Jobmonitor. Search results for Medical and pathology laboratory technicians

56 Jobs found

Used filters:
 • Medical and pathology laboratory techniciansx
Displaying 1-50 of 56 results.
 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315399061 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100 % fast stilling som bioingeniør i turnus ved Laboratorium for Medisinsk Biokjemi i Avdeling for Laboratoriemedisin. Stillinga er ledig frå 01.01.21. Arbeid 35,5 t/veike og kvar fjerde helg.Frå august 2021 vil alle laboratoria i Haugesund flytta inn i nytt sjukehusbygg. Dette inneber eit moderne og fullautomatisert laboratorium på Medisinsk Biokjemi. Veldig spennande arbeidsplass!ArbeidsoppgåverOppgåver innan hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi samt blodprøvetaking og prøvehandtering er sentraleKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som bioingeniør er ein føresetnadErfaring frå medisinsk biokjemi er ønskeleg, men ikkje eit kravNyutdanna bioingeniørar er oppfordra til å søkeMå beherske norsk skriftleg og munnleg ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305089164 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer.Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er inndelt i 4 seksjoner og omfatter fagområdene immunologi, cytometri, allergi og blodbank, samt medisinsk biokjemi (Orkdal sjukehus).Stillingen ...

 • Company ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 195627Om stillingenVår ekspanderende produktportefølje gjør at vi trenger nye dyktige medarbeidere til å utføre produksjon av enzymer i vårt produksjons- og forskningsanlegg i TromsøArbeidsoppgaverDyrke opp mikroorganismer ved bruk av fermentorer.Rense proteiner ved bruk av kromatografianlegg.Analysere produkter vha. molekylære og biokjemiske metoder.Dokumentere produksjonsprosesser.Vedlikeholde utstyr og instrumenter.Vi tilbyrEn plass i et høykompetent og spennende arbeidsmiljø i moderne laboratoriefasiliteter.Fleksibel arbeidstidLønn etter avtaleOppstart så snart som mulig.KvalifikasjonskravNødvendig formell utdannelse er laborant, B. Sc., eller M. Sc. innenfor relevant fagområde.­Kjennskap til molekylærbiologiske metoder og proteinteknologi, som rekombinant ekspresjon, mik...

 • Company ARCTICZYMES TECHNOLOGIES ASA in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 195633Om stillingenVår ekspanderende produktportefølje gjør at vi trenger nye dyktige medarbeidere til å utføre kvalitetskontroller i vårt produksjons- og forskningsanlegg i TromsøArbeidsoppgaverUtføre kvalitetskontroller av sluttprodukter vha. molekylære og biokjemiske metoder, som PCR, spektrofotometri og agarose gel analyser.Preparere reagenser.Vedlikeholde og drifte utstyr og kvalitetssystem.Delta på planlegging og utføring av laboratoriearbeid knyttet til utvikling av nye enzymer.Kvalifikasjonskrav­Nødvendig formell utdannelse er laborant, B. Sc., Bioingeniør eller M. Sc. innenfor relevant fagområde.Laboratorieerfaring innen molekylærbiologi/biokjemi.Erfaring med enzymassay og proteinanalyser, eller proteinrensing, er en fordel.Evne til å selvstendig planlegge, rapporter...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315482351 Presentasjon av stillingen:Avdeling for patologi har ca 270 årsverk og er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottar ca 70 000 biopsier og operasjonspreparater, og har et meget stort og variert prøvemateriale. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Alle enheter med høy produksjon og og faglig utvikling. Enhet for cytologi er en av landets største enheter og mottar varierte og komplekse pasientprøver. Vi er et av tre sykehus som skal delta i det nye screeningprogrammet for HPV og cervix i HSØ. Det vil gi spennende og utfordrende muligheter og arbeidsoppgaver for de som arbeider i enheten. Vi innfører mer automasjon og instrumenteri...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314411241 Presentasjon av stillingen:Spennende stilling knyttet til Forskningsbiobank for kreft der den som ansettes vil være med på å bygge opp viktig infrastruktur for kreftforskningen ved Oslo Universitetssykehus. Vi søker etter en spesialbioingeniør med erfaring fra medisinsk biokjemi og/eller arbeid med prøver til biobank. I denne stillingen får du jobbe selvstendig med registrering og håndtering av blodprøver til biobank, samtidig som du inngår i et større team med rutineoppgaver innen biokjemi og preanalyse. Stillingen er innplassert i Enhet for biokjemi og er en ren dagstilling. Det kan være aktuelt med helgejobbing i stillingen. Engasjementets varighet er ett år, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverKoordinerende ansvar for blodprøveinnsamlingen ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315692613 Presentasjon av stillingen:Som spesialbioingeniør har man ansvar for urinautomasjonen som inneholder urinstix-analyser og mikroskopering, i tillegg er man stedfortreder for enhetsleder. Dette er en spennende stilling med rom for faglig utvikling innen urinanalyser. Enhet for prøvetaking består av rundt 18 årsverk, hvor spesialbioingeniører, bioingeniører, helsesekretærer og laboranter jobber sammen. I denne enheten er det stort fokus på arbeidsmiljø og inkludering hvor alle bidrar til at man har det fint sammen på jobb.ArbeidsoppgaverFaglig ansvar for urinautomasjonslinjen fra Sysmex som inkluderer urinstix-analyser og mikroskopi av uriner. Dette innebærer ansvar for prosedyrer, kvalitetskontroller, opplæring og dokumentasjon, i tillegg til daglig drif...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF RØNTGEN OG LABORATORIE KALNES in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 996268004 Stillingsident: 4295098595 Presentasjon av stillingen:Seksjon for spesialanalyser har en ledig stilling som fagansvarlig bioingeniør - kromatografi.Vi har et godt arbeidsmiljø både sosialt og faglig. Det er til tider hektiske hverdager med mange faglige utfordringer. Stillingen inngår i vaktturnus med en A-vakt pr. uke og enkelte lørdager. Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig stilling som fagbioingeniør, denne følger samme turnus. Vi søker en autorisert bioingeniør med spesiell interesse for og bred erfaring fra væskekromatografi, prøveopparbeidelse og metodeutvikling / metodeevaluering. Det er en fordel med videreutdannelse innen fagfeltet.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, RADIOLOGI OG LABORATORIET, TØNSBERG in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 997934237 Stillingsident: 4305007342 Presentasjon av stillingen:Vi søker nå etter en bioingeniør til vikariat ved Sentrallaboratoriet, medisinsk biokjemi ved Sykehuset i Vestfold. Sentrallaboratoriet er organisert i 3 seksjoner; Medisinsk biokjemi, Blodbank og Laboratoriet Sør. Totalt har avdelingen 96 årsverk. Seksjon Medisinsk biokjemi har 55,9 stillinger.Stillingen vil ha arbeidssted ved seksjon Medisinsk biokjemi på sykehuset i Tønsberg. Seksjonen har moderne laboratorieautomasjon og er godt utstyrt medisinskteknisk. Sentrallaboratoriet er akkreditert etter ISO 15189. Stillingen inngår i avdelingens turnus-ordning med vakt hver 4. helg. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverHovedoppgaver vil være blodprøvetaking på sykehusets pasienter og i prøvetakingspolikli...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKESHUS - LABORATORIETJ in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 999236847 Stillingsident: 4308611775 Presentasjon av stillingen:Avdelingen har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde. 60 ansatte bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs- og celleprøver i vårt moderne laboratorium. Patologiavdeling i Vestre Viken er en av landets største hva gjelder prøvetall og drives svært kostnadseffektivt. Vi er 20 bioingeniører i avdelingen.Nå er det ledig fast 100 % stilling som bioingeniør i seksjon for laboratorium og logistikk og vi ønsker deg med på laget.Avdelingen dekker behovet for patologiservice for alle sykehusene og for de fleste allmennpraktikere og spesialister i Vestre Vikens området. Vi har også ansvar for utdanning av spesialister i patologi. Her undersøkes og vurderes forandringer i celler ...

 • Company PHARMAQ AS AVD OVERHALLA in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKESHUS - LABORATORIETJ in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 974705788 Stillingsident: 4296996802 Presentasjon av stillingen:Avdeling for laboratoriemedisin er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken. Avdelingen er akkreditert etter ISO 15189, og består av 8 seksjoner innen medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og blodbank ved de 4 sykehusene i Vestre Viken. Se mer på Vi søker etter positiv, engasjert og dyktig leder til fast stilling som seksjonsleder for medisinsk biokjemi i Drammen.Seksjon for medisinsk biokjemi Drammen har ca. 80 ansatte og utfører årlig 5,5 millioner analyser - både for sykehusets pasienter og primærhelsetjenesten. Seksjonen er inndelt i fem fagområder: Preanalytisk, hematologi/koagulasjon, klinisk kjemi/immunologi, proteiner/allergi, klinisk farmakologi/genteknologi.Seksjonsleder er administrat...

 • Company DIAKONHJEMMET SYKEHUS VOKSENPSYKIATRISK AVDELING RUSPOLIKLINIKK in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306551855 Presentasjon av stillingen:Senter for psykofarmakologi (SFP) består av 26 ansatte i et tverrfaglig miljø med kjemikere, farmasøyter, bioingeniører, helsesekretærer, forskere og leger. Avdelingen har to laboratorier, ett kromatografi laboratorium som gjør legemiddelanalyser, og ett genetikklaboratorium som gjør CYP-analyser. Vi utfører forskning innen psykofarmakologi. Rådgiving, informasjon og undervisning er andre viktige oppgaver. Se Vikariatet har en varighet fra 1.januar 2021 til 31. desember 2021.ArbeidsoppgaverRutineanalyser av farmakogenetiske analyserRegistrering, postekspedisjonTelefonkontakt med rekvirenterBlodprøvetaking, prøvemottakDelta i avdelingens forsknings- og utviklingsprosjekterKvalifikasjonerAutorisert bioingeniørErfaring med gente...

 • Company CRAYONANO AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4269002405 Presentasjon av stillingen:Er du engasjert bioingeniør/avdelingsingeniør som er på utkikk etter ein spanande jobb innan patologi? Då er dette arbeidsstaden for deg.Avdeling for patologi ved Førde Sentralsjukehus har frå 01.06.2021 ledig stilling som bioingeniør.Patologi er ei kjerneverksemd innan diagnostikk av kreft og andre sjukdommar. Avdeling for patologi i Helse Førde har omfattande diagnostiske funksjonar innan histologi, generell cytologi, molekylærbiologi og autopsi. Vi har18 medarbeidarar, og undersøker årleg ca 13 000 prøvar frå eit variert prøvemateriale.Avdelinga er framtidsretta og har tatt i bruk digital patologi som gjer fjerndiagnostikk mogeleg. Vi er no i ein utviklingsprosess der ein større del av aktiviteten vert modernisert og digit...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - ADMINISTRASJON in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 999236677 Stillingsident: 4308556274 Presentasjon av stillingen:Vi søker engasjerte bioingeniører med ansettelse snarest!Seksjon for medisinsk biokjemi ved Bærum Sykehus kan tilby en moderne instrumentpark, med høy aktivitet innen klinisk kjemi, hematologi, koagulasjon, immunkjemi og mer. På grunn av interne opprykk har vi nå tre ledige stillinger som bioingeniør.Stillingene er for tiden vaktstillinger med turnusarbeid (dag, kveld, natt og helger), 35.5 timer pr. uke. Hvor alle ansatte deltar i rutinearbeid og man rullerer mellom de ulike fagområdene.ArbeidsoppgaverBioingeniør jobber ved alle fagområder i laboratoriet og rullerer mellom ulike fagområder i løpet av uken.Stillingene inngår i laboratoriets vaktturnus med følgende arbeidsoppgaver:Klinisk kjemiske/ immunkjemiske analys...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKESHUS - LABORATORIETJ in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: 999236847 Stillingsident: 4313831809 Presentasjon av stillingen:Medisinsk mikrobiologi er en av 8 seksjoner i Avdeling for laboratoriemedisin i VestreViken. Seksjonen har dyktige, ansvarsfulle og positive medarbeidere somgjør arbeidsplassen til et godt sted å jobbe. Seksjonen har et bredtrepertoar av mikrobiologiske analyser som utføres for pasienter ved sykehusenei Drammen, Bærum, Kongsberg og Ringerike, samt for polikliniske pasienteri hele Vestre Vikens nedslagsfelt. Repertoaret omfatter både bakteriologiskdyrkning, antigen- /antistoff- påvisning og genmolekylære analyser. Vi jobberkontinuerlig med forbedring, og laboratoriet er akkreditert etter ISO 15189.Seksjonen er inndelt i preanalytisk, bakteriologisk, infeksjonsimmunologisk og genteknologisk faggruppe, og er bemannet på ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4291063938 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.Avdeling for klinisk farmakologi har ca 80 ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og merkantile stillinger. Avdelingen er lokalisert i Teknostallen, noen minutters gange fra sykehusområdet. Laboratoriet utfører analyser med tilhørende fortolkninger innen...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313472729 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 3 millioner analyser, om lag halvparten fra rekvirenter utenfor sykehuset. Repertoaret er omfattende. Avdelingen har spesialisert seg på analyser innen vitaminer og ernæring og har etablert en rekke DNA-analyser. Avdelingen er de...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4313903040 Presentasjon av stillingen:Vi søker en ny rådgiver til spennende og varierte oppgaver i vår avdeling. Den nye stillingen vil ha overordnet administrativt ansvar for sykehusets satsing på biobank og registre i tillegg til å delta i forskningsavdelingens oppgaver. Forskningsavdelingen har mål om å yte forskerstøtte, lederstøtte og å utvikle og bidra til gjennomføring av sykehusets forskningsstrategi. Vi er i ferd med å utarbeide en ny langsiktig handlingsplan som skal definere sykehusets mål for forskning og den som tilsettes blir en viktig ressurs for å implementere den nye planen.Avdelingen ledes av forskningssjefen og består i dag av fem rådgivere og en administrasjonskonsulent. I tillegg er klinisk forskningsenhet og fagbiblioteket organisert...

 • Company HYTECH PERSONELL AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RIGHT SKILLS AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF RØNTGEN/LABORATORIER - GRAVDAL in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: 993573183 Stillingsident: 4312542911 Presentasjon av stillingen:Laboratoriet i Nordlandssykehuset Lofoten utfører analyser innen medisinsk biokjemi, transfusjonsimmunologi og noe mikrobiologi. I tillegg tappes blodgivere, det produseres SAG og plasma sendes til produksjon. Blodprøver tas på sengeposter, i akuttmottak og i egen poliklinikk. Prøver fra alle legekontorene i Lofoten hentes inn til laboratoriet. Analyser som ikke utføres i Lofoten sendes daglig med fly til laboratoriet i Nordlandssykehuset Bodø. Resterende sendes med post til andre laboratorier.Vi har ledig følgende stillinger:1 fast stilling 100% fra 01.01.211 vikariat i 100% stilling f.o.m nå og i alle fall ut 2021.Begge stillingene er vaktgående.ArbeidsoppgaverAnalysering.Blodprøvetaking.mottak og forsendelse.Vaktar...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4296905008 Presentasjon av stillingen:Seksjon for celleterapi er organisert under Avdeling for kreftbehandling i Kreftklinikken, lokalisert på Radiumhospitalet. Seksjonen fremstiller og prosesserercelleterapiprodukter av høy kvalitet på oppdrag fra Avdeling forkreftbehandling, Avdeling for blodsykdommer, Barneavdelingen ogBenmargsgiverregisteret ved OUS. For å ivareta de høye kvalitetskravene inneharseksjonen godkjenninger fra helsemyndighetene og legemiddelverket. Seksjonen erogså akkreditert av JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe &EBMT). Foruten å ha sentrale lands- og områdeoppgaver innen fremstilling av hematologiske stamceller til pasienter som får stamcelletransplantasjon har seksjonen også spesiell kompetanse innen translasjonsforskning og pro...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314378956 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en erfaren bioingeniør som ønsker å jobbe med kombinasjonen medisinsk biokjemi og blodbankarbeid i en avdeling med godt arbeidsmiljø. Som spesialbioingeniør med ansvar for utleveringsenheten på Rikshospitalet får du mulighet til å kombinere kontorarbeid med praktisk oppfølging, inkludert opplæring av nyansatte og veiledning av studenter. I tillegg vil du være en ressursperson som har ansvaret for den daglige driften av Enhet for preanalyse sammen med enhetsleder.Oppstart etter avtale. Kun kandidater som søker via Webcruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverAnsvarlig for at prosedyrer og rutiner ved utleveringsenheten samsvarer med Blodbankens rutinerOpplæring av bioingeniører i enheten samt veiledning av studente...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  23.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310829777 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 3 millioner analyser, om lag halvparten fra rekvirenter utenfor sykehuset. Repertoaret er omfattende. Avdelingen har spesialisert seg på analyser innen vitaminer og ernæring og har etablert en rekke DNA-analyser. Avdelingen er de...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  23.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Ved Enhet for bakteriologi Ullevål er det ledig vikariat som enhetsleder fra 01.01.21 til 31.08.21.Seksjon for bakteriologi er en del av Avdeling for mikrobiologi ved Oslo universitetssykehus og består av to enheter lokalisert til Ullevål og Rikshospitalet. Enhet for bakteriologi Ullevål utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale fra pasienter innlagt i Oslosykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten, hovedsakelig i Oslo. Enheten har 42 bioingeniørstillinger, derav 2 enhetsledere og 12 spesialbioingeniører. Laboratoriet har åpent alle dager. Enheten er akkreditert etter kravene i ISO 15189.Kun søknader sendt elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverEnhetsleder skal koordinere og lede enhetens daglige drift samt fornye og videreutvikle enheten.Enhet...

 • Company NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Jobbnorge ID: 196437This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVi har en ledig fast 100% stilling som overingeniør i teknisk gruppe ved Institutt for fysikk. Den tekniske gruppen, for tiden bestående av 14 personer, har som hovedoppgave å gi teknisk støtte til instituttets eksperimentelle og numeriske laboratorievirksomhet innen undervisning og forskning. Denne stillingen har et særlig ansvar for støtte til faggrupper som jobber med biofysiske prosesser og målemetoder. Oppgavene vil spesielt være knyttet opp mot praktisk laboratoriearbeid og forskningsstøtte til faggrupper som er en del av Seksjon for biofysikk og medisinsk teknologi HMS-relaterte arbeidsoppgaver på tvers av fag...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - LAB/RØNTGEN in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312488337 Presentasjon av stillingen:Bioinformatician, Department of Medical Genetics, Oslo University Hospital (OUS)High-throughput sequencing (HTS) is a technology that allows for fast and cost-effective characterization of DNA. Department of Medical Genetics at OUS is Norway’s largest medical genetics department with over 240 employees and state-of-the-art sequencing equipment. We are improving our diagnostic offering based on HTS and are looking for a bioinformatician to develop genomics analyses that can help the diagnosis of patients suffering from severe hereditary diseases.The Unit for HTS-diagnostics drives the development of new diagnostic analysis pipelines as well as software and methodologies that provide decision support, in particular for genetic ...

 • Company VETERINÆRINSTITUTTET OSLO in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 970 955 623 Stillingsident: 4314042476 Presentasjon av stillingen:Er du en fremtidsrettet ingeniør innen fagområdet mikrobiologi? Da ønsker vi åkomme i kontakt med deg.Veterinærinstituttet utlyser en fast ingeniørstilling, og er på jakt etter deg som er fagligambisiøs, nysgjerrig og har en interesse for dette spennende fagområdet.Veterinærinstituttet er et biomedisinsk forskningsinstitutt med et viktig samfunnsoppdrag innenoppklaring og overvåkning av sykdomsfremkallende agens i dyr og mat, i sammenheng medberedskap, forskning og diagnostikk. Seksjon for mikrobiologi har hovedkontor iOslo / Ås. Seksjonen er underlagt Avdeling for analyser og diagnostikk, og seksjonensviktigste arbeidsområder er påvisning av sykdomsfremkallende bakterier ogantibiotikaresistens i landdyr og i mat / ...

 • Company LHL SYKEHUSET GARDERMOEN in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org.nr.:940190738 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :LHL åpnet våren 2018 LHL-sykehuset Gardermoen, et meget moderne og tilgjengelige sykehus. Klinikk for rehabilitering og livsstilsmedisin har tilbud både for hjerte- og lungesyke samt polikliniske utredninger for lunge-, hjerte-, søvn- og idrettsmedisin. Vi er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering.Ved avdeling for Respirasjonsfysiologi og poliklinikk er det ledig et 100% vikariat som bioingeniør eller sykepleier fra 1.2.2021 til 30.11.2021.Avdelingen har et bredt spekter av undersøkelser. I tillegg til blodprøvetaking og analysering utføres det blant annet lungefunksjonsmålinger (spirometri, diffusjonsmåling, plethysmografi etc), EKG, AKG, Holter, kardiopulmonale funksjonstester (CPET), bronk...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4309599604 Presentasjon av stillingen:Vi lyser no ut ei 100% fast stilling som obduksjonsteknikar ved Avdeling for patologi med oppstart 1. januar 2021. Den tilsette vil også delta i arbeidsrutinen ved avdelingas histologilaboratorium.Avdeling for patologi er ei stor og velutrusta avdeling som er delt inn i fleire seksjonar: merkantil/IKT, seksjon for biopsi og autopsi, molekylærpatologi og cytologi. Der er fleire spesialfunksjonar som nevropatologi, nyrepatologi, oralpatologi og elektronmikroskopi. Årleg undersøkjer avdelinga 110 000 prøvar og gjer 300 obduksjonar årleg. Avdelinga har i overkant av 100 tilsette, derav 35 legar, mange tekniske stillingar beståande av bioingeniørar og merkantilt personell. Fagområdet patologi vil i åra som kjem gjennomgå s...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF RØNTGEN/LABORATORIER - STOKMARKNES in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 993573396 Stillingsident: 4303445127 Presentasjon av stillingen:Vi ser etter en assisterende enhetsleder til vårt laboratoriet ved Nordlandssykehuset HF avd VesterålenLaboratoriet har totalt 12,75 stillinger og deles inn i 5 fagområder som hver har en fagansvarlig bioingeniør. Laboratoriet har 5 fagområder; klinisk kjemi, immunkjemi, hematologi og koagulasjon, blodbank og ekspedisjon/ poliklinikk. Laboratoriet er døgnbemannet og har moderne utstyr og hos oss får du nær kontakt med avdelingene på sykehuset, og gode kollegaer å arbeide med.Nordlandssykehuset Vesterålen flyttet i Mai 2014 inn i helt nytt sykehus. Vi har nå et nytt og moderne lokalsykehus med generelle funksjoner innenfor akuttberedskap, indremedisin og kirurgi, føde, medisinsk servicefunksjoner og pasienthotell. Syke...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF MEDISINSK SERVICE KRISTIANSAND in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 893524312 Stillingsident: 4311439653 Presentasjon av stillingen:Ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (ImTra) i Kristiansand har vi ledig vikariat i 90 % st. som bioingeniør.Blodbanken har eget vaktsystem med arbeid p.t. hver 4. helg. Utlyste stillinger er p.t en del av vaktberedskapen.Ved intern tilsetting kan annet vikariat i avdelingen bli ledig.Oppgi i søknaden om du ønsker å bli vurdert i den sammenhengAvdelingen har en aktiv og utadrettet virksomhet overfor avdelingene internt på sykehuset og primærhelsetjenesten.Vi vektlegger service og god kvalitet på arbeidet som utføres.Avdelingen består av 4 enheter:Enhet for immunologiEnhet for tapping og produksjonEnhet for blodtypeserologiKontorenhetVi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbe...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4312526609 Presentasjon av stillingen:Mikrobiologisk avdeling er ei avdeling i Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Avdelinga har over 120 tilsette og vi tar imot prøvar frå sjukehuset og frå primærhelsetenesta. Laboratoriet er akktreditert etter ISO-standard 15189.Koronapandemien har ført til stor auke i antall prøvar. Vi treng snarleg fleire bioingeniørar som kan tenke seg å jobbe på ein mikrobiologisk avdeling. Vikariata vil ha ein varighet på 6 månader og det er sannsynlig at det vil vere behov for bioingeniørar vidare utover i 2021.ArbeidsoppgåverBioingeniørfaglege oppgåverDelta i blodprøvetakingDelta i aktuell vaktordningKvalifikasjonarAutorisert bioingeniørDet vert lagt vekt på relevant erfaringMå meistre norsk godt både munnleg og...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310820843 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinskespesialiteter innen laboratoriemedisin og avdelingene er inndelte i seksjoner.Klinikken har ca 550 årsverk og et budsjett på ca kr 680 mill.Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra helehelseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner.Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning avanalysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskningog utvikling. Vi kan derfor by på spennende oppgaver sammen med kollegaer på ethøyt faglig nivå.Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 3 millioner analyser, om lag halvparten fra rekvire...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  20.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Org. nr: 993407690 Stillingsident: 4305620339 Presentasjon av stillingen:Blodbank og medisinsk biokjemi Lillehammer har 50 ansatte. Stillingene bemannes av bioingeniører og helsesekretærer.Seksjonen dekker fagområdene preanalyse, medisinsk biokjemi, hematologi,koagulasjon, proteinanalyser, tapping av blodgivere, produksjon avblodprodukter, immunhematologi og immunologi.Seksjonen har 9 overbioingeniører og 10 fagbioingeniører stillinger, i tillegg til bioingeniører og helsesekretærer. Avdeling forblodbank og medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet har totalt 6overbioingeniører med fagkoordinatorer funksjon, av disse er 4 ansatt påLillehammer.Sykehuset Innlandet har samlet all analysering av proteinanalyser, produksjon av blodprodukter og immunologi fra allesykehusene i innlandet på seksjon...

 • Company THERMO FISHER SCIENTIFIC NORWAY HOLDINGS AS in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Org. nr: 974795833 Stillingsident: 4306033169 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig to vikariat for bioingeniør! Vil du jobbe sammen med oss? Vi ønsker deg velkommen til å søke på stillingen!Tiltredelse snarest.Ved enhet for medisinsk biokjemi og blodbank, Klinikk Hammerfest, har vi ledig to vikariater frem til 31. desember 2021, med muligheter til fast stilling.Vi har 16,5 stillinger i et aldersmessig blandet miljø og en kjønnsfordeling som er tilnærmet lik mellom begge kjønn.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene. Kommunen har drøyt 10 000 innbyggere.Hos oss får du jobbe på mindre avdelinger, sl...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF FELLES ADMINISTRASJON, SENTRAL STAB in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309433734 Presentasjon av stillingen:Biobank1® er en del av Helse Midt-Norge RHFs infrastruktur for medisinsk og helsevitenskapeligforskning. Biobank1® er Helse Midt-Norges regionale kliniske forskningsbiobank, hvilket betyr at alle i regionen som skal samle inn, lagre og/eller bruke humanbiologisk materiale til forskning skal benytte Biobank1®.Organisatorisk er Biobank1® plassert i avdeling for forskning, innovasjon og utdanning i Sentral stab, St. Olavs hospital.Biobank1® utvikler, forbedrer og systematiserer praktiske prosedyrer for innsamling, preservering, lagring og analyse av biologisk materiale og tilknyttet informasjon, og gir råd og veiledning til forskere ut fra dette.Virksomheten har også egen forskning, samt at vi tilbyr laboratorietjenester for for...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - LAB/RØNTGEN in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312610987 Presentasjon av stillingen:Avdeling for patologi har ca. 250 årsverk og er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. 70 000 biopsier og operasjonspreparater i 2017, og har et meget stort og variert prøvemateriale. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Alle er enheter med høy produksjon og faglig utvikling.Vi har ledig 100 % fast stilling som bioingeniør ved Enhet for histologi Ullevål, fra 1.1.2021. Ved internt opprykk kan det bli ledig vikariat som bioingeniør. Angi i søknaden hvilken stilling du søker på.Enhet for histologi Ullevål har høy produksjon og skal inn i en prosess hvor man vurderer større grad av automasjon innen...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF ADM/STØTTE BODØ in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4297849045 Presentasjon av stillingen:Ledige stillinger som bioingeniør ved Forvaltningssenter for laboratoriefagsystemer (FSL).Forvaltningssenter Lab har ansvar for funksjonell forvaltning og brukerstøtte av de regionale laboratoriefagsystemene i Helse Nord. Forvaltningssentret vil ha innflytelse på arbeidsprosesser i den enkelte klinikk/avdeling i alle helseforetak i Helse-Nord og arbeidet til senteret skal bidra til å legge til rette for god kvalitativ arbeids- og informasjonsflyt.Senteret er organisert i Diagnostisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, med ansatte med arbeidssted ved flere av sykehusene i regionen.Vi har nå spesielt behov for ressurser for forvaltning av fagsystemene Analytix, Sympathy og ERL (fagsystem for elektronisk rekvirering av...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312917444 Presentasjon av stillingen:Avdeling for patologi har ca. 250 årsverk og er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. Med om lag 115 000 prøver årlig har avdelingen stor variasjon i prøvetype. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Alle enhetene har høy produksjon og faglig utvikling. Les mer om vår Avdeling på .Vi har ledig en 100% fast stilling som bioingeniør fra 1/12/2020 og et års vikariat (100%) som bioingeniør fra 1/1/2021-31/12/2021, begge ved Enhet for histologilaboratorium Radiumhospitalet. Det er gode muligheter for forlengelse av vikariatet. Angi i søknaden hvilken stilling du søker på.Enhet for histologilaboratoriu...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - INNDALSVEIEN 22 in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Jobbnorge ID: 196239Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap er det ledig ett vikariat som Avdelingsingeniør.Om stillingen:Stillingen omfatter undervisning og veiledning på laboratoriekurs innen de vanligste medisinske laboratorieanalyser med tilhørende metodikk. Dette inkluderer laboratorieveiledning innenfor mikrobiologi og medisinsk laboratorieteknologi.Ansvars- og arbeidsområde:Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:Daglig drift av undervisnings- og forskningslaboratorier.Veilede studenter på laboratoriekurs og på praktiske oppgaver knyttet til pågående prosjekter.Utføre enkelte administrative oppgaver.Kvalifikasjoner:Formell utdanning og kompetanse:Det er et krav at søker har bioingeniørfaglig kompetanse eller tilsvarende erfaring fra medisinsk laborato...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - LAB/RØNTGEN in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4302432407 Presentasjon av stillingen:Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) med ca 300 ansatte. Avdelingen er lokalisert på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter til alle sykehusene i Oslo på døgnbasis. BiO inkluderer nasjonal kompetanstjeneste i blodtypeserologi.Seksjon for immunhematologi er en av tre seksjoner ved BiO. Vi holder til i trivelige lokaler i Laboraratoriebygget på OUS, Ullevål. Vi har ledig 1 fast stilling og 2 vikariater som bioingeniør. Stillingene er fortrinnsvis vaktstillinger med turnusarbeid (dag, kveld, natt og helger), 35.5 timer pr. uke.Kun elektroniske søknad...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - LAB/RØNTGEN in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306365258 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi(MBK) er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt 12 mill. analyser i året i medisinsk biokjemi i OUS.I driftsseksjon Ullevål er det ledige fast bioingeniørstilling og vikariater. Stillingene er døgnvaktstillinger med vakt maksimum hver 3. helg.Vi kan tilby opplæring, internundervisning og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk og faglig stimulerende miljø.Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.ArbeidsoppgaverOrdinære bioingeniør oppgaver i medisinsk biokjemisk laboratoriumKvali...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309508565 Presentasjon av stillingen:Klinikk for diagnostikk - Avdeling for medisinsk biokjemi - Medisinsk biokjemi VoldaAvdeling for medisinsk biokjemi er den største avdelinga i Klinikk for diagnostikk, med seksjonar ved alle dei fire sjukehusa i føretaket. Medisinsk biokjemi Volda har 15,4 stillingar og ca. 18 tilsette. Seksjonen består av fagområda hematologi/koagulasjon, kjemi, pre-analyse/PNA, og blodbank.Medisinsk biokjemi Volda har behov for Bioingeniør i 70 % stilling for perioden 04.01.21 - 17.10.21På grunn av innføring av nytt laboratoriedatasystem og komande permisjonar kan det bli moglegheit for økt stillingsprosent og/eller forlengning av vikariat.ArbeidsoppgåverDelta i laboratoriet si daglege drift, som til dømes blodprøvetaking, mottak og registr...

 • Company HELSE BERGEN HF KYSTHOSPITALET I HAGEVIK in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308391768 Presentasjon av stillingen:Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er eit ortopedisk sjukehus i Bjørnafjorden kommune, 3 mil sør for Bergen og er ein del av Ortopedisk klinikk i Helse Bergen. Kysthospitalet i Hagevik har ca. 200 tilsette fordelt på ulike avdelingar.Laboratoriet er organisert som ein seksjon (MBF KiH) i Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) i Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus. Laboratoriet utfører analysar innan hematologi og medisinsk biokjemi og har eigen transfusjonseining, i tillegg til blodprøvetaking av inneliggjande og polikliniske pasientar. Det er 6 tilsette på laboratoriet (4,9 årsverk). Laboratoriet er akkreditert etter ISO standard 15189.MBF KiH, er ope på dagtid: kvardagar kl 07.30 -- 16.30, laurdag kl 8.00...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: 993562750 Stillingsident: 4302215126 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe på lag med oss i moderne lokaler med morgendagens metoder og instrumenter?Sentrallaboratoriet tilhører avdeling for laboratoriemedisin. Totalt jobber ca 130 ansatte på avdelingen, fordelt på sentrallaboratoriet, blodbankenheten, preanalytisk enhet, molekylærbiologisk enhet og bakteriologisk enhet. Sentrallaboratoriet er inne i en veldig spennende fase med ny automasjon og nye analyseinstrumenter.Ved Sentrallaboratoriet har vi følgende ledige bioingeniør-stillinger:1 fast stilling og 1 vikariat som vaktgående bioingeniør. Stillingene er fortrinnsvis vaktstillinger med turnusarbeid (dag, kveld, natt og helg) 35.5 timer pr.uke. Tiltredelse etter avtale. Ved eventuell intern rekruttering vil annen stilling bl...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  18.11.2020 Updated on: 19.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310863166 Presentasjon av stillingen:Er du interessert i å utvikle og gjennomføre analyser som skal bidra til å dekke akutte kunnskapsbehov og sikre pålitelig kunnskap for rådgiving, pasientbehandling og sentrale beslutninger i håndteringen av covid-19 epidemien i Norge?Folkehelseinstituttet (FHI) har ledig tre midlertidige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver. Det er ønskelig med tiltredelse så fort som mulig og ut 2021, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker søkere som har solid kompetanse i kvantitative studiedesign og analysestrategier, og som er motivert for å anvende disse ferdighetene til å gjennomføre forskningsbaserte analyser for håndteringen av covid-19-epidemien.Stillingene vil bidra til arbeidet i Nasjonalt kunnskapsprogram for covid-19 ("Kunnska...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical and pathology laboratory technicians Edit filters