Jobmonitor. Search results for Other music teachers

20 Jobs found

Used filters:
 • Other music teachersx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company KONGSVINGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315596773 Presentasjon av stillingen:Scene - U er et moderne kulturhus for barn og unge.En møteplass for kulturskolen hvor ungdomskulturelle uttrykk og nyskapende ideer står i fokus. Kongsvinger Kulturskole har et svært aktivt teater- og kulturmiljø hvor det regionale teater, "Teater i Glåmdal" er lokalisert i tilknytning til Kultur- og fritidsenheten.Kulturskolen søker etter en teaterlærer i inntil 20 prosent stilling.ArbeidsoppgaverTeater- og sanginstruksjonPlanlegge og gjennomføre forestillingerKvalifikasjonerMusikkteaterfaglig utdanning på høgskolenivå er en fordelErfaring innen regi, instruksjon og gjennomføring av teaterproduksjoner er ønskeligErfaring med å undervise barn og ungdom både enkeltvis og i grupper er ønskeligPersonlige egenskaperKreativ, engas...

 • Company VINSTRA VIDAREGÅANDE SKULE in Other
  02.12.2020

  Vinstra vidaregåande skule, studieprogram Musikk, dans og drama, har ledig inntil 100 % vikariat som musikklærer og folkemusikklærer, fra 15.01.21 til 31.07.21Vi søkjer deg som:har høgare utdanning innan folkemusikk og/eller annan musikk, og har kompetanse i samsvar med kompetansemåla i fagakjenner godt breidda i folkemusikkfeltet og/eller dei andre musikkfelta, og kan undervise sine fag som ein del av ei større heilheit, og ser utbyttet av detteliker å arbeide med ungdom, ser kvar enkelt, god til å motivere, og evner å tilpasse undervisningaliker å arbeide både sjølvstendig og i fagleg team, og bidrar aktivt i det faglege fellesskapethar gode kommunikasjonsevner, både munnleg og skriftlegevner å sette seg inn i og jobbe i hht læreplaner og lovverk, og ser moglegheiter i staden for begrens...

 • Company ENGERDAL KULTURSKOLE in Other
  01.12.2020

  Org. nr: 964948976 Stillingsident: 4317087381 Presentasjon av stillingen:Engerdal kulturskole er samlokalisert med barne- og ungdomsskolen, og har ca. 30 elever i skoleåret 2020/2021. Kulturskolen har opplæring på ulike instrumenter og en dansegruppe denne høsten. Undervisningen er lagt til ettermiddagstid.Kulturskolen har inntil 35 % ledige undervisningsvikariater fra januar 2021 og ut skoleåret.ArbeidsoppgaverUndervisning innen instrumentene bass, piano/keyboard og sang.Jobben innebærer undervisning en til en og i grupper, samt deltagelse ved arrangementer, konserter etc.KvalifikasjonerStillingene ønskes besatt av noen med erfaring og kompetanse innen følgende instrumenter: bass, piano/keyboard og sang.Andre instrumenter eller kunstarter kan også være av interesse, slik som f.eks. film/m...

 • Company FLORØ HELSE OG VELFERD in Other
  01.12.2020

  Org. nr: 820 956 532 Stillingsident: 4316797095 Presentasjon av stillingen:Kinn kommune er ei vakker kystkommune i Vestland med omlag 17 000 innbyggjarar. Kommunen har to hovudsenter, Måløy og Florø.Kinn er ein kommune som satsar på musikkterapi i eldrehelse og som ynskjer at musikk skal vere ein naturleg del av tilbodet til eldre. Det er ledig 100% musikkterapeut i prosjekt frå 1.1.2020 -- 31.12.2020. Stillinga er knytt til arbeid på institusjon og noko mindre til heimeteneste. VI er organisert direkte under kommunalsjef. Arbeidsstad er Måløy og Florø.ArbeidsoppgåverArbeidet er retta direkte til brukarar på institusjon, individuelt og i gruppe. Kinn kommune er samarbeidspart til to forskingsprosjekt på musikkterapi frå Universitet i Bergen og Norges musikkhøgskule. Noko av arbeidet blir k...

 • Company HAUGESUND KULTURSKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313176275 Presentasjon av stillingen:I Haugesund kulturskole er det ledig vikariat som lærer i trompet/kornett, 50% stilling fra 01.01.21- 30.06.21.Undervisningen foregår for det meste i kulturskolens lokaler i Haugesund sentrum og noe på grunnskoler i byen. Vi søker etter en trompetlærer med kompetanse til å undervise i messing, bredt.Haugesund kulturskole har i dag rundt 450 elever som får undervisning i musikk, visuell kunst og drama. Skolen har ca. 13 årsverk fordelt på 20 ansatte.Vi er organisert under tjenesteområde kultur, idrett og frivillighet.ArbeidsoppgaverInstrumentalundervisning for elever på trompet/kornett, valthorn og trombone , samt øvrige messinginstrumenterUndervisning fra begynner til viderekommet nivå, en-en og i grupper/samspillUndervisning...

 • Company KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF ADMINISTRASJON in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Om stillingenVi har ledig 80% vikariat som distriktsmusiker i perioden 01.02.2021.31.01.2022Arbeidet består av 50 % utøvende og 30 % pedagogisk virksomhet.Hovedoppgaver - ansvarDen utøvende delen foregår i hovedsak som del av klavertrioen Ensemble Blå. Oppgavene er bl.a. produksjon av egne konserter og skolekonserter, ulike samarbeidsprosjekter med lokalt og regionalt kulturliv, bl.a. assistanseoppdrag for Lofoten og Vesterålen orkesterforening. Noe turnévirksomhet må påregnes.Stillingen innebærer også undervisning av elever i ulik alder og ferdighetsnivå, individuelt og i gruppe på hovedinstrument. Planlegging og gjennomføring av elevkonserter og andre tverrfaglige prosjekter, foreldrekontakt og møteaktivitet. Ettermiddags- og kveldsarbeid må påregnes.Kvalifikasjonskrav:Utdanning på minim...

 • Company UNGKULTUR - G60 in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309900578 Presentasjon av stillingen:Drammen kulturskole -- kulturskole for alle!Ledig ett års vikariat som trompetlærer i 20% stilling på vår lokasjon i Folkets Hus i Krokstadelva.Drammen kulturskole har undervisningstilbud innenfor fagområdene musikk, teater/drama, visuell kunst, dans, nysirkus, animasjon/film/foto, keramikk og skriveLyst. Vi holder til i 3 hovedlokasjoner: Folkets hus i Krokstadelva, rådhuset i Svelvik og Union Scene. Denne stillingen gjelder Folkets Hus i Krokstadelva. Vår visjon er; kulturskole for alle! Primærmålgruppe; barn og unge. Sekundærmålgruppe: Alle innbyggere i kommunen. Les mer på vår nettside og følg oss på sosiale medier.I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt ...

 • Company ENEBAKK KOMMUNALE KULTURSKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Enebakk Kulturskole ble opprettet 1998. Skolen har fokus på opplæring i kunstfag for hele livsløpet med et særlig fokus på barn og unge. Arbeidet i kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende kunstneriske prosesser, oppøve deres evner til nysgjerrighet og utvikle deres evner til å lytte, se, oppleve og forme.Skolen har i dag 11 lærere i fagene musikk, dans og Visuell kunst og ca. 250 elevplasser. Skolen driver desentralisert undervisning på skolene i kommunen og i våre kulturbygg i Kirkebygda.For oppstart av spennende prosjekt har vi behov for:Kulturskolelærer på Saksofon i 20% prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse.Stillingen er i utgangspunktet 1. års engasjement med mulighet for fast ansettelse dersom elevgrunnlag finnes etter prosjektperioden og fina...

 • Company SANDNES KULTURSKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4314357946 Presentasjon av stillingen:Sandnes kulturskole er en av landets eldste og største med ca. 80 ansatte og 2600 elever fordelt på musikk, billedkunst, dans, drama, kor og korps. Kulturskolen holder til i moderne lokaler i sentrum sammen med Vågen videregående skole, samt i helt nye lokaler ved avdelingen vår på Forsand.Sandnes kulturskole har fra 01.02.2021 - 18.06.2021 ledig 92,8 % vikariat som pianolærer.ArbeidsoppgaverPianoundervisning av barn og unge i samsvar med kulturskolens pedagogiske plattform og fagplan. Undervisningen på kulturskolen skal ta utgangspunkt i at alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasier gjennom musikk og kunst. Det forventes at du bidrar med dine kvalifikasjoner inn i klaverteamet, samt d...

 • Company ÅLESUND KULTURSKOLE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312445754 Presentasjon av stillingen:Ålesund kulturskole har ledig ei 40 % fast stilling som teaterlærar (st.kode 6814).Jugendteateret er blant landets største barne- og ungdomsteatre, og har elevar i alderen 9 - 20 år.ArbeidsoppgåverUndervisninga foregår i grupper, ofte med to lærarar pr. gruppe. Jugendteateret set gjerne opp to store produksjonar i året, ein til jul (Putti Plutti Pott) og ein i vårsemesteret. I tillegg har vi fleire mindre produksjonar og framsyningar, spesielt for dei eldre elevane.KvalifikasjonarMinimum tre års kunstfagleg utdanning (teaterfag) og tilfredsstillande pedagogisk kompetanse.Personlege eigenskaparVi søker ein person somhar ønske om og glede av å arbeide med barn og ungehar gode samarbeidsevnehar evne til å inspirere og begeistree...

 • Company KONGSBAKKEN VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 195586Om stillingen og arbeidsoppgaverVed Kongsbakken videregående skole er det et ledig vikariat for musikkpedagog med gitar som hovedinstrument fra 01.02.2021 til 10.06.2021. Stillingen vil være på inntil 50%. Stillingen består av instrumentalundervisning på alle tre trinn, med gitar som hovedinstrument, biinstrument og besifring.KvalifikasjonskravDet kreves relevant godkjent kompetanse for undervisning i videregående skole jfr. §14-4 og §14-1 i forskrift til opplæringsloven. Vi ønsker oss en pedagog med undervisningskompetanse og kompetanse innen rytmiske sjangre, i tillegg vil erfaring fra utøvende virksomhet bli vektlagt.I forbindelse med intervju kan det bli prøvespill med vekt på ferdigheter innen rytmiske genre. Oppgaver på eventuelt prøvespill sendes ut ved invitasjo...

 • Company STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT in Other
  24.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Er du den rette læreren for våre elever? Elevene ved Musikk på Majorstuen skole er svært motiverte til å satse på klassisk musikk, og vi er derfor ute etter en hovedinstrumentlærer som kan bidra til at den enkelte elev når sine mål.Vi har ledig fast, 20% stilling som hovedinstrumentlærer på horn ved Barratt Due musikkinstitutt. Stillingen er for tiden ved avdeling Musikkskolen, Musikk på Majorstuen skole, med tiltredelse 1. januar 2021. Stillingen inngår i avdelingens seksjon for blåsere og slagverk, og rapporterer til avdelingsleder.ArbeidsoppgaverHovedinstrumentundervisningPlanlegge og vurdere i henhold til lokal læreplan, strategiske vedtak og handlingsplaner for å nå oppsatte målMedvirke til videreutvikling av profesjonsfellesskap i skolenIndividuell oppfølging av eleven i samarbeid me...

 • Company STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT in Other
  24.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Er du den rette læreren for våre elever? Elevene ved Musikk på Majorstuen skole er svært motiverte til å satse på klassisk musikk, og vi er derfor ute etter en hovedinstrumentlærer som kan bidra til at den enkelte elev når sine mål.Vi har ledig fast, 18% stilling som hovedinstrumentlærer på horn ved Barratt Due musikkinstitutt. Stillingen er for tiden ved avdeling Musikkskolen, Musikk på Majorstuen skole, med tiltredelse 1. januar 2021. Stillingen inngår i avdelingens seksjon for blåsere og slagverk, og rapporterer til avdelingsleder.ArbeidsoppgaverHovedinstrumentundervisningPlanlegge og vurdere i henhold til lokal læreplan, strategiske vedtak og handlingsplaner for å nå oppsatte målMedvirke til videreutvikling av profesjonsfellesskap i skolenIndividuell oppfølging av eleven i samarbeid me...

 • Company ÅS KULTURSKOLE in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASKØY KULTURSKOLE in Other
  20.11.2020 Updated on: 22.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303429589 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverUndervisning av barn og unge på messinginstrumenter, både individuelt og i gruppeDirigering av skolekorps, med tilhørende konserter, seminarer, repertoarplanlegging og rekrutteringSamarbeid med skolekorpsene i kommunenMedvirkning i kulturskoleutvikling, utstillinger, elevkonserter og kulturskoleprosjekterFor- og etterarbeid, samt møtevirksomhet i henhold til avtalt arbeidsplanKvalifikasjonerDet er krav om:Musikkfaglig utdanning på høgskolenivåPedagogisk utdanningErfaring fra undervisning av barn og ungeAnnen utdanning vil også bli vurdertDet er ønskelig med:Kompetanse i korpsdireksjonUndervisningskompetanse på messinginstrumenterBredde i instrumentkunnskap og -erfaring vil kunne vektleggesStillingen er en under...

 • Company BJØRNHOLT VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  19.11.2020 Updated on: 21.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311850067 Presentasjon av stillingen:På Bjørnholt videregående skole har vi fokus på å utvikle de beste lærerne for elevene ved å gjøre undervisningen relevant utenfor skolen, og senere arbeidsliv. Skoleåret 2020/2021 har skolen omtrent 550 elever. Vi tilbyr følgende studieprogram; studiespesialisering, medier- og kommunikasjon, elektrofag, International Baccalaureate, samt OT og avdeling for tilrettelagt opplæring.Vi på Bjørnholt videregående skole har høyt fokus på skole- og læringsmiljø for våre elever, sett i sammenheng med relasjons- og klasseledelse. Vi ønsker deg som ønsker å være med på å styrke vårt arbeid rundt dette.Vi har et ledig vikariat ved avdeling for tilrettelagt opplæring med oppstart 01.01.2021 og varighet ut kalenderåret. Vi søker deg som øn...

 • Company ØYSTRE SLIDRE KULTURSKULE in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312146264 Presentasjon av stillingen:Øystre Slidre kulturskule og Rogne skule har ledig vikariat, 60% som sangpedagog og 20% musikklærar frå no og til 31.12.2021.ArbeidsoppgåverVi søkjer ein utadvent, allsidig, engasjert og kreativ person til musikkundervisning, barnekor og sangelevar.KvalifikasjonarVi søkjer etter deg, fortrinnsvis med pedagogisk høgskuleutdanning i song og musikk. Søkjar må arbeide i tråd med vedteken rammeplan for kulturskulen og etter læreplan for grunnskulen. Det er krav om politiattest til stillinga.Personlege eigenskaparPersonlege eigenskapar som engasjement, entusiasme og evne til samarbeid vil bli vektlagt, og det er viktig at søkjar har god kommunikasjon med barn og unge.Vi tilbyrVi kan tilby varierte arbeidsoppgåver i eit kreativt og ...

 • Company LILLEHAMMER KULTURSKOLE in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312578480 Presentasjon av stillingen:Vi søker pianolærer/pianist. Stillingen består i hovedsak av undervisning av elever på piano, men utøvende oppgaver kan også være aktuelt, samt oppgaver i samarbeid med grunnskolen, Den kulturelle skolesekken (DKS), SFO og Den kulturelle spaserstokken (DKS).Undervisningen spenner fra nybegynnere til viderekomne elever som ønsker å kvalifisere seg for opptak ved høyere musikkutdanning. Kulturskolen har også nært samarbeid med fritidsmusikklivet.Stillingen er på 65% fast stilling, men kan økes til 85% dersom den som tilsettes kan/ønsker å ivareta oppgavene innenfor Den kulturelle spaserstokken.ArbeidsoppgaverUndervisning av elever på piano.Oppgaver med å lede ensembler og akkompagnering kan være aktuelt. Det vil også kunne være...

 • Company ALTA KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON in Other
  19.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312684911 Presentasjon av stillingen:Kulturvirksomheten består av administrasjonen, Nordlysbadet, Alta Folkebibliotek, Ungdommens Hus, Utekontakten, Kulturskolen og Kultursalen.I tillegg har vi ansvar for alle idrettssaker, grendehus, Borealis vinterfestival, Ung Kultur Møtes (UKM) og en rekke små og store hendelser gjennom hele året. Vi eier Alta museum og Aurora kino, men som er skilt ut som egne selskap.Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø i kommunen ved å gi et allsidig opplæringstilbud og drive utadrettet virksomhet. Vi ønsker også å bidra til at den enkelte elev utvikler sine muligheter og kunstneriske evner. I dag har vi rundt 500 elevplasser og et aktivt samarbeid med grunnskolene, kor, korps og ulike samspillgrupper.Nå søker vi...

 • Company GJERDRUM KULTURSKOLE in Other
  19.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4285967664 Presentasjon av stillingen:Gjerdrum kulturskole søker messinglærer 30% fast stilling fra 1.januar 2021. Vi søker en person som har engasjement og interesse for å undervise barn og ungdom i et trygt og motiverende læringsklima. Vi legger vekt på personlige egenskaper, gode samarbeidsevner og evnen til å skape entusiasme. Søkere må kunne bidra positivt i lærerkollegiet i kulturskolen.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). I tråd med opplæringslovens § 10-9 kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge.ArbeidsoppgaverStillingen omfatterUndervisning av elever a 20 min pr uke, og det forventes at ressursen blir brukt både indiv...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other music teachers Edit filters