Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

87 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-50 of 87 results.
 • Company HAV AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MESTA AS ADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEN NORSKE LEGEFORENING in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INTUNOR PEOPLE AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DUNNHUMBY NORGE AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD HAUGESUND in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:919763914 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Fretex-gruppen som eies av Frelsesarmeen, er organisert som et konsern. Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid og bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Vår visjon er å gi folk grunn til å tro på framtiden. Våre kjerneverdier er åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet.JobbkonsulentLedig 100 % vikariat som Jobbspesialist i Haugesund.Liker du mennesker og har stor tro på at ansvar gir vekst og utvikling? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg. Fretex Jobb og Oppfølging AS er en innovativ arbeidsplass som endrer seg i takt med tiden.Arbeidet består blant annet av karriereveiledning, kontakt med næringslivet, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og...

 • Company UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182827Om stillingenVed Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som personalkonsulent/rådgiver, tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad, men det må også påregnes arbeid ved Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet. har ca. 350 ansatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i fire institutter. Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen. Det er flere medarbeidere ved fakultetet som arbeider innen personaladministrasjon og vår nye medarbeider skal inngå i et nært samarbeid med disse. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektøren.ArbeidsoppgaverHR-faglig oppfølging, lederstøtte og saksbehandling, innen blant annet følgende områder:rekrutteringpersonala...

 • Company Q10 PERSONELL AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189532556 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helse og avhengighet har ledig stilling som HR-rådgiver med særlig ansvarsområde innenfor arbeidstidsplanlegging og ressursstyring.Vi ønsker deg med bred erfaring og kompetanse innenfor området og bruk av arbeidstidsverktøyet GAT. Er du i tillegg positiv og ønsker å være en pådriver innenfor dette viktige feltet i vår klinikk, kan du være den rette. Det er mange spennende oppgaver knyttet til dette fagfeltet i vår store organisasjon.Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil komme i betraktning.ArbeidsoppgaverBrukerstøtte/rådgivning for ledere i henhold til gjeldende overenskomster, arbeidstidsbestemmelser/arbeidstidsordninger og praktisk bruk av GATBistå ledere i ressursplanlegging (aktivitet, bemanning, tu...

 • Company PROTAN AS AVD LIER in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STAVANGER KOMMUNE HELSE OG VELFERD ADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189991687 Presentasjon av stillingen:Helse og velferd i Stavanger kommune har fire avdelinger: Samfunnsmedisin, helse & omsorg, velferd & sosiale tjenester og e-helse & velferdsteknologi. Tjenesteområdet har ca 4300 ansatte og består av 40 virksomheter av ulik størrelse og karakter. Tjenesteområdet ledes av direktør helse og velferd og har en tverrfaglig sammensatt stab på rundt 45 årsverk.Stavanger kommune skal i årene fremover styrke arbeidet med å utvikle organisasjonen og tjenestene vi gir, for å møte fremtidens utfordringer innen helse- og velferdsfeltet. For å ivareta informasjonssikkerhet og personvern ved implementering av digitale løsninger og teknologi er det ledig 100% prosjektstilling som personvernrådgiver i ett år fra tiltredelsesdato. Tiltredelse ...

 • Company SCHLUMBERGER NORGE AS AVD HOVEDKONTOR in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ARVATO FINANCE AS AVD OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  HR Business PartnerMenneskene er vår viktigste ressurs. Arbeidsglede, motivasjon og kompetanseutvikling er grunnleggende faktorer for at våre folk skal glede seg til å ta fatt på nye oppgaver og møte sine kollegaer hver morgen.Medarbeiderne i HR avdelingen gjør sitt beste for at Arvato skal fortsette å være et flott sted å jobbe. Etter at vår gode kollega går videre til ny stilling,har du mulighet til å bli med i vårt team på seks personer, som vår nye HR Business Partner.Stillingen rapporterer til Director HR for vår business enhet, som innbefatter Norge og Danmark og er plassert på vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Konsernet vi er en del av har en meget profesjonell HR funksjon og sørger for at vi har de beste prosesser og verktøy innenfor moderne HR.Stillingen innebærer:Fungere som en op...

 • Company MDE NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  15.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STATENS VEGVESEN REGION ØST MOSS KONTORSTED in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182487HR AdministrasjonHR Administrasjon er en seksjon i avdeling HR og utvikling i divisjon Fellesfunksjoner. Vi er et profesjonelt fagmiljø som utgjør kjernen i etatens personforvaltning. Vi ivaretar grunnleggende HR-administrative tjenester og sikrer enhetlig praksis i organisasjonen. Enheten har spisskompetanse på viktige områder som personalforvaltning, datakvalitet, sykefraværsprosessen og arbeidsgiverprofilering.HR Administrasjon er en sentral servicepartner gjennom profesjonell og effektiv støtte direkte til ledere, ansatte og HR rådgivere.Som leder vil du ha det overordnede faglige ansvaret innenfor ditt ansvarsområde, personalansvar for dine medarbeidere og ansvar for seksjonens økonomi og budsjetter. Stillingen inngår i avdelingens ledergruppe. Seksjonen har i dag ...

 • Company SØR-TROMSØYA SYKEHJEM in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4180358685 Presentasjon av stillingen:Er du ute etter en spennende og variert arbeidsdag? Er du arbeidsom, engasjert og glad i folk? Da har vi kanskje jobben for deg.Vi er på jakt etter en person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner som ønsker å bidra positivt til utvikling og styrking av enheten.ArbeidsoppgaverSaksbehandling innen lønn -og personalområdetTilrettelegge/bistå i personalsaker, omstilling, saksbehandling og rådgivningSikre gode og raske rekrutteringsprosesserBistå ledere og medarbeidere i bruk av lov og avtaleverkOppgaver innen HMS (helse-, miljø og sikkerhetOppfølging av IA-avtalen, sykefravær, registrering og statistikkerBistå i kontoradministrative oppgaver som innkjøp, dokumenthåndtering, økonomioppgaver, administrere tilgangerKvalifikasj...

 • Company AS RØRVIK FISK & FISKMATFORRETNING in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Synes du dette er interessant:PersonaloppfølgingLønnskjøringProfilering -- og markedsarbeidProsjektarbeidFakturering og div. kontorarbeidEr du:Trivelig, pliktoppfyllende og glad i å behandle mennesker på en god måte?Villig til å ta i et tak i et hektisk, men godt arbeidsmiljø?Nøyaktig og opptatt av å ha ting på rett måte?En person med generell god datakunnskap?En person med bachelor innen økonomi/administrasjon, eller annen relevant høyere utdanning?En person som ikke har høyere utdanning, men med erfaring og teft/læringsvilje som veier opp for dette?Vi har:Konkurransedyktig vilkårGode pensjons- og forsikringsordningerGod økonomiGode muligheter for utvikling for rette personVarierte arbeidsoppgaverTrivelig og uformell administrasjonOm du svarer ja på de fleste av spørsmålene ovenfor, og ku...

 • Company CAPGEMINI NORGE AS AVD OSLO in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182780Om stillingenI vår strategi-, organisasjonsutvikling- og HR-avdeling (SOHA) har vi nå ledig et 1-årig vikariat, med mulighet for snarlig tiltredelse.I denne stillingen skal du gi rekrutteringsstøtte og være faglig rådgiver til våre ledere, og bidra til at DFØ ansetter riktig kompetanse. Det er viktig med god og nær kontakt med lederne, slik at du kan gi gode faglige råd både før, under og etter rekrutteringsprosessene. Du ser rekruttering i et helhetsperspektiv og trives med å se nye måter å arbeide på. Vi ønsker også at du bidrar med utviklingsarbeid innenfor rekrutteringsfaget. Du vil jobbe tett sammen med en kollega i avdelingen som har det faglige ansvaret for rekruttering.Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan på god styring og led...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190407460 Presentasjon av stillingen:Kreftbehandling er et satsningsområde innen norsk helsetjeneste. Kreftklinikken, St. Olavs Hospital kombinerer klinisk arbeid med forskning innen klinikk, teknologiutvikling og kvalitetssikring. Kreftklinikken har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i Helse Midt-Norge.Klinikken er for tiden organisert med totalt 36 senger, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon.Kreftklinikken ønsker å satse på og videreutvikle underv...

 • Company BEMANNINGSBYRAAET AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GJENSIDIGE TECH AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREMTIDEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DEN NORSKE KIRKE I TROMSØ in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Stillingens fagområde har hovedvekt på rekruttering, tilrettelegging og oppfølging av vikartjenesten.Den som tilsettes må trives i et miljø med utadrettet aktivitet i arbeidet med rekruttering av vikarer.Vi søker etter en medarbeider som vil være med på å skape resultater i samarbeid med andre, og bidra til å videreutvikle Nord-Hålogaland bispedømme.Søkere gjøres oppmerksom på at navn kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste.Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.ArbeidsoppgaverRekruttering og oppfølging av vikarerTilrettelegging og oppfølging av boliger for vikarerDelta i ansettelsesprosesser fast ansatteRegistrering og oppfølging av ferie, permisjoner, sykemeldinger og annet fraværOppfølging av lover og reglerSaksbehandling vedrø...

 • Company SURVITEC NORWAY AS AVD SALG ÅLESUND in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company REGNSKAP NORGE AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRONRUD ENGINEERING AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NYE VEIER AS AVD KRISTIANSAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company POLITIDIREKTORATET in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183491757 Presentasjon av stillingen:Vi søker en motivert og dyktig medarbeider med erfaring fra fagområdet turnus og arbeidstidsbestemmelser. Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner og har gjerne erfaring fra opplæring av ledere og medarbeidere innen fagområdet. Hos oss får du mulighet til å jobbe med politiets arbeidstidbestemmelser, og vil samhandle og forhandle med sentrale fagforeninger i politiet, samt gi opplæring til ledere og medarbeidere.Avdeling for HR og HMS i politidirektoratet har det overordnede ansvaret for fagområdene i etaten, og avdelingen består av tre seksjoner. Stillingen er plassert i seksjon for arbeidsrett, som er ansvarlig for å ivareta etatens interesser innen arbeidsgiverpolitikk. Sentrale arbeidsoppgaver er individuell og kol...

 • Company DILLA HOLDING AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EXPERIS AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS AVD HAUGESUND in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ASSENTO AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADECCO NORGE AS AVD KRISTIANSAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Vi søker etter en blid og positiv førstekonsulent/konsulent i HR seksjonen til vikariat på Politihuset i Kristiansand. Varigheten på oppdraget er i utgangspunktet på 6 måneder, men dette vurderes fortløpende.Oppstart snarest!Er du trygg i faget og klar for nye utfordringer?Arbeidsoppgaver:Saksbehandling knyttet til NAVPersonalforvaltningRevidering av rutinerBehandling av sykefraværArkiveringKonflikthåndteringKvalifikasjoner:Erfaring fra offentlig sektorHøyere utdannelse innen HR eller liknende er en fordel, men ikke et kravDu har kunnskap og interesse for HR-faglige spørsmålRelevant arbeidserfaringDatakyndig.Kjennskap til arbeidsmiljølovenPersonlige egenskaper:PositivBlidLærevilligFleksibelLiker utfordringerProblemløserSøknader vil bli behandlet fortløpende, ikke nøl med å ta kontakt i dag...

 • Company OSLOFJORD in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: 989945467 Stillingsident: 4191198922 Presentasjon av stillingen:Oslofjord Convention Center har som ambisjon å bli Europas ledende konferansedestinasjon for bedrifter og organisasjoner, samt for idretts- og kulturarrangementer. De kommende årene skal Oslofjord gjennom en ambisiøs vekstfase hvor anlegget skal kommersialiseres og aktivitetsnivået mangedobles. Arbeidet med HR og organisasjonsutvikling er derfor helt sentralt for at vi skal lykkes med å realisere våre mål. Er du en erfaren og ambisiøs HR-manager som brenner for egen, faglig utvikling er du kanskje nettopp den vi ser etter og vil ha med på laget.Du vil være ansvarlig for løpende HR-drift, og du vil koordinere et team på tre medarbeidere. Dine ansvarsområder vil omfatte blant annet løpende lederstøtte, personal- og syke...

 • Company OSLOFJORD in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 989945467 Stillingsident: 4191239029 Presentasjon av stillingen:Oslofjord Convention Center har som ambisjon å bli en av Europas ledende konferansedestinasjoner for bedrifter og organisasjoner, samt for idretts- og kulturarrangementer. De kommende årene skal Oslofjord gjennom en ambisiøs vekstfase hvor anlegget skal kommersialiseres og aktivitetsnivået mangedobles. Arbeidet med HR og organisasjonsutvikling blir derfor helt sentralt for at vi skal lykkes med å realisere våre mål. Vi går nå fra en modell som har basert seg på innleie av store volumer av medarbeidere til gjennomføring av våre arrangementer, til å skulle ansette alle direkte hos oss. I løpet av våren skal vi bemanne opp med hundrevis av nyansatte.Er du en utpreget strukturert og systematisk HR-konsulent med øye for de...

 • Company NAV TRØNDELAG AVD STEINKJER in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191237266 Presentasjon av stillingen:NAV Trøndelag har det overordnede statlige ansvaret for drift og utvikling av 21 NAV-kontor og 3 spesialenheter. Kontoret er lokalisert på Steinkjer og har for tiden 36 medarbeidere fordelt på tre avdelinger.HR-funksjonen er en del av administrasjonsavdelingen og samarbeider tett med resten av fylkeskontoret. HR-funksjonen skal ved å være tydelig, til stede og løsningsdyktig bidra til å gi mennesker muligheter internt i organisasjonen.HR-funksjonen består i dag av fem personer som bidrar til at sentrale prosesser og strategier innen HR i NAV blir fulgt opp og implementert i Trøndelag. Oppgavene omfatter både utviklingsoppgaver og saksbehandling innen HR, ledelses- og organisasjonsutvikling, lederstøtte og rådgivning/veilednin...

 • Company AON ASSESSMENT (NORWAY) AS in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BDO AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TOMA EIENDOMSDRIFT AS AVD OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE UTDANNING in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Jobbnorge ID: 182477Om stillingen og arbeidsoppgaverKarriereveileder i ett års vikariat fra 1. april 2020. Kontorsted: AltaArbeidsoppgaver:Individuell karriereveiledning og gruppeveiledningInformasjonsvirksomhet og prosessarbeidUtviklingsoppgaver og daglige driftsoppgaverNettverksbygging med relevante samarbeidspartnereFaglig oppdatering innenfor fagfeltet nasjonalt og lokaltKvalifikasjonskravKrav til kompetanse:Utdanning med minimum bachelor grad eller tilsvarende innenfor relevante fagområder som pedagogikk,samfunnsvitenskapelige fag, sosialfaglig eller liknendeutdanning innen karriereveiledningØnskede kvalfikasjoner:Utdanning innen karriereveiledning, yrkes og utdanningsveiledning eller coachingRelevant bakgrunn fra NAV er en fordelRelevant bakgrunn fra videregående opplæring eller ungd...

 • Company MALVIK KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Er du vår nye HR-rådgiver? Søk spennende 100 % fast stilling i Malvik kommune!Arbeidsoppgaver:Som rådgiver innenfor personalområdet må du evne å håndtere både store og små utfordringer i hverdagen. Vi søker deg som trives med en aktiv hverdag der jobben består av en god blanding av utviklingsarbeid for å nå våre personalpolitiske målsettinger samt daglige rutinemessige gjøremål. Du er en fleksibel og god samarbeidspartner som gir råd og støtte som bidrar til god personalledelse i hverdagen. Du skal bidra til en positiv utvikling og gjennomføring av en god og fremtidsrettet personalpolitikk i Malvik kommune. Du tar initiativ til forbedrende tiltak innen personal/HR-området. Stillingen rapporterer til leder personal.Utdanningskrav:Du har relevant utdanning på 3-årig bachelornivå innen HR, le...

 • Company STANLEY SECURITY AS AVD OSLO in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company Q10 PERSONELL AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSK KYLLING AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ONSAGERS AS AVD OSLO in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HYTECH PERSONELL AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BEDRIFTSBISTAND AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Bedriftsbistand søker en rekrutteringskonsulent som skal jobbe innen bransjen markedsføring. Til denne stillingen er det viktig at du har erfaring fra markedsføring, gjerne også rekruttering eller salg. Dette er en selvstendig stilling hvor du får ditt eget budsjett og blir selv ansvarlig for avdelingen med markedsføring hos oss.Dine ansvarsområder:· Du må skaffe egne kunder og oppdrag · Løse oppdragene i henhold til kravspesifikasjon · Levere satt budsjett hver måned · Følge opp kunder og rekrutterte personale til egne oppdrag · KontraktsutformingVi ønsker fra deg:· Erfaring markedsføring. Gjerne salg og rekruttering også. Du må klare hele rekrutteringsprosessen · God på å skaffe og vedlikeholde nettverk · Det er flott om du har erfaring fra CRM-systemer. Vi jobber med RecMan, LinkedIn, C...

 • Company BERGEN KOMMUNE HR BEMANNING in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188335378 Presentasjon av stillingen:Bergen kommune har lange tradisjoner med å ta imot mennesker i ulike arbeidsmarkedstiltak. For å styrke inkluderingsarbeidet ytterligere opprettet Bergen kommune i 2019 avdelingen Arbeidsinkludering i HR Bemanning. Arbeidsinkludering har et sentralt ansvar for all språk- og arbeidspraksis i Bergen kommune, og fungerer som inngangsporten til samtlige praksisplasser ved kommunens resultatenheter. Avdelingen skal håndtere alle henvendelser om språk- og arbeidspraksis som rettes mot kommunen, og vil sørge for en god jobbmatch mellom kandidat og arbeidssted.Arbeidsinkludering er i vekst og vi søker derfor etter en engasjert rådgiver med øye for gode inkluderingsløsninger som vil bidra til å nå byrådets målsetninger. Gjennom god ku...

 • Company HEIMDAL HJEMMETJENESTE in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 987970472 Stillingsident: 4190076248 Presentasjon av stillingen:Ved Heimdal hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som konsulent.Heimdal hjemmetjeneste er lokalisert på Tiller, nærmere bestemt på Tiller helse- og velferdssenter der vi har våre kontorer i andre etasje.Sonen er inndelt i tre arbeidslag som består av sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, helsefagarbeider og assistenter.Konsulenten vil jobbe i tett samarbeid med enhetsleder, avdelingsledere og driftsansvarlig.ArbeidsoppgaverLønnsarbeidKontroll av turnusplanerØkonomirapporteringRefusjonskontrollFraværsbehandlingFakturabehandlingInnkjøpArkivOppfølging av ansettelserKvalifikasjoner3-årig høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjonLang relevant erfaring fra lignende arbeid kan erstatte formell...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters