Jobmonitor. Search results for Psychologists

288 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-50 of 288 results.
 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF SØNDRE OSLO DPS POLIKLINIKK MORTENSRUD in Other
  30.09.2022

  Søndre Oslo DPS er ett av to distriktpsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus HF ved Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for befolkningen i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med ca. 140 000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og ca. 140 faste stillinger. DPSet har følgende seksjoner: Døgnseksjon, Seksjon for rus og psykose og Allmenpsykiatrisk seksjon. Avdelingen har fordypningsområde i transkulturell psykiatri for LIS-leger. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud. Allmenpsykiatrisk seksjon består av en Gruppepoliklinikk og tre allmenpsykiatriske poliklinikker (Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand). Seksj...

 • Company HELSE FONNA HF HAUGESUND BUP POLIKLINIKK in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Er du opptatt av faget ditt, liker å engasjere deg, raus med å dele og er opptatt av godt arbeidsmiljø? Da er du den rette psykologen for oss på BUP. BUP søkjer etter ein psykologer til poliklinikken i 100% vikariatstilling fra februar 2023 og eit år.BUP har som mål å ha høg fagleg kompetanse, og at fagpersonane deltar aktivt i fagleg utvikling. BUP Haugesund driv med mange ulike behandlingsmetodar som f.eks. B4DT (4-dagers), TF-CBT, DBT m.m. Nyansatte får nødvendig opplæring, kurs og vidareutdanning for å kunne bidra i ulike behandlingstilbod. Vi er opptatt av god trivsel på arbeidsplassen og vi har fleire sosiale arrangement i løpet av året som felleslunsjer, fagdager, moglegheit for felles lunsjtrening og sammenkomstar på kveldstid. Fagleg leiing er vekta høgt i poliklinikken og lederte...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SANDNES DPS VARATUN - DØGNAVDELING in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Sandnes DPS er en enhet i klinikk psykisk helsevern voksne (KPHV) ved Stavanger Universitetssykehus. DPSet består av poliklinikk Strand, poliklinikk Sandnes og avdeling Varatun med sengeposter og AAT/EVP.Vi ønsker å ansette en psykolog i 100% stilling ved Sandnes DPS. Stillingen er pr dags dato fordelt med 4 dager i uken ved Sandnes DPS poliklinikk, og 1 dag i uken på AAT/EVP .Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.Arbeidsoppgaverjobbe 4 dager på poliklinikkJobbe 1 dag på AAT/EVPSamarbeide med tverrfaglig team, psykiater, pasient, pårørende, kommune, fastlegeUndervisning/veiledning til pasienter og teamOppfølging av pasienterGjøre vurderinger ift suicidalitet, psykose ol.Samtaler med pasienter i kriseKvalifikasjonerPsykolog utdanningNorsk autoris...

 • Company DR.DROPIN PSYKOLOGI AS in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company HELSE MØRE OG ROMSDAL HF POLIKLINIKK KRISTIANSUND BUP in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  /Ønskjer du ein spennende og lærerik jobb i eit ivaretakande og triveleg arbeidsmiljø, der latter og gode smil aldri er langt unna?Vi har ledig fast stilling for psykolog/psykologspesialist. Oppstart etter avtale med seksjonsleiar.Her ved Poliklinikken BUP Kristiansund møter du et eit fagmiljø i utvikling, med meiningsfulle og spennande arbeidsoppgåver for deg som har lyst til å hjelpe barn og ungdom med psykiske utfordringar. Vi er eit breitt og kompetent arbeidsfellesskap, som saman arbeider fram eit både helheitleg og spissa utgreiings- og behandlingstilbod for barna og familiane deira.Den fargerike opera- og klippfiskbyen Kristiansund er perla på Nordmøre. Her finn du eit rikt kulturtilbod med eige operahus som har fleire oppsetjingar og konsertarrangement kvart år. Like utanfor byen k...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF BUP OSLO SYD - SØNDRE NORDSTRAND in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». BUP Oslo Syd, Spesialenheten har ledig 1 års vikariat i 100% stilling som psykolog. Enheten består av et Ambulant team, et TIPS Ung team og et Lavterskel team. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet det Ambulante teamet. Seksjon BUP Oslo Syd består av fire polikliniske enheter; BUP Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Søndre Nordstrand og Spesialenheten. Spesialenheten betjener alle de tre generaliste...

 • Company BARNEVERNET I BÆRUM in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du gjøre en forskjell for barn og unge utsatt for vold og omsorgssvikt? Som eneste kommune i Norge har barneverntjenesten i Bærum et team som gir multisystemisk terapi til familier der det forekommer vold og/eller alvorlig omsorgssvikt. I MST-CAN (Multisystemic therapy – child abuse and neglect) gir terapeutene hjemmebasert behandling til hele familien for å sikre trygge omsorgsforhold for barna og for å forhindre omsorgsovertagelse og plassering utenfor hjemmet.Vi har nå en ledig stilling der vi søker en lærevillig og engasjert psykolog eller psykologspesialist som leder/veileder for MST-CAN-team. Stillingen innebærer en unik mulighet for opplæring i, og arbeid med, en systemisk og fleksibel behandling, som har vist gode resultater for barn og unge utsatt for vold og alvorlig omsorgss...

 • Company UNIVERSITETET I OSLO SENTRALADMINISTRASJON in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Job descriptionApplications are invited for a 3-year position in a research fellowship as PhD candidate in suicide prevention research to be based at National Centre for Suicide Research and Prevention (NSSF) at the University of Oslo. The research fellow will join studying suicide and deliberate self-harm with data from Norwegian population registers, and specifically work on the funded project addressing suicide in men of middle and old age.NSSF is a part of the Institute of Clinical Medicine, Division of Mental Health and Addiction at the University of Oslo. NSSF is the leading centre in the field of suicide research and prevention in Norway with its main activities focusing on clinical and epidemiological research, education, and dissemination of knowledge. The centre has an active coo...

 • Company OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF PSYKISK HELSV BARN UNGE RIKSHOSPITA in Other
  30.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) gir behandlingstilbud til hørsels- og synshemmede barn, unge og voksne fra hele landet.Hos oss får du en arbeidshverdag med flere ressurser og mer tid til pasientene enn ellers i det offentlige psykiske helsevern. Arbeidshverdagen er vaktfri og fleksibel.Vi utreder og behandler hele spekteret av psykiske lidelser. Pasientene kan ha sammensatte lidelser som utfordrer tradisjonell utredning og diagnostikk. Vi ønsker oss medarbeidere som er seg kreative og nysgjerrige i møte med nye og utfordrende problemstillinger.  NBSPH har rundt 35 ansatte og består av tre enheter: Barne- og ungdomsenheten, Voksenenheten og Kompetanseenheten. Barne- og ungdomsenheten, BUP, har nå ledig en fast psykologstilling, som vil inngå i et team med ...

 • Company MIDT-GUDBRANDSDAL PEDAGOGISK- PSYKOLOGISKE RÅDGJEVINGSTENESTE in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Midt-Gudbrandsdal Pedagogisk-Psykologisk Rådgjevingstjeneste er en interkommunal tjeneste, med kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu som eiere. Sør-Fron er administrasjonskommune, og vi har lokale i kommunehuset på Hundorp.Kommunene har til sammen ca. 14.000 innbyggere.Kontoret har et aktivt fagmiljø med syv fagstillinger. Stillingene er tverrfaglig sammensett.I tillegg til sakkyndig vurdering, vektlegg MGPP arbeid med kompetanseutvikling, for å hjelpe skoler/barnehager med tilrettelegging av opplegg for elever med særskilte behov.MGPP har en arbeidsprofil som gjør at vi er mye ute blant barn og lærere i skoler og barnehager. De som ansettes må følge denne arbeidsprofilen.ArbeidsoppgåverHovedarbeidsområde er rettledning og rådgiving, elev og foreldresamtaler og systemrettet arbeid mot s...

 • Company SØRLANDET SYKEHUS HF DPS STRØMME POLIKLINIKK in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  DPS Strømme består av psykiatrisk poliklinikk i Kristiansand og Mandal, døgnenhet og Ambulant akutteam.Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog. Stillingen er 50 % knyttet til fengselet i Mandal og 50 % i psykiatrisk poliklinikk (valgfritt Kristiansand eller Mandal).  Agder fengsel avdeling Mandal er et soningssted med høyt sikkerhetsnivå for menn. Det er 100 soningsplasser i Mandal. DPS Strømme har 50% stilling som psykolog og 30% stilling for psykiater i Mandal fengsel og ARA har en psykolog i 50% stilling. Psykologen har kollegialt samarbeid med fengselspsykologene ved Evje og Froland fengsel. I fengselet vil psykologen jobbe  tett sammen med psykolog fra ARA, psykiater fra DPS Strømme, kommunalt helseteam og fastlegene i fengselet.Poliklinikken tilbyr utr...

 • Company FRELSESARMEENS RUSOMSORG AVD BEHANDLINGSTUNET FETSUND in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company NAV ROGALAND in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  NAV Arbeidsrådgivning Rogaland har ledig en fast 100% stilling som psykolog / psykologspesialist. NAV Arbeidsrådgivning er en spesialenhet i NAV Rogaland som gir bistand til NAV-kontorene i fylket. Enheten har 11 medarbeidere bestående av fem psykologer, fem leger og leder for kontoret. Psykologene i enheten bistår NAV-kontorene gjennom veiledning, kartlegging og utredning av personer som har hindringer for deltakelse i arbeidslivet på grunn av psykisk helse eller andre forhold. NAV Arbeidsrådgivning Rogaland har et godt etablert psykologfaglig miljø som i tillegg til å samarbeide med de lokale NAV-kontorene også jobber tett med legene, samt andre faggrupper i NAV Rogaland. Stillingen innebærer reising i fylket, i hovedsak til de ulike NAV-kontorene.      ArbeidsoppgaverKartleggings- o...

 • Company HALDEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON in Other
  29.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ung arena søker psykologFølgende stilling lyses ut:20% stilling som psykolog. Dette er prosjekt stilling som vil vare i ett år, men mulighet for forlengelse. Beskrivelse av arbeidssted:Ung arena er evidensbasert modell og et samtaletilbud til ungdom i aldersgruppen 12-25 år. Halden kommune har mottatt prosjektmidler fra Helsedirektoratet og skal etablere modellen i Halden. Prosjektet er organisert under NAV Halden og Aremark og har en varlighet på 4 år før det etableres i ordinær drift. Vi holder til i Skofabrikken, Halden kommunes oppvekst og kultursenter. Stillingens oppgaver:Ung arena er en ungdomsvennlig tjeneste hvor ungdommer i Halden kan henvende seg for å få hjelp med smått og stort. Vi skal møte ungdom på deres arena og premisser ved å være fleksible og tilgjengelige både fysisk o...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF HAMMERFEST SYKEHUS in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  BUP Hammerfest er en liten poliklinikk bestående av en hyggelig gjeng som hver dag strekker seg langt for å gi våre barn, ungdom og familier god  helsehjelp. Vi setter pris på hverandres kompetanse og ønsker alltid å gjøre hverandre gode. En av våre flotte Psykologer skal ut på nye eventyr og vi søker derfor deg som vil bli en del av BUP-familien vår Er du utdannet Psykolog og vil ta sjansen på et spennende liv i en spennende by ? Søk stillingen, du vil neppe angre!BUP Hammerfest yter generelle polikliniske tjenester til barn og unge fra 0 – 18 år. Våre opptakskommuner er Måsøy, Nordkapp og Hammerfest. Månedlig eller oftere drar noen av våre ansatte på ambulering til Havøysund og Honningsvåg. Det er viktig for oss å møte samarbeidspartnere i kommunene og gi helsehjelp der folk bor. Å være ...

 • Company FRELSESARMEENS BARNE- OG FAMILIEVERN in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  ArbeidsoppgaverMiljøterapeutisk arbeid etter utarbeidede miljøterapiplaner med fokus på traumebevisst tilnærming Samarbeid med andre instanserVære pådriver og følge opp beboere i dagtilbud og aktiv fritid Delta på faglige drøftinger, møter og kurs Praktisk arbeid ift. daglig driftRapporteringDokumentere det faglige arbeidet i journalnotater, planarbeid og standardisert forløp Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring3-årig bachelor; Barnevernspedagog/sosionom/vernepleierRelevant bachelor som f.eks Sykepleie (for eksempel psykiatrisk sykepleie, helsesykepleie) • Pedagogikk (for eksempel lærer/barnehagelærer/musikkpedagog/spesialpedagog/ pedagogisk-psykologisk rådgiver) • Ergoterapi • Flerkulturell-/mangfoldskompetanse (for eksempel ervervet gjennom samfunns- eller kulturvitenskapelig utdannin...

 • Company SYKEHUSET INNLANDET HF DPS GJØVIK POLIKLINIKK VALDRES - VOP in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker psykologspesialist til variert arbeid ved poliklinikken.Poliklinikken har en bred faglig profil med mange ulike behandlingstilbud og et sterkt fagmiljø.Vi har vært og er i stadig utvikling, faglig og organisatorisk og har de siste årene etablert FACT-team, DBT-team, dagbehandlingstilbud, ulike gruppetilbud, samt døgnstøtteplasser på Valdres lokalmedisinske senter (VLMS). Vi er opptatt av at behandlingstilbudet er fremtidsrettet,  og har gjennomført flere kompetansehevende tiltak, blant annet innen traumebehandling med EMDR og CT-PTSD, samt CAMS (behandling for selvmordstruede pasienter). Poliklinikk Valdres er en del av DPS Gjøvik, som har fem poliklinikker, to døgnenheter og enhet for spiseforstyrrelse. Poliklinikken er pt lokalisert i Aurdal, med planlagt flytting inn i nybygg p...

 • Company LEVANGER KOMMUNE BARNEVERNSSEKSJONEN in Other
  28.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ved Barne- og familietjenesten (BAFA) er det ledig 100% fast stilling som kommunepsykolog. Som kommunepsykolog blir du en del av en enhet som ønsker å være aktiv og medvirkende i å finne de gode løsningene for barn og unge i Levanger kommune. Barne- og familietjenesten er en del av oppvekstsektoren i kommunen, sammen med grunnskoler og kommunale barnehager. Tjenestene i enheten er barnevern, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjenesten og psykologteam. Enheten har til sammen ca. 70 årsverk. BAFA er lokalisert i rådhuset i Levanger sentrum. Nærmeste leder for kommunepsykologene er enhetsleder.ArbeidsoppgaverKommunepsykologens arbeidsområde vil primært være innen barn 0-6 år og deres familie. Psykologen inngår i enhetens psykologteam, som samlet sett dekker ...

 • Company RIISBY BEHANDLINGSSENTER AVD RIISBY NORDRE in Other
  27.09.2022 Updated on: 27.09.2022

  Riisby søker Psykologspesialist / PsykologVi har en ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog og søker etter en ny kollega som har lyst til å jobbe sammen med oss i dette spennende fagfeltet og som ønsker å bli en del av vårt team sammen med andre engasjerte fagpersoner.Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige (TSB). Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser, fordelt på Riisby Nordre, beliggende på Dokka i Nordre Land, og Riisby Søndre, beliggende på Fluberg i Søndre Land. Vi tilbyr integrert behandling for voksne innlagt for rusavhengighet og psykiske vansker. Riisby Behandlingssenter er en spennende arbeidsplass med fokus på faglig utvikling og kompetanseheving. Blant våre satsningsområder er særlig EMDR behandling for traumelid...

 • Company BARNE- OG FAMILIETJENESTEN I ARNA OG ÅSANE in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Etat for Barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som, i tillegg til Barne- og familiehjelpen, omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT -arbeid (samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge). Virksomheten er delt inn i fire byområder. Etaten videreutvikler nå, i tråd med planen "Bergens barn - byens framtid", barne- og familiehjelpen i de fire byområdene. Barne- og familietjenesten er samlokalisert med barnevernstjenesten i «Familiens hus». Barne- og familiehjelpen arbeider både etter lov om helse- og omsorgstjenest...

 • Company HELSE FØRDE HF NORDFJORD PSYKIATRISENTER in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Nordfjord psykiatrisenter, Seksjon dag har frå dags dato ledig årsvikariat i 100% stilling for terapeut/psykolog utan autorisasjon. Oppstart etter avtale. Nordfjord psykiatrisenter er distriktspsykiatrisk senter som gir tenester til personar med ulike psykiske lidingar og rusproblematikk. For å kunne gje eit best mogleg tilbod, legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring. ArbeidsoppgåverVurdering, utgreiing og diagnostisering av pasientar med psykiske lidingar og rusavhengigheitBehandling ut frå den einskilde pasient sine behovVi legg vekt på brukarmedverknadSamhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linjetenestaSamhandling med pårørandeSom ansvarleg behandlar vil du tilby pasientar behandling og oppfølging i tråd med pakkeforløp og nasjona...

 • Company HELSE BERGEN HF AVDELING FOR RUSMEDISIN ASKØY in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Avdeling for rusmedisin består av fem døgnseksjonar, ein forskingseksjon, ein LAR seksjon, ein ambulant seksjon og to poliklinikkar. Den ledige stillinga er i seksjon Askøy som held til i flotte, moderne lokale på Ask kun ein halv times køyretid frå Bergen sentrum. Det er òg godt båt- og bussamband til Askøy. Den tverrfaglege bemanninga i seksjon Askøy består av russpesialist/overlege, LIS legar, psykologar, sosionom, sjukepleiar/vernepleiar, fysioterapeut, aktivitetskoordinator og sekretær. Avdeling for rusmedisin er opptatt av å leggje til rette for individuell vidareutdanning, samt felles kompetanseheving.Seksjon Askøy har 12 plassar for døgnbehandling av menn med rusproblem, der ein mellom anna jobbar med indivuell tilnærming og gruppeterapi. Her er det òg ein brukarstyrt seng. Seksjon...

 • Company HELSE BERGEN HF ØYANE DPS DØGNBEHANDLING FJELL in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønskjer du ein variert og spennande arbeidskvardag?Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist eller psykolog på Øyane DPS Akutteam. Startdato 01.11.2022, eller etter nærare avtale.Den ledige stillinga er knytta til vårt tverrfaglege akutteam, beståande av psykologspesialist, psykolog, LIS-lege, psykiatriske sjukepleiarar og familieterapeut. Akutteamet har Øyeblikkelig Hjelp-ansvaret ved DPS-et, samt driv aktivt med korttidsoppfølging. Teamet samarbeider også tett med døgnpostane på DPSet, og har oppfølging både i staden for, og i etterkant av innleggingar.Teamet er og skal vere oppdatert og framoverlent vedrørande ny kunnskap og praksis. Vi er opptatt av god kompetanse på akutte kriser og alvorlege psykiske lidingar. Vi ønskjer, og pleiar, eit nært samarbeid med førstelinjetenestane...

 • Company AHUS FOLLO ÅSENVEIEN VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønsker du å jobbe på poliklinikk? Vil du bli vår nye kollega?Vi har ledig vikariat for 6 måneder. Det er ønskelig med oppstart snarest mulig.Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi er en avdeling med fokus på nytenkning og gode pasientforløp. Avdelingen er i kontinuerlig utvikling og jobber systematisk med kvalitetsforbedring av våre tjenester. Vi ønsker å stimulere til forskning, og har etablert et eget forsknings- og fagutviklingsutvalg.ARA Follo Poliklinikk er en tverrfaglig poliklinikk som består av 12 personer fordelt på menn og kvinner. Våre lokaler ligger i Ski sentrum med gåavstand til togstasjonen. Vi som jobber på poliklinikken har høy grad av psykologfaglig, helsefaglig og sosialfaglig kompetanse. Vi har lang erfaring innen fagfelte...

 • Company SYKEHUSET I VESTFOLD HF, PSYKISK HELSE - VOKSNE, TØNSBERG - GRANLI in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av:Psykiatrisk sikkerhets og langtidspost og Spesial poliklinikken som erlokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt ogalderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner forkognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser somer lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.Avdelingen er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling,forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisertrusbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet ogambulant tjenestepr...

 • Company AHUS SKEDSMO SPESIALPSYKIATRI LURUD in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Ønsker du å være en del av et solid og aktivt tverrfaglig miljø, og liker du faglige utfordringer? Er du robust, handlekraftig og tydelig samtidig som du er relasjon- og dialog orientert med fokus på det mellommenneskelige?Går du bachelorstudie innen i sykepleie, politi, fysioterapi, sosialt arbeid, barnevern? Da kan du være den vi søker etter! Vi har nå ledige helgestillinger for studenter i sykepleie, vernepleie, politi, medisin, psykologi, sosialt arbeid, barnevern:Stillingene er ledig fra dags datofast :         14 % stilling dag/kveldfast :         28 % stilling p.t natt I tillegg vil det være aktuelt å være kun tilkallingsvikar, eller jobbe som tilkallingsvikar ved siden av helgestillingen.Ferdig utdannet i de nevnte studieretningene oppfordres også å søke.Avdeling Spesialpsykiatri e...

 • Company ALTA KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vår kommunepsykolog er i foreldrepermisjon og vi søker etter hennes vikar.  Vil du være med å bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet innen psykisk helse- og rus?I dette ligger helsefremmede og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer. Stillingen har et forebyggende, individrettet- og helsefremmende perspektiv, i tillegg til lavterskel psykisk helsearbeid. Du vil ha det faglige ansvaret for kommunes kriseteam og være en del av leder- og inntaksteamet i psykisk helse.Kommunepsykologen er organisert under kommunalleder i helse- og sosial, og er i det daglige i fagmiljøet til virksomhet Psykisk helse. ArbeidsoppgaverPsykologen skal bidra til økt kompetanse blant ansatte, være vei...

 • Company TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON TRONDHEIM in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  PPT for videregående opplæring søker etter en engasjert, dyktig og utviklingsorientert psykolog/psykologspesialist som har interesse for og gjerne erfaring fra 1.linjearbeid. Tjenesten tilstreber seg god tverrfaglighet og har blant annet både spesialpedagoger og psykologer ansatt. En av våre ansatte skal ha foreldrepermisjon, og vi har i den anledning ledig vikariat i 100% stilling i perioden 1. november 2022 til 1.november 2023, med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til Trondheimsregionen.Den fylkeskommunale PP-tjenesten arbeider opp mot de videregående skolene og lærekandidater/lærlinger i bedriftsopplæring. Tjenesten har også ansvaret for barn i grunnskolealder som bor i barnevernsinstitusjoner i fylket. PPT er organisert under Avdeling for utdanning og kompetanse i fylkes...

 • Company SYKEHUSET TELEMARK HF DPS ØVRE TELEMARK AVD SELJORD in Other
  27.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker en psykolog som har lyst å jobbe i team på Psykose døgn Seljord, som er en åpen voksenpsykiatrisk seksjon med 9 senger. Målgruppen er fortrinnsvis pasienter med psykose og alvorlig psykiatrisk sykdom. Vi tar imot pasienter til vurdering, utredning og behandling. Seksjonen har et etablert samarbeid med kommunene i nedslagsfeltet og øvrige seksjoner i klinikken. Seksjonen har nylig vært med i et prosjekt som omhandler " Bedre pårørende arbeid" sammen med andre seksjoner i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Døgnseksjonen  har et "oppfølgingsteam" integrert i seksjonen som følger pasienter ambulant.ArbeidsoppgaverPsykologen vil være ansvarlig for kartlegging, utredning og behandling av ulike lidelser.Terapeut ansvar for egne pasienter i samarbeid med øvrige ansatte i seks...

 • Company DIAKONHJEMMET SYKEHUS BUP VEST in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  BUP Vest er en av fire avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus. BUP Vest tilbyr generell poliklinisk spesialisthelsetjeneste til barn, unge og familier i bydelene Ullern og Frogner. Avdelingen pr i dag organisert i to aldersinndelte enheter; barn (0-12 år) og ungdom (13-18 år).Det er nå ledig en fast psykologspesialiststilling på enhet ungdom. Psykologer som er godt i gang med spesialiseringsløpet oppfordres også til å søke. BUP Vest har tydelige faglige satsinger, erfarne medarbeidere og god spesialistdekning. Vi er opptatt av å legge til rette for trivsel og fellesskap, har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og rom for faglig fordypning og diskusjon. BUP Vest har også gjennom flere år utviklet og bygget opp samarbeidsmodeller mellom spesialist...

 • Company LILLESTRØM KOMMUNE PSYKISK HELSE BARN OG UNGE (BUF) in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Avdelinge Psykisk helse og familiestøtte tilbyr behandling for milde til moderate psykiske helseplager for barn og unge, veiledning til foreldre, samt undervisning og veiledning til samarbeidspartnere. Avdelingen tilhører kommunalområdet helsetjenester til barn, unge og familie, hvor helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Tjenestetorg for barn og unge og Oppsøkende ungdomsteam er forankret. Kommunalområdet ligger i tjenesteområdet Oppvekst, sammen med barnehager, skoler, PPA barnevern og fagstab.Psykisk helse og familiestøtte består av barneseksjonen hvor målgruppen er gravide,  barn  i alderen 0-11 år og deres foreldre,  og ungdomsseksjonen med målgruppen 12- 18 år og deres foreldre. Seksjonen ungdom har også et ambulant kartleggings- og behandlingsteam Brobyggerne. Avdelingen har høy tver...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF SOMATIKK ALTA in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Finnmarks største by har ledige stillinger for psykolog og søker derfor engasjerte og fremoverlente kollegaer! 1 x 100 % fast stilling.1 x 100 % vikariat til 31.07.2023, med gode muligheter for forlengelse eller fast ansettelse.Vi kan tilby frihet under ansvar, fleksibilitet og mulighet til å kunne påvirke egen arbeidshverdag! Vi kan tilrettelegge for bruk av hybridkontor og pendleravtale om det er ønskelig!Er du singel, kanskje finner du drømmepartneren din her i Finnmark som mange før deg har gjort!Klinikk Alta er en ny og moderne klinikk bestående av somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling under et helhetlig lederteam.VPP er en allmenpsykiatrisk enhet, med individualbehandling, gruppebehandling, DBT og 4 dagers behandling. Vi er langt fremme i bruk ...

 • Company STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVET AVD FOSSUM UNG in Other
  24.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Avdeling Fossum Ung er etablert i 2022 for barnevernsplasserte unge i alderen 12-18 år, og består av fire enheter à treplasser. To enheter for aldersgruppen 12-16 år, og de to andre foraldersgruppen 15-18 år. Tiltaket retter seg mot ungdommer med særlig behovfor individuell tilrettelegging i små behandlingsfellesskap, med spesielt fokuspå utviklings- og traumesensitiv tilnærming. De fleste er plassert påtvang etter barneverntjenestelovens §4-24. Enhetene er lokalisert i Spydebergog i Skiptvet, i tidligere Østfold fylke.Ungdommene i Fossum Ung trenger hjelp til å mestre eget liv, gjennom gode ogsamordnede tjenester på ulike arenaer som familie, skole, nettverk ogspesialisthelsetjeneste. De er i behov av trygghet, stabilitet og forutsigbaregrenser, samt en meningsfylt hverdag som bidrar til ...

 • Company FINNMARKSSYKEHUSET HF BARNE- OG UNGDOMSSPYK HAMMERFEST in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du leve og bo i fantastiske Finnmark samtidig som du kan hjelpe mennesker som virkelig trenger deg?Vi har ledig følgende stillinger: 1 x 100% fast stilling på VPP 1 x 100% fast stilling på TSB poliklinikkVPP er en allsidig psykiatrisk poliklinikk der du som psykolog får bruke deg bredt. Ingen dag er kjedelig og du blir aldri fullt utlært. Vi har ingen spesielle team rettet mot spisskompetanse på diagnoser, men for å jobbe her må man kunne noe om alt. Eller i det minste, man må du kunne finne ut av det. Lange avstander, stengte veier, dårlig vær og lang avstand til døgnposter, gjør dette til en "faglig challenge" for deg som vil noe mer. Her betyr du masse hver dag, har stor styring over egen arbeidshverdag og dine faglige vurderinger. Vi ser for oss at jobben passer deg som har lyst p...

 • Company HELSE FØRDE HF DPS FØRDE in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Psykiatrisk klinikk har ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved Psykiatrisk klinikk, DPS dag i Førde. Den tilsette må kunne jobbe andre stadar ved behov. Psykiatrisk klinikk gir allmennpsykiatriske tenester til kommunane i Sunnfjord/Ytre Sogn og har også sentralsjukehusoppgåver med akuttpost med ØH plikt og tverrfagleg spesialisert ruseining. Avdelinga har ca 200 årsverk og av desse er det 14 psykologar.  Det er eit aktivt forskingsmiljø tilknytta Psykiatrisk klinikk, som har fleire pågåande doktorgradsprosjekt om psykisk helse og behandling.  Vi flytta inn i nytt moderne bygg i mars 2021, der vi har poliklinikk og 4 sengepostar med tilsaman 41 sengeplassar.  Vi er samlokalisert med Førde BUP og vi ligg tett på Førde sentralsjukehus.  Nybygget har ført til at fleire t...

 • Company INDRE ØSTFOLD KOMMUNE BARNEVERN in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Om enhetenBarneverntjenesten ligger organisert i kommunalområdet Oppvekst og i seksjon Livsmestring. Barneverntjenesten skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får rett hjelp til rett tid. Tjenesten skal samhandle bredt med andre tjenester i kommunen og bidra aktivt til å skape et godt tverrfaglig miljø. Vi er organisert som en enhet med enhetsleder, og etter en aldersinndelt spesialistmodell med avdeling mottak, akutt og oppfølging samt vår beredskap som barnevernvakt og psykososialt kriseteam, avdeling undersøkelse/tiltak sped- og småbarn (0-5 år), avdeling undersøkelse/tiltak barn (6-12 år), avdeling undersøkelse/tiltak ungdom og ettervern (13-25 år) avdeling for borteboende barn (oppfølging av plasserte barn, fosterhjem og biologiske foreldre s...

 • Company AHUS GRORUD VOKSENPSYKIATRI DPS in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vi søker psykologspesialist, 100 % fast stilling, til vår poliklinikk for psykoselidelser. F20 spekter og Bipolar 1. Hvis du ønsker utfordringer innen et spennende fagfelt og samtidig bidra til et enda bedre tilbud til psykosepasientene, er dette et sted for deg.Vi tilbyr interessante oppgaver og mulighet for kompetanseutvikling. Hos oss jobber du individuelt, men vi legger også stor vekt på teamarbeid. I vår seksjon kan du være med på å påvirke din egen arbeidsdag. Fokusområder hos oss er bl.a. utredning, behandling, pårørendearbeid, samarbeid med 1.linje, jobbmestring, tidlig intervensjon og tvungent psykisk helsevern. Dette bidrar til en variert og spennende arbeidsdag.TIRe er en av åtte seksjoner ved DPS Groruddalen. Aktuelt består seksjonen av to team med hvert sitt geografiske opptak...

 • Company NIC WAALS INSTITUTT in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Nic Waals InstituttNic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte. Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet.Psykolog – fast stillingKlinikken har ledig 1 fast stilling som psykolog på Seksjon barn fra 01.01.23. Tidligere oppstart vil også være mulig.Seksjonen har 20 ansatte med tverrfaglig sammensetning. Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med utredning og behandling av barn med et bredt spekter av vansker....

 • Company GISKE KOMMUNE SERVICEKONTORET in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Det er ledig 100% vikariat som psykolog i psykisk helseteam for barn, unge og familiar ved eining Barn, familie og helse. Stillinga er ledig frå 28.11.22 – 01.09.23 med mogeleg forlenging i eitt år. Giske kommune er opptatt av å levere gode tenester til alle innbyggjarane i kommunen, med stort fokus på barn og unge. Psykisk helseteneste til barn,unge og familiar er organisert i eining Barn, familie og helse i lag med helsestasjonen, barneverntenesta, PPT,  legetenesta, tildelingskontoret, flyktningetenesta og fysio/ergoterapitenesta. Desse teama har eit godt tverrfagleg samarbeid med fokus på tidleg innsats. Kontorstad er rådhuset på Valderøya.Kommunen etablerte i 2016 eit psykisk helseteam for barn, unge og deira familiar. Målet er å kome tidleg inn med førebyggande tiltak og å styrke det...

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF VOKSENPSYKIATRISK POLIKL HARSTAD in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms (SPHR ST) søker etter psykologspesialist med arbeidssted FACT-team Sør-Troms. Er du snart ferdig utdannet psykologspesialist kan du også søke på denne stillingen.FACT-team Sør-Troms er et samarbeid med Harstad kommune, Kvæfjord kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør Troms. Teamet skal tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de ordinære tjenestetilbudene. Prosjektets ble midlertidig stanset i august 2022 pga. vi manglet overlege og psykologspesialist. Vi har nå som mål å etablere FACT-teamet som et fast tjenestetilbud i vår region.FACT- team står for "Flexible assertive community treatment". Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i et tverrfaglig behandlingsteam. Teamet gir op...

 • Company SYKEHUSET ØSTFOLD HF DPS HALDEN VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK in Other
  24.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  Vil du bli vår nye kollega?Vi har ledig fast stilling i vår poliklinikk for psykologspesialist/psykolog. Halden poliklinikk er en seksjon i DPS Halden-Sarpsborg. Vårt DPS består av to poliklinikker (Halden og Sarpsborg), et ambulant akutteam, to døgnposter og en områdedekkende døgnpost for behandling av spiseforstyrrelser. Døgnpostene og akutteamet er samlokalisert med poliklinikken i Haldenkliniken. Poliklinikken er også del av FACT-teamet i Halden, og vi leverer polikliniske spesialisthelsetjenester i Halden fengsel.ArbeidsoppgaverKartlegging, utredning og behandlingTverrfaglig samhandling rundt felles pasienterVeiledningDelta i å poliklinikkens psykoseteamKvalifikasjonerNorsk autorisasjon som psykologSpesialist i klinisk psykologiPsykolog med erfaring fra arbeid med voksne psykosepasien...

 • Company ST OLAVS HOSPITAL HF UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St. Olavs Hospital HF.Klinikken består av flere avdelinger: Allmenn døgn (døgnavdeling)Krise - korttid med rusakutt (døgnavdeling)Poliklinikk og LAR m/ RusakuttKompetansesenter rus Midt-NorgeKlinikken tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til hele helseregionen. Klinikken har stort fokus på oppfølging av pårørende og barn.Ved døgnavdeling Krise korttid er det ledig fast 100% stilling for psykologspesialist/psykologPsykologspesialist/psykolog er behandlingsansvarlig , og arbeider tett sammen med tverrfaglig team rundt pasienten. Mangfold ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin.Medarbeiderne ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin skal representere hele Nor...

 • Company FREDRIKSTAD KOMMUNE BARNEVERNTJENESTEN in Other
  23.09.2022 Updated on: 30.09.2022

  ArbeidsstedBarneverntjenesten styrker tjenesten med to nyopprettede psykologstillinger.Barnevernreformen har gitt større ansvar til det kommunale barnevernet. Det forebyggende arbeidet og tidlig innsats skal styrkes, og innsatsen skal bli bedre tilpasset barn og deres familiers behov. Vi søker etter dyktige, engasjerte og trygge medarbeidere til vår tjeneste som kan være med å videreutvikle dette arbeidet. Dere skal sammen med kollegaer sikre at barn og ungdom får nødvendig psykisk helsehjelp.Barnevernets oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Samarbeid mellom barneverntjenester, psykiske helsetjenester og andre hjelpeinstanser er viktig for at barn og unge med behov for tverrfaglig oppf...

 • Company NORSK ARBEIDSHELSE AS AVD SARPSBORG in Other
  23.09.2022 Updated on: 29.09.2022

  Norsk Arbeidshelse søker psykolog/psykologspesialist som ønsker å jobbe med arbeidsrettet poliklinisk behandling på dag eller kveldstid. Erfaring med arbeidsrettet behandling er en fordel.Norsk Arbeidshelse har behov for flere psykologer i Hamar. Vi kan tilby deltid- og heltidsengasjement eller du kan jobbe som underleverandør.Ring gjerne Ann Kristin Løvhaug på telefon 91 87 32 60 for en prat.Du kan også sende en mail til .Om arbeidsgiveren:Norsk Arbeidshelse har avtale med Helse Sør-Øst om behandlingstilbudet Helse og Arbeid, der vi tilbyr arbeidsrettet psykologisk behandling....

 • Company SPEARE AS AVDELING OSLO in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Speare helse er en totalleverandør av private psykiske helsetjenester.Vi har rammeavtale om poliklinisk behandling til klienter med helseforsikring og pasienter som opplever fristbrudd ved lokal BUP/DPS, samt rammeavtale om utleie av psykologspesialister til offentlig psykisk helsevern.Iht avtaler med forsikringsselskap og rammeavtale Helfo har vi hatt svært stor pågang den siste tiden. Til vår klinikk i Bodø har vi derfor behov for en fast ansatt psykolog.Vi søker en driftig psykolog som i samråd med vår fagavdeling vil bistå til gode pasientforløp av høy kvalitet.Fagavdelingen består i dag av fagsjef, voksenfaglig ansvarlig, barnefaglig ansvarlig, nevrofaglig ansvarlig, kompetansefaglig ansvarlig og medisisk faglig ansvarlig. Samtlige er psykologspesialister, foruten medisinsk faglig ans...

 • Company WECARE OMSORG AS AVD GJERDRUM in Other
  22.09.2022 Updated on: 23.09.2022

  For fullstendig annonsetekst, se annonsen hos finn.no: ....

 • Company UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF DØGNPOST STORSTEINNES in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Er du psykolog og ønsker en spennende jobb med mange utviklingsmuligheter?Vi søker en engasjert psykolog til Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Storsteinnes i 100% fast stilling. Arbeidsplassering vil være ved Døgn Storsteinnes i ett år fra tiltredelse. Det gis mulighet for spesialisering i voksenpsykologi. Praksis ved Døgnenheten vil være godkjent tjeneste som del av spesialiseringsløp i klinisk voksenpsykologi, med hospitering ved Døgnenheten i Tromsø for gjennomføring av tvunget psykisk helsevern. Kolleger i behandlerstaben på Døgnenheten er overlege, lege i spesialisering og et tverrfaglig team av miljøterapeuter. Etter første året vil arbeidsplassering være VPP Storsteinnes og oppgavene vil bestå av poliklinisk virksomhet, med mulighet for tilknytning til døgnenheten om ønskelig. Vi ...

 • Company STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS PSYK HELSE VOKSNE SOLA DPS SOLA POLIKLINIKK in Other
  22.09.2022 Updated on: 28.09.2022

  Klinikk for psykisk helsevern voksne yter spesialiserte helsetjenester for befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av fire DPS, avdeling akutt- og intensivpsykiatri, avdeling alderspsykiatri, avdeling affektiv og psykose og avdeling sikkerhet.Sola DPS har ansvar for innbyggerne i Hinna-, Hillevåg-, Finnøy- og Rennesøy bydeler i Stavanger kommune, Sola kommune, Randaberg kommune og Kvitsøy kommune. Sola DPS består av 3 sengeposter med totalt 30 senger, to allmennpsykiatriske poliklinikker, ambulante akutteam og ettervernspoliklinikker.Stillingen som utlyses er et vikariat ved allmennpsykiatrisk enhet ved poliklinikken på Sola. Våre pasienter er over 18 år og kommer fra Sola kommune og Hinna og Hillevåg bydel i Stavanger kommune. Her møter du som behandler svært mange ulike problemstil...

 • Company HELSE BERGEN HF KRONSTAD DPS KRONSTAD DØGNBEHANDLING in Other
  22.09.2022 Updated on: 23.09.2022

  Kronstad Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) held til i nye moderne lokale sentralt på Danmarksplass. Kronstad DPS er i utvikling. Vi er heile tida opptatt av å tilpasse oss dei endringar vi ser i behova retta mot oss. Vi har nyleg oppretta eit fagteam for spiseforstyrringar, og eit fagteam for nevroutviklingsfortyrringar. Vi planlegg å etablere FACT Allmennteam som første i vår region, og vi er også det einaste DPSet i Helse Vest som har etablert Tidleg Avklaringsteam som har spesialistar i front for vurdering av kompliserte eller uklare tilvisingar.Kronstad DPS er delt inn i fleire seksjonar, deriblant to store allmennpoliklinikkar som har ansvar for bydelane Bergenhus, Årstad og Ytrebygda. Poliklinikkane er bemanna med god fagleg breidde, der overlegar, ei stor gruppe psykologspesialistar ...

 • Company HELSE FONNA HF FOLGEFONN DPS RUSBEHANDLING VALEN in Other
  20.09.2022 Updated on: 24.09.2022

  Har du som psykolog lyst og høve til å prøva deg på eit spennande arbeidsår i Hardanger?Det er ledig 2 vikariater i 1 år pga. omsorgspermisjon. Folgefonn DPS har ansvar for dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenestene i kommunane Kvinnherad og Ullensvang med eit samla befolkningsgrunnlag på ca. 20 000 vaksne innbyggjarar. Poliklinikken på Valen og Odda har eit tverrfagleg behandlarteam med psykologspesialist, psykiater, spesialsjukepleiar, ruskonsulent og fysioterapeut. Folgefonn DPS har i tillegg Treningspoliklinikk, TSB poliklinikk og døgnpost med 12 døgnplassar på Valen med godkjenning for tvunge psykisk helsevern. Det er også tilbod om musikkterapi individuelt og i gruppe, og gruppebehandling med hesteassistert terapi. Folgefonn DPS er ein seksjon i klinikk for psykisk helsevern i ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters