Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

133 Jobs found

Used filters:
 • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-50 of 133 results.
 • Company ARCTIC EXPLORER AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENTRACK AS AVD GRINDER in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STAD VVS AS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAYSO HAIR & STYLE AS AVD ÅSANE HORISONT in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  ++Er du vår nye leder?++Sayso tilbyr en ny og annerledes frisøropplevelse for våre kunder, med fokus på kreativitet, innovasjon og kvalitet. Som oss mener du at nøkkelen til suksess er et godt arbeidsmiljø, fellesskap og inspirerende lederskap. Fornøyde medarbeidere gir fornøyde kunder!Frisørkjeden er en del av Raise Gruppen AS, som i over 30 år har vært blant Nordens ledende innen hår og skjønnhet.Er du en dyktig frisør med ledererfaring, eller en erfaren frisør som er klar for å ta på seg ledertrøya? Da er du den vi ser etter!Du er:Fremoverlent og lidenskapelig opptatt av frisørfagetEn samlende leder som lytter, påvirker og iverksetter handlingOmgjengelig og inkluderende, og god til å skape relasjonerTydelig, tøff og troverdig rollemodellStrukturert, serviceinnstilt og løsningsorientert,...

 • Company OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vår daglige leder skal ha andre arbeidsoppgaver i vår organisasjon. Det betyr at vi har ledig stilling som ny daglig leder ved Opplæringskontoret Nord-Helgeland.Vi søker en inspirerende og tydelig leder med gode kunnskaper, interesse og gjerne erfaring innenfor ett eller flere av følgende fagområder: LedererfaringErfaring og kunnskap om fagopplæring i bedriftIT-/datakunnskap og systemforståelsePedagogikk/veiledningØkonomi og budsjetteringUtdanningspolitikk både på nasjonalt- og fylkesnivåHa gode samarbeidsevner og være en god nettverksbygger internt og eksternt i bedrifter, næringsliv, bransjeorganisasjoner, utdanning og politikk. Du må være systematisk, flink til å planlegge og koordinere aktiviteter og ha god digital kompetanse. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det vil bli gitt opplæ...

 • Company STATNETT BEDRIFTSIDRETTSLAG in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 962 986 633 Stillingsident: 4398850613 Presentasjon av stillingen:Det grønne skiftet er her og vi jobber med løsninger for å kunne levere et framtidig utslippsfritt samfunn i Norge. Statnetts senter for FoU og teknologiutvikling fremmer innovasjon for å bidra til å realisere Statnetts strategi der den videre elektrifisering står sentralt.Vi ser etter deg som vil legge til rette for at kunnskap, innsikt og løsninger skal bidra til å muliggjøre det grønne skiftet. Omstillingen til et lavutslippssamfunn akselererer, noe som skaper behov for innovasjon, nye løsninger og ny kompetanse innenfor samtlige kjerneområder i Statnett. Ønsker du å være en pådriver for vårt FoU-arbeid og samtidig er en utpreget lagspiller internt og eksternt så kan dette være jobben for deg.Statnetts aktivitet ...

 • Company GRANE REGNSKAPSLAG SA in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company IMPLENIA NORGE AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MOSS TURNFORENING in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LINK MEDICAL RESEARCH AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TROLLFJELL FRILUFTSRÅD KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Daglig leder vil ha en sentral plass i driften av en forholdsvis nyopprettet organisasjon med mange varierte oppgaver. Det søkes derfor etter en person som ikke er redd for utfordringer, og som evner å se mulighetene innenfor organisasjonens ansvarsoppgaver.Den som tilsettes må kunne formidle friluftsrådets arbeid utad, og stå for friluftsrådets administrative arbeid. Kontakt med kommunene, friluftsorganisasjoner, frivillige lag og foreninger i området og andre geoparker er en vesentlig del av oppgavene.Du må ha interesse for friluftsliv, og kunne se mulighetene innenfor organisasjonen til å fremme et aktivt friluftsliv for alle lag i befolkningen. Den som tilsettes må også kunne utføre nødvendig feltarbeid/praktisk tilrettelegging knytta til de prosjektene friluftsrådet er involvert i.I t...

 • Company FOODORA NORWAY AS AVD TROMSØ in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKANSKA NORGE AS AVD DIV BYGG REGION NORD STEINKJER in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MÅSØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Om stillingenVi søker en trygg, tydelig og synlig kommunedirektør. En toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Vår nye kommunedirektør får ansvar for å lede en sterk fiskerikommune, ytterst på Finnmarkskysten.Gjennom god økonomistyring, kulturbygging, prosjektarbeid og samarbeid på tvers av hele kommunens tjenesteområder, skal du lede de ansatte fremover i utviklingen av Måsøy kommune. Vi har kommuneplanens samfunnsdel og en god økonomi som fundament i vårt arbeid, og leter etter en som kan holde stø kurs i utviklingen.Som kommunedirektør får du en av de viktigste rollene i Måsøysamfunnet og du må være motivert av samfunnsoppdraget. Kommunedirektøren skal ha spesielt fokus på generell ledelse og økonomistyring. I tillegg er god dialog mellom administrasjon, politisk nivå i k...

 • Company KARMØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Beskrivelse av arbeidsplassHelse- og omsorgsetaten i Karmøy kommune har ca. 1300 årsverk fordelt på ulike tjenesteområder. Samlet driftsbudsjett er ca. 1 mrd. kroner. I helsesektoren er det 360 ansatte, og årsbudsjettet er 260 mill. kroner.Karmøy kommune søker nå etter helsesjef. Vi ønsker en trygg og tydelig leder som er opptatt av nytekning. Som helsesjef har du et overordnet ansvar for rus- og psykisk helsetjeneste, barneverntjenesten, legetjenester, helsestasjoner, skolehelsetjenesten og fysioterapi- og ergoterapitjenesten.Det er stor oppmerksomhet om tjenestene i sektoren, både lokalt og nasjonalt. Det foregår også en spennende utvikling, bl.a. oppfølging av barneverns-/oppvekstreformen, opptrappingsplanen for rus og psykisk helse, nasjonal satsning innen helsestasjons- og skolehelset...

 • Company LEOS LEKELAND NORGE AS AVD ULSRUD in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CIRCLE K DETALJIST AS AVD DIGERNESET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOLBERG GÅRD PETTER SØRUM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SMIDSRØD HELSEHUS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det er ledig et vikariat i 100% stilling som senterleder med snarlig tiltredelse.Stillingen innebærer ledelse og drift av senteret samt sjåførtjeneste og drift av biler, både økonomisk og administrativt.Leder skal aktiv delta i planleggingen og utviklingen av senterets aktiviteter, og evnen til å skape felles kultur i senteret er en sentral del av arbeidet.Leder av Sjølystsenter er en del av ledergruppen ved Smidsrød Helshus.Ansvarsområde:Lede og involvere medarbeidereUtvikle, ajourholde og iverksette nødvendig rutiner, prosedyrer.Ivareta brukermedvirkning og støtte opp om brukernes muligheter for egenmestring.Samarbeide med frivillige og andre aktører.Økonomi og personalansvar for senteret og sjåførtjenestenKompetanseRelevant høyre utda...

 • Company LEOS LEKELAND NORGE AS AVD ULSRUD in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Drømmer du om å drive og lede en stor bedrift etter Leos fremgangsrike konsept? Er du målrettet, initiativrik og trives med å jobbe i en rolle med mye ansvar? Da er det kanskje deg vi leter etter. Grip sjansen og søk allerede i dag!ArbeidsoppgaverDrive lekelandet etter bedriftens konsept og verdierPersonalansvar for ca. 30--45 ansatteDrive den daglige virksomheten i henhold til Leos 4S -- Sikkerhet, Service, Super Clean (Städning) og SalgJobbe mot fastsatte mål og nøkkeltall samt ha ansvar for bedriftens resultatDrive og utvikle service og mersalgHa ansvar for sikkerhet, brann og arbeidsmiljøInnkjøp og lagerholdTilberede og servere enkle matretterArrangere selskaperDu får regelmessig oppfølging angående arbeidet og hvordan du oppfyller målene dine. Arbeidet er hovedsakelig operativt, der d...

 • Company MÅSØY KOMMUNE PSYKIATRITJENESTEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Om stillingenVi søker en trygg, tydelig og synlig kommunedirektør. En toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Vår nye kommunedirektør får ansvar for å lede en sterk fiskerikommune, ytterst på Finnmarkskysten.Gjennom god økonomistyring, kulturbygging, prosjektarbeid og samarbeid på tvers av hele kommunens tjenesteområder, skal du lede de ansatte fremover i utviklingen av Måsøy kommune. Vi har kommuneplanens samfunnsdel og en god økonomi som fundament i vårt arbeid, og leter etter en som kan holde stø kurs i utviklingen.Som kommunedirektør får du en av de viktigste rollene i Måsøysamfunnet og du må være motivert av samfunnsoppdraget. Kommunedirektøren skal ha spesielt fokus på generell ledelse og økonomistyring. I tillegg er god dialog mellom administrasjon, politisk nivå i k...

 • Company TOMREFJORD IDRETTSLAG in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Tomrefjord Idrettslag er et norsk fleridrettslag med omtrent 500 medlemmer. Det ligger landlig til mellom Molde og Ålesund. Idrettslaget er i dag aktivt innenfor fotball, klatring, turn, ski, svømming, barneidrett og volleyball. Organisasjonen består av flere undergrupper, trenere, frivillige og hovedstyre - I tillegg til en daglig leder.Inkluderende - Modig - Respektfull - UtviklendeAktuelle arbeidsoppgaverMedlemshåndteringKoordinere søknader og tilskuddRepresentere idrettslagetMarkedsføring og sponsorarbeidRegnskap i samarbeid med regnskapsførerAndre administrative oppgaverPersonlige egenskaperEngasjert, fleskibel og motivertAnsettelsesformFast - 20 % - med mulighet for utvidelseVi tilbyr lønn etter avtale. For nærmere dialog rundt stillingen kontakt enten styreleder Kim Frostad 93603470...

 • Company NORJEKT AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Som assisterende daglig leder krever det mye tilstedeværelse i bedriften for å skulle ivareta sunn drift og god kontroll. Sammen med lederteam skal du være med å kvalitetssikre og videreutvikler bedriften.Som en del av restaurantens lederteam har du sammen med daglig leder ansvar for å kvalitetssikre og videreutvikle bedriften og Egons sterke merkevare på følgende områder: daglig drift, markedsføring, økonomistyring, kostnads kontroll, konseptdisiplin og viktigst av alt -- personalledelse.Videreutvikling av den enkelte leder foregår ved Egon´s ledertreff samt flere årlige nasjonale treff for ledere. Disse treffene avholdes for erfaringsutveksling og felles videreutvikling av konseptet. På treffene legges det også stor vekt på sosiale aktiviteter for å utvikle kultur, verdier og teamfølelse...

 • Company SCANDIC HOTELS AS AVD ADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HARSTAD KOMMUNE SYSSELSETTINGSTILTAK in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Har du lyst til å bidra til å skape vekst og utvikling i mulighetens region?Dersom dette høres spennende ut for deg, er du kanskje vår nye daglige leder? Vår nåværende leder slutter i jobben etter snart åtte år i stillingen, og vi søker hans etterfølger.Som daglig leder for Hålogalandsrådet har du totalansvaret for rådets politiske sekretariat med to ansatte. Stillingen rapporterer til rådet, som består av de åtte kommunenes ordførere. Som daglig leder vil du jobbe tett sammen med rådets politiske leder og nestleder.Stillingen innbyr til stor grad av selvstendighet og frihet til utviklingsarbeid innenfor vedtatte strategier. Kontorstedet er fleksibelt, men må være innenfor Hålogalandsrådets geografi.Hovedarbeidsoppgavene er svært varierte, og omfatter blant annet:Legge til rett for rådets ...

 • Company BEKKJORDEN OG NYSÆTHER BYGG AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company 3T MELHUS AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEADSHED AS in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MARITIME BATTERY FORUM in Other
  16.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ECO FORVALTNING AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DE TRE STUER 7095 UDI VALLE VIEW KANTINE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 974760746 Stillingsident: 4399454944 Presentasjon av stillingen:Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i underkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. UDI har også fem regionkontorer, i tillegg til Nasjonalt ankomstsenter (for asylsøkere) i Råde. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.Vi står midt i en organisasjonsutvikling som har til formål å styrke kjerneprosessene våre og skape mer helhetlige tjenester fra A til Å. Målet er å skape bedre og mer effektiv saksflyt. For å få til det må vi jobbe, lede, styre og organisere oss på en måte som u...

 • Company FOSEN VEKST AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LEDERHAGEN AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CIRCLE K DETALJIST AS CIRCLE K ELVERUM in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACTIC NORGE AS AVD ASKER in Other
  15.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MONTER GRIMSTAD AVD 35 in Other
  15.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MADASTER SERVICES NORWAY AS in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MULTI VEDLIKEHOLD DRIFT AS AVD AKSDAL in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Spennende lederstilling i et stort lokalt selskap:VISEADMINISTRERENDE DIREKTØRFor å opprettholde videre vekst og utvikling, har vi behov for å øke selskapets ledelseskapasitet. I den nyopprettede stillingen som viseadministrerende direktør vil du få en sentral lederrolle i selskapet og arbeide tett sammen med administrerende direktør.Vi søker en leder med industribakgrunn og solid kommersiell forståelse. Du er mulighetsorientert og framoverlent, men forstår også at kontrollert vekst og lønnsomhet forutsetter gode systemer og rutiner for økonomisk oppfølging og kontroll.Stillingen innebærer et stort personalansvar. Det er derfor viktig at du er god på å bygge relasjoner, dyktig til å motivere og har et stabilt og godt humør. DINE ANSVARSOMRÅDER:Overordnet ansvar for selskapets økonomiske- o...

 • Company OPPSAL IF HÅNDBALL in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KALHOVD TURISTHYTTE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company XXL SPORT & VILLMARK AS AVD BODØ in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKEIDAR BERGEN in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAF TRAFIKKSENTER AS in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Ønsker du å lede Skandinavias største og mest moderne kjøretekniske anlegg og legge til rette for de ultimate kjøreopplevelsene?Hvorfor jobbe i NAF Trafikksenter AS?NAF Trafikksenter AS med Vålerbanen er en veldrevet virksomhet med solid økonomi og høy kompetanse innen fagområdet. Her vil du få muligheten til å videreutvikle et selskap med en sentral posisjon i bransjen, både nasjonalt og internasjonalt.  Vi er og skal være Norges ledende arena for trafikksikkerhet, trafikkopplæring og motorglede, og vi tar vårt samfunnsansvar gjennom dette. Administrerende direktør har det overordnede lederansvaret for drift og utvikling av NAF Trafikksenter AS. Du er selskapets ansikt utad med ansvar for all kommunikasjon ut mot samarbeidspartnere, kunder og medier. Du skal bidra til at virksomheten fort...

 • Company SAMISK HØGSKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Om stillingenSámi allaskuvla søker høgskoledirektør.Sámi allaskuvla har en todelt ledelses styringsordning. Valgt rektor, sammen med prorektor utgjør høgskolens øverste faglige ledelse. Høgskoledirektøren er øverste leder for virksomhetens samlede administrasjon og utøver sine funksjoner innenfor de rammer som styret for Sámi allaskuvla og departementet fastsetter. Høgskoledirektøren rapporterer direkte til styret.Høgskoledirektøren er sekretær for styret og skal, etter samråd med rektor, forberede og gi tilrådning i saker som legges frem for styret. Høgskoledirektøren skal påse at det tilrettelegges for nødvendige sekretariatsfunksjoner for de øvrige styringsorganer ved virksomheten. Ansvaret for å iverksette vedtak som treffes i høgskolens styre og øvrige styringsorganer, tilligger høgsk...

 • Company PLANTASJEN NORGE AS AVD FORUS in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company XXL SPORT & VILLMARK AS AVD BODØ in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org.nr.:556685-0623 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :I 2000 startet vi med "to tomme hender" det som i dag er kjent som XXL sport og villmark. Utviklingen siden da har gått fort og vi er i dag 37 varehus med nesten 2500 medarbeidere som hver dag jobber for å bli enda bedre.Som varehussjef er din viktigste oppgave å motivere dine medarbeidere. Tilstedeværelse i varehuset, klart lederskap og dyrking av XXL kulturen er viktig. Du blir hovedtrener for et av Norges råeste varehusteam og det stiller ekstra store krav til at du evner å motivere andre til topp innsats. En leder i XXL går alltid foran som et godt eksempel og skaper resultater gjennom å ta vare på sine ansatte, stimulere konkurranseinstinktet, involvere, stille krav og sette tydelige mål for sitt lederteam og sine ansatte...

 • Company ØSTA ELEKTRO AS AVD TYNSET in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Arbeidsoppgaver:Salgsansvar, kunde- og ordrereserveoppfølgingUtøve lederskap og motivere for å skape trivsel, trygghet og lønnsomhetAnsvar for fremdrift og økonomi i selskapet prosjekter, og selskapets økonomiske resultatOppfølging med rådgivende ingeniører, byggherrer og andre samarbeidspartnereAnsvar for HMS/KS på byggeplassSørge for riktig overlevering med tilhørende dokumentasjonLeverandørvurdering og innkjøpKvalifikasjoner:Utdannelse i relevante VVS fag, automasjon, mekanisk fag eller annen fagkompetanseRelevant erfaring og gode personlige egenskaper kan kompensere for formell utdanning.Du kjennetegnes av å være kontaktskapende, nysgjerrig og ikke minst har du en selvstendig driv til å gjennomføre gode prosjekter. Du beholder roen i en hektisk hverdag og er tydelig i forhold til forve...

 • Company MELHUS BIL TRONDHEIM AS AVD SALG TUNGASLETTA in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RAADHUSGRUPPEN AS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  VICE PRESIDENT, BUSINESS DEVELOPMENT NORWAYRole Purpose   Drive the delivery of the Client Norway growth plans through the recruitment of new owners and properties in line with the targets set, monthly, quarterly and annuallyTo lead, coach, motivate and develop a team of fulltime and freelance recruiters to optimise every commercial opportunity and maximise recruitment and sales opportunity.Ensure fast and quality execution leading to high conversion rate on centrally driven digital leadsTo drive performance of self-generation and prospecting both through targeting and strategic partnerships and through recruiter driven self-generationTo own and be full accountable for Norwegian recruitment targets and actively ensuring quality properties are recruited commercially without any churn riskEn...

 • Company XXL SPORT & VILLMARK AS AVD SKI in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters