Jobmonitor. Search results for Medical assistants

45 Jobs found

Used filters:
 • Medical assistantsx
Displaying 1-45 of 45 results.
 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE ELVERUM in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 974631768 Stillingsident: 4190672458 Presentasjon av stillingen:Medisinsk kontortjeneste har pr. d.d. 20 ansatte, herunder hører journalarkivet til med 4 ansatte. Personalet ved Medisinsk kontortjeneste har et variert arbeid. Personalet arbeider blant annet i poliklinikk, ved dialysen, på sengepost som postsekretær, i arkiv og inne på kontortjenesten. Vi arbeider i et godt og aktivt miljø ved medisinsk kontortjeneste.Vi søker etter ferievikar i perioden 01.06.2020 - 16.08.2020 som postsekretær ved sengepost og ev. ved dialysen.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil være å arbeide i resepsjonen på de medisinske sengepostene og på dialysen. Det betyr å arbeide med timeoppsett, mottak av pasienter, ta telefoner, bestille drosje og ambulanse samt forefallende kontorarbeid.Kvalifikasjoner...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190995840 Presentasjon av stillingen:Ledig vikariat ved Poliklinikk for kvinnehelse og kirurgi.ArbeidsoppgaverHelsesekretæroppgaver som omfatter pasientlogistikk og administrasjon av pasientforløp til poliklinikkenKvalifikasjonerØnskelig med helsesekretærutdanningNødvendig med gode datakunnskaperKjennskap til DIPS er en fordel.Personlige egenskaperVi søker en positiv og entusiastisk medarbeider med evne til tverrfaglig samarbeid, nytenkning og fagutvikling.Det legges vekt på personlig egnethet.Vi tilbyrIntervju må påregnes.KontaktinformasjonTurid Røkenes Kristiansen, Avdelingsleder, 77626666ArbeidsstedHansine hansens veg 679019 TromsøSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.:4190995840Stillingsprosent: 100%V...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF MEDISINSK SERVICE FLEKKEFJORD in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 974595214 Stillingsident: 4189974918 Presentasjon av stillingen:Flekkefjord sykehus er et av tre sykehus i Sørlandet sykehus HF, og har ca 40.000 innbyggere i nedslagsfeltet og er lokalsykehus for Listerregionen - samt Lund og Sokndal kommune.Merkantil enhet ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord har ledig 100 % fast stilling og 70 % fast stilling for helsesekretær/sekretær. De ledige stillingene er knyttet til kirurgisk hovedekspedisjon.Ved intern omrokkering kan andre stillingsprosenter med andre oppgaver bli ledig.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som erkvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,nasjonal eller etnisk bakgrunn.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene knyttet til disse still...

 • Company ESKOLEIA HOVEDKONTOR in Other
  15.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Alternativ Bemanning & Rekruttering er en del av Eskoleia A/S. Vi har mer enn 20 års erfaring med å kartlegge personers arbeidskompetanse.Vår visjon er å ligge ett skritt foran når det gjelder formidling av den beste vikaren og rekruttering av den beste kandidaten!Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er på jakt etter fast jobb, men også deg som er på utkikk etter vikariat av kortere eller lengre varighet.Vi søker ferievikarer innen helse og omsorg til Eidskog kommuneSentrale arbeidsoppgaver:· Bistå i behandling, opptrening, stell og pleie· Praktisk bistand i hjemmet· Aktiviteter med brukere/pasienter· Bistå i oppgaver som ytes i tjenesten der du jobberDine egenskaper:· Punktlig og selvstendig· Positiv innstilling· Fleksibel· Alder for søkere er minimum 17 årEidskog Helsetun· Sykepleier ...

 • Company LEGETENESTA I HYLLESTAD in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:964967547 Stillingsident: 904724928 Presentasjon av stillingen :INTERN UTLYSINGVi har bruk for vikar på legekontoret, helst sjukepleiar, men helsesekretær/anna helsepersonell kan òg søkje. Vanleg dagarbeidstid 37,5 t/v - 08.00 - 15.30.Stillinga er eit sjukevikariat med ønskje om snarleg oppstart, vi er usikre på lengda på vikariatet, men truleg vil det vare ut året.Oppgåver blir mellom anna knytt til laboratorie, ekspedering, lysbehandling og ikt.Link til søknadsskjema: For mer informasjon kontakt: , Elin Garnes Solås, Tlf: +47 57789504, Mobil +47 90507908, Epost: ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Medisinsk avdeling er ei stor seksjonert eining som har ansvar for diagnostikk og behandling av pasientar med indremedisinsk sjukdom. Avdelinga har seksjonar for blodsjukdomar, hormonsjukdomar, infeksjonssjukdomar, fordøyingssjukdomar og nyresjukdomar. Kvar seksjon har tilknytta døgnopne sengepostar i tillegg til å drive dagbehandling og poliklinikk.Medisinsk avdeling har om lag 450 tilsette, 5 døgnopne sengepostar samt einingar for dagbehandling og poliklinisk verksemd. Avdelinga driv og med forsking, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande.Medisinsk avdeling har ledig ei full, fast stilling som helsesekretær/medisinsk sekretær. Oppgåvene er varierte og er f.t. knytta til drifta av Medisinsk undersøking, som driv med utgreiing og behandling av inneliggjande og p...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190996473 Presentasjon av stillingen:Det er ledig en 50 % fast stilling som helsesekretær i avdeling for kontor, seksjon for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin. Stillingen er ledig fra 01.03.2020.Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin har en stor klinisk virksomhet innen polikliniske og inneliggende pasienter som omfatter forskning og undervisningsvirksomhet ved Rikshospitalet, Ullevål og Aker sykehus. Hovedarbeidssted er Ullevål sykehus, ved mulig omorganisering innad i avdelingen kan stillingen bli flyttet til Aker.Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdertArbeidsoppgaverEkspedisjonTelefonbesvarelseDialog med pasienter, pårørende og helsepersonellAdministrativt arbeid i DIPSVentelistehåndteringOppgaver for å ...

 • Company LENAS HELSEPERSONELL AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4187251431 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 30 % fast stilling som helsesekretær ved Kirurgisk klinikk, seksjon føde- og barsel, evt. med mulighet for utvidet stilling ved interne endringer i bemanningen.Føde- og barselseksjonen har i dag to helsesekretærer. Oppgavene består i å betjene pasienter og pårørende i inngangsluke i tillegg til å være administrativ støtt for annet helsepersonell. Vi har fokus på pasientlogistikk og er opptatt av å bidra til god pasientservice.ArbeidsoppgaverRydde i uferdiglister i DIPS RapportoppfølgingGi pasienter på poliklinikk time i hånda, Følge opp gule lapper i DIPSFølge opp venteliste for svangerskapOpprette kurve i MetavisionFølge opp Min JournalUtenlandske pasienterRegistrere rosa skjema for gravide i partusTelef...

 • Company ALERIS SYKEHUS BODØ in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SUNDET LEGESENTER AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STORSENTERET LEGEKONTOR in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GYNEKOLOGEN AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker helsesekretær, deltid i fast stilling, 40-50%. Vi ønsker også å knytte til oss tilkallingsvikar. Det er ikke et krav at du er utdannet helsesekretær, annen relevant yrkeserfaring kan være helt ok.Arbeidet består i pasientkontakt, betjene telefonen, og mye arbeid på data og med papirer. Noe lab. arbeid. Bistå lege/assistanse/tilrettelegging.Infodoc plenario journalsystem brukes. Opplæring blir gitt.Vi ønsker at du er positiv og omgjengelig, serviceinnstilt og fleksibel. Det er viktig at du er nøyaktig og strukturert, at du kan jobbe selvstendig samt samarbeide. Du er erfaren på data. Gode norsk-kunnskaper skriftlig og muntlig er viktig. ("svorsk" kan også fungere)Gode lønnsbetingelser. Pensjonsordning. Parkering. Tiltredelse etter avtale.Det er ønskelig med snarlig søknad, selv om ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191050351 Presentasjon av stillingen:Plastikk- og håndkirurgisk avdeling er en avdeling i kirurgisk klinikk. Avdelingen har stor bredde i behandlingstilbudet og et nært samarbeid medblandt andre endokrinkirurgi, operasjon, anestesi og hudavdelingen. Poliklinikken har totalt 6 sekretærer og 1 kontorleder.Vi har ledig fast stilling som helsesekretær/sekretær i 75% ved Plastikk- og håndkirurgiskpoliklinikk.Oppstart snarest.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverLukebetjening.Telefonbetjening.Behandle henvisninger, ventelister og timeinnkalling.Journalskriving etter diktafon.Generelt forefallende kontorarbeid.Vi er en arbeidsplass i stadig utvikling og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.KvalifikasjonerAuto...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190554327 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rusmedisin består av elleve seksjonar, herav fem døgnseksjonar (Askøy, Floen, Tertnes, Dr. Martens, Klokkarvik og Skuteviken) ein Forskingseksjon, ein LAR seksjon, ein ambulant seksjon og to AFR poliklinikkar.Det er no ledig 50% vikariat i seks månader som helsesekretær på seksjon Askøy. Seksjon Askøy har 13 ØH-senger for pasientar i behov av avrusing og 12 senger for elektiv behandling av menn med rusproblem.ArbeidsoppgåverRegistrering av pasientdata i DIPSTelefontenesteAnna forefallande pasientretta kontorarbeidLaboratoriearbeid ved behovKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som helsesekretærErfaring med DIPSGrunnleggjande IKT kompetanseErfaring frå laboratoriearbeidUtdanningsnivåProfesjonsstudiumPersonlege eigensk...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4190643312 Presentasjon av stillingen:Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk er Vestlandet si kreftavdeling og har ansvar for dei fleste former for avansert ikkje-kirurgisk kreftbehandling i regionen.Avdelinga har ledig 1 fast stilling som Helsesekretær med variert innhald innan helsesekretærfunksjonar. Stillinga vil vere retta mot ulike arbeidsstasjonar ved avdelinga, og ein må kunne rullere ved ulike arbeidsstasjonar i avdelinga ved behov.ArbeidsoppgåverUtadretta pasientkontakt/ service samt registrering i våre ulike IKT-system er ein viktig del av arbeidsoppgåvene. Telefonbetening, timetildeling, registrering, reisebestilling, hotellbestilling, utsending av brev, inn- og utskriving av pasientar samt oppfølging av tilvisingar/rapportar og vent...

 • Company JOBZONE AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DR.DROPIN AS in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TOBIAS IDELBERGER in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Arbeidsoppgaver:Administrative oppgaver/resepsjonsansvar; mottak av pasienter, telefon, registrering av innkommende henvisninger, timebestilling, timeinnkalling, svare e-post.Laboratoriearbeid: allergitesting, blodprøvetaking, spirometri, blodtrykksmåling, m.m. etter interesse og med opplæring.legeassistent, rengjøring og rydding av undersøkelsesutstyr osv.Innkjøp av medisinsk- og kontorutstyr.Nøkkelkvalifikasjoner:Erfaring som helsesekretær på sykehus eller i privat- / avtalepraksis med gode referanser.Autorisasjon som helsesekretær.Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, samt engelskkunnskaper (ikke krav) siden det kommer mange familier med utenlandsk bakgrunn og varierende norskkunnskaper.Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og effektiv.Datakyndig, erfaring med system-X er en st...

 • Company SØSTERHJEMMET LEGESENTER DA in Other
  13.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Arbeidsoppgavene omfatter kontorarbeid inkl. resepsjon og telefon. I tillegg assistanse til- og forberedelse/opprydding til undersøkelser og kliniske prosedyrer.Erfaring fra urologi er ikke påkrevd da nødvendig opplæring vil bli gitt.Kvalifikasjoner:Autorisert helsesekretær. Arbeidserfaring og kjennskap til elektronisk pasientjournal., gjerne CGM. Gode norskkunnskaper.Egenskaper:Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.Du er fleksibel med evne til å arbeide selvstendig.Du er løsningsorientert.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyr:Lønn etter ansiennitet.Varierte arbeidsoppgaver.Trivelig arbeidsmiljø.All arbeidstid er plassert på dagtid man.-fre.6 mnd. prøvetid...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4190449864 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye sekretær? og hvem er vi som søker deg?Journalarkivet ved Ahus HF er en av fire seksjoner i avdeling sikkerhet og service. Vi har hovedansvaret for sykehusets somatiske pasientarkiver.Vi har nå behov for å ansette en ny kollega grunnet at en av våre medarbeidere slutter .Vi søker en ny kollega i en 50 % fast stilling, og vi ser etter deg som har interesse for pasientjournaler og arkivfaget.Alle søkere må søke elektronisk via WebCruiter.ArbeidsoppgaverBetjene arkivtelefon.Betjene utlevering av pasientopplysninger i henhold til forespørsler.Betjening og vedlikehold av arkivene.Dokumentskanning av oppholdsmapper og pasientpost innen somatiske avdelinger.Intern budtjeneste (hente/levere post/oppholds mapper)....

 • Company ÅMOT KOMMUNE RESSURSSENTER FOR HELSE OG FOREB in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Sektor Helse og Velferd søker etter sommervikarer innenfor helsesektoren i Åmot kommune.Vi søker sykepleiere, helsefagarbeidere, legesekretærer, vernepleiere, aktivitører, institusjonskokk og assistenter.Videre er vi spesielt interessert i deg som er student innenfor relevante utdanninger, eksempelvis sykepleie, vernepleie og sosionom. Vi har egen lønnsplassering for disse høgskolegruppene.Er du under utdanning til helsefagarbeider, ja da ber vi deg også lese videre. Er du ufaglært, fint om du leser videre, da vi har ulikt behov for kompetanse hos våre vikarer.De periodene vi trenger deg er ukene 25-33 i 2020. Vi søker fortrinnsvis etter ferievikarer som kan arbeide i store deler av nevnte periode.Vi søker deg som:Har lyst til å jobbe med menneskerLiker å jobbe i en travel hverdagEr initia...

 • Company SØRFOLD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 182503Sørfold kommunes helsetjenesterSørfold kommunes legekontor er lokalisert på kommunesenteret Straumen. Kontoret har 3 fastleger, turnuslege og 2,5 årsverk hjelpepersonell. Kontoret er samlokalisert med psykisk helsearbeider og helsestasjonen. Ansatte ved legekontoret samarbeider tett med institusjonsomsorgen og hjemmetjenesten. I enheten Helse og velferd inngår også sosialtjenester, økonomisk sosialhjelp, barnevern og flyktningetjenesten.Om stillingen som helsesekretær/sykepleierVed legekontoret på Straumen er det ledig 100% stilling/vikariat som helsesekretær/sykepleier. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse, og vikariatet varer ut august 2020.Oppgaver i stillingen er:Betjene resepsjon og svare på telefonhenvendelser.Kalle inn pasienter til timeavtaler.Bestille pa...

 • Company SKEDSMOKORSET LEGESENTER AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Vi søker en faglig dyktig, rask og effektiv helsesekretær gjerne mederfaring fra allmenpraksis.Vi kan tilby stor variasjon i arbeidsoppgaver og et godt kollegialt miljø.50% stilling ; kl 8.00-14.30 3 dager/uke.Søknader blir vurdert forløpende frem til søknadsfrist....

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4189412814 Presentasjon av stillingen:Ved Skanning/Arkiv på Gjøvik er det ledig 90% fast stilling for autorisert helsesekretær.Ved evt. intern rokkering kan det bli ledig andre stillingsprosenter. Det bes oppgitt om evt. andre stillingsbrøker er av interesse.ArbeidsoppgaverSkanning av journaldokumenterBetjene telefonhenvendelser fra pasienter/pårørende/helsepersonellDIPS arbeidsflytGå runde på husetSende postBistå med øvrige oppgaver som ligger til merkantil tjenesteKvalifikasjonerUtdannet helsesekretær med autorisasjon. Evt. søker som har erfaring fra tilsvarende arbeid kan vurderesGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til selvstendig arbeidGode kunnskaper i medisinsk terminologiGenerelt gode datakunnskaper. Kjennskap til DIPS er en fordelRyddig...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4189397533 Presentasjon av stillingen:Ved Medisinsk kontortjeneste på Gjøvik er det ledig 2 x 60% (evt. 50 70%) faste stillinger for autorisert helsesekretær med tiltredelse 01.05.2020.Stillingene kan innebære arbeidssted både på Gjøvik og Lillehammer.ArbeidsoppgaverBetjene telefon og ekspedisjonslukeSkriving etter diktafonTimeoppsettDaglige oppgaver: DIPS arbeidsflyt, epikriser, telefonhenvendelser fra pasienter/pårørende/helsepersonellBistå med øvrige oppgaver som ligger til merkantil tjenesteKvalifikasjonerUtdannet helsesekretær med autorisasjonGod skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til selvstendig arbeidGode kunnskaper i medisinsk terminologiGenerelt gode datakunnskaperKjennskap til DIPS er en fordelRyddig og strukturertImøtekommende, effektiv...

 • Company AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HELSETJENESTE BARN OG UNGE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØRSTA KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Ørsta Helsesenter søkjer ferievikar. Helsesekretærar og andre med relevant utdanning vert oppmoda om å søkje. Søknad sendast til Ørsta Helsesenter, Dalevegen 28 A, 6153 Ørsta eller e-post:  Søknadsfrist 1. mars 2020...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190183912 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling er ei stor seksjonert eining som har ansvar for diagnostikk og behandling av pasientar med indremedisinsk sjukdom. Avdelinga har seksjonar for blodsjukdomar, hormonsjukdomar, infeksjonssjukdomar, fordøyingssjukdomar og nyresjukdomar. Kvar seksjon har tilknytta døgnopne sengepostar i tillegg til å drive dagbehandling og poliklinikk.Medisinsk avdeling har om i underkant av 500 tilsette, 5 døgnopne sengepostar samt einingar for dagbehandling og poliklinisk verksemd. Avdelinga driv og med forsking, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasientar og pårørande.Medisinsk avdeling har ledig eit 100% vikariat som helsesekretær/medisinsk sekretær i 1 år. Oppgåvene er varierte og er f.t. knytt til drifta av medi...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4189470839 Presentasjon av stillingen:Kontorfaglig servicetjeneste er organisert under Sykehuset i Vestfold, Medisinsk klinikk. Denne enheten har det samlede ansvaret for dokumenthåndtering, servicetelefon for pasienter og utskrift for hele medisinsk klinikk. Vårt mål er å bidra til god oppfølgning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av dokumenter. Det er etablert et samkjørt team med fokus på service og kvalitet. Teamet består av ca 30 helsesekretærer.Vi har 3 ledige vikariater med snarlig tiltredelse;2 x 80%1 x 100%Kandidater bes skrive hvilket vikariat man søker på.ArbeidsoppgaverDokumenthåndteringSkriving av journaldokumenterBetjene servicetelefonKvalifikasjonerAutorisert helsesekretærPersonlige egenskaperGod relasjonell kompetanseStrukturert og kva...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF ALTA AMBULANSE in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189933726 Presentasjon av stillingen:Spesialistpoliklinikken i Alta er sykehusets forlengede arm. Hit kommer legespesialister fra de fleste spesialiteter, og møter pasienter til konsultasjoner og behandling. Vi har en nybygd røntgenavdeling med røntgen, CT, MR og ultralyd.Sekretærtjenesten ved enhet poliklinikk har 4 helsesekretærer og utfører sekretærtjenester for pasienter og ansatte, samt er i direkte kontakt med pasienter i resepsjonen.Vi har ledige stillinger som helsesekretær med tiltredelse snarest. Søk stillingene!ArbeidsoppgaverSkriving av diktaterInnkalling av pasienterSkanning av journaldokumenterBesvare telefonhenvendelserAnnet forefallende arbeidKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som helsesekretærErfaring med diktatskriving er nødvendigKjennskap til ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188390939 Presentasjon av stillingen:Hudavdelingen ligger i Kunnskapssenteret og er en del av klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer.Vi søker etter helsesekretær i 100% stilling fast. Stillingen er underlagt seksjonsleder for kontor, Hudavdelingen.Fortrinnsrett må gjøres gjeldende i søknad.Vennligst oppgi minst 2 referanser.Alle søknader må sendes elektronisk.ArbeidsoppgaverDriftskoordinering av poliklinikk.Ventelisteadministrering, poliklinikk.Besøksregistrering og timebestilling.Forefallende kontorarbeid.Blodprøvetaking.Administrative serviceoppgaver overfor pasienter/ledelse/kolleger.Arbeidsoppgavene vil variere ut fra arbeidsfordeling og behov.KvalifikasjonerAut. helsesekretærInnsikt i gjeldende lovverk (pasientrettighetsloven, helsepersonelloven ...

 • Company ALVDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org.nr.:939 984 194 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Alvdal legekontor søker etter ferievikar sommeren 2020. Vi ønsker sykepleier/ 3. års sykepleierstudent/ helsesekretær som er ute etter en spennende og meningsfylt jobb i sommer!Arbeidsoppgaver:LaboratoriearbeidSkiftestue/skadestueEKGAdministrative oppgaver, telefon, timebestilling etc.Forefallende legekontorarbeidArbeidsdagen er variert, med mye spennende arbeid. Du vil hele tiden jobbe med en erfaren sykepleierVi ønsker noen som behersker norsk språk skriftlig og muntlig, og har gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges.Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.Det er 6 måneders prøvetid på stillinger i Alvdal kommune. Intervju vil bli gjennomført. Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må framlegges ...

 • Company VADSØ KOMMUNE HELSEENHETEN in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Jobbnorge ID: 182035Opplysninger om enhetenHelseenheten består av 7 fagavdelinger: Legeseksjon, helsestasjon med jordmortjeneste, sykepleierseksjon, ergoterapi, fysioterapi, laboratorietjeneste og merkantilseksjon.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene i denne stillingen handler primært om kommunikasjon direkte eller pr. telefon med pasienter og samarbeidspartnere.Ta imot pasienterKommunikasjon og samarbeid med pasienter, leger, sykepleiere, bioingeniørerDrive veiledningKontortekniske oppgaverLaboratoriearbeid og skiftestuearbeid kan være aktueltKvalifikasjonerAutorisasjon som helsesekretær.Ønskelig med erfaring fra arbeid på legekontor og kjennskap til programmet infodoc.Personlige egenskaper:Du er serviceinnstiltDu kan jobbe selvstendig, men har også gode samarbeidsevnerDu er fleksibel, og kan ...

 • Company LENAS HELSEPERSONELL AS AVD OSLO in Other
  08.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TASTA SYKEHJEM in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Vil du bli en del av det kompetente, tverrfaglige teamet på Tasta sykehjem?Vi får fra 1.mai ledig en stilling på 50 - 60 % som helsesekretær (tre dager pr. uke). Helsesekretær jobber tett sammen med de tre legene på sykehjemmet, og med de seks døgnavdelingene. Overlegen er nærmeste leder.Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for laboratoriet Blodprøvetaking og analyser Vaksinering Ansvarlig for lager for medisinske forbruksvarer Skanning til pasientjournal, arkivering Bistå legene ved behovVi kan tilby: Tverrfaglig samarbeid. Faglig utfordrende hverdag i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø Selvstendig og variert arbeid Ulike velferdsgoder med bl.a. treningsrom for ansatte Gode pensjons- og forsikringsordningerKvalifikasjoner: Norsk autorisasjon som helsesekretær Dokumentert gode norskkunnskaper både m...

 • Company PIOTR MARGULA in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Vi søker tillkallingsvikar/ferievikar ved vårt kontor. Det vil i tillegg være behov for vikar i 100% stilling fra medio April og ca 2 mnd. frem med mulighet for mer.Arbeidsoppgaver vil være: Labratoriearbeid og sekretærfunksjoner.Søknader vurderes fortløpende....

 • Company ÅLESUND KOMMUNE RESSURSBASEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186651150 Presentasjon av stillingen:Stillingar innan verksemd for legetenester og akutt helseberedskap i områda legevakt, ØHD avdeling og kommunalt drifta legetenester.Fortløpande tilsetting.ArbeidsoppgåverUlike tradisjonelle arbeidsoppgåver innanfor desse avdelingane.KvalifikasjonarOffentleg godkjend sjukepleiar/helsesekretærMedisinstudent fullført 4. år/ ev. anna helsefagleg bakgrunnGode norskkunnskaper skriftleg og munnlegPersonlege eigenskaparPersonleg skikka for stillingaGode kommunikasjons- og samarbeidseigenskaperGodt klinisk blikk.Godt humør og positiv framtoning.God arbeidskapasitete og trivsel med høgt arbeidstempo.Lojal mot arbeidsplass og kollegaer.Vi tilbyrGodt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse.Spanande og varierte arbeidsoppgvåer.Løn etter avtale...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4186756303 Presentasjon av stillingen:Kontortjenesten i medisinsk avdeling er desentralisert med helsesekretærer i Akuttmottaket, på sengepostene og i poliklinikkene.Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som helsesekretær/sekretær, for tiden plassert på Gastro lab. Stillingen er en dagstilling, men med noe helgearbeid.Ved intern ansettelse kan annen stilling bli ledig.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.ArbeidsoppgaverJournalhåndtering og pasientdokumentasjonLukefunksjon/ekspedisjonsarbeidTimeoppsett på poliklinikkenRapportering og dokumentasjonForefallende kontorarbeidKval...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187674616 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter helsesekretær: 50% fast stilling og 50% sjukevikariat til og med 30.04.2020 ved gynekologisk poliklinikk/føde i Kristiansund. Stillingane kan kombinerast.Vi ber om at attestar og vitnemål vert scanna og lasta opp som vedlegg til CV.ArbeidsoppgåverPasientmottak/ekspedisjon og kontoradministrative oppgåverBetjene telefonar og ekspedisjonenSette opp timeavtalarSkrive journalnotat frå diktafonScanning av diverse papir, samt arkiveringKvalifikasjonarØnskjeleg med helsesekretærutdanning eller erfaring fra kontoradministrative oppgåver, sjukehus og pasientmottak.Personlege eigenskaparAnsvarlegheitNøyaktigheitServiceinnstiltGode samarbeidsevnerVi tilbyrLøn i samsvar med gjeldande overeinskomstMedlem i pensjonsordning,...

 • Company NORDLYSLEGENE AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Vi i Nordlysegene søker ny helsesekretær med autorisasjon som vil jobbe sammen med oss. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver og et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Dagene kan være hektiske så evnen til teamarbeid og personlig egnethet vektlegges.Ta kontakt ved spørsmål eller interesse.Tlf: 77667066 / e-post: ...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  07.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4186539871 Presentasjon av stillingen:Medisinsk kontortjeneste er en stor seksjon med ca. 40 helsesekretærer fordelt i ulike avdelinger og med svært varierende arbeidsoppgaver.Vi har 2 ledige svangerskapsvikariater i 100 % med 1-års varighet. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverOppgaver knyttet til helsesekretærfunksjonenInformasjon og veiledning til henvendende pasienter og besøkendeKvalifikasjonerMå beherske norsk skriftlig og muntligAutorisert helsesekretærPersonlige egenskaperPersonlig egnethet vil bli tillagt vektGode samarbeidsegenskaperEvne til å arbeide strukturert og sette pasient/bruker i fokusServiceinnstiltMå kunne arbeide selvstendigFleksibelVi tilbyrEt trivelig arbeidsmiljø i stadig utviklingLønn i samsvar med gjeldende overenskomstKonta...

 • Company LENAS HELSEPERSONELL AS in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GULSKOGEN LEGESENTER in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Søker autorisert legesekretær i 50% - 100% vikariat f.o.m 020320 med mulighet for forlengelse inntil ett år. Du må kunne arbeide struktert, selvstendig, og effektiv i et til tider travel hverdag. Ha gode norskkunnskaper og være service innstilt.Søknadsfrist: 070220 Kontakt person Lege Sirpal tlf: 91691796.Søknad sendes til ...

 • Company SENTRUM LEGEKONTOR LILLEHAMMER DA in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical assistants Edit filters