Jobmonitor. Search results for Professional services managers not elsewhere classified

294 Jobs found

Used filters:
 • Professional services managers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-50 of 294 results.
 • Company STANGVIK OG SURNADAL KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399452076 Presentasjon av stillingen:Er du en samlende, handlekraftig og omstillingsdyktig leder? Nå kan du søke på en spennende lederstilling i Den norske kirke.Vi søker etter kirkeverge i full stilling for fellesrådene i Surnadal og Rindal med arbeidsdeling 70 % i Surnadal og 30 % i Rindal.Vi har et formalisert samarbeid mellom fellesråd og sokneråd med samarbeid over soknegrenser, fellesrådsgrenser, prostigrenser og bispedømmegrenser.Fellesrådet er et forvaltnings og serviceorgan for menighetene Mo, Rindal, Stangvik, Todalen, Øye/Ranes og Åsskard. Kirkevergen i Rindal og Surnadal har arbeidsgiveransvar for 15 ansatte.Det er kirkekontorer i både Rindal og i Surnadal.Fellesrådet har tjenesteavtale med TET på regnskapsføring og lønnskjøring mm. og med Kirkepartn...

 • Company ALVDAL KOMMUNE FYSIOTERAPITJENESTEN in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:939 984 194 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kommunen søker kommunalsjef i 100% fast stilling for tjenesteområde OPPVEKST, for å videreføre den gode utviklingen oppvekstsektoren er i, sammen med folkevalgte, medarbeidere, 2450 innbyggere og andre partnere i kommunen og regionen. Den nye kommunalsjefen må ha ledererfaring, interesse for barn og unges oppvekst, og være en lagspiller som kan inspirere sine samarbeidspartnere.OppgaverLede kommunens helhetlige arbeid med å videreutvikle oppveksttilbudet til Alvdals barn og ungeBygge samarbeid, relasjoner og partnerskap mot næringsliv og lokalsamfunnUtvikle det interkommunale samarbeidet, samt mot andre forvaltningsnivåer og aktørerOppfølging av Alvdals barnehager, Alvdal barneskole, Alvdal ungdomsskole og Alvdal kulturskole, ...

 • Company ALVDAL KOMMUNE FYSIOTERAPITJENESTEN in Other
  22.06.2021

  Org.nr.:939 984 194 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kommunen søker kommunalsjef for tjenesteområde HELSE OG VELFERD for å videreutvikle et helhetlig helse og velferdstilbud til Alvdals innbyggere, sammen med folkevalgte, medarbeidere, 2450 innbyggere og andre partnere i kommunen og regionen. Den nye kommunalsjefen må ha ledererfaring, interesse for helse og velferd i et bredt perspektiv, og være en lagspiller som kan inspirere sine samarbeidspartnere.OppgaverLede kommunens arbeid med å utvikle helse- og velferdstilbudet i AlvdalBygge samarbeid, relasjoner og partnerskap mot næringsliv og lokalsamfunnUtvikle det interkommunale samarbeidet, samt mot andre forvaltningsnivåer og aktørerOppfølging av Solsida omsorgsheim, Hjemmebasert omsorg, Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) og e...

 • Company FREMTIND SERVICE AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN in Other
  22.06.2021

  Kunnskap som formar samfunnetGjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.Vil du vere med å forme framtida?Leiar for UiB læringslab - 100 % (seniorrådgjevar, kode 1364)UiB læringslab er ei drivande kraft i utviklinga av digital undervising, vurdering og formidling ved UiB. Her er kompetanse på studiekvalitet, læringsmiljø, etter- og vidareutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, medieproduksjon og formidling samla.UiB læringslab er ei matriseorganisasjon der omlag 25 tilsette som organisatorisk høyrer til i andre einingar har UiB læringslab som arbeidsfellesskap.Vi søkjer vi no etter ein leiar i 100 % stilling (1364 seniorrådgjevar) til å koordinere arbeidet ...

 • Company ELTEL NETWORKS AS AVD ÅLESUND in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4403527364 Presentasjon av stillingen:Samfunnet er på vei inn i den neste bølgen med digital og teknologisk utvikling, og viopplever økende etterspørsel fra eksisterende og nye kunder. Eltel gjennomførerbetydelige kompetanseløft og digitalisering av egne prosesser, blant annet ved nyttdigitalt ordresystem. Eltel er et spennende selskap, i en spennende fase, i enspennende tid. Her kan du være med å bygge infrastruktur for fremtiden!Nå søker vi Prosjektleder for planlagte omlegginger i nettet.Arbeidsområde omfatter utbyggingsprosjekter av telenett, samt vedlikehold aveksisterende infrastruktur, dvs. både fiber- og kobbernettet. Du vil arbeide svært tett med produksjonen, styre montørene, og med ansvar for prosjektene fra A til Å. Du vil være tilknyttet ett ...

 • Company MANPOWER AS AVD GARDERMOEN in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SULDAL TRANSPORT AS AVD BERGEN in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company MOLDE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON AVD MIDSUND in Other
  22.06.2021

  Sykepleiere Midsund omsorgsdistrikt Info: Marte Nygård tlf: 468 36 650 Leif Lagesen tlf: 915 31 117 Søknadsfrist: 01.08.2021 Fastlegeavtaler Legesenteret Molde Helsetjenester Info: Neelesh Kasbekar tlf: 973 13 731, Åse Schiøtt tlf: 992 33 557 Cato Innerdal tlf: 926 21 245 Søknadsfrist: 08.07.2021 Fastlegeavtaler Kirkebakken legesenter Helsetjenester Info: Anne Margrete Nødtvedt Sletten tlf: 71 11 30 00, Bård Sættem tlf: 988 57 882, Roy Skarshaug tlf: 951 11 015, Cato Innerdal tlf: 926 21 245 Søknadsfrist: 08.07.2021 Hallvakt /vaktmestervikar Idrett og friluftsliv Kulturtjenesten Info: Geir Bækkelund tlf: 481 77 029 Søknadsfrist: 08.07.2021 Rådgiver miljørettet helsevern Samfunnsmedisin Helse og omsorg Info: Tanja Thalén, tlf. 990 33 623 Søknadsfrist: 08.07.2021 Innføringsansvarlig for hels...

 • Company ÅKP AS in Other
  22.06.2021

  NCE Blue Legasea søkerProsjektleder Marin/MaritimANSVARSOMRÅDER:Dialog med næringen og behovskartlegging av nye kompetanseområder.Initiativtaker, pådriver og bindeledd i aktiviteter og prosjekter forvidereutvikling av klyngeprosjektet.Utvikle relasjoner med medlemsbedrifter og interessenter til klyngen.Etablere felles kunnskapsbase og sikre forståelse for bærekraftig utvikling.Søker bør ha relevant utdanning på masternivå, min. bachelor. Fordel med prosjekt erfaring fra innovasjon, bærekraft, klynger/nettverk, gjerne innen marin eller maritim industri.Vi ønsker en kollega som er selvgående, har gode samarbeidsevner og er fremtidsorientert. Du kan planlegge, lede og gjennomføre prosjekter av verdi for klyngepartnerne og skjønne hvordan næringens behov kan omsettes til gode prosjekt samt kom...

 • Company MONGSTAD TAVLETEKNIKK AS in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAMAR POLITISTASJON in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4336222530 Presentasjon av stillingen:Innlandet politidistrikt ble opprettet 1.1.2016. Embetet er et åremål for en periode på seks (6) år.Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og gjeldende strategi blir f...

 • Company KIRKENES POLITIHUS in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4336213192 Presentasjon av stillingen:Finnmark politidistrikt ble opprettet 1.1.2016. Embetet er ledig fra 1.1.2022 og er et åremål for en periode på seks (6) år.Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og g...

 • Company HERØY KOMMUNE ADMINISTRASJONSENHETEN in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  IngressVi er ser etter en person som er strategisk og samlende leder og ønsker ha ansvaret for tekniske tjenester, som er kjempeviktig i oppgaven med å utvikle og styrke samfunnet i Herøy kommune på Helgeland. Du vil få plass i kommunedirektørens lederteam, og vil kunne påvirke samfunnsutviklingen, sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere i hele organisasjonen.Beskrivelse avdelingI denne jobben ligger ansvaret for kommunale tjenester; vei og trafikk, havn, forurensning og renovasjon, vann ogavløp, bygg og eiendomsforvaltning, behandling av byggesak, arealplanlegging og oppmåling. Tjenesten har ogsåansvaret for kommunens brann og beredskap og større offentlige anskaffelserKommunalsjefen har et helhetlig ansvar for økonomi, personal, fag og utvikling innen teknisk sektor.Kommunalsjefen ...

 • Company GODT BRØD ASKER AS AVD TREKANTEN in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406472572 Presentasjon av stillingen:Midt i Asker sentrum - ved inngangen til Trekanten senter finner du et herlig bakeverksted. Her jobber et stjernelag som ser etter en ny Nestleder til laget sitt.Du ønsker deg en jobb hvor du kan være med å lede andre, bygge opp et vinnerlag og sette ditt preg på hvordan vårt bakeverksted skal være! .Du elsker tempo, gjester, medarbeidere, herlig nybakt bakst og deler våre verdier om kultur, natur, miljø, økologi og vertskap.Du liker tidlig morgener, sene ettermiddager og en natt i blant. Du skal jobbe i drift i bakeverkstedet med våre medarbeider hver dag og du skal sette standarden for at vi som et lag når våre mål og lykkes med å servere Trekantens beste bakervarer rett fra ovnen og varm nytraktet kaffe - hver dag.Er du kl...

 • Company ØRSTA KYRKJELEGE FELLESRÅD in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399765476 Presentasjon av stillingen:Ørsta kyrkjelege fellesråd har ansvar for tre kyrkjesokn; Hjørundfjord, Vartdal og Ørsta i SøreSunnmøre prosti. Fellesrådet har 9 stillingar delt på 13 tilsette i tillegg til 3 prestar medteneste i fellesrådsområdet. Kyrkjeadministrasjonen med kontor for alle tilsette ligg i Ørstasentrum. Kyrkjeleg fellesråd har eigne lokale med gode kontor og undervisingsrom.Kyrkjeleg fellesråd har ansvar for tre kyrkjer og fire gravplassar.Ørsta kommune finn du midt mellom Sunnmørsalpane, i Møre og Romsdal fylke. Medfjordar, dalføre og bratte fjell ligg det til rette for eit allsidig og variert friluftsliv heile året.Kommunen har om lag 10500 innbyggarar, der om lag 7500 bur i Ørsta sentrum. Kommunenhar eit allsidig næringsliv, med jordbruk...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE ADMINISTRASJON OG LEDELSE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4394573644 Presentasjon av stillingen:Lillestrøm kommuneLillestrøm kommune har ambisjoner om å levere digitale tjenester som begeistrer, som understøtter kommunens arbeid med bærekraftsmålene og som skaper en effektiv og friksjonsfri kommune. Innbyggerne skal i størst mulig grad kunne benytte selvbetjeningsløsninger for å løse sine behov, og oppleve at kommunen er åpen og tilgjengelig med digitale løsninger som er lette å bruke. Kommunen skal utfordre leverandørmarkedet på gode løsninger og være en pådriver for stadig bedre fellesløsninger i offentlig sektor. Digitalisering handler også om å utforske nye muligheter, arbeide med innovasjon, lære og være nytenkende.IT-SeksjonenIT-Seksjonen består av enhetene Brukerstøtte og service, IT-drift og IT-systemforvaltning...

 • Company SMØLA KOMMUNE SERVICEAVDELINGA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:945012986 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om stillingenSmøla kommune har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder Aktivitet og boveiledning. Enhetsleder har det overordnede lederansvaret for enheten, og har kommunedirektøren som nærmeste overordnede. Alle enhetsledere inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Enhetsleder har ansvar for utvikling og drift av resultatenheten Aktivitet og boveiledning herunder budsjett- og resultatansvar, personalansvar og fagansvar.KompetansekravHøgskole- eller universitetsutdanning innenfor relevant fagområdeAllsidig og relevant arbeidserfaringLederkompetanse, gjerne fra offentlig sektorSøkere bør være utviklings- og resultatorientert og ha god økonomisk vurderingsevne samt kunne arbeide målrettet og systematisk. Gode samarbeidsevner og ...

 • Company ETNE KOMMUNE JORDMORTENESTE in Other
  21.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAMAR KOMMUNE PLAN OG BYGGESAK in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397864180 Presentasjon av stillingen:Hamar kommune vil ta en mer proaktiv rolle i vassdragsforvaltningen og samler kompetansen på fagfeltet i en nyopprettet faggruppe for vassdrag og forurensning. Vi søker deg som vil være engasjert fagleder for denne gruppen.Vassdrag og forurensning er en del av kommunalområdet By, miljø og arbeid. Avdelingen som faggruppen inngår i består fra før av arealplan, byggesak, byutvikling og oppmåling.Faggruppen for vassdrag og forurensning skal ha et overordnet oppfølgingsansvar for alle vassdrag og innsjøer i kommunen, med et særlig fokus på Mjøsa. Kommunen har et ønske om å sikre innbyggerne bedre tilgjengelighet til våre vassdrag, samtidig som vi sikrer et klimarobust samfunn. Viktige ansvarsområder blir å følge opp vannkvalitet,...

 • Company TALENTECH AS AVD NYDALSVEIEN in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Talentech er Nordens ledende leverandør av verktøy og ekspertise innen rekruttering, onboarding og Talent Management. Vi i Talentech har et felles mål om å forenkle hverdagen for våre kunder og deres jobb, ved å hjelpe dem med å finne de riktige kandidatene, og rekruttere på en effektiv, profesjonell og rettferdig måte. For å gjøre dette så er vår utviklingsprosess utenfor Norden sentral for videre vekst.Vi søker nå etter en Customer Success Manager som vil tilhøre vårt team av andre Customer Success Managers på vårt kontor i Nydalen, Oslo. Som Customer Success Manager vil du få mulighet til å videreutvikle og opprettholde relasjoner til våre gode kunder som deres kundekontakt. I avdelingen for Customer Success har vi samlet support, leveranse og kundeansvar, men du vil også jobbe tett med...

 • Company OUTDOOR NORWAY AS in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Roles and Responsibilities:• Pre-season preparation of the business' operational department• Pre-season preparation of contingency and emergency plans• Identify and delegate the needs of each rafting trip to river guides and trip leaders• Staffing of river trips for both river guides and river drivers• Provide risk assessment of technical procedures• Organize and assemble equipment required for each trip• Provide Trip Leader supervision and management• Ensure a high level of service standard is met by all staff both on and off the water• Client liaison -- to liaise with clients and provide feedback to help marketing efforts• Act as a Outdoor Norway representative by fostering a high standard of professionalism in every functions and tasks• Understand and role model company policy and stand...

 • Company IMENCO CONSULTING AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HAMARØY KOMMUNE ADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 970542507 Stillingsident: 4404893631 Presentasjon av stillingen:Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Hamarøy frivilligsentral jobber for å skape trivsel, bo- og bli-lyst i vår kommune.Hamarøy frivilligsentral søker daglig leder i 100 prosent fast stilling. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.ArbeidsoppgaverAdministrative kontoroppgaverRekruttering av frivilligeHolde kontakt med lag og foreninger, samt planlegge, koordinere og gjennomføre frivillige aktiviteterLeder skal også være pådriver for å starte nye aktiviteter og prosjekter i samarbeid med frivillige, lag og foreninger, samt søknadsarbeidLeder skal bidra til at Hamarøy frivilligsentr...

 • Company ASKØY KOMMUNE BARN OG FAMILIE ADMINISTRASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406120084 Presentasjon av stillingen:ArbeidsoppgaverAskøy kommune skal i løpet av 2022 etablere et differensiert botilbud til barn og unge med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Tilbudet etableres i tett samarbeid med Barneverntjenesten, Helse og omsorgstjenestene, spesialisthelsetjenesten og Bufetat. Formålet er å gi barn og unge nødvendig hjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven og lov om barneverntjenesterDet blir etablert egen prosjektorganisering, -styring og mandat for arbeidet, hvor representanter fra de ulike samarbeidende aktørene er representert. Botilbudene vil bli etablert i tett samarbeid med Helse Bergen og Bufetat. I tillegg vil samarbeid med pårørende og andre representanter fra tjenesteapparatet stå sentralt.Stillingen vil være plassert i...

 • Company MARITECH SYSTEMS AS AVD MOLDE in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ETTERRETNINGSTJENESTEN E in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974789221 Stillingsident: 4406007476 Presentasjon av stillingen:Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.Vi søker deg som ønsker å lede den tekniske tjenesten ved Forsvarets Stasjon i Vardø. Som teknisk leder er du direkte underlagt sjef FSTV og du vil ha personellansvar for overingeniører, senioringeniører og kontorsjef. Dette e...

 • Company KRISTIANSAND KOMMUNE ORGANISASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398804328 Presentasjon av stillingen:Kristiansand kommune skal styrke fokuset på nærværsarbeid og søker etter en dyktig prosjektleder og personalrådgiver.Personalenheten i Kristiansand kommune består av tre avdelinger - Organisasjonsutvikling, Personalprosjekter og utredning samt Personaltjenester med til sammen 24 ansatte.Vår nye rådgiver vil i prosjektperioden (2021-2024) tilhøre avdeling Personalprosjekter og utredning. Etter prosjektperioden vil stillingen gå over i operativt arbeid som personalrådgiver i Personalenheten.Vi søker ny kollega som kjenner seg igjen i kommunens verdier på lag , på stell , på hugget.ArbeidsoppgaverEtablere og lede nytt nærværsprosjekt i henhold til vedtatt bystyrevedtak.Rådgivning overfor ledere og saksbehandling knyttet til nærv...

 • Company MDE NORWAY AS AVD STAVANGER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING SA in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Brenner du for Narvikregionen og vil jobbe for at flere flytter hit og blir værende? Dette er en unik mulighet til en spennende jobb, en mulighet til å bidra til gode tilflytteropplevelser og skape en god velkommenkultur i regionen.Vi ønsker å synliggjøre alt den fantastiske regionen vår har å tilby, og jobbe for at flere flytter hit og blir værende.Narvikregionen Næringsforening skal, i samarbeid med Narvik kommune, etablere en tilflyttertjeneste, og søker deg som vil være med å lede prosjektet.Arbeidsplassen din vil være i Næringslivets hus midt i Narvik sentrum, og du vil være en del av et næringsorientert og utviklingsorientert arbeidsmiljø, sammen med flere gode samarbeidspartnere.ArbeidsoppgaverOppfølging og etablering av tiltak rettet mot nye og kommende tilflyttere.Tilrettelegging ...

 • Company BERGEN SENTRUM POLITIHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vest politidistrikt ble opprettet 1.1.2016. Embetet er ledig fra 1.1.2022 og er et åremål for en periode på seks (6) år.Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og gjeldende strategi blir forstått og gjennomført i eget politidistrikt....

 • Company ÅLESUND POLITIHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Møre og Romsdal politidistrikt ble opprettet 1.1.2016. Embetet er ledig fra 1.1.2022 og er et åremål for en periode på seks (6) år.Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og gjeldende strategi blir forstått og gjennomført i eget poli...

 • Company STAVANGER POLITIHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Sør-Vest politidistrikt ble opprettet 1.1.2016. Embetet er ledig fra 1.1.2022 og er et åremål for en periode på seks (6) år.Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og gjeldende strategi blir forstått og gjennomført i eget politidistr...

 • Company POLITIETS FELLESTJENESTER TRONDHEIM in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4360879105 Presentasjon av stillingen:Trøndelag politidistrikt ble opprettet 1.1.2016. Embetet er ledig fra 1.1.2022 og er et åremål for en periode på seks (6) år.Politimesteren har totalansvaret for polititjenesten til innbyggerne i sitt distrikt - i daglig drift, beredskap og ved kriser- og er som leder av påtalemyndigheten i distriktet ansvarlig for straffesaksbehandlingen og underlagt den høyere påtalemyndighet. Politimesteren rapporterer til politidirektøren.Politiets samfunnsoppdrag er å skape trygghet der folk bor og ferdes. Som politimester i ett av landets 12 politidistrikter skal du betjene en befolkning preget av mangfold. Du er politidirektørens rådgiver gjennom deltakelse i politiets nasjonale ledergruppe og er ansvarlig for at politiske føringer og ...

 • Company IR BILVERKSTED AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company KULTURDEPARTEMENTET in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FROSTA KOMMUNE HELSESTASJON in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 944482253 Stillingsident: 4406167036 Presentasjon av stillingen:Er du glad i folk, har erfaring fra kommunalteknikk og kan litt om eiendom?Om stillingenFrosta kommune ligger vakkert til på en halvøy i Trondheimsfjorden. Omgitt av fjord, åser og fjell finner du et fantastisk flott og rikt kulturlandskap med en spennende historie. Her treffer du trivelige folk, et kreativt næringsliv og utviklingsorienterte folkevalgte. Som kommune har vi et svært viktig samfunnsoppdrag og vi søker etter deg som er vil jobbe sammen med innbyggere, næringsliv og gode kollega for å forbedre tjenestene i kommunen. Frosta kommune som organisasjon er i utvikling og du vil sammen med resten av laget få påvirke hvordan ansvaret for oppgaver skal fordeles og utvikles i tiden som kommer. Vi tror på at sammen...

 • Company DNT-EDRU LIVSSTIL in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HOUSE OF CONTROL AS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company ELTEL NETWORKS AS AVD SOGN OG FJORDANE FØRDE in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 912955915 Stillingsident: 4405213052 Presentasjon av stillingen:Bli med oss å sikre livslinjene i samfunnetI Eltel er vi stolte av hvordan vi bidrar til å etablere og drifte robuste, moderne telekomnett. Hver dag ser vi betydningen av dette for kundene våre, både på jobb og hjemme, av utbygging og drift av 5G-nettet, fibernett og kringkastingsnett, for å nevne noe. Vi er tett på den digitale utviklingen, og for deg som kan og vil er utviklingsmulighetene mangfoldige hos oss.Eltel opererer i et marked som kan bidra til å redusere karbonavtrykket og avfallsvolumet i samfunnet, der elektrifisering og digitalisering vil være kjernen i transformasjonsreisen mot et karbonnøytralt samfunn.Vi søker nå Prosjektleder til vår avdeling i Sogn og Fjordane. Arbeidstedet er i Førde, og noe reise...

 • Company UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS RINGERIKE in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Om stillingenVed  er det ledig en oppdragsstilling som leder for LUNA - Arena for næringsutviking og vekst. Stillingen er et engasjement på ett år med mulighet til forlengelse.   Stillingen er knyttet til , og nærmeste overordnede er Bjørn Ove Grønseth. Hovedarbeidssted er .Gjennom et tett samarbeid mellom næringsliv, kommunale myndigheter og Universitetet utvikler vi et kraftsenter for næringsutvikling og vekst i Ringeriksregionen. Vi holder til ved Universitetet i Sørøst – Norge (USN) Campus Ringerike. På kort tid har vi utviklet en arena med rundt 15 personer som jobber sammen for felles mål.Har du lyst til å jobbe med å utvikle noe nytt i vår region?Liker du å jobbe i team og trives i en hektisk hverdag? Har du kompetanse og erfaring fra næringsutvikling, ledelse av prosjekter og det o...

 • Company SKIEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403972152 Presentasjon av stillingen:Er du klar for en sentral og viktig lederstilling i Vestfold og Telemarks regionhovedstad -- Skien kommune? Vi søker deg som evner å holde blikket festet mot utvikling samtidig som du ser viktigheten av den løpende driften av de viktige og komplekse tjenestene som kommunalteknikk leverer til kommunens innbyggere.Skien er en veldrevet kommune med store ambisjoner for videre utvikling. Kommunen står overfor spennende muligheter knyttet til bl.a. næringsutvikling, tjenesteutvikling, samferdsel og digitalisering. Kommunalteknikk har en viktig plass i denne satsingen.Din ledergruppe består av 6 enhetsledere med ansvar for enhetene; Drift veg, park og parkering, Drift vann, Drift avløp, Prosjekt og anlegg, Forvaltning og service, s...

 • Company HEMSEDAL AKTIVITETSANLEGG AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Hemsedal Aktivitetsanlegg AS søker etter stipatrulje til vår nye flytsti som åpner 2.juli. Vi trenger en person som holder oversikt med flytstien daglig kl 8-16, frem til 15.august og i helgene i august og septemer, og daglig første uken i oktober.Arbeidsoppgaver: daglig sjekk av blå flytsti+Transporten + Tottelia. En til to turer per dag + vedlikehold (rydde kvist, løv, søppel, gjenglemte ting, rake grus og vurdere om det trengs større reparasjoner av løypa, bedre skilting/sikring eller evt. endringer) + beredskap ved evt. skader (dvs vurdere skadeomfanget om det trengs sårvask /legehjelp/ambulanse/luftambulanse og evt. hjelp til evakuering fra løypa til ambulanse eller legekontor). I tillegg skal stipatruljen hjelpe til med forekommende arbeid i området (stibygging, hjelp med lasting av ...

 • Company HEMSEDAL AKTIVITETSANLEGG AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Hemsedal Aktivitetsanlegg AS søker etter stipatrulje til vår nye flytsti som åpner 2.juli. Vi trenger en person som holder oversikt med flytstien daglig kl 8-16, frem til 15.august og i helgene i august og septemer, og daglig første uken i oktober.Arbeidsoppgaver: daglig sjekk av blå flytsti+Transporten + Tottelia. En til to turer per dag + vedlikehold (rydde kvist, løv, søppel, gjenglemte ting, rake grus og vurdere om det trengs større reparasjoner av løypa, bedre skilting/sikring eller evt. endringer) + beredskap ved evt. skader (dvs vurdere skadeomfanget om det trengs sårvask /legehjelp/ambulanse/luftambulanse og evt. hjelp til evakuering fra løypa til ambulanse eller legekontor). I tillegg skal stipatruljen hjelpe til med forekommende arbeid i området (stibygging, hjelp med lasting av ...

 • Company DEKKMANN AS AVD KRISTIANSAND 5641 in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Noen av arbeidsoppgavene:* Ansvar for alt faglig i personbilverkstedet* Operativt mekanisk arbeid i nytt verksted* Ha ansvar for intern opplæring* Kundebehandling - god dialog og oppfølging* Skrive tilbud, jobbe aktivt med passive og aktive kunder* KvalitetssikringVi ønsker at du innehar noe av dette: * Fagbrev som mekaniker - lette eller tyngre kjøretøy* Minimumspraksis for å oppfylle krav til stillingen - 01* Erfaring som leder* Norsk muntlig og skriftlig* Gode kunnskaper innen data* Førerkort kl BHva du får igjen for dette: * Du får en spennende arbeidsdag* Du blir  med å forme dagen din sammen med dyktige medarbeidere* Du kan videreutvikle deg* Du får faglig påfyll etter ønske* Du får konkurransedyktige betingelser* Du får en fast jobbTEMP-TEAM rekruttering og bemanning leier ut arbeid...

 • Company GJEMNES KOMMUNE AREAL OG DRIFT ADMINISTRASJON in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org.nr.:964981426 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om kommunenGjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Kristiansund og Molde med god bussforbindelse til begge byer. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider.Gjemnes kommune har ledig stilling som leder for Areal og driftsavdelingen fra 1.9.2021.Avdeling for areal og drift har for tiden 23 ansatte. Innen renhold er det 12 ansatte. Innen naturforvaltning, landbruk, kart og oppmåling, plan og byggesak og p...

 • Company VESTLAND FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANN in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 923722890 Stillingsident: 4401697586 Presentasjon av stillingen:Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig sominnbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei t...

 • Company OLIO BEAUTY AS in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HEMNES KOMMUNE NÆRINGSARBEID in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  VIL DU BLI VÅR NYE PROSJEKTLEDER FOR UTVIKLINGS- OG NÆRINGSARBEID?Hemnes kommune - midt på Helgeland, står framfor en periode med fantastiske muligheter for vekst og utvikling. Store regionale etableringer og ei brei satsing på "grønn industri", gjør regionen til en av de mest spennende i hele Norge de nærmeste årene. I Hemnes vil vi ta del i dette, og skal nå styrke kapasiteten innenfor næring og utvikling.Vil DU bli vår nye kollega, og bli med på å ta oss inn i framtida?Beskrivelse:100 % engasjement i 3 år, med mulighet for forlengelseTiltredelse etter avtaleSom prosjektleder vil du få følgende oppgaver:utarbeide og følge opp en utviklingsplan for næringsetableringtilrettelegge for ny næringsvirksomhet sett i lys av større etableringer i regionenbidra til å videreutvikle eksisterende nær...

 • Company TANNHELSETENESTE KOMPETANSESENTER VESTLAND in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 998608732 Stillingsident: 4401711297 Presentasjon av stillingen:Har du lyst på ei spennande leiarstilling? God kunnskap om tannhelse? Ønsker du å jobbe i eit stort fagmiljø? Då er du kanskje den vi søker etter.Som leiar i Tk Vestland vil du vere sentral i vidareutviklinga av kompetansesenteret. Du vil ha eit overordna ansvar for å auke tilgangen til spesialisttenester i regionen, og til at senteret gir god fagleg rådgjeving til både offentleg og privat tannhelseteneste. Leiaren vil òg ha ansvar for at kompetansesenteret driv med god forsking. Dei odontologiske kompetansesentera har som oppgåve å tilby spesialisttenester til innbyggarane, og å bidra med å auke den faglege kompetansen i tannhelsetenesta i form av kurs og rådgjeving.Tk Vestland har ansvar for alle former for spesiali...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Professional services managers not elsewhere classified Edit filters