Jobmonitor. Search results for Midwifery professionals

47 Jobs found

Used filters:
 • Midwifery professionalsx
Displaying 1-47 of 47 results.
 • Company TROMSØ KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTER in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399325022 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast 100 % stiling for jordmor fra 1. september 2021.Forebyggende helsetjenester yter tjenester til gravide, barn og unge 0-20 år og deres foresatte innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg har enheten ansvar for helsestasjon for ungdom og Familiens Hus med Åpen barnehage.Jordmortjenesten har i dag 7,75 årsverk, og tilbyr oppfølging av gravide, fødselsforberedende kurs, ammekurs, hjemmebesøk og etterkontroll/ prevensjon i tråd med nasjonalfaglig retningslinje. Jordmor har tett samarbeid med fastleger, helsesykepleiere og psykologer.ArbeidsoppgaverHelseundersøkelser, råd og veiledning i svangerskapet og barseltid.Fødsels- og ammeforberedende grupper.Barselomsorg.Etterkontroller, prevensjonsveiledning...

 • Company NÆRØYSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394475726 Presentasjon av stillingen:Rørvik helsestasjon styrkes med en prosjektstilling i tre år, med mulighet for forlengelse. Stillingen skal bidra til helsestasjons- og skolehelsetjenestens samfunnsoppdrag med å utjevne sosiale ulikheter i helse og å styrke familier, barn og unges positive ressurser for helse, trivsel og læring. Målet er å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste gjennom økt kapasitet, tilgjengelighet og tverrfaglighet. Arbeidsoppgavene vil være varierende og spennende, men vil være rettet mot forebygging generelt hos barn og unge, spesielt mot vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, familie rettet mot barnefamilier, innvandrerkvinner, og generelt opplysningsarbeid innenfor området.ArbeidsoppgaverSvangerskapsunde...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:864338712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du jordmor og vil jobbe med oss på Osterøy helsestasjon?Osterøy kommune er ein mellomstor kommune som ligg omlag 35 minutt frå Bergen sentrum. Osterøy helsestasjon er ein del av Familiens hus saman med Barneverntenesta, PPT og Barn og familieteamet. Vi arbeider tverrfagleg for å gje gode tilbod til gravide, barn, unge og deira familiar. Vi er samlokalisert i nye lokale i Familie og omsorgssenteret, sentralt i Lonevåg.Jordmortenesta er ein del av tilbodet som Osterøy helsestasjon gjer og tilbyr svangerskapsomsorg frå første svangerskapskontroll til fødsel. Osterøy helsestasjon har i tillegg til jordmor fem helsesjukepleiarar, ei prosjektstilling og ein merkantil tilsett. Vi har fokus på å utvikle gode, universelle tiltak for å...

 • Company BØMLO KOMMUNE HEIMETENESTER in Other
  18.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404626499 Presentasjon av stillingen:Tenker du det kan være spennende å bruke din kompetanse på flere måter? Da kan dette være muligheten for deg. Dette vikariatet gir deg anledning til å rullere mellom Observasjonspost for gravide og Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, Ullevål sykehus.Vi har ledig jordmorstilling i 100% fast stilling fra 1.9.2021. Stillingen er en rulleringsstilling mellom Obspost for gravide og Føde-barsel B, dvs at du vil rullerer mellom enhetene ved hver ny turnusperiode, ca. hver 15.uke. Stillingen har 3-delt turnus med vakt hver 3. helg ved begge enheter. Stabilt, trivelig og godt arbeidsmiljø ved begge enheter. Stillingen eies av Obsposten med enhetsleder der som hovedleder.Erfaring fra fødeavdeling og observasjonspasienter vil bli vektlagt....

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4390406842 Presentasjon av stillingen:Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.Ved Gyn/Føde Kongsvinger har vi ledig 54% fast stilling for jordmor.Stillingen innebærer 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.Kongsvinger ligger ca. 3...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Vi søker jordmødre til vikariater ved Sykehus på VestlandetBehovet er fra og med august 2021 og frem til januar 2022. Lengre arbeidsperioder er å foretrekke, men kortere perioder er også aktuelt.Aktuelle jordmødre bør ha erfaring fra fødeavdelinger med høy aktivitet, og både normale og patologiske fødsler. Erfaring med barsel/GYN er også en fordel, siden flere av de mindre sykehusene har kombinerte avdelinger.Fødeavdelingene benytter seg av IKT-systemene DIPS og Partus - det er en fordel med kjennskap til disse.  KvalifikasjonerAutorisert jordmorErfaring fra fødeavdelingSTAN erfaring/sertifisering er ønskeligTrygg på sutureringBeherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftligOppdatert HLR-kursDu må kunne jobbe selvstendig, men også ta del av et større teamFleksibel på vakttyper...

 • Company Finnmarkssykehuset HF in Other
  17.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi har ledig 2 x 100% vikariat for jordmor, med varighet til og med 28.08.2022!Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år. Avdelingen består av; 2 fødestuer, 4 observasjonssenger og 5 barselsenger, samt 5 gynekologiske sengeplasser. Vi tilbyr også vannfødsler.Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid -- da er dette noe for deg!Hos oss vil du få jobbe med hele bredden av jordmorfaget i en avdeling med godt arbeidsmiljø.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen gjennomgått en rivende utvikling de siste 10 årene og kommunen har drøyt ...

 • Company ENEBAKK KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJONEN in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RØROS KOMMUNE RÅDMANNSKONTORET in Other
  15.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenVi har ledig en 40 % fast stilling som jordmor i beredskap.Som jordmor i beredskap skal du ha kontakt med den gravide på vakttelefon, vurdere den fødende før ev. reise til fødeavdelingen, samt følgetjeneste til fødeavdelingen. Stillingen som jordmor i beredskap er delt mellom 4 jordmødre. Søkere kan søke hele eller deler av stillingen. Det tilstrebes å lage ønsketurnus.Om ossRøros helsestasjon er en avdeling som tilhører virksomhet helse. Helsestasjonen har ansvar for helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste i grunnskolen og videregående skole, helsestasjon for ungdom, miljørettet helsevern, flyktningehelsetjeneste og jordmortjeneste. Vi som jobber her er to jordmødre og fem helsesykepleiere. Vi har et svært godt fagli...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399442289 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.Føde barsel A ved Ullevål sykehus er en kombinert føde- og barselenhet med omkring 3200 fødsler pr år. Vi håndterer både normale og patologisk fødsler. Vi har til sammen 6 fødestuer og 13 sengeplasser på barsel. Hos oss arbeider jordmødre, sykepleiere og barnepleiere. Alle ansatte arbeider i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. Føde barsel A hører til føde...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF ELVERUM - SOMATIKK in Other
  14.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: 974631768 Stillingsident: 4394144505 Presentasjon av stillingen:Gynekologisk/føde sengepost, er en kombinert post med 4 fødestuer og 17 barselsenger, samt 3 gynekologiske senger. I tillegg drives det poliklinikk på Hamar og Elverum. Dette gir en unik mulighet til å arbeide med kvinnehelse i et helhetlig perspektiv. I avdelingen jobber jordmødre, barnepleiere og sykepleiere tett sammen for å yte god omsorg til alle pasientgrupper.Gynekologisk/føde sengepost har følgende stillinger ledig:Jordmor 70% fast. Ledig f.o.m. 27.09.2021 eller etter avtale.Jordmor 25% fast. Ledig f.o.m. 27.09.2021 eller etter avtale.Jordmor inntil 100% vikariat. Skriv hvilken stillingsstørrelse du helst ønsker. Ledig f.o.m. 27.09.2021 t.o.m. 04.09.2022.Andre stillingsstørrelser i både faste stillinger og vik...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: 993562696 Stillingsident: 4400370661 Presentasjon av stillingen:Ved Bemanningssenteret i Bodø har vi ledig 2 faste stillinger som jordmødre i 100% stilling tilknyttet Fødeavdelingen.Om fødeavdelingenEnheten er en kombinert føde/barselavdeling med observasjonspost. Enheten har fire fødestuer, og flyttet inn i topp moderne lokaler i juni 2018.Vi tar imot risikofødende fra hele Nordland fylke, og har ca 1000 fødsler per år. Nordandssykehuset har egen nyfødtintensiv avdeling og vi har tilbud om samtale- og ammepoliklinikk.Vi har et sosialt og trivelig fellesskap med stor aldersspredning, og vi setter pris på våre dyktige barnepleiere og vår undervisningsjordmor. Vi veileder jordmorstudenter, medisinerstudenter og helsefaglærlinger, noe som bidrar til en god delekultur.Om Bemanningssen...

 • Company HALDEN KOMMUNE HELSEADMINISTRASJONEN in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ledig 90 % stilling som jordmor på Halden helsestasjonHelsestasjonen har ledig en 90 % fast stilling som jordmor fra 01.09.2021. Ved en evt intern omrokkering vil det bli ledig vikariat. Søker bes presisere om de kun søker på den faste stillingen eller om vikariat også er aktuelt. Søkere med ønske om lavere stillingsprosent er også aktuelle for stillingen.Beskrivelse av arbeidssted:Jordmortjenesten er en del av helsestasjonstjenesten i kommunen. Helsestasjonen er samlokalisert med barneverntjenesten og PP-tjenesten i Familiens hus.Stillingens arbeidsområder/oppgaver:Svangerskapsomsorg, konsultasjoner og barselbesøk i hjemmet etter nasjonale retningslinjerPostpartumsamtaler, etterkontroller og prevensjonFødselsforberedende kursTverrfaglig...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4335457479 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på ein spennande, givande og fagleg utfordrande jobb i den vakraste byen i verda?Vi på føde- og barselseksjonen ved Ålesund sjukehus har ledige fleire 100% stillingar for jordmødre.Her hos oss har vi det kjekt på jobb og sosialt. Vi har eit høgt kvalifisert fagmiljø med jordmor-poliklinikk med svangerskapskontrollar og ultralyd. Mange av jordmødrene våre har spesialkompetanse innan ulike område. Vi har to fødestover med badekar, og tilbyr fødsel i vatn. Kvinner med høgrisikosvangerskap i fylket blir henvist til å føde i Ålesund, her er det også nyfødt-seksjon og barnesengepost.Og på fritida har vi mykje å by deg . Ålesund og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar....

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: 974795833 Stillingsident: 4403528486 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 2 x 100% vikariat for jordmor, med varighet til og med 28.08.2022!Vår avdeling består av sekretærer, hjelpe/barnepleiere, sykepleiere, jordmødre og gynekologer. Vi har ca. 400 fødsler pr. år. Avdelingen består av; 2 fødestuer, 4 observasjonssenger og 5 barselsenger, samt 5 gynekologiske sengeplasser. Vi tilbyr også vannfødsler.Brenner du for faget og ønsker å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid -- da er dette noe for deg!Hos oss vil du få jobbe med hele bredden av jordmorfaget i en avdeling med godt arbeidsmiljø.Hammerfest er kjent som verdens nordligste by, og vi våger å påstå at den for tiden er en av Norges mest spennende og dynamiske byer! Mye takket være petroleumsvirksomheten har byen ...

 • Company ENEBAKK KOMMUNE HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE in Other
  11.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Vi styrker jordmortjenesten og søker jordmor til 50 % prosjektstilling for snarlig tiltredelse.Stillingen har en varighet til 30.06.22 med mulighet for forlengelse.Arbeidsområde:Enebakk kommune tilbyr som en del av helsestasjonstilbudet svangerskapsoppfølging av gravide, og tilhører helsestasjonen- og skolehelsetjenesten. Enheten er organisert i Helse barn og unge, og er til sammen 18 ansatte. Svangerskapsomsorgen utføres i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskaps- og barselomsorgen og etter gjeldende myndighetskrav. Vi vektlegger gode og forutsigbare tjenester til de gravide og barselkvinnen. Jordmortjenesten består per i dag av én jordmor i 100% stilling og er lokalisert ved Enebakk helsestasjon.Arbeidsoppgaver:Oppfølging av gravide etter plan for svangerskapsomsorg i E...

 • Company FØDESTUA I MIDT-TROMS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fødestua er en desentralisert spesialisthelsetjeneste, hvor Universitetssykehuset Nord-Norge har fagansvaret, og Senja kommune er vertskommune for tjenesten. Fødestua er lokalisert på Distriktmedisinsk senter Midt-Troms Finnsnes. Vi er landets største jordmorstyrte fødestue med i underkant av 100 fødsler. Barselavdeling, og med barselkvinner fra UNN. Poliklinikk og svangerskapsomsorg for Senja og flere omliggende kommuner. Fødestua har også ansvar for kommunal svangerskapsomsorg i form av svangerskapskontroller og hjemmebesøk etter fødselGeografisk ansvarsområde er kommunene Senja, Sørreisa, Målselv, Dyrøy, Salangen. Lavangen og Bardu totalt ca 33.000 innbyggere.Fødestua har følgende stillinger ledig:30% fast stilling jordmor per tiden i...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401512977 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye kollega på ABC?Vi ønsker ny kolleg velkommen til oss på ABC. Hos oss jobber det 19 dyktige jordmødre som alle er genuint interessert i naturlig fødsel og vi følger våre gravide kvinner gjennom svangerskap, fødsel og barseltid. En av våre kollegaer skal slutte og vi søker hennes erstatter.Det lyses ut fast stilling på 75 % med oppstart etter avtale.ArbeidsoppgaverPå ABC har jordmor ansvar for svangerskapskontroller, fødsel og barseltid.KvalifikasjonerVi ønsker oss en engasjert og positiv jordmor.Du må ha tro på det normale svangerskapet, fødselen og barseltiden.Du må være trygge i jordmorrollen.Vi ønsker oss en ny kollega som inngir tillit og bidrar til mestring hos kvinnen.Personlige egenskaperVi ønsker oss...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SYKEHUSET LEVANGER - REHABILITERING in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400691254 Presentasjon av stillingen:Klinikk for kvinne, barn og familie (KBF) er sammensatt av ulike avdelinger som innen sitt spesialfelt skal gi tilbud om utredning, behandling, pleie og omsorg til kvinner, barn, unge og deres familie. Organiseringen skal medføre at det er enkelt å gi et helhetlig tilbud til pasientgruppen. Avdelingene i KBF er Barne- og habiliteringsavdelingen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Gynekologi- og fødeavdeling ved Sykehuset Levanger og Gynekologi- og fødeavdeling ved Sykehuset Namsos.Avdelingen skal gi tilbud til kvinner med gynekologiske problemstillinger, gravide med spesielle behov og tilstander, rutineultralyd for gravide, fødselshjelp og barselomsorg.Kvinne og barnehelseperspektivet er sentralt, og det legges vekt på et...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4381276459 Presentasjon av stillingen:Er du klar for nye utfordringer?I 2018 opprettet Bemanningssenteret ved Akershus Universitetssykehus en bemanningspool, nå bestående av jordmødre, sykepleiere og helsefagarbeidere i faste stillinger.Som jordmor i Bemanningspool vil du få en unik mulighet til å utøve jordmorfaget på i hele kvinneklinikken og tilegne deg kompetanse fra fødeavdeling, observasjonsposten, barsel og barselhotellet. Dette gjør arbeidsdagen både spennende og variert, samt at en vil treffe mange nye kollegaer.Du vil få opplæring i alle områdene og følges opp for å sikre at du trygg og trives i din nye jobb. Når man er ferdig med opplæring, kan områdene booke deg inn til vakter etter din turnus. Turnusen din skrives i Bemanningssenteret og base...

 • Company VESTRE VIKEN HF RINGERIKE SYKESHUS - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: 974631407 Stillingsident: 4394171865 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert jordmor til å bli en del av vårt team.Velkommen til Kvinne Barn enheten ved Ringerike sykehus.Vi er en arbeidsplass med engasjerte medarbeidere med hjertet for jobben. Avdelingen har ca 720 fødsler i året. I tillegg har vi gynekologisk avdeling, med 4 senger. Avdelingen har også poliklinikk med oppfølging av gravide og barselpoliklinikk.Siden vi er en kombinert avdeling er arbeidsoppgavene varierte med oppfølging av både gravide, fødende, barsel og gynekologiske pasienter.Avdelingen er helt nyoppusset i lyse moderne lokaler. Vi har tre fødestuer. Alle har badekar og lystgass. I tillegg har den ene sluse til bruk ved smitte. På barsel tilstreber vi at ledsager kan være tilstede under hele oppholde...

 • Company FØDESTUA I MIDT-TROMS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fødestua er en desentralisert spesialisthelsetjeneste, hvor Universitetssykehuset Nord-Norge har fagansvaret, og Senja kommune er vertskommune for tjenesten. Fødestua er lokalisert på Distriktmedisinsk senter Midt-Troms Finnsnes. Vi er landets største jordmorstyrte fødestue med i underkant av 100 fødsler. Barselavdeling, og med barselkvinner fra UNN. Poliklinikk og svangerskapsomsorg for Senja og flere omliggende kommuner. Fødestua har også ansvar for kommunal svangerskapsomsorg i form av svangerskapskontroller og hjemmebesøk etter fødselGeografisk ansvarsområde er kommunene Senja, Sørreisa, Målselv, Dyrøy, Salangen. Lavangen og Bardu totalt ca 33.000 innbyggere.Fødestua har følgende stillinger ledig:30% fast stilling jordmor per tiden i...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Er du jordmor og vil jobbe med oss på Osterøy helsestasjon?Osterøy kommune er ein mellomstor kommune som ligg omlag 35 minutt frå Bergen sentrum. Osterøy helsestasjon er ein del av Familiens hus saman med Barneverntenesta, PPT og Barn og familieteamet. Vi arbeider tverrfagleg for å gje gode tilbod til gravide, barn, unge og deira familiar. Vi er samlokalisert i nye lokale i Familie og omsorgssenteret, sentralt i Lonevåg.Jordmortenesta er ein del av tilbodet som Osterøy helsestasjon gjer og tilbyr svangerskapsomsorg frå første svangerskapskontroll til fødsel. Osterøy helsestasjon har i tillegg til jordmor fem helsesjukepleiarar, ei prosjektstilling og ein merkantil tilsett. Vi har fokus på å utvikle gode, universelle tiltak for å betre gravide, barselkvinner, barn og unge sine levevilkår. J...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400266062 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken Helse Førde har ledig 50% fast stilling for ultralydjordmor.Kvinneklinikken er ei kombinert føde/barsel/gyn avdeling med knapt 900 fødslar i året. Fødepoliklinikken tilbyr gravide kvinner rutineultralyd, og ultralydundersøkjingar ved risikosvangerskap. Vi har fødepoliklinikk ved Førde sentralsjukehus, God Start eininga på Nordfjord sjukehus og er i oppstartfasen ved God Start eininga ved Lærdal sjukehus. Vi vil også i løpet av hausten 2020/våren 2021 starte opp tilbod om tidleg ultralyd til gravide.Stillinga vil vere tilknytt både fødepoliklinikken på Førde sentralsjukehus og God Start eininga ved Lærdal sjukehus.ArbeidsoppgåverRutineultralyd, vekstkontroller i svangerskapetUtføring av tidleg ultralyd kan bli ...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400339096 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg med stor arbeidsglede og interesse for fag, kvalitet og ledelse.Føde-Barsel seksjonen består av mange dyktige og hyggelige medarbeidere som er stolt av jobben sin og som ønsker å holde høyt faglig nivå.Føde-Barsel seksjonen er i dag en del av kirurgisk klinikk ved STHF. I dag er dette to selvstendige seksjoner. Fra høsten 2021 vil det gjennomføres en enkel organisasjonsendring der disse seksjonene slås sammen til en seksjon. Føde- Barsel vil ha en seksjonsleder og en assisterende seksjonsleder. I tillegg til dette er det også fagjordmødre i delstillinger. Seksjonen vil bestå av ca 53 årsverk bestående av jordmødre, barnepleiere og sekretærer.Seksjonen driftes i gode lyse lokaler i Skien. Driften er sammensatt med...

 • Company KOMMUNEHELSETENESTA I BØMLO in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399900082 Presentasjon av stillingen:Helsestasjon og jordmortenesta i Bømlo har ledig vikarstilling som jordmor i inntil 80 % stilling ut desember 2020. Jordmor jobbar i team på helsestasjon medei jordmorstilling til. Fagteamet elles består av leiande helsesjukepleiar, helsesjukepleiar, flyktninghelseansvarleg, foreldrerettleiar, helsestasjonslege, fysio- og ergoterapeut og kommunepsykolog. Jordmorstilling ligg under Barne og Familietenesta, der PPT, førebyggjande tenester, sosiale tenester barn og unge og skulehelsetenesta er ein del av kollegiet. Vi arbeider med mange spanande prosjekt i eit helsefremjande og førebyggjande perspektiv. Me ynskjer deg som ny jordmor, som ein del av dette arbeidet. Det kan vere mogleeg med forlenging av stillinga etter 1 år.Arbei...

 • Company GRORUD HELSESTASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401028034 Presentasjon av stillingen:Bydel Grorud har ledig stilling som avdelingsjordmor fra 1. september 2021. Avdelingsjordmor jobber både klinisk og som faglig leder av jordmortjenesten. Jordmorteamet består av totalt fem jordmødre som har lang erfaring i å tilby svangerskapskontroller, barselbesøk og etterkontroll. De deltar også på HFU.Helsestasjons- og skolehelsetjenesten utgjør et stort fagmiljø med høy kompetanse og lang erfaring og ikke minst, et godt arbeidsmiljø. Vi driver kontinuerlig utviklingsarbeid og legger vekt på at alle skal holde seg faglig oppdaterte. Hele tjenesten har mye fokus på psykisk helse, tidlig intervensjon, forebygging og avdekking av vold og overgrep og tverrfaglig samarbeid.ArbeidsoppgaverFaglig og organisatorisk ansvar for jor...

 • Company BØMLO KOMMUNE HABILITERINGSTENESTA in Other
  10.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SARPSBORG KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Beskrivelse av arbeidsstedSarpsborg kommune har ledig 90 % vikariat som jordmor i Virksomhet forebyggende tjenester. Stillingen er organisatorisk plassert i Virksomhet forebyggende tjenester som blant annet består av 3 familiesentre. Familiesentrene er tverrfaglig sammensatt av helsesekretær, jordmor, helsesykepleier, lege, barnefysioterapeut, familierådgiver, psykolog, psykiatrisk sykepleier og ungdomskontakt. I tillegg består virksomheten av ergoterapi- og fysioterapitjeneste, flyktningehelse, samt Sarpsborg krisesenter.Stilling / ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene består av svangerskapskonsultasjoner, fødselsforberedende kurs, barselbesøk, etterkontroller og prevensjonsveiledning. Oppfølging av gravide asylsøkere kan være aktuelt.Vikariatet er ledig fra dags dato og ut 2021, med mulighet f...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399285452 Presentasjon av stillingen:Er du klar for et sommereventyr på vakre Nordvestlandet? Velkommen til oss som vikar ved føde og barsel i Molde!Vi har nå ledig 2 x 100 % vikariat i 3-6 måneder som jordmor. Oppstart snarest.Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer i Klinikk SNR har virksomhet både i Molde og i Kristiansund. Vi har årlig til sammen i overkant av 700 fødsler, og stor kirurgisk aktivitet. Vi har godt arbeidsmiljø og et godt tverrfaglig samarbeid. Avdelingen blir nå styrket fremover mot samlingen på det nye, topp moderne fellessykehuset på Hjelset som skal stå ferdig i 2025.Molde sjukehus er et av re sykehus i Helse Møre og Romsdal. Seksjonen i Molde er plassert i Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer, og er en kombinert sengepost f...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399225650 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på en spennende, givende og faglig utfordrende jobb? Velkommen til oss som jordmor i Molde!Vi har nå ledig 100 % fast stilling som jordmor. Oppstart snarest.Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer i Klinikk SNR har virksomhet både i Molde og i Kristiansund. Vi har årlig til sammen i overkant av 700 fødsler, og stor kirurgisk aktivitet. Vi har godt arbeidsmiljø og et godt tverrfaglig samarbeid. Avdelingen blir nå styrket fremover mot samlingen på det nye, topp moderne fellessykehuset på Hjelset som skal stå ferdig i 2025.Molde sjukehus er et av re sykehus i Helse Møre og Romsdal. Seksjonen i Molde er plassert i Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar, og er en kombinert sengepost for føde, barsel og gyn...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400816094 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på en spennende jobb med mange lærerike utfordringer, kan dette være jobben for deg!! Vi ser veldig gjerne at nettopp du blir vår nye kollega ved Observasjonsposten for gravide, Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, Ullevål sykehusVi har ledig 100% fast jordmorstilling, fra 01.09.2021. Stillingen har 3-delt turnus med vakt hver 3. helg. Faglig stort spenn i arbeidsoppgaver. Stabilt, trivelig og godt arbeidsmiljø. Ønskelig med erfaring fra fødeavdeling og observasjonspasienter.Variert og spennende arbeid med syke gravide, deriblant diabetes type 1, alvorlig preeklampsi, i tillegg til induksjoner av gravide før overføring til Fødeavdelingen. Tverrfaglig samarbeid med kompetente og erfarne kollegaer. Vi har tett samarbeid...

 • Company HITRA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSENHETEN in Other
  10.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Om stillingeneHitra sykehjem har ledig 2 x 100 % vikariater som sykepleier/vernepleierVikarpool har ledig 2 x faste stillinger som sykepleier/vernepleierHitra sykehjem har 54 plasser og består av avdelinger for personer med demenssykdom, korttidsavdeling og somatiske bofellesskap.Vikarpool bemanner flere tjenestesteder med stor grad av fleksibilitet i måten det organiseres på. Ansatte i vikarpool kan ha inntil to tjenestesteder samtidig, og det kan være en kombinasjon av sykehjemmet, hjemmetjenesten eller TNF. Ansatte følger en fast turnus og settes inn der det er behov.ArbeidsoppgaverDirekte og indirekte pasient/beboer arbeidMedikamenthåndteringHelsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på rehabilitering og mestringslæringRåd og veiledning til pasienter og pårørendeTett samarbeid med...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398679900 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på en spennende, givende og faglig utfordrende jobb? Velkommen til oss som jordmor i Kristiansund!Fødeavdelingen i Kristiansund har hatt en «time-out» siden februar 2021, men vi forbereder oss nå på re-åpning og ønsker oss DEG med på laget! Vi har nå ledig 100 % fast stilling som jordmor. Oppstart etter nærmere avtale med seksjonsleder.Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer i Klinikk SNR har virksomhet både i Molde og i Kristiansund. Vi har årlig til sammen i overkant av 700 fødsler, og stor kirurgisk aktivitet. Vi har godt arbeidsmiljø og et godt tverrfaglig samarbeid. Avdelingen blir nå styrket fremover mot samlingen på det nye, topp moderne fellessykehuset på Hjelset som skal stå ferdig i 2025.Kristiansu...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4402187081 Presentasjon av stillingen:Vår flotte seksjon trenger ny enhetsleder. Vi har en kombinert seksjon med 4 fødestuer, barsel, barselhotell og poliklinikker. Enheten har egen fag- og forskningsjordmor, enhetsleder, assisterende enhetsleder og lederstøttekonsulent som ledes av seksjonsleder.ArbeidsoppgaverHovedoppgaven til enhetsleder er koordinering av den daglige driften av føde- og barselseksjonen, samt personalansvar. Enhetsleder jobbet tett i team med seksjonsleder, assisterende enhetsleder og fag- og forskningsjordmor, og har lederstøttekonsulent som ivaretar en del administrative oppgaver.KvalifikasjonerOffentlig godkjent sykepleier/jordmorLederutdanning ønskeligLedererfaring ønskeligErfaring med å jobbe med personaladministrative system og a...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4402119500 Presentasjon av stillingen:Vår flotte føde-/barselseksjon har følgende ledige jordmorstillinger:Fast 80% x 3 stillingerFast 65% stillingFast 20% stillingArbeidsoppgaverFøde-/barselseksjonen er en del av avdeling for fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Vi er en spennende seksjon med føde-/barselavdeling, barselhotell, fødepoliklinikk og samtalepoliklinikk. Vi mottar selekterte gravide fra hele helseregionen, og er lokalsykehus for Tromsø og omegn. Vi har nært samarbeid med UIT Norges arktiske universitet, og studentveiledning er en viktig del av vår virksomhet.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som jordmorØnskelig med erfaring med føde-/barselomsorg fra spesialisthelsetjenestenGode norskkunnskaperEvne til å jobbe...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396875389 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.ArbeidsoppgaverJordmorfaglig oppfølging og observasjon av...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  01.06.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4387310381 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året. Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet. Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter med lystgass og 8 av fødestuene er tilrettelagt for vannfødsel. Vi har fokus på forskning og har for tiden 2jordmødre i utdanningsstillinger til PhD.. Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell. Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.Barselseksjonen har for tiden 42 sengeplasser. Den ivaretar kvinner og nyfødte med kompliserte barselforløp og kvinner og nyfødte med ukompliserte barselforløp. Seksjonen ...

 • Company TRYSIL KOMMUNE HELSE - ADMINISTRASJON in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4383081791 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling -- jordmor -- 100 % vikariat -- svangerskapsomsorgenOm sektoren/ avdelingenSvangerskapsomsorgen i Trysil kommune hører under helsestasjons- og skolehelsetjenesten og består av 1,9 årsverk jordmor. Totalt har helsestasjonstjenesten 7,56 årsverk. 5 årsverk helsesykepleier, 0,5 merkantil og 0,16 lege. Den ligger administrativt under virksomhetsområde enhet for familie. Det er stort fokus på tverrfaglig samarbeid.Følgende stilling er ledig:100 % vikariat som jordmor med tiltredelse snarest og ut 2021.ArbeidsoppgaverJordmor oppgaver etter Nasjonal faglig retningslinje for svangerskaps -- og barselomsorgen samt andre retningslinjer som regulerer tjenesten. Trysil kommune er i kontinuerlig utvikling, og i samsvar med ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  31.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4396492973 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye kollega på Føde/barsel B?Vi søker nye jordmor-kollegaer til FødeBarsel B og håper at du har lyst til å jobbe sammen med oss. Hos oss føder ca 3 350 kvinner hvert år. Vi har 14 barselplasser hvor kvinnene og deres nyfødte barn som har behov for ekstra oppfølging etter fødsel, tilbringer sin barseltid.Vi lyser ut faste stillinger i varierende stillingsbrøk og med oppstart etter avtale. Intervjuer og ansettelser skjer fortløpende.Vi oppfordrer jordmorstudenter som er ferdig i desember 2021 til å søke.ArbeidsoppgaverHos oss arbeider man kombinert med både barsel og føde og roterer mellom de to arbeidsstedene.KvalifikasjonerAutorisert jordmor med erfaring fra tilsvarende enhet er ønskelig.Må beherske nor...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  31.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4383067403 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen består av Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin (Senter for fostermedisin/SFM), svangerskapspoliklinikken, Føde observasjon, Fødeseksjonen, St.Olavs fødestue, barselseksjonen og barselhotellet.Avdelingssjef er leder for seksjonsledere og ledergruppens støttepersonell ved Fødeavdelingen.Antall årsverk ved Fødeavdelingen er p.t. ca 155.Klinikksjef er avdelingssjefens nærmeste leder, og avdelingssjefen inngår i klinikksjefens lederteam.Avdelingssjefen har tett samarbeid med seksjonsoverlege ved Fødeavdelingen.Våre verdier er trygghet, respekt og kvalitetTiltredelse etter avtale.Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.Vennligst oppgi minst 2 referansepers...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  29.05.2021 Updated on: 31.05.2021

  Org. nr: 874632562 Stillingsident: 4389348428 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken i Sykehuset Innlandet har tilholdssted på Lillehammer og består av gynekologisk sengepost, gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk, fødeavdeling og barselavdeling. Avdelingen har også overgrepsmottak for Oppland.Avdelingen har i underkant av 1200 fødsler i året.Avdelingen har følgende stillinger ledig:Svangerskapsvikariat 75%. Ledig 1.5.21 til 1.2.2022.Svangerskapsvikariat 70%. Ledig fra 1.9.21 til 14.8.2022.Avdelingen har i tillegg ledig:Helgestilling med arbeidstid hver 3. eller 4.helg. Stillingene er i utgangspunktet et engasjement ut 2021, med mulighet for forlengelse.Det kan være aktuelt å ansette sykepleier med spesiell interesse for fagområdet i vikariatene og i helgestillinger. Arbeid...

 • Company HELSESTASJONER I BÆRUM ØST in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394823782 Presentasjon av stillingen:Er du jordmor og ønsker å bidra til å utvikle jordmortjenesten i Bærum kommune til det beste forbrukerne?I avdeling Helsestasjoner Bærum øst har vi ledig 70 % fast stilling hvor 40 % er avsatt til drifts- og fagoppgaver. Jordmor med delegerte drifts- og fagoppgaver skal i samarbeid med avdelingsleder utvikle og sikre en faglig forsvarlig tjeneste i henhold til gjeldende myndighetskrav og virksomhetens formål. Det er også ledig vikariat i avdelingen som gjør at total stillingsstørrelse, hvis ønskelig, kan bli 100 %.Vi kan tilby et godt og sosialt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er faglig engasjerte. Du vil få spennende og varierte arbeidsoppgaver på et dynamisk arbeidssted med fokus på tverrfaglighet, fagutvikling og or...

 • Company BYDEL SØNDRE NORDSTRAND ADMINISTRASJON in Other
  29.05.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4392833739 Presentasjon av stillingen:Vi lyser ut 3-årig prosjektstilling jordmor 80% fra og med 01.10.21. Tidligere oppstart ønskes velkommen.Er du den vi leter etter?Bydel Søndre Nordstrand er en bydel med stort mangfold og faglig spennende utfordringer. Bydelen har fokus på tverrfaglig samarbeid og dette står også sentralt for arbeidet i svangerskapsomsorgen. Svangerskapsomsorgen er en del av tilbudet som gis ved bydelens helsestasjon. Jordmortjenesten består nå av 6 faglig engasjerte jordmødre, totalt 5,3 årsverk. Vi har jevnlige jordmormøter, fagdager, samt at vi bruker hverandre i hverdagen til faglig sparring. Vi er en hyggelig sosial gjeng som har det bra sammen! Vi har også et tett og godt samarbeid med helsesekretærene og helsesykepleierne på helsestasj...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  29.05.2021 Updated on: 01.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393879463 Presentasjon av stillingen:Hei! Jobber du som bydels- eller kommunejodmor, men kan tenke deg litt kontakt med Fødeadelingen på Ullevål i tillegg, så er kanskje dette jobben for deg?Ved Observasjonsposten for gravide, Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, Ullevål sykehus har vi ledig 20 % vikariat som jordmor, dvs ca 3. hver helg. Stillingen er ledig fra nå og til 3.4.2022, med mulighet for forlengelse. Stillingen har 3-delt turnus. Faglig stort spenn i arbeidsoppgaver. Stabilt, trivelig og godt arbeidsmiljø. Ønskelig med erfaring fra fødeavdeling og observasjonspasienter.Variert og spennende arbeid med syke gravide, deriblant diabetes type 1, alvorlig preeklampsi, i tillegg til induksjoner av gravide før overføring til Fødeavdelingen. Tverrfaglig samarbeid ...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  29.05.2021 Updated on: 30.05.2021

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4368267444 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året. Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet. Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter. Alle fødestuene er tilrettelagt for vann fødsel. Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell. Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.Barselseksjonen har for tiden 42 sengeplasser. Den ivaretar kvinner og nyfødte med kompliserte barselforløp og kvinner og nyfødte med ukompliserte barselforløp. Seksjonen har familierom. Seksjonen har to adskilte poster; den ene er et barselhotell hvor det er plass til 19...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Midwifery professionals Edit filters