Jobmonitor. Search results for Medical assistants

98 Jobs found

Used filters:
 • Medical assistantsx
Displaying 1-50 of 98 results.
 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF BUP HEDMARK POLIKLINISK ENHET HAMAR in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 973662600 Stillingsident: 4306603933 Presentasjon av stillingen:Vil du bli med oss på laget for å utvikle fremtidens psykiske helsetjenester for barn og ungdom?BUP Hamar betjener per i dag kommunene Ringsaker, Hamar og Stange med en barnebefolkning på ca. 18 000. Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykiske lidelser til barne- og ungdomsbefolkningen i opptaksområdet. Vi er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk, og har i dag ca. 40 stillinger fordelt på 5 behandlingsteam som jobber tett sammen for å gi et godt behandlingstilbud til pasientene, deres familier og våre samarbeidspartnere. Teamene er sammensatt av helsepersonell som bl.a. psykologer, leger, sykepleiere, pedagoger, sosionomer og barnevernspedagoger. Sekretærgruppa vår utgjør 4,9 årsverk, fordelt på ...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 993573396 Stillingsident: 4311388453 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat som helsesekretær i 100 % stilling ved Bildediagnostisk avdeling, Radiologisk enhet Vesterålen. Varighet 1 år, med mulighet for forlengelse.Det søkes etter autorisert helsesekretær med gode datakunnskaper.Bildediagnostisk avdeling har SECTRA RIS og PACS som pasientadministrativt system. Kjennskap til dette systemet er en fordel.ArbeidsoppgaverUlike oppgaver med rullering.Ekspedisjonstjeneste.Økonomioppgjør med daglige oppgjør.Utsending av giro og oppgjør for pasienter som ikke har møtt til time.Telefonservice, svar på interne og eksterne henvendelser, hjelpefunksjon for leger og annet personell.Postbehandling, elektronisk og papir.Registrere henvisninger fra papir til elektronisk arbeidsflyt.Regi...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310154059 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken har ledig fast stilling i 70% som helsesekretær, pt. arbeidsstad ved Resepsjonen Kvinneklinikken. Stillinga inngår i avdelinga si turnusplan med arbeid også i helg og høgtid. Per i dag inneber ikkje stillinga nattevakter.Kvinneklinikken (KK) tar årleg i mot om lag 5000 fødande, men vi har og eit breitt tilbod innan utgreiing og behandling av kvinnesjukdomar generelt. Vi er rundt 500 medarbeidarar ved KK på Haukeland universitetssjukehus.ArbeidsoppgåverStillinga omfattar ekspedisjon/ pasientmottak, betene telefon, dokumenthandtering og andre medisinsk kontorfaglege arbeidsoppgåverIntern og ekstern serviceKvalifikasjonarMå meistre norsk og engelsk, både skriftleg og munnlegErfaring frå ekspedisjonsarbeid og tele...

 • Company NORDLANDET LEGESENTER DA in Other
  29.11.2020

  Nordlandet legesenter søker etter vikar i 60% stilling som helsesekretær.Tiltredelse 01.12.20. Søknadsfrist 22.11.20. Søknaden sendes tilDet er ønskelig med helsefaglig utdannelse og erfaring. Personlig egnethet vil også vektlegges.Om arbeidsgiveren:Fastlegekontor med 5 leger....

 • Company NKI KOMPETANSE AS AVD OSLO in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309959471 Presentasjon av stillingen:NKI Kompetanse AS søker lærer til studiet Medisinsk sekretær til vår lokasjon i Oslo. Stillingen vil være fast 50%, med muligheter for økt stilling. Snarlig tiltredelse ønsket.ArbeidsoppgaverUndervisningen vil kunne bli både stedbasert, nettbasert, og nettbasert med samlingerStedbasert undervisning vil gjennomføres på dagtid og kveldstidUndervisning primært på hverdager, men enkelte helgesamlinger kan bli aktueltUndervisning i ulike helsefag;Anatomi, fysiologi og sykdomslæreMedisinsk terminologiHelseadministrasjonLaboratoriumKurs i skiftestuearbeidKvalifikasjonerØnsket kompetanse:Bakgrunn innen helsefag, som bachelor i sykepleie, bioingeniør, radiografi, psykologi eller tilsvarende. Evt. medisinsk sekretær eller helsesekretær...

 • Company MARTINA HANSENS HOSPITAL AVD RADIOLOGI in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 974116588 Stillingsident: 4306835222 Presentasjon av stillingen:Vi søker en helsesekretær til en 100 % midlertidig stilling som vikar. Tiltredelse mars 2021. Stillingen innebærer en hektisk hverdag med varierte arbeidsoppgaver.ArbeidsoppgaverAvdelingen har ansvaret for mange ulike oppgaver slik som skanning, skriving, telefon og skranke betjening.KvalifikasjonerRelevant erfaring fra helsesektorenGode norskkunnskaper både muntlig og skriftligGod kjennskap til medisinsk terminologiGode datakunnskaperGjerne kjennskap til DIPS og p360Personlige egenskaperServiceinnstilt, blid og omgjengeligNøyaktig med god ordenssansFleksibel og gode samarbeidsevnerAnsvarsbevisstHøy arbeidsmoralMotivert, læringsvillig og nøyaktigEndringsvilje og fleksibilitetStabil og lojalGode samarbeidsevnerVi tilby...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4306687413 Presentasjon av stillingen:Operasjonsenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø lyser ut 100 % stilling for helsesekretær.Vi søker en engasjert medarbeider som ønsker varierende arbeidsoppgaver i en spennende avdeling.Operasjonsenheten består av dagkirurgi i K2 og sentraloperasjon i K8.Vi flyttet inn i nye lokaler i 2014 og har en moderne og velutstyrt operasjonsavdeling. Vi har 14 operasjonsstuer fordelt på bariatrisk kirurgi, bryst --endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals. Vi jobber i nært samarbeid med anestesienheten.Enheten har et sterkt pasientfokus og verdier som kvalitet, trygghet og respekt er mer oss i alt vi gjør.Vi er 50 flotte ansatte ved operas...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK MOLDE BUP in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315229929 Presentasjon av stillingen:BUP Molde har ledig to faste stillingar, ei i 100% og ei i 40% som helsesekretær/sekretær.BUP Molde har 35 stillingar, og der fire av desse er for helsesekretær/sekretær.Sekretærane i BUP er del av eit tverrfagleg miljø og er ei viktig yrkesgruppe i seksjonen. Sekretærane våre utfører mange og varierte arbeidsoppgåver.Vi ber deg opplyse i søknaden kva slags stilling du søkjer på.ArbeidsoppgåverTelefonbeteningMottak av pasientar og føresette i skrankeDokumentasjon i journalsystemer,brevskriving, posthandteringSkåring og skanning av testarDeltaking i organisering av pasient- og pårørandeopplæringKvalifikasjonarHelsesekretær/sekretær med erfaring frå arbeid i helserelatert funksjonGode norskkunnskapar - skriftleg og muntlegGode ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308887087 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi tilhører organisatorisk klinikk for medisinsk service og ABK. Avdelingen er en av landets største avdelinger innen medisinsk biokjemi med en produksjon på 7,2 mill analyser per år. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner med til sammen 118 stillinger fordelt på bioingeniører, helsesekretærer, leger, kjemikere, forskere og assistenter. Ved avdeling for Medisinsk biokjemi sin faggruppe prøvetakingspoliklinikk, er det nå ledig to ett års vikariater i 100% stilling som autorisert helsesekretær. Helsesekretæren skal primært være tilknyttet avdelingens prøvetakingspoliklinikk og skal jobbe kun dagtid.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgåverBet...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316090914 Presentasjon av stillingen:Kontorfaglig avdeling i Kvinneklinikken består av to seksjoner, en tilknyttet Fødeavdelingen på Rikshospitalet og en tilknyttet Fødeavdelingen og Gynekologisk avdeling på Ullevål, samt Reproduksjonsmedisinsk avdeling. Kontorfaglig avdeling har per tid 49 ansatte og ledes av avdelingsleder.Vi har nå ledig fast stilling, med arbeidsoppgaver per tid tilknyttet seksjonen på Ullevål. Arbeidssted er i endring, men en vil jobbe mot enten føde eller gynekologisk avdeling. Dette kan det bli endring på ettersom klinikken er i endring. Den faste stillinga kan også kombineres med vikariat.På Ullevål server sekretærer både føde, fostermedisin, reproduksjonsmedisinsk avdeling og gynekologisk avdeling.Arbeidstid vil per tid være hverdager f...

 • Company CENTRIC CARE AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315542566 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe som HELSESEKRETÆR på Nyfødt Intensiv Rikshospitalet?FAST stilling 100%, ledig fra 01.03.2021Nyfødtintensivavdelingen ved Barne- og ungdomsklinikken OUS består av 2 seksjoner, lokalisert på henholdsvis Rikshospitalet og Ullevål.Seksjonene har ansvar for behandling av premature, kritisk syke nyfødte samt deres familier.Som helsesekretær er du en del av det tverrfaglige teamet som jobber med disse pasientene, og som tilrettelegger for at informasjonsflyt, organisering og dokumentasjon utføres forskriftsmessig.Nyfødt Intensiv er en stor seksjon med høyt tempo og mange ansatte. Det er derfor to sekretærer tilknyttet enheten. Disse to har litt forskjellige ansvarsområder, men jobber likevel tett sammen.Still...

 • Company LESJA KOMMUNE HELSEVERN/LEGETJENEST in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Fagarbeidar i 60% stilling ved Lesja legekontor, vikariat frå snarast til 31.08.21. Søknadsfrist 20. november.Legekontoret er fysisk plassert i nybygde lokale på Lesja helsehus. Organisatorisk ligg legekontoret under helse- og rehabiliteringsavd.I helsehuset ligg også helsestasjon, fysio- og ergoterapi og psykisk helse.Også sjukeheim og heimesjukepleie ligg i Lesja helsehus.Vi har behov for vikar i 60% st frå snarast til 31.08.21. Det er dagarbeidstid (kl 08:00-15:30, mån-fre). Lesja legekontor har pr i dag to fastlegeheimlar og LIS-lege (turnuslege), kreftsjukepleiar, sjukepleiar og helsesekretærar.Det er tett samarbeid med legane og dei andre helsetenestene.Arbeidsoppgåver:Bidra i arbeidet på laboratorium og skadestueArbeide tverrfaglegLøpande kontakt med pasientar/publikumAssistere lega...

 • Company ANDØYA LEGESENTER DA in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LENAS HELSEPERSONELL AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LENAS HELSEPERSONELL AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4315442703 Presentasjon av stillingen:Våre seksjoner er lokalisert på Sykehuset Østfold Kalnes, Moss og Grålum. Rulleringmellom lokasjonene må påregnes. Vi utfører pasientadministrative oppgaver i nært samarbeid med deulike fagområdene på sykehuset.2 x 100 % faste stillinger knyttet til fagområde øre, nese, halsVi planlegger å avholde intervjuer i uke 49.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren haranmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumenterekvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 årer relevant ved ansiennitetsberegning.Ar...

 • Company CENTRIC CARE AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Er du utdannet helsesekretær med erfaring fra legekontor?På vegne av oppdragsgiver søker vi etter en erfaren helsesekretær til legekontor i en mindre kommune på idylliske Helgelandskysten.Oppstart så snart som mulig.Varighet cirka 2 måneder med mulighet for forlengelse. Vi tilbyr:Gratis reise til og fra oppdrag. Vi ordner alt det praktiske!Gratis bolig i nærheten av arbeidsplassenLønnsutbetaling hver 14.dagPersonlig og tett oppfølging av kundeansvarligGratis kurs dersom det er påkrevetDin kompetanse:Erfaring/utdanning som helsesekretær (helst ved legekontor)Skandinavisk språk, både muntlig og skriftligFor fremmespråklige kreves det dokumentasjon på bestått B2 norskprøveDu er selvstendig og kunnskapsrikDu er ansvarsbevisst og fleksibelNorsk gyldig politiattest Søk stillingen i dag, vi ser f...

 • Company SJØGATA MEDICAL DA in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Vi søker helsesekretær i 100% stilling til 6 måneders vikariat med tiltredelse 2.11.20. Vi søker deg som er serviceinnstilt, fleksibel og som liker å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø.Arbeidsoppgavene består i laboratoriearbeid som blodprøver, EKG,spirometri etc. samt pasienthåndtering - besvare henvendelser på telefon og SMS/epost - samt administrative oppgaver.Vi søker fortrinnsvis autoriserte helsesekretærer eller personer under utdanning til helsesekretær, men andre med relevant bakgrunn oppfordres også til å søke. Har du ikke mulighet til å jobbe i 100% stilling kan det likevel være interessant for oss med en mindre stillingsprosent.Lønn etter avtaleOm arbeidsgiveren:Sjøgata legekontor er et 5-legesenter i ærverdige sjøgata i Mosjøen. Vi holder til i et flott bryggehus med lyse, tidsrik...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF REHABILITERING/HABILITERING -TROMSØ in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: 993515396 Stillingsident: 4309147418 Presentasjon av stillingen:Medisinsk kontortjenesteseksjon ved Rehabiliteringsavdelingen i Tromsø har ledig fast 80 % stilling for helsesekretær/sekretær, med mulighet for økning til 100% stilling. Arbeidsområdet vil bl.a. være å serve Lærings- og mestringssenteret. Tiltredelse snarest.Ved intern tilsetting/omrokkering innad i seksjonen kan annen stilling bli ledig.ArbeidsoppgaverIvareta arbeidsoppgaver og yte service til avdelingenYte service til våre pasienter og pårørende pr. telefon og fysiskKommunikasjon med interne og eksterne samarbeidspartnereLage kursmapper (forberede og legge innhold i mappene)Tilrettelegge kurslokaler (stoler, bord, teknisk utstyr osv.)Datateknisk bistand til kursansvarligBestillingerJobbe i forskjellige dataprogramm...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4286806978 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med prosjektarbeid med rydding og flytting av journalarkiv, har vi behov for å styrke bemanningen vår med 2 stillinger i ett år. Vi søker i den forbindelse etter deg som har helsefaglig eller arkivfaglig bakgrunn. Kompetansen hos søkerne og eventuelle interne omrokkeringer, vil avgjøre plasseringen man velger i avdelingen, direkte i prosjekt eller i vikariat for annen fast ansatt.Kontortjenesten ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har dermed ledig to 100 % midlertidige stillinger.Periode for midlertidige stillinger er fra og med 04.01.2021 til og med 31.12.2021.Ansatte i kontortjenesten, som har et ønske om å gjøre denne jobben, oppfordres også til å søke på stillingene.Arbeidsoppgaver du får hos oss:Avdel...

 • Company RISVOLLAN MEDISINSKE SENTER AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BOGO AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF RØNTGEN/LABORATORIER - BODØ in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 993562750 Stillingsident: 4300723125 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en dyktig og engasjert helsesekretær til vår avdeling. Avdelingen består av helsesekretærer, hjelpepleiere, radiografer og radiologer.Som helsesekretær for radiologisk enhet Bodø vil du ha en hverdag med varierte arbeidsoppgaver.Vi ser etter deg som er engasjert og yter god service i en travel hverdag.ArbeidsoppgaverBetjene ekspedisjon.Betjene sentralbord/telefon.Posthåndtering.Rullering på timekontor.Assistere ved ultralyd.Samarbeide med kolleger for å oppnå gode resultater og god tjeneste.KvalifikasjonerAutorisert helsesekretær.God kjennskap til data og IKT da de daglige arbeidsoppgavene utføres i vårt digitale pasientsystem og arkivsystem Sectra.Beherske norsk skriftlig og muntlig godt.Personlige ege...

 • Company VT HELSE AS AVD TØNSBERG in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Vi leter etter en medarbeider (tilkallingsvikar) på vår klinikk Vestfold hudlegsenter.Først og fremst uke 51 i desember da vår sekretær er på kurs, deretter ved behov.Stilling innebærer å være personlig assistent til hudlege, hjelpe til med kirurgisk prosedyrer, ta imot pasienter, og være med på kosmetiske prosedyrer.Om arbeidsgiveren:Vi leter etter en medarbeider som kan være tilkallingsvikar på vår klinikk Vestfold hudlegsenter.Stilling innebærer å være personlig assistent til hudlege, hjelpe til med kirurgisk prosedyrer, ta imot pasienter, og være med på kosmetiske prosedyhttps://vhls.norer....

 • Company HEISTAD LEGEKONTOR AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDIC CARE AS AVD TRONDHEIM in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308037068 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen 0 -- 16 (18) år. Det er årlig ca. 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø. Klinikken består av følgende avdelinger/seksjoner: Nyfødt intensiv, Barn intensiv, Habiliteringstjenesten for barn og unge, Barn medisin, infeksjon og nevrologi, Barn kreft- og blodsykdommer, Barn poliklinikk, Pasientmottak, Barn ortopedi og Barn kirurgi.Enhet for kontortjenesten har ledig 100 % fast stilling som helsesekretær. Tilsettingen vil være ved Barne- og ungdomsklinikken...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - POLIKLINIKKER in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: 999236847 Stillingsident: 4302632637 Presentasjon av stillingen:Nukleærmedisinsk seksjon er en del av avdeling for bildediagnostikk. Avdelingen består av radiologi fordelt på seksjoner iKongsberg, Ringerike, Bærum og Drammen, samt Brystdiagnostisk senter ogNukleærmedisinsk seksjon som er lokalisert i Drammen. Seksjonen utfører ca 2500 undersøkelser i året og har 12ansatte fordelt på leger, radiografer og bioingeniør. Seksjonen har 2 SPECT/CTkamera og PET/CT i modul.Brenner du for god pasientbehandling, har gode IT kunnskaper og ønsker nye utfordringer?Vi har ledig 100 % fast fagstilling som fagansvarlig helsesekretær.ArbeidsoppgaverUtføre kontorfaglige arbeidsoppgaver og i tillegg ha fagansvar på kontoret.Du vil ha hovedansvaret på kontoret.Du er seksjonens første «ansikt» utad.Mo...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312907963 Presentasjon av stillingen:Dokumentasjonsavdelinga, Seksjon for medisinsk dokumentasjon med lokalisasjon Mottaksklinikken, har ledig fast stilling i 85% som autorisert helsesekretær.Dokumentasjonsavdelinga har ansvar for det meste av føretakets medisinskfaglege dokumentasjon og har overordna ansvar for føretakets arkiv og arkivsystem. Dokumentasjonsavdelinga er ei spennande, kreativ, aktiv og dynamisk arbeidsplass.Seksjon for medisinsk dokumentasjon har ansvar for skrive- og skannetenesta i pasientjournalsystemet DIPS samt merkantile-/helsesekretæroppgåver i Mottaksklinikken, herunder Akuttmottak, Utgreiingsmottak og Korttidsposten.Dei merkantile tenestene i Mottaksklinikken har døgnope og ein arbeider i tredelt turnus, dette inkluderer kveld, natt og ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  25.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 180200 Stillingsident: 4306570537 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, PBU har som oppgåve å gje eit samla, heilskapleg og tverrfagleg spesialisttilbod til barn og unge med psykiske lidingar. Klinikken har eit budsjett på 187 millionar kronar og om lag 320 tilsette. Vi held til ved Haukeland universitetssjukehus med døgnpostar, konsulentteneste, spesialpoliklinikkar og ambulante tenester. I tillegg har klinikken desentraliserte poliklinikkar som er spreidde rundt i opptaksområdet til Helse Bergen. Klinikken har god bemanning innanfor dei aktuelle yrkesgruppene og spesialitetane.Stillinga er ledig ved Barneposten og er knytt til barn/føresette som er innlagde i sjukehuset. Vi gjev tenester til pasientar som blir innlagd elektivt. Barneposten er ein...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF PSYK SENTER FOR TROMSØ OG OMEGN DØGNENHET ÅSGÅRDVEGEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313889479 Presentasjon av stillingen:Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø er en del av Avdeling nord i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN HF. Senteret har allmennpsykiatrisk lokal- og sentralsykehusansvar for kommunene Tromsø, Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy. Virksomheten er organisert i en poliklinisk seksjon og to døgnseksjoner.Det søkes etter helsesekretær/kontorfagarbeider i fast 100 % stilling ved Poliklinisk seksjon.Arbeidssted: Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø.ArbeidsoppgaverVære enhetens ansikt utad på telefon og for besøkendeEkspedisjonsoppgaverJournalarbeid-/registreringsarbeid (DIPS)Henvisning-/inntaksarbeid (DIPS)GAT-arbeid /PersonalportalenAndre kontoroppgaver knyttet til enheten/seksjonen/avdelingenKvalifikasjonerHelses...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 993407690 Stillingsident: 4309523223 Presentasjon av stillingen:Vi har nå ledig engasjement for helsesekretær ut juni 2021 med mulighet til forlengelse.Blodbank og medisinsk biokjemi Lillehammer har 50 ansatte. Stillingene bemannes av bioingeniører og helsesekretærer. Blodbank og medisinsk biokjemi er begge døgnbemannet, felles prøvemottak er ubemannet på natt og på kvelder i helgene.Seksjonen dekker fagområdene preanalyse, medisinsk biokjemi, hematologi,koagulasjon, proteinanalyser, tapping av blodgivere, produksjon avblodprodukter, immunhematologi og immunologi.Sykehuset Innlandet har samlet all analysering av proteinanalyser, produksjon avblodprodukter og immunologi fra alle sykehusene i innlandet på seksjon blodbankog medisinsk biokjemi Lillehammer. Seksjon blodbank og medisin...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4313327097 Presentasjon av stillingen:Er du en person med engasjement og høy arbeidsmoral, og som ønsker å være en del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø, da er det deg vi søker!Vi søker helsesekretær 100 % fast stilling på onkologisk poliklinikk.Medisinsk kontortjeneste er en egen avdeling i Medisinsk divisjon. Vi er 105 helsesekretærer og medisinske sekretærer og jobber somjobber i akuttmottak, poliklinikker/henvisningsmottak og sengeposter. Vi jobberi hektiske tverrfaglige miljøer i samarbeid med sykepleiere og leger. Vi harstort fokus på service og kvalitet.Kreftavdelingen består av en dagenhet, B102 på Ahus med 30 behandlingsstoler, og en dagenhet med 6 behandlingsstoler på Ski sykehus. Hematologisk poliklinikk er også lokalisert på B102. Krefta...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314434405 Presentasjon av stillingen:Vi søker erfaren medisinsk sekretær som er fleksibel og villig til å yte god service til våre pasienter og ansatte. Urologisk avdeling har et godt faglig miljø og høyt fokus på trivsel. Sekretærene på avdelingen jobber på sengepost, poliklinikk og inntakskontor.ArbeidsoppgaverSkrankefunksjonBestilling av drosje/tolkTelefonHente/levere postInnleggelserAvlastning for forløpskoordinator ved fraværHenvisninger til oppfølgingVentelisteryddingRullering til andre arbeidsstasjoner på avdelingenForefallende kontorarbeid relatert til stillingenTett samhandling og kommunikasjon med behandlere iht. henvisningsforløp i spesialisthelsetjenestenKvalifikasjonerMedisinsk sekretærGode ferdigheter/kjennskap til pasientadministrativ system DIPSG...

 • Company LEGESENTERET OLAV V'S GATE AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4312195236 Presentasjon av stillingen:Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehuset Østfold er fordelt på 2 lokasjoner, Kalnes og Moss. Vår avdeling består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer, logoped og helsesekretærer. Vi samarbeider med de fleste avdelinger i SØ.Den aktuelle stillingen er tiltenkt hovedsakelig på Kalnes.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegn...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: 974795396 Stillingsident: 4314959029 Presentasjon av stillingen:Medisinsk kontortjeneste er en viktig funksjon i Medisinsk avdeling. I tillegg til å være avdelingens ansikt utad, bistår kontortjenesten med vesentlige oppgaver i pasientflyt, logistikk og annen merkantil service.ArbeidsoppgaverIvareta arbeidsoppgaver og yte service til avdelingen, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere pr. telefon og i lukePasientadministrative oppgaverLitt møtevirksomhet, referatskrivingForefallende arbeidKvalifikasjonerAutorisert helsesekretær eller annen relevant utdanningGrunnleggende IKT-kompetanseDet er en fordel med kjennskap til DIPS, men opplæring vil bli gittMå beherske norsk, muntlig og skriftligPersonlige egenskaperEngasjert, lærevillig og fleksibelForståelse for god kvalitet og serv...

 • Company SKJERVØY KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSJEFENS KONTOR in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Vil du være i lag med oss?Skjervøykommune har ledig 50% fast stilling som helsesekretær.Detkan bli mulighet til økt stilling opp mot 100% både midlertidig og fast.Tiltredelse så raskt som mulig.Stillingenhar følgende arbeidsområder:·Resepsjonen- tai mot timebestilling, gi pasientinformasjon, regnskap, tilrettelegging og andreforefallende oppgaver·Laboratorium-prøvetaking, analyse av prøver, journalføring, innsending og mottak av prøverog andre tilhørende oppgaver.·Øvrigpasientkontakt:·Arbeid påskiftestua, sårskift, oppdekking og assistanse ved inngrep, taking av EKG,blodtrykk, vaksinering og andre oppgaver.S tillingeninnebærer rullerende oppgaver i resepsjon, laboratorium og pasientkontakt.Kvalifikasjoner:Autorisasjonsom helsesekretær.Ønskelig mederfaring fra arbeid på legekontor.Ønskelig ...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4314588715 Presentasjon av stillingen:Det er for tiden ledige to stillinger ved seksjonen:1 x 80 % engasjement dags dato til 31.03.20211 X 60% vikariat fra dags dato til 31.03.2021Stillingene har mulighet for forlengelse.Søkere vil bli vurdert fortløpende.Arbeidsoppgaver vil primært væreMottak av pasienter i poliklinikk og ved døgnpostPasientadministrative oppgaver, herunder noe rapportarbeidPasientnære oppgaverTilrettelegge for annet helsepersonellAndre arbeidsoppgaver kan forekommeKvalifikasjonerAutorisasjon som helsesekretærKjennskap til sykehusdrift er en fordelKjennskap og erfaring med DIPS er en stor fordelKjennskap til timebestillingsarbeid er en fordelGode norskkunnskaper muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutførelsePersonlige egenskaperServi...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF MEDISINSK SERVICE KRISTIANSAND in Other
  24.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 893524312 Stillingsident: 4314378328 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Sørlandet sykehus HF (SSHF) i Kristiansand, har fylkes funksjon i medisinsk mikrobiologi for Agder og betjener alle avdelinger i SSHF. Avdelingen har 39 faste ansatte, inklusiv merkantilt ansatte, teknikerstillinger (hovedsakelig bioingeniører) og leger.Vi har ledig 40% engasjementstilling i 8 mnd. med mulighet for forlengelse ut 2021.Tiltredelse 04.01.2021 eller etter nærmere avtale.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfor...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIOGNOSTIKK LABORATORIER/RADIOLOGI - MOLDE in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312562749 Presentasjon av stillingen:Radiologi Molde er ein seksjon med høg aktivitet innan undersøkingane MR, CT, Ultralyd, mammografi, nukleærmedisin og røntgen. Det er eit godt samarbeid mellom dei ulike yrkesgruppene. Sekretærane gjer ein svært viktig jobb med å tilretteleggje og sette opp timar til dei ulike undersøkingane.Radiologi i Molde har ledig vikariat for helsesekretær/sekretær i perioden 01.12.20 - 31.03.21Stillinga er eit vikariat, med moglegheit for fast tilsetting.ArbeidsoppgåverTelefonbetjeningAnkomstregistreringKassaregistreringAdministrering av ventelister og oppsett av timar.Dagarbeidstid på kvardagar, med mogleg kveldsarbeid innimellom.KvalifikasjonarUtdanning som helsesekretær/sekretær.Vi søkjer ein person med relevant erfaring og gode sam...

 • Company GLOMFJORD LEGEKONTOR in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Om stillingen:Vi søker helsesekretær til 6 måneders vikariat i 100 % ved Glomfjord legekontor. Tiltredelse snarest.Arbeidsoppgaver:Laboratoriearbeid som blodprøver, EKG, spirometri, med merPasienthåndtering - besvare henvendelser på telefon og SMS/epostAdministrative oppgaver.Kan bli aktuelt å jobbe enkeltdager ved de andre legekontoreneKvalifikasjoner:Vi søker fortrinnsvis autoriserte helsesekretærer eller personer under utdanning til helsesekretærAndre med relevant bakgrunn oppfordres også til å søke.Har du ikke mulighet til å jobbe i 100% stilling, kan det likevel være interessant for oss med en mindre stillingsprosent++Personlige egenskaper:++Du er selvstendig.Serviceinnstilt og fleksibelLiker å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø.Du er løsnings -og utviklingsorientert, har god arbeidskapa...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  23.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312933732 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 115.000 og om lag 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og er fullverdig utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i barnesykdommer. Klinikken består av 8 avdelinger: Barn og ungdom, Nyfødt, Barnepoliklinikk, Habilitering, Barne- og unges psykiske helse, Leger, Forskning og utvikling, og Stab og kontortjenester.Avdeling for stab og kontortjenester bistår med tjenester innen administrasjon, kvalitet, medisinsk koding, bemanning, HMS, lokal virksomhetsstyring. Avdelingen har en seksjon for kontortjenester med ansvar for pasientadministrative oppgaver i hele Barne- og ungdomsklinikken...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK in Other
  23.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4305172921 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med prosjektarbeid med rydding og flytting av journalarkiv, har vi behov for å styrke bemanningen i arkivet vårt med 2 midlertidige stillinger i ett år. Vi søker i den forbindelse etter deg som har helsefaglig eller arkivfaglig bakgrunn. Kompetansen hos søkerne og eventuelle interne omrokkeringer, vil avgjøre plasseringen i avdelingen, direkte i prosjekt eller erstatte annen fast ansatt.Kontortjenesten ved Helgelandssykehuset Sandessjøen har i den forbindelse 2 ledige midlertidige stillinger i 100%.Perioden for disse midlertidige stillinger er fra og med 04.01.2021 til og med 31.12.2021.Ansatte i kontortjenesten, som har et ønske om å gjøre denne jobben, oppfordres også til å søke for å vise interesse.Ar...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical assistants Edit filters