Jobmonitor. Search results for Midwifery professionals

35 Jobs found

Used filters:
 • Midwifery professionalsx
Displaying 1-35 of 35 results.
 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191589982 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer jordmor til vikariat ved Føde, barsel,gyn.seksjon ved Volda sjukehus.(Ved intern rokering kan anna stillingsbrøk bli ledig for vikariat) Vi er ei kombinert avdeling, med svangerskapspoliklinikk, føde/barsel og gynekologi. Avdelinga har om lag 500 fødslar i året.Seksjonen kan vise til gode tilbakemeldingar på arbeidsmiljøundersøkingar, gode kvalitetstal og høge score på brukarundersøkingar.Vi har døgnberedskap ved behov for kirurgi og vi er ei Mor barn venleg avdeling.ArbeidsoppgåverAllsidige jordmoroppgåver i tredelt turnus, i eit stabilt og høgt kvalifisert fagmiljø.KvalifikasjonarNorsk autorisasjon som jordmorGode norsk-kunnskapar, muntleg og skriftlegPersonlege eigenskaparVi søkjer etter ein dyktig, pasientorient...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE UNGDOMSHELSE in Other
  17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184476152 Presentasjon av stillingen:Stillingen er økt til 100 fast stilling. Søknadsfristen er derfor utvidet.Familiens hus Sentrum -helsetjenester barn og unge har ledig 100 % fast for offentlig godkjent jordmor fra 20. april 2020.Barn og familietjenestene inneholder helsetjenester barn og unge, barnevern, PPT og fag og støttetjenester. Barn og familietjenestene er organisert i fem familiens hus. Svangerskap-barsel omsorgen er samorganisert med helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnefysioterapi, barneergoterapi, psykolog og familieveiledning.ArbeidsoppgaverIndividuelt tilpassede konsultasjoner i svangerskap/barselomsorgen.Forberedelse til fødsel og til å bli foreldre.Ha kursvirksomhet, som foreldreforberedende kurs i tverrfaglig samarbeidTidlig hjembesøk ette...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4178469587 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen Helgelandssykehuset Mo i rana er en liten fødeavdeling med ca 300 fødsler i året. Avdelingens pasientgruppe er gravide med komplikasjoner, fødende, barselkvinner med barn samt gynekologiske pasienter.Avdelingen har 22 dyktige og motiverte ansatte (jordmødre og barnepleiere) som sammen skaper et godt miljø i avdelingen. Vi strekker oss langt for å yte best mulig omsorg og service til alle våre pasienter om de er små eller store. Avdelingen jobber etter mor/barn vennlige prinsipper og driver systematisk trening i akutt-prosedyrer og Nyfødt-BESTArbeid som jordmor ved avdelingen innebærer rundturnus med arbeid dag, aften og natt, samt arbeid hver 4.helg 12-timers vakter.ArbeidsoppgaverSom jordmor skal du ku...

 • Company ENHET FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191849865 Presentasjon av stillingen:Vestre Aker bydel har i overkant av 650 fødsler i året og rundt 70 % av de gravide går til svangerskapskontroll på helsestasjonen. Tjenesten har et stabilt godt fagmiljø med engasjerte medarbeidere.Trivsel på arbeidsplassen blir høyt vektlagt. Helsestasjonen holder til i lyse, nyoppussede lokaler. Vi har kantineordning. Jordmortjenesten er blitt styrket de siste årene og vi skal nå ansette ytterligere en jordmor i nyopprettet 100% fast stilling.ArbeidsoppgaverJordmor skal arbeide i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen og barselomsorgen, innenfor rammer fastsatt av tjenestenSvangerskapskontroller og barselbesøk.Helsestasjonen tilbyr gratis prevensjon og etterkontroller til minoritetskvinner jf. FA...

 • Company HOLE KOMMUNE HELSE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185013563 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 50% engasjement som kommunejordmor med mulighet for forlengelse.Hole kommune skal ha en tilgjengelig, trygg og fremtidsrettet jordmortjeneste og søker nå en samarbeidsorientert jordmor som kan bistå i drift for å fristille vår kommunejordmor til videre utvikling av jordmortjenesten i Hole.I helseavdelingen jobber flere ulike faggrupper tett sammen med mål om å skape en oppvekst som skal gi grunnlag for et meningsfullt og mestrende liv for alle. Vi søker etter deg som er opptatt av jordmors viktige rolle i dette helhetlige arbeidet før, under og etter svangerskap. Du er trygg på jordmorfaget, samtidig åpen og nysgjerrig på andre fagperspektiv og har tro på at kvaliteten i tjenestene blir bedre når vi kjenner hvera...

 • Company AURSKOG-HØLAND KOMMUNE HELSETJENESTE BARN OG UNGE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  KOMMUNEJORDMORVed Aurskog-Høland Helsestasjon er det ledig 90 % stilling som jordmor -- 50 % av stillingen er fast, og 40 % er prosjektstilling fram til 31.12.20 med mulighet for forlengelse. Prosjektstillingen innebærer spennende utviklingsarbeid innen helsestasjon for ungdom, ammeveiledning i grupper og kvinnehelse.Ledig fra: d.d.Helsestasjonen ligger i kommunens nye helsehus på Bjørkelangen og består av helsesykepleiere, jordmor, fysioterapeut, leger samt sekretær. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats og hos oss vil du møte positive og engasjerte medarbeidere med barnas beste i fokus.Arbeidsoppgaver:Svangerskapsomsorg for gravideBarselbesøk til nyfødteAmmeveiledning i grupperHelsestasjon for ungdom - arbeidsoppgaver knyttet til prevensjonKvinnehelse og undervis...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192364017 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har omtrent 9800 fødsler pr år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionsykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingen er lokalisert på to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.Føde Barsel A ved Ullevål sykehus er en kombinert føde- og barselseksjon med rundt 3350 fødsler i året. Vi håndterer både normale og patologiske fødsler. Vi har til sammen 6 fødestuer og 13 sengeplasser på barsel. På barsel har vi ansvar for kvinner og nyfødte som har behov for ekstra oppfølging. Våre medarbeidere jobber både på føde og barsel. Ansatte jobber i tredelt turnus og med arbeid hver tredje he...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192337359 Presentasjon av stillingen:Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitessykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har omtrent 9800 fødsler pr år. Vi er lokalsykehus for Oslo og regionsykehus for Helse Sør-Øst. Fødeavdelingene er lokalisert på to ulike steder i Oslo; Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien.Føde Barsel A ved Ullevål sykehus er en kombinert føde- og barselseksjon med rundt 3350 fødsler pr år. Vi håndterer både normale og patologiske fødsler. Vi har til sammen 6 fødestuer og 13 sengeplasser på barsel. På barsel har vi ansvar for kvinner og nyfødte som har behv for ekstra oppfølging. Våre medarbeidere jobber både på føde og barsel. Ansatte jobber i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg.Vi...

 • Company HELSE BERGEN HF VOSS SJUKEHUS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4170137535 Presentasjon av stillingen:Sommarjobb på vakre Voss?I sommar treng vi fleire supre og arbeidsglade medarbeidarar med på laget vårt.Alle stillingane er i 100%, og vi vil gjerne at du arbeider 5 veker eller meir i vekene 26-33.Fødeavdelinga vår treng jordmødre og tek gjerne ein prat med deg om sommarjobb i avdelinga vår. - Vi tek kontakt fortløpande etterkvart som søknadene kjem inn, så send ein søknad allereie i dag :)For stillinga er det krav om dokumentert autorisasjon. Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg.Ta gjerne med i søknaden om når du ønsker å jobbe.Føde- og barselavdelinga har 10 barselsenger fordelt på 6 rom. Fødselstalet ligg i underkant av 500 pr. år. Vi legg vekt på tryggleik, nærleik og ...

 • Company HELSE BERGEN HF VOSS SJUKEHUS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4191644600 Presentasjon av stillingen:Ved Voss sjukehus, Føde-/barselavdelinga er det ledig vikariat i 80% stilling som jordmor frå 22.06.2020 til 22.08.2021. Det er per i dag 3-delt turnus.Føde-/barselavdelinga har 10 barselsenger fordelt på 6 rom. Fødselstalet ligg i underkant av 500 pr. år. Vi legg vekt på tryggleik, nærleik og ro i fødselsforløpet, slik at fødselen kan foregå så naturleg som mogleg. Smertelindring gjev vi etter ønskje og behov, også epiduralbedøving. Planlagd og akutt keisarsnitt blir gjort i dei høve der det er naudsynt.Ved behov for spesiell oppfølging og behandling i graviditeten og/eller under fødsel, henviser vi til Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. T.d. blir tvillingar og diabetikarar forløyst ved KKB ...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4190393994 Presentasjon av stillingen:Avdeling føde og barsel er en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året.Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet.Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter. Alle fødestuene er tilrettelagt for vannfødsel. Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell. Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.Barselseksjonen har for tiden 40 sengeplasser. Den behandler kvinner og nyfødte med kompliserte barselforløp og kvinner og nyfødte med ukompliserte barselforløp. Seksjonen har familierom.Obspost for gravide har ledig fast 75% stilling for jordmor i tredelt turnus med arbeid hver 3.helg.Jordmorstuden...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187310438 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter sommervikarer til en spennende og utfordrende arbeidsplass, med gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.Jordmor på føde-barsel eller obspost. Ulike stillingsstørrelser knyttet til føde- barselenhetene A og B og obsposten. Stillingene medfører arbeid minimum hver 3. helg, i tredelt turnus.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.ArbeidsoppgaverJordmor fag...

 • Company HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189808116 Presentasjon av stillingen:Lærdal sjukehus er lokalsjukehuset for Indre Sogn.God Start eininga ved LSH er organisert under Kvinneklinikken i Helse Førde og er ein del av HF sitt barseltilbod. Arbeidsstokken er stabil og vi har eit triveleg arbeidsmiljø.God Start LSH har ledig stilling som jordmor:30% fast stilling frå 01.04.202030% vikariat fram til 31.12.2020ArbeidsoppgåverDette er ei avdeling med varierte arbeidsoppgåverBarsel, kvinner i vårt distrikt føder enten i Førde eller Voss og har tilbod om å komme til oss minimum 6 timar etter fødselen.Barselpoliklinikk for mor og barnAmmepoliklinikkSvangerskapspoliklinikkFølgeteneste for Årdal og LærdalNødfødslarHospitering for å halde ved like fødselskompetansen, fortrinnsvis i FørdeKvalifikasjonarAutorisa...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF RØNTGEN OG LABORATORIE KALNES in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4180936989 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter jordmødre til føde, barsel og observasjonsenheten på kvinneklinikken på Kalnes. Dine arbeidsoppgaver vil primært være knyttet opp mot observasjonsposten for gravide, men vi ønsker medarbeidere som også kan jobbe med føde- og barselkvinner når det er behov for dette. Vi kan tilby en spennende og utfordrende arbeidsplass, med gode kollegaer og godt arbeidsmiljø.Stillingene medfører arbeid hver 3. helg.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi ber alle søkere legge ved dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som framkommer i CV og til lønnsfas...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974795574 Stillingsident: 4184376743 Presentasjon av stillingen:Avdelingen er organisert under kvinne/barn klinikken og er en kombinert føde og barselavdeling, med i overkant av 300 fødsler pr år.Vi har fulldøgns gynekologberedskap, og samarbeider tett med fødestua i Lofoten, fødeavdelingen/kvinneklinikken og nyfødt intensiv i Bodø.I forbindelse med at en av våre medarbeidere skal ut i svangerskapspermisjon, har vi behov for en jordmor til vår fødeavdeling, i 75% stilling. Full stilling vil kunne vurderes.Du vil jobbe i tredelt turnus, arbeid hver 3 helg. Bakvakter vil være innbakt i arbeidsplanen din.Hos oss vil du få jobbe med svangerskapsomsorg, i fødsler og i barseltid.ArbeidsoppgaverDu vil jobbe som jordmor i fødeavdeling.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon som Jordmor.Behov fo...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAUPSTAD HELSESTASJON in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 986456651 Stillingsident: 4188353881 Presentasjon av stillingen:Ved Barne- og familietjenesten Heimdal (BFT), Saupstad helsestasjon, er det for perioden 1. mars 2020 - 31. desember 2020, og med mulighet til forlengelse, ledig et vikariat i 60 prosent stilling for jordmor.Jordmor er organisert som en del av helsestasjon 0-6 år. Denne fagtjenesten er et forebyggende og helsefremmende tilbud til gravide og barn 0-6 år og deres familier. Vi jobber med 100 prosent av barnebefolkningen og tjenesten reguleres gjennom Nasjonale Retningslinjer for svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er i tråd med Trondheim kommune er i kontinuerlig utvikling og i samsvar med dette vil du kunne få oppgaver i tråd med BFT Heimdal og helsestasjonen sin oppgave- og ko...

 • Company SAUPSTAD HELSESTASJON in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 986456651 Stillingsident: 4187529887 Presentasjon av stillingen:Ved Barne- og familietjenesten Heimdal (BFT), Saupstad helsestasjon, er det fra 1. mars 2020 ledig en fast 40 prosent stilling som jordmor.Jordmor er organisert som en del av helsestasjon 0-6 år. Denne fagtjenesten er et forebyggende og helsefremmende tilbud til gravide og barn 0-6 år og deres familier. Vi jobber med 100 % av barnebefolkningen og tjenesten reguleres gjennom Nasjonale Retningslinjer for svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er i tråd med Trondheim kommune er i kontinuerlig utvikling og i samsvar med dette vil du kunne få oppgaver i tråd med BFT Heimdal og helsestasjonen sin oppgave- og kompetanseplan.KvalifikasjonerOffentlig godkjent jordmorSøker må ha kompetans...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  11.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186476047 Presentasjon av stillingen:Seksjonen er ei kombinert føde/barsel/gyn avdeling/poliklinikk og har ca 500 lågrisikofødslar i året og 5 gynekologiske senger. Som jordmor hos oss får du ein variert arbeidskvardag i ei til tider travel, men triveleg avdeling. Søkjar må være sjukepleiar i bunn. Stillinga er tredelt og inkludert helg. Andre stillingsstorleikar kan bli ledige. Skriv i søknaden om dette er av interesse.ArbeidsoppgåverVi selekterer i forhold til normal- og risikofødslar i avdelinga. Som jordmor får du hovudansvar for normale fødslar.Sjukepleie og omsorg til gynekologiske pasientar er også del av oppgåvene.Tverrfagleg samarbeid er viktig for god kvalitet på vårt arbeid.Studentrettleiing er også ei naturleg oppgåve i avdelinga, då vi har studentar...

 • Company AUSTEVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Austevoll er ei øygruppe og ein kommune i Midthordland. Austevoll er landets største fiskerikommune, har svært høg næringsaktivitet, verdiskaping og byr på eit mangfald av spennande jobbar. Kommunen har eit folketal på 5.200 innbyggjarar. Nærleiken til Bergen gjer at rundt 700 bergensarar og andre naboar dagleg jobbpendlar til Austevoll. Vi har eit rikt kulturliv og kommunen har i dag omlag 240 fast tilsette som opptekne av å gje innbyggjarane våre gode kommunale tenester. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk.Austevoll kommune har rundt 70 fødande kvart år og og ein del av desse treng følge til sjukehuset ved fødsel. Me brukar ambulansbåten og har eit godt samarbeid med ambulansetensta og legetenesta ved behov. Vi har ledig 15 % st...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AHUS NORBYHAGEN RUS OG AVHENGIGHET IR in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189298050 Presentasjon av stillingen: Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag?Vi har ledig følgende stilling:70% stilling i AhusteamAhus teamet har til hensikt å sikre tverrfaglig oppfølging og tilrettelegging til gravide med rusproblematikk, psykiske problemer, gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og/eller alvorlige psykososiale belastninger. Teamet jobber også ut mot 1. linjetjenesten, barnevernstjenesten og sosialtjenesten der dette er nødvendig for å ivareta mor og barn. De siste årene har den største gruppen som er henvist til teamet blitt henvist pga komplekse psykiske vansker.Alle søkere må søke elektroniskArbeidsoppgaverJordmoromsorg til gravide med risikosvangerskap.Tverrfaglig samarbeid med 1. linjetjenesten og andre deler av spesia...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189267800 Presentasjon av stillingen:Jordmortjenesten er en avdeling i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune. Den er samlokalisert med Sentrum helsestasjon, og har lokaler i Arkaden kjøpesenter. Vi har til sammen 11,85 årsverk fordelt på 14 jordmødre. De siste to årene er vi styrket med 4 årsverk. Dette gir oss mulighet til å videreutvikle barselomsorgen med tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.Om lag 80% av de gravide i Stavanger kommune går til svangerskapskontroll hos jordmortjenesten.Jordmødrene deltar også i barselgrupper, har ammetime og driver et eget tilbud med fødselsforberedende kurs og barselgrupper til kvinner som ikke snakker norsk. Det er tett samarbeid med andre instanser i primær og spesialisthelsetjenesten. Fram til ...

 • Company STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189477799 Presentasjon av stillingen:Jordmortjenesten er en avdeling i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Stavanger kommune. Den er samlokalisert med Sentrum helsestasjon, og har lokaler i Arkaden kjøpesenter. Vi har til sammen 11,85 årsverk fordelt på 14 jordmødre. De siste to årene er vi styrket med 4 årsverk. Dette gir oss mulighet til å videreutvikle barselomsorgen med tilbud om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel.Om lag 80% av de gravide i Stavanger kommune går til svangerskapskontroll hos jordmortjenesten.Jordmødrene deltar også i barselgrupper, har ammetime og driver et eget tilbud med fødselsforberedende kurs og barselgrupper til kvinner som ikke snakker norsk. Det er tett samarbeid med andre instanser i primær og spesialisthelsetjenesten. Fram til ...

 • Company ASKØY KOMMUNE HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTEN in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186718872 Presentasjon av stillingen:Jordmor har ansvar for:Oppfølging av gravide i svangerskapOppfølging av kvinner og nyfødte etter fødselKursvirksomhet (ammekurs, fødselskurs, foreldreforberedende kurs)Tverrfaglig samarbeidRekruttering til og samarbeid med helsesykepleier i Trygg StartOppfølging og samarbeid med spesialisthelsetjenestenKvalifikasjonerAutorisert jordmorDet gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelseErfaring med arbeidsoppgaver som jordmor, ønskelig med erfaring fra svangerskap og barselomsorgGode samarbeidsevnerGod fleksibilitetsevneGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskDisponere egen bilØnskelig med videreutdanning i Ammeveiledning (ViA)Personlig egnethet vektleggesPersonlige egenskaperPositiv og løsning...

 • Company ASKØY KOMMUNE HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTEN in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4166784495 Presentasjon av stillingen:Jordmor har ansvar for:Oppfølging av gravide i svangerskapOppfølging av kvinner og nyfødte etter fødselKursvirksomhet (ammekurs, fødselskurs, foreldreforberedende kurs)Tverrfaglig samarbeidRekruttering til og samarbeid med helsesykepleier i Trygg StartOppfølging og samarbeid med spesialisthelsetjenestenKvalifikasjonerAutorisert jordmorDet gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelseErfaring fra svangerskap og barselomsorgGode samarbeidsevnerGod fleksibilitetsevneGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskDisponere egen bilØnskelig med videreutdanning i Ammeveiledning (ViA)Personlig egnethet vektleggesPersonlige egenskaperPositiv og løsningsorientertGode kommunikasjonsevnerEvne til å strukturer...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN VOKSENPSYKIATRI in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4181746746 Presentasjon av stillingen:Ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har vi behov for ferievikarer for ferieperioden 2020, som strekker seg fra uke 25 til og med uke 34.Vi har behov for følgende kategorier av ferievikarer:Spesialsykepleiere, anestesi og intensivavdelingSykepleiere til medisinsk og kirurgisk sengepostAnestesisykepleiereOperasjonssykepleiereHjelpepleiere og helsefagarbeidere til medisinsk og kirurgisk sengepostSykepleiere og helsefagarbeidere kirurgisk, gynekologisk og ønh poliklinikkSykepleiere og helsefagarbeider medisinsk poliklinikk og dialyseRadiografBioingeniørMiljøterapeutBehandlerePortørPostsekretær medisinsk og kirurgisk sengepostSekretærer merkantil avdelingKvalifikasjonerFor fagstillingene søkes det fortrinnsvis etter aut...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Midwifery professionals Edit filters