Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

256 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 256 results.
 • Company STRAITUNET OMSORGSSENTER in Other
  30.09.2022

  Omsorgssenter nord er en enhet som har som hovedmålsetting om å være en veldreven, utviklingsorientert og bærekraftig enhet. Alle som får jobb hos oss må derfor være forberedt på å bidra aktivt til utvikling av morgendagens omsorgstjeneste. Dette innebærer å være fleksibel, nysgjerrig, digital og søkende etter ny kompetanse. Vi skal ha brukeren i sentrum, og være spesielt gode på tverrfaglig samarbeid. Vårt arbeidsmiljø skal være preget av tillit og trivsel.  Straitunet omsorgssenter ligger i landlige omgivelser ca 7 km fra Kr.sand sentrum.Vi tilbyr en arbeidsplass med faglige utfordringer, vi har fokus på arbeidsglede, livsinnhold og muligheter.Omsorgssenteret er administrert i 3 avdelinger og har totalt ansvar for 84 langtidsplasser, 23 av disse har en skjermet boenhet for personer med d...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE HJEMMETJENESTER BRUMUNDDAL in Other
  30.09.2022

  Avdelingene for hjemmetjenester Ringsaker har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen. Hjemmetjenesten i Ringsaker har 7 avdelinger med baser fordelt på Nes, Moelv og Brumunddal, samt egen avdeling for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Tjenesten har fokus på å gi brukerne tjenester av høy kvalitet og tilrettelegge for helhetlig omsorg i alle livsfaser. Vi yter hjemmesykepleie og praktisk bistand med fokus på høy faglig kvalitet, en overordnet visjon om å være i forkant og et mål om at alle brukere skal være aktive i eget liv uavhengig av behov for omsorg. For utenom hjemmetjenester yter også enheten dagavdelingstilbud til hjemmeboende. Hjemmetjenesten har fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er vår viktigste, menneskelige resu...

 • Company RINGSAKER KOMMUNE TILRETTELAGTE TJENESTER in Other
  30.09.2022

  Tilrettelagte tjenester består av arbeids- og opplæringssenter, 20 bofellesskap, avlastningstilbud til voksne, barnebolig og et sykehjem. Tjenestene retter seg hovedsakelig mot mennesker med utviklingshemming og gis både i Moelv, Brøttum, Brumunddal og på Nes. Administrasjonen er lokalisert på Helgøya. Vi ønsker å ha fokus på forebygging og mestring, og våre ansatte er den viktigste ressursen for å lykkes med dette.Vi søker ansatte til Kvennhuset borettslag som er under bygging i Mausetvegen 40 i Brumunddal, som skal ferdigstilles våren 2023. Vil du være med å etablere et godt bomiljø og skape gode hjem for 7 ungdommer i et helt nytt borettslag hvor ungdommene eier hver sin leilighet? Liker du å ta initiativ, ha fokus på hverdagsmestring og er faglig interessert? Vi trenger deg som tar utf...

 • Company HURDAL HELSETUN SYKEHJEMMET in Other
  30.09.2022

  Kunne du tenke deg å bli vår nye kollega ved vårt sykehjem?Ved sykehjemmet på Hurdal helsetun er det ledig flere helgestillinger for elever og studenter innen helsefag. Mange av helgestillingene våre jobber også som ferievikarer i skoleferier, slik at du også vil få sommerjobb ved å ha helgestilling hos oss. I arbeidsgruppen hos oss har vi mange helsefagarbeidere, god sykepleierdekning og legedekning, så du vil inngå i et team med flere erfarne og dyktige kollegaer. Sykehjemmet har fokus på fagutvikling, og vi har egen fagutviklingssykepleier.Sykehjemmet har til sammen 30 plasser fordelt på langtidsplasser, korttidsplasser og en egen enhet for personer med demens. Avdelingen er med i nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp som gjør at vi har fokus på utvikling, og på å gi tilpass...

 • Company PRIMA ASSISTANSE AS AVD VESTLAND in Other
  30.09.2022

  Jeg er en rolig dame på 59 år fra Sauda, som bor i leilighet sammen med min mann.Jeg har diagnosen MS som har gjør at jeg sitter i rullestol og har behov for bistand hele tiden. Jeg trenger assistenter som kan hjelpe meg med daglige gjøremål. Som assistent skal du bidra til at jeg kan være med på det jeg ønsker, når jeg ønsker det.Jeg er en raus og omgjengelig dame med ulike interesser og hobbyer. Jeg liker å bake, lage mat, og ellers bare ta en kjøretur i bilen. Blomster og hagearbeid er min interesse, og jeg setter også stor pris på å lage middagsselskap for resten av familien.Egnethet og kjemi er avgjørende, og det er videre viktig at du er pliktoppfyllende og ansvarsfull. Det er av stor betydning for meg at du ser løsninger og muligheter fremfor begrensinger og at du har et stabilt god...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022

  Enhet sykehjem består av Frei Sykehjem, Bergan omsorgssenter, Kringsjå sykehjem og en sykehjemsavdeling på Barmanhaugen. Vi disponerer 122 døgnplasser fordelt på 9 avdelinger. I tillegg har vi Rokilde omsorgsboliger med 38 leiligheter der det er døgnkontinuelig bemannet, samt avdeling for Interne tjenester som inneholder vaskeri og kjøkken.Vi har ledig faste helgestillinger for studenter innen sykepleie, vernepleie og helsefagelever ved alle våre sykehjem, i stillingsstørrelse fra 10-25 %.Arbeidsområderpleie og stell av beboereservering og hjelp ved måltider, samt tilhørende oppgaveraktivisering av beboernedokumentasjon i EPJKvalifikasjonskravha interesse for å arbeide med med med mennesker i en sårbar livsituasjon må ha gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig)det kreves politiattest og...

 • Company LANDÅS SKOLE in Other
  30.09.2022

  Er du vår nye ringevikar?Forsterket avdeling Landås skole søker nye medarbeidere.Avdelingen består av 15 elever fra 1.-10. klasse som har et helhetligspesialpedagogisk tilbud. Elevene har varierende grad av utviklingsforstyrrelseog utviklingshemning.Arbeidet består i å tilrettelegge og gjennomføre detspesialpedagogiske tilbudet.Du må være komfortabel med stell og gjennomføring avprimærbehovene til elevene. En del av våre elever trenger bistand ogtilrettelegging for de fleste gjøremål gjennom dagen.Våre elever får sin undervisning i grupper og i fellesskap medandre elever.Kjenner du til metoden Aktiv læring og ASK (alternativ supplerendekommunikasjon) er det en fordel, men opplæring vil bli gitt.Hvis du vil være med på å bidra til utvikling og læring gjennomlek og felles aktiviteter?Er du e...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE POSEBYEN SONE in Other
  30.09.2022

  Hjemmetjenesten, avdeling Posebyen er en del av hjemmetjenester og rehabilitering.  Vi er lokalisert i Kristiansand sentrum.  Vi har ledig: 2 x helgestilling ca 16 - 21 %.Ønsker du å gjøre en forskjell for andre, er du den rette til å jobbe hos oss.Søker må levere politiattest av nyere dato.Relevante vitnemål og attester skal legges ved den elektroniske søknaden.  Originale vitnemål og attester skal medbringes i forbindelse med intervju.ArbeidsoppgaverPleie og praktisk bistand til våre hjemmeboende brukere.Vakt 2./3. hver helg.KvalifikasjonerGode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftligGode datakunnskaperErfaring innen hjemmesykepleien er en fordelSykepleierstudenter oppfordres til å søke (bonusordninger)Personlige egenskaperSelvstendig, fleksibel og med gode samarbeidsevnerHøy ...

 • Company LAUGSAND HELSE- OG VELFERDSSENTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Laugsand helse- og velferdssenter er det ledig en fast rekutteringsstilling som sykepleierstudent med stillingsprosent på 15 - 20 prosent. Stillingen er på sykehjem eller omsorgsboliger. Stillingen inngår i turnus, med arbeid hver tredje helg. Etter endt utdannelse er du sikret en fast 100 prosent stilling.Vi har en spennende og god arbeidsplass med mye arbeidsglede. Vi vektlegger god kvalitet på våre tjenester gjennom godt samarbeid med pasienter og pårørende.Laugsand helse- og velferdssenter ligger sentralt til i Østbyen mellom Solsiden og Sirkus Shopping, med et godt kollektivtilbud. Enheten består av et sykehjem med 24 sykehjemsplasser, omsorgsboliger og en bydelskafe.Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår .ArbeidsoppgaverBistå pasienter i daglig stell og...

 • Company ILA SAMLOKALISERTE BOLIGER in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 17 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser. Brukerne er i aldersspennet 20 til 70 år og med et svært variabelt bistandsbehov. Vi søker en dyktig assistent for å utfylle et allerede godt fungerende team, som brenner for å jobbe med brukergruppen og som vil være et positivt tilskudd til boligen. Stillingen innebærer arbeid annen hver helg. Vi er organisert i henhold til behovstyrt bemanning (BOB). BOB tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov, der målet er kvalitet for bruker, arbeidsmotivasjon for medarbeidere og effektive tjenester gjennom riktig bruk av kompetanse. Alle tjenestemottakere skal få oppnevnt en kvalifisert tjenesteansvarlig. Tjenesteansvarli...

 • Company OPPSAL TORG BOLIG in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  I 2018 opprettet Bydel Østensjø en ny tjeneste med formålet å yte bistand til beboere med utviklingshemning som flyttet inn i helt nye leiligheter ved Oppsal Senteret. Beboerne eier sine egne leiligheter og deler på fellesarealer i forbindelse med sosiale aktiviteter og måltider. Personalet har en egen personalbase samtidig som de deler fellesarealer med beboere. Tjenesten er delt opp i to separate boliggrupper som ligger i hver sin etasje.Oppsal Senteret ligger i umiddelbar nærhet, i tillegg til mange flotte turmuligheter. Tjenesten består av totalt 25 årsverk fordelt på to etasjer. Stillingene inngår i turnus i kun en av etasjene. Turnusen hos oss er lagt opp slik at det jobbes langvakter på helg, altså 10,5 eller 12,5 timer lørdag & søndag. Stillingene vi nå søker fordeler seg slik:2 st...

 • Company HÅ SJUKEHEIM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du elev /student innenfor helse- og sosialfaglig studieretning eller skal du gå påbygg og ønsker relevant arbeidserfaring?Ved Hå sjukeheim 3A er det ledig jobb for deg, i et godt arbeidsmiljø hvor du får mulighet til å skaffe deg praksis. Vi har ledig faste helgestillinger med arbeid hver 3. helg.  Hå sjukeheim er sertifisert som livsgledesykehjem, og har fokus på å skape gode øyeblikk for våre pasienter.Dette er ei langtidsavdeling for eldre pasienter og har 16 beboere. Vi deg som er positiv, selvstendig og samarbeidsvillig. Du må like å arbeide med eldre mennesker og ha fokus på individuell pleie og omsorg. Du blir en del av en kjekk arbeidsplass hvor vi vektlegger trivsel, kvalitet og samarbeid. Vi forventer at du også bidrar til dette. Er du den vi leter etter?KvalifikasjonerElev i ...

 • Company MIO BPA AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Studenter innen helse- og sykepleierfag oppfordres til å søke - Ufaglærte med relevant erfaring blir også vurdert som tilkallingJeg er en blid og sosial ung dame på 27 år som er multifunksjonshemmet, sitter i elektrisk rullestol og trenger derfor bistand i alle hverdagslige gjøremål.Jeg har stor interesse for fotografi, bøker og skriver selv tekster.  Jeg liker å være aktiv, både innendørs og utendørs.  Jeg har egen bil og tar gjerne en tur på cafe, gå en tur i byen, kino, badeland ol. Jeg er svært glad i dyr og liker godt å være i stallen.I tillegg til dette har jeg en jobb som jeg trenger assistanse på 4 dager i uken. Her vil du hjelpe meg med å skrive på datamaskin, så datakunnskaper er en fordel.Assistansen er med et fast team av assistenter som jobber i 2-1 assistanse. Man jobber komp...

 • Company BÆRUM KOMMUNE LINDELIA SYKEHJEM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Lindelia er Bærums nyeste sykehjem og er en moderne og fremtidsrettet institusjon med 132 plasser. Lindelia ligger høyt og fritt på Gjettum, med utsikt over Oslofjorden i sør og til Kolsåstoppen i nord. Det er sentralt med T-banestasjon og gode bussforbindelser.Lindelia består av 6 langtidsavdelinger og et dagaktivitetssenter for hjemmeboende eldre.Lindelia sykehjem er topp moderne og utstyrt med mye velferdsteknologi som gjør hverdagen bedre for beboerne og medarbeiderne. Velferdsteknologien legger til rette for at beboerne opplever verdighet og trygghet tilpasset sine behov, samt for at de trygt kan bevege seg ute og inne. For medarbeidere er velferdsteknologien en trygghet for at det gis nødvendig helsehjelp når det trengs, uten å forstyrre unødig.Vi leter etter deg som er blid, positiv...

 • Company BORGER AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vår avdeling i Holmestrand søker nye våkne nattevakter!Borger AS er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi har i dag 400 ansatte og 75 beboere som bor på 5 forskjellige avdelinger. Borger AS ønsker å gi et tilbud som ivaretar behovet for trygghet, forutsigbarhet, endring og utvikling. Vårt fokus på felleskap, tilknytning og tilhørighet avspeiler seg i hvordan vi jobber med praktiske utfordringer. Vi tror ferdigheter kan utvikles gjennom trygghet og mestringsfølelse der man sammen setter seg mål og arbeider mot disse. Vår visjon er; Tilhørighet – Sammen.Avdeling vår i Holmestrand består enhetsleder, fagleder, dagsykepleier, psykiater samt tre tverrfaglige sammensatte medlever/langvaktteam. I tillegg har avdelingen flere våkne nattevakter.Vi i Borger AS er akt...

 • Company SORTLAND KOMMUNE HELSESTASJONEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Grunnet økt bosetting i kommunen søker vi nå etter flere medarbeidere. Det er ledig to stillinger som miljøarbeider eller miljøterapeut i Integreringstjenesten, NAV Sortland.Oppstart så snart som mulig. Stillingen prosjektbasert og lagt inn med varighet på 1 år, men ved behov kan det være aktuelt å forlenge den med ytterligere 6 mnd i første omgang. Om stillingenNAV Sortland har den kommunale integreringstjenesten organisert i kontoret. Kommunalt ansatte og statlige ansatte jobber sammen for at mennesker i ulike faser av livet skal få den hjelp de trenger til å kunne være en ressurs for samfunnet.Kontoret er i vekst og har i dag 50 ansatte. Vi er stolte av vår arbeidsplass hvor vi har godt arbeidsmiljø, og ansatte som er opptatte av å levere gode tjenester til våre brukere. Arbeidsoppgaver...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUSAVHENGIG VEKSTHUSET ROGALAND TSB in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Veksthuset Rogaland utvikler nytt tilbud til personer med samtidig rusavhengighet og komplekse traumer. I den forbindelse søker vi etter 1  assistent/miljøarbeider i 30 % stilling.  Dette er din mulighet til å være med å utvikle et døgntilbud som pr. i dag ikke finnes til denne gruppen.Foruten kartlegging, utredning og diagnostisering vil vi vektlegge et behandlingsmiljø hvor traumebearbeiding, behandling, stabiliserende faktorer som ferdighetstrening, psykoedukasjon og kroppsorientering vil ha stor plass.Våre nye medarbeider vil bli delaktig i å utvikle det nye tilbudet.  Behandlingen kommer til å omhandle en kombinasjon av  individuelle -og gruppebaserte metoder.  Det er ønskelig at tilbudet skal basere seg på tilknytningsteori, traumebe...

 • Company FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KVITSØY KOMMUNE FYSIOTERAPI in Other
  28.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BRÅSETHØGDA BOFELLESSKAP in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser består av 19 avdelinger fordelt på to virksomheter med ca. 550 årsverk. Virksomhetene yter tjenester til personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten omfatter bolig, ambulerende tjenester og aktivitets-og arbeidstilbud. Avdelingene er spredt i hele Asker, fra Tofte til Billingstad. Boligen ligger i fine, landlige omgivelser i Røyken med nærhet til tog og buss.Vi søker etter en person som liker både aktive og varierte dager, som kan bidra til en meningsfylt og forutsigbar hverdag med trygge rammer for tjenestemottakerne våre. Stillingen er en helgestilling på 19,10% med arbeid 3. hver helg fra fredag ettermiddag kl. 14:45. Med unntak av hver fjerde jobbhelg hvor du jobber kun lørdag og søndag. ArbeidsoppgaverDaglig oppfølgingPrakt...

 • Company HOLMENKOLLEN DAGSENTER OG BOLIGER AVD BOLIGER in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter:Selvstendige, fleksible medarbeidere med gode samarbeidsevner som har erfaring med brukergruppen. Personlig egnethet i form av stå-på-vilje og ansvarsbevisst vektlegges.Personlig egenskaper:Kunne vise respekt og raushet i møtet med barna/ungdommene, og et ønske om å se det positive og mulighetene i hver enkelt.Tålmodig og ro i arbeidet med barna/ungdommene, og evne til å ta deres perspektivKunne være en tydelig og trygg voksen.Vi tilbyr:Et variert, utfordrende og spennende fagområdeMangfoldig og utfordrende brukergruppeOpplæring, veiledning, interne og eksterne kurs.Mulighet for personalbolig og fortrinnsrett i barnehage.Om arbeidsgiveren:Stiftelsen Holmenkollen dagsenter og boliger er en ideell stiftelse bestående av seks avdelinger; tre dagsenteravdelinger, en avlastningsb...

 • Company SØRREISA KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om de ulike arbeidsplassene Hjemmetjenesten: gir tjenester til omsorgshybler, omsorgsleiligheter og kommunens øvrige innbyggere som bor hjemme. Omsorgshybler med døgnbemannet omsorgsbolig for 11 brukere.  For spørsmål knyttet til Omsorgshybler og hjemmetjenesten, kontakt avdelingsleder Anne Grete Øverås, mobil: 992 04 909. Søker til stillinger i hjemmetjenesten må ha sertifikat for manuelt gir.Boligtjenesten gir døgnkontinuerlige tjenester til mennesker som av ulike årsaker har behov for bistand i hverdagen og bor i egne hjem. For spørsmål kontakt avdelingsleder Gunn-Solveig Øvermoen, mobil: 903 65 405. Det er ønskelig at flest mulig av søkerne til stillinger i boligtjenesten har sertifikat for manuelt gir. Sykehjem: består av tre avdelinger med tilsammen 27 plasser. To avdelinger for pasi...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE BOLIGER FOR UNGE FUNKSJONSHEMMEDE in Other
  27.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  Haugesund kommune trenger deg for å jobbe ved Haraldsvang omsorgssenter, avd. Vardafjell sykehjem. Sykehjemmet har 34 plasser for pasienter med demens/kognitiv svikt.  Det er ledig 5 stillinger på ca. 20 %.  Arbeidstiden er hver 2. helg, dag- og kveldsvakt. Holdningsfremmende arbeid og sykepleiefaglighet er sentrale verdiområder. Haugesund kommune har etablert et tett samarbeid med både Høgskulen på Vestlandet og Haugesund sjukehus/Helse Fonna. Vardafjell sykehjem har ansvar for å følge opp sykepleierstudenter/elever/lærlinger og andre som er utplassert hos oss. Hos oss har vi aktivitetsdosetten, -personlig tilrettelagte aktiviteter for pasientene. Vi jobber også med bransjeprogram med fokus på godt arbeidsmiljø. Nå skal vi starte sertifisering til å bli livsgledehjem. Kommunen jobber mot ...

 • Company ECURA HJEMMETJENESTER OG BPA AS AVD HJEMMETJENESTER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VIKEN BO OG OMSORG AS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Viken Bo og Omsorg søker nattevakterGode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevnerAnsvarsbevisst, strukturert og utviklendeGjøre dine kollegaer gode.Personlig egnethet vektlegges tungtSpråkkrav minimum B2.At du evner til å jobbe både selvstendig og i teamKompetansekrav miljøterapeut:Det ingen krav om utdanning, men det er ønskelig med noe erfaringVi tilbyr:Lønn etter avtalePensjon og forsikringsordningerMedlever turnusJobb i en bedrift i spennende utvikling og vekstEgne opplærings- og oppfølgingsprogramFagligutvikling med mnd undervisningSommer og vinter arrangementGode muligheter for personlig utviklingTilrettelegging for videreutdanningOm arbeidsgiveren:Viken bo og omsorg er en samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Viken bo og omsorg gir hovedsakelig tjenest...

 • Company VIKEN BO OG OMSORG AS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Viken Bo og Omsorg søker etter, helsefagarbeidere og ufaglærte med følgende kvalifikasjoner og kompetanse:Kompetanse innen målrettet miljøarbeidErfaring fra arbeid med kap.9Gode kommunikasjons-, relasjons- og samarbeidsevnerAnsvarsbevisst, strukturert og utviklendeGjøre dine kollegaer gode.Personlig egnethet vektlegges tungtSpråkkrav minimum B 2 helsefag og ufaglærteAt du evner til å jobbe både selvstendig og i teamKompetansekrav miljøarbeider:Fagarbeider innen helsefag, ufaglært med relevant erfaring.Vi tilbyr:Lønn etter avtalePensjon og forsikringsordningerMedlever turnusJobb i en bedrift i spennende utvikling og vekstEgne opplærings- og oppfølgingsprogramFagligutvikling med mnd undervisningSommer og vinter arrangementGode muligheter for personlig utviklingTilrettelegging for videreutdan...

 • Company ØYELEGE VARDENÆR AS in Other
  27.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LUNDERØD SKOLE OG RESSURSSENTER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Lunderød skole og ressurssenter er et grunnskoletilbud for elever med omfattende funksjonsnedsettelser i Arendal kommune. Skolen har 34 elever fordelt på 7 baser, og ca 60 ansatte. Skolen har en tverrfaglig personalgruppe; lærere(spesialpedagoger) , barnehagelærere, vernepleiere, fagarbeidere, musikkterapeut og har et tett samarbeid med barnefysioterapeutene i kommunen. SFO er stengt i ukene 28,29,30 og 31ArbeidsoppgaverSkolen har 2 maxi taxier som henter og bringer elever til og fra skole. Pga medisinske årsaker/andre årsaker er det nødvendig med ledsager.Taxi 1: Arbeidstid fra 7.30-9.00 og fra 14.45-16.30Taxi 2. Arbeidstid fra 7.30-9.00 og fra 15.15- 16.30Kvalifikasjoner* Interesse og personlig egnethet vektlegges.* Fordel med helsefaglig bakgrunn eller tidligere erfaringer med menn...

 • Company HABILITERING HADELAND AS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker tilkallingsvikarer til våre boliger på Hadeland. Tjenestestedene benytter medleverturnus.Vi satser mye på ansatte, også tilkallingsvikarene våre. Alle får lik opplæring, og alle vikarer får tilbud om de samme kursrekkene og kompetansehevingen som de fast ansatte.Vi søker medarbeidere som:Ønsker å gjennomgå omfattende opplæring, motta veiledning og trene for å oppnå spesifikke ferdigheter.Er innstilt på å investere i relasjoner med bruker, pårørende og kollegaer.Er villig til å følge detaljerte instrukser i et krevende faglig arbeid.Kan stå i utfordrende situasjoner over tid.Tar ansvar ved å hevde egne synspunkter og si ifra på vegne av bruker.Trives med variert og praktisk arbeid.Vi tilbyrKonkurransedyktig lønn.Godt arbeidsmiljø med høyt faglig fokus.Personlig og faglig utvikling ...

 • Company ØVSTTUNHEIMEN in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Øvsttunheimen sykehjem er lokalisert i naturskjønne omgivelser på Øvsttun i Fana. Her bor 74 beboere fordelt på 8 grupper. Alle våre plasser er langtidsplasser. Hver gruppe er differensiert etter den enkelte beboers behov. Vi har 3 demensavdelinger, 1 forsterket psykatriavdeling og 4 somatiske avdelinger. Vi vektlegger at våre beboere skal motta tjenester av høy kvalitet og ha et godt liv på sykehjemmet. Gruppen har god fagdekning, fokus på etisk refleksjon og miljøterapi.Vi har nå flere ledige faste helgestillinger og søker derfor nå etter engasjerte og dyktig studenter! Vi har ledige helgestillinger i todelt turnus, samt også på natt. Dersom du ønsker å være ringevikar, så ønsker vi også gjerne å motta din søknad! Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende Vi gleder oss til å høre f...

 • Company PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I FLAKSTAD HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  26.09.2022 Updated on: 26.09.2022

  Hjemmetjenesten i Flakstad har behov for tilkallingsvikarerVi søker etter sykepleiere/vernepleiere, helsefagarbeidere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for faget kan også søke.Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan stille på kort varsel da våre faste ansatte har fravær.Søkere til hjemmetjenestene må ha førerkort for personbil og kunne benytte egen bil i tjeneste ved behov.Arbeidsbetingelser:Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte vakter.Arbeidsoppdragene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og i henhold til a...

 • Company ABERIA OMSORG AS ADMINISTRASJON in Other
  25.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAMMERFEST KOMMUNE AVLASTNINGEN in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Jobbe og bo i Hammerfest kommuneVelkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!Nyttige nettsteder å besøke:Innbyggere i Finnmark tilbys av studielånTiltakssonen Om arbeidsstedetAvlastningsboligen for barn og unge gir tjenester til familier som har barn eller unge med ulike bistandsbehov.I Avlastningsboligen skal barn og unge ha det trygt og godt.De skal oppleve å bli ivaretatt i forhold til sine behov og ønsker.Vi drar på turer, basseng, stallen, deltar på ulike kulturarrangementer og følger barna opp i forhold dagliglivets gjøremål.  Vårt faglige arbeid er knyttet til daglig oppfølging av planer og tiltak.Personalgruppen består av ca. 15 ansatte med god erfaring. ...

 • Company STAVANGER KOMMUNE BO OG AKTIVITET in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd hos brukerne med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. Morteveien og Skeisvika bofellesskap ligger i fine omgivelser på Hundvåg. I  bofellesskapet bor det 18 beboere som vi tilbyr miljøtjenester til. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid på tvers av avdelingene. Som medarbeider hos os...

 • Company PORSGRUNN KOMMUNE VANNTÅRNET OMSORGSBOLIGER in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Hjemmetjenesten Sentrum er én av tre hjemmetjenester i Porsgrunn kommune. Virksomheten består av fire avdelinger; 3 avdelinger for ambulerende hjemmetjenester og én avdeling for omsorgsboligene Vanntårnet og Frednes. I vår virksomhet jobber vi tverrfaglig og har egen fagutviklingssykepleier, kreftsykepleier og demenssykepleier. Ved avdeling Vanntårnet Omsorgsboliger er det nå ledig 25% rekrutteringsstilling.Vanntårnet Omsorgsboliger består av 16 leiligheter samt et demenskollektiv med 6 plasser for personer med behov for hjemmesykepleie i varierende grad. Å jobbe i hjemmetjenesten - avdeling for omsorgsboliger, er en meningsfylt, varierende og selvstendig jobb og en har stort fokus på faglig kompetanse og god kvalitet i tjenesten.  Vi har et godt faglig miljø med engasjerte medarbeidere....

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF SOMATIKK ARENDAL in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Anestesienheten har ledig 60% vikariat som assistent. Assistenten server anestesienheten med å ha kontroll på varelageret, bestille varer med avdelingens bestillings system, ha oversikt over forbruk av utstyr, sette seg inn i og å ha kontakt med utstyrsleverandører. Rengjøring av  anestesiens bruksrom som kontorer, foreberedelsesrom og vask av flergangsutstyr hører også  med til arbeidsoppgavene.Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn....

 • Company NØSTRET BO OG OMSORGSENTER in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Arbeidsoppgaver:Oppfølging av beboernes grunnleggende behov gjennom aktivt miljøarbeidMotivere og bistå beboere i aktiviteterAften/dag turnus med arbeid hver 3. helgKvalifikasjoner:Gode norskkunnskaper.Erfaring fra arbeid med menneskerØnskelig med erfaring fra psykiatri.Den som får stillingen må legge frem politiattest.Personlige egenskaper:Liker varierte arbeidsoppgaverViser engasjement, redelighet og respektAnsvarsbevisst og kan jobbe selvstendigEvner å skape relasjoner til mennesker med varierte utfordringerHar gode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyr:En spennende arbeidsplass der du betyr mye for mangeEt trygt, godt og stabilt arbeidsmiljøFysisk aktivitetAktivitetsgruppe for personaletUkentlig refleksjonInternundervisningVakre omgivelserMedlemskap i pensjonsordning.Om...

 • Company BERG GÅRD AVLASTNING OG FRITID in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Berg Gård avlastning og fritid er en avlastning- og barnebolig for barn og unge med ulike funksjonshemminger. Vi har totalt fem plasser som pr i dag benyttes av 13 barn og unge. I tillegg til avlastning og barnebolig driver vi et etter skoletid tilbud. Vårt mål er å skape en trygg og variert hverdag for barn/ungdommer og familiene deres. Pga økt aktivitet og antall barn/ungdommer på huset har vi nå ledig to hvilende nattevaktstillinger i 65 %. Pga hviletiden er utlønningsprosenten på 39,6%. Arbeidstiden er 21.45-7.30/08 eller 08.30(helger) med hviletid mellom 2400 og 0600. Det er alltid våken nattevakt i tillegg til hvilende, og det er sjeldent man vekkes så dette er en fin jobb å kombinere med f.eks studie eller annen deltidsjobb. Fra kl.06 skal flere av barna gjøres klar for en ny dag og...

 • Company MIO BPA AS in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Hvem er jeg?Jeg er en sosial dame på 40 år, som bor i Bergen sammen med min mann og to barn. På fritiden trives jeg med å dra på treningssenter, gå på kino, høre på musikk og se på fotball. Jeg er stor Brann fan og liker å gå på Brann Stadion.Arbeidsoppgaver:Arbeidsdagene vil være varierte, og det samme gjelder arbeidsoppgavene. Eksempelvis ønsker jeg at du kan hjelpe meg med å handle inn matvarer, rydde huset og annen praktisk bistand i hjemmet. Det er også veldig fint om du kan hjelpe med å lakke negler og sette opp håret, dette noe som jeg trives godt med.Stillingsstørrelse:1 fast stilling på ca. 50%. Arbeidstid er hovedsakelig på dagtid annenhver dag, men kan avtales og være fleksibelt.Kvalifikasjoner:Personlig egnethet og kjemi vektleggesFremlegge politiattestØnskelig med førerkort kl...

 • Company KNARVIK SJUKEHEIM in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kort om stillingaVi har no ledig fleire faste helgestillingar som assistent på Knarvik sjukeheim avdeling 2 i 13-20 % stilling. Vi søkjer etter deg som liker å jobbe med mennesker og vil bidra til at sjuke og eldre får ein så god kvardag som mogleg. Vi undersøker moglegheit for langvakter og arbeid kvar 4 helg. Alternativet er arbeid kvar 2, eller kvar 3 helg. Stillingane kan f.eks. passe godt for sjukepleiestudentar som ønskjer helgestilling medan ein er i utdanning. Om Knarvik sjukeheim, avdeling 2Knarvik Sjukeheim har plass til 70 pasientar. På avdeling 2 har vi 29 pasientar. Avdelinga har tre grupper, ei gruppe for kortid og rehabilitering, ei gruppe med langtids somatiske pasientar, og ei gruppe for pasientar med demenssjukdom. Det vil være behov for at tilsette rullerer på gruppene i...

 • Company BYDEL ULLERN BLOKKAVEIEN 1E BOLIG in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Blokkaveien 1 E er hjemmet til 6 personer med ulikt bistandsbehov og interesser. Vi søker deg som ser den enkeltes ressurser, som brenner for å tilrettelegge for utvikling og fremme økt livskvalitet. Er du en aktiv person som trives godt i en hektisk hverdag med mange ulike aktiviteter, tror vi at du vil trives godt sammen med oss. Ingen er ferdig utlært, og i Blokkaveien vil du få faglig påfyll og mulighet for personlig utvikling. Blokkaveien boliger består av 2 avdelinger, og det er ønskelig å samarbeide og dele erfaringer på tvers av avdelingene. Du vil samarbeide med vernepleiere, miljøterapeuter og miljøarbeidere med ulik erfaringsbakgrunn. Blokkaveien søker etter flere helgestillinger i ulike prosenter. ArbeidsoppgaverDelta i direkte miljøarbeid, planlegging og gjennomføring av aktiv...

 • Company SOLVANG HELSEHUS in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter sykepleierstudenter som tilkallingsvikarer for alle typer vakter ved Solvang helsehus. Vi er ett av fire helsehus i Oslo kommune og dekker primært bydelene nord i kommunen. Solvang helsehus drifter fire avdelinger med til sammen 141 sengeplasser. Helsehus gir tilbud om opphold til mennesker med behov for å gjenvinne funksjonsevne gjennom behandling, målrettet rehabilitering og opptrening. Vi jobber tverrfaglig med fokus på hva som er viktig for pasienten - der «Hver time teller» - med mål om at pasienten skal kunne fortsette å bo hjemme så lenge det er ønsket. Avdelingene er organisert med hovedansvar for ulike fagområder: Avd 1: Trygghetsavdeling og dagrehabilitering Avd 2: Mottak, samt pasienter som er i behov for avansert behandling Avd 3: RehabiliteringAvd 4: Lindrende a...

 • Company FROLAND KOMMUNE FELLESTJENESTER OMSORG in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Vil du være en del av vårt hjemmerespiratorteam? Vi har ledig stilling i et hjemmerespiratorteam. Stillingen er på 17% med arbeid dag og kveld hver 3. helg. Vi tilbyr god opplæring og et trivelig arbeidsmiljø. Personen som trenger hjelp er en ung mann (25 år) som har en spesiell interesse for engelsk fotball og matlaging.Alle søkere må legge ved relevante attester og vitnemål til søknaden, og den som ansettes må fremvise gyldig politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder. ArbeidsoppgaverGrunnleggende pleie, ernæring og praktiske gjøremål (matlaging, renhold ol.).Utførelse av observasjonerDrift av respirator med tilhørende prosedyrer som f.eks. hostemaskinBidra til gode dager hos bruker ved å bistå med ulike aktiviteter. Bruker har egen bil. DokumentasjonSamarbeid med pårørendeKvalifikasjo...

 • Company HÅ KOMMUNE LANGABERGET PU in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Ved Langaberget er det ledige helgestillinger i ca 14-21 %. En arbeider i turnus, oppstart etter avtale med leder.Langaberget er omsorgsbolig for personer med ulikt hjelpebehov, inkludert barnebolig. Vi ønsker å tilrettelegge for en meningsfull hverdag ut fra den enkeltes forutsetninger.Arbeidsoppgaver:Yte nødvendig helsehjelpBistå brukeren i det dagligeAktivt bidra til brukers hverdagsmestringMiljøarbeid i avdelingenKvalifikasjonerhelsefagarbeider med norsk autorisasjonbeherske norsk skriftlig og muntligkunne arbeide selvstendig og målrettavære fleksibel og samarbeisvilligha grunnleggende datakunnskapAndre med relevant erfaring kan også søke.Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper.Vi tilbyr egen avlønning for sykepleie/vernepleiestudenter.Attester og vitnemålVi ber om at du laster ...

 • Company MAJORSTUKRYSSET LEGEGRUPPE AS in Other
  23.09.2022 Updated on: 24.09.2022

  Vi har behov for to sekretærer som behersker telefonsamtaler, laboratoriearbeid og som kan assistere ved sårskift etc( skiftestuearbeid). Fremfor alt vektlegger vi samarbeidsevne, omsorg og hyggelig håndtering av pasienter. Arbeidstid 0800-1530.Stillingsprosent mellom 40%-100% kan diskuteres.Kun aktuelle søkere blir kontaktet.Om arbeidsgiveren:Vi har behov for to sekretær som behersker telefonsamtaler, laboratoriearbeid og som kan assistere ved sårskift etc( skiftestuearbeid) i 40% -100% stilling. Stillingprosent kan diskuteres. Fremfor alt vektlegger vi samarbeidsevne, omsorg og hyggelig håndtering av pasienter. Arbeidstid 0800-1530. Det er 3 ansatte sekretærer ved vårt kontor....

 • Company DAGSENTER SIGDALSHEIMEN in Other
  23.09.2022 Updated on: 24.09.2022

  Sigdalsheimen har behov for tilkallings- og helgevikarer Vi ønsker deg som er over 18 år som går på skole eller vil ha en ekstra jobb. Har du lyst til å jobbe med eldre mennesker i trivelig og godt miljø på Sigdalsheimen er du velkommen til å søke.Vi søker deg som:Kan jobbe selvstendig og i team.Er løsningsorientert og effektiv.Glad i menneskerPersonlige egenskaper:Gode kommunikasjonsevner.Strukturert og ansvarsbevisst.Selvstendig og samarbeidsvillig.Fleksibel og løsningsorientert.Personlig egnethet vektlegges.Vi tilbyr:Gode opplæringsvilkårArbeid i en IA-bedrift.Gode pensjons- og forsikringsordninger.Lønn etter avtale.Språk:Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.Politiattest:Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting slik Helse- og omsorgstjenestelovens...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  23.09.2022 Updated on: 23.09.2022

  Kvinne- og barneklinikken består av 3 klinikker: Kvinneklinikken, Barne- og ungdomklinikken og Barne- og ungdomshabilitering. Kontorfaglig tjeneste skal være en støttefunksjon for alle faggrupper i samtlige avdelinger, og sekretærene har sine arbeidsoppgaver i poliklinikk, sengeposter og ekspedisjon.Denne stillingen vil være knyttet til poliklinikk og ekspedisjon. Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  ArbeidsoppgaverLukefunksjonTimetildelingTelefonbetjeningLIBRA bestillingScanning av postSkriving av notatKvalifikasjonerMedisinsk sekretær med god kjennskap til kontortjenesen i Barne- og ungdomsklinikken. God kjennskap til tildeling av timer innen barnenefrologi og nyfødtmedisinGode IT kunnskaperDet blir lagt stor vekt på personlig egnethetGode ...

 • Company MELAND SJUKEHEIM in Other
  23.09.2022 Updated on: 23.09.2022

  Kort om stillinga Ønskjer du å jobbe i ein sjukheimsavdeling? Vi søkjer etter deg som liker å jobbe med mennesker og vil bidra til at sjuke og eldre får ein så god kvardag som mogleg.Vi har no ledig faste helgestillingar som assistent på Meland sjukeheim på avdeling Nordgardstunet og på Lerketunet i 14-20 % stilling med arbeid kvar 3. helg.Stillingane kan f.eks. passe godt for sjukepleiestudentar som ønskjer helgestilling medan ein er i utdanning. Om Meland sjukeheimMeland sjukeheim har tre avdelingar, med fokus på dei som lever med demens, dei som treng langtidsopphald og dei som har rehabiliterings behov. Vår visjon er: Omsorg med livsglede og kompetanse. Nordgardstunet er ei somatisk sjukeheimsavdeling med 22 pasientar som har ulike behov. Pasientane som er hos oss har fast plass og vi ...

 • Company HAMMERFEST KOMMUNE KINO in Other
  23.09.2022 Updated on: 23.09.2022

  Jobbe og bo i Hammerfest kommuneVelkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!Nyttige nettsteder å besøke:Innbyggere i Finnmark tilbys av studielånTiltakssonen Om arbeidsstedetAvlastningsboligen for barn og unge gir tjenester til familier som har barn eller unge med ulike bistandsbehov.I Avlastningsboligen skal barn og unge ha det trygt og godt.De skal oppleve å bli ivaretatt i forhold til sine behov og ønsker.Vi drar på turer, basseng, stallen, deltar på ulike kulturarrangementer og følger barna opp i forhold dagliglivets gjøremål.  Vårt faglige arbeid er knyttet til daglig oppfølging av planer og tiltak.Personalgruppen består av ca. 15 ansatte med god erfaring. ...

 • Company TRONDHEIM INTERKOMMUNALE LEGEVAKT in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Ved Legevakta er det ledig fem helgestillinger med stillingsstørrelsen 14-20 prosent knyttet til arbeid på stasjonær legevakt.Legevakta er et døgnåpent tilbud for innbyggerne i Trondheim ved akutt skade eller når fastlege ikke kan benyttes. Legevakta består av stasjonær legevakt, legevaktsentral og ambulerende legevaktbil. Etter kl. 15.30 på hverdager og hele døgnet i helg og høytid betjener Legevakta i Trondheim også kommunene Malvik, Melhus og Midtre Gauldal. Hos oss vil du jobbe i team bestående av sykepleiere, ambulansearbeidere og leger.Stillingen er administrativt og faglig underlagt respektiv avdelingsleder. Vi ber om at det oppgis minimum én referanse i søknaden.ArbeidsoppgaverPasientmottak og selvstendig behandling ut i fra kompetanseBistå lege i å avklare og behandle ulike akuttm...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters