Jobmonitor. Search results for Midwifery professionals

22 Jobs found

Used filters:
 • Midwifery professionalsx
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company Dedicare AB (publ) in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobb for Dedicare i sommer - få ekstra god lønn og sommerbonus!Vi har fått inn et behov for jordmor til føde og barselavdelingen ved Ålesund sykehus i sommer.Vi har spesielt behov i uke 28 - 31. Det kan være aktuelt dersom du kun har mulighet i deler av perioden.Du får 100 % stilling i perioden. Kvalifikasjoner        Autorisert jordmor        Må kunne jobbe ved føde eller barselavdelingen        Må kunne jobbe nattevakter        Fordel med kjennskap og kompetanse med STAN        Beherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftlig        Oppdatert HLR-kurs        Du må kunne jobbe selvstendig, men også ta del av et større team        Faglig strukturert, engasjert og pålitelig Vi tilbyr        100% gratis reiser og bolig i arbeidsperioden        Konkurransedyktige lønnsbetingelse...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974633574 Stillingsident: 4255333978 Presentasjon av stillingen:Seksjon kirurgisk post 4C føde og barsel har ca. 1900 fødsler pr år. Seksjonen haransvar for alle kategorier fødsler, og barselavdelingen har tilbud omfamiliebasert barselomsorg. Gravide med behov for innleggelse hospitaliseres ibarselavdelingen. I tillegg har seksjonen også en barselpoliklinikk og ensamtalepoliklinikk i sin aktivitet.Vi søker etter en jordmor som skal inngå i avdelingens lederteam. Du vil jobbe i tett samarbeid medseksjonsleder, teamleder og fagutviklingsjordmor. Føde-Barsel har 85 jordmødreog barnepleiere ansatt, og sammen har vi fokus på å levere tjenester av høyfaglig standard.ArbeidsoppgaverStedfortrederfunksjon og er lederstøtte for seksjonsleder.Har sammen med seksjonsleder ansvar for å koordin...

 • Company LØTEN KOMMUNE HELSE OG FAMILIE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4259946750 Presentasjon av stillingen:Helse og familietjenesten i Løten kommune ivaretar forebyggende helsetjenester for barn og ungdom 0-20 år og deres familier. Vi er 11 årsverk fordelt på 14 ansatte, og jobber etter verdiene respekt, ansvar og mot.Tjenesten har nå ledig fast 70 % stilling som jordmor. I tillegg vil det være midlertidig 20 % stilling tom 31.12.20, med mulighet for forlengelse.Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Løten sentrum og er samlokalisert med Barneverntjenesten.ArbeidsoppgaverSvangerskapsomsorgFaglig ansvar for oppfølging av gravidePlanlegge og gjennomføre foreldreforberedende kursTidlig hjemmebesøk etter fødsel iht. Nasjonale retningslinjer for barselomsorgAmmeveiledningAndre oppgaver kan bli aktuell for stillingenKvalifikasjon...

 • Company NARVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255847306 Presentasjon av stillingen:Jordmor er organisert som en del av Enhet forebyggende tjenester og samarbeider tett med helsestasjon 0-5 år. Jordmortjenesten vår er samlokalisert med helsestasjonene. Narvik kommune har to heltidsstillinger som jordmor og vi håper du vil være en del av vårt jordmorteam.ArbeidsoppgaverSvangerskapskonsultasjonerHjemmebesøkBarselgrupperFødsels- og foreldreforberedende kursDelta aktivt i utviklingen av svangerskapsomsorgenHelsestasjon for ungdomPrevensjonsveilednigKvalifikasjonerOffentlig godkjent jordmorOppdatert faglig kompetanse for fagområdetErfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskeligRekvireringsrett til alle typer prevensjonsmidler er en fordelSøker må ha førerkort, da tjenesten skal utføres i hele Narvik kommune.Person...

 • Company TINGVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020

  Org.nr.:964 981 515 Stillingsident: 42/2020 Presentasjon av stillingen :Kort om stillingen.Vi søker etter Jordmor i 40% stilling. Stillingen ligger innen virksomheten Familie og Helse som består avHelsestasjonstjenesten, folkehelse- og kulturkoordinator, frivillig koordinator, logoped, Tildeling- ogkoordinerende enhet, samt aktivitetssentret. Tingvoll kommune satser på forebygging og tidlig innsats ogønsker å ha en jordmor med på dette viktige arbeidet.Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.Arbeidsoppgaver:Oppfølging av gravide i svangerskapetForeldreforberedende kursOppfølging/hjemmebesøk etter fødselTverrfaglig samarbeid Helsestasjon for ungdomUndervisning ved blant annet skoler og asylmottakVi tilbyret faglig spennende og inkluderende arbeidsmiljø med aktive, faglig kompetente og e...

 • Company TINGVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020

  Org.nr.:964 981 515 Stillingsident: 42/2020 Presentasjon av stillingen :Kort om stillingen.Vi søker etter Jordmor i 40% stilling. Stillingen ligger innen virksomheten Familie og Helse som består avHelsestasjonstjenesten, folkehelse- og kulturkoordinator, frivillig koordinator, logoped, Tildeling- ogkoordinerende enhet, samt aktivitetssentret. Tingvoll kommune satser på forebygging og tidlig innsats ogønsker å ha en jordmor med på dette viktige arbeidet.Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.Arbeidsoppgaver:Oppfølging av gravide i svangerskapetForeldreforberedende kursOppfølging/hjemmebesøk etter fødselTverrfaglig samarbeid Helsestasjon for ungdomUndervisning ved blant annet skoler og asylmottakVi tilbyret faglig spennende og inkluderende arbeidsmiljø med aktive, faglig kompetente og e...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260593004 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye kollega?Observasjonsposten for gravide, Fødeavdelingen ved Kvinneklinikken, Ullevål sykehus, søker etter jordmor i 50 % fast stilling. Oppstart 01.10.2020. Stillingen har 3 del-turnus og arbeid hver 3.helg. Avdelingene har mange dyktige og erfarne kollegaer og stor grad av variasjon og utfordringer i arbeidet for deg som søker et dynamisk og spennende arbeidssted.Ønskelig med erfaring fra fødeavdelingVi tilbyr variert og spennende arbeid med syke gravide, deriblant diabetes type 1 og alvorlige preeklampsier. Tverrfaglig samarbeid med kompetente og erfarne kollegaer. Oppstart av induksjoner før overflytting til Fødeavdelingen.Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.Jf.Helse...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261111569 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye kollega?Observasjonspost for gravide, Fødeavdelingen, Kvinneklinikken, Ullevål sykehus, har ledig 80% fast jordmorstilling med oppstart 01.09.2020. Stillingen har 3-delt turnus med vakt hver 3. helg. Stabilt, trivelig og godt arbeidsmiljø. Tett samarbeid med resten av Fødeavdelingen.Ønskelig med erfaring fra fødeavdeling og observasjonspasienter.Variert og spennende arbeid med syke gravide, deriblant diabetes type 1 og alvorlig preeklampsi, i tillegg til induksjoner av gravide før overføring til Fødeavdelingen. Tverrfaglig samarbeid med kompetente og erfarne kollegaer.Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.Jf.Helsepersonelloven §20a vil det bli fremsatt krav om politiatte...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974589095 Stillingsident: 4249293648 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken, Føde-gyn mottak søker Jordmor, 75 % og 50 % fast og 75 % vikariat, Arbeidet vil være i fast 3.delt turnus, med arbeid hver 3. helg.Føde -- gyn mottaket søker etter flere engasjerte medarbeidere som liker å jobbe med kvinnehelse! Til oss kommer gynekologiske pasienter, gravide og barselkvinner med behov for øyeblikkelig hjelp. Vi tilbyr deg et meget hyggelig arbeidsmiljø, engasjerte og dyktige kollegaer og et variert, selvstendig og utviklende arbeid!Jf. helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.Dokumenter knyttet til utdanning skal scannes inn som vedlegg til søknaden.ArbeidsoppgaverJobben går ut på å gi rådgivning og gjøre vurderinger på telefonen, ta i mot og...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG VELFERD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  ArbeidsstedHelsevern for barn og unge omfatter helsestasjonstjeneste med helsesykepleiere og jordmødre, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, vaksinasjonskontor, jordmødre, fagutvikler samt kontorfaglige ansatte. Vi har tilsammen 5 helsestasjoner, i snitt er det ca. 780 fødsler pr. år. Vi betjener 35 skoler. Vi er en stor, flott gjeng. HVBU kan tilby godt arbeidsmiljø og faglig utvikling gjennom co-kollega ordning, regelmessige faggrupper/møter, sosiale aktiviteter både i og utenfor arbeidstid, og mye mye mer.StillingsbeskrivelseStillingen er ledig f.o.m 04.09.2020.Stillingen innebefatter blant annet svangerskapskonsultasjoner, tidlig hjemmebesøk (barselbesøk), veiledning/rådgivning av gravide og deres familier. Forberedelse til foreldrerollen, med fokus på både fysisk og psykisk he...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255953359 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen består av; Senter for fostermedisin og svangerskapspoliklinikk, Føde observasjon, Fødeseksjon, St. Olavs fødestue, Barselseksjon med barsel og barselhotell.Ansatte rullerer mellom seksjonene.Ved Fødeseksjon er det fra 1.10.2020 ledig 100 % fast stilling i tre delt turnus med arbeid hver 3.helg.Trygghet, respekt og kvalitet er våre kjerneverdier.ArbeidsoppgaverJordmorfaglige arbeidsoppgaver knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som jordmorMå beherske skandinavisk språk skriftlig og muntligPersonlige egenskaperVi ønsker deg som er motivert, faglig engasjert, ansvarsbevisst og som vil bidra til et godt og positivt arbeidsmiljøDu jobber selvstendig, og trives i et hektisk mi...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255962899 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen består av; Senter for fostermedisin og svangerskapspoliklinikk, Føde observasjon, Fødeseksjon, St. Olavs fødestue, Barselseksjon med barsel og barselhotell.Ansatte rullerer mellom seksjonene.Ved Fødeseksjon er det fra 31.8.2020 ledig 75 % fast stilling i tre delt turnus med arbeid hver 3.helg.Trygghet, respekt og kvalitet er våre kjerneverdier.ArbeidsoppgaverJordmorfaglige arbeidsoppgaver knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som jordmorMå beherske skandinavisk språk skriftlig og muntligPersonlige egenskaperVi ønsker deg som er motivert, faglig engasjert, ansvarsbevisst og som vil bidra til et godt og positivt arbeidsmiljøDu jobber selvstendig, og trives i et hektisk mil...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - GRAVDAL in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974795558 Stillingsident: 4249259698 Presentasjon av stillingen:Om FødestuenFødestuen i Lofoten er jordmorstyrt. Dette betyr at det er jordmødre som har ansvaret for organiseringen av all virksomhet både på fødestua, svangerskapspoliklinikken og ultralydpoliklinikken.Fødestuen har ca 80 fødsler pr år, tilbyr ultralyd, føde/barsel og gynekologisk poliklinikk og selektering av risiko gravide til høyere nivå. Enheten har gynekolog i døgnberedskap for nødkeisersnitt. Det er godt samarbeid med fødeavdeling i Vesterålen og kvinneklinikken i Bodø.Ved fødestua i Lofoten er har vi ledig 100% fast stilling Jordmor.ArbeidsoppgaverHovedansvar for mottak og ivaretakelse av fødekvinnen og barnet fra hun er meldt til fødestua og frem til hjemreise.Ansvar for gynekologiske pasienter innlagt i enh...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4247579464 Presentasjon av stillingen:Ved fødeavdelingen i Bodø har vi ledig 2 faste stillinger som jordmor i 75% fra august/september.Ved internt opprykk kan det bli ledige andre stillingsbrøker eller vikariater.Om fødeavdelingenEnheten er en kombinert føde/ barselavdeling med observasjonspost. Enheten har fire fødestuer, og flytter inn i topp moderne lokaler fra juni 2018.Vi tar imot risikofødende fra hele Nordland fylke og har ca. 1000 fødsler pr. år. Enheten har egen nyfødtintensiv avdeling og vi har tilbud om samtalepoliklinikk/ ammepoliklinikk.Vi tar imot jordmorstudenter, medisinerstudenter og helsefaglærlinger. Vi har også lærlinger og hospitanter fra samarbeidende enheter og kommuner. Vi har et sosialt trivelig fellesskap med stor aldersspredning...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974795787 Stillingsident: 4256851409 Presentasjon av stillingen:Føde og barselavdelingen har ledig følgende stillinger :Vikariat i 50 % stilling i perioden 03.08.2020 - 24.04.2021Vikariat i 80 % stilling i perioden 03.08.2020 - 02.08.2021Vikariat i 80 % stilling i perioden 07.08.2020 - 28.02.2021Vikariat i 75 % stilling i perioden 05.10.2020 - 31.10.2021Fast 65 % stilling fra 21.09.202010 % fast til fordeling for ufrivillig deltidVed interne tilsettinger/omrokeringer kan andre stillinger ved avdelingen bli ledige.ArbeidsoppgaverFøde og barselseksjon er en kombinert enhet med fødestuer, barselavdeling, poliklinikk og barselhotell. Vi mottar selekterte gravide fra helseregionen, og er lokal fødeavdeling for Tromsø og omegn. Studentveiledning er en viktig del av vår virksomhet.Kvalif...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF TYNSET - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974725215 Stillingsident: 4249407279 Presentasjon av stillingen:«Sykehuset Innlandet Tynset erakuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca 25.000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnositikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Innenfor opptaksområdet er det også prehospitale tjenester, DPS og BUP. Det er flere avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehusets nærhet til hovedkommunikasjonslinjer (tog, RV 3, flyplass på Røros) er en styrke. Tynset er senter for utdanning me...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974795574 Stillingsident: 4254307548 Presentasjon av stillingen:Avdelingen vår er en kombinert føde og barselavdeling, med i overkant av 300 fødsler pr år.Vi har fulldøgns gynekologberedskap, og samarbeider tett med fødestua i Lofoten, fødeavdelingen/kvinneklinikken i Bodø, og med nyfødtintensiv avdeling i Bodø.Vi har en 90% barnepleierstilling ledig ved vår avdeling omgående.Du vil jobbe dag- og aftenvakter i turnus, arbeid hver 3 helg.Er du jordmor, vil du jobbe dag- aften og nattevakter, samt ha noen bakvakter innbakt i arbeidsplanen.ArbeidsoppgaverHos oss vil du få jobbe med svangerskapsomsorg, i fødsler og i barseltid.Ingen dag hos oss er lik, men dine oppgaver vil blant annet være:Assistere jordmor under fødselAkuttoppgaver syk nyfødtObservasjon av nyfødt etter fødselVeiing,...

 • Company LUND KOMMUNE KJØKKEN OG VASKERI in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260641416 Presentasjon av stillingen:Lund kommune har behov for kommunejordmor i 30 % fast stilling. Stillingen er ledig fra 01.09.2020.ArbeidsoppgaverSvangerskapsomsorgTidlig hjemmebesøk etter fødselDelta i fagutvikling og tverrfaglig samarbeidAndre oppgaver etter avtale med lederArbeidstid: Dagarbeid, enkelte dager kan det bli arbeid utover ettermiddag/kveldKvalifikasjonerOffentlig godkjent jordmorTidligere erfaring innen svangerskapsomsorg i førstelinjetjenesten og føde/barselomsorg i sykehus er en fordel, men ingen betingelse.Evne til empati og en profesjonell holdningGod evne og vilje til samarbeid og fleksibilitetKan jobbe målrettet og selvstendigEr positiv, løsningorientert og omgjengeligVi tilbyrHyggelige og engasjerte kollegaerTverrfaglig teamGodt arbei...

 • Company GOL KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 10.07.2020

  Frå 01.09.20 er det ledig ei 95 % fast stilling som jordmor og fagleiar for jordmortenesta ved helsestasjonen i Gol.Helsestasjonen har for tida 2 jordmødrer og 4 helsesjukepleiarar og held til i gode, trivelege lokale i same bygg som legekontoret.Tenesta er organisert under helseavdelinga, med avdelingsleiar som næraste overordnaFire av Hallingdalskommunane har felles beredskapsvakt og følgeteneste for gravide til sjukehus. Dette er organisert i turnus med døgnvakter inkludert kveld, natt, helg og høgtider. Per dato er det vakt kvar 6. helg. I stillinga er det krav om deltaking i dette. For tida er også organisering av følgetenesta lagt til denne stillinga.Fordeling av arbeidsoppgåvene under og ev reduksjon av stillingsstorleik kan drøftast i intervju.Stillinga krev nært samarbeid med andr...

 • Company SIGDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Virksomhet for forebyggende helse har ledig 60% fast stilling som jordmor, ledig fra 01.09.2020.Arbeidsoppgaver:Svangerskapsomsorghjemmebesøkfødsels- og foreldreforberedende kursDeltakelse i skolehelsetjenesten og helsetasjon for ungdomPrevensjonsveiledningTverrfaglig og tett samarbeid med helsesykepleire og andre ansatte.Kvalifikasjoner:Autorisasjon som jordmor.Personlig egnethet vektlegges.Personlige egenskaper:Motivert for å jobbe helhetlig.Strukturert og ansvarsbevisst.Selvstendig og samarbeidsvillig.Løsningsorientert.Viser respekt for brukere og kollegaer, og har tålmodighet og tydelighet i kommunikasjonen.Vi ønsker oss søkere som er trygge, positive, fleksible, lærevillige og liker utfordringer.Vi tilbyr:Varierte arbeidsoppgaver.Go...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Midwifery professionals Edit filters