Jobmonitor. Search results for Professional services managers not elsewhere classified

155 Jobs found

Used filters:
 • Professional services managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 155 results.
 • Company Stokke lensmannskontor in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4114304069 Presentasjon av stillingen:I Sør-Øst politidistrikt, er det ledig en fast stilling som avsnittsleder ved Avsnitt for særskilte metoder, ft stedsplassert i Seksjon for spesiell etterforskning, Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE).Metodeavsnittet består av 6 medarbeidere og og harhovedansvar for all bruk av særskilte etterforskningsmetoder i politidistriktet.Bruk av skjulte metoder er inngripende og det er derfor svært viktig atregelverk og rutiner etterleves. Det stilles høye krav til notoritet, strukturog bevissthet rundt bruk av metoder.Utover medarbeidere i eget avsnitt, må avsnittsleder samarbeide tett med øvrige ansatte i seksjonen og andre etterretnings- og etterforskningsmiljøer i politidistriktet. I det daglige er det viktig med...

 • Company DEICHMAN FURUSET in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139150244 Presentasjon av stillingen:Vi søker leder til Furuset bibliotek og aktivitetshus (Fubiak). Med over 300 000 besøkende årlig er Fubiak en viktig møteplass for bydelens innbyggere som søker kunnskap, inspirasjon og fellesskap. Huset åpnet dørene for første gang i 2016 og er et partnerskap mellom Deichman og Bydel Alna der biblioteket er del av Deichmans biblioteknettverk og ungdomsklubben og frivillighet inngår i Bydel Alnas ansvarsområde. Husets ansatte har ulik kompetanse som spenner fra kultur, bibliotek, ungdomsarbeid og frivillighet. Vi ønsker en erfaren, nytenkende og målrettet leder som kan drifte og lede virksomheten innenfor de ulike fagområdene og samtidig motivere og skape sammenheng på tvers av fagområder der dette er naturlig. Søkere med fle...

 • Company Kripos in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4134815745 Presentasjon av stillingen:Som følge av pågående OU-prosess er avdeling for kriminalteknikk og ID nyopprettet fra 1. januar 2020. Avdelingen vil bestå av Kripos' kriminaltekniske fagmiljøer, ID, biometri og straffesakssystemer. Avdelingen skal ha nasjonalt ansvar for flere straffesakssystemer, være prosessforvalter for en rekke IKT-systemer, lede den norske ID-gruppen og arbeide med kriminaltekniske fagområder som brann, kjemi, våpen, overflatespor, foto, fingeravtrykk, ansiktssammenlikning, DNA (sporsikring), dokument-/skriftgranskning og narkotikaanalyser.Avdelingens hovedoppgaver er å yte stedlig bistand til politidistriktene, foreta undersøkelser og analyser av innsendt materiale og utvikling, forvaltning og kvalitetskontroll av politiets sentrale ...

 • Company Empatix AS in Other
  15.10.2019

  De digitale superheltene i Empatix i Tønsberg, Vestfold ønsker seg et nytt heroisk medlem som kan lede oss og hjelpe oss til å vokse videre.Hvem er du?Du er glad i teknologi, slik at du forstår og deler vår entusiasme!Du ser verdien i å være smidig, og jobbe tett med kundene.Du er omgjengelig, fleksibel og løsningsorientert.Du har en sterkt moralsk kompass. Vi heter Empatix av en grunn, og vi skal være de mest ryddige, åpne og ærlige konsulentene i bransjen.Du har høyere utdannelse og ledererfaring.Du har erfaring fra IT-bransjen.Empatix er et firma med svært allsidige ansatte, og i tillegg til de tradisjonelle lederoppgavene vil du også selge og lede IT-prosjekter.Du er flink til kommunisere på norsk og engelsk både - internt og eksternt.HOVEDOPPGAVER / ANSVARDaglig ledelse og drift av se...

 • Company AA ODDENES ETF AS in Other
  15.10.2019

  Regionens mest tradisjonsrike blikk- og ventilasjonsfirma, Aa Oddenes Eft, søker ny daglig leder. I forbindelse med at nåværende daglig leder snart går av med pensjon, søker vi hans etterfølger. Aa Oddenes Eft ble i 1939 etablert som et blikk- og kobberslagsverksted, og er således Haugalandets eldste innen sitt segment. I årenes løp har de fått bred erfaring i tekking av kirker, ærverdige skolebygg og andre utfordrende prosjekter. Mange av våre lokale fagarbeidere innen blikk- og ventilasjonsfaget, har hatt sin læretid i selskapet. Har du erfaring fra faget og har ambisjoner om å bli daglig leder, da er dette en stor mulighet for deg.ArbeidsoppgaverSom daglig leder vil du ha et overordnet resultat- og personalansvar.Du vil være selskapets ansikt utad, med ansvar for markedsarbeid, salg og ...

 • Company Nordkapp Sokn in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4142891633 Presentasjon av stillingen:Nordkapp kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100% fast stilling, med snarlig tiltredelse.Vi søker ny kirkeverge/ daglig leder for fellesrådets/menighetsrådets virksomhet, inkludert arbeidsgiveransvar for de tilsatte. Vi søker en leder med kompetanse og engasjement til å lede og videreutvikle en synlig folkekirke, i Nordkapp kommune. Kirken skal være en møteplass for alle, der menneske kjenner at de hører til og blir utfordret til tro og tjeneste. Kirken skal være en viktig ressurs for å skape gode lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg, identitet og kultur.I Nordkapp kommune er det ca. 3.200 innbyggere, av disse er ca. 75% medlem av Den norske kirke. Det er 1 sokn, 3 kirker og 6 gravplasser. Nordkapp kirkelige fellesråd ha...

 • Company BØMLO KOMMUNE BYGG OG EIGEDOM in Other
  15.10.2019

  Bømlo kommune skal tilsetje ny plan- og byggesakssjef som skal ha det overordna administrative, faglege og økonomiske ansvaret for plan- og byggesaksavdelinga.Bømlo kommune er ein godt utbygd øykommune i Sunnhordland. Kommunen har allsidige service- og kulturtilbod, vakker og variert natur og gode kommunikasjonstilhøve. Bømlo kommune er ein IA-kommune.Om stillingaStillinga som plan- og byggesaksjef rapporterer til rådmannen. Plan- og byggesakssjef har det overordna administrative, faglege og økonomiske ansvaret for plan- og byggesaksavdelinga. Organisasjonen er i stadig utvikling. Stillingsinnhaldet kan derfor bli justert. Stillinga rapportera til rådmann.Kvalifikasjonar: Relevant høgare utdanning (sivilingeniør/master eller tilsvarande teknisk-/naturvitskapeleg utdanning Relevant arbeidse...

 • Company Vardø kommune in Other
  15.10.2019

  Kort om stillingenVardø kommune har ledig stilling som leder for enheten teknisk, næring, plan og kultur. Arbeidet er svært variet og kan være hektisk til tider Som leder av enheten har man det overordnede ansvar for økonomi og personal innen enheten. Det er flere avdelinger innen enheten som har egne ledere og rapporterer til enhetsleder. Enhetsleder må være villig til å inngå i vaktordning innen enheten.Kvalifikasjonskrav" Høyere utdannelse på minimum bachelor nivå innen relevante fagområder." Erfaring fra ledende stilling i offentlig eller privat virksomhet" Erfaring fra eller kjennskap til offentlig sektor/offentlige prosesser" God økonomiforståelseSentrale arbeidsoppgaver" Tilrettelegge for, og operasjonalisere politiske og administrative strategier" Særlig fokus på gjennomgående kval...

 • Company MOSJØEN KULDE OG KLIMA SERVICE AS in Other
  15.10.2019

  Vi søker nå etter ny DAGLIG LEDEROverordnet ansvar for bedriftenStrategiutviklingMarkedsarbeid og relasjonsbyggingSamarbeid og synergier i konsernetHMS/KS arbeidKomplett stillingsannonse kan sees på vår hjemmeside via annonselenken.Eller ring å spør på 75 11 30 90.PAM...

 • Company NORDIC SHELTER AS in Other
  15.10.2019

  Vår nye prosjektleder skal ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjekter både til kunder i Norge og internasjonalt i samarbeid med vårt engineering-team og produksjons/prosjekt-avdelinger i Norge og Tallinn. Prosjektene våre krever normalt teknisk innsikt og spesiell forståelse for militære kunders operasjonsmønster og de krevende omgivelsene de opererer under.Du bør ha minimum 5 års erfaring i prosjektledelse av internasjonale, komplekse prosjekter der både egen bedrift og kundens organisasjon befinner seg spredt over flere land og kontinenter.Vi ønsker at du:har teknisk bakgrunner selvgående og framoverlentbehersker verktøyene i Microsoft Office pakkensnakker flytende norsk og er stødig i engelsk muntlig og skriftligkan sikkerhetsklareres til nivå Hemmeliger vant til å jobbe...

 • Company BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY in Other
  15.10.2019

  Senior ProsjektledereArbeidsoppgaver og ansvarsområderProsjektledelse i studier- og realiseringsprosjekterTilbudsarbeid og kostnadsestimeringHåndtering av fastpriskontrakterRevisjonsstansledelseProsjektstyringForbedring av systemer og metodikkBidra i markedsarbeidKvalifikasjonerIngeniørutdanning (Bachelor- eller Master-nivå)Minimum 5 års erfaring som prosjektleder fra industriprosjekterFortrinnsvis sertifisering som prosjektleder (IPMA eller tilsvarende)Fokus på HMS, etikk og verdierGode kommunikasjonsevner, tillitsvekkende, stabil og rolig i utfordrende situasjonerGode formuleringsevner både muntlig og skriftligKunne motivere og lede mennesker og organisasjonerEvne til å forankre og ta beslutningerGjennomføringskraftAnalytiskGeografisk mobilVi kan tilbyEt arbeidsmiljø der solid kunnskap, ...

 • Company Helse Vest IKT AS in Other
  15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4140722125 Presentasjon av stillingen:Har du erfaring frå digitalisering og endringsarbeid som prosjektleiar, konsulent eller rådgjevar? Og brenner du for endring og teknologi?Helsetenesta står ovanfor store utfordringar dei kommande åra. Dette inneber ein omfattande utvikling mot betre tenester, der innovasjon og digitalisering er ein av nøkkelfaktorane i endringsarbeidet. Les meir om den spennande satsinga i Helse Vest si strategiplan: Seksjon for Arkitektur og løysingsdesign utgjer eit solid fagmiljø av verksemds-/løysingsarkitektar som bidrar inn i endringsarbeidet i prosjekt og program. Våre medarbeidarar er sentrale i satsinga på nye og framtidsretta løysingar. Vi arbeider for å skape samanheng og ivareta heilskapen i endringsarbeidet. Vi skal mellom anna s...

 • Company MELBU AUTOSENTER AS in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Verksmester / MekanikerVi søker en ny person til å lede vårt verksted på Shell Melbu / MekonomenArbeids-/ansvarsoppgaver:- Ansvar for den daglige driften av verkstedet- Planlegge og legge til rette for mekanikerne- Ordrebehandling og utfakturering- Reklamasjons-håndtering og oppfølging av forsikringssaker- KundeoppfølgingØnskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper:- Fagbrev som mekaniker lette kjøretøy (min 5år)- Aktiv som mekaniker 3 av de siste 10 år- Gode samarbeidsevner og lederegenskaper- God teknisk kompetanse- Gode datakunnskaper- God skriftlig og muntlig fremstillings evne på norsk og engelsk- Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet- Strukturert og nøyaktig med god ordenssans- Omgjengelig og serviceinnstiltVi tilbyr:- Å arbeide i en bedrift i vekst og utvikling- Et godt etablert o...

 • Company ÅRDAL KOMMUNE KULTURADMINISTRASJON in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Me har ledigstilling som kommunalsjef og brenn du for eit godt oppvekstmiljø for barn og unge?Er du ein strategisk og samlande toppleiar som vil vera med å styrke og vidareutvikle Årdal kommune saman med dyktige og engasjerte medarbeidarar?Med atterhald om politisk godkjenning i samband med budsjettprosessen for 2020, søkjer me etter ein handlekraftig og tillitsbyggjande toppleiar som skal leia oppvekst- og kultur sektoren.Kommunalsjefen har eit heilskapleg leiaransvar, med økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og utviklingsansvar.Kommunalsjefen inngår i rådmannen si leiargruppe.AnsvarsområdeÅrdal kommune er organisert i 3 kommunalsjefsområde og det er ein av desse du skal leie. I tillegg har kommunen stabs-og støttefunksjonar.Kommunalsjefen vil få ansvar for 2 grunnskular inkl. vakseno...

 • Company NAV LUSTER in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  NAV leverer arbeids- og velferdstenester og har 19 000 medarbeidarar fordelt over heile landet. NAV skal gje menneske moglegheiter og hovudmålet er å få fleire i arbeid. NAV er inne i ein omfattande og spanande moderniserings- og endringsfase. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som søker meiningsfulle og varierte arbeidsoppgåver.NAV Luster er eit partnarskap mellom NAV Vestland og Luster kommune. Leiaren har det faglege og administrative ansvaret, og den viktigaste oppgåva blir å sikre gode heilskaplege tenester og ivareta samfunnet sitt mål om størst mogleg yrkesdeltaking. Samarbeid på tvers av kommunar vil bli avgjerande for å vidareutvikle tenestene. Kontoret i Luster har i dag om lag 11,6 årsverk. I tillegg til den statlege tenestemenyen har kontoret tenester heimla i Sosia...

 • Company CBA FAGFORMIDLING AS in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  ArbeidsoppgaverEu kontroll lette kjøretøyØnskede kvalifikasjonerFagbrevMinimum 3 års erfaring fra tilsvarende stillingFørerkort kl.BKunne kommunisere på NorskPersonlige egenskaperEffektivNøyaktigeFaglig engasjertVi tilbyrTreningsrom, reiseFor å søke på stillingen må du klikke på den røde knappen "Søk på stillingen" i denne annonsen, og registrere din søknad og CV.Velkommen som søker!PAM...

 • Company Administrasjonsenheten in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 944073787 Stillingsident: 4141800818 Presentasjon av stillingen:Haugesund kommune ønsker en stabil befolkningsvekst og god samhandling mellom offentlige og private aktører. Haugesund skal ha attraktive boliger og boområder, bærekraftige samferdselsløsninger og god infrastruktur. Det skal være attraktivt å etablere bedrifter og drive næringsutvikling i Haugesund.ArbeidsoppgaverNæringssjefen skal lede arbeidet med næringsutvikling og etablering av bedrifter i Haugesund. Haugesund skal være en kommune som legger til rette for næringsvirksomhet.Som næringssjef skal du:gi råd til kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmålvære et kontaktledd mellom kommune og næringsliv, og videreutvikle samarbeidetutarbeide og videreutvikle kommunens strategiske næringsplanvære sak...

 • Company SMÅ ENHETER AS in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker en avdelingsleder til våre avdelingerHar du lyst til å være med i institusjonens ledergruppe?Vi søker deg som er engasjert i barn og unge og er faglig sterk. Du må like å jobbe direkte med personal og evne å motivere å skape engasjement. Du må kunne jobbe planmessig og være strukturert.Hvem er du?Du har stor arbeidskapasitet og trives i en operativ rolle, hvor samspill, tverrfaglighet og samarbeid er sentralt.Du har godkjent sosialfaglig høyskoleutdannelseDu har helst lederutdannelse og erfaringDu har erfaring fra barneverninstitusjonGod kjennskap til aktuelle lover og systemer innenfor barnevernfeltetArbeidsoppgaver:Ledelse, drift og videreutvikling av avdelingAnsvar for det faglige arbeidet ved avdelingDelegert personalansvarAnsvar for internkontrollAnsvar for å iverksette og fø...

 • Company Kripos in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138650470 Presentasjon av stillingen:Som følge av pågående OU-prosess er avdeling for etterretning og fellesoperative tjenester nyopprettet fra 1. januar 2020. Avdelingen vil bestå av sentrale fagmiljøer med ansvar for etterretning og strategisk analyse, internasjonalt politisamarbeid, operative tjenester og skjulte etterforskningsmetoder.Avdelingen vil med sin sammensetning være en viktig del av Kripos' beredskap gjennom en videreutviklet 24/7-funksjon og samlokalisering av fagmiljøer som vil bidra til et oppdatert situasjonsbilde. Avdelingen vil videre ha et særlig ansvar for å utarbeide og formidle beslutningsstøtte på taktisk, operativt og strategisk nivå og ivareta funksjonen som nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid gjennom SIRENE, Inte...

 • Company BØMLO KOMMUNE BYGG OG EIGEDOM in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  I 2024 er det 1000 år sidan Kristenretten vart innførd i Noreg. Bømlo kommune, saman med Hordaland fylkeskommune og andre aktørar, planlegg eit riksjubileum det året med sentral markering på Moster. Ein søkjer no etter dagleg leiar/prosjektleiar til å leie og koordinere arbeidet fram mot 2024.Eit eige forprosjektet har peika på anbefalingar vedr. organisering, satsingsområde, finansieringsmoglegheiter, partnarskap og framdriftsplan. Forprosjektrapporten har fått politisk tilslutning i Bømlo kommune og i Hordaland fylkeskommune. Det er vedteke at jubileet skal ha fokus på og barn og unge vert ei prioritert målgruppe.Det vert oppretta eit eige AS for planlegging, gjennomføring og evaluering av jubileet, som vert heileigd av kommune og fylkeskommune. Selskapet skal avviklast etter at jubilee...

 • Company Arendal kommune Sentraladministrasjon in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 974569388 Stillingsident: 4100486580 Presentasjon av stillingen:Er du leder med evne til å gjennomføre et stort prosjekt for deretter å drifte det da har vi stilling til deg!.Arendal kommune skal bygge nytt helsehus, for å møte veksten i antall eldre de neste årene. Stillingen er todelt. I den fasen vi nå er i skal du være med på å utvikle prosjektet, delta i prosjekterings- og byggefasen og intensjonen er deretter å ta ledelsen av det ferdige bygget.Stillingen er plassert i rådmannens stab og rapporterer til kommunalsjef Helse- og levekår.ArbeidsoppgaverI prosjektfasen:PlanarbeidProsjekt- og prosessledelseRådgivningSaksbehandlingSom enhetsleder:Være en synlig og tydelig lederJobbe aktivt med lederutvikling og lederkulturPersonalansvar og faglig ansvar for enhetenØkonomisk ansvar ...

 • Company Riddoduottarmuseat in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  RiddoDuottarMuseat har snart en ledig stilling som avdelingsleder på De Samiske Samlinger i Karasjok, da vår mangeårige museumsleder går av med pensjon våren 2020Museumsleder for De Samiske Samlinger i KarasjokRDM har en 100% avdelingslederstilling ledig til våren, men vi ønsker noen måneders overlapping. Stillingen som museumsleder omfatter både administrative og museumsfaglige ansvarsområder. Ved museet er forvaltning av den samiske kultur og tradisjon i et Sápmi-perspektiv et sentralt arbeidsområde. Museets hovedfokus er så vel den materielle, som den immaterielle kulturarven. Det er en forventning til å jobbe i team, være samarbeids- og løsningsorientert.Arbeidsoppgavene er knyttet til dokumentasjon,innsamling, bevaring, forskning og formidling av samlingene. Ved RDM benyttes det digit...

 • Company Bane Nor Trondheim in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139370903 Presentasjon av stillingen:Utviklingen av togtilbudet er viktig for å løse Norge sine miljø- og klimautfordringer. Det er i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29 satt av 320 milliarder kroner til jernbanen. Bane NOR sitt ansvar og rolle er å sikre at den nasjonale jernbaneinfrastrukturen er tilgjengelig for togtrafikk. Som følge av økte budsjetter og stor aktivitet har Planavdelingen i Bane NOR behov for flere medarbeidere. Vi lyser nå ut to stillinger som prosjektleder.I Planavdelingen har vi en portefølje på om lag 60 prosjekter, for tiltak i hele Norge, der totalkostnad varierer mellom 50 MNOK til 1 milliard kroner. Vi er 60 medarbeidere fordelt på 3 seksjoner som har kompetanse innen forvaltning, planlegging og prosjektledelse. Sammen med oss vil du...

 • Company MILJØMAT AS in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vi søker en motivert person til å utvikle vårt virke som en miljøfokusert bedrift innen matproduksjon med tilhørende. Samt gave salg osv.Vi driver butikk og cafè; inkl.catering og selskapsarrangementTa kontakt for mer info om stillingen; PAM...

 • Company Alt Installasjon AS in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Hvordan vil din hverdag se ut?Som Daglig Leder vil du få ansvar for å starte opp og drifte egen avdeling på Nøtterøy, Vestfold. Sentrale oppgaver vil være oppfølging og utvikling av personal, planlegging og oppfølging av prosjekter og elektriske installasjoner innenfor sterk og svakstrøm, primært mot eneboliger, hytter og mindre næringsbygg.Du vil få en unik mulighet til å starte opp, utvikle og drifte en egen avdeling i et allerede etablert og markedsledende selskap. Man vil starte med fire ansatte samt eksisterende kunder og prosjekter som er klare for gjennomføring. I tillegg vil man dele lokaler med eksisterende byggmester og rørleggerbedrift.Hvorfor begynne i Alt Installasjon?Du vil få muligheten til å jobbe i et anerkjent og fremtidsrettet selskap med over 20 års fartstid i bransjen....

 • Company Rælingen kommune in Other
  12.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138682344 Presentasjon av stillingen:Vi ser etter en ny enhetsleder til kommunalteknikk i Rælingen kommune.Rælingen kommune ligger sentralt til mellom Oslo, Lillestrøm og Gardermoen og er i sterk vekst. Kommunen regulerer og bygger infrastruktur og formålsbygg for å møte veksten og sikre befolkningen gode tjenester, samtidig som det tilrettelegges for videre vekst framover. Kommunalteknisk enhet sikrer kommunes innbyggere og næringsliv en god og framtidsrettet teknisk infrastruktur. Enheten består i dag av 34 ansatte.ArbeidsoppgaverSom enhetsleder for kommunalteknikk vil du ha ansvar for utvikling og drift av kommunens tekniske infrastruktur; vei, vann og avløp samt alle kommunens friområder. Du vil også ha ansvar for utvikling, prosjektering og gjennomføring av...

 • Company MWC GRUPPEN AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Totalansvar for MWC-selskapene -- Rapportering til styret -- Store utviklingsmuligheterMWC har de siste 10 årene vokst raskt og oppnådd en sterk posisjon det norske hyttemarkedet. I tillegg har vi i de senere årene etablert oss som en stor leverandør av leilighetsprosjekter i fjellet. Vi selger godt, og har ordrereserve tilsvarende halvannet års omsetning. Nå søker vi en erfaren daglig leder som skal fokusere på fortsatt utvikling og lønnsomhet. Som daglig leder får du totalansvaret for selskapet. Stillingen innebærer tilgang til, og ansvar for, hele MWCs virkemiddel- og verktøykasse. Du får ansvaret for å videreutvikle og profesjonalisere produksjon, logistikk, og salgs- og markedsarbeidet med kompetanseutvikling, prosesser, verktøy og organisering. Til å hjelpe deg har du en motivert, lo...

 • Company CAPGEMINI in Other
  11.10.2019 Updated on: 12.10.2019

  Microsoft er en av Capgeminis viktigste partnere, og sammen leverer vi et bredt spekter av tjenester til noen av Norges største selskaper. Vi søker nå etter en kommersiell leder for Microsoft i Capgemini som vil definere vår tjenesteportefølje og våre prioriteringer innen Microsoftteknologi. Dette er en stilling med budsjettansvar hvor du vil være involvert i tilbudsarbeid og standardisering av tilbudsprosesser. Rollen krever også at du bidrar inn i prosjekter ute hos kunde. Vi ser etter deg som:liker å sitte i grensesnittet mellom salg, leveranse og kunderhar inngående kjennskap til Microsoftporteføljener en troverdig rådgiver med sterk kundeorienteringdrives av kommersielle resultaterStillingen krever meget god innsikt i Microsofts økosystem og praktisk erfaring med Microsoft-prosjekter ...

 • Company KRONE HANSSEN SCANDINAVIA AS in Other
  11.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Som COO vil du inneha en sentral rolle i den videre utviklingen av ygg&lyng for å sikre optimal drift, fremtidig vekst og lønnsomhet. Rollen vil være en del av selskapets ledergruppe og rapporterer til CEO. Du vil lede flere områder i selskapet og er samtidig også den med best oversikt over virksomheten. Du motiverer og støtter på tvers av funksjoner og sikrer produktivitet og effektivitet.Du er en sterk leder som er komfortabel med å ta beslutninger i en travel hverdag. Som person er du trygg og effektiv. Du er fleksibel og søker gode og innovative løsninger. Det er viktig at du er energisk og oppmerksom på hva som skjer rundt deg. En god leder hos oss ser og verdsetter ansatte og skaper en kultur for personlig vekst og trivsel. Da vi er et lite team som jobber tett sammen, forventer vi a...

 • Company ÅF in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Er du motivert for å skape bærekraftige og helhetlige løsninger?Vi er en PGL-seksjon under sterk utvikling og har klare mål om å levere prosjektledelse av høy kvalitet og skape verdi for kunden. Vi støtter kunden i alle faser, fra mulighetsstudier til detaljprosjektering og oppfølging i byggetid.Hos ÅF fokuserer vi på være ledende innen fremtidsrettet teknologibruk, arbeidsprosesser og tverrfaglig rådgivning. Våre prosjekteringsledere arbeider tett med BIM, ICE og VR. Dette har ført til god vekst og et økende antall kunder som ønsker oss med i flere prosjekter. Vi ser derfor etter flere medarbeidere som kan være med å bidra i våre prosjekter.Vi ser etter motiverte, engasjerte og kvalitetsbevisste personer som ønsker å bli en del av et sosialt, humørfylt og solid faglig arbeidsmiljø. Nøkkel...

 • Company SØRREISA SOKN in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Ledig vikariat 100 % stillingSørreisa og Dyrøy kommuner har hver sitt fellesråd med totalt ca. 4.700 innbyggere, og samarbeider om kirkevergestilling.Arbeidet er delt mellom Sørreisa 60 % og Dyrøy 40%.Kommunene ligger vakkert til i Midt Troms med gode kommunikasjonsmuligheter til Tromsø og Harstad og kort vei til Bardufoss flyplass. Med lys sommer og mørk vinter opplyst av nordlys og snøkledde vidder, og en enestående vakker natur, er vårt område et meget attraktivt boalternativ. Begge kommuner har gode kultur- og undervisningstilbud for barn, ungdom og voksne. Velkommen til å søke vikariat hos oss!Vår kirkeverge er innvilget permisjon i ett år i perioden 01.01.2020-31.12.2020Vi søker en vikar som kan lede kirkens administrative virksomhet i Dyrøy og Sørreisa menigheter i hh. Kirkelige lov...

 • Company DOVRE GROUP PROJECTS AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  Dovre Group is pleased to offer the following key contract positions: Senior Project Engineer-DWork Location: BergenStart date: 01.11.2019 - 31.10.2020Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due timeKandidater vurderes fortløpendeArbeidsoppgaverTechnical contribution Coordinates engineering discipline across several projects Provides technical support for testing, installation and commissioning activities.Designs and conducts experiments, analyzes and interprets data.Prepares complete project documents in one's area of responsibility.Serves as a specialist in application of advanced concepts and methods.Sales support Assists in preparing proposal/presentation of engineering projects/programs (p...

 • Company Auto Transport Service AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Auto Transport Service AS (ATS) er et av Norges ledende selskaper innen billogistikk. ATS tilbyr transport av biler i inn- og utland og leverer i tillegg tjenester som fortolling, registrering, lagring, teknisk og kosmetisk klargjøring, samt antirustbehandling av nye og brukte biler.Selskapet er privateid av OJT Group AS. Bedriften har 140 ansatte og hadde i 2018 en omsetning på 350 millioner. ATS er sertifisert i henhold til NS-ISO 9001:2015 og NS- EN 14001:2015.Dagens teamleder går over til annen stilling i selskapet og vi søker nå en erstatning i denne sentrale rollen for ATS sin antirust produksjon. Stillingen inngår i et spennende miljø preget av nasjonalt mangfold og høyt fokus på effektivtet og kvalitet på leveranse.Hovedarbeidsoppgaver...vil være innenfor antirustbehandling på 2 lo...

 • Company NORSK BIOKULL AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Biokull er en av de mest sentrale klimatiltakene vi har, og alle dens egenskaper, og deretter de store mulighetene for industri- og forretningsutvikling har skapt et stort engasjement. Dette har gjort at vi våren 2019 startet opp norsk biokullnettverk. Nettverket er nå godt oppe på beina, og søker en ressurs til å lede det videre arbeidet, som vil være omfattende og viktig for bærekraft og næringsutvikling i Norge.Norsk biokullnettverk søker en initiativrik, omgjengelig og selvstendig person til å lede vårt arbeidet med biokull i Norge.Norsk biokullnettverk samler aktører fra verdikjeden for biokull i Norge. Vi skal fremme biokull som en viktig del av den sirkulære bioøkonomien, og jobbe for at Norge skal bli ledende i verdiskaping knyttet til produksjon og anvendelse av biokull.Ressursen ...

 • Company Securitas As Avd Drammen in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Vår avdeling i Drammen søker nå en engasjert og fremoverlent driftsleder.Som driftsleder vil du få ansvar for daglig drift av vår virksomhet i Buskerud. Dette er et spennende og variert arbeid som blant annet innebærer økonomisk resultatansvar, kvalitetsarbeid, kundekontakt og personalansvar. I stillingen jobber man målrettet og strategisk for å sikre optimal ressurs- og kostnadsstyring, og man iverksetter rasjonaliserings- eller forbedringstiltak ved behov. En driftsleder representerer Securitas overfor både kunder og ansatte. Det er derfor viktig at driftsleder har god kjennskap til og involverer seg i tjenestene Securitas tilbyr, vekternes arbeidsforhold og -miljø, våre tekniske løsninger og avdelingens kundeforhold. Vi ser etter en person som kan kvalitetssikre, videreutvikle og forbed...

 • Company Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4139171613 Presentasjon av stillingen:Nevrologisk avdeling er en av fem avdelinger i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet. Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, og mottar i tillegg pasienter fra hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander. Avdelingen har spesielt stor ekspertise knyttet til hjerneslag/sykdommer i hjernens blodtilførsel, bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, multippel sklerose (MS) og andre betennelsessykdommer i sentralnervesystemet, sykdommer i nakke- og rygg, smertefulle sykdommer i perifere nerver men også en rekk andre tilstander.Nevrologisk avdeling...

 • Company Archer Oiltools AS in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Do you want to work in a fast pace project environment and participate in several exciting projects within the drilling industry? Do you enjoy a variety in projects and work tasks? Then you should consider joining our Inspection staff here in Archer Engineering.Archer Engineering is experiencing a growth in our workload and need to strengthen our team with new Safety leaders Inspection. Some of the key responsibilities of the Safety leader Inspection are:NDT inspection of various equipment.Lifting Equipment inspection.Ad-hoc inspection in Rogaland area.Lead offshore projects representing Archer Engineering.Conduct DROPS/FG=0 inspections.Conduct thorough inspection of client equipment in accordance with our procedures and external procedures as requested by client.Internal and external repo...

 • Company HOL KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:· Daglig leder for fellesrådets virksomhet med ansvar for personalledelse, saksbehandling, budsjettoppfølging og økonomistyring· Ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kirker og kirkegårder· Drift av felles kirkekontor for de tre sokna i Geilo kulturkyrkje· Videreutvikle samarbeid og gode relasjoner med kommune, offentlige organer, sokneråd og andre samarbeidspartnere i lokalsamfunnet og prostietØnskede kvalifikasjoner:· Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå· Ledererfaring og kompetanse innen offentlig økonomi, administrasjon og forvaltning· Erfaring fra personalforvaltning, plan- og utredningsarbeid· Kjennskap til drift av kirkelig virksomhet og kunnskap om Den norske kirkes organiseringVi ønsker en daglig leder med gode samarbeidsevner o...

 • Company TRONDHEIM KOMMUNE IT-TJENESTEN in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Org. nr: 988388009 Stillingsident: 4109874088 Presentasjon av stillingen:Ved IT-tjenesten i Trondheim kommune er det ledig en fast 100 prosent stilling som infrastruktur ingeniør.Vil du være med på å legge til rette for tjenester som skal realisere fremtidens digitale samfunn og utvikle vår infrastruktur og plattform? Vi har behov for en engasjert infrastruktur ingeniør som vil være med på å utvikle vår infrastruktur og plattform som kjører tjenester for innbyggere og ansatte i Trondheim kommune. Er du en av de som vil være med å bidra, kan vi love deg en spennende og fleksibel stilling med gode muligheter for utvikling.En kommune er en meget kompleks organisasjon med et bredt spekter av forretningsfunksjoner og prosesser. Dette gjenspeiles i et høyt antall IT-systemer. Nye tjenester på et...

 • Company OSTERØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Kort om stillingaSektor for samfunnsutvikling søkjer etter ein dyktig leiar for prosjekteininga. Sektoren har ansvaret for oppgåver innan plan, drift og tekniske tenester, teknisk forvaltning og prosjekt/eigedom.Som byggherrepresentant vil leiar få ansvar for planlegging og gjennomføring av tverrfaglege nybygg-, ombyggings- og rehabiliteringsprosjekt. Dette er ei spennande stilling med eit vidt spenn, både i omfang og kompleksitet. Vi ser etter deg som ønskjer å ta ei aktiv rolle i å utvikle kommunen, og som saman med leiarteamet ønsker å ta medansvar for ei heilskapleg utvikling innan sektoren sine tenesteområde. Her vil du får stor friheit og moglegheit til å påverke og utvikle Osterøy kommune vidare.Einingsleiar rapporterar til sektorleiar for samfunnsutvikling. Stillinga har delegert b...

 • Company FRELSESARMEENS BARNE OG FAMILEVERN in Other
  10.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Informasjon om stillingen:Stillingen er 100% fast.Arbeidsoppgaver bl.a.:Faglige oppgaver som:- Lede det miljøterapeutiske arbeidet og veilede personalet- Rapportering- Samarbeid med offentlige instanser og samarbeidspartnere- Personalansvar for sin avdeling- Delansvar for økonomi og administrasjonKompetanse, kvalifikasjoner og erfaring:3-årig helse- sosialfaglig høyskoleutdanning- Erfaring fra institusjonsarbeid- Gjerne relevant videreutdanning- Personlig egnethet vektlegges.Vi søker en person:Med gode mellommenneskelige egenskaper.- Med utpreget serviceinnstilling.- Med god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.- Med gode kommunikasjonsevner.- Som er løsningsorientert, fleksibel og proaktiv.- Som er selvstendig, strukturert, stabil og ansvarsbevisst.Den som ansettes m...

 • Company Ranheim Vestre in Other
  09.10.2019 Updated on: 15.10.2019

  Jobbnorge ID: 176369Om stillingenRanheim Vestre består av to avdelinger; en institusjonsavdeling godkjent for åtte plasser og en avdeling som rekrutterer og veileder statlige familiehjem. Vi søker etter en tydelig og motiverende leder som vil drive og videreutvikle kvalitetsarbeid i en omsorgsinstitusjon for ungdom. I tillegg får du ansvar for avdelingen for familiehjem med for tiden 35 hjem. Du vil bli leder for en personalgruppe på i overkant av 30 ansatte med høy kompetanse. Det er både kvinner og menn ansatt ved institusjonen. Du vil være en del av et fellesskap med andre ledere for omsorgsinstitusjoner regionalt og nasjonalt.Arbeidsoppgaver/ansvarsomårderAnsvar for å utvikle og iverksette institusjonens strategier i henhold til nasjonale og regionale føringer.Ansvar for at brukerne få...

 • Company FRÆNA KOMMUNE in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi søkerBrannsjef (100% stilling)StillingsbeskrivelseBrannsjefen vil være enhetsleder for brann- og redning, og rapportere til kommunalsjef samfunnsutvikling. Brannsjefen har overordna faglig og administrativ ledelse av brannvesenet samt ansvar for forebyggende arbeid innen brann- og redning. I tillegg har brannsjefen ansvar for brannvesenets innsatssituasjon, og inngå i overordna vakt. Brannsjefen vil være en del av kommunens beredskapsledelse, og må kunne håndtere media ifm. uttrykningssituasjoner.ArbeidsoppgaverFullt ansvar for fag, personell og økonomiSelvstendig resultatansvar og myndighet til å nå definerte mål og resultater sammen med medarbeiderne.Selvstendig resultatansvar innenfor tildelt økonomisk ramme.Delta i samarbeid på tvers av fagområderInitiere og bidra til forebygging, e...

 • Company Regionrådet for Hallingdal in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Kan dette vera ein jobb for deg?Ål kommune er vertskommune og arbeidsgjevar, medan Regionrådet for Hallingdal har styringa både med arbeidsoppgåver, rapporteringslinje og tilsetjingsprosess. Arbeidsstad er Torpomoen.Sentrale arbeidsoppgåverArbeidsoppgåvene vil m.a. omfatte:Dagleg driftLeie Regionrådet sitt kontor og tilsette, og ha administrativt ansvar for rådet si verksemdSaksutgreiing og uttaler i viktige saker for regionenUtoverretta arbeidLeie prosessar, utgreie og gjennomføre tiltak i Strategisk plan for Hallingdal og anna utviklingsarbeidVera ein pådrivar og initiere prosjekt til beste for HallingdalStyrke samarbeid og samhald i regionenTa initiativ i saker av regional interesseBidra til styrking av regionen sitt næringsliv og profilere HallingdalArbeida for auka verdiskaping basert...

 • Company Stortinget in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Jobbnorge ID: 176599Om stillingenI kunnskaps- og dokumentasjonsavdelinga er det ledig fast stilling som rådgjevar i stortingsarkivet.Stortingsarkivet si oppgåve er å bevare, gjere tilgjengeleg og formidle dokumentasjon knytt til Stortingets virke. Til dette høyrer også arkiv- og støttetenester til den daglege parlamentariske og administrative sakshandsaminga i Stortinget. Stortinget nyttar i dag arkiv- og journalsystemet Ephorte i kombinasjon med SharePoint i dette arbeidet.Ansvar og arbeidsoppgåverDu vil inngå i stortingsarkivets vaktplan og hovudsakleg ha arbeidsoppgåver og ansvar innan felta:journalføringkvalitetskontrollbrukarrettleiing og -oppfylgingbidra til vidareutvikling av stortingsarkivet sine digitale løysingar og tenesterfagleg rådgjeving innan dokumentasjons- og arkivspørsmål...

 • Company Sarpsborg kommune in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Beskrivelse av arbeidsstedStillingen er for tiden organisatorisk lagt til virksomhet plan og samfunnsutvikling, kommuneområde samfunn. Virksomhetens arbeidsoppgaver er samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling, folkehelse og næringsutvikling. På virksomheten legger vi stor vekt på å ha samarbeid på tvers av fagområder. Å se den fysiske, økonomiske, miljømessige og sosiale utviklingen i sammenheng er sentralt for å oppnå gode løsninger. Dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid.Sarpsborg er i vekst og virksomheten har ansvar for store plan- og utredningsoppgaver. Samfunnsplanen, arealplanen, sentrumsplanen, strategisk folkehelse og reguleringsplaner ligger i porteføljen. En viktig del av dette arbeidet er å se på områdeutvikling og i...

 • Company MANPOWERGROUP AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 11.10.2019

  For en av våre store kunder sentralt i Oslo ser vi etter en dyktig Rådgiver til et engasjement med oppstart snarest mulig og med varighet til 30. april 2020. Stillingen er heltid og daglig arbeidstid er kl. 0800 - 1545.FormålStillingen skal ha ansvar for strategiprosess for enheten, inkl. utvikling og forvaltning av seksjonens handlingsplan, i tett samarbeid med Seksjonssjef Servicesenteret. I tillegg vil stillingen være tillagt ansvar for miljøutvikling og forvalting av kontorlokasjoner der Servicesenteret er til stede. Stillingen skal være en ressurs inn i til enhver tid prioriterte prosjekter i enheten som rådgiver eller prosjektleder. Stillingen er underlagt Seksjonssjef Servicesenteret.AnsvarsområderAnsvar for gjennomføring av strategiprosess, herunder utvikling og forvaltning av seks...

 • Company Skanke Stål AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Org. nr: - Stillingsident: 4138941200 Presentasjon av stillingen:På grunn av økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke staben ytterligere. Du er serviceinnstilt og positiv, pliktoppfyllende og selvgående.Om stillingen:ProsjektledelseKontakt med oppdragsgivereRessurs- og økonomistyringHMS og KSRutiner, planer og varsling til det offentligeAnbudsregningOm deg:Utdannelse: Ingeniør eller teknisk fagskole innen bygg/anleggErfaring som prosjektleder, gjerne fra byggebransjenGod på å kommunisere internt og eksterntBehersker norsk muntlig og skriftligFor ytterligere spørsmål om stillingen, ta kontakt med Hege Svendsen hos FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920/hege@fremobemanning.no.Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende runde om ønskelig.S...

 • Company TRYG FORSIKRING in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Er du vår nye Sikkerhetsjef i Norge?Arbeidssted BergenTryg Forsikring søker Sikkerhetsjef i Norge som primært skal i vareta kontroller og utredning av svindel i Tryg Norge. Stillingen innebærer også arbeid med sikkerhet -- såvel fysisk som IT-sikkerhet.Stillingen har personalmessig referanse til HR direktør i Norge, men referer faglig til Group Security, ved Trygs hovedkontor i Ballerup, Danmark.Group security har ansvar for fysisk sikkerhet, IT sikkerhet, trusselhåndtering , kontroller og intern utredning samt beredskapsarbeidet i Tryg.Dine oppgaverDu vil arbeid med interne kontroller og utredning som har som formål å avdekke og forhindre at Trygs medarbeidere gjennomfører ulovlige handlinger som kan føre til et økonomisk tap for Tryg.I samarbeid med HR avdelingen kommer du også til å arb...

 • Company Nobina Norge AS in Other
  09.10.2019 Updated on: 14.10.2019

  Vi er Nobina. Nobina er markedsleder i Norden og har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Konsernet omsetter for 9 mrd kroner og har 11 000 medarbeidere i Norden. I Norge leverer vi kollektivtransport i by og distrikt i tillegg til andre busstjenester og vi har nordens største flåte av elektriske busser. Selskapet har hovedkontor sentralt i Oslo og 1300 medarbeidere. Sammen med vår oppdragsgiver Ruter er vi stolte av å forenkle kundenes hverdagsreiser.Til sentral og spennende rolle i Nobina søker vi Prosjektleder Teknisk som skal arbeide med å videreutvikle standarden for hvordan våre bussverksteder opererer. Du vil få ansvar for å drive prosjekter og prosessforbedringer både nasjonalt og lokalt, i tillegg samarbeide med våre bussleverandører. Hovedfokus vil være på prosessforb...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Professional services managers not elsewhere classified Edit filters