Jobmonitor. Search results for Medical and pathology laboratory technicians

14 Jobs found

Used filters:
 • Medical and pathology laboratory techniciansx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF AVDELING FOR BILDEDIAGNOSTIKK OG LABORATORIEMEDISIN - NAMSOS in Other
  12.04.2024

  Har du godt humør?  Liker du at det er «høyt under taket»?  I så fall vil du passe godt inn i vårt fellesskap!  Nå har du mulighet til å bli en del av vårt trivelige og gode arbeidsfellesskap.   Avdeling for Laboratoriemedisin har ca 110 faglig engasjerte medarbeidere, og består av fire seksjoner fordelt på Sykehusene i Levanger og Namsos: Medisinsk biokjemi-Namsos, Medisinsk biokjemi-Levanger, Blodbank og Medisinsk mikrobiologi Levanger.  Alle seksjonene er utstyrt med moderne analysemaskiner og er akkreditert etter ISO 15189.Ved seksjon Medisinsk biokjemi i Namsos søker vi til faggruppen pre-analyse/blodgass en faglig engasjert bioingeniør som søker spennende utfordringer.  Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi arbeider derfo...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF AVDELING FOR BILDEDIAGNOSTIKK OG LABORATORIEMEDISIN - NAMSOS in Other
  12.04.2024

  Har du godt humør?  Liker du at det er «høyt under taket»?  I så fall vil du passe godt inn i vårt fellesskap!  Nå har du mulighet til å bli en del av vårt trivelige og gode arbeidsfellesskap.   Avdeling for Laboratoriemedisin har ca 110 faglig engasjerte medarbeidere, og består av fire seksjoner fordelt på Sykehusene i Levanger og Namsos: Medisinsk biokjemi-Namsos, Medisinsk biokjemi-Levanger, Blodbank og Medisinsk mikrobiologi Levanger.  Alle seksjonene er utstyrt med moderne analysemaskiner og er akkreditert etter ISO 15189.Ved seksjon Medisinsk biokjemi i Namsos søker vi til faggruppen pre-analyse/blodgass en faglig engasjert bioingeniør som søker spennende utfordringer.  Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi arbeider derfo...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - SOMATIKK in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge, med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. Det utføres totalt 12 mill. analyser i året i medisinsk biokjemi i OUS.Driftsseksjon Aker er inndelt i tre fagenheter; Enhet for preanalyse og prøvetaking, Enhet for biokjemi og spesialanalyser, Enhet for hematologi og koagulasjon. Driftsseksjonen betjener rekvirenter med prøvetaking og analysering for inneliggende pasienter, samt en økende andel av polikliniske pasienter. Det mottas i tillegg mange tilsendte prøver til blant annet analysering av vitaminanalyser og andre spesialanalyser. Laboratoriet er akkreditert. Driftsseksjonen bistår med prøvetakin...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 erspesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført tilSykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og girmuligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken ogi psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus iMoss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300000 innbyggere et godt tilbud. Sykehusstrukturen skal sikre befolkningenet fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling medkommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten enhelhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over5000 medarbeidere, og er ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK LAB/RADIOLOGI - KRISTIANSUND in Other
  06.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Vi treng dyktige bioingeniørar som er klare for ein variert og tidvis hektisk arbeidskvardag, både i Molde og i Kristiansund.Kan du tenkje deg å komme til vakre Møre og Romsdal med flott natur, så er du velkommen til å søkje!Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus vil bli slått saman til eit nytt fellessjukehus, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) med planlagt innflytting i 2025.  Det nye akuttsjukehuset blir plassert på Hjelset i Molde kommune. Når sjukehuset står ferdig, blir det din nye arbeidsplass.Her hos oss vil du bli inkludert i eit godt og variert arbeidsmiljø. Vi går spennande tider i møte, med ny og moderne automasjonsløysing. Det meste av utstyret blir flunkande nytt!Du vil jobbe i ein tredelt turnus. Vi er opptatt av å planlegge  slik at alle skal få ein mest mulig tilrettela...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ledig vikariat som fagansvarlig bioingeniør innen pasientnær analysering, PNA, ved Seksjon prøvetaking og pasientnær analyse, Avdeling for Medisinsk biokjemi. Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Seksjon prøvetaking og pasientnær analyse, PPNA, er den største seksjonen ved Avdeling for medisinsk biokjemi, og per i dag er det over 40 ansatte bioingeniører og helsesekretærer i seksjonen. De ansatte er fordelt på seks lokasjoner på St. Olavs hospital. Seksjonen har kompetansegrupper og fagansvar innen blodprøvetaking av voksne og barn, blodgass, pasientnær analysering, hematologi, biobank og undervisning. Seksjonen har to stillinger som fagansvarlig bioingeniør PNA. Disse samarbeider tett, og det er en av disse stillingene som nå lyses ut. St. Olavs hospital har en bred og sammensa...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK LAB/RADIOLOGI - KRISTIANSUND in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi treng dyktige bioingeniørar som er klare for ein variert og tidvis hektisk arbeidskvardag, både i Molde og i Kristiansund.Kan du tenkje deg å komme til vakre Møre og Romsdal med flott natur, så er du velkommen til å søkje!Kristiansund sjukehus og Molde sjukehus vil bli slått saman til eit nytt fellessjukehus, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) med planlagt innflytting i 2025.  Det nye akuttsjukehuset blir plassert på Hjelset i Molde kommune. Når sjukehuset står ferdig, blir det din nye arbeidsplass.Her hos oss vil du bli inkludert i eit godt og variert arbeidsmiljø. Vi går spennande tider i møte, med ny og moderne automasjonsløysing. Det meste av utstyret blir flunkande nytt!Du vil jobbe i ein tredelt turnus. Vi er opptatt av å planlegge  slik at alle skal få ein mest mulig tilrettela...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  05.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Ledig 100% vikariat som bioingeniør ved Seksjon prøvetaking og pasientnær analyse, Avdeling for Medisinsk biokjemi, Laboratoriemedisinsk klinikk. Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Seksjon prøvetaking og pasientnær analyse er den største seksjonen ved Avd. for medisinsk biokjemi, og per i dag er det 45 ansatte bioingeniører og helsesekretærer. De ansatte er fordelt på seks lokasjoner på St. Olavs hospital. Seksjonen har kompetansegrupper og fagansvar innen blodprøvetaking av voksne og barn, blodgass, pasientnær analysering, hematologi, biobank og undervisning. Seksjonen ivaretar utadrettet virksomhet på sykehuset i form av blant annet kurs i blodprøvetaking av både voksne og barn. Seksjonen har også etablert et eget system for kvalitetsoppfølging av blodgass og pasientnær anal...

 • Company BARDU LEGEKONTOR in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  I Bardu kommune trenger vi dyktige og motiverte medarbeidere.I perioden uke 26- 33 har vi behov for ferievikar ved legekontoret.Vi søker etter 1 ferievikar som kan jobbe ved legekontoret i sommer. Erfaring fra legekontorarbeid vil bli foretrukket, i tillegg er det ønskelig at man kan jobbe hele eller det meste av ferieperioden.Bardu legekontor er et fastlegekontor med 8 fastleger og 1 Lis1 lege. I tillegg har vi 7 medhjelpere i ulik stillingsbrøk. Medhjelperne har bred fagkompetanse og består av både helsesekretærer, bioingenør og sykepleiere Arbeidsoppgaver:TelefonhenvendelserEkspedisjon/ LukeLabratorieSkiftestuearbeidDet vil i ferieperioden ses på hvilke arbeidsoppgaver som tildeles vikar avhengig av kompetanse Det må opplyses i søknaden hvilken periode det søkes sommerjobb for, og det e...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  28.03.2024 Updated on: 30.03.2024

  Kom å jobb sammen med oss! Vi har ledig følgende stillinger: 1 x 100% stilling for Overbioingeniør blodbank1 x 50% Fagbioingeniør immunologi1 x 50% Fagbioingeniør transfusjonsmedisin Fagbioingeniør stillingene kan kombineres med hverandre.Vi er lønnsledende innenfor bioingeniørfaget nasjonalt!Visste du forresten at vi som bor i Finnmark har flere økonomiske fordeler? Les mer om det lengre ned i annonsen.Enheten vår har 16,5 stillinger i et aldersmessig og kjønnsmessig blandet miljø. Arbeidsmiljøet er godt og vi finner ofte på sosiale aktiviteter sammen på fritiden. Vi er et lite, men sterkt fagmiljø som samarbeider godt med andre yrkesgrupper på sykehuset. Gjengen her er engasjert, motivert og brenner for faget og det ønsker vi at du som søker også gjør!  Vårt flunkende nye sykehus er stra...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Avdeling for medisinsk biokjemi er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt 12 million analyser i året i medisinsk biokjemi i Oslo Universitetssykehus.Ved Driftsseksjonen, Rikshospitalet, er det fra 01.06.2024 ledig en 100 % fast stilling som spesialbioingeniør ved Enhet for laboratorium ved Barneklinikken.Vi er ledende i landet på å ivareta stikkeredde barn, og jobber blant annet sammen med psykolog og sykepleiere for å ta blodprøver med lystgass som hjelpemiddel for de mest redde barna.Vil du bli en del av vårt flotte team? Vi vil gjerne høre fra deg.Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus er fordelt på to lokasjoner, Rikshospitalet og Ullevål. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på pasienter innlagt i Oslo sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten. Miljøet er lærerikt og kan periodevis være hektisk.Ved Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi på Rikshospitalet er det ledig en fast 100...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - ADM/FELLESTJEN in Other
  22.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Oslo universitetssykehus (OUS) er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjertemedarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte,og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagensbehandling».Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner, Rikshospitalet ogUllevål. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på pasienter innlagt i Oslo sykehuseneog fra pasienter i primærhelsetjenesten. Miljøet er lærerikt og kan periodevis være hektisk.Ved Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi på Rikshospitalet er det ledig 100 % fast s...

 • Company NORSVIN SA ALFA SEMINSTASJON in Other
  22.03.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi søker etter en sommervikar til laboratoriet på seminstasjonen Alfa i Vang.Her produserer vi sæddoser til inseminering av gris som sendes ut daglig til kunder i Norge og i utlandet.Arbeidsoppgaver vil være produksjon av sæddoser, etterkontroll av sæd og sæddoser og renhold av utstyr.Du må være punktlig og pålitelig, og snakke godt norsk. Du må jobbe nøyaktig og effektivt, og trives med at det kan være travelt i perioder.Arbeidstid er mandag til fredag, 05.30-13.00.Tidsrom: Uke 26 -- 32, der den første uken vil bli brukt til opplæring.Vi har strenge krav til smittebeskyttelse ved våre anlegg, du kan derfor ikke ha daglig kontakt med annen husdyrbesetning med klauvdyr.Arbeidssted er Norsvin Alfa, Lageråvegen 595, 2324 Vang.Det er begrenset med offentlige transportmuligheter i området, du m...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical and pathology laboratory technicians Edit filters