Jobmonitor. Search results for Professional services managers not elsewhere classified

186 Jobs found

Used filters:
 • Professional services managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 186 results.
 • Company VIKEN FYLKESKOMMUNE FYLKESADMINISTRASJON in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194939277 Presentasjon av stillingen:Vi søker deg som har lyst til å være renholdsforvalter/enhetsleder for området øst i Viken.Eiendomsavdelingen ivaretar byggherrerollen, eieransvaret og FDVU av fylkeskommunenes eide bygningsmasse på ca. 1 million m2, der hovedvekten av bygningsmassen er videregående skoler. Eiendomsavdelingen er organisert med en desentralisert driftsseksjon og sentraliserte seksjoner innen teknisk, forvaltning/vedlikehold, prosjekt, renhold og utvikling.Det skal etableres ett kompetansesenter og rådgivningstjeneste innen renholdsfaget i Viken. Den sentrale renholdsseksjonen vil lede en kontinuerlig og langsiktig faglig utvikling innen fagområdet, og sørge for at renhold er basert på ledende praksis innen renholdsmetoder ved alle fylkeskommun...

 • Company AF GRUPPEN ASA in Other
  24.02.2020

  AF Anlegg gjennomfører alle typer anleggsprosjekter innenfor samferdsel, infrastruktur og vannkraft, inkludert veg, bane, flyplass og tunnel. Anleggsvirksomheten omfatter også nybygging og oppgradering av olje- og gassanlegg, samt havneanlegg. Vi er en sentral aktør på de største prosjektene innen samferdsel, vannkraft, olje og gass som utføres i Norge.Ivaretakelse av ytre miljø bli stadig viktigere i anleggsprosjekter. Som ytre miljø-leder i AF Anlegg har du muligheten til å være med å utvikle ytre miljø-arbeidet i noen av landets største og mest komplekse anleggsprosjekter. Hos oss får du ansvar og muligheter til å utvikle deg, samtidig som vi ønsker at du skal være med å utvikle oss.ArbeidsoppgaverSom YM-leder har du faglig ansvar for ytre miljø i regulering, planlegging, prosjektering ...

 • Company UTLEIEMEGLEREN AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PORSANGER POLITIHUS in Other
  24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4186643249 Presentasjon av stillingen:Ved Porsanger lensmannsdistrikt er det ledig fast stilling som seksjonssjef - seksjonfor forebygging, politipatrulje og etterforskning (SKO 1211 ). Stillingen ertillagt ansvaret for å drifte polititjenesten, herunder vakt og beredskap, forebygging og etterforskning innenfortjenesteenhetens område, som innbefatter tjenestestedene i Porsanger, Gamvik, Lebesby og Karasjok.Stillingen rapporterer til tjenesteenhetsleder og inngår i tjenesteenhetens ledergruppe.Politidistriktet har organisert seg i en driftsenhet (driftsenhet Finnmark) som består av de fire tjenesteenheteneAlta, Varanger, Porsanger og Hammerfest. Leder av driftsenheten er stedsplassert i Alta og vedkommende er itillegg tjenesteenhetsleder for Alta lensmannsdistrikt...

 • Company MACO BIL AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company LERØY VEST AS AVD AGA in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SOKNDAL SOKN in Other
  24.02.2020

  Det er ledig fast stilling som Dagligleder i menigheten i Sokndal sokn i 50 %.Dagligleder i menigheten har ansvar for:* Saksbehandling, gjennomføring og utvikling av menighetens/rådets planer og vedtak.* Behandle faktura, kirkeoffer, som innbefatter å sette penger i bank, kontere og attestere.* Kontorstøtte for prest og menighetsråd.* Holde menighetens nettsider, facebooksider og kirkelige registre oppdatert,* Følge opp og å være administrativ støtte for menighetsbladet,* Følge opp å ha kontakt med menighetens utvalg.* Er kirkekontorets og menighetens ansikt utad.Kvalifikasjoner og vilkår:· Utadrettet, liker å jobbe i team og trives sammen med mennesker· Du jobber selvstendig, service innstilt og løsnings orientert· Du bør ha kontor-, saksbehandlings- og data kompetanse.· Søker med annen r...

 • Company LOFOTEN SEA PRODUCTS AS in Other
  24.02.2020

  Lofoten Sea Products (LSP) søker daglig leder med sans for all verdiskaping som skjer "i brygga". Søker må like variert arbeid, både praktisk deltakelse i selve fiskemottaket samt utviklingsoppgaver knyttet til drift og ledelse.Ønskede kvalifikasjoner:Økonomikunnskap , helst på bachelor-nivå eller høyereErfaring med mottak og salg av hvitfisk, gjerne også exportGode evner til kommunikasjon, dialog og det å lede andreMå beherkse norsk skriftlig og muntligDen som søker må bo i - eller flytte til - LødingenBåde kvinner og menn oppfordres til å søke...

 • Company URD KLIMA SANDNES AS in Other
  24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NKI KOMPETANSE AS AVD OSLO in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 871232512 Stillingsident: 4188311049 Presentasjon av stillingen:Har du ønske om å utvikle en fagskoleutdanning innen bærekraftig handel og i tillegg har kompetanse innen sirkulærøkonomi med erfaring fra handelsbransjen -- da har vi jobben for deg!NKI Fagskoler AS utvikler en fagskoleportefølje innen bærekraftig handel og sirkulærøkonomi. Du vil være hovedansvarlig for å ferdigstille denne og søke akkreditering fra NOKUT. Som fagansvarlig vil en av dine oppgaver være å utvikle det faglige innholdet i studiet i samarbeid med handelsbransjen og ulike faglige bransjeorganisasjoner. I tillegg vil du være faglig ansvarlig for en portefølje innen fagområdene handel, salg, økonomi (regnskap/lønn, HR), logistikk og ledelse.I stillingen forventes du å holde deg oppdatert på utviklingen inne...

 • Company SECURITAS AS AVD OSLO in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org.nr.:920 144 950 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Avdeling Mobile i Oslo skal forsterke samarbeidet på tvers av tjenestene og vi ser derfor etter flere dyktige medarbeidere til funksjon Operativ leder i heltidsstilling. Mobile Oslo omfatter tjenestene mobilt vakthold, bomiljø og utrykning i Oslo, Romerike og Follo.Operativ leder skal fungere som et bindeledd mellom tjenestestedene i avdelingen og vil jobbe tett opp mot avdelingsledelsen, områdeledere og vekterne. Fokus vil være kvalitet- og personaloppfølging, bemanning og koordinering. Stillingen krever stor grad av egeninnsats og beslutningsevne, og vi ser etter deg som trives med en hektisk arbeidshverdag og har gode samarbeidsevner. Stillingen rapporterer til Avdelingssjef.Antall stillinger er fire i turnus på kveld/natt/...

 • Company POSTEN NORGE AS TILLER in Other
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Vi søker en fagsjef for styring/økonomi i Posten Norge, region Midt. Du skal lede fagområdet styring/controlling. Du vil jobbe tett på forretningen og delta i viktige beslutningsprosesser i vår virksomhet. Som fagsjef blir du en del av regionens ledergruppe, og rapporterer til regiondirektør. Stillingen er plassert i Trondheim.Sentrale Arbeidsoppgaverledelse og personalansvar for Styring / Controllingfagansvarlig for Styring / Controlling i regionenlede, koordinere og bistå i prognose, målprosesser og løpende resultatrapporteringbistå og rådgi ledergruppen og linjen med økonomiske analyser. Lønnsomhetsvurderinger og oppfølging av prosjekter, endrings-/forbedringstiltak og kundecaseidentifisere forbedringsområder, bidra til å iverksette og følge opp forbedringstiltak i verdikjedenvidereutvi...

 • Company OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN ADMINISTRASJON in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4194297302 Presentasjon av stillingen:Oslo er en by i vekst og det foregår en storstilt utvikling og fortetting av flere områder. En del av Bymiljøetatens ansvar er å være med og utforme de offentlige byrommene og være byggherre for kommunale infrastrukturprosjekter. Ansvaret innebærer blant annet planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter innenfor områder som gateopprustning, parker, plasser, gjenåpning av bekker, kabler- og ledninger m.m. Arbeidet foregår i utstrakt samarbeid mellom kommunale etater og med private utbyggere. Prosjektdivisjonen har i dag ca 100 medarbeidere og investerer for rundt en milliard kroner.Vi søker inntil 5 prosjektledere som trives med å lede prosjekter i komplekse områder i vekst, og har et engasjement for byutvikling.Det...

 • Company KVÆNANGEN KOMMUNE SERVICETORG in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Kvænangen kommune har ledig fast stilling som etatslederfor helse og omsorg fra mai. Etaten omfatter sykehjem/sykestue, hjemmebasertetjenester, psykisk helse, tjenester for utviklingshemmede, lege, helsestasjon,fysioterapi, ergoterapi, samt ansvar med dekommunale tjenestene i NAV. I tillegg er det en deltidsbegrensede prosjekter i etaten. Etatsleder har faglig, økonomisk ogpersonalansvar i etaten. Vi søker en engasjert leder med fokus på godøkonomistyring, personalledelse og kommunal utvikling. Kvinner oppfordres til åsøke.Arbeids- og ansvarsoppgaver:Lede,samordne og videreutvikle den kommunale virksomheten innen helse og omsorg.SØK JOBBEN HER...

 • Company HELSE MIDT-NORGE IT TRONDHEIM in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4193609959 Presentasjon av stillingen:Vi ser etter en drivende kollega som vil ha ansvar for datavarehustjenesten i Helse Midt-Norge. Teknisk løsning utvikles av Helse Midt-Norge IT (Hemit).Din hovedoppgave er å ivareta helsetjenestens behov for styringsdata, og sikre kvalitet og utvikling i den eksisterende tjenesteporteføljen. Rollen skal ha fokus på forvaltning og drift av datavarehustjenesten i samarbeid med helsetjenesten og våre utviklere internt i Hemit. Du vil bli sentral i å prioritere, etablere og videreutvikle behovet for styringsinformasjon gjennom Hemit sine tjenester og leveranser til Helse Midt-Norge.I rollen vil du få muligheten til å utvikle evnene dine innen mange områder, og arbeide i feltet mellom virksomhet og teknologi. Utnyttelse av data og...

 • Company GEBERIT AS AVD LØRENSKOG in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company COLLECTOR BANK AB, NORGE FILIAL in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FREMTIDEN EIENDOMSMEGLING AS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AVINOR OSL BIL in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AHEAD GROUP NORWAY AS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PLAN- OG BYGNINGSETATEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195087702 Presentasjon av stillingen:Avdeling for byggeprosjekter består av 6 enheter som behandler alle typer byggesøknader. Avdelingen veileder brukere og behandler byggesøknader og klager på vedtak.Enhetslederstillingen er plassert i enhet VestVil du være med å utvikle hovedstadens arkitektur?Vil du være en faglig leder for kompetente medarbeider i et tverrfaglig miljø?Kan du motivere, engasjere og mobilisere andre?Vil du skaffe deg viktig erfaring og etterspurt kompetanse innen offentlig regelverk for oppføring av byggetiltak og videreutvikling av eiendommer?Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt, dernest jurist, samfunnsgeograf eller ingeniør med byggesakskompetanse. Du skal arbeide som enhetsleder i byggesaksbehandlingen. Som enhetsleder har du ...

 • Company HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 182498Om stillingenVed Avdeling for lærerutdanning er det ledig en prosjektlederstilling knyttet til Desentralisert skolebasert kompetanseutvikling (DEKOMP). Prosjektleder ansettes i en fast undervisnings- og forskerstilling med ønsket tiltredelse fra 1. august 2020.DEKOMP skal bidra til at skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak tilpasset sine behov. I nært samarbeid med høgskolen og Fylkesmannen i Oslo og Viken skal skoleeier kartlegge behov for kompetanseutvikling og planlegge utviklingsarbeidet. Høgskolen skal fungere som utviklingspartnere for skoleeiere og bidra med det faglige innholdet i det lokale utviklingsarbeidet.Som prosjektleder vil du være bindeleddet mellom skoleeierne og lærerutdanningen, med mål om å gi best mulig kompetanseutvikling både ute...

 • Company ANNO MUSEUM AVD ADMINISTRASJON in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEDERSEN BRØDRENE EIENDOM AS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NESNA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSJEFENS KONTOR in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Fagleder tjenesten for utviklingshemmedeNesna kommune oppretter etter omorganisering en ny tjeneste for utviklingshemmede. Avdelingen vil gi tjenester til utviklingshemmede og andre med behov for tjenester innen miljøterapi. Det må påberegnes endel arbeid med å utvikle og etablere gode driftsrutiner i den nye avdelingen.Arbeidsoppgaver Ansvarlig for utarbeidelse av tjenestetilbud på bakgrunn av vurdering av kartlagt behovAnsvarlig for faglig oppfølging og utvikling av tjenestetilbudet I samarbeid med teamlederne være ansvarlig for kartlegging, vedtak, utarbeidelse og oppfølging av planerI samarbeid med virksomhetsleder og rådgiver helse og omsorg sørge for kompetanseutvikling blant tjenestens ansatte Personaloppfølging, herunder arbeidsplan, turnus og bemanningKvalifikasjoner Minimum 3 år ...

 • Company KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: 986471839 Stillingsident: 4197097773 Presentasjon av stillingen:Kilden teater og konserthus søker leder for sceneseksjonen i 100% fast stilling. Stillingen som leder for sceneseksjonen inngår i produksjonsavdelingens lederteam som for øvrig består av ledere for kullisseverksted, maskverksted, rekvisittverksted, lys og lydseksjonen samt produsenter.ArbeidsoppgaverPersonalansvar for ansatte i seksjonen Budsjetteringsansvar for seksjonen Tilse at seksjonens personell og andre ressurser forvaltes effektivt, forsvarlig og fornuftig Medansvar for helse, miljø og sikkerhet for alle personer på Kildens scener og produksjonslokaler Lede og koordinere personellet i seksjonen Innkjøp Utarbeide arbeidslister Lage forslag til opplærings- og kompetanseutviklingsplaner for seksjonenKvalifikasjon...

 • Company MØLLERDAMMEN NATURBARNEHAGE AS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Daglig leder ledig fra 01.08.20 eller før etter avtale.Vi søker etter en ny styrer som gjennom sitt engasjement, fokus på kvalitet og god barnehagedrift, bidrar til å skape en meningsfull hverdag for barna og personal.Arbeidsoppgaver som styrer:Daglig drift av barnehagen i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelserOrganisasjonsutviklingpersonalansvarFaglig oppdateringLede utviklingsprosjekterAnsvar for et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldre/foresatteAktivt samarbeid mellom eksterne aktører (kommunen, offentlige institusjoner ol)Utdanning/kvalifikasjoner:Godkjent barnehagelærer- eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.Meget gode norskkunnskaper muntlig og skriftligVi ønsker en person med:ledererfaring eller lederutdanningGod pedagogi...

 • Company BANE NOR SF DIVISJON EIENDOM in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4196987806 Presentasjon av stillingen:Bane NOR utvikler den digitale jernbanen i Norge. Som en del av dette arbeidet erdivisjonen Digitalisering og teknologi ansvarlig for et program som skaletablere ett nytt signalanlegg for hele Norge, basert på en europeisk standard,ERTMS. I tillegg skal det utvikles og innføres ett nytt trafikkstyringssystemog et nytt ombordsystem for tog, samt at Bane NOR skal klargjøre strekningerfor nye anlegg og systemer. ERTMS-programmet har tre hovedleverandører til ålevere signalanlegg, trafikkstyringssystem og ombordsystem, som er hhv Siemens,Thales og Alstom.ERTMS er etablert som et program med flere programområder og prosjekter, og et PMO (Programme Management Office). ERTMS-programmet har nå behov for en dyktig og erfaren planlegge...

 • Company SALTEN AQUA AS AVD BODØ in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Jobbnorge ID: 180691Viktige arbeidsoppgaverLedelse og ansvar for teknisk avdeling.I byggefasen vil teknisk leder være sterkt delaktig med tanke på montering og igangsetting av teknisk utstyr (mekanisk og automasjon) i samarbeid med entreprenør.Når anlegget kommer i drift vil teknisk leder og driftsleder sammen lede, planlegge og gjennomføre vedlikeholdet på nyanlegget, både med tanke på automasjon og mekanisk vedlikehold. Fordi vi er avhengige av kontinuerlig drift, vil etablering og oppbygging av vedlikeholdsystem og nødvendig delelager, være et sentralt ansvarsområde. Samtidig vil vi alltid ha fokus på forbedring og utviklingVideo: Ønskede kvalifikasjonerRelevant utdanning og erfaring innen elektrofaget og automasjon.Gjerne erfaring fra bygging av gjennomstrømmingsanlegg og/eller RAS anl...

 • Company LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER in Other
  22.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HANDWERK BOTANISKE AS in Other
  22.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company AURE IDRETTSLAG in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Kreativ og spennende stilling for å legge bedre til rette for frivillighetsarbeidet og økt aktivitet i laget.ArbeidsoppgaverOrganisasjonsutviklingØkonomiske og administrative rutiner og oppgaver. Intern og ekstern kommunikasjonKoordinere markeds- og sponsorarbeidTilrettelegging for større arrangementStillingen50 % av et årsverk. Lønn etter avtale.Erfaring fra verv i idrettsorganisasjon er en fordel. Mulighet til fleksibel arbeidstid.Kvalifikasjoner og egenskaperDu er en kreativ og selgende personDu har en positiv holdning og adferd som bidrar til et godt samarbeidDu er utadvendt og har evne til å skape engasjementDu har god organisasjonsforståelseFor nærmere opplysninger om stillingen kontakt styreleder Kjetil Ås på telefon 416 22 640.Søknad sendes til Søknadsfrist 20.mars 2020....

 • Company NAV HORTEN in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4195057220 Presentasjon av stillingen:NAV Horten har ca. 90 ansatte fordelt på seks ulike avdelinger. Alle avdelingene har et helhetlig fokus og hver avdeling har ansvar for alle ytelser og oppfølgingsbehov knyttet til sin målgruppe.NAV Horten søker nå en målrettet, løsningsorientert og ansvarsfull leder for kvalitet og internkontroll.Stillingen er nyopprettet og rapporterer direkte til kommunalsjef NAV/ NAV leder. Stillingen har det overordnede ansvaret for økonomisk sosialhjelp.Leder kvalitet og internkontroll vil ha ansvar for å sikre at NAV Horten sine tjenester og drift er målrettet, effektiv, lovlig og forsvarlig. Stillingen er fristilt fra linjeorganisasjonen og har ikke personalansvar, men vil være en del av NAV Hortens ledergruppe.Vårt hovedoppdrag er å ...

 • Company SKI POLITIHUS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4191678767 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en faglig dyktig og engasjert leder til fast stilling som tjenesteenhetsleder ved Follo politistasjonsdistrikt. Den vi søker etter må ha evne til å tenke helhetlig og være en pådriver for utviklingen av Øst pd/ GDE Follo Østfold og Follo politistasjonsdistrikt.Follo politistasjonsdistrikt er en viktig bidragsyter inn mot måloppnåelsen til GDE Follo/ Østfold og tjenesteenhetsleder må ivareta dette perspektivet. Som tjenesteenhetsleder må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt være en god motivator for egne ledere og medarbeidere.Tjenesteenhetsleder skal ha lederansvaret for den samlede polititjenesten og ivareta utøvelse av sivile gjøremål innenfor enhetens geografiske område. Som tjenesteenhetslede...

 • Company NSE GRUPPEN AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SSG NORGE AS AVD OSLO in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VYRK AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company PEOPLE PARTNER NORWAY AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GOMANBAKEREN HOLDING AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GOMANBAKEREN HOLDING AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company GOMANBAKEREN HOLDING AS in Other
  21.02.2020 Updated on: 22.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KVÆNANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  21.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Jobbnorge ID: 182013Om stillingenKommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, med en ledergruppe bestående av tre enhetsledere. Kvænangen kommune er i omstilling, og det er satt av betydelige midler til å sette i gang prosjekter knyttet til utvikling av kommunen.Ansvarsområder og arbeidsoppgaverMotivere og lede de ansatte i arbeidet med å styrke og videreutvikle kommunenOverordnet ansvar for kommunal tjenesteproduksjon, oppfølging og gjennomføring av politiske vedtakBindeledd mellom politikerne og administrasjonenØkonomistyring og budsjettansvarPådriver for samfunnsutvikling i samarbeid med politisk ledelse, herunder legge strategier og planer for næringsutvikling og hvordan få tilgang på høyere kompetanseDelta på relevante møteplasser i og utenfor kommunenNoe reisevirksomh...

 • Company FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD OSLO LINDERN in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4184899482 Presentasjon av stillingen:Folkehelseinstituttet har ledig stilling som prosessleder. Prosessleder skal koordinere og understøtte samarbeid med Direktoratet for e-helse og andresamarbeidspartnere, om å utvikle nye digitale løsninger slik at helsedata enklere kan brukes til forskning oganalyse.Folkehelseinstituttet samler inn, oppbevarer og utleverer helsedata av kvalitet iverdensklasse. I samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre dataforvaltere, skal Direktoratet for e-helse lage og ta i bruk en nydataplattform for helsedata, Helseanalyseplattformen. Dataplattformen skal gjøre helsedatalettere tilgjengelig for forskning og analyse. Direktoratet for e-helse leder arbeidet, som er organisert som et program, Helsedataprogrammet. Folkehelseinstituttet d...

 • Company NORDLAND FYLKESKOMMUNE SAMFERDSEL FYLKESVEG KONTOR BODØ in Other
  21.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Vi søker leder for strategi og samordning ved fylkesrådsleders kontor i 100% fast stilling. Ønsker du å jobbe i en spennende lederstilling i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon? Har du lyst til å jobbe tett opp mot fylkesrådet?Fylkesrådsleders kontor skal sikre gode prosesser, tverrfaglig samhandling og ha et koordinerende ansvar. Kontoret skal veilede og lede sentrale prosesser for porteføljestyring og prosjektarenaer. Med regionreformen har vi fått et utvidet oppdrag knyttet til samfunnsutvikling, og det blir sentralt å koordinere samhandlingen mellom Nordland fylkeskommune og regional stat. For å samordne og koordinere fylkeskommunens politikk og legge til rette for positiv utvikling i hele fylket skal vi utvikle regionvekstavtaler.Som leder for fylkesrådsleders kontor sk...

 • Company SKAGERAK ENERGI AS AVD PORSGRUNN in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE INNOVASJON OG NÆRINGSUTVIKLING BERGEN in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: 976248112 Stillingsident: 4193593944 Presentasjon av stillingen:Seksjon for forsking, kompetanse og internasjonalisering i avdeling for innovasjon og næringsutvikling, skal arbeide med kunnskap og kompetanse knytt til omstilling, innovasjon og næringsutvikling i Vestland fylke. Seksjonen skal mobilisere til forskingsbasert innovasjon gjennom auka bruk av nasjonale og regionale finansieringsordningar både i privat og offentleg sektor, og tettare samarbeid om forskingsaktivitetar. Seksjonen skal koordinere arbeidet med å kartlegge næringslivet sitt behov for arbeidskraft i framtida, og sikre at utdanningstilbodet på alle nivå treff i forhold til dette. Gjennom høg kompetanse på EU sin politikk og verkemidlar skal seksjonen mobilisere kommunar, næringsliv og frivillig sektor til delt...

 • Company NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Org. nr: 920440754 Stillingsident: 4185993284 Presentasjon av stillingen:Som Fagansvarlig risikostyring vil du ha ansvar for å etablere, implementere og forvalte system for risikostyring i NND. Ditt ansvar blir å sikre at NND og Norges nukleære anlegg har systemer for risikostyring som ivaretar mål og krav, og at NND sitt risikobilde både på etatsnivå og anleggsnivå til enhver tid er oppdatert og ledelsen korrekt informert. NND samarbeider tett med Institutt for energiteknikk (IFE), som er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden. Som fagansvarlig risikostyring vil du ha et fast oppdrag som leder for risikostyring av de nukleære anleggene hos IFE i en overgangsperiode.Stillingen rapporterer til Sikkerhetssjef i NNDArbeidsoppgaverEtablere og forvalte NND sine prose...

 • Company ENERGIVERKET AS in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company BKK NETT AS AVD BERGEN in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company VOITH HYDRO AS AVD SALG OSLO in Other
  20.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Professional services managers not elsewhere classified Edit filters