Jobmonitor. Search results for Medical assistants

50 Jobs found

Used filters:
 • Medical assistantsx
Displaying 1-50 of 50 results.
 • Company Oslo universitetssykehus, Ullevål in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142243361 Presentasjon av stillingen:Medisinsk kontortjeneste er organisert sammen i en avdeling. Kontortjenesten jobber i matrise mot fagavdelingene og yter pasientadministrative tjenester som understøtter pasientbehandlingen. Avdelingen har til sammen 94 årsverk. Kontortjenesten bemanner alle poliklinikker, sengeområder og akuttmedisinsk avdeling.Kontoravdelingen i Medisinsk klinikk ser etter en ny medarbeider til vårt team ved Gastromedisinsk kontorseksjon!Vi har ledig et 100 % vikariat med oppstart snarest med varighet til 16/2-2020. Det er god mulighet for forlengelse. Arbeidet består av en rullering av varierte arbeidsoppgaver på ulike arbeidsplasser i poliklinikk og sengepost.Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden.Oslo ...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137432239 Presentasjon av stillingen:Lag en kort beskrivelse av stillingen som fanger kandidatens oppmerksomhet, og en kort presentasjon av avdelingen.*Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med tilsammen over 130 000 innbyggere. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, Seksjon for psykose og rus og Allmenpsykiatrisk seksjon. DPSet har flere spesialfunksjoner slik som DBT-behandling, 4-dagers angstbehandling, medikamentfri døgnbehandling og fordypningsomr...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4142987268 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk kontortjeneste har turnusordning med jobbing på røde dager, hver 6. helg og enkelte kveldsvakter.Vi har følgende stilling ledig:Helsesekretær 100% vikariat. Ledig f.o.m. 01.11.2019 t.o.m. 31.08.2020.ArbeidsoppgaverHovedsaklig mye skriving av pasientjournalerSkanning av postTelefonekspederingAdministrering av ventelister og timebøkerRegistrering av diagnose- og prosedyrekoder, og annet medisinsk kontorarbeidKvalifikasjonerMå ha grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)Erfaring fra journalskriving og god kompetanse i medisinsk terminologi er en fordelBør ha erfaring i bruk av DipsMå ha gode skriftlige og muntlige norskkunnskaperAutorisert helsesekretærPersonlige egenskaperFleksibel, tilpa...

 • Company Salangen kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Astafjordlegene har ledig stilling for medarbeider:60% vikariat fra 09.12.19 - 28.08.20 ved Lavangen legekontor.Det kan påregenes noe ambulering mellom legekontorene i samarbeidet.Arbeidsoppgaver:Arbeidsoppgavene ved legekontoret rullerer, og den som tilsettes må således kunne betjene ekspedisjonen, utføre arbeid på laboratoriet, og forestå merkantile rutiner og bistå i forbindelse med pasientbehandling.Kvalifikasjonskrav/ aktuelt for stillingen:Relevant helsefaglig utdanningRelevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.Evne til å arbeide selvstendig.Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk.Meget god pensjonsordningInterne søkere har fortrinnsrett ihht HTA og AML dersom de er kvalifisert for stillingene.Søknad sendesSalangen kommune benytter et elektronisk rekrutter...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141637007 Presentasjon av stillingen:Klinikk for diagnostikk - Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund - Radiologi KristiansundRadiologi Kristiansund er ein seksjon med høg aktivitet innan undersøkingane MR, CT, Ultralyd, Dexa og Røntgen. Det er tett og godt samarbeid mellom dei ulike yrkesgruppene. Sekretærane utfører det særs viktige arbeidet med å tilrettelegge og sette opp pasientar til time til dei ulike undersøkingane, ta imot pasientar og handtere diktering av beskrivingar frå legane.Det er ledig fast 100% stilling for helsesekretær/sekretær ved Radiologi Kristiansund.Stillinga er ledig frå 01.12.2019.SNR, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, skal ha byggestart siste halvdel av 2020 og skal etter planen stå klart i 2024. Det vil vere eit pågåande OU-arbei...

 • Company PARKEN LEGESENTER DA in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Parken Legesenter DA har to ledige stillinger for helsesekretærer. Vi søker autoriserte helsesekretærer som kan jobbe selvstendig, er pålitelige og som er trygge på seg selv og egen kompetanse.En stilling er på 100%, den andre på 60%.Tiltredelse etter avtale.Lønn følger tariff, gode pensjonsavtaler.PAM...

 • Company Sokndal kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  IngressVed Sokndal kommunes legekontor er det ledig 60% fast stilling som helsesekretær.Beskrivelse av arbeidsplassSokndal legekontor er felleskontor for 2 privatpraktiserende leger og kommunalt ansatt LIS1/turnuslege. Kontoret har ansatt hjelpepersonell i totalt 2 årsverk.Legekontoret er lokalisert i første etasje på rådhuset.Legekontoret har åpent alle hverdager, og arbeidstid for helsesekretær er fra 07.30-15.00.AnsvarsområdeHelsesekretær skal sammen med legene sørge for en god og forsvarlig drift av legekontoretHovedarbeidsoppgaver for stillingenEkspedisjonsservice med pasientmottakLaboratoriearbeid; prøvetaking, spirometri, ekg og lignende, sårstell.Telefonservice/timeoppsettBestilling av pasienttransportAdministrasjon av oppgaver i det pasientadministrative systemet.Bestille og vedli...

 • Company Lenas Helsepersonell AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi har behov for dyktige og motiverte helsesekretærer som har erfaring med arbeid på sykehus.ArbeidsoppgaverEkspedisjonsarbeid med mottak av pasienter, pårørende og ansatte.BetalingBestilling av pasientreiserRegistrering i DIPSJournalskrivingForefallende kontorarbeidArbeidstidkl 08:00 - 15:30Ønskede kvalifikasjonerAutorisert helsesekretærArbeidserfaring fra sykehusGod kjennskap til DIPSPersonlige egenskaperVi søker etter en fleksibel, serviceinnstilt sekretær som kan jobbe selvstendig og ta ansvar på poliklinikk eller sengepost.Vi tilbyrSpennende oppdragVarierte arbeidsoppgaverSpennende og faglig bredt arbeidsmiljø med gode kollegaerGod oppfølgingNår du er ansatt i Lenas HelsePersonell AS får du god oppfølging av vår konsulent. Du får god lønn og ryddige arbeidsvilkår.Du får også tilbud om...

 • Company Universitetssykehuset Harstad in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 993515396 Stillingsident: 4140242675 Presentasjon av stillingen:Medisinsk kontortjeneste ved Rehabiliteringsavdelingen har ledig 2 stillinger som helsesekretær/sekretær. Én er 100% fast stilling og én er 85 % stilling der 50 % av stillingen er fast og 35 % er et vikariat med mulighet for fast ansettelse.Tjenestested Harstad .Tiltredelse november/desember 2019.ArbeidsoppgaverIvareta arbeidsoppgaver og yte service til enhetenYte service til våre pasienter og pårørende pr. telefon og i lukeLederstøtte til enhetens ledere vedrørende administrative IKT-verktøy m.m.Pasientadministrative oppgaver i EPJ (Dips, inntaksarbeid, koordinering poliklinikk, henvisninger, innkalling, kodekontroll)VentelistearbeidPost og annet ekspedisjonsarbeid, bestillingerTeamarbeid med ulike faggrupper, ruller...

 • Company Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4130919876 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe i Kontorseksjonen ved Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet?Vi er til sammen ca 20 sekretærer som arbeider på Avdeling for Barnemedisin og transplantasjon her på Rikshospitalet. Seksjonen betjener poliklinikk og sengeposter med svært høy aktivitet! Vi har ansvar for koordinering av innleggelser og kontroller, dokumentasjon i journal, pasientadministrative registreringer i DIPS, samt telefoner og tilrettelegging for pasienter og pårørende i nært samarbeide med sykepleiere, leger og andre fagarbeidere i sykehuset.Vi søker en pålitelig, ryddig og nøyaktig medarbeider som kan være en ressurs i vår avdeling.Nå har vi et ledig vikariat, med mulighet for forlengelse, i 100% stilling på Poliklinikken! I...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140200340 Presentasjon av stillingen:Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM) søker forskningsekretær til en midlertidig 100% stilling fra snarest til 31.10.20, med mulighet for forlengelse.SESAM ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Kompetansesenteret har et omfattende forskningsprogram på ulike eldremedisinske tema. Forskningen dekker hele spekteret fra psykososiale forhold til molekylærbiologi, med et særlig fokus på biomarkører og intervensjonsstudier. Senteret har en godt etablert infrastruktur omkring forskningsprosjekter, og forskningssekretæren vil bli en del av denne. Forskningssekretæren samarbeider med senterleder ...

 • Company CITY LEGESENTER AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Vi søker en motivert og dyktig medarbeider til vårt team!Vi ønsker en som er positiv, faglig engasjert og oppdatert, må kunne jobbe selvstendig men også ha gode samarbeidsevner. Senteret server per idag 4900 pasienter så søker bør like at det er et høyt tempo og mestre stressende situasjoner til tider.Søker må være autorisert og beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig.Personlig egnethet og erfaring vil vektlegges.Stillingen er 80% vikariat i 1 år. Det er stor sannsynlighet for forlengelse når vikariat utløper.PAM...

 • Company Vestre Viken HF - Ringerike Sykehus Adm (inkl KIS) in Other
  05.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Org. nr: 974631407 Stillingsident: 4138478624 Presentasjon av stillingen:Ringerike sykehus har en ledige stilling for autorisert helsesekretærSykehuset har 3 nyetablerte merkantile team som utfører merkantile oppgaver til de forskjellige avdelinger.Merkantil team MED, betjener medisinske avdelingerMerkantil team KIR/ORT, betjener ortopediske og kirurgiske avdelingerMerkantil team Kvinne/barn, betjener gynekologi/føden og barnepoliklinikken. Merkantilt team kvinne barn består av 3,4 årsverk.Dette teamet har en 100 % stilling ledig fra 1 februar 2020.Det bygges ny poliklinikk for føde, gynekologi og pediatri høsten 2019. Denne planlegges åpnes januar 2020. I denne forbindelse åpnes du ett helt nytt kvinne barn senter hvor tilbudet til kvinner, barn og ungdom samles på ett sted.Arbeidsoppgave...

 • Company NORDIC CARE AS in Other
  05.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  For en av våre kunder søker vi helsesekretær som har lyst til å jobbe i et 100% vikariat på en sykehusavdeling. Vikariatet er fra 14.10.19-31.12.19.ArbeidsoppgaverPostarbeidArbeidstidMandag til fredag fra kl. 0800-1530Ønskede kvalifikasjonerGode norsk kunnskap muntlig og skriftligGode ferdigheter til pasientadministrativ system DIPSGode IKT ferdigheter genereltErfaring fra sykehus er ønskeligStrukturert og god på logistikkGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerServiceinnstiltGod arbeidskapasitet og trives i et aktivt miljøEr fleksibel i endring arbeidsoppgaver/bidra til utviklingPersonlige egenskaperBlid og servicemindedGode samarbeidsevnerEvne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver og rutinerVi tilbyrGod lønn - minimum iht. gjeldende tarifferOppføling av personalkonsulentVed interesse b...

 • Company Gulskogen legesenter in Other
  05.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Vi har ledig stilling 50% på grunn av sykdom. Vikariat er frem til februar 2012', med mulighet for forlengelse til faststilling. Du må kunne snakke flytende norsk, og være serviceminded, kan jobbe selvstendig og kan ta blodprøver.PAM...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138246307 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk sengepost Volda er ein kombinert kirurgisk, gynekologisk og ortopedisk sengepost.Vi har ledig 80% stilling som helsesekretær/postsekretær. Det kan bli moglegheit for utviding.Andre stillingsstorleikar og vikariat kan bli ledige som fylgje av tilsetting i stilling.Kirurgisk sengepost Volda kan tilby ein spennande arbeidsplass med eit solid fagmiljø. Hyggelege og engasjerte kollegaer som har fokus på best mogleg pasientbehandling.Vi arbeidar saman for at pasientane skal få ei god oppleving av opphaldet på sjukehuset. Det er ein arbeidsplass med høgt tempo, mange varierte og spennande utfordringar for den rette personen.Postsekretær er vårt ansikt utad, og den første som møter pasient og pårørende.ArbeidsoppgåverArbeid...

 • Company Universitetssykehuset Nord-Norge HF in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136134986 Presentasjon av stillingen:Kontortjenesten utfører kontorfaglige oppgaver innen urologi, bryst - og endokrinkirurgi, plastikkirurgi, gynekologi og obstetrikk fordelt på to sengeposter og to poliklinikker. Vi er 12 kontoransatte.En av våre helsesekretærer har gått over i annen stilling i avdelingen, og vi har derfor ledig vikariat i 1 år. Det vil være mulighet for fast stilling. Hvis ønskelig kan vi tilby å inngå i turnus med en fridag hver 3. uke.ArbeidsoppgaverKontorfaglige og administrative oppgaverRapporteringDaglige postrutinerBAS-ansvarKvalifikasjonerKontorfaglig utdanningGenerell IKT-kunnskapKunnskaper i bruk av Office-pakkenFordel med kjennskap til DIPS og BASBeherske norsk skriftlig og muntligPersonlige egenskaperEvne til å arbeide selvstendigG...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139138570 Presentasjon av stillingen:Gastroenterologisk poliklinikk har ledig deltidsstilling (80% fast + 20 % vikariat) som helsesekretær/medisinsk sekretær. Ukentlig arbeidstid er dagtid 4 dager + 1 kveld (12.30 - 20.00). Stillingen har fast 3 lørdager pr. år.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverUtbredt pasientkontakt/henvendelserInnkalling og administrativ tilrettelegging av pasientbehandlingTelefonbetjeningBistå leger/sykepleiere i daglig tilretteleggingBlodprøvetakingKvalifikasjonerHelsesekretær med norsk autorisasjon eller medisinsk sekretærGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført...

 • Company Vika Legesenter in Other
  04.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Ledig vikariat for helsesekretær i 70% stilling fra og med 1.12.19 til og med 31.12.20. Søkere med annen relevant helsefaglig utdanning og praksis kan også søke. Ytterligere informasjon om stillingen kan søkere få ved å ringe 70 17 45 60 i kontorets åpningstid. Søknad sendes  Søknadsfrist: 14. oktober.PAM...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL in Other
  01.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136167690 Presentasjon av stillingen:Poliklinikk ortopedi behandler pasienter innen skjelettskader - eller lidelser, sårbehandling, kontroller etter skader eller operasjon. Poliklinikk ortopedi behandler både barn og voksene.Som helsesekretær er du sykehusets ansikt utad og forventes å kunne yte god service samt være behjelpelig til alle som henvender seg til poliklinikken.ArbeidsoppgaverHenvisninger - ha en god oversikt over henvisende leger og institusjonerVentelister - sette opp timeavtalerTelefonkontakt med pasienter, pårørende og behandlereEkspedisjonBestilling av tolk og transportDIPS rapport og kvalitetsarbeidSamarbeid med sykepleiere og legerKan til tider være stor arbeidsmengdeKan være endring av arbeidsoppgaver /arbeidstid/ arbeidssted ved ved behovKva...

 • Company ALERIS SYKEHUS FROGNER in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Aleris Helse Frogner søker helsesekretær eller medisinsk sekretær med erfaring til vår Kreftavdeling.Aleris på Frogner har et bredt sykehusmiljø hvor vi blant annet utfører operasjoner og har polikliniske konsultasjoner innenfor de fleste fagområder. Aleris Frogner holder til i Frederik Stangsgate 11-13.Vi søker etter deg som tar initiativ og er ansvarsful og nøyaktig. Du har gode samarbeidsevner, engasjement for arbeidet og høy grad av serviceinnstilling.Arbeidsoppgaver:Kontakte pasienterHente post, og skanne innHenvendelser på telefonFakturering av alle takstene onkologene har lagt innTa i mot pasienterSette opp timeBistå sykepleierDette er en 50 % stilling med arbeidstid tirsdag, onsdag og annenhver torsdag. Stilingen er i utgangspunktet tenkt kombinert med en 50% helsesekretærstilling ...

 • Company Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet in Other
  01.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136160254 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF består i dag av de to tidligere nevrologiske avdelingene ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet, samt slagenheten som inntil nylig lå under Medisinsk klinikk. Den samlede avdelingen har områdefunksjon for Oslo og regionsfunksjon for Helse Sør-Øst.Den aktuelle stillingen er 100% fast ansettelse. Arbeidssted er for tiden på Rikshospitalet.ArbeidsoppgaverTimebokoppsett i DIPSVedlikehold/ ansvar for romoversikt i poliklinikkAnsvar for oppfølging av venteliste i poliklinikken.Skranke- og ekspedisjonsoppgaverBestilling av pasienttransport, tolk og portørBehandle telefonhenvendelserInnhente prøvesvar og annen pasientdokumentasjonVedlikeholde pasientoversikterVedlikehold av rapporte...

 • Company ÅLESUND KOMMUNE LEGETJENESTER OG in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137403233 Presentasjon av stillingen:100 % fast stilling ledig for oppstart 01.04.20.Kremmergaarden legesenter er et nytt senter under etablering i Ålesund sentrum. Senteret vil åpne i oktober måned med ca. 10 fastleger og 7 årsverk helsesekretær. Nye moderne lokaler innebærer at en her vil få et godt tilpasset arbeidsmiljø, med gode fasiliteter både for pasienter og ansatte.Legesenteret er situert i Nye Kremmergaarden i 2. etg. Sentralt med kort gangavstand til bussterminal.Ved etablering av nytt legesenter ønsker en å få etablert best mulig forutsetninger for en god oppstart både i forhold til drift og arbeidsmiljø. I oppstarten vil der være annen helsesekretær som er konstituert i stillingen, og for ny ledende helsesekretær vil oppstart være 01.04.2020, men e...

 • Company St. Olavs Hospital HF in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136621605 Presentasjon av stillingen:Helsesekretær / Medisinsk sekretær, 100% fast, ledig ved Merkantil seksjon, Kvinneklinikken, St.Olavs Hospital HF.Stillingen innebærer for tiden turnus med dag og aftenvakter (ikke natt), samt arbeid hver 5.helgStillingen er underlagt seksjonsleder ved Merkantil seksjon.Vi søker engasjert person som kan bidra positivt til vår seksjon.Merkantil seksjon er fordelt på Fertilitetsseksjonen, Gynekologisk poliklinikk, Inntakskontor for Gynekologisk avdeling, Senter for fostermedisin, Svangerskapspoliklinikk og Føde ekspedisjon.Den som tilsettes må kunne arbeide på tvers av seksjonene.Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.Tiltredelse 1.1.2020, eller etter avtale.Evt. fortrinnsrett må fremsettes i søknaden, og skriftlig dokumenta...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136642363 Presentasjon av stillingen:Avdeling for radiologi består av flere seksjoner som nukleærmedisin, MR, Hillevåg ogSandnes.Vi søker etter en sekretær / helsesekretær i fast stillig. Vi ønsker deg velkommensom søker. Delvis turnus.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverPasientbehandling, medhjelper på ultralydlabArkiv og skranketjenesteRegistrering av henvisningerSekretærarbeid relatert til pasientdokumentasjonTimebestillingTelefonbetjeningGenerelt kontorarbeidKvalifikasjonerSekretær / helsesekretærMå beherske Norsk skriftlig og muntlig.Må kunne medisinkterminologiMå kunne SECTRA RIS og PACSMå kunne betjene helsesekretær oppgaven på ultralydlabGode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig p...

 • Company LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Vårt kundesenter trenger en positiv,serviceinnstillt og effektiv medarbeider. Vi har ledig stilling med oppstart så snart som mulig.Arbeidsoppgaver:Ekspedisjonsservice med pasientmottakTelefonservicePostsekretærfunksjon med klargjøring av pasientdokumentasjon, melde pasienter til andre sykehus, bestilling av transport m.mSkriving og skanning av pasientdokumentasjonRegistrering av henvisningerAdministrasjon av oppgaver i det pasientadministrative systemet DipsGrunnet nye fagområder ved sykehuset vil andre arbeidsoppgaver kunne bli tilføyet, endret og tilpasset ved behovKvalifikasjoner:Autorisert helsesekretærBrukererfaring i Dips, gjerne System X og genere gode datakunnskaperGod kunnskap innen medisinsk terminologiMeget gode norsk og engelskkunnskaperErfaring fra tilsvarende arbeide, gjerne...

 • Company NORDHORDLAND INTERKOMMUNAL LEGEVAKT in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Ved Nordhordland legevakt er det ledig 100 % stilling som sjukepleiar i turnus med arbeid kvar 3 helg. Ved internt opprykk kan det verte ledig anna stilling.ArbeidsoppgåverLegevakt, legevaktsentral, laboratorie og sengepost.KompetansekravAutorisasjon som sjukeplaiar, og ønskjeleg med to års relevant erfaring.Personlege eigenskapar vi søkjer:Interesse for legevaktarbeid.Samarbeidsevner med kollega og andre faggrupper.Håndtere travle vakter.Interesse i å utvikla seg fagleg.Vi tilbyrNHLV kan tilby ein spennande og variert arbeidskvardag, tilsetjing i hht gjeldande lov - og avtaleverk, og eit godt kollegialt miljø.SøknadSend søknad via vårt elektroniske søknadssystem.PAM...

 • Company Masfjorden kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Masfjorden kommune har ledig 80 % fast stilling som helsesekretær ved Masfjorden legekontor.Legekontoret er lokalisert på Hosteland. Fortida har me 3 fastlegar, der den eine er under utdanning til spesialist i allmennmedisin (ALIS). I tillegg har me turnuslege(LIS1 lege). Av hjelpepersonell har me 2 bioingeniørar og 1 sjukepleiar. Me er samlokalisert med helsestasjon, der me også har jordmorteneste 1 dag i veka.I mars 2020 flyttar legekontor og helsestasjon inn i nye, flotte lokalar i Fensfjord bygg, i lag med psykisk helse og pleie- og omsorgNokre arbeidsoppgåver knytt til stillingapublikumsservice, direkte og pr. telefonjournalføringresepthandsamingbestilling av medisinske og andre forbruksvarerlaboratoriearbeidkoordinere samarbeid og oppfølging av pasientarpasientretta praktisk arbeid, ...

 • Company RØYKEN KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133361541 Presentasjon av stillingen:Røyken kommunale legesenter, legesenteret har ansatte fastleger i 100% og en helsesekretærer i 100%. Legesenteret er lokalisert i nye lokaler på Røykenbadet nære Røyken sentrum. Helsesekretær arbeider selvstendig med et vidt spekter av oppgaver som tilhører naturlig inn under drift i et legesenter.ArbeidsoppgaverSom helsesekretær på kommunalt legekontor innebærer dette følgende arbeidsoppgaver:betjene telefon og resepsjonCGM og Pasientskypasientmottak/klientmottaklaboratorieoppgaverpostmottakandre drifts og administrasjons oppgaverKvalifikasjonerAutorisert helsesekretær med relevant erfaringDet er krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntliger datakyndig, med fordel erfaring/ kunnskap fra CGM, PasientSkyUtdanningsr...

 • Company HELSE BERGEN HF in Other
  01.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134772699 Presentasjon av stillingen:Bemanningssenteret i Helse Bergen har ledig 100% fast stilling som helsesekretær/ medisinsk sekretær. Bemanningssenteret formidlar merkantile vikarar til heile Helse Bergen, men størst etterspurnad er frå Haukeland universitetssjukehus.Som tilsett ved Bemanningssenteret vil du få anledning til å arbeide ved ulike avdelingar, og du vil få ei brei og allsidig erfaring. Typiske oppdrag vil vere i ekspedisjon, poliklinikk og på sengepost. Vi ser etter deg som set pasienten i fokus, som trivast med utfordringar, er fagleg dyktig, og som liker å arbeide i eit travelt miljø med mykje ansvar.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene kan varierer frå avdeling til avdeling;Ivaretaking av pasientar og pårørandeAdministrative oppgåvar i DipsTelefo...

 • Company Lenas Helsepersonell AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Vi har behov for dyktige og motiverte helsesekretærer som har erfaring med arbeid på sykehus.ArbeidsoppgaverEkspedisjonsarbeid med mottak av pasienter, pårørende og ansatte.BetalingBestilling av pasientreiserRegistrering i DIPSForefallende kontorarbeidØnskede kvalifikasjonerAutorisert helsesekretærArbeidserfaring fra sykehusGod kjennskap til DIPSPersonlige egenskaperVi søker etter en fleksibel, serviceinnstilt sekretær som kan jobbe selvstendig og ta ansvar på poliklinikk eller sengepost.Vi tilbyrSpennende oppdragVarierte arbeidsoppgaverSpennende og faglig bredt arbeidsmiljø med gode kollegaerGod oppfølgingNår du er ansatt i Lenas HelsePersonell AS får du god oppfølging av vår konsulent. Du får god lønn og ryddige arbeidsvilkår.Du får også tilbud om kurs som vil gi deg økt kompetanse innen...

 • Company Vestre Viken Hf Bærum Sykehus - Poliklinikker in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135750919 Presentasjon av stillingen:Sentralbordet er organisert i avdeling for servicetjenester som er en del av klinikk for intern service. Seksjonen har ansvar for at pasienter og pårørende får et positivt første møte med Vestre Viken på telefon. Sentralbordet håndterer i overkant av 550 000 anrop årlig. Sentralbordet er en 24/7 tjeneste, inkludert helg og helligdager. Det er egen bemanning for natten. Seksjonens ansatte bemanner telefonen fra kl. 0700-2200 alle dager. For tiden todelt turnus og arbeid hver 5. helg. Det er 12 ansatte i seksjonen.Felles sentralbord for Vestre Viken søker serviceinnstilt og initiativrik sentralbordoperatør. Vi har ledig et vikariat på 60% fra november. Arbeidsted er Bærum Sykehus.Det gis 3 ukers opplæring på dag, kveld og helg....

 • Company Bydel Bjerke in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135438781 Presentasjon av stillingen:Skolehelsetjenenesten søker etter en dyktig og erfaren helsesekretær som er opptatt barn og unges oppvekstvilkår. Du er en positiv og serviceinnstilt lagspiller som liker å legge til rette for at leder og ansatte i tjenesten og seksjonen kan gjøre en best mulig jobb. Vi tilbyr en fast, nyopprettet 40 % stilling stilling i skolehelsetjenesten som er ledig fra 1. januar 2020.ArbeidsoppgaverBistå og assistere leder og ansatte i avdelingenAdministrative oppgaverSuperbruker i ulike digitale systemerVære en ressursperson og utstrakt hånd for hele seksjonenKvalifikasjonerAutorisert helsesekretærGode norskkunnskaper både muntilig og skriftligGod digital kompetanseErfaring fra helsestasjon og skolehelsetjeneste er en fordelPersonlig e...

 • Company Suldal kommune in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Kort om stillinga/ingressMe søkjer etter 100 % avdelingsleiar for ekspedisjonen på Suldal legekontor. Stillinga er ledig frå 01.01.2020 eller etter avtale.Ved intern tilsetjing, kan anna stilling verta ledig.Tverrfagleg arbeid er sentral for oss og legekontoret er samlokalisert med ergo-/fysioterapi, helsestasjon og Frisklivssentral. Suldal sjukeheim, heimetenesta med bestillarkontor og psykisk helse ligg også i umiddelbar tilknyting til legekontoret.Me kan tilby et attraktivt og spennande arbeidsmiljø, med mykje fokus på utvikling i tida som kjem. Som leiar vil ein vere sentralt i det arbeidet.ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene for avdelingsleiare vil verta:Ansvar for personal og drift i ekspedisjonenBidra til kvalitetsarbeid, internkontroll og fagleg utviklingBidra til god samhandling i ein...

 • Company Hareid legekontor in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  HAREID LEGESENTERVi søkjer etter autorisert helsesekretær i 60-100% stilling, som vil vere med å bidra i teamet vårt.Søkjer fortrinnsvis etter ein person med spesiell kompetanse/interesse for IT.Vi er eit legesenter med 6 legar og 4 helsesekretærstillingar.Kvardagen vår er spennande og variert, med utfordrande og givande arbeidsoppgåver.Vi jobber i eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelege kollegaer.Vi søkjer ein person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, god arbeidskapasitet, evne til høgt/skiftande arbeidstempo og godt humør.Det krevst gode norskkunnskaper både munnleg og skriftleg.Fordel med erfaring frå legesenter.Stillinga er ledig frå 010120.Søknadsfrist 7.oktober 2019Søknad med vitnemål og attestar sendast:For ytterlegare informasjon om stillinga kontakt Anne...

 • Company STAVANGER GYNEKOLOGENE AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Søker en utadvendt og blid helsesekretær til 40% stilling hos oss. Arbeidstiden vil i hovedsak være en dag og en kveld per uke. En fordel om tilgjengelig for ekstra arbeid i perioder i forbindelse med ferieavvikling.Kontoret vil ha lokaler i Stavanger sentrum og er en 2 legepraksis.En fordel med kjennskap til infodoc journalsystem. Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig bestå i å betjene telefon og henvendelser direkte til kontoret og også noe lab arbeid.Lønn etter avtale og ansiennitet .Søknad med CV og referanserPAM...

 • Company Haukeland Universitessykehus Medisinsk-Teknisk Avdeling Seksjon For Behandlingshjelpemidler in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135419086 Presentasjon av stillingen:Dokumentasjonsavdelinga, Seksjon for medisinsk dokumentasjon har ein ledig fast stilling i 100% som medisinsk sekretær iskannetenesta.Dokumentasjonsavdelinga har ansvar for det meste av føretakets medisinskfaglegedokumentasjon og har overordna ansvar for føretakets arkiv og arkivsystem.Dokumentasjonsavdelinga er ei spennande, aktiv og dynamisk arbeidsplass. Seksjon for medisinsk dokumentasjon har mellom ansvar for posttenesta, skrive- og skannetenesta ipasientjournalsystemet DIPS samt medisinsk faglege kontortjenester iMottaksklinikken.Sekretærane rullerer på ein del av oppgåvenepå tvers av tenestene..ArbeidsoppgåverSkanne pasientdokumentasjon i pasientjournalsystemet DIPSSortere postKvalitetskontrollBetene telefonerRapportar...

 • Company Asker ØNH-klinikk in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  StillingsbeskrivelseAsker Øre-Nese-Hals søker en operativ helsesekretær til en 100% stilling.Har du erfaring og trives med å jobbe innen helse, er det kanskje deg vi søker!Legekontoret består av 2 leger, 2 audiografer og 2 sekretærer og sykepleier.Arbeidsoppgaver:Lettere administrative og økonomiske oppgaverPasient/kundebehandlingHørselstestingSpirometriPrikktestingVaksineringLab-arbeidTimeinnkalling/bestillingHMS-ansvarAssistere under operasjonerKvalifikasjoner/egenskaper:Utdannet helsesekretær eventuelt sykepleier eller hjelpepleierErfaring fra lignende arbeid fra helsesektorenTrives med hektiske arbeidsdagerServiceinnstilt, strukturert og har godt humørGode norskkunnskaper muntlig og skriftligGode IT-kunnskaper; en fordel med kjennskap til system XOppdatering av hjemmesiden.Vi tilbyr:Ko...

 • Company BACKUP HELSEPERSONELL AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  For en av våre kunder søker vi helsesekretær som har lyst til å jobbe med opplæring og oppfølging av alle de kliniske systemene på sykehuset, bland annet DIPS. I vikariatet skal man gjøre en god del overvåkningsoppgaver, dette er viktige rutineoppgaver og det er viktig at den man trives med rutineoppgaver. Vikariatet har oppstart 02.10.19-30.06.20.ArbeidsoppgaverOvervåking og oppfølging av meldingsflyt ut og inn til sykehusets EPJ-system DIPSKommunikasjon med interne og eksterne samhandlingspartnereBistå i testing av nye løsninger og oppgraderingerArbeidstidMandag til fredag fra kl. 0800-1530Ønskede kvalifikasjonerGode IKT ferdigheterTeknisk innsiktBør ha erfaring med DIPSØnskelig med erfaring fra administrative oppgaver på sykehusGode kommunikasjonsferdigheterMå være kjent med samhandling...

 • Company BACKUP HELSEPERSONELL AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Til et sykehus i Oslo leter vi etter en helsesekretær som er interessert i vikariat på onkologisk avdeling med oppstart 14.10.19 og med varighet til 14.04.19.ArbeidsoppgaverSekretær i poliklinikkPostsekretær sengepostEkspedisjonTelefonservice/SentralbordPasientmottak og registreringTilrettelegging for legekonsultasjonTelefonserviceTimebestilling og ventelisteoppfølgingInnhenting av pasientopplysningerKvalitetssikre at oppgavene blir utført etter retningslinjerArbeidstidMandag til fredag fra kl. 0800-1530Ønskede kvalifikasjonerFortrinnsvis erfaring fra sykehusMå ha god kunnskap i DIPS poliklinikk og være godt kjent med oppsett av timerMå ha erfaring innen medisinsk kontortjeneste og kunne yte god service overfor pasienteneSørge for at oppgavene blir utført med den kvaliteten som er nødvendi...

 • Company Rogaland psykiatrisks sjukehus in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136455463 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye medarbeider? Vi søker en strukturert og pålitelig sekretær til voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnes i 50% stilling fra 1.10.2019. Sandnes DPS Poliklinikk leverer spesialisthelsetjenester innen psykisk helse for voksne, og har 23,5 årsverk som inkluderer psykiatriske sykepleiere, psykiatere, pskologspesialister, sosionomer og merkantilt personell.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverSekretærens hovedarbeidsområde er administrasjon knyttet til pasientkonsultasjoner, håndtering av informasjon som skal inn i pasientjournal, og øvrig administrativt arbeide knyttet til poliklinikkens daglige drift.Sekretæren er også ansvarlig for arbeid i pasientekspedisjon...

 • Company BEKKESTUALEGENE DA in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Bekkestualegene er et fastlegekontor med 3 fulle fastlegestillinger.Legekontoret er lokalisert på Bekkestua - tilknyttet offentlig kommunikasjon (trikk/buss) i umiddelbar nærhet.Vi er et effektivt og hyggelig legekontor med svært godt arbeidsmiljø.Vi har behov for en helsesekretær i 40 % vikariat - fortrinnsvis med erfaring fra laboratoriearbeid og CGM allmenn. Tiltredelse snarest.Arbeidsoppgaver:Administrative og pasientrettetede oppgaver som telefonbetjening, timeoppsett og rådgivning. Laboratoriearbeid med blodprøvetaking, sårbehandling, EKG og spirometri.PAM...

 • Company Lille Grensen Legesenter AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Helsesekretær søkes til en travel praksis. Vi bruker system X og pasientsky og Furst forum på laboratoriet. Vi har en del EKG taking og spirometri prøver. Bør kunne jobbe kveld da vi har lang dag på mandager, frem til 18:30. For riktig person er det mulighet for fast ansettelse. Ta kontakt ved spørsmål, helst ved mail.PAM...

 • Company NORGES RØDE KORS HUMANITÆRE FOND in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Norwegian Red Cross is a member of the world wide Red Cross and Red Crescent Movement, the world's largest humanitarian organization. Our international work is focused on humanitarian preparedness and response, and is guided by seven fundamental principles; humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary service, unity and universality.The Disaster Risk Management (DRM) unit is an Oslo-based part of the International Programs & Preparedness department, responsible for response to global emergencies. The focus areas for response is within health and water, sanitation & hygiene (WASH). The response capacity of the organization is comprised of Red Cross Emergency Hospital and Clinic, stored in Norway and deployed anywhere in the world, as well as other response solutions currently...

 • Company OS KOMMUNE LEGETENESTEN in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Moberg legesenter har behov for tilkallingsvikararSom tilkallingsvikar kan vi tilby arbeid/vakter ved fråvær pga av sjukdom, ferie eller andre mellombels høve som fører til behovfor midlertidig arbeidskraft. Tilkallingsvikarar har ikkje rett til å bli tilbudt arbeid eller plikt til å påta seg tilbudt arbeid.Arbeidsstad - Moberg legesenterMoberg legesenter er et kommunalt legekontor. Vi er ein arbeidstad med 3 fastleger og 1 turnuslege.Det er ansatt 1 helsesekretær i 100% stilling, og 5 legevaktsykepleiere som rullerer på oppgaver inn mot legekontoret.Vi her samlokalisert med legevakt, ambulanse og brann og beredskap i Mobergsbakken 111, Os.ArbeidsoppgåverArbeidet går ut på å svara på henvendingar til legekontor, utføre lab arbeid, bistå legen ved bl.a suturering, GU og anna praktisk arbeid...

 • Company Dedicare AS in Other
  01.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Dedicare er leverandør av helsesekretærer til vikariater på sykehusene i Oslo og til legekontorer i Norge. Du har da muligheten til å få spennende og varierende oppdrag gjennom oss.Oppdragenes varighet og stillingsprosent kan variere for hvert enkelt oppdrag. Du må ha erfaring fra sykehus og/eller legekontor.ArbeidsoppgaverTelefon/skrankeserviceDokumentasjon og registreringInnkalling av pasienterKlargjøring av journaler i følge timelisterPostbehandlingArkiveringPasientregnskapTilrettelegge for annet helsepersonellSkriving av journaler, operasjonsbeskrivelser etc.BlodprøvetakingØnskede kvalifikasjonerMå kunne DIPS, System XAutorisert helsesekretær. Medisinske sekretærer med bred erfaring kan i noen tilfeller være aktuelle.Gode norskkunnskaper muntlig og skriftligMå ha erfaring fra sykehus/ ...

 • Company Oslo universitetssykehus HF in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135504363 Presentasjon av stillingen:Er du autorisert helsesekretær som trives med pasientkontakt, en travel hverdag og har laboratorieerfaring?Vi ved Avdeling for biokjemi, seksjon Radiumhospitalet søker etter deg.Vi har fra 1/1-20 ledig fast stilling som helsesekretær med arbeid på dagtid, pr idag uten helgearbeid.Seksjonen har døgndrift og betjener rekvirenter for inneliggende og polikliniske pasienter, samt at vi mottar et stort antall innsendte prøver fra eksterne rekvirenter.Vi vurderer kun søkere som har autorisasjon som helsesekretær.Ved eventuelt internt opprykk, så kan det bli ledig vikariat. Oppgi i søknadsteksten din om dette også kan være av interesse.ArbeidsoppgaverVeileding av pasienter i ekspedisjonForsendelse av prøver internt i Oslo universitet...

 • Company Akershus universitetssykehus HF (Ahus) in Other
  01.10.2019 Updated on: 07.10.2019

  Er du en person med masse engasjement, høy arbeidsmoral og ønsker å være en del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø er det deg vi søker.Kontortjenesten i Ortopedisk klinikk bemanner flere ekspedisjoner - på 2 sengeområder, poliklinikk og akuttpoliklinikk, samt henvisningsmottak og inntakskontor for operasjoner. Vi arbeider i et tverrfaglig miljø og samarbeider tett med lege- og pleietjenesten. Er du fleksibel og kjenner at det er dette du ønsker - søk nå! Det utlyses vikariat med mulighet for fast ansettelse. Jobb i ferieperioder, kvelder og helger? Har du ønske om en timevikarstilling og fyller kravene eller er student innen helse oppfordres du til å søke.Alle søkere må søke elektronisk.ArbeidsoppgaverDeltakelse i administrasjon av innleggelser og utskrivelserPasientkontakt ved telefo...

 • Company Allmennpsykiatrisk avdeling, Dikemark in Other
  01.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Org. nr: 874588962 Stillingsident: 4133690728 Presentasjon av stillingen:Seksjon for psykosebehandling, Dikemark består av 3 enheter med til sammen 32 døgnplasser. Vi tar imot pasienter med alvorlige og sammensatte tilstander, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus- eller atferdsproblemer. Seksjonen er beliggende på Dikemark i Asker, ca. 3 mil utenfor Oslo.Det er ledig 100 % fast stilling som sekretær ved seksjonen.ArbeidsoppgaverGAT og turnusplanleggingDIPS og pakkeforløp for psykisk helseBistå enhetsledere med faste oppgaver etter avtaleKontorfaglige oppgaver knyttet til den daglige driftenKvalifikasjonerSekretær/helsesekretær eller relevant praksisPersonlige egenskaperGod arbeidskapasitet og evne til omstillingNøyaktig og fleksibelGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerPålitelig o...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  01.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4135436138 Presentasjon av stillingen:Dokumentasjonsavdelinga, Seksjon for medisinsk dokumentasjon har eit ledig vikariat i 100% stilling med varigheit i eit år, sommedisinsk sekretær i skannetenesta.Dokumentasjonsavdelinga har ansvar for det meste av føretakets medisinskfaglegedokumentasjon og har overordna ansvar for føretakets arkiv og arkivsystem.Dokumentasjonsavdelinga er ei spennande, aktiv og dynamisk arbeidsplass. Seksjon for medisinsk dokumentasjon har mellom ansvar for posttenesta, skrive-og skannetenesta i pasientjournalsystemet DIPS, samt medisinsk faglegekontortjenester i Mottaksklinikken.Sekretærane rullerer på ein del av oppgåvene på tvers av tenestene.ArbeidsoppgåverSkanne pasientdokumentasjon i pasientjournalsystemet DIPSSortere postKvalitetskont...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Medical assistants Edit filters