Jobmonitor. Search results for Professional services managers not elsewhere classified

185 Jobs found

Used filters:
 • Professional services managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 185 results.
 • Company NORE OG UVDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 964950946 Stillingsident: 4304187243 Presentasjon av stillingen:Kommuneområdet NMK omfatter tjenesteområdene plan og byggesak, kart og oppmåling, landbruk, vilt- og utmarksforvaltning, kommunale veier, vann og avløp, renovasjon, kommunale bygg og boliger, brann og redning, feiing, drift av kommuneskogen, næringsutvikling og kulturminnevern. Kommuneområdet gjennomfører dessuten en betydelig del av kommunens investeringer. Samlet er det 45 årsverk I kommuneområdet fordelt på rundt 60 ansatte. Stillingen har et spesielt ansvar for at kommuneområdets ulike virksomhetsområder framstår som proaktive og framtidsrettet innen både tjenesteyting, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling. Lederen inngår i kommunedirektørens strategiske ledergruppe.ArbeidsoppgaverLeder av kommuneområde for nær...

 • Company AURSKOG HJEMMETJENESTER in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Vil du være med å forme Aurskog-Høland kommune?Kommunen ligger under en time fra Oslo, Gardermoen og Charlottenberg, og kun 30 minutter fra Lillestrøm og store deler av Romerike. Vi er Oslos nærmeste villmark med et rikt dyreliv og et flott kulturlandskap, og med flere tettsteder der Bjørkelangen som kommunesenteret nylig har åpnet et ny og flott svømmehall, et fullverdig helsehus, skolebygg med fokus på miljø og et kompleks med leiligheter, avlastning og dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne.Aurskog-Høland kommune er en fremtidsrettet organisasjon der medarbeiderne er den viktigste ressursen for at vi skal lykkes i å skape det mangfoldige og gode liv for våre innbyggere og gjester. Det gjør vi best sammen, og som ansatt er vi opptatt av å gi deg ansvar og spennende arbeidsoppga...

 • Company AGDER FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJONEN KRISTIANSAND in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 923607676 Stillingsident: 4302442008 Presentasjon av stillingen:Agder fylkeskommune ser nå etter Prosjektleder til oppfølging av UNESCO Setesdal for en 3-årsperiode.I desember 2019 kom spel, dans og kveding fra Setesdal på UNESCOs representative liste for immateriell kulturarv. For å følge opp dette, er det våren 2020 utarbeidet et forprosjekt. Forprosjektet gir en statusrapport om arbeidet med bevaring, opplæring og formidling av tradisjonen nå, en oversikt over et levende og aktivt miljø av tradisjonsmusikk, dans og kveding. Det beskriver også forpliktelser, forventninger, oppgaver, behov og muligheter knyttet til UNESCO statusen.Med utgangspunkt i grunnlaget for listeføringa og rammer og innhold beskrevet i forprosjektet, lyser vi nå ut ei treårig prosjektstilling. Stillinga er...

 • Company SKARPE AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELITRANS AS AVD VÆRNES in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company DIRTYBIT AS in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN HOVEDKONTOR in Other
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4310029418 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å bidra til å utarbeide faggrunnlaget til handlingsplan for hvordan Oslo kan øke materialgjenvinningsgraden til minimum 65 %, og samtidig ivareta målet om at avfallshåndteringen skal være uten direkte utslipp av klimagasser i 2030?I Utviklingsavdelingen har vi ledig et ett års vikariat i perioden 01.01.21 - 31.12.21 som saksbehandler i Strategi-, analyse- og utviklingsseksjonen, der arbeidet vil være tilknyttet utredningsarbeidet som pågår om hvordan Oslo skal nå vedtatte mål på avfallsfeltet frem mot 2030. Prosjektleder for utredningen skal ut i svangerskapspermisjon, og vi søker etter en daglig dyktig og engasjert vikar som kan bistå i å sikre videre arbeid. Avhengig av søkers erfaring og kompetanse vil vika...

 • Company BOLIGBYGGELAGET USBL AVD OSLO in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Vi bygger og forvalter boliger, med et særskilt fokus på miljø og bærekraft. Hver dag jobber vi for å gi den beste bolig- og kundeopplevelsen, ved å skape helhetlige bo opplevelser for våre kunder. Usbl har eksistert i over 70 år, og har i dag over 100 000 medlemmer. Vi forvalter 1600 borettslag og sameier, hvor mange av dem er bygget av andre utbyggere. I tillegg til en rekke andre fordeler, har medlemmer i Usbl forkjøpsrett på 90 000 boliger i de mest sentrale områdene i Norge.Har du lyst til å være med å forme fremtidens Usbl med kunden i fokus, og jobbe med innovasjon og utvikling av nye tjenester innenfor eiendom?Om stillingenDu vil få ansvar for å utvikle og implementere produkter og tjenester mot styrer i borettslag og sameier, beboere og ...

 • Company NAMSOS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Namdal regionråd er samarbeidsorgan for 11 kommuner i Namdalen og har kontorer i Namdalshagen i Namsos.Vi har ledig en 100 prosent engasjementsstilling i tre år somRegionrådet skal delta i det nasjonale programmet Kompetansepilot som en av tre regioner i Trøndelag (Namdalen, Fosen-regionen og Trøndelag Sør). Trøndelag fylkeskommune vil være prosjektleder og ha overordnet prosjektledelse, men stillingen knyttes administrativt til Namdal regionråd.Prosjektet skal styrke tilgangen til kompetanse i Distrikts-Norge -- og har blant annet følgende mål:Identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansetiltak.Tilrettelegge for tilpasset og godt etter- og videreutdanning i offentlig og privat sektor.Utvikle og prøve ut nye modeller for ...

 • Company GRIMSTAD KOMMUNE HABILITERING in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: 984544537 Stillingsident: 4257870835 Presentasjon av stillingen:Kommunestyret i Grimstad har vedatt et investeringsprogram for bygging av utleieboliger/leiligheter for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.I den sammenheng søker vi en prosjektleder som skal ha ansvar for videre planlegging og gjennomføring av prosjektet.Prosjektleder skal sikre innovative løsninger i samarbeid med brukere, pårørende og andre aktører.Prosjektlederen skal samordne og lede arbeidet gjennom planleggings-, prosjekterings- og byggefasen.Gjennom målrettet prosjektstyring vil kommunen sikre at det gjøres gode vurderinger for utvikling og tilrettelegging av bygg, sikre god medvirkning fra brukere og pårørende, sikring av infrastruktur, innføring og bruk av trygghetsteknologi samt fremtidsrettet og effe...

 • Company STOR-ELVDAL KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Stor-Elvdal er en naturrik kommune midt i Østerdalen, med ca 2400 innbyggere. Her er 6 kirkebygg og kirkegårder; Sollia, Atneosen, Koppang kirkestue, Evenstad, Strand og Stor-Elvdal hovedkirke. Staben består av prest, organist, diakon, menighetspedagog, saksbehandler, to kirketjenere og kirkeverge. Alle stillingene utgjør til sammen nesten 5 årsverk. I tillegg driver menighetene i Stor-Elvdal en naturbarnehage.Arbeidsoppgaver:· Daglig leder for Stor-Elvdal kirkelige fellesråds virksomhet.· Lede, koordinere og utvikle den kirkelige virksomheten i Stor-Elvdal.· Ivareta kirkebygg og kirkegårder i samarbeid med Stor-Elvdal kommune.· Personalansvar, herunder fremme samarbeid, involvering og motivering.· Økonomiansvar på vegne av fellesråd og menighetsråd innenfor gjeldende regelverk.· Bistå sok...

 • Company OPPLÆRINGSKONTORET FOR MEKANISKE FAG in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FOLKETS HUS LILLESTRØM AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KYSTVERKET REDERI ÅLESUND in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4293399382 Presentasjon av stillingen:Kystverket utviklar transportsystem til sjøs som er sikre, fremmar verdiskaping og bidreg til omstilling til lavutsleppssamfunnet. Det er sett ambisiøse mål innan framkome, transportsikkerheit og klima/miljø. Her har vi ei ei brei samhandlingsflate innan samferdsel, mot andre samfunnsaktørar, og har internasjonalt samarbeid både med nasjonar og organisasjonar for å standardisere, effektivisere og trygge sjøfarten.Aukande skipstrafikk, meir aktivitet i kyst- og havområda, større klimautfordringar og ny teknologi i rask utvikling set nye og høgare krav til Kystverket. For å halde oppe og styrke dagens sjøsikkerheitsnivå, må satsinga på innovasjon og teknologi trappast opp.Kystverket er i omstilling. I ny organisering frå 01.01....

 • Company NORDVIK AS AVD SALG SVOLVÆR in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196637For å lykkes bør du haErfaring fra salg/ledelse med dokumenterte resultater.Evne til å kommunisere, involvere, engasjere, motivere og skape entusiasme.Solide selgeregenskaper, handlekraft, mye energi og liker å jobbe i høyt tempo.Utdannelse innen ledelse, pedagogikk eller HR er ønskelig.Erfaring innen ledelse, pedagogikk og HR kan kompensere for formell utdannelse.Digital kompetanse.Evnen til å være mulighet og løsningsorientert.Vilje til gjennomføring og utholdenhet til å komme i mål.Godt humør og entusiastisk innstilling.Stillingen innebærerOperativ drift og personalansvar for virksomheten i Nordvik AS - Svolvær.Å skape byens beste opplevelser i - et komplett bilanlegg.Å skape resultater gjennom samarbeid, involvering og engasjement både i teamet i Svolvær og i det sa...

 • Company NAV SILJAN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  NAV Siljan og NAV Drangedal søker prosjektleder til prosjektet «Forebyggende økonomisk styring».Det er en 100% stilling, engasjement ett år fra 1.1.2021.Vi søker etter en medarbeider som skal jobbe med temaet forebyggende arbeid knyttet til økonomiske utfordringer blant innbyggere i Siljan og Drangedal.Det antas at antall personer med behov for økonomisk råd og veiledning vil øke i kommunene etter utbruddet av Covid-19. For å komme tidlig inn og kunne jobbe forebyggende med økonomiske utfordringer søkes det etter en prosjektleder i 100% stilling, 1års engasjement med ønsket oppstart 01.01.2021Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Siljan og Drangedal og er støttet med midler fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.Målet med stillingen er å styrke den økonomiske kompetansen blant i...

 • Company LØTEN KOMMUNE STAB in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Kommunedirektør - Løten kommuneVi søker deg som fremstår som en synlig, tydelig, nøktern og samlende leder.Løten er en veldrevet kommune, men den økonomiske sitasjonen i kommunesektoren krever stadig tilpasning av driftsnivået til tilgjengelige ressurser. Du bør derfor ha erfaring med ledelse av endrings- og effektiviseringsprosesser basert på innovasjon, digitalisering og brukerorientering. Ønsket bakgrunn/erfaringKunne forstå og operere i henhold til politiske prosesser.God kunnskap og erfaring med økonomistyring, budsjett og økonomiplaner.Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering, endring og omstilling med dokumenterte resultater.Gode resultater også fra utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjon.Helst erfaring innen kommunal forvaltning og drift. God erfaring fra a...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL STOVNER in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4311427311 Presentasjon av stillingen:Bydel Stovner søker etter en prosjektleder som ønsker å lede det daglige arbeidet med å utvikle en tverrfaglig samskapingsarena hvor familiene skal kunne få hjelp til det de har behov for uten å gå fra dør til dør. Tilbudet skal være et tverrfaglig lavterskeltilbud hvor familiene skal kunne få rask og effektiv hjelp. Uttesting skal skje i prosjektet «Innbyggernes behov for familiens arena». Prosjektet skal bidra til å finne ut av hva innbyggere i bydelen har behov for og hvilke arbeidsmetoder som virker for å løse innbyggernes behov. Målgruppen er familier med barn i alderen 0-18 år. Formålet er å jobbe mer forebyggende og med fokus på tidlig innsats. Arbeidet med dette prosjektet skal være et viktig bidrag i bydelens videre ...

 • Company BRANN- OG REDNINGSETATEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Er du en innovativ leder med ambisjoner?gangs utlysningVil du bli en del av Norges største brannforebyggende avdeling og vårt viktige samfunnsoppdrag: å redusere risiko for og ved brann?Brannvesenet er i endring og søker en teamleder som trives med mange baller i luften, både store langsiktige endringsoppgaver og samtidig sørge for stabil drift.Vi mener at en god leder skaper et positivt og engasjerende arbeidsmiljø, og måler sin suksess gjennom sine medarbeideres prestasjoner. Du må være rå på å få det beste ut av dine medarbeidere, men ikke nødvendigvis den som kan brannfaget.Som teamleder blir du en del av en relativt ny ledergruppe som har høye ambisjoner på vegne av seksjonen og etaten. Du vil være med å utforme hvordan brannvesenet i fremtiden skal forebygge brann.Teamet du skal lede...

 • Company GRIMSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315441471 Presentasjon av stillingen:Grimstad kirkelige fellesråd driver en bred og betydelig virksomhet med ca 50 ansatte og 45 MNOK i årlig budsjett. Vår nåværende kirkesjef (endrer navn til kirkeverge) går av med pensjon og vi søker derfor hans etterfølger. Som kirkeverge vil du få det daglige ansvaret for fellesrådets virksomhet i Grimstad. Kirkevergen rapporterer til fellesrådets valgte leder og medlemmer, som er Grimstad kirkelige fellesråds øverste organ ("styret").Den som ansettes må være medlem i Den norske kirke og kunne identifisere seg med Den norske kirkes verdigrunnlag.ArbeidsoppgaverUtøve daglig ledelse og forvaltning av fellesrådets virksomhet i samsvar med vedtatte planer, budsjetter, gjeldende lover og forskrifterSikre finansiering av driften o...

 • Company KVÆNANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Kvænangen kommune har ledig fast stilling som etatslederfor helse og omsorg for snarlig tiltredelse. Etaten omfatter sykehjem/sykestue,hjemmebaserte tjenester, psykisk helse, tjenester for utviklingshemmede, lege,helsestasjon, fysioterapi, ergoterapi, samt ansvar med dekommunale tjenestene i NAV. I tillegg erdet en del tidsbegrensede prosjekter i etaten. Etatsleder har faglig,økonomisk og personalansvar i etaten. Vi søker en engasjert ledermed fokus på god økonomistyring, personalledelse og kommunal utvikling. Kvinneroppfordres til å søke.Arbeids- og ansvarsoppgaver:·Lede, samordne og videreutvikle denkommunale virksomheten innen helse og omsorg.·Ha ansvar for utredning ogtilrettelegging for politisk styring og sørge for gjennomføring av vedtak.·Motivere de ansatte til helhetstenking.·Etat...

 • Company FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4315933931 Presentasjon av stillingen:Har du kompetanse og erfaring med systematisk HMS-arbeid, strålevern eller miljøledelse, og vil lede arbeidet i et nytt fagkontor?Miljøkontoret er et nyetablert fagkontor som leder og koordinerer arbeider i Forsvarsmateriell innen fagområdene ytre miljø, strålevern og arbeidsmiljø/ menneskelig yteevene. Miljøkontoret ivaretar blant annet miljøledelse og rollen som sentral strålevernkoordinator i etaten. Kontoret er etatens kontaktpunkt innen disse fagområdene mot øvrige samarbeidspartnere og har også en rådgivende funksjon for ansatte i hele Forsvarsmateriell.Vi søker nå etter deg som vil lede arbeidet i Miljøkontoret og implementering av arbeid som følger av etableringen av det nye kontoret. Dette handler blant annet om milj...

 • Company NAV ØKONOMITJENESTE in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308099228 Presentasjon av stillingen:NAV Økonomiteneste er ein intern tenesteleverandør som leverer lønns- og rekneskapstenester til alle NAV sine statlege einingar. Dette inneber mellom anna utbetaling av 450 mrd. kroner i årlege ytingar, samt rettleiing for etaten sine 11 300 tilsette. NAV sitt rekneskap utgjer 1/3 av statsbudsjettet, og NAV Økonomiteneste har ei viktig rolle for å sikre god rekneskapskvalitet i NAV. Eininga består av 95 tilsette fordelt på fire seksjonar og er lokalisert i Leikanger, Vestland fylke.Vi ser no etter ein dyktig leiar med solid fagkompetanse innan økonomi, som skal leie Seksjon for rekneskap. Denne seksjonen har ansvar for utbetaling av ytingar, rekneskapsføring og avstemming, samla rekneskapsoppstilling for NAV og analysar. Leia...

 • Company FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK in Other
  28.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Jobbnorge ID: 196057Om stillingenFylkesmannen i Troms og Finnmark har prosjektlederansvar for aktiviteter i Andrejevabukta i Nordvest-Russland med finansiering fra Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Dette ansvaret har vi hatt i flere tiår og arbeidet har et perspektiv frem mot 2030. Vi rapporterer regelmessig til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som har ansvar for forvaltningen av Regjeringens atomhandlingsplan.Til dette viktige og spennende arbeidet søker vi nå en ny prosjektleder.Som prosjektleder, får du ansvar for oppfølging av framdrift i prosjektene innenfor rammene som er spesifisert i kontraktenes budsjett og timeplan mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og russiske parter. Jobben innebærer mye kontakt med DSA.Du får o...

 • Company SENIORKLUBBEN FOR ANSATTE I SENTRALADMINISTRASJONEN I ROGALAND FYLKESKOMMUNE in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MAREALIS AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4304150053 Presentasjon av stillingen:Stillingen er tillagt å drifte og videreutvikle kompetanse i operativ avdeling i samsvar med brannlovens bestemmelser og NRBR sin egen strategi.Du vil ha ansvaret for å lede, koordinere og utvikle det operative kompetansearbeidet i NRBR. Sørge for planlegging, gjennomføring og evaluering av utdanning/kurs, trening og øvelse innen fagområdet brann og redning.Operativ avdeling består av to seksjoner: Seksjon for utrykning heltid og seksjon for deltid. Avdelingen har 136 ansatte fordelt på heltid og deltid. Stillingen rapporterer til seksjonsleder deltid.ArbeidsoppgaverLede og utvikle kompetansefremmende aktivitet for hel- og deltidsansatte i operativ avdelingPlanlegge, tilrettelegge og gjennomføre kurs-, øvings- og treningsakti...

 • Company IBESTAD KOMMUNE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Jobbnorge ID: 195712Om stillingenVed seksjon for Plan- næring og utvikling, teknisk drift er det ledig en 100 % fast stilling som prosjektleder.Stillingen kan tiltredes umiddelbart, eller etter avtale.ArbeidsoppgaverStillingens hovedoppgaver blir å følge opp kommunens planverk innenfor seksjonen, det være seg nye planer i tillegg til gamle planer som skal rulleres. Oppfølging av investeringsprosjekter innen kommunalteknikk samt bygg- og utredningsarbeid vil også være primæroppgaver.Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.KvalifikasjonskravSøkere kan ha ulik utdannelsesbakgrunn, ingeniørhøyskole, teknisk fagskole, annen høyskole eller universitetsutdanning. Søkere med ingeniørutdannelse vil bli foretrukket, men søkere med annen bakgrunn vil kunne bli vurdert. Det viktigste er søker...

 • Company HAUGESUND KOMMUNE VALHALLGATA PU in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company XL-BYGG MYRE AS in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Utlysning daglig leder i XL-BYGG MyreNåværende daglig leder går over i en ny rolle i XL-BYGG Myre, og i den anledning søker selskapet etter ny daglig leder.XL-BYGG Myre driver virksomhet innen salg av byggevarer og er entreprenør for oppføring av ulike byggeprosjekter i tiltaksklasse 1 og 2. Selskapet har 35 faste ansatte og omsetter for kr. 100 millioner årlig fordelt halvt om halvt mellom avdelingene butikk-/lager og entreprenør virksomheten. XL-BYGG Myre er tilknyttet Mestergruppen som gir selskapet fordeler innen kompetanse, markedsføring, innkjøp og logistikk.Som ny daglig leder er det ønskelig at du har gode lederegenskaper, erfaring fra byggevarenæringen, er personal- og kundefokusert, resultatorientert og nytenkende. Du må ha stor arbeidskapasitet og evne til å skape positiv utvikl...

 • Company BERGEN KOMMUNE FORVALTNINGSENHET PSYKISK HELSE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4300180921 Presentasjon av stillingen:Etat for psykisk helse og rustjenester har ansvar for kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker over 18 år. Etaten er organisert i 10 resultatenheter, 4 bydelsvise psykiske helsetjenester, 3 byomfattende rustjenester, en forvaltningsenhet og Rask psykisk helsehjelp. Etaten og de underliggende enhetene har rundt 1100 ansatte fordelt på ca. 550 årsverk og et årsbudsjett på ca. 550 millioner kroner.Vi søker nå etter enhetsleder for Forvaltningsenheten for psykisk helse. Stillingen rapporterer direkte til etatsdirektør for psykisk helse og rustjenester.Forvaltning psykisk helse sine oppgaver er saksbehandling og tildeling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, tilrettelagte botilbud som et kommunalt serviceti...

 • Company KONGSVINGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4306724010 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en prosjektleder for et regionalt prosjekt i Kongsvingerregionen.Prosjektet vil gå over en treårsperiode, bestå av 3-4 prosjektmedarbeidere, hvor tema er utenforskap/manglende deltagelse i arbeidsliv og/eller utdanning.Et økende antall unge mellom 18 og 35 år står utenfor ordinært og lønnet arbeid. I Kongsvingerregionen er dette en stor utfordring, og dette vil vi gjøre noe med.Målgruppen i prosjektet vil være personer under 35 år, og som av NAV er identifisert som mottaker av uføretrygd, helt eller delvis.Gjennom målrettet kartlegging og bruk av hensiktsmessige virkemidler, ønsker man at flere unge med uføretrygd kommer helt eller delvis tilbake i ordinært arbeid, samtidig som prosjektaktivitetene vil være med...

 • Company NAV SULA in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308926436 Presentasjon av stillingen:NAV har som overordna mål å gje menneske muligheiter til arbeid og aktivitet. I partnarskap med kommunane er det etablert NAV-kontor over heile landet.Sula kommune har nær 9000 innbyggarar, og ligg ein kort køyretur frå Ålesund. Det går også snøggbåt over sundet til Ålesund. Sula har flotte tur og rekreasjonsområde. Ved NAV Sula er det 17 stillingar fordelt på statleg og kommunale tenester.Sula kommune og NAV Møre og Romsdal søker i fellesskap etter leiar til NAV Sula.Å være leiar i NAV inneberer at du må setje arbeids- og velferdspolitikken ut i livet ved å skape resultat gjennom andre. Dette betyr at du må ha god forståing av lover og rammer i statlig forvaltning slik at dine tilsette gjennom di leiing omset politiske førin...

 • Company NAV GISKE in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4308935024 Presentasjon av stillingen:NAV har som overordna mål å gje menneske muligheiter til arbeid og aktivitet. I partnarskap med kommunane er det etablert NAV-kontor over heile landet. NAV Giske har 10 tilsette og yter teneste til ei kommune med ca. 8 500 innbyggarar.Giske kommune er ei naturperle på Nordre Sunnmøre med Alnes fyr som en godt kjent sjåverdigheit. Kommunen har eit allsidig næringsliv og godt utbygde kommunale tenester. Storbyen Ålesund ligger berre 15 minutt unna med bil via tunell og det er kort veg til Vigra flyplass med destinasjonar fleire stader i Europa.Giske kommune og NAV Møre og Romsdal søker i fellesskap etter leiar til NAV Giske.Å være leiar i NAV inneber at du må setje arbeids- og velferdspolitikken ut i livet ved å skape resultat ...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker etter avdelingsleder for dokumentsenteret som skal være en aktiv pådriver for utvikling av avdelingen. Dette er spennende jobb i en kommune som nylig har vært gjennom en sammenslåingsprosess. Avdelingsleder vil ha et selvstendig ansvar for sitt arbeidsområde og er organisatorisk underlagt HR-sjef. Avdelingen har 7 medarbeidere.Viktigste arbeidsoppgaver:Personal-, økonomi- og fagansvar for dokumentsenteretAnsvar for videreutvikling av dokumentsenteretJobbe aktivt med medarbeiderutviklingAnsvar for at dokumentforvaltningen er iht. gjeldende lovverkAnsvar for ajourhold av arkivplan og bevarings- og kassasjonplanAndre oppgaver knyttet til seksjonens oppgaveportefølje kan tillegges ved behovKvalifikasjonskrav:Arkivfaglig utdanning, f...

 • Company BERGEN KOMMUNE BYGG OG EIENDOM in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4307926022 Presentasjon av stillingen:Ønsker du å lede og videreutvikle renholdsavdelingen hos en av Norges største eiendomsforvaltere?Etat for bygg og eiendom søker leder for renholdsavdeling. Etaten er en av Norges største eiendomsforvaltere og forvalter over 1000 bygg, 1,2million kvm bygningsmasse og har ca. 460 ansatte.Renholdsavdelingen er inne i en tid med vekst og store endringer fordi avdelingen skal overta levering av renholdstjenester i kommunale bygg. I dag har avdelingen ca. 80 ansatte og i løpet av første halvår 2021 vil avdelingen øke antall medarbeidere opp til ca. 130. Mangfold i arbeidslivet er viktig for oss og vi er stolte av å ha medarbeidere fra mange ulike nasjonaliteter. Tiden fremover vil by på spennendelederutfordringer når det kommer til...

 • Company MELHUS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  28.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4309458989 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig vikariat i 100% som prosjektleder for velferdsteknologi i Melhus kommune.Vikariatet har en varighet på 1 år fra 01.01.21-01.01.22.Melhus kommune har siden 2017 vært en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og har gjennom prosjektet innført flere velferdsteknologiske løsninger, som digitale trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere, ulike kommunikasjonsløsninger og pasientvarslingsanlegg.Buen helse- og omsorgssenter innfører et nytt pasientvarslingsanlegg første kvartal 2021. Som vår prosjektleder vil du få ansvaret for å følge opp anlegget og lære opp våre ansatte i å bruke det.Vi bruker flere velferdsteknologiske løsninger i dag. Å følge opp våre enheter og ansatte i å se mulighetene og videreutvikle ...

 • Company LEUG AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Som dagleg leiar har du det overordna ansvaret for å styrke eit spennande arbeidsmiljø for fire tilsatte og om 20 frilansarar. Du har også det overordna økonomiske ansvaret i selskapet.DL skal inspirere dei tilsatte og samarbeidspartnarar til å yte sitt beste for FRIKAR. DL er ansvarleg for å bidra til, og gjennomføre, strategiar ut frå visjonen og måla våre.PersonalansvarSkapa strategiske samarbeidØkonomiansvarRepresentasjon, presentasjon og sal ved behovVi ser etter gode evner i åSamarbeideInspirereStrukturereFRIKAR har ei samansatt finansiering av offentleg og privat stønad samt salsinntekt. Me treng ein dagleg leiar som er kunnskapsrik, lærenem og strukturert på økonomi.Om arbeidsgiveren:FRIKAR har sidan 2006 tenkt annleis og tverrfagleg, mottatt internasjonale prisar og gode kritikkar...

 • Company K-SEKRETARIATET IKS HOVEDKONTOR in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Vi søker person med høyere utdanning innen revisjon/jus/samfunnsvitenskap og gjerne kjennskap til kommunal organisasjon og forvaltning. Vi ønsker en involverende og samlende leder som er motiverende og skaper engasjement. I stillingen inngår, i tillegg til administrative oppgaver, saksbehandling for kontrollutvalgene.Les mer om stillingen Om arbeidsgiveren:K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonene for kontrollutvalgene i fylkeskommunene i Nord-Norge, 28 kommuner i Nordland, Troms og Finnmark samt Longyearbyen lokalstyre. Selskapet skal påse at saker som behandles i kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. K-Sekretariatet er utvalgenes operative ledd og skal bistå kontrollutvalgene med å føre tilsyn med den kommu...

 • Company FLEXJOB FOSEN AS in Other
  27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company STEINKJER KORNSILO SA in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORLED AS in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAMARØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org. nr: 970542507 Stillingsident: 4312543506 Presentasjon av stillingen:Hábmera suohkan- Hamarøy kommune har ledig 1 års vikariat som kommunalleder helse- og velferd.ArbeidsoppgaverAnsvar for den overordnede og strategiske ledelsen av sektoren.Fullt drifts-, økonomi-, budsjett og personalansvar innen området.Styre, lede og utvikle sektoren.Ivareta den helsefaglige kompetansen ved hjelp av riktig kompetanse og kapasitet i sektoren.Jobbe tett på organisasjonen, slik at tjenester utvikles gjennom teamarbeid og fellesskapskultur.Ha fokus på endring og videreutvikling av tjenestene gjennom innovasjon, det være seg teknologi eller nye arbeidsformer.Planlegge bygging om innhold av omsorgsboliger og helsehus.Kommunalleder er direkte underlagt kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens strat...

 • Company ØRLAND NÆRINGSFORUM in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  Vikaritat til Ørlands beste og mest spennende stilling.Vår daglig leder skal ut i svangerskapspermisjon, og Ørland Næringsforum trenger en vikar i inntil 100% stilling i ca. et år fremover.Ørland er inne i en fantastisk spennende tid både med tanke på vekst og utvikling. Vi har alle inklusive næringslivet utfordringer med å håndtere koronasituasjonen som vi sammen med kommune og myndigheter må finne gode løsninger på.Vi søker etter en leder med sterkt engasjement, med evne til å motivere, og være en aktiv pådriver for næringsutvikling i Ørland. Du må ha stort engasjement for næringslivet, være initiativrik, strukturert og selvgående. Vi jobber for tiden med spennende prosesser.Dine hovedoppgaver vil være medlemspleie, få flere bedrifter til å bli medlem, fremme næringslivets interesser i Ø...

 • Company HYTECH PERSONNEL DK in Other
  27.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING AVD NKS KONTOR ANSATT in Other
  27.11.2020 Updated on: 29.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HITECVISION AS in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company OBOS FELLESTJENESTER AS OBOS EIENDOMSMEGLERE OSLO in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SWECO NORGE AS HOVEDKONTOR in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; grønn energi, rent vann, varme boliger, effektiv transport og en bærekraftig industri. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren både imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.Hos oss gjør du en forskjell. Norsk industri er offensiv når det gjelder sirkulær økonomi og utvikling av ny bærekraftig virksomhet. Sweco jobber tett med industrien og utvikler organisasjon, produksjon, prosesser og tekniske løsninger som gjør industribedrifter rustet til å møte...

 • Company HOLMESTRAND KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  26.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Holmestrand har et aktivt og mangfoldig kulturliv, bestående av profesjonelle og amatører, lønnede og frivillige. Spennvidden er stor, for kulturen favner vidt: kulturarv, idrett og friluftsliv, kunst og kultur, kulturskole, bibliotek, den kulturelle skolesekken og spaserstokken, ungdomsklubb og ferieaktiviteter, museer og kulturarenaer, det store gule huset og frivilligsentralene. Kultur og fritid legger til rette for at alle innbyggere skal ha mulighet til å ha meningsfulle opplevelser og fritidsaktiviteter, i tett samarbeid med det frivillige og profesjonelle kulturlivet.Om kultur og fritidVirksomhet Kultur og fritid er organisert som en virksomhet i programområdet strategi og samfunnsutvikling. Kulturkontoret består av virksomhetsled...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Professional services managers not elsewhere classified Edit filters