Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

117 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-50 of 117 results.
 • Company SORTLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Om stillingenVed HR- avdelingen opprettes nå en 100 % fast stilling som HMS-rådgiver.HMS-rådgiveren skal styrke enhetens kompetanse og kapasitet innen HMS-området og yte service til avdelingene ute i enhetene. Viktige fokusområder vil være helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljøarbeid, nærværsarbeid og bidra til at HMS ivaretas på en helhetlig måte av ledere/verneombud.Vi søker en engasjert og selvstendig person som aktivt vil jobbe med HMS i og på tvers av avdelinger. Du har et resultatorientert tankesett med engasjement til å forbedre prosesser og arbeidsmetoder, samt bistå til opprettholdelse av allerede etablerte og gode rutiner. Du har analytiske evner og er kvalitetsbevisst.Stillingen arbeider tett sammen med HR rådgiver i sykefraværsarbeid med fokus på arbeidsmiljøfaktorer for å...

 • Company SPORDRIFT ALNABRU INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4298717551 Presentasjon av stillingen:Vi står overfor en spennende fremtid der jernbanen er et tverrpolitisk satsingsområde. Vil du være med på reisen?Spordrift er Norges største leverandør av drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge. Nå ser vi etter en arbeidsplanlegger til vår avdeling på Alnabru.Faggruppen har ansvar for sikkerhet og beredskap samt forvaltning, mindre fornyelser, drift og vedlikehold av jernbanelinjen på sin strekning. Som arbeidsplanlegger har du operativt ansvar for planlegging og praktisk tilrettelegging av arbeidsoperasjoner i faggruppen.ArbeidsoppgaverVurdere og planlegge arbeidene som skal utføres i tette samarb...

 • Company HUNTON FIBER AS in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR SØR in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 194695Om stillingenBufetat region sør er igang med flere spennende utviklingsprosesser. For å møte kravene til et moderne barne- og familievern står vi foran store endringer i årene som kommer. Vi ønsker en strategisk og kunnskapsrik seksjonssjef for HR, som er handlekraftig og samarbeidsorientert, som trives med å lede organisasjoner i utvikling og endring basert på motiverende lederatferd i kompetanseorganisasjoner. En leder som liker implementeringsarbeid og som tar i bruk ny kunnskap på HR-området. Er det deg?Seksjonssjef HR rapporterer til stabsdirektør og inngår i stabsdirektørens ledergruppe.Seksjon HR har for tiden 9 årsverk på regionkontoret i Tønsberg.Region sør har ca 800 ansatte og 17 enheter, hvor medarbeidernes kompetanse er en nøkkelfaktor.ArbeidsoppgaverDu vil...

 • Company DIN UTVIKLING AS AVD WERGELANDSVEIEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Ønsker du en jobb som gir mening, hvor du kan bidra til å støtte andre mennesker i utviklings- og endringsprosesser?Gjennom god veiledning og godt samarbeid med arbeidsgivere kan du utgjøre en forskjell for enkeltindivider som søker jobb.ArbeidsoppgaverArbeidet består blant annet av ressurskartlegging, karriereveiledning, kontakt med næringslivet samt løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging.Engasjere, veilede og inspirere både jobbsøkere, arbeidsgivere og kollegaerDialog og relasjonsbygging rettet mot næringslivetFormidling av jobbsøkere til ordinært lønnet arbeidSamarbeid med arbeidsgivere og opplæring/tilrettelegging på arbeidsplassUtarbeide rapporter i henhold til tidsfrister og gjeldende kravspesifikasjonSamarbeid med NAVVi søker initiativrike og utadvendte kollegaer som kan arbeid...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4295606339 Presentasjon av stillingen:I sin nyttårstale i fjor var s tatsminister Erna Solberg bekymret for lave fødselstall, og ba derfor nordmenn lage flere barn.Vi fulgte oppfordringen og trenger derfor nå en vikar til personalavdelingen grunnet foreldrepermisjon!Personalavdelingen i Finnmarkssykehuset har 10 ansatte fordelt på Hammerfest, Kirkenes, Alta og Lakselv. Sammen med fantastiske kollegaer som jobber med lønn, utvikling og HMS ledes vi av HR-sjefen. På tross den store geografiske avstanden jobber vi tett sammen både internt i avdelingen og utad mot ledere og ansatte i foretaket.Vi jobber i fagområdet personal som strekker seg fra rekruttering i den ene enden av spekteret, til avslutning av arbeidsforhold i den andre enden + alt det som befinner seg me...

 • Company MØRE OG FJORDANE HEIMEVERNSDISTRIKT 11 HV-11 in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307930631 Presentasjon av stillingen:Er du opptatt av å yte god service, og har lyst til å jobbe med personellforvaltning? Da er dette jobben for deg. Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 søker en motivert HR medarbeider til fast stilling ved Setnesmoen Leir i Rauma.I stillingen vil du inngå i distrikts staben til HV-11 og tilhører distriktets personellseksjon. Som HR-medarbeider hos oss vil du kunne bidra i hele spekteret av personellforvaltningen, men med forvaltning av innsatsstyrken og kurs- og kompetanseplaner for styrkestrukturen som hovedområder. Du får dermed en svært viktig rolle innen personell og kursforvalting i Heimevernsdistriktet Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11.Vi ser etter deg som jobber godt både selvstendig og i tett samarbeid med andr...

 • Company MANPOWER AS AVD STAVANGER in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WALLENIUS WILHELMSEN TERMINALS AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEAD ENERGY CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, LARVIK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 914330017 Stillingsident: 4315941606 Presentasjon av stillingen:Er du den rette for å jobbe med IA-arbeid i en virksomhet som leverer samfunnskritiske tjenester. Da ser vi gjerne din søknad!Sykehusets HR-avdelingen er sentralt organisert, og yter et bredt spekter av HR-tjenester til organisasjonen. Vi skal nå styrke vårt arbeid innen IA og ønsker oss en driftig person med bred IA-faglig kompetanse og erfaring.Seksjon Arbeidsrett, ledelse og HMS har ansvar for og bistår virksomheten innenfor områdene arbeidsrett, omstilling, organisasjonsutvikling, ledelse, lønnsforhandlinger, medbestemmelse, systematisk HMS og arbeidsmiljø.Sykehus er en del av bransjeprogrammet under IA-avtalen og det er satt mål knyttet til forebyggende arbeidsmiljøarbeid, redusere sykefravær- og frafall samt ink...

 • Company RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315983338 Presentasjon av stillingen:Konsulent ved Risør videregående skoleArbeidsoppgaverLønn og personaladministrasjonRegnskapsoppgaver, herunder fakturabehandlingServiceoppgaver knyttet til sentralbord og resepsjonBidra til å utvikle fagområdet og å etablere gode interne rutiner og prosedyrerAndre kontorfaglige oppgaver som arkivering, sensor/vaktadministrering, ajourholde diverse registre, bestillinger, postbehandling med mer.Arbeid med skoleadministrativt system og andre systemer knyttet til drift av skolen.Støtte skolens ledelse i skoleadministrative oppgaver (for eksempel inntak, eksamen, vitnemål, dokumentasjon og lignende)Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.KvalifikasjonerMinimum fagbrev kontor- og administrasjonsfag eller tilsvarende.Erfaring fra...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, SOMATIKK, ADMINISTRASJON OG SERVICE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 914330017 Stillingsident: 4315971120 Presentasjon av stillingen:Brenner du for HR-faget og ønsker å utvikle deg i en virksomhet som leverer samfunnskritiske tjenester. Da ønsker vi å høre fra deg!Sykehusets HR-avdelingen er sentralt organisert, og yter et bredt spekter av HR-tjenester til organisasjonen. Vi skal nå styrke Seksjon for arbeidsrett, ledelse og HMS, og ønsker oss to dedikerte personer med bred HR-faglig kompetanse og erfaring.Seksjonen har et særskilt ansvar i å bistå virksomheten innenfor områdene arbeidsrett, omstilling, organisasjonsutvikling, ledelse, lønnsforhandlinger, medbestemmelse, systematisk HMS og arbeidsmiljø. I tillegg jobber vi løpende med personalforvaltningssaker.Vi søker deg som kan bistå ledere i komplekse personal- og omstillingsutfordringer og stø...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL BJERKE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315893782 Presentasjon av stillingen:Bydel Bjerkes HR seksjons oppgaver består av et bredt spekter av HR oppgaver både på strategisk og operativt nivå; organisasjonsutvikling/endringsprosesser, rekruttering, kompetanseutvikling, nærværsarbeid, veiledning i enkeltsaker og på lov- og avtaleverk, arbeidstid, leder- og medarbeiderutvikling. Vi er for tiden spesielt opptatt av forenkling av våre arbeidsprosesser og digitalisering. Vi søker nå en dyktig og engasjert HR-rådgiver med kompetanse i arbeidsrett.ArbeidsoppgaverSaksbehandling av saker som fremmes for part sammensatte utvalgSaksbehandling i personalsaker og annen relevant saksbehandlingVeilede/bistå bydelens ledere i personaladministrative sakerVeilede/bistå ledere i sykefraværoppfølgingVeilede i HR systemets...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195591Om Institutt for medisinske basalfagInstitutt for medisinske basalfag (IMB) arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet har ansvar for undervisning blant annet i basalfagene i medisinutdanningen, utdanningen i klinisk ernæring samt deler av forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet. Instituttet har om lag 350 ansatte, og en betydelig andel av forskningsaktiviteten er eksternt finansiert. Vårt arbeidsmiljø er internasjonalt og engelsk brukes ofte som arbeidsspråk i tillegg til norsk.Instituttet har fire fagavdelinger, og om lag 55 forskningsgruppeledere. Avdelingslederne har budsjettansvar og forskningsgruppeledere har personalansvar. Instituttet h...

 • Company BJØRKNES HØYSKOLE AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Bjørknes Høyskole er en voksende innovativ høyskole som ble etablert i 2007 og tilbyr høyere utdanning innen helsefag, og samfunnsvitenskap. Vi underviser om lag 2400 studenter på sted og nett med et praktisk og forskningsbasert fokus. Vi holder til i fine lokaler ved St. Hanshaugen i Oslo, som en del av Campus Lovisenberg. I hverdagen er vi opptatt av kvalitet og nærhet i møte med våre studenter. For å levere på dette har vi satt sammen et engasjert og innovativt faglig og administrativt team, som setter våre studenter i fokus og som er villig til å gi det lille ekstra. Høyskolen tilbyr fra før flere bachelorgrader, årsstudier og enkeltemner innen helsefag, psykologi og samfunnsvitenskap.Vil du bidra til at våre studenter får god karriereveiledning av høy kvalitet? Vil du bidra til at vår...

 • Company KONKURRANSETILSYNET in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 2020/10 Presentasjon av stillingen :Nytenkjande og interessert i HR-teknologi?Me ser etter deg som ilag med oss kan sjå ny moglegheit for bruk av ny teknologi innanfor HMS- og arbeidsprosessar. Stillinga byr på spennande utfordringar i eit miljø som skal auka sin digitale kompetanse innanfor fleire felt. Du vil få stor moglegheit til å utforma og påverka stillinga.Har du i tillegg erfaring frå HMS-arbeid og trivst med rådgjeving og leiarstøtte? Då er me på utkikk etter deg for ei fast stilling ved seksjon for HR- og fellestenester i Konkurransetilsynet.Arbeids- og ansvarsområdePådrivar i å digitalisera og automatisera prosessar innan HMS- og sjukefråværsoppfølging, med applikasjonsansvar for relevante system.Fokus på godt partssamarbeid og arbeidsmiljø/nærværsarbei...

 • Company KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS AVD OSLO in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LINDESNES KOMMUNE RÅDMANN OG STAB in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305202934 Presentasjon av stillingen:Avdeling for utvikling og støttetjenester i Lindesnes kommune har ledig et 6 mnd. vikariat i 60 % stilling som merkantil konsulent. Stillingen er ledig omgående og vi ønsker tilsetting så raskt som mulig.Avdelingen har blant annet ansvar for å være lederstøtte i ansettelsessaker, fakturere helse- og omsorgtjenester, være systemansvarlige for fagsystemene, vikarkontor og være en fremover lent avdeling i forhold til tjenesteinnovasjon og fagutvikling.Avdelingen har ca. 13 årsverk og er lokalisert på Spiggeren i MandalArbeidsoppgaverFor denne stillingen vil arbeidsområdene i hovedsak være merkantil ressurs for lederne i velferd i ansettelsessaker, utregning ansiennitet, attestering av regninger og andre støttefunksjoner i Velfer...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING BERGEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Org. nr: 976248112 Stillingsident: 4308902844 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune har etablert eininga Karriere Vestland, eit offentleg tilbod om gratis og profesjonell karriererettleiing i tråd med nasjonale retningsliner.Hovudoppgåva til Karriere Vestland er å gje tilbod om karriererettleiing til vaksne over 19 år. I tillegg skal vi tilby karriererettleiing til personar som kvalifiserer til introduksjonsprogram i kommunar i Vestland fylke. Vi har samarbeid med ulike etatar og instansar innan karriererettleiingsfeltet.Vi søkjer karriererettleiar med hovudarbeidsstad i Leirvik. Nokre arbeidsdagar vil bli i Odda, slik at reising må påreknast. Det vil vere totalt to faste stillingar/karriererettleiarar tilknytta denne lokasjonen som skal utvikle tilbodet i Sunnhordland og Harda...

 • Company DNV GL PENSJONSKASSE in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØKSNES VEKST in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Øksnes Vekst AS søkerJobbveileder i 100% stillingØksnes Vekst AS er en kompetansebedrift innen tilrettelegging av arbeid og arbeidsformidling. Grunnet økt oppdragsmengde trenger vi å styrke laget med en jobbveileder i 100% stilling.Stillingen som jobbveileder er knyttet til tiltaket Oppfølging.Oppfølgingstiltaket er et arbeidsrettet tiltak for personer som trenger individuell oppfølging og veiledning for å komme i jobb eller beholde nåværende jobb.Arbeidet vil bestå av kompetanse og karriereveiledning, arbeidsevnevurdering, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og veiledning, jobbmatch, kontakt og oppfølging av næringslivet. Du skal evne å hente frem ressurser og bevisstgjøre den enkelte på sine muligheter i forhold til jobb. Metodisk bygges arbeidet på forskning rundt Supported Empl...

 • Company KAHOOT! AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PRICEWATERHOUSECOOPERS AS AVD OSLO in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PRICEWATERHOUSECOOPERS AS AVD OSLO in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company CGI NORGE AS AVD TORDENSKJOLDS GATE 8 in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO KOMMUNE HELSEETATEN ADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308626630 Presentasjon av stillingen:Helseetaten søker etter en ny HR-konsulent! Som en del av vårt HR team bidrar du til å holde fokus på profesjonelle og effektive leveranser som støtter opp under Helseetatens visjon, strategier og mål. Stillingen har stor variasjon av oppgaver der du får innsikt i sentrale områder av HR. Du trives godt med en aktiv hverdag, varierende arbeidsoppgaver og et sosialt arbeidsmiljø.Vi søker etter en engasjert kollega som vil være med på den videre utviklingen av HR i Helseetaten.ArbeidsoppgaverLederstøtte, oppfølging og veiledning fra A til Å innenfor HR-området, herunder blant annet rekruttering, sykefraværsoppfølging, arbeidstidsbestemmelser og turnus, konflikthåndtering og personalsakerGenerell saksbehandling innenfor HR-område...

 • Company OSLO KOMMUNE HELSEETATEN ADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309536935 Presentasjon av stillingen:Helseetaten har store oppgaver knyttet til håndteringen av Covid-19. HR bidrar i dette arbeidet, med et bredt spenn av oppgaver. Vi søker nå etter deg som har bred HR-faglig kompetanse til å bidra i arbeidet til ett års vikariat. Stillingen har stor variasjon av oppgaver der du får innsikt i sentrale områder av HR.ArbeidsoppgaverGenerelt HR-arbeid, saksbehandling og systemadministrasjonHR-faglig lederstøtte, veiledning og opplæringVeilede og gi faglig støtte innen aktuelle lov- og avtaleverkUtvikle og vedlikeholde prosedyrer og rutiner innenfor HR-områdetKvalifikasjonerRelevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, minimum bachelorErfaring fra tilsvarende stillingerGod kjennskap til relevant lov- og avtaleverkErfaring fra a...

 • Company HADSEL ASVO AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Vi har ledig en 100 % stilling som jobbveileder. Som jobbveileder skal du følge opp arbeidssøkende personer som er innmeldt fra NAV, med mål om å komme i/beholde jobb. Våre jobbveilederstillinger knyttes til flere tiltak, blant annet Oppfølging, AFT (arbeidsforberedende trening) og arbeidspraksis til flyktninger på introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen. Det ønskes tiltredelse snarest mulig.Vi søker etter en person med engasjement for å få folk i jobb. Du må være utadvendt og med gode evner til relasjonsbygging, og trives i en hektisk hverdag med tett oppfølging av mennesker. En viktig del av jobben er å motivere, avklare og veilede arbeidssøkere, samt skriftlig rapportere til NAV og øvrige samarbeidspartnere. Arbeidet vil bestå av kompetanse- og karriereveiledning, arbeidsevnekartlegging,...

 • Company SONANS KARRIERE DRAMMEN in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Sonans Karriere er en del av Adolfsen Group, en norsk gruppering kontrollert av brødrene Roger og Kristian Adolfsen. Adolfsen Group har sin hovedvirksomhet innen omsorg, barnehager, hoteller, reiseliv og eiendom. Konsernet har ca. 23.000 ansatte og en omsetning på NOK 14 MRD. Hovedkontoret er i Oslo. Se for øvrig: . Sonans Karriere tilbyr kurs og profesjonell karriere- og yrkesveiledning som er tilpasset mennesker i omstilling. Vårt mål i alt vi gjør er å etablere økt arbeidsnærvær for alle våre kandidater.Vi ser nå etter flere gode ressurser som kan bidra til et viktig samfunnsoppdrag, og som trives med en variert arbeidshverdag. Vi er opptatt av at vårt personell skal inneha et mangfold av erfaring, bakgrunn, kultur og kompetanse. På den måten skaper vi en tverrfaglig kompetanse som jobb...

 • Company VINN AS HALLINGDAL in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  På grunn av økt oppdragsmengde søker vi etter ny jobbveileder.Vi søker etter deg som er engasjert og resultatorientert. Du er strukturert og løsningsfokusert, samt er god til å kartlegge, analysere og trives i samarbeid med mange ulike menneske. Du er god på å bygge relasjoner og har gjerne kjennskap til det lokale og regionale arbeidsmarkedet. Du har gode kommunikasjonsevner og trives i en hektisk og variert arbeidsdag. Du kan jobbe selvstendig og samtidig være en lagspiller.Arbeidsoppgaver:• Som jobbveileder har du ei sentral rolle både ift arbeidssøkere, arbeidsgivere, NAV og andre samarbeidspartnere.• Individuell kartlegging av kompetanse, mål, muligheter og arbeidsevne• Målretta individuell karriereveiledning og oppfølging• Utarbeide individuelle handlingsplaner i samarbeid med deltak...

 • Company KELLY SERVICES MANAGEMENT AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DOVRE GROUP CONSULTING AS AVD STAVANGER in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE SENTRALT STYRINGSORGAN in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315432605 Presentasjon av stillingen:Øystre Slidre kommune har ledig 100% fast stilling som personalkonsulent i stabsavdelinga.Stabsavdelinga har m.a. ansvar for resepsjon/sentralbord, informasjon, løn, HR/personal, postmottak, arkiv, politisk sekretariat og val.ArbeidsoppgåverRekruttering og tilsetjingarSaksbehandling, t.d permisjonssakerLeiarstøtte, opplæring og oppfølging på HR-områdetSamspel med tillitsvalde og verneombudHMS og kvalitetsarbeidRapportering og elektronisk arkiveringAndre oppgåver kan også vera aktuelle, avhengig av personlege eigenskaper, kompetanse og avdelinga sine behovKvalifikasjonarRelevant utdanning, gjerne på høgskule- eller universitetsnivåErfaring frå liknande arbeid, gjerne frå kommunal sektorDet er ein fordel med kjennskap til gjeld...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 196266Om stillingenEr du en erfaren rådgiver med bred erfaring innen HR og vil jobbe i et spennende og utviklende miljø i et museum i endring? Da kan nettopp du være personen vi søker etter. Vi kan tilby varierte og spennende oppgaver innenfor et bredt spekter av HR-faglige disipliner, og med støtte fra gode kollegaer i enheten. Hos oss vil du få en viktig HR-faglig rolle i et av landets største kulturhistoriske museer.Stillingen er et ett-årig vikariat som HR-rådgiver (SKO 1434) med ønske om snarlig tiltredelse. Vikariatet har varighet til 31. desember 2021, med mulighet for forlengelse. Stillingen er organisatorisk plassert i enhet for HR og HMSB (helse, miljø, sikkerhet og beredskap). Enheten har 7 ansatte, inklusive to HR-rådgivere.ArbeidsoppgaveDu vil være en viktig spar...

 • Company IKM CONSULTANTS MANAGEMENT AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE INFRASTRUKTUR OG VEG LEIKANGER in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 923722890 Stillingsident: 4307271312 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei ...

 • Company JOBLEARN AS AVD 813101 OSLO in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 981428781 Stillingsident: 4315295061 Presentasjon av stillingen:God på relasjoner, sulten og interessert i å hjelpe andre med å lykkes?Vi søker etter to strukturerte, faglig sterke og engasjerte karriereveiledere til vårt oppfølgingstiltak i Oslo Sør. Dette er en spennende og givende jobb med gode muligheter for faglige utfordringer. Er du verdiorientert og har en grunnleggende interesse for å jobbe med mennesker? Vil du være med å bidra i et godt, sosialt og faglig sterkt arbeidsmiljø? Da er dette kanskje noe for deg.Søkere blir vurdert fortløpende. Oppstart så snart som mulig, etter avtale.Søknad og CV som kun legges med som vedlegg vil ikke bli vurdert.ArbeidsoppgaverKartlegging av kompetanse, mål, muligheter og arbeidsevneKarriereveiledning og individuell kartleggingUtarbeide ...

 • Company TIETOEVRY ACCOUNTING AS AVD FORNEBU in Other
  25.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Jobbnorge ID: 195289This is NTNUPå NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Video: Om stillingenVi har et ledig vikariat i 100% stilling som HR-konsulent for perioden februar 2021 - desember 2021.Vi søker en initiativrik og positiv medarbeider som ønsker å være en del av støtten rundt primærvirksomheten og på den måten nå instituttets mål på en god måte. Den som tilsettes vil samarbeide med alle ansatte ved instituttet samt HR-medarbeidere ved IV-fakultetet og NTNU sentralt. driver forskning og undervisning innenfor en rekke fagområder. Instituttet har ansvar for undervisning i marin teknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap.Vi har store og godt utrustede laboratorier med omfattende undervisnings- og forskning...

 • Company MDE NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HARTMARK EXECUTIVE SEARCH AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STUDENTCONSULTING NORGE AS in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DIREKTORATET FOR E-HELSE AVD HOVEDKONTOR in Other
  24.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308226934 Presentasjon av stillingen:Er du en engasjert og nysgjerrig HR-rådgiver? Brenner du for HR-faget og ønsker å utvikle deg som HR-rådgiver i en virksomhet med visjon om å skape et enklere Helse-Norge? Da ønsker vi å høre fra deg!HR-teamet er en del av Avdeling HR og organisasjon i Direktoratet for e-helse. I HR-teamet er vi seks engasjerte medarbeidere som utvikler og iverksetter direktoratets lønns- og personalpolitikk. Vi tilrettelegger for og støtter lederne innenfor rekruttering, HMS-arbeid, organisasjonsutvikling, medbestemmelse, lønnsforhandlinger mm. I tillegg jobber vi med løpende personalforvaltningssaker og lønnsrelaterte oppgaver.Til nyopprettet stilling søker vi nå HR-medarbeider med stor faglig motivasjon. Stillingen er fast og er for tiden ...

 • Company MANPOWER AS AVD BERGEN in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UWORK AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company WELLIT AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TELENOR NORGE AS AVD. FORNEBU in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RIA FINANCIAL SERVICES NORWAY AS in Other
  24.11.2020 Updated on: 25.11.2020

  For vår spennende virksomhet leter vi etter et nytt medlem for teamet i HR-avdelingen.Dette teamet er det første kontaktpunktet for alle HR-utfordringer som fordeler, generelle retningslinjer, medarbeideroppdateringer og andre arbeidsrelaterte oppgaver. Du rapporterer til HR-sjefen for Norden. HR-assistentens rolle er å jobbe effektivt i teamet for å sikre at implementeringen av HR-retningslinjer og prosesser forblir sømløs og kompatibel.Vi ser etter en kandidat som har et positivt utseende og gode samarbeidsevner som trives i et travelt arbeidsmiljø.Direkte ansvar:Må kunne gi nyttige og rettidige svar på tvers av de mange fagområdene innen HR, noen eksempler er nedenfor:Generelt ansattes livssyklusaktiviteter, forfremmelser, overføringer, oppsigelseLønnsoppdateringer og rettelserRådgi led...

 • Company FORSVARETS LOGISTIKKORGANISASJON FLO in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314504861 Presentasjon av stillingen:Er du en prosessorientert og strukturert medarbeider som liker å jobbe bredt innenfor strategisk HR og kompetanseutviklingsområdet?Da en av våre medarbeidere er ute i permisjon søker vi etter en HR-rådgiver til et vikariat på et halvt år fra 01.03.2021 med mulighet for forlengelse.Seksjonen består av 10 medarbeidere og har blant annet ansvar for arbeidsrett, arbeidsvilkår, tariff, HMS, IA, strategisk HR utvikling, karriere og talentutvikling, leder- og medarbeiderutvikling. HR-avdelingen i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) består av to seksjoner, og stillingen er organisert i HR fagseksjon, i lokaler sentralt beliggende i Oslo.I FLO jobber det omtrent 2.300 mennesker fordelt på en rekke steder over hele landet. Blant vår...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters