Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

167 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 167 results.
 • Company SARPSBORG TANNKLINIKK in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186492428 Presentasjon av stillingen:Sarpsborg tannklinikk søker tannhelsesekretærvikar.Sarpsborg tannklinikk er en offentlig tannklinikk i Viken fylkeskommune. Klinikken har 3 avdelinger og 23 ansatte.Avdelingene er Sarpsborg tannklinikk, Tune tannklinikk og Skjeberg tannklinikk. Avdelingene behandler i hovedsak de prioriterte pasientgruppene.Arbeidsoppgaverassistere under tannbehandlingresepsjonsoppgaversteril arbeide og hygienetiltakadministrasjon i forbindelse med tannbehandlingKvalifikasjonertannhelsesekretær autorisasjonkommunisere lett forståelig på norsk muntlig og skriftligPersonlige egenskaperevne til å tåle travle dagergode samarbeidsegenskaperønske om å yte service og behandling av prioritert klientellpersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrvarie...

 • Company TØNSBERG KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SONE SOLVANG in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Sommerjobb i hjemmetjenestenHjemmetjenesten består av 6 sykepleiesoner, og en sone som utfører praktisk hjelp/hjemmehjelpVi søker sommervikarer i perioden juni til august og ønsker sykepleie/medisin studenter, elever fra helsefagutdanningen, assistenter, hjemmehjelp, helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere.HovedarbeidsoppgaverBistå hjemmeboende brukere i deres hjem, med hjelp til personlig stell, enkel matlaging og rengjøringKvalifikasjoner for stillingenDu har fylt 18 år og ha førerkortDu må ha lyst og evne til å jobbe med menneskerDu må være ærlig og påliteligDu har gode samarbeidsevne og kunne jobbe i teamDu beherseker norsk skriftlig og muntligDigitale ferdigheterPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende, meningsfull og ...

 • Company BÆRUM KOMMUNE AVLASTNING OG BARNEBOLIGER AVD HELGERUD in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190637534 Presentasjon av stillingen:Helgerud barnebolig er et kommunalt tilrettelagt heldøgns omsorg- og oppveksttilbud til barn og ungdom med utviklingshemninger og autisme. Vi har 6 plasser.Helgerud barnebolig er et spennende sted for deg som liker faglige og personlige utfordringer. Vi vektlegger personlig egnethet, og du må være en tydelig og omsorgsfull voksenperson.Hos oss vil du finne dyktige kollegaer med tverrfaglig kompetanse som strekker seg langt for å få gode dager for og med barna.Vi har ledig 3 stillinger med arbeid hver 3. eller 4. helg. Stillingsstørrelsen er mellom 10 - 20 %, med tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverIvareta barnas behov ved å følge dem i alle dagliglivets gjøremålIvareta fritidsaktiviteter til barnaIvareta dokumentasjonSama...

 • Company FINNSNES TANNKLINIKK in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 182604Om stillingen og arbeidsoppgaverVed Midt-Troms tannhelsedistrikt på Finnsnes tannklinikk har vi ledig fast stilling som tannhelsesekretær/assistent og lyser herved ut stilling:Tannhelsesekretær/assistent 70 % fast, med tiltredelse etter avtaleArbeidsoppgaver vil være bla.Assistere tannlegeGi tannhelseinformasjon og veiledning til pasienterTa imot timebestillinger og registrere i journalsystemSterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyrKlargjøring av utstyr og instrumenter til pasientbehandlingAdministrative oppgaverLaboratoriearbeidArbeid på andre klinikker i distriktet må kunne påberegnes etter behovKvalifikasjonskravSøkere bør ha autorisasjon eller erfaring innen yrket, men andre søkere vil også bli vurdertSøkere må beherske norsk/skandinavisk språk tilfreds...

 • Company SURNADAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.:964981892 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillinganeVi treng vikarar i perioden 22.06.20 - 16.08.20, dvs frå og med veke 26 til og med veke 33.Det er viktig at du oppgjev i søknaden når du kan arbeide og om du sjølv skal ha ferie i løpet av perioden.Ferievikarar som kan arbeide i heile perioden vil bli prioritert.Faste tilsette i Surnadal kommune som har deltidsstilling treng ikkje søkje på ferievikariat, men kan ta kontakt direkte med einingsleiar.Kvalifikasjonar, utdanningVi treng vernepleiarar og vernepleiestudentar, sjukepleiarar og sjukepleiestudentar, helsefagarbeidarar, hjelpepleiarar, omsorgsarbeidarar og assistentar.For å vere aktuell som søkjar må du fylle 18 år i løpet av 2020. For ein del arbeidsoppgåver er det eit krav at du må vere fylt 18 år for ...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF MOLDE SJUKEHUS - SOMATIKK in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4162924243 Presentasjon av stillingen:Vil DU bli vår kollega til sommaren? Vi treng deg som er motivert til å gjere det beste for våre pasientar og deira pårørande. Vi ønskjer deg velkomen som søkjar, og vil gjere vårt beste for at du skal trivast.Molde sjukehus treng ferievikarar til ulike stillingar sommaren 2020. Vi treng sjukepleiarar, pleieassistentar og studentar innan sjukepleie og medisin. Det er behov ved desse seksjonane i perioden f.o.m. veke 25 t.o.m. veke 34.Klinikk for medisin og rehabiliteringMedisinsk sengepost AMedisinsk sengepost BKreftbehandling og palliasjon Nordmøre og RomsdalNevrologisk sengepostKlinikk for kirurgiKirurgisk sengepost AKirurgisk sengepost BI nformasjon til søkjarenTilsetjing vil skje fortløpande. Som ferievikar vert du fordel...

 • Company KAUTOKEINO KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 182826Om stillingenVikariat fra og med snarest til og med 22.10.2020.ArbeidsoppgaverGrunnleggende pleie- og omsorgsoppgaver.KvalifikasjonskravDet legges vekt på erfaring, personlig egnethet og evne til samarbeid.Kommunen er en tospråklig kommune. Under ellers like vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språkVed tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. HOL § 5-4. stillinger på helse/omsorgVi tilbyrAnsettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.Medlemsskap i en god pensjonsordning.Spørsmål om stillingenNærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til virksomhetsleder for sykehjem, Karen Marianne Gaup Sara, tlf: 465 44 503, elle...

 • Company ÅS KOMMUNE HELSE OG MESTRING ADM in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Kvalifikasjoner: Student eller ferdig utdannet innen 3- årig helse- og sosialfag. Faglært, ufaglærte og med erfaring fra brukergruppen vurderes. Førerkort klasse B.Opplysninger om arbeidssted og stilling:Enhetfor rus og psykisk helsetjeneste består av rustjeneste, samtaletjeneste psykisk helse, bolig- og ambulerende tjeneste og aktivitetsenter.Stillingene ligger under bolig- og ambulerendetjeneste som gir praktisk bistand og oppfølging til voksne med psykiske og/eller med rusproblemer. Det gis bistand i form av miljøterapi og miljøterapeutisk tilnærming. Stillingene er midlertidig.Arbeidstid er todelt turnus med dag/kveld. Det er også behov for vikar på natt, både hvilende- og våken nattvakt. Arbeid hver 2. og/eller 3. helg. Søkere som kan jobbe mye i perioden fra ca. 15.06 til ca. 23.08, ...

 • Company DIAKONHJEMMET SYKEHUS SOMATIKK in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193743450 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med ferieavvikling til sommeren søker Klinikk for anestesi og kirurgi sommervikarer som er ferdig utdannede sykepleiere eller sykepleiestudenter.Stillingene er ledig fra 15. juni tom 30. august (primærbehov er i ukene 27-33). Det kan være mulighet for forlengelse av vikariat.Om du ikke kan jobbe hele perioden er det viktig at du presiserer hvilke uker du kan jobbe.Kirurgisk avdeling har 3 sengeposter:Ortopedisk sengepost A : Ortopedi (overekstremitet) og "Eldre med hoftebrudd", enhetsleder Asbjørn HægelandOrtopedisk sengepost B : Ortopedi (underekstremitet), enhetsleder Hanne Tonette BergkåsaKirurgisk sengepost : Gastro- og generell kirurgi, enhetsleder Marit HafnorS pesifiser gjerne i søknaden ved hvilken enhet...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND SJUKEHUS in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194213610 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % fast stilling som sterilforsyningsteknikar i operasjonsavdeling, tredelt turnus i årsplan.50% fast stilling som sterilforsyningstekniker i operasjonsavdeling dagtid, samt 50% vikariat på dagtid.Ved intern ansettelse kan det også bli ledige stillingsprosenter i andre deler av enheten.Sterilforsyningsteknikere er organisert under Sterilforsyningsteknikk enheten, som igjen er en enhet innenfor Anestesi, intensiv og operasjonsavdeling i kirurgisk klinikk.ArbeidsoppgåverAlle oppgåver knytta opp mot sterilforsyningskjeda, slik som reingjering av operasjonstovene,reingjering, desinfeksjon, pakking og sterilisering av instrument til både anestesi og operasjon og anna utstyr brukt i sterile prosedyrar.Logistikk, lag...

 • Company BETANIEN REHABILITERING OG SYKEHJEM in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SKAUN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTRE SLIDRE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193514378 Presentasjon av stillingen:Det er behov for sommarvikarar/tilkallingsvikarar som helsefagarbeider/hjelpepleiar/assistentar/sjukepleiar/sjukepleiarstudentar med medisinkurs ved:Bergtun -- omsorgsbustadar for dementeMiljøtenestaHeimetenestaHeimehjelp -- vask i private bustader i omsorgstunet og ute på bygdaAlle stillingane er i turnus, dag/kveld/natt. Stillingane er for tida organisert i 2 og 3 delt turnus.KvalifikasjonarBeherske norsk munnleg og skriftlegSjølvstendig, fleksibel, positiv, løysningsorientert, gode samarbeidsevner.Ønskeleg med kjennskap til dokumentasjonsprogrammet ProfilPersonleg eignaheit vil bli vektlagtDen som vert tilsett må ha førarkort for bil og helst kunne disponere eigen bil i tenesta.Det er krav om politiattest.Vi tilbyrLøn ette...

 • Company STANGE KOMMUNE TJENESTEENHET HELSE OG OMSORG in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4179800544 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en meningsfylt jobb i sommer, hvor du kan gi andre en bedre hverdag?Helse og omsorg i Stange kommune søker engasjerte ferievikarer som kan være med på å bidra til gode tjenester for kommunens innbyggere. Søker du en mer variert hverdag? Hos oss kan du jobbe i flere virksomheter med ulike brukergrupper. Se våre andre utlysninger som ferievikar i Stange kommune. Kanskje finner du din fremtidige arbeidsplass?Helsetjenester i hjemmet søker ferievikarer i uke 25-34. Et ferievikariat hos oss vil gi deg en spennende arbeidshverdag med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver!Virksomheten er inndelt i soner etter geografi. Vi har også fire spesialiserte arbeidslag innen demens, lindrende behandling, hverdagsrehabilitering og...

 • Company STANGE KOMMUNE TJENESTEENHET HELSE OG OMSORG in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191244751 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en meningsfylt jobb i sommer, hvor du kan gi andre en bedre hverdag?Tilrettelagte tjenester yter tjenester til tjenestemottakere som bor i 12 bofellesskap med samlokaliserte leiligheter som ligger hovedsakelig i Ottestad og Stange sentrum. Brukergruppen består av mennesker med ulike grader av utviklingshemming, rusproblematikk og psykiske lidelser. Vi yter tjenester til tjenestemottagere i bofellesskap og avlastning til barn og unge fra 0-18 år på kommunens avlastningssenter.Tilrettelagte tjenester søker etter ferievikarer som ønsker å jobbe i våre bofellesskap og/eller på vårt avlastningssenter i forbindelse med vår sommerferieavvikling 2020. Vi kan tilby ulike stillingsstørrelser i turnus på dag, kveld og natt - i...

 • Company HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON KLINIKK FOR SIKKERHETSPSYKIATRI in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193662587 Presentasjon av stillingen:Klinikk for Sikkerheitspsykiatri består av fire seksjonar. Regional sikkerheitsavdeling, Lokal sikkerheitsavdeling, Seksjon for fengselshelseteneste, og eit regionalt kompetansesenter for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri. Ansvaret vårt er å behandle pasientar lokalt frå Helse Bergen HF og frå Helseregion vest. Pasientar som blir innlagd ved sengepostane er underlagd tvungen psykisk helsevern etter § 3.3/ 3,2 i lov om psykisk helsevern eller dom til behandling etter §5.2 i lov om psykisk helsevern.Eit viktig samfunnsoppdragVårt samfunnsoppdrag er å gje behandling til alvorleg sinnslidande pasientar, som i tillegg treng høgt tryggleiksnivå for å verne samfunnet. Å finne ei optimal balanse mellom tryggleik og behandling...

 • Company BØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 182709Om stillingenFor hjemmebaserte tjenester ( hjemmesykepleien, TTF - Tiltak og tjenester for funksjonshemmede, Bolig doktorhagen, hjemmehjelp ), institusjonsomsorg ( Bøheimen, bestående av 2 sykehjemsavd, natt tjenesten, kjøkkentjenesten og renhold/vaskeri) , avd. psykisk helse og legekontoret.I tidsrommet fra 22.06.20 til den 16.08.20Vi har behov for:Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, sykepleierstudenter, vernepleierstudenter, helsefagarbeiderelever, helsesekretær, kokk, kjøkkenassistenter, assistenter i pleie, vaskeri og renhold.Oppgi i søknaden ønsket arbeidssted, type arbeid, tidsrom og stillingsstørrelse.De fleste stillingene har turnusarbeid. Søkere til hjemmesykepleien, bolig doktorhagen, natt tjenesten, hjemmehjelp, TTF og a...

 • Company FANA DAGSENTER in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193671573 Presentasjon av stillingen:Dagsentertjenesten for utviklingshemmede, er en byomfattende resultatenhet og har pr i dag 170 årsverk fordelt på 12 tjenestesteder. Vår tjeneste har spesialkompetanse innen aktivitetstilbud til mennesker med utviklingshemming.To ettermiddager pr uke kommer barn og ungdommer med utviklingshemming til aktivitetstilbud/ Timeavlastning på Fana dagsenter. Stillingen er knyttet til ettermiddagstilbudet/ Timeavlastningen med arbeidstid onsdag og torsdag kl.14.30-20.30 hver uke. Oppstart i jobben er 6.5.20 og frem til og med 31.12.20, med muligheter for forlengelse og fast ansettelse. Arbeidet vil omfatte aktivisering og tilrettelegging av tilbudet og vil være ideelt for studenter som er glad i å jobbe med mennesker, gi av seg selv ...

 • Company SAUPSTAD HJEMMETJENESTE in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 987970375 Stillingsident: 4190086525 Presentasjon av stillingen:Saupstad hjemmetjeneste og omsorgsboliger har ledig elleve faste helgestillinger med stillingsprosent på 12 - 20 prosent fra dags dato. Stillingene inngår i turnus, med arbeid hver andre eller tredje helg.Saupstad hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område. Vi er inndelt i fire arbeidslag ut fra geografi og som medarbeider hos oss vil du tilhøre et arbeidslag under ledelse av avdelingsleder. Vi har en svært variert brukergruppe, som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Saupstad hjemmetjeneste vektlegger god kvalitet på våre tjenester gjennom godt samarbeid med brukere, pårørende og andre enheter i Trondheim kommune.Saupstad omsorgsboliger består av åtte boliger med ...

 • Company GOL KOMMUNE HEIMETENESTEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Avdelinga gir tenester til personar med utviklingshemming som bur i sin eigen bustad og til familiar som treng avlastning.Eininga har mange spennande utfordringar innafor fleire fagfelt. Det vil bli gitt opplæring og rettleiingVi søker:Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar i feriar.Kvalifikasjonar:Alle tilsette må kunne bruke data og ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillingaAnna:Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data d...

 • Company PRESTESTIEN TANNLEGEPRAKSIS AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vi har behov for tilkallingshjelp til vår klinikk, og er på utkikk etter en tannhelsesekretær som er positiv og engasjert. Vi er en liten klinikk i Åsane som består av tre tannleger og to sekretærer. Vi søker etter en ringevikar som kan komme på kort varsel, med mulighet for vikariat.Det vil være behov for din hjelp når det er ekstra pågang i klinikken, ved ferieavviklinger og ved sykdom.Klinikkens åpningstider er 08:00-15:30 mandag til fredag.Arbeidet vil bestå i allsidige oppgaver på klinikken;*Rydding/oppdekking til tannlegene*Resepsjon* Pasientkontakt* Administrative oppgaver*Hjelp i sterilen...

 • Company HJEMMEBASERTE TJENESTER I LAKSEVÅG in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192854889 Presentasjon av stillingen:Hjemmebaserte tjenester Fyllingsdalen/Laksevåg organiserer hjemmesykepleie i tillegg til hjemmehjelpsgruppe. Vi er inndelt i 9 geografiske avdelinger som gir hjemmesykepleie, 2 avdelinger har kontor på Laksevåg senter og 2 avdelinger har kontor på Haugatun i Loddefjord. 3 avdelinger med kontorer på Oasen og to avdelinger omsorg pluss . Hver avdeling har en avdelingsleder, sykepleiere, fagarbeidere innen helse, og assistenter. Har du ønsker til hvilke avdeling du søker til, kan dette gjerne fremkomme i søknaden.Vi søker etter ferievikarer for sommeren 2020. Spesielt sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere innen helse og studenter til helsefag. Personer med relevant erfaring fra helse er også velkommen til å søkeDet vil bli org...

 • Company NORDRE LAND KOMMUNE NORDRE LAND LÆRINGSSENTER in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/351 Presentasjon av stillingen :Tjenesteområde Hjemmetjenester trenger ferievikarer til sine avdelinger for sommeren 2020.Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for faget oppfordres også til å søke. Det er behov for ferievikarer i hjemmetjenestene Dokka og Torpa, avlastningstjenesten for barn og unge, og i bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne.Vi søker deg som har godt humør, fleksibel og selvstendig, og som kan jobbe når våre faste ansatte har ferie.Dersom du ønsker å jobbe i en eller flere spesifikke avdelinger, ber vi deg skrive hvilke(n) i søknadsteksten.For å jobbe i hjemmesykepleien må du være fylt 1...

 • Company NORDRE LAND KOMMUNE OMSORG OG REHABILITERINGSSENTER in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 20/204 Presentasjon av stillingen :Tjenesteområde Institusjon trenger ferievikarer til sine avdelinger for sommeren 2020.Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for faget oppfordres også til å søke. Det er også behov for ferievikarer til kjøkken og vaskeritjenesten.Vi søker deg som har godt humør, fleksibel og selvstendig, og som kan jobbe når våre faste ansatte har ferie.Dersom du ønsker å jobbe i en eller flere spesifikke avdelinger, ber vi deg skrive hvilke(n) i søknadsteksten.For stillingen gjelder:Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved eventuelt intervjuTilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lo...

 • Company NORDIC CARE AS AVD OSLO in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VEGÅRSHEI KOMMUNE ENHET FOR ÅPEN OMSORG OG HELSE in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 974610523 Stillingsident: 4194065857 Presentasjon av stillingen:Enhet for helse og omsorg i Vegårshei søker sommervikarer for 2020 i alle tjenester. Enheten avvikler ferie i uke 26-33.Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleier- og vernepleierstudenter, miljøarbeidere og assistenter. Vi ønsker at du binder deg til minimum 5 uker for opprettholdelse av en god kontinuitet. De som får tilbud om sommerjobb, vil få sin turnus i slutten av mai 2020.Søknaden må inneholde CV og attester. Vi ber om at du også skriver i hvilken tjeneste du ønsker å jobbe, hvor stor stilling du ønsker og hvor lenge du kan binde deg til sommerjobben.ArbeidsoppgaverVegårshei bo- og omsorgssenter med somatisk og skjermet avdelingHjemmesykepleie i omsorgsboliger og private hjemAvdelin...

 • Company BÆRUM KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJEN RYKKIN BOLIGER ÅSBRÅTAN BOLIGER in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191050816 Presentasjon av stillingen:Åsbråtan er en gruppebolig for 8 personer med utviklingshemming og autisme, godt tilpasset brukergruppen.Boligen ligger på Kolsås, med nærhet til skog og mark.Vi søker nå etter dyktigeog engasjerte personer som er klar for en spennende deltidsjobb i et dynamiskog godt arbeidsmiljø. Vi trenger deg som sommervikar, meng håper du allerede å kan ta ekstravakter frem til sommeren.ArbeidsoppgaverYte gode tjenester som fremmer beboers livskvalitetGjennomføre fritidsaktiviteter med beboereBidra med et godt samarbeid med beboere og andre ansatte i boligenDokumentasjon i pasientjournalMedikamenthåndteringBidra til utvikling av ett godt arbeidsmiljøKvalifikasjonerStudenter innen helse- og sosialfag oppfordres til å søkeErfaring med å jo...

 • Company HALDEN KOMMUNE HJEMMESYKEPLEIEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Hjemmesykepleien i Halden søker etter sykepleiere, fagarbeidere og studenter som ønsker å jobbe i sommerperioden,uke 25-33.Beskrivelse av arbeidssted:Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen.Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.Vi er inndelt i 4 grupper med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi s...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE VÅLAND POLIKLINIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 983974678 Stillingsident: 4173448856 Presentasjon av stillingen:Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av de ulike DPS, avdeling for akuttpsykiatri, alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose, og avdeling sikkerhetspsykiatri.Avdeling affektiv og psykose inneholder senepostene A2, A3, B2 og E1.A2 er spesialpost for førstegangs innlagte med affektive lidelser. Målsettingen for sengeposten er å gi pasienter med affektive lidelser en optimal utredning og et tilpasset integrert behandlingsopplegg.Vi søker sykepleiestudenter og/eller vernepleiestudenter til å jobbe helg. Er du allerede student vil vi gjerne høre fra deg. Helse Stavanger har egen bonusavatle for studenter som binder seg til å jobbe min. 4 uke...

 • Company ÅSNES KOMMUNE OMSORGSTJENESTE HJEMMEBASERTE TJENESTER in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191055092 Presentasjon av stillingen:Hjemmebasert Omsorg er en nyopprettet enhet i Åsnes Kommune som omfavner flere trinn i Omsorgstrappa. Hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeidertjeneste, dagsenter for personer med en demens, samt døgnbemannet bolig for rus og psykiatri er tjenester som inngår i enheten.Vi har ledig ferievikariat for helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere sommeren 2020. Vikariatene går fra 22.06.2020 tom 09.08.2020, og innehar stillingsstørrelse på inntil 80%.Skriv i din søknad hvilken avdeling du helst vil jobbe, når du kan jobbe og hvor stor stilling du kan ta på deg. I tillegg er det viktig for oss å vite om du fortrinnsvis ønsker å jobbe dag/kveld eller natt.ArbeidsoppgaverMan skal yte helsehjelp til pasienter og brukere som har ...

 • Company ELLINGSRUDHJEMMET in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191506635 Presentasjon av stillingen:Ellingsrudhjemmet er et nytt langtidshjem som ligger i rolige omgivelser midt mellom boligblokker og skogholt. Beboerne har store private rom med bad og bogruppene, med inntil 9 personer, deler kjøkken, dagligstue, TV-stue og balkong.Vi jobber aktivt med kvalitetsutvikling og er godt i gang med å implementere modellen "Bedre hverdagsliv", der personsentrert omsorg står sentralt.Vi søker etter offentlig godkjente sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter i et helsefaglig løp som ønsker å arbeide som ekstravakter på Ellingsrudhjemmet, både på demens- og somatisk avdeling.Kun søknad via link i annonsen vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverPleie og omsorgsoppgaverBidra til hverdagsmestringHa fokus på økt livskvalitet for den enkelteA...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF LILLEHAMMER - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: 974632535 Stillingsident: 4191123390 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter dyktige assistenter til føden på Lillehammer i sommer. Det vil bli allsidige arbeidsoppgaver og gis mulighet til å komme på innsiden av en spennende og dynamisk arbeidsplass. Arbeidstid vil bli fra 20.00 til 06.00 3-4 dager i uken, minst 3-4 uker i sommer. Ca 80-100% stillinger. Sykepleierstudenter oppfordres til å søke!ArbeidsoppgaverRenhold av fødestuer og pasient rom, flytting av pasienter mellom føde og barsel, enkel pasientbehandling som å ta imot pasienter, ta klokker og BT og enkle observasjoner. Avhjelpe jordmødre og barnepleiere etter behovKvalifikasjonerSøker primært studenter med noe erfaring fra helsevesenetPersonlige egenskaperGod arbeidslyst og løsningsorientert. FleksibelVi tilbyrEtt spen...

 • Company ASKØY KOMMUNE VIKARER EKSTRAHJELP SYKEHJEM in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187245824 Presentasjon av stillingen:Det søkes etter ferievikarer i perioden 22.06.20 - 16.08.20Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, studenter og assistenter. Søkere må være fylt 18 år. Turnusarbeid må påregnes. Opplæring vil bli gitt.Søkere må oppgi følgende:Om du skal ha ferie/fri i perioden 22.06.20 til 16.08.20Om du har sertifikat for personbilOm du ønsker å jobbe ved en spesifikk avdeling/tjenesteområdeI sektor Helse og omsorg er det følgende avdelinger som søker etter ferievikarer:Tjenester i institusjon, Kleppestø sykehjem og Ravnanger sykehjemHjemmebaserte tjenester, avdeling Sør, avdeling Midtre, avdeling Nord og avdeling Praktisk bistandKontaktpersoner:Kari-Anne Telle - Leder avdeling Midtre, Ravn...

 • Company HAMMERFEST KOMMUNE STORMTUNET 1,3,5 in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 182791Om arbeidsstedetStormtunet Omsorgsboliger er en ny avdeling i tjenesten for funksjonshemmede. Her yter vi tjenester til mennesker med ulike funksjonshemminger, noe som bidrar til å gi en variert, spennende og utfordrende arbeidsdag.Her skal alle, uansett funksjonsnivå, leve et fullverdig liv ut fra egne forutsetninger. Vi har fokus på et godt faglig systematisk og målrettet miljøarbeid og god kvalitet på tjenestene vi gir.StillingsinformasjonFast 30 % stillingArbeid hver 3 helgArbeidsoppgaverSom assistent skal du være en del av et team som gir et helhetlig og faglig forsvarlig tilbud til beboere.Du skal:Bidra til et godt samarbeid med pårørende og avdelingen for øvrigFølge etablerte rutiner i boligenKvalifikasjonskravUtdanningIngen krav til utdanningFerdigheterDet er øn...

 • Company DIN TANNLEGE ÅRNES AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vi søker tannhelsesekretær/assistent i 60-70% stilling til tannlegepraksis på Årnes, Nes kommune. Det er i utgangspunktet en vikarstilling, men kan forlenges ved rett person.Vi er en liten, men travel tannlegepraksis, med to behandlingsrom.Du må trives med travle arbeidsdager, være effektiv, strukturert, fleksibel, serviceinnstilt og trives i møte med pasienter.Arbeidsoppgaver er blant annet assistanse ved ulike behandlingsformer, rengjøring og klargjøring av kontorer og utstyr på sterilen. Resepsjonsarbeid og administrative oppgaver, forefallende oppgaver og annet.Det er ønskelig med kvalifikasjoner som tannhelsesekretær eller annen relevant klinisk erfaring, men annen erfaring vil også vurderes. Søker må beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig og ha grunnleggende ikt kompetan...

 • Company LANGHUS BO- OG SERVICESENTER in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187081021 Presentasjon av stillingen:Langhus bo- og servicesenter ligger sentralt på Langhus, med kort vei til tog- og bussforbindelse. Sykehjemmet består av to langtidsavdelinger med 13 pasienter, samt 24 omsorgsboliger.Vi søker etter nye ansatte til helgestillinger i 14 --25 % fast stilling. Dette tilsvarer turnus med arbeid hver 2. eller hver 3. helg. Søkere må være utdannet helsefagarbeider eller være i et utdanningsløp innenfor helse- og omsorgsfag. Sykepleierstudenter og helsefagarbeidere med norsk autorisasjon oppfordres særskilt til å søke.Arbeidsoppgaverpleie- og omsorgsoppgaver i sykehjem og omsorgsboligerKvalifikasjonernorsk autorisasjon som helsefagarbeider eller student under utdanning innenfor helsefagPersonlige egenskaperpliktoppfyllendepositivhøy...

 • Company GULLSTØLTUNET SYKEHJEM in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191837005 Presentasjon av stillingen:Vi har ledige stillinger som ekstravakt for sykepleierstudenter, medisinerstudenter, helsefagstudenter og helsefagarbeidere.Gullstøltunet ligger på Bønes. Vi åpnet i 1993 og har 90 enerom for fastboende, 3 avdelinger fordelt på 3 etasjer. 2 Somatiske avdelinger og 1 avdeling for personer med demens.Stillingene som er ledig er på en av våre somatiske avdelinger.Vi har et godt arbeidsmiljø med flinke fagfolk som jobber for våre beboere i et utviklende og kreativt miljø.Bønes er bynært med kort vei til buss og gode bussforbindelser.ArbeidsoppgaverSom ekstravakt på Gullstøltunet er du tilknyttet en boenhet på 10 beboere, men må gjerne ta vakter på de ulike boenhetene etter behov.Arbeidet vil bestå av stell og pleie av eldre og kr...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF PSYKIATRISK AVDELING REINSVOLL - DØGNAVDELING in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974632624 Stillingsident: 4192837420 Presentasjon av stillingen:Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i befolkningen i Hedmark og Oppland i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og yte tjenester etter gjeldende lovkrav. Avdeling for TSB består av 5 enheter fordelt i Innlandet, med virksomhet på Sanderud og Reinsvoll.Enhet for familie har 10 regionale plasser til familier. Målgruppen er familier der en eller flere voksne har rusproblematikk og psykiske lidelser. Barna er fra 0 - 6 år.I vår enhet søker vi etter ferievikarer med helse og sosialfaglig utdanning fra uke 26-34.Stillingen krever...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE MÅRSTIEN PU AVLASTNINGSHJEM in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183029339 Presentasjon av stillingen:TIltak- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten kjøper også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er ni avdelinger i Tiltaks- og boligenheten, åtte av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for miljøarbeidertjenesten og for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tiltaks- og boligenheten er det ca. 300 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.Mårstien ligger nord i Haugesund og er en avdeling som gir tjenester til voksne og barn med utviklingshemming og ulike fysiske f...

 • Company SØR-AURDAL KOMMUNE LEGETJENESTEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191324997 Presentasjon av stillingen:Innen helse - og omsorgstjenesten har vi behov for sommervikarer i uke 26 - 33.Har du erfaring med, eller ønsker å opparbeide deg erfaring innen hjemmesykepleie, tilrettelagte tjenester eller sykehjem (pleie, renhold/vaskeri og kjøkken) håper vi du vil søke sommerjobb hos oss.Hjemmesykepleien består av to baser (øvre/Bagn og ytre/Hedalen og Begnadalen). Formålet med hjemmesykepleie er å gi helsehjelp i hjemmet slik at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig og bidra til mest mulig selvstendig og selvhjulpen tilværelse for at den enkelte kan oppleve trygghet og mestring.Tilrettelagte tjenester inkluderer 4 boliger og Tingvolltoppen arbeidstilbud, samt BPA, støttekontakt og avlastning. Det ytes tjenester til personer med u...

 • Company ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AKTIV ÅSERAL AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Arbeidsleder Vaskeri søkes!Aktiv Åseral as er en Vekstbedrift som gjennom NAV er godkjent for 12 VTA-plasser samt at vi i perioder også gir tilbud gjennom andre tiltak.I spennet mellom det å drive attføring med opplæring og veiledning og være en profesjonell leverandør av varer og tjenester kan vi rekruttere fra mange yrkesgrupper. Du kan ha yrkesfaglig bakgrunn, høyskoleutdanning eller arbeidserfaring fra arbeidslivet. Hos oss blir du attraktiv når du kan omsette dine personlige egenskaper og erfaring til beste for våre deltakere.Vi har ledig 50 % fast stilling som Arbeidsleder på vaskeriet!Arbeidsleder vil ha hovedansvar for at vi leverer til rett tid og med rett kvalitet på vaskeriet. Jobben består i å ha ansvar for å tilrettelegge for våre ansatte samt delta i produksjon. Arbeidsleder ...

 • Company VESTRE TOTEN KOMMUNE OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Fakta om stillingeneSommerferievikariater i omsorgsavdelingen - pleiepersonell og storkjøkken-/vaskeritjenesteterTiltredelse/varighetvikariater i sommerferieavviklingen fra uke 25-33Kvalifikasjonervi ønsker at du er fleksibel, samarbeidsvillig og motivert. Du må bidra aktivt til å forbedre tjenestene blant annet gjennom Lean kontinuerlig forbedring. Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tilstedelse i vikariatet. Det kreves også gode norskkunnskaper.For hjemmetjenester kreves førerkort.ErfaringSøker må ha interesse og/eller erfaring innenfor helse- og omsorg.Helsefagarbeider, sykepleier- og vernepleierstudenter oppfordres til å søke.Personlige egenskaperVi vil i tillegg til kvalifikasjoner vektlegge personlig egnethet.V...

 • Company ULOBA AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Ung jente på Stokmarknes søker, ut fra arbeidets art, kvinnelig personlig assistent. Arbeidstiden er hovedsakelig noen få timer på morgenen og tidlig ettermiddag, enkelte ettermiddager, kveld og noen helgerVi søker serviceinnstilt og pliktoppfyllende personlig assistent for praktiske arbeidsoppgaver.Er du en ungdommelig jente som liker å yte service og ha varierte arbeidsoppgaver? Da kan dette være jobben for deg. Du må være fleksibel både på arbeidsoppgaver og arbeidstid, samtidig som du er punktlig og ansvarsfull. Sans for humor og lekenhet er viktig. Du må beherske norsk muntlig og skriftlig. Er du interessert i ridning, svømming, turn og lettere matlaging er det en fordel. Jobben er å bistå, veilede og assistere med dagliglivets personlige og praktiske gjøremål.Arbeidsgiver er Uloba- I...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE STRØMMEHAVEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183988163 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å arbeide i kommunens nye omsorgskonsept? Vi blir de første i Norge som lager omsorgsboliger med inspirasjon fra "Demenslandsbyen" i Nederland og vi åpner 1. september 2020. I Strømmehaven bygger vi 42 nye omsorgsboliger tilrettelagt for personer med demens. Hjemlighet, gjenkjennelighet, bevegelsesfrihet, daglige gjøremål, personlige interesser, frivillighet og deltakelse i samfunnet vil være bærebjelker i vårt nye omsorgskonsept.Vi leter etter deg som kan bidra til at beboerne i Strømmehaven kan fortsette å leve på sitt vanlige vis. Er det nettopp du som vil være med på vår reise inn i nye tider og forme Strømmehaven i riktig retning, gi trygghet, trivsel og dager med mening for de som bor her?Hver enkelt ans...

 • Company LOVISENBERG OMSORG AS HOVSETERHJEMMET in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189673437 Presentasjon av stillingen:Hovseterhjemmet er Oslos største sykehjem, og stod klart til innflytting sommeren 2017. Sykehjemmet har store beboerrom, takterrasse, sansehager, vakker utsikt til store deler av Oslo, fotpleier, frisør, massasje, butikk, bar, kino og egen kafè. Vi har 15 dagsenterplasser, 24 spesialplasser for demens, 139 ordinære plasser fordelt over 6 enheter og egen kulturenhet. Våre beboere ivaretas av et tverrfaglig team bestående av leger, sykepleiere, fagutviklingssykepleier, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører og musikkterapeut. Vi har store ambisjoner hva gjelder kvaliteten i våre tjenester og i å skape den gode dagen for våre beboere.Vi søker nå sommervikarer:Sykepleier- og medisinstudenter som har bestå...

 • Company ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GJESDAL KOMMUNE HELSE OG VELFERD in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4177694305 Presentasjon av stillingen:Sommervikar fra 22.06.20-16.08.20 i forskjellige avdelinger innen Helse og velferdSykehjemmetSolås bo- og rehabiliteringssenter er kommunens eneste sykehjem. Sykehjemmet har 30 senger fordelt på 2 team, geriatrisk og rehab. Sykehjemmet holder et høyt faglig nivå, og har kompetanse og rutiner til å gjennomføre tiltak som en forbinder med sykehus. Vi har en stor andel kvalifiserte medarbeidere, både sykepleiere, fysioterapeut, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere og assistenter. Flere av medarbeiderne har videreutdanning.HjemmetjenestenHjemmetjenesten gir hjemmesykepleie, tilsyn og praktisk bistand til hjemmeboende i hele kommunen. Det er ansatt vernepleier, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter. Arbeidet er sel...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE HELSEFORVALTNING OG KOORDINERING in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187934439 Presentasjon av stillingen:Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til . Enheten ledes av enhetsleder og 8 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.Recovery er vårt verdigrunnlag.Det søkes etter 6 x 14-20 % faste helgestillinger.Turnusarbeid i helg (fredag-søndag)Mulighet for sommerjobb i ulike bofellesskapTiltredelse: etter avtale.ArbeidsoppgaverUtfordrende og varierte arbeidsoppgaver med hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid.Oppfølging av planerPraktisk bistand, opplæring, pleie, stell og veiledning av beboere i deres hjem.KvalifikasjonerStudenter innenfor helse- og sosialfag oppfordres til...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE HELSEFORVALTNING OG KOORDINERING in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187939179 Presentasjon av stillingen:Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til . Enheten ledes av enhetsleder og 8 avdelingsledere. Disse betjener ulike bofellesskap, aktivitetssentre og ambulerende tjenester.Recovery er vårt verdigrunnlag.Det søkes etter 7 x 14-21 % faste helgestillinger.Turnusarbeid i helg (fredag-søndag)Mulighet for sommerjobb i ulike bofellesskapTiltredelse: etter avtale.ArbeidsoppgaverUtfordrende og varierte arbeidsoppgaver med hovedvekt på relasjonsbygging og målrettet miljøarbeid.Oppfølging av planerPraktisk bistand, opplæring, pleie, stell og veiledning av beboere i deres hjem.KvalifikasjonerStudenter innenfor helse- og sosialfag oppfordres til...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters