Jobmonitor. Search results for Librarians and related information professionals

28 Jobs found

Used filters:
 • Librarians and related information professionalsx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company STIFTELSEN NASJONALMUSEET FOR KUNST in Other
  01.06.2020

  Org. nr: 985686092 Stillingsident: 4233662512 Presentasjon av stillingen:Nasjonalmuseets bibliotek har ledig vikariat som spesialbibliotekar fra 10. august 2020 for ansatt som skal ut i foreldrepermisjon.Spesialbibliotekar skal inngå i museets bibliotekdrift herunder innsamling, tilgjengeliggjøring, sikring og bevaring av bibliotekets samlinger. Stillingsinnehaver har et særskilt ansvar for periodika og abonnementer, administrasjon av bibliotekets databaser, samt formidling og oppdatering av seksjonens digitale tjenester og ressurser.ArbeidsoppgaverDelta i alle sider ved bibliotekets daglige driftAnsvar for bibliotekets periodikasamling og abonnementerVedlikehold og formidling av bibliotekets digitale tjenester og ressurserOppdatering og videreutvikling av seksjonens websiderBidra til at b...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Jobbnorge ID: 186943Om stillingenVed Universitetsbiblioteket UiT er det fra 1. august 2020 ledig fast stilling som spesialbibliotekar/rådgiver.Vi søker en selvstendig, fleksibel og løsningsorientert medarbeider til Universitetsbiblioteket UiT, Tromsø. Stillingen tilhører Universitetsbibliotekets (UBs) Avdeling for publikumstjenester, og daglig arbeidssted vil være Natur- og helsebiblioteket. Man må imidlertid påregne arbeid, for eksempel i form av skrankevakter, ved andre av UBs bibliotek i Tromsø.ArbeidsoppgaverDen som tilsettes vil i stor grad arbeide med publikumskontakt og formidling. Eksempel på arbeidsoppgaver er skranketjeneste, utvikling av læringsrom, samlingspleie, brukeropplæring, undervisning og informasjonsarbeid online og i biblioteket.KontaktFlere opplysninger om stillingen ...

 • Company BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4244314130 Presentasjon av stillingen:Utlysing av 60% fast stilling som formidler ved Laksevåg bydelsbibliotek.Høsten 2020 åpner vi nytt bydelsbibliotek på Laksevåg, og vi har bruk for deg som vil være med på å utvikle et moderne bibliotek med plass for kunnskap i mange former; litteratur, digitale ressurser, fellesskap og mennesker. Mest av alt skal biblioteket være en plass hvor lokalmiljøet møtes for å lære, dele, undersøke, oppleve, skape og være sammen.Vi søker deg som har lyst til å være med på å skape en attraktiv møteplass for læring og opplevelser for barn og unge i Laksevåg. Du må kunne skape trygge relasjoner, og engasjere målgruppen i ulike aktiviteter og kulturuttrykk. Du er en dyktig formidler av litteratur, digitale medier og kultur, også til flers...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Jobbnorge ID: 186472Om stillingenUniversitetet i Stavanger søker etter universitetsbibliotekar til 50% stilling innenfor mediefag til Universitetsbiblioteket, Avdeling for forsknings- og studiestøtte. Stillingen er ledig fra 1.8.2020.Hovedoppgavervære kontaktbibliotekar for studenter og ansatte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfagundervise og veilede studenter og forskere i bibliotekets digitale ressurserkjøpe inn relevante databaser, tidsskrifter og bøker til bruk innenfor aktuelle instituttforstå brukernes behov og ivareta/utvikle relevante bibliotektjenesterivareta publikumsarbeid og veiledning fra bibliotekets skrankedelta i utviklingsprosjekterKvalifikasjonerDen som ansettes må ha:høyere utdanning på minimum masternivå innenfor mediefag/journali...

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE KULTURKONTORET in Other
  30.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :ArbeidsstedetØstre Toten folkebibliotek er et kombinasjonsbibliotek med Lena-Valle videregående skole. Biblioteket har 5,53 stillinger, 42 åpningstimer i uka (sept.-april 45 åpningstimer pga lørdagsåpent). Og bruker biblioteksystemet Bibliofil. Stillinger inngår i utlånsvakter, arbeid på kveld kan påregnes.Fakta om stillingenVikariatet varer var 10.08.2020 til 31.05.2021.Oppgaver:Delta i vaktplan, i den daglige drift og veiledningsarbeidDelta i gjennomføring av arrangementerDelta i bibliotekets formidlingsarbeidDelta i videreutvikling av kreativt rom -- et tilbud til ungdomKvalifikasjonskravVi ser etter deg som er bibliotekar eller har tilsvarende utdanning. Søkere med relevant høgskoleutdnning blir vurdert.** Erfaring fra folkebibliotek...

 • Company BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK in Other
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243658710 Presentasjon av stillingen:Utlysing av 100% fast stilling som bibliotekar/formidler med fokus på digital læringHøsten 2020 åpner vi nytt bydelsbibliotek på Laksevåg, og vi har bruk for deg som vil være med på å utvikle et moderne bibliotek med plass for kunnskap i mange former; bøker, digitale ressurser, fellesskap og mennesker. Mest av alt skal biblioteket være en plass hvor lokalmiljøet møtes for å lære, dele, undersøke, oppleve, skape og være sammen.Vi søker deg som ønsker å utvikle biblioteket til en attraktiv møteplass med gode tilbud for alle i bydelen. Du har gode digitale ferdigheter, er serviceinnstilt og glad i å jobbe med barn og voksne. Du ser verdien i kulturelt mangfold og er opptatt av å utjevne forskjeller og skape gode læringsopplevels...

 • Company ASKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4230047411 Presentasjon av stillingen:Askerbibliotekene består i dag av fem bibliotek med tilhold i Asker sentrum, Slemmestad, Heggedal, Midtbygda og Tofte. Et sjette er under planlegging og vil lokaliseres i Sætre. Folkebiblioteket er folkets kunnskapsarena og personen vi søker skal være en engasjert formidler for brukerne samt en inspirator for kollegene. Vi søker en person som liker å snakke litteratur, har interesse for å utforske mulighetene som ligger i de digitale plattformene og som sømløst klarer å sidestille det fysiske og det digitale tilbudet. Vi ønsker en kollega som står trygt i den tradisjonelle formidlingen og som er nysgjerrig på mulighetene i det nye. Arbeidssted vil hovedsakelig være Asker sentrum, men vakter på andre avdelinger kan bli aktuelt...

 • Company BÆRUM BIBLIOTEK in Other
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4236776690 Presentasjon av stillingen:Biblioteket har ledig 100 % fast stilling som spesialbibliotekar fra 1.juli 2020, med arbeidssted på Bekkestua og primært med voksne sommålgruppe. Bærum bibliotek Bekkestua er kommunens hovedbibliotek, har et høytaktivitetsnivå og er en spennende møteplass for alle aldersgrupper.Vi ønsker oss en engasjert og utadvendt person som vil være med på å videreutvikle biblioteket som møteplass ogdebattarena. Ved eventuell intern ansettelse, kan det bli ledig stilling sombibliotekar.Bærum bibliotek består av hovedbiblioteket på Bekkestua, 4 filialer og et fengselsbibliotek. Biblioteket skal være en aktiv, uavhengig møteplass som stimulerer til leseglede, kunnskap, opplevelser og kulturell innsikt.ArbeidsoppgaverAnsvar for planlegging ...

 • Company BÆRUM BIBLIOTEK in Other
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4236681531 Presentasjon av stillingen:Biblioteket har ledig 100 % fast stilling som spesialbibliotekar fra 1.juli 2020, med arbeidssted på Bekkestua og primært med voksne sommålgruppe. Bærum bibliotek Bekkestua er kommunens hovedbibliotek, har et høytaktivitetsnivå og er en spennende møteplass for alle aldersgrupper.Vi ønsker oss en engasjert og utadvendt person som vil være med på å videreutvikle biblioteket som møteplass ogdebattarena. Ved eventuell intern ansettelse, kan det bli ledig stilling sombibliotekar.Bærum bibliotek består av hovedbiblioteket på Bekkestua, 4 filialer og et fengselsbibliotek. Biblioteket skal være en aktiv, uavhengig møteplass som stimulerer til leseglede, kunnskap, opplevelser og kulturell innsikt.ArbeidsoppgaverKoordinering, planleggi...

 • Company OMRÅDE AUST, VOSS KOMMUNE in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Biblioteket har ledig eit vikariat i tida 01.09.2020 - 01.06.2021.Vikariatet er på 50% stilling, med mogeleg utviding.Om arbeidsstadenVoss bibliotek har hovudbibliotek i Voss kulturhus og avdeling i kulturbanken i Granvin.Begge biblioteka har nye, fine lokale og til saman 6,6 årsverk.Arbeidsoppgåver*Ansvar for samlingsutvikling for barn og unge*Kontakt og samarbeid med skular og barnehagar*Generelt bibliotekarbeid, publikumsarbeid med litteratur- og kulturformidling, både fysisk og digitalt*Stillinga går inn i arbeidsplan med arbeid på kveldstid og i helgerMe søkjer*Bibliotekar, men søkjarar med anna relevant høgskuleutdanning kan også vera aktuelle*Kunnskap, interesse og engasjement for barnelitteratur, spel, film og digital formidling*Gode datakunnskapar*Det er ein fordel med erfaring fr...

 • Company BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK in Other
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4236683880 Presentasjon av stillingen:Bergen offentlige bibliotek har ledig 100% fast stilling som bibliotekar med ansvar for skolebibliotekfunksjonen ved nye Åsane kombinasjonsbibliotek, med oppstart 01.08.2020.Åsane bydelsbibliotek skal etableres som nytt kombinasjonsbibliotek sammen med kulturhus og videregående skole i Åsane i august 2020. Åsane bydelsbibliotek har i dag ca 200.000 besøkende pr år, bydelen har 42.000 innbyggere. Den videregående skolen er planlagt for 1200 elever i tillegg til voksenopplæring. Åsane bibliotek betjener også et mindre bydelsbibliotek i Ytre Arna. Bydelsbibliotekene er en del av Bergen Offentlige bibliotek med 9 bibliotek og 93 årsverk.Biblioteket skal spille en aktiv rolle i lokalsamfunnet. Skole- og folkebibliotekets kvalitete...

 • Company HAUG SKOLE OG RESSURSSENTER in Other
  27.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4235408322 Presentasjon av stillingen:Haug skole og ressurssenter er en barne- og ungdomsskole for elever med utviklingshemming. Skolen er et flaggskip innen sitt område. Skolens visjon er .Skolen har inntil 120 elever. Ca. 25 elever får skoletilbudet sitt organisert på samarbeidsskoler i kommunen.For mer informasjon, se skolens hjemmeside: Skolen har egen ressurssenteravdeling som gir veiledning både internt og til skoler i Bærum kommune. Ressurssenteret har som mål å tilby elever i grunnskolealder kvalifisert hjelp innen det logopediske og audiopedagogiske feltet. I tillegg har ressurssenteret ansatte som betjener skolens læremiddelavdeling med spesialpedagogisk materiell og skolens bibliotek.Fra 01.08.2020 har skolen ledig 50 % stilling som bibliotekar.Arbeids...

 • Company DEICHMAN BJØRVIKA in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237624332 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en serviceinnstilt medarbeider til Deichman Bjørvika som åpner om ikke lenge. Vi forventer mangedobling av publikumsbesøket i det nye biblioteket og søker etter medarbeidere som vil være med oss å realisere planene for ett moderne folkebibliotek for hele Oslo. Vi søker spesielt etter noen som er gode og tålmodige veiledere i digitale verktøy og løsninger.I vurdering av søkerne vil personlige egenskaper bli tillagt stor vekt, i tillegg til formell kompetanse, og relevant erfaring.ArbeidsoppgaverOppgavene består i hovedsak av førstelinjetjeneste i publikumsarealene. Den som blir ansatt må kunne:trives med å jobbe med alle aldersgruppergi generell veiledning til enkeltpersoner og grupperkjenne til og bruke bibliot...

 • Company DEICHMAN BJØRVIKA in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4207655858 Presentasjon av stillingen:I 2020 åpner Deichman Bjørvika. Der forventes publikumstilstrømmingen å bli mange ganger større enn det dagens hovedbibliotek har. Stillingen som veileder ligger i Publikumsseksjonen som har ansvaret for publikumstjenestene i Deichman Bjørvika. Den som blir ansatt må være forberedt på høyt publikumstrykk og travle dager.Vi søker etter en allsidig og engasjert medarbeider som kan være med å formidle litteratur og kunnskap til alle bibliotekets lånere.I vurdering av søkerne vil personlige egenskaper bli tillagt stor vekt, i tillegg til formell kompetanse, og tidligere relevant erfaring. Vikariatet varer fram til 15. mars 2021.ArbeidsoppgaverLitteratur- og kunnskapsformidling, veiledning i biblioteket.Klassebesøk og formidling t...

 • Company MOLDE KOMMUNE PERSONALAVDELINGEN in Other
  26.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig 100 % stilling som formidler ved Molde bibliotek.Beskrivelse av arbeidsstedMoldebiblioteket har tre avdelinger, Molde, Nesset og Midsund bibliotek, med 12 fast ansatte.Molde bibliotek holder til på Plassen i et spennende bofellesskap med Teatret Vårt, Moldejazz, Bjørnsonfestivalen og Møre og Romsdal Kunstsenter, der man samarbeider om ulike aktiviteter. Forholdene ligger godt til rette for å utvikle nye formidlingsformer, prosjekt og arrangement i samarbeid med disse, men også med andre institusjoner og aktører i kommunen.Hovedoppgaver:Vi søker energisk og engasjert medarbeider, som ønsker å bidra til å videreutvikle formidlerrollen i fremtidens bibliotek. Det innebærer aktiv formidling i møte med publikum bl.a....

 • Company FORSVARETS HØGSKOLE FHS in Other
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4200770538 Presentasjon av stillingen:Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier (IFS), Stabsskolen (STS), Krigsskolen (KS), Sjøkrigsskolen (SKSK), Luftkrigsskolen (LKSK), Cyberingeniørskolen (CIS) og Befalsskolen (BS).Seksjon for bibliotektjenester ved FHS er en del av fagstaben, og har særlig fokus påfagområdene militærmakt, forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk,internasjonal organisasjon, psykologi og lederskap. Seksjonen består av 7 årsverk, fordelt på fem campus. Vi s...

 • Company STANGE BIBLIOTEK in Other
  25.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240394660 Presentasjon av stillingen:Stange bibliotek holder til i lyse og romslige lokaler i Stange sentrum. Biblioteket har 8 ansatte i 6,55 årsverk.Biblioteket ønsker å være en naturlig møteplass i lokalmiljøet, og vi er opptatt av at alle besøkende skal oppleve å bli mottatt på en god måte. Biblioteket er også en aktiv formidler i kommunen med mange samarbeidspartnere.Nå har vi et ledig 100% vikariat fra høsten 2020ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av arrangementer for voksne.Kontaktperson leseombud.Ansvar for biblioteksystemet Mikromarc, samt bistå skolebibliotekene med Mikromarc.Sosiale medier, hjemmeside og promotering av bibliotekets tilbud utad.SamlingsutviklingSkrankearbeid og daglig bibliotekdrift.Katalogisering.Kvelds- og lørdagsvakter.Kval...

 • Company NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  24.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4231513561 Presentasjon av stillingen:Er du opptatt av ungdom, og trives du i et positivt og utviklingsorientert miljø? Da kan du væreden personen vi søker etter!Nesodden videregående skole har ledig et vikariat i 80% som bibliotekar.Nesodden videregående skole ligger på Hellvik i Nesodden kommune med gode båt-og bussforbindelser til Oslo. Skolen har ca. 550 fantastiske elever fordelt påutdanningsprogrammene helse- og oppvekstfag, elektrofag, IKT og medieproduksjonog studiespesialisering. I tillegg har vi tilrettelagt avdeling og avdeling på Sunnaassykehus. Vi har et godt og inkluderende elevmiljø med elever som trives.Med et bredt fagtilbud på skolen får vi en arbeidsplass med stort mangfold. Du vil møte 100 hyggelige kolleger med allsidig kompetanse. Vårviktigs...

 • Company KULTURAVDELINGEN in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LØRENSKOG BIBLIOTEK in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Vi søker deg som som har et hjerte for Lørenskogs mangfoldige samfunn, som kan bygge broer og nettverk, og bidra til økt kunnskap, følelse av tilhørighet og glede for kommunens nye og allerede etablerte innbyggere.Lørenskog er i sterk utvikling og Lørenskog bibliotek satser stort på å være et spennende og fremtidsrettet bibliotek. Kommunen har i overkant av 40.000 innbyggere og er nærmeste nabo til Oslo i øst. Av befolkningen har 31% innvandrerbakgrunn. Vi har sterkt fokus på deltakelse og mangfold, og vårt mål er å være Lørenskogs viktigste arena for læring, kultur, debatt og menneskelige møter. Vi ønsker å være synlig til stede i lokalsamfunnet og utvikle tilbud og tjenester som speiler innbyggernes behov. Vi setter som mål å holde et høyt aktivitetsnivå, utøve god service og å være et d...

 • Company DRAMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  23.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240056403 Presentasjon av stillingen:Drammen vgs har i dag ca. 1300 elever og 180 ansatte, og har tilbud innenfor studieforberedendeutdanningsprogrammer, utdanningsprogram for salg, service og reiseliv og en avdeling for spesialundervisning.Skolen ligger sentralt i Drammen med få minutters gange fra jernbanestasjonen.Du finner mer om skolen på vår hjemmeside: Skolen er verdiorientert og vår visjon er "vi åpner muligheter". Vi hjelper våre ungdommer å komme dit de vil. Våre verdier er raushet, åpenhet, mot og entusiasme. Elevene sier om skolen vår at "vi har en inkluderende skole der du kan være deg selv".ArbeidsoppgaverHar du lyst til å jobbe i team på en stor videregående skole? Skolebiblioteket er stort, åpent ogsentralt plassert i bygget og er en viktig lærin...

 • Company ÅFJORD FOLKEBIBLIOTEK in Other
  22.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4229434551 Presentasjon av stillingen:Åfjord folkebibliotek søker ny biblioteksjef i 100 % stilling fra 01.08.20. Biblioteksjefen har ansvar for daglig drift og faglig utvikling av folkebiblioteket med underliggende filialer. Åfjord folkebibliotek samarbeider med andre kommunale tjenester som skole, barnehage, aktivitetstilbud for eldre og brukere med nedsatt funksjonsevne. Det planlegges et nytt og innholdsrikt aktivitetshus i Åfjord sentrum. Folkebiblioteket vil ha en sentral rolle i dette bygget, samlokalisert med andre kommunale tjenester og tilbud.ArbeidsoppgaverDrift og utvikling av bibliotekets ulike tilbud og tjenester.Personalansvar og ledelse.Budsjett- og økonomiansvar.Videreutvikle og styrke biblioteket som lokal møteplass, kultur- og kunnskapsarena.Sa...

 • Company NASJONALBIBLIOTEKET AVD RANA in Other
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4228931123 Presentasjon av stillingen:Bibliotekarstilling i Avdeling Tilvekst og kunnskapsorganiseringHar du interesse for bibliografisk arbeid, god kompetanse i faget kunnskapsorganisering og liker å jobbe med bøker og tidsskrifter, kan dette være jobben for deg. Vi har nå ledig et engasjement i seksjon Kunnskapsorganisering pliktavlevert materiale i Rana fram til og med mai 2022. Seksjonen har 15 medarbeidere i Rana og 8 i Oslo og ansvar for å katalogisere og klassifisere pliktavlevert materiale til katalog og nasjonalbibliografi.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver som hører til stillingen er katalogisering og klassifikasjon av pliktavlevert materiale til katalog og nasjonalbibliografi i biblioteksystemet Alma.KvalifikasjonerMinimum Bachelor i bibliotek- og informas...

 • Company HØGSKULEN I VOLDA FELLESADMINISTRASJONEN in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Jobbnorge ID: 187667Om stillingaVed Høgskulen i Volda, biblioteket, er det ledig eit 100% vikariat som spesialbibliotekar frå 1.8.2020 til 31.7.21.Biblioteket ved Høgskulen i Volda leverer kunnskapstenester og forskingsstøtte for 4000 studentar og 350 tilsette. Vi er ein kunnskapsorganisasjon i endring og treng ein ny medarbeidar på laget som vil vere med og utvikle framtidas bibliotek. Vi har eit tett samarbeid med studentar og fagtilsette, innbydande lokale med meirope-ordning og ein læringsverkstad for digital utvikling. Vi er elleve tilsette og fire studentvakter.Kvalifikasjonar. Må ha minimum bachelorgrad, gjerne mastergrad innan bibliotek- og informasjonsvitskap eller tilsvarande. Bør ha erfaring frå fag- og forskingsbibliotek og biblioteksystemet Alma.. Bør ha IKT-fag og/eller andre...

 • Company BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239049238 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som ønsker å arbeide i et aktivt bibliotek og løfte fram kunnskap i mange former; bøker, digitale ressurser, felleskap og mennesker. Du liker å arbeide tett med publikum og er opptatt av å vite hva folk i bydelen, både voksne og barn, klubbene og foreningene drømmer om. Du kan brukermedvirkning og vil arbeide for å etablere biblioteket som samlende arena for lek og læring, med gode tjenester og aktiviteter for alle. Du liker å gjennomføre og fasilitere arrangementer og aktiviteter som knytter folk sammen og engasjerer bydelens beboere. Du holder deg oppdatert på det som skjer nasjonalt og i lokalsamfunnet, skaper tette og langsiktige relasjoner med samarbeidspartnere, og bygger nye nettverk. Du har gode digitale ...

 • Company BERGEN OFFENTLIGE BIBLIOTEK in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239085140 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr en 25% stilling som formidler på Årstad bibliotek.Årstad er en spennende bydel med stort kulturelt mangfold, og biblioteket jobber for å være en aktiv drivkraft i områdeutviklingen og lokalmiljøet. I løpet av nærmeste framtid skal vi åpne et nytt bibliotek på Sletten, og vi søker deg som vil utvikle Årstad bibliotek til en levende møteplass for bydelens innbyggere.Du holder deg oppdatert på det som skjer i samfunnet, nasjonalt, og lokalt. Du er god på å skape tette og langsiktige relasjoner med samarbeidspartnere, samt bygge nye nettverk. Du liker å gjennomføre og fasilitere arrangement som aktiviserer og engasjerer bydelens beboere. Du er opptatt av medvirkning og ønsker å etablere biblioteket som en samlende arena...

 • Company HAMARØY BIBLIOTEK in Other
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Org. nr: 970542507 Stillingsident: 4238826996 Presentasjon av stillingen:Hamarøy bibliotek trenger sommervikar(er) på bibliotekene på Oppeid og på Drag. Arbeidstid ca 6 timer per fra uke 27 -- 32. Hvis du har mulighet til å jobbe både på Oppeid og Drag blir arbeidstiden ca 12 timer per uke.ArbeidsoppgaverUtlån og innleveringerSette på plass bøkerVeilede publikumPremier og boktips til SommerlesereForefallende bibliotekarbeidFølge opp smitteverntiltakOpplæring vil bli gitt.KvalifikasjonerGlad i både folk og bøkerRyddig og ansvarligGode norskkunnskaper, skriftlig og muntligsøkere med samisk spåkkunnskap oppfordres til å søke.Vi tilbyrVarierte og spennende arbeidsoppgaverLønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverkAktuelle kandidater vil bli innkalt til intervjuVi gjør oppmerk...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE INNBYGGJARTORG in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Librarians and related information professionals Edit filters