Jobmonitor. Search results for Psychologists

86 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-50 of 86 results.
 • Company NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Jobbnorge ID: 189926This is NTNUAt NTNU, creating knowledge for a better world is the vision that unites our 7 400 employees and 42 000 students.We are looking for dedicated employees to join us.You will find more information about working at NTNU and the application process Video: About the positionThe position is a part of the Kavli Institute for Systems Neuroscience/Centre for Neural Computation and embedded in the newly founded Jebsen Centre for Alzheimer's disease. The aim of the Jebsen Centre for Alzheimer's disease, funded for 5 years by the Jebsen Foundation, is to identify neural mechanisms in the hippocampal system related to Alzheimer's disease. We offer an international and multidisciplinary environment in which creativity and scientific discourse is valued and stimulated. See ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261505471 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialiserte tjenester for befolkningen i sør-Rogaland. Klinikkens strategi bygger på Helse Stavanger sin visjon om å fremme helse, mestring og livskvalitet. Klinikken har fire avdelinger ved sykehuset Våland.Spesialavdeling voksne består av følgende seksjoner: akuttseksjonen, multiseksjonen, sikkerhetsseksjonen og alderspsykiatrisk seksjon.Alderspsykiatrisk avdeling består av poliklinikk, sengepost B1 og regionalt kompetansesenter (SESAM). Alderspsykiatrisk avdeling utreder, diagnostiserer og behandler personer som debuterer med en psykiatrisk lidelse etter 65 år. Alderspsykiatriske lidelse kan være depresjon, demens, angstlidelser og psykoser. Poliklinikken har 2 legestillinger, 1 psyk...

 • Company SANDNES KOMMUNE MESTRINGSENHETEN LANGGATA 96 in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: 964965137 Stillingsident: 4186517548 Presentasjon av stillingen:Vi ønsker å ansette deg som er psykolog eller psykologspesialist og som er opptatt av å være tilstede der innbyggerne lever livene sine. Her får du anledning til å jobbe lavterskel og tilby helsehjelp uten henvisning eller ventetid. Vi søker deg som vil være en positiv lagspiller i et tverrfaglig miljø og som har trygghet nok i rollen din til å kunne gjøre selvstendige vurderinger. I tillegg kreves gode samhandlingsegenskaper, da du som psykolog hos oss vil være i samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester som en del av jobben. Er du den psykologen vi ser etter?Den ledige stillingen som psykolog eller psykologspesialist er i avdeling rus og avhengighet. Avdelingen gir hjelp til ...

 • Company VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE STJØRDAL in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4189489375 Presentasjon av stillingen:Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Værnesregionen er en interkommunal tjeneste for Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal. Vi er en gjennomgående tjeneste som bistår førskole, grunnskole og voksenopplæring. Tjenesten har 20 ansatte, med bred faglig kompetanse.Ved Værnesregionen PPT er det ledig en fast 100 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver med snarlig tiltredelse.ArbeidsoppgaverVeiledning og rådgivning - primært på grunnskoleområdetSystemarbeid og organisasjonsutvikling på grunnskoleområdetUtredning, kartlegging og oppfølging av enkelteleverSystem- og individrettet arbeid i fht. barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Dette inkluderer veiledning til skoler og barnehager, tverrfaglig samarbeid,...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF HAMAR - SOMATIKK in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Org. nr: 988243205 Stillingsident: 4262199321 Presentasjon av stillingen:Ved Team for Helse og Arbeid, allmennpsykiaterisk poliklinikk, Hamar 2, får vi ledig 100% fast stilling som psykolog.Team for Helse og Arbeid, DPS Elverum - Hamar, poliklinikk Hamar 2 ønsker å rekruttere inn deg som er psykolog.Målgruppen er personer med moderate psykiske lidelser (primært angst og depresjon), som står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Det tilbys inntil 15konsultasjoner. Behandlingen er jobbfokusert samtaleterapi. Pasienten lærer verktøy og strategier for å mestre de psykiske plagene, på jobb, på skole og i hverdagen. Behandler samarbeider med henviser og eventuelt arbeidsgiver dersom pasienten ønsker det. Teamet er godt staffet med to psykologspesialister, overlege og to psykologer. Vi tilbyr en...

 • Company BYDELSADMINISTRASJONEN BYDEL BJERKE in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Bydel Bjerke har fokus på at økt mestring kan redusere behov for hjelp og bistand. Innbyggernes egne ressurser er viktig i utviklingen av tjenestetilbudet. Bydelen har fått innvilget prosjektmidler til å starte et fleksibelt oppfølgingsteam (FOT) for unge med sammensatte behov. FOT ung vil bli organisert i avdeling Velferd under seksjon Psykisk helse og rus.Vi søker etter en engasjert medarbeider til FOT ung til et års engasjement med mulighet for forlengelse. Teamet vil jobbe oppsøkende og ambulant for å bistå unge i å mestre utfordringer i hverdagslivet. Dette vil gi en variert arbeidshverdag som blant annet kan bestå av støttesamtaler, hjelp til praktiske oppgaver, økonomi, psykisk helse og rus, samt støtte og følge til viktige avtaler og møte. Teamet vil også være en del av bydelens sa...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF KIRKENES SYKEHUS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 975299589 Stillingsident: 4253752473 Presentasjon av stillingen:BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er samlokalisert med VPP Kirkenes. BUP har 12 fag stillinger og 2 kontorfaglige stillinger.Vi trenger en ny kollega!Vi har ledig fast stilling innen barne- og ungdomspsykiatr i som er lokalisert i en av Norges mest moderne sykehus .Grensebyen KirkenesFantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker. Her finner du kalde vintre, relativt varme somrer og en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra vidde landskap via vakre fjorder til Pasvi...

 • Company SKJELFOSS PSYKIATRISKE SENTER PSYKISK HELSE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Skjelfoss Psykiatriske Senter har ledig et års vikariat som psykolog/psykologspesialist. Stillingen er tilknyttet avdelingene innen psykisk helsevern, og et tverrfaglig behandlingstilbud til pasienter på 26 døgnplasser innen psykisk helsevern.Dine oppgaver blir å:drive psykologfaglig individualbehandling i fagområdet rus og alvorlig psykisk lidelseutrede og rediagnostisere ved behovveilede faggruppene som jobber i miljøetdelta i tverrfaglige møter med primærkontakter og ansvarlig behandler (psykiater)inngå i inntaksteam sammen med inntakskoordinatorinngå i fagråd sammen med vår andre psykologspesialist og til sammen 5 legespesialister, samt lederteamet ved Skjelfoss.bidra med fagutviklingUtredning, utarbeidelse og oppfølging av behandlingsplanerTverrfaglig arbeid med andre faggrupperUtstra...

 • Company BUFETAT MIDT STJØRDAL UNGDOMSENTER in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Jobbnorge ID: 190182Er det deg vi leter etter?Er du psykolog eller psykologspesialist?Kunne du tenke deg å jobbe med ungdom og deres familier?Er du interessert i å utforske en litt annerledes hverdag som psykolog?Vil du lære deg en ny behandlingsmodell?Trøndelag behandlingssenter i region Midt - Norge består av følgende enheter: Stjørdal ungdomssenter, Buvika ungdomssenter, plan B til TFCO, nasjonalt spisskompetanse miljø i behandling i funksjon 4 samt regionalt ressursmiljø i trygghet og sikkerhet.Stjørdal - og Buvika ungdomssenter arbeider etter modellen MultifunC (Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø) Arbeidet er målrettet og basert på metoder innen kognitiv atferdstilnærming og sosial læringsteori. Sentrene kan gi tilbud til opptil 12 ungdommer og familier, hvorav 7 un...

 • Company ENEBAKK KOMMUNE HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Stillingen er plassert i enhet Helse barn og unge som har 14.9 årsverk og består av helsesykepleiere, jordmor, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og sekretær. Enheten har et tett tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Familiens hus.Familiens hus i Enebakk kommune består av PPT, Helse barn og unge, Barneverntjenesten, SLT, Prosjekthuset, Enhet for psykisk helsearbeid og rus, NAV.Psykologen er en del av kommunens lavterskeltilbud innen psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Målgruppen er barn og unge (0-18 år) og deres familier, samt gravide og barselkvinner.Hovedarbeidsoppgaver:· Behandling av lette og moderate psykiske plager· Primærforebyggende arbeid / folkehelsearbeid med fokus på psykisk helse· Tverrfaglig samarbeid, undervisning og veiledning· Fast medlem av tverrfaglig ...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF SOMATIKK SANDEFJORD in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 973754793 Stillingsident: 4252173110 Presentasjon av stillingen:DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avrusning (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 25 overleger og 15 leger i spesialisering, samt 30 psykologspesialister og 40 psykologer under spesialisering.DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos...

 • Company HELSE FØRDE HF SOGNDAL BUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4250149893 Presentasjon av stillingen:Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge er delt i fire seksjonar, med ein sengepost og tre poliklinikkar. Ved seksjon Sogndal Bup, er det ledig vikariat for psykologspesialist/psykolog frå august 2020 (anna startdato kan avtalast) til juli 2021. Vikariatet kan bli forlenga.Sogndal Bup er samlokalisert med Indre Sogn psykiatrisenter i Sogndal kommune. Saman utgjer vi eit moderne og fagleg godt DPS senter i Sogn. Vertskommunen er mellom anna kjent for sine bratte fjell og unike natur, som er skapt for ei aktiv fritid.ArbeidsoppgåverHovudoppgåvene er å utgreie, diagnostisere og behandle tilviste pasientarVi arbeidar utprega tverrfagleg og du må kunne samarbeide godt med andreKvalifikasjonarGode språkkunnskapar er heilt a...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN ØSTMARKA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260407367 Presentasjon av stillingen:Avd. Østmarka er en psykiatrisk sykehus med totalt 97 døgnplasser fordelt på akuttseksjon med tre tun, tre spesialposter, alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikker. I tillegg finnes det spesialpoliklinikk med spesialteam. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under avd. Østmarka, men er for tiden lokalisert på avd. Brøset.Habiliteringstjenesten for voksne har den sørlige delen av fylket som ansvarsområde. Målgruppen er mennesker med medfødt eller ervervet og sammensatte funksjonshemminger. Enheten er godkjent som psykiatrisk poliklinikk og har for tiden 27 årsverk.Habiliteringstjenesten for voksne søker etter psykologspesialist/psykolog:100 % vikariat ledig fom. 03.09.2020 tom. 05.05.2021ArbeidsoppgaverUtredning ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SOMATIKK VÅLAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4243763414 Presentasjon av stillingen:Vi søker en engasjert psykolog til vårt nevropsykiatriske team. Ønsker du varierte arbeidsoppgaver, kjekke kolleger og faglige utfordringer, så kan dette være stedet for deg.Nevropsykiatrisk team er et av fire team på Spesialpoliklinikken. De øvrige teamene er Autismeteamet, Sped- og Småbarnsteamet og CL-teamet. Nevropsykiatrisk team er et avdelingsovergripende team for alle poliklinikkene og postene i PH BURA. Teamet består av 4 psykologer. I tillegg har teamet en overlege, og en testtekniker/kontorleder.Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.ArbeidsoppgåverTeamets hovedoppgave er nevropsykologisk utredning.Nevropsykologisk utredning består av kartlegging av funksjoner som generell...

 • Company KLETOR AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Dignus Medical's visjon er å være ledende i Skandinavia innen rekruttering og utleie av leger, sykepleiere, legespesialister og ledere med helsefaglig bakgrunn, til kommuner, helseforetak og selskaper innen medisinbransjen. Konseptet ble etablert i 2005 og har kontorer i Oslo og Malmö. Vi er til sammen 27 personer og er i sterk utvikling. I tillegg har vi agenter og samarbeidspartnere i en rekke land som bistår Dignus Medical i å fremskaffe aktuelle kandidater.Oppstart: Juni/Juli 2020Varighet: 12 mnd, mulighet for forlengelse.Søknadsfrist: Snarest.Betingelser:Det er gode betingelser på oppdraget med fast inntekt. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret. (Med hensyn til betaling skatt, feriepenger, pensjon etc).Vi søker:Psyk...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK ALTA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 879848482 Stillingsident: 4254157125 Presentasjon av stillingen:VPP Alta har 30 ansatte som innehar stillinger som individualterapeuter, behandlere i gruppeteam, rusteam og ansvar for LAR-behandling i Finnmark.Arbeidet består i poliklinisk utredning og behandling av personer over 18 år med psykiske lidelser. Vårt opptaksområde er Hasvik, Loppa og Alta kommune.Er du den rette søkeren for oss? Vi har ledig vikariat ut Juni 2021 med mulighet for forlengelse. Søk stillingen!VPP Alta har individualbehandlere, gruppeterapeutisk team, rus-team og LAR. Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvensk befolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur med masse turmuligheter hele året. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus på forskning...

 • Company HELSE FØRDE HF FØRDE BUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4255451846 Presentasjon av stillingen:Førde BUP er ein av poliklinikkane i PBU (avdeling psykisk helsevern for barn og unge), og dekker ei barnebefolkning på om lag 12.200, fordelt på 8 kommunar. Vi er spesialistar i alle profesjonar og dei fleste fagstillingar, mange med lang fartstid og erfaring innan feltet. Vi held eit godt fagleg nivå og har oppdatert kunnskap og behandlingskompetanse på dei fleste kliniske område.Førde BUP har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog frå snarast.ArbeidsoppgåverUtgreie, diagnostisere og behandle psykiske lidingar hos barn og ungeSamarbeide med førstelina og andre i spesialisthelsetenesta om eit heilskapleg helsetilbodDeltaking i interne og eksterne møter, undervisning, fagutvikling, rettleiing og anna organisatori...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK KRISTIANSUND BUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261374071 Presentasjon av stillingen:Psykisk helsevern for barn og unge består av 4 poliklinikkar, ein sengepost og ein seksjon for familiebehandling.Avdelinga er ein del av klinikk for barn og unge som også omfattar barnehabilitering og pediatri/ barnemedisin. Poliklinikken i Kristiansund BUP har ansvar for å gi eit behandlingstilbod til 5 kommuner på Nordmøre som har ca. 9000 barn og unge fra 0-18 år.Poliklinikken består av tverrfaglege team og har 21 behandlarstillingar. Vi har 3 generalistteam som utgreier og behandlar alle tilstandar, eit småbarns-team som arbeider med barna frå 0-6 år og eit akutt-team som handterer akutte henvendelsar og øyeblikkeleg hjelp. Vi har per no tre psykologspesialistar og seks psykologar.Vi ønsker å tilby barn og unge evidensbas...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF HARSTAD - SOMATIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 974795639 Stillingsident: 4260496547 Presentasjon av stillingen:HelseIArbeid-senteret i Harstad lyser ut og skal ansette psykolog i 40% stilling.Vi søker en dyktig psykolog med interesse for fagområdet arbeid og helse. HelseIArbeid-senteret er en del av en regional og nasjonal satsing der helsetjenesten og arbeids- og velferdssektoren jobber sammen for å bedre tilbudet for mennesker med muskel-/skjelett og psykiske helseplager. Hos oss kan du bruke og utvikle dine kliniske ferdigheter i et tverrfaglig miljø, samtidig som du får bidra i utviklingen av et nytt og spennende fagområde med fokus på tjenestesamhandling til beste for befolkningen.For mer informasjon om HelseIArbeid-senteret se; ArbeidsoppgaverSom psykolog ved HelseIArbeid-senteret er dine primære oppgaver å drive pasient...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF DPS SOLVANG POLIKLINIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 995254050 Stillingsident: 4261378057 Presentasjon av stillingen:DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere, og dekker tidligere Songdalen kommune samt Kristiansand kommune vest for Otra.Avdelingen har 10,5 stilling for psykiater, 23,2 stillinger for psykolog, hvorav 16,2 er psykologspesialister. Disse betjener en døgnpost samt en poliklinikk med allmennteam, FACT-team og gruppeteam. I tillegg har vi 78 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning.Avdelingen er tiltaksarrangør for NAV for det arbeidsrettede tiltak "jobbmestrende oppfølging IPS" med inntil 40 tiltaksplasser. Vi har i den forbindelse 6 stillinger for jobbspesiali...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF PSYKIATRISK AVDELING KRISTIANSAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 976246705 Stillingsident: 4255238230 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) har enheter i Arendal, Kristiansand, Lister og på Byglandsfjord. ARA er en egen avdeling i Klinikk for psykisk helse, Sørlandet sykehus HF.Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved følgende virksomheter. Fem enheter med til sammen 73 sengeplasser, poliklinikker organisert i ulike team, ARA FACT og en forskningsenhet. Avdelingen har ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av alle typer rus- og avhengighetsproblematikk, samt undervisning og forskning innen fagfeltet. Forskningsenheten samarbeider med universitetet i inn- og utland.ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlin...

 • Company KRØDSHERAD KOMMUNE PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS ELVERUM - HAMAR PSYKOSEKLINIKKEN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 911553139 Stillingsident: 4235844901 Presentasjon av stillingen:Vi har nå ett ledig vikariat i 1 år fom. 1/9-20 tom. 31/8-21 for sykepleierm/videreutdanning. Søkere med annen relevant høgskoleutdannelsem/ videreutdanning i psykisk helsearbeid eller psykolog vil også bli vurdert.Vi trenger deg som har god kjennskap til spesialisthelsetjenesten, TPH,erfaring fra målgruppen, samt faglig og personlig trygghet til å "hoppe idet" fra start. Realkompetanse med målgruppen er noeom vil bli tillagt stor vekt.Målgruppen er voksne med psykoseproblematikk og/eller alvorlig ROP-lidelse, samtoppfølgings-/vedtaksansvar for pasienter som er under TUD. Psykosepoliklinikkenfølger også opp pasienter med annen problematikk, som har vedvarende nedsattfunksjonsnivå, og hvor pasienten er i behov av koord...

 • Company NAMSOS KOMMUNE RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Stillingen som psykolog vil være organisert i Mestringsenheten for psykisk helse og rus. Enheten yter tjenester til innbyggere fra 16 år. Vi har nylig vært gjennom en kommunesammenslåing og stillingen vil få en viktig funksjon i styrking og utvikling av tjenestetilbudet i hele den nye kommunen.Det er ca. 350 brukere til enhver tid som mottar tjenester i form av oppfølging i bolig, administrasjon av medikamenter, polikliniske konsultasjoner, diverse gruppetilbud, dagtilbud, deltakelse i ansvarsgrupper m.m. Kommunen har i dag en psykolog knyttet til Helsetjenesten for barn og unge. Stillingen vi nå lyser ut vil ha sitt hovedarbeidsområde knyttet til eldre ungdom, voksne og eldre. Det vil legges vekt på samhandling på tvers av aldersgrupper...

 • Company BETANIEN SYKEHUS AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Om Betanien DPSBetanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca 53 000 innbyggere over 18 år. DPSet er organisert i 4 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri, Avdeling psykose, Psykosepoliklinikk/FACT-team og Voksenpsykiatrisk poliklinikk . Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende, veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell.Betanien psykosepoliklinikk/FACT-teamFACT er en egen modell som mange psykosepoliklinikker nå velger å organisere seg etter. FACT står for flexible assertive community treatment. I tillegg til ambulant oppfølging driver FAC...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN NIDAROS DPS in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261019537 Presentasjon av stillingen:Nidaros DPS er en del av universitetssykehuset St.Olavs hospital og ligger vakkert plassert nede ved fjorden på Østmarknesset på Lade i Trondheim. Som et av landets største DPSer, har DPSen et svært differensiert tjenestetilbud til befolkningen. På DPSen er det døgnavdelinger (allmenn, rehab. og traume), 3 allmenn poliklinikker, spesialiserte poliklinikker (traume, psykose, angst/ocd, kortidspoliklinikk, PUT, senter for eTerapi, dag og gruppetilbud, tidlig avklarings team, ambulant akutt team og ambulant rehabiliteringsteam. Fosenteamet er også en del av DPSen og holdere til i Rissa.Vi er en tjeneste som er i stadig utvikling. Nærmere 300 fagfolk jobber sammen for å gi befolkningen gode tjenester i form av utredning og behand...

 • Company BARNE- OG FAMILIEETATEN ADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4258665000 Presentasjon av stillingen:Barne- og familieetaten i Oslo kommune er i ferd med å opprette et nytt utredningsteam for ungdom og vi søker deg som vil være med på dette!Barne - og familieetaten har besluttet å opprette et utredningsteam som vil ha som oppgave å gjennomføre helhetlige og systematiske utredninger av ungdommer og familienederes, når barneverntjenestene ønsker dette. Koordinatoren vil få ansvar for å lede det faglige arbeidet i teamet.Stillingen innebærer selvstendig arbeid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom tett samarbeid med blant annet spesialisthelsetjenesten og RVTS øst. Teamet vil være lokalisert på Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom.Det bes om at attester og vitnemål vedlegges søknaden elektronisk.ArbeidsoppgaverUtvikle og...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE BARN UNGE OG RUS BUP SANDNES in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260982181 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har ansvaret for poliklinisk tilbud, døgntilbud og akutt ambulant tilbud til barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år. Avdelingens hovedoppgave er å kartlegge, diagnostisere, gi råd/veiledning og behandler barn/ungdom og deres familier.Akuttambulant Ungdomsteam, AAUT, er tverrfaglig sammensatt og består av 9 fagstillinger, samt en merkantil . Vi jobber primært med ungdom i alderen 13-18 år som står i akutte kriser av alvorlig psykisk karakter. Dette kan eksempelvis være suicidalitetsproblematikk, alvorlige depresjoner, psykoser, eller andre typer krisereaksjoner. I nye saker, og ved hjemmebesøk, jobber vi vanligvis to og to sammen. Vi er inne i saken inntil den akutte psykiske krisen er hån...

 • Company NORDLANDSSYKEHUSET HF BUP POLIKLINIKK - STOKMARKNES in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 975326608 Stillingsident: 4252064956 Presentasjon av stillingen:Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) har ca 150 stillinger fordelt på ledelse, 2 døgnenheter, 5 poliklinikker og flere fagenheter.Poliklinikkene er i Salten, Vesterålen og Lofoten, mens fagenhetene, døgnenhetene og ledelse er lokalisert i Bodø.Vi har nå ledig ett års vikariat som psykolog ved vår poliklinikk i Vesterålen.Bup Vesterålen innehar 12 årsverk med ulike fagprofesjoner. Det er pr i dag en barnepsykiater, to leger i spesialisering, tre psykologspesialister, tre psykologer, to kliniske konsulenter samt sosionom med bred kompetanse innen fagfeltet. Poliklinikken har eget sped- og småbarnteam.Tilbud ved poliklinikk omfatter undersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge samt deres foresatte....

 • Company FAMILIEVERNKONTORET I SØR-ROGALAND in Other
  09.07.2020

  Jobbnorge ID: 188933Om stillingenVi har for tiden flere ledige stillinger ved familievernkontoret i Sør-Rogaland. Ved hovedkontoret vårt i Stavanger har vi ledig to faste stillinger, en familieterapeut og en familieterapeut med masterkompetanse. Ved vår avdeling på Bryne har vi 3 ledige stillinger. En fast stilling som psykologspesialist/psykolog og en fast stilling som familieterapeut. Vi har også ledig et vikariat som familieterapeut.Arbeidsoppgaver/ansvarsområderI arbeidet ved familievernkontoret i Sør-Rogaland vil du møte en spennende og variert klientmasse med et bredt spekter av relasjonelle utfordringer. De prioriterte satsningsområdene er parterapi, mekling, tilbud til barn/unge, vold og høyt konfliktnivå i nære relasjoner.Terapi og veiledning for par, foreldre og barn, individuelt...

 • Company ØYGARDEN KOMMUNE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TENESTE in Other
  09.07.2020

  Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Det vert no lyst ut etter psykolog/psykologspesialist i PPT, 100 % årsvikariat frå 1.9.2020, under området OppvekstStillingane er i PP-tenesta, og vil ha ein sentral plass i tenesta sitt arbeid med rådgjeving til foreldre og tilsette i barnehage og skule, i møte med barn og unge, og sakkunnig utgreiingsarbeid. Vi legg vekt på å nytta den unike fagkompetansen til kvar enkelt medarbeidar.Satsingsområde og fagprofil er inkluderande pedagogikk og nyare utviklingspsykologi med fokus på relasjonar og samspel, førebygging,tidleg intervensjon og pedagogisk/psykologisk utviklingsarbeid. Det tverrfaglege arbeidet vert tilrettelagt gjennom ulike samarbeidsorgan og team innan tenesta, og på tvers av tenester. Øygarden kommune jobbar etter prinsippa ...

 • Company VESTRE VIKEN HF RINGERIKE DPS RUSPOLIKLINIKK in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260060833 Presentasjon av stillingen:Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Den voksenpsykiatriske poliklinikken er samlokalisert med Ringerike lokalsykehus. Vi har nå ledig en fast stilling for psykolog. Vi har også ledig et års vikariat da en av våre psykologer gjennomfører sin døgntjeneste i forbindelse med spesialisering.Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming. I tillegg ledes poliklinikken av seksjonsleder som er overlege og det er 3 kontorfaglige ressurser i 100 % stilling. Poliklinikken har et sterkt faglig miljø og kompetansemessig dekker vi de aller fleste anerkjente behandlingsmetoder, både innen gruppe- og ind...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN BUP POLIKLINIKK ØYA in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257271321 Presentasjon av stillingen:BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar Ø-hjelpsfunksjoner. Klinikken har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.Det lyses ut 2 faste 100%stillinger som psykolog/psykologspesialist ved BUP poliklinikk Nidarø, med oppstart 1.9.20 eller etter avtale.Stillingene knytt...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SOLA DPS SOLA POLIKLINIKK in Other
  09.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4257887485 Presentasjon av stillingen:Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.Sola DPS holder til i flotte lokaler på Sola. Vi har ansvar for at innbyggerne i Hinna, Hillevåg, Rennesøy, Finnøy- bydeler i Stavanger kommune i tillegg til Sola kommune, Kvitsøy kommune og Randaberg kommune.Sola DPS består av 3 sengeposter med totalt 30 senger, 2 voksenpsykiatriske poliklinikker, ambulant akutteam og ettervernspoliklinikk.Stillingen er ved behandlingsteamet eMeistring. eMeistring er et nytt tilbud i Helse Stavanger og fysisk arbeidssted er på Sola DPS. Stillingen...

 • Company RAVNEBERGHAUGEN REHABILITERINGSSENTER in Other
  09.07.2020

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company TANNHELSETJENESTENS KOMPETANSESENTER VEST ROGALAND in Other
  09.07.2020

  Ønsker du å jobbe i et stort fagmiljø? Da er Tannhelse Rogaland noe for deg.Den offentlige tannhelsetjenesten i Rogaland er organisert i 6 tannhelsedistrikter hvorav et er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland. Vi har for tiden 34 tannklinikker spredt i fylket. Tannhelse Rogaland sin visjon er «Ta vare på smilet». De overordnede målene er å gi rett hjelp til rett tid, og sette befolkningen i stand til å bevare tenner for livet. Tannhelse Rogaland har tett samarbeid med øvrige helsetjeneste, utdanningsinstitusjoner, og andre aktører i et folkehelseperspektiv. Tannhelse Rogaland behandler alle grupper av pasienter, både de som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven og voksne betalende pasienter. Tannhelse Rogaland har stort fokus på fagutvikling og forskning.Psykologen vil få m...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SANDES DPS POLIKLINIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4261410150 Presentasjon av stillingen:Vi håper på en ekstra psykolog til poliklinikken i Sandnes som har engasjement for faget sitt og liker å arbeide planmessig og evidensbasert. Fra før av er vi 4 psykologspesialister og 3 psykologer på poliklinikken, kanskje du vil være vår nye kollega? Poliklinikken i Sandnes har 25 årsverk hvorav 4 merkantilt ansatte, 4 overlegestillinger, 2 LIS leger, 4 sykepleiestillinger og 3 sosionomer. Stillingen er fast, og vi søker deg som har norsk autorisasjon, og også litt erfaring. Tar du med deg gode ideer og godt humør er det ekstra kjekt.Poliklinikken er organisert i tverrfaglige team. Poliklinikken har i tillegg flere gruppetilbud gående, b.l.a korttidsgrupper og langtids- psykodynamisk gruppe, samt affektbevissthetsgruppe. Gr...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKRIATI DIKEMARK in Other
  09.07.2020

  Org. nr: 874588962 Stillingsident: 4260568098 Presentasjon av stillingen:Søker du nye utfordringer, da har du mulighet hos oss!Seksjon for psykosebehandling består av tre enheter med til sammen 32 døgnplasser, beliggende på Dikemark i Asker, 3 mil utenfor Oslo.ArbeidsoppgaverAnsvar for utredning og gjennomføring av behandling av pasienter med alvorlig og sammensatt patologi, primært psykoser, ofte i kombinasjon med rus eller atferdsproblemer.Faglig ansvarlig for behandling og vedtak i tråd med psykisk helsevernloven.Delta ved inntak av pasienter i seksjonen og samarbeide med andre avdelinger/seksjoner i klinikken, samt eksterne instanser ved inntak/utskriving.KvalifikasjonerSpesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde klinisk voksenpsykologi.Inneha kompetanse som faglig ansvarlig f...

 • Company KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Omtale av stillingaVed PP-tenesta i Kvinnherad er det ledig 100% vikariat i eit år som spesialpedagog/pedagogisk psykologisk rådgjevar for snarleg tilsetjing.ArbeidsoppgåverHovudarbeidsoppgåver for stillinga:varierte arbeidsoppgåver i samsvar med opplæringslovasakkunnig arbeidbidra til kompetanse- og organisasjonsutvikling i samarbeid med skule og barnehagerådgjeving og rettleiing til skular, barnehagar og foreldretverrfagleg samarbeid med andre hjelpetenesterKvalifikasjonarSpesialpedagogisk kompetanse er eit føremonn, men andre med sosialfagleg bakgrunn kan søkje.Personlege eigenskaperVed tilsetjing vert det lagt vekt på;personlege eigenskapar.Gode kunnskapar om- og erfaring frå arbeid i grunnskule.Utgreiingskompetanse på samansette lærevanskar.Kompetanse innanfor feltet utviklingshemming...

 • Company MELØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Om stillingenHar du lyst til å oppleve vakre Meløy og Gildeskål?Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe i PPT med mange spennende oppgaver.Meløy og Gildeskål kommune ligger på den nordlige delen av Helgelandskysten. Det er en naturskjønn kommune med store muligheter for ulike aktiviteter. Avstandene er korte, fra Svartisen og høyfjell, til fjorder med en rik skjærgård. Vi har et aktivt kulturtilbud og mange lag og foreninger.PPT i Meløy og Gildeskål består av fagleder, 4 fagstillinger, logoped og 60 % sekretær. Vi er en kommunal tjeneste som er organisert under kommunalsjef oppvekst, der Meløy er vertskommune for Gildeskål. Vi har kontor-felleskap med felles møterom og personalrom i kommunesenteret Ørnes.Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe sammen med oss, komplettere vår fagkre...

 • Company OMRÅDE AUST, VOSS KOMMUNE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Vil du vere med på laget i vår nye interkommunale psykologteneste i Voss herad, Eidfjord og Ulvik?Det er ledig 100% stilling for kommunepsykolog med særleg kompetanse på vaksne og eldre. Tenesteområde: Voss, Eidfjord og Ulvik. Me har tilsett to kommunepsykologar og lyser no etter den tredje. Stillinga vert ledig frå 01. august 2020 / snarast.BeskrivelseVoss herad, i samarbeid med Eidfjord kommune og Ulvik herad, vil tilsetje inntil tre kommunepsykologar.Psykologtenesta skal arbeide heilskapeleg og tverrfagleg i fleire tenester, mellom anna ved å styrke kompetanse og kvalitet på arbeidet innan rus og psykisk helse. Personar i alle aldrar vil dra nytte av arbeidet i tenesta.Psykologane skal arbeida system- og samfunnsretta gjennom helsefremjande og førebyggande arbeid. Dei skalarbeide både i...

 • Company AHUS FOLLO ÅSENVEIEN BARN- PG UNGDOMSPSYKIATRI in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 975326047 Stillingsident: 4262641056 Presentasjon av stillingen:Ønsker du en spennende stilling i et engasjerende og aktivt fagmiljø?Vi søker etter 1 fast psykologspesialist/psykolog. Det kan også bli aktuelt med vikariat. Vi ser etter en god psykolog som kan være med på å utvikle klinikken videre.BUP Follo utreder, diagnostiserer og gir behandlingstilbud til barn/ungdom (0-18 år) med psykiske vansker og til deres familier.BUP Follo har 54 stillinger, inndelt i 3 geografiske team, et sped- og småbarnsteam og et kontorfaglig team.ArbeidsoppgaverArbeidet i poliklinikken består av utredning, diagnostisering og behandling av et bredt spekter innen barne- og ungdomspsykiatriske lidelserArbeidet har som mål å følge våre verdier - Pasienten i sentrum, rett hjelp til rett tid, sammen med-...

 • Company HELSE BERGEN HF PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE DØGNAVDELING HAUKELAND in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260511420 Presentasjon av stillingen:Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) gir spesialisert helsetilbod til barn og unge (0-18 år) med psykiske vanskar. Ambulante Tenester er ein av seksjonane i PBU, lokalisert i det nye Barne- og ungdomssjukehuset ved Haukeland universitetssjukehus. Ambulante Tenester har tre team; ambulant team/intensivt ambulant team, DBT-team og psykoseteam.Psykoseteamet har ledig stilling for psykologspesialist frå 01.10. 2020. Teamet har ansvar forbehandling av ungdom med psykoselidingar i Helse Bergen sitt opptaksområde. Vier tverrfagleg organisert med psykologspesialistar, musikkterapeut,fagkonsulentar og barnepsykiater. Totalt 5,7 stillingar fordelt på 8fagpersonar.Vi har stort fokus på korleis vi samhandlar internt og ekster...

 • Company SØR-ODAL KOMMUNE SERVICETORGET in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262723625 Presentasjon av stillingen:Odal PPT er en interkommunal PP-tjeneste for Sør- og Nord-Odal kommuner samt Innlandet fylkeskommunes tre videregående skoler i regionen. Sør-Odal er vertskommune, og vi har hyggelige og funksjonelle kontorer på Skarnes. Odal PPT er en utviklingsorientert tjeneste med motiverte og dyktige ansatte, som deltar i flere utviklingsprosjekter sammen med barnehager og skoler.Vi søker:Pedagogisk-psykologisk rådgiver 100% fast stilling med tiltredelse så snart som muligArbeidsoppgaverUtvikle læringsfremmende og inkluderende pedagogisk praksis i skoler og barnehager sammen med pedagogisk personale. Herunder pedagogisk analyse, vurdering av læringsmiljø, veiledning, kompetansehevingUtføre sakkyndige utredninger og vurderinger etter oppl...

 • Company SUNNAAS SYKEHUS HF NESODDEN in Other
  09.07.2020

  Org. nr: 974589214 Stillingsident: 4256744378 Presentasjon av stillingen:Sunnaas sykehus HF er inne i en spennende utviklingsperiode hvor det kontinuerlig etterstrebes å forbedre sykehusets behandlingstilbud gjennom implementering av ny kunnskapsbasert behandling. Vi søker derfor etter kandidater med faglige ambisjoner, på vegne av faget og seg selv, og som ønsker å inneha og fylle en sentral rolle i videreutvikling av behandlingstilbudet.For å kunne møte pasientenes behov, vil du som nyansatt delta i sykehusets kompetanseutviklingsprogram. Spisskompetansen i tverrfaglig rehabilitering som du tilegner deg, kan bli benyttet etter pasientenes behov på tvers av klinikkens avdelinger. Stillingene er blitt aktualisert da vi har mange psykologer som er ute i permisjon i forbindelse med PHD og ut...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKRIATI GAUSTAD POLIKLINIKK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4260911209 Presentasjon av stillingen:Spesialpoliklinisk enhet (SPE) er en nyopprettet poliklinikk i spesialisthelsetjenesten underlagt Regional kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst.Behandlingen retter seg mot pasienter som står i fare for å begå seksuelle overgrep, eller som er dømt for ulike typer seksuallovbrudd. Poliklinikken har som mål å forebygge og motvirke seksuelle overgrep.Spesialpoliklinisk enhet (SPE) holder til på Gaustad sykehus og tilbyr tre behandlingstjenester utviklet for å dekke bredden og omfanget av pasientpopulasjonen; BASIS, Det Finnes Hjelp og STOP.Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten (BASIS): Målgruppen i BASIS er innsatte personer dømt for seksuallovbrudd med forhøy...

 • Company HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS AS in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: - Stillingsident: 4262606419 Presentasjon av stillingen:Allmennpsykiatrisk poliklinikk, A3 har en tverrfaglig og kompetent behandlergruppe. Avdelingen har hatt et sterkt fokus på kunnskapsbasert behandling og utvikling av faget vårt igjennom klinikk-nær forskning på angstlidelser og fysisk aktivitet de siste 10 årene. Solli DPS er i gang med å utarbeide nye felles strukturer for avklaring, utredning og behandling av nye pasienter. I dette arbeidet bidrar begge våre poliklinikker (A2 og A3).Som medarbeider i A3 kan du forvente at vi legger til rette for at du skal kunne arbeide både med gruppe- og individuell behandling. Du kan videre forvente et sterkt faglig og ikke minst, sosialt miljø. Vi er spesielt opptatt av reell tverrfaglig tilnærming til behandlingen vi gir, slik at flere...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS ELVERUM - HAMAR POLIKLINIKK ELVERUM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 988243248 Stillingsident: 4262232335 Presentasjon av stillingen:Er du psykolog og har lyst til å jobbe sammen med engasjerte fagfolk i et tverrfaglig miljø?Da ønsker vi at du søker stillingen her hos oss :-)DPS Elverum -- Hamar har i dag allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. I tillegg har vi spesialiserte poliklinikker, sengeposter for allmennpsykiatri og akutte tjenester samt et akutt ambulant team. Vårt mål er at pasientene skal komme raskt til samtale og motta hjelp som er tilpasset deres behov. Vi tilstreber et godt samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten og våre samarbeidspartnere i kommunene. Det er stor satsing på fagutvikling og etablering av variert behandlingsmetodikk.Poliklinikk Elverum skal ivareta behovet for allmennpsykiatrisk spesialistbeha...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS ELVERUM - HAMAR POLIKLINIKK ELVERUM in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Org. nr: 988243248 Stillingsident: 4262216995 Presentasjon av stillingen:Er du psykolog med genuin interesse for arbeid innen rus- og avhengighetsbehandling?DPS Elverum -- Hamar har i dag allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. I tillegg har vi spesialiserte poliklinikker, sengeposter for allmennpsykiatri og akutte tjenester samt et akutt ambulant team. Vårt mål er pasientene skal komme raskt til samtale og motta hjelp som er tilpasset deres behov. Vi tilstreber et godt samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten og våre samarbeidspartnere i kommunene. Det er stor satsing på fagutvikling og etablering av variert behandlingsmetodikk.Poliklinikk Elverum skal ivareta behovet for allmennpsykiatrisk spesialistbehandling og tverrfaglig spesialiserte rusbehandling (TSB) for de...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters