Jobmonitor. Search results for Psychologists

312 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-50 of 312 results.
 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYK KIRKENES in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 975299589 Stillingsident: 4397741412 Presentasjon av stillingen:BUP gir tilbud til befolkningen i kommunene Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg, samt til pasienter ved Kirkenes sykehus. Vi har flyttet inn i nye Kirkenes sykehus i en av Norges mest moderne sykehus. Poliklinikken er samlokalisert med VPP Kirkenes. BUP har 12 fagstillinger og 2 kontorfaglige stillinger.Vi trenger en ny kollega!Ønsker du å prøve ut en spennende jobb i et vakkert fylke, med flotte kollegaer, så er dette kanskje muligheten du har ventet på! Vi har ledig vikariat (med mulighet for fast ansettelse) innen barne- og ungdomspsykiatr ien ut 2021 med bakgrunn i tildelte covid 19 midler.Grensebyen KirkenesFantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere men...

 • Company NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP in Other
  22.06.2021

  This is NTNUPå NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.NTNU søker engasjerte medarbeidere.Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.Om stillingenInstitutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), har en ledig stilling (3 år, 100 % stilling) som postdoktor innen folkehelse.Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.  Postdoktorstillingen er en kvalifiseringsstilling der hovedmålet er å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Stillingen er tilknyttet instituttets satsing på folkehelse og NFR prosjektet «Evidence for action to reduce social inequalities in health». S...

 • Company VÆRNESREGIONEN PEDAGOGISK- PSYKOLOGISK TJENESTE in Other
  22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4403090000 Presentasjon av stillingen:PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal. Vi betjener førskole, grunnskole og voksenopplæring. Tjenesten har 18 dyktige ansatte med bred faglig kompetanse. Stjørdal kommune er formell arbeidsgiver. En må påregne noe reise mellom kommunene.Ved PPT i Værnesregionen er det ledig en fast 90 % stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver. Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverVeiledning og rådgivning - primært på grunnskoleområdetSystemarbeid og organisasjonsutvikling på grunnskoleområdetUtredning, kartlegging og oppfølging av enkelteleverSystem- og individrettet arbeid i fht. barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Dette inkluderer veiledning til skoler og barnehager, ...

 • Company BLÅ KORS ØST AS AVD EINA in Other
  22.06.2021

  Blå Kors Behandlingssenter Eina har ledig 100 % fast stilling som psykolog.Stillingen inngår som en del av et tverrfaglig team med behandlingsansvar for en gruppe pasienter. Arbeidsoppgaver:Kartlegging/utredning og behandling av rusmiddelavhengighet og psykiske lidelserFaglig utviklingsarbeidTverrfaglig teamSamarbeid med pårørende og andre instanserGruppeterapiKvalifikasjonskrav:Psykolog med lisens eller autorisasjon Det er ønskelig med erfaring fra rusfeltet Oppfordrer også sisteårsstudenter til å søke.Vi søker deg som:har et spesielt engasjement for pasientgruppen og fagfelteter ansvarsfull, raus og motiverter fleksibel i arbeidsmetodikk og tilnærming til pasienteneer genuint opptatt av å jobbe tverrfaglig i teamPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyr:et godt arbeidsmiljø med dyktige og e...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF DPS SOLVANG DØGNENHET in Other
  22.06.2021

  Org. nr: 973255185 Stillingsident: 4391684525 Presentasjon av stillingen:DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus og er lokalisertpå Grim. DPS Solvang er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykiatrifor en befolkning på ca 53.000 innbyggere. Området dekker Kristiansand vest forOtra utenom Søgne. DPS Solvang består av Merkantil enhet, Døgnenhet,Poliklinikk og FACT.DPS Solvang har et stort fagmiljø med psykiatere i 10,5 stillinger, psykologspesialister i 16,2stillinger og psykologer i 23,2 stillinger. Avdelingen tilrettelegger forpsykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er etutdanningssted for leger i spesialisering innen psykiatri. Medarbeiderneoppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.Vi tilstreb...

 • Company JOBZONE AS AVD OSLO in Other
  22.06.2021

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE OG UNGDOMSPSYK SANKS KARASJOK in Other
  22.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406663866 Presentasjon av stillingen:Vi trenger flere flinke og engasjerte kollegaer! Ungdomspsykiatrisk avdeling har ledig stilling som psykolog/psykologspesialist.Dette er et engasjement med varighet ut året, med mulighet for fast ansettelse.Sámi Klinihkka har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske befolkningen i Norden. Vi jobber på tvers av fag-, kommune-, fylkes- og landegrenser.Klinikken har 3 avdelinger:Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS PHV): BUP, TSB PK, UPA, Familie Enheten, Døgnenhet Psykisk Helse og Avhengighet, VPP og Nasjonalt Team.Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile tjenester.Samisk nasjona...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGALAND DPS POLIKLINIKK in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4397208612 Presentasjon av stillingen:Vi styrker allmennpsykiatrisk poliklinikk og søker nå psykolog/psykologspesialist til fast stilling.Haugaland DPS er ein del av Klinikk for psykisk helsevern og rus med opptakskommunane Karmøy, Haugesund, Tysvær, Utsira, Bokn, Sveio, Vindafjord,Etne, Sauda og Suldal. Haugaland DPS har lokaler sentralt i Haugesund og på Karmøy. Vigir eit breidt behandlingstilbod som favnar rusbehandling (TSB) i poliklinikkog døgn, allmennpsykiatriske poliklinikkar, ACT og psykose-team, akutt ambulantteam (AAT) samt ulike døgnbehandlingstilbod innan psykisk helsevern.Allmennpoliklinikkane i Haugesund og Karmøy er samdrifta med bl.a. felles inntaksteam og internundervisning. Det er eitrobust fagmiljø med overlegar i psykiatri, psykologspesialist...

 • Company AHUS HAGAN ALDERSPSYKIATRI SKYTTA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 995150999 Stillingsident: 4399252873 Presentasjon av stillingen:ALDERSPSYKIATRI- ET FAG FOR FREMTIDENVi har nå ledig fast 100 % stilling som psykologspesialist/psykolog ved Alderspsykiatrisk avdeling, poliklinikken, Akershus Universitetssykehus.Alderspsykiatri er et spesialisert fagfelt på sykehusnivå som har til oppgave å utrede, diagnostisere og behandle pasienter med kompliserte aldersrelaterte psykiske lidelser. Avdelingen er lokalisert Skytta. Avdelingen samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.Alderspsykiatrisk avdeling har ansvar for å gi lokalbasert behandlingstilbud til en befolkning i et opptaksområde på ca. 480 000 mennesker. Opptaksområdet omfatter Romerike, Fol...

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK ÅLESUND BUP in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4390043904 Presentasjon av stillingen:Psykisk helsevern for barn og unge er samansett av Poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund (BUP) og ein døgnseksjon med einingar i Molde og Ålesund.Vi bygg ut dei ambulante og akutte tenestene våre, og lyser ut stilling for psykologspesialist/psykolog med arbeidsoppgåver som i hovudsak er knytta til akutt ambulant team:Vi har ledig stilling for psykologspesialist/psykolog i akutt ambulant team BUP ÅlesundPoliklinikken i Ålesund (BUP) er samlokalisert med akutt sengepost og har eit breitt samansett og spennande fagmiljø som gir differensierte behandlingstilbod til barn og unge, og familiane deira. Personalet på poliklinikken er sett saman av fleire yrkesgrupper og er organisert i tverrfaglege geografisk organiser...

 • Company BARNE- OG FAMILIETJENESTEN HEIMDAL in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 986456651 Stillingsident: 4399266682 Presentasjon av stillingen:Barne- og familietjenesten Heimdal har for perioden medio august 2021 - 30. juni 2022 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for psykolog tilknyttet familietiltaket og forsterket helsestasjon. Det kan bli muligheter for forlengelse.Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester samt gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov samt koordinere og kvalitetssikre aktuelle totaltilbud til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer. Oppgavene...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, BARNE- OG UNGDOMSPYSKIATRISK AVD., TØNSBERG - KORTEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4399736183 Presentasjon av stillingen:Vil du være med å styrke og utvikle vårt fagmiljø? Ønsker du å bo og/eller arbeide i Vestfold?Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling søker nå tre Psykologer til engasjementer av seks måneders varighet med snarlig oppstart.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker.Vi tilstreber et nært samarbeid med blant annet fastleger, helsesøstre, psykisk helsetjeneste for barn og unge, PPT (kommunal og fylkeskommunal) habilitering- /omsorgstjeneste, barnehager og skoler.Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gj...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF RADIOLOGISK STORSLETT in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 881899272 Stillingsident: 4397794649 Presentasjon av stillingen:Er du engasjert og dyktig og ønsker å jobbe i et spennende fagmiljø med barn og unge? Da vil vi gjerne at du søker på stilling hos oss!Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø og med gode muligheter for videreutdanning/kurs.Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av følgende seksjoner; Ungdomspsykiatrisk seksjon, Regionalt senter for spiseforstyrrelser og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i henholdsvis Tromsø, Harstad, Narvik, Sjøvegan, Silsand og Storslett. Avdelingen samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Institutt for Psykologi (IPS) og Medisinsk fakultet ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.Vi har ledig:1 fast stilling som psykolog, lege eller pedagog ved BUP...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF PSYK SENTER FOR TROMSØ OG OMEGN DØGNENHET ÅSGÅRDVEGEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4398782024 Presentasjon av stillingen:Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på ca 670 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i klinikken og består av seksjonene Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Alderspsykiatrisk seksjon og Akuttpsykiatrisk seksjon.Akuttpsykiatrisk seksjon består av :• Akuttpost Nord med 13 døgnplasser• Akuttpost Sør med 9 døgnplasser• Akuttpost Tromsø 12 døgnplasser• Psykose- og rusenheten med 11 døgnplasserSeksjonen har ansvar for øyeblikkelig-hjelp-mottak og for store deler av klinikkens tilbud til personer som er i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, AVDELING RUS OG AVHENGIGHET, LARVIK - FURUBAKKEN in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 916174268 Stillingsident: 4398800684 Presentasjon av stillingen:Avdeling rus og avhengighet, Rus og avhengighetspoliklinikk, sør har ledig 100 % vikariat for psykolog i perioden 02.08.21-30.01.22.Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig ogvirksom behandling.Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikker og LAR, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnseksjonene, fellesfunksjoner og avdeling...

 • Company BARNE- OG FAMILIETJENESTEN I FANA OG YTREBYGDA in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400759698 Presentasjon av stillingen:Barne- og familietjenesten omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og Ung Arena. Virksomheten er hovedsakelig delt inn i fire byområder. Ung Arena er lokalisert på Nesttun og tilknyttet Barne- og familietjenesten i Fana og Ytrebygda, men gir et lavterskeltilbud til unge i hele Bergen kommune.Barne- og familietjenesten i byområde Fana og Ytrebygda søker nå psykolog/ psykologspesialist i 100 % stilling, med arbeidssted ved Ung Arena. Det kan også være aktuelt med vikariater i hel- eller deltidsstillinger. Søker som ønsker å bli vurdert for dette, kan opplyse om dette i søknaden.Ung Arena er et samtale- og hjelpetilbud på lavterskelnivå for unge mellom ...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE PSYKISKE HELSETJENESTER TIL HJEMMEBOENDE in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4385959845 Presentasjon av stillingen:Seksjon Psykiske helsetjenester til voksne er en del av tjenestene i avdeling for Psykisk helse og Avhengighet i Lillestrøm kommune. Våre lokaler er i Stillverksveien 9 i Lillestrøm, der avdelingen har samlokalisert noen av sine tjenester innen fagområdet sammen med Seksjon avhengighet, og Seksjon aktivitet med Stillverksveien ressurssenter. I tillegg er vårt lavterskeltilbud, seksjon Tidlig inn lokalisert på Sørumsand. Avdelingen har også tre bemannede bofellesskap til målgruppen.Tjenesten Psykiske helsetjenester til voksne gir tilbud til personer over 18 år med psykiske helseutfordringer som krever oppfølging over tid. Tjenesten gir tilbud om hjelp til å mestre dagliglivet og forebygge mer omfattende hjelpebehov. Målet er å...

 • Company UNICARE 12TRINN AS in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 899619382 Stillingsident: 4390786895 Presentasjon av stillingen:Vi har ledig fast stilling som Psykologspesialist i 80 til 100% ved Unicare 12Trinn, en del av Unicare Norge. Brenner du for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB)?Vi søker engasjert, fleksibel, faglig og personlig egnet psykologspesialist i 80-100% stilling innen fagfeltet rus- og psykiatri. Vi ønsker at vår nye psykologspesialist vektlegger kompetanseheving og faglig utvikling.Unicare 12Trinn har sin virksomhet på Fanafjellet utenfor Bergen og er en privat leverandør til det offentlige innenfor Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB), via Fritt Behandlingsvalg. Unicare 12Trinn tilbyr døgnbehandling for alkohol-, medikament-, rus- og spillavhengighet. Klinikken benytter det velprøvde 12-trinnsprogrammet, e...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4383082036 Presentasjon av stillingen:Avdeling for rusmedisin (AFR) har ca. 570 medarbeidarar. Avdelinga har seks døgn seksjonar for både akutt- og planlagd behandling, to ruspoliklinikkar, ein ambulant seksjon og ein LAR seksjon. Avdelinga er i ein spennande utvikling knytt til mellom anna aukande differensiering av tenester for avhengigheitslidingar- og fagleg integrasjon med psykisk helsevern. Avdelinga har eigen forskingsseksjon med mange spennande prosjekt.Klokkarvik er ein del av Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen HF. Institusjonen ligg i naturskjønne omgjevnader, 40 minuttars køyring frå Bergen sentrum. Vi gir eit tverrfagleg tilbod til 18 mannlege ruspasientar.Seksjonen har no ledig følgjande vikariat:100% vikariat frå 02. juli og i eitt år100% vikari...

 • Company HELSE BERGEN HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4348052033 Presentasjon av stillingen:Akuttposten er ein døgnbemanna post med kapasitet til 8 pasientar. Vi held til i 2. etg. i Glasblokkene på Haukeland universitetssjukehus. Målgruppa vår er barn/ungdom opptil 18 år med psykiske lidingar, som er innlagd frivillig eller under tvang.Oppgåvene våre er knytt til observasjon, utgreiing, diagnostisering og utarbeiding/ utprøving av tiltak og behandling. Posten er tverrfagleg bemanna med miljøterapeutar med hovudvekt på sjukepleiarar og vernepleiarar, samt barnevernspedagogar og studentar innan helse- og sosialfag. På behandlarsida har vi barne- og ungdomspsykiater, psykolog/ psykologspesialistar, samt legar i spesialisering (LIS).Alle i personalgruppa skal fortrinnsvis ha særskild kompetanse for å arbeide me...

 • Company HELGELANDSSYKEHUSET HF BRØNNØYSUND VOKSENPSYKIATRI in Other
  21.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 984036450 Stillingsident: 4397365725 Presentasjon av stillingen:Er du vår nye og spreke psykolog som tar utfordringer på strak arm?Vil du like å leve på kysten av Helgeland med nærhet til en skjærgård med 13000 øyer, holmer og skjær. Lenger inn har vi fjorder, fjell og flotte Lomsdal -- Visten Nasjonalpark med fantastiske turområder. Brønnøysund er en hyggelig kystby midt i Norge, helt sør i naturskjønne Helgeland. Du har kort vei til fantastiske naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi kan nevne landemerket Torghatten, Vegaøyan verdensarvområde. Brønnøysund har også et rikt kulturliv innenfor teater, musikk og idrett. Vi har god offentlig kommunikasjon, med direkte flyavganger til og fra Bodø, Trondheim og Oslo.Nå har du muligheten til å ta del i det gode liv p...

 • Company BETANIA RUS- OG PSYKIATRI in Other
  20.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi styrker tilbudet innen psykisk helse og rusVi søker etter dyktige og engasjerte psykologer som er motivert av å utvikle nye løsninger, være sentrale i fag- og tilbudsutvikling og som bruke vil kompetansen til å bygge et tverrfaglig kompetansemiljø innen psykisk helse og rus.Vårt tverrfaglige kompetansemiljø skal bistå våre samarbeidspartnere i levering og utvikling av helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal gi et styrket tilbud innen psykisk helsearbeid rettet mot familier, barn og unge, samt innen rus og avhengighet. Eldre i og utenfor institusjon er også i vår målgruppe.Vi har samarbeid med psykologfaglig nettverk med spesialistkompetanse innen fordypningsområdene barne- og ungdomspsykologi, rus- og avhengighetspsykologi og organisasjonspsykologi.Arbeidsoppgaver og roller:Vi søker...

 • Company LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.: Stillingsident: 2021-120 Presentasjon av stillingen :FACT-UNG er et 3 --årig pilotprosjekt, som vil starte høsten 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus/Nic Waal og bydel Gamle Oslo. FACT-UNG, eller Flexible Assertive Community Treatment-teamet skal gi behandling og praktisk oppfølging i samarbeid med bydel og erfaringskonsulent på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige personer i nettverket.Målgruppen vil være barn/ungdom fra 12- 18 (23) år, med alvorlige og/eller sammensatte hjelpebehov som ikke greier nytte seg av eller har nytte av hjelpeapparatet slik det er i dag. Mange har lav funksjonsfungering, ofte kombinert med manglende diagnose og rusutfordringer.Nic Waals Institutt er sykehusets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk og...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF RUSMIDDELINSTITUSJONER AKER in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 998272122 Stillingsident: 4406256623 Presentasjon av stillingen:Avdeling rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. Avdelingen består av 6 seksjoner og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling).Seksjon Rusakuttmottak og avgiftning består av et rusakuttmottak og avgiftningstilbud, beliggende på Aker sykehusområde. Vi tilbyr tilgjengelige og helhetlige tjenester for pasienter med rusmiddelavhengighet og rusrelaterte problemer.Vi søker psykolog til vikariat ved avgiftningsenhet 1. Stillingen er ledig fra 01.09.21. Som psykolog hos oss må du være målfokusert og motiveres av å skape resultater sammen med kollegaer i tverrfaglig teamarbeid. ...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF ADM OG FELLESTJENESTER SKIEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 975326217 Stillingsident: 4405389887 Presentasjon av stillingen:Vi utvider tilbudet vårt og ønsker oss en ny kollega, kanskje det er deg?Vi skal etablere og utvikle et oppfølgningsteam for barn og unges psykiske helse sammen med UPS. Dette vil være et prosjekt over to år med store muligheter for videre drift når prosjektperioden er over. Du får muligheten til å påvirke utviklingen samt innholdet i tjenesten sammen med seksjonsleder og de andre i behandlerteamet. Stillingen vil innebære arbeid etter hjemmesykehusmodellen med arbeid før, under og etter utskrivelse for de som trenger innleggelse. Du vil også følge opp og behandle familier på deres hjemmearena.BUP Skien er en generell poliklinikk som gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser. Vi er en seksjon innen barne- og u...

 • Company AHUS GRORUD VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 988916374 Stillingsident: 4403667648 Presentasjon av stillingen:Vi søker psykolog til vikariat. Stillingsmidler er ledig fra 1/7 og det er derfor ønskelig med rask oppstart etter dette tidspunktet. Vikariatet har varighet ut 2021.Stillingen er lokalisert ved Allmenpsykiatrisk poliklinikk B. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver, faglige utfordringer, -utviklingsmuligheter, og godt arbeidsmiljø. Arbeidet består i hovedsak av pasientrelaterte oppgaver som inkluderer utredning og behandling av mennesker med psykiske lidelser. Arbeidet omfatter også tverrfaglig samarbeid og samhandling internt og eksternt.Allmennpoliklinikken har høy andel spesialister og det arbeides tverrfaglig. Klinikken har omfattende kompetanse på behandling av angstlidelser, depresjon og bipolare lidelser, personl...

 • Company AHUS FOLLO ÅSENVEIEN VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 984075340 Stillingsident: 4402800139 Presentasjon av stillingen:DPS Follo, Seksjon for Gruppeterapi har ledig vikariat for psykolog med mulighet for fast ansettelse.Seksjonen driver med utredning og behandling av pasienter med langvarig psykisk problematikk som personlighetsforstyrrelser og psykosomatiske smertelidelser. Metoden er hovedsakelig gruppepsykoterapi, men også en del individuell utredning og behandling. Mentaliseringsbasert behandling (MBT) og metakognitivinterpersonlig terapi (MIT) er grunnlaget, og vi har grupper under denne overskriften med psykoedukasjon. Videre har vi grupper med bevegelsesterapi og billedterapi, med overvekt avsamtalegrupper.ArbeidsoppgaverUtredning og behandling av psykiske lidelserDet forutsettes godt samarbeid med kommunehelsetjenesten og andr...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF DPS ØVRE TELEMARK NOTODDEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Har du lyst til å jobbe i vakre Telemark?Seljord har Norges største handels- og landbruksmesse - Dyrsku'n. Notodden har en av Nord-Europas største bluesfestivaler og Telemark for øvrig har et stort mangfold av turområder og gode ski- og alpinmuligheter. Notodden og Rjukan med sin industrihistorie er en del av verdensarven - som bidrar til flere kulturhistoriske opplevelser. Velkommen til Telemark!DPS Øvre Telemark består av to døgnavdelinger og en poliklinikk, med lokasjoner både på Notodden og i Seljord. Til sammen er vi rundt 90 ansatte og vektlegger god kompetanse i de ulike faggruppene.Vi har nå ledig 100% psykologspesialiststilling x 2 ved poliklinikken Øvre Telemark, og søker dermed etter dere som er brennende opptatt av fag, trives i en hektisk hverdag og bidrar til et inkluderende ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BUP OSLO SYD - SØNDRE NORDSTRAND in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406272652 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte.BUP Syd, enhet Nordstrand, søker psykologer til to halvtårsvikariater. Det kan være mulighet for forlengelse.BUP Syd har tilholdssted på Mortensrud i nye lokaler, samlokalisert med Søndre Oslo DPS. BUP Syd består av generalistenhetene Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, samt Spesialenheten med TIPS-team, lavterskelteam og ambulant intensivteam. BUP Syd har...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF DPS ØVRE TELEMARK NOTODDEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 975300153 Stillingsident: 4406357063 Presentasjon av stillingen:Har du lyst til å jobbe i vakre Telemark?Seljord har Norges største handels- og landbruksmesse - Dyrsku'n. Notodden har en av Nord-Europas største bluesfestivaler og Telemark for øvrig har et stort mangfold av turområder og gode ski- og alpinmuligheter. Notodden og Rjukan med sin industrihistorie er en del av verdensarven - som bidrar til flere kulturhistoriske opplevelser. Velkommen til Telemark!DPS Øvre Telemark består av to døgnavdelinger og en poliklinikk, med lokasjoner både på Notodden og i Seljord. Til sammen er vi rundt 90 ansatte og vektlegger god kompetanse i de ulike faggruppene.En av våre medarbeidere skal nå videre på ferden, og vi har derfor en psykolog 100% ledig ved avdeling Seljord, allmenn psykiatris...

 • Company AHUS KJELLER VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS og har et aktivt fagmiljø med 180 årsverk fordelt på en døgnseksjon og fem polikliniske seksjoner. Foruten tilbudene til befolkningen i eget opptaksområde, har DPS-et ansvar for et OCD-team og en medisinfri døgnenhet som tilbyr tjenester til hele Ahus sitt opptaksområde. I tillegg har avdelingen en merkantil seksjon som samarbeider nært med de kliniske seksjonene. DPSet har en sentral beliggenhet på Åråsen stadion i Lillestrøm, kun 11 minutters togreise fra Oslo. Det er gangavstand fra Lillestrøm togstasjon til Åråsen og også hyppige bussforbindelser.DPS Nedre Romerike samarbeider med 5 kommuner : Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Enebakk og Aurskog-Høland. Avdelingen har som et av sine satsingsområder å sikre gode, sammenhengende pasientforlø...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - PSYKIATRISK POLIKLINIKK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Vi søker etter psykologspesialist i voksenpsykologi i fast 100% stilling ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP), Tromsø til allmenn-team. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.VPP Tromsø er del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø i Psykisk helse- og rusklinikken. Senteret har fire seksjoner; poliklinisk seksjon, døgnseksjon, medikamentfri behandlingsenhet og Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms.Poliklinisk seksjon består av VPP Tromsø, VPP Storsteinnes, Ambulant rehabiliteringsteam og Ambulant akutteam. VPP Tromsø er delt i følgende fagteam: To allmenn-team, traumeteam, spiseforstyrrelsesteam, psykoseteam, rusteam, OCD-team, MBT-team.ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og psykisk helsehjelp til voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser av ...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF POLIKLINIKK ULLEVÅL PERSONLIGHETSPSYKIATRI in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4406331103 Presentasjon av stillingen:Spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser har ledig 100% fast stilling som psykolog, og vi søker deg som har interesse forpsykoterapi, MBT, teamarbeid og arbeid med unge pasienter som primært haremosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.Vi er en spesialpoliklinikk hvorutredning og behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er enprimæroppgave. Vi tilbyr et intensivt psykoterapeutisk behandlingsprogram ihovedsak tilpasset unge voksne med alvorlig emosjonelt ustabilpersonlighetsforstyrrelser. Behandlingstilnærmingen følger prinsipper formentaliseringsbasert terapi (MBT) som er en anbefalt behandlingsform vedemosjonelt ustabil PF. Det benyttes en kombinasjon av kurs, individualterapi og gruppeterapi. Vi...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SOLA DPS SOLA DPS POLIKLINIKKRANDABERG in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Sola DPS består av 2 allmennpsykiatriske poliklinikker lokalisert på Randaberg og Sola, 3 sengeposter, ambulant akutt team og ettervern.Poliklinikken Sola har også avdeling "helse og arbeid" som er et arbeidsrelatert behandlingstiltak, samt eMeistring. Sola DPS har 30 sengeplasser.Sola DPS Poliklinikk Randaberg dekker kommunene Randaberg og Kvitsøy, samt Stavanger-bydelene Rennesøy og Finnøy.Vi har som mål at vi skal bli et aktivt, faglig sterkt og tilgjengelig DPS i tråd med Sosial og helsedirektoratets veileder.Poliklinikken har deltatt på NKVTS sitt program for implementering av traumebasert behandling med EMDR og CT-PTSD. Det er en fordel om søker har denne type kompetanse eller har interesse for opplæring i dette. Vi har internundervisning og legger opp til jevnlige fagdager.Attester,...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF INST PSYKISK HELSEV VOKSNE GAUSTAD in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405862178 Presentasjon av stillingen:For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) gir behandlingstilbud innen psykisk helsevern til barn, unge og voksne hørselshemmede, døve, døvblinde, svaksynte og blinde fra hele landet.Vi utreder og behandler hele spekteret av psykiske lidelser. Våre pasienter kan ha kompliserte, sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi har behov for tverrfaglig samarbeid for å gjøre gode utredninger og gi god behandling. Vi ønsker oss medarbeidere som stiller seg kreativt nysgjerrige...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI UNGDOMSKLINIKKEN ARENDAL in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 974631164 Stillingsident: 4406019189 Presentasjon av stillingen:Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.Akutt Ambulant Team ved Familieklinikken i Arendal har følgende stillinger ledig:100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Stillingen inngår i en vaktordning med øyeblikkelig hjelp.Arbeidstidsordning er for tiden dagarbeid med arbeidstid p.t. mandag- fredag fra klokken 08:00 til klokken 15:30. Tiltredelse etter avtale.Familieklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 24,5 årsverk. Enheten er ...

 • Company VESTRE VIKEN HF PSYKIATRISK AVDELING BLAKSTAD DØGNAVDELING BLAKSTAD in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 974706156 Stillingsident: 4388278754 Presentasjon av stillingen:Vi søker en utviklingsorientert og engasjert nevropsykolog/eldrepsykolog til Alderspsykiatrisk seksjon ABlakstad Sykehus står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludertBarne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet.Blakstad sykehus tester ut en ny organisasjonsmodell i 2021 med fire avdelinger i prosjekt, henholdsvis Akutt,Videre behandling, Sikkerhet og Alder.Vi søker en nevropsykolog/eldrepsykolog i fast stilling til Alderspsykiatrisk seksjon A. Vi ønsker en utviklingsorientert og engasjert psykologspesialist medinteresse for alderspsykiatri. Du vil få god og syste...

 • Company BARNEHUSET OSLO in Other
  19.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Hjelp! To av våre psykologspesialister skal ut i fødselspermisjon, det er veldig hyggelig! Vi har derfor ledig to vikariater som psykologspesialist, eventuelt psykolog som er i ferd med å fullføre sin spesialisering. Begge stillinger er ved Statens barnehus Oslo, Felles enhet for forebygging. Vikariatene er ledig i ett år fra tiltredelse med mulighet for forlengelse.Statens barnehus er et tverrfaglig kompetansehus for barn og unge, samt voksne med en utviklingshemming, der det er mistanke om at de er utsatt for seksuelle overgrep, vold eller vitne til vold. Politiet foretar avhør av disse gruppene ved Statens barnehus. Det er vår oppgave å medvirke til at barns rettsikkerhet styrkes, samt å påse at Stortingets hovedintensjon om å sette barnet i sentrum blir fulgt.Vi søker etter to dyktige ...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF PSYKISK HELSEVERN NIDAROS DPS POLIKLINIKK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4400898002 Presentasjon av stillingen:Vil du bli en av våre nye kollegaer i vår Allmenpoliklinikk?Psykologspesialist/psykolog 1 vikariat i 100 % stilling fra 01.08.2021 - 31.07.2022Stillingene er i Seksjon 3 - Allmenpoliklinikk.Poliklinikkene ved Nidaros DPS tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i en av våre poliklinikker har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært.Ettersom vi møter så mange ulike mennesker og problemstillinger, har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår DPS og våre poliklinikker har opparbeidet seg god kompetanse på ISTDP, EMDR, kognitiv terapi og ulike traumebehandlingsformer.Ta gjer...

 • Company HELSE BERGEN HF PSYKIATRISK DIVISJON PSYKIATRISK KLINIKK SANDVIKEN in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 983974724 Stillingsident: 4405164271 Presentasjon av stillingen:Psykiatrisk klinikk er ein av fem klinikkar i Divisjon Psykisk Helsevern. Avdeling spesialisert psykosebehandling (ASP) inneheld fem døgnseksjonar og har også tilknytta poliklinikk.Seksjon S4 avdeling for spesialisert psykosebehandling er ein lukka psykosepost med 12 senger lokalisert til Sandviken Sjukehus. Seksjonen driv hovudsakleg med utgreiing og behandling av pasientar med akutte psykosar. Vi jobbar i team saman med psykiater, psykolog, sosionom og miljøpersonell rundt kvar pasient. Vi jobbar tett saman med behandlingsapparatet ute for å sikre ein god og rask utskriving til eigen bustad eller anna behandlingstilbod.ASP samarbeider med Bergen Psychosis Research Group, og forsking er ein viktig del av verksemda. A...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS POLIKLINIKK MORTENSRUD in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405977434 Presentasjon av stillingen:Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for befolkningen i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med et opptaksområde på ca. 140 000 innbyggere. Avdelingen har følgende seksjoner: Døgnseksjon, seksjon for rus- og psykosebehandling og allmenpsykiatrisk seksjon. Akutteamet er lokalisert i Allmennpsykiatrisk seksjon sammen med tre allmennpsykiatriske poliklinikker og en gruppepoliklinikk. Seksjonen tilbyr noen spesialiserte behandlingstilbud/metoder som: DBT, 4-dagegrsbehandling for angstlidelser, ACT, CMT, EMDR og CT-PTSD. Til høsten starter vi med eMestring og et DBT-bas...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF VOKSENPSYKRIATI DIKEMARK in Other
  19.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org. nr: 986375805 Stillingsident: 4406023495 Presentasjon av stillingen:Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme har ledig fast stilling som psykologspesialist, klinisk voksen. Stillingen er 100 % ved Døgnenhet 1.Seksjonen tilbyr spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til pasienter med utviklingshemning/autisme i befolkningen over 16 år. Opptaksområdet er Helse Sør-Øst. Seksjonen er lokalisert på Dikemark i Asker kommune.Seksjonen har to døgnenheter med tilsammen 12 plasser og en regional spesialpoliklinikk. Seksjonen har også en Nasjonal kompetansetjeneste. Gjennomsnittlig utredningstid er 3-6 måneder. Reisevirksomhet må påregnes.Mer informasjon om seksjonen kan du finne .Seksjonens side på Facebook: PuaOUSKun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vur...

 • Company ORIGOSENTERET in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:944 384 448 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.Origosenteret har pasienter i langtids døgnbehandling i TSB, voksne (single og par), gravide og familier med barn fra 0 - 4 år. Vi har seks psykologer som samarbeider tett med andre faggrupper i et tverrfaglig miljø.Vi søker en psykolog/p sykologspesialist til en 100% fast stillingArbeidsoppgaverBehandlingsansvar i henhold til krav i Pakkeforløpet.Kartlegginger, utredninger, utarbeide behandlingsplaner, evalueringssamtaler.Behandlingsarbeid -- individuelt og i grupper.Veiledning og undervisning.Psykologene arbeider selvs...

 • Company ORIGOSENTERET in Other
  18.06.2021 Updated on: 22.06.2021

  Org.nr.:944 384 448 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.Origosenteret har pasienter i langtids døgnbehandling i TSB, voksne (single og par), gravide og familier med barn fra 0 - 4 år. Vi har seks psykologer som samarbeider tett med andre faggrupper i et tverrfaglig miljø.Vi søker en psykolog/p sykologspesialist til en 100% fast stillingArbeidsoppgaverBehandlingsansvar i henhold til krav i Pakkeforløpet.Kartlegginger, utredninger, utarbeide behandlingsplaner, evalueringssamtaler.Behandlingsarbeid -- individuelt og i grupper.Veiledning og undervisning.Psykologene arbeider selvs...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF HABILITERING OG REHABILITERING OTTESTAD in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 874631752 Stillingsident: 4402646182 Presentasjon av stillingen:Vil du jobbe i ett av de store fagmiljøene innenfor smertebehandling i Norge? Innlandet med sine360 000 innbyggere etablerte en tverrfaglig smerteklinikk ispesialisthelsetjenesten i 2014. Nå kan DU bli en del av dette fagmiljøet!Det er ledig 100 % fast stilling for psykolog fra 01.09.21.Smerte- og CFS/ME poliklinikk i Sykehuset Innlandet har fagkompetanse innen smerte- og utmattelsestilstander. Vi tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av langvarige smertetilstander og CFS/ME, poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med CFS/ME og behandlingstilbud i gruppe for personer med langvarige smertetilstander.Poliklinikken består av 3 overleger, 1 psykologspesialist, 1 psykolog, 3 spesialfysioterapeuter, 1 spesial...

 • Company VESTRE VIKEN HF BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVD RINGERIKE BUP in Other
  18.06.2021 Updated on: 20.06.2021

  Org. nr: 975326195 Stillingsident: 4405089048 Presentasjon av stillingen:Ringerike BUP er organisert i BUPA, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken. BUPs overordnede målsetting er å tilby utredning og behandling til barn og unge (0-18 år) med psykiske lidelser og deres familier/foresatte.Ringerike BUP har i dag 25 fagstillinger som er besatt av godt kvalifiserte og bredt sammensatte fagfolk. Ringerike BUP ligger ved Ringerike sykehus og er 35 min fra Sandvika.Poliklinikken er per i dag organisert i to allmenpsykiatriske enheter og ett sped- og småbarnsteam på Ringerike, samt en allmenpsykiatrisk enhet på Ål. Stilling som er utlyst vil ha arbeidssted ved enhet ved Hønefoss.Vi har ledig fast stilling for psykologspesialist/psykolog i klinisk barne- og ungdomspsykologi.Arbeidsoppgaver...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BUP OSLO SYD - SØNDRE NORDSTRAND in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 990647631 Stillingsident: 4404660336 Presentasjon av stillingen:BUP Oslo Syd, Spesialenheten har ledig 1 års vikariat i 100% stilling som psykolog. Enheten består av et Ambulant team, et TIPS Ung team og et Lavterskel team. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet det Ambulante teamet.Seksjon BUP Oslo Syd består av fire polikliniske enheter; BUP Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Søndre Nordstrand og Spesialenheten. Spesialenheten betjener alle de tre generalistenhetene i BUP Oslo Syd. Vi er lokalisert i nybygde lokaler på Mortensrud og samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken. Seksjon BUP Oslo Syd er del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i OUS.Ønsket oppstart 01.09.2021 (kan drøftes). Vikariat ledig grunnet at psykolog i fast stilling fikk mulighet for ett år voksenpra...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYKIATRI ALTA in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: 979848498 Stillingsident: 4399250159 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter en ny medarbeider!BUP - Alta driver poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelsetjenesten. Målgruppen består av pasienter med sammensatte vansker, symptombilder og tilstander som medfører ulik grad av funksjonstap. BUP - Alta har 17 fag- og 2 merkantile stillinger. BUP- Alta er en av fire enheter ved Avdeling for psykisk helsevern ved Klinikk Alta. De øvrige enhetene er Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Sengepost psykisk helsevern (voksne) og Sengepost rus (TSB). Opptaksområde er Alta-, Loppa og Hasvik kommune med totalt ca 5000 barn og unge i alderen 0 - 18 år.Tiltredelse etter avtale.ArbeidsoppgaverUtredning, diagnostisering og behandling i tråd me...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK ALTA in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  Org. nr: - Stillingsident: 4405600104 Presentasjon av stillingen:Klinikk Alta er fra 2020 en nyopprettet klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam.Alta ligger i et flerkulturelt område med både samisk, norsk og kvenskbefolkning. Vi har et spennende og variert kulturliv og en fantastisk natur medmasse turmuligheter hele året. Alta er et moderne kunnskapssamfunn med fokus påforskning og høyere utdanning. Byen er et vekstsenter i nord. Her er variertnæringsliv, og byen er et handels- og servicesenter for Vest-Finnmark ogNord-Troms. Alta er også et trafikknutepunkt kun to timer med fly unna Oslo.Vi har ledig 100 % stilling for Psykologspesialist ved Voksen psykiatrisk poliklinikk Altamed tiltredelse snarest. Vi ønsker deg som kollega!VPP Al...

 • Company SPEARE AS AVDELING OSLO in Other
  18.06.2021 Updated on: 21.06.2021

  På vegne av VPP Alta søker vi etter psykologspesialist eller erfaren psykolog med relevant erfaring for et vikariat ut 2021, med mulighet for forlengelse.Det søkes en fleksibel psykolog med erfaring fra og kompetanse i differensialdiagnostisk utredning og behandling av voksne. Det er en fordel med kjennskap til DIPS og pakkeforløp.Da dette er et vikariat med stor grad mulighet for selvstendighet og fri stilling, samt at det ikke kan gis løfte om forlengelse eller fast stilling etter vikariatet, tilbys ca 1,5 x ordinær tarifflønn, samt dekket bolig og reise.Send CV umiddelbart til om dette er av interesse for deg pga raskt oppstart.Om arbeidsgiveren:Speare AS er et rendyrket bemanningsselskap for psykologer.Vi har rammeavtale med Sykehusinnkjøp HF om utleie av psykologer til alle poliklini...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters