Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

110 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 110 results.
 • Company KURLAND SKOLE in Other
  12.04.2024

  Er du en trygg og stabil voksen som ønsker å bidra til en god og læringsrik skoledag for våre elever? Da ønsker vi å høre fra deg!Vi jobber med å utforske handlingsrommet i læreplanen og samtidig skape en skolehverdag med mestring og gode opplevelser for våre elever. En forutsigbar voksenrolle er med på å bidra til dette. Kurland skole har to ledige stillinger på neste års 1.trinn, én av stillingene vil ha kontaktlæreransvar. Som lærer på Kurland vil du jobbe sammen med erfarne lærer i team.ArbeidsoppgaverFaglig og sosial oppfølging av eleverForberedelse og gjennomføring av undervisningSamarbeid med foresatte og kollegerDeltagelse i og involvering i skolens utviklingsarbeidKvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning i henhold til lov- og avtaleverk.Beherske Office 365 i det daglige og iPad so...

 • Company HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  12.04.2024

  Heimdal videregående skole er en av de største videregående skolene i fylket. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk til praktisk arbeid og jobbing med tradisjonelle skolefag. Nytt skolebygg sto ferdig høsten 2018 og skolen har rundt 1 000 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk/dans/drama, elektrofag, helse og oppvekstfag. I tillegg har skolen en avdeling for grunnskoleopplæring.For mer informasjon om skolen, se hjemmesiden: www.heimdal.vgs.noVi søker etter lærer til 100% fast stilling. Arbeidsoppgavene blir lagt til vår avdeling for grunnskoleopplæring. Avdelingen er tilrettelagt for minoritetsungdommer som får undervisning i kombinasjonsklasser.I kombinasjonsklassene våre har vi elever fra 12-15 land. Undervisningen gis på ulike...

 • Company ÅRVIKSAND SKOLE in Other
  12.04.2024

  Søker du ikke bare en lærerjobb, men en unik livsstil i et idyllisk nordnorsk lokalsamfunn? Da kan Årviksand oppvekstsenter være stedet for deg!Med vakker beliggenhet på Arnøya omringet av spektakulær natur og et engasjert lokalsamfunn, byr skolen i Årviksand i Nord-Troms på en annerledes, men svært appellerende arbeidsopplevelse. Her finnes et eldorado for hav- og fjellentusiaster med mange muligheter; fiske i vann og sjø, ski, skuter og jakt i sesongen.Fordelene ved å jobbe hos oss ved Årviksand oppvekstsenter er knyttet til små og aldersdifferensierte elevgrupper. Det gir muligheten til å virkelig kjenne hver enkelt elev, forstå deres styrker og utfordringer. På den måten får vi til en best mulig tilrettelagt undervisning. I aldersdifferensierte grupper, som spenner fra 1.-5. trinn og 6...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  12.04.2024

  Om enhetenKommunalområdet Oppvekst i Indre Østfold kommune jobber helhetlig og tverrfaglig for at barn og unge skal oppleve mestring i hverdagen gjennom inkluderende fellesskap. Målet er å utvikle robuste barn og unge som er i stand til å takle utfordringer inn i framtiden. Kommunen har 23 grunnskoler, fordelt på 17 barneskoler, fire ungdomsskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole (Knapstad). I tillegg har vi Mortenstua skole som er en spesialskole. Skolen kjennetegnes ved å være en framtidsrettet skole og har som mål å sikre at flest mulig av våre elever fullfører og består både grunnskolen og videregående opplæring.Ringvoll skole er plassert i den nordlige delen av Indre Østfold kommune. Skolen er en fådelt skole med omkring 90 elever og 13 ansatte. Elevene starter kl 08.40. Skolen ...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  12.04.2024

  Om enhetenMortenstua skole er en enhet under kommunalområdet Oppvekst i Indre Østfold kommune.Mortenstua skole gir et spesialpedagogisk opplæringstilbud til elever i aldersgruppen 6 til 16 år. Opplæring og SFO er organisert som et helhetlig tilbud, og skolen har tilsammen 50 elever med store sammensatte lærevansker. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt med pedagoger, miljøterapeuter, fagarbeidere og fysioterapeut. Skolen driver opplæring på to avdelinger, hvor begge ligger i Mysen.Bli en del av oss som jobber på skole!Om stillingeneMortenstua skole har ledig to 100 % stillinger som spesialpedagoger/lærere/førskolelærere. Den ene stillingen vil dekke et svangerskapsvikariat med oppstart 01.11.2024, og den andre stillingen er fast med oppstart 01.08.2024. Arbeidsoppgaverundervisning av e...

 • Company FRYDENLUND SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Elverumsskolen, med sine 2 400 elever; åtte barneskoler, og én ungdomsskole, samt voksenopplæring og et skoletilbud tilknyttet Sykehuset Innlandet. Elverum kommune har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte, og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. I Elverum har alle elever en digital enhet som inngår i det pedagogiske arbeidet. Elverumsskolen skal være en skole for alle med blikk for den enkelte!Frydenlund skole er en sentrumsskole. Skolen har fra august 2024 cirka 260 elever, 80-90 SFO-elever og i overkant av 40 ansatte. Vi kan tilby et trivelig og stabilt arbeidsmiljø med vekt på læring, psykisk helse og positivitet. Personalet er organisert i team. Skolens lederteam består av rektor, ass. rektor og en avdelingsleder. Skolen er inne i en spennend...

 • Company ROGNAN UNGDOMSSKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Rognan ungdomsskole søker etter 2 assistenter i 75% midlertidig engasjement for perioden 01.08.2024-31.07.2025Rognan Ungdomsskole er en ren ungdomsskole som ligger sentralt i sentrum av Rognan. Skoleåret 2023 – 2024 har skolen 148 elever, fordelt på 6 klasser. Skolen har rundt 29 ansatte.     ArbeidsoppgaverOppfølging og tilrettelegging for enkeltelever og grupper av elever.Arbeide i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.Bidra til et godt samarbeid med foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.KvalifikasjonerGode samarbeidsevnerErfaring fra arbeid med tilrettelegging for barn og ungdomGyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.Personlige egenskaperEvne til å skape gode relasjoneSelvstendig og arbeidsomVære positiv, eksibel og samarbeidsvilligPersonlig egnethet ...

 • Company TJODALYNG SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Har du en ambisjon eller et ønske om å prøve deg som teamleder? Eller er du allerede en erfaren leder som kan tenke deg å være med å videreutvikle en fantastisk skole med flotte elever, engasjerte foreldre og gode kollegaer som trives sammen? Da kan du være den rette kandidaten for oss! Vi på Tjodalyng skole har nå ledig en teamlederstilling for 8.-10. trinn .For oss er det viktig at du er engasjert, handlekraftig og motivert for å sette deg inn i de allsidige arbeidsoppgavene en teamlederstilling innebærer. Vi søker etter deg som er en faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevens vegne og som evner å skape positive relasjoner til alle i skolesamfunnet. Vi ønsker også at du er initiativrik, har godt humør og en positiv holdning i det daglige arbeidet. Som ledelse er vi opptatt av s...

 • Company SKI SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Vi trenger flere engasjerte og dyktige lærere som kan bidra til lærelyst og et godt skolemiljø!Fra 1. august 2024 har vi ledig en 100 % fast stilling som lærer/kontaktlærer og et årsvikariat som lærer/kontaktlærer  i 100 % stiling.Ski skole ligger i sentrum med gangavstand til kollektivtransport og kort vei til gode naturområder for uteskole og turdager.Vi er en skole i vekst mot full 4-parallell de nærmeste årene, med cirka 520 elever fordelt på 1.–7.trinn fra høsten 2024. Gjennom visjonen «Vi vil gi hverandre vekst» jobber vi for et inkluderende og godt skolemiljø, der alle bidrar. Vi har 70 medarbeidere, og helsesykepleiere som jobber fast på skolen.Her kan du lese mer om oss:https://www.nordrefollo.kommune.no/skoler/ski-skole/Det kan bli flere ledige stillinger i løpet av utlysningsper...

 • Company DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  DSB søker tre utviklingsorienterte faglærere som skal gi studentene ved Brann- og redningsskolen svært god opplæring i det systematiske sikkerhetsarbeidet og dets ulike faser. Som lærer hos oss, får du være med og utvikle innholdet i en helt ny fagskoleutdanning i brann, redning og samfunnssikkerhet. Vi ønsker et kollegium med bred kompetanse til sammen, blant annet ingeniører, brannforebyggere, pedagoger og kollegaer med kunnskap innen risiko og samfunnssikkerhet.  Du skal undervise både praktisk og teoretisk, og bidra til at vi utdanner det beste brann- og redningspersonellet. Du vil være tilknyttet Enhet forebyggende i Seksjon fagskole, men også bistå med undervisning i andre fagemner avhengig av din kompetanse og interesse.   Arbeids- og ansvarsoppgaver: planlegge, gjennomføre og evalu...

 • Company HOLUMSKOGEN SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Kontaktlærer på 1. trinnHolumskogen skole, Nittedal kommune Vil du være med å gjøre en forskjell for våre elever? Vi søker etter en leken, engasjert og faglig dyktig kontaktlærer med erfaring og kompetanse fra småskoletrinnet! Evner du å være til stede i øyeblikkene, klarer du å gripe tak i mulighetene? Da vil vi gjerne ha deg med på laget! Barna på Holumskogen skole skal ha en hverdag preget av læring, vennskap og gode opplevelser. Vi skal sørge for at barna er rustet til å møte morgendagens samfunn, gjennom samarbeid, grunnleggende ferdigheter og selvregulering.   Vi ønsker oss en leken og aktiv lærer med erfaring fra lese - og skriveopplæring, og som møter elevene med omsorg, varme og tydelige forventninger og bidrar til å skape en skolehverdag med gode rammer og forutsigbarhet. Hol...

 • Company HOLUMSKOGEN SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Lærer på mellomtrinnet Holumskogen skole, Nittedal kommune Vil du være med å gjøre en forskjell for våre elever? Vi søker etter en engasjert og faglig dyktig lærer med erfaring og kompetanse fra mellomtrinnet! Er du kreativ og glad i praktisk og variert undervisning, evner du å motivere, klarer du å gripe tak i mulighetene? Da vil vi gjerne ha deg med på laget! Elevene på Holumskogen skole skal ha en hverdag preget av læring, vennskap og gode opplevelser. Vi skal sørge for at elevene er rustet til å møte morgendagens samfunn, gjennom samarbeid, grunnleggende ferdigheter og selvregulering.   Vi ønsker oss en aktiv lærer, gjerne med engelsk og spes. ped. i sin fagkrets, som møter elevene med omsorg, varme og tydelige forventninger og bidrar til å skape en skolehverdag med gode rammer og ...

 • Company GODESET SKOLE SFO in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Godeset SFO er en barneskole i Hinna kommunedel. Vi har omkring 300 elever. På SFO er vi ca. 150 barn og 12 voksne. Skolen ligger i naturskjønneomgivelser på Godeset. Våre fokusområder er et trygt og godt læringsmiljø, skape innhold til rammeplanen og utviklingav gode læringsfelleskap. Skolen og SFO har høy trivsel blant både barn og voksne.Vår visjon er "Vi kan mye. Vi vil mer. Sammen får vi det til."Vi verdsetter samarbeid i et profesjonelt læringsfellesskap hvor ansatte, elever og foresatte inkluderes.Vi har nå ledig en 50% stilling som pedagogisk medarbeider på SFO med tiltredelse 01.08.2024.ArbeidsoppgaverEn 50% stilling med vakter på SFO hver dag. SFO har åpent mandag til torsdag 13.30-16.30 og fredag 12.15-16.30. I skolens ferier har vi åpent hver dag 07.30-16.30. Når du er på jobb ...

 • Company VOLLEBEKK SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Vi trenger engasjerte og dyktige lærerkollegaer til laget vårt, nå på 8.-10. trinn.Vollebekk skole søker etter pedagoger som brenner for å lage gode dager for elever både som kontaktlærer og som fag- og ressurslærer. Du har norsk i fagkretsen din - gjerne kombinert med kroppsøving og KRLE.Vollebekk skole ligger sentralt i bydel Bjerke med nærhet til marka og kort vei til offentlig kommunikasjon, buss, bane og tog.  Vi har moderne og fantastiske skolelokaler.Skolen åpnet i august 2017. Vi er en 1-10 skole med en byomfattende spesialavdeling med 24 elever. Vi er ca 730 elever og rundt 130 ansatte.På Vollebekk jobber vi etter følgende verdier; raus, robust og livsglad! Vår ambisjon er å gi elevene gode muligheter til å realisere den beste utgaven av seg selv samtidig som elevene forberedes ti...

 • Company HØYBRÅTEN SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

   Høybråten skole er en barneskole flott plassert innerst i Groruddalen med 600 elever og 75 ansatte. Skolen ligger nær marka og offentlig kommunikasjon, og er en del av et engasjert nærmiljø. Skolen representerer et samlingssted for blant annet idrettslag, korps, kor og strykeorkester. Som baseskole med 28 klasser fordelt på 7 baser, har skolen mange muligheter til tilpasset opplæring og varierte læringsmetoder, samt å realisere læreplanens verdier og prinsipper med fleksible løsninger. Vi har en spesialpedagog knyttet til hvert trinn og et godt innarbeidet miljøteam. 270 av skolens elever benytter seg av AKS-tilbudet. Det er et godt samarbeid mellom skole og AKS, der AKS støtter opp om læringsarbeidet. Høybråten skole fikk et nytt bygg og ble totalt rehabilitert i 2007. Lokalene er tidsri...

 • Company HØYEGGEN SKOLE in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med327 elever og over 40 ansatte. Skolen er praksisskole for lærerutdanningen ved NTNUog Melhus VGS, så det vil tidvis være studenter/elever til stede i skole og SFO. Skolens ansatte er stort sett delt i team knyttet til 1.-4.-trinn, og 5.-7.-trinn. Alle klassetrinn er delt i grupper med hver sinkontaktlærer.Skolens fokusområder er knyttet til et inkluderende læringsmiljø der bruk av samarbeidslæring og variasjon av elevenes undervisning stårsentralt. Dette gjennom bruk av varierte læringsaktiviteter på ulikelæringsarenaer.Ansatte på Høyeggen skole er utviklingsorienterte, har et godt faglig profesjonsfelleskap og trives godt sammen på jobb. Elevene møter derforklare sosiale og faglige forventninger og dykt...

 • Company KNAPSTAD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om enhetenKommunalområdet Oppvekst i Indre Østfold kommune jobber helhetlig og tverrfaglig for at barn og unge skal oppleve mestring i hverdagen gjennom inkluderende fellesskap. Målet er å utvikle robuste barn og unge som er i stand til å takle utfordringer inn i framtiden. Kommunen har 23 grunnskoler, fordelt på 17 barneskoler, fire ungdomsskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole (Knapstad). I tillegg har vi Mortenstua skole som er en spesialskole. Skolen kjennetegnes ved å være en framtidsrettet skole og har som mål å sikre at flest mulig av våre elever fullfører og består både grunnskolen og videregående opplæring.Knapstad Barne- og ungdomsskole er en 1 - 10 skole i Indre Østfold kommune på grensen til Follo kommune. Skolen ligger landling til, med en moderne flerbrukshall knyttet ...

 • Company SALTDAL KOMMUNE FYSIOTERAPI in Other
  10.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Rognan ungdomsskole søker etter 2 assistenter i 75% midlertidig engasjement for perioden 01.08.2024-31.07.2025Rognan Ungdomsskole er en ren ungdomsskole som ligger sentralt i sentrum av Rognan. Skoleåret 2023 – 2024 har skolen 148 elever, fordelt på 6 klasser. Skolen har rundt 29 ansatte.     ArbeidsoppgaverOppfølging og tilrettelegging for enkeltelever og grupper av elever.Arbeide i tråd med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser.Bidra til et godt samarbeid med foreldre, kollegaer og andre samarbeidspartnere.KvalifikasjonerGode samarbeidsevnerErfaring fra arbeid med tilrettelegging for barn og ungdomGyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse.Personlige egenskaperEvne til å skape gode relasjoneSelvstendig og arbeidsomVære positiv, eksibel og samarbeidsvilligPersonlig egnethet ...

 • Company LILAND SKOLE in Other
  10.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Litt om oss:Liland skole er en barneskole i Ytrebygda bydel. Vi har denne høsten ca 290 elever og ca 45 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser og med rikelig boltreplass for ulike aktiviteter. Det er gode muligheter til å bruke ulike læringsarenaer - både ute og inne. Vi har også en flott skolehage som er aktivt i bruk på alle trinn gjennom skoleåret. Skolen er en tradisjonell klasseromsskole, men vi har fokus på samarbeid på tvers av klasserommene våre slik at alle elevene blir "våre elever". Skolen har også et veldrevet FAU.Satsing på skolemiljø, grunnleggende digitale ferdigheter og profesjonelle læringsfellesskap:Skolen har lenge vært Olweussertifisert, men fra høsten 2023  startet vi opp med implementering av PALS-modellen. Vi ønsker å utvikle en felles plattform og et felles språ...

 • Company MANGLERUD SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Manglerud skole er en stor 1-10 skole i bydel Østensjø med 1073 elever i inneværende skoleår. Skolen ligger sentralt til på Manglerud. Det er kort vei til flott natur, sentrum, buss og t-bane og vi har en helt ny svømmehall som nærmeste nabo. Skolen har mange ulike arenaer det kan jobbes på og vi har en stor skolehage som fint kan benyttes i det spesialpedagogiske arbeidet. Ungdomstrinnet på Manglerud er et godt sted å jobbe. Du vil møte en inkluderende gjeng med lærere som har faglig engasjement og stor tro på elevene. Vi jobber tverrfaglig mange uker i året og jobber mot å få en avdeling der elevene er trygge på alle de voksne. Stillingen som skal besettes er en kontaktlærerstilling på 8-10.trinn.Vi søker en trygg, blid og raus voksen som har en inkluderende praksis i møte med nye elever...

 • Company KRINGLEBOTN SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Kringlebotn skole er en barneskole som ligger i nærheten av Nesttun. Vi har fra høsten av 250 eleverog er 40 ansatte. Vi er i hovedsak en to- parallell skole.Kringlebotn skole har felles morgensamling for alle elever hver fredag, med fokus på musikk/kreativitet. Vi bruker SmArt i arbeidet med livsmestring og sosial kompetanse. Vi er med i læringsmiljøprosjekt i regi av UDIR og læringsmiljøsenteret ved UiS. Vi har ledig en fast stilling i 100% for skoleåret 24/25.ArbeidsoppgaverUndervisningSkole-hjem samarbeidBidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeidStillingen vil være knyttet til kontaktlærerfunksjonKvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning som allmennlærer 1.-10. eller GLU 1.-7.30 stp i matematikk, norsk eller engelsk er ønskeligKunnskap om klasseledelse, læringsledelse og relasjonsledel...

 • Company SKEIE SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Skeie skole er en barneskole med 375 elever og vel 60 ansatte.Skolen ligger naturskjønt til, med Hordnesskogen, Siljustøl og Fana Stadion i sitt nærområde. Skolen har fleksible undervisningsareal, baser og klasserom, og vi satser på å bygge gode team, der samarbeid står i fokus.   Vår visjon er «Sammen for fremtiden», og i inneværende år har vi jobbet mye med å implementere det nye læreplanverket LK 20. Vi bestreber oss på å være en dynamisk organisasjon i stadig utvikling. Vi har tatt i bruk veiledet læring som metodikk, og vi bruker MITT VALG i vårt faglige og sosiale læringsarbeid.Skoleåret 2024/25 har vi ledig et vikariat i 100% stilling som kontaktlærer på 1. trinn. Vi leter etter en engasjert, samarbeidende og dyktig klasseleder som trives med å arbeide med de yngste elevene. Arbei...

 • Company SOKNDAL SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Sokndal skole er en 1-10 skole. Fra høsten 2024 er det ledige lærerstilling ved Sokndal skole, oppstart 01.08.24 Utlysning gjelder også midlertidige og vikariat stillinger som vil komme til fram mot skolestart. Hovedarbeidsoppgaver for stillingenUndervisning i og på tegnspråk på mellomtrinnet i ca. 50 % av stillingen Kvalifikasjoner for stillingenVi søker lærer med godkjent pedagogisk utdannelse og fagkompetanse innenfor tegnspråk.Spesialpedagog, norsk, engelsk og matematikk er ønskeligPolitiattest som ikke er eldre enn 3 måneder fremlegges. Krav til språkDet stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Personlige egenskaperVi trenger lærere som:- kan veilede elevene til økt læringsutbytte-  kan klasseledelse og kommunikasjon-  er gode på relasjonsbygging-  er løsningsf...

 • Company MOLDE FRISKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Undervisningskompetanse og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Alle ansatte ved skolen må bidra med skolens kristenpedagogiske utviklingsarbeid.Vi ser etter deg som:Har en godkjent lærerutdanningHar et positivt elevsyn, er en god klasseleder og en trygg voksenHar god relasjonskompetanse, og evne til god dialog med både elever, foresatte og medarbeidereEr engasjert i elevenes læring og utviklingEr engasjert, fleksibel og løsningsorientertKan arbeide strukturert og målrettet, både alene og i team.Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.Send søknad med referanser til jeanette@moldefriskole.noFrist for søknad: 15.04.24Om arbeidsgiveren:Molde Friskole er en kristen friskole. Dette vil prege undervisningen og være grunnleggende for formidling av verdier og holdnin...

 • Company SOLVANG SKOLE in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ledig stilling som sosiallærer ved Solvang skoleHar du lyst på en stilling hvor du virkelig kan gjøre en forskjell? Fra oppstart skoleåret 2024-25 vil det være ledig en 100 % fast stilling ved Solvang skole, fordelt som 70 % sosiallærer og 30 % lærer. Vi trenger deg som er god på å skape trygge relasjoner, som er tålmodig, raus og god på å forstå barn og unge og deres foreldre uavhengig av bakgrunn og kultur. Du er opptatt av å jobbe forebyggende, men du har også egenskaper for å finne gode løsninger når det krever rask handling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.Solvang skole er en barneskole med i overkant av 300 elever. Vi har et spennende kulturelt mangfold på en skole med nærhet til både bysentrum og naturskjønne områder, som for oss fungerer som utvidede klasserom. Vi er a...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE KULTURSKOLEN in Other
  09.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om enhetenKommunalområdet Oppvekst i Indre Østfold kommune jobber helhetlig og tverrfaglig for at barn og unge skal oppleve mestring i hverdagen gjennom inkluderende fellesskap. Målet er å utvikle robuste barn og unge som er i stand til å takle utfordringer inn i framtiden. Kommunen har 23 grunnskoler, fordelt på 17 barneskoler, fire ungdomsskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole (Knapstad). I tillegg har vi Mortenstua skole som er en spesialskole. Skolen kjennetegnes ved å være en framtidsrettet skole og har som mål å sikre at flest mulig av våre elever fullfører og består både grunnskolen og videregående opplæring.Knapstad Barne- og ungdomsskole er en 1 - 10 skole i Indre Østfold kommune på grensen til Follo kommune. Skolen ligger landling til, med en moderne flerbrukshall knyttet ...

 • Company RISØR BARNESKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar?Risør barneskole har behov for tilkallingsvikarer som vi kan kontakte ved behov. Vi søker deg som har gode relasjoner med barn og et ønske om å lære bort til andre. For å kunne være tilkallingsvikar må du være over 18 år. Det er også ønskelig at du har utdanning som fagarbeider eller erfaring med barn i fra andre jobber. Risør barneskole ligger i Risør kommune med kort avstand til Risør sentrum. Skolen er en 1-7 skole med 334 elever og SFO. Totalt er vi ca. 52 ansatte. Skolen ligger i omgivelser som gir gode muligheter til læringsaktiviteter sommer som vinter. Vi er opptatt av å skape et inkluderende fellesskap og et trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle. I SFO har vi fokus på relasjoner barn/barn og barn/voksne, samt sk...

 • Company STOR-ELVDAL UNGDOMSSKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Er du vår nye kollega? Stor-Elvdal ungdomsskole har ledig inntil tre lærerstillinger fra skoleåret 2024-25. To faste stillinger og ett vikariat med muligheter for forlengelse.Vi har behov for lærere med undervisningskompetanse i flere fag. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i enhet Stor-Elvdal ungdomsskole i sektor for oppvekst og utdanning. Stor-Elvdal ungdomsskole har 53 elever fordelt på tre klasser og vi er 13 ansatte. Skolen er utviklingsorientert, og vi har for tiden hovedfokus på et inkluderende skolemiljø.Vi er opptatt av hver enkelt elev i fellesskapet og at alle skal oppleve glede, motivasjon og mestring gjennom skoledagen. Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til § 10 – 9 i Opplæringsloven.    Ar...

 • Company TOKERUD SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Tokerud skole er en ungdomsskole i vekst. Skoleåret 2024-25 har vi fire paralleller på 8. og 10. trinn og fem paralleller på 9. trinn. Vi har også en innføringsklasse for elever med kort botid i Norge. Tokerud skoles identitet skal springe ut av glede, kompetanse og omsorg. I det ligger blant annet at lærerne på vår skole skal gjenkjennes på sitt elevsyn: Alle elever kan, og alle elever skal løftes faglig. Det har vi gode resultater på. Fokuset skal hele tide være på det vi er her for; elevene. Vi skal ruste dem best mulig fram til videregående skole og livet framover. Skolens satsingsområde er fellesskapende undervisnng, og lesing som grunnleggende ferdighet. Dette arbeider vi med gjennom å videreutvikle et godt profesjonsfaglig fellesskap. Vi har gode strukturer og arenaer for samarbeid....

 • Company ROSENHOLM SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Rosenholm skole søker etter to kontaktlærere som sammen med resten av personalet skal kunne gi våre elever god opplæring i et inkluderende fellesskap.Rosenholm skole er en barneskole med 290 flotte og aktive elever og 75 ansatte. Skolen har to klasser på hvert trinn og to byomfattende spesialgrupper. Skolen ligger i et landlig og rolig nærmiljø på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand, kun 10 minutter unna Oslo S med tog. Skolen bruker nærmiljøet aktivt i undervisningen, blant annet Søndre Ås gård og kystområdet Hvervenbukta. Vi har en Aktivitetsskole som har gode læringsstøttende aktiviteter for elevene, og som jobber aktivt for å fremme et godt og trygt skolemiljøElevgruppen ved Rosenholm skole er representert av i overkant 60 nasjoner og vi har et stort kulturelt mangfold som vi er veldig s...

 • Company HONNINGSVÅG SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenByen ved Nordkapp, Honningsvåg, søker engasjerte lærere. Honningsvåg skole er en fulldelt 1-10 skole, og har ca. 226 elever. Skolen har også SFO-tilbud. Skolens visjon er trivsel, glede, trygghet og læring. Hos oss skal alle elever oppleve læring og trivsel. Det er et viktig utgangspunkt for motivasjon, mestring og muligheter. Vi er opptatt at hver enkelt elev blir sett, hørt, lyttet til og tatt vare på. Vi er derfor alltid opptatt av å få enda mer kompetanse og bli stadig bedre på samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte. Honningsvåg skole har ledige stillinger som lærer i grunnskolen. Vi trenger engasjerte lærere på små- og mellomtrinnet. Det er også aktuelt med kunst og håndverk og tysk for ungdomstrinnet.Det er ledig 100% fast lærerstilling på småtrinnet. I tillegg er...

 • Company SKØYENÅSEN SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Skøyenåsen skole er en stor ungdomsskole i vekst. I dag har vi ca. 740 elever. Elevene våre kommer primært fra Godlia, Trasop og Østensjø barneskoler, og noen søker seg også til Skøyenåsen fra andre deler av byen. Skolen ligger i bydel Østensjø plassert midt mellom Østensjøvannet fuglereservat og den planlagte Østmarka nasjonalpark. Vi utnytter ressursene i nærmiljøet så godt vi kan, og har et tett samarbeid med bydelen og frivilligheten.På Skøyenåsen skole er vi spesielt opptatt av elevmedvirkning og tilpasset opplæring. Vi tror, og nyere forskning viser, at dersom vi lykkes med å skape klassemiljøer hvor alle elevene er inkludert, og hvor alle opplever at undervisningen treffer dem, da vil vi også lykkes med å skape motivasjon og elevene vil oppleve skolen som relevant. Derfor legger vi ...

 • Company SKØYENÅSEN SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Skøyenåsen skole er en stor ungdomsskole i vekst. I dag har vi ca. 740 elever. Elevene våre kommer primært fra Godlia, Trasop og Østensjø barneskoler, og noen søker seg også til Skøyenåsen fra andre deler av byen. Skolen ligger i bydel Østensjø plassert midt mellom Østensjøvannet fuglereservat og Østmarka nasjonalpark. Vi utnytter ressursene i nærmiljøet så godt vi kan.På Skøyenåsen skole er vi spesielt opptatt av elevmedvirkning og tilpasset opplæring. Vi tror, og nyere forskning viser, at dersom vi lykkes med å skape klassemiljøer hvor alle elevene er inkludert, og hvor alle opplever at undervisningen treffer dem, da vil vi også lykkes med å skape motivasjon og elevene vil oppleve skolen som relevant. Derfor legger vi godt til rette for et tett samarbeid mellom alle lærerne og laget rund...

 • Company SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Slåtthaug videregående skole ligg i naturskjønne omgivnader nær Nesttun sentrum. Det er kort veg til buss- og bybanestopp, og vi har Fana Arena og Slåtthaug kunstisbane rett i nærleiken. Skolen har ca 550 elevar fordelt på utdanningsprogramma BA,EL, HO, TIF og påbygging til generell studiekompetanse. Vi har eit mangfaldig elevmiljø og engasjerte tilsette. Her ser vi på alle utdanningsvegar som likeverdige, og er opptatte av at elevane skal oppleve trygg, aktiv læring i alle klasserom og verkstader.  ArbeidsoppgåverUndervisning i engelsk.KvalifikasjonarTil alle undervisningsstillingar er det krav om relevant fagleg og pedagogisk kompetanse.Det er ønskjeleg med undervisningserfaring.God munnleg og skriftleg framstillingsevneGod digital kompetansePersonlege eigenskaparDu likar å arbeide med u...

 • Company OPPVEKST- OG KULTURSJEFENS KONTOR in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Lund kommune søker medarbeidere til ledige undervisningsstillinger, faste og vikariat for skoleåret 2024/2025. Antall stillinger avhenger av antall lærere som tar videreutdanning, permisjoner og naturlig avgang. Grunnskolen trenger dyktige lærere/faglærere/kontaktlærere til undervisning på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet.Fra og med 01. august 2023 får nytilsatte lærere starte med minimum seks års ansiennitet! I Lund kommune har vi 4 grunnskoler:Lund ungdomsskole på MoiNygård barneskole på MoiKiellands Minde skole i HovsheradHeskestad skule på UalandArbeidsoppgaverKontaktlærer og undervisning på småskole-, mellom- og ungdomstrinnet. Fagønsker på småskole- og mellomtrinnet er blant annet: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og spesialpedagogikk. Fagønsker på ungdomstrinnet er blant ann...

 • Company HAUKETO SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Har du lyst til å jobbe på en toppmoderne skole med gode muligheter for kompetanseheving og personlig utvikling? Ser du etter en jobb hvor du får oppleve variasjon og fleksibilitet? For den rette kandidaten kan vi tilby en svært lærerik reise, preget av spennende utfordringer, personlig utvikling og samarbeid i et hyggelig og gøyalt team.Hauketo skole har en avdeling for elever med autismespekterdiagnoser som er spesialdesignet for elevgruppen og har eget kjøkken og aktivitetsrom. Det er elektroniske tavler i alle rom og alle elever har egne bærbare PCer, samt tilgang til nettbrett og andre digital læremidler. Avdelingen har 12 elevplasser og tilbyr undervisning fra 8. til 10. trinn. I det daglige arbeidet legger vi stor vekt på struktur, trygghet og trivsel. Alle elever får tett, individu...

 • Company FRØY SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

   Elevene våre fortjener de beste lærerne -  derfor satser vi på deg som vil bli lærer hos oss. Er det deg?Likeverd, tilhørighet og solidaritet skal være synlig  i alle klasserom i Larvikskolen og vi løfter frem skoleledelse og undervisningspraksis som sterkest påvirker elevenes læring.Frøy skole er en 1. - 10. skole for barn med sammensatte og/eller omfattende funksjonsnedsettelser. Skolen tilbyr et helhetlig og særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Elever som søkes hit har i hovedsak avvik fra ordinær læreplan i alle fag og har behov for omfattende tilrettelegging av skolehverdagen. Skolen ligger fint til på Frostvedt/Hovland – med et romslig og vakkert uteområde med kort vei til fine turområder. Frøy skole har 59 elever som er delt inn i seks ulike avdelinger. Skolen har SFO tilbud for...

 • Company MORTENSRUD SKOLE in Other
  06.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Mortensrud skole er en svært hyggelig og inkluderende barneskole i bydel Søndre-Nordstrand med ca. 400 elever. Skolen ligger 3 minutters gange fra T-banestasjonen, og har i tillegg stor parkeringsplass for skolens ansatte. Vi søker en  dyktig og motivert medarbeider som har lyst til å bli en del av VI-felleskapet på Mortensrud skole. Hos oss er alle elever, ansatte og foresatte viktige lagspillere i å skape en best mulig skole!Skolens visjon er: Kunnskap, Vennskap og Glede! For å lykkes med denne visjonen er Mortensrud skole opptatt av å hele tiden arbeide for et VI- på Mortensrud. VI skal lykkes sammen; elever, ansatte og foresatte! Skolens satsningsområder i 2024 er: Språkutviklende undervisning i alle fag,  trygt og godt læringsmiljø gjennom traumsensitiv tilnærming og tettere samarbeid...

 • Company HAVØYSUND SKOLE in Other
  05.04.2024 Updated on: 05.04.2024

  Om stillingenFinnmarkskystens perle søker pedagoger!Det vil bli ledig inntil 3 faste stillinger på Havøysund skole i Måsøy kommune fra 01.08.2024.Vi ønsker oss kollegaer som liker utfordringer og vil være med på skolebasert utvikling!Menn oppfordres til å søke.For tilsetting kreves politiattest.Tiltredelse: 01. august 2024Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting i Måsøy kommune skjer på de vilkår som fremgår av de enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser.Det utabeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.Søknadsfrist: 28.0...

 • Company LINÅKERTUNET HELDØGNSOMSORG BOLIGER in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og oppsigelser, vil det fra 01.08.24 bli ledig et antall undervisningsstillinger i ringebuskolene. Hovedsakelig vikariat, men ved ledighet faste stillinger.Vi søker fortrinnsvis allmennlærere/grunnskolelærere som er gode relasjonsbyggere, utøver tydelig klasseledelse og som har undervisningskompetanse i flere fag. Tilsettingsutvalget ved den enkelte skole vil i tilsettingsprosessen vurdere søkerne opp mot behovet for spesifikk fagkompetanse.Lønn etter avtale.Søknad på lærerstilling må merkes med saksnummer: 24/1666og det må framgå av søknaden hvilke skoler det søkes på.Se utfyllende informasjon under.Nærmere opplysninger kan fås her:Fåvang skole: rektor Dan-Håkon Fonstad tlf.: 482 47 994 dhf@ringebu.kommune.noRingebu skole: rektor T...

 • Company NORDAHL GRIEG VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  05.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Nordahl Grieg videregående skole er ein skole i Ytrebygda bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i august 2010 og gir plass til 970 elevar og om lag 160 tilsette. Det er eit mål å skape eit vekstmiljø for kunnskap, kreativitet og innovasjon. Den arkitektoniske utforminga av skolen samspelar med ei leiar- og lærarrolle som byggjer på eit sosiokulturelt læringssyn. Areala er transparente, fleksible og krev god samhandling. Visjonen til skolen er ”Dristige hjerner i samspill”. Nordahl Grieg videregående skole tek mål av seg til å vera ein føregangsskole i bruk av digital læringsteknologi, noko som endrar undervisning og læring på grunnleggjande måtar. Skolen har høgt fokus på bærekraft. Skolen har desse utdanningsprogramma: Studiespesialiserande, Medium og kommunikasjon og Helse- og oppvekstfa...

 • Company KÅFJORD KOMMUNE OPPVEKST OG OMSORG in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Olderdalen skole og SFO er en 1-10 skole med 65 elever og 20 ansatte. Manndalen skole og SFO er en 1-10 skole med 84 elever og 20 ansatt. Skolene er offentlige skole i Kåfjord kommune. Kommunen forvalter under samisk språklov, og skolene følger derfor kunnskapsløfte samisk. For skoleåret 2022-23 søker vi et viss antall lærerstillinger - vikariat og med mulighet for fast tilsetting.ArbeidsoppgaverSkolene søker først og fremst lærere med undervisningskompetanse i fagene: naturfag, matematikk, kroppsøving, samisk, tysk, spes.ped, tegnspråk og begynneropplæring. Skolene har også ledig funksjon som kontaktlærer.KvalifikasjonerAllmennlærer/grunnskolelærer med godkjent utdanning. Norskkrav C1/C2. Førerkort for bil er ønskelig, men ingen krav. Dersom det ikke melder seg søkere med godkjent utdann...

 • Company MÅSØY KOMMUNE KLUBBEN in Other
  04.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Om stillingenFinnmarkskystens perle søker pedagoger!Det vil bli ledig inntil 3 faste stillinger på Havøysund skole i Måsøy kommune fra 01.08.2024.Vi ønsker oss kollegaer som liker utfordringer og vil være med på skolebasert utvikling!Menn oppfordres til å søke.For tilsetting kreves politiattest.Tiltredelse: 01. august 2024Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting i Måsøy kommune skjer på de vilkår som fremgår av de enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglement og øvrige bestemmelser.Det utabeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.Søknadsfrist: 28.0...

 • Company VOLLEBEKK SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Vi trenger engasjerte og dyktige lærerkollegaer til laget vårt, nå på 8.-10. trinn.Er du pedagog og trives både i klasserommet og med å jobbe kreativt og systematisk med elevgrupper og enkeltelever som trenger ekstra støtte? Vollebekk skole søker etter pedagoger som brenner for å lage gode dager for elever både som kontaktlærer og som fag- og ressurslærer. Du har matematikk og KRØ i fagkretsen din - gjerne også andre fag.Vollebekk skole ligger sentralt i bydel Bjerke med nærhet til marka og kort vei til offentlig kommunikasjon, buss, bane og tog.  Vi har moderne og fantastiske skolelokaler.Skolen åpnet i august 2017. Vi er en 1-10 skole med en byomfattende spesialavdeling med 24 elever. Vi er ca 730 elever og rundt 130 ansatte.På Vollebekk jobber vi etter følgende verdier; raus, robust og ...

 • Company VOLLEBEKK SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 08.04.2024

  Vi trenger engasjerte og dyktige lærerkollegaer til laget vårt på 1.-7. trinn. En stilling vil være forbeholdt 5.-7. trinn og en vil knyttes til 1.-4. trinn.Er du pedagog og trives både i klasserommet og med å jobbe kreativt og systematisk med elevgrupper og enkeltelever som trenger ekstra støtte? Vollebekk skole søker etter pedagoger som brenner for å lage gode dager for elever både som kontaktlærer og som fag- og ressurslærer. Du er veldig aktuell for oss hvis du har lærerutdanning 1-7/5-10 og kan undervise i flere fag. Vollebekk skole ligger sentralt i bydel Bjerke med nærhet til marka og kort vei til offentlig kommunikasjon, buss, bane og tog.  Vi har moderne og fantastiske skolelokaler.Skolen åpnet i 2017. Vi er en 1-10 skole med en byomfattende spesialavdeling med 24 elever. Vi er ca...

 • Company GRORUDDALEN SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Fra høsten 2024 har vi ledig en 100 % fast stilling som lærer på vår spesialavdeling- Alternativt team.Groruddalen skole er en 8-10 skole som har en flott og sentral beliggenhet i nedre del av dalen med grønne områder rundt seg. Skolen har ca 310 elever og 50 ansatte. På vår spesialavdeling har vi 16 elever.Groruddalen skole er en forsterket grunnskole. Dette betyr at vi i tillegg til den ordinære virksomheten på ungdomstrinnet også har en avdeling som tar i mot elever med generelle lærevansker. Disse elevene jobber tett med våre spesialpedagoger, men blir også integrert i skolens ordinære virksomhet gjennom hospiteringsordninger.Vanligvis blir dette betegnet som en spesialklasse, men vi kaller avdelingen Alternativt Team av to grunner:1. Innholdet i læringsarbeidet skal være et alternativ...

 • Company KLEMETSRUD SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Vi søker etter en dyktig kontaktlærer med erfaring i begynneropplæringen i lesing, skriving og regning.Trives du godt i lærerrollen og er opptatt av elevenes faglige og sosiale utvikling? Da trenger vi deg!Klemetsrud skole er en barneskole i bydel Søndre Nordstrand som ligger idyllisk og landlig til i utkanten av Oslo. Vi har ca. 180 elever og 40 ansatte.Vi er stolte av å være en skole med en flott og mangfoldig elevgruppe. Fellesskapende didaktikk med vekt på grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, veiledet lesing og språkutviklende undervisning i alle fag er våre fokusområder. Vi legger vekt på den enkelte elevs læring og utvikling, samt systematisk arbeid med skolemiljø.Vi har høye ambisjoner og jobber sammen for å utvikle et lærende profesjonsfellesskap med vekt på å bygge lage...

 • Company MELDAL BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Meldal barne- og ungdomsskole er en 1.-10.skole som ligger i Meldal i Orkland kommune, skolen er relativt nybygd og var ferdigstilt i 2013. Skolen har til sammen 330 elever. Vi arbeider med at elevene skal ha det trygt og godt på skolen og oppleve mestring og tilhørighet. Alle elevene har tilgang til hver sin digitale enhet, 1.-7.trinn har iPad og 8.-10.-trinn har PC. Skolen er organisert i tre lærerteam med en fagleder hver. SFO har ca 100 elever og en SFO-leder. Vi har ledig 2 stillinger i 80-100 % fast stilling som lærer på 1.-4. og et vikariat i 80 % stilling som lærer på 1.-4.  Arbeidsoppgaver:Undervisning Kontaktlærerfunksjon Bidra i det lærende profesjonsfellesskapet ved skolen  Kvalifikasjoner:Godkjent lærerutdanning 1.-7. Det er ønskelig med kompetanse i begynneropplæring samt i b...

 • Company ORKANGER UNGDOMSSKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Orkanger ungdomsskole kan få ledig lærerstilling inntil 100 prosent kommende skoleår, vikariat i første omgang.  Er du en initiativrik lærer med gode samarbeidsevner, vil vi gjerne høre fra deg!  Som vår nye kollega får du:  En hektisk, variert og meningsfull arbeidshverdag Mulighet for relevant etter– og videreutdanning Tett oppfølging dersom du er nyutdannet Gode pensjons– og forsikringsordninger og lønn etter sentralt lønns– og stillingsregulativ Et inkluderende og kompetent arbeidsmiljø med mye humor og trivsel Gode grunner til å jobbe med oss Orkanger ungdomsskole er en åtte til ti–skole med 280 elever til høsten. Her finner du ansatte som hver dag spiller hverandre gode – til det beste for våre elever!  Skolen ligger i hjertet av Orkanger sentrum i Orkland kommune, med alle mulighete...

 • Company LYSHEIM SKOLE in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Lensvik og Lysheim skole har felles ledelse.  Lensvik skole er en 1-10 skole som ligger midt i sentrum av Lensvik. Mens Lysheim skole er en fådelt skole (1-7) som ligger i Vassbygda. Lensvik Skolen er nesten helt ny, åpnet mars 2022. Skolen har til sammen ca. 170 elever og ca. 22 ansatte. Lysheim skole har til sammen 22 elever og 5 ansatte. De samarbeidet med Mølnbukt barnehage om SFO, som ligger i tilknytting til skolen. Skolenes visjon er «Trygghet, trivsel, mestring, læring». Vi arbeider for at alle elever skal ha det godt og trygt på skolen og føle tilhørighet. I opplæringen har vi fokus på praktiske og varierte arbeidsformer.  Ansatte samarbeider tett om alle oppgaver og tar felles ansvar for barna. Vi har et godt og inkluderende skolemiljø! Lysheim skole er det ledig et vikariat i 50...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters