Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

153 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 153 results.
 • Company Centric Care AB in Other
  15.10.2019

  Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov for våre kunder innen sykehus og kommune.Vi i Centric Care er stolte over å ha vunnet avtalen med alle sykehus i Helse Sør-Øst og i Helse-Nord. Vi er rangert som nummer én, og det vil si at vihar flere tilgjengeligejobber enn noen gang. Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i et av Skandinavias ledende bemanningsbyrå? Bli med i vårt team! På vegne av vår oppdragsgiver har vi nå et spennende oppdrag for anestesisykepleiere på UNN Tromsø. Det er behov for anestesisykepleiere med kompetanse ...

 • Company Bemanningsenheten HR in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4140756332 Presentasjon av stillingen:Vi utreder og behandler barn og unge i alderen 0-18 år innenfor stoffskiftesykdommer, mage- og tarmsykdommer, allergier, nyre- og urinveissykdommer, nevrologiske sykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer, blodsykdommer, kreft, immunsviktsykdommer og infeksjonssykdommer.Stillingene er for tiden delt med dagarbeid ved avdelingens poliklinikk og dagbehandling, og helgearbeid hver 3. helg ved Nyfødt Intensiv eller Barne- og ungdomsseksjonen.KvalifikasjonerVi søker autorisert barnesykepleier/sykepleier, med erfaring fra arbeid med barn og unge.Det er en fordel med erfaring fra arbeid med onkologi og/eller diabetes.Personlige egenskaperFaglig interesse og ønske om å arbeide i et kreativt fagmiljøFleksibel og positiv innsti...

 • Company Bydelsadministrasjonen Bydel Østensjø in Other
  15.10.2019

  Vil du jobbe i skolehelsetjenesten i Bydel Østensjø? Skolehelsetjenesten skal ansette en helsesykepleier i 100% stilling.Bydel Østensjø tilbyr skolehelsetjeneste på 15 skoler og på helsestasjonen for ungdom. Skolehelsetjenesten er en del av helsetjenester barn og unge som også omfatter helsestasjon, svangerskapsomsorg, smittevern, ergo- og fysioterapitjenester for barn og unge og åpen barnehage. Skolehelsearbeidet blir utført på den enkelte skole. Vi er en tjeneste som er i en spennende utvikling innen tverrfaglig og helsefremmende satsning. Skolehelsetjenesten bidrar til å utvikle og videreutvikle samarbeid på tvers av faggrupper i og utenfor helsetjenester barn og unge og er en viktig aktør for å kunne gi tidlig og samordnet hjelp til barn, ungdom og deres familier.ArbeidsoppgaverBidra t...

 • Company Bamble Legetjeneste in Other
  15.10.2019

  IngressLegevakta i Bamble kommune, autorisert sykepleier 26% vikariat nattstilling hver 4. helg fra dd. til 30.08.2020. Mulighet for forlengelse.Beskrivelse av arbeidsstedLegevakta i Bamble holder til på Bamble helsehus på Sundby. Vi har ansatt til sammen 9 autoriserte sykepleiere. Alle jobber tredelt turnus med arbeid hver 4. helg Vi jobber tolv - timers vakter i helger.Det er omtrent 25 000 henvendelser på legevakta i løpet av et år. Som sykepleier jobber man selvstendig og nært samarbeid med lege i vakt.Krav til kompetanseAutorisert sykepleierDet er ønskelig med erfaring fra fagfeltetVidereutdanning innenfor legevaktssykepleie, psykisk helse eller andre relevante områder kan være en fordel.Øvrige kvalifikasjonerEvne til å ta ansvar og jobbe selvstendigEvne til å mestre press og priorite...

 • Company Kristiansund sykehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139431506 Presentasjon av stillingen:Klinikk for akuttbehandling - Avdeling for anestesi og operasjon Molde og KristiansundAnestesiseksjonen gir anestesi til pasienter innen ØNH/ ortopedi/gastro/gyn/generell kirurgi,i tillegg er vi ein del av akuttberedskapen.Seksjonen har eit godt arbeidsmiljø med stor aktivitet.Teamarbeid er ein viktig faktor samen med høg fagleg interesse og nytenkning.Avdelinga har og akuttfunksjon, og arbeidet vert ofte utført under høgt tempo.Anestesi Kristiansund har ledig fast 100 % stilling for anestesisjukepleiar frå 03.02.2020KvalifikasjonarMå beherske norsk språk skriftlig og muntligSjukepleiar med videreutdanning i anestesiStudent i videreutdanning anestesiPersonlege eigenskaparStrukturert og ansvarbevisstBidra til eit godt arbeidsm...

 • Company KRISTIANSUND FOREBYGGENDE HELSETJENE in Other
  15.10.2019

  Vi har følgende ledige stillinger:100 % fast fra 01.01.2010 % vikariat fra 01.12.19 og ut juni 2020Forebyggende helsetjenester for barn og unge består av; helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, flyktningehelsetjeneste, vaksinasjonskontor med smittevern, psykisk helsetjenester for barn og familier, jordmortjeneste og fysioterapi for barn og unge.Leger er tilknyttet helsestasjon og skolehelsetjenesten.Sykepleiere under utdanning til å bli helsesøster oppfordres til å søke, og vil kunne ansettes midlertidig med kode som sykepleier og løfte om fast stilling når eksamen er bestått.Sykepleiere med interesse for, og evt. erfaring fra fagfeltet har også mulighet til å søke, og vil bli vurdert dersom vi ikke får søker som har de krav til kvalifikasjoner som er ønsket i stillingen.ArbeidsoppgaverS...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142705255 Presentasjon av stillingen:Dagkirurgisk enhet i Hillevåg har samlet en stor del av Helse Stavanger HF sin dagkirurgiske virksomhet i nye, moderne lokaler. Avdelingen ble åpnet i 2014 og har 5 moderne operasjonsstuer med topp utstyr og dyktige medarbeidere. Staben vår består av faste medarbeidere og rullerende personell fra sentraloperasjon. Det planlegges gjennomført i overkant av 4000 inngrep pr. år innen fagområdene ortopedi, gynekologi, urologi, gastro, øre/ nese/ hals/ oralkirurgi og bryst-/endokrinkirurgi. Vi jobber 8 timers arbeidstid daglig. Oppsparte timer tas ut i sommer og når senteret har stengt (4 uker i juli, jul/nyttår, påske, bevegelige mai-dager). Stillingen er underlagt avdelingssjef for dagkirurgisk enhet.Vi søker nå operasjonssykeple...

 • Company Vestre Viken HF - Bærum sykehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 974705788 Stillingsident: 4142033308 Presentasjon av stillingen:Dagkirurgisk avdeling har tre operasjonsstuer og utfører ca. 2500 inngrep pr. år innen ortopedi, gynekologi, gastrokirurgi, generell kirurgi, urologi og plastikk-kirurgi. Vi har ledig vikariat som operasjonssykepleier i 100% stilling og søker etter en erfaren operasjonssykepleier. Det er ønskelig med hurtig tiltredelse.ArbeidsoppgaverOperasjonssykepleier til alle spesialiteter.KvalifikasjonerSpesialutdanning i operasjonssykepleie med minimum 2 års erfaringPersonlige egenskaperRelevant erfaring og personlig egnethet vil vektlegges.Vi tilbyrStillingen er for tiden en dagstilling med fri hver helg og alle helligdager, samt 6 uker ferie/avspasering på sommeren.KontaktinformasjonElisabeth Eik-Nes, Avdelingssykepleier, 4763...

 • Company Vestre Viken HF - Bærum sykehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 974705788 Stillingsident: 4141312983 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk/ortopedisk poliklinikk ligger inn under Kirurgisk avdeling. Poliklinikken har stor faglig bredde innenplastikkirurgi, urologi, gastrokirurgi, generell kirurgi og ortopedi. Vi har enpersonalgruppe med høy faglig kompetanse med fokus på tverrfaglig samarbeid.Personalgruppen består av spesialsykepleiere, sykepleiere, uroterapeut,stomisykepleier, ernæringsfysiologer, helsesekretærer og fysioterapeut.Det er høy aktivitet på alle de ulike fagfeltene. Vi trenger flere som ønsker åjobbe med kirurgiske og ortopediske pasienter, og som ønsker å rullere på de ulike fagfelt. Fagfeltene på poliklinikken er plastikk, urologi, gastrologi, ortopedi, generell kirurgi og sårbehandling.Vi har ledig 100 % faste stillinger, samt...

 • Company Blåveiskroken barnehage in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140752671 Presentasjon av stillingen:I avdeling Blåveiskroken bofellesskap er det for tiden ledig fast 100% stilling for spesialsykepleier/spesialvernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Dette er en turnusstilling med arbeid hver 3. helg.Blåveiskroken bofellesskap er et døgnbemannet bofelleskap som gir tjenester til voksne personer med psykiske lidelser, Tjenestene gis på bakgrunn av individuelle vurderinger, og er tilpasset den enkeltes beboers behov. Arbeidet består av å gi praktisk bistand og opplæring i primære og sekundære ADL ferdigheter. Det jobbes med struktur, rammer og forutsigbarhet. Boligen vektlegger brukerperspektivet, autonomi og medvirkning. I tillegg har avdelingen ansvar for å gi tjenester til personer som er innlagt kommunalt øye...

 • Company Stavanger Universitetssjukehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142894162 Presentasjon av stillingen:Lungeavdelingen har ledig 100% vikariat som assisterende avdelingssykepleier for medisinsk lungeavdeling 4G. Det er en aktiv, utfordrende og spennende seksjon som behandler/utreder i hovedsak pasienter med KOLS og lungecancer.Posten 4Gtar i mot pasienter som trenger pustestøtte (bi-pap), utredning forhjemmeoksygen og hjemmerespirator. I tillegg behandles pasienter med TBC,infeksjoner, astma og andre spesielle lungelidelser.Sykepleiefaglig er det en spennende post, med et bredt faglig spekter. Vi har en intermediærstue med plass for fire pasienter som trenger NIV-behandling.Sengeposten har pr i dag 22 senger.Stillingen har arbeidstid dagtid mandag-fredag, samt hver 6. helg.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumen...

 • Company Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4141684508 Presentasjon av stillingen:Avdeling for anestesisykepleie ved OUS har høyt kvalifiserte og engasjerte anestesisykepleiere ved 8 seksjoner lokalisert ved Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Seksjonene utøver anestesisykepleie til alle fagområder innen akutt behandling, kirurgi og intervensjonsbehandling. En tredejedel av pasientene ved seksjonene på Rikshospitalet er barn.Vår hverdag er aktiv og til tider krevende for å gi optimal behandling til de pasienter som har behov for vår service.Avdelingen tilrettelegger for et godt fagmiljø gjennom egne fagstillinger, opplæring for nyansatte og eget kompetanseprogram med miniseminarer og kompetanseuke. Avdelingen har mange studenter i anestesisykepleie og veiledning av disse er en viktig...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 974568217 Stillingsident: 4143126151 Presentasjon av stillingen:DPS Øvre Telemark, døgnseksjonen Seljord er en åpen voksenpsykiatrisk seksjon med 9 sengeplasser. Målgruppen er fortrinnsvis pasienter med psykose og alvorlig psykiatrisk sykdom. Seksjonen tar imot pasienter for vurdering, utredning og behandling. Vi har også etablert et ambulant oppfølgingsteam og disponerer 1 brukerstyrt seng. Seksjonen er fortiden med i et prosjektet som omhandler" Bedre pårørende samarbeid" sammen med to andre seksjoner i psykiatrisk klinikk. Vi samarbeider tett med 1 linje tjenesten.ArbeidsoppgaverSeksjonen jobber etter miljøterapeutiske prinsipper og har en ukeplan med ulike aktiviteter . Behandlingen foregår i tett samarbeid med psykiater, LIS lege og psykolog.Sykepleierne har koordineringsansv...

 • Company Sørlandet sykehus HF in Other
  15.10.2019

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4140166716 Presentasjon av stillingen:Senter for kreftbehandling (SFK) holder til i moderne og trivelige lokaler på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Avdelingen har ca. 75 ansatte. SFK har et bredt behandlingsrepertoar som dekker ca. 95 % av alle indikasjonsområder for ikke-kirurgisk behandling til voksne pasienter. Vi består av en poliklinikk for cytostatikabehandling og hematologi, en stråleterapienhet, en forskningsenhet og Lindrende enhet (sengepost, dagpost og ambulerende team). Sengeposten består av 8 senger.100 % st. vikariat som sykepleier.65 % st vikariat som spesialutdannet sykepleier i kreftsykepleie - onkologisk sykepleierStillingene er kombinasjonsstillinger mellom poliklinikken med arbeid p.t. dagtid, og arbeid på sengeposten Lindrende enhet...

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142125799 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk seksjon 2 er ein av fire seksjonar i sentraloperasjonseininga ved Haukeland universitetssjukehus. Seksjonen er ein aktiv og fagleg utfordrande arbeidsplass, med fagfelta Urologi, Plastikkirurgi, Barnekirurgi og Brannskadekirurgi. Vi bemannar 4 - 5 operasjonstover på dagtid, og har ØH stove på kveld, helg og natt.ArbeidsoppgåverDelta i daglige driftsoppgåverFaglig vurdering/ utprøving og vedlikehald av utstyrAjourføre og vidareutvikle prosedyrar og metodarUndervising og opplæring i seksjonen og eventuelt i klinikkenRettleie og undervise spesialstudentar og nytilsetteKvalifikasjonarNorsk autorisasjon som sjukepleiarSpesialutdanning innan fagfeltet anestesiBør ha minimum 3 års relevant praksisInteresse for fag og fagut...

 • Company Work Supply IVS in Other
  14.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Specialsygeplejerske i intensiv sygepleje som skal håndterer ustabile kirurgisk intensiv patienter. Her kommer du til at arbejde med respiratorpatienter.Vi bruger Phillips overvågnings scoop, Braun infusions- sprøjtepumper, Servo I respirator, Hamilton Respirator, ICP (intracranielltrykkmåling), EVD (Ekstern ventrikkeldren), Artic sun, Multifiltrat, CADD smertepumper iv/EDA, oxylog transport respirator, dialysebehandling, Metavision elektronisk kurve og Dips elektronisk patientjournal.Det vigtigste vil være: · Kølemaskine (Arctic sun) · Transportrespirator (Oxylog) · ICP måler (Codman) · Eksternt ventrikkel drenasjesystem – EVD (Neuromedex) · CADD-legacy smertepumpe Samt: · Metavision elektronisk kurve – e-læring i afdelingen · DIPS dokumentationssystem”Samtaler afholdes løbende, så søg jo...

 • Company Work Supply IVS in Other
  14.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du Legitimeret Sygeplejersker med mindre erfaring eller nyuddannet og brænder du for at udvikle dine kompetencer? Så har du mulighed for det nu i Norge!Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: JOB ID 19382...

 • Company Nordlandssykehuset Bodø in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4141601500 Presentasjon av stillingen:Barnemedisinsk sengepost er en del av Barneklinikken. Vi behandler barn med medisinske, ØNH og ortopediske diagnoser i aldersgruppen 0 -16 år, og barn med kirurgiske diagnoser i aldersgruppen 0 -- 7 år.Posten har 10 senger for heldøgns innleggelser, og er den eneste barneavdelingen i Nordland fylke.Vi behandler ca.1000 barn hvert år. Ca.70 % av alle innleggelsene er øyeblikkelig hjelp. Gjennomsnittlig liggetid er 2,5 døgn.På Barnemedisin har vi ledig følgende stillinger pediatrisk sykepleier/sykepleier:Vikariat:75 % fra 06.01.20 tom 23.08.2020 m/mulighet til forlengelse.Vikariat:100 % fra 06.01.20 tom 30.09.20Om det skulle bli ledige stillinger både faste og vikariater innen 2 måneder vil vi ansette fra denne utlysnin...

 • Company Klinikk Hammerfest in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141290085 Presentasjon av stillingen:Vi har nå ledig en fast 50% stilling for anestesi- eller intensivsykepleier. Stillingen er faglig underlagt enhetsleder for anestesileger og administrativt plassert under avdelingsleder for akuttavdelingen. Preoperativ poliklinikk (POP) har to 50%-stillinger tilknyttet poliklinikken. Spesialsykepleier på POP skal i samarbeid med anestesiolog gjøre anestesivurdering av alle pasienter som er henvist til elektiv kirurgi med anestesi. De fleste pasientene følges opp på POP samme dag som de har vært til poliklinisk vurdering for kirurgi. Andre blir kontaktet pr telefon for vurdering og evt. videre oppfølging. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverSikre innhenting av alle nødvendige opplysninger om pasienter som sk...

 • Company St. Olavs Hospital HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4133583489 Presentasjon av stillingen:Vikariat som seksjonsleder i 100% stilling ved øye operasjon er ledig i perioden fra 01.11.19-31.12.20.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer fag-, personal-, drift- og budsjettansvar for seksjonen.Den som ansettes må påregne at en del av stillingen innebærer klinisk arbeid som operasjonssykepleier.7-delt vakt med arbeid hver 7.helg. Hjemmevakt i perioden 16:30-08:00 samt helgKvalifikasjonerOperasjonssykepleier med erfaring innen ledelsePersonlige egenskaperHa respekt for den enkelte pasientVære en god teamarbeider og teamlederBidra til et godt arbeidsmiljøMå trives i et aktivt og travelt miljøVi tilbyrTrivelig arbeidsmiljøHøyt faglig nivåFaglig og personlig utviklingKontaktinformasjonLise Christensen, NK. Seksjonsleder, 7257685...

 • Company Torshov helsestasjon in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142146390 Presentasjon av stillingen:Bydel Sagene er en av Oslos største og tettest befolkede bydeler. Bydelen har en brukergruppe i demografisk endring, med derav ulike behov og utfordringer. Det er for tiden ledig vikariat i 100 % stilling, som helsesykepleier, ved helsestasjonen 0 -- 5 år.På helsestasjonen jobber vi kontinuerlig med fagutvikling og kvalitetssikring av tjenesten. Organisasjonen er i utvikling med blant annet innføring av Oslohjelpa fra høsten 2019. Fra høsten 2018 er programmet "Nye familier" innført, som et forsterket tilbud. Vi jobber med å styrke vår foreldreveiledningskompetanse, og har siden 2017 tilbudt våre brukere COS-P grupper (Trygghetssirkelen). Tverrfaglig samarbeid ut mot flerkulturelle familier, er under utvikling, ved at blant a...

 • Company VÅGAN KOMMUNE KABELVÅG OMSORGSBOLIG in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142090863 Presentasjon av stillingen:Institusjonsomsorgen søker en Fagutvikler i 100 % fast stilling. Institusjonsomsorgen består av to sykehjem med til sammen 76 beboere og et storkjøkken. Institusjonene gir tilbud til personer med somatiske - og demens relaterte sykdommer som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Institusjonene har i hovedsak langtidsplasser, men også korttidsplasser, avlastning og kartleggingsplasser. Dette vil være en nøkkelstilling når det gjelder kvalitetssikring og systematisering av tjenesten på begge sykehjem.Stillingen er ledig etter avtale.Tjenestested: P.t. Institusjonsomsorgen. Lokalisert på Marithaugen sykehjem.Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. (Skal ikke vedlegges sø...

 • Company Stokka sykehjem in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142043852 Presentasjon av stillingen:Stokka sykehjem består av flere avdelinger. Seksjon demens, somatisk avdeling, avdeling for aktive rusmisbrukere med langtidsopphold og Stavanger øyeblikkelig hjelp.Den ledige stillingen er i avdeling 7, som er en skjermet avdeling for pasienter med demens. Avdelingen har 26 pasienter fordelt på tre grupper. Den ene gruppen er spesielt tilrettelagt for personer som trenger forsterket skjerming.Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving for de ansatte, god kvalitet på tjenestene ,og for et godt samarbeid med pårørende. Personsentrert omsorg er et viktig fokusområdet, og vi har jevnlig undervisning og refleksjon rundt dette tema. Avdelingen har innført VIPS.ArbeidsoppgaverSykepleiefaglig ansvar i henhold til pasientens behov, ...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4140269986 Presentasjon av stillingen:Er du intensivsykepleier eller sykepleier med minst 2 års erfaring fra sykehus? Da kan vi tilby deg stilling på intensivavdelingen, Kongsvinger sykehus.Det er ledig følgende stillinger med tiltredelse 06.01.2020:1 fast 75 % stilling1 fast 70 % stilling1 fast 45 % stilling1 fast 55 % + 20 % vikariat til ca januar 20211 vikariat 75 % til ca januar 20212 x 20 % vikariat helg til 31.12.2020På grunn av mangel sykepleiere på helg så kan ikke stillingene deles opp. Søker må ha erfaring fra intensiv avdeling.Intensivenheten består av intensiv og postoperativ avdeling. Avdelingen har 6 sengeplasser og 9 postoperative plasser. Vi er en generell intensivavdeling med både indremedisinske og kirurgiske pasienter. I tillegg bemanne...

 • Company Nord-Aurdal kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141277906 Presentasjon av stillingen:FACT Valdres har ledig inntil 250 % stillingsressurs som case manager.Vikariater kan bli aktuelt.Det søkes etter medarbeidere med helse- eller sosialfaglig/psykologfaglig utdanning på høyskole eller universitetsnivå. Den som ansettes vil være tilsatt i kommunen. Tilknytningen til FACT-teamet reguleres gjennom egen avtale.Du som ansettes har formell kunnskap om alvorlig psykiske lidelse og/eller rusavhengighet, og vil bruke denne kunnskapen i din kontakt med personer som mottar behandling fra teamet.FACT Valdres er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene i Valdres, NAV og DPS Gjøvik poliklinikk Valdres. Teamet er under oppbygging og vil etter etablering bestå av til sammen 5,6 årsverk. Teamet skal væ...

 • Company Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141294932 Presentasjon av stillingen:Nyfødt intensivseksjon har 13 pasientplassar, der 4 av dei er intensivplassar.Vi dekkjer nyfødt- tilbodet for heile fylket og behandlarpremature barn frå og med 26. svangerskapsvekeSeksjonen har eit godt arbeidsamiljø med flotte kollegaer, og høg fagleg aktivitet og kvalitet.Vi har no ledig ei fast stilling og to vikariat for spesialsjukepleiar/sjukepleiar:Fast stilling 42,5% frå 06.01.2020 (f.t med tredelt turnus)Vikariat 75,0 % frå snarast - 03.01.2021 (f.t med tredelt turnus)Vikariat 49,3 % frå 31.10.2019 - 03.01.2021 (f.t. med natt-teneste)Ved intern rokering kan andre stillingsbrøkar bli ledigVi ber om at det i søknadsteksten vert opplyst om kva stilling(ar) du søkjer på.KvalifikasjonarSpesialsjukepleiar i barnesjukeplei...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4141207669 Presentasjon av stillingen:Vi ser etter operasjonssykepleier til 100% fast stilling som fagutviklingssykepleier med ansvar for kvalitet, dokumentasjon og kompetanseutvikling. Stillingen er ikke besatt for tiden og kan derfor tiltres umiddelbart eller etter avtale. Stillingen inngår i personalgruppe som ledes av enhetsleder for operasjon, og er tiltenkt en selvstendig rolle innenfor stillingens definerte funksjonsområde og i tett samarbeid med enhetsleder og ledende operasjonssykepleier med driftsansvar. Stillingens funksjonsområde dekker ca 20 operasjonssykepleiere som betjener 4 kirurgiske seksjoner samt enhetens egen instrumentenhet. Tett samarbeid/nettverk med Øyeavdelingens øvrige fagsykepleiere som dekker sengepost, postoperativ og dagkirurgen. In...

 • Company Unicare Steffensrud AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 932191482 Stillingsident: 4141248880 Presentasjon av stillingen:Vi søker psykiatrisk sykepleier / sykepleier til 100 % vikariat med vakter dag, aften og arbeid hver 3. helg. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering.Vi tilbyr:Lønn etter avtale/tariffPensjonsordning i KLPKompetansehevende tiltak / fagutviklingAktivt og utviklende arbeidsmiljøArbeidsoppgaverHovedoppgaver i stillingen vil være:Yte rehabiliterende, helsefremmende og behandlende sykepleietjenester i det døgnkontinuerlige arbeidetMottak og innskrivning av nye pasienter, oppfølging av pasientene ift ulike behov, samtaler/veiledning og undervisning til ulike pasientgrupper.Aktiv deltakelse i tverrfaglige teamKvalifikasjonerAutorisert sykepleier med videreutdanning innen psyki...

 • Company Bergen Røde Kors Sykehjem in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Kort om stillingenI forbindelse med at vår dyktige avdelingsleder søker nye utfordringer, har vi ledig fast stilling som avdelingsleder ved somatisk post 3. Avdelingen har 25 sengeplasser og er organisert etter primærsykepleiesystemet, som skal sikre at det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet og individuell tilpasning for den enkelte pasient. BRKS sin visjon "Et godt sted å være" står sentralt i vårt arbeid. Vi er opptatt av å skape en aktiv og meningsfull tilværelse, med fokus på glede og mestring.Vi søkerVi er på jakt etter en person med fokus og engasjement for ledelse. Vi er opptatt av det sykepleiefaglige, og ønsker en person som er sterk faglig som kan være med å bidra til å videreutvikle våre medarbeidere og sykehjemmet som helhet. Alle ...

 • Company Dedicare AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker sykepleiere til akuttmottaket ved UNN/Tromsø sommeren 2020. Perioden gjelder fra uke 26 til og med uke 34.Du får jobb tilsvarende 100 % stilling i perioden, og det er et krav om at man kan jobbe tredelt turnus.KvalifikasjonerNorsk autorisasjonAkuttsykepleier, anestesisykepleier eller sykepleier med erfaring fra akuttmottakDet foretrekkes 2 års erfaring, men er ikke et kravTriageBeherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftligOppdatert HLR-kursDu må kunne jobbe selvstendig, men også ta del av et større teamDu er fleksibel som personFaglig strukturert, engasjert og påliteligVi tilbyrGratis flyreise og boligGode lønnsbetingelser100% overtidstillegg etter 35,5t/uke, samt feriepenger á 12%Fleksibilitet i praksis; bestem selv perioden/-ene du ønsker å arbeideSommerbonusPens...

 • Company Jobzone AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du nyutdannet og venter på autorisasjon som psykolog, eller sykepleier med videreutdannelse innen psykiatri?Vi ser etter en person som har jobbet, eller er i avsluttende studier innen psykiatri. Det er nødvendig at du har erfaring fra områdene akutt psykiatri, DPS eller fra langtidsavdelinger innen psykisk helse. Jobben vi ønsker deg inn i, er innenfor en av bydelene i Oslo. Der vil du jobbe med brukere som er diagnostiert, men som er friske nok til å kunne bo hjemme. Din jobb vil være å følge opp vedtak rundt den enkelte bruker, i form av samtaler og ulike miljøterapeutiske tiltak, som kan bedre brukerens psykiske helse og hverdagen hjemme.Vi ser helst at du har kjennskap til å jobbe miljøterapeutisk med mennesker med ulike diagnoserArbeidstid: Mandag til fredag, fra 08.00-15.30Oppstar...

 • Company Leka kommune in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Det er ledig 50 % stilling som koordinator innen helse, pleie og omsorg i Leka kommune.Stillingen er organisatorisk underlagt sykepleiesjefen.Arbeidsoppgaver og arbeidsområderDu vil samarbeide tett med sykepleiesjefen med følgende oppgaver/områder:Koordinere arbeidet med bedre tverrfaglige innsats i alle tjenester i PLOKoordinere dagaktivitetstilbud for demente som er hjemmeboendeKoordinere folkehelsearbeidUngdomsrådKompetansekrav:Verne- eller sykepleier eller annen helserelatert utdanning på dette nivåetGod forståelse for mennesker med sammensatte problemerGode ferdigheter i kommunikasjon og relasjonsbyggingPraksis fra lignende arbeidsområderVi ønsker at du skal væreÅpen, kompetent og modigUtviklingsorientertVi tilbyr:Et nytt og spennende tilbud i et oversiktlig og trivelig miljø.Gode pen...

 • Company Centric Care AB in Other
  10.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov for våre kunder innen sykehus og kommune.Vi i Centric Care er stolte over å ha vunnet avtalen med alle sykehus i Helse Sør-Øst og i Helse-Nord. Vi er rangert som nummer én, og det vil si at vihar flere tilgjengeligejobber enn noen gang. Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i et av Skandinavias ledende bemanningsbyrå? Bli med i vårt team! På vegne av vår oppdragsgiver har vi et spennende oppdrag for anestesisykepleiere på Helgelandssykehuset. Sykehuset har kirurgisk akuttberedskap og føde...

 • Company WORKNORDIC GROUP AB in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi är ett snabbt växande företag inom rekrytering, bemanning och marknadsföring av platsannonser. Vi erbjuder skräddarsydda rekryteringslösningar till alla delar av näringslivet. Vi hjälper dig att hitta rätt jobb oavsett vilken bransch du befinner dig i.Vi söker just nu efter en sjuksköterskatill ett förmånligt uppdrag inom hemsjukvården. Arbetet är förlagti Bergen, Norge. ARBETSUPPGIFTER: Arbetsuppgifterna omfattar bland annat vård och omsorg, att ge stöd och vägledning till patienten och anhöriga, rehabilitering och palliativ vård i hemmet.Hembesöken täcker hela kommunen. Vi vill underlätta för människor att kunna stanna hemma längre. Vi har patienter i alla åldersspann vilket gör arbetsuppgifterna och dagarna varierande och spännande. KVALIFIKATIONER: *Du är legitimerad sjuksköterska ...

 • Company CYBERFORSVARET in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4136564237 Presentasjon av stillingen:Cyberforsvarets CIS -regiment er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling.Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.For perioden primo april 2020 - primo oktober 2020 søkes personell til halvårlig engasjement som avdelingssykepleier ved Cyberforsvarets CIS-regiment, stasjon Jan Mayen. For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se ArbeidsoppgaverOrganisere, lede og administrere helsetjenesten og utføre praktisk sykepleie.Utføre provisorisk tannlegearbeid.Opprettholde beredskap for å ta seg av syke eller tilskadekomne.Planlegge og lede sanitetstjenesten under øvelser og katastrofeb...

 • Company Emploi Group AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Emploi leier ut skandinavisktalende helsepersonell i hele Norge. Vi har rammeavtaler med flere store og små kommuner i Norge, og er kjente for å levere dyktige og omsorgsfulle medarbeidere.Høstjobb for sykepleier på Nord-Norges vakre kystDette er jobben for deg som ønsker spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i kombinasjon med naturopplevelser i vakre Nord-Norge. Oppdraget er fra så snart som mulig og ut november måned. Sykehjemmet har mellom 20-30 plasser hvor noen få plasser er korttidsplasser. Vi ordner bolig til deg i gåavstand med alt du trenger, inkludert internet. Vi dekker også reisen din og har gode forsikringsordninger. Du må være autorisert sykepleier, helst med erfaring fra sykehjem.  Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning.Du har gode samarbeidse...

 • Company Vestre Viken HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4137287033 Presentasjon av stillingen:Asker DPS er et distriktspsykiatrisk senter med lokalfunksjoner i Klinikk for psykisk helse og rus. Døgnseksjonen Sikta ligger på Gullhella (Røykenveien 170) i Asker.Døgnseksjonen Sikta har en post for akutt/kriseinnleggelser og en post for psykosebehandling. Det er tilsammen 2 overlegestillinger, 2 psykologspesialist stillinger og 2 lis-stillinger ved seksjonen. Miljøpersonalet har høy helsefaglig kompetansePå akutt / kriseposten har vi nå ledig en 100% stilling og en stilling på ca 40%.For tiden jobber vi med implementering av ACT (Acceptance and commitment therapy) og MI (Motiverende intervju)ArbeidsoppgaverPasientoppfølging / miljøterapi /teamarbeidTurnus med for tiden arbeid hver 3 helgKvalifikasjonerSykepleier med vider...

 • Company ASKER KOMMUNE BARNE OG FAMILEENHET in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Barne- og familieenheten avdeling skolebarn og ungdom har tre ledige stillinger som helsesykepleiere:100 % fast stilling80 % fast stilling60 % vikariat -fra 01.11.2019 - 31.08.2020.Stillingene er for tiden i Asker kommune, men vil fra 1.1.2020 være en del av avdeling skolehelsetjeneste barneskole og avdeling ungdomshelse i Barne- og familietjenesten i nye Asker kommune.ArbeidsoppgaverSystemarbeid og forebyggende arbeid i skolenIndividuelle konsultasjoner og oppfølging av barn/ungdom og familierForeldreveiledning"Åpen dør" for eleveneTverrfaglig samarbeidVidereutvikling av tjenestenAsker velferdslab-modellKvalifikasjonerOffentlig godkjent helsesykepleierutdanningSykepleiere under helsesykepleierutdanning er velkommen til å søkeVi søker deg som:har et stort engasjement innenfor forebyggende ...

 • Company Fredrikstad kommune in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Helsevern for barn og unge omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom,vaksinasjonskontor, jordmødre, fagutvikler samt merkantile. Vi har tilsammen 5 helsestasjoner, i snitt er det ca. 780fødsler pr. år. Vi betjener 35 skoler. Vi er en stor, flott gjeng. HVBU kan tilby godt arbeidsmiljø og faglig utvikling gjennomco-kollega ordning, regelmessige faggrupper/møter, egen fagutviklingsgruppe, sosiale aktiviteter både i ogutenfor arbeidstid, og mye mye mer.StillingsbeskrivelseFra 01.01.2020 er følgende stillinger ledige:40% fast stilling helsestasjon Vestsiden helsestasjon.20% vikar stilling helsestasjon Gressvik helsestasjon.Vi følger anbefalt program for helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0-20 år.KvalifikasjonerOffentlig godkjent helsesykepleierutdanning.Ønskede ...

 • Company Tysnes Kommune in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140371660 Presentasjon av stillingen:Vil du vere med på å forme, utvikle og yte gode tenester i open omsorg? Me i open omsorg, søkjer etter deg som er engasjert, dedikert, og ønskjer å yte trygge og gode tenester med høg fagleg kvalitet for brukarane våre.I arbeidet vårt, får du møte pasientar i alle aldrar og med stor variasjon i hjelpebehov. Du får moglegheit til å utfordre, utvikle og tileigne deg mykje ny erfaring i eit miljø som er oppteken av å vere fagleg oppdatert. Som sjukepleiar/kreftkoordinator går du inn i vanleg heimesjukepleie, men med ekstra ansvar for å koordinere og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og deira pårørande på best mogleg måte, informere om ulike tenester, rettigheiter og tilbod innan kreftomsorg, lage rutinar og pleieplanar m.m....

 • Company Vestre Viken HF - Bærum sykehus in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 988348848 Stillingsident: 4141025739 Presentasjon av stillingen:Intensivseksjon byr på varierte arbeidsoppgaver med både medisinske og kirurgiske intensivpasienter. Vi ønsker oss flere dyktige og engasjerte kolleger. Vi har arbeid til deg som ønsker arbeid på sykehuset ved siden av annet arbeid eller som en deltidsstilling.Seksjonen er bemannet til å ivareta 8 pasienter. I tillegg overvåkes inntil 12 pasienter som ligger på sengepostene med telemetri ogintensivsykepleierne deltar i sykehusets stansteam.Intensiven behandler pasienter som trenger:RespiratorbehandlingKontinuerlig dialysebehandlingMaskebehandling med CPAP og BiPAPSpesiell overvåking og oppfølging (akutt kritisk syke og nyopererte pasienter)Poliklinisk behandling (f.eks elektrokonvertering, elektrokardiografi)Bærum Syk...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4138608112 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å tilhøre et arbeidsmiljø som tar utgangspunkt i pasientens behov? Vil du være med å videreutvikle intensivsykepleierens fagkompetanse? Da kan vi tilby deg inspirerende arbeidsdager med allsidige og utfordrende oppgaver, i et miljø der vi er opptatt av å gjøre hverandre gode.Avdelingen har 65 dedikerte medarbeidere og ledere som inngår i et tverrfaglig fagmiljø med høyt fokus på god pasientbehandling gjennom selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert, søke løsninger gjennom god kommunikasjon og tett samarbeid.Vi behandler medisinske og kirurgiske pasienter som er akutt / kritisk syke og som trenger ulik grad av overvåkning og behandling / pleie. Vi tilbyr respirator, - dialyse - og maskebehandling. ...

 • Company VACANT HELSE AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  HYGGELIG HELSESTASJON BEHØVER DIN KOMPETANSE!Vi søker to helsesykepleiere til et lenger oppdrag i en av Oslos hyggelige bydeler.Det er en fordel om du kan starte arbeidet ganske snart og jobbe i en lengre periode.Arbeidstid: dagtid, mandag - fredagStillingstype: 100% stillingTa kontakt med Kine Horrigmoe så forteller hun mer detaljert om oppdraget!FØRSTE TORSDAG HVER MÅNED HAR VI "ÅPENT HUS" KL. 12-16 PÅ VÅRT KONTOR - ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN FOR EN PRAT!Vacant tilbyr:fast ansettelse i Vacantgratis reise om du ikke bor i Oslogratis bolig om du ikke bor i Oslovervekampanje på NOK 5000,-god timelønn og UB-tilleggforsikring- og pensjonsordningertett personlig oppfølgingKrav til søkeren:norsk autorisasjon som sykepleiervidereutdanning som helsesykepleier/helsesøsterpolitiattest uten anmerkn...

 • Company Centric Care in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  *- Er du lei av fast turnus og ønsker en mer fleksibel hverdag?Ønsker du tjene ekstra ved siden av nåværende jobb?Er du pensjonist og ønsker å jobbe fulltid uten at det går ut over pensjonen?Ønsker du å utvide din CV med mer variert erfaring?*Vi i Centric Care er stolte over å ha vunnet avtalen med alle sykehus i Helse Sør-Øst og i Helse-Nord , og det vil si at vi har flere tilgjengelige jobber enn noen gang. Ønsker du å jobbe i et bemanningsselskap som sikrer deg jobb akkurat når du vil? Bli med i vårt team!Nå søker vi etter flere dyktige spesialsykepleiere som har utdanning innen intensiv, operasjon eller anestesi til Nord-Norge. Høsten er vakker i Nord-Norge. Hva med å gå en deilig fjelltur, forsøke fiskelykken eller lei en kajakk og ro i midnattssolen? Bor du langt unna? Ingen problem,...

 • Company Sykehuset Innlandet HF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4141104758 Presentasjon av stillingen:Ved operasjonsavd., Sykehuset Innlandet HF Gjøvik, er det ledig 100% fast stilling for fagarbeider.Tiltredelse etter nærmere avtale.ArbeidsoppgaverGjennomføre bestilling, varemottak og logistikk knyttet til produkter fra eksterne leverandørerVidereutvikle og vedlikeholde eksisterende rutinerGjennomføre bestilling, varemottak og logistikk knyttet til produkter fra interne leverandørerVidereutvikle og vedlikeholde eksisterende rutinerBidra til klargjøring av utstyr til kirurgiske inngrepGjennomføre rutiner knyttet opp mot låneinstrumenterKoordinere service og reparasjoner ved behov mot medisinsk-teknisk avdeling og teknisk avdelingUt i fra kompetanse, kunne bistå ved deler av pasientbehandlingen i avdelingenDiverse ruti...

 • Company Nordlandssykehuset Bodø in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974795345 Stillingsident: 4141152793 Presentasjon av stillingen:Regional enhet for psykoser er underlagt Spesialpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset. Vårt behandlingstilbud er delt i to lokasjoner der:Enhet for psykoser 1. etg gir tilbud om behandling til pasienter som har vært gjennom diagnostisering og har en kjent psykoselidelse. Målgruppen her vil være personer med langvarige eller tilbakevendende psykoselidelser. (Primært aldersgruppen over 30 år).Enhet for psykoser 2. etg gir tilbud om utredning og behandlingsoppstart til unge, nysyke (aldersgruppen 16-30 år), der det er mistanke om alvorlig psykoselidelse.Våre behandlingstilbud drifter i nært samarbeid med hverandre.Regional enhet 2 utlyser et vikariat som Psykiatrisk sykepleier / sykepleier i 100 % i perioden 01.11....

 • Company Helse Bergen Hf Haukeland Universitetssjukehus in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139985964 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk serviceklinikk (KSK) er den største somatiske klinikken i føretaket med ansvar for store delar av tilbodet innan operasjon, anestesi, intensivbehandling og akuttmedisin på Haukeland universitetssjukehus. Ved utgangen av 2018 var det ca 1100 årsverk i Kirurgisk serviceklinikk og våre tilsette har kunnskap og kompetanse innan fleire ulike fagfelt.Postoperativ seksjon er ein dynamisk og spennande arbeidsplass kor ein overvakar og behandlar ca 12 000 pasientar årleg. Postoperativ seksjon overvakar barn og vaksne, hovudsakleg etter generell kirurgi. Vi tar og imot eit stort antall øyeblikkelig hjelp og traumepasientar.Har du lyst på ein jobb som gjev deg faglege utfordringar, allsidige arbeidsoppgåver og gode kollegaer?V...

 • Company Centric Care AB in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Centric Care er ett av Skandinavias ledende bemanningsselskap innen helse. Vi er en del av et større europeisk selskap med over 5000 ansatte og med medarbeidere i hele Skandinavia og Nord-Europa. Centric Care har kontor i Oslo, Gøteborg og Stockholm hvor vi bemanner lengre og kortere bemanningsbehov for våre kunder innen sykehus og kommune.-Er du lei av fast turnus og ønsker en mer fleksibel hverdag? - Ønsker du tjene ekstra ved siden av nåværendejobb? - Er du pensjonist og ønsker å jobbe fulltid uten at det går ut over pensjonen? - Ønsker du å utvide din CV med mer variert erfaring? Vi i Centric Care er stolte over å ha vunnet avtalen med alle sykehus i Helse Sør-Øst og i Helse-Nord,og det vil si at vihar flere tilgjengeligejobber enn noen gang. Ønsker du å jobbe i et bemanningsselskap s...

 • Company Work Supply IVS in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du sygeplejerske (evt. intensivsygeplejerske) med mindre erfaring eller nyuddannet sygeplejerske og brænder du for at udvikle dine kompetencer inden for den akut medicinske sygepleje og behandling eller andet?Så har du mulighed for det nu.Du har nu mulighed for at arbejde som sygeplejerske Oslo (Norge). Vi har et akut behov for at besætte både fuldtidsstillinger og deltidsstillinger hurtigst muligt og derfor opfordrer vi alle der er uddannet sygeplejerske og har lyst til at arbejde i Norge om at søge stillingen. Samtaler afholdes løbende, så søg jobbet allerede i dag ved at maile dit CV til: JOB ID 19372...

 • Company Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139065968 Presentasjon av stillingen:Det er ledig flere stillinger fast og vikariat for operasjonssykepleier for seksjon for Dagkirurgi, Rikshospitalet.Seksjonen ligger i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA), Kirurgisk dagavdeling (KDA)Personalet har rotasjon innenfor spesialitetene.Vi har pasienter som er voksne og barn.Vi ønsker at vår nye medarbeider skal jobbe etter Oslouniversitetssykehus sine verdier - åpenhet, respekt, kvalitet og nytenkning .ArbeidsoppgaverOperasjonssykepleieren hos oss har ansvar for å tilrettelegge for trygg gjennomføring og assistanse ved kirurgiske inngrep og undersøkelser.Operasjonssykepleieren hos oss er en del av det kirurgiske teamet, bistår og samhandler med kirurger og annet helsepersonell.Operasjonssykepleiere...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters