Jobmonitor. Search results for Physiotherapists

36 Jobs found

Used filters:
 • Physiotherapistsx
Displaying 1-36 of 36 results.
 • Company VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Jobbnorge ID: 183209Habilitering Barn og Unge / Rehabilitering VoksneVikariat som fysioterapeut er ledig fra 1. mars til 10. juli 2020. Stillingen skal dekke behov for vikar både på Habilitering Barn og Unge og på Rehabilitering Voksne.I avdeling Habilitering Barn og Unge gir vi tilbud om tverrfaglig re-/habilitering i grupper til barn og unge med ulike former for funksjonsnedsettelser. Varigheten på oppholdene er fra 1 til 4 uker. Avdelingen driver målrettet arbeid for å bedre brukernes funksjonsnivå fysisk, psykisk og sosialt. Gjennom tilrettelegging av aktiviteter i et trygt og spennende miljø, er vårt mål å gi barn og unge mestringsopplevelser og tilegnelse av nye ferdigheter. Avdelingen består av friluftspedagog, fysioterapeuter, idrettspedagoger, leger, materialforvalter, rideinstruk...

 • Company LILLESAND KOMMUNE AVDELING FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI in Other
  19.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Lillesand kommune har ledig 100% fast stilling for fysioterapeut i enhet for Tverrfaglig helse, avdeling for ergo/fysioterapitjenester/skolehelsetjenesten.Tidlig innsats, forebygging og rehabilitering er hovedfokusområder for avdelingens arbeid.Tiltredelse:Etter avtale.Arbeidstid:Dagtid, med fleksitidsordning.Ansvarsområde/hovedoppgaver:Fysioterapi i skolehelsetjenesten.Tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og samarbeid med andre eksterne aktører.Fysioterapi til barn individuelt og i gruppe.Andre fysioterapi oppgaver kan også forekomme.Krav til kompetanse:Off. godkjent fysioterapeutRelevant erfaring og eller videreutdanning fra arbeid med barn og unge.Ønsket kompetanse:Relevant videreutdanningErfaring med forebyggende og universelle tiltak for barn/ungeErfaring med individrettede og gru...

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: 2020-019 Presentasjon av stillingen :Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du en faglig engasjert fysioterapeut som setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø, kan du være den vi søker.Ved enhet for fysioterapi har vi nå ledig stilling for fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi i 100 prosent fast stilling ved ortopedisk avdeling.Enhet for fysioterapi har 25,2 årsverk for fysioterapeuter og har ansvar for fysioterapitilbudet ved kirurgisk-, medisinsk- og psykiatrisk klinikk, samt Lindring- og Livshjelpsenteret.Arbeidsoppgaver:• Vurdering av polikliniske pasienter, kontroller og oppfølging i tett samarbeid med øvrige fysioterapeuter...

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS LOVISENBERG DPS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OK KLINIKKEN AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Vi er på jakt etter en ny allmenn fysioterapeut, og en psykomotoriker, eller en psykomotorikerstudent til vårt positive og hyggelige team. Du kan gjerne være fersk fra skolebenken, men erfaring fra privat praksis er en fordel.Først og fremst er vi på jakt etter en utadvendt, nytenkende og faglig engasjert terapeut, som brenner for gode kundeopplevelser. Vedkommende vi ser etter bør være interessert i å arbeide i et tverrfaglig miljø i privat praksis hvor man har gode muligheter for å utvikle seg.På OK klinikken i dag arbeider det fire fysioterapeuter, hvor av to har psykomotorisk videreutdannelse, og en har videreutdannelse i osteopati.Ønskede kvalifikasjoner:· Autorisert fysioterapeut.· Vi søker også en psykomotorisk fysioterapeut eller en psykomotorisk fysioterapi student.· Kan også ha v...

 • Company HILLEVÅG FYSIOTERAPI OG TRENING AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186595764 Presentasjon av stillingen:En avtalehjemmel overtas i sin helhet (100 %) 1.10.2020.En avtalehjemmel overtas gjennom opptrapping/nedtrapping, med 40 % fra og med 1.7.2020 til og med 31.12.2020, og 100 % fra og med 1.1.2021.Begge avtalehjemlene er tilknyttet Hillevåg fysioterapi og trening. Der venter flere gode kolleger på to fysioterapeuter som ønsker å jobbe på en veletablert klinikk. Hillevåg fysioterapi og trening har syv fysioterapeuter med avtalehjemmel, gode lokaler og stor pågang. Klinikken ligger i Hillevåg kommunedel. Kommunedelen har fire fysioterapiklinikker med avtalefysioterapeuter.Stavanger kommune, og spesielt Hillevåg kommunedel, har en internasjonal og mangfoldig befolkning, og en høy andel eldre. Stavanger kommune har som mål at flest...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 993515647 Stillingsident: 4169941735 Presentasjon av stillingen:Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Tromsø søker psykomotorisk fysioterapeut til et årsvikariat i 50% stilling. Arbeidsoppgavene er primært knyttet til poliklinisk arbeid der en møter på mange interessante problemstillinger knyttet til utredninger av psykiske lidelser og psykomotorisk behandling. Det er også muligheter for å arbeide med forbedringsprosjekter, som fokus på kvalitet i psykisk helsehjelp.VPP Tromsø er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har fire seksjoner; poliklinisk seksjon, døgnseksjon, medikamentfri behandlingsenhet og Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms. Poliklinisk seksjon består av VPP Tromsø, VPP Storsteinnes, Ambulan...

 • Company OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193057983 Presentasjon av stillingen:Ryen helsehus flyttet midlertidig til Økern den 5. september 2017, og her vil vi bli fram til vårt nye helsehus står klart på Ryen juni 2020Per i dag har vi 133 helsehusplasser, primært fra bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Vi har ca 1500 opphold i året.Våre pasienter skal oppleve at oppholdet er rettet mot at hun eller han skal hjem igjen. Vårt fokus er at "Hver time teller".Vi søker nå etter deg som har interesse for, og ønske om å jobbe med rehabilitering hos oss. Arbeidstid er 35,5 timer per uke i turnus.Vi har er et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, og mange dyktige, faglærte medarbeidere som er opptatte av å tilby høy kvalitet på sine tjenester. Avdelingene har kun faglært personale, og vi har et godt mil...

 • Company LØRENSKOG KOMMUNE HELSETJENESTEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186550702 Presentasjon av stillingen:Tjenester i hjemmet søker etter fysioterapeut i 100 % fast stilling.Avdeling for kartlegging- og mestring kartlegger nye og eksisterende brukeres ressurser og behov før det fattes vedtak. Mestringsarbeid og velferdsteknologiske løsninger skal være første valg. Avdelingen består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider tverrfaglig. Avdelingens oppgave er tverrfaglig kartlegging og vurdering av nye og eksisterende tjenestemottakere, uavhengig av diagnose med fokus på mestring, "hva er viktig for deg" tankegang og implementering av velferdsteknologiske løsninger.Arbeidsoppgaverkartlegge og vurdere brukers ressurser og funskjonsnivå og muligheter for aktivitet og deltakelse i omgivelseneiv...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - SOMATIKK in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: 993515396 Stillingsident: 4185980679 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig et vikariat i 80% stilling knyttet til fagenhet for PUST/psykiatrisk fysioterapi. Vikariatet er ledig i perioden 01.05.20 - 16.08.2021, med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverKartlegging, undersøkelse og behandling av pasienter med funksjonsforstyrrelser i underliv/bekken, deriblant inkontinens og langvarige underlivssmerter. Oppfølging både individuelt og smerterehabilitering i grupper.I stillingen ligger også samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom.Undervisning og veiledning av studenter er også en del av det å jobbe ved UNN.KvalifikasjonerVi ønsker i utgangspunktet en fysioterapeut med erfaring og/eller interesse for kvinnehelse og psykiatrisk/psykosomatisk f...

 • Company NESBYEN KOMMUNE FYSIOTERAPITJENESTEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org.nr.:964 951 640 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kommunen har ledig vikariat fra 01.03.-01.09.2020.Fysioterapi- og ergoterapitjenesten har to 100% kommunalt ansatte fysioterapeuter, og én 100% ergoterapeut. Det er i tillegg to fysioterapeuter med driftstilskudd som driver virksomhet i kommunen ved Nesbyen fysikalske institutt.Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:Arbeid ved helsestasjonen og skolehelsetjenestenFrisklivForebyggende arbeid overfor barn og eldreHverdagsrehabilitering/hjemmerehabiliteringKvalifikasjoner:Autorisasjon som fysioterapeutDokumentert norskkompetanse tilsvarende nivå C1Førerkort for personbilGyldig politiattest må framvises før tiltredelsePersonlige egenskaper:Kan arbeide selvstendigGode samarbeidsevnerPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyr:Tverrf...

 • Company SØKNADSKONTORET FOR VELFERDS- OG HELSETJENESTER in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191090418 Presentasjon av stillingen:Seksjon Hverdagsmestring er en tverrfaglig sammensatt seksjon bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter, helsefagarbeidere samt sykepleiere. Seksjonen er en del av bydelens "inn dør inn", som raskt skal avklare innbyggerens behov og planlegge videre oppfølging ut ifra "hva som er viktig for deg." Seksjonen har fokus på gjenvinning av funksjon, tilrettelegging og mestring av dagliglivets aktiviteter. Seksjonen driver med alle former for rehabilitering i hjemmet, samt følger opp brukere på Helsehus for å legge til rette for god overgang til hjemmet.Seksjonen arbeider i turnus for å imøtekomme et økende behov for tverrfaglig kartlegginger, helhetlig brukerfokus og kontinuitet alle ukens sju dager. Vårt hovedfokus er målstyrt,...

 • Company FÆRDER KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSEKTOR ADMINISTRASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det er ledig 80% fast stilling som fysioterapaut. Stillingen er fordelt mellom Langtidsavdeling og Dagsenter/DagRehabilitering.Det må forventes noe arbeid på helligdager.Langtidsavdelingen : Avdelingen har 16 plasser fordelt på 2 boenheter. Vi er en del av Aktivitetsdosetten og tilbyr Omsorgsmassasje.Dagsenter/DagRehab : Avdelingen har plass til 19 hjemmeboende hver dag, hvorav noen er forbeholdt dagrehabilitering.Kvalifikasjoner:-Norsk autorisasjon som fysioterapeut.-Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.-Nødvendig datakunnskap.Arbeidsoppgaver:-Trimgrupper-Kartlegging /testing-Veiledning /undervisning av personalet-Veiledning av pasienter/trening/tilrettelegging/behandling-Samarbeider med andre faggrupper-Bidra i avdelingens daglig...

 • Company BERGEN BARNEFYSIOTERAPI in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187021101 Presentasjon av stillingen:Bergen Barnefysioterapi er et lite institutt beliggende i Bergen sentrum. Det er to avtalehjemler knyttet til instituttet, henholdsvis 69% og 83,32%. Vi ser etter en fysioterapeut med videreutdanning i barnefysioterapi og med erfaring i fra arbeid med barn i både kommunehelsetjenesten og fra avtalepraksis.ArbeidsoppgaverBarnefysioterapi i samsvar med kommunens gjeldende retningslinjerUndersøkelse, vurdering og behandling til pasienter ved instituttet, samt ved behov i pasientens hjem eller der pasienten oppholder seg på dagtidIndividuell og gruppebehandlingVeilede studenter i praksisBidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunenDelta i ansvarsmøterSamarbeid med andre deler av den kommunale helsetjenesten, samt ...

 • Company HOPSTOCK HELSE AVDELING MAJORSTUA AS in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNICARE OMSORG AS SMESTADHJEMMET in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189660884 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å skape den gode dagen og bidra til økt aktivitet og glede ved Lovisenberg Omsorg Smestadhjemmet?Smestadhjemmet er et av Oslos største sykehjem. Sykehjemmet har store beboerrom, terrasse i hver etasje, hage, fotpleier, frisør og egen kafè. Vi har 14 dagsenterplasser, 32 plasser på skjermet enhet for demens, 79 ordinære plasser fordelt over 4 enheter, og egen kulturenhet. Våre beboere ivaretas av et tverrfaglig team bestående av leger, sykepleiere, fagutviklingssykepleier, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører og ernæringsfysiolog.Vi har store ambisjoner vedrørende gjelder kvaliteten i våre tjenester og i å skape den gode dagen for våre beboere.Vi søker nå etter fysioterapeuter til føl...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF NOTODDEN - SOMATIKK in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: 974633159 Stillingsident: 4190574332 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en spennende og utfordrende stilling som fysioterapeut ved Sykehuset Telemark? Vi søker etter fysioterapeut til en 100% fast stilling.Seksjonen er tverrfaglig bemannet og består av fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi behandler inneliggende pasienter, utreder pasienter poliklinisk og har ambulant virksomhet. I tillegg jobber vi aktivt med diverse forebyggende tiltak samt lærings og mestringsaktiviteter. Vi er lokalisert på Sykehuset på Notodden. Sykehuset kjennetegnes av et bredt fagmiljø med høy kompetanse.ArbeidsoppgaverKartlegging, testing og funksjonsvurdering av pasienter, både inneliggende pasienter og i poliklinisk virksomhetOppfølging av pasienter som er inneliggende, ved poliklinikk og ved ambulant...

 • Company RØDE KORS HAUGLAND REHABILITERINGSSENTER AS in Other
  12.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Vi tilbyr sommarjobb innan ei rekke spennande faggrupperVed Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er det ledige sommarjobbar i 2020.Haugland er kjent for å vere ein kjekk stad å tilbringe sommaren, og vi ser no etter sommarvikarar innan både helsefag, kontor og driftsavdeling.Til helseavdelinga treng senteret sommarvikarar på følgande faggrupper:· Fysioterapeut· Idrettspedagog· Ergoterapeut· Sosionom· Lege (evt student midlertidig lisens)Er du under utdanning innan faggruppene ovanfor er du velkommen til å søkje.Til kontor og driftsavdelinga treng vi sommarvikarar på følgande faggrupper:· Kjøkken· Teknisk· ReinhaldSjå vår heimeside for meir informasjon, ...

 • Company RØROS KOMMUNE RÅDMANNSKONTORET in Other
  12.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenFysioterapitjenesten i Røros kommune ønsker seg en engasjert medarbeider til en 50 % fast stilling som kommunal fysioterapeut. Stillingen er ledig fra 01.03.2020, og er rettet mot hverdagsrehabilitering, forebyggende tiltak og hjemmebehandling.I tillegg vil stillingen inneha ansvar for planlegging og oppfølging av kreftpasienter og lymfødembehandling. Kompetanse innen dette er nødvendig.Om ossAvdelingen har en bred og sterk kompetanse, og et godt arbeidsmiljø. Tjenesten omfatter tre fysioterapeuter med driftstilskudd og tre kommunale fysioterapeuter. Arbeidsoppgavene er godt fordelt innen tjenesten og arbeidshverdagen vil være variert og spennende. Alle fysioterapeutene har stor tillit og selvstendighet til å ivareta si...

 • Company FALCK HELSE AS AVD KRISTIANSAND in Other
  11.02.2020 Updated on: 12.02.2020

  Falck Helse har behov for å utvide med en fysioterapeut i 50-60 % stilling i tiltaket Raskere Frisk. Stillingen vil ha base ved vårt kontor i Arendal. har eksistert i Norge siden 2012 og er et tilbud til ansatte som har et arbeidsforhold hos våre kunder. Målgruppen er sykmeldte eller ansatte som er i fare for å bli sykmeldte grunnet fysiske, lettere psykiske eller andre sammensatte utfordringer.For å trives i stillingen må du ha et ønske om å være med å hjelpe og utvikle mennesker i ulike situasjoner. Evne til å gi av deg selv og jobbe i tett samarbeid med kunder og kolleger er en forutsetning. Du må kunne se den enkeltes behov og situasjon, være fleksibel og løsningsorientert.Vi ser etter deg som møter disse behovene, som har livserfaring å trekke på når det trengs og som ønsker å gjøre e...

 • Company NORLANDIA HEALTH & CARE GROUP AS in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company INDERØY KOMMUNE REHABILITERING in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Id.nr. 746/2020. Fast 100% stilling som fysioterapeutInderøy kommune skal fremme hverdagsmestring som ideologi i alle deler av helse og omsorgstjenesten. Hverdagsmestring skal være et grunnleggende forebyggende og rehabiliterende tankesett som er aktuell for alle brukere. Hverdagsmestring skal være en felles plattform innenfor helse og omsorg med fokus på forebygging og tidlig innsats.Innbyggere som søker kommunens tjenester i form av praktisk bistand, hjemmesykepleie eller institusjonsopphold skal vurderes i forhold til egen mestring og rehabilitering først. Det skal utvikles metoder og arbeidsformer for målrettet rehabilitering og tverrfaglig arbeid, der fokus er mestring av egen hverdag. Vi skal ha fokus på tidlig og nok innsats i starten av tjenesten og målrettet trening ut fra mottake...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - SOMATIKK in Other
  11.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Seksjon for barnefysioterapi ved Barne- og ungdomsklinikken søker etter en kompetent fysioterapeut for vikariat i kveldsvaktstilling. Stillingen er lokalisert til Barnesenteret ved Ullevål sykehus. Arbeidet er organisert som korte kveldsvakter en til to dager i uken pluss helgevakter.Arbeidstakere som skal arbeide med barn eller personer med utviklingshemming, skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht. helsepersonelloven § 20a. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene består av fysioterapi til pasienter som kan være innlagt for øyeblikkelig hjelp eller pasienter med kroniske sykdommer og tilstander. Avdelingen tar imot akutte traumer fra store deler av Sør-Norge. På kveldsvakt o...

 • Company NORDBYKLINIKKEN AS in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Hei!Har du lyst å være del av å bygge opp et tverrfaglig helsetilbud i Tromsø?Har du lyst å være med å forme et konsept, som har som mål å kunne gi kundene et helhetlig bilde og oppfølging gjennom et teamarbeid med tett samarbeid? Hvor vi former en klinikk i startfasen, der du kan gi dine egne ideer og bruke din forståelse og kompetanse til å få en mer personlig hverdag og behandling som passer deg.Vi søker en fysioterapeut i fast stilling som kan jobbe sammen med oss i Nordby Klinikken.Vi har flere behandlingstilbud hvor du får tilgjengelig på ditt kontor opptreningsverktøy som redcord og apparater.Når du jobber med oss:· Blir du en del av et tverrfaglig samarbeid.· Får du dataprogrammer for journal, oppfølging og bestillinger på ditt kontor.· Får du tilgang til treningsrom, laser og tryk...

 • Company ALNA BYDELSADMINISTRASJON in Other
  10.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Bydelen ønsker å utvide sitt tilbud inne psykomotorisk fysioterapi og tilbyr et 88% driftstilskudd som skal arbeide ved Furuset fysioterapi.ArbeidsoppgaverPsykomotorisk behandling av pasienter i alle aldersgrupper ved instituttetKvalifikasjonerFysioterapeut - psykomotoriker med norsk autorisasjon (legg ved HPRnr) og som har rett til å heve A9 taksterDet er en fordel med erfaring fra almenfysioterapiDet vektlegges kompetanse innen smerteproblematikk, psykiske og sammensatte helseplager.Erfaring fra arbeid med pasientgrupper med ulik kulturell bakgrunn er en fordelErfaring fra privat praksis vektleggesPersonlige egenskaperDet legges stor vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og koordinering, samt godekommunikasjonsevner både skriftlig og muntligVære endringsvillig og nytenkendeKu...

 • Company ROSENBORGKLINIKKEN FYSIOTERAPI in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: 983519199 Stillingsident: 4180763647 Presentasjon av stillingen:Trondheim kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 50 prosent driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Rosenborgklinikken Fysioterapi, avd. Lerkendal, Odd Iversen vei 2, 7031 Trondheim. Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313.Rosenborgklinikken Fysioterapi har totalt åtte fysioterapeuter med driftsavtale med Trondheim kommune. Det er én 100 prosent, én 90 prosent, én 80 prosent, to 70 prosent, én 60 prosent og én 50 prosent avtalehjemmel tilknyttet instituttet, foruten utlyst hjemmel. I tillegg jobber det fem fysioterapeuter ved instituttet uten kommunal avtalehjemmel. Instituttet er organisert som et aksjeselskap og ny hj...

 • Company VIKERSUND BAD REHABILITERINGSSENTER AS in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Vi søker etter nye fysioterapeuter til faste stillinger og vikariat:60% fast stilling fra 01.04.2020100% svangerskapsvikariat fra april 2020KompetansekravAutorisert fysioterapeutØnskelig med reell og/eller formell kompetanse innen rehabiliteringØnskelig med kompetanse på en eller flere områder som smertefysiologi (langvarig smerte), fatigue, revmatisme, arbeidsrettet rehabilitering og CFS/MEØnskelig med kompetanse innen kognitiv tilnærming og ACTEgenskaperØnsker å bidra til samarbeid i pasientens tverrfaglige teamAnsvar for individuell rehabilitering og i grupperUndervisningsansvarHar gode samarbeidsegenskaperEr engasjert og profesjonellEr serviceinnstilt og fleksibelGode norskkunnskaper muntlig og skriftligPersonlig egnethet vektleggesVi kan tilbyPositivt, trivelig og inspirerende arbeids...

 • Company LINÅKERTUNET HELDØGNSOMSORG BOLIGER in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Ringebu kommune har ledig vikariat som fysioterapeut i 100 % stilling.Vikariatet starter fra d.d til 1.august.2020. Det er muligheter for at stillingen blir fast.Stillingen er organisert og lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med helsestasjonen,legetjenesten og rus og psykisk helsetjeneste. I tillegg har kommunen 2 årsverk, 1 for fysioterapeut, 1 for turnusfysioterapeut og 1,8 årsverk for ergoterapeut.Fokusområde for stillingen er barn og unge i nært samarbeid med helsestasjonen.Vi søker etter en faglig engasjert og lojal person, med gode samarbeidsevner. Evne til å arbeideselvstendig og til å tenke helhetlig vil bli sterkt vektlagt. Det er ønskelig med erfaring frakommunehelsetjenesten. Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og beherske norsk elleret annet skandinavisk spr...

 • Company ULLERN HELSEHUS OG ULLERNHJEMMET in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188252529 Presentasjon av stillingen:Ullerntunet består Ullern helsehus, Ullern dagsenter og Ullernhjemmet, og ligger vest i Oslo, og driften ble nylig overtatt av Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Vi er derfor inne i en spennende periode hvor vi etablerer tilbud og rutiner som er fremtidsrettede og tilpasset et helsevesen med Oslo's eldre befolkning i sentrum.Ullerntunet gir et helhetlig tilbud med både langtidsplasser, dagsenter og helsehus.Vi har totalt 96 helsehusplasser, 48 langtidsplasser og 20 plasser på dagsenteret.Vi trenger nå en dyktig fysioterapeut som en del av vårt team. Vi møter pasienter med et bredt spekter av diagnoser og tilstander, så du må regne med å jobbe i hele fagområdet.Vi har er et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, og mange dyktige medarbei...

 • Company ENHETSLEDERE OMSORG in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Ønsker du en utfordrende og spennende jobb til sommeren?Vi ønsker deg velkommen til å være med å bidra til en god tjeneste i Arendal kommune sommeren 2020Vi trenger deg som ønsker å jobbe innen enhet Mestring og Habilitering. Vi gir primært tjenester til mennesker med utviklingshemning og/ eller annen form for funksjonsnedsettelse. Enheten har også tilrettelagt tilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.Vårt mål er at våre brukere skal motta et godt og riktig omsorgstilbud, og at våre ansatte skal ha en stimulerende hverdag i et godt, faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet, og bygge våre tjenester på kompetanse og innlevelse.Vi har følgende avdelinger:Myratunet avd. Solsia og Post 4: Avdelingsleder Hege Spieler Nilsen tlf.: 473 7749...

 • Company HAMAR KOMMUNE FYSIOTERAPITJENESTEN in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187709756 Presentasjon av stillingen:Fra 1.7.2020 blir det ledig 100 % kommunal driftsavtale ved Grand Fysioterapi.Instituttet har seks driftsavtaler, fire på 100 %, en på 65 % og en på 60 %. Det er kontorhjelp hver dag.Grand Fysioterapi ligger i Grand Helsesenter nær jernbanestasjonen i Hamar sentrum. Fysioterapeutene som jobber her, har lang kompetanse innen ulike fagfelt, og det er et godt faglig og sosialt miljø. Fysioterapeut som blir tildelt hjemmelen, går inn som leietaker. På sikt forespeiles det å gå inn på eiersiden.Tildeling følger rammeavtalen ASA 4313. Tjenesten skal utøves etter gjeldende lover, forskrifter, er en del av Hamar kommunes samlede helsetjeneste og følger kommunale planer og prioriteringer. Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltrede...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF MO I RANA - SOMATIKK in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: 974795515 Stillingsident: 4181744305 Presentasjon av stillingen:Ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har vi behov for ferievikarer for ferieperioden 2020, som strekker seg fra uke 25 til og med uke 33.Vi har behov for følgende kategorier av ferievikarer:Spesialsykepleiere i anestesi og intensiv/akuttmottakSykepleiere til medisinsk-, kirurgisk-, Intensiv sengepost, samt akuttmottakSykepleiere med erfaring i dialyseSykepleiere med erfaring i cytostatikabehandlingHjelpepleiere, helsefagarbeidere til medisinsk- og kirurgisk sengepostHelsesekretærer til kontortjenestenBioingeniørerRadiograferErgoterapeutFysioterapeutKvalifikasjonerFor fagstillingene søkes det fortrinnsvis etter autorisert personell. Studenter innenfor, sykepleie og helsefag vil kunne få tilbud om vikariater hvor autorisas...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF REGIONAL AVD FOR SPISEFORSTYRRELSER RASP in Other
  07.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184531168 Presentasjon av stillingen:RASP tilbyr et spesialisert utrednings- og behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Sør- Øst. Seksjonen er organisert i Klinikk psykisk helse og avhengighet i OUS, Avdeling for nasjonale og regionale funksjoner. RASP har en døgnenhet for voksne, en døgnenhet for barn/ ungdom og en intensivpsykiatrisk døgnenhet i tillegg til poliklinikk. Seksjonen har også en kompetanse - og forskningsenhet som bl.a. arrangerer nasjonale og internasjonale konferanser og kurs innenfor fagfeltet. Seksjonen er godkjent for tvunget psykisk helsevern.Stillingen er organisert under Regional poliklinikk. Poliklinikken er godkjent for barn/ungdom og voksne pasienter. Det er en tverrfaglig sammensetning av ansatte. Enhet...

 • Company AKTIVITET OG REHABILITERING - SVELVIK SENTRUM in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187596439 Presentasjon av stillingen:Drammen kommune har fokus på forebygging og tidlig intervensjon, og satser på helhetlig og tverrfaglig samarbeid. Et viktig satsingsområde er å legge til rette for at det blir enklere for innbyggerne å ta helsefremmende valg.Den ledige stillingen er organisert i Forebyggende tjenester, virksomhet Helsefremmende tjenester 0-100. Helsefremmende tjenester 0-100 har bedre tverrfaglig innsats som sitt viktigste utviklingsområde og du må se på deg selv som en ressurs og pådriver innen dette området. Som ansatt i Helsefremmende tjenester 0-100 vil du være en nøkkelperson i kommunens forebyggende arbeid.Frisklivssentralen har seks ansatte som tilbyr grupper og samtaler tre steder i kommunen. Drammen, Mjøndalen og Svelvik. Den ledige ...

 • Company VESTRE VIKEN HF BÆRUM DPS DØGNSEKSJONEN DR. HØSTS VEI in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: 974705702 Stillingsident: 4187542934 Presentasjon av stillingen:Vil du være med på laget? Vi er en døgnenhet innen Bærum DPS med 18 sengeplasser. Fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingstilbudet og foregår både individuelt og i grupper. Vår dyktige fysioterapeut går ut i permisjon i mai og i hennes fravær har vi ledig 1 års vikariatArbeidsoppgaverDelta på morgenmøter og behandlingsmøter på postUtredning og individuell oppfølging av pasienterTilrettelegging og motivering til fysisk aktivitet individuelt og i gruppeOppfølging av pasienter med spiseforstyrrelse under innleggelse gjennom treningsveildening og behandlingPsykoedukasjon rundt trening, kropp og kroppslige reaksjonerInternundervisning for personaletKvalifikasjonerNorsk autorisasjonErfaring med behandling av pasient...

 • Company VALDRES LOKALMEDISINSKE SENTER in Other
  06.02.2020 Updated on: 07.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4180542316 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast 90 % stilling, hvorav 50 % som fysioterapeut og 40 % som frisklivsveileder50 % stilling som fysioterapeut ligger i virksomhet Omsorg og rehabilitering og innebærer arbeidsoppgaver som i hovedsak omfatter fysioterapi til voksne og eldre.Vi søker etter deg som er fysioterapeut eller spesialfysioterapeut, gjerne med erfaring fra kommunehelsetjenesten. Du må være fleksibel, engasjert i samhandlingsreformens intensjoner, og trives med å jobbe tverrfaglig.40 % stilling som frisklivsveileder er plassert i virksomhet Familiens hus med egen Frisklivssentral, lokalisert i tilknyttning til Valdreshallen ved Nord-Aurdal ungdomskole.En frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging innen o...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Physiotherapists Edit filters