Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

166 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 166 results.
 • Company ØYER KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020

  Samarbeidet ledes av en gruppe på kommunalsjefnivå fra alle kommunene. Ledelse av kommunalsjefgruppen går på omgang. Koordinator rapporterer til kommunalsjefgruppen. Oppgaver som vil tilligge koordinator:Ha det daglige ansvaret for å løfte HSG som en enhet. Dette innebærer å være aktiv og interessert i bevegelser; både politiske og organisatoriske, på lokalt og nasjonalt plan.Ansvar for økonomi og se til at interkommunale prosesser gjennomføres i henhold til fastlagt struktur.Jobbe for å identifisere nye potensielle samarbeidsarenaer og stordriftsfordeler.Koordinere prosesser; utvikling og utredninger, dra inn aktuelle ressurser i de ulike kommunene.Oppfølging av de ulike utviklingssamarbeidene og være pådriver for en løsningsorientert og fremoverlent nytenkning i henhold til overordnet ma...

 • Company FLESBERG KOMMUNE TEKNIKK- PLAN- OG RESSURS ADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182877Om stillingenPå bakgrunn av naturlig avgang, har vi ledig en kombinert stilling (100 %) som landmåler og ansvarlig for eiendomsskatt. Det er antatt ca. halvparten av arbeidstida på hvert fagfelt. Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Rollag og Flesberg kommuner. Arbeidssted er TPR-etaten i Flesberg kommune, hvor det per i dag er to stillinger innen fagfeltet landmåling/geodata.Noe reisevirksomhet i/ mellom kommunene må påregnes.Kommunen er en del av Kongsbergregionen. Dette innebærer deltagelse i ulike regionale nettverk med fokus på utvikling av en felles IKT-plattform og digitalisering.Numedalskommunene har i tillegg et interkommunalt samarbeid på flere områder som ventelig vil forsterkes i årene fremover.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgaver for landmålingAvholde oppmå...

 • Company NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER AVD VADSØ in Other
  17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190675075 Presentasjon av stillingen:NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø har som mål å være en spennende arbeidsplass som legger vekt på gode resultater til beste for brukerne og utviklingsmuligheter for den enkelte. Enheten har i dag 67 medarbeidere fordelt på kontorsteder i Vadsø og Alta.Avdelingen i Vadsø skal øke sin bemanning og vi har ledig 4 faste stillinger som førstekonsulenter.Etaten er under omstilling og endringer må påregnes.ArbeidsoppgaverSaksbehandling på fagområdene barnetrygd og kontantstøtte i henhold til gjeldende regelverk, både nasjonalt og innenfor EØS-området.Veiledning ved telefonhenvendelser.Bidra til kvalitet og faglig utvikling på fagområdene.KvalifikasjonerDu må ha minimum 3-årig utdanning fra høgskole eller universitet. Relevant sa...

 • Company NAV ORKDAL in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191101281 Presentasjon av stillingen:NAV Orkland ble etablert 1. januar i år som en konsekvens av kommunesammenslåingen av de tidligere kommunene Agdenes, Orkdal, Meldal, samt deler av Snillfjord. NAV Orkland er også vertskommune for Rindal. Orkland kommune har 18 000 innbyggere og er den femte største kommunen i fylket og er en spennende kommune med et handelstilbud som dekker de fleste behov. I kommunen finner du Orkdal sykehus, som er en del av St. Olavs hospital og moderne industri og næringsliv. Smeltverk, offshore, mekanisk industri, treindustri og høyteknologisk elektronikk dominerer. I tillegg har nye store aktører innen næringsmiddelindustri etablert seg de siste årene, og havbruksnæringen er i vekst. Landbruket har en sentral betydning, og det produser...

 • Company NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER OSLO 1 AVD GRENSEVEIEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193530098 Presentasjon av stillingen:NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1 har ansvar for behandling av barnebidragssaker (nasjonale saker og utlandssaker), samt foreldrepengesaker, barnetrygd og kontantstøtte. Vi har ledig et vikariat som førstekonsulent kode 1408 på området barnebidrag utland.NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 1 har rundt 140 ansatte.Vi er lokalisert i Fredrik Selmers vei 2, Helsfyr, med kun få minutters gange til T-bane og buss.Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.ArbeidsoppgaverFastsettelse av barnebidrag i saker der en av partene bor i utlandet. Sakene behandles i hovedsak på norsk og engelsk....

 • Company FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD TORNEROSEVEIEN SANDNES in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV RINGERIKE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193183194 Presentasjon av stillingen:Bli med på laget som får unge mennesker i arbeid eller utdanning!Vil du ha en jobb hvor du får gjort en forskjell for folk og kan bidra til å endre unge enkeltmenneskers liv til det bedre? Brenner for ungdomsgruppen og evner å skape gode relasjoner med ungdom?NAV har mange viktige samfunnsoppdrag. Et av de aller viktigste er å gi unge mennesker som er uten arbeid eller utdanning, mulighet og støtte til å komme nærmere arbeidsliv eller skole. Vi i NAV Ringerikes ungdomsavdeling satser på ungdom med nedsatt arbeidsevne og tror at vi sammen med ungdommen, gode arbeidsgivere og andre støttespillere kan gjøre en positiv forskjell for den enkelte. Derfor utvider vi vår ungdomsavdeling og har nå behov for 1-3 rådgivere. Stillingene ...

 • Company HARRY FETTS VEI BOFELLESSKAP in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188183201 Presentasjon av stillingen:Harry Fetts vei bolig er et samlokalisert bo,- og omsorgstilbud for mennesker med primært psykiske vansker og rusutfordringer og som er i behov av et botilbud med bemanning. Beboerne har vedtak etter Lov om helse - og omsorgstjenester. Boligen består av 14 leiligheter, fordelt på to etasjer. Vi har 20 årsverk i turnus. Bydelen har som mål å redusere antall deltidsansatte, øke kvalitet på tjenestene og gi økt forutsigbarhet for beboere i bydelens samlokaliserte boliger. Dette medfører at det kan bli innført endringer i arbeidstidsordninger for ansatte som arbeider i turnus. Vi søker nå etter en strukturert og ryddig kollega til vår nyopprettede stilling som lederstøtte for avdelingsleder. Førstekonsulent vil ha medansvar for a...

 • Company BARENTSSEKRETARIATET IKS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Stillingen som næringsrådgiver i Barentssekretariatet er variert og spennende. Rådgiveren vil ha tett kontakt med nordnorsk næringsliv og partnere på russisk side, i tillegg til å være ansvarlig for saksbehandling av søknader knyttet til norsk-russiske næringsprosjekter og andre områder ved behov. Det må påregnes et aktivt informasjonsarbeid og kontaktskapende arbeid, som innebærer å aktivt initiere til nye næringsprosjekter.Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt utdannelse på universitets- eller høgskolenivå. Søkere må beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Søkere med russisk språk og relevant realkompetanse vil bli foretrukket.Det stilles store krav til selvstendighet, engasjement, personlig fleksibilitet og samarbeidsevner i et tverrkulturelt miljø. For ...

 • Company POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: 974769484 Stillingsident: 4193909327 Presentasjon av stillingen:Liker du å grave i store datamengder for å finne relevant informasjon og mønstre? Er du nysgjerrig og har stor interesse for ny teknologi og elektronisk kommunikasjon? Vil du jobbe som analytiker i en enhet som kjennetegnes av høyt tempo, mange oppgaver og høye faglige ambisjoner? Ønsker du å jobbe med medarbeidere som har høy kompetanse, variert erfarings- og utdanningsbakgrunn, og som er avhengige av et godt arbeidsmiljø og samarbeid for å nå sine mål? Da kan du være den vi leter etter!ArbeidsoppgaverInnhentingsavdelingen er sentral i PSTs operative og analytiske arbeid. Vi søker nå etter en dyktig medarbeider for fast ansettelse. Seksjonen er en del av innhentingsavdelingen og har et nasjonalt ansvar for å bearbeid...

 • Company FORSVARSBYGG in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Til nyopprettet stilling søkes konsulent for lederstøtte til avdelingsdirektør og ledere i stab, eiendomsforvaltning.Forsvarsbygg er Norges største eiendomsforvalter. Gjennom vårt unike nettverk og kompetanse leverer vi forvaltning, drift og vedlikehold for forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg over hele landet. Vår ambisjon er å være sektorens beste totalleverandør innen våre fagområder. Dette ansvaret fordeler seg på et bredt sett av oppgaver der Forsvaret er.Eiendomsforvaltning har på vegne av Forsvarsbygg ansvaret for tett og god dialog med brukere og leietakere, planarbeid på kort og lang sikt, ulike tjenester knyttet til eiendomsdrift, samt beredskapsarbeid og styring av eiendomsporteføljen. Avdelingen teller over 850 ansatte og er i stadig utvikling. Har du lyst til å bli med på...

 • Company OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN ADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193600090 Presentasjon av stillingen:Prosjektdivisjonen i Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og gjennomføring av et stort antall prosjekter innenfor gate, park, friområder og idrettsanlegg. Divisjonen er byggherre for over 100 prosjekter og har for tiden et årlig investeringsbudsjett på om lag 1 milliard kroner.Bymiljøetaten har stort fokus på arbeidet med å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og vi ser etter deg som ønsker å være en ressursperson innen dette området i Prosjektdivisjonen. Dette innebærer at du har kunnskap om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, Arbeidsmiljølovgivning og tariffer. Du bør også ha kjennskap til hvordan dette følges opp i praksis med risikovurderinger, kontrolltiltak og lukking av avvi...

 • Company OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN ADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192990088 Presentasjon av stillingen:Oslo bystyre har vedtatt en ambisiøs sykkelstrategi, og Bymiljøetaten har ansvaret for å gjennomføre denne. Vi trenger derfor å styrke vår transportfaglige kompetanse og kapasitet, og søker med dette to engasjerte prosjektledere for snarlig oppstart.ArbeidsoppgaverOppfølging av vedtatt sykkelstrategi for Oslo kommuneUtrede og bestille forprosjekt av sykkeltiltakAnsvarlig for gjennomføring av strakstiltakUtredninger og analyserKvalifikasjonerTransportplanlegging på masternivåRelevant erfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for manglende formell utdanningMinst 3 års erfaring fra sykkel- eller transportplanleggingGod skriftlig og muntlig fremstillingsevne på bokmål eller nynorskPersonlige egenskaperDu trives med mange arbeid...

 • Company NAV VESTBY in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  VIL DU VÆRE MED Å GJØRE EN FORSKJELL?NAV Vestby er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er lokalisert midt i Vestby sentrum, og betjener kommunens innbyggere på ca. 18100. Nå søker vi deg som har faglig engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag, pågangsmot og lyst til å gjøre en forskjell for innbyggerne i Vestby.Vi har ledig en 100% fast stilling som veileder/ sosialkonsulent. Stillingen innebærer arbeidsrettet oppfølging av brukere som mottar økonomisk sosialhjelp, enkelte administrative oppgaver og behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp. I tillegg vil stillingen inneholde arbeidsoppgaver som omhandler frivillig forvaltning av brukeres økonomi.Du nå ha følgende kvalifikasjoner;Minst 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet innen hel...

 • Company SIVIL KLARERINGSMYNDIGHET in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Jobbnorge ID: 182913Om stillingenStillingen som rådgiver/seniorrådgiver er for tiden innplassert i avdeling for virksomhetsstyring og administrasjon.Sentrale arbeidsoppgaver:Du vil ha en sentral og viktig posisjon i vår organisasjon. Som rådgiver/seniorrådgiver IT vil dine arbeidsoppgaver spenne over et bredt felt. Dette vil omfatte kravstilling og oppfølging av IT-leveranser fra våre leverandører, samt styring og forvaltning av vårt IT-sikkerhetsarbeid. I tillegg må du evne å ta tak i store problemstillinger og håndtere støtte av teknisk art, dette spenner fra enkle brukerstøttespørsmål til mer komplekse spørsmål. Vi ønsker at du skal forbedre og videreutvikle både våre IT-tjenester og vårt sikkerhetsarbeid.Du må ha en sterk interesse for IT-sikkerhet. Du vil ha rollen som vår datasikkerh...

 • Company STATPED HEIMDAL in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Statped yter tjenester innenfor fagområdene tegnspråk, hørsel, syn, sammensatte lærevansker, språk- og tale og brukere med ervervet hjerneskade. Innenfor fagområdet tegnspråk ytes det tjenester som blant annet er knyttet til deltidsopplæring for elever, rådgivning, og tegnspråkopplæring til foreldre, søsken og lærere. Avdelingen er organisert under Landsdekkende faglig enhet og medarbeidere i utlyste stillinger vil være lokalisert på Heimdal i Trondheim.De ledige stillingene er i hovedsak knyttet til tegnspråktilbudet til foreldre (God start/Se mitt språk), men det forventes også at man kan bidra inn i avdelingens øvrige arbeid med undervisning på deltidsopplæring for elever, fjernundervisning i tegnspråk til lærere og i tegnspråkopplæring for søsken til tegnspråklige barn.ArbeidsoppgaverP...

 • Company STATENS PENSJONSKASSE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192996078 Presentasjon av stillingen:Vi søker ein rådgivar med god kompetanse innan offentleg tenestepensjon. Ein som er dyktig til å dele kunnskap og finne ut av komplekse problemstillingar.I rolla som rådgivar har du ansvar for å rettleie og vidareutvikle kundesenteret sine kundebehandlarar, hjelpe med faglege avklaringar og formidling, samt aktivt fremje forbetringsarbeid. Kundesenteret har i dag tre rådgivarar som du vil samarbeide tett med.Vi ser etter ein teambyggar som oppnår tillit og er god til å kommunisere. Du er positiv, har gode pedagogiske evner, i tillegg til å vere serviceinnstilt med blikk for både interne og eksterne .Stillinga er eit 12 månaders vikariat.ArbeidsoppgaverRettleie kundebehandlarar på kundesenteretBehandle komplekse kunde- og medl...

 • Company UNIVERSITETET I STAVANGER ULLANDHAUG in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182467Om stillingenUniversitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver innenfor forskerutdanning ved Forskningsavdelingen.Som rådgiver vil du primært ha ansvar for oppfølging av universitetets forskerutdanning. Du vil i tillegg bidra til utvikling av søknader til NFR og EU.Forskningsdirektør er nærmeste overordnede for stillingsinnehaver.Hovedoppgaverdrive plan-, utviklings- og koordineringsarbeid knyttet til forskerutdanningbistå enhetene i oppfølgingen av universitetets planer for forskerutdanningbistå universitetsledelsen og enhetene med rådgivning og spisskompetanse på forskerutdanningdrive utredning og saksbehandling for universitetsstyret og utvalgvære pådriver overfor fagmiljøene og delta i arbeidet med prosjektutviklingdelta i universitetets felles forskerutdann...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS ADMINISTRASJON OG STØTTEFUNKSJONER in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191248502 Presentasjon av stillingen:Seksjon for kundeservice ivaretar sentralbordtjenesten for hele Helse Stavanger HF, pasientinformasjonen i hovedinngangen på Stavanger Universitetssjukehus, resepsjonen ved Psykiatrisk divisjon og frivilligkorps. Seksjonen har også oppgaver knyttet til våre interne brukere på sykehuset som ID kort, parkering og servicebestillinger. Vi er opptatt av god kundebehandling og service. Seksjonen har totalt 16 årsverk, fordelt på 15 sekretærer i turnus og 1 konsulent.Vi søker nå etter en koordinator til frivillighetskorpset.Fakta om frivilligkorpset:Startet opp i september 2019Frivillige utfører ikke-obligatoriske tjenester og vil være et supplement til det profesjonelle arbeidet ved sykehuset.Dagens oppgaver inkluderer: Etasjeverte...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BERGEN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190477962 Presentasjon av stillingen:Avdeling for skipsregistrene er eit viktig ledd i den offentlege kontrollen med skip og har ansvar for Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), inkludert Skipsbyggingsregisteret (BYGG).Avdelinga sikrar rettsvern for registrerte rettigheiter i skip. Vi har no ledig stilling som førstekonsulent.ArbeidsoppgaverMerkantilt arbeidSentralbordSakshandsamingFagleg rettleiingProsjektarbeidKvalifikasjonerGrad frå universitet eller høgskule innan relevant fagkrinsBrei og relevant erfaring kan i særskilde tilfelle kompenser for manglande formell utdanningGod kunnskap i engelsk, skriftleg og munnlegErfaring frå fagområdet vil vere ein fordelPersonlige egenskaperDu er effektiv og har stor arbeidskapasi...

 • Company NAV ULLERN in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193511588 Presentasjon av stillingen:NAV Ullern har i dag ca. 60 ansatte. Vi har nå ledig ett, muligens to engasjementer for tiden plassert i Arbeid og avklaringsteamet. Dette teamet har ansvar for arbeidsrettet oppfølging av personer over 30 år (standard og situasjonsbestemt innsats) uavhengig av ytelse, kartlegging av nye brukere og bakvakt i publikumsmottaket. Endringer i oppgaver ut i fra kontorets behov må påregnes.NAV Ullern har et godt fagmiljø hvor vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og et helhetlig perspektiv på brukernes situasjoner. Vi søker en fleksibel og engasjert person som trives med å jobbe i et hektisk arbeidsmiljø. Har du tro på at alle kan komme i jobb uavhengig av helse- og livssituasjon, da er du kanskje rett person for oss!Stillingen er he...

 • Company NAV STOVNER in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190685772 Presentasjon av stillingen:NAV Stovner er lokalisert på Stovner senter og har ca 110 medarbeidere som betjener om lag 32 000 innbyggere i bydelen. . NAVs overordnede mål er å gi mennesker muligheter til arbeid og aktivitet, samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester for brukerne, med et særlig fokus på arbeid og aktivitet som et ledd i NAV sin hovedstrategi "arbeid først".Oppfølgingsavdelingen betjener arbeidsledige i aldersgruppe 30+. I avdelingen jobber nå 9 veiledere og 4 jobbspesialister. Per dags dato har vi en ledig faststilling som veileder. Vi ser etter en ny medarbeider som er motivert til å hjelpe arbeidsledige å komme ut i jobb. Du må kunne veilede og motivere mennesker som er i en om...

 • Company SKOLESJEFENS KONTOR in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190748129 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe med komplekse og interessante arbeidsoppgaver innen skole og barnehage i et aktivt og trivelig arbeidsmiljø?Vi søker etter deg som ønsker å bidra til utvikling og kvalitet i ulike prosesser i Norges mest fremtidsrettede kommune.Lørenskog kommune, som ligger kun 15 minutter fra Oslo sentrum, er en av Norges største vekstkommuner. Her vil du få være med på å utvikle gode tjenester og bidra til fremtidens barnehage og skole.Stillingen er ledig fra april. Tiltredelse etter nærmere avtale, men senest 10. august 2020.ArbeidsoppgaverArbeidsoppgavene er hovedsakelig knyttet til barnehage- og skoleområdet, men det vil også være arbeidsoppgaver på tvers av sektorer.Generell rådgivning og bistand til ledelsenArbeid med juri...

 • Company POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE DEN SENTRALE ENHET in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 974769484 Stillingsident: 4191763191 Presentasjon av stillingen:Trives du foran en dataskjerm? Synes du det er givende å dykke ned i finansiell informasjon, analysere og formidle det du finner? Pleier du å finne det du leteretter? Da er kanskje du den medarbeideren vi ser etter!ArbeidsoppgaverInnhentingsavdelingen er sentral i PSTs operative og analytiske arbeid. Vi søker etter en analytiker til vår seksjon som arbeider med innhenting og analyse av finansiell informasjon. Vi jobber i stor grad selvstendig med oppgaver innenfor fagfeltet og i sammensatte team fra organisasjonen for øvrig. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø som består av høyt kompetente medarbeidere. Ditt arbeidssted blir i Nydalen, Oslo.Arbeidsoppgavene vil være å innhente, bearbeide og analysere finansiell inf...

 • Company STORTINGET in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191358259 Presentasjon av stillingen:I stortingssekretariatet er det ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverStillingen har som hovedoppgave å delta i forberedelser, gjennomføring og etterarbeid av plenumsmøtene i Stortinget. Arbeidsoppgaver vil bl.a. være å utarbeide formalia for plenum, mottak av representantforslag, å forberede behandling av permisjonssøknader og registrering i Stortingets representantdatabase.Vedkommende må i tillegg påregne å bistå med sekretariatets øvrige, daglige oppgaver.KvalifikasjonerFor stillingen kreves det relevant høyere utdanning, minimum bachelorgrad. For ansettelse som seniorrådgiver kreves det minimum fem års relevant erfaring.Vi søker en person som er nøyaktig, h...

 • Company KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192100181 Presentasjon av stillingen:Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Vi administrerer og utvikler DKS-ordningen, og bidrar til å videreutvikle Norge som foregangsnasjon for profesjonell kunst og kultur til barn og unge.Avdeling for Organisasjon og forvaltning har ansvar for oppfølging av tilskudd til DKS, DKS-rapportering og interne støttefunksjoner. Avdelingen har også fått ansvar for å bygge opp en søknadsbasert tilskuddsordning for inkludering av barn og unge i kulturlivet.ArbeidsoppgaverVi søker nå en ny medarbeider i avdelingen som både skal jobbe med generell saksbehandling innenfor avdelingens ansvarsområder, samt bidra til å bygge opp den nye tilskuddsordningen, herunder saksbehandling, oppfølging, kvalitetss...

 • Company ALNA BYDELSADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Avdeling ungdom og familie har ansvar for å gi helhetlig oppfølging til ungdom mellom 18-29 år, samt helhetlig oppfølging av familier. Avdelingen har ansvar for oppfølging av brukere med forskjellige bistandsbehov fra NAV til å komme ut i arbeid. Den helhetlige oppfølgingen består blant annet av å gi informasjon og veiledning om arbeidsmarkedet, regelverk, ytelser, tiltak, samt vurdere den enkeltes arbeidssøkers behov for bistand til å komme tilbake i arbeid, samt gi råd og veiledning i forhold til kommunale ytelser.Vi har nå ledig 1 vikariat i ungdomsteamet. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse til og med 31.01.2021 med mulighet for forlengelse.ArbeidsoppgaverKartlegge og vurdere ungdommers behov i alderen 18-29 årHelhetlig oppfølging, herunder oppfølging knyttet til arbeid, økonom...

 • Company NAV KRISTIANSAND in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  NAV Kristiansand er et partnerskap mellom stat og kommune, og leverer tjenester til kommunens over 100.000 innbyggere. Vi er et kontor i kontinuerlig utvikling og er over 250 ansatte, fordelt på 11 avdelinger.Stillingen er plassert i en av avdelingene som følger opp arbeidssøkere under 30 år. Hver avdeling består av ca. 24 medarbeidere og veilederne er igjen inndelt i tverrfaglige team.Vi søker etter motivert veileder med stort pågangsmot og gode kommunikasjon- og veiledningsevner. Veiledere skal bistå personer med minoritets bakgrunn og med sammensatte behov for oppfølging og tilrettelegging, mot inntektsgivende arbeid. Oppfølgingen av brukere vil primært foregå på kontoret, men også på arbeidsplasser, og eller ute i ulike tiltak.Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverVeilede personer mo...

 • Company SKATTEETATEN OSLO FREDRIK SELMERS V in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183406856 Presentasjon av stillingen:Juridisk stab har et overordnet juridisk ansvar og skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse og nødvendig utvikling av regelverk på informasjonsforvaltningsområdet.En sentral del av divisjonens ansvarsområde er forvaltning og utvikling av Folkeregisteret. Folkeregisteret er et grunndataregister som benyttes av både offentlig forvaltning og privat sektor. Registeret er av stor betydning for utvikling av nye tjenester i samfunnet. Folkeregisteret har de senere år gjennomgått full modernisering både mht. teknologi og bedre tilrettelegging for å imøtekomme eksterne brukeres behov inkludert utvikling av flere og mer oppdaterte informasjonselementer. Forvaltningen og videreutviklingen av det mode...

 • Company POLITIETS FELLESFORBUND MØRE OG ROMSDAL in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191628724 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig ei fast stilling som førstekonsulent innan utlendingsforvalting.Felles eining for utlending, forvalting og sivil rettspleie (FUFSR) består av fire seksjonar med arbeidsstad fleire stadar i distriktet. Stillinga er for tida organisert ved seksjon for utlendingsforvalting. Seksjonen har per i dag 14 ansatte med variert bakgrunn, utdanning, erfaring og alder. Seksjonen har lokasjonar i Ålesund og Kristiansund. Denne stillinga har arbeidsstad i Ålesund.Vi søkjer deg som har erfaring frå, engasjement og interesse for fagfeltet utlendingsforvalting. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonseigenskapar, høg servicegrad og likar å jobbe i førstelinje med publikum. Du er sjølvstendig, strukturert og ansvarsbevisst.Utlendi...

 • Company ASKØY KOMMUNE FORVALTNINGSENHET in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188169289 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter gjeldende lovverk for offentlig forvaltning, og norsk helselovgivningUtredning av behov for tjenester og hjemmebesøkKoordinere tilbud til personer med sammensatte behovVeilede og informere brukere, pårørende og utførereTverrfaglig samarbeid med utførende enheter, og eksterne samarbeidspartnere.Delta i utviklingsarbeid i avdelingenKvalifikasjonerHelse og sosialfaglig høgskoleutdanningKompetanse og erfaring med saksbehandling innen offentlig forvaltningØnskelig med relevant videreutdanningErfaring med bruk av it-verktøy- gjerne GerciaPersonlige egenskaperMestre å håndtere sammensatte oppgaverGode samarbeidsevner i møtet med ulike faggrupper og avdelinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten...

 • Company FROGN KOMMUNE TEKNISK DRIFT OG FORVALTNING in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ÅMLI KOMMUNE ADM HABILITERING OG RESSURS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184078466 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 100 % stilling i Habilitering og ressurs, stillinga består av 50 % fast stilling som miljøterapeut og 50 % fast stilling som NAV veileder. Stillingen er ledig for oppstart snarest mulig.NAV Åmli har 1,5 kommunale årsverk som yter tjenester til om lag 1840 innbyggere i kommunen.Miljøterapeut stillinga er i tilknytting til boliger ved Timmerodden bofelleskap, stillinga vil bestå i å jobbe turnus dag/kveld og 4. kvar helg. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meiningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.Vi har et spennende fagmiljø i utvikling på Timmerodden. V...

 • Company NORGES FORSKNINGSRÅD in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RIKSHOSPITALET - SOMATIKK in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192830699 Presentasjon av stillingen: O m KreftklinikkenKreftklinikken er en av de største klinikkene i Oslo universitetssykehus med omtrent 1650 ansatte og dekker alle behandlinger innen moderne kreftbehandling. Det omfatter medikamentell kreftbehandling, stråleterapi og kirurgi samt pasientsentret behandling som palliasjon, rehabilitering og ernæring innenfor fagområdene onkologi, hematologi, gynekologisk kreftbehandling og bryst/endokrinkirurgi. Kreftklinikken har også omfattende forskningsvirksomhet og har hovedansvaret i ledelsen av OUS Kreftsenter. Klinikkens verdier er tillit, ansvar, lagspill og mot.Om staben i KreftklinikkenKlinikkstaben i Kreftklinikken består av om lag 20 personer med variert faglig bakgrunn. Vi holder til i moderne kontorlokaler i Fo...

 • Company JS NORGE AS in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV RÆLINGEN in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190605316 Presentasjon av stillingen:Er du en nettverksbygger? Har du tro på at mennesker med nedsatt arbeidsevne kan komme ut i arbeid? Er du engasjert og god på kommunikasjon? Da kan du være den vi leter etter.NAV Rælingen har to ledige stillinger som jobbspesialister, tilknyttet tiltaket utvidet oppfølging. Utvidet oppfølging er ett arbeidstiltak i NAV hvor man jobber etter Supported Employment-metodikk. Stillingene krever at man jobber systematisk etter metoden, noe som innebærer at man jobber med målrettet ressurskartlegging, jobbsøk og jobbutvikling i nær kontakt med arbeidsgivere.ArbeidsoppgaverKartlegge jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evnerEtablere samarbeid med potensielle arbeidsgivereSkape og opprettholde gode relasjoner med arbe...

 • Company KULTURDEPARTEMENTET in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 182558Om stillingaI avdeling for sivilsamfunn og idrett er det ledig eit vikariat som seniorrådgjevar. Vikariatet er eittårig med mogleg forlenging. Vi ønskjer at du byrjar så snart som råd.ArbeidsoppgåverVi søkjer deg som vil arbeide med den statlege frivilligheitspolitikken generelt og det frivillige kulturlivet spesielt. Til stillinga ligg ansvar for oppfølging av sentrale tiltak i Frivilligheitsmeldinga.Arbeidet er knytt til den rolla avdelinga har som sekretariat for den politiske leiinga i departementet, som forvaltar av sektorpolitikk innanfor kultur og idrett, og til departementet sitt ansvar for å koordinere den statlege frivilligheitspolitikken. Oppgåvene vil vere varierte og utfordrande, og omfattar mellom anna utgreiingsarbeid, tilskotsforvalting, utarbeiding av v...

 • Company NAV MOSS in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 182574Om stillingenVi har ledig tre 100 % faste veilederstillinger. Stillingene er ledig fra d.d. Ved eventuelt ansettelse av interne søkere, vil det kunne bli ledig for vikariat ut året.Ansvarsområder og hovedarbeidsoppgaver:Arbeidsrettet brukeroppfølging, saksbehandling og oppfølging innenfor NAVs arbeids- og ansvarsområderBistå brukere med å skaffe arbeid, beholde arbeid og økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivEndring av avdelingstilhørighet og oppgaver må påberegnesArbeidstid08.00-15.45, med sommertid 08.00-15.00 i perioden 15.mai-14.septemberFleksitidsordningArbeidsstedKongensgt. 34KvalifikasjonskravMinimum 3-årig relevant godkjent utdanning på høyskole/universitet innen helse/sosial, pedagogikk, samfunnsfag eller velferdsfaglig retning.Relevant veiledningskompetanse ...

 • Company NAV MOSS in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 182576Om stillingenVi har ledig et 100 % svangerskapsvikariat som veileder med arbeidsoppgaver som jobbspesialist ved NAV Moss, som en del av tiltaket Utvidet oppfølging (UT)) Stillingen er ledig fra d.d. og ut året.Stillingen består hovedsaklig av arbeidsrettet og tett oppfølging av brukere, og mye av tiden er ute hos arbeidsgivere. Utvidet oppfølging jobber etter Supportet Employment-metodikk evt. Individuell jobbstøtte (IPS)Vi ønsker en ny medarbeider som vil jobbe i et engasjert og nyskapende miljø. Har du gode kommunikasjonsevner og er en nettverksbygger som vil jobbe inkluderende? Er du en menneskekjenner? Da kan du vre den vi leter etter!Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:Identifisere jobbsøkernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner, samt matche med riktig ar...

 • Company NAV GRORUD in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190459992 Presentasjon av stillingen:Vikariat aktivitetskoordinator ved NAV GrorudVi søker etter en motivert og strukturert person som kan vikariere som aktivitetskoordinator i NAV Grorud sitt ungdomsteam. Du vil arbeide i et kreativt miljø med stort arbeidstrykk. Er du en person som håndterer å stå i ulike roller og lett vekker tillit hos mennesker? Er du kreativ og løsningsorientert og liker at det skjer mye på en gang? Da er du sannsynligvis akkurat den vi leter etter!NAV Grorud har gjennom flere år bygget seg opp god kompetanse innenfor sysselsettingsarbeidet og har gode resultater når det gjelder å få unge over i utdanning og arbeid. Vi har en jobbsentral for unge der deltakere kartlegges, meldes på til kurs og tiltak, får hjelp til å skrive cv, søke arbeid...

 • Company NAV KRISTIANSAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 15.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189169688 Presentasjon av stillingen:NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette.NAV Kristiansand er et partnerskap mellom stat og kommune, og leverer tjenester til kommunens 90.000 innbyggere. Vi er et kontor i kontinuerlig utvikling og er over 250 ansatte, fordelt på tre seksjoner og elleve avdelinger....

 • Company FORSVARSBYGG in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: 975950662 Stillingsident: 4184808317 Presentasjon av stillingen:Har du helikopterperspektiv og liker å samle tråder? Da trenger vi deg i ressursenteret i Forsvarsbygg.Ressurssenteret leverer rådgivningstjenester og administrativ støtte internt i Forsvarsbygg, og vi søker nå etter en rådgiver som skal bistå avdelingsdirektøren med lederstøtte og videreutvikling av avdelingen. Vår nye medarbeider vil ha en sentral rolle i prosjekter som treffer på tvers av de ni seksjonene som er tilknyttet ressurssenteret. Stillingenrapporterer til avdelingsdirektør. Er du en god relasjonsbygger og trives med å løse utfordringer, da er vi interessert i hørefra deg.Arbeidssted vil være Oslo, og det vil være noe reisevirksomhet.Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt...

 • Company VALGDIREKTORATET in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Jobbnorge ID: 182005Om stillingeneAvdeling for valg er fagavdelingen i Valgdirektoratet og arbeider med en bred portefølje av valgfaglige oppgaver.Vi søker deg som ønsker å bidra til en korrekt og sikker valggjennomføring med høy tillit i befolkningen.Vi søker inntil 3 personer.Arbeidsoppgavergi faglig bistand innen valgområdet, herunder:opplæring og veiledning for kommuner og fylkeskommunerrapporterings- og evalueringsarbeidutarbeide beslutningsgrunnlaganalyse- og strategiarbeidforvaltningsoppgaverha en rådgivende rolle og bidra til god samhandling med kommuner, fylkeskommuner og øvrige aktører i valggjennomføringenutvikle tjenester innenfor en eller flere av direktoratets tjenesteporteføljebidra i ulike prosjektgrupper på tvers av avdelingerutføre praktiske og operative oppgaver i valggj...

 • Company MOSJØEN POLITISTASJON in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  I Nordland politidistrikt er det ledig en fast stilling i 50 % som førstekonsulent (SKO1408). Stillingen er for tiden stedsplassert i seksjon for lederstøtte ved Mosjøen politistasjonsdistrikt, ved Mosjøen politistasjon.Hovedansvarsområdet er å være saksbehandler i kontroll- linjen for pass, noe som innebærer mottak av søknader om pass/ID kort, kontrollere identitet og sikre korrekt opptak av biometriske data.Mosjøen politistasjonsdistrikt er en tjenesteenhet i GDE Helgeland, som omfatter 11 kommuner og er delt opp i tre tjenesteenheter; Ytre Helgeland lensmannsdistrikt, Søndre Helgeland lensmannsdistrikt og Mosjøen politistasjonsdistrikt. Da politiet er en organisasjon i endring, må man være forberedt på endringer i stillingens organisatoriske plassering. Stillingen er ledig for tiltredel...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL GAMLE OSLO in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4183862881 Presentasjon av stillingen:Vi har som målsetting at Bydel Gamle Oslo skal kombinere befolkningsvekst med trivelige oppvekstmiljøer, bærekraftig utvikling, gode offentlige tjenester, inkludering og mangfold. Bydelen skal drive egne tjenestesteder på en mest mulig miljøvennlig og effektiv måte og tilrettelegge for inkludering, deltakelse og medvirkning av lokalbefolkningen og næringslivet i denne prosessen.Vi lyser derfor ut to 100 % stillinger som spesialkonsulent i Nærmiljøutvikling. Stillingene har ulik profil, og vil sammen de andre stillingene i enhet, komplementere hverandre. Stillingene er utlyst separat og parallelt, se derfor annen annonse.Stillingen er plassert i Enhet lokalmiljø og folkehelse. Enheten jobber i stor grad med universelle/overord...

 • Company LØRENSKOG KOMMUNE BYGG- OG EIENDOMSTJENESTE in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184912474 Presentasjon av stillingen:Er du selvstendig, fremtidsrettet og strukturert? Hvis du i tillegg har arbeidet med kommunale eiendomsgebyrer er du kanskje vår nye fagkoordinator og fagansvarlig gebyr. Lørenskog kommune opplever en kraftig befolkning- og utbyggingsvekst. Dette innebærer en tilsvarende vekst i oppgavemengden knyttet til byggesaker. Tekniske virksomheter, herunder kommunalteknikk, bidrar inn i byggesaksprosessene med sakkyndige uttalelser. Kommunalteknikk er ansvarlig for veier, vann og avløp og renovasjon i Lørenskog kommune. For å bidra til effektivitet i byggesaksprosessene ser vi nå etter noen som vil sørge for at vi samordner våre sakkyndige uttalelser på nevnte fagområder. I tillegg vil stillingen ha fagansvar overfor gebyrteamet som å...

 • Company AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJONEN KRISTIANSAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: 923607676 Stillingsident: 4189187814 Presentasjon av stillingen:Vi søker rådgiver til avdeling for fag- og yrkesopplæring, arbeidssted Kristiansand.Avdeling for fag- og yrkesopplæring er én av fire avdelinger underlagt fylkesdirektør for utdanning.Avdelingen består av 24 medarbeidere og ledes av avdelingsleder.ArbeidsoppgaverDen som ansettes som rådgiver skal være med å bidra til at vi når målene våre om at 1) alle kvalifiserte søkere skal få læreplass og om at 2) alle elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som anerkjennes for videre studier eller arbeidsliv.Du finner mer informasjon om oss her: Hovedoppgavene vil være forvaltning av fagopplæringen i henhold til lov og forskrift samt arbeid med formidling og oppfølging av lærling...

 • Company KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org.nr.:985319243 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg.Kirkens Bymisjon i Kristiansand er en diakonal stiftelse med 30 årsverk og ca 200 frivillige, og vi driver et mangfoldig sosialt arbeid.Vi søker nå etter Konsulent til Batteriet Sør-Norge i 50% fast stilling.Batteriet Sør-Norge er et ressurssenter for egenorganisering, selvhjelp og påvirkningsarbeid. Vi vil bekjempe fattigdom og sosial ekskludering. Batteriet Sør-Norge er organisert i avdelingen Samfunn& Inkludering i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand. Stillingen inngår i et team sammen med Tilt...

 • Company NAV VESTRE TOTEN in Other
  14.02.2020 Updated on: 14.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184105216 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker en jobbspesialist som skaper gode resultater sammen med våre dyktige veiledere.ArbeidsoppgaverAvtale og gjennomføre møter med potensielle arbeidsgivere. Oppsøke bedrifter, skape dialog med arbeidsgivere og bygge nettverk. Samarbeide tett med jobbsøkerne og finne gode løsninger sammen.KvalifikasjonerBachelor eller tilsvarende (minst 3 år).Personlige egenskaperDu må ha erfaring fra salg/service og/eller fra rekruttering/bemanning. Erfaring fra veiledningsarbeid med mennesker og evne til å motivere og engasjere. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter og god kompetanse i bruk av IKT-verktøy. Gode sosiale ferdigheter og evne til å skape tillit. Evne til å administrere og koordinere. Kjennskap til arbeidsma...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters