Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

151 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 151 results.
 • Company SENTRALADMINISTRASJON SENJA KOMMUNE in Other
  04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stjerneboligen er en boenhet i Tjenesten for utviklingshemmede (TFU). Den som tilsettes vil bli ansatt i Senja kommune TFU tjenesten arbeidssted Stjerneboligen, og har avdelingsleder som nærmeste overordnede. Tjenesten for utviklingshemmede er et virksomhetsområde i sektor Helse- og omsorg.Stjerneboligen er en boenhet med 8 leiligheter og lokalisert på Silsand. Enheten har ca 33 årsverk og gir hjemmetjenester i form av praktisk bistand og opplæring og hjemmesykepleie til mennesker med utviklingshemming. Turnusen består av aktiv nattevakt, dagvakter, aftenvakter og langvakter på 12.5 t.Stjerneboligen har følgende faste stillinger ledig:Fagarbeider72,45% fast natt og aften, arbeid 2 av 8 helger46,5 % x 3 fast helgestilinger med arbeid 4 av...

 • Company LØTEN HELSETUN in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4303490772 Presentasjon av stillingen:Løten helsetun har tre avdelinger,Post 1: korttidsplasser, avlastning og rehabiliteringsplasser, KAD plass og langtidsplasserPost 2: LangtidsplasserPost 3: Skjermet enhet for personer med demensLøten helsetun har egen sykehjemslege i 100% stilling.I tillegg har Løten helsetun eget kjøkken som daglig lager mat til beboere ved sykehjemmet og til hjemmeboende. Løten helsetun har egen kantine.Løten helsetun, post 3 har ledig 12,68% fast helgestilling for helsefagarbeider/ sykepleierstudent fra 1/2-21.Arbeidssted er for tiden post 3 med arbeid hver 3.helg.ArbeidsoppgaverYte helhetlig omsorg for personer med demens ved skjermet enhetTverrfaglig samarbeidUtøve helsefremmende pleie i tråd med gjeldende kravKvalifikasjonerDu er autori...

 • Company GISKE KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER VIGRA GISKE GODØY OMSORGSDISTRIKT in Other
  04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312477876 Presentasjon av stillingen:Det er ledig fleire faste helgestillingar ved Godøy bukollektiv og Vigra omsorgssenter. Stillingane er ledige frå snarast og inngår i turnus.Oppgi i søknaden om du søkjar stilling på begge arbeidsstadane, eller berre den eine.I tillegg til formell utdanning og praksis, blir det lagt vekt på personlege eigenskapar og at ein er skikka for stillinga.Det er krav om politiattest av ny dato.Attestar og vitnemål skal sendast i lag med søknaden.ArbeidsoppgåverVanlege oppgåver innan pleie og omsorg.KvalifikasjonarAutorisasjon som helsefagarbeidar eller anna relevant fagutdanning. Sjukepleiestudentar og andre kan også søkje stillingane, men vil då ikkje kunne få fast tilsetjing.God digital kompetanse.Framandspråklege søkjarar må behers...

 • Company CENTRUM TANNKLINIKK AS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi søker etter en serviceinnstilt, ryddig og positiv person til vår tannklinikk sentralt på Lillehammer. Det er et svangerskapsvikariat i 80%, med mulighet for utvidelse og/eller fast jobb. Jobben omfatter resepsjonsoppgaver, innkalling og mottakelse av pasienter, klargjøring av stol og assistanse ved behov, desinfeksjon av utstyr/materiell og annet forefallende arbeid ved klinikken. Det er ikke krav om spesiell utdanning, opplæring vil bli gitt på klinikken.Om arbeidsgiveren:Centrum tannklinikk ligger sentralt på Lillehammer i lyse og trivelige lokaler....

 • Company TANNHELSEHUSET AS in Other
  04.12.2020

  Vi søker en tannhelsesekretær/tannlegesekretær som vi dele spennende og hektiske arbeidsdager med oss i TannhelsehusetTannhelsehuset as er en moderne tannklinikk beliggende noen få meter fra Oslofjorden, i Horten. Vi har for tiden to tannleger, to tannpleiere og tre tannhelsesekretærer på jobb, samt to tannleger i foreldrepermisjon. Vi betjener en stor pasientportefølje i de fleste behandlingskategorier, også implantat- Invisalign-, og søvn-apné-behandling.Vi ønsker oss en person som er med interesse for faget og som har spesielt fokus på hygiene, en som setter pasienten i fokus og som også bidrar til et godt arbeidsmiljø. Vi er ute etter søkere som kan stå i travle arbeidsdager og samtidig beholde en faglig profesjonalitet og ro. Vi ser primært etter en med erfaring og/eller utdanning. Pe...

 • Company STRINDHEIM HJEMMETJENESTE in Other
  04.12.2020

  Org. nr: 987969601 Stillingsident: 4297624702 Presentasjon av stillingen:Ved Strindheim hjemmetjeneste er det ledig tre faste 20 prosent rekrutteringsstillinger for sykepleier/vernepleier studenter.Er du sykepleie/ vernepleie student i 1., 2. eller 3. år av studiet? Har du lyst på en meningsfull jobb ved siden av studiet? Ønsker du å få erfaring i det fagfeltet du tar utdanningen din i? Synes du det er supert å vite at du allerede har sikret deg en fast 100 prosent stilling etter fullført studie? Hvis svaret på spørsmålene er ja, så kan en rekrutteringsstilling i Trondheim kommune være interessant for deg!Formålet med rekrutteringsstillingene er at sykepleier/vernepleier studenter skal bli bedre kjent med organisasjonen Trondheim kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spenne...

 • Company SØNDRE TANNHELSE AS in Other
  04.12.2020

  Vi søker en tannhelsesekretær med erfaring til privat tannlegepraksis. Stllings størrelse er 60-80%.Arbeidsoppgaver:-Assistanse ved tannbehandling.-Administrasjon av timebok og betjening av resepsjon.-Allsidige oppgaver på sterilen og hygienerutiner.-Rengjøring og klargjøring av behandlingsrom.-Forefallende arbeid.Kvalisfikasjon:-Autorisasjon som tannhelsesekretær.-Gode norskkunnkaper (både muntlig og skriftlig).Om arbeidsgiveren:null...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305095645 Presentasjon av stillingen:Ortopedisk avdeling har ledig to 15% faste stillingar for pleieassistent med arbeid ptkvar 3. helg.Ortopedisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus består av sengepostaneøst, syd og vest og ortopedisk infeksjonsavdeling, og har totalt 62sengeplassar. Vi behandlar alt avortopediske sjukdomar og skadar. Sengepostane har eit tett samarbeid og det kanvere aktuelt med arbeid på alle dei fire sengepostane.ArbeidsoppgåverSom pleieassistent hos oss får du arbeide med ei spennande pasientgruppeMottak og oppfølging av pasientar før og etter operasjonDu vil delta i eit tverrfagleg samarbeid for å gje pasientar best mogleg opphald på avdelingaGje god omsorg for pasient og dei pårørandeAndre arbeidsoppgåver kan og vere aktuelleKvalif...

 • Company FINNSNES OMSORGSSENTER in Other
  04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Finnsnes sykehjem er et somatisk sykehjem med 80 plasser fordelt på tre avdelinger. Det gis tilbud til pasienter som har et døgnkontinuerlig tilsyn- og pleiebehov. Sykehjemmets tre avdelinger har ulike pasientgrupper, plan 2 har skjermet og somatisk plass. plan 3 har somatiske plasser, avlasting og plasser for pasienter med et økt pleie og omsorgsbehov. Plan 4 har somatiske sykehjemsplasser. Sykehjemmet har personal bestående av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Og samarbeider med fysioterapeut, psykisk helsetjeneste og legetjenesten.Ledig stillingerPlan 2:42% dag/aften med jobb hver 3. helg.58% dag/aften med jobb hver 3 helg.ArbeidsoppgaverDaglig pleie og omsorg for våre pasienter, der en bidrar til å skape et...

 • Company LURA BO- OG AKTIVITETSSENTER in Other
  04.12.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4309453635 Presentasjon av stillingen:Vil du bli med på å skape et trivelig og trygt hjem for våre beboere og bidra til et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, kompetanse og fleksibilitet?Lura og Rundeskogen bo og aktivitetssenter har ledige helge-stillinger fra 11-20%, dvs. hver 3. helg. Lura og Rundeskogen er del av Sykehjem Vest og består av en somatisk avdeling og avdelinger for personer med demens.ArbeidsoppgaverPleie- og omsorgsoppgaver for å sikre at beboerne får en god og meningsfull hverdag.Oppfølging av tiltak iverksatt rundt ernæringsstatus og aktiviteter.Kjøkkenoppgaver og andre praktiske oppgaver i avdelingen, og hos den enkelte beboer.Dokumentasjon i journalsystemet Profil.KvalifikasjonerVi søker etter studenter innen helse og sosialfag, s...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315121275 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Volda sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2021. Vi treng sjukepleiarar, barnepleiarar, jordmødre, pleieassistentar og studentar innan sjukepleie, barnepleie, jordmor og medisin. Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 23 t.o.m. veke 35:Klinikk Volda sjukehusMedisinsk sengepost VoldaKirurgisk sengepost VoldaAkuttmottak VoldaKlinikk for kvinner, barn og ungdomFøde, barsel og gyn.pol. VoldaInformasjon til søkjaren:Tilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter k...

 • Company ÅS KOMMUNE SOLFALLSVEIEN BOLIG in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Kvalifikasjoner:Fagarbeider innenfor helse og sosialfag eller assistenter med erfaringOpplysninger om arbeidssted og stilling:Solplassen søker etterFagarbeider/assistenter i faste stillinger som skal arbeide 2/3 helger på 6 uker.Assistenter i midlertidlige helgestillinger med 6 mnd. varighet med arbeid hver 3. helg.Solplassen er et nyopprettet borettslag med 7 selveide leiligheter. Borettslaget inneholder fellesarealer tilpasset en aktivog sosial gruppe med egen personalbase.Vi ønsker å styrke bemanningen i oppstartsfasen og utlyser midlertidige stillinger. Disse stillingene vil være lørdag ogsøndag kl.11:00-19:00 og vil ha som hovedoppgave å følge opp aktiviteter på helg.Vi ønsker deg som:har erfaring i arbeid med funksjonshemmede.er fleksibel, lojal og strukturert.har gode samarbeidsevne...

 • Company HUMANA AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak.Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen.Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». Les mer om Humana på og Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligh...

 • Company KOLBOTN TANNLEGESENTER AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UDLAND OMSORGSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309763915 Presentasjon av stillingen:Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel. Omsorgssenteret består blant annet av sykehjem med tre langtidsavdelinger, to somatiske og en demensavdeling, til sammen 73 plasser. Avdelingene er inndelt i små grupper. De som bor her har et varierende hjelpebehov, ofte med flere diagnoser. Vårt fokus er å gi best mulig omsorg, verdighet og trygghet.Udland omsorgssenter har en flott aktivitetsavdeling som sammen med pleierne fra sengeavdelingene skaper trivsel og innhold i hverdagen. Aktivitetsavdelingen tilrettelegger for aktiviteter som trim/trening og arrangementer med kulturelle innslag. Vi har stor grad av trivsel blant ansatte og lite turnover i stillingene. Her er alle med på å bidra til et godt arbeidsmiljø.Omsorgssenteret...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE HJEMMETJENESTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317280069 Presentasjon av stillingen:Hjemmetjenester avdeling Songdalen i kommunalområde hjemmetjenester og rehabilitering gir helsehjelp til hjemmeboende i Songdalen.Det er ledig et 100% vikariat med varighet 6 mnd i renholdspatruljen i ukedager og arbeid i hjemmetjenesten hver 3. helg.ArbeidsoppgaverOppfølging av brukere i hjemmetjenesten slik at de kan bo lengst mulig i eget hjem.Pleie og omsorgsoppgaver til beboere med ulike behovBidra til god livskvalitet for beboerne- aktiviteterKvalifikasjonerStudenter med relevant studieretning vil bli foretrukketGode skriftlige og muntlige norskkunnskaperPersonlig egnethet vil bli vektlagtPersonlige egenskaperPositivLøsningsorientertEvne til å arbeide effektivt og organisertEngasjert i fag og menneskeGod samarbeidsevneF...

 • Company DENTFIX AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Tannlege Leif Berven søker en tannhelsesekretær til klinikken. Stillingen omfatter varierte og interessante arbeidsoppgaver i et moderne og faglig godt arbeidsmiljø. Søkeren bør ha norsk autorisasjon som tannhelesekretær, men søkere med relevant erfaring kan vurderes. Søkeren må beherske norsk/skandinavisk tilfredsstillende. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig. Personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner, gode samarbeidsevner og en positiv serviceinnstilling vektlegges.Om arbeidsgiveren:Dentfix As er en moderne tannlege klinikk i sentrum av Egersund. Det er en tannlege og to tannhelsesekretærer....

 • Company VESTLUNDBAKKEN BOFELLESSKAP in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318703663 Presentasjon av stillingen:Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en byomfattende resultatenhet med307 årsverk fordelt på 21 tjenestesteder . Enheten har spesialkompetanse innenfagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Resultatenheten ytertjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform.Våre ledere og ansatte arbeider sammen om kompetansebygging og om å skape etgodt arbeidsmiljø. Enheten har fokus på fagutvikling og jobber aktivt for åsikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere . Flere avvåre ansatte har god kompetanse på epilepsi og somatikk, og andre harvidereutdanning innen fagområdene atferd, aggresjon, miljø/-og familieterapi,pedagogikk og Marte Meo.Vestludbakken bofellesskape ligger sentralt plassert i Fy...

 • Company BYDEL ULLERN BLOKKAVEIEN 1D BOLIG in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318729351 Presentasjon av stillingen:Blokkaveien 1 D og E er hjemmet til 10 personer med ulike bistandsbehov og interesser. Er du en aktiv person som trives godt i en hektisk hverdag med mange ulike aktiviteter, tror vi at du vil trives godt sammen med oss. Tjenestestedet har 9 og 18 årsverk fordelt på heltid og deltid. Du vil samarbeide med andre vernepleiere, miljøterapeuter og ansatte med ulik erfaringsbakgrunn. Tjenestestedet er organisatorisk plassert i seksjon for bo - og dagtilbud. Boligen har også en boleder som har veiledningsansvar og skal bidra til kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet til brukerne, og kompetansehevende tiltak for ansatte.ArbeidsoppgaverYte tjenester etter gjeldende vedtakDelta i daglige aktiviteter med beboerne ut fra fastsatte plan...

 • Company DEDICARE AS AVD STJØRDAL in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FONNA HF VALEN SJUKEHUS DØGNAVDELING in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4277186008 Presentasjon av stillingen:Er du 3. års sjukepleiarstudent kan du frå hausten 2020 inngå avtale med Helse Fonna HF der du får eit stipend på kroner 18.000 (skattepliktig). Det er svært lærerikt å jobbe i sjukehus under studiet, og du tar med deg ei erfaring du ikkje finn andre stader. Stipendet får du dersom du inngår kontrakt på å arbeide minimum 9 helger frå hausten 2020 til medio august 2021, samt 5 veker sommaren 2021. To av dei 9 helgene skal inngå i sommarperioden. Stipendet blir utbetalt i månadlege rater.Vi treng deg innan både somatiske og psykiatriske avdelingar på våre sjukehus i Haugesund og Valen. Skriv i søknaden kva avdeling du helst vil jobbe ved og kva praksisplassar du har hatt i løpet av studietida.Kvalifiserte søkjarar blir tilsett ...

 • Company BREMANGER SJUKEHEIM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318366706 Presentasjon av stillingen:Ved Bremanger sjukeheim har vi ledig to faste stillingar, ei 40% og ei 20% som helsefagarbeider eller assistent frå dags dato.Stillingane har arbeid 2. kvar eller 3. kvar helg, etter avtale.Aktivitet og trivsel er ein viktig del av eit heilheitleg omsorgstilbod. Bremanger sjukeheim søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og intresserte medarbeidarar.KvalifikasjonarVi søkjer personar med erfaring frå pleie og omsorg, gjerne ferdig utdanna eller under utdanning innan helse og omsorg. Personar med interesse for helsefaget som er positive og arbeidsvillige er og hjartelig velkommen til å søkje.Dei som vert tilsette må kunne nytte norsk munnleg og skrifteleg, då kommunikasjon og dokumentasjon er ein viktig del del av vå...

 • Company KLÆBU HELSE- OG VELFERDSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 974030284 Stillingsident: 4295447619 Presentasjon av stillingen:Ved Klæbu helse- og velferdssenter har vi behov for tilkallingsvikarer som kan ta vakter på dag, aften og natt ved sykefravær, kortvarige permisjoner og ferieavvikling for øvrig personell.Klæbu helse- og velferdssenter ligger midt i Klæbu sentrum, ca 25 minutter med buss fraTrondheim sentrum.Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår .ArbeidsoppgaverBistå i daglig stell og pleieDelta i spisesituasjoner og ernæringObservasjoner og dokumentasjonKvalifikasjonerGodkjent helsefagarbeiderutdanning eller tilsvarende utdanningStudenter ved helsefaghøgskoler (sykepleie, vernepleie)Søkere med relevant praksisGode datakunnskaperBeherske norsk, skriftlig og muntligPersonlige egenskaperMotivasjon og engasjem...

 • Company SENJA KOMMUNE TJENESTER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Seljebergan boenhet er en boenhet i Tjenesten for utviklingshemmede (TFU). Den som tilsettes vil bli ansatt i Senja kommune TFU tjenesten arbeidssted Seljebergan, og har avdelingsleder som nærmeste overordnede. Tjenesten for utviklingshemmede er et virksomhetsområde i sektor Pleie- og omsorg.Seljebergan boenhet er en boenhet med 12 leiligheter og lokalisert i Finnsnes sentrum. Enheten har ca 12 årsverk og gir hjemmetjenester i form av praktisk bistand og opplæring og hjemmesykepleie til mennesker med utviklingshemming. Turnusen består av aktiv nattevakt, dagvakter, aftenvakter og langvakter på 12.5 t. Turnusen består av både stillinger 2 hver helg og 4 hver helg jobb.Det er ønskelig med ferdigheter innen praktisk planarbeid og digital ko...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MOSJØEN VOKSENPSYKIATRI in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 975326551 Stillingsident: 4308579761 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter behandler i 100 % fast stilling på voksenpsykiatrisk poliklinikk. Vi håper at du vil bli en del av vårt gode fagmiljø ved psykiatrisk senter i Mosjøen. Avdelingen vår har 17 ansatte, fordelt på allmenn-psykiatrisk team, TSB-team med LAR og AAT. Vi er flerfaglig sammensatt og av profesjoner har vi psykiatere, leger (LIS), psykologspesialister og psykologer i spesialisering , psykiatriske sykepleiere, kliniske sosionomer, sosionomer og sosiolog.Det er ingen reisevirksomhet i utgangspunktet i stillingen.Arbeidstid er dagtid (kl. 0800-1530).Arbeidsoppgaver du får hos oss:Arbeidsoppgavene er primært å utrede og behandle henviste pasienter med psykiatriske problemstillinger. Som behandler arbeider du selvsten...

 • Company UNIVERSITETSTANNKLINIKKEN I TROMSØ in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195981Om stillingen og arbeidsoppgaverVed Universitetstannklinikken har vi ledig 100% fast stilling og vikariater med mulighet for fast tilsetting som tannhelsesekretær/assistent.Våre sekretærer arbeider i team med tannleger ved pasientbehandling og ved den kliniske studentveiledningen. I tillegg vil det være administrative oppgaver, samt oppgaver i steril og resepsjon.Ønskede kvalifikasjonerØnskelig med autorisasjon som tannhelsesekretær, men annen relevant erfaring vil også vurderes. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk tilfredsstillende.Personlige egenskaperSekretærene er hjertet av vår drift. Den vi søker:Har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.Har gode organisatoriske egenskaper.Har pedagogiske ferdigheter, og evner til å jobbe både selvstendig og i team.Er ser...

 • Company BYNESET OG LEINSTRAND SOKN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 985626154 Stillingsident: 4310988571 Presentasjon av stillingen:Ved Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter er det ledig en fast 20 prosent rekrutteringsstilling for sykepleierstudent. Stillingen er på Nypantunet helse- og velferdssenter.Nypantunet helse- og velferdssenter har 34 langtidsplasser, derav 12 i avdeling for mennesker med demens. Senteret er plassert på Leinstrand.I en rekrutteringsstilling får du mulighet til å få innblikk i de faglige utfordringene og de spennende oppgavene som kommunehelsetjenesten byr på. I en rekrutteringsstilling ansattes du i en helgestilling mellom 15-25 prosent, arbeider jul eller påske og minst seks uker i sommerjobb i minimum 75 prosent stilling. Du vil etter endt utdanning få tilbud om fast ansettelse i 100 prosent stilling ved enhet...

 • Company HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SANDVIKEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 083974724 Stillingsident: 4311569304 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk klinikk består av 3 avdelingar: psykiatrisk akuttmottak (PAM), avdeling spesialisert psykosebehandling og avdeling for stemningslidingar. Seksjon tidleg psykose Sandviken (TPS) er ein av 7 seksjonar i avdeling spesialisert psykosebehandling og skal gi tilbod om utgreiing og start av behandling i døgnavdeling. Seksjon TPS starta 01.01.2012 og flytta inn i nytt bygg juni same året. TPS skal gi tilbod til unge menneske i alderen 15-30 år. TPS gjer tilbod til unge nysjuke med både rusproblem og dei utan. Desse to pasientgruppene er delt inn i to fysisk åtskilde område/ grupper.Det blir lagt vekt på psykoedukativt familiearbeid, samarbeid med andre instansar, fysisk aktivitet og å leggje til rette for forsking....

 • Company HUMAN CARE AS KONTOR KRISTIANSAND in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak.Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen.Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». Les mer om Humana på og Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligh...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF GJØVIK - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317846696 Presentasjon av stillingen:Lyst på en spennende og aktiv sommer i et supert arbeidsmiljø?Ved de medisinske og kirurgiske sengepostene på Gjøvik er det ledige vikariater sommeren 2021 for:SYKEPLEIERE HJELPEPLEIERE/HELSEFAGARBEIDERESYKEPLEIERSTUDENTERSøker må oppgi hvilket tidsrom hun/han søker vikariat. Vi ønsker søkere som kan arbeide hele eller deler av perioden fra medio juni til medio august. Ved interesse for stilling ved bestemt avdeling bes oppgitt i søknaden.KvalifikasjonerAutorisasjon som sykepleier/hjelpepleier/helsefagarbeiderPersonlige egenskaperEngasjertStrukturertEffektivGodt humørGode kommunikasjonsevnerAnsvarsbevisstGode samarbeidsevnerMå trives i et aktivt og hektisk miljøVi tilbyrEn spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljøOpplæring...

 • Company BÆRUM KOMMUNE CAPRALHAUGEN OMSORGSBOLIG AVEDLING 2 in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317871369 Presentasjon av stillingen:Capralhaugen omsorgsbolig på Jar består av to avdelinger med 43 og 34 leiligheter. Her yter vi tjenester til beboere på omsorgsboligen i henhold til vedtak og er organisert under hjemmebaserte tjenester.I ambulerende tjenester er den viktigste oppgaven å ivareta våre brukere. Vi jobber i henhold til vedtakstimer. Våre brukere skal være i fokus gjennom hele vakten.ArbeidsoppgaverUtføre daglig stell/pleie etter oppsatte arbeidsplaner eller etter delegering fra ansvarshavende på vaktenGi forsvarlig omsorg/pleie til brukere med nedsatt funksjonsnivå, samt noe praktisk bistand i henhold til vedtatte vedtakstimerSørge for at nødvendige prosedyrer/rutiner blir gjennomførtJobbe i tråd med kommunens reglement og etiske retningslinjerD...

 • Company AURSKOG-HØLAND KOMMUNE VOKSENOPPLÆRING in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ORTODONTIA AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MIO BPA AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi ønsker å bidra til å gjøre livet til mennesker bedre. Mio er en av Norges største omsorgsaktører og er landsdekkende innen BPA, hjemmehjelp, hjemmesykepleie og eldreomsorg. Mio er 100 prosent norskeid med erfaring fra 2001Hei!Jeg er en dame på 46 år som bor i et bofellesskap i Nittedal. Jeg liker å svømme, spille Boccia, treffe venner og gå på kafe. Jeg har stor interesse for musikk, og er glad i å gå på konserter. i tillegg til dette liker jeg å dra på shopping eller se en bra film på kino . Jeg har CP (cerebral parese), epilepsi og generelle lærevansker. Derfor trenger jeg bistand fra deg til å gjøre aktivitetene jeg liker, men også få orden og struktur i hverdagen. Jeg har behov for deg som er selvstendig, trygg og som viser initiativ.Jeg bruker el-stol, men kan forflytte meg og gå k...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE HEIMETENESTA SONE SØR in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du den nye ringevikaren vår?Me søkjer helsefag, sjuke/vernepleiarar og studentar innan helse til ekstravakter/ringevikar.Me treng deg som kan jobbe dag og kveldsvakter samt vakter på helg/ høgtid.Heimetenesta i Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. Sonekontora ligg på Straume, Rong og Skogsvåg. Som ringevikar i heimetenesta vil du møte brukarar i alle aldrar og med stor variasjon i hjelpebehov. Du får høve til å utfordre, utvikle og tileigne deg mykje ny erfaring, i eit miljø som er oppteken av å vere fagleg oppdatert. Me har fokus på å gje brukaren god livskvalitet, oppretthalde eigne ressursar og gje dei høve til å bu heime så lenge som mogleg gjennom førebyggjande behan...

 • Company STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317737808 Presentasjon av stillingen:Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for personer med utviklingshemming organisert i to virksomheter: Bo og aktivitet, Nord og Bo og aktivitet, Sør. Bo og aktivitet, Sør omfatter bydelene Hinna, Hillevåg, Hundvåg og Storhaug, og det er til sammen 16 avdelinger i virksomheten. 3 av boligene i Hillevåg/Hinna søker nå etter helge- og ekstravakter, fast og vikariater. Stillingsstørrelser fra 13-23%, både med arbeid annenhver, hver 3. og hver 4 helg, avhengig av hvilken bolig du skal jobbe i.Ei...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SYKEHUSET NAMSOS - ARP POLIKLINIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311903594 Presentasjon av stillingen:Medisinsk avdeling Sykehuset Namsos er en del av Klinikk for medisin og rehabilitering, HNT. Avdelingen består av 6 seksjoner: Medisin H5, Medisin H5C, Fellesposten H4, Medisinsk poliklinikk, Seksjon for sekretærer og Seksjon for leger.Avdelingen har heldøgns sengeenheter i tillegg til poliklinisk aktivitet. Det søkes etter assistenter som skal arbeide i turnus med 35,5 timers uke.Medisinsk avdeling søker etter assistent i 70 % fast stilling, med tiltredelse 11.01.21Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen, bes opplyse om det i søknaden.ArbeidsoppgaverHovedoppgavene innebærer ansvar for anretning, tøylager, skyllerom, bestillin...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE HEIMETENESTA SONE STRAUME in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du den nye ringevikaren vår?Me søkjer helsefag, sjuke/vernepleiarar og studentar innan helse til ekstravakter/ringevikar.Me treng deg som kan jobbe dag og kveldsvakter samt vakter på helg/ høgtid.Heimetenesta i Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. Sonekontora ligg på Straume, Rong og Skogsvåg. Som ringevikar i heimetenesta vil du møte brukarar i alle aldrar og med stor variasjon i hjelpebehov. Du får høve til å utfordre, utvikle og tileigne deg mykje ny erfaring, i eit miljø som er oppteken av å vere fagleg oppdatert. Me har fokus på å gje brukaren god livskvalitet, oppretthalde eigne ressursar og gje dei høve til å bu heime så lenge som mogleg gjennom førebyggjande behan...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4317716268 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat for pleieassistentar på helg, 2 stillingar ved Spinaleininga og 2 stillingar ved Nevrologisk akuttpost.Spinaleininga har 12 senger og tar i mot ryggmargsskadde pasientar frå Helseregion Vest til primærrehabilitering og livslang oppfølging. Pasientane våre har skadar i rygg/nakke, som fører til ulike lammingar og funksjonstap. Vi tar i mot både nyskadde og pasientar til oppfølging. Eininga held til i trivelege lokale, med mange tekniske hjelpemiddel som gjer at det er godt lagt til rette for vår brukargruppe og dei tilsette.Nevrologisk akuttpost har 30 sengeplassar inkludert nevroovervaking med 4 senger. Akuttposten er delt inn i 3 lag: Kronikareining, Generell eining og Slageining. Kronikareining...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315608644 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Molde sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2021. Vi treng sjukepleiarar, spesialsjukepleiarar, pleieassistentar og studentar innan sjukepleie. Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 24 t.o.m. veke 34.Medisinsk sengepost AMedisinsk sengepost BKreftbehandling og palliasjon Nordmøre og RomsdalNevrologisk sengepostDialyse MoldeKirurgisk sengepost AKirurgisk sengepost BI nformasjon til søkjarenTilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikkane sine behov. D...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317308505 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund har behov for sjukepleiarar, miljøterapeutar og pleieassistentar i perioden f.o.m. veke 25 t.o.m. veke 34.Informasjon til søkjarenTilsetjing vil skje fortløpande. Dersom du har jobba hos oss tidlegare, er det fint om du kan spesifisere kvar og når i søknadsteksten din. Av søknaden må det kome fram kva tid i den aktuelle perioden du kan arbeide. Ein må pårekne å arbeide annankvar helg. Det kan påreknast ei til to veker opplæring i forkant av ferieperioden. Vi ber om at attest...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KRISTIANSUND SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317296262 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Klinikk Kristiansund sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2021. Vi treng sjukepleiarar, pleieassistentar, og studentar innan sjukepleie og medisin.Det er behov for ferievikarar ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 24 t.o.m. veke 34:Medisinsk sengepost KristiansundMedisinsk poliklinikk KristiansundHud poliklinikk KristiansundKirurgisk/ ortopedisk sengepost KristiansundDialyse KristiansundI nformasjon til søkjarenTilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordelt etter klinikkane s...

 • Company SANDSLIVEIEN BOFELLESSKAP in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316305041 Presentasjon av stillingen:Sandslivegen bofellesskap yter heldøgns omsorgstjenester til 6 beboere med ulike bistandsbehov. Vårt faglige arbeid er blant annet knyttet opp til daglige pleie- og omsorgsoppgaver, atferdsutfordringer, autisme, psykiske lidelser og vedtak etter lov om helse- og omsorgstjenester kap. 9.Personalgruppen i Sandslivegen består av 32 årsverk fordelt på 43 personer fast i turnus, der 17 av disse er 100 % stillinger. 12 er nattevakter og 12 er rene helgevaktstillinger. Det jobber både sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, lærere, barnehagelærere, barnevernpedagog, psykiatrisk helsefagarbeider, helsefagarbeidere, studenter og assistenter i Sandslivegen. Alder på ansatte er også godt spredt.Hver dag er det ni personer på jobb i -...

 • Company HAMAR KOMMUNE ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4316085163 Presentasjon av stillingen:Tjeneste til hjemmeboende, Hverdagsmestring sone 3 yter tjenester til hjemmeboende i Hamar kommune. Vi har fokus på hverdagsmestring og ønsker å jobbe forebyggende. Dette er en spennende arbeidsplass med mulighet for faglig utvikling sammen med dyktige kolleger. Tjenesten er nylig samlokalisert i Parkgården. Vi har per tiden ledig 90 % fast stilling for hjemmehjelp.ArbeidsoppgaverRenhold i brukers hjemPraktisk bistand og veiledning til brukereDokumentere i fagsystemet GericaBidra til positivt samarbeid med pårørendeKvalifikasjonerHelsefagarbeidere eller personer med relevant erfaring fra hjemmebasert omsorg og hverdagsmestring.Gode IKT- ferdigheter, gjerne erfaring fra fagsystemet GericaGode fremstillingsevner både sk...

 • Company HAPRO JOBB OG KARRIERE AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Jobbkonsulent til fast stilling.Vi søker deg som er ambisiøs og resultatorientert. Du er strukturert, proaktiv og løsningsfokusert, samt god til å analysere og trives i samarbeid med arbeidsgivere. Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, og trives i en hektisk og variert arbeidshverdag. Du er en lagspiller og ønsker å gjøre andre gode. For å sette sammen gode team med en bredde i kompetanse, ser vi etter deg som har følgende kvalifikasjoner/egenskaper:ArbeidsoppgaverIndividuelt planarbeid og veiledningAnsvar for å etablere og vedlikeholde arbeidsgivernettverkAnalysere og vurdere kartleggingsresultaterGjennomføre kartleggings-, motivasjons- og mestringsaktiviteter individuelt og i gruppeSørge for at deltakerne får mulighet til utprøving i ordinært arbeidslivUtarbeide forslag...

 • Company BIRKENES KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315757923 Presentasjon av stillingen:Velkommen som sommervikar til en spennende arbeidsplass, med gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø.Vi søker deg som er ute etter en spennende, variert, lærerik og meningsfull jobb i Birkenes Kommune i sommer.I sommer har vi behov for sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og sykepleier-/vernepleierstudenterArbeidsoppgaverGi tjenester til hjemmeboende og beboere i heldøgns omsorgsbolig etter gjeldende vedtak om hjemmesykepleie.Helsefagarbeidere utfører også praktisk bistand etter vedtak.Observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelse.Dokumentere og vurdere fortløpende tjenestebehov.Vi bruker gerica som journalsystem og starter opp med å bruke VAR healthcare som prosedyreverktøyKvalifikasjonerFørekort k...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4277186803 Presentasjon av stillingen:Er du 3. års sjukepleiarstudent kan du frå hausten 2020 inngå avtale med Helse Fonna HF der du får eit stipend på kroner 18.000 (skattepliktig). Det er svært lærerikt å jobbe i sjukehus under studiet, og du tar med deg ei erfaring du ikkje finn andre stader. Stipendet får du dersom du inngår kontrakt på å arbeide minimum 9 helger frå januar 2021 til medio august 2021, samt 5 veker sommaren 2021. To av dei 9 helgene skal inngå i sommarperioden. Stipendet blir utbetalt i månadlege rater.Vi treng deg i vårt sjukehus på Stord. Skriv i søknaden kva avdeling du helst vil jobbe ved og kva praksisplassar du har hatt i løpet av studietida.Kvalifiserte søkjarar blir tilsett fortløpande, så søk tidleg.ArbeidsoppgåverDelta i behandling o...

 • Company VOLDA KOMMUNE HEIMETENESTA in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315486191 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter offentlig godkjend helsefagarbeider / pleiemedarbeider med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste. Vi treng inspirerte, glade og positive nye medarbeiderar som ynskjer seg utfordringer ! Kjenner du deg att i dette, ser vi fram til å få deg som vår medarbeider.Vi har no ledig fleire faste helgestillingar , frå d.d . Arbeidsstaden er for tida i 3.etg på Volda Omsorgssenter, seksjon Otta /Karvestova , dette er ein seksjon for langtidsplassar. Det er 19 bebuerar på seksjonen fordelt på 2 bugrupper, desse 2 bugruppene har eit godt samarbeid i det daglege.Helgastillingane kan ha både 3 kvar og 2 kvar helg. Skriv i søknaden kva du ynskjer av stillings % og helgefrekvens .ArbeidsoppgåverAnsvar fo...

 • Company VOLDA KOMMUNE HEIMETENESTA in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315494122 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter offentlig godkjend helsefagarbeider / pleiemedarbeider med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste. Vi treng inspirerte, glade og positive nye medarbeiderar som ynskjer seg utfordringer ! Kjenner du deg att i dette, ser vi fram til å få deg som vår medarbeider.Vi har no ledig fleire faste helgestillingar , frå d.d . Arbeidsstaden er for tida i 3.etg på Volda Omsorgssenter, seksjon Kaptein /Klokkarstova , dette er ein seksjon med både langtidsplassar og korttidsplassar. Seksjonen kan ha totalt 21 pasientar fordelt på 2 grupper, desse 2 gruppene har eit tett samarbeid i det daglege.Helgastillingane kan ha både 3 kvar og 2 kvar helg. Skriv i søknaden kva du ynskjer av stillings % og helgefrek...

 • Company VOLDA KOMMUNE HEIMETENESTA in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315500780 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter offentlig godkjend helsefagarbeider / pleiemedarbeider med variert praksis, gjerne både frå institusjon og heimeteneste. Vi treng inspirerte, glade og positive nye medarbeiderar som ynskjer seg utfordringer ! Kjenner du deg att i dette, ser vi fram til å få deg som vår medarbeider.Vi har no ledig fleire faste helgestillingar mellom 13 % - 20 % st , frå d.d. Arbeidsstaden er for tida på Hornindal Omsorgssenter, dette er ein seksjon med flest langtidsplassar men har og korttidsplassar innimellom . Seksjonen kan ha totalt 24 pasientar fordelt på 3 grupper, desse 3 gruppene har eit tett samarbeid i det daglege. Helgastillingane kan ha både 3 kvar og 2 kvar helg. Skriv i søknaden kva du ynskjer av stillings % og he...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters