Jobmonitor. Search results for Midwifery professionals

35 Jobs found

Used filters:
 • Midwifery professionalsx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company KONGSBERG KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTE BARN OG UNGE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om tjenestenForebyggende helsetjeneste barn og unge yter helsefremmende og forebyggende helsetjenester til gravide, barn og unge, samt deres foresatte i helsestasjon, skolehelsetjeneste, i helsestasjon for ungdom og Ungdomshjelpa.Vi er jordmødre, helsesykepleiere, leger, spesialister i psykisk og psykososial helse, sosionom, barnevernspedagog og kontormedarbeidere. Vi samarbeider med tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.Vi ønsker en tilgjengelig, trygg og fremtidsrettet tjeneste.Som jordmor er du en likeverdig del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet fra svangerskap til voksenliv.Kort om stillingenVi har ledig 100% fast stilling som jordmor ved Forebyggende helsetjeneste for barn og ungeArbeidsoppgaverJordmor jobb...

 • Company LILLESTRØM HELSESTASJON in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312863248 Presentasjon av stillingen:Helsestasjons- og skolehelsetjenesten p.t. ved Lillestrøm helsestasjon i Lillestrøm kommune. Vi har nå ledig stilling for jordmor i 80% fast stilling og et 20% engasjement. Jordmor arbeider etter gjeldende lover, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid. I tillegg så er retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorgen førende for arbeidet. Det er et godt og stort faglig miljø.ArbeidsoppgaverJordmor skal tilby svangerskapsomsorg, kursvirksomhet, barselomsorg og etterkontroll med prevensjonsveiledning. Jordmor er en viktig medarbeider i det tverrfaglige arbeidet i kommunen.KvalifikasjonerDu må ha autorisasjon som godkjent jordmorVi søker deg som har oppdatert faglig kunnskapDu må ha kjenns...

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  04.12.2020

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker en engasjert og fremtidsrettet jordmor!Kort om stillingen:Vi har ledig 1/1 stilling som jordmor.Om arbeidsstedet:Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en egen avdeling som jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid . Stillingen som jordmor er en del av helsestasjonstjenesten, og avdelingsleder på helsestasjonen er nærmeste leder.Helsestasjon er organisert under Helse, omsorg og velferd. Hele Helse, omsorg og velferd er for tiden inne i en omorganiseringsprosess, men per nå er avdelingen organisert i samme enhet sammen med med fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, psykisk helse- og rustjenesten. Som vår nye jordmor ønsker vi at du er med på arbeidet med å utvikle jordmortjenesten videre slik at jobben treff...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312693540 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har omtrent 9800 fødsler pr år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionsykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingene er lokalisert på to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.Føde Barsel A ved Ullevål sykehus er en kombinert føde- og barselseksjon med rundt 3200 fødsler pr år. Vi håndterer både normale og patologiske fødsler. Vi har til sammen 6 fødestuer og 13 sengeplasser på barsel. På barsel har vi ansvar for kvinner og nyfødte som har behov for ekstra oppfølging. Våre medarbeidere jobber både på føde og barsel. Ansatte jobber i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg....

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4297685887 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året. Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet. Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter. Alle fødestuene er tilrettelagt for vann fødsel. Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell. Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.Barselseksjonen har for tiden 42 sengeplasser. Den ivaretar kvinner og nyfødte med kompliserte barselforløp og kvinner og nyfødte med ukompliserte barselforløp. Seksjonen har familierom. Seksjonen har to adskilte poster; den ene er et barselhotell hvor det er plass til 19...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4272637084 Presentasjon av stillingen:Ønskjer du varierte arbeidsoppgåver og faglege utfordringar?Vi søkjer etter jordmødre som ønskjer å jobbe helg. Fødeseksjonen ved Kvinneklinikken har om lag 4600 fødslar årleg. Vi har tre fødeeiningar: Føde 1, Føde 2 og Storken, samt ei eigen barseleining. Føde 1 har ansvar for dei kompliserte fødslane, samt gravide som blir innlagd i svangerskapet. På Barsel blir kvinner og nyfødde med komplikasjonar etter fødsel tatt vare på. Storken er ei kombinert lavrisiko føde-barseleining. Føde 2 er også ei kombinert eining, og ivaretar fødande i eit mellom-risikonivå. I løpet av 2020 skal Føde 1 og Barsel slåast saman til og å bli ei kombinert føde-barseleining. Dette er ein del av organisasjonsutviklinga fram mot flytting til...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 874632562 Stillingsident: 4311158482 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken i Sykehuset Innlandet har tilholdssted på Lillehammer og består av gynekologisk sengepost, gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk, fødeavdeling og barselavdeling. Avdelingen har også overgrepsmottak for Oppland. Avdelingen har ca. 1200 fødsler i året.Avdelingen har følgende stillinger ledig: Jordmor 2 x 75 % faste stillinger ledig f.o.m. 04.01.2021.Ved interne ansettelser kan andre stillingsbrøker og vikariater bli ledige.ArbeidsoppgaverOppfølging og omsorg for den gravide gjennom svangerskap, fødsel og barseltidHos oss arbeider man kombinert med inneliggende gravide, polikliniske ø-hjelp pasienter og barsel.I turnus vil du ha vakter på føde- og barselavdelingen.Gyn, føde og barsel er en avd...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974795396 Stillingsident: 4318316678 Presentasjon av stillingen:Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø og et arbeidsmiljø vi er stolte av. Her gleder vi oss til å gå på jobb! Sammen med oss vil du få mange gode opplevelser med våre brukere.Vi har gleden av å kunne tilby vikariat i 100 og 50% stilling som autorisert sykepleier og jordmor ved Kvinneklinikken, UNN Narvik. Stillingene innebærer helkontinuerlig turnus med arbeid ca. hver 3. helg, eventuelt hinkehelg. Stillingsprosenter kan endres ved eventuelt behov i avdelingen og hos søker. Eksempelvis til 2 X 50% stillinger med tilpasset 3-delt turnus.ArbeidsoppgaverDet er viktig å kunne jobbe selvstendig både innenfor svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.Kvinneklinikken UNN Narvik er en kombinert føde-/barsel- og gyn...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974633191 Stillingsident: 4318756767 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig flg. stillinger med tiltredelse 04.01.2021:75 % fast stilling x 250 % vikariat til 01.09.2021Rundturnus med arbeid hver 3. helg, rullering mellom føde og barsel.Ved intern ansettelse, kan det bli ledig vikariater i andre stillingsstørrelser.ArbeidsoppgaverHa ansvar for den gravide, kvinnen i fødsel og barsel, det ufødte og det nyfødte barnetHa ansvar for å lede en normal fødsel, samt vurdere og gripe inn hvis fødselen avviker fra det normaleUndervise / veilede i praksis jordmorstudenter, legestudenter, sykepleierstudenterHolde seg faglig oppdatertMedansvar for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarligKvalifikasjonerAutorisert jordmorPersonlige egenskaperGode samarbeidsevnerEvne til fleksibilitet og ov...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317911000 Presentasjon av stillingen:Vi lyser ut 2 faste jordmorstillinger1 stk 75% tredelt turnus1 stk 50% aften/nattJordmorstillingene rullerer mellom Fødeavdelingen og en av de andre tre postene på føde/barselseksjonen.Skriv i søknaden prioritert rekkefølgje på ønsket stillingsstørrelse. Avdelingen har ordning med timebank slik at deltidsansatte kan søke om å øke sine stillingsandeler. Tiltredelse snarest/etter avtale. Det foreligger stillingsbeskrivelse.Kvinneklinikken er inndelt i 6 seksjoner, bl.a føde- barsel seksjonen og seksjon for fostermedisin og svangerskapsomsorg. Det er ca 4250 fødsler i året.Føde-barselseksjonen består av følgende 4 poster:Fødeavdelingen som er enhet for risikofødsler, ca 3000 fødsler årlig.Fødeloftet / spesialpost 7H . Fødeloftet...

 • Company HELSESØSTERTENESTA in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Ledig vikariatDet er ledig 50 % vikariat som jordmor ved Bjerkreim helsestasjon fra 01.02.21 -01.02.22.Stillingsprosent kan diskuteres. Jordmortjenesten er hele tiden i utvikling, det kan bli endringer i stillingen.Krav til kompetanse* Godkjent utdanning og praksis* Førerkort klasse B* Vi vektlegger personlige eigenskaper og fleksibilitet.Søkere med andre morsmål enn norsk må gjøre rede for skriftlig og muntilg fremstillingsevne. Det vil bli lagt vekt påspråknivå i ansettelsesprosessen.Arbeidsoppgaver* Kontroll og oppfølging av gravide* Hjemmebesøk etter fødsel* Svangerskapskurs* Helsestasjonsarbeid med særleg vekt på oppfølging av spedbarn.* Det må påberegnes bruk av egen bilBjerkreim kommune tilbyr* Positivt arbeidsmiljø* Interessante og varierte arbeidsoppaver* Gode pensjons- og forsikr...

 • Company SYNERGI HELSE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974795396 Stillingsident: 4318300172 Presentasjon av stillingen:Hos oss vil du være en del av et sterkt fagmiljø og et arbeidsmiljø vi er stolte av. Her gleder vi oss til å gå på jobb! Sammen med oss vil du få mange gode opplevelser med våre brukere.Vi har gleden av å kunne tilby 100% fast stilling som autorisert sykepleier og jordmor ved Kvinneklinikken, UNN Narvik. Stillingen innebærer helkontinuerlig turnus med arbeid ca. hver 3. helg, eventuelt hinkehelg. Stillingsprosent kan endres ved eventuelt behov, eksempelvis til 2 X 50% stillinger med tilpasset 3-delt turnus.ArbeidsoppgaverDet er viktig å kunne jobbe selvstendig både innenfor svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen.Kvinneklinikken UNN Narvik er en kombinert føde-/barsel- og gynekologisk avdeling. Avdelingen arbeider e...

 • Company HELSE BERGEN HF VOSS SJUKEHUS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4317853221 Presentasjon av stillingen:Ved Voss sjukehus, Føde-/barselavdelinga er det ledig vikariat i 70% stilling som jordmor frå 04.01.2021 til 22.08.2021. Det er per i dag 3-delt turnus.Føde-/barselavdelinga har 10 barselsenger fordelt på 6 rom. Fødselstalet ligg i underkant av 500 pr. år. Vi legg vekt på tryggleik, nærleik og ro i fødselsforløpet, slik at fødselen kan foregå så naturleg som mogleg. Smertelindring gjev vi etter ønskje og behov, også epiduralbedøving. Planlagd og akutt keisarsnitt blir gjort i dei høve der det er naudsynt.Ved behov for spesiell oppfølging og behandling i graviditeten og/eller under fødsel, henviser vi til Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. T.d. blir tvillingar og diabetikarar forløyst ved KKB ...

 • Company NORDIC CARE AS AVD TRONDHEIM in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4317291362 Presentasjon av stillingen:Fødeseksjonen ved Drammen sykehus har ledig engasjement som jordmor.Fødeseksjonen har et differensiert fødetilbud med rundt 2000 fødsler pr. år. Vi har 5 observasjonssenger for gravide, 5 fødestuer på Fødeseksjonen og 27 senger på Barselseksjonen.Jordmor som ansettes må for tiden påberegne å jobbe 3-delt turnus. Vi søker faglig engasjert, offentlig godkjent jordmor, med evne til å jobbe selvstendig. Stadig nye forventninger fra brukere og helseforetaket krever at vi er samarbeids- og endringsvillige. Turnusarbeid og rullering forutsetter fleksibilitet.ArbeidsoppgaverJordmor må håndtere både svangerskap, fødsel og barselomsorg, da det avhengig av driftens behov må rulleres mellom de ulike postene.Jordmors faglige engas...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF RJUKAN - SOMATIKK in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 974798379 Stillingsident: 4309381192 Presentasjon av stillingen:Jordmorstilling 40 % i ambulerende jordmortjeneste Sykehuset Telemark, Rjukan / Tinn kommuneSykehuset Telemark har ledig stilling i 40 % på Rjukan, Tinn kommune. Tiltredelse snarest.Stillingen innebærer hjemmevakt med følgetjeneste til fødeavdeling. I tillegg er det svangerskapskontroll ved Rjukan helsestasjon med oppfølging i barsel etter hjemkomst fra fødeavdeling.Ansettelse i Sykehuset Telemark i samarbeid med Tinn kommune.Vi er et jordmorteam på 3 jordmødre i Tinn som utfører alle oppgaver.Du får en selvstendig jobb i en vakker kommune med mange muligheter til å nyte flott natur.Vi ønsker deg velkommen hit.ArbeidsoppgaverKomprimert arbeidstid med langhelg hver 3. helg ( 5 døgns vakt hver 3. helg).Svangerskapskontr...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310881677 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen består av; Senter for fostermedisin og svangerskapspoliklinikk, Føde observasjon, Fødeseksjonen, St. Olavs fødestue, Barselseksjonen med barsel og barselhotell.Ansatte rullerer mellom seksjonene.Det er ledig 50 % fast stilling , p.t. nattstilling, ved St. Olavs fødestue med arbeid hver 3. helg fra 04.01.2021. St. Olavs fødestue har tett samarbeid med Føde observasjon, og det legges vekt på at søker kan jobbe ved begge seksjoner. Stillingen er rulleringsstilling.St. Olavs fødestue tilbyr fødselshjelp til friske gravide som forventer en normal fødsel uten spesiell risiko. Jordmor som jobber her har fokus på å fremme den normale fødselen. St. Olavs fødestue har fødestuer som er innredet med dobbeltseng, badekar og...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE HELSESTASJON UNGDOM in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308526561 Presentasjon av stillingen:Jordmødrene er organisert i Helsestasjon og skolehelsetjenesten som sammen med barnehage, skole, PPT og barnevern utgjør avdeling for oppvekst i Haugesund kommune.Jordmortjenesten har 3 årsverk fordelt på 5 personer. Det søkes etter jordmor i 20 % stilling.KvalifikasjonerOffentlig godkjent jordmorErfaring fra føde/barselomsorg og kommunehelsetjeneste er en fordel.UtdanningsretningMedisin/Helse/SosialfagUtdanningsnivåHøyskole/UniversitetPersonlige egenskaperGode kommunikasjonsevnerEvne til å jobbe selvstendig og i teamFleksibel, lojal og løsningsorientertFaglig engasjertPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrDeltagelse i et dyktig og engasjert jordmorteam i helsestasjonen, som skal utvikle tjenesten i tråd med statlige fo...

 • Company HAMMERFEST KOMMUNE HELSESYKEPLEIERTJENESTEN in Other
  26.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Jobbnorge ID: 195761Om arbeidsstedetHelsestasjonen har to jordmødre som deler på ei fast jordmorstilling, ca 130 fødsler/år, og et nært samarbeid med Finnmarkssykehusets Kvinne- og barneavdeling. Nå søker vi etter en jordmor som ønsker å være med å utvikle tjenestetilbudet i svangerskaps- og barselomsorgen og lyser derfor ut en engasjementsstilling som jordmor.Velkommen til oss!Vi tilbyr en arbeidshverdag i en virksomhet i stadig utvikling, med høy faglig kompetanse, nytenkning og løsningsfokus, i et trivelig og godt arbeidsmiljø med god takhøyde og en positiv samarbeidsånd, både internt i kommunen og med og andre samarbeidsaktører.Vi inviterer på sosiale sammenkomster, turer og miljøturer.StillingsinformasjonEngasjementstilling i 2 år fra 01.01.21100 % stillingArbeidsoppgaverEngasjementst...

 • Company KLETOR AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Dignus Medical søker deg som ønsker nye muligheter som Jordmor. Vi har et bredt utvalg kunder over hele landet og kan tilby både utvalgte oppdrag og rekruttering til faste stillinger.ArbeidsoppgaverJordmorfaglig ansvar for føde-/barselkvinner, samt poliklinisk virksomhet som omfatter svangerskap, fødsel og barselpleie.Oppfølging av gynekologiske pasienter.Tverrfaglig samarbeid.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som Jordmor.Erfaring fra feltet og relevant videre- eller etterutdanning er ønskelig.Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel.Har grunnleggende IKT-kompetanse (DIPS, Windows og Office).Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.UtdanningsnivåHøyskole / Universitet.Personlige egenskaperGode kommunikasjonsevner.God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.Ansvarsbevisst.Engasjer...

 • Company FØDESTUA I MIDT-TROMS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fødestua er en desentralisert spesialisthelsetjeneste, hvor Universitetssykehuset Nord-Norge har fagansvaret, og Senja kommune er vertskommune for tjenesten. Fødestua er lokalisert på Distriktmedisinsk senter Midt-Troms Finnsnes. Vi er landets største jordmorstyrte fødestue med i underkant av 100 fødsler. Barselavdeling, og med barselkvinner fra UNN. Poliklinikk og svangerskapsomsorg for Senja og flere omliggende kommuner. Fødestua har også ansvar for kommunal svangerskapsomsorg i form av svangerskapskontroller og hjemmebesøk etter fødselGeografisk ansvarsområde er kommunene Senja, Sørreisa, Målselv, Dyrøy, Salangen. Lavangen og Bardu totalt ca 33.000 innbyggere.Fødestua har følgende stillinger ledig:27 % svangerskapsvikariat som jordmor...

 • Company FAMILIENS HUS ADMINISTRASJON in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307181735 Presentasjon av stillingen:Virksomheten Familiens Hus består av Helsestasjonen, PP-tjenesten og Barneverntjenesten, og er et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen.Familiens hus ligger i hjertet av Eidsvoll, kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time.Familiens hus har følgende stilling ledig ved Helsestasjonen fra 01.02.2021 Jordmor - 100 % midlertidig stilling - et års varighet.ArbeidsoppgaverSvangerskapskonsultasjonerBarselbesøkVeiledning individuelt og i grupperForeldreforberedende kursKvalifikasjonerGodkjent jordmor utdanningØnskelig med erfaring fra svangerskapsomsorgKompetanse på aktuelt lovverk og tjenesteforståelseGod digital forståelseKrav om meget gode norskkunnskaper.Krav om førerkort for personbil, ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  25.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315103881 Presentasjon av stillingen:Seksjonsleder, 100% vikariat ved Fødeseksjonen, Fødeavdelingen, er ledig fra 4.1.21 - 6.6.21Fødeavdelingen består av; Senter for fostermedisin og svangerskapspoliklinikk, Føde observasjon, Fødeseksjonen, St. Olavs fødestue, Barselseksjon og Barselhotell.Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.Våre verdier er trygghet, respekt og kvalitetArbeidsoppgaverFagansvar, personalansvar og økonomiansvar.Deltar i lederteamet ved FødeseksjonenTett samarbeid med øvrig personell og enheter i KvinneklinikkenKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som jordmorInteresse for ledelseLederutdanning og erfaring fra ledelse vektleggesPersonlige egenskaperGode samarbeidsegenskape...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315169448 Presentasjon av stillingen:Molde sjukehus er eit av re sjukehus i Helse Møre og Romsdal.Seksjonen i Molde er plassert i Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar og er ei kombinert føde og barselavdeling med ca 500 fødslar pr år.Vi er sertisert som mor/barn-vennleg avdeling, og arbeider etter retningslinjene som ligg i "Et trygt fødetilbud"Vi har har eit godt arbeidsmiljø, og vi ønsker deg velkomen til å søkje stilling hos oss.Seksjon føde/barsel i Molde har ledig to faste stillingar i 100 % for jordmor. Oppstartdato etter nærare avtale med seksjonsleiar.ArbeidsoppgåverVarierte jordmoroppgåver på føde og barsel-seksjonKvalifikasjonarMå ha norsk autorisasjon som jordmorMå mestre norsk språk, både skriftleg og muntlegPolitiattest må leggast fram ved ...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  24.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4307938184 Presentasjon av stillingen:Føde og barselseksjon har ledig følgende stillinger for offentlig godkjent jordmor og jordmor med ultralydutdanning:100 % fast stilling80 % fast stilling50 % fast stillingVikariat for kortere perioder i ulike stillingsstørrelserMindre midlertidige stillingsbrøker for ansatte som ønsker å øke sin stillingsbrøk. Ved interne tilsettinger/omrokeringer kan andre stillinger ved seksjonen bli ledige.ArbeidsoppgaverFøde- og barselseksjonen er en del av Kvinneklinikken og universitetsklinikk. Vi har en spennende seksjon med fødestuer, barselavdeling, poliklinikk og barselhotell. Vi mottar selekterte gravide fra hele helseregionen og er lokal fødeavdeling for Tromsø og omegn. Studentveiledning er en viktig del av vår virksomhet...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKAUN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312594155 Presentasjon av stillingen:Prosjektstilling jordmorstilling i 50% med mulighet for forlengelseVi trenger deg som vil legge til rette for nytt liv og trygg barseltid for familier i aktiv og attraktive Skaun kommune fra 01.01.21 t.o.m.30.04.21 med mulighet for forlengelse.Barn, familie og helse er en tverrfaglig enhet som i tillegg til din stilling inneholder jordmor, helsesykepleiere, PP-rådgivere, logoped,fysio- og ergoterapeuter, psykolog, konsulenter innen psykisk helse og rus,leger, samt saksbehandlere i et interkommunalt barnevern.Vi har kompetanseteaminnen skolefravær, barn/unge/voksne med overvekt, flyktningehelseteam og innenvold, overgrep og omsorgssvikt i nære relasjoner.Barn, familie og helse harflere tverrfaglige tilbud til kommunens innbygg...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  23.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4278603392 Presentasjon av stillingen:Kristiansund er eit av fire sjukehus i Helse møre og Romsdal. Vår seksjon, Føde og barsel med beredskap for følgetjeneste, er ein del av avdeling for fødselshjelp og kvinnessjukdommar som organisert på tvers av alle fire sjukehusa i fylket. Vi har godt fornøgdede brukarar og er sertifisert som mor-barn-vennleg avdeling. Vi har eit godt arbeidsmiljø og ønskjer deg velkommen til å søkje stilling hos oss.Vi har ledig stilling for beredskapsjordmor i følgetjenesta - Søknadsfrist snarast, tilsetting vil skje fortløpande.Vi organiserer beredskap/ følgetjeneste for kommunene Aure, Heim og Smøla. Stillinga kan eventuelt kombinerast med stilling ved Seksjon føde og barsel Molde eller Seksjon føde og barsel Kristiansund.Beredskap/ følg...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307068165 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi ha cirka 9800 fødsler per år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionsykehus for Helse Sør -Øst. Fødeavdelingene er lokalisert to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.Føde Barsel A ved Ullevål sykehus er en kombinert føde- og barselseksjon med omtrentlig 3200 fødsler i året. Vi håndterer både normale og patologiske fødsler. Vi har til sammen 6 fødestuer og 13 sengeplasser på barsel. På barsel har vi ansvar for kvinner og nyfødte som har behov for ekstra oppfølging. Våre medarbeidere jobber både på føde og barsel. Ansatte jobber i tredelt turnus med arbeid hver tredje hel...

 • Company KIRKENS BYMISJON OSLO HOVEDKONTOR in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org.nr.:944 384 448 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til mennesker uten oppholdstillatelse i Norge. Senteret eies, styres og driftes i et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Oslo og Røde Kors/Oslo Røde Kors. Med midler fra Stiftelsen Dam driver Helsesenteret et prosjekt for å nå og tilby papirløse kvinner informasjon og veiledning om gratis prevensjon.Vi søker nå etter Koordinerende jordmor til et 1 årig engasjement i 40 % stilling til å lede dette arbeidet. Hovedsakelig dagtid, men kveldsarbeid må påregnes.Arbeidsoppgaver:Lede og utvikle prosjekt «Forebygging av uønskede svangerskap hos papirløse kvinner»Samle erfaringer fra prosjektet og skrive rapporter.Drive politisk påvirkning opp mot beslutningstakere.Utarbeide arbeidsp...

 • Company GJERDRUM KOMMUNE HELSESTASJONEN in Other
  21.11.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310089646 Presentasjon av stillingen:Vi søker ny jordmor til kommunen!Fast 40% stilling, med 20 % prosjektstilling som kommunejordmor ledig i Gjerdrum kommune .Gjerdrum helsestasjon jobber målrettet med tidlig innsats, og vi har fått tildelt midler til å styrke og utvikle svangerskapsomsorgen, helsestasjon og skolehelsetjenesten.Deler av denne stillingen vil derfor være utviklingsarbeid knyttet til tverrfaglig tidlig innsats.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver er i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for svangerskaps- og barselomsorgen.Dette innebærer ansvar for svangerskapskontroller for gravide, barselkontroller for nyfødte og barselkvinner.Stillingen forutsetter godt tverrfaglig samarbeid med ansatte i helsestasjonstjenesten, frisklivssentralen, fastleger, s...

 • Company MODUM KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTEN in Other
  21.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :I helsestasjonstjenesten er det ledig 100 prosent fast stilling som jordmor.Om arbeidsstedetHelsestasjonstjenesten i Modum kommune har cirka 24 årsverk og er fordelt på tre helsestasjoner; Vikersund, Geithus og Åmot. Tjenesten omfatter svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon for sped- og småbarn, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, forebyggende familieteam, smittevern, koronateststasjon og utenlandsvaksinering. Neste år flytter tilbudet om svangerskapsomsorg, helsestasjon for sped- og småbarn samt forebyggende familieteam inn i nye lokaler i Familiens hus i Vikersund sentrum. Tjenesten har fokus på kompetanse, kvalitet og lavterskel, samarbeid og utvikling.ArbeidsoppgaverSvangerskapsomsorgBarseloppfølgingHelsestasjon for ung...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4312974117 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har omtrent 9800 fødsler pr år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionsykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingen er lokalisert to ulike steder i Oslo, Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien. Barselhotellet er lokalisert ved Ullevål sykehus.Vi har ledig en 100 prosent fast stilling. Vi søker først og fremst etter jordmor, men helsesykepleier eller sykepleier med relevant erfaring er også velkommen til å søke.Barselhotellet holder til i lyse og trivelige lokaler ved Pasienthotellet på Ullevål sykehus. Det er til sammen 39 hotellrom fordelt på to etasjer som driftes av barselhotellet. Bar...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Midwifery professionals Edit filters