Jobmonitor. Search results for Other music teachers

23 Jobs found

Used filters:
 • Other music teachersx
Displaying 1-23 of 23 results.
 • Company RANA KULTURSKOLE in Other
  01.06.2020

  Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Rana kulturskoleRana kulturskole har 19 ansatte fordelt på 15, 6 årsverk, og har i overkant av 400 elever. Kulturskolen gir instrumental- og vokalopplæring, og undervisning i teater og visuelle kunstfag. Vi har et utstrakt samarbeid med skoler, barnehager og fritidsmusikkliv. Flere dirigenter for kor, korps og orkester er ansatt i Kulturskolen. KammeRana er kulturskolens egen profesjonelle distriktsmusikergruppe, satt sammen av ansatte i kombinerte stillinger som musikkpedagoger og utøvere.Rana kulturskole har ledig fast ansettelse som:Distriktsmusiker, celloStillingsstørrelse: opptil 100 %Tiltredelse i stilling: 1. august 2020.Hovedoppgaver -- ansvarArbeidsoppgavene er delt mellom utøving og undervisning.Den utøvende delen be...

 • Company MELHUS KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  01.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4236145841 Presentasjon av stillingen:Ved Kulturskolen i Melhus har vi ledig 50 % stilling som sanglærer. 30 % av stillingen er fast f.o.m. 01.08.20 og 20 % er vikariat i perioden f.o.m. 01.08.20- t.o.m. 31.07.21.Kulturskolen i Melhus har ca. 700 elevplasser fordelt på musikk, dans, sirkus, drama/teater, visuelle kunstfag, lyd-/lys-/studioteknikk, moderne musikkproduksjon samt diverse førskoletilbud.Kulturskolen har nært samarbeid med grunnskoler, barnehager og fritidskulturlivet ikommunen. Kulturskolen har base på Melhus rådhus og har undervisning både der og utepå grunnskolene.ArbeidsoppgaverStillinga inneholder undervisning av sangelever i grupper og individuelt. Undervisning i grunnskole kan være aktueltGode ferdigheter på piano er en fordelKvalifikasjonerDu ...

 • Company MOLDE KULTURSKOLE in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org.nr.:Molde kommune Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig stilling som kulturskolelærer med hovedvekt på fløyte. 60% av stillingen er fast stilling. Midlertidig økning inntil 80% kan vurderes ut fra søkerens evt. tilleggskompetanse.Beskrivelse av arbeidsstedMolde kulturskole har ca 1300 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater. Skolen har bl.a. ansvar for undervisning av alle utøvende fag på Utdanningsprogram for musikk, dans, drama ved Molde vgs samt all kulturskoleundervisning i Gjemnes kommune. Kulturskolen samarbeider nært med kommunens frivillige kulturliv og bidrar bl.a. med dirigenter, instruktører og instrumentallærere. Skolen samarbeider også med kommunens øvrige tjenestetilbud og med profesjonelle kulturinstitusjoner. Kulturskolen har nye ...

 • Company NORDRE FOLLO KULTURSKOLE KONTRA SKI in Other
  30.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239680838 Presentasjon av stillingen:Nordre Follo kulturskole søker pianopedagog i 60 % stilling. Undervisningen vil foregå hovedsaklig på vår base i Ski, men noe undervisning vil kunne bli lagt til vår base i Kolben kulturhus på Kolbotn.Nordre Follo kulturskoleKulturskolen holder til på tre baser, henholdsvis base Kontra (Ski), base Kolben (Kolbotn) og base dans (Ski). Vi har for tiden 1 900 elevplasser og 62 kulturskolelærere.I kulturskolen legger vi vekt på kvalitet i undervisningen, god kommunikasjon og samarbeid med foresatte. Kulturskolen har de siste årene utviklet større bredde i kunstfagtilbudet med visuell kunst, drama og dans i tillegg til en bred musikkprofil.Nordre Follo kulturskolehar eget talentutviklingsprogramdeltar i UngMusikk i samarbeid med N...

 • Company VINDAFJORD KOMMUNE SERVICE- OG FELLESTJENESTER in Other
  30.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Me søkjer:Musikk- og kulturskulelærar i dans ved Vindafjord kulturskule.Det er ledig 50% fast stilling.Tiltreding 01.08.2020.HovudarbeidsoppgåverUndervisning i dans.KvalifikasjonerDanselærar. Personar med høg realkompetanse kan og søkje.Må beherske norsk, skriftleg og munnleg.Andre opplysningerVindafjord kulturskule har ny dansesal i kultur- og læringssenteret. Me underviser og desentralisert.Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesju...

 • Company SARPSBORG KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  29.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Beskrivelse av arbeidsstedSarpsborg kulturskole har ca 800 elevplasser og 20 lærere, og holder til i egne lokaler i Sarpsborg sentrum. Sarpsborg kulturskole jobber for å bli en kulturskole for alle, og har fokus på utvikling av et mangfoldig tilbud gjennom breddeprogram i tillegg til kjerneprogram og fordypningsprogram. Vi samarbeider også med grunnskole og barnehager, i tillegg til frivillig musikkliv, nav-intro, innvandrermiljøer, lag og foreninger.Stilling / ArbeidoppgaverFra 01.08.20 er det ledig to 20% stillinger som kulturskolelærer i musikkfag knyttet til kulturskolens breddeprogram. Breddeprogrammet favner bredt, og omhandler alt fra instrumentalundervisning èn til èn og gruppeundervisning, til kortere kurs i ulike disipliner. Forventninger til undervisningsmengde, oppmøte og egeni...

 • Company ALVER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON KNARVIK in Other
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: kultur Presentasjon av stillingen :AvdelingKulturskulen i Alver er ein svært viktig del av kulturlivet i kommunen. Kulturskulen tilbyr undervisning innan kunstformane musikk, teater, dans og visuell kunst. Undervisninga er desentralisert, men med hovudvekt av undervisninga på kulturskulesentra på Manger, Frekhaug og i Knarvik.Kort om stillingaFrå 01.08.2020 -- 30.06.2021 er følgjande undervisningsstilling ledig i kulturskulen:Musikkterapeut eller -pedagog for elevar som treng tilpassa opplæring 23% (årsvikariat)Undervisningsdag: tysdagDu som får tilbod om stillinga vert tilsett i Alver kommune, med tenestestad Alver kulturskule. Dersom det vert endring av elevgrunnlag eller personalsamansetjing ved skulen må evt. endring av undervisningsstad og stillingsin...

 • Company ALVER MUSIKK- OG KULTURSKULE in Other
  29.05.2020 Updated on: 01.06.2020

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: kultur Presentasjon av stillingen :AvdelingKulturskulen i Alver er ein svært viktig del av kulturlivet i kommunen. Kulturskulen tilbyr undervisning innan kunstformane musikk, teater, dans og visuell kunst. Undervisninga er desentralisert, men med hovudvekt av undervisninga på kulturskulesentra på Manger, Frekhaug og i Knarvik.Kort om stillingaFrå 01.08.2020 er følgjande undervisningsstilling ledig i kulturskulen: Pianolærar 45%Den som får tilbod om stillinga vert tilsett i Alver kommune, med tenestestad Alver kulturskule. Dersom det vert endring av elevgrunnlag eller personalsamansetjing ved skulen må evt. endring av undervisningsstad og stillingsinnhald kunne påreknast. Han/ho som blir tilsett har ôg plikt til oppmøte på stabs- og planleggingsmøta i kultu...

 • Company SINSEN SKOLE in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4236521885 Presentasjon av stillingen:Undervisningsstilling musikk/leselærerF.o.m. 01.08.20 eller etter avtale. 100% stilling. Fast. Dagtid. Lønnstrinn: 20-45Sinsen skole er en 1.-7. skole med ca. 600 elever og 50 lærere som holder til i lyse og moderne lokaler med tradisjonelle klasserom. Vi har dyktige lærere som legger til rette for at den enkelte elev skal oppleve mestring på sitt nivå. Våre ansatte ved skolen og aktivitetsskolen er opptatt av å ha gode relasjoner til elevene, og jobber målrettet for at alle skal ha et trygt og godt læringsmiljø.Skole samarbeider med Redd Barna og er en "Ingen Utenfor"-skole der man er opptatt av inkludering, solidaritet og elevmedvirkning. Vi har TiEy-organisert undervisning på 1.-3. klasse med Ny Start -lærer på disse trinn...

 • Company VÅGAN KULTURSKOLE in Other
  28.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243653424 Presentasjon av stillingen:Vågan Kulturskole har rundt 250 elevplasser, 7 årsverk fordelt på 12 personer. Vågan kulturskole har tilbud om undervisning i musikk, dans, billedkunst og drama. Vi holder til i egne lokaler i Svolvær sentrum, hvor vi har mesteparten av undervisningen vår. En del er desentralisert på skolene i Kabelvåg. I løpet av 2020 skal vi inn i nye, spesialtilpassede lokaler i Svolvær skole.Kulturskolen har et tett og godt samarbeid med Lofoten kulturhus, og er engasjert i «Sceneverftet -- musikalarrangørforening» i oppsettingen av en årlig musikal. Vi har også samarbeid med Lofoten og Vesterålen Orkesterforening, og med lokale korps og foreninger. Vi har egen rockebrakke og opptaksstudio og har ønske om satsing på rytmisk musikk i årene...

 • Company SKI VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237199026 Presentasjon av stillingen:Er du faglig og pedagogisk oppdatert, er du kanskje vår nye lærer i tubaSki videregående skole har ledig midlertidig stilling som lærer i tuba.Ski videregående skole er en populær skole med dyktige elever og engasjerte ansatte. Skolen holder til i flotte tidsmessige lokaler med sentral beliggenhet og nærhet til grønne omgivelser. Det er kort vei til offentlig kommunikasjon og ca. 22 min reisetid med tog til Oslo eller Moss. Skolen har ca. 120 ansatte og ca. 800 elever fordelt på studiespesialisering, musikk, dans og drama, idrettsfag, eget opplæringsløp for minoritetsspråklige og voksenopplæring på kveldstid.For mer informasjon om skolen, se Arbeidsoppgaverundervisning i tubaKvalifikasjonerundervisningskompetanse i tubagod ko...

 • Company TØNSBERG KULTURSKOLE in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: 222 Presentasjon av stillingen :Tønsberg kulturskole dekker hele «nye» Tønsberg kommune med ca. 650 elever i alderen 3 -- 19 år. Skolen har i alt 26 ansatte som dekker fagene visuell kunst, drama/teater og musikk. Godt samarbeid med bl.a. kommunens 5 skolekorps og Tønsberg kirkelige fellesråd.Ledig til sammen 100% stilling som korpsdirigent og kulturskolelærer i messinginstrumenterKorpsdireksjon (31,5% stilling)Ramnes & Røråstoppen Skolekorps (Alle nivåer) :Korpset er i vekst og er godt drevet. Elevene får god musikalsk opplæring og korpsets styre fungerer godt. Det er et godt samarbeidet mellom korpset og kulturskolen. Tilsetting i samarbeid med korpsets styre.Kulturskolelærer i messinginstrumenter (68,5 % stilling)Stillingen omfatter undervisning på trom...

 • Company TØNSBERG KULTURSKOLE in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: 333 Presentasjon av stillingen :Tønsberg kulturskole dekker hele «nye» Tønsberg kommune med ca. 650 elever i alderen 3 -- 19 år. Skolen har i alt 26 ansatte som dekker fagene visuell kunst, drama/teater og musikk. Godt samarbeid med bl.a. kommunens 5 skolekorps og Tønsberg kirkelige fellesråd.Ledig stilling som kulturskolelærer i kirkeorgel 20% fast stilling fra 01.08.20Stillingskode 6814 (kulturskolelærer)Stillingen omfatter undervisning av elever i alderen 7 -- 18 år på kirkeorgel. Undervisning primært på tirsdager, men andre ukedager kan diskuteres.Arbeidsoppgaver:Undervisning på kirkeorgelUndervisning av både nybegynnere og viderekomne eleverKonsertvirksomhet og samspillprosjekterKvalifikasjoner:Musikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå. (Mi...

 • Company TINN KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  27.05.2020 Updated on: 30.05.2020

  TINN KIRKELIGE FELLESRÅD SØKER BARNEKORDIRIGENTVIKAR 25 % STILLING. Vi søker en samarbeidsvillig og utadvendt person som kan være dirigent for Tinn Barnekor fra skolestart høsten 2020 til skoleslutt 2021. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest ikke eldre enn 1 år. Arbeidsoppgaver: • Undervisning og direksjon av barnekor, aldersgruppe 6-13 år. • For- og etterarbeid knyttet til undervisning. • Planlegging og gjennomføring av undervisning, konserter og ulike prosjekter. • Deltakelse i fellesmøter, samt team- og komitearbeid knyttet til undervisningen. Undervisningssted er på 4 skoler (Miland, Atrå Austbygde og Hovin) i SFO- tiden. Kvalifikasjoner • Fordel med erfaring med instrumenter • Gode direksjonsfaglige ferdigheter. • Erfaring fra undervisning i kulturskole eller tilsvarende ...

 • Company SANDNES KOMMUNE MESTRINGSENHETEN LANGGATA 96 in Other
  26.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4235764735 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker å ansette deg som er musikkterapeut, og som er opptatt av å være tilstede der innbyggerne lever livene sine. Her får du anledning til å jobbe lavterskel og tilby musikkterapi uten henvisning eller ventetid. Vi søker deg som vil være en positiv lagspiller i et tverrfaglig miljø.Den ledige stillingen som musikkterapeut er i avdeling rus og avhengighet. Avdelingen gir hjelp til innbyggere med rusutfordringer i Sandnes kommune. Hjelpen som tilbys til innbyggeren er basert på Feedback informered treatment (FIT). Ved hjelp av FIT gir innbygger jevnlig tilbakemelding på hvordan han eller hun har det og hvordan innbygger opplever samarbeidet. Tilbakemeldingene brukes for å justere videre behandling. Musikkterapi ved...

 • Company EVJE OG HORNNES KOMMUNE KULTURENHETEN in Other
  26.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4234211312 Presentasjon av stillingen:Vi har et godt og tett samarbeid med våre nabokommuner, Bygland og Åseral, for åtilby gode kulturskoletilbud til barn og ungdom i våre tre kommuner. Det erEvje og Hornnes som er vertskommune for dette samarbeidet og ansettelse gjøresher.Kulturskolen får ledig flere engasjementer for skoleåret 2020 / 2021 og søker derfor etter kulturskolelærere som kan spille på flere strenger:Instrumenter: gitar, el. gitar, bass, trommer og pianoVisuell kunst / film / digital kunstDrama / teater / musikal / dansSkapende skrivingSceneproduksjon / lyd- og lysteknikk / sal & sceneSang / sanggrupper / musikal / låtskrivingArbeidstid er p.t ettermiddag på ukedager. Stillingene kan variere i størrelse.KvalifikasjonerUtdanning på høgskole- eller uni...

 • Company KULTURSKULEN in Other
  24.05.2020 Updated on: 27.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4233451285 Presentasjon av stillingen:Stad kulturskule har ledig 60% vikariat i undervisningsstilling for piano og song i perioden 01.08.2020 -- 31.07.2021. Dagleg arbeidsstad er i Stad kulturskule sine lokale på Nordfjordeid og på ulike stadar i Stad kommune gjennom eit desentralisert undervisningstilbod. Det kan bli mogleg å auke stillinga gjennom utleige til eksterne samarbeidspartnarar, spesifikt arbeid med musikalframsyningar i det lokale musikkmiljøet.Stad kulturskule er ein aktiv og synleg aktør i kommunen sitt kulturliv. Det er eit høgt fagleg nivå i kollegiet, og eit godt og kreativt arbeidsmiljø. Vi har eit utstrakt fagleg samarbeid i kollegiet og gjer større samarbeidsprosjekt årvisst. Kulturskulen er i stadig utvikling og ønskjer å vere eit lokalt res...

 • Company KIRKEPARKEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  21.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237759632 Presentasjon av stillingen:Vil du bli vår nye kollega?Kirkeparken videregående skole har ledig undervisningsstilling innen musikk, dans, drama. Kirkeparken videregående skole ligger i sentrum av Moss. Vi har nærhet til sjø og skog, og har gode kollektivforbindelser til Oslo (45 minutter til Oslo S). Vi har ca. 1000 elever og 170 ansatte. Skolen har et bredt opplæringstilbud innen SSP, ID, MDD, RM, SS, KDA, voksenopplæring og tilrettelagt opplæring. Skolen har et godt arbeidsmiljø og flotte elever. Vi er opptatt av å utvikle et skolefellesskap som bygger på felles verdier. Kirkeparken kjerneverdier er likeverd, omsorg, inkludering og resultatbevissthet.På Kirkeparken er vi mest opptatt av elevenes læring og deres resultater. Samtidig skal vi ha et stimu...

 • Company STORD KULTURSKULE in Other
  20.05.2020 Updated on: 31.05.2020

  Kulturskulen søkjer etter lærar i messinginstrument i 25% fast stilling, frå 01.08.2020. 5 % av stillinga er knytt til aspirant/junioropplæringa i Stord skulekorps.Stord kommune er ein industrikommune i Hordaland med ca. 18 000 innbyggjarar.Stord er kommunikasjons- og regionssenter for Sunnhordland med gode samband til Bergen, Haugesund og Stavanger. Her er flyplass med daglege flygingar til Oslo. Stord har eit rikt kulturliv og eit stort dansemiljø. Det er også gode vilkår for sport og friluftsliv. Kulturskulen har omlag 750 elevplassar.Me søkjer etter allsidig messinglærar. Det er ynskjeleg med musikkfagleg utdanning frå høgskule, universitet eller likande, pedagogisk kompetanse og relevant arbeidserfaring. Det forventast gode samarbeidsevner, aktiv deltaking i lærarkollegiet, samt evne ...

 • Company LILLESTRØM KULTURSKOLE in Other
  20.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4237224353 Presentasjon av stillingen:Lillestrøm kulturskole søker etter en vikar som kan undervise i piano fra 01.08.2020 - 28.02.2021. Vikariatet er på 50% stilling, og undervisningsstedet er i Fetsund.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer undervisning av barn og unge i alle aldre og på ulike nivåer. De aller fleste har enkeltundervisning, men noe gruppeundervisning må påberegnes. Stillingen vil også kunne inneholde akkompagnementsoppgaver.KvalifikasjonerMinimum 3 års relevant kunstfaglig høgskoleutdanning med piano som hovedinstrumentDet er ønskelig med pedagogisk utdannelse eller svært god realkompetanseSøker bør ha god erfaring med å undervise elever på forskjellige alderstrinn, nivåer og i ulike sjangereFør tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd m...

 • Company TEIGAR UNGDOMSSKOLE in Other
  20.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Teigar ungdomsskole ligger nord på Nøtterøy, nær bygrensen. Skolen har ca 360 elever og 55 ansatte. Skolen er organisert i fire avdelinger og hver avdeling ledes av en inspektør. Skolen har en godt utrustet musikkavdelingen med mange muligheter. Teigar har egen aula som er tilrettelagt for konserter og lignende arrangementer. Vi ønsker at musikkfaget skal ha en sentral rolle i skolens estetiske og kulturelle uttrykk.Skolens visjon er: Felles ansvar for trivsel og læring.Stillingsinformasjon50 % midlertidig stillingVarighet 01.08.20 - 31.07.2021Tiltredelse 01.08.20 eller snarest mulig etter denne dato.Søknadsfrist: 17. maiVi søker en musikklærer som:Har solid musikkfaglig utdannelse, helst på bachelor-nivå eller mer.Er utviklingsorientert...

 • Company NITTEDAL KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4239066962 Presentasjon av stillingen:Nittedal Kulturskole søker pianolærer 42 % fast stilling fra 1.august 2020. Vi søker en person som har engasjement og interesse for å undervise barn og ungdom i et trygt og motiverende læringsklima. Vi legger vekt på personlige egenskaper, gode samarbeidsevner og evnen til å skape entusiasme. Søkere må kunne bidra positivt i lærerkollegiet i kulturskolen. Prøveundervisning vil bli gjennomført som del av ansettelsesprosessen.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge....

 • Company NITTEDAL KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4224639367 Presentasjon av stillingen:Nittedal Kulturskole søker pianolærer i rytmisk og improvisert musikk 21 % fast stilling fra 1.august 2020. Vi søker person som har engasjement og interesse for å undervise barn i et trygt og motiverende læringsklima. Vi legger vekt på personlige egenskaper, gode samarbeidsevner og evnen til å skape entusiasme. Søkere må kunne bidra positivt i lærerkollegiet i kulturskolen. Prøveundervisning vil bli gjennomført som del av ansettelsesprosessen.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other music teachers Edit filters