Jobmonitor. Search results for Optometrists and ophthalmic opticians

20 Jobs found

Used filters:
 • Optometrists and ophthalmic opticiansx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company HØYENHALL HELSE OG REHABILITERING AS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OSLO in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251828310 Presentasjon av stillingen:NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har et ledig vikariat som rådgiver (kode 1434) innen faggruppe Dagligliv -- Bevegelse i avdeling Rådgivning og veiledning.NAV Hjelpemiddelsentral Oslo er et ressurs- og kompetansesenter. Vi har ca. 320 medarbeidere. Hjelpemiddelsentralen er lokalisert i moderne lokaler på Økern i Oslo og er delt inn i fem hovedområder; Rådgivning og veiledning, Bilsenter Østlandet, Søknad og service, Lager og teknisk og Tolk.NAV Hjelpemiddelsentral Oslo har et overordnet og koordinerende ansvar for formidling og forvaltning av tekniske hjelpemidler i hovedstadsregionen. Hjelpemiddelsentralen bistår kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere ved å gi rådgivning og veiledning, arrangere kurs og bistå i oppl...

 • Company STAMINA HELSE AS AVD MOLDE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STAMINA HELSE AS AVD MOLDE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:884039312 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ansvar og oppgaver:Bedriftsfysioterapeut/ergoterapeut utfører oppgaver i henhold til utdannelse/kompetanse.Etter behov, bistå medlemsbedriftene ved:• Kartlegging - og risikovurdering av arbeidsplasser med fokus forebygging av muskel- og skjelettplager.• Planlegging av nye - og/eller endring av nåværende arbeidsplasser som vil ha betydning for arbeidsmiljøet.• Rådgiving og opplæring i forebygging av muskelskjelettplager individuelt og i grupper i bedrift.• Delta i bedriftenes systematiske HMS-arbeid.• Arbeidsplassvurdering/funksjonsvurdering og klinisk undersøkelse arbeidstakere, med tanke på rådgiving, treningsveiledning og tilrettelegging av arbeidsplass.Vi ser etter deg som har variert erfaring og:har engasjement for forebygge...

 • Company AG Johnsen AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  AG Johnsen is an international recruitment and HCS company.  We are currently recruiting for a customer in Norway and the position will be based in Norway.Our customers are one of the largest optician chain in Norway. They are looking for qualified candidates with excellent customer focus  We are looking for candidates that already has authorisation to work as a optician in home country. A copy of the authorisation must be attached when applying for the job.We will help with information in order to get an authorization in Norway.Job description:Eye check, information and saleCustomer focusImplementation of the companies focus areaSkills: Fluent in English, Norwegian, Swedish or DanishThe ideal candidate is service oriented, flexible, a good optician and work well in teamHow to apply? Or se...

 • Company NORD-AURDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250819115 Presentasjon av stillingen:Er du den rette til å være med å utvikle ergoterapi-tjenestene og å bidra inn i et nyopprettet kommunalt team - "Housing First - team"/boligsosialt team i Nord-Aurdal kommune?Kommunen søker etter ergoterapeut i 80% stilling fra medio august 2020.Stillingen er delt i en 50 % fast stilling, som er en del av den faste, kommunale ergoterapiressursen og en 30 % prosjekt-stilling (med mulighet for fast etter endt prosjektperiode) som er knyttet til prosjektet "Housing First". Kommunen har fra før en 50 % ergoterapi-ressurs som allerede er en del av fysio- og ergoterapitjenesten.Du vil ha organisatorisk tilhørighet i virksomhet Omsorg og rehabilitering. Virksomheten har sykehjemsplasser,hjemmesykepleie, fysio- og ergoterapitjenester...

 • Company KVITESEID KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  60 % fast stilling, tilsetjing frå 01.09.2020 - ID 1022Søknadsfrist: 31.07.2020Ynskjer du å arbeide som ergoterapeut i ein av Vest -Telemarks finaste kommunar?Ved Kviteseid helsesenter, fysio- og ergoterapitenesta er fylgjande stilling ledig:Ergoterapeut ID 1022 , 60 % fast stilling, tilsetjing frå 01.09.2020.Ergoterapeuten arbeider med brukarar i alle aldersgrupper og tett saman med fysioterapeut og hjelpemiddeltekniker. Vi tilbyr ein spannande og utfordrande jobb i ei teneste prega av stor aktivitet, utvikling, godt humør og god takhøgde.Arbeidsoppgåver:Kartleggjing og tilretteleggjing for meistring, aktivitet og deltagelseHjelpemiddelformidling, tilpasning og oppfylgjingRettleing av andre faggrupper, pårørende og brukararDeltaging i kommunens eiga meistringsteamDeltaging i kommunens inn...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE PEDAGOGISK SENTER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Friskliv og mestring er en etat organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Etaten består av fire flerfaglige virksomheter - virksomhet Friskliv, virksomhet Mestring, habilitering og rehabilitering, virksomhet Livsmestring og virksomhet Bomestring.Stillingen er tilknyttet virksomhet Mestring, habilitering og rehabilitering, herunder fagområdet fysio- og ergoterapi. Fagområdet er delt i 3 innsatsområder; rehabilitering, voksne og barn/unge, og består av ca 40 årsverk. Virksomheten jobber med tiltak som er helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og behandlende. Tjenesten tilbyr utadrettede tjenester, på de arenaene som brukerne oppholder seg. Stillingen er tilknyttet syn- og hørselsarbeid i avdeling Ergo- og fysioterapi voksne. Hovedoppgaver vil være levering, ...

 • Company JEVNAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.Vil du være med å videreutvikle vårt tverrfaglige helsefremmende, habiliterende og rehabiliterende arbeid? Gjennom "Leve hele livet"- reformen ønsker Jevnaker kommune å ansette en ergoterapeut i 100 % fast stilling til vår Fysio/Ergo avdeling.For å lykkes med...

 • Company HERØY KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  IngressHerøy omsorgssenter har ledig100 % fast stilling som Ergoterapeut i hjemmetjenesten.Herøy hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende. Vi jobber for at brukerne skal få bo lengst mulig i eget hjem ved hjelp av egne ressurser. Vi ønsker å ha fokus på hverdagsrehabilitering. Vi jobber med brukere med forskjellige behov, noen har et stort hjelpebehov som krever omfattende ressurser mens andre klarer seg godt selv. Vi jobber for å ivareta brukerne på best mulig måte, og det gjør vi best med å ha en god relasjon til brukere og pårørende.Hjemmetjenesten har høy fagdekning og ønsker nå en ergoterapeut som kan bidra til å styrke og utvide vår kompetanse ytterligere.Beskrivelse avdelingeHjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og heldøgns bemannede omsorgsboliger . Det er 9 leiligheter og ...

 • Company SORTLAND KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Om stillingenSortland kommune har mottatt prosjektfinansiering fra Fylkesmannen i Nordland til å etablere og gjennomføre etsinnemestringstilbud. Tilbudet retter seg mot innbyggere i Vesterålen og Lofoten som har sinnemestringsproblem. Prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Tryggere, er i sitt 2. år nå og vil bli søkt videreført i totalt 3 år. Det er ansatt en terapeut og det er stor pågang fra personer som ønsker å benytte seg av tilbudet. Sortland kommune og Stiftelsen Tryggere ønsker at sinnemestringstilbudet skal bli et varig tiltak.Vi søker etter terapeut i 50 % stilling som kan gjennomføre sinnemestringssamtalene i prosjektet. Det er ønskeligmed snarlig oppstart.Arbeidssted vil primært være Sortland. Sinnemestringstilbudet skal også rettes mot innbyggere i Lofoten, og...

 • Company HERØY KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  IngressHerøy omsorgssenter har ledig100 % fast stilling som Ergoterapeut i hjemmetjenesten.Herøy hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende. Vi jobber for at brukerne skal få bo lengst mulig i eget hjem ved hjelp av egne ressurser. Vi ønsker å ha fokus på hverdagsrehabilitering. Vi jobber med brukere med forskjellige behov, noen har et stort hjelpebehov som krever omfattende ressurser mens andre klarer seg godt selv. Vi jobber for å ivareta brukerne på best mulig måte, og det gjør vi best med å ha en god relasjon til brukere og pårørende.Hjemmetjenesten har høy fagdekning og ønsker nå en ergoterapeut som kan bidra til å styrke og utvide vår kompetanse ytterligere.Beskrivelse avdelingeHjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og heldøgns bemannede omsorgsboliger . Det er 9 leiligheter og ...

 • Company GISKE KOMMUNE FYSIO-/ERGOTERAPITENESTA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255572262 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 50 % fast stilling som ergoterapeut under fysio- og ergoterapitenesta i eining barn, familie og helse. Stillinga er ledig frå 14.09.2020.I tillegg til formell kompetanse, blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.Den som blir tilsett må legge fram politiattest av ny dato.Dokumentasjon på utdanning skal sendast i lag med søknaden.ArbeidsoppgåverFørebygging, behandling og rehabilitering, med auka fokus på tidleg innsatsHjelpemiddelansvarleg og rehabiliteringskontakt for kommunenFormidling og oppfølging av tekniske hjelpemiddelADL-vurdering og trening, bustadsvurdering og tilpassingDelta i og ev. leie ansvarsgrupperVere med på å utvikle samarbeidsrutinar mellom ulike faggrupper i kommune...

 • Company GISKE KOMMUNE FYSIO-/ERGOTERAPITENESTA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255528014 Presentasjon av stillingen:Er du den vi ser etter? I Giske kommune har vi hatt kvardagsrehabiliteringsteam sidan 2015. Teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut og hjelpepleiar, og ligg under fysio og ergoterapitenesta i eining barn, familie og helse. Vi samarbeider med tildelingskontor, heimebasert omsorg, rehabiliteringsavdeling, sjukehus og rehabiliteringsinstitusjonar. Frå 14.09.2020 har vi ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut i teamet.I tillegg til formell kompetanse, blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.Den som blir tilsett må legge fram politiattest av ny dato.Dokumentasjon på utdanning skal sendast i lag med søknaden.ArbeidsoppgåverFørebygging, behandling og rehabilitering, med auka fokus på tidleg inn...

 • Company STEIGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190081Nyopprettet stilling som ergoterapeut:Vi søker nå ergoterapeut i en nyopprettet 75 % stilling. Ergoterapeuten skal bidra til å forebygge bedre helse og fremme økt mestring av hverdagsaktiviteter for brukere i Steigen kommune. Som ergoterapeut vil du inngå i tverrfaglige team og koordinerende enhet kommunen. En viktig del av arbeidet vil være å delta i kartlegging av funksjonsnivå for brukere ut fra bosituasjon og ADL- og rehabiliteringspotensiale hos bruker. Du vil også delta i direkte brukerrettet arbeid.Vi ønsker at du skal bli brukt til å skape muligheter for deltakelse og inkludering i samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.Arbeidsoppgaver:Kartlegge og vurdere funksjonsnivå (psykisk, fysisk, kognitivt og sosialt)Forebygge funksjonsfall og tilrettelegge fo...

 • Company INPO AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ULLENSVANG KOMMUNE ERGO-/FYSIOTERAPITENESTE AVD ODDA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi tilbyr varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i ein heilt ny kommune, i eit positivt arbeidsmiljø saman med ergoterapeutar, fysioterapeutar, turnuskandidatar og tidvis studentar. Vikariatet har tiltreding august 2020 til september 2021.Terapeutane i Ullensvang kommune er lokalisert i Odda, Kinsarvik, Utne og Jondal. Du vil ha oppmøtestad og hovudarbeidsområde i Odda, men oppgåver og arbeidsområde innad i kommunen vil kunne variere etter behovet i tenesta. Du vil i hovudsak arbeide med vaksne og eldre brukarar.ArbeidsoppgåverKartlegging, funksjonstrening og tilrettelegging i ADLRettleiing og rådgjeving til brukarar, pårørande og andre fagpersonarRehabilitering m.a. hovudansvar for ergoterapitenester på rehabiliteringsavdeling Bokko bo...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL SØNDRE NORDSTRAND in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250593696 Presentasjon av stillingen:Er du en dedikert ergoterapeut? Da kan du være den vi ser etter!Vårt mål er at bruker skal være i stand til å mestre eget liv og bo lengst mulig i eget hjem. I dette arbeidet står tilrettelegging og tilpasninger av brukers omgivelser sentralt. Aktivitet og deltagelse er vårt hovedfokus i ergoterapitjenesten, og vi utgjør et vesentlig bidrag i det forebyggende arbeidet sammen med bruker.Som ergoterapeut i Bydel Søndre Nordstrand får du en mangfoldig og utfordrende hverdag med stort ansvar. Samtidig får du stor grad av frihet til å organisere egen arbeidshverdag. Du må ha evne til å koordinere og prioritere ulike oppgaver samtidig,og holde et høyt tempo.Team rehabilitering er underlagt Enhet lavterskel, forebygging og rehabilit...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE ERGOTERAPI in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257914726 Presentasjon av stillingen:Vi lyser ut en fast stilling for ergoterapeut i 50% ved Avdeling Folkehelse, Fysio- og ergoterapi i Eidsvoll kommune. Stillingen er ledig fra 1.8.2020.Avdeling for Folkehelse, Fysio- og ergoterapi har totalt 28,4 årsverk og er lokalisert ulike steder i kommunen. Den ledige stillingen som ergoterapeut er tilknyttet arbeid med voksne og eldre. Om stillingen skal knyttes til institusjon eller hjemmeboende er fortsatt under avklaring.ArbeidsoppgaverArbeid som ergoterapeut for voksne hjemmeboende og på institusjon.Kartlegging av ADL funksjon, igangsetting av tiltak/ oppfølgingKognitiv kartleggingTilrettelegging i aktivitet og av omgivelserOppfølging både individuelt og i grupperDelta i tverrfaglig og tverretatlig arbeid, herunder ...

 • Company HVALER KOMMUNE OMSORGSTJENESTEN AVD SYKEHJEM in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257329070 Presentasjon av stillingen:Vi har en ledig midlertidig 50 % stilling som ergoterapeut i koordinerende enhet.Stillingen er ledig for tiltredelse snarest med varighet til 31.12.2021 - med mulighet for forlengelse.Stillingen ligger til enhet for koordinerte tjenester som er en del av tjenesteområdet Friskliv, læring og mestring. Arbeidssted er for tiden Dypedalåsen på Spjærøy i Hvaler kommune.Hvaler kommune er i en spennende endring både innenfor organisering og digitalisering, som vil påvirke arbeidet i kommunen fremover. Vi søker en dyktig og engasjert ergoterapeut som er opptatt av helhetsperspektivet, og som finner det spennende å bidra til gode løsninger på tvers av tjeneste- og fagområder til innbyggerens beste.ArbeidsoppgaverKartlegge og vurdere br...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Optometrists and ophthalmic opticians Edit filters