advokatrollen.Du vil inngå i et team som arbeider med advokatetikk og disiplinærsystemet for advokater. Du vil bli en del av et lag med 11 jurister i Advokatforeningen. Det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke.Noen arbeidsoppgaver:skrive utkast til beslutninger for Disiplinærnemndenrådgivning til medlemmer om etikk og advokatrettkontakt med tillitsvalgte advokaterutarbeide notater og utredningeretter en tid kan det tilbys prosessoppdragNøkkelkvalifikasjoner:gode eksamensresultatergod skriftlig og muntlig fremstillingsevnepraktisk tilnærming til arbeidsoppgavereffektiv, strukturert og ryddigselvstendighetsamarbeidsevneserviceorientertgodt humørD...

 • Company Finansklagenemnda in Other
  15.10.2019

  Finansklagenemnda opplever en stadig økning i klagesaker innenfor forsikring, og sekretariatet søker nå flere dyktige og engasjerte jurister i nyopprettede stillinger.Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av juridisk arbeid knyttet til tvisteløsning innenfor fagområdet skadeforsikring, herunder ansvars- og eierskifteforsikring. Sekretariatet avgir både rådgivende uttalelser og realitetsavgjørelser, samt forbereder saker som fremlegges for to av våre nemnder, FinKN Eierskifte og FinKN Skade.Nødvendige kvalifikasjoner:master i rettsvitenskap / juridisk embetseksamen med gode resultaterminst 2-3 års erfaring med juridisk arbeid som saksbehandler og/eller relevant erfaring innenfor skadeforsikringsvært god skriftlig fremstillingsevneVi søker deg som har:stor arbeidskapasitet, med fokus på nøya...

 • Company Kemneren i Bergen in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142253442 Presentasjon av stillingen:Kemneren i Bergen er landets nest største kemnerkontor med ca.130 ansatte. Vi har ledig fast stilling som jurist (fagkonsulent) på Inkassoavdelingen.Inkassoavdelingen har ansvar for innkreving av personskatt for kommunens innbyggere. Den ledige stillingen er fortiden lagt til kundeseksjonen, som er en av tre seksjoner på avdelingen. Kundeseksjonen har, foruten utstrakt kontakt med skyldnere, ansvar for viktige steg i tvangsinnfordringsprosessen. Den består fortiden av 8 ansatte.Kemneren har som mål å være åpen, i forkant og kompetent. Vi er i kontinuerlig utvikling og du må påregne endringer i arbeidsoppgaver og organisering over tid. Fra sommeren 2020 vil ansvaret for innkreving av skatt mest sannsynlig overføres til Skattee...

 • Company Melhus kommune (VO-1653) in Other
  15.10.2019

  Innen avdelingen plan- og byggesak har vi ledig 100 % fast stilling som rådgiver/saksbehandler for byggesak.Enheten Arealforvaltning i Melhus kommune har et bredt fagmiljø innen fagområdene plan- og byggesak, landbruk vilt og friluftsliv, kart og oppmåling samt en del prosjektoppgaver. Arbeidsoppgavene som stillingen omfatter vil ha særlig fokus på tilsyn, klagehåndtering og ulovlighetsoppfølging i tillegg til ordinær saksbehandling av bygge- og delings- søknader, dispensasjoner, mv.Andre relevante oppgaver innenfor fagområdet kan også bli tillagt stillingen.Kommunen har spennende utfordringer, med stor vekst og høyt byggepress som randkommune til Trondheim, med nye riksveger, verna vassdrag Gaula og med sterke landbruksinteresser.Kommunen benytter GISline som kart- og planverktøy og ESA s...

 • Company SKAUN ADVOKATFIRMA in Other
  15.10.2019

  Skaun Advokatfirma ble etablert i 2018 for å være et fullservice advokatfirma i Sandefjord og Larvik. Vi tror på at en spesialisering gir våre kunder et bedre produkt, og har dermed konsentrert våre fagområder rundt sentrale disipliner som kjøps- og kontraktsrett, arbeidsrett, eiendomsrett og familierett.Skaun Advokatfirma skal gi råd effektivt, med høy faglig kompetanse og til avtalt tid.Våre kunder er private og næringsdrivende, boligselskaper og ansatte, trygdede og forulykkede, selgere og kjøpere. Kort fortalt; vi representerer alle typer klienter.Vi har et uttalt mål om vekst, og erfarer at oppdragsmengden til stadighet øker. Våre ambisjoner er å bidra til vekst og positiv utvikling for Larvik og Sandefjords næringsliv. Vi er profesjonelle, handlekraftige og inspirerende.Skaun Advokat...

 • Company Forsvarets forskningsinstitutt FFI in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138612010 Presentasjon av stillingen:Våre jurister jobber tett med kollegaer og i tverrfaglige team hvor det utveksles erfaringer og arbeidsmetodikk innen juridisk og kommersiell rådgivning. Vi ser etter fire jurister med stor arbeidskapasitet, godt faglig skjønn og med stor interesse for offentlige anskaffelser.FLO Strategiske Anskaffelser tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i et av landets største anskaffelsesmiljøer. Avdelingen forvalter FLO sitt merkantile fagansvar og er hovedansvarlig for anskaffelsesrettslige prosesser i Forsvaret. Som jurist hos oss vil du gi juridisk og kommersiell rådgivning innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tilstøtende rettsområder til anskaffelsesenheter i Forsvaret og ledelsen i FLO.Tjenestested: Kjeller, det...

 • Company Norges vassdrags- og energidirektorat in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141055715 Presentasjon av stillingen:Vi er på jakt etter deg som ønsker å jobbe med juridiske problemstillinger knyttet til fornybar energi, klimaendringer og sikker kraftforsyning.Ved juridisk seksjon i NVE er det ledig 2 faste stillinger. Hos oss vil du få yte juridisk bistand innenfor et bredt spekter av NVEs ansvarsområder, som konsesjoner, samfunnssikkerhet, informasjonssikkerhet, beredskap, flom, skred, arealinngrep, klima og energimerking/energibruk. Vi jobber også med regelverksutvikling innenfor NVEs ansvarsområder med hovedvekt på forvaltnings- energi-, miljø- og vassdragsrett. I tillegg er EU/EØS-rett en viktig del av vårt arbeid. I seksjonen er vi i dag 12 jurister.Arbeidsoppgaverjuridisk bistand til organisasjonen i form av regelverksarbeid, tolknin...

 • Company Finanstilsynet in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 840747972 Stillingsident: 4141331000 Presentasjon av stillingen:Finanstilsynet søker ny sjef for seksjonen som har tilsynet med revisorer og regnskapsførere. Seksjon for revisjon og regnskapsføring består av 21 medarbeidere som er revisorer, jurister og økonomer. Seksjonssjefen rapporterer til direktøren for Avdeling for markedstilsyn. Seksjonssjefen er medlem av avdelingens ledergruppe.ArbeidsoppgaverTilsynsområdet omfatter godkjente statsautoriserte og registrerte revisorer og selskaper, samt autoriserte regnskapsførere og selskaper, som totalt gjelder flere tusen enheter. Seksjonen dekker alt arbeidet Finanstilsynet gjør på dette området, både forvaltningsoppgaver som konsesjons- og dispensasjonsbehandling, regelverksarbeid, tilsyn og reaksjoner på regelbrudd. Sistnevnte kan væ...

 • Company ADVOKATENE BERG DITLEV-SIMONSEN AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Advokatene Berg Ditlev-Simonsen AS består av fem advokater og en advokatfullmektig. Vi har strafferett som viktigste fagområde. Vi søker 1-2 advokater/advokatfullmektiger til vårt hovedkontor i Oslo, ca 100 m fra tinghuset. Søknader blir behandlet fortløpende.PAM...

 • Company TEEKAY OFFSHORE CREWING AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  IntroductionTeekay Offshore is a leading global infrastructure solution provider in the marine energy space. Our services include oil production, transport and storage, as well as long distance towage. The company has over 2000 employees and 60 vessels under contract. Teekay Offshore's operational core regions are the North Sea, Brazil and the East Coast of CanadaOur Legal, Tax and Insurance team is seeking to hire a Senior Legal Counsel, Finance and Corporate, to join our growing international team in Stavanger. You will be responsible for providing legal support to the finance team in respect of all capital raising activities across the Teekay Offshore group and management and refinancing of our portfolio of debt and equity commitments. This portfolio includes a mix of corporate and asse...

 • Company MYHRE & CO ADVOKATFIRMA AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Myhre & Co Advokatfirma er et firma i vekst, og vi søker flere advokatfullmektiger til offentlige anskaffelser. Det vil være en fordel om du har praktisk erfaring med offentlige anskaffelser.Det blir lagt stor vekt på selvstendighet og skrive fremstillingsevne.Krav til kompetanseJuristOffentlige anskaffelserØnsket kompetanseCand Jur.Personlige egenskaperSamarbeidsvilligNøyaktigSelvstendigPAM...

 • Company ADVOKATFIRMAET FINN AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Grunnet stadig økende oppdragsmengde søker vi nye medarbeidere.Sortland - advokat/avdelingsleder.Harstad - advokat/advokatfullmektig. Vårt advokatfirma har et ungt og offensivt miljø, og ønsker å være det foretrukneadvokatfirmaet i vår region. Derfor ønsker vi å knytte til oss flere engasjerte,sosialt oppegående og faglig sterke jurister. Hos våre søkere vil vi vektlegge juridisk kompetanse, kommersiell forståelse ogpersonlige egenskaper.Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, godt faglig og sosialt miljø, samtspennende og allsidige arbeidsoppgaver.  Tiltredelsesdato etter nærmere avtale.Søknad med CV sendes innen 04.11.2019 til Advokatfirmaet FINN AS,postboks 265, 9483 Harstad eller per e-post: .Det må presiseres på søknaden hvilken stilling denne gjelder. Spørsmål om stillingen kan ret...

 • Company ABB HYTTEBO in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Juridisk avdeling i ABB Norge gir juridiske råd til selskapene i ABB gruppen som opererer ut fra Norge. En vesentlig del av arbeidet består av rådgivning i forbindelse forhandling og gjennomføring av større leveransekontrakter, FOU-avtaler og diverse samarbeidsavtaler, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet består forøvrig av rådgivning innenfor konkurranserett, forretningsetikk, IPR samt GDPR.ABB søker etter en advokat til sin juridiske avdeling.Vi kan tilby faglige utfordringer sammen med dyktige, engasjerte og hyggelige kollegaer i et internasjonalt miljø.Suksessfaktorer er;proaktiv og fremoverlentgrundig og dedikertgod kommersiell forståelsegode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsktrives i et hektisk arbeidsmiljøinteresse for å jobbe med etiske problemstillingerDin bakgrunn:Mas...

 • Company INDEM ADVOKATFIRMA AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vil du være med å fornye advokatbransjen? Vi er et firma i vekst og vårt erfarne team innenfor eiendomsrett søker nå etter flere dyktige kolleger.Som en del av vår eiendomsavdeling så vil du bistå boligkjøpere, boligselgere og boligeiere i tvister ved kjøp og salg av bolig, tvist med håndverkere, naboer, offentlige myndigheter eller andre eiendomsrelaterte tvister. Det kan også påregnes enkelte oppdrag innenfor firmaets øvrige kompetanseområder, herunder arbeidsrett og arve- og familierett.Vi søker deg som er initiativrik, kunnskapsrik og faglig dyktig. Du må være positiv, ha pågangsmot, lærevilje og god forståelse for juridiske problemstillinger. Erfaring fra eiendomsrettslige problemstillinger (herunder byggfaglige-), er en fordel, men ingen forutsetning for å søke. Advokatfullmektiger m...

 • Company Politidirektoratet in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135631585 Presentasjon av stillingen:Som jurist hos oss vil du jobbe med et av politiets prioriterte områder. Vi søkerdeg som har lyst til å jobbe i et tverrfaglig miljø med teknologi, forvaltning ogjuss, med spennende og komplekse problemstillinger. Med din kompetanse vil dufå mulighet til å rådgi en politisk styrt organisasjon med et viktigsamfunnsoppdrag. Som jurist i vår seksjon vil du i hovedsak jobbe med lov- og regelverksarbeid, høringer og klagesaksbehandling innen pass og ID-området. Det planlegges for ytterligere utvikling innenfor pass- og ID-kortforvaltning og ID-arbeid generelt. Til disse utviklingsoppgavene er det behov for juridisk kompetanse for å løfte fagfeltet videre. Dette skjer primært gjennom prosjektarbeid i samhandling med linjen. Som øve...

 • Company IF Skadeforsikring in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Har du et engasjement for å vinne, drives av utålmodighet for å nå dine mål og i tillegg trives med å overvinne motstand, så har du allerede nøkkelegenskapene for å lykkes i rollen.If Skadeforsikring Bedrift og Industri forsikrer alle type virksomheter; fra de minste enkeltpersonforetak til de største nordiske industriselskaper med virksomhet over hele verden. Business Claims Norge håndterer alle næringsrelaterte skadesaker innenfor produktområdene ansvar, transport, eiendom og kjøretøy.Vi trenger deg som har et sterkt egendriv og ønsker å dele gleden av å ta vår regress satsning til riktig høyde!Vi har et regressmiljø med mange dyktige og dedikerte kollegaer, og vi vil ha med deg som vil gjøre oss enda bedre!I denne rollen kommer du til å jobbe med et stort omfang av saker, fra mindre ska...

 • Company Etterretningstjenesten in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4139371724 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Vi søker en initiativrik jurist med gode faglige kunnskaper fra HR-området innen statlig forvaltning, som er klar for nye utfordringer hos oss. Du vil gå inn i en sentral rolle i det juridiske miljøet i Personell- og kompetanse...

 • Company ADVOKATFIRMAET KYRRE ANS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  På grunn av økende oppdragsmengde søker vi senioradvokat eller advokat med minimum 3 års erfaring fra advokatfirma, offentlig forvaltning eller domstol. Hovedarbeidsområder: Bygg- og entreprise, erstatning, fast eiendom og forsikring.Vi søker kollega som kan arbeide selvstendig og som har gode juridiske, sosiale og kommersielle evner.Lønn og tiltredelse etter avtale.PAM...

 • Company SOKNEDAL SPAREBANK in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  En spennende og utviklende stilling som er viktig for hele bankens virksomhetStillingen vil ha en sentral rolle i det interne kontrollsystemet og være involvert i arbeidet med operasjonell risiko. Foreta risikovurderinger og foreslå tiltak for å redusere risiko.Arbeidsoppgaver- Overvåke og kontrollere at banken drives i henhold til gjeldende eksternt og internt regelverk- Følge med relevant regelverksutvikling og forberede tiltak for å sikre etterlevelse- Identifisere og gi råd vedrørende bankens compliancerisiko- Ansvar for at interne retningslinjer og rutiner etterleves og følges opp- AHV og GDPR oppgaver- Controller/risk-oppgaver.- Sikkerhet og alarmanlegg.- Gjennomgang av bankens policydokumenter og retningslinjer til styrebehandling i samarbeid med banksjef.- Sekretær til generalforsa...

 • Company Sørlandsadvokatene DA in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi søker flere advokater!Sørlandsadvokatene er i vekst og behøver flere advokater.Vi opplever nå en økende mengde oppdrag og større pågang fra et variert klientgrunnlag.Dette innebærer at vi trenger å knytte til oss flere flinke advokater, som kan gi oss økt kapasitet og kompetanse, forteller Robert Hovland, Partner og daglig leder i Sørlandsadvokatene DA.Sørlandsadvokatene DA tilbyr advokattjenester til både private og næringslivsklienter.Selskapet ser derfor etter advokater med erfaring fra flere fagområder. Nyutdannede jurister kan også være aktuelle.Jobb hos Sørlandsadvokatene DA krever stor grad av selvstendighet og gode faglige evnerSom advokat hos Sørlandsadvokatene DA må en regne med stor aktivitet med personlig klientkontakt og rettslige forhandlinger.Vi kan tilby et inkluderende ...

 • Company Landbruksdirektoratet Alta in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176555Om reindrift og avdelingenReindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. I dag utøves samisk reindrift hovedsakelig i fjell- og utmarksområder i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. Litt over 3.000 mennesker er tilknyttet reindriftsnæringen.Forvaltningen av reindriften er lagt til Landbruksdirektoratet, Avdeling reindrift, i Alta. Reindriftsavtalen og Reindriftsloven utgjør to av direktoratets viktigste virkemidler for å følge opp de landbrukspolitiske målene i reindriftspolitikken. Reindriftsavtalen er i 2019 på 123,1 millioner kroner.Ansvarsområder og oppgaverVi søker etter to engasjerte medarbeidere til spennende saksbehandlingsoppgaver innen fagfeltet reindrift. Avde...

 • Company NAV Klage og anke Sør in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138118723 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter jurister til faste stillinger og til vikariater med varighet på inntil ett år.NAV Klageinstans er organisert som en nasjonal enhet med seks avdelingskontorer, ledet av en styringsenhet. Totalt er vi ca. 220 medarbeidere.NAV Klageinstans har ansvar for å behandle alle klager over vedtak truffet av NAV sine vedtaksinstanser og skal gjennom dette arbeidet bidra til å øke rettssikkerheten for NAV sine brukere. Vi har også ansvaret for forberedelse av ankesaker for behandling i Trygderetten. NAV Klageinstans bidrar til lik praksis i NAV gjennom systematiske tilbakemeldinger på kvaliteten i saksbehandlingen og med kvalitetshevende tiltak. Vi har også et særskilt ansvar for å bistå med utvikling av rundskriv og tekste...

 • Company Statens Vegvesen Region Sør Drammen Kontorsted in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176633IT-juristVi leter etter deg som har interesse for juss, anskaffelser og IT, til en spennende stilling som juridisk rådgiver for IT. Vi trenger deg i forbindelse med IT-anskaffelser, forhandlinger, kontraktsutforming/-håndtering, samt IT-juridiske vurderinger og utredninger for å understøtte beslutningsprosesser.Som IT-jurist vil du være en del av styring IT. Du vil inngå i vårt team på IT-anskaffelse og avtalehåndtering, samt lisensrådgiver. Kontorsted for stillingen blir i DBC - Drammen stasjon Business Center, et nytt og lekkert kontorbygg rett ved Drammen stasjon (Strømsø Torg). Les mer om kontorbygget og fasilitetene her: Arbeidsoppgaver og ansvar:Hovedansvarlig for å kvalitetssikre og utarbeide konkurransegrunnlag og kontrakter, samt å utarbeide anskaffelses- og ko...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE TILDELINGSKTR in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  BeskrivelseTildelingskontoret har ledig 100% fast stilling som juridisk rådgiver fra 1.november 2019. Virksomheten skal sikre likeverdige, trygge og effektive helse og omsorgstjenester til Fredrikstads innbyggere. Det er utstrakt grad av samarbeid internt i kommunen og eksternt med andre samarbeidspartnere. Vi er en flott gjeng med kompetente medarbeidere med ulik yrkesbakgrunn som saksbehandler og tildeler helse og omsorgstjenester til innbyggerne våre.Tildelingskontoret har to juridiske rådgivere, begge er organisert i stab og rapporterer direkte til tjenestetildelingssjef. Den ledige stillingen vil ha et særlig faglig ansvar for juridiske vurderinger i klagesaker. I tillegg vil du bidra til utvikling og oppfølging av virksomhetens internkontroll. Arbeidet fordrer godt samspill med samar...

 • Company Oslo politidistrikt in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137978116 Presentasjon av stillingen:Er du motivert for å jobbe med påtalearbeid i politiet? Enhet sentrum har to ledige faste stillinger som politiadvokat ved påtaleseksjonen. Ved eventuelt intern ansettelse, kan det bli ledighet i stilling som vikar.Enhet sentrum etterforsker majoriteten av hverdagskriminaliteten i Oslo. Lykkes vi, har det stor betydning for arbeidet med å gjøre Oslo til en tryggere hovedstad. Vi søker derfor en medarbeider som er motivert for å jobbe innen fagfeltet påtalearbeid og etterforskningsledelse. Vi ser etter deg som stiller høye krav til faglig kvalitet, arbeidsmoral, arbeidskapasitet og godt samarbeid.Som medarbeider på en stor enhet vil vi kunne tilby deg utfordringer, bredt saksfelt og godt arbeidsmiljø.Som medarbeider i politiet...

 • Company Arbeids- og sosialdepartementet in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176553Om stillingen og arbeidsoppgaverVi har 1-3 ledige stillinger i arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen:En fast stilling som seniorrådgiverEtt til to vikariater som rådgiver/seniorrådgiver med varighet på ett årAvdelingen har ansvar for politikkutvikling, regelverk, forvaltning og kunnskapsutvikling knyttet til arbeidsretts- og arbeidsmiljøområdet, som arbeidstid, stillingsvern, kollektiv arbeidsrett, HMS, inkluderende arbeidsliv, partssamarbeid og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Avdelingen er organisert slik at du vil kunne få oppgaver fra hele avdelingens ansvarsområde.KvalifikasjonerDu må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Karakterer vil inngå i vurderingen. Kunnskap om og interesse for arbeidsrett vil bli vektlagt. God skriftlig formul...

 • Company A STAB AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org.nr.:984548648 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker etter en dyktig og ambisiøs jurist for å styrke vår avdeling for eiendomsutvikling. Arbeidet vil hovedsakelig bestå av rådgivning til grunneiere, utbyggere, entreprenører m.v. i saker angående byggesaker, reguleringsarbeid og tilhørende tingrettslige problemstillinger. Det fokuseres sterkt på tverrfaglig samarbeid med de andre fagdisiplinene og kompetanseutveksling for å levere best mulig resultater til våre kunder.Vi søker deg som:Utdannelse på mastergradsnivå som jurist med gode resultaterHar erfaring eller interesse knyttet til byggesak, plan- eller tingsrettHar et ønske å arbeide mot eiendomsbransjenEr initiativrik, selvstendig og med gode sosiale ferdigheter.Liker å arbeide kunderelatert, tenke fleksibelt og være l...

 • Company A STAB AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker etter en dyktig og ambisiøs jurist for å styrke vår avdeling for eiendomsutvikling. Arbeidet vil hovedsakelig bestå av rådgivning til grunneiere, utbyggere, entreprenører m.v. i saker angående byggesaker, reguleringsarbeid og tilhørende tingrettslige problemstillinger. Det fokuseres sterkt på tverrfaglig samarbeid med de andre fagdisiplinene og kompetanseutveksling for å levere best mulig resultater til våre kunder.Vi søker deg som:Utdannelse på mastergradsnivå som jurist med gode resultaterHar erfaring eller interesse knyttet til byggesak, plan- eller tingsrettHar et ønske å arbeide mot eiendomsbransjenEr initiativrik, selvstendig og med gode sosiale ferdigheter.Liker å arbeide kunderelatert, tenke fleksibelt og være løsningsorientertHar du erfaring innen fagområdet er det en for...

 • Company Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176613ArbeidsoppgaverForberede saker for Forbrukerklageutvalget ved å lede prosessen frem til møte i utvalgetVeilede parteneSkrive utkast til avgjørelserDelta aktivt i utvalgsmøterPå sikt opplæring og kompentanseoverføring til andreArbeidsoppgavene kan endre seg over tid og kan på sikt blant annet omfatte meklingKvalifikasjonskravJuridisk embetseksamen / master i rettsvitenskapFaglig dyktig med gode eksamensresultater i relevante fagMeget god skriftlig fremstillingsevneEvne til å jobbe selvstendig, systematisk og effektivtErfaring fra forbrukersaker og Forbrukerrådets meklingsarbeid vil være ønskelig/ Evt. erfaring fra saksbehandling/mekling innen forbrukerrett/alminnelig kontraktsrettPersonlig egnethet vektleggesVi ønsker oss personer som:Har gode samarbeidsevner, og gjerne ...

 • Company FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 916 075 855- Stillingsident: 4140337724 Presentasjon av stillingen:Er du dyktig innen forhandling og kontraktsinngåelser og ønsker å være en del av et viktig og komplekst prosjekt?Vi søker deg som kan sørge for juridisk rådgivning og merkantil støtte i forbindelse med gjennomføringen av investeringsprosjektet .Prosjektet skal anskaffe åtte radaranlegg innenfor en kostnadsramme på ca. 8,1 milliarder kroner. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har det overordnede, koordinerende prosjektansvaret for de tre involverte etatene Forsvarsbygg, Forsvaret og vår egen etat. De nye anleggene vil være med på å gjøre Norge tryggere, og opprettholde evnen vår til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.Du vil være en d...

 • Company Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet Region Lillesand in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140649114 Presentasjon av stillingen:Nkom jobber for at alle i Norge har tilgang til sikre og moderne elektroniske kommunikasjonstjenester og legger blant annet til rette for økt konkurranse i markedene for post, mobiltelefoni og bredbånd. Nå søker vi en dyktig jurist som vil jobbe tett på utviklingen i disse spennende bransjene.Relevant arbeidserfaring er en fordel, men du som er nyutdannet er også velkommen til å søke.Konkurranseavdelingen består av to seksjoner og analyserer nasjonale markeder, identifiserer tilbydere med sterk markedsposisjon og pålegger aktører forpliktelser som fremmer konkurranse. Avdelingen fører også tilsyn med kravene til leveringsplikt som Posten Norge AS og Telenor ASA er underlagt. I tillegg gir vi faglige innspill til og utreder ak...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136017426 Presentasjon av stillingen:Stillingen som personvernombud er plassert i avdeling for kvalitet og e-helse. Avdelingen har ansvaret for det systematiske arbeidet med kvalitetsstyring og informasjonssikkerhet. Innenfor e-helse skal avdelingen sørge for at IKT bidrar til en effektiv og hensiktsmessig drift, forvaltning og utvikling av helseforetaket. Avdelingen omfatter per i dag 14 fast ansatte.Personvernombudet bidrar til å styrke virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Ombudet skal gi ledelsen råd og veiledning i personvernspørsmål. Personvernombudet representerer virksomheten, men skal på en uavhengig måte vurdere virksomhetens regeletterlevelse på personvernfeltet.ArbeidsoppgaverGi råd om vurderinger av personvernkonsekvenser samt kontroll...

 • Company SKI - VESTVEIEN 18 in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133165422 Presentasjon av stillingen:Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt. Det juridiske miljøet er i dag fordelt i Follo, Østfold og Romerike.I Øst politidistrikt søker vi nå etter resultatorienterte og kvalitetsbevisste medarbeidere som liker utfordringer og ønsker å arbeide i et aktivt og engasjert miljø. Stillingene har særskilt faglig og påtalemessig ansvar for straffesaker knyttet til seksuelle overgrep, og mishandling i nære relasjoner der barn er involvert. Videre tilligger det stillingene å være avhørsledere for tilrettelagte avhør.Det er ledig to faste stillinger som politiadvokat 2 med stedsplassering på Ski. Endring i organisatorisk tilhørighet og faglig/påtalemessig ansvar kan inntreffe som følge av r...

 • Company TEEKAY OFFSHORE CREWING AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  IntroductionTeekay Offshore is a leading global infrastructure solution provider in the marine energy space. Our services include oil production, transport and storage, as well as long distance towage. The company has over 2000 employees and 60 vessels under contract. Teekay Offshore's operational core regions are the North Sea, Brazil and the East Coast of Canada.Teekay Offshore is listed at the New York Stock Exchange ("TOO").Our Legal, Tax and Insurance team is seeking to hire a Paralegal / Jurist in Stavanger to join our growing international team working in a fast paced, varied and international environment. Amongst other things you will be supporting the maintenance of corporate records and contract documents for all our group companies, liaising with ship and corporate registries ar...

 • Company TEEKAY OFFSHORE CREWING AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  IntroductionTeekay Offshore is a leading global infrastructure solution provider in the marine energy space. Our services include oil production, transport and storage, as well as long distance towage. The company has over 2000 employees and 60 vessels under contract. Teekay Offshore's operational core regions are the North Sea, Brazil and the East Coast of Canada.Teekay Offshore is listed at the New York Stock Exchange ("TOO").The Compliance Counsel/ Officer is responsible for supporting the design, management and oversight of the legal compliance program at the entire Group with a focus on anti-corruption, data protection, foreign trade controls/ sanctions, and competition law. The companies within the Group own and operate a broad range of assets.This position will be located in Stavang...

 • Company Sarpsborg politistasjon in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133194401 Presentasjon av stillingen:Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt. Det juridiske miljøet er i dag fordelt i Follo, Østfold og Romerike.I Øst politidistrikt søker vi nå etter resultatorienterte og kvalitetsbevisste medarbeidere som liker utfordringer og ønsker å arbeide i et aktivt og engasjert miljø. Stillingene har særskilt faglig og påtalemessig ansvar for straffesaker knyttet til seksuelle overgrep, og mishandling i nære relasjoner der barn er involvert. Videre tilligger det stillingene å være avhørsledere for tilrettelagte avhør.Det er ledig to faste stillinger som politiadvokat 2 med stedsplassering i Sarpsborg. Endring i organisatorisk tilhørighet og faglig/påtalemessig ansvar kan inntreffe som følge...

 • Company Romerike politidistrikt in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136547914 Presentasjon av stillingen:Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt. Det juridiske fagmiljøet er i dag fordelt i Follo, Romerike ogØstfold.I Øst politidistrikt søker vi nå etter resultatorientert og kvalitetsbevisst medarbeider som liker utfordringer og ønsker å arbeide i etaktivt og engasjert miljø, til en fast stilling som politiadvokat 2. eventuelt politiadvokat. Som politiadvokat 2 ved allmennseksjonen vil man ha et bredt faglig ansvar, der fokus på avdelingens resultatoppnåelse og kvalitet i arbeidet står sentralt.Stillingen er foreløpig stedsplassert på Allmennavsnitt Nord, på Lillestrøm. Endringer i organisatorisk tilhørighet, tjenesteordning og/ eller det fagligeog påtalemessige ansvar må påregnes so...

 • Company FAGFORBUNDET in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136308644 Presentasjon av stillingen:Ved Fagforbundets Kompetansesenter i Skien er det ledig stilling som rådgiver fra 1. januar 2020. Arbeidssted er for tiden i Skien, men vil fra 2021 være i Porsgrunn. Kompetansesentret dekker regionen Vestfold og Telemark med 30 000 medlemmer. Vi yter daglig bistand og service innen lov- og avtaleverk innenfor alle forbundets tariffområder.Stillingen medfører møte- og reisevirksomhet (bruk av egen bil vil kunne være nødvendig).ArbeidsoppgaverForhandlinger ved opprettelse og revisjon av tariffavtaler.Utstrakt saksbehandlingTolkninger og tvisteforhandlinger av lov- og avtaler innenfor offentlig og privat sektorForelesninger, innledninger, veiledning og opplæring av tillitsvalgteService og bistand overfor vårt lokale tillitsvalg...

 • Company Arbeids- og sosialdepartementet in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Jobbnorge ID: 175774ArbeidsområdetArbeids- og sosialdepartementet har ledig en fast stilling som seniorrådgiver i stabsavdelingen.Stabsavdelingen har ansvar for departementets organisasjon og fellessystemer. Avdelingen har ansvar for utvikling av felles arbeidsprosesser, samfunnssikkerhet og beredskap, dokumentasjonsforvaltning, saksbehandlings- og kontorstøttesystemer samt kontorstøtteoppgaver. Avdelingen har også ansvar for organisasjonsutvikling og personalpolitikk, og ivaretar arbeidsgiverfunksjonene i departementet.Du vil få ansvar for avdelingens arbeid med samfunnssikkerhet, herunder planverk og øvelser samt evaluering av disse. Arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser, IKT-sikkerhet, personvern og offentlighet/innsyn vil også inngå i stillingen. Vi ser etter en medarbeider med soli...

 • Company ØSTFOLD POLITIHUS in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136565767 Presentasjon av stillingen:Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt. Det juridiske fagmiljøet er i dag fordelt i Follo, Romerike ogØstfold.I Øst politidistrikt søker vi nå etter resultatorientert og kvalitetsbevisst medarbeider som liker utfordringer og ønsker å arbeide i etaktivt og engasjert miljø, til en fast stilling som politiadvokat 2. Som politiadvokat 2 ved allmennseksjonen vil man ha et bredt faglig ansvar, der fokus på avdelingens resultatoppnåelse og kvalitet i arbeidet står sentralt.Stillingen er foreløpig stedsplassert på Allmennavsnitt Sør, på Grålum. Endringer i organisatorisk tilhørighet, tjenesteordning og/ eller det fagligeog påtalemessige ansvar må påregnes som følge av politireformen.Øst ...

 • Company Skattedirektoratet in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Avdeling Oppdrag i Mo i Rana er en del av Divisjon Innkreving og har ansvar for innkreving på vegne av andre offentlige og statlige oppdragsgivere. Stillingen ligger i gruppen søknad og prosess som er en del av seksjon Annen innfordring. Som skattejurist hos oss vil du være en fagperson innen hele innkrevingsområdet som blant annet innbefatter arbeid med konkurs, lemping, gjeldsordning, frivillig innkreving og tvangsinnkreving. Gruppen vil være samhandlingspunkt på tvers av avdelinger i Skatteetaten og jobbe med tyngre og komplekse saker på tvers i avdeling Oppdrag, men også mot eksterne aktører.Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.Vitnemål med karakterutskrift og attester må lastes opp som vedlegg til ...

 • Company Schibsted ASA in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Vi søker etter konkurranserettsadvokat som skal inngå som en del av Schibsteds sentrale juridiske team. Vi ser etter en engasjert og dyktig jurist med god forretningsforståelse og interesse for teknologi og digitale markeder. Den vi søker bør ha minimum 3 års erfaring innenfor konkurranserett samt noe erfaring med generell forretningsjus.Vedkommende vil ha hovedfokus på ulike konkurranserettslige arbeidsoppgaver knyttet til de ulike selskapene i konsernet, i tett samarbeid med Senior Competition Counsel i Schibsted.Sentrale arbeidsoppgaver:Generell konkurranserettsrådgivning til konsernselskaperStrategisk rådgivning i forbindelse med M&A-aktiviteter i konsernetFølge opp konkurranserettslige tvisterOpplæring med sikte på generell complianceArbeid med en internasjonal saksportefølje, herunde...

 • Company ADVOKATHUSET NORD AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Vi søker en advokat/advokatfullmektig til vårt kontor. Hos oss får du jobbe svært allsidig innenfor de fleste rettsområder, og du får bred prosedyreerfaring.Vi har et trivelig og sprekt arbeidsmiljø med mulighet for fleksitid og gode betingelser. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper i tillegg til solide juridiske evner.Søknader vil bli vurdert fortløpende, og tiltredelse skjer etter nærmere avtale.Vi imøteser gjerne elektronisk søknad snarest, og senest innen 25.10.19 til Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Mads Wallerheim, 99 51 36 30, eller PAM...

 • Company Forsvaret in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Forsvaret tilbyr hvert halvår ca. 6-11 nyutdannede jurister og jurister med noen års erfaring muligheten til å tjenestegjøre som vernepliktig jurist i en avdeling i Forsvaret. Tjenestetiden er normalt 12 måneder.Året starter med 10 ukers grunnleggende soldat- og befalsopplæring, herunder opplæring i feltferdigheter og lederskapsutdanning på Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen. Etter kurset gjennomgår du en militærjuridisk fagopplæring ved Forsvarets høgskole på Akershus festning i tre uker. Fagopplæringen gir forståelse for krigens folkerett, operasjonell rett, Forsvarets organisasjon, prosesser og oppgaver, samt rettslige spørsmål i stabstjeneste. Når fagopplæringen er ferdig, blir du utplassert i den avdelingen du skal tjenestegjøre i.Når du skal ut i avdeling, kan du ende opp over h...

 • Company Troms Fylkeskommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Jobbnorge ID: 176153Om stillingen og arbeidsoppgaverFra årsskiftet vil advokatkontoret være administrativt underlagt administrasjonssjefen i Troms og Finnmark fylkeskommune, og ha arbeidssted i Fylkeshuset i Tromsø. Vedkommende som ansettes vil være omfattet av Fylkestingets vedtak i sak 19/19 .Advokatkontoret holder til i Fylkeshuset i Tromsø og består av 3 advokater. Advokatkontoret er administrativt underlagt stabssjefen.Advokatkontoret bistår fylkestinget, fylkesrådet, øvrige folkevalgte organer, samt fylkeskommunens etater, sentre og enheter. Advokatkontoret bistår også Statens vegvesen i forbindelse med vegvesenets arbeid med fylkesveger.KvalifikasjonskravVedkommende som ansettes må ha solide juridiske kunnskaper. Vedkommende må ha advokatbevilling, tilfredsstille krav for å få utste...

 • Company Forbrukerrådet in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Fast stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiverVi søker en dyktig jurist til juridisk enhet i forbrukerpolitisk avdeling i Forbrukerrådet.Juridisk enhet er del av forbrukerpolitisk avdeling i Forbrukerrådet. Enheten er ansvarlig for Forbrukerrådets deltakelse i klagenemnder, advokatbistandsordning og juridiske rådgivningsarbeid.Primært vil denne stillingen være rettet inn mot representasjon i flere av våre 15 nemnder, fordelt på ulike fagområder. Hovedfagområdene er avtalerett, erstatningsrett, boligrett, forsikringsrett (både person- og skadeforsikring) og transportrett.Juridisk enhet består av ni personer, og stillingen passer for en jurist med god kjennskap til forbrukerlovgivning og med noen års erfaring fra juridisk klagesaksbehandling. Vi ser gjerne at du tar med et spesialfelt ti...

 • Company Gjensidige Forsikring in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  I løpet av vår 200 års historie har Gjensidige bidratt til å løse et viktig samfunnsoppdrag ved å sikre liv, helse og verdier for kundene våre. Vi har som ambisjon å være Nordens mest kundeorienterte skadeforsikringsselskap.I Gjensidige engasjerer vi oss i livet til kundene våre. Vi tenker nytt, offensivt og langsiktig, for at folk skal være best mulig forberedt på fremtiden.I løpet av Gjensidigekarrieren tar du små og store skritt for å lære mer og prestere enda bedre - hver eneste dag, slik at du kan spille en viktig rolle for oss, kundene våre og for samfunnet.Avdeling Transport Storskade håndterer til dels tekniske, juridiske og kommunikasjonsmessig utfordrende saker, og forvalter store økonomiske verdier for Gjensidige. Avdelingens ambisjon er å være den ledende skadeavdelingen innenf...

 • Company Rogaland Revisjon IKS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Hos oss jobber vi sammen for å forbedre offentlig sektor, og her vil du få muligheten til å bidra i dette arbeidet ved å evaluere hvordan kommunene løser viktige oppgaver på vegne av fellesskapet. Eksempler på temaer vi arbeider med:Utnyttes ressursene effektivt? Hvordan fungerer barnevernet? Hva med eldreomsorgen? Hvordan er kvaliteten på undervisningen i skolen? -- Og hvilken effekt har kommunenes klimapolitikk egentlig hatt?Bredden i prosjektene vi utfører er stor og speiler kommunenes og fylkets kompleksitet. Vi gir kommunene en objektiv vurdering fra et uavhengig ståsted, og vårt siktemål er å legge til rette for læring og forbedring.Vi betjener 17 kommuner i Sør-Rogaland og fylkeskommunen og har i tillegg samarbeidsavtale med 4 andre revisjonsenheter. Dette samarbeidet dekker 5 av la...

 • Company Miljødirektoratet in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Jobbnorge ID: 176023Om stillingenDu har nå mulighet til å søke deg til et av Norges største miljørettskontorer. Som jurist i Miljødirektoratet vil du ha en nøkkelrolle i utviklingen og håndhevingen av miljøregelverket. Juristrollen innebærer et nært daglig samarbeid med andre jurister og med miljøfagmedarbeiderne i direktoratet forøvrig. Du vil få varierte oppgaver, en bred oppgaveportofolio, faglige utfordringer og selvstendig ansvar.Juridisk seksjon består av 15 jurister som bistår miljøfagavdelingene med juridisk rådgiving og veiledning innen miljørett og generell forvaltningsrett. Sentrale lover under juridisk seksjons ansvarsområde er forurensningsloven, produktkontrolloven og klimakvoteloven med tilhørende forskrifter.Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.Stillingens hovedansva...

 • Company Kriminalomsorgen Buskerud friomsorgskontor in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 175950Om stillingenLedig fast stilling som jurist straffegjennomføring ved Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor - 100%Det er ledig en fast stilling som rådgiver 1434/førstekonsulent 1408 - jurist - ved Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor. Arbeidssted er for tiden hovedkontoret i Drammen, men noe arbeid ved overgangsboligen i Drammen, samt ved distriktskontoret på Hønefoss må påregnes. Stillingen vil i særlig grad dekke juridiske oppgaver knyttet til straffereaksjonene straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK), § 16.1 og Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND), samt soning av ubetingede straffer ved overgangsboligen og i institusjon, men også arbeidsoppgaver knyttet til andre typer straffegjennomføringsformer. Stillingen er underlagt enhetsleder, og ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lawyers Edit filters