Jobmonitor. Search results for Police inspectors and detectives

20 Jobs found

Used filters:
 • Police inspectors and detectivesx
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company POLITIETS FELLESFORBUND AGDER in Other
  19.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184884869 Presentasjon av stillingen:Midtre Agder driftsenhet er det ledig fast stilling som arrestforvarer ved seksjon for etterretning, etterforskning og arrest.Politiarresten skal understøtte politiets behov for ivaretakelse av personer som er pågrepet i medhold av straffeprosessloven eller utlendingsloven eller innbragt etter politiloven.Stillingen inngår i driftsenhetens døgnkontinuerlige bemanning. Søker må kunne håndtere mennesker i en vanskelig livssituasjon og tidvis stort arbeidspress. Vi søker etter en person som er vant med å håndtere krevende og til tider utagerende personer, må være fleksibel og ha evne til å jobbe godt i flerfaglig gruppe.Stillingen innebærer internt samarbeid med driftsenhetenes tjenestesteder og seksjoner og politidistriktets øv...

 • Company SARPSBORG POLITIHUS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187537871 Presentasjon av stillingen:Sarpsborg politistasjonsdistrikt består av 5 seksjoner; nærpolitiseksjonen, etterforskningsseksjonen, seksjon for sivil rettspleie, seksjon felles krimvakt og arrest og taktisk seksjon. Nærpolitiseksjonen består av fem avsnitt; forebyggende avsnitt og 4 patruljeavsnitt, som hver ledes av en avsnittsleder. Ved patruljeavsnittene er det helkontinuerlig turnus hvor oppgavene består av politioperativ aktivitet. Avsnittslederne har et overordnet ansvar for oppfølging av personell og resultat i henhold til avsnittets og seksjonens mål.Vi har ledig stilling som avsnittsleder ved patruljeavsnittet.Som leder for patruljeavsnittet har du ansvaret for at avsnittet drives i et kriminalitetsforebyggende perspektiv og at oppgaver som tilli...

 • Company KRISTIANSAND POLITIHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4164419774 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en ny fagleder for radikalisering og voldelig ekstremisme i Agder.Stillingen er administrativt underlagt Agder politidistrikt, FEFE, Seksjonfor forebygging. Stillingen er en viktig del av et fagmiljøet på seksjonen, som ivaretar en rekke ulike områder.Stillingen er politidistriktets spesialist innen forebyggende arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og vil ha en stor kontaktflate både internt og eksternt. Fagansvar vektlegges og stillingen skal som hovedformål sørge for at arbeidet med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er koordinert.Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til still...

 • Company KRISTIANSAND POLITIHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187083145 Presentasjon av stillingen:Vi ser etter deg som er god på sosiale medier, opptatt av kriminalitetsforebyggende politiarbeid og som ønsker å påvirke og skape en goddialog med Agder politidistrikts borgere. Kjenner du deg igjen? Da er Politiets nettpatrulje i Agder noe for deg!Nettpatruljen har tidligere vært et prosjekt i Agder, men nå opprettes det 2 nye faste stillinger. Nettpatruljen skal utvikles underveis, og den skal utvikle Agder politidistrikt sin tilstedeværelse på Internett. Utviklingen skal gjelde det å være synlig for befolkningen i form av "Politiets nettpatrulje -- Agder", og det som ikke er så synlig; politiets kompetanse, arbeidsoppgaver og metodikk når det kommer til kriminalitet på Internett.Politiets nettpatrulje er plassert på FEFE. ...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185906476 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling som PB3 - fagansvarlig spesialfelt Bilentring - ved Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB), Beredskapstroppen (BT).FNB består av følgende seksjoner med ansvar for landsdekkende bistand: Beredskapstroppen, Helikoptertjenesten, Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten, Den kongelige politieskorte, og den nyetablerte Seksjon for taktisk støtte.FNB skal gjennom sitt nasjonale ansvar utføre pro- og reaktiv tjeneste for å sikre personer og objekter, herunder nasjonale og internasjonale interesser mot terror og særdeles livstruende og samfunnstruende kriminalitet.FNB flytter til Politiets nasjonale beredskapssenter ved Taraldrud, sør for Oslo, ultimo 2020.Som medarbeider i politiet kjennetegnes ...

 • Company PORSANGER POLITIHUS in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4166761100 Presentasjon av stillingen:Ledig fast stilling politiførstebetjent i patrulje 3 Reinpolitiet i Porsanger. Ved intern opprykk kan det også bli ledig stilling som politibetjent 3/2/1.Planlegge, lede og utføre lokal Reinpolitipatrulje i den daglige tjeneste.Patruljen har fast tjenestested ved Porsanger tjenestested.Primært patruljeområde er kommunene Alta (østsiden av Altafjorden), Kvalsund, Hammerfest, Måsøy, Nordkapp og Porsanger (vestsiden av Porsangerfjorden).Sekundært patruljeområde er øvrige deler av Finnmark, samt Nord-Troms.Seksjonens leder er lokalisert i Alta, og seksjonen består av 7 patruljer, hver på to tjenestemenn/kvinner. Mange med mer enn 10 års erfaring fra RP. Flere ansatte har gjennomført studier relevant for oppgaveløsningen i RP. Kur...

 • Company NAMSOS POLITISTASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4176634605 Presentasjon av stillingen:GDE Namdal og Innherred er den nordligste geografiske driftsenheten i Trøndelag Politidistrikt. GDE Namdal ogInnherred består av to politistasjonsdistrikt; Namdal politistasjonsdistrikt ogInnherred politistasjonsdistrikt.Namdal politistasjonsdistrikt hartjenestesteder i Nærøy, Lierne, Grong og Namsos, med hovedsete i Namsos.Tjenesteenheten har for tiden ca. 55 ansatte. Våre tjenesteenheter utveksler ressurser etter behov. Den ledige stillingen er stedplasser ved tjenestested Nærøy.Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med en jevnkjønnssammensetning, spredt alderssammensetning og spennende arbeidsoppgaver.ArbeidsoppgaverFag, resultat og personalansvar ved avsnittet og ved tjenestestedetAvsnittsleder skal følge med...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TØNSBERG POLITISTASJON in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4179648619 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, for tiden stedsplassert ved GDE Telemark, Midt- og Vest- Telemark lensmannsdistrikt, har vi ledig en fast stilling fra 01.05.2020 og et vikariat i perioden 01.05.2020-31.12.2020 , som politibetjent 3/2/1, ft stedsplassert ved Vinje lensmannskontor, samt et vikariat som politibetjent 3/2/1 , ft stedsplassert ved Midt-Telemark lensmannskontor i perioden 01.04.2020-31.10.2020 .Midt- og Vest- Telemark lensmannsdistrikt består av to politiseksjoner: Politiseksjon 1 med stedsplassering i Midt-Telemark, og Politiseksjon 2 med stedsplassering i Vinje. Begge tjenesteenhetene har ansvaret for vakt- og beredskap samt etterforskning ved tjenesteenheten.Midt- og Vest- Telemark lensmannsdistrikt har ansvaret for p...

 • Company DRAMMEN POLITIHUS in Other
  13.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4181770621 Presentasjon av stillingen:Ved Sør-Øst politidistrikt for tiden stedsplassert ved GDE Buskerud, Drammen politistasjonsdistrikt, Etterforskning og etterretningsseksjonen ved Drammen politistasjon, er det ledig en fast stilling som politiførstebetjent med funksjon som politifaglig etterforskningsleder, med tiltredelse snarest.Drammen politistasjonsdistrikt består av etterforskning- og etterretningsseksjonen, herunder avsnitt for etterforskningsjour i GDE Buskerud, patruljeseksjonen med fire patruljeavsnitt og arrestavsnitt, forebyggendeseksjon samt sivilseksjon. Patruljeseksjonen har ansvaret for polititjenesten i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker.Den som tilsettes vil ha som hovedansvarsområde å utfører politifaglig etterforskningsledelse i saker so...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER BODØ in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183875131 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å etablere politiets jobbing innenfor et viktig fagfelt?Nordland politidistrikt ansetter nå radikaliserings- og mangfoldskoordinator i fast stilling som, politispesialist (SKO 0287) ved seksjon for forebyggende i Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE).Radikaliserings- og mangfoldskoordinator skal ha tett dialog, gi råd og videreformidle henvendelser til rette instanser, ha kunnskap om effektive tiltak og tilgjengelige ressurser, drive bevisstgjøringsarbeid samt være kontaktperson opp mot PST og øvrige samarbeidsaktører. Hovedansvaret vil være politidistriktets koordinator og fagansvarlig i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme sammen med fagansvar for politidistrikt...

 • Company KRISTIANSUND POLITISTASJON in Other
  11.02.2020 Updated on: 13.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4187496350 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer deg som er engasjert og har gode leiareigenskapar til ledig stilling som vaktlagsleiar/avsnittsleiar. ved seksjon for vakt og beredskap ved Kristiansund politistasjon.Som leiar i politiet har du personalansvar og ansvar for måloppnåinga. Vi ser etter deg som set retning og motiverer og utviklar medarbeidarane.Driftseining Nordmøre består av Smøla og Aure lensmannsdistrikt, Halsa og Surnadal lensmannsdistrikt, Indre Nordmøre lensmannsdistrikt og Kristiansund politistasjonsdistrikt. Stillinga er for tida organisert ved seksjon for vakt og beredskap i Kristiansund politistasjonsdistrikt. Seksjonen har fem avsnitt og om lag 30 medarbeidarar. Kristiansund politistasjon består av seksjon for etterretning, forebyggande og ...

 • Company BODØ POLITIHUS in Other
  10.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183607725 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt, ved Felles enhet operative tjenester, er det ledig fast stilling og et vikariat som Pb. 3/2/1(SKO 1461/1459/1457), operatør ved operasjonssentralen. Vikariatets varighet er frem til 30.8.2020Operasjonssentralen Nordland flyttet 31.5.2017 inn i helt nye lokaler sammen med 110 og 113, vi er den eneste operasjonssentralen i Norge hvor alle 3 nødetater er samlokaliserte. For å lykkes med å få en gevinst ut av dette, er det med støtte fra Nordland fylkeskommune opprettet et prosjekt, Samlok nord, som skal sørge for et best mulig samvirke/samhandling. I dette prosjektet deltar ansatte i operasjonssentralen i ulike samarbeidsgrupper som skal gi innspill og bidra til at vi når felles mål -- gi best mulig se...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER BODØ in Other
  10.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183986650 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt, ved Felles enhet operative tjenester, er det ledig 1 fast stilling som politioverbetjent (SKO 0287) -- oppdragsleder.Operasjonssentralen Nordland flyttet 31.5.2017 inn i helt nye lokaler sammen med 110 og 113, vi er den eneste operasjonssentralen i Norge hvor alle 3 nødetater er samlokaliserte. For å lykkes med å få en gevinst ut av dette, er det med støtte fra Nordland fylkeskommune opprettet et prosjekt, Samlok nord, som skal sørge for et best mulig samvirke/samhandling. I dette prosjektet deltar ansatte i operasjonssentralen i ulike samarbeidsgrupper som skal gi innspill og bidra til at vi når felles mål -- gi best mulig service til publikum.Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsreg...

 • Company GRÅLUM FORVALTNINGS- OG UTLENDINGSENHET in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183378344 Presentasjon av stillingen:Felles enhet for utlending og forvaltning består av fire seksjoner: Etterretning og API seksjonen, Utlendingsseksjonen, Forvaltningsseksjonen og Grensekontrollseksjonen. Grensekontrollseksjonen er lokalisert på Oslo Lufthavn Gardermoen, og er organisert i tre avsnitt; 1. linje, 2. linje og Nasjonalt kompetansesenter for grensekontroll.Det er ledig faste stillinger som politibetjent 1. 2. 3 i førstelinje-avsnittet. Hovedoppgaven i førstelinje ved Grensekontrollseksjonen er inn- og utgående grensekontroll på Schengen yttergrense.Seksjonen kommer i lang tid til å stå i en situasjon hvor vi skal tilpasse oss nye tekniske løsninger, nye felles ordninger knyttet til Schengensamarbeidet og en stadig økende passasjervekst.Som medarbe...

 • Company ASKIM POLITIHUS in Other
  08.02.2020 Updated on: 11.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184018694 Presentasjon av stillingen:Det er ledig en fast stilling og et vikariat med varighet et år som politibetjent 3/2/1 ved patruljeavsnittet, Indre Østfold politistasjonsdistrikt.Indre Østfold politistasjonsdistrikt består av tre seksjoner; seksjon nærpoliti,seksjon etterforskning og seksjon sivil rettspleie. Seksjon nærpoliti består av et forebyggende avsnitt og tre patruljeavsnitt.Vi er opptatt av å skape et godt og spennende arbeidsmiljø og gode muligheter for kompetanse- og utviklingsmuligheter. Politiet har en medarbeiderplattform som krever at medarbeiderne er modige, tenker og handler helhetlig, viser respekt og er tett på. I vurderingen av kandidatene til stillingen vil også disse kravene bli vektlagt.Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandida...

 • Company GARDERMOEN POLITIHUS in Other
  08.02.2020 Updated on: 10.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4185026818 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig inntil tre faste stillinger og to vikariater som politiførstebetjent/ objektleder ved nærpolitiseksjonen på Gardermoen politistasjonsdistrikt. Polititjenestens primærområde er å håndtere sikkerhet og beredskap ved landets hovedflyplass i nært samarbeid med øvrige aktører i lufthavnen.Gardermoen politistasjon består av to seksjoner, nærpolitiseksjon m/ tre patruljeavsnitt og en etterforskningsseksjon. Politistasjonen har ansvaret for patruljetjenesten på flyplassen, samt etterforskningen av de saker som avdekkes på lufthavnen. Tjenesteenheten er en av fire tjenesteenheter i geografisk driftsenhet Romerike.Medarbeidere i Øst politidistrikt skal kjennetegnes som modige og helhetsorienterte, de viser respekt og er te...

 • Company VALLE OG BYKLE LENSMANNSKONTOR in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4182836578 Presentasjon av stillingen:I Setesdal lensmannsdistrikt er det ledig vikariat fra d.d og frem til 05.01.2022 som politibetjent 3/2/1, p.t. plassert ved Valle og Bykle lensmannskontor.Arbeidsoppgåvene/sakspågangen er forholdsvis stor innan alle saksfelt.Det er venta frå leiar, kollegaer og andre samarbeidspartnerar at den som vert tilsett gjer sitt til at arbeidet ved kontoret blir gjort effektivt, kunnskapsbasert og kvalitetsmessig godt i samarbeid med kolleger.Arbeide aktivt innan politiets kriminalitetsforebyggande strategi.Kompetansebevis for at kriteria til politibetjent 2 og/eller 3 er oppfylt, må dokumenterast. For å bli tilsett som politibetjent må søkar ved tilsetting ha fullført Politihøgskolen med godkjent vitnemål .Ved ledig tilsvarande stil...

 • Company KRAGERØ POLITIHUS in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183333499 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, for tiden stedsplassert ved GDE Telemark, Vestmar politistasjonsdistrikt, har vi ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1 ved vakt og beredskap, ft stedsplassert ved Kragerø politistasjon, med tiltredelse snarest.Vestmar politistasjonsdistrikt består av to politiseksjoner: Politiseksjon 1 med stedsplassering i Kragerø, som har ansvaret for vakt- og beredskap ved tjenesteenheten og Politiseksjon 2 med stedsplassering i Kragerø og Drangedal og Nissedal som har ansvaret for etterforskningstjenesten ved tjenesteenheten.Vestmar politistasjonsdistrikt har ansvaret for polititjenesten i Kragerø, Nissedal og Drangedal kommune. Begge tjenestesteder har sivil rettspleie som direkteunderlagt tjenesteenhet...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIHUSET GRØNLAND in Other
  07.02.2020 Updated on: 08.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184013417 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, ft stedsplassert ved Felles enhet for etterforskning og etterretning, Seksjon for digitalt politiarbeid, er det ledig en fast stilling som politioverbetjent ev politibetjent 3/2/1 med tiltredelse snarest. Stedsplassering vil være ved politihuset i Drammen eller Skien etter avtale.Hovedoppgaven er digitalt politiarbeid med tilliggende sideoppgaver som følge av de ulike saksområder. Den enkelte tjenesteperson har ansvar for at de tildelte sakene blir etterforsket på forsvarlig vis og prioritert i forhold til de ulike sakstypene.Dataetterforsker har datateknisk etterforskning som sin primæroppgave, og skal herunder identifisere, sikre, analysere og dokumentere elektroniske spor som kan belyse og bevise ...

 • Company LILLESTRØM POLITIHUS in Other
  06.02.2020 Updated on: 06.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184062092 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som politibetjent 3/2/1 ved avsnitt operativ utlending nord, utlendingsseksjonen, ved Felles enhet forutlending og forvaltning. Stillingen er for tiden stedsplassert på Lillestrøm.Felles enhet for utlending og forvaltning består av fire seksjoner: utlendingsseksjonen, forvaltningsseksjonen, grensekontrollseksjonen og etterretning/API seksjonen.Utlendingsseksjonen har fem avsnitt med til sammen ca. 90 medarbeidere. Vi søker etter en medarbeider som er motivert for rollen som etterforsker innen utlendingfeltet, og som ønsker å utvikle seg innen fagområdet.Vi er opptatt av å skape et godt og spennende arbeidsmiljø og gode muligheter for kompetanse- og utviklingsmuligheter. Politiet har en medarbeiderplattfo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Police inspectors and detectives Edit filters