Jobmonitor. Search results for Optometrists and ophthalmic opticians

11 Jobs found

Used filters:
 • Optometrists and ophthalmic opticiansx
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Helse Nord-Trøndelag lyser med dette ut èn stilling som ergoterapeut, for tiden ved lokal sikkerhetsseksjon, Levanger. Seksjonen er en relativt nyetablert sikkerhetspsykiatrisk sengepost med 6 senger, og skal også etablere en kompetanseenhet for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri. Seksjonen er underlagt Klinikk for psykisk helsevern og rus, som er en gjennomgående klinikk med pasientrettet aktivitet både på Kolvereid, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Seksjonen vil være et tilbud for hele opptaksområdet til klinikken. Ønsker du å være med å bygge opp et helt nytt fagmiljø i klinikken?Vil du være med å bidra til å utvikle gode tjenester til en spennende og utfordrende målgruppe, hvor din erfaring og kompetanse som vektlegges?Da er du den vi leter etter!Som nyansatt vil du inneh...

 • Company SØR-AURDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Sør-Aurdal kommune jobber aktivt med en dreining fra å i hovedsak gi kompenserende tjenester, til tjenester som hjelper tjenestemottakerne i alle aldre og livsfaser til å mestre egne liv, oppleve trygghet og være selvhjulpne i dagliglivet. Vi har høyt fokus på forebyggende arbeid, hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Videre har vi tatt i bruk noe - og skal videreutvikle bruk av velferdsteknologi som en del av vår tjenesteyting. Som ergoterapeut hos oss vil du få jobbe i et faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø i egen tjeneste og med samarbeidene tjenester inkludert kommunens tildelingskontor.  Oppstart etter avtale med leder. Intervju planlegges til uke 17 -18.ArbeidsoppgaverBenytte hverdagsmestring i generell utførelse av arbeidet, samt være med å legge til rette og videreutvikle ...

 • Company SENJA KOMMUNE FRISKLIVSARBEID in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

   Ved DMS Finnsnes i Pasientsentrert helsetjenesteteam PSHT og Friskliv og RehabiliteringSøkes Ergoterapeut i 100 % fast stilling.Stillingen er en kombinert stilling med 50 % i Pasientsentrert helsetjeneste Team (PSHT) og 50 % som kommunal ergoterapeut ved Friskliv og rehabiliteringstjenesten.PSHT (Pasient Sentrert Helsetjeneste Team) jobber på tvers av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og kommunene Senja, Målselv, Sørreisa og Dyrøy. PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige eldre og for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer.PSHT sin rolle er å bidra til implementering av en helsetjenestemodell basert på prinsippene om en helsetjeneste som er personsentrert, helhetlig og proaktiv. Denne ergoterapeutstillingen skal bidra til godt planlagte og koordin...

 • Company LØRENSKOG KOMMUNE HELSE, OMSORG OG MESTRING ADMINISTRASJON in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ledig vikariat som ergoterapeut innen Helsefremmende og forebyggende tjenester. Fysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge er samorganisert med  Frisklivssentralen under felles leder. Her jobber fysioterapeuter,  ergoterapeuter, frisklivsveiledere samt sekretær.  Vi har et godt arbeids- og fagmiljø, samt et utstrakt samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenestenFysioterapi- og ergoterapitjenesten for barn og unge er lokalisert i Lørenskog hus med tilknytning til god offentlig kommunikasjon. . Tiltredelse er snarest og ut året. ArbeidsoppgaverErgoterapioppgaver utføres  der barnet er i hjem, i barnehager og på skolerKartlegging og vurdering av funksjon, utfordringer og behovTrening og tilrettelegging av daglige aktiviteterHjelpemiddelformidlingTilrettelegging ...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Hos oss får du mogelegheit til å jobbe i eit tverrfagleg team som fokuserer på å hjelpe pasienten til å meistre eige liv og kvardag! Terapeuteining Stord har ledig to nye stillingar som ergoterapeut. Me søkjer etter engasjerte ergoterapeutar med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheiter, og som har fokus på kunnskapsbasert praksis og brukarmedverknad. Som ein del av vårt team vil du arbeide under rehabiliteringsavdelinga ved Stord sjukehus, Helse Fonna. Me tilbyr ergoterapitenester til pasientar ved rehabiliteringsavdelinga, medisinske avdelingar, kirurgisk avdeling og intensivavdelinga.Stord sjukehus er eit lite lokalsjukehus. Denne stillinga vil gi deg allsidig erfaring som ergoterapeut. Du vil bli inkludert i eit godt og muntert arbeidsmiljø med høgt fokus på fagleg kvalitet.  Stord...

 • Company SENJA KOMMUNE DISTRIKTSMEDISINSK SENTER in Other
  03.04.2024 Updated on: 05.04.2024

   Ved DMS Finnsnes i Pasientsentrert helsetjenesteteam PSHT og Friskliv og RehabiliteringSøkes Ergoterapeut i 100 % fast stilling.Stillingen er en kombinert stilling med 50 % i Pasientsentrert helsetjeneste Team (PSHT) og 50 % som kommunal ergoterapeut ved Friskliv og rehabiliteringstjenesten.PSHT (Pasient Sentrert Helsetjeneste Team) jobber på tvers av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og kommunene Senja, Målselv, Sørreisa og Dyrøy. PSHT styrker helsetjenesten og pasientforløpene for skrøpelige eldre og for pasienter med sammensatte og/eller kroniske sykdommer.PSHT sin rolle er å bidra til implementering av en helsetjenestemodell basert på prinsippene om en helsetjeneste som er personsentrert, helhetlig og proaktiv. Denne ergoterapeutstillingen skal bidra til godt planlagte og koordin...

 • Company STIFTELSEN DIAKONOVA HARALDSPLASS HOVEDKONTOR in Other
  28.03.2024 Updated on: 31.03.2024

  Er du utdannet ergoterapeut og brenner for eldreomsorgen? Da kan dette være jobben for deg! .Siljuslåtten sykehjem er et sykehjem som åpnet våren 2019 og ligger i Ytrebygda bydel, nær Lagunen kjøpesenter. Vi er et langtidssykehjem med plass til  90 beboere.I denne stillingen vil arbeidsuken bestå av 3 ergodager/kontordager, og 2 pleiedager. I tillegg jobber vi hver 4.helg, med langvakter. Hos oss vil du samarbeide med helsefagarbeidere, sykepleiere, lege, frivillighetskoordinator og frivillige, samt annen ergoterapeut. Tverrfaglig samarbeid er en stor del av arbeidshverdagen Sykehjemmet drives av Stiftelsen Diakonova HaraldsplassArbeidsoppgaverPå Siljuslåtten trenger vi ergoterapeut som ønsker å gjøre en forskjell i eldreomsorgen. Arbeidsoppgavene vil være:Kognitiv kartleggingFunksjonska...

 • Company BYDEL FROGNER MESTRING OG FOLEKHELSE in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Bydel Frogner ved Enhet for mestring og rehabilitering søker en engasjert og utviklingsorientert ergoterapeut som brenner for arbeid med voksne og eldre til en 100% fast stilling med estimert oppstart fra og med 01.07.24.Stillingen er for tiden organisert i seksjon hverdagsmestring sammen med bydelsfysioterapeutene, dagrehabiliteringen, frisklivssentralen og velferdsteknologi. I tillegg ligger forvaltningsansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale til denne seksjonen.Hverdagsmestring ønsker å komme tidlig i kontakt med innbyggere med begynnende funksjonssvikt. Et viktig fokus er mestring av hverdagslige aktiviteter for å kunne bli boende hjemme eller gjenvinne funksjon til å kunne gjenoppta daglige aktiviteter. Ergoterapeutene støtter opp om dette blant annet gjennom tilrettelegging av ...

 • Company KARMØY KOMMUNE HJEMMETJENSTE MIDT in Other
  22.03.2024 Updated on: 24.03.2024

  Arbeidsplassen er knyttet til en ung mann med traumatisk hodeskade, som bor i egen enebolig sentralt i Kopervik.Stillingen er administrert av hjemmetjenesten midt, og inngår i et tverrfaglig team knyttet til en enkelt person. Arbeidet er i turnus med 14 timers vakter fra kl 0715-23, og arbeid hver 3.helg. Det er 2 personale på jobb store deler av vakten. Turnusen er lagt opp med 3-4 vakter etter hverandre, og deretter 6-8 dager friperiode.  Stillingen inngår i et tverrfaglig team bestående av sykepleier vernepleier, helsefagarbeider og ergoterapeut. Teamet jobber målrettet med habilitering- og rehabiliterende tiltak, og jobber for å tilrettelegge for et sosialt og meningsfylt liv-  sammen med venner og familie.  ArbeidsoppgaverSammen med din kollega må du utføre:pleie- og omsorgs oppgavert...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF ÅLESUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  21.03.2024 Updated on: 21.03.2024

  Vi har ledig eit 100 % ferievikariat som ergoterapeut i perioden 08.07 - 04.08.2024, med hovedansvar for medisinsk avdeling!Stillinga er knytta til seksjon for Kliniske støttefunksjonar, Ålesund sjukehus og underlagt Klinikk for Kreftbehandling og Rehabilitering. Vi har totalt 3,75 stillingar for ergoterapeut og 11 stillingar for fysioterapeut. Ergoterapeutane har hovudarbeidsområde ved ortopedisk avdeling, revmatologisk avdeling og medisinsk avdeling, der den enkelte har hovedansvar for ei fast avdeling. Du vil samarbeide tett med både ergoterapeut, lege og fysioterapeut.Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp som vedlegg til søknaden din.ArbeidsoppgåverVurdering og kartlegging av pasientar med hjerneslag og geriatriske pasientarKvalifikasjonarAutorisert ergoterapeut med norsk g...

 • Company FLORØ FYSIO-/ERGOTERAPI in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Fysio- og ergoterapitenesta i Florø har ledig eit vikariat for ergoterapeut, 100% stilling frå 01.08.2024- 31.12.2025. Stillinga har kontorplass på Sunnfjord medisinske senter ( SMS).ArbeidsoppgåverErgoterapifagleg kartlegging, oppfølging og veiledning for alle aldreVurdering og tilrettelegging av bustadTverrfagleg samarbeid internt og eksterntKoordineringsoppgåver og arbeid med individuell planArbeid med ulike grupper og/ eller læring og mestringstilbudVeiledning av studentarKvalifikasjonarErgoterapeut med autorisasjon som:har fokus på brukarkan kartlegge og formidle brukar sin funksjon i hovudsak innan heim/ institusjon, skule og fritidlikar å arbeide med og har erfaring innan habilitering og rehabiliteringhar evne og vilje til tverrfagleg samarbeidlikar utfordringar og har evne til å bi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Optometrists and ophthalmic opticians Edit filters