Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

21 Jobs found

Used filters:
 • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OSLO in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Utdanningsdirektoratet har ansvaret for barnehage, skole og fagopplæring. God regelverksetterlevelse og forvaltning av statlige tilskuddsordninger er avgjørende for at 1,2 millioner barn, unge og voksne skal mestre, lære og trives gjennom hele utdanningsløpet. Vi søker en dedikert og utviklingsorientert divisjonsdirektør med gode lederegenskaper og samhandlingsferdigheter. Divisjonen har omfattende juridiske og økonomiske virkemidler. Du har derfor god forvaltningskompetanse og relevant ledererfaring, gjerne fra offentlig forvaltning. I tillegg er du en pådriver for at divisjonen drar nytte av teknologi som virkemiddel for effektiv utvikling og forvaltning. Divisjonsdirektøren vil ha faglig og strategisk ansvar for divisjonens portefølje, og jobbe i tett samarbeid med direktoratets ledere ...

 • Company ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenEt godt arbeidsmiljø er viktig, ikke bare for den enkelte arbeidstager og virksomhet, men også for verdiskapning og velferd i det norske samfunnet. Vi søker en strategisk, samarbeidsorientert og fremtidsrettet direktør som motiveres av å bidra til et godt og velfungerende arbeidsliv og av å lede og videreutvikle en kompetent organisasjon som utfordrer og får respekt.Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel er tilsyn og veiledning, og etaten skal ha en tydelig tilstedeværelse og synlighet i arbeidslivet. Oppmerksomhet mot samfunnsoppdraget og et godt samarbeid med virksomhetene må kombineres med god intern samhandling og utvikling. Som direktør for Arbeidstilsynet må du engasjere deg i tilsynets kjerneoppgaver og ha en positiv dialog i videre utvikling av f.eks. tilsynsmetodikk, ...

 • Company LIGHTUP NORWAY in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Lightup er nå på utkikk etter en daglig leder i 100% stilling. Har du drivkraft til å skape positiv forandring i arbeidet for en verden uten menneskehandel og seksuell utnyttelse? Har du troen på forebyggende arbeid med unge? Er du en strukturert, positiv og initiativrik people personmed gode lederegenskaper? Da kan dette være den rette stillingen for deg.Lightup er en ideell ungdomsorganisasjon som arbeider forebyggende og holdningsskapende mot menneskehandel og seksuell utnyttelse. Lightup står også bak ressursnettstedet Pornoprat.no. Vi mobiliserer ungdom gjennom sosiale medier, kampanjevirksomhet, lokale team, samt gjennom foredragsvirksomhet og eventer. Som en internasjonal organisasjon har vi søsterorganisasjoner i Tyskland og Østerrike, og er politisk og religiøst uavhengig. Hovedmå...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Om stillingenVed Handelshøgskolen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskerskolen Changing Arctic. Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året fordeles med 25 % pr år, og skal brukes til undervisning (10%) og andre oppgaver som utplassering og samhandling med industri eller offentlig sektor. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.Forskerskolen starter 1. september 2024. Forskerskolen C...

 • Company SERAM COATINGS AS in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Seram Coatings søker toppleder som kan ta selskapet videre i vekstfasen og sikrekommersiell utvikling av virksomhetenVi ønsker oss en kommersiell og strategisk leder som kan ta selskapet gjennom denneste fasen av kommersialisering for å sikre vekst og drive videreforretningsutvikling. Sammen med et sterkt teknisk team, vil du bringeinnovativ, verdensledende teknologi innen industriell coating, ut i det globalemarkedet. Sammen med langsiktige og profesjonelle eiere har Seram Coatings enunik posisjon for å realisere et nytt norsk industrieventyr. Seram Coatings AS er et ungt selskap med stort vekstpotensial. Selskapet er basert på en unik patentert teknologi fra NTNU, som gjør det muligå benytte silisiumkarbid i termisk sprøyting. Kundebasen består av norske og internasjonale aktører som ben...

 • Company CARITAS TROMSØ OG SVALBARD in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi søker en daglig leder til å koordinere arbeidet og videreutvikle Caritas i Tromsø og Svalbard. Stillingen er lokalisert i Tromsø og rapportere til styreleder ved Caritas Tromsø og Svalbard. Rammene for driften av informasjonssenteret i Tromsø, gjøremål og arbeidsoppgaver besluttes av styret lokalt i Caritas Tromsø og Svalbard i dialog med Caritas Norge.Målet med vårt arbeid er å gi innvandrere veiledning og informasjon for at de på en rask måte skal integreres i det norske samfunnet og bli aktive samfunnsborgere. Vi tilbyr for tiden veiledning, norskkurs og annen språktrening i samtalegrupper, helseinformasjon samt kostnadsfri juridisk veiledning i samarbeid med Caritas Norge.Prosjektstillingen har i utgangspunktet en varighet på 12 måneder, med mulighet for forlengelse. Stillingen vil ...

 • Company TRENER1 AS in Other
  01.04.2024 Updated on: 01.04.2024

  Stillingstittel: Senterleder/Personlig TrenerOm oss:Vi er et av Norges største selvbetjente treningssentre, lokalisert i Kristiansand. Med en solid medlemsmasse og topp moderne fasiliteter, streber vi etter å skape et inspirerende treningsmiljø for våre medlemmer. Vårt senter har nylig blitt oppusset og er utstyrt med førsteklasses treningsutstyr fra kvalitetsprodusenter.Arbeidsoppgaver:Som Senterleder/Personlig Trener vil du ha en sentral rolle i å drive og videreutvikle vårt treningssenter. Dine hovedoppgaver inkluderer:1. Senterledelse:Ansvarlig for daglig drift og optimalisering av senterets funksjoner.Utvikle og implementere strategier for medlemsengasjement, medlemstrivsel og medlemsvekst.Utvikle nye aktiviteter og konsepter for å bedre tilbudet vårt.Sikre at senteret opprettholder h...

 • Company GLOBAL RENTAL HUB AS in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Lofoten Rental Hub er et reiselivsselskap med fokus på korttidsutleie av hytter, hus og leiligheter i Lofoten. Vår viktigste jobb er å sikre eierne sine verdier og inntekt, samt sørge for fantastiske opphold for alle som besøker Lofoten via utleieenhetene vi drifter.Vi har det siste året opplevd stor vekst og ønsker å vokse ytterligere gjennom å tilby mer tjenester og servicetilbud til både eiere og gjester i tiden fremover.Selskapet er en del av Global Rental Hub som også har avdelinger i Hallingdal og Tromsø.Da vår nåværende daglige leder får økt arbeidsmengde i morselskap, søker vi nå etter en erstatter til den daglige driften i Lofoten, en primus motor for den fantastiske gjengen som jobber hos oss.Du må ha litt fart i beina, være god på å kommunisere, kapasitet til å takle mange balle...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  28.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Vil du bidra til å styrke kunnskapen om klima, miljø, og helse? Folkehelseinstituttet (FHI) søker en engasjert fagperson som ønsker å lede et spennende og tverrfaglig forskningsmiljø med hovedansvar for helseeffekter av kjemikalier, og som har lyst til å jobbe med spørsmål av betydning for folkehelsen, både i et nasjonalt og globalt perspektiv.Folkehelseinstituttets kjerneoppgaver er kunnskap, beredskap og infrastruktur. Vår rolle er kunnskapsgenerering gjennom forskning og helseovervåking, kunnskapsoppsummeringer, rådgivning og risikovurdering av helseeffekter for myndigheter og befolkningen.Avdeling for kjemikalietoksikologi er en av fem avdelinger i Område for klima og miljø. Området, med om lag 90 medarbeidere, er Norges ledende fagmiljø innen humantoksikologi, miljøepidemiologi og hum...

 • Company ELVERUM FRIVILLIGSENTRAL in Other
  27.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Frivilligsentralen er en viktig plass hvor daglig leder er ansatt som koordinator og pådriver for frivillig arbeid.Vi søker deg som er kreativ, selvstendig og glad i mennesker. Du ønsker å samarbeide med andre og bidra til gode og innovative løsninger for lokalsamfunnet. Vi har mange faste samarbeidspartnere og arbeider for å få flere. Vi ønsker deg som trives med å ha en aktiv rolle, både på egenhånd og i samarbeid med andre.ArbeidsoppgaverOppfølging av alle aktiviteter som Frivilligsentralen har ansvaret forVidereutvikle møteplasser basert på frivillig arbeid for en mangfoldig brukergruppeTilrettelegge for økt engasjement og aktivitet i lokalsamfunnetRekruttere nye frivillige og ansvar for opplæring og veiledning for demOpprettholde og videreutvikle samarbeid med lag, foreninger og organ...

 • Company SKATTEETATEN TROMSØ in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Er du en leder som er opptatt av få medarbeiderne dine til å blomstre? Er du en pådriver for omstilling og økt endringstakt? Da kan dette være jobben for deg. Vi er en gruppe på 17 medarbeidere med solid kompetanse på innkrevingsfaget, som skal gjennom en endringsreise fra det manuelle til det mer komplekse. Dette vil gi oss en ny spennende hverdag, og vi er på jakt etter en leder som vil være med oss på reisen inn til Fremtidens innkreving.Hva går jobben ut på? Jobben går ut på å sette retning, og sørge for at medarbeiderne dine får brukt sitt fulle potensiale gjennom arbeidsglede og motivasjon. Gruppen du skal lede har ett regionalt ansvar for innkreving av merverdiavgift - og vi jobber alle opp mot ett felles mål: Vi skal sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Arbeidsoppgavene til g...

 • Company ELVERUM KOMMUNE VESTLY AVLASTNING in Other
  26.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Frivilligsentralen er en viktig plass hvor daglig leder er ansatt som koordinator og pådriver for frivillig arbeid.Vi søker deg som er kreativ, selvstendig og glad i mennesker. Du ønsker å samarbeide med andre og bidra til gode og innovative løsninger for lokalsamfunnet. Vi har mange faste samarbeidspartnere og arbeider for å få flere. Vi ønsker deg som trives med å ha en aktiv rolle, både på egenhånd og i samarbeid med andre.ArbeidsoppgaverOppfølging av alle aktiviteter som Frivilligsentralen har ansvaret forVidereutvikle møteplasser basert på frivillig arbeid for en mangfoldig brukergruppeTilrettelegge for økt engasjement og aktivitet i lokalsamfunnetRekruttere nye frivillige og ansvar for opplæring og veiledning for demOpprettholde og videreutvikle samarbeid med lag, foreninger og organ...

 • Company DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD OSLO in Other
  23.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Avdeling for byggkvalitet og sikkerhet er underlagt enhet for bærekraft og byggeregler. Til å lede denne avdelingen søker vi en inspirerende og drivende leder med kompetanse innen plan- og bygg. Avdeling byggkvalitet og sikkerhet består av ni dedikerte og dyktige medarbeidere. Avdelingens hovedoppgaver er veiledning, utvikling og forvaltning av byggereglene, samt lovteknisk og faglig tilrettelegging av regelverket for digitalisering. Ulike virkemidler må ses i sammenheng med et felles mål om god og bærekraftig byggkvalitet. I rollen som avdelingsdirektør vil du være ansvarlig for å videreutvikle et sterkt og godt fagmiljø innen bygningskvalitet, brannsikkerhet, visuelle kvaliteter, universell utforming, konstruksjonssikkerhet, planløsninger og bygningsdeler.I tillegg til avdeling byggkvali...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Dette er NTNUNTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.Om stillingenSom avdelingsdirektør i Enhet for campussamling vil du ha delegert prosjekteieransvar fra rektor, og vil lede og styre NTNUs portefølje av store investeringsprosjekter knyttet til NTNUs campusutvikling. For tiden er disse Campussamling, Helgasetr, og Senter for psykisk helse. Du vil lede enheten som i dag består av prosjektledere og fagressurser/stab som jobber på tvers av prosjektene, totalt 15 ansatte. Du vil få god nytte av din strategiske tilnærming, dine gode kommunikasjonsevner og erfarin...

 • Company UTENRIKSDEPARTEMENTET in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Om stillingenSom avdelingsdirektør for administrasjon i DEKSA vil du få en nøkkelrolle i å bygge og forme virksomhetstyringen i et direktorat under etablering. Du vil være ansvarlig for å etablere og lede stab- og støttefunksjoner, og være en sentral aktør i arbeidet med å sikre god dialog og samhandling internt, med eksterne parter og med departementet. Du vil få en sentral rolle i det strategiske arbeidet i toppledelsen og ha en nøkkelrolle i implementeringen av de overordnede målene. Vi ser etter deg som synes det er spennende å være med å bygge en ny virksomhet og videreutvikle et direktorat som det er stor oppmerksomhet rundt.Ansvars- og arbeidsområderAnsvarlig for virksomhetsstyringen av etaten, herunderOverordnet ansvar for stab- og støttefunksjoner innenfor virksomhetsstyring for d...

 • Company STREETFOOD ARENDAL AS in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Som daglig leder og booking ansvarlig er du bedriftens ansikt utad. Engasjementet og gleden du møter gjester og kolleger med er en forutsetning for det gode arbeidsmiljøet og det varme og uformelle vertskapet som vi ønsker hos oss.ArbeidsoppgaverDu har ansvar for å styre driften i restauranten sammen med restaurantsjef, herunder åpning og stenging, opplæring, implementering av rutiner, booking, oppfølging av samarbeidspartnere og kunder, samt arrangementsplanlegging.EgenskaperDu er genuint opptatt av god mat og drikke, er læringsvillig og løsningsorientert og har stor arbeidskapasitet. Du har godt humør og glimt i øyet, og en entusiasme og et engasjement som inspirerer og motiverer dine kolleger. Det er en selvfølge at du er ansvarlig og serviceinnstilt, har gjesten i fokus og at du alltid...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Om stillingenUniversitetsdirektøren er UiOs øverste leder for den samlede administrative virksomheten og sekretær for universitetsstyret. Universitetsdirektøren har ansvar for å bidra til strategisk, målrettet og effektiv ledelse av universitetets administrasjon, sammenholdt med profesjonell understøttelse av UiOs kjernevirksomhet innenfor forskning, utdanning og kunnskap i bruk. Rollen som universitetsdirektør innebærer et bredt og spennende ansvarsområde i møtet mellom politikk og administrasjon ved UiOs mangfoldige og faglig kompetente organisasjon. Sammen med den øvrige universitetsledelsen utgjør universitetsdirektøren toppledelsen ved UiO. Universitetsdirektøren leder universitetets sentrale støttefunksjoner med oppgaver og tjenester innenfor et bredt administrativt nedslagsfelt, se:...

 • Company SOKKELDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Om stillingenHer vil du være med og lede en organisasjon som bidrar til store verdier for samfunnet.Du bidrar til en effektiv administrasjon og økonomiforvaltning, og utvikling av viktige fellestjenester for Sokkeldirektoratet.Stillingen rapporterer til direktør for Organisasjon, IT og dataforvaltning. Du inngår i hovedområdets ledergruppe, samt Sokkeldirektoratets operative ledelse med følgende ansavarsområder:ØkonomiforvaltningAnskaffelserDrift av bygg og GeobankDokumentasjonsforvaltning PersonvernOrganisasjonen er i stadig utvikling, og ansvarsområdene kan forventes å bli noe endret. ArbeidsoppgaverDelta i utviklingen av mål, strategier og planer for Sokkeldirektoratet i tråd med tildelingsbrev og lovpålagte oppgaver.Sikre god dialog med departementet, andre myndighetsorganer og ekstern...

 • Company LANDÅSTORGET SENIORSENTER in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Vi søker en engasjert og dedikert person til å ha daglig ansvar ved Landåstorget Seniorsenter i et vikariat grunnet permisjon. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å gjøre en positiv innvirkning på lokalsamfunnet og bidra til trivsel og velvære for våre eldre brukere.Landås Seniorsenter er drevet av Nasjonalforeningens helselag for eldre i Bergen, og tilbyr diverse kurs og arrangementer i tillegg til kafeteria med middagsservering av hjemmelaget mat. Det kan nevnes bingo, poselensmaling, styrketrening, spanskkurs, yoga og balansekurs for å nevne noe. Du vil ha en sentral og synlig rolle hvor du er til stede for brukere og personal. Du vil ha ansvar for administrative oppgaver, samordning og dokumentasjon opp mot senteret virksomhet. Dette er en variert stilling hvor du på samm...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  22.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Det matematisk - naturvitenskapelige fakultetDet matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo bidrar til kunnskapsbasert verdiskapning via forskning, utdanning, kunnskapsformidling og innovasjoner. Vi ønsker å videreutvikle vårt strategiske samarbeid med utvalgte samfunns- og næringsaktører, klynger og nettverk, og øke vår synlighet som en sentral kompetansevirksomhet i samfunnet. Vi søker en initiativrik, proaktiv og resultatorientert direktør i fast stilling for ansvarsområdet samfunns- og næringslivskontakt. Du vil rapportere til dekanen og inngå i dekanens ledergruppe.  Du vil samarbeide tett med ledere og vitenskapelig ansatte ved fakultetets institutter og sentere, samt med øvrige ledere i vår fakultetsadministrasjon.Fakultetets verdigrunnlag og fremtidsvisjoner ...

 • Company AUFERA AS in Other
  22.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Har du lyst å bli den nye daglege leiaren i AUFERA?Kven er vi?Aufera er ei vekstbedrift med varige tilrettelagte arbeidsplassar. Det er eit aksjeselskap eigd av kommunane Austrheim, Fedje og Alver.Me heldt til på Manger på Radøy i lyse og trivelege lokale som var tatt i bruk i 2021.Gjennom fagleg kompetanse, kombinert med fokus på arbeidstakarane, tilbyr me tenester med god kvalitet som gir oss godt omdøme i lokalmiljøet.Me arbeider i tråd med kravspesifikasjonane til NAV.Bedrifta er samstundes profesjonell leverandør av varer og tenester til næringsliv, offentlege institusjonar og private. Me har tre avdelingar: Vaskeri, treavdeling og kjøkken. Vaskeriet har den største omsetninga.Det er arbeidsrettleiar i kvar avdeling, og til saman utgjer det 6,25 årsverk inkludert dagleg leiar i 100% s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters