Jobmonitor. Search results for Other music teachers

77 Jobs found

Used filters:
 • Other music teachersx
Displaying 1-50 of 77 results.
 • Company NAMSOS KOMMUNALE KULTURSKOLE in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kulturskolelærer strykeinstrumenter i inntil 20% fast stilling ved Namsos kommunale kulturskoleNamsos kommunale kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, kunst m.m. Skolen har hovedsete og administrasjon på Geilin i Namsos, med avdelinger på Namdalseid og Jøa, samt desentralisert undervisning ved flere skoler. Namsos Kulturskole har ca. 850 elevplasser og 25 lærere.Fra 2.8.2021 har vi ledig inntil 20% fast stilling som lærer på strykeinstrumenter ved Namsos kommunale kulturskole.Stillingens arbeidsområde er lagt til musikkseksjonen ved kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 250 elevplasser på instrumental og vokal opplæring i alderen 3-20 år.Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i fiolin.Kulturskolen har et ustrakt s...

 • Company NAMSOS KOMMUNALE KULTURSKOLE in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :KulturskolelærerKulturskolelærer tangent i inntil 30% fast stilling ved Namsos kommunale kulturskoleNamsos kommunale kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, kunst m.m. Skolen har hovedsete og administrasjon på Geilin i Namsos, med avdelinger på Namdalseid og Jøa, samt desentralisert undervisning ved flere skoler. Namsos Kulturskole har ca. 850 elevplasser og 25 lærere.Fra 1.8.2021 har vi ledig inntil 30% fast stilling som tangentlærer ved Namsos kommunale kulturskole.Stillingens arbeidsområde er lagt til musikkseksjonen ved kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 250 elevplasser på instrumental og vokal opplæring i alderen 3-20 år.Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i klassisk piano.Kulturskolen har et ustrakt sam...

 • Company NAMSOS KOMMUNALE KULTURSKOLE in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :KulturskolelærerFast stilling kulturskolelærer gitar/bass/band i inntil 50% stilling ved Namsos kommunale kulturskoleNamsos kommunale kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, kunst m.m. Skolen har hovedsete og administrasjon på Geilin i Namsos, med avdelinger på Namdalseid og Jøa, samt desentralisert undervisning ved flere skoler. Namsos Kulturskole har ca. 850 elevplasser og 25 lærere.Fra 2.8.2021 har vi ledig inntil 50% vikariat som gitar-/bass-/ bandlærer ved Namsos kommunale kulturskole.Stillingens arbeidsområde er lagt til musikkseksjonen ved kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 250 elevplasser på instrumental og vokal opplæring i alderen 3-20 år.Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i gitar, bass og øvrige b...

 • Company NAMSOS KOMMUNALE KULTURSKOLE in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :KulturskolelærerFast stilling kulturskolelærer treblås i inntil 25% stilling ved Namsos kommunale kulturskoleNamsos kommunale kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, kunst m.m. Skolen har hovedsete og administrasjon på Geilin i Namsos, med avdelinger på Namdalseid og Jøa, samt desentralisert undervisning ved flere skoler. Namsos Kulturskole har ca. 850 elevplasser og 25 lærere.Fra 1.8.2021 har vi ledig inntil 25% stilling som treblåslærer ved Namsos kommunale kulturskole.Stillingens arbeidsområde er lagt til musikkseksjonen ved kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 250 elevplasser på instrumental og vokal opplæring i alderen 3-20 år.Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i klarinett, saksofon og obo.Kulturskolen ha...

 • Company NAMSOS KOMMUNALE KULTURSKOLE in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :KulturskolelærerVikariat sangpedagog i inntil 50% stilling ved Namsos kommunale kulturskoleNamsos kommunale kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, kunst m.m. Skolen har hovedsete og administrasjon på Geilin i Namsos, med avdelinger på Namdalseid og Jøa, samt desentralisert undervisning ved flere skoler. Namsos Kulturskole har ca. 850 elevplasser og 25 lærere.Fra 1.8.2021 har vi ledig inntil 50% vikariat som sangpedagog ved Namsos kommunale kulturskole.Stillingens arbeidsområde er lagt til musikkseksjonen ved kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 250 elevplasser på instrumental og vokal opplæring i alderen 3-20 år.Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i sang/vokal individuelt og i gruppe.Kulturskolen har et ustrak...

 • Company NAMSOS KOMMUNALE KULTURSKOLE in Other
  22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :KulturskolelærerVikariat kulturskolelærer tangent i inntil 40% vikariat ved Namsos kommunale kulturskoleNamsos kommunale kulturskole har undervisning i musikk, dans, drama, kunst m.m. Skolen har hovedsete og administrasjon på Geilin i Namsos, med avdelinger på Namdalseid og Jøa, samt desentralisert undervisning ved flere skoler. Namsos Kulturskole har ca. 850 elevplasser og 25 lærere.Fra 1.8.2021 har vi ledig inntil 40% vikariat som tangentlærer ved Namsos kommunale kulturskole.Stillingens arbeidsområde er lagt til musikkseksjonen ved kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 250 elevplasser på instrumental og vokal opplæring i alderen 3-20 år.Arbeidsoppgavene vil primært være undervisning i klassisk piano.Kulturskolen har et ustrakt sama...

 • Company STAD KULTURSKULE in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406097035 Presentasjon av stillingen:Stad kulturskule har ledig 30% vikariat i undervisningsstilling for piano i perioden 01.08.2021 -- 31.03.2022. Dagleg arbeidsstad er i Stad kulturskule sine lokale på Nordfjordeid og på ulike stadar i Stad kommune gjennom eit desentralisert undervisningstilbod.Stad kulturskule er ein aktiv og synleg aktør i kommunen sitt kulturliv. Det er eit høgt fagleg nivå i kollegiet, og eit godt og kreativt arbeidsmiljø. Vi har eit utstrakt fagleg samarbeid i kollegiet og gjer større samarbeidsprosjekt årvisst. Kulturskulen er i stadig utvikling og ønskjer å vere eit lokalt resurssenter i Stad kommune. Dette gjer kulturskulen til ein spennande og utfordrande arbeidsplass.ArbeidsoppgåverUndervisning av enkeltelevar i pianoPlanlegging og g...

 • Company SVEIO KOMMUNE AVLØPSANLEGG in Other
  21.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 864 967 272 Stillingsident: 4403168763 Presentasjon av stillingen:Sveio kulturskule har ledig 20 % stilling som kulturskulelærar på messinginsstrument. Stillinga er ledig frå 01.08.21. Aktuell arbeidsdag er måndag.ArbeidsoppgåverAktuelle arbeidsområder er aspirantar til korps og individuell- og gruppeundervisning i korps.KvalifikasjonarRelevant høgskuleutdanning for fast tilsetting.Erfaring frå undervisning på messinginstrument er ein fordel.Tilfredsstillande politiattest.Personlege eigenskaparVi vektlegg at ein kan jobba sjølvsendig og at ein kan samarbeida med andre.Vi tilbyrGod offentleg pensjonsordningTilsetjing på vanlege vilkårLønn etter gjeldande lov- og avtaleverkKontaktinformasjonPål Jøsok, Einingsleiar kultur, 90116525ArbeidsstadSveiogata 705550 SveioSøk på stillinga:Nøk...

 • Company TRONDHEIM KOMMUNALE KULTURSKOLE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 983682928 Stillingsident: 4396079463 Presentasjon av stillingen:Fra 1. august 2021 er det ledig en fast 30 prosent stilling som musikklærer ved Trondheim kommunale kulturskole, med arbeidssted Spongdal skole.Trondheim kommunale kulturskole er en av landets største med rundt 5000 elever. Vi har tilbud til barn og unge i alderen 0-20 år, innen musikk, visuelle kunstfag og scenekunst. Samt gjennomføringsansvaret for Den kulturelle skolesekken og ressursskole for gjennomføring av Kulturdagen i Trondheim. Trondheim kommunale kulturskole skal tilby opplæring i kunst- og kulturfag utover det som grunnskolen kan tilby.ArbeidsoppgaverStillingen omfatter undervisning i faget musikk på ungdomstrinnet på Spongdal skoleUndervisningen ved TKK er i stor grad desentralisert til bydelene. TKK sama...

 • Company SØR-VARANGER KULTURSKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingen:Sør-Varanger kulturskole har ledig 1/1 fast stilling som gitarlærer med tiltredelse 01.08.2021.Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle gitarmiljøet i kulturskolen samtidig som du setter ditt personlige preg på undervisningen. Undervisningen foregår individuelt eller i mindre grupper og gjerne i samspillingsgrupper og band i tillegg.Hovedarbeidsoppgaver:Undervisning av kulturskolens elever, delta i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter og forestillinger i kulturskolens regi. Undervisningen kan foregå både enkeltvis og i grupper, og deler av undervisningen skjer på dagtid. I tillegg til gitarelever vil det også være noe undervisning av elever på bassgitar. Delta i kollegiets arbeid med faglig...

 • Company HYLLESTAD KOMMUNE FRIVILLIGSENTRAL in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:964967547 Stillingsident: 357916241 Presentasjon av stillingen :Hyllestad og Fjaler kulturskule har ledig 70 % vikariat frå august og ut året, med moglegheit til forlenging.ArbeidsoppgåverStillinga er fordelt med om lag 40 % som dirigent og undervisning på messingblås og om lag 30 % med musikkaktivitet for sjukeheimar, utviklingshemma og baby/barnegrupper. Vi ser difor etter ein person som har kompetanse innanfor desse fagfelta. Kulturskulen er likevel open for at folk med anna kompetanse, som kan jobbe med andre gruppeopplegg, kan søkje.Det er òg mogleg å søkje på deler av stillinga.KvalifikasjonarVi ønskjer deg med høgare utdanning innanfor musikk eller kunstfag, samt pedagogisk utdanning. Lang erfaring/realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet. Det er ein fordel med erf...

 • Company SØR-VARANGER KULTURSKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingen:Sør-Varanger kulturskole har ledig 1/1 fast stilling som gitarlærer med tiltredelse 01.08.2021.Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle gitarmiljøet i kulturskolen samtidig som du setter ditt personlige preg på undervisningen. Undervisningen foregår individuelt eller i mindre grupper og gjerne i samspillingsgrupper og band i tillegg.Hovedarbeidsoppgaver:Undervisning av kulturskolens elever, delta i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekter og forestillinger i kulturskolens regi. Undervisningen kan foregå både enkeltvis og i grupper, og deler av undervisningen skjer på dagtid. I tillegg til gitarelever vil det også være noe undervisning av elever på bassgitar. Delta i kollegiets arbeid med faglig...

 • Company HYLLESTAD KOMMUNE FRIVILLIGSENTRAL in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:964967547 Stillingsident: 357916241 Presentasjon av stillingen :Hyllestad og Fjaler kulturskule har ledig 70 % vikariat frå august og ut året, med moglegheit til forlenging.ArbeidsoppgåverStillinga er fordelt med om lag 40 % som dirigent og undervisning på messingblås og om lag 30 % med musikkaktivitet for sjukeheimar, utviklingshemma og baby/barnegrupper. Vi ser difor etter ein person som har kompetanse innanfor desse fagfelta. Kulturskulen er likevel open for at folk med anna kompetanse, som kan jobbe med andre gruppeopplegg, kan søkje.Det er òg mogleg å søkje på deler av stillinga.KvalifikasjonarVi ønskjer deg med høgare utdanning innanfor musikk eller kunstfag, samt pedagogisk utdanning. Lang erfaring/realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet. Det er ein fordel med erf...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGALAND DPS POLIKLINIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4404898193 Presentasjon av stillingen:Psykosepoliklinikken ved Haugaland DPS vil frå hausten av, bestå av ein ordinær poliklinikk, eit ACT -- team som er eit samarbeid med Haugesund kommune, samt to FACT -- team som til saman dekker det resterande opptaksområdet. Til saman gir psykosepoliklinikken eit bredt og samansett behandlingstilbod til menneske som er i behov av behandling for psykose. I tillegg til å tilby samtalar - og medikamentell behandling har vi tilbod om IMR- og livsmeistringsgrupper,kunnskapsbasert familiearbeid, samt eit samarbeid med NAV med IPS. No ynskjer vi å utvide tilbodet med musikketerapi og søker difor etter ein musikkterapeut som ynskjer å jobba saman med oss.ArbeidsoppgåverPasientoppfølging både på individ- og gruppenivåDelta i tverrfag...

 • Company STANGE KULTURSKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397904954 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som slagverklærer for instrumentalopplæring av kulturskolens elever som blant annet omfatter musikanter i kommunens skolekorps.Stange kulturskole har sin base i Stange sentrum med undervisning mange steder i kommunen. Vi har for tiden omlag 350 elever og ioverkant av 20 ansatte. I tillegg til undervisning innen musikk, dans, teaterog kunst administrerer kulturskolen også Den kulturelle skolesekken og Denkulturelle spaserstokken.ArbeidsoppgaverUndervisning av elever individuelt og i grupperPlanlegging og gjennomføring av undervisningMøtevirksomhet og arrangementerSamarbeid med kolleger og korpsFaglig utviklingsarbeidArbeidet skjer i hovedsak på mandag, tirsdag og torsdag med noe kveldsarbeid. Noe helgearb...

 • Company STANGE KULTURSKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397810738 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig stilling som treblåslærer for instrumentalopplæring av kulturskolens elever som blant annet omfatter musikanter i kommunens skolekorps. Det er hovedvekt på klarinettundervisning, men med mulighet for andre instrument ved tilleggskompetanse hos lærer.Stange kulturskole har sin base i Stange sentrum med undervisning mange steder i kommunen. Vi har for tiden omlag 350 elever og ioverkant av 20 ansatte. I tillegg til undervisning innen musikk, dans, teaterog kunst administrerer kulturskolen også Den kulturelle skolesekken og Denkulturelle spaserstokken.ArbeidsoppgaverUndervisning av elever individuelt og i grupperPlanlegging og gjennomføring av undervisningMøtevirksomhet og arrangementerSamarbeid med kolleger og korp...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND BUP POLIKLINIKK in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401668194 Presentasjon av stillingen:Er du interessert i å være med på å byggje opp eit musikkterapitilbod ved BUP Haugesund og er opptatt av faget ditt, liker å engasjere deg, raus med å dele og er opptatt av godt arbeidsmiljø? Då er du den rette musikkterapeuten for oss på BUP.Vi har ledig ein nyoppretta musikkterapeut stilling 100% fast. Ein kan vurdere å utforme stillinga som to 50% stillinger. Delte stillinger kan være aktuelt dersom ein ynskjer å kobinere stillinga med for eksempel stilling ved kulturskulen eller annan virksomhet innan fagfeltet.BUP har som mål å ha høg fagleg kompetanse, og at fagpersonane deltar aktivt i fagleg utvikling. BUP Haugesund driv med mange ulike behandlingsmetodar og vi ynskjer å utvide vårt behandlingstilbod med musikkterapi ...

 • Company ORKLAND KOMMUNE KULTURSKOLE in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:921233418 Stillingsident: 21/04857 Presentasjon av stillingen : Orkland kulturskole har ledig vikariat som slagverkslærer. Undervisningen er lagt til Meldal barne- og ungdomsskole.Dersom det er behov for tilrettelegging for søkere med lang reisevei kan det være aktuelt å etablere praksis hvor elevene får en dobbelttime (40 minutter) annenhver uke og lærer underviser annenhver uke i snitt.Aktuelle arbeidsoppgaver:• Individuell undervisning på de ulike slagverksinstrumentene.• Deltagelse ved kulturskolens prosjekter og forestillinger.• Aktiv deltagelse i lærerkollegiet i Orkland kulturskole.Vi søker deg som:• Er utviklingsorientert og med interesse for undervisningsoppgaven.• Har gode samarbeidsegenskaper og kan bidra aktivt i lærerkollegiet og på våre lærermøter.• Er god i å arbeide...

 • Company HORTEN KOMMUNE KULTURHUSET 37 in Other
  17.06.2021 Updated on: 18.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401883008 Presentasjon av stillingen:Messing- og slagverkpedagoger til korpsundervisning i grunnskolen.2 stk 10% stilling i messingundervisning og 1 stk 10% stilling i slagverkundervisning, er nå ledige.Stillingene kan ikke kombineres da disse tre personene vil arbeide samtidig og utgjøre et undervisningsteam.Stillingene er en del av et prøveprosjekt over tre og et halvt år med korpsundervisning på messing og slagverkinstrumenter i 4. og 5. klasse.ArbeidsoppgaverMessing- og slagverkundervisning i grunnskolen.KvalifikasjonerMusikkfaglig og pedagogisk utdanning på høyskolenivå. (minimum bachelor). Evt utenlandsk utdannelse må være godkjent av NOKUT.Ønskelig med undervisningserfaring fra korps og/eller kulturskole i Norge.Personlige egenskaperDet vil bli lagt vekt ...

 • Company SKIEN KULTURSKOLE in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398754310 Presentasjon av stillingen:Skien kulturskole er en fullt utbygd kulturskole med fagene musikk, dans, teater, visuelle kunstfag og skriving (forfatterskolen). Skolen har egne lokaler (renovert i 2014) til alle sine aktiviteter i sentrum av Skien. Skolens visjon er -- Skien kulturskole -- et sted å vokse som gjelder både for elevene og de ansatte.Skolen har 35 lærere fordelt på 21 årsverk med ca. 1000 elever fordelt på kulturskolens fag. I tillegg er det en god del elever som er involvert i kulturskolen via grunnskoleprosjektene.Vi er en del av Norsk Kulturskolerådets veiledningsprogram og jobber med å sette utviklingsprosjekter i system. Kulturskolen har utviklet et eget mangfoldsprosjekt MIKS, som står for mangfold, inkludering, kultur og samhold. Mye ...

 • Company ALVER MUSIKK- OG KULTURSKULE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaDet er ledig ei fast 50% stilling som songpedagog i Alver kulturskule. Undervisninga finn primært stad i Knarvik, på Lindås og på Frekhaug, men kulturskulen har stort fokus på desentralisert undervisning. Me er på jakt etter ein songpedagog som kan undervise i ulike sjangrar, med fokus på songteknikk, formidling og meistring. Han/ho som får tilbod om stillinga vert tilsett i Alver kommune, med tenestestad Alver kulturskule. Dersom det vert endring av elevgrunnlag eller personalsamansetjing ved skulen må evt. endring av undervisningsstad og stillingsinnhald kunne påreknast. Han/ho som blir tilsett har ôg plikt til oppmøte på stabs- og planleggingsmøta i kulturskulen som ein del av stillinga, talet møte vert rekna...

 • Company ALVER MUSIKK- OG KULTURSKULE in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org.nr.:920290922 Stillingsident: kulturskulen Presentasjon av stillingen :Kort om stillingaDet er ledig eit årsvikariat i 8 % stilling som pedagog for breiddetilbodet «kultursirkel» i Alver kulturskule. Undervisninga finn stad i Knarvik/Alversund-området og vert for elevar frå 3 år -- 8 år fordelte i grupper etter alder. Kultursirkel er eit tilbod der elevane får eit innblikk i kulturskulekvardagen, og kva kulturskulen er. Faget har fokus på musikk, rørsle og rytmar. Vi syng, spelar instrument, leikar, lyttar og lærar litt om teori, som instrumentkunnskap og notar. Ein viktig del av faget er og hospitering i dei ulike faga i kulturskulen; slik som dans, teater, kunst i tillegg til ulike musikkinstrument. Han/ho som får tilbod om stillinga vert tilsett i Alver kommune, med tenestestad Alve...

 • Company RAKKESTAD KOMMUNE RENOVASJON in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SANDNES KULTURSKOLE in Other
  14.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4397861115 Presentasjon av stillingen:Sandnes kulturskole har et stort messingmiljø. Mange av våre elever er også medlemmer i skolekorps. Vi har nå ledig vikariat i 15 % stilling som kornett og trompetpedagog. I tillegg til individuell undervisning kan det bli aktuelt å undervise ensembler og korps.ArbeidsoppgaverKornett og trompetundervisning av barn og unge i samsvar med kulturskolens pedagogiske plattform og fagplan. Undervisningen på kulturskolen skal ta utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom musikk og kunst.Det forventes at du bidrar med dine kvalifikasjoner inn i messingteamet, samt deltar i tverrfaglig arbeid. Primært arbeidssted er Sandnes (Vågen). Arbeidssted kan også være på forskjel...

 • Company BÆRUM KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397682389 Presentasjon av stillingen:Kulturskolen i Bærum holder til i nye lokaler i Sandvika. En stor del av undervisningen er desentralisert til 25 barneskoler, noen ungdomsskoler samt Henie Onstad kunstsenter. Skolen har ca 1900 elever og 80 lærere. Skolens virksomhet berører totalt mer enn 3000 elever gjennom samarbeidsprosjekter med grunnskolen, Den kulturelle skolesekken (DKS) og fritidsmusikklivet. Vi har et godt arbeidsmiljø og et flott lærerkollegium!Vi har nå to ledige stillinger som pianolærer, en fast stilling på 37,37 % fra 01.08.2021 og et vikariat i 23,6 % stilling fra 01.08.2021 til 31.07.2022. Den faste stillingen har undervisning på onsdager og torsdager. Vikariatet har undervisning på torsdager. Det kan vurderes å endre undervisningsdager slik...

 • Company KRISTIANSUND KULTURSKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kristiansund kulturskole har ledig inntil 100 % fast stilling som musikkpedagog/kulturskolelærer i bandinstrumenter med vekt på gitar.Deler av stillingen vil også kunne bli benyttet til prosjekter innenfor kulturenhetens ungdomsarbeid (Community music). Vi ønsker en ”fasilitator” - en person som kan legge til rette for musikalske aktiviteter med utgangspunkt i deltakernes ferdigheter og identiteter.Kristiansund kulturskole er en av fire avdelinger i Kulturenheten, sammen med Kristiansund bibliotek, kulturavdelingen og Atlanten idrettspark. Kulturskolen er inne i en spennende fase med søkelys på skoleutviklingsarbeid forankret i rammeplan for kulturskolen «Mangfold og fordypning». Som musikkpedagog og bandlærer vil du få en nøkkelrolle i ...

 • Company ST HALLVARD VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402307139 Presentasjon av stillingen:Skolen har mulig en ledig midlertidig undervisningsstilling tilknyttet musikklinjen.Vi søker lærer på jazzpiano i 4,80 % stilling som er knyttet til en elev på jazzpiano skoleåret 2021/2022.St. Hallvard videregående skole ligger i Lier kommune og har utdanningsprogrammene musikk, dans og drama, studiespesialiserende fag og idrettsfag. Skolen har 700 elever og 130 ansatte. Ved skolen er det en egen avdeling for elever med sammensatte funksjonsnedsettelser.Vi ønsker oss medarbeidere som har elevens læring og utvikling i fokus og er åpen for nye arbeidsmetoder. Den som tilsettes, må forplikte seg til å jobbe i tråd med skolens pedagogiske plattform, rammeverk for læring og ledelse i Viken og Fylkeskommunens visjoner og verdier.L...

 • Company SVEIO KULTURSKULE in Other
  13.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 864 967 272 Stillingsident: 4403168763 Presentasjon av stillingen:Sveio kulturskule har ledig 20 % stilling som kulturskulelærar på messinginsstrument. Stillinga er ledig frå 01.08.21. Aktuell arbeidsdag er måndag.ArbeidsoppgåverAktuelle arbeidsområder er aspirantar til korps og individuell- og gruppeundervisning i korps.KvalifikasjonarRelevant høgskuleutdanning for fast tilsetting.Erfaring frå undervisning på messinginstrument er ein fordel.Tilfredsstillande politiattest.Personlege eigenskaparVi vektlegg at ein kan jobba sjølvsendig og at ein kan samarbeida med andre.Vi tilbyrGod offentleg pensjonsordningTilsetjing på vanlege vilkårLønn etter gjeldande lov- og avtaleverkKontaktinformasjonPål Jøsok, Einingsleiar kultur, 90116525ArbeidsstadSveiogata 705550 SveioSøk på stillinga:Nøk...

 • Company GISKE KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403071150 Presentasjon av stillingen:Skulane i Giske kommune har ledig fast 100 % stilling som musikkterapeut frå 01.08.2021. Skuleåret 2021/2022 blir 40 % av stillinga ved Godøy skule og 60 % ved Valderøy barneskule. Stillinga har normalarbeidsår med 37,5 t/v.I tillegg til formell kompetanse blir personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga vektlagt.Det er krav om politiattest av ny dato.Dokumentasjon på utdanning og praksis skal sendast i lag med søknaden.ArbeidsoppgåverUtøve/tilby musikkterapi for å fremje helse, trivsel, utvikling og læring, i tråd med eleven sin IOP.Planlegge, gjennomføre og evaluere musikkterapitimar for elevane i einetimar og i gruppe.Følgje opp skulane sine satsingsområder og vere faglig oppdatert og utviklingsorientert.Delta...

 • Company STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400486224 Presentasjon av stillingen:Ved Stjørdal kulturskole er det fra 01.08.21 ledig 20 % fast stilling som klarinettlærer. Vi søker en person som har høyere musikkfaglig utdanning med klarinett som hovedinstrument og godkjent pedagogisk utdanning.ArbeidsoppgaverUndervisning av elever enkeltvis og i grupperProsjekter med elever og lærereSamarbeid med skolekorpsene i kommunenPersonalmøter og samarbeidstidTverrfaglig samarbeidUndervisningen foregår både på Kimen kulturhus og desentralisert på skolene i kommunen.Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:Minst 4-årig relevant høgskoleutdanning med godkjent pedagogisk utdanningEn utøvende pedagog med allsidig bakgrunnGode kommunikasjonsevnerAktiv deltaker i kulturskolens virke, som arrangement, utviklingsarbeid og samarb...

 • Company STJØRDAL KOMMUNE ETAT KULTUR ADMINISTRASJON in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400485957 Presentasjon av stillingen:Ved Stjørdal kulturskole er det fra 01.08.21 ledig 50 % vikariat som pianolærer. Vi søker en person som har høyere musikkfaglig utdanning med piano som hovedinstrument og godkjent pedagogisk utdanning. Vikariatet er i utgangspunktet frem til 31.07.22. Det kan bli behov for å utvide stillingen.ArbeidsoppgaverUndervisning av elever enkeltvis og i grupperProsjekter med elever og lærerePersonalmøter og samarbeidstidTverrfaglig samarbeidUndervisningen forgår både på Kimen kulturhus og desentralisert på skolene i kommunen.Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:Minst 4-årig relevant høgskoleutdanning med godkjent pedagogisk utdanningEn utøvende pedagog med allsidig bakgrunnGode kommunikasjonsevnerAktiv deltaker i kulturskolens virke, so...

 • Company KVITSØY MUSIKK- OG KULTURSKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 964979634 Stillingsident: 4403550630 Presentasjon av stillingen:Kvitsøy kulturskole er medlem av Norsk kulturskoleråd og deler deres visjon «Kulturskole til alle». Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og talent.ArbeidsoppgaverKvitsøy kommune har ledig stilling som sangpedagog for undervisning av elever i kulturskolen fra og med 01. august 2021. I hovedsak som en til en undervisning. Kulturskolen er en mindre skole som har tre fag; piano, gitar og sang. Samarbeid på tvers er mulig og felles semesteravslutninger er en del av undervisningsopplegget.KvalifikasjonerVi søker deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum, har gode fagkunnskaper og som formidler fagstoff på en god måte. Samt evner til å planlegge og gjennom...

 • Company ASKER KULTURSKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400411117 Presentasjon av stillingen:Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte.Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.Asker kulturskole har om lag 2 000 elevplasser og 100 ansatte. Kulturskolen har sin hovedbase på Østre Asker gård i Asker sentrum, og ellers undervisning i hele kommunen. Asker kulturskole har undervisning i musikk, visuelle kunstfag, dans og teater. 1.1.2020 slo Røyken, Hurum og Asker kulturskoler samt Asker dans- og ballettskole seg sammen til én skole.Vi søker musikkterapeut/musikkpedagog som brenner for faget tilrettelagt...

 • Company RØROS KULTURSKOLE in Other
  12.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenVi har ledig en inntil 25% fast stilling som kulturskolelærer. Stillingen er ledig fra 01.08.21. Kulturskoleundervisning med hovedvekt på sang. Undervisningen kan også inneholde samarbeid med andre kommunale enheter som barnehage, voksenopplæringen og evt undervisning i andre disipliner m.m.Om ossRøros kulturskole en egen avdeling under virksomheten kultur og fritid. Kulturskolen er en spennende arbeidsplass som har et tett samarbeid med grunnskole, barnehage, frivillig kulturliv og andre aktører. Vi har undervisning innen musikk, dans, billedkunst og teater. Undervisningen foregår i dag på vår nye kulturskole i Verket Røros og ved Brekken oppvekstsenter og Glåmos oppvekstsenter. Skolen har ca. 260 elevplasser og 11 ans...

 • Company MOSS KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Har du lidenskap for sang og ønsker å arbeide med barn og unge?Moss kulturskole har ledig fast stilling (12,5 %) som sangpedagog i musikkteater.Stillingen omfatter sang- og korundervisning av kulturskolens elever i musikkteater som undervisningstilbud i kjerneprogrammet. Som ansatt inngår du i et musikkteaterteam med andre lærere som samarbeider tett om planlegging og gjennomføring av øvelser og produksjoner.Fra høsten 2021 skal kulturskolen etablere et nytt og eget tilbud i musikkteater for elever i aldersgruppen 10-15 år. Arbeidet blir produksjonsbasert fra skoleår til skoleår, gjerne med utdrag fra ulike musikaler og grunnleggende teknikktrening innen sang og dans som arbeidsmetode.Som ansatt vil du få muligheten til å sette ditt preg på et nyetablert tilbud innen et fagfelt som allered...

 • Company UNGKULTUR - G60 in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400350278 Presentasjon av stillingen:Drammen kulturskole -- kulturskole for alle!Vi trenger en ny pianolærer på innen jazz/ rytmisk musikk, -er det deg?Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater/drama, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon/film/foto, keramikk og skriveLyst. Vi holder til i 3 hovedlokasjoner: Folkets hus i Krokstadelva, rådhuset i Svelvik og Union Scene. Denne stillingen gjelder Union Scene. Vår visjon er; kulturskole for alle! Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i kommunen. Les mer på vår nettside og følg oss på sosiale medier.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.For å gjenspei...

 • Company SAMNANGER KOMMUNE FYSIOTERAPITENESTA in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Utlysingstekst 2.gongs utlysing slagverklærar mai 2021Samnanger kulturskule har frå 01.08.21 ledig 15% fast stilling som lærar i slagverk.Samnanger kulturskule er ein del av kulturavdelinga i kommunen som består av kulturkontor, bibliotek, frivilligsentral og folkehelse. Kulturavdelinga ligg under eining for innbyggjarservice saman med sørvissenteret og NAV.Kulturskulen i Samnanger blei etablert i 1983 og har ca 70 elevplassar. Kulturskulen tilbyr undervisning i faga musikk og teater, og skulen samarbeider særskilt tett med Samnanger skulemusikklag som over fleire år har bygd opp eit stabilt og godt korpsmiljø. Kulturskulen samarbeider og med dei to skulane, særskilt barneskulen, i tillegg til andre kulturaktørar.Slagverklærar, 15% fast ...

 • Company BØMLO KULTURSKULE in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400353455 Presentasjon av stillingen:Bømlo kommune er ein godt utbygd øykommune i Sunnhordland med ca 12000 innbyggjarar. Bømlo kulturskule har ca. 550 elevar og ca 10 årsverk.Undervisninga føregår i Bømlo Kulturhus.ArbeidsoppgåverUndervisninga føregår i godt etablerte grupper i alderen 10-70 år. Alle elevane har ein eller fleire funksjonshemmingar. Den eine gruppa bruker Dissimilis-metodikk.KvalifikasjonarHøgskuleutdanning innan relevante fag, eller relevant erfaring med denne elevgruppen kan erstatte kravet til formell utdanning.Erfaring frå arbeid med barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming.Søkjarar må ha kompetanse på , vokal, slagverk og gitar.Søkjarar må kjenne godt til repertoar fra norsk vise -- og pop repertoar samt internasjonalt pop/rockrep...

 • Company NES KULTURSKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398615805 Presentasjon av stillingen:Nes kulturskole er en aktiv kulturskole på Romerike med ca 410 elever og 18 ansatte. Nes kulturskole har sin hovedbase i Årnes, 50 minutter med tog fra Oslo. Skolen har tilbud i musikk, dans, teater og visuell kunst. Korpsene er en viktig samarbeidspartner, og nesten alle korpsmusikantene i kommunen har elevplass i kulturskolen. Alle klarinett-elevene våre har korpstilhørighet.ArbeidsoppgaverVi søker en driftig og engasjert klarinettlærer til elevene våre!Vår dyktige lærer har fått et års permisjon for å prøve seg i en administrativ vikarstilling i Bergen. Den stillingen har teksten «med mulighet for fast ansettelse», og dermed er også vår utlysning i den kategorien. Vikariatets lengde er 1.8.21- 31.7.22, altså skoleåret 21-2...

 • Company ÅLESUND KULTURSKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395950159 Presentasjon av stillingen:Ålesund kulturskole søker gitarlærar i fast 100 % stilling frå 1.8.2021.ArbeidsoppgåverUndervisning av kulturskoleelevar primært i gitar, men også ønskeleg med elbass og/eller ukulele.Det kan også vere aktuelt med undervisning for elevar i vidaregåande skole (MDD).KvalifikasjonarMinimum 3-årig høgskoleutdanning i musikk, med gitar ev. bass, som hovudinstrument, og tilfredsstillande pedagogisk kompetanse.Undervisninga er desentralisert, slik at den tilsette vil måtte ha førerkort (klasse B).Personlege eigenskaparVi ønsker oss engasjerte, initiativrike, samarbeidsvillige og sjølvstendige tilsette ved Ålesund kulturskole.Vi tilbyrLøn og arbeidsvilkår etter gjeldande reglar og avtaleverk.Undervisningsstillingar er plassert i kap....

 • Company AUKRA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Aukra kommune er ein kommune lokalisert på øy- og fastlandsdel. Her er det vakker natur med nærleik til både hav og fjell, flotte kulturopplevingar både i lokalmiljøet og i nærområda, og det er korte avstandar til mellom anna Molde, Åndalsnes og Ålesund.Ved kulturavdelinga i Aukra kommune er det no ledig eit eittårig engasjement som kulturskolelærar Musikkterapi og Teater/drama, 40% stilling.Stillinga er todelt; 20% engasjement som musikkterapeut og 20% engasjement som teater/dramapedagog.Aukra kulturskole er ein kulturskole i vekst. I 2022 flyttar heilte kulturavdelinga inn i nye, topp moderne lokale i det nye kulturhuset. Her vert endeleg heile kulturtenesta samla under eitt tak, og kulturtilbodet for innbyggjarane i Aukra kommune vil ...

 • Company ASKØY KULTURSKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400344060 Presentasjon av stillingen:Er du skolekorpsdirigenten vi ser etter? Askøy kulturskole ser etter skolekorpsdirigent til hovedkorpset i Træet Skulemusikkorps i 17,31% skoleåret 2021/22.ArbeidsoppgaverHovedkorpsdirigent for Træet SkulemusikkorpsFor- og etterarbeid, samt møtevirksomhet i henhold til avtalt arbeidsplanKvalifikasjonerDet er krav om:Musikkfaglig utdanning på høgskolenivåPedagogisk utdanningErfaring fra undervisning av barn og ungeAnnen utdanning vil også bli vurdertDet er ønskelig med:Kompetanse i korpsdireksjonBredde i instrumentkunnskap og -erfaring vil kunne vektleggesStillingen er en undervisningsstilling, og det vil derfor stilles krav til skriftlig og muntlig ferdigheter i norskSærlige krav knyttet til stillingen:En viktig forutsetning ...

 • Company LILLESTRØM VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402056325 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye musikklærer ved Lillestrøm videregående skole?Lillestrøm videregående er en tradisjonsrik skole som ligger sentralt i Lillestrøm. Vi har rundt 910 elever fordelt på utdanningsprogrammene studiespesialisering, musikk, dans og drama og medier og kommunikasjon. Skolen har også International Baccalaureate, tilrettelagt opplæring og kombinasjonsklasse for minoritetsspråklige elever. Avdeling for musikk, dans, drama er en avdeling med høy faglig kompetanse og godt samarbeid blant lærerne.Vår visjon er å utvikle hele mennesket i et samfunnsorientert og internasjonalt fellesskap der alle lærer av hverandre. Vi kjennetegnes av kunnskapsrike lærere og elever med høye ambisjoner. Skolen ønsker å bidra til engasjement, selv...

 • Company NOTODDEN KULTURSKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org.nr.:938583986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenVi søker en sangpedagog, 60 prosent stilling, ved ole.Notodden kulturskole gir et tilbud til ca 250 barn og unge innen musikk, dans og visuelle kunstfag.ArbeidsoppgaverUndervise i sang og sangteknikk på alle nivåer i ulike sjangreStillingen omfatter i hovedsak individuell sangundervisning, men også kor-/gruppeundervisning vil være aktueltPlanlegge og gjennomføre konserter, forestillinger og prosjekter, både selvstendig og i samarbeid med kollegaerUndervisningen skjer i kulturskolens egne og moderne lokaler i .KvalifikasjonerRelevant sangpedagogisk utdanning (gjerne klassisk) fra høgskole/universitet på bachelor-/masternivå, unntak kan gjøres ved tilstrekkelig realkompetanse og erfaringRelevant erfaring fra sang...

 • Company NES KULTURSKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398615805 Presentasjon av stillingen:Nes kulturskole er en aktiv kulturskole på Romerike med ca 410 elever og 18 ansatte. Nes kulturskole har sin hovedbase i Årnes, 50 minutter med tog fra Oslo. Skolen har tilbud i musikk, dans, teater og visuell kunst. Korpsene er en viktig samarbeidspartner, og nesten alle korpsmusikantene i kommunen har elevplass i kulturskolen. Alle klarinett-elevene våre har korpstilhørighet.ArbeidsoppgaverVi søker en driftig og engasjert klarinettlærer til elevene våre!Vår dyktige lærer har fått et års permisjon for å prøve seg i en administrativ vikarstilling i Bergen. Den stillingen har teksten «med mulighet for fast ansettelse», og dermed er også vår utlysning i den kategorien. Vikariatets lengde er 1.8.21- 31.7.22, altså skoleåret 21-2...

 • Company HALDEN KULTURSKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fra 01.08.2021 kan vi tilby fast ansettelse som lærer i kulturskolen. Vi søker en kreativ og engasjert lærer som liker å undervise barn og unge på alle nivåer.Kulturskolen har et godt samarbeid med skolekorpsene i Halden, altså er majoriteten av slagverkselevene korpsmedlemmer. Hovedoppgavene vil være instrumentalopplæring av elever i kulturskolen, rytmisk undervisning på trommesett og undervisning på melodisk slagverk. Stillingen innebærer også konsert- og prosjektvirksomhet, forberedelse, foreldrekontakt, egenutvikling og møteaktivitet.Undervisningsåret følger ordinær skolerute med 36-38 undervisningsuker.Den som ansettes kan også tillegges andre oppgaver etter kompetanse som for eksempel prosjektbasert undervisning, DKS, rekrutterings...

 • Company ÅLESUND KULTURSKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395950159 Presentasjon av stillingen:Ålesund kulturskole søker gitarlærar i fast 100 % stilling frå 1.8.2021.ArbeidsoppgåverUndervisning av kulturskoleelevar primært i gitar, men også ønskeleg med elbass og/eller ukulele.Det kan også vere aktuelt med undervisning for elevar i vidaregåande skole (MDD).KvalifikasjonarMinimum 3-årig høgskoleutdanning i musikk, med gitar ev. bass, som hovudinstrument, og tilfredsstillande pedagogisk kompetanse.Undervisninga er desentralisert, slik at den tilsette vil måtte ha førerkort (klasse B).Personlege eigenskaparVi ønsker oss engasjerte, initiativrike, samarbeidsvillige og sjølvstendige tilsette ved Ålesund kulturskole.Vi tilbyrLøn og arbeidsvilkår etter gjeldande reglar og avtaleverk.Undervisningsstillingar er plassert i kap....

 • Company AUKRA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Aukra kommune er ein kommune lokalisert på øy- og fastlandsdel. Her er det vakker natur med nærleik til både hav og fjell, flotte kulturopplevingar både i lokalmiljøet og i nærområda, og det er korte avstandar til mellom anna Molde, Åndalsnes og Ålesund.Ved kulturavdelinga i Aukra kommune er det no ledig eit eittårig engasjement som kulturskolelærar Musikkterapi og Teater/drama, 40% stilling.Stillinga er todelt; 20% engasjement som musikkterapeut og 20% engasjement som teater/dramapedagog.Aukra kulturskole er ein kulturskole i vekst. I 2022 flyttar heilte kulturavdelinga inn i nye, topp moderne lokale i det nye kulturhuset. Her vert endeleg heile kulturtenesta samla under eitt tak, og kulturtilbodet for innbyggjarane i Aukra kommune vil ...

 • Company ASKØY KULTURSKOLE in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400344060 Presentasjon av stillingen:Er du skolekorpsdirigenten vi ser etter? Askøy kulturskole ser etter skolekorpsdirigent til hovedkorpset i Træet Skulemusikkorps i 17,31% skoleåret 2021/22.ArbeidsoppgaverHovedkorpsdirigent for Træet SkulemusikkorpsFor- og etterarbeid, samt møtevirksomhet i henhold til avtalt arbeidsplanKvalifikasjonerDet er krav om:Musikkfaglig utdanning på høgskolenivåPedagogisk utdanningErfaring fra undervisning av barn og ungeAnnen utdanning vil også bli vurdertDet er ønskelig med:Kompetanse i korpsdireksjonBredde i instrumentkunnskap og -erfaring vil kunne vektleggesStillingen er en undervisningsstilling, og det vil derfor stilles krav til skriftlig og muntlig ferdigheter i norskSærlige krav knyttet til stillingen:En viktig forutsetning ...

 • Company UNGKULTUR - G60 in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400350278 Presentasjon av stillingen:Drammen kulturskole -- kulturskole for alle!Vi trenger en ny pianolærer på innen jazz/ rytmisk musikk, -er det deg?Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater/drama, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon/film/foto, keramikk og skriveLyst. Vi holder til i 3 hovedlokasjoner: Folkets hus i Krokstadelva, rådhuset i Svelvik og Union Scene. Denne stillingen gjelder Union Scene. Vår visjon er; kulturskole for alle! Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i kommunen. Les mer på vår nettside og følg oss på sosiale medier.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.For å gjenspei...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other music teachers Edit filters