Jobmonitor. Search results for Manufacturing managers

35 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing managersx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company Bergen Plastics Group in Other
  15.10.2019

  Vi søker produksjonsdirektør med ansvar for at Bergen Plastics når sine produksjonsmål med riktig bruk av ressurser. Som Produksjonsdirektør har du det fulle ansvar for at vår produksjon går 24 /7, 365 dager i året. Du har god teknisk forståels og du er flink til å motivere og organisere dine ansatte slik at produksjonen alltid er riktig bemannet og godt balansert. Som produksjonsdirektør ved Bergen Plastics så behersker du engelsk skriftlig og muntlig. Du er flink til å planlegge og flink til å lede dine arbeidere. Du er analytisk og du kan lage både rapporter og presentasjoner. Du har høy teknisk kompetanse og forståelse (ideelt sett maskin kompetanse og kjemikompetanse).Som Produksjonsdirektør har du personalansvar for alle knyttet til bedriftens produksjon. Du har ansvar for å lage ski...

 • Company Voss kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Voss herad omorganiserer tenestene innan prosjektleiing og opprettar ei prosjektavdeling innan tekniske tenester, og søkjer etter leiar for denne i 100% stilling.Arbeidsoppgåver i prosjektavdelingProsjektavdelinga vil få ansvar for alle større investeringsprosjekt innan bygg og prosjekt i heradet frå idefase til ferdig bygg.Oppgåvene vil vera:Utarbeida og vedlikehalda styringssystem og malarOrganisera og bemanna dei ulike prosjekta med ressursar frå avdeling for bygg og eigedom samt representantar frå andre aktuelle kommunalavdelingar i heradetFølgja opp vedtekne utbyggingsavtalarGjennomføra prosjekt innanfor dei rammer som er sett for kvalitet, framdrift og økonomiMe søkjer deg som harKompetanse innan prosjektleiing, gjerne høgare utdanning innanfor relevante fagHelst kompetanse og erfari...

 • Company RSA BIL SARPSBORG in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  RSA BIL Sarpsborg søker arbeidende formannRSA Bil Sarpsborg søker etter en ambisiøs og målbevisst lagspiller som har ambisjoner som leder av servicemarkedet.Vi ser for oss at du har fagbrev, stor bilinteresse og at har en leder i deg som kan oppnå resultater via andre.  Har du dette sammen med en vennlig og sikker adferd mot våre kunder, ser vi frem til din søknad.Stillingen er en kombinert rolle og vil bestå i å opprette verkstedordre, salg av deler og andre administrative gjøremål i samspill med Servicemarkedssjefen - i tillegg til reparasjon og service av biler på verkstedet.Vi ser for oss en rollefordeling 50/50 administrasjon/produksjon, men vil variere i perioder. ARBEIDSOPPGAVER:Drifte servicemarkedet sammen med servicemarkedssjefUtføre reparasjoner og serviceBusjett og resultatansv...

 • Company INGENIØR COMPAGNIET AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  For prosjekt i Haugesund søker vi etter inspektør Frosio nivå 3. Oppstart snarlig og varighet til desember 2020.Hovedansvar vil være inspeksjon av stål og overflate / maling.Rotasjon 14/21KvalifikasjonskravErfaring med tilsvarende arbeidsoppgaverFrosio Level 3-sertifiseringFor mer informasjon, ta kontakt med Ingenør Compagniet ved Olav Røset på tlf 901 04 979PAM...

 • Company AXNES AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4105237513 Presentasjon av stillingen:Selskapsviktig rolle hos verdensledende aktørMed overordnet ansvar for selskapets utviklingsmiljø, søker vi en samhandlingsorientert og strategisk leder. I tillegg til å lede og utvikle svært kompetente kollegaer, innebærer rollen ansvar for selskapets globale leveringsevne til sivilt og militært marked. Herunder produktutvikling, markedsoptimalisering og kontinuerlig forbedring av våre prisvinnende produkter.Rollen tar del i selskapets toppledelse, og vel så viktig som teknisk kapabilitet, er din strategiske evne til å gripe an et helhetlig utviklingsløp. Herunder evne til å identifisere balanserte løsninger som ivaretar både tekniske og kommersielle hensyn, samt bidrar til optimal samhandling i skjæringspunktet mellom det t...

 • Company ELTEL NETWORKS AS Avd Kristiansand in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4141099587 Presentasjon av stillingen:Liker du å ha fingeren på pulsen og å få være med å påvirke resultater?Da kan Produksjonsleder i Eltel være noe for deg. Her er du involvert og ansvarlig for daglig produksjon gjennom planlegging, fordeling avoppgaver og oppfølging av ressurser for å sikre leveranse.Du er med på å sikre at produksjon og oppdrag ferdigstilles iht. avtaler, til riktig tid, avtalt kvalitet, og innenforkostnadsrammer.Du vil jobbe med flere sentrale roller i regionen for å sikre at avtaler med kunder og leverandører kvalitetssikres.Du vil bistå Avdelingsleder med styring og optimalisering av avdelingens produksjonsområde, kvalitative mål samt ressursplanlegging på kort og lang sikt.Stillingen er lokalisert i Kristiansand eller Arendal og d...

 • Company RAINPOWER NORGE in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi søker en dyktig leder til vårt verksted og produksjonsanlegg på Sørumsand. Overordnede mål er å sikre gode kvalitetsleveranser til våre kunder samt å oppnå våre målsettinger innen lønnsomhet, helse, miljø og sikkerhet.Sentrale ansvar- og arbeidsoppgaver:Ansvar for daglig drift av vårt anlegg for produksjon og vedlikeholdLede og videreutvikle en motivert ledergruppe på SørumsandSikre kontinuerlig forbedring av prosesser og rutinerOptimalisere drift med fokus på kvalitet og sikkerhetTett samarbeide med prosjektorganisasjon og kundeansvarligeSikre optimal bemanning og kompetanse i alle funksjonerBidra til å styrke selskapets markedsposisjon gjennom gode relasjoner til kunder, underleverandører og partnereVære en aktiv bidragsyter i ledergruppen Ønskede kvalifikasjoner:Utdannelse (Master el...

 • Company LIFTROLLER AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Har du lyst til å ta en sentral rolle, og bidra i vekst- og utviklingsfasen til Liftroller AS?Vi oppretter nå en ny stilling i Liftroller AS, grunnet stor etterspørsel fra hele verden for våre produkter. Vi ser etter en person som kan bygge opp- og lede vår service- og produkttekniske avdeling. Vi søker derfor etter Service- og Produksjonsleder med høy arbeidskapasitet, interesse for produksjon, og som brenner for å løse våre kunders behov.Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:Ha ansvar for serviceområdet til selskapet, inkl. håndtering av reklamasjoner.Følge opp produsenter og leverandører i inn- og utland, inkl. oppfølging av fabrikasjon.Utføre serviceoppdrag i alle markeder vi er i, og går inn i på sikt.Avdekke, intervjue, vurdere og inngå avtaler med egnede og konkurransedyktige s...

 • Company HEAD ENERGY AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi søker en Inspektør Rørledning til oppdrag i Stjørdal/Bergen for operatør selskapTjenesten skal være delt mellom kontorsted Bergen og Stjørdal og er flerårlig. Ønsker ressursen til Stjørdal i første perioden for å sikre rørkompetanse og samhandling med Fagingeniør.Arbeidsbeskrivelse:Planlegge/få gjennomført/dokumentert FV på rørlednings systemene ved bruk av SAP. I dette ligger det å ha oversikt over omfang og frekvenser på utvendig rør inspeksjoner med tett oppfølging mot våre fartøymiljø og Fagingeniør.Gå inn i SAP finne relevante FV'er.Verifisere at innholdet er oppdatert i samhandling med vårt subseapersonell.Sjekke at arbeidsodre blir generert korrekt og sørge for at FV blir utført ved å bestille tjenesten internt til våre fartøymiljø.Oppdatere FV etter endt inspeksjon.Foretrukket e...

 • Company BANE NOR BERGEN in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4127813366 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til at toget kommer sikkert frem i rute?Er du engasjert og motiveres av gode løsninger og resultatoppnåelse, er dette kanskje jobben for deg!Som leder for den tekniske staben i Område Sør-Vest får du lede ansatte med fagkompetanse innen jernbane og også ansatte med andre operative oppgaver.Område Sør-Vest har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bl.a. Bergensbanen, Sørlandsbanen, Drammen- og Vestfoldbanen. De viktige bidragene fra staben støtter opp om områdets måloppnåelse for sikkerhet og oppetid.Stillingen rapporterer til områdedirektør og inngår i ledergruppen i Område Sør-Vest.ArbeidsoppgaverOvervåke og analysere teknisk tilstand og -utviklingLevere førstelinje fag- og driftsstøtteForeslå priorite...

 • Company Basal AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  DAGLIG LEDER.I en tid med stadig mer ekstremvær, regn og overvann blir gode produkter innen VA avgjørende for å håndtere fremtidens infrastruktur.Basal har gjennom 15 år drevet med produktutvikling og fremstår i dag som Norges ledende aktør innen VA sektoren, med sine robuste betongprodukter og innovative løsninger.Videreutvikling av Basal sine markedstrategier er sentralt i stillingen. Stillingen er kommersiell, med ansvar for å skape god business for eierne, som innbyrdes er konkurrenter. Samtidig tar Basal et samfunnsansvar gjennom kompetanseutvikling og bærekraftige løsninger.Basal består av 14 eiere i Norge og omsetter for 1.2 MD. Nåværende daglig leder går av med pensjon etter 18 år i stillingen. Basal har et stort vekstpotensial innen nye produktområder som skal realiseres i løpet a...

 • Company EL 24 ENSIKO AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Avdelingsleder i Ålesund.Du får ansvaret for å lede avdelingen som i dag består av 30 personer derav 2 prosjektledere. Avdelingen betjener løpende service oppdrag og boliginstallasjoner.Avdelingsleder har ansvaret for å innhente nye oppdrag og se til at pågående ordrer har den nødvendige økonomiske inntjeningen.Som avdelingsleder vil du inngå i selskapets ledergruppe og rapportere til daglig leder.Ønskede kvalifikasjoner:Utdannelse innen elektro på minimum teknisk fagskolenivå.Montørsertifikat vil være en fordel, men ikke et krav.God og bred erfaring fra serviceoppdrag og boligprosjekter.Økonomiforståelse.Gode kommunikasjonsevner på norsk, både skriftlig og muntlig da du også vil ha direkte kontakt med kunder.Førerkort klasse BPersonlige egenskaper:Faglig stolthet med kunden i fokus.Selvst...

 • Company MESTERHUS OSLO AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  TEKNISK SJEFVi ønsker nå å styrke vårt boligfaglige arbeid med å ansette en dyktig og fremtidsrettet teknisk sjef. Som teknisk sjef har du det hele og fulle ansvaret for det faglige arbeidet i kjeden. Vi ønsker en ressurs, som i tillegg kan være en markant talsperson for selskapet i fagmedier og som foredragsholder.Mesterhus tar klimautfordringene på alvor og vil gjøre det vi kan for å tilby bærekraftige/fremtidssikre boliger til kundene våre.Teknisk sjef skal lede Mesterhus sitt bærekraftsprogram, og må derfor være engasjert og ha kompetanse innen miljø/bærekraft.Stillingens hovedansvarsområder vil være:Overordnet fagansvar i hele MesterhuskjedenVære en viktig faglig samtalepartner og rådgiver for våre medlemmerOpplæring av medlemsbedriftene gjennom MesterhusskolenLede og delta i interne ...

 • Company Eltel Networks AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4133039486 Presentasjon av stillingen:Liker du å ha fingeren på pulsen og å få være med å påvirke resultater?Da kan Produksjonsleder i Eltel være noe for deg. Her er du involvert og ansvarlig for daglig produksjon gjennom planlegging, fordeling av oppgaver og oppfølging av ressurser for å sikre leveranse. Du er med på å sikre at produksjon og oppdrag ferdigstilles iht. avtaler, til riktig tid, avtalt kvalitet, og innenfor kostnadsrammer. Du vil jobbe med flere sentrale roller i regionen for å sikre at avtaler med kunder og leverandører kvalitetssikres.Du vil bistå Avdelingsleder med styring og optimalisering av avdelingens produksjonsområde, kvalitative mål samt ressursplanlegging på kort og lang sikt.Stillingen er lokalisert i Haugesund og du vil rapport...

 • Company GLITTER AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

 • Company NORDNES VERKSTEDER AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Nordnes Verksteder AS søker etter arbeidsleder i 100% stilling til vår nyopprettede avdeling for video og kommunikasjon.Ansvars- og arbeidsoppgaver:Vår nye arbeidsleder vil få ansvar for å bygge opp en avdeling der arbeidsoppgavene er å produsere foto og film til bruk i markedsføring av våre flotte produkter og tjenester. Avdelingen skal også ha ansvar for å lage gode digitale formidlingskanaler for interninformasjon i bedriften.I tillegg skal avdelingen også se på muligheten til å utvikle gode digitale instruksjonsprogrammer til bruk som støtteverktøy i vår produksjon av varer og tjenester.Arbeidslederen vil ha ansvar for oppfølging og opplæring av avdelingens 4-5 arbeidstakere med tilretteleggingsbehov. Målsettingen er at så mye som mulig av produksjonen utføres av arbeidstakerne.Kvalifi...

 • Company SWECO NORGE AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vil du lede et høyt kompetent og inkluderende arbeidsmiljø med kreative, bærekraftige og forretningsorienterte prosjekter? Sweco Innlandet opplever en betydelig økt etterspørsel, og søker en gruppeleder som kan lede og utvikle kontoret og teamet på Gjøvik innen byggtekniske fag.Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med en årlig omsetning på rundt 15,44 milliarder NOK. Selskapet har 16 000 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Sweco Norge er inndelt i forretningsområdene bygg, energi og infrastruktur, og sysselsetter om lag 1600 ansatte fordelt på kontorer i hele landet.Sweco Innlandet har en solid befestet posisjon på Innlandet gjennom sine kontorer på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Totalt jobber 92 medarbeidere ...

 • Company Kongsberg Defence & Aerospace AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Protech Systems er en divisjon i Kongsberg Defence & Aerospace. Vi utvikler og leverer verdens mest avanserte og solgte fjernstyrte våpentasjoner (PROTECTOR Remote Weapon Stations), ubemannede tårnløninger og digitale kamp- og integrasjonssystemer (CORTEX Integrated Combat Solution) for militære kjøretøy og fartøy verden over.Da vår eksisterende avdelingsleder går over i en annen stilling, søker vi en Avdelingsleder, Product Management.Avdelingen Product Management tilhører Customer Support i KDA Protech Systems. Vår Customer Support avdeling tar over eierskap til kunden når et leveranseprosjekt er gjennomført, men har også produkteierskap, forvaltning og alle støtteprodukter i sin portefølje. Dette er en avdeling med stor vekst og vi trenger flere lagspillere om bord.Viktige arbeidsoppgav...

 • Company JATAK AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Ved fabrikken i Rygge søker vi produksjonssjef som vil være en sentral brikke i utviklingen av vår produksjon. Du skal gjennom din kunnskap og erfaring tilføre driften ny spisskompetanse, og være med på å utvikle bedriften i henhold til strategi. Du vil rapportere direkte til daglig leder.SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER- Optimalisering av drift og produksjon, inkludert oppfølging av produksjonsplaner- Samarbeid med fokus på å skape flyt i verdikjeden- Personalansvar for ansatte i produksjonsavdelingen- Ansvar for HMS og kontinuerlig forbedring- Resultatoppfølging og rapportering av KPI og måltallØNSKEDE KVALIFIKASJONER- Ledererfaring- Gode resultater fra forbedrings- og utviklingsarbeid i produksjon- Relevant utdanning på høyskolenivå- Kunnskap om LEAN- Erfaring med ERP, Microsoft Dynamics NAV er...

 • Company Tore Olsen Produksjon AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Stilingens ansvarsområderProduksjonslederen er medlem av ledergruppen, som sammen skal søke og oppnå de mål bedriften har satt i budsjettene.Ansvar for planlegging og driften av produksjonsavdelingenOppfølging av HMS i produksjonenHar gode lederegenskaper og behersker både norsk og engelsk muntlig og skriftlig.Produksjonslederen rapporterer til daglig lederØnskede kvalifikasjonerRelevant utdannelse og/eller erfaringDet kreves gode leder- og samarbeidskunnskaperDen rette kandidaten må ha evne til nytenkning, god tegnings- og produksjonsforståelse, videreutvikling og god gjennomføringsevne.LagspillerStor arbeidskapasitetLedererfaringGrunnleggende forståelse for MPS-system og programmer i OfficepakkenGod økonomiforståelseVi tilbyrEn spennende og utfordrende lederstillingFrihet under ansvarKon...

 • Company Akershus Energi AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Akershus Energi skal være et fremtidsrettet selskap for fornybar energi og grønn infrastruktur.  Konsernet har ambisiøse mål med nye forretningsområder, svært solid økonomi og planlegger store investeringer for å styrke posisjonen som en viktig bidragsyter i regionen.Vi søker en offensiv og faglig dyktig siv. økonom/MBA/HRS/MRR som sammen med konsernsjef og ledergruppe skal være en drivkraft i videreutvikling av konsernet. Du skal samtidig sørge for god styring og kontroll.Du vil lede en avdeling med medarbeidere med høy kompetanse innen økonomistyring, regnskap, risikostyring og handel. Du må være "hands on" i daglig oppfølging og samtidig tenke strategisk og være utviklingsorientert. Du må bidra til gode analyser og anbefalinger og ha fokus på risiko.Aktuelle kandidater har solid erfarin...

 • Company NORSK BYGGTJENESTE AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Stillingen får hovedansvaret for å lede IT-avdelingen, inkludert utviklingsteamet i Norge og i Ukraina. Du skal lede tekniske ressurser i avdelingen og sikre bruk av riktig og innovativ teknologi. Det er i dag 10 ansatte i denne avdelingen, og teknologien som benyttes i dag er hovedsakelig basert på Microsoft.Stillingen deltar i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør.Sentrale arbeidsoppgaver:Ansvar for selskapets IT-strategi og handlingsplaner, med budsjett og personalansvar for avdelingenLede selskapets software-utviklingsavdelinger i Norge og UkrainaLede utviklingsprosjekter og sikre leveranser i henhold til produkteiers forventninger og kravAnsvar for teknisk arkitektur, arbeide for kontinuerlig forbedring og bruk av smidig utviklingsmetodikkBidra til produktutvikling ...

 • Company ADECCO NORGE AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  På vegne av kunde i Næringsmiddelindustrien søker vi nå en ny assisterende produksjonsleder til deres anlegg i Oslo.Arbeidsoppgaver:Deltakelse i produksjonNoe ledelse underlagt produksjonssjefenVære med og jobbe med allsidige oppgaverJobbe i henhold til HMS og hygienekravAndre oppgaver relatert til produksjonKvalifikasjoner:Erfaring fra kjøttindustrienTrives med ekstra ansvar og er god på å motivere andreTrives med fysisk arbeidHar gode norskkunnskaper både muntlige og skriftligGod helseTrucksertifikatPersonlige egenskaper:Resultatorientert med evne og vilje til å nå fastlagte målAnsvarsbevisst, pliktoppfyllende og samarbeidsvilligFleksibel, nøyaktig og påliteligServiceorientert og imøtekommendePositivVi tilbyr:Oppdrag i et økonomisk solid firma med langsiktig perspektivMuligheter for lang...

 • Company Eltel Networks AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4136324305 Presentasjon av stillingen:Liker du å ha fingeren på pulsen og å få være med å påvirke resultater?Da kan Produksjonsleder i Eltel være noe for deg. Her er du involvert og ansvarlig for daglig produksjon gjennom planlegging, fordeling avoppgaver og oppfølging av ressurser for å sikre leveranse.Du er med på å sikre at produksjon og oppdrag ferdigstilles iht. avtaler, til riktig tid, avtalt kvalitet, og innenforkostnadsrammer.Du vil jobbe med flere sentrale roller i regionen for å sikre at avtaler med kunder og leverandører kvalitetssikres.Du vil bistå Avdelingsleder med styring og optimalisering av avdelingens produksjonsområde, kvalitative mål samt ressursplanlegging på kort og lang sikt.Stillingen er lokalisert i Ålesund og du vil rapportere ti...

 • Company Eltel Networks AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4136334954 Presentasjon av stillingen:Liker du å ha fingeren på pulsen og å få være med å påvirke resultater?Da kan Produksjonsleder i Eltel være noe for deg. Her er du involvert og ansvarlig for daglig produksjon gjennom planlegging, fordeling avoppgaver og oppfølging av ressurser for å sikre leveranse.Du er med på å sikre at produksjon og oppdrag ferdigstilles iht. avtaler, til riktig tid, avtalt kvalitet, og innenforkostnadsrammer.Du vil jobbe med flere sentrale roller i regionen for å sikre at avtaler med kunder og leverandører kvalitetssikres.Du vil bistå Avdelingsleder med styring og optimalisering av avdelingens produksjonsområde, kvalitative mål samt ressursplanlegging på kort og lang sikt.Stillingen er lokalisert i Bodø og du vil rapportere til A...

 • Company Eltel Networks AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Liker du å ha fingeren på pulsen og å få være med å påvirke resultater?Da kan Produksjonsleder i Eltel være noe for deg. Her er du involvert og ansvarlig for daglig produksjon gjennom planlegging, fordeling av oppgaver og oppfølging av ressurser for å sikre leveranse. Du er med på å sikre at produksjon og oppdrag ferdigstilles iht. avtaler, til riktig tid, avtalt kvalitet, og innenfor kostnadsrammer. Du vil jobbe med flere sentrale roller i regionen for å sikre at avtaler med kunder og leverandører kvalitetssikres.Du vil bistå Avdelingsleder med styring og optimalisering av avdelingens produksjonsområde, kvalitative mål samt ressursplanlegging på kort og lang sikt.Stillingen er lokalisert i Skien og du vil rapportere til Avdelingsleder.ArbeidsoppgaverSette klare mål for produksjonen, tilde...

 • Company K. Lerøy Metallindustri AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Er du motivert for nye utfordringer innen mekanisk industri?Liker du å jobbe i et hektisk og ekspanderende miljø?Vil du være med å prege en bedrift i spennende utvikling?Vi har høye ambisjoner og oppfordrer deg til å søke nye muligheter sammen med oss .Vi søker nå etter : ProduksjonslederDu vil ha hovedansvaret for bedriftens produksjon og tilhørende prosesser. Som produksjonsleder vil du også ha en del kundekontakt.Vi ser for oss at du har:Produksjonsteknisk utdanning og kunnskapNaturlig evne til å oppnå resultater gjennom å lede andreFokus på forbedring av både personlige egenskaper og bedriftens prosesser.Gode kommunikasjons- og IT-kunnskaper.Beherske Norsk både skriftlig og muntligVi søker en person som er:Utadvendt og fleksibel.Selvstendig og ansvarsbevisst.Initiativrik med vilje og e...

 • Company Asplan Viak Stavanger AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org.nr.:910209205 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi i Asplan Viak er stolt av å ha vært sentrale i utviklingen av Stavangerregionen i 50 år. Nå rigger vi oss for videre vekst og utvikling lokalt og nasjonalt.Vår plangruppe består i dag av 20 dedikerte planleggere som er drevet av å finne gode, helhetlige og bærekraftige løsninger for våre omgivelser. Vi har bred fagkompetanse og dekker i dag alle områder innenfor planområdet.Vi ser setter en person som trives i lederrollen og har god forståelse for hvordan byer og steder planlegges. Vi tror at du er en leder som har engasjement for både fag, samfunn og mennesker, og trives med både lederoppgaver og markedsarbeid.Som vår nye leder blir du en del av selskapets nasjonale planledergruppe, og får være med å påvirke strategiske disk...

 • Company CYBERFORSVARETS AVDELING FOR CYBERT in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4128874416 Presentasjon av stillingen:IKT OPS i Operasjonsavdelingen er ansvarlig for monitorering og koordinering avhendelser knyttet til Forsvarets sikre plattformer, samt bindeledd mellom CIKTog Cyberforsvarets Operasjonssenter. Seksjonen fokuserer på leveranse,kompetanse og verdiskapning, og jobber alltid med mål om å understøtteforsvarets operative evne.Ved avdelingen er det ledig fast stilling som teknisk sjef - overingeniør i seksjonen IKT Driftssenter (IKT DS). Tjenestested er Kolsås.ArbeidsoppgaverStyre og koordinere den systemtekniske tjenesten innen overvåkning og kontroll ved driftssenteretUtarbeide rutiner for drift og vedlikehold av tekniske installasjonerUtøve konfigurasjonskontrollPlanlegge, koordinere og gjennomføre kompetanseheving av personell ...

 • Company INDUSTRI ENERGI HOLDING AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Nyopprettet stilling med en unik mulighet til å bidra i strategisk utvikling av en av Norges viktigste arbeidstakerorganisasjonerSom administrativ leder vil du ha det øverste administrative ansvaret og lede en organisasjon med 85 ansatte som er i stadig utvikling.Vi ser nå etter deg som ønsker å bidra til å utvikle organisasjonen videre. Oppgaven er både utfordrende og spennende, og ansatte og tillitsvalgte er klar for å ta organisasjonen inn i fremtiden sammen med deg.Vi tror du tiltrekkes av muligheten til å lede strategisk, og av muligheten til å vise at du kan gjennomføre i praksis hva besluttende organer har satt som ambisjoner, mål og resultatforventninger.Vi ser etter deg som har erfaring fra ledelse i matriseorganisasjoner, som har en innebygd forståelse for forskjell på valgt lede...

 • Company Alf Brekken & Sønner AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Til å bistå vår driftsleder og våre dyktige ansatte i Vesterålen søker vi nå etter formann.Vi søker deg som:Har godt overblikk, gode samarbeidsevner og er resultatorientert.Er jordnær, utviklende, personlig og påliteligVi søker deg som har kunnskaper innenfor anlegg og drift/vedlikehold. Resultat og produksjonsorientert.Du må kunne lede og motivere andre medarbeidere på en god måte. Praktisk erfaring er avgjørende. Du må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.Ansvar som Formann:Fordeling av arbeidsoppgaverPlanlegging og oppfølgingHMS arbeid.Bestilling/fremskaffelse av materiell og utstyr.Rapportere til DriftslederBolig kan skaffes.PAM...

 • Company KIWA INSPECTA AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org.nr.:942340680 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kiwa Inspecta øker stadig sin markedsposisjon innen akkreditert inspeksjon i Norge og har i den forbindelse behov for økt bemanning. Vi søker derfor etter en inspektør til vår avdeling for Teknisk Integritet.Til stillingen som inspektør søker vi en teknisk engasjert person som kan være med å videreutvikle avdelingen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.Vi kan tilby et sterkt faglig miljø med varierte kundeoppdrag og fokus på kvalitet og HMS.Stillingen vil innbefatte en del reisevirksomhet. Arbeidssted er tiltenkt i Stavanger, men for den rette kandidaten kan også andre lokasjoner være aktuelle.Oppgaver og ansvar:Planlegge, utføre og rapportere inspeksjonerFerdigkontroll av nye anleggTilstandskontroll av anlegg i driftTypiske...

 • Company Karsten Moholt AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Karsten Moholt Pumpeservice utfører service, reparasjon og salg av avløps-, overvannspumper og fontener. Våre kunder finner du innen kommuner, borettslag, bygg og anlegg, havbruk, industri og private.Karsten Moholt Pumpeservice utfører service på alle kjente pumpetyper og pumpesystemer. Avdelingen har i dag 6 dyktige medarbeidere og vi har tydelige vekstambisjoner.Har du teknisk innsikt, kremmerånd og ledererfaring og trives i en hektisk arbeidshverdag med varierte og utfordrende oppgaver? Liker du å ha en sentral rolle i drift og forretningsutvikling? Føler du eierskap og liker å kunne styre deg selv og andre? Da vil vi gjerne høre fra deg!Oppgaver og ansvar:Ansvar for avdelingens daglige operasjon og driftAnsvar for utarbeidelse av tilbud, prosjektoppfølging, planlegging og faktureringØk...

 • Company ELTEL NETWORKS AS Avd Kristiansand in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4136837600 Presentasjon av stillingen:Liker du å ha fingeren på pulsen og å få være med å påvirke resultater?Da kan Produksjonsleder i Eltel være noe for deg. Her er du involvert og ansvarlig for daglig produksjon gjennom planlegging, fordeling avoppgaver og oppfølging av ressurser for å sikre leveranse.Du er med på å sikre at produksjon og oppdrag ferdigstilles iht. avtaler, til riktig tid, avtalt kvalitet, og innenforkostnadsrammer.Du vil jobbe med flere sentrale roller i regionen for å sikre at avtaler med kunder og leverandører kvalitetssikres.Du vil bistå Avdelingsleder med styring og optimalisering av avdelingens produksjonsområde, kvalitative mål samt ressursplanlegging på kort og lang sikt.Stillingen kan være lokalisert i Kristiansand eller Arenda...

 • Company Eltel Networks AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4136330904 Presentasjon av stillingen:Liker du å ha fingeren på pulsen og å få være med å påvirke resultater?Da kan Produksjonsleder i Eltel være noe for deg. Her er du involvert og ansvarlig for daglig produksjon gjennom planlegging, fordeling avoppgaver og oppfølging av ressurser for å sikre leveranse.Du er med på å sikre at produksjon og oppdrag ferdigstilles iht. avtaler, til riktig tid, avtalt kvalitet, og innenforkostnadsrammer.Du vil jobbe med flere sentrale roller i regionen for å sikre at avtaler med kunder og leverandører kvalitetssikres.Du vil bistå Avdelingsleder med styring og optimalisering av avdelingens produksjonsområde, kvalitative mål samt ressursplanlegging på kort og lang sikt.Stillingen er lokalisert i Trondheim og du vil rapportere ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing managers Edit filters