Jobmonitor. Search results for Midwifery professionals

4 Jobs found

Used filters:
 • Midwifery professionalsx
Displaying 1-4 of 4 results.
 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ullensaker helsestasjon ser etter deg som har lyst til å jobbe innen svangerskapsomsorgen i 100% stilling. I denne stillingen vil du få spennende og varierte arbeidsoppgaver i en raskt voksende kommune, og du vil bli en del av et jordmorteam som samarbeider om å gi alle gravide i kommunen et godt tilbud. I Ullensaker helsestasjon er flere fagområder representert i tillegg til jordmortjenesten. Vi har helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, ernæringsfysiologi, ressurssenter for migrasjonshelse og smittevern. Vi er opptatt av et godt tverrfaglig samarbeid med fastleger, barnevern, rustjenesten, Ahus-team, sped- og småbarnsavdelingen ved Bup, Østafor mestringssenter og nærliggende kommuner. Stillingstype: Fast stilling Arbeidstid: DagtidStillingsstørrelse: 100%Lønn: ...

 • Company ANDØY KOMMUNE STØTTEFUNKSJONEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Nå er vi på utkikk etter deg som søker masterutdanning som jordmor!  Andøy kommune tilbyr utdanningsstilling som jordmor. Utdanningsstillingen hos oss gir deg 100 % tarifflønn som sykepleier mens du går en spennende masterutdanning over 2 år. Du får en 100 % fast ansettelse hos Andøy kommune med lønn i studiesemestrene, og arbeider i ordinær sykepleiestilling i kommunen 4 uker på sommeren. Du vil opparbeide deg lønnsansiennitet og pensjon i utdanningsstillingen og du innehar de samme plikter og rettigheter som øvrige ansatte. Umiddelbart etter gjennomført 120 studiepoeng starter bindingstiden på 3 år i kommunen.Vi ønsker deg som har søkt studieplass ved UiT Norges Arktiske Universitet. Når du har mottatt bekreftelse på studieplass gir du beskjed til ingvill.vollan@andoy.kommune.no.Søknadsf...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Seksjonen er ei kombinert føde/barsel/gyn avdeling/poliklinikk og har ca 430 lågrisikofødslar i året og 5 gynekologiske senger. Som jordmor hos oss får du ein variert arbeidskvardag, i ei til tider travel, men triveleg avdeling. Søkjar må være sjukepleiar i bunn. Stillinga er tredelt og inkludert helg. Andre stillingsstorleikar kan bli ledige. Skriv i søknaden om dette er av interesse. ArbeidsoppgåverVi selekterer i forhold til normal- og risikofødslar i avdelinga. Som jordmor får du hovudansvar for normale fødslar. Sjukepleie og omsorg til gynekologiske pasientar er også del av oppgåvene.Tverrfagleg samarbeid er viktig for god kvalitet på vårt arbeid. Studentrettleiing er også ei naturleg oppgåve i avdelinga, då vi har studentar av fleire kategoriar store delar av året.KvalifikasjonarNors...

 • Company HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENEST HELSESATSJONSTJENESTER ÅLESUND in Other
  23.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Verksemd for helsestasjonstenester i Ålesund kommune lyser ut vikariat som jordmor 40 % stilling.Stillinga er ledig frå 02.04.2024 til og med 31.08.2024. Stillinga vil i hovedsak vere knytt til Sentrum helsestasjon i Ålesund. Helsetenester for barn og unge omfatter helsefremmende og førebyggande helsetenester til gravide, barn og unge, og deira familiar innanfor helsestasjon- og skulehelseteneste.Vikariatet vil kunne bli forlenga.ArbeidsoppgåverJordmor jobbar etter gjeldande lover, forskrifter, retningsliner og rettleiarar knytt til helsefremmande og førebyggande arbeid.Gjennomføre konsultasjonar og oppfølging i samsvar med nasjonale faglege retningsliner, og helsestasjonen sine rutinar for dette.Fleirfagleg samarbeid både internt og eksternt.Journalføring i Helseplattformen Kvalifika...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Midwifery professionals Edit filters