Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

163 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 163 results.
 • Company PRINSDAL SKOLE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312592574 Presentasjon av stillingen:Prinsdal skole er en flerkulturell 1 - 7 skole, som ligger i Søndre Nordstrand bydel rett ved marka. Skolens visjon: TRYKK PÅ LÆRING, etterleves gjennom systematikk og strukturer i læringsarbeidet. Vi setter elevenes læring i sentrum og har høye ambisjoner på elevenes vegne. Skolen har to sosiallærer som jobber i team og fordeler trinnene mellom seg. Spesialundervisningen og særskilt norsk er organisert i 2 ressurssentre, læringsrommene «Hugin» og «Munin» med en koordinator som faglig ansvarlig. Spesialpedagogene samarbeider i eget team og i tett dialog med skolens to sosiallærere og ressursteam. Elevenes læringsmiljø ivaretas gjennom systematisk arbeid etter eget årshjul og med en egen læringsmiljøgruppe. Vi utdanner elevmeg...

 • Company BODØ KOMMUNE SØRGJERDET BOKOLLEKTIV in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196244Er du vår nye kollega ?Ved Tverlandet skole er det ledig 100 % stilling som lærer, vikariat f.o.m. 01.01.21 t.o.m. 31.07.21.Tverlandet skole er en 1 - 10 skole beliggende på Tverlandet, 15 km fra Bodø sentrum.Det er 565 flotte barn som får sin undervisning og opplæring ved skolen.Personalet er aktivt og utviklingsorientert og arbeider målrettet og strukturert i forhold til de utfordringer skolen står overfor.Skolen har et flott uteområde, samt god nærhet til turer og uteskoleaktiviteter i både skog og fjære.Trygghet, trivsel og faglig/sosial utvikling vektlegges både i forhold til voksne og barn.Dine arbeidsoppgaver vil væreUndervisning på småtrinnet.KvalifikasjonerDet stilles krav om utdanning som allmennlærer/grunnskolelærer.God digital kompetanse er også viktig i den...

 • Company VARDEN SKOLE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313014723 Presentasjon av stillingen:Vi har to ledige vikariater på småtrinnet fra og med 1. januar 2021 og ut skoleåret.Varden skole er en moderne skole med fleksible arealer, som ligger sentralt til i Fyllingsdalen bydel. Pedagogene jobber tett sammen i team. Skolen har høsten 2020 ha ca 370 elever og 55 ansatte. Varden skole fokuserer sterkt på læringsmiljøet på skolen og hvordan trygghet, toleranse, mangfold og gode relasjoner, påvirker elevenes læringArbeidsoppgaverPlanlegge, gjennomføre og vurdere læringsarbeidetPlanlegge læring sammen med teamet på trinnetFølge opp læringsarbeidet med eleveneLegge til rette for tilpasset opplæring på trinnetMulighet for kontaktlærer stilling.Være aktiv deltakende og bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeidKvalifikasjo...

 • Company GJERDRUM BARNESKOLE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4286482414 Presentasjon av stillingen:Gjerdrum barneskole er en 1-7 skole beliggende i hjertet av Ask. Skoleåret har 2020-21 har vi ca. 350 elever og 50 ansatte, fordelt på skole, SFO og en base for multifunksjonshemmede elever. Vi har store uteområder, og relativt kort vei til turområder. Skolen har et høyt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter, og jobber systematisk med lese-, skrive- og regnestrategier. Hos oss skal hver elev følges opp systematisk både faglig og sosialt, og alle kontaktlærere har nedsatt ekstra tid til individuell oppfølging av elevene.Skolen har engasjerte og dyktige pedagoger som er opptatt av kvalitet i læringsarbeidet. Pedagogene er organisert i team på hvert trinn, og teamene har felles ansvar for planlegging, gjennomføring og vu...

 • Company HOSLE SKOLE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311082708 Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega!Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Rammeverk for kvalitet i bærumsskolen finner ved å Vil du vite mer om jobben som lærer i bærumsskolen Hosle er en fremtidsrettet barneskole med 510 elever og 70 ansatte i skole og SFO. Vi har et energirikt, humørfylt og inkluderende personale. Hos oss finner dugode sparringpartnere som ...

 • Company BYSKOGEN KOMBINERTE SKOLE in Other
  04.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du vår nye lærer på ungdomstrinnet?Nå er det ledig lærerstilling på ungdomstrinnet ved en av Vestfolds mest spennende og komplekse grunnskoler, Byskogen skole. Vi er en 1-10 skole som har innføringstilbud for nyankomne elever på ungdomstrinnet for hele kommunen. Skolen har også en forsterket avdeling for elever på 1.-10.trinn for hele kommunen. Ungdomstrinnet har tre klasser pr.trinn og totalt har virksomheten ca. 110 ansatte fordelt på fire ulike avdelinger.Dersom du har et positivt menneskesyn, liker høyt tempo, trives med komplekse arbeidsoppgaver og høye krav, er kanskje du vår neste lærer på ungdomstrinnet. Som lærer vil du delta i skolens implementering av Fagfornyelsen. Her vil du ha ha mulighet til å påvirke beslutnin...

 • Company STEINKJER KOMMUNE OPPVEKSTETATEN - ADMINISTRASJON in Other
  04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4273201610 Presentasjon av stillingen:Steinkjer kommune har 14 grunnskoler og Voksenopplæring.Vi søker lærer som kan dekke basisfag i grunnskole og voksenopplæring med de kompetansekrav for undervisning som opplæringsloven har satt.Lønn, lesetid og arbeidsvilkår i følge lov, forskrift, instruks og regulativ.Arbeidsoppgaver : Lærer/ undervisningKvalifikasjoner : LærerutdanningPersonlig egnethet vil bli vektlagtVi tilbyrMedlemskap i Statens pensjonskasseArbeidstiden er gjennomsnittsberegnet og følger skoleåret.Lønns- og arbeidsvilkår i h.h.t. lov, forskrifter og avtaleverk.Tilsetting skjer på gode kommunale vilkår.Tilsettingen er betinget av at det framlegges politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9.KontaktinformasjonGisle Almlid-Larsen, sektorleder skole...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE ODINSENTERET in Other
  04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company YTRE ARNA SKULE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4312401652 Presentasjon av stillingen:Bergen kommune gir tilbud til barn fra språklige minoriteter om opplæring i og på morsmålet. Dette gjelder for barn som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk for å kunne følge ordinær undervisning.Bergen kommune har ledig en fast stilling som morsmålslærer i bosnisk, kroatisk og serbisk. Stillingen krever godkjent pedagogisk utdanning. Undervisningen kan foregå ved flere skoler innen kommunen, innenfor eller tilknyttet elevenes timeplan.Søknaden går til baseskolen for stillingen, som er Ytre Arna skule.ArbeidsoppgaverGi opplæring i og på morsmålet til barn fra språklige minoriteter. Dette gjelder for barn som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk for å kunne følge ordinær undervisning.KvalifikasjonerVi søker etter ped...

 • Company GULLHAUG SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318445755 Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega!Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne?Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer.Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Rammeverk for kvalitet i bærumsskolen finner du ved åVil du vite mer om jobben som lærer i bærumsskolenHar du lyst til å jobbe i et faglig sterkt og inkluderende miljø?Gullhaug skole er en moderne barneskole som ligger på Bærums Verk. I skolens umiddelbare nærhet har vi store friluftsområ...

 • Company FYRSTIKKALLEEN SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4316870786 Presentasjon av stillingen:Fyrstikkalleen skole, også kalt F21, en stor og spennende kombinert ungdoms- og videregående skole med elver fraet mangfold av kulturer, etnisiteter, religioner og interesser. I denvideregående skolen tilbyr vi Studiespesialisering, Medier og kommunikasjon,Informasjonsteknologi og medieproduksjon. Vi er ca 140 ansatte som harambisjoner om å være helt i front når det gjelder innføring av nye læreplaner,ny teknologi og fremtidsrettet læringsarbeid for skolens ca 1.100 elever.Skolen har sentral beliggenhet på Helsfyr og har moderne lokaler i en gammelfabrikkbygning.Vi trenger en vikar i 100% stilling til utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon og med oppstart 04.01.2021. F21 søker en medarbeider somkan bidra positivt inn i ...

 • Company ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE SA in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Vi har en ledig stilling som lærer i 100%. Det er et vikariat med tiltredelsesdato snarest mulig og t.o.m. 31.07.21, med mulighet for forlengelse.Vi søker en lærer som kan undervise i ulike fag som f.eks. matematikk, engelsk, kroppsøving, naturfag/samfunnsfag, kristendom og praktisk-estetiske fag på småtrinnet. Andre fag og trinn enn de som er nevnt kan også være aktuelle. Det kan også være aktuelt med kontaktlærerfunksjon. Vi søker deg som har et stort engasjement for trivsel og læring samt ha en god evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål. Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning. Vi bruker digitale verktøy og læringsplattform aktivt på alle trinn, så interesse for digital didaktikk for å legge til rette for god læring er en viktig kompetanse. V...

 • Company JARFJORD OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillingenSør-Varanger kommune har ledig undervisningsstilling ved Jarfjord oppvekstsenter.Undervisning på 1. -- 10. trinn, primært i fagene norsk og engelskJarfjord oppvekstsenter er en fådelt 1. - 10 skole. Skolen ligger ved vakre Jarfjorden i flotte naturområder som ofte benyttes i undervisningen. Skolen har et godt samarbeid med lag og foreninger i bygda. Oppvekstsenterets visjon er: " Gjennom aktiv deltakelse skal vi sammen skape et skolemiljø der alle lærer, mestrer, trives og får utfordringer."Det er ledig 1 fast stilling fra 04.01.2021.Skolen søker primært etter lærere med godkjent allmennlærerutdanning (gjerne etter kompetansekravene gjeldene fra 2025), som kan undervise på alle trinn. Fagønsker er norsk og enge...

 • Company SKY SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318691870 Presentasjon av stillingen:Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem?I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling.Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring" . Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram. Skoleutvikling skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: " Kontinuitet og fornyelse" .Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel" .Elevene i Larvikskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal bli et naturlig verktøy for elever og lærere. ...

 • Company BRØNNØYSUND BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196959Om stillingenBrønnøysund barne- og ungdomsskole og Nordhus skole har behov for 100% midlertidig vikar ut skoleåret 2021. Denne stillingen er delt mellom skolene. Stillingen administreres av rektor Ståle Brun ved Nordhus skole. Arbeidssted kan variere fra uke til uke.ArbeidsoppgaverList opp arbeidsoppgaverKvalifikasjoner og personlige egenskaperKvalifikasjonerUtdanning som godkjent grunnskolelærerRelevant erfaring og utdanning kan kompensere for utdanningskravetErfaring med vurdering, formell og uformellEgnethetKunnskap om og erfaring med, god klasseledelse, spesielt evnen til å skape gode relasjoner mellom lærer og elevPersonlige egenskaperGod samarbeidsevne og blikk for styrken i helhetstenkning og delingskulturGod evne til å bygge relasjoner til eleveneLøsningsoriente...

 • Company BRAKAHAUG SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318302178 Presentasjon av stillingen:Lærer på 1-7.trinnArbeidsoppgaverUndervisning og veiledning av elever.KvalifikasjonerPedagogisk utdanning fra høyskole/universitet med undervisningskompetanse i skriftlige fag på barnetrinnet. Godkjent politiattest.Personlige egenskaperSelvstendig og initiativrik. Tydelig klasseleder som skaper god relasjon til sine elever. Kunne samarbeide og jobbe i team. Ha fokus på elevens læring og trivsel.Vi tilbyrVi er en oversiktlig skole med god trivsel blant ansatte og elever.KontaktinformasjonIngolf Helleland, rektor, 52 70 42 51ArbeidsstedMatrosvegen 175535 HaugesundSøk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Brakahaug skole og grendahusReferansenr.:4318302178Stillingsprosent: 100%VikariatStartdato: 01.04.2021Sluttdato: 01.04...

 • Company STAV SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310091177 Presentasjon av stillingen:Stav skole søker etter lærer i 100% vikariat for lærer i permisjon fra 04.01.21 til 14.05.21.Stav skole er en 8.-10. skole, og ligger på Skjetten iLillestrøm kommune. Kort avstand til kollektivtrafikk. Skolen er veldrevet, med et ungt og stabilt personale. Skolens visjon "Et mangfoldig fellesskap - med trivsel og læringsglede", gjenspeiler våre fokusområder. Skolen driver solid og systematisk utviklingsarbeid, og stiller meget godt forberedt i møtet med de nye læreplanene. Alle elevene har egen bærbar PC.ArbeidsoppgaverVi har behov for lærer med undervisningskompetanse i fagene norsk, samfunnsfag og KRLE, med kontaktlæreransvar.KvalifikasjonerGodkjent undervisningskompetanseGode IKT-kunnskaperEvne til å bygge gode relasjoner ...

 • Company RUSTAD SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GAKORI SKOLE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309116231 Presentasjon av stillingen:Gakori skole er en 1.-7. trinn skole og har ca. 290 elever. Skolens administrasjon vil bestå av rektor, to undervisningsinspektører, SFO-leder og merkantilt personale. Totalt er det ca. 50 ansatte som er tilknyttet skole og SFO. Skolen er bygget som en baseskole skole med elevtall på ca. 35 - 55 elever pr. årstrinn. Det er mellom 65 - 75 elever i SFO.Satsingene er utviklingsarbeid hvor skolebasert kompetanseutvikling står sentralt. Målet er å øke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, samt sikre at elevene har et trygt og godt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Skolen er også universitetsskole og praksisskole for Universitetet i Tromsø.Link til skolens hjemmeside: Gakori skole har ledig lærerstillin...

 • Company BUD BARNE- OG UNGDOMSSKULE in Other
  03.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har no følgjande stilling ledige:100 % stilling lærar på ungdomstrinnet, vikariat frå 1.1.2021. og ut skuleåretArbeids- og ansvarsområde:Følgjande ansvars- og arbeidsoppgåver ligg til stillinga:• Faglærarstilling med undervisning på småskulesteget og ungdomssteget• Fagønskje: Ungdomstrinnet: engelsk, musikk, M&HKvalifikasjonar:• Relevant utdanning frå 4-årig høgskule- eller universitetsnivå.Særleg relevant praksis kan kompenserast for manglande utdanning• Gode datakunnskapar• Erfaring med ItslearningVi søkjer ein medarbeidar som er sørvisinnstilt og fleksibel, har evne til å arbeide i team men også sjølvstendig, er strukturert og utviklingsorientert.Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.Vi kan tilby:• Eit spanande og ut...

 • Company FEIRING SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314359602 Presentasjon av stillingen:Feiring 1-10 skole ligger vakkert til på vestsida av Mjøsa. Skolen er en aktiv nærmiljøskole som synes i bygda og som bruker nærmiljøets ressurser i læringsarbeidet. Vi har 125 elever; 90 på barnetrinnet og 35 på ungdomstrinnet. Skolen er fådelt, det vil si at læringsarbeidet skjer i aldersblandede grupper. Vi har i dag 16 lærere med høy kompetanse og engasjement.Er du en profesjonell lærer med bevissthet på eget elev- og læringssyn, som brenner for barn og unges læring og vekst? Da er du kanskje den vi er ute etter!På Feiring skole jobber vi alle for at elevene får utnytte sine ressurser og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.Vi kan love deg et spennende og oversiktlig arbeidsmiljø hvor vi for tiden jobber ko...

 • Company HAVØYSUND SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Jobbnorge ID: 196853Om stillingenFinnmarkskystens perle søker 1 lærer i 100 % fast stilling fra 04.01.21Tiltredelse mulig fra og med: 4. januar 2021Søknadsfrist: 13.12.2020For tilsetting kreves politiattestOm Havøysund skoleEn til ti skole med 96 eleverØnskede kvalifikasjonerAllmennlærer/grunnskolelærer med godkjent lærerutdanning.Vi ønsker søkere med realfag i fagkretsen. (naturfag og matematikk)Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheterGod på lærer-elev relasjoner.Vi tilbyrEt utviklingsorientert og trivelig skolemiljøLønn etter tariffKompetansetillegg for ekstra utdanningGode lokale funksjonstilleggFlyttegodtgjørelse etter kommunen retningslinjerNedskriving og ettergitt studielån på inntil 45 000. Mer informasjon finnes på Veiledningsordning for nyutdannede lærereEn skole i naturskjøn...

 • Company CHILDRENS INTERNATIONAL SCHOOL FREDRIKSTAD AS in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4313589940 Presentasjon av stillingen:Ved Bjerkvik skole er det ledig 100 % stilling som lærer, vikariat f.o.m. 01.03.21 t.o.m. 31.07.21. med mulighet for utvidelse.Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med ambisjoner på elevenes vegne?God klasseledelse har stor betydning for elevers læring. Som lærer i Narvikskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Bli med på laget som skal gjøre Narvikskolen enda bedre!Bjerkvik skole er en 1-10-skole med 144 elever. Vi har et personale bestående av både lærere, fagarbeidere og miljøterapeut som har fokus på å ...

 • Company FINNSNES UNGDOMSSKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :UndervisningsstillingerLærer Finnsnes ungdomsskoleFinnsnes ungdomsskole: Flerkulturell - Unik - Sosial - Kunnskap og ferdigheterVi skal skape en skole med læring, glede og samhold for alle. Skolen skal gjennom varierte læringsmetoder skape faglig og personlig utvikling for den enkelte.Finnsnes ungdomsskole ligger midt mellom et levende sentrum og naturen som naboer. Dette gir oss muligheter til å bruke lokalmiljøet i begge arenaer.Vi er fra skoleåret 2020/2021 300 elever og 65 ansatte på vår moderne, nye skole. Gjennom satsningsområder som lesing og inkludering møter vi fagfornyelsen med innarbeiding av lærende møter hvor deling av nye metoder skal bidra til læring og faglig utvikling for ansatte.Skolen er organisert rundt trinn, med egn...

 • Company KONGSVIK SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: 959469326 Stillingsident: 4317849352 Presentasjon av stillingen:Kongsvik skole er en 1-10 skole med SFO. Skolen har om lag 35 elever,8 ansatte og ligger i Kongsvik i Tjeldsund kommune.ArbeidsoppgaverSkolen har behov for lærere med kompetanse til å undervise både på barne-og ungdomstrinnet. Fagønsker: norsk, engelsk, naturfag, musikk og kunst og håndtverkKvalifikasjonerGodkjent undervisningskompetanse fra høgskole eller universitet.Personlige egenskaperEr en tydelig klasseromlærerEr strukturert og jobber målrettet med planlegging, gjennomføring og evalueringHar gode pedagogiske egenskaper og behersker IKT som arbeidsverktøyEr løsningsfokusert og utviklingsorientertEr positiv rollemodell for barn og ungeHar evne til å motivere og engasjere kollegaer og andre samarbeidspartnereTrives...

 • Company KOMSA SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308916655 Presentasjon av stillingen:Komsa skole er en 1.-7.skole med om lag 200 elever og 45 ansatte. Komsa skole består i tillegg til ordinære klasser avtre samiskklasser, en skolebase og SFO.Skolen ligger i nærhet til turområder som innbyr til varierte aktiviteter og undervisning gjennom hele året. Vibruker læringsbrett aktivt som verktøy i undervisningen.Vi legger vekt på arbeid for et trygt og inkluderende læringsmiljø både i skolen og SFO, der trygghet, trivsel ogtilhørighet er sentrale elementer.Skolen har fokus på utviklingsarbeid som er med på å fremme elevenes læring. Vurdering for læring, arbeid medlæringsmiljø og bruk av læringsbrett i undervisningen har vært våresatsingsområder de siste årene. I tillegg er vi også inne i arbeidet medovergangen til n...

 • Company SKJELNAN SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309513842 Presentasjon av stillingen:En av våre dyktige lærere skal ha permisjon, vi trenger derfor en vikar fra 4. januar til og med 17. desember 2021. Stillingen vil tillegges kontaktlærerfunksjon på 1. trinn før sommeren og 2. trinn etter sommeren. Vi jobber en til en med læringsbrett for elever i alle klasser fra høsten av, så interesse for digital didaktikk for å forbedre og forsterke læringsprosesser er viktig kompetanse for oss.ArbeidsoppgaverKontaktlæreransvarJobbe med opplæring av grunnleggende ferdigheter for eleveneDrive god klasse- og gruppeledelseHa et godt og tett samarbeid med foreldre og andre aktører i skolen (PPT, BUP, helsesøster etc)KvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning for å undervise på 1. - 7. trinnGod grunnkompetanse innenfor kjernefagen...

 • Company VIK SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318284038 Presentasjon av stillingen:Det er ledig lærerstilling for skoleåret 2020/2021 med oppstart snarest. Med mulighet for forlengelse og evt. fast ansettelse.ArbeidsoppgaverLærerKvalifikasjonerDet er krav til søkere at du har minimum allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning/faglærerutdanning.Grunnskolelærerutdanning 1-7 vil være å foretrekke, da man kan undervise på alle trinn.Ulike fagkombinasjoner med fordypning vil kunne bli hensyntatt ved tilsetting.Du må beherske norsk språk godt både muntlig og skriftlig.Det er også ønskelig med utdannelse innen spesialpedagogikk.Personlige egenskaperVi jobber for holeskolene med felles mål og verdier for alle skolen i Hole Kommune.Det legges vekt på at du har:Gode samarbeidsevner.God relasjonskompetanse.God kom...

 • Company GAMLEBYEN SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4318317305 Presentasjon av stillingen:Gamlebyen skole er en 1-7 skole som ligger i Middelalderbyen omkranset av parker og spennende historie. Skolen har om lag 330 elever og drøyt 50 tilsatte. Stort sett har vi to paralleller på hvert trinn. I tillegg har vi byomfattende innføringsklasser for elever som skal lære norsk. Vi har også ei gruppe for elever med diagnoser innenfor autismespekteret."Her starter fremtiden" er Gamlebyen skoles visjon. Rause og trygge ansatte møter et mangfold av elever og foreldre med åpenhet. Her har vi en grunnleggende holdning om at det er rom for alle. Samtidig vektlegger vi at alle kan lære og at alle kan utvikle seg. Med omsorgsfull kontroll arbeider vi for å skape et godt skolemiljø der elevene kjenner at de hører til.Nå trenger vi...

 • Company INNLANDET SKOLE in Other
  02.12.2020 Updated on: 04.12.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig fast lærerstilling i 100%, med tiltredelse 04.01.2021Vi søkerVi har behov for kontaktlærer for 5. til 7. trinn (7 elever) på en 1.-7. skole. Skolen vektlegger breddekompetanse, og lærere som kan dekke flere fagområder kan bli foretrukket. Fleksibilitet og et positivt elevsyn vil være viktige personlige egenskaper sammen med evne til tydelig klasseledelse og gode samarbeidsferdigheter. Skolen jobber med skolebasert kompetanseutvikling og vi ønsker søkere som er utviklingsorienterte.KvalifikasjonerVi krever godkjent utdanning i henhold til opplæringslovens kapittel 10 og forskrift til opplæringsloven kapittel 14. Vi ønsker en kreativ og engasjert lærer med et positivt og inkluderende menneskesyn. Det vil bli lagt vekt på perso...

 • Company DØLI SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310790941 Presentasjon av stillingen:På Døli er det rom for å prøve og feile både for elever og voksne. Vi har storvekst og mange nye ansatte, derfor er det fokus på å ha takhøyde for nye tankerog innspill, og veiledning på alle nivåer. Ledelsen er aktiv og støttende. Detskal være en god plass å være for store og små. Skolen egner seg derfor bådetil erfarne og uerfarne lærere, og det er nettopp kombinasjonen av dette viutnytter gjennom erfaringsdeling og tett samarbeid.Døli skole er en barneskole med i dag ca. 340 elever. Skolen scorer høyt på trivsel og har gode resultater på nasjonale prøver. Ledelsen prioriterer tid sammen med elevene og de ansatte, og vi jobber sammen for å få det beste ut av alle. Det er avgjørende at vi alle trives, og vi ser verdien i å s...

 • Company PRINSDAL SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310984068 Presentasjon av stillingen:Prinsdal skole er en flerkulturell 1 - 7 skole beliggende i Søndre Nordstrand bydel rett ved marka. Skolens visjon: TRYKK PÅ LÆRING, etterleves gjennom systematikk og strukturer i læringsarbeidet. Vi setter elevenes læring i sentrum og har høye ambisjoner på elevenes vegne. Skolen har to sosiallærer som jobber i team og fordeler trinnene mellom seg.. Elevenes læringsmiljø ivaretas gjennom systematisk arbeid etter eget årshjul og med en egne læringsmiljøgruppe. Vi utdanner elevmeglere og lekledere og har et engasjert elevråd. Skolen er praksisskole for HIOA, UiO og er godkjent lærebedrift. Vi er også godkjent som dysleksivennlig skole.Vi søker engasjerte og motiverte lærervikarer som ønsker å arbeide med elever enten som assis...

 • Company HASLUM SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308582950 Presentasjon av stillingen:Vi vil ha deg som kollega!Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne?Som lærer i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen, alltid med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer.Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!Rammeverk for kvalitet i bærumsskolen finner du ved åVil du vite mer om jobben som lærer i bærumsskolenHaslum skole er en tre-parallell barneskole som ligger i Østre Bærum, ved Bekkestua. Skolen har områdets beste utsikt med fantastiske uteområder som innbyr til faglig og sosial læring. I...

 • Company MONTESSORISKOLEN MORGAN AS in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Lærere Montessoriskolen MorganMontessoriskolen Morgan startet opp august 2013. Høsten 2014 flyttet vi inn i nyrenoverte skolelokaler.Vi trenger montessoripedagog fra januar 2021. Det kan også bli behov for spesialpedagog.Vi søker derfor DEG med din drivkraft og ditt engasjement. Du får et spennende og variert arbeid, i nært samarbeid med like inspirerte medarbeidere. MS Morgan ligger på nordsida av Gratangen, helt sør i Troms. Skolens område grenser til sjøen, fjæra, skogen, fjellet og beiteland. Vi har friluftsutstyr som lavvo, eget naust og båt, og ellers uante muligheter. Foreldregruppa vi har i ryggen er sterk og samstemt, og velger du å komme hit vil du bli tatt godt imot. Lønnsbetingelsene er gode og vi er behjelpelige i forhold til å finne bosted. Det er montessoribarnehage med ledi...

 • Company ENGERDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: 964948976 Stillingsident: 4317032871 Presentasjon av stillingen:Engerdal barne- og ungdomsskole er en flerkulturell 1.--10. skole med ca. 130 elever.Vi vektlegger faglig utvikling i en kultur for læring, forebyggende arbeid mot mobbing med trivsel og trygghet for elevene, god kommunikasjon og godt sosialt samspill på alle nivåer. Skolen har faglig dyktige medarbeidere som vektlegger samarbeid og pedagogisk utvikling. Skolen deltar i det regionale prosjektet Kultur for læring i Hedmark.Barneskolen har ledige undervisningsvikariater fra januar 2021:100 % vikariat fra 04.01.21-18.06.21100 % vikariat fra 15.01.21-18.06.21100 % vikariat fra 04.01.21-17.05.2140 % vikariat fra 04.01.21-18.06.21ArbeidsoppgaverUndervisning i engelsk, matematikk, norsk, kroppsøving og spes.ped.Kvalifikasjon...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE PSYKIATRISK DAGSENTER in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Hauge skole er en 1 – 10 skole med ca 390 elever fordelt på18 klasser med 55 ansatte. Skolen har gode tradisjoner med et stabilt og motivert personale. Skolen har en historisk og sentral flott plassering på Hauge med gangavstand til museum, bibliotek, billedgalleri, kino, friluftsområder, idrettsanlegg med mer. Hauge skole framstår som et moderne og funksjonelt skoleanlegg både ute og inne. Hauge skole har høye ambisjoner for den enkelte elev, både faglig og sosialt. Ledelsesressursen til skole og SFO er for tiden 350%. Ledergruppe består av rektor, to inspektører og SFO-leder.ArbeidsoppgaverFor undervisningsinspektøren vil en hovedoppgave være å skape et best mulig læringsmiljø i samarbeid med rektor og det pedagogiske personalet, samt å bistå rektor i utviklingsarbeidet. Den interne orga...

 • Company LØREN SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317283346 Presentasjon av stillingen:Løren skole: "Der kunnskap spirer, læring i fokus."Engasjert, inkluderende og fremtidsrettet er skolens verdier.Løren skole åpnet høsten 2014 med bare 1. trinn, men er en skole som har vokst de siste seks årene og ble denne høsten en fullverdig 1-7 skole. Vi har ca 700 elever. Vi har også en spesialavdeling innen autismespekteret, som åpnet høsten 2019.Kan du tenke deg å arbeide på en skole som er i vekst, i et godt faglig miljø som har fokus på læring og utvikling for store og små?Vi søker dyktige, samarbeidende og tilpasningsdyktige lærere som ønsker å delta i den spennende tiden vi er i. Du må være fleksibel og tåle at hverdagen er i forandring. Til gjengjeld møter du engasjerte og ambisiøse kollegaer, hyggelige og ivrige ...

 • Company REFSTAD SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310001778 Presentasjon av stillingen:Refstad skole er en barneskole i bydel Bjerke, med drøyt 500 elever og ca. 100 ansatte. Vi holder for tiden til på Kalbakken, der vi har en flott beliggenhet skjermet fra biltrafikk og med store grøntområder og små skogholt i nærheten, samt kort avstand til marka. Skolebygget er relativt nylig rehabilitert og har store, lyse klasserom og fine uteområder.Vi på Refstad skole satser på høy kvalitet i undervisningen med spesielt fokus på vurdering for læring og god klasseledelse med utstrakt bruk av digitale læringsmidler. Alle elever på Refstad skole har hver sin iPad og alle nyansatte får et 3 dagers kurs i bruk av digitale hjelpemidler før skolestart. Vi har et høyt trykk på utvikling og læring for både ansatte og elever, og e...

 • Company RØREN BARNESKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Om tjenestestedØvre Eiker kommune har høye ambisjoner for sine skoler, og skoleeier har et aktivt grep om skoleutviklingen. Det arbeides målrettet, grundig og langsiktig innenfor kunnskapsbaserte innsatsområder, og det legges stor vekt på å utvikle skolenes kollektive læringskultur.Røren skole ligger idyllisk til midt i hjertet av Rørenbygda i Øvre Eiker med nærhet til idrettsanlegg og fine uteområder. Det er en 1-7-skole med 290 elever. På de fleste trinn er det to paralleller. Skolen er en av åtte grunnskoler i Øvre Eiker kommune, organisert under seksjon oppvekst sammen med tjenester som barnehage, barnevern, familiesenteret og PPT. Vi er opptatt av at vi sammen gjør hverandre gode og jobber aktivt for et godt læringsmiljø, slik at elevene våre utvikler seg faglig og sosialt.Arbeidsoppg...

 • Company KRINGLEBOTN SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317314569 Presentasjon av stillingen:Kringlebotn skole ligger i Fana bydel og er en barneskole med 250 elever og 40 ansatte.Skolens visjon er "mestring for alle- fordi vi våger". For oss betyr dette at den kompetente elev er aktiv og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø.Krav om framlegging av gyldig politiattest.ArbeidsoppgaverUndervisning på ulike trinn og i ulike fagKvalifikasjoner (overskrift)Vi ønsker fortrinnsvis søkere med godkjent lærerutdanning eller som er under utdanningRelevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanningGode kommunikasjonsevnerVi vektlegger dine personlige egenskaper i rekrutteringsprosessenDu er positiv, fleksibel og lojalDu har godt humør og skaper gode relasjoner t...

 • Company RØSVIK SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Jobbnorge ID: 196751Om Røsvik skoleRøsvik skole er ei helsefremmende, fådelt 1.-10. skole med 5 klasser, med tilbud om sfo før og etter skoletid. Det er for tiden ca 40 elever.Skolen er en naturlig samlingsplass i bygda, og i løpet av skoleåret arrangerer gjerne skolen ulike typer kulturarrangementer som samler både skolens stor-familie, og bygdas befolkning ellers.Røsvik skole har fokus på praktisk, variert og relevant undervisning.Skolens uteområde er stort og variert, og innbyr til aktivitet året rundt.Skolen er lokalisert i bygda Røsvik i Sørfold kommune, med nærhet til Sjunkhatten nasjonalpark, med mange muligheter for et aktivt friluftsliv på fritiden.Velkommen som søker!Om stillingenVi søker en grunnskolelærer med kompetanse for barnetrinnet, erfaring med undervisning/oppfølging av ...

 • Company BARKÅKER SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det er ledig 100 % vikariat på Barkåker skole for vårhalvåret 2021.Barkåker skole er en barneskole som ligger i et veletablert og trygt boligområde sentralt på Barkåker, 6 km nord for Tønsberg sentrum. Inneværende skoleår har skolen 207 elever og et personale på 28 personer.HovedarbeidsoppgaverUndervisning på forskjellige trinnFølge opp barn med særskilte behov gjennom planer og samarbeidDelta i skolens utviklingsarbeid knyttet til FagfornyelsenKontaktlæreransvar kan bli aktueltKvalifikasjonskravPedagogisk utdanning og erfaringØnskede kvalifikasjonerErfaring fra arbeid med spesialundervisningBred erfaring fra klasserommet, blant. annet som kontaktlærerGode digitale ferdigheterKjennskap til nytt læreplanverk LK-20Oppdatert på gje...

 • Company HAMNA SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4314957917 Presentasjon av stillingen:Hamna skole vil fra 1.mars ha et ledig vikariat som lærer i 100% stilling. Dette fordi en av våre lærere skal ha foreldrepermisjon. Stillingen inneholder mulighet til å være kontaktlærer og faglærer, dette etter skolens behov.Vi søker etter deg med stor evne til å delta og bidra inn i et positivt, utviklende og kreativt arbeidsmiljø.Hamna skole er en Navigare-skole der lærerens didaktiske-,regelledelses- og relasjonskompetanse står sentralt. Læreren som leder i læringsrommet skal ha fokus på positiv forsterkning, tydelige grenser og gode rutiner. Dette for å skape et optimalt læringsmiljø for den enkelte elev. Vi har en klar forventning om at våre lærere skal jobbe etter Hamnas fire grunnverdier: profesjonalitet, fellesskap, ...

 • Company HALLSET SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: 975289796 Stillingsident: 4308427233 Presentasjon av stillingen:Ved Hallset skole er det fra 1. januar 2021 ledig en fast 100 prosent stilling som lærer.Hallset skole er en 1-7 skole med ca. 480 elever, trinnareal og klasserom på 1.-4. trinn og tradisjonelle klasserom på 5.-7. trinn. SFO har ca. 240 elever. Skolen har eget matematikkrom og disponerer store uteareal med bl.a. kunstgressbane.Enkel adkomst til Bymarka og andre friområder gir gode muligheter for fysisk aktivitet og uteskole. Skolens satsingsområder er Respekt og grunnleggende ferdigheter.ArbeidsoppgaverLærer på 1. 7. trinnKvalifikasjonerGodkjent undervisningskompetanse på 1.-7. trinnPositiv erfaring med kontaktlærer-rollenKrav til faglig kompetanse hjemlet etter forskrift fra Opplæringsloven §§14.2 og 14.3 for å under...

 • Company FLESBERG SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Jobbnorge ID: 196046Om stillingenDet er ledig 100 % vikarstilling som grunnskolelærer ved Flesberg skole fra 04.01.21 - 01.11.21 (svangerskapsvikariat).Er du faglig dyktig, engasjert og inkluderende, passer du hos oss.Flesberg kommune ligger sentralt plassert på Østlandet med kort vei til by, sjø og fjell.Lampeland er kommunesenteret med barnehage, skole, flott fritidspark og ledige tomter.Flesberg skole flyttet i august 2019 inn i ny skole på Lampeland, samlet for 1. - 10. trinn i hele kommunen. I tillegg til skole er det idrettshall, svømmehall og folke- og skolebibliotek i samme bygg.Vi kan tilbyGodt arbeidsmiljø.En organisasjon i utvikling.Alle elever har læringsbrett og vi jobber med utvikling av digitale ferdigheter.Arbeid med verdibygging i en MOT- kommune.Vi søker person med pedago...

 • Company OLTEDAL SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311032757 Presentasjon av stillingen:Oltedal skole søker faglærer i engelsk og samfunnsfag som kan jobbe i hovedsak på ungdomstrinnet, men også fra 5.-7.trinn. Oltedal skole er en 1-10 skole med 24 tilsette og pr i dag 164 elever. Skolen har et godt arbeidsmiljø og en dyktig stab med engasjerte lærere. På Oltedal skole drar alle gode krefter i lag med målrettet fokus på tidlig innsats og livslang læring. Visjonen "Klart me kan!" gjenspeiler at skolen arbeider målrettet for å gi elevene best mulig faglig og sosialt læringsutbytte. Oltedal skole er en del av Jærskulen, som er et interkommunalt samarbeid om skoleutvikling mellom Gjesdal, Hå, Time og Klepp.ArbeidsoppgaverFaglærer i engelsk og samfunnsfag fra 5.- 10.trinn.KvalifikasjonerHar formell kompetanse for å u...

 • Company PRESTVANNET SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315660840 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 50 % fast stilling som ambulerende lærer i kvensk/finsk fra 4. januar 2021.ArbeidsoppgaverUndervisning på ulike skoler i Tromsø kommune, barne- og ungdomstrinnPlanleggingstid/samarbeidstid foregår på Prestvannet skole i team sammen med ambulerende samisk- og kvensk/finske lærere i Tromsø kommunePrestvannet skole har koordinerings- og personalansvarKvalifikasjonerLærer med faglig og pedagogisk kompetansePersonlige egenskaperHar gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerEr løsningsorientert, positiv og fleksibelKan jobbe selvstendigEr pålitelig og lojalHar godt humørPersonlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelseVi tilbyrEt hyggelig arbeidsmiljø sammen med engasjerte kollegaerGode pensjons- og forsikringsordningerB...

 • Company ØKSNES KOMMUNE SKOLESJEFEN in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315055641 Presentasjon av stillingen:Øksnes kommune har ledig årsvikariat og halvårsvikariat innenfor grunnskole fra 1.1.2021 .ArbeidsoppgaverDet er behov for lærere innenfor alle fagkretser og med følgende presiseringer fra kommunens to skoler:Alsvåg skole1 -- 7 skole med ca 60 elever. Har ledig årsvikariat fra 1.1.21 - 31.12.21 der det fortrinnsvis søkes etter lærer med kompetanse og erfaring på 1 -- 4 trinn. Kontaktlæreransvar må påregnes.Myre skole1 -- 10 skole med ca 400 elever. Har ledig halvårsvikariat på mellomtrinn/ungdomstrinn fra 1.1.21 - 31.7.21. Fagbehov innenfor KH, samt norsk engelsk og spansk fremheves. Lærere med annen fagkrets oppfordres også til å søke.KvalifikasjonerRelevant lærerutdanning fra høyskole/universitet.Personlige egenskaperVi ønsk...

 • Company MØHLENPRIS OPPVEKSTTUN AVD SKOLE in Other
  01.12.2020 Updated on: 03.12.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4317808550 Presentasjon av stillingen:Møhlenpris oppveksttun skole er en flerkulturell sentrumsskole i Bergenhus bydel. Vi har i skrivende stund ca. 260 elever på 1. - 7. trinn, samt en innføringsklasse for tospråklige elever. Oppveksttunet har en barnehage med plass til 70 barn. Oppveksttunet har ca. 75 ansatte. Vi tilstreber positivt samarbeid mellom alle på oppveksttunet, og kan tilby et godt psykososialt arbeidsmiljø med et positivt og inkluderende personale.Møhlenpris oppveksttun ble ferdig rehabilitert våren 2017, og fremstår som et praktbygg med fleksible læringsarealer.Vi har de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving som satsingsområder, samt fokus på digital kompetanse. Satsingsområdet Kunst, kultur og kreativitet kommer i tillegg. Vi har vært Les...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters