Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

280 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 280 results.
 • Company OPPDAL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311880485 Presentasjon av stillingen:Oppdal videregående skole er en kombinert videregående skole med litt under 300 elever og rundt 70 ansatte. Vi tilbyr videregående opplæring innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, salg, service og reiseliv, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, helse og oppvekstfag og elektrofag. Skolen har et landslinjetilbud innen alpin skisport, og vi tilbyr dessuten curling som toppidrett til elever ved alle utdanningsprogrammer. Våre verdier er kunnskap - mestring - trivsel - helse. Skolen ligger sentralt i Oppdal, som er en allsidig bygd i vekst, med fantastiske muligheter for fritidsutfoldelse i vakker fjellnatur, og med et rikt kultur- og aktivitetstilbud. Oppdal ligger 1,5 timers togtur sør for Trondheim, og 4,5 timers togr...

 • Company ASKER KOMMUNE AVFALL OG GJENVINNING in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309506073 Presentasjon av stillingen:Virksomheten Miljø og samferdsel er organisert under tjenesteområdet Samfunnstjenester i Asker kommune. I virksomheten inngår de tre avdelingene Avfall og gjenvinning, Samferdsel og Natur, miljø og landbruk.Avdeling avfall og gjenvinning har en administrasjon på ca. 10 rådgivere og saksbehandlere. Ansvarsområdet er for det meste husholdningsrenovasjon, men omfatter også arbeid for å fremme ombruk, redusere matsvinn og effektivisere tjenestene bl.a. gjennom økt satsing på digitalisering. I tillegg driver avdelingen to gjenvinningsstasjoner i kommunen.Vi søker nå etter en saksbehandler som kan delta i avdelingens arbeid med å drifte og videreutvikle renovasjonsordningene for Asker kommune.Engasjementet utlyses med forbehold om ...

 • Company UTLENDINGSDIREKTORATET OSLO in Other
  04.12.2020

  Org. nr: 974760746 Stillingsident: 4312756963 Presentasjon av stillingen:Kommunikasjonsstaben har 15 medarbeidarar med ansvar for det kommunikasjonsfaglege arbeidet i UDI, mellom anna interne og eksterne nettsider, mediehandtering, arrangement, språk og profil. Vi har dei siste åra prioritert det strategiske kommunikasjonsarbeidet internt, især i samband med endringsprosessar.Vi søkjer ein sosial og språkleg sterk medarbeidar med erfaring frå å jobbe både strategisk og operativt med internkommunikasjon. Du vil få ei sentral rolle i å identifisere kommunikasjonsbehov internt og sikre god kommunikasjonsflyt på alle nivå i organisasjonen.Arbeidsoppgaverbidra til å utvikle god informasjonsflyt i organisasjonenfange opp gode historier internt for å skrive og produsere innhald til intranettutvik...

 • Company NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) in Other
  04.12.2020

  Org.nr.:985165262 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi ser etter dyktige medarbeidere med høyere utdannelse som kan gjennomføre saksbehandling av personellsikkerhetssaker og leverandørklareringssaker etter sikkerhetsloven.Enhet for klareringer og klagesaker er en av to enheter i seksjon for Klareringer. Seksjonen er plassert i Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner. Avdelingen har ansvar for flere fagområder, herunder sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikkerhet, dokumentsikkerhet, industrisikkerhet og kontroll av luftbårne sensorer.Seksjonen har ansvaret for å behandle forespørsler om sikkerhetsklareringer (for eget personell) og leverandørklareringer, og er også klagemyndighet i saker fra de øvrige klareringsmyndighetene. I ti...

 • Company NAV HVALER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310054843 Presentasjon av stillingen:NAV-kontoret i Hvaler kommune har nå ledig to faste, hele stillinger som veiledere. Stillingene innebærer varierte oppgaver i forhold til hovedoppdraget i NAV som handler om å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet. Aktuelle oppgaver er mottakstjeneste, veiledning og oppfølging av arbeidssøkere, saksbehandling/oppfølging av sykmeldte og AAP-mottakere, møter med samarbeidspartnere som arbeidsgivere og behandlere. Vi vil prioritere oppfølging av de unge, og bygge jobbhåp hos den enkelte.NAV Hvaler er lokalisert på idylliske Skjærhalden i Hvaler kommune. Kommunen er en naturperle som blant annet tilbyr rekreasjonsmuligheter i skog og mark, bading og øyhopping. NAV Hvaler er et annerledes og spennende NAV kontor, med pr i dag ...

 • Company KUNNSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  03.12.2020

  Jobbnorge ID: 195771Om stillingenAvdelingen har ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for budsjett og bosetting. Seksjonen har blant annet ansvar for avdelingens budsjettarbeid, tilskuddsforvaltning, forskning og utvikling, sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet, internasjonalt arbeid og arbeid med bosetting av flyktninger.Vi kan tilby interessante, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver i et hektisk og godt arbeidsmiljø.Arbeidsoppgaver - Ansvarsområderutarbeide budsjettforslag for regjering og Stortingbidra i koordinering av budsjettprosessen, både internt, opp mot underliggende virksomhet og andre departementbidrar med vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser i ulike prosessergi faglig råd til politisk ledelse, iverksette politiske vedtak og ...

 • Company NÆRINGSAVDELINGEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Er du en av våre nye rådgivere/seniorrådgivere for virkemidler?To 100-prosent stillinger ledig i næringsseksjonenRogaland fylkeskommune er inne i en spennende tid. Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått nye oppgaver og utvidet ansvar. Samfunnsutviklerrollen endres og utvikles, og evnen til å tenke helhetlig og samhandle på tvers av sektorer og fagområder står sentralt.Våre nye rådgivere for virkemidler vil være en del av fylkeskommunens næringsseksjon og faggruppen for virkemidler. Faggruppen består av dyktige medarbeidere som har ansvar for forvaltning av blant annet Regionalt forskningsfond, Virkemidler for regional innovasjon (VRI), ulike virkemidler innen landbruk, bedriftsintern opplæring og bredbåndsmidler. Faggruppen er også ansvarlig for oppdrag til SIVA (næringshager og in...

 • Company LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196732Om stillingenVi har en stilling ledig innenfor seksjonens ansvarsområde med oppgaver knyttet til vurdering av saker innen plan og miljø, blant annet etter plan- og bygningsloven. Det vil også være oppgaver knyttet til videreutvikling av styringsdialogen med regional stat og kontakt med fylkeskommunene. Det vil være nært samarbeid med andre avdelinger i departementet og kontakt med andre departementer.Du får blant annet jobbe medOppgaver knyttet til miljø og biologisk mangfoldOppgaver knyttet til jordvern og arealpolitikkKoordinering av arbeid innen distriktspolitikk og regional forvaltningAndre oppgaver innenfor avdelingen eller seksjonens ansvarsområdeStillingens oppgaver vil kunne tilpasses noe basert på søkerens ønsker og kvalifikasjoner.Hvem vi søkerDu må ha utdanni...

 • Company LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196484Om stillingenSeksjon for skogpolitikk har ansvar for politikkutforming og virkemiddelbruk knyttet til bærekraftig forvaltning av skog, ansvar for høstbare arter og jaktutøvelse, samt økt verdiskapning fra skog og utmark. Seksjonen har også ansvar for nærings- og miljøtiltak i skogbruket, tiltak for økt trebruk, bioenergi og internasjonale skogpolitiske spørsmål.Medarbeideren som rekrutteres inn i stillingen må regne med å kunne jobbe med varierte oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde. Seksjonen har behov for ressurser til skogpolitiske spørsmål nasjonalt og internasjonalt, inkl. klima- og miljøspørsmål, budsjett og forvaltning, verdikjedespørsmål mm. Stillingens hovedfunksjon er knyttet til arbeid med skogpolitikk, nasjonalt og internasjonalt. Oppgavene som ligger ...

 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317573666 Presentasjon av stillingen:Viken fylkeskommune søker rådgiver/spesialrådgiver til et av landets mest spennende planmiljøer:Rådsområde plan, klima og miljø, avdeling for samfunnsplanlegging har ansvar for regional planlegging, universell utforming, innbyggermedvirkning og statistikk, analyse og kart. Avdelingen har prosessansvar for spennende strategisk planarbeid i Viken fylke. Stillingen er knyttet til fagområdet regional planlegging.ArbeidsoppgaverSammen med viken-samfunnet legger Viken fylkeskommune grunnlaget for hvordan det skal være å bo, leve og virke i fremtidens Viken. Viken fylkeskommune leder det regionale planarbeidet i fylket. Vi har nå behov for å styrke vårt solide team med en dyktig samfunnsplanlegger.Stillingen innebærer:Delta i utarbe...

 • Company NORSK SYKEPLEIERFORBUND HORDALAND FYLKESKONTOR in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  NSF har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen med god resultatoppnåelse. Som rådgiver i NSF vil du bl.a. få være med på å bedre sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Du vil bli en del av et aktivt, spennende og dedikert arbeidsmiljø.NSF Vestland har i underkant av 16 000 medlemmer. Fylkesorganisasjonen har 2 politisk valgte ledere og 7 ansatte. I tillegg har kontoret en administrativ leder som også har ansvaret for NSF Rogaland.Vi holder til i trivelige og moderne lokaler på Torgallmenningen i Bergen sentrum.Vi søker nå en ny kollega i en 100 % rådgiverstilling. Stillingen er et vikariat ut mars 2023.Rådgivere i NSF har en variert og utfordrende arbeidshverdag, og stillingen inneha...

 • Company BRIGADE NORD BRIG N in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4305540917 Presentasjon av stillingen:Sanitetsbataljonen på Setermoen har nå ledig fast stilling som økonomikonsulent.Som økonomikonsulent vil du være sjefens rådgiver i alle økonomirelaterte spørsmål, og avdelingens fagperson innen økonomistyring.ArbeidsoppgaverDetaljplanlegge økonomiplanerStøtte linjeledere i deres økonomiplanleggingUtarbeidelse av virksomhetsplanUtarbeidelse av budsjettforslagRevidering av økonomiplanerKontroll av lønnsdataInternkontrollKvalifikasjonerBachelor i økonomifag eller tilsvarendeDen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelseDet er ønskelig med minimum 3 års arbeidserfaring fra tilsvarende fagfeltDet er ønskelig med erfaring fra offentlig sektor og bruk av SAP/FIFUtdanningsretningØkonomiUtdann...

 • Company NAV HÆGEBOSTAD in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 964 963 916 Stillingsident: 4318603902 Presentasjon av stillingen:Det er ledig 50% stilling som saksbehandler i NAV Hægebostad. Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig. Vikariatet er foreløpig ledig til 31.5.21. Vikariatet kan bli forlenget. Det er også mulig det kan bli fast stilling.ArbeidsoppgaverUtover inntektssikring, er viktigste oppgave oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet. Ved innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelp må du følge opp brukere ute i praksis. Du bør ha utdanning/kurs innenfor gjeldsrådgivning.KvalifikasjonerVi søker etter en person med relevant høyskole- eller universitetsutdannelse, fortrinnsvis bachelor i sosialt arbeid eller velferdsfag, og gjerne arbeidserfaring med endrings- og motivasjonsarbeid i mottak på sosialtjenesten. Relevant erfaring ...

 • Company STATENS INNKREVINGSSENTRAL in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318616233 Presentasjon av stillingen:Seksjon Dokumentforvaltning er en av fire seksjoner i avdeling Administrative tjenester. Seksjonens hovedoppgave er forvaltning og utvikling av effektive landsdekkende tjenester i innenfor dokumentforvaltning. Kontinuerlig forbedring er vår arbeids- og ledelsesform, og vi har ambisjon om å være anerkjent som blant de beste innen våre tjenesteområder i offentlig sektor. Seksjonen består av 11 grupper med til sammen cirka 170 kompetente og serviceinnstilte medarbeidere, og representerer et av landets største fagmiljø innenfor dokumentforvaltning. Dokumentforvaltningen står overfor en spennende utvikling der digitalisering og effektivisering står sentralt.Dokumentsenteret i Mo i Rana er postmottak for tidligere Statens innkrevin...

 • Company NAV ASKER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318581340 Presentasjon av stillingen:Asker er en nylig sammenslått kommune, med 94.000 innbyggere. NAV Asker har kontorer sentralt i Asker og Røyken sentrum, nært tog-stasjoner begge steder. Vi ser nå etter en veileder i fast stilling, som skal følge opp arbeidssøkere og/eller mennesker med helseutfordringer.Ønsker du bidra til at flere mennesker kommer seg ut i jobb, utdanning eller annen aktivitet? I samarbeid med den enkelte og med kolleger, samarbeidspartnere og arbeidsgivere, er vårt mål å bidra til arbeid og gode liv.. Vi jobber med å, finne muligheter og bidra til håp, mestring og inkludering. Vi tror på en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til våre oppgaver. Som veileder hos oss blir du en del av et engasjert fagmiljø, som jobber aktivt for å utvikle s...

 • Company TOLLETATEN BERGEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Tolletaten er i en spennende utvikling, og iverksatte ny organisering fra 1. oktober 2020. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologiskutviklingskraft. Vareførselsdivisjonen er etablert med hovedkontor i Bergen.Brukerdialog er et viktig satsingsområde framover. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige tjenester mot næringslivet og innbyggere, og målet er å støtte næringslivets og innbyggernes behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår. Det skal være lett å gjøre rett for brukere av etatens tjenester. I tillegg til gode digitale løsninger er forebygging et viktig virkemiddel for økt etterlevelse, og vi søker etter en engasjert rådgiver til forebyggingsseksjon i brukerdialogavdelingen, som er en ...

 • Company TOLLETATEN BERGEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Tolletaten er en etat i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. Etaten ferdigstilte 1. oktober en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.Område vest har ansvaret for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer til/fra fylkene Møre og Romsdal, Vestlandet og Rogaland. Tjenestestedene Ålesund, Bergen, Flesland, Haugesund og Sola inngår i områdets geografiske ansvarsområde. Områdets kontroll- og ekspedisjonsoppgaver er i hovedsak knyttet til grensekryssende fartøystrafikk, ferger og ved lufthavner. Det er om lag 90 medarbeidere knyttet til området.Områdeleder er plassert i Bergen og ...

 • Company JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196817Om stillingenVi har ledig et ettårig vikariat som rådgiver/seniorrådgiver i Migrasjon- og flyktningseksjonen i Innvandringsavdelingen.Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til avdelingens deltakelse i europeisk samarbeid på migrasjon- og flyktningområdet på grunnlag av Norges tilknytningsavtaler til Schengen- og Dublinsamarbeidet. Det er også aktuelt med oppgaver som er en del av europeisk samarbeid på tilgrensende områder som faller utenfor tilknytningsavtalene.Arbeidet vil bestå i å bl.a. utarbeide og koordinere posisjoner til saker som behandles i relevante EU-fora. Andre aktuelle oppgaver kan være tilknyttet andre internasjonale organisasjoner på migrasjon- og flyktingfeltet, som FN-organer.Det må påregnes saksbehandling av ulike karakter innenfor seksjonens ...

 • Company NAV SAGENE THORVALD MEYERS GATE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312224509 Presentasjon av stillingen:NAV Sagene er et ambisiøst og utviklingsorientert NAV-kontor med ca. 160 medarbeidere. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Dette for å sikre våre brukere mulighet for arbeid, mulighet for meningsfull aktivitet og mulighet for inntektssikring i henhold til lovfestede rettigheter. Som medarbeider ved NAV Sagene blir du en del av et godt fagmiljø og et kontor i utvikling.Vi ser etter deg som har troen på at alle mennesker til tross for fysiske og psykiske helseplager, eller andre utfordringer, kan få og holde på en ordinær jobb. Du evner å se mennesker i et helhetsperspektiv, og har et sterkt ønske om at flere mennesker skal få muligheter i arbeidslivet.Veiledere følger opp NAVs brukere og hjelper dem tilbake t...

 • Company NAV VERDAL in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318267431 Presentasjon av stillingen:For en person med pågangsmot og engasjement - og som samtidig ønsker å utgjøre en forskjell - er det ledig 1 hel fast stilling som jobbspesialist ved NAV Verdal. Stillingen som jobbspesialist tilhører et eget fagteam i kontoret hvor alle jobber i tiltaket «Utvidet oppfølging». Tiltaket er i sin form svært arbeidsrettet og målsettingen er å bistå NAV sine arbeidssøkere ut i ordinært lønnet arbeid. Jobbspesialistene jobber etter «Supported Employment»-metodikk (SE). Tett jobbing med arbeidssøkere og mye utetid hos arbeidsgivere er typisk SE- metodikk. Teamet vil etter denne rekrutteringen være bemannet med 6 medarbeidere - alle i hele, faste stillinger. Teamet dekker kommunene Levanger og Verdal.ArbeidsoppgaverHovedmålsettingen...

 • Company NAV MELHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316964893 Presentasjon av stillingen:Melhus er en kommune som opplever sterk befolkningsvekst. Med sin sentrale beliggenhet, gode kommunikasjonsforbindelser og nærhet til Trondheim, oppleves den som en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.NAV Melhus er lokalisert i nye lokaler i Melhus sentrum. Kontoret har 36 ansatte og betjener ca 16 700 innbyggere i kommunen.NAV har som overordnet mål å gi muligheter til arbeid og aktivitet for alle, samt sikre rettighetene til velferdsytelser. Vårt hovedoppdrag er å bidra til at flest mulig av innbyggerne i NAV Melhus kan være i arbeid og at arbeidsgivere får dekket sitt behov for arbeidskraft. NAV-kontoret har ansvar for et bredt spekter av kommunale og statlige tjenester og virkemidler. Vi løser oppgavene vå...

 • Company OSLO PENSJONSFORSIKRING AS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ADHD NORGE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:864 338 712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillinga:Det vert ledig stilling ved forvaltningstenesta frå 01.03.2021Osterøy kommune søkjer sakshandsamar med særskilt ansvar for sakshandsaming opp mot brukarar med nedsett funksjonsevne, BPA, støttekontakt og omsorgsstønad. Forvaltningstenesta tek i mot og handsamar alle søknadar om helse- og omsorgstenester i kommune og skal sikre rett teneste til rett tid på rett nivå. Forvaltninga har og ansvar for samhandling opp mot spesialisthelsetenesta. Tenesta er i utvikling og nye arbeidsoppgåver eller endring av oppgåver må påreknast.Arbeidsoppgåver:Gjennomføre vurderingsbesøk og sakshandsame primært opp mot brukarar med nedsett funksjonshemmingHovedansvar opp mot BPA, støttekontakt, besøksheim og omsorgsstønadGje infor...

 • Company FYLKESMANNEN I VESTLAND AVD LEIKANGER in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195720Om stillingaUtdannings- og verjemålsavdelinga har ansvar for rettleiing, tilsyn og forvaltningsoppgåver innan barnehage- og opplæringssektoren i fylket. Avdelinga skal sjå til at dei nasjonale måla for utdannings- og barnehagepolitikken vert gjennomført ute i kommunane. Dette gjer vi mellom anna ved å behandle klager frå foreldre og elevar, rettleie kommunar om regelverk og statleg politikk, og ved å gjennomføre tilsyn av kommunane sin praksis. Vi har og eit ansvar for å bidra til lokal og regional kompetanseutvikling i barnehage og skule. Avdelinga skal også medverke til at fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skuleeigarar følgjer opp nasjonal utdanningspolitikk.Fylkesmannen i Vestland har delt lokalisering mellom Leikanger, Bergen og Førde - med hovudse...

 • Company DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID NORAD in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310872806 Presentasjon av stillingen:Avdeling for sivilt samfunn og privat sektor er ansvarlig for arbeid med og tilskudd til lokale, norske og internasjonale organisasjoner og aktører i næringslivet som jobber med langsiktig utvikling. Et viktig mål er å bidra til at overordnede mål for norsk utviklingspolitikk blir nådd. Jobbskaping og å styrke sivilsamfunnet i samarbeidslandene er blant de mest sentrale oppgavene. Den ledige stillingen er lokalisert til Seksjon for sivilt samfunn, menneskerettigheter og demokrati.Seksjonen har ansvar for avtaler med sivilt samfunn for styrking av kvinners rettigheter og likestilling, inkluderende fredsarbeid, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, ytringsfrihet og styrking av rettighetene til sårbare grupper som person...

 • Company BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, NÆRING OG EIENDOM in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310105053 Presentasjon av stillingen:Bergen kommune arbeider for å fremme etisk og rettferdig handel i fairtradebyen Bergen. Vår næringsrådgiver skal ha foreldrepermisjon, og vi lyser ut et års vikariat i 50 % stilling for perioden 15.1.2021 til 15.1.2022.Bergen ble Fairtrade-kommune 10. desember 2018, og stillingen bygger på denne utnevnelsen. Ansvarlig næringsliv og hensynet til mennesker, klima og miljø er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Bergen har et sterkt og bredt engasjement for dette, ikke bare i kommuneorganisasjonen, men blant byens bedrifter og de ulike kunnskaps- og organisasjonsmiljøene vi finner her. Bergen kommune ønsker å gå foran og samle ressurser, fremme samarbeid og synliggjøre feltet.I stillingen inngår ansvar for kommunens arbeid m...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF FORSKNINGSVEIEN - SOMATIKK in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 874716782 Stillingsident: 4306655850 Presentasjon av stillingen:Senter for sjeldne diagnoser er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Vi er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som driver kompetanseoppbygging og -spredning for mer enn 100 sjeldne medisinske tilstander til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende. Vi har i dag ca. 30 medarbeidere med utdannelse innen medisin, helse-, sosial- og samfunnsfag. Du kan lese mer om senteret på vårt nettsted: Vi utlyser nå et vikariat i ett år som rådgiver (100 %). Tiltredelse 1. mars 2021En av våre rådgivere går ut i foreldrepermisjon i mars og vi søker deg som har klinisk erfaring med sjeldne e...

 • Company HAUGALAND TINGRETT in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195688ArbeidsoppgåverDet er ledig ei fast stilling og ei stilling i vikariat som saksbehandlar i tingretten.Arbeidsdagen er travel og innhaldsrik, og oppgåvene er mange og varierte. Ein del av arbeidet er knytt til rettssaker i form av førebuingar og etterarbeid, og blir gjort i nært samarbeid med domarene. Oppgåver knytt til sentralbord, tvangssal og konkurs vil og vere aktuelle.Det er fast felles leiing for Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett. Stillinga som saksbehandlar er felles for domstolane, men med kontorplass i Haugesund.KvalifikasjonskravVi jobber kontinuerleg med forbetringar og effektivisering av arbeidet. Ein føresetnad for å fylle stillinga er at du har erfaring med og kompetanse i å bruke digitale verktøy, slik at du kan vere ein viktig bidragsytar i de...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310062434 Presentasjon av stillingen:Lønns-- og rekneskapsseksjonen består av 45 tilsette og er ein del av Økonomi-- og finansavdelinga i Helse Bergen. Lønns-- og rekneskapsseksjonen har tett samarbeid med dei andre helseføretaka i regionen. Vi nyttar i dag rekneskapssystemet Oracle og SAP. Frå hausten 2021 vil Oracle bli erstatta med SAP.Vi har ledig 100% vikariat som spesialkonsulent. Vi søkjer medarbeidar som ønskjer å jobbe med eit variert spekter av rekneskapsoppgåver.ArbeidsoppgåverHovudoppgåver for stillinga vil mellom anna vere:Rekneskapsførsel med tilhøyrande oppgåverAvstemmingKvalifikasjonarHøgare økonomisk utdanning, minimum 3 årBruk av ExcelGod IT-kompetanseSøkjar må meistre norsk både munnleg og skriftlegUtdanningsretningØkonomi / RekneskapPersonleg...

 • Company FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TROMSØ in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 195350Om stillingenVi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har.Landbruksavdelinga er et kompetansesenter på landbruksområdet og driver veiledning og rådgivning knyttet til forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver.Dette gjør vi:Forvalter og kontrollerer tilskudd.Er et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet.Bidrar til motivasjon, sysselsetting og utvikling av landbruket og landbruksressursene.Bidrar til å løse klimautfordringer.Bidrar til gode planprosesser, arealbruk og bruk av landbruksressursene.Arbeidet gjør vi innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk og regionale planer for landbruket.Vi har nå ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Du skal i hoveds...

 • Company ASKØY KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310432734 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter barnevernloven og forvaltningsloven, herunder:Samtaler og samarbeid med barn, foreldre, nettverk og ulike instanserUtføre kartleggings-, oppfølgings- og evalueringsarbeidDelta på avklaringsdager og akuttarbeidUtføre kontrolloppdragSkrivearbeid; rapporter, vedtak, journaler, brev, begjæringer, henvisninger mm.Bidra i barneverntjenestens informasjons- og rådgivingsarbeidRepresentere barneverntjenesten i Fylkesnemnda og evt. andre rettsinstanserStillingen kan bli primært knyttet til arbeid opp mot ungdom, psykisk helse og rusforebyggende arbeidKvalifikasjoner (overskrift)KvalifikasjonskravMinimum treårig høgskoleutdanning, fortrinnsvis bachelor i barnevern eller sosialt arbeidErfaring fra arbe...

 • Company NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:985165262 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Rådgiver/seniorrådgiver i prosjekt digitalisering av klareringsprosessen (midlertidig stilling i 2 år, med mulighet for forlengelse)Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal blant annet bidra til å motvirke at samfunnet rammes av spionasje, sabotasje og terror. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er sikkerhetsklarering av personer og virksomheter med tilgang til sensitiv informasjon, skjermingsverdige objekter eller infrastruktur. NSM er eier av klareringsprosessen, har et fagmyndighetsansvar og er tjenestetilbyder til de øvrige klareringsmyndighetene.Prosjektet ledes fra Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner. Avdelingen har ansvar for sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikk...

 • Company NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:985165262 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vikarstilling, 2 år med mulighet for forlengelse.Stillingen er plassert i enheten for fagutvikling. Enheten er avdelingens verktøy for å skape et helhetlig faggrunnlag innen forebyggende sikkerhet. Enhetens oppgaver er å utvikle veiledere, håndbøker, grunnprinsipper og annet fagmateriale innen avdelingens fagområder, herunder beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner, objektsikkerhet, sikkerhetsstyring, personellsikkerhet og fysisk sikkerhet.Vi søker en jurist med interesse for forebyggende sikkerhet og kjennskap til sikkerhetsloven. Du er strukturert, engasjert og samarbeider godt med andre. Du er løsningsorientert og evner å se muligheter for utvikling av nye fagområder. I enhet for fagutvikling vil du arbeide innenfor...

 • Company FRETEX JOBB OG OPPFØLGING AS AVD HALDEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org.nr.:919763914 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ledige stillinger som jobbkonsulent i HaldenFretex Jobb og Oppfølging AS sin visjon er at Vi gir folk grunn til å tro på framtiden. Har du tro på at alle kan jobbe med riktig bistand og at alle mennesker eier sin egen prosess mot jobb? Da har vi en spennende og utviklende jobb som venter på deg.Stillingene som jobbkonsulent er knyttet til tiltak for personer som trenger individuelt tilrettelagt oppfølging for å komme i, eller beholde, lønnet arbeid. Arbeidet består av karriereveiledning, kontakt med næringslivet, løsningsfokusert og skreddersydd oppfølging og veiledning. Du vil være en veileder som bidrar til å hente frem ressursene og bevisstgjøre den enkelte deltaker på hvilke muligheter han/hun har i forhold til jobb. Du er e...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER KIRKENES POLITISTASJON in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306693292 Presentasjon av stillingen:Vikariat 100 % stilling ved straffesakskontoret i Kirkenes i 6 måneder fra 01.01.2021. Stillingen lønnes som SKO1065 konsulent fra kr 356 100 - 410 400 brutto pr år i statens lønnsregulativ, avhengig av erfaring. Særlig godt kvalifiserte søkere kan ansettes som førstekonsulent SKO 1408, fra kr 382 900 - 458 900 brutto pr år.ArbeidsoppgaverHovedoppgaver:Administrativ straffesaksstøtteDokumentbehandling - både digitalt og på papir, herunder ansvar for postRegistering, kvalitetssikring og redigering av straffesakerArkivere og oppbevare straffesaksdokumenter i samarbeid med arkivleder i distriktetForestå kopiering, utlån og oversendelse av dokumenter til domstolene, forsvarere, bistandsadvokater og sakkyndigeKoordinering av straf...

 • Company KARASJOK KOMMUNE TEKNISK AVDELING in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Jobbnorge ID: 196844Om stillingenEr du urviklingsorientert, inspirerende og god til å samhandle med andre?Kárásjoga gielda Karasjok kommune har ledig 100% fast stilling som miljø-, utmarks- og landbruksrådgiver/konsulent. Tiltredelse snarest.Rådgiver/ konsulent stillingen er organisert i Teknisk enhet. Rådgiver/konsulenten vil forventes å samarbeide bredt innad i kommunen i tillegg til eksterne aktører.Arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene er varierte og mangfoldige, og omfatter kommunal forvaltning av lover og regelverk, veiledning og utvikling innenfor de gitte områdene, miljø og utmark og landbruk.. Vedkommende vil bli saksbehandler for utmarksutvalget, og ansvarlig for saksbehandling av dispensasjoner for utmarkskjøring.. Lede prosessen med fastsetting av skuterløyper.. Bistå i revidering ...

 • Company GLÅMDAL TINGRETT in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Jobbnorge ID: 196797Om stillingenVed Glåmdal tingrett blir det fra 1.2.2021 ledig en fast 100 % stilling som saksbehandler. Tingretten er i en endringsprosess som følge av økt digitalisering og bruk av teknologi på nye områder som påvirker fremtidige arbeidsprosesser. Domstolen søker etter en faglig dyktig og engasjert medarbeider med IKT-kompetanse innenfor hardware og software.Kvalifikasjoner:God digital forståelse og høy IT-kompetanse.Utdanning på bachelornivå med særlig kompetanse og interesse innenfor IKT-området. Realkompetanse av tilsvarende art/omfang kan kompensere for manglende utdannelse.Relevant erfaring som saksbehandler og/eller fra IT-arbeid i justissektoren er ønskelig.Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.Arbeidsoppgaver:Saksbehandleroppgaver i ulike sakstyper med pr...

 • Company NAV NORD-ØSTERDAL in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org.nr.:940837685 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenNAV Nord-Østerdal har ledig vikariat 100 % stilling som veileder i perioden 1.1.21 -31.12.21.Om tjenesteområdetNAV Nord-Østerdal er et felles kontor som ivaretar de statlige oppgavene i NAV for kommunene Tynset, Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal. Det er vedtatt et vertskommunesamarbeid for de kommunale tjenesteområdene i NAV for kommunene Tynset, Tolga, Rendalen, Alvdal og Folldal. NAV-kontoret har delegert oppgaver etter sosialtjenesteloven for disse kommunene. Hovedkontoret er i Tynset, men oppgavene er knyttet til alle kontorene i vertskommunesamarbeidet. Det må påregnes noe reising.ArbeidsoppgaverHelhetlig oppfølging og veiledning av arbeidssøkere og brukere med fokus på arbeid, mestring og inkludering i a...

 • Company HØGSKULEN PÅ VESTLANDET STORD in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196340Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig eit vikariat i 100% stilling som seniorkonsulent/praksiskoordinator i studieadministrasjonen ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus Stord.Om stillinga:Til stillinga ligg ansvar for utdanningskvalitet med vekt på praksiskoordinering, praksisavtalar, saksbehandling, rettleiing av studentar og informasjonsarbeid. Stillinga krev stor grad av sjølvstende. Informasjon og samhandling internt i HVL og eksternt vil vere sentralt. I tillegg er arbeid med utvikling og kvalitetssikring av praksis viktig. Stillinga vil få eit administrativt ansvar for praksis i barnehagelærarutdanninga ved campus Stord. Arbeid med andre utdanningar og oppgåver på tvers av campus kan også vere aktuelt.Vikariatet er ledig i perioden 1.2...

 • Company NAV VARDØ in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317747315 Presentasjon av stillingen:NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver.NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne, og/eller hull i CV-en, om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjenn...

 • Company MOLDE KOMMUNE PERSONALAVDELINGEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :StillingstypeDet er ledig 1 års vikariat som rådgiver innenfor jordbruk i enheten Samfunn og plan.Beskrivelse av arbeidsstedRådgiverstillingen er organisert på Samfunn og plan, som er en enhet under sektor for Teknisk, plan, næring og miljø.Molde kommune er en stor landbrukskommune, med et spennende landbruksmiljø. Kommunen er en av fylkets største melkekommuner, i tillegg til å ha både korn- frukt- og bærprodusenter. Molde er også Møre og Romsdals største skogbrukskommune.HovedoppgaverArbeidsoppgaver knyttet til landbruksforvaltningen i kommunen, bland annet saksbehandling etter jord- og konsesjonslov.Kontroll og behandling av tilskuddsordninger i landbruket.Vedlikehold av landbruksregister og digitale kartløsninger.Bistå til utviklings...

 • Company INNLANDET FYLKESKOMMUNE KOLLEKTIVTRANSPORT in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:920717152 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :BeskrivelseSeksjon Kollektivtransport -- Innlandstrafikk -- har ledig 100 % fast stilling som økonomirådgiver/økonomikonsulent fra 1. januar 2021.Om enhetenSeksjon Kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og anskaffelser, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter, Salg og marked. Vi er 57 ansatte og har kontorsted p...

 • Company SKATTEETATEN BERGEN NONNESETERGATEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318027569 Presentasjon av stillingen:Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget!Har du erfaring med å veilede om skatt, og et ønske om å bidra i Skatteetatens førstelinje? Vi søker deg som kan veilede om skatt og folkeregister på telefonførste halvår 2021, med mulighet for ytterligere forlengelse. Oppstartdato4. januar.Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidligavklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar forID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Sk...

 • Company SKATTEETATEN STAVANGER LAGÅRDSVEIEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317996981 Presentasjon av stillingen:Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget!Har du erfaring med å veilede om skatt, og et ønske om å bidra i Skatteetatens førstelinje? Vi søker deg som kan veilede om skatt og folkeregister på telefonførste halvår 2021, med mulighet for ytterligere forlengelse. Oppstartdato4. januar.Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidligavklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar forID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Sk...

 • Company SKATTEETATEN STEINKJER in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317524514 Presentasjon av stillingen:Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget!Har du erfaring med å veilede om skatt, og et ønske om å bidra i Skatteetatens førstelinje? Vi søker deg som kan veilede om skatt og folkeregister på telefonførste halvår 2021, med mulighet for ytterligere forlengelse. Oppstartdato4. januar.Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidligavklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar forID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Sk...

 • Company SKATTEETATEN DRAMMEN in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317997373 Presentasjon av stillingen:Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget!Har du erfaring med å veilede om skatt, og et ønske om å bidra i Skatteetatens førstelinje? Vi søker deg som kan veilede om skatt og folkeregister på telefonførste halvår 2021, med mulighet for ytterligere forlengelse. Oppstartdato4. januar.Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidligavklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar forID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Sk...

 • Company SKATTEETATEN HAMAR in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318026435 Presentasjon av stillingen:Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget!Har du erfaring med å veilede om skatt, og et ønske om å bidra i Skatteetatens førstelinje? Vi søker deg som kan veilede om skatt og folkeregister på telefonførste halvår 2021, med mulighet for ytterligere forlengelse. Oppstartdato4. januar.Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidligavklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar forID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Sk...

 • Company SKATTEETATEN KRISTIANSAND S in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317997223 Presentasjon av stillingen:Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget!Har du erfaring med å veilede om skatt, og et ønske om å bidra i Skatteetatens førstelinje? Vi søker deg som kan veilede om skatt og folkeregister på telefonførste halvår 2021, med mulighet for ytterligere forlengelse. Oppstartdato4. januar.Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidligavklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar forID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Sk...

 • Company SKATTEETATEN OSLO SCHWEIGAARDS GATE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317997055 Presentasjon av stillingen:Trives du med å veilede andre, kan du være den vi ønsker med på laget!Har du erfaring med å veilede om skatt, og et ønske om å bidra i Skatteetatens førstelinje? Vi søker deg som kan veilede om skatt og folkeregister på telefonførste halvår 2021, med mulighet for ytterligere forlengelse. Oppstartdato4. januar.Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og har ansvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidligavklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat,chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar forID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder.For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Sk...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters