SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Medical assistants

40 Jobs found

Used filters:
 • Medical assistantsx
Displaying 1-40 of 40 results.
 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250558019 Presentasjon av stillingen:Bemanningssenteret er St Olavs hospitals interne vikarbyrå. Bemanningssenteret skal utvide tilbudet og etablere en vikarpool med sekretærer. De som ansettes vil få fast stilling på Bemanningssenteret og få oppdrag på ulike avdelinger ved sykehuset. Dette er en mulighet til å tilegne seg unik breddekompetanse, og få mange nye hyggelige kolleger. Vi søker deg som liker nye utfordringer og har lyst til å utforske nye fagfelt.Det lyses ut 3 x 100% faste stillinger. Noe kvelds og helgearbeid må på beregnes. Vi ber om at det oppgis minimum to referanser, inkludert siste arbeidsgiver.ArbeidsoppgaverEkspedisjonsarbeid i skranke og telefonPasientserviceTimebestilling (poliklinikk, sengepost og venteliste)Klargjøring av morgendagens be...

 • Company LENAS HELSEPERSONELL AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 02.07.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4248015235 Presentasjon av stillingen:Vi er stolte av vårt sykehus og vår aktive flotte avdeling med medarbeidere som har "Dagkirurgisk senter-fornøyde pasienter" som motto.Dagkirurgisk senter på AHUS er lokalisert på Nordbyhagen og Ski.Vi jobber for at pasienten skal føle seg ivaretatt fra de kommer til de reiser hjem.Vi er en avdeling i vekst og utvikling med over 100 ansatte, hvorav 5 sekretærer på Nordbyhagen og 2 på Ski.Vi søker etter en sekretær i 50 % fast stilling.ArbeidsoppgaverVarierte arbeidsoppgaver som består i:Service og pasientrettet kontakt, samme gode service til alle som henvender seg i resepsjonen uavhengig av avdelingstilknytning.Informasjon og veiledning til henvendende pasienter og pårørende.Besvare interne og eksterne telefonhenvend...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 993407895 Stillingsident: 4243831206 Presentasjon av stillingen:Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi Elverum dekker fagområdene tapping, immunhematologi, preanalyse, hematologi/koagulasjon/blodgass, klinisk kjemi/hormoner, uriner, automasjon og allergi. Blodbankseksjonen foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og at pasienter blir pretransfusjonsutredet. Seksjonen vil etter hvert ta i mot prøver fra primærhelsetjenesten i hele opptaksområdet til Sykehuset Innlandet.ArbeidsoppgaverSeksjonen er under utvikling og vi ser at det er behov for flere helsesekretærer i tilknytning til preanalyseseksjonen. Vil du være med å utforme og utvikle fremtidens preanalyseseksjon på Elverum sy...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4244917323 Presentasjon av stillingen:Ledig 100% stilling for helsesekretær/medisinsk sekretær ved lungepoliklinikken. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av koordinering av timer, innkalling, tilrettelegging, mottak og etterarbeid i behandling av polikliniske pasienter.Arbeidstiden er på dagtid.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverUtbredt pasientkontakt/henvendelserInnkalling og administrativ tilrettelegging av pasientbehandlingBistå leger/sykepleiere i daglig driftBlodprøvetakingTelefonbetjeningKvalifikasjonerHelsesekretær med norsk autorisasjon/medisinsk sekretærGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og so...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 874632562 Stillingsident: 4257990146 Presentasjon av stillingen:Vi søker helsesekretær med erfaring fra sykehus til snarlig tiltredelse ved kontortjenesten på Barneavdelingen på Lillehammer.ArbeidsoppgaverEkspedisjonsarbeid, skriving etter diktafon, timebestillinger, ekspedere telefon, posthåndtering/skanningKvalifikasjonerAutorisert helsesekretærErfaring fra arbeid i sykehus er et krv, og det er ønskelig med erfaring fra ekspedisjonsarbeidGode kunnskaper innen medisinsk terminologi, spesielt barnemedisinErfaring fra DIPSBeherske norsk muntlig og skriftlig godtPersonlige egenskaperDu er serviceinnstilt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerDu er selvstendig, strukturert og fleksibel,Du er ansvarsbevisst og bidrar aktivt i det faglige og psykososiale jobbArbeid med barn og ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF ORKDAL SJUKEHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258648056 Presentasjon av stillingen:Orkdal Sjukehus er en del av St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. Orkdal Sjukehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon for ca. 85 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi. Sjukehuset har 85 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi. Stillingen er organisert under medisinsk avdeling og er direkte underlagt seksjonsleder. Medisinsk avdeling Orkdal Sjukehus er en indremedisinsk avdeling organisert under Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin. Indremedisin er et stort og spennende fagområde som favner bredt når det gjelder diagnoser. Avdelingen består av sengeposter B2M og B4, Felles poliklinikk, Felles kontortjeneste og Medisinske leger. Felles kontortjeneste yter tje...

 • Company STEIN ROAR KRINGELAND in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  I samband med ferieavvikling og fødselspermisjon er det ledig to vikariat for helsesekretær i periode f.o.m. 19. juni t.o.m. 31.juli og f.o.m 29.juni t.om. 30.11.Opplæring etter avtale.Arbeidsoppgåvene er samarbeid med pasienten og lege, evt pårørande og heimetenesten, laboratoriearbeid, måling av blodtrykk, taking av EKG og spirometri og sekretæroppgåver.Om arbeidsgiveren:Legesenteret Bylegane er eit fastlegekontor med 3 sekretærar og 2 fastlegar i sentrum av Haugesund....

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF TYNSET - SOMATIKK in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974725215 Stillingsident: 4248208589 Presentasjon av stillingen:«Sykehuset Innlandet Tynset erakuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 25.000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnositikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Innenfor opptaksområdet er det også prehospitale tjenester, DPS og BUP. Det er flere avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehusets nærhet til hovedkommunikasjonslinjer (tog, RV 3, flyplass på Røros) er en styrke. Tynset er senter for utdanning me...

 • Company AHUS KONGSVINGER BARN- OG UNGDOMSPSYKIATRI POLIKLINIKK in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 973662627 Stillingsident: 4249999567 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Kongsvinger søker en dyktig helsesekretær/sekretær i 100 % fast stilling. Poliklinikken har 2 behandlingsteam og ett kontorfaglig team, totalt 27 ansatte. Kontorfaglig team består av 4 sekretærer, hvor en er kontorleder. Vi foretar undersøkelse, gir råd og behandlingstilbud til barn og ungdom i alderen 0-18 år med psykiske vansker og deres familier tilhørende kommunene i Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal, fra 1.1.21 vil også Nes kommune bli en del av vårt opptaksområde.ArbeidsoppgaverResepsjon- og sentralbordtjenesteBruk av pasientsystemet DIPS og arkivsystemet Public 360Skrive innkallinger, brev og notater i pasientjournalBehandle inn- og utgående korresponda...

 • Company KIPERVIKA LEGESENTER AS in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vi søker tilkallingsvikar med hovedoppgave lab arbeid på legekontor. Vi søker vikar for 7 dager i løpet av sommeren, og ved behov senere. Bioingeniører er også aktuelle. Elever er også aktuelle dersom egnet.Om arbeidsgiveren:Fastlegekontor i Ålesund sentrum med 4 leger og 5 sekretærer i 3,3 stilling....

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4257826735 Presentasjon av stillingen:Det er ledig et svangerskapsvikariat i 100 % fordelt på poliklinikk og sengepost. Dette er en meget hektisk, men trivelig arbeidsplass, med et godt miljø. Hvis du setter service i sentrum, er omgjengelig, god på samarbeid, nøyaktig og med et godt humør da er det deg vi søker.ArbeidsoppgaverArbeid i ekspedisjon med henvendelser fra pasienter og pårørende.Mottak av pasienter.Ytre service ovenfor andre yrkesgrupper.Bestilling av pasienttransport.Timeoppsett, administrere pasienter ved ankomst og utreise.TelefonserviceKvalifikasjonerAutorisert helsesekretærPersonlige egenskaperNøyaktighet, høy arbeidskapasitet, god på service, gode datakunnskaper.Ønskelig med kunnskaper i Dips og arbeid på poliklinikk.Beherske norsk både ...

 • Company AGRO ØRE-NESE-HALSKLINIKK AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN SOMATIKK/ADMINISTRASJON in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974795485 Stillingsident: 4257832138 Presentasjon av stillingen:Helgelandssykehuset Mosjøen har til sammen ca 300 årsverk. Opptaksområdet består av kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal på Helgeland med til sammen 17.000 innbyggere.Mosjøen er en industriby med ca 10 000 innbyggere som ligger i Vefsn kommune i Nordland. Byen ligger ved foten av det 800 meter høye Øyfjellet og er kjent for den gamle trehusbebyggelsen i Sjøgata. Mosjøen har et rikt kulturliv, spesielt innenfor musikk og kunsthåndverk.I Mosjøen er det småflyplass og jernbane med direkte avganger til Trondheim og Bodø. Norges hovedfartsåre, E6, går gjennom Mosjøen. Mosjøen har gode turmuligheter i naturskjønne omgivelser, alpinanlegg, svømmehall, treningssenter, kaféliv, kino, musikk- kunst og kulturmiljø. Den flotte ...

 • Company DR.DROPIN AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256935288 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et 100 % vikariat som helsesekretær/sekretær på Ullevål, Avdeling for gastro- og barnekirurgi har aktivitet på fire lokaliteter i Oslo universitetssykehus. Avdelingen driver utredning og kirurgisk behandling av pasienter med sykdommer som dekker alle aspekter innen gastro- og barnekirurgi. I tillegg har avdelingen stort fokus på forskning, utdanning og tverrfaglig samarbeid. Seksjon for kontor har bemanning på tre av sykehusets lokaliteter. Kontorseksjonens hovedmål er å sikre god pasientflyt i avdelingen, og at pasienten får et godt første møte med helsetjenesten.Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.ArbeidsoppgaverArbeidet består av å delta i en arbeidsrullering på ulike arbeidsplasse...

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 2020-082 Presentasjon av stillingen :Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.I medisinsk kontortjeneste har vi nå ledig stilling for en helsesekretær i 100 % fast stilling til medisinsk poliklinikkVårt arbeidsmiljø er faglig stimulerende og trivelig, og er preget av nysgjerrighet, åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene. Vi har individuelt tilpasset opplæringsprogram for nyansatte.Er du faglig engasjert, setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, ser vi deg gjerne som sø...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS KLINIKK FOR MED SERVICE OG ABK AVD FOR RADIOLOGI OG LABORATORIER in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256818393 Presentasjon av stillingen:Avdeling for medisinsk biokjemi tilhører organisatorisk klinikk for medisinsk service og ABK. Avdelingen er en av landets største avdelinger innen medisinsk biokjemi med en produksjon på 7,2 mill analyser per år. Avdelingen er delt inn i fire seksjoner med til sammen 118 stillinger fordelt på bioingeniører, helsesekretærer, leger, kjemikere, forskere og assistenter. Ved avdeling for Medisinsk biokjemi sin faggruppe kontor, er det nå ledig to 9 mnd vikariater i 100% stilling som autorisert helsesekretær. Startdato etter avtale.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgåverMottak og regitrering av prøver fra primærhelsetjenestenPakking av prøvetakingsutstyr til primærhelsetjen...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF MEDISINSK SERVICE GJØVIK in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Ved Medisinsk kontortjeneste/Arkiv på Gjøvik er det ledig 90% vikariat for autorisert helsesekretær.Ved evt. intern rokkering kan det bli ledig andre stillingsprosenter, evt. vikariater.ArbeidsoppgaverSkanning av journaldokumenterBetjene telefonhenvendelser fra pasienter/pårørende/helsepersonellDIPS arbeidsflytGå runde på husetSende postBistå med øvrige oppgaver som ligger til merkantil tjenesteKvalifikasjonerUtdannet helsesekretær med autorisasjon. Evt. søker som har erfaring fra tilsvarende arbeid kan vurderes.God skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til selvstendig arbeidGode kunnskaper i medisinsk terminologiGenerelt gode datakunnskaper. Kjennskap til DIPS er en fordel.Ryddig og strukturertImøtekommende, effektiv og fleksibelMeget serviceinnstiltHar godt humør og takler en hektis...

 • Company HELSE FONNA HF ODDA SJUKEHUS in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246956601 Presentasjon av stillingen:Medisinsk kontortjeneste ved Odda sjukehus treng ein dyktig helsesekretær / sekretær i fast stilling. Medisinske kontortjeneste høyrer til Medisinsk klinikk, Somatikk Odda. Me har ein triveleg arbeidsplass med mange utfordringar og interessante arbeidsoppgåver. Me har fagleg dyktige medarbeidarar med stort engasjement. Dagarbeidar med ettermiddag ein gong pr. veke.Kontakt funksjonsleiar for spørsmål.ArbeidsoppgåverArbeidsområde er DIPS - pasientadm.programKontakt med pasientarBestilla tolk, blodprøvar og pasientreiserRapportering i fht dato for fristbrot, venteleiste,Klargjering av lister/poliklinisk program til påfølgande dagDelta i planleggingsmøterDiverse førefallande pasientretta kontorarbeid, Ekspedisjon, sentralbord og ...

 • Company OSLOFJORDKLINIKKEN AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LHL-KLINIKKENE BERGEN in Other
  23.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  LHL-klinikkene Bergen er sentralt plassert på Nesttun i Bergen. Virksomheten driver rehabilitering, poliklinikk og treningssenteret "Pust og Pes", og har ansatt en rekke spesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, psykolog, sosionom, merkantilt personell og helsesekretærer.Poliklinikken holder åpent på dagtid, men har også tilbud om kveldspoliklinikk.Grunnet lokal omorganisering av ledergruppen er vi nå på jakt etter en teamkoordinator.Teamkoordinator er en del av ledergruppen i LHL-klinikken Bergen, og arbeider tett på avdelingsleder og de andre team koordinatorene.Teamkoordinatoren har ansvar for daglig drift av sitt team og fagutvikling på sitt nivå.Den som søkes til funksjonen er:Fleksibel og endringsdyktigStrukturertAnsvarsbevisstNøye og ryddigEn som trives med en til tider hektisk og...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249143875 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% fast stilling som Helsesekretær/ medisinsk sekretær. Vi søkjer etter ein sekretær som har kompetanse innan ulike arbeidsoppgåver som arbeid med tilvisingar, resepsjonsteneste og postsekretær. Stillinga er ledig frå snarast.Barne- og ungdomsklinikken er landets nest største barneavdeling med 75 senger, ca. 5000 innleggingar og 20000 dagpolikliniske pasientar. Klinikken dekkjer alle fagområda innan barne- og ungdomsmedisin. Barne- og ungdomsklinikken har drift/aktivitet i fleire ulike bygg og fleksibilitet er ein viktig føresetnad for å kunne trivast hjå oss.Eining for kontor er organisert som ein eigen eining med 18 årsverk og spennande merkantile oppgåver. Sekretærane er gjennom dagleg arbeid i kontakt med p...

 • Company AHUS SKI SOMATIKK in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255468195 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye kollega? Vi søker etter engasjert og dyktig Helsesekretær for seksjon Ski!Bildediagnostisk avdeling er organisert under Divisjon for diagnostikk og teknologi. Avdelingen har en moderne maskinpark som kontinuerlig oppdateres og opprettholdes. Avdelingen er pr i dag seksjonert i 11 seksjoner; Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Ultralyd/Generell radiografi, Intervensjon, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, Seksjon Ski og Seksjon Kongsvinger. Seksjon Ski er lokalisert på Ski sykehus.Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og består av 18 svært faglig engasjerte radiografer, radiologer, hjelpepleiere og sekretærer som alle bidrar til et svært godt arbeidsmiljø på tvers av alle yrkesgrupper. Seksjonen har n...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255962828 Presentasjon av stillingen:Ledig fast 80 % stilling som helsesekretær -sekretær i klinikk for ØNH, Kjeve, Øye, for tiden på inntakskontoret. Stillingen vil være kombinert med 20 % vikariat, i første omgang t.o.m. 31.12.2021.Arbeidssted og oppgaver er knyttet til inntakskontoret. Det er i tillegg en nyopprettet seksjon med høresentral og poliklinikk på St. Olavs hospital på Orkanger som er organisert under ØNH.Inntakskontoret koordinerer inntak av pasienter som skal til polikliniske undersøkelser og kirurgisk behandling.Vi er lokalisert i Nevrosenteret, St. Olavs hospital.ArbeidsoppgaverMottak og behandling av henvisningerHåndtere og ajourholde ventelisterKoordinere og planlegge timer til pasienter for høresentral, polikliniske og kirurgiske pasienterBe...

 • Company RAKKESTAD LEGESENTER DA in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Rakkestad legesenter søker Helsesekretær i vikariat fra 24/8/20 med stillings prosent ca 60% til våren 2021 med mulighet for overgang til fast stilling.Vi søker en medarbeider med motivasjon og pågangsmot som kan håndtere en hektisk og spennende arbeidsdag. Det stilles krav til gode norskkunnskaper og norsk helsesekretær autorisasjon. Søkere med hpr nummer prioriteres. Personlig egnethet vektlegges.Søknad med cv og referanser sendes til Rakkestad Legesenter ved personal ansvarlig Stine Holstangen eller daglig leder Eric Roslin innen 05/07/20.++r++Stine Holstangen mobil nr: 91118005Eric Roslin mobil nr: 46678898Post adresse:Rakkestad legesenterPb 1941891 RakkestadOm arbeidsgiveren:Rakkestad legesenter, et veldrevet legesenter med 4 fastleger....

 • Company ÅSEN LEGESENTER AS in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Vi søker helsesekretær i vikariat i 50 % stilling i 6 måneder med oppstart fra 1 september eller etter avtale. Det vil være mulighet for forlengelse og ev faststilling på sikt.Vi søker en serviceinnstilt og imøtekommevnde person som kan ta selvstendig ansvar og utøve sitt arbeid med høye krav til kvalitet, punktlighet og nøyaktighet. Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og som er fleksibel i et aktivt og trivelig arbeidsmiljø. Gjerne med erfaring fra arbeid på legekontor.Personlig egnethet vektlegges.Om arbeidsgiveren:Åsen legekontor er et godt etablert fastlegekontor i Levanger kommune med 3 leger og 2 helsesekretærer. Legekontoret er lokalisert sentralt i Åsen nær offentlige kommunikasjon. Legekontoret driver i nyere moderne lokaler og er godt oppdatert med tanke på teknisk utstyr....

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249492528 Presentasjon av stillingen:Akuttmottak er en del av MOBA. MOBA består av 4 seksjoner: Akuttmottak, Skadepoliklinikk, OBA og Diagnostisk senter.Sekretærtjenesten i MOBA rullerer mellom de forskjellige arbeidsoppgavene/plassene. Vi søker nå 1 helsesekretær i 100 % fast stilling og 1 helsesekretær i 100% vikariat, 3-delt turnus.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverBlodprøvetakingRegistrering av pasienter i Akuttmottak og Skadepoliklinikk.Telefon/resepsjonstjenesteTime- og røntgenbestilling.Journalskriving/dokumentoppsettArbeidsoppgavene er under utarbeidingTriageAnalysering av hurtigtester.Arbeidstid: Dag 07.30-15.00. Kveld 15.00-22.30. Natt 22.30-07.30. + hver 4. helg.KvalifikasjonerHelsesekret...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4214984149 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som helsesekretær/medisinsk sekretær ved Klinsik immunologisk poliklinikk/medisinsk dagpost 5H. Stillingen har tjeneste på dagtid.Ved internt opprykk kan det bli ledig deltidsstilling. Gi beskjed i søknaden om dette er aktuelt for deg.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverUtbredt pasientkontakt/henvendelserPlanlegging, innkalling og administrativ tilrettelegging av pasientbehandlingTelefonbetjeningBlodprøvetakingBistå leger/sykepleiere i daglig tilretteleggingAndre administrative og helsefaglige oppgaver på forespørselKvalifikasjonerHelsesekretær med norsk autorisasjon eller medisinsk sekretærGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarli...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: 974795930 Stillingsident: 4254290474 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et vikariat i 100% stilling som helsesekretær i Merkantil Enhet.Merkantil enhet består av teamene Post-skriv, Innkalling/ logistikk og Service/ lederstøtte. Hovedarbeidsoppgavene til vikariatet er knyttet til team Post-skriv, men andre arbeidsoppgaver på tvers i merkantil enhet kan bli aktuelt.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene vil i all hovedsak være knyttet til post-skrive team og ledes faglig av fagansvarligTeamet samlet har ansvaret for mottak av pasienter i skrankefunksjon, skriving/utlevering og skanningSikre et helhetlig pasientforløpSørge for samarbeid i merkantil enhet, i klinikken og inn mot kommunehelsetjenesten for å sikre best mulig pasientforløpOppfølging av kvalitetsindikatorerJournalarbeid/ra...

 • Company INNLEIE OG REKRUTTERING AS AVD HAUGESUND in Other
  22.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  22.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4254303936 Presentasjon av stillingen:ØNH poliklinikk er en avdeling med både poliklinikk og dagkirurgisk aktivitet, samt sengeplasser for pasienter som trenger innleggelse. Avdelingen har også egen høresentral og søvnseksjon.ØNH kontortjeneste har 9 ansatte og arbeider kun dagtid fra klokken. 08.00 til 15.30.Vi sirkulerer på arbeidsoppgaver og dette gir gode muligheter for variasjon i arbeidsoppgaver, samt at det stiller krav til fleksibilitet hos den enkelte ansatte.Mulighet for å kunne tiltre fra 01.08.2020 etter avtale.ArbeidsoppgaverTimeoppsettEkspedisjonDrosjebestillingSkanning og postbehandlingSkriving og registrering i pasientjournalsystemet DIPSRapport og ventelisteoppfølgingTelefonhenvendelser inngående og utgåendeAndre forefallende arbeidsoppga...

 • Company HLF BRISKEBY - REHABILITERING OG UTADRETTEDE TJENESTER AS in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  22.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4247568867 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk avdeling har en sengepost med 20 senger, 6 senger på slagseksjonen og 14 senger på nevrologisk. I tillegg har avdelingen poliklinikk.Arbeidssted for den utlyste stillingen vil være i Kristiansand. Det er to stillinger som lyses ut:95 % fast stilling, som er ønskelig skal kombineres med 5 % vikariat slik at man jobber til sammen 100 % st.80 % st. vikariatOppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) det søkes på.Det er en fordel at man har erfaring fra arbeid som sekretær og at man arbeider innenfor dette fagområdet.ArbeidsoppgaverSekretær ved nevrologisk avdeling har jobbrotasjon mellom ekspedisjon, poliklinikk og sengepost.Det er en travel hverdag med mange arbeidsoppgaver, bl.a.: ekspedisjon, telefon- og servi...

 • Company ÅRDAL LEGEKONTOR in Other
  22.06.2020 Updated on: 23.06.2020

  Me har ledig90 % stilling i vikariat for helsesekretær, andre med relevant helsefagleg utdanning og praksis kan også søkje.Vikariatet ved Årdal legekontor vert ledig frå 01.09.2020 og gjeld til 17.06.2021ArbeidsoppgåverEkspedisjon og telefon med timebestilling, resept fornying m.m.Laboratoriearbeid; prøvetaking og analyseringAndre pasientretta oppgåverPersonlege eigenskaparPositiv og serviceinnstilt haldningStor arbeidskapasitet og trivest på ein arbeidsplass med tidvis høgt aktivitetFleksibel og samarbeidsorientertEvne til å kommunisere godt med pasientar og andre instansarDu ønskjer å vere med på å utvikle legesenteret og bidra til ei god fastlegeteneste for innbyggaraneKvalifikasjonskravautorisasjon som helsessekretær eller anna relevant helsefagleg utdanning og praksisBeherske norsk fl...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243103562 Presentasjon av stillingen:Dokumentasjonsavdelinga, Seksjon for medisinsk dokumentasjon med lokalisasjon Mottaksklinikken, har ledig 1 års vikariat i 75% stilling som autorisert helsesekretær.Dokumentasjonsavdelinga har ansvar for det meste av føretakets medisinskfaglege dokumentasjon og har overordna ansvar for føretakets arkiv og arkivsystem. Dokumentasjonsavdelinga er ei spennande, kreativ, aktiv og dynamisk arbeidsplass.Seksjon for medisinsk dokumentasjon har ansvar for skrive- og skannetenesta i pasientjournalsystemet DIPS samt merkantile-/helsesekretæroppgåver i Mottaksklinikken, herunder Akuttmottak, Utgreiingsmottak og Korttidsposten.Dei merkantile tenestene i Mottaksklinikken har døgnope og ein arbeider i tredelt turnus, dette inkluderer kveld...

 • Company TYNSET NEVROLOGISKE KLINIKK AS in Other
  21.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  Tynset Nevrologiske Klinikk ASsøkerHelsesekretærTynset Nevrologiske Klinikk AS søker helsesekretær i 60 % stilling fra høsten av.Vi søker deg som er serviceinnstilt, positiv og ansvarsbevisst.Arbeidsoppgaver:• Pasientmottak/administrasjon• Journalskriving• Laboratorie/medisinsk tekniske oppgaverVi tilbyr en variabel arbeidshverdag med gode regulerte arbeidstider i fine lokaler og godt sosialt arbeidsmiljø.Ønskede kvalifikasjoner: Fortrinnsvis søkere med autorisasjon og arbeidserfaring som helsesekretær, men også andre med relevant helserelatert utdanning på fagarbeidernivå eller tilsvarende realkompetanse/arbeidserfaring kan søke.For mer informasjon ta kontakt med Sascha Mitrovic på tlf. 95721698 eller mail: Om arbeidsgiveren:null...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF PREHOSPITALE TJENESTER ADMINISTRASJON LILLESAND in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4232061109 Presentasjon av stillingen:Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. I 2019 ble det utført 41 000 oppdrag og kjørt 2,4 mill. kilometer.Stillingen vil organisatorisk høre til under AMK-Pasientreiser.Vi søker etter en dyktig sekretær i 80% fast stilling med mulighet for økning til 100 %.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som erkvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming,nasjonal...

 • Company LØTEN LEGESENTER in Other
  21.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247547515 Presentasjon av stillingen:Løten Legesenter har pr i dag fire fastleger, en turnuskandidat og tre helsesekretærer. Legesekretærene har sitt ansettelsesforhold i Løten kommune.Vi holder til i hyggelige lokaler i Stasjonsvegen 13 (2. etasje). Vi søker nå en helsesekretær til vikariat i 50 % stilling.ArbeidsoppgaverTimebestillingerTelefonservice og pasientinformasjonBlodprøvetaking og analyse av prøverJournalføringAnnet pasientrettet praktisk arbeid i samarbeid med legeAdministrativt arbeid for øvrigKvalifikasjonerAutorisasjon som helsesekretærGode datakunnskaper (legesenteret bruker CGM journalsystem)Behersker godt norsk både skriftlig og muntligUtdanningsretningMedisin / Helse / SosialfagUtdanningsnivåFagskole / Fagbrev (2 år)Personlige egenskaperHar en...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical assistants Edit filters