Jobmonitor. Search results for Police inspectors and detectives

8 Jobs found

Used filters:
 • Police inspectors and detectivesx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER GRENLAND POLITISTASJON in Other
  12.04.2024

  I Sør-Øst politidistrikt, er det ledig en fast stilling som politifaglig etterforskningsleder. Stillingen er ft stedsplassert ved GDE Telemark, Grenland politistasjonsdistrikt, Etterforskning og etterretningsseksjonen, Avsnitt for FSI Telemark med tiltredelse 01.06.23.  Politifaglig etterforskningsleder FSI har et spesielt ansvar for oppstart og kvalitetssikring av straffesaker i initialfasen, spesielt med tanke innhenting og sikring av spor og informasjon som kan forsvinne. PEL fungerer som etterforskningsleder for GDE Telemark utenom ordinær arbeidstid. Videre etterforskning skal overtas av andre, og det må derfor sørges for god notoritet.Politifaglig etterforskningsleder skal ha hensiktsmessig kompetanse for å sørge for høy kvalitet i etterforskningen.Den som ansettes skal gå tre skifts...

 • Company MO I RANA POLITISTASJON in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  I Nordland politidistrikt, driftsenhet (GDE) Rana er det ledig fast stilling som politifaglig etterforskningsleder (PEL). Stillingen er stedplassert ved Mo i Rana politistasjon, Seksjon for etterretning, forebyggende og etterforskning (SEFE).  Seksjon for etterretning, forebygging og etterforskning ved Rana politistasjonsdistrikt har det politifaglige ansvaret for all etterretning, forebygging og etterforskning innenfor enheten, med unntak av saker/saksområder besluttet lagt til andre tjenesteenheter eller til Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning. Driftsenhet Rana har i overkant av 50 stillingshjemler fordelt på fire tjenestesteder: Mo i Rana, Nesna, Hemnes og Lurøy/Træna.ArbeidsoppgaverEtterforske straffesakerLede og være en pådriver for fremdrift og ferdigstilling...

 • Company DRAMMEN POLITIHUS in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som spesialetterforsker med økonomifaglig bakgrunn. Stillingen er ft underlagt Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon for økonomi og miljøkriminalitet. Stilling har stedsplassering ved politihuset i Drammen.   Seksjon for økonomi- og miljøkriminalitet er organisert under Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst politidistrikt. Seksjonen har det overordnede fagansvaret for etterforskning av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i politidistriktet, i tillegg til ansvar for etterforskning av straffesaker innenfor fagfeltene. Straffesaksarbeidet skjer i tverrfaglige team med påtalejurister og etterforskere som har politifaglig og økonomifaglig bakgrunn. Seksjonen bidrar også med sin kompetanse i and...

 • Company ØVRE EIKER LENSMANNSKONTOR in Other
  04.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  I Sør-Øst politidistrikt er det ledig en fast stilling som som politifaglig etterforskningsleder (PEL) ev PEL trainee. Stillingen er ft stedsplassert ved GDE Buskerud, Drammen politistasjonsdistrikt, Etterforskning- og etterretningsseksjonen, Avsnitt for etterforskning Eiker, politihuset i Hokksund.Drammen politistasjonsdistrikt består av Etterforskning- og etterretningsseksjonen, herunder avsnitt for FSI Buskerud, Patruljeseksjonen med fire patruljeavsnitt og Arrestavsnitt, og Forebyggendeseksjon. Drammen politistasjonsdistrikt har ansvaret for polititjenesten i kommunene Drammen, Øvre Eiker og Lier. Avsnitt for etterforskning Eiker består av 17 ansatte; 1 avsnittsleder, 2 PEL`er, 1 sivilt ansatt og 13 etterforskere og samarbeider tett med etterforskningsavsnittet i Drammen. Avsnittene ha...

 • Company SØR-ØST POLITIDISTRIKT FORVALTNINGSENHETEN I VESTFOLD in Other
  28.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som politioverbetjent med funksjon som straffesaksanalytiker. Stillingen er ft stedsplasser ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Fagseksjonen, ved politihuset i Drammen, Tønsberg eller Skien. Stillingen er plassert på den nyopprettede Fagseksjonen, ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst politidistrikt. Seksjonen har blant annet ansvaret for å etablere og forvalte et system for helhetlig styring, prioritering og oppfølging innen etterforskning. Stillingen skal i samarbeid med straffesaksanalytiker ved Felles påtale, jevnlig bidra med statistikker over anmeldt kriminalitet og nødvendig styringsinformasjon for straffesaksporteføljen. Stillingen skal bidra til fagutvikling -og fagforvaltning for enhet...

 • Company TROMSØ POLITIHUS in Other
  22.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Er du den vi søker til fast stilling som grensekontrollør? Vi søker deg som er kvalifisert og motivert for en jobb innen kontrollvirksomhet. Du er serviceinnstilt, trives i høyt tempo, er systematisk, effektiv og en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.Som ansatt i avsnittet vil du utføre grensekontroll i henhold til norsk lov og Schengen-regelverk og vil inngå i et eget team. Det forventes at du bidrar aktivt til politidistriktets måloppnåelse på saksområdet.Les mer under arbeidsoppgaver og kvalfikasjonerStillingen er plassert i avsnitt for grensekontroll og operativ utlending og har arbeidssted Tromsø politihus og Tromsø lufthavn.Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon ikke legges ved. Det må også legges ved godkjenn...

 • Company HAMMERFEST POLITIHUS in Other
  21.03.2024 Updated on: 25.03.2024

  Finnmark politidistrikt har ledig et vikariat som politibetjent 3/2/1 ved Hammerfest politistasjonsdistrikt.Hammerfest politistasjonsdistrikt omfatter tjenestestedene Hammerfest politistasjon, Hasvik politistasjon, Havøysund politistasjon og Honningsvåg politistasjon.Det er ledig vikariat med forventet varighet på 3 måneder med mulighet for forlengelse ved Honningsvåg politistasjon. Om tilsvarende ledige stillinger oppstår innen 6 måneder i Hammerfest politistasjonsdistrikt, vil denne innstilingen bli vurdert benyttet. Arbeidsted bestemmes da av arbeidsgiver ved ansettelseStillingen vil være en del av politipatruljen ved politistasjonene. Dette innebærer arbeidsoppgaver innen forebyggende politiarbeid, etterforskning og operativ tjeneste. Det vil variere mellom tjenestenene hvilke arbeidso...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER DRAMMEN POLITISTASJON in Other
  21.03.2024 Updated on: 21.03.2024

  I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig fast stilling som politiførstebetjent med funksjon som patruljeleder. Stillingen er ft stedsplassert ved GDE Buskerud, Drammen politistasjonsdistrikt, patruljeseksjonen, ved Drammen politistasjon.Drammen politistasjonsdistrikt består av etterforskning- og etterretningsseksjon, herunder avsnitt for FSI Buskerud i GDE Buskerud, patruljeseksjon med fire patruljeavsnitt og arrestavsnitt, samt forebyggendeseksjon. Drammen politistasjonsdistrikt har ansvaret for polititjenesten i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker.Hovedoppgaven til patruljeleder er å lede den operative tjenesten innen angitt geografisk område, etter gjeldende instrukser og føringer fra overordnet ledelse. Patruljeleder skal lede, koordinere og kvalitetssikre akutte og planlagte politioper...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Police inspectors and detectives Edit filters