Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

202 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 202 results.
 • Company NESODDEN KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSE FOR BARN OG UNGE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312435527 Presentasjon av stillingen:Helsesykepleierne er organisert under virksomheten Barn, unge og familie under fagområdet forebyggende helse barn og unge. Forebyggende helse består av 28 ansatte med ulike stillinger, 15 helsesykepleiere på helsestasjon og skolehelsetjenesten, 3 jordmødre, 3 helsesekretærer, 3 helsestasjonsleger, 3 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut. Forebyggende helse er en tjeneste i spennende utvikling innen flerfaglig og helsefremmende satsning. Vi har fokus på tidlig innsats, forbyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.Innholdet i stillingen vil være helsesykepleieroppgaver på helsestasjonen og eventuelt i skolehelsetjenesten i henhold til anbefalinger og program. Som helsesykepleier jobber du i tett fler...

 • Company AHUS GRORUD VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312074116 Presentasjon av stillingen:Vi søker PSYKIATRISK SYKEPLEIER ved seksjon for Akutte og Ambulante Tjenester (SAAT ).Seksjon for Akutte og Ambulante Tjenester (SAAT) er en ny seksjon ved at akutteamet og ambulant team (tidligere FACT/ACT) har blitt sammenslått. Seksjonen har et variert tjenestetilbud hvor vi tilbyr hjelp ved akutte psykiske kriser hos voksne. Vi vurderer behov for innleggelse eller annen oppfølging. Vi kan gi kortvarig oppfølging til pasienten. Vi gir også tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser, i hovedsak psykoselidelser og bipolar type 1, som har behov for ambulante tjenester over tid. Stillingen vil i stor grad være knyttet til vurdering og oppfølging av akutte henvendelser. Du får en variert arbeidshverdag og møter pasien...

 • Company KONGSBERG KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om tjenestenForebyggende helsetjeneste barn og unge yter helsefremmende og forebyggende helsetjenester til gravide, barn og unge, samt deres foresatte i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom og Ungdomshjelpa.Vi er jordmødre, helsesykepleiere, leger, spesialister i psykisk og psykososial helse, sosionom, barnevernspedagog og kontormedarbeidere. Vi samarbeider med tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.Vi ønsker en tilgjengelig, trygg og fremtidsrettet tjeneste.Kort om stillingenVi søker helsesykepleiere til to faste stillinger på 100% og 50%.I tillegg har vi et ledig vikariat som helsesykepleier i 100% stilling i perioden 01.01. - 30.06.21, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverHelsesykepleier jobbe...

 • Company BERGEN LEGEVAKT in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313050098 Presentasjon av stillingen:Livskrisehjelpen har ledig 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid fra 01.02.2021. Turnus dag/kveld med arbeid hver 5. helg.Livskrisehjelpen er et lavterskel samtaletilbud til personer i akutte psykososiale kriser. Vi gir hjelp til pårørende etter brå død som selvmord, overdosedødsfall eller andre uventede dødsfall. Vi tilbyr samtaler ved blant annet samlivsbrudd, vold i nære relasjoner og lettere psykiske lidelser.Vi gir psykososial oppfølging etter voldtekt/voldtektsforsøk for personer over 15 år. Livskrisehjelpen tar også imot bekymringsmeldinger om alvorlig psykisk syke mennesker som ikke selv oppsøker hjelp.Avdelingen kan hjelpe med informasjon om og eventuell formidle kon...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF HABILITERING/REHAB - BODØ in Other
  04.12.2020

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4302473340 Presentasjon av stillingen:Bryst-og Endokrinkirurgisk poliklinikk er en poliklinikk som er organisert i avdeling dag-poliklinikk i kirurgisk klinikk.Poliklinikken er lokalisert i H2. Vi er en sentral del av et bredt tverrfaglig samarbeide som har ansvar for all diagnostikk og oppfølging av brystkreftpasienter i Nordland fylke.I tillegg har vi samme dagsdiagnostikk og oppfølging av pasienter med lidelser i thyreoidea.Ved enheten jobber erfarne kreftsykepleiere, sykepleier, kirurg og helsesekretær.Kombinasjonsstilling med kirurgisk sengepost kan vurderes dersom det er ønskelig.ArbeidsoppgaverDelta i polikliniske konsultasjoner sammen med lege.Assistere ved prosedyrer og undersøkelser.Utføre selvstendige prosedyrer.Telefonkonsultasjoner.Delta i tv...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - STOKMARKNES in Other
  04.12.2020

  Org. nr: 974795574 Stillingsident: 4303852027 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å jobbe i et allsidig fagmiljø som er opptatt av faglig utvikling og å levere god faglig kvalitet og samtidig være omringet av fjell og hav? Nordlandssykehuset Vesterålen har ledig 100% fast stilling som operasjonssykepleier i enhet for operasjon / anestesi og sterilsentral. Tiltredelse starten av Januar 2021, etter avtale.Vi er en del av Kirurgisk klinikk ved Nordlandssykehuset HF som består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst --endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og her i Vesterål...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974706490 Stillingsident: 4308484728 Presentasjon av stillingen:Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus har en av landets største føde-/ barselavdeling med opp mot 5000 fødsler i året. Avdelingen har Observasjonspost for gravide kvinner med komplikasjoner i svangerskapet. Fødeseksjonen har pr nå 10 fødeenheter. Alle fødestuene er tilrettelagt for vann fødsel. Det er døgnkontinuerlig beredskap av barnelege, anestesilege og operasjonspersonell. Sykehuset har nyfødtseksjon som behandler for tidlig fødte barn.Barselseksjonen har for tiden 42 sengeplasser. Den ivaretar kvinner og nyfødte med kompliserte barselforløp og kvinner og nyfødte med ukompliserte barselforløp. Seksjonen har familierom. Seksjonen har to adskilte poster; den ene er et barselhotell hvor det er plass til 19...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4312553482 Presentasjon av stillingen:Generell Intensiv 2 er en av 10 seksjoner tilhørende Postoperativ/Intensivavdelingen i OUS. Seksjonen yter pleie og behandling til akutt og kritisk syke pasienter og har i alt 6 senger. Pasientene er både kirurgiske og medisinske og innbefatter flere pasientkategorier, som blant annet hjerte- og lungemedisinske akuttilstander, transplantasjonsbehandling, nevrokirurgi, multiorgansvikt av ulike årsaker og alvorlige infeksjoner.Generell Intensiv 2 er en dynamisk og travel arbeidsplass med høy aktivitet og tempo. Vi er fleksible og løsningsorienterte og har fokus på høy fagkompetanse og god drift på tvers av seksjoner. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø med lavt sykefravær, hvor ditt bidrag til dette vektlegges.A...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF DPS SUNNMØRE POLIKLINIKK ÅLESUND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316957182 Presentasjon av stillingen:Vi har ei ledig fast stilling som psykiatrisk sjukepleiar ved Poliklinikk psykisk helse DPS Ålesund. Stillinga er knytta til vårt gruppebehandlingstilbod.Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Ålesund er ein del av Ålesund DPS Sunnmøre. Poliklinikken har til saman ca. 40 fagstillingar, og er pr. i dag delt inn i fire team: Gruppebehandlingsteam, Rusteam og to allmennpsykiatriske team. Gruppebehandlingsteamet består av 9 stillingar, der vi har to overlegar, ein psykomotorisk fysioterapeut, to psykologspesialistar, ein sosionom og tre psykiatriske sjukepleiarar.Vi søkjer no etter ein engasjert og kompetent medarbeidar som vil vere med å bidra med sin kompetanse inn i eit spennande fagmiljø.Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta ...

 • Company EMPLOI GROUP AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Emploi leier ut skandinavisktalende helsepersonell i hele Norge. Vi har rammeavtaler med flere store og små kommuner i Norge, og er kjente for å levere dyktige og omsorgsfulle medarbeidere.Vernepleier søkes til Nord-NorgeBeskrivelse: Sykepleier/vernepleier (eller annen relevant grunnutdanning) med kompetanse og erfaring innenfor psykiatri og rus til 12 timers vakter i botiltak. Det er ønskelig med relevant kompetanse innen området, oppfølging og veiledning vil bli gitt. Mellom 2-3 års erfaring.Vi tilbyr:- Konkurransedyktig lønn over tariff - 12% feriepenger og tillegg for ubekvem arbeidstid- 100% overtid etter 35,5t/uke- Gode pensjons- og forsikringsordningerVi tror du gjør en bedre jobb når du trives. Derfor strekker vi i Emploi oss langt for at du skal føle deg ivaretatt.Ved å jobbe for ...

 • Company SEM FENGSEL in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Virksomhet psykisk helse og avhengighet har ledig 100 % fast stilling som spesialsykepleier i fengselshelsetjenesten ved Sem fengsel. Dagtid.Tønsberg kommune har ansvar for å sikre at innsatte ved Sem og Berg fengsel får nødvendige helse og omsorgstjenester. Fengselshelsetjenesten består av spesialsykepleiere, fengselsleger og fysioterapeut. Fengselshelsetjenestens målsetting er å forebygge, kartlegge, utrede og behandle sykdommer. Oppgavene vil være knyttet til innkomstsamtaler med alle nyinsatte, samtaler med innsatte, undersøkelser, medisinhåndtering, sårstell, vaksinasjon, laboratorietjenester, samarbeid med aktuelle instanser innenfor og utenfor fengselet. I tillegg yter fengselshelsetjensten tjenster til personer med utfor...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RUSBEHANDLING ÅSGÅRD in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 988265780 Stillingsident: 4308651273 Presentasjon av stillingen:Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne.Ved Alderspsykiatri døgn, Åsgård, har vi ledig fast stilling sompsykiatrisk sykepleier/sykepleier i 70% stilling (50% natt og 20% dag/aften med arbeid hver 3. helg).Alderspsykiatri døgn har 14 senger. Målgruppen er personer over 65 år med nytilkommet psykisk lidelse; depresjon, angst, psykose og/eller ulike demenstilstander med psykiatrisk symptomatologi. Enheten har fokus på utredning og behandling. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket. Gjennomsnittlig liggetid er ca 5 uker. Opptaksområdet er alle kommuner i Finnmark, Troms og Ofoten.V...

 • Company VESTRE VIKEN HF DRAMMEN SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974631326 Stillingsident: 4318321130 Presentasjon av stillingen:Drammen sykehus er det største av fire somatiske sykehus i Vestre Viken og ligger kun 40 minutter med bil fra Oslo. Sykehuset er også nær buss og togstasjon.Vi er en Medisinsk Intensiv avdeling som driver avansert medisinsk behandling i et utviklende, dynamisk og spennende miljø. Sykepleiernes arbeidsoppgaver er mange og varierte. Vi behandler pasienter med indremedisinske problemstillinger som blant annet hjerte og lungesykdom, infeksjoner, blødninger, hematologisk sykdom, lever og nyresykdommer, samt intoxikasjoner. Vi tilbyr respirasjonsstøtte med NIV. Avdelingen har egen operasjonsstue for implantasjon av pacemakere og ICD hvor våre sykepleiere læres opp i mottak, leiring, overvåkning og assistanse. Vi betjener sc...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4311885837 Presentasjon av stillingen:Generell intensiv 1 er en av 10 postoperative og intensivseksjoner i Akuttklinikken. Seksjonen består av over 100 intensivsykepleiere som dekker 10 intensivplasser. Vi behandler både medisinske og kirurgiske pasienter. Seksjonen behandler et bredt utvalg av pasienter som inkluderer nevrokirurgi, kardiologi, gastromedisin og kirurgi, samt transplantasjoner. Seksjonen benytter et stort utvalg av medisinsk teknisk utstyr som hemofiltrasjon, hemodynamiske målinger og ECMO.Stillingen innebærer 50% klinisk arbeid i turnus med arbeid hver 3. helg og 50 % dagstilling som ledende spesialsykepleier medisinsk teknisk utstyr (MTU). Stillingen deles med en annen Ledende spesial MTU i 50%.Det er 2 stillinger som lyses ut. En fast s...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  03.12.2020

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4301377915 Presentasjon av stillingen:Er du intensivsykepleier eller sykepleier med erfaring og søker nye utfordringer?Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre gode og sikre pasientløp.Ved intensiv post har vi ledig 1 fast 80 % stilling og 2 x 80 % vikariat i perioden 01.01.2021 - 31.12.2021Inte...

 • Company Kviteseid kommun in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Me ynskjer tilsetjing så snart som mogleg. Stillingane er i to-delt turnus med arbeid kvar 3.helg.Vi tilbyr ein rekrutteringsbonus på kr. 75. 000,- med bindingstid på 2 år. Arbeidsoppgåver:-Direkte pasientretta oppgåver i tråd med gjeldane krav til kvalitet-Rettleie, undervise og informere bebuarar, pårørande og kolleger-Samarbeid med ulike arbeidsgrupperKvalifikasjonar:-Norsk autorisasjon som sjukepleiar-Klinisk erfaring-God digital kompetanse-Må beherske norsk munnleg og skriftleg godt. Søkjarar med anna språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1Personlege eigenskapar:-Vere fleksibel, kreativ, strukturert, målretta og ansvarsbevisst-Ha gode kommunikasjons - og samarbeidsevne-Vere fagleg engasjert-Sjølvstendig, initiativrik og løysingsorientert-Medverke til eit godt arbeidsm...

 • Company HELSE BERGEN HF KYSTHOSPITALET I HAGEVIK in Other
  03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318720385 Presentasjon av stillingen:Kysthospitalet i Hagevik (KiH) er eit spesialsjukehus for planlagd ortopedisk kirurgi i Os/ Bjørnafjorden kommune, 3 mil sør for Bergen. Vi tilbyr pasientane ei heilskapeleg helseteneste med klinisk undersøking, behandling, pleie, mobilisering og vidare oppfølging. Operasjonssjukepleiar inngår i teamet rundt operasjonspasienten.For stillinga er det krav det dokumentert norsk autorisasjon.ArbeidsoppgåverVi opererer mest hofte- og kneprotesar, ryggoperasjonar herunder prolaps, dekompresjonar og ryggfiksasjonarSamarbeid med kirurg, anestesisjukepleiar, oppvakningKvalifikasjonarMå ha norsk autorisasjon som sjukepeleiar og vidareutdanning i operasjonssjukepleieMå ha grunnleggjande IKT-kompetanseØnskjeleg med erfaring frå ortopediP...

 • Company BÆRUM KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER RYKKIN DISTRIKT AVD SKUI/KOLSÅS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317366159 Presentasjon av stillingen:Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til hjemmeboende i alle aldre med behov for bistand som følge av sykdom og funksjonsnedsettelse. Vi har en offensiv satsing på fagutvikling og velferdsteknologi, og har fokus på verdier som gir medvirkning for brukere og ansatte. Vårt overordnede mål er at vi skal være en brukerorientert og effektiv tjeneste med god kvalitet og med en høy grad av trivsel for de ansatte.Distrikt Rykkinn består av to ambulerende team som jobber dag og kveld. Mestring og hjelp til selvhjelp står i hovedfokus, og spørsmålet "hva er viktig for deg" er noe vi jobber etter. Tilknyttet våre avdelinger har vi ulike tverrfaglige team og sykepleiere med spesialfunksjon innen kreftomsorg, palliasjon, hverdagsrehabilit...

 • Company Centric Care AB in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Centric Care har den senere tid blitt vist stor tillit gjennom at vi har vunnet nye rammeavtaler, hvilket gjør at vi stadig utvider vårt geografiske område for leveranse av helsepersonell og kan tilby deg oppdrag i store deler av Norge. Dette gir våre vikarer betydelig valgmulighet - både hva gjelder hvor i Norge du ønsker å jobbe, type virksomhet du foretrekker, samt lengde på oppdrag.Vi har vikarer som jobber for oss over flere år - noen i ett og samme oppdrag, mens andre foretrekker å flytte rundt på ulike steder. Dette forteller oss at vi gjør mye riktig i måten vi bemøter våre ansatte - både på det personlige og profesjonelle plan. Vi er ekstremt opptatt av at våre vikarer skal ha god oppfølging, gode lønns- og arbeidsforhold, god tilrettelegging hva gjelder reise og bolig, samt rask ...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  03.12.2020

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4310919645 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 1 fast 100% stilling for anestesisykepleier med oppstart 01.01.2021.Avdelingen har i tillegg ledig vikariat hvor stillingsprosent kan diskuteres.Anestesiavdelingen på Gjøvik er en allsidig anestesiavdeling med ansvar for å bedøve pasienter innen ortopedi, gastrokirurgi, gynekologi, øre nese hals kirurgi og tann kirurgi, samt støtte til behandlinger ved medisinsk avdeling. Avdelingen har også ansvaret for å drifte Dagkirurgen. Vi deltar også i de fleste av sykehusets akutte team og ved ambulanseutrykning.Kan du tenke deg å bli en del av et godt arbeidsmiljø, jobbe selvstendig og utføre varierte arbeidsoppgaver oppfordrer vi deg til å søke.ArbeidsoppgaverAnestesisykepleierKvalifikasjonerNorsk autorisasjon s...

 • Company ULLERN HELSESTASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318735197 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en dyktig teamleder for skolehelsetjenesten og HFU som kan bidra til å videreutvikle tjenesten i tråd med vedtatte budsjett og de nasjonalfaglige retningslinjene for skolehelsetjenesten og HFUArbeidsoppgaverPersonalansvar for helsesykepleierne ved skolehelsetjenesten og HFUKvalitetsarbeid- utarbeide prosedyrer ihht lover og nasjonalfaglige føringer, samt behandle avvikBidra til fag- og kompetanseutvikling blant helsesykepleierne ved skolehelsetjenesten og HFUBidra til utviklingsarbeid i samarbeid med seksjonsleder - bidra til omstilling "en dør inn" og tidlig samordnet hjelp til barn, ungdom og deres foreldreKvalifikasjonerGodkjent utdanning som helsesykepleierGod erfaring fra arbeid innen fagområdetErfaring me...

 • Company GULLSTØLTUNET SYKEHJEM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311661055 Presentasjon av stillingen:Gullstøltunet Sykehjem ligger på Bønes. Vi åpnet i 1993 og har 90 enerom for fastboende, 3 avdelinger fordelt på 3 etasjer. 2 Somatiske avdelinger og 1 avdeling for personer med demens. Vi har et godt arbeidsmiljø og flinke fagfolk som jobber for våre beboere i et utviklende og kreativt miljø.Bønes er bynært, vi har kort vei til buss og gode bussforbindelser.ArbeidsoppgaverAnsatte på Gullstøltunet jobber etter primærsykepleiemodellen. I tillegg til stell og pleie av eldre og kronisk syke har du sykepleiefaglig ansvar for 90 beboere.Det er 5 ansatte på jobb pr.natt, herav 2-3 sykepleiere og 2-3 hjelpepleiere, fordelt på 3.etasjer med 30 beboere pr.etg.Du vil noen ganger ha kontakt med pårørende, og ha ansvar for å veilede meda...

 • Company AHUS NORDBYHAGEN SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi søker nå etter 4 faste stillinger i 80-100 %BS04 er en medisinsk sengepost i stor vekst, som ivaretar barn og ungdom mellom 0-18 år med akutt behov for spesialhelsetjenesten. Vi er en enhet med 70 ansatte, som består av barnemottak, barneovervåkning og sengepost. Hos oss vil du være en del av et stort og engasjerende arbeidsmiljø, med fokus på faglig utvikling og omsorg for barn og familier med ulike behov.Ved interne ansettelser, vil det åpne seg muligheter forvikariatstillinger til avdelingen vår.ArbeidsoppgaverMottak og vurdering av barn.Behandling av akutt syke barn.Overvåkning av kritisk syke barn.Tverrfaglig samarbeid.KvalifikasjonerAutorisert sykepleier.Søkere med erfaring fra barneavdeling, barnemottak, overvåknings eller tilsvarende enheter prioriteres.Må beherske norsk skriftl...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL VESTRE AKER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318408249 Presentasjon av stillingen:En veteran hos oss velger å pensjonere seg fra 01.01.2021. Kunne du tenke deg å jobbe på en ungdomsskole og sammen med en kollega på Persbråten vgs.?Et viktig fokusområde i skolehelsetilbudet er helsesykepleiers tilstedeværelse for elevene og undervisning. Ansatte i skolehelsetjenesten har tett samarbeid, og du vil vil bli en del av teamet på skolen i samarbeid med bydelens psykolog. Det forventes at du kan ta noen vakter på HFU, onsdager kl. 16.00 - 19.00.ArbeidsoppgaverHelsesykepleier i skolehelsetjenesten har "åpen dør" for elevene, gruppesamtaler, individuelle samtaler og undervisning.Oppgaver som vaksinering og helseundersøkelser med høyde og vekt, jf. Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenes...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF SANDNESSJØEN - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974795477 Stillingsident: 4299596616 Presentasjon av stillingen:Operasjonssykepleier Daniel bruker fem minutter på å komme seg hjemJeg har prøvd å bo flere steder i landet, og Helgelandskysten er ett av mine favorittsteder .Daniel har vært innom de fleste store byene i landet. Da han fikk nyss i utlysningen av operasjonssykepleier til Sandnessjøen, var han ikke i tvil om hvorfor han skulle søke.- Da jeg forhørte meg med kollegaer i Bodø fikk jeg bare fine tilbakemeldinger om sykehuset og arbeidsmiljøet. Her er det godt samarbeid mellom alle yrkesgrupper, passelig arbeidsbelastning og varierte arbeidsdager. Vi er en trivelig gjeng og det er høyt under taket.Hva er det som gjør Helgeland så attraktivt for deg?Det å kunne gå fra jobb. Jeg bruker fem minutter på å komme meg hjem, ta m...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318659833 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet sengepost og poliklinikk barn, Klinikk Hammerfest har vi ledig:1 x 100% og 1 x 50% fast stilling som Barnesykepleier.Sykepleiere med annen videreutdanning kan også være aktuelle for stillingen.Barneavdelingen har hele Finnmark som inntaksområde. Vi har 8 sengeplasser for barn i alderen 0-18 år. Barne og- ungdomspoliklinikken er tilknyttet avdelingen.I tillegg har vi en nyfødtenhet for syke nyfødte og premature barn fra uke 32.Som barnesykepleier/spesialsykepleier hos oss jobber du 3-delt turnus med jobb 3 av 8 helger. Turnusen er regulert inn i kalenderplan.Tiltredelse snarest eller etter avtale.ArbeidsoppgaverSykepleie, behandling og observasjon av barn i alderen 0-18 år, samt syke nyfødte og premature barn fra uke...

 • Company TROMSØ KOMMUNE RUS- OG PSYKIATRITJENESTEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317442827 Presentasjon av stillingen:Vi søker spesialsykepleier/sykepleier natt, vikariat 100% stilling varighet 1 år.Vi tilbyr deg et rekrutteringstillegg på 20 000 kroner ved ansettelse.Avdelingen skal gi et tverrfaglig behandlingstilbud for personer med helseutfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. Noen pasienter har i tillegg somatiske utfordringer. Mestringsfokus og Recovery vil være en del av avdelingens grunnlagstenkning og reell brukermedvirkning vil stå sentralt. Tilbudet skal sikre det individuelle hjelpebehovet i pasientsituasjonene i de ulike forløpene. Gjennom aktiv miljøterapi, god kartlegging, koordinering og planlegging av videre oppfølgingstilbud skal avdelingen bidra til å gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestrin...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 12 Stillingsident: 4312193465 Presentasjon av stillingen:Kirurgisk serviceklinikk (KSK) er den største somatiske klinikken i føretaket, med 14 seksjonar. Ved utgangen av 2018 var det ca 1100 årsverk i KSK og våre tilsette har kunnskap og kompetanse innan fleire ulike fagfelt. KSK yter service for pasientgrupper til dei fleste avdelingar og klinikkar i føretaket.Dagkirurgisk seksjon er ein avdeling med 6 operasjonsstover og 15 oppvakningsplassar. Seksjonen behandlar dagkirurgiske pasientar innan generell kirurgi og ortopedi, frå barn til vaksne. Seksjonen held høg standard og har eit godt og spennande miljø.ArbeidsoppgåverAnsvaret for å planleggje og gjennomføring av oppgåver knytt til operasjonspasientenUndervise studentar i spesialisering og nytilsetteDelta i daglege driftsoppgåv...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317529161 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomsklinikken er en del av et universitetssykehus med lokal, regional og delvis landsfunksjon for behandling og pleie av barn og ungdom i aldersgruppen0 - 16 /18 år. Det er årlig ca 4000 innleggelser, 2000 dagbehandlinger og 20 000 polikliniske konsultasjoner. Klinikken ivaretar et bredt fagområde med et tverrfaglig behandlingsmiljø.Avdeling Nyfødt intensiv tar imot ca 500 pasienter i året, og har lokal - og regionalfunksjon for premature og syke nyfødte, regionalfunksjon innen nevrokirurgi og delvis landsfunksjon innen nyfødtkirurgi. Avdelingen er delt i tre sykepleierseksjoner henholdsvis akutt, intensiv og overvåkning.Vi søker etter sykepleiere som vil være en del av en entusiastisk og dyktig faggruppe i et ut...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317953262 Presentasjon av stillingen:Gynekologisk avdeling søker vikar i 75% stilling som spesialsykepleier i onkologi / sykepleier ved Seksjon for gynekologisk kreft.Stillingen er ledig fra 03.02. - 31.12.2021Seksjonen mottar pasienter fra hele helseregionen og vi ivaretar all behandling innenfor fagfeltet. Vi har 12 senger i tillegg til en cytostatikapoliklinikk, stomipoliklinikk og en poliklinikk for operasjonspasienter. Seksjonen samarbeider tett med Seksjon for generell gynekologi og Gynekologisk poliklinikk.De som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon. Lønn i hht. gjeldende avtaler. Pensjonsordning. Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner..ArbeidsoppgaverSykepleieroppgaver ved utredningSykepleieroppgaver ved kirurgisk behandl...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF SOMATIKK - BODØ in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974795361 Stillingsident: 4307449889 Presentasjon av stillingen:Barnemedisinsk sengepost er en del av Barneklinikken. Vi behandler barn med medisinske, ØNH og ortopediske diagnoser i aldersgruppen 0 -16 år, og barn med kirurgiske diagnoser i aldersgruppen 0 - 7 år. Vi kommer til å bli en sengepost med intermediærsenger våren 2021. Posten har 10 senger for heldøgns innleggelser, og er den eneste barneavdelingen i Nordland fylke.Vi behandler ca.1000 barn hvert år. Ca.70 % av alle innleggelsene er ø.hjelp. Gjennomsnittlig liggetid er 2,5 døgn.B emanningssenteret er en del av Nordlandssykehuset satsning på heltidskultur. Som sykepleier i en kombinert stilling hos oss vil du jobbe heltid ved lokasjonene i Bodø og få breddeerfaring innen flere felt. Bemanningssenteret vektlegger god opp...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303789984 Presentasjon av stillingen:Operasjonsavdelingen, Klinikk A med arbeidssted Operasjon Øst består av fagfeltene Plastikkirugi, ØNH og oralkirugi. Avdelingen har ledig 1 fast stilling og 1 vikariat med mulighet for fast ansettelse for operasjonssykepleier, dagstillinger.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverUtføre operasjonssykepleie ved ulike operasjoner knyttet til den aktuelle seksjon.Medansvar for at det utøves operasjonssykepleie i samsvar med avd. og SUS's målsetting, og i henhold til NSFLOS funksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere.Medansvar for veiledning og undervisning til pasienter, annet helsepersonell og studenter.Medansvar for fagutvikling og engasjement i avdelingenKvalifikasj...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318411482 Presentasjon av stillingen:Palliativt senter tilbyr lindrende behandling til kreftpasienter og andre pasienter med alvorlig livstruende sykdom. Senteret består av palliativ sengepost og palliativt team.Medarbeidere ved Palliativt senter har spesialkompetanse i lindrende behandling og består av sykepleiere, leger, fysioterapeut, sosionom, prest, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog og sekretær. Palliativt senter har behandlingsansvar for pasienter innlagt på palliativ sengepost, og tilser dessuten pasienter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Oppfølging av pårørende, barn som pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet.Palliativt senter gir råd og veiledning, og samarbeider med helsepersonell på andre avdelinger ved Stavanger Universitets...

 • Company STOVNER HELSESTASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312107669 Presentasjon av stillingen:Vår helsestasjon- og skolehelsetjeneste består av helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste / HFU, svangerskapsomsorg, fysio-og ergoterapitjenester, smittevern og reisemedisinsk poliklinikk inkludert migrasjonshelse. Som helsesykepleier i Bydel Stovner vil du være en del av et team med høy kompetanse.Skolehelsetjenesten har gjennom økte ressurser, fått bedre mulighet til tverrfaglig samarbeid og økt innsats med særlig fokus på de yngste i skolen. Skoleteamet samarbeider tett med fysio- og ergoterapeuter og psykologer samt skoleleger som er tilknyttet tjenesten.Teamet har stort engasjement med fokus på fagutvikling, samarbeid på tvers og regelmessige møter for faglig og sosial input.Ledig vikariat for hele våren 2021 med store m...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 974633752 Stillingsident: 4317738864 Presentasjon av stillingen:80 % fast stillingKirurgisk poliklinikk har drift både på Kalnes og Moss. Poliklinikken har høy aktivitet innenfor alle de kirurgiske fagområdene: gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, plastikkirurgi og endo/ mammae, med ca 30 000 polikliniske konsultasjoner i året.Vi søker medarbeider med evne og vilje til å bidra både faglig og sosialt i arbeidsmiljøet. Vi har et miljø med stort fokus på fagutvikling.I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for ådokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vigjø...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE STAVANGER DP POLIKLINIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317863491 Presentasjon av stillingen:Stavanger DPS ble etablert som DPS fra 01.01.2006 og er et av fire DPS i Klinikk psykisk helsevern voksne, Helse Stavanger. VI har et opptaksområde på ca 72.000 innbyggere over 18 år. Stavanger DPS flyttet inn i nytt bbygg 01.09.2014.Vi består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam og 2 sengeposter med tilsammen 30 døgnplasser.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgåverSykepleiefaglig miljøterapi til pasienter med psykiske lidelserDelta i enhetens gjøremål og utviklingObservere pasientens symptomer, funksjonsevne og ressurserArbeide i team, med et hovedansvar for det miljøterapeutiske arbeidetDokumentere i henhold til gjeldende lovverkTverr...

 • Company GRUE KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306663965 Presentasjon av stillingen:Enheten barn og unge i Grue kommune søker etter helsesykepleier i 80% stilling. Enheten vil da bestå av tre helsesykepleiere fordel på 2,8 årsverk, samt tilrettelagte tjenester for barn og unge.Arbeidsoppgaverskolehelsetjenestehelsestasjonsarbeid med barn 0-6 årtverrfaglig samarbeidflyktningarbeiddelaktig i opprettelsen av familieteamkjennskap til COS- og ICDP-veiledning, er en fordelKvalifikasjonerOffentlig godkjent helsesykepleier (helsesykepleierstudenter kan søke med mulighet for fast ansettelse etter fullført utdannelse). Søkere må ha førerkort og disponere egen bil. Legge fram politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.Personlige egenskaperer motivert for helsefremmede og forebyggende arbeid for barn og unge og deres famili...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF HAMAR - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 974724960 Stillingsident: 4291806926 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling Hamar ivaretar medisinske spesialisthelsetjenester for innbyggere i vårt lokalsykehusområde. Medisin har ca. 4500 innleggelser iåret og 22000 polikliniske kontakter. Kreftenheten er en selvstendig seksjon som organisatorisk er underlagt medisinsk avdeling.Vi har følgende stilling ledig på kreftenheten som er en enhet for poliklinikk ogdagbehandling:Avdelingssykepleier 100 % fast stilling. Ledig fra 2/5-2021ArbeidsoppgaverAvdelingssykepleier har ansvar for daglig drift og organisering av kreftenheten i samarbeid med seksjonsoverlegeAvdelingssykepleier skal utvikle avdelingen i tråd med medisinsk utvikling, strategiskmål og myndighetskravPersonal- og økonomiansvar (8,2 stillingshjemler fordelt på 9 an...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974733013 Stillingsident: 4312174645 Presentasjon av stillingen:Senter for kreftbehandling (SFK) holder til i moderne og trivelige lokaler på Sørlandet sykehus i Kristiansand. Avdelingen har ca. 75 ansatte. SFK har et bredt behandlingsrepertoar som dekker ca. 95 % av alle indikasjonsområder for ikke-kirurgisk behandling til voksne pasienter. Vi består av en poliklinikk for cytostatikabehandling og hematologi, en stråleterapienhet, en forskningsenhet og Lindrende enhet (sengepost, dagpost og ambulerende team). Sengeposten består av 8 senger.Sykepleier/spesialutdannet sykepleier i kreftsykepleie/onkologisk sykepleier søkes til Senter for kreftbehandling:100 % st. vikariat som spesialutdannet sykepleier i kreftsykepleie/sykepleier. Vikariatet er ledig fra 01.02.2021 til og med 31.01....

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF REGIONAL AVD FOR SPISEFORSTYRRELSER RASP in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306709310 Presentasjon av stillingen:Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) tilbyr et høyspesialisert behandlingstilbud til barn, ungdom og voksne med alvorlig spiseforstyrrelse i Helse Sør-Øst. Seksjonen er organisert under Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS. RASP har fire kliniske enheter; døgnenhet for voksne, døgnenhet for barn- og ungdom, intensivpsykiatrisk døgnenhet og regional poliklinikk. RASP har også merkantil enhet og en kompetanse- og forskningsenhet som driver med utstrakt forsknings- og undervisningsaktivitet.Det er tett og dynamisk samarbeid mellom kompetanseenheten og de ulike kliniske enhetene i seksjonen.For mer informasjon klikk herIntensivpsykiatrisk døgnenhet søker etter en en...

 • Company RANDSTAD CARE AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDIC CARE AS AVD TRONDHEIM in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GRUE BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318189811 Presentasjon av stillingen:Arbeidsoppgaverskolehelsetjenestehelsestasjonsarbeid med barn 0-6 årtverrfaglig samarbeidflyktningarbeiddelaktig i opprettelsen av familieteamkjennskap til COS- og ICDP-veiledning, er en fordelKvalifikasjoner (overskrift)Offentlig godkjent helsesykepleier (helsesykepleierstudenter kan søke med mulighet for fast ansettelse etter fullført utdannelse). Søkere må ha førerkort og disponere egen bil. Legge fram politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.er motivert for helsefremmede og forebyggende arbeid for barn og unge og deres familierer faglig engasjert og oppdaterthar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerliker å jobbe i team, men behersker å jobbe selvstendigvære løsningsorientert, positiv og tolerantpersonlig egnethet vil bli ...

 • Company Dedicare AB (publ) in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Er du nyutdannet eller erfaren sykepleier – jobb for Dedicare, og samtidig opplev vakre Sørlandet.Sørlandet inneholder alt fra mat og musikkfestivaler til spennende museum, skjærgården og idylliske Sørlandsbyer. Actionfylte opplevelser som elverafting, klatring, surfing og fisking er noe annet Sørlandet kan by på. Her er noe for enhver smak. Dedicare mottar kontinuerlig bestillinger på sykepleiere i både små og store kommuner i sørlige deler av Norge.Ved å jobbe gjennom Dedicare har du en fantastisk mulighet til få mer erfaring samtidig som du blir kjent med og opplever nye spennende steder i vakre Norge. Du vil oppleve alt fra vakker natur på små steder til pulserende liv i større byer.Hvis du må reise med fly dit jobben er, betaler vi selvfølgelig for flybilletten og du bor gratis i vår ...

 • Company Kviteseid kommune in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Kviteseid er ei koseleg bygd med ca. 2500 innbyggjarar. Me kan tilby fantastiske kontrastar, med bading på somrane, mange moglegheiter for fjellturar, koselig kafè, økologisk frisør, klesbutikk, mange aktivitetar for born og unge, fantastiske skimoglegheiter om vinteren og mange hyggelege mennesker.Kviteseid ligg 2,5 timers kjøyretur til både Oslo og Kristiansand og ligg midt i Telemark.Som sjukepleiar får du moglegheit til å utvikle din faglege nysgjerrighet og kompetanse. Vi har stort fokus på fagutvikling og har egen fagutviklingssjukepleiar som arbeider med det. Vi kan tilby kursing og ynskjer at kvar einskild sjukepleiar skal ha moglegheit til å utvikle seg innan emner den er interessert i som igjen kan brukast inn i arbeidet.Kviteseid omsorgssenter (KOS) er ein sjukeheim med til sama...

 • Company AKERSELVA SYKEHJEM in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310754253 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?Akerselva sykehjem ligger fantastisk til ved Akerselva i bydel Sagene. Det er kort vei til buss og T-bane. Akerselva sykehjem er et lyst og trivelig sykehjem. Vi har 128 langtidsplasser hvor 80 av de er somatisk langtidsplasser, 16 plasser er skjermet enhet for demente og 32 plasser for pasienter med psykisk lidelser. De ulike avdelingene og fagområdene gjør Akerselva sykehjem til en utfordrende og spennende arbeidsplass. Hos oss ser vi hver dag en ny mulighet til å gi det lille ekstra. Vi jobber aktivt med kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet. Vi ser det som viktig at våre medarbeidere er opptatt av å bli kjent med hver enkelt beboers livshistorie og dens utfor...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4315550769 Presentasjon av stillingen:Kongsvingersykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av ø-hjelpspasienterfra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandle flerepasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidig vildette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust ogbærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å væremed på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre godeog sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.Ved anestesi- og opersjonsseksjonen i Kongsvinger har vi ledig 40 % fast stilling som fagutviklingssykepleier.Seksjonen har i dag 4 operasjonsstuer hvorav èn ...

 • Company AHUS KONGSVINGER SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974631776 Stillingsident: 4317721724 Presentasjon av stillingen:Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel avø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og behandleflere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere. Samtidigvil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig robust ogbærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst til å væremed på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å sikre godeog sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.Vi søker fagutviklingssykepleier i 60 % stilling til ortopedisk sengeområde Kongsvinger.Stillingen er ledig fra 01.01.2021ArbeidsoppgaverStyrke og bevare kom...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318219272 Presentasjon av stillingen:Vil du bli en del av et kompetent fagmiljø der vi alltid tar utgangspunkt i pasientens behov?Da kan vi tilby en inspirerende hverdag med spennende og utfordrende oppgaver i et fagmiljø der vi gjør hverandre gode.Vi har pasienter med akutt hjerteinfarkt som får PCI behandling, hjertesviktpasienter som behandles med CPAP/NIV/respirator og IABP/ Impella samt hjertestanspasienter med terapeutisk nedkjøling. Vi har også pasienter med hjerterytmeforstyrrelser der vi samarbeider med PM/ICD senteret. Det er varierte arbeidsoppgaver som også innebærer scoopvakt for overvåkning av telemetripasienter og STEMI sykepleier som assisterer ved PCI på angiolab.Vi har ledig vikariater av ulik varighet med mulighet til forlengelse.Arbeidsoppgav...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters