Jobmonitor. Search results for Mathematicians, actuaries and statisticians

21 Jobs found

Used filters:
 • Mathematicians, actuaries and statisticiansx
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4223915350 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig en 3-årig stilling som postdoktor ved Senter for fruktbarhet og helse. Stillingen vil innbefatte samarbeid med Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Som postdoktor ved senteret vil du inngå i et tverrfaglig og internasjonalt forskerteam bestående av bl.a. leger, epidemiologer, genetikere, bioinformatikere, demografer og statistikere.Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning finansiert gjennom Forskningsrådets SFF-ordning. Senteret ble opprettet ved Folkehelseinstituttet i 2017. Vi er et tverrfaglig senter og er opptatt av å finne ny kunnskap om årsaksforhold og konsekvenser av fruktbarhet og hvordan de virker gjennom sosiale og biologiske mekanismer...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK in Other
  31.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Jobbnorge ID: 187004Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: OveringeniørVed er det ledig ei fast stilling som overingeniør for dataforvaltning. Stillinga inngår i og er bl.a. knytt til H2020 BlueCloud (Piloting Innovative Services for Marine Research & the Blue Economy), H2020 COMFORT (An integrative projection model towards ocean sustainability), H2020 e-shape (A cloud-based contribution to Earth Observation), samt finansiering frå Norges forskningsråd.Instituttet har 140 tilsette frå 26 ulike nasjonar fordelt på om lag 130 årsverk.Arbeidsoppgåver:Stillinga inneber arbeidsoppgåver som mellom anna følgand...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE DRIFTSOMRÅDE BERGEN in Other
  30.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Org. nr: 998608732 Stillingsident: 4213039577 Presentasjon av stillingen:Ved TkVestland er det ledig stilling i inntil 100% som statistikarTannhelsetenesta kompetansesenter Vestland har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å drive klinisk praksisnær odontologiskforsking, tannhelseteneste-forsking og forsking på helsefremmande ogførebyggjande arbeid. Senteret er ein del av tannhelsetenesta i Vestland fylkeskommuneog tilhøyrer Alrek Helseklynge. TkVestland er eit av 5 regionale odontologiskekompetansesentre i Noreg.Forskingeininga ved senteret skal styrkast, eininga har i dag 10 fast tilsette, 3 PhD kandidater og 3 postdoktorar.ArbeidsoppgåverDen som vert tilsett skal ta del i planlegging av prosjekt, gje råd om studiedesign, og utføre statistiske analyser på innsamla datamateriale i...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK in Other
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Jobbnorge ID: 187171Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: PostdoktorstillingVed er det ledig ei stilling som postdoktor i statistikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år og knytt til prosjektet «Smart bolighandel» finansiert av BIA-programmet til Norges Forskingsråd.Om prosjektet/arbeidsoppgåver:Det kjøpast rundt 100.000 brukte bustadar kvart år i Noreg, og mengda informasjon som kjøpar skal innhente, lese og forstå er overveldande.Prosjektets ide er å utvikle nye metodar/algoritmar og tilhøyrande mobile applikasjonar og analyseverktøy for å bedømme tilstanden til ein brukt bustad, basert på ein...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Jobbnorge ID: 186370This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionProject title: Increased sensitivity and detailed diagnosis of corroded oil and gas pipes using ultrasoundPurpose: Sensorlink as one of two major suppliers in the world market, has delivered non-invasive corrosion monitoring tools for 10 years to the oil and gas market. The market demands shorter response time when estimating corrosion rates in pipes and pipelines, which will enable them to take necessary action earlier. From Sensorlink's vast field experience, we know that the pipe geometry, flow conditions, and different corrosion mechanisms vary substantially affecting t...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  28.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Jobbnorge ID: 187960Job descriptionPosition as Researcher available at Department of Geosciences.The 30 % position is for a period of 23 months. Starting date no later than 01.08.2020More about the positionThe candidate will work in the EU-Horizon2020 project "Nunataryuk" (). The goal is to develop and evaluate numerical modeling of hydrology and tracer transport in permafrost environments, with specific focus on cold environments dominated by peat. The candidate will become part of a research group by Dr. Sebastian Westermann ().The CryoGrid permafrost model () is a land-surface scheme written in MATLAB with simple numerics, so that new processes can be implemented in a relatively easy way. CryoGrid is a major tool in Nunataryuk, and the candidate will take a leading role in developing th...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Jobbnorge ID: 186052Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i beslutnings- og dataanalyse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser.Stillingen er finansiert med midler fra Equinor.Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.Informasjon om prosjektet:Olje- og gassindustrien investerer betydelige ressurser på å genere fremtidige produksjonsprognoser. Disse prognosene er viktige ingredienser i kontantstrømmer og verdiestimater som ligger til grunn for investeringsbeslutninger som feltutvikling, boring av nye brønner, vedlikeholdsplaner, etc. Ressursene som brukes på å utvikle disse pro...

 • Company GARANTIINSTITUTTET FOR EKSPORTKREDITT/THE NORWEGIAN EXPORT CREDIT GUARANTEE AGENCY in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Har du lyst til å jobbe i en av de viktigste institusjonene for norsk eksportfinansiering?For tiltredelse 1. september har vi ledig en 20% deltidsstilling (1-årig engasjement) knyttet til utarbeidelse av ulike typer statistikk samt enklere analyseoppgaver. Stillingen er i Analyseseksjonen. GlEKs portefølje består i all hovedsak av selskaper innenfor offshore sektoren. Målt i utestående ansvar tilsvarer GIEKs eksponering en av verdens største shippingbanker.ArbeidsoppgaverUtarbeidelse av statistikk knyttet til porteføljenUtarbeidelse av likviditetsanalyseUlike analyseoppgaver, og ad hoc oppgaver for øvrige seksjoner/avdelingerKvalifikasjonerØkonomisk utdannelse på minimum bachelornivåSvært gode Excel-kunnskaperErfaring fra lignende oppgaver vil være en fordel, men både studenter og nyutdann...

 • Company INSTABANK ASA in Other
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) AVD OSLO in Other
  25.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Jobbnorge ID: 187690Om stillingenSeksjon for HR (HR) leverer tjenester innenfor rekruttering, kompetanse og statistikk til departementene og Statsministerens kontor, i tillegg ivaretar seksjonen DSS' interne HR-funksjoner som rekruttering, lønns- og personalforvaltning og rådgivning innen inkluderende arbeidsliv (IA), helse, miljø og sikkerhet (HMS), kompetanse- og ledelsesutvikling.Kontor for personaladministrasjon og statistikk har ledig stilling som HR-rådgiver innenfor områdene statistikk og HMS. I utgangspunktet vil stillingen deles ca. 50/50 mellom disse to fagområdene, men det kan variere litt over tid hvor mye tid som brukes på hvert felt. Statistikk er en ny tjeneste som DSS leverer til hele departementsfellesskapet, mens HMS- oppgavene vil være innad i DSS. Innen begge områdene v...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  24.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Jobbnorge ID: 186470This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.Video: About the positionThe position is offered within the EU Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks in the project "Joint Training on Numerical Modelling of Highly Flexible Structures for Industrial Applications [THREAD]". The salary of the Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks Fellowship (MSCA-ITN) follows the regulations set by the European Commission. The salary will include social security and will be composed of living, mobility and family allowances, where applicable, as outlined in the Grant Agreement and Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions Work Programme...

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  23.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Jobbnorge ID: 187712This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.You will find more information about working at NTNU and the application process Video: About the positionA PhD position is available in water treatment at the , in the Water and Wastewater Engineering research group. The appointment has a duration of 3 years at the end of which the candidate is expected to defend a PhD thesis.Norway is a country with a challenging topography with a lot of mountainous terrain. Many roads are therefore built with tunnels and their number is growing constantly. Tunnels need to be maintained by washing with varying frequency, in dependence on amount of traffic and sea...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  23.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Jobbnorge ID: 186074Job descriptionApplications are invited for a 3 year position in a Research Fellowship as PhD Candidate in biostatistics to be based at the Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (OCBE), Department of Biostatistics, University of Oslo.This is an opportunity to join one of Europe's most active biostatistics groups at an exciting time. Currently, OCBE includes 10 tenured professors and associate professors, 15 researchers, and several post-doctoral fellows and PhD students, making up a group of about 60 people. OCBE is internationally recognized, with interests spanning a broad range of areas (including time-to-event models, data integration, causal inference, statistical genomics, Bayesian inference, informative missingness and measurement error models, epidemiol...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Jobbnorge ID: 185082Job descriptionOne position as a researcher is available at the Robotics and Intelligent Systems () group at the , University of Oslo, Norway (among Norway's largest university department for education and research in Computer Science and related topics), as a part of the Research Council of Norway funded project (VIROS, 2019-2023). The goal of the fellowship is to develop knowledge about and technology for reducing vulnerabilities regarding robotics. The focus will be on privacy, security and safety, particularly in healthcare contexts. The scope will be dependent on the background of the recruited candidate, but with a planned main focus within either robot sensing with regards to privacy, machine ethics for robot security, or motion preferences for robot safety.The ...

 • Company FREMTIND FORSIKRING AS AVD HAMMERSBORGGATA in Other
  21.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company IDEAS2EVIDENCE AS in Other
  20.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Jobbnorge ID: 185279The positionThe announces a vacant position as PhD fellow in the field of physical oceanography, affiliated with the Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (). The Centre conducts research on integrated remote sensing for Arctic operations by developing data analysis methods and technologies for reliably characterizing and monitoring the physical environment of the Arctic. CIRFA also explores methods to efficiently assimilate the derived information into models to perform improved predictions of sea ice state, meteorological and oceanographic conditions.The PhD fellowship will be hosted by The Norwegian Meteorological Institute (MET Norway), with workplace in Oslo at The Ocean and Ice Division. The Ocean and Ice Division develops and...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Jobbnorge ID: 186110Job descriptionPosition as Postdoctoral Research Fellow in Intelligent Fog/Edge Computing available at the Networks and Distributed systems (ND) group, Department of Informatics.The position is within a project, funded by the Research Council of Norway, called DILUTE: Fluid Service Abstraction for Large-Scale Cloud IoT Systems. Further information about the project is available at: The fellowship is for a period of 2 years and devoted to carrying out research in the context of the DILUTE project. The research is conducted in collaboration with other three European partners of the project both from academia and industry, including: at Technical University of Vienna, Austria, Swedish Institute of Computer Science (SICS), Sweden, FranceStarting date is negotiable but the p...

 • Company METEOROLOGISK INSTITUTT BLINDERN in Other
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Jobbnorge ID: 187710About the positionThe Norwegian Meteorological Institute (MET Norway) is today an internationally leading operational forecast and research institution with expertise in operational meteorology, oceanography and climatology. The primary area of interest coincides with the national focus area, the northern Europe, North Atlantic and the Arctic. Remote sensing and Earth Observation satellites are at the core of many of our services. The division for Remote Sensing and Data Management conducts world class research and operates 24/7 services for the monitoring of the polar regions in a changing climate, using a wide range of satellite technologies. Projects includes the EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF, osisaf.met.no) and ESA Climate Change...

 • Company HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Jobbnorge ID: 187484Om stillingenVed Avdeling for lærerutdanning er det ledig en fast stilling som professor eller dosent i matematikk/matematikkdidaktikk. Stillingen knyttes opp mot 5-årig grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10. Vi søker en medarbeider med toppkompetanse i matematikk/matematikkdidaktikk som kan styrke det gode fagmiljøet ytterligere.Det digitale samfunn er en strategisk forskningssatsing ved Høgskolen i Østfold. Denne satsingen har som mål å bygge en sterk forskningsprofil som inkluderer flere ulike fagfelt. En viktig milepæl for denne satsingen er å få akkreditert et ph.d.-program ved vår institusjon. Et av de aktuelle tverrfaglige studieinnretningene er DigiEd. I DigiEd vil det være fokus på hvordan en økt digitalisering av samfunnet påvirker og endrer utdanning. Utdannin...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET HAUGESUND in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Jobbnorge ID: 183824Post-doctoral researcher in Economics or other related fieldsWestern Norway University of Applied Sciences, Faculty of of Business Administration and Social Sciences in Haugesund, has an open position as a post-doctoral researcher for two years, starting from 1.4.2021. The post-doctoral position will be part of the economic research group at the Faculty of Business Administration and Social Sciences, working on the Nordforsk financed project, "Life at the Frontier. The Impact of Social Frontiers on the Social Mobility & Integration of Immigrants".The project will study social mobility and integration of immigrants in areas defined as social frontiers, which could be described as a special type of residential segregation. We mainly want to understand what the impact on s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Mathematicians, actuaries and statisticians Edit filters