Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

42 Jobs found

Used filters:
 • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-42 of 42 results.
 • Company SYKEHUSPARTNER AVD LILLEHAMMER in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195652146 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en handlekraftig leder som vil være sentral i videreutviklingen av sykehusene på Gjøvik og Lillehammer mot det framtidige målbildet for Sykehuset Innlandet.Divisjonsdirektøren har et overordnet og helhetlig faglig, strategisk og driftsmessig ansvar for divisjon Gjøvik-Lillehammer. Sykehuset Innlandet er i en fase der det pågår store omstillingsprosesser. Divisjonsdirektøren har ansvaret både for å gjennomføre omstillinger i egen divisjon, samt bidra i prosesser mellom divisjonene. Alle endringer skal være basert på faglige og økonomiske føringer, og skal gjennomføres i tett dialog med divisjonens ledergruppe, ansatte i divisjonen og øvrige sentrale samarbeidspartnere. Stillingen er kompleks og utfordrende, og k...

 • Company XVISION CONSULTING AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FYLKESMANNEN I INNLANDET HOVEDKONTOR in Other
  24.02.2020

  Lederstilling i landets tyngste landbruksregionFylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling for avdelingsdirektør med engasjement for landbruk. Du skal lede enheten Jord og mat med 23 medarbeidere, inkludert 4 regionstillinger. Enheten inngår i virksomhetsområdet Miljøvern, Landbruk og Næringsutvikling med til sammen 95 ansatte. Kontorsted er Rosenlund på Lillehammer.Forvaltning, utvikling og brukerfokusEnhetens ansvarsområde knytter seg til oppfølging av den nasjonale jordbrukspolitikken, og spenner i dag fra forvaltning av jordbrukets økonomiske og juridiske virkemidler, beitebruk/rovvilt til landbruksbasert næringsutvikling.Avdelingsdirektøren har personal-, resultats- og økonomiansvaret, og rapporterer til Miljø- og landbruksdirektør. Avdelingsdirektøren inngår i et lederteam samme...

 • Company SPENST SANDE in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKJELFOSS PSYKIATRISKE SENTER PSYKISK HELSE in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BOKBASEN AS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 183235Om stillingenArbeids- og velferdsdirektøren er leder for Arbeids- og velferdsetaten.Arbeids- og velferdsetaten er en stor og kompleks virksomhet som stiller særlige krav til direktørens lederskap og samfunnsengasjement.Vi søker en erfaren, tillitvekkende og fremtidsrettet leder som motiveres av å videreutvikle en av velferdssamfunnets viktigste virksomheter. Det vil derfor bli lagt vekt på erfaring fra ledelse og styring av store og sammensatte organisasjoner, erfaring med forvaltnings- og tjenesteutvikling og en bred forståelse for samfunnsoppdraget. Den rette lederen har evne til å sikre god styring i en kompetansevirksomhet, og å skape samarbeid på tvers i organisasjonen.Vi legger vekt på at ny arbeids- og velferdsdirektør har solid rolleforståelse i samspillet mello...

 • Company FYLKESMANNEN I AGDER AVD ARENDAL in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 182941Om stillingenAvdelingen utfører delegerte arbeidsoppgaver på vegne av flere departementer, i hovedsak Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.Assisterende avdelingsdirektør utgjør sammen med avdelingsdirektør, avdelingsledelsen. Assisterende direktør er avdelingsdirektørens alminnelige stedfortreder.Arbeidsoppgaver tilagt stillingenInternledelse og oppgavefordelingAdministrative oppgaver tillagt avdelingenJobbe med utvikling og strategisk tenkning sammen med avdelingsdirektørenKontakt med samarbeidspartnere som universitetet, kommuner og fylkeskommuner og oppdragsgivereSaksbehandling og veiledning innenfor avdelingens fagområderKvalifikasjonskravUtdanning på masternivå fra høyskole-/universitet innen barnevern- og/ell...

 • Company NOTODDEN ENERGI AS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 999263798 Stillingsident: 4189482106 Presentasjon av stillingen:Energibransjen står overfor spennende og krevende endringer i en tid da ny teknologi åpner for nye løsninger, produkter og tjenester. Notodden Energi AS ønsker å ta aktivt del i disse endringene og utnytte de mulighetene det gir. Selskapet har allerede jobbet frem en god strategi og er på god vei til å nå sine mål.Vi søker en fremtidsrettet, markedsorientert og relasjonsskapende leder til å føre oss videre i en spennende bransje i utvikling.ArbeidsoppgaverSom administrerende direktør for Notodden Energi AS vil du ha det øverste ansvar og rapportere til styreleder. Ditt viktigste fokus blir å utvikle selskapet og organisasjonen slik at man utnytter mulighetene som ligger i verdiøkende tjenester og vår markedsposisjon. ...

 • Company RUSTA RETAIL AS AVD KRISTIANSAND in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KINGS BAY AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ELEKTROSERVICE HALLINGDAL AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Musikkskolen Barratt Due søker etter nestleder i 100% fast stilling. Nestlederen vil ha administrative ledelsesoppgaver, herunder personalansvar for deler av lærerpersonalet og være leders stedfortreder. Dokumentert erfaring eller kompetanse fra ledelse og personaladministrasjon er en forutsetning, og gjerne kunnskap og erfaring fra musikk-, kultursektoren og/eller skoleverket. Daglig arbeidssted er for tiden Majorstuen skole.Dine oppgaver og ansvarsområder vil bestå av:delansvar for Musikkskolen med spesielt fokus på Musikk på Majorstuen skole. Dette innebærer personalansvar med oppfølging av lærere i stilling under 50%, herunder deres arbeidsplaner og stillingsinnhold.deltakelse i planlegging og organisasjonens drift og utvikling i samarbeid med ledelse, administrasjon og andre samarbeid...

 • Company XXL SPORT & VILLMARK AS AVD BODØ in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org.nr.:556685-0623 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :I 2000 startet vi med "to tomme hender" det som i dag er kjent som XXL sport og villmark. Utviklingen siden da har gått fort og vi er i dag 37 varehus med nesten 2500 medarbeidere som hver dag jobber for å bli enda bedre.Som varehussjef er din viktigste oppgave å motivere dine medarbeidere. Tilstedeværelse i varehuset, klart lederskap og dyrking av XXL kulturen er viktig. Du blir hovedtrener for et av Norges råeste varehusteam og det stiller ekstra store krav til at du evner å motivere andre til topp innsats. En leder i XXL går alltid foran som et godt eksempel og skaper resultater gjennom å ta vare på sine ansatte, stimulere konkurranseinstinktet, involvere, stille krav og sette tydelige mål for sitt lederteam og sine ansatte...

 • Company MILJØAGENTENES FYLKESLAG I OSLO in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSEPLATTFORMEN AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Helseplattformen AS skal skape en moderne og fremtidsrettet pasientjournalløsning for innbyggere i Midt-Norge. Programvaren fra leverandøren Epic skal tilpasses helsetjenesten i Midt-Norge og Helseplattformens krav.Helseplattformen AS skal ansette administrerende direktør. Vi søker en erfaren, modig og ambisiøs leder med solid kunnskap fra endringsprosesser og digital transformasjon.ArbeidsoppgaverDaglig ledelse av selskapet Helseplattformen AS og prosjektlederansvar for innføring av Helseplattformen i Midt-NorgeKvalifikasjonerHøyere utdanningLedererfaring fra store virksomheterErfaring fra prosjekter i komplekse organisasjoner innen IKT eller helseErfaring fra politisk styrte organisasjoner vil være en fordelProsjektleder- og systemkompetanseGod økonomi- og teknologiforståelseBehersker en...

 • Company ØSTRE TOTEN KOMMUNE SERVICEAVD in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Kommunedirektør - Østre Toten kommuneVi søker en tydelig og samlende leder. Du må kunne bygge tillit og etablere god samhandling overfor politisk ledelse, den øvrige ledelse og, de ansattes organisasjoner og ansatte samt eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.Gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling og videreutvikling av kommunens kompetanse i bredden vil være viktig for å lykkes i stillingen, i tillegg til trygg og god økonomistyring.Kreativitet, løsningsorientering, handlekraft og fokus på smarte, effektive og digitale løsninger vil også være en suksessformel.Stillingens kravprofilBakgrunn/ erfaring.Betydelig ledererfaring fra større organisasjon. Erfaring fra både privat og offentlig sektor vil være en fordel.God kjennskap til og helst erfaring fra offentl...

 • Company THON HOTELLBYGG AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BACKER SKEIE AS in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SALMON GROUP AS in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SCAN ONE AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDIC DOOR AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLAND FYLKES FISKARLAG in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS avd. Nordland har for snarlig tiltredelse ledig fast stilling somDAGLIG LEDERStillingen vil ha et overordnet ansvar for den daglige driften av kontoret og rapporterer til styret. Stillingens arbeidsområde omfatter i tillegg saksbehandling for styret og årsmøtet. En del møte- og reisevirksomhet må påregnes. Stillingen ønskes besatt av en ansvarsfull og selvstendig person med utdanning fra høyskole eller universitet.Det kreves erfaring fra, og kjennskap til fiskerinæringen.Vedkommende som tilsettes skal representere Nordland Fylkes Fiskarlag. Det vil derfor bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og skikkethet for stillingen herunder god skriftlig og muntlig framstillingsevne.Kandidaten må være serviceorientert, ha god rolleforst...

 • Company AHLSELL NORGE AS HOVEDKONTOR in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SARPSBORG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kommunedirektør i SarpsborgSpennende topplederstilling i en framtidsrettet og moderne kommuneVi søker en trygg og samlende leder med fokus på god og forsvarlig drift, men som også bidrar til innovasjon og utvikling av smarte, effektive og digitale løsninger. Du må kunne etablere og ivareta gode relasjoner i samarbeidet med folkevalgte, næringslivet, ansattes organisasjoner og øvrige samarbeidspartnere. Du har ambisjoner på vegne av fellesskapet med en motiverende og inkluderende lederstil og gode kommunikasjonsevner, som vil være viktig for å lykkes i stillingen. Forståelse for og helst erfaring fra en politisk styrt organisasjon vil også være viktig. Stillingens kravprofilBakgrunn/erfaringUtstrakt ledererfaring fra en betydelig og kompleks organisasjonGod kjennskap til og helst erfaring f...

 • Company CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORGES LIVREDNINGSSELSKAP in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SARPSBORG KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STEEN & STRØM AS AVD FARMANDSTREDET in Other
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FORENINGEN TECHNOPORT in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SCALE AQUACULTURE AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SENAB EIKELAND GRUPPEN AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GODT BRØD TRONDHJEM AS AVD THOMAS ANGELLS GATE in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191144511 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å lede vårt herlige bakeverksted midt i midtbyen i Thomas AngellsgateØnsker du deg en jobb hvor du kan være med å lede andre, bygge opp et vinnerlag og sette ditt preg på hvordan det stedet skal være?Vi ser etter en nestleder i 50 % stilling til Rebecca og gjengen. Du elsker tempo, gjester og medarbeidere, og deler våre verdier om kultur, natur, miljø, økologi og vertskap.Du liker tidlig morgener, sene ettermiddager og en natt i blant. Du skal jobbe i bakeverkstedet med dine medarbeider hver dag og du skal sette standarden for at vi skal lykkes med å servere Askers beste bakervarer og kaffeopplevelser - hver dag.Er dette deg, da gleder vi oss til å høre fra deg!Hva skal du gjøre hos ossTydelig, trygg og tøff i...

 • Company AKERSHUS ENERGI AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Datasenter er framtidens nye kraftkrevende industri, og det er store forretningsmessige muligheter i region Viken og Norge for øvrig. Akershus Energi er medeier i Oslos største datasenter OS-IX, i partnerskap med Bulk Infrastructure. Målet er å etablere flere datasentre i vår region, knyttet opp mot vår eksisterende og nye, fornybare energiproduksjon. Konsernet har også som mål å utvikle grønne eiendomskonsepter sammen med partnere, med fokus på innovative fornybare energiløsninger.Vi søker derfor:Leder for Datasenter og grønn eiendom.Du skal jobbe målrettet mot nåværende og nye samarbeidspartnere.Hovedoppgaver:Utvikle strategi og konkrete målsetninger for datasenter og grønn eiendomVidereutvikle samarbeid med eksisterende forretningspartnereEtablere utviklingsprosjekter for datasentre sam...

 • Company MØLLER BIL HAUGESUND AS AVD SALG in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF BRUMUNDDAL - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 988571024 Stillingsident: 4173273829 Presentasjon av stillingen:Sykehuset Innlandet er et av Norges største og mest komplekse helseforetak. Vi søker etter en dyktig og utviklingsorientert person som skal være direktør medisin og helsefag sin rådgiver og stedfortreder.Som assisterende direktør medisin og helsefag vil du arbeide i nært samarbeid med ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen og representere foretaket utad overfor en rekke eksterne samarbeidspartnere.Sykehuset Innlandet er inne i en svært viktig og spennende periode hvor ny sykehusstruktur legges samtidig som vi er i stadig omstilling for å utvikle tjenester og bedre pasientsikkerhet og kvalitet.Stillingen krever høy kompetanse, stor arbeidskapasitet og stort engasjement.Stillingen kan etter avtale kombin...

 • Company COLLICARE LOGISTICS AS AVD SKEDSMO in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JOBZONE BYGG & ANLEGG AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORD STUDENTSAMSKIPNAD AVD BODØ in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK SPRINKLERTEKNIKK AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Norsk Sprinklerteknikk AS er etablert som et søsterselskap av Telerør AS for å rendyrke og spesialisere sprinklervirksomheten samt for å legge til rette for økt satsing og kompetansebygging innenfor dette spesialfeltet.Samtidig gikk Dansk Sprinkler Teknik A/S i januar 2018 inn i virksomheten med kapital og kompetanse og bidro til at Norsk Sprinklerteknikk AS har blitt en solid, kompetent og framoverlent leverandør av sprinkleranlegg.Etableringen av Norsk Sprinklerteknikk AS gjør vår sprinklervirksomhets kundefokus, kunnskap og gjennomføringsevne større en noensinne. Riktig prosjektering, gjennomføring til rett tid, med et kvalifisert målbart resultat, vil være det nyetablerte selskapets styrke.Norsk sprinklerteknikk har i dag 11 ansatte fordelt på 2 avdelinger i Porsgrunn og i Oslo.Norsk S...

 • Company KLEMETSRUD IDRETTSLAG in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CIRCLE K DETALJIST AS AVD INNLANDSPORTEN in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters