Jobmonitor. Search results for Lawyers

129 Jobs found

Used filters:
 • Lawyersx
Displaying 1-50 of 129 results.
 • Company FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 194201Velkommen til juridisk seksjonPå justis- og kommunalavdelinga er 47 kolleger klare for å ønske velkommen til ny jurist på kontoret i Vadsø.Denne stillinga hører til juridisk seksjon - en av våre tre seksjoner. I det daglige samarbeider du i hovedsak med dine 13 kolleger på seksjonen (12 av dem jurister), men også med flinke folk på vergemålsseksjonen og planseksjonen.Til sammen er vi et solid fagmiljø i Vadsø og Tromsø.Som rådgiver/seniorrådgiver hos oss, skal du være saksbehandler og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene, til innbyggerne i Troms og Finnmark og til andre aktører/sektormyndigheter.Vi behandler saker innenfor ulike rettsområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak.Arbeidet med klagebehandling av klagesaker etter plan- og...

 • Company ØSTFOLD POLITIHUS in Other
  30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314642562 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter jurist til en fast stilling ved avsnitt annen alvorlig og organisert kriminalitet i Felles enhet for påtale. Stillingen har særskilt faglig og påtalemessig ansvar for straffesaker knyttet til alvorlig og organisert kriminalitet, herunder drapssaker, menneskehandel, grove narkotikasaker og datakriminalitet. Stillingen er stedsplassert på Grålum.Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandling i Øst politidistrikt. Det juridiske fagmiljøet er i dag fordelt i Follo, Romerike og ØstfoldØst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi...

 • Company ADVOKATFIRMAET HELBERG AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Advokatfirmaet Helberg AS søker en advokatfullmektig/advokat. Stillingen er ledig i Bjugn i Ørland kommune på Fosenhalvøya.Vi kan tilby deg:Muligheten til å jobbe med en rekke ulike fagfelt.Et godt arbeidsmiljø med tett oppfølging.Tillit og ansvar slik at du kan utvikle deg som advokat.En trygg arbeidsplass med godt sosialt miljø.Lønn etter avtale.Prosedyresaker.Det er en fordel om du er en som:Har arbeidserfaring som jurist/advokatfullmektig tidligere.Er engasjert og har gode resultater fra studiene.Har et godt humør, og ikke er redd for å ta i et tak.Er kundevennlig og serviceinnstilt.Det forutsettes at du har førerkort til bil, og at du disponerer egen bil.Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Stefan Helberg på telefon 403 10 100. Søknad med CV og vitnemål sendes til...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 194537Om stillingenVed UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig ei stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.) i rettsvitenskap.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiatstilling er en utdanningsstilling. Målet er fullført forskerutdanning fram til doktorgrad. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ...

 • Company TELENOR ASA AVD HOVEDKONTOR FORNEBU in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KONGSBERG MARITIME AS AVD CARPUS KONGSBERG in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.:943 753 709 Stillingsident: KM Presentasjon av stillingen :An exciting opportunity has arisen as Compliance Officer for Kongsberg Maritime. You will be the trusted advisor to our management team and operations to ensure local, international and internal rules and regulations are in place, made aware of and adhered to.As the Compliance Officer, you are the key link between Kongsberg Maritime and the corporate Compliance Team. You will play a critical role in developing our compliance function and processes further in the newly merged company through your professional expertise and proactive and reliable nature.Key accountabilitiesBe our company expert on ethical and compliance related mattersLead the Kongsberg Maritime global compliance team, coordinate and execute compliance activi...

 • Company BORGARTING LAGMANNSRETT in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 195299Om stillingenArbeids- og ansvarsområder:Utrederne arbeider hovedsakelig med skriftlig forberedelse og utredning av anker over kjennelser og beslutninger og ankeprøvingssaker for lagmannsrettens dommere. Både prosessuelle og materielle spørsmål innenfor en rekke rettsområder både i sivile saker og straffesaker blir forberedt og utredet. Arbeidet gir god innsikt i prosessretten og en rekke juridiske fagområder, i tillegg til behandlingsmåten i domstolen.Arbeidsoppgavene vil kunne endres i tråd med domstolens behov.Vi søker en personer som:Har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskapHar svært gode juridiske kvalifikasjoner og gode eksamensresultaterHar meget god skriftlig framstillingsevneKan arbeide selvstendig og målrettetHar en effektiv og strukturert ar...

 • Company DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD TRONDHEIM in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 195739Om stillingenVi søker deg som har lyst til å være en del av et sterkt fagmiljø. Vi jobber med løpende utvikling av regnskap i staten, ved automatisering, digitalisering, robotteknologi og utvikling av våre tjenester.Stillingen er plassert i avdeling for prosjekt, økonomi og avtaler. Avdelingens oppgaver er prosjektledelse, utredningsarbeid, koordinering av oppgaver i divisjonen, oppfølging av divisjonens avtaler og oppfølging av plan- og budsjettarbeid.Seksjonen stillingen tilhører består av medarbeidere med høy faglig kompetanse og støtter hele divisjonen innen en rekke fagområder. Du vil inngå i et faglig nettverk med andre jurister i DFØ.Arbeidsoppgaverutarbeidelse og vurdering av avtaler med våre kunderavtaleoppfølging og bistand ved reforhandling av avtaler med lev...

 • Company POLITIDIREKTORATET in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vi søker nå etter to dyktige jurister som vil bidra til å løse politiets samfunnsoppdrag. Som medarbeider i Juridisk stab vil du jobbe bredt innenfor politiets arbeidsfelt, og det kreves et helhetlig blikk på oppgavene. Det er for tiden 10 medarbeidere i staben, og som medarbeider i staben jobber du i et kompetent miljø med stor kontaktflate internt og eksternt. Stabens leder rapporterer til assisterende politidirektør.Stillingene har en varighet på 12 måneder, med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.Som forvaltningsorgan og etatsleder for politi- og lensmannsetaten behandler Politidirektoratet en rekke juridiske spørsmål. Juridisk stab bistår med juridisk utredning, rådgivning, kvalitetssikring og opplæring, og arbeider med regelverksutvikling, herunder koord...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE ORGANISASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315454631 Presentasjon av stillingen:Er du faglig nysgjerrig? Ønsker du å jobbe med juridiske og samfunnsmessige interessante arbeidsoppgaver? Deler du vår visjon om at Kristiansand skal bli Norges beste kommune -- som innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i? Da kan dette være stillingen for deg.Kristiansand kommune er Sørlandets største arbeidsgiver med omkring 9000 ansatte. Vi søker etter en faglig sterk advokat/advokatfullmektig til kommune-advokatkontoret som bidrar til at vi sammen blir bedre og løser de oppgaver vi er gitt.Om kommuneadvokatkontoretKommuneadvokatkontoret i Kristiansand har i dag ni ansatte advokater. Det faglige nivået er høyt, og miljøet er hyggelig og uformelt.Advokatkontoret er organisert under ...

 • Company KPMG RAV AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315991415 Presentasjon av stillingen:Er du dyktig innen ledelse og forstår at det er menneskene som skaper resultatene?Vi søker en kontorsjef som har kunnskap om og erfaring fra utforming av prosesser, og som innehar god forståelse på anvendelsen av regelverk og prosedyrer, spesielt innen anskaffelser, avhending og forretningsjurdisk område. Du må være dyktig til å lede medarbeidere, møter og arbeidsgrupper. Du vil lede et kontor som har ansvar for utvikling av prosesser, prosedyrer og regelverk innen materiellavhendingsområdet på vegne av både etaten og forsvarssektoren. Stillingen er nyopprettet og endringer kan forekomme, men du vil ha gode muligheter til påvirke utformingen av denne.Du vil jobbe i materiellavhendingsseksjonen som er organisert under materiel...

 • Company BARNEVERNVAKTE ROMERIKE - ØST POLITIDISTRIKT in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314558930 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter deg som er jurist til to faste stillinger ved avsnitt for seksuelle overgrep og vold mot barn, Felles enhet for påtale. Stillingene er stedsplassert på Grålum.Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandling i Øst politidistrikt. Det juridiske fagmiljøet er i dag fordelt i Follo, Romerike og Østfold. Stillingene har særskilt faglig og påtalemessig ansvar for straffesaker knyttet til seksuelle overgrep og mishandling i nære relasjoner der barn er involvert. Videre tillegger det stillingen å være avhørsleder ved tilrettelagte avhør.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektle...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER SKI in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314486165 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter deg som er jurist til ledig fast stilling og et vikariat ved avsnitt for seksuelle overgrep og vold mot barn, Felles enhet for påtale. Stillingene er stedsplassert i Ski.Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandling i Øst politidistrikt. Det juridiske fagmiljøet er i dag fordelt i Follo, Romerike og Østfold. Stillingene har særskilt faglig og påtalemessig ansvar for straffesaker knyttet til seksuelle overgrep og mishandling i nære relasjoner der barn er involvert. Videre tillegger det stillingen å være avhørsleder ved tilrettelagte avhør.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vi...

 • Company ØSTFOLD POLITIHUS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vi søker nå etter en resultatorientert og kvalitetsbevisst medarbeider som liker utfordringer og ønsker å arbeide i et aktivt og engasjert miljø, til en midlertidig stilling som politiadvokat ved allmennavsnittet på Grålum. Som politiadvokat ved allmennseksjonen vil man ha et bredt faglig ansvar, der fokus på seksjonens resultatoppnåelse og kvalitet i arbeidet står sentralt . Stillingen er ledig i inntil ett år fra tiltredelse.Felles enhet for påtale har ansvaret for straffesaksbehandlingen i Øst politidistrikt. Det juridiske fagmiljøet er i dag fordelt i Follo, Romerike og Østfold.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som krever at medarbeidere er helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse kravene.Vi vil rekrutter...

 • Company NORSK EIENDOM in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE- OG VELFERDSKONTOR FALKENBORG in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 986457380 Stillingsident: 4308577019 Presentasjon av stillingen:Helse- og velferdskontor (HVK) Falkenborg har, med snarlig tiltredelse, ledig en fast 100 prosent stilling som jurist.HVK er veien inn til kommunens helse- og velferdstjenester for voksne. Vi tar imot søknader, informerer, avklarer ressurser og bistandsbehov, koordinerer tjenester og tar beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges etter helse- og omsorgstjenesteloven. HVK er kommunens koordinerende enhet for voksne, og har ansvar for å koordinere tjenester til mennesker med langvarige behov. HVK håndterer oppgaver med stor faglig bredde og samarbeider tverrfaglig, både internt og eksternt. HVK saksbehandler også søknader om kommunal bolig etter gjeldende retningslinjer.ArbeidsoppgaverRådgivning og veiledning t...

 • Company DRAMMEN POLITIHUS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305594810 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, ft stedsplassert ved Felles enhet for påtale, Seksjon for påtale Buskerud er det ledig to faste stillinger som politiadvokat 2 ev. politiadvokat 1 . Stillingene er ledig fom 15.01.21 og 01.05.21. Stillingene er stedsplassert ved hhv politihuset i Kongsberg og politihuset i Drammen .Seksjonen/avsnittet består av 20 jurister inkludert to ledere. Arbeidspresset kan i perioder være høyt.Seksjon/avsnitt for påtale Buskerud har ansvaret for etterforskingen, påtalespørsmålet og iretteføringen av saker som omhandler alle saker som ikke er særskilt unntatt i Sør-Øst politidistrikt. Seksjonen/avsnittet er lokalisert i Drammen, Kongsberg og Hønefoss. De ansatte må etter oppnådd utvidet påtalekompetanse kunne på...

 • Company ADVOKAT MARIANNE HOGNESTAD AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Vi søker advokatfullmektig med sterk interesse for og helst erfaring innenfor noen av våre fagområder. Vi stiller store krav til faglig dyktighet og evne til å løse klientens løpende utfordringer.Kvalifikasjoner:Juridisk embetseksamen/ master i rettsvitenskapErfaring fra eller særlig interesse for fagområdene vi jobber medGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norskHøy arbeidskapasitetFaglig dyktighet og serviceinnstillingGode samarbeids- og kommunikasjonsevnerAdvokatOslo har et bredt sakstilfang med hovedvekt på familierett, barnerett, arverett, og strafferett.Arbeidsmiljøet er uhøytidelig og preget av engasjerte mennesker. Sakstilfanget gir anledning til fordypning i interessante problemstillinger og vi vil ha fokus på ditt utviklingspotensial og talent.Om arbeidsgiveren:Advokatvi...

 • Company ADVOKATFIRMA RÆDER AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303823384 Presentasjon av stillingen:Felles enhet for utlending og forvaltning er en funksjonell driftsenhet i Oslo politidistrikt. Enheten er organisert i fire seksjoner: Seksjon for utlendingskontroll, Seksjon for utlendingsforvaltning, Forvaltningsseksjon og Påtaleseksjon, samt en Administrativ stab. Vårt ansvarsområde er å ivareta oppgaver knyttet til førstelinje utlendingsforvaltning i politiet, grensekontroll, utlendings- og identitetskontroll, etterforskning og iretteføring av straffesaker. Enheten har også ansvar for politidistriktets forvaltningsgjøremål, blant annet våpenforvaltning, kontroll av vaktvirksomhet, førerkortsaker og pass.Ved Seksjon for utlendingskontroll, Kontrollavsnitt 1-3 er det oppstått ledighet i 1 fast stilling som SKO 1363 Seniorko...

 • Company KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS AVD TROMSØ in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMA SULEIMAN & CO AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FYLKESMANNEN I VESTLAND AVD LEIKANGER in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Rådgjevar/seniorrådgjevarVil du jobbe med kompetanseutvikling på barnehage- og grunnopplæringsområdet i vår region? Har du relevant høgare utdanning? Då er du kanskje den vi ser etter!Rådgjevar/seniorrådgjevar (jurist)Vil du jobbe med tilsyn og klagehandsaming etter opplæringslova og barnehagelova? Vi søkjer jurist med interesse for utdanningssektoren og kunnskap om offentleg forvaltningKontorstad: LeikangerSøknadsfrist: 29. november 2020 Meir informasjon om stillingane finn du på fylkesmannen.no/vestland ved å klikke på “Søk på stilling” knappen på høyre side.Om arbeidsgiveren:Fylkesmannen er statens representant i fylket, og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Vi er ein utviklingsretta organisasjon med tre kontorstader og om lag 280 til...

 • Company ADVOKATFIRMAET TØNSET AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Advokatfirmaet Tønset søker etter en engasjert og selvstendig advokat/advokatfullmektig som trives med forskjellige faglige utfordringer. Advokatfullmektigen vil bli autorisert samlet for firmaets advokater. Vi legger stor vekt på et trivelig arbeidsmiljø, preget av samarbeid og felles engasjement for våre klienter. Vi er opptatt av profesjon­alitet, grundighet og etterrettelig­het i alle ledd. Vi mener mangfold er en styrke og er opptatt av å ha et inkluderende miljø, med mennesker med ulik bakgrunn, erfaring og perspektiver.Stillingen er i utgangspunktet et vikariat fra 01.01.21 -- 31.08.21 (svangerskapspermisjon), med mulighet for fast ansettelse.Arbeidsoppgavene vil være allsidige, med hovedvekt på:Utenrettslig og rettslig tvistehåndtering, herunder prosedyre.For en fullmektig må det p...

 • Company UTLENDINGSDIREKTORATET OSLO in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309207783 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe med spennande og utfordrande juridiske problemstillingar på eit viktig samfunnsområde? Då har du sjansen no -- Vi søker jurist til fast stilling i Region- og mottaksavdeliga.Region- og mottaksavdelinga (RMA) har drift av statlege mottak for asylsøkjarar som hovudoppgåve. Det inneber å etablere statlege mottak gjennom avtalar med driftsoperatørar, å dimensjonere mottaksplassar ut frå behov, å utvikle kvalitet og standard for mottaksarbeidet, å differensiere mottakstilbodet for ulike bebuargrupper og å sikre ei god økonomiforvaltning på mottaksfeltet. Avdelinga har også oppgåver knytte til assistert retur og tilbakevending. Avdelinga har rundt 140 medarbeidarar fordelt på einingar i Oslo, Gjøvik, Kristia...

 • Company DIGITALISERINGSDIREKTORATET AVD OSLO in Other
  26.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 196537Er du jurist og vil jobbe med offentlige anskaffelser?Digitaliseringsdirektoratet har en ledig stilling som førstekonsulent/rådgiver i seksjon for innkjøp og drift i virksomhetsavdelingen. Du vil jobbe i et Team som består av flere dyktige personer innenfor anskaffelsesområdet.Stillingen har oppgaver knyttet til å gjennomføre alle oppgaver i en anskaffelsesprosess fra behovsfase til avtalen utgår. Vi ønsker å styrke kontraktsoppfølgning og dette vil bli en av hovedoppgavene dine. Du vil få mulighet til å komme med forslag til hvordan kontraktsoppfølgning kan bli bedre.Stillingen er fast. Arbeidssted er Oslo, Leikanger eller BrønnøysundDirektoratet bruker konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) fra Mercell. Vi søker etter en positi...

 • Company BRANSJEFORENINGEN NORSK OLJE OG GASS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS VEGVESEN DRAMMEN KONTORSTED in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Jobbnorge ID: 196598Om stillingen og ossVi har ledig en fast stilling som jurist ved avdelingen Juridisk og anskaffelser. Vi søker en medarbeider med kompetanse og interesse innen offentlige anskaffelser til å jobbe særlig med dette rettsområdet.Statens vegvesen er en stor aktør innen offentlige anskaffelser, og hos oss vil du få arbeide med spennende juridiske oppgaver innenfor dette rettsområdet. Du vil være en del av et juridisk miljø der du får jobbe med varierte juridiske spørsmål sammen med flinke kollegaer. I tillegg vil du få mulighet til å jobbe med andre rettsområder innenfor avdelingen sitt ansvarsområde.Avdelingen håndterer både enkeltsaksbehandling og gir generell juridisk rådgivning til Statens vegvesen sin organisasjon. Vi har ansvaret for å følge opp Statens vegvesen sin re...

 • Company ADVOCATOR ADVOKATFIRMA AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vi søker en advokat som kan være med å bidra ytterligere til firmaets fagområder, f.eks arbeidsrett, eiendomsrett, bygg- og entrepriserett, kontraktsrett og erstatningsrett.Søker du stilling som advokatfullmektig er det ønskelig, men ikke nødvendig med relevant erfaring.Vi ser etter en person med høye faglige kvalifikasjoner, engasjement og interesse for å arbeide innen våre fagområder. Det er avgjørende at du kan arbeide selvstendig og effektivt, ser klientenes behov, og er resultatorientert.Advocator tar din karriere på alvor. Vi ønsker å legge til rette for at du får utviklet din kompetanse i en variert hverdag med mulighet for spesialisering.Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser. Tiltredelse etter avtale.For mer informasjon kontakt advokat Jahn Waage Aurdal, mobil 901 42 117.Søknad,...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4294169754 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesakssporet i èn enhet - Felles kriminalenhet (FKE). Enheten yter service og bistand til øvrige driftsenheter i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier, og består av ni seksjoner i tillegg til administrativ- og politifaglig stab. Påtaleseksjonen er en arbeidsplass med et godt og relativt ungt arbeidsmiljø med høyt tempo og faglig tyngde. Seksjonen består av fire påtaleavsnitt, herunder personavsnittet. Personavsnittet er tillagt et distriktsovergripende ansvar for å håndtere de høyest prioriterte kriminelle gjengangerne. Videre håndterer avsnittet personer som begår alvorlig/omfattende kriminalitet og som antas å være utilregnelige. Fra 1. oktober 20...

 • Company KLARE INKASSO AS AVD BODØ in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADVOKATFIRMAET DANIELSEN & CO AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PROAKTIV EIENDOMSMEGLING FANA AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HØNEFOSS POLITIHUS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183881473 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som seksjonsleder Etterforskning og forebyggende ved Sør-Øst politidistrikt, for tiden stedsplassert GDE Buskerud, Hønefoss politistasjonsdistrikt, Hønefoss.Seksjonsleder har delegert ansvarsområde og fullmakter fra tjenesteenhetsleder, og ansvaret for etterforsknings- og forebyggendeoppgavene i sitt geografiske tjenesteenhetsområde. Den som tilsettes skal bidra til god utnyttelse av økonomiske, personellmessige og utstyrsmessige ressurser. Seksjonsleder har fast plass i tjenesteenhetsleders ledergruppe.Etterforsknings- og forebyggendeseksjonen ved Hønefoss politistasjonsdistrikt består i dag av medarbeidere med stor bredde i erfaringsnivå og alder.Seksjonsleder må utvise et synlig lederskap og ha fokus ...

 • Company ADVOKATFIRMA WIGEMYR & CO DA in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELP FORSIKRING AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  HELP Forsikrings visjon er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle. Som kunde betaler du ikke timepris, kun forsikringspremie, og får advokathjelp til saken er løst. Du får ubegrenset rådgivning, digitale tjenester, hjelp til å skrive avtaler og bistand i forhandlinger og rettssaker når du trenger det. HELP er landets største advokatmiljø for privatpersoner, med spesialister innen barne- og familierett, arv, fast eiendom, kjøp, id-tyveri og netthets. Som sponsor av det norske hopplandslaget deler vi ønsket om å være det viktigste laget, om vi ikke er det aller største. Når vi erstatter høye timepriser med en rimelig forsikringspremie, kan stadig flere få hjelp, og derfor er vi så stolte av jobben advokatene våre gjør! Siden starten i 2005 har HELP håndtert mer enn 160 000 saker. Vi ...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER HAMMERFEST LENSMANNSKONTOR in Other
  24.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4299456725 Presentasjon av stillingen:Ved Felles enhet for påtale - seksjon for påtalejurister er det ledig en-to faste stillinger (avhengig av finansiering) og et vikariat i inntil 12 mnd som politiadvokat 2/politiadvokat, alternativt politifullmektig. Stillingene er stedsplassert i Alta (fast og vikariat) og Hammerfest (fast). Det bes om at det anmerkes i søknaden om man søker på alle stillingene, eller en bestemt stilling.ArbeidsoppgaverHovedoppgaver:Å drive etterforskningsledelse og påtalevurdere og -behandle tildelte straffesakerForberede og aktorere straffesakerAnnet påtalearbeid i henhold til straffeprosesslovenTilrettelegge saker som skal forelegges overordnet påtalemyndighetDelta i jourtjenesteGi faglig støtte og veiledning til politifaglig etterforsknin...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIHUSET I SANDVIKA in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308566128 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Enhet vest består av fem seksjoner og to stabsenheter, fordelt på tre tjenestesteder - Asker, Sandvika og Majorstuen.Ved Påtaleseksjonen er det ledig en fast stilling som politiadvokat, SKO 1245. Vi søker deg som er faglig sterk, har beslutningsevne, er kvalitetsbevisst og evner å prioritere og koordinere. Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidatene vil vi også vektlegge disse verdiene.Arbeidssted vil p.t. være Sandvika eller Majorstuen.Originale vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. Vi ser det som en fordel at dette også ved...

 • Company BULL & CO ADVOKATFIRMA AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BULL & CO ADVOKATFIRMA AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RIA FINANCIAL SERVICES NORWAY AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  The principal mission of the candidate is to be responsible for enhancing, and administering all aspects of the company's Compliance Management Program in order to comply with Norwegian and European regulation designated to assist in the detection and prevention of money laundering, terrorist financing and consumer fraud activities and comply with consumer protection expectations as well as any other laws and regulations that pertain to the activities that Ria performs as a money service business.• Plan, organize and control the day-to-day administrative and operational compliance activities; collaborate with the Senior Management in the overall administration of these activities for the company.• Liaise with the Financial Intelligence Units and other relevant authorities in order to meet ...

 • Company KULTURDEPARTEMENTET in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 196490Om stillingaKulturdepartementet har ledig ei fast stilling som jurist i medie- og kunstavdelinga. Stillinga er plassert i seksjon MK2, som blant anna har ansvar for opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film og dataspel. Generelle forvaltningsrettslege spørsmål i departementet høyrer òg inn under seksjonen. Felta er prega av store endringar innan teknologi, marknad og brukaråtferd, og reguleringa av områda blir i stor grad påverka av internasjonalt regel- og avtaleverk.ArbeidsoppgåverHovudoppgåva for stillinga vil vere å utarbeide grunnlag for avgjerder og gje faglege råd til den politiske leiinga i departementet, særleg om opphavsrettslege spørsmål. Dette omfattar både lov- og forskriftsarbeid, mellom anna for å følgje opp internasjonale plikter, og arbeid med enke...

 • Company FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TROMSØ in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 195856Velkommen til planseksjonenPå planseksjonen er vi 15 kolleger som er klare for å ønske velkommen til en ny jurist på kontoret i Tromsø.Du får én kollega som er jurist, vi andre har planfaglig kompetanse og spisskompetanse på fagområder som er gitt i vårt samfunnsoppdrag. Til sammen har vi et solid fagmiljø på kontorene våre i Vadsø, Kautokeino, Målselv og Tromsø. Stillingen er fast.Planseksjonen er en av tre seksjoner på justis- og kommunalavdelingen. Vi er 47 kolleger totalt. Planseksjonen jobber med alle planer etter plan- og bygningsloven. Vi skal samordne høringsinnspill fra regionale statsetater og ha offentlig ettersyn av kommunale arealplaner.Fylkesmannsembetet (Statsforvalteren fra nyttår) er en kunnskapsbedrift og jobber tett med dyktige medarbeidere med ulike ...

 • Company KPMG AS HOVEDKONTOR in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRONDHEIM FENGSEL AVD NERMARKA in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 196483Om stillingenVed Trondheim fengsel, juridisk seksjon, er det ledigen midlertidig 100 % stilling som jurist/rådgiver, men varighet til den 31.12.2021 med mulighet for forlengelse. Tiltredelse ønskes så snart som mulig.ett vikariat i 100 % stilling som jurist/rådgiver, med en varighet av 1 år med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter nærmere avtale.Juridisk seksjon har ansvaret for at innsattes rettigheter og plikter ivaretas i samsvar med straffegjennomføringsloven og annet relevant lovverk, og at saksbehandlingen innen fagområdet straffegjennomføring utføres i tråd med god forvaltningsskikk. Seksjonen skal sørge for at saksbehandlingen ved Trondheim fengsel er innenfor det lovverk som regulerer dette. Videre skal seksjonen aktivt støtte de andre seksjonene ved fen...

 • Company DANICA PENSJONSFORSIKRING AS AVD TRONDHEIM in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BDO ADVOKATER AS AVD OSLO in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BDO ADVOKATER AS AVD OSLO in Other
  24.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR MIDT in Other
  24.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196430Om stillingenSeksjonen består i dag av i underkant av 20 ansatte, og er en del av regiondirektørens stab sammen med seksjoner for økonomi- og virksomhetsstyring, HR og kommunikasjon. Seksjonen ledes av en seksjonsleder og stillingen rapporterer til denne.Vi søker en erfaren rådgiver/seniorrådgiver til vår seksjon fagstøtte. Stillingens oppgaver vil være innenfor hele seksjonens ansvarsområder, og det vil være juridiske problemstillinger gjeldende hele regionen. Det er viktig å kunne formidle juridiske betraktninger både i opplæringsøyemed og som en del av forvaltningsoppgavene. Stillingen skal også bidra inn mot godkjenning og kvalitetssikring av barneverninstitusjoner, linjeledelsen med funksjonsdirektør og enhetsledere og annet tverrgående arbeid på regionkontoret.Buf...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Lawyers Edit filters