Jobmonitor. Search results for Nursing professionals

639 Jobs found

Used filters:
 • Nursing professionalsx
Displaying 1-50 of 639 results.
 • Company NESNA KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTEN in Other
  30.09.2022

  Nesna kommune har inngått avtale med UDI om å drive flyktningmottak. Mottaket skal bidra til å dekke behovet for innkvartering av nyankomne flyktninger fram til den enkelte returnerer til hjemlandet eller blir bosatt i en kommune.Vi søker etter helsesykepleier i 100% stilling. Stillingen vil bli plassert på Helsestasjonen -og skolehelsetjenesten, som er organisert under Familietjenesten.Arbeidsoppgavene vil være rettet mot flyktninger i mottak og bosatte flyktninger og inneholde:HelseundersøkelserVaksinasjonForebyggende helsearbeid individuelt og i gruppePsykososialt arbeidOppfølgingsarbeidRådgivning og veiledningTverrfaglig samarbeid med øvrige tjenesterKvalifikasjonerOffentlig godkjent helsesykepleier med norsk autorisasjon. Offentlig godkjent sykepleier kan vurderes for stillingenErfari...

 • Company FRIEDA FASMER OMSORGSBOLIG in Other
  30.09.2022

   Vi har 2 ledige 60% stillinger som sykepleier på natt. Mulighet for økt stillingsprosent i årsturnus om du ønsker dette. Vi ser etter deg som er faglig dyktig, selvstendig og som ønsker nye utfordringer. Som nyutdannet er du velkommen til å søke stillingen. Du vil få god opplæring og veiledning.Frieda Fasmer behandlingssenter ligger idyllisk til i Loddefjord og har kort avstand til bussforbindelser både til Bergen og til områder rundt. Behandlingssenteret har 66 pasienter fordelt på 3 ulike avdelinger. 2 avdelinger for somatiske korttidspasienter og 1 avdeling for korttidspasienter med demens sykdom. Behandlingssenteret har god legedekning og egen aktivitør. Frisør og fotpleier holder til i lokaler på senteret.Flertallet av våre pasienter kommer direkte fra sykehusopphold og har behov for...

 • Company NÆRØYSUND KOMMUNE DIALYSE - HELSE OG MESTRING in Other
  30.09.2022

  100 % helsesykepleier, ved helsestasjonstjenesten i NærøysundVi søker etter en faglig dyktig helsesykepleier med engasjement og interesse for å arbeide med familier, barn og unge, og som kan skape gode relasjoner til sine samarbeidspartnere og målgruppen, og som kan være med å utvikle tjenestens tilbud ytterligere.ArbeidsoppgaverI tråd med nasjonal veileder* Helsestasjon* Skolehelsetjeneste* HFU (Helsestasjon for ungdom)* Flyktningehelse* Smittevern* UtenlandsvaksineringKvalifikasjoner* Godkjent helsesykepleierutdanning. Dersom ikke noen med godkjent helsesykepleierutdanning søker, åpnes det for å ansette sykepleier.* Videreutdanning i veiledning eller psykisk helsearbeid er ønskelig* Kompetanse og erfaring innenfor COS – P, ICDP og BAPP er ønskelig* Oppdatert kunnskap og foreskrivingsrett...

 • Company ASKER KOMMUNE, HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTE, SØR in Other
  30.09.2022

  Vi har ledig 100% fast stilling som helsesykepleier i skolehelsetjenesten ungdom.Vi er ca. 20 ansatte med stort engasjement. Våre helsesykepleiere er fordelt på 13 ungdomskoler, 5 videregående skoler og vi drifter helsestasjon for ungdom. Vi jobber sammen for god faglig utvikling, og har et inkluderende og godt arbeidsmiljø.Vi ønsker deg som er positiv, faglig engasjert og motivert. Du må være fleksibel, selvstendig og ha gode samarbeidsferdigheter.Asker kommune er en kommune i utvikling, og vi søker deg som ønsker å være med på å forme framtidens skolehelsetjeneste. Vi håper du vil bli vår nye kollega!  ArbeidsoppgaverHelsefremmende og forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten for ungdom.Individuelle konsultasjoner og oppfølging av ungdom og familier.Arbeid etter gjeldende faglige retning...

 • Company UDLAND OMSORGSSENTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  ArbeidsoppgaverEr du sykepleier og interessert i eldreomsorg, tverrfaglig samarbeid og vektlegger personsentrert omsorg? Ønsker du å være en del av et team som gjør en forskjell for våre pasienter med fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver?  Da ønsker vi deg med på teamet. Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består av blant annet sykehjem, omsorgsboliger, dagavdeling, kjøkken, frisør og aktivitetsavdeling.  Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger, to somatiske og en demensavdeling.Visjonen til Udland omsorgssenter er respekt, likeverd og ansvarlighet. Vårt fokus er på pasientenes behov og bidra aktivt til at den enkelte kan benytte sine egne ressurser. Det skal være faglig og god kvalitet på tjenestene vi utøver. Vi jobber etter primærsykepleiesystemet...

 • Company AHUS KJELLER RUS OG AVHENGIGHET in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele helse sør øst. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er gangavstand fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen og også hyppige bussforbindelser.DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner : Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland. Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforløp i tråd m...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du helsesykepleier og vil være med og bygge Norges besteoppvekstkommune? Vi ønsker oss deg som har et stort engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid, og som har erfaring fra helsestasjon- og /eller skolehelsetjenesten som vår kollega.  Helsestasjonstjenesten er i utvikling, og det gir deg muligheter for å kunne påvirke tjenestetilbudet til innbyggere og arbeidsplassen du vil tilhøre. Nordre Follo kommune har to helsestasjoner, én i Ski og én på Kolbotn. Hos oss er vi opptatt av kvalitet, kontinuitet i tjenestetilbudet og et godt arbeidsmiljø med faglig engasjerte medarbeidere. Vi har ledig én fast stilling og ett vikariat frem til 30. juni 2023 med mulighet for forlengelse, begge i 100 %. Helsestasjonen er organisert i Helsetjenester for barn og unge og migrasjonshelse.Arbe...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling Akuttmedisin består av akuttmottak, anestesiavdeling og intensivavdeling.Akuttmedisin på Gjøvik er en trivelig og spennende arbeidsplass. Her er det mange varierende arbeidsoppgaver med stadige nye utfordringer i hverdagen. Vi er en særdeles entusiastisk og dyktig personalgruppe i et utfordrende og stimulerende, tverrfaglig akuttmedisinsk miljø. Hos oss er fagfeltet bredt. Velkommen til oss i akuttmedisin!Har du et ønske om hvilken avdeling du vil jobbe på så opplys om det i søknaden. Skriv gjerne også om du syntes det er aktuelt med begge avdelingene.Kopi av relevant utdanning og attester legges ved søknaden i webcruiter.ArbeidsoppgaverAkuttmottaket: Ta i mot øyeblikkelig hjelp innleggelser, gi akutt medisinsk hjelp som ivaretar liv og helseDer annet ikke er mulig, gi lindrende s...

 • Company ADMINISTRASJON - BRAGERNES in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Smittevernkontoret er en avdeling i Medisinskfaglig virksomhet. Vi har ansvar for tuberkulosescreening og oppfølging i forhold til smittsomme sykdommer og smittevern i kommunen. Vi har vaksinasjonskontor hvor vi gir vaksiner og reisemedisinsk veiledning. Migrasjonshelse for voksne er også tilknyttet Smittevernkontoret. Vi har ansvar for migrasjonshelsetjenester til bosatte flyktninger og familiegjenforente i integreringsfasen. Vi har også ansvar for å organisere helsetjenester til flyktninger som oppholder seg på Asylmottak i kommunen. I forbindelse med krigen i Ukraina vil kommunen ha økt bosetting av flyktninger og vi ønsker flere engasjerte kollegaer på laget for sikre gode helsetjenester til flyktningene som kommer.   Vi har ledig midlertidig stilling, avhengig av stillingsstørrelser ...

 • Company DEDICARE AS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du operasjonssykepleier og vil oppleve vakre Stavanger i høst og vinter?Vi søker operasjonssykepleiere til jobb i uke 40 og 42 - 51.Avdelingen har følgende spesialiteter: ØNH, øye, plastikk og oralkirurgi. Det er ønskelig med erfaring innen et eller flere av fagfeltene.Arbeidstiden er dagtid mandag til fredag.Om dette virker interessant ta kontakt for mer informasjon og videre dialog.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon Det er ønskelig med 2 års erfaringOppdatert HLR-kursVidereutdanning innenfor operasjonBeherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftligSamarbeidsvillig Vi tilbyrGratis reiser og bolig i arbeidsperiodenKonkurransedyktige lønnsbetingelserOvertidstillegg Feriepenger á 12%Døgnåpen vakttelefonFleksibilitet i praksis; bestem selv perioden/-ene du ønsker å arbeidePensj...

 • Company DEDICARE AS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Dedicare søker operasjonssykepleiere til Dagkirurgisk senter ved AHUS (Akershus Universitetssykehus) i perioden 01.12.22 - 31.01.23. Mulighet for forlengelse. Dette er dagkirurgi innenfor fagområdene gynekologi, ortopedi, ØNH og generell kirurgi. Arbeidstid vil være dagtid fra mandag til fredag.Sykehuset ligger i landlige omgivelser, kun 30 minutter fra Oslo sentrum. Dersom man ikke bor i nærområdet ordnes bolig kostnadsfritt av Dedicare.KvalifikasjonerNorsk autorisasjon Videreutdanning som operasjonssykepleierOppdatert HLR-kursBeherske et nordisk språk flytende, både muntlig og skriftligSelvstendig, men god på teamsamarbeidVi tilbyrGratis reiser og bolig i arbeidsperiodenKonkurransedyktige lønnsbetingelserOvertidstilleggFeriepenger á 12%Døgnåpen vakttelefonFleksibilitet i praksis; bestem ...

 • Company HAUGÅSTUNET SYKEHJEM in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Hei! Vi har ledig spennende sykepleierstillinger - både dag/aften og natt stilling!Kunne du tenke deg å bli en del av vårt flotte sykepleiermiljø? Vi er et sykehjem som i januar 2018 ble etablert som Stavanger kommunes største korttidssykehjem. Ganske store er vi med våre 70 korttidssenger fordelt på 3 avdelinger. Vi har også et dagsenter og er så heldige at vi har vårt eget kjøkken. Vi jobber aktivt med kvalitet på våre tjenester og har den siste tiden blant annet jobbet mye med forebygging og behandling av underernæring ABCDE, NEWS2 og gode tverrfaglige tavlemøter. Fag- og kompetansebygging er viktig for oss!Det er stor turnover på pasientene så vi har daglig inn/utskrivning. Våre pasienter har sammensatte hjelpebehov som krever gode observasjoner og målrettede tiltak. Du vil finne en st...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønskjer du å jobbe i ei spennande avdeling med høgt tempo, høgt fagleg og tverrfagleg samarbeid? Då oppfordrar vi deg å søkje på våre ledige stillingar. Vi er ein positiv gjeng som ønskjer oss nye kollegaer. Er du fagleg orientert, fleksibel og ser verdien av tverrfagleg samarbeid er du den vi ser etter!Vi har no ledig to faste stillingar og eit vikariat for sjukepleiar/ spesialsjukepleiar frå snarast. Akuttmottaket i Kristiansund har ansvar for mottak av pasientar inn til sjukehuset. Akuttmottaket betener òg overgrepsmottak og skadepoliklinikk. Vi har ein ny oppstarta korttidspost med 3 senger, Akutt 12. Akuttmottaket er bemanna med spesialsjukepleierar og sjukepleierar. Byen vår!Den fargerike opera- og klippfiskbyen Kristiansund er perla på Nordmøre. Her finn du eit rikt kulturtilbod med...

 • Company KIRKEBAKKEN OMSORGSSENTER VELFERDSFORENING in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  StillingstypeKirkebakken Omsorgssenter oppretter nå stillinger for AKS - sykepleiere for å ivareta og kartlegge pasienter med komplekse helseutfordringer. Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld og helg. AKS - sykepleier jobber på tvers av avdelingene og rapporterer til sykepleiefaglig leder på enheten.   Beskrivelse av arbeidsstedKirkebakken Omsorgssenter består av korttidsavdelinger med tilsammen 28 plasser og 4 rehabiliteringsplasser.Pasientengruppen er fra 18 år og oppover.   Hovedoppgaverha ansvar for internundervisning og opplæring av ansattevære hovedansvarlig for kompetansehevende aktiviteter kvalitetssikring av prosedyrer og ansvar for etterlevelse av prosedyrer i avdelingenoppfølging av særlig sårbare pasienter i samarbeid med andre tjenesteansvarligebidra til tv...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM SYKEHUS - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   Er du, den vi ser etter som fremtidig kollega i vår flotte avdeling?Vi har nå ansatte som går over i andre stillinger hos oss og noen som skal gå av med pensjon. Derfor trenger vi flere anestesisykepleiere på laget vårt.Det er ledig 100 % fast stilling samt mulighet for vikariat ved intern ansettelse.Bærum sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon og fødeavdeling. Vi har 11operasjonsstuer, 9 stuer i drift mandag til torsdag, 5 stuer fredager og anestesiteam 5 dager i uken. Vi har også døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp operasjoner. På Bærum sykehus utføres operasjoner innen gastroenterologi, bariatrisk kirurgi, gynekologi/sectio, ortopedi, generell kirurgi, urologi og plastikk kirurgi. Vi utfører ca 6000 planlagte og øyeblikkelig hjelp operasjoner i året. Avdeling AIO, seksjon aneste...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du en spesialsykepleier/sykepleier og ønsker nye og spennende utfordringer?Vi har 75 % vikariat ledig fra 01.11.2022Vi søker nye medarbeidere som skal være med på å drive og utvikle barne- og ungdomsklinikkens døgnområde og mottak på Kalnes. Vi ønsker deg som er en dyktig medarbeider med evne og vilje til å bidra både faglig og sosialt i vårt arbeidsmiljø. Vi søker både etter sykepleiere med spesialutdanning i barnesykepleie/ kreftsykepleie/ intensivsykepleie eller sykepleiere med relevant erfaring. Vi kan tilby en stilling med stor variasjon innenfor hele spekteret av fagområdene som pediatri favner om. Hovedvekten av våre pasienter er medisinske, men vi har også innlagt mange barn med kirurgiske, ØNH og ortopediske problemstillinger. Det er stort fokus på fagutvikling. Dersom du ønske...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kliniske behandlingsstudier er et satsingsområde både nasjonalt, regional og ved Sykehuset Østfold. For å oppnå målene om en dobling av antall studier i regjeringens handlingsplan trenger vi flere dyktige, dedikerte fagpersoner for å ivareta pasienter i studieforløp. Seksjon for kliniske behandlingsstudier er en hybrid enhet med stabsfunksjon og klinisk personell som bistår forskere og klinikere i deres arbeid med å gjennomføre kliniske studier i henhold til god klinisk praksis. Stillingen lyses ut som 100 % og fast, men det er mulig å dele arbeidet med klinisk stilling dersom det er ønskelig. I så fall kan det være aktuelt å ansette mer enn en person. Vennligst oppgi i din søknad hvilken stillingsprosent du ønsker.ArbeidsoppgaverDelta i planlegging og gjennomføring i alle faser av klinisk...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF KALNES - SOMATIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Sykepleier til gynekologisk sengepost Vi søker etter sykepleierkollega til vår hyggelige sengepost ved gynekologisk avdeling. Det er krav om erfaring fra arbeid med tilsvarende fagfelt. Stillingen er knyttet til de gynekologiske sengene på døgnområdet.Gynekologisk sengepost er organisert under kvinneklinikken, og består av ett tun med 9 senger. Vi deler døgnområde med barsel.Kvinneklinikken ved Sykehuset Østfold har cirka 2.900 fødsler årlig. Vi tilbyr differensiert fødselsomsorg. Fødeseksjonen har 9 fødestuer og 30 barselrom. I tillegg er det en observasjonspost for gravide med 9 senger. Vi har også en gynekologisk seksjon med 10 senger (1 dobbelt rom ). Det er stor operasjonsaktivitet inkl. dagkirurgi. Vi har virksomhet både på, Kalnes og i Moss. Vi har stor poliklinisk aktivitet med ca....

 • Company BODØ KOMMUNE MILJØTJENESTEN SENTRUM in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Spennende og utviklende arbeidsoppgaver, kollegaer med høy faglig kompetanse og tverfaglig samarbeid. Er dette noe for deg vil vi gjerne ha deg som kollega i Miljøtjenesten avdeling Kongens gate 14.Kongens gate 14 er ei samlokalisering av fire bofellesskap med sentral beliggenhet i sentrum av Bodø. Bygget består av 28 leiligheter over 5 etasjer. Å bo i bofellesskap gir rom for individuell livsførsel, samt tilgang til fellesareal sammen med naboer.Vi har ledig fire 100 % faste stillinger, to som vernepleier og to som sykepleier i bofellesskapene i Kongens gt. 14. Avdelingen har økt behov for somatisk kompetanse for å gi gode helsetjenester til målgruppen. Bofellesskapene er døgnbemannet slik at turnusen vil bestå av både dag-/aftenvakter på ukedag og helg. Avdelingen jobber med ny turnus de...

 • Company RØROS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Blir du vår nye kollega? Kort om stillingenVi har ledige sykepleier- og vernepleierstillinger ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem:fast 80 – 100 % sykepleierstilling, ØBHVSfast 90 - 100 % sykepleierstilling, ØBHVSfast 100 % sykepleierstilling Gjøsvika sykehjemfast 100 % sykepleier-  eller vernepleierstilling, Gjøsvika sykehjemfast 55 – 100 % sykepleier- eller vernepleierstilling, Gjøsvika sykehjemOppgi i søknaden hvor du søker og hvilken stillingsstørrelse du ønsker.Om ossVirksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhetene Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og Gjøsvika sykehjem.ØBHVS består av en sykehjemsavdeling med 22 plasser fordelt over langtidsplasser og korttidsplasser for avlastning, rehabilitering og utredning, og en avdeling med ...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE ADMINISTRASJON OG LEDELSE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi er på jakt etter helsesykepleiere som setter pris på faglighet og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø, hvor vi bistår barn og deres familier på best mulig måte. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Lillestrøm kommune er et team som ser viktigheten av gode arenaer for refleksjon, møtepunkter og veiledning for våre ansatte. Sammen med samarbeidspartnere i vårt kommunalområde helsetjenester for , som blant annet psykisk helse og familiestøtte, jobber vi for å bistå barn, ungdom og deres familier med utgangspunkt i deres opplevelse av eget liv. Nå ønsker vi 2 nye helsesykepleiere som får muligheten til å bli en del av dette flotte teamet, og vi har følgende ledige stillinger:Helsesykepleier i 100% fast stilling på Sørumsand og Frogner helsestasjon.Helsesykepleier i 100% (fast 70...

 • Company BØTUNET OMSORGSSENTER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har ledig fast 100 % stilling som sykepleier fra 01.11.2022Stillingen innebærer arbeid i turnus på dag, kveld og helg. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av tjenestene og heltidskultur. Dette kan medføre endret turnusordning.Vi bruker journalsystemet Gerica, turnus- og tilkallingsprogrammet Min vakt (Visma Flyt ressursstyring) og personalsystemet Visma.Kunnskap og trygghet er spesielt viktig i tjenestene vi yter. Personlig egnethet og stabilitet vil derfor bli tillagt stor vekt ved ansettelsen.Kommunens verdigrunnlag er imøtekommende, dyktig, ansvarlig og respektfullArbeidsoppgaver:Bistå tjenestemottakeren i det daglige og aktivt bidra til pasientens hverdagsmestringSikre at tjenestene utøves på faglig forsvarlig måte og i tråd med virksomhetens målsettingYte tjenester i henhold til g...

 • Company ALVER KOMMUNE HELSE- OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kort om stillingaVi har ledig fast stilling som sjukepleiar frå snarast. Stillinga er knytt opp mot ein brukar som har heildøgnsteneste frå heimetenesta, og som har eit fast team rundt seg. Stillinga er i utgangspunktet 60 % med arbeid kvar 3. helg, men det kan vere mogleg å auke opp stillinga i årsturnus ved å legge til vakter i ordinær heimeteneste. Deler av stillinga er tillagt oppgåver når det gjeldt drift av teneste rundt brukar. Om Knarvik Nord Aust heimetenesteAvdeling Knarvik Nord Aust har base i Knarvik og der arbeider sjukepleiarar, hjelpepleiarar/helsefagarbeidarar, omsorgsarbeidarar og assistentar. Vi er ei avdeling som er i stadig vekst med eit stort geografisk område og eit aukande tal brukarar i alle aldrar som treng hjelp. Som medarbeidar i heimetenesta er du ein verdfull t...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF SKIEN - SOMATIKK in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vår seksjon har cirka 50 ansatte med arbeidssted både i Skien og Porsgrunn.Anestesi Skien 3. og 4. etg. har til sammen 9 operasjonsstuer, Anestesi Porsgrunn har 6 operasjonsstuer og Dagkirurgi. Vi har nå ledig100 % fast stilling med tiltredelse etter avtaleDersom det er kvalifiserte interne søkere kan andre stillingsbrøker bli aktuelle» i andre driftssteder i Akuttmedisinsk avdeling.Ut fra forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og helsepersonelloven § 4 er det i medhold av arbeidsmiljøloven § 9-3 (1) vurdert at arbeidstaker må være fullvaksinert mot covid-19 og influensa for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte for denne stillingen. Dette vil bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus. Uten de...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Klinikk for Anestesi og intensivmedisin omfatter Anestesiavdelingen, Hovedintensiv, Avdeling for Thoraxsanestesi, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, Medisinsk Simulatorsenter og Avdeling for Forskning og Utvikling.Hovedintensiv ved St. Olavs Hospital HF er den største intensivavdelingen i Helse Midt-Norge, og en av de mest moderne i Europa. Avdelingen består av to seksjoner; Generell intensiv og Thoraxintensiv. Generell intensiv er en seksjon med akutt og kritisk syke medisinske og kirurgiske intensivpasienter, samt postoperative pasienter.Thoraxintensiv er en kombinert postoperativ og intensivavdeling for pasienter som har gjennomgått hjerte- og lungekirurgi.Generell intensiv og Thoraxintensiv er slått sammen på helg og høytid og ansatte må påregne å jobbe på begge seksjoner.Hov...

 • Company ÅL KOMMUNE HEIMETENESTER DISTRIKT in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du sjukepleiar / vernepleiar som ønskjer å jobbe i den ?Er du ein som tek initiativ, kan ta sjølvstendig ansvar og har eit for å oppdage tidlige sjukdomsteikn?Ønskjer du å vere med å utvikle alternative tenester som, , , - meistring og velferdsteknologiske løysingar?Evnar du å gje tryggleik gjennom god, fagleg omsorg?Vil du yte det vesle ekstra og er samtidig fleksibel, samarbeidsvillig og har evne til nytenking?Då treng vi deg!Vi har ledig 100 % fast stilling som offentleg godkjent sjukepleiar / vernepleiar i Heimetenesta. Arbeidsoppgåver:gje heilskapleg og individuell omsorg gjennom tett tverrfagleg samarbeidtett og godt samarbeid med pasientar og pårørandevere aktiv pådrivar for å skape godt fagmiljø og samarbeid mellom faggrupperkontinuerleg forbetrings- og utviklingsarbeidrettleie...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS MOTTAKSKLINIKKEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Det er ledig stilling som assisterende avdelingssykepleier på MIO/MIKO. Avdelingen er en intermediær/hjerteovervåknings avdeling som behandler flere pasienttgrupper, bl.a. akutte hjertesykdommer,  pasienter med respirasjon og sirkulasjons utfordringer, ketoacidoser, alvorlige intox og sepsis. Stillingen er 100 %, 37,5 t/u og hver 6. helg.Oppstart etter avtale.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgaverMedansvarlig for drift av MIO/MIKOSikre god pasientbehandling og pasientforløpPersonaloppfølging, spesielt nyansatteTurnusplanlegging og bemanning av vakterAss. avd.sykepleier fungerer ved avd.sykepleiers fravær som stedfortreder mht plikter, rettigheter og ansvar.Samarbeide med fagutviklingsykepleier i forhold til fagutvikling, undervisn...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har ledige faste stillinger som sykepleier/kreftsykepleier ved Lunge sengepost. Ønsker du å jobbe redusert stilling, mest mulig netter, kun helger eller andre varianter, er du også velkommen til å søke!Lungemedisinsk avdeling er en del av Hjerte- og lungeklinikken. Avdelingen består av tre seksjoner; Lunge sengepost, Lunge dagbehandling, poliklinikk og laboratorium og Lungemedisinske leger. Avdelingen behandler et bredt spekter av pasienter på universitetssykehusnivå fra hele landsdelen. Vi har 16 heldøgnsenger, og samarbeider tett med de andre seksjonene på avdelingen og med de andre avdelingene i Hjerte- og lungeklinikken. Lunge sengepost utreder og behandler pasienter med KOLS, lungekreft, astma, lungefibrose, lungesvikt, respirasjonssvikt ved nevromuskulære sykdommer, luftveisinfe...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF LOFOTEN DPS VOKSENPSYK POLIKINIKK - LEKNES in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Går du med en drøm om å bosette deg i naturskjønne Lofoten? Eller er du allerede så heldig at du bor i Lofoten og går med et ønske om å være med å utvikle og sikre akuttberedskapen i vårt vakre øyrike? Da bør du lese videre!Enhet for Overvåkning/Akuttmottak ved Nordlandssykehuset Lofoten søker etter intensivsykepleiere eller sykepleiere ved relevant erfaring. Vi er også interessert i korttidsvikariat fra d.d til ut januar 2023. Enheten består av en overvåkningsenhet og et akuttmottak. Overvåkningsenheten har 4 sengeplasser. Disse plassene benytter vi til kirurgiske og medisinske pasienter. Vi behandler ca 900 pasienter i året ved overvåkningsenheten. Akuttmottaket bemannes av 2 sykepleiere hele døgnet. Her er ingen dager like, og man får virkelig utfordret seg. Mottakssykepleier har en akt...

 • Company NES KOMMUNE HJEMMETJENESTER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser. Miljøarbeidertjenesten avd.1 har en ledig stilling som fagansvarlig miljøterapeut i 100 % fast stilling. Fagansvarlig miljøterapeut jobber 50 % med fagadministrative oppgaver, og 50 % i miljøet med arbeid dag/ kveld, og arbeid hver 4. helg.  Avdeling 1 gir tjenester til barn og unge under 18 år, herunder avlastning og pårørendestøtte.ArbeidsoppgaverYte tjenester i henhold til enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven Målrettet miljøarbeid rette mot barn og ungeSikre faglig forsvarlighet i tjenesten Tilrettelegge for mestring og ressu...

 • Company HÅ SJUKEHEIM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har ledig fast stilling for sykepleier D/A i 100 % i turnus. Stillingen vil være ved Hå sjukeheim 3A det første året.Hå sjukeheim er sertifisert som livsgledesykehjem, og har fokus på å skape gode øyeblikk for våre pasienter.Dette er ei langtids avdeling for eldre pasienter, og har 16 beboere.Vi satser på kompetanse og søker etter en sykepleier som er positiv, selvstendig og samarbeidsvillig. Du må like å arbeide med eldre mennesker og ha fokus på individuell pleie og omsorg. Du må være med å bidra til et godt arbeidsmiljø. Du blir en del av et godt miljø hvor vi vektlegger trivsel, kvalitet og samarbeid. Er du den vi leter etter?Kvalifikasjonerdu må være autorisert sykepleierønskelig med videreutdanning og/eller interesse for geriatri, demens og palliasjonha gode norskkunnskaper både s...

 • Company BETANIEN REHABILITERING OG SYKEHJEM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Brenner du for å hjelpe mennesker med å mestre hverdagen etter sykdom eller skade? På vår rehabiliteringsavdeling ser vi etter deg til et 100% vikariat ut juni 2023. Gode muligheter for fast ansettelse! På avdelingen tar vi i mot rehabiliteringspasienter i alderen 18-80 år. Som vår nye kollega vil du tre inn i et godt fagmiljø, hvor du vil få lære mye når du jobber tverrfaglig med dine kollegaer. Med en svært variert pasientgruppe vil du stadig få oppleve nye oppgaver, prosedyrer og mestring.Våre tverrfaglige team består av både andre sykepleiere, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpepleiere, sosionom og ufaglærte. Sammen med teamet vil du motiveres gjennom å planlegge og utføre rehabilitering som bistår til at pasienten kommer seg og opplever mestring etter sykdom og skade.Dine a...

 • Company MODUM KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Det er ledig inntil 75,12 prosent fast sykepleierstilling ved hjemmetjenesten. Stillingen er for tiden på natt med arbeid hver tredje helg.Hjemmetjenesten er samlokalisert i nytt bygg, og er organisert som én tjeneste. Nattjenesten består av et team på to personer, med selvstendige arbeidslister. Hjemmetjenesten gir tjenester i form av helsetjenester i hjemmet, hverdagsrehabilitering og praktisk bistand. Det er tilknyttet hukommelsesteam, Fagsykepleier og AKS sykepleier til tjenesten. Modum kommune jobber målrettet for å gi de ansatte kunnskap om velferdsteknologiske hjelpemidler, slik at de benyttes ut til innbyggerne på en hensiktsfull måte.Arbeidsoppgaver- Ha kontakt med de andre nattevaktene/tjenestestedene- Fordele og administrere ressurser på den enkelte vakt- Selvstendig ansvar for ...

 • Company EIK SYKEHJEM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Eik sykehjem - Forsterket avdeling søker etter sykepleier!Er du på jakt etter et spennende fagmiljø, gode kollegaer og en variert arbeidshverdag - kom å bli med oss! Eik sykehjem ligger landlig til i Tønsberg med kollektivtilbud, skole og barnehage i umiddelbar nærhet. Det er kort avstand til alle Vestfoldbyer. Sykehjemmet har 83 plasser for personer med demenssykdom. Sykehjemmet har 10 avdelinger, samt et dagsenter. Sykehjemmet har god fagkompetanse hos personalet og høy sykepleierdekning. Vi har sykehjemsoverlege i 100% stilling, og også egen fagutviklingssykepleier i 100% stilling.Forsterket skjermet avdeling er en liten avdeling med høy kompetanse på demens og alderspsykiatri. Det er det høyeste omsorgsnivået innenfor kommunale helsetjenester, og vi ønsker derfor deg som har noe erfari...

 • Company MODUM KOMMUNE TUN HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi på Modum Arbeidssenter søker etter en engasjert og dyktig vernepleier/sykepleier i en fast 100 prosent stilling. Stillingen omfatter arbeid med for tiden arbeid hver sjette helg i en av tunets bofellesskap (langvakter).Vi holder til i Geithus, i samme bygg som Modum industri. Vårt mål er å skape et godt tilpasset og meningsfylt tilbud til de vi yter tjenester til. Modum arbeidssenter er et arbeid- og aktivitetstilbud for personer med ulike typer funksjonshemninger som har fylt 18 år og fullført videregående skole. Brukergruppen er personer som faller utenfor andre typer arbeidsmarkedstiltak og som har behov for personlig bistand. Vi tilbyr ulike typer tjenester som produksjon av tennruller, kantinedrift, makulering og vedproduksjon. Vi jobber også med å tilrettelegge for ulike aktivitet...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Velkommen til å jobbe med oss, på en spennende seksjon!Vi på ortopedisk sykepleierseksjon ønsker oss ny, dyktig kollega. Vi har 30 senger til sammen, fordelt på tre team. Vi behandler ortopediske skader/traumer og infeksjonstilstander, men har også noe elektiv kirurgi. Hos oss vil du møte spennende faglige utfordringer sammen med dyktige og engasjerte kolleger. Vi jobber i team som ledes av team- og fagsykepleier, og har et svært godt tverrfaglig samarbeid med leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, lærlinger, studenter, fysioterapeuter og helsesekretærer. Du vil derfor oppleve at vi samarbeider godt om pasientene og pasientforløpet gjennom hele innleggelsen på sykehuset. Vi er kjent for vårt gode og sosiale arbeidsmiljø, og har et godt opplæringsprogram for nyansatte med egen kontaktsykepl...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, TØNSBERG in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Føde- og barselposten ved Sykehuset i Vetsfold søker nå etter engasjerte spesialhjelpepleiere/barnepleiere! Ved Føde- og barselposten fødes ca. 1900 barn pr år. Seksjonen har ansvar for alle kategorier fødsler og barselavdelingen har tilbud om familiebasert barselomsorg. I tillegg har seksjonen også barselpoliklinikk i sin aktivitet. Vi søker etter en spesialhjelpepleier/barnepleier som er pasientorientert, og som trives i et aktivt og travelt miljø. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig og personlig utvikling. Som spesialhjelpepleier hos oss arbeider du i team med andre barnepleiere, jordmødre og leger.   Vi har ledig:2 X 50 % fast stillingDersom søker ønsker høyere stilling, så kan det vurderes mulighet for en kombinasjonsstilling med Bemanningsenheten.Ved omrokkering int...

 • Company NES KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSJEFENS KONTOR in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser. Miljøarbeidertjenesten avd.2 og 3 har ledig 2 faste  stillinger som miljøterapeut i 100 %. Arbeidstid er turnus på dag/kveld med arbeid hver 4. helg. ArbeidsoppgaverYte tjenester i henhold til enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven Målrettet miljøarbeid Sikre faglig forsvarlighet i tjenesten Tilrettelegge for mestring og ressursmobilisering  Tilrettelegge og bistå i daglige gjøremål/aktiviteter Opplæring og veiledning av medarbeidere - bistå i ressursgruppene, ansvar for internundervisning Kartlegging/vurdering/utarbeide tiltakspl...

 • Company UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS TROMSØ in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVed  (IHO), er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet Kostholdsvaner blant unge voksne – et delprosjekt i Fit Futures 3. Stipendiaten vil inngå i forsknings-gruppen Folkehelse og rehabilitering. Prosjektleder og hovedveileder er førsteamanuensis og sykepleier Anne-Sofie Sand.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver knyttet til bachelorprogrammet i sykepleie. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kun...

 • Company VENNESLA KOMMUNE VENNESLATUNET DAGSYKEHJEM in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Enhet for hjemmetjenester legger vekt på å gi innbyggerne i kommunen en omsorgstjeneste med høy faglig kvalitet. Vi setter brukermedvirkning, respekt og styrking av den enkeltes ressurser høyt. Enheten tilbyr hjemmesykepleie, hjemmehjelp og dagsykehjem, og er lokalisert på både Venneslaheimen Omsorgssenter og  Venneslatunet.Vår målsetting:  Å gi brukere muligheten til å bo hjemme så lenge de ønsker, og å forebygge behov for heldøgns pleie og omsorgÅ ha en trygg og faglig utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljøHjemmetjenesten, avdeling Venneslatunet har nå ledig en 100 % fast stilling som sykepleier i en to-delt turnus og arbeid hver tredje helg med tiltredelse 01.11.2022.Ved tilsetting må det fremlegges politiattest av nyere dato (ikke eldre en 3 måneder) etter Helse- og omsorgstj...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF SIKKERHET OG ALDERPSYKIATRI TROMSØ in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Ved Alderspsykiatri døgn, Åsgård, tilstreber vi å  ha et godt faglig tilbud til våre pasienter. Vi har per i dag ca. 30 sykepleiere tilknyttet oss, enten som fast ansatt, deltidsansatt, eller som ekstravakter ved behov. Vi ønsker nå å styrke bemanningen ytterligere, og søker derfor etter flere sykepleiere og vernepleiere. Vi har ledig tre faste stillinger og et vikariat med mulighet for ansettelse i fast stilling. Alle stillingene er 100%. Lavere stillingsprosent kan vurderes ved ønske om det. Sykepleiere/vernepleiere uten relevant videreutdanning kan også søke, og vil bli tatt med i vurderingen ved ansettelse.Arbeidstid i henhold til ønsketurnus/enhver tids gjeldende kalende...

 • Company KLEPPHEIMEN SJUKEHEIM in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du sjukepleiar med eit brennande fagleg engasjement for demensomsorg, likar nye utfordringar og har lyst å jobbe i eit spennande fagmiljø med gode og engasjerte kollegaer? Me har no ledig ein 100 % fast stilling som sjukepleiar i Kleppheimen 2.etg, og en stilling fast 100% i Kleppheimen 3 etg. med arbeidstid dag/aften og 3. kvar helg. Andre stillingsstørrelser kan også være aktuelle. Kleppheimen sjukeheim er ein sjukeheim for personar med demenssjukdom. Det er 2 avdelingar (etasjar) med totalt 48 sengeplasser, der det vert gitt pleie, omsorg og miljøretta tiltak.Kleppheimen er kompetansesenteret på demenssjukdom i Klepp kommune, og sjukeheimen har ei kompetent og god sjukepleiar-/vernepleiargruppe. Sjukepleiar og vernepleiar har eit tett samarbeid med helsefagarbeidar og pleieassistenta...

 • Company ASKVOLL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Askvoll omsorgssenter, Smia/ Fløyen frå snarast ledig  1 fast 90% stilling som sjukepleiar/vernepleiar. Smia/Fløyen har 19 plassar for pasientar med behov for korttids- og  langtids opphald, samt døgnopphald i omsorgsbustad. Arbeidsoppgåver:Praktisk sjukepleiefaglege oppgåver, obsrvasjon og iversetting av tiltak.Delta i sjukepleiebanna legevaktssatelitt.Samarbeid med pasientar/ brukarar og pårøranderettleiing og undervisningsoppgåverdokumentasjon i Acos CosDocTverrfagleg samarbeid lokalt, og med eksterne aktørar innan helse og omsorgstenesta. Turnusarbeid etter 35,5 t/veke og kvar 3. helg Kvalifikasjonar:Autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiarDersom det ikkje melder seg kvalifiserte søkjarar, kan andre med relevant praksis søkje og bli mellombels tilsettDen som blir tilsett må ha sertifik...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK KRISTIANSAND in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Anestesienheten utføres det ca. 10 000 anestesier årlig. Operasjonsavdelingen har 13 operasjonsstuer.Det er ledig 100 % fast stilling som anestesisykepleier, Tiltredelse etter avtale.Arbeid for tiden 4. hver helg.Ved intern tilsetting kan andre stillinger/stillingsstørrelser bli ledig.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.ArbeidsoppgaverFøl...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker sykepleiere/ spesialsykepleiere til vår spennende enhet på Lillehammer.I høst skal vi etablere forsterkede senger i samarbeid med intensivenheten, og trenger i den forbindelse flere nye og gode kolleger. Visøker deg som engasjert og dyktig sykepleier i vårt team. Medisin 11 er en allsidig medisinsk sengepost med fagområdene hjerte, lunge, nyre og gastro ved siden av en nyetablert forsterket enhet. Blir du med på laget vil du få mulighet til fagutvikling i et supert arbeidsmiljø.Høsten 2022 skal sengeposten etablere forsterkede observasjonsenger til for eksempel pasienter som trenger kontinuerlig basalovervåkning og for pasienter som trenger enklere organstøttende behandling.Stuen vil være bemannet med to sykepleiere på dag, kveld og en på natt. Pågrunn av nyetableringen av forster...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF DØGNAVDELING ULLEVÅL AKUTTPSYKIATRI in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».Vil du jobbe i et høyspesialisert fagmiljø i hjertet av Oslo?Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som er trygg, nysgjerrig og åpen. Du er god på relasjonsbygging og har genuin interesse for mennesker du møter. Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt - dette har vi fokus på fordi vi jobber med mennesker i psykisk krise. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig o...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ledig 2 x 100 % stilling som psykisk helsearbeider, dagtid, ved avdeling Psykisk helsevern.Er du en engasjert og positiv psykisk helsearbeider? Synes du psykiatri er spennende og ønsker en jobb med utfordringer? Da håper vi du søker jobb hos oss ved Avdeling psykisk helsevern. Hos oss vil du møte mange dyktige medarbeidere, som gjenspeiler seg i et mangfold av ulik erfaring og kompetanse. Har du kompetanse/erfaring på relevant område, er det viktig for oss. Du bør være god på kliniske observasjoner og kunne iverksette helsefaglige tiltak. Vi har et stort fokus på brukermedvirkning og har brukeren i sentrum. Vi ønsker at Avdeling psykisk helsevern skal være en attraktiv arbeidsplass for engasjerte medarbeidere. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, nærværsarbeid og samarbeid på tvers ...

 • Company RANA KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Fagavdeling hjemmebaserte tjenesterHjemmebaserte tjenester er en døgntjeneste som legger til rette for at innbyggerne i Rana kommune kan være mest mulig selvhjulpen og bo hjemme så lenge som mulig.Ved hjemmetjenesten sentrum avd. 1 er det ledig:100% vikariat for sykepleier, fra dags dato til og med 28.08.2023.Helsefagarbeider med medisinkompetanse anbefales å søke stillingen og vil bli vurdert ved mangel på kvalifiserte søkere.Hjemmetjenesten sentrum avd. 1, er en av totalt 6 hjemmetjeneste avdelinger i Rana. Vi gir helsetjenester til hjemmeboende i alle aldersgrupper som oppfyller kravet for å få denne type tjenester. Avdelingen består av sykepleiere, helsefagarbeidere, og assistenter.Arbeidsområde / arbeidsoppgaver:• Utøve sykepleie til hjemmeboendeKvalifikasjonskrav:• Norsk autorisasjon...

 • Company HELSE BERGEN HF AVDELING FOR RUSMEDISIN SEKSJON TERTNES in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus har ansvar for å sjå kva behov rusmiddelavhengige har, og bidra til å sikre god behandling.Familieambulatoriet er ein del av tilbodet ved Seksjon Tertnes. Behandlingstilbodet blei etablert i 2014. Familieambulatoriet har langsiktig oppfølging av familiar med barn som har vore eksponert for rusmiddel eller avhengigheitsskapande legemiddel under graviditeten. Ambulerande familieteam er knytta til poliklinikken. Seksjon Tertnes er ein tverrfagleg arbeidsplass der miljøpersonell med ulik helse- og sosialfagleg bakgrunn samhandlar tett med behandlargruppa. Samlokalisering av Familieambulatoriet og Kvinneposten samlar den faglege spisskompetanse på kvinner og familiar i same seksjon.Seksjon Tertnes ved Familieambulatoriet har no ei ledig ...

 • Company STRINDHEIM HJEMMETJENESTE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Strindheim hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier med oppstart etter avtale. Stillingen er i turnus dag/kveld.Strindheim hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område. Vi har svært variert brukergruppe som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Strindheim hjemmetjeneste vektlegger kvalitet på våre tjeneste. Strindheim hjemmetjeneste jobber med hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring. Dette er et spennende tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Trondheim kommune.Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår .ArbeidsoppgaverUtføre sykepleie til våre brukere i tråd med gjeldende krav til kvalitetHelhetlig pasientforløp med primærkontaktansvarVeilede kollegerØnskelig med erfaring fra ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Nursing professionals Edit filters