Jobmonitor. Search results for Police inspectors and detectives

96 Jobs found

Used filters:
 • Police inspectors and detectivesx
Displaying 1-50 of 96 results.
 • Company MOSJØEN POLITISTASJON in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401597988 Presentasjon av stillingen:I GDE Helgeland er det ledig vikariat som politioverbetjent/ innsatsleder med varighet frem til februar 2023. Det forventes i tillegg ledighet i ytterligere en tilsvarende stilling med varighet ett år fra tiltredelsesdato, hvilket bestemmes av tidspunktet den som innehar stillingen fast, beordres til utenlandstjeneste.Stillingen er stedsplassert ved Mosjøen politistasjonsdistrikt og er direkte underlagt leder for patruljeseksjonen ved Mosjøen politistasjon. Fast oppmøtested er Mosjøen politistasjon.Ved eventuelt internt opprykk kan det bli ledig vikariat som politiførstebetjent/ patruljeleder.Mosjøen politistasjonsdistrikt er en tjenesteenhet i GDE Helgeland, som omfatter 11 kommuner og er delt opp i tre tjenesteenheter; Ytre...

 • Company SØR-ØST POLITIDISTRIKT FORVALTNINGSENHETEN I VESTFOLD in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402731778 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling og to vikariater som politibetjent 3/2/1, med arbeidsoppgaver innen operativ utlendingskontroll. Vikariatene er i periodene snarest tom 31.07.23 og snarest tom 31.07.22. Stillingene er ft stedsplassert ved Felles enhet for utlending og forvaltning, Seksjon for utlending og grensekontroll, Avsnitt for utlendingskontroll, ft stedsplassert ved Sandefjord lufthavn Torp.Avsnitt for operativ utlending består pr i dag foruten avsnittsleder av 18 ansatte, hvor alle er politistillinger. Avsnittet tilhører seksjon for utlending og grensekontroll, hvor de to andre avsnittene er avsnitt for grensekontroll og avsnitt for utlendingsforvaltning. Seksjonen ledes av en seksjonsleder.Avsni...

 • Company HØNEFOSS POLITIHUS in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4372996647 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, har vi ett ledig vikariat som politiførstebetjent, med funksjon som patruljeleder. Stillingen er ft stedsplassert ved GDE Buskerud, Hønefoss politistasjonsdistrikt. Vikariatet er for perioden 08.06.21 tom 31.10.21.Hønefoss politistasjonsdistrikt består av tre seksjoner. Etterforskning- og forebyggendeseksjonen, patruljeseksjonen og sivilseksjonen. Patruljeseksjonen har underlagt ett patruljeavsnitt lokalisert på Modum lensmannskontor.Patruljeseksjonen har ansvaret for polititjenesten i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad.Hovedoppgaven til patruljeleder er å lede den operative tjenesten innen angitt geografisk område, etter gjeldene instrukser og føringer fra overordnet le...

 • Company PORSANGER POLITIHUS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403585871 Presentasjon av stillingen:I Finnmark politidistrikt ved tjenesteenhet Porsanger lensmannsdistrikt er det ledig en fast stilling som patruljeleder/politiførstebetjent med ansettelse fra 1.september 2021. Stillingen er stedsplassert ved Porsanger lensmannskontor i Seksjon for forebygging, politipatrulje og etterforsking som omfatter kommunene Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik. Den som tilsettes må påregne å utføre polititjeneste i hele lensmannsdistriktet etter behov.Det kreves plettfri vandel. En uttømmende og utvidet politiattest må innhentes og leveres før en eventuell ansettelse.ArbeidsoppgaverVakt- og beredskapstjeneste i h.h.t. turnusUtøve arbeidsledelse ved å lede den operative tjeneste innen et gitt geografisk område, etter gjeldende instru...

 • Company FLORA POLITISTASJON in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4375941766 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for etterretning og etterforsking, Seksjon for kriminalteknikk og digitalt politiarbeid, Avsnitt for digitalt politiarbeid er det ledig stilling som politibetjent 3/2/1. Avsnitt for digitalt politiarbeid har medarbeidarar lokalisert i Bergen og Florø. Den utlyste stillinga vil være lokalisert i Florø . Ein må rekne med noko reiseverksemd i heile politidistriktet og mellom lokasjonene i Florø og Bergen.Kriminaliteten i dag er like mykje til stades på digitale plattformar som i det fysiske rom, og det har gjort at det har utvikla seg nye formar for kriminalitet. Denne forma for kriminalitet kjem til syne i heilt andre og alvorlege kriminalitetstrugslar. Vi søkjer deg som vil vere me...

 • Company BERGEN SENTRUM POLITIHUS in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4392937615 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for etterretning og etterforsking, Seksjon for kriminalteknikk og digitalt politiarbeid, Avsnitt for digitalt politiarbeid er det ledig ei stilling som vi vurdere tilsetting i stilling som politiførstebetjent med funksjon som spesialmedarbeidar, SKO 0285. Avsnitt for digitalt politiarbeid har medarbeidarar lokalisert i Bergen og Florø. Den som vert tilsett kan velge mellom arbeidssted i Bergen eller Florø , men må rekne med noko reiseverksemd i heile politidistriktet og mellom lokasjonene i Florø og Bergen.Kriminaliteten i dag er like mykje til stades på digitale plattformar som i det fysiske rom, og det har gjort at det har utvikla seg nye formar for kriminalitet. Denne forma for...

 • Company BERGEN SENTRUM POLITIHUS in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4374625417 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for etterretning og etterforsking, Seksjon for kriminalteknikk og digitalt politiarbeid, Avsnitt for digitalt politiarbeid er det ledig ei stilling som politioverbetjent spesialist, SKO 0287. Avsnitt for digitalt politiarbeid har medarbeidarar lokalisert i Bergen og Florø. Den utlyste stillinga vil være lokalisert i Bergen. Ein må rekne med noko reiseverksemd i heile politidistriktet og mellom lokasjonene i Florø og Bergen.Kriminaliteten i dag er like mykje til stades på digitale plattformar som i det fysiske rom, og det har gjort at det har utvikla seg nye formar for kriminalitet. Denne forma for kriminalitet kjem til syne i heilt andre og alvorlege kriminalitetstrugslar. Vi søkj...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER BERGEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4392910402 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for etterretning og etterforsking, Seksjon for kriminalteknikk og digitalt politiarbeid, Avsnitt for digitalt politiarbeid er det ledig stilling som politibetjent 3/2/1. Avsnitt for digitalt politiarbeid har medarbeidarar lokalisert i Bergen og Florø. Den utlyste stillinga vil være lokalisert i Bergen . Ein må rekne med noko reiseverksemd i heile politidistriktet og mellom lokasjonene i Florø og Bergen.Kriminaliteten i dag er like mykje til stades på digitale plattformar som i det fysiske rom, og det har gjort at det har utvikla seg nye formar for kriminalitet. Denne forma for kriminalitet kjem til syne i heilt andre og alvorlege kriminalitetstrugslar. Vi søkjer deg som vil vere m...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TROMSØ POLITISTASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406019326 Presentasjon av stillingen:Ved Troms politidistrikt er det ledig et vikariat som politiførstebetjent, stillingskode 0285, med for tiden funksjon som politifaglig etterforskningsleder. Vikariatet har varighet i perioden 1.9.2021 - 28.2.2023 Stillingen er for tiden plassert ved avsnitt for generell etterforskning, seksjon for etterforskning, Tromsø politistasjonsdistrikt, Tromsø politihus.Vi ser etter en faglig sterk etterforskningsleder som behersker å lede og ta avgjørelser, koordinere etterforskningen og delegere arbeidsoppgaver. Etterforskningslederen vil også ha ansvar for å utføre etterforskningsoppgaver i tillegg til å lede etterforskningene der dette er nødvendig.Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styringssystem, ha forståelse for e...

 • Company BODØ POLITIHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400782972 Presentasjon av stillingen:Ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nordland, Seksjon for innhenting, er det ledig fast stilling som innhenter. Stillingen erstedsplassert i Bodø.PST er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitalesamfunnsinteresser. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTssamfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet iNordland politidistrikt. Se for øvrig PSTs hjemmesider .Som innhenter ved PST Nordland skal du bidra til å forebygge og håndtere de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. PST er en flerfagligtjeneste med stor variasjon i både oppgaver og medarbeidere, og har behov foransatte med variert kompeta...

 • Company POLITIETS UTLENDINGSENHET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405436339 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med det pågående grenseoppdraget knyttet til Covid-19, har Politiets utlendingsenhet behov for å ansette flere tjenestepersoner i midlertidige engasjement i inntil 6 mnd., med mulighet for forlengelse.Vi søker deg som har interesse og forståelse for samfunnets utfordringer i forbindelse med Covid-19 og den smittesituasjonen Norge står i. Tjenesteoppdraget vil utføres på riksgrensen Norge -- Sverige.Ansettelser vil foretas forløpende etter at søknader er mottatt.Avsnitt for operativ støtte har ledig et antall stillinger som politibetjent 1-3. Operativ støtte er en del av Operativ seksjon ved Felles enhet for operative tjenester og retur (FOTR). Operativ seksjon består av avsnittene Desken 1 og Desken 2, Plan- ber...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400961750 Presentasjon av stillingen:Ledig vikariat som politioverbetjent/avsnittsleder, utdanning ved Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB), Beredskapstroppen (BT).Vikariatet har varighet til 1.6.2022.FNB består av følgende seksjoner med ansvar for landsdekkende bistand: Beredskapstroppen, Helikoptertjenesten, Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten, Den kongelige politieskorte og Seksjon for taktisk støtte.FNB skal gjennom sitt nasjonale ansvar utføre pro- og reaktiv tjeneste for å sikre personer og objekter, herunder nasjonale og internasjonale interesser mot terror og særdeles livstruende og samfunnstruende kriminalitet.Stillingen har tilhørighet ved Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud, sør for Osl oVi vil rekruttere den ...

 • Company HAMAR POLITISTASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  I Innlandet politidistrikt ved avsnitt for digitalt politiarbeid er det ledig stilling som spesialetterforsker. Stillingen er stedsplassert Hamar.Avsnitt for digitale spor består av tjenestepersoner med spesialkompetanse innen elektroniske spor og skal utføre og bistå med etterforskning innen fagfeltet i politidistriktet. Avsnittet har i tillegg ansvar for fagutvikling, kvalitetskontroll og kompetansehevende tiltak. Personell ved avsnittet er lokalisert på Hamar, Gjøvik og Lillehammer.ArbeidsoppgaverGjennomføre avansert innsamling, sikring og analyse av elektroniske sporUtarbeide nødvendig dokumentasjon i den enkelte sakPresentasjon av arbeidet i rettenStøtte etterforsking med kompetanse gjennom tett samarbeid i de sakene som krever det, herunder ved aksjoner og åstedsundersøkelserTilrette...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER BERGEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400472132 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt ved Felles eining for operativ teneste er det ledig eit antal stillingar, faste og vikariat avhengig av internt opprykk, som politioverbetjent SKO 0287 med funksjon som oppdragsleiar ved Seksjon for operative tenester. Stillinga inneber turnusteneste.Seksjon for operative tenester ved operasjonssentralen består av tre avsnitt med tre team på kvart avsnitt. Kvart team har følgjande samansetjing: ein operasjonsleiar, ein oppdragsleiar og eit antal operatørar. I tillegg er Avsnitt for fag og metode leia av avsnittsleiar med personalansvar for fagleiar samband, instruktørar samt telefonsentralen.Operasjonssentralen har eit hektisk miljø med fokus på fagleg utvikling og gode relasjonar på teama.Avsnittsleiar ...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER BERGEN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4381036515 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt ved Felles eining for operativ teneste er det ledig eit antal faste stillingar som politioverbetjent SKO 0287 med funksjon som operasjonsleiar ved Seksjon for operative tenester. Stillinga inneber turnusteneste. Må pårekne noko reiseverksemd.Seksjon for operative tenester ved operasjonssentralen består av tre avsnitt med tre team på kvart avsnitt. Kvart team har følgjande samansetjing: ein operasjonsleiar, ein oppdragsleiar og eit antal operatørar. I tillegg er Avsnitt for fag og metode leia av avsnittsleiar med personalansvar for fagleiar samband, instruktørar samt telefonsentralen.Operasjonssentralen har eit hektisk miljø med fokus på fagleg utvikling og gode relasjonar på teama.Avsnittsleiar er operas...

 • Company KIRKENES POLITIHUS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4392852406 Presentasjon av stillingen:Finnmark politidistrikt har ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1 (SKO 1461/1459/1457) ved Varanger politistasjonsdistrikt med tjenestested Kirkenes politistasjon. Dersom det blir flere ledige stillinger i Varanger politistasjonsdistrikt vil disse bli besatt fra samme innstilling.Stillingene vil være underlagt seksjon for forebyggende, politipatrulje og etterforskning.Våre medarbeider må kjenne seg igjen i verdiene av medarbeiderplattformen: Være modig, vise respekt, helhetsorientert og tett på.Politipatruljene skal være til stede for befolkningen der befolkningen er, og utgjør politidistriktets døgnkontinuerlige grunnberedskap. Patruljene skal yte rask respons med god service og kvalitet i nært samspill med befolkni...

 • Company SENTRUM POLITISTASJON in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397746644 Presentasjon av stillingen:Etterretningsseksjonen ved Enhet sentrum søker dyktig medarbeider til stilling som fagansvarlig informantveilederEnhet sentrum er én av tre geografiske enheter ved Oslo politidistrikt, geografisk plassert midt i Oslo sentrum med nærmere 580 ansatte og har ansvar for polititjenesten i Oslo sentrum. Enheten har sånn sett ansvar for Norges minste politikrets i areal, men har den desidert største tettheten av kriminalitets- og beredskapsutfordringer på landsbasis.Ved Enhet sentrum er det ledig stilling som fagansvarlig informantveileder, og metodeansvarlig ved etterretningsseksjonen. Dette er en spennende stilling ved etterretningsseksjonen som skal sørge for at informanttjenesten blir drevet godt og i henhold til instruks og gje...

 • Company TROMSØ POLITIHUS in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4395546798 Presentasjon av stillingen:I Troms politidistrikt er det ledig flere faste stillinger og vikariater som politibetjent 3 (stillingskode 1461). Dersom søkere ikke tilfredsstiller kompetansekriteriene for politibetjent 3 vil det vurderes ansettelse i stillingen som politibetjent 2 eller politibetjent 1. Stillingen er for tiden plassert ved geografisk driftsenhet Tromsø politistasjonsdistrikt. Fast arbeidssted Tromsø politihus.Patruljene skal være kunnskapsstyrt og forebyggende er primærstrategi. Politiarbeid på stedet skal benyttes i patruljen. Den som ansettes må ha fokus på å ivareta politiets samfunnsoppdrag og at forebyggende er politiets primærstrategi. Politiarbeid på stedet skal benyttes i patruljen.Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som mo...

 • Company POLITIETS UTLENDINGSENHET in Other
  17.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401789628 Presentasjon av stillingen:Ved felles enhet for ID-avklaring og etterretning, seksjon for metode og innhenting, er det ledig en stilling som politibetjent 3/2 på teknisk avsnitt.Som medarbeider på teknisk avsnitt vil du bli en del av et miljø i Politiets utlendingsenhet på fagfeltet digitalt politiarbeid. Arbeidet består i hovedsak av å sikre, analysere, bearbeide og tilrettelegge data. Du vil også medvirke i opplæring og kvalitetssikring for å skape en helhetlig praksis i arbeidet som skal utføres. Det forventes at du som medarbeider har stor interesse for faget og har kapasitet til selvutvikling. Spiller du spill? Liker du å kode? Bruker du mye av fritiden din på PC? På teknisk avsnitt er ansatte opptatt av å spisse seg på teknologi og være pådrivere...

 • Company SENTRUM POLITISTASJON in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Ledig fast stilling som politioverbetjent / informasjonskoordinator ved Enhet sentrumHar du lyst til å jobbe med analysearbeid i Norges største politidistrikt? Enhet sentrum, Etterretningsseksjonen, analyse- og samordningsavsnittet har nå ledig en fast stilling som informasjonskoordinator.Enhet sentrum har ansvar for store deler av kriminaliteten i Oslo politidistrikt. Lykkes vi, har det stor betydning for arbeidet med å gjøre Oslo til en tryggere hovedstad.Etterretningsseksjonen består per i dag av tre avsnitt, avsnitt for analyse og samordning, innhenting og spesiell innsats etterretning. Denne stillingen er plassert ved analyse- og samordningsavsnittet.Vi søker en medarbeider som er motivert for å jobbe med informasjonskoordinering på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, herunder f...

 • Company MOLDE POLITISTASJON in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401609151 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer etter motiverte og dedikerte etterforskarar til vårt etterforskingsteam ved avsnitt for seksuelle overgrep (SO) og grov vold Nordmøre og Romsdal.Det er ledig 1-2 faste stillingar som politibetjent 3/2/1. Dersom du har vidareutdanning og kompetanse til å jobbe med spesielle fagfelt, f. eks. tilrettelagte avhør og/eller andre spesialområde, vil stillingskode som politioverbetjent (SKO 0287) bli vurdert.Vi ser etter deg som har gode evner til kommunikasjon og samarbeid, er strukturert og har god gjennomføringsevne. Arbeidet ved avsnittet kan vere prega av høgt tempo og akutte saker som krev umiddelbar respons, noko som òg fordrar fleksibilitet og løysingsorientering. Som medarbeidar i politiet kjenneteiknast du som mod...

 • Company KRISTIANSAND POLITIHUS in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391107344 Presentasjon av stillingen:Ved Felles enhet for operativ tjeneste, seksjon for operative fag er det ledig stilling som politioverbetjent/spesialist med funksjon som instruktør innenfor fagområdet patruljehund.Stillingens hovedansvarsområde vil være å sørge for instruksjon, kompetansebygging og godkjenninger av patruljehunder ihht. sentrale retningslinjer.Som ansatt i hundetjenesten, vil du være en svært viktig person i forhold til å beholde og bygge videre på et godt faglig hundemiljø.Plettfri vandel er et krav til stillingen. Ved tilbud om stilling må uttømmende og utvidet vandelsattest fremskaffes av søker, jf. Politiloven § 18 og Politiregisterloven §41.Bekreftede kopier av vitnemål og attester som bekrefter kompetanse og ansiennitet, må fremlegges ...

 • Company ARENDAL POLITISTASJON in Other
  16.06.2021 Updated on: 17.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394576782 Presentasjon av stillingen:Liker du å jobbe som etterforsker? Har du kunnskap, erfaring og engasjement innenfor dyrevelferd eller annen miljøkriminalitet? Da kan dette være stillingen for deg.Agder politidistrikt skal ansette i to stillinger som etterforsker av dyrevelferdskriminalitet. Stillingene vil være stedsplassert i Arendal og underlagt etterforskningsseksjonen ved Arendal og Froland politistasjon, men vil ha hele Agder politidistrikt som aktuelt virkeområde.ArbeidsoppgaverEtterforsking og forebygging av dyrevelferdskriminalitet og evt annen miljøkriminalitet.Yte bistand og veiledning til andre enheter i politidistriktet innenfor fagområdet.Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere.Bidra til at tjenesten utføres effektivt ...

 • Company POLITIHØGSKOLENS UTDANNINGSSENTER I KONGSVINGER in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397355173 Presentasjon av stillingen:Ved Politihøgskolen, Avdeling for etter- og videreutdanning, Operativ seksjon, er det ledig tre faste stillinger som politioverbetjenter innenfor fagområdet ”Hundetjeneste". Tiltredelse snarest.Operativ seksjon tilbyr mer enn 30 ulike studier og kurs som etter- og videreutdanning til ansatte i politiet. Seksjonen har ansvaret for all generell og spesiell operativ utdanning og opplæring i regi av Politihøgskolen, både i Bachelorutdanningen og i etter- og videreutdanningene.Operativ seksjonen består av ca. 45 fagansatte, fag- og opplæringsansvarlige og instruktører (faste ansatte og innbeordrede) fordelt på tre lokasjoner; Oslo, Stavern og Kongsvinger.Stillingen er organisatorisk plassert ved Operativ seksjon i Kongsvinger. Den...

 • Company TROMSØ POLITIHUS in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397299490 Presentasjon av stillingen:Ved Troms politidistrikt er det ledig en fast stilling og et vikariat som politibetjent 3 (stillingskode 1461), med for tida funksjon som operatør. Dersom søkere ikke tilfredsstiller kompetansekriteriene for ansettelse som politibetjent 3 vil det bli vurdert ansettelse i stilling som politibetjent 2 (stillingskode 1459) eller politibetjent 1 (stillingskode 1457). Vikariatet har varighet til 31.12.2021. Det kan bli aktuelt å ansette i flere stillinger av både fast og midlertidig karakter. Stillingene er for tida plassert ved seksjon for operativ styring, felles enhet for operativ tjeneste (FOT), Tromsø politihus.Stillingene svarer til operasjonsleder og oppdragsleder. Operatørene skal samhandle med innsatsleder, operative mann...

 • Company KRISTIANSAND POLITIHUS in Other
  15.06.2021 Updated on: 16.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396229664 Presentasjon av stillingen:Seksjon har mange ulike typer arbeidsoppgaver. Det må påregnes å jobbe med alle typer oppgaver som tilfaller seksjonen. Vi er opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og ha en metodisk tilnærming til aktuelle forebyggende tiltak.Det er ønskelig å få inn en dedikert forebygger som har erfaring og kompetanse innenfor kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Det må påregnes turnusarbeid, hvor det jobbes dag, kveld og hver 4.helgArbeidsoppgaverHovedoppgavene til seksjonen er å sette inn forebyggende tiltak, alene og sammen med andre, for å redusere forekomsten av kriminelle handlinger og uønskede hendelser, redusere skadevirkningene og hindre gjentakelse på samfunns-, gruppe og individnivå ved bruk av personorientert strategi, lokalorie...

 • Company KIRKENES POLITIHUS in Other
  14.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393964374 Presentasjon av stillingen:Avsnitt grensekontroll - Storskog grenseovergangssted er organisatorisk plassert under felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR). Avsnittet ledes i dag av en politioverbetjent og er stedsplassert ved Storskog grenseovergangssted som er Norges eneste Schengen yttergrense på land ved grensen til Russland. Yttergrensen til Russland er åpen hele året mellom klokken 0700-2100.Det er for tiden ledig en fast stilling som politibetjent 2/1 ved avsnitt for grensekontroll - Finnmark politidistrikt.Ved Storskog er det turnusbasert tjeneste der både sivile grensekontrollører og politiutdannede arbeider. Hovedoppgaven i grensekontroll er inn og utreisekontroll på Schengen yttergrense, både på land, luft og sjø i ...

 • Company FREDRIKSTAD POLITIHUS in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403651388 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med det pågående grenseoppdraget knyttet til Covid-19, har Øst pd behov for å ansette flere tjenestemenn i midlertidige engasjement i inntil 6 mnd og noen i inntil 3 mnd, men med mulighet for forlengelse.Vi søker etter deg som har interesse og forståelse for samfunnets utfordringer i forbindelse med Covid19 og den smittesituasjonen Norge står i. Stillingene er organisatorisk tilhørende nærpolitiseksjonene i GDE Follo/ Østfold og ved utlendingsseksjonen i Felles enhet for utlending og forvaltning. Tjenesteoppdraget vil utføres på riksgrensen ved Svinesund og Ørje.Vi har behov for vikarer allerede nå og fortløpende utover. Varighet for stillingene er til og med august, men med mulighet for forlengelse. Du vil være...

 • Company TROMSØ POLITIHUS in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4402379782 Presentasjon av stillingen:Ved Troms politidistrikt er det for snarlig tiltredelse ledig en fast stilling som avsnittsleder ved avsnitt for tilrettelagt avhør, for tida plassert ved seksjon for etterforskning, felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, Tromsø politihus.Vi søker etter en person som er motivert for stillingen, og har evne til å engasjere seg positivt for å bidra til trygghet, trivsel og godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Stillingen krever stor grad av selvstendig jobbing. Du må være oppdatert på samfunnsforhold og kriminalitetsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.Avsnittsleder vil inngå i seksjonens lederteam og forventes å bidra til enhetens samlede resultater. Den som ansettes må kunne jobbe innenfor etatens styr...

 • Company TØNSBERG POLITIHUS in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4393861962 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistriktet, Felles enhet for forebygging ved Seksjon for risiko og trusselarbeid har vi ledig et vikariat som risiko og trussel vurderer - politibetjent 3/2/1 i perioden 09.08.21 tom 31.07.22, med mulighet for forlengelse. Stedsplassering vil bli etter nærmere avtale.Som risiko og trussel vurderer vil du utføre pålagte risiko- og trusselvurderinger for hele Sør-Øst politidistrikt.Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder.Seksjonen er i stadig utvikling der endring av arbeidsoppgaver må påregnes.ArbeidsoppgaverHovedoppgaverUtføre risikovurde...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  13.06.2021 Updated on: 15.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4396627090 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikts organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består av ni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca. 440 medarbeidere. Driftsenheten har ansvar for etterretning og etterforskning av den alvorlige og organiserte kriminaliteten i Oslo politidistrikt samt et særlig ansvar for etterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har også et overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet.Seksjonen for teknisk og taktisk spaning (TTS), ved taktisk avsnitt, har ledig fast stilling som politioverbetjent - fagspesialist operativ spaningsledelse. Vi søker d...

 • Company POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET in Other
  12.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: 974769484 Stillingsident: 4397309917 Presentasjon av stillingen:Ønsker du deg en arbeidshverdag litt utenom den vanlige PST skal ansette en politioverbetjent i funksjon som operativ tekniker med fokus på straffeprosessuelle tvangsmidler og informasjonsinnhenting.ArbeidsoppgaverDu vil som operativ tekniker inngå i en seksjon som jobber med sikring, innhenting, bearbeiding og tilrettelegging av informasjon i PSTs forebyggende saker og etterforskningssaker. Seksjonen inngår i PSTs teknologiavdeling. Du vil i hovedsak ha arbeidsoppgaver knyttet til operativ informasjonsinnhenting. Det er svært viktig at du trives med praktiske arbeidsoppgaver.Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders p...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIHUSET I KRISTIANSAND in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4373279554 Presentasjon av stillingen:Ved avsnitt for spesiell etterforskning (SE) har vi ledig stilling som avsnittsleder.Avsnittet er et spesialavsnitt på seksjon for etterforskning i Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt. Avsnittet har ansvar for forebygging og etterforskning av de alvorligste narkotikasakene, organisert kriminalitet, menneskehandel og andre prioriterte saker hvor det blir besluttet bruk av politiets skjulte etterforskningsmetoder. Avsnittet har i de senere år etterforsket flere store saker hvor internasjonalt politisamarbeid har vært sentralt. Vi samarbeider også tett med andre spesialistmiljøer i Agder politidistrikt, Oslo politidistrikt og ved KRIPOS.ArbeidsoppgaverLede avsnittet i tråd med rege...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  11.06.2021 Updated on: 13.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4401390139 Presentasjon av stillingen:Ved Enhet øst, Patruljeseksjonen, er det ledig faste stillinger som politibetjent 3/2/1.Hovedfunksjonen for stillingene er bemanning av enhetens politipatruljer. Enhet øst har for tiden to lokasjoner, henholdsvis Stovner og Manglerud politistasjoner. Patruljeseksjonen er fordelt på begge stasjonene.Vi søker deg som er motivert og har interesse for å jobbe operativt, forebyggende og med straksetterforskning i Norges mest utfordrende politidistrikt.Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene, samt profesjonalitet og gode holdninger.Vi oppfordrer alle søkere om å registrere utfyllende CV i søknadsporta...

 • Company TROMSØ POLITIHUS in Other
  11.06.2021 Updated on: 14.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399293501 Presentasjon av stillingen:Ved Troms politidistrikt, for tiden seksjon for operativ støtte, FOT, er det ledig åtte faste stillinger som politiførstebetjent eller politioverbetjent med funksjon som instruktører i politioperative disipliner. Plassering i stillingskode er avhengig av erfaring innen instruksjon. Erfaring fra instruksjon plasseres i stillingskode for politiførstebetjent, og minimum fem års erfaring fra instruksjon og formell instruktørutdannelse ved PHS plasseres i stillingskode for politioverbetjent. Stillingene er plassert geografisk og vil således inngå som en del av det lokale arbeidsmiljøet og fordeler seg slik på de geografiske enhetene:1 instruktør ved Nord- Troms lensmannsdistrikt. Arbeidssted: Storslett eller Skibotn1 instruktør ve...

 • Company SORTLAND LENSMANNSKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398763384 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt, stedsplassert ved Sortland lensmannskontor i GDE Lofoten og Vesterålen , seksjon for patrulje er det ledig fast stilling som politibetjent 3/ 2/ 1 (SKO 1462/1460/1458).Fast oppmøtested for stillingen vil være Sortland lensmannskontor. Stillingen har også to dager tjeneste ved Øksnes lensmannskontor. Den som ansettes må påregne å tjenestegjøre i perioder og ved konkrete hendelser i GDE Lofoten og Vesterålens ansvarsområde. Stillingen har tiltredelse 16.08.21.Sortland lensmannskontor er det største tjenestestedet i den geografiske driftsenheten Lofoten og Vesterålen. Leder for driftsenheten, politiinspektør Per Erik Hagen, har sitt kontorsted på Sortland. Tjenesteenheten har 33 ansatte og er satt samm...

 • Company HALDEN POLITIHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4392809371 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en engasjert og motivert medarbeider til et vikariat som politibetjent 3,2,1 i patruljeavsnittet ved Halden politistasjonsdistrikt. Som politibetjent hos oss vil du være en del av et aktivt miljø med mange hyggelige kolleger. Du vil møte mange utfordringer og delta i oppdrag som krever god operativ forståelse.Halden politistasjonsdistrikt består av tre seksjoner; seksjon nærpoliti, seksjon etterforskning og seksjon for sivil rettspleie. Forebyggende avsnitt er organisert under nærpolitiseksjonen, ledes av avsnittsleder og samarbeider tett med de øvrige tre andre patruljeavsnittene.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som beskriver medarbeidere i politiet som helhetsorienterte, tett på, respektfulle og...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT POLITIETS NASJONALE BEREDSKAPSSENTER in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398545442 Presentasjon av stillingen:Ledig fast stilling og vikariat som avsnittsleder/fagleder aksjon ved Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB), Beredskapstroppen (BT).FNB består av følgende seksjoner med ansvar for landsdekkende bistand: Beredskapstroppen, Helikoptertjenesten, Bombetjenesten, Krise- og gisselforhandlertjenesten, Den kongelige politieskorte og Seksjon for taktisk støtte.FNB skal gjennom sitt nasjonale ansvar utføre pro- og reaktiv tjeneste for å sikre personer og objekter, herunder nasjonale og internasjonale interesser mot terror og særdeles livstruende og samfunnstruende kriminalitet.Stillingen har tilhørighet ved Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud, sør for OsloSom medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og ...

 • Company ALSTAHAUG OG LEIRFJORD LENSMANNSKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391210496 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt er det ledig 1 fast stilling som politibetjent 3/2/1. Stillingen er stedsplassert ved GDE Helgeland, med arbeidssted ved Ytre Helgeland lensmannsdistrikt, Sandnessjøen.Ytre Helgeland lensmannsdistrikt består av tjenestestedene Alstahaug og Leirfjord og Herøy og Dønna. Lensmannsdistriktet har 17 stillingshjemler. Det bor ca. 13 000 innbyggere i regionen, en region med industriell utvikling innenfor olje, gass og havbruk.Den ledige stillingen har sitt faste oppmøtested ved tjenestestedet Alstahaug og Leirfjord, Sandnessjøen. Den som tilsettes må påregne og delta i vakt- og beredskapstjeneste for hele driftsenheten.Ved internt opprykk kan det bli ledig kortere vikariat. Det må angis i søknaden hvilke st...

 • Company ALSTAHAUG OG LEIRFJORD LENSMANNSKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391207981 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt, GDE Helgeland, Ytre Helgeland lensmannsdistrikt, Sandnessjøen, er det ledig stilling, som politiførstebetjent (SKO 1455). Stillingen er tillagt funksjon som politifaglig etterforskningsleder. Politifaglig etterforskningsleder er ansvarlig for at utførelsen av etterforskningen gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende regelverk, direktiver, faglige standarder og anerkjente etterforskningsmetoder og i tråd med pålegg fra påtaleansvarlig jurist.Ytre Helgeland lensmannsdistrikt består av tjenestestedene Alstahaug og Leirfjord og Herøy og Dønna. Lensmannsdistriktet har 17 stillingshjemler. Det bor ca. 13 000 innbyggere i regionen, en region med industriell utvikling innenfor olje, gass og havbr...

 • Company ØRNES LENSMANNSKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397841705 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt er det ledig en faste stillinger og et vikariat frem til medio juni 2022 som politibetjent 3/2/1 (SKO1462/1460/1458). Stillingen er plassert ved driftsenhet Salten, med arbeidssted Ytre Salten lensmannsdistrikt - Ørnes lensmannskontor.Ytre Salten lensmannsdistrikt dekker kommunene Rødøy, Meløy og Gildeskål. Ørnes lensmannskontor ligger på Ørnes, som er kommunesenteret i Meløy kommune.Arbeidet ved lensmannskontoret er svært variert og allsidig. Tjenesteenheten betjener ca.10 000 innbyggere.Nordland politidistrikt benytter elektronisk søknadsregistrering. Trykk på "Søk på stillingen" nedenfor for å søke på stillingen.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene for stillingene er knyttet til funksjonsoversikt for Y...

 • Company BERGEN NORD POLITISTASJON in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397735023 Presentasjon av stillingen:I Vest politidistrikt, for tida Felles eining for operativ teneste (FOT), Seksjon for trafikk, sjø og beredskap er det ledig eit vikariat som politioverbetjent SKO 0287 med funksjon som fagleiar for politidistriktets sjøteneste. Stillinga er stadsplassert ved treningssenteret i Godvik, Bergen. Må pårekne noko reiseverksemd.Seksjon for trafikk, sjø og beredskapsplanlegging består av seksjonsleiar, 2 beredskapsplanleggjare, trafikk koordinator og fagleiar for sjøtenesta. Seksjonen har mellom anna ansvar for samordning av politidistriktets operative planverk - PBS III, koordinering av VIP besøk, Øving - og beredskapsplanlegging, Sjøteneste, samt trafikk koordinator funksjonen. Politidistriktets forhandlerteneste er også organisa...

 • Company BARNEVERNVAKTE ROMERIKE - ØST POLITIDISTRIKT in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4389822169 Presentasjon av stillingen:Det er ledig en fast stilling og 2 vikariater som politibetjent 3/2/1 ved forebyggende avsnitt 1 og 2, henholdsvis som operativ forebygger på 2 skift turnus og hver 3. helg. Vikariatene er av ulik varighet.Lillestrøm politistasjonsdistrikt består av fire seksjoner: nærpoliti, etterforskning, krimvakt/arrest og taktisk. Forebyggende avsnitt 1 og 2 ligger under seksjon nærpoliti sammen med fire patruljeavsnitt. Forebyggende avsnitt 1 og 2 består av avsnittsledere, politikontakter, U18 etterforskere, SARA/PATRIARK medarbeidere og operative forebyggere.Seksjon nærpoliti skal sammen med andre seksjoner ivareta det kriminalitetsforebyggende politiarbeidet ovenfor publikum og samarbeidsaktører i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Løren...

 • Company ALTA POLITIHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4390649191 Presentasjon av stillingen:Finnmark politidistrikt har ledig 5 faste stillinger som politibetjent 3/2/1 ved tjenesteenhet Alta. 2 stillinger er stedsplassert ved Alta politistasjon. 3 stillinger er plassert ved tjenestested Kautokeino. Disse inngår i Seksjon for forebyggende, politipatrulje og etterforskning, og det må derfor påregnes å utføre alle typer polititjenester som hører inn under seksjonen. Alta tjenesteenhet omfatter kommunene Alta, Kautokeino og Loppa. De som tilsettes må påregne å utføre polititjeneste i hele politidistriktet etter behov.Politibetjenten skal sørge for å ha god kontakt med alle i tjenesteenheten i den daglige tjenesten, og ellers alle i politidistriktet når det anses som nødvendig. Politibetjenten skal bidra til god informa...

 • Company BRUMUNDDAL LENSMANNSKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4357596707 Presentasjon av stillingen:I Innlandet politidistrikt er det ledig fast stilling som politioverbetjent/fagansvarlig hund. Stillingen er organisatorisk plassert ved Felles enhet for operativ tjeneste, Seksjon for operative fag. Stillingen er stedsplassert ved Kilde skole i Moelv.ArbeidsoppgaverUtvikle rollen som fagansvarlig hund i politidistriktetFag- og opplæringsansvarlig for hundetjenesten i politidistriktetPlanlegge og gjennomføre årlige kompetansehevende tiltak/kurs for politidistriktets hundeførereSamarbeid med øvrige fagledere ved enheten om felles målsetting for seksjonenVed behov bistå som instruktør operative disipliner i samarbeid med fagleder instruksjon og fagleder IP3Bidra til planlegging og gjennomføring av øvelser og større hendelser i ...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4389841759 Presentasjon av stillingen:Oslo politidistrikts nye organisasjonsmodell omfatter geografiske og funksjonelle driftsenheter. Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) består av ni seksjoner og to stabsenheter, med totalt ca 440 medarbeidere. Driftsenheten har ansvar for etterretning og etterforskning av de sakene som har høyest alvorlighetsgrad innen alvorlig kriminalitet samt et særlig ansvar for etterretning og etterforskning ved ekstraordinære hendelser og kriser. FEE har også et overordnet fag-, koordinerings- og utføreransvar for etterretning og etterforskning i politidistriktet.Seksjon for organisert kriminalitet er en spesialseksjon som har som sin primære oppgave å bekjempe kriminelle nettverk/gjenger, menneskehandel, grov narkotika ...

 • Company ÅLESUND POLITIHUS in Other
  10.06.2021 Updated on: 10.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4388849540 Presentasjon av stillingen:Vi søkjer dyktige etterforskarar til to ledige stillingar som politioverbetjent, evt. politibetjent 3, ved avsnitt for seksuelle overgrep (SO) og grov vald på Sunnmøre.Vi ser etter deg som kan gå inn i etterforskingsteamet og sørge for at saker blir handtert med den kvalitet og effektivitet som dette fagfeltet krev.Arbeidet ved avsnittet er prega av høgt tempo, og du må derfor ha god arbeidskapasitet. Du må òg kunne vere fleksibel og like å finne løysingar då det ofte oppstår akutte saker som krev straks respons frå avsnittet. Arbeidsoppgåvene er krevjande som følgje av at ein ofte jobbar med menneske i krise, og det blir derfor kravd at ein leverer arbeid av høg kvalitet for å ta vare på rettstryggleiken. Du blir òg eksponer...

 • Company ALSTAHAUG OG LEIRFJORD LENSMANNSKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391207981 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt, GDE Helgeland, Ytre Helgeland lensmannsdistrikt, Sandnessjøen, er det ledig stilling, som politiførstebetjent (SKO 1455). Stillingen er tillagt funksjon som politifaglig etterforskningsleder. Politifaglig etterforskningsleder er ansvarlig for at utførelsen av etterforskningen gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende regelverk, direktiver, faglige standarder og anerkjente etterforskningsmetoder og i tråd med pålegg fra påtaleansvarlig jurist.Ytre Helgeland lensmannsdistrikt består av tjenestestedene Alstahaug og Leirfjord og Herøy og Dønna. Lensmannsdistriktet har 17 stillingshjemler. Det bor ca. 13 000 innbyggere i regionen, en region med industriell utvikling innenfor olje, gass og havbr...

 • Company ALSTAHAUG OG LEIRFJORD LENSMANNSKONTOR in Other
  10.06.2021 Updated on: 12.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4391210496 Presentasjon av stillingen:I Nordland politidistrikt er det ledig 1 fast stilling som politibetjent 3/2/1. Stillingen er stedsplassert ved GDE Helgeland, med arbeidssted ved Ytre Helgeland lensmannsdistrikt, Sandnessjøen.Ytre Helgeland lensmannsdistrikt består av tjenestestedene Alstahaug og Leirfjord og Herøy og Dønna. Lensmannsdistriktet har 17 stillingshjemler. Det bor ca. 13 000 innbyggere i regionen, en region med industriell utvikling innenfor olje, gass og havbruk.Den ledige stillingen har sitt faste oppmøtested ved tjenestestedet Alstahaug og Leirfjord, Sandnessjøen. Den som tilsettes må påregne og delta i vakt- og beredskapstjeneste for hele driftsenheten.Ved internt opprykk kan det bli ledig kortere vikariat. Det må angis i søknaden hvilke st...

 • Company BARNEVERNVAKTE ROMERIKE - ØST POLITIDISTRIKT in Other
  10.06.2021 Updated on: 11.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4389822169 Presentasjon av stillingen:Det er ledig en fast stilling og 2 vikariater som politibetjent 3/2/1 ved forebyggende avsnitt 1 og 2, henholdsvis som operativ forebygger på 2 skift turnus og hver 3. helg. Vikariatene er av ulik varighet.Lillestrøm politistasjonsdistrikt består av fire seksjoner: nærpoliti, etterforskning, krimvakt/arrest og taktisk. Forebyggende avsnitt 1 og 2 ligger under seksjon nærpoliti sammen med fire patruljeavsnitt. Forebyggende avsnitt 1 og 2 består av avsnittsledere, politikontakter, U18 etterforskere, SARA/PATRIARK medarbeidere og operative forebyggere.Seksjon nærpoliti skal sammen med andre seksjoner ivareta det kriminalitetsforebyggende politiarbeidet ovenfor publikum og samarbeidsaktører i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Løren...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Police inspectors and detectives Edit filters