Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

564 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 564 results.
 • Company SKIEN KOMMUNE TJENESTEKONTORET in Other
  30.09.2022

  Tjenestekontoret er helse- og omsorgstjenestenes mottak og tjenestekontor i Skien kommune. Tjenestekontoret behandler søknader om helse og omsorgstjenester etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Vi behandler saker og gir råd og veiledning til et bredt spekter av borgere i alle aldersgrupper. Tjenestekontoret skal ivareta et samordnet tilbud til brukeren, sørge for lik tilgjengelighet og likebehandling. Tjenestekontoret har et særlig ansvar for ivaretagelse av brukermedvirkning, rettsikkerhet og forvaltning av kommunens ressurser. Det å stimulere innbyggeren til egenmestering har et høyt fokus ved vurdering og tildeling av kommunale helse -og omsorgstjenester. Tjenestekontoret er inndelt i team med en tverrfaglig sammensetting av ansatte. Teamene er inndelt ut fra ulike pasient...

 • Company MOBILIZE STRATEGY CONSULTING AS in Other
  30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company POLITIHØGSKOLEN in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Studieavdelingen, Seksjon for studieadministrasjon, er det ledig en fast stilling som FS-koordinator. Som FS-koordinator arbeider du tett med studiekontorene på tre av høgskolens campus; Oslo, Bodø og Stavern. Modernisering av FS (Felles studentsystem) sentralt og kunne forstå hvilke implikasjoner dette har for lokale studieadministrative rutiner og arbeidsprosesser er et viktig ansvarsområde. Seksjon for studieadministrasjon har ansvar for studieadministrativt arbeid knyttet til den samlede studieporteføljen (bachelor-/ master-/etter- og videreutdanning) ved Politihøgskolen, og har for tiden 10 ansatte. Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurd...

 • Company OSLO POLITIDISTRIKT in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Oslo politidistrikt, p.t ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT), Seksjon for administrative fellesfunksjoner, Avsnitt for politimateriell, er det ledig 1 års vikariat som førstekonsulent i Kundemottaket. Avsnitt for politimateriell består i dag av flere forskjellige fagområdet som politimateriell, våpen, kjøretøyforvaltning, kort og nøkkeladministrasjon, sikringstjenester og innkjøp. Som kundebehandler i førstelinje skal du sørge for å være vår kundebehandler i front. Du skal bidra til å skape gode tverrfaglige prosesser og legge til rette for at seksjonen leverer forutsigbare og kvalitetssikrede tjenester. Arbeidsoppgaverkundebehandling i førstelinjeregistrering og oppfølging av sakerutlevering/innlevering av politioperativt utstyr og oppfølging av dettevarelogistikk, samt oppda...

 • Company TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VADSØ in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingen og arbeidsoppgaver Troms og Finnmark fylkeskommune ved avdeling IT Finnmark har ledig ett 2 års engasjement i 100 % stilling som konsulent. Stillingen har arbeidsted i Vadsø. Ved tilsetting med bachelorgrad vurderes tittel og lønnsplassering som saksbehandler.IT-avdelingen har ansvar for IT-tjenester i Troms og Finnmark fylkeskommune. Avdelingen er organisert i team og arbeidsoppgavene er i hovedsak rådgivning, prosjektledelse ved innføring av ny teknologi, daglig IT-drift innen nettverk og datasenter, og brukerstøtte til ansatte og elever. Avdeling IT Finnmark har for tiden 13 fast ansatte, 2 vikarer og 2 lærlinger med arbeidssted i Vadsø.Vi søker en tydelig, innsatsvillig og engasjert medarbeider som setter brukerne i sentrum. Arbeidsoppgaver• Brukerstøtte til våre brukere•...

 • Company NAV ARBEIDSLIVSSENTER VESTFOLD OG TELEMARK AVD TØNSBERG in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Larvik kommune er en attraktiv kystkommune i Vestfold og Telemark. NAV Larvik ligger i sentrumsnære lokaler og har for tiden 110 medarbeidere. Kontoret er organisert med en NAV leder, assisterende NAV leder, 4 oppfølgingsavdelinger, fagavdeling og administrasjonsstab. Vi er organisert i team og jobber tverrfaglig og helhetlig med utgangspunkt i hver enkelt brukers behov.Vi har nå en 100 % ledig stilling som fagansvarlig for områder knyttet til markedsarbeid og arbeidsrettede tiltak.Vi ser etter deg som ønsker å fylle fagansvarlig rollen på en måte som skaper tillit, engasjement og motivasjon hos medarbeidere og samarbeidspartnere. Stillingen hører innunder fagavdelingen som er en nyopprettet avdeling ved NAV Larvik. Fagavdelingen består av tre fagansvarlige og rådgivere med dedikerte fagom...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE EIGEDOM, DRIFT OG VEDLIKEHALD in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Konsulent 100% fast, dokumentsenterØygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet. Om avdelinga: På stabseininga IKT og dokumentsenter er det ledig to stillingar som konsulent ved dokumentsenteret på Rong. Stillingane er primært knytt til kommunen sine sikker sone løysing...

 • Company VÆRØY KOMMUNE BOLIG 1 VÆRØY in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du serviceorientert, og liker å snakke med folk? Er du trygg på å bruke IKT som verktøy, og har lett for å lære deg nye ting?Liker du en arbeidsdag som er variert, der tempoet til tider kan være høyt?Har du sans for orden og struktur, og evne til å få unna arbeidsoppgaver som haster?Dersom beskrivelsen ovenfor passer oppfordrer vi deg til å søke på 100% fast stilling som sekretær ved kommunedirektørkontoret i Værøy kommune.ArbeidsoppgaverBetjening av servicetorget. Telefon, post, nøkler, innkjøpssystem, m.m.Utvalgssekretær for kommunestyret, formannskap og andre politiske utvalgArkivarbeid - daglig arbeid, vedlikehold av arkivplanVedlikehold av websider og sosiale medierVedlikehold av saksbehandlingssystem, restansekontrollLettere saksbehandlingValgmedansvarligBeredskapskoordinator - in...

 • Company SYKEHUSET INNLAMDET HF DPS LILLEHAMMER ADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling for Servicetorg er en av syv avdelinger i Divisjon Eiendom og Internservice. Avdelingen har ca. 55 årsverk fordelt på Sykehuset Innlandets lokasjoner; de somatiske sykehusene Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset, de to psykiatriske sykehusene Sanderud og Reinsvoll, Skanningsentralen i Moelv samt administrasjons og servicesenteret i Brumunddal.Servicetorgenes hovedoppgaver er blant annet sentralbordtjeneste, resepsjonstjeneste, utstedelse av adgangskort, bestilling av pasientreiser, skanning, posthåndtering og boligforvaltning. Boligforvalter har ansvar for utleie av tjenesteboliger. For Lillehammer administreres utleie av ca 345 boenheter i samarbeid medLillehammer Boligstiftelse som eier boligene.Vår boligforvalter gjennom mange år trer nå inn i pensjonistenes rekker og ...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER SKI in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter en strukturert, resultatorientert og engasjert medarbeider til fast stilling som seniorrådgiver ved utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt.  Vi ser etter deg som stiller høye krav til faglig kvalitet og som samarbeider godt med de rundt deg, og som har god beslutnings- og gjennomføringsevne. Du må være selvgående, ta initiativ, være fleksibel og positiv. I stillingen inngår et fag- og oppfølgingsansvar for seksjonens forvaltningsintervjuer, det kreves derfor at du har god kompetanse innenfor fagfeltet utlendingsforvaltning, og har meget god kunnskap og erfaring med gjennomføring av intervjuer i utlendingssaker. Du må videre ha et ønske om å være med på å videreutvikle fagområdet forvaltningsintervjuer og ha en aktiv deltakelse i fagmiljøet og følge opp et ansvar knyttet ti...

 • Company FÆRDER KOMMUNE TEKNIKK- OG MILJØSEKTOR ADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Færder kommune oppretter en ny 100% fast stilling i enhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging.Færder kommune er en mellomstor kommune ytterst i Oslofjorden, med omkring 27 000 innbyggere. De to største øyene er Nøtterøy og Tjøme, og området er kjent for en attraktiv skjærgård der utbyggingspresset har vært stort over tid. Det er ca. 12 500 boliger og 3 250 fritidsboliger i kommunen. Færder kommune arbeider aktivt og systematisk med tilsyn og ulovlighetsoppfølging, etter en politisk forankret strategi. Målsettingen er å sikre god kvalitet på byggverk, og å påse at ulovlige tiltak kommer inn i lovlige former. På den måten blir samfunnet, den enkeltes og allmennhetens interesser ivaretatt. Enheten er organisert i staben til virksomhetsdirektør for teknikk og miljø, og arbeider med tilsyn og u...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE LANDBRUKSKONTOR in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om enhetenEnhet vei består av 15 årsverk, hvorav 11 årsverk er i drift og 4 i forvaltning. Enheten har hovedansvar for oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av våre kommunale veier, gang- og sykkelveier, parkeringsplasser og gatelys. Veiforvaltningen er veimyndighet og har en rekke oppgaver knyttet til alt fra gravemeldinger til skiltplaner og trafikksikkerhet. Vi støtter egen driftsorganisasjon og deltar i prosjekter på andre områder i kommunen. I tillegg har vi ansvar for skolevegstiltak/trafikksikkerhetsarbeid og deltar i utarbeidelse av overordnede planer for bl.a. bosetningsmønster og infrastruktur. Enheten har også en sentral rolle i kommunens innovative bildelingsordning, vi administrerer kommunale ladestasjoner og vi har en rolle i delingsordning for el-sykler. Veiforvaltningen...

 • Company TROMSØ KOMMUNE BYDRIFT in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Tromsø er en aktiv idrettsby, med omtrentlig 150 idrettslag med ca. 23 000 medlemskap. De aller fleste av disse idrettslagene og medlemmene trener og konkurrerer i et anlegg i Tromsø kommunes portefølje. Tromsø kommune er nå på jakt etter en hovedansvarlig for disse anleggene. I porteføljen er blant annet Tromsøhallen, flerbrukshaller, ishall, friidrettsbane, skøytebane, kunstgressbaner mm. Arbeidet vil bestå av generell samhandling med brukere og andre kommunale enheter for forvaltning og utvikling av den eksisterende anleggsporteføljen. Idrettsrådgiverne og byggforvalterne vil være dine nærmeste medarbeidere i det daglige arbeidet.Som anleggsforvalter vil du ha mye kontakt med idrettslagene i kommunen og Tromsø Idrettsråd.  Det er viktig at du har gode samarbeids- og samhandlingsevner, s...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF ULLEVÅL - ADM/FELLESTJENESTER in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Det er ledig vikariat fra desember 2022 tom. juli 2023, med mulighet for fast ansettelse.Direktørens kontor er ansvarlig for daglig drift, saksbehandling, koordinering og oppfølging av interne og eksterne henvendelser / oppgaver på vegne av administrerende direktør og direktørens stab. Kontoret preges av høy aktivitet, varierte arbeidsoppgaver og konsulent/ sekretær må være kjent med pågående prosesser ved Oslo universitetssykehus HF.Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasi...

 • Company NORSK SENTER FOR UTVEKSLINGSSAMARBEID (NOREC) in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kva gjer ein juniorekspert?Kva gjer ein juniorekspert?Juniorekspertar (JPO) i ein FN-organisasjon har følgande oppdrag:bistår dei internasjonale organisasjonane med å bygge opp erfaring innan utviklingssamarbeidbidrar med sin internasjonal kompetanse i norske miljøblir ein ressurs for framtidig rekruttering av nordmenn til FNSom juniorekspert arbeider du vanlegvis to år på samme kontor i ein FN-organisasjon, og eit tredje år på ein annan lokasjon. På denne måten vil du både få erfaring frå eit feltkontor og frå eit hovudkvarter i FN, anten det er Geneve, New York, Nairobi eller Addis Abeba. Du vil få ei unik internasjonal arbeidserfaring og få viktig kjennskap til korleis FN-systemet fungerer.Du inngår som eit vanleg stabsmedlem på eit FN-kontor. Du får også ein mentor som skal gje deg opp...

 • Company BYDEL ULLERN BYDELSADMINISTRASJONEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   Avdeling helse og mestring i Bydel Ullern består av to seksjoner, hjemmetjenesten og vurdering og mestring. Hjemmetjenesten er inndelt i tre grupper: Ullern, Skøyen og Ressursteam. Distriktene i hjemmetjenesten er tverrfaglig sammensatt, med praktisk bistand, hjemmesykepleie og rehabiliteringstilbud. Saksbehandlerne er organisert i team på de ulike gruppene.  Saksbehandling og forvaltning av kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år er tilknyttet hjemmetjenestedistriktene og vil i hovedsak omfatte praktisk bistand, hjemmesykepleie, korttid- og langtidsopphold, samt trygghetsalarm. Områder som TT-kort, omsorgsstønad og BPA kan også bli aktuelt.  Vi er opptatt av brukermedvirkning og "hva er viktig for deg" for å finne gode løsninger i fellesskap. Vi tilstreber likeverdig...

 • Company INNLANDET FYLKESKOMMUNE NÆRING OG INTERNASJONALT SAMARBEID ADM in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Beskrivelse:Næring og internasjonalt samarbeid har ledig fast 100% stilling som rådgiver med tiltredelse etter avtale.Om enhetenAvdeling for næring og internasjonalt samarbeid skal bidra til at Innlandet fylkeskommune er en innovativ samfunnsutvikler og en attraktiv samarbeidspartner for staten, kommunene, privat virksomhet og frivilligheten.Vi søker deg somkan og vil bidra til å skape morgendagens samfunn med god livskvalitet for alle i by og bygd – gjennom norsk-svensk samarbeidvil være med å utforme norsk-svenske og europeiske løsninger på lokale utfordringerhar førerkort klasse BVi tilbyr mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i et formelt samarbeid mellom norske og svenske regioner, den norske staten og EUet godt arbeidsfellesskap i et ambisiøst fagmiljø innen regional utvikling o...

 • Company BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Byrådsavdeling for klima, miljø og samferdsel (BKMS) søker nå en samfunnsengasjert, samarbeidsvillig og resultatorientert rådgiver med stor arbeidskapasitet. Du er gjerne relativt nyutdannet og spesielt engasjert i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og politikk.Stillingen er knyttet til Seksjon for samferdsel og kommunikasjon. Du vil bistå innen et bredt spekter av byrådens og byrådsavdelingens oppgaver, sammen med et tverrfaglig og kompetent miljø kunne utføre meningsfylt arbeid for utviklingen av samfunnet i Bergen.ArbeidsoppgaverForberede politiske saker til byråd og bystyre – primært innenfor fagområdene samferdsel, mobilitet og bærekraft.Tverrfaglig arbeid med helhetlig utvikling av samferdsels- og mobilitetsfeltet.Strategisk og faglig rådgivning for god politikkutvikling.Bidra...

 • Company NAV ARBEID OG YTELSER AVD MOLDE in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  NAV Arbeid og ytelser Molde har pr i dag to lokasjoner, men skal fra april 2023 samlokaliseres i Kristiansund med 110 medarbeidere.  I perioden frem mot samlokalisering er det mulig å velge Molde som arbeidssted. NAV Arbeid og ytelser Molde behandler søknader om ytelser til enslige forsørgere, søknader om uføretrygd samt søknader om sykepenger. På ytelsesområdet sykepenger er det nå ledig stilling som avdelingsleder for den ene av våre to sykepengeavdelinger. NAV er i stadig utvikling så endringer i ansvar og oppgaver må kunne påregnes.ArbeidsoppgaverStillingen innebærer personalansvar.Du deltar i avdelingsdirektørens ledergruppe, og bidrar til utvikling av enheten.Bidra sammen med den andre avdelingslederen på sykepengeområdet for å sikre god og effektiv saksbehandling med høy kvalitet gj...

 • Company NES KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Nes kommune har ledig en spennende og utfordrende stilling som fagansvarlig på dokumentsenteret. Som fagleder vil du være en viktig pådriver for den faglige og teknologiske utviklingen innenfor arkivområdet. Du må like å jobbe overordnet med å forbedre arbeidsprosesser innen fagfeltet dokumentforvaltning, dokumentsikkerhet og arkiv, samtidig som du skal ta del i det operative arbeidet. Kommunen har et sterkt fokus på digitalisering av tjenester, og som fagansvarlig vil du delta i spennende utviklingsprosjekter på dette området. Du må derfor ha gode samarbeidsegenskaper.Vi søker deg som har gjennomføringskraft, tar ansvar, tenker innovativt og finner løsninger.Stillingen som fagansvarlig er organisatorisk plassert i avdeling fellestjenester, og du vil rapportere til avdelingsleder.  Du vil ...

 • Company SORTLAND KOMMUNE NAV FLYKTNINGTJENESTE in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Om stillingeneDet er ledig tre 100% prosjektstillinger som flyktningkonsulent ved integreringstjenesten, NAV Sortland.Oppstart så snart som mulig.   NAV Sortland har den kommunale integreringstjenesten organisert i kontoret. Kommunalt ansatte og statlige ansattejobber sammen for at mennesker i ulike faser av livet skal få den hjelp de trenger til å kunne være en ressurs forsamfunnet. Kontoret har 40 ansatte og preges av et godt arbeidsmiljø og med ansatte som er opptatte av å levere godetjenester til våre brukere.Vi søker nå etter en dyktige og motiverte flyktningkonsulenter som kan bli en del av vårt team.Dine primæroppgaver er knyttet opp mot oppfølging av deltakere i kommunens introduksjonsprogram for flyktninger. Som flyktningkonsulent har du en primær rolle ift deltakers individuelle ...

 • Company NAV LILLESAND in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Vi har ledig et vikariat som veileder/saksbehandler i vårt sosialteam i NAV Lillesand. Teamet du blir en del av har hovedansvar for arbeid etter Lov om sosiale tjenester i NAV, herunder økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, samt gjeldsrådgivning. Teamet jobber også med boligsosiale virkemidler som f.eks Husbankens bostøtteordning, Startlån, tildeling av midlertidige botilbud m.v.NAV Lillesand er en kompetansebedrift med ca. 30 medarbeidere og med et solid fagmiljø. Vi yter arbeids- og velferdstjenester til Lillesand kommunes ca. 11.000 innbyggere. Virksomheten er utviklingsorientert og gjennom vår innsats får flere mulighet til å være i arbeid og delta i samfunnet. Gjennom partnerskapet har staten ved NAV Agder og Lillesand kommune et felles ansvar for driften av NAV Lillesan...

 • Company NAV HÅ in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  NAV Hå søker en veileder til avdeling Inkludering og sosiale tjenester. Vi søker etter deg som er god i møte med mennesker, og kan motivere og engasjere personer til å se nye muligheter i arbeidsmarkedet.Vi ser etter deg som er analytisk, med gode kommunikasjonsevner som vil bidra aktivt med å løse NAV sitt samfunnsoppdrag, og har fokus på å oppnå gode resultat i samarbeid med andre. Vårt oppdrag er å bidra til inkludering i arbeidslivet og samfunnet ellers. Vi skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.Dersom dette høres ut som en spennende jobb, og du ønsker å bidra til NAV sitt samfunnsoppdrag, håper vi du vil være vår nye kollega. Hos oss jobber det i dag 26 ansatte fordelt på 2 avdelinger i ulike team s...

 • Company INDRE RYFYLKE BARNEVERN in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Har du lyst til å være med å styrke vårt arbeid med barn, ungdom og deres familier i våre kommuner?  Indre Ryfylke barnevern har ledig 100% fast stilling som kontaktperson i barneverntjenesten. Indre Ryfylke barnevern er en interkommunal tjeneste mellom Suldal og Sauda, der Sauda er vertskommune.  Vi har idag 14 ansatte, og har organisert tjenesten i teamene MUT (melding, undersøkelse og tiltak), omsorgsteam og veiledningsteam. Vi har nå ledig 100 % stilling som kontaktperson hos oss der arbeidsoppgavene hovedsaklig er saksbehandling etter barnevernloven.  Arbeidstid er dagtid med fleksitidsordning, og arbeid utenfor ordinær arbeidstid må påregnes.Kvalifikasjonskrav:Minimum 3 årig høyskole-/universitetsutdanning som barnevernpedagog eller sosionom. Andre med relevant høyskole kan bli vurde...

 • Company ASKER KOMMUNE BARNEVERNSTJENSTE in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Barneverntjenesten i Asker har ledig 100% stilling som konsulent i avdelingen økonomi og administrasjon. Vi ser etter deg som trives med varierte arbeidsoppgaver, liker et høyt arbeidstempo og stiller høye foreventinger til deg selv og dine kolleger.  Asker barneverntjensten er ny og stor virksomhet som er fordelt i stab, samt 4 avdelinger: avdeling økonomi og administrasjon, avdeling rådgivning, inntak og undersøkelse (RIU), avdeling tiltak og avdeling omsorg. Vi er en fremoverlent tjeneste som arbeider fra helhetsforståelse og aktiviteter ut fra kommunes verdier; raus, nær, modig og skapende. Kontinuerlig forbedring er sentralt for oss, og vi tar alltid utgangspunkt i barnas, ungdommens og foreldrenes opplevelser i utvikling av våre tjenester.Vi skal møte våre brukere med en helthetsfors...

 • Company BODØ POLITIHUS in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nordland, Seksjon for etterretning, er det ledig en fast stilling som politibetjent 3/2/1, evt. politioverbetjent, med funksjon som etterretnings- og tiltaksrådgiver. Stillingen er stedsplassert i Bodø. PST er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Nordland politidistrikt. Se for øvrig PSTs hjemmesider . Som etterretnings- og tiltaksrådgiver ved PST Nordland skal du bidra til å forebygge og håndtere de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. PST er en flerfaglig tjeneste med stor variasjon i både oppgaver og ...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE OPPLÆRING OG KOMPETANSE LEIKANGER in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vestland fylkeskommune skal gi ungdom og vaksne ei vidaregåande opplæring med høg kvalitet. Den vidaregåande opplæringa skal bidra til berekraftig forvaltning av ressursar og til gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde gjennom mellom anna eit breitt og likeverdig opplæringstilbod. Gjennom "Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden" har regjeringen som mål at ni av ti skal fullføre og bestå videregående opplæring i 2030.  Opplærings- og kompetansesektoren har om lag 5000 tilsette. Vi har m.a. 44 vidaregåande skular, fagskule, produksjonsskule, folkehøgskule og seks rettleiingstenester. Samla gir vi tilbod om opplæring i skule og bedrift til om lag 30 000 ungdom og vaksne.Fylkestinget i Vestland har vedteke Mål og strategiar for vidaregåande opplær...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF PSYKIATRISK AVDELING SANDERUD - DØGNAVDELING in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Divisjon psykisk helsevern har om lag 1800 årsverk og behandler mer enn 16000 mennesker per år. Avdeling for Alderspsykiatri har følgende døgnplasser: - 5 plasser for pasienter med demens og atferdsvansker, inkludert ambulerende team- 10 plasser for behandling av pasienter med sammensatte psykiske lidelser (Enhet for affektive lidelser) - 10 plasser for utredning, hvor det er mistanke om hjerneorganisk psykisk lidelse - Poliklinikk som tilbyr poliklinisk og ambulant utredning og behandling. Målgruppe er pasienter med sammensatte alderspsykiatriske lidelser og pasienter med spørsmål om organisk betinget kognitiv svikt i tidlig fase, eller uavklart diagnose der organisk betinget kognitiv svikt antas å være hovedårsak. Vi har ledig 100% fast stilling som fag og kvalitetsrådgiver. Fag og kvali...

 • Company NAV ØKONOMITJENESTE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  NAV Økonomiteneste (ØT) utfører landsdekkande økonomitenester for NAV. Vi autoriserer utbetalingar til NAV sine stønadsmottakarar og leverandørar. I tillegg handsamar vi lønn for NAV sine tilsette og utfører rekneskapsoppgåver for heile NAV. ØT sine kontorlokale ligg på Leikanger og vi er 95 tilsette, fordelt på tre seksjonar.Vi har ledige stillingar som sommarvikar innafor perioden 13.06 -12.08ArbeidsoppgaverSakshandsaming lønn og rekneskapFakturabehandlingBetaling og oppfølgingAndre førefallande oppgåverDet kan bli aktuelt med utviklingsoppdrag i tillegg til løpande driftsoppgåverKvalifikasjonerRelevant utdanning på universitets- eller høgskulenivå, eller er i gang med studiar innan økonomiEvne til å arbeide systematisk, nøyaktig og effektivtGode digitale ferdigheiterUtdanningsretningØko...

 • Company NAV INDRE ØSTFOLD in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Indre Østfold kommune er en sentral kommune i Viken, med nærhet til Oslo og Folloregionen. Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 23. største kommune og landets største jordbrukskommune. Våre to byer Askim og Mysen er omkranset av levende tettsteder, rikt idretts- og kulturliv og et næringsliv i stor vekst. NAV Indre Østfold består av ca. 110 medarbeidere fordelt på 6 avdelinger. Vi er lokalisert i flotte og moderne lokaler i sentrum av Spydeberg. Vi har nå ledig 1 fast stilling og ett vikariat med ett års varighet. Stillingene vil inngå i en av våre tverrfaglige avdelinger med oppgaver innen veiledning og oppfølging. ArbeidsoppgaverArbeidsrettet brukeroppfølging av prioriterte grupper i samsvar med regionens utfordringsbildeTett og helhetlig oppfølging med fokus på inkluderingsdugnadenV...

 • Company TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN VADSØ in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingen og arbeidsoppgaverVi søker etter ny vegforvalter ved Divisjon samferdsel. Stillingen plasseres som rådgiver eller ingeniør, avhengig av utdanning. Arbeidssted er sentraladministrasjonen, Vadsø. Les mer om livet i Vadsø på .Divisjon samferdsel skal være en tydelig samfunnsutvikler som binder folk sammen med et bærekraftig og innovativt transportsystem. Som en del av dette skal du være med å forvalte fylkeskommunens ansvar som vegeier av fylkesvegnettet i Finnmark ved seksjonen for plan, prosjektering og forvaltning. Troms og Finnmark fylkeskommune deles opp fra 1. januar 2024 og blir to selvstendige fylkeskommuner. ArbeidsoppgaverSom vegforvalter ivaretar du fylkeskommunens intereser som vegeier.  Du vil få ansvaret for å ivareta byggegrenser, avkjørsler, kryssing/nærføring, s...

 • Company ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingaØnsker du deg interessante og utfordrande oppgåver innanfor eit fagområde med høg politisk merksemd? Vi søker etter ein engasjert medarbeidar til fast stilling som rådgivar/seniorrådgivar i Seksjon for budsjett- og busetting i Integreringsavdelinga. Avdelinga har ansvar for å utvikle og samordne regjeringa sin integreringspolitikk.Du vil få utfordrande arbeidsoppgåver i skjeringspunktet mellom fag og politikk i eit hektisk og godt arbeidsmiljø. Arbeidet involverer samhandling med mange aktørar og blir gjort i nær dialog med den administrative og politiske leiinga i departementet.Som medarbeidarar i departementet skal vi vere fagleg engasjerte, ta ansvar, vere gode lagspelarar og utvikle og forbetre.ArbeidsoppgåverDu vil særleg arbeide med busetting av flyktningar, inkludert ove...

 • Company KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kva gjer vi i avdelingssekretariatet?Avdelingssekretariatet ligg i Klimaavdelinga og har mellom anna ansvar for avdelinga sitt arbeid/prosessar med statsbudsjettet, økonomistyring og tilskotsforvaltning, diverse rapportering, rekneskap i samband med statsrekneskapen, personalforvaltning og verksemdplanlegging. Vidare bidreg sekretariatet i styringa av Miljødirektoratet og Meteorologisk institutt og anna utvikling av styringsarbeidet i departementet.I tillegg gir avdelingssekretariatet leiarstønad og koordinerer mange administrative saker på vegne av heile avdelinga og har ansvar for administrative oppgåver i forbindelse med internasjonale klimaforhandlingar (COP).Dine arbeidsoppgåver vil vere:jobbe med store og viktige prosessar, mellom anna med statsbudsjettetulike rapporteringar på avdel...

 • Company SYSSELMESTEREN PÅ SVALBARD in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Har du lyst til å jobbe med våpenforvaltning sammen med verdens nordligste politi i en av Europas siste villmarker?Vi søker etter en engasjert og motivert medarbeider til åremålsstilling som førstekonsulent for å ivareta våpenforvaltningen hos Sysselmesteren. Åremålsstillinger hos Sysselmesteren på Svalbard er på 3 år med mulighet for å forlenge med ytterligere 3 år.Vi søker en samfunnsengasjert, motivert og initiativrik medarbeider som trives i team og som ikke er reddfor å prøve seg på nye og varierte oppgaverSom medarbeider ved Sysselmesteren på Svalbard kjennetegnes du som samarbeidsvillig, trygg, modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidat vil vi vektlegge disse verdiene. Den som ansettes må ha forståelse for Sysselmesterens samfunnsrolle og ...

 • Company IVRE REKRUTTERING OG BEMANNING AS in Other
  27.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LINDESNES KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Teknisk forvaltning er en del av tjenesteområde samfunnsutvikling. Teknisk forvaltning har om lag 30årsverk. Av disse har Byggesaksavdelingen 10 årsverk med ansvar for saksbehandling etter plan- ogbygningsloven og forurensningsloven, samt tilsyn og ulovlighetsoppfølgning.ArbeidsoppgaverSaksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensingslovenTilsyn og oppfølging av ulovligheter etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven Det må videre påregnes at man må veilede kommunens innbyggereKvalifikasjonerMaster i rettsvitenskap, bachelor innen bygg-/miljøfag eller tilsvarende kvalifikasjonerRelevant arbeidserfaring er ønskelig, men nyutdannede er også velkomne til å søkeGod kjennskap til plan- og bygningsloven, forurensingsloven og annet aktuelt regelverk innen offentlig forvaltning er...

 • Company FORSVARSBYGG REGION HÅLOGALAND in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du være bindeleddet mellom interne avdelinger i Forsvarsbygg i forbindelse med anskaffelser og bruk av rammeavtaler?Til nyopprettet stilling søker vi deg som vil jobbe back-office med oppdateringer og kontroll på systemer i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester hos oss i Forsvarsbygg. Du vil ha ansvar for e-handelsløsningen vår og skal ha kontroll på avtaleregisteret vårt i Agresso.Vi er på jakt etter deg med god systemforståelse som ønsker å være med på utvikling av prosess- og systemløsninger ved anskaffelser av varer og tjenester.Du skal veilede interne kunder innen bestilling av varer og tjenester og bruk av systemer i forbindelse med dette.Har du erfaring med innkjøp og helst rammeavtaler, er over middels interessert i systemer og hvordan disse fungerer kan dette være stil...

 • Company GOL KOMMUNE NÆRINGSAVDELINGA in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Det er ledig 50% stilling som landbrukskonsulent for fast tilsetting. Stillinga er plassert i avdeling for Landbruk og Miljø med mange interessante oppgåver og høy fagleg kompetanse og eit meget godt og trivelig arbeidsmiljø.Vi søkjer:Etter en person som vil bidra med ett løsningsfokusert blikk på verden.Ønska kvalifikasjonar:• 3 årig vidaregåande skule eller relevant fagkrets, dvs. landbruksskule• Relevant utdanning frå høgskule/universitetArbeidsoppgåver:Fagkonsulent landbruk og miljø har det daglege ansvaret for individuell rådgjeving, informasjon og forvaltning innanfor resultatområda husdyrbruk og jord- og plantekultur.Sakshandsaming etter jordlov, beitelov og lov om forpakting (arbeidsdeling med Jordbrukskonsulent på konsesjons- og delingslov), forureiningslov, samt sakshandsaming av...

 • Company SANDNES KOMMUNE SERVICEKONTOR in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Samordningsenheten består av koordinerende enhet og bydekkende tildelingskontor. Våre målgrupper er personer med behov for helhetlige helse- og omsorgstjenester og/eller omfattende koordinering.Vi har ledig fast stilling på tildelingskontorets helseteam med tiltredelse snarest.ArbeidsoppgaverSaksbehandling og tildeling av hjemmetjenester og heldøgnsplasser i sykehjemSamarbeid med interne og eksterne aktørerKvalifikasjonerAutorisert sykepleier/vernepleier med relevant erfaring Erfaring med saksbehandling etter helse- og omsorgstjenestelovenErfaring fra kommunal helse- og omsorgstjenesteGod skriftlig framstillingsevneGode språkkunnskaper i norsk muntlig og skriftlig krevesGode datakunnskaperFørerkort klasse B for manuelt girPersonlige egenskaperInitiativrik og løsningsorientertGode samarbeid...

 • Company NAV GRÜNERLØKKA SOSIALTJENESTE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  NAV avdeling rus og psykisk helse i Bydel Grünerløkka har ett års engasjement, med mulighet for fast ansettelse,som koordinator i Rådgivende enhet for russaker.Vi ser etter deg som blir motivert av å jobbe for at bydel Grünerløkka skal væreen mangfoldig og inkluderende bydel. Grünerløkka er Oslos mest folkerike bydelog NAV-kontoret skal være en sentral tjenesteyter for bydelens innbyggere. Vimener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker ogperspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Vi ønsker oss derformedarbeidere som har ulike kompetanse og bakgrunn.Hos oss vil du være en del av et spennende NAV-kontor i Oslo Sentrum. Vi er etav landets største NAV-kontor med ca. 250 ansatte. Du vil bli en del av områdetBolig, rus og psykisk helse, med engasjerte og flinke ko...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL FROGNER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønsker du å bidra til utformingen av fremtidens barnevern?Vi har ledig et 100 % svangerskapsvikariat som familieveileder i perioden 01.01.2023 - 30.09.2023Barnevernstjenesten er lokalisert i Drammensveien 60 i Oslo i lyse og fine lokaler.  Barnevernstjenesten har etablert et innsatsteam med fem ansatte som er knyttet til mottak i tjenesten. Formålet med teamet er å få en rask og tett oppfølging rundt sårbare barn og unge. Arbeidet vil i stor grad foregå på barnets og familiens arena, med mål om å arbeide intensivt med å redusere risikofaktorer og forsterke beskyttelsesfaktorer i barnas liv. Innsatsteamet samhandler tett med tjenesten øvrige team og andre viktige samarbeidspartnere rundt familier. Barnevernstjenesten i Bydel Frogner har 38 stillingshjemler og arbeider etter spesialistmodell...

 • Company SKATTEETATEN STAVANGER LAGÅRDSVEIEN in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  - Har du også gode kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk? Da kan dette være noe for deg!Vi i Bistandsinnfordring søker nå etter to nye saksbehandlere - to saksbehandlere som ønsker å være med på reisen mot fremtiden og lære fra bunnen av.  I tiden som kommer vil flere arbeidsoppgaver automatiseres og vi vil få mer kapasitet til det komplekse. Vi søker derfor etter deg som er læringsvillig, nysgjerrig og positiv til endringer.Hva går jobben ut på?Du vil som saksbehandler hos oss bli en del av et faglig sterkt miljø og dine hovedarbeidsoppgaver vil blant annet være:saksbehandle anmodninger om bistand til innkreving til og fra utlandinnkreving av krav fra utlandinformasjon og veiledning både internt og eksterntdelta i tverrfaglige nettverk, team og prosjekterHelt konkret betyr d...

 • Company DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING AVD SENTRALENHETEN in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVi søker en utviklingsorientert leder som vil være med å utvikle statsforvaltningen og lede et fagområde i kraftig utvikling. Du vil ha en nøkkelrolle i videreutviklingen av regnskapsdivisjonen og være en sentral støttespiller for divisjonsdirektøren.Som leder for én av fem avdelinger i regnskapsdivisjonen vil du få en sentral og strategisk rolle, og du vil være en aktiv bidragsyter i divisjonsdirektørens ledergruppe. Hos oss vil du få gode muligheter til å påvirke strategiske og operasjonelle prioriteringer.  Du ser viktigheten av vårt samfunnsoppdrag og motiveres av å kunne påvirke utviklingen av statlig sektor. Du vil ha et tett samarbeid med divisjonens kunder og øvrige avdelinger/divisjoner i DFØ.Avdelingen du vil lede har ansvar for prosessen fra behov til betaling og ut...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Seniorkonsulent Det humanistiske fakultet ønsker velkomen søkjarar til 100 % stilling som studiekonsulent (seniorkonsulent), ledig frå 1. januar 2023.Stillinga vil vere knytt til Institutt for filosofi og førstesemesterstudium (FoF), og hovuddelen av arbeidsinnhaldet vil vere studieadministrative oppgåver ved filosofistudiet, frå bachelor-nivå til doktorgradsnivå. Ein må også rekne med noko arbeid ved Informasjonssenteret til Det humanistiske fakultet i tillegg til andre drifts- eller utviklingsoppgåver ved instituttet eller ved fakultetsadministrasjonen.FoF er eitt av fire...

 • Company OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenEt effektivt fornybart energisystemDet norske energisystemet har stor betydning for samfunnet. Både husholdninger, offentlig virksomhet, næring og industri er avhengig av en sikker strømforsyning og Omfattende planer om elektrifisering og grønn omstilling gjør at videreutviklingen av dette systemet har stor betydning framover. Seksjon for nett, energibruk og marked (NEM) har ansvar for effektiv drift og utvikling av det norske energisystemet og for å legge til rette for effektiv bruk av energi. Vi har nå ledig to faste stillinger som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver og søker deg som ønsker å jobbe med utfordrende og dagsaktuelle problemstillinger av stor betydning.  Seksjonen har ansvar for å følge opp det norske og nordiske kraftmarkedet, reguleringen av strømnettselsk...

 • Company KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenVi søker leder for seksjon Lønn og regnskap i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Som leder for seksjonen vil du ivareta rollen som prosessleder og eier for lønn og regnskap for hele kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen benytter Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som operativ lønns- og regnskapsfører. Vi har et bredt statlig regnskap, og er pålagt en kommende endring over på SRS (statlige regnskapsstandarder). Dette vil kreve en gjennomgang av vår økonomimodell forankret ut i hele etaten. På lønnsområdet er vi en virksomhet med mange typer ansettelsesforhold i kompleks turnusavlønning fordelt på mange lokasjoner. Seksjonen består i dag av 11 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er i kontakt med fagansvarlige på lønn og regnskap lokalt i hele kriminalomsorgen samt samhandling...

 • Company ASKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  NAV Asker har kontorer sentralt i Asker og Røyken sentrum, nær tog-stasjoner begge steder. Vi ser nå etter en veileder som kan gå inn i 1 års vikariat i KVP. Formålet med Kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av et individuelt tilrettelagt program og tett oppfølging. Forskning og statistikk viser at programmet virker, og at en høy del av deltakerne kommer i arbeid. Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.  Programmet er på fulltid og skal blant annet inneholde: arbeidsrettede aktiviteter, utdanning og opplæring, tett individuell oppfølging og veiledning Programmet...

 • Company POLITIETS UTLENDINGSENHET in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Politiets utlendingsenhet (PU) har ledig et vikariat i stilling som førstekonsulent i inntil 1 år. Stillingen er for tiden plassert ved Seksjon for arkiv og informasjonsforvaltning.Seksjon for arkiv og informasjonsforvaltning er en del av avdeling Felles enhet for operative tjenester og retur (FOTR). Avdelingen består for øvrig av seksjonene Operativ seksjon, Seksjon for koordinering og uttransport, og Seksjon for IKT og EBA.Seksjon for arkiv og informasjonsforvaltning har syv medarbeidere og består av et administrativt arkiv og et fagarkiv. Sentralbordet er også lagt til seksjonen. Vi ser etter deg som synes arkivfaget er spennende, har et helhetsperspektiv og ser utviklings- og forbedringsmuligheter i en organisasjon i stadig endring. Seksjonen har også ansvar for arkiv og informasjonsfo...

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Seniorkonsulent Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi er det ledig ei fast stilling som seniorkonsulent (100%). 20% av stillinga er knytt til NORPART-prosjektet, som har varigheit til 2024.Institutt for klinisk odontologi er eit av fem institutt ved Det medisinske fakultet. Instituttet har ansvar for utdanning av tannpleiarar og tannlegar ved Universitetet i Bergen, samt spesialistutdanning i odontologi, kvalifiseringsprogram for tannlegar frå land utanfor EU/EØS og forskarutdanning. Instituttet driv forsking på høgt internasjonalt nivå. Den utlyste ...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Seksjon for kompetanseutvikling er ein del av Forskings- og utviklingsavdelinga (FoU) ved Haukeland universitetssjukehus. Seksjonen har om lag 40 medarbeidarar med kompetanse innan medisin og helsefag, pedagogikk og kompetanseutvikling. Hovudarbeidsområda i seksjonen er planlegging, gjennomføring og evaluering av kompetanseutviklingstiltak, både i samarbeid med avdelingar i sjukehuset, universitet, høgskular, kommunar og andre samarbeidspartar, samt hjelpe leiarar i føretaket innan kompetanse- og utdanningsspørsmål. Team for digital læring søkjer etter ein engasjert person som ønskjer å styrkje arbeidet med Kompetanseportalen. Kompetanseportalen er eit IKT-verktøy som blir nytta til dokumentasjon av kompetanse og identifisering av behov for opplæring, samt vidareutvikling av medarbeidar og...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters