SCR2!SCR2!SCR2!SCR2!SCR2! Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

62 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-50 of 62 results.
 • Company HADSEL KOMMUNE SEKTOR STAB/STØTTE in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Vi har ledig 2 x 100 % stillinger som personalkonsulent, med tiltredelse snarestVi søkerVi søker etter personer som er ryddig, motivert og fleksibel, samt villig til å utføre rutinemessige oppgaver.Vi ser etter deg som er serviceinnstilt i møte med ansatte og ledere og har god rolleforståelse. Du må kunne samarbeide og kommunisere godt med faglige og administrative ledere på ulike nivåer. Du må ha evne til å bidra til utvikling av en rasjonell og effektiv personalforvaltning i Hadsel kommune.Om stillingeneSom personalkonsulent jobber du bl.a med utvikling og gjennomføring av kommunens personalpolitikk, rekruttering, HMS, kompetanse m.m. Arbeidsoppgavene er mange og interessante. Som personalkonsulent vil du ha tett kontakt med ledere og tillitsvalgte. Systemansvar på fagsystemer og medarbe...

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Jobbnorge ID: 189362Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur er det ledig 50 % stilling som førstekonsulent innen HMS. Vi søker deg som har erfaring fra organisasjoner med laboratorievirksomhet og som trives med å jobbe operativt. Du må kunne samarbeide med øvrige ansatte på ulike nivå i fakultetet og universitetet. Du må være selvgående, initiativrik og god til å gjennomføre. Det er en fordel med erfaring fra UH-sektoren eller fra andre større virksomheter.Universitetet bruker arkiv - og saksbehandlersystemet Public 360, EcoOnline som system for kjemikaliedokumentasjon og CIM for HMS og avvikshåndtering. Stillingen har kontorsted Bodø.Arbeidsoppgaverrisikovurdering og avvikshåndteringadministrering av feltkortoppfølging av adgang labfasiliteterbidra i vid...

 • Company BACKER SKEIE AS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EXPERIS AS AVD OSLO in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK SEKSJON ADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV TROMS in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252186045 Presentasjon av stillingen:NAV Tromsø er en aktiv samfunnsaktør med engasjerte og kompetente medarbeidere. Vi er lokalisert sentralt i Tromsø sentrum og enheten betjener 76 600 innbyggere. Kontoret har ca. 130 faste medarbeidere, både kommunale og statlige tilsatte.NAV Tromsø er i dag organisert i seks avdelinger, fire avdelinger arbeider med oppfølging av brukere, en avdeling ivaretar publikumsmottak og en avdeling har ansvar for internservice. Kontoret er ansvarlig for utøvelse av alle NAVs tjenester i den statlige arbeids- og velferdspolitikken og for kommunale tjenester og stønader med hjemmel i lov om sosiale tjenester.Er du energisk og uredd? Er du god på relasjonsbygging?Jobbspesialistteamet ved NAV Tromsø er i vekst og søker en til metodeveiled...

 • Company HEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Kort om stillingenVi har ledig 100 % fast stilling som rådgiver personal i personalavdelingen.Beskrivelse av arbeidsstedPersonalavdelingen hører inn under rådmannens stab, og har kontorlokaler på rådhuset på Kyrksæterøra. Avdelingen er organisert med stabsleder og rådgivere innenfor personalområdet og lønnsområdet, til sammen 5,6 årsverk. Avdelingen skal nå styrkes med 1 årsverk innenfor personalområdet.Personalavdelingen er en viktig støttespiller for kommunens ledere, og har ansvar for rekrutteringsprosesser, rådgivning og saksbehandling innenfor personalområdet. Avdelingen har også ansvar for lønnsutbetaling for kommunen og tre mindre selskap. Avdelingen har medansvar for lønnsforhandlinger, lønnsbudsjett, dialogmøter med tillitsvalgte, drøftinger og forhandlinger med hjemmel i Hovedavt...

 • Company ADVOKATFIRMA RÆDER AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TEMP TEAM AS AVD STAVANGER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FAGFORBUNDET HOVEDKONTOR in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257717578 Presentasjon av stillingen:Det er ledig en 100 % fast stilling og ett vikariat i 100% stilling som personalrådgiver i Personal- og utviklingsenheten i Fagforbundet.De som ansettes vil jobbe sammen med fire andre motiverte medarbeidere. Hovedarbeidsområdene for enheten er lønns- og arbeidsvilkår, lederstøtte, rekruttering, informasjon-, drøftinger- og forhandlinger med fagforeningene, lede og bistå i prosjekter, strategisk kompetanseutvikling, HMS, leder- og ledelsesutvikling, saksforberedelser for politisk ledelse, og videreutvikling av Fagforbundets lønns- og personalpolitikk.ArbeidsoppgaverGi faglig råd og veiledning til ledereUtviklingsoppgaver knyttet til kompetanse- og lederutviklingBistå i omstillingsprosesserLede og bistå i ulike prosjekterGener...

 • Company STATSBYGG OSLO ADMINISTRASJON HK in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 971278374 Stillingsident: 4257468199 Presentasjon av stillingen:Til HR-staben søker vi en allsidig og dyktig HR-rådgiver med interesse for digitalisering til et ettårig vikariat fra høsten 2020. Du kan gjerne være nyutdannet. Hos oss vil du bli en del av et tverrfaglig HR-team på ti personer som jobber innenfor blant annet organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, rekruttering, arbeidsgiverprofilering og HMS. Vi forventer at du har god arbeidskapasitet og at du evner å bruke din utdanning til å løse konkrete oppgaver innenfor utvalgte fagområder som er viktige for HR.ArbeidsoppgaverBidra i arbeidet med digitalisering av HR-prosesserDelta i utviklingsprosjekterGjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelseHMS-arbeid, inkludert kontakt med bedriftshelsetjeneste, arbeidsmi...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256798825 Presentasjon av stillingen:I vanvare har vår fantastiske kollega gjennom flere år nå bestemt seg for flytte sørover og hjem! Vi har forsøkt å argumentere for at hjemmelagde kjøttkaker ikke på noen måte kan veie opp for et sammensveiset arbeidsmiljø med god takhøyde, nedskriving av studielån, uslåelig interessant klima, lavere skatt, reinsdyr i hagen, midnattssol, nordlys osv. osv. Dessverre møter vår argumentasjon en vegg av hjemlengsel.Derfor er vi nå på leting etter en ny personalrådgiver.Finnmarkssykehuset har i løpet av de siste årene tatt i bruk et nytt sykehus i Kirkenes, og to nye klinikker i Alta og Karasjok. I tillegg er grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus lagt. Som personalrådgiver hos oss vil du få et særlig ansvar for rekrutteringsprose...

 • Company SANDEFJORD KOMMUNE SENTRALE STABS- OG STØTTEFUNKSJONER AVD SANDEFJORD in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om Seksjon Organisasjon og HRSeksjon Organisasjon og HR er en profesjonell støttefunksjon, og skal være ledernes foretrukne samarbeidspartner i organisasjonsutvikling og personalforvaltning. Kommunen står overfor flere krevende utfordringer de neste årene, og for å lykkes med våre mål er det avgjørende at våre ansatte ledes på en god måte og i tråd med lov og avtaleverk. Det er derfor ambisiøse mål for hvilke utviklings- og HR administrative oppgaver vi skal prioritere de neste årene. Vi skal blant annet utvikle verktøy som vil gjøre hverdagen bedre for våre ledere, og samtidig kunne gi nødvendige oppdaterte styringsdata.Du vil bli del av et arbeidsfellesskap med åtte kolleger som har et godt arbeidsmiljø. Vi diskuterer fag, er sosiale o...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BØRRESTUVEIEN ADM/FELLESTJENESTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255536839 Presentasjon av stillingen:I Avdeling for personalforvaltning, Seksjon HR-drift, er det ved enhet for Arbeidskontrakter ledig to vikariater i 100 % stilling med varighet til 31.12.20.Det kan eventuelt være mulighet for forlengelse.Vi ser etter deg som har interesse og engasjement for saksbehandling innen HR-området. HR-drift er en støttefunksjon for lederne ute i klinikkene ved Oslo universitetssykehus. Vi kvalitetssikrer og veileder i den administrative delen av rekrutterings- og ansettelsesprosessene, samt utfører praktiske HR-oppgaver som fremgår av "arbeidsoppgaver" nedenfor. I tillegg gir vi veiledning knyttet til administrative oppgaver i løpende ansettelsesforhold, inkludert sluttfasen. Vi søker etter en positiv og serviceinnstilt medarbeider so...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 189326Om stillingenVi har et ledig vikariat som personalrådgiver (SKO 1434/1364) i seksjon for HR ved fakultetsadministrasjonen, Det medisinske fakultet. Du vil få muligheten til å jobbe med både operative oppgaver og utviklingsoppgaver i et lite team på tre personer (inkludert leder).Seksjon for HR har en koordinerende rolle i fakultetets arbeid innen HR, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og personalarbeid. Våre ansatte bidrar med rådgivning og støtte til fakultetets ledelse og instituttenes HR-avdelinger/administrasjoner. I tillegg har vi ansvar for utvikling av felles rutiner og retningslinjer (policyer) på fakultetet. Seksjonen ivaretar også det operative personalarbeidet i fakultetsadministrasjonen og er kontaktpunktet til UiOs sentraladministrasjon innen fagområdet HR og ...

 • Company TRV GRUPPEN AS in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250802171 Presentasjon av stillingen:Har du erfaring med rekruttering og kompetansekartlegging/planlegging? Er du interessert i å være konsernets rekrutterer? Ha en hektisk hverdag full av latter og gode kollegaer? Er du en person som liker å ha stålkontroll, samtidig som du trives med å sørge for at andre rundt deg har det bra?Vi er på utkikk etter en strukturert og nysgjerrig HR-rådgiver med pågangsmot, stå-på-vilje, evne til å se behov og veien videre -- samt samarbeide med alle ledd i konsernet. Du må like å ha mange baller i lufta -- og klare å koordinere disse på best mulig måte, og det er svært viktig å ha ekstra god kontroll på kalenderen.Du vil også titte innom HMS-feltet, så det er en stor fordel om du har erfaring fra HMS-arbeid, og gode tanker og for...

 • Company KLÆBU HELSE- OG VELFERDSSENTER in Other
  28.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: 974030284 Stillingsident: 4243791933 Presentasjon av stillingen:Ved Klæbu helse- og velferdssenter er det ledig stilling en fast 60 prosent stilling for konsulent.Vi har en spennende og god arbeidsplass med mye arbeidsglede. Vi vektlegger god kvalitet på våre tjenester gjennom godt samarbeid med brukere og pårørende.Klæbu helse- og velferdssenter ligger midt i Klæbu sentrum, ca 25 minutter med buss fra Trondheim sentrum. Det bygges nytt helse- og velferdssenter som er ferdig høsten 2021. Det nye sentret er plassert ved siden av dagens helse- og velferdssenter. Helse- og velferdssenteret har 29 langtidsplasser i dag og vil øke til 60 langtidsplasser når det nye bygget er ferdig.Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside og på Facebook.Arbeidsoppgav...

 • Company FINANCE PROFESSIONALS GROUP AS in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Om Sikker Bemanning: Sikker Bemanning AS er et bemanning- og rekrutteringsbyrå i Oslo med hovedkontor på Tåsen. Bedriften har hatt kontinuerlig vekst siden oppstarten i august 2012, og teller i dag 10 ansatte i administrasjonen. SIBE har stort fokus på ærlighet, kvalitet og ryddighet i henhold til gjeldende regelverk, og sørger alltid for å holde seg oppdaterte. På denne måten vil kunder og medarbeidere føle seg trygge på SIBE som samarbeidspartner og arbeidsgiver.Sikker Bemanning AS spesialiserer seg på , og tilbyr et stort spekter av arbeidskraft innen bransjen. I tillegg til dette bistår de med hjelp til rekruttering av ledere og fagarbeidere til bedrifter. SIBE er stolte av å kunne si at de ble Revidert Arbeidsgiver (RA) i 2016. RA er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble...

 • Company KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN in Other
  27.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 169679Om stillingenVed regionkontoret er det ledig 1 års vikariat som HR-rådgiver, med snarlig tiltredelse.Arbeidsoppgaversaksbehandling knyttet til ansettelsersaksbehandling knyttet til lønnsforhandlingerutredningsarbeid i forbindelse med høringerrådgivning til regionens enheter innen personalområdetgenerell saksbehandling innen personalområdetDen som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.Utdanning og erfaringDu må hahøyskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen området personal og administrasjon. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.god muntlig og skriftlig fremstillingsevnegod kunnskap og erfaring i bruk av IKT - verktøyerfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltningPersonlige egen...

 • Company DEN NORSKE KIRKE I FREDRIKSTAD in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251158459 Presentasjon av stillingen:Vi søker ny rådgiver i personalavdelingen ved Borg bispedømmekontor med hovedoppgaver innen personalarbeid, langsiktig rekruttering og tilrettelegging av bispedømmets arbeidsveiledning (ABV).Rådgiveren inngår i personal- og serviceavdelingen med 6 ansatte. Avdelingen har bl.a. ansvar for å støtte biskopen og prostene i ledelsen av prestetjenesten. Dette innebærer å utvikle god personalpolitikk ved å utføre oppgaver innen rekruttering, veiledning, kompetanseutvikling, HMS-arbeid, forvaltning av avtaleverk samt øvrig personalforvaltning.Borg bispedømmekontor ligger i Fredrikstad og er felles administrasjon for Borg biskop og bispedømmeråd. Vi er et regionalt kirkelig rådgivnings- og kompetansesenter for menigheter og tilsatte o...

 • Company BOREAL SJØ DRIFT AS HOVEDKONTOR in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Boreal Sjø AS har som følger av økt oppdragsmengde behov for to nye bemanningskoordinatorer (en fast stilling og ett vikariat) i Hammerfest. Vi søker engasjerte, ansvarsbevisste og dyktige personer som vil være med å videreutvikle vår virksomhet.Vår visjon er "La oss dra sammen", og våre kjerneverdier er sikkerhet, kvalitet og miljø. I Boreal jobber vi hver dag for at våre kunder skal få en god og trygg reiseopplevelseArbeidsoppgaver· bemanning og turnusplanlegging· daglig drift, driftssystem· kontroll av timelister iht. gjennomført turnusarbeid· rekruttering· kompetanseregistrering· personalarkiv· delta i vaktberedskapKvalifikasjoner og egenskaper· det er ønskelig med fagbrev i kontorfag e.l. eventuell maritim bakgrunn· erfaring fra lignende arbeid er ønskelig· ha interesse for og erfarin...

 • Company SONANS KARRIERE TRONDHEIM in Other
  26.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Sonans Karriere er en stor aktør innen jobbavklaring, karriereutvikling og jobbformidling for NAV. Vi tilbyr ulike kurs og individuelle veiledningsprosesser som er tilpasset mennesker i omstilling. Vårt mål i alt vi gjør, er å hjelpe hver enkelt deltaker tilbake eller inn på arbeidsmarkedet eller i utdanning. Sammen med den enkelte ser vi på hvilke muligheter som finnes og hvordan deltakeren skal nå målet. Sonans Karriere samarbeider godt med de lokale NAV-kontorene. Alle våre kursgjennomføringer har dedikerte veiledere med lang og variert erfaring fra undervisning, karriere- og yrkesveiledning. I tillegg til lokale kontorer, har Sonans Karriere et servicesenter i Oslo som samordner lokalkontorene faglig og administrativt.Sonans Karriere har vunnet oppdraget tiltaket Arbeidsrettet rehabili...

 • Company ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ETTERSORTERINGSANLEGG SKEDSMO in Other
  26.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Org. nr: 965075364 Stillingsident: 4250176213 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe i en fremoverlent miljøbedrift og være en del av et faglig sterkt HR- enhet? Har du i tillegg et brennende miljøengasjement og ønsker å gjøre en forskjell? Mener du at kildesortering, bærekraft og ressursutnyttelse henger sammen, og er noe alle bør ta ansvar for i hverdagen? Da bør du definitivt lese videre.Du vil få en selvstendig rolle bestående av både operative og strategiske arbeidsoppgaver, og vil samarbeide tett med ulike fagpersoner og på tvers av ulike avdelinger. Du vil være en ressursperson for ledere i spørsmål rundt tariffavtale, lønn, rekruttering, arbeidstid m.m., samt digitalisering av HR- prosesser, så du får så absolutt variasjon i hverdagen. Vi er opptatt av at du er engasjert og nøyakt...

 • Company MESTA AS KONGSBERG in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ACCIONA CONSTRUCCION S.A. in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EUREST AS AVD 3293 HØYSKOLEN I KRISTIANIA in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORD UNIVERSITET BODØ in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Jobbnorge ID: 188474Om stillingenVed Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur søker vi en HR-rådgiver med erfaring fra organisasjon og personalfeltet. Vi søker deg som trives med å jobbe operativt. Du må kunne samarbeide med øvrige ansatte på ulike nivå i fakultetet og personalavdelingen ved universitetet. Du må være selvgående, initiativrik og god til å gjennomføre. Det er en fordel med erfaring fra UH-sektoren eller fra andre, større virksomheter.Universitetet bruker arkiv - og saksbehandlersystemet Public 360, rekrutteringsverktøyet Jobbnorge og lønns - og personalsystemet SAP.Stillingen har kontorsted Bodø.Arbeidsoppgaversaksbehandling innenfor HR-prosesser, spesielt innenfor rekrutteringHR-støtte til ledereutrednings- og utviklingsoppgavervidereutvikling av HR-prosess...

 • Company KARRIEREHUSET AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FABI AS AVD OSLO in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAFEPATH AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Maritim rådgiver med kommersiell teft søkes!Vi i Safepath jobber hver dag for å forenkle og trygge arbeidshverdagen og beredskapen i maritim sektor. Vårt team har riktig bredde og høy faglig kompetanse – det gir oss integritet og trygghet i dialogen med våre kunder. Safepath utgjør en positiv forskjell for beredskapen til havs.Som selskap er vi i en spennende vekstfase og vi har allerede styrket laget med flere nyansettelser så langt i 2020. Vi oppretter nå en sentral stilling som maritim rådgiver i Safepath. Vi ser etter deg som har lyst på en variert arbeidshverdag med mye ansvar og kundekontakt, og som finner inspirasjon i å jobbe i et selskap med et viktig samfunnsoppdrag.Maritim rådgiver / selger vil få et kommersielt ansvar og være dedikert mot vår beredskapspakke og havne- og baseut...

 • Company OSLO KOMMUNE RENOVASJONSETATEN HOVEDKONTOR in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4249942709 Presentasjon av stillingen:Den nye HR-hverdagen i Oslo kommune er fremtidsrettet, og Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) sitt lønnsteam har som mål å være innovative og faglig sterke.Lønnsteamet i HR-seksjonen består i dag av en teamleder og fire lønnskonsulenter i faste stillinger. Vårt mål er både å følge den faglige utviklingen innenfor faget, samt å videreutvikle og forbedre systembruken i tidsregistreringssystemet GAT.Vi har ledig fast stilling som ansvarlig GAT-koordinator /Lønnskonsulent. I tillegg til GAT-funksjonen inneholder stillingen arbeidsoppgaver innenfor lønnsfaget. Vi følger Oslo kommunes strategi innen begge felt.Vi søker etter en ressurs som både har erfaring og kompetanse i tidsregistreringssystemet GAT samt har lønnserfaring o...

 • Company STARCRUITER CONSULTING AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Er du en dreven og uredd person som kjenner at grüderpulsen slår? Liker du å ta initativ og brenner for å møte nye spennende mennesker i arbeidsdagen? Da kan dette være rett stilling for deg!Om stillingenHelsefolk () er et nyoppstartet rekrutteringsbyrå som del av Starcruiter Gruppen, med visjon om å bli Norges prefererte rekrutteringsparter innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi er nå på jakt etter en Business Developer som skal være med å bygge opp vårt nettverk med dyktig helsepersonell og personlige assistenter (BPA).Du blir ett del av ett innovativ team, hvor mulighetene for å påvirke er store. Arbeidsdagen blir variert med hovedfokus på nettverksbygging og talentsourcing. Du må ha en fleksibel tilnærming på salg og trives i samtaler med andre mennesker.Helsefolk har en Start-up energ...

 • Company STARCRUITER CONSULTING AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Er du en dreven og uredd person som kjenner at gründerpulsen slår? Liker du å ta initiativ og brenner for å møte nye spennende mennesker i arbeidsdagen? Da kan dette være rett stilling for deg! Om stillingenStarCruiter Consulting AS er et nyoppstartet rekrutteringsbyrå med visjon om å bli Norges prefererte rekrutteringspartner. I dag rekrutterer vi aktivt bl.a. innen IT og Finans, og har påbegynt videre skalering til andre, spennende segment her i Norge og etterhvert på det skandinaviske markedet. Vi er på jakt etter en driftig Business Developer (STAR1) som skal være med på å bygge opp vårt voksende nettverk med potensielle kandidater og kunder.Du blir del av et hyperaktivt og innovativt team, hvor mulighetene for å påvirke er store. Arbeidsdagen blir variert med hovedfokus på nettverksby...

 • Company NORDTRO AS in Other
  25.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Vi søker etter deg som har:· Minimum 3 års høyere utdanning innenfor relevante fagområder· Veilederkompetanse· Kunnskap om lokalt arbeidsmarked og nettverksbygging· Gode digitale ferdigheter· God fremstillingsevne muntlig og skriftlig· Gode samarbeidsevner, men som trives med å jobbe selvstendig· Positivt menneskesyn med vilje og evne til å jobbe målrettet med mennesker.· God struktur og er opptatt av å levere kvalitet· Stor arbeidskapasitet, er uredd og fleksibel· Førerkort klasse B, og egen bilStillingen passer for deg som er topp motivert for å videreutvikle deg i veilederrollen sammen med oss i Nordtro AS. Hovedoppgaven din er å motivere arbeidssøkere for videre utvikling, og bistå dem til å se muligheter i arbeidsmarkedet, samt samarbeid med arbeidsgivere i overgangen til arbeid. Arbe...

 • Company FOODORA NORWAY AS AVD OSLO in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS AVD BERGEN in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SAR AS AVD TANANGER in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Ønsker du å jobbe med HR i et selskap med som har fokus på bærekraftige løsninger, der du kan være med å gjøre en forskjell?SAR søker en engasjert og ambisiøs HR rådgiver som kan bidra i den videre utviklingen av selskapet. Vi jobber med flere spennende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, og nå har vi behov for en rådgiver med erfaring fra internasjonalt HR arbeid. For oss handler det om å skape forståelse for selskapets kultur og sikre at vi samtidig respekterer ulike kulturer og ulik lovgivning.Vi står foran mange spennende oppgaver og er du en som lar deg begeistre av HR faget og har god kulturell kunnskap er det gjerne deg vi ser etter? Stillingen er en prosjektstilling med 2 års varighet, med mulighet for fast ansettelse.ArbeidsoppgaverAnsvarlig for rekruttering og oppfølgin...

 • Company ABERIA AVLASTNING BPA AS ADMINISTRASJON in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company EURONEXT AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORWAY CONSULTING AS in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ÅMOT KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257421479 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en fremoverlent, målbevisst og engasjert HR-leder som skal lede arbeidet med utviklings- og utredningsoppgaver innenfor HR-feltet i Åmot kommune.Du vil være en viktig medspiller for både ledere og ansatte i hele organisasjonen. Gjennom gode relasjons -- og kommunikasjonsevner vil du ha ansvar for informasjon, veiledning og opplæring av ledere og ansatte innenfor HR-leders fagområde.Som HR-leder vil du ha ansvaret for kvalitetssikring i samsvar med lov- og avtaleverk og interne retningslinjer.HR-leder har ansvar for forhandlingsprosesser innenfor fagfeltet. Du vil og være en pådriver i forhold til å videreutvikle kommunens arbeidsgiverpolitikk.Som HR-leder har du personalansvar for ansatte i din avdeling, som be...

 • Company ÅMOT KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD HARSTAD in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  Org.nr.:919763914 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Jobbkonsulent AFT Harstad, 100%Fretex Jobb og Oppfølging AS eies av Frelsesarmeen og er organisert som et konsern. Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid og bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Vår visjon er å gi folk grunn til å tro på framtiden. Våre kjerneverdier er åpenhet, kjærlighet, engasjement og lønnsomhet.Liker du mennesker og har stor tro på at ansvar gir vekst og utvikling? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg. Fretex Jobb og Oppfølging AS er en innovativ arbeidsplass som endrer seg i takt med tiden.Ledig fast 100% stilling som Jobbkonsulent AFTAFT- Arbeidsforberedende trening, er et tilbud til mennesker som har fått nedsatt arbeidsevnen sin o...

 • Company FJORD1 ASA in Other
  24.06.2020 Updated on: 29.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSERVICE AS AVD TRONDHEIM in Other
  24.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Vi søker engasjerte jobbveiledere som kan bidra til jobbhåp, mestring og jobbmatch for våre kandidaterNorservice søker jobbveiledere innen tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT). Tiltaket er ment for personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for oppfølging for å komme i jobb. Innholdet i tiltaket er avklaring og kartlegging av ressurser, karriereveiledning, arbeidstrening, opplæring med sikte på reell og formell kompetanse og formidling til ordinært arbeid. Som jobbveileder må du ha evnen til å se sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse og arbeidslivets krav. Du vil få ansvar for å følge opp arbeidssøkerne fra oppstartstidspunkt til ansettelse i ordinær jobb. Dette fordrer høy grad av selvstendighet, gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, god kjennskap til arbeids...

 • Company FRETEX PLUSS AS AVD SANDNES in Other
  24.06.2020 Updated on: 26.06.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING UTDANNING TRONDHEIM in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246064219 Presentasjon av stillingen:Stillingene som lyses ut er to 100% stilling i et år engasjement som karriereveileder ved Karrieresenteret i Trøndelag. Ønsket tiltredelse snarest.Som følge av Korona pandemien har vi et stort midlertidig behov for dyktige medarbeidere som ønsker å være med å løse vårt samfunnsoppdrag og inngå som veileder ved Karrieresenteret. Stillingene blir i stor grad koblet til vårt arbeid med karriereveiledning knyttet til næringsliv i omstilling.Karrieresenteret i Trøndelag er organisert som en del av Trøndelag fylkeskommunes utdanningsavdeling. Arbeidet er forankret i et bredt partnerskap bestående av Kompetanseforum Trøndelag, som gir senteret strategisk retning. Karrieresenteret består i dag av 9 medarbeider fordelt på kontor i Tro...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING UTDANNING STEINKJER in Other
  23.06.2020 Updated on: 25.06.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246102985 Presentasjon av stillingen:Stillingen som lyses ut er tre 100% stilling i engasjement til 31.12.2022 som karriereveileder ved Karrieresenteret i Trøndelag. Ønsket tiltredelse snarest.Karrieresenteret i Trøndelag er organisert som en del Trøndelag fylkeskommunes utdanningsavdeling. Arbeidet er forankret i et bredt partnerskap bestående av Kompetanseforum Trøndelag, som gir senteret strategisk retning. Karrieresenteret består i dag av 9 medarbeider fordelt på kontor i Trondheim, Verdal, og Namsos.I samarbeid med Kompetanse Norge skal Karrieresenteret i Trøndelag være med å bemanne og utvikle nasjonal digital karriereveiledningstjeneste. Stillingene inngår i denne nye tjenesten. Karriereveiledningen er et gratis digitalt tilbud til hele befolkningen i Nor...

 • Company DIN UTVIKLING AS AVD WERGELANDSVEIEN in Other
  23.06.2020 Updated on: 27.06.2020

  Ønsker du en jobb som gir mening, hvor du kan bidra til å støtte andre mennesker i utviklings- og endringsprosesser? Gjennom arbeidsrettet undervisning, veiledning og godt samarbeid med arbeidsgivere kan du utgjøre en forskjell for enkeltindivider som søker jobb. Vi søker veiledere til gruppetiltakene og .Vi søker deg som ønsker å jobbe henholdsvis 50% og 100% i Moss, Askim, Fredrikstad og Sarpsborg.Arbeidsoppgaver§ Undervisning i temaer som skal gi deltagerne bedre forutsetning for å nå målet om jobb§ Ressurskartlegging, karriereveiledning, kontakt med næringslivet§ Engasjere, veilede og inspirere jobbsøkere, arbeidsgivere og kollegaer§ Dialog og relasjonsbygging rettet mot næringslivet§ Formidling av jobbsøkere til ordinært lønnet arbeid§ Utarbeide rapporter i henhold til tidsfrister og...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  23.06.2020 Updated on: 28.06.2020

  Jobbnorge ID: 189155Om stillingenVed Institutt for klinisk medisin er det ledig fast stilling som personalkonsulent (seniorkonsulent/ rådgiver). Seksjon for personal og HMS består av 8 medarbeidere og inngår i instituttadministrasjonen. Seksjonens arbeidsoppgaver er varierte og spenner over hele fagområdet personalforvaltning, HR og HMS.ArbeidsoppgaverPersonalkonsulentenes hovedoppgave er operativ HR og personaladministrativ saksbehandling med fokus på rekruttering og ansettelsesprosesser, med særlig vekt på vitenskapelige stillinger, ulike typer midlertidige kontrakter og prosjektansettelser, bistand i forbindelse med permisjonssøknader, sykefravær og feriespørsmål, veiledning til medarbeidere og ledere innen regelverk og saksbehandlingsprosesser.Ved ansettelse som rådgiver vil stillingen...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters