Jobmonitor. Search results for Medical and pathology laboratory technicians

72 Jobs found

Used filters:
 • Medical and pathology laboratory techniciansx
Displaying 1-50 of 72 results.
 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 893407642 Stillingsident: 4405029047 Presentasjon av stillingen:På Gjøvik kan vi tilby en passe stor by med stabilt vær, Mjøsutsikt, slalåmbakke og utebasseng midt i sentrum. Byen har et rikt musikkliv, og det er kort vei til stranda, åsen, fjellet, Gardermoen (1 t 20 min), Oslo (1 t og 50 min), Hafjell og Kvitfjell. NTNU er også lokalisert til byen.Hvis du er bioingeniør, så er vi 40 stykker ved sykehuset på Gjøvik som ønsker å få deg som kollega.Seksjon for blodbank og medisinsk biokjemi Gjøvik har 36 stillinger. Det er separate turnuser på blodbank og medisinsk biokjemi, begge med døgnbemanning.Følgende fagområder dekkes av seksjonen: Immunhematologi, tapping av blodgivere, preanalyse, klinisk kjemi, hematologi, koagulasjon/spesialkoagulasjon og urinanalyser.Stillingene krever ...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SYKEHUS LABORATORIE- OG RØNTGENTJENESTER in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402123406 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 50% prosjektstilling som fagingeniør ved Medisinsk biokjemi i 1 år. Stillinga er på dagtidArbeidsoppgåverFagingeniør er en ressursstilling for funksjonsleder i forhold til forskningsprosjekter som medisinsk biokjemi yter tjenester til.Fagingeniør vi ha ansvar for vår deltagelse i forskningsprosjekter, koordinere studier og utarbeide planer og prosedyrerFagingeniør vil samarbeide tett med andre fagansvarlege, lege og funksjonsleder internt i avdelingen, og forskningsprosjektansvarlige fra andre avdelingerOrdinære driftsoppgåver på laboratoriet vil inngå i arbeidsoppgavene.KvalifikasjonarNorsk autorisasjon som bioingeniør er ei føresetnad.Erfaring frå fagansvar og fagområdet vil bli vektlagtØnskelig med erfaring fr...

 • Company HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399312911 Presentasjon av stillingen:Laboratoriet søker etter bioingeniør i 100 % fast grunnstilling med vakter i 3-delt turnus.Laboratoriet er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189. Vi yter service til sykehusets interne avdelinger, poliklinikker og primærhelsetjenesten.Avdelingen utfører ca. 1.7 millioner analyser årlig fordelt på medisinsk biokjemi, immunhematologi og mikrobiologi. Laboratoriet har moderne analysepark og lyse trivelige lokaler.Vi praktiserer jobbrotasjon som innebærer at bioingeniørene deltar ved alle seksjoner. Vi tilbyr faglig utvikling og legger til rette for kompetanseheving.ArbeidsoppgaverPrøvetakingAnalysearbeid på seksjoner ved laboratorietVaktarbeid med arbeid hver tredje helg og "alene-vakt" på nattTa del i oppgaver som til enhv...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - LAB/RØNTGEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405537987 Presentasjon av stillingen:Do you want to build robust systems within an exciting area of health care?High-throughput sequencing (HTS) is a technology that allows for fast and cost-effective characterization of DNA. Department of Medical Genetics at Oslo University Hospital is Norway’s largest medical genetics department with over 240 employees and state-of-the-art sequencing equipment. We are expanding our current diagnostic offering based on HTS and our development of knowledge and frameworks for future precision medicine.Bioinformaticians in the Unit for HTS-diagnostics drive the Development of new diagnostic analysis pipelines as well as software and methodologies thatprovide decision support, in particular for genetic variant interpretation. Inadd...

 • Company ELKEM ASA TECHNOLOGY KRISTIANSAND in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er ei avdeling i Laboratorieklinikken og har seks kjernedriftsområde. Blodgivartapping, komponentframstilling, immunologi, flowcytometri, immunhematologi og celleterapi. Hovudarbeidsområda er å skaffe blod, laboratorieanalysar, pasientbehandling, forsking og undervising. Avdelinga er i sluttfasen for godkjenning om akkreditering etter standard NS-EN ISO 15189:2012.Avdelinga søkjer etter engasjerte og motiverte medarbeidarar som vil trivast i eit spennande arbeidsmiljø med mange ulike oppgåver. Vi legg til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste, dei tilsette er vår viktigaste ressurs. Ved avdelinga er det no ledig vikariat som bioingeniør ved Immunologisk seksjon.Ved seksjonen utføres det både manuelle og instrumentelle analy...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF RØNTGEN/LABORATORIER - STOKMARKNES in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 993573396 Stillingsident: 4402275032 Presentasjon av stillingen:Er du bioingeniør og ønsker spennende og varierte arbeidsoppgaver vil vi at du søker en av disse stillingene. Vi har ledig 1 fast stilling, og 2 vikariat frem til mai - 2023, med mulighet for fast jobb.Tiltredelse etter avtale.Vi ønsker deg som kan samarbeide og med andre, men kan også jobbe selvstendig.Du får nær kontakt med avdelingene på sykehuset, og gode kollegaer å arbeide sammen med.Det er også en fin mulighet for nyutdannede bioingeniører å søke da arbeidet her berører flere felt innen bioingeniøryrket, og du kan finne ut hva du liker å jobbe med.Laboratoriet har 12,75 stillinger, og arbeider med medisinsk biokjemi og blodbank. Vi søker kollegaer som ønsker en allsidig arbeidshverdag og som liker utfordringer....

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 993407895 Stillingsident: 4397661819 Presentasjon av stillingen:Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbankseksjonen foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Seksjonen vil etter hvert ta i mot prøver fra primærhelsetjenesten i hele opptaksområdet til Sykehuset Innlandet.ArbeidsoppgaverVår overbioingeniør for faggruppe hematologi/koagulasjon/blodgass skal ha ett års permisjon for å jobbe i avdelingens kvalitetsteam. Vi trenger derfor en motivert, interessert og faglig dyktig person...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403544554 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100 % fast stilling som bioingeniør i turnus ved Medisinsk Biokjemi i Avdeling for Laboratoriemedisin. Stillinga er ledig fra snarest . Arbeid 35,5 t/uke og hver fjerde helg etter fullført opplæring.I tillegg er det ledig 2 bioingeniør-vikariat fra snarest og til over sommeren 2022. Opplys i søknaden om dette kan være av interesseFra august 2021 vil alle laboratoriene i Haugesund flytte inn i nytt sjukehusbygg. Medisinsk biokjemi får ny maskinpark, og går over til båndløsning, egen analysehall i flotte nye lokalerMedisinsk biokjemi er akkreditert , ISO 15189ArbeidsoppgåverOppgåver innan hematologi, koagulasjon, klinisk kjemi, immunkjemi samt blodprøvetaking og prøvehandtering er sentraleKvalifikasjonarNorsk autor...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4388700460 Presentasjon av stillingen:Seksjon for medisinsk biokjemi og blodbank, Skien, er organisert i Avdeling for laboratoriemedisin. Avdelingen er akkreditert.Det skal ansettes bioingeniører i 4 stillinger. 2 faste stillinger og 2 vikariat. Vikariatets varighet er fra 1. september 2021 til 31.mars 2022.ArbeidsoppgaverVarierte arbeidsoppgaver innen preanalyse, medisinsk biokjemi og hurtigdiagnostikk innen mikrobiologiStillingen inngår i turnus med helgevakt.KvalifikasjonerAutorisert bioingeniørMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsretningBioingeniørfagUtdanningsnivåHøyskole / UniversitetPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerFleksibelEvne til å arbeide selvstendig og i teamServiceinnstiltRyddig og strukturertMå trives i et aktivt og travel...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF DØVBLINDESENTERET in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 993515337 Stillingsident: 4397835058 Presentasjon av stillingen:Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år for å stadfeste dødsårsak og kartlegge sykelige forandringer. Avdelingen mottar omtrent 70 000 prøver pr. år og utfører mer enn 100 000 analyser for å kunne gi nøyaktig diagnose og best mulig grunnlag for behandling, og deltar i samarbeidet om regionale kreftpakkeforløp. I tillegg til diagnostikk jobber avdelingen aktivt med forskning og utvikling, undervisning og utdanning av legespesialister.Klinisk patologi er akkreditert etter ISO 15189 og har fokus på å levere tjenester av høy kvalitet til det beste for pasienten. Viktige satsingsområd...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKESHUS - LABORATORIETJ in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 999236847 Stillingsident: 4403767087 Presentasjon av stillingen:Avdeling for klinisk patologi, har i dag 60 ansatte og bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs- og celleprøver. Avdelingen er lokalisert til Drammen sykehus, og har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde. Her undersøkes og vurderes forandringer i celler og vev fra alle kroppens organer. Diagnosen danner en viktig del av grunnlaget for behandling og oppfølging. I tillegg har vi ansvar for utdanning av spesialister i patologi.Avdelingen for klinisk patologi har ledig to 100% faste stillinger som bioingeniør ved seksjon for spesiallaboratorier som består av fagområdene cytologi-screening, molekylærpatologi og immunhistokjemi.Er du interessert i et nytt og spennende arbe...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF HAMAR - SOMATIKK in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 993407747 Stillingsident: 4401876131 Presentasjon av stillingen:Ledige bioingeniørstillinger ved Blodbank og med. biokjemi, Hamar50% fast bioingeniørstilling i turnus fra dags dato.100% svangerskapsvikariat ledig omgående.100% fast turnusstilling ledig fra 1. septemberAlle er turnusstillinger med arbeid på dag, kveld og natt samt med arbeid hver tredje helg.Merk i søknaden hvilken av stillingene du søker på.Dersom det blir flere ledige stillinger innen søknadsfristen vil det bli ansatt fra den søkermassen som foreligger.ArbeidsoppgaverVaktgående bioingeniører tar blodprøver både på poliklinikk og i avdelingene.Analysering av prøver i våre nye instrumenter gjør hverdagen utfordrende og spennende.Alle stillingene er turnusstillinger med vakt hver tredje helg.Vi er inne i en spennend...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 996268004 Stillingsident: 4397475893 Presentasjon av stillingen:Senter for laboratoriemedisin består av 8 seksjoner som dekker fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi og transfusjonsmedisin. Arbeidssted for stillingen er seksjon pre-/postanalyse på Kalnes.Seksjon pre-/postanalyse består av felles prøvemottak og felles ekspedisjon for senter for laboratoriemedisin. Hovedoppgaver i seksjonen er prøvetaking, arbeid i felles prøvemottak, annet preanalytisk arbeid og noe analysearbeidStillingen innebærer det bioingeniørfaglige ansvaret for rørpost, hurtigtester og mottak av prøver til fagområdene bakteriologi, infeksjonsserologi og genteknologi. Stillingen krever godt samarbeid med andre fagansvarlige i senter for laboratoriemedisin.Stillingen er for tiden en d...

 • Company NDT Global GmbH & Co. KG in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Stellenangebotsbeschreibung: NDT Global is part of Eddyfi/NDT Global, an innovative technology group, we strive to develop the most advanced nondestructive testing science and technology in the world. With headquarters in Bergen, Norway, and offices in Oslo and Houston, our global teams continue to innovate the use of ART (acoustic resonance technology) for the inline inspection industry, providing operators with the information they need to strengthen their integrity management programs. NDT Global specializes in providing inspection services to the oil and gas industry. Whether onshore or offshore, our patented ART solutions delivers exceptional accuracy and versatility to our customers, providing the most accurate sizing possible of pipeline anomalies. Experimental SpecialistLocation: ...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Avdelingsingeniør Ved Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin, er det ledig eit vikariat (100%) i 12 månader frå august 2021 som avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til Studieseksjonen ved instituttet og vil ha arbeidsoppgåver retta mot praktisk undervisning av instituttets studentar. Den som vert tilsett blir ein del av studieseksjonen med arbeidsplass ved Institutt for biomedisin.Arbeidsoppgåver:Teknisk tilrettelegging av laboratoriekurs i fysiologi, kjemi/biokjemi og anatomiAssistanse på kursStudieadministrasjon, som vil inkludere arbeid med timeplanar, eksam...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: 999236847 Stillingsident: 4398666158 Presentasjon av stillingen:Avdeling for klinisk patologi har i dag 60 ansatte og bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs- og celleprøver. Avdelingen er lokalisert til Drammen sykehus, og har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde. Her undersøkes og vurderes forandringer i celler og vev fra alle kroppens organer. Diagnosen danner en viktig del av grunnlaget for behandling og oppfølging. I tillegg har vi ansvar for utdanning av spesialister i patologi.Vi har ledig to faste stillinger som cytologi-screener (bioingeniør med videreutdanning i screening av cytologiprøver) ved seksjon forspesiallaboratorier.Seksjonen er ny etablert og består av tre fagområder (cytologi-screening, immunhistokjemi og m...

 • Company BAYER NORWAY AS in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RØNTGEN OG LAB TROMSØ in Other
  16.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: 993515337 Stillingsident: 4403638297 Presentasjon av stillingen:Vikariat fra snarest til mai 2022, muligens med forlengelse.Klinisk patologi har som hovedoppgave å undersøke vevsprøver og celleprøver ved mistanke om kreft eller andre sykdommer. I tillegg utfører avdelingen omtrent 200 obduksjoner pr. år for å stadfeste dødsårsak og kartlegge sykelige forandringer. Avdelingen mottar omtrent 70 000 prøver pr. år og utfører mer enn 100 000 analyser for å kunne gi nøyaktig diagnose og best mulig grunnlag for behandling, og deltar i samarbeidet om regionale kreftpakkeforløp. I tillegg til diagnostikk jobber avdelingen aktivt med forskning og utvikling, undervisning og utdanning av legespesialister.Klinisk patologi er akkreditert etter ISO 15189 og har fokus på å levere tjenester av høy...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403652758 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin, har ca. 250 årsverk og er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. Med om lag 115 000 prøver årlig har avdelingen stor variasjon i prøvetype. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskop...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK FLEKKEFJORD in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 993524387 Stillingsident: 4402874035 Presentasjon av stillingen:Sørlandet sykehus Flekkefjord inngår som en del av Sørlandet sykehus HF som driver virksom i hele Agder. Sykehuset i Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon for ca 40 000 innbyggere og yter pasientbehandling innen kirurgi, ortopedi, gynekologi, fødselshjelp og indremedisin.Flekkefjord er en by med ca. 9000 innbyggere som ligger vakkert til ved kysten midt mellom Stavanger og Kristiansand som begge har flyplasser med internasjonale flyvninger. Fjord, skjærgård og natur rett utenfor døren gir gode muligheter for friluftsliv og kultursenteret tilbyr en rekke opplevelser/aktiviteter.Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank ligger organisatorisk i Medisinsk serviceklinikk og har totalt 13,3 stillinger. Enheten har...

 • Company VÅGÅ KOMMUNE HELSESENTER LEGETJENESTE in Other
  15.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vågå kommune ligg i Nord- Gudbrandsdalen, midt mellom nasjonalparkane Jotunheimen og Rondane. Kommunesenteret Vågåmo er ein konsentrert og triveleg handelsstad, med eit godt utbygd servicetilbod. Vågå har eit godt barnehage- og skuletilbod, og eit allsidig og rikt kulturliv. Nasjonalparkane gjev moglegheit for store naturopplevingar, som til dømes jakt og fiske.Bioingeniøren ved Vågå Helsesenter skal ut i permisjon. Vi har ledig 100% vikariat frå juli 2021 og eitt år fram i tid.Bioingeniøren ved Vågå Helsesenter skal ut i permisjon. Vi har ledig 100% vikariat frå juli 2021 og eitt år fram i tid.Ved helsesenteret er det fire stillingar som er hjelper fire fastlegar og ein turnuslege. Hovudoppgåvene er klinisk retta mot legetenesta, men det blir også gjeve skranketeneste for helsestasjonsten...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF DØVBLINDESENTERET in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 993515337 Stillingsident: 4397885185 Presentasjon av stillingen:Ledige faste stillinger, samt flere vikariater, som bioingeniør i tredelt turnus. Vikariatene kan på sikt bli faste stillinger.Laboratoriemedisin består av tre likestilte medisinske hovedspesialiteter Immunologi og transfusjonsmedisin, Medisinsk biokjemi og Klinisk farmakologi. Avdelingen har laboratorier ved UNN Tromsø, Harstad og Narvik.ArbeidsoppgaverDelta i preanalyseDelta i laboratoriets daglige analysearbeid og faglige utviklingDelta i opplæring og veiledningDelta i tredelt turnusordningKvalifikasjonerAutorisert bioingeniørDet legges vekt på relevant praksisMå beherske norsk skriftlig og muntligUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperSelvstendigEndringsvilligVære en god t...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Arbeidsstaden er Mikrobiologisk avdeling, Førde Sentralsjukehus, med tilsaman 29 tilsette. Vi er 3 overlegar, 22 bioingeniørar/ avdelingsingeniørar og 4 sekretærar.Avdelinga er organisert i einingar for bakteriologi inklusiv substrat, serologi og molekylærbiologi samt ekspedisjon.Vi er akkrediterte etter NS-EN ISO 15189. Stillinga er organisert i stab til avdelingssjef.Vi søker en engasjert medarbeider som brenn for kvalitetsarbeid og som kunne tenke seg eit vikariat som kvalitetskoordinator i eit trivelig arbeidsmiljø.ArbeidsoppgåverVi ønskjer ein kvalitetskoordinator som kan leie kvalitetsarbeidet og saman med leiinga vere ein pådrivar i kvalitet- og forbetringsarbeidet ved avdelingaHa ansvar for å halde seg fagleg oppdatert for å innfri krav frå ulike styringsorganHandsame og følgje opp...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - LAB/RØNTGEN in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: 998154510 Stillingsident: 4403246294 Presentasjon av stillingen:Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) med ca 300 ansatte. Avdelingen holder til på Rikshospitalet, Ullevål sykehus og i Hausmannsgate 7. Avdelingen er det nasjonale senteret for transplantasjonsimmunologi og inkluderer et ledende spesiallaboratorium for medisinsk immunologi inkl. allergologi.Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter for alle sykehusene i Oslo på døgnbasis. BiO inkluderer et nasjonalt kompetansesenter i blodtypeserologi.Seksjon for komponentfremstilling er en av tre seksjoner på BiO. Vi står for prosessering av ca. 34.000 enheter blod. Vi har stor produksjon av ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402285513 Presentasjon av stillingen:An engineer position is available from August 2021 for a period of 2.5 years, with a possibility of extension. The work will be performed at the Translational unit of the Section of Cellular Therapy at The Radium Hospital in Oslo. The Unit is composed of 2 groups representing a total of 15 emplyees. Our labs are located at the Oslo Cancer Cluster Incubator ().The focus of the Translational Research Unit is the development of new immunotherapy treatments for cancer. This includes the pre-clinical and clinical development and testing of enhanced cancer vaccines, adoptive T-cell therapy (TCR, CAR) and the improvement of cellular therapy for increased resistance to the microenvironment. In addition, the unit is performing immunom...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RADIUMHOSPITALET - LAB/RØNTGEN in Other
  11.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403081999 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin, har ca. 250 årsverk og er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. Med om lag 115 000 prøver årlig har avdelingen stor variasjon i prøvetype. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskop...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: 983 974 724 Stillingsident: 4373217588 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF) er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 300 tilsette. MBF har 12 analytiske og 3 ikkje-analytiske seksjonar. Avdelinga har også tre legegrupper (Medisinsk biokjemi, Hormonlaboratoriet og Klinisk farmakologi).Avdelinga utfører ei rekkje analysar innan fagområda medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi og har moderne analyseinstrument. I tillegg til omfattande rutinedrift blir det drive forsking og utviklingsarbeid. Laboratoriet er akkreditert etter ISO standard 15189.Seksjon for automatiserte analysar har ansvar for avdelinga sine store automatiserte analyseinstrument som er i drift heile døgeret. Analyserepertoaret er breitt...

 • Company PHARMAQ AS AVD OVERHALLA in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NYDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400477304 Presentasjon av stillingen:Nydalen videregående skole er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig utgangspunkt og mål. Derfor er vår visjon at elevene, ut i fra sine forutsetninger, skal «ha mulighet til å nå så langt de kan». Vi er opptatt av at alle ansatte ser elevene, ogvårt motto er "vær den du er".Les mer om Nydalen videregående skole her Nydalen videregående skole har ledig 60% vikariat som faglærer på vg3 helsesekretær.ArbeidsoppgaverMotivere elevene i deres læringsprosess til å nå så langt de kanUtvikle og sikre elevene god kompetanse i fagetBidra i faglig og pedagogisk utviklingsarbeid i teamTett oppfølging av hver enkelt elev sammen med kontaktlærerAns...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: 993562750 Stillingsident: 4387322523 Presentasjon av stillingen:Avdeling for Laboratoriemedisin har moderne og godt utstyrte laboratorier i flotte lokaler. Til sammen jobber 130 ansatte i avdelingen, fordelt på blodbankenheten, sentrallaboratoriet, preanalytisk enhet, molekylærbiologisk enhet og bakteriologisk enhet. Blodbankenheten har ca 16 ansatte fordelt på bioingeniører, helsesekretærer, sekretær og assistent.Enhetene samarbeider mye på tvers og noen oppgaver er definert som fellesansvar, eksempelvis prøvetaking, poliklinikk og prøvemottak. Blodbankenheten og sentrallaboratoriet har felles vaktsamarbeid.Ved Blodbankenheten Bodø har vi ledig vikariat som vaktgående bioingeniør i 3-delt turnus3.års bioingeniørstudenter oppfordres til å søkeArbeidsoppgaverTapping av blodgivere.A...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: 983 974 724 Stillingsident: 4393535410 Presentasjon av stillingen:MBF er det største laboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og har meir enn 300 tilsette. MBF har 12 analytiske og 2 ikkje-analytiske seksjonar. Avdelinga utfører ei rekkje analysar innan fagområda medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi og har moderne analyseinstrument. I tillegg til omfattande rutinedrift blir det drive forsking og utvikling.Laboratoriet er akkreditert etter ISO standard 15189 og føretaket nyttar "Elektronisk Kvalitetshåndbok" som verktøy for dokumentstyring. Kvalitetsarbeidet blir leia av ein kvalitesleiar. Kvalitetsmedarbeidar skal arbeide saman med denne og 2 andre kvalitetsmedarbeidarar.Det blir ledige stilling som kvalitetsmedarbeidar ved avdelinga frå 23.08.2021ArbeidsoppgåverKvalit...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400188422 Presentasjon av stillingen:Avdeling for mikrobiologi ved Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo Universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner, Rikshopitalet og Ullevål. Avdelingen utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på pasienter innlagt i Oslo-sykehusene og fra pasienter i primærhelsetjenesten.Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi er lokalisert på Rikshospitalet og har analyser innen infeksjonsserologi og molekylærdiagnostikk. Vi er 11 ansatte i enheten hvorav 7 spesialbioingeniører og 4 bioingeniører. Enheten er i utvikling og i løpet av 2021 vil vi få installert flere nye instrumenter innen serologi og molekylærdiagnostikk.Ved Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet, Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi er det ledig fast ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - LAB/RØNTGEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397748740 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.Ved Enhet for bakteriologi Ullevål er det ledig 100 % vikariat som spesialbioingeniør fra 30.09.21 til 31.08.22.Seksjon for bakteriologi er en del av Avdeling for mikrobiologi i Klinikk for laboratoriemedisin, ved Oslo universitetssykehus, og består av to enheter lokalisert til Ullevål og Rikshospitalet. Enhet for bakteriologi Ullevål utfører laboratoriebasert in...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397797993 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.Ved Enhet for bakteriologi Rikshospitalet er det ledig vikariat som bioingeniør fra 16.08.21 til 31.07.22.Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus er fordelt på to lokalisasjoner, Ullevål og Rikshospitalet. Enhet for bakteriologi Rikshospitalet utfører laboratoriebasert infeksjonsdiagnostikk på materiale primært fra pasienter innlagt på Rikshospitalet ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: NO 983974724 Stillingsident: 4400235971 Presentasjon av stillingen:NAT-gruppa driv med translasjonsforsking med basis i endokrine biobankar ved Haukeland universitetssjukehus (HUS), Kirurgisk klinikk. Hovudfokuset er studiar av NAT-enzymar (N-terminal acetyltransferaser) som er oppregulert i ei rekke kreftceller og som også er kobla til andre sjukdommar.Vi har ledig to midlertidige stillingar, 16. august -- 17. desember 2021, 100 % stilling som ingeniør. Arbeidsoppgåver vil vere laboratoriearbeid knytt til humane celler og proteiner.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåver vil vere laboratoriearbeid knytt til humane celler og proteiner.KvalifikasjonarKvalifikasjonar stilling 1:Mastergrad i biokjemi eller molekylærbiologiKan arbeide sjølvstendig, ha fagleg vurderingsevne og likar å jobbe i e...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396545733 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra andre helseregioner.Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 5 millioner analyser, om lag halvparten fra rekvirenter utenfor sykehuset. Repertoaret er omfattende. Avdelingen har spesialisert seg på analyser innen vitaminer og ernæring og har etablert en rekke DNA-analyser. Avdelingen er delt inn i seks seksjoner.En del av avdelingens virksomhet er Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser). Noklus arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  10.06.2021 Updated on: 19.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396652882 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med fem avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra andre helseregioner.Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 5 millioner analyser, om lag halvparten for rekvirenter utenfor sykehuset. Repertoaret er omfattende; særlig har avdelingen spesialisert seg på analyser innen vitaminer og ernæring, og har etablert en rekke DNA-analyser. Avdelingen er delt inn i 5 seksjoner, Prøvetaking og pasientnær analyse; Prøvemottak; Generell biokjemi, Spesiell biokjemi og Medisinsk seksjon.Stillingen som fagansvarlig bioingeniør er knyttet til Seksjon...

 • Company SYKHEUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE LILLEHAMMER in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: 993407690 Stillingsident: 4399822546 Presentasjon av stillingen:Alle seksjonene for Blodbank og medisinsk biokjemi i Sykehuset Innlandet er samlet i Avdelingen for blodbank og medisinsk biokjemi. Det er et godt samarbeid mellom seksjonene i avdelingen og det benyttes felles prosedyrer.Blodbank og medisinsk biokjemi, seksjon Lillehammer har 48 stillinger. Stillingene bemannes av bioingeniører og helsesekretærer.Seksjonen har 9 overbioingeniører , 10 fagbioingeniører, bioingeniører og helsesekretærer.Seksjonen dekker fagområdene preanalyse, medisinsk biokjemi, hematologi, koagulasjon, urinanalyser, proteinanalyser, tapping av blodgivere, produksjon av blodprodukter, immunhematologi og immunologi.Sykehuset Innlandet har samlet all analysering av proteinanalyser, produksjon av blodpro...

 • Company NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) CAMPUS ÅS in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Om stillingenVed NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for prekliniske fag og patologi, er det ledig 100 % stilling som avdelingsingeniør innen immunologi med snarlig oppstart og med varighet i tre år.Stillingen er tilknyttet NFR-prosjektet “GoatSCC: High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality”. Prosjektet har som mål å utforske bakgrunnen for høyt celletall og eventuell sammenheng med betennelse og produksjonsmessige forhold hos norske melkegeiter, samt eventuelle sammenhenger mellom slike funn og produksjonsmessige sider ved melka. Prosjektet skjer i samarbeid med Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU, samt flere andre partnere. Vi søker en person som vil være med på å finne ut hva slags celler som finnes i melka hos norske geiter, i vårt toppmo...

 • Company AHUS JESSHEIM POLIKLINIKK DPS in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398824164 Presentasjon av stillingen:Akershus Universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal -og områdesykehus for nær 10% av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin (IMTRA) omfatter aktiviteter på Nordbyhagen samt tappestedene Lillestrøm, Gardermoen og Ski. Avdelingen har ansvar for fagområdene Immunhematologi, Immunologi, Blodgiving, Komponentfremstilling, Pasientbehandling og Blodgiversekretariat. Avdelingen er akkreditert ihht. ISO 15189.IMTRA lyser nå ut en fast bioingeniør stilling. Stillingen vil være en del av IMTRA i Divisjon for Diagnostikk og teknologi på Ahus med hovedarbeidssted Ahus Gardermoen. Tapping av blodgivere på kveldstid må påregnes. B...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF RØNTGEN/LABORATORIER - STOKMARKNES in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: 993573396 Stillingsident: 4393358768 Presentasjon av stillingen:Vi søker ny kollega!100% fast stilling som fagansvarlig bioingeniør immunkjemi ledig ved Nordlandssykehuset Vesterålen.Dette er en stilling som passer for deg som liker utfordringer og som er bevisst på kvalitet og nøyaktighet. Du får arbeide i nye lokaler (nytt sykehus i 2014), moderne analyseinstrumenter og gode kollegaer. Arbeidet innebærer redusert turnus, med natt- og helgevakter.ArbeidsoppgaverUtarbeide og oppdatere prosedyrer og kunne legge de inn i kvalitetssystemetKvalitetssikrings- og kvalitetsforbedringsarbeid, herunder interne og eksterne kvalitetssikringsprøverUtarbeide og gjennomføre opplæring, veiledning og undervisningTilrettelegge og delta i enhetens daglige arbeidsoppgaverVedlikehold av apparaturUtfø...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RØNTGEN OG LAB TROMSØ in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 993515337 Stillingsident: 4399671873 Presentasjon av stillingen:Ledig ett års vikariat i stilling som fagbioingeniør ved Seksjon immunologi og molekylærgenetikk,Laboratoriemedisin, UNN Tromsø.Stillingen er tilknyttet fagområdet molekylærgenetiske analyser.Ved fagområdet utføres analyser med i hovedsak genteknologiske teknikker, men også biokjemiskeog immunologiske analyseteknikker benyttes. Det utføres også noenpasientundersøkelser. Det utføres analyser innen alle de tre medisinskespesialitetene i avdelinga; Medisinsk biokjemi, Immunologi og transfusjonsmedisin,og Klinisk farmakologi.Fagområdet er bemannet med 4 stillinger.Stillingen er dagtidsstilling, men jobb cirka hver 6. helg må påregnes.ArbeidsoppgaverUtføre analytisk arbeid ved fagområdeneVedlikehold av instrumenter og utst...

 • Company HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399312911 Presentasjon av stillingen:Laboratoriet søker etter bioingeniør i 100 % fast grunnstilling med vakter i 3-delt turnus.Laboratoriet er akkreditert etter standard NS-EN ISO 15189. Vi yter service til sykehusets interne avdelinger, poliklinikker og primærhelsetjenesten.Avdelingen utfører ca. 1.7 millioner analyser årlig fordelt på medisinsk biokjemi, immunhematologi og mikrobiologi. Laboratoriet har moderne analysepark og lyse trivelige lokaler.Vi praktiserer jobbrotasjon som innebærer at bioingeniørene deltar ved alle seksjoner. Vi tilbyr faglig utvikling og legger til rette for kompetanseheving.ArbeidsoppgaverPrøvetakingAnalysearbeid på seksjoner ved laboratorietVaktarbeid med arbeid hver tredje helg og "alene-vakt" på nattTa del i oppgaver som til enhv...

 • Company UNILABS LABORATORIEMEDISIN AS AVD BIOKJEMI in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MEDICUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company JOBBSYS.NO AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Vi søker etter 2 stk Faglaboranter i engasjement på 12 mnd i et spennende selskap. Vi kan tilby en rolle i et internasjonalt miljø der du jobber i team med gode kollegaer. Du vil sørge for fysisk/kjemisk kvalitetskontroll og analyser av råvarer, samt bidra til at avdelingen møter kravene til GMP og GDP.Hovedansvarsområder: Stilling 1Utskrift av analyseskjemaerPrøveuttak av kjemiske råvarerPrøveuttak av komponenterForsendelse av prøver til eksterne analyserRegistrering av kjemiske prøverID testing på Nir, FC_3 Raman og XRFHovedansvarsområder: Stilling 2Kjemiske analyser av råvarer iht. kravKontroll av analyserBruk av instrumenter som FTIR, Karl Fisher, Polarimeter, TOC etcGodkjenning av komponenterHva ser vi etter hos deg:Laborant med FagbrevBeherske norsk og engelsk skriftlig og muntligGod...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Org. nr: 998154073 Stillingsident: 4400739048 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin, har ca. 250 årsverk og er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. Med om lag 115 000 prøver årlig har avdelingen stor variasjon i prøvetype. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronm...

 • Company INTERNATIONAL SOS MEDSITE AS in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  International SOS er et globalt selskap med 12000 ansatte ved 850 lokasjoner i 90 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi våre kunder sikkerhets- og helseråd samt lokal assistanse, herunder evakueringer, allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste. I Norge leverer vi også helsetjenester og bemanning offshore, samt et stort spekter at arbeidsmiljøtjenester.Den norske virksomheten har ca 180 ansatte og har avdelinger i Bergen, Haugesund, Stavanger, og Oslo.Til vår Covid-19 teststasjon i Stavanger (Sola) trenger vi flere sykepleiere/bioingeniører/paramedics/medisinstudenter/sykepleierstudenter på timesbasis dag/kveld/helg.Dine ansvarsområder:PrøvetakingHåndtering av prøverSterile rutiner (vask og desinfisering)Journalfø...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396259387 Presentasjon av stillingen:Arbeidssted er ved Medisinsk genetisk avdeling, Barne- og ungdomsklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.Medisinsk genetisk avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og er lokalisert i Tromsø, men har regional funksjon i hele Helse-Nord. Avdelingen tilbyr et variert spektrum av laboratorieanalyser, genetisk veiledning og utredning av personer eller familier med kjent eller mulig arvelig tilstand, samt diagnostikk av syndromer og uavklarte tilstander. Avdelingen har også ansvar for det fosterdiagnostiske tilbudet til gravide.Kompetansesenter for arvelig kreft er integrert i avdelingen. Avdelingen samarbeider tett med en rekke avdelinger ved UNN og UiT, Norges arktiske universitet, i tillegg il andre syke...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical and pathology laboratory technicians Edit filters