Jobmonitor. Search results for Police inspectors and detectives

69 Jobs found

Used filters:
 • Police inspectors and detectivesx
Displaying 1-50 of 69 results.
 • Company TØNSBERG POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  I Sør-Øst politidistrikt, har vi ledig flere faste stillinger og vikariater og søker derfor etter engasjerte og motiverte medarbeidere . Stillingene vil bli stedsplassert etter avtale ved:GDE Vestfold, ved Tønsberg politistasjonsdistrikt og Sandefjord politistasjonsdistriktGDE Buskerud, ved Drammen politistasjonsdistrikt ogGDE Telemark, ved Grenland politistasjonsdistrikt ellerved Operasjonssentralen som operatør.De som tilsettes ved GDE'ene skal inngå som en del av den operative tjenesten innen vakt- og beredskap ved tjenesteenheten eller ved en etterforskningsseksjon som etterforsker.Det kreves at man følger lokale kurs for innsatspersonell og etterforskningspersonell .Søkere som ikke har godkjenning minimum IP-kategori 4 må ved behov starte trening for å oppnå dette så snart det er prak...

 • Company ALTA POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258553286 Presentasjon av stillingen:Etterretningsseksjonen i Finnmark pd er under oppbygning og søker to innhentingsoperatører med arbeidssted i Alta. Stillingene er underlagt seksjon for etterretning og analyse i Felles enhet for forebygging, etterretning og etterforskning (FEFE). Seksjonen styrkes i år med 6 stillinger.Etterretningsfunksjonen i Finnmark produserer beslutningsstøtte som bidrar til at politiet jobber kunnskapsstyrt, målrettet og effektivt. Dette gir grunnlag for bedre prioritering av innsats og disponering av ressurser. Etterretningsseksjonens arbeid bidrar til økt kunnskap og forståelse for kriminalitetsutfordringene i Finnmark politidistrikt. Vi utarbeider etterretningsprodukter som reduserer usikkerhet ved beslutning av tiltak mot kriminalit...

 • Company KIRKENES POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258521697 Presentasjon av stillingen:Etterretningsseksjonen i Finnmark pd er under oppbygning og søker to innhentingsoperatører med arbeidssted i Kirkenes. Stillingene er underlagt seksjon for etterretning og analyse i Felles enhet for forebygging, etterretning og etterforskning (FEFE). Seksjonen styrkes i år med 6 stillinger.Etterretningsfunksjonen i Finnmark produserer beslutningsstøtte som bidrar til at politiet jobber kunnskapsstyrt, målrettet og effektivt. Dette gir grunnlag for bedre prioritering av innsats og disponering av ressurser. Etterretningsseksjonens arbeid bidrar til økt kunnskap og forståelse for kriminalitetsutfordringene i Finnmark politidistrikt. Vi utarbeider etterretningsprodukter som reduserer usikkerhet ved beslutning av tiltak mot krimin...

 • Company KIRKENES POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258040851 Presentasjon av stillingen:Etterretningsseksjonen i Finnmark pd er under oppbygning og søker flerkildeanalytiker. Stillingen er stedsplassert i Kirkenes ved seksjon for etterretning og analyse i Felles enhet for forebygging, etterretning og etterforskning (FEFE). Seksjonen styrkes i år med 6 stillinger.Etterretningsseksjonen i Finnmark pd produserer beslutningsstøtte som bidrar til at politiet jobber kunnskapsstyrt, målrettet og effektivt. Dette gir grunnlag for bedre prioritering av innsats og disponering av ressurser. Etterretningsseksjonens arbeid bidrar til økt kunnskap og forståelse for kriminalitetsutfordringene i Finnmark politidistrikt. Vi utarbeider etterretningsprodukter som reduserer usikkerhet ved beslutning av tiltak mot kriminalitet og uø...

 • Company KIRKENES POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258030585 Presentasjon av stillingen:Etterretningsseksjonen i Finnmark pd er under oppbygning og søker informasjonskoordinator. Stillingen er stedsplassert i Kirkenes ved seksjon for etterretning og analyse i Felles enhet for forebygging, etterretning og etterforskning (FEFE). Seksjonen styrkes i år med 6 stillinger.Etterretningsfunksjonen i Finnmark produserer beslutningsstøtte som bidrar til at politiet jobber kunnskapsstyrt, målrettet og effektivt. Dette gir grunnlag for bedre prioritering av innsats og disponering av ressurser. Etterretningsseksjonens arbeid bidrar til økt kunnskap og forståelse for kriminalitetsutfordringene i Finnmark politidistrikt. Vi utarbeider etterretningsprodukter som reduserer usikkerhet ved beslutning av tiltak mot kriminalitet og ...

 • Company ELVERUM POLITISTASJON in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260454778 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt er det ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1 med funksjon som innhentningsoperatør. Stillingen er organisatorisk plassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, seksjon etterretning. Stillingen er for tiden stedsplassert i GDE Øst ved Elverum politistasjon.ArbeidsoppgaverUtføre informasjons- og datainnhenting i henhold til informasjonsbehov og innhentingsplaner ved bruk av ulike innhentingsmetoderInnhenting av informasjon gjennom rekruttering, registering og oppfølging av informanterHolde kontakt med etterforskningsmiljøene for å sikre at informasjon blir delt og rapportert i etterretningsregisteret IndiciaAndre oppgaver på seksjonen ved behovKvalifikasjonerNødvendig:Bestått utda...

 • Company EIDSVOLL POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260508329 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Eidsvoll lensmannsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ...

 • Company ASKIM POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260458878 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Indre Østfold politistasjonsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandi...

 • Company GARDERMOEN POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Gardermoen politistasjonsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til...

 • Company LILLESTRØM POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Lillestrøm politistasjonsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER JESSHEIM in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260511147 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Ullensaker lensmannsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater me...

 • Company HALDEN POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260466308 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Halden politistasjonsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater m...

 • Company SARPSBORG POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260463961 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Sarpsborg politistasjonsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidate...

 • Company FREDRIKSTAD POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260462514 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Fredrikstad politistasjonsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandida...

 • Company MOSS POLITIHUS in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260461415 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Moss politistasjonsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  10.07.2020

  Vi søker etter engasjerte og motiverte medarbeidere til faste stillinger og vikariater som politibetjent 3/2/1 ved nærpolitiseksjonen og etterforskningsseksjonen i Follo politistasjonsdistrikt.Endelig innplassering ved de forskjellige arbeidsområdene gjøres etter behov.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere de best kvalifiserte kandidatene til stillingene, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å sø...

 • Company POLITIETS FELLESFORBUND MØRE OG ROMSDAL in Other
  10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256711167 Presentasjon av stillingen:Møre og Romsdal politidistrikt har ledig to faste stillingar som etterforskar, politibetjent 3/2/1, ved driftseining Nordre Sunnmøre.Vi søkjer deg som er motivert for etterforskingsfaget og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er også resultatorientert, med god evne til å arbeide sjølvstendig og drive fram saker. Som medarbeidar i politiet kjenneteiknast du som modig og heilskapsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidatane vil vi også vektlegge desse verdiane.Vi kan tilby deg eit inkluderande arbeidsmiljø med spennande og varierte arbeidsoppgåver.I driftseining Nordre Sunnmøre inngår Ålesund politistasjonsdistrikt som i alt har fire seksjonar: Seksjon for etterretning, førebygging o...

 • Company POLITIETS FELLESFORBUND MØRE OG ROMSDAL in Other
  10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4251676532 Presentasjon av stillingen:Møre og Romsdal politidistrikt har ledig tre faste stillingar som etterforskar, politibetjent 3/2/1, ved driftseining Søre Sunnmøre.Vi søkjer deg som er motivert for etterforskingsfaget og som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er også resultatorientert, med god evne til å arbeide sjølvstendig og drive fram saker. Som medarbeidar i politiet kjenneteiknast du som modig og heilskapsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidatane vil vi også vektlegge desse verdiane.Vi kan tilby deg eit inkluderande arbeidsmiljø med spennande og varierte arbeidsoppgåver.Driftseining Søre Sunnmøre består av Ulstein og Hareid lensmannsdistrikt, Søre Sunnmøre lensmannsdistrikt og Indre Sunnmøre lensmannsdistri...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257168720 Presentasjon av stillingen:Det er ledig flere stillinger som etterforskere på etterforskningsseksjonene på tjenesteenhetene i GDE-MIDT,Trøndelag politidistrikt. Har du lyst til å jobbe som etterforsker her, må dulese videre.Geografisk driftsenhet (GDE) Værnes/Trondheim/Fosen består av tjenesteenhetene Værnes lensmannsdistrikt, Trondheim Sentrum politistasjon og Fosen lensmannsdistrikt. Driftsenheten består av ca. 295 medarbeidere. Alle tjenesteenhetene er funksjonelt organisert, og de ledige stillingene er underlagt etterforskningsseksjonene ved Værnes lensmannsdistrikt og Sentrum politistasjon. Oppstår det ledighet, vil det kunne bli aktuelt å ansette også på tjenesteenhet Fosen.Sentrum politistasjon er den største tjenesteenheten og har tilhold på po...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER DRAMMEN POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som politioverbetjent ev politibetjent 3/2, med funksjon som kriminaltekniker, med tiltredelse snarest. Stillingen er ft stedsplassert ved Felles enhet for etterretning og etterforskning, Seksjon for kriminalteknikk, stedsplassering etter avtale.Seksjonen består av 19 stillingshjemler i tillegg til seksjonsleder. Vi er pr i dag lokalisert ved fire steder; Skien, Horten, Drammen og Hønefoss. Det er to gruppeledere ved seksjonen. En for Buskerud og en for Vestfold -- Telemark. Gruppelederne har ansvar for den daglige og faglige driften ved seksjonen.Endring i antall lokasjoner må påregnes.Tjenesten er turnusbasert, med dag og kveldsvakter, samt helgearbeid. En del reisevirksomhet må påregnes internt i distriktet.Det er tidvis stort arbei...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254178449 Presentasjon av stillingen:Ledig stilling som Politioverbetjent fagleder oppdrag/teamleder ved Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB), Beredskapstroppen (BT).FNB består av følgende seksjoner med ansvar for landsdekkende bistand: Beredskapstroppen, Helikoptertjenesten, Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten, Den kongelige politieskorte, og den nyetablerte Seksjon for taktisk støtte.FNB skal gjennom sitt nasjonale ansvar utføre pro- og reaktiv tjeneste for å sikre personer og objekter, herunder nasjonale og internasjonale interesser mot terror og særdeles livstruende og samfunnstruende kriminalitet.FNB flytter til Politiets nasjonale beredskapssenter ved Taraldrud, sør for Oslo, ultimo 2020Som medarbeider i politiet kjennetegnes ...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243172872 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikt har samlet og rendyrket fellesfunksjoner i straffesaksporet i en enhet - Felles kriminalenhet (FKE). FKE yter service og bistand til øvrige driftsenheter/seksjoner i politidistriktet ut fra felles mål og kriterier med uavhengighet til saksporteføljer, og består av en administrativ og en politifaglig stab samt ni seksjoner. Målet er å effektivisere straffesaksavviklingen med økt fokus på straksetterforskning og rask påtalebehandling.Kriminalvaktseksjonen består av åtte kriminalvaktavsnitt med en avsnittsleder, en utrykningsleder og seks etterforskere. Utrykningsleder(UL) er sammen med kriminal leder politidistriktets etterforskningsledelse på taktisk nivå ved større hendelser, fram til sakstrekkende seksjon...

 • Company ALTA POLITIHUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4240323139 Presentasjon av stillingen:Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Finnmark. Se for øvrig PSTs hjemmesider .I Finnmark politidistrikt er det ledig en fast stilling som politiførstebetjent SKO 0285 eller som politioverbetjent SKO 0287 for spesielt kvalifiserte søkere, med funksjon som innhenter. Stillingen er for tiden plassert ved PST-enhetens kontor i Alta.Finnmark politidistrikt består av ca 400 ansatte fordelt på sek...

 • Company ALTA POLITIHUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4238953716 Presentasjon av stillingen:Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Finnmark. Se for øvrig PSTs hjemmesider .I Finnmark politidistrikt er det ledig en fast stilling som politioverbetjent SKO 0287 med funksjon som innhenter. Stillingen er for tiden plassert ved PST-enhetens kontor i Alta.Finnmark politidistrikt består av ca 400 ansatte fordelt på seks ulike enheter. Folketallet i distriktet er ca 80 000. Finnmark politidi...

 • Company TROMSØ POLITIHUS in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258194062 Presentasjon av stillingen:Ved Troms politidistrikt er det for snarlig tiltredelse ledig fire faste stilling som politibetjent 3 (stillingskode 1461), med for tida funksjon som operatør. Dersom søkere ikke tilfredsstiller kompetansekriteriene for ansettelse som politibetjent 3 vil det bli vurdert ansettelse i stilling som politibetjent 2 (stillingskode 1459) eller politibetjent 1 (stillingskode 1457). Det kan bli aktuelt å ansette i flere stillinger av både fast og midlertidig karakter. Stillingene er for tida plassert ved seksjon for operativ styring, felles enhet for operativ tjeneste (FOT), Tromsø politihus.Stillingene svarer til operasjonsleder og oppdragsleder. Operatørene skal samhandle med innsatsleder, operative mannskaper og felles straffesaks...

 • Company TROMSØ POLITIHUS in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258195609 Presentasjon av stillingen:Ved Troms politidistrikt er det for snarlig tiltredelse ledig en fast stilling samt ett eller flere vikariater som politiførstebetjent (sko 0285) med for tida funksjon som oppdragsleder. Stillingene er for tida plassert ved seksjon for operativ styring, felles enhet for operativ tjeneste (FOT), Tromsø politihus.Oppdragsleder skal samhandle med innsatsleder, operative mannskaper og felles straffesaksinntak (FSI) for å sikre fremdrift og løsning av hendelsesstyrte og planlagte oppdrag. Oppdragsleder skal forholde seg til operasjonsleder for faglige råd og operasjonell styring. Personalansvar for oppdragsleder ligger hos seksjonsleder.Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og e...

 • Company MOLDE POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254811458 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye innsatsleiar?Vi har ledig fast stilling som innsatsleiar ved Molde politistasjon. Stillinga er ledig frå og med 1. september 2020.Vi søkjer deg som har høg operativ kompetanse og evne til å leie og motivere andre. Du har gode kommunikasjonsevner og er ein god rollemodell for andre kollegaer i utøvinga av yrket.I rolla som innsatsleiar vil du vere politidistriktet sin øvste leiar på taktisk nivå ved hendingar som krev koordinerande leiing. Innsatsleiar har ordremynde over ein innsatsstyrke i ein konkret aksjon eller operasjon.Stillinga har for tida arbeidsstad ved driftseining Romsdal, ved Molde politistasjonsdistrikt, ved seksjon for vakt og beredskap. Seksjonen er delt inn i fem vaktlag med vakt-/avsnittsleiar....

 • Company MOLDE POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258213814 Presentasjon av stillingen:Vil du bli instruktørar innan operativ trening?Vi søkjer deg som er ein god rollemodell for andre kollegaer og går føre med eit godt eksempel i utøvinga av yrket. Som instruktør må du kunne organisere og motivere andre, og opptre sjølvstendig. Du får vere med på å planlegge, drifte, gjennomføre og evaluere operativ trening i distriktet.Det er ledig ei fast stilling. Stillinga er organisert ved seksjon for operative fag ved Felles eining for operativ teneste (FOT). Fagleg sett vil stillinga ligge under fag- og opplæringsansvarleg i eininga. Dagleg aktivitet vil innebere kontakt med alt operativt personell i distriktet, og andre relevante interne og eksterne samarbeidspartnarar.Oppmøtestad er i Molde. Du må rekne med å måtte re...

 • Company POLITIETS FELLESFORBUND TRØNDELAG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256798734 Presentasjon av stillingen:Operasjonssentralen har ledig inntil 10 stillinger som operatør. Operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt er underlagt Felles enhet for operative tjenester, og erstedsplassert på politihuset i Trondheim.Operasjonssentralen er politiets helhetlige ledelses -- og koordineringssentral for både planlagte og hendelsestyrt operativ virksomhet -- i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser og kriser. Operasjonssentralen ivaretar også politiets nødmeldingstjeneste (112), og andre henvendelser fra publikum og samvirkeaktører.Når politimesteren setter stab, skal operasjonssentralen koordinere samarbeidet, og lede innsatsen i sanntid. Operasjonssentralen i politidistriktet ivaretar funksjonen som lokal redningssentral.Operasjon...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257293321 Presentasjon av stillingen:Det er ledig to faste stillinger som etterforsker pb 3-1 ved avsnitt for økonomi, miljø og a-krim. Avsnitt for økonomi, miljø og arbeidslivskriminalitet tilhører Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) og er stedsplassert i Trondheim. Avsnittet har distriktsovergripende ansvar for all etterforskning av økonomi og miljøsaker i Trøndelag pd.ArbeidsoppgaverTaktisk etterforskning innenfor fagområdene økonomi og miljøEgen portefølje med planlegging, organisering og gjennomføring av tildelte arbeidsoppgaverNært samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnereJobbe i teamUtføre andre oppgaver tildelt av avsnittslederKvalifikasjonerEksamen fra politi(høg) skolenGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norskGod ...

 • Company NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252001388 Presentasjon av stillingen:GDE Namdal og Innherred er den nordligste geografiske driftsenheten i Trøndelag Politidistrikt. GDE Namdal og Innherred består av to politistasjonsdistrikt; Namdal politistasjonsdistrikt og Innherred politistasjonsdistrikt. Namdal politistasjonsdistrikt har tjenestesteder i Nærøy, Lierne, Grong og Namsos, med hovedsete i Namsos. Innherred politistasjonsdistrikt har tjenestesteder i Steinkjer og Verdal, med hovedsete i Steinkjer. Tjenesteenheten har for tiden ca. 70 ansatte. Våre to tjenesteenheter utveksler ressurser etter behov. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med en jevn kjønnssammensetning, spredt alderssammensetning og spennende arbeidsoppgaver.Ved seksjon for etterforskning er det ledig fast stilling s...

 • Company NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4259688614 Presentasjon av stillingen:God planmessig utlendingskontroll og retur av utenlandske borgere uten lovlig opphold, er prioriterte områder. Seksjon Territorialkontroll har fagansvar for planlegging og gjennomføring av dette arbeidet i politidistriktet. Seksjonen har ansatte som er stedsplassert i Trondheim og på Steinkjer. Begge stedene er det personell som har operativ utlendingskontroll som sin primæroppgave.Stillingen er stedsplassert på Steinkjer, og er planlagt å drive den operative kontrolltjenesten.Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidatene vil vi også vektlegge disse verdiene.ArbeidsoppgaverPlanlegge å utføre kontrollvirksomhet for å avdekke brudd på utl...

 • Company NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258702615 Presentasjon av stillingen:Avsnitt Spesialisert Etterforskning har ledig to faste stillinger som etterforsker. Spesialisert Etterforskning er organisert under seksjon Felles Etterforskning ved FEE og har ansvaret for etterforskning av alvorlige straffesaker i hele politidistriktet. Avsnittet arbeider i et omskiftelig tempo med stor arbeidsglede. Avsnittet samarbeider mye med de andre driftsenhetene i de alvorlige sakene, og har særlig et tett samarbeid med Avsnitt Spaning og Metode.Aktuelle ansvarsområder for avsnittet er bl.a. drapssaker, grove ran, frihetsberøvelse, menneskehandel, organisert kriminalitet og seksuelle overgrep mot barn på internett (SOBI). Som ansatt må en påregne stort arbeidspress i perioder. Vi søker etter to nye kolleger som kan ...

 • Company NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257342429 Presentasjon av stillingen:GDE Namdal og Innherred er den nordligste geografiske driftsenheten i Trøndelag Politidistrikt. GDE Namdal og Innherred består av to politistasjonsdistrikt; Namdal politistasjonsdistrikt og Innherred politistasjonsdistrikt. Namdal politistasjonsdistrikt har tjenestesteder i Nærøy, Lierne, Grong og Namsos, med hovedsete i Namsos. Innherred politistasjonsdistrikt har tjenestesteder i Steinkjer og Verdal, med hovedsete i Steinkjer. GDE Namdal/Innherred har for tiden ca. 140 ansatte. Vi har inntil 10 ledige stillinger stedplassert ved Steinkjer, Verdal, Namsos og Nærøy. Det ønskes oppgitt hvor man primært ønsker å tjenestegjøre.Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med en jevn kjønnssammensetning, spredt alderssammen...

 • Company ORKDAL OG AGDENES LENSMANNSKONTOR in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258278952 Presentasjon av stillingen:Tjenesteenhet Orkdal / Orkdal lensmannsdistirkt ha sitt hovedsete på Orkanger, og ombafatter kommunene Orkland, Skaun, Heim, Rindal, Hitra og Frøya. Gauldal politistasjonsdistirkt har ansvaret for Heimdal bydel i Trondheim, samt kommunene Klæbu og Melhus. I tillegg et tett samarbeid med Sentrum politistasjon i Trondheim.Geografisk drifsenhet består totalt av ca. 160 ansatte, hvorav ca. halvparten jobber operativt. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med en jevn kjønnssammensetning, spredt alderssammensetning og spennende arbeidsoppgaver. Vi har ledig inntil tre faste stillinger som Politibetjent 3-1 ved seksjon for forebyggende og patrulje i Orkdal lensmannsdistrikt. Den som ansettes må påregne og ha oppmøteste...

 • Company LILLEHAMMER POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4246658158 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt er det ledig fast stilling som fag- og opplæringsansvarlig kriminalitetsforebygging. Stillingen er organisatorisk plassert ved Felles enhet for forebygging. Stillingen er stedsplassert Lillehammer.Stillingen er nyopprettet i politidistriktet og vil være sentral i arbeidet med implementering av forebygging som primærstrategi.Fag- og opplæringsansvarlig skal drive fagutvikling og koordinering av det kriminalitetsforebyggende arbeidet i distriktet og skal være politidistriktets koordinator og fagansvarlig for politikontakter/ politiråd.ArbeidsoppgaverAnsvarlig for fag, opplæring og metodebruk innen forebyggende tjeneste.Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring. Sørge for implementering og et...

 • Company HEIMDAL POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258282916 Presentasjon av stillingen:GDE Gauldal/Orkdal, med Gauldal politistasjonsdistrikt og Orkdal lensmannsdistrikt har ansvaret for Heimdal bydel i Trondheim kommune, samt kommunene Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros, Skaun, Orkdal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya. Stasjon Sør er hovedsete for Gauldal politistasjonsdistrikt og har ansvar for Heimdal bydel i Trondheim, samt kommunene Klæbu og Melhus. I tillegg et tett samarbeid med Sentrum politistasjon i Trondheim.Det nærmer seg byggestart for nye Stasjon Sør, og den som ansettes vil snart ha sitt arbeidsted ved topp moderne politistasjon sentralt plassert på Heimdal.Den som ansettes vil inngå i et team bestående av etterretningsleder 3 og analyseleder 2 ved Stasjon s...

 • Company HEIMDAL POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257752444 Presentasjon av stillingen:GDE Gauldal/Orkdal, med Gauldal politistasjonsdistrikt og Orkdal lensmannsdistrikt har ansvaret for Heimdal bydel i Trondheim kommune, samt kommunene Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros, Skaun, Orkdal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya. Stasjon Sør er hovedsete for Gauldal politistasjonsdistrikt og har ansvar for Heimdal bydel i Trondheim, samt kommunene Klæbu og Melhus. I tillegg et tett samarbeid med Sentrum politistasjon i Trondheim.Driftsenheten består totalt av ca. 160 ansatte, hvorav ca. halvparten jobber operativt. Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med en jevn kjønnssammensetning, spredt alderssammensetning og spennende arbeidsoppgaver. Vi har ledig inntil seks fast...

 • Company HEIMDAL POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257386776 Presentasjon av stillingen:GDE Gauldal/Orkdal, med Gauldal politistasjonsdistrikt og Orkdal lensmannsdistrikt har ansvaret for Heimdal bydel i Trondheim kommune, samt kommunene Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Holtålen, Røros, Skaun, Orkdal, Agdenes, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya. Stasjon Sør er hovedsete for Gauldal politistasjonsdistrikt og har ansvar for Heimdal bydel i Trondheim, samt kommunene Klæbu og Melhus. I tillegg et tett samarbeid med Sentrum politistasjon i Trondheim.Det nærmer seg byggestart for nye Stasjon Sør, og den som ansettes vil snart ha sitt arbeidsted ved topp moderne politistasjon sentralt plassert på Heimdal.Den som ansettes vil inngå i et team bestående av operative forebyggere ved Stasjon sør på Heimdal. En...

 • Company POLITIETS UTLENDINGSENHET in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258705840 Presentasjon av stillingen:Ved felles enhet for ID-avklaring og etterretning, seksjon for ID- ankomst, er det ledig inntil 6 faste stillinger som politioverbetjent med oppstart snarest mulig.Seksjonen er organisert med tre politivaktavsnitt og ett ID-avsnitt. Per i dag er Politivaktavsnittene plassert på Tøyen og ID-avsnittet på Råde. PU jobber for tiden sammen med Utlendingsdirektoratet (UDI) om samlokalisering i ankomstfasen. Seksjon for ID-ankomst er i den forbindelse planlagt flyttet til Nasjonalt ankomstsenter på Råde i Viken i løpet av høsten 2020 slik at senteret er i full drift innen 1. november. Stillingene som utlyses er plassert ved Nasjonalt ankomstsenter. I en overgangsperiode frem til flyttingen vil flere måtte påregne å møte opp på Tøyen...

 • Company POLITIETS UTLENDINGSENHET in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4206344718 Presentasjon av stillingen:Ved felles enhet for ID-avklaring og etterretning, seksjon for ID- ankomst, er det ledig inntil 15 faste stillinger som politibetjent 1-3 med oppstart snarest mulig.Seksjonen er organisert med tre politivaktavsnitt og ett ID-avsnitt. Per i dag er Politivaktavsnittene plassert på Tøyen og ID-avsnittet på Råde. PU jobber for tiden sammen med Utlendingsdirektoratet (UDI) om samlokalisering i ankomstfasen. Seksjon for ID-ankomst er i den forbindelse planlagt flyttet til Nasjonalt ankomstsenter på Råde i Viken i løpet av høsten 2020 slik at senteret er i full drift innen 1. november. Stillingene som utlyses er plassert ved Nasjonalt ankomstsenter. I en overgangsperiode frem til flyttingen vil flere måtte påregne å møte opp på Tøye...

 • Company DRAMMEN POLITIHUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4259628243 Presentasjon av stillingen:Sør-Øst politidistrikt, ft stedsplassert ved Felles enhet for etterforskning og etterretning, Seksjon for digitalt politiarbeid, er det ledig en fast stilling som politioverbetjent ev politibetjent 3/2/1 med tiltredelse snarest. Stedsplassering vil være ved politihuset i Drammen eller Skien etter avtale.Vi søker etter deg som har interesse for digitalt politiarbeid og innehar etterforskningserfaring, gjerne innen digitalt politiarbeid og/eller datakriminalitet. Med datakriminalitet menes kriminalitet rettet imot teknologien, og/eller der bruk av teknologi er en avgjørende forutsetning for å begå kriminaliteten, og denne kriminaliteten ikke dekkes naturlig av andre områder.Hovedoppgaven vil være å ha fagansvar for datakriminal...

 • Company TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Geografisk driftsenhet (GDE) Værnes/Trondheim/Fosen består av tjenesteenhetene Værnes lensmannsdistrikt, Trondheim Sentrum politistasjon og Fosen lensmannsdistrikt. Driftsenheten består av ca. 295 medarbeidere. Alle tjenesteenhetene er funksjonelt organisert og de ledige stillingene er ved forebyggende og patruljeseksjonene ved de tre tjenesteenhetene.Vi søker deg som er motivert, samfunnsorientert og har interesse for å jobbe med forebyggende og patruljetjeneste - gjennom med politiarbeid på stedet/straksetterforskning og kunnskapsbasert politiarbeid - KUBA. Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viserrespekt og er tett på. I vår vurdering av kandidatene vil vi også vektlegge disse verdiene.ArbeidsoppgaverUtføre målrettet etterretningsbasert forebygge...

 • Company TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4204539454 Presentasjon av stillingen:Felles straffesaksinntak(FSI) er politidistriktets enhet/seksjon for håndteringen av saker i initialfasen. Enheten består av Politifaglige etterforskningsledere, sivil straffesaksstøtte og jurister som jobber tett sammen i team for å heve kvaliteten, likebehandlingen, effektiviteten og samhandlingen hva angår straffesakene i distriktet. FSI jobber tett sammen med politipatruljen, operasjonssentralen og etterforskningsmiljøene i hele politidistriktet.ArbeidsoppgaverOrganisere, lede, fordele og kontrollere etterforskningen i initialfasen i hele distriktet i tett samarbeid med påtaleansvarlig FSI jurist og sivil straffesaksstøtteGi støtte til PPS og OPS samt andre enheter i distriktet i den innledende fase av etterforskningenI s...

 • Company TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Det er ledig to faste stillinger som fler-kilde analytiker ved Felles Enhet for Etterretning og Etterforskning ( FEE). Seksjon for etterretning.FEE er lokalisert ved politihuset i Trondheim. FEE har etter implementering av nærpolitireformen om lag 110 medarbeidere, fordelt på 3 seksjoner.Seksjon for etterretning er en seksjon under utvikling og har det overordnede ansvaret for politidistriktets etterretningsproduksjon i tråd med etterretningsdoktrinen for politiet. Etterretningsfunksjonen leverer produkter som bidrar til at politiet jobber kunnskapsstyrt, mer strategisk, målrettet og effektivt.Fler-kilde analytikeren skal kombinere, systematisere og analysere informasjon og bidra til etterretningsproduksjon i samsvar med politidistriktets strategiske prioriteringer og mål. Etterretningspro...

 • Company TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257859144 Presentasjon av stillingen:Geografisk driftsenhet (GDE) Værnes/Trondheim/Fosen består av tjenesteenhetene Værnes lensmannsdistrikt, Trondheim Sentrum politistasjon og Fosen lensmannsdistrikt. Driftsenheten består av ca. 295 medarbeidere.De ledige stillingene er ved Sentrum politistasjon/forebyggende og patruljeseksjonen. Politistasjonen er lokalisert i politihuset i Trondheim, og er organisert i tre seksjoner: etterforsking, forebyggende og patrulje og arrest. Forebyggende og patruljeseksjonen er organisert i fire avsnitt som ledes av hver sin avsnittsleder. Stillingene er organisatorisk underlagt avsnitt forebyggende ved seksjon for forbygende og patrulje.Den som ansettes vil få en sentral rolle i det forebyggende arbeid blant barn og ungdom, samt inn...

 • Company TRONDHEIM SENTRUM POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258002644 Presentasjon av stillingen:Spesialisert Etterforskning er organisert under seksjon Felles Etterforskning ved FEE og har ansvaret for etterforskning av alvorlige straffesaker. Avsnittet har bistandsansvar i etterforskninger av alvorlige og prioriterte saker i hele politidistriktet. Arbeid på dette avsnittet innebærer etterforskning av alvorlige og komplekse saker og man må påregne stort arbeidspress i perioder.ArbeidsoppgaverSom operativ kriminalanalytiker vil oppgavene bestå i operativ kriminalanalyse ved å sammenstille, analysere og visualisere relevant innhentet informasjon i en straffesakTrafikkdataanalyseSaksanalyseKomparativ analyseBidra til at bearbeidet informasjon tilføres politiets registrePresentasjon og vurdering av ferdig etterforsket mater...

 • Company KONGSVINGER POLITISTASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4247457492 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt er det fast stilling som politibetjent 3/2/1. Stillingen er organisatorisk plassert ved tjenesteenhet Kongsvinger, seksjon orden og forebygging, forebyggende. Stillingen er stedsplassert Kongsvinger.ArbeidsoppgaverDelta på uniformert forebyggende patruljeEtterforskning av U - 18 sakerGjennomføre bekymringssamtaler og ungdomsoppfølgingNoe foredragsvirksomhetDelta i vakt- og beredskapstjenesten med noe kvelds og nattarbeid i egen turnusAndre oppgaver etter avtaleKvalifikasjonerNødvendige:Bestått utdanning fra Politi(høg)skolenGod muntlig og skriftlig fremstillingsevneErfaring fra forebyggende arbeidØnskede:Erfaring fra etterforskningErfaring fra ordens- og trafikktjenesteGodkjenning minimum IP kategor...

 • Company EIDSVOLL POLITIHUS in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257778385 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter forebygger til fast stilling som politibetjent 3,2,1 i forebyggende avsnitt ved nærpolitiseksjonen, Eidsvoll lensmannsdistrikt.Eidsvoll lensmannsdistrikt består av tre seksjoner; seksjon nærpoliti, seksjon etterforskning og seksjon for sivil rettspleie. Politistasjonen ledes av en tjenesteenhetsleder.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering vil vi vektlegge disse egenskapene, samt personlig egnethet.Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. V...

 • Company ÅLESUND POLITIHUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi har ledig ei fast stilling som politikontakt, politioverbetjent, i Ålesund. Tiltreding er etter avtale.Vi søkjer deg som ønskjer å vere politikontakt for Ålesund kommune og som har god forståing for og/eller erfaring frå kriminalitetsnedkjemping, både i det førebyggjande og reaktive arbeidet. Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, er initiativrik og har god gjennomføringsevne.I stillinga som politikontakt vil du avløyse driftseiningsleiar/politistasjonssjefen si rolle som politikontakt for Ålesund kommune. Politikontakten er leiar sitt daglege kontaktledd med kommunane og rådgjevar innan kriminalitetsførebyggjande verksemd. Politikontakten skal følgje opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunen, og har ansvar for at tilrådingar i Samordning av lokale rus og kriminalitets...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Police inspectors and detectives Edit filters