Jobmonitor. Search results for Primary school teachers

610 Jobs found

Used filters:
 • Primary school teachersx
Displaying 1-50 of 610 results.
 • Company ATRÅ BARNE- OG UNGDOMSSKOLE AVD HOVIN in Other
  30.09.2022

  Vikariat barne- og ungdomsarbeider ved Atrå barne- og ungdomsskole med avdeling Hovin Ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider/assistent 75% stilling fra og med 10/10-22 til 30/6-23.Det vil være muligheter for at stillingsprosenten kan øke etter jul.Atrå barne- og ungdomsskole ligger i umiddelbar nærhet til flott natur.Lokalene er moderne gode og vi tør påstå vi har verdens flotteste utområde.Skolens elever kommer fra ulike bygder og områder. Vi er opptatt av at elevene opplever både faglig og sosial mestring i skolehverdagen.Ansatte jobber i team, og samarbeider for å ivareta elevenes behov.Stillingen omfatter arbeid i SFO, samt noe jobb knyttet opp mot skolen.Ønskelig kompetanse: sertifikat klasse B, fagbrev og erfaring i arbeid med barn og unge.Spørsmål kan rettes til Jørn(rektor- 4...

 • Company LEIKNES SKULE in Other
  30.09.2022

  Kort om stillingaDet vil vere ledig inntil 2 stillingar både fast stilling og vikariat, som faglærar på ulike trinn, 4.-7. klasse. Om Leiknes skuleLeiknes skule er ein nyrehabilitert og moderne fulldelt barneskule (1.-7. trinn). Skulen har 185 elevar og nær 30 tilsette. Skulen ligg langs Osterfjorden, 7 km køyring frå Knarvik. Skulen har spesielt fokus på arbeid med elevane sitt skulemiljø, leseopplæring og innføring av LK2020ArbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene er undervisning på 4. - 7. trinn. Skulen treng lærarar som kan undervise i alle fag.Jobben vil både innebera å samarbeida tett i klasse-team med fokus på eit inkluderande læringsmiljø med felles ansvar for gjennomføring av ordinær undervisning i klassane, intensiv opplæring og spesialundervisning.KompetanseGodkjent utdanning ihht kompet...

 • Company ARNESTAD SKOLE in Other
  30.09.2022

  Arnestad skole er en treparallell barneskole som ligger i naturskjønne omgivelser i Vollen i Asker. Vi ligger midt i et kulturlandskap med kort vei til sjøen med kystkultursti, strender og kystmuseum, skog og dammer. Friområdene gir oss gode muligheter til å drive en aktiv uteskole. Vi er en av Askers største barneskoler, og skolen har en spesialavdeling og SFO vi er stolte av. Det er gode bussforbindelser til Oslo, samt direkterute med båt fra Aker brygge.Som en del av skolegården har vi en liten skog der elevene koser seg. Rett utenfor skolen er det et stort idrettsanlegg som vi bruker i friminuttene og i gymtimer. I tillegg har vi en stor skolegård med flotte lekeapparater. Skolen har et velutstyrt bibliotek med et rikt utvalg av skjønnlitteratur og sakprosa for aldersgruppen.Som lederg...

 • Company KULSTAD SKOLE in Other
  30.09.2022

  Kulstad skole og SFO er en 1-7 skole som ligger i Kulstadlia ved Halsøy. Kulstad skole og SFO har for dette skoleåret 268 elever og 50 ansatte. Skolen ligger i et kupert naturområde som gir gode muligheter for fysisk aktivitet og lek.Skolens visjon er "Ingen bakke er for bratt". Skolen arbeider etter følgende verdigrunnlag: Engasjement, respekt, glede og omsorg. Bygningen er utformet med "halvåpne" fleksible løsninger, som gir mange muligheter for variert pedagogisk tilrettelegging. Skolen satser på  teamorganisering, der de voksne arbeider i team knyttet til årstrinnet.Skolen har et utviklingsorientert personale og for inneværende skoleår har skolen lesing og skriving, utvikling av bibliotek og leseglede som et spesielt satsningsområde.Skolen har ledig et 100% vikariat som lærer i tidsrom...

 • Company STEINKJER UNGDOMSSKOLE in Other
  30.09.2022

  Tolking for døve og hørselshemmede elever En stilling 72%   Ved Steinkjer ungdomsskole er det ca. 490 elever. Det er om lag 70 ansatte som jobber ved skolen. Vi er opptatt av at det skal være et trygt og godt læringsmiljø for elevene. Arbeidet med et godt læringsmiljø skjer i samhandling mellom elever, ansatte, foreldre og nærmiljøet. Skolen har mål om økt læringsutbytte gjennom kollektive prosesser som gir varierte læringsmetoder og relasjonell klasseledelse. ArbeidsoppgaverTolking for døve og hørselshemmede elever Informasjonsarbeid og tilrettelegging av tolking og kommunikasjon på arenaer med døve og hørselshemmede elever Samarbeid med lærere, foreldre, brukere og faginstanser Arbeidet vil i hovedsak foregå på dagtid  KvalifikasjonerBachelor i tegnspråk og tolking, eller tidligere...

 • Company TUV SKOLE in Other
  30.09.2022

  Tuv skole, avdeling Hugnadheim, har ledig 100% stilling som kontaktlærer. Vikariat ut året med mulighet for fast stilling fra neste skoleår.Skolene i HemsedalI Hemsedal er det et godt utviklet tverretatlig samarbeid mellom skolene som er HBU, Ulsåk og Tuv/Hugnadheim. Skolene ligger fint til med vakker natur rundt.Tuv skole (1.-4. trinn) har 48 elever og har dette skoleåret base på Tuv og Hugnadheim. Dette for å kunne ta imot Ukrainske elever i en egen mottaksklasse på Tuv. Fra 01.08.2022 er bokmål skolens skriftspråk.Fra høsten 2023 skal tre skoler i Hemsedal slås sammen i nye flotte lokaler i sentrum.Alle barneskolene i Hemsedal er Trivselsskoler. Alle elevene har læringsbrett/PC, men vi ser også viktigheten av å beholde læreverk i papirform. Vi jobber med kompetanseheving innenfor profes...

 • Company ÅRVOLL SKOLE in Other
  30.09.2022

  Årvoll skole - "Med blikk for alle"Årvoll skole er en 1-10 skole med flott beliggenhet i Bydel Bjerke, med nærhettil marka. Skoleåret 2021-2022 har Årvoll skole over 700 elever og 100 ansattei skole og AKS.Skolens visjon er "Med blikk for alle". Dette innebærer aktivt arbeidmed å treffe enkeltelevene der de er i sin læring og utvikling.Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Eleveneog de ansatte skal oppleve å bli sett og anerkjent faglig og sosialt. Vi settersøkelys på høyt læringstrykk og optimal læring for hver enkelt elev. Våresatsningsområder er inkluderende læringsmiljø og tilpassetopplæring, der fokuset er fellesskapende didaktikk. Alle skolens elever oglærere tar i bruk læringsbrett som verktøy i undervisningen. Disse brukesaktivt i skolehverdagen med ...

 • Company NATTLAND OPPVEKSTTUN - SKOLE in Other
  30.09.2022

  Nattland oppveksttun består av en kombinert skole og en barnehage med beliggenhet i Sædalen i Bergen kommune. Oppveksttunet er tilrettelagt for hørselshemmede, og gir hørselshemmede elever et likeverdig og inkluderende heltids opplæringstilbud med høy hørselsfaglig kompetanse. Skolen har cirka 750 elever fordelt på 1.-10. trinn og et personale på cirka 120 ansatte. Oppveksttunet ble åpnet i 2017 og er en sammenslåing av tidligere Nattland skole, Hunstad skole og Pinnelien barnehage. Bygget er reist på tomten etter gamle Nattland skole og bygget med fleksible læringsarealer. Her er gode utearealer og flere fine friområder i nærheten. I deler av bygget driver Statped deltidsopplæring og kursvirksomhet for hørselshemmede. Oppveksttunet samarbeider med universitets- og høyskolesektoren og har ...

 • Company PARADIS SKOLE in Other
  30.09.2022

  Paradis skole søker etter en allmennlærer i 100% stilling fra 01.11.2022. Stillingen er et vikariat ut skoleåret 2022-2023 Paradis skole er en barneskole i Fana bydel med ca 500 elever og 65 ansatte.Skolen har stort fokus på å legge til rette for størst mulig læringsutbytte for alle elever. Personalet er inkluderende og holder høy faglig standard.Vi er en Respektskole der fokuset er at gjensidig respekt skal gi positive ringvirkninger på læring og trivsel for elever og de ansatte. I skolens nærområde er det mange grønne områder og muligheter for bruk av alternative læringsareal. Skolens satsingsområde er: eleven er aktiv i egen læring, søker utfordringer og reekterer om læringen sammen med andre. Vi jobber aktivt med innføring av det nye læreplanverketLK20 og prioriterer høy kvalitet på ut...

 • Company STRAND SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Strand skole har ledig 100% vikariat som lærer i tidrommet 01.12.2022-31.07.2023. Vi har i tillegg behov for tilkallingsvikarer. Ved eventuelle flere ledige stillinger som lærer i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse. Kvalifikasjoner:Godkjent utdanning for 1.-7. trinnGode skriftlige og muntlige norskkunnskaperErfaring med kontaktlærerfunksjonenDu har relevant digital kompetansePersonlig egnethet vil bli vektlagtKontaktlæreransvar må påregnes. Fagønsker/-behov:NorskEngelskKunst og håndverkSøkere med andre fag enn de som fremkommer her er også velkommen til å søke. Personlige egenskaper vi vektleggerDu er en tydelig klasseleder som har et varmt blikk for hver elev Du har en sterk relasjonskompetanse, og nyttiggjør denne i møtet med elever, foreldre og koll...

 • Company VEGA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om stillingenDet er ledig undervisningsstilling i 100 % vikariat frem til 31.12.22, med mulighet for forlengelse.Vega barne- og ungdomsskole er en fulldelt barne- og ungdomsskole med ca 120 elever.Vi kan tilby et delvis nyrenovert skolebygg med gode uteområder og nærhet til turområder som innbyr til aktiv læring.Alle elever har egen PC og alle klasserom er utstyrt med digitale tavler.Skolen er samlokalisert med folkebibliotek, barnehage og svømmehall.Alle elever har tilbud om gratis varm skolemat daglig.Skolen har et profesjonsfellesskap hvor kollektiv læring er viktig for oss. Vi trenger deg som kam bistå i arbeidet med å utvikle elevene til å bli den beste utgaven av seg selv og som ønsker å utvikle skolen som organisasjon.Du har fokus på klasseledelse, læringsmiljø og grunnleggende ferd...

 • Company AULI SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Auli barneskole søker deg som har kompetanse til å jobbe som lærer i grunnskolen på 1.-7. trinn. Er du god til å skape gode relasjoner, er raus og faglig engasjert? Da er du læreren vi ser etter.Vi har per nå ledig en midlertidig stilling som lærer i 100% fra 01.11.22 eller snarest etter avtale.Auli skole er en barneskole i vekst og utbygging. Skolen består i dag av 270 elever og 40 ansatte, men det er forventet en større økning i elevtallet fremover. Med bakgrunn i dette gjennomføres det nå et større ombyggingsprosjekt, og Auli skole vil ha nye og flotte lokaler ferdigstilt i 2025. En ny aktivitetshall tilknyttet skolen ferdigstilles allerede i mars 2023 og utbyggingen vil deretter foregå fortløpende.Auli skole ligger 15 km unna Årnes sentrum i retning Lillestrøm og har særdeles gode buss...

 • Company TANGENÅSEN UNGDOMSSKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   søker etter en engasjert lærer i et vikariat ut skoleåret 2022 - 2023.Vi trenger deg på vårt team! På Tangenåsen blir du en del av et raust og godt arbeidsfellesskap som sammen jobber for en trygg og god læringskultur. Vi er et inkluderende personale og har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive kollegaer. Vi har en delingskultur der vi støtter hverandre i eget utviklingsarbeid. Vi har et positivt elevsyn der alle elever skal ha de samme mulighetene for å trives og utvikle seg. Vi ser hverandre og gir hverandre ros og oppmuntring slik at vi er gode rollemodeller for elevene.  ArbeidsoppgaverPlanlegge for og lede elevenes læring, og utvikle trygge og gode læringsmiljøDelta i og utvikle skolens ulike profesjonsfellesskapUtvikle tett samarbeid og god dialog med foresatteSamarbeide m...

 • Company GREVLINGEN SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Grevlingen ungdomsskole søker en dyktig lærer i 100 % stilling med undervisningskompetanse som er godkjent for ungdomstrinnet.Grevlingen skole er en ungdomsskole med ca 350 elever og ca 50 ansatte. Skolen tar imot elever fra barneskolene Hølen, Son og Brevik.Skolen ble åpnet i 2006 og tok i bruk nytt tilbygg i 2015. I tilknytning til skolen er det kultursenter og idrettsanlegg. Grevlingen skole har beliggenhet i Son med kort vei til E6 og Sonsveien togstasjon.Vestbyskolene består av fem barneskoler og to ungdomsskoler. Kommunen har gjort betydelige investeringer i skolene og skolene fremstår som moderne med varierte undervisningsformer. Vestbyskolene har 300 lærerårsverk til 2400 elever. I Vestbyskolen har rektor støttefunksjoner tilknyttet skolekontoret, bl.a. rådgiver i barnehage- og sko...

 • Company GREVLINGEN SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Grevlingen skole søker fagarbeider/assistent i 71,78% fast stillingGrevlingen skole og kultursenter er en ungdomsskole med ca 320 elever og ca 50 ansatte. Skolen tar imot elever fra barneskolene Hølen, Son og Brevik. Skolen ble åpnet i 2006 og tok i bruk nytt tilbygg i 2015. I tilknytning til skolen er det kultursenter og idrettsanlegg. Grevlingen skole har beliggenhet i Son med kort vei til E6 og Sonsveien togstasjon. Arbeidsoppgaver;Personlig assistent for enkelteleverAssistent i elevgrupperAssistere faglærer i klasserDine kvalifikasjoner;Barne- og ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning/arbeidserfaringPersonlige egenskaper;har erfaring fra arbeid med barn med spesielle behovhar erfaring fra arbeid med barn og unge i skolehar gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheterer punktl...

 • Company RÆLINGEN KOMMUNE STAB/STØTTEFUNKSJ in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  FINE-avdelingen søker etter tilkallingsvikarer som kan stille på jobb på kort varsel og som har mulighet til å jobbe i skolens ferier. Åpningstid i avdelingen 07.00-17.00. ArbeidsoppgaverDu skal ledsage elever med ulik grad av fysiske og psykiske funksjonshemninger i daglige gjøremål og i  ulike undervisningssituasjoner i fag som terapiridning, svømming, mat og helse og uteskole.Du vil assistere elever i sosiale samspill, delta i lek og være ledsager i taxi til og fra skolen. Du vil også bistå elevene i ADL-ferdigheter gjennom hele dagen. KvalifikasjonerDet er ønskelig at du har erfaring med, og interesse for, arbeid med mennesker med ulike funksjonshemninger. Erfaring og interesse for arbeid i team er også en fordel, samt erfaring fra alternativ supplerende kommunikasjon og interesse for ...

 • Company SAMNANGER UNGDOMSSKULE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Samnanger ungdomsskule har ledig: 1 vikariat i 100 % stilling frå 21.11.2022 - 31.07.2023Fagønsker: engelsk, naturfag, norsk, samfunnsfag, kroppsøving.1 fast stilling 80 % frå 01.01.2023Fagønsker: kunst og håndverk, arbeidslivsfag, norsk, samfunnsfag og IKT1 vikariat 20 % stilling frå 01.01.2023 - 31.07.2023Fagønsker: kunst og håndverk, arbeidslivsfag, norsk, samfunnsfag og IKTSamnanger ungdomsskule (SUS) er ein MOT-skule med omlag 90 elevar. Samnanger barneskule har ledig:1 vikariat i 50 % stilling frå snarast til 31.12.2022, med høve til forlengingMe treng og ringevikarar me kan ringa til ved fråværSamnanger barneskule er ein skule med for tida 218 elevar. Du må skriva i søknaden kva stilling/stillingar du søkjer på.Skulane i Samnanger har som sitt motto ein god stad å vera og ein god st...

 • Company BAKÅS SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Bakås skole trenger deg som ønsker å utgjøre en forskjell for elevene våre. Vi trenger deg som vinner hjertet til elevene våre og ønsker å skape engasjement og lærelyst. Du vil få være en del av et personale som er svært engasjerte i elevenes læring og utvikling. Skolen har hadde nyåpning i august 2022 og er nå i splitter nye lokaler. Bakås skole ligger rett ved skogen nordøst i Oslo og tilhører skolegruppe 2. Vi er en 1-7 skole med 215 elever. Skolen skal gradvis utvides til en to-parallell skole i årene framover.Arbeidet med å implementere ny læreplan er godt i gang. Hos oss skriver elevene fra første skoledag. Vi har en tverrfaglig begynneropplæring som er basert på STL+ (Skrive seg til lesing med lydstøtte). Trygt skolemiljø, fysisk aktiv læring og fellesskapende didaktikk er blant sko...

 • Company JONG SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Da er Jong skole stedet for deg!Vi søker en pedagog med kompetanse innenfor grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring, og helst erfaring med tegn til tale. Arbeidsområdet vil være spesialundervisning på barnetrinnet med elever i mindre grupper, 1:1 og særskilt støtte i større grupper. Kompetanse/bakgrunn og interesse innenfor spesialpedagogikk er en forutsetning. Du vil i hovedsak arbeide med elever på 1.-4. trinn, men det kan også være aktuelt med enkelte timer på 5.-7. trinn.På Jong skole får du engasjerte, utviklingsorienterte og kreative kollegaer. Vi jobber systematisk med elevenes psykososiale miljø i samarbeid med engasjerte foreldre. Skolen har engasjerte lagledere som organiserer aktiviteter i friminuttene og gjør en forskjell for mange elever. Hos oss skal elevene oppleve e...

 • Company EVJE OG HORNNES KOMMUNE GRUNNSKOLEOPPLÆRING VOKSNE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Evje og Hornnes kommune får ledig engasjement som norsklærer i 100 % stilling ved voksenopplæringen. Engasjementet er forventet ledig for perioden 01.11.2022 – 31.07.2023, med mulighet for forlengelse. Arbeidstid er p.t dagtid og iht skoleruta.   Voksenopplæringen tilbyr grunnskoleopplæring for voksne innvandrere og flyktninger og innebærer undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.ArbeidsoppgaverFor- og etterarbeid og gjennomføring av undervisning i norsk Arbeide etter skolens planer og prioriteringer for utvikling av et godt læringsmiljø Delta i skolens felles samarbeids- og planleggingstid Andre oppgaver som leder initiererKvalifikasjonerUtdanning som lærer med undervisningskompetanse i norsk, gjerne norsk som andrespråk Relevant arbeidserfaring er ...

 • Company VOKSEN SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Voksen skole er en barneskole med ca. 520 elever og 100 ansatte. Skolen ligger vakkert til i bydel Vestre Aker, med nærhet til Hovseterdalen, Nordmarka og Bogstadvannet. Vi er takknemlige for å ha en av de flotteste skolegårdene og uteområdene i hele byen. Skolen har tre godt utstyrte spesialrom tilknyttet kunst og håndverk: sløyd, tekstil og keramikk. Vi er stolte av hva vi får til i K&H-faget på Voksen skole. Voksen skoles visjon er "Voksen skole – muligheter for alle". Visjonen gjennomsyrer arbeidsmiljøet og skolehverdagen vår, og elever og ansatte trives veldig godt på Voksen skole. 25 av elevene våre går i byomfattende spesialgruppe. Vi er gode på inkludering og mangfold. Et godt psykososialt miljø krever tydelige og støttende voksne. Det pedagogiske personalet er bredt sammensatt med...

 • Company RANA KOMMUNE STAB OPPVEKST OG KULTUR in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Det er ledig inntil 51,2 % tospråklig lærerstilling i spansk i grunnskolen i Rana. Stillingen er ledig omgående og gjelder i utgangspunktet skoleåret 2022/23, med mulighet for forlengelse. Det tas forbehold om endring i stillingsstørrelse, som følge av til- og fraflyttinger og endring i ressurstildeling og behov. Arbeidssted vil kunne bli fordelt på flere skoler.Arbeidsoppgaver kan være:tospråklig fagopplæringmorsmålsopplæringfaglig styrkingKvalifikasjonskrav:Den som tilsettes som morsmålslærer/tospråklig lærer må oppfylle ett av disse kravene:Med samme morsmål som eleven:a. UDIR- / Nokut-godkjent lærerutdanning fra hjemlandetb. 3-årig lærerutdanning for tospråklige lærerec. NOKUT-godkjent høyere utdanning på minst tre år, inkludert pedagogisk utdanning (jmf. forskrift til Opplæringslova §...

 • Company REINEN SKOLE in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi du være med å gjøre en forskjell  rundt våre elever? Våre assistenter og fagarbeidere fyller en viktig funksjon i vår skole. Vi søker deg som har lyst å være med på laget. Som fagarbeider og assistent får du jobbe i SFOs åpningstid, samt i skolen gjennom skoledagen. ArbeidsoppgaverPlanlegge og gjennomføre aktiviteter med barn i ute og inne i SFO.Bistå lærer i undervisning i skolen.Følge opp enkeltelever faglig og sosialt.Jobbe aktivt for å fremme et godt læringsmiljø mellom elevene.Delta aktivt i samarbeidsmøter med kolleger.Sette deg inn i nasjonale og lokale føringer for SFO, herunder bl.a Rammeplan og Kvalitetsutviklingsplan.Gjennomføre ulike oppgaver delegert fra rektor, fagleder eller SFO-leder. KvalifikasjonerFagarbeider/assistent, gjerne barne – og ungdomsarbeider eller an...

 • Company BRATTÅS SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker etter en lærer som har undervisningskompetanse på barnetrinnet, og som kan gå  inn som kontaktlærer for elever på 1. trinn på Brattås skole. Stilingen er et vikariat i 100% stilling ut dette skoleåret.Brattås skole ligger i et fint naturskjønt område, med totalt 192 elever. På 1. trinn er det 25 elever og klassen har to kontaktlærere. Skolen er opptatt av elevers læring, både faglig og sosialt, og av at mestringsopplevelser skal være en del av skolehverdagen. Skolen jobber for inkludering og har visjonen: EN SKOLE FOR ALLE. ArbeidsoppgaverUndervisningTilpasset opplæring og inkluderende praksisKlasseledelsePedagogisk utviklingsarbeidKvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning Ønskelig med erfaring fra lærerarbeid i teamØnskelig med erfaring fra lærerarbeid på småtrinnetGyldig politiatte...

 • Company BORKEDALEN SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Borkedalen skole har ca. 400 elever fordelt på 1.-7. trinn. SFO-avdelingen har omkring 110 elever fra 1.-4. trinn, og ligger 1,5 km vest for Lillesand sentrum. Skolen har de siste årene deltatt i nasjonale og regionale satsinger med inkluderende læringsmiljø som fokus, og vi jobber målretta for å gi alle elever opplevelsen av tilhørighet i fellesskapet. Du kan lese mer om skolen på vår hjemmeside: Stilling 1: 60% vikariat på 6. trinn, faglærer norsk, mat og helse og musikk og naturfagStilling 2: 100% vikariat 4. trinn, kontaktlærer og undervisning i flere fagStilling 3: 80% vikariat på 6. trinn, undervisning og spesialundervisning i flere fag, herunder kunst og håndverkArbeidsoppgaverPlanlegging, gjennomføring og evaluering av opplæring i ulike fagPlanlegging, gjennomføring og evaluering ...

 • Company GAKORI SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi har 2 ledige vikariater som lærere i 100 % stilling med varighet ut dette skoleåret, til og med 31.07.22. Tiltredelse snarest, etter avtale.Gakori universitetsskole har i 284 elever på 1.-7. trinn. Skolens administrasjon består av rektor, to undervisningsinspektører, SFO-leder og merkantilt personale. Totalt er det ca. 45 ansatte tilknyttet skole og SFO. Skolen er bygget som en baseskole skole med elevtall på fra ca. 35 - 52 elever pr. årstrinn. Det er rundt 65 elever i SFO. Skolen har nær tilgang til både skog og fjære, med lysløypa som nærmeste nabo. Dette ønsker vi å utnytte i undervisningen. Inneværende skoleår har vi valgt arbeid med elevenes motivasjon for læring som satsingsområde. Vi arbeider for et læringsmiljø fritt for mobbing, og bruker elevenes resultater som styringsverkt...

 • Company SELBUSTRAND SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Ved Selbustrand skole er det ledig et vikariat i 80 prosent stilling som lærer fra 01.01.23 til 31. juli 2023.ArbeidsoppgaverUndervisningsstilling for elever på 5.-7.trinnStillingen vil inngå i lærerteam med felles ansvar for 5.-7.trinnKontaktlærer for 7.trinnKvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning med fagene idrett, musikk, kunst og håndverk, spes.ped./sos.ped.Gode strategier for å tilpasse undervisningen til elevenes behovPraktisk, variert og relevant tilnærming til læringKompetanse og erfaring fra kontaktlærerrollenPersonlige egenskaperGode pedagogiske evnerEvne til å sette tydelige grenser og bygge gode relasjoner til eleverGode samarbeidsevnerPositivitet og løsningsfokusert Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrInteressante og varierte arbeidsoppgaverPositivt arbeidsmiljøOp...

 • Company PEDAGOGISK VIKARSENTRAL AS AVD BERGEN in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker dyktige lærervikarer til oppdrag hos skolene i Bergen, Askøy, Sotra, Os og Nordhordland. Drømmer du om å bli lærer?Er du god til å formidle?Liker du å jobbe med barn og unge?Er du en omsorgsfull og trygg voksen?Evner du å være en tydelig leder i klasserommet?Ønsker du å gjøre noe virkelig verdifullt?Er du på jakt etter fast jobb i skole?Er du en student som brenner for faget sitt, og på utkikk etter en deltidsjobb?Svarer du JA på ett eller flere av disse spørsmålene så kan PVS være den rette arbeidsgiveren for deg. Pedagogisk VikarSentral er nisjeleverandør av pedagogiske tjenester og kan tilby en spennende jobb med miljø for utvikling og læring! Ingen dag er lik, og mulighetene er mange. Oppdragslengde varierer fra en dag til flere måneder, og flere av våre vikarer får tilbud om ...

 • Company LARVIK KOMMUNE KULTUR OPPVEKST OG MILJØ in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker en medarbeider til prosjektet Jobbsjansen Larvik, i fast stilling. Jobbsjansen er et prosjekt for innvandrerkvinner som er organisert i Larvik Læringssenter under tjenesteområdet, Oppvekst og kvalifisering. Prosjektet er i regi av Larvik kommune i samarbeid med Integrerings og mangfoldsdirektoratet.  Målet er at deltakerne får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak. Målgruppen er innvandrerkvinner som:er hjemmeværende uten egen inntekt, og uten ytelser fra NAVer motivert til å gå ut i arbeid eller utdanninger mellom 18-55 årikke deltar på introduksjonsprogramhar bosettingstillatelse i NorgeArbeidsoppgaverSom lærer skal du styrke det arbeidsrettede tilbudet i Jobbsjansen Larvik. En stor del av arbeidet vil være å videreutvikle konseptet Dus. Verkstedet e...

 • Company BLOMMENHOLM SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du opptatt av å sette spor hos elevene dine, vekke lærelysten deres og sikre at de er godt rustet til å mestre livet de står på terskelen til? Har du i tillegg ambisjoner om å bidra til videreutviklingen av bærumsskolen? Da kanen stilling på en av våre skoler være midt i blinken for deg.I Bærum skal både elever, lærere og skolen selv være godt rustet for fremtiden. For å sikre det, er vi opptatt av å være i utvikling. Søkelyset er på læring, gode relasjoner, livsmestring ogtilpasning til samfunnsutviklingen - læring i det 21. århundre. Vi ønsker, tilenhver tid, å være en relevant og aktiv samfunnsaktør.Bærum kommune har en tydelig plan for skolen og politikere med engasjement for skolens oppdrag. Å jobbe som lærer i en stor kommune med robuste skoler og fagmiljøer, innebærer å være dela...

 • Company YTTEREN SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ytteren barneskole ligger 6 km nordvest for Mo i Rana sentrum. Skolen har pr. i dag 230 elever.Skolens visjon: Elevens læring er i sentrum - vi ønsker daglig å bidra til at eleven blir den beste utgaven av seg selv.På Ytteren barneskole skal alle få være den de er. Beliggenheten gir gode og varierte muligheter for å drive uteundervisning i naturskjønne omgivelser. Skolen har blant annet tilgang på en stor og flott gapahuk i Heibakken, som er bygget av engasjerte foreldre. Stordalen og Kristinelia er andre område i nærområdet som blir benyttet ofte. Vi har idrettslaget Bossmo & Ytteren som nærmeste nabo og benytter Ytteren stadion og hall i undervisningssammenheng. Godt samarbeid på alle arenaer og mellom alle skolens aktører, er viktige verdier for oss. Ved Ytteren barneskole er det ledig:...

 • Company RØROS SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Kort om stillingenFra 01.11.2022 vil det være ledig et vikariat 80 % lærerstilling ved Røros skole, 1.-4.trinn. Skolen har behov for kompetanse i begynneropplæringen i fagene norsk og matematikk. Vi søker etter en dyktig lærer som vil engasjere og involvere våre elever.Om oss Røros skole er en kombinert barne- og ungdomsskole lokalisert i Røros sentrum. Skolen er fjellregionens største skole med ca. 500 elever. Vi har ca. 70 ansatte bestående av lærere, barne- og ungdomsarbeidere og miljøarbeidere. Hovedtrinnene holder til i hvert sitt bygg. Det er gode muligheter for uteaktiviteter i nærområdet. Røros skole har et tett samarbeid med kulturskolen i kommunen, og med andre private og offentlige aktører i lokalmiljøet. Et viktig satsningsområde er prosjekter innen musikk og teater, da disse h...

 • Company HOFSTAD SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

   Vi på Hofstad skole har ledig en lærerstilling fra 1.januar 2023. Hofstad skole er en 1.-7.trinns skole beliggende på Holmen i Asker, med nær tilgang til togstasjon. Vi har 340 herlige elever og 40 dyktige ansatte i skole og SFO. Vi har flotte uteområder i nærmiljøet med Hvalstrand, Leikarvollen og Grønlia, som vi benytter til uteskole.Vi tilbyr et godt profesjonsfellesskap med rause, positive kollegaer som støtter og ser hverandre. Fokusområdene våre er blant annet læringsmiljø/PALS, Fagfornyelsen og ressursgrupper der våre ansatte er med å dele kompetanse og erfaringer inn i fellesskapet. Vi er opptatt av å tenke helhetlig og ivareta barnas beste gjennom hele dagen. ArbeidsoppgaverVi søker deg som kan:Planlegge og lede gode undervisningsøkterVære en motivator for elevenes læringVære med...

 • Company BØ SKULE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Bø skule har behov for 2 vikarlærere, hver i 80% - 100% stilling, på henholdsvis 2. og 7. trinn. En med tiltredelse 10.11.2022 og en med tiltredelse 1.1.2023. Begge stillingene er ut skoleåret, eventuelt fram til 1.6.2023.Bø skule er en barneskole på Nærbø, og har rundt 480 elever og 80 ansatte. Arbeidet med barn er meningsfylt, viktig og utfordrende. Vi jobber for at alle skal få tilpasset undervisning i et inkluderende fellesskap.KvalifikasjonerØnskelig med godkjent lærerutdanning God IKT-kompetanseGode kommunikasjonsevner, du må beherske norsk skriftleg og muntligPersonlige egenskaperDu ønsker å jobbe med barn og er flink til å omgås andre mennesker.Du er ansvarsfull, en tydelig voksen og innbyr til tillit.Du er initiativrik og tar aktivt tak i de oppgavene som skal gjøres.Du tar imot v...

 • Company BAKÅS SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Bakås skole trenger deg som ønsker å utgjøre en forskjell for elevene våre. Vi trenger deg som vinner hjertet til elevene våre og ønsker å skape engasjement og lærelyst. Du vil få være en del av et personale som er svært engasjerte i elevenes læring og utvikling. Skolen har hadde nyåpning i august 2022 og er nå i splitter nye lokaler. Bakås skole ligger rett ved skogen nordøst i Oslo og tilhører skolegruppe 2. Vi er en 1-7 skole med 215 elever. Skolen skal gradvis utvides til en to-parallell skole i årene framover.Arbeidet med å implementere ny læreplan er godt i gang. Hos oss skriver elevene fra første skoledag. Vi har en tverrfaglig begynneropplæring som er basert på STL+ (Skrive seg til lesing med lydstøtte). Trygt skolemiljø, fysisk aktiv læring og fellesskapende didaktikk er blant sko...

 • Company ANDENES SKOLE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Lærer ved Andenes skoleAndenes skole - lærereAndenes skole er en 1-10 skole med ca. 270 elever. Skolebygget sto ferdig i 2011 og er et flott og moderne bygg. Skolen har fokus på tidlig innsats og spesialundervisning Andenes skoles visjon er at vi “skal gi næring og læring til hele mennesket”. Visjonen forutsetter et helhetlig elevsyn, og vi søker personer som er flinke til å skape gode relasjoner til elevene. For oss er elevene mer enn vitnemålet de kommer ut med.Våre kjerneverdier er respekt, mestring og samarbeid. Vi har ledig lærerstilling. Vi har ledig en fast stilling med oppstart 01.12. Vi tilbyr-          Variert arbeid i et lærende og positivt miljø.-          Faglige utfordringer og utvikling.-          Erfaringsdeling og kompetanseheving på kommunalt nivå.-          Veiledning av...

 • Company BARDU UNGDOMSSKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Om stillingen:Vi søker etter assistent/fagarbeider i 60% stilling med arbeidstid 08:30-14:30 mandag - fredag. Stillingen følger skoleruta og er tilknyttet enkeltelev på Bardu ungdomsskole.Vi vektlegger relasjonskompetanse og tar gjerne en samtale om stillingen. Tiltredelse er snarest, men vi vil ha mulighet for en periode med overlapping sammen med nåværende stillingsinnehaver.Kvalifikasjoner:Søkere bør ha fagbrev innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget, eventuelt annen relevant utdanning og arbeidserfaring knyttet til barn og unge.Egenskaper:Personlig egnethet vektlegges og vil være avgjørende for ansettelseVi tilbyr:tilsetting i henhold til gjeldende reglement og tariffavtalergunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikringGenereltVi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold,...

 • Company URANIENBORG SKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Uranienborg skole er en 1-10 skole, beliggende i bydel Frogner sentralt i Oslo. Skolen har for tiden ca 850 elever og 150 ansatte.Har du erfaring fra skoleledelse, og brenner for skoleutvikling, da er du personen vi ønsker inn i vår ledergruppe. Vi ser etter en person med stor arbeidskapasitet, masse humor og et sterkt engasjement for skoleutvikling. Ansvarsområdet knyttet til stillingen vil være på ungdomstrinnet.ArbeidsoppgaverSammen med resten av ledergruppa drive skolens pedagogiske utviklingsarbeidStøtte, utfordre og veilede lærerne i arbeidet med å evaluere og utvikle egen og felles praksisPersonalansvarAnalyse- og strategiarbeidAdministrativt arbeid knyttet til skolens kjernevirksomhetKvalifikasjonerLedererfaring fra ungdomstrinnetLederutdannelse på masternivåGod kjennskap til LK 20...

 • Company VOKSEN SKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Voksen skole er en barneskole med 570 elever og vel 100 ansatte. Skolen ligger i Vestre Aker bydel, i nærhet til Bogstadvannet, Nordmarka og Hovseterdalen og har en av de flotteste uteområdene/skolegårdene i hele byen. 25 av elevene våre går i byomfattende grupper, noe som danner avdeling Pluss på Voksen skole.  Vi har klasser for psykisk utviklingshemmede og elever med autisme. Vi er opptatt av inkludering og mangfold, og vår byomfattende gruppe er vi stolte av. Voksen skoles visjon er trygghet, trivsel og kunnskap. Visjonen gjennomsyrer arbeidsmiljøet og skolehverdagen vår, og elever og ansatte trives svært godt på Voksen skole. Et godt psykososialt miljø krever tydelige og støttende voksne. Personalet er bredt sammensatt mht. til kjønn, alder og kompetanse, og vi kan tilby søkere et sam...

 • Company SKEIE SKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Lærer 1-5 trinn ArbeidsoppgaverUndervisning i klasse .                                                                                                                                                                                                                                                        Samarbeid på trinn og på tvers av trinnSamarbeid med foresatte.Delta på møter med interne og eksterne samarbeidspartnereKvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning for undervisning på de nederste trinnene.Personlige egenskaperDu liker å arbeide sammen med ulike menneskerDu kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaverDu har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjonerDu er raus og har godt humør Du klatrer over fjell sammen med elevene dine og feirer med dem når de er o...

 • Company ARNESTAD SKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Arnestad skole er en treparallell barneskole som ligger flott omkranset av naturskjønne omgivelser. Vi har kort vei til sjøen, kystkultursti, skog, dammer og kulturlandskap med gode bussforbindelser til Oslo, samt direkterute med båt fra Aker brygge. Friområdene gir oss gode muligheter til å drive uteskole. Vi er en av Asker kommunes største barneskoler, og skolen har en spesialavdeling og SFO vi er stolte av. Som en del av skolegården har vi en liten skog der elevene koser seg. Rett utenfor skolen er det et stort idrettsanlegg som vi bruker i friminuttene og i kroppsøvingstimer. I tillegg har vi en stor skolegård med flotte lekeapparater. Skolen har et velutstyrt biblioteket med et godt utvalg av litteratur og faktabøker. Vår visjon: "Vi gjør hverandre bedre"Som ledergruppe ved Arnestad s...

 • Company GOSEN SKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

    Gosen skole har et profesjonsfellesskap der elevens beste og elevens læring  er utgangspunktet for våre valg av metoder i opplæringen. Vi legger LK20  og overordnet del til grunn for skoleutvikling. Inkludering av alle elever  er et viktig prinsipp for vår skole.ArbeidsoppgaverPlanlegging, gjennomføring og oppfølging av opplæringen  av eleveneAktiv deltakelse i møter med andre instanser, fagsamarbeid og trinnmøterKvalifikasjonerGosen skole søker  lærer  med godkjent undervisningskompetanse i  et eller flere av de skriftlige fag.  Det er også  ønskelig med kompetanse i programmering.  Gosen skole har et profesjonsfellesskap der elevens beste og elevens læring  er utgangspunktet for våre valg av metode. Vi  legger LK20 og overordnet del til grunn for skoleutvikling. Inkludering er et vikti...

 • Company KJØLLEFJORD SKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om Kjøllefjord skoleKjøllefjord barne- og ungdomsskole er en fulldelt skole med 93 elever fra 1. til 10. trinn. Skolen har SFO-tilbud. Lebesby kommune deltar i kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende opplæring. Vi har fokus på trivsel, læring og faglig utvikling, og godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. Skolen er godt oppsatt med digitale hjelpemidler, blant annet digitale enheter til alle elever og lærere og Smartboards i alle klasserom.Skolen drives på nåværende tidspunkt i midlertidige skolelokaler, men vil fra våren 2023 flytte inn i nyrenoverte lokaler.Om stillingeneKjøllefjord skole trenger allsidige, fleksible og tydelige voksenpersoner som kan jobbe som lærere i skolen.Vi har ledig flere midlertidige lærerstillinger fra og med 1.12.2022.Vi trenger følgende fagko...

 • Company ATRÅ BARNE- OG UNGDOMSSKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Vikariat barne- og ungdomsarbeider ved Atrå barne- og ungdomsskole med avdeling Hovin Ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider/assistent 75% stilling fra og med 10/10-22 til 30/6-23.Det vil være muligheter for at stillingsprosenten kan øke etter jul.Atrå barne- og ungdomsskole ligger i umiddelbar nærhet til flott natur.Lokalene er moderne gode og vi tør påstå vi har verdens flotteste utområde.Skolens elever kommer fra ulike bygder og områder. Vi er opptatt av at elevene opplever både faglig og sosial mestring i skolehverdagen.Ansatte jobber i team, og samarbeider for å ivareta elevenes behov.Stillingen omfatter arbeid i SFO, samt noe jobb knyttet opp mot skolen.Ønskelig kompetanse: sertifikat klasse B, fagbrev og erfaring i arbeid med barn og unge.Spørsmål kan rettes til Jørn(rektor- 4...

 • Company BÅSMO BARNESKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Båsmo barneskole er en 1.-7.- skole med ca. 300 elever. Skolen ligger 7 kilometer vest for sentrum av Mo i Rana, og elevene kommer fra Båsmo og Alteren. Skolen tok i bruk ny skolebygning i mai 2022, og ny gymsal er under byggingSkolens inspektør har fått ny stilling, og vi leter nå etter en inspektør som kan være med på å ta i bruk mulighetene for skole og SFO i de nye bygningene.Båsmo barneskole har ledig:100% fast stilling som undervisningsinspektørStillingen er ledig fra 01.12.2022Kvalifikasjoner:Undervisningskompetanse for grunnskolen.Minimum 3 år praksis fra grunnskolen.Ønskede egenskaper:Erfaring og/el. utdanning i skoleledelse.Positivt elevsynGode samarbeids- og kommunikasjonsevner.Evne til omstilling.Interesse for, og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeidEvne til å motivere og i...

 • Company SELBU KOMMUNE DAGSENTER in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Selbustrand skole er det ledig et vikariat i 80 prosent stilling som lærer fra 01.01.23 til 31. juli 2023.ArbeidsoppgaverUndervisningsstilling for elever på 5.-7.trinnStillingen vil inngå i lærerteam med felles ansvar for 5.-7.trinnKontaktlærer for 7.trinnKvalifikasjonerGodkjent lærerutdanning med fagene idrett, musikk, kunst og håndverk, spes.ped./sos.ped.Gode strategier for å tilpasse undervisningen til elevenes behovPraktisk, variert og relevant tilnærming til læringKompetanse og erfaring fra kontaktlærerrollenPersonlige egenskaperGode pedagogiske evnerEvne til å sette tydelige grenser og bygge gode relasjoner til eleverGode samarbeidsevnerPositivitet og løsningsfokusert Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyrInteressante og varierte arbeidsoppgaverPositivt arbeidsmiljøOp...

 • Company BØNES SKOLE in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Bønes skole er en barneskole i Fyllingsdalen. Skolen ligger på Øvre Kråkenes med Løvstakken og Nordåsvannet som nærområder. Skolen har 370 elever fra 1. - 7. trinn og 190 barn på SFO.  Vi er til sammen 50 ansatte. Vår visjon er «Muligheter og mestring for alle» #duskafåendagimårå. Våre verdier er samspill, medvirkning, inkludering og læring.Vi ønsker at Bønes skole skal være en lærende skole som legger til rette for at elever og ansatte skal delta i ulike praksisfellesskap og oppleve læring og utvikling i samhandling med andre. Skolens lederteam består av rektor og tre avdelingsledere som har nært samarbeid, og tett oppfølging av alle skolens medarbeidere.Skolen har høy trivsel blant elevene og ansatte.Skolens hovedsatsingsområder er - innføring av ny læreplan - videreutvikling av skolens ...

 • Company MANPOWER AS AVD TELEMARK in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAUGLAND SKOLE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  ArbeidsoppgaverVi ser etter en lærer som kan gi 3 av skolens elever opplæring i samisk som førstespråk, enten fysisk tilstedeværelse eller digital undervisning. timelærer i nordsamisk, vikarstilling 20 %, med muligheter for flere timer etter avtaleundervisning i nordsamisk med forberedelser, gjennomføring og evaluering av eleveneslæringsarbeidopplæring i liten gruppe og en-til-engod kjennskap til bruk av digitale verktøy i læringsarbeidet, bl.a. chromebook og smartboardbidra til at elevene har det trygt og godt på skolenbidra til et godt skole-hjem samarbeidvære en del av skolens profesjonsfellesskap, der samarbeid, erfaringsdeling, refleksjon og pedagogisk utviklingsarbeid er i fokusKvalifikasjonerfortrinnsvis grunnskolelærer / allmennlærer med relevant faglig og pedagogisk kompetanse30 ...

 • Company BIRKENLUND SKOLE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Birkenlund skole er en 1-10 skole med omlag 450 elever. Skolen ligger 2 km øst for sentrum, helt inntil bymarka. Skolen har de siste årene arbeidet mye med fagfornyelsen og læringsmiljøet. Skolen er opptatt av at alle elevene skal føle en faglig og sosial tilknytning til fellesskapet. Se skolens hjemmeside for mer informasjon ArbeidsoppgaverEn av våre kontaktlærere på barnetrinnet skal ut i permisjon i november, desember og januar dette skoleåret - og vi søker etter en som kan gå inn i det vikariatet.Arbeidet består av undervisningsoppgaver i hel klasse og enkeltelever i tillegg til tett faglig og tett samarbeid i team på trinnene. Det forventes at alle ansatte deltar i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.Kommunikasjon med foresatteKvalifikasjonerVi søker etter en lærer som er kvalifisert...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Primary school teachers Edit filters