Jobmonitor. Search results for Medical and pathology laboratory technicians

25 Jobs found

Used filters:
 • Medical and pathology laboratory techniciansx
Displaying 1-25 of 25 results.
 • Company Vestre Viken Hf Bærum Sykehus - Laboratorietjenester in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 999236677 Stillingsident: 4140273477 Presentasjon av stillingen:Ved Avd. for Laboratoriemedisin, seksjon Medisinsk Biokjemi Bærum Sykehus, er det ledig en fast stilling og vikariat som bioingeniør i 100% stilling. Vikariat ut 2020.På seksjonen er det ca 50 bioingeniører og helsesekretærer. Seksjonen er akkreditert etter Iso 15189.Stillingene inngår i 3 delt turnus. Tiltredelse snarest mulig.ArbeidsoppgaverBlodprøvetaking av inneliggende og polikliniske pasienterBetjene laboratoriets instrumenterBlodbankarbeid på kveld, natt og helgMottak og forsendelse av prøverKvalifikasjonerAutorisert bioingeniørErfaring fra medisinsk biokjemi er en fordelMå beherske norsk skriftlig og muntligGode datakunnskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperSelvstendigAnsvarsbevisstMålb...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134696685 Presentasjon av stillingen:Mikrobiologisk avdeling er ei avdeling i Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssjukehus. Avdelinga har over 100 tilsette, og vi tar imot prøvar både frå sjukehus og frå primærhelsetenesta. Laboratoriet er akkreditert etter ISO-standard 15189.Vi har ledig fleire faste stillingar for bioingeniørar og ønskjer søkjarar med erfaring frå arbeid i mikrobiologisk laboratorium.ArbeidsoppgåverMikrobiologisk undersøking av prøvarBlodprøvetakingDelta i aktuell vaktordningKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som bioingeniørRelevant erfaring, helst frå arbeid i mikrobiologisk laboratoriumMå meistre norsk godt både munnleg og skriftlegPersonlege eigenskaparKunne arbeide nøyaktig og sjølvstendigKunne takle et variert arbeidstempoGode sama...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141078702 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) er den største avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge med i alt 10 seksjoner og p.t. over 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt 12 mill. analyser i året i medisinsk biokjemi i OUS.I driftsseksjon Ullevål er det ledige bioingeniørvikariater. Stillingene er døgnvaktstillinger med vakt maksimum hver 3. helg. Vi kan tilby opplæring, internundervisning og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk og faglig stimulerende miljø.Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.ArbeidsoppgaverOrdinære bioingeniør oppgaver i klinisk kjemisk laboratorium.KvalifikasjonerAutoriser...

 • Company Universitetet i Bergen in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176539Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: AvdelingsingeniørVed Det medisinske fakultet, Institutt for biomedisin er det ledig ei 50 % fast stilling som avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til Neurotargeting forskingsgruppe. Neurotargeting forskingsgruppe () utfører molekylær, biokjemisk, cellulær og genetisk basalforsking med særleg vekt på regulatoriske protein i nervesystemet. Gruppa har ekspertise i proteinkjemi, cellefraksjonering, post-translasjonelle modifikasjoner, in vitro transkripsjon og translasjon samt strukturbiologi. Gruppa er involvert i mange samarbeidsprosjekter.Arbeids...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4132551856 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus er landets største medisinsk genetiske avdeling med over 200 ansatte. Et vikariat som spesialingeniør/spesialbioingeniør er ledig i Enhet for preanalytisk virksomhet. Enheten er organisert i Seksjon for laboratoriediagnostikk og er lokalisert på Ullevål Sykehus. Enhetens hovedansvarsområder omfatter prøvemottak, registrering av pasientinformasjon og analyser, DNA-ekstraksjon, diagnostisk biobank, utsending av prøvesvar og bemanning av avdelingens resepsjon. Enheten bidrar også i tverrfaglige grupper med forbedringsarbeid i avdelingen.ArbeidsoppgaverSpesialingeniøren/spesialbioingeniøren arbeider i Enhet for preanalytisk virksomhet som innebærer mottakskontroll og fo...

 • Company Sero AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi ser etter deg som tar ansvar for produksjon av kontrollmaterialer og enkelte komponenter. Dette innebærer at du velger formulering og komponenter basert på faglig innsikt, gjennomfører beregninger, og setter sammen og justerer kontrollmaterialet basert på analyseresultater. Du vil ta avgjørende beslutninger over produksjonene du er ansvarlig for og trives med å ta dette ansvaret. En annen viktig del av jobben er fremstilling av komponenter fra biologiske råmaterialer. Du vil jobbe tett sammen med fire motiverte kollegaer i produktformuleringsteamet for å ferdigstille produkter i henhold til spesifikasjon og kvalitetskrav. Du liker varierte arbeidsoppgaver, er nøyaktig og ikke minst nysgjerrig. Vi jobber både i team og med oppgaver hver for oss og trenger en kollega som gjør at vi kan vo...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140672945 Presentasjon av stillingen:Seksjon for bakteriediagnostikk har ledig en 100 % stillig som bioingeniør50 % fast stilling og 50 % viaktiat (til 31.12.2020)Avdelingen har som hovedoppgave å diagnostisere infeksjonssykdommer ved å påvise og karakterisere smittestoff i prøvematerial fra den enkelte pasient. Dette danner grunnlag for behandling av pasienten og iverksetting av tiltak for å hindre smittespredning. Avdelingen har diagnostikk innenfor bakteriologi, virologi, parasittologi og mykologi (soppdiagnostikk). Avdelingen har moderne diagnostikk, og et bredt prøverepertoar og utførte 740 000 undersøkelser i 2018.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverDelta i det daglige analysearbeidetDelta i vak...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139582887 Presentasjon av stillingen:Klinikk for diagnostikk - Avdeling for medisinsk biokjemi - Medisinsk biokjemi MoldeAvdeling for medisinsk biokjemi er den største avdelinga i Klinikk for diagnostikk, med seksjonar ved alle dei fire sjukehusa i føretaket. Medisinsk biokjemi Molde har 38 stillingar og ca. 45 tilsette. Seksjonen består av fagområda hematologi/koagulasjon, preanalyse/urin, klinisk kjemi/immunkjemi, ANA/Allergener/protein og blodbank/transfusjonsmedisin.Vi har ledig 100 % fast fagbioingeniørstilling innafor fagområdet klinisk kjemi og immunkjemi frå 01.02.2020.Ved evt. internt opprykk kan det også bli ledig fast stilling som bioingeniør II.Det er muleg å søke på Bioingeniør II-stilling. Den som søker må oppgi kva for stilling det blir søkt på - ...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139214562 Presentasjon av stillingen:Avdeling for patologi har ca 280 årsverk og er lokalisert på tre steder i Oslo universitetssykehus. 80 000 biopsier og operasjonspreparater i 2018, og har et meget stort og variert prøvemateriale. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. Alle er enheter med høy produksjon og faglig utvikling.Vi har ledig en 100 % fast stilling ved enhet for histologi Rikshospitalet .Enhetens medarbeidere deltar i beredskapsvakt for transplantasjonsprøver, og den vi ansetter må ha anledning til å delta i beredskapsvaktenEnhetene er i en spennende prosess for innkjøp og etablering av mer automatiserte prosesser. Vi ønsker en medarb...

 • Company Universitetet i Bergen in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176291Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Video: OveringeniørVed Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, Seksjon for onkologi, er det ledig ei fast stilling som overingeniør (100 %). Stillinga er eksternt finansiert av NFR og er for tida knytt til prosjektet . Prosjektet har førebels finansiering fram til 31.03.2022.Arbeidsoppgåver:Stillinga inneber fagansvar for prøvebehandling og analysar ved massive parallell sekvensering knytt til kliniske studiar som er gjennomført, og skal gjennomførast ved seksjonen i Mohn Kreftforskningslaboratorium. Dette inneber både DNA bibliotek-preparering og ...

 • Company Epax AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Har du interesse for laboratoriearbeid, og kunne tenke deg å arbeide innenfor produksjon av Omega-3 produkter? Epax er i en spennende utviklingsfase, og trenger flere flinke folk! Vi søker nå etter en skiftlaborant i 100 % vikarstillingstilling, med varighet ut Desember 2020. Ansvar og arbeidsoppgaver:- Utføre kjemiske analyser av bedriftens Omega-3 produkter- Rapportere og kontrollere analyseresultater - Kalibrering og vedlikehold av laboratorieutstyr- Generelt renhold og orden på laboratorietØnskede kvalifikasjoner:- Fagbrev som Laborant, eller annen relevant erfaring fra laboratoriearbeid- Gode brukerferdigheter innen IT er ønskelig- Erfaring fra farmasøytisk-/næringsmiddelindustri foretrekkes- God holdning til HMSØnskede personlige egenskaper:- Evne til å arbeide selvstendig, effektivt...

 • Company Førde Sentralsjukehus in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138220910 Presentasjon av stillingen:Er du engasjert bioingeniør/avdelingsingeniør som er på utkikk etter ein spanande jobb innan patologi? Då er dette arbeidsstaden for deg.Avdeling for patologi ved Førde Sentralsjukehus har ledig vikariat som bioingeniør/avdelingsingeniør.Patologi er ei kjerneverksemd innan diagnostikk av kreft og andre sjukdommar. Avdeling for patologi i Helse Førde, har funksjonar som histologi med immunhistokjemi og spesialfarging, generell cytologi, molekylærbiologi og autopsi. Med Digital Patologi integrert i vårt laboratoriedatasystem, nyttar vi også fjerndiagnostikk som rutine.Avdelinga ligg under Medisinsk kliinikk og består av dyktige og trivelege medarbeidarar. Vi er 5 patologar, 1 LIS, 6,5 bioingeniørstillingar, 1/3 stilling som mol...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135967767 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi i OUS tilhører Klinikk for laboratoriemedisin. Avdelingen har døgndrift ved 4 sykehus og vår seksjon på Radiumhospitalet er en av dem.Ved driftsseksjonen på Radiumhospitalet (MBK-RA) har vi ledige vikariater for autoriserte bioingeniører. Vikariatene er av 1-2 års varighet fra 1/11-19 og 1/1-20.Vikariatene er grunnstillinger i den daglige rutinedriften med tredelt (dag/kveld/natt) eller todelt (dag/kveld) turnus, dette etter driftensbehov og de ansattes kompetanse/autorisasjon etteropplæringsprogram.For å ivareta døgndriften, så går de fleste av bioingeniørene i grunnstilling i tredelt turnus.Arbeid i helger må påregnes og er p.t. hver 4. helg.Ved eventuelt internt opprykk, kan det bli ledig an...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135982989 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) er denstørste avdelingen innen medisinsk biokjemi i Norge, med i alt 10 seksjoner og merenn 400 ansatte. Det er døgnkontinuerlig virksomhet både ved Ullevålsykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker sykehus. Det utføres totalt12 mill. analyser pr år ved MBK i OUS, og dette krever at detpreanalytiske arbeidet er godt ledet.MBKs seksjon ved Radiumhospitalet er inndelt i 4 enheter, hhv Spesialanalyser, Biokjemi, Preanalyse og Hematologi.I Enhet for preanalyse har vi nå ledig vikariat og søker etter en erfaren bioingeniør som har stor interesse og fokus forpreanalyse samt service til forskningsprosjekter.Ønsket startdato er 1/1-20, og med varighet ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136760609 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer. Innføringen skal være avsluttet innen ca. to år.Avdeling for patologi dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen og har et stort og variert diagnostisk materiale. Avdelingen er innde...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4125768008 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling.Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer. Innføringen skal være avsluttet innen ca. to år.Avdeling for patologi dekker patologitjenester for hele Trøndelagsregionen og har et stort og variert diagnostisk materiale. Avdelingen er innde...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4123272107 Presentasjon av stillingen:Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin og avdelingene er inndelte i seksjoner. Klinikken har ca 550 årsverk og et budsjett på ca kr 680 mill.Klinikken har et bredt analyserepertoar og analyserer i hovedsak prøver fra hele helseregionen. I tillegg utføres spesielle analyser fra andre helseregioner. Utover analytisk virksomhet tilbyr klinikken rådgivning og tolkning av analysesvar. Klinikken har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. Klinikken er inne i en spennende periode med innføring av nye laboratoriedatasystemer som skal være avsluttet om ca. et år. Klinikken er under stadige omstillinger med bla ny te...

 • Company UNILABS LABORATORIEMEDISIN AS in Other
  04.10.2019 Updated on: 09.10.2019

  Vår laboratorievirksomhet i Oslo, avdeling for patologi har ledig ett års engasjement for bioingeniør i 100 % stilling.Avdeling for patologi fremfører og screener ca. 22 000 cytologiske prøver i tillegg til fremføring og diagnostisering av ca. 14 500 histologiske preparater.I tillegg til den utlyste stillingen har avdelingen 7 bioingeniører, - hvorav 3 screener, i tillegg har vi 2 helsesekretærer og 1 medisinsk ansvarlig patolog.Det legges vekt på et godt faglig og sosialt miljø samt en kultur som gjenspeiler vårt mantra- Care Big. Care Big betyr at vi uoppfordret strekker oss litt ekstra for å utgjøre en forskjell for våre kunder og kollegaer.Bioingeniørene rapporterer til avdelingsleder.Ønskede kvalifikasjoner:- Autorisasjon som bioingeniør- Ønskelig med erfaring i bruk av større analyse...

 • Company Sykehuset Østfold HF in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: 996268004 Stillingsident: 4134758224 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100 % fast stilling som fagbioingeniør pasientnær analysering fra 1. november 2019Arbeidstid er for tiden dag, kveld og natt samt tredje hver helg. Ved intent opprykk vil stilling for bioingeniør bli ledig, oppgi i søknad om dette er av interesse.Seksjon pre-/postanalyse er en av åtte seksjoner ved senter for laboratoriemedisin. Senter for laboratoriemedisin leverer tjenester innen medisinsk biokjemi, transfusjonsmedisin/blodbank, medisinsk mikrobiologi og patologi.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren blioffentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført påsøkerlisten.ArbeidsoppgaverFagbioingeniør pasientnær analysering samarbeider tett med fagansvarlig bioingeniør pa...

 • Company Norges Idrettshøgskole in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Jobbnorge ID: 176053Ledig fast 50% stilling som ingeniør på laboratorium for ballspill ved Norges idrettshøgskoleInformasjonNIH søker ingeniør til fast 50% stilling ved Seksjon for coaching og psykologi (SCP) ved Norges idrettshøgskole (NIH). Det søkes etter en fagperson med stor interesse, kunnskap og erfaring innen bruk av teknologi i idrett. SCP har ansvaret for undervisning og forskning i ballspill, coaching-vitenskap og idrettspsykologi, og er opptatt av samspillet mellom praksisfeltet, undervisning og forskning. SCP tilbyr bachelorutdanning i trenerrollen og idrettspsykologi, og videre det internasjonale masterprogrammet European Master in Health and Physical Activity.Seksjonen har et velutstyrt ball-laboratorium for ballspillanalyse, og et moderne idrettspsykologi-laboratorium som e...

 • Company Universitetet i Oslo in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Jobbnorge ID: 176030Om stillingenInstitutt for medisinske basalfag har ledig fast stilling som laboratorieingeniør (avdelingsingeniør SKO 1085) ved Avdeling for molekylærmedisin. Arbeidsoppgavene for laboratorieingeniøren er p.t. knyttet til laboratoriet for molekylær nevrovitenskap og elektronmikroskopisk (EM) laboratorium ved Seksjon for anatomi, som ledes av professor Mahmood Amiry-Moghaddam.ArbeidsoppgaverStillingen er primært knyttet til drift av elektronmikroskopisk laboratorium og histologisnittsamlingen ved seksjon for anatomi, Avdeling for molekylærmedisin og. Arbeidsoppgavene inkluderer daglig drift av EM-laboratoriet, diverse immunhistokjemiske metoder og fargeteknikker for snitt, skjæring av snitt, etablering og gjennomføring av ulike vevsprosesseringsprosedyrer, preparering av...

 • Company NLSH - Røntgen/Laboratorier, Prinsensgt. 164 in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Vi søker ny kollega på cytologilaboratoriet! Kanskje det er deg!Cytologi betyr "cellelære" og er en egen fagdisiplin under patologifaget som omfatter læren om celler, deres struktur og funksjonalitet.I patologisammenheng består cytologi av mikroskopisk analysering av celler fra ulike kroppsvæsker eller organer. Målet med analysen er å finne tegn til kreftsykdom eller forstadier til kreftsykdom.Hovedandelen av prøver vi mottar er cervixprøver i forbindelse screeningprogrammet mot livmorhalskreft, hvor vi analyserer i hovedsak friske pasienter for å finne et fåtall som har celleforandringer. Vi mottar også prøver fra kroppsvæsker som urin og pleuravæske, samt finnålaspirasjoner eller skyllevæsker fra organer som bronkie eller thyroidea med fler. I de ikke-gynekologiske prøvene leter vi etter...

 • Company NUTRIMAR AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Voksende marked og behov for nye ressurser gjør at Nutrimar søker medarbeider til sin Kvalitetsavdeling. Nutrimar ble stiftet i 2007 og har i dag 62 ansatte. Nutrimar er lokalisert på Nordskaget,Frøya.Stillingen som laboratorietekniker skal sikre god oppfølging av produkt, produksjon og renhold gjennom å kvalitetssikre de prosesser og produkter som er ved Nutrimar. I stillingen som laboratorietekniker skal man til enhver tid være pådriver for en positiv utvikling av laboratoriet og sørge for at instrumenter til analysering er i optimal drift. Vedkommende som er laboratorietekniker er en viktig støttespiller i kvalitetsarbeidet ved Nutrimar, og skal bidra til oppfølging av kvalitetssystemet ved behov.ArbeidsoppgaverUttak og håndtering av prøverLaboratorie-analyserRapportering, avvik og resu...

 • Company Bemanningsenheten HR in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: 999236847 Stillingsident: 4136631425 Presentasjon av stillingen:Klinikk for Medisinsk diagnostikk, Avdeling for klinisk patologi, har i dag 60 ansatte , og bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs- og celleprøver. Avdelingen er lokalisert til Drammen sykehus, og har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde.Seksjon for laboratorium og logistikk har en 100 % fast stilling som bioingeniør ledig.ArbeidsoppgaverUtføre bioingeniørfaglig arbeid på laboratoriet som for eksempel støping, snitting og makrobeskjæring.Være aktivt med på å utvikle egen og avdelingens kompetanse.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som bioingeniørGode kommunikasjonsferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig.Praktisk erfaring fra arbeid innen patologi er ønskelig.Pers...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: 993573396 Stillingsident: 4134791071 Presentasjon av stillingen:Er du bioingeniør og ønsker spennende og varierte arbeidsoppgaver vil vi at du søker på denne stillingen. Dette er et 2-årig vikariat i turnus.Du liker å samarbeide med andre, men kan også jobbe selvstendig .Du får nær kontakt med avdelingene på sykehuset, og gode kollegaer å arbeide med.Det er også en fin mulighet for nyutdannede bioingeniører å søke da arbeidet her berører flere felt innen bioingeniøryrket, og du kan finne ut hva du liker å jobbe medLaboratoriet har 12,75 stillinger, og arbeider med medisinsk biokjemi og blodbank. Vi søker en kollega som ønsker en allsidig arbeidshverdag og som liker utfordringer. Laboratoriet er døgnbemannet, har moderne utstyr og flyttet inn i nytt sykehus i 2014ArbeidsoppgaverLab...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical and pathology laboratory technicians Edit filters