Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

97 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 97 results.
 • Company HAMAR LÆRINGSSENTER in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4256728634 Presentasjon av stillingen:Undervisningsstilling - inntil 70%ArbeidsoppgaverUndervisning som innebærer norskopplæring fra alfabetiseringsnivå til B2-nivå eventuelt eksamensrettet grunnskolefag( norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag). Noe av undervisningen kan være lagt på kveldstid. Det kan være aktuelt med kveldskurs, opplæring/oppfølging av deltaker, eller ulike fag i introduksjonsprogram. Noe undervisning kan være liten gruppe eller en til en undervisning.KvalifikasjonerGodkjent undervisningskompetanse i aktuelle fagNorsk minimum 60 studiepoeng, eventuelt i kombinasjon med norsk som andrespråk eller tilsvarende.Det er ønskelig med videreutdanning innenfor alfabetisering, migrasjonspedagogisk, voksenpedagogikk eller tilsvarendeD...

 • Company KAUTOKEINO BARNESKOLE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 189599Om stillingeneEnhet for kultur og oppvekst har følgende ledige lærerstillinger:Kautokeino barneskole:50 % fast lærerstilling f.o.m. 01.08.20Søker etter lærere som har engelsk 30 stp., og/eller matematikk 30 stp., og/eller kroppsøving, og/eller musikk sin fagkrets.Kautokeino ungdomsskole:100 % vikariat f.o.m. 01.08.20 - t.o.m. 31.12.20100 % vikariat f.o.m. 01.08.20 - t.o.m. 31.10.2020 % vikariat f.o.m. 01.08.20 - t.o.m. 31.07.21Søker etter lærere som har garra duodji, og/eller naturfag, og/eller norsk 60 stp, og/eller engelsk 60 stp, og/eller 60 stp matematikk.Máze skole:100 % vikariat f.o.m. 01.08.20 - t.o.m. 04.12.20ArbeidsoppgaverUndervisningKvalifikasjonskravFormelle kvalifikasjonskrav:Godkjent lærerutdanning, og i tillegg til nevnte kompetansekrav, ha minimum samisk...

 • Company ENGE SKULE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FRYAL SKOLE AVD SKOLE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Vi søkerAlle skolene i Søndre Land leter etter dyktige vikarer som er engasjerte, ivrige, fleksible og lærevillige.Vi ønsker oss gode rollemodeller for elevene våre, og har du tidligere erfaring med å jobbe med barn og unge er det er fordel.Lærerstudenter vil bli prioritert.Du må være over 18 år.LønnsbetingelserTilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (SPK), herunder bestemmelser om ferie.Godkjent politiattest etter opplæringslova må leveres før oppstart.Søknad sendesAlle søknader via vår hjemmeside Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppm...

 • Company GJESDAL UNGDOMSSKOLE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262674677 Presentasjon av stillingen:Gjesdal ungdomsskole har ledig tre undervisningsstillinger - èn fast og to vikariat.ArbeidsoppgaverFaglærer.Undervisning, følge opp klasse og enkeltelever faglig og sosialt.Samarbeid med faggrupper og trinn, foresatte og eksterne samarbeidspartnere.KvalifikasjonerSøkere må ha godkjent lærerutdanning.Ønsket fagkompetanse innen norsk, matematikk, spesialpedagogikk.Personlig egnethet vektlegges.Personlige egenskaperMotivert og engasjert lærer og kollega.Tydelig og varm klasseleder.Nytenkende og opptatt av pedagogisk utviklingsarbeid.Kunne bidra til et godt skolemiljø, trivsel og læringsglede.Tilpasser opplæringen til elevens behov.God på samarbeid og kommunikasjon.Vi tilbyrGod pensjonsordning med lånemuligheter.Konkurransedyktig...

 • Company SKJOMEN SKOLE in Other
  10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4252957464 Presentasjon av stillingen:Skjomen skole og barnehage har ledig 100% fast stilling som lærer. Undervisningen vil være hovedsakelig være på mellomtrinnet og en del på ungdomstrinnet.Skjomen skole og barnehage er Narvik kommunes eneste oppvekstsenter, og er lokalisert på Elvegård i Skjomen. Oppvekstsenteret består av en 1-avdelings barnehage og en fådelt 1-10-skole. Elevene er også delt inn i grupper på tvers av klassene, der hver gruppe har oppgaver som rullerer ukentlig. Skolen er leksebevisst og vi har smøremåltid hver dag. Både skolen og barnehagen er sertifisert som helsefremmende. Hovedsatsingsområdene er et inkluderende læringsmiljø, tidlig innsats og alle leser. Læring i friluft, fysisk aktivitet og praktisk undervisning står i fokus. I skolen jo...

 • Company STIFTELSEN BÆRUM MONTESSORISKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Er det deg?Bærum Montessoriskole søker etter lærer med godkjent utdanning som er montessoripedagog eller som allerede er i et utdanningsløp innen montessoripedagogikk.Vår ambisjon er å utvikle oss. Vi jobber målrettet for å stadig gå dypere inn i forståelsen av Montessori-filosofien. BMS er en solid og anerkjent montessoriskole med 25 års erfaring bak seg. Vi vil bli enda bedre. Vi du være med å realisere denne ambisjonen?Vi trenger deg som er:Lærer med godkjent utdanning.Montessoripedagog, eller som har begynt å studere montessoripedagogikk.Genuint opptatt av å fremme en positiv og støttende personlighet for elever der alle blir verdsatt, oppmuntret og utfordret til å oppnå det beste de kan.Selvstendig og samarbeidsvillig. Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og med evne til å yte de...

 • Company ALTA KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257858951 Presentasjon av stillingen:Alta UngdomsskoleFra høsten 2020 vil vi ha 3 ledige vikariat som lærer/faglærer:3 x 100% vikariat som lærer fra 01.08.20-31.07.21KvalifikasjonerFelles for stillingene:Skolen prioriterer søkere som har erfaring som tydelige klasseledere. Du må ha undervisningserfaring og gode evner til relasjonsbygging overfor ungdom, foreldre og kolleger.Realkompetanse og erfaring innenfor klasseledelse og undervisning på ungdomstrinnet vil bli prioritert.Erfaring med tverrfaglig/ etatlig samarbeid er en stor fordel.Utdanning:Stilling 1: Lærer med fagkompetanse i kroppsøving (svømming) og engelskStilling 2: Lærer med fagkompetanse i spesialpedagogikk og norskStilling 3: Lærer med fagkompetanse i samfunnsfag, matematikk, naturfag og kroppsøvin...

 • Company BUGØYNES OPPVEKSTSENTER AVD SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.:942110286 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Bugøynes Oppvekstsenter ligger 10 mil fra Kirkenes og Vadsø. Det er et helselag i bygda som aktiviserer barn og unge. Bygda har post, butikk og bistro. Bugøynes har fra november til mars besøk av flee tusen studenter hvert år som bader i ishavet.Bugøynes Oppvekstsenter består av skole, SFO og barnehage. Skolen er en få-delt 1-10 skole med 14 elever. Skolen har deltatt i flere utviklingsprosjekt men i år er satningsområdet arbeid med fagfornyelsen, nye læreplaner og pedagogisk analyse.Skolen samarbeider med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet. Fokuset er på å utvikle gode profesjonelle læringsfelleskap gjennom å arbeide med fagfornyelsen og pedagogisk analyseVi har ledig 100 % fast stillin...

 • Company MOMO WALDORFSKOLE AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Stilling som steinerpedagog ledig på Momo Waldorfskole. Heimdal i TrondheimSom lærer må du være allsidig og kunne bidra i flere fagdisipliner, særlig innen realfag og naturbruksfag. Håndverket står sterkt hos oss og det tverrfaglige er særlig viktig. Vi ser etter deg som er en praktisk person og du må kunne håndtere verktøy og maskiner i fag som for eksempel sløyd.Du må også evne å kombinere realfag og håndverk på en engasjerende måte, eller f.eks kunne gå ut i skogen og bruke fysikk, biologi, historie osv. som en del av naturopplevelsen.Stillingen innebærer ukentlig journal og rapportskriving. Andre oppgaver må også påregnes ved behov. Dette kan være administrativt, praktisk vedlikehold, og også variable arbeidstider (lærermøter, kurs etc.)Vi ser etter deg som har god arbeidsmoral, er pål...

 • Company MOSS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190176Kan du påta deg korte undervisningsoppdrag?Grunnskolene i Moss har ofte behov for kvalifiserte lærere til vikariater med ulik varighet og stillingsstørrelse. Ved å registrere deg som søker i denne vikarpoolbasen kan du bli kontaktet med tilbud om kortere undervisningsoppdrag.Vikarpoolen gjelder for skoleåret 2020-2021. Vær oppmerksom på at vikariater med mer enn seks måneders varighet lyses ut i egne stillingsannonser.Som vikar hos oss får du verdifull undervisningserfaring og mulighet til å bidra positivt til barnas skolehverdag.Om skoleneGrunnskolen i Moss kommune har ca. 5000 elever fordelt på 11 barneskoler, tre 1.-10.trinn-skoler, to ungdomsskoler og én skole for elever med særskilte behov. Vi har også et voksenopplæringssenter, kulturskole og et pedagogisk senter....

 • Company GREVELØKKA SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4255225592 Presentasjon av stillingen:Greveløkka skole har behov for lærer i et årsvikariat. Ansettelse fra ugust. Greveløkka skole ligger sentralt i Hamar, rett ved Ankerskogen friområde og svømmeanlegg.ArbeidsoppgaverKontaktlærer 1- 7. trinn.Arbeide for å skape et trygt og godt skolemiljø.Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsarbeidet.Samarbeid på trinnteam og i ulike faggrupper.Arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter.KvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning.En tydelig klasseleder.Ønskelig at søker oppfyller kompetansekravet i minst to av basisfagene.Helst erfaring med bruk av nettbrett i opplæring.Personlige egenskaperEvne til å etablere gode relasjoner til elevene.Gode samarbeidsevner.Løsningsorientert og beslutningsdyktig.Personlige egens...

 • Company RIDABU SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 970540008 Stillingsident: 4259897712 Presentasjon av stillingen:Ridabu skole ligger øst for Hamar sentrum, ca 3 km fra bykjernen. Vi har i år 280 elever fordelt på 7.trinn. Ridabu skole er en av tre mottakskoler i Hamar kommune. I skole og SFO er det 47 ansatte i et godt og trivelig arbeidsmiljø.ArbeidsoppgaverSmåtrinnslærer, hvor stillingen er fordelt på flere trinn og grupperFelles opplæringsansvar for elevene i samarbeid med kolleger og foresatteØnske om erfaring i bruk av nettbrettAktiv deltakelse i skolens utviklingsarbeidKvalifikasjoner (overskrift)Allmennlærer eller GLU 1-7, 5-10Digital profesjonskompetansePersonlig egnethet blir vektlagtTydelig voksenperson med god klasseledelse og relasjonskompetanseEvne og vilje til å bidra i et profesjonelt læringsfellesskapStrukturert,...

 • Company SLEMMESTAD UNGDOMSSKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257268689 Presentasjon av stillingen:Vi søker en drivende dyktig kontaktlærer for 9. trinn med fagene samfunnsfag og engelskArbeidsoppgaverKontaktlærerfunksjon og faglærer i samfunnsfag og engelsk.Undervise og skape engasjement og lærelyst på 9. trinn.KvalifikasjonerGodkjent utdanning.Hverdagshelt.Personlige egenskaperGod klasseleder og dyktig faglig.Kunne skape engasjement og motivasjon for fagene.Gode samarbeidsevner.Vi tilbyrVarierte og innholdrike arbeidsdager.Konkurransedyktig lønn ut fra utdanning og erfaringEn flott gjeng med medarbeidere på Slemmestad UngdomsskoleKontaktinformasjonErik Thomassen, 95848163Arbeidssted3470Søk på stillingen:Nøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:Asker kommuneReferansenr.:4257268689Stillingsprosent: 100%FastSøknadsfrist: 10.08.2020Om...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE INNBYGGJARTORG in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Øygarden kommune har 21 grunnskular, fordelt på 17 barneskular og 4 ungdomsskular. I tillegg kjem vaksenopplæringa og morsmålsopplæring/ tospråkleg faglærarar.Det nye bymiljøet vekst fram, men kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er oppteken av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.Skulane i Øygarden arbeider målretta for å skape skulekvardagar der elevane opplever meistring og lærelyst, - og samstundes ruste dei til å møta framtidas utfordringar. Utvikling av lærelyst legg til grunn livslang læring. Oppleving av meistring gjev mot til å gå laus på stadig nye utfordringar, fagleg og sosialt.De næraste å...

 • Company MOGREINA SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4256721269 Presentasjon av stillingen:Vil du være en del av det flott teamet på Mogreina skole? Høsten 2020 er vi 230 elever fordelt på 1.-7. trinn og 30 ansatte. Skolen har store uteområder, og ligger rett ved fine friluftsområder som både skolen og SFO bruker hele året. Vi har lærevillige elever, engasjerte foresatte og ambisiøse og dyktige ansatte. Skolen har et meget godt arbeidsmiljø, der vi er stolte av vår delingskultur og et godt trinn- og teamsamarbeid. Mogreina skole er en "Vi-skole" der alle jobber målrettet for elevens læringsutbytte og et godt læringsmiljø.Vi er opptatt å se den enkelte elev og har fokus på progresjon faglig og sosialt ut i fra de forutsetninger den enkelte elev har, slik at de når målsettingen om å bli den beste utgaven av seg selv....

 • Company FLATANGER KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS KONTOR in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Fra 01.08.2020 er det ledig inntil 60 % lærerstilling ved p.t. Lauvsnes skole for skoleåret 2020-21. Søkere med kompetanse i spesialpedagogikk etterspørres.Tilsetting skjer i Flatanger kommune med arbeidssted etter kommunens behov. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Deltidsansatte som søker utvidelse av sin stilling med hjemmel i Hovedtariffavtalens § 2.3.1 bes oppgi dette i søknaden. Det samme gjelder søkere som ønsker intern overflytting.Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest.Elektronisk søknadsskjema finner du på . Søknader som ikke leveres elektronisk vil ikke bli vurdert. Det bes om at interne søkere også fyller ut alle etterspurte opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet. Servicek...

 • Company STANGE UNGDOMSSKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258784762 Presentasjon av stillingen:Stange ungdomsskole ligger plassert sentralt i Stangebyenmed kort vei fra offentlig kommunikasjon. Skolen har skoleåret 2020/2021 ca 125 elever og 27 ansatte. Vi trenger lærer/adjunkt i inntil 70% stilling for skoleåret 2020/2021. Det er ønskelig med undervisningskompetanse i fagene norsk og/eller engelsk.ArbeidsoppgaverUndervisning hovedsakelig på 8. og 9.trinn i norsk, engelsk og særskilt norskopplæring, i tillegg til leksehjelp for elever på 8.trinnKvalifikasjonerGodkjent undervisningskompetanse til å undervise i norsk og/eller engelsk på ungdomstrinnet.Personlige egenskaperStrukturertNøyaktigFleksibelTrives med å arbeide i teamDigital kompetanseVi tilbyrLønn etter gjeldende satser og avtaleverk (sfs2213).Kontaktinformasjo...

 • Company BALSFJORD KOMMUNE FLYKNINGSTJENESTE FLYKTNINGETJENESTEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189029Om stillingenVoksenopplæringa i Balsfjord lyser ut en fast kombinasjonsstilling i 100%.Den som tilsettes må kunne undervise både i spesialundervisning for voksne og etter introduksjonsprogrammet. Det er ønskelig med erfaring fra begge områder.Søker må også være fleksibel i forhold til undervisningssted.Området for spesialundervisning er:Praktisk-orientert norsk, matematikk og engelskADL-treningEgenomsorgKommunikasjonSosial kompetanseDigitale ferdigheterFysisk aktivitetKostholdUndervisning etter introduksjonsprogrammet er hovedsakelig norskopplæring.KvalifikasjonerPedagogisk utdanningMiljørettet utdanningErfaring med tilsvarende arbeidBeherske norsk skriftlig og muntligFørerkort kl.BPersonlige egenskaperKunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturertHa god omsorgsevn...

 • Company LUNDE BARNESKULE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VADSØ KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190316Opplysninger om skoleneVadsø barneskole: 1.-7. skole med 430 elever. Skolen har skolefritidsordning. Rektor/enhetsleder Beate Aronsen.Vadsø ungdomsskole: 8. - 10. skole med 190 elever. Rektor/enhetsleder Sølvi Rushfeldt.Vestre Jakobselv skole/SFO: 1. - 10. skole med 75 elever. Rektor/enhetsleder Tord Skardal. Skolen har skolefritidsordning.ArbeidsoppgaverUndervisning og klasseledelse. Bidra i et profesjonelt læringsfelleskap.Ledige stillingerVadsø barneskole:Det er ledig vikariat inntil 100% stilling.Kvalifikasjoner: Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning med kompetanse til å undervise på 1. - 7. trinn.Vadsø ungdomsskole:Det er ledig en fast 100% stilling, og et årsvikariat 100% stilling.Kvalifikasjoner: Grunnskolelærerutdanning/allmennlærerutdanning med kompeta...

 • Company HESKESTAD SKULE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 964966486 Stillingsident: 4251463359 Presentasjon av stillingen:Heskestad skule har ledig årsvikariat i undervisningsstilling i inntil 56 % fra 01.08.20 til 31.07.21.Heskestad skule er en fådelt skole for elever på 1. - 7. klassetrinn.ArbeidsoppgaverUndervisning på småskole- og mellomtrinnet.KvalifikasjonerFullført lærerutdanning eller høyere pedagogisk utdanningAnnen relevant utdanning/kompetanseStabilitet og kontinuitet prioriteresPersonlige egenskaperGlad i å jobbe med barn og unge, evne til å se den enkelte elev og ha tydelige og høye forventninger til alle eleverEvne til å ta initiativ, være fleksibel, samarbeide i lærende fellesskap, lojal, ansvarsfull, løsningsorientert og ha godt humørGode digitale ferdigheterPersonlig egnethetGod fysisk helseVi tilbyrEn spennende arbeidsp...

 • Company REINDALEN SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190275Om arbeidsstedetReindalen skole er en barneskole med 153 elever og 32 voksne. Skolen ligger øverst på Prærien i Hammerfest, med umiddelbar nærhet til både skiløyper, slalombakke og friluftsområder.Våre fokusområder er læringsmiljø, digital læring og fagfornyelsen.Skoleåret 2020 - 2021 vil det foregå utbygging og renovering av skolen, med ferdigstillelse til skolestart høsten 2021.Skolen vil dette året være fordelt på to enheter;trinn ved Reindalen skole og 5. - 7. trinn ved gamle Baksalen skole. Stillingen som miljøveileder blir tilknyttet 1. - 4. trinn ved Reindalen skole.StillingsinformasjonFast 100 % stillingOrdinær arbeidstidsordning, 37,5 timer pr. ukeArbeidsoppgaverMiljøveilederens oppgaver kan variere noe fra år til år, etter skolens behov. For tiden oppfølging a...

 • Company KRØDEREN SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Krøderen skole er en 1 -- 10 skole. Hos oss er god fagkompetanse like viktig på alle skolens 10 trinn. Det betyr at våre lærere får mulighet til å jobbe med såvel 1. klassinger som 10. klassinger. Skolen ligger i et naturflott område med gode læringsarenaer.Vi søker lærer i 100% fast stillingFagområder:Engelsk og samfunnsfagStillingen har følgende hovedoppgaver:Faglig videreutvikling av skoletilbudet.Ta aktivt del i barnas hverdag ute og inne.Bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av skolehverdagen.Personal- og foreldresamarbeid.Kvalifikasjoner:Godkjent lærerutdanning.Må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.Datakunnskap.Politiattest må kunne fremvises.Egenskaper vi ser etter:Faglig engasjert, initiativrik, ansvarsbevisst...

 • Company VERDAL KOMMUNE ADMINISTRASJON OPPVEKST in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 938587418 Stillingsident: 4262684217 Presentasjon av stillingen:Tilkallingsvikar som lærer i grunnskolen og SFO i Verdal kommune skoleåret 2020/2021Lærervikarer søkes!Gjennom hele skoleåret vil det bli behov for lærere til kortere eller lengre vikariater i kommunens 8 grunnskoler, heltids- og deltidstillinger.Søknader kan legges inn fortløpende gjennom hele skoleåret, og vil gjelder for alle kommunens 8 grunnskoler. Dersom du ønsker å reservere deg for noen skoler kan du skrive det i søknadsteksten.Den enkelte skole tar kontakt med aktuelle søkere når behov oppstår.Ved tilsetting i vikariater skal det fremvises gyldig politiattest etter Opplæringsloven § 10-9. Originale vitnemål og attester må også fremlegges ved tiltredelse.ArbeidsoppgaverPlanlegging og gjennomføring av undervisn...

 • Company BALSFJORD KOMMUNE HJEMMETJENESTEN LAKSVATN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 189299Laksvatn oppvekstsenterLaksvatn oppvekstsenter består av en kombinertskole fra 1.-10. trinn med 56 elever og en barnehage i samme bygg med 22 barn. Enhetsleder skal ivareta rektorrollen på skolen og deler av styrerrollen i barnehagen. Det er en fagleder i barnehagen som ivaretar flere daglig driftsoppgaver. Oppvekstsenteret ligger 51 km sør for Tromsø og 22 km nord for Nordkjosbotn.Balsfjord kommune er en aktiv og målrettet skoleeier med i underkant av 600 elever.Som enhetsleder for oppvekstsenteret vil du inngå i kommunens skole- og barnehagenettverk. Dette er ett samarbeidsfora for enhetsledere for alle skoler og barnehager i kommunen. Gruppene har innarbeidet et godt internt samhandlingsmønster med god dialog. Nettverkene følges opp og ledes av kommunalsjef i samarbe...

 • Company SKJERVØY KOMMUNE VOKSENOPPLÆRINGEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Skjervøykommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 ° nord.Skjervøykommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng oggode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidighandelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse viaundersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere gangerpr. uke og småflyplass i nabokommunen.Kommunen hargode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- ogsvømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har ogsågodt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonenfor Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer ...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257348297 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverEtat for skole, Bergen kommune gir tilbud til barn fra språklige minoriteter om opplæring i og på morsmålet. Dette gjelder for barn som ikke har tilstrekkelig kompetanse i norsk for å kunne følge ordinær undervisning.Bergens grunnskole har ca. 2500 minoritetsspråklige elever fordelt på ca. 84 skoler som mottar særskilt språkopplæring etter opplæringsloven, § 2-8. Etat for skole har for skoleåret 2020/2021 ledige stillinger for morsmålslærere, med godkjent lærerutdanning. Stillingenes størrelse varierer fra 7-100% avhengig av antall elever.Undervisningen kan foregå ved flere skoler innen kommunen. I kommentarfeltet oppgi i hvilke språk du kan undervise.Arbeidsoppgaver: Gi opplæring i og på morsmålet til barn fra...

 • Company TVERLANDET OPPVEKSTSENTER AVDELING SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  IngressNysgjerrig? Liker du å jobbe utforskende og med natur og nærmiljø som læringsarena? Liker du å jobbe i team og finne løsninger sammen med andre?Tverlandet oppvekstsenter avd.skole søker lærer i 100% fast stilling med snarlig tiltredelse.Beskrivelse avdelingTverlandet oppvekstsenter består av barnehage med 18 plasser og 1.-7.trinn med 12 elever. Barnehagen og skolen jobber tett sammen med felles pedagogisk visjon. Vi arbeider med felles satsningsområder, der utforskende og stedsbasert læring er plattform med mye samarbeid på de ulike klassetrinnene. Vår visjon er nysgjerrige barn, vår fremtid...!ArbeidsoppgaverStillingen vil i hovedsak bestå av undervisning 1.-4. trinn, men det kan også forekomme undervisning på 5.-7.trinn. Stillingen innehar kontaktlærerfunksjon.Vi søkerVi søker ett...

 • Company ULVERUD SKOLE in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260907810 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å gjøre en forskjell? Er du en engasjert og faglig dyktig lærer med kompetanse og erfaring med undervisning på barnetrinn?Er svaret JA, søk stilling på Ulverud skole.Ulverud skole ligger fint til sør i Nittedal, rett ved grensa til Oslo og nær marka. Skolen har i underkant av 500 elever fordelt på 1.-7.trinn og en stor fin SFO.Ulverud skole er en COS skole (Circle of Security), og bruker trygghetssirkelen aktivt for å bli en enda bedre og barnemoden skole. Vi ønsker å se elevene innenfra og være gode rollemodeller som bidrar til god sosial og emosjonell læring. Ulverud skole er en dysleksivennlig skole.Skolens visjon er "Vi lærer sammen - vi trives sammen"Ulverud skole ser etter den beste læreren til en av våre 4.kl...

 • Company KODAL SKOLE in Other
  09.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om SandefjordskolenSandefjord kommune har ca 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæringen. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever. Skolens viktigste mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.Fagfornyelsen og sandefjordskolen har fokus på sterke profesjonsfellesskap på tvers av skoler og internt i skolene. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning på hvordan skolens praksis bidrar til elevenes læring og utvikling, er en viktig del av arbe...

 • Company HUSTADVIKA KULTURSKOLE in Other
  09.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Frå 01.08.20 har vi ledig 50% fast lærerstilling ved Fræna ungdomsskole. Søkjar må ha undervisningskompetanse i fleire fag, med vekt på basisfaga.Det kan også bli fleire ledige stillingar.Skolene i Hustadvika har ITS LEARNING som læringsplattform ,og det er ein fordel å ha kjennskap til dette. Kommunen er også ein HOPP -- kommune, som legg vekt på fysisk aktivitet og leik i undervisninga.Elles er kravet til stillingane vanlege arbeids -- og ansvarsoppgåver:• Undervisning på 8.-10.trinn.• Kontinuerlig oppfølging av elevane sitt læringsutbytte.• Systematisk evaluering og utvikling av undervisninga.• Tett samarbeid med leiinga, kollegaer og føresette.• Delta i skolen sitt utviklingsarbeid..• Forpliktande samarbeid på mellom anna team og fag...

 • Company HAUKÅSEN SKOLE in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261383310 Presentasjon av stillingen:Haukåsen skole er en byomfattende spesialskole for elever med nevrologisk betingede vansker. Skolen har 83 elever og ca 130 ansatte, inkludert Aktivitetsskole. Elevene er i alderen 6-20 år. Foruten spesialpedagoger er det ansatt faglærere, logopeder, miljøarbeidere, samt ergo- og fysioterapeuter, som arbeider tverrfaglig med tilbudet til elevene. Skolens visjon er læring, mestring og livskvalitet.Fra 01.08.2020 har vi to årsvikariater som lærer/spesialpedagog.ArbeidsoppgaverKontaktlæreransvar eller faglæreransvarGod og tydelig klasselederUtarbeide IOP, undervise etter denne, og evaluere elevens måloppnåelseVeilede miljøarbeidereBidra til godt skole/hjemsamarbeidBidra til skolens utviklingKvalifikasjonerOppfylle kompetansekrav...

 • Company BALSFJORD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  09.07.2020

  Jobbnorge ID: 190124Om stillingen70 % fast. Stillingen inneholder individuell undervisning og undervisning i små og store grupper på gitar, bass og samspill.I tillegg grunnleggende undervisning på piano og trommer.Undervisning gis i hovedsak desentralisert, og det det er derfor en forutsetning at søkere har sertifikat og bil.Kulturskolen i Balsfjord har ca 120 elevplasser og 3,7 årsverk. Vi gjennomfører flere arrangementer i løpet av året, også tverrfaglig. Vi underviser i dag bare i musikk, men vi er inne i en prosess hvor vi ønsker å utvide tilbudet.Vi har et tett samarbeid med kulturskolene i Lyngen og Storfjord. Dette gjelder felles lærermøter, utviklingsarbeid og fokus på elevene.KvalifikasjonerRelevant musikkutdanning på høyskolenivåPersonlige egenskaperKunne arbeide selvstendig, mål...

 • Company TRÆNA KOMMUNE OPPVEKST- OG KULTUR SJEFENS KONTOR in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company RYENBERGET SKOLE in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ENGELSVOLL SKULE in Other
  09.07.2020

  Org. nr: 00864969682 Stillingsident: 4261015817 Presentasjon av stillingen:På Engelsvoll skule er det ledig eit 100 % årsvikariat frå 01.08.2020-31.07.2021, med moglegheit for fast tilsetting. Undervisninga vil vera lagt til mellomsteget, og omfatta kontaktlærarfunksjon.Engelsvoll skule ligg vakkert til med utsikt over Frøylandsvannet på Klepp stasjon, med flotte uteområde. Skulen har 28 tilsette og omlag 200 elevar fordelt på 1.-7. steg. Satsingsområda våre er tidleg innsats, inkluderande skulemiljø og fagfornyinga.. Me nyttar læringsbrett i opplæringa.Før tiltredelse må det, om nødvendig, leggjast fram tilfredstillande tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift omtuberkulose kontroll, samt politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9 /barnehageloven § 19.ArbeidsoppgåverPlanle...

 • Company ENGELSVOLL SKULE in Other
  09.07.2020

  ENGELSVOLL SKULE HAR LEDIG VIKARIAT I 35% STILLING SOM LÆRARPå Engelsvoll skule er det ledig eit 35% vikariat frå 01.08.2020 - 31.12.2020, med moglegheit for å utvida perioden til 31.07.2021. Arbeidet vert fordelt på 2 dagar.Engelsvoll skule ligg vakkert til med utsikt over Frøylandsvannet på Klepp stasjon, med flotte uteområde. Skulen har 28 tilsette og omlag 200 elevar fordelt på 1.-7. steg. Satsingsområda våre er tidleg innsats, inkluderande skulemiljø og fagfornyinga.. Me nyttar læringsbrett i opplæringa.Før tiltredelse må det, om nødvendig, leggjast framtilfredstillande tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulose kontroll, samt politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9 / barnehageloven § 19.ArbeidsoppgåverPlanleggja, leia og vurdera elevane si læringSørgja...

 • Company SALHUS SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190127Om stillingenSalhus skole er en 1- 10 skole og har ca 450 elever. På skolen ønsker vi at alle elever og ansatte skal trives best mulig. Skolen jobber forebyggende for et godt skolemiljø og vi har som mål at skolen skal være en godkjent helsefremmende skole i løpet av kommende skoleår.Salhus skole er i god utvikling. Vi ønsker varierte læringsarenaer og metoder bl.a. gjennom bruk av digitale læringsplattformer (Ipad). Brønnøy kommune er en språkkommune og vi har et spesielt fokus på lesing via språkløyper.Foran neste skoleår har Fagfornyelsen vært sentral i det kollektive læringsfellesskapet og vi søker lærere som har lyst til å være med på dette laget. Vi har også et utstrakt samarbeid på tvers av kommunene på Sør-Helgeland gjennom en regional skolesatsing.Salhus skole ...

 • Company KLEPPESTØ UNGDOMSSKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261201291 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverUndervisning på 9. trinn i norsk og engelsk, samt et valgfag, gjerne sal og scene.Undervisning på 10.trinn i norsk og engelsk, samt et valgfag, gjerne sal og scene.KvalifikasjonerSøkerne må være kvalifiserte for undervisning i ungdomsskolen og ha minst 60 stp i norsk og engelsk.Det kreves politiattest for å tiltre stillingen.Personlige egenskaperTrives med tenåringer.Trives med hektiske dager i et aktivt og humørfylt personale.Se fram til å utvikle skolen og ta i bruk Fagfornyelsen.Være positiv og fungere godt i team.Vi tilbyrLønn etter avtaleMedlemskap i Statens PensjonskasseFri gruppelivs- og ulykkesforsikringGodt arbeidsmiljøProgram med veiledning for nyutdannede lærereI henhold til offentlighetsloven §25, 2...

 • Company TRANBY SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4254636301 Presentasjon av stillingen:Vi søker spesialpedagog med fortrinnsvis kroppsøving i fagkretsen. Vi trenger deg som både er en dyktig lærer og fagperson, som har erfaring medtilpasning av opplæring og som er unik når det gjelder å skape god relasjon medungdom.Du som får jobben skal sammen med rådgiver, skolens ledelse og ansatte bygge opp etspesialpedagogisk team. Her er målet at det skal jobbes på individ, gruppeog skolenivå. Det vil være fokus på hvordan vi systematisk kan kommenærmere målet om tilpasset opplæring for alle, samt spesialundervisning forenkelte.Vi søker deg som er unik når det kommer til å skape gode relasjoner til ungdom. Du er entrygg, varm og tydelig voksen med glimt i øyet, som har en solidspesialpedagogisk kompetanse. Du setter eleve...

 • Company BJERKREIM SKULE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Ledig fast stillingDet er ledig 100% fast stilling som undervisningsinspektør ved Bjerkreim skule frå 01.08.2020, tiltredelse snarest.60 % administrativt og 40 % undervisningVi søkjerEin skuleleiar som er utviklingsorientert, tydeleg, forutsigbar, synleg og med evne til å:bygga vidare på skulen sin kultur, visjon og verdisyn og vidareutvikla skulen som ein lærande organisasjoninspirera og samarbeida med personal, elevar og føresette om å skape eit godt lærings- og arbeidsmiljøsjå og interessera seg for enkeltmenneske, samt inneha gode kommunikasjonsevnerarbeida strukturert og effektivt med driftsoppgåverbidra i pedagogisk utviklingsarbeid ut frå skulen sitt behov og i tråd med nasjonale føringardelta i utvikling av ein skule der digital kompetanse og bruk av digitale verktøy bidrar til å f...

 • Company TYSVÆR KOMMUNE DRIFTSAVDELINGA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Beskrivelse av avdelingTysvær kommune har 8 grunnskular med tilsaman1630 elevar og eit opplæringssenter med ansvar for førskulebarn, vaksne med trong for spesialundervisning og grunnskuleopplæring og framandspråklege.Vi søkjerTysværskulane har ambisjonar om å gi elevane våre ei framtidsretta opplæring der dei opplever livsmeistring. For å nå dette målet treng vi dyktige lærarar. Lærarane må ha god fagkunnskap i dei faga dei skal undervise i. På ungdomstrinnet skal ein ha minst ei årseining i norsk, matematikk eller enkelsk.Eit anna vilkår for å oppnå gode resultat er eit godt læringsmilljø. Vi ynskjer difor lærarar som er gode klasseleiarar og som har even til å skapa gode relasjonar til elevane.Samarbeid med kollegaer og skuleleiing og forplikting på felles verdigrunnlag er også noko vi f...

 • Company AURLAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Me har ledigAurland kommune har ledig 100% fast stilling som lærar ved Aurland barne- og ungdomsskule frå 01.08.20.Aurland barne- og ungdomsskule ligg i kommunesenteret Aurlandsvangen. Skulen har 142 elevar frå 1. til 10.klasse, og eit velkvalifisert personale.Det er ynskjeleg med fagfordjuping og erfaring i norsk, engelsk og tysk.Løns- og tilsetjingsvilkårTilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.Politiattest av nyare dato må leggjast fram ved tilsetjing.KvalifikasjonarKompetansekrav i samsvar med Opplæringslova og tilhøyrande forskrift.Generell informasjon om søknadsprosessenAurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje ell...

 • Company ROSENDAL UNGDOMSSKULE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Omtale av stillingaVed Rosendal ungdomsskule er det ledig inntil 100% vikariat som lærar skuleåret 2020/2021.ArbeidsoppgåverUndervisa i ulike fag.Klasseleiing.Kan vera aktuelt å arbeida som kontaktlærar.Pedagogisk utviklingsarbeid.Samarbeid med foreldre/føresette og andre samarbeidspartnarar, til dømes foreldremøte og foreldresamtalar.Bidra til å utvikla eit godt læringsmiljø.Sikra at elevane får eit godt skuletilbod.KvalifikasjonarGodkjend og relevant pedagogisk utdanning for undervising i grunnskulen.Personlege eigenskaperEr ein tydeleg klasseleiar, arbeider systematisk, strukturert og sjølvstendig.Er lærevillig og utviklingsorientert.Er tydeleg og konsekvent som vaksen ovanfor barn og unge.Bør ha gode samarbeidsevner, er positiv og møter kollegaer, barn, foreldre/føresette med respekt o...

 • Company ENGE SKULE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Enge skule søkjer etter lærar i 60% stilling for skuleåret 2020/21 med moglegheit for forlenging. Stillinga kan bli opp mot 80%. Ledig frå 01.08.20 til og med 31.07.2021.Enge skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule (1.-10. klasse) med SFO og den ligg i sentrum av Etne. Skulen har gode fasiliteter m.a med eit heilt nytt ungdomsskulebygg i Skakkesenteret. Skulen har ca 400 elevar og to parallellar på alle årstrinn. Skulen har òg ansvar for drifta av vaksenopplæringa i kommunen.Enge skule er ein skule i utvikling og endring. Skulen er nyleg blitt heildigital ved at samtlege elevar frå 1.- 10.klasse nyttar iPad i undervisninga. Skulen har særleg fokus på inkluderande skulemiljø, og me er m.a ein MOT skule. Skuleåret 2020/21 vil me ha eit stort fokus på nye læreplanar og fysisk aktiv læri...

 • Company HARESTAD SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vi har ledig et vikairat i 100 % stilling på ungdomskoletrinnet med realfag og musikk i fagkretsen.Stillingen er ledig fra 01.08.2020 eller så snart som mulig og til 31.07.2021.KvalifikasjonerKompetansekrav iht. gjeldende lovverkRealfag og musikk i fagkretsenErfaring med brukergruppen er en fordelKrav til språkDet stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntligPersonlige egenskaperPersonlig egnethet.Evne til å arbeide selvstendig og strukturert.Den som ansettes må levere politi- og tuberkuloseattest iht. forskrift.Vi tilbyrGodt og nært tverrfaglig samarbeidGode muligheter for påvirkningGode velferdsordningerVi er en HjemJobbHjem-bedrift og har tilbud om el-bysykkelKort reisetid fra Stavanger sentrumNærhet til Randaberg sentrum med alt det har å tilbyRandaberg kommune er IA-...

 • Company LUNNER BARNESKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Arbeidsoppgaver/ansvarsområdeLunnerskolen søker etter vikarer som kan stille opp på kort varsel, og som kan arbeide som lærer i skole og assistent i skole/SFO.KvalifikasjonskravTil lærervikariater søker vi fortrinnsvis etter allmennlærere eller grunnskolelærere.Andre med annen kompetanse, personlig egnethet og interesse for barn/ungdom og læring oppfordres også til å søke.Voksenopplæringen trenger folk med fremmedspråks kompetanse, og gjerne med flerkulturell erfaring.PolitiattestDen som blir ansatt må levere tilfredsstillende politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse i stilling.Lønns- og arbeidsvilkårVi kan tilby:Et trivelig arbeidsmiljøMeget gunstige forsikrings- og pensjonsordningerLønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtaleFor stillingene gjelder de til enhver tid...

 • Company STAB MIDT-TELEMARK KOMMUNE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Omtale av arbeidsstadenMidt-Telemark søkjer etter flinke og engasjerte tilkallingsvikarar som vil jobbe hos oss.Vi søkjer tilkallingsvikarar vedBø barneskuleBø ungdomsskuleFolkestad skuleSauherad Barn- og ungdomsskoleHar du lyst til å søkje som tilkallingsvikar hos oss, må du søkje via denne stillingsutlysinga ved å klikke Søk på stilling.Husk å fylle ut både søknad og CV.Skriv kva for skule som er mest aktuelt.Om du er interessert i ein meiningsfull ekstrajobb, og har lyst til å bli kjend med trivelege barn- og unge og kollegar, send oss ein søknad i dag. Vi tek kontakt fortløpande med aktuelle søkarar etterkvart som behovet oppstår.Dersom du ikkje har fått tilbakemelding frå oss innan utgangen av desember 2020, takkar vi for din søknad og ønskjer deg velkomen som søkjar til andre stillin...

 • Company HOLLA 10-ÅRIGE SKOLE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Kort om stillingenFast stilling, ledig fra: 01.09.2020 - eller oppstart etter avtale.Beskrivelse av arbeidsstedetHolla 10-årige skole er en av to 1.-10. skoler i Nome kommune, med ca 360 elever og 70 ansatte. Skolen ligger sentralt ved Ulefoss sentrum, og er fordelt på to bygg; barnetrinnet og ungdomstrinnet. Sistnevnte trinn flyttet inn i et nytt praktbygg i mars 2016, og samtidig ble Holla ungdomsskole og Ulefoss barneskole slått sammen til Holla 10-årige skole.Skolens ledelse består av rektor, to inspektører og SFO-leder.Stillingen som undervisningsinspektør ved Holla 10-årige skole er en 100 % fast stilling hvorav ca. 20 % undervisning.Nome kommune er inne i en stor satsing på å gjøre læringsmiljøet enda bedre i barnehagene og skolene. Målet er økt læring, inkludering og redusert mobbi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters