Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

49 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company HAUGESUND KOMMUNE FYSIO/ERGOTERAPI in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  80% driftshjemmel -- overdragelse i form av nedtrappingDet blir fra 01.12.19 ledig 80% driftstilskudd ved Idrettsparken fysioterapi, Hanne Hauglandsveg 14, i Haugesund etter følgende nedtrappingsplan:40% per 01.12.19 og resterende 40% innen 01.09.21.Overdragelsen av hjemmel skjer i henhold til ASA 4313 punkt 9, og tildeling vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 punkt 6.2.Vi søker fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen behandling av medfødte og ervervede nevrologiske skader og sykdommer. Det er en forutsetning med erfaring fra og interesse for rehabilitering.De privatpraktiserende fysioterapeutene må ved behov påta seg hjemmebehandling og hjelpemiddelformidling av enklere hjelpemidler der dette inngår som et naturlig del av behandlingsforløpet.Det er ønskelig med erfaring og...

 • Company BERGEN KOMMUNE VURDERINGSKONTORET in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313155308 Presentasjon av stillingen:Motus365 flytter inn i nye lokaler i tilknytning til Family Sports Club og Idrettsmedisinsk Avdeling på Nyborg i 2021. Institutt har 3 fysioterapeuter med avtalehjemmel, en naprapat og en privat fysioterapeut. Det skal være mulighet for tverrfaglig samarbeid med lege, sykepleier og personlig trener. Institutt har i dag blant annet kompetanse innen: Livsstilssykdommer, Idrettsskade, KOLS trening, ortopedi og har et variert gruppetreningstilbud.ArbeidsoppgaverAllmenn fysioterapi i samsvar med kommunens gjeldende retningslinjerUndersøkelse, vurdering og behandling til pasienter ved instituttet, samt ved behov i pasientens hjemIndividuell og gruppebehandlingBidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunenVære proakti...

 • Company 3T TEAM AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE FØRDE HF FLORØ POLIKLINIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306022992 Presentasjon av stillingen:Seksjonen Klinisk fysioterapi og førebygging har ledig 100% fast stilling for fysioterapeut . Oppstart: etter avtaleKlinisk fysioterapi og førebygging er organisert i Medisinsk klinikk under avdeling for Samhandling og tverrprofesjonelle tenester.Seksjonen gir tenester til alle somatiske avdelingar ved Førde Sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus og til Seksjon for Læring, meistring, fysikalsk medisin og rehabilitering med base i Førde og Florø.Seksjonen har 16 stillingar, inkludert tre turnusfysioterapeutar. Fysioterapeutane arbeidar ut ifrå tilvising frå somatiske avdelingar og poliklinikk.Seksjonen har ein ung stab med fokus på fagutvikling og nye teknologiske løysingar.ArbeidsoppgåverKlinisk arbeid med utgreiing, diagnostise...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF AKER SYKEHUS KIRURGISK OG MEDISINSK REHAB in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317427016 Presentasjon av stillingen:I Kreftrehabiliteringssenteret på Aker driftes et poliklinisk rehabiliteringstilbud for kreftpasienter i yrkesaktiv alder (et Helse- og arbeid-tilbud). Det lyses nå ut to 100% vikariater som fysioterapeut/spesialfysioterapeut ved senteret. Ett vikariat går over 12 mndr og ett vikariat går over 3 mndr, begge vikariater med mulighet for forlengelse og med oppstart fra medio januar 2021.Kreftrehabiliteringssenteret er en av tre enheter i Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering i Kreftklinikken i Oslo universitetssykehus (OUS). Senteret har tilbud om tverrfaglig poliklinisk rehabilitering etter kreftbehandling. Tilbudet retter seg mot pasienter i yrkesrettet alder og har en overordnet målsetning om å bidra ti...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE SENTRALSJUKEHUS in Other
  03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311915216 Presentasjon av stillingen:Bedriftshelsetenesta har i perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 ledig 50% stilling for ergoterapeut/fysioterapeut.Helse Førde Bedriftshelseteneste er ei fagkyndig og rådgjevande teneste innan førebyggande HMS-arbeid. Tenesta skal bistå arbeidsgjevar og arbeidstakarar med å følge opp arbeidsmiljøet i helseføretaket.Bedriftshelsetenesta består i dag av bedriftsergoterapeut, bedriftsfysioterapeut, bedriftssjukepleiarar, yrkeshygienikar, bedriftsjordmor og bedriftslege. Bedriftshelsetenesta er ei internordning i Helse Førde, og held til i nybygg aust, 3. etg. på sentralsjukehuset i Førde.ArbeidsoppgåverBistå med planlegging og gjennomføring av endringar i arbeid og arbeidsmiljø med fokus på ergonomi.Bistå ved utarbeiding/oppdatering ...

 • Company BERGEN KOMMUNE HELSEVERNENHETEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309142860 Presentasjon av stillingen:Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge er organisert i fire avdelinger i Barne-og familietjenesten i Etat for barn og familie. Kommunen ønsker et større fokuspå forebyggende arbeid blant barn og unge.Vi søker derfor etter to engasjerteog motiverte fysioterapeuter til to nyopprettede 100% stillinger i Ergo-- ogfysioterapitjenesten for barn og unge.Fysioterapeutene skal være med å utvide og videreutvikle det forebyggende arbeidet for barn ogunge i tråd med kommunens satsning i planen Bergens barn - byens fremtid, ogandre styrende dokumenter. Fysioterapeutene vil ha et tett samarbeid blantannet med kolleger i Barne- og familietjenesten, og inngå som del avtverrfaglig team i Barne- og familiehjelpen. Stillingene omfatter ...

 • Company LHL SYKEHUSET GARDERMOEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:940190738 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :LHL-sykehuset Gardermoen søker etter fysioterapeut 100% fast stilling og 50% vikariatLHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en landsomfattende interesseorganisasjon for hjerte-, kar- og lungesyke og deres pårørende. LHL har ca. 50 000 medlemmer fordelt på rundt 250 lokallag. LHLs visjon er "Et bedre liv". LHL driver likemannstiltak, politisk påvirkningsarbeid, informasjonsvirksomhet, kurs og opplæring, og har eget pasientombud. LHL driver også spesialiserte helsetjenester innen forebygging, utredning, behandling og rehabilitering over hele landet. LHL-klinikkene har virksomheter på Gardermoen, i Bergen, Nærland og Trondheim. Se .LHL-sykehuset Gardermoen er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og r...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309914358 Presentasjon av stillingen:Enhet Kliniske servicefunksjoner (KSF) består av en gjeng livsglade og humørfylte fysio- og ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog og LMS-rådgiver. Vi jobber hardt som juling, men evner likevel å se hverandre, passe på hverandre og hjelpe hverandre. Vi jobber med et bredt spekter av pasienter og møter på store og små problemstillinger under korte og lange innleggelser. Vi driver med poliklinikk og undervisning av pasienter, pårørende og personell. I tillegg spiser vi fredagskos hver uke, drar på helgetur til skistedet Levi og deler kunnskap på egne internundervisninger.Vi har nå en ledig fast stilling som fysioterapeut. Stillingen innebærer et fagledende ansvar som fysioterapeut på kirurgisk/ortopedisk/føde/gynekologisk av...

 • Company VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196081Rehabilitering og behandlingEngasjement som fysioterapeut er ledig fra 1. januar til 16. juli 2021, med mulighet for forlengelse.Avdeling Rehabilitering og behandling gir tilbud om tverrfaglig habilitering og rehabilitering i grupper til barn, unge og voksne med ulike former for funksjonsnedsettelser.Vårt behandlingstilbud er basert på respekt for menneskeverdet og et helhetlig menneskesyn. Avdelingen driver målrettet arbeid for å bedre pasientenes funksjonsnivå fysisk, psykisk og sosialt.Arbeidsformen skal stimulere pasientenes motivasjon, medvirkning, mestring og ansvar for sosial- og egenaktivitet.Som virkemidler anvendes tilpasset fysisk aktivitet, opplæring, informasjon, veiledning og andre terapiformer innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering.De tverrfaglige t...

 • Company OSLO KOMMUNE HELSEETATEN AVDELING AKER in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317984687 Presentasjon av stillingen:Forsterket Rehabilitering avd. Aker er en kommunal rehabiliteringsavdeling som er lokalisert på Helsearena Aker.Vår avdeling tilbyr intensivert rehabilitering til innbyggere i Oslo kommune og vi tar imot pasienter fra sykehus, helsehus og fra hjemmet. Med motto "Hva er viktig for deg?" er pasientens mål i sentrum og sammen med pasienten jobber vi for å nå målsettingen i løpet av oppholdet.I avdelingen er det flere profesjoner, lege, sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi jobber tverrfaglig og ut fra pasientens behov defineres oppgavene til de ulike profesjoner. Våre samarbeidspartnere er saksbehandlere i bydelene og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.Arbeidsoppgaver• Gjennom...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 993515396 Stillingsident: 4317832171 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat i 100% stilling knyttet til fagenhet for psykiatrisk fysioterapi. Vikariatet er ledig fra ca 1. februar 2021 og i ett år, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverKartlegging, undersøkelse og behandling av pasienter i psykiatrienUndervisning og veiledning av studenter er også en del av det å jobbe ved UNN.KvalifikasjonerVi ønsker en fysioterapeut med master i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi.UtdanningsretningFysioterapiUtdanningsnivåHøyskole / Universitet, Diplom- / BachelorgradPersonlige egenskaperVi ønsker personer med gode samarbeidsevner, selvstendighet og med interesse for tverrfaglig samarbeid.Faglig engasjement med interesse for utviklingsarbeidPersonlig egnethet vil bli vektlagt.L...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318197376 Presentasjon av stillingen:Det er ledig ett 50 % driftstilskudd i Ringerike kommune for fysioterapeut fra 1.1.2021.Driftsavtale inngås med overdragelse av fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale, jf. Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) (heretter benevnt ASA 4313) punkt 7.Det ledige driftstilskuddet er lokalisert til fysioterapiinstituttet Sokna fysikalske . Sokna ligger 22 km fra Hønefoss i fantastiske omgivelser som gir muligheter for mange og varierte aktiviteter ute - sommer og vinter. Nytt helsesenter som basis for en samlokalisering av legesenter og fysikalsk institutt er under planlegging i Sokna sentrum. Instituttet har 2 fys...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318220131 Presentasjon av stillingen:Det er ledig en 100 % driftsavtale i Ringerike kommune for fysioterapeut fra 1.1.2021. Kommunen ønsker å samle spesialkompetanse sentralt og på større klinikker. Kommunen søker derfor her etter en fysioterapeut som har kompetanse innen allmenn fysioterapi.Driftsavtale inngås med overdragelse av fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale, jf. Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) (heretter benevnt ASA 4313) punkt 7.Det ledige driftstilskuddet er lokalisert til Hallingby institutt for manuellterapi og fysioterapi , som er en «soloparaksis». Hallingby ligger ca. 15 km fra Hønefoss. Instituttet disponerer tidsmessi...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318227236 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 100% driftstilskudd som psykomotorisk fysioterapeut ved «Sentrum fysioterapi» i Ringerike kommune.Driftsavtale inngås med overdragelse av fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale, jf. Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) (heretter benevnt ASA 4313) punkt 7.Sentrum Fysioterapi ANS er lokalisert til byen Hønefoss, og er et veldrevet institutt med mer enn 40 års sammenhengende drift. Det er i dag 4 fysioterapeuter som er organisert som en gruppepraksis, hvor alle er medeiere. Det er sentralt plassert med gode parkeringsmuligheter. Lyse og luftige lokaler, med godt utstyrt treningssal og separate be...

 • Company RINGERIKE KOMMUNE HELSE OG OMSORG ADMINISTRASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318234307 Presentasjon av stillingen:Det er ledig ett 75 % driftstilskudd i Ringerike kommune for fysioterapeut fra 1.5.2021.Driftsavtale inngås med overdragelse av fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale, jf. Rammeavtalen mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) (heretter benevnt ASA 4313) punkt 7.Det ledige driftstilskuddet er lokalisert til fysioterapiinstituttet Aktiv Helse , sentralt i Hønefoss. Aktiv Helse er en tverrfaglig klinikk som består av fysioterapeuter, manuellterapeut, kiropraktorer, naprapat, massør, ortoped, ortopediingeniør og laserterapeut. Pasienttilgangen er svært god og det er et høyt faglig nivå, månedlige internkurs og stort moderne tr...

 • Company SØR-VARANGER KOMMUNE ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenSør-Varanger kommune har ledig vikariat i 1/1 stilling som fysioterapeut. Midlertidighet i stillingen gjeldende fra og med 01.02.2021 til og med 31.01.2022.Stillingen er organisert innunder den kommunale fysioterapitjenesten i ett godt fagmiljø med en samlokalisert fysioterapistab med 5 kollegaer. En dynamisk tjeneste i stadig utvikling.Hos oss vil du finne en imponerende furuskog, snaue rabber, uberørt og berørt natur, skimuligheter, scooter, unike treningsmuligheter, sauna og kongekrabbe, multebær og båtliv. Jakt og fiske og nordlys. I det hele tatt noe for enhver smak, og masse trivelige kollegaer.Som fysioterapeut får du muligheten til å utvikle din faglige nysgjerrighet. Studielånet vil du nesten ikke legg...

 • Company LARVIK KOMMUNE HJEMMESTJENESTER in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4281568301 Presentasjon av stillingen:Vi har behov for en fysioterapeut med kompetanse innenfor kreft og/ eller komplett fysikalsk lymfeødem behandling.Ergo- og fysioterapitjenestene er samlokalisert i en stor avdeling, stillingen inngår i fysioterapiteamet som består av 11 fysioterapeuter for barn og voksne. Larvik kommune har egen kreftkoordinator og kreftsykepleier i hjemmetjenesten, kreftkoordinatoren har kontor i samme bygg. Vi samarbeider tett i avdelingen på tvers av de ulike faggruppene. Det forventes at du jobber i tett samarbeid med disse.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er primært rettet mot pasienter med ulike lymfeødem- og kreftdiagnoser, men du må også påregne å behandle andre diagnosegrupper. Stillingen har ansvar for oppfølging av lindrende avdelin...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING STAVERN - KYSTHOSPITALET in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 974575396 Stillingsident: 4317341727 Presentasjon av stillingen:Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Kysthospitalet, er et ledende behandlings- og kompetansemiljø som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Gjennom individuell tilnærming, pasientmedvirkning, forskning og utvikling, skal vi bidra til økt funksjonsevne og mestring.Hovedtyngden av virksomheten ligger innen nevrorehabilitering, kreftrehabilitering, ortopedisk rehabilitering og fysikalsk medisin.Rehabiliteringsavdeling Nevrologi har 17 senger, hvorav 9-10 senger til enhver tid er belagt med hjerneslagpasienter til primær rehabilitering. De resterende sengene brukes til andre nevrologiske lidelser. Avdelingen har også utstrakt senfaserehabilitering, individuelt og i grupper.Klinikken...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE ADMINISTRASJON OG LEDELSE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308441833 Presentasjon av stillingen:Fysio- og ergoterapitjenesten jobber med barn og unge under 18 år som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å leke og utføre hverdagslige aktiviteter, eller står i fare for å få slike vansker.Tjenestetorg barn, unge og familier er kommunens koordinerende enhet for barn og unge, og et viktig organisatorisk knutepunkt i kommunalområdet Oppvekst. Tjenestetorg består av Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge og Tildeling barn og unge. Disse seksjonene skal sørge for gode og samordnede helsetjenester for barn og unge i Lillestrøm kommune og gi støtte til deres familier. En sentral oppgave er å tydeliggjøre habilitering og koordinering til barn og unge med et omfattende hjelpebehov, og skal ha et tett samarbeid ...

 • Company ENHET FOR FYSIOTERAPITJENESTE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4309525308 Presentasjon av stillingen:Enhet for fysioterapitjenester har for perioden 4. januar 2021 - 31. oktober 2020 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for fysioterapeut ved avdeling Heimdal/Lerkendal barn og unge.Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med ca 110 årsverk som omfatter avdelingsledere, fastlønte fysioterapeuter, Friskliv og mestring og merkantile. I tillegg har enheten ca 80 avtalehjemler knyttet til avtalefysioterapeuter ved fysikalske institutt. Fastlønte fysioterapeuter er i dag lokalisert i fire bydeler og inngår i lokalt samarbeid om å yte tjenester til bydelenes befolkning. Enheten vil i løpet av 2022 bli samlokalisert i felles lokaler på Sorgenfri.Det er totalt 36,7 årsverk som jobber med barn og unge. Fysio...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL ØSTENSJØ in Other
  01.12.2020 Updated on: 01.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4290082069 Presentasjon av stillingen:Det er ledig to stk 100% driftstilskuddhjemler og en 50% driftstilskuddshjemmel for fysioterapi ved Bøler fysioterapi, grunnet overgang til pensjon. Hjemmelen på 50% gjelder kun søkere som allerede innehar deltilskuddshjemmel i Oslo kommune. Instituttet er lokalisert på Bøler senter, i umiddelbar nærhet til buss og T-bane. Det er gode parkeringsmuligheter ved instituttet, og terskelfri adkomst. Det er totalt to og en halv driftshjemmel tilknyttet Bøler fysioterapi, og det forventes at hjemlene skal forbli lokalisert ved Bøler fysioterapi.ArbeidsoppgaverFysikalsk behandling og oppfølging av pasienter i alle aldersgrupper, i tråd med relevant lov og forskrift, samt individuell avtale med Bydel ØstensjøForeta nødvendig vurdering...

 • Company DRAMMEN KOMMUNE FELLESTJENESTER - ANSKAFFELSER/PERSONAL in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317264603 Presentasjon av stillingen:Tid: Ledig fra 010120 -- 31.08.21 med mulighet for forlengelseVi søker deg som har lyst til å jobbe lavterskel forebyggende helsehjelp i vår Frisklivsentral. Vi søker etter deg som kan være en engasjert og positiv medspiller inn i teamet vårt.Målgruppen er voksne fra 18 år hvor det gis tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Frisklivssentralen skal gi strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppebaserte tilbud. Frisklivssentralen skal primært gi støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt. Frisklivssentralen kan også gi veiledning og tilbud knyttet til psykiske belastninger, søvnvansker og risikofylt alkoholbruk.Frisklivssentralen Drammen k...

 • Company KRISTIANSUND KOMMUNE BARNEVERN in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 30 % fast stilling som fysioterapeut ved Forebyggende helsetjenester for barn og unge (FHBU).FHBU er organisert sammen med interkommunal barneverntjeneste, og ligger under enheten Barn, familie og helse. Tjenesten er lokalisert i Kristiansund sentrum. FHBU er del av en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt som er i stor utvikling. Tjenesten består av flere fagteam som svangerskap- og barselomsorg, tverrfaglig helsestasjon, skolehelsetjeneste for ungdom, fysioterapi for barn og unge og psykisk helsetjenester for barn og familier. Det jobber ca 40 medarbeidere i avdelingen. I jobben vil du ha mye kontakt med barn og unge, deres familie og nettverk og ulike samarbeidspartnere.Tjenesten tilbyr kurative tjenester, medisinsk h...

 • Company MESTRING OG OMSORG in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314944436 Presentasjon av stillingen:Er du den vi søker?Avdeling Mestring og Omsorg i bydel Nordstrand søker etter en kunnskapsrik, engasjert og dedikert offentlig godkjent fysioterapeut, som vilbli med å utvikle vår seksjon Mestring Sør. Seksjon Mestring Sør består avto team som igjen er delt i to.Sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere,fysioterapeuter, ergoterapeuter, saksbehandlere og hjemmehjelp som jobbersammen for å gi en helhetlig og sammenhengende tjenestekjede, hvor målsettinger at flest mulig brukere skal mestre å bo hjemme så lenge som mulig.Vi skalbidra til at våre brukere skal leve aktive og meningsfylte liv i eget hjem. Viarbeider hardt for at brukere og ansatte skal oppleve "Mening, Mestring ogMot" i sin hverdag, og vi bygger tverrfaglige arb...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF SEKSJON FOR HABILITERING BARN OG UNGE ÅLESUND in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316094100 Presentasjon av stillingen:Klinikk for kvinner, barn og ungdom - Avdeling for barnemedisin og habilitering - Seksjon habilitering barn og ungdom Kristiansund og ÅlesundHabilitering av barn og ungdom i Ålesund har tilsett faggrupper som lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, vernepleiar, pedagog, sjukepleiar, sosionom og merkantiltpersonale. Til saman 20 fagstillingar.Målgruppa: Born med medfødd, eller tidleg erverva funksjonshemming/ langvarig sjukdom, som har behov for tverrfaglege habiliteringstjenester på spesialistnivåHabilitering barn og ungdom i Ålesund har ledig vikariat i 100% st. for spesialfysioterapeut fra 01.01.2021 til ut desember 2021Vikariatet kan bli forlenga og deler av vikariatet kan bli omgjort til fast stilling.Arbeidsoppgåver...

 • Company ØYER ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTE in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Stillingen er organisert i sammen med bl.a. ergoterapeutene. Det er treningslokaler og behandlingsrom/kontor i tilknytning til Øyer Helsehus (ØHH). Fysioterapeuten deltar i tverrfaglig møte på rehabiliteringsavdelingen på ØHH og på samarbeidsmøter med hjemmetjenesten. I tillegg til individuell behandling ved ØHH og ambulant, drives trenings- og fallforebyggende grupper ved dagtilbud.Fysioterapeuten har en viktig rolle i forhold til helsefremmende/forebyggende arbeid for voksne og i forhold til hverdagsrehabilitering.Fysioterapeuten er kommunens representant i regionalt forebyggende nettverk.Kvalifikasjonskrav:Autorisert fysioterapeutGod faglig kompetanseØnsker:Relevant erfaringGode datakunnskaper, da kommunen benytter TQM kvalitetsprogram, Gerica dokumentasjonssystem og GAT turnussystem.G...

 • Company MOSS KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  30.11.2020 Updated on: 01.12.2020

  Jobbnorge ID: 195714Om stillingenVi har ledig fast 100% stilling som fysioterapeut ved virksomhet helsetjenesten barn og unge. Stillingen er ledig 1.3.2021.ArbeidsoppgaverKommunale fysioterapioppgaver i helsetjenesten for barn og unge 0 - 18 år.Forebyggende og helsefremmende helsearbeid.Tverrfaglig samarbeid med helsestasjon, skolehelsetjenesten, barnehage og skole i arbeid med barns fysiske utfoldelse.Veiledning og undervisning av barn, foreldre og samarbeidspartnere.Som fysioterapeut i helsetjenesten for vil du jobbe helsefremmende og forebyggende med barn og unge i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Du vil møte barn og foreldre, og samhandle tverrfaglig med dine nærmeste kolleger i helsetjenesten. Videre vil du ta del i tverrfaglig samarbeid i Enhet barn, unge og familie og med skoler...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL SAGENE in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310807240 Presentasjon av stillingen:Bydel Sagene utlyser et ledig 67 % driftstilskudd tilknyttet Holten fysikalske institutt, som ligger sentralt plassert i store, lyse og trivelige lokaler i 2.etg. på Sandakersenteret i Sandakerveien 59 i Oslo. Tilskuddet er ledig fom 01.02.2021.Instituttet har tilknyttet 5 fysioterapeuter med driftstilskudd, hvorav 3 manuellterapeuter. Instituttet er utstyrt med 5 store, separate behandlingsrom/kontorer og stor treningssal, hovedsakelig innredet for opptrening etter prinsippene fra medisinsk treningsterapi.For nærmere informasjon om instituttet, kontakt fysioterapeut/manuell terapeut Jostein Holen, tlf. 482 05 196ArbeidsoppgaverFysikalsk behandling, der fysioterapeuten må kunne tilby vurdering, opptrening og behandling av all...

 • Company UNICARE LANDAASEN AS in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 966867450 Stillingsident: 4310040994 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyrArbeidsoppgaver• Individuell oppfølging av pasienter• Instruere og veilede pasienter i grupper• Bidra til faglig utvikling av rehabiliteringstilbudet• Delta i tverrfaglig team og bidra til godt tverrfaglig samarbeidKvalifikasjoner• Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig• Må ha norsk autorisasjonPersonlige egenskaper• Gode samarbeidsevner• Evne til å ta eierskap og ansvar for stillingen• God formidlingsevne• Fleksibel• Motivasjon til faglig utvikling• Interesse for rehabilitering, gjerne med relevant erfaringVi tilbyr• Faglige utfordringer• Interessante arbeidsoppgaver• Utviklende arbeidsmiljø• Lønn etter tariffavtale i SpekterKontaktinformasjonAnne Skaugrud, Avdelingsleder for trening og veiledning, 611...

 • Company HELSE FONNA HF STORD SJUKEHUS REHABILITERING in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310062478 Presentasjon av stillingen:Ved seksjon fysikalsk medisin og rehabilitering i Helse Fonna, har vi ledig 100% fysioterapeutvikariat. Seksjonen har ca 35 årsverk, er tverrfagleg samansett av legar, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, logoped og nevropsykolog. Fysioterapeutane arbeider ved medisinske, kirurgisk og spesialisert rehabilitering sengepost, og ved poliklinikk. Aktuelt vikariat er ved fysikalsk medisinsk og rehabiliteringspoliklikken.ArbeidsoppgåverPoliklinisk utgreiing og behandling avpasientar med muskel- og skjelettlidingarrehabililiteringspasientar med samansette funksjonsvanskarDelta i gruppe-oppleggSamarbeid med andre faggrupper om tverrfaglege behandlingsprogramIvareta brukermedverknadKvalifikasjonarNorsk a...

 • Company NES KOMMUNE FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312172737 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse som fysioterapeut/spesialfysioterapeut i mestringsteam, i perioden 01.01.2021. -- 01.08.2021.Stillingen er organisert i Fysio- og ergoterapitjenesten og for tiden plassert i mestringsteam i Hjemmetjenesten.Teamet er tverrfaglig sammensatt. Temaet er under utvikling, sammensetning og arbeidsoppgaver avklares i nær fremtid.Teamet er en viktig bidragsyter til at den enkelte bruker kan være lengst mulig aktiv i eget liv og i eget hjem. Kommunen er inne i en omstillingsprosess. Arbeidsoppgavene kan bli noe endret.ArbeidsoppgaverBidra til at den enkelte bruker kan være lengst mulig aktiv i eget liv, i eget hjemKartlegging/vurdering av brukere, planlegging og iverksetting a...

 • Company SOLUND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Solund er eit særeige øyrike ytst i Sognefjorden. Vi har eit godt utvikla tenestetilbod i kommunesenteret Hardbakke med skule, barnehage, butikksenter og gode kommunikasjonar til fastlandet. Solund er eit eldorado for friluftsaktivitetar på sjø og land, til dømes kajakkpadling og fotturar.Solund kommune har ledig 100% fast stilling som leiar for frisklivssentral. Stillinga er nyoppretta, og du får være med å bygge opp eit nytt tilbod i Solund kommune i lag med mange andre flinke fagfolk. For at du skal trivast i stillinga må du være utviklingsorientert, positiv og god til å samarbeide med andre. Arbeidsoppgåvene er varierte og stillinga krev at du er fleksibel. Nokre av dei etablerte tilboda som rus og psykisk helse skal inngå i frisklivssentralen.ArbeidsoppgåverEtablere og drifte friskliv...

 • Company TROMSØ KOMMUNE FOREBYGGENDE HELSETJENESTER in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305731631 Presentasjon av stillingen:Tromsø kommune har ledig 100 % kommunal driftsavtale for fysioterapeut med kompetanse i lymfødembehandling. Hjemmelens virksomhet skal utøves tett i samarbeid med andre kommunale tjenester, aktuelle samarbeidspartnere og i henhold til gjeldende ASA 4313. Tildeling og overdragelse av hjemmelen vil skje i henhold til rammeavtalens bestemmelser.Avtalen er knyttet til Stortorget Manuell Terapi og Fysioterapi, som ligger i Tromsø sentrum. Virksomheten ble etablert i år 2000, og har 3 manuellterapeuter, samt 3 fysioterapeuter. Instituttet har gode tilrettelagte lokaler og god pasienttilgang. Det er legekontor i samme bygg, og er flere andre helsetilbud i nærheten.Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313, slik den til enhver tid lyde...

 • Company FÆRDER KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSEKTOR ADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Færder kommune søker etter vikar for vår fysioterapeut i hjemmetjenesten.Tiltredelse 150221.Forventet avslutning av vikariatet vil være 301121Hovedarbeidsområder/Arbeidsoppgaver:Individuell fysikalsk behandling/ hjemmebehandlingGruppebehandlinger/treningProsjektdeltakelseKvalifikasjoner:Fysioterapeut med norsk autorisasjonErfaring med arbeid med geriatriske pasienterGode norskkunnskaper, muntlig og skriftligErfaring med individuell behandling og gruppetreningerVillig til å ta livredningskurs ( svømmetrening)Søker må ha førerkort og disponere egen bilGyldig politiattest må fremleggesEgenskaper:Faglig oppdatertGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerSelvstendig og strukturertLøsningsorientertHelhetlig tilnærmingPersonlig egnethet vektlegges...

 • Company TIME KOMMUNE HELSE- OG REHABILITERING AVD FYSIOTERAPI in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314043881 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 50% stilling vikar fysioterapeut i perioden 21.01.21-31.07.21. Arbeidsområde er barn og unge. Det er mogleg å kombinere vikariatet med 50% fast stilling som er utlyst.ArbeidsoppgåverFølgje opp barn 0-18 år.Samarbeide med pårørande, anna helsepersonell og pedagogisk personell i barnehage og skuleSamarbeide med andrelinjetenestaPlanlegge og drive grupperAndre relevante oppgåver som faller inn under stillingaKvalifikasjonarOffentleg godkjent fysioterapeutØnskjeleg med erfaring frå arbeid med barn og unge i kommunehelsetenestaPersonlege eigenskaparGode samarbeidsevnerEvner til å arbeide sjølstendig og strukturertVære fleksibel når det trengsBeherske godt norsk munnleg og skriftlegKrav om politiattestFørerkort til per...

 • Company TIME KOMMUNE HELSE- OG REHABILITERING AVD FYSIOTERAPI in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313986596 Presentasjon av stillingen:Me søkjer fysioterapeut til fast stilling 50% frå og med 21.01.21. Arbeidsområde er barn og unge med hovudvekt på oppfølging av elevar ved Bryne vidaregåande skule. Personleg egnethet vil bli vektlagt, som gode evner til samarbeid og god forståing for tverrfagleg arbeid.Stillinga vil vere tett knytta til kvardagslivstrening på Bryne vgs, eit opplæringstilbod retta mot funksjonshemma elevar med stort hjelpebehov. Opplæringa legg vekt på mellom anna fysisk/motorisk utvikling. Fysioterapeuten er tilstades på skulen tilavtalte tider og har tilgang til ein arbeidsstasjon med pc på skulen og dokumenterer i kommunens fagsystem Profil.ArbeidsoppgåverFølgje opp elevar og gje individuell rettleiing til personalet. Oppfølginga er ein de...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORSKNINGSVEIEN - ADM/FELLESTJEN in Other
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306779530 Presentasjon av stillingen:Bedriftshelsetjenesten(BHT) søker etter en sporty bedriftsfysioterapeut i 50% vikariat fordi en av våre faste ansatte er langtidssykemeldt. Vikariat fra 04.01.2021 - 30.06.2021BHT har fra før to bedriftsfysioterapeuter, og utgjør sammen med HMS seksjonen Arbeidsmiljøavdelingen. BHT har et tverrfaglig miljø med bedriftsleger, bedriftssykepleiere, bedriftsfysioterapeuter, bedriftsjordmødre, arbeids - og organisasjonspsykologer, yrkeshygienikere og helsesekretær. Bedriftshelsetjenesten er sertifisert og drives i samsvar med Arbeidsmiljøloven.ArbeidsoppgaverArbeidet består i arbeidsplasskartlegginger, ergonomiske tilrettelegginger, opplæring i arbeidsteknikk, opplæring i forflytningsteknikk, undervisning, bistand ved sykefraværso...

 • Company NANNESTAD KOMMUNE FORBYGGENDE HELSEVERN in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314575204 Presentasjon av stillingen:Manuellterapeuthjemmel med 100% driftstilskudd i Nannestad sentrum blir ledig fra 01.05.2021. Nåværende hjemmelsinnehaver har hatt mangeårig veldrevet solopraksis med et stabilt pasientgrunnlag. Praksisen flytter over i nye lokaler i Teiealleen 9 fra 01.01.2021. Samarbeid med kommunale ressurser ved behov, for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis.Vi søker en manuellterapeut til videreføring av hjemmelen med oppstart fra 01.05.2021. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 samt kommunens planverk for helsetjenesten.Nåværende åpningstid er mandag-fredag 08:00-15:15, men her vil det være muligheter for fleksibilitet så lenge de 36 timene...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF HABILITERING OG REHABILITERING GRANHEIM LUNGESYKEHUS in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: 974632543 Stillingsident: 4315094669 Presentasjon av stillingen:Seksjon Lungerehabilitering Granheim er lokalisert i Follebu og har døgn-og poliklinisk virksomhet. Seksjonen tilbyr utredning og rehabilitering av pasienter med ulike former for lungesykdommer, som trenger bistand i spesialisthelsetjenesten. Seksjonen har 21,2 årsverk og består av ansatte med høy spesialisert kompetanse innen lungemedisin og rehabilitering.Seksjonen samarbeider tett med lungelegene tilknyttet SI Lillehammer. Seksjonen er for tiden i en endringsprosess og det planlegges at seksjonen skal flytte inn i nye lokaler i Sykehuset Innlandet, i Lillehammer, i løpet av våren 2021. Seksjon lungerehabilitering Granheim er en del av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, der all rehabilitering i Sykehu...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR REHABILITERING AURE REHABILITERINGSSENTER in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311380664 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling for fysioterapeut som ønsker å arbeide med rehabilitering med tilsetting snarast/etter avtale.Aure rehabiliteringssenter er ein del av det spesialiserte rehabiliteringstilbodet i Helse Møre og Romsdal, og gjev tilbod om tverrfagleg rehabilitering til brukarar med komplekse utfordringar.Aktuelle diagnoser er hjerneslag, parkinson, nevropati, MS, kompleks ortopedi, sammensette smertelidingar mm.ArbeidsoppgåverBidra med fagleg kartlegging, observasjon, tiltak og oppfølging gjennom heile rehabiliteringsprosessenVere aktiv deltakar i det tverrfagleg teamet omkring pasientaneMotivere og tilrettelegge for at pasienten skal auke sin mestrings- og funksjonsevneSikre god samhandling med kommunane og andre sam...

 • Company BYDEL ULLERN PSYKSAM in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315150498 Presentasjon av stillingen:Avdeling helse og mestring består av fire seksjoner, hvorav tre er distrikt for hjemmetjenester og en seksjon for vurdering og mestring. Saksbehandling og forvaltning av kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år er tillagt distriktene.En av våre saksbehandlere skal slutte hos oss, og vi har nå ledig saksbehandlerstilling. Stillingen inngår som en del av den tverrfaglig organiseringen, med hjemmesykepleie, praktisk bistand, fysioterapi og saksbehandling i distriktet. Vårt hovedfokus er "hva er viktig for deg" i dialog med brukere og pårørende. Velferdsteknologi er et satsingsområde i utviklingen av tjenester til våre innbyggere.ArbeidsoppgaverSaksbehandling av søknader, og tildeling av helse- og omsorgstjene...

 • Company BYDEL FROGNER MESTRING OG FOLEKHELSE in Other
  24.11.2020 Updated on: 26.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313094468 Presentasjon av stillingen:Bydel Frogner har ledig en 100% fast stilling til fysioterapeut i Mestringsteamet. Mestringsteamet er for tiden organisert i Enhet for mestring og folkehelse, seksjon mottak og mestring, sammen med saksbehandlere.Enheten har også seksjonen Hverdagsmestring og seksjon for Folkehelse og møteplasser. Det er stort fokus på god folkehelse, tidlig intervensjon, forebygging, rehabilitering og møteplasser. Enheten har også ansvaret for Koordinerende enhet.Mestringsteamet er et tverrfaglig team som følger opp innbyggere med et meldt behov for helse - og omsorgstjenester. Fysioterapeutens rolle i teamet er funksjonsvurderinger, rehabilitering og mobilisering etter sykdom, ulykke eller skade. En annen viktig rolle er veiledning og støtt...

 • Company EIDSVOLL KOMMUNE FYSIOTERAPI in Other
  23.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300044236 Presentasjon av stillingen:Vi lyser ut 50 % vikariat som fysioterapeut ved Avdeling Folkehelse, Fysio- og ergoterapi .Stillingen er ledig fra 1.1.2021 og fram til 4.10.2021. Vikariatet er et svangerskaps-vikariat og det kan være mulighet for forlengelse.Avdeling for Folkehelse, Fysio- og ergoterapi har totalt 28,4 årsverk. Vi har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med blant andre fysioterapeuter, ergoterapeuter, serviceteknikere med mer og tilbyr et bredt spekter av tjenester til beboere i Eidsvoll kommune. Teamet på barn består av 2,5 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk ergoterapeut og sitter sammen med hovedparten av fysio- og ergoterapeutene ansatt i kommunen.ArbeidsoppgaverArbeid som fysioterapeut med barn:Kartlegging, samt forebyggende og behandlende...

 • Company STAMINA HELSE AS AVD FREDRIKSTAD in Other
  22.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org.nr.:884039312 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stamina Helse har mer enn 550 ansatte fordelt på mer enn 50 avdelinger rundt i hele Norge. Gjennom systematisk HMS-arbeider vi hver dag for friske og motiverte ansatte i trygge, sunne og produktive arbeidsmiljøer. Med eget digitalt HMS-system (HMS Interaktiv), egen kursavdeling som leverer HMS, arbeidsmiljø og lederkurs, eget ekspertmiljø på psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Stamina Census) og klinikk for rehabilitering av muskel/skjelettplager og overvekt, har vi Norges bredeste tjenestetilbud innen arbeidsrelatert helse, arbeidsmiljø og sikkerhet på jobb. Stamina Helse har hovedvekt på å utnytte den sammensatte kompetansen for å tilby skreddersydde leveranser med kvalitetssikrede produkter, som gir dokumentert effek...

 • Company KVINESDAL KOMMUNE ÅPEN OMSORG SENTRUM AVD HJEMMEHJELP in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312608965 Presentasjon av stillingen:Avdeling for fysioterapi og hjelpemidler er en aktiv avdeling med et godt arbeidsmiljø, og et godt tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og avdelinger.Deriblant korttidsavdeling, Hverdagsrehabiliteringsteam og ergoterapeut. Det er varierte oppgaver, men mange ulike faglige utfordringer.Avdelingen er lokalisert på Kvinesdal omsorgssenter, og har 2,6 årsverk fordelt på 3 kommunale fysioterapeuter. Vi håper at nettopp du har lyst å jobbe i en avdeling som er i stadig utvikling med engasjerte medarbeidere.Vi søker nå etter fysioterapeut i 80-100% svangerskapsvikariat 15.12.2020 - 15.08.2021.ArbeidsoppgaverUtføre/ivareta fysioterapeutiske oppgaver innen helsefremmende og forebyggende helsearbeid, behandling av sykdom, skade...

 • Company INDRE FOSEN KOMMUNE HELSE OG OMSORG in Other
  21.11.2020 Updated on: 24.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313794140 Presentasjon av stillingen:Indre Fosen kommune har ledig vikariat som fysioterapeut i 100% stilling for tilsetting pr 01.feb.21 tom 13.aug 21(med mulighet for opplæringsdager/uke før gitt periode). Stillingen har oppmøtested/ arbeidssted i Leksvik og har 50% arbeidsfelt barn og 50% arbeidsfelt voksne, med forekomst av eldre og gruppeaktivitet.Indre Fosen fysioterapi- og ergoterapitjeneste har to kommunale behandlingssteder, ett i Leksvik og ett i Rissa. Tjenesten har til sammen seks fysioterapeuter, to ergoterapeuter, to teknikere og en kontoransatt.Det er nødvendig at søker har førerkort for bil, med bakgrunn i eventuelle pasienter som trenger behandling ute i distriktet.Arbeidsoppgaver-Kurativ virksomhet-Rehabilitering / habilitering-Individuell beha...

 • Company ENHET FOR FYSIOTERAPITJENESTE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4310077463 Presentasjon av stillingen:Enhet for fysioterapitjenester har ledig tre faste 100 prosent stillinger for fysioterapeuter med oppgaver knyttet til voksne/eldre brukere.Stillingene har følgende bydelstilknytning og oppstartsdato:100 prosent stilling ved Østbyen bydel fra 1. januar 2021100 prosent stilling ved Østbyen bydel fra 1. april 2021100 prosent stilling ved Lerkendal bydel fra 1. februar 2021Vi ber om at det i søknadsteksten presiseres om arbeidstaker søker på alle eller bare enkelte av de ledige stillingene.Enhet for fysioterapitjenester er en byomfattende enhet med ca 110 årsverk, inkludert avdelingsledere, merkantile og friskliv og mestring, samt 80 årsverk avtalehjemler for fysioterapeuter ved fysikalske institutt. De ansatte fysiotera...

 • Company ENHET FOR FYSIOTERAPITJENESTE in Other
  21.11.2020 Updated on: 23.11.2020

  Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4310089417 Presentasjon av stillingen:Enhet for fysioterapitjenester har ledig fire vikariat i 100 prosent stillinger for fysioterapeuter med oppgaver knyttet til voksne og eldre.Vikariatene har følgende varighet og bydelstilknytning:Vikariat i 100 prosent stilling ved Østbyen bydel for perioden 1. januar 2021 - 31. desember 2021.Vikariat i 100 prosent stilling ved Østbyen bydel for perioden 12. mars 2021 - 31. desember 2021.Vikariat i 100 prosent stilling ved Heimdal bydel for perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021.Vikariat i 100 prosent stilling ved Heimdal bydel for perioden 1. februar 2021 - 30. september 2021.Vi ber om at det i søknadsteksten presiseres om arbeidstaker søker på alle eller bare enkelte av de ledige vikariatene.Enhet for fysioterapitj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters