Jobmonitor. Search results for Managing directors and chief executives

43 Jobs found

Used filters:
 • Managing directors and chief executivesx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company RELYON NUTEC NORWAY AS AVD BERGEN in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CLARKSONS PLATOU SECURITIES AS in Other
  04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS in Other
  04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303422985 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling - Stadleg leiar ved Lærdal sjukehus (LSH) .Vi søkjer ein dyktig leiar med engasjement for å utvikle lokalsjukehuset i Lærdal i samsvar med prinsippa for "Pasientens helseteneste" og Helse Førde sine strategiar.Stadleg leiar koordinerer og utfører oppgåvene i nært samarbeid med medarbeidarar og lokale leiarar på lokalsjukehuset og leiinga i Helse Førde. Stadleg leiar rapporterer til administrerande direktør og er del av Helse Førde si toppleiing.ArbeidsoppgåverStadleg leiar har ein koordinerande funksjon ved lokalsjukehuset, og skalMedverke til at den faglege og administrative standarden ved Lærdal sjukehus held høg kvalitetArbeide for aktivt og forpliktande samarbeid om drift og utvikling av lokalsjukehuset mel...

 • Company FONTENEHUSET TRONDHEIM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company 3NET AS AVD NORDREISA in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COOP NORDVEST SA AVD 3551 OBS BYGG DIGERNESET in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SENJA AVFALL MILJØ AS AVD AVFALLSMOTTAK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308543873 Presentasjon av stillingen:Har du gode lederegenskaper? Har du god forankring i det kulturelle Norge? Har du god politisk forståelse? Da er du kanskje vår nye direktør?Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) består av museene Stjørdal museum, Levanger fotomuseum, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Nils Aas kunstverksted og Egge museum. Olavsarven er sentral for virksomheten på Stiklestad. Som et ledd i museumsreformen ble SNK etablert som konsolidert museum i 2004. SNK er organisert som et aksjeselskap. Scandic Stiklestad hotell er et heleid datterselskap av SNK.SNK s oppdrag er blant annet å løfte samfunnets mange stemmer og fortellinger og synliggjøre kulturarvens ulike materielle og immaterielle avtrykk. SNK har som mål å være en sterk museumsfaglig...

 • Company OSLO KOMMUNE NÆRINGSETATEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318238429 Presentasjon av stillingen:Hva trenger Oslos uteliv for å være i verdensklasse? Flinke folk, innovative konsepter, topp råvarer og en etat som legger til rette for at alle kan følge lover og regler. Næringsetaten gir byens serveringssteder nødvendige tillatelser og driver veiledning og kontroll. Siden mars har vi også stått i spissen for et nytt felt, smittevern i utelivet.Gjennom godt og forutsigbart arbeid skal vi sørge for at de seriøse aktørene får gode konkurransevilkår og de useriøse lukes ut. Nå forenkler og digitaliserer vi søknadsprosesser for å spisse bruken av medarbeiderne mot problemområder og fjerner flaskehalser i byråkratiet. Vi søker deg som kan videreutvikle Næringsetaten og sørge for at den er rustet til å møte morgendagens utfordrin...

 • Company BYRÅDSLEDERS AVDELING in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORE OG UVDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 964950946 Stillingsident: 4304252514 Presentasjon av stillingen:Vår visjon er «Sammen skaper vi framtida» og vi ønsker å utnytte all den kompetansen og de ressursene vi sitter på, til å skape en framtidsrettet kommune.Sommer i Nore og Uvdal:Sentrale arbeidsoppgaverLede og utvikle en effektiv, tverrfaglig og kompetent organisasjon gjennom god kommunikasjon og samhandlingKontinuerlig samhandling med politisk ledelseOverordna økonomisk ansvarTydelig mål- og resultatstyring for å sikre bærekraftig utviklingSørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet og at vedtak blir gjennomførtVære en pådriver for samfunns- og næringsutvikling i kommunenBygge godt omdømme og gode relasjoner overfor omgivelseneMotivere egen organisasjon og skape engasjementDrive kommunen videre som et...

 • Company OSLO PENSJONSFORSIKRING AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FANA SPAREBANK EIENDOM AS in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKAGERAK ENERGI AS AVD PORSGRUNN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:980 495 302 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vil du være med i toppledelsen og skape muligheter i det grønne skiftet?Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner i regionen innen bærekraftig næringsutvikling. Konsernområdet HR og HMS vil spille en nøkkelrolle i å utvikle selskapets strategi, organisasjon og bedriftskultur og opprettholde Skagerak Energi sin posisjon som attraktiv arbeidsplass med fokus på fremtidens behov for kompetanse. Vi søker nå:Konserndirektør HR og HMSVi ønsker oss deg som ser hvordan menneskene skaper forretningen og resultatene tuftet på at du er klok og strukturert med god forståelse for viktigheten av god sikkerhetskultur, o...

 • Company SKAGERAK ENERGI AS AVD PORSGRUNN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.:980 495 302 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vil du være med i toppledelsen og skape muligheter i det grønne skiftet?Skagerak Energi er inne i en periode med store investeringer og vi er rigget for vekst innen fornybar energi. Vår ambisjon er også å bli en enda mer attraktiv partner i regionen innen bærekraftig næringsutvikling. Konsernområdet Digitalisering og IT vil spille en nøkkelrolle i å utvikle selskapets strategi med innovasjon og digitalisering som drivere og skal sikre styringsmodeller og datasikkerhet på tvers av konsernet. Vi søker nå:Konserndirektør Digitalisering og ITVi ønsker oss deg som er innovativ og drivende tuftet på at du er analytisk og strukturert med god forståelse for de nye tekniske mulighetene i et forretningsmessig perspektiv. Du har et sterk...

 • Company MESTER GRØNN AS AVD 94 MANGLERUD SENTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BLÅ KORS EIENDOM AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDVIK AS AVD SORTLAND in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Er du er en leder som kan skape gode resultater og opplevelser på lag med resten av Nordvik-teamet på Sortland? Sammen med Toyota satser vi fremover, ser store muligheter og ønsker å styrke vår posisjon i Vesterålen.Daglig leder | Nordvik AS - SortlandFor å lykkes bør du haErfaring fra salg/ledelse med dokumenterte resultater.Evne til å kommunisere, involvere, engasjere, motivere og skape entusiasme.Solide selgeregenskaper, handlekraft, mye energi og liker å jobbe i høyt tempo.Utdannelse innen ledelse, pedagogikk eller HR er ønskelig.Erfaring innen ledelse, pedagogikk og HR kan kompensere for formell utdannelse.Digital kompetanse.Evnen til å være mulighet og løsningsorientert.Vilje til gjennomføring og utholdenhet til å komme i mål.Godt humør og entusiastisk innstilling.Stillingen innebære...

 • Company STIFTELSEN STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STIFTELSEN STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  SMISO Oslo søker nå etter deg som ønsker å bidra i vårt viktige arbeid, til vikariat som nestleder med mulighet for fast ansettelse. Vi ser etter en engasjert og utviklingsorientert person som er pådriver for felles kultur innad i organisasjonen. I tillegg, har du systemforståelsen, relasjonskompetansen, og erfaringen fra administrasjon og ledelse, som kreves for å bidra til positiv vekst og bærekraftig økonomi til det beste for våre brukere og organisasjonen.Du er trygg og tydelig i kommunikasjon og ledelse for ulike typer mennesker fra ulike fagområder, og inspirerer og bidrar til at vi samlet når organisasjonens mål. Du støtter dine medarbeidere i deres arbeidshverdag, slik at de opplever trivsel og et godt arbeidsmiljø i en tid preget av endring og utvikling.Som nestleder vil du inngå ...

 • Company METEOROLOGISK INSTITUTT SVALBARD in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196574Om stillingenMeteorologisk institutt søker følgende personell til de meteorologiske stasjoner i Arktis:Bjørnøya:Stedlig leder, radiosondeleder, driftsleder, tekniker, meteorologikonsulent, 2 meteorologifullmektiger, kjøkkensjef, 1. kokk.Hopen:Stedlig leder, meteorologifullmektig, fagarbeider m/fagbrev, 1. kokk.Jan Mayen:Radiosondeleder, tekniker, 2 meteorologifullmektigerArbeidsområdeBjørnøya:Stedlig leder, radiosondeleder, tekniker, 1 meteorologikonsulent og 2 meteorologi­fullmektiger deltar i en helkontinuerlig felles turnus hvor arbeidet omfatter radiosonde­tjeneste, observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste. Radiosendeleder fungerer som nestleder ved stasjonen.Jan Mayen:Bemanningen består av radiosondeleder, tekniker og 2 mete...

 • Company NORDVIK GRUPPEN AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Er du er en leder som kan skape gode resultater og opplevelser på lag med resten av Nordvik-teamet i Bodø? Sammen med Toyota og Lexus satser vi fremover, ser store muligheter og ønsker å styrke vår posisjon i Salten.Daglig leder | Nordvik AS - BodøFor å lykkes bør du haErfaring fra salg/ledelse med dokumenterte resultater.Evne til å kommunisere, involvere, engasjere, motivere og skape entusiasme.Solide selgeregenskaper, handlekraft, mye energi og liker å jobbe i høyt tempo.Utdannelse innen ledelse, pedagogikk eller HR er ønskelig.Erfaring innen ledelse, pedagogikk og HR kan kompensere for formell utdannelse.Digital kompetanse.Evnen til å være mulighet og løsningsorientert.Vilje til gjennomføring og utholdenhet til å komme i mål.Godt humør og entusiastisk innstilling.Stillingen innebærerOpe...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195222This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenEr du engasjert i rekruttering til realfag og teknologi?Som senterleder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) får du mulighet til å bidra med en viktig samfunnsoppgave som handler om å rekruttere verdiskapende arbeidskraft i Norge.Vi ser etter deg som har interesse for senterets virksomhet og som kan fronte senteret som en tydelig og ledende aktør innen rekruttering til realfag. Du vil i tillegg ha ansvar for senterets virksomhet, inkludert personalledelse og økonomi.NSR har et nasjonalt mandat og får sine driftsmidler fra Kunnskapsdepartementet. Senteret har fem faste ansatte og tilknyttede studenter. ...

 • Company NORDVIK AS AVD MO I RANA in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 196625For å lykkes bør du haErfaring fra salg/ledelse med dokumenterte resultater.Evne til å kommunisere, involvere, engasjere, motivere og skape entusiasme.Solide selgeregenskaper, handlekraft, mye energi og liker å jobbe i høyt tempo.Utdannelse innen ledelse, pedagogikk eller HR er ønskelig.Erfaring innen ledelse, pedagogikk og HR kan kompensere for formell utdannelse.Digital kompetanse.Evnen til å være mulighet og løsningsorientert.Vilje til gjennomføring og utholdenhet til å komme i mål.Godt humør og entusiastisk innstilling.Stillingen innebærerOperativ drift og personalansvar for virksomheten i Nordvik AS - Mo i Rana.Å skape byens beste opplevelser i - et komplett bilanlegg.Å skape resultater gjennom samarbeid, involvering og engasjement både i teamet på Mo og i det saml...

 • Company LØVENSKIOLD HANDEL AS AVD 341 MAXBO TJØME PRIVAT in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAF AS NAF SENTERET NARVIK 4352 in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FRANZEFOSS AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EVENTYRBRUA STEINERBARNEHAGE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  ArbeidsoppgaverAnsvar for daglig drift av barnehagen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelserPersonalansvar, 15,2 årsverk, hvorav fem rapporterer direkte til daglig lederØkonomisk ansvarPedagogisk lederansvarSikre godt samarbeid med foresatteLede faglige utviklingsprosjekterBidra til kompetanseutviklingKvalifikasjonerGodkjent barnehagelærerutdanningDokumentert steinerpedagogisk kompetanse er en fordelLederutdanning er ønskeligErfaring som styrer i barnehage og/eller sammenlignbare lederstillingerErfaring fra stilling i Steinerskole eller Steinerbarnehage er en fordelGodt kjennskap til utviklingsarbeid, kommunale hjelpetjenester og tverrfaglig samarbeid er en fordelGode IKT- kunnskaperGod økonomisk forståelseNorskferdigheter tilsvarende norskprøve B1Gyldig politiattest må ...

 • Company SØRE ØYANE GRENDALAG NATURBARNEHAGE SA in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vi søker etter ein engasjert leiar, som er oppteken av barns rett til å leike og som samtidig ser at leik og læring går hand i hand. Du er raus, og oppteken av å skape gode relasjoner til menneska du har rundt deg. Som leiar er du ein tydeleg fagperson og trygg på deg sjølv.Arbeidsoppgaver· pedagogisk og administrativ ledelseutvikling av barnehagenøkonomisk ansvarledelse av personalgruppe; utfordre og støtte medarbeidere til det beste for barnas utvikling og læringsamarbeid med foreldreKvalifikasjoner· barnehagelærerutdanningønskelig med videreutdanning i ledelse og/eller ledererfaringgode lederegenskapergod faglig kunnskap og erfaring fra utviklingsarbeidgode kommunikasjonsevnerPersonlige egenskaper· Du er god på samarbeid og kan vise fleksibilitetDu kan jobbe målrettetDu kan arbeide selv...

 • Company ÅKERBLÅ AS AVD TROMSØ in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MSD NORGE AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TAXI HEDMARK AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BILTEMA NORGE AS BILTEMA FINNSNES in Other
  24.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MAXBO IVAR O HAUGEN PROFF in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STUDENTSAMSKIPNADEN SIO KONSERNLEDELSEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company POWER NORGE AS AVD HOVEDKONTOR in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SIT GEOVARME AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LØVENSKIOLD HANDEL AS AVD ADMINISTRASJON in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company Msx International Ltd. England, Filial in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  MSX International er en global bransjeledende leverandør av konsulenttjenester og Business Process Outsourcing til bilindutstrien med mer enn 6000 medarbeidere. Vi er stolte av vårt nordiske team, som består av rundt 125 eksperter som leverer målbare resultater av høy kvalitet. MSXI investerer kraftig innenfor digitalisering, for å øke forspranget vårt som ledene aktør innenfor support av bilindustrien i en verden i endring. Takket være fokuset vårt på utvikling og kvalitet, vokser vi raskt og har de fleste bilprodusenter som kunder. Et eksempel er Volvo Car Corportation, som har gitt oss prisen Volvo Quality Excellence (VQE) for vårt arbeid som leverandør.I et nytt prosjekt satser vi nå på å styrke posisjonen i det norske Fleet-markedet for en av kundene våre. Som Fleet Business Developer...

 • Company STEINKJER FJELLSTYRE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Steinkjer kommune ligger i Trøndelag fylke. Området byr på gode muligheter for et aktivt friluftsliv, med god tilgang til jakt og fiske. Kommunen grenser til Verdal, Inderøy, Overhalla, Namsos, Namdalseid, Verran og Snåsa kommuner. Steinkjer fjellstyre forvalter bruksretter som beite, setring, jakt og fiske etter fjellovens bestemmelser i statsallmenningene i gamle Steinkjer kommune. Statsallmenningene er på ca 235 km² med flere naturreservater og verneområder. Steinkjer fjellstyre har en omsetning på ca 1 million kroner og sysselsetter 1 årsverk.Stillingens ansvarsområderDaglig drift og fjelloppsyn i Statsallmenningene i Steinkjer etter fjellovens bestemmelser. Herunder saksbehandling og gjennomføring av fjellstyret sine vedtak. Sekretær for fjellstyret. Faglig ansvar og administrasjon av...

 • Company LFB AS in Other
  22.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ALTIBOX AS AVD STAVANGER in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310923543 Presentasjon av stillingen:Vi søker ny direktør for partnertjenester!Altibox skaper gode kundeopplevelser gjennom innovativ teknologi og løsninger som er enkle og morsomme å bruke. Vi har over 600000 kunder gjennom et framoverlent partnerskap av lokale fiberleverandører i Norge og Danmark.Leder for Partnertjenester er ansvarlig for finansielle og operative resultater, samt personalansvar for avdelingen.Rollen er en viktig bidragsyter i arbeidet med profesjonalisere Altibox som en tjenesteleverandør, sikre lønnsomhet innenfor partnertjenester og utvikle porteføljen av tjenester.En hektisk og spennende hverdagSom direktør for partnertjenester får du ansvaret for å profesjonalisere og videreutvikle Altibox partnermodellen og de tjenester som Altibox lever...

 • Company PULSGÅRDEN AS in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Stillingsbeskrivelse:Du vil som daglig leder ha det overordnede ansvaret for personal, økonomi og utvikling av virksomheten. Dette innebærer å sikre at medlemmer og besøkende får et tilbud av høy kvalitet og at de føler seg velkomne og ivaretatt.Arbeidsoppgavene vil være varierte og stillingen innebærer også å møte kunder og sentermedlemmer i resepsjonen, samt ta del i de daglige gjøremålene på senteret.Det vil bli gitt grundig opplæring i alle arbeidsoppgaver. I tillegg vil dagens daglige leder og eier av bedriften være aktivt til stede som støttespiller.Dette er et ettårs vikariat i 60 % stilling, men det kan bli muligheter for både utvidelse av stillingen og fast ansettelse.I denne stillingen trenger du å være god til å organisere og du må ha evnen til å jobbe strukturert. Vi ser etter ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Managing directors and chief executives Edit filters