Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

168 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 168 results.
 • Company SØR-FRON KOMMUNE SERVICEKONTOR in Other
  17.02.2020

  Sør-Fron kommune har ledige uspesifiserte og midlertidige undervisningsstillingar frå og med 1. august 2020.Vi har som mål å oppnå gode læringsresultat og eit godt miljø i skulen, både fagleg og sosialt. I dette arbeidet har lærarane eit viktig ansvar.Krav til utdanning:Godkjent lærarutdanning.Fortrinnsvis 30 studiepoeng, i to basisfag, for stillingar i barneskulen.Fortrinnsvis 60 studiepoeng, i basisfag, for stillingar i ungdomsskulen.Vi syner elles til gjeldande lov- og avtaleverk.Vi søker lærarar som:er gode og tydelege klasseleiarar.har god relasjonskompetanse.har god IKT-kompetanse.er engasjert og målretta.har gode samarbeidsevner.har godt humør og eit positivt elev- og menneskesyn.har ein undervisningsmåte som skaper trivsel og læring.er sjølvstendige og trygge på seg sjølve.er fleks...

 • Company SVENDSTUEN SKOLE in Other
  17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193047192 Presentasjon av stillingen:Vil du bidra til å skape inkluderende arenaer der barn trives og lærer? Da ønsker vi at akkurat du søker stilling hos oss. Vi søker kontaktlærere til Svendstuen skole på 4. - 7. trinn. Hos oss er lek, aktivitet og variasjon i undervisningen viktige fokusområder i planleggingen av skoledagen. Du er opptatt av å være en god rollemodell og bygge et trygt og inkluderende læringsmiljø. Kom og bli med i dette spennende arbeidet for et godt miljø og et faglig utbytte for alle!Vi har en engasjert og positiv foreldregruppe og har et godt samarbeid med FAU. Svendstuen skole er en barneskole med ca. 460 elever og ca. 50 ansatte. Skolen ble bygget i 1998, har en spennende skolegård og ligger i naturskjønne omgivelser inntil Nordmarka. Pe...

 • Company FJERDINGBY SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193062230 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig 2 faste stillinger i 100 % . I tillegg vil vi få behov for vikariater i 100 %, avhengig av hvor mange av våre lærere som får plass på videreutdanning fra høstenArbeidsoppgaverDu er en lærer som kan undervise og være kontaktlærer på 1.-4.trinn. Vi trenger lærere med formalkompetanse i norsk for 1.-7. trinn, spesialpedagogikk, tegnspråk og særskilt språkopplæring.KvalifikasjonerTil stillingen er det krav om at du har undervisningskompetanse for grunnskolen, og at du har kompetanse innen klasseledelse. I tillegg er det ønskelig med kompetanse i skriftlig og muntlig elevvurderingsarbeid. Det er krav til gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra per...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE OPPVEKST in Other
  17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192861051 Presentasjon av stillingen:Det er 43 ordinære grunnskoler i Kristiansand. Tolv av disse er rene ungdomsskoler og fire er kombinerte barne- og ungdomsskoler.Vi søker etter dyktige lærere som samlet skal dekke alle fag på ungdomstrinnet. Kompetansebehovet ved skolene vil variere fra år til år.På ungdomstrinnet ved de ordinære grunnskolene blir det fra 1. august 2020 ledig:Et antall ordinære stillinger (heltid/deltid)Et antall vikariater (heltid/deltid)Utlysingen gjelder alle stillinger på ungdomstrinnet i ordinære grunnskoler som blir ledige fram til 30. juni 2020. Stillinger som blir ledige senere blir lyst ut enkeltvis. Dersom du også ønsker å søke stilling på barnetrinnet finner du annonsen for "Lærerstillinger 1. - 7. trinn" på .Alle søknader anses s...

 • Company ÅSGÅRD SKOLE in Other
  17.02.2020

  Kvalifikasjoner:Grunnskolelærer 1.-7./allmennlærer med kompetanse i grunnleggende lese- og skriveopplæring og regning.Opplysninger om arbeidssted og stilling:1 stilling, vikariatÅsgård skole har ca 400 elever fra 1.-7. trinn og er en sentrumsskole i vekst. Vi har et faglig godt kvalifisert og engasjert personale som er organisert i arbeidslag for hvert trinn. Arbeidslagene samarbeider tett både om det faglige, organisering og elevens psykososiale miljø. Skolen har et svært godt arbeidsfellesskap med fokus på støtte og god klasseledelse. Vi er opptatt av at et godt psykososialt miljø blant de voksne er avgjørende for den jobben de voksne skal gjøre i møte med elevene.Åsgård skole har gode resultater, både på nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Et positivt og konstruktivt samarbeid med fo...

 • Company NORGES REALFAGSGYMNAS UNGDOMSSKOLE BÆRUM AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORDVOLL SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193033807 Presentasjon av stillingen:Nordvoll skole er en bydekkende spesialskole og et ressurssenter i Oslo. Skolen gir opplæring både på grunnskole- og videregående til elever med diagnoser innen autismespekteret. Skolen har 60 elevplasser og et stort fagmiljø med ca. 130 ansatte. Fra høsten 2020 utvides skolen med 6 plasser. Alle elevene har individuell opplæringsplan for alle fag og områder de har opplæring i.ArbeidsoppgaverUndervisningPlanlegge, følge opp og evaluere læringsarbeidetTett kontakt med foresatteVeiledning av miljøarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere på egen avdelingKvalifikasjonerGrunnskolelærerutdanning 1-7, 5-10Førskolelærer eller barnehagelæreutdanning med minimum 60 st. poeng videreutdanningSpesialpedagogikk i fagkretsenErfaring med spes...

 • Company OSLO INTERNATIONAL SCHOOL in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Temporary Position-72%Begins August 2020-Ends Spring 2021Primary Teacher of Norwegian as a Foreign Language (Norwegian C)-40%Primary Teacher of Support for Learning (SfL)-32%Position total=72%We are seeking a qualified professional with a child-centred approach to learning, excellent training and classroom practice, strong collegial relationships, and a commitment to contribute to the development of the learning programme and school community. This teacher will be filling in for one of our permanent teachers who will be out on maternity leave.This position involves the teaching of Support for Learning (SfL) to Primary students-32%. It also includes teaching Norwegian as a Foreign Language (Norwegian C) to Primary students-40%. Position total=72%.Desired qualifications:Training and experien...

 • Company OSLO INTERNATIONAL SCHOOL in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Temporary position-100%Begins August 2020-Ends Spring 2021We are seeking an experienced and skilled teacher who will have autonomy and creative freedom as they collaborate with a team of highly qualified Primary school teachers. This teacher will be filling in for one of our permanent teachers who will be out on maternity leave.Required qualificationsTeaching certificationProficient English language speaking and writing skillsProficient communication and learning technology skillsExcellent social skillsA strong team playerDesired qualificationsExperience in teaching at the Primary school levelExperience in international educationPersonal CharacteristicsYou are a collaborator and are concerned with creating good relationships with students, parents and colleaguesYou are flexible and solutio...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.:864 338 712 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kort om stillinga:Det er 4 kommunale barneskular og 1 ungdomsskule. Det kan verte ledige stillingar ved alle skulane våre i alt frå deltid til 100%.Skulane har gjennom fleire år fokusert på profesjonelle læringsmiljø og framtidskompetanse.Informasjon om søknadDu kan velgje første prioritert skule ved å klikke på skulens navn når du skal søkje. Vidare i søknaden vil du få anleiing til å huke av for fleire skuler dersom det er meir enn ein skule som er aktuelt for deg.Arbeidsoppgåver:Planlegge og leie arbeidet med elevane si læring, individuelt og i lærande teamSørge for eit trygt, godt og inkluderande læringsmiljø for elevane.Vere aktiv bidragsyter i skuleutvikling.Kan bli tillagt kontaktlæraransvar.Kompetanse:Godkjent utdannin...

 • Company VÅLER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du en engasjert lærer med god faglig kompetanse som jobber hver dag for å være den beste læreren for elevene? Er du genuint opptatt av elevenes læring og utvikling?Vålerskolen trenger deg som er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid og som har høye ambisjoner for elevenes læring!Vi trenger flere dyktige lærere på laget og har fra 01.08.2020 ledige lærerstillinger ved barneskolene og vår ungdomsskole i Våler kommune. Vi har 2 barneskoler og en kombinert barn- og ungdomsskole med til sammen ca 750 elever. For mer informasjon om den enkelte skole, se Våler kommunes hjemmeside under "Barn, skole og oppvekst".Våre nye lærere skal, sammen med det eksisterende personalet, dekke alle fagområder. Vi trenger derfor dyktige lærere som ønsker å ...

 • Company HJELMELAND KOMMUNE ADMINISTRASJON OPPVEKST in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  I Hjelmeland kommune er det tre skular: Fister skule (1.-7.), Årdal skule (1.-7.) og Hjelmeland skule (1.-10.). Her er det tilsaman omlag 40 lærarar som kvar dag arbeidar for å gi omlag 360 elevar god basiskompetanse for framtida.Skulane i Hjelmeland ønskjer tydelege, engasjerte og motiverte lærarar som er opptekne av å samarbeide for å skape gode lærings- og oppvekstvilkår for elevane. Til neste skuleår treng me fleire dyktige lærarar med på laget!KvalifikasjonarMe søkjer etter lærarar som er formelt kvalifiserte for undervisning i grunnskulen.Det er ein fordel med erfaring innan pedagogisk bruk av læringsteknologi.Me har behov for lærarar med formell kompetanse innan:NorskEngelskMatematikkMusikkKunst og handverkSpesialpedagogikkPersonlege eigenskaparDu har evne til å skape gode relasjona...

 • Company SKJØNNHAUG SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193877952 Presentasjon av stillingen:Skjønnhaug skole er en 1.-7. skole som ligger på Lindeberg. Skolen er en flerkulturell skole, og har en flott beliggenhet og et fantastisk uteområde som våre elever benytter både i og utenfor skoletiden.Skolens lærere jobber tett i et utviklende og inkluderende fagmiljø. Skolen har et godt arbeidsmiljø hvor trivsel, læring og utvikling står i fokus. Skolen jobber forskningsbasert og med dialogbasert undervisning (Talk for Learning).Et av skolens fokusområde er godt læringsmiljø, og våre to miljøarbeidere jobber systematisk og forebyggende på alle klassetrinnene. Skolen følger også Zippys venner og Psykologisk førstehjelp. Skolens verdier er Inkludering, samarbeid, vennskap, høflighet og empati, og dette er verdier som gjennom...

 • Company NEVERDAL ENSPIRE SKOLE AS in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Vi ønsker oss en lærer som ser ressursene hos den enkelte elev og har evnen til å engasjere de i meningsfullt læringsarbeid. Har du visjoner og lyst til å skape en alternativ skole med utgangspunkt i vår læreplan, vil du få stor tillit og handlefrihet til å gjøre EnSpire skole til en god skole for alle.Vi er en friskole med entreprenørskap som profil. Det er lagt opp til egne årstimer som skaper rom for tverrfaglig entreprenørielt arbeid og en fleksibel timeplanorganisering som gir rom for å gå i dybden. Vi legger vekt på at det er viktig at alle elevene blir sett og legger vekt på god voksentetthet. Det er også viktig med arbeid på tvers av trinnene.Konkurransedyktig lønn og pensjonsrettigheter (medlemskap i Statens pensjonskasse)Fast stilling og vikariat i forbindelse med videreutdanning...

 • Company REVETAL UNGDOMSSKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org.nr.:921383681 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi har ledig 100% stilling vikariat som adjunkt ved Revetal ungdomsskole.Søknadsfrist: 14.02.2020Om virksomheten:Revetal ungdomsskole ligger i Tønsberg kommune. Skolen får ca. 360 elever og rundt 55 ansatte.Stillingsbeskrivelse:Vi ønsker adjunkt med utdannelse i matematikk og naturfag. Kontaktlærerfunksjon er også en del av stillingen.Tiltredelse: 24.02.2020 eller så raskt som mulig.Vi søker deg som: er nysgjerrig og opptatt av læringsfellesskap, både hos ansatte og elever er målrettet, synlig og motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling er initiativrik, fleksibel, ansvarsfull, har engasjement og samarbeidsevne har god relasjonskompetanseKvalifikasjonskrav/ønskede kvalifikasjoner: Du må ha minimum 60 studiepo...

 • Company HAUGENSTUA SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193661505 Presentasjon av stillingen:Haugenstua skole - Sammen utvikler vi hele mennesketVi søker en dyktig lærer som vil gjøre en forskjell for våre elever!Haugenstua skole har rundt 650 elever og ca 110 ansatte. Vi jobber systematisk for et godt læringsmiljø der elevene trives og opplever mestring hver dag.Elevene som går på Haugenstua skole skal bli godt rustet for livslang læring med så mangeåpne dører mot framtiden som mulig. Derfor må vi gi elevene våre varierte og godefagkunnskaper, grunnleggende ferdigheter og dannelse i form av et sett med karaktertrekk som vilhjelpe elevene til å bli den beste utgaven av seg selv. Karaktertrekkene vi ønsker å fremme spesielt hos våre elever er: Samarbeidende, Trygge, Undrende og Arbeidsomme. I tråd med dette er skolens...

 • Company HAUGENSTUA SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Haugenstua skole - Sammen utvikler vi hele mennesketVi søker en dyktig lærer som vil gjøre en forskjell for våre elever!Haugenstua skole har rundt 650 elever og ca 110 ansatte. Vi jobber systematisk for et godt læringsmiljø der elevene trives og opplever mestring hver dag.Elevene som går på Haugenstua skole skal bli godt rustet for livslang læring med så mangeåpne dører mot framtiden som mulig. Derfor må vi gi elevene våre varierte og godefagkunnskaper, grunnleggende ferdigheter og dannelse i form av et sett med karaktertrekk som vilhjelpe elevene til å bli den beste utgaven av seg selv. Karaktertrekkene vi ønsker å fremme spesielt hos våre elever er: Samarbeidende, Trygge, Undrende og Arbeidsomme. I tråd med dette er skolens visjon: Sammen utvikler vi hele mennesket.Stillingen er et vikar...

 • Company RUD SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194013404 Presentasjon av stillingen:Rud skole er en barneskole med ca. 380 elever fordelt på 7 trinn. Vi er et personale på 50 inkludert skolefritidsordningen. Skolen ligger i Rælingen kommune i Akershus, med nærhet til Øyeren og Østmarka. Skolen satser aktivt på tilpasset opplæring, med fokus på Vurdering for læring, tidlig innsats i lese-/skriveopplæring, regning, bruk av læringsbrett, nulltoleranse mot mobbing og positivt skolemiljø med ukentlige skolesamlinger, et aktivt elevråd og trivselsledere blant elevene. Skolen ligger i et populært område i Rælingen, ca. 20 km. fra Oslo, med flott utsikt over Lillestrøm og Øyern. Via Rælingstunnelen tar det ikke mer enn 20 minutter å kjøre inn til Oslo sentrum. Til Lillestrøm stasjon er det 1,5 km, så dit kan vi gå.V...

 • Company MARIKOLLEN UNGDOMSSKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 17.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194072431 Presentasjon av stillingen:Marikollen ungdomsskole har behov for tre nye faste lærerstillinger med ett eller flere av fagkombinasjonene matematikk, musikk, engelsk, norsk, naturfag og spes. ped. i fagkretsen. Som lærer på Marikollen vil du også kunne få mulighet til å være kontaktlærer.ArbeidsoppgaverDu er en lærer som skal skape et trygt og godt læringsmiljø med elevaktive læringsøkter, samt planlegge, følge opp og evaluere læringsarbeidet i dine fag og holde deg faglig oppdatert. Du vil delta aktivt i skolens profesjonelle læringsfelleskap og er bidragsyter i fagteam, felleskap og på trinn. I tillegg vil du samarbeide tverrfaglig både innad i skolen og med andre instanser. Oppgaver tilknyttet kontaktlærerfunksjonen vil eventuelt komme i tillegg til d...

 • Company MOSS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Jobbnorge ID: 182727Om stillingenBli med på å utvikle grunnskolen i Moss!Vi søker deg som er utdannet lærer og som har stort engasjement for å bidra positivt til barnas skolehverdag.Denne stillingsannonsen gjelder for ledige, faste og midlertidige lærerstillinger.Din søknad vil gjelde generelt for alle skolene, men du kan i søkeprosessen velge hvilke skoler du helst ønsker å jobbe ved.Vi tilbyr en viktig og meningsfull rolle i en sektor det satses mye på. For at vi på best mulig måte skal kunne møte dagens og morgendagens krav til å være en lærende skole for alle, legger vi stor vekt på kompetanseheving av lærere.Skolene er gjennomgående i god stand og tidsmessig utstyrt, og vi har blant annet investert spesielt i IKT-utstyr de siste årene.Til disse skolene søker vi spesielt etter:HoppernL...

 • Company SKEIE SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188848583 Presentasjon av stillingen:Ressurslærer 1-4 trinnArbeidsoppgaverLærer i klasse alene eller som tolærer sammen med kontaktlærer primært på 1. og på 4. trinnKvalifikasjonerAdjunkt 1-7 eller annen relevant utdannelse.Personlige egenskaperDu er fleksibel og engasjert.Du er robust og en god relasjonsbygger .Du har godt humør og har troen på at du innimellom kan flytte fjell.Du har gode samarbeidsevner.Vi tilbyrGodt arbeidsmiljø sammen med ca 70 voksne og 450 elever.Skeie skole er en Pals skole med eget pals team.Vi er i gang med ny visjon og vil ha fokus på elevenes trivsel og lesing i alle fag.Skeie skole er en praksisskole med studenter fra lærerutdanningen og barnevernsutdanning. Vi har også lærlinger i barne- og ungdomsarbeid.Veiledning for nyutdannede....

 • Company HERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190431681 Presentasjon av stillingen:Herøy kommune har desse skulane: Barneskulane Nerlandsøy, Moltu, Einedalen, Bergsøy, og Leikanger. Ytre Herøy ungdomsskule og Stokksund skule 1.-10.trinn.Skulane treng lærarar til ledige undervisningsstillingar frå august 2020. Eit uspesifisert tal stillingar vert ledige, både faste, vikariat, heil- og deltid. Tilsetjingar vil bli gjort framover våren, heilt fram til skulestart i august 2020, avhengig av skulane sine behov.ArbeidsoppgåverVi har behov for lærarar som:er fagleg dyktigeer sterke på klasseleiing og relasjonarkan bruke digitale verktøy i undervisningaer gode på samarbeid og samhandlinger opptekne av å skape trivsel på arbeidsplassenHerøyskulen arbeider etter følgjande kvalitetsmål:Alle elevar skal oppleve meistrin...

 • Company PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS AVD VESTFOLD in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VANYLVEN KOMMUNE KULTUR- OG OPPVEKSTKONTORET in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193526080 Presentasjon av stillingen:Det er ledig inntil fire stillingar som lærar for fast tilsetting og vikariat i Vanylven kommune frå 01.08.2020.Kommunen har tre grunnskular; Myklebust skule, Fiskå skule og Åheim skule. Meir informasjon om skulane våre finn du på heimesidene til skulane: .Vanylven kommune arbeider med fagfornyinga med fokus på sosialkompetanse og lesing skuleåret 2020 - 2021. Vi har fokus på mestring, utvikling, erfaringsdeling og samarbeid mellom skulane våre. Vi ønskjer tilsette med god klasseleiing, samarbeidsevne, god fagleg kompetanse og evne til å være med å skape ein felles skule i utvikling.Grunnskulane i Vanylven treng lærarar med godkjent kompetanse for dei ulike trinna, og då særleg fagkompetanse innan spesialpedagogikk, musikk, k...

 • Company SKÅLEVIK SKULE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Arbeidsoppgåver:Undervisning på små- og mellomtrinnetSpesialundervisningSærskild norskopplæringDelta i team- og skuleutviklingsarbeidKvalifikasjonar:Må ha:Godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnetGode norskkunnskapar munnleg og skriftlegØnskjeleg med:Spesialpedagogisk kompetanseEigenskapar:Gode samarbeidsevnerDu har eit positivt elevsyn og relasjonskompetanseVi tilbyr:Gode pensjons- og forsikringsordningarIA bedriftMotiverte og kunnskapsrike kollegaerInteressante utfordringarHøve til fagleg og personleg utviklingVi ynskjer eit arbeidsmiljø preget av mangfald, og at våre tilsett skal gjenspegla folkesetnaden forresten. Vi oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minorit...

 • Company NES KOMMUNE UTDANNING in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4190578945 Presentasjon av stillingen:Dyktig lærer? Nes-skolen trenger deg!Nes kommune satser på skolen.Barn og unges læring står i sentrum for vår virksomhet.Kontinuerlig utvikling og forbedring skal skape læring og glede i hverdagen.Vi har 8 barneskoler og 2 ungdomsskoler i kommunen.Fra skoleåret 2020/2021 vil vi ha behov for et uspesifisert antall lærere i faste og midlertidige stillinger.Du vil få mer informasjon om den enkelte skole, fagbehov m. m ved å gå inn på Nes kommunes hjemmeside.KvalifikasjonerVi ønsker oss lærere som:Har godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen med vekt på grunnleggende ferdigheterKan være kontaktlærereEr tydelige og engasjerte klasseledere som skaper et godt læringsmiljøSkaper læringstrykk og arbeider systematisk med læring...

 • Company TJENSVOLL SKOLE in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Tjensvoll barneskole ligger nær flotte turområder sentralt i Stavanger. Vi har fokus på godt og trygt skolemiljø, inkludering og trivsel blant elever og lærere.Vi har 450 flotte elever og 65 dyktige medarbeidere i skole og SFO. Du kan lese mer om skolen på vår hjemmeside ArbeidsoppgaverUndervisning på 1 - 5 trinn.Vi har behov for både kontaktlærer og timelærer til neste skoleår.vi har fokus på et godt skolemiljø, faglig og sosial oppfølging, systematisk arbeid med fokus på de grunnleggende ferdighetene.KvalifikasjonerDu har godkjent lærerutdannelse, fortrinnsvis lærerutdannelse 1-7.Personlige egenskaperDu er faglig dyktig og strukturert.Du bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø i og utenfor klasserommet.Du er flink på klasseledelse, ser verdien av samarbeid og er god til å bygge relasjoner...

 • Company NORD-AURDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4188109259 Presentasjon av stillingen:Ved skolene i Nord-Aurdal kommune vil det for skoleåret 2020/2021 bli ledig faste stillinger, vikariater av ulik lengde samt behov for tilkallingsvikarer har ca. 420 elever og 70 ansatte. Skolen ble etablert i 2012. har ca. 210 elever og 35 ansatte. Ungdomsskolen flyttet inn i nybygde lokaler i januar 2019.Satsningsområder for begge skolene er inkluderende skolemiljø, grunnleggende ferdigheter med hovedvekt på lesing, og arbeid med fagfornyelsen.Vi søker engasjerte medarbeidere med elevene i fokus!ArbeidsoppgaverUndervisningSpesialundervisningUndervisningsstøtteTverrfaglig oppfølgingSamarbeid skole - hjemDet forutsettes bruk av digitale verktøy i arbeidshverdagenKvalifikasjonerGrunnskolelærer/allmennlærer, realfag og faglære...

 • Company BØLER SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191601187 Presentasjon av stillingen:Bøler skole har en ledig fast stilling som faglærer / ressurslærer i matematikk og kroppsøving på 5. - 10. trinn. Det vil være undervisning både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.Bøler skole ønsker å være i front når det gjelder å utvikle den enkelte elevs muligheter. God vurderingskompetanse og tett oppfølging av den enkelte elev er viktige elementer i dette arbeidet. Skolen har utviklet en egen "Standard for god undervisning", hvor god klasseledelse og trygg skolehverdag er sentralt. Vi vektlegger at skolens ansatte har gode relasjonelle ferdigheter. Skolen ønsker lærere med god kompetanse i alle grunnleggende ferdigheter, og satser mye tid og ressurser på å utvikle digitale ferdigheter både i personalet og hos elevene de ...

 • Company BØLER SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191635021 Presentasjon av stillingen:Bøler skole har en ledig fast stilling som faglærer / ressurslærer i tysk og engelsk på 5. - 10. trinn. Det vil være undervisning både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.Bøler skole ønsker å være i front når det gjelder å utvikle den enkelte elevs muligheter. God vurderingskompetanse og tett oppfølging av den enkelte elev er viktige elementer i dette arbeidet. Skolen har utviklet en egen "Standard for god undervisning", hvor god klasseledelse og trygg skolehverdag er sentralt. Vi vektlegger at skolens ansatte har gode relasjonelle ferdigheter. Skolen ønsker lærere med god kompetanse i alle grunnleggende ferdigheter, og satser mye tid og ressurser på å utvikle digitale ferdigheter både i personalet og hos elevene de nærmeste å...

 • Company GREVELØKKA SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4186698017 Presentasjon av stillingen:Greveløkka skole har behov for lærer i svangerskapspermisjon. Ansettelse fra medio mars. Greveløkka skole ligger sentralt i hamar, rett ved Ankerskogen friområde og svømmeanlegg.ArbeidsoppgaverKontaktlærer 1- 7. trinn.Arbeide for å skape et trygt og godt skolemiljø.Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.Samarbeid på trinnteam og i ulike faggrupper.Arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter.KvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning.En tydelig klasseleder.Ønskelig med kompetanse innenfor matematikk og eller musikk.Helst erfaring med bruk av nettbrett i opplæring.Personlige egenskaperEvne til å etablere gode relasjoner til elevene.Gode samarbeidsevnerLøsningsorientert og beslutningsdyktig.Personlige egens...

 • Company MJØLKERÅEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191865032 Presentasjon av stillingen:Mjølkeråen skole vil fra våren 2020 ha ansvaret for undervisningen av ungdommer på Bergen akuttsenter avd. Toppe. Det er en statlig akuttinstitusjon med plass til 5 ungdommer i aldersgruppen 13-18 år, plassert etter lov om barneverntjenester §4-25. Ungdommene bor på institusjonen i ca. 6-8 uker i påvente av videre tiltak. Det er 1:1 bemanning ved tiltaket, og har som hovedoppgave å gi et trygt og godt omsorgstilbud i tillegg til å kartlegge og observere deres videre omsorgs- og behandlingsbehov. Skoletilbud er en viktig del av det tiltaket skal tilby. Noen ganger må dette tilrettelegges på selve institusjonen da ungdommen ikke alltid har mulighet til å gå i ordinær skole.Mjølkeråen skole er en kombinertskole i Åsane med 650 e...

 • Company TÅSEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191020619 Presentasjon av stillingen:Vil du være en av oss?Tåsen skole arbeider målrettet for at alle elever skal oppleve et godt læringsmiljø. Vi skal bidra til åutvikle robuste barn. Elevene våre skal lære, mestre og trives på skolen.Vi jobber med å utvikle mer tilpasset og elevaktiv læring, og vi er opptatt av tidlig innsats.Aktivitetsskolen gjennomfører læringsstøttende aktiviteter med fokus på grunnleggende ferdigheter.For å lære mer variert, kreativt og digitalt, får alle elevene tilgang til læringsbrett våren 2020. Tåsenskole har et høyt utdannet personale som skaper trygge læringsarenaer sammen med etmestringsteam som er under oppbygging skoleåret 2019-20.Sammen jobber vi med å forberede oss godt på det nye læreplanverket som skal tas i bruk høsten 2020V...

 • Company TEGLVERKET SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191570543 Presentasjon av stillingen:Teglverket skole ligger ved Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka. Skolen åpnet høsten 2015 og skal bli en 1-10 skole med ca. 800 elever og 130 ansatte, inkludert aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling. Skoleåret 2020-2021 får vi ca. 620 elever på 1. - 9. trinn, og høsten 2021 blir vi en fulltallig barne- og ungdomsskole.På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som bygger kompetanse for fremtiden og som er i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.Vi fremsnakker våre elever, vår skole, vårt nærmiljø og hverandre. Vi vil skape en skole der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på...

 • Company TEGLVERKET SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191025464 Presentasjon av stillingen:Teglverket skole ligger ved Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka. Skolen åpnet høsten 2015 og skal bli en 1-10 skole med ca. 800 elever og 130 ansatte, inkludert aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling. Skoleåret 2020-2021 får vi ca. 620 elever på 1. - 9. trinn, og høsten 2021 blir vi en fulltallig barne- og ungdomsskole.På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som bygger kompetanse for fremtiden og som er i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.Vi fremsnakker våre elever, vår skole, vårt nærmiljø og hverandre. Vi vil skape en skole der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på...

 • Company TEGLVERKET SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189811127 Presentasjon av stillingen:Teglverket skole ligger ved Hasle t-banestasjon i bydel Grünerløkka. Skolen åpnet høsten 2015 og skal bli en 1-10 skole med ca. 800 elever og 130 ansatte, inkludert aktivitetsskole og en byomfattende spesialavdeling. Skoleåret 2020-2021 får vi ca. 620 elever på 1. - 9. trinn, og høsten 2021 blir vi en fulltallig barne- og ungdomsskole.På vår skole setter vi samarbeid høyt på alle arenaer, fordi vi vet det fremmer læring. Vi utvikler nysgjerrige og kreative elever som bygger kompetanse for fremtiden og som er i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.Vi fremsnakker våre elever, vår skole, vårt nærmiljø og hverandre. Vi vil skape en skole der elevene mestrer og foresatte føler seg trygge på...

 • Company HOLMEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192818581 Presentasjon av stillingen:Er du en lærer som inspirerer, setter elevenes læring i fokus, er fremoverlent og kan bidra med kompetanse inn i et nytt og utviklende felleskap?Liker du å tenke nytt rundt undervisning og har ideer om hvordan barn kan være aktive og utforskende i sin egen læring?Leter du etter en skole hvor du kan være med å påvirke hvordan skoledagen skal være for elever og ansatte?Da bør du være nysgjerrig på oss.Holmen skole er en barneskole i Vestre Aker bydel med flotte utearealer. Skolen åpnet i august 2018. Til høsten vil vi ha elever på 1. -- 4. trinn. Skolen utvides med ett nytt trinn hvert år frem til vi er en fullrigget barneskole i 2023 med ca. 630 elever. Vi er så heldige å ha en spesialavdeling for elever med autismespekterfors...

 • Company HOLMEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192862351 Presentasjon av stillingen:Er du engasjert i elevenes skolemiljø og har et bankende hjerte for alle elever?Er du initiativrik, kreativ og fleksibel?Leter du etter en skole hvor du kan være med å påvirke og bygge opp en sosiallærerfunksjon?Da bør du være nysgjerrig på oss.Holmen skole er en barneskole i Vestre Aker bydel med flotte utearealer. Skolen åpnet i august 2018. Til høsten vil vi ha elever på 1. -- 4. trinn. Skolen utvides med ett nytt trinn hvert år frem til vi er en fullrigget barneskole i 2023 med ca. 630 elever. Vi er så heldige å ha en spesialavdeling for elever med autismespekterforstyrrelser og store sammensatte funksjonsvansker. Avdelingen heter Holmen PLUSS. Navnet er valgt fordi avdelingen tilfører skolen noe ekstra, både i form av ma...

 • Company UTDANNINGSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191750975 Presentasjon av stillingen:Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for alle elever som bor i Oslo. Vi ønsker å bidra til økt læringsglede og mestring for elevene i Osloskolen, og vi legger stor vekt på å være en sosial og inkluderende arena for alle barn og unge i byen. Tilbudet består av over 70 forskjellige kurs med daglig fysisk aktivitet og ukentlige kulturopplevelser.Til sommeren arrangerer Utdanningsetaten i Oslo sommerskole for femtende året på rad, med kurs i uke 26, 27, 32 og 33 for elever fra 1. til 10.trinn og i videregående opplæring. Sommeren 2019 hadde vi 42 kurssteder, ca 21 000 elever som deltok på kurs og ca. 1000 ansatte.Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i sommer?Vi søker deg som er engasjert, kunnskapsrik og har et positivt e...

 • Company KVALEBERG SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192924973 Presentasjon av stillingen:Kvaleberg skole ligger sentralt i Stavanger og i nærheten av flotte turområder som brukes aktivt i skolehverdagen.Skolen er en barneskole med ca. 360 elever og 49 ansatte. Personalet på Kvaleberg skole har en variert kompetanse noe som gir dynamikk i arbeidet med elevene. De ansatte er aktive i forhold til små og store trivselstiltak i det daglige.Kvaleberg skole er en skole med mangfold og flerkulturelt fellesskap. 30 % av elevene er flerspråklige og de kommer fra 35 ulike nasjoner.Læring, fleksibilitet og anerkjennelse er viktige verdier som preger undervisning og skolefritidsordning.Se for mer presentasjon av skolen.ArbeidsoppgaverUndervisningPlanlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeidet.Primært undervisning ...

 • Company AUSTERTANA OPPVEKSTSENTER AVDELING SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Fra 1. august 2020 har skolene i Tana kommune ledige lærerstillinger, både faste og vikariater. Tilsettingen skjer ved den enkelte skole. Se under for de ulike behovene hver enkelt skole har.Lærerstillinger ved Tanabru skole ID 857.Skolen er 1 -10 skole med ca. 120 elever. Skolen har 25 årsverk og deltar i utviklingsarbeid gjennom programmet . Tanabru skole holder til i moderne, nye lokaler og har svømmehall, flerbrukshall og andre idrettsanlegg i umiddelbar nærhet.Skolen har behov for lærere som kan undervise i matematikk, engelsk og norsk på barne- og ungdomstrinnet, i tillegg til fagene samisk, finsk, duodji og spesialpedagogikk Kontaktperson: rektor Heidi Merete Wilsgård, tlf. 455 17 791, e-post: Lærerstillinger ved Boftsa oppvekstsenter ID 856Boftsa skole er en del av Boftsa oppveksts...

 • Company MAJORSTUEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192916426 Presentasjon av stillingen:Majorstuen skole er en urban barne- og ungdomsskole beliggende i hjertet av Majorstua. Vi har om lag 950 elever og 120 ansatte. Skolen speiler samfunnet med mange nasjonaliteter, språk og kulturer og elever og lærere rekrutteres fra hele landet. Det verneverdige bygget fra 1908 er nyrenovert og fremstår som brukervennlig og topp moderne.Majorstuen skole er 1-1 iPad på 1. - 4. trinn.Vi utvikler kompetanse og dyrker mangfold, toleranse og talent. Nå ser vi etter deg som er lærerutdannet og lyser ut en fast stilling som leselærer.ArbeidsoppgaverPlanlegge og gjennomføre intensive lesekursVeilede ansatte i lese- og skriveopplæringOrdinær undervisning ved behovKvalifikasjonerGodkjent lærerutdannelseKjennskap til kartleggingsverktøy...

 • Company MAJORSTUEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Majorstuen skole er en urban barne- og ungdomsskole beliggende i hjertet av Majorstua. Med Frognerparken, NHO, Bogstadveien og Majorstuen T-banestasjon som nærmeste naboer, ligger alt til rette for å ta i bruk byen som læringsarena. Vi har om lag 960 elever og 130 ansatte. Skolen speiler samfunnet med et mangfold av nasjonaliteter, språk og kulturer. Det verneverdige skolebygget fra 1908 er totalrehabilitert og fremstår som brukervennlig og topp moderne.Majorstuen skole er en stor og solid organisasjon som dyrker mangfold, toleranse og talent. Vi utvikler sterke læringsfellesskap, både for elever og ansatteNå søker vi etter lærer til 5.-7. trinn.ArbeidsoppgaverStillingen er tilknyttet 5. - 7. trinn.Stillingen skal dekke fagene; nor, mat, eng, saf og krleKontaktlærerfunksjon kan bli aktuelt...

 • Company MAJORSTUEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192755952 Presentasjon av stillingen:Majorstuen skole er en urban barne- og ungdomsskole beliggende i hjertet av Majorstua. Med Frognerparken, NHO, Bogstadveien og Majorstuen T-banestasjon som nærmeste naboer, ligger alt til rette for å ta i bruk byen som læringsarena. Vi har om lag 960 elever og 130 ansatte. Skolen speiler samfunnet med et mangfold av nasjonaliteter, språk og kulturer. Det verneverdige skolebygget fra 1908 er totalrehabilitert og fremstår som brukervennlig og topp moderne.Vi utvikler kompetanse og dyrker mangfold, toleranse og talent.Vi lyser nå ut 3 stillinger på 8. - 10. trinn.ArbeidsoppgaverStillingene skal dekke fagene; Krø, Nat, m&h, krle, eng, nor og SNOKontaktlærerfunksjon kan bli aktueltKvalifikasjonerGodkjent lærerutdannelseGodkjent GL...

 • Company MAJORSTUEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192927592 Presentasjon av stillingen:Majorstuen skole er en urban barne- og ungdomsskole beliggende i hjertet av Majorstua. Vi har om lag 950 elever og 120 ansatte. Skolen speiler samfunnet med mange nasjonaliteter, språk og kulturer og elever og lærere rekrutteres fra hele landet. Det verneverdige bygget fra 1908 er nyrenovert og fremstår som brukervennlig og topp moderne.Majorstuen skole er 1-1 ipad på 1. - 4. trinn.Vi utvikler kompetanse og dyrker mangfold, toleranse og talent. Nå ser vi etter deg som er lærerutdannet med fordypning i spesialpedagogikk, og lyser ut en fast stilling.ArbeidsoppgaverPlanlegge og gjennomføre undervisning for elever som har vedtak om spesialundervisning.Skrive og følge opp IOP/årsrapporter sammen med kontaktlærerVed behov delta på...

 • Company MAJORSTUEN SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4192929968 Presentasjon av stillingen:Majorstuen skole er en urban barne- og ungdomsskole beliggende i hjertet av Majorstua. Med Frognerparken, NHO, Bogstadveien og Majorstuen T-banestasjon som nærmeste naboer, ligger alt til rette for å ta i bruk byen som læringsarena. Vi har om lag 960 elever og 130 ansatte. Skolen speiler samfunnet med et mangfold av nasjonaliteter, språk og kulturer. Det verneverdige skolebygget fra 1908 er totalrehabilitert og fremstår som brukervennlig og topp moderne.Majorstuen skole er en stor og solid organisasjon som dyrker mangfold, toleranse og talent. Vi utvikler sterke læringsfellesskap, både for elever og ansatte. Nå søker vi etter lærere med erfaring fra 1. - 4. trinn.ArbeidsoppgaverLærer med tilknytning til 1.- 4. trinnSærskilt n...

 • Company BESTUM SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193027786 Presentasjon av stillingen:Bestum skole ligger flott til i et rolig boligområde i bydel Ullern, med kort avstand til både skog og sjø. Skolen har lett adkomst med trikk, buss og t- bane. Skolen er en 1.-7. skole med ca. 560 elever og 80 ansatte. Skolen har høyt kvalifiserte ansatte som setter elevenes læring og utvikling faglig og sosialt i sentrum.Vi jobber systematisk for et trygt og godt læringsmiljø der elevene trives, opplever mestring og lærer mest mulig hver dag. Vi ønsker trygge, lærende, kreative og nysgjerrige elever. Det er derfor viktig for oss at du har et positivt elevsyn, og evner å skape gode relasjoner til våre elever. Vi er ambisiøse på elevenes vegne, og tilstreber å gi variert, motiverende og godt tilpasset undervisning der elevakti...

 • Company TRASOP SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193011084 Presentasjon av stillingen:Trasop skole er en 1-7 skole som har 730 elever. Personalet består av ca 100 ansatte i alle aldersgrupper. Personalet er preget av stort engasjement og godt humør. Skolen ligger rett ved marka i bydel Østensjø, og har fantastiske uteområder.Skolens satsningsområder er:Grunnleggende ferdigheterVeiledet lesingVi forbereder oss til FagfornyelsenMer målrettet og fleksibelt bruk av IKT i læringsarbeidetSystematisk arbeid med klasse- og skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læringArbeidsoppgaverVi har ledig 1 fast stilling som kontaktlærerVi søker allmennlærer/GLU 1-7Planlegge gode læringsøkterGi elever god faglig veiledningUtvikle nysgjerrige og samarbeidende eleverKartlegge og følge opp elevenes faglige og sosiale utviklingVi ...

 • Company HUSTADVIKA KOMMUNE SKULE- OG HELSETENESTE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Er du en engasjert lærer med god faglig kompetanse som jobber hver dag for å være den beste læreren for barn og elever?Hustadvika kommune trenger deg som er opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid og som har høye ambisjoner for barn og unges læring!Vi trenger flere dyktige lærere på laget og har fra 01.08.2020 flere ledige stillinger ved skolene i Hustadvika kommune.Våre nye lærere skal, sammen med det eksisterende personalet, dekke alle fagområder. Vi trenger derfor dyktige lærere som ønsker å være med på å skape gode resultater og en fremtidsrettet skole.I søknadsskjema kan du krysse av for hvilke skoler du ønsker å jobbe ved.HovedoppgaverStillingen er knyttet til undervisning, og kan innebære kontaktlærerfunksjon.UtdanningGodkjent peda...

 • Company SLENESET OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  15.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191708591 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverVære med på å utvikle skoler i Lurøy i tråd lokale og nasjonale planer.Sikre elever likeverdig tilbud i samsvar med overordnede mål.Undervisning på barne- og ungdomstrinn.Du må like å arbeide i team og ta et felles ansvar for elevene og det pedagogiske arbeidet.Kontaktlæreransvar kan påregnes.KvalifikasjonerKvalifikasjonskrav i henhold til opplæringslova med tilhørende forskrift (kap. 14).Kvalifikasjon for undervisning på barne- og/eller ungdomstrinn.Fagønsker: GLU 5. -10. Engelsk, norsk, musikk, kunst og håndverk.Fordypning i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring er ønskeligUtenlandske søkere må god muntlig og skriftlig norsk og ha generell godkjenning fra NOKUT og UDIR for å få ansettelse.Godkjenninger må ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters