Jobmonitor. Search results for Personal care workers in health services not elsewhere classified

26 Jobs found

Used filters:
 • Personal care workers in health services not elsewhere classifiedx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Kunne du tenke deg å jobbe som portør hos oss i sommer?Vi søker sommervikar i perioden uke 22-39Sengeposten har 22 sengeplasser og behandler pasienter innenfor ortopedi, gastrokirurgi, plastiskkirurgi, karkirurgi, ØNH og kreft. Stillingene tilsettes fortløpende.#1000jobberArbeidsoppgaverTransport av avdelingens pasienter innad i sykehusetAvfallshåndteringRutineoppgaver i avdelingenKontroll av forbruksmateriellSmå-reparasjoner i samarbeid med teknisk avdelingNoe fysisk arbeid må påregnesGenerelt forefallende arbeidBruk av interne datasystemer (Clockwork, Docmap, Plania m.m.)KvalifikasjonerDu må ha fylt 18 årRelevant erfaring er ønskelig, men ikke ett kravDu må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språ...

 • Company INDRE RYFYLKE BARNEVERN in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vil du bli med på laget vårt?Indre Ryfylke barnevern er en interkommunal tjeneste mellom Suldal og Sauda, og vi søker nå etter miljøarbeider i 50% fast stilling med arbeidstid både på dag og ettermiddagstid med oppmøte i Sauda.  Det vil være behov for oppdrag utover den fastes stillingen i perioder.  Hos oss får du jobbe i team sammen med engasjerte og dyktige kollegaer, og du får faglige og meningsfylte utfordringer.  Vi ønsker deg med på laget som ønsker å arbeide med endringsprosesser i familier. Oppgaver for miljøarbeider vil være:Miljøarbeid i og utenfor hjemmetJobbe målrettet med endringsarbeid og kompenserende tiltakVeilede og utføre praktisk arbeidTilsyn i hjemmetTilsyn under samværFamilie og nettverksarbeidSkriftlig dokumentering av arbeidetSamarbeid med interne og eksterne aktøre...

 • Company STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVET ADMINISTRASJON in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Stiftelsen Fossumkollektivet tilbyr langtids døgnbehandling for unge rusavhengige fra hele landet. Vi er en ideell stiftelse som har drevet rusbehandling for unge i alderen 15-30 år siden 1983. Fossumkollektivet har 100 behandlingsplasser fordelt på avdelinger i Viken, Innlandet og Nordland. Våre verdier er håp, ekte, fellesskap og bevegelse. Mer informasjon finner du på våre hjemmesider www.fossumkollektivet.no. Her er link til vår kortdokumentar.Vi søker en medlever til Fossumkollektivets avdeling Rud i Spydeberg.Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), og behandling etter barnevernloven for unge menn i alderen 15-25 år. Rud har 10 behandlingsplasser, fordelt på flere hus og treningsleiligheter. Hovedhusene ligger landlig til i idylliske omgivels...

 • Company OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Otium bo- og velferdssenter søker sommervikarer.Er du på utkikk etter en meningsfull og givende sommerjobb?Vi søker deg som kan jobbe i tidsperioden fra 17. juni - 26. august, 2024 (uke 25 - 34). Sommervikarstillingene er i ulike stillingsprosenter (fra 20 - 100 %) og inngår i en todelt turnus (dag/kveld), og arbeid annenhver helg. Det er mulighet for forlengelse av kontrakt etter endt sommervikariat.Otium bo- og velferdssenter ligger sentralt i Tromsdalen, med Ishavskatedralen og Kulta som nærmeste naboer. Senteret er et fast bosted for eldre som trenger pleie, og for yngre personer med demenssykdom. Ved Otium finnes åtte avdelinger med til sammen 130 rom og syv leiligheter. I senteret finner du også Fastlandet hjemmetjeneste og Fastlandet dagsenter.Fortelle oss om hvor mye du kan jobbe i...

 • Company HELSE FØRDE HF LÆRDAL SJUKEHUS in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ønskjer du å bu på ein liten plass med store moglegheiter? Ønskjer du å jobbe på eit lite lokalsjukehus og få stort fagleg utbytte? Lærdal sjukehus har ledig stillingar for helsefagarbeiderar/hjelpepleiarar, sjukepleiarstudentar eller assistentar på  Medisinsk sengepost:1 x 80% vikariat helsefagarbeider/hjelpepleiar til 01.09.2024 med moglegheit for forlenging. 1 x helgestilling med arbeid kvar tredje helg - her kan også vere aktuelt med assistent/sjukepleiarstudentLærdal er ein fin liten stad med store naturopplevingar rett utanfor døra di og det er gode turmoglegheitar for alle. Plasseringa gjer Lærdal til eit knutepunkt mellom Oslo og Bergen. Sjukehuset har ei eiga personalhytte på Filefjell. I tillegg har Lærdal vestlandets trivlegaste arbeidsplass, nemleg lokalsjukehuset. Meir informa...

 • Company NORDRE FOLLO KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Ved Pastor Løkens vei boliger får fem beboere med varierende grad av bistandsbehov tjenester hele døgnet. I tillegg til bistand med dagliglivets gjøremål, skal ansatte også følge opp beboere ved ulike typer aktiviteter.   Vi ønsker oss både tilkallingsvikarer og ferievikarer som kan jobbe målrettet med brukergruppen. Vi trenger vikarer til vakter på dag, kveld og natt.Arbeidsoppgavermålrettet miljøarbeidgi et godt, tilrettelagt og målrettet tjenestetilbud til den enkelte bruker, slik at denne så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en meningsfylt hverdagfølge dagsplaner og rutiner for den enkelte beboeranvende lover, forskrifter, retningslinjer og avtaleverk innenfor fagområdetsamarbeide nært med beboere, deres pårørende og tverrfaglige samarbeidspartnererapportere i Gerica j...

 • Company ECURA BO OG HABILITERING AS AVD VIKEN VEST in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  I Ecura Bo og Habilitering AS tilbyr vi heldøgns helse- og omsorgstjenester for mennesker med sammensatte helseutfordringer. Dette gjelde tjenester knyttet til ulike psykiske lidelser og/eller utviklingshemming, både til barn, unge og voksne.Vi søker nå etter sommervikarer som kan jobbe i tidsrommet juni, juli og august, men gjerne også utover dette. I region Viken vest har vi våre virksomheter i Asker, Bærum og Tranby.Som vikar i Ecura trenger vi deg som vil bidra i teamet slik at våre tjenestemottakere får så gode dager som mulig. Dette jobber vi med gjennom å skape helhet, forutsigbarhet og trygge rammer. Vi setter våre mål etter våre verdier (Endringsorientert, Omsorg (lat.: Cura), Utvikling, Respekt og Ansvar), og vi ønsker at du kjenner deg igjen i disse.Målet er å være en ledende ak...

 • Company VARDHEIM BOFELLESSKAP in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Virksomhet heldøgntjenesten gir heldøgns helse- og omsorgstjenester i form av nødvendig helsehjelp og praktisk bistand til personer over 18 år. Vardheim bofellesskap er en avdeling under Heldøgn og er et bofellesskap for eldre som trenger tettere oppfølging. Vi har et stort aldersspenn blant våre beboere og faglig mange variasjoner og ulikheter.Vi har ledig helgestillinger for sykepleier-/vernepleierstudenter, helsefagarbeider, pleiemedarbeider i nattjenesten hos Vardheim bofellesskap med snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverHelsetjenester i hjemmetKvalifikasjonerVi søker primært deg som er sykepleierstudent/vernepleierstudent eller helsefagarbeider/pleieassistent, men ufaglærte vil også vurderes.Erfaring innen psykiatri og eldreomsorg er ønskelig.Personlig egnethet vektlegges.Den ...

 • Company TJELDSUND KOMMUNE ADMINISTRASJONSAVDELINGEN in Other
  05.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Tjeldsund kommunes institusjoner og hjemmebaserte tjenester har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse.Vi har i dag 4 institusjoner, 3 hjemmetjenester og flere døgnbemannede boliger.Stillinger vi trenger tilkalling på er:SykepleiereVernepleiereHelsefagarbeidereAssistenterSkriv hvor du ønsker å være tilkallingsvikar og når du kan starte.Institusjoner: Grovfjord bo og service-senter, Sandstrand bo og service-senter, Skånland sykehjem eller Fjelldal omsorgssenterHjemmetjenester: Nord, Midt og SørOmsorgsboliger og bo-fellesskap: Revegårdsvegen, Møllerstua og ElvelundArbeidsoppgaverOppgaver på de forskjellige arbeidsplassene varierer, på de fleste arbeidsplassene er det turnus med helg.Opplæring vil bli gitt på respektive avdeling.KvalifikasjonerFor å jobbe i hjemmetjenest...

 • Company VIDARÅSEN LANDSBY in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Det er snakk om En-til-en oppfølging av en voksen dame med utviklingshemming.Vi søker en voksen person med erfaring i å arbeide med mennesker med omsorgsbehovPr. i dag er arbeidstiden to hverdager pr. uke, kl. 9:00 til 16:00Fjerde hver helg kl. 10:00 - 17:00KvalifikasjonerRelevant fagbrev er en fordelRelevant erfaring er ønskeligGode norskkunnskaperMå ha sertifikat klasse B og disponere egen bilPersonlige egenskaperDu bør ha gode sosiale evner, samarbeidsevner, innsikt i menneskesinnet, være tilpasningsdyktig og ha evne til å skape god stemningDu bør være rolig og imøtekommendeDu bør være ansvarsbevisst, åpen, reflektert og ha god vurderingsevnePersonlig egnethet vil være avgjørendeSøknadsfrist: søknader vurderes fortløpendeGyldig politiattest må fremskaffesMer informasjon om stillingen få...

 • Company VERDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN SENTRUM in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Sammen jobber vi for å gi en helhetlig og sammenhengende tjeneste, hvor innovasjon, digital utvikling og bruk av velferdsteknologiske løsninger er en naturlig del av vår arbeidshverdag. Vi skal bidra til at våre brukere skal leve aktive og meningsfylte liv i eget hjem, med målsettingen om at flest mulig skal mestre å bo hjemme lengst mulig, med fokus på "hva er viktig for deg".  Vi trenger flere medarbeidere for å utvikle tjenesten videre for å møte fremtidens utfordringer. Vi er allerede i fremtiden og vi trenger ansatte som er engasjert og klar for å jobbe annerledes og se mulighetene for å bruke digitale verktøy, og se på vår samlede kompetanse på tvers av profesjoner og etablerte rutiner. Hvem kan bidra med å snu og vende på etablert praksis mon tro? Vi kan ikke lenger tenke "vi har al...

 • Company KARASJOK KOMMUNE OMSORGSBOLIGER in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Om stillingenOmsorgsboligene søker ferievikarer i perioden juni 2024 – september 2024.Vi har behov for motiverte og engasjerte pleiemedarbeidere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere. Dersom du synes det er interessant å jobbe med mennesker kan vi tilby deg en unik sommer, der du er med på å utgjøre en forskjell. Vi trenger deg som kollega, så søk! ArbeidsoppgaverArbeidshverdagene består av:•    Varierte oppgaver innenfor pasientnært arbeid, som f.eks. daglig pleie og omsorg etter oppsatte arbeidsplaner, samt medisinsk oppfølgning.•    Tverrfaglig samarbeid med aktører både innenfor kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.•    Å sørge for at nødvendige prosedyrer/rutiner blir gjennomført.•    Å jobbe i tråd med kommunens reglement og etiske retningslinjer....

 • Company STIFTELSEN RADARVEIEN BOTILBUD in Other
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Vi søker engasjerte og tilpasningsdyktige miljøarbeidere til vår avlastningsbolig for mennesker med funksjonsnedsettelser. Som en viktig del av vårt team vil du bidra til å skape en meningsfull hverdag preget av livskvalitet, trivsel og positivt samarbeid. Vi holder til i et nytt og moderne bygg spesialtilpasset brukere med sammensatte behov. Vi er direkte tilknyttet dagsenteret, og har på kveld og helg tilgang til spesialrom som basseng, gymsal, badstue og flere sanserom. Det er viktig for oss å yte gode helhetlige tjenester for våre brukere, og vi søker nå dere som brenner for faget. Vi tilbyrVarierte arbeidsoppgaverGodt og inkluderende arbeidsmiljøGode rutiner for introduksjon og opplæringVeiledningFaglig utvikling i et tverrfaglig engasjert miljøTo faglige veiledere som jobber på toppB...

 • Company STAVANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  04.04.2024 Updated on: 06.04.2024

  Vi ser etter en person som ønsker å bli en del av teamet vårt på helg! Avdelingen gir heldøgnstjenester til en beboer som har utfordringer knyttet til regulering av atferd. Vi arbeider for å gi beboer økt mestringsopplevelse, fremme selvstendighet, få kontroll over eget liv og øktdeltakelse i samfunnet. Dette gjør vi blant annet ved å ha faste rammer, forutsigbarhet og skape goderelasjoner.  Vi ser nå etter en person i helgestilling som vil være en del av å gi en meningsfull hverdag til beboeren vår, sammen med kollegaer.Grunnet arbeidets art er det gode muligheter for å forme egen arbeidshverdag i form av aktiviteter oggjøremål. Vi disponerer egen bil, har egen hage med eget drivhus- så det er derfor bare fantasien som setter grenser. Måltider er en del av tjenestetilbudet, så de ansatte ...

 • Company RØAHAGAN BOFELLESSKAP in Other
  28.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Bydel Vestre Aker ser nå etter miljøarbeidere og miljøterapeuter 1.årig ved Røahagan bofelleskap i helgestillinger på ca. 22-26%. Det bor 8 beboere i bofellesskapet med variert grad av bistandsbehov, og med ulik grad av psykisk utviklingshemming. Røahagan bofellesskap ligger sentralt på Røa i Oslo med grøntområdet Mærradalen like i nærheten. Det er kort vei til både Røa- og Hovseter T-banestasjon. For oss og beboerne er det viktig at du er omstillingsdyktig, aktiv, faglig engasjert og flink til å motivere andre. Noen beboere krever tett oppfølging hva gjelder stell og daglige gjøremål, mens andre er mer selvgående med behov for muntlig veiledning og bistand til blant annet renhold og matlaging.Felles for de alle er at de trenger forutsigbarhet, aktivisering og at de blir møtt med mye omsor...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORSKNINGSVEIEN - SOMATIKK in Other
  28.03.2024 Updated on: 02.04.2024

  Da vil en jobb i Studentpool hos Personalformidling være perfekt for deg. Hos oss får du mulighet til å høste erfaring fra ulike fagområder på tvers av hele sykehuset. Du vil bli ansatt i en 22 % fast stilling som pleiemedhjelper under studiet og ta vakter ca. hver 3. helg. Du vil ta på deg oppdrag med ca.1 års varighet og du vil årlig bytte arbeidssted under utdannelsen. Jo tidligere i studieløpet du starter hos, jo mer erfaring vil du kunne opparbeide deg. Vi gleder oss til å lese din søknad og CV! Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken ba...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Vi søker deg, som har et stort hjerte for pasientgruppen rus og psykiatri (RoP) og vil jobbe i både bolig med døgnbemanning og hjemmeboende.Avdeling RoP er en del av enheten Helsevern. Helsevern yter primært tjenester til mennesker som sliter med rusavhengighet, psykisk helse og avhengighet. Både til hjemmeboende og i boliger med bemanning. I tillegg drifter helsevern helseavdelingen i Romerike Fengsel.Stillingene som miljøarbeider er knyttet til avdeling RoP. Avdeling RoP drifter en bolig med døgnbemanning. I tillegg gis det tjenester til noen hjemmeboende.Avdelingen har som mål å ha høy brukermedvirkning og målrettet miljøarbeid. Vi ønsker å legge til rette for en trygg og god hverdag med økt livskvalitet og egenmestring.Avdelingen har ca 13årverk.Vi søker etter deg som har erfaring fra ...

 • Company TINDFOTEN DAGTILBUD in Other
  27.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Tilkallingsvikarer søkes til Tindfoten dagtilbud og Gimle aktivitetshus!Tindfoten dagtilbud og Gimle aktivitetshus tilhører Enhet for arbeid og aktivitet i Tromsø kommune. Vi har fokus på mestring gjennom sosiale og fysiske aktiviteter for personer med psykisk utviklingshemming i alderen 18-67 år. Vi ønsker å legge til rette for en meningsfull hverdag gjennom differensierte aktivitetstilbud i et godt og trygt miljø.Tindfoten dagtilbud og Gimle aktivitetshus trenger nå tilkallingsvikarer som kan bistå med å drifte de ulike avdelingene ved behov. Det kan være behov daglig eller mer variabelt. Arbeidstid er 0900-1500. Det er ønskelig med vikarer som kan jobbe hele året igjennom. Det kan også være ledig på andre avdelinger som er tilknyttet enheten, som Fiolvegen. Da kan det være andre tidspun...

 • Company SÆTRE TERRASSE BOFELLESSKAP in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser består av 23 avdelinger fordelt på to virksomheter med ca. 560 årsverk. Virksomhetene yter tjenester til personer over 18 år med nedsatt funksjonsevne. Tjenesten omfatter bolig, ambulerende tjenester og aktivitets- og arbeidstilbud. Avdelingene er spredt i hele Asker, fra Tofte til Billingstad. Bondistranda og Sætre terrasse bofellesskap satser vi på kompetanse og erfaring og søker personer med engasjement for faget og tjenesten. Boligene består av totalt 21 personer med funksjonsnedsettelse, som bor i egne leiligheter. Vi søker etter sommervikarer og tilkallingsvikarer  til turnusarbeid i perioden 20 juni-31.08.2024.Oppgi i søkerteksten om du ønsker tilkallingsvikar eller sommervikar - selvsagt kan du ønske begge delerOppgi i søkerteksten o...

 • Company MOSS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Har du gode samhandlingsevner? Da ønsker vi en søknad fra deg!I forbindelse med at Rosnes omsorgsbolig skal omgjøres til korttidsavdeling har vi behov for en samhandlingskoordinator i 100 % fast stilling. Hva er en omsorgsbolig?boligene ligger på omsorgsnivå mellom hjemmesykepleie og sykehjembrukerne leier leiligheter av kommunen, og regnes som hjemmeboendevi har en helhetlig tilnærming til brukeren. Vi holder i alle tråder, og sikrer alle tjenester rundt brukeren, slik som å formidle behov til lege, fysio- og ergoterapi. Det innebærer at man lærer mye om alle sider av yrket hos oss.Rosnes skal gjøres om til en korttidsavdeling for personer med kognitiv svikt og somatikkArbeidstid35,5 t/uke, dagtid med arbeid hver 3. helg.  Dine arbeidsoppgaver vil være: ansvarlig for gode rutiner og samha...

 • Company PORSANGER KOMMUNE PLEIE/OMSORGSTJ PSYKIATRITJENESTER in Other
  21.03.2024 Updated on: 21.03.2024

  Om Trekløveren og vårt arbeid: Trekløveren er et tjenestetilbud som er underlagt den kommunale hjemmetjenesten, der beboere i omsorgsboliger og egne hjem får sine bistandsbehov dekket fra fast tilknyttet bemanning. I tillegg har Trekløveren barneavlastning for et barn hver andre uke.Tjenesten har rundt 30 årsverk fordelt på vernepleiere, sykepleiere, pedagoger, helsefagarbeidere og assistenter. Ansatte går i dag 3-delt turnus, men dette kan endre seg til sommeren da arbeidet med å utarbeide turnus med mulighet for lange vakter er igangsatt.  De som jobber i barneavlastningen jobber lange vakter. Arbeidet på Trekløveren er variert og gir våre ansatte anledning til å benytte et bredt spekter av sin faglighet og erfaring.På Trekløveren vil sommervikarer delta i miljøterapeutisk arbeid, miljøa...

 • Company PORSANGER KOMMUNE PLEIE/OMSORGSTJ PSYKIATRITJENESTER in Other
  21.03.2024 Updated on: 21.03.2024

  Om Sykeavdelingen: Vi har rundt 30 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedhjelpere.Avdelingen har 28 plasser fordelt på langtids- og korttidsplasser, sykestue/KAD-plasser samt en skjermet enhet.Ansatte går i 2- og 3-tredelt turnus i et til tider hektisk men trivelig miljø. Arbeidet i Porsanger som distriktskommune er svært variert, og gir våre ansatte gode muligheter til å benytte et bredt spekter av sin kompetanse.På sykeavdelingen vil arbeidsoppgavene for sommervikarer, med utgangspunkt i den enkeltes kompetanse og erfaring, være omsorg og oppfølging av helseutfordringer hos personer på langtidsplass, på sykestue/KAD-plasser og på skjermet enhet.Sykepleiere vil ha ansvarsvakter, som inkluderer å delta i legevisitt og overordnet ansvar for organisering av arbeidet i ...

 • Company TINN KOMMUNE SOLVANG in Other
  21.03.2024 Updated on: 22.03.2024

  Det er ledige stillinger på Solvang bofellesskap i helgene og et 50 % vikariat fra 1.6.24. Stillingene på helg er 24,65% og 17,61 % og er ledig fra 1.6.24. Skriv i din søknad hvilken stilling du kunne tenke deg.  Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Gunn Haukereid på tlf. 46890825 eller gunnherdis.haukereid@tinn.kommune.noArbeidsoppgaver:målrettet miljøarbeidoppfølging av vedtakrapporterings- og informasjonsansvar til avdelingslederlegge til rette for helhet og sammenheng i tjenesteneKvalifikasjoner:helsefagarbeider eller annen relevant kompetansepositiv og løsningsorientertgjerne ha erfaring fra arbeid innenfor psykisk helse førerkort kl. Binnsikt i ulike it verktøyPersonlige egenskaper:Være lojal og ha god vurderingsevne, samt gjennomføringskraft i forhold til det som er besluttetPersonl...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  21.03.2024 Updated on: 21.03.2024

  Haukeland universitetssjukehus er eit av landets største og mest avanserte sjukehus. Vi jobbar for å fremme helse og livskvalitet. Kvar sommar treng vi mange flinke assistentar i arbeid og vi har ledige vikariat i sommar innan Psykiatri og Rus. Du må oppgi i søknaden kva for avdeling (ar) du ønsker å arbeide ved. Du må kunne jobbe i arbeidsperioden som oppgitt og ein må kunne jobbe samanhengande i monomum 6 veker.Det er ledige vikariat ved desse avdelingane:* Regional sikkerheitspost (RS): Har behov i vekene 24-34 i 3-delt turnus og 3. kvar helg. For å oppretthalde samansettinga i personalgruppa oppfordrast menn til å søke* Lokal sikkerheitspost (LS): Har behov i vekene 24-34 i 2/3-delt turnus og 3. kvar helg. For å oppretthalde samansettinga i personalgruppa oppfordrast menn til å søke* ...

 • Company OPPVEKSTSENTER VEST SFO in Other
  21.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Har du lyst til å jobbe på et nytt oppvekstsenter som ønsker å skape dager fylt av lek, læring og mestring for 200 elever/ barn i aldersgruppen 0 -13 år? Er dette rett arbeidsplass for deg. Oppvekstsenter Vest ligger midt i Inderøy kommune, omgitt av kulturlandskap, skog og sjø. Her legger vi vekt på aktive dager og i et aldersblandet felleskap. Ved oppvekstsenter Vest jobber vi i et arbeidsfellesskap bestående 40 ansatte i skole, barnehage og SFO. Hvor vi sammen ønsker å skape ett inkluderende felleskap for voksne og elever/barn. Vi har ledig vikariat i 100% stilling 02.04.24 - 31.12.24 med mulighet for fast stilling. Stillingen inneholder arbeidstid i skole og SFO.Vi søker etter en trygg og tydelig voksen som kan bidra positivt inn i elevgruppen, og ansatte gruppen samt veilede rundt enk...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF NARVIK - SOMATIKK in Other
  21.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Ønsker du å være med på å utgjøre en forskjell for pasientene på Medisin A? Vil du være en del av et faglig sterkt miljø?Vi har behov for deg som ønsker å utgjøre en forskjell for pasientene våre og som ønsker å jobbe i helgestilling eller ha sommerjobb. Du bør ønske å jobbe pasientnært og være interessert i faglig og personlig utvikling. Er du sykepleierstudent er det en fordel. Helgestillingene vi utlyser på Medisin A, er med arbeid hver tredje helg, og gjerne også ekstravakter, samt jobb i ferie og høytid. Vi søker også deg som ikke vil binde deg til hver tredje helg, men være tilkallingsvikar. Medisin A har 12 senger der pasienter med hjerte-, lunge-, nyre- og infeksjonsproblematikk ligger. Vi er lokalisert i samme korridor som Medisin B som har 8 senger, og vi samarbeider tett med bla...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personal care workers in health services not elsewhere classified Edit filters