Jobmonitor. Search results for Professional services managers not elsewhere classified

28 Jobs found

Used filters:
 • Professional services managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company NASJONALBIBLIOTEKET AVD OSLO in Other
  11.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Det flerspråklige bibliotek (DFB) er nasjonal fjernlånssentral for litteratur og medier på andre språk enn norsk og tilbyr innkjøps- og katalogtjenester til norske bibliotek. DFB er også veileder og støtteapparat for landets bibliotek slik at de er i stand til å tilby gode bibliotektjenester til et flerkulturelt norsk samfunn. DFB er organisert i seksjon Kunnskapsorganisering monografier og har sine kontorlokaler i Oslo. Tilknyttet DFB er det nå ledig en fast 100% stilling for snarlig tiltredelse. Stillingen er tillagt hovedansvaret for den arabiskspråklige delen av samlingen, men omfatter også ansvar for arbeid med litteratur på andre språk og gir mulighet til å jobbe for gode og likeverdige bibliotektjenester til hele Norges befolkning.Arbeidsoppgaver* Hovedansvar for forvaltning og utv...

 • Company NAV ST. HANSHAUGEN in Other
  11.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Ønsker du å lede avdelingen Mottak og muligheter på NAV St. Hanshaugen som er et spennende sentrumskontor med flinke folk og med et godt arbeidsmiljø hvor vi bryr oss om hverandre?Avdelingsleder (seksjonsleder) St. Hanshaugen er en bydel med ca. 40 000 innbyggere, med høy mobilitet. Det er bydel med høy andel av ung befolkning og enslige. Vi har en høyere andel innbyggere med rus- og psykisk helseutfordringer, sammenliknet med andre bydeler i Oslo.NAV St. Hanshaugen er et av sentrumskontorene i Oslo, og har ca. 130 ansatte i et stort og variert fagmiljø, fordelt på et bredt spekter av tjenester. Kontoret har 6 avdelinger med hver sine oppgaveporteføljer. Vi har nylig gjennomført en omfattende organisasjonsendring, og jobber med å samarbeide for å ivareta innbyggernes behov på tvers tjenest...

 • Company VELFERDSETATEN ADMINISTRASJON in Other
  10.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Da kan denne lederstillingen være noe for deg!Avdeling forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten består av 6 underliggende tjenester. Dette er Ungbo, Uteseksjonen, Kompetansesenter rus Oslo, Pro senteret, Kontoret for Fri rettshjelp og Oslo kommunale Tolketjeneste. I tillegg har avdelingen ansvar for sentrumsarbeidet og SaLTo-sekretariatet som blant annet koordinerer rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge i Oslo.  På bakgrunn av utviklingen de siste årene innenfor kriminalitetsforebyggende områder og økte ansvarsområder i det byomfattende SaLTo-arbeidet, opprettes det en ny seksjon hvor det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Velferdsetaten er plassert. Vi søker derfor etter en dyktig, engasjert og målrettet seksjonssjef til den nyopprettede seksjonen, som du får...

 • Company RINGEBU KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Kirkeverge/daglig leder av Ringebu kirkelige fellesrådRingebu kirkelige fellesråd har ledig fast 100% stilling som kirkeverge, med tilsetting 1. oktober, eller etter avtale. Kirkevergen er administrativ leder av fellesrådet, og skal lede virksomheten i samsvar med lover, forskrifter samt vedtak i fellesråd/sokneråd. Ringebu kommune har ca. 4.400 innbyggere, og ligger i hjertet av Gudbrandsdalen. Kommunesenteret Ringebu, ligger ca. 60 km nord for Lillehammer. Kommunen har et allsidig næringsliv, et bredt utvalg av offentlige tjenester, gode kommunikasjonsmuligheter, godt utbygd tilbud innen skole og barnehage, et rikt kulturtilbud og unike friluftsmuligheter. I Ringebu er det 3 sokn og 3 kirker. Ringebu stavkirke (fra ca. år 1220), Fåvang kirke og Venabygd kirke. Ringebu stavkirke er en av...

 • Company RINGEBU KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Kirkeverge/daglig leder av Ringebu kirkelige fellesrådRingebu kirkelige fellesråd har ledig fast 100% stilling som kirkeverge, med tilsetting 1. oktober, eller etter avtale. Kirkevergen er administrativ leder av fellesrådet, og skal lede virksomheten i samsvar med lover, forskrifter samt vedtak i fellesråd/sokneråd. Ringebu kommune har ca. 4.400 innbyggere, og ligger i hjertet av Gudbrandsdalen. Kommunesenteret Ringebu, ligger ca. 60 km nord for Lillehammer. Kommunen har et allsidig næringsliv, et bredt utvalg av offentlige tjenester, gode kommunikasjonsmuligheter, godt utbygd tilbud innen skole og barnehage, et rikt kulturtilbud og unike friluftsmuligheter. I Ringebu er det 3 sokn og 3 kirker. Ringebu stavkirke (fra ca. år 1220), Fåvang kirke og Venabygd kirke. Ringebu stavkirke er en av...

 • Company EVJE OG HORNNES KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  09.04.2024 Updated on: 11.04.2024

  Har du lyst til å lede og videreutvikle våre helsetjenester? Er du tydelig og utviklingsorientert leder, som er god på å få med seg andre i riktig retning? Da må du lese videre!Vi søker en faglig sterk og engasjert leder til Habiliteringstjenesten, en avdeling i enhet for Helse. Dette er en 100 % fast stilling som leder for en avdeling bestående av to bofellesskap, en hjemmebaserte tjeneste og et arbeids- og aktivitetstilbud. Avdelingen har 22 årsverk. Arbeidstiden er i hovedsak dagtid, men arbeid på ettermiddag / kveld må påregnes. ArbeidsoppgaverDaglig drift, personalledelse og utvikling av tjenesten Økonomi- og budsjettansvar Veiledning ift saksbehandling/ vedtak om tildeling av tjenester Faglig og medisinsk ansvar Opplæring og veiledning av brukere, pårørende og ansatte Kvalitet...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET in Other
  06.04.2024 Updated on: 12.04.2024

  Har du erfaring fra maritim næring og har et ønske om å påvirke fremtidens fartøy? Da kan dette være stillingen for deg!I Sjøfartsdirektoratet fører Avdeling for fartøy og sjøfolk tilsyn med norske skip og rederier for å sikre høy sikkerhets- og miljømessig standard. Gjennom kontinuerlig utvikling av regler, holdningsskapende arbeid og oppfølging med tilsyn, arbeider vi hver dag for å ivareta og forbedre sikkerheten til sjøs.Underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger er én av syv underavdelinger/seksjoner i Avdeling for fartøy og sjøfolk. Underavdelingen kontrollerer dokumentasjon som blir sendt inn ved bygging, ombygging, innflagging, og drift av lasteskip og flyttbare innretninger.Arbeidet er variert og retter seg mot både tradisjonell design og prosjekter med ny teknologi - med m...

 • Company AVARN SECURITY AS AVD TØNSBERG in Other
  04.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Stillingstittel: Operativ LederStillingstype: Fast fulltidArbeidstid: 08-16, mandag - fredag.Kontorsted(er): OsloSøknadsfrist: SnarestOppstartsdato: Etter avtale Som operativ leder i Avarn Security utgjør du det kritiske bindeleddet mellom ansatte, kunde og avdelingsleder. Du er leder med personalansvar for de ansatte som jobber i din portefølje av kunder/objekter, og er ansvarlig for planlegging av og kvaliteten på tjenestene vi leverer ut til våre kunder. Du vil få være med på å sette sammen, bygge opp, coache og veilede sterke team med ansatte på flere varierte og spennende oppdrag, hvorav de fleste ligger plassert i Oslo. De fleste kundene i din portefølje vil bestå av kjøpesentre og andre lignende kunder.  Arbeidstiden er primært mandag til fredag kl 08-16. Flere av dine ansatte vil j...

 • Company RØROS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Kort om stillingeneVi har ledig 100% svangerskapsvikariat som avdelingsleder ved hjemmebaserte tjenester.Om oss Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er per i dag organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, Virksomheten er i stadig endring og utvikling, slik at vi kan tilpasse oss brukernes behov for bistand. Vi har fokus på hverdagsmestring og velferdsteknologi, og har et godt fagmiljø og tett samarbeid med andre virksomheter. Hjemmetjenesten er en del av hjemmebaserte tjenester som består av TFF, dagsenter, hjemmetjenesten og Strømmehagan barne og ungdomsbolig. Hjemmetjenesten har nedslagsfelt i hele kommunen. Hjemmetjenesten har 35 årsverk fordelt på sykepleiere, helsefagarbeidere og hjemmehjelp.  Tjen...

 • Company NORDKAPPMUSEET in Other
  04.04.2024 Updated on: 10.04.2024

  Om stillingenVi har ledig et vikariat 100% stilling som avdelingsleder ved Nordkappmuseet fram til og med 28.02.2028Vår avdelingsleder har permisjon i 4 år, vi søker en dyktig leder med engasjement for å utvikle Nordkappmuseet sammen med øvrig ledelse og ansatte. Avdelingen har særlig ansvar for fiskerihistorie og kystkultur sammen med de andre avdelingene, og skal i tillegg formidle utviklingen av Nordkapp som turistmål. Nordkappmuseet holder til i nye lokaler. Bygget er etter ombygging tilrettelagt for museumsdrift, og har eget rom for temporær formidling. Vår nye avdelingsleder har blikk og evne til å lede Nordkappmuseets inn i en tid der museets rolle defineres og styrkes i lokalsamfunnet.  Museet skal kjenne til våre lokalsamfunns historier og kulturarv, men også være tett på dagens i...

 • Company SJØFARTSDIREKTORATET STASJON TRONDHEIM in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy som anløper norske havner. Vi har over 100 inspektører fordelt på ulike regions- og tilsynskontor langs hele kysten som hver dag jobber for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier om bord.Region 5 består av Kristiansund regionskontor og Trondheim tilsynskontor med fem ansatte på hvert sted. Vi søker nå etter en ny kollega i Trondheim.ArbeidsoppgaverVerifikasjon av oppfyllelse av krav for sjøfolk og fartøy, herunder:Inspeksjoner i forbindelse med sikkerhets- og miljøkontroller av alle typer norske skip og flyttbare innretningerISM revisjonerKontroll av utenlandske skip som anløper norske havnerKontroll av sjøfolks kvalifikasjoner, samt arbeids- og levevilkårTilsyn med servicestasjoner for rednin...

 • Company HORTEN KOMMUNALE VOKSENOPPLÆRING in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Horten kommune har ledig en spennende avdelingslederstilling ved Horten voksenopplæring. Ved å jobbe på Horten voksenopplæring får du en unik mulighet til å være med å forme og utvikle både voksenopplæringens tjenester og integreringsarbeidet i Horten kommune. Du vil bli del av et arbeidsmiljø som er raust og inkluderende, med et høyt kvalifisert personale som har et stort engasjement for deltakerne og tjenestene som leveres. Dine arbeidsoppgaver vil være varierte, og du vil jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med rektor/leder. Vi kan tilby et mangfoldig og godt miljø der vi per i dag er 23 ansatte og ca 280 deltakere fra 44 forskjellige nasjoner. Våre deltakere fordeler seg i alder fra 16 til 77 år med ulike rettigheter til opplæring.  Voksenopplæringen i Horten har ansvar for oppl...

 • Company SØR-AURDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN in Other
  03.04.2024 Updated on: 09.04.2024

  Nord-Aurdal kommune søker nå etter en dedikert og motiverende avdelingsleder til Aurdal omsorgsbolig. Vi ser etter deg som trives med å veilede, lede og følge opp helsepersonell, slik at laget yter den beste tjenesten til våre pasienter. Vi ønsker oss en tilstedeværende leder som også kan bidra inn i avdelingens daglige gjøremål ved behov. Nord-Aurdal kommune kan tilby deg et godt lederteam å samarbeide med, bestående av virksomhetsleder, avdelingsledere, rådgivere og fagledere. Dere vil samhandle om institusjons- og hjemmetjenester, herunder turnus, økonomi, faglig utvikling, personaloppfølging og rekruttering. Lederteamet arbeider med forankring i kommunens planverk og målsettinger der faglighet, proaktiv ledelse, myndiggjøring og nytenkning er viktige stikkord. Det jobbes målrettet for ...

 • Company LINDESNES KOMMUNE HEDDELAND BOTJENESTE in Other
  27.03.2024 Updated on: 03.04.2024

  Enhet for Helsetjenester og legevakt består av to avdelinger, Lindesnes legevakt og Legetjenester. I enheten er det ledig en 100 % fast stilling som avdelingsleder for Legetjenester. Avdelingsleder har ansvar for daglig drift av våre kommunale legesenter, Vigeland legesenter, Halse legesenter og Øvrebyen legesenter. I tillegg har en personalansvar for fastlønnede fastleger og et administrativt ansvar for kommunens fastlegeordning.Vi søker en operativ avdelingsleder med engasjement og stor arbeidskapasitet som har lyst til å være med å utvikle legetjenesten videre. Avdelingsleder må ha evne til å motivere og legge til rette for tett samarbeid blant medarbeidere og andre samarbeidspartnere. Vi ønsker en avdelingsleder som kan være med å bidra til å skape en kultur for læring, forbedring og k...

 • Company ULLENSAKER KOMMUNE BOLIG- OG EIENDOMSETATEN in Other
  27.03.2024 Updated on: 09.04.2024

  Er du vår nye avdelingsleder for tjenesten avlastning for barn?Det er tilført en ny avdelingslederstilling i vår spennende enhet i vekst. Den er benyttet til å trekke ut denne avdelingen som et eget ansvarsområde. Gjennom dette ligger forholdene godt til rette for å videreutvikle det gode arbeidet som er etablert på avdelingen.Om enheten:Enhet Bolig med bistand i Ullensaker kommune er fordelt på ni tjenestesteder. Tjenestestedene er lokalisert sentralt på Jessheim, med et nærområde som byr på fine turmuligheter og god offentlig kommunikasjon. Vi gir praktisk bistand og opplæring til mennesker med psykisk utviklingshemming, funksjonsnedsettelser og ulikt bistandsbehov.Vi har godt utviklede fagadministrative systemer som skal bidra til informasjonsflyt, som grunnlag for lik praksis og kvalit...

 • Company FOSS VIDEREGÅENDE SKOLE in Other
  26.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Foss videregående skole er en ærverdig skole med lang historie som ligger på pulserende Grünerløkka i Oslo. Skolen er voksende med et økende elevantall og har fra august 2024 ca. 940 elever og om lag 130 ansatte. Foss videregående skole tilbyr utdanning innen programmene studiespesialisering og musikk, dans og drama, med fordypning innen musikk. Skolen kjennetegnes av et høyt ambisjonsnivå og stor trivsel blant lærere og elever. Elevmiljøet er ivaretakende og inkluderende, og lærerne er engasjerte og dedikerte med høy kompetanse innen sine fag. Skolen har et humørfylt og aktivt elevmiljø der Fossrevyen samler elevene på tvers av trinn og studieprogram.Foss videregående skole har fra 01.08.24 ledig et årsvikariat som avdelingsleder for program for musikk i 100% stilling. Vi søker etter en e...

 • Company VIK KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  26.03.2024 Updated on: 01.04.2024

  Trivest du med å jobbe med barn og ungdom? Kanskje også innan diakoni?Vil du arbeide i eit oversiktleg miljø kor engasjement, tru og omtanke står sentralt?Likar du varierte oppgåver? Er du sjølvstendig, men også glad i å jobbe i team?Vik kyrkjeleg fellesråd har ledig 100 % stilling som kyrkjelydsarbeidar frå 14. august 2024. Då er du kanskje vår nye medarbeidar?Vik kommune, med sine 2550 innbyggarar ligg på sørsida av Sognefjorden med nærleik til fjell og sjø. Vik kyrkjeleg fellesråd er del av Sogn prosti og Bjørgvin bispedømme. Fellesrådet består av 5 sokn; Fresvik, Feios, Vangsnes, Vik og Arnafjord.I tillegg har me også samarbeid med fortidsminneforeninga som har ansvar for middelalderkyrkjene Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje.   ArbeidsoppgåverDelta i å vidareutvikle og gjennomf...

 • Company BINDAL FOLKEBIBLIOTEK in Other
  23.03.2024 Updated on: 23.03.2024

  Vi søker en allsidig og fleksibel bibliotekar som kan bidra til engasjement og har en god evne til å formidle kunnskap. Du bør være serviceinnstilt og ha en nytenkende tilnærming. Som biblioteksjef vil du være ansvarlig for å drive vårt bibliotek, både i den daglige driften, men også i takt med utviklingen i samfunnet ellers. Vi ønsker et bibliotek der du er med på å stimulere til leseglede og leseutvikling, og til å skape en attraktiv møteplass for Bindalsbefolkningen.Hovedoppgaverveiledning og formidlingsarbeidistandgjøring av bøker og annen mediesamlingdrift og utvikling av biblioteketansvar for bibliotekets arrangementerbudsjett- og innkjøpsansvarbestille og administrere både trykte og digitale læremidlerbistå i oppgaver i publikumsmottakØnskede egenskapererfaring fra arbeid i bibliote...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Om stillingenVed Universitetet i Oslo genereres et stort antall innovative ideer hvert år. Likevel ligger det et stort urealisert potensial for innovasjon og entreprenørskap blant forskere, andre ansatte og studenter. For å styrke kulturen for innovasjon og gi forskere og studenter verktøy og kunnskap til å videreutvikle sine innovative ideer, satser Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet stort på å styrke innovasjons- og entreprenørskapsarbeidet.Innovasjonsenheten Veksthuset for verdiskaping er etablert for å bistå fakultetene med å endre kultur og tenkning, gi kunnskap, tilrettelegge for flere innovatører og oppstartsselskaper og for at mer kunnskap blir tatt i bruk innen livsvitenskap, helse og teknologi. Veksthuset har lokaler i Forskningsparken i Oslo. ...

 • Company SKODJE BARNESKULE in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Vikariat som avdelingsleiar skoleåret 2024/2025Vi har ledig ei 100 % stilling i vikariat som avdelingsleiar med 50 % leiing og 50 % undervisning skuleåret 2024 / 2025. Tiltreding 1. august 2024. Stillinga som avdelingsleiar er ei stilling som innehar funksjonen som mellomleiar. Dette inneber at avdelingsleiar har som formål å lede og fordele det faglege arbeidet innafor sitt ansvarsområde på ein fagleg og pedagogisk måte slik at elevane får eit best mogleg læringsutbytte. Avdelingsleiar er ein del av skulen si leiargruppe.Skodje barneskule er ein barneskule med ca. 250 elevar. Vi har omtrent 100 barn i SFO. Skulen har ei unik plassering som ligg tett inn mot store friareal som kan brukast til både organiserte læringsaktiviteter og frileik. Ungdomsskulen, kulturhus, idrettsanlegg og barneh...

 • Company STAVANGER PARKERINGSSELSKAP KF in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Stavanger Parkeringsselskap KF ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, som er heleid av Stavanger Parkering. Stavanger Parkering KF hovedformål er håndheving av parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Foretaket utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk. Ettersom nåværende avdelingsleder velger å pensjonere seg etter flere tiår i bransjen, er vi på jakt etter ny avdelingsleder for vårt brukertorg. Brukertorget har blant annet ansvar for kundebehandling, forvaltning av sone parkeringskort, parkeringstillatelser for forflyttingshemm...

 • Company HAUGALANDMUSEET AS in Other
  23.03.2024 Updated on: 29.03.2024

  Vil du lede arbeidet med å skape gode og engasjerende museumsopplevelser for publikum? Vi søker formidlingslederen som har ansvar for den utadrettede publikumsvirksomheten på alle museets avdelingerHva vi ser etterHovedoppgaverLede utvikling av avdelingen og museets publikums- og undervisningstilbudAnsvar for programmering av museets publikumstilbud, herunder utvikling av attraktive arrangementer i samarbeid med avdelingene for kunst og kulturPublikumsutvikling og utvikle reiselivstilbud, sesongtilbud og pakketilbudDrift og bemanning av museets avdelinger gjennom åretBudsjett- og resultatansvar. Oppfølging av mål og budsjetter i henhold til museets strategi- og handlingsplanRepresentere Haugalandmuseet utad som del av ledergruppenBidra i det strategiske arbeidet ved institusjonenSøke ekste...

 • Company MELHUS KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Har du lyst til å lede og videreutvikle barnevernstjenesten? Vi har nå en viktig stilling ledig som barnevernleder i Melhus og Skaun. Vi søker etter deg som er en trygg, tydelig og varm person, som legger vekt på å drifte en robust tjeneste og som evner å spille på lag med de ansatte for å nå virksomhetens mål. Du har en genuin interesse for barnevern og er faglig sterk, er tydelig i din kommunikasjon, er beslutningsdyktig og samlende. Er du også opptatt av å samarbeide med andre tjenesteområder og fremme tverrfaglig samarbeid? Da kan dette være jobben for deg!Barneverntjenesten i Melhus og Skaun er i god utvikling. I fellesskap jobber vi med å utvikle gode og solide tjenester, slik at vi kan hjelpe barn og familier på en best mulig måte. Barnevernet i Norge er i stadig endring og her har...

 • Company HELSE NORD-TRØNDELAG HF SOMATIKK - LEVANGER in Other
  22.03.2024 Updated on: 27.03.2024

  Vil du være med å videreutvikle fremtidens lokalsykehus innen MTU ? Vi har ledig stilling som Avdelingsleder, Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) i Helse Nord-Trøndelag HF Da vår nåværende avdelingsleder går av med pensjon, vil vi ha ledig stilling som Avdelingsleder for Medisinsk Teknologisk Avdeling i Helse Nord-Trøndelag HF (www.hnt.no). Medisinsk teknologisk avdeling (MTA) er organisert i Klinikk for Intern Service, sammen med 7 andre avdelinger.  Avdelingen har lokaliteter ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, til sammen 13 årsverk, 5 på Namsos og 8 på Levanger.  Avdelingsleder rapporterer til Klinikkleder. Avdelingsleder er med i klinikkens ledergruppe. Kontorsted: på et av sykehusene, etter behov.MTA forvalter, drifter og vedlikeholder HNTs medisinskteknologiske utstyrspark (...

 • Company ASVO KVINESDAL AS in Other
  22.03.2024 Updated on: 05.04.2024

  ASVO Kvinesdal AS er heleid av Kvinesdal kommune, og ved å drifte flere ulike avdelinger tilrettelegger vi arbeid for mennesker med ulike behov.  Vår avdelingsleder ved Snekkeriet går for en periode over i annet arbeid internt ved Asvo Kvinesdal AS og i den forbindelse trenger vi en allsidig og praktisk person som er vant til å bruke maskiner og verktøy innen trebearbeiding.  Du må som person være vant til å hurtig kunne omstille deg og kunne håndtere ulike mennesketyper på en god og tillitsbyggende måte. I perioder kan det bli aktuelt med snømåking og hagearbeid for å avhjelpe ansatte ved Hjelperen.  Ønskede kvalifikasjoner:  Relevant fagbrev innen trebearbeiding eller god erfaring med maskiner og verktøy som blir brukt innen trebearbeiding Ryddig, opptatt av sikkerhet og nøyaktig i sin a...

 • Company HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE in Other
  22.03.2024 Updated on: 12.04.2024

  Om stillingenFor skoleåret 2024/2025 har Hommelvik ungdomsskole et ledig vikariat som avdelingsleder i 100% stilling. Tiltredelse 1. august 2024.Avdelingsleder skal være med å lede skolen med mål om trivsel, mestring og god faglig og sosial læring for våre elever, i henhold til læreplan og lov- og avtaleverk. Avdelingsleder vil lede ett av trinnene ved skolen og være en del av skolens lederteam, som består av rektor og tre avdelingsledere. Ansvarsoppgaver drøftes og fordeles etter kompetanse, erfaring og behov. Det inngår 50% undervisning i stillingen.ArbeidsoppgaverI stillingen inngår delegert ansvar på områdene personal, økonomi og fag, som går noe over i hverandre. Aktuelle oppgaver vil være:FagLede og utvikle teametLede utviklingsarbeidOrganisere trinnets arbeid Følge opp eleverSamarbe...

 • Company BUFETAT VEST REGIONKONTOR, BUFDIR in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Bufetat region vest har ledig ein fast 100% stilling som avdelingsleiar ved senter for foreldre og barn.Senter for foreldre og barn region vest har tre avdelingar som ligg i Bergen, Førde og Stavanger. Avdelingsleiaren er ein del av senteret sitt leiarteam og blir ein viktig bidragsytar i forhold til den faglege utviklinga på feltet. Vidare medverkar avdelingsleiaren til at drifta vert utført i tråd med nasjonale kvalitetsmål og kunnskapsbasert praksis og brukermedverknad.Vi kan tilby spennande oppgåver med utfordringar knytt til ny barnevernsreform og nasjonalt standardisert forløp for utgreiing og hjelpetiltak. Vår primære oppgåve er å tilby spesialisert utgreiing av familiar i barneverntenesta si undersøkingseriode. Målgruppa er dei komplekse sakene der det er knytt stor usikkerheit til...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL FROGNER in Other
  22.03.2024 Updated on: 28.03.2024

  Bydel Frogner ved Enhet for mestring og rehabilitering har ledig en spennende, 100% fast stilling, som seksjonsleder for Møteplasser og aktivitet for eldre. Vi ser etter en medarbeider med gode lederegenskaper og interesse for fagfeltet.Enhet for mestring og rehabilitering består per tiden av seks seksjoner, herunder Møteplasser og aktivitet for eldre, Hverdagsmestring, Vurdering og vedtak, Arbeid, fritid og avlastning, samt Fredriksborgveien boliger og Majorstuen boliger. Stillingen som seksjonsleder inngår i enhetsleders ledergruppe. Seksjonsleder har fag-, personal- og økonomiansvar for eget område.Seksjon Møteplasser og aktivitet for eldre består per tiden av 17 faste årsverk i tillegg til noen mindre stillinger. Til seksjonen ligger Majorstuen seniorarena, Frogner seniorsenter, Tidema...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Professional services managers not elsewhere classified Edit filters